TIOP /1B

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019"

Átírás

1 Mohácsi Kórház Vállalkozási szerződés a Mohácsi Kórház felújítása című TIOP /1B azonosító számú projekt keretében Mohácsi Kórház A2 és B jelű épületének felújítására II.sz. szerz. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 25455/2015 CPV Kód: ; ; ; ; Ajánlatkérő: Mohácsi Kórház Teljesítés helye: 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: ZAÉV Építőipari Zrt. Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészságügy 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Mohácsi Kórház Postai cím: Szepessy tér 7. Város/Község: Mohács Postai irányítószám: 7700 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Engert Ferenc Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe 1

2 Hivatalos név: ZAÉV Építőipari Zrt. Postai cím: Millennium köz 1. Város/Község: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dormán József Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Egészságügy Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a Mohácsi Kórház felújítása című TIOP /1B azonosító számú projekt keretében Mohácsi Kórház A2 és B jelű épületének felújítására. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye 7700 Mohács, Szepessy tér 7. NUTS-kód HU231 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2014/10/07 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége A2 jelű épület részleges átalakítása 1. Építészet, statika A mohácsi kórház A2 jelű épülete az 1970-es évek végén épült. Az akkor korszerűnek minősülő POROTON falazatok és PK tip. előre gyártott feszített vasbetonfödém panel alkalmazásával épített alagsor, földszint, I. emelet szintszámú, harántfalas, lapos tetős, nyerstégla homlokzatú épületet 1990-es évek végén az akkor érvényes orvostechnológiai elvek miatt déli irányba mintegy 3 m-rel kibővítették, s magas tetővel látták el. 3

4 Az óta eltelt időben az épületen lényegi változtatás nem történt. A pillérek, a födémlemez, a lépcsők és homlokzati parapet falak műszaki-statikai állapota jó, további igénybevételre alkalmas, ugyanakkor az épület egyéb szerkezeti elemei (külső-belső nyílászárók, burkolatok, hő- és vizszigelések, stb.), ill. az épületgépészeti megoldások (fűtés, vízellátás, stb.) már rekonstrukcióra szorulnak. Az épület jelen állapotában a ma hatályos hőtechnikai előírásoknak nem felel meg. Jelen átépítés az épület fent ismertetett állapotát figyelembe véve azt célozza meg, hogy a tartószerkezet megtartásával, de az avult szerkezeti elemek visszabontásával és átépítésével az épület átalakítással érintett területei feleljenek meg a konkrét funkcionális 4 előírásoknak, ill. általánosságban a kórházakkal szemben támasztott műszaki, orvostechnológiai követelményeknek. Az A2 épület alagsorában a központi sterilizáló, földszintjén a radiológia, I. emeletén a központi műtők találhatók. A magas tetős épület tetőterében orvosi szobákat alakítottak ki, ill. itt található a műtőszint épületgépészeti helyisége. Jelen átépítés keretében a mind műszakilag, mind technológiailag elavult központi sterilizáló teljes rekonstrukcióját, ill. a radiológia területén CT berendezés, 2 db MH ultrahang berendezés elhelyezését, valamint a radiológián lévő betegeket kiszolgáló wc egységeket és a kapcsolódó közlekedő - váró kialakítását kell megoldani. A sterilanyagok épületen belüli (sterilizáló és a műtő között) szállítása anyagemelők beépítésével biztosítandó. A kívülről beérkező, ill. elszállítandó sterilanyagok egy újonnan kialakítandó anyagátvevőn keresztül lesznek a sterilizálóval közvetlen kapcsolatban. A tűzvédelmi előírások miatt az alagsorban és a földszinten kiépítendő a tűzjelző hálózat, ill. az A2 épület önálló tűzszakaszként való kialakításának részleges megoldásaként az alagsorban tűzgátló ajtó beépítése. Az alagsori közlekedő füstmentes kialakítása gépészeti megoldással biztosítható. Az épület hőszigetelési állapotát javítandó a tervezéssel érintett területeken nyílászáró csere, ill. a nyerstégla homlokzat miatt belső hőszigetelés kiépítése szükséges. Az A2 jelű épület a kórház központi kazánházából távfűtésszerű gépészeti megoldással kapja a fűtő- és a használati meleg vizet. A kivitelezési munkák során az épület átépítéssel érintett területei új radiátoros fűtést kapnak. A rekonstrukció során a teljes erős és gyengeáramú hálózat átépül. Az A2 épület teljes alapterülete: 1.857,40 m2 Átalakítással érintet épületrészek: Alagsor: 399,43 m2 Földszint: 217,83 m2 Összes átalakítandó terület: 617,26 m2 Épületszerkezeti leírás: Bontási munkák: Az épület átépítéssel érintett területein a szerkezeti rendszer (falak, födémek, parapet- és homlokzati határoló falak) megtartásával teljes körűen visszabontandó. Alapozási munkák: Az új betonanyagú sávalapok statikai terv szerinti szélességgel és a teherhordó talajt elérő mélységgel készülnek. Fal- és aljzatszigetelés: 1 rtg. modifikált bitumenes nehézlemez, Gv-4,2; Külső főfalak: A sterilizáló anyagátvevőjének talajjal érintkező falai POROTHERM 38 pincetégla falazat. Válaszfalak: POROTHERM 10 válaszfalak. Födém áttörések: A PK vasbeton födémszerkezet a statikai tervben leírtak szerint törhető át. 4

5 Áthidalások: A válaszfalakban lévő nyílások felett POROTHERM A-10 áthidaló épül be. A főfalakban POROTHERM S elem magas áthidaló, ill. acélszerkezetű kiváltás kerül beépítésre a statikai tervek szerinti méretekkel és kialakítással.6 Külső nyílászárók: REHAU BRILLANT DESIGN 5 cellás műanyag, egyedi gyártású ablakok készülnek fehér színben, argongáz töltésű hőszigetelő üvegezéssel. Ablakpárkányok: A külső ablakpárkány RAL 9007 színre eloxált alumínium szerkezet, a belső ablakpárkányok anyaga REHAU fehér műanyag. Belső nyílászárók: DOMOFERM fémtokos fémszárnyú ajtók porszórt felületkezeléssel. A fémtokok utólagos mázolásúak, RAL 1019 színben. 5 A tűzgátló ajtó RAL 1019 színben készülő DOMOFERM PRESTIGE ÚT 692 szerkezet. Padlószigetelés: A teljes felületen kibontott alagsori aljzat megtartandó alsó rétegére 1 rtg. Gv-4.2 modifikált bitumenes nehézlemez vízszigetelés és 4 cm AUSTROTHERM N100 hőszigetelés fektetendő. Utólagos homlokzati hőszigetelés: 10 cm vtg. YTONG Multipor belső oldali hőszigetelés rendszer szerinti alkalmazásával. Burkolatok: Az épület belső helyiségei kiviteli terveknél részletezve gresslap és TARKETT műanyag padlóburkolatot kapnak. A falburkolatok általában csempeanyagúak. Álmennyezet: Az épület zárt gipszkarton burkolatot kap, a gépészeti és elektromos csomópontoknál szerviznyílások alkalmazásával. Szellőzők: a tervezett helyiségek természetes szellőzéssel vagy álmennyezet felett kiépítendő mesterséges szellőző rendszerrel készülnek a gépészeti tervek szerint; Emelő berendezések: A sterilizáló és az I. emelten található műtők közötti anyagmozgatás 2 db teheremelő beépítésével biztosítható. Az emelők típusa: BKG /1. 2. Épületgépészet A fűtési rendszer: 70/55#C hőfoklépcsőjű kétcsöves radiátoros kialakítású. Valamennyi beépítésre kerülő radiátoros hőleadó, Vogel&Noot Higiénia szelepes (Kórházi kivitelű) lapradiátor, termosztátos Danfoss típusú szeleppel. A szükséges hőenergiát a Kórház területén meglévő távfűtési hálózatról biztosítjuk. A fűtési gerinc csővezetékek anyaga GEBERIT Mapress C-Stahl, kívül horganyzott, préskötéses acélcső. Az ágvezetékek Rehau univerzális Rautitan csővezetékekből készülnek. Az épület fűtési hálózata égtájak és szintenkénti, szétválasztott szabályozással készül. A szabályozó rendszer Siemens típusú, mely összekapcsolható az épület felügyeleti DDC rendszerrel. A beépítésre kerülő szabályozó szelepek Siemens, a szivattyúk A energiaosztályú Wilo típusúak. Az A2 jelű épület fűtési hőigénye: W, szellőzés hőigénye: W A hűtési rendszer: Az A2 épület alagsori és az átépítéssel érintett földszinti épületrész hűtési igénye: W. Beépítésre kerül egy DAIKIN: 61,5 kw teljesítményű VRV rendszer, FXFQ körben kifúvós mennyezeti kazettás, valamint FXAQ típusú oldalfali beltéri egységekkel. Technológiai gőzellátás: Beépítésre kerül a GETINGE típusú autoklávok kiszolgálására egy CERTUS: 36,0 kw teljesítményű automatikus üzemű gőzfejlesztő. Szellőzési rendszer: Valamennyi vizesblokk és belsőterű helyiség szellőztetése, automatikus üzemű HELIOS típusú, késleltetővel felszerelt ventilátorokkal történik. A technológia részt érintő szellőztető berendezések kialakítása az orvos technológiai előírásoknak megfelelően lett kialakítva. Az A2/A.06 helyiség, valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő terek szellőztetése egy HELIOS 5

6 típusú, V=1200 m3/h teljesítményű szellőzőgéppel történik. Az A2/A.11 helyiség, valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő terek szellőztetése egy VTS típusú, V=1500 m3/h teljesítményű szellőzőgéppel történik. Az A2/A.12 helyiség, valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő terek szellőztetése egy HELIOS típusú, V=600 m3/h teljesítményű szellőzőgéppel történik. Az A2/A.17 helyiség, valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő terek szellőztetése egy HELIOS típusú,7 V=600 m3/h teljesítményű szellőzőgéppel történik. 6 Az A2/A.01 füstmentes folyosóban elhelyezésre kerülő ventilátor, a tűzvédelmi dokumentációnak megfelelő, HELIOS (F400) típusú, V=5000 m3/h teljesítményű ventilátorral történik. Belső vízellátás: Használati melegvíz előállítása a meglévő kazánházba történik, és távvezetéken érkezik az épülethez. A használati melegvíz hálózat hurkos kialakítású keringtetett rendszerű. A beépítésre kerülő berendezési tárgyak Alföldi és Franke típusúak, Geberit szerelvényekkel, Mofém hőfok-korlátozású csaptelepekkel lesznek felszerelve. A szabadon szerelt vízvezetékek anyaga, GEBERIT Mapress préskötésű rozsdamentes acélcső (1.4401). Valamennyi padlóba szerelt vízvezetékek anyaga: Rehau univerzális Rautitan. A technológiai berendezések (Mosógépek, autoklávok, gőzfejlesztő) lágyvizzel történő ellátására a BWT ajánlata alapján egy VAD típusú vízlágyítót terveztünk be. A mosógépek ellátásra egy RO51 típusú fordított ozmozis berendezés kerül beépítésre. Csatornázás: Valamennyi vizes berendezési tárgy szennyvíz csatlakozása GEBERIT PE. A vasalt aljzat alá szerelt szennyvízvezeték, elektrokarmantyús kötésű, GEBERIT PE anyagú. A padozat víztelenítése HL-típusú szifonokon, HL50FU.0 zuhanyelfolyón keresztül történik. A beépítésre kerülő berendezési tárgyak Alföldi és Franke típusúak, melyek HL- típusú szerelvényekkel lesznek felszerelve. A klíma cseppvízvezeték szennyvízhálózatra történő csatlakozásánál, HL-típusú kiszáradás mentes szifonok kerülnek elhelyezésre. 3. Erősáramú hálózatok Komplett erősáramú hálózat épül osztókkal, lámpatestekkel, szerelvényekkel, irány-, és menekülő fényekkel, egyéb kiegészítőkkel a tervdokumentáció szerint. 4. Gyengeáramú hálózatok Informatikai hálózat CAT 6 UTP, strukturált hálózat és alközponti rendszer épül ki. Alközponti berendezés épül. Hő, és füstelvezető rendszer épül. Tűzjelző rendszer épül. B jelű épület átalakítása és emelet ráépítés 1. Építészet, statika A mohácsi kórház B jelű épülete az 1970-es évek első felében épült. Az akkor újnak és korszerűnek minősülő LIFT-SLAB építési technológia felhasználásával épített alagsor, földszint, I. emelet, II. emelet szintszámú monolit vasbeton pillérvázas épületen az óta eltelt időben lényegi változtatás nem történt. A pillérek, a födémlemez, a lépcsők és homlokzati parapetfalak műszaki-statikai állapota jó, további igénybevételre alkalmas, ugyanakkor az épület egyéb szerkezeti elemei (külső-belső nyílászárók, burkolatok, hő- és vízszigelések, stb.), ill. az épületgépészeti megoldások (fűtés, vízellátás, stb.) teljes rekonstrukcióra szorulnak. Az épület 6

7 jelen állapotában a ma hatályos hőtechnikai előírásoknak messze nem felel meg, energiamérlege rossz. Jelen rekonstrukciós program az épület fent ismertetett állapotát figyelembe véve azt célozza meg, hogy a tartószerkezet megtartásával, de az avult szerkezeti elemek visszabontásával és átépítésével az épület feleljen meg a tervezett konkrét használati előírásoknak, ill. általánosságban a kórházakkal szemben támasztott mai követelményeknek. Az épület statikai állapota lehetővé teszi egy III. emeleti szint megépítését, ez a meglévő pillérek tengelyében megépítendő monolit pillérekkel és vasbeton födémlemezzel valósulhat meg. Az épületben a kapcsolódó orvosszakértői anyagok szerint meghatározott fekvőbeteg gyógyító tevékenység kap helyet. Az alagsorban ma is meglévő funkciók (központi gyógyszertár, szociális egységek, személyzeti 7 étterem, raktárak, gépészeti helyiségek) változatlanul megmaradnak, itt kizárólag a felső szintek átépítésének következményeként jelentkező új lift beépítés, a gépészeti vezetékek és a villamos hálózat átépítése és a tűzvédelmi előírások kielégítése (tűzszakasz kialakítása, füstmentes lépcsőház leválasztása) a kivitelezői feladat. A földszinten 21 ágyas gyermekgyógyászati osztály, ill. kardiológiai szakrendelők, az I. emeleten 25 ágyas belgyógyászati osztály, a II. emeleten 24 ágyas kardiológiai osztály, a III. emeleten 25 ágyas neurológiai osztály kap helyet. Az átépítés során a kórházakra vonatkozó minimumfeltételek betartandók, ugyanakkor az épület egészére vonatkozóan a hőtechnikai előírások figyelembe vétele, az orvos technológiai elvek betartása, a tűzvédelmi előírások szerinti épület kialakítás természetes feladat. Az emeleti szintekhez kapcsolódó tetőteraszok részbeni fedésével a teraszok használhatósága javul, ugyanakkor teraszokon kerülnek elhelyezésre a tűzvédelmi menekülő lépcsők. A kivitelezés során a ma már elavult lift teljes rekonstrukciójára, ill. egy szinttel való megemelésére is sor kerül. Az átépítés során az épülettömböt tűzgátló ajtók beépítésével, önálló tűzszakasz kialakításával a kapcsolódó épületrészről tűzvédelmi szempontból le kell választani. A tűzvédelmi előírások, ill. a katasztrófavédelmi hatóság az épületre teljes tűzvédelmi jelzőhálózat kiépítését, szintenként tűzvédelmi védett tér kialakítását, ill. füstmentes lépcsőház kialakítását írta elő. A B jelű épület a kórház központi kazánházából távfűtésszerű gépészeti megoldással kapja a fűtőés a használati melegvizet. A tervezés során az épület új radiátoros fűtést és VRV split rendszerű hűtést kap. A hűtési rendszer az épület melegvíz ellátásába is besegít, ill. adott körülmények között azt önállóan biztosítja. A rekonstrukció során a teljes erős és gyengeáramú hálózat átépül. Átalakítással érintet épületrészek: Alagsor 29,51 m2 Földszint 775,70 m2 +30,45 m2 terasz I.emelet 668,10 m2 +111,44 m2 terasz II.emelet 544,82 m2 +122,73 m2 terasz Összesen: 2.018,13 m ,62 m2 terasz Új építésű épület szint: III.emelet 545,33 m2 + 31,59 m2 terasz Épületszerkezeti leírás: Bontási munkák: Az épület a szerkezeti rendszer (alapozások, pillérváz, födémek, parapet- és homlokzati határoló falak) megtartásával az alagsor megtartása mellett teljes körűen 7

8 visszabontandó. A válaszfalak terven jelölt elemei megtartandók. Alapozási munkák: Az új betonanyagú pillér- és sávalapok statikai terv szerinti szélességgel és a teherhordó talajt elérő mélységgel készülnek. A bejárati előtető pilléreinek és a menekülő lépcső tartófalainak alapozása a kiviteli terv szerinti méretekkel és anyaghasználattal készül. Fal- és aljzatszigetelés: 1 rtg. modifikált bitumenes nehézlemez, Gv-4,2; Külső főfalak: Az emeletráépítéssel kialakítandó III. emelet határoló falai, valamint a lépcsőház új homlokzati fala POROTHERM 30 HS falazat. Belső lépcsőházi- és tűzgátló fal: POROTHERM 30 N+F falazatok. Válaszfalak: a megmaradó falak téglaanyagú szerkezetek, a tervezet válaszfalak anyaga gipszkarton, ill. a tűzvédelmi védett tereknél és a terv szerinti helyeken POROTHERM 10 N+F tégla Pillérek: Az emelet ráépítés és az előtető építmény vasbetonanyagú pillérei 30/30 cm mérettel, a 8 statikus tervek szerinti vasalással és anyagminőséggel készülnek a statikai tervek szerint. Födémszerkezet: A III. emeleti födém és az előtető építmény mon. vasbeton lemezfödémjei 20 cm szerkezeti mérettel, a statikai kiviteli terv szerinti vasalással és anyagminőséggel készülnek. Födém áttörések: A LIFT-SLAB rendszer részeként épített vasbeton födémszerkezet a statikai tervben leírtak szerint áttörhetők. Áthidalások: A téglaanyagú válaszfalakban lévő nyílások felett POROTHERM A-10 áthidaló épül be. A főfalakban POROTHERM S elem magas áthidaló kerül beépítésre. Tetőszerkezet: Kislejtésű nyeregtető, déli oldalon kontyolással, teljes deszkázással. Tetőhéjalás: LINDAB síklemez tetőfedés antracit színben, lehajtott ereszképzéssel, csatorna kialakítással, kiviteli terv szerint. Külső nyílászárók: Hőhídmentes műanyag egyedi gyártású ablakok és portálszerkezetek készülnek (RAL 7023) színű külső színezéssel, argongáz töltésű hőszigetelő üvegezéssel. A pillérek előtt átfutó keskeny ablakelemek külső oldalon RAL 7023 színű fóliázással készülnek. Az ablakok előtt ezüstszínű, alumínium anyagú, hőszigetelt redőny készül. Az épület alaprajzi tervlapjai, ill. a nyílászáró konszignáció jelöli azokat a nyílászárókat, melyek a tűzvédelmi (füstelvezetési) szempontok miatt az épület tűzvédelmi rendszeréhez tartoznak. Ezek automatikus nyitó szerkezettel ellátottak. Az épület bejárati ajtaja fémanyagú automata nyitású tolóajtó, működése az épület tűzvédelmirendszeréhez illesztett. Szín: RAL 7023 Ablakpárkányok: A külső és a belső ablakpárkány RAL 9007 színre eloxált alumínium szerkezet. Belső nyílászárók: DOMOFERM fémtokos fémszárnyú ajtók porszórt felületkezeléssel, a terveken jelölt elosztásban Ei 0, Ei 30, Ei 90 tűzgátló kialakítással. A fémtokok utólagos mázolásúak, RAL 1019 színben. A füstmentes lépcsőház határoló nyílászárói RAL 1019 színben készülő SAPA System 50 SM szerkezetek, a belső portálok üvegezett fémszerkezetek azonos színben. Utólagos homlokzati hőszigetelés: 12 cm vtg. ROCKWOOL FRONTROCK MAX E szálas hőszigetelés rendszer szerinti alkalmazásával. Teraszszigetelés: EUROSZIG tetőszigetelés, rendszer szerinti fordított rétegrenddel, SEMMELROCK Corona Brillant fövenybarna járó felülettel. A beépített hőszigetelés anyaga: 15 cm ROOFMATE SL-A. Tető hőszigetelés: 20 cm vtg. ROCKWOOL AIRROCK-LD szigetelőanyaggal, a III. emeleti födémszerkezetre fektetve 8

9 Tetőtéri bádogos munkák: Az attikák burkolása és az egyéb tetőtéri bádogos szerkezetek antracit színű LINDAB lemezből készülnek. Burkolatok: Az épület belső helyiségei kiviteli terveknél részletezve TARKETT gyártmányú műanyag, ill. egyes helyeken gresslap padlóburkolatot kapnak. A lépcsőház gresslap padlóburkolatot, az épület fedett-nyitott előtere csúszásmentes gresslap burkolattal készül. A falburkolatok csempeanyagúak. Álmennyezet: Az épület zárt gipszkarton burkolatot kap, a gépészeti és elektromos csomópontoknál szervíznyílások alkalmazásával. A közlekedő folyosók álmennyezete: látszóbordás AMF THERMATEX-FEINFRESCO. Korlátok: A lépcsőházi korlát és a terasz korlát zártszelvény anyagú, RAL 9007 mázolással. Szellőzők: a tervezett helyiségek természetes szellőzéssel vagy álmennyezet felett kiépítendő mesterséges szellőző rendszerrel készülnek a gépészeti tervek szerint; Padlószigetelés: 4 cm ROCKWOOL ND szigetelés a födémekre fektetve. 9 Homlokzatképzés: BAUMIT szilikátalapú vékonyvakolat törtfehér színben, 0,5 mm szemnagyságú gördülő felülettel. 2. Épületgépészet A fűtési rendszer: 70/55#C hőfoklépcsőjű kétcsöves radiátoros kialakítású. Valamennyi beépítésre kerülő radiátoros hőleadó, Vogel&Noot Higiénia szelepes (Kórházi kivitelű) lapradiátor, termosztátos Danfoss típusú szeleppel. A szükséges hőenergiát a Kórház területén meglévő távfűtési hálózatról biztosítjuk. A fűtési gerinc csővezetékek anyaga GEBERIT Mapress C-Stahl, kívül horganyzott, préskötéses acélcső. Az ágvezetékek Rehau univerzális Rautitan csővezetékekből készülnek. Az épület fűtési hálózata égtájak és szintenkénti, szétválasztott szabályozással készül. A szabályozó rendszer Siemens típusú, mely összekapcsolható az épület felügyeleti DDC rendszerrel. A beépítésre kerülő szabályozó szelepek Siemens, a szivattyúk A energiaosztályú Wilo típusúak. A B jelű épület fűtési hőigénye: W A hűtési rendszer: Az épület hűtési igénye, Qh= W. Beépítésre kerül három DAIKIN típusú VRV rendszer, melyek kültéri egységének elhelyezése a vonatkozó statikus tervek alapján történik. Az alagsor hűtését egy DAIKIN: 28,0 kw teljesítményű VRV rendszerrel, FXAQ típusú oldalfali beltéri egységekkel biztosítjuk. A földszint és 1. emelet hűtését egy DAIKIN: 112,0 kw teljesítményű VRV rendszerrel, FXAQ típusú oldalfali beltéri egységekkel biztosítjuk. Az 1. emelet és 2. emelet hűtését egy DAIKIN: 90,0 kw teljesítményű VRV rendszerrel, FXAQ típusú oldalfali beltéri egységekkel biztosítjuk. Szellőzési rendszer: Valamennyi vizesblokk és belsőterű helyiség szellőztetése, automatikus üzemű HELIOS típusú, késleltetővel felszerelt ventilátorokkal történik. A füstmentes lépcsőházban elhelyezésre kerülő ventilátorok, a tűzvédelmi dokumentációnak megfelelő, HELIOS típusúak, V=40000 m3/h/db teljesítményűek. A ventilátorokból kettő kerül helyezésre a szükséges V=80000 m3/h szellőzőlevegő biztosítására. Az épület bejárati ajtaja fölött, egy elektromos üzemű, Biddle típusú légfüggöny kerül elhelyezésre. Belső vízellátás: Használati melegvíz előállítása a meglévő kazánházba történik, és távvezetéken érkezik az épülethez. A használati melegvíz hálózat hurkos kialakítású keringtetett rendszerű. A beépítésre kerülő berendezési tárgyak Alföldi és Franke típusúak, Geberit szerelvényekkel, 9

10 Mofém hőfok-korlátozású csaptelepekkel lesznek felszerelve. A szabadon szerelt vízvezetékek anyaga, GEBERIT Mapress préskötésű rozsdamentes acélcső (1.4401). Valamennyi padlóba szerelt vízvezetékek anyaga: Rehau univerzális Rautitan. A technológiai berendezések (Mosógépek, autoklávok, gőzfejlesztő) lágyvizzel történő ellátására a BWT ajánlata alapjáalapján egy VAD típusú vízlágyítót terveztünk be. A mosógépek ellátásra egy RO51 típusú fordított ozmozis berendezés kerül beépítésre. Csatornázás: Valamennyi vizes berendezési tárgy szennyvíz csatlakozása GEBERIT PE. A vasalt aljzat alá szerelt szennyvízvezeték, elektrokarmantyús kötésű, GEBERIT PE anyagú. A padozat víztelenítése HL-típusú szifonokon, HL50FU.0 zuhanyelfolyón, keresztül történik. A beépítésre kerülő berendezési tárgyak Alföldi és Franke típusúak, melyek HL- típusú szerelvényekkel lesznek felszerelve. A klíma cseppvízvezeték szennyvízhálózatra történő csatlakozásánál, HL-típusú kiszáradás mentes szifonok kerülnek elhelyezésre. 3. Erősáramú hálózatok Új mért csatlakozó vezeték (kábel) kerül kiépítésre a transzformátorháztól az FE jelű főelosztóig. 10 Komplett erősáramú hálózat épül osztókkal, lámpatestekkel, szerelvényekkel, irány-, és menekülő fényekkel, egyéb kiegészítőkkel a tervdokumentáció szerint. Villámvédelmi rendszer épül ki. 4. Gyengeáramú hálózatok Informatikai hálózat CAT 6 UTP, strukturált hálózat és alközponti rendszer épül ki.11 Alközponti berendezés, televízió rendszer, nővérhívő rendszer épül ki. Hő, és füstelvezető rendszer épül. Tűzjelző rendszer épül. 5. Lift Felvonó típusa: személyfelvonó, MSZ EN 81-2/ A3 és MSZ EN szerint Használat: mindenki által Teherbírás: 1600 kg v. 21 személy Szintek száma: 6 Bejáratok száma: 6, átellenes bejárat Géptér elrendezése: alsó szinten, az akna mellett Menetsebesség: 0,62 m/s Teljesítményigény: 29,4 kw Aknaméret: meglévő 2150 x 2750 mm Emelési magasság: 12,49 m Süllyeszték: meglévő 1300mm (alsó szint végleges padlószintjétől az akna, aljáig terjedő rész, az akna teljes keresztmetszetében) Aknafej: meglévő 3200 mm (felső szint végleges padlószintjétől az akna, tetejéig terjedő rész, az akna teljes keresztmetszetében) Hajtás: hidraulikus indirekt elrendezés, GMV Martini tip. aggregát, munkahengerrel fülkeváz: Technolift tip. u.n. "hátizsák" rendszerű váz Fülkeméret: 1450 x 2340 x 2200 mm Fülkeajtó: 1200 x 2100 mm szabadnyílású Aknaajtók: 1200 x 2100 mm szabadnyílású Vezérlés: Mikroprocesszoros, felvonóvezérlő rendszer a hozzátartozó kiegészítő elemekkel együtt Vezérlés: mikroprocesszoros, hívó-küldő jellegűa feladatok és mennyiségek részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező 10

11 műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem foglal a szerződésbe. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 11 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 11

12 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos 12

13 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó Ft) 80 Jótállás időtartama (hónap) (a Kbt. 71. (7) bek. szerint a minimális elvárás: hónap, a megajánlás legkedvezőbb szintje: 60 hónap) VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/30 (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/17 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem 13

14 IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Eredeti feltétel: 4.1. pont szerinti - a kivitelezési tevékenység befejezését követő - műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja legkésőbb szeptember 7. napja A szerződés 9.1. pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja legkésőbb augusztus 7. napja. Módosított feltétel: 4.1. pont szerinti - a kivitelezési tevékenység befejezését követő - műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja legkésőbb december 30. napja A szerződés 9.1. pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja legkésőbb december 15. napja. IV.1.3) A módosítás indoka: A Mohácsi Kórház időközben a felújítás alatt álló B épület energiatakarékos működtetése céljából pályázatot nyújtott be Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Mohácsi Kórházban címmel. Kedvezményezett a releváns támogatói döntés értelmében vissza nem térítendő támogatásban részesült. Felek által kívülálló okok miatt a fotovoltaikus rendszer kivitelezésének és üzembe helyezésének elhúzódása miatt az épület végleges energiaellátást nem lehet biztosítani, ez által a műszaki átadás-átvételt sem lehet a tervezett időpontban megkezdeni, és a szükséges üzempróbákat elvégezni. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/10/19 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevő jelen hirdetmény tartalmával egyetért. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/11/27 (év/hó/nap) 14

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés

Részletesebben

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása

Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/70 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

"Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról

Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról "Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés a NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Letenye városban Egészségház kialakítása projekt keretében kivitelezési feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Megszűnt iskola Életházzá történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Tájékoztató a "a Tengőd 54 hrsz ingatlanon található művelődési ház (faluház) felújításának és bővítésének, továbbá a melléképület felújítási munkáinak elvégzése" tárgyban kötött vállalkozási szerződés

Részletesebben

"Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében" tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz.

Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. "Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében" tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Fedett Fürdő bejárati épületének felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról

Fedett Fürdő bejárati épületének felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Fedett Fürdő bejárati épületének felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Magyar-Tár-Ház mélyépítési munkálatai Szihalmon" - szerződésmódosítás

Magyar-Tár-Ház mélyépítési munkálatai Szihalmon - szerződésmódosítás "Magyar-Tár-Ház mélyépítési munkálatai Szihalmon" - szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai fejlesztése

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai fejlesztése Önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nap Strand kisléptékű fejlesztése tárgyú szerződés módosítás (4.sz.)

Nap Strand kisléptékű fejlesztése tárgyú szerződés módosítás (4.sz.) Nap Strand kisléptékű fejlesztése tárgyú szerződés módosítás (4.sz.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztatás a szerződés módosításáról - MÁV Kórház Rendelőintézet Főépületének részleges rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában

Tájékoztatás a szerződés módosításáról - MÁV Kórház Rendelőintézet Főépületének részleges rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában Tájékoztatás a szerződés módosításáról - MÁV Kórház Rendelőintézet Főépületének részleges rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/10 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Hajdúszoboszló város új településfejlesztési koncepciójának, új Településszerkezeti tervének és új Helyi Építési Szabályzatának - és az annak mellékletét képező szabályozási terveinek - elkészítésére irányuló

Részletesebben

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak.

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Energetikai fejlesztések a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskolában (kódszám: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0089) projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére és az építési beruházás

Részletesebben

2. számú szerződés módosítása

2. számú szerződés módosítása 2. számú szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/46 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

"Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása" - tájékoztató az eljárás eredményéről

Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről "Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása" - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés

Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: A KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 pályázaton belül a Batthyány Kázmér Szakkórház részére kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése tervezési szerződés keretében - 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Re-Cikli "Minden, ami - újra - gurul" Új munkaerőpiaci megoldások és lehetőségek a megváltozott munkaképességű emberek számára a Baktalórántházi Kistérségben (képzések) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzatfelújítása, kiegészítő akadálymentesítése és az épület előtt ill. mögött elhelyezkedő meglévő járdaszakasz

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, óvoda felújítás 2014.

Budapest XVI. kerület, óvoda felújítás 2014. Budapest XVI. kerület, óvoda felújítás 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/72 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Kormányablak kialakítása Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Okmányiroda (1196 Budapest, Városház tér 18-20.) épületében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Rendezvény szervezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Rendezvény szervezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Rendezvény szervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás

Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/82 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 Tájékoztató - Medence építése és a hozzá kapcsolódó gépészeti és orvostechnológiai berendezések szerelése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Telefon: 78/435-120. Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Endrődi Miklós E-mail: info@koroskom.hu Fax: 78/312-536

Telefon: 78/435-120. Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Endrődi Miklós E-mail: info@koroskom.hu Fax: 78/312-536 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fülöpszállás

Részletesebben

TSZM - Hatvani Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú projekt keretében

TSZM - Hatvani Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú projekt keretében TSZM - Hatvani Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról - Formaruha beszerzése kiszolgálással tárgyú eljárás 1. rész

Tájékoztató szerződés módosításáról - Formaruha beszerzése kiszolgálással tárgyú eljárás 1. rész Tájékoztató szerződés módosításáról - Formaruha beszerzése kiszolgálással tárgyú eljárás 1. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 124 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 124 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 124 Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: ELEK-SZ 1997 Kft. Teljesítés helye: Szeged, Gyík u. 3. Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 Ország: Magyarország. E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: +36 74564597

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 Ország: Magyarország. E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: +36 74564597 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Dombóvár

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006 Szerz.mód - Épületenergetikai racionalizálás Tompa Város Intézményeinél" elnevezésű KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató az Éelmiszerek beszerzése tárgyú eljárás 3. részajánlati köre eredményeként megkötött szerződés módosításáról

Tájékoztató az Éelmiszerek beszerzése tárgyú eljárás 3. részajánlati köre eredményeként megkötött szerződés módosításáról Tájékoztató az Éelmiszerek beszerzése tárgyú eljárás 3. részajánlati köre eredményeként megkötött szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1.- Szivattyúk szállítása (2. rész)

Szerződésmódosítás 1.- Szivattyúk szállítása (2. rész) Szerződésmódosítás 1.- Szivattyúk szállítása (2. rész) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés 1. Módosítása

Vállalkozási szerződés 1. Módosítása Vállalkozási szerződés 1. Módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek

Részletesebben

ibrányi 339, 341, 358/1, 407/1, 845, 472, 1720, 157, Teljesítés helye:

ibrányi 339, 341, 358/1, 407/1, 845, 472, 1720, 157, Teljesítés helye: ,,Szociális város rehabilitáció keretében térfigyelő rendszer kiépítése és járda építése, valamint felújítása tárgyú munkálatok elvégzése - tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról Közbeszerzési

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 Eredmény - Kivitelezési szerződés keretében Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében Fúvógépház épület

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2012.01.04. Iktatószám: 26186/2011 CPV Kód: 73220000-0;80500000-9;72230000-6 Alsómocsolád Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2012.01.04. Iktatószám: 26186/2011 CPV Kód: 73220000-0;80500000-9;72230000-6 Alsómocsolád Község Önkormányzata Az Alsómocsoládi Körjegyzőség, és Körjegyzőséget működtető önkormányzatok döntési mechanizmusának korszerűsítése, a hivatal és belső szervezeti egységei, valamint az intézmények optimális szervezeti felépítésének

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról- II. rész - Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmánytervek és vízjogi engedélyes tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 149 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1 (Tabi Közös Önkormányzati Hivatal) 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Teljesítés helye:

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1 (Tabi Közös Önkormányzati Hivatal) 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Teljesítés helye: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035,Tab város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről a Kormányablak kialakítása Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Okmányiroda, 1042 Budapest, István út 15. szám alatti épületében tárgyú eljárásban Közbeszerzési

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Apci Római Katolikus Egyházközség ingatlanán szabadidőpark kialakítása - szerződés módosítás

Apci Római Katolikus Egyházközség ingatlanán szabadidőpark kialakítása - szerződés módosítás Apci Római Katolikus Egyházközség ingatlanán szabadidőpark kialakítása - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 Vállalkozási szerződés Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 azonosító számú pályázat kivitelezésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.06. Iktatószám: 22638/2015 CPV Kód: 34144212-7

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.06. Iktatószám: 22638/2015 CPV Kód: 34144212-7 Tájékoztató a szerz. mód. - Adásvételi szerződés keretében a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034 számú "Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt" megvalósításához szükséges 1 db új, ivóvíz szállító cserefelépítménnyel

Részletesebben

"Betegápoló Irgalmas Rend Frankel Leó út. 17-19. szám alatti kórházépületének komplex energetikai fejlesztése" - tájékoztató az eljárás eredményéről

Betegápoló Irgalmas Rend Frankel Leó út. 17-19. szám alatti kórházépületének komplex energetikai fejlesztése - tájékoztató az eljárás eredményéről "Betegápoló Irgalmas Rend Frankel Leó út. 17-19. szám alatti kórházépületének komplex energetikai fejlesztése" - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés képzési

Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés képzési Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés képzési szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató a szerződés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

EH - A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar épületeinek 2015. évi karbantartási és felújítási munkái

EH - A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar épületeinek 2015. évi karbantartási és felújítási munkái EH - A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar épületeinek 2015. évi karbantartási és felújítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez munkaruházat szállítása

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez munkaruházat szállítása Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez munkaruházat szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításról

Tájékoztató szerződés módosításról Tájékoztató szerződés módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: közösségi szálláshely kialakítására a 6500 Baja, Tóth K. tér 5. szám alatt fellelhető ingatlanon álló épület átalakítási munkáinak elvégzésével, a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0041 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

HC - Gépészeti csövek és szigetelések cseréje

HC - Gépészeti csövek és szigetelések cseréje HC - Gépészeti csövek és szigetelések cseréje Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Hirdetménnyel

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zalavár Major. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Zalavár Major. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Zalavár Major Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

"C" fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról

C fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról "C" fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció - Tájékoztató az eljárás eredményéről Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: +3649511535. Postai irányítószám: 3400 Telefon: +3649311655. Fax: +3649311655

Fax: +3649511535. Postai irányítószám: 3400 Telefon: +3649311655. Fax: +3649311655 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Vállalkozási szerződés a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program tárgyú projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017) kiviteli terv készítési és kivitelezési munkáira -egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas-

Részletesebben

TÁMOP-5.3.6-11/1-1012-0050 pályázati célok érdekében képzési szolgáltatás beszerzés eljárás eredménye

TÁMOP-5.3.6-11/1-1012-0050 pályázati célok érdekében képzési szolgáltatás beszerzés eljárás eredménye TÁMOP-5.3.6-11/1-1012-0050 pályázati célok érdekében képzési szolgáltatás beszerzés eljárás eredménye Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/15 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére egy darab 400kVA teljesítményű aggregátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Kézműves ház építése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról

Kézműves ház építése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról Kézműves ház építése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 TEE Vállalkozási szerződés keretében a Szala városrész szociális rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007 jelű pályázat részeként az Eger, Rákóczi u. 8-10. sz. alatti garzonház felújítása, energiatakarékossá

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0012 azonosító számú projekt keretében 4 felnőttképzés megtartása - tájékoztató a szerződés módosításáról (2 hirdetmény)

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0012 azonosító számú projekt keretében 4 felnőttképzés megtartása - tájékoztató a szerződés módosításáról (2 hirdetmény) TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0012 azonosító számú projekt keretében 4 felnőttképzés megtartása - tájékoztató a szerződés módosításáról (2 hirdetmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Bojt és térsége ivóvízminőség-javító projekt tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0023 beruházáshoz kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tajek_szerzmod_Mencshely_EVK_panoramakerekpar

Tajek_szerzmod_Mencshely_EVK_panoramakerekpar Tajek_szerzmod_Mencshely_EVK_panoramakerekpar Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Vállalkozási szerződés alapján felújítási munkák végzése a Szent Margit Gimnázium ingyenes használatában álló Budapest XI. ker. Villányi út 5-7. szám (4962/2 hrsz) alatti ingatlanon Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról - Bükkösd község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról - Bükkösd község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról - Bükkösd község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/130 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 150 Ajánlatkérő: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyertes ajánlattevő: Katedra Nyelviskola Kft. Teljesítés helye: Budapest (a nyertes nyelvi szolgáltató

Részletesebben

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3.

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.19. Iktatószám: 20754/2015 CPV Kód: 34110000-1

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.19. Iktatószám: 20754/2015 CPV Kód: 34110000-1 Tájékoztató szerződés módosításról - NIIF Intézet részére személygépjárművek beszerzése a TIOP-4.2.1-11/K-2013-0003 azonosítószámú projekt keretén belül. tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nógrádsipek Iskola, Óvoda, Kultúrház épületenergetikai fejlesztése megújuló energia forrással kombinálva

Nógrádsipek Iskola, Óvoda, Kultúrház épületenergetikai fejlesztése megújuló energia forrással kombinálva Nógrádsipek Iskola, Óvoda, Kultúrház épületenergetikai fejlesztése megújuló energia forrással kombinálva Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Szerződésmódosítás Földmíves Utcai Óvodában vizesblokk kialakítás 7/2012

Szerződésmódosítás Földmíves Utcai Óvodában vizesblokk kialakítás 7/2012 Szerződésmódosítás Földmíves Utcai Óvodában vizesblokk kialakítás 7/2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/41. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/41. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: (SG-855) a DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi régióban megnevezésű projekten belül eszközök beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról

Részletesebben