2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9."

Átírás

1 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2 Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen olvasott igék bensőséges közösséget teremtenek azok között, akik hittel olvassák és megosztják egymással a személyes üzenetet. Amikor egymással találkozzunk, ne csak a gondjainkról beszéljünk, hanem örömmel mondjuk el, hogy a mai ige mit ítélt meg bennünk, és miben erősített meg minket! A Biblia ír egy buzgó emberről, aki Jeruzsálemben vett magának egy Ézsaiástekercset, és hazafelé utazás közben olvasta. Ez a főkomornyik volt. Azt gondolta először, hogy a Bibliát is úgy kell olvasni, mint az újságot. Gyorsan átolvassa a főbb híreket, és aztán leteszi, rágyújt egy szivarra, és utána zenét hallgat. A Biblia nem egy érdekes, tanulságos könyv, hanem Isten szava, Ő szól hozzánk az igén keresztül. Nem erkölcsi vonatkozásban akar csupán kioktatni, hanem meg akar tisztítani, átformálni, és megújítani az Isten és ember iránti szeretetben. A főkomornyik rájött, hogy az igét, amit olvas, nem érti. Művelt ember létére nem étette a Bibliát, mert ami abban van, csak hittel és a Szentlélek Isten világosságával érthető meg. Fülöpöt kérte, hogy magyarázza meg az igét, aki Isten embere volt, és ismerte az Írást, a személyes üzenetet. Fülöp nem teológiai nézőpontból beszélt a főkomornyiknak a nehezen érthető igéről, hanem a Szentlélektől kapott személyes kijelentés alapján. Fülöpöt a Szentlélek győzte meg arról, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiért halt meg a Golgotán, és feltámadott, hogy a kegyelmet nyert bűnösök bűnbocsánatot, üdvösséget és örök életet nyerjenek. Ha elolvasunk egy igeszakaszt, utána mindig kérdezzük meg magunktól, hogy most mit üzen nekünk személyesen az Úr! Csak a személyes üzenet által növekszünk a hitben és a szent életben. Sok áldást kívánok az életedre, valahányszor kezedbe veszed a Bibliát, Isten igéjét! Budapest, január Bereczki Sándor lelkipásztor

3 JANUÁR 1. Cs. Kolossé 1,1-2 Jeremiás 31, P. Kolossé 1,3-8 1 Mózes 4,7 3. Szo. Kolossé 1, Krónika 16,8 4. V. Kolossé 1,15-20 Eszter 9,16 5. H. Kolossé 1,21-23 Jób 5,18 6. K. Kolossé 1,24-29 Zsoltárok 34,9 7. Sze. Kolossé 2,1-7 Példabeszédek 31,30 8. Cs. Kolossé 2,8-15 Ézsaiás 54,14 9. P. Kolossé 2,16-23 Jeremiás sir. 3, Szo. Kolossé 3,1-4 Hóseás 6,6 11. V. Kolossé 3,5-11 Mikeás 6,8 12. H. Kolossé 3,12-17 Példabeszédek 23, K. Kolossé 3,18-25 Zsoltárok 106,8 14. Sze. Kolossé 4,1-6 Jób 17,8 15. Cs. Kolossé 4, Királyok 23, P. 1 Királyok 1 Filippi 4,5 17. Szo. 1 Királyok 2 János 14, V. 1 Királyok 3 Zsidók 12, H. 1 Királyok 4 Ap. csel. 2, K. 1 Királyok 5 János 21, Sze. 1 Királyok 6 Jakab 4,8 22. Cs. 1 Királyok 7 Galata 2, P. 1 Királyok 8 1 Korinthus 9, Szo. 1 Királyok 9 1 Thessalonika 5, V. 1 Királyok 10 Lukács 12, H. 1 Királyok 11 Kolossé 4,2 27. K. 1 Királyok 12 Efézus 5, Sze. 1 Királyok 13 Róma 12, Cs. 1 Királyok 14 Máté 3,8 30. P. 1 Királyok 15 Róma 1, Szo. 1 Királyok 16 Máté 7,8

4 FEBRUÁR 1. V. 1 Királyok 17 János 12,26 2. H. 1 Királyok 18 Lukács 12,8 3. K. 1 Királyok 19 Kolossé 3,23 4. Sze. 1 Királyok 20 Ap. csel. 18, Cs. 1 Királyok 21 Zsidók 4,16 6. P. 1 Királyok 22 Máté 24,46 7. Szo. Márk 1,1-8 Bírák 19,20 8. V. Márk 1, Krónika 28,20 9. H. Márk 1,12-13 Zakariás 9, K. Márk 1,14-15 Zsoltárok 72, Sze. Márk 1, Mózes 29,9 12. Cs. Márk 1,21-28 Zsoltárok 32, P. Márk 1, Mózes 26, Szo. Márk 1,32-39 Ézsaiás 40,3 15. V. Márk 1,40-45 Zsoltárok 94, H. Márk 2, Királyok 17, K. Márk 2,13-17 Zsoltárok 18, Sze. Márk 2,18-22 Ezékiel 36, Cs. Márk 2,23-28 Ézsaiás 42, P. Márk 3,1-6 1 Krónika 16, Szo. Márk 3,7-12 Józsué 1,7 22. V. Márk 3,13-19 Ézsaiás 49, H. Márk 3,20-21 Példabeszédek 16, K. Márk 3, Mózes 26,3 25. Sze. Márk 3,31-35 Zsoltárok 34, Cs. Márk 4, Mózes 15, P. Márk 4,21-25 Zsoltárok 112,5 28. Szo. Márk 4, Királyok 18,5

5 MÁRCIUS 1. V. Márk 4,30-34 Zsoltárok 23,3 2. H. Márk 4,35-41 Ézsaiás 65,24 3. K. Márk 5,1-20 Zsoltárok 28,8 4. Sze. Márk 5, Mózes 28,15 5. Cs. Márk 6,1-6 Zsoltárok 37,31 6. P. Márk 6,7-13 Ézsaiás 58,10 7. Szo. Márk 6,14-29 Példabeszédek 14,30 8. V. Márk 6, Mózes 6,5 9. H. Márk 6, Mózes 4, K. Márk 6, Sámuel 9,7 11. Sze. Márk 7,1-23 Jeremiás 31,4 12. Cs. Márk 7, Mózes 33, P. Márk 7,31-37 Jób 37, Szo. Márk 8,1-10 Zsoltárok 138,3 15. V. Márk 8,11-21 Példabeszédek 25, H. Márk 8,22-26 Zsoltárok 103,5 17. K. Márk 8, Mózes 49, Sze. Márk 8,31-34 Józsué 1,8 19. Cs. Márk 9,1-13 Ruth 1, P. Márk 9, Sámuel 14,6 21. Szo. Márk 9, Királyok 2,3 22. V. Márk 9, Sámuel 22,3 23. H. Márk 9, Mózes 14, K. Márk 9,42-48 Józsué 1,9 25. Sze. Márk 9, Mózes 23, Cs. Márk 10, Krónika 5, P. Márk 10,13-16 Zsoltárok 1, Szo. Márk 10,17-31 Jób 8,21 Virágvas. Máté 21,1-11 Zsoltárok 118, H. Márk 10,32-34 Példabeszédek 12, K. Márk 10,35-45 Prédikátor 10,9

6 ÁPRILIS 1. Sze. Márk 10,46-52 Zsoltárok 51,6 2. Cs. Márk 11,1-11 Példabeszédek 28,13 Nagyp. Máté 27,32-56 Ézsaiás 53,11 4. Szo. Máté 27,57-61 Zsoltárok 16,10 Húsvét Máté 28,1-15 Jób 19,25 Húsvét Máté 28,16-20 Zsoltárok 110,1 7. K. Márk 11,12-14 Ézsaiás 4, Sze. Márk 11,15-19 Jeremiás 1,8 9. Cs. Márk 11,20-26 Ezékiel 34, P. Márk 11,27-33 Zakariás 2, Szo. Márk 12,1-12 Malakiás 3, V. Márk 12,13-17 Mikeás 7,8 13. H. Márk 12,18-27 Jóel 2, K. Márk 12,28-34 Példabeszédek 20, Sze. Márk 12,35-37 Zsoltárok 15, Cs. Márk 12,38-40 Ézsaiás 35, P. Márk 12,41-44 Jeremiás 17, Szo. Márk 13,1-2 Ezékiel 36,8 19. V. Márk 13,3-20 Példabeszédek 31, H. Márk 13,21-37 Ézsaiás 48, K. Márk 14,1-2 Prédikátor 3,1 22. Sze. Márk 14,3-9 Zsoltárok 50, Cs. Márk 14,10-11 Jób 5, P. Márk 14, Krónika 19,7 25. Szo. Márk 14, Mózes 10, V. Márk 14, Királyok 17, H. Márk 14, Mózes 35, K. Márk 14,53-65 Zsoltárok 4,6 29. Sze. Márk 14,66-72 Jób 28, Cs. Márk 15,1-5 Példabeszédek 14,21

7 MÁJUS 1. P. Márk 15,6-15 Prédikátor 9,10 2. Szo. Márk 15,16-19 Ézsaiás 32,17 3. V. Márk 15,20-32 Jeremiás 29,13 4. H. Márk 15,33-41 Zakariás 10,12 5. K. Márk 15,42-47 Példabeszédek 17,9 6. Sze. Márk 16,1-8 Zsoltárok 29,11 7. Cs. Márk 16, Krónika 16,24 8. P. Márk 16, Mózes 28,9 9. Szo. Márk 16,19-20 Jób 36, V. 2 Királyok 1 1 Timótheus 6, H. 2 Királyok 2 Máté 21, K. 2 Királyok 3 1 Péter 2, Sze. 2 Királyok 4 Máté 25,40 MM. 2 Királyok 5 Ap. csel. 1, P. 2 Királyok 6 Jakab 1,4 16. Szo. 2 Királyok 7 Galata 5, V. 2 Királyok 8 Jakab 1, H. 2 Királyok 9 1 Péter 5,2 19. K. 2 Királyok 10 Jakab 3, Sze. 2 Királyok 11 Filippi 2, Cs. 2 Királyok 12 2 Timótheus 2, P. 2 Királyok 13 Máté 5,7 23. Szo. 2 Királyok 14 Filippi 4,13 Pünkösd Ap. csel. 2,1-13 Jóel 2,28-29 Pünkösd Ap. csel. 10,1-48 Zakariás 12, K. 2 Királyok 15 Galata 6, Sze. 2 Királyok 16 Róma 15, Cs. 2 Királyok 17 Lukács 4, P. 2 Királyok 18 Jelenések 3, Szo. 2 Királyok 19 Galata 4, V. 2 Királyok 20 Máté 10,42

8 JÚNIUS 1. H. 2 Királyok 21 1 Thessalonika 5,6 2. K. 2 Királyok 22 Efézus 6,16 3. Sze. 2 Királyok 23 Máté 4,19 4. Cs. 2 Királyok 24 1 Thessalonika 5,11 5. P. 2 Királyok 25 Róma 14,1 6. Szo. Jakab 1,1-2 1 Sámuel 12,23 7. V. Jakab 1,3-12 Példabeszédek 28,27 8. H. Jakab 1, Mózes 24,40 9. K. Jakab 2,1-3 Ézsaiás 30, Sze. Jakab 2, Mózes 4, Cs. Jakab 2,11-12 Jeremiás sir. 2, P. Jakab 2,13-17 Dániel 6, Szo. Jakab 2, Sámuel 15, V. Jakab 3,1-7 Ézsaiás 41, H. Jakab 3,8-12 Ezsdrás 7, K. Jakab 3,13-22 Ézsaiás 45, Sze. Jakab 4,1-6 Jób 5, Cs. Jakab 4, Mózes 23, P. Jakab 4,12-19 Zsoltárok 12,6 20. Szo. Jakab 5,1-5 3 Mózes 10,3 21. V. Jakab 5,6-11 Zsoltárok 31, H. Jakab 5,12-14 Malakiás 3, K. Ezsdrás 1 János 20, Sze. Ezsdrás 2 2 Korinthus 8, Cs. Ezsdrás 3,1-6 Kolossé 4, P. Ezsdrás 3,7-13 Jakab 5, Szo. Ezsdrás 4,1-5 Máté 5,9 28. V. Ezsdrás 4,6-11 János 21, H. Ezsdrás 4,12-16 Galata 1, K. Ezsdrás 4, Thessalonika 4,11

9 JÚLIUS 1. Sze. Ezsdrás 5,1-7 1 János 5,15 2. Cs. Ezsdrás 5,8-17 Máté 5,44 3. P. Ezsdrás 6,1-12 Ap. csel. 5,29 4. Szo. Ezsdrás 6,13-18 Galata 1, V. Ezsdrás 6, Timótheus 2, H. Ezsdrás 7,1-10 Máté 6, K. Ezsdrás 7,11-28 Ap. csel. 11, Sze. Ezsdrás 8,1-14 Galata 6,14 9. Cs. Ezsdrás 8, Timótheus 1,6 10. P. Ezsdrás 9 Márk 4, Szo. Ezsdrás 10,1-17 Ap. csel. 16, V. Ezsdrás 10,18-44 Efézus 4,3 13. H. Ézsaiás 54 2 Timótheus 2, K. Ézsaiás 55 Márk 11, Sze. Ézsaiás 56,1-8 Efézus 4, Cs. Ézsaiás 56,9-12 Jakab 1, P. Ézsaiás 57,1-13 Márk 9, Szo. Ézsaiás 57,14-21 Róma 8, V. Ézsaiás 58 Efézus 6, H. Ézsaiás 59,1-7 Jakab 1, K. Ézsaiás 59,8-21 Márk 9, Sze. Ézsaiás 60 Róma 12, Cs. Ézsaiás 61 Filippi 2, P. Ézsaiás 62 Jakab 1, Szo. Ézsaiás 63,1-6 János 11, V. Ézsaiás 63, Korinthus 5, H. Ézsaiás 64 Filippi 3, K. Ézsaiás 65,1-12 Jakab 1, Sze. Ézsaiás 65, Korinthus 5, Cs. Ézsaiás 66,1-11 Filippi 4, P. Ézsaiás 66,12-24 Jakab 5,9

10 AUGUSZTUS 1. Szo. Filippi 1,1-2 2 Krónika 20,17 2. V. Filippi 1, Mózes 3,22 3. H. Filippi 1,12-18 Malakiás 3,17 4. K. Filippi 1, Királyok 9,3 5. Sze. Filippi 1, Mózes 15,6 6. Cs. Filippi 2,1-5 2 Sámuel 22,20 7. P. Filippi 2, Mózes 6,12 8. Szo. Filippi 2,12-18 Józsué 24,14 9. V. Filippi 2,19-30 Zsoltárok 9, H. Filippi 3,1-11 Példabeszédek 8, K. Filippi 3,12-16 Ézsaiás 12, Sze. Filippi 3,17-21 Jeremiás 32, Cs. Filippi 4,1-9 Ezékiel 34, P. Filippi 4,10-23 Zakariás 10,1 15. Szo. Júdás 1,1-2 Ézsaiás 61,6 16. V. Júdás 1,3-16 Jeremiás 20, H. Júdás 1,17-25 Példabeszédek 22, K. Ap. csel. 1,1-11 Prédikátor 5, Sze. Ap. csel. 1,12-20 Zsoltárok 126, Cs. Ap. csel. 1,21-26 Jób 22, P. Ap. csel. 2,1-13 Zsoltárok 69, Szo. Ap. csel. 2,14-41 Jób 22, V. Ap. csel. 2, Mózes 4, H. Ap. csel. 3, Krónika 20, K. Ap. csel. 3, Királyok 18, Sze. Ap. csel. 4,1-22 Zsoltárok 105,4 27. Cs. Ap. csel. 4,23-31 Példabeszédek 10, P. Ap. csel. 4,32-37 Ézsaiás 9, Szo. Ap. csel. 5,1-11 Példabeszédek 22,4 30. V. Ap. csel. 5,12-42 Ézsaiás 28, H. Ap. csel. 6,1-7 Jeremiás 9,23-24

11 SZEPTEMBER 1. K. Ap. csel. 6,8-15 Ezékiel 36, Sze. Ap. csel. 7,1-53 Jóel 2,21 3. Cs. Ap. csel. 7,54-60 Ezékiel 34,27 4. P. Ap. csel. 8,1-3 2 Mózes 13,21 5. Szo. Ap. csel. 8,4-8 5 Mózes 10,12 6. V. Ap. csel. 8,9-25 Józsué 24,15 7. H. Ap. csel. 8, Krónika 29,9 8. K. Ap. csel. 9,1-19 Zsoltárok 34,8 9. Sze. Ap. csel. 9,19-31 Példabeszédek 16,9 10. Cs. Ap. csel. 9,32-43 Zsoltárok 121, P. Ap. csel. 10,1-8 Prédikátor 8,5 12. Szo. Ap. csel. 10,9-23 Ézsaiás 43, V. Ap. csel. 10,23-48 Ezékiel 36, H. Ap. csel. 11,1-18 Hóseás 14,5 15. K. Ap. csel. 11,19-30 Jeremiás sir. 3, Sze. Ap. csel. 12,1-19 Ézsaiás 55,6 17. Cs. Ap. csel. 12,19-25 Példabeszédek 24, P. Ap. csel. 13,1-3 Zsoltárok 32,1 19. Szo. Ap. csel. 13,4-12 Jób 11, V. Ap. csel. 13,13-52 Zsoltárok 143, H. Ap. csel. 14,1-7 Példabeszédek 18, K. Ap. csel. 14,8-20 Ézsaiás 49, Sze. Ap. csel. 14,21-28 Jeremiás 33,3 24. Cs. Ap. csel. 15,1-21 Dániel 12,3 25. P. Ap. csel. 15,22-35 Sofóniás 3, Szo. Ap. csel. 15,36-41 Nehémiás 8, V. Jóel 1 Máté 9, H. Jóel 2 Kolossé 3, K. Jóel 3 Efézus 6, Sze. Ap. csel. 16,1-10 Eszter 8,6

12 OKTÓBER 1. Cs. Ap. csel. 16, Mózes 2,25 2. P. Ap. csel. 17,1-9 2 Sámuel 22,31 3. Szo. Ap. csel. 17, Mózes 4,9 4. V. Ap. csel. 17,22-34 Józsué 21,45 5. H. Ap. csel. 18, Mózes 19,2 6. K. Ap. csel. 18, Krónika 16,23 7. Sze. Ap. csel. 18,24-28 Zsoltárok 34,14 8. Cs. Ap. csel. 19,1-7 Példabeszédek 3,3 9. P. Ap. csel. 19,8-22 Ézsaiás 11,3 10. Szo. Ap. csel. 19,23-40 Hóseás 10, V. Ap. csel. 20,1-6 Jeremiás sir 3, H. Ap. csel. 20,7-12 Példabeszédek 16,3 13. K. Ap. csel. 20,13-16 Zsoltárok 37,3 14. Sze. Ap. csel. 20, Sámuel 22,7 15. Cs. Ap. csel. 21, Királyok 3,9 16. P. Ap. csel. 21, Mózes 11, Szo. Ap. csel. 22, Krónika 15,7 18. V. Ap. csel. 22,22-30 Prédikátor 8,3 19. H. Ap. csel. 23,1-22 Ézsaiás 33,6 20. K. Ap. csel. 23,23-35 Példabeszédek 25, Sze. Ap. csel. 24,1-9 Zsoltárok 81, Cs. Ap. csel. 24,10-21 Ézsaiás 43, P. Ap. csel. 24,22-27 Példabeszédek 14,1 24. Szo. Ap. csel. 25,1-5 Jeremiás 31, V. Ap. csel. 25,6-12 Ezékiel 34, H. Ap. csel. 25,13-27 Jóel 2, K. Ap. csel. 26 Ézsaiás 51,7 28. Sze. Ap. csel. 27,1-8 5 Mózes 13,4 29. Cs. Ap. csel. 27,9-26 Zsoltárok 27, P. Ap. csel. 27,27-44 Példabeszédek 17, Szo. Ap. csel. 28,1-10 Ézsaiás 44,22

13 NOVEMBER 1. V. Ap. csel. 28,11-15 Példabeszédek 21,23 2. H. Ap. csel. 28,16-28 Ezékiel 34,26 3. K. Ap. csel. 28,29-31 Ézsaiás 49,13 4. Sze. Jónás 1,1-3 Máté 11, Cs. Jónás 1,4-16 Jakab 1,12 6. P. Jónás 2,1-2 Máté 6,33 7. Szo. Jónás 2, Timótheus 6,12 8. V. Jónás 3,1-4 Filippi 4,19 9. H. Jónás 3, Timótheus 6,6 10. K. Jónás 4,1-4 Máté 9, Sze. Jónás 4, Korinthus 1, Cs. Prédikátor 1 Lukács 1, P. Prédikátor 2 Róma 11, Szo. Prédikátor 3 Máté 5, V. Prédikátor 4 Filippi 4,4 16. H. Prédikátor 5 2 Korinthus 9,8 17. K. Prédikátor 6 Titus 2, Sze. Prédikátor 7 János 4, Cs. Prédikátor 8 Kolossé 3,2 20. P. Prédikátor 9 1 János 5,2 21. Szo. Prédikátor 10 Róma 14,7 22. V. Prédikátor 11 Kolossé 3, H. Prédikátor 12 Róma 8, K. Énekek éneke 1 János 4, Sze. Énekek éneke 2 Ap. csel. 20, Cs. Énekek éneke 3 1 Péter 5,7 27. P. Énekek éneke 4 Zsidók 13, Szo. Énekek éneke 5 Máté 6, V. Énekek éneke 6 Róma 12, H. Énekek éneke 7 1 János 5,3

14 DECEMBER 1. K. Énekek éneke 8 2 Thessalonika 3,3 2. Sze. 1 Korinthus 1 Ézsaiás 32,8 3. Cs. 1 Korinthus 2 Példabeszédek 22,19 4. P. 1 Korinthus 3 2 Mózes 16,4 5. Szo. 1 Korinthus 4 2 Krónika 7,14 6. V. 1 Korinthus 5 Jób 5,19 7. H. 1 Korinthus 6 Zsoltárok 107,28 8. K. 1 Korinthus 7 Példabeszédek 19,23 9. Sze. 1 Korinthus 8 Ézsaiás 49, Cs. 1 Korinthus 9 Zsoltárok 122,6 11. P. 1 Korinthus 10 5 Mózes 6, Szo. 1 Korinthus 11 Zsoltárok 69, V. 1 Korinthus 12 Példabeszédek 10, H. 1 Korinthus 13 Ézsaiás 12,6 15. K. 1 Korinthus 14 Zsoltárok 9, Sze. 1 Korinthus 15 Példabeszédek 14, Cs. 1 Korinthus 16 Prédikátor 11,6 18. P. Zsoltárok 1 Máté 4,4 19. Szo. Zsoltárok 8 Róma 12, V. Zsoltárok 23 1 Korinthus 13, H. Zsoltárok 32 Zsidók 10, K. Zsoltárok 37 Kolossé 3, Sze. Zsoltárok 51 1 Péter 4,7 24. Cs. János 1,1-18 Jeremiás 23,5-6 Karácsony Lukács 2,1-20 Ézsaiás 9,6-7 Karácsony Máté 2 Zsoltárok 97, V. Máté 3,1-12 Ézsaiás 50,4 28. H. Máté 3,13-17 Példabeszédek 22,9 29. K. Máté 4,1-11 Ézsaiás 43, Sze. Máté 4,12-25 Zsoltárok 11,5 31. Cs. Jelenések 22 Ámós 5,4

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai SSTF 2016/17 BIBLIKUMOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai Az írásművek külalakja: Betűtípus: Times New Roman (ajánlott) Betűnagyság: 12-es (címeknél 14-es, 16-os)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Bibliaolvasó vezérfonal a évre

Bibliaolvasó vezérfonal a évre Bibliaolvasó vezérfonal a 2019. évre Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. (1Jn 4,9) KÖZÖS IMÁDSÁGAINK TÉMÁI AZ EGYES NAPOKRA

Részletesebben

Dátum Hangfájl Cím Alapige dec mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18

Dátum Hangfájl Cím Alapige dec mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18 Dátum Hangfájl Cím Alapige 2014. dec 31. 20141231.mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18 2014. dec. 28. 20141228.mp3 A vigasztalás útja Példabeszédek 3,1-18 2014. dec. 26. 20141226.mp3 Karácsonyi üzenetek

Részletesebben

Tanmenet. Hittan- és bibliaórák tervezéséhez P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g. Általános iskola 1 8.

Tanmenet. Hittan- és bibliaórák tervezéséhez P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g. Általános iskola 1 8. Tanmenet Hittan- és bibliaórák tervezéséhez Általános iskola 1 8. osztály 2012 2 1 1 9 P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g Tanmenet Hittan- és bibliaórák tervezéséhez Általános iskolák 1

Részletesebben

Biblia-olvasó kalauz. Szerkesztette: Deák Judit

Biblia-olvasó kalauz. Szerkesztette: Deák Judit Biblia-olvasó kalauz Szerkesztette: Deák Judit Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület Budapest, 2011 Copyright Hetednapi Adventista Egyház, Dunamelléki Egyházterület Kiadja a Hetednapi Adventista

Részletesebben

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERETETE Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Énkép. Bátorítások. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Józsué 1, 5

Énkép. Bátorítások. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Józsué 1, 5 Énkép Bátorítások Arany lapokra írd (esetleg kör alakban, mintha tallér volna), tedd kincses ládába. Onnan vehetnek a gyerekek. Isten ígéri azoknak, akik az övéi. Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2013-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1Mózes 24,14-15 Gaál Sándor 07/1 68.

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET OS ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET OS ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2016-OS ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 5Mózes 6,4-9 Hodossy-Takács E. 08/2

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

A tanulmányozó füzet nyomtatása és másolása csak a Közösségre Teremtve online Bibliatanulmány elvégzése céljából engedélyezett.

A tanulmányozó füzet nyomtatása és másolása csak a Közösségre Teremtve online Bibliatanulmány elvégzése céljából engedélyezett. Copyright 2015 by LoveGodGreatly.com A tanulmányozó füzet nyomtatása és másolása csak a Közösségre Teremtve online Bibliatanulmány elvégzése céljából engedélyezett. Írta: Angela Perritt & Whitney Daugherty

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A szentmise olvasmányai Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma? A zsinati megújulás

A szentmise olvasmányai Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma? A zsinati megújulás Abdiás könyve a kakukk-tojás A szentmise olvasmányai Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma? Nem olyan sokat olvasunk a Szentírásból, amint gondolnánk,

Részletesebben

MAGYARUL RÉSZ HAFTARA (PRÓFÉTAI SZAKASZ) KEZDETBEN

MAGYARUL RÉSZ HAFTARA (PRÓFÉTAI SZAKASZ) KEZDETBEN TÓRA SZAKASZ NEVE, DÁTUMA MAGYARUL RÉSZ HAFTARA (PRÓFÉTAI SZAKASZ) B RIT HADASA (ÚJSZÖVETSÉG) בּ ר א ש י ת 1. BERESHIT - 2018.október 6. KEZDETBEN 1.MÓZ 1:1-3:5 Jesaia 42:5 43:10 Mt: 1:1-7, 19:3-9, Mk 10:

Részletesebben

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz Írd ide az adataidat! neved: Korod: születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TEXTUÁRIUM. 22,2 Koós Csaba L. 09/ / ,27 Csoma Judit 08/ ,1 Lovász Krisztián 12/ ,15-21 Szerdi András 11/2 421.

TEXTUÁRIUM. 22,2 Koós Csaba L. 09/ / ,27 Csoma Judit 08/ ,1 Lovász Krisztián 12/ ,15-21 Szerdi András 11/2 421. TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2018-AS ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1Mózes 1,1-4;26-31;2,1-4 Marjovszky

Részletesebben

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

Részletesebben

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség tanulók tanulmányi kalauza Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 2003 Intellectual Reserve,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Betánia - vendégségben Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Betánia - vendégségben Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Betánia - vendégségben Ajánlott további

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete.

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete. 1. osztály Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak felismerése. A bibliai teremtéstörténetének korosztályi szintű ismerete. Noé és a vízözön történetének ismerete. Az elveszett bárány

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A tékozló fiú

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A tékozló fiú A Biblia gyermekeknek bemutatja A tékozló fiú Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95 Nem BIBLIA olyan különleges könyv TARTALOMJEGYZÉK Miért Mit Krisztus jelent változott-e tartják hiheti halála Q? egyesek el meg után valaki az Márk írták? Újszövetség, a Jézus evangéliumát a Biblia? életéről

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények a Baár-Madas Református Gimnáziumban Református hit-és erkölcstanból

Osztályozó vizsga követelmények a Baár-Madas Református Gimnáziumban Református hit-és erkölcstanból Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Református hit-és erkölcstan tantárgyból 7-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek

Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek Vedd és olvasd! Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek Készült az új fordítású revideált Biblia (Magyar Bibliatársulat, 2014) szövegei alapján

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

1. Isten tökéletes személye

1. Isten tökéletes személye ISTEN ÖRÖMHÍRE 1. Isten tökéletes személye Isten az egész világ Teremtője, mindenható és örökkévaló Ura. Számunkra felfoghatatlanul tökéletes és szerető Isten. Ő mindennél értékesebb és hatalmasabb; a

Részletesebben

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Hittan 200 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat.

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

A BIBLIA TANÍTÁSAI MAGNÓSZALAGON

A BIBLIA TANÍTÁSAI MAGNÓSZALAGON A BIBLIA TANÍTÁSAI MAGNÓSZALAGON hang- és videokazetta- katalógus Bibliaiskolák Közössége Budapest 2000 Kiadja a Bibliaiskolák Közössége, 1121 Budapest, Remete u. 16/A Felelõs kiadó: Egervári Oszkár Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

bibliai felfedező 1. rész: Jézus tanításai A bűnről Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. rész: Jézus tanításai A bűnről Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Jézus tanításai A bűnről Olvasd el:

Részletesebben

ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ

ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ Ószövetségi tanítási kalauz Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1998 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

MEGIGAZÍTÁS ÉS MEGSZENTELÉS

MEGIGAZÍTÁS ÉS MEGSZENTELÉS MBS105 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK MEGIGAZÍTÁS ÉS MEGSZENTELÉS Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. MEGIGAZÍTÁS A. A megigazítás jelentése

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

bibliai felfedező A10 Károli 1. rész: Pál apostol Filippiben Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező A10 Károli 1. rész: Pál apostol Filippiben Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Pál apostol Filippiben Ajánlott további

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

ISTEN KEGYELME Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

ISTEN KEGYELME Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS098 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK ISTEN KEGYELME Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. HÉBER ÉS GÖRÖG SZAVAK A. Chen B. Chesed C. Charis

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Józsua vezér lesz lesz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bible Study Tips I. Biblia tanulmányozás kiscsoportban

Bible Study Tips I. Biblia tanulmányozás kiscsoportban I. Biblia tanulmányozás kiscsoportban Miért? nem elég igehírdetőket meghallgatni? Vasárnapi igehírdetéseket vagy evangélizációkat? De igen, elég. Sőt csak olvasni a Bibliát is elég a megtéréshez és Isten

Részletesebben

Jézus tizenkét tanítványt választ

Jézus tizenkét tanítványt választ A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus tizenkét tanítványt választ Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta

Részletesebben

Hogyan olvassuk a Bibliát?

Hogyan olvassuk a Bibliát? Bereczki Sándor Mindenki Temploma Ta n í t á s o k 9. Hogyan olvassuk a Bibliát? Hogyan olvassuk a Bibliát? Tanítások sorozat 9. Copyright 2013 Bereczki Sándor Szerkesztő, korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

1. HÉT Tényleg Krisztushoz tartozom?

1. HÉT Tényleg Krisztushoz tartozom? AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 1. HÉT Tényleg Krisztushoz tartozom? Pál a Filippi 1,6-ban kifejezi meggyőződését, hogy Isten befejezi a jó munkát, amit elkezdett a filippiekben. Ennek a hétnek az anyaga azt segít

Részletesebben

bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus halála Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus halála Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus halála Olvasd el: Lukács

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Másodkézből Magyar nyelvű kommentárok és textuárium

Másodkézből Magyar nyelvű kommentárok és textuárium Másodkézből Magyar nyelvű kommentárok és textuárium A borítólapon Misztótfalusi Kis Miklós Aranyas Bibliájának tartalomjegyzéke Készült a Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG TÍZ SZEMPONTJA

AZ ÜDVÖSSÉG TÍZ SZEMPONTJA MBS103 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÜDVÖSSÉG TÍZ SZEMPONTJA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. ÚJJÁTEREMTÉS B. A szó használata

Részletesebben

A HOLTAK HELYE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

A HOLTAK HELYE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A HOLTAK HELYE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A LÁTHATATLAN VILÁG A. Seol B. Hádész 2. A

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉneT: Karácsony öröme Bibliatanulmányozó Feladatlap Isten ígéretei

bibliai felfedező B12 1. TörTÉneT: Karácsony öröme Bibliatanulmányozó Feladatlap Isten ígéretei Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Én vagyok az Alfa és az Omega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt,

Részletesebben

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest, 1995; Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret,

Részletesebben

GRATULÁLUNK: Mindenekelőtt szeretném megköszönni minden kisgyermeknek, aki gondolkodott azon, hogy mi is lehetne a most induló gyermekújság címe.

GRATULÁLUNK: Mindenekelőtt szeretném megköszönni minden kisgyermeknek, aki gondolkodott azon, hogy mi is lehetne a most induló gyermekújság címe. GRATULÁLUNK: Mindenekelőtt szeretném megköszönni minden kisgyermeknek, aki gondolkodott azon, hogy mi is lehetne a most induló gyermekújság címe. A választásunk Centeri Levente 2. osztályos tanuló javaslatára

Részletesebben

Copyright 2014 by LoveGodGreatly.com & Angela Perritt

Copyright 2014 by LoveGodGreatly.com & Angela Perritt Copyright 2014 by LoveGodGreatly.com & Angela Perritt Ennek a tanulmányozó füzetnek a nyomtatás és másolása csak az Eszter online Bibliatanulámány elvégézése céljából engedélyezett. LoveGodGreatly.com

Részletesebben

bibliai felfedező 1. Rész: Az Úr Jézus A kihallgatás és a keresztre feszítés Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. Rész: Az Úr Jézus A kihallgatás és a keresztre feszítés Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. Rész: Az Úr Jézus A kihallgatás és a keresztre

Részletesebben

Református Presbiteri Füzetek II. (sárga) sorozata Tartalomjegyzék-címek és valódi címek kimutatása

Református Presbiteri Füzetek II. (sárga) sorozata Tartalomjegyzék-címek és valódi címek kimutatása Református Presbiteri Füzetek II. (sárga) sorozata Tartalomjegyzék-címek és valódi címek kimutatása Sorsz. Cím a tartalomjegyzékben Megjegyzés II. (1) kötet 211 oldal 1. A Biblia (Újszövetség) keletkezése

Részletesebben

A SZENTHÁROMSÁG Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

A SZENTHÁROMSÁG Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL A SZENTHÁROMSÁG Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETŐ A. Arianizmus B. Szabellianizmus C. Szocinianizmus D. Unitarianizmus E. Triteizmus I.

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Isten hozott! Már izgatottan várjuk, hogy szolgálhassunk felétek! Soli Deo Gloria!

Isten hozott! Már izgatottan várjuk, hogy szolgálhassunk felétek! Soli Deo Gloria! Isten hozott! Ezen a héten egy vízió beteljesülésének lehettek a részesei! Tudjátok, először 1995 tavaszán beszéltünk arról, hogy szükség lenne egy biblikus lelkigondozói képzést elindítani Magyarországon.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. rész: Péter élete Bibliatanulmányozó Feladatlap A Pünkösd

bibliai felfedező 1. rész: Péter élete Bibliatanulmányozó Feladatlap A Pünkösd Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Péter élete A Pünkösd Olvasd el: 2:1-42

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium tanulói olvasmányok

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium tanulói olvasmányok Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium tanulói olvasmányok Hittan 250 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk e könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. nagy fala

A Biblia gyermekeknek bemutatja. nagy fala A Biblia gyermekeknek bemutatja Nehémiás nagy fala Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Péter élete Bibliatanulmányozó Feladatlap Péter prédikál

bibliai felfedező 1. TörTénET: Péter élete Bibliatanulmányozó Feladatlap Péter prédikál Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Péter élete Péter prédikál Olvasd

Részletesebben