Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya Eszközbeszerzés a Versenyképességi és Kiválósági Beszerzés tárgya:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya Eszközbeszerzés a Versenyképességi és Kiválósági Beszerzés tárgya:"

Átírás

1 Eszközbeszerzés a Versenyképességi és Kiválósági Szerződések pályázati kiírás keretén belül támogatott VKSZ_ azonosítószámú Agrárklíma 2. című projekt kapcsán Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya Eszközbeszerzés a Versenyképességi és Kiválósági Beszerzés tárgya: Szerződések pályázati kiírás keretén belül támogatott VKSZ_ azonosítószámú Agrárklíma 2. című projekt kapcsán Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, Hirdetmény típusa: módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 10729/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Nyugat-magyarországi Egyetem Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) Hivatalos név: Nyugat-magyarországi Egyetem Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 4 Város/Község: Sopron Postai irányítószám: 9400 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szabó László Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): gf.nyme.hu A felhasználói oldal internetcíme (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya Eszközbeszerzés a Versenyképességi és Kiválósági Szerződések pályázati kiírás keretén belül támogatott VKSZ_ azonosítószámú Agrárklíma 2. című projekt kapcsán II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya Eszközbeszerzés a Versenyképességi és Kiválósági Szerződések pályázati kiírás keretén belül támogatott VKSZ_ azonosítószámú Agrárklíma 2. című projekt kapcsán II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Adminisztratív információk III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel) III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8997 / 2015 (KÉ-szám/évszám) 2

3 A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/06/01 (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/06/03 (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/06/22 (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén) III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/06/10 (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/06/12 (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/06/22 (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén) (E pontból, amennyiben szükséges több használható) III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem (Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő: Dátum: (év/hó/nap ) Időpont: IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben) Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t. Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező) IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben) IV.2.1) Dátumok módosítása A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje A következő helyett Dátum: 2015/06/22 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00 A következő időpont irányadó Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 9 : 00 A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben 3

4 IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő A következő helyett Dátum: 2015/06/22 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00 A következő időpont irányadó Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 9 : 00 A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei A következő helyett Dátum: 2015/06/22 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00 A következő időpont irányadó Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 9 : 00 IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben) A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) A következő helyett: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/2: Valamennyi rész esetében azonosan: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában - az Ajánlatkérő által a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott, és kötelezően alkalmazandó - táblázatos formában ismertetnie kell a megajánlott termékek leírását, amelyhez csatolnia kell a megajánlott termékek magyar nyelvű termékismertetőjét is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/2: Valamennyi rész esetében azonosan: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha 1. az ajánlattétellel érintett részre/részekre vonatkozóan bármely megajánlott termék nem felel meg a dokumentációban, valamint a B) mellékletek 3) pontjaiban meghatározott műszaki paramétereknek (a műszaki paraméterek azok terjedelmére tekintettel a B) mellékletek 3) pontjaiban kerülnek részletezésre), 2. az ajánlattétellel érintett részre/részekre vonatkozóan nem rendelkezik bármely megajánlott termék magyar nyelvű termékismertetőjével. Ajánlatkérő a 7-8. részek tekintetében az angol nyelvű termékismertető benyújtását is elfogadja, figyelemmel a jelen felhívás V.4) pont 2) alpontjában foglaltakra. Ezen alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján együtt is megfelelhetnek. A következő irányadó: 4

5 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/2: Valamennyi rész esetében azonosan: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában - az Ajánlatkérő által a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott, és kötelezően alkalmazandó - táblázatos formában ismertetnie kell a megajánlott termékek jellemzőit, amelyhez csatolnia kell a megajánlott termékek magyar nyelvű termékismertetőjét is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/2: Valamennyi rész esetében azonosan: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha 1. az ajánlattétellel érintett részre/részekre vonatkozóan bármely megajánlott termék nem felel meg a dokumentációban, valamint a B) mellékletek 3) pontjaiban meghatározott műszaki paramétereknek (a műszaki paraméterek azok terjedelmére tekintettel a B) mellékletek 3) pontjaiban kerülnek részletezésre), 2. az ajánlattétellel érintett részre/részekre vonatkozóan nem rendelkezik bármely megajánlott termék magyar, vagy angol nyelvű termékismertetőjével. Ezen alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján együtt is megfelelhetnek. és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A kiegészítő tájékoztatással összhangban. A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók A következő helyett: X Az EU következő hivatalos nyelve(i): A közbeszerzési eljárás nyelve valamennyi rész esetében magyar (HUN), mindemellett Ajánlatkérő a Kbt. 2. (6) bekezdése alapján a 7. rész (Drón) és a 8. rész (Termográfiai rendszer) esetében lehetővé tesz az ajánlat angol (ENG) nyelven történő benyújtását. A következő irányadó: X Az EU következő hivatalos nyelve(i): A közbeszerzési eljárás nyelve valamennyi rész esetében magyar (HUN), mindemellett Ajánlatkérő a Kbt. 2. (6) bekezdése alapján a 7. rész (Drón) és a 8. rész (Termográfiai rendszer) esetében lehetővé tesz az ajánlat angol (ENG) nyelven történő benyújtását. Továbbá Ajánlatkérő valamennyi részben lehetővé teszi, hogy a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott, és kötelezően alkalmazandó táblázatos formátumban ismertetett termékjellemzők mellékleteként csatolandó részletes termékleírás / termékismertető angol nyelven történő benyújtását. és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A kiegészítő tájékoztatással összhangban. A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 5

6 B) mellékletek 1-6. részek és részek 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) A következő helyett: Befejezés: 2015/08/31 (év/hó/nap) A következő irányadó: Az időtartam napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva) és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A kiegészítő tájékoztatással összhangban. A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: B) MELLÉKLET rész száma: 7 Elnevezés: Drón 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 5) További információk a részekről: A következő helyett: A következő helyett: Befejezés: 2015/08/31 (év/hó/nap) A következő irányadó: Az időtartam napban: 90 nap és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A fentiekkel összefüggésben a következő helyett: A szerződés kezdésének időpontja: A szerződés aláírását követően. A következő irányadó: A szerződés kezdésének időpontja: Az előleg átutalásának (Ajánlattevő számláján történő jóváírásának) napjától számított 90 napon belül. A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A következő helyett: Jótállás: Ajánlatkérő előírja a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva, minden esetben a gyártó által vállalt jótállási időtartam szerint, de minimum 12 hónap teljes körű jótállás vállalását, valamennyi leszállított alkotórészre és tartozékra, minden megajánlott tételre. A következő irányadó: Jótállás: Ajánlatkérő előírja a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva, minden esetben a gyártó által vállalt jótállási időtartam szerint, de az 1-6. és részekben minimum 12 hónap, a 7. részben (Drón) minimum 6 hónap teljes körű jótállás vállalását, valamennyi leszállított alkotórészre és tartozékra, minden megajánlott tételre. 6

7 és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 6 Elnevezés: GPS ÉS FÉNYKÉPEZŐGÉP A következő helyett: A műszer neve Műszer részletes specifikációja (leírás, beüzemlés, garancia, stb.) objektív 1 "Nikon D90 fényképezőgéppel kompatibilis objektív. Gyújtótávolság mm Maximális rekesz f/3,5-4,5 Minimális rekesz f/22-29 Látószög Minimális fókusztávolság 0,24 m AF módban, 0,22 m MF módban Maximális leképezési arány 0,2x" objektív 2 "Nikon D90 fényképezőgéppel kompatibilis objektív. Gyújtótávolság mm Maximális rekesz f/2,8 Minimális rekesz f/22 Látószög ( Nikon DX-formátum esetén) Minimális fókusztávolság 1,4 m (a teljes zoomtartományban) Maximális leképezési arány 0,12x" váz "Típus: Tükörreflexes digitális fényképezőgép; Objektív rögzítése: Nikon F-bajonett; Tényleges pixelszám: 16,2 millió; Képérzékelő: 36,0 23,9 mm CMOS-érzékelő (FX formátum); Teljes pixelszám: 16,6 millió (kb.) Porosodáscsökkentő rendszer: Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (a külön megvásárolható Capture NX-D szoftver szükséges); Képméret (képpontban): (L) 4928 x 3280, (M) 3696 x 2456, (S) 2464 x 1640, DX, (L) 3200 x 2128, (M) 2400 x 1592, (S) 1600 x 1064, 5 : 4, (L) 4096 x 3280, (M) 3072 x 2456, (S) 2048 x 1640, 1,2x, (L) 4096 x 2720, (M) 3072 x 2040, (S) 2048 x ; Adattárolás - fájlformátum : NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített, tömörített vagy tömörítetlen; kis méret is elérhető (csak 12 bites tömörítetlen), TIFF (RGB) és JPEG formátumú képek: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, beállítások és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), normal (kb. 1:8) és basic (kb. 1:16) (Fájlméret elsődlegessége); optimális minőségű tömörítési mód választható; NEF (RAW) + JPEG; egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is elkészül.; Picture Control rendszer: Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; egyes 7

8 Picture Control beállítások módosíthatók, az egyéni Picture Control beállítások menthetők; Adattárolás - adathordozó: CompactFlash (Type I, UDMA 7 kompatibilis) memóriakártya, XQD típusú memória; Kettős kártyafoglalat: Két kártyafoglalat; Fájlrendszer: DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge; Kereső: Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső; Képfedés: FX (36X24): kb. 100% vízszintes és 100% függőleges, 1.2X (30X20): kb. 97% vízszintes és 97% függőleges, DX (24X16): kb. 97% vízszintes és 97% függőleges, 5:4 (30X24): kb. 97% vízszintes és 100% függőleges; Nagyítás: Kb. 0,70x (50 mm-es f/1,4 objektív a végtelenre állítva, -1,0 m 1); Betekintési távolság: 18 mm (-1,0 m 1; a keresőlencse felületének középpontjától); Dioptriakorrekció: m 1; Mattüveg: Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark II mattüveg (a kompozíciós rács megjeleníthető); Mélységélesség-ellenőrzés: Igen, a Pv gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó által (A vagy M módban), illetve a fényképezőgép által (P vagy S módban) választott értékre; Objektívrekesz: Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású; Kompatibilis objektívek: Az AF NIKKOR objektívek - köztük a G, E és D objektívek (néhány megkötéssel a PC objektívek esetén), illetve a DX objektívek (DX 24 x 16 1,5x képterülettel) -, az AI-P NIKKOR objektívek, valamint a nem-cpu AI objektívek (kizárólag A és M módban). IX NIKKOR, F3AF, valamint nem-ai objektívekkel nem használható.; Zár típusa: Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár; Záridő: 1/ mp, 1/3, 1/2 és 1 Fé lépésközzel; hosszú expozíció, időzítés, X250; Vakuszinkron sebessége: X=1/250 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni; Kioldási mód:s (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk kioldás), Önkioldó, MUP (tükörfelcsapás); Képtovábbítási sebesség: Legfeljebb 10 kép/mp (CL), illetve kép/mp (CH); Önkioldó: 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1-9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközzel; Expozíciómérés: TTL fénymérés kb képpontos RGB-érzékelő segítségével; Mérési mód: Mátrix: 3D színes mátrixmérés III (G, E vagy D objektív esetén); színes mátrixmérés III (egyéb CPU objektív esetén); színes mátrixmérés elérhető nem-cpu objektíveknél, ha a felhasználó megadja az objektív adatait. Középre súlyozott: a mérés során 75%-os súlyt kap a kép 12 mm átmérőjű középpontja. A kör átmérője 8, 15 vagy 20 mm-re változtatható, vagy a 8

9 mérés a teljes kép átlaga alapján történik (nem-cpu objektív használata esetén 12 mm-es kört használ a gép). Célpont: 4 mm átmérőjű körben (a képkocka kb. 1,5%-a) mér az aktív élességpont körül (nem-cpu objektív használata esetén a középső élességpont körül); Mérési tartomány (ISO 100, f/1,4 objektív, 20 C): Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: Fé - Célpont-fénymérés: 2-20 Fé; Fénymérő csatolása: CPU, AI; Mód: Programozott automatikus mód (P) rugalmas programmal; záridő-előválasztásos automatikus mód (S); rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); kézi mód (M); Expozíciókompenzáció: -5 és +5 Fé között 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel; Expozíciósorozat: 2-9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel (2-5 kép 2 vagy 3 Fé lépésközzel); ISO érzékenység: ISO /3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel. Az érzékenység körülbelül 0,3, 0,5, 0,7 vagy 1 Fé értékkel ISO 100 alá is csökkenthető (az utóbbi eset ISO 50-nek felel meg), illetve körülbelül 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 vagy 4 Fé értékkel ISO fölé növelhető (az utóbbi eset ISO egyenértéknek felel meg). Automatikus ISO érzékenység-szabályozás szintén elérhető.; Aktív D-Lighting: Választható beállítások: Automatikus, Extra magas +2/+1, Magas, Normál, Alacsony és Ki; ADL expozíciósorozat : 2 kép az egyikhez kiválasztott értékkel vagy kép az összes képhez tartozó felhasználói beállítással; Automatikus élességállítás: Továbbfejlesztett Nikon Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, finomhangolással, 51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelő, 11 érzékelő támogatja az f/8 rekeszt); Érzékelési tartomány: Fé (ISO 100, 20 C); Objektívmotor: Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF (AF-C), Kézi élességállítás (MF); Élességpontok: 51 vagy 11 élességpont közül választható; AF mező mód: Egypontos AF, 9, 21 vagy 51 élességpontos dinamikus AF mező, 3D követés, csoportos AF mező, automatikus AF mező; Élességrögzítés: Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy a segédválasztó közepének megnyomásával rögzíthető; Vakuvezérlés: TTL: kb képpontos RGB-érzékelő segítségével megvalósított i-ttl vakuvezérlés érhető el SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 és SB-300 esetén; digitális tükörreflexes fényképezőgéppel működő i-ttl kiegyenlített derítővakuzás mátrixmérés és középre súlyozott fénymérés esetén, illetve digitális tükörreflexes fényképezőgéppel működő általános i-ttl vakuzás 9

10 célpont-fénymérés esetén; Vaku mód: Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, szinkron a hátsó redőnyre, vörösszemhatás-csökkentés, vörösszemhatás-csökkentés hosszú záridejű szinkronnal, hosszú záridejű szinkron a hátsó redőnyre, automatikus FP nagysebességű szinkron támogatása; Vakukompenzáció: -3 és +1 Fé között 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel; Vakus sorozat: 2-9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel, illetve 2-5 kép 2 vagy 3 Fé lépésközzel; Vaku készenléti jelzőfénye: A külön beszerezhető vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog; Vakupapucs: ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel; Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer: A Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás funkció támogatott, ha SB-910, SB-900, SB-800 vagy SB-700 vaku a fővaku és SB-600 vagy SB-R200 vaku a segédvaku, illetve ha SU-800 működik vezérlőként; az automatikus FP nagysebességű szinkron és a modellfény funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuegységgel (kivéve az SB-400 és az SB-300 vakut); a Vaku színinformációk közlése és a Vakuérték rögzítés funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuegységgel; Szinkroncsatlakozó aljzat: ISO 519 szinkroncsatlakozó aljzat rögzítő menettel; Fehéregyensúly: Automatikus (2 beállítás), Izzólámpa, Fénycső (7 beállítás), Közvetlen napfény, Vaku, Felhős, Árnyék, Felhasználói beállítás (legfeljebb 6 érték tárolható, célpont fehéregyensúly-mérés élő nézetben használható), Színhőmérséklet beállítása ( K között); valamennyi beállítás finoman hangolható; ADL expozíciósorozat: 2-9 exponálás 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel; Élő nézet - élő nézet módok: Élő nézet fényképezés, Videó élő nézet mód; Élő nézet - objektív motor: - Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); állandó motoros AF (AF-F) - Manuális élességállítás (M); Élő nézet - AF mező mód: Arc-prioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF; Élő nézet - automatikus élességállítás: Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az élességállítás pontját, ha arc-prioritásos AF vagy témakövető AF van kiválasztva); Videó - fénymérés: TTL fénymérési rendszer a képérzékelő használatával; Videó - képméret (képpontban) és képkockasebesség: x 1080; 60 p (progresszív), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p x 1080 kivágás; 30 p, 25 p, 24 p x 720; 60 p, 50 p x 424; 30 p, 25 p Tényleges képkockasebesség: 60 p, 50 p, 30 p, 25 p és 24 p esetén sorrendben 59,94, 50, 29,97, 25 és 23,976 10

11 kép/mp; a beállítások a magas és a normál képminőséget egyaránt támogatják; Videó - fájlformátum: MOV; Videó - videotömörítés: H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding; Videó - hangrögzítési formátum: Lineáris PCM; Videó - hangrögzítő eszköz: Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható; Videó - ISO érzékenység: P, S és A módban automatikus ISO érzékenységszabályozás (ISO 200 és Hi 4 között) kijelölhető felső korláttal. M expozíciós módban elérhető az automatikus ISO érzékenységszabályozás (ISO 200 és Hi 4 között) 27 kijelölhető felső korláttal, elérhető kézi kiválasztás (ISO 200 és között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel) további beállításokkal - egyenértékű ISO feletti kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 vagy 4 Fé értékkel (ez utóbbi ISO egyenértéket jelent).; Egyéb opciók: Index jelölés, időzített felvételkészítés; Monitor: 8 cm-es átlójú, képpontos, 170 megtekintési szögű, kb. 100%-os képfedésű TFT LCD-monitor, kézi monitor fényerő vezérlés és környezeti fényerő érzékelőt használó, automatikus monitor fényerő vezérlés; Visszajátszás: Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép) visszajátszás zoommal, videó visszajátszása, fénykép és videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények, képinformáció, helyszínadatok kijelzése, automatikus képelforgatás, hangos jegyzet bevitele és lejátszása, valamint IPTC információ beágyazása és kijelzése; USB: Nagysebességű USB; HDMI-kimenet: C típusú minitűs HDMI-csatlakozó; Audiobemenet: Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; áramellátás támogatott); Audiobemenet: Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő); Tartozék csatlakozó(k): Külön beszerezhető távvezérlő, opcionális (WR-A10 adaptert igénylő) WR-R10 vagy WR-1 vezeték nélküli távvezérlő, GP-1/GP-1A GPS-egység, illetve az NMEA és 3.01 verzióval kompatibilis GPS-készülék csatlakoztatására (külön beszerezhető MC-35 GPS-adapterkábel és 9 tűs D-sub csatlakozó kábel szükséges); Ethernet (vezetékes LAN) környezetben: RJ-45 csatlakozó. Szabványok: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE (10BASE-T). Adatsebesség: 10/100/1000 Mbps automatikus észleléssel (az IEEE szabvány szerinti maximális logikai adatátviteli sebességek - a tényleges sebesség eltérő lehet). Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX); Tartozék csatlakozó(k): WT-5 számára; Akkumulátor: Egy darab EN-EL18a lítium-ion akkumulátor; Hálózati tápegység: EH-6b hálózati tápegység; EP-6 tápcsatlakozó szükséges (külön megvásárolható); Állványmenet: 1/4 hüvelykes (ISO 1222); Méretek (Sz x Ma x Mé): Kb. 160 x 156,5 x 90,5 mm; Tömeg: Kb g (akkumulátorral, XQD-memóriakártyával, vázsapka és vakupapucsfedél nélkül), kb g (csak a fényképezőgép váza); Működési környezet - hőmérséklet: 0-40 C; Működési környezet - páratartalom: 85% vagy kisebb (lecsapódás nélkül); Mellékelt tartozékok: BF-1B vázsapka, BS-2 vakupapucsfedél, EN-EL18a lítium-ion akkumulátor érintkezőfedéllel, MH-26a akkutöltő tápkábellel és két érintkezővédővel (a tápkábel kialakítása függ attól, hogy az értékesítés mely országban 11

12 történt), USB-kábel kapocs, HDMI-kábel kapocs, UF-2 csatlakozófedél sztereó mini-csatlakozókábelhez, UC-E15 USB-kábel, ViewNX 2 telepítő CD, AN-DC11 szíj " helymeghatározó " Nikon D7100 fényképezőgéphez csatlakoztatható GPS egység Vételi idők* Hidegindítás: kb. 40 mp Melegindítás: kb. 3 mp Frissítési gyakoriság: Másodpercenként egyszer Adatformátum: NMEA (National Marine Electronics Association) verzió Geodézia: WGS84 GPS pontosság* Vízszintes: 10 m RMS Csatlakozók: USB Üzemi hőmérséklet: 0-40 C Méretek (Sz Ma Mé): Kb. 42,0 26,8 30,5 mm Tömeg: Kb. 21 g Egyéb opciók: Assisted GPS (A-GPS vagy agps) " Digitális fényképezőgép KIT (váz+objektív) "18-55mm IS objektív + Váz objektívfoglalat Canon kompatibilis bajonett; Effektív pixelszám 18 megapixel; LCD 3,0""; Memóriakártya-foglalat SD, SDHC, SDXC; ISO értékek 100, 1600, 200, 3200, 400, 6400, 800, auto; 28 Beépített vaku; Szenzor típusa CMOS; Manuális fókusz van; Autofókusz TTL AF; Kereső pentatükrös Zár tükörreflexes; Fehéregyensúly 7 előre beállított, auto, manuális; Fehéregyensúly finomhangolás van; Zársebesség-tartomány 1/ másodperc + B záridő; Szenzor mérete 22,3 x 14,9 mm; Külső vakupapucs Canon saru; Vaku opciók automata, lassú szinkron, vakutiltás, vörösszem-hatás csökkentő; Expozíciókompenzáció ±5EV 1/3 vagy 1/2EV lépésköz; Fénymérés kiértékelő, középre súlyozott, részleges, szpot; Sorozatfelvétel van (Max. Kb. 3,7 kép/perc kb. 34 JPEG-képhez, 6 kép, RAW); Filmfelvétel 1280 x 720, 50 fps, 1280 x 720, fps, 1920x1080, fps, 1920x1080, 25 fps, 1920x1080, fps, 640 x 480, 50 fps, 640 x 480, fps; Önkioldó 10 másodperc, 2 másodperc; Tömörítetlen formátum RAW; Egyedi akkumulátor típusa Li-ion (LP-E8); Méret 133 x 100 x 80 mm; Súly 570 g; Full HD videofelvétel, nagyméretű kihajtható LCD kijelzőm, 3.7 fps sebességű képrögzítés, 9 pontos autofókusz, kreatív szűrők, 18 megapixeles felbontás" GPS-csomag "2 db GPS DigiTerra Explorer szoftverrel 2-5m-es terepi pozíció meghatározási pontosság (EGNOS korrekcióval) + GLONASS (orosz műholdak) vételi lehetőség beépített SirfIII GPS vevő, 3G modem, WiFi, Bluetooth 12

13 806 MHz-es processzor, 8 GB belső memória IP 65 szabvány szerint terepálló, 1.5 m-ről betonra ejthető működési hőmérséklet -20 C - 70 C zsebben hordható, tömege akkumulátorral mindössze 315 g 3,7 -os, napfényben is látható érintőképernyő 5 MP-es beépített kamerát tartalmaz; üzemidő 8 óra az alapcsomag része a hálózati töltő, érintőképernyő ceruza, hordtáska 1 db Digitális fényképezőgép Digitális fényképezőgép: váz objektívvel effektív pixel: 24,30 megapixel; felbontás: pixel x pixel objektív: mm F3,5-5,6 E; fókusztávolság (1. objektív): 18 mm - 55 mm kijelző mérete: 3"" ; kijelző felbontása: pixel; kijelző típusa: LCD képérzékelő: pixel; érzékelő: 23,5 x 15,6 mm (APS-C-Format) CMOS képformátumok: JPEG, RAW; megvilágítási idő: 30 mp - 1/4.000 mp megvilágítás-korrekció (kézi): +/-2 ; megvilágítás-korrekció (kézi): 1/3 fokozatokban vaku: automatikus, kézi, vörös szem; kulcsszám (ISO 100): 6 ISO 100-nál fényérzékenység: automatikus, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 12800, ISO videóformátumok: H.264; videófelbontás: pixel x pixel max. videókép másodpercenként: 25 kép/mp memóriakártyák: Memory Stick PRO-HG Duo, MS Pro Duo (Memorystick Pro Duo), SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, SDXC (Secure Digital extended Capacity) memóriakártya-helyek száma: 2 ; önkioldó: 2, 10; automatikus arcfelismerés; kereső: Live-View, kijelző csatlakozók: Mini HDMI kimenet, USB 2.0 gyári fényképezőgép tartozék: hordöv + USB kábel " Infra vadkamera "1080P HD videófelbontás (10-30 mp); min. 5MP valós képfelbontás; sorozatfelvétel (9 kép); MINOCTAR objektív; láthatatlan IR vaku (körülbelül 15m-es hatótávolság); multizónás, állítható PIR mozgásérzékelő; gyors reakció idő (kevesebb mint 1 mp); fél év üzemidő egy garnitura elemmel; könnyen kezelhető menü; memóriakártya bővíthetőség 32GB-ig; 2""-os 29 színhű TFT kijelző; jelszavas védelem; USB port; 6V DC tápcsatlakozó, Kijelző: 2,0"" színes TFT, Felvétel:Nappal: színes, Éjjel: fekete-fehér, Memória: SD / SDHC + 3db 32 GB SD kártya" A következő irányadó: A módosított dokumentáció szerint és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 13

14 A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 7 Elnevezés: DRÓN A következő helyett: A műszer neve Műszer részletes specifikációja (leírás, beüzemlés, garancia, stb.) Ember nélkül repülő minihelikopter "A helikopter drónnal szemben támasztott alapkövetelmények: - Automatikus fel és leszállás - Robbanómotoros meghajtás - Programozható repülési terv GPS lokációk alapján - Lebegés a betáplált koordináták felett - Földi irányító állomás (Ground Station) o Laptop és az irányítás szoftverei o Automatikusan forgatott antenna o Gamepad a hasznos teher irányításához - Manuális irányítás, az irányítás azonnali kézi átvétele - 2,4 GHz-es állandó adatkapcsolat a földi állomással (video transmitter) 30 - Minimum 25 km-es adatkapcsolati hatótávolság - Kommunikációs hiba esetén automatikus visszatérés megadott pontra - Hasznos teher (kamera) stabilizáció - 70 km/h-ás repülési sebesség - 2 kg hasznos teher - 3 óra repülési idő, hasznos teherrel - Strapabíró váz - Szállítóláda - Maximum 50 kg szállítható súly - Digitális fedélzeti terepmodell (DEM) m tengerszint feletti repülési magasság - Gyors szervizelhetőség, egyszerű, moduláris felépítés - Betanulási lehetőség, training program - Minimum fél éves garancia - Három tengelyes elektromechanikus stabilizátor (gimbal)" A következő irányadó: A módosított dokumentáció szerint és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben): 14

15 Ajánlatkérő a 7. rész műszaki leírását módosítja. Ajánlatkérő a 6. rész keretében a Digitális fényképezőgép KIT (váz+objektív) - 1 db műszaki leírását módosítja. A fentiekkel, valamint a kiegészítő tájékoztatással összhangban a dokumentáció mellékletét képező Termekismerteto_muszaki_leiras_150601[Knym_vksz_eszkozok].xlsx fájlból törlésre kerül a magyar nyelvű használati útmutató csatolására vonatkozó előírás, továbbá az 1-6. és részek szerződés-tervezeteiben módosításra kerül a teljesítési határidő. IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben): Azon ajánlattevők részére, akik a dokumentációt a jelen módosító hirdetmény feladását megelőzően már kiváltották, Ajánlatkérő a módosított dokumentációt a módosításról szóló tájékoztatással egyidejűleg, a dokumentáció kiváltásakor megadott címre megküldi. Azon érdeklődők részére, akik a dokumentációt még nem váltották ki, a módosított dokumentáció a jelen hirdetmény feladásának napjától, a módosításról szóló tájékoztatással együtt, minden munkanap 9:00 órától 16:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00 órától 9:00 óráig, térítésmentesen rendelkezésre áll, és az alábbi címen vehető át: Electool Hungary Kft., MAGYARORSZÁG, 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park, C ép. III. em. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldésre kerül. A dokumentáció a címen elektronikus úton, vagy a fax számon is igényelhető a dokumentáció ellenértékének kifizetéséről szóló bizonylat és az igénylő levél megküldésével. Az igénylő levél tartalmazza az ajánlattevő alábbi adatai: - ajánlattevő neve, - székhelye (eltérés esetén a levelezési címe is), - valamint a dokumentáció átvételére jogosult kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, faxszáma. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak ki kell váltania. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben): Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 9 : 00 IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben) IV.3.1) Dátumok változása A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben A következő helyett Dátum: (év/hó/nap) Időpont: : A következő időpont irányadó Dátum: (év/hó/nap) Időpont: : IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka: 15

16 IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/06/19 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Electool Hungary Kft. Postai cím: Alkotás utca 53.MOM Park C épület 3. em. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Németh Krisztina Telefon: Fax: Internetcím (URL): 16

FULL FRAME ERŐ VAGYOK. www.europe-nikon.com

FULL FRAME ERŐ VAGYOK. www.europe-nikon.com FULL FRAME ERŐ VAGYOK www.europe-nikon.com ÜDVÖZÖLJÜK AZ FX-FORMÁTUM LENYŰGÖ ZŐ VILÁGÁBAN Készüljön fel a fényképezés új szintjére. A D610-zel ön is beléphet az FX-formátumú fotózás világába. Le fogja

Részletesebben

EGY ÖTLETGYÁR VAGYOK. iamnikon.hu. *Vezeték nélkül intelligens eszközökhöz csatlakoztatható a külön

EGY ÖTLETGYÁR VAGYOK. iamnikon.hu. *Vezeték nélkül intelligens eszközökhöz csatlakoztatható a külön *Vezeték nélkül intelligens eszközökhöz csatlakoztatható a külön megvásárolható WU-1a vezeték nélküli mobiladapterrel EGY ÖTLETGYÁR VAGYOK iamnikon.hu Objektív: AF-S DX NIKKOR 10 24mm f/3.5 4.5G ED Képminőség:

Részletesebben

Canon EOS 60Da Specifikációs lap

Canon EOS 60Da Specifikációs lap Canon EOS 60Da Specifikációs lap KÉPÉRZÉKELŐ KÉPFELDOLGOZÓ OBJEKTÍV ÉLESSÉGÁLLÍTÁS Hasznos képpontok Teljes képpontszám Képméretarány 3:2 Aluláteresztő szűrő Érzékelőtisztítás Színszűrő típusa DIGIC 4

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NIKON D90 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3296120

Az Ön kézikönyve NIKON D90 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3296120 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

E PM1 1442 Kit Barna. Lélegzetelállító fotók stílusosan. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő

E PM1 1442 Kit Barna. Lélegzetelállító fotók stílusosan. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő E PM1 1442 Kit Barna Extrém nagysebességű kontraszt AF Live Guide vezérlés fotók és videofelvételek beállításához, tökéletesen intuitívan és egyszerűen használható felhasználói felületen Nagyteljesítményű

Részletesebben

E PM2 1442 Kit Vörös. Jó megjelenés. Még jobb fotók. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő

E PM2 1442 Kit Vörös. Jó megjelenés. Még jobb fotók. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő E PM2 1442 Kit Vörös Új generációs 16 megapixeles LiveMos szenzor Max. 25,600 ISO érzékenység FAST AF + Érintésvezérlés Beépített 2-tengelyű stabilizátor TruePic VI képfeldolgozó processzor Ultra nagysebességű

Részletesebben

E M5 1250 Kit fekete. A képminőséghez dedikált klasszikus stílus. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő

E M5 1250 Kit fekete. A képminőséghez dedikált klasszikus stílus. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő E M5 1250 Kit fekete Por- és cseppálló 3" átmérőjű, dönthető OLED érintőkijelző A világ leggyorsabb autofókusz rendszere Intuitív érintőképernyős kezelés A képminőséghez dedikált klasszikus stílus A csúcstechnológiás,

Részletesebben

Samsung NX200: formatervezett tudás. Írta: Györkei Zoltán 2011. szeptember 06. kedd, 08:20

Samsung NX200: formatervezett tudás. Írta: Györkei Zoltán 2011. szeptember 06. kedd, 08:20 A Samsung bemutatta professzionális minőségű fényképek készítésére is alkalmas új, tükör nélküli cserélhető objektíves fényképezőgépét, az NX200-at. A kis méretű, de kiváló minőségű fém ház 20,3 megapixeles

Részletesebben

MŰREMEK VAGYOK. iamnikon.com

MŰREMEK VAGYOK. iamnikon.com MŰREMEK VAGYOK iamnikon.com Objektív: AF-S NIKKOR 14 24 mm f/2.8g ED Expozíció: [M] mód, 1 másodperc, f/8 Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (5000 K) Érzékenység: ISO 100 Picture Control: Általános Benjamin

Részletesebben

E-420. Műszaki adatok. Típus. Kereső. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő. Kivételesen egyszerű kezelhetőség

E-420. Műszaki adatok. Típus. Kereső. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő. Kivételesen egyszerű kezelhetőség E-420 A világ legkompaktabb digitális tükörreflexes digitális fényezőgépe* Kényelmes megjelenítés az autofókusz előnézet funkciónak köszönhetően 6,9 cm / 2,7'' átmérőjű HyperCrystal II LCD Arcfelismerő

Részletesebben

E M5 Mark II 1250 Kit Ezüst

E M5 Mark II 1250 Kit Ezüst E M5 Mark II 1250 Kit Ezüst 5-tengelyű képstabilizátor videofelvételekhez és fotózáshoz Por-, csepp- és fagyálló Elképesztő képminőség Egyedülálló pormentesítő rendszer (SSWF) A legjobb teljesítményű képstabilizátor

Részletesebben

Válasszon nézőpontot. you can

Válasszon nézőpontot. you can Válasszon nézőpontot. you can Brosúrakészítés: Julian Love, EOS 60D Fedezze fel kreatív oldalát az EOS 60D fényképezőgéppel. Készítsen mutatós állóképeket vagy Full HD videókat: a változtatható képszögű

Részletesebben

TEE Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Főiskola részére a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV- 2012-0014

TEE Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Főiskola részére a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV- 2012-0014 TEE Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Főiskola részére a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV- 2012-0014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Sony bemutatja a világ legkisebb, cserélhető objektíves fényképezőgépét, a NEX-C3-at.

A Sony bemutatja a világ legkisebb, cserélhető objektíves fényképezőgépét, a NEX-C3-at. Sajtóközlemény Budapest, 2011. június 8. A Sony bemutatja a világ legkisebb, cserélhető objektíves fényképezőgépét, a NEX-C3-at. A Sony legújabb fejlesztései mind helyett kaptak az új cserélhető objektíves,

Részletesebben

Canon PIXMA MG6150. Funkciók

Canon PIXMA MG6150. Funkciók Canon PIXMA MG6150 Tintasugaras multifunkciós készülékek Nagy teljesítményű, Wi-Fi multifunkciós készülék színvonalas laborminőségű nyomtatással és az intelligens érintésvezérlés egyszerűségével. A külön

Részletesebben

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság VGN-TT21XN/B Extrém stílus és hordozhatóság Különösen kifinomult notebook, intenzív noir színben, nagy teljesítményű funkciókkal és biztonsági megoldásokkal. Fejezet: Extrém stílus és hordozhatóság 1 FŐ

Részletesebben

Inspiron 24. 5000 sorozat. Nézetek. Műszaki adatok

Inspiron 24. 5000 sorozat. Nézetek. Műszaki adatok Inspiron 24 5000 sorozat Nézetek Copyright 2015 Dell Inc. Minden jog fenntartva. Ezt a terméket az Egyesült Államokban és nemzetközileg érvényes szerzői jogi és szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

Részletesebben

K1327 Marketing eszközök és rendezvény eszközök legyártása és kiszállítása

K1327 Marketing eszközök és rendezvény eszközök legyártása és kiszállítása K1327 Marketing eszközök és rendezvény eszközök legyártása és kiszállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés/ Marketing eszközök és rendezvény eszközök

Részletesebben

Rajongói tervezés, Canon gyártmány. you can

Rajongói tervezés, Canon gyártmány. you can Rajongói tervezés, Canon gyártmány. you can Az igazi technológia Rajongói tervezés, Canon gyártmány. A Canon EOS 7D óriási előrelépést jelent az SLR technológiában. A fényképezőgép a Canon egy olyan fejlesztési

Részletesebben

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató www.concorde.hu 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD30 menetrögzítő készüléket választotta. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el a mellékelt használati

Részletesebben

Kamerák: újratervezve

Kamerák: újratervezve Sajtóközlemény Budapest, 2010 július 14. Kamerák: újratervezve A Sony bemutatja a világ első amatőr (consumer), cserélhető objektívvel rendelkező HD kameráját A Handycam NEX-VG10E: Full HD videók sztereó

Részletesebben

Canon PIXMA MG8150. Funkciók

Canon PIXMA MG8150. Funkciók Canon PIXMA MG8150 Tintasugaras multifunkciós készülékek Szürkeárnyalatos és színes nyomtatáshoz egyaránt kiváló fényképminőséget biztosító, kiemelkedő teljesítményű, Wi-Fi multifunkciós készülék könnyen

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1D X http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301936

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1D X http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301936 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Ossza meg a felfedezés élményét. Semmi sem rejtőzhet el.

Ossza meg a felfedezés élményét. Semmi sem rejtőzhet el. Sajtóközlemény Budapest, 2011. augusztus 19. Ossza meg a felfedezés élményét. Semmi sem rejtőzhet el. A Sony bemutatja a világ első 1 digitális távcsövét, amely HD videók rögzítésére is alkalmas, autofókusszal

Részletesebben

M6 M8. Állapotfügg és megel z karbantartás Elektromos vizsgálatok Épület vizsgálatok M szaki mérések Állatgyógyászati vizsgálatok

M6 M8. Állapotfügg és megel z karbantartás Elektromos vizsgálatok Épület vizsgálatok M szaki mérések Állatgyógyászati vizsgálatok M6 M8 Állapotfügg és megel z karbantartás Elektromos vizsgálatok Épület vizsgálatok M szaki mérések Állatgyógyászati vizsgálatok Dönthető kijelző Lézer vezérlő kapcsoló Vezérlő gombok Érintő képernyő Kép

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Tájékoztató a KÉ-16000/2014 iktatószámú felhívás módosításáról

Tájékoztató a KÉ-16000/2014 iktatószámú felhívás módosításáról Tájékoztató a KÉ-16000/2014 iktatószámú felhívás módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítására

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL - 13. TIOP-3.2.3-12/1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projektben kéziszerszámok beszerzése

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL - 13. TIOP-3.2.3-12/1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projektben kéziszerszámok beszerzése TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL - 13. TIOP-3.2.3-12/1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projektben kéziszerszámok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Adásvételi szerződés alapján a

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Velünk kibontakozhatsz. Soha nem látott kreativitás

Velünk kibontakozhatsz. Soha nem látott kreativitás Velünk kibontakozhatsz Soha nem látott kreativitás Új színvonal Az egyedi 22,3 megapixeles, teljes képkocka méretű CMOS képérzékelő és a DIGIC 5+ képfeldolgozó processzor együtt fantasztikus képek előállítására

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1D MARK IV http://hu.yourpdfguides.com/dref/2382296

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1D MARK IV http://hu.yourpdfguides.com/dref/2382296 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató CANON EOS-1D MARK IV. Megtalálja a választ minden kérdésre az CANON EOS-1D MARK IV a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 1. Csomag tartalma 1. 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 2. A készülék áttekintése 1 4 5 2 3 6 7 EN - 1 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Képzelje el a digitális fényképezőgépek új generációját. Olyan készülékeket, amelyek gyors és

Képzelje el a digitális fényképezőgépek új generációját. Olyan készülékeket, amelyek gyors és Képzelje el a digitális fényképezőgépek új generációját. Olyan készülékeket, amelyek gyors és hatékony választ adnak a fotográfiai kihívásokra, miközben részletgazdag, élethű, gyönyörű képeket készítenek.

Részletesebben

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP Használati útmutató Hu Termékdokumentáció A termékhez mellékelt dokumentáció a Használati útmutatóból (jelen kiadványból) és a (pdf formátumú) Referencia útmutatóból áll. A fényképezőgép

Részletesebben

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel 4-420-757-71(1) Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel α kézikönyv A típusú bajonettzáras A fényképezőgép őkészítése Képek készítése és megtekintése A témának megfelelő képek készítése A fényképezési

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében anyagmozgató gépek beszerzése - dokumentáció módosítása

Szállítási szerződés keretében anyagmozgató gépek beszerzése - dokumentáció módosítása Szállítási szerződés keretében anyagmozgató gépek beszerzése - dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés keretében anyagmozgató gépek beszerzése

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza)

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza) AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza) I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Újszász Város

Részletesebben

Sajtóközlemény Budapest, 2008 szeptember 9

Sajtóközlemény Budapest, 2008 szeptember 9 Sajtóközlemény Budapest, 2008 szeptember 9 A Sony bemutatja az α900-at A világ első, full-frame 24,6 megapixeles tükörreflexes fényképezőgépe: α900 utolérhetetlen képminőséggel, kreatív lehetőségekkel

Részletesebben

Gyál KEOP hulladék eszközbeszerzés megismételt eljárás AF

Gyál KEOP hulladék eszközbeszerzés megismételt eljárás AF Gyál KEOP hulladék eszközbeszerzés megismételt eljárás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Adásvételi szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Toshiba Satellite Click 2 Pro P30W-B-102 (PSDP2E-00800NHU)

Toshiba Satellite Click 2 Pro P30W-B-102 (PSDP2E-00800NHU) Toshiba Satellite Click 2 Pro P30W-B-102 (PSDP2E-00800NHU) Bruttó ár: 371.990 Ft Termékvonal: Toshiba 2 az 1-ben Hibrid Notebook Termékvonal2: 2 az 1-ben Hibrid Notebook Processzor: Intel Core i5 Processzor

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatások a KEF elátási körébe tartozó minisztériumok és intézményeik részére - eljárást megindító felhívás módosítása

Nyomdai szolgáltatások a KEF elátási körébe tartozó minisztériumok és intézményeik részére - eljárást megindító felhívás módosítása Nyomdai szolgáltatások a KEF elátási körébe tartozó minisztériumok és intézményeik részére - eljárást megindító felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Nyomdai szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató a dokumentáció módosításáról-tengelysúly mérleg beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Tájékoztató a dokumentáció módosításáról-tengelysúly mérleg beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére Tájékoztató a dokumentáció módosításáról-tengelysúly mérleg beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/123 Tengelysúly mérleg beszerzése a Magyar Közút Beszerzés

Részletesebben

Tájékoztató a hirdetmény módosításáról: Számviteli és adózási, bérszámfejtési és munkaügyi feladatok

Tájékoztató a hirdetmény módosításáról: Számviteli és adózási, bérszámfejtési és munkaügyi feladatok Tájékoztató a hirdetmény módosításáról: Számviteli és adózási, bérszámfejtési és munkaügyi feladatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 Beszerzés tárgya: Számviteli és adózási, bérszámfejtési és munkaügyi

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tornaszerek beszerzése.

Tornaszerek beszerzése. Tornaszerek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/130 Adásvételi szerződés keretében tornaszerek beszerzése egyesületek részére a Beszerzés tárgya: dokumentációban részletesen meghatározottak

Részletesebben

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel 4-297-560-71(1) Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel α kézikönyv Tartalomjegyzék Mintakép Menü Tárgymutató 2011 Sony Corporation HU NEX-7 fényképezõgép használatával kapcsolatos megjegyzések

Részletesebben

Új generációs objektívtervezés

Új generációs objektívtervezés A Canon ma bemutatta a PowerShot G15-öt és a PowerShot SX50 HS-t két új, innovatív, kompakt fényképezőgépet, amelyek jól demonstrálják a Canon szakértelmét az új generációs objektívek tervezése terén.

Részletesebben

Étkeztetési szolgáltatás

Étkeztetési szolgáltatás Étkeztetési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ultra-gyors, kompakt NEX-5N fényképezőgép a Sonytól: 16,1 megapixel felbontás és Full HD 50p videofelvétel

Ultra-gyors, kompakt NEX-5N fényképezőgép a Sonytól: 16,1 megapixel felbontás és Full HD 50p videofelvétel Sajtóközlemény Budapest, 2011. augusztus 24. Ultra-gyors, kompakt NEX-5N fényképezőgép a Sonytól: 16,1 megapixel felbontás és Full HD 50p videofelvétel A világ legkisebb expozíciós időközzel rendelkező

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Végfelhasználói Árlista

Végfelhasználói Árlista Végfelhasználói Árlista webshop: www.trioda.hu Dome kamerák Megnevezés Szín Lista ár AXIRDBNEC-2,8 Antracit / Fehér 11 990 Ft 1/3" CMOS, 800 TVL, alacsony fényérzékenység, D-WDR, valós D&N, DNR, AWB, fehér

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

KORR - Új és antikvár könyvek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére

KORR - Új és antikvár könyvek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére KORR - Új és antikvár könyvek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 Szállítási keretszerződés keretében új és antikvár könyvek beszerzése a PPKE részére

Részletesebben

A Cyber-shot kézikönyve DSC-TX7/TX7C. Tartalomjegyzék. szerinti kereső. Működés. MENU/beállítások keresése. Index

A Cyber-shot kézikönyve DSC-TX7/TX7C. Tartalomjegyzék. szerinti kereső. Működés. MENU/beállítások keresése. Index A Cyber-shot kézikönyve DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-177-72(1) HU A kézikönyv használata Kattintson a bal felső részen lévő gombra a hozzá tartozó oldalra lépéshez. Legjobban akkor használható,

Részletesebben

A legkiválóbb Full HD videó és audiominőség, ergonomikus kialakítás: a Sony bemutatja a NEX-VG20E Handycam -et

A legkiválóbb Full HD videó és audiominőség, ergonomikus kialakítás: a Sony bemutatja a NEX-VG20E Handycam -et Sajtóközlemény Budapest, 2011. augusztus 24. A legkiválóbb Full HD videó és audiominőség, ergonomikus kialakítás: a Sony bemutatja a NEX-VG20E Handycam -et Az E-bajonettes, cserélhető objektíves kamera

Részletesebben

HU-Szombathely: Különféle számítógépes berendezések 2009/S 222-319416 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Különféle számítógépes berendezések 2009/S 222-319416 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Szombathely: Különféle számítógépes berendezések 2009/S 222-319416 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Szombathely Megyei

Részletesebben

ICR/OCR technológia bevezetése és üzemeltetésének támogatása - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128

ICR/OCR technológia bevezetése és üzemeltetésének támogatása - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 ICR/OCR technológia bevezetése és üzemeltetésének támogatása - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés ICR/OCR alkalmazás bevezetésére, ennek használatához

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. OLÁH-G. Kft.r a HU090072A12013 a, a N.F.M. 2009-2014 Zöld I. I.p. Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése c. beruházás Szolnok, Ugar utca 79/1. szám lévő csarnok és közúti kapcs. ép., transzformátor

Részletesebben

EGY NIKON COOLPIX VAGYOK. A NIKON COOLPIX KOMPAKT DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP-CSALÁD VAGYOK 2012. ősz

EGY NIKON COOLPIX VAGYOK. A NIKON COOLPIX KOMPAKT DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP-CSALÁD VAGYOK 2012. ősz EGY NIKON COOLPIX VAGYOK A NIKON COOLPIX KOMPAKT DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP-CSALÁD VAGYOK 2012. ősz iamnikon.com SZÜLETETT VADSÁG VAGYOK Egy tartós benyomás ezernyi kifejezése. Új Új Briliáns mestermű nagy

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Hungária kocsiszín "B" csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével T-332/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/6 Hungária

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Árajánlat. Bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: Számítógép 1: 121.500 Ft + ÁFA. Számítógép 2: 157.

Árajánlat. Bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: Számítógép 1: 121.500 Ft + ÁFA. Számítógép 2: 157. Árajánlat Bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: INFORMATIKAI ESZKÖZÖK METAL Home Számítógép 1: 121.500 Ft + ÁFA Intel Pentium Dual Core 2.6, 2x1024/800 DDR2, 320GB

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - 2. módosítás

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - 2. módosítás Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - 2. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Adásvételi szerződés keretében A

Részletesebben

Mezőkövesd, 42 szobás sportszálló építése című projekt kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102

Mezőkövesd, 42 szobás sportszálló építése című projekt kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Mezőkövesd, 42 szobás sportszálló építése című projekt kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 1 Beszerzés tárgya: A terület a Mezőkövesd melletti Zsóry Fürdő belterületén, a régi Zsóry autós

Részletesebben

Rövid használati útmutató - 8 Intenso digitális fényképkerethez

Rövid használati útmutató - 8 Intenso digitális fényképkerethez Rövid használati útmutató - 8 Intenso digitális fényképkerethez Kövesse a használati útmutatót, hogy megismerje az Intenso digitális fényképkeret legfontosabb funkcióit. Az Intenso digitális fényképkeret

Részletesebben

Mikroszkópok beszerzése a jelen felhívásban valamint a dokumentációban meghatározottak szerint

Mikroszkópok beszerzése a jelen felhívásban valamint a dokumentációban meghatározottak szerint Mikroszkópok beszerzése a jelen felhívásban valamint a dokumentációban meghatározottak szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANON EOS 450D http://hu.yourpdfguides.com/dref/3939621

Az Ön kézikönyve CANON EOS 450D http://hu.yourpdfguides.com/dref/3939621 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY NEX-7 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4362801

Az Ön kézikönyve SONY NEX-7 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4362801 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185153-2011:text:hu:html HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Lenovo ThinkPad E550-20DF0092HV

Lenovo ThinkPad E550-20DF0092HV Lenovo ThinkPad E550-20DF0092HV (20DF0092HV) Bruttó ár: 266.990 Ft Termékcsalád: ThinkPad Termékvonal: Lenovo Notebook / Lenovo Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor: Intel Core i3 Processzor

Részletesebben

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel 4-287-950-72(1) Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel α kézikönyv A típusú bajonettzáras A fényképezőgép előkészítése Képek készítése és megtekintése A témának megfelelő képek készítése A fényképezési

Részletesebben

Ajánlati felhívás "Informatikai eszközök beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához" tárgyban

Ajánlati felhívás Informatikai eszközök beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához tárgyban Ajánlati felhívás "Informatikai eszközök beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

Digitális fényképezőgépek 2008. tavasz

Digitális fényképezőgépek 2008. tavasz Digitális fényképezőgépek 2008. tavasz az intelligens csábító 2 A Nikon 90 éves tapasztalattal rendelkezik a csúcsminőségű fényképezőgépek és objektívek gyártásában. A COOLPIX termékcsalád kiváló, rendkívül

Részletesebben

Szállítási szerződés a Perinatális Intenzív Centrum és Intenzív Neonatológiai Osztály fejlesztésére

Szállítási szerződés a Perinatális Intenzív Centrum és Intenzív Neonatológiai Osztály fejlesztésére Szállítási szerződés a Perinatális Intenzív Centrum és Intenzív Neonatológiai Osztály fejlesztésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 137 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 3600, Ózd közigazgatási területe Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AE220 sorozat Digitális fényképezőgép Használati utasítás

AE220 sorozat Digitális fényképezőgép Használati utasítás AE220 sorozat Digitális fényképezőgép Használati utasítás Szerzői jog Copyright 2012 BenQ Corporation. Minden jog fenntartva! A publikációt és annak részeit tilos a BenQ Corporation előzetes írásbeli engedélye

Részletesebben

Módosítás: Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően.

Módosítás: Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően. Módosítás: Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Vállalkozási szerződés Az NS.CP Portál Beszerzés tárgya: továbbfejlesztése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt a 4 megapixeles digitális kamera használata során. A dokumentumban található információkat alaposan ellenőriztük a hitelesség érdekében, azonban

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben