Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév"

Átírás

1 Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II III. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018

2 1. Bevezetés a gyorsjelentés célja és felépítése A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentést tesz közé annak érdekében, hogy a gazdasági és munkaerő-piaci szereplők átfogó képet kapjanak a megye aktuális helyzetéről. A gyorsjelentés valamennyi érintett szereplő számára kiindulási alapot nyújt nemcsak egyfajta általános szintű tájékozódáshoz, hanem a fejlesztési irányaik meghatározásához, valamint a rövid és hosszú távú fejlesztések megtervezéséhez is. A féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés közvetlen célja tehát az, hogy a megalapozott döntések meghozatalához szükséges, a különböző adatbázisokban fellelhető információkat egy dokumentumban, strukturált formában mutassa be. A gyorsjelentésből a következő közhiteles forrásból származó adatok ismerhetők meg: I. Munkaerő-kínálatra vonatkozó adatok: Nyilvántartott álláskeresők száma, valamint a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya A nyilvántartott álláskeresők megoszlása nemek, életkor, iskolai végzettség szerinti megoszlásban Pályakezdő és tartós munkanélküliek száma, a nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyított aránya II. Munkaerő-keresletre vonatkozó adatok: A bejelentett új álláshelyek száma, nemzetgazdasági ág, valamint előírt legalacsonyabb iskolai végzettség szerinti megoszlásban Támogatott és nem támogatott új álláshelyek száma A bejelentett betöltetlen álláshelyek végi záró állománya III. Foglalkoztatási adatok: Az alkalmazásban állók számának megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint Fizikai és szellemi foglalkoztatottak száma Havi bruttó/nettó átlagkereset Közfoglalkoztatottak száma, a közfoglalkoztatási mutató/közfoglalkoztatási ráta alakulása IV. Gazdasági szervezetek: Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág és gazdálkodási forma szerint V. Beruházások és ipar: A gazdasági szervezetek beruházásainak értéke és indexe gazdasági ágak szerint A megyei székhelyű ipar termelési és értékesítési adatai VI. Várható tendenciák a foglalkoztatásban Minden adatkörben az elérhető legfrissebb adatokat mutatjuk be, valamint biztosítjuk az adatok térbeli és időbeli összehasonlíthatóságát: egyfelől ahol szakmailag indokolt, feltüntetjük a regionális és országos adatokat is; másfelől az elemzett időszak adatai mellett bemutatjuk az előző időszak, valamint az előző év azonos időszakának adatait is. A gyorsjelentésben szereplő adatok számításáról, illetve a felhasznált forrásokról a Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés összeállításának módszertana című dokumentum nyújt tájékoztatást.

3 2. Békés megye gazdasági-foglalkoztatási helyzetének bemutatása 2.1. Munkaerő-kínálat bemutatása Békés megyében ében a nyilvántartott álláskeresők száma átlagosan fő volt, amely a gazdaságilag aktív népesség 7,2%-a. Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Ez az érték magasabb, mint Magyarország (5,5%), valamint a délalföldi megyék átlaga (5,4%). Az álláskeresők száma évéhez képest 4,2%-kal több, míg éhez viszonyítva 0,8 %-kal volt alacsonyabb, azaz a harmadik es tendencia kicsit pozitívabb, mint egy évvel korábban. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 A nyílvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként (%) 7,3 5,9 5, ,9 7,2 5,35,4 5,45, Békés megye Dél-Alföld Magyarország Forrás: nfsz.munka.hu A harmadik végén átlagosan a nyilvántartott álláskeresők 11,5%-a (1288 fő) pályakezdő ez az érték a régiós és az országos átlagokat tükrözi. A fiatalok elhelyezkedését két tényező nehezítheti: a munkakeresők nem megfelelő képesítése, a magasabb végzettségűek esetében pedig a megfelelő munkahelyek hiánya. Az álláskeresők közel ¼-e (2590 fő) legalább 365 napja szerepel a nyilvántartásban. A tartós munkanélküliség országos és régiós szinten is nagy problémát jelent, az érintettek munkaerő-piaci integrálhatósága nehéz. A nyílvántartott pályakezdők aránya (%) 14,0% 12,0% 11,5% 10,6% 9,7% 10,2% 9,5% 10,0% 9,0% 8,0% Békés megye 6,0% Dél-Alföld 4,0% Magyarország 25,00% 24,50% 24,00% 23,50% 23,00% Tartós munkanélküliek aránya (%) 24,72% 23,17% 2,0% 0,0% ,50% 22,00% Forrás: nfsz.munka.hu

4 A nyilvántartásban szereplő álláskeresők 49,3%-a férfi, 50,6%-a nő. Mindkét csoport számában ingadozás tapasztalható az elmúlt időszakban. A férfiak ében az előző hez képest 5 fővel többen, éhez képest pedig 155 fővel kevesebben szerepeltek a regisztráltak között. A nők esetében a növekedés mértéke éhez viszonyítva 446 fő, míg éhez képest a csökkenés 60 fő. 50,66% 49,34% Férfiak Nők Forrás: nfsz.munka.hu Az álláskeresők korcsoportonkénti megoszlását tekintve a legnagyobb részt a éves korosztály jelenti (60%), a 25 évesnél fiatalabbak aránya 18%, az 55. életévüket betöltők részesedése pedig 22%. A 25 évesnél fiatalabbak részesedésében éhez viszonyítva számottevő változás nem tapasztalható (+0,3% pont), a 3. ben részarányuk 1,3% ponttal volt magasabb, mint az idei év 2. ben. Az álláskeresők számát legnagyobb arányban kitevő éves korosztály részesedése a vizsgált időszakokban stagnálást mutatott ( : 60,3%, ,9%). Az 55 éves vagy idősebb korosztály részaránya Forrás: nfsz.munka.hu e és e között 21,5%-ról 21,9%-ra emelkedett, majd kismértékű, 0,3%-pontos csökkenés következett be. Tekintettel arra, hogy a vizsgált időszakban a nyilvántartott álláskeresők száma valamennyi korosztálya esetében ingadozott, az eltérő arányokat az egyes csoportok számában tapasztalt eltérő mértékű esés indokolja. Az álláskeresők iskolai végzettségére vonatkozó adatok igazolják azt az általános tendenciát, miszerint az alacsony iskolai végzettségűek nagyobb eséllyel válnak munkanélkülivé: ében az álláskeresők 41%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett. A szakmunkás/szakiskolai végzettségűek viszonylag magas aránya (28,7%) közvetett módon mutatja a szakképzési rendszer problémáit is. A munkanélküliség legkevésbé Az álláskeresők korcsoportonkénti szerinti megoszlása (fő) év és felette év 25 év alatt

5 a szakközépiskolai/ technikusi végzettségűek (14%) gimnáziumi (12%) és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket veszélyezteti (3,7%). Valamennyi csoport létszáma stagnált a vizsgált időtávokban éhez viszonyítva a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők részaránya csökkent kis mértékben (40%-ról 39%-ra), a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők részaránya nőtt kis mértékben (12%-ról 13%-ra) Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása (fő) főiskola, egyetem gimnázium szakközépiskola, technikum szakiskola, szakmunkásképző általános iskola Forrás: nfsz.munka.hu A munkaerő-kínálatot nagyobb mértékben emelhetik a csoportos létszámleépítések az adott félévben. Az NFSZ-hez érkezett bejelentések alapján Békés megyében a vizsgált időszakban csoportos létszámleépítés 73 főt érintett május június hónapban 24-24, míg szeptember hónapban 25 főt Munkaerő-kereslet bemutatása ében összesen üres álláshelyet jelentettek be Békés megye foglalkoztatási osztályain, amely 4375 db-bal magasabb a i, 1749 db-bal pedig a i adatoknál. A nagy különbségeket elsősorban a közfoglalkoztatás okozhatja A nyílvántartásba bekerülő üres álláshelyek száma (db) Forrás: nfsz.munka.hu

6 Ezt az is alátámasztja, hogy a ben bejelentett álláshelyek 28%-a nem támogatott, 72%-a támogatott álláshelynek minősült, az utóbbi kategória jellemzően a közfoglalkoztatást foglalja magában. Egy évvel korábban, ében hasonló arányokat állapíthatunk meg, 29% -a nem támogatott, 71%-a támogatott. A végre, a 3. ben 28% - 72%-ra módosult ez az arány. Az 3. végén a betöltetlen álláshelyek záró állománya 2956 db volt, amely 319 darabbal alacsonyabb az előző i, valamint 628-al a i záró állománynál, azaz a betöltetlen álláshelyek száma a megyében a vizsgált időszakban csökkent A bejelentett betöltetlen álláshelyek száma (db) Forrás: nfsz.munka.hu 2.3. Foglalkoztatási adatok A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából jelenleg a foglalkoztatottakról nem állnak rendelkezésre adatok ére vonatkozóan, így jelentésükben az elérhető legfrissebb, félévi adatok kerülnek bemutatásra. Emellett fontos megjegyezni, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozó adatbázisától eltérően a KSH nem egy adott hónap vagy adatait mutatja be, hanem az adott év januárja óta eltelt időszakot átlagolja félévében Békés megyében az alkalmazásban állók létszáma fő volt, amely 0,5%-kal magasabb, mint a azonos időszakában rögzített létszám. A munkavállalók 60%-a fizikai, 40%-a szellemi munkát végzett a vizsgált időszakban. Az arányok némileg eltérnek a magyarországi mutatóktól (fizikai foglalkozású: 52%, szellemi foglalkozású: 48%), viszont közel azonosak a dél-alföldi adatokkal (fizikai foglalkozású: 58%, szellemi foglalkozású: 42%). Fizikai/szellemi foglalkozásúak aránya (%) szellemi foglalkozás ú 40% fizikai foglalkozás ú 60% Forrás: KSH

7 A gazdasági ágak között legnagyobb foglalkoztatónak a feldolgozóipar (C) minősült, ahol ( fő) számára biztosítottak kereseti lehetőséget. Ezt követi a humán-egészségügyi, szociális ellátás (Q), fővel. Jelentős, 5000 főt meghaladó alkalmazotti létszámmal rendelkezett az Oktatás (P); (8380 fő), a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (O); (7743 fő), Kereskedelem, gépjárműjavítás (G); (6719 fő) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (A); (5873 fő). Bővebb információk a 4.3. mellékletben találhatóak félévéhez viszonyítva a havi bruttó átlagkereset 12,8%-kal emelkedett félévében, amely így meghaladta a forintot. Ezen belül a fizikai foglalkozásúak átlagosan bruttó Ft-ot, míg a szellemi foglalkozásúak forintot kerestek. Az alkalmazásban állók keresete Békés megyében (Ft) fizikai foglalkozású (bruttó) szellemi foglalkozású (bruttó) átlag (bruttó) fizikai foglalkozású (nettó) szellemi foglalkozású (nettó) átlag (nettó) I. félév I. félév Forrás: KSH 2.4. Közfoglalkoztatási adatok április-szeptember időszakban a közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos létszáma Békés megyében fő volt. A Belügyminisztérium adatbázisa alapján a közfoglalkoztatás igen elterjedt foglalkoztatási forma Békés megyében, meghaladja a dél-alföldi és az országos átlagokat is: a közfoglalkoztatási ráta 1 a dél-alföldi megyékben átlagosan 36%, Magyarországon 33%, míg a megyében ez a szám 44%. 1 A közfoglalkoztatási ráta kiszámításának módja: közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma/(nyilvántartott álláskeresők átlagos zárónapi száma + közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma).

8 A közfoglalkoztatásban részt vevők ; 3. i átlaga (fő) i átlag 3. i átlag 0 Dél-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Forrás: Belügyminisztérium Fontos megjegyezni viszont, hogy a közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma folyamatosan csökken országosan, melyet tendenciát a Békés megyei létszámváltozás is jól tükröz A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos havi létszáma (fő) Bács-Kiskun Békés Csongrád Forrás: Belügyminisztérium

9 2.5. Gazdasági szervezetek A foglalkoztatásban meghatározó szerepet töltenek be a gazdasági szervezetek. A KSH június 30-án gazdasági szervezetet tartott nyilván Békés megyében. Számuk a június 30-hoz képest 0,3%-kal volt magasabb. A csaknem 70 ezer vállalkozás 12%-át társas gazdálkodási formában jegyezték be, az önálló vállalkozók aránya (83%). Az előbbiek száma 3,4%-kal mérséklődött, az utóbbiaké kismértékben (0,9%-kal) emelkedett. A regisztrált gazdasági szervezetek száma (db) június 30. június Forrás: KSH A megyében működő gazdasági szerveztek összetételét tekintve az önálló vállalkozások adják a legnagyobb szeletet, nevesítve több mint 83%-ot (57078 db). Társas vállalkozásokból 8140 db működik, ami 12%-ot tesz ki. A nonprofit szervezetek aránya nem éri el az 5%-ot (3351 db). A 8,1 ezer társas vállalkozás 68%-át képviselő korlátolt felelősségű társaságok száma 2,2, a 27%-át adó betéti társaságoké 5,4%-kal fogyott. Részvénytársaságból eggyel (73), szövetkezetből 15%-kal kevesebb (170) szerepelt a regisztrációban, mint június végén Forrás:KSH A megyében működő gazdasági szervezetek összetétele (%) június % 5% 12% társas vállalkozás önálló vállalkozó nonprofit szervezet A társas vállalkozások kilenctizede legfeljebb 9 főt foglalkoztatott, a 249 fő felettiekből 14 volt a megyében. Főtevékenységük alapján a társas vállalkozások a kereskedelem (25%), a tudományos és műszaki tevékenység (13%) nemzetgazdasági ágakban és az iparban (12%), az önálló vállalkozók a mezőgazdaságban (62%) fordultak elő leggyakrabban Beruházások és ipar

10 A Békés megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2018 I. félévében 38 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 17%-kal többet az egy évvel korábbinál. A növekedés meghaladta a 16%-os hazai átlagot. A fejlesztési források 38%-át a feldolgozóipar, 22%-át a mezőgazdaság, 7,9%-át a közigazgatás, 6,0%-át pedig a kereskedelem területén használták fel. A feldolgozóiparban 31, a mezőgazdaságban 15, a kereskedelemben 34%-kal nőtt a beruházások volumene, míg a közigazgatásban 1,9-szeres bővülés következett be. A feldolgozóiparon belül a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban, a fa-, papír- és nyomdaiparban, valamint az élelmiszeriparban valósultak meg a legnagyobb értékű beruházások. Anyagi-műszaki összetétel szerint a fejlesztési források 41%-át épületek és egyéb építmények építésére, 43%-át gépek és berendezések beszerzésére, 12%-át járművek vásárlására fordították. Az épületek és egyéb építmények beruházási volumene 19, a gépeké, berendezéseké 8,0%-kal emelkedett, míg a járműveké másfélszeresére bővült. Az értékadatok alapján a gépek, berendezések 57, a járművek 96%-a importból származott. A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások termelési értéke 158 milliárd forintot tett ki, ami összehasonlító áron 11%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az ipari produktum legnagyobb hányadát, negyedét adó gép, gépi berendezés gyártásának kibocsátása szintén 11%-kal több volt az egy évvel korábbinál. A megye iparának másik meghatározó területén, az élelmiszeriparban elsősorban a húsiparban tapasztalható teljesítménynövekedés következtében 20%-kal nőtt a termelés volumene Egy alkalmazásban állóra jutó termelés, ezer Ft (Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül) I. félév I. félév Forrás: KSH 3. Várható tendenciák bemutatása A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat minden ben elkészíti a munkaerő-gazdálkodási felmérését. Az utolsó közzétett prognózis III. ében készült, mely során 18,3 ezer munkáltatót keresett meg, akik 12,4 ezer felhasználható adatlapot töltöttek ki. Mivel a jelentés a és közötti időszak adatait ismerteti, így jelen dokumentum készítésének időpontjában nem áll rendelkezésre adat ezen fejezet elkészítéséhez.

11 4. Mellékletek 4.1. A munkaerő-kínálat bemutatása 3. táblázat: Nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozó adatok területi összehasonlítása ( ) A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója %-ban Pályakezdők aránya a nyilvántartott álláskeresőkön belül Békés megye Dél-Alföld Magyarország 7,2% 5,4% 5,5% 11,5% 10,6% 10,2% 4. táblázat: Nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozó adatok időbeli összehasonlítása Mutatók Nyilvántartott álláskeresők száma összesen Ebből: Pályakezdők Tartós munkanélküliek Nyilvántartott álláskeresők számának megoszlása nemek szerint Férfiak Nők Nyilvántartott álláskeresők számának megoszlása életkor szerint 25 évesnél fiatalabbak évesek év és felette Nyilvántartott álláskeresők számának megoszlása iskolai végzettség szerint Legfeljebb általános iskola Szakmunkásképző, szakiskola Szakközépiskola, technikum Gimnázium Felsőfokú végzettség Csoportos létszámleépítési bejelentések által érintett létszám Segélyezés Járadék típusú ellátásban részesítettek száma Segély típusú ellátásban részesítettek száma FHT-ban RSZS-ben részesítettek száma

12 4.2. A munkaerő-kereslet bemutatása 5. táblázat: A támogatott és nem támogatott új álláshelyek számának alakulása Nem támogatott új álláshelyek száma Támogatott új álláshelyek száma táblázat: Bejelentett betöltetlen álláshelyek száma a végén Időszak Záró állomány A foglalkoztatási adatok ismertetése 7. táblázat: Alkalmazásban állók megoszlása gazdasági ágak szerint Békés megye félév Fizikai Szellemi Összesen foglalkozásúak foglalkozásúak A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat B Bányászat, kőfejtés C Feldolgozóipar D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés B+C+D+E Ipar F Építőipar G Kereskedelem, gépjárműjavítás H Szállítás, raktározás I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás J Információ, kommunikáció K Pénzügyi, biztosítási tevékenység L Ingatlanügyletek M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás P Oktatás Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás R Művészet, szórakoztatás, szabad idő S Egyéb szolgáltatás A-S Összesen

13 8. táblázat: Az alkalmazásban állók keresetének változása Időszak félév félév Havi bruttó átlagkereset, Ft Havi nettó átlagkereset, Ft Átlagos fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású összesen fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású összesen havi munkajövedelem, Ft táblázat: Az alkalmazásban állók keresetének összehasonlítása ( félév) Terület Havi bruttó átlagkereset, Ft Havi nettó átlagkereset, Ft Átlagos fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású összesen fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású összesen havi munkajövedelem, Ft Békés megye Dél-Alföld Magyarország A közfoglalkoztatás alakulása 10. táblázat: Közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok Közfoglalkoztatásban részt vevők es átlagos létszáma Békés megye Dél-Alföld Magyarország Közfoglalkoztatási ráta Békés megye 52% 48% 44% Dél-Alföld 43% 40% 36% Magyarország 40% 37% 33%

14 4.5. A gazdasági szervezetekre vonatkozó adatok, tendenciák 11. táblázat: Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdasági ág és gazdálkodási forma szerint június 30-án Gazdasági ág Gazdasági szervezetek száma összesen társas vállalkozás önálló vállalkozó Ebből vállalkozás összesen nonprofit szervezet A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat B Bányászat, kőfejtés C Feldolgozóipar D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés B+C+D+E Ipar F Építőipar G Kereskedelem, gépjárműjavítás H Szállítás, raktározás I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás J Információ, kommunikáció K Pénzügyi, biztosítási tevékenység L Ingatlanügyletek M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás P Oktatás Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás R Művészet, szórakoztatás, szabad idő S Egyéb szolgáltatás T, U Egyéb tevékenységek Összesen

15 12. táblázat: A regisztrált gazdasági szervezetek számának alakulása Időpont Gazdasági szervezetek száma összesen társas vállalkozás önálló vállalkozó Ebből vállalkozás összesen nonprofit szervezet Száma március június szeptember december március június szeptember 30. december Beruházások és ipar 13. táblázat: A gazdasági szervezetek beruházásainak értéke és indexe gazdasági ágak szerint félév Beruházás összesen Ebből előző év épületek és belföldi import Gazdasági ág millió Ft azonos időszaka = 100,0 egyéb építmények gépek, berendezések, járművek millió Ft A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat , B Bányászat, kőfejtés C Feldolgozóipar , D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül , E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, , szennyeződésmentesítés B+C+D+E Ipar , F Építőipar , G Kereskedelem, gépjárműjavítás , H Szállítás, raktározás , I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , J Információ, kommunikáció , K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 16 30, L Ingatlanügyletek , M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység , N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység , Gazdasági ág Beruházás összesen Ebből

16 millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0 épületek és egyéb építmények belföldi import gépek, berendezések, járművek millió Ft O Közigazgatás, védelem; kötelező , társadalombiztosítás P Oktatás , Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás , R Művészet, szórakoztatás, szabad idő , S Egyéb szolgáltatás , A-S Összesen , táblázat: A Békés megyei székhelyű ipar adatai Időszak Termelés Belföldi Export- Összes értékesítés millió Ft Alkalmazásban állók száma, fő Egy alkalmazásban állóra jutó termelés, ezer Ft B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül félév félév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2017. IV. 2018. I. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés 2017. III. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP-5.1.2. 15-CS1-2016-00001

Részletesebben

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés 2018. I. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP-5.1.2. 15-CS1-2016-00001

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. III. NEGYEDÉV

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. II. NEGYEDÉV

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés 2018. II. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP-5.1.2. 15-CS1-2016-00001

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. III. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. II. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés

Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés 2018. IV. negyedév Mórahalom és térsége Foglalkoztatási Paktum Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési előrejelzés Készült a FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN című, TOP-5.1.2. 15-CS1-2016-00001

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. DECEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. ÁPRILIS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. FEBRUÁR Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. február 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. FEBRUÁR 215. február 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 1.49 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

máj dec jan. szept.

máj dec jan. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚNIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JANUÁR 2016. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.865 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

szeptember. augusztus

szeptember. augusztus Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Békés megye július

Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december ezer fő Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Fontosabb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚLIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

december. januári. fö fö % fö %

december. januári. fö fö % fö % Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2012. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁJUS 215. május 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 9.454 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2011. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év december hónap Jóváhagyta: Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52)

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év november hónap Jóváhagyta: Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52)

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben