KARNEVÁLI FORGATAG RÉSZLETES PROGRAM, TÉRKÉP LUCULLUSI LAKOMÁK ÉLET AZ ÓKORI SAVARIÁBAN SZABOLCS PÉTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARNEVÁLI FORGATAG RÉSZLETES PROGRAM, TÉRKÉP LUCULLUSI LAKOMÁK ÉLET AZ ÓKORI SAVARIÁBAN SZABOLCS PÉTER"

Átírás

1 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page ÉVF. 30. SZÁM SZOMBATHELY, AUGUSZTUS 16. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KARNEVÁLI FORGATAG RÉSZLETES PROGRAM, TÉRKÉP LUCULLUSI LAKOMÁK ÉLET AZ ÓKORI SAVARIÁBAN SZABOLCS PÉTER Munkácsy-díjas szobrászmûvész KIÁLLÍTÁSA Szombathely, Kossuth L. u.19. Tel./fax: NYITVA TARTÁS A KARNEVÁL IDEJE ALATT: ÓRÁIG CO2: g/km, fogyasztás: 4,4 7,7 l/km

2 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 2 A N N O A Tanácsköztársasággal kezdôdött a karnevál A VÁROS KORAI VENDÉGEI HÁREMHÖLGYEKKEL FUTOTTAK ÖSSZE AZ UTCÁN A Savaria Karnevál 1969 forgatókönyve igyekezett messzemenôen figyelembe venni az Intézô Bizottság által kívántakat. Így a tavalyi dramatikus játékkal ellentétben, az idén a karneváli jelleg dominál. Ebbôl eredôen a szereplôk csaknem 100%-a az Alkotmány u. felôl érkezik, s a Hollán u. felé távozik. Így mód van arra, hogy a város nem játéktéren tartózkodó közönsége is látványos felvonulást élvezhessen. Az elôjáték és a ma játéka között tíz kor vonul fel. Ezek közül a római kor, a Hunyadikor, a kuruc kor és a Tanácsköztársaság kora kapott jelentôsebb játékot. A többiek csak felvonulnak, természetesen ezt is mozgalmasan, s némi játékkal teszik. Íme egy részlet a legutolsó, 1969-ben megrendezett Savaria Karnevál Turián György fôrendezô által írt forgatókönyvébôl, amelyre Fixl Miklós szakdolgozatának mellékletében leltünk rá ben a Savaria Napok részeként elôször megtartott történelmi játékok utolsó, 1969-es felvonására azért is kíváncsiak voltunk, mert a turisztikai szempontból is egyre népszerûbb ünnepség egyik pillanatról a másikra szûnt meg. A legenda szerint azért, mert egy pártbizottsági embernek nem tetszett, hogy ezen a napon még a vendéglátó-ipari egységekben is SS-egyenruhások dorbézoltak. Kerestük a korabeli forgatókönyvben a SSlegényeket, de nem találtuk. A Horthykor szereplôi címszónál csupán 1 Horthykatona szakasz, 1 levente szakasz 8 német kísérôvel, 4 német autó és 4 német motorkerékpár szerepel. Sinkovits Imre színmûvész narrátori szövegében is csak ennyi áll: Horthy Miklós. A hírhedt lovas tengerész, kinek uralma százak és ezrek, munkás- és parasztvértanúk halála árán jöhetett létre! Szomorú tragédia volt ez, amely a becsületes dolgozó munkást és parasztot újra hintós urak önkényébe taszította, akinek uralmát csendôrszuronyok ôrizték megyénkben és mindenütt Szegény Sinkovitsnak, 1956 emblematikus figurájának minden bizonnyal nehezére esett ezeket a mondatokat 13 évvel késôbb világgá kürtölni, de térjünk csak vissza a karnevál megszûnésének okaira, hiszen az elsô népünnepélyek fôszervezôje, a nemrégiben elhunyt Gál Ferusz József (nevét a 69-es forgatókönyvben már hiába kerestük) egy 1996-ban készült interjúban már lényegesen összetettebb okokra hivatkozott: a karnevál elkezdett profisodni, hivatásosok kerültek össze amatôrökkel, megváltozott a felkészülés hangneme Összehasonlítva az elôzô évek forgatókönyveit, bizony a szombathelyi történelmi játékok kissé megfáradtak. Ráadásul 1969-ben furcsa volt a kezdet is. Nem fogják elhinni, de az ünnepség kezdete ZRT. Szombathely, Hunyadi u (A Vásárcsarnok mellett) Tel.: Nyitva: H P: , Szo.: 7 12 TELC és ORIGÓ nyelvvizsgák a TIT-ben! Elérhetôségek: Tel.: 94/ , 94/ Nyilvántartási sz: Akkred. sz.: AL-0032

3 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L elôtt 3 perccel leállt a gépzene. Pontosan 11 órakor megszólalt két gong (mint a színházi elôadások kezdetén), majd 15 másodpercig szóltak a római fanfárok, s átúsztak a Fel vörösök címû indulóba. A történelmi anakronizmust már akkor is meg kellett magyarázni: Kedves vendégeink! Nem, nem tévedés. A Savaria Karnevál 1969 a nagy évforduló emlékét idézi. Azt a nagyszerû pillanatot, mikor 50 éve gyôzött elôször Magyarországon a proletárforradalom. A Magyar Tanácsköztársaság születésnapjára emlékezve idézzük ma, Szavária Szombathely 2000 éves történetét. Mindezek után a fehér inges, munkásôr sapkás Sinkovitscsal nagy sebességgel berobogott az oldalkocsis motorkerékpár. Hogy mindez valóban így történt-e, ne kérdezzék, hiszen karon ülô csecsemô voltam. És a karnevál hiába szôtte át a korabeli hatalom mégiscsak meghatározó nemzedéki élménye volt a szombathelyieknek (közel 4 ezren öltöztek be). Ilyenkor reggelente ünnepre ébredt a város. Korai vendégei római légionistákkal, kiegyenesített kaszás, rongyos parasztokkal, háremhölgyekkel futottak össze az utcán, akik jóval a gyülekezési idô elôtt már megmutatták magukat a járókelôknek. És végezetül idézzünk még a szakdolgozatból, hiszen az isteni Claudiusnak mégiscsak a postás Bándl István öltözött be: És a császár, az isteni Claudius? A karnevál végén leszállt trónjáról és másnap kora reggel, oldalán tömött táskával, róni kezdte évtizede megszokott útját. Kinek újságot, kinek levelet, kinek meg nyugdíjat visz. SaFó Matracok, ágyak, relax fotelok, ágynemûk, párnák Szombathely, a Semmelweis u. és a Vörösmarty u. sarkán, a régi szülészet mellett. Új szombathelyi márkabolt olasz termékekkel! Tel.: 94/ CO2: g/km, fogyasztás: 4,4 7,7 l/km AKCIÓ! tôl ig. 3

4 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 4 Kétezer éves múlt FÜRDÔK, CIRKUSZOK A VIRÁGZÓ PANNÓNIÁBAN Kik lakták Savariát? Hogyan éltek? Mit ünnepeltek? A karnevál közeledtével ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A kutatásban Sosztarits Ottó régész volt segítségünkre. A legelsô rómaiak A Római Birodalom Claudius korában Mint ismert, Savariát Kr. után 50 körül alapította Claudius császár Colonia Claudia Savaria néven. Ezen idôszak elôtt a környéket bennszülött kelta népek lakták. A birodalom elsô betelepülôi fôként észak-itáliai városokból érkeztek, tehát Itáliának abból a részébôl, amelyben leginkább elterjedtek a római szokások. Ezek a csoportok már jól ismerték a Pannóniában élô népeket, hiszen az itteniekkel gyakran kereskedtek. Letelepedésük után magukkal hozták az észak-itáliai városok kultúráját, és ezt az élet szinte minden területén érvényesítették. A legelsô rómaiak Pannóniában fôként katonák és kereskedôk voltak, de a kézmûvesség is elterjedt, elsôsorban a kerámiakészítés és fémfeldolgozás. Savariát egyébként nem egy mai értelemben vett városként kell elképzelni, hiszen az egymástól két-három kilométerre lévô birtokok laza hálózata is a településhez tartozott. A legtehetôsebbek akik a közügyekkel foglalkoztak harminc-ötven hektáros birtokon gazdálkodtak. Általában minden család két rabszolgát tartott, akik azonban nem a klasszikus értelemben vett szolgák voltak, sok helyen már-már családtagként bántak velük. Pezsgô kultúra és kereskedelem Savaria lakosainak nagy része jómódban élt. Rengeteg használati tárgyat importáltak, így szinte olyan körülmények között éltek, mint az Appennini-félszigeten élô családok. Amellett, hogy Savaria Pannónia tartomány felsô igazgatási központja volt, fontos megjegyezni, hogy a város a távolsági kereskedelem szempontjából is óriási jelentôséggel bírt. A Borostyánkô út a korszak egyik legforgalmasabb útvonala volt, összekötô kapocs a birodalom északi és déli ré- sze között. Elôdeink pezsgô kulturális életérôl szép számmal maradtak fenn leletek: a leggazdagabb polgároknak saját fürdôjük volt, az arisztokraták itt beszélték meg a közügyeket. Ugyancsak ezt a célt szolgálták a cirkuszok is. Az istenek és a hiedelmek világa A Római Birodalomban, így Pannóniában is rendkívül fontos szerepet játszott a vallás. Az ünnepek nagy része a természeti jelenségekhez kötôdött, figyelték az évszakok változását, megünnepelték a nap-éj egyenlôséget és a nyári napfordulót is. Ehhez kapcsolódóan aztán megjelentek a különbözô istenekhez kötôdô kultuszok. A divat kétezer éve A férfiak és a nôk öltözködési szokásai meglehetôsen különböztek. Ennek fô oka az volt, hogy a birodalomból áttelepült veteránok legtöbbje itt élô nôt vett feleségül. A köznapi öltözékben utóbbiak ragaszkodtak saját viseletükhöz, csak ünnepnapokon öltöttek római ruhát. A legkedveltebb és a legelterjedtebb darab a tunika volt, a férfiak nagyobb események alkalmával tógát hordtak. Ezen kívül a rómaiak számos öltözködési szokást vettek át az itt élôktôl. Elsôsorban az idôjárási körülmények miatt általánossá vált a kapucnis köpeny, a hosszú szárú nadrág és a sarut felváltó zárt cipô. Palkó Zsolt Szombathely Körmendi út 92. Tel./fax: , 30/ PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 9700 SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b OM: ÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZÔ ÉVES FIATALOK RÉSZÉRE NAPPALI ÉS KORHATÁR NÉLKÜLI ESTI TAGOZATON szeptember 1-én induló képzéseink TÉRÍTÉSMENTESEN, ISKOLARENDSZERBEN, SZOMBATHELYEN! FELSÔFOKÚ AKKREDITÁLT 2 ÉVES KÉPZÉSEINK: Banki szakügyintézô Pénzügyi szakügyintézô Számviteli szakügyintézô Költségvetési gazdálkodási szakügyintézô EMELTSZINTÛ 2 ÉVES KÉPZÉSEINK: Logisztikai ügyintézô Külkereskedelmi üzletkötô KÖZÉPFOKÚ 1 ÉVES KÉPZÉSEINK: Pénzügyi-számviteli ügyintézô Marketing és reklám ügyintézô Kereskedelmi ügyintézô Jelentkezni lehet: Felvétel a jelentkezések sorrendjében! PERFEKT KSZKI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b. Tel./fax: 94/

5 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Fülemülenyelv halszósszal AVAGY A RÓMAI LAKOMÁK NYOMÁBAN Az ókori irodalom böngészése bárkit meggyôzhet arról, hogy a rómaiak nem csupán a háborúzáshoz és a mûvészetekhez értettek, hanem nagyon szerették a hasukat is. Artemidórosz, II. századi jövendômondó és álomfejtô írásaiból tudjuk, hogy a falánkság éjjel sem hagyta nyugodni ôket Amíg Róma hatalma nem terjedt túl az Itáliai-félsziget határain, addig a köztársaság életét a hagyományok, az úgynevezett ôsi erények kormányozták. Az étrendet egyszerûség jellemezte: tönkölykása, kecske- és juhsajt, olívaolaj, zöldség és gyümölcs került az asztalra, hús és hal ritkán vagy soha. A kenyér késôn, a Kr. e. II. században érkezett Rómába. Tejet nem ittak, csak sajtok és sütemények készítéséhez volt rá szükségük, a vaj fogyasztása barbárságnak számított. A második pun háború után minden megváltozott. A Görögországban és Kis-Ázsiában harcoló légiók kincsekkel és a dekadens hellén életforma élvezetes tapasztalataival tértek haza. Hadvezéreik és tisztjeik honosították meg a lakomákon az énekesek és citerások részvételét, valamint a keleti luxus más szokásait. A fényûzés olyan gyorsan terjedt, mint a járvány. A nagyszerû hadvezér, Lucius Licinius Lucullus például olyan látványos módon pazarolta vagyonát, hogy a fényûzô lakomákra kétezer év távlatából sem találunk jobb jelzôt, mint az ô nevét. Palotáit, függôkertjeit, gyümölcsöseit, a Nápolyi-öbölben hegybe vágott csatornákon át tengervízzel táplált halastavait és osztrigatelepeit korának nagyjai sorban megcsodálták. Életvitelének szemléltetésére íme két epizód. Egy alkalommal Cicero és Pompeius Magnus, a hadvezér váratlanul toppantak be hozzá, ám a pompás vacsorát mégis olyan gyorsan tálalták, mintha készültek volna látogatásukra. A rögtönzött lakoma kétszázezer sestertiusba került. Egy másik alkalommal Lucullus egyedül étkezett, szerény, egyfogásos vacsorát tálaltak neki. Az emiatt felelôsségre vont étekfogója azzal védekezett, hogy aznap estére senki sem volt hivatalos hozzá, azt hitte, nem óhajt költséges vacsorát. Lucullus ráförmedt: Hát te nem tudtad, hogy ma este Lucullus vacsorázik Lucullusnál?! De mit is ettek a jómódú rómaiak? Kedvelték a csemegeként tenyésztett osztrigát és homárt, a kakas kasztrálásának módját is ôk találták fel: tôlük örököltük a kappant. Divatos ínyencfalat volt a szarvasgomba és császárgomba. Hortensius, a neves ügyvéd hozta divatba Rómában a pávahús fogyasztását. Augustus különc minisztere, Maecenas újdonságul szamárhússal kedveskedett vendégeinek. Az effajta erôs ízû és szagú húsok készítésénél szükség volt a mártásokra. Ezek alapanyagait olívaolaj, bors, bor és méz adta, a legkülönbözôbb fûszerekkel és gyümölcsökkel együtt. Szinte minden fogáshoz tálaltak sózott halakból készült mártást, a híres garumot. Apiciustól, a leghíresebb ínyenctôl származnak a flamingó-, páva- és fülemülenyelvbôl készített fogások. Halála után háromszáz évvel szakácskönyvet neveztek el róla. Horváth Vilmos Építkezik, felújít? Gépészetben egyszerû a képlet! Épületgépészeti ÁRUHÁZLÁNC Szombathely, Puskás T. u. 2. Tel.: Infovonal: 0640/ Szombathely Erkel F. u. 60. Tel.: / / / Megkezdtük faszerkezetek, komplett tetôk gyártását! SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN 3 dimenziós látványterv GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL helyszíni kivitelezés épületfa faanyagvédelem mûszárított asztalosáru lambéria, hajópadló Ne hagyja ki a számításból! Szombathelyi mosodába keresünk fôállású dolgozókat egy- vagy kétmûszakos munkarendben. Elvárásaink: terhelhetôség, megbízhatóság Érdeklôdni: 30/ , 20/

6 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 6 Virágos, mézes telt íz KÉSEI SZÜRETELÉSÛ NEDÛ LETT A KARNEVÁL BORA Nyolc borvidék huszonöt borásza versengett idén a Savaria Karnevál Bora címért. A hetvennégy isteni nedû közül végül a zalai borvidékrôl avatott gyôztest a zsûri. Németh Csaba borai kiválóan szerepelnek a hazai borversenyeken Németh Csaba 2007-es Deja vu Cuvée-je nyerte el idén a karnevál bora címet. A zalai és a vasi borvidék mellett a Balaton környékérôl, Észak-Magyarországról, valamint Dél-Dunántúlról is érkeztek borok a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány idei borversenyére. Nyolc borvidék huszonöt pincészetének mintegy hetvennégy remekmûvét kóstolta végig a zsûri, hogy végül kiderülhessen, melyik bor palackjára kerül majd a 2008-as Savaria Történelmi Karnevál címkéje. A borbírókból, borszakértôkbôl és borászokból álló zsûri értékelése alapján négy bor arany, harmincegy ezüst, huszonnégy pedig bronz minôsítést szerzett a megmérettetésen. A verseny legjobbjának a keszthelyi Németh Borház Kft évi késôi szüretelésû Orosztony Pagonyvári Deja Vu Cuvée-jét ítélték a szakértôk. Virág Gabriella, a Németh Borház munkatársa elárulta, hogy ez az édes fehérbor a karneváli borverseny mellett a Pannon Bormustrán, valamint a VinAgora Nemzetközi Borversenyen is díjat nyert. Az idei karneváli ital három bor, nevezetesen hárslevelû, furmint, valamint pátria házasításából született. Mind a három külön erjesztett, késôi szüretelésû, nemes rothadású szôlôszemekbôl készült borfajta. Keveredésük aránya azonban már szigorú szakmai titok. Márkus Béla borszakértô, a zsûri elnöke szerint az elmúlt évek kitûnô idôjárásának, valamint a borászati technológia fejlôdésének köszönhetô, hogy egyre kiválóbb nedûk versenyeznek egymással. Nem meglepô, hogy egy kései szüretelésû bor lett a befutó, hiszen az elmúlt évek szép ôszei lehetôvé tették, hogy a szôlôszemek túlérjenek. Mindemellett nagy rizikó is az efféle borok készítése, hiszen egy hirtelen jött októberi vagy novemberi esô tönkreteheti az egész termést. Azonban ha a természet megadja a lehetôséget, akkor akár a közeli borvidékeken is tokaji jegyeket viselô édes borokat termelhetnek a borászok. Így született az idei nyertes bor is, ez a nagyon intenzív, virágos, mézes zamatú, elegáns alkohol- és savtartalmú fehérbor, amelyet a karneváli forgatagban bárki megvásárolhat majd. Tóth T. Eng. szám: U Gabbiano, a sirály! Utazási Iroda Travel Viaggi Reisebüro Travel Agency H-9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A Tel.: 94/ , Tel./fax: 94/ Web: A Sorrentoi-félsziget gyöngyszemei Rómával Ft/fô aug. 29 szept. 6. (9 nap/8 éj) autóbusz, hotel***, félpanzió Dalmát körút mostari kitekintéssel szept (5 nap/4 éj) Ft/fô autóbusz, hotel***, félpanzió Csillagtúra Erdélyben szept (6 nap/5 éj) Ft/fô autóbusz, hotel****, félpanzió Verona Garda-tó Milano Sirmione Padova Velence Bled Ft/fô okt (4 nap/3 éj) autóbusz, hotel***, félpanzió Egyiptom Nílusi hajóút okt (8 nap/7 éj) Ft/fô repülô, hotel 5*, hajó 5* lux, fp/tp, transzfer Bp.-re + illetékek Izraeli nagy körút nov (9 nap/8 éj) Ft/fô repülô, hotel***, reggeli, transzfer Bp.-re + illetékek Szállodák, apartmanok, repülôs tengerparti nyaralások széles választékával várjuk irodánkban! 6

7 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Forgatag Savariában EGY KÉTEZER ÉVES VÁROS ÜNNEPLI ÖNMAGÁT Már fogynak a jelmezek, elkeltek a szálláshelyek, a családok többségéhez már hónapokkal ezelôtt bejelentkeztek a rokonok. Hamarosan zárják az utakat, állítják a bódékat. Jövô hétvégén feje tetejére áll a város. És nem elôször, hiszen idén már kilencedik alkalommal élvezhetjük a Savaria Történelmi Karnevál utánozhatatlan hangulatát. Az elmúlt évben összesen 150 ezer látogatót vonzott a rendezvény, de a szervezôk bíznak benne, hogy idén megdôl a tavalyi rekord is. A költségvetés, amely a szinte teljesen ingyenes fesztivált fedezi, 110 millió forintra rúg. Belépôjegyet a szokásos helyszínekre: a Karneválszínházba, a Romkertbe, a Történelmi Témaparkba, valamint a felvonulási lelátókra kell vásárolni. Talán a legtöbb embernek a még több pavilonnak helyet adó hallatán dobban meg a szíve. Nem hiába: a népszerû helyszín idén átnyúlik a Batthyány térre is. A szombat esti felvonuláson csaknem ezer jelmezes vonul majd végig a belváros utcáin. Na de ezen kívül számtalan koncert, színházi elôadás, utcai parádé, táncbemutató, játszóház várja Savaria népét. Az idôpont és a hely tehát adott: augusztus 22-étôl 24-éig Savariában áll a bál. Mint ahogy a szervezôk is hangsúlyozták: Egy kétezer éves város ünnepli önmagát. Bízzunk hát a jó idôben, és válogassunk idén is a csaknem 270 program közül. A Savaria Fórum következô oldalain megtalálja a rendezvény részletes programját. SaFó KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. ASZTALOSCENTRUM ÉS BARKÁCSDISZKONT lapszabászat, élfóliázás forgács- és bútorlapok konyhai munkalapok CK és OSB-3 építôlemezek rétegelt- és farostlemezek lécbetétes bútorlapok táblásított fatermékek szárított fûrészáru bútorvasalatok, pántok konyhai mosogatók Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/ , 30/ Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre INGATLANKÖZVETÍTÔ Szombathely, Mártírok tere üzletsor (Menza mellett) MOBIL: 30/ SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf Tóth Tímea Tulok Gabriella FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi Forgácslapfeldolgozó és Értékesítô Kft. Szombathely, Kolozsvár u. 31. Tel.: 94/ Fax: 94/ Nyitva tartás: H Cs: , P Szo: TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Palace Irodaház) 1. em. Tel.: 94/ , 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 7

8 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 8 Karneváli programok AUGUSZTUS 15., 16., 17., 20. Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara 15-én, 16-án és 20-án kor; 17-én kor AGUSZTUS 21. (CSÜTÖRTÖK) Huncutka kézmûves játszóház Huncutka Bábszínház gyermekeknek Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara Karneválnyitó DJ Pigno Reggea, ragga, breakbeat Balázs Elemér Group: Early Music koncert Magma Tûzszínház multimédiás látványszínháza vav WaW koncert musik eklektik 9.30 Kapunyitás Tábori élet: Római kori, germán, kora középkori és reneszánsz katonai hagyományôrzô táborok Egész nap a Mare Temporis Reneszánsz életmódtábora, reneszánsz divatsátor, vitézi próbák Huncutka kézmûves játszóház Mûvészet az utcán mûvészeti technikák bemutatása, találkozás a mûvészekkel alkotás közben. Kamarazene, tánc, színjáték, utcazene Vidám evezôs utazás a Gyöngyösön Thököly utcai híd Reneszánsz kézmûvesek, Vándor Vurstli, Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon, ôsmagyar életmódtáborok, vásárosok, Felhôvadász, Tintaló Cirkusz, Bábakukucs a Bábakalács Társulat Kandika Színháza, Foto Anzixok Vasi Múzeumbogár Klub, Szent Márton sátra, Vitalitas Savariae Mûvészeti Alapítvány Romkert Öreg város vására Fô tér Spirituális utazás Mandala udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Hétszínvilág A szombathelyi Waldorf Óvoda és Iskola kiállítása megnyitó Mandala udvar Matiné koncert: Bozsodi Lóránt (hegedû) és Bozsodi-Németh Nóra (zongora) Savaria Legio Egyesület fegyverbemutató és harcászati gyakorlat A Huniadi Cantores koncertje A Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület bemutatója Kürt Trió (Szabó Levente, Pálkövi Dániel, Horváth Cristopher) I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) Vicértes László és Farkas Dániel gitár Tábori élet Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Gyógyító Isis Szertartás a Savaria Legio Nôi Tagozata elôadásában Furulya Együttes Közös jóga Keleti Udvar Dudapest Circus koncert és felvonulás AUGUSZTUS 22. (PÉNTEK) Lokomotív dobkoncert Fórum Színpad Éneklô történelem a Folktarisznya együttes koncertje Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Nem akarok többé boszorkány lenni a Tintaló Társulás bábjátéka Az Ataru Japándob Csoport koncertje Ókori jósda Romkert A Jaramine Hastánccsoport bemutatója A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar Savaria Legio Egyesület hadgyakorlat Lope de Vega: A nyaknyisszantó a büki Sok-szín-pad Társulat elôadása Fô tér Így légy nô I. ismeretterjesztô elôadás Keleti Udvar A Huniadi Cantores együttes koncertje Savaria tér A reneszánsz tere A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

9 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Gladiátorjáték a Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület bemutatója Artistica Anam Cara Fakír bemutató Romkert Vicértes László és Farkas Dániel gitár Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász-bemutató A Savaria Történelmi Karnevál Borversenyének eredményhirdetése Mese a Tubatigrisrôl és a Trombitaparipákról a Brass Cirkusz elôadása Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató A Bogojinai férfi kvartett koncertje Fô tér Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Sz keccskék jelenetek történetté fûzve Romkert Harsona-Quartett Mira Orient Hastánccsoport bemutatója Keleti udvar The Irish Coffee világzenei koncert Reneszánsz táncház a Mare Temporissal A Karavan Familia koncertje Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) Hastánctanítás Keleti Udvar Lovagi torna a Szent György Lovagrend, a Diósdi Lovagok és a Memento Mori cseh lovagjainak részvételével Zenél a Capito Gitárklub Evangélikus templom Masszázsbemutató Keleti Udvar Szabó László, királyi solymász bemutatója A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Huncutka Bábszínház gyermekeknek Pavane reneszánsz zászlóforgatók Mátyás király szárnyai a MárkusZínház meséje Artistica Anam Cara középkori mutatványosok Stendapus opus Badár Sándor mûsora Romkert Szenkovits Péter: Rajtam is múlik címû vallomáskönyvének bemutatója A Söndörgô Együttes koncertje Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Latin est A Boglya Zenekar koncertje és táncháza Kapuzárás Néktök emlékezöm, ha meghallgatjátok Smidt Múzeum A Total Szombathely 2007 online mozgóképes verseny díjnyertes filmjeinek bemutatója. Agora Savaria Filmszínház Orgonazene muzsikálnak Laborczi Erzsébet és barátai Evangélikus templom Hastánctanítás Keleti Udvar Fellegini KlezmerGipsy Band a cigány és a zsidó zene fúziója DJ Ninja-Warm up! Elektronikus latin tánczene Legyen Ön is Rabszolga! Romkert Latin Spirit Trió Improvizatív latin és flamenco zene Fuvolás Trió Az Irokéz Galéria képzômûvészeti tehetségkutató verseny kiállításának megnyitója Irokéz Galéria A Tours-i Székesegyház Kórusa énekel a szentmisén Kámoni Krisztus Király-templom Said Tichiti Trio marokkói zenei koncertje Keleti Udvar EtnoRom Gipsy Band cigányzene a Balkántól Andalúziáig A Banchieri Singers reneszánsz zenei koncertje Ferences templom Néktök emlékezöm, ha meghallgatjátok Smidt Múzeum A Salsa Fuerte Tánciskola bemutatójával egybekötött táncoktatás A Balkan Fanatik együttes koncertje A Lobo Latino Táncegyüttes táncmulatsága: chachacha, bachata, rumba, salsa, merengue, samba Reneszánsz táncképek a Szombathelyi Néptáncmûhely elôadá- OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

10 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 10 sa, közremûködik az Ómuzsika együttes Tüzes játék A nagy Romulus A Janus Egyetemi Színház elôadása Romkert Hastánc show Keleti Udvar Az Artistica Anam Cara és a Szombathelyi Kötélugró Klub közös mûsora Közös Jóga Keleti Udvar A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállításának megnyitója Zenél a Capito Gitárklub Evangélikus templom Xandro világa tûzvarázslás A 25 éves Ghymes együttes születésnapi koncertje Fényhalászok A Magma Tûzszínház és Psyship multimédiás tûztáncshowja Csillagmese Tûzvarázslás Mare Temporis módra DJ Ninja-Cool down! Elektronikus latin tánczene Táncház a Boglya zenekarral AGUSZTUS 23. (SZOMBAT) 9.30 Kapunyitás Ókori hagyományôrzô csapatok seregszemléje Történelmi Témapark Tábori élet: Római kori, germán, kora középkori és reneszánsz katonai hagyományôrzô táborok Huncutka kézmûves játszóház Mûvészet az utcán mûvészeti technikák bemutatása, találkozás a mûvészekkel alkotás közben. Kamarazene, tánc, színjáték, utcazene Vidám evezôs utazás a Gyöngyösön Thököly utcai híd Reneszánsz kézmûvesek, Vándor Vurstli, Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon, ôsmagyar életmódtáborok, vásárosok, Felhôvadász, Tintaló Cirkusz, Bábakukucs a Bábakalács Társulat Kandika Színháza, Foto Anzixok Öreg város vására Fô tér Spirituális utazás Mandala udvar Egész nap a Mare Temporis Reneszánsz életmódtábora, reneszánsz divatsátor, vitézi próbák Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Ataru Ütôegyüttes: Shino No Umare Gladiátorok látványos edzése Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület Rabszolgalázadás Collegium Gladiatorium Egyesület Legio I. Adiutrix, Legio XV Appolinaris COH II Képek az ókori olimpiák történetébôl a magyar birkózóválogatott bemutatója Romkert Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató A Fresco Ballo zászlóforgató csoport bemutatója Savaria tér A reneszánsz tere Pavane reneszánsz zászlóforgatók Reneszánsz percek a Savarello Régizene Együttessel I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar Rendhagyó történelemóra Collegium Gladiatorium Romkert A Campanella Kummer Táncegyüttes mûsora Milités Christi Templárius Katonai Hagyományôrzô Alapítvány A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

11 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L szaracén lovasság és a templomos lovagok harca Pulchinella kertészkedik a Babraszínház meséje Masszázsbemutató Keleti Udvar A Teatro Pavana gólyalábas elôadása Reneszánsz táncház a Mare Temporissal Ister ír zenei koncert Ókori jósda Romkert A Huniadi Cantores koncertje Fuvolás Trió (Megyeri Barbara, Nagy Katalin, Horváth Dorottya) Mizrahim világzenei koncert A helység kalapácsa a Vaga Banda gólyalábas csoport vásári komédiája Mesemondó Csodaverkli II. a Mesebolt Bábszínház bábjátéka I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Pannon Quartett Milités Christi Templárius Katonai Hagyományôrzô Alapítvány Lovagok, viadalra gyûljetek! A Mare Temporis Alapítvány és a Mathias Rex Történelmi Hagyományôrzô Egyesület elôadása Vicértes László és Farkas Dániel gitár A Mira Orient Hastáncstúdió bemutatója Keleti Udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Savaria Legio Egyesület hadgyakorlat, ókori tüzérségi bemutató Lope de Vega: A nyaknyisszantó a büki Sok-szín-pad Társulat elôadása Fô tér Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Lufi hajtogató bohócmûsor Nagy Gladiátorjátékok a Collegium Gladiatorium Egyesület bemutatója Kürt Trió (Szabó Levente, Pálkövi Dániel, Horváth Cristopher) Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató Hastánctanítás Keleti Udvar Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató Középkori Lüzisztraté Ferrum Színházi Társulás Romkert A Kanizsai Dorottya Gimnázium Nosztalgia Kórusának koncertje Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Jabe Raks tánccsoport Keleti Udvar A Bourdon együttes reneszánsz koncertje Narco Polo világzene szaracén lovasság és a templomos lovagok harca Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Pavane reneszánsz zászlóforgatók Savaria tér A reneszánsz tere Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Legyen Ön is Rabszolga! Romkert Lovagi torna a Szent György Lovagrend, a Diósdi Lovagok és a Memento Mori cseh lovagjainak részvételével Huncutka Bábszínház gyermekeknek Kusza korok körforgása Nyitva látám a mennyország kapuját koncert Evangélikus templom OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

12 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page Folkerror zenekar folk & roll Éneklô történelem a Folktarisznya együttes koncertje Szabó László, királyi solymász bemutatója Harsona-Quartett: Major Lilla, Bokronyi Anikó, Sándor Máté, Németh Gábor Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara Az Artistica Anam Cara középkori artista-bemutatója A Rest in Peace Együttes rockzenei koncertje Rroma Art (Serbia) Gipsy tango Korpás Éva gyermekkoncertje Kürt Trió Pavane zászlóforgató csoport bemutatója Az Arasinda együttes török zenei koncertje Keleti Udvar Musztafa, gyere haza! Utcaszínházi Alkotóközösség (Utca- Szak) Romkert Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató Kapuzárás Kövér Potkány Punk-blues koncert Virágének Lovász Irén koncertje Ferences templom A Tours-i Székesegyház Kórusa énekel a szentmisén Székesegyház Jelmezes, fáklyás felvonulás a belváros utcáin Really: Live Lounge Etnikus és filmzenei témák az akusztikus jazz és modern elektronika eszköztárán átszûrve Baba Yaga etnopop koncert Novák Viktória és a Tribe Paganicae törzsi fúziós világtánc Hastánc show Keleti Udvar A Magma Tûzszínház multimédiás látványszínháza Játszi mesék felnôtteknek Gulyás Laci vándormuzsikus, mesejátszó meséi Savaria tér A reneszánsz tere Romano Drom koncert FM zero Instrumentális fusion koncert A Tûzmadarak tûzshow-ja Csillagmese Tûzvarázslás Mare Temporis módra Fire-jam öröm-tûzjáték Táncház a Boglya Zenekarral AUGUSZTUS 24. (VASÁRNAP) 9.30 Kapunyitás , Tábori élet: római kori, germán, kora középkori és reneszánsz katonai hagyományôrzô táborok Huncutka kézmûves játszóház Mûvészet az utcán mûvészeti technikák bemutatása, találkozás a mûvészekkel alkotás közben. Kamarazene, tánc, színjáték, utcazene Vidám evezôs utazás a Gyöngyösön Thököly utcai híd Reneszánsz kézmûvesek, Vándor Vurstli, Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon, ôsmagyar életmódtáborok, vásárosok, Felhôvadász, Tintaló Cirkusz, Bábakukucs a Bábakalács Társulat Kandika Színháza, Foto Anzixok Öreg város vására Fô tér Spirituális utazás Mandala udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Tábori élet A Bozsodi Quartett koncertje: Bozsodi Lóránt, Bozsodi Tamás, Bozsodi Szabolcs, Bozsodi Zoltán Egész nap Egérparádé, a Mare Temporis Reneszánsz életmódtábora, reneszánsz divatsátor, vitézi próbák Ünnepi istentisztelet Evangélikus templom Savaria Legio Egyesület hadgyakorlat Lope de Vega: A nyaknyisszantó a büki Sok-szín-pad Társulat elôadása Fô tér Rendhagyó történelemóra Legio Brigetio, Északi Gárda Romkert Savaria emlékei a Smidt Múzeumban tematikus tárlatveze- A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

13 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L tés, közben: gyerekeknek játék ókori formákkal, kézmûves foglalkozás Smidt Múzeum A Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület bemutatója Közös Jóga Keleti Udvar Délelôtti swing az Isis Big Banddel Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató Történelmi Témapark A Huniadi Cantores koncertje Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató Így légy nô II. bemutatóval egybekötött elôadás Keleti Udvar Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Csizmás Kandúr és cimborái a Soltis Színház meséje Ókori jósda Romkert Mesék gondolatok Stekovics-Baráth Irén versei I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Betyárvirtus, avagy Rózsa Sándor a közönséget ugratja a Langaléta Garabonciások elôadása Az Opylon együttes koncertje Milités Christi Templárius Katonai Hagyományôrzô Alapítvány szaracén lovasság és a templomos lovagok harca Történelmi Témapark Hastánctanítás Keleti Udvar A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Talizmán: Majoros Ági meséje Lovagi torna a Szent György Lovagrend, a Diósdi Lovagok és a Memento Mori cseh lovagjainak részvételével Phaedrus mesék As Plaudite Társulás Romkert A Jabe Raks hastáncstúdió bemutatója Keleti udvar Szabó László, királyi solymász bemutatója Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató A Zafír Hastáncstúdió bemutatója Keleti Udvar Reneszánsz táncok a Mediterránum területérôl a Fresco Ballo Történeti Táncegyüttes elôadása A Winand Trio jazz koncertje Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Szókratész védôbeszéde Jordán Tamás elôadásában Romkert Vicértes László és Farkas Dániel gitárkoncertje Búcsúznak a csapatok Kapuzárás Hagyományôrzôk és jelmezesek búcsúfelvonulása Gyermek arcfestés Provokatív verskoncert gyerekeknek az Alma Zenekar koncertje Az Ómuzsika együttes ókori koncertje Romkert Masszázsbemutató Keleti Udvar Tumba y Quema kolumbiai zene Machiavelli: A fráter reneszánsz komédia a Soltis Színház elôadásában Savaria tér A reneszánsz tere Mátyás király lopni megy a Körmendi Kastélyszínház Társulat elôadása A Zafír Hastáncstúdió bemutatója Keleti Udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkuZínház játszóháza A Mira Orient Hastánccsoport bemutatója Keleti Udvar Huncutka Bábszínház gyermekeknek A Fláre Beás roma zenei koncertje Tábori élet Plautus: Szamárvásár As Plaudite Társulás Romkert Fuvolás Trió (Megyeri Barbara, Nagy Katalin, Horváth Dorottya) A Teatro Pavana gólyalábas produkciója A Madzag Gólyalábas csoport vásári komédiái OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

14 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 14 JEGYÁRAK, NYITVA TARTÁS TÖRTÉNELMI TÉMAPARK Nyitva tartás: augusztus augusztus augusztus és Jegyár: napi felnôtt 1800 Ft, diák, nyugdíjas, jelmezes 1200 Ft. Pulchinella kertészkedik a Babraszínház bábjátéka Vicértes László és Farkas Dániel gitárkoncertje A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar A Folktarisznya együttes mûsora A Quadruplum énekegyüttes reneszánsz és korabarokk koncertje Evangélikus templom Kerekes Band Fel a kalappal! lemezbemutató koncert Egybeöltögetett mesék a Mesebolt Bábszínház elôadása Legyen Ön is Rabszolga! Romkert A Tours-i Székesegyház Kórusa énekel a szentmisén Szent Márton-templom Spóra hip-hop koncert Kapuzárás Indiai klasszikus zene és tradicionális tánc Monori András és Szalai Péter, valamint Tóth Gabriella Garima elôadásában Keleti Udvar Pujara világzenei koncert A Huniadi Cantores reneszánsz koncertje Ferences templom IN VITO Bocaccio itt kísért a HOMO LUDENS Zenés Színpad mozgásszínháza Voler Mouche bemutatkozó koncert jazz, lounge, bossanova, nujazz Pyromads tûztánc elôadás Hastánc show Keleti Udvar Ognjen Popovic Band világzene Belgrád mellôl Reneszánsz táncképek a Szombathelyi Néptáncmûhely elôadása, közremûködik az Ómuzsika együttes A nagy Romulus A Janus Egyetemi Színház elôadása Romkert Csillagmese Tûzvarázslás Mare Temporis módra A Fonogram-díjas Napra Együttes világzenei koncertje Artistica Anam Cara tûzzsonglôr bemutató TÜZES JÁTÉK Augusztus , kapunyitás: Jegyár: 1500 FT ROMKERT Nyitva tartás: augusztus augusztus augusztus Jegyár: napi felnôtt 1500 Ft, diák, nyugdíjas, jelmezes 800 Ft. (Esô esetén a romkerti elôadásokat a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti épület színháztermében mutatják be.) LELÁTÓ Az augusztus 23-án, szombaton este 20 órakor kezdôdô fáklyás, illetve az augusztus 24-én vasárnap délután 15 órakor kezdôdô napfényes felvonulás idén is megtekinthetô a Bejczy utcában felállított lelátóról. Jegyek a Fô téri információs pavilonban vásárolhatók. Jegyár: szombat 1500 Ft vasárnap 800 Ft INFORMÁCIÓS PAVILON Augusztus 6-ától idén is információs pavilon várja a karneválról bôvebb tájékoztatást igénylô érdeklôdôket a Fô téren. A pavilonban a karneváli kiadványokon túl ajándéktárgyak, és a Bejczy utcai lelátóra, valamint a Tüzes játékokra szóló belépôjegyek kaphatók. A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

15 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L KÖZÉRDEKÛ KARNEVÁLI INFORMÁCIÓK KEDVEZMÉNYES VASÚTI JEGYEK Idén is féláron válthatnak oda-vissza útra szóló jegyet a szombathelyi Savaria Történelmi Karneválra utazók. A kedvezmény augusztus között vehetô igénybe a Gyôr Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) pénztáraiban. A félárú odavissza útra szóló jegy csak akkor érvényes, ha azt a karneváli információs pavilonban (Fô tér) a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány bélyegzôjével lebélyegezték. A vasúttársaság augusztus 24- én hajnalban 00:30 órakor mentesítô vonatjáratot indít Szombathely állomásról Sopronba. Bôvebb információt a kedvezményrôl az állomási pénztárakban, a jegyvizsgálóknál és a honlapon kaphatnak az érdeklôdôk. INGYENES ALLERGIAVIZSGÁLAT A Küzdelem az Allergia, Asztma Megelôzéséért Közhasznú Egyesület ingyenes allergiaszûrést tart a karnevál ideje alatt. A szolgáltatás igénybe vehetô augusztus 23- án, szombaton 9 13 óra között az Allergia Centrumban. (Kossuth L. u. 10. I/3) A vizsgálatokat Dr. Sóti László és Dr. Petz Zsuzsanna végzi. (Infó: 30/ ) VÉRADÁS A Vöröskereszt a karnevál ideje alatt ebben az évben is véradást szervez. Augusztus 22- én pénteken és augusztus 23-án szombaton 10 és 20 óra között, augusztus 24-én vasárnap pedig 10 és 19 óra között várják a véradókat a Ferences rendház (Assisi Szent Ferenc Kollégium) Thököly utcai bejáratánál. A három napban vért adók idén egy egész napra szóló belépôjegyet kapnak a Romkert rendezvényeire. A karnevál alatt az Ifjúsági Vöröskereszt aktivistái elsôsegély ügyeletet tartanak az alábbi helyeken: Ferences rendház, Fô tér, Thököly utca,. A kismamákat baba-mama szoba várja a Ferences rendházban. (Infó: 94/ ) SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG Szépség, Egészség, Gyógyítás 2000 éve és ma: 2008-ban elsô alkalommal jelenik meg a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület a Savaria Történelmi Karneválon. A védônôk a Gáyer parkban testsúly-, vérnyomás- és testzsírméréssel várják az érdeklôdôket. Ezen kívül megismertetik az érdeklôdôket a római kori gyógyítás, szépségápolás és egészségmegôrzés szokásaival. Múlt heti játékunk helyes megfejtése: latin. A Savaria moziba szóló belépôjegyeket Kovács Kármen nyerte, aki a nyereményét a szerkesztôségünkben veheti át. E heti kérdésünk: Hány órakor kezdôdik a fáklyás felvonulás augusztus 23-án? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk augusztus 21-éig. Játék OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

16 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 16 HA VELÜNK JÁR, JÓL JÁR! év tapasztalat, 50 autó biztosítja az Ön gyors és pontos kiszolgálását! SOFÔRSZOLGÁLAT AUTÓMENTÉS TEHERTAXI FIX ÁR: 620 Ft 750 Ft Tel.: / Éjjel-nappal

17 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Esküvô római módra AHOL TE VAGY AZ ÚR, OTT ÉN VAGYOK AZ ÚRNÔ Nem megszokott módon, de annál hagyományosabban, azaz az ókori római szokások szerint esküdött örök hûséget egymásnak egy pár Savariában. Titus Calidus Serverus és Iulia Iustina, azaz Németh János és Viszket Zsuzsanna a Mars oltára elôtt kérte az istenek áldását a frigyükre. Áldozat Junonak Nyíljon meg a kapu törte meg a muzsikaszót a Savaria Legio harcosának hangja az elmúlt pénteken este. A témapark kapui kitárultak, majd két lovas szekér és két lovas katona vágtatott a násznép elé. Jelmezes sokaság várta a nagy robajjal érkezô házasulandókat. A pár elôször a császár engedélyét, majd az istenek áldását kérte frigyükre. Miután a vôlegény lesegítette az arát a kocsiról, a fegyverrel tisztelgô sorfal elôtt elvonulva a Mars-oltárhoz mentek. A menyasszonyt egy pronuba, azaz egy férjes asszony vezette jövendôbelije elé. Római szokás szerint a vôlegény és a menyasszony kézfogással jelezte egymásnak egybekelési szándékát. Ahol te vagy az úr, ott én vagyok az úrnô hangoztak a menyasszony szavai, esküt téve ezáltal férjének. A pár rozslisztbôl készült lepényt fogyasztott, majd Junonak, a házasság istennôjének hozott áldozat következett. A pincekulcsot nem adta Míg a római jog cselekvéssel szentesít egy házasságot, addig a magyar jog szóval. Így nem maradhatott el az anyakönyvvezetô által szentesített házasságkötés sem János és Zsuzsanna között. Amint elcsattant az elsô házastársi csók, tovább folytatódott a római kori mulatozás. A vôlegény elragadta a menyasszonyt barátnôje karjaiból, és leendô lakhelyéhez vezette. Az ifjú feleséget három férfi kísérte, vitték rokkáját, orsóját, és közben diót dobáltak a násznép közé. (A dió Jupiter szent gyümölcse, és a hiedelem szerint védelmet nyújt a párnak.) Megérkezve, a feleség fenyôbalzsammal kente be, és szalagokkal ékesítette a jelképes kaput, ezáltal védelmezve otthonukat. Ezt követôen a férj átadta kedvesének a ház kulcsait, egyet kivéve. Mivel római matrónának nem illik bort innia, a pince kulcsa az úrnál maradt. Aztán a férfi átemelte mátkáját a küszöbön. Megszületett a gyermek is A küszöb ugyanis Vesta, a házi tûzhely istennôjének oltalmában van, és arra lépni bizony szentségtörés lenne. A házba érve az asszony elsô dolga az volt, hogy meggyújtotta az otthonuk oltárán lévô gyertyát. Ezzel a cselekedet azt jelképezte, hogy a férje uralma alá került. A hagyományokat követô szertartás már önmagában is egy idôutazás volt, s a végén még egyet ugorhattunk az idôben, ugyanis hipp-hopp, a nászéjszakát követô hónapokban találtuk magunkat. Mégpedig a pár gyermekének névadóján. Így szerelmük gyümölcse, egy tüneményes kislány is kivette a részét a múltidézésbôl. Római szokás szerint megtartották névadóját, majd tisztítószertartás keretében vizet csurgatva fejére kérték rá is az istenek áldását. Tóth T. Szombathely, Kőszegi utca 10. telefon: (06 94)

18 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 18 KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK ÚTLEZÁRÁSOK Augusztus 18-án 16 órától 26-án kb. 8 óráig: Kossuth Lajos utca (Ferrosüt szakbolttól a Bejczy utca felé esô szakasza) és Bejczy utca. Augusztus 19-én 22 órától 26-án kb. 12 óráig: a Thököly Imre utca (teljes hosszában), a Zrínyi utca (teljes hosszában), az Aréna utca (teljes hosszában), a Rákóczi Ferenc utca (Thököly I. utcától a Légszeszgyár utcáig terjedô szakasza). Augusztus 20-án 18-tól 25-én kb. 12 óráig: a Kossuth L. utcai Ferrosüt szakbolt melletti átjárónál lévô lezárást áthelyezik a Kossuth L. u. Hefele M. u. keresztezôdéshez. Ezzel egyidejûleg a Hefele M. utcát egyirányúsítják a Kossuth L. u. felôl a Szily J. u. irányába. BEHAJTÁSI ENGEDÉLY A lezárt területeken lakók a területre csak Behajtási engedéllyel hajthatnak be, amelyet augusztus 14-én, 15-én 10 órától 18 óráig, valamint augusztus 18- án, 19-én 10 órától 18 óráig a Ferences kert Aréna utca felöli kapunál található bástyában, a forgalmi engedély és lakcímkártya felmutatásával igényelhetnek. Behajtási engedélyekkel kapcsolatos további információkért hívja a 30/ vagy a 30/ telefonszámot augusztus 14-tôl. TERELÔÚT (Thököly I. utca teljes zárása idején): Szent Márton utca felôl: Hunyadi János utca Szent Flórián körút Mátyás király utca. Kiskar utca felôl: Mátyás király utca Szent Flórián körút Hunyadi János utca. Az autóbuszok a lezárások miatt terelôútvonalon közlekednek, amelyrôl késôbb pontos tájékoztatást fogunk adni. A rendezvény továbbiakban felsorolt területei a karnevál 3 napja alatt 10 órától kb. 24 ráig gyalogos övezetté lesznek minôsítve, ahová gépjármûvel behajtani nem lehet. GYALOGOS ÖVEZET Thököly I. u. (Hunyadi J. u. és Rákóczi Ferenc utca közötti szakasza) Elektronikai Alkatrész Kft. Szeretné képességeit úgy felhasználni, hogy annak eredménye sikerhez vezessen? Szeretne velünk együtt fejlôdni? Jöjjön az EPCOS-hoz, a világ egyik legnagyobb passzív elektronikai alkatrészeket gyártó vállalatához! 4 éves a megye legnagyobb matracválasztékát kínáló szakáruháza! Születésnapunk alkalmából mi ajándékozunk Önöknek! Várjuk munkatársaink közé! MÛSZERÉSZ Elvárások: néhány éves szakmai gyakorlat hasonló területen gyengeáramú ismeretek alapfokú számítógépes ismeret (pl. World, internet) PLC vezérlések alapfokú ismerete többmûszakos munkarendben való munkavégzés elektromûszerész végzettség Feladatok: termelôberendezések karbantartása, javítása Minden Rottex biomatrachoz és exkluzív rugós matrachoz 30% értékben ajándék textilterméket adunk! (Paplan, párna, ágytakaró, ágynemûhuzat stb.) Érvényes: aug. 13-tól 30-ig, más akciókkal össze nem vonható. Szombathely, Varasd u. 12. Tel.: , 20/ web: Nyitva tartás: H P: , Szo: 9 13 MECHANIKUS KARBANTARTÓ Elvárások: lakatos, vagy egyéb gépipari szakmunkás végzettség, innovatív készség, problémamegoldó készség 5 év ipari gyakorlat 4 mûszakos mûszakrend Feladatok: a gyártóberendezések mechanikai hibáinak megjavítása a karbantartási és felújítási feladatok elvégzése a cserélt tartalék fôdarabok megjavítása Jelentkezzen vállalatunk portáján (Szombathely, Szent László király u. 6.) található PÁLYÁZATI LAP kitöltésével. EPCOS just everywhere 18

19 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Rákóczi F. u. (Thököly I. u. és Batthyány tér közötti szakasza) Kossuth L. utca (Hefele M.u. és Bejczy I. u. közötti szakasza) Bejczy I. utca teljes hosszában Batthyány tér 22-én, 23-án és 24-én 10 órától kb. 24 óráig PARKOLÓZÁRÁSOK Augusztus 18-án órától 26-án kb óráig: Kossuth L. u. (Ferrosüt szakbolt melletti átjárótól a Bejczy utca felé esô szakasza) Bejczy utcai parkoló. Augusztus 19-én órától 26-án kb óráig: Thököly I. u. (Hunyadi J.u. Mátyás király u. közötti szakasza) és az innét nyíló belsô parkolók, a Fô tér 14. sz. ház udvarán (Könyvudvar) a fizetô parkoló, Mc Donald s mögötti parkoló Rákóczi F.u. (Thököly I.u. a Batthyány tér közötti szakasza), Batthyány tér (Képtár és Zsinagóga felé esô oldala), ISIS tömb belsôben lévô parkoló, Bejczy u mögötti parkolónak az épületre merôleges parkolói és a középsô parkoló blokk Thököly I. utca felé esô oldala. Augusztus 20-án 18 órától 25-én kb. 12 óráig: Kossuth L. u. (Hefele M. u. saroktól a Ferrosüt szakbolt melletti átjáróig) Augusztus 21-én 18 órától 23-án kb. 24 óráig: Kôszegi u. (Mártírok tere Széchenyi u. közötti szakasza), Mártírok tere (ERSTE Bank felôli oldal, a Kôszegi u. Király u. közötti szakasza), Király u. (Széll K. u. Savaria térig terjedô szakasza). Augusztus 21-én tól 24-én kb óráig: Hefele Menyhért utca teljes hosszában, Széchenyi utca teljes hosszában, Szent Márton u. (Ferences templom és a Borostyánkô Áruház közötti szakasza), Berzsenyi tér (Savaria Egyetemi Központ elôtti parkoló). FELVONULÁSOK Fáklyás felvonulás: augusztus óra Útvonala: Thököly I. u. Bejczy u. Kossuth L. u. Hefele M. u. Berzsenyi tér Széchenyi u. Kôszegi u. Mártírok tere Király u. Savaria tér Szent Márton u.- Thököly I. u. Jelmezesek búcsúfelvonulása: augusztus óra. Útvonala: Thököly I. u. Bejczy u. Kossuth L. u. Hefele M. u. Berzsenyi tér Széchenyi u. Fô tér Bejczy u. Thököly I. u. FORGALOMKORLÁTOZÁS A FELVONULÁSOK IDEJÉN Augusztus 23-án kb tôl kb óráig, és augusztus 24-án kb tôl kb. 17 óráig a felvonulás útvonalán és az oda becsatlakozó utcákban szakaszos zárásra és elterelésre kell számítani. VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓBUSZ- KÖZLEKEDÉSBEN A Vasi Volán Zrt. tájékoztatja az Utazóközönséget, hogy a Savaria Történelmi Karnevál rendezvényei miatt az érintett autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek: Augusztus 19-én (kedden) 22 órától augusztus 26-án (kedden) 12 óráig: A Thököly és Rákóczi utcákban közlekedô helyi, szerzôdéses (Delphi) és helyközi autóbuszok nem érintik a Rákóczi utcai Iskola, Batthyányi tér, Városháza és Aluljáró (Thököly u.) elnevezésû megállóhelyeket. A helyi járatok a (3-as vonal kivételével) a Hunyadi út Szent Flórián krt. Mátyás király u. útvonalon közlekednek, és valamennyi kijelölt megállóhelyen megállnak. A 3-as vonalszámú menetrendszerinti járatok a Vasútállomás Szelestey u. (Széll K. u.) Petôfi S. u. útvonalon közlekednek és valamennyi kijelölt megállóhelyen megállnak. Augusztus 23-án (szombaton) órától üzemzárásig: A karneváli felvonulás ideje alatt a Király utcában közlekedô autóbuszok nem érintik a MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyet. P R O G R A M O K MÁGLYARAKÁS 4 db zsemle, 1/2 kg alma, 3 db tojás, 15 dkg kristálycukor, 1/2 l tej, 1 dkg zsiradék, 2 dkg porcukor, 2 cl rum, 10 dkg barackíz, 10 dkg darált dió, 1 cs. vaníliás cukor, 1 db citrom, ôrölt fahéj A megtisztított almát szeletekre vágjuk, megpároljuk és összekeverjük a fahéjas porcukorral. A zsemléket karikákra vágjuk, a tejet vaníliás cukorral felforraljuk, megáztatjuk benne a zsemlekarikákat, majd egy magas peremû vajazott tepsibe rakjuk a felét, megkenjük lekvárral, megszórjuk a cukrozott darát dióval, és elosztjuk rajta az almaszeleteket. Ráhalmozzuk a zsemle másik felét, és ismét megkenjük a maradék lekvárral. A tojásokból cukor segítségével kemény habot verünk és elsimítjuk a máglyarakás tetején. Elômelegített középmeleg sütôben percig sütjük. Gellérfi Tamás séf augusztus 16. RÁDIÓ SZOMBATHELY 97.1 VI. SZÜLETÉSNAPI PARTY CARNIVAL IN PALACE vol 1. 80' & 90' évek legsikeresebb Retro Slágerei egész éjjel! augusztus óra CARNIVAL IN PALACE vol. 2. a karneváli hangulatról a BACARDI MOJITO cocktail gondoskodik! Tel.: 94/ Szhely., Semmelweis u. 2. A Tiborcz Ingatlanközvetítô Kft. Szombathely, Kiskar u. 1/A ÉRTÉKBECSLÔ munkakör betöltésére munkatársat keres. Feltételek: felsôfokú (mûszaki v. jogi v. gazdasági) végzettség OKJ végzettség saját gépkocsi B kategóriás jogosítvány Elônyt jelent: banki értékbecslôi múlt szakmai tapasztalat mûszaki végzettség A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal ig az címre várjuk. További információ kérhetô a 06-30/ as telefonszámon Joó Péternél. 19

20 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 20 K A R N E V Á L Savaria a Sibaris partján VÁROSUNK NÉMET ELNEVEZÉSE, A KÔ A MEZÔN IS A RÓMAI KORRA UTAL Scarbantia, Sopiane, Arrabona, Aquincum hangzatos római nevek. De itt, Szombathelyen a Sabaria a legjobban csengô. Olyannyira tetszô, hogy számos dolog viseli a mai város egykori elnevezését. Kezdjük elôbb egy kis szófejtéssel. A fentebb felsorolt városnevek, Sopron, Pécs, Gyôr, Budapest helyett azonban csak Szombathelyre koncentrálunk. Egyes források szerint Kr. u. 43, mások szerint 50 körül alapította az ókori várost a Római Birodalom negyedik császára, Claudius. (A hétévnyi eltérés nem is nagyon fontos a majd két évezrednyi távlatból, de érdekes lehet, hogy Claudius 41 és 51 közötti uralkodásának elejére vagy végére esett-e a városalapítás.) A Ravennai krónika szerint az ókori Savariát földrengés pusztította el 456 szeptemberében. A földrengés mértéke vitatott, az azonban bizonyos, hogy a mai Szombathely német neve ehhez az eseményhez kötôdik. A Steinamanger jelentése ugyanis: kô a mezôn, a földrengésben (és a népvándorlás viharában) elpusztult római Sabaria romjaira utal. S hogy ne csak kô legyen a történetben, jöjjön egy kis víz is. A Sabaria a Sibarisból származik, a Sibaris pedig nem más, mint a Gyöngyös patak ókori neve. (A patak ausztriai szakasza ma is a Zöbern nevet viseli.) A szlovén Sombotel, a horvát Sambotel már jobban hasonlít a mai Szombathelyre, a szombati hetivásárok helyére. Míg a Szombathelyi Szombat akció ötlete még új, a Savaria szó régóta kedvelt a névadásban, Sabaria változatában is. A teljesség igénye nélkül nézzük, mi mindent titulálnak így. Szombathelynek van egy róla elnevezett középiskolája, múzeuma, táncversenye. A zenei életben több együttes, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Capella Savaria, a Savaria Barokk Zenekar, a Savaria Régi Zene Mûhely viszi a hírét világszerte városunknak, vagy éppen a világ más részébôl hozzák el a zenét, mint például a Savaria Depeche Mode Fan Club. A vállalkozások világában szakosodtak szóróanyagok terjesztésére, nyílászárók gyártására és beszerelésére, nyomdaipari tevékenységre, autókölcsönzésre, fuvarozásra, kereskedelemre savarias cégek. A cipôgyár, a takarékszövetkezet, az utazási iroda, régóta viseli (a cipôgyár esetében sajnos csak viselte) a nevet, a plaza azonban csak néhány éve. A sportéletben egyebek között fociznak, judoznak, teniszeznek, kosárlabdáznak savariás színekben. A legrégebbi hagyományokat a Savaria Legio Egyesület ôrzi, a legújabb intézmény pedig az átnevezett egyetemi központ. És a végén ne feledkezzünk el magunkról sem. A Savaria Fórum címnek nem csak az elsô fele kapcsolható a rómaiakhoz. A második része is az ókorból ered, hiszen a fórum vásárteret, piacot, a népgyûlések helyét, a közélet központját jelentette a római birodalom városaiban. Így Savariában is. TG 20

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus Tisztelt karneváli önkéntes! A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány ebben az esztendőben is fontosnak tartja a karneváli önkéntes tevékenységeket. Az alapítvány szándéka, hogy 2014-ben, ahogy

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet.

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. SZIGLIGET Bővebb információ: www.szigliget.hu Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Március 15-16. Tavaszváró Március

Részletesebben

PROGRAMOK MINDKÉT NAPON

PROGRAMOK MINDKÉT NAPON PROGRAMOK MINDKÉT NAPON 10.00 Kapunyitás 10.00 18.00 Kézműves vásár 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 és 18.00 Pompeji tárlatvezetés elővételi jeggyel, időpontonként legfeljebb 50 fővel. A kiállítótér korlátozott

Részletesebben

11:00-12:00 Élőképes Krónika - Játékos, interaktív idegenvezetés

11:00-12:00 Élőképes Krónika - Játékos, interaktív idegenvezetés 2011. AUGUSZTUS 05. - PÉNTEK 19:30 órától Augusztus 6-i Közönségcsalogató Történelmi Kavalkád programismertető ízelítője 2011. AUGUSZTUS 06. - SZOMBAT 10:00 órától Lovagok kitelepülése, harcművészeti bemutatók,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban 2016. június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum pályázati azonosító: 204107/00197 1. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc

Részletesebben

AUGUSZTUS 18., Moliére: Scapin furfangjai Karneválszínház (Megyeháza udvara)

AUGUSZTUS 18., Moliére: Scapin furfangjai Karneválszínház (Megyeháza udvara) AUGUSZTUS 18., 19. 17.30 Moliére: Scapin furfangjai Karneválszínház (Megyeháza udvara) AUGUSZTUS 20. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-18.00 Mővészet az utcán Mővészetek utcája 10.00-24.00 Nyitott Galéria Mővészetek utcája

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Program. Színpadi programok. Június 7. szombat Haditorna bemutató Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ

Program. Színpadi programok. Június 7. szombat Haditorna bemutató Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ Program Színpadi programok Június 7. szombat 10.00 Haditorna bemutató 11.00 Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ 12.00 Néptáncegyüttes 14.00 Kõbéka Zenekar 15.00 Lovagi Játék

Részletesebben

XI. Őrségi Tökfesztivál

XI. Őrségi Tökfesztivál XI. Őrségi Tökfesztivál 2014. szeptember 26-28. Szeptember 26. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Fókuszban a töktermesztés, konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI

KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI Ide szeretnék menni: TÖRTÉNELMI TÉMAPARK Jegyárak: 08.28. péntek (szakmai nap): napi felnıtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus igazolvánnyal, jelmezben:

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Aranylemezzel díszített üvegpohár alja a 4. századból (Magyar Nemzeti Múzeum) múzeumi programok

Aranylemezzel díszített üvegpohár alja a 4. századból (Magyar Nemzeti Múzeum) múzeumi programok Aranylemezzel díszített üvegpohár alja a 4. századból (Magyar Nemzeti Múzeum) múzeumi programok Június 5. vasárnap Smidt Múzeum VillaMOSoly - Villamos-nap Június 3. péntek 18.00 Iseum Savariense Szent

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Az esküvői forgatókönyv. Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből

Az esküvői forgatókönyv. Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből Az esküvői forgatókönyv Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből A forgatókönyv Az esküvő lebonyolításának részletes logisztikai ütemterve Az esküvő folyamatának részletes

Részletesebben

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 2007. június 29 július 1. Tisztelt Hölgyem / Uram! 2007. június 29 - július 1. közt, immár harmadik alkalommal, a Zele törzs és az

Részletesebben

CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) June 09.

CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) June 09. CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) 2011. June 09. Az OSI támogatásával megvalósuló idei fesztiválunk alapvetõ célkitûzése a roma kultúra minél szélesebb körû megismertetése,

Részletesebben

Programok, rendezvények Sárváron & környékén 2014.11.24. 2014.12.07. SÁRVÁR

Programok, rendezvények Sárváron & környékén 2014.11.24. 2014.12.07. SÁRVÁR Programok, rendezvények Sárváron & környékén 2014.11.24. 2014.12.07. SÁRVÁR Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: Nyugdíjas kedd - Szeptembertől újra! 2014. szeptember 2-től folytatódik a "Nyugdíjas kedd" akció.

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI

KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI Ide szeretnék menni: TÖRTÉNELMI TÉMAPARK Jegyárak: 08.28. péntek (szakmai nap): napi felnıtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus igazolvánnyal, jelmezben:

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt,

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, Múzeumok Éjszakája 2015. június 20. MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, utána indulás a város vmely kirakatában elhelyezett művekhez

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra

www.szigliget.hu Bővebb információ: Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra Bővebb információ: www.szigliget.hu A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra Tavaszváró

Részletesebben

A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése

A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése Népművelők Vándorgyűlése Miskolc, 2007. november 29 december 1. Konferencia helyszíne: Művészetek Háza (Rákóczi u. 5.) Szekcióülések helyszíne: Művészetek

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

Kora-római kocsi és ló sírok kincsei Állandó kiállítás (1 teremben). Partnerünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

Kora-római kocsi és ló sírok kincsei Állandó kiállítás (1 teremben). Partnerünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága MUNKATERV 2014 A Budaörs területén évtizedek óta folyó régészeti feltárások és helytörténeti kutatások gazdag eredményei lehetővé tették, hogy településünk több ezer éves múltját először időszakos kiállításokon,

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

VÁSÁRI&VÁSÁRI A pénzügyi intelligencia közvetítõje

VÁSÁRI&VÁSÁRI A pénzügyi intelligencia közvetítõje 2008. Szptmbr Fotó: Rékasi Attila Közösségi programok KLUBOK, szakkörök ISKOLAI PROGRAMOK VÁROSI KÖNYVTÁR SZÍNHÁZ, MOZI EGYHÁZI ÉLET VÁSÁRI&VÁSÁRI A pénzügyi intlligncia közvtítõj Félórás lmzés a pénzügyi

Részletesebben

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14 KLAZZ koncert A hazai jazzélet sztárjai Babos Gyula, Borbély Mihály, Berki Tamás, Balázs Elemér, Barcza Horváth József, Dés László, Fekete-Kovács Kornél, Horváth Kornél, Kaltenecker Zsolt, Lantos Zoltán,

Részletesebben

1. Általános nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig A kiállítás megtekintése és a tárlatvezetés díjtalan!

1. Általános nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig A kiállítás megtekintése és a tárlatvezetés díjtalan! BESZÁMOLÓ 2012 A Budaörs területén évtizedek óta folyó régészeti feltárások és helytörténeti kutatások gazdag eredményei lehetővé tették, hogy településünk több ezer éves múltját először időszakos kiállításokon,

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

2016. évi belvárosi közterület-használat

2016. évi belvárosi közterület-használat 2016. évi belvárosi közterület-használat 2016. január 8. Total Art Egyesület "Királyi Karnevál" Király utca 24. - Színház tér - Széchenyi tér - Színház tér 2016. február 6. Közterület-használat státusza:

Részletesebben

A leárazott atlétatrikók

A leárazott atlétatrikók 20. ÉVF. 29. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. AUGUSZTUS 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÚJRA ITT A KARNEVÁL RÉSZLETES KARNEVÁLI PROGRAM SZOMBATHELYIEK EMLÉKEZNEK KÖZGYÛLÉS ÜRESEN MARADTAK A SZÉKEK www.isisgaleria.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának 3/2016.(01.13.) számú h a t á r o z a ta Pécs Megyei Jogú Város 2016. évi rendezvényekhez kötődő közterület-használat

Részletesebben

Badacsonyi. Programfüzet

Badacsonyi. Programfüzet ... s ez a hely, ahol állunk a világ leggyönyörűbb vidéke.... egykor az idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak.

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál. 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584. Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál. 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584. Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584 Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hódmezővásárhelyi kulturális élet egyik nagyszabású rendezvénye

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

2015. évi belvárosi közterület-használat

2015. évi belvárosi közterület-használat 2015. évi belvárosi közterület-használat 2015. január 9. A Remény Sétája Rákóczi Szövetség - Irgalmasok útja Széchenyi tér Hunyadi János utca Kálvária Domb vonalán sétálna végig. A megemlékezés az útvonal

Részletesebben

Rákosmenti majális. 2013. május 1.

Rákosmenti majális. 2013. május 1. Rákosmenti majális 2013. május 1. Ismét gazdag programmal várta Rákosmente lakóit május elsején a szervező Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház a Rákosmenti

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Hagyomány Vigalom Fieszta SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDÖLÉS 2015. MÁJUS 22 25

Hagyomány Vigalom Fieszta SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDÖLÉS 2015. MÁJUS 22 25 Hagyomány Vigalom Fieszta SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDÖLÉS 2015. MÁJUS 22 25 Kedves Szekszárdiak, Tisztelt Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a XXV. Pünkösdi Fesztiválon. A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál immár

Részletesebben

2013. Július 12-13-14.

2013. Július 12-13-14. 2013. Július 12-13-14. Középkori vásári forgatag szombat napkeltétől vasárnap napnyugtáig. Kézművesek vására. Talpas és lovas vitézek felvonulása, erőpróbája. Ifjú sihederek palánkvár foglalója, fehérnépnek

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE 19.00 Neil Young Sétány koncert Városi Hangverseny- és Kiállítóterem MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK 17.00 Kiállítás (fesztivál) megnyitó Város-képkiállítás megnyitója Megyei Művelődési

Részletesebben

KOROK, MESÉK, MASKARÁK RÉSZLETES KARNEVÁLI PROGRAM INTERJÚ HOLLÓSI FRIGYESSEL MIT ITTAK A RÓMAIAK?

KOROK, MESÉK, MASKARÁK RÉSZLETES KARNEVÁLI PROGRAM INTERJÚ HOLLÓSI FRIGYESSEL MIT ITTAK A RÓMAIAK? 19. ÉVF. 29. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. AUGUSZTUS 15. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KOROK, MESÉK, MASKARÁK RÉSZLETES KARNEVÁLI PROGRAM INTERJÚ HOLLÓSI FRIGYESSEL MIT ITTAK A RÓMAIAK? Szombathely, Kossuth L. u. 19.

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

PROGRAMOK. SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2013 Szombathely, augusztus 22 25. Ludi Savarienses. Petőfi Sándor utca. 6 Kiskar utca 15.

PROGRAMOK. SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2013 Szombathely, augusztus 22 25. Ludi Savarienses. Petőfi Sándor utca. 6 Kiskar utca 15. Körmendi ú Fő tér Király utca Ady Endre tér A Savaria Történelmi Karnevál a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma támogatásával valósul meg. A Savaria Történelmi Karnevál elnyerte A

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

1. ÖREG VÁROS VÁSÁRA FORUM ET MERCATUS

1. ÖREG VÁROS VÁSÁRA FORUM ET MERCATUS HELYSZÍNEK 1. ÖREG VÁROS VÁSÁRA FORUM ET MERCATUS Savaria-Szombathely belvárosi vásárterén nemcsak a hagyományos vásárnapon, szombaton, de a karnevál minden napján kínálják portékáikat az ide sereglett

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben