A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai."

Átírás

1 A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Hatályos: február 4. napjától Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések Bevezető rendelkezések Kedvezményekhez kapcsolódó feltételek Díjterhelések menete Számlavezetéshez kapcsolódó díjak Díjcsomagok lakossági ügyfelek részére Erste Global Plus díjcsomag Erste TOP Plus díjcsomag Erste Comfort Plus díjcsomag Erste Control Plus díjcsomag Erste Net Plus díjcsomag Számlavezetési díjak, jutalékok valamennyi lakossági díjcsomag esetén Díjcsomagok Prémium ügyfelek részére Erste Prémium Plus díjcsomag Erste Prémium C Plus díjcsomag Számlavezetési díjak, jutalékok valamennyi Prémium díjcsomag esetén Díjcsomagok Erste World ügyfelek részére Erste World Plus díjcsomag Erste World VIP díjcsomag Erste World Private Plus díjcsomag Számlavezetési díjak, jutalékok valamennyi Erste World díjcsomag esetén Díjcsomagok Private Banking ügyfelek részére Erste Private C Plus Számlavezetési díjak, jutalékok Erste Private C Plus díjcsomag esetén Számlavezetési díjak, jutalékok valamennyi díjcsomag esetén Egyéb pénzforgalmi tranzakciók díjai Készpénzes műveletek Beszedési megbízáshoz, hatósági átutaláshoz és átutalási végzéshez kapcsolódó díjak Felelős őrzés Haláleseti rendelkezés Betétműveletek További szolgáltatások díjai Egyéb banki szolgáltatások valamennyi díjcsomag esetén Erste Lakossági

2 2.6.2 Erste Lakossági Erste Hírnök SMS szolgáltatás Csoportos beszedési megbízás csomag Bankkártya díjak

3 1 Általános rendelkezések 1.1 Bevezető rendelkezések a) A jelen Hirdetményben meghatározott feltételek irányadók a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe és az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank ) közötti állományátruházás során átvett lakossági bankszámlák tekintetében. A jelen Hirdetmény a Bank és az Ügyfél között létrejött pénzforgalmi megbízás, illetve a Bank által az Ügyfél részére nyújtott pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás tárgyában létrejött szerződés részét képezik. b) A pénzforgalommal kapcsolatos általános szabályokat, a devizaforgalmi tranzakciókkal kapcsolatos külön szabályokat és az alkalmazott árfolyamokat, a készpénzfelvételi rendet a mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény tartalmaza. c) A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Hirdetményben meghatározott feltételeket a Lakossági Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzleti Feltételekben foglaltak szerint egyoldalúan módosítsa. d) A devizaszámlához kapcsolódó díjak az adott devizanem tranzakciós napján érvényes, a Bank által meghatározott számlakonverziós középárfolyamon terhelődnek. Visszavonásig tartó akció keretében a devizaszámláról történő készpénz kifizetés esetén a bank a pénztári tranzakció forintban meghatározott díját a tranzakció napján hatályos számlakonverziós árfolyam helyett 320 HUF/EUR árfolyamon számítja át euró értékre. Amennyiben a tranzakciós napján érvényes, a Bank által meghatározott számlakonverziós középárfolyam meghaladja a 320 HUF/EUR árfolyamot, akkor a bank a tranzakció napján érvényes számlakonverziós középárfolyamot alkalmazza az euró érték meghatározásához. Amennyiben a számla eurótól eltérő deviza számla, a Bank az euróban meghatározott díjat számítja át az adott devizanemre a tranzakciós napján érvényes, a Bank által meghatározott számlakonverziós középárfolyamon. e) A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe és az Erste Bank Hungary Zrt. közötti állományátruházás során átvett lakossági bankszámlák tekintetében az átruházást követő két teljes hónapban feltétel vizsgálat nélkül a kedvezményes feltételek és ehhez kapcsolódó árak az irányadóak (2017. április 30-ig). f) A Bank fenntartja a jogot, hogy szigorúan üzleti érdekei figyelembevételével a Hirdetményben meghatározott valamely díjtétel beszedésétől esetenként eltekintsen. A Bank a jelen hirdetményben szereplő Limithatárhoz kötött bankon belüli átutalás díját visszavonásig nem terheli. g) A Bank által a jelen hirdetményben kínált termékeket és nyújtott szolgáltatásokat érintő, de nem szabályzott további feltételek és kondíciók a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetményben, valamint a Bank és az Ügyfél között létrejött szerződés részét képező Lakossági Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzleti Feltételekben, az adott szolgáltatásokra érvényes általános szerződési feltételekben találhatók, amelyekkel kapcsolatban a bankfiókokban, a lakossági on, illetve a internetes oldalon kaphatnak az Ügyfelek felvilágosítást. h) A február 4-től újonnan igényelt termékek és szolgáltatások tekintetében a mindenkor hatályos Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei az irányadóak. i) február 4-től deviza állandó átutalási megbízást újonnan megadni valamint módosítani bankfiókban lehetséges. j) Számlakapcsolat: a számlatulajdonos valamint a meghatalmazott(ak) és/vagy a közös számlatulajdonos(ok) számára együttesen hozzáférhető számlák összessége. k) A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben módosított pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.) 36/A. -a alapján igénybe vehető havi első 2 db ingyenes készpénzfelvételre, valamint az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozóan tett nyilatkozatok központi nyilvántartására vonatkozó tájékoztatót a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentuma tartalmazza. 1.2 Kedvezményekhez kapcsolódó feltételek l) Megfigyelési időszak: minden hónap 15-től a következő hónap 14-ig (tárgyhónap). Amennyiben a tárgyhó 14-e nem banki munkanapra esik, akkor az azt megelőző banki munkanapig teljesült jóváírások és/vagy napi záróegyenlegek figyelembevételével végzi a Bank a feltételek teljesítésének vizsgálatát. m) Átlagegyenleg meghatározása: az egyenleget a Bank havonta magyar forintban számítja ki, a l) pontban meghatározott megfigyelési időszak napi záróegyenlegeinek számtani átlaga alapján, amely során a következő, a Bankáltal az Ügyfél mint számlatulajdonos részére (kizárólag a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe és az Erste Bank Hungary Zrt. és Erste Befektetési Zrt. közötti állományátruházás során átvett termékek esetén), magyar forintban vagy devizában vezetett számlák egyenlegét veszi figyelembe: folyószámlák, megtakarítási számlák, lekötött betétek, értékpapírok. Ha az adott számlát a Bank devizában vezeti, akkor annak napi záróegyenlege szempontjából a Bank a megelőző munkanapon érvényes mindenkori MNB deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. Valamint az Erste Befektetési Zrt által az Ügyfél számára nyilvántartott értékpapírok esetében pedig a nap végi értékpapír darabszáma és annak az azonos napra vonatkozó, egy értékpapírra jutó nettó eszközértékének szorzata képezi a napi záróegyenleg részét. A folyószámlák tekintetében kizárólag a jelen hirdetményi mellékletbe foglalt számlatermékek egyenlege vehető figyelembe az átlagegyenleg számításra vonatkozóan. n) A folyószámlára beérkező jóváírás feltétel egy adott hónapra vonatkozó vizsgálatát a Bank a megfigyelési időszakra, forintban végzi - az azonos, díjcsomagon belüli forint és deviza folyószámlák tekintetében. A Bank mind Magyarország határain belülről, mind azon kívülről forintban és devizában utalt akár VIBER-en is jóváírást veszi figyelembe a feltétel teljesítéseként. A Bank deviza számla esetén az adott jóváírást megelőző munkanapon érvényes MNB deviza-középárfolyamon veszi figyelembe. A Bankon belüli, saját bankszámlák közötti átvezetéssel történő jóváírást a Bank nem fogadja el. A január 1. után nyílt számlák esetén a jóváírás legfeljebb 1 darab tranzakcióval, egyösszegben teljesíthető, míg a január 1. előtt nyílt számlák esetén legfeljebb 3 darab tranzakcióval. o) Amennyiben a megfigyelési időszakban az átlagegyenleg és/vagy a jóváírás eléri vagy meghaladja az adott díjcsomagban meghatározott feltételt, a kedvezmények az alábbiak szerint lépnek életbe: az ügyfélkapcsolati díj tárgyhónapban, míg gyűjtött jutalékú tranzakciós kedvezmények tárgyhónapban, és az ATM kedvezmény pedig a tárgyhónapot követő hónapban lesz érvényes. 3

4 p) április 1-től kialakított Citigold számlakapcsolat esetében, ha jelen hirdetmény másként nem rendelkezik, az Ügyfeleknek a Bank nem számít fel számlavezetési díjat. Ha a Citigold számlakapcsolatot újonnan elnyert Ügyfél legkésőbb a Citigold számlakapcsolat beállítását követő második teljes naptári hónap végéig nem éri el az adott díjcsomag esetében elvárt minimum havi átlagegyenleget vagy minimum bejövő utalási összeget, akkor a Bank a jelen hirdetményi mellékletben meghatározott Szegmens limit nem teljesítési díjat számíthat fel, amely rendelkezés irányadó folyamatos azaz korábban már elnyert Citigold számlakapcsolat esetén is. Szegmens limit június 6- tól kialakított Citigold számlakapcsol at esetében Erste World Plus díjcsomag április 1. és június 6. között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében min. havi 5 millió Ft átlagegyenleg vagy min. havi egyösszegű beérkező jóváírás az Erstebanknál vezetett folyószámlára április 1. előtt kialakított Citigold számlakapcsol at esetében* min. havi 15 millió Ft átlagegyenleg Erste World Private Plus díjcsomag április 1. és június 6. között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében min. havi 15 millió Ft átlagegyenleg vagy min. havi egyösszegű beérkező jóváírás június 6- től kialakított Citigold számlakapcsol at esetében min. havi 15 millió Ft átlagegyenleg Erste World VIP díjcsomag min. havi 15 millió Ft átlagegyenleg Erste Private C Plus díjcsomag min. havi 75 millió Ft átlagegyenleg Szegmens Erste World Private Banking Szegmens limit nem teljesítési díj (korábban Citigold szolgáltatási díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) szegmens limit NEM teljesítése esetén * April Promo keretében és között kialakított Citigold számlakapcsolat esetén a szegmens limit minimum havi 5 millió Ft átlagegyenleg. Adott hónapra a vonatkozó Szegmens limit nem teljesítési díjat a Bank a tárgy hónap utolsó banki munkanapján terheli. A Bank amennyiben az Ügyfél szegmens limit szerinti havi összesített átlagegyenlege átmenetileg csökken a minimum elvárt havi átlagegyenleg alá meghatározott időre eltekinthet a Szegmens limit nem teljesítési díj terhelésétől. A Bank a Private Banking / Erste World / Prémium limit teljesítésének havi felülvizsgálatán kívül éves felülvizsgálatot is alkalmazhat, melynek során a Bank ellenőrzi a feltételek tényleges teljesülését az ügyfeleknél. Erste World / Private Banking ügyfelek esetén a Szegmens limit, míg Prémium ügyfelek esetén a díjmentes havi ügyfélkapcsolati díj feltételeknek való megfelelés jelenti a limit teljesítést. Amennyiben az éves felülvizsgálat során a fentiek szerinti Private Banking / Erste World / Prémium limit nem teljesül, úgy a Private Banking / Erste World / Prémium ügyfélstátusszal rendelkező ügyfél a jövőben lakossági ügyfélként kerül kiszolgálásra, rá a Bank Lakossági Kondíciós Listája válik irányadóvá. Amennyiben az Ügyfél Private Banking / Erste World / Prémium ügyfélstátusza megszüntetésre kerül, úgy a Bank - az ügyfél ellenkező nyilatkozatának hiányában a Private Banking / Erste World / Prémium díjcsomagját az Erste Egyszámla díjcsomagra módosítja ( / MobilBank forint átutalási kedvezménnyel, és az EgySzámlához kapcsolódó bankkártyával történő vásárlási feltétellel). Bármely esetben az ügyfél státuszának megváltozása nem visszamenőleges hatályú, a már megkötött szerződések szerinti befektetési és hiteltermék kondíciók a szerződések lejáratáig változatlanok, a számlakondíciók a évi CCXXXVII. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével módosulnak, a státuszváltozást követően a Private Banking / Erste World / Prémium kondíciókat az ügyfél nem veheti igénybe. Amennyiben a Private Banking / Erste World / Prémium ügyfélstátusz megszüntetésre kerül, úgy az Értékpapírszámla vonatkozásában valamennyi díj és költség az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos üzleti Díjjegyzéke szerint kerül felszámításra, azt követő naptól, amikor a Private Banking / Erste World / Prémium ügyfélstátusza megszüntetésre került. 1.3 Díjterhelések menete A Bank a korábbiakban megjelölt megbízásokkal kapcsolatban felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket általános esetben az alábbiak szerint terheli az ügyfél számlájára: Díj terhelésének napja Díjjal terhelt számla típusa Díjak megnevezése A tranzakció napján A tranzakcióval érintett számla Forint- és devizaszámla nyitása; VIBER átutalás; Eseti és állandó deviza átutalás; SEPA Credit Transfer átutalás; Forintátutalás külföldre; Pénztári tranzakciók; Banki igazolás igénylése; Számlakivonat igénylése; Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak; Beszedési megbízáshoz, hatósági átutaláshoz és átutalási végzéshez kapcsolódó díjak; Haláleseti rendelkezés díja; Fax költség; Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél, Egyenleg lekérdezése saját fiókban, Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en, Kártya postázása belföldre/külföldre, Kártya átvétele fiókban az ügyfél kérésére, kártyánként, alkalmanként, PIN kód újragyártás, PIN módosítás a Bank saját ATM-jén belföldön, PIN módosítás egyéb belföldi és külföldi ATM-en, Vásárlás bel-, és külföldön, Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből, Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél, Készpénz felvétel külföldön ATM-ből, Készpénz felvétel más bank fiókjában, egyéb kifizető és elfogadó helyen, illetve POS terminálnál 4

5 belföldön, Készpénz felvétel külföldön pénztárban, Számlafizetés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül, Pénzküldés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül A tárgyhó első munkanapján A tárgyhó utolsó napján Költségviselő számla A tranzakcióval érintett számla Költségviselő számla A tranzakcióval érintett számla Költségviselő számla Díjcsomag módosítása; Ügyfélkapcsolat teljes megszüntetése az ügyfél kezdeményezése alapján a nyitástól számított 6 hónapon belül Erste MobilePay regisztráció,,, Főkártya kibocsátási díj, Főkártya éves kártyadíj Ügyfél kérésére összeg zárolás létrehozásának, módosításának, törlésének díja Erste Hírnök SMS szolgáltatás havi előfizetési díja Eseti forintátutalás teljesítése; Állandó fix összegű forintátutalás teljesítése; Csoportos beszedési megbízás teljesítése; Limithatárhoz kötött átutalás, Készpénzbefizetés Erste Bank ATM-nél belföldön Havi ügyfélkapcsolati díj, Számlavezetési díj, Szegmens limit nem teljesítési díj 5

6 2 Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 2.1 Díjcsomagok lakossági ügyfelek részére Erste Global Plus díjcsomag Havi ügyfélkapcsolati díj (Havi díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) Erste Global Plus díjcsomag február 4-től nem igényelhető 99 Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, ügyintéző, MobilBank, ügyintéző Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) 0,3% min. 10, max ,9% min. 49 0,9% min. 49 0,3% min. 10, max ,9% min. 49 0,9% min. 49 0,3% min. 10 max ,3% min. 10 max ,3% min. 10 max VIBER utalás 0,9% min Ft Eseti és állandó deviza átutalás bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén 0,3%, max ,9% min ,9% min ,3% min. 2 91, max ,9% min Ft 0,9% min Ft 1,5% min. 99 1,5% min. 59 1,5% min. 59 1,5% min. 59 0,3% max

7 Mastercard World Gold kártyák esetén Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása 1 Erste Global Plus díjcsomag február 4-től nem igényelhető Nem igényelhető / megbízás Ft / megbízás Ft + levelező bankok költsége Erste TOP Plus díjcsomag Erste TOP Plus díjcsomag május 5-től nem igényelhető után megkötött szerződésekre vonatkozó díjak előtt megkötött szerződésekre vonatkozó díjak Havi ügyfélkapcsolati díj (Havi díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) Pénzforgalom Eseti forint átutalás teljesítése bankon belül Eseti forint átutalás teljesítése bankon kívül belföldre, MobilBank, Havonta min. 150 ezer Ft beérkező egyösszegű jóváírás esetén Havonta min. 150 ezer Ft beérkező egyösszegű jóváírás hiányában 380 0,3%, max ügyintéző 0,3%, max ,3%, max. 6 02, MobilBank, Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül 0,3%, max ügyintéző 0,3%, max ,3%, max ,3%, max ,3%, max Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) 0,3%, max VIBER utalás 0,8% min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 0,3%, max ,3%, max ,3%, max ,6% min Ft, max ,7% min. 3 18, max ,8% min Ft, max Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) 0,6%, max Ft Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből 0,6% max Ft Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél 0,6% max Ft Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Első tranzakció havonta: 0,6%max Ft utána: 1,6% min Első tranzakció havonta: utána: 1,6% min

8 Erste TOP Plus díjcsomag május 5-től nem igényelhető után megkötött szerződésekre vonatkozó díjak előtt megkötött szerződésekre vonatkozó díjak Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén között megkötött számlaszerződése kre: től megkötött számlaszerződése kre: 0,3% max Ft 2 79 Mastercard World Gold kártyák esetén Nem igényelhető 2 79 Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása Erste Comfort Plus díjcsomag Ft / megbízás Ft + levelező bankok költsége Havi ügyfélkapcsolati díj (Havi díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, ügyintéző, MobilBank, ügyintéző Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Erste Comfort Plus díjcsomag május 5-től nem igényelhető 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg felett 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg alatt 765 Ft 115 Ft 95 0,35% min. 85 Ft, max ,4% min. 85 Ft, max ,5% min. 21 0,7% min. 425 Ft 11/teljesítés 11/teljesítés 8

9 Erste Comfort Plus díjcsomag május 5-től nem igényelhető 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg felett 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg alatt Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) 85 Ft/teljesítés VIBER utalás 0,8% min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása 1 Havi első 2 db belföldi tranzakció: utána: 525 Ft ,6% min Ft, max ,7% min. 3 18, max ,8% min Ft, max ,9% min. 55 1,6% min Nem igényelhető / megbízás Ft / megbízás Ft + levelező bankok költsége 525 Ft 9

10 2.1.4 Erste Control Plus díjcsomag Erste Control Plus díjcsomag január 1-től nem igényelhető 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg felett 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg alatt Havi ügyfélkapcsolati díj (Havi díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) 415 Ft Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, ügyintéző, MobilBank, ügyintéző Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) Ft 685 Ft 0,4%, min. 75 Ft, max ,45%, min. 75 Ft, max ,55% min. 355 Ft 0,65% min. 415 Ft 11/teljesítés 11/teljesítés 95 Ft/teljesítés VIBER utalás 0,8% min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén Havi első belföldi tranzakció: utána: 525 Ft ,5% min Ft, max ,5% min Ft, max ,5% min Ft, max ,75% min. 65 1,6% min Ft Nem igényelhető Ft 10

11 Erste Control Plus díjcsomag január 1-től nem igényelhető 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg felett 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg alatt Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása Ft 1 06 / megbízás Ft / megbízás Ft + levelező bankok költsége Erste Net Plus díjcsomag Erste Net Plus díjcsomag szeptember 2-től nem igényelhető 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg felett 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg alatt Havi ügyfélkapcsolati díj (Havi díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) 275 Ft 38 Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, ügyintéző, MobilBank, ügyintéző Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) 245 Ft 0,5% min. 655 Ft, max ,32% min. 8, max ,45% min. 165 Ft 0,7% min /teljesítés 11/teljesítés 95 Ft/teljesítés VIBER utalás 0,8% min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban 115 Ft 0,5% min. 55, max ,5% min. 2 75, max ,5% min. 2 75, max ,5% min. 2 75, max ,85% min Ft 505 Ft 1,3% min Ft

12 Erste Net Plus díjcsomag szeptember 2-től nem igényelhető 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg felett 1,5 millió Ft havi átlagegyenleg alatt Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása Nem igényelhető / megbízás Ft / megbízás Ft + levelező bankok költsége Számlavezetési díjak, jutalékok valamennyi lakossági díjcsomag esetén Számlavezetési díjak Számlanyitás díja (a számlák számától függetlenül) Havi számlavezetési díj (számlánként külön-külön) Díjcsomag módosítása Ft Ügyfélkapcsolat teljes megszüntetése az Ügyfél kezdeményezése alapján a nyitástól számított 6 hónapon belül Havi számlakivonat, Rendkívüli papíralapú számlakivonat, Igazolás igénylése Havi számlakivonat díja Papíralapú, az ügyfél címére postázva Elektronikus számlakivonat - Naptári évenként egy alkalommal három egymást követő hónapra vonatkozó számlakivonat igénylése - További kivonatok díja az igénylést megelőző 12 hónapra vonatkozóan - További kivonatok díja az igénylést megelőző 12 hónapnál régebbi kivonatok esetében Banki igazolás igénylése, Ft Ft

13 2.2 Díjcsomagok Prémium ügyfelek részére Erste Prémium Plus díjcsomag Havi ügyfélkapcsolati díj (Havi díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, Erste Prémium Plus díjcsomag február 4-től nem igényelhető után megkötött szerződésekre vonatkozó díjak Havonta min átlagegyenleg felett Havonta min átlagegyenleg alatt előtt megkötött szerződésekre vonatkozó díjak Havonta min. Havonta min átlagegyenleg átlagegyenleg felett alatt Ft ügyintéző 0,6% min. 49 0,3% 0,9% min. 99 0,9%, MobilBank, Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) ügyintéző 0,6% min. 49 0,3% 0,9% min. 99 0,9% VIBER utalás 0,9% min Ft Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 0,4% min. 39 max ,6% min. 99 0,3% 0,9% min ,9% 0,5% min. 280, max ,6%, min. 320, max ,7% min. 520, max Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) 1,5% min. 99 0,8% min. 30 Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Havi első 5 db belföldi tranzakció: utána: 1,5% 59 Készpénz felvétel külföldön ATM-ből 1,5% min. 59 1% min. 149 Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold 5 Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén 13

14 Erste Prémium Plus díjcsomag február 4-től nem igényelhető után megkötött szerződésekre vonatkozó díjak Nem igényelhető előtt megkötött szerződésekre vonatkozó díjak Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása / megbízás Ft / megbízás Ft + levelező bankok költsége Erste Prémium C Plus díjcsomag Havi ügyfélkapcsolati díj (Havi díj) (számlák számától függetlenül egységes összeg) Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, ügyintéző, MobilBank, ügyintéző Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) Erste Prémium C Plus díjcsomag április 1-től nem igényelhető Havonta min átlagegyenleg felett Havonta min átlagegyenleg alatt 3 80 VIBER utalás 0,8%, min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban 0,6% min. 2 75, max ,7% min Ft, max ,8% min. 5 30, max Első tranzakció havonta, utána 1,6% min Ft 14

15 Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása1 Erste Prémium C Plus díjcsomag április 1-től nem igényelhető Havonta min átlagegyenleg felett 55 Nem igényelhető Ft / megbízás Ft + levelező bankok költsége Havonta min átlagegyenleg alatt Számlavezetési díjak, jutalékok valamennyi Prémium díjcsomag esetén Számlavezetési díjak Számlanyitás díja (a számlák számától függetlenül) Havi számlavezetési díj (számlánként külön-külön) Díjcsomag módosítása Ft Ügyfélkapcsolat teljes megszüntetése az Ügyfél kezdeményezése alapján a nyitástól számított 6 hónapon belül Havi számlakivonat, Rendkívüli papíralapú számlakivonat, Igazolás igénylése Havi számlakivonat díja Papíralapú, az ügyfél címére postázva Elektronikus számlakivonat - Naptári évenként egy alkalommal három egymást követő hónapra vonatkozó számlakivonat igénylése - További kivonatok díja az igénylést megelőző 12 hónapra vonatkozóan - További kivonatok díja az igénylést megelőző 12 hónapnál régebbi kivonatok esetében Banki igazolás igénylése, Ft Ft

16 Szolgáltatás igénybevételének feltétele: Szükséges pénzügyi fedezet mértéke Azonnali áras devizakonverziós szolgáltatás on keresztül valamennyi Prémium ügyfél esetén Prémium ügyfélstátusz Lakossági bankszámla szerződés a konverzióhoz szükséges devizák nemében Erste Befektetési Zrt. Alap megállapodás befektetési szolgáltatások és azok kiegészítő szolgáltatásai tekintetében Prémium megállapodás (3 oldalú) Az ügyleti érték 100%-a, melynek az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláin kell rendelkezésre állnia a Bank által az árfolyam jegyzésére és ezen árfolyamon történő konverziós megbízás teljesítésére vonatkozó ajánlattétel időpontjában. Üzleti órák H-CS: 8:30-16:00, P: 8:30-15:00 Értéknapok Kereskedhető devizapárok Egyedi Árfolyam ajánlat Ügyfél általi elfogadására rendelkezésre álló időszak Ügyleti összeghatárok Ügyletkötési díj T (aznapi értéknapos konverzió) EUR-HUF, USD-HUF, CHF- HUF, GBP-HUF, EUR-USD, EUR-CHF, EUR-GBP, GBP-USD, USD- CHF, GBP- CHF 30 másodperc Egy megbízásnak legalább EUR-t el kell érnie (az adott ajánlattal egy időben kínált árfolyamon kalkulálva) Elérhetőség Díjcsomagok Erste World ügyfelek részére Erste World Plus díjcsomag Erste World Plus díjcsomag január 6-tól nem igényelhető június 6-tól kialakított Citigold számlakapcsolat esetében január 1. és június 6. között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében Számlavezetési díj 50 Havi ügyfélkapcsolati díj Havi ügyfélkapcsolati díj, amennyiben Erste World ügyfelek betéti kártyás és betéti társkártyás vásárlásainak értéke beleértve a folyószámlához kapcsolódó csoportos beszedési megbízást, valamint a hitelkártyás költések visszafizetése automatikusan Erstebank bankszámláról szolgáltatást eléri a min. havi ot Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, Dímentes 0,3% max ,3% max ügyintéző 0,3% max ,3% max ,3% max ,3% max. 6 02, MobilBank, Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) 0,3% max ,3% max ügyintéző 0,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max VIBER utalás 0,8% min ,8% min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) 0,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,3% max ,5% min. 3 90, max ,5% min. 3 90, max ,6%, min. 4 49, max ,6%, min. 4 49, max ,7% min. 5 28, max ,7% min. 5 28, max

17 Pénztári tranzakciók 2 Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak Erste World Plus díjcsomag január 6-tól nem igényelhető június 6-tól kialakított Citigold számlakapcsolat esetében alatt: 0,6% max Ft felett: 0,9% max ,6% max Ft 0,6% max Ft havonta az első 2 db 0,6% max Ft utána: 1,6% min január 1. és június 6. között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében alatt: 0,6% max Ft felett: 0,9% max A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása 1 Számlavezetési díj Erste World Plus díjcsomag január 6-tól nem igényelhető április 1. és január 1. között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében április 1. előtt kialakított Citigold számlakapcsolat esetében Havi ügyfélkapcsolati díj 2 00 Havi ügyfélkapcsolati díj, amennyiben Erste World ügyfelek betéti kártyás és betéti társkártyás vásárlásainak értéke beleértve a folyószámlához kapcsolódó csoportos beszedési megbízást, valamint a hitelkártyás költések visszafizetése automatikusan Erste Bank bankszámláról szolgáltatást eléri a min. havi ot Pénzforgalom bankon belül, MobilBank, 17

18 bankon kívül belföldre Erste World Plus díjcsomag január 6-tól nem igényelhető április 1. és január 1. között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében április 1. előtt kialakított Citigold számlakapcsolat esetében ügyintéző, MobilBank, Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) ügyintéző 0,4% min. 70 0,4% min. 70 VIBER utalás 0,8% min ,8% min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold 0,5% min. 3 90, max ,6% min. 465, max ,6%, min. 4 49, max ,6% min. 465, max ,7% min. 5 28, max ,6% min. 465, max alatt: felett: 0,9% max Havonta min átlagegyenleg felett: ig: felett: 0,6% Kártya megújítása lejáratkor 53 Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén Havonta min átlagegyenleg alatt Első 2 db tranzakció havonta utána 1,6% min

19 Erste World Plus díjcsomag január 6-tól nem igényelhető április 1. és január 1. között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében április 1. előtt kialakított Citigold számlakapcsolat esetében 4 75 Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása Erste World VIP díjcsomag Díjcsomag módosítása Számlavezetéshez kapcsolódó további díjtételek Erste World VIP díjcsomag április 1-től nem igényelhető A számlavezetési szolgáltatás jelen pontban külön nem szabályozott feltételei tekintetében az Erste World Plus díjcsomag (2012. április 1. előtt kialakított Citigold számlakapcsolat esetében) vonatkozó díjtételek az irányadók Erste World Private Plus díjcsomag Számlavezetési díj Erste World Private Plus díjcsomag február 4-től nem igényelhető június 6-tól kialakított Citigold számlakapcsolat esetében április 1. és június 6 között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében Havi ügyfélkapcsolati díj 200 Havi ügyfélkapcsolati díj, amennyiben Erste World ügyfelek betéti kártyás és betéti társkártyás vásárlásainak értéke beleértve a folyószámlához kapcsolódó csoportos beszedési megbízást, valamint a hitelkártyás költések visszafizetése automatikusan Erstebank bankszámláról szolgáltatást eléri a min. havi ot Pénzforgalom bankon belül bankon kívül belföldre, MobilBank, 0,3% max ügyintéző 0,3% max ,3% max. 6 02, MobilBank, Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon belül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon belül Állandó fix összegű forint átutalás teljesítése bankon kívül / limithatárhoz kötött forint átutalás bankon kívül ügyintéző 0,3% max ,3% max ,3% max ,3% max Csoportos beszedési megbízás teljesítése (közüzemi megbízás) 0,3% max VIBER utalás 0,8% min Eseti és állandó deviza átutalás - bankon belülre (konverzió nélkül, konverzióval) Eseti és állandó deviza átutalás bankon kívülre (konverzió nélkül, konverzióval), SEPA Credit Transfer átutalás, Forint átutalás külföldre, FIT Payment Erste Bankcsoporton 0,3% max ,3% max ,3% max ,5% min. 3 90, max ,6%, min. 4 49, max ,65% min. 5 28, max

20 belüli EUR átutalás (Telebankon nem elérhető) Pénztári tranzakciók 2 Pénztári kifizetés (forint és deviza számláról, érme és bankjegy) Kártyás tranzakciók Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből Készpénz felvétel egyéb belföldi ATM-nél Készpénz felvétel külföldön ATM-ből Vásárlás bel-, és külföldön Egyenleg lekérdezése belföldön saját ATM-nél Egyenleg lekérdezése saját fiókban Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-en Bankkártya szolgáltatások díjai Maestro, VISA Electron, MasterCard Unembossed, VISA Classic, MasterCard Standard, Maestro SuperShop, MasterCard Gold és MasterCard World Gold Kártya megújítása lejáratkor Mastercard Standard ig igényelt kártyák esetén Mastercard World Gold kártyák esetén Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak A Bank által még nem teljesített forint megbízás visszavonása (törlése) bankfiókban vagy on A Bank által már teljesített forint megbízás visszahívása (független a tranzakció sikerességétől) bankfiókban vagy on A Bank által még nem teljesített deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás visszavonása A Bank által már teljesített kimenő deviza átutalás és forint átutalás külföldre megbízás utólagos helyesbítése, visszahívása 1 Erste World Private Plus díjcsomag február 4-től nem igényelhető június 6-tól kialakított Citigold számlakapcsolat esetében alatt: 0,6% max Ft felett: 0,9% max Havonta az első 3 db belföldi tranzakció 0 Ft, utána: 0,6% max Ft Havonta az első 2 db tranzakció 0,6% max Ft utána: 1,6% min április 1. és június 6 között kialakított Citigold számlakapcsolat esetében alatt: felett: 0,9% max Havonta az első 2 db tranzakció utána: 1,6% min Számlavezetési díjak, jutalékok valamennyi Erste World díjcsomag esetén Számlavezetési díjak Számlanyitás díja (a számlák számától függetlenül) Ügyfélkapcsolat teljes megszüntetése az Ügyfél kezdeményezése alapján a nyitástól számított 6 hónapon belül 5 29 Havi számlakivonat, Rendkívüli papíralapú számlakivonat, Igazolás igénylése Havi számlakivonat díja Papíralapú, az ügyfél címére postázva Elektronikus számlakivonat 20

21 - Naptári évenként egy alkalommal három egymást követő hónapra vonatkozó számlakivonat igénylése - További kivonatok díja az igénylést megelőző 12 hónapra vonatkozóan - További kivonatok díja az igénylést megelőző 12 hónapnál régebbi kivonatok esetében Banki igazolás igénylése, Bankfiók 234 Ft Egyedi árfolyam megállapodás keretében Dedikált Deviza Desk-en keresztül nyújtott konverziós szolgáltatás valamennyi Erste World ügyfél esetén - Dedikált Deviza Desk-en keresztül a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető Az Erste World Ügyfél a jelen Hirdetményben közzétett devizanemekben vezetett Bankszámlái között az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban Bank) Árfolyamjegyzéke szerint jegyzett árfolyamtól eltérő Egyedi árfolyam jegyzésre vonatkozó ajánlatkéréssel, azonnali vagy értéknapos konverzióra irányuló, ún. Egyedi árfolyam-megállapodás megkötését kezdeményezhet Dedikált Deviza Desken keresztül a jelen Hirdetményben közzétett üzleti órákon belül. A szolgáltatás részleteit az Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Üzleti Feltételei Citibanktól átvett Ügyfelek részére elnevezésű dokumentumtartalmazza. Szolgáltatás igénybevételének feltétele: Erste World ügyfélstátusz Lakossági bankszámla szerződés a konverzióhoz szükséges devizák nemében Erste Befektetési Zrt. Alap-megállapodás befektetési szolgáltatások és azok kiegészítő szolgáltatásai tekintetében Erste World megállapodás (3 oldalú) Erste World megállapodás kiegészítése telebankon kívüli telefonon és telefaxon kezdeményezett megbízások tárgyában. Szükséges pénzügyi fedezet mértéke Az ügyleti érték 100%-a, melynek vagy az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláin, vagy az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapír és/vagy ügyfélszámláin kell rendelkezésre állnia a Bank által Egyedi árfolyam jegyzésére és ezen Egyedi árfolyamon történő konverziós megbízás teljesítésére vonatkozó ajánlattétel időpontjában. Üzleti órák H-CS: 8:30-16:00, P: 8:30-15:00 Értéknapok T, T+1, T+2 értéknappal Egyedi árfolyam megállapodás keretében nyújtott konverziós szolgáltatás keretében kereskedhető devizapárok Egyedi Árfolyam ajánlat Ügyfél általi elfogadására rendelkezésre álló időszak Ügyleti összeghatárok Ügyletkötési díj Szolgáltatás igénybevételének feltétele: Szükséges pénzügyi fedezet mértéke T (aznapi értéknapos konverzió) EUR-HUF, USD-HUF, CHF- HUF, GBP-HUF, EUR-USD, EUR-CHF, EUR-GBP, GBP-USD, USD- CHF, GBP- CHF, továbbá egyéb devizapár, amely alapjául szolgáló devizákban az Ügyfél bankszámlát vezet 30 másodperc Egy megbízásnak legalább EUR-t el kell érnie (az adott ajánlattal egy időben kínált árfolyamon kalkulálva) Azonnali áras devizakonverziós szolgáltatás on keresztül valamennyi Erste World ügyfél esetén Erste World ügyfélstátusz Lakossági bankszámla szerződés a konverzióhoz szükséges devizák nemében Erste Befektetési Zrt. Alap megállapodás befektetési szolgáltatások és azok kiegészítő szolgáltatásai tekintetében Erste World megállapodás (3 oldalú) Az ügyleti érték 100%-a, melynek az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláin kell rendelkezésre állnia a Bank által az árfolyam jegyzésére és ezen árfolyamon történő konverziós megbízás teljesítésére vonatkozó ajánlattétel időpontjában. Üzleti órák H-CS: 8:30-16:00, P: 8:30-15:00 Értéknapok Kereskedhető devizapárok Egyedi Árfolyam ajánlat Ügyfél általi elfogadására rendelkezésre álló időszak T (aznapi értéknapos konverzió) EUR-HUF, USD-HUF, CHF- HUF, GBP-HUF, EUR-USD, EUR-CHF, EUR-GBP, GBP-USD, USD- CHF, GBP- CHF 30 másodperc 21

A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai

A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2019. február 28.napján Hatályos: 2019. május 01.napjától Módosítás

Részletesebben

A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai.

A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai. A Citibank lakossági állományátruházása során átvett, továbbiakban nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Hatályos: 2017. február 4. napjától Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2018. június 28. napján Hatályos: 2018. június 30. napjától A módosítás oka: Az ATM-en történő készpénz befizetési szolgáltatás Erste ATM-nél belföldön az akció

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2017. április 21. napján Hatályos: 2017. április 24-től 1. Lakossági Keretszerződések esetében nyújtott bankkártya szolgáltatások A Bank 2016. december 21-től

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2018. február 15. napján Hatályos: 2018. április 16. napjától Módosítás oka: A Bank 2018. április 16-tól megemeli a bankkártya szolgáltatás díjait a KSH (Központi

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2017. november 30. napján Hatályos: 2017. december 1. napjától Módosítás oka: A Bank a Készpénzbefizetés Erste Bank ATM-nél belföldön díjat forint

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2019. május 8. Hatályos: 2019. május 9. napjától A módosítás oka: Az Erste Bank 2019. május 9-től bevezeti az ATM automatán keresztül igénybe vehető forint készpénz

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2016. december 20. napján Hatályos: 2016. december 21. napjától Igénylés feltétele: Erste EgySzámla Díjcsomagot bármely nagykorú devizabelföldi

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2018. február 15. napján Hatályos: 2018. április 16. napjától Módosítás oka: A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2017. évre vonatkozóan megállapított

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napja Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai

Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2017. szeptember 29. napján Hatályos: 2017. október 02. napjától Módosítás oka: Módosításra került a TeleBank elérhetősége. A Bank a jelen

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2018. december 14. napján Hatályos: 2018. december 15. napjától Módosítás oka: 2019. február 15-től kivezetésre kerül a TeleBank automatán keresztül

Részletesebben

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói Közzététel: 2016. szeptember 9. Hatályos: 2016. szeptember 12. Módosítások dőlt betűvel jelölve. Jelen hirdetményi melléklet

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016.

Részletesebben

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói Közzététel: 2016. augusztus 5. Hatályos: 2016. augusztus 8. Jelen hirdetményi melléklet (a továbbiakban: Hirdetmény) a Vállalati

Részletesebben

Erste World Szolgáltatás Hirdetménye április 24. napjától megkötött Erste World Megállapodásokra

Erste World Szolgáltatás Hirdetménye április 24. napjától megkötött Erste World Megállapodásokra Erste World Szolgáltatás Hirdetménye 2017. április 24. napjától megkötött Erste World Megállapodásokra ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag 2019.08.01 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben

Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai

Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla 2019.08.01 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. augusztus 28. napján Hatályos: 2015. augusztus 31-től A változás okai: 2015. augusztus 31-től Visa Electron Diák típusú bankkártya nem igényelhető. Ezen

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

Erste World Szolgáltatás Hirdetmény március 20. napjától megkötött Erste World Megállapodásokra

Erste World Szolgáltatás Hirdetmény március 20. napjától megkötött Erste World Megállapodásokra Erste World Szolgáltatás Hirdetmény 2019. március 20. napjától megkötött Erste World Megállapodásokra Közzététel: 2019. máricus 19. napján Hatályos: 2019. március 20. napjától A jelen Erste World Szolgáltatás

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Prémium Számlacsomag

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Prémium Számlacsomag jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Prémium Számlacsomag 2019.08.01 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben

Erste Hűség folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Erste Hűség folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel: 2018. február 15. napján Hatályos: 2018. április 16. napjától Módosítás oka: A KSH

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla + 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad továbbá

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék faragó Lakossági Bankszámla 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák

Nem értékesített bankszámlák RSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény.3. sz. melléklet Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2017. július 7-től visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. augusztus 28. napján Hatályos: 2015. augusztus 31-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2016. június 14. napján Hatályos: 2016. június 15-től Az alábbiakban a lakossági bankszámlavezetés során általánosan alkalmazott díjak kerülnek feltüntetésre,

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2016. március 01. napján Hatályos: 2016. május 02-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a bankfiókban a POS terminálon végzett pénztári

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. november 14. napján Hatályos: 2016. november 15. napjától Tartalom I. fejezet: Nem értékesített Bankszámlák... 1 1. Erste Mester

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.18. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

Forint számlavezetés kondíciói nagyvállalatok munkavállalói számára

Forint számlavezetés kondíciói nagyvállalatok munkavállalói számára Közzététel: 2016. szeptember 23. napja Hatályos: 2016. szeptember 26-tól Módosítás oka: 260/2012 EU rendeletnek való megfelelés. A jelen Hirdetményi mellékletben feltüntetett SMS díjak elszámolásának időpontja

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági MobilBank néven.

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Mecsek_Hirdetmény a től érvényes kondícióiról

Mecsek_Hirdetmény a től érvényes kondícióiról Mecsek_Hirdetmény a 2017.12.01-től érvényes kondícióiról II. Nem forgalmazott lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok Hatályát veszti a 2017.10.01 -i fenti elnevezésű Hirdetmény 2013.03.15-től

Részletesebben

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

Díjjegyzék. Szolgáltatás Díj Általános számlaszolgáltatások. Számlavezetés

Díjjegyzék. Szolgáltatás Díj Általános számlaszolgáltatások. Számlavezetés Díjjegyzék Számlavezető neve: K&H Bank Zrt. Számla megnevezése: K&H prémium számla és szolgáltatáscsomag HUF Dátum: 2019. július 31. Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz

Részletesebben

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Globál Devizaszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Globál Devizaszámla volt. Jelen

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. október 14. napján Hatályos: 2016. október 15től Módosítás oka: A Bank 2016. október 15től limithatárhoz

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Globál Devizaszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Globál Devizaszámla volt. Jelen

Részletesebben

Premium Banking Bázis csomag

Premium Banking Bázis csomag A Premium Banking csomagokat kizárólag Premium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe. A Premium Banking ügyfélstátusz elérésének és fenntartásának feltétele, hogy bankunknál elhelyezett

Részletesebben

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

HIRDETMÉNY millió Ft közötti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY millió Ft közötti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 200 500 millió Ft közötti nettó árbevételű vállalkozások részére AZ ERSTE BANK HUNGARY NyRT. hivatalos tájékoztatója az ERSTE Business Átutalási Számlacsomaggal rendelkező vállalkozások részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Prémium Számlacsomag

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Prémium Számlacsomag jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Prémium Számlacsomag 2019.08.17 Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag 2019.08.17 Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Kapcsolatok Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, E-III/324/2008

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HATÁLYOS: FEBRUÁR 15-TŐL

HATÁLYOS: FEBRUÁR 15-TŐL Számlanyitás Nyitóegyenleg Minimum banki terhelési forgalom elvárás Forgalom elmaradási jutalék HATÁLYOS: 2019. FEBRUÁR 15-TŐL Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése PLUSZ KONDÍCIÓS

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.19. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 26-TÓL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj 2 (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2017. június 6. 1.1 Forint fizetési számla és

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére KONDÍCIÓS LISTA. A terméket január 1. után nem értékesítjük!

A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére KONDÍCIÓS LISTA. A terméket január 1. után nem értékesítjük! HATÁLYOS: 2019. SZEPTEMBER 14-TŐL A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére KONDÍCIÓS LISTA A terméket 2013. január 1. után nem értékesítjük! FORINTSZÁMLÁK Számlanyitási díj, számlacsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére. Hatályos: február 28. Közzététel: december 28.

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére. Hatályos: február 28. Közzététel: december 28. III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Hatályos: 2019. február 28. Közzététel: 2018. december 28. Hatályát veszti a 2018. december 03 -i fenti elnevezésű Hirdetmény 2017. december 01-től

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/24. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret, 2011. április 1je előtt a jogelőd Allianz Bank Zrt.nél befogadott Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2019. január 1.. Az ELECTRICA számlacsomag 2018.

Részletesebben

(Tartalmazza a július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.)

(Tartalmazza a július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.) HATÁLYOS: 2017. SZEPTEMBER 1-TŐL (Tartalmazza a 2017. július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.) Számlanyitás Nyitóegyenleg Minimum banki terhelési forgalom elvárás Forgalom

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u tev.eng.sz.: /2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.14. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Hello Bankszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Hello Bankszámla volt. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Díjjegyzék. Általános számlaszolgáltatások. Számla megnevezése: Fair számlacsomag 2. kategória. Dátum: október 21.

Díjjegyzék. Általános számlaszolgáltatások. Számla megnevezése: Fair számlacsomag 2. kategória. Dátum: október 21. Díjjegyzék Számlavezető neve: Sberbank Magyarország Zrt. Számla megnevezése: Fair számlacsomag 2. kategória Dátum: 2019. október 21. Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének

Részletesebben

11. számú melléklet - Takarék Kereskedelmi Banki Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - Takarék Kereskedelmi Banki Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet Takarék Kereskedelmi Banki hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2018. december 03. napjától Közzététel napja: 2018. november

Részletesebben