KARNEVÁLI FORGATAG RÉSZLETES PROGRAM, TÉRKÉP LUCULLUSI LAKOMÁK ÉLET AZ ÓKORI SAVARIÁBAN SZABOLCS PÉTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARNEVÁLI FORGATAG RÉSZLETES PROGRAM, TÉRKÉP LUCULLUSI LAKOMÁK ÉLET AZ ÓKORI SAVARIÁBAN SZABOLCS PÉTER"

Átírás

1 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page ÉVF. 30. SZÁM SZOMBATHELY, AUGUSZTUS 16. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KARNEVÁLI FORGATAG RÉSZLETES PROGRAM, TÉRKÉP LUCULLUSI LAKOMÁK ÉLET AZ ÓKORI SAVARIÁBAN SZABOLCS PÉTER Munkácsy-díjas szobrászmûvész KIÁLLÍTÁSA Szombathely, Kossuth L. u.19. Tel./fax: NYITVA TARTÁS A KARNEVÁL IDEJE ALATT: ÓRÁIG CO2: g/km, fogyasztás: 4,4 7,7 l/km

2 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 2 A N N O A Tanácsköztársasággal kezdôdött a karnevál A VÁROS KORAI VENDÉGEI HÁREMHÖLGYEKKEL FUTOTTAK ÖSSZE AZ UTCÁN A Savaria Karnevál 1969 forgatókönyve igyekezett messzemenôen figyelembe venni az Intézô Bizottság által kívántakat. Így a tavalyi dramatikus játékkal ellentétben, az idén a karneváli jelleg dominál. Ebbôl eredôen a szereplôk csaknem 100%-a az Alkotmány u. felôl érkezik, s a Hollán u. felé távozik. Így mód van arra, hogy a város nem játéktéren tartózkodó közönsége is látványos felvonulást élvezhessen. Az elôjáték és a ma játéka között tíz kor vonul fel. Ezek közül a római kor, a Hunyadikor, a kuruc kor és a Tanácsköztársaság kora kapott jelentôsebb játékot. A többiek csak felvonulnak, természetesen ezt is mozgalmasan, s némi játékkal teszik. Íme egy részlet a legutolsó, 1969-ben megrendezett Savaria Karnevál Turián György fôrendezô által írt forgatókönyvébôl, amelyre Fixl Miklós szakdolgozatának mellékletében leltünk rá ben a Savaria Napok részeként elôször megtartott történelmi játékok utolsó, 1969-es felvonására azért is kíváncsiak voltunk, mert a turisztikai szempontból is egyre népszerûbb ünnepség egyik pillanatról a másikra szûnt meg. A legenda szerint azért, mert egy pártbizottsági embernek nem tetszett, hogy ezen a napon még a vendéglátó-ipari egységekben is SS-egyenruhások dorbézoltak. Kerestük a korabeli forgatókönyvben a SSlegényeket, de nem találtuk. A Horthykor szereplôi címszónál csupán 1 Horthykatona szakasz, 1 levente szakasz 8 német kísérôvel, 4 német autó és 4 német motorkerékpár szerepel. Sinkovits Imre színmûvész narrátori szövegében is csak ennyi áll: Horthy Miklós. A hírhedt lovas tengerész, kinek uralma százak és ezrek, munkás- és parasztvértanúk halála árán jöhetett létre! Szomorú tragédia volt ez, amely a becsületes dolgozó munkást és parasztot újra hintós urak önkényébe taszította, akinek uralmát csendôrszuronyok ôrizték megyénkben és mindenütt Szegény Sinkovitsnak, 1956 emblematikus figurájának minden bizonnyal nehezére esett ezeket a mondatokat 13 évvel késôbb világgá kürtölni, de térjünk csak vissza a karnevál megszûnésének okaira, hiszen az elsô népünnepélyek fôszervezôje, a nemrégiben elhunyt Gál Ferusz József (nevét a 69-es forgatókönyvben már hiába kerestük) egy 1996-ban készült interjúban már lényegesen összetettebb okokra hivatkozott: a karnevál elkezdett profisodni, hivatásosok kerültek össze amatôrökkel, megváltozott a felkészülés hangneme Összehasonlítva az elôzô évek forgatókönyveit, bizony a szombathelyi történelmi játékok kissé megfáradtak. Ráadásul 1969-ben furcsa volt a kezdet is. Nem fogják elhinni, de az ünnepség kezdete ZRT. Szombathely, Hunyadi u (A Vásárcsarnok mellett) Tel.: Nyitva: H P: , Szo.: 7 12 TELC és ORIGÓ nyelvvizsgák a TIT-ben! Elérhetôségek: Tel.: 94/ , 94/ Nyilvántartási sz: Akkred. sz.: AL-0032

3 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L elôtt 3 perccel leállt a gépzene. Pontosan 11 órakor megszólalt két gong (mint a színházi elôadások kezdetén), majd 15 másodpercig szóltak a római fanfárok, s átúsztak a Fel vörösök címû indulóba. A történelmi anakronizmust már akkor is meg kellett magyarázni: Kedves vendégeink! Nem, nem tévedés. A Savaria Karnevál 1969 a nagy évforduló emlékét idézi. Azt a nagyszerû pillanatot, mikor 50 éve gyôzött elôször Magyarországon a proletárforradalom. A Magyar Tanácsköztársaság születésnapjára emlékezve idézzük ma, Szavária Szombathely 2000 éves történetét. Mindezek után a fehér inges, munkásôr sapkás Sinkovitscsal nagy sebességgel berobogott az oldalkocsis motorkerékpár. Hogy mindez valóban így történt-e, ne kérdezzék, hiszen karon ülô csecsemô voltam. És a karnevál hiába szôtte át a korabeli hatalom mégiscsak meghatározó nemzedéki élménye volt a szombathelyieknek (közel 4 ezren öltöztek be). Ilyenkor reggelente ünnepre ébredt a város. Korai vendégei római légionistákkal, kiegyenesített kaszás, rongyos parasztokkal, háremhölgyekkel futottak össze az utcán, akik jóval a gyülekezési idô elôtt már megmutatták magukat a járókelôknek. És végezetül idézzünk még a szakdolgozatból, hiszen az isteni Claudiusnak mégiscsak a postás Bándl István öltözött be: És a császár, az isteni Claudius? A karnevál végén leszállt trónjáról és másnap kora reggel, oldalán tömött táskával, róni kezdte évtizede megszokott útját. Kinek újságot, kinek levelet, kinek meg nyugdíjat visz. SaFó Matracok, ágyak, relax fotelok, ágynemûk, párnák Szombathely, a Semmelweis u. és a Vörösmarty u. sarkán, a régi szülészet mellett. Új szombathelyi márkabolt olasz termékekkel! Tel.: 94/ CO2: g/km, fogyasztás: 4,4 7,7 l/km AKCIÓ! tôl ig. 3

4 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 4 Kétezer éves múlt FÜRDÔK, CIRKUSZOK A VIRÁGZÓ PANNÓNIÁBAN Kik lakták Savariát? Hogyan éltek? Mit ünnepeltek? A karnevál közeledtével ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A kutatásban Sosztarits Ottó régész volt segítségünkre. A legelsô rómaiak A Római Birodalom Claudius korában Mint ismert, Savariát Kr. után 50 körül alapította Claudius császár Colonia Claudia Savaria néven. Ezen idôszak elôtt a környéket bennszülött kelta népek lakták. A birodalom elsô betelepülôi fôként észak-itáliai városokból érkeztek, tehát Itáliának abból a részébôl, amelyben leginkább elterjedtek a római szokások. Ezek a csoportok már jól ismerték a Pannóniában élô népeket, hiszen az itteniekkel gyakran kereskedtek. Letelepedésük után magukkal hozták az észak-itáliai városok kultúráját, és ezt az élet szinte minden területén érvényesítették. A legelsô rómaiak Pannóniában fôként katonák és kereskedôk voltak, de a kézmûvesség is elterjedt, elsôsorban a kerámiakészítés és fémfeldolgozás. Savariát egyébként nem egy mai értelemben vett városként kell elképzelni, hiszen az egymástól két-három kilométerre lévô birtokok laza hálózata is a településhez tartozott. A legtehetôsebbek akik a közügyekkel foglalkoztak harminc-ötven hektáros birtokon gazdálkodtak. Általában minden család két rabszolgát tartott, akik azonban nem a klasszikus értelemben vett szolgák voltak, sok helyen már-már családtagként bántak velük. Pezsgô kultúra és kereskedelem Savaria lakosainak nagy része jómódban élt. Rengeteg használati tárgyat importáltak, így szinte olyan körülmények között éltek, mint az Appennini-félszigeten élô családok. Amellett, hogy Savaria Pannónia tartomány felsô igazgatási központja volt, fontos megjegyezni, hogy a város a távolsági kereskedelem szempontjából is óriási jelentôséggel bírt. A Borostyánkô út a korszak egyik legforgalmasabb útvonala volt, összekötô kapocs a birodalom északi és déli ré- sze között. Elôdeink pezsgô kulturális életérôl szép számmal maradtak fenn leletek: a leggazdagabb polgároknak saját fürdôjük volt, az arisztokraták itt beszélték meg a közügyeket. Ugyancsak ezt a célt szolgálták a cirkuszok is. Az istenek és a hiedelmek világa A Római Birodalomban, így Pannóniában is rendkívül fontos szerepet játszott a vallás. Az ünnepek nagy része a természeti jelenségekhez kötôdött, figyelték az évszakok változását, megünnepelték a nap-éj egyenlôséget és a nyári napfordulót is. Ehhez kapcsolódóan aztán megjelentek a különbözô istenekhez kötôdô kultuszok. A divat kétezer éve A férfiak és a nôk öltözködési szokásai meglehetôsen különböztek. Ennek fô oka az volt, hogy a birodalomból áttelepült veteránok legtöbbje itt élô nôt vett feleségül. A köznapi öltözékben utóbbiak ragaszkodtak saját viseletükhöz, csak ünnepnapokon öltöttek római ruhát. A legkedveltebb és a legelterjedtebb darab a tunika volt, a férfiak nagyobb események alkalmával tógát hordtak. Ezen kívül a rómaiak számos öltözködési szokást vettek át az itt élôktôl. Elsôsorban az idôjárási körülmények miatt általánossá vált a kapucnis köpeny, a hosszú szárú nadrág és a sarut felváltó zárt cipô. Palkó Zsolt Szombathely Körmendi út 92. Tel./fax: , 30/ PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 9700 SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b OM: ÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZÔ ÉVES FIATALOK RÉSZÉRE NAPPALI ÉS KORHATÁR NÉLKÜLI ESTI TAGOZATON szeptember 1-én induló képzéseink TÉRÍTÉSMENTESEN, ISKOLARENDSZERBEN, SZOMBATHELYEN! FELSÔFOKÚ AKKREDITÁLT 2 ÉVES KÉPZÉSEINK: Banki szakügyintézô Pénzügyi szakügyintézô Számviteli szakügyintézô Költségvetési gazdálkodási szakügyintézô EMELTSZINTÛ 2 ÉVES KÉPZÉSEINK: Logisztikai ügyintézô Külkereskedelmi üzletkötô KÖZÉPFOKÚ 1 ÉVES KÉPZÉSEINK: Pénzügyi-számviteli ügyintézô Marketing és reklám ügyintézô Kereskedelmi ügyintézô Jelentkezni lehet: Felvétel a jelentkezések sorrendjében! PERFEKT KSZKI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b. Tel./fax: 94/

5 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Fülemülenyelv halszósszal AVAGY A RÓMAI LAKOMÁK NYOMÁBAN Az ókori irodalom böngészése bárkit meggyôzhet arról, hogy a rómaiak nem csupán a háborúzáshoz és a mûvészetekhez értettek, hanem nagyon szerették a hasukat is. Artemidórosz, II. századi jövendômondó és álomfejtô írásaiból tudjuk, hogy a falánkság éjjel sem hagyta nyugodni ôket Amíg Róma hatalma nem terjedt túl az Itáliai-félsziget határain, addig a köztársaság életét a hagyományok, az úgynevezett ôsi erények kormányozták. Az étrendet egyszerûség jellemezte: tönkölykása, kecske- és juhsajt, olívaolaj, zöldség és gyümölcs került az asztalra, hús és hal ritkán vagy soha. A kenyér késôn, a Kr. e. II. században érkezett Rómába. Tejet nem ittak, csak sajtok és sütemények készítéséhez volt rá szükségük, a vaj fogyasztása barbárságnak számított. A második pun háború után minden megváltozott. A Görögországban és Kis-Ázsiában harcoló légiók kincsekkel és a dekadens hellén életforma élvezetes tapasztalataival tértek haza. Hadvezéreik és tisztjeik honosították meg a lakomákon az énekesek és citerások részvételét, valamint a keleti luxus más szokásait. A fényûzés olyan gyorsan terjedt, mint a járvány. A nagyszerû hadvezér, Lucius Licinius Lucullus például olyan látványos módon pazarolta vagyonát, hogy a fényûzô lakomákra kétezer év távlatából sem találunk jobb jelzôt, mint az ô nevét. Palotáit, függôkertjeit, gyümölcsöseit, a Nápolyi-öbölben hegybe vágott csatornákon át tengervízzel táplált halastavait és osztrigatelepeit korának nagyjai sorban megcsodálták. Életvitelének szemléltetésére íme két epizód. Egy alkalommal Cicero és Pompeius Magnus, a hadvezér váratlanul toppantak be hozzá, ám a pompás vacsorát mégis olyan gyorsan tálalták, mintha készültek volna látogatásukra. A rögtönzött lakoma kétszázezer sestertiusba került. Egy másik alkalommal Lucullus egyedül étkezett, szerény, egyfogásos vacsorát tálaltak neki. Az emiatt felelôsségre vont étekfogója azzal védekezett, hogy aznap estére senki sem volt hivatalos hozzá, azt hitte, nem óhajt költséges vacsorát. Lucullus ráförmedt: Hát te nem tudtad, hogy ma este Lucullus vacsorázik Lucullusnál?! De mit is ettek a jómódú rómaiak? Kedvelték a csemegeként tenyésztett osztrigát és homárt, a kakas kasztrálásának módját is ôk találták fel: tôlük örököltük a kappant. Divatos ínyencfalat volt a szarvasgomba és császárgomba. Hortensius, a neves ügyvéd hozta divatba Rómában a pávahús fogyasztását. Augustus különc minisztere, Maecenas újdonságul szamárhússal kedveskedett vendégeinek. Az effajta erôs ízû és szagú húsok készítésénél szükség volt a mártásokra. Ezek alapanyagait olívaolaj, bors, bor és méz adta, a legkülönbözôbb fûszerekkel és gyümölcsökkel együtt. Szinte minden fogáshoz tálaltak sózott halakból készült mártást, a híres garumot. Apiciustól, a leghíresebb ínyenctôl származnak a flamingó-, páva- és fülemülenyelvbôl készített fogások. Halála után háromszáz évvel szakácskönyvet neveztek el róla. Horváth Vilmos Építkezik, felújít? Gépészetben egyszerû a képlet! Épületgépészeti ÁRUHÁZLÁNC Szombathely, Puskás T. u. 2. Tel.: Infovonal: 0640/ Szombathely Erkel F. u. 60. Tel.: / / / Megkezdtük faszerkezetek, komplett tetôk gyártását! SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN 3 dimenziós látványterv GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL helyszíni kivitelezés épületfa faanyagvédelem mûszárított asztalosáru lambéria, hajópadló Ne hagyja ki a számításból! Szombathelyi mosodába keresünk fôállású dolgozókat egy- vagy kétmûszakos munkarendben. Elvárásaink: terhelhetôség, megbízhatóság Érdeklôdni: 30/ , 20/

6 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 6 Virágos, mézes telt íz KÉSEI SZÜRETELÉSÛ NEDÛ LETT A KARNEVÁL BORA Nyolc borvidék huszonöt borásza versengett idén a Savaria Karnevál Bora címért. A hetvennégy isteni nedû közül végül a zalai borvidékrôl avatott gyôztest a zsûri. Németh Csaba borai kiválóan szerepelnek a hazai borversenyeken Németh Csaba 2007-es Deja vu Cuvée-je nyerte el idén a karnevál bora címet. A zalai és a vasi borvidék mellett a Balaton környékérôl, Észak-Magyarországról, valamint Dél-Dunántúlról is érkeztek borok a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány idei borversenyére. Nyolc borvidék huszonöt pincészetének mintegy hetvennégy remekmûvét kóstolta végig a zsûri, hogy végül kiderülhessen, melyik bor palackjára kerül majd a 2008-as Savaria Történelmi Karnevál címkéje. A borbírókból, borszakértôkbôl és borászokból álló zsûri értékelése alapján négy bor arany, harmincegy ezüst, huszonnégy pedig bronz minôsítést szerzett a megmérettetésen. A verseny legjobbjának a keszthelyi Németh Borház Kft évi késôi szüretelésû Orosztony Pagonyvári Deja Vu Cuvée-jét ítélték a szakértôk. Virág Gabriella, a Németh Borház munkatársa elárulta, hogy ez az édes fehérbor a karneváli borverseny mellett a Pannon Bormustrán, valamint a VinAgora Nemzetközi Borversenyen is díjat nyert. Az idei karneváli ital három bor, nevezetesen hárslevelû, furmint, valamint pátria házasításából született. Mind a három külön erjesztett, késôi szüretelésû, nemes rothadású szôlôszemekbôl készült borfajta. Keveredésük aránya azonban már szigorú szakmai titok. Márkus Béla borszakértô, a zsûri elnöke szerint az elmúlt évek kitûnô idôjárásának, valamint a borászati technológia fejlôdésének köszönhetô, hogy egyre kiválóbb nedûk versenyeznek egymással. Nem meglepô, hogy egy kései szüretelésû bor lett a befutó, hiszen az elmúlt évek szép ôszei lehetôvé tették, hogy a szôlôszemek túlérjenek. Mindemellett nagy rizikó is az efféle borok készítése, hiszen egy hirtelen jött októberi vagy novemberi esô tönkreteheti az egész termést. Azonban ha a természet megadja a lehetôséget, akkor akár a közeli borvidékeken is tokaji jegyeket viselô édes borokat termelhetnek a borászok. Így született az idei nyertes bor is, ez a nagyon intenzív, virágos, mézes zamatú, elegáns alkohol- és savtartalmú fehérbor, amelyet a karneváli forgatagban bárki megvásárolhat majd. Tóth T. Eng. szám: U Gabbiano, a sirály! Utazási Iroda Travel Viaggi Reisebüro Travel Agency H-9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A Tel.: 94/ , Tel./fax: 94/ Web: A Sorrentoi-félsziget gyöngyszemei Rómával Ft/fô aug. 29 szept. 6. (9 nap/8 éj) autóbusz, hotel***, félpanzió Dalmát körút mostari kitekintéssel szept (5 nap/4 éj) Ft/fô autóbusz, hotel***, félpanzió Csillagtúra Erdélyben szept (6 nap/5 éj) Ft/fô autóbusz, hotel****, félpanzió Verona Garda-tó Milano Sirmione Padova Velence Bled Ft/fô okt (4 nap/3 éj) autóbusz, hotel***, félpanzió Egyiptom Nílusi hajóút okt (8 nap/7 éj) Ft/fô repülô, hotel 5*, hajó 5* lux, fp/tp, transzfer Bp.-re + illetékek Izraeli nagy körút nov (9 nap/8 éj) Ft/fô repülô, hotel***, reggeli, transzfer Bp.-re + illetékek Szállodák, apartmanok, repülôs tengerparti nyaralások széles választékával várjuk irodánkban! 6

7 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Forgatag Savariában EGY KÉTEZER ÉVES VÁROS ÜNNEPLI ÖNMAGÁT Már fogynak a jelmezek, elkeltek a szálláshelyek, a családok többségéhez már hónapokkal ezelôtt bejelentkeztek a rokonok. Hamarosan zárják az utakat, állítják a bódékat. Jövô hétvégén feje tetejére áll a város. És nem elôször, hiszen idén már kilencedik alkalommal élvezhetjük a Savaria Történelmi Karnevál utánozhatatlan hangulatát. Az elmúlt évben összesen 150 ezer látogatót vonzott a rendezvény, de a szervezôk bíznak benne, hogy idén megdôl a tavalyi rekord is. A költségvetés, amely a szinte teljesen ingyenes fesztivált fedezi, 110 millió forintra rúg. Belépôjegyet a szokásos helyszínekre: a Karneválszínházba, a Romkertbe, a Történelmi Témaparkba, valamint a felvonulási lelátókra kell vásárolni. Talán a legtöbb embernek a még több pavilonnak helyet adó hallatán dobban meg a szíve. Nem hiába: a népszerû helyszín idén átnyúlik a Batthyány térre is. A szombat esti felvonuláson csaknem ezer jelmezes vonul majd végig a belváros utcáin. Na de ezen kívül számtalan koncert, színházi elôadás, utcai parádé, táncbemutató, játszóház várja Savaria népét. Az idôpont és a hely tehát adott: augusztus 22-étôl 24-éig Savariában áll a bál. Mint ahogy a szervezôk is hangsúlyozták: Egy kétezer éves város ünnepli önmagát. Bízzunk hát a jó idôben, és válogassunk idén is a csaknem 270 program közül. A Savaria Fórum következô oldalain megtalálja a rendezvény részletes programját. SaFó KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. ASZTALOSCENTRUM ÉS BARKÁCSDISZKONT lapszabászat, élfóliázás forgács- és bútorlapok konyhai munkalapok CK és OSB-3 építôlemezek rétegelt- és farostlemezek lécbetétes bútorlapok táblásított fatermékek szárított fûrészáru bútorvasalatok, pántok konyhai mosogatók Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/ , 30/ Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre INGATLANKÖZVETÍTÔ Szombathely, Mártírok tere üzletsor (Menza mellett) MOBIL: 30/ SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf Tóth Tímea Tulok Gabriella FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi Forgácslapfeldolgozó és Értékesítô Kft. Szombathely, Kolozsvár u. 31. Tel.: 94/ Fax: 94/ Nyitva tartás: H Cs: , P Szo: TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Palace Irodaház) 1. em. Tel.: 94/ , 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 7

8 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 8 Karneváli programok AUGUSZTUS 15., 16., 17., 20. Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara 15-én, 16-án és 20-án kor; 17-én kor AGUSZTUS 21. (CSÜTÖRTÖK) Huncutka kézmûves játszóház Huncutka Bábszínház gyermekeknek Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara Karneválnyitó DJ Pigno Reggea, ragga, breakbeat Balázs Elemér Group: Early Music koncert Magma Tûzszínház multimédiás látványszínháza vav WaW koncert musik eklektik 9.30 Kapunyitás Tábori élet: Római kori, germán, kora középkori és reneszánsz katonai hagyományôrzô táborok Egész nap a Mare Temporis Reneszánsz életmódtábora, reneszánsz divatsátor, vitézi próbák Huncutka kézmûves játszóház Mûvészet az utcán mûvészeti technikák bemutatása, találkozás a mûvészekkel alkotás közben. Kamarazene, tánc, színjáték, utcazene Vidám evezôs utazás a Gyöngyösön Thököly utcai híd Reneszánsz kézmûvesek, Vándor Vurstli, Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon, ôsmagyar életmódtáborok, vásárosok, Felhôvadász, Tintaló Cirkusz, Bábakukucs a Bábakalács Társulat Kandika Színháza, Foto Anzixok Vasi Múzeumbogár Klub, Szent Márton sátra, Vitalitas Savariae Mûvészeti Alapítvány Romkert Öreg város vására Fô tér Spirituális utazás Mandala udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Hétszínvilág A szombathelyi Waldorf Óvoda és Iskola kiállítása megnyitó Mandala udvar Matiné koncert: Bozsodi Lóránt (hegedû) és Bozsodi-Németh Nóra (zongora) Savaria Legio Egyesület fegyverbemutató és harcászati gyakorlat A Huniadi Cantores koncertje A Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület bemutatója Kürt Trió (Szabó Levente, Pálkövi Dániel, Horváth Cristopher) I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) Vicértes László és Farkas Dániel gitár Tábori élet Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Gyógyító Isis Szertartás a Savaria Legio Nôi Tagozata elôadásában Furulya Együttes Közös jóga Keleti Udvar Dudapest Circus koncert és felvonulás AUGUSZTUS 22. (PÉNTEK) Lokomotív dobkoncert Fórum Színpad Éneklô történelem a Folktarisznya együttes koncertje Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Nem akarok többé boszorkány lenni a Tintaló Társulás bábjátéka Az Ataru Japándob Csoport koncertje Ókori jósda Romkert A Jaramine Hastánccsoport bemutatója A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar Savaria Legio Egyesület hadgyakorlat Lope de Vega: A nyaknyisszantó a büki Sok-szín-pad Társulat elôadása Fô tér Így légy nô I. ismeretterjesztô elôadás Keleti Udvar A Huniadi Cantores együttes koncertje Savaria tér A reneszánsz tere A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

9 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Gladiátorjáték a Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület bemutatója Artistica Anam Cara Fakír bemutató Romkert Vicértes László és Farkas Dániel gitár Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász-bemutató A Savaria Történelmi Karnevál Borversenyének eredményhirdetése Mese a Tubatigrisrôl és a Trombitaparipákról a Brass Cirkusz elôadása Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató A Bogojinai férfi kvartett koncertje Fô tér Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Sz keccskék jelenetek történetté fûzve Romkert Harsona-Quartett Mira Orient Hastánccsoport bemutatója Keleti udvar The Irish Coffee világzenei koncert Reneszánsz táncház a Mare Temporissal A Karavan Familia koncertje Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) Hastánctanítás Keleti Udvar Lovagi torna a Szent György Lovagrend, a Diósdi Lovagok és a Memento Mori cseh lovagjainak részvételével Zenél a Capito Gitárklub Evangélikus templom Masszázsbemutató Keleti Udvar Szabó László, királyi solymász bemutatója A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Huncutka Bábszínház gyermekeknek Pavane reneszánsz zászlóforgatók Mátyás király szárnyai a MárkusZínház meséje Artistica Anam Cara középkori mutatványosok Stendapus opus Badár Sándor mûsora Romkert Szenkovits Péter: Rajtam is múlik címû vallomáskönyvének bemutatója A Söndörgô Együttes koncertje Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Latin est A Boglya Zenekar koncertje és táncháza Kapuzárás Néktök emlékezöm, ha meghallgatjátok Smidt Múzeum A Total Szombathely 2007 online mozgóképes verseny díjnyertes filmjeinek bemutatója. Agora Savaria Filmszínház Orgonazene muzsikálnak Laborczi Erzsébet és barátai Evangélikus templom Hastánctanítás Keleti Udvar Fellegini KlezmerGipsy Band a cigány és a zsidó zene fúziója DJ Ninja-Warm up! Elektronikus latin tánczene Legyen Ön is Rabszolga! Romkert Latin Spirit Trió Improvizatív latin és flamenco zene Fuvolás Trió Az Irokéz Galéria képzômûvészeti tehetségkutató verseny kiállításának megnyitója Irokéz Galéria A Tours-i Székesegyház Kórusa énekel a szentmisén Kámoni Krisztus Király-templom Said Tichiti Trio marokkói zenei koncertje Keleti Udvar EtnoRom Gipsy Band cigányzene a Balkántól Andalúziáig A Banchieri Singers reneszánsz zenei koncertje Ferences templom Néktök emlékezöm, ha meghallgatjátok Smidt Múzeum A Salsa Fuerte Tánciskola bemutatójával egybekötött táncoktatás A Balkan Fanatik együttes koncertje A Lobo Latino Táncegyüttes táncmulatsága: chachacha, bachata, rumba, salsa, merengue, samba Reneszánsz táncképek a Szombathelyi Néptáncmûhely elôadá- OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

10 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:04 AM Page 10 sa, közremûködik az Ómuzsika együttes Tüzes játék A nagy Romulus A Janus Egyetemi Színház elôadása Romkert Hastánc show Keleti Udvar Az Artistica Anam Cara és a Szombathelyi Kötélugró Klub közös mûsora Közös Jóga Keleti Udvar A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállításának megnyitója Zenél a Capito Gitárklub Evangélikus templom Xandro világa tûzvarázslás A 25 éves Ghymes együttes születésnapi koncertje Fényhalászok A Magma Tûzszínház és Psyship multimédiás tûztáncshowja Csillagmese Tûzvarázslás Mare Temporis módra DJ Ninja-Cool down! Elektronikus latin tánczene Táncház a Boglya zenekarral AGUSZTUS 23. (SZOMBAT) 9.30 Kapunyitás Ókori hagyományôrzô csapatok seregszemléje Történelmi Témapark Tábori élet: Római kori, germán, kora középkori és reneszánsz katonai hagyományôrzô táborok Huncutka kézmûves játszóház Mûvészet az utcán mûvészeti technikák bemutatása, találkozás a mûvészekkel alkotás közben. Kamarazene, tánc, színjáték, utcazene Vidám evezôs utazás a Gyöngyösön Thököly utcai híd Reneszánsz kézmûvesek, Vándor Vurstli, Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon, ôsmagyar életmódtáborok, vásárosok, Felhôvadász, Tintaló Cirkusz, Bábakukucs a Bábakalács Társulat Kandika Színháza, Foto Anzixok Öreg város vására Fô tér Spirituális utazás Mandala udvar Egész nap a Mare Temporis Reneszánsz életmódtábora, reneszánsz divatsátor, vitézi próbák Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Ataru Ütôegyüttes: Shino No Umare Gladiátorok látványos edzése Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület Rabszolgalázadás Collegium Gladiatorium Egyesület Legio I. Adiutrix, Legio XV Appolinaris COH II Képek az ókori olimpiák történetébôl a magyar birkózóválogatott bemutatója Romkert Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató A Fresco Ballo zászlóforgató csoport bemutatója Savaria tér A reneszánsz tere Pavane reneszánsz zászlóforgatók Reneszánsz percek a Savarello Régizene Együttessel I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar Rendhagyó történelemóra Collegium Gladiatorium Romkert A Campanella Kummer Táncegyüttes mûsora Milités Christi Templárius Katonai Hagyományôrzô Alapítvány A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

11 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L szaracén lovasság és a templomos lovagok harca Pulchinella kertészkedik a Babraszínház meséje Masszázsbemutató Keleti Udvar A Teatro Pavana gólyalábas elôadása Reneszánsz táncház a Mare Temporissal Ister ír zenei koncert Ókori jósda Romkert A Huniadi Cantores koncertje Fuvolás Trió (Megyeri Barbara, Nagy Katalin, Horváth Dorottya) Mizrahim világzenei koncert A helység kalapácsa a Vaga Banda gólyalábas csoport vásári komédiája Mesemondó Csodaverkli II. a Mesebolt Bábszínház bábjátéka I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Pannon Quartett Milités Christi Templárius Katonai Hagyományôrzô Alapítvány Lovagok, viadalra gyûljetek! A Mare Temporis Alapítvány és a Mathias Rex Történelmi Hagyományôrzô Egyesület elôadása Vicértes László és Farkas Dániel gitár A Mira Orient Hastáncstúdió bemutatója Keleti Udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Savaria Legio Egyesület hadgyakorlat, ókori tüzérségi bemutató Lope de Vega: A nyaknyisszantó a büki Sok-szín-pad Társulat elôadása Fô tér Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Lufi hajtogató bohócmûsor Nagy Gladiátorjátékok a Collegium Gladiatorium Egyesület bemutatója Kürt Trió (Szabó Levente, Pálkövi Dániel, Horváth Cristopher) Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató Hastánctanítás Keleti Udvar Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató Középkori Lüzisztraté Ferrum Színházi Társulás Romkert A Kanizsai Dorottya Gimnázium Nosztalgia Kórusának koncertje Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Jabe Raks tánccsoport Keleti Udvar A Bourdon együttes reneszánsz koncertje Narco Polo világzene szaracén lovasság és a templomos lovagok harca Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Pavane reneszánsz zászlóforgatók Savaria tér A reneszánsz tere Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Legyen Ön is Rabszolga! Romkert Lovagi torna a Szent György Lovagrend, a Diósdi Lovagok és a Memento Mori cseh lovagjainak részvételével Huncutka Bábszínház gyermekeknek Kusza korok körforgása Nyitva látám a mennyország kapuját koncert Evangélikus templom OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

12 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page Folkerror zenekar folk & roll Éneklô történelem a Folktarisznya együttes koncertje Szabó László, királyi solymász bemutatója Harsona-Quartett: Major Lilla, Bokronyi Anikó, Sándor Máté, Németh Gábor Niccolò Machiavelli: Clizia, a titokzatos szépség Karneválszínház Megyeháza udvara Az Artistica Anam Cara középkori artista-bemutatója A Rest in Peace Együttes rockzenei koncertje Rroma Art (Serbia) Gipsy tango Korpás Éva gyermekkoncertje Kürt Trió Pavane zászlóforgató csoport bemutatója Az Arasinda együttes török zenei koncertje Keleti Udvar Musztafa, gyere haza! Utcaszínházi Alkotóközösség (Utca- Szak) Romkert Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató Kapuzárás Kövér Potkány Punk-blues koncert Virágének Lovász Irén koncertje Ferences templom A Tours-i Székesegyház Kórusa énekel a szentmisén Székesegyház Jelmezes, fáklyás felvonulás a belváros utcáin Really: Live Lounge Etnikus és filmzenei témák az akusztikus jazz és modern elektronika eszköztárán átszûrve Baba Yaga etnopop koncert Novák Viktória és a Tribe Paganicae törzsi fúziós világtánc Hastánc show Keleti Udvar A Magma Tûzszínház multimédiás látványszínháza Játszi mesék felnôtteknek Gulyás Laci vándormuzsikus, mesejátszó meséi Savaria tér A reneszánsz tere Romano Drom koncert FM zero Instrumentális fusion koncert A Tûzmadarak tûzshow-ja Csillagmese Tûzvarázslás Mare Temporis módra Fire-jam öröm-tûzjáték Táncház a Boglya Zenekarral AUGUSZTUS 24. (VASÁRNAP) 9.30 Kapunyitás , Tábori élet: római kori, germán, kora középkori és reneszánsz katonai hagyományôrzô táborok Huncutka kézmûves játszóház Mûvészet az utcán mûvészeti technikák bemutatása, találkozás a mûvészekkel alkotás közben. Kamarazene, tánc, színjáték, utcazene Vidám evezôs utazás a Gyöngyösön Thököly utcai híd Reneszánsz kézmûvesek, Vándor Vurstli, Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon, ôsmagyar életmódtáborok, vásárosok, Felhôvadász, Tintaló Cirkusz, Bábakukucs a Bábakalács Társulat Kandika Színháza, Foto Anzixok Öreg város vására Fô tér Spirituális utazás Mandala udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Tábori élet A Bozsodi Quartett koncertje: Bozsodi Lóránt, Bozsodi Tamás, Bozsodi Szabolcs, Bozsodi Zoltán Egész nap Egérparádé, a Mare Temporis Reneszánsz életmódtábora, reneszánsz divatsátor, vitézi próbák Ünnepi istentisztelet Evangélikus templom Savaria Legio Egyesület hadgyakorlat Lope de Vega: A nyaknyisszantó a büki Sok-szín-pad Társulat elôadása Fô tér Rendhagyó történelemóra Legio Brigetio, Északi Gárda Romkert Savaria emlékei a Smidt Múzeumban tematikus tárlatveze- A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

13 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L tés, közben: gyerekeknek játék ókori formákkal, kézmûves foglalkozás Smidt Múzeum A Collegium Gladiatorium Hagyományôrzô Egyesület bemutatója Közös Jóga Keleti Udvar Délelôtti swing az Isis Big Banddel Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató Történelmi Témapark A Huniadi Cantores koncertje Magor, Aja-Gur és Sárvári Hagyományôrzô Íjász Egyesületek nomád életmód- és harci bemutató Így légy nô II. bemutatóval egybekötött elôadás Keleti Udvar Csallóközi Lovasíjászok Északi Gárda Legio I. Adiutrix: hun-germán-római csatajelenet Csizmás Kandúr és cimborái a Soltis Színház meséje Ókori jósda Romkert Mesék gondolatok Stekovics-Baráth Irén versei I. Otto lovassága akik legyôzték a magyarokat a Timetrotter lovasainak élô történelemórája (X. sz.) Hastáncbemutató Zubaidah és Kígyónôi Keleti Udvar Betyárvirtus, avagy Rózsa Sándor a közönséget ugratja a Langaléta Garabonciások elôadása Az Opylon együttes koncertje Milités Christi Templárius Katonai Hagyományôrzô Alapítvány szaracén lovasság és a templomos lovagok harca Történelmi Témapark Hastánctanítás Keleti Udvar A Contrada di San Giorgio zászlóforgató csoport bemutatója Talizmán: Majoros Ági meséje Lovagi torna a Szent György Lovagrend, a Diósdi Lovagok és a Memento Mori cseh lovagjainak részvételével Phaedrus mesék As Plaudite Társulás Romkert A Jabe Raks hastáncstúdió bemutatója Keleti udvar Szabó László, királyi solymász bemutatója Kassai Lajos és a Szilaj Dobkör lovasíjász bemutató A Zafír Hastáncstúdió bemutatója Keleti Udvar Reneszánsz táncok a Mediterránum területérôl a Fresco Ballo Történeti Táncegyüttes elôadása A Winand Trio jazz koncertje Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkusZínház játszóháza Szókratész védôbeszéde Jordán Tamás elôadásában Romkert Vicértes László és Farkas Dániel gitárkoncertje Búcsúznak a csapatok Kapuzárás Hagyományôrzôk és jelmezesek búcsúfelvonulása Gyermek arcfestés Provokatív verskoncert gyerekeknek az Alma Zenekar koncertje Az Ómuzsika együttes ókori koncertje Romkert Masszázsbemutató Keleti Udvar Tumba y Quema kolumbiai zene Machiavelli: A fráter reneszánsz komédia a Soltis Színház elôadásában Savaria tér A reneszánsz tere Mátyás király lopni megy a Körmendi Kastélyszínház Társulat elôadása A Zafír Hastáncstúdió bemutatója Keleti Udvar Ludibundus Reneszánsz Játékpavilon a MárkuZínház játszóháza A Mira Orient Hastánccsoport bemutatója Keleti Udvar Huncutka Bábszínház gyermekeknek A Fláre Beás roma zenei koncertje Tábori élet Plautus: Szamárvásár As Plaudite Társulás Romkert Fuvolás Trió (Megyeri Barbara, Nagy Katalin, Horváth Dorottya) A Teatro Pavana gólyalábas produkciója A Madzag Gólyalábas csoport vásári komédiái OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

14 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 14 JEGYÁRAK, NYITVA TARTÁS TÖRTÉNELMI TÉMAPARK Nyitva tartás: augusztus augusztus augusztus és Jegyár: napi felnôtt 1800 Ft, diák, nyugdíjas, jelmezes 1200 Ft. Pulchinella kertészkedik a Babraszínház bábjátéka Vicértes László és Farkas Dániel gitárkoncertje A Jabe Raks tánccsoport bemutatója Keleti Udvar A Folktarisznya együttes mûsora A Quadruplum énekegyüttes reneszánsz és korabarokk koncertje Evangélikus templom Kerekes Band Fel a kalappal! lemezbemutató koncert Egybeöltögetett mesék a Mesebolt Bábszínház elôadása Legyen Ön is Rabszolga! Romkert A Tours-i Székesegyház Kórusa énekel a szentmisén Szent Márton-templom Spóra hip-hop koncert Kapuzárás Indiai klasszikus zene és tradicionális tánc Monori András és Szalai Péter, valamint Tóth Gabriella Garima elôadásában Keleti Udvar Pujara világzenei koncert A Huniadi Cantores reneszánsz koncertje Ferences templom IN VITO Bocaccio itt kísért a HOMO LUDENS Zenés Színpad mozgásszínháza Voler Mouche bemutatkozó koncert jazz, lounge, bossanova, nujazz Pyromads tûztánc elôadás Hastánc show Keleti Udvar Ognjen Popovic Band világzene Belgrád mellôl Reneszánsz táncképek a Szombathelyi Néptáncmûhely elôadása, közremûködik az Ómuzsika együttes A nagy Romulus A Janus Egyetemi Színház elôadása Romkert Csillagmese Tûzvarázslás Mare Temporis módra A Fonogram-díjas Napra Együttes világzenei koncertje Artistica Anam Cara tûzzsonglôr bemutató TÜZES JÁTÉK Augusztus , kapunyitás: Jegyár: 1500 FT ROMKERT Nyitva tartás: augusztus augusztus augusztus Jegyár: napi felnôtt 1500 Ft, diák, nyugdíjas, jelmezes 800 Ft. (Esô esetén a romkerti elôadásokat a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti épület színháztermében mutatják be.) LELÁTÓ Az augusztus 23-án, szombaton este 20 órakor kezdôdô fáklyás, illetve az augusztus 24-én vasárnap délután 15 órakor kezdôdô napfényes felvonulás idén is megtekinthetô a Bejczy utcában felállított lelátóról. Jegyek a Fô téri információs pavilonban vásárolhatók. Jegyár: szombat 1500 Ft vasárnap 800 Ft INFORMÁCIÓS PAVILON Augusztus 6-ától idén is információs pavilon várja a karneválról bôvebb tájékoztatást igénylô érdeklôdôket a Fô téren. A pavilonban a karneváli kiadványokon túl ajándéktárgyak, és a Bejczy utcai lelátóra, valamint a Tüzes játékokra szóló belépôjegyek kaphatók. A Savaria Karnevál támogatója az OTP Bank Nyrt.

15 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L KÖZÉRDEKÛ KARNEVÁLI INFORMÁCIÓK KEDVEZMÉNYES VASÚTI JEGYEK Idén is féláron válthatnak oda-vissza útra szóló jegyet a szombathelyi Savaria Történelmi Karneválra utazók. A kedvezmény augusztus között vehetô igénybe a Gyôr Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) pénztáraiban. A félárú odavissza útra szóló jegy csak akkor érvényes, ha azt a karneváli információs pavilonban (Fô tér) a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány bélyegzôjével lebélyegezték. A vasúttársaság augusztus 24- én hajnalban 00:30 órakor mentesítô vonatjáratot indít Szombathely állomásról Sopronba. Bôvebb információt a kedvezményrôl az állomási pénztárakban, a jegyvizsgálóknál és a honlapon kaphatnak az érdeklôdôk. INGYENES ALLERGIAVIZSGÁLAT A Küzdelem az Allergia, Asztma Megelôzéséért Közhasznú Egyesület ingyenes allergiaszûrést tart a karnevál ideje alatt. A szolgáltatás igénybe vehetô augusztus 23- án, szombaton 9 13 óra között az Allergia Centrumban. (Kossuth L. u. 10. I/3) A vizsgálatokat Dr. Sóti László és Dr. Petz Zsuzsanna végzi. (Infó: 30/ ) VÉRADÁS A Vöröskereszt a karnevál ideje alatt ebben az évben is véradást szervez. Augusztus 22- én pénteken és augusztus 23-án szombaton 10 és 20 óra között, augusztus 24-én vasárnap pedig 10 és 19 óra között várják a véradókat a Ferences rendház (Assisi Szent Ferenc Kollégium) Thököly utcai bejáratánál. A három napban vért adók idén egy egész napra szóló belépôjegyet kapnak a Romkert rendezvényeire. A karnevál alatt az Ifjúsági Vöröskereszt aktivistái elsôsegély ügyeletet tartanak az alábbi helyeken: Ferences rendház, Fô tér, Thököly utca,. A kismamákat baba-mama szoba várja a Ferences rendházban. (Infó: 94/ ) SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG Szépség, Egészség, Gyógyítás 2000 éve és ma: 2008-ban elsô alkalommal jelenik meg a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület a Savaria Történelmi Karneválon. A védônôk a Gáyer parkban testsúly-, vérnyomás- és testzsírméréssel várják az érdeklôdôket. Ezen kívül megismertetik az érdeklôdôket a római kori gyógyítás, szépségápolás és egészségmegôrzés szokásaival. Múlt heti játékunk helyes megfejtése: latin. A Savaria moziba szóló belépôjegyeket Kovács Kármen nyerte, aki a nyereményét a szerkesztôségünkben veheti át. E heti kérdésünk: Hány órakor kezdôdik a fáklyás felvonulás augusztus 23-án? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk augusztus 21-éig. Játék OTP Nyári Megtakarítási Program Kiemelkedő ajánlatunk Önt is meggyőzi, ne keresgéljen tovább!

16 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 16 HA VELÜNK JÁR, JÓL JÁR! év tapasztalat, 50 autó biztosítja az Ön gyors és pontos kiszolgálását! SOFÔRSZOLGÁLAT AUTÓMENTÉS TEHERTAXI FIX ÁR: 620 Ft 750 Ft Tel.: / Éjjel-nappal

17 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Esküvô római módra AHOL TE VAGY AZ ÚR, OTT ÉN VAGYOK AZ ÚRNÔ Nem megszokott módon, de annál hagyományosabban, azaz az ókori római szokások szerint esküdött örök hûséget egymásnak egy pár Savariában. Titus Calidus Serverus és Iulia Iustina, azaz Németh János és Viszket Zsuzsanna a Mars oltára elôtt kérte az istenek áldását a frigyükre. Áldozat Junonak Nyíljon meg a kapu törte meg a muzsikaszót a Savaria Legio harcosának hangja az elmúlt pénteken este. A témapark kapui kitárultak, majd két lovas szekér és két lovas katona vágtatott a násznép elé. Jelmezes sokaság várta a nagy robajjal érkezô házasulandókat. A pár elôször a császár engedélyét, majd az istenek áldását kérte frigyükre. Miután a vôlegény lesegítette az arát a kocsiról, a fegyverrel tisztelgô sorfal elôtt elvonulva a Mars-oltárhoz mentek. A menyasszonyt egy pronuba, azaz egy férjes asszony vezette jövendôbelije elé. Római szokás szerint a vôlegény és a menyasszony kézfogással jelezte egymásnak egybekelési szándékát. Ahol te vagy az úr, ott én vagyok az úrnô hangoztak a menyasszony szavai, esküt téve ezáltal férjének. A pár rozslisztbôl készült lepényt fogyasztott, majd Junonak, a házasság istennôjének hozott áldozat következett. A pincekulcsot nem adta Míg a római jog cselekvéssel szentesít egy házasságot, addig a magyar jog szóval. Így nem maradhatott el az anyakönyvvezetô által szentesített házasságkötés sem János és Zsuzsanna között. Amint elcsattant az elsô házastársi csók, tovább folytatódott a római kori mulatozás. A vôlegény elragadta a menyasszonyt barátnôje karjaiból, és leendô lakhelyéhez vezette. Az ifjú feleséget három férfi kísérte, vitték rokkáját, orsóját, és közben diót dobáltak a násznép közé. (A dió Jupiter szent gyümölcse, és a hiedelem szerint védelmet nyújt a párnak.) Megérkezve, a feleség fenyôbalzsammal kente be, és szalagokkal ékesítette a jelképes kaput, ezáltal védelmezve otthonukat. Ezt követôen a férj átadta kedvesének a ház kulcsait, egyet kivéve. Mivel római matrónának nem illik bort innia, a pince kulcsa az úrnál maradt. Aztán a férfi átemelte mátkáját a küszöbön. Megszületett a gyermek is A küszöb ugyanis Vesta, a házi tûzhely istennôjének oltalmában van, és arra lépni bizony szentségtörés lenne. A házba érve az asszony elsô dolga az volt, hogy meggyújtotta az otthonuk oltárán lévô gyertyát. Ezzel a cselekedet azt jelképezte, hogy a férje uralma alá került. A hagyományokat követô szertartás már önmagában is egy idôutazás volt, s a végén még egyet ugorhattunk az idôben, ugyanis hipp-hopp, a nászéjszakát követô hónapokban találtuk magunkat. Mégpedig a pár gyermekének névadóján. Így szerelmük gyümölcse, egy tüneményes kislány is kivette a részét a múltidézésbôl. Római szokás szerint megtartották névadóját, majd tisztítószertartás keretében vizet csurgatva fejére kérték rá is az istenek áldását. Tóth T. Szombathely, Kőszegi utca 10. telefon: (06 94)

18 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 18 KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK ÚTLEZÁRÁSOK Augusztus 18-án 16 órától 26-án kb. 8 óráig: Kossuth Lajos utca (Ferrosüt szakbolttól a Bejczy utca felé esô szakasza) és Bejczy utca. Augusztus 19-én 22 órától 26-án kb. 12 óráig: a Thököly Imre utca (teljes hosszában), a Zrínyi utca (teljes hosszában), az Aréna utca (teljes hosszában), a Rákóczi Ferenc utca (Thököly I. utcától a Légszeszgyár utcáig terjedô szakasza). Augusztus 20-án 18-tól 25-én kb. 12 óráig: a Kossuth L. utcai Ferrosüt szakbolt melletti átjárónál lévô lezárást áthelyezik a Kossuth L. u. Hefele M. u. keresztezôdéshez. Ezzel egyidejûleg a Hefele M. utcát egyirányúsítják a Kossuth L. u. felôl a Szily J. u. irányába. BEHAJTÁSI ENGEDÉLY A lezárt területeken lakók a területre csak Behajtási engedéllyel hajthatnak be, amelyet augusztus 14-én, 15-én 10 órától 18 óráig, valamint augusztus 18- án, 19-én 10 órától 18 óráig a Ferences kert Aréna utca felöli kapunál található bástyában, a forgalmi engedély és lakcímkártya felmutatásával igényelhetnek. Behajtási engedélyekkel kapcsolatos további információkért hívja a 30/ vagy a 30/ telefonszámot augusztus 14-tôl. TERELÔÚT (Thököly I. utca teljes zárása idején): Szent Márton utca felôl: Hunyadi János utca Szent Flórián körút Mátyás király utca. Kiskar utca felôl: Mátyás király utca Szent Flórián körút Hunyadi János utca. Az autóbuszok a lezárások miatt terelôútvonalon közlekednek, amelyrôl késôbb pontos tájékoztatást fogunk adni. A rendezvény továbbiakban felsorolt területei a karnevál 3 napja alatt 10 órától kb. 24 ráig gyalogos övezetté lesznek minôsítve, ahová gépjármûvel behajtani nem lehet. GYALOGOS ÖVEZET Thököly I. u. (Hunyadi J. u. és Rákóczi Ferenc utca közötti szakasza) Elektronikai Alkatrész Kft. Szeretné képességeit úgy felhasználni, hogy annak eredménye sikerhez vezessen? Szeretne velünk együtt fejlôdni? Jöjjön az EPCOS-hoz, a világ egyik legnagyobb passzív elektronikai alkatrészeket gyártó vállalatához! 4 éves a megye legnagyobb matracválasztékát kínáló szakáruháza! Születésnapunk alkalmából mi ajándékozunk Önöknek! Várjuk munkatársaink közé! MÛSZERÉSZ Elvárások: néhány éves szakmai gyakorlat hasonló területen gyengeáramú ismeretek alapfokú számítógépes ismeret (pl. World, internet) PLC vezérlések alapfokú ismerete többmûszakos munkarendben való munkavégzés elektromûszerész végzettség Feladatok: termelôberendezések karbantartása, javítása Minden Rottex biomatrachoz és exkluzív rugós matrachoz 30% értékben ajándék textilterméket adunk! (Paplan, párna, ágytakaró, ágynemûhuzat stb.) Érvényes: aug. 13-tól 30-ig, más akciókkal össze nem vonható. Szombathely, Varasd u. 12. Tel.: , 20/ web: Nyitva tartás: H P: , Szo: 9 13 MECHANIKUS KARBANTARTÓ Elvárások: lakatos, vagy egyéb gépipari szakmunkás végzettség, innovatív készség, problémamegoldó készség 5 év ipari gyakorlat 4 mûszakos mûszakrend Feladatok: a gyártóberendezések mechanikai hibáinak megjavítása a karbantartási és felújítási feladatok elvégzése a cserélt tartalék fôdarabok megjavítása Jelentkezzen vállalatunk portáján (Szombathely, Szent László király u. 6.) található PÁLYÁZATI LAP kitöltésével. EPCOS just everywhere 18

19 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page AUGUSZTUS 16. K A R N E V Á L Rákóczi F. u. (Thököly I. u. és Batthyány tér közötti szakasza) Kossuth L. utca (Hefele M.u. és Bejczy I. u. közötti szakasza) Bejczy I. utca teljes hosszában Batthyány tér 22-én, 23-án és 24-én 10 órától kb. 24 óráig PARKOLÓZÁRÁSOK Augusztus 18-án órától 26-án kb óráig: Kossuth L. u. (Ferrosüt szakbolt melletti átjárótól a Bejczy utca felé esô szakasza) Bejczy utcai parkoló. Augusztus 19-én órától 26-án kb óráig: Thököly I. u. (Hunyadi J.u. Mátyás király u. közötti szakasza) és az innét nyíló belsô parkolók, a Fô tér 14. sz. ház udvarán (Könyvudvar) a fizetô parkoló, Mc Donald s mögötti parkoló Rákóczi F.u. (Thököly I.u. a Batthyány tér közötti szakasza), Batthyány tér (Képtár és Zsinagóga felé esô oldala), ISIS tömb belsôben lévô parkoló, Bejczy u mögötti parkolónak az épületre merôleges parkolói és a középsô parkoló blokk Thököly I. utca felé esô oldala. Augusztus 20-án 18 órától 25-én kb. 12 óráig: Kossuth L. u. (Hefele M. u. saroktól a Ferrosüt szakbolt melletti átjáróig) Augusztus 21-én 18 órától 23-án kb. 24 óráig: Kôszegi u. (Mártírok tere Széchenyi u. közötti szakasza), Mártírok tere (ERSTE Bank felôli oldal, a Kôszegi u. Király u. közötti szakasza), Király u. (Széll K. u. Savaria térig terjedô szakasza). Augusztus 21-én tól 24-én kb óráig: Hefele Menyhért utca teljes hosszában, Széchenyi utca teljes hosszában, Szent Márton u. (Ferences templom és a Borostyánkô Áruház közötti szakasza), Berzsenyi tér (Savaria Egyetemi Központ elôtti parkoló). FELVONULÁSOK Fáklyás felvonulás: augusztus óra Útvonala: Thököly I. u. Bejczy u. Kossuth L. u. Hefele M. u. Berzsenyi tér Széchenyi u. Kôszegi u. Mártírok tere Király u. Savaria tér Szent Márton u.- Thököly I. u. Jelmezesek búcsúfelvonulása: augusztus óra. Útvonala: Thököly I. u. Bejczy u. Kossuth L. u. Hefele M. u. Berzsenyi tér Széchenyi u. Fô tér Bejczy u. Thököly I. u. FORGALOMKORLÁTOZÁS A FELVONULÁSOK IDEJÉN Augusztus 23-án kb tôl kb óráig, és augusztus 24-án kb tôl kb. 17 óráig a felvonulás útvonalán és az oda becsatlakozó utcákban szakaszos zárásra és elterelésre kell számítani. VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓBUSZ- KÖZLEKEDÉSBEN A Vasi Volán Zrt. tájékoztatja az Utazóközönséget, hogy a Savaria Történelmi Karnevál rendezvényei miatt az érintett autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek: Augusztus 19-én (kedden) 22 órától augusztus 26-án (kedden) 12 óráig: A Thököly és Rákóczi utcákban közlekedô helyi, szerzôdéses (Delphi) és helyközi autóbuszok nem érintik a Rákóczi utcai Iskola, Batthyányi tér, Városháza és Aluljáró (Thököly u.) elnevezésû megállóhelyeket. A helyi járatok a (3-as vonal kivételével) a Hunyadi út Szent Flórián krt. Mátyás király u. útvonalon közlekednek, és valamennyi kijelölt megállóhelyen megállnak. A 3-as vonalszámú menetrendszerinti járatok a Vasútállomás Szelestey u. (Széll K. u.) Petôfi S. u. útvonalon közlekednek és valamennyi kijelölt megállóhelyen megállnak. Augusztus 23-án (szombaton) órától üzemzárásig: A karneváli felvonulás ideje alatt a Király utcában közlekedô autóbuszok nem érintik a MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyet. P R O G R A M O K MÁGLYARAKÁS 4 db zsemle, 1/2 kg alma, 3 db tojás, 15 dkg kristálycukor, 1/2 l tej, 1 dkg zsiradék, 2 dkg porcukor, 2 cl rum, 10 dkg barackíz, 10 dkg darált dió, 1 cs. vaníliás cukor, 1 db citrom, ôrölt fahéj A megtisztított almát szeletekre vágjuk, megpároljuk és összekeverjük a fahéjas porcukorral. A zsemléket karikákra vágjuk, a tejet vaníliás cukorral felforraljuk, megáztatjuk benne a zsemlekarikákat, majd egy magas peremû vajazott tepsibe rakjuk a felét, megkenjük lekvárral, megszórjuk a cukrozott darát dióval, és elosztjuk rajta az almaszeleteket. Ráhalmozzuk a zsemle másik felét, és ismét megkenjük a maradék lekvárral. A tojásokból cukor segítségével kemény habot verünk és elsimítjuk a máglyarakás tetején. Elômelegített középmeleg sütôben percig sütjük. Gellérfi Tamás séf augusztus 16. RÁDIÓ SZOMBATHELY 97.1 VI. SZÜLETÉSNAPI PARTY CARNIVAL IN PALACE vol 1. 80' & 90' évek legsikeresebb Retro Slágerei egész éjjel! augusztus óra CARNIVAL IN PALACE vol. 2. a karneváli hangulatról a BACARDI MOJITO cocktail gondoskodik! Tel.: 94/ Szhely., Semmelweis u. 2. A Tiborcz Ingatlanközvetítô Kft. Szombathely, Kiskar u. 1/A ÉRTÉKBECSLÔ munkakör betöltésére munkatársat keres. Feltételek: felsôfokú (mûszaki v. jogi v. gazdasági) végzettség OKJ végzettség saját gépkocsi B kategóriás jogosítvány Elônyt jelent: banki értékbecslôi múlt szakmai tapasztalat mûszaki végzettség A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal ig az címre várjuk. További információ kérhetô a 06-30/ as telefonszámon Joó Péternél. 19

20 Safo_2008_08_16 8/15/08 9:05 AM Page 20 K A R N E V Á L Savaria a Sibaris partján VÁROSUNK NÉMET ELNEVEZÉSE, A KÔ A MEZÔN IS A RÓMAI KORRA UTAL Scarbantia, Sopiane, Arrabona, Aquincum hangzatos római nevek. De itt, Szombathelyen a Sabaria a legjobban csengô. Olyannyira tetszô, hogy számos dolog viseli a mai város egykori elnevezését. Kezdjük elôbb egy kis szófejtéssel. A fentebb felsorolt városnevek, Sopron, Pécs, Gyôr, Budapest helyett azonban csak Szombathelyre koncentrálunk. Egyes források szerint Kr. u. 43, mások szerint 50 körül alapította az ókori várost a Római Birodalom negyedik császára, Claudius. (A hétévnyi eltérés nem is nagyon fontos a majd két évezrednyi távlatból, de érdekes lehet, hogy Claudius 41 és 51 közötti uralkodásának elejére vagy végére esett-e a városalapítás.) A Ravennai krónika szerint az ókori Savariát földrengés pusztította el 456 szeptemberében. A földrengés mértéke vitatott, az azonban bizonyos, hogy a mai Szombathely német neve ehhez az eseményhez kötôdik. A Steinamanger jelentése ugyanis: kô a mezôn, a földrengésben (és a népvándorlás viharában) elpusztult római Sabaria romjaira utal. S hogy ne csak kô legyen a történetben, jöjjön egy kis víz is. A Sabaria a Sibarisból származik, a Sibaris pedig nem más, mint a Gyöngyös patak ókori neve. (A patak ausztriai szakasza ma is a Zöbern nevet viseli.) A szlovén Sombotel, a horvát Sambotel már jobban hasonlít a mai Szombathelyre, a szombati hetivásárok helyére. Míg a Szombathelyi Szombat akció ötlete még új, a Savaria szó régóta kedvelt a névadásban, Sabaria változatában is. A teljesség igénye nélkül nézzük, mi mindent titulálnak így. Szombathelynek van egy róla elnevezett középiskolája, múzeuma, táncversenye. A zenei életben több együttes, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Capella Savaria, a Savaria Barokk Zenekar, a Savaria Régi Zene Mûhely viszi a hírét világszerte városunknak, vagy éppen a világ más részébôl hozzák el a zenét, mint például a Savaria Depeche Mode Fan Club. A vállalkozások világában szakosodtak szóróanyagok terjesztésére, nyílászárók gyártására és beszerelésére, nyomdaipari tevékenységre, autókölcsönzésre, fuvarozásra, kereskedelemre savarias cégek. A cipôgyár, a takarékszövetkezet, az utazási iroda, régóta viseli (a cipôgyár esetében sajnos csak viselte) a nevet, a plaza azonban csak néhány éve. A sportéletben egyebek között fociznak, judoznak, teniszeznek, kosárlabdáznak savariás színekben. A legrégebbi hagyományokat a Savaria Legio Egyesület ôrzi, a legújabb intézmény pedig az átnevezett egyetemi központ. És a végén ne feledkezzünk el magunkról sem. A Savaria Fórum címnek nem csak az elsô fele kapcsolható a rómaiakhoz. A második része is az ókorból ered, hiszen a fórum vásárteret, piacot, a népgyûlések helyét, a közélet központját jelentette a római birodalom városaiban. Így Savariában is. TG 20

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK KÖZELEG A KARNEVÁL: ÚJDONSÁGOK, LÁTVÁNYOS ELEMEK ANNO: A BENKÓ DIXILAND SIKERE AZ AMATÔR DZSESSZFESZTIVÁLON

HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK KÖZELEG A KARNEVÁL: ÚJDONSÁGOK, LÁTVÁNYOS ELEMEK ANNO: A BENKÓ DIXILAND SIKERE AZ AMATÔR DZSESSZFESZTIVÁLON 22. ÉVF. 27. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JÚLIUS 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HA A HÁZAK MESÉLNI TUDNÁNAK KÖZELEG A KARNEVÁL: ÚJDONSÁGOK, LÁTVÁNYOS ELEMEK ANNO: A BENKÓ DIXILAND SIKERE AZ AMATÔR DZSESSZFESZTIVÁLON

Részletesebben

A KIS LORD NAGY KALANDJAI

A KIS LORD NAGY KALANDJAI Safo_2010_11_06 11/5/10 10:25 AM Page 1 20. ÉVF. 41. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. NOVEMBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A KIS LORD NAGY KALANDJAI ÖRÖKKÉ SZERETNI FOGLAK ÔSZINTÉN AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL NOVEMBER 4.

Részletesebben

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig.

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig. 19. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. JANUÁR 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP IDÔUTAZÓK ÔSBEMUTATÓ A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN MIKOR BÜNTET A PARKOLÓÔR? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET Az akció 2009. január 8-tól február

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Safo_2012_10_06 12/10/5 11:46 AM Page 1 22. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BEHÚZTÁK! ÚJ NÉVVEL AZ ÚJ ÉVBEN A MODERN VÁROS SZÜLETÉSE A természet íze Bio és natúr termékek

Részletesebben

MOZGÁSBAN AEROBIK EB AZ ARENÁBAN BÍRÓ PÉTER VISSZATÉRT TOTÁL KÉPEK SZOMBATHELYRÔL

MOZGÁSBAN AEROBIK EB AZ ARENÁBAN BÍRÓ PÉTER VISSZATÉRT TOTÁL KÉPEK SZOMBATHELYRÔL 17. ÉVF. 41. SZÁM SZOMBATHELY, 2007. NOVEMBER 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MOZGÁSBAN AEROBIK EB AZ ARENÁBAN BÍRÓ PÉTER VISSZATÉRT TOTÁL KÉPEK SZOMBATHELYRÔL SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN?

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? 20. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? MAGYAR

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG 23. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG HIRDETÉS CSALÁDI RECEPT

Részletesebben

FELTÚRVA KÖZLEKEDJ OKOSAN: KÖZMÛCSERE VÁROSSZERTE KIK PARKOLHATNAK INGYEN? BAJNOK CSAJOK

FELTÚRVA KÖZLEKEDJ OKOSAN: KÖZMÛCSERE VÁROSSZERTE KIK PARKOLHATNAK INGYEN? BAJNOK CSAJOK 19. ÉVF. 28. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. AUGUSZTUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FELTÚRVA KÖZLEKEDJ OKOSAN: KÖZMÛCSERE VÁROSSZERTE KIK PARKOLHATNAK INGYEN? BAJNOK CSAJOK AZ AKCIÓ JÚLIUS 1-JÉTÔL AUG. 31-IG, ILLETVE

Részletesebben

ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN 23. ÉVF. 20. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

Részletesebben

KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK Tudja Ön, hogy min kell változtatnia

Részletesebben

JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE

JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE 25. ÉVF. 28. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. AUGUSZTUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE AZ

Részletesebben

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS 24. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS SEBESEN hívjon!

Részletesebben

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Elkezdték a gátépítést!

Elkezdték a gátépítést! Regionális, közéleti, kulturális lap, megjelenik 13 településen 2014. július Budakalász Csobánka Dunabogdány Kisoroszi Leányfalu Pilisszentlászló Pilisszentkereszt Pomáz Pócsmegyer Szentendre Szigetmonostor

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG TISZTELGÉS A SZERZÔK ELÔTT! SZÖRÉNYI LEVENTE BRÓDY JÁNOS ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA

KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG TISZTELGÉS A SZERZÔK ELÔTT! SZÖRÉNYI LEVENTE BRÓDY JÁNOS ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA Safo_2015_06_12 15/6/19 11:14 AM Page 1 25. ÉVF. 24. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. JÚNIUS 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP CSÓNAKÁZÓTÓ: AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOK KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG ISEUMI JÁTÉKOK: LEGYEN

Részletesebben

KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI

KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI KARNEVÁLI KISOKOS ITT TUDOK JEGYET VÁSÁROLNI Ide szeretnék menni: TÖRTÉNELMI TÉMAPARK Jegyárak: 08.28. péntek (szakmai nap): napi felnıtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus igazolvánnyal, jelmezben:

Részletesebben

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK 19. ÉVF. 44. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. NOVEMBER 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

Részletesebben

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK 24. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK ÉLETBEN MARADNI, MINDENÁRON! BALESET, FELÉPÜLÉS, ÚJRAKEZDÉS

Részletesebben

SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS?

SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS? 21. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JANUÁR 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS? T Á M O G A T

Részletesebben

Kínai Televíziós Hét Szombathelyen. emlékmű a Gettókapu helyén. Kezdődhet a mérnökképzés. Polgármesterjelölt. polgármester

Kínai Televíziós Hét Szombathelyen. emlékmű a Gettókapu helyén. Kezdődhet a mérnökképzés. Polgármesterjelölt. polgármester ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2014. július 11. Polgármesterjelölt polgármester Kínai Televíziós Hét Szombathelyen emlékmű a Gettókapu helyén Kezdődhet a mérnökképzés Önkormányzati hírek 2

Részletesebben

Legyen vendég László király udvarában!

Legyen vendég László király udvarában! XVIII. évfolyam 24. szám 2008. június 22. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Legyen vendég László király udvarában! Hét éve rendezik meg a Szekszárdi Szent László Napokat, megidézve ezzel

Részletesebben

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 15. szám 2005. április 21. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben Ha a falak beszélni tudnának Az építtető Grassalkovichok

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 18. szám 2011. május 12. és az új informatikai rendszer huszonötször nagyobb tárolási kapacitással,

Kanizsa. XXIII. évfolyam 18. szám 2011. május 12. és az új informatikai rendszer huszonötször nagyobb tárolási kapacitással, A Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt. ünnepélyes keretek között nyitotta meg új ügyfélszolgálati irodáját és számítógépközpontját a Kisfaludy utcában. Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató köszöntötte a vendégeket

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Talpra magyar! Félmilliárd forint útfejlesztésre. Sikeres volt az első Savaria Filmszemle

Talpra magyar! Félmilliárd forint útfejlesztésre. Sikeres volt az első Savaria Filmszemle ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2014. március 14. Talpra magyar! Félmilliárd forint útfejlesztésre Sikeres volt az első Savaria Filmszemle Önkormányzati hírek 2 2014. március 14. SZOMBATHELYI

Részletesebben

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT 18. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. FEBRUÁR 9. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT Akciónk január 25-tôl a készlet erejéig.

Részletesebben