Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52) /22743, Fax: (52) Második körlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Második körlevél"

Átírás

1

2 Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52) /22743, Fax: (52) Második körlevél március én a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mővészeti Kara a MTA Atommagkutató Intézetének közremőködésével megrendezi a IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciát. A konferenciát támogatja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Budapest) és a MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága. A konferencia célja: a környezettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek ismertetése, továbbá lehetıséget teremteni elméleti, módszertani és pályázati elképzelések, témák megvitatására, vélemények cseréjére. A konferencia szekciói a következık: A konferencia szervezıbizottsága: 1. Környezettudomány és környezeti nevelés Dr. Kiss Árpád Zoltán elnök 2. Környezetkémia Dr. Fazekas István titkár 3. Környezetfizika Dr. Mócsy Ildikó 4. Környezetföldrajz és -földtan Dr. Csorba Péter 5. Környezetvédelem - környezettechnológia Dr. Dezsı Zoltán 6. Környezetbiológia - természetvédelem Dr. Kéki Sándor 7. Táj- és településökológia Dr. Lakatos Gyula Dr. Zsuga Miklós A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol Az elhangzott elıadások és poszterek (illetve az azokból készült egyenként legfeljebb 6 oldalas cikk) anyagát a szervezık ISBN számmal ellátott kiadványban jelentetik meg, melyet a konferencián résztvevık térítésmentesen megkapnak. A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: február 10. A határidı után beérkezı cikkeket nem áll módunkban elfogadni! A cikkek tartalmi követelményei: az adatok forrásainak korrekt hivatkozása, irodalomjegyzék. A cikkek tartalmazhatnak színes ábrákat (diagram, fénykép stb.) és táblázatokat. Valamennyi illusztráció esetében fontos szempont a jó minıség, a jelmagyarázatok olvashatósága. Kérjük, hogy azokra a szövegben számozottan is hivatkozzanak (pl. 1. ábra, 1. táblázat). Kérjük, az illusztrációkat a szövegbe illesszék be! Formai követelmények: Microsoft Word dokumentum, A/4-es formátum, 2,5 cm margó, 12-es betőméret, Times New Roman betőtípus, szimpla sorközök, illusztrációkkal és irodalomjegyzékkel együtt maximum 6 oldalas terjedelem. Szövegközi hivatkozás irodalomra: zárójelben, Times New Roman kiskapitális betőtípussal, teljes vezetéknév és a keresztnév elsı betője, valamint a publikáció évszáma. Szövegközi hivatkozás illusztrációra: zárójelben, Times New Roman dılt betőtípussal. Külön számozva a táblázatokat és az ábrákat. Adatok a táblázatban: Rácsos stílusú táblázatban, Times New Roman betőtípus, 10-es betőméret. Irodalomjegyzék: A cikk végén, szerzık szerint alfabetikus sorrendben, Times New Roman betőtípus, 10-es betőmérettel 1,7 cm-es függı behúzással. Elıször szerzı teljes vezetékneve és a keresztnév elsı betője kiskapitális betőtípussal, majd normál betőtípussal évszám, cím, kiadó, kiadás helye, terjedelem. A kiadványba szánt cikkek megjelenésérıl, javasolt módosításáról vagy elutasításáról a konferencia szekcióelnökökbıl, társelnökökbıl és felkért elıadóiból álló Tudományos Tanácsa dönt! A cikkeket biztonsági okokból egyszerre a következı két címre kérjük elküldeni: továbbá Amennyiben a fájl mérete ezt nem teszi lehetıvé, kérjük, hogy valamilyen digitális adathordozón juttassa el az alábbi postai címre: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 9.!

3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A konferencia helyszíne Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann u. 49. Jelentkezés megerısítése: Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt igénylılap (részvételi igények doc.) kitöltésével és visszaküldésével február 10-ig pontosítsa és véglegesítse! Határidık Az igénylılapok visszaküldésének határideje, egyben a konferencia február 10. programjának véglegesítése: A max. 6 oldalas cikkek beérkezési határideje: február 10. A konferencia részletes programjának (idı- és terembeosztás) kiküldése március 10. A konferencia-kiadvány megjelentetése és a konferencia kezdete: március 28. A konferencia részvételi díja: Részvételi díj Forintban történı fizetés esetén Euróban történı fizetés esetén február 10. elıtti átutalás esetén február 10. utáni átutalás v. helyszíni befizetés esetén Részvételi díj határon túli (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) doktorandusz és egyetemi hallgatók számára február 10. elıtti átutalás esetén február 10. utáni átutalás v. helyszíni befizetés esetén , - Ft, , - Ft , - Ft , - Ft 60,- Euró 80,- Euró 45, - Euró 60, - Euró A részvételi díj magában foglalja a konferencia hivatalos kiadványainak, továbbá a büfék, a pénteki és a szombati ebéd és a pénteki állófogadás költségeit. Nem tartalmazza azonban a szombat esti vacsorával egybekötött szakember-találkozó költségét! Az utóbbi programon való részvétel fakultatív, költsége: Ft/fı. A résztvevık a regisztrációs díjat és a fakultatív szakember-találkozó költséget a fenti fizetési határidık szerint átutalással fizethetik be a konferencia szervezésében közremőködı Meridián Alapítványnak számlájára. Meridián Alapítvány (4225 Debrecen, Erdıhát u. 47.) Számlaszám: (Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet) SWIFT (BIC): TAKHUHB IBAN: HU Az átutalásról a Meridián Alapítvány a mellékelt számlaigénylıben látható formában átutalási számlát állít ki! Kérjük a kitöltött számlaigénylıt juttassák el Bodnár Réka Katához, az alapítvány titkárához a következı , vagy postai címre: Posta: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 9. A konferencia titkársága: Fazekas István Regisztráció, tudományos ügyek, program Bodnár Réka Kata Számlázás, pénzügyek Szabó Valéria Szállásügyekben tájékoztatás, cikkek A konferencia honlapja:

4 TERVEZETT PROGRAM Március 28. péntek - Plenáris elıadások és szekcióülések Regisztráció a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában Plenáris elıadások a DAB székház nagytermében meghívott elıadókkal Ebédszünet Szekcióülések (Környezettudomány és környezeti nevelés, Környezetkémia) Kávészünet Szekcióülések (Környezettudomány és környezeti nevelés, Környezetkémia) Kerekasztal megbeszélés Magyar-magyar zöld kapcsolatok címmel Állófogadás a konferencia regisztrált résztvevıi számára a DAB székházban Március 29. szombat - Szekcióülések Szekcióülések (Környezetfizika, Környezetföldrajz és -földtan, Környezetvédelem - környezettechnológia) Kávészünet Szekcióülések (Környezetfizika, Környezetföldrajz és -földtan, Környezetvédelem - környezettechnológia) Ebédszünet Szekcióülések (Környezetbiológia - természetvédelem, Táj- és településökológia) Kávészünet Szekcióülések (Környezetbiológia - természetvédelem, Táj- és településökológia) Vacsorával egybekötött szakember-találkozó A szekcióüléseken elhangzó elıadások idıtartama 15 perc. Terveink szerint egyszerre három szekcióban zajlanak párhuzamosan az elıadások. A poszterek bemutatására 3 perces idıkeretben biztosítunk lehetıséget. A konferencia idıpontokat és terembeosztásokat tartalmazó részletes véglegesített programját március elején kapják meg. A konferencia tudományos szervezıbizottsága a következı jelentkezéseket fogadta el: Dr. Lakatos Gyula Dr. Bándi Gyula Dr. Takács-Sánta András Dr. Gál József Dr. Bányai Orsolya Dr. Fodor László Katona Ildikó - Leskó Gabriella - Kosáros A. - Dr. Kárász Imre Tóthné Kosztin Beáta - Revákné dr. Markóczi Ibolya Dr. Soós Lenke Katona Nóra-Emília Dr. Csobod Éva Bagoly-Simó Péter Csapó Olga Dr. Papp Zoltán Dr. Dávid Lóránt 1. Környezettudomány és környezeti nevelés szekció Környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája Hagyomány és környezetjog Hogyan érthetnénk meg még jobban a környezeti problémák társadalmi okait? Egy klasszikus formula tisztázása és bıvítése A környezeti piac és áramlatainak néhány összefüggése A megújuló energiaforrások közösségi szintő szabályozásának aktuális kérdései Az ombudsman szerepe a környezetvédelemben A média szerepe a környezeti nevelésben Környezettudomány, fogalmak és kognitív fejlıdés általános iskola és annak vetületei a tanárképzésben Környezettudomány a módszertan tükrében Környezeti nevelés a rendszerváltás utáni Romániában Ökoklub hálózat a hazai és a határon túli felsıoktatási intézményekben (Túl)élı környezetföldrajz Romániai tankönyvekben A környezettudatos felsıoktatás, avagy a környezetjog oktatása a magyarországi egyetemeken Környezettudományi ismeretelemek iskolai oktatásának fokozódó szükségességérıl a fenntartható fejlıdés érdekében, a nukleáris energiatermelés széleskörő elutasítása kapcsán Környezettudomány a turizmus-vendéglátás BA képzésben

5 Poszter Némethné Dr. Katona Judit Bodáné Kendrovics Rita Bodorik Janka Beáta Páka Szilvia Környezetvédelmi tanösvény az oktatás szolgálatában Vízminıségi állapotfelmérés és elemzés az Aranyhegyi-patakon Természetvédelmi ismeretterjesztés a farkatlan kétéltőekkel szembeni ellenszenv feloldása érdekében Biológia órák, mint a környezeti nevelés fı szinterei 2. Környezetkémia szekció Dr. Kéki Sándor Mőanyagok és környezet Benedek Szilveszter - Dr. Füleky György - HWP (Hot Water Percolation) talajextrakció alkalmazása a talajok könnyen oldható P és K tartalmának meghatározására az ökológiai gazdálkodásban Dr. Márton László Dr. Hegedősová Alžbeta - A kadmium fitoextrakciója szennyezett talajból Simon László - Jana Švikruhová - Dr. Peter Boleček - Dr. Hegedős Ondrej Dr. Farsang Andrea - Cser Viktória - Dr. Barta Károly Indukált fitoextrakciós eljárás terepi alkalmazása enyhén szennyezett kotrási iszapon. Esettanulmány a Mártélyi-Holtág kotrási iszapján Kánnai Piroska Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezıanyagok biodegradálhatóságának jellemzésére László Ildikó - Hadik Péter Vizek PCB tartalmának meghatározása szilárd fázisú extrakció segítségével Helenkár András Nem- szteroid típusú fájdalomcsillapítók meghatározása tandem tömegspektrometriával kapcsolt gázkromatográfiás elemzéssel a Duna folyó vízébıl Jurecska Laura Nitrogénvegyület-formák változása biológiai szennyvíztisztító modellrendszerben Kardos Levente - Szikora Szilvia - Dr. Oláh József - Szennyvíziszap és szerves hulladékok együttrothasztásának nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel Dr. Palkó György - Dr. Barkács Katalin - Dr. Záray Gyula Koleszár Péter- Márkus Acélmői szállóporok ásványtan-geokémiai vizsgálata Róbert Törı Norbert Poszter Dobor József Máthéné dr. Gáspár Gabriella Turcsán Edit Dr. Keresztúri Péter Humuszszerő vegyületek keletkezése a légkörben Determination of pharmaceutical residues after microwave extraction from solid surfaces (sewage sludge, sediments) using GC-MS method. Heavy metal contamination effects on soil phosphorus and some microbiological parameters Adszorbeálható szerves halogén vegyületek meghatározása környezeti mintákban Palackozott magyar ásványvizek vizsgálata kémiai összetételük és mikrobiológiai állapotuk alapján

6 3. Környezetfizika szekció Dr. Mócsy Ildikó - Néda A közlekedés befolyása a belsı terek radon koncentrációjára Tamás - Szacsvai Hening Kinga - Molnár István Molnár István Fizikai paraméterek, a belsı terekben Dr. Csegzi Sándor - Erdélyi települések reprezentatív lakásradon-felmérése Dr. Csige István Dr. Ranogajec-Komor Mária Szilárdtest dozimetria a környezeti felmérésekben Dr. Osvay Margit - Katona Szilárdtest dózismérı rendszerek fejlesztése, vizsgálata és alkalmazása az Izotópkutató Tünde - Kelemen András Finta Viktória - Dr. Kiss Ádám - Thuróczy György Intézetben Személyi dozimetriai mérések módszere és elsı eredményei egyetemi hallgatók között a radiofrekvenciás tartományban Papp Botond - Dr. Kiss Radon diffúzió mérése különbözı geológiai Ádám formációkban Papp László Talajvízben lévı többletlevegı képzıdési mechanizmusának kapcsolata a vízszintemelkedéssel Janovics Róbert Automata vízmintavevı-rendszer tesztelése izotópanalitikai és oldott ion vizsgálatok segítségével talajvíz monitoring kutakból Dr. Szántó Zsuzsanna Palackozott ásványvizek eredetének vizsgálata stabilizotópos módszerekkel Dr. Csige István - Dr. Gyila Radon a kovásznai mofettákban Sándor Dr. Palcsu László Cseppkövek folyadékzárványaiban oldott nemesgázok, mint a múltbeli klíma vizsgálatának új lehetısége 4. Környezetföldrajz és -földtan szekció Babka Beáta Dr. Szabó Szilárd - Molnár Lajos Szabolcs - Dr. Prokisch József Dr. Braun Mihály - Papp István Dr. Szőcs Péter - Dr. Madarász Tamás - Zákányi Balázs - Tóth Andrea - Dr. Nyári Zsuzsanna - Neducza Boriszlav - Halmóczki Szabolcs Zákányi Balázs - Dr. Szőcs Péter Balog Kitti - Dr. Farsang Andrea Pál Zoltán Fekete Zsombor Czellecz Boglárka - Szász Árpád Székely Borbála - Kis Boglárka Dr. Wanek Ferenc - Dr. Poszet Szilárd Dr. Szabó György Izotópanalitikai vizsgálatok a Felsı-Tisza vidéki holtmedrekben Hullámtéri nehézfém-szennyezettség vizsgálata egy Felsı-Tiszai mintaterületen Egy Tisza-holtág állapotváltozásainak és szennyezéstörénetének rekonstrukciója Speciális felszín alatti szennyezıdések roncsolásmentes feltárása. Végeselemes hidraulikai modellezés alkalmazása árvízvédelmi gátaknál Használt termálvíz szikkadás környezeti kockázata Települési talajvíz nitrát-koncentrációjának nagy idıfelbontású vizsgálata Madéfalván A TDS és a fajlagos vezetıképesség összefüggése a Bálványosfürdı-i ásványvízekben A Lobogó borvíz mőködésének néhány paraméter szerinti vizsgálata Geológiai és meteorológiai determináltság vizsgálata erdıvidéki ásványvíz-elıfordulások esetében A Kis-Szamos és a Nádas-völgye közötti dombok földtani felépítésébıl és morfológiájából adódó lejtıveszélyeztetettség Kolozsvár területén (a Fellegvár és a Török-vágás között) A levegı állapota a Kárpát-medencében

7 Boros Ildikó Éva Kaffai Orsolya - Dr. Imecs Zoltán Hegyeli Botond Dr. Tóth Csaba Barna Gyöngyi Poszter: Dr. Füleky György Petı Ákos Dr. Samuel Alina Dora Síremlékek karbonátos kızeteinek elváltozásai környezetszennyezés hatására kolozsvári temetıkben Mikroklimatológiai mérések a körösrévi Zichy-barlangban A Buffogó-tızegláp felmérése és elsı helyszínrajzának elkészítése Kunhalmok rétegtani vizsgálatára alapozott ıskörnyezeti rekonstrukció Talaj- vegetációváltozások vizsgálata egy dél-alföldi mintaterületen Talajásványok képzıdése neogén eruptív kızeteken lévı talajokon, a Görgényihavasokban Magyarországi recens és eltemetett paleotalajok fitolit-kutatásának lehetıségei Enzymological researches on a bauxite quarry from Padurea Craiului Mountains 5. Környezetvédelem környezettechnológia szekció Molnár Géza Ballabás Gábor Dr. Tamási Erika Dr. Gondi Ferenc Pete Botond Levente Aszalós Tímea - Dr. Urák István Varga László - Dr. Kozák Miklós - McIntosh Richard William - Finta Béla Buday Tamás - Dr. Kozák Miklós Darabos József Attila Putarich dr. Ivánszky Veronika Dr. Csathó Péter - Radimszky László Dr. Munkácsy Béla - Ballabás Gábor Baranyai Gábor Kiss Péter Dr. Lenti István - Kondor Attila Csengeri Erzsébet Bodnár Réka Kata - Bolgár Blanka - Vasvári Mária Poszter Csengeri Erzsébet - Dr. Hanyecz Katalin Németh Kornél Nagypál László Czudar Anita A környezeti hatásvizsgálat szerepe a tájdegradáció mérséklésében Környezeti kulcsmutatók alkalmazhatósága a Közép-Dunántúli régió településeinek példáján Statisztikai alkalmazások a környezettudományban Environmental Diagnostics and the Risk Based Management of Contaminated Land: the application of innovative methods Technikák és modellek a vizes élıhelyekkel való szennyvíztisztítás esetében A gyökérzónás szennyvíztisztítás alkalmazásainak lehetıségei A kármentesítés, mint a városfejlesztés limitáló faktora Debrecen szegélyzónáiban A felszínalatti vizek geotermikus hasznosításának korlátai és újabb perspektívák A vízgazdálkodás alakulása az Északnyugati Fejlesztési Régióban a Kohéziós alapból finanszírozandó projektek hatására Kihasználatlan megújuló energiák, mint a vízenergia a Vajdaságban és a (fenntartható) fejlesztési lehetıségek A foszfor forgalomnak a Nitrát direktíván keresztüli szabályozása az Európai Unióban: szégyenletes anakronizmus a 21. században Tervezési javaslatok Komárom-Esztergom megye települési szilárd hulladékgazdálkodásának stratégiájához Tőz vagy föld? A hulladékgazdálkodás jövıje a Dél-Dunántúlon Az európai szélenergia potenciál korlátai Az energia főz (Salix viminalis L.) Magyarországi elterjedése és termesztésének problémái Rurális települések sorsa a gazdasági szektorok alakulása tükrében Zöld(?)szállodák Debrecenben Vidékfunkció alakulása a védett területeken külföldön és hazánkban Települések decentralizált energiaellátása biomassza hasznosítással A hulladékégetés és a környezetvédelem kapcsolata Ellenırzı vizsgálatok egy szennyvíztisztításra létesített vizes élıhely rendszerben

8 6. Környezetbiológia - természetvédelem szekció Dr. Urák István - Vizauer Csaba - Dr. Mócsy Ildikó - Néda Tamás - Szigyártó Lídia - Zsigmond Andrea - László Beáta - Nagy Krisztina - Nagy Ildikó Dr. Béres Csilla - Németh László Misik Tamás - Varga Katalin - Dr. Kárász Imre Dr. Patkó Ferenc Nagy Zoltán - Dr. Tóth Albert Szigyártó Lídia Dr. Milinki Éva Oláh Viktor - Kiss Tibor - Tóth György Dániel - Dr. Lakatos Gyula - Dr. Mészáros Ilona Czédli Herta Kosáros Tünde - Dr. Gál Dénes - Hegedős Réka Dr. Lakatos Gyula Erdelyi Zsolt Csaba Dr. Fodorpataki László - Nagy Krisztina - Bartha László - Bartha Csaba Dr. Lenti István - Kondor Attila Kövér László - Dr. Juhász Lajos Nagy Ildikó Poszter Némethné Dr. Katona Judit Némethné Dr. Katona Judit Dr. Szili-Kovács Tibor Antal Zsuzsanna - Dr. Juhász Lajos - Tanyi Péter Biró Ibolya Dr. Tóth Albert - Dr. Braun Mihály - Tóth Zs. - Dr. Lakatos Gyula Jámbrik Katalin - Dr. Mikóné dr. Hamvas Márta - Beyer Dániel - Dr. Máthé Csaba - Dr. Vasas Gábor - Bácsi István - Dr. Borbély György Kocsár István Komplex környezettudományi felmérések a Tordai-hasadék Természetvédelmi Rezervátumban (Erdély, Románia) Tölgyek, bükk és gyertyán szárazsághoz való alkalmazkodása A síkfıkúti cseres tölgyes erdı cserjeszintjének fiziognómiai struktúra viszonyai ben Az erdei ökosszisztémák mikrocönózisainak változásai A Túr folyó tervezett rehabilitációjának lehetséges hatásai a makrovegetációra (különösen az Öreg-Túr vízrendszerében) A vízminıség monitorizálása kovaalga-társulások alapján a Kis Szamos Szászfenes és Apahida közötti (Kolozs megyei) szakaszán Mikroszennyezık, mint környezeti stressz tényezık a vízi ökoszisztémában Hazai békalencse-fajok nehézfém-toleranciája Réz-expozíció vizsgálata ezüstkárászokban röntgenanalitikai módszerekkel Kombinált intenzív-extenzív haltermelı rendszer élıbevonatának vizsgálata A Pardosa agrestis (Westring, 1861) és P. monticola (Clerck, 1757) fajok vizsgálata biometriai módszerekkel Hidegtőrı és melegkedvelı salátafajták halotoleranciájának összehasonlítása ökofiziológiai jellemzık alapján Az energia főz (Salix viminalis L.) gombái A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) debreceni urbanizációja A Nagy Balika-vára barlang (Tordai-hasadék) denevérfaunájának vizsgálata Biológiai környezetminıség, ökológiai szempontú állapotértékelés A szennyvíztisztítás bioindikátorai Talaj mikrobiális biomassza és PLFA mintázata többéves szénforrás-kezelés abbahagyása után homokpusztagyep restaurációs kísérletben Kiegészítı botanikai vizsgálatok a hajdúbagosi Nagy-nyomás legelı gyepprodukciójának modellezéséhez Fekete nyár (Populus nigra) csemeték nehézfém-felvételének idıbeli alakulása kadmiummal, cinkkel, ólommal, nikkellel és mangánnal szennyezett talajban Dog rose (Rosa canina) fruits as accumulation indicators of heavy metals at a derelict minesite, N-Hungary A mikrocisztin-lr (cianotoxin) hatásai különbözı vízinövényfajokra Vizinövények gyökerében található fémek koncentrációjának és eloszlásának térképezése bio-pixe módszerrel

9 Németh László - Dr. Béres Fás szárú növények vízszállításának mérésére kifejlesztett mőszer bemutatása Csilla - Zentai Zoltán Nagy Beáta - Dr. Andrikovics Sándor About the quality changing of the Ephemeroptera larvae in a frequent conservation intervention (Szalajka Stream, Bükk Mountain) Gór Dénes Hegyvidéki kisvízfolyások makrogerinctelen faunájának vizsgálata Varga Éva A balatoni köves part struktúrájában bekövetkezett változások ( ) 7. Táj- és településökológia szekció Dr. Konkoly Gyuró Éva Tájkarakter elemzés a Fertı-Hanság medencében. Esettanulmány és módszertan a Kárpát-medencét felölelı tájmonográfia tervéhez. Dr. Rakonczai János A globális változások néhány mérhetı következménye és tájaink átalakulása Dr. Szabó Mária - Dr. Kiss Ádám A modern infrastrukturális fejlesztések tájökológiai hatásai Zagyvai Gergely - Dr. Berki Felhagyott agrárterületek felszínborítási típusai cserháti mintaterületen Imre Deák Balázs Tájléptékő gyeprekonstrukció eredményei az Egyek-Pusztakócsi LIFE területen Pál Zoltán - Bálint Kinga Térbeli nitrát-szennyezési mintázatok okfejtı elemzése három erdıvidéki település példáján Korom Annamária A Szentes városi ún. mirhó csatornarendszer rendezése, mint városi szintő kék és zöld folyosó fejlesztés Puskás Irén - Dr. Farsang Andrea A városi talajok természetes és antropogén szintjeinek elkülönítése fizikai, kémiai és biológiai indikátorok segítségével Kertész Zsófia Városi aeroszol forrásainak vizsgálata az aeroszol koncentrációjában és elemösszetételében bekövetkezı gyors idıbeli változások alapján Szoboszlai Zoltán Debreceni városi aeroszol méreteloszlása és tüdıbeni kiülepedésének valószínősége Lovász Piroska Nagybánya levegıminıségének vizsgálata zuzmótérkép alapján Donca Attila - Neculai Kolozsvári városklíma Gabriela Elkán György - Bóne Gábor Modernkori örökségek Kolozsváron - Kocsor Tibor Gábor Kántor Noémi Humán komfort vizsgálatok Szegeden Oláh Ferenc Városökológiai sétaút tervezete Szegeden Poszter Dr. Konkoly Gyuró Éva Ladányi Zsuzsanna Demény Krisztina Dr. Pásztor László Dr. Pásztor László Dr. Szabó József Dr. Szabó József Tájkarakter elemzés a Fertı-Hanság medencében. Esettanulmány és módszertan a Kárpát-medencét felölelı tájmonográfia tervéhez. Természeti értékek vizsgálata a tájváltozás tükrében röszkei mintaterületeken Tájhasználat változás vizsgálata a Gödöllıi-dombság területén Térbeli talajinformációs rendszer megbízhatóság becslése Országos szintő talajdegradációs régiók lehatárolása Az Agrár-környezetgazdálkodási monitoring rendszer (AIR) talajtani alapjainak kialakítása Az élıhely-térképezés talajtani támogatása (TalajMÉTA)

Jelentkezési határidő: 2010. március 10.

Jelentkezési határidő: 2010. március 10. Az 1991-ben megkezdett sorozatot folytatva, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete, az MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai Albizottsága, az MTA DAB Környezettudományi Bizottsága és az

Részletesebben

Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Programfüzet

Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945. Programfüzet Levélcím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 9., Tel: (52)512 900/22743, Fax: (52)512 945 Programfüzet 2008. március 28-29-én a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara és a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: 2014. április 10. A határidő után beérkező cikkeket nem áll módunkban elfogadni!

A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje: 2014. április 10. A határidő után beérkező cikkeket nem áll módunkban elfogadni! MÁSODIK KÖRLEVÉL A 2009-ben megkezdett sorozatot folytatva, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete az MTA MTB Légköri

Részletesebben

1. A felszín alatti vízbázisok állapota Magyarországon 2. Magyarország szerepe a globális klímaváltozás elleni küzdelemben.

1. A felszín alatti vízbázisok állapota Magyarországon 2. Magyarország szerepe a globális klímaváltozás elleni küzdelemben. Tantárgynév Tantárgyi felelıs, Javasolt szakdolgozati témák témavezetı Általános környezettudományi Dr. Csorba Péter 1. A fenntartható fejlıdés hazai v. európai ismeretek perspektívája Környezetgazdaságtan

Részletesebben

Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon 2014

Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon 2014 Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon 2014 elmélet és gyakorlat 1. K ö r l e v é l 2014. október 27 28. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Ezúton szeretnénk meghívni Önt és munkatársait

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

VERSENY & KONFERENCIA

VERSENY & KONFERENCIA PROGRAMFÜZET ENERGIA A MINDENNAPOKBAN VERSENY & KONFERENCIA 2015. március 13. (péntek) Helyszín: Debreceni Akadémia Bizottság székháza 8:30 8:40 Köszöntő Csákberényi-Nagy Gergely ügyvezető, Megújuló Energiapark

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását.

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Tisztelt Cím! Kedves Kolléga! Értesítem, hogy az MTA Agrárműszaki Bizottsága 2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015 Konferencia PROGRAMFÜZET A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara (4028 Debrecen, Ótemető u. 2 4.) 2015. június 11. csütörtök

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

PLENÁRIS ELİADÁSOK. emeritus professzor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék

PLENÁRIS ELİADÁSOK. emeritus professzor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék November 8. csütörtök 12.30-14.00 Regisztráció a Kölcsey Központ II. emeletén PLENÁRIS ELİADÁSOK 14.00-14.10 Dr. CSORBA PÉTER egyetemi docens Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ a III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napokra Tisztelgés Horn Artúr professzor úr szakmai

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: -

2015. szeptember 11-12. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY Osztály: - 1 42 Tajthy Attila Janoczky Mónika Volvo PV544 1961 Extra 1 123 0 420 297 Szakaszeredmények: 1: 9(5.) 2: 31(29.) 3: 6(1.) 4: 4(2.) 5: 123(38.) T1: 1(1.) 6: 57(27.) 7: 11(2.) 8: 7(2.) Szakaszeredmények:

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

Talajtani Vándorgylést

Talajtani Vándorgylést A Magyar Talajtani Társaság, az MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága és a Nyíregyházi Fiskola Talajtani Vándorgylést rendez Nyíregyházán, 2008. május 28-29-én A Talajtani Vándorgylés témája: Talaj, víz,

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben