A Groupama Garancia Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája"

Átírás

1 Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény 10. alapján érvénytelen! A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás jelen formában meghirdetett díjai nem tartalmazzák a szerződőt terhelő, illetve a biztosítási díjat közvetlenül érintő adókat, járulékokat január 1-jétől kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartónak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetnie. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 Ft napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! Kiegészítő szolgáltatás a jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifában külön díj fizetése nélkül, amely csak a előtti kockázatviselési kezdetű szerződésekre vonatkozik Garantált Asszisztencia Társaságunknál egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező személygépkocsi, motorkerékpár vagy olyan tehergépkocsi és autóbusz, melynek össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot, jogszerű használója részére asszisztencia szolgáltatást nyújtunk szerződött partnerünkön keresztül. Ha önhibájából vagy önhibáján kívül bajba jut, balesetet szenved, a Groupama Garancia Gépjármű Asszisztencia Vonalon Európa szinte teljes területén, magyar nyelven kérhet segítséget a nap 24 órájában, külföldön visszahívással. Az asszisztencia szolgálat megszervezi autómentő vagy szerelő küldését a helyszínre, szükség esetén a gépjármű tárolását, illetve csereautó bérlését. Magyarország területén évente egy helyszíni javítás munkadíját mi álljuk, ha gépjárműve a helyszínen nem javítható, ingyenesen szervizbe szállíttatjuk az alábbiak szerint: Ha a gépjármű a jogszerű használója által bejelentett baleset vagy műszaki meghibásodás miatt menetképtelenné vált, a szolgáltató partnerünk a bejelentést követően segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, mely javítója javítással megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni. A biztosító a szolgáltatást végzőnek téríti meg a helyszínre történő egyszeri kiszállás és a helyszínen történő javítás számlával igazolt munkadíját belföldön, legfeljebb egyszer egy biztosítási évben, abban az esetben, ha a biztosított gépjármű utasai még nem kaptak az információszolgáltatáson kívül más szolgáltatást. (A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.) A javítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes javításnak minősül, a gépjármű mielőbbi tartós és üzembiztos megjavíttatása a gépkocsi tulajdonos kötelezettsége, melynek saját költségére köteles eleget tenni. Amennyiben a menetképtelen biztosított gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba hozni, a szolgáltató partnerünk által a helyszínre küldött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt javítóműhelybe szállítja. A biztosító belföldön történt meghibásodás esetén megtéríti a műhelybe szállítás számlával igazolt költségeit a szolgáltatást nyújtónak legfeljebb egyszer egy biztosítási évben, abban az esetben, ha a biztosított gépjármű utasai még nem kaptak az információszolgáltatáson kívül más szolgáltatást. Autómegőrzésről gondoskodik a szolgáltató partnerünk az őrzés költségeinek vállalásával abban az esetben, ha az elszállított biztosított gépjármű javítására szolgáló célszerviz vagy autójavító a biztosított gépjárművel történt baleset vagy műszaki meghibásodás idején zárva tart, mindaddig, amíg az autószerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munkanapig. Belföldön történt baleset vagy műszaki meghibásodás esetén a segítségkérő hívástól számított 1 órán belül garantáltan helyszínre érkezik az asszisztencia szolgáltatónk által küldött szerelő. Ha szolgáltatónk túllépi az egy órát, a bajba jutott gépjármű gépjármű-felelősségbiztosításának 3 havi díját társaságunk fizeti a szerződő helyett. A vonatkozó biztosítási feltételek a Groupama Garancia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a honlapon tekinthetők meg. Groupama Garancia Gépjármű Asszisztencia Vonal: Általános információk, értelmezések GGB Zrt., biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. GFB: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Meglévő hagyományos szerződés: A GGB Zrt-nél nem direkt tarifa alapján kötött, a jelen díjtarifa alapján kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére tett ajánlatban meghatározott szerződés kockázatviselési kezdete előtti kockázatviselési kezdetű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés. A területi a GGB Zrt. jelen tarifájában az egyedi és gépjárműflotta szerződések esetében azonos. A felsorolt településnevek között nem található településeket a 10. területi ba tartozónak kell tekinteni. A fennálló egyedi szerződések jelen díjtarifa szerinti díjmeghatározása a szerződés tarifájának megfelelően a hagyományos vagy direkt tarifatábla és a szerződés kockázatviselési kezdete alapján történik. Meglévő hagyományos szerződéseket csak abban az esetben lehet újrakötni a direkt tarifa feltételeinek megfelelő feltételek alapján amennyiben a szerződés a törvényi előírásoknak megfelelően, évfordulóra felmondásra kerül. Jogi személy alatt minden nem természetes személynek megfelelő szerződőt kell érteni. (Az egyéni vállalkozóként kötött szerződések tarifálása is ez alapján történik.) A biztosító direkt tarifája szerinti díjak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazhatóak, vehetők igénybe az úgynevezett e-gfb szerződés megkötése esetén: A biztosító saját honlapján, illetve olyan honlapon kötött szerződés, ahol a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díja kiszámítható, az ajánlat kitölthető és elektronikusan továbbítható. Díjfizetés gyakorisága: A szerződés díjfizetési gyakorisága csak negyedéves, féléves vagy éves lehet. Negyedévesnél gyakoribb díjfizetési ütemezést a szerződés fennállása alatt nem lehet választani. Díjfizetés módja: A szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízás vagy átutalás útján kell kiegyenlíteni, ideértve a szerződés megkötésekor esedékes díjrészletet is. A szerződés fennállása alatt a fentiektől eltérő díjfizetési módot nem lehet választani. Regisztráció a biztosító honlapján: A direkt tarifa díjszabása alapján kötött szerződések esetén a megadott adatokkal a szerződő részére automatikus regisztráció történik a biztosító honlapján. A regisztráció minimálisan az alábbi adatok megadásával történik: név, cím, mobil telefonszám, cím. Más személy által használt mobil telefonszám és cím megadása, különösen a biztosításközvetítő telefonszámának és címének megadása nem minősül a regisztrációhoz szükséges feltétel teljesítésének. Az címet és a mobil telefonszámot az ajánlaton fel kell tüntetni! A szerződő külön nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a szerződése megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton folytathatja, ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja. A hozzájárulással együtt a szerződő külön nyilatkozatban az alábbiakat vállalja: Pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg az cím elérhetőségét és mobil telefonszámát. Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. Az címében és/vagy a mobil telefonszámában bekövetkezett változást az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Ha a direkt tarifa feltételei nem kerülnek elfogadásra, akkor csak hagyományos tarifa szerinti szerződés köthető. EGYEDI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁS Személygépkocsik direkt tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) DIREKT TARIFATÁBLA ELŐTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETTEL INDULÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉN 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm DIREKT TARIFATÁBLA, KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETTEL INDULÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉN 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm

2 Egyedi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Személygépkocsik direkt tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) DIREKT TARIFATÁBLA, UTÁNI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETTEL INDULÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉN 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm Személygépkocsik hagyományos tarifa szerinti A00 éves alapdíjai forintban (M1 gépjármű-kategória) HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA ELŐTTI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETTEL INDULÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉN 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA, KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETTEL INDULÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉN 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm HAGYOMÁNYOS TARIFATÁBLA, UTÁNI KOCKÁZATVISELÉSI KEZDETTEL INDULÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉN 0 10 minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm minden cm

3 Egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás Biztosítási díj kiszámítása Döntse el, hogy a feltételek alapján direkt vagy hagyományos tarifa feltételei alapján kíván szerződést kötni. Ha a tarifa feltétel (direkt vagy hagyományos) eldöntésre került, akkor az Ön díját az alábbiak szerint kell kiszámítani: A szerződés feltételeinek és a szerződés kockázatviselési kezdetének megfelelő időpont alapján válassza ki a megfelelő tarifatáblát. Határozza meg a biztosítandó személygépkocsi teljesítményét és hengerűrtartalmát a gépjármű forgalmi engedélyéből. Természetes személy szerződő esetén határozza meg a szerződő életkorát és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (2014-ből vonja ki a szerződő születési évszámát). Nem természetes személy esetén (egyéni vállalkozó is!) a jogi személy t kell alkalmazni. Előző adatok alapján válassza ki a gépjárművére vonatkozó alapdíjat. A gépjárműre vonatkozó alapdíjat szorozza meg egymás után az Önre vonatkozó alábbi díjmódosító kkal és vegye figyelembe a díjból levonható kedvezményt. Amennyiben a figyelembe vett díjmódosító knál a gyermek, az egyéb szerződésekre vonatkozó k, az OTP folyószámla és a családi több jármű szorzatának értéke kisebb mint 0,5, akkor ezen k szorzata helyett 0,5 értéket kell alkalmazni. Bonus-malus Gépjármű gyártmánya Hajtóanyag Saját tömeg Gyermek Egyéb (lakás-, casco, életbiztosítási) szerződésekre vonatkozó k OTP folyószámla Családi több jármű Több jármű pótdíj A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím (jogi személy esetén a székhely címe) alapján válassza ki a település nevét a területi táblázatból, majd a tarifa típusa (direkt vagy hagyományos) és a kockázatviselés kezdete szerint válassza ki a megfelelő területi hoz tartozó t. Az adott szerződés bonus-malus osztályhoz tartozó jának megfelelő értéke. A gyártmány táblázat alapján határozza meg, hogy a biztosítandó jármű melyik csoportba tartozik, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű üzemanyagfajtáját, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. A forgalmi engedély alapján határozza meg a jármű saját tömegét, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő értékét. Minden olyan természetes személy szerződő esetén, akinek fennálló gépjármű-felelőségbiztosítási szerződése évfordulóján vagy az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor van 1998-ban vagy később született gyermeke, a szerződő korának és területi ának megfelelő t kell alkalmazni. A kedvezmény figyelembe vételéhez az ajánlaton meg kell adni a gyermek nevét, születési idejét, valamint az anyja nevét. (Ha a szerződőnek nincs 16 év alatti gyermeke, a 1.) A kat az alábbi esetekben lehet alkalmazni, amennyiben a szerződő: a. a fennálló gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése évfordulóján szerződője lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződésnek a GGB Zrt-nél (a hivatkozott szerződés kockázatviselés kezdete korábbi vagy megegyezik a GFB szerződés kockázatviselés kezdetével) b. az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor szerződője a GGB Zrt-nél lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződésnek (a hivatkozott szerződés kockázatviselés kezdete korábbi vagy megegyezik a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kockázatviselés kezdetével) c. az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásával egy időpontban lakás-, casco vagy életbiztosítási szerződés megkötésére tesz ajánlatot a GGB Zrt-nél (a két ajánlat aláírásának napja ugyanaz, a kockázatviselés kezdete eltérhet). A hivatkozott szerződésnek (ajánlatnak) határozatlan vagy legalább 1 éves határozott tartamúnak kell lennie és az éves díjnak el kell érni az 5000 Ft-ot. A megfelelő t casco és életbiztosítás esetén a szerződő kora és a hivatkozott szerződés alapján, lakásbiztosítás esetén a szerződő kora és a területi alapján kell kiválasztani. A különböző szerződések i külön-külön és együttesen is érvényesek. Természetes személy szerződő akkor is jogosult lakásbiztosítási alkalmazására, ha a hivatkozott lakásbiztosítási szerződés a szerződő azonos címre bejelentett közeli hozzátartozója által került megkötésre. (Ha nincs a fentieknek megfelelő szerződés, a 1.) Jogi személy szerződő a lakásbiztosítási figyelembevételére nem jogosult. Az Igen -hez tartozó alkalmazható minden olyan szerződő esetén, aki a fennálló gépjárműfelelősségbiztosítási szerződése évfordulóján vagy az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor az OTP Banknál folyószámlával rendelkezik, és számlaszáma az ajánlaton feltüntetésre kerül. (Ha a szerződő nem rendelkezik OTP folyószámlával, a 1.) Abban az esetben ha a szerződő természetes személy és a szerződő vagy az azonos címre bejelentett közeli hozzátartozója a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójára vagy legfeljebb 60 napra előremutató kockázatviselési kezdettel újabb kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre tesz ajánlatot a GGB Zrt-nél, vagy a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulóján rendelkezik másik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel vagy a jelen díjszámítással érintett GFB ajánlat megtétele előtt másik GFB ajánlatot is tett a GGB Zrt-nél, akkor a családi több jármű t kell alkalmazni. Amennyiben a fenti feltételek egyike sem teljesül, akkor a értéke 1. Abban az esetben, ha a szerződő jogi személy és az általa kötött élő gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések száma eléri a 10 darabot, akkor a 11. szerződéstől kezdve minden további gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén a Több jármű pótdíj t kell alkalmazni függetlenül a jármű fajtájától. Társasági * Díjfizetés gyakorisága Díjfizetés módja Üzemeltetés módja E-kommunikációs kedvezmény** *OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társaságok a társasági figyelembe vételéhez Merkantil Bank Zrt. OTP Faktoring Fedezetkezelő Kft. OTP Kártyagyártó Kft. Merkantil Bérlet Szolgáltató Kft. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. OTP Lakáslízing Zrt. Merkantil Car Zrt. OTP Fedezetingatlan Kft. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. Merkantil Ingatlan Lízing Zrt. OTP Hungaro-Projekt Kft. OTP Létesítményüzemeltető Kft. OTP Alapkezelő Zrt. OTP Ingatlan Bau Kft. OTP Mérnöki Szolgáltató Kft. OTP Bank Nyrt. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. OTP Ingatlan Zrt. OTP Travel Kft. OTP Faktoring Zrt. Az Igen -hez tartozó alkalmazható minden olyan szerződő esetén, aki a fennálló gépjárműfelelősségbiztosítási szerződése évfordulóján vagy az új gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor az OTP Csoporthoz tartozó gazdasági társasággal vagy a GGB Zrt.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az Igen -hez tartozó alkalmazásához munkavállalói igazolvány vagy munkáltatói igazolás bemutatását kérheti a biztosító. A választott díjfizetés gyakoriságának megfelelően határozza meg a megfelelő értékét. A választott díjfizetési mód alapján határozza meg a megfelelő értékét. A jármű üzemeltetési módjának megfelelő számot kell alkalmazni. Direkt tarifa alkalmazása esetén a kedvezmény nem vehető figyelembe! Minden olyan szerződő esetén figyelembe vehető, aki a gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton vagy meglévő szerződésének évfordulója előtt megadja a saját cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát és a lentebb leírt E-kommunikációs kedvezmény alkalmazási feltételeit elfogadja. Amennyiben a szerződő nem fogadja el a feltételeket, akkor a kedvezmény 0 Ft. A kapott díjat 12-vel el kell osztani. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Ez a szám lesz a biztosítás éves díja. Ha a fenti díjszámítási lépések elvégzése után az éves díj összege kisebb mint 6600 Ft, akkor az éves díj 6600 Ft. Amennyiben a vagy az utáni kezdettel induló szerződések esetén a bonus-malus osztály és a k figyelembevételével kiszámolt éves díj a Ft-ot nem éri el, akkor havi díjfizetési gyakoriság nem választható! Havi gyakoriságú díjfizetés esetén csekkes díjfizetési mód nem választható. Egyedi személygépkocsi szerződésekre vonatkozó díjszámítás képlete Alapdíj = Tarifatábla, kockázatviselés kezdete, életkor, teljesítmény és hengerűrtartalom alapján meghatározott díj Éves díj = (Alapdíj X területi X bonus-malus X gépjármű gyártmánya X hajtóanyag X saját tömeg X gyermek X lakásbiztosítási X casco biztosítási X életbiztosítási X OTP folyószámla X családi több jármű X több jármű pótdíj X társasági X díjfizetés gyakorisága X díjfizetés módja X üzemeltetés módja ) E-kommunikációs kedvezmény Amennyiben a gyermek, a lakásbiztosítási, a casco biztosítási, az életbiztosítási, az OTP folyószámla és a családi több jármű szorzatának értéke kisebb mint 0,5, akkor ezen k szorzata helyett 0,5 értéket kell alkalmazni. Fizetendő éves díj = Éves díjat osztani kell 12-vel, a kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, majd a kapott számot szorozni kell 12-vel OTP Jelzálogbank Zrt. **E-kommunikációs kedvezmény alkalmazásának feltételei Direkt tarifa alkalmazása esetén a kedvezmény nem vehető figyelembe! A díjfizetés módja csoportos beszedés vagy átutalás, és a szerződő vállalja, hogy a szerződés valamennyi esedékessé váló díját/díjrészletét csoportos beszedési megbízás, illetőleg átutalás révén egyenlíti ki, ide nem értve a szerződés megkötésekor esedékes díjrészletet. A szerződő vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a fentiektől eltérő díjfizetési módra történő áttérést a biztosítónál nem fog kezdeményezni. A szerződő az ajánlaton hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító a szerződése megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos és írásbeli alakisághoz nem kötött kommunikációt elektronikus úton folytathatja, ennek megkezdéséről a biztosító a szerződőt az általa megadott elektronikus elérhetőségek egyikén tájékoztatja. A hozzájárulással együtt a szerződő külön nyilatkozatban az alábbiakat vállalja: Pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg az cím elérhetőségét és mobiltelefonjának számát. Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat a levélben foglalt tájékoztatásnak megfelelően kinyomtatja. Más személy által használt mobiltelefonszám és cím megadása, különösen a biztosításközvetítő telefonszámának és címének megadása nem minősül a szükséges feltétel teljesítésének. Az címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében a szerződő köteles azonnal bejelenteni a biztosító internetes vagy telefonos ügyfélszolgálatán. A változást a biztosító a munkaidő végéig történt bejelentése esetén a következő munkanap végéig, míg a munkaidő vége után beérkezetteket 2 munkanapon belül hajtja végre. Az adatok valótlanságából, hiányosságából vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget. Díjmódosító k csoportok Hagyományos tarifa előtti kockázatviselési kezdettel induló szerződések Hagyományos tarifa kockázatviselési kezdettel induló szerződések Hagyományos tarifa utáni kockázatviselési kezdettel induló szerződések Direkt tarifa előtti kockázatviselési kezdettel induló szerződések Direkt tarifa kockázatviselési kezdettel induló szerződések Direkt tarifa utáni kockázatviselési kezdettel induló szerződések 1. Terület 2,6453 2,5683 2,5683 2,4912 2,4912 2, Terület 2,9193 2,8343 2,8343 2,7493 2,7493 2, Terület 3,0872 2,9973 2,9973 2,9373 2,9373 2, Terület 2,4702 2,3983 2,3983 2,3503 2,3503 2, Terület 2,0240 1,9650 1,9650 1,9257 1,9257 1,9257 Bonus-malus osztály Bonus-malus Bonus-malus B10 0,4100 B09 0,4900 B08 0,5000 B07 0,5100 B06 0,5200 B05 0,5300 B04 0,5900 B03 0,6100 B02 0,6500 B01 0,7000 A00 1,0000 M01 1,5000 M02 2,0000 M03 3,0000 M04 4,0000 Hajtóanyag Hajtóanyag Dízel 1,20 Benzin, egyéb 1,00 Saját tömeg Saját tömeg 1000 kg 1, kg 1, ,15 Díjfizetés módja Díjfizetés módja Csoportos beszedés 1,00 Átutalás 1,00 Csekk, egyéb 1,10 6. Terület 2,2016 2,1169 2,1169 2,0958 2,0958 2, Terület 1,9036 1,8304 1,8304 1,8121 1,8121 1,8121 Gépjármű gyártmánya Csoport Terület 1,6065 1,5447 1,5447 1,5293 1,5293 1, Terület 1,4736 1,4034 1,4034 1,4034 1,4034 1, Terület 1,2902 1,2288 1,2288 1,2288 1,2288 1, Terület 1,3316 1,2682 1,2682 1,2682 1,2682 1,2682 Gyártmány Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chrysler, Dodge, Ferrari, Honda, Hummer, Iveco, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Maserati, Mitsubishi, Porsche, Rolls-Royce, Skoda, Smart, VW Buick, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, GMC, Hyundai, Infiniti, Kia, Lancia, Land Rover, Lincoln, Lotus, Maruti, Mazda, Mercedes, Mercury, MG, Nissan, Opel, Peugeot, Pontiac, Renault, Rover, SAAB, Seat, Subaru, Toyota, Volvo listában nem szereplő egyéb gyártmányok 12. Terület 1,1340 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,10 1,05 1,00

4 Díjmódosító k Gyermek csoportok Terület 0,90 0,90 0,95 0,65 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 2. Terület 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 3. Terület 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 4. Terület 0,90 0,90 0,65 0,70 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 5. Terület 0,90 0,90 0,90 0,65 0,70 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 6. Terület 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 7. Terület 0,90 0,90 0,65 0,65 0,65 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 8. Terület 0,90 0,90 0,90 0,71 0,70 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 9. Terület 0,90 0,79 0,79 0,71 0,71 0,67 0,90 1,00 1,00 1,00 1, Terület 0,90 0,86 0,89 0,80 0,80 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 1, Terület 0,90 0,84 0,86 0,77 0,77 0,72 0,90 1,00 1,00 1,00 1, Terület 0,90 0,90 0,90 0,87 0,87 0,82 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 Egyéb szerződésekre vonatkozó k lakásbiztosítások esetén csoportok Terület 0,92 0,92 0,92 0,65 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 2. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 3. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 4. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 5. Terület 0,92 0,92 0,65 0,65 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 6. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 7. Terület 0,92 0,92 0,65 0,65 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 8. Terület 0,92 0,92 0,65 0,65 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 9. Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0, Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0, Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0, Terület 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,88 0,88 Egyéb szerződésekre vonatkozó k casco és életbiztosítások esetén Casco biztosítási 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Életbiztosítási 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 OTP folyószámla Igen 0,95 Családi több jármű 0,90 Díjfizetés gyakorisága Éves 1,00 Üzemeltetés módja Normál (saját használat) 1,00 Nem 1,00 Társasági Igen 0,90 Több jármű pótdíj 2,00 Féléves 1,08 Negyedéves, havi 1,13 Bérgépjármű, oktató jármű, megkülönböztető jelzés használatára jogosult jármű, taxi, veszélyes anyagot szállító jármű 2,00 Nem 1,00 E-kommunikációs kedvezmény 500 Ft Nem személygépkocsikra vonatkozó díjszámítás A nem személygépkocsik területi a a személygépkocsik területi ával azonos. Válassza ki a táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Határozza meg tehergépjármű és vontatmányok esetén az össztömeget, busz esetén a férőhelyek számát, motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét és össztömegét a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. A szerződő személyazonosító igazolványában vagy lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím, jogi személy esetén a székhely címe szerint válassza ki a megfelelő területi t. Amennyiben szükséges, határozza meg a szerződő életkorát, és ez alapján válassza ki a megfelelő korcsoportot (az életkor meghatározásához 2014-ből vonja ki a szerződő születési évszámát). A fenti adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblázatból a biztosításra vonatkozó díjat. Amennyiben van azonos gépjármű-kategóriára érvényes bonus-malus fokozata, akkor az előzőekben kiválasztott díjat szorozza meg a fokozatnak megfelelő bonus-malus val. Motorkerékpárok esetében a teljesítmény/össztömeg mutató hányadosa alapján a díjat meg kell szorozni a kapott értékhez tartozó val. Abban az esetben, ha a szerződő jogi személy és az általa kötött élő gépjárműfelelősségbiztosítási szerződések száma eléri a 10 darabot, akkor a 11. szerződéstől kezdve minden további gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén a Több jármű pótdíj t kell alkalmazni függetlenül a jármű fajtájától. Az így kapott díjat el kell osztani 12-vel. A tizedesjegyek elhagyásával kapott egész számot 12-vel megszorozva kapja meg a biztosítás éves díját. Amennyiben a kkal és a bonus-malus osztály figyelembe vételével kiszámolt éves díj a 6000 Ft-ot nem éri el, csak éves díjfizetés választható! Bonus-malus rendszerbe tartozó nem személygépkocsik A00 éves alapdíjai forintban Tehergépjármű (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) Össztömeg (kg) Szerződő életkora (év) Terület Teljesítmény 0 12 kw kw kw 71 kw Teljesítmény/össztömeg arány (kw/kg) ,05 alatt 1, jogi személy ,05 0,20 1,3000 0,20 felett 3, jogi személy Autóbusz (M2, M3 gépjármű-kategória) Vontatók jogi személy Férőhelyek száma (fő) Díj Vontató (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) Díj mind mind Mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) Bonus-malus osztály B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 A00 M01 M02 M03 M04 Szorzó 0,38 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,55 0,60 0,75 0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 Bonus-malus rendszerbe nem tartozó nem személygépkocsik éves alapdíjai forintban Vontatmányok (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória) Több jármű pótdíj 2,00 Pótkocsi Személygépkocsi utánfutó Lakókocsi Motorkerékpár utánfutó Össztömeg (kg) Határozott tartamú szerződések éves díjai forintban Személygépkocsi Díj Egyéb nem személygépkocsi Munkagép (S1, S2 gépjárműkategória) Díj Lassú jármű Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória) Segédmotoros kerékpár (2 kerekű, L1e, L2e gépjármű-kategória) Terület jogi személy Motorkerékpár, 3 vagy több kerekű segédmotoros kerékpár Autóbusz, trolibusz Tehergépkocsi Vontató Vontatmányok, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, munkagép, M rendszám, SP rendszám PRÓBA, illetve P betűjelű rendszám A gépjármű-kategóriának megfelelő sorból válassza ki a biztosítás díját. Ez a szerződés éves díja. Az éves díjat el kell osztani 365-tel, és meg kell szorozni 30-cal. A biztosítás lejártakor új szerződést kell kötni. A díjat minden megkezdett 30 napos időszakra meg kell fizetni. 3 vagy több kerekű segédmotoros kerékpár, quad, forgalmi rendszámra kötelezett négykerekű segédmotoros kerékpár (L6e gépjármű-kategória)

5 GÉPJÁRMŰFLOTTA SZERZŐDÉSEK DÍJSZÁMÍTÁSA Gépjárműflotta definíciója (a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény pontja alapján) Ugyanazon egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma eléri az ötöt. Személygépkocsi (M1 gépjárműkategória) Tehergépkocsi (N1, N2, N3 gépjárműkategória) Segédmotoros kerékpár Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjárműkategória) Autóbusz (M2, M3 gépjárműkategória) Teljesítmény (kw) Össztömeg (kg) Teljesítmény (kw) Férőhely Alapdíj Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység ,60 0,70 0,80 0,30 0, ,60 0,70 0,80 0,30 0, ,60 0,70 0,80 0,30 0, ,60 0,70 0,80 0,30 0, ,60 0,70 0,80 0,30 0, ,60 0,70 0,80 0,30 0, ,40 0,50 0,60 0,30 0, ,40 0,50 0,60 0,30 0, ,40 0,50 0,60 0,30 0,42 2 kerekű (L1e, L2e gépjármű-kategória) Alapdíj Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység ,60 1,00 0,80 0,60 0,60 3 vagy több kerekű vagy quad ,60 1,00 0,80 0,60 0,60 Forgalmi rendszámra kötelezett négykerekű (L6e gépjármű-kategória) ,60 1,00 0,80 0,60 0, ,60 1,00 0,80 0,60 0, ,60 1,00 0,80 0,60 0, ,60 1,00 0,80 0,60 0, ,60 1,00 0,80 0,60 0, ,50 0,70 0,70 0,70 0, ,50 0,70 0,70 0,70 0, ,50 0,70 0,70 0,70 0, ,50 0,70 0,70 0,70 0,70 Alapdíj Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység Vontató (N1, N2, N3 gépjármű-kategória) ,40 0,50 0,60 0,45 0,45 Mezőgazdasági vontató (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória) ,60 0,70 0,70 0,50 0,50 Lassú jármű ,60 0,70 0,70 0,50 0,50 Munkagép (S1, S2 gépjármű-kategória), M rendszám ,60 0,70 0,70 0,50 0,50 Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória) Vontatmányok (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória) Pótkocsi (utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár utánfutó) Tevékenység és használat jellege csoportosítások Tevékenység 1. csoport Tevékenység 2. csoport Össztömeg (kg) ,60 0,70 0,70 0,50 0,50 Alapdíj Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység ,60 0,70 0,70 0,50 0, ,60 0,70 0,70 0,50 0, ,60 0,70 0,70 0,50 0,50 Ebbe a csoportba tartozik minden olyan jogi személy, mely főtevékenységként a következő kódkezdetű TEÁOR tevékenységet folytat: 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; 02 Erdőgazdálkodás; 03 Halászat, halgazdálkodás; 35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; 36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás; 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése. Ebbe a csoportba tartoznak a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóságok gépjárműflottái, valamint minden olyan jogi személy, mely a következő kódkezdetű TEÁOR tevékenységet folytat: 71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés; 72 Tudományos kutatás, fejlesztés; 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; 85 Oktatás; 90 Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység; 91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység; 94 Érdekképviselet; 95 Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása. Tarifális gépjárműflotta díjszámítás Tarifális gépjárműflotta díjszámítást kell alkalmazni minden olyan szerződőnek, akire a korrekciós s gépjárműflotta díjszámítás nem vonatkozik. Azon flottaszerződések, melyek 2013-ban a GGB Zrt.-nél legalább egy napig érvényesek és hatályosak voltak és szerződő- vagy ai nem találhatóak meg a táblázatban, a következő biztosítási időszakra vonatkozó járművenkénti díjai megegyeznek a évi díjaival. Határozza meg a szerződő székhelyének irányítószáma alapján a megfelelő területi t. Válassza ki a táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Határozza meg személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, tehergépkocsi és vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. A fenti adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblázatból a gépjárműre vonatkozó alapdíjat. A szerződő tevékenysége szerint határozza meg a tevékenységi csoportot. Amennyiben a jármű használatának jellege beletartozik valamely kiemelt használat jellege csoportosításba, akkor csak a használat jellege t kell alkalmazni. Az adott jármű alapdíját szorozza meg a tevékenységi csoporton belül a területi hoz és a járműfajtához tartozó díjmódosító val. (Nem kell alkalmazni a tevékenység szerinti t, ha a szerződő tevékenysége nem tartozik egyik, a tarifában meghatározott tevékenységi kategóriába sem.) Az így kapott díjat szorozza meg a bonus-malus val. Az így kapott díjat szorozza meg a faktor val*. A kapott díjat ossza el 12-vel. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Ez a szám lesz az adott jármű éves díja. Ezt a díjat meg kell szorozni az adott kategóriába tartozó járművek számával. A fenti műveletet el kell végezni minden, az adott gépjárműflottába tartozó járműkategória esetén. A kapott díjakat össze kell adni. Az így kapott összeg lesz a gépjárműflotta éves díja. * A faktor kiszámításának módja: Adja össze az Ön flottájára érvényes alábbi faktorokat: jármű darabszám kárgyakoriság GPS díjfizetési gyakoriság Az így kapott számhoz adjon hozzá 1-et, és így kapja meg a faktor t. Jármű darabszám faktor Jármű darabszám Faktor , , ,10 Díjfizetés gyakorisága faktor Díjfizetés Faktor gyakorisága Éves -0,10 Havi, negyedéves, féléves Kárgyakoriság faktor 0,00 Az előző évforduló óta eltelt időszaktól az ajánlattételig (legalább 9 hónap alatt) a gépjárműflottába tartozó járművek által okozott károk száma és az ajánlatkérésben szereplő járművek számának hányadosa. 5%-ot nem éri el -0,10 5%-ot eléri, de nem haladja meg a 15%-ot A kárgyakoriság a 15%-ot meghaladja Bonus-malus osztály Szorzó B10 1,00 B09 1,00 B08 1,00 0,00 0,50 Tevékenység 3. csoport Tevékenység 4. csoport Ebbe a csoportba tartozik minden olyan jogi személy, amely főtevékenységként a következő kódkezdetű TEÁOR tevékenységet folytat: 10 Élelmiszergyártás; 13 Textília gyártása; 14 Ruházati termék gyártása; 15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása; 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása; 17 Papír, papírtermék gyártása; 23 Nemfém ásványi termék gyártása; 24 Fémalapanyag gyártása; 25 Fémfeldolgozási termék gyártása; 27 Villamos berendezés gyártása; 28 Gép, gépi berendezés gyártása; 38 Hulladékgazdálkodás; 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés; 41 Épületek építése; 42 Egyéb építmény építése; 81 Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés. Ebbe a csoportba tartoznak a 84-es TEÁOR kódkezdetű tevékenységek. Az állami, önkormányzati többségi tulajdonban lévő társaságokat és a közbeszerzéseket is idetartozónak kell tekinteni, függetlenül a tevékenységük TEÁOR kódjától. B07 1,00 B06 1,00 B05 1,00 B04 1,00 B03 1,00 Megkülönböztető jelzés Kiemelt használat jellege csoportosítások és k Amennyiben a gépjárműflottában van olyan jármű, mely megkülönböztető jelzés használatára jogosult rendőrségi vagy mentőautó, akkor a t alkalmazni kell. Taxi Amennyiben a gépjárműflottában van olyan jármű (akár 1 db is), mely taxiként üzemel, akkor a t alkalmazni kell. 2,00 Nemzetközi közúti árufuvarozás Amennyiben a szerződő főtevékenységként nemzetközi közúti árufuvarozást vagy bérfuvarozást végez (ide nem értendő a saját áru szállítása), akkor a t alkalmazni kell. Betegszállítás Amennyiben a gépjárműflottában van olyan jármű (akár 1 db is), melyet betegszállításra használnak, akkor a t alkalmazni kell. 2,00 2,00 2,00 B02 1,00 B01 1,00 A00 1,00 M01 1,00 M02 1,00 M03 1,00 M04 1,00 GPS GPS faktor Ha a gépjárműflottába tartozó járművek közül a személygépkocsi, tehergépkocsi, vontató és autóbusz jármű-kategóriába tartozó járművek legalább 80%-a GPS nyomkövetővel van felszerelve és a szerződő hozzájárul, hogy a biztosító kár esetén ellenőrizze az adatokat. Faktor Igen -0,05 Nem 0,00 Azon gépjárműflottákra, melyekre valamelyik kizárás érvényes, gépjárműflotta szerződés nem köthető. A gépjárművekre egyedi szerződések köthetők az egyedi szerződésekre vonatkozó díjtarifa szerint. Tűz- és robbanásveszélyes anyag szállítása Repülőtéren közlekedő járművek Bérautó, rent-a-car (ide nem értve a tartós bérlet pénzügyi konstrukciót) Kizárások Legalább 1 jármű a gépjárműflottában ilyen tevékenységet végez Legalább 1 jármű a gépjárműflottában ilyen tevékenységet végez Legalább 1 jármű a gépjárműflottában ilyen tevékenységet végez

6 A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek tulajdonában, vagyonkezelésében és használatában lévő gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek tulajdonában, vagyonkezelésében és használatában lévő gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása tárgyú Kbt. II. rész XII. fejezete szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás alapján, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, 2013/76-os számú Közbeszerzési Értesítő közbeszerzési eljárásban tételesen felsorolt cégek gépjármű flottájának kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjának megállapításához az alábbi táblázatot kell alkalmazni. A forgalmi engedély adatai alapján meg kell határozni személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, tehergépkocsi és vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát, és ki kell választani kategóriának megfelelő díjat. A táblázatban lévő díjak a gépjármű-kategóriának megfelelő éves díjak, a flottákra meghirdetett bonus-malus k kivételével sem kedvezményt, sem pótdíjat nem kell alkalmazni rájuk. Azon szervezetek járműveire, melyeknél a gépjárművek száma nem éri el a gépjárműflotta hoz szükséges mennyiséget, egyedi szerződést kell kötni. A forgalmi engedély adatai alapján meg kell határozni személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, tehergépkocsi és vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát és az alábbi táblázatból ki kell választani kategóriának megfelelő díjat. A táblázatban lévő díjak a gépjármű-kategóriának megfelelő éves díjak, az egyedi járművekre alkalmazandó díjmódosító kat nem kell alkalmazni. Az egyedi járművek bonus-malus osztályba sorolásához a fenti tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívás VI. 3) 30. pontjában szereplő feltételeknek való megfelelés biztosítása érdekében a flottaszerződésekre vonatkozó kat kell figyelembe venni. Kategóriánkénti éves díjak baleseti adó nélkül (Ft) Személygépkocsi (kw) Tehergépkocsi (össztömeg kg) Segédmotoros kerékpár kerekű 3 vagy több kerekű vagy quad forgalmi rendszámra kötelezett négykerekű Kategóriánkénti éves díjak baleseti adó nélkül (Ft) Vontatmányok: pótkocsi, utánfutó, lakókocsi, Motorkerékpár (kw) Autóbusz (férőhely) Mezőgazdasági Lassú Munkagébusz Troli- Vontató motorkerékpár utánfutó (össztömeg kg) vontató jármű

7 s gépjárműflotta díjszámítása s gépjárműflotta díjszámítást kell alkalmazni minden olyan szerződőnek, akinek szerződő- vagy ai szerepel a korrekciós táblában. Azon gépjárműflotta szerződések esetén, amelyek szerződő- vagy a nem található meg a korrekciós táblázatban, a díj megállapítása a tarifális gépjárműflotta díjszámítás alapján történik. Abban az esetben ha a szerződés évfordulóra felmondásra, majd flottaként újrakötésre kerül, akkor a jétől érvényes díja megegyezik a évi ához tartozó korrekciós figyelembevételével számolt díjjal. Azon flottaszerződések esetén, melyek 2013-ban a GGB Zrt-nél legalább egy napig érvényesek és hatályosak voltak és szerződő- vagy ai nem találhatóak meg a táblázatban, a következő biztosítási időszakra vonatkozó járművenkénti díjai megegyeznek a évi díjaival. Ha a szerződés felmondásra, majd flottaként újrakötésre kerül, akkor az új gépjárműflotta díját a jétől érvényes tarifális gépjárműflotta díjszámítás szerint kell meghatározni. A korrekciós s díjszámítás módja Válassza ki a gépjárműflotta táblázatokból a megfelelő gépjármű-kategóriát. Határozza meg személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, tehergépkocsi és vontatmányok esetén az össztömeget, autóbusz esetén a férőhelyek számát a gépjármű forgalmi engedélyéből, és sorolja a megfelelő kategóriába. Határozza meg a szerződő székhelyének irányítószáma alapján a megfelelő területi t. tábla A fenti adatok alapján válassza ki a gépjármű-kategóriának megfelelő táblából a gépjárműre vonatkozó alapdíjat. Határozza meg a korrekciós táblázatból az Ön szerződő- vagy a alapján az Önre vonatkozó korrekciós t. Szorozza meg az alapdíjat az Önre vonatkozó korrekciós val. A kapott díjat ossza el 12-vel. A kapott díjat a tizedesjegyek elhagyásával egész számmá kell alakítani, és 12-vel meg kell szorozni. Az így kapott díj lesz a gépjárműflotta szerződés adott járművének fizetendő éves díja. Ezt a díjat meg kell szorozni az adott kategóriába tartozó járművek számával. A fenti műveletsort el kell végezni minden, az adott gépjárműflottába tartozó járműkategória esetén. A kapott díjakat össze kell adni. Az így kapott összeg lesz a gépjárműflotta díja , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,688

8 tábla , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,973

9 egyedi és gépjárműflotta szerződésekre A Aba 12 B Bélmegyer 12 C, Cs Csákberény 12 D Dunaszeg 9 G, Gy Gellénháza 9 I, J Ipolyvece 12 K Kisbajcs 9 Abádszalók 12 Beloiannisz 11 Csákvár 12 Dunaszekcső 9 Gerde 9 Isaszeg 5 Kisbárkány 12 Abaliget 9 Belvárdgyula 9 Csanádalberti 12 Dunaszentbenedek 12 Gerendás 12 Iszkaszentgyörgy 11 Kisbeszterce 9 Abasár 9 Bénye 9 Csanádapáca 12 Dunatetétlen 12 Gerényes 9 Isztimér 12 Kisbucsa 9 Abda 9 Bér 12 Csanádpalota 12 Dunaújváros 7 Geresdlak 9 Ivánbattyán 9 Kisbudmér 9 Abony 8 Bercel 12 Csányoszró 9 Dunavarsány 4 Geszt 12 Iváncsa 11 Kisdér 9 Acsa 9 Berekfürdő 12 Csanytelek 12 Dunavecse 12 Gilvánfa 9 Ivándárda 9 Kisdobsza 9 Adony 12 Beremend 9 Csárdaszállás 12 Dusnok 12 Gomba 9 Izsák 12 Kisdombegyház 12 Adorjás 9 Ág 9 Berkenye 12 Berkesd 9 Csarnóta 9 Császártöltés 12 E, É Écs 9 Gordisa 9 Göd 3 Izsófalva 9 Jakabszállás 12 Kisecset 12 Kisfakos 6 Ágasegyháza 12 Bernecebaráti 9 Csátalja 12 Ecseg 12 Gödöllő 3 Jánoshalma 12 Kishajmás 9 Ágfalva 9 Besence 8 Csatár 9 Ecsegfalva 12 Gödre 9 Jánoshida 12 Kisharsány 8 Ajka 9 Besenyszög 12 Csataszög 12 Ecser 4 Gönyű 9 Jászágó 12 Kishartyán 12 Akasztó 12 Besnyő 12 Csávoly 12 Edve 9 Görcsöny 8 Jászalsószentgyörgy 12 Kisherend 9 Alap 12 Bezedek 9 Csebény 9 Eger 8 Görcsönydoboka 9 Jászapáti 11 Kishuta 9 Alattyán 12 Biatorbágy 3 Csécse 12 Egerág 9 Gősfa 9 Jászárokszállás 11 Kisjakabfalva 8 Albertirsa 8 Bicsérd 9 Csemő 9 Egervár 9 Gyál 5 Jászberény 11 Kiskassa 9 Alcsútdoboz 12 Bicske 11 Csengele 12 Egyházasdengeleg 12 Gyenesdiás 9 Jászboldogháza 12 Kiskőrös 11 Algyő 12 Biharugra 12 Csengőd 12 Egyházasgerge 12 Gyód 8 Jászdózsa 12 Kiskunfélegyháza 11 Alibánfa 9 Bikal 9 Csépa 12 Egyházasharaszti 9 Gyomaendrőd 12 Jászfelsőszentgyörgy 12 Kiskunhalas 11 Almamellék 9 Birján 9 Cserdi 9 Egyházaskozár 9 Gyömrő 5 Jászfényszaru 12 Kiskunlacháza 8 Almásfüzitő 9 Bisse 9 Cserháthaláp 12 Elek 12 Gyöngyfa 9 Jászivány 12 Kiskunmajsa 12 Almáskamarás 12 Bocfölde 9 Cserhátsurány 12 Ellend 9 Gyöngyös 8 Jászjákóhalma 12 Kisláng 12 Almáskeresztúr 9 Bócsa 12 Cserhátszentiván 12 Előszállás 12 Gyöngyösmellék 9 Jászkarajenő 9 Kislippó 9 Alsómocsolád 9 Bocskaikert 9 Cserkeszőlő 12 Encs 9 Győr 7 Jászkisér 12 Kismaros 8 Alsónémedi 5 Boda 9 Cserkút 9 Endrefalva 12 Győrladamér 9 Jászladány 12 Kisnémedi 9 Alsópáhok 9 Bodajk 11 Cserszegtomaj 9 Endrőc 9 Győröcske 9 Jászszentandrás 12 Kisnyárád 8 Alsópetény 12 Bodmér 12 Csertő 8 Enese 9 Győrság 9 Jászszentlászló 12 Kisoroszi 5 Alsószentiván 12 Bodolyabér 9 Csesztve 12 Enying 12 Győrszemere 9 Jásztelek 12 Kistamási 9 Alsószentmárton 9 Bogád 8 Csévharaszt 9 Eperjes 12 Győrújbarát 9 Jenő 11 Kistapolca 9 Alsótold 12 Bogádmindszent 9 Csikéria 12 Ercsi 12 Győrújfalu 9 Jobbágyi 11 Kistarcsa 4 Alsózsolca 9 Ambrózfalva 12 Bogdása 9 Bokor 12 Csitár 12 Csobánka 3 Érd 4 Erdőkertes 4 Győrzámoly 9 Gyula 11 K Kacsóta 8 Kistelek 12 Kistokaj 9 Andornaktálya 9 Boldogasszonyfa 9 Csókakő 11 Erdőkürt 12 Gyúró 12 Kajászó 12 Kistolmács 9 Apaj 9 Apátfalva 12 Bóly 8 Boncodfölde 9 Csolnok 9 Csólyospálos 12 Erdősmárok 9 Erdősmecske 9 H Hagyárosbörönd 9 Kakasd 9 Kákics 9 Kistótfalu 9 Kisújszállás 12 Apátvarasd 8 Bonyhád 9 Csomád 3 Erdőtarcsa 12 Hajdúhadház 9 Kakucs 8 Kisvárda 9 Áporka 9 Bordány 12 Csongrád 12 Érsekcsanád 12 Hajdúsámson 9 Kálló 12 Kisvaszar 9 Apostag 12 Borjád 9 Csonkamindszent 8 Érsekhalma 12 Hajdúszoboszló 9 Kallósd 9 Kiszombor 12 Aranyosgadány 9 Borota 12 Csopak 9 Érsekvadkert 12 Hajós 12 Kalocsa 11 Kisszállás 12 Arnót 9 Borsosberény 12 Csór 12 Erzsébet 9 Halászi 9 Káloz 12 Kisszentmárton 9 Árpádhalom 12 Bosta 9 Csorna 9 Esztergom 9 Halásztelek 4 Kamut 12 Klárafalva 12 Ásotthalom 12 Botykapeterd 8 Csorvás 12 Etes 12 Hantos 12 Kápolnásnyék 11 Kocsér 9 Aszód 8 Bózsva 9 Csömör 4 Etyek 10 Harka 9 Kaposmérő 9 Kóka 8 Áta 9 B Babarc 9 Böde 9 Börcs 9 Bősárkány 9 Csörög 5 Csősz 12 Csővár 9 F Fábiánsebestyén 12 Fajsz 12 Harkakötöny 12 Harkány 8 Harta 12 Kaposvár 7 Kaposszekcső 9 Kapuvár 9 Komárom 9 Komló 8 Kondoros 12 Babarcszőlős 9 Bácsalmás 12 Bucsa 12 Búcsúszentlászló 9 D Dabas 8 Farkaslyuk 9 Farmos 9 Hásságy 9 Hatvan 9 Karancsalja 11 Karancsberény 12 Kóny 9 Kópháza 9 Bácsbokod 12 Budajenő 3 Dánszentmiklós 8 Fazekasboda 9 Hédervár 9 Karancskeszi 12 Kórós 9 Bácsborsód 12 Budakalász 3 Dány 8 Fegyvernek 12 Hegyhátmaróc 9 Karancslapujtő 11 Kosd 8 Bácsszentgyörgy 12 Budakeszi 4 Daruszentmiklós 12 Fehérgyarmat 9 Hegyszentmárton 9 Karancsság 12 Kóspallag 9 Bácsszőlős 12 Budaörs 3 Dávod 12 Fehérvárcsurgó 12 Héhalom 12 Kárász 9 Kovácshida 9 Bag 8 Budapest 01. kerület 2 Debercsény 12 Feked 9 Helesfa 9 Karcag 12 Kovácsszénája 9 Bagod 9 Budapest 02. kerület 1 Debrecen 6 Feketeerdő 9 Helvécia 11 Kardos 12 Kozárd 12 Baja 11 Budapest 03. kerület 1 Dég 12 Felcsút 11 Herceghalom 3 Kardoskút 12 Kozármisleny 8 Bakóca 9 Budapest 04. kerület 1 Dejtár 12 Felgyő 12 Hercegszántó 12 Kartal 8 Köblény 9 Bakonya 9 Budapest 05. kerület 2 Délegyháza 5 Felsőegerszeg 8 Herencsény 12 Kásád 9 Kökény 8 Bakonycsernye 12 Budapest 06. kerület 2 Dencsháza 9 Felsőlajos 11 Herend 9 Kaskantyú 12 Kölked 9 Bakonykúti 12 Budapest 07. kerület 2 Derekegyház 12 Felsőpáhok 9 Hernád 8 Kaszaper 12 Kömpöc 12 Baks 12 Budapest 08. kerület 2 Deszk 12 Felsőpakony 5 Hetvehely 9 Katádfa 9 Körmend 9 Baksa 9 Budapest 09. kerület 2 Dévaványa 12 Felsőpetény 12 Hévíz 9 Kátoly 9 Körösladány 12 Balassagyarmat 11 Budapest 10. kerület 2 Dinnyeberki 9 Felsőszentiván 12 Hévízgyörk 8 Katymár 12 Körösnagyharsány 12 Balástya 12 Budapest 11. kerület 1 Diósd 3 Felsőszentmárton 9 Hidas 8 Káva 9 Köröstarcsa 12 Balatonalmádi 9 Budapest 12. kerület 1 Diósjenő 12 Felsőtold 12 Himesháza 9 Kazár 12 Kőröstetétlen 9 Balatonboglár 9 Budapest 13. kerület 2 Diósviszló 9 Felsőzsolca 9 Hirics 8 Kazincbarcika 9 Körösújfalu 12 Balatonföldvár 9 Budapest 14. kerület 2 Doboz 12 Ferencszállás 12 Hobol 9 Kecel 12 Kőszárhegy 11 Balatonfüred 9 Budapest 15. kerület 2 Dobronhegy 9 Fertőd 9 Hódmezővásárhely 12 Kecskéd 9 Kőszeg 9 Balatonfűzfő 9 Budapest 16. kerület 1 Dóc 12 Fertőrákos 9 Hollóháza 9 Kecskemét 9 Kötegyán 12 Balatonlelle 9 Budapest 17. kerület 1 Domaszék 12 Fertőszentmiklós 9 Hollókő 12 Kékesd 9 Kőtelek 12 Balinka 12 Budapest 18. kerület 1 Dombegyház 12 Filkeháza 9 Homokmégy 12 Kelebia 12 Kővágószőlős 9 Ballószög 11 Budapest 19. kerület 1 Dombiratos 12 Fityeház 9 Homorúd 9 Kéleshalom 12 Kővágótöttös 9 Balotaszállás 12 Budapest 20. kerület 2 Dombóvár 9 Foktő 12 Hont 12 Kemence 9 Kövegy 12 Bánfa 9 Budapest 21. kerület 2 Domony 8 Forráskút 12 Horpács 12 Kémes 9 Kulcs 11 Bánk 12 Budapest 22. kerület 1 Dorog 9 Fót 4 Horváthertelend 9 Kemse 9 Kunadacs 12 Bár 9 Budapest 23. kerület 1 Dorogháza 12 Földeák 12 Hosszúhetény 9 Kenderes 12 Kunágota 12 Baracs 12 Bugac 12 Dömsöd 8 Füle 12 Hottó 9 Kengyel 12 Kunbaja 12 Baracska 12 Bugacpusztaháza 12 Drágszél 12 Fülöpháza 12 Hugyag 12 Kerekegyháza 11 Kunbaracs 12 Baranyahídvég 9 Bugyi 9 Drávacsehi 9 Fülöpjakab 12 Hunya 12 Kerepes 3 Kuncsorba 12 Baranyajenő 9 Buják 12 Drávacsepely 9 Fülöpszállás 12 Hunyadfalva 12 Kertészsziget 12 Kunfehértó 12 Baranyaszentgyörgy 9 Bük 9 Drávafok 9 Füzérkajata 9 Husztót 9 Keszeg 12 Kunhegyes 12 Bárna 12 Basal 9 Bátaszék 9 Bátmonostor 12 Bükkösd 9 Bürüs 9 C, Cs Cece 12 Drávaiványi 8 Drávakeresztúr 9 Drávapalkonya 9 Drávapiski 9 Füzesgyarmat 12 G, Gy Gádoros 12 Galgaguta 12 I, J Ibafa 9 Igar 12 Iklad 8 Keszthely 9 Keszü 8 Kétbodony 12 Kétegyháza 12 Kunmadaras 12 Kunpeszér 12 Kunszállás 11 Kunszentmárton 12 Bátonyterenye 11 Cece 12 Drávaszabolcs 9 Galgagyörk 9 Ikrény 9 Kétpó 12 Kunszentmiklós 12 Battonya 12 Cegléd 9 Drávaszerdahely 9 Galgahévíz 8 Iliny 12 Kétsoprony 12 Kurityán 9 Bátya 12 Ceglédbercel 8 Drávasztára 8 Galgamácsa 9 Illocska 9 Kétújfalu 9 Kutasó 12 Bázakerettye 9 Celldömölk 9 Drégelypalánk 12 Gánt 12 Imrehegy 12 Kevermes 12 Kübekháza 12 Becske 12 Békés 11 Cered 12 Cibakháza 12 Dunabogdány 5 Dunaegyháza 11 Gara 12 Garáb 12 Inárcs 8 Ipacsfa 9 Kincsesbánya 11 Királyegyháza 9 L Lábatlan 9 Békéscsaba 6 Cún 9 Dunafalva 12 Gárdony 11 Ipolydamásd 9 Királyhegyes 12 Ladánybene 12 Békéssámson 12 Csabacsűd 12 Dunaharaszti 4 Garé 9 Ipolyszög 11 Kisapostag 11 Lajoskomárom 12 Békésszentandrás 12 Csabaszabadi 12 Dunakeszi 4 Gátér 12 Ipolytarnóc 12 Kisasszonyfa 9 Lajosmizse 12 Beled 9 Csabdi 12 Dunapataj 12 Géderlak 12 Ipolytölgyes 9 Kisbágyon 12 Lakhegy 9

10 egyedi és gépjárműflotta szerződésekre L Lakitelek 11 M Mezőhék 12 N, Ny Nyékládháza 9 P Pitvaros 12 S, Sz Sükösd 12 T Tamási 9 U, Ú, Ü Újszalonta 12 Lánycsók 8 Mezőkomárom 12 Nyergesújfalu 9 Pócsa 9 Sülysáp 8 Tápióbicske 9 Újszász 12 Lapáncsa 9 Mezőkovácsháza 11 Nyírbátor 9 Pócsmegyer 5 Szabadbattyán 11 Tápiógyörgye 9 Újszentiván 12 Lasztonya 9 Mezőkövesd 9 Nyíregyháza 6 Pogány 8 Szabadegyháza 12 Tápióság 9 Újszilvás 9 Leányfalu 3 Mezőszentgyörgy 12 Nyírpazony 9 Polgárdi 12 Szabadhídvég 12 Tápiószecső 8 Újtelek 12 Leányvár 9 Mezőszilas 12 Nyugotszenterzsébet 9 Pomáz 3 Szabadkígyós 12 Tápiószele 8 Úrhida 11 Legénd 12 Mezőtúr 12 Nyúl 9 Pusztaberki 12 Szabadszállás 12 Tápiószentmárton 9 Úri 8 Lenti 9 Lepsény 12 Mihálygerge 12 Mikebuda 9 O, Ó Óbánya 9 Pusztaföldvár 12 Pusztamérges 12 Szabadszentkirály 9 Szada 3 Tápiószőlős 9 Tapolca 9 Uszód 12 Üllés 12 Letenye 9 Mikepércs 9 Óbarok 12 Pusztamonostor 12 Szágy 9 Tar 12 Üllő 5 Letkés 9 Mindszent 12 Ócsa 5 Pusztaottlaka 12 Szajk 9 Tarhos 12 Üröm 3 Lickóvadamos 9 Liget 9 Mindszentgodisa 9 Miske 12 Ócsárd 9 Ófalu 9 Pusztaszabolcs 11 Pusztaszer 12 Szajol 12 Szakmár 12 Tárnok 4 Tarrós 9 V Vác 5 Lippó 9 Miskolc 7 Óföldeák 12 Pusztavacs 9 Szalánta 9 Tass 12 Vácduka 8 Liptód 9 Mogyoród 3 Okány 12 Pusztavám 12 Szalatnak 9 Tát 9 Vácegres 9 Liszó 6 Moha 12 Okorág 9 Pusztazámor 4 Szalkszentmárton 12 Tata 9 Váchartyán 8 Litér 9 Mohács 8 Okorvölgy 9 Püspökhatvan 9 Szalmatercs 12 Tatabánya 7 Váckisújfalu 9 Litke 12 Mohora 12 Olasz 9 Püspökszilágy 9 Szanda 12 Tataháza 12 Vácrátót 5 Lórév 9 Lothárd 8 Molvány 9 Monor 5 Old 9 Ópusztaszer 12 R Rácalmás 11 Szank 12 Szaporca 9 Tatárszentgyörgy 9 Tázlár 12 Vácszentlászló 9 Vajszló 8 Lovasberény 12 Monorierdő 4 Orci 7 Ráckeresztúr 11 Szár 12 Téglás 9 Vajta 12 Lovászhetény 8 Monyoród 8 Ordas 12 Ráckeve 8 Szárász 10 Tékes 9 Vál 12 Lovászi 9 Mór 11 Orfű 9 Rád 8 Szárliget 9 Teklafalu 9 Valkó 9 Lőkösháza 12 Mórahalom 12 Orgovány 12 Rádfalva 9 Szarvas 11 Telekgerendás 12 Vámosmikola 9 Lőrinci 9 Móricgát 12 Orosháza 11 Rákóczibánya 11 Szarvasgede 12 Telki 3 Vanyarc 12 Lövő 9 Mosonmagyaróvár 6 Oroszlány 9 Rákóczifalva 11 Szászberek 12 Tengeri 9 Várad 9 Lucfalva 12 Mosonudvar 9 Oroszló 8 Rákócziújfalu 12 Szászvár 8 Terény 12 Várdomb 9 Ludányhalászi 12 Mozsgó 9 Ózd 9 Raposka 9 Szátok 12 Tereske 12 Varga 8 Lulla 9 Murakeresztúr 9 Ózdfalu 9 Regenye 8 Szatymaz 12 Tésa 9 Városföld 12 M Madaras 12 Murarátka 9 Murony 12 Ö, Ő Öcsöd 12 Rém 12 Remeteszőlős 3 Szava 9 Százhalombatta 3 Tésenfa 9 Téseny 9 Várpalota 9 Varsány 12 Maglód 4 Mágocs 9 N, Ny Nadap 11 Őrbottyán 4 Öregcsertő 12 Répcelak 9 Rétság 11 Szebény 9 Szécsénke 12 Teskánd 9 Tinnye 4 Vasad 9 Vásárosbéc 9 Magyaralmás 12 Nádasdladány 12 Őrhalom 12 Rimóc 12 Szécsény 11 Tiszaalpár 12 Vásárosdombó 9 Magyarbánhegyes 12 Nagyatád 9 Örkény 8 Romhány 11 Szécsényfelfalu 12 Tiszabő 12 Vásárosfalu 9 Magyarbóly 9 Nagybajcs 9 Örményes 12 Romonya 9 Szederkény 8 Tiszabura 12 Vaskút 12 Magyarcsanád 12 Nagybánhegyes 12 Örménykút 12 Rózsafa 9 Szeged 7 Tiszaderzs 12 Vázsnok 8 Magyardombegyház 12 Nagybaracska 12 Ősagárd 12 Röszke 12 Szeghalom 12 Tiszaföldvár 11 Vecsés 5 Magyaregregy 9 Nagybárkány 12 Öttevény 9 Ruzsa 12 Szegvár 12 Tiszafüred 12 Végegyháza 12 Magyargéc 12 Magyarhertelend 9 Magyarlukafa 9 Nagybörzsöny 9 Nagybudmér 9 Nagycenk 9 Öttömös 12 P Páhi 12 S, Sz Ságújfalu 12 Sajóbábony 9 Székelyszabar 9 Székesfehérvár 8 Székkutas 12 Tiszagyenda 12 Tiszaigar 12 Tiszainoka 12 Vejti 8 Vékény 9 Velence 11 Magyarmecske 9 Nagycsány 8 Pákozd 12 Sajólád 9 Szekszárd 12 Tiszajenő 12 Velény 9 Magyarnádalja 9 Nagydobsza 9 Paks 9 Sajóörös 9 Szelevény 12 Tiszakécske 11 Véménd 9 Magyarnándor 12 Nagyér 12 Palé 8 Sajószentpéter 9 Szellő 9 Tiszakürt 12 Vének 9 Magyarsarlós 8 Nagyhajmás 9 Pálháza 9 Sajószöged 9 Szemely 9 Tiszaörs 12 Vereb 12 Magyarszék 8 Nagyharsány 9 Palkonya 9 Salgótarján 9 Szendehely 11 Tiszapüspöki 12 Veresegyház 3 Magyartelek 9 Nagyhuta 9 Pálmonostora 12 Sámod 9 Szentdénes 9 Tiszaroff 12 Verőce 8 Majosháza 5 Nagyiván 12 Pálosvörösmart 9 Sámsonháza 12 Szente 12 Tiszasas 12 Verseg 9 Majs 9 Nagykamarás 12 Palotabozsok 9 Sándorfalva 12 Szentegát 9 Tiszasüly 12 Versend 9 Makád 9 Nagykanizsa 6 Palotás 11 Sárbogárd 12 Szentendre 3 Tiszaszentimre 12 Vértesacsa 12 Makó 12 Nagykarácsony 12 Paloznak 9 Sáregres 12 Szentes 12 Tiszasziget 12 Vértesboglár 12 Mályi 9 Nagykáta 8 Pánd 9 Sárhida 9 Szentkatalin 9 Tiszaszőlős 12 Vértesszőlős 9 Mánfa 9 Nagykeresztúr 12 Pannonhalma 9 Sárisáp 9 Szentkirály 12 Tiszatenyő 12 Veszkény 9 Mány 12 Nagykovácsi 3 Pápa 9 Sarkad 12 Szentlászló 9 Tiszaug 12 Veszprém 8 Maráza 9 Nagykozár 8 Páprád 8 Sarkadkeresztúr 12 Szentlőrinc 8 Tiszaújváros 9 Vésztő 12 Márfa 9 Nagykőrös 8 Pásztó 11 Sárkeresztes 12 Szentlőrinckáta 8 Tiszavárkony 12 Vezseny 12 Máriakálnok 9 Nagykörű 12 Patak 12 Sárkeresztúr 12 Szentmártonkáta 8 Tóalmás 9 Villány 8 Máriakéménd 9 Nagylak 12 Patapoklosi 9 Sárkeszi 12 Szeremle 12 Tófű 9 Villánykövesd 9 Márianosztra 9 Nagylóc 12 Pátka 12 Sárok 9 Szerencs 9 Tokod 9 Visegrád 5 Márkháza 12 Nagylók 12 Patvarc 11 Sárosd 12 Szigetbecse 8 Tokodaltáró 9 Vizslás 11 Markóc 9 Nagymágocs 12 Páty 3 Sárszentágota 12 Szigetcsép 8 Tolmács 12 Vokány 9 Marócsa 8 Nagymányok 9 Pázmánd 12 Sárszentmihály 11 Szigethalom 4 Tolna 9 Vonyarcvashegy 9 Márok 9 Maroslele 12 Nagymaros 8 Nagynyárád 9 Pécel 4 Pécs 6 Sárvár 9 Sásd 8 Szigetmonostor 5 Szigetszentmárton 8 Tomajmonostora 12 Tompa 12 Z, Zs Zabar 12 Mártély 12 Nagyoroszi 12 Pécsbagota 9 Sátoraljaújhely 9 Szigetszentmiklós 4 Tordas 11 Zádor 9 Martfű 11 Nagypall 9 Pécsdevecser 9 Sátorhely 9 Szigetújfalu 8 Tormás 9 Zagyvarékas 11 Martonfa 8 Nagypeterd 9 Pécsudvard 8 Sé 9 Szigetvár 8 Torvaj 9 Zagyvaszántó 9 Martonvásár 11 Nagyrév 12 Pécsvárad 8 Sellye 8 Szilágy 9 Tószeg 12 Záhony 9 Mátészalka 9 Nagyszénás 12 Pellérd 8 Semjénháza 9 Szilaspogony 12 Tótkomlós 12 Zajk 9 Mátételke 12 Nagytarcsa 3 Penc 9 Seregélyes 12 Szilvás 9 Tótszentgyörgy 9 Zákányszék 12 Mátramindszent 12 Nagytótfalu 8 Perbál 4 Sérsekszőlős 9 Szirák 12 Tótszerdahely 9 Zala 9 Mátranovák 12 Nagytőke 12 Pereked 9 Siklós 8 Szirmabesenyő 9 Tök 5 Zalaboldogfa 9 Mátraszele 12 Nagyváty 9 Perkáta 12 Siklósbodony 9 Szob 8 Tököl 4 Zalaegerszeg 8 Mátraszőlős 12 Nagyveleg 12 Perőcsény 9 Siklósnagyfalu 9 Szokolya 9 Töltéstava 9 Zalakaros 9 Mátraterenye 12 Nagyvenyim 11 Peterd 9 Simontornya 9 Szolnok 9 Tömörkény 12 Zalaszentgrót 9 Mátraverebély 12 Nemeshetés 9 Péteri 5 Siófok 9 Szombathely 7 Törökbálint 3 Zalaszentiván 9 Mátyásdomb 12 Nemeske 9 Pétfürdő 9 Solt 12 Sződ 4 Törökszentmiklós 11 Zalaszentlőrinc 9 Matty 9 Nemesnádudvar 12 Pethőhenye 9 Soltszentimre 12 Sződliget 4 Törtel 9 Zaláta 9 Máza 8 Nemessándorháza 9 Petőfibánya 9 Soltvadkert 11 Szőke 8 Töttös 9 Zámoly 12 Mecseknádasd 9 Nemesszentandrás 9 Petőfiszállás 12 Solymár 3 Szőkéd 9 Tura 8 Zebegény 8 Mecsekpölöske 9 Nemti 12 Petőháza 9 Somberek 9 Szörény 9 Túrkeve 12 Zengővárkony 8 Medgyesbodzás 12 Nézsa 12 Pettend 9 Somogyapáti 9 Szuha 12 Túrony 9 Zichyújfalu 12 Medgyesegyháza 12 Méhkerék 12 Nógrád 12 Nógrádkövesd 12 Piliny 12 Pilis 8 Somogyhárságy 9 Somogyhatvan 9 Szulimán 9 Szurdokpüspöki 12 U, Ú, Ü Udvar 9 Zirc 9 Zók 9 Mekényes 9 Nógrádmarcal 12 Pilisborosjenő 3 Somogyviszló 9 Szügy 12 Újbarok 12 Zsadány 12 Mélykút 12 Nógrádmegyer 12 Piliscsaba 6 Somoskőújfalu 11 Szűr 9 Újhartyán 8 Zsámbék 3 Mende 5 Merenye 9 Nógrádsáp 12 Nógrádsipek 12 Pilisjászfalu 3 Pilisvörösvár 4 Soponya 12 Sopron 6 T Tab 9 Újkígyós 11 Újlengyel 9 Zsámbok 8 Zsana 12 Mesterszállás 12 Nógrádszakál 12 Pilisszántó 4 Sóshartyán 12 Tabajd 12 Újpetre 9 Zselickislak 7 Mezőberény 12 Nóráp 9 Pilisszentiván 4 Sóskút 5 Tabdi 12 Újsolt 12 Zsombó 12 Meződ 8 Nőtincs 12 Pilisszentkereszt 8 Sósvertike 8 Táborfalva 8 Mezőfalva 12 Nyáregyháza 8 Pilisszentlászló 5 Söréd 12 Tác 12 Mezőgyán 12 Mezőhegyes 12 Nyárlőrinc 12 Nyársapát 9 Pirtó 12 Piskó 8 Sukoró 11 Sumony 8 Tahitótfalu 4 Taksony 4 A felsorolt településnevek között nem található településeket a 10. területi ba tartozónak kell tekinteni.

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 09. 28-ától érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

A Groupama Biztosító Zrt. 2016. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Biztosító Zrt. 2016. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Bizalomból biztonság A Groupama Biztosító Zrt. 2016. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

3 kw Napelemes rendszer

3 kw Napelemes rendszer 3 kw Napelemes rendszer Egy nagyobb háztartás villamos energiaigényét is kielégíti ez a 3kw-os napelem rendszer. Átlagosan havi 10.000Ft - 15.000Ft villanyszámláját tudja kiváltani ami jelentős spórolás.

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 14

Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató neve: Uzsoki Utcai Kórház Szolgáltató címe: 1145 Budapest Uzsoki 29-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Fekvő 0103 Endokrinológia

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Kelet

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 09 Agárd, gyógyfürdő, 15.00 08 Agárd, gyógyfürdő, 10.30 07 Agárd,

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17 Aba, Hősök tere M 5.12, 5.14 P 5.17, 6.14, 7.17 Y 7.17 H 8.17 9.17 11.12, 13.07 e13.17 * 14.07 M14.17 515.17, 16.17 517.17, 18.17 519.17, 21.17 621.20 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N

Részletesebben

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Aba, Hősök tere 2 M 5:15 M 6:15 M 6:55 7:30 9:30 11:20 X 12:30 13:30 M 14:15 X 14:30 M 15:10 15:30 M 16:30 17:30 M 18:35 + 19:30 X 20:30 Agárd, gyógyfürdő 7 M 6:55 M 7:15 M 13:10 8 M 10:30 Agárd, gyógyfürdő

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Biztosító Zrt jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Bizalomból biztonság A Groupama Biztosító Zrt. 2017. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

Nagy Nelli Küldve: június 5. 13:32 Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat;

Nagy Nelli Küldve: június 5. 13:32 Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat; Feladó: Nagy Nelli [nagy.nelli@zoldhid.hu] Küldve: 2015. június 5. 13:32 Címzett: Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat; Balassagyarmat_pm; Becske; Becske; Bercel;

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/év Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Abádszalók üdülőépület: 300 1,6% 500 50 m2-ig: 8000

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória Kihívás Napja 2006 Benevezett települések listája 1. kategória 1. Abaliget Baranya megye (665) 2. Balatonudvari Veszprém megye (370) 3. Bánfa Baranya megye (221) 4. Becske Nógrád megye (674) 5. Csép Komárom

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és terüli nemziségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvési támogatása Megye /Terüli nemziségi önkormányzat megnevezése Település (1) (2) (3) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZODÉS1. MÓDOsíTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZODÉS1. MÓDOsíTÁSA VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZODÉS1. MÓDOsíTÁSA Ill. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOsíTÁSA ÉRDEKÉBEN KIEGÉszíTO SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE] TÁRGYÁBAN

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!)

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!) Tanyaprogram-2012 az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt TP-2-2012 kódjelű csekély összegű (de minimis) támogatás (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1 Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0,941176474 1 Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0,882352948 2 Balmazújváros 1 1 Budapest 01. ker. 0,882352948 2 Budapest 11. ker. 1 1 Hévíz

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Nógrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2011. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2011. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 20. évi gépjármű-felelősségtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen mondja fel,

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

A tanyafelmérés eredményei

A tanyafelmérés eredményei Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. A tanyafelmérés eredményei Összefoglaló a Tanyai Tudományos Tanács 2005. június

Részletesebben

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

Elektronikus ügyindítás

Elektronikus ügyindítás Lakossági tájékoztató az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról Jelen tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás, a fennmaradási engedélyezési eljárás, a bontási engedélyezési

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben