A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 II. ÉVFOLYAM 2. szám február 15. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u Telefon: Megjelenik szükség szerint Elõfizetési díj egy évre: Ft ÁRA: 3780 Ft Kiadóhivatal: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. TARTALOM Pályázati felhívások Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

2 210 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A 20/B. -a és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. -a alapján pályázatot hirdet a Bácsborsódi Õszi Napfény Integrált Szociális Intézmény állásának betöltésére az alábbiak szerint: igazgatói (magasabb vezetõi) A munkahely neve: Bácsborsódi Õszi Napfény Integrált Szociális Intézmény. Címe: 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9. Beosztás: igazgató. Munkaköre: végzettség alapján betölthetõ munkakör. A megbízással járó, ellátandó lényeges feladatok: az intézmény felelõs vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és törvényes mûködés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése, a költségvetési szervek vezetõi számára jogszabályban elõírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelõsségteljes ellátása, a jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása, a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, fenntartói szabályzatok betartása és betartatása, pályázatkészítés, végzettségnek megfelelõ munkakörbe tartozó feladatok ellátása. A vezetõi megbízás feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.4., illetve 8.2. pontjainál az intézményvezetõre meghatározott felsõfokú képesítés, az intézményben betöltött munkakörre szóló határozatlan idejû kinevezés, vagy vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörbe történõ határozatlan idõre szóló kinevezés, szociális szakvizsga megléte vagy annak hiányában fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. (1) (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális szakvizsga megléte, szociális szakellátásban szerzett ismeretek és gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a büntetlen elõéletet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

3 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 211 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 év határozott idõre szól, legkorábban április 1-jétõl március 31-ig. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ (heti 40 óra). A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, a munkáltató Bácsborsód székhelye, illetve Bácsalmás, Nagybaracska, Gara és Katymár telephelyek. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: március 1. A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: január 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységérõl további információt Nagy László nyújt a (76) as telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) és elektronikus úton Csabainé Kun-Szabó Melinda részére a címen keresztül. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatását, a pályázat véleményezését, valamint a kormánymegbízott egyetértésével a pályázat illetékes miniszternek történõ felterjesztését követõen a megbízásról a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A 20/B. -a és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. -a alapján pályázatot hirdet a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatói (magasabb vezetõ) beosztás betöltésére. A munkahely neve: Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Címe: 6000 Kecskemét, Kiskert tér 6. Beosztás: igazgató. Munkaköre: végzettség alapján betölthetõ munkakör. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 95. (1) és (2) bekezdése szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint a befogadó gyermekotthoni ellátás végzésére létrehozott intézmény felelõs vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és törvényes mûködés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése, a jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása, a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, fenntartói szabályzatok betartása és betartatása, pályázatkészítés, végzettségnek megfelelõ munkakörbe tartozó feladatok ellátása. A vezetõi megbízás feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész II/3. pontjában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetõjére elõírt felsõfokú képesítés,

4 212 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés, szociális szakvizsga megléte vagy annak hiányában fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. (1) (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a büntetlen elõéletet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 15. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 év határozott idõre szól, legkorábban április 1-jétõl március 31-ig. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ (heti 40 óra). Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: március 1. A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: január 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységérõl további információt Petõ István nyújt a (76) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) és elektronikus úton Csabainé Kun-Szabó Melinda részére a címen keresztül. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatását, a pályázat véleményezését, valamint a kormánymegbízott egyetértésével a pályázat illetékes miniszternek történõ felterjesztését követõen a megbízásról a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A 20/B. -a és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. -a alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona állásának betöltésére az alábbiak szerint: igazgatói (magasabb vezetõi) A munkahely neve: Kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona. Címe: 6400 Kiskunhalas, Kõrösi út 16. Beosztás: igazgató. Munkaköre: végzettség alapján betölthetõ munkakör.

5 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 213 A megbízással járó, ellátandó lényeges feladatok: az intézmény felelõs vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és törvényes mûködés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése, a költségvetési szervek vezetõi számára jogszabályban elõírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelõsségteljes ellátása, a jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása, a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, fenntartói szabályzatok betartása és betartatása, pályázatkészítés, végzettségnek megfelelõ munkakörbe tartozó feladatok ellátása. A vezetõi megbízás feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM Rendelet 3. számú melléklet 6.4., illetve 9.3. pontjainál az intézményvezetõre meghatározott felsõfokú képesítés, az intézményben betöltött munkakörre szóló határozatlan idejû kinevezés, vagy vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörbe történõ határozatlan idõre szóló kinevezés, szociális szakvizsga megléte vagy annak hiányában fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. (1) (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális szakvizsga megléte, szociális szakellátásban szerzett ismeretek és gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a büntetlen elõéletet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 év határozott idõre szól, legkorábban április 1-jétõl március 31-ig. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ (heti 40 óra). Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: március 1. A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: január 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységérõl további információt Nagy László nyújt a (76) as telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) és elektronikus úton Csabainé Kun-Szabó Melinda részére a címen keresztül.

6 214 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatását, a pályázat véleményezését, valamint a kormánymegbízott egyetértésével a pályázat illetékes miniszternek történõ felterjesztését követõen a megbízásról a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól. A munkavégzés helye: 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, felsõfokú, szociális végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség, legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása, az intézményvezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 10 éves, e területen szerzett vezetõi gyakorlat, közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, szociális szakvizsgát, vagy a szakvizsga alóli mentességet igazoló okmány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja, hatósági bizonyítvány büntetlen elõélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, az intézmény mûködésére vonatkozó szakmai és vezetõi koncepció,

7 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 215 nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A beosztás betölthetõségének idõpontja: április 1. A pályázat benyújtásának határideje: február 20. (az NKI honlapon történõ megjelenést követõ 30. nap) A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási Fõosztály nyújt, a (66) os telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott, elsõbbségi küldeményként, a pályázatnak a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, igazgatói pályázat. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ intézményvezetõ (megbízott magasabb vezetõ) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 1 évre szól. A munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, felsõfokú, szociális végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség, legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása, az intézményvezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

8 216 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, szociális szakvizsgát, vagy a szakvizsga alóli mentességet igazoló okmány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja, hatósági bizonyítvány büntetlen elõélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, az intézmény mûködésére vonatkozó szakmai és vezetõi koncepció, nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betölthetõségének idõpontja: április 1. A pályázat benyújtásának határideje: február 20. (az NKI honlapon történõ megjelenést követõ 30. nap) A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási Fõosztály nyújt, a (66) os telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott, elsõbbségi küldeményként, a pályázatnak a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, igazgatói pályázat. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális- és Gyermekvédelmi Központ beosztás ellátására. intézményvezetõ (magasabb vezetõ) A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 év idõtartamra, április 1-jétõl március 31-ig szól. A munkavégzés helye: 3532 Miskolc, Városház tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, a szociális és gyermekvédelmi munka szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése, az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok készítése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség vagy mentálhigiénés szakember végzettség,

9 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 217 legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az intézményben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg határozatlan idõre szóló alkalmazás, szociális szakvizsga. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális, illetve gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, a pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról. A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Hideg Imre a (46) as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ címére, Nagy András a Központ vezetõje nevére történõ megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: B-IK/95-5/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ. személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ, Nagy András Központvezetõ Titkárságán, 3525 Miskolc, Városház tér 1. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: január 23. A Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. törvény 20/A., valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a, illetve a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. -a, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ai és 30. -a alapján pályázatot hirdet a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.) beosztásának megbízással történõ betöltésére. magasabb vezetõi (igazgatói) A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, április 1-jétõl július 31-ig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.). A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 54. -ában és 55. -ának (2) bekezdésében meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási programjában foglaltak megvalósításának irányítása. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény

10 218 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban az intézmény hatáskörébe utalt szakmai és egyéb feladatok szervezése. Az intézmény képviselete. Illetmény és juttatások: bérezésre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. törvény, valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. büntetlen elõélet és cselekvõképesség, oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 éves, a közoktatási törvény 18. (5) (6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményben szerzett vezetõi gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, melynek tartalmaznia kell a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket, az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a döntés-elõkészítõ anyag részét képezi), 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, szakképzettséget, illetve szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolat, a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás, a vezetõi gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február óra A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária, az Intézmény-fenntartási Fõosztály munkatársa nyújt az (52) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban (azonosító: 55-1/2012. Pályázat Dr. Molnár István Iskola). A pályázatoknak postai úton és személyesen egyaránt február 20-án 16 óráig be kell érkeznie. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének a kormánymegbízott egyetértésével tett javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. Az NKI honlapján való megjelenés idõpontja: január 27. A Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. törvény 20/A., valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a, illetve a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. -a, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ai és 30. -a alapján pályázatot hirdet az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u ) beosztásának megbízással történõ betöltésére. magasabb vezetõi (igazgatói)

11 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 219 A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, április 1-jétõl július 31-ig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u ). A magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 54. -ában és 55. -ának (2) bekezdésében meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási programjában foglaltak megvalósításának irányítása. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban az intézmény hatáskörébe utalt szakmai és egyéb feladatok szervezése. Az intézmény képviselete. Illetmény és juttatások: bérezésre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. törvény, valamint annak a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról szóló módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. büntetlen elõélet és cselekvõképesség, oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 éves, a közoktatási törvény 18. (5) (6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményben szerzett vezetõi gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, melynek tartalmaznia kell a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket, az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a döntés elõkészítõ anyag részét képezi), 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, szakképzettséget, illetve szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata, a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás, a vezetõi gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február óra A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária, az Intézmény-fenntartási Fõosztály munkatársa nyújt az (52) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban (azonosító: 54-1/2012. Pályázat Éltes Mátyás Iskola). A pályázatoknak postai úton és személyesen egyaránt február 20-án 16 óráig be kell érkeznie. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének a kormánymegbízott egyetértésével tett javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. Az NKI honlapján való megjelenés idõpontja: január 27.

12 220 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám A Heves Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete munkakör betöltésére. intézményvezetõ (magasabb vezetõ) A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, április 1-jétõl március 31-ig szól. A munkavégzés helye: Heves megye, 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben megállapított feladatok. Szakosított ellátás keretében fogyatékos személyek részére intézményi keretek között ápolás-gondozás biztosítása. Támogató Szolgálat mûködtetése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. fõiskola [az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség]; legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, az intézményben fennálló, illetve a megbízással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 3 éves, szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat, szociális szakvizsga, szociális foglalkoztatásban szerzett tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a pályázó legalább 5 év szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, a pályázati eljárásban résztvevõk pályázati anyagba való betekintéséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozáné Novák Ibolya a HMIK Szociális és Gyermekvédelmi Osztály vezetõje nyújt a (36) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtása két nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen történik, postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 32/2012/220., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ. személyesen: Benedek Istvánnak a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének, Heves megye, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

13 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 221 A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt a vezetõ személyérõl. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: február 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Gólyafészek Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona beosztás ellátására. intézményvezetõ (magasabb vezetõ) A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, április 1-jétõl március 31-ig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. sz. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség a rendelet ában foglaltak figyelembevételével, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése szerinti legalább 5 éves szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogya pályázóval szemben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az (56) as telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani, postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.), személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2..

14 222 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje: március 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: január 20. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Kastély Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye beosztás ellátására. intézményvezetõ (magasabb vezetõ) A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, április 1-jétõl március 31-ig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Abonyi út 1. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2., 9.3., illetve pontjaiban meghatározott szakirányú szakképzettség a rendelet ában foglaltak figyelembevételével, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése szerinti legalább 5 éves szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az (56) as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani, postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.), személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.).

15 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 223 A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje: március 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: január 25. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon beosztás ellátására. intézményvezetõ (magasabb vezetõ) A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, április 1-jétõl július 1-jéig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. fõiskola, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott szakirányú végzettség, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. (7) bekezdésében foglaltakra, pedagógus szakvizsga, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az (56) as telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani, postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.),

16 224 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az oktatásért felelõs miniszterhez. A magasabb vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs miniszter dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: március 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: január 20. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon beosztás ellátására. intézményvezetõ (magasabb vezetõ) A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, április 1-jétõl július 1-jéig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza út 5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. fõiskola, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott szakirányú végzettség, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. (7) bekezdésében foglaltakra, pedagógus szakvizsga, pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az (56) as telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot papír alapon, két eredeti példányban kell benyújtani,

17 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 225 postai úton: a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.), személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az oktatásért felelõs miniszterhez. A magasabb vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs miniszter dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: március 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: január 20. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Glatz Gyula Szociális Központ (2500 Esztergom, Simor János u. 122.) beosztásának betöltésére. igazgatói magasabb vezetõi A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, április 1-jétõl március 31-ig szól. Munkavégzés helye: 2500 Esztergom, Simor János u A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról rendelkezõ 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 1., 3 4., és 8.1. pontjaiban elõírt szakirányú szakképzettség valamelyikének a megléte, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg a végzettségének megfelelõ közalkalmazotti szakmai munkakörbe kinevezhetõ. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai életrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, érvényes hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot(okat), az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

18 226 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenését követõ 30 napon belül kell benyújtani (a megjelenés idõpontja: január 25.). A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási Fõosztályán Süttõ Erika fõosztályvezetõ nyújt a (34) ös, illetve a (20) os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja, formája: postai úton a pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban CD-n a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) lehet megküldeni, személyesen zárt borítékban és 3 példányban (egy eredeti és két másolati), valamint egy példány CD-n lehet leadni a pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Tatabánya, Fõ tér 4. alatti épületének 342. irodájában. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ számot: 24/2012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót bizottság hallgatja meg. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve és a kormánymegbízott egyetértésével dönt a pályázatokról. Az intézményvezetõi megbízásról tájékoztatja a szociális ágazatot irányító minisztert. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény (2509 Esztergom Kertváros, Dr. Niedermann Gyula u.1.) beosztásának betöltésére. fõigazgatói magasabb vezetõi A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, április 1-jétõl március 31-ig szól. Munkavégzés helye: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula u. 1. A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. (Kjt.) és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról rendelkezõ 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.2., 6.4., 8.2. és 9.3. pontjaiban elõírt szakirányú szakképzettség valamelyikének a megléte, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg a végzettségének megfelelõ közalkalmazotti szakmai munkakörbe kinevezhetõ. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai életrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

19 2. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 227 érvényes hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot(okat), az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenését követõ 30 napon belül kell benyújtani (a megjelenés idõpontja: január 25.). A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási Fõosztályán Süttõ Erika fõosztályvezetõ nyújt a (34) ös, illetve a (20) os telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja, formája: postai úton a pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban CD-n a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) lehet megküldeni, személyesen zárt borítékban és 3 példányban (egy eredeti és két másolati), valamint egy példány CD-n lehet leadni a pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Tatabánya, Fõ tér 4. alatti épületének 342. irodájában. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ számot: 25/2012., valamint a beosztás megnevezését: fõigazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót bizottság hallgatja meg. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve és a kormánymegbízott egyetértésével dönt a pályázatokról. Az intézményvezetõi megbízásról tájékoztatja a szociális ágazatot irányító minisztert. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény (2800 Tatabánya Síkvölgy) munkakörének betöltésére. igazgatói magasabb vezetõi A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, április 1-jétõl március 31-ig szól. Munkavégzés helye: 2800 Tatabánya Síkvölgy A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról rendelkezõ 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.3. és 9.3. pontjaiban elõírt szakirányú szakképzettség valamelyikének a megléte,

20 228 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 2. szám legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg a végzettségének megfelelõ szociális intézményi szakmai munkakörbe kinevezhetõ. A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot(okat), érvényes hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenését követõ 30 napon belül kell benyújtani (a megjelenés idõpontja: január 25.). A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási Fõosztályán Süttõ Erika fõosztályvezetõ nyújt a (34) ös, illetve a (20) os telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja, formája: postai úton a pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban CD-n a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) lehet megküldeni, személyesen zárt borítékban és 3 példányban (egy eredeti és két másolati), valamint egy példány CD-n lehet leadni a pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Tatabánya, Fõ tér 4. alatti épületének 342. irodájában. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ számot: 26/2012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót bizottság hallgatja meg. A Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve és a kormánymegbízott egyetértésével dönt a pályázatokról. Az intézményvezetõi megbízásról tájékoztatja a szociális ágazatot irányító minisztert. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, augusztus július 31-ig szól. A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2643 Diósjenõ, Kastély.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f.

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 189/2018. (Xl.29.) számú határozata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 99/2015.(V.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. május 8.-ai nyilvános ülésére Előterjesztő : Takács Péter társulási tanács elnöke Előkészítette

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2017. május 10-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 58 /2018. (VI.13. ) Ök. sz. határozata: Nádudvar

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) 1 / 5 2017. 08. 14. 8:23 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Gyakorló Óvoda

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 129/2018. (Vl.21.} számú. határozata

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 129/2018. (Vl.21.} számú. határozata NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 129/2018. (Vl.21.} számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat 10/2016.(II.4.) határozat Tárgy: Egészségügy 2015. évi pénzügyi elszámolása Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás által működtetett védőnői

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) Földművelésügyi Miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumnál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-184/2018. Megtárgyalás

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-ai ülésére Iktató szám: 157/2018. Tárgy: A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői

Részletesebben

Érdi Tankerületi Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Érdi Tankerületi Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Érdi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Zimándy Ignác Általános Iskola Fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÓJEGYZÓJE Ügyiratszám: 74973/2011.XIII. Ügyintéző: Farag6né/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/8/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti: Dr. Varga Tibor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. szeptember 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 4/2017.(I.26.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2017. január 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Javaslat a Családsegítő Központ intézményvezetőjének megbízására irányuló pályázat kiírására Appelshoffer Ágnes, a Társulási Tanács elnöke

Javaslat a Családsegítő Központ intézményvezetőjének megbízására irányuló pályázat kiírására Appelshoffer Ágnes, a Társulási Tanács elnöke 4. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsának 2019. február 14-i ülése IV. napirendi pontjához:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 5864 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 22. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 33/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Csicsergő Óvoda,

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

dékán (magasabb vezető)

dékán (magasabb vezető) Óbudai Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékán (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről ELŐTERJESZTÉS Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 1. előterjesztés száma: 348/2017 2. előterjesztést készítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. Ellátandó

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester TELEFON: +36 42524-5 0 Ügyiratszám: KULT- 76-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Földművelésügyi Miniszter. a Növényi Diverzitás Központban. gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)

Földművelésügyi Miniszter. a Növényi Diverzitás Központban. gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető) Földművelésügyi Miniszter a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Növényi Diverzitás Központban gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági igazgató-helyettes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 152/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 07-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Kosztolányi Dezső Általános

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

TARTALOM Álláspályázati kiírás nevelő oldal Álláspályázati kiírás gyermekfelügyelő oldal Álláspályázati kiírás pszichológus... 8.

TARTALOM Álláspályázati kiírás nevelő oldal Álláspályázati kiírás gyermekfelügyelő oldal Álláspályázati kiírás pszichológus... 8. TARTALOM Álláspályázati kiírás nevelő... 2. oldal Álláspályázati kiírás gyermekfelügyelő... 4. oldal Álláspályázati kiírás pszichológus... 8. oldal Álláspályázati kiírás fejlesztő pedagógus - gyógypedagógus...

Részletesebben

C'_; N y. pohhr. .ttd- ... ~. ~ -~... Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ~-~

C'_; N y. pohhr. .ttd- ... ~. ~ -~... Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ~-~ Ügyiratszám: KU LT /144-1/2018. Ügyintéző: Dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3615 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 5. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

r-;(f-. számú előterjesztés

r-;(f-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere r-;(f-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 4147 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 11. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben