SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÉS FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 2008/2009. TANÉV SZEGED

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÉS FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 2008/2009. TANÉV SZEGED"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÉS FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 2008/2009. TANÉV SZEGED ^ A Magyar Felsőoktatási Akkreditáclós Bizottság \ D 2006/2/11/2/1/4. számú határozatává» az orvosképzések párhuzamos ' X L i P akkreditációs vizsgálata és a Kiválósági hely" címre beadott f pályázatok alapján a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának az általános orvosképzésben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért június 30-ig Kiválósági hely címet adományozott. Budapest, március 28 Fésűs László a MAB elnöke

2 HIPPOKRATÉSZI ESKÜ Esküszöm a gyógyító Appollóra, Aszklepioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket tanukul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom: a következő kötelességeimet: tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlenasszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a betegek javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok, vagy hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben - nem fogom kifecsegni, hanem megőrzöm. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegö leszek, történjék ennek ellenkezője." ORVOS (FOGORVOS) DOKTORI ESKÜ Én amikor az orvosok (fogorvosok) sorába lépek, becsületemre esküszöm, hogy tehetségemet és tudásomat, az emberiség javára fordítom. A Szegedi Tudományegyetem iránt tisztelettel viseltetem. Azokat, akik engem az orvosi tudományra megtanítottak, mestereimnek tekintem, irántuk mindenkor hálát és tiszteletet tanúsítok. Orvosi (fogorvosi) tudásomat és tapasztalataimat a jövendő orvos (fogorvos) nemzedékeknek tovább adom. Ismereteimet állandóan gyarapítóm, és azon leszek, hogy az orvosi tudományt fejlesszem. Hivatásomat lelkiismeretesen gyakorlom. Fogadom, hogy orvosi tudásomat az egészség megőrzésére és a betegek javára fordítom. A betegek gyógykezelésében meggyőződésem és tudásom szerint csak azt alkalmazom és tanácsolom, ami a javukra válik és óvni fogom őket az egészségre káros és ártalmas hatásoktól. Akár az orvosi (fogorvosi) szolgálat közben, akár azon kívül bármely titkot megtudok embertáraimról, azt - hacsak törvény nem követeli - senkinek fel nem fedem. A beteggel, illetve ha a beteg érdeke úgy kívánja, hozzátartozóival, időben és kíméletesen közlöm betegségének természetét és a gyógykezelés módjait. Orvosi bizonyítványt csak igaz meggyőződésem szerint adok ki. A betegek, orvos (fogorvos) társaim és a társadalom egésze iránt a doktori címhez méltó magatartást tanúsítok, az orvosi hivatás becsületét és nemes hagyományait megőrzöm. Társadalmi, politikai, nemzeti, faji és vallási akadályok nem állhatják útját hivatásom teljesítésének. Ezt az esküt ünnepélyesen, szabad akarattal teszem.

3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÉS FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TANÉVKÖNYVE 2008/2009. Kiadja: A KAR DÉKÁNJA

4 Felelős kiadó: Dr. Lednitzky András dékáni hivatalvezető Tipográfia: Kari Nyomda Készült: a Kari Nyomdában Törzsszám: 391/2008. Lezárva: augusztus

5 TART A LOMJEG YZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYETEM ÉS A KAROK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYI EGYETEM Az Általános Orvostudományi Kar története 3 Az Egyetem vezetői 7 Az Egyetem karainak vezetői 8 A Szenátus 9 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR A Kar vezetői 11 A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ vezetése 12 Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 13 Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tanácsa 14 ÁOK dékáni megbízottai 15 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tanácsa 15 Általános Orvostudományi Kar Bizottságai Oktatási Bizottság 17 Kreditátviteli Bizottság 17 Kari Oktatási Minőségbiztosítási Bizottság 18 Tanulmányi Bizottság 18 Tudományos Bizottság 19 Külföldi Utakat Támogató Bizottság 19 Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori Tanács 19 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ bizottságai és megbízottai Gazdasági Bizottság 21 Gyógyszerterápiás Bizottság 21 Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság 21 Klinikai Informatikai Bizottság 22 Klinikai Kutatásokat Koordináló Bizottság 22 Klinikai Minőségfejlesztési Bizottság 23 Klinikai Műszerügyi Bizottság 23 Klinikai Stratégiai Bizottság 23 Kórházi Akkreditációs Bizottság 23

6 TART A LOMJEG YZÉK Overhead Karbantarló Bizottság 24 Regionális és Intézményi Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottság 24 Szent-Györgyi Napok Szervező Bizottsága 25 Térítéses Betegellátást Szervező Bizottság 25 Biopolisz Program Egészségipari Modul Koordinátora 25 Egészségbiztosítással Összefüggő Ügyek Megbízottja 25 Integrációs Elnöki Megbízott 25 Intézményi Várólista Vezetéséért Felelős Megbízott 25 Könyvtári Megbízott 25 TVK Felelős 25 Telephely Igazgatók 26 Infektológus Konziliárus 26 EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT CÍMEK MTA tagok a Karon 27 Díszdoktorok 27 Professor Emeritusok 28 Egyetemi magántanárok a Karon 29 Címzetes egyetemi tanárok a Karon 29 Címzetes egyetemi docensek a Karon 30 HIVATALOK ÁOK Dékáni Hivatal 31 Kari Nyomda 32 Tanulmányi Osztály 32 PhD és Habilitációs Ügyek Titkársága 33 Hallgatói és Kollégiumi Ügyek Igazgatója 33 Kari Kollégiumok Igazgatósága 33 Külföldi Hallgatók Oktatási Központja 34 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatal 35 Stratégiai Igazgatóság 35 Kontrolling Igazgatóság 37 Egészségbiztosítási Igazgatóság 37 Ápolási Igazgatási Osztály 38 Kórházhigiénés Osztály 39

7 TART A LOMJEG YZÉK Szak- és Továbbképzési Központ 39 Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ 40 SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 41 ÁOK-Klinikai Központ Gazdasági Igazgatóság 41 KARHOZ, KLINIKAI KÖZPONTHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERVEZETEK SZOTE Szakszervezeti Bizottsága 44 Kari Betegjogi Képviselő 44 Tudományos Diákköri Tanács 44 SZTE ÁOK GYTK EiiFK Baráti Köre 45 SZTÉ ÁOK GYTK EüFK Öregdiák Szövetség 45 SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 45 Universitas-Szeged Diák-Szolgáltató Központ Kht 45 Kari Hallgatói Önkormányzat 45 Szegedi Orvosképzés Fejlesztéséén Alapítvány 46 Szent-Györgyi Hírlevél Szerkesztősége 46 ELMÉLETI INTÉZETEK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 49 Biokémiai Intézet 50 Egészség-Gazdaságtani Intézet 51 Élettani Intézet 52 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 53 Kórélettani Intézet 55 Magatartástudományi Intézet 56 Gerontológiai Oktatási Részleg 57 Népegészségtani Intézet 57 Orvosi Biológiai Intézet 58 Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet 59 Orvosi Informatikai Intézet 60 Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 61 Orvosi Vegytani Intézet 62 Repülő- és Urorvosi Tanszék 63 Sebészeti Mütéttani Intézet 64 Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Intézet 64

8 TART A LOMJEG YZÉK Angol-Magyar Orvosi Szakfordílóképző Csoport 65 BETEGELLÁTÓ EGYSÉGEK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 67 IV. Intenzív Terápiás Részleg 68 Arc-Állcsont- és Szájsebészeti Klinika 69 I. sz. Belgyógyászati Klinika 69 Belgyógyászati Osztály II 71 Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály 1 72 Infektológiai Osztály 72 FMC Magyarországi Egészségügyi Kft. Dialízis Centrum 72 Endokrinológiai Osztály és Kutatólaboratórium 72 I.sz. Rendelőintézet Endokrinológiai Szakrendelés 73 II.sz. Rendelőintézet Endokrinológiai Szakrendelés 73 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 73 Invazív Kardiológiai Részleg 75 Szívsebészeti Osztály 76 B" Részleg Sürgősségi Betegellátó Osztály 76 B" Részleg Belgyógyászati Osztály 76 Kardiológiai Szakrendelés VI 77 Bőrgyógyászati és Allergofógiai Klinika 77 Családorvosi Intézet és Rendelő 80 Foglalkozás-Orvostani Oktató Csoport 80 Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 81 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ 83 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ B" részleg 86 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ Gyermek és Ifjúsági Szakorvosi Rendelőintézet 87 Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály D" Részleg 88 Idegsebészeti Klinika 89 Igazságügyi Orvostani Intézet 90 Kari Gyógyszertár 90 Klinikai Kémiai Intézet 91

9 TART A LOMJEG YZÉK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 92 Neurológiai Klinika 93 Neurorehabilitációs Osztály 93 Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés 94 Nukleáris Medicina Intézet 95 Onkoterápiás Klinika 96 Ortopédiai Klinika 97 Orvosi Genetikai Intézet 98 Pathológiai Intézet 99 Pszichiátriai Klinika Alzheimer-kór Kutató Csoport 101 Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 102 Addiktológiai és Pszichiátriai Osztály 102 Pszichiátriai Szakrendelés l '03 Pszichiátriai Szakrendelés II 103 Pszichoszomatikus Szakrendelés 103 Radiológiai Klinika 104 Euromedic Diagnostics Szeged Kft 104 Reumatológiai Tanszék 105 Sebészeti Klinika 105 B" Részleg '07 Járóbeteg Szakrendelés 107 Szemészeti Klinika '08 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 110 Traumatológiai Klinika 112 Tüdőgyógyászati Tanszék 113 Transzfúziológiai Tanszék 11-1 Urológiai Tanszék ' 17 OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK Oktató Kórház ' >7 Gyakorlati oktatásban résztvevő kórházak 1 17 Gyakorlati oktatásban résztvevő mentőszervezel 118

10 TART A LOMJEG YZÉK Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgála! 118 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 119 Fogorvostudományi Kar Tanácsa 120 Fogorvostudományi Kar bizottságai Oktatási Bizottság '21 Kreditátviteli Bizottság ' 2 ' Tanulmányi Bizottság '22 Minőségbiztosítási Bizottság 122 Szegedi Fogorvosképzésért Alapítvány 123 Professzor Emeritusok '23 Címzetes egyetemi docensek 123 FOK Hallgatói Önkormányzat 123 Fogpótlásiam és Orális Biológiai Tanszék 124 Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék 125 Konzerváló Fogászati Tanszék 126 Parodontológiai Tanszék 126 Szájsebészeti Tanszék '27 Betegfelvételi Ambulancia és Fogászati Radiológiai Részleg 127 Központi gyakornokok '28 II. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TANRENDJE Kari Naptár a 2008/2009 tanévre '33 Kari rendezvények '36 Általános Orvostudományi Kar tanterve és vizsgarendje 137 Kötelező tantárgyak '73 II. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TANRENDJE Kari Naptár a 2008/2009 tanévre 213 Kiemelt rendezvények 215 Fogorvostudományi Kar tanterve és vizsgarendje 216

11 TART A LOMJEG YZÉK II. ANGOL EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS TANRENDJE Angol egészségtudományi szakfordító képzés tanterve 241 III. TÁJÉKOZTATÓK, HIRDETMÉNYEK Különféle pályázatok és díjak Apáthy István Emlékérem és Jutalomdíj 255 Dr. Kaali Nagy Géza Ösztöndíj pályázat 255 Dr. Szirmai Endre Alapítvány pályázat 256 Szegedi Dr. Kiszely György Orvosi Biológia Képzésért Közhasznú tevékenységű Emlékalapítvány 257 Dr. Németh András Alapítvány 258 Heves György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Alapítványa Ifj. Obál Ferenc Emlékdíj 258 Scnior Medical Student Program in the USA 259

12

13 A KAR TÖRTÉNETE 3 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁNAK TÖRTÉNETE A Szegedi Tudományegyetem története 158l-re vezethető vissza, amikor Báthory István lengyel király, litván nagyherceg és erdélyi fejedelem academia-t alapított a jezsuiták kolozsvári kollégiumán belül. Az intézmény igen gyorsan nagy tekintélyre tett szert. Európai hírű professzorainak köszönhetően magas színvonalú oktatást biztosított és tudományos fokozatok odaítéléséről is rendelkezhetett. A kolozsvári akadémia jelentőségét növeli, hogy a XVI. század végén magyar földön egyetlen felsőfokú iskolaként működött ben Mária Terézia a kolozsvári Báthory Egyetemen orvosi fakultást létesített. A királynő előbb két orvos tanárt ígért Kolozsvárra, de január 26-i rendeletével egyelőre csak bonctan, sebészet és szülészet tanítását vezette be. A második tanszéket 11. József 1787-ben állította fel. I. Ferenc alatt két új tanszéket rendszeresítettek. A fakultás Orvos-sebészi Tanintézet, 1789-től Classis Chirurgica, 1808-tól Facultas Medica, 1817-től Institutum Medico- Chirurgicum lett és különvált az akkor már királyi líceumtól. Tanszékeinek száma 15-re emelkedett, 1872-ig működött önállóan. Báró Eötvös József április 7-én a Képviselőház elé terjesztette törvényjavaslatát, az új kolozsvári egyetem létesítésére, amelynek alapjául a Báthory Egyetemből fennmaradt Jogakadémia és az Orvosi-sebészi Tanintézet kínálkozott. A Kar jogelődje tehát az XIX. és XX. törvénycikkel Kolozsvárott alapított négy fakultásos Fcrcncz József Tudományegyetem, amely 1921-ben (XXV. tc.) Szegedre települt között Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem, között Szegedi Tudományegyetem néven folytat orvosképzést, 1951-ben Szegedi Orvostudományi Egyetem néven különvált ben indult be a gyógyszerészképzés önálló kari formában az orvosi fakultásból kiválva, a Fogorvostudományi Szak az Általános Orvostudományi Karon belül 1962-ben kezdi meg működését az angol nyelvű orvosképzés beindításának időpontja, 1987 az angol-magyar orvosi szakfordító képzés, 1999 a német nyelvű - a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karával koordinált - medikusoktatás kezdete. Az Intézmény 1987-ben felvette Nobel-díjas biokémia professzora, orvoskari dékánja és rektora, Szent-Györgyi Albert nevét. Az orvos- és fogorvosképzö fakultás január I-tői a Szegedi Tudományegyetem egyik karaként működik, s a Gyógyszerésztudományi Karral együtt alkotta a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumot. A Kar múltját olyan nemzetközi hírű professzorai reprezentálják, mint Baló József (pathológia), Issekutz Béla, Jancsó Miklós (farmakológia), Miskolczy Dezső (neurológia), Hetényi Géza (belgyógyászat), Szent-Györgyi Albert (biokémia). A Kart és szakjait először 1996-ban, majd évben akkreditálták. Utóbbi alkalommal az Általános Orvostudományi Kar a Magyar Akkrcditációs Bizottságtól Kiválósági hely" címet kapott, amely június 30-ig érvényes évben megszűnt a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. A Fogorvostudományi Kar a Szegedi Tudományegyetem önálló karává vált. Létrejött a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, amely a betegellátó tevékenység irányítója, a graduális és posztgraduális, a tudományos kutatás, doktori képzés tevékenységében az Általános Orvostudományi Karral együtt tölti be felsőoktatási funkcióját évig megtörtént a szegedi betegellátó rendszer egységesítése.

14

15 I. RÉSZ AZ EGYETEM ÉS A KAROK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

16

17 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 7 AZ EGYETEM VEZETŐI REKTOR Dr. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár ÁLTALÁNOS ÉS STRATÉGIAI REKTORHELYETTES Dr. RÁCZ BÉLA egyetemi tanár TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK REKTORHELYETTESE Dr. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár az MTA rendes tagja KUTATÁSFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS REKTORHELYETTES Dr. K1RICSI IMRE egyetemi tanár OKTATÁSI REKTORHELYETTES Dr. PUKÁNSZKY BÉLA egyetemi tanár HALLGATÓI ÉS KÖZKAPCSOLATOK REKTORHELYETTESE Dr. BADÓ ATTILA egyetemi tanár EGYETEMI FŐTITKÁR Dr. MERÉNYI MÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓ Dr. TRÁSER FERENC REKTORI KABINETVEZETŐ BRAXMAIR ZSÓFIA

18 f{ I. SZEMÉLYI RÉSZ AZ EGYETEM KARAINAK VEZETŐI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA Dr. SZABÓ IMRE egyetemi docens ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA Dr. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA Dr. CSERNUS SÁNDOR egyetemi docens EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR DÉKÁNJA Dr. POGÁNY MAGDOLNA főiskolai tanár FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA Dr. NAGY KATALIN egyetemi tanár GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA Dr. HETES I ERZSÉBET egyetemi docens GYÓGYSZERTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA Dr. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár az MTA levelező tagja JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR DÉKÁNJA Dr. GALAMBOS GÁBOR egyetemi tanár MEZŐGAZDASÁGI KAR DÉKÁNJA Dr. BODNÁR KÁROLY egyetemi tanár MÉRNÖKI KAR DÉKÁNJA Dr. VÉHA ANTAL egyetemi docens TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR DÉKÁNJA Dr. HERNÁDI KLÁRA egyetemi tanár ZENEMŰVÉSZETI KAR DÉKÁNJA Dr. KEREK FERENC egyetemi tanár

19 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 9 SZENÁTUS Elnök: I. Dr. SZABÓ GÁBOR GYÖRGY egyetemi tanár, rektor Tagjai: 2. Dr. SZABÓ IMRE egyetemi docens, dékán 3. Dr. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, dékán 4. Dr. CSERNUS SÁNDOR egyetemi docens, dékán 5. Dr. POGÁNY MAGDOLNA főiskolai tanár, dékán 6. Dr. NAGY KATALIN egyetemi tanár, dékán 7. Dr. HETES 1 ERZSÉBET egyetemi docens, dékán 8. Dr. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, dékán 9. Dr. AVAS! ZOLTÁN főiskolai docens 10. Dr. GALAMBOS GÁBOR egyetemi tanár, dékán 11. Dr: VÉHA ANTAL egyetemi docens, dékán 12. Dr. HERNÁDI KLÁRA egyetemi tanár, dékán 13. Dr. KEREK FERENC egyetemi tanár, dékán 14. Dr. PÁL ATTILA egyetemi tanár, klinikai központvezető 15. Dr. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE egyetemi tanár 16. Dr. MARSI ISTVÁN főiskolai tanár 17. Dr. FALKAY GYÖRGY egyetemi tanár 18. Dr. TOLDI JÓZSEF egyetemi tanár 19. Dr. MIKÓ TIVADAR egyetemi tanár 20. Dr. BODNÁR KÁROLY egyetemi tanár, dékán 21. TÖRÖK MÁRK EHÖK elnök 22. Dr. HOMOKI NAGY MÁRIA egyetemi tanár 23. KOVÁCS GYÖRGY adjunktus 24. Dr. HODÚR CECÍLIA főiskolai tanár 25. Dr. SZECSŐDI FERENC egyetemi tanár 26. IGAZNÉ PRÓNAI BORBÁLA adjunktus 27. Dr. ANTAL MÁRK klinikai orvos 28. Dr. CSANÁDI LAJOSNÉ Klinikai Központ fönövér 29. Dr. BERECZKI ÉVA főosztályvezető 30. BERNÁTH ZSÓFIA egyetemi hallgató 31. MECHLER ÁKOS egyetemi hallgató 32. JANA RÓBERT egyetemi hallgató 33. VARGA ENDRE egyetemi hallgató 34. MAJSAI KRISZTIÁN egyetemi hallgató 35. VOLFORD GÁBOR egyetemi hallgató 36. ORHA ANITA egyetemi hallgató 37. BATIZ DÁVID egyetemi hallgató 38. ÁMENT BALÁZS egyetemi hallgató 39. PESTI PALÓCZ ÁDÁM egyeetmi hallgató 40. DÉNES ZSOLT egyetemi hallgató 41. KALMÁR ZOLTÁN egyetemi hallgató 42. ANDRÁSI ÁDÁM egyetemi hallgató 43. Dr. FEKETE ZOLTÁN posztgraduális hallgató 44. Dr. GÁBOR TAMÁS Ph.D. hallgató 45. Dr. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, reprezentatív szakszervezetek képviselő 46. Dr. ÁGOSTON ZSUZSANNA tanársegéd. Közalkalmazotti Tanács elnöke 47. CZ1NKÓCZKINÉ Dr. MESKÓ ESZTER FDSZelnöke

20 10 I. SZEMÉLY! RÉSZ 48. Dr. CSONKA ENDRE klinikai orvos, EDDSZ elnök 49. TISZAI KÁROLYNÉ osztályvezető-helyettes Állandó meghívott tanácskozási joggal: 40. Dr. TRÁSER FERENC gazdasági főigazgató 41. Dr. MERÉNYI MÁRIA egyetemi főtitkár 42. Dr. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, rektorhelyettcs 43. Dr. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, rektorhelyettes 44. Dr. RÁCZ BÉLA egyetemi tanár, rektorhelyettes 45. Dr. BADÓ ATTILA egyetemi tanár, rektorhelyettcs 46. Dr. PUKÁNSZKY BÉLA egyetemi tanár rektorhelyettes 47. Dr. MADER BÉLA az Egyetemi Könyvtár főigazgatója 48. Dr. TELEGDY GYULA akadémikus, egyetemi tanár, MTA SZAB elnöke 49. Dr. BODOSI MIHÁLY egyetemi tanár, Tanári Testület elnöke 50. KECZER GABRIELLA sajtószóvivő 51. BRAXMAIR ZSÓFIA kabinetvezetö

21 21I.SZEMÉLY! RÉSZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐI DÉKÁN Dr. med. Iiabil. BENEDEK GYÖRGY az orvostudomány doktora egyetemi tanár DÉKÁNHELYETTESEK Dr. med. habil. JANCSÓ GÁBOR az orvostudomány doktora egyetemi tanár tudományos dékánhelyettes Dr. med. habil: KEMÉNY LAJOS az orvostudomány doktora " egyetemi tanár általános és stratégiai dékánhelyettes Dr. med. habil. PÁL ATTILA az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár Klinikai Központ elnök klinikai dékánhelyettes Dr. med. habil. THURZÓ LÁSZLÓ az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár gazdasági dékánhelyettes Dr. med. habil. TÚRI SÁNDOR az orvostudomány doktora egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes KÜLFÖLDI HALLGATÓK OKTATÁSI KÖZPONTJA IGAZGATÓJA Dr. med. habil. SZABÓ GYULA az orvostudomány doktora egyetemi tanár ANGOL-MAGYAR ORVOSI SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ SZAK VEZETŐJE Dr. DEMETER ÉVA PhD egyetemi docens vezető nyelvtanár DÉKÁNI HIVATALVEZETŐ Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász GMF-KLINIKAI GAZDASÁGI HIVATALIGAZGATÓ RESCHJÓZSEF szakiizemméniök, szakközgazdász ÁOK GAZDASÁGI VEZETŐ CSEH MÁRTA rendszerszervező közgazdász

22 f{ I. SZEMÉLYI RÉSZ SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT VEZETÉSE ELNÖK Dr. PÁL ATTILA egyetemi tanár ELNÖKHELYETTES Dr. HAJNAL FERENC egyetemi tanár KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI HIVATAL HIVATALVEZETŐ, STRATÉGIAI IGAZGATÓ Dr. KOVÁCS IVÁN szakorvos-jogász, stratégiai igazgató GMF-KLINIKAI GAZDASÁGI IGAZGATÓ RESCH JÓZSEF szaküzemmérnök, szakközgazdász KLINIKAI KÖZPONT EGÉSZÉGBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓ Dr. ZÁBORSZKI ANNAMÁRIA főorvos

23 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 23 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA Elnök: Dr. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, dékán Szavazati jogú tagok: Hivatalból: Dr. PÁL ATTILA egyetemi tanár, dékánhelyeltes, klinikai központvezető Dr. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. SZABÓ GYULA egyetemi tanár, tagozatvezető Oktatók: Dr. ÁBRAHÁM GYÖRGY egyetemi tanár Dr. BAB1K BARNA egyetemi docens Dr. BARABÁS KATALIN egyetemi docens Dr. BARI FERENC egyetemi tanár Dr. BARZÓ PÁL egyetemi tanár, póttagból előlépve Dr. BOGÁTS GÁBOR egyetemi docens Dr. BOROS MIHÁLY egyetemi tanár Dr. DUX LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. FORSTER TAMÁS egyetemi tanár Dr. HAJNAL FERENC egyetemi tanár, póttagból előlépve Dr. HANTOS ZOLTÁN egyetemi tanár Dr. IVÁNYI BÉLA egyetemi tanár Dr. JANKA ZOLTÁN egyetemi tanár, a Tanári Testület elnöke Dr. KATONA MÁRTA egyetemi tanár Dr. LÁSZLÓ KÓKA1 ERZSÉBET klinikai főorvos, FOK képviselő Dr. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár Dr. LEPRÁN ISTVÁN egyetemi tanár Dr. MÁNDI YVETTE egyetemi tanár Dr. TÓTH GÁBOR egyetemi tanár Dr. VÉCSEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Dr. DÁN1 ANIKÓ, Reprezentatív Szakszervezetek képviselője Dr. ÁGOSTON ZSUZSANNA a Közalkalmazotti Tanács képviselője Dolgozók: BÁRSONY JENŐNÉ klinikai főnővér Dr. JANÁKY TAMÁSNÉ klinikai főnővér Hallgatók: VEREB TAMÁS kari HÓK elnök HAÁSZ CSILLA orvostanhallgató HÉGER JÚLIA orvostanhallgató FEJES IMOLA orvostanhallgató KOHÁRI MÁRIA orvostanhallgató MAJLÁTH ZSÓFIA orvostanhallgató SÁDT ZOLTÁN orvostanhallgató TÓTH DÁNIEL orvostanhallgató TIÁN TAMÁS fogorvostanhallgató ANDREW DORIZASZ külföldi hallgatók képviselője Dr. BERÉNYI ANTAL PhD képviselő Dr. SZŰCS BEÁTA rezidens képviselő

24 14 I. SZEMÉLY! RÉSZ Tanácskozási jogú tagok: Dr. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, rektor vagy képviselője Dr. BODOSI MIHÁLY ÁOK szakképzési tagozatvezető Dr. DEMETER ÉVA Angol-Magyar Orvosi Szakfordítóképző Szak vezetője Dr. VARGA TIBOR egyetemi tanár, a Tanulmányi Bizottság elnöke Dr. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, GYTK dékán Dr. NAGY KATALIN egyetemi tanár, FOK dékán Dr. POGÁNY MAGDOLNA dékán. Egészségügyi és Szociális Képzési Kar képviselője Dr. TELEGDY GYULA akadémikus, MTA SZAB elnök Dr. DOBOZY ATTILA egyetemi tanár, akadémikus Dr. PAPP GYULA egyetemi tanár, akadémikus Dr. PENKE BOTOND egyetemi tanár, akadémikus Dr. LEDNITZKY ANDRÁS dékáni hivatalvezető RESCH JÓZSEF klinikai gazdasági igazgató CSEH MÁRTA ÁOK közgazdasági osztályvezető, OM ig.hely. Dr. KOVÁCS IVÁN hivatalvezető, stratégiai igazgató Dr. ZÁBORSZKI ANNAMÁRIA egészségbiztosítási igazgató a Kar Tanári Testülete elnöke Nem kari tanácstag tanszékvezetők ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TANÁCSA Elnök: Dr. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, dékán Állandó tagok: Dr. PÁL ATTILA egyetemi tanár, klinikai központvezető Dr. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. SZABÓ GYULA egyetemi tanár, igazgató Dr. NAGY KATALIN egyetemi tanár, FOK dékán Dr. PENKE BOTOND egyetemi tanár, az Elméleti Intézeti Bizottság elnöke Dr. JANKA ZOLTÁN egyetemi tanár, a Kar Tanári Testülete elnöke Dr. LEDNITZKY ANDRÁS dékáni hivatalvezető RESCH JÓZSEF klinikai gazdasági igazgató CSEH MÁRTA ÁOK közgazdasági osztályvezető, OM ig.hely. a Közalkalmazotti Tanács képviselője a Reprezentatív szakszervezetek képviselője a HÓK kari elnöke

25 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 15 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI MEGBÍZOTTAI Hallgatói és kollégiumi ügyek igazgató; Innovációs igazgató: Oktatási megbízott: Akkreditációs megbízott: Pályázati megbízott: Átoktatási megbízott: Átoktatási információs megbízott: Dr. Bari Ferenc egyetemi tanár Dr. Ferdinándy Péter egyetemi tanár Dr. Barabás Katalin egyetemi docens Dr. Barzó Pál egyetemi tanár Dr. Bencsik Krisztina egyetemi docens Dr. Leprán István egyetemi tanár Dr. Miczák András tudományos tanácsadó Dr. Nagymajtényi László egyetemi tanár Szanyiné Forczek Erzsébet tud. munkatárs SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT TANÁCSA Elnök: Dr. PÁL ATTILA egyetemi tanár, Klinikai Központ elnök Tagok: Dr. BARZÓ PÁL egyetemi tanár Dr. FORSTER TAMÁS egyetemi tanár Dr. HAJNAL FERENC egyetemi tanár, elnökhelyettes Dr. HORVÁTH ANDREA egyetemi tanár Dr. JANKA ZOLTÁN egyetemi tanár Dr. JÁNOSI GABRIELLA főgyógyszerész Dr. JÓRI JÓZSEF egyetemi tanár Dr. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár Dr. KERESZTY ÉVA egyetemi docens Dr. KOLOZSVÁRI LAJOS egyetemi tanár Dr. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár Dr. MIKÓ TIVADAR egyetemi tanár Dr. NAGY ERZSÉBET egyetemi tanár Dr. PAJOR LÁSZLÓ egyetemi tanár, telephely igazgató Dr. PALKÓ ANDRÁS egyetemi tanár Dr. PIFFKÓ JÓZSEF egyetemi tanár Dr. PÁV1CS LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. SIMONKA JÁNOS AURÉL egyetemi tanár Dr. SOMFAY ATTILA egyetemi docens Dr. SZABÓ JÁNOS egyetemi tanár Dr. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. TÓTH KÁLMÁN egyetemi tanár Dr. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár Dr. VÉCSE1 LÁSZLÓ akadémikus, egyetemi tanár Dr. V EZEN Dl KLÁRA egyetemi docens Dr. V1MLÁT1 LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. WITTMANN TIBOR egyetemi tanár Állandó meghívottak: Dr. ÁGOSTON ZSUZSANNA Közalkalmazotti Tanács elnöke Dr. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, orvoskari dékán Dr. KOVÁCS IVÁN stratégiai igazgató Dr. MÉSZÁROS TAMÁS egyetemi tanár, integrációs megbízott

26 26 I. SZEMÉLY! RÉSZ Dr. NAGY KATALIN egyetemi tanár, fogorvoskari dékán RESCH JÓZSEF klinikai gazdasági igazgató Dr. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, rektor Dr. ZÁBORSZK1 ANNAMÁRIA egészségbiztosítási igazgató Dr. ZSIBR1TA ÁGNES főorvos, telephely igazgató

27 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 17 ALTALANOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR BIZOTTSAGAI OKTATÁSI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Prof. Dr. TÚRI SÁNDOR dékánhelyettes Prof. Dr. VARGA TIBOR a Tanulmányi Bizottság elnöke Prof. Dr. LEPRÁN ISTVÁN a Kreditátvileli Bizottság elnöke Prof. Dr. SZABÓ GYULA Külföldi Hallgatók Oktatási Központja igazgatója Prof. Dr. HORVÁTH ANDREA Oktatási Minőségbiztosítási Bizottság elnöke Dr. BARABÁS KATALIN egyetemi docens, oktatási megbízott Prof. Dr. BARZÓ PÁL oktatási megbízott Dr. BENCSIK KRISZTINA egyetemi docens oktatási megbízott Hallgatói képviselő KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Prof. Dr. LEPRÁN ISTVÁN Dr. DUX MÁRIA egyetemi docens Dr. PÁKÁSKI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs Dr. GYULAI ROLLAND egyetemi docens Hallgatói Önkormányzat képviselője

28 /«/. SZEMELYI RESZ KARI OKTATASI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Hivatalból állandó meghívott: Prof. Dr. HORVÁTH ANDREA Dr. NÓGRÁDI ANTAL egyetemi docens Prof. Dr. LEPRÁN ISTVÁN kari akkreditációs felelős Dr. PÁKÁSKI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs Dr. BOGNÁR ÁGNES egyetemi tanársegéd FÁBIÁN ZOLTÁN osztályvezető Dr. DOBOS ÉVA szaktanácsadó BENKŐ ZSÓFIA orvostanhallgató Rezidens képviselő PhD hallgatói képviselő Prof. Dr. BARI FERENC igazgató Prof. Dr. PALKÓ ANDRÁS Klinikai Központ Minőségbiztosítási Bizottság elnöke Dr. BARABÁS KATALIN egyetemi docens SIMON ORSOLYA oktatási minőségbiztosítási főelőadó VIRÁGNÉ GYŐRI KLÁRA kari személyügyi főelőadó BALOGH-KÖBLÖS SZILVIA Szakképzési Központ csoportvezető TANULMANYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Hivatalból meghívottak: Prof. Dr. VARGA TIBOR Prof. Dr. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ Prof. Dr. SZABÓ GYULA Prof. Dr. LEPRÁN ISTVÁN Prof. Dr. IVÁNYI BÉLA Dr. BATA ZSUZSANNA egyetemi tanár Dr. ORVOS HAJNALKA egyetemi docens 7 fö orvostanhallgató Prof. Dr. TÚRI SÁNDOR oktatási dékánhelyettes Dr. LÁSZLÓ KÓKA1 ERZSÉBET klinikai főorvos (FOK képviselő) Dr. LEDNITZKY ANDRÁS dékáni hivatalvezető

29 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 19 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG DEMETER JANOSNE tanulmányi osztályvezető FÓTOS ANNA tnb. tanulmányi osztályvezető Elnök: Tagok: Prof. Dr. JANCSÓ GÁBOR Prof. Dr. BENEDEK GYÖRGY Prof. Dr. BODOSI MIHÁLY Prof. Dr. BOROS MIHÁLY Prof. Dr. DUX LÁSZLÓ Prof. Dr. ENGELHADRT JÓZSEF Prof. Dr. FERDINANDY PÉTER Prof. Dr. FORSTER TAMÁS Prof. Dr. IVÁNYI BÉLA Prof. Dr. JANKA ZOLTÁN Prof. Dr. KEMÉNY LAJOS Prof. Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ Prof. Dr. LONOVICS JÁNOS Prof. Dr. MÁNDI YVETTE Prof. Dr. NAGY KATALIN Prof. Dr. PAPP GYULA akadémikus Prof. Dr. PENKE BOTOND akadémikus Prof. Dr. TELEGDY GYULA akadémikus Prof. Dr. TÚRI SÁNDOR Prof. Dr. VÉCSEI LÁSZLÓ akadémikus KÜLFÖLDI UTAKAT TÁMOGATÓ BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Prof. Dr. PÁVICS LÁSZLÓ Prof Dr. BARI FERENC Prof. Dr. ÁBRAHÁM GYÖRGY Dr. CSONKA CSABA tudományos munkatárs ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Elnök: Tagok: Prof. Dr. JANCSÓ GÁBOR Prof. Dr. BAK MIHÁLY Prof. Dr. BORSODI ANNA Prof. Dr. DUX LÁSZLÓ Prof. Dr. DOBOZY ATTILA akadémikus Prof. Dr. DUDA ERNŐ Prof. Dr. FALKAY GYÖRGY Prof. Dr. FÜLÖP FERENC akadémikus Prof. Dr. HUNYADI JÁNOS Prof. Dr. KISS IBOLYA

30 f{ I. SZEMÉLYI RÉSZ Prof. Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ Prof. Dr. MÁND1 YVETTE Prof. Dr. PAPP GYULA akadémikus Prof. Dr. PÁRDUTZ ÁRPÁD Prof. Dr. SONKOD! SÁNDOR Prof. Dr. TELEGDY GYULA akadémikus Dr. BERÉNYI ANTAL orvoskari PhD hallgató CSÍK TIBOR gyógyszerész PhD hallgató

31 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 21 SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT BIZOTTSÁGAI ÉS MEGBÍZOTTAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Dr. ÁBRAHÁM GYÖRGY egyetemi tanár Dr. BOGNÁR ÁGNES tanársegéd RESCH JÓZSEF Klinikai Központ gazdasági hivataligazgató Dr. ZÁBORSZKI ANNAMÁRIA egészségbiztosítási igazgató Dr. WITTMANN TIBOR egyetemi tanár GYÓGYSZERTERÁPIÁS BIZOTTSÁG Elnök: Titkár: Tagok: Dr. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár Dr. JÁNOSI GABRIELLA főgyógyszerész Dr. NAGY FERENC egyetemi docens Dr. KAHÁN ZSUZSANNA egyetemi tanár Dr. VIMLÁTI LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. RUDAS LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. UNG1 IMRE adjunktus Dr. MOLNÁR G. BÉLA egyetemi docens Dr. SZEDERKÉNYI EDIT szakorvos Dr. VALENT GYÖRGY klinikai gyógyszerész INFEKCIÓKONTROLL ÉS ANTIBIOTIKUM BIZOTTSÁG Elnök: Dr. NAGY ERZSÉBET egyetemi tanár Elnökhelyettes: Dr. HAJDÚ EDIT adjunktus Állandó meghívott: Dr. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár Titkár: Dr. NAGY KAMILLA higiénikus főorvos Tagok: Dr. MOLNÁR ZSUZSANNA főorvos Dr. MENCSER ZOLTÁN klinikai szakorvos Dr. BERTALAN VIKTÓRIA klinikai orvos Dr. BORBÉNYI ZITA egyetemi tanár Dr. CSANÁDI LAJOSNÉ fönövér Dr. MÁRTON JÁNOS egyetemi docens Dr. GAVALLÉR HENRIETTE tanársegéd Dr. JÁNOSI GABRIELLA főgyógyszerész FÁBIÁN ZOLTÁN minőségügyi osztályvezető Dr. MÉSZÁROS GYULA klinikai főorvos

32 f{ I. SZEMÉLYI RÉSZ Dr. RÁCZ KATALIN klinikai főorvos RESCH JÓZSEF gazdasági igazgató Dr. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA klinikai főorvos Dr. JANKA CSABA adjunktus Dr. CZAKÓ LÁSZLÓ adjunktus Dr. GREKSA FERENC adjunktus Dr. BABIK BARNA egyetemi docens Dr. GARACZI EDINA klinikai orvos Dr. SZABÓ DIÁNA klinikai szakorvos Dr. SZOK DÉLIA adjunktus KLINIKAI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Dr. PÁVICS LÁSZLÓ egyetemi tanár RAPAVI ENDRE osztályvezető Dr. NAGY FERENC egyetemi docens ISH Kft. képviselője OII képviselője KLINIKAI KUTATÁSOKAT KOORDINÁLÓ BIZOTTSÁG Elnök: Dr. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár Titkár: Dr. TISZAI ANDREA klinikai főorvos Tagok: Dr. BOROS MIHÁLY egyetemi tanár Dr. LONOVICS JÁNOS egyetemi tanár SAJTINÉ BALOGH ERIKA irodavezető Ad hoc meghívott tagok: Dr. HORVÁTH ANDREA egyetemi tanár Dr. PALKÓ ANDRÁS egyetemi tanár

33 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 23 KLINIKAI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Dr. PALKÓ ANDRÁS egyetemi tanár Dr. BOGNÁR ÁGNES tanársegéd Dr. CSANÁDI LAJOSNÉ főnővér CSEH MÁRTA Dr. DOBOS ÉVA főorvos FÁBIÁN ZOLTÁN osztályvezető Dr. FORSTER TAMÁS egyetemi tanár Dr. IVÁNYI BÉLA egyetemi tanár Dr. JÁNOSI GABRIELLA kari főgyógyszerész Dr. NAGY ERZSÉBET egyetemi tanár. Dr. NAGY KAMILLA higiénikus főorvos UNGINÉ KÁNTOR KATALIN főnövér VIRÁGNÉ GYŐRI KLÁRA személyügyi főelőadó Dr. ZÁBORSZKI ANNAMÁRIA egészségbiztosítási igazgató KLINIKAI MŰSZERÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Dr. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár Dr. JÓRI JÓZSEF egyetemi tanár Dr. BOGÁTS GÁBOR egyetemi docens KLINIKAI STRATÉGIAI BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Dr. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár Dr. MIKÓ TIVADAR egyetemi tanár Dr. JANKA ZOLTÁN egyetemi tanár Dr. PAJOR LÁSZLÓ egyetemi tanár KÓRHÁZI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG Elnök: Dr. JÓRI JÓZSEF egyetemi tanár Társelnök: Dr. NAGY KATALIN egyetemi tanár Tagok: Dr. BARZÓ PÁL egyetemi tanár Dr. HAJNAL FERENC egyetemi tanár Dr. JANKA ZOLTÁN egyetemi tanár Dr. KOLOZSVÁRI LAJOS egyetemi tanár Dr. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár Dr. PÁL ATTILA egyetemi tanár Dr. SIMONKA JÁNOS AURÉL egyetemi tanár

34 f{ I. SZEMÉLYI RÉSZ Dr. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár Dr. VÉCSEI LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. V1MLÁTI LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr! WITTMANN TIBOR egyetemi tanár Dr. KOVÁCS JÓZSEF főigazgató főorvos (Gyula) Dr. SVÉB1S MIHÁLY főigazgató főorvos (Kecskemét) OVERHEAD KARBANTARTÓ BIZOTTSÁG Elnök: Tagok: Dr. TÓTH KÁLMÁN egyetemi tanár Dr. LONOVICS JÁNOS egyetemi tanár Dr. NÓVÁK TIBOR tanársegéd Dr. BOGNÁR ÁGNES tanársegéd REGIONÁLIS ÉS INTÉZMÉNYI HUMÁN ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁG Elnök: Titkár: Tagok: Dr. WITTMANN TIBOR egyetemi tanár Dr. VIRÁGOS KIS ERZSÉBET adjunktus Dr. CSUKONYI KATALIN klinikai főgyógyszerész Dr. DOBRANOVICS ILONA c. egyetemi docens Dr. FORSTER TAMÁS egyetemi tanár Dr. HUSZ SÁNDOR emeritus professzor Dr. JULESZ JÁNOS egyetemi tanár Dr. KISS ZOLTÁN c. egyetemi docens Dr. NAGYMAJTÉNYi LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. SOMFAI BÉLA egyetemi tanár Dr. SZÁSZ ANNA egyetemi adjunktus Dr. SZENDRÉNY1 JÚLIA főorvos Dr. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. TÖRÖK MÁRIA ügyvéd Dr. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár KÁLMÁN ILDIKÓ nővér POROK IMRE rokkant nyugdíjas

35 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 25 SZENT-GYÖRGYI NAPOK SZERVEZŐ BIZOTTSÁGA Elnök: Tagok: Dr. PETRI ANDRÁS egyetemi tanár Dr. DOMBI GYÖRGY egyetemi tanár Dr. HOHMANN JUDIT egyetemi tanár Dr. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár Dr. VÉCSEI LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. VÉGH MIHÁLY egyetemi docens TÉRÍTÉSES BETEGELLÁTÁST SZERVEZŐ BIZOTTSÁG Elnök: Dr. FORSTER TAMÁS egyetemi tanár Dr. BARZÓ PÁL egyetemi tanár Dr. TÓTH KÁLMÁN egyetemi tanár BIOPOLISZ PROGRAM EGÉSZSÉGIPARI MODUL KOORINÁTORA Dr. PAJOR LÁSZLÓ egyetemi tanár EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEK MEGBÍZOTTJA: Dr. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár INTEGRÁCIÓS ELNÖKI MEGBÍZOTT: Dr. MÉSZÁROS TAMÁS egyetemi tanár INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA VEZETÉSÉÉRT FELELŐS MEGBÍZOTT Dr. BODOSI MIHÁLY egyetemi tanár KÖNYVTÁRI MEGBÍZOTT Dr. TAKÁCS TAMÁS egyetemi tanár TVK FELELŐS Dr. WITTMANN TIBOR egyetemi tanár

36 f{ I. SZEMÉLYI RÉSZ TELEPHELY IGAZGATÓK DR. PAJOR LÁSZLÓ egyetemi tanár (volt SZMJVÖ Kórház telephelyén) Dr. ZSIBRITA ÁGNES főorvos (volt SZMJVÖ Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat telephelyén) INFEKTOLÓGUS KONZÍLIÁRUS HORVÁTHNÉ Dr. HAJDÚ EDIT (Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet)

37 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 27 MTA TAGOK A KARON Dr. DOBOZY ATTILA az MTA rendes tagja Dr. PAPP GYULA az MTA rendes tagja Dr. TELEGDY GYULA az MTA rendes tagja Dr. PENKE BOTOND az MTA rendes tagja Dr. VÉCSEI LÁSZLÓ az MTA rendes tagja A EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT CÍMEK DOCTOR HONORIS CAUSA Prof. Dr. He. BACSICS PÁL (+) SKÓCIA 1971 Prof. Dr. He. MODESZT L. DMITRIJEV (+) SZOVJETUNIÓ 1971 Prof. Dr. He. ISSEKUTZ BÉLA (+) MAGYARORSZÁG 1971 Prof. Dr. He. OTTO MAYRHOFER AUSZTRIA 1971 Prof. Dr. He. HUBERT MEESSEN (+) NÉMETORSZÁG 1971 Prof. Dr. He. KURT MOTHES (+) NÉMETORSZÁG 1971 Prof. Dr. He. RUSZNYÁK ISTVÁN (+) MAGYARORSZÁG 1971 Prof. Dr. He. THOMAS SYMINGTON ANGLIA 1971 Prof. Dr. He. SZENT-GYÖRGYI ALBERT (+) USA 1973 Prof. Dr. He. BALÓ JÓZSEF (+) MAGYARORSZÁG 1975 Prof. Dr. He. FRANCIS F. FÖLDES USA 1979 Prof. Dr. He. DAVID de WIED (+) HOLLANDIA 1979 Prof. Dr. He. LÖRINCZ FERENC (+) MAGYARORSZÁG 1980 Prof. Dr. He. KARLHEINZ RENKER (+) NÉMETORSZÁG 1980 Prof. Dr. He. STRAUB F. BRUNO (+) MAGYARORSZÁG 1980 Prof. Dr. He. LÁSZLÓ G. LAJTHA (+) ANGLIA 1981 Prof. Dr. He. HAROLD L. SHEEAN (+) ANGLIA 1982 Prof. Dr. He. OTTO PROKOP NÉMETORSZÁG 1983 Prof. Dr. He. GOFFREY H. WOOLER ANGLIA 1983 Prof. Dr. He. ERNST BOREK (+) USA 1984 Prof. Dr. He. PAUL A. JANSSEN (+) BELGIUM 1984 Prof. Dr. He. RUDI H. CORMANE (+) HOLLANDIA 1985 Prof. Dr. He. CSÖGÖR LAJOS (+) ROMÁNIA 1985 Prof. Dr. He. CARL-HEINZ FISCHER NÉMETORSZÁG 1985 Prof. Dr. He. RYSZARD J. GRYGLEWSKI LENGYELORSZÁG 1985 Prof. Dr. He. SERGE BONFILS FRANCIAORSZÁG 1987 Prof. Dr. He. DICZFALUSY EGON SVÉDORSZÁG 1987 Prof. Dr. He. HELMUT KALA NÉMETORSZÁG 1987 Prof. Dr. He. JOACHIM R. WOLFF NÉMETORSZÁG 1987 Prof. Dr. He. BORIS LUBAN-PLOZZA SVÁJC 1989 Prof. Dr. He. JAMES R. PARRATT (+) SKÓCIA 1989 Prof. Dr. He. KALEV1 PIHLAJA FINNORSZÁG 1989 Prof. Dr. He. GERD-KLAUS STEIGLEDER NÉMETORSZÁG 1989 Prof. Dr. He. LUDWIG DEMLING NÉMETORSZÁG 1991 Prof. Dr. He. GEORG W. KREUTZBERG NÉMETORSZÁG 1991 Prof. Dr. He. MITSURU J. NAKAMURA USA 1991 Prof. Dr. He. KOVÁCS KÁLMÁN KANADA 1995 Prof. Dr. He. ERICH KÖRBER NÉMETORSZÁG 1995 Prof. Dr. He. SHAUL G. MASSRY USA 1995

38 f{ I. SZEMÉLYI RÉSZ Prof. Dr. He. MICHAEL J. McMAHON NAGY-BRITANNIA 1995 Prof. Dr. He. PETER PFLEGEL NÉMETORSZÁG 1995 Prof. Dr. Hc. JOS ROELANDT HOLLANDIA 1995 Prof. Dr. Hc. IVÁN BÓDIS-WOLLNER USA 1998 Prof. Dr. Hc. ALEXANDER BORBÉLY SVÁJC 1998 Prof. Dr. Hc. THOMAS RUZICKA NÉMETORSZÁG 1998 Prof. Dr. Hc. JOEL D. KOOPLE US A 2002 Prof. Dr. Hc. VILMOS VÉCSEI AUSZTRIA 2003 Prof. Dr. Hc. IOANNES DOSITHEUS BOS HOLLANDIA 2003 Prof. Dr. Hc. JAMES KRUEGER USA 2005 Prof. Dr. He. PAUL VAN LOOK SVÁJC 2005 Prof. Dr. He. STEFAN POLLAK NÉMETORSZÁG 2005 Prof. Dr. Hc. ARNOLD SCHWARTZ USA 2006 Prof. Dr. Hc. ANDREW SCHALLY USA 2007 Prof. Dr. He. MAS AO NOR ITA JAPÁN 2008 SENATOR HONORIS CAUSA Prof. Dr. Sc. KAÁLI NAGY GÉZA USA 2005 Prof. Dr. Sc. GIUSEPPE BENAGIANO OLASZORSZÁG 2008 PROFESSOR EMERITUSOK Prof. emer. Dr. BÉLÁDI ILONA Prof. emer. Dr. BODA DOMOKOS Prof. emer. Dr. CSANÁDY MIKLÓS Prof. emer. Dr. CS ILLIK BERTALAN Prof. emer. Dr. CSERNAY LÁSZLÓ Prof. emer. Dr. CZIGNER JENŐ Prof. emer. Dr. DÉSI ILLÉS Prof. emer. Dr. FAZEKAS ANDRÁS Prof. emer. Dr. FÜZESI KRISTÓF Prof. emer. Dr. GELLÉN JÁNOS Prof. emer. Dr. HUSZ SÁNDOR Prof. emer. Dr. JULESZ JÁNOS Prof. emer. Dr. KÁSA PÉTER Prof. emer. Dr. KOVÁCS GÁBOR Prof. emer. Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ Prof. emer. Dr. LÁSZLÓ ARANKA Prof. emer. Dr. LÁZÁR GYÖRGY Prof. emer. Dr. LENCZ LÁSZLÓ Prof. emer. Dr. MARI ALBERT Prof. emer. Dr. MOLNÁR JÁNOS Prof. emer. Dr. MOLNÁR JÓZSEF Prof. emer. Dr. NAGY SÁNDOR Prof. emer. Dr. OBÁL FERENC Prof. emer. Dr. ORMOS JENŐ Prof. emer. Dr. PAPP GYULA akadémikus Mikrobiológiai Intézet Gyermekgyógyászati Klinika II.sz.Belgyógyászati Klinika és Kard. Közp. Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Nukleáris Medicina Intézet Fül-Orr-Gégészetí és Fej-Nyaksebészeti Klinika Népegészségtani Intézet Fogorvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika I.sz. Belgyógyászati Klinika Alzheimer-kór Kutatócsoport Szívsebészeti Önálló Osztály Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Gyermekgyógyászati Klinika Kórélettani Intézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Fogorvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológia Intézet Sebészeti Mütéttani Intézet Élettani Intézet Pathológiai Intézet Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézel

39 I. SZEMÉLYI RÉSZ. 29 Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. Prof. emer. Dr. PINTÉR SÁNDOR PUSZTAI ROZÁLIA RESCH BÉLA SCULTÉTY SÁNDOR SIMON MIKLÓS SONKODI SÁNDOR SZARVAS FERENC SZEKERES LÁSZLÓ SZEMERE GYÖRGY SZENTPÉTER Y JÓZSEF SZILÁRD JÁNOS TANOS BÉLA Gyermekgyógyászali Klinika Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Int. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Urológiai Tanszék Bőrgyógyászati Klinika I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Önálló Osztály Pharmacológiai Intézet Orvosi Genetikai Intézet Fogorvostudományi Kar Ideg- és Elmegyógyászati Klinika Közp.Klinikai Kémiai Laboratórium TELEGDY GYULA akalmktkkórélettani Intézet TÉNYI.MÁRIA II. sz. Belgyógyászati Klinika VARRÓ VINCE I. sz. Belgyógyászati Klinika VIRÁG ISTVÁN Gyermekgyógyászati Klinika EGYETEMI MAGANTANAROK A KARON Dr. hab 1. APRÓ GYÖRGY Dr. hab 1. BAK MIHÁLY Dr. hab 1. BALÁSPIRI LAJOS Dr. hab 1. BALTÁS BÉLA Dr. hab 1. BENKŐ SÁNDOR Dr. hab 1. BORBOLA JÓZSEF Dr. hab 1. CSIKÓS MIHÁLY Dr. hab 1. FAZEKAS TAMÁS Dr. hab 1. FODOR LAJOS Dr. hab 1. FÜLÖP VILMOS Dr. hab 1. GODÓ GYÖRGY Dr. hab 1. JÓZAN PÉTER Dr. hab 1. LICHTENBERGER GYÖRGY Dr. hab 1. LIPTÁK JÓZSEF Dr. hab 1. MAROSI GYÖRGY Dr. habil. MOLNÁR-G. BÉLA Dr. habil. PAP ÁKOS Dr. habil. PETRI ILDIKÓ Dr. habil. RASKÓ ISTVÁN Dr. habil. RÉPÁSSY DÉNES Dr. habil. SIMON ISTVÁN Dr. habil. STREITMANN KÁROLY Dr. habil. SZABÓ ELEK Dr. habil. TEMESVÁRI PÉTER Dr. habil. TÓTH CSABA Dr. habil. TÖRÖK LÁSZLÓ Dr. habil. TÖRÖK MIKLÓS Dr. habil. VÁRKONYI TIBOR Dr. habil. VAS ÁDÁM Dr. habil. VATTAY PÉTER CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK A KARON Dr. ALFÖLDI LAJOS akadémikus Dr. BAJUSZ SÁNDOR Dr. BALÁSPIRI LAJOS Dr. BARADNAY GYULA Dr. BARTÓK ISTVÁN Dr. BORSY JÓZSEF Dr. DÖMÖTÖR ENDRE Dr. DUD1TS DÉNES akadémikus Dr. FAZEKAS TAMÁS Dr. FEKETE GYÖRGY Dr. GECSE ÁRPÁD Dr. GERGELY MIHÁLY Dr.habil. GYURKOVITS KÁLMÁN Dr. HÁMORI JÓZSEF Dr. KOVÁCS L. GÁBOR Dr. KOVÁCS ZOLTÁN Dr. ORMOS PÁL akadémikus Dr. PATAKI LAJOS Dr. PÁVÓ IMRE Dr. PETRI ISTVÁN

40 30 I. SZEMÉLYI RÉSZ Dr. PINTÉR MIKLÓS Dr. RASKÓ ISTVÁN Dr. SZŰCS ATTILA Dr. habil. VERES RÓBERT Dr. VERESS LÁSZLÓ Dr. VÍGH LÁSZLÓ akadémikus CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK A KARON Dr. BAJSZÁR GYÖRGY Dr. BALOGH SÁNDOR Dr. BILICZKI FERENC Dr. BODÓ GYÖRGY Dr. BODROGI TIBOR Dr. CSAJBÓK ERNŐ Dr. CSÉPÁNYI ATTILA Dr. CSERGŐ TIBOR Dr.habil.CSÍKOS MIHÁLY Dr. CZAKÓ LÁSZLÓ Dr. DELI LÁSZLÓ Dr. DOBRANOVICS ILONA Dr. DÓSA GÁBOR Dr. DÖBRÖNTE ZOLTÁN Dr. DUDÁS BÉLA Dr. DURST FERENC Dr. FERDINANDY KOND Dr. GERLÓCZY PÁL (FOK) Dr. GYURIS JENŐ Dr. IVÁNYI JÁNOS Dr. JAKUBECZ SÁNDOR Dr. KAPROS KÁROLY Dr. KARI CSABA Dr. KÁRPÁTI FERENC Dr. KISS ZOLTÁN Dr. KORBON ITS DEZSŐ Dr. KOVÁCS BERTALAN Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ Dr. KOVÁTS ISTVÁN Dr.habil. KÓSZÓ FERENC Dr. LOSONCZ MIHÁLY Dr. MÉCS IMRE Dr.habil. MICZÁK ANDRÁS Dr. MORVA LÁSZLÓ Dr. NAGY ATTILA Dr. NAGY TAMÁS Dr. NÁRAI GYÖRGY Dr. habil. PETRI ILDIKÓ Dr. PETRI ISTVÁN Dr. PINTÉR ISTVÁN Dr. PŐCZIK MIKLÓS Dr. PRAEFORT LÁSZLÓ Dr. RABLÓCZKY GYÖRGY Dr. SÁTORI ÖDÖN Dr. SÍPOS PÉTER Dr.habil. SZABÓ ELEK Dr. SZABÓ ZSOLT Dr. SZÁSZ KÁROLY Dr. SZEREDAY ZOLTÁN Dr. SZŐLLŐSY ERVIN Dr. SZŰTS PÉTER Dr. TAMÁS FERENC Dr. TARI ENDRE Dr.habil. TEMESVÁRI PÉTER Dr. TÓTH ISTVÁN Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ Dr. VAJDOVICH ISTVÁN (FOK) Dr. VESZELOVSZKY IVÁN Dr. VINCZE GÁBOR Dr. VISKI SÁNDOR Dr. ZOLNAY LÁSZLÓ Dr. ZÖLLEI MAGDOLNA

41 31I.KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALA (6725 Szeged, Tisza L. krt. 109., Tel.: , Fax: , vezetö:545-oi5) Tisztségviselők: Dékán: Dékánhelyettesek: Dr. habil. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár fogadóóra: a hivatalvezetőnél történő bejelentkezés alapján a Dékáni Hivatalban Dr. habil. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár tudományos dékánhelyettes fogadóóra: a hivatalvezetőnél történő bejelentkezés alapján a Dékáni Hivatalban Dr. habil. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár általános és stratégiai dékánhelyettes fogadóóra: a hivatalvezetőnél történő bejelentkezés alapján a Dékáni Hivatalban Dr. habil. PÁL ATTILA egyetemi tanár klinikai dékánhelyettes, Klinikai Központ elnöke fogadóóra: a hivatalvezetőnél történő bejelentkezés alapján a Dékáni Hivatalban Dr.habil. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár gazdasági dékánhelyettes fogadóóra: a hivatalvezetőnél történő bejelentkezés alapján a Dékáni Hivatalban Dr. habil. TÚRI SÁNDÖR egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes fogadóóra: a hivatalvezetőnél történő bejelentkezés alapján a Dékáni Hivatalban

42 32 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász (Tel.: , ) Fogadóóra: bejelentkezés alapján minden munkanapon Dékáni Titkárság Titkárságvezető: Adminisztratív előadó: Külügyi, hallgatói pályázati főelőadó: ÁBRAHÁM HAJNALKA főelőadó (Tel.: ) MANDÁSZNÉ ENZSEL IVETT (Tel.: ) SZŰCS-TETTINGER KORNÉLIA (Tel.: ) Oktatási minőségbiztosítási SIMON ORSOLYA főelőadó: (Tel.: ) Személyügyi főelőadó: PhD főelőadó: VIRÁGNÉ GYŐRI KLÁRA (Tel.: ) VAD GABRIELLA (Tel.: ) Magyar Évfolyamos Hallgatók Tanulmányi Osztálya (6725, Szeged, Tisza L. kit Fax: ) Tanulmányi osztályvezető: Szociális-ösztöndíj főelőadó: Tanulmányi előadók: DEMETER JÁNOSNÉ (Tel.: ) RÓZSAHEGYI RITA ETR referens, demonstrátori, ösztöndíj ügyek (Tel.: ) MÁRÁNÉ PRÁGAI ANIKÓ (1. oh.) (Tel.: ) MAJOROSNÉ MÉSZÁROS ÉVA (Il.oh.) (Tel.: ) DALLMANN DITTA (Ill.oh., szakfordító képzés) (Tel.: ) NÁVAINÉ MESTER ÁGNES (IV.-V.oh.) ETR referens, idegen nyelvű határozatok, végzések (Tel.: ) HORVÁTH NOÉMI (Vl.oh.) (Tel.: ) SZAMOSKÖZI KINGA (GYES)

43 33I. KÖZPONTISZERVEZETTI EGYSEGEK PhD és Habilitációs Ügyek Titkársága Vezető: Főelőadó: Hallgatói és kollégiumi ügyek igazgatója: Külügyi főelőadó: Oktatási minőségügyi előadó: Dr. habil. JANCSO GÁBOR egyetemi tanár Fogadóóra: a PhD főelőadónál történő bejelentkezés alapján VAD GABRIELLA (Tel.: ) Dr. habil. BARI FERENC egyetemi tanár SZÜCS-TETTINGER KORNÉLIA (Tel.: ) SIMON ORSOLYA (Tel.: ) KARI KOLLÉGIUMOK IGAZGATOSAGA (6720 Szeged, Apáthy u. 4., Tel.: , igazgató: ) Igazgató: Gazdasági-vezető: RÉVÉSZ GÁBOR (Tel.: ) revesz.gabor@szote.tt-szeged.hu GERCSÓ MARGIT (Tel.: ) gercso.margit@fre .hu ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KOLLÉGIUMAI Apáthy István Kollégium (Szeged, Apáthy u. 4., Tel.: , Fax: ) Gondnok: Gercsó Margit (Tel.: 17-56) id. Jancsó Miklós Kollégium (Szeged, Semmelweis u. 7., Tel.: ) Gondnok: Bíró Lajos) (Tel.: 17-55)

44 34 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK KÜLFÖLDI HALLGATOK OKTATASI KÖZPONTJA (AOK, FOK, GYTK) (6720 Szeged, Dóm tér 12.. Tel.; , Fax: ) Igazgató: Dékáni megbízott: Tanulmányi osztályvezető: Tanulmányi főelőadók: Dr. habil. SZABÓ GYULA egyetemi tanár (Te).: ) Fogadóóra: hétfő, csütörtök: óra Dr. habil. PENKE BOTOND akadémikus, egyetemi tanár FÓTOS ANNAMÁRIA (mb. tanulmányi osztályvezető) LEHOCKI-BALOG ANDREA (GYES) (Tel.: ) BÁNFI ALEXANDRA (Tel.: ) CSERNUS EDINA (Tel.: ) TÖRÖKNÉ CSORDÁS SZILVIA (Tel.:545-03i) KOVÁCS ZSUZSANNA (TeI.: ) SZILÁGYI KRISTÓF (Tel: ) TAKÁCS ANITA (GYES) NAGY ERZSÉBET (Tel.: ) KOVÁCSNÉ CSÁSZÁR ÉVA (GYES) CS1SZÁRNÉ KASZALA ÉVA KRISZTINA (Tel.: ) TÓTH JUDIT (Tel.: ) Fogadóóra: hétfő, kedd, csütörtök: és szerda, péntek:

45 35I.KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KOZPONT ELNÖKI HIVATAL (6725 Szeged. Tisza Lajos krt I. em Tel.: , Fax: ) Elnök: Elnökhelyettes: Hivatalvezető: Főtanácsos: Előadók Projektasszisztens: Integrációs előadó: Dr. habil. PÁL ATTILA egyetemi tanár (Tel.: ) Dr. habil. HAJNAL FERENC egyetemi tanár (Tel.: ) Dr. KOVÁCS IVÁN szakorvos-jogász (Tel.: ) TÓTHNÉ BARÁTH MAGDOLNA (Tel.: ) HEGEDŰS MARIANN (Tel.: ) PÁLINKÓ TÜNDE (Tel.: ) BUDAINÉ BANCSI ÁGNES (Tel.: ) PIRI MÁRIA (Tel.: ) STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG (6725 Szeged, Tisza Lajos krt em Tel.: , , Fax: ) Igazgató: Jogi Csoport (6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.) Csoportvezető: Ügyvédek: Dr. KOVÁCS IVÁN szakorvos-jogász SIMONNÉ Dr. DÁNI ANIKÓ (Tel.: ) Dr. BÁLINT GÁBOR (6721, Szeged, Szilágyi u.2.) (Tel.: , ) Dr. FEKETE ZOLTÁN (6721, Szeged, Tisza Lajos krt 48.) (Tel.: , Fax: )

46 36 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK Előadók: Dr. IZSÁK PÉTER (6721, Szeged, Kossuih L. sgt. 9/13. (Tel.: , Fax: ) Dr. NAGYMIHÁLY TAMÁS (Tel.: ) KORPE MELINDA (Tel.: ) Humánpolitikai Csoport (6725 Szeged, Tisza L. kit. 107.) Csoportvezető: Humánpolitikai előadó: HALÁSZ-SZABÓ ÁGNES (Tel.: ) KOVÁCSNÉ KISS ÁGNES (Tel.: ) Minőségügyi Osztály (6725 Szeged, Tisza L. kn. 107.) Osztályvezető: FÁBIÁN ZOLTÁN (Tel.: ) Minőségügyi előadó: Tervezési Csoport (6725 Szeged, Tisza L. kn. 107.) DANTESZ ERZSÉBET NÁDASDY TÍMEA (Tel.: ) PUSZTAY-ERDŐS BOGLÁRKA (Tel.: ) Csoportvezető: Integrációs előadó: DRASKOVITS IMRE (Tel.: ) PIRI MÁRIA (Tel.: )

47 37 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK KONTROLLING IGAZGATOSAG (6725 Szeged, Tisza L. krt..97) Igazgató: Titkárság: Kontrolling vezető: Kontrolling csoportvezető: Kontrolling asszisztensek: Informatikai Osztály Informatikai vezető: Informatikai osztályvezető: Rendszergazda: Informatikus: Kinevezése folyamatban FRANKNÉ DÉNES ILONA (Tel.: ) RESCH JÓZSEF (Tel.: ) DANCSÓ RÓBERT (Tel.: ),Dr. CSÍK VERA NAGY ERIKA SZENCZ RITA BRONCZVIK ÁRPÁD (Tel.: ) Dr. PÁVICS LÁSZLÓ RAPAVIENDRE (Tel.: ) VÁRI GÁBOR (Tel.: ) HEGEDŰS GYULA EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., Tel.: , Fax: ) Egészségbiztosítási igazgató: Titkárság: Tcljesítményelszámolási Osztály Osztályvezető: Munkatársak: Egészségügyi közgazdász: Informatikai főelőadó: Finanszírozási főelőadó: Dr. ZÁBORSZK1 ANNAMÁRIA (Tel.: ) FARKAS ESZTER (Tel.: ) SÁROSSY MARGIT (Tel.: ) Dr. KISS ANDREA (Tel.: ) NAGYBERIVÓI-BOÉR ÁKOS (Tel.: ) TOMPA LÁSZLÓ (Tel.: )

48 38 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK Finanszírozási előadó: Dokumentációs Osztály Osztályvezető: Munkatársak: Finanszírozási szaktanácsadó: Finanszírozási főelőadó: Egészségügyi operátor: Finanszírozási előadó: RETKES ZSOLTNE (Tel.: ) Dr. SERES MARIANNA (Tel.: ) Dr. DOBOS ÉVA (Tel.: ) Dr. HÍDVÉGI ZSÓFIA (Tel.: ) KÓSA NOÉMI (Tel.: ) OKRUHLICZA ERZSÉBET (Tel.: ) Előadó: Dr. HALÁSZNÉ KÓKAY ÁGOTA (Tel.: ) ÁPOLÁS IGAZGATÁSI OSZTÁLY (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., Tel: , Fax: ) Klinikai Központ főnövér: Titkárnő: Ápolásoktatók: Szociális munkások: Ügyviteli előadó: Dr. CSANADI LAJOSNE VÉR SZILVIA GOMBÁR ANGÉLA ( GYED ) (Tel.: ) Dr. SZABÓNÉ BÁLINT ÁGNES (Tel.: ) SZÜTS ILDIKÓ NAGY MARIANNA VARGA MARIETTA (Tel.: ) ÖRDÖG MÁTYÁSNÉ ( részfogl.)

49 39I.KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK KORHAZHIGIENES OSZTÁLY (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., Tel.: , , Telefon/Fax: ) Vezető: Higiénikus orvos: Közegészségügyi-járványügyi felügyelő: Infekciókontroll nővérek: Adminisztrátor: FRÁTERNÉ Dr. NAGY KAMILLA higiénikus főorvos (Tel.: ) Dr. MOLNÁR ZSUZSANNA (Tel.: ) OLÁH KATALIN (Tel.: ) KASZONYINÉ ENGI ERIKA (Tel.: ) SÜLI RENÁTA (Tel.: ) TÖRÖKNÉ ASZÓDI ILDIKÓ (Tel.: ) SPRÁJCER PÁLNÉ (Tel.: ) SZAK- ES TOVÁBBKÉPZÉSI KOZPONT (6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. III. e. 308., Tel.: , , ; Fax: ) Vezető: Általános orvos szakés továbbképzés Szakképzési tagozatvezető: Szak- és Továbbképzési Tanulmányi Osztály vezető: Dr. habil. HAJNAL FERENC egyetemi tanár (Tel.: ) Dr.habil. BODOSI MIHÁLY egyetemi tanár (Tel.: ) Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász (Tel.: ) Szak- és továbbképzési csoportvezető: Dr. PÁL KRISZTINA orvosmunkatárs, orvosközgazdász (Tel.: )

50 40 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK Szakképzési előadók: Továbbképzési előadó: BALOGH-KOBLOS SZILVIA (Tel.: ) ERDEI MÓNIKA (Tel.: ) TARJÁNYI ÉVA (Tel.:574-4I7) NAGY GABRIELLA (Tel.: ) Szakképzési ügyviteli alkalmazott: KISS KATALIN (Tel.: ) Hivatali fogadóóra: Hétfő: az ügyfélfogadás szünetel Kedd, Szerda, Péntek: Csütörtök: Szakdolgozói szak- és továbbképzés (6720 Szeged, Tisza L. krt. 107., Tel.: , , Fax: ) Szakdolgozói szak- és továbbképzési tagozatvezető: Dr. habil. HAJNAL FERENC egyetemi tanár (Tel.: ) Szakdolgozói szak- és továbbképzési csoportvezető: Hivatali fogadóóra: Dr. CSANADI LAJOSNE (részfogl.) főnövér (Tel.: ) folyamatos KLINIKAI KUTATASOKAT KOORDINALO KOZPONT (6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.) Elnök: Előadó: Dr. habil. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár (Tel.: ) Dr. SAJTINÉ BALOGH ERIKA (Tel.: )

51 41 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG (6720 Szeged, Rákóczi tér l Tel.: ) Gazdasági és műszaki főigazgató: Dr. TRÁSER FERENC Műszaki főigazgató-helyettes: Gazdasági főigazgató-helyettes: Dr. RÓVÓ ISTVÁN KÁRPÁTI TIBORNÉ GMF-KLINIKAI GAZDALKODASI, IGAZGATASI EGYSEGEI GMF-KLINIKAI GAZDASÁGI HIVATAL (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., Tel.: , Fax : ) szocs.katalin@gi.szote.u-szeged.hu Gazdasági igazgató: Titkárság, iroda, gondnok: Nővérszállók: Állomás utcai Nővérszálló (Szeged, Állomás u.2.) Indóház téri Nővérszálló: (Szeged, Indóház tér 1.) Leányszállás közi Nővérszálló: (Szeged, Leányszállás köz) Iktató: Közgazdasági Osztály Osztályvezető: Főelőadók: Számviteli Osztály Osztályvezető: Főelőadó: RESCHJÓZSEF (Tel.: ) SZŐCS KATALIN (Tel.: ) KAZI JÁNOSNÉ MARTINÉK KATALIN (Tel.: ) KAZI JÁNOSNÉ MARTINÉK KATALIN (Tel.: ) LAJOS ÁGNES (Tel.: ) MARÓTINÉ BUKNICZ GYÖRGYI (Tel: ) BERTA ZOLTÁN PAPPNÉ PALÓCZ KATALIN CSEH MÁRTA (Tel.: ) ŐZE KATALIN (Tel.: ) MAKK ERIKA (Tel.: ) MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ (Tel.: ) TELEKI ÁGNES (Tel.: ) FISKOV1CS ISTVÁNNÉ (Tel.: ) BRAUN BEA (Tel.: )

52 42 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK Anyagkönyvelés: Leltárcsoport: KVM csoport Pénzügyi Osztály Osztályvezető: Főelőadó: Pénztár: Pénztárellenörök: Számlázás: Számlaiktató: SAJA ERIKA (Tel.: , ) ECSER1 FERENCNÉ (Tel.: ) P1CZNÉ BECSEI BRIGITTA (Tel.: ) NÉMETHNÉ ÖRDÖGH KLÁRA- (Tel.: ) TÓTHNÉ PALOTÁS MAGDOLNA (Tel.: ) MARTON ZSUZSANNA (Tel.: ) ECSERIFERENC (Tel.: ) SP1GELNÉ SZABÓ MARGIT PINTÉR FERENCNÉ (Tel.: ) GYURIS GABORNE (Tel.: ) HÁGELMANN ENDRÉNÉ (Tel.: ) HELTAI GÉZÁNÉ (Tel.: ) HAJNAL GELLÉRTNÉ (Tel.: ) BEKÉNÉ MOLNÁR ERZSÉBET (Tel.: ) GALASZ EMESE (Tel.: ) HAJDÚK TÍMEA (Tel.: ) SZOMBATI SZILVIA (Tel.: ) SZŰCSNÉ PAPP JUDIT (Tel.: ) LÁZÁRNÉ VASS ILDIKÓ (Tel.: ) NYERGESNÉ BÁRÁNYI ANNA (Tel.: ) OCSKÓ ÉVA (Tel.: ) BÁRKÁNYI IDA (Tel.: )

53 43I.KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK Munkaügyi Osztály Osztályvezető: Előadók: Irattár: Logisztikai Osztály Osztályvezető: Anyaggazdálkodók: Gép-műszer gazdálkodás: Műszaki raktár vezető: Szállítási osztályvezető: Műszaki előadó: Selejtezési előadó: Textilgazdálkodási csoport: Kari Üzemek: Műszaki Előkészítési és: Lebonyolítási Osztály Művezető: Új KI. Üzemeltetés: VARGA ORSOLYA (Tel.: ) HAJDÚ PÁLNÉ (Tel: ) ANDRÁSSY ÁRPÁDNÉ (Tel.: ) SZÉLLNÉ D1MOVICS TERÉZ (Tel.: ) SZÉLPÁL SZILVIA (Tel.: ) AGÓCS MELINDA (Tel.: ) LUTERÁNUS ISTVÁNNÉ (Tel.: ) VARJAS1 OTTÓ (Tel.: ) KISS ÁRPÁD (Tel.: ) KOTROCZÓ KÁROLYNÉ (Tel.: ) BÁNYAI EMESE (Tel.: ) BAUER LÁSZLÓ (Tel.: ) PÓTA GÁBOR (Tel.: ) KENÉZ LÁSZLÓ (Tel.: ) DIENES GÉZÁNÉ (Tel.: ) SÖVÉNYHÁZI DÁNIEL (Tel.: ) SWARC LEV (Tel.: ) DÁNIEL V1LMOSNÉ csoportvezető (Tel.: ) ÁBRAHÁM LÁSZLÓ osztályvezető (Tel.: ) TÓTH ISTVÁN (Tel.: ; ) MARÓDI MIHÁLY csoportvezető (Tel.: )

54 44 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK Élelmezési Üzem: Étkezési jegypénztár: GARASNE GASPAR MARIA osztályvezető (Tel.: ) HORKAY VERONIKA (Tel.: ) KARHOZ, KLINIKAI KÖZPONTHOZ KAPCSOLODO SZERVEZETEK SZOTE SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA (6725 Szeged, Tisza L. krt. 107., Tel.: , , ) Titkár: Szervezőtitkár: Gazdasági előadó: Üdülési Bizottság Segélyezési Bizottság Vezető: Jogsegélyszolgálat Vezető: Dr. habil. THURZÓ LÁSZLÓ az orvostudomány kandidátusa tanszékvezető egyetemi tanár. (Tel.: , ) FERENCS1K MÁRIA (Tel.: , ) SZÉLLJÓZSEFNÉ (Tel.: ) Fogadóóra: szerdán óráig Dr. VARGA ISTVÁNNÉ Fogadóóra: páratlan hét szerdai napokon Dr. BOHÁCS ZSOLT Fogadóóra: kedden óráig KARI BETEGJOGI KÉPVISELŐ (6725 Szeged, Kálvária sgt , Szeged, Korányi fasor 8-10.) Dr. BENEDEK IZABELLA (Tel.: ) TUDOMÁNYOS DIÁKKORI TANACS Elnök: Titkár: Dr.habil. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Dr. habil. RAKONCZAY ZOLTÁN a biológia tudomány doktora tanszékvezető egyetemi tanár Orális Biológiai Tanszék

55 45I.KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK SZTE ÁOK GYTK EÜFK BARÁTI KÖRE (6721 Szeged, Tisza L.krt.109., Tel.: /1639) Elnök: Ügyvezető: Elnök: Alelnök: Prof.emeritus Dr. CSILLIK BERTALAN Dr. ZSOLDOS FERENCNÉ ny. hivatalvezető SZTE ÁOK GYTK EÜFK ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG (Tel.: , Fax: ) Dr. habil. VÉGH MIHÁLY egyetemi docens (Szemészeti Klinika) Dr. SAHIN TÓTH ISTVÁN főorvos (Kalocsa Városi Önkormányzat Kórháza, Sebészeti Osztály) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 4.) UNIVERSITAS - SZEGED DIÁK-SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KHT. (6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 4., Tel./Fax: ) KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (6720 Szeged, Apáthy u. 4., TeL/Fax: ) HÖK elnök: Irodavezető: VEREB TAMÁS GÁBR1EL-VASS EDINA SZEGEDI EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐOKTATÁS HALLGATÓI EGYESÜLET (SZEFHE) (Tel.: ) TÉRÍTÉSES KÉPZÉSI HALLGATÓI EGYESÜLET (EPSU) (Tel.:54l-757) GYÓGYÍTÁS ISKOLÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY (Tel.: )

56 46 I. KÖZPONTI SZERVEZETTI EGYSEGEK SZEGEDI ORVOSKÉPZÉS FEJLESZTESEERT ALAPITVANY (SZTE ÁOK Dékáni Hivatal, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 109., Tel /Fax: 62/ ) Elnök: Titkár: Dr. habil. MÉSZÁROS TAMÁS az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár Dr. LEDNITZKY ANDRÁS jogász dékáni hivatalvezető SZENT-GYÖRGYI HÍRLEVÉL SZERKESZTŐSÉGE Felelős szerkesztő: Dr. TRÁSER LÁSZLÓ (Tel.: )

57 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR OKTATÓ, KUTATÓ, BETEGELLÁTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEI

58

59 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 49 ALTALANOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ELMELETI INTEZETEK ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40., Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 427. Tel.: , Fax : ) titk@anatomv.szote.u-szeged.hu Igazgató: Emeritus professzor: Egyetemi docensek: Tudományos főmunkatárs: Adjunktusok: Tanársegédek: Tudományos segédmunkatársak: Intézeti orvosok: Demonstrátorok: Dr. habil. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr.habil. Csillik Bertalan az MTA doktora Dr. Karcsú Sarolta az orvostudomány kandidátusa magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Kovács Annamária az orvostudomány kandidátusa Dr. Farkas Eszter, PhD Dr. Borostyánkői Baldauf Zsolt, PhD (kúlf.) Dr. Czigner Andrea Dr. Dobó Endre az orvostudomány kandidátusa Dr. Farkas Ibolya német nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. László István Dr. Pór István angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Szabados Andrea PhD (GYES) Dr. Bálint Erika (GYES) Dr. Hegedűs Hajnalka fogorvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Jójárt Julianna (szerződéssel) Dr. Weiczner Roland Fejesné Bakos Mónika Károly Norbert Krisztinné Péva Beáta Süle Zoltán Dr. Bagosi Andrea Dr. Juhász Zoltán (szerződéssel) Kozári András Ill.oh. Kuthi Levente, IV. oh Pócs Dávid III. oh.

60 50 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 50 Tajti János V. oh Ume Kjddy Levente III.oh. Zombori Tatnás III. oh. Fráter Márk IV. foh. (FOK keretén) Pataricza Iván IV. foh. (FOK keretén) BIOKÉMIAI INTEZET (6720 Szeged, Dóm tér 9 Tel.: , Fax : ) dux@biochem.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanár: Egyetemi docens: Egyetemi adjunktusok: Tudományos munkatársak: Tudományos segédmunkatárs: Fizikus: Biológus: Dr. habil. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Ferdinandy Péter az MTA doktora Dr. habil. Zádor Emő Ph.D. a biológiai tudomány kandidátusa Dr. Csont Tamás Bálint Ph.D. TDK felelős Dr. Görbe Anikó Ph.D. magyar, angol nyelvű képzés tan. felelőse, adatvédelmi felelős Dr. Keresztes Margit Ph.D. Dr. Mendler Luca Ph.D. (külf.) német nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Csonka Csaba Ph.D Dr. Márki-Zay János (részáll.) Dr. Keller-Pintér Anikó Dr. Ocsovszki Imre Pipis Judit (Asbóth pályázat) Török Szilvia Ágnes (Jedlik pályázat) Ph.D. hallgatók: Dr. Fekete Veronika II. éves német nyelvű képzés tanulmányi felelős helyettese Kovács-Simon Andrea 1. éves Kupai Krisztina predoktori ö.d. Molnár Petra II. éves (Solvo Zrt. ösztöndíjas) Serfőző Gyöngyi II. éves Szabó András predoktori ö.d. Szúnyog Andrea lll.éves Dr. Szűcs Gergő 1. éves Vojnits Kinga II. éves (külf.) Zsadányi Dóra I. éves

61 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 51 Demonstrátorok: Vendégoktatók: Tanügyigazgatási munkatárs: Pharmahungary Csoport munkatársai: Laborvezető Senior kutató: Bari Gábor V.oh. Héger Júlia V.oh. Kósa Magdolna V.oh. Sárközi Márta V.oh. Sevecsek Zsuzsa Vl.oh. Varga Zoltán Vl.oh. Prof. Dr. Reinauer János Institut für Standardisierung und Dokumentation im Medizinischen Laboratorium, Düsseldorf Dr. habil. Simon István tudományos tanácsadó egyetemi magántanár a biológia tudomány doktora MTA SZBKEnzimológiai Intézet Dr. Nagy Erzsébet osztályvezető főorvos Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratóriuma, Budapest Dr. Csontné Dr. Kiricsi Mónika Ph.D. egyetemi tanársegéd SZTE TTIK Biokémiai Intézet Dr. Patricia Kaiser PhD Institut für Standardisierung und Dokumentation im Medizinischen Laboratorium, Düsseldorf Dr. Sárkány Erika PhD, laboratóriumi szakgyógyszerész, ügyvezető QualiCont Kht. Bodnár Tünde Dr. Bencsik Péter Dr. Murlasits Zsolt Ph.D. EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI INTÉZET (Kialakítás alatt)

62 52 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 52 ELETTANIINTEZET (6720 Szeged, Dóm tér 10., Tanszékvezető : , Titkárság : , Fax : ) iroda@phvs.szote.uszeged.hu Igazgató: Emeritus professzor: Egyetemi tanárok: Főiskolai tanár: Egyetemi docensek: Adjunktusok: Tanársegédek: Tudományos munkatárs: Ph.D. hallgatók: Dr. habil. Benedek György tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. Obál Ferenc Sr. az orvostudomány doktora Dr. habil. Jancsó Gábor az orvostudomány doktora Dr. habil. Bari Ferenc az MTA doktora Tubolyné Dr. habil. Horváth Gyöngyi az MTA doktora Dr. habil. Dux Mária Ph.D német nyelvű orvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Domoki Ferenc PhD Dr. habil. Sántha Péter PhD Dr. Sáry Gyula Ph.D magyar és angol nyelvű orvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Bodosi Balázs PhD gyógyszerészképzés tanulmányi felelőse Dr. Lelkes Zoltán PhD Dr. Nagy Attila PhD Dr. Tompa Tamás PhD Dr. Institóris Ádám Ph.D. (külf.) Dr. Joó Gabriella Ph.D. Dr. Kékesi Gabriella Ph.D. Kisné Dobos Ildikó (könyvtáros) Dr. Somodiné Dr. Boros Krisztina Averkin Róbert Dr. Berényi Antal Ill.éves Braunitzer Gábor Ill.éves Dr. Farkas Ágnes I. éves Gombkötő Péter I. éves Hugyecz Marietta I. éves Dr. Kis Dávid I. éves Kaposvári Péter II. éves Dr. Lenti Laura 111. éves Dr. Márkus Zita predoktori ö.d. Dr. Mracskó Éva I. éves Dr. Rokszin Alice II. éves Dr. Márkus Zita predoktori ö.

63 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 53 Oszlács Orsolya predoktori ö. Rosta Judit predoktori ö. Demonstrátorok: Informatikus: Technikus: Oktatási technológus: Vendégoktatók: Arany László IV.o.h Bere Zsófia V. oh. Csorba Zsófia V.oh. Dobos Attila IV.oh. Pintér Zoltán Vl.oh. Oláh Orsolya V.oh. Eldad Katz IV.oh. Liszli Péter Hermann Kálmán Szőczi Eleonóra Dr. Kapás Levente Ph.D. Fordham University, New York Dr. habil. Nógrádi Antal Ph.D. egyetemi docens SZTE ÁOK Szemészeti Klinika Prof Tiho P. Obrenovitch University of Bradford FARMAKOLÓGIAI ES FARMAKOTERAPIAIINTEZET (6701 Szeged, Dóm tér 12., Pf.: 427., Igazgató : , Titkárság : , Fax : ) A.Varro@phcol.szote.u-szeged.hu Igazgató: Emeritus professzorok: Egyetemi tanárok: Egyetemi docens: Dr. habil. Varró András az orvostudomány doktora tanszékvezető egyetemi tanár Dr. habil. Papp Gyula az MTA rendes tagja Dr. habil. Szekeres László az orvostudományok doktora Dr. habil. Leprán István az orvostudomány doktora ÁOK magyar-angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Végh Ágnes az orvostudomány doktora Dr. habil. Pataricza János az orvostudomány kandidátusa fogorvostanhallgatók tanulmányi felelőse TDK felelős Tudományos főmunkatársak: Dr. Tóth András Ph D. Dr. Virág László Ph D.

64 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 54 Adjunktus: Tanársegéd: Tudományos munkatárs: Gyógyszerész: Ph.D. hallgatók: Demonstrátorok: Vendégoktatók: A Farmakoterápia koordinátora: Dr. Baczkó István Ph.D. Dr. Koncz István Dr. Szűts Viktória Ph.D. Dr. Kun Attila Ph.D. (külf.) Márton Zoltán Ambrus Nóra 1. éves Bódi Zoltán I. éves Kiss Attila II. éves Gönczi Márton III. éves Kovács Péter Pál III. éves Nagy Norbert III. éves Kovács Mária III. éves Tábori Katalin predoktori ö.d. Kovács Tamás V.oh. Sarusi Annamária Vl.oh. Szél Tamás Vl.oh. Dr. Hegyi Péter Ph.D. tudományos főmunkatárs SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Rakonczay Zoltán Ph.D. tudományos munkatárs SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Dr. habil. Vas Ádám egyetemi tanár SZTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Dr. habil. Wittmann Tibor tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora SZTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika MTA - SZTE KERDMGÉSFARMAKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT (6701 Szeged, Dóm tér 12., Vezető : , Titkárság : , Fax : Papp@phcol.szote.u-szeged.hu) Vezető: Kutató professzor: Tudományos főmunkatárs: Tudományos munkatársak: Dr. habil. Varró András tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Papp Gyula egyetemi tanár az MTA rendes tagja Dr. Jóst Norbert Ph.D. Ácsai Károly Ph.D. (külf.) Dr. Farkas Attila Ph.D.

65 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 55 Tudományos segédmunkatársak: Kohajda Zsófia Kristóf Attila Andrei KORELETTANIINTEZET (6725 Szeged, Semmelweis u. 1., Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 427., Igazgató : , Titkárság : , Fax : ) ofrice@patph.szote.u-szeged.hu Igazgató: Professor emeritusok: Egyetemi docens: Adjunktus: Tanársegédek: Demonstrátorok: Vendégelőadók: Dr. habil. Szabó Gyula tanszékvezető egyetemi tanár az MTA doktora Dr. habil. Lázár György az orvostudomány doktora Dr. habil. Telegdy Gyula az MTA rendes tagja Dr. Lepránné Dr. Mezei Zsófia az orvostudomány kandidátusa tanulmányi felelős Dr. Jászberényi Miklós Ph.D. TDK felelős Dr. Bagosi Zsolt Dr. Dochnal Roberta Dr. Mácsai Mónika Dr. Szakács Júlia Kocka István Vl.oh. Manczinger Máté V.oh. Nagy Rea V.oh. Simon Balázs IV.oh. Dr. habil. Gecse Árpád az orvostudomány kandidátusa c. egyetemi tanár Dr. habil. Kovács L. Gábor az MTA levelező tagja tanszékvezető egyetemi tanár (Pécs) c. egyetemi tanár (Szeged) Dr. Pataki Imre Ph.D.

66 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 56 MAGATARTASTUDOMANYI INTEZET (6725 Szeged, Szentháromság u,5. Tel./Fax: , ) Vezető: Egyetemi docensek: Egyetemi mestertanár: Egyetemi gyakornokok: Részfoglalkozású pszichológus: Dr. habil. Barabás Katalin Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens az orvostudomány kandidátusa orvosképzés tanulmányi felelőse TDK és szakképzési felelős Dr. Fűzné Dr. habil. Pikó Bettina Ph.D. angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse TDK felelős Dr. Csejteiné Dr. Juhász Anikó Ph.D. Kissné Dr. Kapocsi Erzsébet Ph.D. fogorvosképzés tanulmányi felelőse német nyelvű képzés tanulmányi felelőse Hamvai Csaba az angol nyelvű kommunikációs képzés tanulmányi felelőse Sárközy Virág Horváthné Obál Annabella (GYED) Hartner Judit klinikai szakpszichológus Részfoglalkozású pszichiáter: Demonstrátorok: Kommunikációs tréningvezető: Dr. Lajkó Károly Ph.D. adjunktus az orvostudomány kandidátusa Fejes Imola Vl.oh. Szokonya Eszter Vl.oh. Dr. Mester Lajos M.Sc. Családorvosi team - Kommunikációs tréning: Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna Dr. Kaizer Zsuzsanna Dr. Kozma Anna Dr. Nagyvári Péter Dr. Sümegi Sándor Dr. Szántó Gergely Titkárság: ETR-referens: Vendégoktatók: Szélné Fődi Anikó Vári-Kószó Melinda (GYED) Medvecz Pétemé Dr. habil. Julesz János Ph.D. egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Kiss Sándor

67 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 57 pszichopedagógus, mentálhigiénikus SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Dr. Rudisch Tibor Ph D. egyetemi docens SZTE ÁOK Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Dr. Temesváry írisz Beáta Ph.D. SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika GERONTOEOGIAIOKTATAS) RÉSZLÉG Mb. vezető (vendégelőadóként): Vendégoktató: Dr. habil. Benkő Sándor Ph..D. egyetemi magántanár, főorvos SZTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Zöllei Magdolna osztályvezető főorvos c. egyetemi docens SZTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály NEPEGESZSEGTANIINTEZET (6720 Szeged, Dóm tér 10., Tel.: , Fax : ) puhe.szote.u-szeged.hu Igazgató: Emeritus professzor: Egyetemi docens: Adjunktusok: Tanársegédek: Ph.D hallgatók: Dr. habil. Nagymajtényi László tanszékvezető egyetemi tanár az MTA doktora Dr. med. habil. Dr. techn. Dési Illés az orvostudomány doktora Dr. habil. Papp András Ph.D. TDK felelős Kálmánné Dr. Müller Anna Ph.D. Dr. Paulik Edit Ph.D. magyar, angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Vezér Tünde Ph.D. Belec Borbála német nyelvű képzés tanulmányi felelőse Molnár Regina Hebőkné Dr. Lukács Anita Ph.D. Dr. Szabó Andrea Ph.D. Dr. Nagy Ágnes lll.éves Dr. Oszlánczi Gábor II. éves Takács Szabolcs I. éves

68 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 58 Vendégoktató: Dr. habil. Józan Péter egyetemi magántanár az MTA doktora Központi Statisztikai Hivatal ORVOSI BIOLOGIAIINTEZET (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4., Iroda : , Fax : , Igazgató: Porta: ) Mb. tanszékvezető: Egyetemi tanárok: Egyetemi docens: Adjunktusok: Tanársegéd: Biológus: Egyéb kutató: Ph.D. hallgatók: Demonstrátorok: Dr. Boldogkői Zsolt Ph.D. biológus egyetemi docens Dr. habil. Duda Ernő a biológia tudomány doktora Dr. habil. Szabad János a biológia tudomány doktora Dr. Mink Mátyás (részfogl.) biológus Dr. Kredics László Ph.D. (külf.) biológus Dr. Seprényi György Ph.D. biológus szakképzési felelős tanterem felelős tanulmányi felelős Dr. Tirián László Ph.D (külf) biológus Dr. Belecz István Ph.D. Dr. Mai Antal Ph.D. (szerz.) Villányi Zoltán (szerz.) biológus Gáspár Imre predoktori ö.d. Kerényi Farkas predoktori ö.d. Szikora Szilárd II. éves Tombácz Dóra III. éves Tóth Judit 111. éves Pásti Emese Vl.oh. Takács Irma Vl.oh.

69 54 /.ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 59 ORVOSI FIZIKAI ÉS BIOFIZIKAI INTÉZET (6720 Szeged, Dóm tér 13., Titkárság : , Porta : ) Vezető: Egyetemi tanár: Egyetemi docensek: Adjunktus: Tudományos munkatárs: Tanársegéd: Fizikus: Labor-asszisztensek: Titkárnő, tanterem és bérleti ügyek: Titkárnő: Meghívott vendég oktatók: Dr. habil. Ringler András Ph.D., M.Sc. egyetemi docens a biológiai tudomány kandidátusa Dr. habil. Maróti Péter Ph.D., D.Sc. a biológiai tudomány doktora Dr. Nagy László Ph.D. a biológiai tudomány kandidátusa Dr. Szil Elemér Ph.D., M.Sc. (részfogl.) Dr. Morvay Zita Ph.D. (részfogl.) Dr. Papós Miklós Ph.D. (részfogl.) az orvostudomány kandidátusa Dr. Tandori Júlia Ph.D. Dr. Bor Pál (részfogl.) Dr. Szabó Endre (részfogl.) Dr. Séra Teréz Ph.D. (részfogl.) Laskay Gáborné Pogonyiné Kalapács Anna Kocsis Attiláné Dunai Péterné Dr. Bálint Erzsébet Ph.D., M.Sc. egyetemi docens a biológiai tudomány kandidátusa TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Dér András Ph.D., D.Sc. tudományos tanácsadó a fizika tudomány doktora MTA SZBK Biofizikai Intézet Dr. Hideg Éva Ph.D., D.Sc tudományos főmunkatárs a biológia tudomány doktora MTA SZBK Növénybiológiai Intézet Dr. Kövesdi Katalin főiskolai docens JGYTFK Fizika Tanszék Dr. Laczkó Gábor Ph.D., D.Sc. egyetemi docens az MTA doktora TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Ormos Pál Ph.D., D.Sc. akadémikus intézetigazgató MTA SZBK Biofizikai Intézet

70 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 60 Dr. habil. Párdutz Árpád Ph.D.. M.Sc. tudományos főmunkatárs MTA SZBK Biofizikai Intézet Dr. Várkonyi Zoltán Ph.D., M.Sc. ny. egyetemi docens a biológiai tudomány kandidátusa Dr. Váró György Ph.D., D.Sc. tudományos tanácsadó a fizika tudomány doktora MTA SZBK Biofizika Intézet Dr. Vass Imre Ph.D., D.SC. intézetigazgató a biológia tudomány doktora SZBK Növénybiológiai Intézet Dr. Zimányi László Ph.D., D.Sc. tudományos tanácsadó a fizika tudomány doktora MTA SZBK Biofizika Intézet ORVOSI INFORMATIKAI INTEZET (6720 Szeged, Korányi fasor 9., Tel.: , Tel./Fax : ,) office@dmi.u-szeged.hu Vezető: Egyetemi docensek: Tudományos főmunkatársak: Intézeti főmunkatárs: Tudományos munkatársak: Tanársegéd: PhD hallgatók: Fejlesztő üzemmérnök: Dr.habil. Hantos Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár az MTA doktora Dr. Karsai János a matematika tudomány kandidátusa TDK felelős Dr. habil. Nyári Tibor Ph.D. Dr. habil. Peták Ferenc Ph.D. Stéhlik Jánosné Dr. Boda Krisztina Ph.D. Dr. Almási László Dr. Asztalos Tibor angol képzés tanulmányi felelőse Dr. Eller József a matematika tudomány kandidátusa Jánosi János Szanyiné Forczek Erzsébet magyar képzés tanulmányi felelőse Tolnai József Dr. Albu Gergely I. éves Dr. Szabari Margit Veronika I. éves Vígh Lajos

71 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 61 Tanügy-igazgatási munkatárs: Demonstrátor: Weiser Zsuzsanna tanteremfelelős Fodor Gergely ll.oh. Kis Oktatási Épület (6720 Szeged, Korányi fasor 9., Tel.: , Fax : ) Igazgató: Dr. habil. Hantos Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI MIKROBIOLOGIAI ES IMMUNBIOLÓGIAI INTEZET (6720 Szeged, Dóm tér 10., Iroda : , Igazgató : , Fax : ) vvette@comser.szote.u-szegedjiu Igazgató: Egyetemi tanárok: Emeritus professzorok: Tudományos tanácsadó: Egyetemi docensek: Tudományos főmunkatárs: Adjunktusok: Ph.D. hallgatók: Demonstrátor: Dr. habil. Mándi Yvette tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Prágai Béla az orvostudomány doktora Dr. habil. Béládi Ilona az orvostudomány doktora Dr. habil. Molnár József az orvostudomány doktora Dr. habil. Pusztai Rozália Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Miczák András az orvostudomány doktora TDK felelős Dr. habil. Taródi Béla Ph.D. az orvostudomány kandidátusa angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr.habil. Megyeri Klára Ph.D. Dr. Endrész Valéria Ph.D. Magyariné Dr. Burián Katalin Ph.D. magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Somogyvári Ferenc Ph.D. Faludi Ildikó III. éves Kocsis Ágnes Katalin Ill.éves Serly Julianna 11. éves Dr. Tiszlavicz Zoltán I. éves Monoki Magdolna IV. oh Mosolygó Tímea V.oh. Pásztor Katalin V oh

72 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK62 ORVOSI VEGYTANI INTÉZET (6720 Szeged, Dóm tér 8.. Tel.: , Igazgató : , Fax : ) (Igazgató) : tgabor@mdche.szote.u-szeged.hu (Iroda) : dml@mdche.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanár: Egyetemi docensek: Adjunktusok: Tudományos főmunkatárs: Tanársegéd: Ph.D. hallgatók: Vendégoktató: Dr. habil. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Dr. habil. Penke Botond az MTA rendes tagja Dr. habil. Janáky Tamás a kémia tudomány kandidátusa Dr. Somlai Csaba a kémia tudomány kandidátusa Dr. habil. Zarándi Márta a kémia tudomány kandidátusa Dr. Kele Zoltán Ph.D. magyarnyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Váradi Györgyi Ph.D. angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Fülöp Lívia Ph.D. német nyelvű képzés tanulmányi felelőse TDK felelős Dr. Kovács Lajos Ph.D. Dr. Bozsó Zsolt Ph.D. Dr. Kupihár Zoltán Ph.D. Dr. Szabó Zoltán Ph.D. Batkóczi Balázs I. éves Bokros Attila predoktori ö.d. Borbély Emőke III. éves Csikós Orsolya III. éves (TTIK) Földi István predoktori ö.d. Hegyi Orsolya II. éves (TTIK) Huszár József predoktori ö.d. Juhász Gábor predoktori ö.d. Kádár Kinga 111. éves (TTIK) Kasza Ágnes II. éves Simon Dóra 111. éves Sipos Eszter II. éves (GYES) Szolomájer János III. éves (TTIK) Prof. Dr. Bajusz Sándor c. egyetemi tanár a kémia tudományok doktora Prof. Dr. Baláspirí Lajos c. egyetemi tanár a kémia tudományok doktora

73 54 /.ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 63 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZUPRAMOLEKULARIS ES NANOSZERKEZETŰ ANYAGOK KUTATÓCSOPORT (6720 Szeged, Dóm tér 8., Tel.: ) Vezető: Tudományos főmunkatárs: Tudományos munkatárs: Dr. habil. Penke Botond egyetemi tanár az MTA rendes tagja Dr. Bogár Ferenc Ph.D. Dr. Paragi Gábor Ph.D. Dr. Letoha Tamás Ph.D. REPÜLŐ- ÉS ŰRORVOSI TANSZÉK (Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Repülőorvosi, Egészségvizsgáló és Kutató Intézet) 6000 Kecskemét, Balaton u.17., Tel../fax: ; Tanszékvezető: ) Tanszékvezető: Központi gyakornok: Vendégoktatók: Vendégelőadók: Dr. habil. Grósz Andor egyetemi docens az orvostudomány kandidátusa egyetemi magántanár Dr. Guth-Orji Ágnes Dr. habil. Hideg János az MTA doktora c. egyetemi tanár Dr. Pozsgai Attila osztályvezető főorvos Dr. Szatmári Ákos repülőorvostan szakorvos TDK felelős Dr. Szabó József az MTA doktora ny. egyetemi tanár Dr. Svéd László Ph.D. orvos altábornagy Dr. Szabó Sándor András osztályvezető főorvos Dr. Tóth Erika biológus Dr. Pászti Zsolt főorvos

74 54 /. ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 64 SEBESZETI MUTETTANI INTEZET (6720 Szeged, Pécsi u. 4., Iroda : Igazgató : , Fax : ) boros@expsur.szote.u-szeged.hu; office@expsur.szote.u-szeged.hu Igazgató: Professzor emeritus: Egyetemi docensek: Adjunktusok: Biológus: Gyakornok: Ph.D. hallgatók: Demonstrátorok: Vendégoktató: Dr. habil. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Nagy Sándor Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Jánossy Tamás Ph.D. az orvostudomány kandidátusa magyar és angol képzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Kaszaki József Ph.D. TDK és szakképzési felelős Dr. Kígyóssyné Dr. Torday Csilla (részfogl.) Dr. Szabó Andrea Ph.D. Varga Gabriella Dr. Czóbel Miklós Dr. Érczes Dániel II. éves Dr. Fazekas Borbála 1. éves Dr. Hartmann Petra II. éves Dr. Varga Renáta III. éves Molnár Judit V.oh. Nagy András Vl.oh. Rokolya Szilvia Vl.oh. Rostás Andrea V. oh. Zoltán Szabó, Ph.D., F.I.C.S. MOET Institute San Francisco SEJTBIOLÓGIA ES MOLEKULÁRIS MEDICINA TANSZÉK (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4., Vezető : , Titkárság Tel./Fax.: ) gulvak@molmed.szote.u-szeged.hu Igazgató: Adjunktus: Tanársegédek: Dr. habil. Gulya Károly Ph.D., D.Sc. tanszékvezető egyetemi tanár a biológia tudomány doktora Dr. Bakota Lidia Ph.D. (külf.) Szigeti Csaba Várszegi Szilvia

75 54 /.ÁOK ELMÉLETI INTÉZETEK 65 Tudományos segédmunkatárs: Ph.D. hallgató: Légrádi Ádám Molnár Csilla Beliczai Zsuzsa 1. éves Szabó Melinda 111. éves ANGOL-MAGYAR ORVOSI SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT (6722 Szeged, Szentháromság u.5.. Tel./Fax: , Iroda, Vezető és Fax belső száma : 24-98) web: Szakvezető: Programkoordinátor: Nyelvtanárok: Tanszéki adminisztrátor: Dr. Demeter Éva Ph.D. egyetemi docens Rápoltiné Dr. Keresztes Csilla Major Éva Molnár Irma Stötzer Andrea Vágvölgyi Edit Varga Vanda angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Wittenberger Anna Zsembery Eszter Leinweber Edit

76

77 /. ÁOK KLINIKÁK 67 AOK-KLINIKA KOZPONT ANESZTEZIOLOGIAI ES INTENZÍV TERÁPIÁS INTEZET (6720 Szeged, Pécsi u. 4., Tel.: , , Fax : ) vimlati@orto.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanárok: Egyetemi docens: Klinikai főorvosok: Egyetemi adjunktusok: Egyetemi tanársegédek: Dr. habil. Vimláti László tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa szakképzési felelős Dr. habil. Méray Judit az orvostudomány kandidátusa Dr. Babik Barna Ph.D. TDK felelős Dr.Brzózka Marék Ph.D. Dr. Hortobágyi Anna Dr. Pap Ilona Dr. Praefort László Dr. Deák Zoltán Dr. Fogas János (külf) Dr. Halmai László (külf.) Dr. Király Ágnes az angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse tanteremfelelős Dr. Roszik Melitta Dr. Szegesdi Ilona a magyar képzés tanulmányi felelőse tanteremfelelős Dr. Zimányi Márta Dr. Zöllei Éva Dr. Ágoston Zsuzsanna Dr. Csernay Edina Dr. Czikajló Zita (külf.) Dr. Daróczi Mária Dr. Gyura Erika Dr. Herczegh Szilvia Dr. Horváth Gábor Dr. Hudák Klára Dr. Kakuja Mária Dr. Köblös Katalin Dr. Lázár Mária Dr. Madarász Zsolt Dr. Majoros Valéria Dr. Molnár Anna Dr. Nagy Katalin adatvédelmi felelős Dr. Palágyi Péter

78 68 /. ÁOK KLINIKÁK 68 Dr. Pető Zoltán Dr. Rigó Anna Dr. Simon Judit Dr. Tömösvári Adrienn (GYES) Dr. Veszely Csaba Klinikai orvosok: Dr. Bertalan Viktória Dr. Csábi Péter Dr. Csillik Andrea Dr. Csüllögh Emese Dr. Demeter Gábor Dr. Dilingai Ágnes Dr. Fricska Nagy Adrienn Dr. Hankovszky Péter Dr. Korsós Anita Dr. Lele Enikő (külf.) Dr. Lovas András Dr. Lipták Róbert Dr. Németh Andrea Dr. Patakfalvi Zsolt Dr. Szabó Zsolt Dr. Virág Krisztina (GYES) IV. Intenzív Terápiás Részleg: (Városi Kórház) Kórházi osztályvezető főorvos: Kórházi főorvos: Kórházi adjunktusok: Szakorvosok: Kórházi orvos: Dr. Marosi György egyetemi magántanár Dr.Kovács Ildikó Dr.Kiss Erika Dr.Mattin Lili Dr.Ökrös Ida Dr.Agócs Szilvia Dr.Bírócsák Emese Dr.Elekes Enikő Dr.Losoncz Judit Dr.Mészáros Kamilla Dr.Tóth Éva Dr.Molnár Márta Dr.Bitó Klára

79 /. ÁOK KLINIKÁK 69 ARC-ALLCSONT- ES SZAJSEBESZETI KLINIKA (6725, Szeged, Kálvária sgt. 57. Tel.: ) Mb. igazgató: Adjunktus: Tanársegédek: Klinikai orvos: Rezidens: Osztályvezető fönővér: Dr. habil. Piffkó József Ph.D. mb. tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Seres László szakképzési felelős Dr. Heintz Renáta angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Raskó Zoltán magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Varga Renáta TDK felelős Dr. Cserháti Zsolt Török Mária I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10., Titkárság : , Porta : , , Fax : ) witt@inlst.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanárok: Emeritus professzorok: Dr. habil. Wittmann Tibor Ph.D. az orvostudomány kandidátusa tanszékvezető egyetemi tanár Dr. habil. Ábrahám György Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Lonovics János Ph.D., D.Sc. az orvostudomány doktora Dr. habil. Takács Tamás Ph.D., D.Sc. az orvostudomány doktora TDK felelős Dr. Vas Ádám Ph.D. (részfogl.) az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Julesz János Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Sonkodi Sándor Ph.D., D.Sc. az orvostudomány doktora Dr. habil. Szarvas Ferenc Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Varró Vince D.Sc. az orvostudomány doktora

80 70 I. ÁOK KLINIKÁK Egyetemi docens: Dr. habii. Nagy Ferenc Ph D. az orvostudomány kandidátusa Klinikai főorvosok: Adjunktusok: Tanársegédek: Szakorvos: Klinikai orvos: Tudományos főmunkatárs: Tudományos munkatárs: Belgyógyász rezidensek: Dr. Nagy István Dr. Tiszai Andrea Dr. Valkusz Zsuzsanna Dr- Csajbók Éva Dr. habil. Czakó László Ph.D. Dr. Izbéki Ferenc Ph.D. Dr. Lengyel Csaba Ph.D. Dr. Lénáit Zsuzsanna angol nyelvű fogorvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Molnár Tamás Ph.D. szakképzési felelős Dr. Rosztőczy András angol nyelvű orvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Szepes Attila magyar nyelvű orvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Szepes Zoltán Ph.D Dr. Várkonyi Tamás Ph.D. szakképzési felelős Dr. Horváth Viktor Dr. Korom Tímea Dr. Letoha Annamária (GYED) Dr. Légrády Péter magyar orvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Pálvölgyi Attila Dr. Róka Richárd Dr. Takács Róbert magyar nyelvű fogorvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Magony Sándor Dr. Bajcsi Dóra Dr. Gecse Krisztina Dr. Hegyi Péter Ph.D. Dr. Gardi JánosPh.D. Dr. Rakonczay Zoltán Ph.D. Dr. Szécsi Mihály Ph.D. Dr. Annaházi Anita (külföld) Dr. Inczefi Orsolya Dr. Majtényi Petra Dr. Oilé Gergina Dr. Szabolcs Annamária Dr. Varga Tímea

81 /. ÁOK KLINIKÁK 71 Gyógyszerész. Szakgyógyszerész: Klinikai főnővér: Ph.D. hallgatók: Meghívott vendégelőadók: Domokos Zsófia Dr. Földesi Imre Ph D. laboratóriumvezető Gajdacsiné Daróczi Margit Biczó György I. éves Dr. Czepán Mátyás II. éves Dr. Farkas Klaudia II. éves. Ignáth Imre III. éves Dr. Maléth József I. éves Pallagi Petra I. éves Dr. habil. Madácsy László Ph.D. osztályvezető főorvos Fejér Megyei Szent György Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztály Dr. habil. Marosi György egyetemi magántanár osztályvezető főorvos Szeged M.J.V.Ö. Kórháza Intenzív Osztály Dr. Mészner Zsófia főigazgató Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. habil. Pap Ákos az orvostudomány doktora egyetemi magántanár BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY B részleg (6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. Tel: ) Osztályvezető főorvos: Adjunktus Szakorvosok: Klinikai orvosok: Rezidensek: Dr. Kiss József Dr. Kiss Irén Dr. Sepp Krisztián Dr. Kéri Zsuzsanna (GYED) Dr. Ábrahám Szilvia Dr. Bitó László Dr. Gyimesi György Dr. Szabó Ella GERIÁTRIAI ÉS KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42., Tel.: ) Osztályvezető főorvos: Dr. Zöllei Magdolna c. docens

82 72 I. ÁOK KLINIKÁK Főorvosok: Dr. Ferencsik Mária Dr. Szabó Endre Adjunktus: Szakorvos: Dr. Varga Gabriella Dr. Kuk Ilona INFEKTOLÓGIAI OSZTÁLY (6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. Tel.: ) Osztályvezető főorvos: Főorvos: Szakorvos: Klinikai orvos: Dr. Menyháith Éva Dr. Fodor Domonka Gabriella Dr. Veszelyné Dr. Nacsa Enikő Harcsa Pintemé Dr. Matkó Mónika KÖZREMŰKÖDŐ: FMC MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI KFT. DIALÍZIS CENTRUM (6724 Szeged, Korányi fasor 8-10., Tel.: ) Orvos igazgató: Belgyógyász szakorvos, nephrolőgus: Dr. Ondrik Zoltán Dr. Boros Tímea Dr. Lencse Gerda (GYED) Dr. Ondrik Zoltán Járóbeteg Szakrendelések I. sz. Belgyógyászati klinika (6722 Szeged, Tisza L. kit. 97. tel.: 574^00) Belgyógyászat: Szakvezető: Főorvosok: Dr. Holzinger Gábor főorvos Dr. Valach Erzsébet Dr. Varga Pál Diabetológia: Szakvezető: Főorvosok: Dr. Holzinger Gábor főorvos Dr. Sajti Uona Dr. Szekeres Edit

83 /. ÁOK KLINIKÁK 73 Adjunktusok: Dr. Császár Tímea Dr. Takő Ibolya Endokrinológia: Főorvosok: Dr. Domokos István Dr. Sajti Ilona Dr. Szekeres Edit Gasztroenterológia: Szakvezető: Főorvosok: Szakorvos: Dr. F. Kiss Zsuzsanna főorvos Dr. Jármay Katalin Ph.D főiskolai tanár Dr. Náfrády József Dr. Kovács Ildikó Geriátria: Szakvezető: Dr. Benkő Sándor c. egyetemi docens II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS KARDIOLÓGIAI KÖZPONT (6720 Szeged, Korányi fasor 6., Iroda : , , Fax : , Porta: ) forster@in2nd.szote.u-szeged.hu Igazgató: Professzor emeritus: Egyetemi tanárok: Egyetemi docensek: Dr. habil. Forster Tamás tanszékvezető egyetemi tanár az MTA doktora Dr. habil. Csanády Miklós az MTA doktora Farkasné Dr. habil. Borbényi Zita Ph.D. az orvostudomány kandidátusa az angol képzés tanulmányi felelőse TDK felelős Kissné Dr. habil. Hőgye Márta Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Varga Gyula Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. Kertészné Dr. Gruber Noémi Ph.D. az orvostudomány kandidátusa az angol képzés tanulmányi felelőse szakképzési felelős Dr. Varga Albert Ph.D.

84 74 I. ÁOK KLINIKÁK Adjunktusok: Tanársegédek: Klinikai orvosok: Központi gyakornokok: Ph.D. hallgató: Gyógyszerész: Klinikai főnövér: Vendégoktatók: Dr. Nemes Attila Ph.D. Dr. Piukovics Klára a magyar képzés tanulmányi felelőse Dr. Sághy László Dr. Sepp Róbert Ph.D. TDK felelős Dr. Vass Andrea a magyar képzés tanulmányi felelőse szakképzési felelős Dr. Adamkovich Nóra Dr. Bencsik Gábor Dr. Farkas András Ph.D. Dr. Gavallér Henriette Dr. Havasi Kálmán Dr. Jebelovszki Éva Dr. Kiss Éva (GYES) Dr. Marton Imelda Dr. Modok Szabolcs Dr. Nagy Ferenc Tamás Dr. Pap Róbert Dr. Szőke Anita Dr. Domokos Nóra (GYES) Dr. Nagy Viktória (GYES) Dr. Gurbity Tímea Dr. Juhász Bertalan tanteremfelelős Dr. Klausz Gergely Dr. Mihály Anna Dr. Szücsborus Tamás Dr. Tarr Adrienn tanteremfelelős Dr. Ágoston Gergely I. éves Dr. Chadaide Számi Dr. Tóth Péter Kendrella Istvánná Dr. habil. Benkö Sándor Ph.D. egyetemi magántanár l.sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Gurzó Mihály osztályvezető főorvos Megyei Kórház Belgyógyászat, Kecskemét Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, eü. menedzser Veszprém Megyei Csolnoky F. Kórház R.l. Veszprém

85 /. ÁOK KLINIKÁK 75 Dr. Kovács Zsolt osztályvezető főorvos Bajai Kórház I. Belgyógyászati Osztály Dr. Pálinkás Attila Ph D. osztályvezető főorvos Erzsébet Kórház Belgyógyászati Osztály Hódmezővásárhely Dr. Szász Károly az orvostudomány kandidátusa c. egyetemi docens, osztályvezető főorvos Mellkasi Betegségek Kórháza, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Deszk Dr. Zöllei Magdolna c. egyetemi docens osztályvezető főorvos I.sz. Belgyógyászati Klinika Geriálriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály INVAZIV KARDIOLÓGIAI RÉSZLÉG (6720 Szeged, Pécsi u. 4., Titkárság tel/fax : , Laboratórium : Osztály : , Porta : ) imre@tipomed.hu Vezető: Adjunktus: Tanársegéd: Klinikai orvos: Ügyintéző: Főnővér: Vezető asszisztens: Gondnok: Dr. Ungi Imre adjunktus Dr. Thury Attila Ph.D. Dr. Horváth Tamás Dr. Balázs Erika Dr. Zimmermann Zsolt Dr. Rúzsa Zoltán Ph.D. Dr. Sasi Viktor Borkáné Szabó Bettina adminisztrátor Erdődi Bernadett adminisztrátor Szabolcsi Valéria titkárnő Ignáczné Hepp Krisztina Nógrádi Erika Nagy Gábor

86 76 I. ÁOK KLINIKÁK SZÍVSEBÉSZETI OSZTÁLY (6720 Szeged, Pécsi u. 4., Titk bogats@gmail.com Vezető: Adjunktusok: Tanársegédek: Klinikai orvosok: Központi gyakornok: Titkárság: Fönővér: Gondnok: : , Fax : ) Dr. Bogáts Gábor Ph.D. egyetemi docens Dr. Hegedűs Zoltán Dr. Bitay Miklós Ph.D. Dr. Csepregi László Dr. Szolnoky Jenő Dr. Eszlári Edgár Dr. Szabó-Biczók Antal Dr. Varga Sándor Dr. Iglói Gábor Miklósné Bakos Magdolna Szabados Ferencné Erdélyi Mária B" RÉSZLEG SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (6725, Szeged, Kálvária sgt. 57. Tel.: , Fax: ) schneidere@t-online.hu Részlegvezető: Főorvos: Szakorvosok: Beosztott orvosok: Dr. Schneider Erzsébet mb. osztályvezető Dr. Avramov Katalin Dr. Bakó Éva Dr. Csibi Krisztián Dr. Zsarkó Ildikó (GYED) Dr. Balogh Mária Dr. Börcsök Éva Dr. Dawod A! Sakan Dr. Papfalvi Erika B" RÉSZLEG BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY (6725. Szeged, Kálvária sgt. 57. Tel/Fax: ) pirosgy@in2nd.szote.u-szeged.hu Részlegvezető: Főorvosok: Adjunktusok: Dr. Piros Györgyi osztályvezető főorvos Dr. Gergely Tibor Dr. Rimái István Dr. Török István

87 /. ÁOK KLINIKÁK 77 Szakorvosok: Orvosok: Gyakornok: Dr. Kiszely Ildikó Dr. Molnár Boglárka Dr. Fintor Gabriella Dr. Volosinovszki Hajnalka Dr. B. Tóth Linda Dr. Koás Csaba Géza KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELES VI. (6722, Szeged, Tisza L. krt. 97. Tel.: /321, Fax: ) Mb. szakvezető: Főorvosok: Szakorvosok: Dr. Túri Piroska főorvos Dr. Borthaiser Angéla Dr. Kertész István Dr. Piry Katalin Dr. Dongó Ágnes Dr. Gelléri Dezső Dr. Greksa Erzsébet BORGYOGYASZATI ES ALLERGOLOGIAI KLINIKA (6720 Szeged, Korányi fasor 6., Levélcím: 6701 Szeged, Pf.:427., Tel.: , , Vezető : , Fax : ) sm@mail.derma.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanárok: Emeritus professzor: Egyetemi docensek: Klinikai főorvosok: Dr. habil. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Dobozy Attila egyetemi tanár az MTA rendes tagja Dr. habil. Bata Zsuzsanna Ph.D. az orvostudomány doktora az angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Husz Sándor az orvostudomány doktora a fogorvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Oláh Judit Ph.D. Dr. habil. Gyulai Rolland Ph.D. Dr. Kapitány Klára Dr. Némethné Dr. Morvay Márta Dr. Vargáné Dr. Korom Irma szakképzési felelős

88 78 I. ÁOK KLINIKÁK Rendelőintézeti főorvosok: Egyetemi adjunktusok: Rendelőintézeti adjunktusok: Egyetemi tanársegédek: Oktató: Klinikai szakorvosok: Klinikai orvosok: Központi gyakornokok: Tudományos főmunkatárs: Klinikai kutatás: Dr. Frecska Irén szakvezető főorvos Dr. Kóbor Éva Dr. Losonczy Zsófia Dr. Altmayer Anita a magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Farkas Árpád Ph.D. Dr. Szolnoky Győző Ph.D. Dr. Varga Erika Dr. Varga János Dr. Mécs Zsuzsanna Dr. Mehrawaran Mehrdad Dr. Baltás Eszter Ph.D Dr. Gaál Magdolna Dr. Garaczi Edina Dr. Kovács Réka (GYED) Dr. Szabad Gábor Dr. Kemény Annamária a német nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Földes Márta Dr. Ócsai Henrietta Dr. Németh Réka Dr. Mohos Gábor Dr. Kis Erika Dr. Csorna Zsanett Ph.D. Dr. Boros-Gyevi Málta Dr. Kui Róbert Dr. Mihály Lilla (GYED) Dr. Nagy Nikoletta Dr. Varga József Dr. Belső Nóra Dr. Kinyó Ágnes Dr. Korponyai Csilla Dr. Szegedi Krisztina Dr. habil. Kiss Mária Ph.D. biológus a TDK és a Ph.D. képzés felelőse Dr. Koreck Andrea Ph.D., egyetemi adjunktus Dr. Bali Gábor orvos Behány Zoltán biológus Dr. Erős Gábor orvos Dr. Judák Rita orvos Kenderessy Szabó Anna biológus Kormos Bernadett biológus

89 /. ÁOK KLINIKÁK 79 Prihoda Judit biológus Viharosné Dósa Rácz Éva matematikus Klinikai gyógyszerész: Ph.D. hallgatók: Klinikai fönövér: Könyvtáros: Gondnok: Meghívott előadó: Vendégoktatók: Dr. Tóth Péter Hambalkó Szabolcs I. éves Fiikor Kata I. éves Balogh Klára II. éves Bebes Attila II. éves Janovák László III. éves Ungi Lászlóné Gyimesi Andrea Gál Dezső Dr. habil. Török László főorvos, egyetemi magántanár az orvostudomány doktora Megyei Önkormányzat Kórháza, Bőrgyógyászati Osztály, Kecskemét Dr. Kovács László c. egyetemi docens főorvos Erzsébet Kórház Hódmezővásárhely Dr. Ashraf Badawi National Institute of Laser Enhanced Sciences, Kairói Egyetem, Egyiptom MTA-SZTE DERMATOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT Vezető: Tudományos főmunkatárs: Tudományos munkatárs: Tudományos segédmunkatárs: Dr. habil. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. Széli Márta Ph.D. Dr. Szabó Kornélia Ph.D. Dr. Dallos Attila Ph.D. Polyánka Hilda (GYED) Francziszti László

90 80 I. ÁOK KLINIKÁK CSALADORVOSIINTEZET ES RENDELŐ (6720 Szeged, Tisza Lajos krt Tel./Fax : , Vezető : Oktató Rendelő : 6720 Szeged, Pécsi u.4/a, Tel : , ) E-mai I: hainalf@model.szote.u-szeged.hu Vezető: Intézeti főorvos: Intézeti orvos: Vendégoktatók: Dr. habil. Hajnal Ferenc intézetvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. Kunsági Katalin Dr. Nagyvári Péter Dr. Avéd János háziorvos, Mindszent Dr. Bodrogi Tibor osztályvezető főorvos Kiskunhalas, Semmelweis Kórház Dr. Garay Erzsébet háziorvos, Gyula Dr. habil. Kiss Zoltán Ph.D. c. egyetemi docens Makó, Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Dr. Kellermann Péter háziorvos, Kecskemét Dr. Kozma Anna háziorvos, Domaszék Dr. Mester Lajos MSc háziorvos, Zákányszék Dr. Pénzes János háziorvos, Csongrád Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna háziorvos, Hódmezővásárhely FOGLALKOZÁS-ORVOSTANI Mb. vezető : Egyetemi tanár (részáll.) Intézeti főorvos: Adjunktusok (részáll.): Intézeti orvosok: Dr. Balogh Sándor Ph.D. (részfogl.) c. egyetemi docens (szakorvos, főigazgató Országos Alapellátási Intézet) Dr. habil. Nagymajtényi László D.Sc. Dr. Megyeri Irén Kálmánné Dr. Miiller Anna Szabőné Dr. Paulik Edit Dr. Bánki-Horváth Ildikó szakorvos Dr. Mester Lajos, MSc szakorvos

91 /. ÁOK KLINIKÁK 81 Dr. Tóth Éva szakorvos Dr. Balla András Vendégoktatók: Dr. Kozma Anna szakorvos Dr. Papp Renáta szakorvos Dr. Pénzes János szakorvos FUL-ORR-GEGESZETI ES FEJ-NYAKSEBESZETI KLINIKA (6725 Szeged, Tisza Lajos kit. 111., Titkárság : , Fax : , Porta : ) office@orl.szote.u-szeged.hu Igazgató: Emeritus professzor: Tudományos tanácsadó: Egyetemi docensek: Klinikai főorvos: Adjunktusok: Tanársegédek: Dr. habil. Jóri József tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Czigner Jenő az orvostudomány doktora Dr. habil. Kiss József Géza fizikus, közgazdász az orvostudomány kandidátusa Dr. Bitteráné Dr. Kadocsa Edit az orvostudomány kandidátusa az orvosképzés és a fogorvosképzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Iván László az orvostudomány kandidátusa szakképzési felelős Dr. Juleszné Dr. Szabados Éva az angol képzés tanulmányi felelőse Ifj. Dr. habil. Csanády Miklós Ph.D. a német képzés tanulmányi felelőse TDK felelős Dr. Paczona Róbert Ph.D. (külf.) Dr. Rovó László Ph.D. Dr. Bella Zsolt Dr. Jarabin János Dr. Smehák György Dr. Szabó Diána Ph.D. Dr. Sztanó Balázs Dr. Torkos Attila

92 82 I. ÁOK KLINIKÁK Klinikai orvosok: Rendelőintézeti főorvosok: Rendelőintézeti szakorvos: Intézetvezető főnövér: Logopédus: Titkárnő: Fizikus: Informatikus, biológus: Szaktanácsadó: Gondnok: Meghívott vendégelőadók: Dr. Kiricsi Ágnes (GYED) Dr. Vass Gábor tanteremfelelös Dr. Szekeres Norbert Dr. Bucsai Ágnes Dr. Sebők Anna Dr. Tomcsányi Pató Barbara Dr. Janáky Tamásné Szamosközi Alice Paronai Timea Tóth Ferenc Nagy L. Attila Dr. Hudi Ildikó Hegedűs József Dr. med. habil. Hacki Tamás egyetemi tanár Universitätsklinik für Hals-Nasen- Ohrenheilkunde Regensburg, Németország Dr. habil. Lichtenberger György egyetemi magántanár osztályvezető főorvos, az orvostudomány kandidátusa. Állami Egészségügyi Központ

93 /. ÁOK KLINIKÁK 83 GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS GYERMEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (6720 Szeged, Korányi fasor , Tel.: , , , Titkárság : , Igazgató : , Fax: ) turisand@pedia.szote.u-szeged.hu Igazgató: Emeritus professzorok: Egyetemi tanárok: Egyetemi docensek: Tudományos tanácsadók: Tudományos munkatársak: Dr. habil. Túri Sándor tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Boda Domokos az orvostudomány doktora Dr. habil. Füzesi Kristóf az orvostudomány kandidátusa Dr. Kovácsné Dr. habil. László Aranka az orvostudomány doktora a fogorvosképzés tanulmányi felelőse szakképzési felelős Dr. habil. Pintér Sándor az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Virág István az orvostudomány kandidátusa Dr. Herczegné Dr. habil. Várkonyi Ágnes az orvostudomány kandidátusa Dr. Jancsóné Dr. habil. Katona Márta az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Sztriha László az MTA doktora Dr. Bartyik Katalin Ph D. Dr. Haszon Ibolya Ph.D. szakképzési felelős Dr. habil. Nóvák Zoltán az orvostudomány kandidátusa Dr. Börcsökné Dr. Endreffy Emőke gyógyszerész doktor, az orvostudomány kandidátusa Dr. Vécseiné Dr. Karg Eszter az orvostudomány kandidátusa Dr. Maróti Zoltán Ph.D. biológus TDK felelős Dr. Rózsa Melinda vegyész, orvos-biológiai doktor, laboratóriumvezető Dr. Wittmann Gyula Ph.D. vegyész

94 84 I. ÁOK KLINIKÁK Tudományos segédmunkatárs: PhD hallgató: Klinikai főorvosok: Adjunktusok: Tanársegédek: Klinikai szakorvos: Klinikai orvosok: Rezidensek: Dr. Baráth Akos Ph.D. biológus Görög Marietta biológus Monostori Péter gyógyszerész Dr. Ökrös Zsuzsa II. éves Dr. Bede Olga Dr. Rácz Katalin a magyar V-VI. évf. tanulmányi felelőse Dr. Bereczki Csaba Ph.D. az angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Bereg Edit Dr. Gellén Balázs Ph.D. Dr. Kóbor Jenő Dr. Máder Krisztina Dr. Tálosi Gyula Ph.D. Dr. Gábor Krisztina Míta Dr. Kiss Judit Dr. Ónozó Beáta (távol) Dr. Papp Eszter (távol) Dr. Papp Ferenc Dr. Sümegi Viktória Dr. Somoskövi Orsolya Dr. Tari Beáta Dr. Kása Pétemé Dr. Soltysiák Janina Dr. Kapus Katalin Dr. Maróti Ágnes Dr. Nagy Ágnes Erzsébet Dr. Rácz Gábor Ph.D. Dr. Szabó Anikó Dr. Szakái Orsolya Dr. Szűcs Dániel Dr. Baunok Ágnes Dr. Bach Ágnes Dr. Farkas Ildikó Dr. Fazekas Ildikó Ilona Dr. Gajda Anna Dr. Hódi Pál Dr. Katona Eszter (távol) Dr. Kegyes Mihály Dr. Lakatos Csilla Dr. Mari Judit (távol) Dr. Mogyorósi Lilla Dr. Pásztor Pál Zoltán Dr. Rudas Dávid (külf.) Dr. Szabó Viktor Zoltán

95 /. ÁOK KLINIKÁK 85 A" részleg pszichológiai és pszichiátria team: Dr. Takács Andrea Dr. Tassi Noémi Dr. Tiszlavicz Lilla Dr. Vida Gergely Dr. Zimmermann Aliz Ph.D. Pszichiáter: Klinikai szakpszichológusok: Logopédus-neurolingvisztikus: Mentálhigiénés szakvédőnő: Szociális munkás: A" részleg Gyermeksebészet Osztályvezető főorvos: Adjunktusok: Kórházi főorvos: Tanársegédek: Rezidensek: A" részleg klinikai fönövére: Gazdasági tanácsadó: A" részleg gondnoka: Meghívott vendégelőadók: Dr. Vasadi Anna főorvos Dr. Kovács Dénes Ph.D. Dr. Szalma Ibolya Dr. Hegyi Ágnes Ph.D. nyelvész Monostori Dóra Lengyel Gábomé Dr. Tornyos Szabolcs Dr. Németh Péter Dr. Lőrincz Attila Ph.D. Dr. Bán Gyula Dr. Juhász László Dr. Kovács Tamás Dr. Vizi András Dr. Kőnig Róbert Liptákné Idul Mária Szakái Pálné okleveles könyvvizsgáló Torma Endre Dr. Boda Márta az orvostudomány kandidátusa főiskolai tanár SZTE Egészségügyi és Szociális Képzési Kar Dr. Gábor Katalin SZTE Egészségügyi és Szociális Képzési Kar

96 96 I. ÁOK KLINIKÁK "B" RÉSZLÉG (6726, Temesvári krt. 35. Tel.: , Fax: ) Kórházi főorvosok: Kórházi szakorvosok: Aneszteziológus szakorvosok: Klinikai orvosok: Rezidensek: PhD hallgató: B" Részleg Klinikai főnővér: Dr. Berényi Imre Dr. Bittera István az orvosludomány kandidátusa Dr. Draskóczy Miklós Dr. Dobák Katalin Dr. Fekete Szabó Gabriella Dr. Kürti Kálmán Dr. Szabó Hajnalka Dr. Romhányi Éva Dr. Tekulics Györgyi Dr. Rózsa Mária Dr. Román Ferenc (önkéntes segítő) Dr. Matusovits László (önkéntes segítő) Dr. Bicskei Irén Dr. Kecskés Gabriella Dr. Korcsik József (külf.) Dr. Magdics Marietta (távol) Dr. Szabó Ágnes Dr. Szabó Éva Dr. Szűts Péter Dr. Tatár Emese Dr. Vass Noémi Dr. Vojnár Tímea (távol) Dr. Solcz Erzsébet Dr. Zákány Zita Dr. Fige Anita Dr. Gál Péter Dr. Rokszin Alice Dr. Reiger Zsolt Dr. Temesvári Klára Dr. Molnár Zsuzsanna Dr. Jánossy Katalin Dr. Szabó Nóra Zsuzsanna II. éves Pallaginé Rékási Piroska B" részleg Gyermekrehabilitáció és gyermekpszichiátria Profilvezető: Logopédus-neurolingvisztikus: Dr. habil. Sztriha László egyetemi tanár, az MTA doktora Dr. Romhányi Éva rehabilitációs szakföorvos Dr. Hegyi Ágnes Ph.D. nyelvész

97 /. ÁOK KLINIKÁK 87 Járóbetegellátás:,JB" részleg gyógyszerésze: B" Részleg klinikai fönővére: Dr. Benkő Katalin szakföorvos Dr. Vasadi Anna szakföorvos Dr. Csapó Ágnes (önkéntes segítő) szakorvos Dr. Fekete Ágnes szakorvos Molnámé Schulcz Ildikó szakpszichológus Dr. Harasztiné Soós Márta szakpszichológus Domonkos Ildikó gyógytornász Hallosyné Halász Erika gyógytornász Varga Zsuzsanna gyógytornász Vadkertiné Bán Kinga gyógytornász Haraga Viktória Pallaginé Rékási Piroska GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS GYERMEK EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT C" RÉSZLEG GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET (6726 Szeged, Temesvári krt. 35., Tel.: , Fax : ) gyermek.szote.u-szeged.hu Részlegvezető szakfőorvos: Fül-orr-gége szakrendelés Szakorvosok: Dr. Koczka Klára Dr. Bajusz Klára Dr. Kiss Fekete Beáta Dr. Madani Shahram Gvermekoitopédiai szakrendelés Szakorvosok: Dr. Szarvas János Dr. Virág György Kardiológiai szakrendelés Szakföorvos: Dr. Csordás Nagy Éva Serdülő szakrendelés Szakfőorvos: Szemészeti szakrendelés Szakfőorvosok: Dr. Martonyi Erzsébet (önkéntes segítő) Dr. Koczka Klára Dr. Lajos Judit

98 98I.ÁOK KLINIKÁK Gyógytornászok: Balogh Mónika Ördöghné Kélity Krisztina Ulrichné Varga Rita Iskolaegészségügy Szakföorvos: Szakorvosok: "C" Részleg gondnoka: C" Részleg raktárosa: Dr. Tichy Mária Dr. Dénes Ilona Dr. Halászi Katalin Dr. Ignátovics Ilona Dr. Honvéd Melinda Dr. Kozocsa Gabriella Dr. Vörös Bárányi Mária Dr. Zielbauer Magdolna Tóth Szilveszterné Fejes Ferenc GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY! KÖZPONT D" RÉSZLEG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY (6720, Szeged, Boldogasszony sgt. 15.., Tel.: , Fax : ) gyip@gyip.szote.u-szeged.hu Vezető: Tanársegédek: Klinikai szakorvosok: Klinikai orvosok: PhD hallgató: Rezidensek: Gyógypedagógus, logopédus: M ozgásterapeuta: Foglalkoztató: Dr. Vetró Ágnes az orvostudomány kandidátusa egyetemi docens Dr. Kapornai Krisztina (távol) Dr. Kiss Enikő (távol) angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Csők Edit Dr. Jójártné Dr. Tóth Tünde Dr. Farády Éva Dr. Kaczvinszky Emília Dr. Szabó Krisztina Dr. Tóth Tünde Dr. Cseri Csilla Dr. Havasi Mónika Dr. Rimái Tímea Dr. Daróczi Gabriella Dr. Kis Ajna Orsolya Dr. Pintér Sarolta Bálóné Dányi Izabella Dr. Kása Péterné Dr. Toldiné Ábrahám Éva Gulyás Mária Magdolna

99 /. ÁOK KLINIKÁK 89 Pszichológusok: Szociális munkások: Klinikai főnövér: Vendégoktató: Depresszió Kutatócsoport: Kothenczné Osváth Viola Párizs Mária (távol) Varga Hedvig Komáromi Katalin Ördögh Erika Bénák Istvánná Prof. Dr. Kovács Mária Ph.D. Pittsburgh University, USA Dr. Kiss Enikő kutatásvezető IDEGSEBESZETI KLINIKA (6725 Szeged, Semmelweis u. 6., Titkárság : , Fax : ,) isebtit@orto.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanár: Klinikai főorvos: Adjunktusok: Tanársegéd: Klinikai orvosok: Rezidens: Ph.D. hallgató: Intézetvezető főnövér: Titkárság: Vendégprofesszor: Dr. habil. Barzó Pál tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora TDK és szakképzési felelős Dr. habil. Bodosi Mihály az orvostudomány doktora Dr. Tarjányi János Dr. Elek Péter Dr. Kopniczky Zsolt Ph.D. a magyar képzés tanulmányi felelőse Dr. Kuncz Ádám Ph.D. az angol képzés tanulmányi felelőse Dr. Mencser Zoltán Dr. Deák Gábor Dr. Pazdemyik Szilárd Dr. Zsoldos Tamás Dr. Zádor Zsolt (külf.) Csernus Gáborné Kószó Anikó Dr. Veres Róbert c. egyetemi tanár

100 90 I. ÁOK KLINIKÁK IGAZSAGÜGY1 ORVOSTANI INTEZET (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40., Tel./Fax: ) Mb. tanszékvezető: Egyetemi tanár: Egyetemi docens Intézeti főorvos: Intézeti gyógyszerész: Adjunktus: Tanársegéd: Klinikai orvos: Rezidens Főelőadó: Könyvtáros: Vendégelőadók: Dr. Kereszty Éva Ph.D. egyetemi docens Dr. habil. Varga Tibor az orvostudomány kandidátusa Dr. Feketéné Dr.- Csete Klára Ph.D. orvosképzés, fogorvosképzés tanulmányi felelőse TDK felelős Dr. Falkayné Dr. Szendrényi Júlia Dr. Institóris László Ph.D. Dr. Szabó Árpád Dr. Havasi Beáta az angol képzés tanulmányi felelőse Dr. Tóth Anita Réka Dr Kovács Katalin Gádzser Mária Tóthné Németi Tünde Prof. Dr. Stefan Pollak Institut für Rechtsmedizin A. Ludwigs Universität Freiburg, Németország (II. félév) Prof. Dr. Pekka Saukko Turkui Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete Turku, Finnország (1. félév) KARI GYÓGYSZERTÁR (6725 Szeged, Szikra u.8 Tel.: , Tel./Fax : ) Intézetvezető főgyógyszerész: Intézeti gyógyszerészek: Klinikai gyógyszerészek: Dr. Jánosi Gabriella Dura Ágnes Dr. Gősiné Andó Gabriella Mihók Katalin Dr. Monóczkiné Erdei Ágnes (GYES) Pintér Katalin Vér István Domonkos Zsófia Dr. Földesiné Tóth Éva Kovács Ida Légrádyné Dr. Török Judit Ph.D.

101 /. ÁOK KLINIKÁK 91 Mezős Hedvig Szabó Mária Dr. Tóth Péter Vassné Dr. Csukonyi Katalin KUNIKAI KÉMIA INTÉZET (6725 Szeged, Semmelweis utca 6., Levélcím : 6701 Szeged, PL: 427., Titkárság : , Vezető: , Fax: ) Igazgató: Tanársegédek: Szakorvosok: Gyógyszerész: Biológusok: Vegyészek: Vendégelőadók: Dr. habil. Horváth Andrea Rita Ph.D., FRCPath, EurClinChem tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. Sántáné Dr. Araczki Ágnes Dr. Nagy Éva TDK felelős Dr. Ihracska Katalin Dr. Siposné Dr. Seres Erika Dr. Telkes Mária Dr. Weszelovszky Erzsébet Dr. Zsibrita Ágnes Dr. Szőke Ildikó Ph.D. Buczkóné Berecz Erzsébet Hulló Julianna Dr. Seprényiné Dr. Ónody Rita a magyar, angol képzés tanulmányi felelőse szakképzési felelős Gulyásné Gungl Andrea (GYED) Dr. Jóst Krisztina Ph.D.(GYES) Lókiné Farkas Katalin (GYED) Dr. Siska Andrea Ph.D. Valczer Erzsébet Dr. Ajzner Éva Ph.D. egyetemi adjunktus Jósa András Oktató Kórház Nyíregyháza Dr. Fodor Bertalan Ph.D. főiskolai docens Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Dr. Havass Zoltán Ph.D. osztályvezető fővegyész Erzsébet Kórház-Rendelöintézet Hódmezővásárhely Dr. Salgó László az orvostudomány kandidátusa

102 92 I. ÁOK KLINIKÁK KLINIKAI MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKAI INTÉZET (6725 Szeged, Somogyi Béla tér 1., Levélcím : 6701 Szeged, Pf.: 427., Titkárság : , Tel./Fax : , Porta : ) Vezető: Egyetemi docens: Adjunktusok: Tudományos munkatárs: Szakorvos: Orvos: Szakgyógyszerész: Vegyész: Biológusok: Vezető asszisztens: Gondnok: Vendégoktatók: Dr. habil. Nagy Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora szakképzési felelős Dr. Sziklai Pálné Dr. habil. Deák Judit Ph.D. az orvostudomány kandidátusa az idegennyelvű képzés tanulmányi felelőse TDK és tanterem felelős Horváthné Dr. Hajdú Edit Ph.D. infektológus konzulens Zsoldiné Urbán Edit Ph.D. a magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse TDK felelős Dr. Sóki József Ph.D. Dr. Dóczi Ilona Ph.D. finanszírozási és adatvédelmi felelős Dr. Lázár Andrea Dr. Szabó Edina Dr.Mojzesné Dr. Dősa Erika Ph.D. (külf.) Mara Péterné Dr. Fodor Eleonóra Rátkai Csilla Dr. Terhes Gabriella Ph.D. Pappné Ábrók Mariann Redetzky Andrea Dékány Anna Dr. Témák Gábor Ph.D. egyetemi tanár osztályvezető főorvos Klinikai Infektológia és Migráció-egészségügyi Tanszék vezetője (Pécs, Baranya Megyei Kórház)

103 /. ÁOK KLINIKÁK 93 NEUROLÓGIAI KLINIKA (6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet, Igazgató : ; Fax : ) u-szeged. hu Igazgató Egyetemi tanárok: Egyetemi docensek: Adjunktusok: Tanársegédek: Klinikai szakorvos: Klinikai orvosok: Dr. habil. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár az MTA rendes tagja szakképzési felelős Dr. habil. Engelhardt József az orvostudomány doktora Dr..habil. Járdánházy Tamás az orvostudomány kandidátusa Dr. Bencsik Krisztina Ph.D. magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Klivényi Péter Ph.D. Dr.habil. Tajti János Ph.D. az orvostudomány kandidátusa angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Benedek Krisztina Ph.D. (külf.) Dr. Gárdián Gabriella Ph.D. Dr. Párdutz Árpád Ph.D. Dr. Szok Délia Ph.D. fogorvosképzés tanulmányi felelőse Dr. Annus János Kristóf Dr. Beniczky Sándor (külf.) Dr. Rajda Cecília Ph.D. Dr. Sas Katalin Dr. Sztriha László Dr. Chaponné Dr. Ungureán Aurélia Dr. Forgács Péter (külf.) Dr. Füvesi Judit (helyettesítő álláson) Dr. Horváth Zoltán (külf.) Dr. Kanyó Balázs (helyettesítő álláson) Dr. Kincses Zsigmond Tamás Ph.D. Dr. Rákóczi Károly (helyettesítő álláson) Dr. Varga Edina Tímea Dr. Végh Rita Neurorehabilitációs Osztály (6725, Szeged, Kálvária sgt. 57.) Osztályvezető főorvos: Kórházi adjunktus: Kórházi szakorvosok: Dr. Jakab Katalin Ph.D. Dr. Hnyilica Zsuzsa Dr. Szilágyi Terézia Dr. Elmer Magdolna

104 94 I. ÁOK KLINIKÁK Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés (6725, Szeged, Tisza L. kii. 97.) Rendelőintézeti Szakrendelési Egység: Vezető főorvos: Kórházi főorvos: Kórházi adjunktus: Neurológus szakorvos: Rezidensek: Ph.D. hallgató: Informatikus (szerződéses): Klinikai főnővér Titkárság (hallgatói ügyek): Dr. Dibó György Dr. Balogh Éva Dr. Czinkóczi Piroska Dr. Dézsi Livia Dr. Jurián Nóra Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna (GYES) Dr. Kuris Anikó (külf. Dr. Laczó Bence Dr. Makkos Ildikó (GYES) Dr. Mikló László Dr. Nagy Gábor Dr. Obál Izabella Ph.D. (GYES) Dr. Okos Kinga Dr. Orosz Péter Dr. Pálinkás Éva Dr. Pásztor Katalin Dr. Sallam Nermin Lilla, Hajszánné Dr. Sebestyén Imre Róbert Dr. Sesits Igor Dr. Soós Judit Dr. Steinmetz Judit Dr. Terney Daniella Dr. Tóta Anett Dr. Tusori Magdolna Dr. Vadász Dávid Dr. Várdai Erika Dr. Vígh Péter Dr. Vörös Krisztina Fejes Annamária I. éves Dr. Járdánházy Anett predoktori ö.d. Dr. Losonczi Erika III. éves Plangár Imola I. éves Robotka Hermina predoktori ö.d. Vámos Enikő III. éves Dr. Zádori Dénes II. éves Gonda Tibor Vajda Erika Nagypál Miklósné

105 /. ÁOK KLINIKÁK 95 Vendégprofesszor: Vendégelőadó: Ivan Bodis-Wollner, M.D.,D.Sc. az MTA külső tagja Professor of Neurology, Professor of Ophthalmology, Department of Neurology, State University of New York, USA Dr. Hortobágyi Tibor Ph.D. Department of Clinical Neuropathology King's College Hospital London, UK NUKLEÁRIS MEDICINA INTEZET (6720 Szeged, Korányi fasor 8., Tel.: , , Fax : ) drpavics@egeszsegugy.hu Vezető: Emeritus professzor: Egyetemi docens: Rezidens: Fizikus: Titkárság: Dr. habil. Pávics László intézetvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Csemay László az orvostudomány doktora Dr. Papós Miklós Ph.D. (részfogl.) az orvostudomány kandidátusa tanulmányi, TDK és szakképzési felelős Dr. Pluhár Zsuzsanna Dr. Séra Teréz Ph.D. fizikus az egyetemi sugárvédelmi szolgálat vezetője Kenessey Katalin

106 96 I. ÁOK KLINIKÁK ONKOTERÁPIÁS KLINIKA ( A" részleg : 6720 Szeged. Korányi fasor 12.; B" részleg ; 6725 Szeged, Semmelweis u. 1. Tel.: , Fax : ) thurzo@onko.szole.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanár: Egyetemi docensek: Adjunktus: Tanársegédek: Klinikai szakorvosok: Klinikai orvosok: PhD hallgató: C" Részleg (6725, Szeged, Kálvária sgt. 57.) Kórházi főorvos: Kórházi adjunktus: Rendelőintézet Onkológiai Szakrendelés (6722, Szeged, Tisza L. krt. 97.) Onkológiai szakfőorvos: Rezidens: Dr. habil. Thurzó László Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Kahán Zsuzsanna Ph.D. az orvostudomány kandidátusa szakképzési felelős Dr. Hideghéty Katalin Ph.D. TDK felelős Dr. Szil Elemér Ph.D. a fizika tudomány doktora Dr. Torday László Ph.D. Dr. Maráz Anikó tanulmányi felelős Dr. Varga Katalin pszichiáter Dr. Fazekas Olga Dr. Gaál Szilvia Dr. Hodoniczki László Dr. Uhercsák Gabriella Dr. Valicsek Erzsébet Dr. Csenki Melinda Dr. Nikolényi Aliz Dr. Szabó Julianna Dr. Veréb Blanka Dr. Kelemen Gyöngyi I. éves Dr. Bódi Ferenc Dr. Szilágyi Éva Dr. Perényi László Dr. Dobi Ágnes

107 /. AOK KLINIKÁK 97 Fizikusok: Technikus: Programozó matematikus: Villamosmérnökök: Osztályvezető főnővérek: A" részleg: B" részleg: C" részleg: Titkárság: Gondnok: Vendégoktatók: Mészárosné Bontovics Julianna Mező Tamás Nagy Zoltán Varga Zoltán Fodor Emese Bagó Zsolt rendszergazda, adatvédelmi felelős Tóth József Tóth Pál Hanesz Anna Vinnai Julianna Csanádi Andrásné Szalóky Ágnes Molnár Lajos Dr. habil. Bak Mihály egyetemi magántanár főorvos Dr. Hadlaczky Gyula egyetemi tanár, tudományos tanácsadó MTA SZBK Genetikai Intézet Dr. habil. Raskó István..egyetemi magántanár, c. egyetemi tanár igazgató MTA SZBK Genetikai Intézet ORTOPÉDIAI KLINIKA (6725 Szeged, Semmelweis u. 6., Tel.: , Fax : ) Igazgató: Egyetemi tanár: Klinikai főorvosok: Adjunktusok: Tanársegéd: Dr. habil. Tóth Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. habil Mészáros Tamás az orvostudomány kandidátusa Dr. Greksa Ferenc TDK és szakképzési felelős Dr. Mécs László Dr. Gyetvai András finanszírozási felelős Dr. Kellermann Péter Ph.D. Dr. Sohár Gellért

108 98 l. ÁÖK KLINIKÁK Klinikai szakorvosok: Klinikai orvos: PhD hallgató: Klinikai főnövér: Programozó: Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport Egyetemi tanár: Klinikai főorvos: Tanársegéd: Klinikai szakorvos: Vezető gyógytornász: Vendégelőadó: Dr. Fiszter Ildikó Dr. Rattay Katalin Dr. Tajti László magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Kocsis Ádám Dr. Spam Ádám-Gerthárd I. éves Dr. Wellinger Károly II. éves Aigner Irén Korbay Istvánná Dr. Bender Tamás Ph.D. (részmunkaidőben) Dr. Mécs László Varga Márta Dr. Fiszter Ildikó Thékes Lászlóné Dr. med. Oskar A. Schmid Facharzt f. Orthopädie & Unfallchirurgie Spezielle Unfallchirurgie Sportmedizin; Árztl. Qualitätsmanagement Former President of the 3-D Human Movement Group ISB v ORVOSI GENETIKAI INTÉZET (6720 Szeged, Somogyi B. u. 4., Titkárság : , Vezető : , Fax : ) isa@comser.szote.u-szeged.hu Igazgató: Emeritus professzor: Tudományos főmunkatárs: Adjunktus: Klinikai orvos: Biológus: Dr.habil. Szabó János Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány doktora Dr. habil. Szemere György az orvostudomány doktora Dr. Kissné Dr. László Zsuzsanna Ph.D. tanulmányi és TDK felelős Dr. Horválh Emese szakképzési felelős Dr. Gazdag Gabriella (külf.) tanterem felelős Nagyné Isaszegi Dóra

109 /. ÁOK KLINIKÁK 99 Titkárság: Vendégelőadó: Hégert Anita Dr.habil. Raskó István egyetemi magántanár, c. egyetemi tanár az orvostudomány doktora igazgató, MTA SZBK Genetikai Intézet Dr. habil. Hadlaczki Gyula tudományos tanácsadó az MTA doktora, MTA SZBK Genetikai Intézet PATHOLOGIAIINTEZET (6724 Szeged, Állomás u. 2., Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 427., Tel.: , , Fax: , Porta : ) titkarsag@patho.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanár: Emeritus professzor: Egyetemi docensek: Tudományos munkatárs: Tanársegédek: Citológus szakorvos: Pathológus szakorvosok: Egyetemi gyakornokok: Rezidensek: Dr. habil. Mikó Tivadar tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Iványi Béla az orvostudomány doktora Dr. habil. Ormos Jenő az orvostudomány doktora Dr. habil. Kemény Éva az orvostudomány kandidátusa TDK felelős Dr. Tiszlavicz László az orvostudomány kandidátusa Dr. Rázga Zsolt Ph.D. Dr. Sükösd Farkas Dr. Bohus Klára Dr. Hamar Sándor Dr. Kaizer László Dr. Zs. Tóth Endre Dr. Dósa Sándor Dr. Kovács S. Krisztián Dr. Németh István Dr. Ragó Péter Dr. Tőth-Lipták Judit Dr. Vörös András Dr. Szakái Gergő Dr. Bérezi Sándor Dr. Csanádi Ágnes tanulmányi felelős

110 100 I. ÁOK KLINIKÁK Demonstrátor: Vendégoktató, szaktanácsadó: Dobi Deján V.oh. Hódi Eszter Vl.oh. Kivés Adél IV.oh. Kővári Bence Péter IV.oh. Máté Adrienn Vl.oh. Tar Lilla V.oh. Dr. Hortobágyi Tibor Ph.D. Dr. Bódi István Dept. of Clinical Neuropathology & Brain Bank Academic Neuroscience Centre King's College Hospital & Institute of Psychiatry London, UK PSZICHIÁTRIÁI KLINIKA (6725 Szeged, Semmelweis u. 6., Tel.: , Igazgató : , , Fax: ) ianka@nepsv.szote.u-szeged.hu Igazgató: Professzor emeritus: Egyetemi docensek: Adjunktus: Tanársegédek: Klinikai orvosok: Dr. habil. Janka Zoltán Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár az MTA doktora Dr. habil. Szilárd János az orvostudomány kandidátusa Dr. Boncz István Ph.D. vezetőhelyettes Dr. habil. Kálmán János Ph.D. az MTA doktora angol nyelvű képzés és TDK felelős Dr. Szekeres György Ph.D. finanszírozási felelős szakképzési felelős-helyettes Dr. Szendi István magyar nyelvű képzés és továbbképzés felelős Dr. Galsi Gabriella (GYES.) Dr. Szakács Réka Ph.D. oktatási felelős-helyettes Dr. Cimmer Csongor Dr. Horváth Szatmár Ph.D. Dr. Must Anita Dr. Pákáski Magdolna Ph.D. az orvostudomány kandidátusa

111 /. AOK KLINIKÁK 101 Központi gyakornokok: Pszichológus: Tudományos tanácsadók: Tudományos főmunkatársak: Szociológus: Pszichopedagógus: Könyvtár: Ph.D. hallgató: Vezető főápoló: Titkárság: Nemzetközi vendégoktató: Dr. Dudás Ilona Éva Dr. Szkaliczki Andrea Nagyné Eördegh Gabriella Ph.D. Dr. habil. Bálint Gábor Sándor az orvostudomány doktora WHO szakértő Dr. habil. Latzkovits László ny. egyetemi docens az MTA doktora Dr. Latzkovitsné Dr. Rimanóczy Ágnes vegyész Dr. Miczákné Dr. Juhász Anna biológus Maglóczky Erzsébet Kiss Sándor mentálhigiénikus Csonka Petra informatikus Andó Bálint 1. éves Dr. Álmos Péter II. éves Dómján Nóra 11. éves Fehér Ágnes I. éves Dr. Patocskai Anna III. éves Balog Dénes egészségügyi menedzser adatvédelmi felelős Nóvák Jenöné Dr. Franco Benazzi Ph.D. (Szeged) (Forli, Olaszország) ALZHEIMER-KOR KUTATÓCSOPORT (6720 Szeged, Semmelweis u. 6., Vezető : Fax : ) kalmani@nepsv.szote.u-szeged.hu Vezető: Emeritus professzor: Tudományos főmunkatárs: Dr. habil. Kálmán János Ph.D. az MTA doktora egyetemi docens Dr. habil. Kása Péter az orvostudomány doktora Dr. Pákáski Magdolna Ph.D. az orvostudomány kandidátusa

112 102 I. ÁOK KLINIKÁK Tudományos szaktanácsadó: Dr. habit. Rakonczay Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár a biológia tudomány doktora SZTE FOK Orális Biológia Tanszék PSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY (6724 Szeged, Pulz u. 1., Vezető : , Fax : , Porta : ) kovacs@nepsv.szote.u-szeged.hu Osztályvezető: Klinikai tanácsadó: Egyetemi docens: Tanársegéd: Klinikai orvos: Központi gyakornok: Klinikai szakpszichológusok: Pszichológusok: Dr. Kovács Zoltán c. egyetemi docens klinikai főorvos szakképzési felelős Dr. Pető Zoltán Ph.D. az orvostudomány kandidátusa ny. egyetemi docens Dr. Rudisch Tibor Ph.D. klinikai szakpszichológus angol nyelvű képzés és TDK felelős Dr. Szabó Zoltán Ph.D. Dr. Godó György Dr. Albert Anita Hartner Judit Molnár Ferenc Papp Edina Bodóné Rafael Beatrix Rácz Zsuzsanna ADDIKTOLÓGIAI ÉS PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY (6725, Szeged, Kálváriasgt. 57.Vezetö: /302, Fax: /376) korhaz@nedsv.szote.u-szeged.hu Osztályvezető: Krónikus Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos: Szakvezető főorvos: Adjunktus: Klinikai orvos: Dr. Demeter Ildikó Dr. Tari Róbert Dr. Temesváry Beáta Ph.D. az orvostudomány kandidátusa karon kívüli oktatás felelőse Dr. Honti Ildikó Dr. Rami Bassam Abu Shalhoub

113 /. ÁOK KLINIKÁK 103 Szakorvos: Szaktanácsadó: Dr. Rekecki Erika Dr. Dobranovics Ilona c. egyetemi docens ny. főorvos PSZICHIÁTRIÁI SZAKRENDELES I. (6724, Szeged, Vasas Szent Péter u Vezető: ) E-maii: Vezető: Főorvosok: Adjunktusok: Szakorvos: Szaktanácsadó: Dr. Karsai Kornélia szakvezető főorvos Dr. Imre Gabriella Dr. Kassai Zsuzsanna Dr. K. Tóth Ildikó Dr. Boros Ildikó Dr. Kiss-Szőke Anna Dr. Becsey Anikó Dr. Ónody Sarolta ny. főorvos PSZICHIÁTRIAI SZAKRENDELÉS II. (6725, Szeged, Semmelweis u.6.. Vezető: , Fax: ) Vezető: Főorvosok: Szakorvos: Dr. Szendi István adjunktus magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Graef Anikó Dr. Hartai Ernő Dr. Kovács Zsuzsanna PSZICHOSZOMATIKUS SZAKRENDELÉS (6724, Szeged, Vasas Szent Péter u Vezető: ) Vezető: Főorvos: Dr. Szabó Sándor főorvos Dr. Horváth Éva

114 104 I. AOK KLINIKÁK RADIOLOGIAI KLINIKA (6725 Szeged, Semmelweis u.6 Tel.: , , Fax: ) Igazgató: Egyetemi tanár: Egyetemi docensek: Titkárság: Rezidensek: Dr. habil. Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár Dr. habil. Fráter Loránd Dr. habil. Morvay Zita Ph.D. tanulmányi felelős, TDK felelős Dr. Nagy Endre Ph.D. adatvédelmi felelős Dr. habil. Vörös Erika Ph.D. Cserháti Klára Dr. Bitó Szilvia Dr. G.Nagy Zsuzsanna Dr. Mátéka Ilona Dr. Perényi Ádám Dr. Petrovszki Viktor Dr. Berényi Zsolt Dr. Dobi-Ágoston Gordana (GYES) Dr. Hashemi Nasab Dr. Otay Abderrahman Dr. Szólics Alex Dr. Tátray Márton Oktatásban részt vevők: (EUROMEDIC) Dr. Csomor Angéla Dr. Gion Katalin (Becsyné) Dr. Kiss Ildikó (Domsikné) Dr. Kovács Gabriella Dr. Kukla Edit Dr. Makula Éva Dr. Ormándi Katalin Dr. Séllei Ágnes Dr. Szabó Endre Dr. Szakái Tibor Dr. Verdes Viktória (dr. Kormányosné) Dr. Ziad Bikházi KÖZREMUKODO: EUROMEDIC DIAGNOSTICS SZEGED KFT. (6725 Szeged, Semmelweis u. 6., Tel.: , Fax.: ) Orvos-igazgató: Dr. Horváth István

115 /. ÁOK KLINIKÁK 105 Megbízotti igazgató: Egyetemi tanár Egyetemi adjunktusok: Klinikai orvosok: REUMATOLÓGIAI KLINIKA (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42., Központi tel.: , Titkárság : , Fax: ) witt@inlst.szote.u-szeged.hu Járóbeteg Szakrendelés - Reumatológiai Klinika (6722 Szeged, Tisza L. kit. 97. Tel.: /348) Szakvezető: Főorvosok: Adjunktusok: Dr. habil. Wittmann Tibor Ph.D az orvostudomány kandidátusa tanszékvezető egyetemi tanár Dr. habil. Pokorny Gyula Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. Kovács László Ph.D Dr. Sonkodi Gábor szakképzési felelős Dr. Balog Attila Ph.D Dr. Hulló Daniella Dr. Lele Krisztina Dr. Cserne György főorvos Dr. Gáspár Mária Dr. Suták Gizella Dr. Szántó Erzsébet Dr. Nagy Marianna Dr. Nagypál Erika Dr. Varga Judit SEBÉSZETI KLINIKA (6720 Szeged, Pécsi u. 4., Tel.: , , , Igazgató tel./fax : ) iroda@surg.szote.u-szeged.hu Igazgató: Sebészeti Klinika A" részleg (6720, Szeged, Pécsi u.4.) Egyetemi tanárok: Dr. habil. Lázár György Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Balogh Ádám Ph.D. az orvostudomány doktora Dr. habil. Farkas Gyula Ph.D. az orvostudomány doktora TDK felelős szakorvos és posztgraduális képzés felelőse Dr. habil. Petri András Ph.D. az orvostudomány kandidátusa tanulmányi felelős tanteremfelelős, német nyelvű képzés felelőse

116 106 I. AOK KLINIKÁK Klinikai főorvos: Adjunktusok: Tanársegédek: Szakorvosok: Klinikai orvosok: Klinikai gyógyszerész: Rezidensek: PhD hallgató: Önkéntes segítők: Titkárság: Klinikai főnővér: Főnő vér-helyettes: Gondnok: Meghívott vendégelőadók: Dr. Marofka Ferenc Dr. Sipka Róbert Dr. Varga László szakképzési felelős Dr. Furák József Ph.D. angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Leindler László Dr. Palásthy Zsolt Ph.D. Dr. Baradnay Gellért ifj. Dr. Farkas Gyula Dr. Hódi Zoltán Dr. Hőhn József Ph.D. Dr. Mihalovits Gábor Dr. Paszt Attila Dr. Simonka Zsolt Dr. Wolfárd Antal Ph.D. Dr. Géczi Tibor Dr. Szederkényi Edit Dr. Ábrahám Szabolcs Dr. Bársony Anett Dr. Rokszin Richárd Dr. Takács Tibor Szabó Mária Dr. Gyerkó Márton Mihály Dr. Nagy Dániel Dr. Pócs Erzsébet Dr. Rácz András Dr. Váradi Rita Dr. Borda Bernadett I. éves Dr. Szenohradszky Pál Dr. Tróján Imre Dr. Némethné Birkás Márta Vargáné Terhes Anita Szalóczi Istvánná Rósa Júlia Dr. Bogáts Gábor Ph. D. egyetemi docens SZTE ÁOK Szívsebészeti Osztály Dr. habil. Boros Mihály Ph.D. az orvostudomány doktora tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁOK Sebészeti Mütatani Intézet

117 /. ÁOK KLINIKÁK 107 Dr. Csajbók Emö osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens Hódmezővásárhely, Kórház, Sebészeti Osztály Dr. habil. Jánossy Tamás az orvostudomány kandidátusa egyetemi docens SZTE ÁOK Sebészeti Mütéttani Intézet Dr. Márton János Ph D. igazgató Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest Dr. Petri István osztályvezető főorvos, c. egyetemi tanár Szentes, Kórház, Sebészeti Osztály Dr. habil. Vezendi Klára tanszékvezető egyetemi docens SZTE ÁOK Transzfúziológiai Tanszék Sebészeti Klinika B" Részleg (6725, Szeged, Kálvária sgt. 57.) Megbízott részlegvezető: Főorvos: Adjunktus: Szakorvosok: Orvosok: Önkéntes segítők: Dr. Halász Tamás főorvos Dr. Ménesi Rudolf Dr. Viczián Csaba (részmunk.) Dr. Bálint János Dr. Farkas Judit Dr. Farkas Norbert Dr. Kass Gábor Dr. Pálfi Endre (részmunk.) Dr. Sahin Tóth Gábor Dr. Somodi Krisztián Dr. Daróczi György (fiz.nélk.szab.) Dr. Kucsa Katalin Dr. Tóth Tamás Dr. Baradnay Gyula (részmunk.) c. egyetemi tanár Dr. Kiss Éva Sebészeti Klinika Járóbeteg-Szakrendelés (6722, Szeged, Tisza L. kit. 97.) Főorvos: Dr. Jeszenszky Pál

118 108 I. ÁOK KLINIKÁK SZEMESZETI KLINIKA (6720 Szeged, Korányi fasor , Iroda : , Fax : , Porta : ) titkarsag@opht.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi tanárok: Egyetemi docensek: Adjunktusok: Tanársegédek: Klinikai szakorvos: Ph.D. hallgatók: Klinikai szakgyakornok: Rezidensek: Dr. habil. Kolozsvári Lajos tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. Benedekné Dr. habil. Janáky Márta az orvostudomány kandidátusa angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Dobozyné Dr. habil. Hammer Helga az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Nógrádi Antal az orvostudomány kandidátusa Dr. Szabó Ágnes az orvostudomány kandidátusa az orvosképzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Végh Mihály az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Dégi Rózsa Ph.D. fogorvosképzés tanulmányi felelőse TDK felelős Dr. Deák Andrea Dr. B. Tóth Barbara Dr. Bognár Ágnes Dr. Hári Kovács András Dr. Lovas Péter Dr. Pálffy Andrea (GYES) Dr. Papp Andrea Ph.D. (GYES) Dr. Polgár Nóra (GYES) Dr. Skribek Ákos Dr. Sohár Nicolette Ph.D. Dr. Gyetvai Tamás Képíró Ibolya II. éves (külf.) Pajer Krisztián II. éves Dr. Balogh Andrea Dr. Fejes Imre Dr. Szalay László Dr. Vízvári Eszter Dr. Galambos Melinda Dr. Lakatos Melinda Dr. Regdon Szilvia Dr. Smeller Lilla (GYES) Dr. Soós Judit

119 /. ÁOK KLINIKÁK 109 Dr. Varga Gabriella Dr. Vetró Mónika Külső oktató: Meghívott vendégelőadók: Önkormányzati egységből átvett orvosok: Dr. Hidasi Vanda Ph.D. igazgató KLIN Szemészeti Kft., Szeged Prof. Dr. Hatvani István az orvostudomány kandidátusa egyetemi tanár Haynal Imre Országos Gyógyintézeti Központ Szabolcs utcai telephely Szemészeti Osztály Dr. Szalczer Lajos osztályvezető főorvos Megyei Kórház-Rendelőintézet Zalaegerszeg Dr. Sziklai Pál az orvostudomány kandidátusa osztályvezető főorvos Bács-Kiskun M.Kórház, Kecskemét Dr. Pelle Zsuzsanna az orvostudomány kandidátusa osztályvezető főorvos Pándy Kálmán Kórház, Gyula Dr. Horóczi Zoltán osztályvezető főorvos Erzsébet Kórház, Hódmezővásárhely Dr. Fárk Ildikó Dr. Fülöp Zsuzsanna Dr. Gallyas Éva Ph.D Dr. Krisztián Géza Dr. Magyari Márta főorvos Dr. Török Edit Dr. Vincze Katalin

120 120 I. ÁOK KLINIKÁK SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA (6725 Szeged, Semmelweis u. 1., Levélcím : 6701 Szeged, Pf.: 427., Igazgató: , Iroda: , Fax : , Porta : , ) palattila@obgyn.szote.u-szeged.hu Igazgató: Emeritus professzor: Egyetemi tanárok: Egyetemi docensek: Klinikai főorvos: Főorvosok: Adjunktusok: Dr. habi). Pál Attila tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Gellén János az orvostudomány doktora Dr. habil. Kovács László az orvostudomány doktora Dr. habil. Resch Béla az orvostudomány doktora Dr. habil.o Bártfai György az orvostudomány doktora TDK felelős Dr. habil. Szöllősi János az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Daru József az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Koloszár Sándor az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Molnár G. Béla az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Németh Gábor az orvostudomány kandidátusa fogorvosképzési felelős szigorló felelős angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Orvos Hajnalka Ph.D. Dr. habil. Mészáros Gyula az orvostudomány kandidátusa angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Bánfalvi Attila Dr. Atif Iskander Dr. Tamai László Dr. Bitó Tamás Ph.D. Dr. Borthaiser Zoltán szigorló és záróvizsga szervezés felelőse Dr. Kalmár László Dr. Keresztúri Attila Ph.D. tanulmányi felelős

121 /. ÁOK KLINIKÁK 121 Dr. Sikovanyecz János Ph.D. Dr. Surányi Andrea Ph.D. Dr. med. et jur. Vajda György Ph.D. záróvizsga szervezés felelőse Tanársegédek: Szakorvosok: Klinikai orvosok: Gyógyszerész: Pszichológus: Ph.D. hallgatók: Rezidensek: Klinikai főnővér: Gondnok: Dr. Bakki Judit Dr. Kormányos Zsolt Ph.D. tanulmányi felelős Dr. Nóvák Tiborszakképzési és tanteremfelelős Dr. Nóvák Zoltán Ph.D. Dr. Pál Zoltán Ph.D. tanulmányi felelős Dr. Závaczki Zoltán Ph.D. Dr. Antal Tibor László Dr. Fekete Zoltán tanteremfelelős Dr. Katona Renáta Dr. Lehotzky Helga Dr. Pásztor Norbert Dr. Szabó Dávid Dr. Szabó Kornél Dr. Varga-Tóth Andrea Dr. Vincze Emőke Dr. Márton Virág Dr. Pap Éva Melinda Dr. Singh Margit Dr. Tóth Róbert Béla Dr. Török Judit Ph.D. Dr. Éles Éva Dr. Látó Krisztián III. éves Dr. Szűcs Márta II. éves Dr. Dweik Diána Dr. Farkas Dániel Dr. Lövei Péter Bársony Jenőné Czímer Györgyné

122 112 I. ÁOK KLINIKÁK TRAUMATOLÓGIAI KLINIKA (6725 Szeged, Semmelweis u. 6., Tel.: , Fax : ) simonka@trauma.szote.u-szeged.hu Igazgató: Igazgató-helyettes: Egyetemi docens: Adjunktusok: Kórházi főorvosok: Kórházi adjunktusok: Tanársegédek: Szakorvosok: Klinikai orvosok: Dr. habil. Simonka János Aurél Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Varga Endre Ph.D. egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa idegen nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. habil. Sándor László Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Dr. Pintér Sándor Ph.D. egyetemi docens magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse szakképzési felelős minőségirányítási vezető Dr. Császár József Dr. Süveges Gábor Dr. Török László Dr. Horváth Attila Dr. Dóró Géza Dr. Schweighardt István Dr. Papp Klára Dr. Bíró Gábor Dr. Böröndy János Dr. Gárgyán István Dr. Balogh Zsolt Ph.D. (külf.) Dr. Janka Csaba TDK felelős Dr. Dillmann József Dr. Kószó Balázs Dr. Markotics Attila Dr. Szabó Attila Dr. Szarvas János Dr. Bánki László Dr. Batla István Dr. Csonka Endre tantermi felelős minőségirányítási vezető h. Dr. Doszkocs Péter Dr. Fehér James ' Dr. Hajnal-Papp Norbert (külf.) Dr. Illyés Balázs

123 /. ÁOK KLINIKÁK 113 Dr. Kovács Krisztián (külf.) Dr. Kovács Mihály Dr. Könnöndi Sándor Dr. Mácsai Attila Dr. Mitykó János Dr. Monoczki László Dr. Nagy Ernest Klinikai főnövér: Vendégelőadók: Molnárné Oroszi Andrea Dr. Dósa Gábor Ph.D. az orvostudomány kandidátusa Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház Baleseti Sebészeti Osztály, Gyula Prof. Dr. Hangody László az MTA doktora osztályvezető főorvos Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Budapest Dr. habil. Vécsei Vilmos Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár az SZTE Honoris Causa Doktora az SZTE vendégprofesszora Universitätsklinik für Unfallchirurgie Allgemeine Krankenhaus, Wien Ortopéd és Traumatológiai Osztály TUDOGYOGYASZATI TANSZÉK (6772 Deszk, Alkotmány u. 36., Titkárság.tel/fax : , Porta : ) tanszek@deszk.szote.u-szeged.hu Igazgató: Kórházi főigazgató főorvos: Kórházi ápolási igazgató: Kórházi főorvos: Kórházi adjunktusok: Kórházi szakorvosok: Dr. Somfay Attila Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens Dr. Bálint Beatrix Ph.D. Lörinczné Vecsernyés Erzsébet Dr. Csada Edit tanulmányi felelős Dr. Barna Katalin Dr. Makk László Dr. Szalontai Klára Dr. Lugosi Andrea Dr. Pálföldi Regina Dr. Varga János

124 114 I. AOK KLINIKÁK Klinikai szakorvos: Rezidensek: Dr. Lajkó Imre Dr. Rózsavölgyi Zoltán II. TÜDŐOSZTÁLY (KÓRHÁZ) (Csongrád M: Önkormányzal Mellkasi Betegségek Szakkórháza) Kórházi osztályvezető főorvos: Kórházi főorvos: Kórházi adjunktus:- Kőrházi szakorvosok: Kórházi szakgyakornok, segédorvos: Oktatásban résztvevő kórházi osztályvezető főorvos: Dr. Boros István orvosigazgató Dr. Ugocsai Katalin Ph.D. Dr. Jancsikin Lyubomir Dr. Magyar Zoltán Dr. Szabó Tamás Dr. Tóth Zsuzsanna Dr. Adám Edit (Radiológiai Osztály) TRANSZFÚZIOLÓGLAI TANSZÉK (6720 Szeged, Pécsi u. 4/b Tel.: , , Fax: ) Igazgató: Dr. habil. Vezendi Klára Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens az orvostudomány kandidátusa szakképzési felelős

125 /. ÁOK KLINIKÁK 115 UROLOGIAI KLINIKA (6725 Szeged, Kálvária sgt. 57., Titkárság tel/fax : /280) paior@comser.szote.u-szeged.hu Igazgató: Egyetemi docens: Kórházi főorvos: Kórházi adjunktusok: Kórházi szakorvosok: Rezidens: PhD hallgató: Vendégelőadók: Dr. habil. Pajor László tanszékvezető egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. Pintér Olivér Ph.D. tanszékvezető helyettes szakképzési felelős Dr. Papos István idegen nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Molnár Sándor magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse Dr. Ory-Tóth Csaba Dr. Szalay István Dr. Bajory Zoltán Ph.D. Dr. Deák Gábor Dr. Király István Dr. Fekete Zoltán Dr. Meszlényi Ildikó I. éves Prof. Dr. Fodor János Országos Onkológiai Intézet, Bp. Prof. Dr. Papp György Országos Gyógyintézeti Központ, Andrológiai TanszékBp. Dr. Répássy Dénes osztályvezető főorvos Szent István Kórház Urológiai Osztály, Bp. Dr. Tenke Péter főorvos Jahn Ferenc Kórház, Bp. Prof. Dr. Vas Ádám Richter Gedeon Rt.

126

127 /. OKTATÓ KÓRHÁZAK OKTATÓ KÓRHÁZ Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét főigazgató főorvos: Dr. Svébis Mihály GYAKORLATI OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ KÓRHÁZAK Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgató főorvos: Dr. Várkonyi Katalin Csongrád Megyei Közgyűlés Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk főigazgató főorvos: Dr. Bálint Beatrix Erzsébet Kórház, Hódmezővásárhely főigazgató főorvos: Dr. Kallai Árpád Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó főigazgató: Dr. Baráth Lajos Bajai Kórház főigazgató főorvos: Dr. Tóth Gábor Kalocsa Városi Önkormányzat Kórháza főigazgató főorvos: Dr. Deák Zoltán Kiskunfélegyháza Városi Kórház főigazgató főorvos: Dr. Kovács József Semmelweis Kórház, Kiskunhalas főigazgató: Dr. Kiss József Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula főigazgató főorvos: Dr. Kovács József Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, Békéscsaba főigazgató főorvos: Dr. Becsei László Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza igazgató főorvos: Dr. med. habil Gervain Mihály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok főigazgató: Dr. Sélleiné Márki Mária Szent Erzsébet Kórház, Jászberény főigazgató főorvos: Dr. Kárteszi Márta Kátai Gábor Kórház, Karcag igazgató főorvos: Dr. Oszlács Judit Városi Kórház-Rendelőintézet, Mezőtúr igazgató főorvos: Dr. Borzi Márta

128 118 I. OKTATÓ KÓRHÁZAK GYAKORLATI OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ MENTŐSZERVEZET Csongrád-, Bács-Kiskun-, Békés Megyei Mentőszervezet regionális vezető főorvos: Dr. Cserjés Andrea GYAKORLATI OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT Szegedi Mórahalmi Kistérségi Intézet kistérségi tisztiföorvos: Dr. Kovács Ferenc

129 /26I.FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR (6720 Szeged, Tisza Lajos krt , Központi tel.: , Titkárság : , Fax : ,) stoma@stoma.szote.u-szeged.hu Dékán: Dékán helyettes: Titkárság vezető Szak- és Továbbképzési Iroda vezetője Tanulmányi osztályvezető Tanulmányi főelőadó Tanulmányi főelőadó Klinikai vezető főnővér: Finanszírozási felelős: Könyvtár felelős: Gondnok: Raktáros: Recepció: Fotós: Kézbesítő: Prof. Dr. Nagy Katalin egyetemi tanár Prof. Dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár Tóthné Lehoczky Éva Gulyás Erika Lakatos Andrea Bölöni Ágnes Ardai Hajnalka Helbert Mária Vágó Györgyi Pappné Márton Katalin Székely Sándomé Kovács Attila Vincze Erzsébet Hevesi Hajnalka Molnámé Kiss-Dózsai Zsuzsanna Pásztor János A Kar - alapképzési tanulmányi felelőse: Dr. László Kókai Erzsébet - szakorvosképzési felelőse: Dr. Kocsis András - továbbképzési felelőse: Dr. Radnai Márta - általános orvostanhallgatók idegennyelvü képzési felelőse: - fogorvostan hallgatók idegennyelvü képzési felelőse: - magyar képzési nyelvű évfolyamok osztályfőnöke: - Ph.D. képzés felelőse: - informatikai felelős: - pályázati felelős: - tanteremfelelős: Dr. habil. Sonkodi István Dr. Radnai Márta Dr. Szabó Zénó Dr. habil. Rakonczay Zoltán Dr. Vályi Péter Dr. Turzó Kinga Molnárné Kiss-Dózsai Zsuzsanna

130 / 26 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA Szavazati jogú tagok: 1. Dr. Nagy Katalin egyetemi tanár, dékán 2. Dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár, dékánhelyettes 3. Dr. Pál Attila egyetemi tanár, Klinikai Központ vezető 4. Dr. Szabó Gyula egyetemi tanár,-külföldi Hallgatók Oktatási Központja igazgatója 5. Varga Endre fogorvostan hallgató, a kari HŐK elnöke 6. Dr. Gorző István egyetemi docens 7. Dr. Pelsöczi Kovács István adjunktus 8. Dr. Radnai Málta egyetemi docens 9. Dr. Vályi Péter adjunktus 10. Dr. Baitha Tibor 11. Dr. Mihály András egyetemi tanár (ÁOK) 12. Dr. Prágai Béla egyetemi tanár (ÁOK) 13. Dr. Badinszki Nándor rezidens képviselő 14. Helbert Mária nem oktató dolgozói képviselő 15. Pappné Márton Katalin szakszervezeti képviselő 16. fogorvostan hallgató 17. fogorvostan hallgató 18. fogorvostan hallgató 19. Fráter Márk fogorvostan hallgató 20. El Charbaji Ousamma fogorvostan hallgató 21. Garay Levente külföldi fogorvostan hallgatók képviselője Tanácskozási jogú tagok: 22. Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, rektor 23. Dr. Benedek György egyetemi tanár, orvoskari dékán 24. Dr. Janka Zoltán egyetemi tanár, a Tanári Testület elnöke 25. Székely Sándomé gazdasági vezető 26. Dr. Deák Judit egyetemi docens, a Közalkalmazotti Tanács képviselője 27. Dékáni hivatalvezető Póttag: Dr. Baráth Zoltán egyetemi tanársegéd

131 /26I.FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR BIZOTTSÁGAI Oktatási Bizottság Elnök: Tagok: Prof. Dr. Rakonczay Zoltán dékánhelyettes Prof. Dr. Nagy Katalin dékán, egyetemi tanár Dr. Gorzó István egyetemi docens Dr. Radnai Márta egyetemi docens Dr. Szontágh Eszter klinikai főorvos Prof. Dr. Sonkodi István egyetemi tanár Dr. Bartha Tibor egyetemi adjunktus Dr. Vályi Péter egyetemi adjunktus Dr. Pelsőczi Kovács István egyetemi adjunktus Dr. L. Kókai Erzsébet klinikai főorvos Dr. Kocsis András egyetemi adjunktus Hallgatói képviselők Tanácskozási jogú tagok: Dékáni hivatalvezető Dr. Kárpáti Krisztina egyetemi tanársegéd Lakatos Andrea tanulmányi osztályvezető Kreditátviteli Bizottság Elnök: Tag: Dr. Kárpáti Krisztina Hallgatói Önkormányzat képviselője Titkár: Ardai Hajnalka tanulmányi főelőadó

132 122 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR s7.erve7.ett egységek Tanulmányi Bizottság Elnök: Tagok: Dr. Pelsőczi Kovács István Dr. Radnai Márta Dr. Vályi Péter Dr. L. Kókai Erzsébet Varga Endre HÖK elnök Fráter Márk hallgatói képviselő Hallgatói képviselők Garay Levente külföldi hallgatók képviselője Tanácskozási jogú tagok: Dékáni hivatalvezető Lakatos Andrea tanulmányi osztályvezető Bölöni Ágnes tanulmányi főelőadó Kovács Zsuzsa külföldi hallgatók tanulmányi főelőadója Minőségbiztosítási Bizottság Elnök: Dr. L. Kókai Erzsébet Tagok: Dr. Vályi Péter Dr. Pinke Ildikó Dr. Kárpáti Krisztina Helbert Mária klinikai fönővér Fráter Márk hallgatói képviselő

133 / 26 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek A Szegedi Fogorvosképzésért Alapítvány Alapító: Dr. Antal András Kuratórium: Elnök: Prof. Dr. Nagy Katalin Titkár: Dr. Radnai Márta Tagok: Dr. Gorzó István Dr. Pelsőczi Kovács István Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Dr. Kocsis-S. Gábor PROFESSZOR EMERITUSOK: Prof. Emer. Dr. Mari Albert Prof. Emer. Dr. Fazekas András Prof. Emer. Dr. Szentpétery József CÍMZETES EGYETEMI DOCENS A KARON: Dr.Gerlóczy Pál címzetes egyetemi docens Dr. Vajdovich István címzetes egyetemi docens Elnök: Varga Endre FOK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Tagok: El-Charbaji Oussama Fazekas Anikó Fráter Márk Nagy Nándor Ozsvár Andrea Perczel-Kovács Katalin

134 / 26 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek Fülöp Adrienn Holler Ágnes ' Garay Levente Kardos Katalin Pilihaci Cristian Oscar Varga Virág Vígh Annamária Velez Róbert Kovács Marianna FOGPOTLASTANI ES ORÁLIS BIOLOGIAI TANSZÉK Fogpótlásiam Részleg: Mb. Tanszékvezető: Emeritus professzor: Docens: Dr. habil. Rakonczay Zoltán a biológiai tudomány doktora egyetemi tanár Dr. habil. Fazekas András Dr. Radnai Márta Ph.D. egyetemi docens Adjunktusok: Tanársegédek: Dr. Pelsőczi Kovács István Ph.D. Dr. Perén yi János Dr. Stájer Anette Dr. Baráth Zoltán Ph.D. Szakorvosok: Vendégoktatók: Orális biológiai Részleg: Tudományos főmunkatárs: Tanszéki munkatárs: Biliczkiné Dr. Sátai Andrea (GYES) szakorvos Dr. Ungvári Krisztina szakorvos, Ph.D. hallgató Dr. Antal András szakorvos Dr. Hoppenthaler János szakorvos Dr. habil. Rakonczay Zoltán a biológiai tudomány doktora egyetemi tanár Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga Ph.D. Dr. Matusovils Danica egyetemi tanársegéd

135 / 26 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek GYERMEKFOGÁSZATI ES FOGSZABÁLYOZÁSI TANSZÉK Mb. Tanszékvezető: Gyermekfogászati Részleg: Klinikai főorvosok Klinikai orvos: Dr. habil. Nagy Katalin Ph.D. egyetemi tanár Dr. Petriné Dr. László Kókai Erzsébet Dr. Pinke Ildikó Dr. Kárpáti Krisztina tanársegéd Betegellátó részleg Szakorvosok: Dr. Nagy Helga Iskolafogászati ellátás (iskolai rendelőkben) Szakorvosok: Dr. Bánki Károly Dr. Bot Györgyi Dr. Körmendy Mária Dr. Nagypál Katalin Dr. Simon Judit Dr. Sipos Irén Dr. Tóth Gergely Anett Dr. Vass Éva Fogszabályozási Részleg: Adjunktus Klinikai orvos: Vendégoktatók: Betegellátó szakorvos: Dr. Kocsis András Dr. Maitonosi Mihály Dr. Traub Eszter szakorvos Dr. Pethő Ildikó szakorvos Dr. Hovorka Zsuzsánna szakorvos Vasas Szent Péter utcai rendelő: Szakorvosok: Dr. Sági István Dr. Szalma Gabriella Dr. Tichy István

136 / 26 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek KONZERVALO FOGASZATI TANSZÉK Tanszékvezető: Emeritus professzor: Dr.habil. Gorzó István egyetemi docens az orvostudomány kandidátusa Dr. habil. Mari Albert az orvostudomány kandidátusa Konzerváló Fogászati Részleg: Részlegvezető: Szakorvos: Klinikai orvos: Dr. Bartha Tibor Ph.D. adjunktus Dr. Tatár Árpád Dr. Szabó Zénó Dr. Szabó Balázs Vendégoktatók: Dr. Gerlóczy Pál c. egyetemi docens Dr. Olasz Tibor szakorvos Dr. Olaszné Dr. Füzesi Helga szakorvos Dr. Tóth Attila szakorvos Dr. Tóth Éva szakorvos PARODONTOLOGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: Részlegvezető: Klinikai főorvos: Dr. Gorzó István egyetemi docens az orvostudomány kandidátusa Dr. Vályi Péter adjunktus Dr. Kertész Annamária Vendégoktatók: Dr. Kiss Endre szakorvos Dr. Sofia Aroca szakorvos

137 /26I.FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek SZAJSEBESZETI TANSZÉK Tanszékvezető: Dr. habil. Nagy Katalin Ph.D. egyetemi tanár Dentoaiveoláris Sebészeli Részleg: Részlegvezető: Szakorvos: Klinikai orvos: Dr. Szontágh Eszter klinikai főorvos Dr. Berkovits Csaba Dr. Antal Márk Dr. Pintér Gábor Betegellátó szakorvos: Dr. Gerzanits Miklós klinikai főorvos Orális Medicina Részlegvezető: Klinikai orvos: Részleg: Dr. habil. Sonkodi István egyetemi tanár az orvostudomány kandidátusa Dr. Kádár-Nagy Judit (GYES) szakorvos Dr. Nóvák Péter Ph.D hallgató Betegfelvételi ambulancia és Fogászati radiológia Részleg Részlegvezető: Dr. Kapros Péter egyetemi adjunktus

138 / 26 I. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek Központi gyakornokok a Fogorvostudománvi Karon: 1. évesek: 11. évesek: 1. Dr. Atefeh Kamalian 2. Dr. Bajusz Örs 3. Dr. Battancs Emese 4. Dr. Decsi Gábor 5. Dr. Erdei Márta 6. Dr. Fajzi Nóra 7. Dr. Kollár Csaba 8. Dr. Kővágó Gergely 9. Dr. Orosz Bernadett 10. Dr. Savanya Mónika 11. Dr. Szerényi Zsuzsa 12. Dr. Veszély Zsigmond 13. Dr. Zalai Zsolt 14. Dr. Zsedényi Ádám III. évesek: 1. Dr. Borbély Zsuzsanna 2. Dr. Bóka Barbara 3. Dr. Denghani Hadi 4. Dr. Hangyási Dávid 5. Dr. Palotás Csaba 6. Dr. Pataricza Judit 7. Dr. Seffer István 8. Dr. Stark Károly 9. Dr. Szabó Orsolya 10. Dr. Tóth Krisztián 11. Dr. Völgyesi Adrienn 1. Dr. Badinszki Nándor 2. Dr. Bajusz Norbert 3. Dr. Barrak Szauszán Natália 4. Dr. Bárdi Zsuzsanna 5. Dr. Bezzegh Zoltán Bence 6. Dr. Bóka Mónika 7. Dr. Budai Zsuzsanna 8. Dr. Dombi Csaba 9. Dr. Dudás Gábor 10. Dr. Forster András 11. Dr. Györfi András 12. Dr. Habó Márta 13. Dr. Hajagos Zsolt 14. Dr. Homyák Andrea 15. Dr. Jeney Marianna 16. Dr. Kákonyi Szabina 17. Dr. Kemencei Attila 18. Dr. Kovács Marianna Edina 19. Dr. László Edith 20. Dr. Makai-Magoss Ágnes 21. Dr. Marton Éva 22. Dr. Molnár Zsuzsanna 23. Dr. Nagy Nóra 24. Dr. Szabó Levente 25. Dr. Teleki Ágnes 26. Dr. Vármonostory Edit 27. Dr. Zeller Zsófia

139 /26I.FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR szervezeti egységek Újonnan megszerezhető első szakképzésben lévők a Fogorvostudományi Karon: Fogszabályozás: Dr. H. Szűcs Attila Dr. Rózsavári Katalin Dr. Tordai Sándor Dentoalveoláris sebészet: Parodontológia: Dr. Antal Márk Dr. Petrina Andrea Dr. Kmety Sándor Dr. Danyi Karolina Dr. Fodor Judit Dr. Vető Miklós

140

141 II. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KARI NAPTÁR ÉS TANMENET

142

143 Í34 II. KARI NAPTÁR AT. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON KARI NAPTAR 2008/2009. TANEVRE I. FÉLÉV Szorgalmi időszak: Vizsgaidőszak: Utóvizsga időszak: szeptember 1-töl december 12-ig december 15-től január 23-ig január 26-tól január 30-ig Rektori oktatási szünet: október között Diplomamunka témaválasztási határidő: IV. éves orvostanhallgatóknak: március 6. Diplomamunka leadási határidő: VI. éves orvostanhallgatóknak: február 6. Diplomamunka védési időpontja: VI. éves orvostanhallgatóknak: április 30. II. FELEV Szorgalmi időszak: Rektori oktatási szünet: Vizsgaidőszak: Utóvizsga időszak: Orvostanhallgatók ballagása: február 2-től május 15-ig április között május 18-tói június 26-ig június 29-től július 3-ig (a szigorló év csak az V. évfolyam sikeres teljesítése után kezdhető el) május 16. (szombat) Orvosdoktor avató rendkívüli ünnepi Egyetemi Tanácsülés: szeptember 13. (szombat) június 27. (szombat) szeptember 12. (szombat)

144 Í34 II. KARI NAPTÁR AT. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATOK: I. évet végzett orvostanhallgatóknak a nyári szünetben július 6. - július 31. között, vagy augusztus 3. - augusztus 29. között 4 hetes ápolástani gyakorlat. III. évet végzett orvostanhallgatóknak a nyári szünetben július 6. - július 31. között, vagy augusztus 3. - augusztus 29. között 4 hetes belgyógyászat gyakorlat. IV. évet végzett orvostanhallgatóknak a nyári szünetben július 6. - július 31. között, vagy augusztus 3. - augusztus 29. között 4 hetes sebészet gyakorlat. VI. éves orvostanhallgatóknak: július! 4-től május 8-ig, valamint szeptember 15-től július 10-ig 43 hetes szakmai gyakorlat vizsgahetekkel együtt (9 hét belgyógyászat, 7 hét sebészet, 4 hét neurológia, 4 hét pszichiátria, 4 hét szülészet-nőgyógyászat, 8 hét gyermekgyógyászat, 1 hét felnőtt körzet-orvosi gyakorlat). Évközi szakmai gyakorlat: IV. éves orvostanhallgatóknak mindkét félévben 3-3 nap kötelező bentlakásos szülőszobai gyakorlat, amit a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kell teljesíteni legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig. IV. éves orvostanhallgatóknak Aneszteziológia és oxyológia tárgyból mindkét félévben 2-2 napot összevont gyakorlat keretében kell teljesíteni az Intézet által meghatározott beosztás szerint.

145 Í34 II. KARI NAPTÁR AT. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK: Általános Orvostudományi Kar Írásbeli záróvizsga: június óra óra (150 perc) szeptember óra óra'( 150 perc) november óra óra (150 perc) Betegvizsga szóban és gyakorlatban: június június 19. között augusztus szeptember 4. között az Országos Záróvizsga Bizottság által megjelölt időpontban. HALLGATÓKRA VONATKOZÓ FONTOSABB HATÁRIDŐK TDK pályamunkák beadási határideje: (a választható témák elérhetők a weboldalon május 4. Demonstrátori pályázatok határideje: június 30. Köztársasági ösztöndíjra pályázati határidő: az Egyetemi Tanács által meghatározott időpontig Kiemelt ösztöndíjra pályázati határidő: a félévet követő 1. hét Apáthy István Emlékérem és jutalomdíjra pályázati határidő: szeptember 1. Dr. Kaali Nagy Géza ösztöndíjra pályázati határidő IV-V. éves orvostanhallgatóknak: február 27. Dr. Szirmai Endre ösztöndíjra pályázati határidő V. vagy VI. éves orvostanhallgatóknak: október 2.

146 Í34 II. KARI NAPTÁR AT. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON Kari rendezvények a 2008/2009 tanévben Neurológiai Klinika,Neurológiai KerekasztaP' továbbképző tanfolyamok Helyszín: Új Klinika tanterme óra között. Időpont: szeptember október november február március április 22. Sebészeti Klinika szakvizsga előkészítő országos tanfolyamok Minimális invaziv sebészel: Sebészeti onkológia: Szeptikus sebészet: október november április 2-3. Onkoteráplás Klinika A PET/CTfelhasználása a sugárterápiában tudományos konferencia november 22.,J3LME Pszichiátriai Klinika MA TER" posztgraduális továbbképző program (szakorvosok folyamatos továbbképzése) Időpont: októberétől májusáig, minden hónap második szerdáján az Új Klinika tantermében. Időpontok és témák: httd:// Nukleáris Medicina Intézet Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság kongresszusa (szervezés alatt) Sebészeti Műtéttani Intézet Magyar Sebész Társaság - Kísérletes Sebészeti Szekció XXII. Kongresszusa június

147 MINTATANTERV Alapozó modul ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Alapozó modul ( szemeszter): 115 kredit I. évfolyam Alapozó modul tantárgyai: a 2008/2009. tanévben I. félév í O tu o =0 tu <2 c O tantárgykód tantargy neve Heti óraszám Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- 2: Kötelező tantárgyak: elmélet gyakorlat tétele, kritériuma 2 S:' AOK-KOll Anatómia szövet-és fejlődéstan 1. ea. 2 AOK-K012 Anatómia szövet-és fejlődéstan I. gyak. AOK-KŰ51 Orvosi fizika és statisztika I. ea. 3 AOK-K052 Orvosi fizika és statisztika I. gy. AOK-KOől Orvosi kémia I. előadás 3 AOK-KOŐ2 Orvosi kémia I. gyakorlat AOK-K071 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. ea. 2 AOK-K072 Sejtbiológia és molekuláris genetika 1. gyak. AOK-KQ41 Korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés gyak. kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve beszámoló(5) =0 1

148 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel-g tétele, kritériuma Kötelezően választható tantárgyak: AOK-KőO 1 * Bevezetés az orvostudományba elmélet AOK-K6O2* Bevezetés az orvostudományba gyak. AOK-K1311 A molekuláris biológia alapjai AOK-K1321 A molekuláris biológia határai AC1K-K091 Fejlődésgenetika I. AOK-KIOI Genetikai analízis I. AOK-K111 Citomorfológia és mikrotechnika AOK-K141 Kémiai analitika alapjai AOK-K1371 Számítógépes orvosi méréstechnika AOK-K 1372 Számítógépes orvosi méréstechnika beszámoló(5) 2 aláírással teljesítve beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 2 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 2 beszámoló(3) 1 aláírással teljesítve gyak.jegy(5) 3 Szabadon választható tantárgyak*

149 II. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-K013 Anatómia szövet-és fejlődéstan II. ea. 2 AC1K-K014 Anatómia szövet-és fejlődéstan II. gyak. - 5 AOK-K053 Orvosi fizika és statisztika II. ea. 2 AOK-K054 Orvosi fizika és statisztika II. gyak. - 2 AOK-KOÖ3 Orvosi kémia II. ea. 3 AOK.-K064 Orvosi kémia II. gyak. - 3 AOK-K073 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. ea. 2 AOK-KQ74 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. gyak. - 2 kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve 7 Anat.,szövet-és fejlődést. I. 4 Orv. fizika és statisztika I. 6 Orvosi kémia I. 6 Sejtbiol.és molek.gen. 1.

150 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelezően választható tantárgyak: AOK-K611 * Pszich. alapfogalmak, kommunikáció elm. AOK-K612* Pszich. alapfogalmak,kommunikáció gyak. AOK-KO8I Informatikai alapismeretek ea. AC1K-K082 Informatikai alapismeretek gyak. AOK-K092 Fejlődésgenetika II. AOK-KI02 Genetikai analízis 11. AOK-K121 Neurocitológia AOK-K151 Modem műszerek és elválasztástechnikai módszerek AOK-K161 Biopolimerek térszerkezeti viszonyai AOK-K131 Bioszervetlen kémia AOK-K1371 Számítógépes orvosi méréstechnika AOK-K1372 Számítógépes orvosi méréstechnika AOK-K1381 Bevezetés az orvosi kémiába AOK-K1382 Bevezetés az orvosi kémiába AOK-K1391 A fizika alapjai AOK-K1312 A molekuláris biológia alapjai AOK-K 1322 A molekuláris biológia határai beszámoló(5) aláírással teljesítve beszámoló(5) aláírással teljesítve beszámoló(3) beszámoló(3) beszámoló(3) beszámolő(3) beszámoló(3) beszámoló(3) aláírással teljesítve gyak.jegy(5) minősítés(3) aláírással teljesítve minősítés(3) beszámoló(3) beszámoló(3) Fejlődésgenetika I. Genetikai analízis 1. Szabadon választható tantárgyak**

151 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g tétele, kritériuma Kritérium tantárgyak az I.- II. félévben: AOK-K171 Ápolástani nyári gyakorlat 4x35 aláírással teljesítve XT Testnevelés 2 aláírással teljesítve XN Idegen nyelv 2 beszámo!ó(3) Nyári gyakorlat: 4 hét ápolástan (kredit érték nélkül) kritérium tárgy, teljesítése a szigorló évre történő beiratkozás feltétele. r- 2 a: o- oo O 50 < O on -i C O 5 >, a 2 5B en» c m tn- 00 < 5 2 a g 2 m

152 H. évfolyam I. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-KOIS Anatómia, szövet-és fejlődéstan III. ea. 2 AOK-KOlö Anatómia, szövet-és fejlődéstan III. gyak. - 5 AC1K-K02I Biokémia 1. előadás 3 AOK-K022 Biokémia I. gyakorlat - 2 AOK-K031 Orvosi Élettan I. előadás 6 AOK-K032 Orvosi Élettan 1. gyakorlat - 2 kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve Anat.,szövet-és feji. II. Orvosi Kémia II. Orvosi Kémia II. Kötelezően választható tantárgyak: AOK-K0351U Élettani szemináriumok I. - 4 AOK-K871 Molekuláris citológia és hisztológia 2 AOK-K631* Orvosi szociológia szeminárium - 2 AOK-K641* Egészségfejlesztés előadás 1 AOK-K642* Egészségfejlesztés gyakorlat - 1 AOK-K651 * Tanatológia előadás 2 AOK-K652* Tanatológia gyakorlat - 1 beszámoló(5) beszámoló(3) kollokvium beszámolő(5) aláírással teljesítve beszámoló (5) aláírással teljesítve Szabadon választható tantárgyak*

153 II. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel elöfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-KCH7 Anatómia, szövet-és fejlődéstan IV. ea. 2 AOK-KOI8 Anatómia, szövet-és fejlődéstan IV. gyak. - 5 AOK-K023 Biokémia II. előadás 4 AOK-K024 Biokémia 11. gyakorlat - 2 AOK-K033 Orvosi Élettan II. előadás 4 AOK-K034 Orvosi Élettan II. gyakorlat -. 2 szigorlat aláírással teljesítve szigorlat aláírással teljesítve szigorlat aláírással teljesítve Anat.,szövet-és feji. III. Biokémia I. Orvosi Élettan I. Kötelezően választható tantárgyak: AOK-0352U Élettani szemináriumok II. - 4 AOK-K861 Szívelektrofiziológia, mint a szívműködés alapjelensége 1 AOK-K862 Szívelektrofiziológia, mint a szívműködés alapjelensége - 1 AOK-K621* Orvosi antropológia szeminárium - 1 AOK-K881 Molekuláris fejlődésbiológia 2 AOK-K1401 Válogatott fejezetek az élettanból - 1 AOK-K99Q41 Preventív medicina biokémiai alapjai 2 beszámoló(5) beszámoló(3) aláírással teljesítve beszámoló(5) beszámoló(3) minősítés(3) beszámo!ő(5) Szabadon választható tantárgyak**

154 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma *Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul I. féléveiben: AOK-K1541 Orvosi latin nyelv I. - 2 AOK-K99021 L. Pasteur és Szent Györgyi Albert élete és kora 2 AOK-K99051 Egészségügyi matematikai és statisztikai modellezés 1 AOK-K99052 Egészségügyi matematikai és statisztikai modellezés - 1 AOK-K Az Alzheimer-kór és sejtélettani alapjai 2 AOK-K Nukleinsavak szintézise és alkalmazásai 2 AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban össz.18 beszámoló(5) 2 beszámoló(s) 2 beszámoló(5) 2 aláírással teljesítve beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 1 "Szabadon választható tantárgyak az alapozó modul II. félévelben: AOK-K1542 Orvosi latin nyelv II. - 2 AOK-K99C1231 Biopolimerek szintézisének lehetőségei 2 AOK-K99031 Állatkísérletek az orvostudományban össz.18 AOK-K1471 Biomolekuláris kémia 2 beszámoló(5) 2 Latin nyelv I. beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 1 beszámoló(5) 2 Kritérium tantárgyak az I. -II. félévben: XT Testnevelés - 2 XN idegen nyelv - 2 aláírással teljesítve beszámoló(3)

155 A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a negyedik félév végéig összesen 23 krediter kell a hallgatónak összegyűjteni (kötelezően választható tantárgyak 17 kredit, a szabadon választható tantárgyakból 6 kredit, a 23 kreditböl összesen 6 kreditpontot a * Magatartástudományi tárgyakból kell teljesíteni). Az idegen nyelv (diplomakiadás feltétele valamely világnyelvből C" típusú középfokú nyelvvizsga) valamint a testnevelés (szigorló évre a beiratkozás feltétele 4 szemeszter teljesítése) kritériumtárgyak, azok teljesítéséért kreditpont nem jár. Latin nyelv felvétele 2 féléven keresztül heti 2 órában, 2-2 kreditponttal értékelve kötelező, akik azt a középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet tanultak kérhetik felmentésüket. 5 H <5 Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel ö (előzőfélévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. tt-, A kötelező tantárgyaknál minden esetben az ETR-ben a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma *s után - következik, és l-l4-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához 2 tartozó tantárgyelemet veheti fel. A preklinikai modulra történő beiratkozás feltétele: az alapozó modul teljesítése. 5 ni g É-. I O c Ö. 2 se I

156 MINTATANTERV Preklinikai modul ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE az 2008/2009. tanévben Preklinikai modul (5-6 szemeszter): 55 kredit Beiratkozás feltétele: az alapozó modul teljesítése 111. évfolyam Preklinikai modul tantárgyai: I. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-K711 AOK-K712 AOK-K731 AOK-k732 AOK-K741 AOK-K742 AOK-K781 AOK-K782 Klinikai diagnosztika 1. (belgyógyászat) ea. Klinikai diagnosztika I. (belgyógyászat) gyak. Kórélettan I. előadás Kórélettan I. gyakorlat Mikrobiológia és immunitástan I. előadás Mikrobiológia és immunitástan I. gyak. Patológia I. előadás Patológia I. gyakorlat kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve

157 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g tétele, kritériuma Kötelezően választható tantárgyak: AOK-K8OI Sebészeti műtéttan előadás 1 AOK-K8O2 Sebészeti műtéttan gyakorlat - I AOK-KlOl 1 Molekuláris medicina 2 AOK-K841 Bevezetés az EKG analízisbe 2 AOK-K1451 Mikrosebészet előadás össz.8 AOK-K1452 Mikrosebészet gyakorlat - össz.20 AOK-K1491 Orvosi szakmai idegen nyelv I. - 2 beszámoló(5) 2 aláírással teljesítve beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 2 Seb.műtéttannal párhuz. aláírással teljesítve beszámoló(3) 2 Szabadon választható tantárgyak*

158 II. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-K72I Belgyógyászat 1. elmélet 3 - AOK-K722 Belgyógyászat 1. gyakorlat - 2 AOK-K79I Klinikai diagnosztika Il.(sebészet) előadás 2 - AOK-K792 Klinikai diagnosztika 11. (sebészet) gyak. - 2 AOK-K733 Kórélettan II. előadás 3 - AOK-K734 Kórélettan 11. gyakorlat - 2 AOK-K743 Mikrobiológia és immunitástan 11. előadás 3 - AOK-K744 Mikrobiológia és immunitástan II. gyakorlat - 2 AOK-K76I Orvosi psychológia I. előadás 1 - AOK-K762 Orvosi psychológia I. gyakorlat - 1 AOK-K783 Patológia 11. előadás 2 - AOK-K784 Patológia II. gyakorlat - 4 AOK-K751 Orvosi etika előadás 1 - AOK-K752 Orvosi etika gyakorlat - 2 kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve szigorlat aláírással teljesítve szigorlat aláírással teljesítve beszámolő(5) aláírással teljesítve szigorlat aláírással leljesítve kollokvium aláírással teljesítve Klin. diagnosztika I. Kórélettan I. Mikrobiológia I. Patológia I.

159 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel-g tétele, kritériuma Kötelezően választható tantárgyak: AOK-K671 * Gerontológia előadás beszámoló(5) AOK-K672* AOK-KlOOl AOK-K1002 Gerontológia gyakorlat Gyakorlati orvosi alapismeretek előadás Gyakorlati orvosi alapismeretek gyakorlat aláírással teljesítve beszámoló(s) aláírással teljesítve Seb.műtéttan AOK-K821 Mikrobiológiai problémák az orvosi gyakorlatban 1 beszámoló(5) AOK-K831 AOK-K1281 Laboratóriumi medicina kórélettani vonatk. ea. Haladó orvosi eljárások előadás 2 1 beszámoló(5) beszámoló(5) Gyak.orv. alapi.párh. AOK-K1282 AOK-K1451 AOK-K 1452 Haladó orvosi eljárások gyakorlat Mikrosebészet előadás Mikrosebészet gyakorlat össz. 8 össz. 20 aláírással teljesítve beszámoló(5) aláírással teljesítve Seb.műtéttan. párh. AOK-K 1492 Orvosi szakmai idegen nyelv II. 2 beszátnoló(3) Szabadon választható tantárgyak**

160 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g tétele, kritériuma *Szabadon választható tantárgyak az I. félévben: AOK-KI0201* A káros szenvedélyek magatartástudományi alapjai 2 AOK-K10251 Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásáról 2 AOK-K10261* Az orvostudomány és a művészet kapcsolata 2 AOK-K Egészségügyi matematika és stat. modellezés 1 AOK-K10222 Egészségügyi matematika és stat. modellezés - 1 AOK-K10241 Molekuláris neurobiológia 2 AOK-K9903IP Állatkísérletek az orvostudományban össz. 18 AOK-K 1441 Biotechnológia üzleti szemmel 2 AOK-TDKIOi Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás 1 AOK-TDK102 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás - 2 beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 2 beszámoló(3) 2 beszámolő(5) 2 aláírással teljesítve beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 1 beszámoló(5) 2 beszámoló(3) 2 aláírással teljesítve

161 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel-g tétele, kritériuma **Szabadon választható tantárgyak az II. félévben: AOK-K10211 * Mentálhigiéné és magatartástudomány 2 beszámoló(5) 2 1-, c- 2- AOK-K10251 Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásáról 2 AOK-K10231 Az immunpatológia alapjai 1 AOK-K10281* Kommunikáció a haldoklóval 2 AOK-K10271* Orvos, mint egészségnevelő AOK-K99031P Állatkísérletek az orvostudományban össz. 18 AOK-K99041P1 A preventív medicina biokémiai alapjai 2 AOK-TDKIOl Tudományos diákköri tevékenység, beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 1 beszámoló(5) 2 beszámoló(3) 2 beszámoló(5) 1 beszámoló(s) 2 Mikrobiológia I í S o 55 C-I -i c: o I.? tehetséggondozás 1 AOK-TDK102 Tudományos diákköri tevékenység, beszámoló(3) 2 tehetséggondozás aláírással teljesítve Kritérium tantárgyak az I.- II. félévben: AOK-K891 Belgyógyászat nyári gyakorlat 4x35 aláírással teljesítve 8 Nyári gyakorlat: 4 hét belgyógyászat gyakorlat (kredit érték nélkül) kritérium tárgy, teljesítése a szigorló évre történő beiratkozás feltétele A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a hatodik félév végéig összesen 11 kreditet kell a hallgatónak összegyűjteni (a kötelezően választható tantárgyak 7 kredit, a szabadon választható tantárgyakból 4 kredit, melyekből összesen 4 kreditpontot a * Magatartástudományi tárgyakból kell teljesíteni, amennyiben nincs meg a 10 kreditpont a Magatartástudományi tárgyakból). K 2 SB t

162 Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kreált) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál minden esetben az ETR -ben a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után - következik és 1-12-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. A klinikai modulra történő beiratkozás feltétele : a preklinikai modul teljesítése.

163 MINTATANTERV Klinikai modul Klinikai modul (7-10 szemeszter): 130 kredit A beiratkozás feltétele: a preklinikai modul teljesítése IV. évfolyam Klinikai modul tantárgyai: ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE a 2008/2009. tanévben I. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma 5: 8 0 S: 1 C o o I,. Kötelező tantárgyak: AOK-K191 Aneszteziológia és oxyológia I. előadás AOK-K192 Aneszteziológia és oxyológia I gyakorlat AOK-K201 Belgyógyászat II. előadás AOK-K202 Belgyógyászat II. gyakorlat AOK-K231 Farmakológia I. előadás AOK-K232 Farmakológia I. gyakorlat AOK-K291 Ortopédia előadás AOK-K292 Ortopédia gyakorlat AOK-K961 Orvosi psychológia II. előadás AOK-K962 Orvosi psychológia II. gyakorlat beszámoló(5) aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve beszámo!ó(5) aláírással teljesítve 2 5 S Er 5 I

164 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma AOK-K311 Pulmonológia előadás 1 AOK-K312 Pulmonológia gyakorlat - AOK-K321 Radiológia 1. előadás 1 AOK-K322 Radiológia I. gyakorlat - AOK-K331 Sebészet 1. előadás 2 AOK-K332 Sebészet I. gyakorlat - AOK-K351 Szülészet-nőgyógyászat I. előadás 3 AOK-K352 Szülészet-nőgyógyászat I. gyakorlat - AOK-K353 Szülőszoba I. gyakorlat - AOK-K38I Klinikai onkológia előadás 2 AOK-K391 Fogászat előadás 1 AOK-K392 Fogászat gyakorlat - kollokvium 2 aláírással teljesítve beszámoló(3) 2 aláírással teljesítve beszámoló(3) 3 aláírással teljesítve kollokvium 4 aláírással teljesítve aláírással teljesítve kollokvium 2 kollokvium 2 aláírással teljesítve Kötelezően választható tantárgyak Szabadon választható tantárgyak

165 II. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-K193 Aneszteziológia és oxyológia II. előadás 2 AOK-K 194 Anészteziológia és oxyológia II. gyakorlat - 1 AOK-K203 Belgyógyászat III. előadás 5 AOK-K204 Belgyógyászat III. gyakorlat - 2 AOK-K233 Farmakológia II. előadás 4 AOK-K234 Farmakológia II. gyakorlat - 2 AOK-K323 Radiológia II. előadás 1 AOK-K324 Radiológia II. gyakorlat - 1 AOK-K333 Sebészet II. előadás 2 AOK-K334 Sebészet II. gyakorlat - 2 AOK-K354 Szülészet-nőgyógyászat II. előadás 3 AOK-K355 Szülészet-nőgyógyászat II. gyakorlat - 2 AOK-K356 Szülőszoba II. gyakorlat - össz. 3 nap kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve szigorlat aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve beszámoló(3) aláírással teljesítve aláírással teljesítve Aneszt. és oxyológia I Belgyógyászat II. Farmakológia I. Radiológia I. Sebészet I. Szülészet-nőgyógyászai I. Kötelezően választható tantárgyak Szabadon választható tantárgyak

166 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g tétele, kritériuma Kritérium tantárgyak az I.- II. félévben: AOK-K701 Sebészet nyári gyakorlat 4x35 aláírással teljesítve AOK-K591 Magatartástudományi vizsga szigorlat AOK-K681 Orvos-beteg kommunikáció I. szeminárium aláírással teljesítve Nyári gyakorlat: 4 hét sebészet gyakorlat (kredit érték nélkül) kritérium tárgy, teljesítése a szigorló évre lörténő beiratkozás feltétele. re 2 1 o so s Co H C o o I. % 2 so 2 8 re re. 2 re 2 re

167 V. évfolyam I. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-K205 Belgyógyászat IV - Infektológia gyakorlat - 2 AOK-K211 Infektológia-fertőző betegségek előadás 2 - AOK-K221** Bőrgyógyászat előadás 3 - AOK-K222** Bőrgyógyászat gyakorlat - 2 AOK-K241* Fül-orr-gégegyógyászat előadás 2 - AOK-K242* Fül-orr-gégegyógyászat gyakorlat - 3 AOK-K251 Gyermekgyógyászat I. előadás 3 - AOK-K252 Gyermekgyógyászat I. gyakorlat - 2 AOK-K261 Igazságügyi orvostan I. előadás 1 - AOK-K262 Igazságügyi orvostan I. gyakorlat - 2 AOK-K271 Népegészségtan I. előadás 2 - AOK-K272 Népegészségtan I. gyakorlat - 2 AOK-K281 Neurológia I. előadás 1 - AOK-K282 Neurológia I. gyakorlat - 2 AOK-K301 Pszichiátria 1. előadás 1 - AOK-K302 Pszichiátria I. gyakorlat - 1 AOK-K335 Sebészet III. előadás 1 - aláírással teljesítve kollokvium kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve beszámoló(3) aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve kollokvium aláírással teljesítve beszámoló(3) aláírással teljesítve beszámotó(3) Sebészet II.

168 Tantárgykód Tantárgy neve AOK-K336 AOK-K341 * AOK-K342* AOK-K371** AOK-K372** Sebészet III. gyakorlat Szemészel előadás Szemészet gyakorlat Urológia előadás Urológia gyakorlat aláírással teljesítve kollokvium 3 aláírással teljesítve kollokvium 2 aláírással teljesítve *Az 1-6 csoportoknak, **a 7-12 csoportoknak. Kötelezően választható tantárgyak *** Szabadon választható tantárgyak*

169 II. félév Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel elöfeltétele, kritériuma Kötelező tantárgyak: AOK-K206 AOK-K207 AOK-K221 ** AOK-K222** AOK-K241 * AOK-K242* AOK-K253 AOK-K254 AOK-K263 AOK-K264 AOK-K273 AOK-K274 AOK-K283 AOK-K284 AOK-K303 AOK-K304 AOK-K341 * Belgyógyászat V. előadás Belgyógyászat V. gyakorlat Bőrgyógyászat előadás Bőrgyógyászat gyakorlat Fül-orr-gégegyógyászat előadás Fül-orr-gégegyógyászat gyakorlat Gyermekgyógyászat II. előadás Gyermekgyógyászat II. gyakorlat Igazságügyi orvostan II. előadás Igazságügyi orvostan II. gyakorlat Népegészségtan II. előadás Népegészségtan II. gyakorlat Neurológia II. előadás Neurológia II. gyakorlat Pszichiátria II. előadás Pszichiátria II. gyakorlat Szemészet előadás össz beszámoló(5) 3 aláírással teljesítve kollokvium 4 aláírással teljesítve kollokvium 4 aláírással teljesítve beszámolő(3) 4 aláírással teljesítve kollokvium 3 aláírással teljesítve kollokvium 3 aláírással teljesítve aláírással teljesítve beszámoló(3) 2 kollokvium 3 aláírással teljesítve kollokvium 3 Gyermekgyógyászat I. Igazságügyi orvostan 1. Népegészségtan I. Neurológia I. Pszichiátria I. AOK-K342* AOK-K361 Szemészet gyakorlat Traumatológia előadás aláírással teljesítve kollokvium 3

170 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g tétele, kritériuma AOK-K362 Traumatológia gyakorlat - 2 AOK-K371'** Urológia előadás 1 AOK-K372** Urológia gyakorlat - 2 aláírással teljesítve kollokvium 2 aláírással teljesítve * A 7-12 csoportnak, ** az 1-6 csoportnak. Kötelezően választható tantárgyak **** Szabadon választható tantárgyak** Kritérium tantárgyak az I-1I. félévben: AOK-K691 Népegészségtan - Igazságügyi orvostan vizsga - szigorlat

171 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelezően választható tantárgyak a klinikai modul I. féléveben (7,9 félév): AOK-K421 Nukleáris medicina előadás 1 AOK-K431 A biostatisztika alkalmazása 2 AOK-K441 Családorvosi ismeretek AOK-K451 Egészségügyi informatika I. 2 AOK-KÍ031 Bevezetés a repülő-és űrorvostanba 2 AOK-KIOöl Farmakológia esetismertetések I. - 2 AOK-K1561 Arc-, állcsontsebészet 1 AOK-K1562 Arc-, állcsontsebészet - 1 AOK-K1491 Orvosi szakmai idegen nyelv I. - 2 AOK-K1531 Betegjogok-orvosjogok, az orvos-beteg kapcsolat szabályozása 1» Kötelezően választható tantárgyak csak a klinikai modul 9. félévében: AOK-K571 Biztosítási orvostan I. előadás 1 AOK-K811 Klinikopathológia 1. előadás 2 AOK-K461 Farmakoterápia 1. előadás 2 beszámolő(5) 1 beszámoló(5) 2 i.. re s O CO beszámoló(5) 2 re -c beszámoló(5) 2 re CO beszámoló(5) 2 5 re beszámoló(5) 2 O ä kollokvium 2 2. aláírással teljesítve 2 beszámoló(3) 2 2 re beszámo!ó(5) 1 beszámoló(3) 1 1 beszámoló(3) 2 2 beszámoló(5) 2 Farmakológia 11. Cu s- re- Co I re

172 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Kötelezően választható tantárgyak a klinikai modul II. félévében (8,10 félév): AOK-K4321 Biostatisztika haladóknak 2 AOK-K442 Családorvosi ismeretek II. 2 AOK-K452 Egészségügyi informatika II. 2 AOK-K471 Gyermek és ijfúságpszichiátria, mentálhygiene 2 AOK-K48I Fertőzéses eredetű kórképek diagnosztikája 2 AOK-K491 Klinikai immunológia 2 AOK-K501 Laboratóriumi diagnosztika a klin.gyak. 2 AOK-K521 Foglalkozás-orvostani ismeretek 2 AOK-K531 Reumatológia 2 AOK-K561 Preventív medicina molekuláris alapjai 2 AOK-K1041 Repülöorvostan klinikai alapja 2 AOK-K98I Szociál-és egészségpolitika 2 AOK-K 1062 Farmakológia esetismertetések II. - 2 AOK-K107I Gyakorlati orvosi alapismeretek előadás I AOK-K 1072 Gyakorlati orvosi alapismeretek gyakorlat - I AOK-KIO8I Haladó orvosi eljárások előadás 1 AOK-K 1082 Haladó orvosi eljárások gyakorlat - 1 AOK-K1301 Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 1 AOK-K 1302 Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás - 1 AOK-K1361 Klinikai farmakológia 2 beszámoló(5) beszámoló(s) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámo!ó(5) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámoló(5) beszámoló(5) aláírással teljesítve beszámolő(5) aláírással teljesítve beszámoló(5) aláírással teljesítve kollokvium A biostatiszt. alkalmazása Családorvosi ismeretek I. Egészségügyi informat.i. Farmakológiai esetism. I. Sebészeti műtéttan Gyak. orvosi alapismeretek Farmakológia I.

173 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g tétele, kritériuma AOK-K1451K1 Mikrosebészet előadás ossz. 8 AOK-K1452K2 Mikrosebészet gyakorlat - össz. 20 AOK-K 1492 Orvosi szakmai idegen nyelv II. - 2 beszámo!ő(5) 2 aláírással teljesítve beszámoló(3) 2 Sebészeti Műtéttan Szakmai idegen nyelv I. ****Kötelezően választható tantárgyak csak a klinikai modul 10. félévében: AOK-K812 Klinikopathológia II. előadás 2 AOK-K401 Idegsebészet előadás 1 AOK-K402 Idegsebészet gyakorlat AOK-K4I1 Klinikai genetika előadás 2 AOK-K462 Farmakoterápia II. előadás 2 AOK-K572 Biztosítási orvostan II. előadás 1 AOK-K1051 Sürgős idegsebészeti beavatkozást igénylő központi idegrendszeri megbet. előadás 1 AOK-K 1052 Sürgős idegsebészeti beavatkozást igénylő központi idegrendszeri megbet. gyakorlat AOK-K1461 A fájdalom multidiszciplinális megközelítése 2 beszámoló(3) beszámoló(5) aláírással teljesítve beszámoló(5) beszámoló(5) kollokvium beszámoló(3) aláírással teljesítve beszámoló(5) Farmakoterápia I. Biztosítási orvostan I.

174 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g tétele, kritériuma Szabadon választható tantárgyak a klinikai modul I. félévében (7,9 félév): AOK-K54I Echocardiographia 2 AOK-K 1131 Új diagnosztikus és therápiás eljárások a haematolőgiában 1 AOK-K1171 Acut szülészeti vérzések modem kezelése globális viszonylatban 1 AOK-K1181 A terhességi - nőgyógyászati immunológia aktuális kérdései 1 AOK-K1I91 A szexuális élet zavarai-nőgyógyászati aspektus 1 AOK-K1201 Nőgyógyászati laparoscopia korszerű kérdései 1 AOK-K 1331 Klinikai toxikológia 2 AOK-K1421 Kutatás-fejlesztés az EU-ban 2 AOK-K1551 Suieidológia és krízisintervenció 1 AOK-K9903KI Állatkísérletek az orvostudományban ossz. 18 AOK-K1441 KI Biotechnológia üzleti szemmel előadás 2 AOK-TDK20I Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás I AOK-TDK2C12 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás beszámo!ó(3) 2 beszámoló(3) 1 beszámolő(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 2 beszámoló(s) 2 beszámoló(3) 1 beszámoló(5) 1 beszámoló(5) 2 beszámoló(3) 2 aláírással teljesítve

175 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám elmélet gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma Szabadon választható tantárgyak csak a klinikai modul 9. féléveben: AOK-KI151 Klinikai táplálás 1 AOK-K1161 Multidiszciplináris intenzív terápia 2 AOK-K1251 Felnőtt és gyermekgyógyászati nefrológia-hypertonia 2 AOK-K1261 Gyermeksebészet 1 AOK-K 1271 Neonatológia 1 beszámolő(3) 1 beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 2 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 1 Szabadon választható tantárgyak a klinikai modul II. félévében (8,10 félév): AOK-K 1141 Arritmológia 1 AOK-K1211 A női és férfi meddőség kivizsgálása, kezelése Az andrológia gyakorlati jelentősége 1 AOK-K1221 Nőgyógyászati endoscopia mindennapi és speciális alkalmazásai 1 AOK-K1231 Nőgyógyászati endocrinologia, infertilitas 1 AOK-K1241 Kommunikációs technikák és szterotipiák az onkológiai betegellátásban 1 AOK-K1411 Projektmenedzsment az EU-ban 2 AOK-K 1431 Fitoterápia 2 AOK-K1418 Andrológia 1 beszámolő(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) 1 beszámolő(5) 2 beszámoló(5) 2 beszámoló(5) 1

176 Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfel- g elmélet gyakorlat tétele, kritériuma AOK-K9903K1 Állatkísérletek az orvostudományban össz. 18 AOK-K1521 Pszicoszomatikus-integratív medicina elmélete és gyakorlata 2 AOK-TDK201 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás I AOK-TDK202 Tudományos diákköri tevékenység, tehetséggondozás - '. beszámoló(5) 1 beszámoló(5) 2 beszámolé(3) 2 aláírással teljesítve **Szabadon választható tantárgyak csak a klinikai modul 10. félévében: AOK-K1091 Kockázatbecslés,-kezelés és kommunikáció 2 AOK-K 1101 A hallás biofizikája. Különböző hallásvizsgálati módszerek 1 AOK-K 1111 Klinikai neurológia: újabb eredmények a diagnosztika és terápia területén 1 AOK-K1I21 Szemészeti műtéttan 1 beszámoló(5) 2 beszámoló(3) 1 beszámoló(3) beszámoló(3) A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a tizedik félév végéig összesen 26 kreditet kell a hallgatónak összegyűjteni (kötelezően választható tantárgyak 18 kredit, a szabadon választható tárgyakból 8 kreditpontot).

177 Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok teljesítése párhuzamosan kötelező. A kurzusoknál a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál minden esetben az ETR -ben a gyakorlati oktatás csoportokra bontva kerül meghirdetésre. A tantárgyelem kódszáma után - következik és l-l 2-ig sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. A szigorló évre történő beiratkozás feltétele: a klinikai modul és a modul kritérium tárgyainak teljesítése.

178 MINTATANTERV Szigorló évi modul ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE a 2008/2009. tanévben 3», t- 2 Szigorló évi modul (11-12 szemeszter): 60 kredit A beiratkozás feltétele: a klinikai modul teljesítése VI. évfolyam Szigorló évi modul tantárgyai: Tantárgykód Tantárgy neve Heti óraszám Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfelgyakorlat tétele, kritériuma AOK-K901 Belgyógyászat 9x35 szigorlat 9 AOK-K902 Belgyógyászat - felnőtt körzet 1 x 35 aláírással teljesítve AOK-K911 Gyermekgyógyászat 7x35 szigorlat 8 AOK-K9I2 Gyermekkörzet 1 x 35 aláírással teljesítve AOK-K921 Neurológia 4x35 szigorlat 5 AOK-K931 Pszichiátria 4x35 szigorlat 5 AOK-K941 Sebészet 7x35 szigorlat 9 AOK-K95I Szülészet-nőgyógyászat 4x35 szigorlat 4 AOK-K971 Szakdolgozat alapvizsga 20 AOK-K972 írásbeli teszt alapvizsga abszolutórium AOK-K973 Betegvizsga szóban alapvizsga abszolutórium AOK-K974 Betegvizsga gyakorlatban alapvizsga abszolutórium g o Sj s Wo c D O s,? 2 S s: rt] c K 2» Pb I

179 A szigorló év gyakorlatai folyamatosan töltendők. A gyakorlati idő megfelel a kórház, klinika orvosainak munkaidejének, velük együtt ügyeleti szolgálatra is beoszthatók. A gyakorlati idő alatt távollét csak dékáni engedéllyel igazolható, pótlandó. A famulálás időtartama alatt a gyakorlati programon túl a hallgatóknak kórlapmintákat is ki kell állítaniuk, amely tartalmazza az adott szakma sajátosságait és dokumentálja a végzett munkát. A szigorlónak hetente legalább egy kórlapot vezetnie kell - a beteg nevének feltüntetése nélkül, kódszámmal ellátva - s azt a szigorlat előtt az osztályvezetővel ellenjegyezve, a vizsgáztatónak kell leadnia, amelyből vizsgakérdést is adhat. A vizsgahéten belül a vizsganapokra történő beosztás jelentkezés alapján történik. Vizsgahalasztás csak alapos indok esetén lehetséges, a pótlásra az következő vizsgaidőszakban kerülhet sor. Sikertelen szigorlat esetén a gyakorlati időszak felét meg kell ismételni, utóvizsgára a hallgató csak ezt követően bocsátható. Következő gyakorlat megkezdése csak a vizsga teljesítését követően engedélyezhető. Egy időszakban csak egy gyakorlat teljesíthető. Azok a hallgatók, akiknek az ismételt javítóvizsgája is sikertelen, kötelesek az adott tantárgyból az előírt gyakorlatokat megismételni. A hallgató a pótgyakorlatot az ÁOK klinikáin köteles letölteni. A hallgató akkor jelentkezhet záróvizsgára, ha az abszolutóriumot teljesítette és a Kar felé nincs kifizetetlen tartozása. A végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerzett hallgató csak akkor tehet záróvizsgát, ha diplomamunkáját sikeresen megvédte. A komplex záróvizsga részei: Szakdolgozat/diplomamunka osztályzata írásbeli teszt-vizsga osztályzata Betegvizsga - Szóbeli vizsga osztályzata Betegvizsga - Gyakorlati vizsga osztályzata

180 A komplex záróvizsga érdemjegye a sikeres rész-vizsgák egyszerű számtani átlaga. -j c A komplex záróvizsga érdemjegye a kiszámított átlagérték szerint 5 fokozatú osztályzattal a következő szerint alakul: 4,51-5,00 jeles 3,51-4,50 jó 2, közepes ,50 elégséges A záróvizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga időpontját az Országos Záróvizsga Bizottság határozza meg. A gyakorlati és szóbeli záróvizsga időpontját a Kar Dékánja határozza meg. A komplex záróvizsga akkor sikeres, ha valamennyi elemének az osztályzata külön-külön legalább elégséges. A részvizsga eredmények nem vonhatók össze. Amennyiben a záróvizsga bármelyik részjegye elégtelen, a komplex záróvizsga folytatható, kivéve a szakdolgozat/diplomamunka, amelynek eredményessége előfeltétele a további részvizsgák letételének. Megismételni csak a sikertelen részvizsgát kell. Javító záróvizsga csak a következő záróvizsga időszakban tehető. Záróvizsgát/részvizsgát a hallgató legfeljebb két alkalommal külön engedély nélkül, vizsgadíj megfizetése mellett ismételhet, további ismétléshez a Dékán engedélye szükséges. AVI. évfolyam július 14-től május 8-ig, valamint szeptember 15-től július 10-ig tart. A diplomamunka beadási határideje: február 6. Diplomamunka védési időpont: legkésőbb április 30. A diplomamunka benyújtási határidő önhibából történő elmulasztása esetén a határidő legfeljebb 15 nappal módosulhat - alapos indokból, dékáni engedéllyel, térítés ellenében. Az engedélyezett határidő elmulasztását követően a soron következő vizsga felfüggesztésre kerül.

181 A.diploma minősítésének kiszámítása: A diploma minősítésének meghatározásában minden egyes előírt szigorlat és a kiemelt kollokviumok, diplomamunka és a záróvizsga minden rész vizsgája egyforma súllyal szerepel. Az oklevél minősítésébe beszámítandó kiemelt kollokvium záruló tárgyak körét az illetékes Kar tanterve határozza meg. A diploma minősítésének kiszámítási módja: v SXn + D + I + Sz + Gy a d. n + 4 ahol XD = a diploma minősítésének alapjául szolgáló szám IXn = az előírt szigorlatok és kiemelt kollokviumok osztályzatainak összege D = a szakdolgozat osztályzata 1 = az írásbeli teszt vizsga osztályzata Sz = a szóbeli vizsga osztályzata Gy = a gyakorlati vizsga osztályzata n = az előírt szigorlatok és kiemelt kollokviumok száma. A diploma minősítése az alábbiak szerint alakul: 4,51-5,00 Summa cum laude 3,51-4,5 Cum laude 2,00-3,50 Rite

182 A diploma megszerzéséhez szükséees szigorlatok: Anatómia, szövet- és fejlődéstan, Biokémia - Orvosi kémia*, Élettan, Kórélettan, Mikrobiológia- és immunitástan, Pathológia, Magatartástudomány, Farmakológia, Népegészségtan - Igazságügyi Orvostan, Belgyógyászat, Sebészet, Neurológia, Pszichiátria, Szülészet-nőgyógyászat, Gyermekgyógyászat. A diploma megszerzéséhez szükséges kiemelt kollokviumok: r- iu. ^ Orvosi fizika és statisztika II., Sejtbiológia és molekuláris genetika II., Radiológia, Pulmonológia, Ortopédia, Bőrgyógyászat, Fül-orr- gégegyógyászat, Szemészet, Fogászat, Urológia, Aneszteziológia és Oxyológia 11., Orvosi kémia II.* * 2006/2007. tanévtől csak Biokémia szigorlat, és az Orvosi kémia 11. kiemelt. j. 3 g 0 5 Sj 2 I' I 1 2

183 183 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N TANTÁRGYAK az Általános Orvostudományi Karon a 2008/2009. tanév I. félévében Alapozó modul I. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak az alapozó modulban: ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I. Elmélet heti 2 óra az Oktatástechnikai Központ tantermében Gyakorlat heti 5 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI FIZIKA ÉS STATISZTIKA I. Elmélet heti 3 óra az Oktatástechnikai Központ tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. RINGLER ANDRÁS tanszékvezető egyetemi docens ORVOSI KÉMIA I. Elmélet heti 3 óra a Oktatástechnikai Központ tantermében Gyakorlat heti 3 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár SEJTBIOLÓGIA ÉS MOLEKULÁRIS GENETIKA I. Elmélet heti 2 óra az Oktatástechnikai Központ tantermében Gyakorlat kéthetente 4 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOLDOGKŐI ZSOLT mb. tanszékvezető egyetemi docens KORSZERŰ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÉS ÚJRAÉLESZTÉS Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. SIMONKA JÁNOS AURÉL tanszékvezető egyetemi tanár

184 174 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N Kötelezően választható tantárgyak az alapozó modulban: BEVEZETÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBA Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Szeminárium heti 1 óra-csoportonkénti beosztásban. Dr habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens A MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA ALAPJAI Elmélet heti 1 óra a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil BOLDOGKŐI ZSOLT mb. tanszékvezető egyetemi docens A MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA HATÁRAI Elmélet heti 2 óra az Oktatási Központ tantermében Dr. habil BOLDOGKŐI ZSOLT mb. tanszékvezető egyetemi docens FEJLŐDÉSGENETIKA I. Elmélet heti 1 óra az Orvosi Biológiai Intézet tantermében Dr. habil. SZABAD JÁNOS egyetemi tanár GENETIKAI ANÁLÍZIS I. Elmélet heti 1 óra a Szemészeti Klinika tantermében Dr. habil SZABAD JÁNOS egyetemi tanár CITOMORFOLÓGIA ÉS MIKROTECHNIKA Elmélet heti 2 óra az Anatómia, szövet- és fejlődéstani, valamint Igazságügyi Orvostani Intézet tantermében Dr. habil. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár KÉMIAI ANALITIKA ALAPJAI Elmélet heti 1 óra a Bőr -II. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár Dr. JANÁKY TAMÁS egyetemi docens

185 175 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N SZÁMÍTÓGÉPES ORVOSI MÉRÉSTECHNIKA Elmélet heti I óra a Szemészeti Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár Kritérium tantárgyak az alapozó modulban: IDEGEN NYELV Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár TESTNEVELÉS Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban SZABÓ JÓZSEF vezető testnevelő tanár Szabadon választható tantárgyak az alapozó modulban: ORVOSI LATIN NYELV I. Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár L.PASTEUR ÉS SZENT GYÖRGYI ALBERT ÉLETE ÉS KORA Heti 2 óra elmélet a Szemészeti Klinika tantermében Dr. habil. PENKE BOTOND egyetemi tanár EGÉSZSÉGÜGYI MATEMATIKA ÉS STATISZTIKAI MODELLEZÉS Heti 1 óra elmélet és 1 óra gyakorlatkésőbb meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár AZ ALZHEIMER-KÓR ÉS SEJTÉLETTANI ALAPJAI Heti 2 óra elmélet a Szemészeti Klinika tantermében Dr. habil. PENKE BOTOND egyetemi tanár

186 176 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N NUKLEINSAVAK SZINTÉZISE ÉS ALKALMAZÁSAI Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. KUPIHÁR ZOLTÁN PhD tanársegéd ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár II. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak az alapozó modulban: ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN III. Elmélet heti 2 óra a Szemészeti Klinika tanterme Gyakorlat heti 5 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár BIOKÉMIA I. Elmélet heti 3 óra az Oktatástechnikai Központ és a Szemészeti Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. DUX LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI ÉLETTAN I. Elmélet heti 6 óra a Szemészeti Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BENEDEK GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár Kötelezően választható tantárgyak az alapozó modulban: ÉLETTAN SZEMINÁRIUMOK I. Heti 4 óra csoportonkénti beosztásban (ebből heti 2 óra összevont szeminárium az Élettani Intézet tantermében) Dr. habil BENEDEK GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár

187 177 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N MOLEKULÁRIS CITOLÓGIA ÉS HISZTOLÓGIA Elmélet heti 2 óra az Anatómiai- és az Igazságügyi Orvost. Intézetek tantermében Dr. habi!. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI SZOCIOLÓGIA Szeminárium heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Elmélet heti 1 óra az Oktatástechnikai Központ tantermében Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens TANATOLÓGIA Elmélet heti 2 óra az Oktatástechnikai Központ tantermében Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztás szerint Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens Kritérium tárgyak az alapozó modulban: IDEGEN NYELV Gyakorlat heti 3 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár TESTNEVELÉS Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban SZABÓ JÓZSEF vezető testnevelő tanár Szabadon választható tantárgyak az alapozó modulban: LATIN NYELV I. Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár

188 178 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N L.PASTEUR ÉS SZENT GYÖRGYI ALBERT ÉLETE ÉS KORA Heti 2 óra elmélet a Szemészeti Klinika tantermében Dr. habil. PENKE BOTOND egyetemi tanár EGÉSZSÉGÜGYI MATEMATIKA ÉS STATISZTIKAI MODELLEZÉS Heti I óra elmélet és I óra gyakorlat később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár AZ ALZHEIMER-KÓR ÉS SEJTÉLETTANI ALAPJAI Heti 2 óra elmélet a Szemészeti Klinika tantermében Dr. habil. PENKE BOTOND egyetemi tanár NUKLEINSAVAK SZINTÉZISE ÉS ALKALMAZÁSAI Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. KUPIHÁR ZOLTÁN PhD tanársegéd ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár Preklinikai modul III. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak a preklinikai modulban: KLINIKAI DIAGNOSZTIKA I. (BELGYÓGYÁSZAT) Elmélet heti 2 óra a TIK Kongresszusi termében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. FORSTER TAMÁS tanszékvezető egyetemi tanár KÓRÉLETTAN I. Elmélet heti 2 óra a a TIK Kongresszusi termében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. SZABÓ GYULA tanszékvezető egyetemi tanár

189 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 179 MIKROBIOLÓGIA ÉS IMMUNITÁSTAN I. Elmélet heti 3 óra a TIK Kongresszusi termében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MÁND1 YVETTE tanszékvezető egyetemi tanár PATHOLÓGIA I. Elmélet heti 3 óra a TIK Kongresszusi termében Gyakorlat heti 3 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MIKÓ TIVADAR tanszékvezető egyetemi tanár Kötelezően választható tantárgyak a preklinikai modulban: SEBÉSZETI MŰTÉTTAN Elmélet heti 1 óra a Sebészeti Klinika tantermében Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár MOLEKULÁRIS MEDICINA Elmélet heti 2 óra a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil. GULYA KÁROLY egyetemi tanár, laborvezető BEVEZETÉS AZ EKG ANALÍZISBE Elmélet heti 2 óra a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil SZABÓ GYULA tanszékvezető egyetemi tanár MIKROSEBÉSZET Elmélet összesen 8 óra később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat összesen 20 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI SZAKMAI IDEGEN NYELV I. Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár

190 180 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N Szabadon választható tantárgyak a preklinikai modulban: A KÁROS SZENVEDÉLYEK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ALAPJAI Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens FEJEZETEK AZ AGY VÉRELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BARI FERENC egyetemi tanár AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A MŰVÉSZET KAPCSOLATA Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. CSEJTEINÉ Dr. JUHÁSZ ANIKÓ egyetemi docens EGÉSZSÉGÜGYI MATEMATIKA ÉS STATISZTIKAI MODELLEZÉS Heti 1 óra elmélet heti 1 éra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár MOLEKULÁRIS NEUROBIOLGÓIA Heti 2 óra elmélet az Oktatástechnikai Központ tantermében Dr. habil. GULYA KÁROLY egyetemi tanár, laborvezető ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár BIOTECHNOLÓGIA ÜZLETI SZEMMEL Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és Időben Ifj. Dr. DUDA ERNŐ vendég előadó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS Elmélet heti 1 óra, gyakorlat heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben TDK koordinátorok

191 181 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N Klinikai modul IV. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak a klinikai modul 7. félévében: ANESZTEZIOLÓGIA ÉS OXYOLÓGIA I. Elmélet heti 2 óra a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében Gyakorlat 1 óra csoportonkénti beosztásban megbeszélés alapján Dr. habil. VIMLÁTI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár BELGYÓGYÁSZAT II. Elmélet heti 4 óra az I. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. WITTMANN TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár FARMAKOLÓGIA I. Elmélet heti 3 óra az Élettani Intézet tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár ORTOPÉDIA Elmélet heti 2 óra az Új Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. TÓTH KÁLMÁN tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Elmélet heti 1 óra az Új Klinika tantermében Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. JANKA ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár PULMONOLÓGIA Elmélet heti 1 óra az Új Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban a Tüdőgyógyászati Tanszéken, Deszk Dr. SOMFAY ATTILA tanszékvezető egyetemi docens

192 182 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N RADIOLÓGIA I. Elmélet heti 1 óra az Új Klinika tantermében Gyakorlat heti I óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. PALKÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár SEBÉSZET I. Elmélet heti 2 óra a Sebészeti Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. LÁZÁR GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT I. Elmélet heti 3 óra a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. PÁL ATTILA tanszékvezető egyetemi tanár SZÜLŐSZOBA I. Gyakorlat összesen 3 nap a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán csoportonkénti beosztásban Dr. habil. PÁL ATTILA tanszékvezető egyetemi tanár KLINIKAI ONKOLÓGIA Heti 2 óra elmélet a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil. THURZÓ LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár FOGÁSZAT Elmélet heti 1 óra az 1. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGY KATALIN tanszékvezető egyetemi tanár Kötelezően választható tantárgyak a klinikai modul 7. félévében: NUKLEÁRIS MEDICINA Elmélet heti 1 óra az 1. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil. PÁV1CS LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár

193 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 183 A BIOSTATISZTIKA ALKALMAZÁSA Elmélet heti 2 óra az Orvosi Informatikai Intézet tantermében Dr. BODA KRISZTINA egyetemi docens CSALÁDORVOSI ISMERETEK I. Elmélet heti 2 óra, a Bőr- és II. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil. HAJNAL FERENC tanszékvezető egyetemi tanár EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA I. Elmélet heti 2 óra az Orvosi Informatikai Intézet tantermében Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár BEVEZETÉS A REPÜLŐ- ÉS ŰRORVOSTANBA Elmélet heti 2 óra az Új Klinika tantermében Dr. habil. GRÓSZ ANDOR tanszékvezető egyetemi docens FARMAKOLÓGIA ESETISMERTETÉSEK I. Heti 2 óra gyakorlat az Élettani Intézet tantermében Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár ARC-, ÁLLCSONTSEBÉSZET Elmélet heti 1 óra, gyakorlat heti 1 óra, II. Kórház B" részleg tantermében Dr. habil. PIFFKÓ JÓZSEF mb. tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI SZAKMAI IDEGEN NYELV I. Heti 2 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár BETEGJOGOK-ORVOSJOGOK, AZ ORVOS-BETEG KAPCSOLAT SZABÁLYOZÁSA Heti 1 óra elmélet az Igazságügyi Orvostani Intézet könyvtárában Dr. KERESZTY ÉVA mb. tanszékvezető egyetemi docens

194 184 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N Szabadon választható tantárgyak a klinikai modul 7. félévében: ECHOCARDIOGRAPH1A Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habll. FORSTER TAMÁS tanszékvezető egyetemi tanár ÚJ DIAGNOSZTIKUS ÉS THERÁPIÁS ELJÁRÁSOK A HAEMATOLÓGIÁBAN Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BORBÉNYI ZITA egyetemi tanár ACUT SZÜLÉSZETI VÉRZÉSEK MODERN KEZELÉSE GLOBÁLIS VISZONYLATBAN Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HERCZEG JÁNOS egyetemi tanár A TERHESSÉGI - NŐGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Ifj. Dr. NÓVÁK ZOLTÁN Ph.D. klinikai orvos A SZEXUÁLIS ÉLET ZAVARAI - NŐGYÓGYÁSZATI ASPEKTUS Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. MÉSZÁROS GYULA klinikai főorvos NŐGYÓGYÁSZATI LAPAROSCOPLA KORSZERŰ KÉRDÉSEI Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. NÉMETH GÁBOR egyetemi docens KLINIKAI TOXIKOLÓGIA Elmélet heti 2 órában később meghatározandó helyen és időben Dr. ZACHER GÁBOR főorvos KUTATÁS-FEJLESZTÉS AZ EU-BAN Elmélet heti 2 órában később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. FARKAS BEÁTA intézetvezető egyetemi docens

195 185 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N SUICIDOLÓGIA ÉS KRÍZISINTERVENCIÓ Heti I óra elmélet, később meghatározandó helyen Dr. TEMESVÁRY BEÁTA Ph.D. szakvezető főorvos ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habit. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár BIOTECHNOLÓGIA ÜZLETI SZEMMEL Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Ifj. Dr. DUDA ERNŐ vendég előadó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS Elmélet heti 1 óra, gyakorlat heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben TDK koordinátorok V. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak a klinikai modul 9. félévében: BELGYÓGYÁSZAT IV. - INFEKTOLÓGIA Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban az I. sz. Belgyógyászati Klinikán Dr. habil. WITTMANN TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár INFEKTOLÓGIA - FERTŐZŐ BETEGSÉGEK Elmélet heti 2 órában az I. sz. Belgyógyászati Klinikán Dr. habil. TAKÁCS TAMÁS egyetemi tanár BŐRGYÓGYÁSZAT Elmélet heti 3 óra a Bőr- és a II. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében a csoportoknak Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. KEMÉNY LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár

196 186 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT Elmélet heti 2 óra az Új Klinika tantermében az I -6. csoportoknak Gyakorlat heti 3 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. JÓRI JÓZSEF tanszékvezető egyetemi tanár GYERMEKGYÓGYÁSZAT I. Elmélet heti 3 óra a Gyermekgyógyászati Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. TÚRI SÁNDOR, tanszékvezető egyetemi tanár IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN I. Elmélet heti 1 óra az Anatómiai- és az Igazságügyi Orvostani Intézetek tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. KERESZTY ÉVA mb. tanszékvezető egyetemi docens NÉPEGÉSZSÉGTAN I. Elmélet heti 2 óra az Élettani Intézet tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár NEUROLÓGIA I. Elmélet heti 1 óra az Új Klinika tantermében Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. VÉCSEI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár PSZICHIÁTRIA I. Elmélet heti 1 óra az Új Klinika tantermében Gyakorlat kéthetente 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. JANKA ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár SEBÉSZET III. Elmélet heti 1 óra a Sebészeti Klinika tantermében Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. LÁZÁR GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár

197 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 187 SZEMÉSZET Elmélet heti 2 óra a Szemészeti Klinika tantermében az I -6 csoportok részére Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. KOLOZSVÁRI LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár UROLÓGIA Elmélet heti 1 óra az Urológiai Tanszéken a 7-12 csoportok részére Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. PAJOR LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár Kötelezően választható tantárgyak a klinikai modul 9. félévéhen: NUKLEÁRIS MEDICINA Elmélet heti 1 óra az I. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil. PÁVICS LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár A BIOSTATISZTIKA ALKALMAZÁSA Elmélet heti 2 óra az Orvosi Informatikai Intézet tantermében Dr. BODA KRISZTINA egyetemi docens CSALÁDORVOSI ISMERETEK I. Elmélet heti 2 óra, a Bőr- és II. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil. HAJNAL FERENC tanszékvezető egyetemi tanár EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA I. Elmélet heti 2 óra az Orvosi Informatikai Intézet tantermében Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár BEVEZETÉS A REPÜLŐ- ÉS ÜRORVOSTANBA Elmélet heti 2 óra az Új Klinika tantermében Dr. habil. GRÓSZ ANDOR tanszékvezető egyetemi docens FARMAKOLÓGIA ESETISMERTETÉSEK I. Heti 2 óra gyakorlat az Élettani Intézet tantermében Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár

198 188 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N ARC-, ÁLLCSONTSEBÉSZET Elmélet heti 1 óra, gyakorlat heti I óra, II. Kórház B" részleg tantermében Dr. habil. PIFFKÓ JÓZSEF mb. tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI SZAKMAI IDEGEN NYELV I. Heti 2 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár BETEGJOGOK-ORVOSJOGOK, AZ ORVOS-BETEG KAPCSOLAT SZABÁLYOZÁSA Heti 1 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. KERESZTY ÉVA mb. tanszékvezető egyetemi docens BIZTOSÍTÁSI ORVOSTAN I. Elmélet heti 1 óra az Anatómiai és az Igazságügyi Orvostani Intézet tantermében Dr. KERESZTY ÉVA mb. tanszékvezető egyetemi docens KLINIKOPATHOLÓGIA I. Elmélet heti 2 óra a Gyermekgyógyászati Klinika tantermében Dr. habil. MIKÓ TIVADAR tanszékvezető egyetemi tanár FARMAKOTERÁPIAI. Elmélet heti 2 óra a Kisoktatási Épület fsz. 16. termében Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár Szabadon választható tantárgyak a klinikai modul 9. félévében: ECHOCARDIOGRAPHIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. FORSTER TAMÁS tanszékvezető egyetemi tanár ÚJ DIAGNOSZTIKUS ÉS THERÁPIÁS ELJÁRÁSOK A HAEMATOLÓGIÁBAN Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BORBÉNYI ZITA egyetemi tanár

199 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 189 ACUT SZÜLÉSZETI VÉRZÉSEK MODERN KEZELÉSE GLOBÁLIS VISZONYLATBAN Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HERCZEG JÁNOS egyetemi tanár A TERHESSÉGI - NŐGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Ifj. Dr. NÓVÁK ZOLTÁN Ph.D. klinikai orvos A SZEXUÁLIS ÉLET ZAVARAI - NŐGYÓGYÁSZATI ASPEKTUS Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. MÉSZÁROS GYULA klinikai főorvos NŐGYÓGYÁSZATI LAPAROSCOPIA KORSZERŰ KÉRDÉSEI Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. NÉMETH GÁBOR egyetemi docens KLINIKAI TOXIKOLÓGIA Elmélet heti 2 órában később meghatározandó helyen és időben Dr. ZACHER GÁBOR főorvos SUICIDOLÓGIA ÉS KRÍZISINTERVENCIÓ Heti 1 óra elmélet, később meghatározandó helyen Dr. TEMESVÁRY BEÁTA Ph.D. szakvezető főorvos KUTATÁS-FEJLESZTÉS AZ EU-BAN Elmélet heti 2 órában később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. FARKAS BEÁTA intézetvezető egyetemi docens ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár

200 190 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N BIOTECHNOLÓGIA ÜZLETI SZEMMEL Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Ifj. Dr. DUDA ERNŐ vendég előadó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS Elmélet heti 1 óra, gyakorlat heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben TDK koordinátorok KLINIKAI TÁPLÁLÁS Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. VIMLÁTI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár MULTIDISZCIPLINÁRIS INTENZÍV TERÁPIA Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. VIMLÁTI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár FELNŐTT ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI NEFROLÓGIA-HYPERTONIA Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. TÚRI SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár GYERMEKSEBÉSZET Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. TÚRI SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár NEONATOLÓGIA Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. TÚRI SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár

201 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 191 TANTÁRGYAK az Általános Orvostudományi Karon a 2008/2009. tanév II. féléveben Alapozá modul I. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak az alapozó modulban: ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 5 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI FIZIKA ÉS STATISZTIKA II Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. RINGLER ANDRÁS tanszékvezető egyetemi docens ORVOSI KÉMIA II. Elmélet heti 3 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 3 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár SEJTBIOLÓGIA ÉS MOLEKULÁRIS GENETIKA II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat kéthetente 4 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOLDOGKŐI ZSOLT mb. tanszékvezető egyetemi docens Kötelezően választható tantárgyak az alapozó modulban: Elmélet heti 2 óra akésőbb meghatározandó helyen és időben PSZICHOLÓGIAI ALAPFOGALMAK - KOMMUNIKÁCIÓ Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓtanszékvezető egyetemi tanár

202 192 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 192 INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár FEJLŐDÉSGENETIKA II. Elméleti heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. SZABAD JÁNOS egyetemi tanár GENETIKAI ANALÍZIS II. Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. SZABAD JÁNOS egyetemi tanár NEUROCITOLÓGIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár MODERN MŰSZEREKÉS ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár Dr. JANÁKY TAMÁS egyetemi docens BIOPOLIMEREK TÉRSZERKEZETI VISZONYAI Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. PENKE BOTOND egyetemi tanár BIOSZERVETLEN KÉMIA Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. PENKE BOTOND egyetemi tanár SZÁMÍTÓGÉPES ORVOSI MÉRÉSTECHNIKA Elmélet heti 2 óra akésőbb meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓtanszékvezető egyetemi tanár

203 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZÁOK-N 193 BEVEZETÉS AZ ORVOSI KÉMIÁBA Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti I óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár A FIZIKA ALAPJAI Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. RINGLER ANDRÁS tanszékvezető egyetemi docens A MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA ALAPJAI Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil BOLDOGKŐI ZSOLT mb. tanszékvezető egyetemi docens A MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA HATÁRAI Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil BOLDOGKŐI ZSOLT mb. tanszékvezető egyetemi docens Kritérium tantárgyak az alapozó modulban: IDEGEN NYELV Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár TESTNEVELÉS Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban SZABÓ JÓZSEF vezető testnevelő tanár Szabadon választható tantárgyak az alapozó modulban: ORVOSI LATIN NYELV II. Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár

204 194 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N BIOPOLIMEREK SZINTÉZISÉNEK LEHETŐSÉGEI Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár BIOMOLEKULÁRIS KÉMIA Heti óraszám 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár Dr. HOLLÓSI MIKLÓS MTA rendes tagja, ELTE professzora II. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak az alapozó modulban: ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN IV. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 5 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MIHÁLY ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár BIOKÉMIA II. Elmélet heti 4 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. DUX LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI ÉLETTAN II. Elmélet heti 4, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BENEDEK GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár

205 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZÁOK-N 195 Kötelezően választható tantárgyak az alapozó modulban: ÉLETTAN SZEMINÁRIUMOK II. Heti 4 óra csoportonkénti beosztásban, később meghatározandó időben és helyen (ebből 2 óra összevont szeminárium az Élettani Intézet tantermében) Dr. habil BENEDEK GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár SZÍVELEKTROFIZIOLÓGIA, MINT A SZÍVMŰKÖDÉS ALAPJA Előadás heti 1 óra, gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztás szerint később meghatározott időben és helyen Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI ANTROPOLÓGIA SZEMINÁRIUM Heti 1 óra csoportonkénti beosztásban, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens MOLEKULÁRIS FEJLŐDÉSBIOLÓGIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil ZÁDOR ERNŐ egyetemi docens VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ÉLETTANBÓL Heti 1 óra gyakorlat, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. BENEDEK GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár PREVENTÍV MEDICINA BIOKÉMIAI ALAPJAI Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. DUX LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár Kritérium tantárgyak az alapozó modulban: IDEGEN NYELV Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA Ph.D vezető nyelvtanár

206 196 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 196 TESTNEVELÉS Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban SZABÓ JÓZSEF vezető testnevelő tanár Szabadon választható tantárgyak az alapozó modulban: ORVOSI LATIN NYELV II. Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár BIOPOLIMEREK SZINTÉZISÉNEK LEHETŐSÉGEI Heti 2 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet a Sebészeti Klinika tantermében Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár BIOMOLEKULÁRIS KÉMIA Heti óraszám 2 óra elmélet később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. TÓTH GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanár Dr. HOLLÓSI MIKLÓS MTA rendes tagja, ELTE professzora Preklinikai modul III. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak a preklinikai modulban: BELGYÓGYÁSZAT I. Elmélet heti 2 óra akésőbb meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár

207 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 197 KLINIKAI DIAGNOSZTIKA II. (SEBÉSZET) Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. LÁZÁR GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár KÓRÉLETTAN II. Elmélet heti 3 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. SZABÓ GYULA tanszékvezető egyetemi tanár MIKROBIOLÓGIA ÉS IMMUNITÁSTAN II. Elmélet heti 3 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MÁNDYI YVETTE tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI PSYCHOLÓGIA I. Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. JANKA ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár PATOLÓGIA II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 4 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MIKÓ TIVADAR tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI ETIKA Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlati heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens Kötelezően választható tantárgyak a preklinikai modulban: GERONTOLÓGIA Heti 1 óra elmélet és 1 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BENKÖ SÁNDOR egyetemi magántanár, főorvos

208 198 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N GYAKORLATI ORVOSI ALAPISMERETEK Heti I óra elmélet és 1 óra gyakorlatkésöbb meghatározandó időben és helyen Dr. habi). BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár MIKROBIOLÓGIAI PROBLÉMÁK AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Heti 1 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. MÁNDI YVETTE tanszékvezető egyetemi tanár LABORATÓRIUMI MEDICINA KÓRÉLETTANI VONATKOZÁSAI Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. SZABÓ GYULA tanszékvezető egyetemi tanár HALADÓ ORVOSI ELJÁRÁSOK Heti 1 óra elmélet és 1 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár MIKROSEBÉSZET Elmélet összesen 8 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat összesen 20 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI SZAKMAI IDEGEN NYELV II. Heti 2 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. DEMETER ÉVA egyetemi docens, vezető nyelvtanár Szabadon választható tantárgyak a preklinikai modulban: MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS MAGATARTÁSTUDOMÁNY Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens FEJEZETEK AZ AGY VÉRELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BARI FERENC egyetemi tanár

209 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 199 AZ IMMUNPATOLÓGIA ALAPJAI Heti 1 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. JÁNOSSY TAMÁS egyetemi docens KOMMUNIKÁCIÓ A HALDOKLÓVAL Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens ORVOS MINT EGÉSZSÉGNEVELŐ Heti 2 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán összesen 18 óra elmélet, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár A PREVENTÍV MEDICINA BIOKÉMIAI ALAPJAI Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó időben és helyen Dr. KERESZTES MARGIT egyetemi adjunktus TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS Heti 1 óra elmélet, 2 óra gyakorlat, később meghatározandó időben és helyen TDK koordinátorok Klinikai modul IV. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak a klinikai modul 8. félévében: ANESZTEZIOLÓGIA ÉS OXYOLÓGIA II. Elmélet heti 2 óra akésőbb meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár

210 200 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZÁOK-N BELGYÓGYÁSZAT III. Elmélet heti 5 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. FORSTER TAMÁS tanszékvezető egyetemi tanár FARMAKOLÓGIA II. Elmélet heti 4 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár RADIOLÓGIA II. Elmélet heti 1 őra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. PALKÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár SEBÉSZET n. Elmélet heti 2 őra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. LÁZÁR GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT II. Elmélet heti 3 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. PÁL ATTILA tanszékvezető egyetemi tanár SZÜLŐSZOBA II. Gyakorlat összesen 3 nap a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán csoportonkénti beosztásban Dr. habil. PÁL ATTILA tanszékvezető egyetemi tanár Kritérium tantárgy a klinikai modul 8. félévében: ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ Gyakorlati heti 2 óra, később meghatározott időben és helyen Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens

211 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK N 201 Kötelezően választható tantárgyak a klinikai modul 8. félévéhen: BIOSTATISZTIKA HALADÓKNAK Elmélet heti 2 óra, később meghatározott időben és helyen Dr. BODA KRISZTINA tudományos főmunkatárs CSALÁDORVOSI ISMERETEK II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározott időben és helyen Dr. habil. HAJNAL FERENC tanszékvezető egyetemi tanár EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA, MENTÁLHÍGIENE Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. VETRÓ ÁGNES osztályvezető egyetemi docens FERTŐZÉSES EREDETŰ KÓRKÉPEK DIAGNOSZTIKÁJA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. NAGY ERZSÉBET tanszékvezető egyetemi tanár KLINIKAI IMMUNOLÓGIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. DR. KEMÉNY LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA A KLINIKAI GYAKORLATBAN Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HORVÁTH ANDREA RITA tanszékvezető egyetemi tanár FOGLALKOZÁS-ORVOSTANI ISMERETEK Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. UNGVÁRY GYÖRGY főorvos, egyetemi tanár

212 202 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N REUMATOLÓGIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. POKORNY GYULA egyetemi tanár PREVENTÍV MEDICINA MOLEKULÁRIS ALAPJAI Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. DUX LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár REPÜLŐORVOSTAN KLINIKAI ALAPJA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. GRÓSZ ANDOR tanszékvezető egyetemi docens SZOCIÁL- ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. NAGYMAJTÉNY1 LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár FARMAKOLÓGIA ESETISMERTETÉSEK II. Gyakorlat heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár GYAKORLATI ORVOSI ALAPISMERETEK Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár HALADÓ ORVOSI ELJÁRÁSOK Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár FIZIKÁLIS MEDICINA ÉS REHABILITÁCIÓS ORVOSLÁS Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MÉSZÁROS TAMÁS egyetemi tanár Dr. habil. BENDER TAMÁS egyetemi tanár

213 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 203 KLINIKAI FARMAKOLÓGIA Heti 2 óra elmélet később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. VAS ÁDÁM egyetemi tanár M1KROSEBÉSZET Elmélet összesen 8 óra később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat összesen 20 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár ORVOSI SZAKMAI IDEGEN NYELV II. Gyakorlat heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. DEMETER ÉVA PhD egyetemi docens, vezető nyelvtanár Szabadon választható tantárgyak a klinikai modul 8. félévében: ARRITMOLÓGIA Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. FORSTER TAMÁS tanszékvezető egyetemi tanár A NŐI ÉS FÉRFI MEDDŐSÉG KIVIZSGÁLÁSA, KEZELÉSE; AZ ANDROLÓGIA GYAKORLATI JELENTŐSÉGE Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. SZÖLLÖS1 JÁNOS egyetemi tanár NŐGYÓGYÁSZATI ENDOSCOPIA MINDENNAPI ÉS SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI Elmélet heti I óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. MOLNÁR G. BÉLA egyetemi docens NŐGYÓGYÁSZATI ENDOCRINOLÓGIA, INFERTILITAS Elméleti heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. DARU JÓZSEF egyetemi docens

214 204 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK ÉS SZTEROTIPIÁK AZ ONKOLÓGIAI BETEGELLÁTÁSBAN Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. UNGÁR LÁSZLÓ kandidátus PROJEKTMENEDZSMENT AZ EU-BAN Heti 2 óra elmélet később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. FARKAS BEÁTA intézetvezető egyetemi docens FITOTERÁPIA Heti 2 óra elmélet később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. FÜLÖP FERENC tanszékvezető egyetemi tanár ANDROLÓGIA Heti 1 óra elmélet később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. PAJOR LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán 18 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár PSZICHOSZOMATIKUS-INTEGRATÍV MEDICINA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens Dr. KERESZTES MARGIT egyetemi adjunktus TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS Heti I óra elmélet, heti 2 óra gyakorlat, később meghatározandó helyen és időben TDK koordinátorok

215 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 205 V. ÉVFOLYAM Kötelező tantárgyak a klinikai modul 10. félévében: BELGYÓGYÁSZAT V. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat a félév folyamán összesen 16 óra az 1., illetve a II. sz. Belgyógyászati Klinika ambulanciáján letöltve Dr. habil. WITTMANN TIBOR tanszékvezető egyetemi tanár BŐRGYÓGYÁSZAT Elmélet heti 3 óra, később meghatározandó helyen és időben tantermében az 1-6. csoportoknak Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. KEMÉNY LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben a 7-12 csoportok részére Gyakorlat heti 3 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. JÓRI JÓZSEF tanszékvezető egyetemi tanár GYERMEKGYÓGYÁSZAT II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. TÚRI SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 őra csoportonkénti beosztásban Dr. KERESZTY ÉVA mb. tanszékvezető egyetemi docens NÉPEGÉSZSÉGTAN II. Elmélet heti 2 óra a később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár

216 206 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZÁOK-N NEUROLÓGIA II. Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben tantermében Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. VÉCSEI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár PSZICHIÁTRIA II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. JANKA ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár SZEMÉSZET Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben a 7-12 csoportok részére Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásba Dr. habil. KOLOZSVÁRI LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár TRAUMATOLÓGIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. SIMONKA JÁNOS AURÉL tanszékvezető egyetemi tanár UROLÓGIA Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó helyen és időben az 1-6 csoportok részére Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. PAJOR LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár Kötelezően választható tantárgyak a klinikai modul 10. félévében: BIOSTATISZTIKA HALADÓKNAK Elmélet heti 2 óra, később meghatározott időben és helyen Dr. BODA KRISZTINA tudományos főmunkatárs CSALÁDORVOSI ISMERETEK II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározott időben és helyen Dr. habil. HAJNAL FERENC tanszékvezető egyetemi tanár

217 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 207 EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA II. Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA, MENTÁLHÍGIENE Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. VETRÓ ÁGNES osztályvezető egyetemi docens FERTŐZÉSES EREDETŰ KÓRKÉPEK DIAGNOSZTIKÁJA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. NAGY ERZSÉBET tanszékvezető egyetemi tanár KLINIKAI IMMUNOLÓGIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. DR. KEMÉNY LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA A KLINIKAI GYAKORLATBAN Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. HORVÁTH ANDREA RITA tanszékvezető egyetemi tanár FOGLALKOZÁS-ORVOSTANI ISMERETEK Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. UNGVÁRY GYÖRGY főorvos, egyetemi tanár REUMATOLÓGIA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. POKORNY GYULA egyetemi tanár PREVENTÍV MEDICINA MOLEKULÁRIS ALAPJAI Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. DUX LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár

218 208 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZÁOK-N REPÜLŐORVOSTAN KLINIKAI ALAPJA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. GRÓSZ ANDOR tanszékvezető egyetemi docens SZOCIÁL- ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKA Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár FARMAKOLÓGIA ESETISMERTETÉSEK II. Gyakorlat heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár GYAKORLATI ORVOSI ALAPISMERETEK Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár HALADÓ ORVOSI ELJÁRÁSOK Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár FIZIKÁLIS MEDICINA ÉS REHABILITÁCIÓS ORVOSLÁS Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. MÉSZÁROS TAMÁS egyetemi tanár Dr. habil. BENDER TAMÁS egyetemi tanár KLINIKAI FARMAKOLÓGIA Heti 2 óra elmélet később meghatározandó időben és helyen Dr. habil. VAS ÁDÁM egyetemi tanár

219 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 209 MIKROSEBÉSZET Elmélet összesen 8 óra később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat összesen 20 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár SZAKMAI IDEGEN NYELV II. Gyakorlat heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. DEMETER ÉVA PhD egyetemi docens, vezető nyelvtanár KLINIKOPATHOLÓGIA II. Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. MIKÓ TIVADAR tanszékvezető egyetemi tanár IDEGSEBÉSZET Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 1 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil. BARZO PÁL tanszékvezető egyetemi tanár KLINIKAI GENETIKA Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. SZABÓ JÁNOS egyetemi tanár FARMAKOTERÁPIA II. Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. VARRÓ ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár BIZTOSÍTÁSI ORVOSTAN II. Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. KERESZTY ÉVA mb. tanszékvezető egyetemi docens SÜRGŐS IDEGSEBÉSZETI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ KÖZPONTI IDEGRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK Elmélet heti 2 óraa később meghatározandó helyen és időben Gyakorlat heti 2 óra csoportonkénti beosztásban Dr. habil.nagymajtényilászló tanszékvezető egyetemi tanár

220 210 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZÁOK-N A FÁJDALOM MULTIDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSE Elmélet heti 2 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. KOPN1CZKY ZSOLT PhD egyetemi adjunktus Szabadon választható tantárgyak a klinikai modul 10. félévéhen: ARRITMOLÓGIA Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. hábil. FORSTER TAMÁS tanszékvezető egyetemi tanár A NŐI ÉS FÉRFI MEDDŐSÉG KIVIZSGÁLÁSA, KEZELÉSE; AZ ANDROLÓGIA GYAKORLATI JELENTŐSÉGE Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. hábil. SZÖLLÖS1 JÁNOS egyetemi tanár NŐGYÓGYÁSZATI ENDOSCOPIA MINDENNAPI ÉS SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. hábil. MOLNÁR G. BÉLA egyetemi docens NŐGYÓGYÁSZATI ENDOCRINOLOGIA, INFERTILITAS Elméleti heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. hábil. DARU JÓZSEF egyetemi docens KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK ÉS SZTEROTIPIÁK AZ ONKOLÓGIAI BETEGELLÁTÁSBAN Elmélet heti 1 óra, később meghatározandó időben és helyen Dr. UNGÁR LÁSZLÓ kandidátus PROJEKTMENEDZSMENT AZ EU-BAN Heti 2 óra elmélet később meghatározandó időben és helyen Dr. hábil. FARKAS BEÁTA intézetvezető egyetemi docens

221 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N 211 FITOTERÁPIA Heti 2 óra elmélet később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. FÜLÖP FERENC tanszékvezető egyetemi tanár ANDROLÓGIA Heti 1 óra elmélet később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. PAJOR LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár ÁLLATKÍSÉRLETEK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN A félév folyamán 18 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. BOROS MIHÁLY tanszékvezető egyetemi tanár PSZICHOSZOMATIKUS-INTEGRATÍV MEDICINA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Heti 2 óra elmélet, később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. BARABÁS KATALIN tanszékvezető egyetemi docens Dr. KERESZTES MARGIT egyetemi adjunktus TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS Heti 1 óra elmélet, heti 2 óra gyakorlat, később meghatározandó helyen és időben TDK koordinátorok KOCKÁZATBECSLÉS, -KEZELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Elmélet heti 2 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár A HALLÁS BIOFIZIKÁJA. KÜLÖNBÖZŐ HALLÁSVIZSGÁLATI MÓDSZEREK Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. KISS JÓZSEF GÉZA tudományos tanácsadó KLINIKAI NEUROLÓGIA: ÚJABB EREDMÉNYEK A DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA TERÜLETÉN Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. VÉCSEI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár

222 212 II. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK AZ ÁOK-N SZEMÉSZETI MŰTÉTTAN Elmélet heti 1 óra később meghatározandó helyen és időben Dr. habil. KOLOZSVÁRI LAJOS tanszékvezető egyetemi tanár

223 II: FOK TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE 213 KARI NAPTAR 2008/2009. TANEVRE I. FÉLÉV Szorgalmi időszak: Vizsgaidőszak: Utóvizsga időszak: szeptember 1-töl december 12-ig december 15-től január 23-ig január 26-tól január 30-ig Rektori oktatási szünet: október 27 - október 31. között Diplomamunka témaválasztási határidő: IV. éves fogorvostan hallgatóknak: november 2. II. FELEV Szorgalmi időszak: Rektori oktatási szünet: február 2-től május 15-ig április között Diplomamunka leadási határidő: V. éves fogorvostan hallgatóknak: március 2. Diplomamunka védési időpontja: V. éves fogorvostan hallgatóknak: április 30. Vizsgaidőszak: V. éves fogorvostan hallgatóknak: Utóvizsga időszak: május 18-tól június 26-ig május 18-tól - június június 29-től július 3-ig Fogorvostan hallgatók ballagása: az utolsó előtti oktatási napon Fogorvosdoktor avató rendkívüli ünnepi Egyetemi Tanácsülés: június 20 vagy 27. (szombat)

224 214 II: FOK TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE 214 KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATOK: I. evet végzett fogorvostan hallgatóknak a nyári szünetben július között 2 hetes ápolástani gyakorlat III» évet végzett fogorvostan hallgatóknak a nyári szünetben július között vagy augusztus között 4 hetes fogsebészet gyakorlat. IV. évet végzett fogorvostan hallgatóknak a nyári szünetben július 6-31 között vagy augusztus között 4 hetes fogászati alapellátás gyakorlat (fogpótlástan, konzerváló fogászat tárgyakból.) ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK: Fogorvostudományi Kar írásbeli záróvizsga, betegvizsga szóban és gyakorlatban: június között az Országos Záróvizsga Bizottság által megjelölt időpontban HALLGATÓKRA VONATKOZÓ FONTOSABB HATÁRIDŐK TDK pályamunkák beadási határideje: május 4. Demonstrátori pályázatok határideje: június 26. Köztársasági ösztöndíjra pályázati határidő: az Egyetemi Tanács által meghatározott időpontig Kiemelt ösztöndíjra pályázati határidő: a félévet követő 1. hét

225 II: FOK TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE 215 KIEMELT RENDEZVÉNYEK A KARON SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS ÜLÉSEI SZENT-GYÖRGYI NAPOK Fogorvos továbbképző tanfolyam (Újklinika) SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS ÜLÉSEI ESZTÉTIKUS MEGOLDÁSOK A FOGÁSZAT KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN (Dóm tér) TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA SZEGED (Dóm tér)

226 MINTATANTERV a 9002K_N képzési programhoz Alapozó modul MINTATANTERV - FOGORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE A 2008/2009. tanévben Tantárgy kódja Tantárgy neve Heti óraszám - elmélet Heti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma: ^ HIlÖW^lfSlÉIZÉSiiT^fól^ ulllllllile^ Alapozó modiil tantárgyai 2008/2009. tanév; 1. évesek, 1. szemeszter; őszi félév Kötelező tantárgyak FOG-KOll Anatómia, szövet- és fejlődéstan I. ea. 2 - Kollokvium 6 - FOG-K012 Anatómia, szövet- és fejlődéstan I. gyak. - 5 Aláírás 0 - FOG-K041 Fogászati eszköztan ea. 1 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K042 Fogászati eszköztan gyak. - 1 Aláírás - - FOG-KOSI Korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés gyak. - 2 Gyak. jegy 1 - FOG-KOöl Orvosi fizika és statisztika I. ea. 3 - Kollokvium 3 - FOG-K062 Orvosi fizika és statisztika I. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K071 Orvosi kémia I. ea. 3 - Kollokvium 4 - FOG-K072 Orvosi kémia I. gyak. - 3 Aláírás 0 - FOG-KO8I Odontológia ea. 2 - Kollokvium 3 - FOG-KQ82 Odontológia gyak. - 1 Aláírás 0 -

227 FOG-K091 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. ea. 2 - Kollokvium 3 - FQG-K092 Sejtbiológia és molekuláris genetika I. gyak. - 2 Aláírás 0 - Kritérium tantárgyak F0G-K151 Orvosi latin nyelv I.* - 2 Aláírás 0 - xroon Testnevelés I.** - 2 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak FOG-KKOl Bevezetés az orvostudományba ea. 1 - Beszámoló (5) 2 - FOG-KK02 Bevezetés az orvostudományba gyak. - 1 Aláírás 0 - F0G-KK31 Számítógépes orvosi méréstechnika ea. 1 - Aláírás 0 - FOG-KK32 Számítógépes orvosi méréstechnika gyak. - 2 Gyak. jegy 3 - Szabadon választható tantárgyak XN0211 Lektorátusi nyelvórák I. - 2 Aláírás 2 - FOG-KSZOl L. Pasteur és Szent-Györgyi Albert élete és kora 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-KSZ02 Az Alzhelmer-kór és sejtélettani alapjai 2 - Beszámoló (5) 2 - F0G-KSZ31 Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 - XA0021 Általánosan művelő tantárgy 2 - Kollokvium 2-0 SS 2 1 fl & I u; I? O 10

228 2008/2009. tanév, 1. évesek, 2. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak FOG-KOI 3 Anatómia, szövet- és fejlődéstan II. ea. 2 - Kollokvium 6 Anatómia, szövet-és fejlődéstan I. FOG-KOM Anatómia, szövet- és fejlődéstan II. gyak. - 5 Aláírás 0 - FOG-K063 Orvosi fizika és statisztika II. ea. 2 - Kollokvium 4 Orv. fiz. és stat. I. FOG-K064 Orvosi fizika és statisztika II. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K073 Orvosi kémia II. ea. 3 - Kollokvium 4 Orvosi kémia I. FOG-K074 Orvosi kémia II. gyak. - 3 Aláírás 0 - FOG-K093 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. ea. 2 - Kollokvium 3 Sejtbiológia és molekuláris gen. I. FOG-KQ94 Sejtbiológia és molekuláris genetika II. gyak. - 2 Aláírás 0 - Kritérium tantárgyak FOG-K152 Orvosi latin nyelv II.* - 2 Aláírás 0 Latin nyelv I. XT0011 Testnevelés II.** - 2 Aláírás 0 - F0G-K141 Ápolástani gyakorlat (Nyári gyakorlat) - Kötelezően választható tantárgyak 2x35 óra Aláírás 0 - F0G-KK11 Fogorvosi kommunikációs ismeretek ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - F0G-KK12 Fogorvosi kommunikációs ismeretek gyak. - 2 Aláírás 0 -

229 FOG-KK31 Számítógépes orvosi méréstechnika ea. 1 - Aláírás 0 - FOG-KK32 Számítógépes orvosi méréstechnika gyak. - 2 Gyak. jegy 3 - FOG-KK41 Informatikai alapismeretek ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - FOG-KK42 Informatikai alapismeretek gyak. - 2 Aláírás 0 - Szabadon választható tantárgyak XN0211 Lektorátusi nyelvórák II. - 2 Aláírás 2 - FOG-KSZ11 Orvos, mint egészségnevelő 2 - Beszámoló (3) 2 FOG-KSZ12 Mentálhigiéné és magatartástudomány 2 - Beszámoló (5) 2 FOG-KSZ21 Egészségpolitika fogorvostan hallgatóknak 2 - Beszámoló (5) 2 FOG-KSZ31 Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 - XA0021 Általánosan művelő tantárgy 2 - Kollokvium 2 - A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a negyedik félév végéig ajánlott 16 kreditet összegyűjteni. Kötelezően választható tantárgyak: 10 kredit, szabadon választható tantárgyak: 6 kredit. Az idegen nyelv szabadon választható tantárgyként ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik nem rendelkeznek középfokú "C" típusú nyelvvizsgával (a diplomakiadás feltétele angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből "C" típusú középfokú nyelvvizsga). *, ** A Latin nyelv I.-II. és a testnevelés (4 szemeszter teljesítése) kritériumtárgyak, azok teljesítéséért kreditpont nem jár. Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok felvétele párhuzamosan kötelező. A két- illetve több féléves kurzusok esetében a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál az ETR-ben a gyakorlati oktatás csoportokban történik. A tantárgyelem kódszáma után következik, sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. o >N l ií I N> sd

230 MINTATANTERV a 9002KR_N képzési programhoz FOGORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE A 2008/2009. tanévben Tantárgy kódja Tantárgy neve Heti óraszám - elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma: SÁSsÜí-, FOGORVOSKÉPZÉS, alapozó modul (1 4Í" szemeszter): 100 kreditl Alapozó modul tantárgyai 2008/2009. tanév, 2. évesek, 3. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak FOG-K015 Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. ea. 2 - Kollokvium 7 FOG-KOI6 Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. gyak. - 5 Aláírás 0 Anatómia, szövet-és fejlődéstan II. Anatómia, szövet-és fejlődéstan II. FOG-K021 Biokémia I. ea. 3 - Kollokvium 5 Orvosi kémia II. FOG-K022 Biokémia I. gyak. - 2 Aláírás 0 Orvosi kémia II. FOG-K031 Orvosi élettan I. ea. 6 - Kollokvium 7 - FOG-KQ32 Orvosi élettan I. gyak. - 2 Aláírás 0 - Kritérium tantárgyak XNOOU Idegen nyelv* - 2 Aláírás 0 - XTOOU Testnevelés** - 2 Aláírás 0 -

231 Kötelezően választható tantárgyak F0G-K151 Fogászati anyagtan és technológia ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - FOG-K152 Fogászati anyagtan és technológia gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K0351-U Élettan szeminárium I. - 4 Beszámoló (5) 4 - FOG-K201 Molekuláris citológia és hisztológla 2 - Beszámoló (3) 2 - F0G-K131 Orvosi szociológia szeminárium 2 - Kollokvium 2 - Szabadon választható tantárgyak XN0131 Latin nyelv I. - 2 Gyak. jegy 2 - FOG-K99021 L. Pasteur és Szent Györgyi Albert élete és kora 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K99011 A káros szenvedélyek magatartástudományi alapjai 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K99051 Egészségügyi matematikai és statisztikai modellezés ea. 1 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K99052 Egészségügyi matematikai és statisztikai - modellezés gyak. 1 Aláírás 0 - FOG-K Az Alzhelmer-kór és sejtélettani alapjai 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K Nukleinsavak szintézise és alkalmazásai 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K99C161 Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 - o J: I c N 2 50 S FO N>

232 2008/2009. tanév, 2. évesek, 4. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak FOG-KOI 7 Anatómia, szövet- és fejlődéstan IV. ea. 2 - Szigorlat 7 Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. F0G-KÜ18 Anatómia, szövet- és fejlődéstan IV. gyak. - 5 Aláírás 0 - FOG-K023 Biokémia II. ea. 4 - Szigorlat 6 Biokémia I. FOG-K024 Biokémia II. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K033 Orvosi élettan II. ea. 4 - Szigorlat 8 Orvosi élettan I. FOG-KQ34 Orvosi élettan II. gyak. - 2 Aláírás 0 - Kritérium tantárgyak XN0011 Idegen nyelv* - 2 Aláírás 0 - XT0011 Testnevelés** - 2 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak FOG-K281 Fogászati antropológia ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - FOG-K282 Fogászati antropológia gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K0352-U Élettan szeminárium II. - 4 Beszámoló (5) 4 Élettan szeminárium I. F0G-K211 Molekuláris fejlődésbiológia ea. 2 - Beszámoló (3) 2 - F0G-K121 Orvosi antropológia szeminárium 1 - Beszámoló (3) 1 -

233 Szabadon választható tantárgyak XN0132 Latin nyelv II. - 2 Gyak. jegy 2 Latin nyelv I. FOG-K99031 Egészségpolitika fogorvostan hallgatóknak 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K99061 Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 - FOG-K Orvos, mint egészség nevelő 2 - Beszámoló (3) 2 - FOG-K Mentálhigiéné és magatartástudomány 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K Kommunikáció a haldoklóval 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K99041 A preventív medicina biokémiai alapjai 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K Blopolimerek szintézisének lehetőségei 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K99061 Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 - A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a negyedik félév végéig minimum 16 kredltet kell összegyűjteni. Kötelezően választható tantárgyak: 10 kredlt, szabadon választható tantárgyak: 6 kredit. *, ** Az idegen nyelv (diplomakiadás feltétele angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből "C" típusú középfokú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél) és a testnevelés (4 szemeszter teljesítése, ajánlottan az alapozó modulban) kritériumtárgyak, azok teljesítéséért kreditpont nem jár. A latin nyelv azok részére kötelező, akik középiskolában legalább 2 féléven keresztül osztályzattal értékelt módon latin nyelvet nem tanultak. Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok felvétele párhuzamosan kötelező. A két- Illetve több féléves kurzusok esetében a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredlt) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál az ETR-ben a gyakorlati oktatás csoportokban történik. A tantárgyelem kódszáma után - " következik, sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel.

234 MINTATANTERV a 9002KR_N képzési programhoz Preklinikai modul FOGORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE A 2008/2009. tanévben Tantárgy kódja Tantárgy neve Heti óraszám - elmélet Heti óraszám - i gyakorlat Vizsgaforma Kredit Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma:. -i Preklinikai modul tantárgyai 2008/2009. tanév, 3. évesek, 5. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak FOG-K631 Farmakológia I. ea. 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K632 Farmakológia I. gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K651 Fogpótlástani propedeutika I. ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - FOG-K652 Fogpótlástani propedeutika I. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K661 Konzerváló fogászati propedeutika I. ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - FOG-K662 Konzerváló fogászati propedeutika I. gyak. - 4 Aláírás 0 -

235 FOG-K671 Kórélettan I. ea. 2 - Kollokvium 3 - FOG-K672 Kórélettan I. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K681 Mikrobiológia és immunitástan ea. 3 - Kollokvium 4 - FOG-K682 Mikrobiológia és immunltástan gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K691 Orális biológia ea. 1 - Kollokvium 3 - FOG-K692 Orális biológia gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K701 Kórbonctan és orális pathológia I. ea. 3 - Kollokvium 4 - FOG-K702 Kórbonctan és orális pathológia I. gyak. - 2 Aláírás 0 - Kritérium tantárgy; FOG-K Fogorvos-beteg kommunikáció ea. ö.: 4 - Aláírás 0 - FOG-K Fogorvos-beteg kommunikáció gyak. - Ö.: 4 Aláírás 0 -

236 Kötelezően választható tantárgyak FOG-K1231 Angol fogorvosi szaknyelv I. - 2 Gyak. jegy 2 FOG-K751 Bio- és alloplasztikai anyagok fogászati alkalmazása 2 - Kollokvium 3 - K> to o XN0081 Szakmai idegen nyelv I. - 2 Aláírás 2 - FOG-K761 Sebészeti műtéttan ea. 1 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K762 Sebészeti műtéttan gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K791 Kardiovaszkuláris rendszer kórélettana ea. 2 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K8OI Bevezetés az EKG analízisbe 2 - Beszámoló (5) 1 - F0G-K1121 Mikrosebészet ea. ö.: 8 - Beszámoló (5) 2 Seb. műtéttannal párhuzamosan FOG-KU22 Mikrosebészet gyak. - ö.: 20 Aláírás 0 - Szabadon választható tantárgy XN0081 Szakmai idegen nyelv - 2 Beszámoló (3) 2 FOG-K99Q61P Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1-3 cn aj rn < Cl a- as 3 a

237 2008/2009. tanév, 3. évesek, 6. szemeszter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak FOG-K621 Általános és fogászati radiológia ea. 2 - Kollokvium 4 - FOG-K622 Általános és fogászati radiológia gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K633 Farmakológia II. ea. 2 - Kollokvium 2 Farmakológia I. FOG-K634 Farmakológia II. gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K641 Fogászati prevenció ea. 1 - Kollokvium 2 - FOG-K642 Fogászati prevenció gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K653 Fogpótlástani propedeutika II. ea. 1 Beszámoló (5) 3 Fogp. prop. I. FOG-K654 Fogpótlástani propedeutika II. gyak. - 4 Aláírás 0 - FOG-K663 Konzerváló fogászati propedeutika II. ea. 1 - Beszámoló (5) 3 FOG-K664 Konzerváló fogászati propedeutika II. gyak. - 4 Aláírás 0 - Konzerváló fog. prop. I. FOG-K673 Kórélettan II. ea. 3 - Kollokvium 3 Kórélettan I. FOG-K674 Kórélettan II. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K703 Kórbonctan és orális pathológla II. ea. 2 - Kollokvium 3 Kórbonctan és o. p. I. FOG-K7Ü4 Kórbonctan és orális pathológia II. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K711 Szájsebészeti propedeutika ea. 2 - Kollokvium 5 - FOG-K712 Szájsebészeti propedeutika gyak. - 3 Aláírás 0 -

238 Kritérium tantárgyak FOG-K721 Szájsebészet nyári gyakorlat - 4x35 Aláírás 0 - FOG-KHMl Konzerváló fogászati és fogpótlástani propedeutlka vizsga - - Szigorlat 0 - FOG-K Fogorvos-beteg kommunikáció ea. ö.: 4 - Aláírás 0 - FOG-KI Fogorvos-beteg kommunikáció gyak. - ö.: 4 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak FOG-K1232 Angol fogorvosi szaknyelv II. - 2 Gyak. jegy 2 Angol fogorv. szakny. I. FOG-K741 Fogászati paleopatológia ea. 2 - Kollokvium 3 - XN0081 Szakmai Idegen nyelv II. - 2 Aláírás 2 - FOG-K781 Antlmikrobiális kemoterápia ea. 1 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K1121 Mlkrosebészet ea. ö.: 8 - Beszámoló (5) 2 Sebészeti műtéttan FOG-K1122 Mlkrosebészet gyak. - ö.: 20 Aláírás 0 -

239 Szabadon választható tantárgyak FOG-KH3231 Haladó orvosi eljárások ea. 1 - Beszámoló (5) 2 Párhuzamosan a Gyakorlati orvosi alapismeretekkel FOG-K1Ü232 Haladó orvosi eljárások gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K10241 Gyakorlati orvosi alapismeretek ea. 1 - Beszámoló (5) 2 Sebészeti műtéttan FOG-K10242 Gyakorlati orvosi alapismeretek gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K99Q61P Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 - A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a hatodik félév végéig 8 kreditet kell összegyűjteni. Kötelezően választható tantárgyak: 5 kredit, szabadon választható tantárgyak: 3 kredit. Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok felvétele párhuzamosan kötelező. A két- illetve több féléves kurzusok esetében a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál az ETR-ben a gyakorlati oktatás csoportokban történik. A tantárgyelem kódszáma után - " következik, sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel.

240 MINTATANTERV a 9002KR_N képzési programhoz Klinikai modul FOGORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE A 2008/2009. tanévben Tantárgy kódja Tantárgy neve Het E <u -ra N -<1J V) E ra "5 -o w X E ra -ra N 0 V) ra > 2 «0 ai ra re o> E ui c o > Tantárgyfelvétel előfeltétele, kritériuma: Klinikai modul tantárgyai 2008/2009. tanév, 4. évesek, 7. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak az általános klinikai modulban FOG-K291 Belgyógyászat I. ea. Kollokvium FOG-K292 Belgyógyászat I. gyak. Aláírás

241 Kötelező tantárgyak a fogászati klinikai modulbán FOG-K461 Fogpótlástan I. ea. 1 - Beszámoló (5) 4 - FOG-K462 Fogpótlástan I. gyak. - 7 Aláírás 0 - FOG-K491 Konzerváló fogászat I. ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - FOG-K492 Konzerváló fogászat I. gyak. - 6 Aláírás 0 - FCIG-K501 Orális medicina I. ea. 2 - Kollokvium 4 - FOG-K502 Orális medicina I. gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K511 Infekció kontroll a fogászatban ea. 1 - Kollokvium 3 - FOG-K512 Infekció kontroll a fogászatban gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K541 Szájsebészet I. gyak. - 3 Gyak. jegy 2 - FOG-K561 Endodoncia ea. 1 - Kollokvium 1 - Kötelezően választható tantárgyak á fogászati klinikai modulban FOG-K6OI Modern képalkotó eljárás a fogászatban ea. 1 - Beszámoló (5) 3 - FOG-K602 Modern képalkotó eljárás a fogászatban gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K881 Esztétikai fogászat I. ea. 1 - Kollokvium 1 - Kötelezően választható tantárgyak az általános klinikai modulban FOG-K1241 Sebészeti aspektusok a fogászatban gyak. - 2 Gyak. jegy 2 FOG-K841 Aneszteziológia és sürgősségi ellátás a fogászatban 1 - Kollokvium 1 -

242 FOG-K361 Bőrgyógyászat ea. 1 - Kollokvium 2 - FOG-K362 Bőrgyógyászat gyak. - ö.: 3 Aláírás 0 - FOG-K381 Neurológia ea. 1 - Kollokvium 2 - FOG-K382 Neurológia gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K431 Nukleáris medicina ea. 1 - Kollokvium 1 - XN0211 Szakmai Idegen nyelv III. - 2 Aláírás 2 - Szabadon választható tantárgyak FOG-K911 Echocardlographia 2 - Beszámoló (3) 2 - FOG-K921 FOG-K931 FOG-K941 Üj diagnosztikus és terápiás eljárások a haematológiában Acut szülészeti vérzések modern kezelése globális viszonylatban A terhességi - nőgyógyászati immunológia aktuális kérdései 1 - Beszámoló (3) Beszámoló (3) Beszámoló (3) 1 - FOG-K951 A szexuális élet zavarai - nőgyógyászati aspektus 1 - Beszámoló (3) 1 - FOG-K961 Nőgyógyászati laparoscopia korszerű kérdései 1 - Beszámoló (3) 1 - FOG- K99061K Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 -

243 2008/2009. tanév, 4. évesek, 8. szemészter, tavaszi félév Kötelező tantárgyak az általános klinikai módúiban FOG-K293 Belgyógyászat II. ea. 2 - Kollokvium 3 Belgyógyászat I. FOG-K294 Belgyógyászat II. gyak. - 1 Aláírás 0 - Kötelező tantárgyak a fogászati klinikai modulban FOG-K451 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés ea. 1 - Beszámoló (5) 2 - FOG-K452 Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K463 Fogpótlástan II. ea. 1 - Kollokvium 5 Fogpótlástan I. FOG-K464 Fogpótlástan II. gyak. - 7 Aláírás 0 - FOG-K481 Gyermekfogászat I. ea. 1 - Kollokvium 3 Konzerváló fogászat I. FOG-K482 Gyermekfogászat I. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K493 Konzerváló fogászat II. ea. 1 - Kollokvium 4 Konz. f. I., Endodoncia FOG-K494 Konzerváló fogászat II. gyak. - 5 Aláírás 0 - FOG-K5Ü3 Orális medicina II. ea. 1 - Beszámoló (5) 3 Orális medicina I. FOG-K504 Orális medicina II. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K521 Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése ea. 1 - Kollokvium 2 Konzerváló fogászat I., Fogpótlástan I. FOG-K522 Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése gyak. - 1 Aláírás 0 -

244 FOG-K531 Parodoritológia I. ea. 1 - Kollokvium 4 Or. med. I., Endod. FOG-K532 Parodontológia I. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K542 Szájsebészet II. gyak. - 3 Kollokvium 2 Szájs. I., Or. med. I. F0G-K9C11 Kritérium tantárgyak Szájsebészeti propedeutika és orális medicina vizsga - - Szigorlat 0 - FOG-K891 Nyári szakmai gyakorlat (Fogászati alapellátás) - 4x35 Aláírás 0 - Kötelezően választható tantárgyak a fogászati klinikai modulban FOG-KIOSI Időskorú és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása ea. 2 - Kollokvium 3 - FOG-K882 Esztétikai fogászat II. gyak. - 1 Gyak. jegy 1 Esztétikai fogászat I. Kötelezően választható tantárgyak az általános klinikai modulban F0G-K1121K Mikrosebészet ea. ö.: 8 - Beszámoló (5) 2 Sebészeti műtéttan FOG-K1122K Mikrosebészet gyak. - ö.: 20 Aláírás 0 - FOG-K401 Sebészet ea. 2 - Kollokvium 3 - FOG-K402 Sebészet gyak. - 1 Aláírás 0 - FOG-K421 Szülészet-nőgyógyászat ea. 1 - Beszámoló (5) 1 - XN0211 Szakmai idegen nyelv IV. - 2 Aláírás 2 -

245 Szabadon választható tantárgyak FOG-K971 Aritmológia 1 - Beszámoló (3) 1 - FOG-K981 A női és férfi meddőség kivizsgálása, kezelése. Az andrológia gyakorlati jelentősége. 1 - Beszámoló (3) 1 -! FOG-KlOOl Nőgyógyászati endoscopia mindennapi és speciális alkalmazásai 1 - Beszámoló (3) 1 - FOG-KlOll Nőgyógyászati endokrinológia, infertilitás 1 - Beszámoló (3) 1 - FOG-K1031 Kommunikációs technikák és sztereotípiák az onkológiai betegellátásban 1 - Beszámoló (3) 1 - FOG-K99Q61K Állatkísérletek az orvostudományban ö.: 18 - Beszámoló (5) 1 - Nyári gyakorlat: 4 hét fogászati alapellátás gyakorlat (kredit érték nélkül) kritérium tárgy, teljesítése az V. évre történő beiratkozás feltétele. A kötelezően- és a szabadon választható tantárgyakból a tizedik félév végéig 16 kredltet kell összegyűjteni. Kötelezően választható tantárgyak: 10 kredit, szabadon választható tantárgyak: 6 kredit. Azonos tárgyból az elméleti és gyakorlati kurzusok felvétele párhuzamosan kötelező. A két- Illetve több féléves kurzusok esetében a rendszer (ETR) ellenőrzi az előfeltétel (előző félévi vizsga és megszerzett kredit) teljesítését. A kötelező tantárgyaknál az ETR-ben a gyakorlati oktatás csoportokban történik. A tantárgyelem kódszáma után - " következik, 1-4, Illetve sorszámmal jelölve a csoport részére meghirdetésre kerülő gyakorlatot. Mindenki csak a saját csoportjához tartozó tantárgyelemet veheti fel. I Cl 1?!

246 2008/2009. tanév, 5. évesek, 9. szemeszter, őszi félév Kötelező tantárgyak az általános klinikai modulban FOG-K371 Gyermekgyógyászat ea. 2 - Kollokvium 2 - FOG-K372 Gyermekgyógyászat gyak. ö.: 7 Aláírás 0 - FOG-K411 Szemészet ea. 1 - Kollokvium 1 - FOG-K412 Szemészet gyak. ö.: 3 Aláírás 0 - FOG-K321 Igazságügyi orvostan ea. 1 - Kollokvium 2 - FOG-K351 Orvosi pszichológia ea. 1 - Kollokvium 1 - FOG-K352 Orvosi pszichológia gyak. 1 Aláírás 0 - FOG-K341 Orvosi etika ea. 1 - Kollokvium 2 - FOG-K342 Orvosi etika gyak. 1 Aláírás 0 - FOG-K331 Népegészségtan I. ea. 1 - Beszámoló (5) 1 - FOG-K311 Fül-orr-gégészet ea. 2 - Kollokvium 3 - FOG-K312 Fül-orr-gégészet gyak. - 1 Aláírás 0 - Kötelező tantárgyak a fogászati klinikai modulban FOG-K465 Fogpótlástan III. gyak. - 6 Gyak. jegy 2 Fogpótlástan II. FOG-K495 Konzerváló fogászat III. gyak. - 4 Gyak. jegy 2 Konzerváló fogászat II. FOG-K543 Szájsebészet III. ea. 2 - Beszámoló (5) 6 Szájsebészet II.

247 FOG-K544 Szájsebészet III. gyak. - 4 Aláírás 0 - FOG-K483 Gyermekfogászat II. ea. 1 - Beszámoló (5) 3 Gyermekfogászat I. FOG-K484 Gyermekfogászat II. gyak. - 4 Aláírás 0 - FOG-K471 Fogszabályozás I. ea. 1 - Kollokvium 3 Gyermekfogászat I. FOG-K472 Fogszabályozás I. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K533 Parodontológia II. ea. 1 - Beszámoló (5) 3 Parodontológia I. FOG-K534 Parodontológia II. gyak. - 2 Aláírás 0 - FOG-K551 Fogorvosi praxisvezetés ea. 2 - Kollokvium 3 - FOG-K1221 Dentális implantológia I. ea. 2 - Beszámoló (5) 2 - Kötelezően választható tantárgyak a fogászati klinikai modulban FOG-K591 Klinikai referáló I. ea. 2 - Beszámoló (3) 2 - FOG-K881 Esztétikai fogászat I. ea. 1 - Kollokvium 1 - Kötelezően választható tantárgyak az általános klinikai modulban FOG-K301 Egészségügyi informatika I. ea. 1 - Aláírás 0 - FOG-K302 Egészségügyi informatika I. gyak. - 1 Gyak. jegy 2 - FOG-K391 Pszichiátria ea. 1 - Beszámoló (5) 1 - FOG-K392 Pszichiátria gyak. - 1 Aláírás 0 - XN0211 Szakmai idegen nyelv V. - 2 Aláírás 2 -

A PTE ÁOK ÉS GYTK DÍJAZOTT TDK ELŐADÁSAI XXXIV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECEN ÁPRILIS

A PTE ÁOK ÉS GYTK DÍJAZOTT TDK ELŐADÁSAI XXXIV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECEN ÁPRILIS A PTE ÁOK ÉS GYTK DÍJAZOTT TDK ELŐADÁSAI XXXIV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECEN 2019. ÁPRILIS 23-26. I. DÍJ Debreceni Dorottya Pécsi Tudományegyetem, Szívgyógyászati Klinika Témavezetők:

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék DÉLELŐTT (07:30-13:30) Dr. Szilasi Zsuzsanna o. szds. adjunktus

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Szilasi Zsuzsanna o. szds. adjunktus Dr. Molnár Dávid

Részletesebben

1. sz. melléklet. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkaszervezete

1. sz. melléklet. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkaszervezete 1. sz. melléklet. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkaszervezete Kórházi Felügyelő Tanács Szakmai Vezetőtestület Vezetői értekezlet Etikai Bizottság Közbeszerzési Bíráló Bizottság Szerkesztőbizottság

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

SZAKORVOSI JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RENDELÉSI IDEJE: I. BELGYÓGYÁSZATI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS. - háziorvosi beutaló szükséges! -

SZAKORVOSI JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RENDELÉSI IDEJE: I. BELGYÓGYÁSZATI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS. - háziorvosi beutaló szükséges! - SZAKORVOSI JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RENDELÉSI IDEJE: I. BELGYÓGYÁSZATI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS - háziorvosi beutaló szükséges! - - 1) ÁLTALÁNOS BELGYÓGYÁSZAT - 147-es sz. rendelő- Szakorvosok: Dr. Száldobágyi Enikő

Részletesebben

Szervezeti egységek vezetői

Szervezeti egységek vezetői Szervezeti egységek vezetői Az orvosigazgató irányítása alá tartozó osztályok, egységek I. Fekvőbeteg osztályok Ápolási osztály Vezető ápoló: Kovácsné Szabó Ibolya Telefon: +36/53/310-011/167 Elektronikus

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Szilasi Zsuzsanna o. szds. adjunktus Dr. Mező Marléne

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db.

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db. SEMMELWEIS EGYETEM Választási Bizottság Elnök professor emeritus Dr. Sótonyi Péter JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: SE) Választott Munkavédelmi Képviselő (továbbiakban VMK)

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ II. TELEPHELY C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Balla Gergely szakorvos Dr. Molnár Dávid szakorvos Dr. Szilágyi Kamilla szakorvos Dr.

Részletesebben

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS )

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS ) 1. Kari Felvételi Bizottság ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS 2018.09.26.) szavazati joggal rendelkező tanácskozási jogú tag kari HÖK Kántor Kinga kari HÖK képviselő Prof. Dr. Sáry

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Alapítói jogok gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma Középirányító szerv: GYEMSZI.

Alapítói jogok gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma Középirányító szerv: GYEMSZI. 1. sz. melléklet. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkaszervezete 1.1. számú melléklet (1. sz. organogram) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház szervezeti felépítése Kórházi Felügyelő Tanács Szakmai Vezetőtestület

Részletesebben

KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK

KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakfelelıs szakmai vezetı PROF. DR. MED. PALKÓ ANDRÁS tanszékvezetı egyetemi tanár Szakfelelıs képzési vezetı DR. JUR. POGÁNY

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30)

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30) MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Szilasi Zsuzsanna adjunktus Dr. Szilágyi Kamilla rezidens Dr. Lénárda

Részletesebben

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-BI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai nincs 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-OC1

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2016. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 85 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

A TIOP /2F/ Infrastruktúrafejlesztés a szegedi. egészségpólusban c. pályázat bemutatása január 14.

A TIOP /2F/ Infrastruktúrafejlesztés a szegedi. egészségpólusban c. pályázat bemutatása január 14. A TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban c. pályázat bemutatása 2010. január 14. Prof. Dr. Pál Attila elnök Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése dátuma: 2015.03.31. 1 NYZCS/14/12289497 SIMON GYULA 4 357,00 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12290655 CZUBOR SÁNDORNÉ 3 101,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12289468 KINCSES GÁBOR FERENC 2 520,00 520 000 520 000

Részletesebben

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Orvosi Karának tanszékvezetői

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Orvosi Karának tanszékvezetői A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 92. Gazda István A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Orvosi Karának tanszékvezetői 1872 1919, 1940 1944 Könyvfejezet Százhuszonöt éve nyílt

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017.

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. Tanulmányi Bizottság szavazati rendelkező joggal oktató szavazati joggal rendelkező hallgató Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens, általános és tanulmányi

Részletesebben

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Magyar Ápolók Napja 2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Jósa András Oktatókórház Kitüntetett neve Munkaköre Deákné Hajnal Márta Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Fekete Zoltán ügyvezető igazgató Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 n.n. titkárságvezető Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 Nagy Attila IIR vezető,

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám - elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei:

SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2009. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, minősítési

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

egyeztetés a titkárságon: Zách Beáta

egyeztetés a titkárságon: Zách Beáta Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor szabog@mk.u-szeged.hu csütörtök: 14 00-16 00 Moszkvai krt. 9. 17. sz. egyeztetés a titkárságon: 06-62-546-549 Zách Beáta Prof. Dr. Hodúr Cecilia hétfő: 08 00-10 00 hodur@mk.u-szeged.hu

Részletesebben

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév Közgazdaság képzési ág 1 Ambrus K. Norbert A A1 2 Antal V. Tamás A A1 3 Babota G. Zoltán A A1 4 Baczoni G. Gyopárka A A1 5 Baló Cs. Zsolt A A1 6 Baricz C. Anita A A1 7 Bartha L.-J. Boglarka A A1 8 Bartók

Részletesebben

Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor Moszkvai krt sz. előzetes egyeztetés a

Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor Moszkvai krt sz. előzetes egyeztetés a Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor Moszkvai krt. 9. 1.7. sz. előzetes egyeztetés a szabog@mk.u-szeged.hu titkárságon: 06-62-546-549 Zách Beáta Prof. Dr. Hodúr Cecilia hodur@mk.u-szeged.hu hétfő: 10 00-12

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA A bizottságok összetételét elfogadta a TTK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A V Á L A S Z T Á S S Z A V A Z A T S Z Á M L Á L Ó B I Z O T T S Á G

B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A V Á L A S Z T Á S S Z A V A Z A T S Z Á M L Á L Ó B I Z O T T S Á G A megválasztott személyek neve és annak a tisztségnek, illetve testületnek a neve, amelyre, illetve amelybe a jelöltet megválasztották: Elnök DR. TÓTH M. GÁBOR Főtitkár DR. GYALOG BALÁZS Elnökhelyettes

Részletesebben

Április 6. csütörtök, 10:00 12:30

Április 6. csütörtök, 10:00 12:30 Április 6. csütörtök, 10:00 12:30 KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNY NŐGYÓGYÁSZAT, UROLÓGIA, FÜL-ORR-GÉGÉSZET SÁRAI-SZABÓ BOGLÁRKA PENYIGE ÁRON SZIVA RÉKA ESZTER SEMMELWEIS EGYETEM II.SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt a professzor felesége vette át.

post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt a professzor felesége vette át. 2010. szeptember 10. ELTE Ünnepi Szenátusi Ülés kitüntetések Az Egyetem Szenátusa Eötvös-gyűrűt adományozott: post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Profi 1 2098 SZABÓ Pál 1972 01:46:01 1 1 8:49 min/km +00:00:00 1 2045 KOVÁTS György 1978 01:51:49 2 2 9:18 min/km +00:05:47 1 2076 SZABÓ Benjamin 1998 01:54:27 3 3 9:32 min/km +00:08:27 4 2097 BALOGH Zsolt

Részletesebben

2. oldal Farkas Ferenc kormánytisztviselőnek; közös megegyezéssel Feke Anikó kormánytisztviselőnek, Grézál Ádám kormánytisztviselőnek, dr. Klemencsics

2. oldal Farkas Ferenc kormánytisztviselőnek; közös megegyezéssel Feke Anikó kormánytisztviselőnek, Grézál Ádám kormánytisztviselőnek, dr. Klemencsics 1. oldal Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2017/36. számában A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2017. június hónapban A közigazgatási államtitkár Kinevezés Bereczki Ferencet a Belügyminisztériumban,

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám - elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

A PTE ETK oktatóinak fogadóórája

A PTE ETK oktatóinak fogadóórája A PTE ETK oktatóinak fogadóórája Ápolástudományi Tanszék (Pécs) tanársegéd, 9:00-10:00 Pécs, Vörösmarty u. 4. Fullér Noémi -helyettes, tanszéki Hétfő, kedd, csütörtök: Zalaegerszeg, 9:00-11:00 Karamánné

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZERVEZETI EGYSÉGVEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI. Egység Név Beosztás Iroda Telefon

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZERVEZETI EGYSÉGVEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI. Egység Név Beosztás Iroda Telefon Egység Név Beosztás Iroda Telefon E-mail Dr. habil András István Rektor F-109 (25) 551-215 rektor@uniduna.hu Kancellária Kabinet Kancellár F-420 (25) 551-174 kancellaria@uniduna.hu Dr. Rajcsányi-Molnár

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 20 év alatt 1 2076 SZABÓ Benjamin 1998 01:54:27 3 3 9:32 min/km +00:00:00 2 2039 KISS Norbert 2000 02:02:55 7 7 10:14 min/km +00:08:24 3 2090 TÓTH Milán 1998 02:11:11 13 13 10:55 min/km +00:16:42

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Megye: Maros. Körzet: Marosvásárhely és környéke. Osztály: V.

EREDMÉNYLISTA. Megye: Maros. Körzet: Marosvásárhely és környéke. Osztály: V. EREDMÉNYLISTA Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely és környéke Osztály: V. 1. Kotirlán Ágnes Barabás Anna Liviu Rebreanu Általános Iskola Marosvásárhely 140,5 2. Szekeres Kinga Kádár Andrea Dr.Bernády György

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK

HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK 1989 2017 2017 Lovász László elnök Csépe Valéria kutatóprofesszor MTA Természettudományi Kutatóközpont Cziráki Szabina titkár Országos Tudományos Diákköri Tanács

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Eredménylista Erdővidék

Eredménylista Erdővidék Osztály: I. 1. Baló Ágnes Baló Judit Benedek Elek Gimnázium Nagybacon 148 2. Veres Zsombor Baló Judit Benedek Elek Gimnázium Nagybacon 133 3. Árpa Csilla-Izabella Benkő Tímea-Emília Kriza János Gimnázium

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA A bizottságok összetételét elfogadta a TTK

Részletesebben

Biharkeresztes választási eredményei október 13.

Biharkeresztes választási eredményei október 13. Biharkeresztes választási eredményei DANI BÉLA PÉTER Független jelölt 998 57,22% SEMLYÉNYINÉ MIZÁK ÁGOTA NÉPPÁRT 499 28,61% HARSÁNYI CSABA Független jelölt 223 12,79% MAGYARI CSABA Független jelölt 24

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

Herczegné Német Mária hivatalvezető ÁJTK Raffai Aletta hallgató ÁOK Leprán István oktató ÁJTK

Herczegné Német Mária hivatalvezető ÁJTK Raffai Aletta hallgató ÁOK Leprán István oktató ÁJTK SZTE Egyetemi KÖD Bizottság 2011.07.14 OKTRH Homoki-Nagy rektorhelyettes, elnök BTK Szász Géza oktató Lakatos Andrea oktató GTK Deák István oktató JGYPK Tóth Szergej oktató MGK Monostori oktató TTIK Mucsi

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése 1 NYZCS/14/12291107 CSONTOS GABRIELLA 4 845,54 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12291207 GÁLOS GÉZA 4 040,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12290028 MATEJKA CSABÁNÉ 2 800,00 520 000 520 000 4 NYZCS/14/12291175 MÓZES

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamon dás

Jelentkezési űrlap. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamon dás Jelentkezési űrlap Megye: Kolozs Körzet: Osztály: 2. osztály 1. RUFF BRIGITTA SĂLĂJAN MÁRIA Báthory István Elméleti Kolozsvár 29 65 94 2. BIRÓ ANDOR SĂLĂJAN MÁRIA Báthory István Elméleti Kolozsvár 29 64

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA A bizottságok összetételét elfogadta a TTK

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Profi 1 1087 VARGA Zoltán Csaba 1972 00:55:25 1 1 9:14 min/km +00:00:00 1 1009 BITA Árpád 1985 00:56:34 2 2 9:25 min/km +00:01:08 1 1063 PICHLER Tamás 1988 01:05:55 3 3 10:58 min/km +00:10:27 3 352 SZABÓ

Részletesebben

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai elnökének és közalkalmazott tagjainak megbízása visszavonásig, de legkésőbb 2015. szeptember

Részletesebben

2. oldal Dolhai Balázs Dombi Ádám dr. Buséter Gábor dr. Galó Zsolt dr. Gyürke Bettina dr. Kovács Nikolett dr. Nagy Dóra Zita dr. Németh István dr. Sán

2. oldal Dolhai Balázs Dombi Ádám dr. Buséter Gábor dr. Galó Zsolt dr. Gyürke Bettina dr. Kovács Nikolett dr. Nagy Dóra Zita dr. Németh István dr. Sán 1. oldal Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2018/2. számában A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 2017. december 1. - 2017. december 31. közötti időszakban Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

53. OPTTTT-Budapest Eredmények

53. OPTTTT-Budapest Eredmények A2 (turista) kategória Helyezés Csapat Csapattagok ep.hiba idő hiba elmélet hiba Összesen 1. MTDSC6 Mánik Ágnes; Varga Tibor 50 20 38 108 2. MTDSC 2 Lukács László; Lukácsné Nagy Zsuzsanna; Lukács Henrietta

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 319/2014. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

VIII. Villamosenergia-ipari Futótalálkozó

VIII. Villamosenergia-ipari Futótalálkozó Név Idő Különbség Női 7km 14-19 éves korig 1 Pelle Zsófia 31:15 0:00 2 Fodor Eszter 42:04 +10:49 3 Szabó Sára 44:52 +13:37 4 Szabó Zsófia 45:53 +14:38 Női 7km 20-39 éves korig 1 Kovács Edit Ernesztin 31:30

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór u. 3-5. Telefon: 88/593-220 Fax: 88/593-221 vemkh.tarsadalombizt.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2017. június 12. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR Munkakör, beosztás, (Kjt.

Részletesebben