10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1"

Átírás

1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV: törvény 1. (6) bekezdése a, pontjában. Valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. Törvény 7. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a helyi közösségek szolgálata és a helyi közügyek valamely területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek elismerésére kitüntető címet, emlékplakettet, kitüntető díjakat, és elismerő oklevelet alapít. Az alapításról és az adományozása rendjéről a következő rendeletet alkotja. I. fejezet KITÜNTETŐ CÍM, EMLÉPLAKETT, KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS OKLEVÉL ALAPÍTÁSA 1. 2 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, Makó fejlődésének elősegítésében, valamint a városi közszolgáltatások biztosítása során és a jövendő nemzedékek nevelésében és oktatásában kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki, az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) Makó Város Díszpolgára kitüntető cím, b) Makó Város Emlékérme, c) Makó Városért emlékplakett, d) Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj, e) Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj, f) Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj, g) Makó Város Biztonságáért kitüntető díj, h) Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj, i) Makó Város Sportjáért kitüntető díj, j) 3 Makó Város Nívódíja. II. fejezet A MAKÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM, MAKÓ VÁROS EMLÉKÉRME ÉS A MAKÓ VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETT 1 Módosította: 43/1997. (XII. 17.) MÖKT rendelet, 10/1998. (III. 25.) MÖKT rendelet, 14/1998. (IV.16.) MÖKT rendelet, 24/1999. (V. 20.) MÖKT rendelet, 32/1999. (IX. 2.) MÖKT rendelet, 8/2000. (III. 29.) MÖKT rendelet, 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet, 26/2000. (IX. 14.) MÖKT rendelet, 14/2002. (III. 27.) Makó ör., 19/2002. (III. 27.) Makó ör., 15/2003. (III. 26.) Makó ör., 50/2004. (XII. 16.) Makó ör., 6/2005. (II. 24.) Makó ör., 11/2005. (III. 31.) Makó ör., 16/2005. (IV. 28.) Makó ör., 22/2005. (V. 19.) Makó ör., 49/2006. (XII. 14.) Makó ör., 23/2010. (XI.25.) Makó ör., 13/2011. (III.31.) Makó ör., 19/2011. (IV.28.) Makó ör., 4/2013. (II.14.) Makó ör., 22/2014. (X.31.) Makó ör. Hatályos: november 1. napjától. 2 Módosította: 50/2004 ( XII. 16. ) Makó ör. 1.. Hatályos: december 16-tól. 3 Módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 1.. Hatályos: április 29-től. 1

2 A Makó Város díszpolgára kitüntető cím 2. (1) Makó Város Díszpolgára kitüntető cím (a továbbiakban: Díszpolgári kitüntető cím) adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki egész életművével vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a város fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. (2) 4 A Díszpolgári kitüntető cím önkormányzati ciklusonként egy személynek adományozható. A címet a képviselő-testület az önkormányzati ciklus harmadik évében ítélheti oda. (3) A Díszpolgári kitüntető cím Makó Város Napján kerül átadásra. (4) 5 A kitüntetett díszoklevelet és a város címerével díszített pecsétgyűrűt kap, továbbá jogosult magát Makó város díszpolgáraként megnevezni. (5) A város díszpolgára a, tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; b, az önkormányzat által rendezett minden legalább városi szintű- rendezvényre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; c, elhalálozása esetén családja beleegyezésével- az önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. (6) Díszpolgári kitüntető cím posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. Makó Város Emlékérme 2/A. 6 (1) Makó Város Emlékérme adományozható azoknak a személyeknek, akik: a) életük rövidebb-hosszabb szakaszában Makó városához kötődtek és országosan vagy nemzetközileg elismert - munkásságuk megítélése alkalmas a város jó hírnevének öregbítésére, b) életük során nem Makóhoz kötődtek, de tevékenységük a várost gyarapítja. (2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot; és a volt Megyeházát (a mai Városházát) és Makó város címerét ábrázoló, valamint a Makó Város Emlékérme és a Megbecsülés a tettekért feliratot tartalmazó emlékérmet kap. (3) 7 Makó Város Emlékérme adományozására javaslatot tehet: a) bárki írásban a polgármesternél, amit a polgármester a képviselő-testületi ülésen terjeszt elő, b) a képviselő-testület tagja írásban a polgármesternél - amit a polgármester terjeszt a képviselőtestület elé - vagy a képviselő-testület ülésén szóban. (4) 8 A képviselő-testület a beérkezett javaslatokról minősített többséggel dönt. Az emlékérmét a polgármester adja át. Makó Városért emlékplakett 3. (1) Makó Városért emlékplakett (a továbbiakban: emlékplakett) adományozható azoknak a magánszemélyeknek, akik a város fejlődése érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a csoportoknak, egyesületeknek és társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a város szellemi és anyagi gyarapodásához. (2) 9 Az emlékplakett évente legfeljebb 2 adományozható, mely díj magánszemélynek és/vagy csoportnak, egyesületnek és szervezetnek megosztott díjként is kiadható. 4 Módosította: 10/1998. (III. 25.) MÖKT rendelet 1., 8/2000. (III. 29.) MÖKT rendelet 1., 11/2005. (III. 31.) Makó ör. 1., 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 1., hatályos: január 1-jétől. 5 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 2., 4/2013. (II.14.) Makó ör. 1. (1) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 6 50/2004 (XII.16.) Makó ör.rendelet 3. -ával megállapított szöveg. Hatályos: december 16-tól. 7 Módosította: 16/2005. (IV. 28.) Makó ör. 1., hatályos: április 28-tól 8 Módosította: 16/2005. (IV. 28.) Makó ör. 1., hatályos: április 28-tól 2

3 (3) Az emlékplakett Makó Város Napján kerül átadásra. (4) 10 A kitüntettek adományozást igazoló okiratot, az erre az alkalomra készített emlékplakettet kapnak. A Makó Város Díszpolgára kitüntető cím és a Makó Városért emlékplakett adományozásának rendje 4. (1) A Díszpolgári kitüntető cím és az emlékplakett adományozására javaslatot természetes és jogi személyek egyaránt tehetnek. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, csoport, egyesület vagy szervezet nevét, továbbá azon tevékenységének részletes leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a Díszpolgári kitüntető cím, ill. az emlékplakett elnyerésére. (3) 11 Az emlékplakett adományozására vonatkozó javaslatokat minden év március 10-ig, a díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatokat az önkormányzati ciklus harmadik évében március 10-ig kell a polgármester címére eljuttatni. 5. (1) 12 A polgármester az emlékplakettre vonatkozó javaslatokat minden évben, a díszpolgári címre vonatkozó javaslatokat pedig az önkormányzati ciklus harmadik évében március hónapban terjeszti a képviselő testület soron következő ülése elé, amennyiben a költségvetés erre a célra fedezetet biztosít. (2) A képviselő-testület a Díszpolgári kitüntető cím és az Emlékplakett odaítéléséről minősített többséggel dönt. A kitüntető cím visszavonása 6. (1) Méltatlanná válik a kitüntető címre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott. A méltatlanná vált személyektől a kitüntető cím viselését a képviselőtestület visszavonhatja. (2) A kitüntetés visszavonására a polgármester tesz javaslatot. (3) A kitüntetés visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. III.fejezet KITÜNTETŐ DÍJAK Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj 7. (1) 13 Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj adományozható azoknak a Makó város közoktatási intézményeiben dolgozó közalkalmazotti és nem közalkalmazotti jogállású személyeknek és/vagy közösségnek, akik akár az oktató-nevelőmunka, akár az oktatást segítő feltételek biztosítása terén hosszabb idő óta ( legalább 10 éve) lelkiismeretes munkát végeznek és a gyermekek nevelése-oktatása és harmonikus személyiségformálása érdekében kiemelkedő eredményességgel dolgoznak. (2) 14 A Makó Város Nevelésügyéért kitüntető díj évente legfeljebb 2 személynek adományozható. (3) 15 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. 9 Módosította: 14/2002. (III. 27.) Makó ör. 1., 23/2010. (XI. 25.) 1., hatályos: november 26-tól 10 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör 4., 4/2013. (II.14.) Makó ör. 1. (2) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 11 Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 2., 13/2011. (III.31.) Makó ör. 1. hatályos: április 1-jétől. 12 Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 3.,13/2011. (III.31.) Makó ör. 2. hatályos: április 1-jétől. 13 Módosította: 17/2000 (V.24.) Makó ör.rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: május 24-től. 14 Módosította: 17/2000 (V.24.) Makó ör.rendelet 1. (2) bekezdése, 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5. Hatályos: december 16-tól. 15 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (1) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 3

4 Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj 8. (1) 16 Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak, és akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) közmegelégedésre látják el közszolgálati, köztisztviselői feladataikat. (2) 17 A Makó Város Közszolgálatáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 18 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj 8/A. (1) Makó Város Közművelődésért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) a kultúra és a közművelődés területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. (2) 19 A Makó Város Közművelődéséért kitüntető díj évente legfeljebb 1 adományozható, mely díj megosztott díjként is kiadható. (3) 20 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Közművelődésért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. Makó Város Biztonságáért kitüntető díj 8/B. (1) Makó Város Biztonságáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) eredményesen működnek közre a város és lakói biztonságáért folytatott munkában, különös tekintettel a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, polgárőrség, mezőőri szolgálat állományában végzett szolgálatra. (2) A Makó Város Biztonságáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 21 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Biztonságáért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj 8/C. (1) Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) az egészségügy és a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. (2) A Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható. (3) 22 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. (4) A Makó Város Egészségügyéért kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra. 16 Módosította: 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet 2. (1) bekezdése, 15/2003 (III.26.) Makó ör.rendelet 1., Hatályos: március 26-tól. 17 Módosította: 17/2000. (V. 24.) MÖKT rendelet 2. (2) bekezdése, 19/2002. (V. 22.) Makó ör. 1., 15/2003 (III.26.) Makó ör.rendelet 1., Hatályos: március 26-tól. 18 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (2) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 19 Módosította: 23/2010. (XI. 25) Makó ör. 2. Hatályos: november 26-tól. 20 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (3) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 21 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (4) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 22 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (5) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 4

5 Makó Város Sportjáért kitüntető díj 9. (1) Makó Város Sportjáért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek és egyesületeknek, akik/amelyek a testnevelés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömeg- és/ vagy a versenysport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai és/vagy nemzetközi sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak Makó város hírnevének öregbítéséhez. (2) 23 A Makó Város Sportjáért kitüntető díj évente legfeljebb 1 adományozható, mely díj magánszemélynek vagy egyesületnek megosztott díjként is kiadható. (3) 24 A kitüntettek az adományozást igazoló okiratot és a város pecsétjével ellátott oklevelet kapnak. A kitüntető díjak adományozásának rendje 10. (1) A kitüntető díjak adományozását természetes és jogi személyek egyaránt kezdeményezhetik. (2) A javaslatnak tartalmazni a kell az ajánlott személy vagy egyesület nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntető díj elnyerésére. (3) A kitüntető díjakra tett javaslatokat írásban április 30-ig kell a polgármesterhez eljutatni. (4) 25 A polgármester minden év május 31-ig a képviselő-testület elé terjeszti a beérkezett javaslatokat, amennyiben a költségvetés erre a célra fedezetet biztosít. (5) A képviselő-testület az előterjesztett javaslatokról minősített többséggel dönt. IV.fejezet 26 Makó Város Nívódíja 11. (1) Makó Város Önkormányzata minden évben, Makó Város Nívódíja (továbbiakban: Díj) kitüntetést adományozhat 1. a makói nevelési-oktatási intézményekben kimagaslóan eredményes munkát végző pedagógusoknak (Makó Város Pedagógiai Nívódíja) jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételek szerint, 2. a városi közszolgáltatások nyújtása során kimagasló teljesítményt nyújtó dolgozóknak (Makó Város Közszolgálati Nívódíja) jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott feltételek szerint az arra érdemes, kiváló dolgozóknak, mely Díj egyedi tervezésű oklevél és pénzjutalom az alábbi négy fokozatban: a) Bronz-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese, b) Ezüst-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa, c) Arany-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese, d) Platina-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse. (2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot; és egyedi tervezésű, a Makó Város Pedagógiai/Közszolgálati Nívódíja és a Bronz/Ezüst/Arany/Platina -fokozat feliratot tartalmazó oklevelet kap, mely a díjazott nevét és az elismerés évét tartalmazza. (3) Az oklevelet Makó Város Önkormányzata tervezteti meg és készítteti el. (4) A Díj odaítélésének további feltétele, hogy Makó Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben az előző gazdasági évének jóváhagyott pénzmaradványából a jóváhagyott bérmegtakarításai terhére az intézményvezető (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző és a polgármester) vállalja, hogy a díjazottat az előterjesztett fokozatnak megfelelő pénzjutalomban részesíti. 23 Módosította: 19/2002. (V. 22.) Makó ör. 2., 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 23/2010. (IX. 25.) Makó ör. 3. Hatályos: november 26-tól. 24 Módosította: 50/2004 (XII.16.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 2. (6) bekezdés, 4/2013. (II.14.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, Hatályos: február 15. napjától. 25 Módosította: 13/2011. (III.31.) Makó ör. 3., hatályos: április 1-jétől. 26 A fejezetet beiktatta: 32/1999. (IX. 2.) MÖKT rendelet 1., ezzel egyidejűleg IV. fejezete V. fejezetre, ra, ra, ra módosította. A fejezetet módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 3., hatályos: április 29-től. 5

6 A Díj adományozásának rendje 12. (1) A Díj-ra intézményvezetője (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző a polgármester egyetértésében) terjeszthet fel kitüntetettet, kötelezettséget vállalva az előterjesztettek jutalmazására a 11. (4) bekezdésében meghatározottak szerint, minden év május 15-ig a polgármesterhez beérkező indítványa alapján. (2) A (1) bekezdésben meghatározott május 15-i határidő alól, a határidőt követő legfeljebb 2 héten belül beérkezett javaslatok esetén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 27 felmentést adhat. (3) A beérkezett előterjesztések alapján az illetékes bizottság tesz javaslatot, melyet minden év május 31-ig a polgármester a képviselő - testület elé terjeszt. (4) A képviselő-testület a Díj adományozásáról minősített többséggel dönt. (5) A Díjat Makó Város Polgármestere adja át jelen rendelet 3. mellékletében megjelölt időpontokban. (6) A díjazottak számát csak az előző gazdasági év bérmegtakarításai és az elért eredmények korlátozzák. (7) A Díj a nem önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusai számára is adományozható, amennyiben a Díjjal járó pénzjutalom fedezetére a nem önkormányzati fenntartású intézmény vezetője kötelezettséget vállal. (8) A Díj évente adható ki. V.fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A kitüntetés átadása 13. (1) A kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között történik. (2) A kitüntetéseket a polgármester adja át. (3) A kitüntetettek névsorát a helyileg szokásos módon közzé kell tenni. (4)Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 14. (1) 28 A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli, kivéve a Makó Város Nívódíja pénzjutalom részét. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves költségvetésében kell biztosítani, míg a Makó Város Nívódíja fedezete e rendelet 11. (4) bekezdésében meghatározottak szerint biztosított. (2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles. (3) A kitüntetésekhez kötődő pénzjutalom értékállóságának megőrzéséről a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében gondoskodik. Vegyes rendelkezések 15. E rendelet április 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Díszpolgári cím adományozásáról szóló, a 4/1991 (IV. 24.) MÖKT rendelettel módosított 2/ 1990 (I.31.) MTV rendelete, a Makó Városért kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló, az 5/1991 (IV. 24.) MÖKT rendelettel módosított 3/1990 (I.31.) MTV rendelete, valamint a Makó város kitüntető címeiről szóló, a 11/1996 (III.27.) MÖKT rendelettel módosított 53/1995. ( XII. 19.) MÖKT rendelet hatályát veszti. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 27 A kifejezést módosította: 22/2014. (X.31.) Makó ör. 1. -a. Hatályos: november 1. napjától. 28 A bekezdést módosította: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 4., hatályos: április 29-től. 6

7 1. melléklet 29 Makó Város Pedagógiai Nívódíja alkalmazásának feltételei 1.1. A Makó Város Pedagógiai Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, makói oktatási/nevelési intézményben dolgozó pedagógusnak adható, aki alapkövetelményként: az oktatási, nevelési gyakorlatában a gyermek érdekét tekintse az elsődlegesnek, és oktatási, nevelési tevékenységével érdemelje ki a diákok, szülők tiszteletét továbbá oktatási, nevelési tevékenysége példaértékű legyen minden pedagógus kolléga számára, valamint az alábbi területek valamelyikén nyújtott teljesítménye kiemelkedő: felzárkóztatás, szocializálás, fegyelmezés, tehetséggondozás, versenyeredmények, oktatási innováció, projektrészvétel, publikációk, pályázatírás, rendezvényszervezés, műsorkészítés, művészeti tevékenység, külső és belső kapcsolatrendszer erősítése, PR-tevékenység, vezetői, szakértői tevékenység valamely részterületen A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló pedagógus, akinek munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték. Makó Város Közszolgálati Nívódíja alkalmazásának feltételei 2. melléklet A Makó Város Közszolgálati Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, Makó Város Önkormányzata által fenntartott, 3. mellékletben meghatározott intézményben foglalkoztatottnak adható a köz szolgálata érdekében végzett kiemelkedő munka és egyéb önkormányzati feladatok terén kifejtett eredményes tevékenységének elismerésére A 2.1. pontban meghatározott alapkövetelményeken túl az alábbi területek valamelyikén nyújtott teljesítménye kiemelkedő: az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása, ügyfélbarát közszolgáltatás megvalósítása, az intézmény eredményes működésének elősegítése, kooperatív sikeres vezetői tevékenység valamely részterületen, az önkormányzati feladatok pályázat útján történő sikeres megvalósítása, a civil szervezetekkel való hatékony közreműködés A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló dolgozó, akinek munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték. 29 A mellékletet beiktatta: 50/2004. (XII. 16.) Makó ör. 7., hatályos: december 16-tól. Módosította: 49/2006. (XII. 14.) Makó ör. 5., 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (1) bekezdés, hatályos: április 29-től. 30 A mellékletet beiktatta: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (2) bekezdés, hatályos: április 29-től. 7

8 3. melléklet 31 Makó Város Nívódíja INTÉZMÉNY ADOMÁNYOZHATÓ ADOMÁNYOZÁS IDŐPONTJA 1. Makói nevelési-oktatási intézmények évente Pedagógusnap 2. Polgármesteri Hivatal évente Köztisztviselők Napja 3. Makói Gyógyfürdő Kft. évente Önkormányzatok Napja 4. Egyesített Népjóléti Intézmény évente Semmelweis-nap 5. Makó Város Önkormányzati Tűzoltóság évente Szent Flórián-nap 6. József Attila Városi Könyvtár minden páros évben Önkormányzatok Napja 7. Makói Kommunális Nonprofit Kft. minden páratlan évben Önkormányzatok Napja 8. Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. minden páros évben Önkormányzatok Napja 9. Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. minden páratlan évben Önkormányzatok Napja 31 A mellékletet beiktatta: 19/2011. (IV. 28.) Makó ör. 5. (3) bekezdés, hatályos: április 29-től. 8

IV. fejezet Makó Város Nívódíja

IV. fejezet Makó Város Nívódíja Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

14/2008. (XII.03.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

14/2008. (XII.03.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1 GALAMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2008. (XII.03.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

12/2014. ( ) Kgy. rendelet

12/2014. ( ) Kgy. rendelet 12/2014. (04. 28.) Kgy. rendelet A nevelési, közművelődési, kulturális területen dolgozók illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésének szabályozásáról A Magyarország címerének és zászlajának

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2018. május 5-től hatályos

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2018. február 15-től hatályos

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2016. október 11-től hatályos

Részletesebben

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tesz javaslatot. Közművelődési Díj.

(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tesz javaslatot. Közművelődési Díj. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntető címekről és díjakról

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntető címekről és díjakról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntető címekről és díjakról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat. az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről

Dévaványa Város Önkormányzat. az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Elismerő cím Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele. Kitüntető díjak 2.

II. Elismerő cím Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele. Kitüntető díjak 2. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IV. 27.) rendelete kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A díszpolgári cím. (3) A díszpolgári címmel díszoklevél és a város címerével díszített emlékplakett jár.

1. A díszpolgári cím. (3) A díszpolgári címmel díszoklevél és a város címerével díszített emlékplakett jár. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/1992. (X.13.) önkormányzati rendelete a Pápa Város Díszpolgára cím alapításáról és adományozása rendjéről 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1992. (V.27.) számú r e n d e l e t e a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 24/1997.(III.3.) számú, a 17/2000.

Részletesebben

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete Pro Civitate Hantos kitüntetés

Részletesebben

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2..

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2.. BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/1997. /VII. 1. / sz. RENDELETE A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Módosítások:

Részletesebben

Sajószentpéter Város Díszpolgára

Sajószentpéter Város Díszpolgára Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (IV. 29.) rendelete kitüntető díjak alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 12/2009. (IV.28.),

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2)

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/1994.(V.26.),

Részletesebben

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár 1. oldal 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.),

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI.

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Kispest Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.),

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet. Díszpolgári cím

I. Fejezet. Díszpolgári cím PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

1/7. 35/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályos: január 1-jétől.

1/7. 35/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályos: január 1-jétől. Cegléd Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete a 3/2007. (II. 22.) Ök. rendelet, a 2/2012. (II. 23.) és a 35/2013.

Részletesebben

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról - 1 - SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról Soltszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1 (Egységes szerkezetben a 40/2006. (XI.16.), 42/2008. (X.17.), 60/2008. (XII.22.), 37/2009.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 9/2006 (VI.7.) számú rendelete a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzatának 9/2006 (VI.7.) számú rendelete a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzatának 9/2006 (VI.7.) számú rendelete a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzata a város szellemi és anyagi gyarapodását, fejlődését, értékeinek

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A "DÍSZPOLGÁRI CÍM" ADOMÁNYOZÁSA "TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA"

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS ADOMÁNYOZOTT ELISMERÖ CÍMRÖL, KITÜNTETÉSEKRÖL ÉS DÍJAKRÓL SZÓLÓ 3/2001.(II. 01.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 4/2002.(I.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2002.(II.4.) r e n d e l e t e 1 az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról

A Mohácsi Önkormányzat 3/2002.(II.4.) r e n d e l e t e 1 az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról A Mohácsi Önkormányzat 3/2002.(II.4.) r e n d e l e t e 1 az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2011.(VI.27.), 15/2007.(V.29.),

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 10/2004.(IV.21.) rendelete. Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 10/2004.(IV.21.) rendelete. Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2004.(IV.21.) rendelete Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

(2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. PRO AGRIA életmű díj

(2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. PRO AGRIA életmű díj Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/ 1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 7/2009./VI. 29./Ör. rendelettel módosított 1/2005. /I.31./Ör. rendelete /egységes szerkezet/ a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának

Részletesebben

12/1992.(IX. 28.) számú rendelete egységes szerkezetben a 11/2007.(VI.26.) számú rendelettel

12/1992.(IX. 28.) számú rendelete egységes szerkezetben a 11/2007.(VI.26.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1992.(IX. 28.) számú rendelete egységes szerkezetben a 11/2007.(VI.26.) számú rendelettel A díszpolgári cím, valamint a Pro-urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben