101 Fovarosi Torvenyszek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "101 Fovarosi Torvenyszek 121011121"

Átírás

1 A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamo6ja es kozhasznusagi melleklete Targyev: Torvenyszek: 11 Fovarosi Torvenyszek BekUldo adatai E6tag Csaladi nev Else utonev Tovabbi ut6nevek Viseltnev: [Gyongyi SzUletesi nev: Anyjaneve: SzUletesi orszag neve: SzOletesi telepuies neve: SzOletesi ideje: Bugjo [!li]-~ [Gyongyi Szervezet szekhelye: ranyft6szam: ~~[!] TelepOh s: KozterOlet neve: KozterOiet jellege: lutea Hazszam: Lepcs6haz: Emelet: Ajt6: Bejegyzo hatarozat szama: ~ - p K-l F 121sls161 1/ ~ 171/ [~El Nyilvantartasi szam: [illj/[ill]/lll Szervezet ad6szama: ~~~~~~~~-~-~~ Kepvisele neve: EgyuU EuropaertAJa,Kvany Kepviselo alafrasa: 178 Bp., Marek J. u em. 33. Afl6~:7Ai i~ 17l > Keltezes: Budapest ~~~~-~~-~~ Kitolto verzi6:2.52. Nyomtatvimy verzi6:1.6 Nyomtatva:

2 egyszeriisitett beszamo16ja es kozhaszniisagi melleklete Egyutt Europaert Alaprtvany Az egyszerusrtett eves beszamol6 merlege Elozo ev Elozo ev helyesbftese (Adatok ezer forintban.) Targyev ESZKOZOK (AKTrV AK) A. Befektetett eszkozok. mmaterialis javak 541. Targyi eszkozok 541. Befektetett penzogyi eszkozok B. Forg6eszkozok Keszletek. Koveteh~sek 15. Ertekpapi rok V. Penzeszkozok C. Aktiv idobeli elhatarolasok ESZKOZOK OSSZESEN FORRAsOK (PASSZVAK). Sajattoke ndul6 toke/jegyzett toke T okevaltozas/eredmeny Lekotott tartalek V. Ertekelesi tartalek V. Targyevi eredmeny alaptevekenysegbol V. Targyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegbol E. Celtartalekok F. Kotelezettsegek. Hatrasorolt kotelezettsegek Hosszu lejaratu kotelezettsegek. R6vid lejaratu kotelezettsegek G. Passziv idobeli elhataroliisok FORRAsOK OSSZESEN Kitolto verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6: 1.6 Nyomtatva: ~.

3 lift ~H ill!! ~ A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi melleklete EgyOtt Eur6paert Alapftvany Az egyszerusftett eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa (Adatok ezer forintban) Alaptevekenyseg Vallalkozasi tevekenyseg bsszesen elozo ev elozo ev tilrgyev elozo ev elozo ev tilrgyev e/ozo BV elozo ev targyev hetyesbftese helyesbftese helyesbftese 1. Ertekesftes nett6 arbevetele 15 15~ 2. Aktivalt sajat teljesftmenyek erteke 3. Egyeb bevetelek tagdfj. alapft6t61 kapott beflzetes - tamogatasok ~ - adomanyok 4. PenzOgyi moveletek bevetelei 5 ~ 5. RendkfvOi bevetelek ebb61: - alapft6t61 kapott befizetes - tamogatasok A. Osszes bevetel ( ) ebb61: kozhasznu tevekenyseg bevetelei AnyagjellegO rafordftasok Szemelyi jellego rafordftasok ebb61: vezet6 tisztsegvisel6k juttatasai () 8. Ertekcsokkenesi lefras Egyeb rafordftasok 1 1 (J 1. PenzOgyi mciveletek raforditasal

4 E9yutt Eur6paert Alapftvany 11. RendkfvUi rafordftasok Az egyszerusitett eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa 2. elozo ev (Adatok ezer forintbab.) Alaptevekenyseg Vallalkozasi tevekenyseg Osszesen elozo ev helyesbftese targyev elozoev e/ozo ev helyesbftese B. bsszes rafordftas ( ) targyev e/ozoev elozoev helyesbftese targyer j 2~ i 4137! ebbal: kozhasznu tevekenyseg rafordftasai C. Ad6zas elatti eredmeny (A-B) 12. Ad6fizetesi kotefezettseg. Ad6zott eredmeny (C-12) 13. J6vahagyott osztali k E. Targyevi eredmeny (-13) Tajekoztat6 adatok A. Kozponti koltsegvetesi tamogata.s B. Helyi onkormanyzati koltsegvetesi tamogatas C. Az Eur6p'ai Uni6 struktura.lis alap~ib61. letve a Kohezi6s Alap 61 nyujtott tamogatas J6 i 41 6 i 1 6! Normatlv tamogatas E. A szemelyi jovedelamad6 me~hatarozott reszenek ad6z6 ren elkezese szerinti felhasznalasar61 sz evi 9XXV.torveny alapjan kiutalt osszeg 32 3 F. Kozszoigaitatasi bevetel Konyvvizsgal6i zaradek Az adatok konyvvizsgalattal ala vannak tamasztva. gen [Xl Nem Kitolt6 verzic):2.52. Nyomtatvany verzic):1.6 Nyomtatva: ~.

5 egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melt.~klete 1. Szervezet azonosft6 adatai 1.1 Nev iuyltt Eur6pMrt AlapllvRny 1.2 Szekhely ranyftoszam: TelepOles: KozterOlet neve: ~M~a~r~e~k~J~6~z=s~e~f KozterOlet jellege: [utca Hazszam: s Lepcs6haz: Emelet: , Ajt6: 1.3 Bejegyzo hatarozat szama: 1.4 Nyilvantartasi Szervezet ad6szama: [!J~!]!l~~~~ -[!J- ~~ 1.6 Kepviselo neve: Rak6czi 2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa fugyuztok kttrnyezettud~anak ea a fenntarthat6 eletmodhoz kapcsolod6 viselked&ssmintak lterjesztese ka.pcun legnagyobb projekwnk negy budapesti onkormanyzattaj egytittmuktklesben valosult meg. Sz~lesk6ru kamp'nnyal mipszertisiteook a szelektiv huuat:ifikgyfijtest il. csapviz fogyasztasit ill pet lpalackok c$6kkenu!$e celj'bot Az As6erdosori Alt. skolaban tartottuk meg az.. Egy deiutan it :tenntarthatosti.g jegy'ben az cgyatt EuropBjl't Alapitvannyal'* rendezvenyflnket. Nagyszentjinoson celunk ~Y kttzpark kialakftasa melyet az cnkormanyzattajegyilttmukodve kfvanunk megvalosltani. Folyamatosan ~ya.kornoki programokat inditunk a fiatajok piilyaorieniooiojat ellisegrtve~ amely program kermeben 19yakorlati helyekre k4zvetitjuk fsket. HonlapfejlesztesUnkkel mind tobb onkentes vontuk be munkankba t ~ely a te'wkenysegunk mennyisegi es minosegi bavoleset is eredmenyezte. f33 3. Kozhasznu tevekeny5egek bemutatasa (tevekenysegenkent) 3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese: neveles, oktatas, kepessegfejlesztes 3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely: Nemzeti koznevele5rol 5z evi CXC.torveny 4 -aban toglalt feladatok 3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: 16vodas. altalanos iskolas koru gyermekek 3.4 Kozhasznu tevekenysegbol reszesol6k letszama: Kozhasznu tevekenyseg t6bb eredmenyei: Az Egytitt itfenntarthat6 eletmtxh~rt projectben 4 budapesti kerulet es 3. kozseg 6vooasai e.s kisiskolasai szanuvaszerveztunk a kerekparozas nepszeruslteset, a KRESZ megismereset. vaiaminta.szelektiv huuad.kgyojtest megismerteto, n.pszerusito inter.kuv programokat. A tamal< jobb megismeresiha oktauisi anyagokat keszitetwnk. melyet fa gyerekek szfnes kiadvany mrmajaban megkaptak. Kitoltc5 verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

6 1. Szervezet azonosito adatai 1.1 Nev 9JGt Eumpoil!rt AapflWiny 1.2 Szekhely ranyit6szam: TelepOles: KozterOlet neve: ~M~ar~e~k:..:J~o~z=s~e:.f KozterUlet jellege: lutca Hazszam: 15 U pcs6haz: Emelet: 1L...3 ~ Ajt6: 1.3 8ejegyz6 hatarozat szama: 1141.lpK.F2slsls1/ /\14\ 1.4 Nyilvantartasi L!!!J~liiJ 1.4 Szervezet adoszama: [!]~[!]!l~~~~-!] - ~~ 1.S Kepviselo neve: \LR:...:ko a::..:..:..::' c:...:z.:...:if.:...:e:..:...re.:...:n.:...:c Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznli tevekenysegek bemutatasa 3. Kozhasznli tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) 3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese: Termeszetvedelem, kornyezetvedelem, tudatos eletsz 3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely: evi L tv l.fejezeteben foglalt allami feladatok a kornyezetvedelem altalanos szabalyairol 3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: budapesti es tatarszentgyorgyi lakossag 3.4 Kozhasznu tevekenysegb61 reszesul6k letszama: Kozhasznu tevekenyseg f6bb eredmenyei: EgyOtt a fenntarthat6 eletmodert projektijnk masik to mvekenysege egy kiterjedt kommunikacies kamp6ny vol~ amelynek celja a huuadekok keletkezeenek visszafog~ M. ujrahasznositas meretekenek fukozasa aszelektiv huuadekgyiijtes valmaint a csapvi:z fugyasztadnak oszttln:zm altai. A pl&kat es facebook kampany, riidi6interjok ( Class FM, nmradio), PR cikkek es hiredetisek alta. Kitolt6 verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6: 1.S Nyomtatva: ~

7 A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet!e9yutt Eur6paert Alap tvany 4. Kozhaszml tevekenyseg erdekeben felhasznalt vagyon kimutatasa (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja 4.2 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja 4.3 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja Kozhasznu teveken~seg erdekeben felhasznalt vagyon imutatasa (osszesen) Kozhasznu teveken~seg erdekeben felhasznalt vagron imutatasa (m indosszesen 5. Cel szerinti jutattasok kimutatasa Cel szerinti juttatas megnevezese Elozo ev Targyev Adomany Cel szerinti juttatas megnevezese Elozo ev Targyev 5.3 Cel szerinti jutattas megnevezese Elozo ev Targyev Cel szerinti juttatasok kimutatasa (osszesen) 2 eel szerinti juttatasok kimutatasa (mindosszesen) 2 6. Vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatas 6.1 Tisztseg Elozo ev (1) Targyev (2) 6.2 Tisztseg Elozo ev (1) Targyev (2) A. Vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatas osszesen: - --_..._--_..._---- Kitolt6 verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

8 Egyutt Eur6paert Alapftvany 7. Kozhasznu jogallas megallap(tasahoz szukseges mutat6k B. Eves osszes bevetel ebbol: Alapadatok C. A szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 sz evi CXXV. torveny alapjan atutalt osszeg. Kozszoigaitatasi bevetel E. Normatfv tamogatas F. Az Europai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve a Kohezi6s Alapbol nyujtott tamogatas Elozo ev (1) 3324 (Adatok ezer forintban.) Targyev (2) G. Korrigalt bevetel [B-(C++E+F)] H. Osszes rafordrtas (kiadas). Ebb61 szemelyi jellego raford(tas J. Kozhasznu tevekenyseg rafordltasai K. Ad6zott eredmeny L. A szervezet munk~aban kozremokod6 kozerdeku onkentes tevekenyseget vegz6 szemelyek szama (a kozerdeku onkentes tevekenysegr61 sz evi LXXXV. torvenynek megfeleloen) fl Erofomis ellatottsag mutat6i Ectv. 32. (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.., - Ftj Ectv. 32. (4) b) [K1 +K2>=Oj Ectv. 32. (4) c) [(1+12-A-A2)/(Hl+H2»=,25] Tarsadalmi tamogatottsag mutat6i gen Mutat6 teljesftese Nem ~ ~ ~ Mutat6 teljesftese Ectv. 32. (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=,2] ~ Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(Hl+H2»=,5] Ectv. 32. (5) c) [(Ll+L2)/2>= 1 f1 ~ ~ Kitiilto verzio:2.52. Nyomtatvany verzio:1.6 Nyomtatva:

9 egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi melleklete EgYOtt Europaert Alaprtvany Tamogatasi program elnevezese: Tamogato megnevezese: Tamogatas forrasa: Tamogatas idotartama: Tamogatasi osszeg: - ebbol a targyevre juto osszeg: - targyevben felhasznalt osszeg: - targyevben folyosftott osszeg: Egyfitt i 'fenntarthatoeletmooert ( ~j Szechenyi TervKMOP) Nemzeti Fejleszmsi Ogynokseg kozponti koltsegvetes onkormanyzati koltsegvetes nemzetkozi forras [Xl mas gazdalkodo j2ll.12.2s-m1.2.l Tamogatas trpusa: visszaterrtendo vissza nem teritend6 lxj Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent Szemelyi ologi Felhalmozasi Osszesen: Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa: skolai es 6vodai pmgramok.. Bringa ramk" rajzpalyazawk fenntarthat6sigi tesztek, Bringuz it souba" kampany. ludi6lnterjuk. Facebook kampany. PR clkksorozat. plakatkampany szelektht huuadekgy(ijies es esapvlz tem.aban. AZ uzleu even vegzen TO tevekenysegek es programok bemutatasa Az. ajapitwnyeddigi legnaygobb projektje az ""Egyiltt a fenntarthatb eletmodefi"'.rovhi taw oolja a krnyezetharat ~zlekedesi moook kttzol a kemkparozas nepszerilsitese az 6voou es Miltalanos skolai koroszmly kt.ireben. Emellett ~ a. szelektiv huuadekgytljtes nepszerusftese valantint a osapvfz fogyaszt.;ismak tisztonzest! it PET patackok mennyisig'nek cs6kkentese ailjabot Mindezekkel legfontosabb hosszu taw celunk a. fenntarthat6 eletmod es az ~hez kaj'lclsod6 viseucedtsmintak eiterjeszte!ie it fogyaszt6k kfirnyezettudamssanak, k<imymetkulturajanak ~esztesel it kompetens es 1etelfS's fogyaszthi magatm1'.8s elterjedesenek segitise. a fenntarthato eletmod ertekeinek es!eszkozelnek szelesktiru elterjesztese. Kitoltc5 verzio:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

10 . A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet!egyott Europaert Alapftvany Tamogatasi program elnevezese: Tamogat6 megnevezese: EgyLtt a fenntarthatlt eletmodert NEA~12-M..ol.44 Civil szervezetek mukodesenek tamogatasa 1 Emberi Ewforrasok Miniuteriuma kozponti koltsegvetes Tamogatas forrasa: onkormanyzati koltsegvetes nemzetkozi forras 1 Tamogatas id6tartama: mas gazdalkod m Tamogatasi osszeg: ebb61 a targyevre jut6 osszeg: targyevben felhasznalt osszeg: targyevben foly6sftott osszeg: 286 Tamogatas tfpusa: visszaterftendo vissza nem terftendo X] Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogci'menkent Szemelyi ologi Felhalmozasi Osszesen: 286 Tamogatas targyevi felhasznahisanak szoveges bemutatasa: A NEA-NO :M..o:l44 palyazattai a ajljainkmegval6sltiisahoz elengedhetetlen stabu alapoka es tiirgyi feltemieket lvaj6sftottuk meg. irhato Cl)..t es a mindennapi munkahoz szilkseges pendrive.okat vetulk meg. KOn~lesre idoaranyosan 6.- Ft...ot, nyomtatvanyokraes irodaszerekre Ft...nt ftzetwnk ki a. tamog~l. PRo marketingre 2l.Z~ben ~ Ft,.,gt fordi'tottunk, mely tartalmazza a rendezvenyekhez szukseges rou.;up-ot valamint a nevjegykarty4kat. A:. alaprtvany tmnlapjanak fenntart.uahoz iddaranyosanl himapra Ft. valamint postakoltsege1 B375.-Ft kerott eiszamoiasra. VetUJnk egy nyomtatot, az eszktiz l.4s28b.~ Ft~ba erolt. AZ UZletl even vegzett TO tevekenysegek es programok emutatasa Terrtesmentes hozzajarulu onkentes munkmrt. Kitolt6 verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: f

11 EgyOtt Europaert Alapftvany Tamogatasi program elnevezese: Tamogat6 megnevezese: "Egy delu"'n...,. (Civil szervezetn'9k nyujtott tamogaub ) Budapest Fov. V.Ker.Erzsebetvaros Onkormanyzala. kozponti koltsegvetes Tamogatas forrasa: Tamogatas id6tartama: onkormanyzati koltsegvetes [Xl nemzetkozi forras mas gazdalkod6.12.1j Tamogatasi osszeg: - ebb61 a targyevre juto osszeg: - targyevben felhasznalt osszeg: targyevben folyosftott osszeg: Tamogatas tfpusa: visszaterftendo vissza nem terftend6 Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogclmenkent Szemelyi ologi Felhalmozasi Osszesen: Tamogatas targyevi felhasznajasanak szoveges bemutatasa: A Uimogats nagy reszet a program megszervezesenek es leoonyoutasanak koltsegeire fordftottuk ( kezmfives alapanyagok. gyermekek nyersmenyei. tesztek. jaiekok). A tamogat.ilsb61 majdnem zoooo.~ Fiot muk&:le.si k6ltsegeink egy reszenek fedez~re forditoltuk. AZ UZletl evben vegzett TO tevekenysegek es programo< bemutatasa Bp F8varos vn.ker Erzsebetwims Onkorman)'Zam tamagatasaval rendeztiik meg az MEgy delutan a. fenntarthat6sbg ~egyeben az Egytitt Euf'6ptiert Alapftvannyal" elnevezesti rendezvenyt az As6erdtisori Bardos Lajos AltaJanos lskolaban. A programot interaktiv eload&ss:al kezdttik. melysoran a. gyerekek megismerkedhettek a a fenntarthaio ~jl6des temaktirebe tartoz6 mntosabb fogajmakkai. majd egy totowaj teutelhettek tudasukal Ezutan kezdetet vettek a ~6tekos programok. abo' a gyerekek itgyakorlatban is tahifkozhattak a fennmrthat6 tejl&jem biztosfm megoldasokkat. rviselkedesmintakkal. Kitolt6 verzi6:2.52. Nyomtatvtmy verzi6:1.6 Nyomtatva:

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Illl TTTF1 Mill A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Targyev: 2 0 1 2 Bekuldo adatai Elotag Viselt nev:

Részletesebben

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro 12KOZ Kozlemeny az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezett reszere atutalt osszeq tethasznalasaro Nemzeti Ad6 es Vamhivatal [A szernelyi jovedelernado meqhatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU 18043554143 ad6szama cegjegyzekszama KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMOLOJA ffie] EV Magyar Kornyezeti Nevelesi Egyesiilet 1113 Budapest, Zsombolyai utca

Részletesebben

kenos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet Erkezen: egyszerusitett beszamol6ja es kozhaszniisagi mell klete T6rvenysdk: Targyev: ~ jerika jerika ITurz

kenos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet Erkezen: egyszerusitett beszamol6ja es kozhaszniisagi mell klete T6rvenysdk: Targyev: ~ jerika jerika ITurz BESZ 11111 1111111111 00044357 - A T6rvenysdk: Targyev: ~ 113 Budapest Krny~ki Trvenyszekl ORszAGOS BiRDSAG HVATAL 5. ()OVS1;\rn" kens kiinyvvitelt vezet egyeb szervezet Erkezen: ip~_r4~j 9. egyszerusitett

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Ecumenical Diaconal Year Network - Okumenikus Halozat EgyesUiet. 2010.ev. Kelt: Budapest, 2011. majus 19.

Ecumenical Diaconal Year Network - Okumenikus Halozat EgyesUiet. 2010.ev. Kelt: Budapest, 2011. majus 19. Ecumenical Diaconal Year Network - Okumenikus Halozat EgyesUiet Diakoniai Ev KOZHASZNUSAGI JELENTES 2010.ev Kelt: Budapest, 2011. majus 19. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Kimutatas a koltsegvetesi

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete Budapest, 2014. május 7. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat ,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany Alapito Okirat 1. Az alapitvany neve:,,amerikai Alapitvanyi Iskolaert" 1.1 Az Alapitvany Szekhelye: 1075 Budapest, Wesselenyi u.44. 2. Alapitdk: Alapito vagyon:

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben