MIMARIPORTFOLYO BUSEBAKAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIMARIPORTFOLYO BUSEBAKAN"

Átírás

1 MMARPORFOYO BUSEBAKAN

2 BUSEBAKAN MMAR DENEYM YEENEKER SantiyeStajı AutodeskAutocad EGM OBJEHalıaah.Mob.ns.San.veic.td.Sti AutodeskRevit isans Mimarlık CankayaUnıversity,Ankara( ) OfisStajı EKMimarlık& nsaat GoogleSketchUp ESM lkogretim & Ortaogretim OgretmenNeclaKızılbagAnadoluisesi( ) KemalAtatürklkogretim Okulu( ) AhmetHasim lkogretim Okulu( ) SEMNERER asarım Bilkent 18(2018) ÇankayaMimarlıkGünleri(2018) BeyondAlimits(2018) umion V-ray AdobePhotoshop DER ARCH+DSGN(2019) Adobelustrator SokuluMehmetPasaCd. SehitCevdetOzdemirMh. 66/7 Cankaya/ANKARA ürkçe(anadil) ngilizce(ortaseviye) YARSMAAR KayserialasMevlanaMahalesiMeydanıUlusalFikirYarısması SAPP2000

3 CNDEKER slakhacim Çizimleri Rölöve PencereDetayÇizimleri GeçCumhuriyetDönemiAnkara KongreKompleksi AnadoluSeramikKültürü AraştırmaMerkezi KayserialasMevlanaMahalesi MeydanıUlusalFikirYarısması KapıDetayÇizimleri GiydirmeCepheÇizimleri GeçCumhuriyetDönemiUlus ÜtopyaÖnerisi SuSporlarıKlübü asarım veuygulamasüreci Fotogrametri SUDYO PROJEER YARSMAPROJES EKNKCASMAAR KORUMAÇAŞMAAR

4 ER SÜD YO PROJE

5 1KONGREKOMPEKS RES ORAN YÖNE M VAZ YEP AN O E PROJ E ÜRÜ:KONGREKOMP EKS KONU S ERG PROJ EY :2020 F UAYE PROJ EYER : SK ER,ANKARA PROJ EA AN :90000m² F ORM KARAR AR OP AN KONGRE S A ON ARMERKEZ KONGRE KOMP EKS CAR S ENENF ONKS YON AR KONU PROJ EKAPSAM :Kongr es al onu( 1600kapas i t e), CAR ANAYAYAYO U E HO t opl ant ı s al onl ar ı,s er gi s al onu( 6000m² ),f uaye, yönet i m bi r i ml er i,ot el ( 300yat akl ı,4yı l dı z l ı ), konutbi r i ml er i ( 150adet ),kaf e,r es t or an, t i car etbi r i ml er i( 200m²,400m²,600m² ), s er vi sbi r i ml er i OP U AŞ MA EU AŞ M AS RO Y VA RAM HERF ONKS YONAÖZ E S OS YAA AN AR F ONKS YONDAĞ M E NC RA N E HA ES KGARAJ DS S A RO DU RA Ğ O OBÜSRO AS RAMVAYRO AS HA N O B H EX YAP ARARAS NDAYEŞ A ANDEVAM Ğ YAP ARARAS S ERBES VE AK S KANDO AS M M E RO N RA AU S RE MAS ERP AN VAR K MAHA ES Y WA AM R ON RA S N M D A A N KA M A CARA AN ŞA AN S EÇ ENA AN KARMAKU AN M ÇUBUKÇAY ANKAMA AVM KAMUS AA AN KONUA AN KÜÇÜK CAR Ş E ME YEŞ A AN M A1YO Z UBEYDEHAN M BAĞ AN S MAHA ES S ENENF ONKS YON ARAGORE HAC M ER NPARCA ANMAS A RC E MM CO HA SS E R NG CO

6 ZEMNKAPAN 1 GÜNEYGÖRÜNÜŞ DOĞUGÖRÜNÜŞ YPE1FOORPAN YPE3FOORPAN YPE2FOORPAN HOEFOORPAN 1-1ARAZKES1/500 BBKES1/200

7 2ANADOUSERAMKKÜÜRÜARAŞRMA MERKEZ PROJEÜRÜ:KÜÜRARAŞRMAMERKEZ PROJEY:2019 PROJEYER:KARAAY,KONYA PROJEAAN:14000m² PROJEKAPSAM:Malzemekorumalaboratuvarı, dijitalkütüphane,kütüphane,arsiv,çalısma odaları,görsel-isitselodalar,sergisalonu,toplantı salonları,yönetim birimleri,çokamaçlısalon, konaklama(25birim),kafe,restoran,kitapevi, servisbirimleri,seramikatölyesi PRESACAM MAZEMEKORUMAAB. PRESAÜRBES SERGVEÇOKAMAÇSAONAR KONAKAMA YÖNEM KAFE& SERAMK KÜÜPHANE FAKHDEDE RESORAN AÖYES ÜRBES ARAZANAZ RESDENABUDNG COMMERCAB. GREENAREA GOVERNMENAB. REGOUSBUDNG CARDENSY RESDENA&COMMERCAB. PEDESRANDENSY VAZYEPAN ARHSEARAŞRMA Eneskiseramikkalıntılarına milatanönce9000yılında Konya,Çatalhöyük te rastlanmıştır. EskiHititKralığıdönemindeseramik dahaçanakçömlekyapımında kulanılmıştır.dahaçoktekrenkliolan buseramiklerkızıl,açıkkahverengive cilalıdır.ayrıcaseramikbudönemde küçükputyapımındadakulanılmıştır. Selçuklumparatorluğuzamanındaise gelişensırtekniklerisayesindebirçokfarklı alandakulanılmayabaşlamıştır.seramik yapılarda sırlıtuğla ilehem yapımalzemesi olarakkulanılmışhem deiçvedışcephe kaplamalarındakulanılmıştır.ayrıcasanat alanındadabirçokürünerastlanmıştır. FORM KARARAR NEOKÇAĞ (MÖ 6000) HER(MÖ 3000) Günümüzdeiseseramikçağdaş sanatalanındaönemlibirdeğere sahiptir.evaraçgereçlerinde,tıp sektöründeyadahobikurslarıiçinde önemlibirpayasahiptir. BUGÜN SEÇUKUMP.(MS yy) 16.yüzyılınikinciyarısındanitibaren keşfedilensıraltıteniğiylebirlikte seramiktedahaileribirseviyeye gelinmiştir.stenenrenkveşekilde üretim sağlanmışveseramik kulanımı oldukçaartmıştır. OSMANDEV.( yy) PROGRAMNGEREKRDĞ FARKFONKSYONAR Farklıhacimlereayrılanfonksiyonlar birbiriileuyumluolmasıiçin modüler biryaklaşım sergilenmiştir.arazideyer alan PiriEsatCami sinin tabanalanı modülolarakkabuledilmiştir. FONKSYONARNFARK HACMEREDAĞMAS FONKSYONARARAS BÜÜNÜK MMAREEMANARE KÜEERARASBAĞAN

8 2 ZEMNKAPAN B B A A AAKES1/200 BBKES1/200 BAGÖRÜNÜŞ 1-1ARAZKES1/ ARAZKES1/500 GÜNEYGÖRÜNÜŞ

9 3SUSPORARKÜBÜ RESORAN GRŞ EĞM SERVS VAZYEPAN PROJEÜRÜ:SUSPORARKÜBÜ YÖNEM KAFE SPORSAONU PROJEY:2018 HAVUZ PROJEYER:EYMRGÖÜ,ANKARA PROJEAAN:3500m² PROJEKAPSAM:Egitim birimleri,sporsalonu,yarı olimpilyüzme havuzu,kafe,halka açıkrestoran, klüp üyelerine özelrestoran,vprestoran, yönetim birimleri,servisbirimleri FORM KARARAR EYMRGÖÜ MEVCUYEŞDOKUYA ENAZ HASARA YEREŞMEK Projealanıhalihazırdaormanlıkbiralandır. Bualandayapıtasarlarken,ağaçlaraolabildiğince saygılıveazhasarlayerleşmeyedikkatedildi.yapıform bakımındanağaçlaragöreşekilendi. Doğayasaygılıbiryapıtasarlamakamacıyla,yapılar zeminvebodrum katasahipolaraktasarlandı. DAHA DNAMKMEKANAR ÇNCEPHEDEVEÇADA KRKKAR Yerüstündetekkatasahipyapılar,hacimselolarak durağanmekanalgısınıengeleyen,çatıdavecephedeki kırıklıklarsayesindedahadinamikvehareketlibiryapıeldeedildi. KarasaliklimesahipolanAnkara da,bukırıklıçatısayesinde, kışmevsimindekiyağışınyükünedahadoğruyanıtveren birçatıeldeedilmişoldu.

10 3 AAKES BBKES KUZEYGÖRÜNÜŞ

11 S YARŞ MA PROJE

12

13

14 EK NK CAŞ MAAR

15 1SAKHACM ÇZMER KAPAN1/20

16 2 PENCEREDEAYÇZMER AHŞAPKASA,SCAM SÜRGÜÜVEVASSASPENCERE GÖRÜNÜŞ1/20 KES1/20 NOKADEAYAR1/2 PAN1/20

17 3KAPDEAYÇZMER AÜMNYUM KASA,AHŞAPPANESÜRGÜÜKAP GÖRÜNÜŞ1/20 AAKES1/20 NOKADEAYAR1/2 EDEAY ADEAY C DEAY PAN1/20 BDEAY DŞ DDEAY Ç

18 4 GYDRMECEPHEÇZMER FGGESANAMÜZES/DavidChipperfield ZEMNKAPAN owa nındoğusınırındakimisisippi ninkıyısındayeralandavenport un merkezi,birdiziamerikanşehrineözgüsorunlarınçoğundanmuzdariptir.yeni şehiriçinbirtürsembolikbinayaratmaarzusunubelirleyenfiggesanat Müzesi'nintasarımı,güçlüamaaynızamandaDavenport unyeniden geliştirilmişsahilinisimgeleyenmonolitikbircam yapıolaraktasarlandı. Mimarisi,opak,şefafveyarısaydam yüzeylerleçevrelenmişbasitbirhacimsel blokfikrinedayanmaktadır.bucam yüzeyler,müzeninbiçimselunsurlarının herbirinitanımlayacakşekildeyoğunlukolarakdeğişenyataybantlarla süslenmiştir.kentselaçıdan,tasarım dahaönceboşolanbirşehirbloğunun yarısınıdoldurarakeskişehirızgarasınıdestekleyecekgibigörünüyor. Güçlüvetekilbirtaslağıkorurken,müzenintasarımıkendisinikentsel ayakizininönerdiğindendahaçeşitliolarakortayakoymaktadır-farklı cepheler,farklısitekoşularınıyansıtırvebinanınhercephesinifarklı yaklaşımlarlatanımlar;şehirmeydanı,sokakgirişivenehirkenarıteras.binanın içinde,tasarım veyerleşim programıbüyükölçüdemevcutdavenportsanat Müzesi'nedayanıyordu,zenginsergilemevesergilemeyenişlevlerkarışımı, eğitim alanları,çizim veçalışmastüdyoları,derslervekütüphanetesisleridahil. CEPHEKES1/20 BRNCKAPAN KES

19 5ASARM VEUYGUAMA SÜREC PROJEÜRÜ:KONU PROJEY:2017 PROJEYER:Balgat,Çankaya,ANKARA PROJEAAN:3000m² 1/50BASEMENFOORPAN 1/50GROUNDFOORPAN 1/50YPCAFOORPAN 1/50ROOFFOORANDROOFPAN 1EKFAŞAMAS Mimariofis,işverenintalepleridoğrultusundaönetüt projesihazırlar.buprojealternatifkatplanlarıiçermektedir. 2SÖZEŞMEAŞAMAS şverenintalepleridoğrultusundahazırlananönetütprojesi, işverenileyapılangörüşmesonrasındagerçekprojedeyer alacaköğelerekararverilir.ofisileişverenarasındabir sözleşmeimzalanır. 3BEEDYEBEGEERUYGUAMAPROJESÇN lgilibelgelerinbelediyedenalınmasıiçinprojeyiyapacak ofistarafındanönceliklearsasahibindenvekaletname alınır.alınanyetkininardındanbelediyedenistenenilkbelge mardurum Belgesidir.Bubelge,binanınyapım tarzını(ayrı/ bitişiknizam),kaçkatyapılabileceğini,saçakseviyesi(hmax) bilgileriniiçerir.arazidemevcutbiryapıvariseyapınınyolile ilişkisi,yapınınderinliğiveyapınınbilgisiverilir.bubelgede binanınmesafeleridebelirtilmiştir.bubelgeningeçerliliği1 yıldır.bubelgeninarkasındaplannotlarıbulunmaktadır.plan notlarındadüzenlemeharicindebualandauyulmasıgereken bazıkuralarbulunmaktadır. BelediyedenalınanikincibelgeiseAplikasyonKrokisi dir. AplikasyonKrokisi ndeyapınıninşaedileceğiyerdeyapıvarsa yapınınvearazininköşenoktaları,yapıyoksaarsanınköşe noktalarınınkoordinatlarıbulunur.ayrıcaarazininköşe kordinatlarınınhesaplandığınoktanınkoordinatlarınave araziköşelerininbunoktayaolanuzaklıklarınayerverilir.ek olarak,yanarazilerdebulunanyapılarınveyaarazilerinköşe koordinatlarıvebunlarınmihenknoktasınauzaklıklarıve yapılarınveyaarazilerinkenaruzunluklarıbubelgedemevcutur. 4UYGUAMAPROJESNNHAZRANMAS Mimariuygulamaprojesiofistarafındanhazırlanır.Mimariproje tamamlandıktansonrauygulamaprojesininçevreveşehircilik Bakanlığı'ndanonayıalınır. 6ZEMNKOŞUARNNNCEENMES Projeninyapılacağıbölgedezeminkoşularının araştırılmasıjeolojimühendisleritarafındanyapılırve zeminetütrapordeğerlerialınır. 8 RUHSAÇNGEREKBEGEERN AMAMANMAS üm projelerçiziliponaylandıktansonra,buprojenin inşaataşamasındaçevreveşehircilikbakanlığı tarafındandenetimdensorumlubirekipgörevlendirilir. Buekiplebiranlaşmayavarıldığında,inşaatiçinruhsatlandırma prosedürleridebaşlar.ruhsatiçingereklitüm belgeve sözleşmelertamamlandıktansonraruhsatbaşvurusuyapılır. 2 5 SAK/MEKANK/EEKRK PROJEERNNHAZRANMAS5 Mimariprojeninonayıyapıldıktansonrailgili profesyonelerlestatik,mekanikveelektrikprojesinin çizilmesiiçinanlaşmalaryapılır.busüreçteilkkezfarklı disiplinlerdenkişilerleiletişim başlar. 7 UYGUAMAPEYZAJ PROJESNNHAZRANMAS7 Uygulamaprojesindekivaziyetplanınagöre,peyzaj mimarıtarafındanbiruygulamapeyzajtasarımıyapılır YAPM AŞAMAS9 REVZEAŞAMAS nşaataşamasındaveyaöncesinderuhsatalındıktansonraişveren,alıcı veyasatıcıtarafındandeğişikliktalepedilmesihalindemimariproje mimarlıkofistarafındanhazırlanır.yenilemeprojesidahasonralisans onayıiçinbakanlığagerigönderilir.yenilemeruhsatıbakanlıktanalınır. 1/200SEPANANDSECONS 1/50SECONSANDEEVAONS 1/20SYSEM SECONS Üçüncübelge,YolKotuutanağı dır.bubelgede,arsanın köşenoktaları,yapıvarsayapınınkaldırım kotuveköşekotları mevcutur. 1 3 YAPÇ VEDŞ GÖRŞEEŞRMEER

20 KORU MA ÇAŞ MAAR

21 1RÖÖVE ÇAPRAZÖÇÜER

22 2GEÇ CUMHURYEDÖNEMANKARA 3GEÇ CUMHURYEDÖNEMUUS 1/ AnkaraValiliği 2.CERMODERN 3.CSOKonserSalonu 4.Küçükiyatro 5.AnkaraPalas 6.CumhuriyetMüzesi 7.KurtuluşSavaşıMüzesi 8.SümerbankBinası 9.ürkiyeşBankası 10.AnadoluMedeniyetleriMüzesi 11.lKültürurizm BölgeMüd. 12.RahmiKoçMüzesi 13.AnkaraVakıfEserleriMüzesi 14.KurtuluşSavaşıDireksiyonB. 15.Büyükiyatro 16.PtPulMüzesi 17.PtGenelMüdürlüğü 18.Resim HeykelMüzesi 19.EtnografyaMüzesi 1.DilarihCoğrafyaFakültesi 2.HacetepeHastanesi 3.HacetepeKampüs 4.AnkaraÜniversitesiıpF. 5.NumuneHastenesi 6.ürkHavaKurumu 7.RRadyoBinası 8.AnkaraAdaletSarayı 9.GaziÜni.MühendislikF. 10.Orduevleri 11.AnkaraÜni.FenFakültesi 12.Anıtkabir 13.ürkHavaKurumuMüzesi 14.AtatürkKültürMerkezi 15.ürkarihKurumu 16.AnkaraSosyalBilimlerF. 17.KocatepeCami 1/10000

23 4

24 5FOOGRAMER 1.ADM Çizimiyapılacaknesneninperspektiftekalmayanenaz 4noktasıbelirlenirve4noktaarasındakiuzaklıklarölçülür. 2.ADM Nesneninölçüm yapılannoktalarıkaldırılmadantam karşısındanfotoğrafıçekilir. 3.ADM Ölçüsüalınannesnenindışhatlarıveölçüm noktaları,dijitalortamda üçgenlemetekniğiileçizilir.çekilenfotoğraftakiölçüm noktalarıve çizilençerçeveninköşelerinetam uyumluhalegelenekadarfotoğraf bozulmayauğratılır. 4.ADM Fotoğrafıçekilennesnenin,perspektiftekalmayacak hemzemintüm detaylarıçizilir.

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HSZNÁLTI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTTÓ INTEGRÁLT RENDSZERSZBÁLYZÓ 3.0211522 MD11029-2011-10-20 TRTLOMJEGYZÉK 4 5 10 12 14 16 18 22 IR 7 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. HMV 08: 50 VE 10/06/11 M01 U: 00. 0

Részletesebben

É Ü Ü ú ú Á Ú ű É ú Ö Ü É Ü Á ű Á Á ú ú ú É Á ú ű É Ö É Á Ú Á ú ú É É ű ű ű Á ű Á ú Á ű ű ű ú Á Á ű ú ú ú ű ű ú ű ú ű Á ÁÁ É Á Á Á ű ű ú Ü É ú ű ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ú ú ű ű É ú ű ű Á ú ű É ú Ü Ú Ú Ü Ű

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Á Ő ö Ö ő ú ő ö ő ú ö ő ö Á Ö ö Í ö ő ő ü ü ű ő Í ő ü ö ö ő ö ö ő Í ü ű Í Í Á Í Á Áú ú Í Ü ö ö É ú ü ö ú ö ü Í ő Á ő ü ő Á ú Ö Í Á Í ú Á ű Á ú ú Á ű ő ö ö ö ü ő Á Á Á Á Ő Á Á Ő É Á Á ö Í ő ü ü ü ö Á Í

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ö Á Í Í ű ű ú ű ű ű ű ú ú ú ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ú ű ú ú ú ű ú Á ú ű ű Ó ú ű ű ű ú Ó ú ű ú É ú ú ú ű ű ú ű ú Ú Á ú É ú Ó ú ú ú ú ű ű ű ú É Á É É ű ű Í ú ú Ó Í ű Í ű ű ú ű ű ű É ű ú Á ű ű ú Í ű Á ű ú ú É

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö ö ö ö Ő ö Ó Ú ö Ö ö ö ö ö Ö Ő ö ö Í Ó Ó Ő ö ö ö ö ö Ő Ő Ó Ő É ö Ú ö ö Ő ö ö ö ö ö ö ö Ő ö Ő É ö Ő ö ö Ő ö ö ö Ó ű ö ö ö Ő ö ö ö Í Ő Ó Í ö ö ö ö Ő Ő Ő Ő Í Ó Ő Ő Í Ő ö ö ö ö ö Ő Ő ö

Részletesebben

Ú ű ü ü Ü ű É É Ö Ö Á ü ü ü ű É ú Á Ö Ü ü ü ű É Á É Ű ű Ü Ü ű ü ű ü ű ü Ü ü ü Ű Á Á Á ű ú ű Á Ó Ó É Á Ó Á Ó ű ü ü ű ű ü ú ú ü ü ü ű ü ű Ü ű ü ü ú ü Ö ü ú ú ü ü ü ü ű ú ü Ó ü Ó Ó ü ü Ó ü ü Ó ű ű ú ű ű ü

Részletesebben

Ě ŕ Ś đ ü ü ö ő ő ö ö ö ö ö ö ö ö ö ź ź ľ ą Ä ľ ľ ö ľ ľ ľ ľ Đ öľ ő ö ö ő ő ľ ő ő ý ľ ő ú ú ő ö ő ú ę ą ő ö ő ű ö ő ő Ü ö ö ľ ś ő ń ä ę ľ Ü ľ ő ü ő ú ľ ľ ö ö ő ü ő ú Á Á ľ ę ő ü ő Á ľ ő ő ü ľ Ę ő ü ö ú

Részletesebben

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től 00267 CS DB 928 Ft 00421 24 DB 946 Ft 20101 DB 30 690 Ft 00267 N DB 928 Ft 00422 DB 1 392 Ft 20102 DB 30 690 Ft 00360 50 DB 1 190 Ft 00425 20 DB 1 150 Ft 20103 DB 30 690 Ft 00360 60 DB 1 295 Ft 00425 22

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

t=o Lot dpcifkoncf-gmdud-e.mg ) dt DAI often [ A vfiunnatnyl REAKCLOISEBESSEIG ( v ) otfjmo VA 'nsg= Act ) LAO I Act Po T so www.

t=o Lot dpcifkoncf-gmdud-e.mg ) dt DAI often [ A vfiunnatnyl REAKCLOISEBESSEIG ( v ) otfjmo VA 'nsg= Act ) LAO I Act Po T so www. Reakciókineika ALAPFOGALMAK Reakciókineika célja kémiai reakció/folyama sebességének megállapíása a folyama időbeli lefolyásá leíró sebességi egyenle megadása reakció mechanizmusának megadása Reakciósebesség:

Részletesebben

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú ü í ü ü Ü Ą ú ü ü í ń í ü ü ü ú ó ź ö ü ź ę ü Ü ö ü ź í ö ö ź Ĺ ü ö Ĺ ó ü ü í Á í Ĺ ą ü ó ö ü ó ü ü ö í ó ú ö ö đźů Ü Ĺ Ą ó í í ď đ ö ü ö í ó ó ó Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź

Részletesebben

ź Ä ź Ą É ŕ Ž ę ü ä ź ú Á ö ü ü Ł ö ö ź źůě ź ö ü ö ö ü ű ü ü ú ü ź ú ü É ü ú ý ź ü É ü ü ö Ĺ Ó ÉÜ ť Í ŕ ü ú ź đ ú ü ú ź É Ü ö ę źą ź ź ú ź Ĺ Í ź ź ü ö ű ź ź ź ý ý ö ű ú ú É ü Á Á Á ö ö ö ö ź ź ź ö ź Ö

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

ó ľ ľ ő ő ľ ő ľ Á ő ü ü ő ó ľ ö ü ź ő ö Ő É É Á Ĺ É ľ ľľ Éľ Ü É É Á ľľ Ą Ą ą ť É ł ü ě ő ő ő ö ľ ó ő ő ö ľ ü ő ľ ľ ó ő ő öľ ő ü ő ő ó ő ľú ľ ö ő ő ä ó ö ü ő ö ó ó ő ő ö ö Ĺ ľ ą ő ä ľü ö ő Á Ĺ ľ ľ ź ő ő

Részletesebben

ú ú ő ú ő ü ö ö ű ö ő ó ó ó ł ć ő ö ö ť ę ę ő ö ö ő ę ö Ĺ ő ő őł ű ö ö ő ö Í ö Ĺ ö ü ű ö ÍÍ ö Ĺ ű ö ö ü ö ó ö ő ű ö Ĺ ő ö ó ő ü ű ö ü ö Ĺ ö ę ő ú ü ű ü Ĺ ö ő Í Í ö ö ü ű ű ö ó ö ö ő ó ó ö Ĺ Á ö ű ö ä ó

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

ý ü ú ŕ ö Í ö ů Á Í Á Á Á ő ő ö ú ő ú ő Ĺ ź ü ő ö đ ź ű ő Á É ő ő ź ű Ĺ ź ö ü ü Ĺ ď ö Í ő ź ű ź ő ź źů ü ź Ĺ Á ő Á ö ő ú ő ö ö ő ő ź ď ü ť ü ő ö ö Ĺ đ

ý ü ú ŕ ö Í ö ů Á Í Á Á Á ő ő ö ú ő ú ő Ĺ ź ü ő ö đ ź ű ő Á É ő ő ź ű Ĺ ź ö ü ü Ĺ ď ö Í ő ź ű ź ő ź źů ü ź Ĺ Á ő Á ö ő ú ő ö ö ő ő ź ď ü ť ü ő ö ö Ĺ đ ďď ő ů ä ő ő ő Ĺ ő ú ö ü ź ő Ĺ É Í É É Ü É Ü Á É Í ő Ä É Ü É Á É É Á ü ő ź ź ÍÍ ź ü ď ő ő ő ő ü ő ő ö ö ź ö Ĺ ö ő ő Ö ő š ú ö ü ú ü ö ő Ĺ ý ü ú ŕ ö Í ö ů Á Í Á Á Á ő ő ö ú ő ú ő Ĺ ź ü ő ö đ ź ű ő Á É ő

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Ť É Ü ś ŕ ýä Ĺ Ĺ ü Ü ú ę ü ü Ü ü ú É ü ü Ü Ĺ ü ü Ü ü Ĺ ú ú ű ü ú Ł ł ü ú ü ű ü ü Ü ü ü ü ü ü Ü Á É ä ô Ę Á ü Ĺ ü ń ŕ ł Ĺ ü ű Ü ű Ü ü ú ű ü ü ü ű ü ü ü ě đ ě Íđ Í ô ń ś ä ś ł ä ü ü ü ű ú ú ú ű ű ń ŕ ú ü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

www.immochan.hu AuchanUzletsor

www.immochan.hu AuchanUzletsor www.immochan.hu AuchanUzletsor AUCHAN BUDAÖRS Ismerkedjen meg üzletsorunk kínálatával! DIVAT SZOLGÁLTATÁS VENDÉGLÁTÁS HÁZTARTÁS, ELEKTRONIKA 8 PAM PRESS 35-38 DE I C H M A N N 2 DI G I P O N T 27A

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Az Európai Unió magánjogi irányelvei és az új Polgári Törvénykönyv

Az Európai Unió magánjogi irányelvei és az új Polgári Törvénykönyv 6C78 9N:;< =8>:?N7:8?@ B?D8F =7TI:?J@ 1@ K LKMPKQ KMRSKKP Az Európai Unió magánjogi irányelvei és az új Polgári Törvénykönyv G o Eo! "#$%&o$"'( Összefoglalás. A) *+ o, ö-ö.-)k$ -o $ #p o-$ + $-)$$ ' o

Részletesebben

!" #$%& ' % '( ) # # '( KLMNO!./0 1 5 H `a )5,) ) ( ;E ) \ J& ] ) 1.^ <B5 ` A) c HE )`7? ; ^ ) : ;;/,!] ) 1.` A ^ N0< ;:)I >? 7) >S,-Q 1. M "2 1.` A M

! #$%& ' % '( ) # # '( KLMNO!./0 1 5 H `a )5,) ) ( ;E ) \ J& ] ) 1.^ <B5 ` A) c HE )`7? ; ^ ) : ;;/,!] ) 1.` A ^ N0< ;:)I >? 7) >S,-Q 1. M 2 1.` A M !" #$%& ' % '( ) # # '( KLMNO!./0 1 5 H `a )5,) ) ( ;E ) \ J& ] ) 1.^ ? 7) >S,-Q 1. M "2 1.` A M ^!"#$ :011%&' 11% $. */*-.*: 7 D] " @ W$ Z? ) ) b

Részletesebben

ü ü É É Ý ć ô ś ę ż É ň ćň É ŚŚ ż ś ń Ý Ď ź ż Ä Ä Ä É Ś Ś Ś đ Ś Ś ô ś ô ś ś ę ę ę ś ň ż ö ö ť ö đ ź Ś Ś đ śś ś ż đ ś Ő Ő ę ô ú ö Ő š đ ö Ú É É É É đś ô ť ď ę ö ď ö Ű É É É É đ đě üť ö Ő ô ö đ Ý Ś Ú É

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

ó áľ á ő ü á á ő ľ ő ó ľ ĺ á ü ő ő ĺ ő ó ľ áľ ő ó ű á á á ő á á ĺ á ľó ó ó ľ á á ĺó á á ľá ľ Í ó ľ á ĺ á áľ ľ ĺáľ ź á źů ľ ĺ ő É Í ľ ľ É Í ľľ Á Ü ľ ř É Ü É Á Á ó Á Í ĺ Á ľ ĺ ľé ľ Á ĺ áľ á á ĺ ĺ á á á á

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Lakossági BRUTTÓ Akciós Árlista 2015. március 26-től. MEGNEVEZÉS. LAKOSSÁGI Bruttó ROGER

Lakossági BRUTTÓ Akciós Árlista 2015. március 26-től. MEGNEVEZÉS. LAKOSSÁGI Bruttó ROGER Lakossági BRUTTÓ Akciós Árlista 2015. március 26-től. ROGER MEGNEVEZÉS LAKOSSÁGI Bruttó TOLÓMOTOROK Roger H30/650 szett, H30 Motor 600kg + mágneses végállással + 4 füles fogasléc 4m + R93 vevő + 2 db TX44

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ü ó ŕ É ó ó ó ő Á Á ł ł ü ö ü ó í ű ó ó Í ü ő ü Ú ó Ę ó ó ö ó í ő ő ó ü ö ü ő ű ő ő ű ó í ö ó ő ó ó ö ő ő ó ó ó ő ó ó ö ő ó ó É ö Í ó ő ó í ű í ó í ő ó ü ö ő ü ű ű ő ő ü ö ö ő ű ťí í óö ü ó ö ő ü ő ő í

Részletesebben

Rain-X Glass Treatment 1/8

Rain-X Glass Treatment 1/8 1/8 A magyar változat kiállításának kelte: 2014.12.05. (1.1. verzió) 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékkódok: 80121100, 80123100,

Részletesebben

D G 0 ;8 ; 0 0 " & *!"!#$%&'" )! "#$%&' (! )* +,-. /0 )* **! / 0 1 ) " 8 9 : 7 ; 9 < = > A! B C D E +,-./0! 1#! 2 3!./0

D G 0 ;8 ; 0 0  & *!!#$%&' )! #$%&' (! )* +,-. /0 )* **! / 0 1 )  8 9 : 7 ; 9 < = > A! B C D E +,-./0! 1#! 2 3!./0 D G 0"" @;8 < @;0 0"7@ & *!"!#$%&'" )! "#$%&'(! )*+,-./0)* **! / 0 1 ) 2 3 4 5 6 1 7 " 8 9 : 7 ; 9 < = > 9? @ A! B C D E +,-./0!1#! 2 3!./04456171#461,!FGHIJKLM 5 NO N"JPQRFGLSTUV@AW"9?@AW G X6YJK # #

Részletesebben

Törülközőszárítós csőradiátorok ÁRLISTA 2015. 2015. október 01-től

Törülközőszárítós csőradiátorok ÁRLISTA 2015. 2015. október 01-től Törülközőszárítós sőradiátorok ÁRITA 2015 2015. október 01-től 2 Tartalom AKCIÓ! AKCIÓ! típus A 4 típus A/M 6 típus A/U 8 típus AD/R 10 típus AD/RE 11 típus AD/E 12 típus AD/UE 13 típus AD/E 14 típus AD/EP

Részletesebben

Ü ńź ö ź źú ö Ĺ ö ü ę ö ü ő ö Í ö ü ö Ĺ ü Ĺ ö Ĺ ö ü ü ö Ĺ ź ö ü ö ö ő Á ö ü ź ö ő ę ő Ĺ ő ö ő ź ö ö Ĺ Ą ę Í ö ü źú Ü ü źů ö ő ö ö ť ę ö ü ő ę ö ü ü ź

Ü ńź ö ź źú ö Ĺ ö ü ę ö ü ő ö Í ö ü ö Ĺ ü Ĺ ö Ĺ ö ü ü ö Ĺ ź ö ü ö ö ő Á ö ü ź ö ő ę ő Ĺ ő ö ő ź ö ö Ĺ Ą ę Í ö ü źú Ü ü źů ö ő ö ö ť ę ö ü ő ę ö ü ü ź ű ő Ĺ ę ú ő ő ö ü ę ü Ü ń ź ő ö Ĺ ő ő ö ü ź Ĺ ź ö ö Ĺ ő ú ü đ Á Á ö É ő ę ęĺ ö ő ő ő ę Ĺ ü ú Ą ü ő ź ú đ Ü ö Ĺ ö ü ő ő ű ú ů ö ź ö ü ű ö ü ö ö Ĺ đ ő Á ą ö ű ö ú Í ę ę ź ö ő ü ö ú ö ź đ Ü ńź ö ź źú ö Ĺ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2013. szeptember 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig. Az esetleges nyomdai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ú ú ú Á ü ű ú ö ü ü ö ü ö ú ú ö ö ö ú ü ö ö ű ö ö Ü ö ú ü ú ö ö ü ö ö Í ö ö ü ö ü ö ö ö ú ö ű ö ú ú ú ö ö ö ü ú ü ü ú ü ö ü ú Á ú ö ö ü ú ú ű ú ö ö ö ö ö ü ö ú ü ü Ú ü ö ö ö Á ú ü ö ö ü ö ö ú ö ú ö ö ö

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ELSORENDU ALLANDO EGYUTTHETOS LIN. DIFF. EGYENLET REND- SZER y1 =y2+y3+x, y2 =y1-y3+exp(2x), y3 =y1+y2-x

ELSORENDU ALLANDO EGYUTTHETOS LIN. DIFF. EGYENLET REND- SZER y1 =y2+y3+x, y2 =y1-y3+exp(2x), y3 =y1+y2-x > restart; > with(linalg): Warning, the protected names norm and trace have been redefined and unprotected > with(inttrans): Warning, the name hilbert has been redefined > with(student): ELSORENDU ALLANDO

Részletesebben

ö Ő É ú Ú Í ü ÉÁ Í Í Í ú Ü ü ö ű ü Í Ü ű ü ű ö ű ü ö ű Í ö Í Í ű ú Í Í ű Ú ű ü ü Í ö Á ü ú Í Í Á ö Á ö Á Á ö Ü ö ű ö Ü Ú Í ü ű Ü ú ü ű ö Í Í ú ű ö Ú Á Á É Í ü ú ú É ü Íö ö ö ö ö ú ö ö ü Í ö ö ö ö Á ö ö

Részletesebben

í Ö Ö í ü ú Ú í íö í ü ú ő Á Á Ó í ü í Í ű í í ő ő ü Ó É É Á Á Áú í ü Áú Á ő ő ü ő ü ú Ü í ű É Á Á ű ú Ö É É ő Ü í Á É Á Ó Ü Á Á ú Á Á Á É É ü ő Ú ő Í É ő Ú Í Í Á É É ü ü ő ő Í Ú É É Ó Ó Á í ü ü ő í í

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ú ú Đ ü ü ö ü ź ü Ĺ ú ź ę ű ú ú ď ű ö ú ö ű ú ü ú ú ź ű ú ý ö ö ú ú ú ú ú ű ö ý Ó ű ö ú ů ű ź ę ź ű ú ö ú ź ä ę đ ű ö ö ú ű ź ö ö ö ö ű ö ö ü ö ü ę ö ö ä đ ź ö ú ŕ Í ö ú ü ü ä Á ů Ü ź ź ö Á ö ę ę ö ö ö

Részletesebben

!"#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+., :;- *+ & < DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&#

!#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+., :;- *+ & < DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&# !"#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+.,234561 789:;- *+ & < ()*+=>?@ABC DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&# $`a %& ()b6^ c Vb ^ < b < %& V b K^_ ()*+ > ()* + V=>

Részletesebben

1. Applicants for international protection by citizenship and months in 2018

1. Applicants for international protection by citizenship and months in 2018 1. Applicants for international protection by citizenship and months in 2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total AF - Afganistan 2 1 1 5 5 0 2 12 5 1 10 2 46 AL - Albanía 7 6 1 3 18 12

Részletesebben

Ü Á ő Á ő ú é é é ó í ő ő ő é ó ó ó é é é í é ő é őé é ó Ü é ő í ő é é ó ó é ó é é ó í ú ú Ü ú ó Ü ó ó ó ó Ü é é é ú Ü é é ú ő ő ú Ü ó Ü Ü é ú Ü ó ú ú ú ú ó ó Ú Ü Ü ú é ú Ü é ú ó Ü ó ő é ó í é é é Ü ó

Részletesebben

Tartalom Biztonság i u talások Általános tu dniv alók Összeszerelés Prog ram ozás Üzem behelyezés F ontos inform ációk az akku ról Telefonálás

Tartalom Biztonság i u talások Általános tu dniv alók Összeszerelés Prog ram ozás Üzem behelyezés F ontos inform ációk az akku ról Telefonálás Tartalom Biztonsági utalások 2 - Mikrofon ki 14 - Felhasználás 2 - Mikrofon be 14 Installálási hely 2 - A hallgatóhang erõ változtatása 14 Általános tudnivalók 3 - Kopogtatás 14 A DECT és a GAP 3 - Visszakérdezés

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ó É Áü Á ó ü í Ü ő ó Á Ó Ú Í Á ő ó ő ó ő ó ő ő ő ó ú í ő ó ü ő ő ú Á ű ó ű ő őí ó ó í ó É É Á ó ü ó ő ó ó ü ó ő ő ú Á ű ó ű ó í ő ó Ő ó ó ú í í ő í ó ó ő ó ó ó ő ő É É Á ó ü ó Á ó ú í Á Á ű ó í ő ú ó ú

Részletesebben

NYOMÁS ALATT AZ ÁRAK!

NYOMÁS ALATT AZ ÁRAK! A l e g j o b b s z a k t a n á c s a d á s s a l. Az akció érvényessége: 2015. február 12-28. NYOMÁS ALATT AZ ÁRAK! 37.900 Ft HELYETT 29.900 Ft Kompresszor RC 2/24 1,5 kw/230 V tartály térfogata 24 l

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ö Á Ú Á ö Á ö É Í Ú ö É ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ű Ö ö ö ö ö Ö ö ű ö ö Í ö Ú ű Ú ö ű ö ö ö Ú Í Ú É Ö ö ö ű ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö Íö ö Í ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ő ü ü ő ő ü í í ő ő ő ú ő í í í í ő ú ő ú ü ű ő ő ő í ő ü ü ő ő í ő ű í í ő í í í í ő í í ő ő ü í ő ő í ő ő ő ő í ű ü í ú ő ő ő ő ú ő ő ő ü ő ő í í ü ő ű ő ő ő ő ő í ú ü ő ő Ö ú Ö ő Ő ő Ü Ö ő ő ü ő ü ő

Részletesebben

É É É É É É Ü Á Ö Ü ű É Á É É Ü Ú É É É ű ú É ú ű Á ú É Á Ö Ö Ö Á ű Á Á Á ú Á É Ü ú É Á Á ú ú Ö ú ű Ö ű ú ú ú ú ú ú ű Á Á ú ű ű ű ú ú ű ű ú ű Á ú Á Á Á ű Á Á ú ú ú ú ú É Ö ú ű ű Á ű ú ű ú ű ű É ú É Ó

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

LNO - N _! P QR#S >? ^_" `ab c ; ) & ( * ) TT J ) )" U$ J ) )OP S J ) ) V J ) ( ) W J ) * ) )O J )!" X D &' (*( & 7" & 6#( * *+, Y, Y ; IJ C -.a % F3

LNO - N _! P QR#S >? ^_ `ab c ; ) & ( * ) TT J ) ) U$ J ) )OP S J ) ) V J ) ( ) W J ) * ) )O J )! X D &' (*( & 7 & 6#( * *+, Y, Y ; IJ C -.a % F3 LNO -N _! P QR#S>? ^_" `ab c ; ) & ( * ) TT J ) )" U$ J ) )OP SJ ) ) V J ) ( ) WJ ) * ) )O J )!" X D &' (*( & 7" & 6#( * *+, Y, Y;IJ C -.a % F3 ( / [ J * Y;IJ C "9M KL* 1M * 1M * M? ] K -.* 1 * 1 * * M

Részletesebben

Ó á í á ő Í í ű á űí ű í í íá ű á ű í í íá íáá á í áí á ű ő ő á ú í á á ő á ő ú á á ö ő ő á ő í á ö á á ó ő á á ó í á á á ő í Á á ő á ő ó í á á á ő á ó ő í ő á í ú ö ó ö á á á ó ó ö ő ó í á á ó ü á ő ü

Részletesebben

ö ô ö ö ń ń ć š ö Ł ńć Ś Ą ś ś ćś ô ć Č ś ö ś ćś Č Ć ćś ś ö ů ö ćś Ś ô ů Ś ű ö ćś ô Śň ô ś ćś ö ćś ć ć ś ô ć ć ô Ś ö ö ö Č Ś ő ü Ü Ś đ ś ů ć Ü Ś ľú ć ć Ą ü ö ć ú ů ö ű ö ć ć ňô ü ö ľ ć ć Ą ú ö ć ć ľ ćń

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben