A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEINEK LEHATÁROLÁSA a 24/2001. (IV. 20.) OGY-határozat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján Budapest, január

2 Készült: a KSH Területi és koordinációs főosztályának Területi tájékoztatási osztályán Összeállította: Faluvégi Albert 2

3 TARTALOM A kedvezményezett térségek lehatárolása a 24/2001.(IV. 20.) Országgyűlési Határozat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján A kistérségek új rendszere és a kedvezményezett térségek ismételt lehatárolása.. 4 A kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszere... 5 A kedvezményezett kistérségek lehatárolásának eredményei... 8 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint Táblázatok Térképek 3

4 A kedvezményezett térségek lehatárolása a 24/2001. (IV. 20.) OGYhatározat és a 168 kistérségről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet alapján A kistérségek új rendszere és a kedvezményezett térségek ismételt lehatárolása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 6. -ának e) pontja szerint a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveinek, a kedvezményezett területek besorolása feltételeinek meghatározása az Országgyűlés hatásköre. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó 24/2001. (IV. 20.) országgyűlési határozat alapján a kedvezményezett térségek január 1-jétől érvényes listáját a 91/2001. (VI. 15.) kormányrendelet tette közzé. A kedvezményezett térségek ismételt lehatárolását az teszi szükségessé, hogy az Országos Területfejlesztési Tanács decemberi határozata alapján 2002 és 2003 között lezajlott a kistérségek rendszerének felülvizsgálata, amelynek eredményeként 168 területfejlesztésistatisztikai kistérség került kialakításra. A kistérségek új rendszerét a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet tette közzé, január 1-jei határnappal. A felülvizsgálat eredményeként a kistérségek száma 18-al nőtt, a régi 150 kistérség közül 60- ban volt változás, kiválások, átsorolások miatt csökkent, illetve nőtt településeik száma. A térséget váltó települések száma összesen 294 volt, közülük az új kistérségekbe összesen 217 település került át, s térséget váltott még további 77 település. A területfejlesztési-statisztikai kistérségek, január 1. Megye Új kistérség váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Település összesen Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

5 A 18 új kistérség: Megye Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Szentlőrinci Békési Gyulai Abaúj-Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Abai Adonyi Ercsi Pannonhalmai Derecske-Létavértesi Hajdúhadházi Bélapátfalvai Mezőtúri Veresegyházi Balatonföldvári Ibrány-Nagyhalászi A változások szükségessé tették a kedvezményezett térségek ismételt meghatározását. Ezt az új kistérségek mellett a korábbi 150 kistérség 40%-a település-összetételének változása is szükségessé tette, amely azzal járt, hogy megváltozott az a tér, amelyben a kistérségek helyzetét mérni szükséges, számottevően nőttek a különbségek a kedvező és a kedvezőtlen adottságú térségek között. A kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszere A kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét a hatályban lévő 24/2001. (IV. 20.) országgyűlési határozat szabta meg. A hivatkozott határozat IV. bekezdése a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerére a következőket tartalmazza: 1. Kedvezményezett térségként, a statisztikai kistérségek területi lehatárolása alapján a következő térségtípusokat kell meghatározni: - a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek; - az ipari szerkezetátalakítás térségei; - a vidékfejlesztési térségek. 2. A térségek besorolásánál figyelembe kell venni a demográfiai, foglalkozási, foglalkoztatási, gazdasági, infrastrukturális ellátottsági és egyéb speciális mutatókból képzett komplex mutatót. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét a határozat 3. számú melléklete sorolja fel, amelyeket az ismételt lehatárolás során változatlan tartalommal és vonatkozási évvel alkalmaztunk. 5

6 I. Gazdasági mutatók A komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre (a 3. számú melléklet alapján) lakosra jutó működő gazdasági szervezetek száma,. dec A működő gazdasági szervezetek számának változása, 1995, 1995 = 100% lakosra jutó tudományos kutatók, fejlesztők száma, (fő) 4. 1 állandó lakosra jutó szja alapot képező jövedelem, (Ft) II. Infrastrukturális mutatók 5. Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, (%) 6. 1 km vízvezeték-hálózatra jutó csatornahálózat hossza, (m) 7. Vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány százalékában, (%) lakosra jutó vendégéjszakák száma, (db) lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma, (db) 10. Komplex életminőségi elérési mutató, (számított adat) lakosra jutó távbeszélők száma, (db) III. Társadalmi-szociális helyzet között épített 3 x szobás lakások aránya, % lakosra jutó személygépkocsik száma, (db) 14. Vándorlási különbözet évi átlaga, 1990 között évnél idősebb népesség aránya, (%) 16. A települések átlagos lélekszáma, (fő) 17. Halálozási ráta, IV. Foglakoztatási helyzet 18. Munkanélküliek aránya, (%) 19. Tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli),, (%) 3. Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségnek kell minősíteni azokat a statisztikai vonzáskörzeteket, amelyeknek a 3. számú mellékletben szereplő 4 mutatószám csoportból képzett komplex mutatója nem éri el az országos átlagot. 4. Az ipari szerkezetátalakítás térségei közé kell besorolni azokat a térségeket, amelyekben az ipari foglalkoztatottak aránya 1990-ben meghaladta az országos átlag másfélszeresét, továbbá az iparban foglalkoztatottak arányának csökkenése között, valamint a munkanélküliség. december 20-án az országos átlagot meghaladja. 5. A vidékfejlesztési térségek közé kell besorolni azokat a térségeket, amelyekben az adott terület népességének kevesebb, mint 50%-a él 120 fő/km 2 -nél magasabb népsűrűségű településeken, az évi népszámláláskor az országos vidéki átlagot meghaladó volt a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya, az országos átlag alatt van az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem, továbbá a munkanélküliség az országos átlagot meghaladja. 6

7 6. A külön rendelet szerinti szabályozás keretében a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősített településeket területfejlesztési szempontból kedvezményezettnek kell tekinteni. 7. A kedvezményezett térségek lakónépessége ne haladja meg az ország lakosságának egyharmadát. Amennyiben a 2 6. pontokban meghatározott feltételek szerint a kedvezményezett kistérségek lakónépessége meghaladja az ország lakosságának egyharmadát, az országos átlagtól való eltérés mértékét úgy kell meghatározni, hogy összességében az egyharmados felső határ teljesíthető legyen. 8. A decentralizálásnál és a kistérségek besorolásánál alkalmazott mutatókról és módszerekről tájékoztató kiadványt kell készíteni, és azt a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a területfejlesztésben érintett egyéb szervezetek és intézmények rendelkezésére kell bocsátani. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek számításának menete: Ez egyes mutatók szélsőértékei által meghatározott értékskálát 5 egyenlő részre osztottuk, majd a legrosszabb értéktől a legjobb felé haladva a kistérségek mutatójuknak megfelelően 1 5 pontszámot kapnak. Ott, ahol Budapesten volt a legkedvezőbb adat, illetve eléggé kiugrónak tűnt a maximum, a második legkedvezőbb értéket vettük alapul az osztályozáskor. (Erre a számítások elvégzésekor az elérési mutató és a munkanélküliségi mutatók kivételével mindenütt sor került. Az elérési mutatónál, annak komplex jellege miatt, nem alkalmaztuk ezt a szakaszolást; a munkanélküliségi mutatóknál a teljes értékskála figyelembevétele volt indokolt.) Az elérhetőség az adott távolságok, valamint az egyes útszakaszokon engedélyezett maximális sebességek figyelembevételével valamennyi településre kiszámításra került. A mutató komplex jellegét az adja, hogy értékét 40%-ban a megyeközpont, ill. a legközelebbi megyeszékhely, 40%-ban a kistérség központ, illetve a legközelebbi kistérségi központ elérhetősége (perc), míg 20%-ban a település ellátottsági szintje határozza meg. (Az utóbbi azt mutatja, hogy az adott településen élők mennyire vannak ráutalva a különböző központok felkeresésére.) A kistérségi komplex elérési mutató a térség települési mutatóinak népességszámmal súlyozott átlaga. Az alkalmazott mutatók bemutatására szolgáló táblázatokban a többi mutatótól eltérően az életminőségi elérési mutatónak a fejlettséget/elmaradottságot meghatározó komplex mutató számításánál közvetlenül használt értékei szerepelnek. Az egyes mutatócsoportok átlagos értéke adta a gazdasági, az infrastrukturális és a társadalmiszociális és a foglalkoztatási helyzet mérőszámát az adott kistérségben, majd a négy mutatócsoport átlaga lett az elmaradottság (fejlettség) közös mérőszáma. A számítások során a komplex mutató egyszerű számtani átlagát 2.95 vettük alapul, ezzel a kedvezményezett kistérségek lakosságának aránya az országos átlag egyharmada körül alakul. (A korábbi vizsgáltnál alkalmazott, lakosságszámmal súlyozott átlag nem jöhetett szóba, mivel az így adódó elmaradott térségek lakónépességének aránya az ország népességnek 50,0%-át tette volna ki. ) 7

8 A kedvezményezett kistérségek lehatárolásának eredményei A számítások során összesen 89 elmaradott térséget határoltunk le. A lehatárolt 6 ipari szerkezetváltási térségből 5, ugyanakkor a 77 vidékfejlesztési térségből 72 egyben társadalmigazdasági szempontból elmaradott is, így a kedvezményezett térségek száma 95 (számszerűen csak eggyel több a korábbi lehatárolásnál.). Ezekben a térségekben 1784 településen 3 millió 226 ezer fő lakott január 1-jén, az ország lakónépességének 31,8%-a. A kedvezményezett térségek lakónépessége a korábbi lehatároláshoz képest 388 ezer fővel, de csak 99 településsel kevesebb a megismételt lehatárolás hasonló számainál. A régi 150 kistérségből összesen 82 kedvezményezett. Közülük 77 elmaradott, itt van továbbra is a 6 ipari szerkezetváltási térség, 66 vidékfejlesztési térség. A 82 kedvezményezett térségből kettő az új térszerkezetben vált azzá, 14 elvesztette kedvezményezettségét, de 80 most is kedvezményezett. A 14 kieső régi kistérség: Megye Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Heves Pest Tolna Veszprém Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Szarvasi Tiszaújvárosi Szentesi Hatvani Ceglédi Nagykátai Bonyhádi Paksi Ajkai Pápai Zirci A kieső régi 14 kistérségből 6-ban változott a településszám.ezek, a megyék sorrandjében: Szarvas, Tiszaújváros, Hatvan, Nagykáta, Pápa és Zirc térsége. Mind a 14 kistérség elmaradott volt, Szarvas térsége volt egyben vidékfejlesztési is. A felülvizsgálat során a 217 településből alakult 18 új kistérségből a mostani lehatárolás eredményei szerint 13 vált kedvezményezetté. Ebből 12 elmaradott, 11 vidékfejlesztési térség, 10 elmaradott és vidékfejlesztési is egyben. 5 új kistérség nem nyert kedvezményezett besorolást. Az érvényes országgyűlési határozat alapján területfejlesztési szempontból a kedvezőtlen adottságú településeket is kedvezményezettnek kell tekinteni. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott - a 7/2003. (I. 14.) kormányrendelet mellékletében közzétett településből csak 293 nem tartozik kedvezményezett kistérségbe. Ezek népességszáma 229 ezer fő január 1-jén. A kedvezményezett térségek és a külön rendelet szerint kedvezményezettnek minősített települések együttes népességszáma 3 millió 455 ezer, az ország lakónépességének 34.1%-a. 8

9 A kedvezményezett térségek a 168 kistérség rendszerében Megnevezés Térségek Lakónépesség, Település Elmaradott térségek Ipari szerkezetátalakítás térségei Vidékfejlesztési térségek Kedvezményezett térségek összesen Csak kedvezményezett települések Kedvezményezett térségek és települések Ország összesen Így teljesül az érvényes országgyűlési határozatnak az a feltétele, hogy a kedvezményezett térségek - a csak kedvezményezett településekkel együtt számított - lakónépessége ne haladja meg az ország lakosságának egyharmadát. Ebből adódóan nem kellett eltérni az ismertetett határértékektől. A kedvezményezett térségek száma típusaik és megyék szerint Megye Elmaradott Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Összesen térségek Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

10 Az új lehatárolás szerint minden megyében van kedvezményezett térség. Nógrád megye valamennyi térsége elmaradott, de magas az elmaradott térségek aránya Szabolcs-Szatmár- Somogy megyében is. Csak 1 kedvezményezett térség van ugyanakkor Pest megyében, 2-2 Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Veszprém és Zala megyében. Tolna és Zala megyék esetében, az alacsonyabb térségszám miatt az említett 2-2 térség az összes kistérség 40,0, illetve 33,3%-át jelenti. A legmagasabb a vidékfejlesztési térségek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy, Baranya, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Bács-Kiskun valamint Csongrád megyében. Nincs ilyen térségtípus ugyanakkor Győr-Moson-Sopron megyén kívül Pest megyében, 2-2 van Komárom-Esztergom, Tolna, Veszprém és Zala megyében. A 6 ipari szerkezetátalakítási térség közül 2-2 van Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád, 1-1 Baranya és Komárom-Esztergom megyében. 10

11 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Bács-Kiskun Bajai Bácsalmási Kalocsai Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsváradi Szentlőrinci Békés Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szeghalomi Békési Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Abaúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji

12 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint (folytatás) január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Csongrád Csongrádi Kisteleki Makói Mórahalomi Fejér Enyingi Sárbogárdi Abai Győr-Moson-Sopron Csornai Téti Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Hajdúböszörményi Hajdúszoboszlói Polgári Püspökladányi Derecske Létavértesi Hajdúhadházi Heves Hevesi Füzesabonyi Pétervásárai Bélapátfalvai Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri

13 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint (folytatás) január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Komárom-Esztergom Kisbéri Oroszlányi Nógrád Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Pest Szobi Somogy Barcsi Csurgói Fonyódi Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Tabi Balatonföldvári Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány Nagyhalászi Tolna Dombóvári Tamási

14 A kedvezményezett kistérségek megyék szerint (folytatás) január 1. Megye, kistérség Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Ipari szerkezetváltás Vidékfejlesztés Vas Celldömölki Őriszentpéteri Vasvári Veszprém Sümegi Tapolcai Zala Letenyei Zalaszentgróti

15 Táblázatok

16 Térképek

17 A kedvezményezett kistérségek, január 1. (168 kistérség) Jelmagyarázat Kedvezményezett (95) Nem kedvezményezett (73) KSH, 2004, FA

18 Elmaradott kistérségek, január 1. (168 kistérség) Jelmagyarázat Elmaradott (89) Nem érintett (79) KSH, 2004, FA

19 Ipari szerkezetátalakítási kistérségek, január 1 (168 kistérség) Jelmagyarázat Ipari szerkezetátalakítási (6) Nem érintett (162) KSH, 2004, FA

20 A kistérségek társadalmi-gazdasági fejlettsége Komplex mutató, január 1. (168 kistérség) KSH, 2004, FA Jelmagyarázat (38) (30) (28) (38) (34)

21 Vidékfejlesztési kistérségek, január 1. (168 kistérség) Jelmagyarázat Vidékfejlesztési (77) Nem érintett (91) KSH, 2004, FA

22 1. A kedvezményezett térségek és települések összefoglaló adatai megyénként Megye Elmaradott Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett térség összesen Kedvezményezett térség lakónépessége, Nem kedvez- ményzett térségek kedvezményezett településeinek lakónépessége, Kedvezményzetményzett Kedvez- Nem kedvezményzett térségek és a térségek és a Kedvezménye-zett térségek csak csak települési települési térség kedvez- jogon kedvez- jogon kedvez- ményezettek lakónépessége, települései, ményezett települései, ményezett települések összesen, összesen, Lakónépesség összesen Települések összesen, db Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmát-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen Arány a megfelelő ország 53,0 3,6 45,8 56,5 31,8 2,3 34,1 56,7 9,3 66,0 100,0 100,0 100 összesenből,%

23 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Budapest Bács-Kiskun Bajai Bácsalmási Kalocsai Kecskeméti Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsi Pécsváradi Szentlőrinci Békés Békéscsabai Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szarvasi Szeghalomi Békési

24 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Gyulai Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Tiszaújvárosi Abaúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Csongrád Csongrádi Hódmezővásárhelyi Kisteleki Makói Mórahalomi Szegedi Szentesi Fejér Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Gárdonyi

25 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Móri Sárbogárdi Székesfehérvári Abai Adonyi Ercsi Győr-Moson-Sopron Csornai Győri Kapuvári Mosonmagyaróvári Sopron Fertődi Téti Pannonhalmai Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Debreceni Hajdúböszörményi Hajdúszoboszlói Polgári Püspökladányi Derecske Létavértesi Hajdúhadházi Hevesi Egri Hevesi Füzesabonyi Gyöngyösi Hatvani

26 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Pétervásárai Bélapátfalvai Komárom-Esztergom Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Nógrád Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Pest Aszódi Ceglédi Dabasi Gödöllői Monori Nagykátai Ráckevei Szobi Váci Budaörsi Dunakeszi Gyáli

27 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Pilisvörösvári Szentendrei Veresegyházi Somogy Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Balatonföldvári Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházai Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány Nagyhalászi Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni

28 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Szolnoki Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri Tolna Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Vas Celldömölki Csepregi Körmendi Kőszegi Őriszentpéteri Sárvári Szentgotthárdi Szombathelyi Vasvári Veszprém Ajkai Balatonalmádi Balatonfüredi Pápai Sümegi Tapolcai Várpalotai Veszprémi Zirci

29 Megye, kistérség Elmaradott 2. A kedvezményezett kistérségek összefoglaló adatai, január 1. Ipari szerkezetváltási Vidékfejlesztési Kedvezményezett Lakónépesség Település, Város, Új kistérség, váltó település (új kistérség v. átsorolás) váltás (új kistérség v. átsorolás) váltás=új kistérség váltás = átsorolás Zala Keszthely Hévízi Lenti Letenyei Nagykanizsai Zalaegerszegi Zalaszentgróti Összesen

30 3. A kistérségek elmaradottsága mérésénél alkalmazott mutatók jellemző értékei és az osztályközök MUT MGSZ MSZ99/95 KUTAT SZJA VÍZ_LAK VÍZ_CSAT GAZ_LAK VEJ_L KBOLT TELEFON EPL90_99 SZMGK VAND L60_X TELNEP HALALAR MNELK_AR TMNE_AR ATL 79,9 120,2 1, , , , , ,0 19, ,1 6,2 2,8 MAX 130,9 144,2 4, , , , , ,4 14, ,0 1,9 0,7 UJMAX 130,6 141,7 4, , , , , ,4 15, ,6 2,2 0,8 MIN 24,2 82,4 0, ,8 0 0,0 0 10, , ,3 27, ,5 21,6 12,0 SZTERJ. 106,4 59,3 4, , , , , ,7-11, ,9-19,4-11,2 ÁTL.TERJ 21,3 11,9 0, , , ,1 64 8,7 39 5,5-2, ,4-3,9-2,2 5 FELSO 130,9 144,2 4, , , , , ,4 14, ,0 1,9 0,7 ALSO 109,3 129,8 3, , , , , ,9 17, ,0 6,1 3,0 4 FELSO 109,2 129,7 3, , , , , ,8 17, ,1 6,2 3,1 ALSO 87,9 117,9 2, , , , , ,2 20, ,5 10,1 5,4 3 FELSO 87,8 117,8 2, , , , , ,1 20, ,6 10,2 5,5 ALSO 66,6 105,9 1, , , , , ,6 22, ,9 14,0 7,7 2 FELSO 66,5 105,8 1, , , , , ,5 22, ,0 14,1 7,8 ALSO 45,2 94,0 0, , , , , ,1 25, ,4 18,0 10,1 1 FELSO 45,1 93,9 0, , , , , ,2 25, ,5 18,1 10,2 ALSO 24,2 82,4 0, ,8 0 0,0 0 10, , ,3 27, ,5 21,6 12,0

31 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők Budapest Bács-Kiskun Bajai Bácsalmási Kalocsai Kecskeméti Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Jánoshalmai Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsi Pécsváradi Szentlőrinci Békés Békéscsabai Mezőkovácsházai Orosházai Sarkadi Szarvasi Szeghalomi 296-2,3 22, ,7 2,36 1,01 136,8 33,3 100,0 3, ,4 21, ,2 7,65 3,45 123,3 55,5 48,2 29, ,5 22, ,4 9,49 4,39 69,9 58,9 0,0 46, ,7 21, ,3 7,95 3,48 88,5 61,6 31,9 35, ,8 17, ,4 5,56 2,69 124,6 63,3 64,5 21, ,9 21, ,1 5,76 2,42 51,3 52,0 25,5 49, ,3 20, ,3 5,05 1,54 100,4 61,7 62,5 30, ,6 18, ,9 4,83 2,03 120,6 49,1 63,2 25, ,5 20, ,8 8,91 4,14 105,1 85,6 0,0 47, ,8 20, ,9 8,98 4,30 62,8 66,0 4,5 35, ,3 24, ,7 8,66 4,54 53,4 81,4 0,0 45, ,1 19, ,2 8,99 3,70 184,1 41,9 75,3 7, ,6 21, ,5 9,23 4,40 74,0 64,5 49,5 30, ,5 20, ,2 11,50 5,48 70,5 60,6 22,5 39, ,0 18, ,0 16,94 10,21 50,2 56,5 21,4 41, ,4 18, ,9 8,35 3,89 72,8 44,2 35,5 22, ,8 17, ,4 12,88 6,34 97,2 53,4 39,9 30, ,1 20, ,8 3,82 1,53 156,0 46,8 89,4 4, ,7 21, ,4 6,74 2,49 66,3 47,2 0,0 21, ,8 16, ,7 10,47 4,60 50,2 49,5 45,3 21, ,4 19, ,5 5,60 2,14 183,3 57,7 88,5 11, ,6 23, ,8 12,47 5,77 47,8 77,7 0,0 48, ,4 22, ,3 7,88 3,19 127,4 61,8 49,4 27, ,5 21, ,4 13,23 5,34 70,0 42,4 0,0 28, ,3 23, ,9 5,45 1,54 88,5 66,5 0,0 35, ,0 19, ,0 11,89 4,81 89,1 76,7 0,0 33,5 1-7

32 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Békési Gyulai Megye, kistérség 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezőkövesdi Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Tiszaújvárosi Abaúj Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Csongrád Csongrádi Hódmezővásárhelyi Kisteleki Makói Mórahalomi Szegedi Szentesi Fejér Bicskei Dunaújvárosi Enyingi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,0 21, ,7 9,59 4,18 85,8 52,8 37,4 27, ,3 21, ,3 5,46 2,15 108,7 57,1 62,0 18, ,1 18, ,5 8,82 4,83 170,5 43,0 88,5 5, ,7 19, ,9 16,14 8,36 76,9 37,9 29,7 24, ,4 18, ,8 17,72 10,20 38,3 87,1 39,1 27, ,4 17, ,4 12,34 6,04 235,3 47,8 72,9 5, ,5 23, ,0 7,43 3,22 90,8 60,4 38,7 21, ,5 19, ,7 12,93 6,31 218,1 37,3 73,4 5, ,8 20, ,6 13,19 6,79 72,3 70,3 7,3 32, ,0 18, ,4 10,42 5,40 221,6 60,1 79,6 14, ,1 18, ,3 16,36 9,49 96,8 47,3 34,4 22, ,9 18, ,2 16,47 8,31 14,8 69,0 41,5 26, ,1 14, ,6 8,15 4,30 295,2 72,0 63,0 9, ,9 21, ,7 21,57 12,03 16,4 96,2 0,0 35, ,2 21, ,1 18,66 9,62 46,1 82,7 4,7 37, ,0 19, ,5 16,22 8,95 57,7 48,0 0,0 35, ,4 21, ,1 17,94 9,61 65,3 34,4 29,4 25, ,7 24, ,5 6,33 3,05 122,3 59,4 0,0 23, ,1 20, ,1 5,52 2,61 157,3 56,5 12,3 20, ,6 24, ,1 7,57 2,62 47,5 80,7 0,0 38, ,1 22, ,7 7,29 2,60 86,8 49,7 1,3 26, ,4 22, ,6 7,87 3,45 19,9 36,2 0,0 50, ,4 18, ,0 4,85 2,21 136,5 55,6 85,6 9, ,8 21, ,4 5,79 2,73 116,5 57,1 0,0 28, ,9 17, ,0 4,08 1,36 95,4 58,4 1,0 19, ,7 18, ,4 4,55 2,01 234,1 67,6 73,2 7, ,0 18, ,9 8,63 3,47 30,1 207,8 0,0 41,4 2-7

33 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Gárdonyi Móri Sárbogárdi Székesfehérvári Abai Adonyi Ercsi Győr-Moson-Sopron Csornai Győri Kapuvári Mosonmagyaróvári Sopron Fertődi Téti Pannonhalmai Hajdú-Bihar Balmazújvárosi Berettyóújfalui Debreceni Hajdúböszörményi Hajdúszoboszlói Polgári Püspökladányi Derecske Létavértesi Hajdúhadházi Heves Egri Hevesi Füzesabonyi Gyöngyösi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,5 19, ,5 4,37 1,76 46,7 64,4 55,5 26, ,3 17, ,0 4,04 1,64 217,2 112,5 58,2 13, ,4 19, ,5 8,69 3,96 82,2 70,4 0,0 26, ,8 17, ,2 4,83 2,05 198,3 82,9 82,2 6, ,7 17, ,5 7,29 3,51 9,6 12,1 0,0 31, ,4 18, ,3 5,57 2,57 87,7 35,0 4,9 20, ,5 17, ,8 5,32 2,78 44,0 55,8 58,5 23, ,5 21, ,2 2,99 0,95 74,3 76,3 0,0 28, ,5 18, ,2 3,45 1,36 183,7 74,6 81,2 9, ,1 21, ,6 3,82 1,42 141,2 94,1 0,0 21, ,5 17, ,2 2,87 1,18 126,2 87,2 41,6 19, ,2 20, ,9 2,23 0,83 138,0 56,4 66,3 12, ,7 22, ,4 4,77 1,73 32,5 132,7 0,0 27, ,6 20, ,4 4,77 1,74 53,7 38,1 30,4 28, ,8 19, ,9 12,16 5,55 68,6 85,3 0,0 39, ,4 20, ,1 12,11 6,06 77,5 50,1 0,0 33, ,2 17, ,3 6,02 2,83 152,3 52,4 100,0 6, ,9 18, ,6 9,63 5,35 131,1 76,1 0,0 26, ,5 18, ,3 8,80 3,67 98,0 45,0 0,0 25, ,4 21, ,4 13,23 7,44 15,3 51,8 0,0 30, ,2 18, ,1 10,75 5,12 42,5 97,5 0,0 45, ,4 18, ,1 9,11 4,29 30,6 50,4 0,0 28, ,3 15, ,2 15,18 8,69 84,4 46,8 54,0 23, ,3 18, ,7 5,24 2,43 136,4 60,7 75,7 6, ,4 21, ,6 11,79 6,22 47,7 76,4 0,0 29, ,3 22, ,7 8,54 4,66 56,5 53,6 22,1 19, ,7 21, ,3 6,37 3,15 158,0 68,9 42,7 14,8 3-7

34 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Hatvani Pétervásárai Bélapátfalvai Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi Karcagi Kunszentmártoni Szolnoki Tiszafüredi Törökszentmiklósi Mezőtúri Komárom-Esztergom Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Nógrád Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Pest Aszódi Ceglédi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,7 21, ,6 6,71 2,96 152,1 33,9 75,8 12, ,3 25, ,2 10,66 5,15 155,0 51,7 9,4 19, ,4 24, ,0 9,11 4,10 93,2 43,7 11,2 12, ,0 22, ,0 5,07 2,27 115,7 71,6 32,0 23, ,1 18, ,4 9,14 4,52 128,9 45,3 2,2 26, ,8 22, ,9 13,64 6,10 68,4 55,6 30,0 29, ,8 18, ,8 5,79 2,32 155,3 61,0 73,9 12, ,6 20, ,1 13,87 7,32 100,6 41,8 0,0 30, ,2 19, ,1 8,47 3,98 107,3 54,1 49,9 22, ,5 20, ,3 9,29 4,47 117,7 59,0 0,0 25, ,3 18, ,7 6,04 2,61 156,0 66,4 72,3 13, ,1 18, ,7 5,52 2,42 208,3 59,6 86,2 5, ,0 20, ,0 6,92 3,04 64,9 50,6 0,0 36, ,8 18, ,3 4,85 2,09 137,5 55,9 54,2 31, ,5 17, ,2 7,03 3,91 200,6 42,6 79,5 9, ,8 18, ,4 6,20 2,53 91,3 47,0 67,6 12, ,1 18, ,6 5,51 2,63 128,6 55,0 86,4 8, ,6 20, ,2 7,50 3,27 103,1 62,6 42,1 18, ,8 22, ,0 11,07 4,62 192,6 38,1 54,8 11, ,5 21, ,7 7,13 2,87 90,6 40,9 36,9 17, ,7 20, ,9 7,33 3,30 106,5 63,3 16,7 18, ,0 20, ,5 11,80 6,30 189,1 48,6 73,2 7, ,9 20, ,5 10,17 4,95 84,0 77,4 31,8 20, ,4 19, ,3 3,33 1,48 78,0 29,8 82,8 12, ,5 19, ,3 5,35 2,50 92,9 61,2 43,9 21,2 4-7

35 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Dabasi Gödöllői Monori Nagykátai Ráckevei Szobi Váci Budaörsi Dunakeszi Gyáli Pilisvörösvári Szentendrei Veresegyházi Somogy Barcsi Csurgói Fonyódi Kaposvári Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Balatonföldvári Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,1 17, ,6 3,85 1,57 42,0 113,6 30,1 34, ,2 17, ,3 3,35 1,61 71,9 111,6 88,9 10, ,0 17, ,8 3,28 1,42 40,7 30,7 83,5 13, ,2 19, ,1 5,22 2,65 50,3 48,2 42,0 16, ,8 17, ,8 3,20 1,46 112,9 37,3 80,5 18, ,9 22, ,8 4,58 2,08 106,6 61,1 31,8 23, ,3 18, ,5 3,52 1,58 156,6 54,1 79,3 10, ,4 15, ,9 2,36 0,93 111,4 68,1 97,3 7, ,2 16, ,8 2,34 1,01 74,2 32,5 100,0 7, ,1 17, ,0 3,42 1,64 42,5 55,7 73,5 17, ,4 16, ,1 1,85 0,79 68,1 58,3 92,6 10, ,5 16, ,1 3,05 1,52 72,2 41,2 78,0 9, ,4 16, ,3 3,06 1,17 41,9 85,5 77,5 14, ,3 19, ,5 12,30 5,68 65,5 79,7 0,0 37, ,0 20, ,1 8,75 4,80 50,2 77,0 0,0 33, ,2 22, ,2 6,34 1,60 47,8 95,9 21,9 24, ,6 19, ,1 6,24 2,95 108,1 51,9 58,6 16, ,0 19, ,4 8,34 3,31 42,7 36,9 0,0 36, ,2 21, ,9 7,21 3,19 60,5 76,5 38,5 30, ,1 19, ,5 10,69 4,94 111,0 56,9 42,6 25, ,3 19, ,3 6,65 1,86 47,5 74,0 62,6 11, ,6 21, ,0 8,95 3,42 90,3 103,0 30,0 30, ,7 23, ,3 7,25 1,30 27,4 24,2 18,6 19, ,7 16, ,0 15,39 6,75 29,6 90,5 0,0 38, ,3 19, ,8 13,01 6,08 79,8 48,7 35,9 35, ,2 18, ,8 14,42 5,85 59,7 67,8 22,2 36, ,6 15, ,8 8,80 4,46 77,7 67,9 51,0 13, ,7 16, ,4 11,70 6,11 82,5 68,9 48,0 28, ,3 17, ,9 12,56 7,45 58,6 30,6 22,1 25,6 5-7

36 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Nyírbátori Nyíregyházai Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány Nagyhalászi Tolna Bonyhádi Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási Vas Celldömölki Csepregi Körmendi Kőszegi Őriszentpéteri Sárvári Szentgotthárdi Szombathelyi Vasvári Veszprém Ajkai Balatonalmádi Balatonfüredi Pápai Sümegi Tapolcai Várpalotai Veszprémi Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők ,3 16, ,8 13,34 7,13 73,4 55,1 29,3 30, ,1 15, ,2 6,54 3,02 126,5 58,8 87,3 9, ,6 19, ,7 10,76 4,74 129,9 60,7 0,0 24, ,2 18, ,1 16,90 9,27 67,9 58,6 28,2 30, ,5 17, ,8 10,46 5,14 77,2 36,9 23,7 24, ,9 18, ,1 6,32 2,70 122,2 79,6 56,3 18, ,2 21, ,4 8,57 3,27 77,4 61,6 58,5 24, ,6 18, ,9 6,33 3,08 137,8 75,7 40,8 24, ,3 19, ,0 7,56 3,43 125,0 57,6 54,5 18, ,9 22, ,4 11,20 5,24 95,0 59,1 10,6 31, ,1 21, ,6 4,51 1,64 93,0 125,1 54,0 24, ,6 22, ,1 5,19 1,27 45,5 94,5 26,6 30, ,6 19, ,2 3,69 1,10 123,8 108,4 55,8 23, ,4 19, ,9 4,38 1,41 154,3 103,4 66,1 10, ,8 27, ,5 8,09 3,15 47,4 139,4 0,0 39, ,4 20, ,3 4,08 1,37 172,0 99,4 49,7 25, ,2 20, ,8 5,21 2,49 157,5 103,4 58,7 17, ,8 18, ,1 3,73 1,48 142,1 84,4 74,2 10, ,9 23, ,5 7,22 2,91 44,0 152,1 0,0 33, ,6 19, ,4 6,06 2,88 228,3 63,6 54,0 12, ,9 20, ,2 5,29 1,76 220,5 56,6 53,8 10, ,7 19, ,6 5,42 0,70 49,0 35,9 61,4 10, ,3 21, ,2 5,37 2,15 130,9 74,6 52,4 23, ,0 19, ,3 6,37 2,49 68,7 92,0 0,0 28, ,5 19, ,1 6,36 1,78 65,6 61,4 48,2 22, ,3 17, ,5 5,63 2,19 253,4 50,9 85,5 6, ,6 15, ,0 3,95 1,44 128,0 88,2 78,5 7,3 6-7

37 4.2. A kistérségek lehatárolásánál alkalmazott mutatók, megyék és kistérségek szerint Megye, kistérség 1 Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, db, A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga, között A 60 évnél idősebb népesség A települések átlagos lélekszáma, fő, A halálozási ráta, A munkanélküliek A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli), %, Az iparban foglalkoztatottak 1000 lakosra jutó száma, 1990 Az iparban foglalkoztatottak számának csökke-nése, A 120 fő/km2- nél magasabb népsűrű-ségű települések népességének A mezőgazdas ági aktív keresők Zirci Zala Keszthely Hévízi Lenti Letenyei Nagykanizsai Zalaegerszegi Zalaszentgróti Összesen 187-2,4 19, ,6 5,17 1,69 106,8 47,5 32,8 23, ,3 20, ,7 4,56 1,28 65,1 50,1 68,7 14, ,7 24, ,6 5,73 2,07 97,8 75,3 5,4 29, ,4 24, ,9 7,40 2,66 59,4 63,2 9,0 25, ,2 19, ,6 6,40 2,82 162,4 63,1 65,2 14, ,6 19, ,7 4,18 1,50 158,6 74,0 62,3 13, ,2 22, ,5 7,63 2,68 81,4 96,1 0,0 26, ,0 19, ,1 6,19 2,84 121,9 55,0 61,6 15,4 7-7

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (wwwantszhu), valamint

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSE: RÉGI ÉS ÚJ IRÁNYOK, VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK

TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSE: RÉGI ÉS ÚJ IRÁNYOK, VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSE: RÉGI ÉS ÚJ IRÁNYOK, VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK DR. LUKOVICS MIKLÓS Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Nemzedékek találkozása

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység változása, 2000-2004 Százalékos változás az el évhez képest Forrás: Employment in Európa 2005 Egy ledolgozott órára jutó termelékenység

Részletesebben

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete

Részletesebben

6. Bács-Kiskun Kiskőrösi járás Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 06-20/

6. Bács-Kiskun Kiskőrösi járás Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 06-20/ Sorszám Megye Járás Neve Készenléti ügyelet telefonszáma 1. Bács-Kiskun Bácsalmási 2. Bács-Kiskun Bajai 3. Bács-Kiskun Jánoshalmai 4. Bács-Kiskun Kalocsai 5. Bács-Kiskun Kecskeméti Bácsalmás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Frissítve: június 21 napján

Frissítve: június 21 napján Frissítve: 2019. június 21 napján Sorszám Megye Járás Neve Készenléti ügyelet telefonszáma 1. Bács-Kiskun Bácsalmási 2. Bács-Kiskun Bajai 3. Bács-Kiskun Jánoshalmai 4. Bács-Kiskun Kalocsai 5. Bács-Kiskun

Részletesebben

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei Hatályos: 2019. NKM Energia Zrt. Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

FIT-jelentés. Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest V. kerület, József nádor tér 2-4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés. Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest V. kerület, József nádor tér 2-4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés Országos kompetenciamérés 2017 FIT-jelentés 10. évfolyam 1051 Budapest V. kerület, József nádor tér 2-4. Fenntartói azonosító: 39012082 FIGYELEM! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a 2016/2017. tanévtől a

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu]

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső - 150 magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Az utcakereső szolgáltatás segítségével könnyen megtalálhatja a keresett címet! Csak

Részletesebben

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban)

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban) -ök napi készenléti szolgálati létszáma 5%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontás) Létszám Módosított javaslat OSZ jav. tartalék % nettó OSZ jav. Tartalék % Mohács 5 5, 5,, - -,,, 5,, -, 5,, 5, 5,

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

A kistérségek településszerkezeti tipizálása

A kistérségek településszerkezeti tipizálása A kistérségek településszerkezeti tipizálása 2005. augusztus 9. Készítette: Goldmann Róbert Kaló Róbert 1 Kistérségtipizálás Kistérségek meghatározása kialakulása A kistérség, a kistérségi igazgatás nem

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára 2019. ősz 2020. tavasz EFOP-3.4.3-16-2016-00011 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

3.sz. melléklet: Kárbejelentő helyek megye irsz varos cim telefon fax mail kedd nyit szerda nyit szombat nyit Bács-Kiskun 6400 Kiskunhalas Kígyó u 3. +36 77 429-567 +36 1 361-0091 kiskunhalas@groupama.hu

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányzat 1. oldal 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETFEJLESZTÉS KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEI BESOROLÁSÁNÁL ALKALMAZOTT MUTATÓKRÓL ÉS A SZÁMÍTÁS MÓDSZERÉRŐL a

Részletesebben

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban hospitálásban, foglalkozástartásban való részvételre tanítójelölt és tanárjelölt hallgatók számára

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban hospitálásban, foglalkozástartásban való részvételre tanítójelölt és tanárjelölt hallgatók számára Pályázati kiírás kedvezményezett járásban hospitálásban, foglalkozástartásban való részvételre tanítójelölt és tanárjelölt hallgatók számára 2019. ősz EFOP-3.4.3-16-2016-00011 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt aktuális kérdései. Cseri József ügyvezető igazgató

Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt aktuális kérdései. Cseri József ügyvezető igazgató Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt aktuális kérdései Cseri József ügyvezető igazgató A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

10 ezer fő alatti települések (Budapesti agglomeráció nélkül)

10 ezer fő alatti települések (Budapesti agglomeráció nélkül) 10 ezer fő alatti települések (Budapesti agglomeráció nélkül) Helység Kistérség Járás Megye 1 Aba Abai Székesfehérvári Fejér 2 Abádszalók Tiszafüredi Kunhegyesi Jász-Nagykun-Szolnok 3 Abaliget Pécsi Pécsi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010 19.344340

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3. +36 79 325-254 Bács-Kiskun 6400.

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE Ügyfélszolgálatok elérhetősége 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3.

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK AKADÁLYMENTESSÉGI SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE 6200. Kiskőrös Petőfi tér 3. +36 78 514-010 Az épület oldalánál a Pozsonyi utcában 6500. Baja Munkácsy u 3. +36 79 325-254 Bács-Kiskun 6400.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet - az állami köznevelési közfe 2. oldal f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai

Magyar joganyagok - 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet - az állami köznevelési közfe 2. oldal f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai Magyar joganyagok - 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet - az állami köznevelési közfe 1. oldal 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Térségi fejlődés és kedvezményezettségi kategória változások: kérdések, dilemmák, összefüggések

Térségi fejlődés és kedvezményezettségi kategória változások: kérdések, dilemmák, összefüggések Térségi fejlődés és kedvezményezettségi kategória változások: kérdések, dilemmák, összefüggések Varga Ágnes egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL MISKOLCI IGZGTÓSÁG KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEK Z ÉSZK-MGYRORSZÁGI RÉGIÓBN Miskolc 2008. április Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága, 2008 ISBN 978-963-235-101-8

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi

Támogatás mértéke Ft 70% GINOP felhordó hálózatok fejlesztése a Balmazújvárosi Járás Projekt címe Támogatás összege Támogatás mértéke Projekt azonosító 127 881 600 Ft 70% GINOP-3.4.1-15-2016-00248 fejlesztése a Balmazújvárosi Balmazújvárosi Berettyóújfalui Cigándi Debreceni Derecskei

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2019. október 23-i ünnepnap miatt módosul az NKM Energia Zrt. villamosenergia-szolgáltatói

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS JÚLIUS 02-TŐL)

HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS JÚLIUS 02-TŐL) HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS 2018. JÚLIUS 02-TŐL) A Budapest Bank Zrt. Fiókhálózata: Fiók: lakossági, kisvállalkozási és vállalati termékértékesítés

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási

Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási Tájékoztató Ünnepnap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2019. augusztus 20-ai ünnepnap miatt módosul az NKM Energia Zrt. villamosenergia-szolgáltatói

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája 2019.02.15 BÁCS-KISKUN MEGYE Kecskemét, 5. sz. főút, 82+592 km-szelvény Apostag, 51. sz. főút, 74+494 km-szelvény Baja, 51. sz. főút, 159+319 km-szelvény

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

Tájékoztató munkaszüneti nap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről

Tájékoztató munkaszüneti nap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztató munkaszüneti nap miatti, egyedi, heti ügyfélszolgálati irodai nyitvatartási időről Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2019. április 19.-ei Nagypéntek miatt módosul az NKM Áramszolgáltató Zrt.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatási és nemzetközi

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/166/2006 HÍRDETMÉNY A TERÜLETPOLITIKAI KORMÁNYZATI HIVATAL kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi kapcsolatok

Részletesebben

AP 3.2: Future network (>2009)

AP 3.2: Future network (>2009) AP 3.2: Future network (>2009) Western transdanubia 01/149 Györ-Moson-Sopron Fertõszentmiklós Fertõszentmiklós Bregencpuszta 5 424 01/254 Györ-Moson-Sopron Jánossomorja Jánossomorja Hulladéklerakó 384

Részletesebben

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása 1. Bevezetés Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az Egészségügyi Engedélyezési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása

Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása Kedvezményezett Kistérség Támogatás DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentesi 400 000 Csongrádi Kistérség

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. augusztus 1-től a jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

A Hálózatban működő Gyógyszertárak Szövetségének javaslata a sürgősségi gyógyszerellátási rendszer kialakítására

A Hálózatban működő Gyógyszertárak Szövetségének javaslata a sürgősségi gyógyszerellátási rendszer kialakítására 5. számú melléklet települések orvosi ügyelettel és a gyógyszertárak száma Szám Település Orvosi ügyelet Gyógyszertárak száma Lakosságszám Baranya megye 1 Bóly x 1 3974 2 Mohács x 6 17738 3 Sásd x 1 3165

Részletesebben

Developing and lagging districts

Developing and lagging districts Developing and lagging districts 2012-2014 Socio-economic profiles of Hungarian districts (járás) based on the District Development Index January 2016 Developing and lagging districts 2012-2014 Socio-economic

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t Országgyűlési képvisel ő Dr. Katona Béla úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Helyben Ér e e.t 2009 OKT 0 9. dj, tti4143& Módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. április 3., kedd Tartalomjegyzék 64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,

Részletesebben

Ajka ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomás (88) Baja DAKK Zrt. autóbusz-állomás, Csermák tér (79)

Ajka ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomás (88) Baja DAKK Zrt. autóbusz-állomás, Csermák tér (79) MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók KMKK Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183 Baja DAKK Zrt. autóbusz-állomás, Csermák

Részletesebben

Járás 1. Aba Fejér megye Székesfehérvári járás 2. Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunhegyesi járás 3. Abasár Heves megye Gyöngyösi járás 4.

Járás 1. Aba Fejér megye Székesfehérvári járás 2. Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunhegyesi járás 3. Abasár Heves megye Gyöngyösi járás 4. Település Megye Járás 1. Aba Fejér megye Székesfehérvári járás 2. Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunhegyesi járás 3. Abasár Heves megye Gyöngyösi járás 4. Abaújalpár Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Település Megye Járás

Település Megye Járás Település Megye Járás 1. Aba Fejér megye Székesfehérvári járás 2. Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunhegyesi járás 3. Abasár Heves megye Gyöngyösi járás 4. Abaújalpár Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO 41050 Abony Hipermarket Abony TESCO 41770 Ajka Hipermarket Ajka TESCO 41650 Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Balassagyarmat Hipermarket Balassagyarmat TESCO 41021

Részletesebben

F.2. számú függelék Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása

F.2. számú függelék Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.2. számú függeléke F.2. számú függelék Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységeinek címe és nyitvatartása Hatályos: 2019. NKM Energia Zrt.

Részletesebben

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2.

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2. Megye CIB bankfiók neve Nyitvatartás Cím Kutya behozható Megjegyzés/ kiegészítés Budapest Allee Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 Allee Bevásárlóközpont

Részletesebben