Dóc Községi Önkormányzat tájékoztatója Tisztelt Olvasók! Kedves Dóciak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dóc Községi Önkormányzat tájékoztatója Tisztelt Olvasók! Kedves Dóciak!"

Átírás

1 Dóc Községi Önkormányzat tájékoztatója Tisztelt Olvasók! Kedves Dóciak! Egy internetes portálon olvastam az alábbiakat, amelyet most megosztok Önökkel: Az ősz iskolások mellett, vagy iskolába járva a kötelezettségek időszakának kezdete is. Ez egyrészről mindig nehezen megy a nyári szabadság után, másrészről kiszámíthatóbbá teszi a mindennapokat. Szeretem az ősz elejét, a vénasszonyok nyarát. Könnyebb úgy a suli kezdete, hogy még délutánonként lehet szaladgálni, bicajozni, hétvégente a kertben molyolni, sütögetni. Az ősz a tavasz mellett az egyik leglátványosabb, legváltozatosabb évszak, ellentétben a téllel és a nyárral. A gyönyörű színorgia mintha azért lenne, hogy felkészítsen a téli sötétségre. Nincs csodálatosabb a milliónyi színben pompázó lombok látványánál, a surrogva lehulló falevelek hangjánál. Óriási élmény ilyenkor sétálni az erdőben, bokáig gázolni az avarban, feltöltődni az alacsonyan járó nap erejével, magunkba szívni a friss levegőt. Terméseket gyűjteni a gyerekekkel, amikből aztán különböző állatkák, díszek készülnek majd. Nagy boldogság kipirultan hazatérve beöltözni egy puha, meleg ruhába és a kanapén begubózva illatos teát szürcsölgetni, olvasni, filmet nézni. Ahogy rövidülnek a nappalok, mi is fokozatosan visszavonulunk és lassítunk. Kiváló időszak ez meditálásra, elgondolkodásra, tervek szövögetésére. A természet körforgása újra és újra rádöbbent, hogy mindig van megújulás, a mi életünkben is változások történnek, az ősz és tél után mindig eljön a tavasz. Illatos szőlő, alma és körte mosolyog ránk. A nagy melegek elmúltával már szívesebben gyújtjuk be a sütőt, s leírhatatlan érzés, mikor a házat átjárja a fahéjas-almás süti illata. A töklámpás készítés az ősz egyik elmaradhatatlan és talán legjobb elfoglaltsága. Ha Helloweent nem is ünneplünk, mert mi más módon emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről, akkor is imádok töklámpást készíteni. Remek program a gyerekekkel és varázslatos, ahogy este világít. A lakást is érdemes áthangolni, díszekkel, textilekkel (díszpárnák, függönyök), valamint a fényekkel játszva lehet a legolcsóbban a leglátványosabb változást elérni. Fotó: marthastewart.com Ruhatárunkba visszatérnek a kellemes, pihe-puha ruhák, már felvehetjük kedvenc csizmánkat is, de még nem kell túlzottan beöltöznünk. Az őszben az is jó, hogy bátrabban sminkelhetünk, nem lesz túl sok. Ráadásul egyre közelebb kerülünk az adventi, karácsonyi időszakhoz, amit én nagyon szeretek. Ugye, hogy lehet szeretni az őszt is. Szerző: Pünkösdi Nóra Tóth Margit polgármester

2 RENDELETMÓDOSÍTÁS Dóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szeptember 30-án megtartott soros ülésén megalkotta: - 9/2015.(X.1.) önkormányzati rendeletét a évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására, - 10/2015.(X.1.) önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására, - 11/2015.(X.1.) önkormányzati rendeletét a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról, az egyes ingatlanok tisztántartásának, és az égetés rendjéről Fentiek alapján a évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosult: évi Bevétel Terv Mód. 1. Működési célú bevételek Működési c. támogatások áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési c. átvett pénzeszközök 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz összesen Bevételek összesen Kiadás Terv Mód. 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési c. kiadások összesen Felhalmozási kiadások Beruházás, felújítás Egyéb felh. c. kiadások (K8) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 17. az alábbi (4) bekezdéssel egészült ki: (4) A rendelet a) 2. (6) bekezdés a) pontjában foglaltakat, b) a 2. (6) bekezdés záró szövegrészében foglaltakat, c) a 2. (7) bekezdésében a következő szövegrészt: >>Az 1 fős háztartásokban a közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó számára minimum 60 liter/hét<< valamint d) a 2. (7) bekezdésében a következő szövegrészt: >>A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott űrmértékű edény igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell a Jegyző által kiállított igazolást az ingatlanhasználók számáról.<< január 1-jétől kell alkalmazni. Tehát az egy fős háztartások által igénybe vehető 60 literes hulladéktároló edényzetek használatát csak jövő év január 01-től lehet kérelmezni. 11/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról, az egyes ingatlanok tisztántartásának, és az égetés rendjéről Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében és 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 153. (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 5. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja, hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Dóci Község közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya Dóc község közigazgatási területén lakó (tartózkodó)

3 természetes személyekre, a község területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, állandó vagy ideiglenes jelleggel tevékenységet folytató egyéni vállalkozókra, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. (3) A rendelet tárgyi hatálya a közterületek és egyéb ingatlanok tisztántartásával, a köztisztasággal összefüggő tevékenységekre, valamint az avar - és kerti (zártkerti) hulladék égetésére terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) ingatlan tulajdonosa: az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, haszonélvezője, bérlője, albérlője, szívességi lakáshasználója és üzemeltetője; b) közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyag: különösen a fűrészpor, homok, hamu, zeolit és kalcium-klorid; c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 29. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fogalom; d) köztéri szobor : művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, emlékkő, emlékoszlop; e) játszótér: játszótéri eszközök elhelyezésére, használatára létesítetett közterület; f) közterületi berendezés: a közterületeken felállított utcabútorok (padok, parkbútorok, kerítés, hulladékgyűjtő edények, táblák, kandeláber, ) és egyéb műszaki létesítmények; g) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és a közterületek tisztítása, folyamatos gyommentesítése, pormentesítése, hó- és síkosság mentesítése, a hulladék eltávolítása. h) járda: köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt, kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatártól az úttest széléig (szegélyéig) tejed. Ahol e rendelet járdát említ, ott a meglévő kerékpárutat is érteni kell, a járdára vonatkozó szabályokat az érintett ingatlantulajdonosoknak a kerékpárútra is alkalmazni kell. 3. Köztisztasági feladatok 3. (1) A közterületek és berendezései ideértve a rajtuk levő nyílt és zárt árkokat és ezek mű- tárgyait is szervezett, rendszeres tisztán tartásáról Dóc Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik. (2) Az Önkormányzat a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos feladatait az érintett ingatlantulajdonosok e rendeletben meghatározott közreműködésével látja el. (3) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartásáról a közút kezelője, önkormányzati,és magánutak tisztántartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni. (4) Az összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezése a Szeged, Sándorfalvi úti hulladékártalmatlanító létesítményben történik, melyet a településen hulladékgazdálkodást folytató közszolgáltató köteles igénybe venni. (5) A közterületen elhelyezett vagy ott keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó személy vagy szerv feladata. 4. Ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai 4. (1) Az egyes ingatlanok előtti közterület tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa vagy tényleges használója köteles gondoskodni a (2) bekezdésben meghatározottak szerint. (2) Az ingatlan tulajdonosa illetőleg használója köteles gondoskodni: a) az ingatlan közterülettel határolt oldalánál lévő járdaszakasz, zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztántartásáról, a zöldsáv karbantartásáról, b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről, c) az ingatlan előtti árok, áteresz tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, d) az ingatlanról, vagy az ingatlan előtti területről a járda és az úttest fölé nyúló ágak megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok láthatóságát, valamint a megfelelő védőtávolságot az elektromos hálózat vezetékeitől, e) a járda mellett felnövő gyom irtásáról. (3) Közös tulajdonban álló ingatlanok esetében az (1)-(2) bekezdésben meghatározott

4 kötelezettség a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. (4) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú területsáv, átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség az érintett ingatlanok tulajdonosai között egyenlő arányban oszlik meg. 5. (1) A szórakozó-, vendéglátó- és elárusítóhelyek, üzletek, kereskedelmi és szolgáltató egységek körüli köz- és magánterületet az ingatlan tulajdonosa köteles naponta nyitásig, de legkésőbb 8.00 óráig feltakarítani és azt a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani, a havat eltakarítani, a síkosság mentességet biztosítani, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat eltávolítani. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése során keletkezett hulladékok gyűjtéséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles gondoskodni. (3) Az ingatlan tulajdonosának (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha az (1) bekezdésben meghatározott terület a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján tartott rendezvénnyel összefüggésben szennyeződik. Ebben az esetben a közterület rendezvény alatti folyamatos tisztántartásáról és azt követően a közterület megtisztításáról és az eredeti állapot helyreállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 5. Az ingatlantulajdonos ingatlana tisztántartásával kapcsolatos egyes kötelezettségei 6. (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni úgy, hogy az ingatlan állapota a gondozott utcaképet ne rontsa. Az ingatlan állapota a gondozott utcaképet rontja, ha az ingatlanon a fű és a gyomnövényzet magassága a 30 centiméteres magasságot meghaladja. (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő ingatlant karbantartani, az ingatlanán a füvet és a gyomnövényzetet a 30 centiméteres magasság elérését megelőzően rendszeresen levágni. (3) A beépítetlen, vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről a (2) bekezdésben fog- laltak szerint köteles gondoskodni. (4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a rágcsálók és egyéb kártevők irtásáról és búvóhelyük felszámolásáról az ingatlanán gondoskodni. 6. Hó- és síkosságmentesítés 7. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan közterülettel határolt részénél lévő járdáról a havat letakarítani, az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot síkosság mentessé tenni, e -ban meghatározottak szerint. A havat hóesés után 12 órán belül el kell takarítani. (2) Síkosság elleni védekezés során a területet közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyaggal kell felhinteni, a feloldott havat el kell távolítani és e tevékenységeket szükség szerint naponta többször meg kell ismételni. Tilos a kősóval történő felszórás. A szóróanyag beszerzéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. (3) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy az se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében tilos havat felhalmozni: a) útkereszteződésekben, úttorkolatban b) útburkolati jeleken, c) tömegközlekedési járművek megállóhelyén, d) közüzemi, közszolgáltatási felszerelési tárgyakon (vízelzáró csap, stb.), e) egyéb közérdekű létesítmény körül, f) közúton, járdán és egyéb, közlekedésre szolgáló felületen g) kapubejárat elé, annak szélességében. (4) A járdák és gyalogutak tisztítása, hó- és síkosság mentesítése során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg. (5) A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartására kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 7. Építési és bontási területek tisztán tartása 8. (1) Építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlan, valamint az ingatlan előtti terület tisztán tartásáról az építtető és a kivitelező köteles gondoskodni e -ban meghatározottak szerint. (2) Építési, bontási, felújítási munkáknál, valamint az úttest és járdaszakasz felbontá-

5 sánál keletkezett por és más szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni. (3) Az építési- vagy bontási anyagot, kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az ne szennyezze a közterületet. Az építési- vagy bontási anyag közterületen történő tárolására a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók. (4) Az építési területekről a közterületre történő sárfelhordás és egyéb szennyeződés letakarításáról a kivitelező köteles haladéktalanul gondoskodni. A munkálatok megkezdése előtt köteles a kivitelező gondoskodni a szükséges jelzések kihelyezéséről. (5) Amennyiben a munkálatok elvégzése során építési törmelék vagy más hulladék keletkezik, azt a közterületről folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 24 órán belül el kell szállítani és a közterület eredeti állapotát vissza kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. (6) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. (7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni. (8) A keletkezett hulladék gyűjtéséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az építtető az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendelet és hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szerint köteles gondoskodni. 8. Anyagok szállítása és a közlekedés során keletkező szennyeződések eltávolítása 9. (1) Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki, és csepegés ne keletkezzen. Könnyen kihulló anyag (pl.: homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított. (2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás során a közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzembentar- tója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni, és további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 10. (1) Ha közúti jármű, munkagép üzemelése, parkolása, vagy javítása során a közterület szennyeződik, a jármű/munkagép üzembentartója, üzemeltetője haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, a balesetveszélyt minden lehetséges eszközzel elhárítani. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység során veszélyes anyag, illetve veszélyes hulladék kerül a közterületre, erről értesíteni kell az illetékes katasztrófavédelmi szervet és közterület fenntartóját. A veszélyes anyag ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell elvégezni. (3) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön, a környezetet indokolatlanul ne terhelje. 9. A közterületen történő ideiglenes tárolással kapcsolatos szabályok 11. (1) Tüzelő-, építő- és egyéb ömlesztett anyagot közterületen ideiglenesen tárolni a járda és az úttest közötti területen, szükség esetén a járdán, a gyalogos közlekedés és a csapadékvíz elvezetésének folyamatos biztosításával lehet, a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység során elhelyezett anyag szétszóródik, annak feltakarításáról, eltávolításáról, valamint a további szétszóródás megakadályozásáról az ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, időtartam lejártát követően a tárolt anyag által elfoglalt közterület feltakarításáról az ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. 10. Mezőgazdasági művelésből adódó szenynyeződés 12. (1) A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan tulajdonosa - e -

6 ban meghatározottak szerint - köteles úgy végezni, hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését. (2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület szennyeződésével jár, a szennyeződés előidézője köteles azt, annak bekövetkeztét követően rögtön eltávolítani és a közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot helyreállítani. (3) A mezőgazdasági területek művelése során tilos minden olyan tevékenység, amely az árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi, hogy a víz a közútra, útra kifolyjon. 11. Közterület-használók köztisztasági feladatai 13. (1) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén az igénybe vett közterület tisztántartásáról a használatba vevő/ hozzájárulás jogosultja köteles gondoskodni e -ban meghatározottak szerint. (2) A használatba vevő/ hozzájárulás jogosultja köteles az általa igénybe vett közterületet és annak közvetlen környezetét a szennyeződéstől megóvni, folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltatás keretei között gondoskodni. (3) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére olyan edényt, zsákot kell kihelyezni amelyből a hulladék nem kerül ki a közterületre, és azt saját költségén elszállítani vagy elszállíttatni. (4) Rendezvény tartása esetén a rendezvény szervezője köteles a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, a rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról, azt követően a közterület megtisztításáról és az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni. (5) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani. (6) Épületen (kapun, ablakon, stb.), egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, amennyiben ez nem történik meg, az önkormányzat gondoskodik azok eltávolításáról. 12. A közterületek tisztántartásával öszszefüggő egyéb rendelkezések 14. (1) Tilos a keletkezett hulladékot a közterületen a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérő módon elhelyezni, kezelni. Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és kihelyezett hulladéktárolóba, szelektív hulladéktárolóba lehet elhelyezni. (2) Tilos a csapadékvíz-elvezető árokrendszerbe, valamint a településen lévő vízfolyásokba szenynyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet, tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni vagy egyéb módon bejuttatni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-elvezető árokrendszerbe és a településen lévő vízfolyásokba szórni beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos. (3) Tilos a közterületi berendezést, köztéri szobrot beszennyezni, megrongálni, eltulajdonítani, állatokat, növényeket pusztítani, élőhelyüket károsítani. Aki közterületet, valamint a közterületen elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról haladéktalanul gondoskodni. (4) Az (3) bekezdés nem vonatkozik a kártevők közegészségügyi okból történő irtására. (5) Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott, lábon hajtott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles feltakarítani. (6) Állatokat a belterületen lévő közterületen legeltetni tilos. (7) Állati tetemet és olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környezetet szennyezheti, az egészséget veszélyeztetheti, vagy az élősdiek számára táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad. Az elhullott állati tetem elszállításáról és ártalmatlanná tételéről a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, a tulajdonos saját költségére köteles gondoskodni. Közterületen talált állati tetem elszállításáról és ártalmatlanná tételéről az önkormányzat köteles gondoskodni. Amennyiben a közterületen talált állati tetem tulajdonosa ismerté válik, úgy a tulajdonos köteles az önkor-

7 mányzat részére az elhullott állati tetem és ártalmatlanítás költségeit megtéríteni. (8) Tilos a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani, megrongálni. (9) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről a csapadékvíz, hólé a közterületre, járdára ne kerüljön. 13. Avar és kerti hulladék égetésével összefüggő szabályok 15. (1) Avart és kerti, zártkerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen, a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül, úgy szabad égetni, hogy az, az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása a környezetben (növényekben, fákban, bokrokban) kárt ne okozzon. (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb veszélyes hulladék). (3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. Szeles időben illetőleg nedves, füstölő hulladékot égetni tilos. (4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető. Kerti szerves hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. (7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. (8) A tűzgyújtási napok: Dóc: péntek, szombat / 6-tól 22 óráig (9) Tilos avart és kerti hulladékot égetni: a) a (8) bekezdésben meghatározott napokon kívül, b) e (1) - (4) pontjaiban meghatározottak megszegésével, c) közterületen, kivéve az arra kijelölt helyeket. 14. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények 16. A köztisztasággal kapcsolatos, e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szükség esetén az érintett hatóságok bevonásával ellenőrzi. 17. Az e rendeletben foglalt kötelezettségek és tiltások megszegése esetén a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) kormányrendeletben és megállapításának módjáról szóló meghatározottak szerint a jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki. 18. (1) Közösségi együttélést sértő magatartást követ el és a 20. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott összegű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki, vagy amely szerv jelen rendelet 5. (1), 6. (2)-(3), 8. (7), 9., 10., 13. (1) 14. (1) - (8) és a 15. (9) rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, vagy a tiltást megszegi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatti eljárás - amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit, e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása és bírság kiszabása tekintetében Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatáskör gyakorlását a Jegyzőre ruházza át. (4) Az (2) bekezdés hatálya alá tartozó eljárások során a Ket. rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

8 a) közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható, b) fiatalkorúval szemben elsődlegesen figyelmeztetés alkalmazható, kirívó cselekmény elkövetése esetén - a fiatalkorú és törvényes képviselőjének együttes meghallgatását követően - helyszíni vagy közigazgatási bírság szabható ki, amennyiben a fiatalkorú önálló keresettel rendelkezik, vagy a fiatalkorú illetőleg törvényes képviselője annak befizetését a meghallgatás során nyilatkozattal vállalja. 19. (1) Amennyiben e rendelet hatálya alá tartozó szerv vagy személy jelen rendeletben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a 18. (1) bekezdésben foglaltak szerint közösségi együttélést sértő magatartást követ el, a Jegyző a közigazgatási bírság kiszabása előtt egy alkalommal felhívhatja, hogy e rendeletben foglalt kötelezettségének legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül tegyen eleget, vagy e rendeletben foglalt tiltott magatartást haladéktalanul fejezze be, egyúttal felhívja figyelmét a teljesítés elmaradásának az e (2) bekezdésében és a 20. (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeire. (2) Amennyiben e rendelet hatálya alá tartozó szerv vagy személy az (1) bekezdés szerinti felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, a Jegyző megfelelő határidő kitűzésével a 20. (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabása mellett - határozatban kötelezi a kötelezettsége teljesítésére. (3) Amennyiben a kötelezett a Jegyzői határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a határozatban foglalt kötelezettség végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik a Ket. rendelkezései szerint. 20. (1) A 18. (1) bekezdésében meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás tanúsítójával szemben a) természetes személlyel szemben százezer forintig, b) jogi személyekkel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. (2) A bírság ismételten is kiszabható, amennyiben a 19. (2) bekezdés szerinti határozatba foglalt kötelezettségnek a kötelezett nem, vagy nem határidőben tesz eleget. (3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az eljárás során - felhívásra - igazolja. (4) A határozatban kiszabott közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson, utalással vagy az Önkormányzat házipénztárába történő befizetéssel kell megfizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. 14. Záró rendelkezések 21. (1) E rendelet hó 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik. Tóth Margit s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző SZENT ÁGOSTON KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Kedves Olvasó! szeptember 1-jén egy újabb tanév kezdődött meg a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda életében, a 2015/16. Az iskolának katolikus intézményként már ez a hetedik tanéve. Úgy gondolom - visszatekintve az elmúlt évek tapasztalataira -, hogy sikeres út áll mögöttünk, vagyis jó, bár nehéz döntést hozott annak idején a képviselőtestület, amikor átadta az intézmény működtetését a Szeged-Csanádi Egyházmegyének. Azon a legfőbb előnyön túl, hogy a dóci gyerekek helyben járhatnak iskolába, számos egyéb lehetőséggel is gazdagodtunk az elmúlt évek alatt, melyekre állami fenntartásban működő intézményként biztosan nem lett volna módunk. Fontosnak tartom pl. kiemelni azokat a felújításokat, amelyeket több milliós értékben valósíthattunk meg az elmúlt időszakban, egyházi fenntartásban. Ilyen volt például:

9 a tetőtéri ablakok teljes cseréje, a tanulói mosdóhelyiségek komplett felújítása, az ebédlő teljes felújítása, új tanterem kialakítása az óvoda épületében, az iskola teljes belső festése, parkettacsiszolása, új táblák, tanári asztalok, számítógépasztalok beszerzése, teljes villanykorszerűsítés, mosógép, kazán cseréje és még sorolhatnám. Ezek jelentős része az egyházmegye támogatásával, illetve saját intézményi költségvetésünk kereteiből jöhetett létre. Persze egy ekkora épületre mindig lehet és kell is költeni, ezért jövőbeni terveink között szerepel az iskola-óvoda épületének külső megújítása is. Ehhez reményeink szerint pályázati forrásokat is igénybe tudunk majd venni, az Egyházmegyének köszönhetően. Éppen az elmúlt héten jártak kint szakemberek felmérni az óvoda és iskola épületét egy energetikai pályázat kapcsán. Az óvoda belső felújítását is szeretnénk az elkövetkező időszakban megvalósítani. Itt szeretném megragadni az alkalmat újból, hogy megköszönjem az önkormányzat folyamatos támogatását is. Nagy segítséget jelent nekünk, hogy rendben tartják az iskola, óvoda környékét, hogy a Művelődési Ház nagytermét térítésmentesen használhatjuk a testnevelés órák és különböző rendezvényeink megtartására, és nem utolsó sorban, hogy a kisbusz is mindig rendelkezésünkre áll, amikor szükségünk van rá. Ez is azt bizonyítja, hogy az önkormányzat továbbra is sajátjának érzi az intézményeket, és tőle telhetően minden támogatást megad, hogy az idejáró gyerekek, tanulók ideális körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak. Köszönjük! Ezt a tanévet 46 fő iskolással kezdtük meg. Egy nem régiben készült kimutatás szerint ez a létszám az elkövetkező öt év során jelentősen nem fog változni, így az iskola léte nem kerül veszélybe. Több alkalommal felmerült azonban az a kérdés, hogyan tudnánk esetleg a környező településeken, illetve azok külterületein élő tanulókat a dóci iskolába csábítani. Mivel értelemszerűen minden szülő annak örül, ha helyben megoldott az iskoláztatás, és nem kell kitennie a gyermekét az utazás fáradságának időnap előtt, ezért arra nem látunk sok esélyt, hogy a környező települések iskoláiból gyerekeket írassanak hozzánk. Annál is inkább, mert a környékben már mindegyik iskola (kivéve a sándorfalvit) katolikus fenntartású intézményként működik, tehát ez a profil sem lehet külön vonzerő. Egy esetleges iskolabusz beszerzése és fenntartása lehetne még megoldás a külterületi gyerekek összeszedésére, de ennek fenntartása, üzemeltetése olyan sokba kerülne, hogy azt az intézmény nem tudná finanszírozni. Nem beszélve arról, hogy a többi település a tanyagondnoki szolgálaton keresztül már régóta összeszedi a saját külterületén élő tanulóit, így ez sem jelent igazi megoldást. Az önkormányzattal történt egyeztetés során megállapításra került, hogy a település költségvetésébe sem fér bele az, hogy ennek a problémának a megoldásában hatékony segítséget nyújtsanak nekünk. Ezért mind az iskola, mind a település érdeke azt kívánná, hogy olyan mértékű elköteleződés, összefogás, együttműködés legyen az érintettek részéről és között, amely biztosítja az intézmény hosszú távú fennmaradását. Mi a magunk részéről lehetőségeinken belül igyekszünk ennek érdekében minden tőlünk telhetőt megtenni. Azt csak remélni tudjuk, hogy Dócon talán egyre több család telepszik meg, és hogy azok, akik itt élnek, nem mennek el külföldre, hanem családot alapítanak, megalapozva ezzel nem csak az intézmény, hanem Dóc község jövőjét is. Így legyen! Az iskolában nyolc évfolyam működik egy-egy osztállyal. Összevonásra csak a készségtárgyak (pl. testnevelés, rajz, technika) esetében került sor, a fő tantárgyakat minden osztály önállóan tanulhatja, ez ilyen kis létszámnál igen nagy dolog! Állami fenntartásban már biztosan nem maradhatna fent ilyen feltételekkel az oktatás, maximum az alsó tagozat, ott is csak teljes összevonással. Ennek fényében még inkább kell értékelnünk és megbecsülnünk a fenntartónk erőfeszítéseit, melyeket az iskola megmaradása érdekében tesz. Osztályfőnöki feladatokat hét kolléga lát el, az ötödikesek osztályfőnöke Kothenczné Takács Andrea lett. Lemaradó és tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink a korábbiakhoz hasonlóan most is rendszeresen vehetnek részt felzárkóztató foglalkozásokon, gyógypedagógiai, logopédiai fejlesztéseken.

10 Szükség szerint pszichológust is tudunk biztosítani a rászorulóknak. Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóink figyelemmel kísérése, segítése érdekében hatékonyan és rendszeresen működünk együtt a Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálattal, a védőnővel, az Önkormányzattal. Tehetséges tanulóink többek között néptáncra, különféle versenyekre, megmérettetésekre járhatnak, a Classic Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül kézműveskedhetnek is Gera Zsuzsanna vezetésével. Szinte minden tanév kezdésekor vannak személyi változások is: Tóth-Csápek Ágnes, történelem szakos tanárnő a szőregi iskolában tanít szeptembertől, így a 8. osztályosokat is Doszpod Endre tanítja helyette. Géczi Erzsébet angol szakos tanárnő már márciustól az intézményben dolgozott Kósa Krisztina helyett, szeptembertől újabb egy évre kapott megbízást. Új kolléganő még Hecker Szilvia, aki a nyolcadikosoknak angolt tanít, illetve három délután a napközis feladatokat is ellátja. Ezek a változások szerencsére nem érintették hátrányosan az intézményben folyó pedagógiai, szakmai munkát, a gyerekek hamar megszokták a változásokat. Reményeink szerint az eddigiekhez hasonlóan - ebben a tanévben is sok-sok változatos tanórán kívüli programot szervezhetünk a diákjainknak. Ezekről az intézmény honlapján ( találhatnak rendszeres tájékoztatókat, hirdetményeket, képes és írásos beszámolókat. Jó hír, hogy ebben a tanévben is szeretnénk megrendezni a szülőkkel közösen az iskolabált, melynek időpontja április 16. szombat lesz. Reméljük, hogy legalább az előzőhöz hasonló jó hangulatú és sikeres rendezvény lesz ez is! Fontosabb események, időpontok a tanévben: Utolsó tanítási nap: jún. 15. félév vége: jan. 22. Utolsó tanítási nap: jún. 15. Ballagás: június 18. szombat, 11 óra (Az iskola legkésőbb január 29-ig értesíti a szülőket és a tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről.) Tanítási szünetek: Őszi szünet: 26-tól 30-ig. Téli szünet: december 21-től december 31-ig. tavaszi szünet: március 24-től március 29-ig. Tanításnélküli munkanapok: nap: okt. 22. szakmai nap nap: febr. 5. félévi nevelési értekezlet nap: márc. 23. szakmai nap nap: máj. 27. gyermeknapi rendezvények nap: június 10. tanulmányi kirándulás Egyéb fontosabb dátumok 8. osztályosok Központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: december 8. Egységes központi írásbeli felvételi vizsgák: január 16. A középiskolákba való jelentkezés határideje: február 12. Óvodai beiratkozások: április Iskolai beiratkozások: Kormányhivatal kijelölése szerint várhatóan április hónapban Országos mérések, értékelések: május 18. Központi idegen nyelvi mérés 6-8. évfolyamokon május 25. szerda (tanítási napnak minősül). A 2015/2016-os tanévben országos kompetenciamérés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődését 6-8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérések eredményeit február 28-ig küldik meg az intézményeknek és a fenntartóknak - Május 31-ig a tanulók fizikai állapotának mérése felső tagozaton az új Net-FIT rendszer szerint. - Az alapkészségek sikeres megalapozása érdekében az igazgatók 9-ig felmérést végeznek az első évfolyam azon tanulói körében, akiknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni az alapkészségek kibontakoztatására. 22-ig kell jelenteni az érintett tanulók létszámát a regionális igazgatóságoknak.

11 A diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) alkalmazásával végzett felmérést december 11-ig kell lebonyolítani az érintett tanulóknál. Ünnepi megemlékezések, hagyományos rendezvények, programok: - szeptember 1. tanévnyitó ünnepség, mise - szeptember 8. Veni Sancte ünnepi tanévnyitó mise - október 1. Zenei világnap - október 6. Aradi vértanúkról megemlékezés - október 21. Megemlékezés az 1956-os szabadságharcról - november 13. A magyar nyelv napja - december: Mikulás, adventi gyertyagyújtások, karácsonyi ünnepség - január 20. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról - február 9-ig farsang - február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (7-8. évfolyamok) - március 11. Márc. 15-i ünnepség - március 22. Víz világnapi rendezvények - április 8. Költészet napja - április 22. A Föld napja megyei verseny Dócon - május első-második hete anyák napi rendezvények - május 27. óvodai ballagás - június 3. (péntek) Nemzeti összetartozás napja - június 18. ballagás - jún. 23. tanévzáró ünnepség Hitéleti események Hitoktatás: Az óvodában és alsó és felső tagozaton órarendbe építve heti 2-2 órában működik. - havi egy alkalommal diákmisék - reggeli áhítatok naponként ¾ 8 és 8 között - november 27. Advent első vasárnapja minden adventi vasárnapot megelőző pénteken gyertyagyújtás a csendes percekben a hitoktatóval - dec. utolsó tanítási napja karácsonyi mise, ünnepség - február 10. hamvazó szerda nagyböjti időszak kezdete lelki gyakorlat - március 27. Húsvét előtte héten lelkigyakorlatok - május 15. pünkösd előtte ünnepi mise - június tanévzáró ünnepi mise, Te Deum A havi esemény-naptárak minden hónapban aktuálisan egyeztetésre kerülnek a plébánossal, a hitoktatóval, a hitélettel kapcsolatos események. Versenyek - Kötöny kupa - atlétikai verseny a telephelyek számára Harkakötönyben (szept.) - Népmesemondó verseny - alsó tagozatosoknak Kömpöcön (okt.) - Versmondó verseny - alsósoknak Öttömösön (november) - Tematikus angol területi verseny decemberben Dócon (december) - Hittanverseny Kömpöcön (március) - Szent Ágoston kupa Pusztamérgesen (május) - Dr. Beretzk Péter Komplex Természetismereti és Környezetvédelmi verseny Dócon (április) Ezek mellett igyekszünk a közelben lévő katolikus iskolák által szervezett versenyekbe is bekapcsolódni! Fogadóórák: minden hónap második csütörtökön ½ 2-ről ½ 4-ig. Nyílt napok az iskolában és az óvodában március az iskolában és az óvodában Fontosabb feladataink a tanév során: - A lemaradó tanulók felzárkóztatása, fejlesztése, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókra. - Napközis foglalkozások hatékony megszervezése. - Tehetséggondozás tanórán és tanórán kívül minden évfolyamon. - Tanulók magatartásának fokozottabb figyelemmel követése, fegyelemsértések megelőzése, hatékony szankcionálása, különösen óraközi illetve tanítás utáni felügyelet idejében. - Tanulóink egészségügyi szűrése, logopédiai szűrése, pszichológus és egyéb megfelelő szakemberek biztosítása a rehabilitáció és habilitáció érdekében - Tanulók kommunikációjának, viselkedéskultúrájának fejlesztése - Tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészülés

12 - Végzős tanulóink pályaválasztásának segítése - Pályázati lehetőségek folyamatos keresése - Sokszínű szabadidős tevékenység kulturális programok biztosítása a tanulók személyiség fejlesztése céljából - Felkészülés a minősítési eljárásokra, tanfelügyeletre - Intézményi önértékelési rendszer kiépítése FELHÍVÁS takarítói munkakör betöltésére Az iskola január 4. kezdéssel felvesz teljes munkaidőben (napi 8 óra) takarítót. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, végzettséget igazoló bizonyítványmásolattal lehet az Iskola titkárságán személyesen november 30-ig. Huszka Zoltánné igazgató ESEMÉNYEK A DÓCI ÓVODA ÉLETÉBŐL A helyi óvodába a 2015/2016-os nevelési évben 18 kisgyermek jár. Az óvoda egy vegyes csoporttal működik, melynek életkorszerinti összetétele: 4 kiscsoportos, 7 középsős és 7 nagycsoportos korú gyermek. A os nevelési évre 5 új gyermeket írattak be. Szeptember hónapban tartottuk a tanévnyitó szülői értekezletünket, melyen ismertettük az óvoda heti, napi és házirendjét, megválasztottuk a szülői munkaközösség képviselőit. Szintén szeptember hónapban az iskolásokkal közösen részt vettünk a papírgyűjtésben, mely a tavalyi évhez hasonlóan eredményes volt, 6400 Ft értékű papír gyűlt össze, melyből minden gyermek számára Mikulásra ajándékot vásárolunk. Köszönet Bitó Erikának és Bárkányiné Szabó Klárának az egésznapi segítségért, illetve azoknak a szülőknek, akik hozzájárultak a gyűjtéshez /Berecki Zoltán, Szekeres András, Korom Lajos/. Köszönet a dóci Sarok Vegyeskereskedésnek a rengeteg kartonpapírért. Mihály napi rendezvényünk alkalmával felelevenítettük a jeles naphoz kapcsolódó népszokásokat (Mihály napi vásáros játékok, séta során beszélgetés az állatok Mihály napján történő betereléséről, a háziállatok gondozásáról, tartásukról, élőhelyükről.) Október 4-én megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról, kiemelve a szűkebb és tágabb környezetünkben élő állatokról történő gondoskodás, az állatvédelem fontosságát. Szintén október hónapban került sor az Egyházmegye uniós pályázatának keretében az egészséges életmódra nevelés programsorozatra, melyben az iskolásokkal közösen vettünk részt. A gyermekek által hozott őszi gyümölcsökből gyümölcssalátát készítettünk, és egy mozgásban gazdag programba is bekapcsolódtak óvodásaink Köszönjük Kothenczné Takács Andrea testnevelő tanár segítő együttműködését. A szülők részt vettek az óvodai nyílt napon, mely során együtt tevékenykedhettek gyermekeikkel, betekintést nyertek óvodánk mindennapi életébe, az ott folyó nevelő-oktató munkába. A nyílt napon 6 szülő vett részt. A November 14-én megrendezésre kerülő óvodabál is jelentős esemény óvodánk életében, melyet a szülőkkel közösen szervezünk. Az óvodában folyó sikeres és színvonalas nevelő munkánk érdekében az őszi szünetben az óvodapedagógusok három napos szakmai megújító továbbképzésen vesznek részt. November hónapban egyhetes egészség heti rendezvényünk tartunk. Óvodásaink megismerkedhetnek majd az egészséges táplálkozással, a rendszeres mozgás és az egészséges környezet megteremtésének és megőrzésének fontosságával. November hónapban már készülődünk az Adventre is, a gyermekek karácsonyi ajándékokat készítenek szüleiknek, testvéreiknek, nagyszülőknek. December 4-én tartjuk az óvodai Mikulás ünnepséget, a közös karácsonyfa díszítést és a karácsonyi ünnepséget december 18-án tartjuk. Ezekkel a tervezett programokkal, eseményekkel, rendezvényekkel kívánunk hozzájárulni az óvodai élet tartalmassá tételéhez. Az óvodában minden hónap utolsó csütörtökén du. külön fogadóórákat tartunk, amikor lehetősége van a szülőknek gyermekükkel kapcsolatban részletesebben is tájékozódni.

13 Kérjük a kedves szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel továbbra is! Kordás Istvánné Mészárosné Szepesi Erzsébet óvodapedagógusok Bár gondolatsorom elején búcsút emlegettem, ezt most mégse tenném meg, hiszen vissza-vissza fogok még látogatni. Inkább csak ennyit mondanék: köszönöm, kedves dóciak, köszönöm, Dóc! Horváth Réka könyvtáros GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN DÓCTÓL NEW YORKIG Sokat gondolkodtam azon, milyen sorokkal búcsúzhatnék egy ilyen kedves kis községtől, lakóitól és persze könyvtárától egy szép emlékekkel teli fél év után? Talán az lesz a legjobb, ha arra a kérdésre próbálok meg választ adni: mit jelent NEKEM Dóc? Dóc az a kedves falucska, ahol több mint 10 évvel ezelőtt a Művelődési Ház melletti játszótéren hintáztam. Dóc az, ahol a testvéremmel 500 forintot nyertünk a kaparós sorsjegyen. Dóc az, ahová ennyi idő után visszajöttem, hogy könyvtáros legyek egy takaros és otthonos kis könyvtárban. Dóc az, ahol a boltban nem csak azt kérdezik meg, hogy mit kérek, hanem azt is, hogy mi újság velem. Dóc az, ahol soha senki nem volt rest segíteni nekem. Dóc az, ahol a falunapon mindenki jól érzi magát, mert minden szervező beleadja szívétlelkét és ahol az apróságok sorban állnak azért, hogy pillangót rajzolhassak az arcukra. Dóc az, ahol a gyerekek a táborban azt kérdezgetik tőlem: Réka néni, ugye velünk fog ülni a lovaskocsin?. Dóc az, amiért mindig szívesen keltem fel reggelente munkába menet előtt. Dóc az, ahol a reggeli kávémat és péksütimet a legjobb társaságban fogyaszthattam el. Dóc az, ahol mindig megbecsülték és megköszönték a segítségemet. Dóc az, ahol tortával, süteményekkel, szuper ajándékokkal és megható búcsúbeszéddel engednek utamra úgy, ahogy talán soha nem fognak a jövőbeli munkahelye(i)men. Tóth Margit polgármester asszony szavaival élnék: Dóc tényleg egy kis ékszerdoboz. ÚJSZÜLÖTTEK DÓC KÖZSÉGBEN 2015 nyarától az eddigi időszakhoz képest rekordszámú újszülöttel gyarapodott a község: Raffael Rubina Natasa sz. idő: anya: Gyarmati Piroska apa: Raffael András Laczkó Patrícia Elizabet sz. idő: anya: Laczkó Éva Lele Noel Ferenc sz. idő anya: Balanyi Judit apa: Lele Ferenc Szatmári Máté sz. idő: anya: Gera Vivien apa: Szatmári József Berecki Álmos Keve sz. idő anya: Csányi Etelka apa: Berecki Zoltán Sipos Krisztina sz. idő: anya: Géczi Adrienn apa: Sipos Mihály Korom Nimród sz. idő: anya: Takó Ildikó apa Korom Lajos Dr. Madácsyné Siskó Terézia védőnő

14 VÉRADÁS november 30-én (hétfőn) véradó nap megtartására kerül sor településünkön a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ szervezésében a művelődési házban 13:30 és 16:00 óra között. Minden véradót szeretettel várunk! Dóc Községi Önkormányzat Kerékpáros közlekedésről A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében: járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni, ismerni kell a KRESZ szabályokat. Bár a kerékpáros közlekedés nem KRESZ vizsgához kötött, azonban ugyanolyan felelős közlekedői csoport a kerékpárosoké is. Kezdjük a legfontosabbal, a kerékpár kötelező tartozékaival: a 6/1990. (IV. 12.) Köhém rendelet 116. (1) szerint: Két, egymástól függetlenül működő, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék Csengő Előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpa vagy villogó Hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpa, vagy villogó 2 db borostyánsárga színű küllő prizma, legalább az első keréken elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, (nem háromszög alakú) fényvisszaverő lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kerékpáros fényvisszaverő mellény (ruházat) Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpár tartozék az összes közül (ezek elhelyezhetőek a kerékpárt hajtó személyen is) Gondoljunk arra, hogy világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk főleg, ha sötét ruházatot viselünk! Akit nem látnak, kikerülni sem tudják. A biciklist nem védi karosszéria, csak a szerencsén múlik, hogy milyen sérüléssel végződhet egy kerékpáros baleset. Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt! (egy doboz cigaretta áráért már lehet villogó-szettet kapni!) TARTSUK SZEM ELŐTT A LÁTNI ÉS LÁTSZANI ELVET! Ezen túlmenően nagyon fontos a kerékpár műszaki állapota, pl. a rossz fék a bicajoknál is könnyen balesethez vezethet, különösen az őszi, téli időjárási viszonyok között. Úttesten való haladáskor tartsunk legalább egy méter távolságot a járdaszegélytől, vagy a forgalmi sáv szélétől, ill. a parkoló autósor mellett. Így elég helyünk marad egy hirtelen akadály, besüllyedt csatorna-fedlap, burkolathiba vagy egy figyelmetlenül elinduló autó esetén. Óvatosan közelítsük meg azokat az autókat, amelyekben ülnek, mert várható, hogy az ajtót hirtelen kinyitják! Vigyázat! Az út szélén álló autók vezetői és utasaik néha teljesen figyelmetlenül szállnak ki a kocsiból. Járdán kerékpározni TILOS! (Kivétel: 12 éven aluli gyermek, aki főútvonalon nem kerékpározhat, ők a járdát használhatják megfelelő óvatossággal.) Csak akkor kerékpározhatunk a járdán, ha az úttest kerékpározásra alkalmatlan - pl. csatornáznak, vagy útépítés folyik -, akkor is csak legfeljebb 10 km/h sebességgel hajthatnak és a gyalogosokat a legcsekélyebb mértékben sem zavarhatják. A gyalogosok (különösen idősek, valamint gyerekek) kiszámíthatatlan mozgására, hirtelen előbukkanására mindig számítanunk kell. Vigyázni kell a kapukon kilépők épségére is. Az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban, egymás mögött szabad kerékpározni. Amennyiben van kiépített és táblával jelölt kerékpárút, annak használata kötelező! De egyik kerékpárút (gyalog- és kerékpárút) sem adhat teljes védettséget.

15 A kereszteződések és a forgalmasabb kapuk, kijáratok különösen veszélyes pontok, itt fokozottan figyeljünk. Kijelölt gyalogos átkelőhelyen a kerékpárról leszállva, azt tolva kell áthaladni. képek: Szuperbringa kalauz Nemzeti Közlekedési Hatóság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság kiadványából A kerékpárutak úttesten való átvezetésénél a kerékpárosnak nincs mindig elsőbbsége! Elsőbbség: Az útkereszteződésekben az elsőbbséget jelzőtáblák szabályozzák. Ahol elsőbbségünk van (akár úttesten, akár kerékpárúton haladunk), saját biztonságunk érdekében győződjünk meg arról, hogy megadják-e nekünk, és ha igen, bátran használjuk ki azt. Irányváltoztatásunkat karjelzéssel kell egyértelműen jelezni a közlekedés más résztvevői számára. Harmadik ok a balesetek listáján a kanyarodási szabályok megszegése. Lakott területen kívüli főútvonalról közvetlenül balra kanyarodni tilos, ilyenkor le kell szállnunk a kerékpárról, és azt tolva kell áthaladni az úttesten, a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint! Teremtsünk szemkontaktust a többi közlekedővel! Ne haladjunk és ne álljunk meg járművek - különösen nagyméretű járművek - mellett ott, ahol a vezető nem láthat minket. Ha kanyarodni kezd a jármű, akkor a legnagyobb veszélybe kerülünk! Guruljunk annyira előre, hogy a vezető látóterébe kerüljünk, vagy maradjunk a jármű mögött! Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni. Lakott területen kívül ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít 50 km/óra, a kerékpárúton közlekedve 30 km/óra, a gyalog- és kerékpárúton közlekedve 20 km/óra képek: Szuperbringa kalauz Nemzeti Közlekedési Hatóság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság kiadványából Ha nincs ilyen tábla, akkor mindig a jobb kéz felől érkezőknek van elsőbbsége. A legtöbb baleset elsőbbségadás elmulasztásából következik be! Viselkedjünk egyértelműen, és határozottan foglaljunk el helyünket az úton! T I L O S : a kerékpárhoz oldalkocsit illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpárutánfutó kivételével kerékpáron ülve állatot vezetni a kerékpárt más járművel vontatni elengedett kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, ami a kormányzást nem akadályozza autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja, 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározat

16 Kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évesnél fiatalabb gyermeket a megfelelő gyermekülésen, - ülésben. Mobiltelefonálás: kézben tartott mobiltelefon használata vezetés közben kerékpározás közben is TILOS és fix bírsággal sújtható. a zacskós víz meg a központi víztartály a községben. Tóth Margit polgármester szerint mindezt önerőből nem tudták volna kigazdálkodni, így hatalmas előrelépést jelent a szolgáltatás minőségében az uniós és hazai forrásokból finanszírozott beruházás. Egyre elterjedtebb, hogy úgy kerékpároznak főleg fiatalok hogy járművezetés közben mindkét fülükön fülhallgatóból szól a zene, mely zavarja őket a külső zajok időben történő felismerésében, a veszélyhelyzet elkerülésében. A mobilozókhoz hasonlóan a zenehallgató kerékpárosok is veszélyben vannak! A személygépkocsik után a legtöbb balesetet kerékpárosok okozzák, ezért tartsuk be a fenti szabályokat és önképzés útján időnként frissítsék fel ismereteiket, illetve bővítsék azokat, kövesség nyomon a KRESZ jogszabályi változásait. Ne feledje: Mindenkit hazavárnak! A 11 településen lezajlott fejlesztés hozzávetőleg embert érint, a projekt nettó összköltsége pedig mintegy 2,348 milliárd forint. Balesetmentes közlekedést kíván mindenkinek a Szegedi Rendőrkapitányság NEM KELL MÁR A ZACSKÓS VÍZ Tisztelt Lakosság! Dóc két kútjából arzénnal, ammóniummal és vassal terhelt nyersvíz érkezett a felszínre, ezért az egészséges vizet egy ideje már zacskózva kapták a lakosok. A Tiszta víz Ivóvízminőség-javító projektnek köszönhetően nem csak a víz minősége, hanem a szolgáltatás biztonsága is jelentősen javult a településen. Új kúttal, felújított vízmű teleppel, a gerincvezeték részleges megújításával, új tolózárakkal és egy modern XXI. századi víztisztító technológiával lett gazdagabb a település a projekt befejezése után. A próbaüzem ideje alatti nem kívánt változásokat - ami leginkább a víz színében és némi vegyszerillatban nyilvánult meg - rövid idő alatt sikerült orvosolni. Így a lakosoknak ma már csak egy rossz emlék Tiszta víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Cím: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u Telefon: +36 (62) , fax: +36 (62) Honlap: CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEK- JÓLÉTI SZOLGÁLAT KIEMELT KÖZÖSSÉGI PROGRAMJAI A dóci Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 20, gondozása alatt álló gyermek számára szervezett augusztusban nyári Értékmentő Tábort. A nevét onnan kapta, hogy a táborban résztvevő, segítő szakemberek, munka-

17 társak hozzáadott értékeikkel, készségeikkel járultak hozzá a tábor napi programjaihoz. Táborunk kiemelt programjai: dóci falukemencében pizzasütés Kiszner Józsefné, illetve az önkormányzat munkatársai segítő közreműködésével; a tanyagondnok, Biczók Imre szervezésében lovaskocsikázás a dóci erdőben, Belovai Pál vadásztrófeáinak megtekintetése, mindeközben a gyermekek erdei ismeretekben részesültek. Gede Katalin, pszichológus munkatársunk vezetésével a táborban résztvevő gyermekek egész napos program keretein belül játékos formában csoportfoglalkozásokon vettek részt. Helyi kézműveskedő asszony, Csikósné Szűcs Mária segítségével a varrás művészetét sajátíthatták el a gyermekek, színes anyagokból készítettek bohócokat, melyet hazavihettek. Végül a Szegedről érkező szakemberek tartottak számukra energiatakarékossággal kapcsolatos előadást. A programok mellett igyekeztünk a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését biztosítani, társasjátékozásban, Szögi Bettina vezetésével társastánc tanulásában is részt vehettek. A gyermekek meleg étkezését a tábor ideje alatt az Egy Ebéd Egy Esély Alapítvány biztosította. A tábor sikeres megvalósítását ezen túlmenően az ESZI Igazgatósága, valamint a dóci Önkormányzat támogatta, melyet ezúton is köszönünk. Továbbra is kiemelt programunk, hogy minden hónapban egyszer adományozóinknak köszönhetően tartunk Börzét, mind a Központban, mind pedig Bodorszéken. Igyekszünk az adományok tekintetében változatosak lenni. Eddig számtalan esetben tartottunk Ruhabörzét felnőtt, illetve gyermek ruházatot kimerítve. Az ősz beálltával ellátottaink részére volt lehetőségünk ágyneműt biztosítani Paplan Börze keretein belül. és Vincze Andrea tartunk szakmai beszámolót az ebben az évben megvalósult tevékenységeinkről. Erre a szakmai napra Dócon működtetett jelzőrendszer aktív képviselőinek megjelenésére feltétlenül számítunk. Ezúton is örömünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni, hogy a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének területi vezetője, Kása Gabriella, illetve a dóci Önkormányzat jóvoltából megvalósult a Gyermekszáj Program keretein belül általunk javasolt 20 ellátott, rászoruló család számára biztosított - megadott mennyiségű - kenyér és tej adomány kiosztása heti rendszerességgel december 31-ig. Szögi Bettina családgondozó Vincze Andrea családgondozó Dóc Községért Egyesület hírei Nagy örömmel számolhatunk be róla, hogy tovább bővült községünkben a sportolásra vágyók lehetőségi. Tavasztól konditerem várja az edzeni vágyókat a Művelődési házban. Labdarúgó tagozatunkon belül útjára indult az utánpótlás képzés. Egyesületünk legifjabb labdarúgói három korcsoportba heti két edzésen kezdik meg elsajátítani a foci alapjait. A gyerekek munkáját négy felnőtt labdarúgó (Elekes Gábor, Tóth Bence, Bitó Attila, Mészáros Dominik) felügyeli. Hétről hétre több mint 20 kisgyerek látogatja az edzéseket. 19-én Kézműves Foglalkozást szeretnénk tartani gondozott gyermekeink és szüleik számára Ősz címén, melyre szeretettel várjuk az érintett családokat. 21-én tovább folytatódik hagyományainkhoz híven Jelzőrendszeres Fórumunk, melyen Virágh József, a Gyermekjóléti Központ csoportvezetője tart tájékoztató előadást a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot érintő, január 1-től életbe lépő változásokról, valamint jómagunk Szögi Bettina Női labdarúgó csapatunk kissé átalakult kerettel új bajnokságban kezdte meg az ősz küzdelmeit.

18 Távozott a csapattól Faragó Vivien és Zsótér Georgina, érkezett: Herke Gabriella, Szatmári Gabriella és Kovács Marietta. A csapatunk eddigi eredményei: Dóc-Szentesi Kinizsi 3-3 (Gólszerző: Szilvási Zsófia 3) Dóc-Békéscsaba 0-3 Dóc Makó 6-0 (Gól: Szilvási Zs 3, Szabó Csilla, Kucsora Viktória, Sádt Nóra) Kiskundorozsma-Dóc 1-0 Dóc-Baktó 2-3 (Gól: Kucsora Beatrix 2) Jelenleg 6. helyet foglaljuk el a tabellán. Felnőtt férfi csapatunk jelentősebb változások nélkül vágott neki a Megyei lv évi szezonjának. Kovács Gábor Csanytelekre igazolt, érkezett Maszlag István és Getyinás István. Az eddig lejátszott hat mérkőzés után csapatunk hibátlan mérleggel, imponáló 28-2 gólkülönbséggel vezeti csoportját. Újonnan érkezett játékosok remekül beilleszkedtek a csapatba, továbbra is heti két edzéssel készülnek a mérkőzésekre. Eddigi eredmények: Dóc-Eperjes 7-0 Tömörkény ll Dóc 0-5 Dóc- Zsombó ll 5-0 Derekegyház- Dóc 3-0 Dóc-Szatymaz 5-1 Baks ll-pusztaszer Dóc 1-3 Gólszerzők: Bitó Attila 13, Elekes Gábor 4, Bitó Róbert 3, Getyinás István 2, Tülkös Niko 2, Mészáros Norman 1, Faragó Richárd 1. Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak, szurkolóinknak a bíztatást és a segítséget. M.CS.M.E. Dóci Csoport hírei Ezúton értesítem a csoporttagokat, hogy november 13-án 15:00 órai kezdettel tartjuk az éves beszámoló taggyűlésünket, melyre megtisztelő szeretettel elvárok minden kedves tagot. Helyszín: Dóc, Művelődési Ház A programról hamarosan küldeni fogom a meghívót, amelyben a részvételi díj és a jelentkezési határidő meg lesz adva. További jó egészséget kívánok mindenkinek! Szabó Éva csoporttitkár H I R D E T É S SZÉN INGYEN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! Friss, pormentes szén megérkezett! Vegye meg tüzelőanyagát most még TAVALYI ÁRON, INGYEN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL (minimum 10q rendelés esetén)! Olcsó kategóriájú szenek: Magyar barna dara szén: 3300Ft/q (33 Ft/kg) Magyar barna dió szén: 3700Ft/q (37 Ft/kg) Minőségi import szenek: Cseh (Herkules) barna dió: 5200Ft/q (52Ft/kg) Cseh (Herkules) barna kocka: 5400Ft/q (54Ft/kg) Szén iszap (lengyel) fekete: 5200Ft/q (52Ft/kg) Lengyel fekete kazánszén: 6100Ft/q (61Ft/kg) Carborobotba Cseh (Herkules) dara: 4600Ft/q (46Ft/kg) A kiszállítást a megrendelés sorrendjében teljesítjük, ajánlatunk a készlet erejéig szól! További kedvezmény: Ha minimum 10 q szén tüzelőjét nálunk vásárolja meg, azzal egy időben gázpalackját Ft/db áron cseréljük! Nyitva tartás: hétfő szünnap! kedd-péntek 08:00-16:00 szombat 08:00-12:00 Az árak a készlet erejéig érvényesek és tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t. LINOR KFT. Telefon: / Dóc Község Önkormányzatának időszakos, ingyenes tájékoztatója. Készíti és szerkeszti: Dóc Községi Önkormányzat 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. Tel./fax: 62/

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról 1. Melléklet Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl szóló 23/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete egységes szerkezetben a 18/2005 (VI. 1.) számú rendeletével Lábatlan város képviselõ-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.25. ) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről, tisztaságáról, valamint a közterületek és az ingatlanok rendjéről Nagyfüged

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1 2 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI..)Kt. sz. rendelete A Környezetvédelemről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É PVISELŐ-TESTÜ L E T É N EK 30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 30/2003.(XII.15.) számú rendelete a köztisztaságról

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

A település köztisztaságáról

A település köztisztaságáról TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 18/2011. (XII.1), a 12/2011. (VI.30.), a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kollár Sándor a Pénzügyi és

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. Jelen rendelet hatálya kiterjed Majs község egész közigazgatási területére.

2. Jelen rendelet hatálya kiterjed Majs község egész közigazgatási területére. Majs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-30 -tól Majs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TELEPÜLÉS KÖZTISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK A 16/2009.(X. 01.) RENDELETTEL, valamint A 19/2012.(V. 31.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT AZOK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE- IRŐL Báta Községi Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2015.

Részletesebben

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL "AVAR AJKAD KFT.. ÉRKEZETT: 2011 ÁPH 1 9. IKTATÓSZÁM: ~I!-:lPs?J) i1cu1 KAPJA: 1-t0 é;borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének ~ 4/2011. (IV.l3.) rendelete A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VIII. 30.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben