Beszámoló május 05.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. 2016. május 05."

Átírás

1 Beszámoló május 05. Elnökségünk mai beszámolójának része a háttérben kivetített életkép-összeállítás, a esztendő egyesületi eseményeinek digitálisan megörökített története, több barátunk elsősorban Kiséri Feri alkotása. A képek egy részét Magócsi Zoltántól és Vámosi Jánostól, illetve külföldi partnereinktől kaptuk. Bevezető: eredményeink forrásai SZERVEZET, TAGSÁG Egyesületünk a BEOSZ központi régiójában, fővárosi egyesületként viszonylag kedvező helyzetben van. Körülöttünk lüktet Budapest társadalmi, gazdasági, kulturális élete, a Honvédség számos központi és helyőrségi intézménye partner a törekvéseinkben inspirál, ajánl, támogat az életünk alakításában óta lényegében nincs nyugállományba helyezés, és megítélésünk szerint évekig nem is várható a nyugállományúak létszámának a növekedése. Taglétszámunkat azonban eddig sikerült megőriznünk. Az életkor előrehaladásával azonban az aktív tagok száma a mi egyesületünkben is csökkent. A legidősebbek közül 9 főt tiszteletbeli tagunkká választottunk, és 15 fő a pártoló tagjaink száma. Elhunytak A beszámolási időszak alatt elhunyt bajtársaink: Molnár Tivadar bajtársunkat, egyesületünk tagját és kórusunk támogatóját június 13-án búcsúztattuk, Bacsárdi Sándor nyugállományú alezredes bajtárstól június 30-án a Megyeri úti temetőben vettünk végső búcsút, Dr. Tóth Sándor nyugállományú ezredes bajtársat július 21-én az Új köztemetőben búcsúztattuk, Legidősebb tagunktól, a 99 esztendős Bélai Gyula nyugállományú ezredes bajtárstól július 29-én a Fiumei úti temetőben (Nemzeti Sírkert) búcsúztunk. Kérem, egy perces felállással emlékezzünk elhunyt bajtársainkra, és tisztelegjünk az életútjuk, a közösségért végzett munkájuk előtt. Tagjaink Taglétszámunk az év végén 170 fő volt. Tagjaink átlagéletkora 72 év (1944. májusi születésű az átlag!). 25 tagunk 1920 és 1930 között, további 39 fő pedig 1931 és 1936 között született. Ők 80 év feletti korban vannak. 15 fő 1955-ben vagy később született, így ők 61 évesek vagy fiatalabbak. A legnépesebb korcsoportunk a életév közöttiek: 91tagunktartozik ma közéjük. Kurucz Anna ny. ezredes ez évben lesz 96 éves, Egerszegi Ferenc dr. 91., Patkós Imre 89. évét tölti be ebben az évben. A legfiatalabbak: Bodonyi Tünde (1973), Vadál Csaba (1970) és Murvai Attila (1964). Természetes otthonossággal illeszkedik közösségünkbe az évfolyamok sora a 43-tól a 97 évesig, és az elnökségben is 29 év (Domokos Jóska és Nacsa Laci) a tagok közötti korkülönb-

2 2 ség. Ami ugyancsak nagy erőt ad a közösségnek, hogy a házastársak és az élettársak is szép számban együtt itt vannak közöttünk. Özvegyek és közben megözvegyültek is jelentős számban, a párjuk elvesztése után is közöttünk maradtak s reméljük, a közösség támogatása ad némi vigaszt a fájdalmukra. Új tagokat a szolgálatot teljesítők és a járandóságban részesülők, valamint társaik közül nyerhetünk. Ugyanakkor az újonnan felvettek létszáma az elmúlt öt évben már nem pótolta az aktivitástól életkoruk, egészségi állapotuk miatt elmaradókat. A kérdés nem pusztán statisztikai vagy rendezvényi létszámkérdés. Tagjaink életkorának növekedése több figyelmet, nagyobb törődést, szélesebb körű szociális és kegyeleti munkát követel elnökségünktől, egyesületünk tagjaitól. Nagy erőt jelent számunkra, hogy tagjaink, tisztségviselőink közül többen ma is hivatalos kapcsolatban vannak a HM-mel, a MH-val. Az elmúlt években 2-3 fő kivételével ők is a nyugállományú közösség tagjai lettek, de számosan közülük nem szakadtak el korábbi szolgálati helyüktől, ápolják kapcsolataikat volt munkatársaikkal, tudásuk, információik, támogatásuk révén az egyesület életének fontos motorjai, segítői. Külön szólni kell a járandósági viszonyba kerültekről, mert ők is a közösség tagjai. Sokan közülük anyagi kényszerből önkéntesek. Figyelemre méltó gyengeségünk, hogy a női tagjaink (nyugállományúak, nyugdíjasok és özvegyek) számára a mindenkire érvényes szabályainkon, a mindenkihez szóló programjainkon túl nem tudunk célzottabb rendezvényeket, szerepet biztosítani; és ez ideig nem volt kellő erőnk sajátos problémáik megismerésére, feldolgozására, azok megoldásának segítésére. Reméljük, hogy ennek javítása érdekében az érintettek javaslatokkal és elgondolásokkal gazdagítják munkánkat. Szervezeti életünk az elmúlt öt évben is az alapszabálynak megfelelően, rendezetten folyt. Az év legnagyobb adminisztratív feladata volt, hogy az új civil jogszabályoknak megfelelően átdolgoztuk szabályzatainkat. A megváltozott ptk.-nak megfelelően 2016 januárjában írásban, majd helyesbítve, március 07-én elektronikusan is beadtuk a módosított alapszabályunkat a Fővárosi törvényszéknek. Egyesületünk felügyelő bizottsága a törvényesség iránti elkötelezettséggel ellenőrizte, vizsgálta működésünket, az elnökségnek mindenkor partnere volt a jogszabályoknak megfelelő, hatékony és kevés bürokráciával járó megoldások keresésében. Taggyűlést (a jogszabályi változásoknak megfelelően ma már közgyűlésnek hívjuk) a pályázatok által meghatározott okból évente kétszer tartunk ben az éves beszámoló közgyűlést én, az alapszabályt módosító és a évi előzetes programot megvitató, valamint az óévet búcsúztató közgyűlést én rendeztük meg. Elnökségi ülést a közgyűlések előtt és a fontosabb döntések meghozatala (pl. pályázati dokumentációk jóváhagyása, tervezett programok előkészítése, stb.) érdekében tartottunk. Programunk központi elemeinek kialakításában a folytonosság érvényesült: a csapatlátogatások, a fórumok, a farsang, a kerti parti, az október 1-jei Idősek Világnapja megemlékezés és idős tagjaink köszöntése, továbbá a novemberi kezdeményezésünk óta a Honvédkórházzal közösen szervezett egészségügyi tájékoztató sorozat a stabil elemeket képviselik. FÓRUMOK Folytatódik a történet Dr. Prof. Szabó Miklós ny. altábornagy, akadémikus, A személyzeti munkáról és eredményeiről Zsiga Tamás ezredes, HVK személyzeti csoportfőnök,

3 A civil szervezetek és a HM MH együttműködéséről Kun Szabó István vezérőrnagy, 2015-ben még HM helyettes államtitkár, A fotózásról, a fotózás történetéről Kiséri-Nagy Ferenc, Hazámat szolgáltam Török Árpád ny. ezredes. LÁTOGATÁSOK, ÜNNEPSÉGEK Látogatás a MÜPA-ban, én (köszönet érte Cserepesné Marikának!) A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete és a XIII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete án a XIII. kerületi Civilek Házában közös rendezvényen emlékeztek meg a II. világháború befejezésének 70. évfordulójáról, Európa felszabadításáról és az Európai Unió megalakulásáról. A kerület alpolgármestere és Szabó József alezredes hadtörténész előadást tartott. A honvédelem napja alkalmából egyesületünk képviselői részt vettek án a HM MH rendezvényein október 1-jén a Stefánián koszorúztunk a Balassi kopjafánál, és baráti megemlékezést tartottunk az Idősek Világnapja alkalmából. A KÓRUS Baráti, bajtársi közösségünk csodálatos színfoltja a kilenc esztendeje 8 fővel megalakult kórus, amely ma több mint 40 fővel működik, rendszeresen próbát tart, készül a fellépésekre. Számos helyen, méltó hírnevet szerezve, számos díjat kiérdemelve szerepelt, és mindenhol kivívta a közönség elismerését. Különös év 2015 a kórus életében: a hagyományos kórusbemutatók mellett önálló műsorral készültek a Magyar Dal Napjára, melyet án a Stefánia palotában adtak elő nagy sikerrel. A kórus eredményes munkájában, sikeres fellépéseiben a kórus tagjain, szólistáin túl kiemelkedő szerepe volt, és van ma is, Magócsi Zoltán ny. ezredes bajtársunknak, a kórus vezetőjének és Csetényi Lászlóné, Katikának, aki humán, logisztikai, pénzügyi felelős és krónikás is egy személyben. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a kórus felkészítésében, közösséggé formálásában több nagyszerű emberre találtunk: Naszvagyi Vilmos és felesége, Zsuzsa nem csupán szakmai vezetői a kórusnak, hanem igaz barátok, és motorjai a közösségnek. Pótolhatatlan segítőnk a zongora mellett és a közösség formálásában is Ráthy József és kedves párja, Gyulai Erzsike, aki 2016 márciusában Életmű Díjat kapott. XIII. kerületi civil szervezetek napja, ben is farsang, Abasár, Székesfehérvár, Balassi Bem kerti parti, A Magyar Dal Napja, A kórussal közösen, születés- és névnapi műsoros zsúrjuk keretében, rendszeresen megemlékezünk egyesületünk kerek születésnapos tagjairól.

4 4 CSAPATLÁTOGATÁS Éves tervünknek megfelelően án Pápára látogattunk az MH Pápa Bázisrepülőtérre, amely a 24. Vadászrepülő-ezred, majd az MH 47. Pápa Harcászati Repülőezred megszűnését követően alakult meg. Többéves bizonytalanság után 2008-ban települt ide, a 12+2 ország közös elhatározásával elfogadott ún. Egyetértési Szerződés alapján a Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing HAW) július 18. és október 12. között megérkezett a három hatalmas C-17 Globemaster III. szállítórepülőgép. Köszönjük Gangler László ezredes úrnak, a parancsnoknak, hogy lehetővé tette, biztosította látogatásunkat a Bázison. A bázisrepülőtér nehéz munkájával Viczai Zoltán alezredes, törzsfőnök ismertetett meg bennünket. Pápán a városközpontban Kerecsényi Zoltán önkormányzati képviselő a város gazdag történelmét és műemlékeit mutatta be városnéző séta keretében, közben a szemerkélő esőben csatlakoztak hozzánk a pápai egyesület képviselői, Major Anna elnök és Farkasdi Lajos bajtársak. Megállapodtunk kétoldalú kapcsolataink erősítésében. HELYZETÜNK A BEOSZ-BAN Egyesületünkben természetes, hogy minden nagyobb feladat vagy egy adott időszak, tevékenység értékelésekor tágabb összefüggésben is számot vetünk a helyzettel, a feltételekkel, a lehetőségekkel. Ebből általában nem marad ki az egyesület és a BEOSZ kapcsolata, a szövetség mint a számunkra releváns környezet számbavétele sem. Miért? Mert a honvédelem, a nyugállományúak egész közösségének helyzete foglalkoztatja aktív tagjainkat, mert a szövetség elkötelezett tagjai vagyunk, egyesületünk története, jövője, sorsa elszakíthatatlanul a BEOSZ-hoz kötődik. Az elmúlt 25 évben mindenkor egyesületünk adta, vagy tagjaként befogadta és támogatta a szövetség központi régiójában lakó vezetőit, ügyvivőt, munkatársait. Közvetlenül érzékeljük a változásokat, az új törekvéseket, és számos esetben inspiráljuk, kezdeményezzük is azokat. A Balassi Egyesület 2015-ben is jelentős feladatokat (néha anyagi támogatást is) vállalt a szövetség működésében, a Bajtársi Hírlevél szerkesztésében és megjelentetésében, a honlap gondozásában is. Tagjaink erőfeszítései ellenére is hiányoljuk a nyugállományúakat képviselő szövetségek együttműködésének, összefogásának, szolidaritásának elmélyülését, fontos kérdésekben a rendszeres koordináció működését. A BEOSZ, a nyugállományú közösségek, a honvédségi szakmai partnerek közreműködésével bár gyengék voltunk a járandóságosokat ért igazságtalanság elhárításában megvédtük és döntő elemeiben megőriztük a korábbi egyezségekben kiküzdött jogosítványokat. A jogállási törvény és végrehajtási rendeletei a gondozási körbe tartozók jogai és járandóságai mellett biztosítják egyesületünk működését, a működés számos alapvető feltételét is. Képviselőink jelen vannak a HÉF-ben, a HIMCS-ban, a TVB-ben, a BEOSZ FB-ában. Tudjuk és meggyőződéssel valljuk, hogy szövetség nélkül nincs garancia a jogosultságokra, nincs garancia még a meglévő működési feltételekre sem. Természetesen több budapesti egyesülettel nem csak alkalmi látogatások jelentik a kapcsolatot. Már testvérszervezetként emlegetjük egymást a Bem Egyesülettel, hiszen számos tagunk egy lakóközösségben él a Hungária körúti lakótelepen, és 2010 óta szinte valamennyi kiemelt programunkat együtt, kölcsönös meghívásokkal szervezzük, további programjaink jó részét egymásnak is ajánljuk. Jó az együttműködésünk a Békefenntartók Bajtársi Egyesületével, melyet a hagyományos békenapi, illetve a missziós megemlékezések is fémjeleznek.

5 5 Gyakran egyeztetjük programjainkat a Felderítők Társasága Egyesülettel, a Zrínyi Bólyai Nyugállományúak Klubjával és a WAT Magiszterek Védegyletével (magyar lengyel kibernetikusok civil egyesülete). Az együttműködést valamennyi szervezettel a bajtársi, kollegiális megközelítés és a jó személyes viszony jellemzi. BUDAPEST ADOTTSÁGAIVAL ÉLVE Számos csapatlátogatásunkból, bajtársi találkozónkból, a BEOSZ sajtójából is jól tudjuk, hogy egy kisebb településnek otthonosabb a légköre, bensőségesebbek az emberek közötti kapcsolatok. Fővárosi egyesületként mi ugyanakkor Budapest utolérhetetlen kínálatával élhetünk mind honvédségi, mind polgári téren. A lehetőségek közül most csak hármat emelek ki: a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárt és az általa irányított intézményeket, a Honvédkórházat és a minden településen a nyugállományú szervezetek számára rendelkezésre álló önkormányzati kapcsolatokat. Budapest Helyőrségi Dandár A korábbi parancsnokok Kun Szabó István dandártábornok, majd Piros Ottó ezredes vezetése alatt kialakult eredményes együttműködésünk, pozitív légkörű kapcsolataink 2015-ben is jellemzőek maradtak. Kedvezően ítélik meg tagjaink a dandár nyilvános rendezvényeit, a Helyőrségi gálát, a Tavaszi szemlét, a zenekari bemutatókat, stb. A dandár vezetői és szakemberei támogatják kezdeményezéseinket, programjainkat. Nagy létszámú rendezvényeinkhez (farsang, ünnepségek) a NKE (a volt ZMNE-en) helyszínt, technikai feltételeket, külföldi partnereink részére esetenként szállást biztosít, a BHD Zrínyi laktanyai élelmezési szolgálata térítés ellenében ellátja vendégeinket, a Ludovika zászlóalj segíti beléptetésünket, mozgásunkat. Kiemelkedően támogatja egyesületünk munkáját a Honvéd Kulturális Központ korábbi és mai vezetése. A rendezvényhez vagy vendéglátáshoz szükséges helyiségeket, technikai feltételeket és számos kedvezményt 2015-ben is rendelkezésünkre bocsátották. Az intézmény kertjében áll Balassi emlékoszlopunk. Külön öröm, hogy a személyi változásokat követően továbbra is gyümölcsözőek a kapcsolataink. Köszönjük a mai vezetők: Aulechla József ezredes, BHD KRI igazgató, Aranykovács Andrea igazgató asszony és munkatársaik segítségét, megértő támogatását. Honvédkórház A november 17-i kezdet óta 19 alkalommal hallgathattunk a kórház vezető szakembereitől felvilágosító, prevenciós célú tájékoztatókat, főleg az idősebb korosztályt érintő egészségügyi témákban. A rendszeresen részt vevők véleményét tolmácsolva, nagyon sikeresnek és hasznosnak tartják a Honvédkórházzal megvalósított együttműködést. Úgy tapasztaljuk, hogy egészségtudatosabbak lettek a tájékoztatókon részt vevő tagjaink, konzultálnak, a megelőzéssel is többet törődnek, és erre ösztönzik a többieket is. Tájékoztató a Honvédkórházban, Helfferich Frigyes o. ezredes, a fül-orrgége osztály osztályvezető főorvosa. Tájékoztató a Honvédkórházban, Dr. Vogl Gábor o. ezredes, a szemészeti osztály főorvosa a gyakori szembetegségekről. Tájékoztató a Honvédkórházban, Dr. Kovács András, a Plasztikai és Égéssebészeti osztály orvosa.

6 6 A Balassi Egyesület vezetőit én fogadta Dr. Tamás Róbert orvos ezredes, a MH EK Honvédkórház mb. orvosigazgatója. A találkozón értékeltük az elmúlt öt év együttműködésének eredményeit, és megbeszélést folytattunk az egészségmegőrző, felvilágosító program évi folytatásáról. XIII. kerület Székhelyünk Budapest XIII. kerületében van, s elmondhatjuk, hogy a kerület vezetői, kulturális és civil ügyekben illetékes munkatársai ismerik egyesületünket, és mi is értjük céljaikat, törekvéseiket a kerület fejlesztésében, lakói (közöttük nagyszámú aktív és nyugállományú katona) életkörülményeinek javításában. Az önkormányzat mindenkori programjának megalkotásához és megvalósításához igényli a civil szervezetek javaslatait és közreműködését. A civil kerekasztal, a pályázati rendszer, a legkülönbözőbb civil-szakmai fórumok fontos információs források és konzultációs lehetőségek. Az önkormányzati képviselők (köztük tagjaink, Erdős László és Takács Ferenc ny. ezredes bajtársak), az igazgatás és a civil szervezetek között megvalósuló párbeszéd jó lehetőségek számunkra, erősítik tagjaink közösségi elkötelezettségét, fejlesztik hozzáértésünket, bővítik működési feltételeinket. Az önkormányzattól egyesületünk emlékzászlót, énekkarunk munkája támogatásaként zongorát kapott, résztvevői vagyunk a kerületi rendezvényeknek. A kerület pályázatai is hozzájárultak működési, megjelenési, arculati lehetőségeink bővítéséhez. A Lokálpatrióták Egyesületével együttműködésben szervezzük XIII. kerületi programjainkat (koszorúzás, megemlékezés, kerékpáros akció, Lakóközösségi Nap, stb.). Sásik László ny. ezredes bajtárs változatlan elkötelezettséggel teljesíti egyesületünk kerületi összekötőjének feladatait. S nem csak Angyalfölddel van kapcsolatunk. A Bem Egyesülettől Bánáti Rudolf bajtársunk korábbi képviselőként, Homola Csabáné (Irénke, kórusunk tagja) a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete volt vezetőjeként a X. kerületi önkormányzattal, Kőbánya kulturális és civil életével kapcsoltak össze bennünket. OTTHONUNK a ZRÍNYI Egyesületünk elhelyezési körülményei megnyugtatóan rendezettek. Irodával és közös használatú klubhelyiséggel rendelkezünk a Kerepesi úton, a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén, a volt ZKK épületében. Az irodák berendezése kulturált, mind a tagjainkkal való találkozásra, beszélgetésre, mind tárgyalásra vagy kidolgozói munkára alkalmas. Van hová tenni az egyesület okmányait, relikviáit. A közös használatú klubhelyiségben a kiscsoportos igényeket kielégítő klubszerű életet tudunk folytatni, kóruspróbát, fórumokat lehet tartani. Az egyesület rendelkezik azokkal a szükséges technikai eszközökkel is, amelyek a folyamatos működéshez szükségesek. A Zrínyi Kht. vezetésétől és munkatársaitól pedig minden segítséget megkapunk munkánk zavartalan végzéséhez. Külön köszönet illeti Gárdos Vilmos ny. alezredes bajtársat, aki házigazdánk, minden technikai vagy igazgatási kérdésben segítőnk és kórusunknak is elkötelezett tagja. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK A Balassi Egyesület történetének fontos új hozadéka a nemzetközi kapcsolataink kialakítása. Ezen a téren az utóbbi 10 évben nyíltak meg előttünk szélesebben a lehetőségek, korábban elsősorban anyagi okok miatt nem tudtunk kezdeményezően fellépni. A nemzetközi kapcsolatok építését fontosnak tartjuk, mert lehetőséget adnak számunkra, hogy megismerjük más országok katonaszervezeteit, és tapasztalatokat szerezzünk a nyugállományú katonák életéről,

7 7 közösségeik működésének gyakorlatáról. Kiemelten érdekel bennünket a nyugállományú katonák jog- és érdekvédelmének szabályozása, életkörülményeik és szociális helyzetük állami és közösségi összefogással történő alakítása. Legrégibb és legtartalmasabb kapcsolatunk a szlovákiai Trencsén nyugállományú közösségével alakult ki. Örvendetes, hogy szlovák barátaink közvetítésével jött létre kapcsolat 2014-ben a Cseh Hadsereg Hivatásos Katonáinak Egyesülete Olomouci Nyugállományúak Klubjával. A Szlovén Veterán Harci Szövetséggel, sajnálatunkra, Jónás Lajos ezredes bajtársunk visszavonulásával megszakadtak kapcsolataink. A Román Tartalékos Szövetség nagyváradi klubjával többéves gyümölcsöző együttműködés után a szövetségek közötti együttműködés megszakadását követően, többszöri kezdeményezésünk, meghívásaink ellenére kapcsolatunk befagyott, máig sem sikerült új életet lehelni belé. Találkozások, rendezvények: Közgyűlésen vettünk részt Trencsénben, Galló István és Magócsi Zoltán társaságában, hármasban április Cseh bajtársaink meghívására látogatás tettünk a FLORA Olomouc virágkiállításon, amelyen a Vámosi és a Gereben házaspár képviselte egyesületünket május 28-án képviselőink részt vettek Trencsénben az egyesület 25. évfordulóján. Olmützi küldöttség vett részt én a BEM Balassi kerti partin, és aznap délelőtt, majd 20-án városnézésen ismerkedtek fővárosunkkal (parlament, Bazilika, Margitsziget, stb.). Trencséni vendégek részvétele a Magyar Dal Napja rendezvényén án én és október én a Szlovák Katonák Szövetsége Trencséni Klubjának meghívására Trencsénbe, és a Cseh Hadsereg Katonáinak Egyesülete Olomouci Nyugállományúak Klubja meghívására Olmützbe látogattunk. (A NEA Szépkorúak az integráció erősítéséért címmel benyújtott sikeres pályázatunkon kapott támogatás biztosította az autóbuszköltséget). Konzultációs találkozót tartottunk Sárváron, november 22-én az olmützi klub elnökhelyettesével. Egyesületünk nemzetközi kapcsolatokat érintő kiemelt programja az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Veterán Világszövetség kezdeményezésére a 2008 óta az Angyalföldi Lokálpatrióták Egyesületével és a Békefenntartók Bajtársi Egyesületével együttműködésben rendszeresen megszervezett Nemzetközi Békenap. A nemzetközi kapcsolatok ápolásához, fenntartásához korábban biztosított honvédségi lehetőségek (elsősorban honvédségi autóbusz igénybe vétele) nagymértékben beszűkültek. Keressük az elnökségek rendszeres találkozásainak legtakarékosabb megoldásait. Az egyesület tagsága számára a nemzetközi katonai kapcsolatok forrásai általában csak turistaútként biztosíthatók. ANYAGI FELTÉTELEK Az egyesület működésének anyagi feltételei és forrásai változatosan alakultak, a szervezet működéséhez szükséges források a évben is rendelkezésünkre álltak. Állandó anyagi forrásunk a tagdíj, szerény mértékben a SZJA 1%-ából kapott támogatás, melyben a családtagok, a barátok, a szomszédok, az ismerősök megnyerésével további tartalékokat látunk. Forrást képez a résztvevőknek a rendezvényeink költségeihez (utazás, étkezés, belépők) való hozzájárulása óta az országos pályázatok is fontos anyagi forrást jelentenek számunkra. Pályázataink alapján 2015-ben, a Nemzeti Együttműködési Alaptól Ft működési támogatást, valamint Ft szakmai támogatás kaptunk.

8 8 Anyagi lehetőségeinket 2015-ben is jelentősen bővítették a XIII. kerületi pályázatok: közbiztonsági, kulturális, valamint önkormányzati pályázatainkra összesen mintegy Ft. támogatást nyertünk el. A pályázatokkal az előírt időben, rendben elszámoltunk. A megnövekedett bevételek óriási terheket rónak gazdasági felelősünkre, Galló István ny. ezredes bajtársra és társadalmi könyvelőnkre, Vörös Istvánné ny. ezredes asszonyra, továbbá az FB elnökére, Simon Béla ny. ezredes bajtársra és a FB tagjaira. A gazdasági társaságokhoz mérhető követelményeket támasztanak a civil szervezetekkel szemben is az egyre szigorodó jogszabályok. Hatalmas felelősséget rónak önkénteseinkre a pénzkezelés, a nagy mennyiségű számla rendezésének, az anyagi eszközök nyilvántartásának előírásai. Tagjaink életkorából adódóan sok-sok egyeztetést igényel a számos irányban már csak elektronikus ügyintézés követelménye. ARCULAT, SZIMBÓLUMOK Egyesületünk fejlődését az is mutatja, hogy az évek alatt kialakult szimbólumrendszere, képviselőink arculati elemeinkkel is demonstrálhatják hovatartozásukat. (Van zászlónk, logónk, esztétikus, korszerű igazolványunk, jelvényünk, Balassi Bálint Emlékérmünk, valamint áll a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület emlékoszlopa a Honvéd Kulturális Központ kertjében és az ún. katonanemzedéki emlékpark területén, Balatonkenesén. TISZTSÉGVISELŐK Tisztelet azoknak, akik egyesületünk elnökségében, a Simon Béla ny. ezredes bajtárs vezette felügyelő bizottságában vagy a tisztségviselők támogatására aktivistaként, minden ellenszolgáltatás nélkül végzik a munkát. Az elnökség és a felügyelő bizottság mellett ki kell emelni Patkós Imre ny. ezredes, Sásik László ny. ezredes, Vörös Istvánné (Zsuzsa) ny. ezredes asszony, Hoffmann Ernő és Rusznyák József ny. alezredesek, Hanuska Miklós ny. alezredes és felesége, Marika, az életünket, eseményeinket megörökítő Kiséri-Nagy Ferenc, valamint a kórus - fentebb már név szerint is kiemelt - vezetői és életének szervezői tevékenységét messzemenő elismerés illeti. Igazi aktivista csapat ez, tagjai elkötelezetten, önként, gyakran nagy élvezettel és jókedvvel dolgoznak a szervezetért, közös céljainkért. Ennek a csapatnak a megőrzése, bővítése, frissítése, a munka személyes jellege, megbecsülése, elismerése jövőnk záloga.

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL.

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. Magyarország honvédelmi minisztere a Honvédelem Napja, 2015. május 21-e alkalmából A honvédek

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM - 1 - REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2015. január 1. december 31. BUDAPEST - 2 - Békés, boldog Eredményekben

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

Híradó Tagozat Évzáró összejövetel 2014. december 4. BESZÁMOLÓ 2014-RŐL. Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, kedves klubtársak, kedves vendégek.

Híradó Tagozat Évzáró összejövetel 2014. december 4. BESZÁMOLÓ 2014-RŐL. Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, kedves klubtársak, kedves vendégek. Híradó Tagozat Évzáró összejövetel 2014. december 4. BESZÁMOLÓ 2014-RŐL Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, kedves klubtársak, kedves vendégek. Ez év utolsó tagozati évzáróján négy éves ciklust zárunk le,

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. Törvény 19. alapján

Közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. Törvény 19. alapján Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete Közhasznú társadalmi szervezet 8. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 3622 53186, 53187.email htbk.szfvar@regiment.hu, www.htbkszfvar.hu

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

A jövő útja az önkéntes ág PÉNZTÁRI. Rendkívüli és rendes közgyűlés történelmi döntések. XIII. évfolyam, 1. szám 2012.

A jövő útja az önkéntes ág PÉNZTÁRI. Rendkívüli és rendes közgyűlés történelmi döntések. XIII. évfolyam, 1. szám 2012. PÉNZTÁRI XIII. évfolyam, 1. szám 2012. január A TULAJDONOSOK HÍRMAGAZINJA Rendkívüli és rendes közgyűlés történelmi döntések A jövő útja az önkéntes ág AZ ELMÚLT ÉV SZEPTEMBERÉBEN RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELNÖKSÉG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek a Társaság évi tevékenységéről Budapest, 2016. március ELŐTERJESZTÉS a Társaság évi tevékenységéről A határozati javaslat

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa XII. évfolyam 2009. december 5. szám A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Idõsek Világnapja 2009 Idõsek

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN

TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN TÜZÉR HONVÉD TISZTJELÖLTEK GYAKORLATA A VÁRPALOTAI LŐTÉREN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK ÖMI Tüzér Tanszékének III. és IV. évfolyamos tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) a 2010/2011. tanulmányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

Tisztelt Versenyzők, Sportbarátok!

Tisztelt Versenyzők, Sportbarátok! 2 Tisztelt Versenyzők, Sportbarátok! Örömteli tisztelettel köszöntöm a sportolókat, szervezőket, kedves vendégeinket a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya nevében a Belügyminisztérium

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. Honvéd Klub Civiltársaság 2400.Dunaújváros, Köztársaság út 2. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. 1. A társaság neve: Honvéd Klub Civiltársaság (a továbbiakban: klub) Rövidítve: Honvéd

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Tárgy: A temetői díjak

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

J e l e n t é s. 136/2012. (X. 11.) önkormányzati testületi határozat A folyószámlahitel átalakításával kapcsolatos pályázat benyújtásra került.

J e l e n t é s. 136/2012. (X. 11.) önkormányzati testületi határozat A folyószámlahitel átalakításával kapcsolatos pályázat benyújtásra került. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005.

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. február) Budapest, 2005. október 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. augusztus 25.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. augusztus 25. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. augusztus 25. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Adószám: 18445523-1-05 KSH besorolási szám: 18445523-9499-529-05 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Sátoraljaújhely,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben KÖZKINCS Program a harmadik évezredben 163 KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Konferencia Tatabányán, 2006. szeptember 24. A Nemzeti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről. Tartalomjegyzék: 1. Jogi helyzet 2. Az egyesület számviteli beszámolójának főbb tételei 3. Költségvetési támogatások

Részletesebben

Egy hónap margójára. Két déli szomszédjának is segített Magyarország

Egy hónap margójára. Két déli szomszédjának is segített Magyarország Egy hónap margójára Magyarország két déli szomszédjának, Horvátországnak és Szlovéniának is segített a februári rendkívüli időjárási körülmények idején: az árvízzel küzdő horvátokat homokzsákokkal, a hóviharral

Részletesebben

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának Magyarország Köztársasági Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága, valamint a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként,

Részletesebben

Kiadja: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EUROPE DIRECT Információs Központ Nógrád megye 3100 Salgótarján, Mártírok út 1.

Kiadja: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EUROPE DIRECT Információs Központ Nógrád megye 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Kiadja: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EUROPE DIRECT Információs Központ Nógrád megye 3100 Salgótarján, Mártírok út 1., telefon: 32/520-300, fax: 32/520-304. e-mail: nograd@europedirect.hu,

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 169- /2007. E L Ő T E R J E SZ T É S a Képviselő-testület 2007. március 29-i ülésére

Részletesebben

Éves munkaterv 2015.

Éves munkaterv 2015. Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi E-mail: gaal.dora777@gmail.com Éves munkaterv 2015. Január 07.-e Próba 17,00-18,30 / Rendezvényterem / 10.-e Próba 9,00 11,00? Munkanap révén kérdéses, hogy melyik

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4.

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4. A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA XXV. évfolyam 2015/3 4. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság HADTUDOMÁNY A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL Sződi Sándor (IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőségügyi és oktatási vezető) a díjtípusú pályázatok nagyobb része szakértő értékelésével nagyon segítette az intézményfejlesztést,

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről A munkánkat a Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően végeztük a 2011-es év során is. Főbb adataink (2011.

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele

A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele Viii. szám - 2015. szeptember A megyei köznevelési rendszerről egyeztetett a kormánymegbízott Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott irodájában fogadta Pölöskei Gábornét,

Részletesebben

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Megkérem Pap Andrea kolléganőmet a jegyzőkönyv vezetésére

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Megkérem Pap Andrea kolléganőmet a jegyzőkönyv vezetésére Tisztelt Megjelentek! Szeretettel köszöntök mindenkit! Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Bükkábrányi Rendőrőrs körzeti megbízottját Horga Szilárd r. zászlós urat, köszöntöm a testületi tagokat és a jegyző

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE ZEMPLÉN TÉRSÉGI KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 3981 Sátoraljaújhely, Kossuth t. 5. Tel: 06/47/322-027 Fax: 06/47/321-838 A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben