Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk"

Átírás

1 Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány

2 ISBN Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

3 A szeptember 30-án Urához költöző Mrs. Gillian M. Barrett emlékére adományt adó brit keresztyén testvérek tették lehetővé e könyv kiadását. Gillian, akinek szívében mély szeretet élt a magyarok iránt, élete során nagyon sokszor megtapasztalta az imádság erejét. 3

4 4

5 TARTALOM Bevezetés IMÁDKOZÁS...15 Imádkozás Jézus nevében Az imádkozás ideje Szüntelenül Mindenkor Kitartóan...23 Imádkozás különböző időpontokban...27 Csodatétel előtt...30 Az imádkozás időtartama...32 Az imádkozás helye Nem a hely a meghatározó...34 Különféle helyeken...35 Bezárt ajtóknál...38 Imádkozás különféle testhelyzetekben Ülve...40 Leborulva Meghajolva...40 Arcra borulva Arccal a földre borulva...41 Halottra borulva...44 Átölelve...44 Térdelve...45 Térdre esve és leborulva...52 Arccal a térdek között...53 Térdelve, felemelt kezekkel...54 Felemelt kezekkel...55 Felemelt tekintettel...57 Állva...58 Arccal a fal felé fordulva...58 Jeruzsálem felé fordulva

6 Imádkozás különféle kifejezésmódokkal Hangosan, kiáltással...59 Sírva Könnyezve...60 Gyötrődve...62 Örömmel Ujjongva...62 Sóhajtozva Fohászkodva...66 Az imádkozásban részt vevők száma...66 Egyedül...66 Ketten...68 Szűk körben (megválasztott imatársakkal)...70 Testületileg...72 Imádkozás a Szentlélek által Nyelveken szólás...76 Imádkozás és révület Bűnvalló ima Hálaadó ima Hálaadás áldozata...89 Dicséret, Dicsőítő-, magasztaló ima Énekkel dicsér...97 Dicséret, dicsőítés a gyülekezetben...99 Tapssal, tánccal Dicsőítés áldozata Imádás Angyalok imádják Őt A huszonnégy vén imádja Őt Az ember imádja Őt Áldó ima Áldjátok az Urat! Áldjátok a titeket átkozókat, üldözőket! Kérő Könyörgő ima Küzdő Tusakodó ima Tolakodó Zaklató ima Közbenjárás Feladatunk a közbenjárás Emberi közbenjárásra Isten megváltoztatja döntését..119 Mások sorsa múlhat közbenjárásodon

7 Bibliai példák a közbenjárásra Imádkozásra kér önmagáért Nem hallgatom meg kiáltásukat Isten megtiltja a közbenjárást Az ítélet visszavonhatatlan Virrasztás Böjtölés Részleges Teljes Emberekre és állatokra kiterjedő Sírással, gyászolva, zsákruhában és hamuban Istentiszteleti rend helyreállításának részeként Gyászszertartás részeként Negyven napos Életforma része A böjtölés ideje Szolgálati kirendelés előtt Isten és Jézus Krisztus a böjtről Isten felszólít a böjtre Böjt és megtérés Isten győzelmet ad az ellenség felett Csak könyörgéssel és böjtöléssel kiűzhető démoni faj..142 Királyi / papi parancsra jó cél érdekében Királyi parancsra gonosz cél érdekében Nem veszi figyelembe Isten Böjt az egyháztörténelemben Böjt napjainkban Kézrátétel Hivatali teljhatalom átadására Megáldásra Szentlélekkel való beteljesedésre Betegek gyógyítására A kézrátételt fontold meg! A Szent Szellemet nem lehet megvásárolni Hittel mondott ima Hatalommal mondott ima Imádkozás jelekért és csodákért

8 Imádkozás bátorságért Már előre tudja imádságunkat Az imádkozás szolgálat Imameghallgatás Az imameghallgatás néhány feltétele Ígéret az ima meghallgatására Isten válasza az imádságra Meghallgatott ima negatív következményekkel Az imádkozás akadályai Helytelen indítékok Az engedetlenek imádsága utálatos Bibliai imádkozók és imák Példázatok az imádkozásról Ajánlott irodalom ISTEN SZÓL HOZZÁNK Igéjén keresztül A Szent Szellem ajándékai által Nyelveken szólás és nyelvek magyarázata által Próféták által A szellemek megkülönböztetésének ajándéka által Az ismeret beszéde által Csodák által Jeleken keresztül Sorsvetés által Angyalai által Körülmények által Gondolatainkon keresztül Érzéseinken keresztül Lelkiismeret által Imádság meghallgatásán keresztül

9 Képekben Álom által Jövőnkre nézve Akinek nem válaszol Isten Nem minden álom az Úr kijelentése Látomáson keresztül Isten szolgáinak vezettetésül Álommal együtt Önmaga részt vesz a látomásban Hangot, beszélgetést hall a látomáshoz Imádságra, böjtölésre válasz A látomás fizikai hatásai az emberre Révületben Hallható hangon Szelíd, halk hangon Viharból Kiáltással, mennydörgő hangon A hangerősség nem hangsúlyozott A hangot látomásban hallja Színről színre, szemtől szemben Nem megosztható kijelentések Nem mindent jelent ki Isten Akadályok a Szentlélek hangjának megértésében Hamis út

10 10

11 BEVEZETÉS Közvetlen a második világháború után cseperedtem fel. Otthonunkban a Biblia nem polcra helyezett díszként szolgált, hanem minden nap forgattuk. Először édesapám felolvasása nyomán kaptam betekintést csodálatos világába, majd ahogy megtanultam az írás és olvasás tudományát, magam is személyesen olvastam, és egyes verseket memorizáltam. Ahogy évtizedek után visszagondolok erre az időre, látom, milyen fontos szerepük van a szülőknek a gyermekek életének alakításában. Kisgyermekként nem azért olvastam a Bibliát, mert ez volt a kedvtelésem, hanem azért, mert erre tanítottak. Szüleimet szerettem, tiszteltem és tudtam, hogy a javamat akarják, ezért megfogadtam tanácsukat, parancsukat. Nekik köszönhetem, hogy 20 éves koromban már egészen jártas voltam Isten Igéjében és sok verset kívülről tudtam. Ez utóbbinak jó hasznát vettem a katonaságnál, ahol hivatalosan nem tarthattunk Bibliát. Bár végig sikerült rejtegetnem egy kis méretű Újszövetséget, de használni nem sokszor tudtam. Jó volt ilyenkor a korábban megtanult szakaszokat felmondani magamnak, hogy belőle vigasztalást és erőt merítsek. Az évek múlásával Isten 5 gyermek nevelésének felelősségét helyezte rám és feleségemre. Megpróbáltunk az Igei mértékhez igazodni, ehhez viszont szükség volt az összefüggések ismeretére. Szisztematikus bibliatanulmányozásba kezdtünk. Ennek kapcsán olyan igei igazságokat fedeztem fel, amelyekre mindaddig nem figyeltem fel, amíg csak vezérfonal szerint és folyamatosan olvastam a Bibliát. Ez az új felfedezés segített Isten hozzám szóló üzenetének jobb megértésében, ezért még aktívabb lettem a tanulmányozásban. Elkezdtem jegyzetelni. Nem volt vele semmi tervem, csak egyszerűen jegyzetel- 11

12 tem, és bár kezdetben sok ilyen cetli el is kallódott, a jegyzetelés kapcsán jobban megmaradt bennem a felismert igazság. Később már eltettem a feljegyzéseimet, és rendszerbe is szedtem őket. Egy-egy téma lezárása után mások számára is elérhetővé tettem a gyűjteményeket. Többen visszajeleztek, hogy nagy segítség volt számukra és szeretnének újabb gyűjteményeket is kapni. Ez késztetett arra, hogy az eddig elkészült anyagot egybefűzzem és könyv formájában megjelentessem, hogy így még több érdeklődő ember számára elérhetővé váljon. A tanulmányban néhány esetet kivéve nem kommentálok. Meghagyom az olvasónak, hogy maga Isten szóljon hozzá a téma szerint csoportosított Igéken keresztül. A gyűjtemény igazi célja, hogy felnyissa a szemünket, és észrevegyük, hogy egy-egy témáról mi mindent ír a Biblia. Az elrejtett kincsek közt még ennyi évi Bibliaolvasás után is olyan sok meglepetést találtam! A gyűjteménynek nem célja az összes Ige felsorakoztatása, és az Igék mennyiségéből általában hangsúly sem állapítható meg. Többféle csoportosítás is elképzelhető ez egy azok közül. A dőlt betűs, iniciálés szövegekben Isten a régebben és ma élő gyermekei által akar fontos üzeneteket közvetíteni felénk. A keskenyebb hasábszélességű, aláíratlan dőlt betűs részek a saját kommentárjaim. Orgovány, április Ficsor Károly 12

13 13

14 14

15 1. fejezet Imádkozás 15

16 16

17 Az Úr Jézus imádkozni tanít bennünket a Máté 6:9-13-ban. Életpéldájával is ezt teszi. Sok időt tölt az Atyával való beszélgetésben. Lukács 6:12-ben olvassuk: Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. A Márk 1:35 szerint Nagyon korán, szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Imádkozott közösségben, tanítványaival, és imádkozott egyedül. Fontosnak tartotta a gyakori csendességet. Máté 14:23-ban olvassuk: De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Az imádkozás mindenek feletti fontosságára utal az Úr Jézus cselekedete, amikor a leprás meggyógyítása után visszavonult imádkozni ahelyett, hogy a sokaságnak prédikált volna. De a híre annál jobban terjedt és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és hogy meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába és imádkozott. (Lukács 5:15-16.) Jézus, a bűn nélküli, több időt töltött imádkozással, mint mi. Bizonyos, hogy Isten áldott eszközeinek (Hyde, Müller György, Spurgeon, Moody, Wigglesworth és mások) eredményes lélekmentő munkájára magyarázat a buzgó, kitartó imádkozás. Ezek életében az Istennel töltött imádságos éjszakákat az emberek közötti teljhatalom napjai követték. Nagyon fontos az imaélet helyes gyakorlása. Az ima nem varázsszó, hanem áldott lehetőség, mellyel Isten minden gyermeke élhet. Azért adatott, hogy általa beszélő viszonyban lehessünk az Atyával. A Thesszalonikai első levél 5. részének versében így ír az apostol: Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Szeretném hangsúlyozni: az imádkozásnak nincs kötelezően előírt menete vagy formája. Ha átengedjük életünkben a vezetést Jézus Krisztusnak, akkor ő Szent Szelleme által megtanít az imádkozás helyes gyakorlására. Bizonyos vagyok benne, hogy ez állandó növekedést ad az imaéletünkben. 17

18 J obban kell szeretnünk az Urat, mint a világon bármi mást! Kisfiú koromban úgy éreztem, hogy szakítanom kell a kosárlabdázással. A kosárlabdával nincs semmi más probléma önmagában, de akkoriban én már tudtam, hogy mire hívott el Isten; és úgy tűnt: a sport már előbbre való lett az imádkozásnál. Tehát abbahagytam a kosárlabdázást. Istennek megvolt a terve az életemmel, én pedig egyetértettem akaratával. Újra az ima lett életadó energiaforrásom. Roberts Liardon A z ima a világmindenség legerősebb hatalma, de sajnos ezt használják legkevesebben. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, szüntelen imádkozzatok! Ethel Bell Dr. Chapman misszionárius így írt Hyde-ről: agy leckét kaptam az imádkozásra vonatkozólag. Angliában egy evangélizációs sorozatnak nagyon kevés volt a N látogatója. Időközben azonban kaptam egy levelet, amelyben egy amerikai misszionárius arról biztosított, hogy Isten áldásáért könyörögni fog. Az illetőt Imádkozó Hyde néven ismerték. S amikor ő imádkozott, ugyanabban az órában megindult az áldások áradata. A terem zsúfolásig megtelt. Legelső felszólításra 50 ember fogadta el Krisztust. Mielőtt elváltunk, arra kértem: Mr. Hyde, nem imádkozna értem is? Hyde bejött a szobámba, bezárta az ajtót, aztán térdre borult, s öt percig várt, anélkül, hogy hang jött volna ki a torkán. Hallottam szívem dobogását a csendben, és éreztem, hogy forró könnyek áztatják arcomat. Tudtam, hogy Isten jelen van. Aztán, mialatt ég felé fordított arcán könnyek peregtek végig, Hyde így kiáltott fel: Ó, Istenem! Azután ismét vagy öt percig hallgatott, majd mikor tudta, hogy Istennel beszél, akkor szíve mélyéből olyan kérések törtek elő embertársáért, amilyet még soha nem hallottam. Mikor térdeimről felkeltem, tudtam, hogy mi az igazi imádság... Jézus Krisztus új példaképe állt előttem, és én bepillantottam imádkozó életébe. Az én szívemben is felébredt a vágy, hogy ilyen imádkozó ember legyek. Dollman 18

19 H a John Wesleynek igaza volt, amikor azt mondta: Isten semmit sem tesz a földön, csak hitből fakadó imára való válaszként akkor ennek érdekében lemondok egy kis alvásról. Ennek érdekében változtatok az életvitelemen. Kikapcsolom a tévét, és még egy-két étkezést is kihagyok. Dutch Sheets I A sten többet végezhet imádságaink által, mint munkálkodásunk által. Dollman z imádság alapvetően olyan együttműködést jelent, amelyben Isten megváltott gyermeke kéz a kézben munkálkodik együtt Istennel annak érdekében, hogy Isten megváltó célkitűzései megvalósuljanak a földön. Jack Hayford S E enki sem élhet helyesen, aki nem imádkozik helyesen. Dollman gy angliai lelkész aggódva fordult egy este az egyházfihoz: Látta már azt a szegényesen öltözött öregembert, aki minden délben bejön a templomba és utána azonnal kimegy? A lakásom ablakából szoktam figyelni, és meg kell mondanom, a dolog nyugtalanít. Végül is komoly értéktárgyak vannak a templomban. Próbálja meg egyszer kikérdezni! Az egyházfi már másnap megszólította az öreget: Mondja csak, mi indítja magát tulajdonképpen arra, hogy a templomba jöjjön? Imádkozni szoktam felelt az ember nyugodtan. Nana, talán mégsem egészen úgy van! Ahhoz túl rövid ideig marad. Egyszerűen odamegy az oltárhoz, s azonnal vissza is fordul. Mit jelentsen ez? Így van hagyta helyben a szegény öreg, csakhogy én nem tudok hosszú imákat mondani. Ezért minden délben eljövök, és egyszerűen így szólok: Úr Jézus, itt van Simon! Kicsi ima ez, de úgy érzem, az Úr meghallgatja. 19

20 Nem sokkal ezután a vén Simont elütötte egy teherautó, és kórházba került. Olyan vidám benyomást kelt mindig, pedig tudom, hogy nagy fájdalmai vannak mondta neki egyszer az ápolónővér. Hogy is lehetne másképp, hiszen mindennap látogatóm van! válaszolt Simon. Látogatója? ámult a nővér. Soha nem látok magánál senkit. Mikor jön az illető? Minden délben ott áll az ágyam lábánál, és szívemmel hallom, amint mondja: Simon, itt van Jézus! (Élet és Világosság 1994/10) T I öbbet tudsz tenni az imádságnál, miután imádkoztál, de az imádságnál egyebet nem tehetsz, mielőtt imádkoztál volna. S. D. Gordon sten azt akarja, hogy többet imádkozzam, hogy sokat imádkozzam, mert a lelki szolgálatnak minden eredménye az imádkozástól függ. A M A dná az Úr, hogy ne bírd tovább imaélet nélkül! inden ébredés imádság gyümölcse volt. Dollman M. Mátrai Dollman hol együtt imádkozik a család, ott együtt marad a család. Bánk József megyés püspök 20

21 IMÁDKOZÁS JÉZUS NEVÉBEN Jn 14:6. Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Jn 14: és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Jn 15:16. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Jn 16: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ef 5:20....és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Kol 3:17. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. Zsid 13:15. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. 21

22 Jak 5:14. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Természetesen nem elég imádságunk végére odamondani: mindezt a Jézus nevében kérem. Az Úr Jézus a János evangéliuma 14. részében beszél a hívők cselekedetének nagyságáról. Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz (12. vers). A tizenharmadik versben találjuk a kulcsát a Jézus nevében kérésnek: hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Kérhetünk bármit ( vers, Máté 21:22. 18:19. 7:7.). Kérésünk célja azonban mindig Isten dicsőségének megvalósítása legyen. Helytelen és Igeellenes dolog csak a magunk örömére, könynyebbségére, jó előmenetelünk vagy más emberek előtti kedvesség megnyerésére kérni egészséget, vagyont, sikert, kényelmet stb. Bűnösök megtérését vagy az evangélizáció sikerét kérni is helytelen, ha ezzel csak a magunk hírnevét és gyülekezetünk taglétszámát akarjuk növelni. A Jakab 4:3-ban olvassuk: Nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Jézus az Olajfák hegyén beszélt tanítványainak azokról is, akik majd a megtévesztés céljából használják az Ő nevét (Máté 24:5.). Békehírnök, Az Imádkozás Jézus nevében témához kapcsolódó javasolt irodalom: Corie Ten Boom: Jézus nevének ereje Kenneth Hagin: A Jézus neve 22

23 AZ IMÁDKOZÁS IDEJE Szüntelenül Mindenkor Kitartóan Csel 10:2....és szüntelenül könyörgött Istenhez. Csel 1:14. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban... Csel 2:42. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 1Thessz 1:2-3. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat... 1Thessz 2:13. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek... Kol 1:9....szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek... 1Thessz 5:17....szüntelenül imádkozzatok... Lk 18:1. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lk 21:36. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek... Zsolt 35:28. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet minden nap. 23

24 Kol 4:2. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. A Lukács evangéliuma tizenegyedik és tizennyolcadik részében olvasható két példázat a kitartó, tolakodó imádkozásra tanít bennünket. Valaki éjfélkor megy barátjához kenyeret kölcsönözni. Bár az időpont alkalmatlan, de tolakodása miatt fel fog kelni a barátja, és megadja neki, amire szüksége van (Lk 11:8.). Az özvegyasszony, problémájával felkereste az istentelen városi bírót. A bíró semmi hajlandóságot nem mutatott az ügyintézésre. Hosszú zaklatás után mégiscsak igazságot szolgáltatott az özvegyasszonynak. Mt 15:21-28: A kánaáni asszony leánya szabadításáért kérte Jézust. A Mester meglehetősen nagy szigorral elutasította kérését. Azonban az asszony kitartóan ragaszkodott kéréséhez, és így Jézus a leány gyógyítása mellett még meg is dicsérte az asszonyt hitéért. Mt 26:39-44: A Gecsemáné-kertben háromszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Az Úr Jézus, földön járta idején erős kiáltással és esedezéssel járult az Atya elé, hogy bennünket kiszabadítson a halálnak hatalmából (Zsid 5:7.). Bizonyára örömmel fogadja, ha mi gyermekei, ebben is követjük példáját, böjtöléseket, imádkozásokat tartunk, hogy közbenjárjunk a sátán rabságában élők kiszabadításáért. Talán azért van még mindig olyan sok megkötözött ember, mert nincs a szívünkben égő vágy a bűn igájában szenvedők, az elveszettek megszabadítása iránt. Lehet, hogy sok önkéntesen vállalt szolgálatot végzünk, de nem tusakodunk eleget imádságainkban. Ha ma erre hív Urad, akkor ne késlekedj, engedelmeskedj neki! Vállald azt, amit még sohasem tettél, imádkozz rendszeresen és az eddigieknél is többet az elveszettekért! Csel 12:5: Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. 2Móz 32:7-32: Izráel nagy bűnt követ el. Áron aranyborjút készít. Isten haragja fellángol ellenük, és az a terve, hogy végez velük. Mózes könyörög. Kéri Istent a népért. Még önmagáról is lemond: Mégis bo- 24

25 N csásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből. Az Úr szánalomra indult. Ne keseredj el, ha úgy érzed, hogy a válasz késik, a sátán nem adja fel könnyen a harcot! Ő az, aki az emberek által a bűnt elköveti (1Jn 3:8.). A levegőbeli hatalmasságok ellenünk vannak, ők az ellenségeink, nem az általuk befolyásolt emberek (Ef.6:12.). A sátán fondorlatával úgy bekever bennünket, hogy sokszor a legjobb akaratunk ellenére sem tudjuk már, mit tegyünk, hogyan imádkozzunk. Hívjuk bátran segítségül a Szent Szellemet! Amit mi nem tudunk megtenni, ő azt elvégzi helyettünk (Róm 8:26, Ef.6:18.). Természetesen nem lehet egész életünk minden órája tusakodás, hol maradna akkor idő a kenyérkereset mellett a dicsőítésre és a magasztalásra. Vannak azonban konkrét célok, melyekért ezt feltétlenül vállalnunk kell. Ilyen pl. egy evangélizációs kampány, máskor egyéni megtérések, megújulások, gyógyulások, démonoktól való szabadulások stb. A Kolossébeli gyülekezetnek Pál kihangsúlyozza, hogy értük és másokért milyen sokat küzd (Kol 2:1-2.). Ugyanezt teszi Epafrász, mert szeretné, hogy megmaradhassanak Isten akaratában (Kol 4:12.). Békehírnök, agyapám, R. L. Dobson, erkölcsös ember volt, aki azonban úgy látta, nincs szüksége a keresztyén hitre. Az ő szellemi érdektelensége a nagyanyámat, Juanita Dobsont igen nagy nyomás alá helyezte, mivel ő odaszánt volt, és Istent helyezte az első helyre. Felelősnek érezte magát, hogy mind a hat gyermekét Jézushoz vezesse. Volt idő, amikor a nagyapám azt akarta, hogy gyakorolja ugyan a hitét, de hagyja ki őt ebből az egészből. Azt mondta: Én egy jó apa és jó gondviselő vagyok. Kifizetem a számlákat, becsületes vagyok a felebarátaimmal. Ennyi éppen elég. A felesége így válaszolt: Jó ember vagy, de ez nem elég. Oda kellene adnod a szívedet Istennek. De ezt már nem fogadta el. Aprócska nagyanyám nem erőltette rá a hitét férjére, és nem bánt vele másképp sem, hanem csendesen folytatta az imádkozást és a böjtölést azért az emberért, akit szeretett. Több, mint negyven éven keresztül ugyanazt a kérést intézte Istenhez. 69 éves korában, életében először, nagyapám súlyosan megbetegedett. Egy nap a legkisebb lánya lépett be a szobába, hogy kita- 25

26 karítson. Ahogy elhaladt az ágya mellett, könnyeket látott az apja szemében, pedig addig soha, senki nem látta őt sírni. Papa, mi a baj? kérdezte. Drágám menj, hívd ide a mamát válaszolta nagyapám. Nagyanyám odarohant a férjéhez, és hallotta, amint az így szól: Tudom, hogy haldoklom, és nem félek a haláltól, csak olyan sötétnek látom. Nincs belőle kiút. Úgy éltem le az egész életemet, hogy a legfontosabb dolgot kihagytam. Imádkoznál értem? Imádkozzam? döbbent meg nagyanyám. Ezért a kérésért könyörgött egész életében. Térdre esett és negyven év közbenjáró imáját öntötte ki ott, az ágy mellett. A nagyapám átadta az életét Krisztusnak. Az elkövetkező két hétben keresztényeket akart látni, akiket megbántott. Bocsánatot kért tőlük. Majd lezárva személyes ügyeit, ajkán Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétellel halt meg. Mielőtt kómába esett volna, amiből többé nem tért magához, így szólt: Most már van út a sötétségben. Nagyanyám hajthatatlan imái választ nyertek. Dr. James Dobson 26 T udtam, hogy a lány, akiért imádkozni fogok, nagyon beteg. De nem tudtam, hogy kómás, légcsöve fel van vágva, etetőcső vezet a gyomrába, és hogy már másfél éve ebben az állapotban van... Az orvosok szerint nem volt semmi reménye az életben maradásra, arra pedig már végképpen nem, hogy kikerüljön a kómás állapotból. Ha vissza is nyerné az eszméletét, súlyos agykárosodása miatt tulajdonképpen csak vegetálni tudna... A halál mellett álltam, és az életért könyörögtem. Azt vártam, hogy Isten csodálatosan, könnyen, gyorsan meggyógyítja. Nem az történt, amire számítottam. Hatvan-hetvenszer álltam oda mellé, minden alkalommal legalább egy órára, egy éven keresztül. Abban az évben sokszor fordultam Istenhez, és azt kérdeztem, hogy valóban Ő küldött-e ehhez a kislányhoz. Minden egyes alkalommal azzal biztatott: Én küldtelek, ne add fel! Egy nap végül magához tért a lány, és azóta is egészséges! Kitartás, állhatatosság által megnyertük a csatát! Spurgeon mondta: Kitartás által érte el a csiga a bárkát. Dutch Sheets M üller György kitartó volt. A legfontosabb: soha ne add fel, amíg a válasz meg nem érkezik. Hatvanhárom éve és nyolc hónapja imádkozom egy ember megtéréséért. Még nem tért meg, de meg fog. Hogy is lehetne másképp?... hisz imádkozom.

27 Eljött a napja, hogy Müller György barátja elfogadta Krisztust. Akkor történt, amikor Müller koporsóját már a földbe engedték. Ott, a nyílt sír közelében Istennek adta a szívét ez a barát. A kitartó imák újabb csatát nyertek. Müller sikerének titkát három erőteljes szóban lehetne összefoglalni: Nem adta föl. Dick Eastman U John Lake a 20. század elején élt, és a gyógyítás kegyelmi ajándékával szolgált a betegek felé. Gyógytermeibe elmehettek olyan betegek is, akiken már az orvosok nem tudtak segíteni, és ott imasegítséget kérhettek. Rendszerint addig imádkoztak értük a szolgáló testvérek, amíg teljesen meg nem gyógyultak, és ez azt jelentette, hogy egyesek napokig, vagy hetekig ott laktak. A kitartó imádkozásnak jó eredményei voltak: gyanabban az épületben, ahol a Gyógytermeink voltak, egy röntgenlaboratórium is működött. A technikusok látni akarták, miről is szól ez az egész, ezért azt kérték, hogy egyes, gyógyulás előtt álló betegeinkről ingyenes röntgenfelvételeket készíthessenek. Kivételes lehetőség volt ez. A hozzájuk küldött betegek között volt egy tüdőbajos férfi is. Valahányszor imádkoztunk érte, minden alkalommal megröntgenezték, úgyhogy láthattuk a gyógyulás folyamatát. A felvételek tanúsága szerint a kór mindinkább visszahúzódott, és végül teljesen nyoma veszett. Az ember tökéletesen egészséges lett. John Lake Imádkozás különböző időpontokban Zsolt 119:62. éjfélkor Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért. Zsolt 119:147. virradatkor Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem. Mk 1:35. hajnalban Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. 27

28 Csel 10:9. déltájban Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Csel 3:1. délután háromkor Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Csel 10:30. délután háromkor Ekkor Kornéliusz így szólt: Négy nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután három órakor imádkoztam, és íme, egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában... 1Móz 24:63. Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezőre. estefelé Ezsd 9:5. este Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahová leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hulltam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem, az Úr felé... Lk 6:12. éjszaka Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Neh 1:6. éjjel-nappal...hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izráel fiaiért. 1Thessz 3:10. éjjel és nappal... éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait! Zsolt 42:9. éjjel Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr; imádságot életem Istenéhez. Lk 1:10. füstölőáldozat órájában A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. 28

29 Dán 6:11. naponta háromszor Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Zsolt 119:164. Naponta hétszer dicsérlek téged... naponta hétszer Lk 24:30. étkezés előtt És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Csel 27:35. étkezés előtt E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szemeláttára, megtörte, és enni kezdett. H ányszor imádkozik ön? kérdezték egyszer egy hívő aszszonytól. Háromszor napjában és azonkívül egész nap szólt a gyors felelet. A Dollman z idő tájban kezdte el azt is, hogy naponta négy ízben titokban imádkozzék; és a kegyelemnek Istene, aki szívét az imádkozásra elkészítette, nemsokára feleletet is adott imájára: igaz ugyan, hogy nem úgy, amint várta; nem örömöt és békességet hozott rá, hanem saját vétkei, gyámoltalansága és nyomorúsága felől való erőteljes és fájdalmas meggyőződést; felfedte előtte azt, amit azelőtt nem is gyanított, hogy szíve álnok és kétségbeejtően romlott; és ami még gyötrőbb volt, hogy minden kötelességének teljesítése és munkálkodásai nem szerezhetik meg néki a bocsánatot vagy a legcsekélyebb jogcímet az örökéletre. Ebben az állapotban vergődött több mint három éven keresztül, míg azután egy napon (1742-ben) a legkeservesebb lelki gyötrelmek közepette világosan nyilvánvalóvá lett előtte Jézus Krisztus, aki az Istennél és Atyánál közbenjár érte és ingyen való bocsánatot szerez néki. Abban a pillanatban minden félelme megszűnt és szíve kibeszélhetetlen örömmel telt meg. Ekkor történt mondotta hogy hajlandó voltam önmagamról lemondani és megragadni Krisztust, hogy Ő legyen mindenben mindenem. Ó, milyen ragyogást és vigasztalást és az Isten bűnbocsánatot adó szeretetének milyen édes ízét éreztem lelkemben! 29

30 N John Wesleyről em tudnék megfelelni az elhívásomnak, ha nem imádkoznék reggelente minimum egy órát. Ha ima nélkül kezdeném el a napot, csak a természetes képességeimre támaszkodhatnék, de az imával eltöltött idő miatt bízhatom Isten végtelen képességeiben.... Időbeosztásomban tehát az Úr szolgálata megelőzi az Úr népének szolgálatát. Mielőtt kiállok az emelvényre prédikálni, legalább további két órát kell imában töltenem. Ha Japánban prédikálok, és ez havonta megtörténik, legkevesebb 3-5 órát kell imádkoznom.... Ebben az országban még soha nem volt ébredés. Százhúsz millió japánból csak néhány százezren keresztények. Ilyen sok időt kell tehát imával eltöltenem, hogy megkötözzem a gonosz szellemi erőket, és felkészítsem a szívemet Isten igéjének hirdetésére.... Krisztus szolgájaként teljesítenem kell az elhívásomat. Hogy ezt hatékonyan tehessem, imával kell eltöltenem az életemet. Amerikában nem találkozom olyan szellemi ellenállással, mint Japánban, így megengedhetem magamnak, hogy prédikálás előtt csak két órát imádkozzam. Európában 2-3 óra koncentrált imára van szükség. Yonggi Cho Csodatétel előtt 1Kir 18: Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket! Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Mk 6:41. (Mt 14:19, Lk 9:16, Jn 6:11.) Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak... Jn 11: Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghall- 30

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben