Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások."

Átírás

1 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

2 Szeretettel és Imádsággal. Kedves Testvérek! Ha megnézzük azt az evangéliumi részt, azt a Jézus által mondott példabeszédet, amelyben az ítéletre érkező Király külön választja a juhokat a kosoktól, az üdvözülendőket a kárhozat felé tartóktól (Mt 25, ), azt láthatjuk, hogy az imádság és a templomba járás nem szerepel a számonkérés kérdései között. Azt olvassuk, a Király azt fogja kérdezni, hogy: Az éhezőnek adtunk-e enni? A szomjazónak adtunk-e inni? Az idegent befogadtuk-e? A ruhátlant felöltöztettük-e? A beteget meglátogattuk-e? A börtönben lévőt felkerestük-e? Mindebből, és azon érdekes körülményből, miszerint az imádságról még kevesebbet beszél Jézus, mint a felebaráti szeretetről azt szűrhetjük le, hogy az imádság összességében nem is annyira fontos Jézus számára. Például Jézus kifejezetten mondja, hogy ne szaporítsuk a szót, és rövid összefoglalásául minden kérésnek elmondja a Miatyánk imádságot (Mt 6,7-15.). Nagyon valószínű, hogy a korabeli zsidó hagyományok alapján Jézus és a tanítványainak köre naponta rendszeresen elmondtak több ismert imádságot és zsoltárt. Ezután elénekelték a zsoltárt és kimentek az Olajfák hegyére (Mt 26,30) Aztán látjuk, hogy Ő maga is félre vonul imádkozni: Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. (Mk 1,35.) Beszél az állhatatos imádságról (Lk 11, ; Mt 7,7-11.) Ha ezeket a rövid részeket átelmélkedjünk, akkor is ha kimeríthetetlen mélységű tanítást kapunk az imádságról, akkor is az a kép alakulhat ki bennünk, hogy Jézus hitoktatói, prófétai munkájához képest az imádság Jézus életének csupán egy kis szelete. De, ha feltesszük magunkban a kérdést, hogy Kicsoda Jézusnak a Mennyei Atya? A Vele való kapcsolata csupán erre a kevéske imára szorítkozik? Talán mi is érezzük, Jézus egész élete a Mennyei Atyának nekifeszülő szívvel izzó Imádság volt. Ezért a mi Isten, Jézus iránt érzett szeretetünk is az Imában a Vele való együttlétben valósulhat meg. És az innen, a Szeretettből, merített cselekvés, az Ő Akaratának végrehajtása nevezhető szintén imádságnak. De imádkozni mindig kell. Abban közelíthetjük meg Jézust, a mi saját szeretetünknek Forrását. Vagyis az Imádság által közelíthetjük meg az a feltétel nélküli ha és akkor ha - nélküli szeretetet, amelyet Jézus ért. A másik embert nézve, főleg a nehéz természetű, az unszimpatikus embert nézve nem juthatunk el arra a szeretetre, ahogy Jézus Szeretné, hogy szeressünk, ahogy Jézus Szereti őt. Jézust nézve, az Ő Szeretetét nézve, az szemlélve, ahogy Ő Szereti azt, akit mi nem, vagy éppen hogy csak szeretünk. Ahhoz, hogy megközelíthessük a bennünk lévő lehetséges szeretet mértékét, mértéktelenségét, mérhetetlenségét, az Imádságban ugyan ekkora erővel, vággyal kell megközelítenünk Jézust, a mi leendő szeretetünk Forrását. feria 1

3 Szeretet és imádság és Pilinszky Ha a döntő szellemi és szövegbeli különbséget kellene meghatároznom Ószövetség és Újszövetség között, azt mondanám: az előbbi a Tízparancsolatot, az utóbbi a Hegyi beszédet ajándékozta a világnak. Az első egy szeretettől áthatott törvénytáblát, az etikus élet alapkövét, a másik a makulátlan szeretet szabadságát. A kettő persze nem zárja ki egymást, mégis más. A megnevezhetetlen távolság közöttük arányos azzal az emberi ésszel felmérhetetlen távolsággal, ami a teremtés tényét Isten megtestesülésének valóságától elválasztja. Az egyik alapvetés, a másik betetőzése és fölülmúlása mindennek, még magának az alapvetésnek, még magának a teremtésnek is. A teremtés még bár isteni értelemben! mérnöki munka. A megtestesülés azonban az isteni szeretet nyílt realizálása. Aki igazán szeret, annak minden szabad. Az Evangélium minden betűjében ott lüktet, suttog vagy kiált ez a hatalmas üzenet. A csak etikus ember akármilyen magas szinten is még mindig földközelben él, törvényei, bármilyen magasságból is, rokonai a fizika, a föld, a földi tájékozódás, az anyag erőinek törvényeinek. A csak etikus ember üdvössége: a harmónia, míg a vallásos, pontosabban a tiszta szeretet szabadságát élő léleké: a tökéletes egyesülés, az egység. Mivel és kivel? Mindennel és mindenkivel, másokkal és önmagával, abban a végképp egyszerű és örök kohóban, akit Istenünknek nevezünk. * Aki igazán szeret, nem vétkezhet, s lényegében föl van már mentve minden törvény alól. De aki igazán imádkozik, az se vétkezhet imádsága közben. A szeretetnek nem a törvény, nem is az erkölcs, hanem az imádság az igazi szava, szája, lelke és nyelve. És itt van, az imádságban, az Ószövetség és az Újszövetség közös és szétszakíthatatlan egysége. Mi több, a földön minden elmélyülten és áhítattal imádkozó ember: a megtestesült isteni szeretet nem formátlan, de minden formát meghaladó, nem erkölcsellenes, de minden erkölcsöt felülmúló, nem diszharmonikus, de a legtökéletesebb harmóniát is egyetlen egységbe olvasztó nyelvét beszéli. Az ima egyedül azért lehetséges számunkra, amiért a szeretet is, és mindkettő egyedül azért, amiért a teremtés csodájának tényét a megtestesülés csodájának a valósága fejezi be. A világ több, mint amit tudunk róla. De annál is több, mint ami önmagában. Olyan egység, aminek a harmónia a végső nyelve. És mégis ha dadogva is ugyanez a világ magát az egység nyelvét beszélheti már és élheti meg, ha ma még csak töredékes pillanatokra is. Szerethet és imádkozhat. A teremtés tényéből egyedül a megtestesülés formálhatott valóságot. Előbb azt írtam, hogy az imádság a szeretet nyelve. Most pedig azt mondanám, hogy ima és szeretet nem egyéb, mint a tökéletes egység, vagy még egyszerűbben: a valóság beszéde, suttogása. (Új Ember, augusztus 4.) 2

4 Visszatekintő Ökumenikus imahét Emlékeztetőül, idén az ökumenikus hét mottója így hangzott: Hát részekre szakítható-e Krisztus? [1Kor 1,1-17] Örömmel tapasztalhattuk mi Pomáziak, hogy NEM! Megható és szívet, szemet gyönyörködtető volt az a közösségi élmény, melyet megtapasztalhattunk január 19 és 23 között, estéről estére, közösségeink megszentelt helyszínein. Igen, kijelentem, hogy a Szentlélek működött, és mi, akik az Istentiszteleteken jelen voltunk, megengedtük, hogy működjön! Isten dicsőséges fényében tündökölhetett Krisztus közösségének ünneplésében. Együtt imádkoztunk, egymásért imádkoztunk, együtt énekeltünk olyan énekeket is, melyeket nem szoktunk, nem ismertünk, és lelki vezetőink igehirdetéseiből együtt töltekeztünk. Közösségben voltunk ezen a héten, valóban! Eszembe jutnak Ferenc pápa szavai, de úgy, mint amit sikerült nekünk, máris megvalósítani: Szép felismerni a kegyelmet, amellyel Isten megáld bennünket, és még szebb, amikor más keresztényekben találunk valamit, amire szükségünk van, valamit, amit ajándékként fogadhatunk el fivéreinktől és nővéreinktől. A kanadai csoport az idei egységhét témájának előkészítője nem arra szólította fel a közösségeket, hogy gondolkozzanak el azon, mit tudnának nyújtani keresztény szomszédjaiknak, hanem arra buzdította őket, hogy találkozzanak egymással, hogy megérthessék, mi az, amit alkalmakként mindnyájan kaphatnak a többiektől. ( Magyar Kurír) Sajnos vasárnap személyesen nem tudtam részt venni a szerb testvérek Istentiszteletén, de úgy mesélik mások, hogy szép számmal voltak együtt már a nyitó szertartáson is. Hétfőn a református gyülekezet vendégei lehettünk, ahol a közösség igazi kedveskedéssel, csemegékkel lepett meg bennünket. Ajándékkal készültek a református testvérek erre az alkalomra. Az ötnyelvű köszöntést Nyilas Zoltán lelkipásztor így folytatta: Testvéreim! Minden nemzedéknek elölről kell kezdenie a keresztyénséget, de, miközben ezt teszi, tudnia kell, hogy nem vele kezdődött az a folyamat, és jól teszi, ha eközben figyel az előtte járókra is. Itt kezdődött az ajándék kibontása, és átnyújtása a számunkra. Nyilas Zoltán testvérünk elmesélt egy 3

5 történetet, mely kapcsán találtak egy hanganyagot, hangarchívumot. A feliratán ez állt: április másodika, az első ökumenikus imaalkalom Pomázon. A római katolikus templomban volt az az alkalom. A hanganyag 1 óra 22 perces, melyből az első perceket bejátszották, melyen Tölgyes Kálmán esperes plébános atya mondja köszöntő beszédét. Bizony, többen megkönnyezték, elérzékenyültek, hallván azt a hangot, azokat a szavakat, melyeket akkor gyerekfejjel hallhattak. Miközben hallgattuk a hanganyagot, régi események fényképei kerültek levetítésre, ami újabb megdöbbentő, és felemelő esemény lehetett számunkra. Még azoknak is, akik annak idején még Pomázra nem is gondoltunk. A bejátszás után újabb ajándékot kaptunk: Kedves Testvérek! 45 évvel ezelőtt, a római katolikus templomban egy 27 éves, fiatalember orgonált, Johann Sebastian Bach G-moll prelúdiumát. A számok ma is stimmelnek, csak megfordultak. Most 72 évesen játssza el köztünk újra Demeter Miklós a prelúdiumot. jelentette be Zoltán tiszteletes. Újra csak elérzékenyülhettünk. Ezen a napon az igét Feri atya hirdette. Majd kedden újra a református templomban gyülekeztünk, de akkorra az evangélikus testvérek hívtak bennünket. A kis lapocska, amit minden közösség a maga alkalmára elkészített, hogy a közös imádkozásban és éneklésben segítsen bennünket, Taizéi ökumenikus énekekkel volt összeállítva, ami önmagában figyelmet érdemel. Az igét Nyilas Zoltán lelkész hirdette. Az igehirdetés után közös imádságra hívott bennünket házigazdánk, Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkipásztor, aki záró könyörgésében így imádkozott: Uram, könyörgök a vegyes házasságban élőkért. Könyörgök azért, hogy adj családi békességet ebben a megosztott világban. Imádkozom Uram, a közös asztalért. Nem csak a fehér abrosszal megterített asztalért, az agapéért, a szeretetvendégségért. Hanem, imádkozom az úrvacsorai közösségért, katolikus, ortodox és protestáns testvéreinkkel, hogy az Eucharisztiában a Te drága kegyelmedben is egyek lehessünk. Így imádkozom püspökeinkért, döntéshozóinkért, teológusainkért, Ferenc pápáért. Áld meg Uram közeledésünket, hogy szeretetedben eggyé lehessünk, mostantól fogva mindörökké! Akinek nevében, helyünkön felállva, egymás kezét megfogva, így imádkozunk: Mi Atyánk! 4

6 Szerdai napon, a Szent Miklós kápolnában találkoztunk, mert meghívtak oda görög katolikus testvéreink. Igen szép, igényes imafüzetet kaptunk a kezünkbe. Sokan voltunk, még a karzatot is megtöltöttük. Igazi görög katolikus liturgikus élménybe kapcsolódhattunk bele a szertartás énekes imádságait hallgatva, énekelve. Igehirdetőnk e napon az evangélikus lelkipásztor volt, Horváth-Hegyi Olivér személyében. Az elbocsátás szavait idézném ide, melyet minden keresztény számára intonált házigazdánk, Dr. Mosolygó Péter lelkipásztor: Krisztus igaz istenünk, az ő legtisztább Anyjának, szentéletű és isteni ihletésű atyáinknak és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető! Az Úr áldása reátok az Ő kegyelmével és emberszeretetével, mindig, most és mindenkor és örökkönörökké. Ámen Csütörtökön, a hét pomázi záró Istentisztelete templomunkban volt. Rendhagyó volt annyiban ez az alkalom, hogy Feri atya nem öt nyelven köszöntötte a közösségeket. Kifejezni szándékozta, hogy egységünket a köszöntés egységében is képesek vagyunk megvallani. Így köszöntött mindnyájunkat: Az egység jegyében most csak egyféleképpen fogom köszönteni a kedves testvéreket, ahogy Pál apostol köszöntötte a szenteket: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól. (1Kor 1,3) Az igét Dr. Mosolygó Péter görög katolikus lelkipásztor hirdette mindannyiunk számára. Jóleső érzés volt körbe nézni a templomban: telve volt. Együtt voltunk! De, a kis szívecske, amit elhozhattam, és amit imával tölthettünk meg egymásért, egy héten keresztül, még közelebb hozott bennünket egymáshoz. Értem is imádkozott valaki! Érted is imádkozott valaki! Mi egymásért, és együtt imádkozhatunk bármikor! Mert mi egy test részei vagyunk mindannyian! NJ 5

7 Közösségek találkozója Nem ti választottatok engem /Jn15.16/ A Teremtő Atya szándéka szerint életünk kiteljesedése csak emberi közösségben és kapcsolatokban lehetséges. Örökölt közösségünk a család, amelybe születtünk, de ugyanakkor számos választott kapcsolatban bontjuk ki földi életszakaszunk ajándékait. Házastársunk, gyermekeink, barátaink és kisebb-nagyobb közösségeink lehetőséget adnak arra, hogy éltető szeretetünket kimutassuk, és másokét elfogadjuk. Minden önzetlen megnyilatkozásunkkal akarva-akaratlanul az Isten Országa épül. Az ökumenikus imahéten is megtapasztalhattuk, hogy ajtót nyitva más közösségekre, a szívünkben is több fény gyúl Nem kell azonban még egy évet várnunk, és nagyon messzire mennünk, hogy a rácsodálkozás örömét megéljük. Saját egyházközségünkben is létezik számos kisebb közösség, amelyekről talán sokan nem is tudnak, pedig gyümölcsöket teremnek mindnyájunk javára. Kik azok, akik látható vagy alig észrevehető szolgálatukkal időt és energiát szánnak lelki gazdagodásunkra? Egymás jobb megismerésére, a belső ajtók nyitogatására indult az a kezdeményezés, hogy minden hónap utolsó vasárnapján egy-egy közösség bemutatkozzon az esti Szentmisék keretében (később a többi Szentmisén is). Arcokat és neveket ismerjünk fel közöttük, vagy egyszerűen csak lehetőségeket, amelyekhez igényünk és adottságaink szerint csatlakozhatunk. Első alkalommal a gitáros-énekes csoport tagjait ismerhettük meg a felemelő szolgálatuk után. Arcról néhányukat ismertem, de helyüket és egyéni szerepüket az összhangban nem. Számomra az ő tevékenységük jól szimbolizálja azt, hogy a csoportoknak-közösségeknek is csak ez lehet a célja: különbözőségünk ellenére egységben munkálkodni az Ország építésén. Kiegészítve, bátorítva, segítve egymást, hogy tanúi legyünk annak, aki kiválasztott minket. Reményünk, hogy ezeken az estéken minden nyitott szívű társunk megismeri a különbözőséget is elfogadó kapcsolatok felszabadító örömét. Szeretettel várunk legközelebb február 23-án az esti Szentmisén, a pomázi Szent Cecília Kórus bemutatkozásán. A találkozókkal kapcsolatos kérdésekkel, építő javaslatokkal forduljatok bizalommal Rábl Gabriella szervezőhöz. Havasy István 6

8 C + M + B Cristus Mansionem Benedicat. Vagyis Krisztus áldja meg a hajlékot! imádság rövidítése az, amit a pap a házszentelések idején a bejárati ajtó szemöldökfájára rajzolni szokott. De beleláthatók a három királyok neveinek kezdőbetűi is (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). Kedves Pomázi Testvérek! Ebben a mondatban minden benne van, amit az egyház így az év elején kívánhat a valamennyi kedves családnak. Mert ha megáldja, akkor az azt is jelenti, hogy szívesen látják, ott marad vagy éppen ott is volt mindig a család, a családtagok szívében. Az ökumenikus imahéten a különböző keresztény felekezetek, mint egyetlen család tapasztalhatja meg Jézus jelenlétét nem csupán a saját otthonunkban, hanem most így egymás templomába, közösségébe látogatva. Ennek a Szeretetközösségnek az élményét és ajándékát kívánjuk minden egyes pomázi és csobánkai testvérünknek. Feria Házszentelések folytatódnak! Menetrendje: Pomáz - Csobánka. Febr Sz-V 4. terület Lakótelep + Csobánka belső Febr H-P 1. terület Meselia + Csobánka belső Febr. 8-9 Sz-V 2. terület Orlovácz Febr H-P 3. terület Majdán Febr Sz-V 4. terület Lakótelep + Csobánka belső Febr H-P 1. terület Meselia + Csobánka külső Febr Sz-V 2. terület Orlovácz Febr H-P 3. terület Majdán Márc Sz-V 4. terület Lakótelep + Csobánka belső Területek leírása: Pomáz 1. terület, Meselia: A Margitliget u. - Dobogókői út - Beniczky u. - Községház u. - Iskola u. - Meselia u. által határolt területek. 2. terület, Orlovácz: A Meselia u. - Iskola u. - Községház u. - Kossuth Lajos u. -tól északra lévő területek. 3. terület, Majdán: A Margitliget u. - Dobogókői út - Beniczky u. - Kossuth Lajos u. - József Attila u. - Rákóczy Ferenc u. által határolt területek. 4. terület, Lakótelep: A Tiszolczy Lakótelep és a Vörösmarty Lakótelep Rákóczy Ferenc u.-tól keletre eső területek. Alapvető tudnivalók: Házszentelésre jelentkezni csak egy féle módon lehet a miséken kitett íveken. Ferenc atyánál nem lehet jelentkezni, mert igényeket a sekrestyés és az irodista gyűjti ezeken az íveken. Felhívjuk a figyelmet, hogy a házszentelésnél étkezésre nincs lehetőség. A házszentelés nem kerül pénzbe. feria 7

9 Erre a hónapra Újra lesz Fülöp kurzus Építkezzünk! Kezd kialakulni pomázi közösségünk lelki képzési struktúrája. Ennek első lépcsőjeként közösségünkből a már Fülöp kurzuson résztvevők közül néhányan kapcsolódnak a szent András Evangelizációs Iskola önkéntes lelkiségi csoportjához, hogy helyi munkaerőt is biztosítsunk azokhoz a képzésekhez, melyek nálunk kerülnek megrendezésre majd a jövőben. Mert szeretnénk, hogy az, ami elkezdődött a Fülöp kurzussal, az folyamattá váljon. Tudni kell, hogy azok a tanítók, előadók, és egyéb munkatársak, akik képzéseinkre eljönnek hozzánk, ők mind evangéliumi szolgálatot látnak el. Ami azt jelenti, hogy komolyan veszik Jézus szavait: Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Vannak, akik arra vállalkoznak közülünk, hogy bekapcsolódnak e szolgálatba, azok azt vállalják fel, hogy elsősorban és egyelőre közöttünk folytatják azt, amit ajándékba kaptak a Szent András Evangelizációs Iroda munkatársain keresztül Istentől. Azért, hogy minél többen használhassák, megélhessék ezeknek a kurzusoknak ajándékait. Ha üdvösségre vágyunk, akkor üdvösségszerzőkké kell lennünk. Ferenc pápa a közelmúltban fejtette ki egyik tanításában, amit amúgy is tudunk, de nem szeretünk nagyon meghallani: Senki sem üdvözül egyedül. Ez fontos. Senki nem üdvözül egyedül. A hívek közössége vagyunk, Isten népe vagyunk. Ebben a közösségben megtapasztaljuk annak a szépségét, hogy osztozunk egy olyan szeretetben, amely megelőz bennünket. Ezzel egyidejűleg ez a szeretet azt kéri tőlünk, hogy legyünk a kegyelem csatornái egymás számára korlátaink és bűneink ellenére. A közösségi dimenzió soha nem egy keret, körítés, hanem a keresztény élet, tanúságtétel és evangelizáció integráns része. A keresztény hit az egyházban születik és él. ( Magyar Kurír) Tulajdonképpen ebbe a közösségi munkába, a Fülöp kurzus háttér munkáiba mindannyian, az egész közösségünk összefogva, részt vállalhat. Ezzel a felhívással azokat már levélben megkerestük, akik részt vettek korábban a Fülöp kurzuson. Ám úgy gondoljuk, miért ne vehetné ki részét a 8

10 plébániánkon éppen zajló kurzusból, illetve a közösségépítéséből az is, aki számára nem alkalmas az, hogy részt vegyen, de van kapacitása rá, hogy hozzáadja azt az erőt, amivel ő tudja ezt a lelki fejlődést segíteni? Ilyen meggondolással szólítjuk meg egész közösségünket, hogy vegyen részt mindenki, ahogy tud, a most meghirdetett Fülöp kurzuson. Milyen módon van erre lehetőség? Elsősorban: Hirdetjük, hogy Pomázon, idén, február 28 és március 2 között újra lesz Fülöp kurzus! Ez a Fülöp kurzus, a nemzetközi Szent András Evangelizációs Iskola egyik kurzusa. A kurzust az Új aratás evangelizációs közösség tartja, Bartha Angéla SSS szociális nővér és Tóth Attila kurzusigazgató vezetésével. A kurzusról részleteket a hirdetőtáblán, vagy személyesen Naszádos Józseftől, a kurzus koordinátorától (telefonon: , vagy mail - ban: a on) lehet kérni. Hátul, a hirdetőtábla alatt, a pulton megtalálható a kurzus meghívója és jelentkezési lap is. A kápolnában és Csobánkán is biztosítunk lehetőséget a jelentkezésre. A meghívóban minden információ megtalálható a kurzusról. Mindenki vigyen magával abból! És ha elolvasta, de úgy gondolja, hogy most nem alkalmas a számára az időpont, akkor adja tovább a meghívót másoknak! Ez a kurzus azoknak szól, akik személyes kapcsolatra vágynak, törekednek Jézussal. Akik élőbb kapcsolatra vágynak a Mennyei Atyával, és akiknek szükségük van arra, hogy a Szentlélek bensőségesebb hitre vezesse őket. Számos alkalommal megtapasztaltuk már, hogy a kurzus nyomán megelevenednek a kapcsolatok nem csak Istennel, de a környezetünkkel is. A hétvége ingyenes! Aki megtudja tenni, támogathatja a lelkigyakorlatot. Egy emberre jutó költsége kb Ft/fő, ami tartalmaz két ebédet és két vacsorát is. A jelentkezésre 18 év az alsó korhatár. Anyagi gondok miatt senki se maradjon távol. Ilyen esetben kérjük, hogy szóljanak előre Ferenc atyának, hogy megkereshessük együtt a megoldást. A kurzuson résztvevők létszáma korlátozott, és hirdetjük a környező településeken is, továbbá a társ egyházaknál is. Ezért, aki szeretne jelentkezni, az minél előbb tegye meg papíron, vagy elektronikus úton. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk, legkésőbb február 18-ig! Kérünk segítséget az alábbiak megoldásában: - A kurzusra már bizonyos, hogy Budapestről fog érkezni kb. 10 katekumen, és további személyeket várunk vidékről is, akiket helyi 9

11 családoknál szeretnénk elszállásolni. Erre kérjük családok jelentkezését. Szállásadónak feliratkozni a pulton található listán lehet. - A plébánián megoldandó reggelizések, vacsorák előkészítésében, szervírozásában, illetve lebonyolításában is alkalmanként 3-4 személy segítségére volna szükség. Ez a kurzus idején, pénteken és szombaton jelent vacsoráztatást, valamint szombaton és vasárnap, reggeliztetést. - A kurzus előadásai a közösségi házban kerülnek megrendezésre. Szokás, hogy a kurzus résztvevői számára biztosítunk a szünetben frissítőt: kávét, üdítőt, egy kis sós és édes süteményt. Aki arra tud vállalkozni, hogy a szombati napon, a családi asztalra szánt vasárnapi süteményből egy keveset felajánl a kurzus számára, azt is köszönjük. - Egyetlen lelkiségi mozgalom sem maradhat imaháttér nélkül! Imáinkra mindazoknak szükségük van, akik a kurzus szervezésében részt vesznek, akik a kurzus teamjében előadókként, segítőként, vagy bármilyen háttér munkában részt vállalnak. Nemkülönben, azoknak is nagy szükségük van imáinkra, akik a kurzus résztvevői lesznek, hogy eljusson szívükig az örömhír, és megszülessen megszülethessen - bennük az, ami üdvösségük, örök életük örömére elvezetheti őket. Hogy váljon vérükké a kurzus kegyelme! A kurzusra a felkészülés, a szervezés már megkezdődött. A szervezett imára szeretnénk hívni és annak koordinálására kérni. Legyen egy táblázat, amit vezet valaki, gyűjti a jelentkezőket, hogy mikor ki az, aki vállal imát a kurzusért. Bizony, egy lelki program is az egész közösségünk számára program. Ahogy mi mind Krisztus misztikus testének a részei vagyunk, úgy kell együtt lélegeznünk, és egymásért tennünk. Hogy ez a test, minél egészségesebb és életképesebb legyen, betöltve feladatát, megmutatva a világ számára: van nálunk valami fontos a számodra: Isten téged is szeret. Pál Feri atya mondja: Minden embernek van kapcsolata Istennel, csak van, aki nem tudatosítja ezt magában, nem ápolja ezt a kapcsolatot. Ilyenkor a kapcsolat egyirányú: csak Isten szereti az embert, az ember meg nem foglalkozik Istennel. Ettől még a szeretet és a kapcsolat is létezik, csak a kölcsönösség hiányzik." A kölcsönösség építésére jó lehetőség ez a kurzus! NJ 10

12 Gyertyaszentelő Boldogasszony Urunk bemutatásának ünnape a templomban február 2-án (vö. Lk 2,22-32). (Latinul. Purificatio Beata Maria Virginis, Praesentatio Domini) Az Úr Jézus bemutatásának Jeruzsálemben már a IV. sz.-ban ünnepe volt. Aetheria elbeszélése szerint 385. február 14-én ünnepi körmenetet tartottak. Mivel karácsonyt január 6-án ülték, a 40. nap február 14-e volt. Amikor Karácsony december 25-re került, Urunk bemutatásának ünnepének dátuma február. 2. lett. Róma csak a VII. sz.-ban fogadta el az ünnepet a Simeon és a Kisded Jézus találkozására utaló Hüpapante (találkozás) néven. A XX. sz.-tól a Nyugati liturgikus könyvek egyre inkább Mária tisztulását emelik ki és erről nevezik el az ünnepet (Purificatio). A Keleti egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, bemutatásaként tartjuk számon a napot. A Pray-kódex tanúsága szerint a magyar krónikákban Gyer napján először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg a gyertyákat. (Katolikus Lexikon alapján) Most vasárnap 2-án a szerzetesekre is emlékezünk, hiszen ez az Istennek szentelt élet, a megszentelt élet, vagyis a szerzetesi hivatások napja is. A bábos misén csobánkai testvérünk Kajtor Domonkos Jezsuita jelölt, az vasárnap esti Szentmisében pedig Tamás Gábor ferences atya fog tanúságot tenni szerzetesi hivatásáról a gyertyaszentelővel kezdődő Szentmisében. Ez az ünnep a Szeretetláng ünnepe is. A Szentmise előtt a Jézus Szíve litániával egybekötött imaóra lesz. A gyertyaszentelő Szentmise után pedig Szeretetláng osztás lesz. Melyre Pilisvörösvárról egy busznyi hívő érkezik, hiszen mi vittük oda el a Szűzanya Szeretetlángját. Balázsáldás Balázsáldás, balázsolás: Szent Balázs napján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban összekötött) gyertyával adott áldás torokbaj és minden más baj ellen. Szent Balázst Keleten a görögök már a VI. sz.-ban a torokbaj ellen védő szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. A XII. sz.- ban tűntek föl a torokbaj ellen védő (áldó) könyörgések. Magyarországon a XVI. sz.-tól ismerjük a gyertyaáldást és a Balázsáldás könyörgését. Hercegszántó sokác asszonyai Balázs napján gyermekeik nyakába több színes, összesodrott szálat kötöttek, és azt a szentelt gyertya viaszával is megdörzsölték. Torokgyík ellen viselték egészen az első tavaszi égzengésig. Amikor ezt meghallották, a gyermekek meghemperegtek a füvön, leszakították az összesodort szálakat, és már nem hordták tovább. Templomainkban Szent Balázs napján és a rákövetkező hétvégi Szentmisék végén szolgáltatjuk a balázsáldás szentélményét. 11

13 Szerelmespárok, házaspárok megáldása A Bálint-napi Szentmise keretében megáldjuk a együttjáró szerelmespárokat és házaspárokat, hogy Jézus szándéka szerint egymást gazdagítva, szolgálva és tisztán őrizzék és adják tovább a férfi és nő közötti keresztény párkapcsolat örömhírét. Ehhez kapcsolódik, hogy idén is indul jegyesoktatás. Minden hónap 2. és 4. keddjén este lesz1/4 8 órakor a hittanteremben (közösségi ház). De most kedden még nem lesz! Legalább félévvel az esküvő előtt jelentkezzenek a jegyespárok! Lehet jelentkezni a csoportba azok számára is, akik rendezni szeretnék polgári házasságukat, élettársi kapcsolatukat! Így ha rendszeresen templomba járók, minden akadály megszűnik a Szentségekhez való járulás elől. Gyerekfarsang Ismét megrendezik a plébánia hitoktatói a nagysikerű gyerekfarsangot február 15-én délelőtt órakor a plébánia pincéjében. Tavaly nem tévedés 68 főleg általános iskolás jött el!!! Idén a jelentkezési lapokat a templomban a hátsó polcon lehet kitölteni, ahol a hirdetőtáblán lévő plakátról minden további részlet megtudható. Előzetes jelentkezés a készületek miatt fontos! A Jelentkezéseket febr. 12. szerdáig a hitoktatóknak, vagy a sekrestyében kérjük leadni! Betegek világnapja, és Az első február 11-i Lourdes-i jelenés emlék napjához kapcsolódva Sípos S. Gyula és társai által tartott Gyógyító imaalkalom lesz február 15-én szombaton délután 5 órakor. Az este 6 órakor tartott Szentmisén lesz a betegek kenetének ünnepélyes kiosztása is. A betegek kenetét csak azok vehetik fel, akik részt vesznek a délután 2 órakor kezdődő, a templom sekrestyében, a Gorettikápolnában tartott kötelező előkészületen. Mindenféleképpen szükséges a szentgyónás is, amit a felkészülés után vagy máshol is elvégezhetnek. A mise után (kb. 7órától Töviskoszorú imaműhely és utána közbenjáró imaszolgálat lesz a Súlyos betegségben, súlyos anyagi vagy családi helyzetben, illetve súlyos lelki problémákkal küzdő testvéreink számára. 12

14 Ferences Énekes pap a Bazilikában A szentkúti kegyhely javára jótékonysági hangversenyt ad február 20-án a Szent István-bazilikában Alessandro Brustenghi ferences szerzetes. Alessandro testvér az utóbbi évben gyönyörű tenor hangjával meghódította a világot. Lengyel Éva buszt is szervez erre az útra. Nála lehet jelenkezni. Előretekintő Hamvazószerda Hamvazószerdán kezdődik a nagyböjt, amely Szigorú böjti nap. Este 6 órakor Szentmise, hamvazkodással. A rákövetkező hétvégén minden Szentmise után hamvazás azoknak, akik szerdán nem voltak Nők és férfiak megáldása és Nőnap alkalmából 8-án szombaton az esti 6-os Szentmise keretében minden kedves hölgy testvérünket, Szent József napja alkalmából 19-én szerdán esti 6-os Szentmise keretében pedig minden férfi testvérünket áldjuk meg. A Szentmisék után az asszonykör illetve a férfikőr rendezésében agapéval egybekötött tartalmas foglalkozás lesz. Cserkész jubileum Március 21-én pénteken ünnepeljük a pomázi 937. Számú Szent Tarzicius Cserkészcsapat a csapat Március 21-i újjáalakulását. Különös tekintettel arra, hogy idén ünnepeljük a cserkészcsapat a 101 éve született Leidinger Gyula általi 1934-es megalapításának 80. évfordulóját. A hálaadó ünnepi szentmisére hívunk minden cserkésztestvérünket, akik az elmúlt 24 év alatt ebben a csapatban tettek fogadalmat. Közülük már sokan családot alapítottak, elköltöztek Pomázról, keressük őket. Megkülönböztetett szeretettel hívjuk és várjuk az ben alakult csapat még élő tagjait, az elhunytak hozzátartozóit. 13

15 14

16 15

17 Tudod melyik jelenet látható a Bibliából? Ha igen színezd ki ez alapján a képet. Milyen programunkhoz kapcsolódik ez a kép és miért? 16

18 Hírek, hirdetések február óra Házas esték a hittanteremben - Mit kezdjünk, mi, ke-resztény házaspárok a Bálint nappal? február óra Szív-közelben Csere Lászlóval a plébánia pincé-jében február 28 - március 2. Fülöp kurzus a közösségi házban Miserend Pomáz: Templom: Hétfő, Csütörtök reggel 7 órakor Kedd, Péntek este 18 órakor Vasárnap reggel 8 órakor délelőtt 9:30 órakor Szombat és Vasárnap este 18 órakor Szent Miklós Kápolnában vasárnap délelőtt 11 órakor Csobánka: Szombat este órakor Vasárnap délelőtt 11 órakor ÉLESZTŐ a Szent István Király Plébánia értesítője Megjelenik minden hónap elején. Ingyenes kiadvány Pomáz, 2013 Templom tér 8. Tel./Fax: mail: Web:http://www.pomaziplebania.hu Bankszámla szám: Kiadásért felelős: Erdődi Ferenc Plébániai kormányzó Szerkesztette: Naszádos József Plébániánk hírlevelét keresse minden hónap elején a templomi újságoknál! Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon: pomaziplebania.hu 17

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

Vissza a Forrásunkhoz

Vissza a Forrásunkhoz Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Vissza a Forrásunkhoz Kedves Testvérek! Itt állunk egy újabb nagyböjt előtt. Isten mint minden

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25.

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MINDENKINEK VAN HELYE A 2015. évi Krisztus-hívők egységéért végzett imádságok mottója,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben