lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad."

Átírás

1 Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást, hiszen sajátos módon, Húsvét éjszakáján szolgáltatja ki az Egyház ünnepélyesen a keresztség szentségét, amelyben egy új nemzedék lép azoknak a közösségébe, akik őrzik a Jézus Krisztusba vetett hitet, az ő megváltó halálának, feltámadásának, és a Szentlélek felkerülésének szent titkát. Új nemzedékkel gazdagodik az Egyház. Tényleg olyan csodálatos és megható, megrendítő élménye ez a mi életünknek, hogy bármelyik történelmi korban is ezt élőként, őrizzük a múltnak, az elődöknek az örökségét, hitét, az ősegyháztól kezdve, benne a magyar egyházig tartó örökségét. De mindig egy gyorsan változó világban próbáljuk fölfogni, megérteni az Úr Istennek a bizalmát, ami meghív, kiválaszt bennünket a hit ajándéka által, és a Szentlélek kegyelméből segít ahhoz, hogy merjük elkötelezni magunkat Jézus Krisztus halálára és föltámadására. A keresztségünk. Olyan szépen fogalmazza meg Szent Péter a levelében: királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok (Pt1 2,9). Az élő Egyház! S amikor a mai körülmények között olyan fájóan vesszük tudomásul, hogy szinte újra ismétlődik az Ősegyháznak a vértanú tanúságtétele, amikor keresztény testvéreinket a hitük miatt ölik meg szerte a világon. Amikor egy egészen megváltozott világban, egy ezernyi ellentmondással teli világban ünnepeljük Jézus megváltó halálát és feltámadását, ahol a saját hitünket, a saját elköteleződésünket, az egyházunk létét is újraértelmezzük. Jézus bátorít bennünket bízzatok: én legyőztem a világot. (Jn 16,33) És ez az első gondolat, amit ma szeretnék veletek újra átélni, ünnepelni ebben a mai húsvéti szentmisében, Veled együtt, János, hogy mi ennek az élő Egyháznak lehetünk a tagjai. A Krisztus titokzatos testét alkotó egyháznak, - János olyan gyönyörűen fogalmazza meg ezt a legfontosabb hitünket - hogy amikor a keresztségünket vállaltuk, egyenként ennek a csodálatos testnek vagyunk a tagjai, sejtjei, és ugyanaz a lélek hat át bennünket. Egy lélek hat át bennünket és együtt képviseljük a feltámadt Krisztust. Ebben a mostani világban! És amikor vállaljuk a keresztségünket az idei Húsvétban, mindnyájan a változó életünknek az adottságaival vállaljuk ezt a keresztséget. Életünk a jó Istentől kapott hivatásnak, küldetésnek megfelelője. És most egy pillanatra megint itt Rátok gondolok, Valaczka családra, mióta ismerlek Benneteket, szintén olyan nagy büszkeséggel és örömmel mondom azt, hogy a barátotok lehetek, családotok részese 1

2 lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kapaszkodót, fogódzkodót. Ahogy ott Apostagon megismertelek Benneteket, és az összes találkozásunkra visszagondolok, különösen a cserkésztáborokra, a Ladik Fesztiválokra Újra és újra megérintett engem is ez a kedves, szelíd, de következetes, hitből fakadó bizonyságtételetek. Ti ezt a hivatást vállaltátok, így vállaltátok a Ti keresztségeteket: szülőként, nagyszülőként, testvérként, ki-ki a saját adottságainak megfelelően. És most János, amikor a Te papszentelésedre jöttünk össze, felidézem természetesen a Te diakónusszentelésednek az élményét is. Te ma a keresztségedet vállalod papként, személyes meghívásodat elfogadva és vállalva. A Jó Istennek ez egy különös titka és ajándéka, hogy személy szerint szólít meg bennünket. És a papságunkban ő egészen különleges bizalmába avat bele minket, bennünket, papokat. És most elsősorban Szent János apostolnak a személyét idézem, akinek a nevét viseled. A szeretett tanítványét, aki ott volt Jézus közelében, egészen közelről ismerte meg azt a csodálatos isteni szeretetet, amelyet Jézus hozott közénk. A leginkább, a legközvetlenebbül értette meg Jézusnak a küldetését, értünk vállalt szolgálatát, a kereszthalálig, a mindent odaadó szeretet áldozatáig. És amikor a keresztre tekintünk, János mellett ott áll Jézus édesanyja, Mária. Ti a piarista szerzetesközösségben a Szűz Anya iránti tiszteletet is őrzitek, aki az Egyháznak a példaképe. Az Egyház anyjaként tiszteljük őt, akit a jó Isten odaállít elénk, elsődleges például. Aki közülünk emberek közül először értette meg, és fogadta el, hogy az Úr Isten nekünk embereknek is isteni küldetést szán. És amikor ott a kereszt alatt Jézus rábízza az édesanyját Jánosra, akkor ott egy kicsit az Egyházat is ránk bízza, ránk papokra. De ugyanakkor édesanyát is ad nekünk, akinek az égi szeretete kíséri az életutunkat. Égi édesanyaként. A fogságban vállalod-e a keresztséget? És amit megint csak lassan-lassan kezdünk megérteni, hogy az Úr Isten személyesen bízik bennünk, amikor ránk bízza az Eukarisztia áldozatát. Nem tudok ott lenni az első miséden, de azért lélekben ott leszek majd Tihanyban, ott leszek Apostagon és imádságommal és mindnyájan, akik itt vagyunk, imádságunkkal kísérünk Téged. De hát hiszen tulajdonképpen ma lesz az első szentmiséd! Amikor Jézus -nem úgy, mint Jánost az utolsó vacsorán-: beavat az ő legszemélyesebb titkába. Vegyétek a kenyeret, ez az én testem! Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem! (vö. Mt 26, 26-28) Az emmauszi tanítványok örömét kívánom Neked, hogy őrizd meg a szentmiséidben, amikor majd 2

3 tanítványaidnak, a Rád bízottaknak a közösségében ünnepled az Eukarisztiát. Jézusnak ezt a személyes varázsát őrizze életed. És akkor még Pál apostolt is hagy idézzem! Én a keresztségben a Miklós mellett a Péter nevet kaptam, Te a János mellett a Pált. Annyiszor idézzük most, ezekben a húsvéti napokban, Jánosnak a végtelenül lelkes szeretetét, ami abból a felismerésből fakad, hogy Jézus érte halt meg személyesen. Ő szeretett engem és önmagát adta értem! (Gal 2,20) Ezt a személyes kapcsolatodat őrizd az imádságaidban és köszönd meg Jézusnak, hogy Rád is gondolt a kereszten, érted is vállalta, és most Rád bízza papként az ő megváltó halálának és feltámadásának a misztériumát, ünneplését az Eukarisztiában. És természetesen, befejezésül Kalazanci Szent József alakját idézem, ahogy tartományfőnök atya is a piarista rendnek a küldetését, szolgálatát, a nevelésnek a szent feladatát idézte. Amikor Ferenc pápát megválasztották két évvel ezelőtt, kedves kis epizódként emlegették, hogy mikor már egyértelmű volt, megkapta a szavazatok többségét, mellette egy bíboros társa odasúgta: De ne feledkezzél meg a szegényekről! Most már két év óta megismertük Ferenc pápát, aki nem hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy ne figyelmeztesse önmagát és mindnyájunkat a szegényekre. Amikor Kalazanci Szent Józsefnek az örökségét őrzitek, viszitek tovább, a nevelésnek a szent szolgálatában, mindig jusson eszedbe János, hogy ma is nagyon keresztény, nagyon sok fiatal él közöttünk. És a nevelésnek a szolgálatában legyen mindig nagy szíved, irgalmas szíved, együttérző szíved azok felé a gyerekek felé, fiatalok felé, akik valamilyen módon hátrányt szenvednek. Kalazanci Szent Józsefnek az öröksége, élete példája legyen a Te szerzetes-papi életednek a működtetője. És az az odaadás, amivel a nevelésnek a szolgálatát vállalod, a Szentlélek Úristen erejével hozzon sok-sok gyümölcsöt, és ami mindnyájunkra vonatkozik, s amit megint csak újra és újra próbálunk elhinni, hogy az Úr Isten általunk akarja gyógyítani ezt a világot. Bízik bennünk, hogy bármennyire is elhatalmasodik a bűn, a gonoszság ebben a világban, rajtunk keresztül az Ő Szentlelke gyógyít, békét teremt, reménységet ad. János, ma mindnyájan érted imádkozunk! Veled együtt köszönjük meg a meghívásunkat, a keresztségünket, amelyet ma Veled együtt mindnyájan a saját adottságainkkal, a sajátos, személyes meghívásunkkal vállalunk. Szűz Anya oltalma alatt, Szent Jánosnak, Kalazanci Szent Józsefnek a közbenjárása segítsen! Amen. 3

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.) Lelkipásztori körlevél a Hit évének hivatalos megnyitásának

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Bízzunk abban, hogy ami együvé tartozik, az mindig is egy marad! Túránk ezt is hirdeti. Kelj fel, tündökölj! Én látom, érzem, hogy miként ragyog ránk

Bízzunk abban, hogy ami együvé tartozik, az mindig is egy marad! Túránk ezt is hirdeti. Kelj fel, tündökölj! Én látom, érzem, hogy miként ragyog ránk VI. OBESZ megnyitója Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége!...emeld fel tekintetedet és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek,

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Hiszem a hitvallásunkat

Hiszem a hitvallásunkat Hiszem a hitvallásunkat A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Claret Szent Antal Mária írása

Claret Szent Antal Mária írása Egy negyedóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt Claret Szent Antal Mária írása Kedves Testvérem. Miért fontos ez negyedórás elmélkedés? Nagyon sok embertől hallom, hogy neki nem tanították meg,

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős 2010. március 12-13-14 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet!

Részletesebben