Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52) /22743, Fax: (52) Második körlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Második körlevél"

Átírás

1

2 Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52) /22743, Fax: (52) Második körlevél március én a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mővészeti Kara a MTA Atommagkutató Intézetének közremőködésével megrendezi a IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciát. A konferenciát támogatja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Budapest) és a MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága. A konferencia célja: a környezettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek ismertetése, továbbá lehetıséget teremteni elméleti, módszertani és pályázati elképzelések, témák megvitatására, vélemények cseréjére. A konferencia szekciói a következık: A konferencia szervezıbizottsága: 1. Környezettudomány és környezeti nevelés Dr. Kiss Árpád Zoltán elnök 2. Környezetkémia Dr. Fazekas István titkár 3. Környezetfizika Dr. Mócsy Ildikó 4. Környezetföldrajz és -földtan Dr. Csorba Péter 5. Környezetvédelem - környezettechnológia Dr. Dezsı Zoltán 6. Környezetbiológia - természetvédelem Dr. Kéki Sándor 7. Táj- és településökológia Dr. Lakatos Gyula Dr. Zsuga Miklós A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol Az elhangzott elıadások és poszterek (illetve az azokból készült egyenként legfeljebb 6 oldalas cikk) anyagát a szervezık ISBN számmal ellátott kiadványban jelentetik meg, melyet a konferencián résztvevık térítésmentesen megkapnak. A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: február 10. A határidı után beérkezı cikkeket nem áll módunkban elfogadni! A cikkek tartalmi követelményei: az adatok forrásainak korrekt hivatkozása, irodalomjegyzék. A cikkek tartalmazhatnak színes ábrákat (diagram, fénykép stb.) és táblázatokat. Valamennyi illusztráció esetében fontos szempont a jó minıség, a jelmagyarázatok olvashatósága. Kérjük, hogy azokra a szövegben számozottan is hivatkozzanak (pl. 1. ábra, 1. táblázat). Kérjük, az illusztrációkat a szövegbe illesszék be! Formai követelmények: Microsoft Word dokumentum, A/4-es formátum, 2,5 cm margó, 12-es betőméret, Times New Roman betőtípus, szimpla sorközök, illusztrációkkal és irodalomjegyzékkel együtt maximum 6 oldalas terjedelem. Szövegközi hivatkozás irodalomra: zárójelben, Times New Roman kiskapitális betőtípussal, teljes vezetéknév és a keresztnév elsı betője, valamint a publikáció évszáma. Szövegközi hivatkozás illusztrációra: zárójelben, Times New Roman dılt betőtípussal. Külön számozva a táblázatokat és az ábrákat. Adatok a táblázatban: Rácsos stílusú táblázatban, Times New Roman betőtípus, 10-es betőméret. Irodalomjegyzék: A cikk végén, szerzık szerint alfabetikus sorrendben, Times New Roman betőtípus, 10-es betőmérettel 1,7 cm-es függı behúzással. Elıször szerzı teljes vezetékneve és a keresztnév elsı betője kiskapitális betőtípussal, majd normál betőtípussal évszám, cím, kiadó, kiadás helye, terjedelem. A kiadványba szánt cikkek megjelenésérıl, javasolt módosításáról vagy elutasításáról a konferencia szekcióelnökökbıl, társelnökökbıl és felkért elıadóiból álló Tudományos Tanácsa dönt! A cikkeket biztonsági okokból egyszerre a következı két címre kérjük elküldeni: továbbá Amennyiben a fájl mérete ezt nem teszi lehetıvé, kérjük, hogy valamilyen digitális adathordozón juttassa el az alábbi postai címre: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 9.!

3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A konferencia helyszíne Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann u. 49. Jelentkezés megerısítése: Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt igénylılap (részvételi igények doc.) kitöltésével és visszaküldésével február 10-ig pontosítsa és véglegesítse! Határidık Az igénylılapok visszaküldésének határideje, egyben a konferencia február 10. programjának véglegesítése: A max. 6 oldalas cikkek beérkezési határideje: február 10. A konferencia részletes programjának (idı- és terembeosztás) kiküldése március 10. A konferencia-kiadvány megjelentetése és a konferencia kezdete: március 28. A konferencia részvételi díja: Részvételi díj Forintban történı fizetés esetén Euróban történı fizetés esetén február 10. elıtti átutalás esetén február 10. utáni átutalás v. helyszíni befizetés esetén Részvételi díj határon túli (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) doktorandusz és egyetemi hallgatók számára február 10. elıtti átutalás esetén február 10. utáni átutalás v. helyszíni befizetés esetén , - Ft, , - Ft , - Ft , - Ft 60,- Euró 80,- Euró 45, - Euró 60, - Euró A részvételi díj magában foglalja a konferencia hivatalos kiadványainak, továbbá a büfék, a pénteki és a szombati ebéd és a pénteki állófogadás költségeit. Nem tartalmazza azonban a szombat esti vacsorával egybekötött szakember-találkozó költségét! Az utóbbi programon való részvétel fakultatív, költsége: Ft/fı. A résztvevık a regisztrációs díjat és a fakultatív szakember-találkozó költséget a fenti fizetési határidık szerint átutalással fizethetik be a konferencia szervezésében közremőködı Meridián Alapítványnak számlájára. Meridián Alapítvány (4225 Debrecen, Erdıhát u. 47.) Számlaszám: (Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet) SWIFT (BIC): TAKHUHB IBAN: HU Az átutalásról a Meridián Alapítvány a mellékelt számlaigénylıben látható formában átutalási számlát állít ki! Kérjük a kitöltött számlaigénylıt juttassák el Bodnár Réka Katához, az alapítvány titkárához a következı , vagy postai címre: Posta: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 9. A konferencia titkársága: Fazekas István Regisztráció, tudományos ügyek, program Bodnár Réka Kata Számlázás, pénzügyek Szabó Valéria Szállásügyekben tájékoztatás, cikkek A konferencia honlapja:

4 TERVEZETT PROGRAM Március 28. péntek - Plenáris elıadások és szekcióülések Regisztráció a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában Plenáris elıadások a DAB székház nagytermében meghívott elıadókkal Ebédszünet Szekcióülések (Környezettudomány és környezeti nevelés, Környezetkémia) Kávészünet Szekcióülések (Környezettudomány és környezeti nevelés, Környezetkémia) Kerekasztal megbeszélés Magyar-magyar zöld kapcsolatok címmel Állófogadás a konferencia regisztrált résztvevıi számára a DAB székházban Március 29. szombat - Szekcióülések Szekcióülések (Környezetfizika, Környezetföldrajz és -földtan, Környezetvédelem - környezettechnológia) Kávészünet Szekcióülések (Környezetfizika, Környezetföldrajz és -földtan, Környezetvédelem - környezettechnológia) Ebédszünet Szekcióülések (Környezetbiológia - természetvédelem, Táj- és településökológia) Kávészünet Szekcióülések (Környezetbiológia - természetvédelem, Táj- és településökológia) Vacsorával egybekötött szakember-találkozó A szekcióüléseken elhangzó elıadások idıtartama 15 perc. Terveink szerint egyszerre három szekcióban zajlanak párhuzamosan az elıadások. A poszterek bemutatására 3 perces idıkeretben biztosítunk lehetıséget. A konferencia idıpontokat és terembeosztásokat tartalmazó részletes véglegesített programját március elején kapják meg. A konferencia tudományos szervezıbizottsága a következı jelentkezéseket fogadta el: Dr. Lakatos Gyula Dr. Bándi Gyula Dr. Takács-Sánta András Dr. Gál József Dr. Bányai Orsolya Dr. Fodor László Katona Ildikó - Leskó Gabriella - Kosáros A. - Dr. Kárász Imre Tóthné Kosztin Beáta - Revákné dr. Markóczi Ibolya Dr. Soós Lenke Katona Nóra-Emília Dr. Csobod Éva Bagoly-Simó Péter Csapó Olga Dr. Papp Zoltán Dr. Dávid Lóránt 1. Környezettudomány és környezeti nevelés szekció Környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája Hagyomány és környezetjog Hogyan érthetnénk meg még jobban a környezeti problémák társadalmi okait? Egy klasszikus formula tisztázása és bıvítése A környezeti piac és áramlatainak néhány összefüggése A megújuló energiaforrások közösségi szintő szabályozásának aktuális kérdései Az ombudsman szerepe a környezetvédelemben A média szerepe a környezeti nevelésben Környezettudomány, fogalmak és kognitív fejlıdés általános iskola és annak vetületei a tanárképzésben Környezettudomány a módszertan tükrében Környezeti nevelés a rendszerváltás utáni Romániában Ökoklub hálózat a hazai és a határon túli felsıoktatási intézményekben (Túl)élı környezetföldrajz Romániai tankönyvekben A környezettudatos felsıoktatás, avagy a környezetjog oktatása a magyarországi egyetemeken Környezettudományi ismeretelemek iskolai oktatásának fokozódó szükségességérıl a fenntartható fejlıdés érdekében, a nukleáris energiatermelés széleskörő elutasítása kapcsán Környezettudomány a turizmus-vendéglátás BA képzésben

5 Poszter Némethné Dr. Katona Judit Bodáné Kendrovics Rita Bodorik Janka Beáta Páka Szilvia Környezetvédelmi tanösvény az oktatás szolgálatában Vízminıségi állapotfelmérés és elemzés az Aranyhegyi-patakon Természetvédelmi ismeretterjesztés a farkatlan kétéltőekkel szembeni ellenszenv feloldása érdekében Biológia órák, mint a környezeti nevelés fı szinterei 2. Környezetkémia szekció Dr. Kéki Sándor Mőanyagok és környezet Benedek Szilveszter - Dr. Füleky György - HWP (Hot Water Percolation) talajextrakció alkalmazása a talajok könnyen oldható P és K tartalmának meghatározására az ökológiai gazdálkodásban Dr. Márton László Dr. Hegedősová Alžbeta - A kadmium fitoextrakciója szennyezett talajból Simon László - Jana Švikruhová - Dr. Peter Boleček - Dr. Hegedős Ondrej Dr. Farsang Andrea - Cser Viktória - Dr. Barta Károly Indukált fitoextrakciós eljárás terepi alkalmazása enyhén szennyezett kotrási iszapon. Esettanulmány a Mártélyi-Holtág kotrási iszapján Kánnai Piroska Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezıanyagok biodegradálhatóságának jellemzésére László Ildikó - Hadik Péter Vizek PCB tartalmának meghatározása szilárd fázisú extrakció segítségével Helenkár András Nem- szteroid típusú fájdalomcsillapítók meghatározása tandem tömegspektrometriával kapcsolt gázkromatográfiás elemzéssel a Duna folyó vízébıl Jurecska Laura Nitrogénvegyület-formák változása biológiai szennyvíztisztító modellrendszerben Kardos Levente - Szikora Szilvia - Dr. Oláh József - Szennyvíziszap és szerves hulladékok együttrothasztásának nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel Dr. Palkó György - Dr. Barkács Katalin - Dr. Záray Gyula Koleszár Péter- Márkus Acélmői szállóporok ásványtan-geokémiai vizsgálata Róbert Törı Norbert Poszter Dobor József Máthéné dr. Gáspár Gabriella Turcsán Edit Dr. Keresztúri Péter Humuszszerő vegyületek keletkezése a légkörben Determination of pharmaceutical residues after microwave extraction from solid surfaces (sewage sludge, sediments) using GC-MS method. Heavy metal contamination effects on soil phosphorus and some microbiological parameters Adszorbeálható szerves halogén vegyületek meghatározása környezeti mintákban Palackozott magyar ásványvizek vizsgálata kémiai összetételük és mikrobiológiai állapotuk alapján

6 3. Környezetfizika szekció Dr. Mócsy Ildikó - Néda A közlekedés befolyása a belsı terek radon koncentrációjára Tamás - Szacsvai Hening Kinga - Molnár István Molnár István Fizikai paraméterek, a belsı terekben Dr. Csegzi Sándor - Erdélyi települések reprezentatív lakásradon-felmérése Dr. Csige István Dr. Ranogajec-Komor Mária Szilárdtest dozimetria a környezeti felmérésekben Dr. Osvay Margit - Katona Szilárdtest dózismérı rendszerek fejlesztése, vizsgálata és alkalmazása az Izotópkutató Tünde - Kelemen András Finta Viktória - Dr. Kiss Ádám - Thuróczy György Intézetben Személyi dozimetriai mérések módszere és elsı eredményei egyetemi hallgatók között a radiofrekvenciás tartományban Papp Botond - Dr. Kiss Radon diffúzió mérése különbözı geológiai Ádám formációkban Papp László Talajvízben lévı többletlevegı képzıdési mechanizmusának kapcsolata a vízszintemelkedéssel Janovics Róbert Automata vízmintavevı-rendszer tesztelése izotópanalitikai és oldott ion vizsgálatok segítségével talajvíz monitoring kutakból Dr. Szántó Zsuzsanna Palackozott ásványvizek eredetének vizsgálata stabilizotópos módszerekkel Dr. Csige István - Dr. Gyila Radon a kovásznai mofettákban Sándor Dr. Palcsu László Cseppkövek folyadékzárványaiban oldott nemesgázok, mint a múltbeli klíma vizsgálatának új lehetısége 4. Környezetföldrajz és -földtan szekció Babka Beáta Dr. Szabó Szilárd - Molnár Lajos Szabolcs - Dr. Prokisch József Dr. Braun Mihály - Papp István Dr. Szőcs Péter - Dr. Madarász Tamás - Zákányi Balázs - Tóth Andrea - Dr. Nyári Zsuzsanna - Neducza Boriszlav - Halmóczki Szabolcs Zákányi Balázs - Dr. Szőcs Péter Balog Kitti - Dr. Farsang Andrea Pál Zoltán Fekete Zsombor Czellecz Boglárka - Szász Árpád Székely Borbála - Kis Boglárka Dr. Wanek Ferenc - Dr. Poszet Szilárd Dr. Szabó György Izotópanalitikai vizsgálatok a Felsı-Tisza vidéki holtmedrekben Hullámtéri nehézfém-szennyezettség vizsgálata egy Felsı-Tiszai mintaterületen Egy Tisza-holtág állapotváltozásainak és szennyezéstörénetének rekonstrukciója Speciális felszín alatti szennyezıdések roncsolásmentes feltárása. Végeselemes hidraulikai modellezés alkalmazása árvízvédelmi gátaknál Használt termálvíz szikkadás környezeti kockázata Települési talajvíz nitrát-koncentrációjának nagy idıfelbontású vizsgálata Madéfalván A TDS és a fajlagos vezetıképesség összefüggése a Bálványosfürdı-i ásványvízekben A Lobogó borvíz mőködésének néhány paraméter szerinti vizsgálata Geológiai és meteorológiai determináltság vizsgálata erdıvidéki ásványvíz-elıfordulások esetében A Kis-Szamos és a Nádas-völgye közötti dombok földtani felépítésébıl és morfológiájából adódó lejtıveszélyeztetettség Kolozsvár területén (a Fellegvár és a Török-vágás között) A levegı állapota a Kárpát-medencében

7 Boros Ildikó Éva Kaffai Orsolya - Dr. Imecs Zoltán Hegyeli Botond Dr. Tóth Csaba Barna Gyöngyi Poszter: Dr. Füleky György Petı Ákos Dr. Samuel Alina Dora Síremlékek karbonátos kızeteinek elváltozásai környezetszennyezés hatására kolozsvári temetıkben Mikroklimatológiai mérések a körösrévi Zichy-barlangban A Buffogó-tızegláp felmérése és elsı helyszínrajzának elkészítése Kunhalmok rétegtani vizsgálatára alapozott ıskörnyezeti rekonstrukció Talaj- vegetációváltozások vizsgálata egy dél-alföldi mintaterületen Talajásványok képzıdése neogén eruptív kızeteken lévı talajokon, a Görgényihavasokban Magyarországi recens és eltemetett paleotalajok fitolit-kutatásának lehetıségei Enzymological researches on a bauxite quarry from Padurea Craiului Mountains 5. Környezetvédelem környezettechnológia szekció Molnár Géza Ballabás Gábor Dr. Tamási Erika Dr. Gondi Ferenc Pete Botond Levente Aszalós Tímea - Dr. Urák István Varga László - Dr. Kozák Miklós - McIntosh Richard William - Finta Béla Buday Tamás - Dr. Kozák Miklós Darabos József Attila Putarich dr. Ivánszky Veronika Dr. Csathó Péter - Radimszky László Dr. Munkácsy Béla - Ballabás Gábor Baranyai Gábor Kiss Péter Dr. Lenti István - Kondor Attila Csengeri Erzsébet Bodnár Réka Kata - Bolgár Blanka - Vasvári Mária Poszter Csengeri Erzsébet - Dr. Hanyecz Katalin Németh Kornél Nagypál László Czudar Anita A környezeti hatásvizsgálat szerepe a tájdegradáció mérséklésében Környezeti kulcsmutatók alkalmazhatósága a Közép-Dunántúli régió településeinek példáján Statisztikai alkalmazások a környezettudományban Environmental Diagnostics and the Risk Based Management of Contaminated Land: the application of innovative methods Technikák és modellek a vizes élıhelyekkel való szennyvíztisztítás esetében A gyökérzónás szennyvíztisztítás alkalmazásainak lehetıségei A kármentesítés, mint a városfejlesztés limitáló faktora Debrecen szegélyzónáiban A felszínalatti vizek geotermikus hasznosításának korlátai és újabb perspektívák A vízgazdálkodás alakulása az Északnyugati Fejlesztési Régióban a Kohéziós alapból finanszírozandó projektek hatására Kihasználatlan megújuló energiák, mint a vízenergia a Vajdaságban és a (fenntartható) fejlesztési lehetıségek A foszfor forgalomnak a Nitrát direktíván keresztüli szabályozása az Európai Unióban: szégyenletes anakronizmus a 21. században Tervezési javaslatok Komárom-Esztergom megye települési szilárd hulladékgazdálkodásának stratégiájához Tőz vagy föld? A hulladékgazdálkodás jövıje a Dél-Dunántúlon Az európai szélenergia potenciál korlátai Az energia főz (Salix viminalis L.) Magyarországi elterjedése és termesztésének problémái Rurális települések sorsa a gazdasági szektorok alakulása tükrében Zöld(?)szállodák Debrecenben Vidékfunkció alakulása a védett területeken külföldön és hazánkban Települések decentralizált energiaellátása biomassza hasznosítással A hulladékégetés és a környezetvédelem kapcsolata Ellenırzı vizsgálatok egy szennyvíztisztításra létesített vizes élıhely rendszerben

8 6. Környezetbiológia - természetvédelem szekció Dr. Urák István - Vizauer Csaba - Dr. Mócsy Ildikó - Néda Tamás - Szigyártó Lídia - Zsigmond Andrea - László Beáta - Nagy Krisztina - Nagy Ildikó Dr. Béres Csilla - Németh László Misik Tamás - Varga Katalin - Dr. Kárász Imre Dr. Patkó Ferenc Nagy Zoltán - Dr. Tóth Albert Szigyártó Lídia Dr. Milinki Éva Oláh Viktor - Kiss Tibor - Tóth György Dániel - Dr. Lakatos Gyula - Dr. Mészáros Ilona Czédli Herta Kosáros Tünde - Dr. Gál Dénes - Hegedős Réka Dr. Lakatos Gyula Erdelyi Zsolt Csaba Dr. Fodorpataki László - Nagy Krisztina - Bartha László - Bartha Csaba Dr. Lenti István - Kondor Attila Kövér László - Dr. Juhász Lajos Nagy Ildikó Poszter Némethné Dr. Katona Judit Némethné Dr. Katona Judit Dr. Szili-Kovács Tibor Antal Zsuzsanna - Dr. Juhász Lajos - Tanyi Péter Biró Ibolya Dr. Tóth Albert - Dr. Braun Mihály - Tóth Zs. - Dr. Lakatos Gyula Jámbrik Katalin - Dr. Mikóné dr. Hamvas Márta - Beyer Dániel - Dr. Máthé Csaba - Dr. Vasas Gábor - Bácsi István - Dr. Borbély György Kocsár István Komplex környezettudományi felmérések a Tordai-hasadék Természetvédelmi Rezervátumban (Erdély, Románia) Tölgyek, bükk és gyertyán szárazsághoz való alkalmazkodása A síkfıkúti cseres tölgyes erdı cserjeszintjének fiziognómiai struktúra viszonyai ben Az erdei ökosszisztémák mikrocönózisainak változásai A Túr folyó tervezett rehabilitációjának lehetséges hatásai a makrovegetációra (különösen az Öreg-Túr vízrendszerében) A vízminıség monitorizálása kovaalga-társulások alapján a Kis Szamos Szászfenes és Apahida közötti (Kolozs megyei) szakaszán Mikroszennyezık, mint környezeti stressz tényezık a vízi ökoszisztémában Hazai békalencse-fajok nehézfém-toleranciája Réz-expozíció vizsgálata ezüstkárászokban röntgenanalitikai módszerekkel Kombinált intenzív-extenzív haltermelı rendszer élıbevonatának vizsgálata A Pardosa agrestis (Westring, 1861) és P. monticola (Clerck, 1757) fajok vizsgálata biometriai módszerekkel Hidegtőrı és melegkedvelı salátafajták halotoleranciájának összehasonlítása ökofiziológiai jellemzık alapján Az energia főz (Salix viminalis L.) gombái A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) debreceni urbanizációja A Nagy Balika-vára barlang (Tordai-hasadék) denevérfaunájának vizsgálata Biológiai környezetminıség, ökológiai szempontú állapotértékelés A szennyvíztisztítás bioindikátorai Talaj mikrobiális biomassza és PLFA mintázata többéves szénforrás-kezelés abbahagyása után homokpusztagyep restaurációs kísérletben Kiegészítı botanikai vizsgálatok a hajdúbagosi Nagy-nyomás legelı gyepprodukciójának modellezéséhez Fekete nyár (Populus nigra) csemeték nehézfém-felvételének idıbeli alakulása kadmiummal, cinkkel, ólommal, nikkellel és mangánnal szennyezett talajban Dog rose (Rosa canina) fruits as accumulation indicators of heavy metals at a derelict minesite, N-Hungary A mikrocisztin-lr (cianotoxin) hatásai különbözı vízinövényfajokra Vizinövények gyökerében található fémek koncentrációjának és eloszlásának térképezése bio-pixe módszerrel

9 Németh László - Dr. Béres Fás szárú növények vízszállításának mérésére kifejlesztett mőszer bemutatása Csilla - Zentai Zoltán Nagy Beáta - Dr. Andrikovics Sándor About the quality changing of the Ephemeroptera larvae in a frequent conservation intervention (Szalajka Stream, Bükk Mountain) Gór Dénes Hegyvidéki kisvízfolyások makrogerinctelen faunájának vizsgálata Varga Éva A balatoni köves part struktúrájában bekövetkezett változások ( ) 7. Táj- és településökológia szekció Dr. Konkoly Gyuró Éva Tájkarakter elemzés a Fertı-Hanság medencében. Esettanulmány és módszertan a Kárpát-medencét felölelı tájmonográfia tervéhez. Dr. Rakonczai János A globális változások néhány mérhetı következménye és tájaink átalakulása Dr. Szabó Mária - Dr. Kiss Ádám A modern infrastrukturális fejlesztések tájökológiai hatásai Zagyvai Gergely - Dr. Berki Felhagyott agrárterületek felszínborítási típusai cserháti mintaterületen Imre Deák Balázs Tájléptékő gyeprekonstrukció eredményei az Egyek-Pusztakócsi LIFE területen Pál Zoltán - Bálint Kinga Térbeli nitrát-szennyezési mintázatok okfejtı elemzése három erdıvidéki település példáján Korom Annamária A Szentes városi ún. mirhó csatornarendszer rendezése, mint városi szintő kék és zöld folyosó fejlesztés Puskás Irén - Dr. Farsang Andrea A városi talajok természetes és antropogén szintjeinek elkülönítése fizikai, kémiai és biológiai indikátorok segítségével Kertész Zsófia Városi aeroszol forrásainak vizsgálata az aeroszol koncentrációjában és elemösszetételében bekövetkezı gyors idıbeli változások alapján Szoboszlai Zoltán Debreceni városi aeroszol méreteloszlása és tüdıbeni kiülepedésének valószínősége Lovász Piroska Nagybánya levegıminıségének vizsgálata zuzmótérkép alapján Donca Attila - Neculai Kolozsvári városklíma Gabriela Elkán György - Bóne Gábor Modernkori örökségek Kolozsváron - Kocsor Tibor Gábor Kántor Noémi Humán komfort vizsgálatok Szegeden Oláh Ferenc Városökológiai sétaút tervezete Szegeden Poszter Dr. Konkoly Gyuró Éva Ladányi Zsuzsanna Demény Krisztina Dr. Pásztor László Dr. Pásztor László Dr. Szabó József Dr. Szabó József Tájkarakter elemzés a Fertı-Hanság medencében. Esettanulmány és módszertan a Kárpát-medencét felölelı tájmonográfia tervéhez. Természeti értékek vizsgálata a tájváltozás tükrében röszkei mintaterületeken Tájhasználat változás vizsgálata a Gödöllıi-dombság területén Térbeli talajinformációs rendszer megbízhatóság becslése Országos szintő talajdegradációs régiók lehatárolása Az Agrár-környezetgazdálkodási monitoring rendszer (AIR) talajtani alapjainak kialakítása Az élıhely-térképezés talajtani támogatása (TalajMÉTA)

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások nemzetközi konferencia Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kémia és Környezettudományi Tanszék Szombathely 2010. november

Részletesebben

Biotechnológia szekció

Biotechnológia szekció Biotechnológia szekció Időpont: Április 7. 9:00 Terem: N épület, 229. terem Bélafiné Dr. Bakó Katalin Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet Dr. Csanádi Zsófia Pannon

Részletesebben

9. Magyar Ökológus Kongresszus

9. Magyar Ökológus Kongresszus 9. Magyar Ökológus Kongresszus Keszthely, 2012. szeptember 5-7. Programfüzet Előadások és poszterek összefoglalói szerkesztette: Bartha Sándor és Mázsa Katalin 9. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei:

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 10 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 10 XXXII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

8. Magyar Ökológus Kongresszus

8. Magyar Ökológus Kongresszus 8. Magyar Ökológus Kongresszus Elıadások és poszterek összefoglalói 2009. augusztus 26-28. Szeged 8. Magyar Ökológus Kongresszus Elıadások és poszterek összefoglalói Szerkesztette: Körmöczi László 2009.

Részletesebben

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Eger, 2005. november 3 6. Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Szerkesztette Lengyel Szabolcs Sólymos Péter Klein Ákos Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2005

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történı integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történı integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program A környezeti politika fejlesztéspolitikába történı integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat PhD értekezés Varjú

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben!

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! Elnöki köszöntő Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! 2013-ban szervezetünk célul tűzte ki, hogy felfrissítse és nívósabbá

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Múlt Jelen Jövı Szerkesztette LADOS MIHÁLY Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyır-Sopron, 2009 Második, javított kiadás.

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Időpont Program, helyszínek 8:30-9:30 Regisztráció helye Szolnoki Főiskola Campus főépület 9:30-9:40 Megnyitó, köszöntések:

Részletesebben

Védnökök: Prof. Dr. FÁBIÁN ISTVÁN, a Debreceni Egyetem Rektora PAJNA ZOLTÁN, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke PROGRAM

Védnökök: Prof. Dr. FÁBIÁN ISTVÁN, a Debreceni Egyetem Rektora PAJNA ZOLTÁN, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke PROGRAM XVI. Épületgépészeti, Gépészeti és Építıipari Szakmai Napok Szakkiállítás és Nemzetközi Tudományos Konferencia 2010. október 14-15. Debreceni Egyetem Mőszaki Kar 4028 Debrecen, Ótemetı u. 2-4. Védnökök:

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

A Hidrobiológus Napok 50 éve

A Hidrobiológus Napok 50 éve A Hidrobiológus Napok 50 éve Szerkesztette: Bíró Péter, Oertel Nándor, Reskóné Nagy Mária Rendezık: Magyar Hidrológiai Társaság Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományos Akadémia Limnológiai Szakosztálya

Részletesebben