I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: 960-6632-59-8"

Átírás

1

2 Copyright edizioni Edilingua Via Paolo Emilio, Roma Via Moroianni, Atene Tel Fax: I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: A fordítás, elektronikus adatrögzítés, újratermelés és bármely eszközzel megvalósuló (beleértve mikrofilmek és a fénymásolatok útján) teljes vagy részleges adaptálás joga az egész világ tekintetében fenn van tartva.

3 TARTALOM Oldal Unità introduttiva - Benvenuti! pag. 5 Unità 1 - Un nuovo inizio pag. 11 Unità 2 - Come passi il tempo libero? pag test di ricapitolazione (unità introduttiva, 1 e 2) pag. 22 Unità 3 - Scrivere e telefonare pag. 23 Unità 4 - Al bar pag. 28 Unità 5 - Feste e viaggi pag test di ricapitolazione (unità 3, 4 e 5) pag. 39 Unità 6 - A cena fuori pag. 40 Unità 7 - Al cinema pag. 45 Unità 8 - Fare la spesa pag test di ricapitolazione (unità 6, 7 e 8) pag. 52 Unità 9 - In giro per i negozi pag. 53 Unità 10 - Che c è stasera in TV? pag. 58 Unità 11 - Un concerto pag test di ricapitolazione (unità 9, 10 e 11) pag. 64 Test generale finale pag. 64 Glossario in ordine alfabetico pag. 66

4 Kedves Nyelvtanuló! A kötet, amit a kezedben tartasz, egy supplemento, vagyis a tankönyved kiegészítõje. Segítségével Te és tanárod értékes idõt spórolhattok meg. Lássuk, mi a tartalma: - a tankönyvedben és a munkafüzetedben található összes szó és kifejezés magyar megfelelõje. Azt javasoljuk, hogy a szavakat mindig szövegkörnyezetük figyelembevételével tanuld meg, ezért mi is így adtuk meg a jelentésüket. A szóhangsúlyt (amennyiben nem az utolsó elõtti szótagra esik) aláhúzással bejelöltük Neked, hogy ezzel is segítsük a szókincs pontos elsajátítását. - az egyes leckék végén rövid nyelvtani összefoglalót találsz, ami mindig az éppen aktuális anyagrészre vonatkozik. Használd ezt a kötetet segédeszközként: nem arról van szó, hogy a könyvben minden szót kell tudnod, hiszen a valóságban, idegen nyelvû környezetben is mindig lesznek olyan szavak, amiknek a jelentését Neked kell kikövetkeztetned a szövegkörnyezetbõl. Ez egy készség, amit gyakorolnod kell. A szótárhasználatot sem helyettesítheti a supplemento, sõt, ahogy elõre haladsz az olasz nyelv és kultúra felfedezésében, egyre többet kell majd forgatnod. Jó szórakozást

5 A szavak leckék szerint, a megfelelõ kötet és szakasz megjelölésével, elõfordulásuk sorrendjében követik egymást. Amennyiben a hangsúly nem az utolsó elõtti szótagra esik vagy nem egyértelmû, kis aláhúzással jelöltük (pl. dialogo, farmacia). A csillaggal (*) jelölt szavak a nyomtatásban nem szereplõ hanganyagokhoz tartoznak. Rövidítések avv. avverbio határozószó f. femminile nõnem m. maschile hímnem sg. singolare egyes szám pl. plurale többes szám inf. infinito fõnévi igenév p.p. passato prossimo közelmúlt UNITÀ INTRODUTTIVA Benvenuti! LIBRO DELLO STUDENTE unità, l (f.): lecke introduttiva: bevezetõ benvenuti (sg. benvenuto): Isten hozott benneteket A parole, le (sg. la parola): szavak e: és lettere, le (sg. la lettera): betûk A1 osservate le foto: figyeljétek meg a képeket osservate (inf.osservare): figyeljétek meg (megfigyelni) foto, le (sg. la foto): fényképek cos è l Italia per voi?: Mit jelent számotokra Olaszország? cosa: mi, micsoda è (inf. essere): van (lenni) Italia, l : Olaszország per voi: számotokra voi: ti A2 lavorate in coppia: dolgozzatok párban lavorate (inf. lavorare): dolgozzatok (dolgozni) in coppia: párban abbinate (inf. abbinare): párosítsátok össze (párosítani) 5 numerate (sg. numerata): számozott a queste parole: ezekkel a szavakkal queste (sg. questa): ezek musica, la: zene spaghetti, gli: spagetti espresso, l : eszpresszó cappuccino, il: cappuccino opera, l : opera arte, l (f.): mûvészet moda, la: divat cinema, il: mozi conoscete (inf. conoscere): ismertek (ismerni) altre (sg. altra): más, egyéb italiane (sg. italiana): olasz A3 le lettere dell alfabeto: az ábécé betûi alfabeto, l : ábécé ascoltate (inf. ascoltare): hallgassátok (hallgatni) lunga: hosszú doppia: dupla greca: görög in parole di origine straniera: idegen eredetû szavakban di origine (f.) straniera: idegen eredetû A4 pronunciate (inf. pronunciare): ejtsétek ki (kiejteni) lettera per lettera: betûrõl betûre, betûzve

6 dell attività 2: a második feladat attività, l : feladat A5 pronuncia, la: kiejtés ripetete (inf. ripetere): ismételjétek (ismételni) casa, la: ház, otthon cosa, la: dolog ascoltare: hallgatni cucina, la: konyha scuola, la: iskola gatto, il: macska regalo, il: ajándék dialogo, il (pl. i dialoghi): párbeszéd singolare: egyes szám gusto, il: ízlés lingua, la: nyelv ciao: szia cinema, il (pl. i cinema): mozi cena, la: vacsora luce, la: fény pagina, la: oldal giusto: helyes, igaz gelato, il: fagylalt Argentina, l : Argentína chiavi, le (sg. la chiave): kulcsok macchina, la: autó maschera, la: maszk pacchetto, il: csomag Inghilterra, l : Anglia colleghi, i (sg. il collega): kollégák margherita, la: margaréta Ungheria, l : Magyarország A6 scrivete (inf. scrivere): írjátok le (írni) *buongiorno: jó napot *facile: könnyû *americani (sg. americano): amerikaiak *chi: ki, kicsoda *Genova: Genova *amici, gli (sg. l amico): barátok *centro, il: központ *corso: tanfolyam *pagare: fizetni B italiana o italiano?: olasz o: vagy B1 immagini, le (sg. l immagine): képek notate (inf. notare): vesztek észre (észrevenni) B2 scoprite l errore: találjátok meg a hibát scoprite (inf. scoprire): megtaláljátok (megtalálni, felfedezni) errore, l (m.): hiba giornale, il: újság B3 quali sono le desinenze: melyek a végzõdések quali (sg. quale): melyek sono (inf. essere): vannak (lenni) desinenze, le (sg. la desinenza): végzõdések ultima: utolsó plurale: többes szám sostantivi, i: fõnevek maschile: hímnem libro, il: könyv studente, lo: diák, tanuló femminile: nõnem borsa, la: táska classe, la: osztály alcuni: néhány irregolari (sg. irregolare): rendhagyóak particolari (sg. particolare): eltérõek come: mint sport, lo: sport appendice, l (f.): függelék a pagina 187: a 187. oldalon B4 mettete i sostantivi al plurale: tegyétek a fõneveket többes számba mettete (inf. mettere): tegyétek (tenni) finestra, la: ablak libreria, la: könyvespolc pesce, il: hal notte, la: éjszaka albero, l :fa treno, il: vonat B5 ragazzo, il: fiú alto: magas rossa: piros, vörös aperta: nyitott nuova: új 6

7 gli aggettivi in -o: o-végû melléknevek aggettivi, gli: melléknevek seguono (inf. seguire): követik (követni) le stesse regole: ugyanazokat a szabályokat stesse (sg. stessa): ugyanazok regole, le (sg. la regola): szabályok C ciao, io sono Gianna: Szia, Gianna vagyok io: én sono (inf. essere): vagyok (lenni) C1 due: kettõ mini dialoghi: mini dialógusok mini: mini, rövid a quale foto corrisponde ogni dialogo?: Melyik képhez tartozik az összes párbeszéd? corrisponde (inf. corrispondere): tartozik (tartozni) ogni: minden, mindegyik C2 di nuovo: újra, ismét completate (inf. completare): töltsétek ki questi (sg. questo): õk siete (inf. essere): vagytok (lenni) lui: õ (hímnem) australiano: ausztrál piacere: öröm sei (inf. essere): vagy (lenni) spagnola: spanyol sì: igen tu: te C3 leggete (inf. leggere): olvassátok el tabella, la: táblázat verbo, il: ige essere: lenni lei: õ (nõnem) noi: mi loro: õk C4 disegni, i (sg. il disegno): rajzok oralmente (avv.): szóban costruite (inf. costruire): alkossatok delle frasi: mondatokat frasi, le (sg. la frase): mondatok come nell esempio: mint a példában esempio, l (pl. gli esempi): példa brasiliana: brazil marocchino: marokkói argentini (sg. argentino): argentínok C5 ungherese: magyar inglese: angol C6 adesso (avv.): most presentate (inf. presentare): mutassátok be il vostro compagno alla classe: társatokat az osztálynak vostro compagno, il: társatok C7 sorella, la: lánytestvér uscita, l : kijárat ma: de schema, lo: vázlat, séma C8 *museo, il: múzeum *scendere: lemenni, leszállni *isola, l : sziget *vestito, il: ruha *uscire: kimenni D1 frasi ascoltate: hallott mondatok attenzione, l : figyelem ci sono due immagini in più: kettõvel több kép van ci sono (inf. esserci): vannak più: több D2 completate le frasi che seguono: egészítsétek ki a következõ mondatokat che: amelyek articolo determinativo: határozott névelõ articolo, l : névelõ determinativo: határozott zio, lo (pl. gli zii): nagybácsi la macchina di Paolo: Paolo autója ecco (avv.): íme studenti d italiano: olaszul tanuló diákok molti: sok calcio, il: foci preferisco (inf. preferire): szeretek (szeretni, elõnyben részesíteni) 7

8 scusi: elnézést è questo l autobus per il centro?: Ez a központba menõ busz? autobus, l (pl. gli autobus): busz D3 con gli articoli dati: a megadott névelõkkel stivali, gli (sg. lo stivale): csizmák zaino, lo: hátizsák zia, la: nagynéni panino, il: szendvics aerei, gli: repülõk numeri, i: számok D4 formate delle frasi: alkossatok mondatokat formate (inf. formare): alkossatok (alkotni) nota: megjegyzés potete seguire: követhetitek seguire: követni l ordine proposto: az ajánlott sorrendet ordine, l (m.): sorrend proposto: ajánlott, javasolt combinazioni, le: kombinációk bella: szép piccoli: kicsik ristorante, il: étterem moderni: modernek giovane: fiatal D6 bagno, il: fürdõszoba famiglia, la: család globale: globális zero, lo: nulla azione, l (f.): cselekvés, tett canzone, la: dal mezzo: fél azzurro: kék pezzo, il: darab pizza, la: pizza D7 *cognome, il: vezetéknév *meglio (avv.): jobban *Svizzera, la: Svájc *esercizio: feladat *maggio: május *vacanze, le: nyaralás *luglio: július E chi è?: Ki az? E2 verificare: ellenõrizni risposte, le: válaszok si chiama (inf. chiamarsi): úgy hívják (hívni valakit valahogyan) che bella ragazza!: Milyen szép lány! tesoro: drágám hai (inf. avere) tu le chiavi di casa?: nálad vannak a lakáskulcsok? (birtokolni valamit) le chiavi di casa: a lakás kulcsai no: nem ho (inf. avere) le chiavi della macchina: nálam az autó kulcsai vannak le chiavi della macchina: az autó kulcsai dove: hol sai (inf. sapere): tudod (tudni) ha (inf. avere) due fratelli: két fiútestvére van fratelli, i: fiútestvérek davvero (avv.): igazán quanti anni hanno?: Hány évesek? quanti: hány, mennyi anni, gli: évek mi chiamo (inf. chiamarsi): engem hívnak (hívni valakit valahogyan) E3 avere: van valamije E6 chiedi (inf. chiedere): kérdezd meg (kérdezni) tuo: tied rispondi (inf. rispondere): válaszolj (válaszolni) domande, le: kérdések come si scrive: hogy írják suo: övé nome, il: név alla fine: a végén fine, la: vége valaminek riferisce (inf. riferire): beszámol (beszámolni) E7 consonanti, le (sg. la consonante): mássalhangzók caffè, il (pl. i caffè): kávé difficile: nehéz oggetto, l : tárgy giallo: sárga 8

9 mamma, la: mama nonna, la: nagymama gonna, la: szoknya terra, la: föld corretto: helyes settimana, la: hét E8 *note, le: hangok *penna, la: toll *mano, la (pl. le mani): kéz *stella, la: csillag *bicchiere, il: pohár *latte, il: tej *doccia, la: zuhany *torre, la: torony *bottiglia, la: üveg *pioggia, la: esõ test finale: záróteszt test, il: teszt finale: záró Appendice abitudine: szokás attore: színész sapore: íz problema: probléma tema: téma programma: program clima: klíma telegramma: távirat panorama: panoráma, kilátás turista: turista barista: pultos tassista: taxis, taxisofõr pessimista: pesszimista regista: rendezõ crisi: krízis analisi: dolgozat, esszé tesi: analízis, elemzés sintesi: szintézis, összefoglalás perifrasi: körülírás enfasi: nyomaték (beszédben) ipotesi: hipotézis, feltételezés amaro: keserû re: király film: film città: város università: egyetem virtù: erény auto: kocsi moto: motor serie: sor, sorozat specie: faj fuoco: tûz albergo: szálloda accento: hangsúly cade (inf. cadere): esik penultima: utolsó elõtti sillaba: szótag eccezioni: kivételek greco: görög medico: orvos psicologo: pszichológus terzultima: hátulról a harmadik incarico: megbízás obbligo: kötelezettség forme: alakok chirurgo: sebész stomaco: gyomor terminano (inf. terminare): végzõdnek (végzõdni) archeologo: régész indicano (inf. indicare): mutatják (mutatni) persone: emberek usiamo (inf. usare): használunk (használni) cominciano (inf. cominciare): kezdenek (kezdeni) yogurt, lo: joghurt gnomo, lo: törpe pneumatico, lo-il: gumiabroncs QUADERNO DEGLI ESERCIZI quaderno: füzet seguenti (sg. seguente): következõ fermata, la: megálló precedente: elõzõ strada, la: út, utca amore, l (m.): szerelem francese: francia Firenze: Firenze Napoli: Nápoly Milano: Milánó Germania, la: Németország 9

10 professore, il: professzor porta, la: ajtó Francia, la: Franciaország Belgio, il: Belgium Spagna, la: Spanyolország Stati Uniti, gli: Egyesült Államok giornata, la: nap campione, il: bajnok consultate (inf. consultare): nézzétek meg (egyeztetni, konzultálni) idea, l (f.): ötlet cane, il: kutya modello: példa mal di testa, il: fejfájás testa, la: fej hanno fame: éhesek fame, la: éhség studentessa, la: diáklány Bari: Bari di dove è?: Hova valósi? Pisa: Pisa Test finale russo: orosz austriaci (sg. austriaco): osztrák scegliete (inf. scegliere): válasszatok (választani) PLURALE DEI SOSTANTIVI E DEGLI AGGETTIVI A FÕNEVEK ÉS MELLÉKNEVEK TÖBBES SZÁMA Többes számban minden szó -i-re végzõdik, kivéve: a. A nõnemû szavak, melyek -a-ra, illetve -e-re végzõdnek. Pl. la mamma - le mamme. b. A nõnemû szavak, melyek -à-ra, illetve -ù-ra végzõdnek és a többes számuk változatlan Pl. la città - le città, la virtù - le virtù. c. A mássalhangzóra végzõdõ idegen szavak. Pl. lo sport - gli sport. d. Az egyszótagú szavak. Pl. il re - i re. e. A hímnemû, véghangsúlyos szavak. Pl. il caffè - i caffè. A FÕNÉV NEME Egy fõnév nemét a végzõdese vagy a jelentése alapján határozhatjuk meg. Hímnemûek: a. Az -o-ra végzõdõ szavak, kevés kivételtõl eltekintve. Pl. il bambino (kivételek: la mano, a rövidült szavak : la moto, l auto, la foto, stb.). b. A férfit jelentõ szavak. Pl. il padre. c. A-ma végû, görög eredetû szavak. Pl. il problema. d. Az -a-ra, -ista-ra végzõdõ és férfifoglalkozást jelentõ szavak. Pl. il poeta, il tassista ecc. e. A mássalhangzóra végzõdõ, általában idegen eredetû szavak. Pl. lo sport, il bar. f. Az -i-re végzõdõ szavak. Pl. il brindisi - i brindisi. g. Az -ale, -iere, -ore végû szavak rendszerint hímnemûek. Pl. l ospedale, il portiere, il dottore ecc. Nõnemûek: a. Az -a-ra végzõdõ szavak. Pl. l amica. b. A nõt jelentõ szavak. Pl. la madre. c. Az -à-ra és -ù-ra végzõdõ szavak. Pl. la città, la virtù ecc. d. Az -i-re végzõdõ, görög eredetû szavak. Pl. la crisi ecc. e. Az -ice, -ione, -udine végû szavak rendszerint nõnemûek. Pl. l attrice, la lezione, l abitudine ecc. f. Az -ie-re végzõdõ, változatlan többes számú szavak. Pl. la serie - le serie (kivétel: la moglie - le mogli). 10

11 L ARTICOLO DETERMINATIVO A HATÁROZOTT NÉVELÕ Az olaszban két nem van: hímnem (maschile) és nõnem (femminile). Hímnemû szavak: A mássalhangzóval kezdõdõ hímnemû szavak névelõje az il (többes számban i). Pl. il libro - i libri. A magánhangzóval kezdõdõ hímnemû szavak névelõje az l (többes számban gli). Pl. l amico - gli amici. - Végül, a lo (többes számban gli) névelõt a következõ mássalhangzóval kezdõdõ szavak elõtt használjuk: z - Pl. lo zio - gli zii. s + mássalhangzó: s + (b, c,...). - Pl. lo sbaglio - gli sbagli, lo scopo - gli scopi. ps - Pl. lo psicologo - gli psicologi. pn - Pl. lo pneumatico - gli pneumatici. y - Pl. lo yogurt - gli yogurt. gn - Pl. lo gnomone - gli gnomoni. Nõnemû szavak: A mássalhangzóval kezdõdõ nõnemû szavak névelõje a la (többes számban le). Pl. la borsa - le borse. A magánhangzóval kezdõdõ nõnemû szavak névelõje az l (többes számban le). Pl. l amica - le amiche. UNITÀ 1 Un nuovo inizio LIBRO DELLO STUDENTE inizio: kezdet Per cominciare... cominciare: elkezdeni Per cominciare 1 spiegate (inf. spiegare): fejtsétek ki nella vostra lingua: a ti nyelveteken più importante: a legfontosabb importante: fontos perché: miért lavoro: munka amore: szerelem Per cominciare 2 quali di queste parole: e szavak közül melyeket capite (inf. capire): értitek (érteni) notizia: hír orario: nyitvatartás, idõbeosztás agenzia: ügynökség direttore: igazgató gentile: kedves fortunata: szerencsés Per cominciare 3 fanno parte di un dialogo: egy párbeszéd részei fanno parte (inf. fare parte): részét alkotják fare: csinálni, tenni parte, la: rész fra due ragazze: két lány között fra: között secondo voi: szerintetek secondo: szerint di quale inizio parlano: milyen kezdetrõl beszélnek parlano (inf. parlare): beszélnek (beszélni) A e dove lavori adesso?: és most hol dolgozol? A1 due volte: kétszer, két alkalommal indicate (inf. indicare): jelöljétek meg (megjelölni) se le affermazioni sono vere o false: hogy az állítások igazak-e, vagy hamisak se: ha (eldöntendõ függõkérdés elõtt: hogy) 11

12 affermazioni: állítások vere: igazak false: hamisak telefona a Maria: telefonál Mariának telefona (inf. telefonare): telefonál (telefonálni) ogni giorno: minden nap giorno: nap ancora (avv.): még in una farmacia: egy gyógyszertárban farmacia: gyógyszertár tornare a casa: hazamenni tornare: visszamenni, visszatérni casa: otthon prende il metrò: metróra száll, metróval megy prende (inf. prendere): fog, vesz (fogni, venni) metrò, il: metró pronto?: haló come stai?: hogy vagy? stai (inf. stare): vagy (lenni, állni) bene, e tu?: jól; és te? bene (avv.): jól ma da quanto tempo!: De rég nem találkoztunk! da: óta tempo: idõ hai ragione: igazad van ragione: értelem senti (inf. sentire): figyelj csak (hallani, érezni) cioè (avv.): azaz, úgymint non lavoro più: már nem dolgozom non: nem più: többet, többé in un agenzia di viaggi: egy utazási irodában viaggi, i (sg. il viaggio): utazások che bello!: de jó! contenta: elégedett molto (avv.): nagyon simpatici (sg. simpatico): rokonszenvesek gentile: kedves carino: helyes orario, l : idõbeosztás, munkaidõ l orario d ufficio: az iroda nyitvatartása ufficio, l : iroda apre alle 9: 9-kor nyit apre (inf. aprire): nyit (nyitni) chiude (inf. chiudere): zár (zárni) a che ora arrivi?: mikor érkezel arrivi (inf. arrivare): érkezel (érkezni) finisco di lavorare: végzek a munkával finisco (inf. finire): befejezem (befejezni) dopo venti minuti: húsz perccel késõbb dopo (avv.): után minuti: percek brava: ügyes, jól van sono contenta per te: örülök neked A2 assumete (inf. assumere): vegyétek fel (felvenni, magára venni) ruoli: szerepek A3 qual è: mi, melyik è contenta del nuovo lavoro?: elégedett az új munkával? A4 com è?: milyen? tutto bene: minden OK tutto: minden poi (avv.): aztán vicino (avv.): közel A5 inserite (inf. inserire): illesszétek be (beilleszteni) accanto al pronome: a névmás mellé accanto (avv.): mellé, mellett pronome, il: névmás personale: személyes A6 presente indicativo: kijelentõ mód jelen idõ presente, il: jelen indicativo: kijelentõ mód 1ª coniugazione: elsõ igeragozás 1ª (prima): elsõ coniugazione, la: igeragozás 2ª (seconda): második 3ª (terza): harmadik dormire: aludni offrire: kínálni partire: indulni, elutazni ecc. (eccetera): stb. capire - capisco: érteni - értem spedire - spedisco: küldeni - küldök unire - unisco: egyesíteni, összekötni - egyesítek, összekötök 12

13 pulire - pulisco: tisztítani, takarítani - tisztítok, takarítok chiarire - chiarisco: tisztázni - tisztázok costruire - costruisco: építeni - építek A7 secondo l esempio: a példának megfelelõen secondo: szerint con chi parli?: kivel beszélsz? che tipo di musica ascolti?: milyen fajta zenét hallgatsz? tipo: fajta, típus oggi (avv.): ma che cosa: mi, mit guardano (inf. guardare): néznek (nézni) televisione, la: tévé cosa prendete da mangiare?: mit esztek? mangiare: enni quando partite per Perugia?: mikor indultok Perugiába? Perugia: Perugia (város) domani (avv.): holnap B1 colonne: oszlopok, hasábok c è (inf. esserci): van (lenni) a destra: jobbra destra: jobb (oldal) caro: kedves, drága per me: nekem, számomra aspetto a cena: vacsorára várom aspetto (inf. aspettare): várok (várni) amica: barátnõ da tempo: már egy ideje occhi, gli (sg. l occhio): szem verdi (sg. verde): zöld capelli: haj biondi: szõke purtroppo (avv.): sajnos porta (inf. portare): hoz (hozni) anche: is fidanzato: võlegény Medicina: orvostudomány una cosa non capisco: egyet nem értek studia (inf. studiare): tanul (tanulni) uomo, l (pl. gli uomini): férfi come me: mint én già (avv.): már Jennifer preferisce Saverio a Luca: Jennifer jobban kedveli Saveriót Lucánál B2 testo: szöveg articolo indeterminativo: határozatlan névelõ indeterminativo: nem meghatározó palazzo: palota, épület studentessa: tanuló, egyetemi hallgató lány edicola: újságárus bódé, kioszk diario: napló giornata, la: nap castani: barna intelligente: értelmes studentessa di Lettere: bölcsészhallgató lány donna: nõ come tante: mint annyi más tante: sok speciale: különleges forse (avv.): talán solo (avv.): csak B3 sostituite (inf. sostituire - sostituisco): helyettesíteni quello: az stipendio: fizetés basso: alacsony pesante: nehéz attore: színész famoso: híres viso: arc idea, l (pl. le idee): gondolat, ötlet interessante: érdekes corso d italiano: olasz nyelvtanfolyam B4 storia: történet tema, il (pl. i temi): téma partita, la: meccs, mérkõzés B5 grande: nagy C di dove sei?: hová való vagy? C1 incontro: találkozás tra: között protagonisti, i (sg. il protagonista): fõszereplõk 13

14 precedenti (sg. precedente): elõzõ sottolineate (inf. sottolineare): húzzátok alá (aláhúzni) espressioni: kifejezések. usano (inf. usare): használnak valamit (használni) informazioni, le (sg. l informazione): információk scusa: bocsáss meg, bocs per andare in centro?: a központba? andare: menni fermate, le: megállók grazie: köszönöm prego: kérlek, kérem sei straniera, vero?: külföldi vagy, ugye? straniera: külföldi sei qui per lavoro?: munka miatt vagy itt? qui (avv.): itt sono qui da due giorni: két napja vagyok itt allora: hát akkor..., nos ben arrivata!: isten hozott complimenti: gratulálok, elismerésem abiti qui vicino?: itt laksz a közelben? abiti (inf. abitare): laksz (lakni) in via Verdi: a Verdi utcában via: út, utca anch io: én is a presto: hamarosan presto (avv.): hamar, gyorsan C3 ultima fermata: utolsó megálló dare: adni da quanto tempo sei qui?: mióta vagy itt? francese: francia per motivi di lavoro: munka miatt, munkaügyben motivi, i: okok al numero 3: a 3-as szám alatt D1 che cosa hanno in comune: mi a közös bennük? comune: közös D2 *buonanotte: jó éjt *signor (signore, il): úr *anche a Lei: önnek is *Lei: ön *signora, la: asszony, hölgy *vai (inf. andare): mész (menni) *vado (inf. andare): megyek (menni) *al supermercato: a szupermarketbe *supermercato: szupermarket *come va?: mi újság? *così e così: így és így *così (avv.): így *buonasera: jó estét salutare: üdvözölni buon pomeriggio: jó délutánt buon (buono): jó pomeriggio, il: délután informale: informális, laza, baráti salve: üdv ci vediamo: viszlát, majd találkozunk arrivederci: viszontlátásra arrivederla: viszontlátásra formale: formális, hivatalos D3 immaginate (inf. immaginare): képzeljétek el (elképzelni) adatti: megfelelõ, alkalmas seguenti (sg. seguente): következõ situazioni: helyzetek, szituációk palestra: edzõterem, fitness center D4 università, l (pl. le università): egyetem mattina: reggel esci dalla biblioteca: kijössz a könyvtárból esci (inf. uscire): kimész (kimenni) biblioteca, la (pl. le biblioteche): könyvtár al bar: a bárban bar: bár verso le 18: 6 óra felé verso: felé serata: este in discoteca: diszkóban discoteca: diszkó E1 sa (inf. sapere): tud (tudni) ha una pronuncia tutta italiana: egészen olaszos kiejtése van se permette: ha megengedi permette (inf. permettere): megengedi (megengedni) 14

15 svizzera: svájci in vacanza: vakáción visito (inf. visitare): meglátogatok (meglátogatni) ecco perché: hát ezért così bene: ilyen jól E2 differenze: különbségek possibile: lehetséges dare del tu: tegezni persona: személy oppure: vagy dare del Lei: magázni quest ultima: ez utóbbi forma di cortesia: udvarias forma, magázódás forma: alak, forma cortesia: udvariasság esiste (inf. esistere): létezik simile: hasonló E3 cominciando (inf. cominciare): kezdve (kezdeni) signorina, la: kisasszony qualcuno: valaki tanto (avv.): nagyon, annyira continua (inf. continuare): folytasd (folyatni) F1 lungo: hosszú naso: orr F2 in ordine: sorrendbe ascoltatelo: hallgassátok meg alla francese: franciás bruna: barna quello di Gloria: a Glóriáé abbastanza (avv.): eléggé, meglehetõsen magra: sovány simpatica (pl. simpatiche): rokonszenves F3 mancano (inf. mancare): hiányoznak (hiányozni) aspetto: megjelenés vecchio: öreg brutto: csúnya corti: rövid neri: fekete carattere, il: jellem, személyiség sembra (inf. sembrare): tûnik antipatico (pl. antipatici): ellenszenves allegro: vidám triste: szomorú scortese: udvariatlan F4 testa: fej fronte, la: homlok bocca: száj braccio, il (pl. le braccia): kar mano, la: kéz dito, il (pl. le dita): ujj F5 a turno: felváltva turno: turnus, kör voi stessi: magatok senza dire: anélkül, hogy megmondanátok senza: nélkül dire: mondani gli altri: a többiek devono (inf. dovere): kell nekik (kelleni) F6 descrivere: leírni miglior amico: legjobb barát miglior (migliore): legjobb età: életkor Conosciamo l Italia L Italia: regioni e città regioni, le (sg. la regione): tartományok città: városok cosa sapete di queste città?: mit tudtok ezekrõl a városokról sapete (inf. sapere): tudtok (tudni) cartina: térkép per esempio: például Autovalutazione autovalutazione: önértékelés ricordate (inf. ricordare): emlékeztek (emlékezni) delle unità: egységekbõl contrario: ellenkezõ nascoste: rejtett controllate (inf. controllare): ellenõrizzétek (ellenõrizni) soluzioni, le: megoldások soddisfatti: elégedettek fontana: kút 15

16 QUADERNO DEGLI ESERCIZI vivere: élni lettera: levél classica: klasszikus fumano (inf. fumare): dohányoznak (dohányozni) spesso (avv.): gyakran prima (avv.): elõbb, korábban poco (avv.): keveset al telefono: telefonon telefono: telefon tardi (avv.): késõ tedesco: német lezione: tanóra napoletana: nápolyi Intercity: Intercity cerca (inf. cercare): keres (keresni) nessuna: semmilyen blu: kék orologio: óra trasformate (inf. trasformare): alakítsátok át (átalakítani) giardino: kert Parigi: Párizs canadese: kanadai imparare: megtanulni Australia: Ausztrália irlandesi, gli (sg. l irlandese): ír giocatori, i (sg. il giocatore): játékos africani: afrikai di solito: általában ridere: nevetni quasi (avv.): majdnem mai (avv.): soha piacere: tetszeni valakinek a tutti: mindenkinek modella: modell, manöken Test finale villa: villa di tutto: mindent bambini: gyerekek niente: semmi tè, il: tea cambiare: változtatni, változni lontano (avv.): messze risolvete (inf. risolvere): oldjátok meg (megoldani) cruciverba, il (pl. i cruciverba): keresztrejtvény A kijelentõ mód valóságos, biztos tényt, cselekvést, állapotot fejez ki. Az elsõ igedõ az egyszerû jelen. PRESENTE INDICATIVO - EGYSZERÛ JELEN Az olasz igék végzõdésük és ragozásuk szerint három csoportba tartoznak: -are, -ere, és -ire végû igék. Az egyes szám mindhárom személyében és többes szám harmadik személyben ugyanoda esik a hangsúly, míg többes szám elsõ és második személyben mindig az utolsó elõtti szótagon van a hangsúly. Pl. lavoro, lavori, lavora, lavorano, de lavoriamo, lavorate. A legtöbb harmadik ragozási típusú ige (-ire) -isc- szótaggal bõvül az egyes szám mindhárom és a többes szám harmadik személyében, mint a finire. Pl. finisco, finisci, finisce, de finiamo, finite. L ARTICOLO INDETERMINATIVO - A HATÁROZATLAN NÉVELÕ Az il és l határozott névelõjû hímnemû szavak határozatlan névelõje az un. Pl. il libro - un libro, l amico - un amico. A lo határozott névelõjû hímnemû szavak határozatlan névelõje az uno. Pl. lo zio - uno zio. A la határozott névelõjû nõnemû szavak határozatlan névelõje az una. Pl. la borsa - una borsa. Végül, az l határozott névelõjû nõnemû szavak határozatlan névelõje az un. Pl. l amica - un amica. 16

17 L AGGETTIVO - A MELLÉKNÉV Az olaszban háromféle végzõdése lehet a mellékévnek. Vannak -o végû hímnemû, -a végû nõnemû és -e végû hím- vagy nõnemû melléknevek. A melléknév nemben és számban megegyezik a fõnévvel, amelyre vonatkozik. Mint jelzõ rendszerint a jelzett szó után áll, fõként ha többszótagú. Pl. il cane nero - i cani neri. Pl. la penna rossa - le penne rosse. Pl. il ragazzo francese - i ragazzi francesi. Pl. la ragazza francese - le ragazze francesi. UNITÀ 2 Come passi il tempo libero? LIBRO DELLO STUDENTE passare: eltölteni (idõt) tempo libero: szabadidõ libero: szabad Per cominciare 1 amare: szeretni al cinema: moziba a teatro: színházba teatro: színház videogiochi: videojátékok Per cominciare 2 intervista: interjú Per cominciare 3 confermate le vostre ipotesi: ellenõrizzétek elképzeléseiteket confermate (inf. confermare): ellenõrizzétek (ellenõrizni) ipotesi, l (f.): hipotézis A rivista: magazin intervistare: interjút készíteni A1 spesso (avv.): gyakran la sera: este, esténként sera: este sportivo: sportos fine settimana, il: hétvége a Roma: Rómában sempre (avv.): mindig all estero: külföldre, külföldön estero: külföld al lago: tóhoz lago: tó sappiamo tutto sulla tua carriera: mindent tudunk a karrieredrõl sappiamo (inf. sapere): tudunk (tudni) carriera: karrier poco della tua vita privata: keveset a magánéletedrõl poco (avv.): kevés, keveset vita: élet privata: magán fai (inf. fare): csinálsz (csinálni) nel tempo libero: szabadidõben a dire la verità: az igazat megvallva verità: igazság ma quando posso: de amikor tudok quando: amikor posso (inf. potere): tudok (tudni) gioco a calcio: focizok giocare: játszani come molti sanno: mint ahogy sokan tudják sanno (inf. sapere): tudják (tudni) gioco ancora nella nazionale cantanti: még játszom az énekes válogatottban nazionale, la: válogatott cantanti, i (sg. il cantante): énekesek inoltre (avv.): továbbá qualche volta: néha, idõnként qualche: néhány gli amici più intimi: a legközelebbi barátok intimi: legközelebbi bere: inni qualcosa: valami, valamit invece (avv.): viszont non ho voglia di uscire: nincs kedvem elmenni 17

18 otthonról avere voglia (di): kedve van valamit csinálni voglia: kedv sono gli amici che vengono da me: a barátok jönnek hozzám vengono (inf. venire): jönnek (jönni) da me: hozzám tv, la: tv natura: természet vado al lago di Como: megyek a Como tóhoz Como: Como dove ho una casa: ahol van egy házam facciamo delle gite: kirándulunk facciamo (inf. fare): csinálunk (csinálni) gite: kirándulások pescare: horgászni sono in tournée: turnézom tournée, la: turné la settimana prossima: a jövõ héten prossima: következõ Francia: Franciaország Spagna: Spanyolország per due concerti: két koncert miatt concerti: koncertek Parigi: Párizs Barcellona: Barcelona A2 giornalista, il/la: újságíró A3 di solito: általában restare: maradni A4 a Roma: Rómába A5 a quest ora: ebben az idõben, ilyenkor stasera (avv.): ma este ballare: táncolni stanchi: fáradtak a scuola: az iskolába dall aeroporto: a repülõtérrõl aeroporto: repülõtér A6 sapere: tudni stare: lenni regolare: szabályos particolarità: különlegesség, eltérés A7 fare colazione: reggelizni colazione: reggeli questa volta: ez alkalommal i tuoi genitori: a te szüleid tuoi: tieid genitori, i (sg. il genitore): szülõk B vieni con noi?: velünk jössz? B1 in discoteca: diszkóba devo (inf. dovere): kell (kelleni) ma dai!: na menj már! oggi è venerdì: ma péntek van venerdì, il: péntek non è che non voglio: nem arról van szó, hogy nem akarok voglio (inf. volere): akarok, szeretnék (akarni) al mare: tengerhez mare, il: tenger volentieri (avv.): szívesen bel tempo: jó idõ tempo: idõ in città: városban pensiamo di andare: úgy gondoljuk, hogy megyünk pensare: gondolni vuoi venire?: akarsz jönni? vuoi (inf. volere): akarsz (akarni) certo!: persze! è da tempo che...: már jó ideje, hogy... che ne dici di andare: mit szólsz ahhoz, hogy menjünk ne: ahhoz Scala, la: a milánói Scala biglietti: jegyek mi dispiace: sajnálom dispiacere: sajnálni mia madre: az anyukám madre, la: anya B2 punto: feladat ottima: kitûnõ ci andiamo?: Elmegyünk oda? ci: ott, oda Venezia: Velence 18

19 invitare: meghívni accettare: elfogadni invito: meghívás rifiutare: elutasítani, visszautasítani con piacere!: örömmel! d accordo!: oké, rendben, egyetértek! perché no?: miért ne? B3 mostra d arte: mûvészeti kiállítás mostra: kiállítás insieme (avv.): együtt fare spese: vásárolni C1 entrare: belépni, bemenni sbagliare: elhibázni, eltéveszteni colore: szín vincere: nyerni tutto quello che...: mindaz, amit C2 verbi modali: módbeli segédigék potere: képes, tud, -hat, -het infinito: fõnévi igenév momento: pillanat professore: professzor per favore: kérem, legyen szíves favore: szívesség volere: akarni gita: kirándulás a pranzo: ebédre pranzo: ebéd fare tardi: elkésni tardi (avv.): késõ, késõn dovere: kell a letto: ágyba letto: ágy per l ospedale: a kórházhoz ospedale, l (m.): kórház girare: fordulni a sinistra: balra Stati Uniti, gli: Amerikai Egyesült Államok C3 sabato mattina: szombat reggel sabato: szombat in montagna: hegyekbe montagna: hegy superare: átmenni, letenni esame, l (m.): vizsga D dove abiti?: hol laksz? D1 organizzare: szervezni, rendezni festa: ünnep, buli a casa mia: nálam, a házamban mia: enyém solo che...: csak az a baj, hogy in periferia: külvárosban periferia: külváros vicino allo stadio: a stadionhoz közel stadio: stadion appartamento: lakás al quinto piano: az ötödik emeleten quinto: ötödik piano: emelet ascensore: lift sperare: remélni però: de, azonban comodo: kényelmes luminoso: világos balcone, il: erkély camera da letto: hálószoba camera: szoba e pensare che...: és ha belegondolok, hogy 400 euro d affitto: 400 euró lakbért euro, l (pl. gli euro): euró affitto: albérleti díj al mese: havonta mese, il: hónap ne vale la pena: megéri D2 stanze: szobák soggiorno: nappali salotto: nappali (nagy, elegáns) studio: dolgozószoba ripostiglio: raktárszoba D3 descrizione: leírás ideale: ideális a quale piano è: melyik emeleten van D4 numeri cardinali: tõszámok numeri ordinali: sorszámok dall 11 in poi: 11-tõl kezdve 19

20 E1 Sicilia: Szicília preposizioni: elöljárószók banca: bank Londra: London a una festa: egy buliba a piedi: gyalog Germania: Németország Pisa: Pisa Siena: Siena Napoli: Nápoly da solo: egyedül Torino: Torino Ancona: Ancona ottobre: október E2 da dove viene: honnan jön F1 che giorno è: milyen nap van segnare: beírni, bejelölni sull agenda: határidõnaplóba agenda: határidõnapló impegni: elfoglaltságok lunedì, il: hétfõ martedì, il: kedd mercoledì, il: szerda giovedì, il: csütörtök venerdì, il: péntek sabato, il: szombat domenica, la: vasárnap *uno di questi giorni: ezek közül az egyik nap/ napon *impossibile: lehetetlen *ho molto da fare: sok dolgom van *il martedì: keddenként *ho lezione: órám van *lezione: óra *appuntamento: találkozó *compleanno: születésnap *o domenica o mai: vagy vasárnap vagy soha *mai (avv.): soha *serie: sorozat F2 vari (sg. vario): különbözõ G1 che ora è?: hány óra van? che ore sono?: hány óra van? orologi, gli (sg. l orologio): órák e un quarto: negyed meno (avv.): kevesebb mezzogiorno: dél mezzanotte: éjfél meno un quarto: negyedóra múlva G2 disegnare: rajzolni lancette: mutatók G3 formulare: alkotni, képezni modello: példa Conosciamo l Italia I mezzi di trasporto urbano mezzi di trasporto urbano: közlekedési eszközök mezzi: eszközök trasporto: közlekedés urbano: városi 1 esatte: igaz, helyes usati: használt, igénybe vett tram: villamos mentre: míg, mialatt, miközben comprare: venni tabaccheria: trafik più di un mezzo: egynél több közlekedési eszközt stazioni: állomások metropolitana: metró macchinette automatiche: automaták acquisto: megvásárlás in genere: általában passeggeri, i (sg. il passeggero): utasok convalidare: érvényesíteni, kezelni timbrare: bélyegezni corsa: út, utazás convalida: érvényesítés trovarsi: található valahol poche: kevés su internet: Interneten prima di salire: felszállás elõtt prima (avv.): elõtt salire: felszállni appena (avv.): amint 20

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ Lezione G ra m m a t i ca 1. A határozott névelœk egyes számban.. A fœnevek egyes számban. 3. A questo mutató névmás egyes számban. 4. Az életkor kifejezése. 5. A határozatlan névelœ. 6. A tagadás. 7.

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

A szállodában van egy garázs.

A szállodában van egy garázs. Lezione G ra m m a t i ca. A c è és a ci sono szerkezetek használata. 2. A da/a elöljárószók idœhatározós szerkezetekben. 3. A sorszámnevek. 4. Az elöljárószók használata és összeolvadása a határozott

Részletesebben

Lingua italiana Turismo

Lingua italiana Turismo BGF NYVK Lingua italiana Turismo Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Può aiutarmi? Beszélsz angolul? Parla inglese? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz / Beszél _[nyelven]_? Parla

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz a gimnáziumok 11 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 2 óra ALAPELVEK, CÉLOK A fakultáció célja a tehetséges és tanulni vágyó

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Corrispondenza Lettera

Corrispondenza Lettera - Indirizzo Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Formato indirizzo italiano: via, numero civico località, Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

Olasz szótanuló kártyák VERBI IRREGOLARI. A leggyakoribb rendhagyó igék múlt időben (participio passato)

Olasz szótanuló kártyák VERBI IRREGOLARI. A leggyakoribb rendhagyó igék múlt időben (participio passato) Olasz szótanuló kártyák VERBI IRREGOLARI A leggyakoribb rendhagyó igék múlt időben (participio passato) ESSERE (van) STATO Ieri sono stato / stata al cinema. Tegnap moziban voltam. FARE (tesz, csinál)

Részletesebben

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET Feladat: Helyezd magad kényelembe és lazulj el! Hallgasd meg a párbeszédek fordítását! A felvétel közben ne memorizálj, ne írj le semmit, csak FIGYELJ! Ha több

Részletesebben

Lingua italiana Affari

Lingua italiana Affari BGF NYVK Lingua italiana Affari Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano Auguri : Matrimonio Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek az esküvőtök napján. La gioia

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave

Részletesebben

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 - GLOSSARIO UNGHERESE

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 - GLOSSARIO UNGHERESE NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 - GLOSSARIO UNGHERESE Non vendibile separatamente! Glossario ungherese di Nuovo Progetto italiano 1 - e (edizione aggiornata) A szavak leckék szerint, a megfelelő kötet és szakasz

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1a - GLOSSARIO UNGHERESE

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1a - GLOSSARIO UNGHERESE NUOVO PROGETTO ITALIANO 1a - GLOSSARIO UNGHERESE Non vendibile separatamente! Glossario ungherese di Nuovo Progetto italiano 1a - e (edizione aggiornata) A szavak leckék szerint, a megfelelő kötet és szakasz

Részletesebben

Nyelvhasználatom bővül a lakcím, a térbeli viszonyok és a közelre mutatás kifejezésével.

Nyelvhasználatom bővül a lakcím, a térbeli viszonyok és a közelre mutatás kifejezésével. tappa 3 Casa Mit fogok tudni olaszul, ha a lakás fejezetének végére érünk? Megértem, ha valaki a lakásáról mesél, vagy erről engem kérdez. Tudok választani apróhirdetések közül. Ki tudom fejezni, hol,

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Részletesebben

tappa Viaggio Ki tudom fejezni az úti célokkal és szálláshelyekkel kapcsolatos igényeimet. Ki tudom tölteni az ezekhez szükséges nyomtatványokat.

tappa Viaggio Ki tudom fejezni az úti célokkal és szálláshelyekkel kapcsolatos igényeimet. Ki tudom tölteni az ezekhez szükséges nyomtatványokat. tappa 9 Mit fogok tudni olaszul, ha az utazás fejezetének végére érünk? Megértem az utazással, nyaralással kapcsolatos beszélgetéseket és leírásokat. Értelmezem a szállásfoglaláshoz szükséges űrlapokat

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 Nyelvtani feladatlap A-1 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát! Főnévi igenevek névelős változatát főnévként most nem fogadjuk el

Részletesebben

Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA

Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA ka-1 A megoldásokra fél pont nem adható. Jutalompont nem adható. Az elfogadható variánsokat / jellel választottuk el egymástól. (A kulcsban megadottakon

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő1: Értékelő2: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra!

Részletesebben

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Sia il nostro Partner Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Tutti hanno un approccio diverso 2 Dove si trova il Cliente? 3 Cosa vuole il Cliente? 4 Cosa vuole l Imprenditore? 5 Come mi trova?

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1121 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Parte

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p/ kód: Értékelő: A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OLASZ SZAKNYELV NYELV I, OLASZ SZAKNYELV II, OLASZ SZAKNYELV III, OLASZ

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. OLVASÁSKÉSZSÉG Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Dimentica le

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

Minta ELSŐ MINTAFELADATSOR. Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához. Olvasott szöveg értése. Minta

Minta ELSŐ MINTAFELADATSOR. Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához. Olvasott szöveg értése. Minta ELSŐ MINTAFELADATSOR Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához Olvasott szöveg értése 1. Il menù Elérhető pontszám: 6 pont 1. C (prosciutto con melone) 2. D (maccheroni alla siciliana)

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Kan du vara snäll och hjälpa mig?

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Kan du vara snäll och hjälpa mig? - Alapvető, létfontosságú dolgok Può aiutarmi? Segítségkérés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Parla inglese? Talar du engelska? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Parla _[lingua]_?

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA Oktatási Hivatal Az elhangzó szöveg átirata: A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Javítási-értékelési útmutató

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz olasz nyelven középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 19. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave di correzione

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés - Alapvető, létfontosságú dolgok Può aiutarmi? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Segítségkérés Parla inglese? Parlez-vous anglais? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Parla _[lingua]_?

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Libretto Italiano. Segédanyag olasz nyelvvizsgákhoz és külföldi munkavállaláshoz. Bánrévi Mónika. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Libretto Italiano. Segédanyag olasz nyelvvizsgákhoz és külföldi munkavállaláshoz. Bánrévi Mónika. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Libretto Italiano Segédanyag olasz nyelvvizsgákhoz és külföldi munkavállaláshoz Bánrévi Mónika 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Minden kornak volt egy irányadó nyelve: kiindulva az ókori

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 Nyelvtani feladatlap B-1 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát! Főnévi igenevek névelős változatát főnévként most nem fogadjuk el

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Dove posso trovare il modulo per? Űrlap holléte felőli érdeklődés Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Dove è stato rilasciato il suo

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz nyelv középszint írásbeli

Részletesebben

Corrispondenza Auguri

Corrispondenza Auguri - Matrimonio Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Per congratularsi con una coppia appena sposata La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita. Con affetto. Per congratularsi

Részletesebben

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon L umorismo come elemento di motivazione alle lezioni di lingua straniera La motivazione è determinante nel corso dell insegnamento

Részletesebben

OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM

OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM OLASZ NYELV Témakörök A tantervben megadott témák a kerettantervi ajánlásokat, a NAT elveit és az érettségi vizsga követelményeit veszi figyelembe. A témakör variálható, a mindenkori tankönyvek tartalmai

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Olvasott szöveg értése A javító

Részletesebben

Utazás Egészség. Egészség - Vészhelyzet. Egészség - Az orvosnál. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba

Utazás Egészség. Egészség - Vészhelyzet. Egészség - Az orvosnál. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba - Vészhelyzet Devo andare in ospedale. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba Non mi sento bene. Devo andare in ospedale. Non mi sento bene. Ho bisogno di un dottore subito! Azonnali orvosi ellátás

Részletesebben

OLASZONLINE INGYENES TANFOLYAMA

OLASZONLINE INGYENES TANFOLYAMA OLASZONLINE INGYENES TANFOLYAMA Lezione 1 [kiejtés: lecione uno] L alfabeto * [kiejtés: lálfábéto] Az ABC Egy nyelv legkisebb egysége a betű. A kisgyerek is az iskolában a betűkkel kezdi az írásolvasás

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 23. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

4. Continua a fare questo esercizio finché riesci a pronunciare tutte le lettere

4. Continua a fare questo esercizio finché riesci a pronunciare tutte le lettere Lezne 1 L alfabeto Az ABC Esercizi / Gyakorlatok 1. Quale lettera segue nell alfabeto? Pronunciala e scrivila. / Melyik betű jön utána az ABC-ben? Mondd ki hangosan és írd le! T O C M R A I S V B N P D

Részletesebben

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Tecnical school "G.G. Marinoni Udine - Italy WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Our preparatory work is based on use of working languages

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 A megoldásokra fél pont nem adható. Jutalompont nem adható. Az elfogadható variánsokat / jellel választottuk

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. OLVASÁSKÉSZSÉG Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Dimentica le

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 23. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 20. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 20. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 21. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 21. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 21. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Olasz nyelv 3. Tárgyfelelős: Szokoli Katalin Javasolt félév: 3. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL

Részletesebben

Capo d Orlando (Italia)

Capo d Orlando (Italia) (Italia) Città Beni Culturali Vita quotidiana Cucina Stadt Kultur Menschen im Alltag Kueche Sicilia La Sicilia è un isola al centro del Mediterraneo. La sua forma triangolare ha portato gli antichi abitanti

Részletesebben

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel: +36 (93) 516-003 Fax: +36 (93) 516-003 e-mail: nagykanizsa.kvk@katved.gov.hu

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Learn to speak Italian for Hungarian speakers. Ciao Italia! Developed by Nam Nguyen

Learn to speak Italian for Hungarian speakers. Ciao Italia! Developed by Nam Nguyen Learn to speak Italian for Hungarian speakers Ciao Italia! Developed by Nam Nguyen Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first few months, it requires a lot

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA Dal 1 luglio 2013 avrà inizio il sistema elettronico a distanza pe ril pedaggio (DTS) che verrà messo in uso su un totale di 6.513km di tratti stradali in Ungheria (autostrade,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Érettségizôknek. és nyelvvizsgázóknak

Érettségizôknek. és nyelvvizsgázóknak Érettségizôknek és nyelvvizsgázóknak Érettségizôknek és nyelvvizsgázóknak TARTALOM ELŐSZ ELŐSZÓ 5 ÉRETTSÉGI TUDNIVALÓK 5 Témakörök vizsgafeladatok a vizsga menete 1 ASPETTI PERSONALI, FAMIGLIA Conversazione

Részletesebben

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo! OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar-olasz nyelvű online melléklet / Supplemento online in lingua ungherese ed italiano http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA Matematika olasz nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME SCRITTO DI MATURITÁ LIVELLO INTERMEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. ÉRETTSÉGI VIZSGA november november 2., 14:00. I. Olvasott szöveg értése

Azonosító jel: OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. ÉRETTSÉGI VIZSGA november november 2., 14:00. I. Olvasott szöveg értése ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 2. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. november 2., 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

La famiglia. www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Család. essere preoccupata per qc. il fratello maggiore. elvált (törvényesen)

La famiglia. www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Család. essere preoccupata per qc. il fratello maggiore. elvált (törvényesen) La famiglia ungherese aggódik anya anyai anyás anyós anyu apa apai após apu aranylakodalom bátya becsülni bizalom boldoggá tesz családi viták családjog családszerkezet családtagok dédanya dédapa egy fedél

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni Tizedik lecke Képeslapok Drága Lilla! Ez az első magyar levél, amit írok. Szeretek levelet írni, de magyarul az az igazság nem tudok jól írni. Naplót írok ugyan, de az nem igazi írás. Itt minden nagyon

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató A javító

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 23. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató A javító

Részletesebben

10. évfolyam OLASZ nyelv

10. évfolyam OLASZ nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2015. június 3. Címke 10. évfolyam OLASZ nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen nyelven szerepelnek.

Részletesebben