Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások."

Átírás

1 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

2 Szeretettel és Imádsággal. Kedves Testvérek! Ha megnézzük azt az evangéliumi részt, azt a Jézus által mondott példabeszédet, amelyben az ítéletre érkező Király külön választja a juhokat a kosoktól, az üdvözülendőket a kárhozat felé tartóktól (Mt 25, ), azt láthatjuk, hogy az imádság és a templomba járás nem szerepel a számonkérés kérdései között. Azt olvassuk, a Király azt fogja kérdezni, hogy: Az éhezőnek adtunk-e enni? A szomjazónak adtunk-e inni? Az idegent befogadtuk-e? A ruhátlant felöltöztettük-e? A beteget meglátogattuk-e? A börtönben lévőt felkerestük-e? Mindebből, és azon érdekes körülményből, miszerint az imádságról még kevesebbet beszél Jézus, mint a felebaráti szeretetről azt szűrhetjük le, hogy az imádság összességében nem is annyira fontos Jézus számára. Például Jézus kifejezetten mondja, hogy ne szaporítsuk a szót, és rövid összefoglalásául minden kérésnek elmondja a Miatyánk imádságot (Mt 6,7-15.). Nagyon valószínű, hogy a korabeli zsidó hagyományok alapján Jézus és a tanítványainak köre naponta rendszeresen elmondtak több ismert imádságot és zsoltárt. Ezután elénekelték a zsoltárt és kimentek az Olajfák hegyére (Mt 26,30) Aztán látjuk, hogy Ő maga is félre vonul imádkozni: Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. (Mk 1,35.) Beszél az állhatatos imádságról (Lk 11, ; Mt 7,7-11.) Ha ezeket a rövid részeket átelmélkedjünk, akkor is ha kimeríthetetlen mélységű tanítást kapunk az imádságról, akkor is az a kép alakulhat ki bennünk, hogy Jézus hitoktatói, prófétai munkájához képest az imádság Jézus életének csupán egy kis szelete. De, ha feltesszük magunkban a kérdést, hogy Kicsoda Jézusnak a Mennyei Atya? A Vele való kapcsolata csupán erre a kevéske imára szorítkozik? Talán mi is érezzük, Jézus egész élete a Mennyei Atyának nekifeszülő szívvel izzó Imádság volt. Ezért a mi Isten, Jézus iránt érzett szeretetünk is az Imában a Vele való együttlétben valósulhat meg. És az innen, a Szeretettből, merített cselekvés, az Ő Akaratának végrehajtása nevezhető szintén imádságnak. De imádkozni mindig kell. Abban közelíthetjük meg Jézust, a mi saját szeretetünknek Forrását. Vagyis az Imádság által közelíthetjük meg az a feltétel nélküli ha és akkor ha - nélküli szeretetet, amelyet Jézus ért. A másik embert nézve, főleg a nehéz természetű, az unszimpatikus embert nézve nem juthatunk el arra a szeretetre, ahogy Jézus Szeretné, hogy szeressünk, ahogy Jézus Szereti őt. Jézust nézve, az Ő Szeretetét nézve, az szemlélve, ahogy Ő Szereti azt, akit mi nem, vagy éppen hogy csak szeretünk. Ahhoz, hogy megközelíthessük a bennünk lévő lehetséges szeretet mértékét, mértéktelenségét, mérhetetlenségét, az Imádságban ugyan ekkora erővel, vággyal kell megközelítenünk Jézust, a mi leendő szeretetünk Forrását. feria 1

3 Szeretet és imádság és Pilinszky Ha a döntő szellemi és szövegbeli különbséget kellene meghatároznom Ószövetség és Újszövetség között, azt mondanám: az előbbi a Tízparancsolatot, az utóbbi a Hegyi beszédet ajándékozta a világnak. Az első egy szeretettől áthatott törvénytáblát, az etikus élet alapkövét, a másik a makulátlan szeretet szabadságát. A kettő persze nem zárja ki egymást, mégis más. A megnevezhetetlen távolság közöttük arányos azzal az emberi ésszel felmérhetetlen távolsággal, ami a teremtés tényét Isten megtestesülésének valóságától elválasztja. Az egyik alapvetés, a másik betetőzése és fölülmúlása mindennek, még magának az alapvetésnek, még magának a teremtésnek is. A teremtés még bár isteni értelemben! mérnöki munka. A megtestesülés azonban az isteni szeretet nyílt realizálása. Aki igazán szeret, annak minden szabad. Az Evangélium minden betűjében ott lüktet, suttog vagy kiált ez a hatalmas üzenet. A csak etikus ember akármilyen magas szinten is még mindig földközelben él, törvényei, bármilyen magasságból is, rokonai a fizika, a föld, a földi tájékozódás, az anyag erőinek törvényeinek. A csak etikus ember üdvössége: a harmónia, míg a vallásos, pontosabban a tiszta szeretet szabadságát élő léleké: a tökéletes egyesülés, az egység. Mivel és kivel? Mindennel és mindenkivel, másokkal és önmagával, abban a végképp egyszerű és örök kohóban, akit Istenünknek nevezünk. * Aki igazán szeret, nem vétkezhet, s lényegében föl van már mentve minden törvény alól. De aki igazán imádkozik, az se vétkezhet imádsága közben. A szeretetnek nem a törvény, nem is az erkölcs, hanem az imádság az igazi szava, szája, lelke és nyelve. És itt van, az imádságban, az Ószövetség és az Újszövetség közös és szétszakíthatatlan egysége. Mi több, a földön minden elmélyülten és áhítattal imádkozó ember: a megtestesült isteni szeretet nem formátlan, de minden formát meghaladó, nem erkölcsellenes, de minden erkölcsöt felülmúló, nem diszharmonikus, de a legtökéletesebb harmóniát is egyetlen egységbe olvasztó nyelvét beszéli. Az ima egyedül azért lehetséges számunkra, amiért a szeretet is, és mindkettő egyedül azért, amiért a teremtés csodájának tényét a megtestesülés csodájának a valósága fejezi be. A világ több, mint amit tudunk róla. De annál is több, mint ami önmagában. Olyan egység, aminek a harmónia a végső nyelve. És mégis ha dadogva is ugyanez a világ magát az egység nyelvét beszélheti már és élheti meg, ha ma még csak töredékes pillanatokra is. Szerethet és imádkozhat. A teremtés tényéből egyedül a megtestesülés formálhatott valóságot. Előbb azt írtam, hogy az imádság a szeretet nyelve. Most pedig azt mondanám, hogy ima és szeretet nem egyéb, mint a tökéletes egység, vagy még egyszerűbben: a valóság beszéde, suttogása. (Új Ember, augusztus 4.) 2

4 Visszatekintő Ökumenikus imahét Emlékeztetőül, idén az ökumenikus hét mottója így hangzott: Hát részekre szakítható-e Krisztus? [1Kor 1,1-17] Örömmel tapasztalhattuk mi Pomáziak, hogy NEM! Megható és szívet, szemet gyönyörködtető volt az a közösségi élmény, melyet megtapasztalhattunk január 19 és 23 között, estéről estére, közösségeink megszentelt helyszínein. Igen, kijelentem, hogy a Szentlélek működött, és mi, akik az Istentiszteleteken jelen voltunk, megengedtük, hogy működjön! Isten dicsőséges fényében tündökölhetett Krisztus közösségének ünneplésében. Együtt imádkoztunk, egymásért imádkoztunk, együtt énekeltünk olyan énekeket is, melyeket nem szoktunk, nem ismertünk, és lelki vezetőink igehirdetéseiből együtt töltekeztünk. Közösségben voltunk ezen a héten, valóban! Eszembe jutnak Ferenc pápa szavai, de úgy, mint amit sikerült nekünk, máris megvalósítani: Szép felismerni a kegyelmet, amellyel Isten megáld bennünket, és még szebb, amikor más keresztényekben találunk valamit, amire szükségünk van, valamit, amit ajándékként fogadhatunk el fivéreinktől és nővéreinktől. A kanadai csoport az idei egységhét témájának előkészítője nem arra szólította fel a közösségeket, hogy gondolkozzanak el azon, mit tudnának nyújtani keresztény szomszédjaiknak, hanem arra buzdította őket, hogy találkozzanak egymással, hogy megérthessék, mi az, amit alkalmakként mindnyájan kaphatnak a többiektől. ( Magyar Kurír) Sajnos vasárnap személyesen nem tudtam részt venni a szerb testvérek Istentiszteletén, de úgy mesélik mások, hogy szép számmal voltak együtt már a nyitó szertartáson is. Hétfőn a református gyülekezet vendégei lehettünk, ahol a közösség igazi kedveskedéssel, csemegékkel lepett meg bennünket. Ajándékkal készültek a református testvérek erre az alkalomra. Az ötnyelvű köszöntést Nyilas Zoltán lelkipásztor így folytatta: Testvéreim! Minden nemzedéknek elölről kell kezdenie a keresztyénséget, de, miközben ezt teszi, tudnia kell, hogy nem vele kezdődött az a folyamat, és jól teszi, ha eközben figyel az előtte járókra is. Itt kezdődött az ajándék kibontása, és átnyújtása a számunkra. Nyilas Zoltán testvérünk elmesélt egy 3

5 történetet, mely kapcsán találtak egy hanganyagot, hangarchívumot. A feliratán ez állt: április másodika, az első ökumenikus imaalkalom Pomázon. A római katolikus templomban volt az az alkalom. A hanganyag 1 óra 22 perces, melyből az első perceket bejátszották, melyen Tölgyes Kálmán esperes plébános atya mondja köszöntő beszédét. Bizony, többen megkönnyezték, elérzékenyültek, hallván azt a hangot, azokat a szavakat, melyeket akkor gyerekfejjel hallhattak. Miközben hallgattuk a hanganyagot, régi események fényképei kerültek levetítésre, ami újabb megdöbbentő, és felemelő esemény lehetett számunkra. Még azoknak is, akik annak idején még Pomázra nem is gondoltunk. A bejátszás után újabb ajándékot kaptunk: Kedves Testvérek! 45 évvel ezelőtt, a római katolikus templomban egy 27 éves, fiatalember orgonált, Johann Sebastian Bach G-moll prelúdiumát. A számok ma is stimmelnek, csak megfordultak. Most 72 évesen játssza el köztünk újra Demeter Miklós a prelúdiumot. jelentette be Zoltán tiszteletes. Újra csak elérzékenyülhettünk. Ezen a napon az igét Feri atya hirdette. Majd kedden újra a református templomban gyülekeztünk, de akkorra az evangélikus testvérek hívtak bennünket. A kis lapocska, amit minden közösség a maga alkalmára elkészített, hogy a közös imádkozásban és éneklésben segítsen bennünket, Taizéi ökumenikus énekekkel volt összeállítva, ami önmagában figyelmet érdemel. Az igét Nyilas Zoltán lelkész hirdette. Az igehirdetés után közös imádságra hívott bennünket házigazdánk, Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkipásztor, aki záró könyörgésében így imádkozott: Uram, könyörgök a vegyes házasságban élőkért. Könyörgök azért, hogy adj családi békességet ebben a megosztott világban. Imádkozom Uram, a közös asztalért. Nem csak a fehér abrosszal megterített asztalért, az agapéért, a szeretetvendégségért. Hanem, imádkozom az úrvacsorai közösségért, katolikus, ortodox és protestáns testvéreinkkel, hogy az Eucharisztiában a Te drága kegyelmedben is egyek lehessünk. Így imádkozom püspökeinkért, döntéshozóinkért, teológusainkért, Ferenc pápáért. Áld meg Uram közeledésünket, hogy szeretetedben eggyé lehessünk, mostantól fogva mindörökké! Akinek nevében, helyünkön felállva, egymás kezét megfogva, így imádkozunk: Mi Atyánk! 4

6 Szerdai napon, a Szent Miklós kápolnában találkoztunk, mert meghívtak oda görög katolikus testvéreink. Igen szép, igényes imafüzetet kaptunk a kezünkbe. Sokan voltunk, még a karzatot is megtöltöttük. Igazi görög katolikus liturgikus élménybe kapcsolódhattunk bele a szertartás énekes imádságait hallgatva, énekelve. Igehirdetőnk e napon az evangélikus lelkipásztor volt, Horváth-Hegyi Olivér személyében. Az elbocsátás szavait idézném ide, melyet minden keresztény számára intonált házigazdánk, Dr. Mosolygó Péter lelkipásztor: Krisztus igaz istenünk, az ő legtisztább Anyjának, szentéletű és isteni ihletésű atyáinknak és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető! Az Úr áldása reátok az Ő kegyelmével és emberszeretetével, mindig, most és mindenkor és örökkönörökké. Ámen Csütörtökön, a hét pomázi záró Istentisztelete templomunkban volt. Rendhagyó volt annyiban ez az alkalom, hogy Feri atya nem öt nyelven köszöntötte a közösségeket. Kifejezni szándékozta, hogy egységünket a köszöntés egységében is képesek vagyunk megvallani. Így köszöntött mindnyájunkat: Az egység jegyében most csak egyféleképpen fogom köszönteni a kedves testvéreket, ahogy Pál apostol köszöntötte a szenteket: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól. (1Kor 1,3) Az igét Dr. Mosolygó Péter görög katolikus lelkipásztor hirdette mindannyiunk számára. Jóleső érzés volt körbe nézni a templomban: telve volt. Együtt voltunk! De, a kis szívecske, amit elhozhattam, és amit imával tölthettünk meg egymásért, egy héten keresztül, még közelebb hozott bennünket egymáshoz. Értem is imádkozott valaki! Érted is imádkozott valaki! Mi egymásért, és együtt imádkozhatunk bármikor! Mert mi egy test részei vagyunk mindannyian! NJ 5

7 Közösségek találkozója Nem ti választottatok engem /Jn15.16/ A Teremtő Atya szándéka szerint életünk kiteljesedése csak emberi közösségben és kapcsolatokban lehetséges. Örökölt közösségünk a család, amelybe születtünk, de ugyanakkor számos választott kapcsolatban bontjuk ki földi életszakaszunk ajándékait. Házastársunk, gyermekeink, barátaink és kisebb-nagyobb közösségeink lehetőséget adnak arra, hogy éltető szeretetünket kimutassuk, és másokét elfogadjuk. Minden önzetlen megnyilatkozásunkkal akarva-akaratlanul az Isten Országa épül. Az ökumenikus imahéten is megtapasztalhattuk, hogy ajtót nyitva más közösségekre, a szívünkben is több fény gyúl Nem kell azonban még egy évet várnunk, és nagyon messzire mennünk, hogy a rácsodálkozás örömét megéljük. Saját egyházközségünkben is létezik számos kisebb közösség, amelyekről talán sokan nem is tudnak, pedig gyümölcsöket teremnek mindnyájunk javára. Kik azok, akik látható vagy alig észrevehető szolgálatukkal időt és energiát szánnak lelki gazdagodásunkra? Egymás jobb megismerésére, a belső ajtók nyitogatására indult az a kezdeményezés, hogy minden hónap utolsó vasárnapján egy-egy közösség bemutatkozzon az esti Szentmisék keretében (később a többi Szentmisén is). Arcokat és neveket ismerjünk fel közöttük, vagy egyszerűen csak lehetőségeket, amelyekhez igényünk és adottságaink szerint csatlakozhatunk. Első alkalommal a gitáros-énekes csoport tagjait ismerhettük meg a felemelő szolgálatuk után. Arcról néhányukat ismertem, de helyüket és egyéni szerepüket az összhangban nem. Számomra az ő tevékenységük jól szimbolizálja azt, hogy a csoportoknak-közösségeknek is csak ez lehet a célja: különbözőségünk ellenére egységben munkálkodni az Ország építésén. Kiegészítve, bátorítva, segítve egymást, hogy tanúi legyünk annak, aki kiválasztott minket. Reményünk, hogy ezeken az estéken minden nyitott szívű társunk megismeri a különbözőséget is elfogadó kapcsolatok felszabadító örömét. Szeretettel várunk legközelebb február 23-án az esti Szentmisén, a pomázi Szent Cecília Kórus bemutatkozásán. A találkozókkal kapcsolatos kérdésekkel, építő javaslatokkal forduljatok bizalommal Rábl Gabriella szervezőhöz. Havasy István 6

8 C + M + B Cristus Mansionem Benedicat. Vagyis Krisztus áldja meg a hajlékot! imádság rövidítése az, amit a pap a házszentelések idején a bejárati ajtó szemöldökfájára rajzolni szokott. De beleláthatók a három királyok neveinek kezdőbetűi is (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). Kedves Pomázi Testvérek! Ebben a mondatban minden benne van, amit az egyház így az év elején kívánhat a valamennyi kedves családnak. Mert ha megáldja, akkor az azt is jelenti, hogy szívesen látják, ott marad vagy éppen ott is volt mindig a család, a családtagok szívében. Az ökumenikus imahéten a különböző keresztény felekezetek, mint egyetlen család tapasztalhatja meg Jézus jelenlétét nem csupán a saját otthonunkban, hanem most így egymás templomába, közösségébe látogatva. Ennek a Szeretetközösségnek az élményét és ajándékát kívánjuk minden egyes pomázi és csobánkai testvérünknek. Feria Házszentelések folytatódnak! Menetrendje: Pomáz - Csobánka. Febr Sz-V 4. terület Lakótelep + Csobánka belső Febr H-P 1. terület Meselia + Csobánka belső Febr. 8-9 Sz-V 2. terület Orlovácz Febr H-P 3. terület Majdán Febr Sz-V 4. terület Lakótelep + Csobánka belső Febr H-P 1. terület Meselia + Csobánka külső Febr Sz-V 2. terület Orlovácz Febr H-P 3. terület Majdán Márc Sz-V 4. terület Lakótelep + Csobánka belső Területek leírása: Pomáz 1. terület, Meselia: A Margitliget u. - Dobogókői út - Beniczky u. - Községház u. - Iskola u. - Meselia u. által határolt területek. 2. terület, Orlovácz: A Meselia u. - Iskola u. - Községház u. - Kossuth Lajos u. -tól északra lévő területek. 3. terület, Majdán: A Margitliget u. - Dobogókői út - Beniczky u. - Kossuth Lajos u. - József Attila u. - Rákóczy Ferenc u. által határolt területek. 4. terület, Lakótelep: A Tiszolczy Lakótelep és a Vörösmarty Lakótelep Rákóczy Ferenc u.-tól keletre eső területek. Alapvető tudnivalók: Házszentelésre jelentkezni csak egy féle módon lehet a miséken kitett íveken. Ferenc atyánál nem lehet jelentkezni, mert igényeket a sekrestyés és az irodista gyűjti ezeken az íveken. Felhívjuk a figyelmet, hogy a házszentelésnél étkezésre nincs lehetőség. A házszentelés nem kerül pénzbe. feria 7

9 Erre a hónapra Újra lesz Fülöp kurzus Építkezzünk! Kezd kialakulni pomázi közösségünk lelki képzési struktúrája. Ennek első lépcsőjeként közösségünkből a már Fülöp kurzuson résztvevők közül néhányan kapcsolódnak a szent András Evangelizációs Iskola önkéntes lelkiségi csoportjához, hogy helyi munkaerőt is biztosítsunk azokhoz a képzésekhez, melyek nálunk kerülnek megrendezésre majd a jövőben. Mert szeretnénk, hogy az, ami elkezdődött a Fülöp kurzussal, az folyamattá váljon. Tudni kell, hogy azok a tanítók, előadók, és egyéb munkatársak, akik képzéseinkre eljönnek hozzánk, ők mind evangéliumi szolgálatot látnak el. Ami azt jelenti, hogy komolyan veszik Jézus szavait: Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Vannak, akik arra vállalkoznak közülünk, hogy bekapcsolódnak e szolgálatba, azok azt vállalják fel, hogy elsősorban és egyelőre közöttünk folytatják azt, amit ajándékba kaptak a Szent András Evangelizációs Iroda munkatársain keresztül Istentől. Azért, hogy minél többen használhassák, megélhessék ezeknek a kurzusoknak ajándékait. Ha üdvösségre vágyunk, akkor üdvösségszerzőkké kell lennünk. Ferenc pápa a közelmúltban fejtette ki egyik tanításában, amit amúgy is tudunk, de nem szeretünk nagyon meghallani: Senki sem üdvözül egyedül. Ez fontos. Senki nem üdvözül egyedül. A hívek közössége vagyunk, Isten népe vagyunk. Ebben a közösségben megtapasztaljuk annak a szépségét, hogy osztozunk egy olyan szeretetben, amely megelőz bennünket. Ezzel egyidejűleg ez a szeretet azt kéri tőlünk, hogy legyünk a kegyelem csatornái egymás számára korlátaink és bűneink ellenére. A közösségi dimenzió soha nem egy keret, körítés, hanem a keresztény élet, tanúságtétel és evangelizáció integráns része. A keresztény hit az egyházban születik és él. ( Magyar Kurír) Tulajdonképpen ebbe a közösségi munkába, a Fülöp kurzus háttér munkáiba mindannyian, az egész közösségünk összefogva, részt vállalhat. Ezzel a felhívással azokat már levélben megkerestük, akik részt vettek korábban a Fülöp kurzuson. Ám úgy gondoljuk, miért ne vehetné ki részét a 8

10 plébániánkon éppen zajló kurzusból, illetve a közösségépítéséből az is, aki számára nem alkalmas az, hogy részt vegyen, de van kapacitása rá, hogy hozzáadja azt az erőt, amivel ő tudja ezt a lelki fejlődést segíteni? Ilyen meggondolással szólítjuk meg egész közösségünket, hogy vegyen részt mindenki, ahogy tud, a most meghirdetett Fülöp kurzuson. Milyen módon van erre lehetőség? Elsősorban: Hirdetjük, hogy Pomázon, idén, február 28 és március 2 között újra lesz Fülöp kurzus! Ez a Fülöp kurzus, a nemzetközi Szent András Evangelizációs Iskola egyik kurzusa. A kurzust az Új aratás evangelizációs közösség tartja, Bartha Angéla SSS szociális nővér és Tóth Attila kurzusigazgató vezetésével. A kurzusról részleteket a hirdetőtáblán, vagy személyesen Naszádos Józseftől, a kurzus koordinátorától (telefonon: , vagy mail - ban: a on) lehet kérni. Hátul, a hirdetőtábla alatt, a pulton megtalálható a kurzus meghívója és jelentkezési lap is. A kápolnában és Csobánkán is biztosítunk lehetőséget a jelentkezésre. A meghívóban minden információ megtalálható a kurzusról. Mindenki vigyen magával abból! És ha elolvasta, de úgy gondolja, hogy most nem alkalmas a számára az időpont, akkor adja tovább a meghívót másoknak! Ez a kurzus azoknak szól, akik személyes kapcsolatra vágynak, törekednek Jézussal. Akik élőbb kapcsolatra vágynak a Mennyei Atyával, és akiknek szükségük van arra, hogy a Szentlélek bensőségesebb hitre vezesse őket. Számos alkalommal megtapasztaltuk már, hogy a kurzus nyomán megelevenednek a kapcsolatok nem csak Istennel, de a környezetünkkel is. A hétvége ingyenes! Aki megtudja tenni, támogathatja a lelkigyakorlatot. Egy emberre jutó költsége kb Ft/fő, ami tartalmaz két ebédet és két vacsorát is. A jelentkezésre 18 év az alsó korhatár. Anyagi gondok miatt senki se maradjon távol. Ilyen esetben kérjük, hogy szóljanak előre Ferenc atyának, hogy megkereshessük együtt a megoldást. A kurzuson résztvevők létszáma korlátozott, és hirdetjük a környező településeken is, továbbá a társ egyházaknál is. Ezért, aki szeretne jelentkezni, az minél előbb tegye meg papíron, vagy elektronikus úton. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk, legkésőbb február 18-ig! Kérünk segítséget az alábbiak megoldásában: - A kurzusra már bizonyos, hogy Budapestről fog érkezni kb. 10 katekumen, és további személyeket várunk vidékről is, akiket helyi 9

11 családoknál szeretnénk elszállásolni. Erre kérjük családok jelentkezését. Szállásadónak feliratkozni a pulton található listán lehet. - A plébánián megoldandó reggelizések, vacsorák előkészítésében, szervírozásában, illetve lebonyolításában is alkalmanként 3-4 személy segítségére volna szükség. Ez a kurzus idején, pénteken és szombaton jelent vacsoráztatást, valamint szombaton és vasárnap, reggeliztetést. - A kurzus előadásai a közösségi házban kerülnek megrendezésre. Szokás, hogy a kurzus résztvevői számára biztosítunk a szünetben frissítőt: kávét, üdítőt, egy kis sós és édes süteményt. Aki arra tud vállalkozni, hogy a szombati napon, a családi asztalra szánt vasárnapi süteményből egy keveset felajánl a kurzus számára, azt is köszönjük. - Egyetlen lelkiségi mozgalom sem maradhat imaháttér nélkül! Imáinkra mindazoknak szükségük van, akik a kurzus szervezésében részt vesznek, akik a kurzus teamjében előadókként, segítőként, vagy bármilyen háttér munkában részt vállalnak. Nemkülönben, azoknak is nagy szükségük van imáinkra, akik a kurzus résztvevői lesznek, hogy eljusson szívükig az örömhír, és megszülessen megszülethessen - bennük az, ami üdvösségük, örök életük örömére elvezetheti őket. Hogy váljon vérükké a kurzus kegyelme! A kurzusra a felkészülés, a szervezés már megkezdődött. A szervezett imára szeretnénk hívni és annak koordinálására kérni. Legyen egy táblázat, amit vezet valaki, gyűjti a jelentkezőket, hogy mikor ki az, aki vállal imát a kurzusért. Bizony, egy lelki program is az egész közösségünk számára program. Ahogy mi mind Krisztus misztikus testének a részei vagyunk, úgy kell együtt lélegeznünk, és egymásért tennünk. Hogy ez a test, minél egészségesebb és életképesebb legyen, betöltve feladatát, megmutatva a világ számára: van nálunk valami fontos a számodra: Isten téged is szeret. Pál Feri atya mondja: Minden embernek van kapcsolata Istennel, csak van, aki nem tudatosítja ezt magában, nem ápolja ezt a kapcsolatot. Ilyenkor a kapcsolat egyirányú: csak Isten szereti az embert, az ember meg nem foglalkozik Istennel. Ettől még a szeretet és a kapcsolat is létezik, csak a kölcsönösség hiányzik." A kölcsönösség építésére jó lehetőség ez a kurzus! NJ 10

12 Gyertyaszentelő Boldogasszony Urunk bemutatásának ünnape a templomban február 2-án (vö. Lk 2,22-32). (Latinul. Purificatio Beata Maria Virginis, Praesentatio Domini) Az Úr Jézus bemutatásának Jeruzsálemben már a IV. sz.-ban ünnepe volt. Aetheria elbeszélése szerint 385. február 14-én ünnepi körmenetet tartottak. Mivel karácsonyt január 6-án ülték, a 40. nap február 14-e volt. Amikor Karácsony december 25-re került, Urunk bemutatásának ünnepének dátuma február. 2. lett. Róma csak a VII. sz.-ban fogadta el az ünnepet a Simeon és a Kisded Jézus találkozására utaló Hüpapante (találkozás) néven. A XX. sz.-tól a Nyugati liturgikus könyvek egyre inkább Mária tisztulását emelik ki és erről nevezik el az ünnepet (Purificatio). A Keleti egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, bemutatásaként tartjuk számon a napot. A Pray-kódex tanúsága szerint a magyar krónikákban Gyer napján először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg a gyertyákat. (Katolikus Lexikon alapján) Most vasárnap 2-án a szerzetesekre is emlékezünk, hiszen ez az Istennek szentelt élet, a megszentelt élet, vagyis a szerzetesi hivatások napja is. A bábos misén csobánkai testvérünk Kajtor Domonkos Jezsuita jelölt, az vasárnap esti Szentmisében pedig Tamás Gábor ferences atya fog tanúságot tenni szerzetesi hivatásáról a gyertyaszentelővel kezdődő Szentmisében. Ez az ünnep a Szeretetláng ünnepe is. A Szentmise előtt a Jézus Szíve litániával egybekötött imaóra lesz. A gyertyaszentelő Szentmise után pedig Szeretetláng osztás lesz. Melyre Pilisvörösvárról egy busznyi hívő érkezik, hiszen mi vittük oda el a Szűzanya Szeretetlángját. Balázsáldás Balázsáldás, balázsolás: Szent Balázs napján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban összekötött) gyertyával adott áldás torokbaj és minden más baj ellen. Szent Balázst Keleten a görögök már a VI. sz.-ban a torokbaj ellen védő szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. A XII. sz.- ban tűntek föl a torokbaj ellen védő (áldó) könyörgések. Magyarországon a XVI. sz.-tól ismerjük a gyertyaáldást és a Balázsáldás könyörgését. Hercegszántó sokác asszonyai Balázs napján gyermekeik nyakába több színes, összesodrott szálat kötöttek, és azt a szentelt gyertya viaszával is megdörzsölték. Torokgyík ellen viselték egészen az első tavaszi égzengésig. Amikor ezt meghallották, a gyermekek meghemperegtek a füvön, leszakították az összesodort szálakat, és már nem hordták tovább. Templomainkban Szent Balázs napján és a rákövetkező hétvégi Szentmisék végén szolgáltatjuk a balázsáldás szentélményét. 11

13 Szerelmespárok, házaspárok megáldása A Bálint-napi Szentmise keretében megáldjuk a együttjáró szerelmespárokat és házaspárokat, hogy Jézus szándéka szerint egymást gazdagítva, szolgálva és tisztán őrizzék és adják tovább a férfi és nő közötti keresztény párkapcsolat örömhírét. Ehhez kapcsolódik, hogy idén is indul jegyesoktatás. Minden hónap 2. és 4. keddjén este lesz1/4 8 órakor a hittanteremben (közösségi ház). De most kedden még nem lesz! Legalább félévvel az esküvő előtt jelentkezzenek a jegyespárok! Lehet jelentkezni a csoportba azok számára is, akik rendezni szeretnék polgári házasságukat, élettársi kapcsolatukat! Így ha rendszeresen templomba járók, minden akadály megszűnik a Szentségekhez való járulás elől. Gyerekfarsang Ismét megrendezik a plébánia hitoktatói a nagysikerű gyerekfarsangot február 15-én délelőtt órakor a plébánia pincéjében. Tavaly nem tévedés 68 főleg általános iskolás jött el!!! Idén a jelentkezési lapokat a templomban a hátsó polcon lehet kitölteni, ahol a hirdetőtáblán lévő plakátról minden további részlet megtudható. Előzetes jelentkezés a készületek miatt fontos! A Jelentkezéseket febr. 12. szerdáig a hitoktatóknak, vagy a sekrestyében kérjük leadni! Betegek világnapja, és Az első február 11-i Lourdes-i jelenés emlék napjához kapcsolódva Sípos S. Gyula és társai által tartott Gyógyító imaalkalom lesz február 15-én szombaton délután 5 órakor. Az este 6 órakor tartott Szentmisén lesz a betegek kenetének ünnepélyes kiosztása is. A betegek kenetét csak azok vehetik fel, akik részt vesznek a délután 2 órakor kezdődő, a templom sekrestyében, a Gorettikápolnában tartott kötelező előkészületen. Mindenféleképpen szükséges a szentgyónás is, amit a felkészülés után vagy máshol is elvégezhetnek. A mise után (kb. 7órától Töviskoszorú imaműhely és utána közbenjáró imaszolgálat lesz a Súlyos betegségben, súlyos anyagi vagy családi helyzetben, illetve súlyos lelki problémákkal küzdő testvéreink számára. 12

14 Ferences Énekes pap a Bazilikában A szentkúti kegyhely javára jótékonysági hangversenyt ad február 20-án a Szent István-bazilikában Alessandro Brustenghi ferences szerzetes. Alessandro testvér az utóbbi évben gyönyörű tenor hangjával meghódította a világot. Lengyel Éva buszt is szervez erre az útra. Nála lehet jelenkezni. Előretekintő Hamvazószerda Hamvazószerdán kezdődik a nagyböjt, amely Szigorú böjti nap. Este 6 órakor Szentmise, hamvazkodással. A rákövetkező hétvégén minden Szentmise után hamvazás azoknak, akik szerdán nem voltak Nők és férfiak megáldása és Nőnap alkalmából 8-án szombaton az esti 6-os Szentmise keretében minden kedves hölgy testvérünket, Szent József napja alkalmából 19-én szerdán esti 6-os Szentmise keretében pedig minden férfi testvérünket áldjuk meg. A Szentmisék után az asszonykör illetve a férfikőr rendezésében agapéval egybekötött tartalmas foglalkozás lesz. Cserkész jubileum Március 21-én pénteken ünnepeljük a pomázi 937. Számú Szent Tarzicius Cserkészcsapat a csapat Március 21-i újjáalakulását. Különös tekintettel arra, hogy idén ünnepeljük a cserkészcsapat a 101 éve született Leidinger Gyula általi 1934-es megalapításának 80. évfordulóját. A hálaadó ünnepi szentmisére hívunk minden cserkésztestvérünket, akik az elmúlt 24 év alatt ebben a csapatban tettek fogadalmat. Közülük már sokan családot alapítottak, elköltöztek Pomázról, keressük őket. Megkülönböztetett szeretettel hívjuk és várjuk az ben alakult csapat még élő tagjait, az elhunytak hozzátartozóit. 13

15 14

16 15

17 Tudod melyik jelenet látható a Bibliából? Ha igen színezd ki ez alapján a képet. Milyen programunkhoz kapcsolódik ez a kép és miért? 16

18 Hírek, hirdetések február óra Házas esték a hittanteremben - Mit kezdjünk, mi, ke-resztény házaspárok a Bálint nappal? február óra Szív-közelben Csere Lászlóval a plébánia pincé-jében február 28 - március 2. Fülöp kurzus a közösségi házban Miserend Pomáz: Templom: Hétfő, Csütörtök reggel 7 órakor Kedd, Péntek este 18 órakor Vasárnap reggel 8 órakor délelőtt 9:30 órakor Szombat és Vasárnap este 18 órakor Szent Miklós Kápolnában vasárnap délelőtt 11 órakor Csobánka: Szombat este órakor Vasárnap délelőtt 11 órakor ÉLESZTŐ a Szent István Király Plébánia értesítője Megjelenik minden hónap elején. Ingyenes kiadvány Pomáz, 2013 Templom tér 8. Tel./Fax: mail: Web: Bankszámla szám: Kiadásért felelős: Erdődi Ferenc Plébániai kormányzó Szerkesztette: Naszádos József Plébániánk hírlevelét keresse minden hónap elején a templomi újságoknál! Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon: pomaziplebania.hu 17

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS 7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben