Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk"

Átírás

1 Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány

2 ISBN Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

3 A szeptember 30-án Urához költöző Mrs. Gillian M. Barrett emlékére adományt adó brit keresztyén testvérek tették lehetővé e könyv kiadását. Gillian, akinek szívében mély szeretet élt a magyarok iránt, élete során nagyon sokszor megtapasztalta az imádság erejét. 3

4 4

5 TARTALOM Bevezetés IMÁDKOZÁS...15 Imádkozás Jézus nevében Az imádkozás ideje Szüntelenül Mindenkor Kitartóan...23 Imádkozás különböző időpontokban...27 Csodatétel előtt...30 Az imádkozás időtartama...32 Az imádkozás helye Nem a hely a meghatározó...34 Különféle helyeken...35 Bezárt ajtóknál...38 Imádkozás különféle testhelyzetekben Ülve...40 Leborulva Meghajolva...40 Arcra borulva Arccal a földre borulva...41 Halottra borulva...44 Átölelve...44 Térdelve...45 Térdre esve és leborulva...52 Arccal a térdek között...53 Térdelve, felemelt kezekkel...54 Felemelt kezekkel...55 Felemelt tekintettel...57 Állva...58 Arccal a fal felé fordulva...58 Jeruzsálem felé fordulva

6 Imádkozás különféle kifejezésmódokkal Hangosan, kiáltással...59 Sírva Könnyezve...60 Gyötrődve...62 Örömmel Ujjongva...62 Sóhajtozva Fohászkodva...66 Az imádkozásban részt vevők száma...66 Egyedül...66 Ketten...68 Szűk körben (megválasztott imatársakkal)...70 Testületileg...72 Imádkozás a Szentlélek által Nyelveken szólás...76 Imádkozás és révület Bűnvalló ima Hálaadó ima Hálaadás áldozata...89 Dicséret, Dicsőítő-, magasztaló ima Énekkel dicsér...97 Dicséret, dicsőítés a gyülekezetben...99 Tapssal, tánccal Dicsőítés áldozata Imádás Angyalok imádják Őt A huszonnégy vén imádja Őt Az ember imádja Őt Áldó ima Áldjátok az Urat! Áldjátok a titeket átkozókat, üldözőket! Kérő Könyörgő ima Küzdő Tusakodó ima Tolakodó Zaklató ima Közbenjárás Feladatunk a közbenjárás Emberi közbenjárásra Isten megváltoztatja döntését..119 Mások sorsa múlhat közbenjárásodon

7 Bibliai példák a közbenjárásra Imádkozásra kér önmagáért Nem hallgatom meg kiáltásukat Isten megtiltja a közbenjárást Az ítélet visszavonhatatlan Virrasztás Böjtölés Részleges Teljes Emberekre és állatokra kiterjedő Sírással, gyászolva, zsákruhában és hamuban Istentiszteleti rend helyreállításának részeként Gyászszertartás részeként Negyven napos Életforma része A böjtölés ideje Szolgálati kirendelés előtt Isten és Jézus Krisztus a böjtről Isten felszólít a böjtre Böjt és megtérés Isten győzelmet ad az ellenség felett Csak könyörgéssel és böjtöléssel kiűzhető démoni faj..142 Királyi / papi parancsra jó cél érdekében Királyi parancsra gonosz cél érdekében Nem veszi figyelembe Isten Böjt az egyháztörténelemben Böjt napjainkban Kézrátétel Hivatali teljhatalom átadására Megáldásra Szentlélekkel való beteljesedésre Betegek gyógyítására A kézrátételt fontold meg! A Szent Szellemet nem lehet megvásárolni Hittel mondott ima Hatalommal mondott ima Imádkozás jelekért és csodákért

8 Imádkozás bátorságért Már előre tudja imádságunkat Az imádkozás szolgálat Imameghallgatás Az imameghallgatás néhány feltétele Ígéret az ima meghallgatására Isten válasza az imádságra Meghallgatott ima negatív következményekkel Az imádkozás akadályai Helytelen indítékok Az engedetlenek imádsága utálatos Bibliai imádkozók és imák Példázatok az imádkozásról Ajánlott irodalom ISTEN SZÓL HOZZÁNK Igéjén keresztül A Szent Szellem ajándékai által Nyelveken szólás és nyelvek magyarázata által Próféták által A szellemek megkülönböztetésének ajándéka által Az ismeret beszéde által Csodák által Jeleken keresztül Sorsvetés által Angyalai által Körülmények által Gondolatainkon keresztül Érzéseinken keresztül Lelkiismeret által Imádság meghallgatásán keresztül

9 Képekben Álom által Jövőnkre nézve Akinek nem válaszol Isten Nem minden álom az Úr kijelentése Látomáson keresztül Isten szolgáinak vezettetésül Álommal együtt Önmaga részt vesz a látomásban Hangot, beszélgetést hall a látomáshoz Imádságra, böjtölésre válasz A látomás fizikai hatásai az emberre Révületben Hallható hangon Szelíd, halk hangon Viharból Kiáltással, mennydörgő hangon A hangerősség nem hangsúlyozott A hangot látomásban hallja Színről színre, szemtől szemben Nem megosztható kijelentések Nem mindent jelent ki Isten Akadályok a Szentlélek hangjának megértésében Hamis út

10 10

11 BEVEZETÉS Közvetlen a második világháború után cseperedtem fel. Otthonunkban a Biblia nem polcra helyezett díszként szolgált, hanem minden nap forgattuk. Először édesapám felolvasása nyomán kaptam betekintést csodálatos világába, majd ahogy megtanultam az írás és olvasás tudományát, magam is személyesen olvastam, és egyes verseket memorizáltam. Ahogy évtizedek után visszagondolok erre az időre, látom, milyen fontos szerepük van a szülőknek a gyermekek életének alakításában. Kisgyermekként nem azért olvastam a Bibliát, mert ez volt a kedvtelésem, hanem azért, mert erre tanítottak. Szüleimet szerettem, tiszteltem és tudtam, hogy a javamat akarják, ezért megfogadtam tanácsukat, parancsukat. Nekik köszönhetem, hogy 20 éves koromban már egészen jártas voltam Isten Igéjében és sok verset kívülről tudtam. Ez utóbbinak jó hasznát vettem a katonaságnál, ahol hivatalosan nem tarthattunk Bibliát. Bár végig sikerült rejtegetnem egy kis méretű Újszövetséget, de használni nem sokszor tudtam. Jó volt ilyenkor a korábban megtanult szakaszokat felmondani magamnak, hogy belőle vigasztalást és erőt merítsek. Az évek múlásával Isten 5 gyermek nevelésének felelősségét helyezte rám és feleségemre. Megpróbáltunk az Igei mértékhez igazodni, ehhez viszont szükség volt az összefüggések ismeretére. Szisztematikus bibliatanulmányozásba kezdtünk. Ennek kapcsán olyan igei igazságokat fedeztem fel, amelyekre mindaddig nem figyeltem fel, amíg csak vezérfonal szerint és folyamatosan olvastam a Bibliát. Ez az új felfedezés segített Isten hozzám szóló üzenetének jobb megértésében, ezért még aktívabb lettem a tanulmányozásban. Elkezdtem jegyzetelni. Nem volt vele semmi tervem, csak egyszerűen jegyzetel- 11

12 tem, és bár kezdetben sok ilyen cetli el is kallódott, a jegyzetelés kapcsán jobban megmaradt bennem a felismert igazság. Később már eltettem a feljegyzéseimet, és rendszerbe is szedtem őket. Egy-egy téma lezárása után mások számára is elérhetővé tettem a gyűjteményeket. Többen visszajeleztek, hogy nagy segítség volt számukra és szeretnének újabb gyűjteményeket is kapni. Ez késztetett arra, hogy az eddig elkészült anyagot egybefűzzem és könyv formájában megjelentessem, hogy így még több érdeklődő ember számára elérhetővé váljon. A tanulmányban néhány esetet kivéve nem kommentálok. Meghagyom az olvasónak, hogy maga Isten szóljon hozzá a téma szerint csoportosított Igéken keresztül. A gyűjtemény igazi célja, hogy felnyissa a szemünket, és észrevegyük, hogy egy-egy témáról mi mindent ír a Biblia. Az elrejtett kincsek közt még ennyi évi Bibliaolvasás után is olyan sok meglepetést találtam! A gyűjteménynek nem célja az összes Ige felsorakoztatása, és az Igék mennyiségéből általában hangsúly sem állapítható meg. Többféle csoportosítás is elképzelhető ez egy azok közül. A dőlt betűs, iniciálés szövegekben Isten a régebben és ma élő gyermekei által akar fontos üzeneteket közvetíteni felénk. A keskenyebb hasábszélességű, aláíratlan dőlt betűs részek a saját kommentárjaim. Orgovány, április Ficsor Károly 12

13 13

14 14

15 1. fejezet Imádkozás 15

16 16

17 Az Úr Jézus imádkozni tanít bennünket a Máté 6:9-13-ban. Életpéldájával is ezt teszi. Sok időt tölt az Atyával való beszélgetésben. Lukács 6:12-ben olvassuk: Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. A Márk 1:35 szerint Nagyon korán, szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Imádkozott közösségben, tanítványaival, és imádkozott egyedül. Fontosnak tartotta a gyakori csendességet. Máté 14:23-ban olvassuk: De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Az imádkozás mindenek feletti fontosságára utal az Úr Jézus cselekedete, amikor a leprás meggyógyítása után visszavonult imádkozni ahelyett, hogy a sokaságnak prédikált volna. De a híre annál jobban terjedt és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és hogy meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába és imádkozott. (Lukács 5:15-16.) Jézus, a bűn nélküli, több időt töltött imádkozással, mint mi. Bizonyos, hogy Isten áldott eszközeinek (Hyde, Müller György, Spurgeon, Moody, Wigglesworth és mások) eredményes lélekmentő munkájára magyarázat a buzgó, kitartó imádkozás. Ezek életében az Istennel töltött imádságos éjszakákat az emberek közötti teljhatalom napjai követték. Nagyon fontos az imaélet helyes gyakorlása. Az ima nem varázsszó, hanem áldott lehetőség, mellyel Isten minden gyermeke élhet. Azért adatott, hogy általa beszélő viszonyban lehessünk az Atyával. A Thesszalonikai első levél 5. részének versében így ír az apostol: Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Szeretném hangsúlyozni: az imádkozásnak nincs kötelezően előírt menete vagy formája. Ha átengedjük életünkben a vezetést Jézus Krisztusnak, akkor ő Szent Szelleme által megtanít az imádkozás helyes gyakorlására. Bizonyos vagyok benne, hogy ez állandó növekedést ad az imaéletünkben. 17

18 J obban kell szeretnünk az Urat, mint a világon bármi mást! Kisfiú koromban úgy éreztem, hogy szakítanom kell a kosárlabdázással. A kosárlabdával nincs semmi más probléma önmagában, de akkoriban én már tudtam, hogy mire hívott el Isten; és úgy tűnt: a sport már előbbre való lett az imádkozásnál. Tehát abbahagytam a kosárlabdázást. Istennek megvolt a terve az életemmel, én pedig egyetértettem akaratával. Újra az ima lett életadó energiaforrásom. Roberts Liardon A z ima a világmindenség legerősebb hatalma, de sajnos ezt használják legkevesebben. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, szüntelen imádkozzatok! Ethel Bell Dr. Chapman misszionárius így írt Hyde-ről: agy leckét kaptam az imádkozásra vonatkozólag. Angliában egy evangélizációs sorozatnak nagyon kevés volt a N látogatója. Időközben azonban kaptam egy levelet, amelyben egy amerikai misszionárius arról biztosított, hogy Isten áldásáért könyörögni fog. Az illetőt Imádkozó Hyde néven ismerték. S amikor ő imádkozott, ugyanabban az órában megindult az áldások áradata. A terem zsúfolásig megtelt. Legelső felszólításra 50 ember fogadta el Krisztust. Mielőtt elváltunk, arra kértem: Mr. Hyde, nem imádkozna értem is? Hyde bejött a szobámba, bezárta az ajtót, aztán térdre borult, s öt percig várt, anélkül, hogy hang jött volna ki a torkán. Hallottam szívem dobogását a csendben, és éreztem, hogy forró könnyek áztatják arcomat. Tudtam, hogy Isten jelen van. Aztán, mialatt ég felé fordított arcán könnyek peregtek végig, Hyde így kiáltott fel: Ó, Istenem! Azután ismét vagy öt percig hallgatott, majd mikor tudta, hogy Istennel beszél, akkor szíve mélyéből olyan kérések törtek elő embertársáért, amilyet még soha nem hallottam. Mikor térdeimről felkeltem, tudtam, hogy mi az igazi imádság... Jézus Krisztus új példaképe állt előttem, és én bepillantottam imádkozó életébe. Az én szívemben is felébredt a vágy, hogy ilyen imádkozó ember legyek. Dollman 18

19 H a John Wesleynek igaza volt, amikor azt mondta: Isten semmit sem tesz a földön, csak hitből fakadó imára való válaszként akkor ennek érdekében lemondok egy kis alvásról. Ennek érdekében változtatok az életvitelemen. Kikapcsolom a tévét, és még egy-két étkezést is kihagyok. Dutch Sheets I A sten többet végezhet imádságaink által, mint munkálkodásunk által. Dollman z imádság alapvetően olyan együttműködést jelent, amelyben Isten megváltott gyermeke kéz a kézben munkálkodik együtt Istennel annak érdekében, hogy Isten megváltó célkitűzései megvalósuljanak a földön. Jack Hayford S E enki sem élhet helyesen, aki nem imádkozik helyesen. Dollman gy angliai lelkész aggódva fordult egy este az egyházfihoz: Látta már azt a szegényesen öltözött öregembert, aki minden délben bejön a templomba és utána azonnal kimegy? A lakásom ablakából szoktam figyelni, és meg kell mondanom, a dolog nyugtalanít. Végül is komoly értéktárgyak vannak a templomban. Próbálja meg egyszer kikérdezni! Az egyházfi már másnap megszólította az öreget: Mondja csak, mi indítja magát tulajdonképpen arra, hogy a templomba jöjjön? Imádkozni szoktam felelt az ember nyugodtan. Nana, talán mégsem egészen úgy van! Ahhoz túl rövid ideig marad. Egyszerűen odamegy az oltárhoz, s azonnal vissza is fordul. Mit jelentsen ez? Így van hagyta helyben a szegény öreg, csakhogy én nem tudok hosszú imákat mondani. Ezért minden délben eljövök, és egyszerűen így szólok: Úr Jézus, itt van Simon! Kicsi ima ez, de úgy érzem, az Úr meghallgatja. 19

20 Nem sokkal ezután a vén Simont elütötte egy teherautó, és kórházba került. Olyan vidám benyomást kelt mindig, pedig tudom, hogy nagy fájdalmai vannak mondta neki egyszer az ápolónővér. Hogy is lehetne másképp, hiszen mindennap látogatóm van! válaszolt Simon. Látogatója? ámult a nővér. Soha nem látok magánál senkit. Mikor jön az illető? Minden délben ott áll az ágyam lábánál, és szívemmel hallom, amint mondja: Simon, itt van Jézus! (Élet és Világosság 1994/10) T I öbbet tudsz tenni az imádságnál, miután imádkoztál, de az imádságnál egyebet nem tehetsz, mielőtt imádkoztál volna. S. D. Gordon sten azt akarja, hogy többet imádkozzam, hogy sokat imádkozzam, mert a lelki szolgálatnak minden eredménye az imádkozástól függ. A M A dná az Úr, hogy ne bírd tovább imaélet nélkül! inden ébredés imádság gyümölcse volt. Dollman M. Mátrai Dollman hol együtt imádkozik a család, ott együtt marad a család. Bánk József megyés püspök 20

21 IMÁDKOZÁS JÉZUS NEVÉBEN Jn 14:6. Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Jn 14: és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Jn 15:16. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Jn 16: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ef 5:20....és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Kol 3:17. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. Zsid 13:15. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. 21

22 Jak 5:14. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Természetesen nem elég imádságunk végére odamondani: mindezt a Jézus nevében kérem. Az Úr Jézus a János evangéliuma 14. részében beszél a hívők cselekedetének nagyságáról. Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz (12. vers). A tizenharmadik versben találjuk a kulcsát a Jézus nevében kérésnek: hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Kérhetünk bármit ( vers, Máté 21:22. 18:19. 7:7.). Kérésünk célja azonban mindig Isten dicsőségének megvalósítása legyen. Helytelen és Igeellenes dolog csak a magunk örömére, könynyebbségére, jó előmenetelünk vagy más emberek előtti kedvesség megnyerésére kérni egészséget, vagyont, sikert, kényelmet stb. Bűnösök megtérését vagy az evangélizáció sikerét kérni is helytelen, ha ezzel csak a magunk hírnevét és gyülekezetünk taglétszámát akarjuk növelni. A Jakab 4:3-ban olvassuk: Nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Jézus az Olajfák hegyén beszélt tanítványainak azokról is, akik majd a megtévesztés céljából használják az Ő nevét (Máté 24:5.). Békehírnök, Az Imádkozás Jézus nevében témához kapcsolódó javasolt irodalom: Corie Ten Boom: Jézus nevének ereje Kenneth Hagin: A Jézus neve 22

23 AZ IMÁDKOZÁS IDEJE Szüntelenül Mindenkor Kitartóan Csel 10:2....és szüntelenül könyörgött Istenhez. Csel 1:14. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban... Csel 2:42. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 1Thessz 1:2-3. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat... 1Thessz 2:13. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek... Kol 1:9....szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek... 1Thessz 5:17....szüntelenül imádkozzatok... Lk 18:1. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lk 21:36. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek... Zsolt 35:28. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet minden nap. 23

24 Kol 4:2. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. A Lukács evangéliuma tizenegyedik és tizennyolcadik részében olvasható két példázat a kitartó, tolakodó imádkozásra tanít bennünket. Valaki éjfélkor megy barátjához kenyeret kölcsönözni. Bár az időpont alkalmatlan, de tolakodása miatt fel fog kelni a barátja, és megadja neki, amire szüksége van (Lk 11:8.). Az özvegyasszony, problémájával felkereste az istentelen városi bírót. A bíró semmi hajlandóságot nem mutatott az ügyintézésre. Hosszú zaklatás után mégiscsak igazságot szolgáltatott az özvegyasszonynak. Mt 15:21-28: A kánaáni asszony leánya szabadításáért kérte Jézust. A Mester meglehetősen nagy szigorral elutasította kérését. Azonban az asszony kitartóan ragaszkodott kéréséhez, és így Jézus a leány gyógyítása mellett még meg is dicsérte az asszonyt hitéért. Mt 26:39-44: A Gecsemáné-kertben háromszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Az Úr Jézus, földön járta idején erős kiáltással és esedezéssel járult az Atya elé, hogy bennünket kiszabadítson a halálnak hatalmából (Zsid 5:7.). Bizonyára örömmel fogadja, ha mi gyermekei, ebben is követjük példáját, böjtöléseket, imádkozásokat tartunk, hogy közbenjárjunk a sátán rabságában élők kiszabadításáért. Talán azért van még mindig olyan sok megkötözött ember, mert nincs a szívünkben égő vágy a bűn igájában szenvedők, az elveszettek megszabadítása iránt. Lehet, hogy sok önkéntesen vállalt szolgálatot végzünk, de nem tusakodunk eleget imádságainkban. Ha ma erre hív Urad, akkor ne késlekedj, engedelmeskedj neki! Vállald azt, amit még sohasem tettél, imádkozz rendszeresen és az eddigieknél is többet az elveszettekért! Csel 12:5: Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. 2Móz 32:7-32: Izráel nagy bűnt követ el. Áron aranyborjút készít. Isten haragja fellángol ellenük, és az a terve, hogy végez velük. Mózes könyörög. Kéri Istent a népért. Még önmagáról is lemond: Mégis bo- 24

25 N csásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből. Az Úr szánalomra indult. Ne keseredj el, ha úgy érzed, hogy a válasz késik, a sátán nem adja fel könnyen a harcot! Ő az, aki az emberek által a bűnt elköveti (1Jn 3:8.). A levegőbeli hatalmasságok ellenünk vannak, ők az ellenségeink, nem az általuk befolyásolt emberek (Ef.6:12.). A sátán fondorlatával úgy bekever bennünket, hogy sokszor a legjobb akaratunk ellenére sem tudjuk már, mit tegyünk, hogyan imádkozzunk. Hívjuk bátran segítségül a Szent Szellemet! Amit mi nem tudunk megtenni, ő azt elvégzi helyettünk (Róm 8:26, Ef.6:18.). Természetesen nem lehet egész életünk minden órája tusakodás, hol maradna akkor idő a kenyérkereset mellett a dicsőítésre és a magasztalásra. Vannak azonban konkrét célok, melyekért ezt feltétlenül vállalnunk kell. Ilyen pl. egy evangélizációs kampány, máskor egyéni megtérések, megújulások, gyógyulások, démonoktól való szabadulások stb. A Kolossébeli gyülekezetnek Pál kihangsúlyozza, hogy értük és másokért milyen sokat küzd (Kol 2:1-2.). Ugyanezt teszi Epafrász, mert szeretné, hogy megmaradhassanak Isten akaratában (Kol 4:12.). Békehírnök, agyapám, R. L. Dobson, erkölcsös ember volt, aki azonban úgy látta, nincs szüksége a keresztyén hitre. Az ő szellemi érdektelensége a nagyanyámat, Juanita Dobsont igen nagy nyomás alá helyezte, mivel ő odaszánt volt, és Istent helyezte az első helyre. Felelősnek érezte magát, hogy mind a hat gyermekét Jézushoz vezesse. Volt idő, amikor a nagyapám azt akarta, hogy gyakorolja ugyan a hitét, de hagyja ki őt ebből az egészből. Azt mondta: Én egy jó apa és jó gondviselő vagyok. Kifizetem a számlákat, becsületes vagyok a felebarátaimmal. Ennyi éppen elég. A felesége így válaszolt: Jó ember vagy, de ez nem elég. Oda kellene adnod a szívedet Istennek. De ezt már nem fogadta el. Aprócska nagyanyám nem erőltette rá a hitét férjére, és nem bánt vele másképp sem, hanem csendesen folytatta az imádkozást és a böjtölést azért az emberért, akit szeretett. Több, mint negyven éven keresztül ugyanazt a kérést intézte Istenhez. 69 éves korában, életében először, nagyapám súlyosan megbetegedett. Egy nap a legkisebb lánya lépett be a szobába, hogy kita- 25

26 karítson. Ahogy elhaladt az ágya mellett, könnyeket látott az apja szemében, pedig addig soha, senki nem látta őt sírni. Papa, mi a baj? kérdezte. Drágám menj, hívd ide a mamát válaszolta nagyapám. Nagyanyám odarohant a férjéhez, és hallotta, amint az így szól: Tudom, hogy haldoklom, és nem félek a haláltól, csak olyan sötétnek látom. Nincs belőle kiút. Úgy éltem le az egész életemet, hogy a legfontosabb dolgot kihagytam. Imádkoznál értem? Imádkozzam? döbbent meg nagyanyám. Ezért a kérésért könyörgött egész életében. Térdre esett és negyven év közbenjáró imáját öntötte ki ott, az ágy mellett. A nagyapám átadta az életét Krisztusnak. Az elkövetkező két hétben keresztényeket akart látni, akiket megbántott. Bocsánatot kért tőlük. Majd lezárva személyes ügyeit, ajkán Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétellel halt meg. Mielőtt kómába esett volna, amiből többé nem tért magához, így szólt: Most már van út a sötétségben. Nagyanyám hajthatatlan imái választ nyertek. Dr. James Dobson 26 T udtam, hogy a lány, akiért imádkozni fogok, nagyon beteg. De nem tudtam, hogy kómás, légcsöve fel van vágva, etetőcső vezet a gyomrába, és hogy már másfél éve ebben az állapotban van... Az orvosok szerint nem volt semmi reménye az életben maradásra, arra pedig már végképpen nem, hogy kikerüljön a kómás állapotból. Ha vissza is nyerné az eszméletét, súlyos agykárosodása miatt tulajdonképpen csak vegetálni tudna... A halál mellett álltam, és az életért könyörögtem. Azt vártam, hogy Isten csodálatosan, könnyen, gyorsan meggyógyítja. Nem az történt, amire számítottam. Hatvan-hetvenszer álltam oda mellé, minden alkalommal legalább egy órára, egy éven keresztül. Abban az évben sokszor fordultam Istenhez, és azt kérdeztem, hogy valóban Ő küldött-e ehhez a kislányhoz. Minden egyes alkalommal azzal biztatott: Én küldtelek, ne add fel! Egy nap végül magához tért a lány, és azóta is egészséges! Kitartás, állhatatosság által megnyertük a csatát! Spurgeon mondta: Kitartás által érte el a csiga a bárkát. Dutch Sheets M üller György kitartó volt. A legfontosabb: soha ne add fel, amíg a válasz meg nem érkezik. Hatvanhárom éve és nyolc hónapja imádkozom egy ember megtéréséért. Még nem tért meg, de meg fog. Hogy is lehetne másképp?... hisz imádkozom.

27 Eljött a napja, hogy Müller György barátja elfogadta Krisztust. Akkor történt, amikor Müller koporsóját már a földbe engedték. Ott, a nyílt sír közelében Istennek adta a szívét ez a barát. A kitartó imák újabb csatát nyertek. Müller sikerének titkát három erőteljes szóban lehetne összefoglalni: Nem adta föl. Dick Eastman U John Lake a 20. század elején élt, és a gyógyítás kegyelmi ajándékával szolgált a betegek felé. Gyógytermeibe elmehettek olyan betegek is, akiken már az orvosok nem tudtak segíteni, és ott imasegítséget kérhettek. Rendszerint addig imádkoztak értük a szolgáló testvérek, amíg teljesen meg nem gyógyultak, és ez azt jelentette, hogy egyesek napokig, vagy hetekig ott laktak. A kitartó imádkozásnak jó eredményei voltak: gyanabban az épületben, ahol a Gyógytermeink voltak, egy röntgenlaboratórium is működött. A technikusok látni akarták, miről is szól ez az egész, ezért azt kérték, hogy egyes, gyógyulás előtt álló betegeinkről ingyenes röntgenfelvételeket készíthessenek. Kivételes lehetőség volt ez. A hozzájuk küldött betegek között volt egy tüdőbajos férfi is. Valahányszor imádkoztunk érte, minden alkalommal megröntgenezték, úgyhogy láthattuk a gyógyulás folyamatát. A felvételek tanúsága szerint a kór mindinkább visszahúzódott, és végül teljesen nyoma veszett. Az ember tökéletesen egészséges lett. John Lake Imádkozás különböző időpontokban Zsolt 119:62. éjfélkor Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért. Zsolt 119:147. virradatkor Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem. Mk 1:35. hajnalban Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. 27

28 Csel 10:9. déltájban Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Csel 3:1. délután háromkor Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Csel 10:30. délután háromkor Ekkor Kornéliusz így szólt: Négy nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután három órakor imádkoztam, és íme, egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában... 1Móz 24:63. Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezőre. estefelé Ezsd 9:5. este Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahová leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hulltam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem, az Úr felé... Lk 6:12. éjszaka Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Neh 1:6. éjjel-nappal...hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izráel fiaiért. 1Thessz 3:10. éjjel és nappal... éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait! Zsolt 42:9. éjjel Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr; imádságot életem Istenéhez. Lk 1:10. füstölőáldozat órájában A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. 28

29 Dán 6:11. naponta háromszor Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Zsolt 119:164. Naponta hétszer dicsérlek téged... naponta hétszer Lk 24:30. étkezés előtt És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Csel 27:35. étkezés előtt E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szemeláttára, megtörte, és enni kezdett. H ányszor imádkozik ön? kérdezték egyszer egy hívő aszszonytól. Háromszor napjában és azonkívül egész nap szólt a gyors felelet. A Dollman z idő tájban kezdte el azt is, hogy naponta négy ízben titokban imádkozzék; és a kegyelemnek Istene, aki szívét az imádkozásra elkészítette, nemsokára feleletet is adott imájára: igaz ugyan, hogy nem úgy, amint várta; nem örömöt és békességet hozott rá, hanem saját vétkei, gyámoltalansága és nyomorúsága felől való erőteljes és fájdalmas meggyőződést; felfedte előtte azt, amit azelőtt nem is gyanított, hogy szíve álnok és kétségbeejtően romlott; és ami még gyötrőbb volt, hogy minden kötelességének teljesítése és munkálkodásai nem szerezhetik meg néki a bocsánatot vagy a legcsekélyebb jogcímet az örökéletre. Ebben az állapotban vergődött több mint három éven keresztül, míg azután egy napon (1742-ben) a legkeservesebb lelki gyötrelmek közepette világosan nyilvánvalóvá lett előtte Jézus Krisztus, aki az Istennél és Atyánál közbenjár érte és ingyen való bocsánatot szerez néki. Abban a pillanatban minden félelme megszűnt és szíve kibeszélhetetlen örömmel telt meg. Ekkor történt mondotta hogy hajlandó voltam önmagamról lemondani és megragadni Krisztust, hogy Ő legyen mindenben mindenem. Ó, milyen ragyogást és vigasztalást és az Isten bűnbocsánatot adó szeretetének milyen édes ízét éreztem lelkemben! 29

30 N John Wesleyről em tudnék megfelelni az elhívásomnak, ha nem imádkoznék reggelente minimum egy órát. Ha ima nélkül kezdeném el a napot, csak a természetes képességeimre támaszkodhatnék, de az imával eltöltött idő miatt bízhatom Isten végtelen képességeiben.... Időbeosztásomban tehát az Úr szolgálata megelőzi az Úr népének szolgálatát. Mielőtt kiállok az emelvényre prédikálni, legalább további két órát kell imában töltenem. Ha Japánban prédikálok, és ez havonta megtörténik, legkevesebb 3-5 órát kell imádkoznom.... Ebben az országban még soha nem volt ébredés. Százhúsz millió japánból csak néhány százezren keresztények. Ilyen sok időt kell tehát imával eltöltenem, hogy megkötözzem a gonosz szellemi erőket, és felkészítsem a szívemet Isten igéjének hirdetésére.... Krisztus szolgájaként teljesítenem kell az elhívásomat. Hogy ezt hatékonyan tehessem, imával kell eltöltenem az életemet. Amerikában nem találkozom olyan szellemi ellenállással, mint Japánban, így megengedhetem magamnak, hogy prédikálás előtt csak két órát imádkozzam. Európában 2-3 óra koncentrált imára van szükség. Yonggi Cho Csodatétel előtt 1Kir 18: Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket! Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Mk 6:41. (Mt 14:19, Lk 9:16, Jn 6:11.) Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak... Jn 11: Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghall- 30

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

A tartalomból PÜNKÖSD

A tartalomból PÜNKÖSD A tartalomból PÜNKÖSD Mit ér szemünk látás nélkül? Mit ér fülünk hallás nélkül? Mit ér a szív, mely nem szeret? Mit ér az agy, mely csak feled? Mit ér a kéz, mely nem mozog? Mit ér a lepergett homok? Mit

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor {k19926a} 1992/6 VEZÉRCIKK Ünnepvárás Balogh Sándor Talán tévedek, és csak nekem tűnik úgy, hogy szaporodik a kegyesek körében a karácsonyt ellenzők, az ünnepet elvetők száma? Mire is hivatkoznak? Például,

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA www.bibliakiado.hu/kerak 2003/3. A z I dõk J elei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A KERESZTÉNY OTTHON LÉGKÖRE, A CSALÁDI ÁHÍTAT ÉLETÜNK EGY SZAKASZÁNAK KRÓNIKÁJA KERESZTÉNY NEMZET? A KIS

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben