Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52) /22743, Fax: (52) Második körlevél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Második körlevél"

Átírás

1

2 Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52) /22743, Fax: (52) Második körlevél március én a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mővészeti Kara a MTA Atommagkutató Intézetének közremőködésével megrendezi a IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciát. A konferenciát támogatja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Budapest) és a MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága. A konferencia célja: a környezettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek ismertetése, továbbá lehetıséget teremteni elméleti, módszertani és pályázati elképzelések, témák megvitatására, vélemények cseréjére. A konferencia szekciói a következık: A konferencia szervezıbizottsága: 1. Környezettudomány és környezeti nevelés Dr. Kiss Árpád Zoltán elnök 2. Környezetkémia Dr. Fazekas István titkár 3. Környezetfizika Dr. Mócsy Ildikó 4. Környezetföldrajz és -földtan Dr. Csorba Péter 5. Környezetvédelem - környezettechnológia Dr. Dezsı Zoltán 6. Környezetbiológia - természetvédelem Dr. Kéki Sándor 7. Táj- és településökológia Dr. Lakatos Gyula Dr. Zsuga Miklós A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol Az elhangzott elıadások és poszterek (illetve az azokból készült egyenként legfeljebb 6 oldalas cikk) anyagát a szervezık ISBN számmal ellátott kiadványban jelentetik meg, melyet a konferencián résztvevık térítésmentesen megkapnak. A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: február 10. A határidı után beérkezı cikkeket nem áll módunkban elfogadni! A cikkek tartalmi követelményei: az adatok forrásainak korrekt hivatkozása, irodalomjegyzék. A cikkek tartalmazhatnak színes ábrákat (diagram, fénykép stb.) és táblázatokat. Valamennyi illusztráció esetében fontos szempont a jó minıség, a jelmagyarázatok olvashatósága. Kérjük, hogy azokra a szövegben számozottan is hivatkozzanak (pl. 1. ábra, 1. táblázat). Kérjük, az illusztrációkat a szövegbe illesszék be! Formai követelmények: Microsoft Word dokumentum, A/4-es formátum, 2,5 cm margó, 12-es betőméret, Times New Roman betőtípus, szimpla sorközök, illusztrációkkal és irodalomjegyzékkel együtt maximum 6 oldalas terjedelem. Szövegközi hivatkozás irodalomra: zárójelben, Times New Roman kiskapitális betőtípussal, teljes vezetéknév és a keresztnév elsı betője, valamint a publikáció évszáma. Szövegközi hivatkozás illusztrációra: zárójelben, Times New Roman dılt betőtípussal. Külön számozva a táblázatokat és az ábrákat. Adatok a táblázatban: Rácsos stílusú táblázatban, Times New Roman betőtípus, 10-es betőméret. Irodalomjegyzék: A cikk végén, szerzık szerint alfabetikus sorrendben, Times New Roman betőtípus, 10-es betőmérettel 1,7 cm-es függı behúzással. Elıször szerzı teljes vezetékneve és a keresztnév elsı betője kiskapitális betőtípussal, majd normál betőtípussal évszám, cím, kiadó, kiadás helye, terjedelem. A kiadványba szánt cikkek megjelenésérıl, javasolt módosításáról vagy elutasításáról a konferencia szekcióelnökökbıl, társelnökökbıl és felkért elıadóiból álló Tudományos Tanácsa dönt! A cikkeket biztonsági okokból egyszerre a következı két címre kérjük elküldeni: továbbá Amennyiben a fájl mérete ezt nem teszi lehetıvé, kérjük, hogy valamilyen digitális adathordozón juttassa el az alábbi postai címre: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 9.!

3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A konferencia helyszíne Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann u. 49. Jelentkezés megerısítése: Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt igénylılap (részvételi igények doc.) kitöltésével és visszaküldésével február 10-ig pontosítsa és véglegesítse! Határidık Az igénylılapok visszaküldésének határideje, egyben a konferencia február 10. programjának véglegesítése: A max. 6 oldalas cikkek beérkezési határideje: február 10. A konferencia részletes programjának (idı- és terembeosztás) kiküldése március 10. A konferencia-kiadvány megjelentetése és a konferencia kezdete: március 28. A konferencia részvételi díja: Részvételi díj Forintban történı fizetés esetén Euróban történı fizetés esetén február 10. elıtti átutalás esetén február 10. utáni átutalás v. helyszíni befizetés esetén Részvételi díj határon túli (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) doktorandusz és egyetemi hallgatók számára február 10. elıtti átutalás esetén február 10. utáni átutalás v. helyszíni befizetés esetén , - Ft, , - Ft , - Ft , - Ft 60,- Euró 80,- Euró 45, - Euró 60, - Euró A részvételi díj magában foglalja a konferencia hivatalos kiadványainak, továbbá a büfék, a pénteki és a szombati ebéd és a pénteki állófogadás költségeit. Nem tartalmazza azonban a szombat esti vacsorával egybekötött szakember-találkozó költségét! Az utóbbi programon való részvétel fakultatív, költsége: Ft/fı. A résztvevık a regisztrációs díjat és a fakultatív szakember-találkozó költséget a fenti fizetési határidık szerint átutalással fizethetik be a konferencia szervezésében közremőködı Meridián Alapítványnak számlájára. Meridián Alapítvány (4225 Debrecen, Erdıhát u. 47.) Számlaszám: (Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet) SWIFT (BIC): TAKHUHB IBAN: HU Az átutalásról a Meridián Alapítvány a mellékelt számlaigénylıben látható formában átutalási számlát állít ki! Kérjük a kitöltött számlaigénylıt juttassák el Bodnár Réka Katához, az alapítvány titkárához a következı , vagy postai címre: Posta: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 9. A konferencia titkársága: Fazekas István Regisztráció, tudományos ügyek, program Bodnár Réka Kata Számlázás, pénzügyek Szabó Valéria Szállásügyekben tájékoztatás, cikkek A konferencia honlapja:

4 TERVEZETT PROGRAM Március 28. péntek - Plenáris elıadások és szekcióülések Regisztráció a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában Plenáris elıadások a DAB székház nagytermében meghívott elıadókkal Ebédszünet Szekcióülések (Környezettudomány és környezeti nevelés, Környezetkémia) Kávészünet Szekcióülések (Környezettudomány és környezeti nevelés, Környezetkémia) Kerekasztal megbeszélés Magyar-magyar zöld kapcsolatok címmel Állófogadás a konferencia regisztrált résztvevıi számára a DAB székházban Március 29. szombat - Szekcióülések Szekcióülések (Környezetfizika, Környezetföldrajz és -földtan, Környezetvédelem - környezettechnológia) Kávészünet Szekcióülések (Környezetfizika, Környezetföldrajz és -földtan, Környezetvédelem - környezettechnológia) Ebédszünet Szekcióülések (Környezetbiológia - természetvédelem, Táj- és településökológia) Kávészünet Szekcióülések (Környezetbiológia - természetvédelem, Táj- és településökológia) Vacsorával egybekötött szakember-találkozó A szekcióüléseken elhangzó elıadások idıtartama 15 perc. Terveink szerint egyszerre három szekcióban zajlanak párhuzamosan az elıadások. A poszterek bemutatására 3 perces idıkeretben biztosítunk lehetıséget. A konferencia idıpontokat és terembeosztásokat tartalmazó részletes véglegesített programját március elején kapják meg. A konferencia tudományos szervezıbizottsága a következı jelentkezéseket fogadta el: Dr. Lakatos Gyula Dr. Bándi Gyula Dr. Takács-Sánta András Dr. Gál József Dr. Bányai Orsolya Dr. Fodor László Katona Ildikó - Leskó Gabriella - Kosáros A. - Dr. Kárász Imre Tóthné Kosztin Beáta - Revákné dr. Markóczi Ibolya Dr. Soós Lenke Katona Nóra-Emília Dr. Csobod Éva Bagoly-Simó Péter Csapó Olga Dr. Papp Zoltán Dr. Dávid Lóránt 1. Környezettudomány és környezeti nevelés szekció Környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája Hagyomány és környezetjog Hogyan érthetnénk meg még jobban a környezeti problémák társadalmi okait? Egy klasszikus formula tisztázása és bıvítése A környezeti piac és áramlatainak néhány összefüggése A megújuló energiaforrások közösségi szintő szabályozásának aktuális kérdései Az ombudsman szerepe a környezetvédelemben A média szerepe a környezeti nevelésben Környezettudomány, fogalmak és kognitív fejlıdés általános iskola és annak vetületei a tanárképzésben Környezettudomány a módszertan tükrében Környezeti nevelés a rendszerváltás utáni Romániában Ökoklub hálózat a hazai és a határon túli felsıoktatási intézményekben (Túl)élı környezetföldrajz Romániai tankönyvekben A környezettudatos felsıoktatás, avagy a környezetjog oktatása a magyarországi egyetemeken Környezettudományi ismeretelemek iskolai oktatásának fokozódó szükségességérıl a fenntartható fejlıdés érdekében, a nukleáris energiatermelés széleskörő elutasítása kapcsán Környezettudomány a turizmus-vendéglátás BA képzésben

5 Poszter Némethné Dr. Katona Judit Bodáné Kendrovics Rita Bodorik Janka Beáta Páka Szilvia Környezetvédelmi tanösvény az oktatás szolgálatában Vízminıségi állapotfelmérés és elemzés az Aranyhegyi-patakon Természetvédelmi ismeretterjesztés a farkatlan kétéltőekkel szembeni ellenszenv feloldása érdekében Biológia órák, mint a környezeti nevelés fı szinterei 2. Környezetkémia szekció Dr. Kéki Sándor Mőanyagok és környezet Benedek Szilveszter - Dr. Füleky György - HWP (Hot Water Percolation) talajextrakció alkalmazása a talajok könnyen oldható P és K tartalmának meghatározására az ökológiai gazdálkodásban Dr. Márton László Dr. Hegedősová Alžbeta - A kadmium fitoextrakciója szennyezett talajból Simon László - Jana Švikruhová - Dr. Peter Boleček - Dr. Hegedős Ondrej Dr. Farsang Andrea - Cser Viktória - Dr. Barta Károly Indukált fitoextrakciós eljárás terepi alkalmazása enyhén szennyezett kotrási iszapon. Esettanulmány a Mártélyi-Holtág kotrási iszapján Kánnai Piroska Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezıanyagok biodegradálhatóságának jellemzésére László Ildikó - Hadik Péter Vizek PCB tartalmának meghatározása szilárd fázisú extrakció segítségével Helenkár András Nem- szteroid típusú fájdalomcsillapítók meghatározása tandem tömegspektrometriával kapcsolt gázkromatográfiás elemzéssel a Duna folyó vízébıl Jurecska Laura Nitrogénvegyület-formák változása biológiai szennyvíztisztító modellrendszerben Kardos Levente - Szikora Szilvia - Dr. Oláh József - Szennyvíziszap és szerves hulladékok együttrothasztásának nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel Dr. Palkó György - Dr. Barkács Katalin - Dr. Záray Gyula Koleszár Péter- Márkus Acélmői szállóporok ásványtan-geokémiai vizsgálata Róbert Törı Norbert Poszter Dobor József Máthéné dr. Gáspár Gabriella Turcsán Edit Dr. Keresztúri Péter Humuszszerő vegyületek keletkezése a légkörben Determination of pharmaceutical residues after microwave extraction from solid surfaces (sewage sludge, sediments) using GC-MS method. Heavy metal contamination effects on soil phosphorus and some microbiological parameters Adszorbeálható szerves halogén vegyületek meghatározása környezeti mintákban Palackozott magyar ásványvizek vizsgálata kémiai összetételük és mikrobiológiai állapotuk alapján

6 3. Környezetfizika szekció Dr. Mócsy Ildikó - Néda A közlekedés befolyása a belsı terek radon koncentrációjára Tamás - Szacsvai Hening Kinga - Molnár István Molnár István Fizikai paraméterek, a belsı terekben Dr. Csegzi Sándor - Erdélyi települések reprezentatív lakásradon-felmérése Dr. Csige István Dr. Ranogajec-Komor Mária Szilárdtest dozimetria a környezeti felmérésekben Dr. Osvay Margit - Katona Szilárdtest dózismérı rendszerek fejlesztése, vizsgálata és alkalmazása az Izotópkutató Tünde - Kelemen András Finta Viktória - Dr. Kiss Ádám - Thuróczy György Intézetben Személyi dozimetriai mérések módszere és elsı eredményei egyetemi hallgatók között a radiofrekvenciás tartományban Papp Botond - Dr. Kiss Radon diffúzió mérése különbözı geológiai Ádám formációkban Papp László Talajvízben lévı többletlevegı képzıdési mechanizmusának kapcsolata a vízszintemelkedéssel Janovics Róbert Automata vízmintavevı-rendszer tesztelése izotópanalitikai és oldott ion vizsgálatok segítségével talajvíz monitoring kutakból Dr. Szántó Zsuzsanna Palackozott ásványvizek eredetének vizsgálata stabilizotópos módszerekkel Dr. Csige István - Dr. Gyila Radon a kovásznai mofettákban Sándor Dr. Palcsu László Cseppkövek folyadékzárványaiban oldott nemesgázok, mint a múltbeli klíma vizsgálatának új lehetısége 4. Környezetföldrajz és -földtan szekció Babka Beáta Dr. Szabó Szilárd - Molnár Lajos Szabolcs - Dr. Prokisch József Dr. Braun Mihály - Papp István Dr. Szőcs Péter - Dr. Madarász Tamás - Zákányi Balázs - Tóth Andrea - Dr. Nyári Zsuzsanna - Neducza Boriszlav - Halmóczki Szabolcs Zákányi Balázs - Dr. Szőcs Péter Balog Kitti - Dr. Farsang Andrea Pál Zoltán Fekete Zsombor Czellecz Boglárka - Szász Árpád Székely Borbála - Kis Boglárka Dr. Wanek Ferenc - Dr. Poszet Szilárd Dr. Szabó György Izotópanalitikai vizsgálatok a Felsı-Tisza vidéki holtmedrekben Hullámtéri nehézfém-szennyezettség vizsgálata egy Felsı-Tiszai mintaterületen Egy Tisza-holtág állapotváltozásainak és szennyezéstörénetének rekonstrukciója Speciális felszín alatti szennyezıdések roncsolásmentes feltárása. Végeselemes hidraulikai modellezés alkalmazása árvízvédelmi gátaknál Használt termálvíz szikkadás környezeti kockázata Települési talajvíz nitrát-koncentrációjának nagy idıfelbontású vizsgálata Madéfalván A TDS és a fajlagos vezetıképesség összefüggése a Bálványosfürdı-i ásványvízekben A Lobogó borvíz mőködésének néhány paraméter szerinti vizsgálata Geológiai és meteorológiai determináltság vizsgálata erdıvidéki ásványvíz-elıfordulások esetében A Kis-Szamos és a Nádas-völgye közötti dombok földtani felépítésébıl és morfológiájából adódó lejtıveszélyeztetettség Kolozsvár területén (a Fellegvár és a Török-vágás között) A levegı állapota a Kárpát-medencében

7 Boros Ildikó Éva Kaffai Orsolya - Dr. Imecs Zoltán Hegyeli Botond Dr. Tóth Csaba Barna Gyöngyi Poszter: Dr. Füleky György Petı Ákos Dr. Samuel Alina Dora Síremlékek karbonátos kızeteinek elváltozásai környezetszennyezés hatására kolozsvári temetıkben Mikroklimatológiai mérések a körösrévi Zichy-barlangban A Buffogó-tızegláp felmérése és elsı helyszínrajzának elkészítése Kunhalmok rétegtani vizsgálatára alapozott ıskörnyezeti rekonstrukció Talaj- vegetációváltozások vizsgálata egy dél-alföldi mintaterületen Talajásványok képzıdése neogén eruptív kızeteken lévı talajokon, a Görgényihavasokban Magyarországi recens és eltemetett paleotalajok fitolit-kutatásának lehetıségei Enzymological researches on a bauxite quarry from Padurea Craiului Mountains 5. Környezetvédelem környezettechnológia szekció Molnár Géza Ballabás Gábor Dr. Tamási Erika Dr. Gondi Ferenc Pete Botond Levente Aszalós Tímea - Dr. Urák István Varga László - Dr. Kozák Miklós - McIntosh Richard William - Finta Béla Buday Tamás - Dr. Kozák Miklós Darabos József Attila Putarich dr. Ivánszky Veronika Dr. Csathó Péter - Radimszky László Dr. Munkácsy Béla - Ballabás Gábor Baranyai Gábor Kiss Péter Dr. Lenti István - Kondor Attila Csengeri Erzsébet Bodnár Réka Kata - Bolgár Blanka - Vasvári Mária Poszter Csengeri Erzsébet - Dr. Hanyecz Katalin Németh Kornél Nagypál László Czudar Anita A környezeti hatásvizsgálat szerepe a tájdegradáció mérséklésében Környezeti kulcsmutatók alkalmazhatósága a Közép-Dunántúli régió településeinek példáján Statisztikai alkalmazások a környezettudományban Environmental Diagnostics and the Risk Based Management of Contaminated Land: the application of innovative methods Technikák és modellek a vizes élıhelyekkel való szennyvíztisztítás esetében A gyökérzónás szennyvíztisztítás alkalmazásainak lehetıségei A kármentesítés, mint a városfejlesztés limitáló faktora Debrecen szegélyzónáiban A felszínalatti vizek geotermikus hasznosításának korlátai és újabb perspektívák A vízgazdálkodás alakulása az Északnyugati Fejlesztési Régióban a Kohéziós alapból finanszírozandó projektek hatására Kihasználatlan megújuló energiák, mint a vízenergia a Vajdaságban és a (fenntartható) fejlesztési lehetıségek A foszfor forgalomnak a Nitrát direktíván keresztüli szabályozása az Európai Unióban: szégyenletes anakronizmus a 21. században Tervezési javaslatok Komárom-Esztergom megye települési szilárd hulladékgazdálkodásának stratégiájához Tőz vagy föld? A hulladékgazdálkodás jövıje a Dél-Dunántúlon Az európai szélenergia potenciál korlátai Az energia főz (Salix viminalis L.) Magyarországi elterjedése és termesztésének problémái Rurális települések sorsa a gazdasági szektorok alakulása tükrében Zöld(?)szállodák Debrecenben Vidékfunkció alakulása a védett területeken külföldön és hazánkban Települések decentralizált energiaellátása biomassza hasznosítással A hulladékégetés és a környezetvédelem kapcsolata Ellenırzı vizsgálatok egy szennyvíztisztításra létesített vizes élıhely rendszerben

8 6. Környezetbiológia - természetvédelem szekció Dr. Urák István - Vizauer Csaba - Dr. Mócsy Ildikó - Néda Tamás - Szigyártó Lídia - Zsigmond Andrea - László Beáta - Nagy Krisztina - Nagy Ildikó Dr. Béres Csilla - Németh László Misik Tamás - Varga Katalin - Dr. Kárász Imre Dr. Patkó Ferenc Nagy Zoltán - Dr. Tóth Albert Szigyártó Lídia Dr. Milinki Éva Oláh Viktor - Kiss Tibor - Tóth György Dániel - Dr. Lakatos Gyula - Dr. Mészáros Ilona Czédli Herta Kosáros Tünde - Dr. Gál Dénes - Hegedős Réka Dr. Lakatos Gyula Erdelyi Zsolt Csaba Dr. Fodorpataki László - Nagy Krisztina - Bartha László - Bartha Csaba Dr. Lenti István - Kondor Attila Kövér László - Dr. Juhász Lajos Nagy Ildikó Poszter Némethné Dr. Katona Judit Némethné Dr. Katona Judit Dr. Szili-Kovács Tibor Antal Zsuzsanna - Dr. Juhász Lajos - Tanyi Péter Biró Ibolya Dr. Tóth Albert - Dr. Braun Mihály - Tóth Zs. - Dr. Lakatos Gyula Jámbrik Katalin - Dr. Mikóné dr. Hamvas Márta - Beyer Dániel - Dr. Máthé Csaba - Dr. Vasas Gábor - Bácsi István - Dr. Borbély György Kocsár István Komplex környezettudományi felmérések a Tordai-hasadék Természetvédelmi Rezervátumban (Erdély, Románia) Tölgyek, bükk és gyertyán szárazsághoz való alkalmazkodása A síkfıkúti cseres tölgyes erdı cserjeszintjének fiziognómiai struktúra viszonyai ben Az erdei ökosszisztémák mikrocönózisainak változásai A Túr folyó tervezett rehabilitációjának lehetséges hatásai a makrovegetációra (különösen az Öreg-Túr vízrendszerében) A vízminıség monitorizálása kovaalga-társulások alapján a Kis Szamos Szászfenes és Apahida közötti (Kolozs megyei) szakaszán Mikroszennyezık, mint környezeti stressz tényezık a vízi ökoszisztémában Hazai békalencse-fajok nehézfém-toleranciája Réz-expozíció vizsgálata ezüstkárászokban röntgenanalitikai módszerekkel Kombinált intenzív-extenzív haltermelı rendszer élıbevonatának vizsgálata A Pardosa agrestis (Westring, 1861) és P. monticola (Clerck, 1757) fajok vizsgálata biometriai módszerekkel Hidegtőrı és melegkedvelı salátafajták halotoleranciájának összehasonlítása ökofiziológiai jellemzık alapján Az energia főz (Salix viminalis L.) gombái A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) debreceni urbanizációja A Nagy Balika-vára barlang (Tordai-hasadék) denevérfaunájának vizsgálata Biológiai környezetminıség, ökológiai szempontú állapotértékelés A szennyvíztisztítás bioindikátorai Talaj mikrobiális biomassza és PLFA mintázata többéves szénforrás-kezelés abbahagyása után homokpusztagyep restaurációs kísérletben Kiegészítı botanikai vizsgálatok a hajdúbagosi Nagy-nyomás legelı gyepprodukciójának modellezéséhez Fekete nyár (Populus nigra) csemeték nehézfém-felvételének idıbeli alakulása kadmiummal, cinkkel, ólommal, nikkellel és mangánnal szennyezett talajban Dog rose (Rosa canina) fruits as accumulation indicators of heavy metals at a derelict minesite, N-Hungary A mikrocisztin-lr (cianotoxin) hatásai különbözı vízinövényfajokra Vizinövények gyökerében található fémek koncentrációjának és eloszlásának térképezése bio-pixe módszerrel

9 Németh László - Dr. Béres Fás szárú növények vízszállításának mérésére kifejlesztett mőszer bemutatása Csilla - Zentai Zoltán Nagy Beáta - Dr. Andrikovics Sándor About the quality changing of the Ephemeroptera larvae in a frequent conservation intervention (Szalajka Stream, Bükk Mountain) Gór Dénes Hegyvidéki kisvízfolyások makrogerinctelen faunájának vizsgálata Varga Éva A balatoni köves part struktúrájában bekövetkezett változások ( ) 7. Táj- és településökológia szekció Dr. Konkoly Gyuró Éva Tájkarakter elemzés a Fertı-Hanság medencében. Esettanulmány és módszertan a Kárpát-medencét felölelı tájmonográfia tervéhez. Dr. Rakonczai János A globális változások néhány mérhetı következménye és tájaink átalakulása Dr. Szabó Mária - Dr. Kiss Ádám A modern infrastrukturális fejlesztések tájökológiai hatásai Zagyvai Gergely - Dr. Berki Felhagyott agrárterületek felszínborítási típusai cserháti mintaterületen Imre Deák Balázs Tájléptékő gyeprekonstrukció eredményei az Egyek-Pusztakócsi LIFE területen Pál Zoltán - Bálint Kinga Térbeli nitrát-szennyezési mintázatok okfejtı elemzése három erdıvidéki település példáján Korom Annamária A Szentes városi ún. mirhó csatornarendszer rendezése, mint városi szintő kék és zöld folyosó fejlesztés Puskás Irén - Dr. Farsang Andrea A városi talajok természetes és antropogén szintjeinek elkülönítése fizikai, kémiai és biológiai indikátorok segítségével Kertész Zsófia Városi aeroszol forrásainak vizsgálata az aeroszol koncentrációjában és elemösszetételében bekövetkezı gyors idıbeli változások alapján Szoboszlai Zoltán Debreceni városi aeroszol méreteloszlása és tüdıbeni kiülepedésének valószínősége Lovász Piroska Nagybánya levegıminıségének vizsgálata zuzmótérkép alapján Donca Attila - Neculai Kolozsvári városklíma Gabriela Elkán György - Bóne Gábor Modernkori örökségek Kolozsváron - Kocsor Tibor Gábor Kántor Noémi Humán komfort vizsgálatok Szegeden Oláh Ferenc Városökológiai sétaút tervezete Szegeden Poszter Dr. Konkoly Gyuró Éva Ladányi Zsuzsanna Demény Krisztina Dr. Pásztor László Dr. Pásztor László Dr. Szabó József Dr. Szabó József Tájkarakter elemzés a Fertı-Hanság medencében. Esettanulmány és módszertan a Kárpát-medencét felölelı tájmonográfia tervéhez. Természeti értékek vizsgálata a tájváltozás tükrében röszkei mintaterületeken Tájhasználat változás vizsgálata a Gödöllıi-dombság területén Térbeli talajinformációs rendszer megbízhatóság becslése Országos szintő talajdegradációs régiók lehatárolása Az Agrár-környezetgazdálkodási monitoring rendszer (AIR) talajtani alapjainak kialakítása Az élıhely-térképezés talajtani támogatása (TalajMÉTA)

Jelentkezési határidő: 2010. március 10.

Jelentkezési határidő: 2010. március 10. Az 1991-ben megkezdett sorozatot folytatva, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete, az MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai Albizottsága, az MTA DAB Környezettudományi Bizottsága és az

Részletesebben

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA I. KÖTET

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA I. KÖTET IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA I. KÖTET KÖRNYEZETTUDOMÁNY ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS KÖRNYEZETKÉMIA KÖRNYEZETFIZIKA KÖRNYEZETFÖLDRAJZ ÉS -FÖLDTAN Szerkesztı: OROSZ ZOLTÁN SZABÓ VALÉRIA MOLNÁR

Részletesebben

Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Programfüzet

Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Programfüzet Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945 Programfüzet 2008. március 28-29-én a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara és a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: 2014. április 10. A határidő után beérkező cikkeket nem áll módunkban elfogadni!

A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: 2014. április 10. A határidő után beérkező cikkeket nem áll módunkban elfogadni! MÁSODIK KÖRLEVÉL A 2009-ben megkezdett sorozatot folytatva, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete az MTA MTB Légköri

Részletesebben

1. A felszín alatti vízbázisok állapota Magyarországon 2. Magyarország szerepe a globális klímaváltozás elleni küzdelemben.

1. A felszín alatti vízbázisok állapota Magyarországon 2. Magyarország szerepe a globális klímaváltozás elleni küzdelemben. Tantárgynév Tantárgyi felelıs, Javasolt szakdolgozati témák témavezetı Általános környezettudományi Dr. Csorba Péter 1. A fenntartható fejlıdés hazai v. európai ismeretek perspektívája Környezetgazdaságtan

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

XI. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA. egyben a. XIII. Szentágothai János Transzdiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny

XI. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA. egyben a. XIII. Szentágothai János Transzdiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny XI. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA egyben a XIII. Szentágothai János Transzdiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny 2015. május 6-9. Pécs, Magyarország 11th Carpathian Basin Conference

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon 2014

Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon 2014 Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon 2014 elmélet és gyakorlat 1. K ö r l e v é l 2014. október 27 28. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Ezúton szeretnénk meghívni Önt és munkatársait

Részletesebben

A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: április 10. A határidı után beérkezı cikkeket nem áll módunkban elfogadni!

A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: április 10. A határidı után beérkezı cikkeket nem áll módunkban elfogadni! MÁSODIK KÖRLEVÉL A MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága és a MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának Légköri Erıforrás Munkabizottsága 2009. május 8-9-én KÖRNYEZET

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Tájtudomány és tájtervezés

Tájtudomány és tájtervezés Tájtudomány és tájtervezés V. Magyar Tájökológiai Konferencia 2012. augusztus 30 - szeptember 1. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar Sopron II. körlevél Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika. Ksz 3 Balogh Menyhért 2 Forró Anett 4 Bacsa Tamás 5 Mózes Árpád Benedek 9 Tallér Zalán 1 Porkoláb Anett 8 Tolnay Ráchel 6 Sümegi Dóra Baár-Madas Református Baksay Sándor Református Kunszentmiklós Kiss

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

VERSENY & KONFERENCIA

VERSENY & KONFERENCIA PROGRAMFÜZET ENERGIA A MINDENNAPOKBAN VERSENY & KONFERENCIA 2015. március 13. (péntek) Helyszín: Debreceni Akadémia Bizottság székháza 8:30 8:40 Köszöntő Csákberényi-Nagy Gergely ügyvezető, Megújuló Energiapark

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló:

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Név Pontszám 1. Kucsera Bálint 2518,246 2. Komjáti Zoltán 2030,746 3. Kovács Gergely 1948,802 4. Barabás Gábor 1534,913 5. Gyenes Balázs 1459,913 6. Kucsera Lenke

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

29. Orfűi Tó Show Futás

29. Orfűi Tó Show Futás 12-59 év közöttiek 1 588 DEME Barnabás 1986 00:39:10.6 Pécs 1 1 3:09 min/km +00:00:00.0 2 576 HALÁSZ Ádám 1993 00:39:49.8 Pécs 2 2 3:12 min/km +00:00:39.1 3 587 CSOMOR Róbert 1977 00:51:29.3 Pécs 4 3 4:09

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben