NYOMOZZ TE IS! A városban történı átalakítások miatt a múzeumban kiállított tárgyak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYOMOZZ TE IS! A városban történı átalakítások miatt a múzeumban kiállított tárgyak"

Átírás

1 NYOMOZZ TE IS! A városban történı átalakítások miatt a múzeumban kiállított tárgyak közül néhányat intézményünk raktárában helyeztek el ideiglenesen. Tegnap este nagy vihar kerekedett, zengett és villámlott, olyan csattogásokkal, fényhatásokkal, mint még soha, sıt, még a föld is megremegett, s megmagyarázhatatlan dolog történt. A könyvtárban elszállásolt dolgok egy része megelevenedett, az újkıkori ısemberek csoportja életre kelt, s e mozgást érzékelve éktelen visítással megszólalt a riasztó!!! A horda tagjai rémülten ugráltak ide-oda, össze-vissza dobálták a helyiségben található holmikat, mintha kerestek volna valamit, de ugyan mit? Reggelre ez is kiderült; eltőntek az ısemberek és velük együtt egy nagyon értékes, hétezer éves neolitkori agyagszobor. A történésektıl megzavarodva törtek ki az épületbıl, majd a belvárosban bolyongtak a forgalomtól és a közvilágítástól megrettenve - több szemtanú is észlelte e torzonborz csapatot. Induljatok el Ti is nyomozótársaitokkal együtt, s járjatok e rejtély végére, derítsétek ki, hogy mi is történt valójában, merre jártak a rablók, mi zajlott le az egyes helyszíneken! Keressétek meg az ellopott értékes mőtárgyat, a nyomok és a szemtanúk elbeszélése alapján! Jegyezzétek fel a nyomozás minden lépését: nyomok követése, szemtanúk történetei, s ne felejtsetek el fényképezni sem! A nyomozás befejeztével, mint minden jó nyomozónak, már csak egy kérdésre kell felelnetek: miért akarták ellopni az ısemberek ezt a tárgyat. E kérdés megválaszolására a nyomok, s az elbeszélések mellett a fantáziátokra is szükség lesz!

2 Népmővészeti Tájház / P3 Szemtanú: egy idıs, kutyát sétáltató bácsi Hát hun is kezdjem? Pár napra fölutaztak a lányomék az unokával Budapestre, s rám bízták a kutyájukat, Buksit. Közeledett az esti levitel ideje, az eb már kaparta az ajtót. Sajnos az idı rosszabbra fordult, föltámadt a szél, a kutyafáját neki, de mönni köllött. Lévittem hát a kutyust a Tájházho, a gyöpre. Sétálgattunk, s égyször csak, hirtelen a sömmiből elıtőnve néhány vadembör rohant felénk. Nagyon mögijedtem, a kutya is behúzta fülit-farkát, elkezdtünk elılük szaladni a ház körül. Hála, mögláttam, hiányzik egy kerítésléc, no, ott gyorsan bebújtunk, elrejtıztünk égy kicsit. Nemsoká észrevöttek, hisz akkorát villámlott, hogy csak na! Buksi erre mög elvakkantotta magát. Folytatódott a futás, de mögváltozott a sorrend, mer a kutya észrevötte, hogy azok elejtöttek valamit, valami kicsi dógot. No, azt az eb fölkapta, oszt ezé most má ıt kergették azok a torzonborz embörök. Artikulátlan hangot hallatva, rikoltozva kerítették be a kutyát - alig tudott kievickélni közülük, hátrahagyva zsákmányát, - ezután odébb álltak. Mi pedig behúzódtunk egy kis idıre a közeli kıfal bolthajtása alá, mer idıközbe eleredt az esı, mintha dézsából öntötték vóna, mikor elállt, hazamöntünk. Háááát, így történt, még most sé tértem teljesen magamho! Nézzétök csak, még most is látszik az elejtett tárgy körvonala a földön!

3 Templom-szobor / P1 Szemtanú: egy Domonkos rendi nıvér Hihetetlen élményben volt részünk a nıvérekkel a tegnap este folyamán. Éppen az esti zsolozsmára (napot befejezı imádság) készülıdtünk, mikor áramszünet lett, ugyanis az idıjárás nagyon szélsıségesre fordult, erıs szél fújt és zengett, villámlott már egy jó ideje. Igyekeztünk minél gyorsabban gyertyát keresni, hogy azzal világítsunk a sötétben. Hirtelen akkorát villámlott, oly fényesség világított be az ablakon, hogy önkéntelenül is kitekintettem rajta. Sohasem felejtem el, amit akkor láttam, - közben intettem a többieknek, s ık körém győltek. Az utcán, a szobor körül 4-6 hiányos öltözető ember, nık, férfiak vegyesen körben jártak, egyfajta ütemes mozgást végezve; közben kézrıl-kézre adtak egy kis tárgyat, valami szobrocskát, amelyért esdekelve nyúltak mindannyian, s megbabonázva kísérték végig szemükkel útját a körben. Egyfajta vallási áhítathoz tudnám hasonlítani a látványt, látszott, bálványként tisztelik azt a dolgot. Az egész nem tartott tovább negyed óránál; a rítust befejezvén, amilyen hirtelen megjelent, el is tőnt a csoport. A szobor körüli letaposott füvön található lábnyomok talán segíthetnek a nyomozásban, jöjjetek, megmutatom!

4 Harang / P2 Szemtanú: parkır Az esti történésekrıl szeretnék beszámolni. 20 óra után a szokásos körutamat tettem meg, ugyanis én felügyelem a téren lévı park világítását, tisztaságát, egyszóval rendjét. Melegen öltözve, esıkabátban mentem, mivel lehőlést, erıs szelet, esıt ígérték a meteorológusok messzirıl máris villámlott, dörgött, s kisebbfajta földrengést is érzékeltem. Sétám során olyan filmbe illı történéseknek lettem szem- és fültanúja, hogy ha nem saját magam érzékelem, másnak el sem hinném Tehát: Néhány fıbıl álló, szedett-vedett ruházatot viselı, - közelebbrıl látszott, hogy állatbırbıl összetákolt - torzonborz embercsoport közeledett a térhez. Sietve elbújtam a Kossuth-szobor mögé, onnan kitekintgetve kísértem figyelemmel ıket. Már a zebra közepénél jártak, s megálltak, erre jobbról-balról hangos dudaszó, lámpavillogtatás közepette autók közeledtek feléjük. Rémülten meglódultak, menedéket keresve pásztázták körbe a parkot, sıt, egyikük annyira megijedt, hogy a virágágyások közé rohant. Ekkor a legnagyobb termető erıteljes hangot hallatott, s elıre mutatott. A csapat egy emberként rohant a harangláb alá, menedéket keresve. Ott lökdösıdni kezdtek, hiszen ennyien nem fértek el rendesen. Mocorgásuk közben feltőnt, hogy valamit, egy kis vöröslı edénykét vagy szobrot féltın, óvón védelmeznek, takargatnak. Kb. félóráig maradtak így, - gondolom, amennyire lehetett megnyugodtak, - végül eltávoztak a Népkert irányába. Ennyi történt dióhéjban, az említett vadember lábnyoma most is látható a virágok között, itt ni, nézzétek!

5 Könyvtár / P4 Nem volt szemtanú, reggel fedezte fel az egyik könyvtáros a nyomokat. Még nyitás elıtt szerettem volna befejezni a tegnap félbehagyott könyvpakolást, ezért munkába érés után elsı utam a raktárba vezetett. Rögtön feltőnt, hogy járt itt elıttem valaki! A helyiség azon részében, ahová a múzeumból elhozott tárgyakat helyezték el, nagy felfordulás történt. A gondosan becsomagolt, szépen egymásra helyezett dolgok most össze-vissza hevertek mindenfelé. Rögtön telefonáltam egy múzeumi szakembernek, aki felmérve a helyzetet, értesítette a rendırséget, mivel értékes győjteményrıl van szó. A kiérkezı rendırök segítségével listát készített a múzeumi tárgyakról, melybıl kiderült, hogy az ısemberek és egy nagyon értékes agyagedény hiányoznak. A mőtárgy az újkıkori szobrászat jelentıs emléke, a tiszai kultúra embere által készített figurális alkotás. Íme, itt az említett helyszín! Kérem, szaktudásotokkal segítsétek a nyomozás elımenetelét! Találjátok meg az elrabolt agyagszobrot! Szerintetek mi történhetett itt, miért rabolták el a szobrot? (fantáziátok, saját sztori)

Bakos Ádám: Beszámoló a Holland útról

Bakos Ádám: Beszámoló a Holland útról Bakos Ádám: Beszámoló a Holland útról Amikor megtudtuk, hogy mi vagyunk azok a szerencsések, akik részt vehetnek a Holland utazáson, nagyon izgatottak lettünk. Mindenki nagy izgalommal várta, hogy milyen

Részletesebben

Székely Virág. Az avar alatt

Székely Virág. Az avar alatt Székely Virág Az avar alatt Egy hvös szi délutánon Berci, az iskolás sün kirándulni indult a családjával. Nagyon szerettek az erdben bolyongani, így gyakran útra keltek. Ilyenkor az anyukája bogyókat,

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

APÁM ÉS EMLÉKKÉPEK ANYÁMRÓL

APÁM ÉS EMLÉKKÉPEK ANYÁMRÓL APÁM ÉS EMLÉKKÉPEK ANYÁMRÓL Anyátlanul nőttem fel, s ez magányossá tett. Az anya lelkének melege olyan, mint a tavaszi napfény. Egészséges növények nem nőnek nélküle. Magamban élő, furcsa, vad gyerek voltam,

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

(Tengernek Csillaga, XVI/6.)

(Tengernek Csillaga, XVI/6.) Az első ádvent Már október végén láttam, hogy a császártól elrendelt népszámlálás és adóbehajtás kihirdetése megtörtént a Szentföldön is. Attól kezdve folytonos volt a népvándorlás minden irányban az utakon.

Részletesebben

LEE CHILD 8 NINCS VISSZAÚT

LEE CHILD 8 NINCS VISSZAÚT 1. fejezet Reachert végül beültették egy autóba, és elvitték egy másfél kilométernyire lévõ motelbe, ahol az éjszakai recepciós adott neki egy szobát. Pontosan úgy festett, mint várta, hiszen ezernyi ilyen

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Hogy miért teremtett bennünket a végzet Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... Tombolva inni hegyeink borát, Keserveinknek izzó mámorát, S míg szívünkben a tettvágy

Részletesebben

barlang szó hallatán a legtöbb embert aggodalommal teli kíváncsiság keríti hatalmába. Most

barlang szó hallatán a legtöbb embert aggodalommal teli kíváncsiság keríti hatalmába. Most Tapolcán fedezték fel Magyarország legnagyobb barlangi tavait Magyarország eddig ismert legnagyobb barlangi tavait fedezték fel Tapolca alatt a közelmúltban A barlang szó hallatán a legtöbb embert aggodalommal

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Találj rám. Találj rám, találj rám

Találj rám. Találj rám, találj rám Nincs hova menni Úszok egy folyóban a fejem lemerül Nézem a víz alatt sem vagyok egyedül Fogy a levegım, de szemmel tartalak Figyellek fél szemmel a rémes víz alatt Lassú a folyó, körülöttem fák nyelek

Részletesebben

Amit Jézusnak adsz, nem pazarlás

Amit Jézusnak adsz, nem pazarlás Amit Jézusnak adsz, nem pazarlás 3 Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban: ezt az alabástrom

Részletesebben

Láma Ole Nydhal Minden határon túl

Láma Ole Nydhal Minden határon túl Láma Ole Nydhal Minden határon túl Ahogy a Buddhák Nyugatra jöttek ÜBER ALLE GRENZEN LAMA OLE NYDAHL Joy Verlag Gmbh D-87477 Sulzberg Az 1994-ben készült német változatot fordította: Danhauser Ágnes Nyomda:

Részletesebben

Eleinte élveztem mindent, az ingerültség, amit Gianni gondoskodó

Eleinte élveztem mindent, az ingerültség, amit Gianni gondoskodó 24 Szemle Szabó Magda EN ROUTE (A Für Elise második kötetének nyitófejezete) Eleinte élveztem mindent, az ingerültség, amit Gianni gondoskodó szeretete ébresztett bennem, az épp a felnõtté válás nagy percét

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Nguyen Phuong Thaonak hívnak engem. 1968. február 10-én születtem, Vietnamból érkeztem ide, Magyarországra 85 áprilisában. A váci textilüzemben helyeztek

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

Uhrin Benedek. Nyitány

Uhrin Benedek. Nyitány Nyitány Elnézést kérek, ez kabaré! Rivalda fényben száll a poén. Megleli ön is a sajátját, Viheti haza a poénját, Lepje meg vele a családját. Elnézést kérek ez kabaré! A nevetés nem kötelező Ha nevetésre

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja VII. évf. különkiadás a gyászról 2006. november A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja A Kossuth Rádióban 2006. november 1-én, a Református Egyház Félórájában elhangzott beszélgetés: Áldott

Részletesebben

ELSŐ FEJEZET A fekete csillag

ELSŐ FEJEZET A fekete csillag ELSŐ FEJEZET A fekete csillag Sötét éjszaka volt; úgy tűnt, mintha a teliholdat csak úgy ráakasztották volna az égre, és csillagok milliárdjai ragyogtak, mint kék és vörös lámpácskák. A mennybolt fényei

Részletesebben

BEVEZETÉS. Miért írtam a könyvet? Miért egyedül? Fejtegetések az idő múlásáról.

BEVEZETÉS. Miért írtam a könyvet? Miért egyedül? Fejtegetések az idő múlásáról. BEVEZETÉS Miért írtam a könyvet? Miért egyedül? Fejtegetések az idő múlásáról. Az idő múlik, visszafoghatatlanul. Eközben sok minden történik, olyasmi is, ami visszavonhatatlan, megállíthatatlan, befolyásolhatatlan.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Elkésni szépen kell. Van még egy órám Ó, hogy felöltözzek Semmim sem jó rám Lassan értem jönnek. Van még egy óra Jól ismert móka Elkésni szépen kell

Elkésni szépen kell. Van még egy órám Ó, hogy felöltözzek Semmim sem jó rám Lassan értem jönnek. Van még egy óra Jól ismert móka Elkésni szépen kell Elkésni szépen kell Van még egy órám Ó, hogy felöltözzek Semmim sem jó rám Lassan értem jönnek Van még egy óra Jól ismert móka Elkésni szépen kell Blúz-e, vagy garbó? Hozzá milyen szoknya? Fél órát tartó

Részletesebben

monostor gondozója): "A monostor minden fölszerelését és minden vagyonát úgy tekintse, mint az oltár szent edényét."

monostor gondozója): A monostor minden fölszerelését és minden vagyonát úgy tekintse, mint az oltár szent edényét. Karátson Gábor Az Úr Isten, hűvös alkonyatkor a kertben A környezeti válságról volna, arról kellene írnom, olyasvalamiről: hogyan jutottunk egyáltalán ide, ugyan miért kerültünk ilyen szörnyű helyzetbe.

Részletesebben

Ő is a mi kutyánk kölyke

Ő is a mi kutyánk kölyke BESZÉLGETÉS Ő is a mi kutyánk kölyke Beszélgetés Hanga Zoltánnal, az Állatkert szóvivőjével Emlékszik még Sunny Boy-ra? Igen, ez a mi ifjú kengurunk volt, de ezt honnan tudja? Rajtam kívül tudhatják ezt

Részletesebben

Jövünk!... I am happy!

Jövünk!... I am happy! Jövünk!... I am happy! szemében is, láttam a csillogást, a fényt, a ragyogást, helyenként egy-két könny-cseppet, majd újra kezet fogtunk egymással, és mindenki gratulált mindenkinek, ami nagyon jólesõ

Részletesebben