OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 OLASZ NYELV Témakörök A tantervben megadott témák a kerettantervi ajánlásokat, a NAT elveit és az érettségi vizsga követelményeit veszi figyelembe. A témakör variálható, a mindenkori tankönyvek tartalmai szerint sorrendjük változtatható. Tartalom A nyelvtanítás tartalmait a kerettanterv két nagy csoportban részletezi kétéves bontásban: kommunikációs szándékok és fogalomkörök. Kommunikációs szándékok Az alapozó szakaszban ( évfolyam) valamint a évfolyam fejlesztő szakaszában is jelen van mind a hat kommunikációs szándék tantárgyi tartalomként. Fogalomkörök A hazai nyelvtanításban aránylag új kategória, az idegen nyelvek struktúráit jelentésük felől közelíti meg és írja le. A fogalomkörök címszó alatt az újonnan belépő fogalmak, illetve a fogalmakhoz tartozó újabb nyelvtani kategóriák, illetve kifejezések dőlt betűvel jelennek meg. 9. ÉVFOLYAM Évi: 72 óra Heti: 2 óra Az egyes témakörök óraszámai tartalmazzák az új anyag feldolgozására, a kommunikációs szándékok gyakorlására és a képességfejlesztésre, valamint az ismétlésre, összefoglalásra, ellenőrzésre és értékelésre szánt időt. Témakör Család és én bemutatkozás (hivatalos, baráti) személyi adatok (név, lakcím, életkor, foglalkozás) család és barátok (szülők, nagyszülők, rokonok) köszönés (hivatalos, baráti) Hobby külső és belső tulajdonságok, összehasonlítás Vásárlás (élelmiszerbolt, zöldség-gyümölcs, drogéria, könyvesbolt, mennyiségek, árak) Időjárás évszakok, előrejelzés, földrészek, országok, nyelvük és lakóik, égtájak Pályaudvaron, telefonálás Napirend dátum, idő kifejezése (napok, hónapok) Óraszám 9 óra 8 óra 9 óra 6 óra 7 óra 5 óra

2 Étkezés ételek és italok (asztalterítés, ételkínálás) vendéglőben Városi közlekedés, tájékozódás útbaigazítás, közlekedési eszközök Otthon: Berendezések a lakásban, szobában, szoba bemutatása, otthon, berendezések a lakásban, növények, állatok a ház körül, háztartás, házimunkák (háztartási gépek, eszközök) Iskola: órarend, iskola (értékelés, jegyek, házi feladat, egy nap az iskolában) iskolai tanítás (tanár feladata, diák feladata), iskolarendszer (iskolám bemutatása) Ünnepek (karácsony, húsvét, szilveszter) Összesen: 8 óra 7 óra 9 óra 2 óra 2 óra 72 óra Tartalmak: Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Birtoklás kifejezés Térbeli és időbeli viszonyok Függő beszéd Mennyiségi és minőségi viszonyok Modalitás Esetviszonyok Logikai viszonyok Szövegösszetartó eszközök A kommunikációs szándékok és fogalomkörök a 10. évfolyam végén vannak felsorolva. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kéréseket és utasításokat követni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni. Olvasott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni;

3 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; egyszerű, képpel illusztrált történetet követni. Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat diktálás után helyesen leírni; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; egyszerű, rövid baráti üzenetet, üdvözletet létrehozni. 10. ÉVFOLYAM Évi: 72 óra Heti: 2 óra Témakör Öltözködés divat, ruházat (öltözködés, színek, frizurák, ruhavásárlás) Egészség - betegség Közlekedés útbaigazítást kérni, baleset, rendőrség Szabadidő, hobbi, napirend- szabadidős programok (színház, mozi, diszkó, múzeum, könyvtár) Utazás (állomáson, repülőtéren, közlemény, jegyváltás, kalauz, idegenforgalom, idegenvezetés, a határon, szállásfoglalás) utazás, nyaralás (szobát foglalni, előkészíteni az utazást), kirándulás, kempingezés Sport Születésnap, ünnepek (vendégeket hívni) Összesen: Óraszám 10 óra 11 óra 11 óra 11 óra 11 óra 9 óra 9 óra 72 óra Tartalmak Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelöljük. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés, elköszönés Buongiorno! Buonasera! Arrivederci! Ciao! Salve! Köszönet és arra reagálás Grazie! Prego! Bemutatkozás Mi chiamo Megszólítás Scusi, Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Come sta? Bene, grazie. E Lei? Bocsánatkérés és arra reagálás Mi scusi! Non c è problema. Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Complimenti! Grazie. Tanti auguri! Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Mi dispiace! Öröm Sono contento/sono felice! Elégedettség, elégedetlenség Va bene/sono contento. Peccato

4 Csodálkozás Come mai? Remény Spero che potrai venire. Bánat Sono triste. Bosszúság Accidenti! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás Qual è la tua opinione? Secondo me Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Hai ragione! Hai torto! Egyetértés, egyet nem értés Sono d accordo! Non sono d accordo! Tetszés, nem tetszés Mi piace! Non mi piace! Akarat, kívánság, képesség voglio, vorrei, so/posso Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Questo è un Il professore è Információkérés, információadás Com è? Bello/Buono. Quanti anni hai? Ne ho 12. Igenlő vagy nemleges válasz sì, no, va bene Tudás, nem tudás Lo so. Non lo so. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Per favore! Per piacere! Javaslat és arra reagálás Che ne pensi di? Va bene, andiamo! Meghívás és arra reagálás Vuoi venire con me? Volentieri. Mi dispiace, ma non posso. Kínálás és arra reagálás Prendi un / Vuoi un? Sì/No, grazie. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés Come, scusi? Nem értés Non capisco. Betűzés kérése, betűzés Lettera per lettera, per favore. FOGALOMKÖRÖK Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, Jelenidejűség essere Sono una ragazza francese. létezés kifejezése 3 coniugazioni, verbi riflessivi Leggete o dormite? Mi alzo alle sei. Múltidejűség Passato prossimo Ho visto un film molto interessante. Jövőidejűség Futuro semplice e composto Dopo che avrò fatto i compiti uscirò con gli amici. Birtoklás kifejezése avere Ho una sorella e due fratelli. Aggettivi possessivi I miei libri sono sul tavolo. Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás qui/qua, lì/là, a destra/ sinistra, sopra, sotto, davanti a, dietro, intorno a, di fronte a, su, accanto a, vicino a, Időbeli viszonyok Gyakoriság Quanto spesso? mai, di rado, qualche volta, spesso, sempre Időpont Quando? il, in, nel, fra, fa A che ora? tra/fra Faccio colazione sempre alle sette. il 12 marzo, nel 1986, un anno fa, in settembre Alle...

5 határozószók adesso, oggi, ieri, domani Mennyiségi viszonyok Határozott uno, due, tre mennyiség -esimo diciannovesimo Határozatlan tutto, molto, poco, Ho mangiato tutta la torta. mennyiség niente, nessuno, qualche Minőségi viszonyok Com è? Lo trovo molto bello. alak, kiterjedés, kor, szín, anyag piccolo, grande, quadrato, rotondo, verde, nero, Modalitás Kijelentő mondat alfabeto, pronuncia, ortografia, articolo (genere, numero), verbi, sostantivi (genere, numero), aggettivi (accordo), ordine delle parole Szövegösszetartó eszközök metallo,plastica Le case sono grandi. Ci sono cinque gatti nel giardino. Maria ama Piero. Piero ama Maria. Kérdő mondat intonazione Hai fame? Ma cosa hai fatto? Módbeli segédigék dovere, volere, potere Módbeli segédigék múlt ideje Kötőszók Elöljárószavak Névmások ho voluto, sono dovuto Preposizioni semplici ed articolate Pronomi personali (diretti e indiretti), pronomi possessivi Devo andare a casa. Volete una pizza? Puoi arrivare alle dieci? Ho voluto comprare quella macchina. Sono dovuto partire presto. e, o, oppure, ma, infatti, se a, del, nella, sui, dalle, con l, per lo, fra gli mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le, gli mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések, események lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott; szövegből kikövetkeztetni. Beszédkészség jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni;

6 megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni; beszélgetést kezdeményezni, befejezni. Olvasott szöveg értése jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű, képpel illusztrált történet lényegét megérteni. Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után helyesen leírni; egyszerű, rövid informális levelet, baráti üdvözletet írni. 11. ÉVFOLYAM Évi: 108 óra Heti: 3 óra Témakör Egészségügy testrészek egészség, betegség (orvosi vizsgálat, diagnózis, kezelés, fogorvosnál, kórházban) Álláskeresés, hivatás foglalkozások, önéletrajz, hivatalos levél, (munkavállalás, munkakörülmények, megélhetés) Élet városban és falun(célnyelvi országban is) tágabb környezetünk (településtípusok, lakóhelyünk, fővárosunk nevezetességei)lakáskeresés Környezetvédelem természeti környezetünk környezetszennyezés (növények, állatok) A technika világa, tudomány (találmányok, felfedezések Háztartás (munkamegosztás), család (házasság, válás), az élet fordulópontjai, emberi kapcsolatok Szolgáltatások, szerelőnél, posta, bank Összesen: Óraszám 16 óra 16 óra 15 óra 15 óra 15 óra 15 óra 16 óra 108 óra Tartalmak: Kommunikációs szándékok

7 Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Birtoklás kifejezés Térbeli és időbeli viszonyok Függő beszéd Mennyiségi és minőségi viszonyok Modalitás Esetviszonyok Logikai viszonyok Szövegösszetartó eszközök A kommunikációs szándékok és fogalomkörök a 12. évfolyam végén vannak felsorolva. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni. Olvasott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;

8 kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Íráskészség gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni; üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, jellemzést írni. 12. ÉVFOLYAM Évi: 90 óra Heti: 3 óra Témakör Magyarország, földrajzi és társadalmi viszonyok Olaszország, földrajzi és társadalmi viszonyok Olaszország kultúrája (irodalom, történelem, művészetek,), az olasz nép mindennapjai Politika idegengyűlölet, előítéletek médiák (sajtó, rádió, televízió) Gazdaság Egészséges életmód, - étkezés Érettségi témakörök Összesen: Óraszám 18 óra 18 óra 18 óra 12 óra 12 óra 18 óra 90 óra Tartalmak Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelöljük. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Senti! Per piacere! Ascolti! Köszönés, elköszönés Ciao a tutti. A dopo. A domani. Köszönet és arra reagálás La/ti ringrazio. Si figuri/ figurati! Bemutatás, bemutatkozás telefonálás során Mi permetta di presentare. Sono... Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Come va? Tutto bene? Così così. Non c è male. Come si sente? Mi fa male la testa. Engedélykérés és arra reagálás Posso aprire la finestra? Sì, prego. Bocsánatkérés és arra reagálás Scusa, non volevo farti del male. Di niente

9 Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Congratulazioni! Buonanno! Tanti auguri! Tante belle cose! Grazie, altrettanto. Személyes levélben megszólítás és Caro/a Elbúcsúzás Tuo/a, Tanti saluti. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Sajnálkozás Mi dispiace che... Öröm Che gioia/piacere! Quanto sono felice! Elégedettség, elégedetlenség Mi fa piacere! Per bacco! Accidenti! Csodálkozás Che sorpresa! Non mi dire! Remény Spero tanto, magari! Fosse vero! Bánat Che pena. Peccato che... Bosszúság Che noia! Che fastidio! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás. Sei d accordo? Sai cosa ti dico? Véleménynyilvánítás Che ne pensi? Secondo il mio parere... Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Hai ragione! Ho sbagliato io! Egyetértés, egyet nem értés Bene/peretto! Non è il caso! Tetszés, nem tetszés Ē una delizia! Lo trovo bello. Che orrore! Akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, ho deciso di, avrei voglia di, sono capace di, devo, bisogna szükségesség, lehetőség è necessario, posso venire anch io? Ígéret Lo faccio subito! Szándék, terv Voglio..., Penso di... Dicséret, kritika Bravo! Bene! Stupidaggine! Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Eccolo/la/li/le! Ē una ragazza... Események leírása Per prima cosa..., poi..., dopo..., alle..., più tardi..., alla fine... Információkérés, információadás Per favore! Come si dice? Che ore sono? Sai se? Mi saprebbe dire?sono le Igenlő vagy nemleges válasz sì, certo, nient affatto, forse un altra volta Tudás, nem tudás Ne sono convinto. E chi lo sa? Bizonyosság, bizonytalanság (Non) sono certo/sicuro. Non saprei. Forse..., So che..., Mah, non so. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Per favore! Fammi il favore di...! Tiltás, felszólítás Non fare..., Vieni qua! Javaslat és arra reagálás Ti propongo di ho un idea / Potremmo partire alle...?preferisco di no. Meghívás és arra reagálás Fai un salto da me! Ti va di? Con piacere! Nenache per sogno! Kínálás és arra reagálás Assaggialo! Prendi Grazie mille. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Visszakérdezés, ismétléskérés Come ha detto? Mi potrebbe ripetere, per favore? Dimmi un altra volta! Nem értés Non ho capito. Scusi, ma non ci capisco niente. Betűzés kérése, betűzés Potrebbe comptarlo?

10 Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Parla/i più lento/forte! La prego di parlare... FOGALOMKÖRÖK Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Congiuntivo presente Mi sembra che Dora abbia dei problemi. Múltidejűség Imperfetto e trapassato prossimo Ieri ero stanco perché il giorno prima avevo lavorato tanto. Congiuntivo passato Peccato che Laura non sia venuta. Passato remoto Dante Alighieri nacque nel Congiuntivo imperfetto e trapassato Pensavo che fosse americano. Credevo che avesse già fatto Jövőidejűség Futuro nel passato Condizionale Composto tutto. Mi avevi promesso che saresti arrivato prima di me. Személytelenség Forma impersonale In questo ristorante si mangia molto bene. Birtoklás kifejezése Di chi è...? Ē mia. Aggettivi e pronomi possessivi Questa è la mia macchina. Ē Sua questa penna, signore? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás diritto, a destra, a sinistra, a 10 km da Időbeli viszonyok Gyakoriság Quanto spesso? volta... a Faccio sport una volta alla settimana. Időtartam Per quanto tempo? Per due giorni, fino a... Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Határozott mennyiség Határozatlan mennyiség un sacco di, alcuno Paragone, gradi di comparazione un pacchetto di..., due vasetti di... Ha un sacco di soldi. Anita è alta. Luisa è più/meno bella di Nina. Gino è il ragazzo più basso della classe. Silvio è un attore bravissimo. Modalitás sapere Non so dirtelo. Felszólítás Imperativo diretto e indiretto Fammi un favore! Abbia pazienza! Feltételezés Condizionale semplice e composto Periodo ipotetico Dovrei parlare con Giulio. L avrebbe fatto, ma non ha finito in tempo. Se non pioverà, usciremo. Se avessi molto soldi, comprerei una casa al mare. Se fossi stato più gentile, gli avrei detto tutto. Esetviszonyok Műveltetés fare Mamma mi fa portare il pane sempre dal supermercato. Logikai viszonyok Igeidők és Contemporaneità So che guida bene.

11 igemódok egyeztetése Anteriorità Posteriorità Pensavo che fosse di Pisa. Credo che abbia confessato tutto a sua moglie. Sapevo che si era laureato in Economia. Sono sicuro che domani non verrà. Non credevo che avrebbe preferito quella ragazza. Függő beszéd Discorso indiretto Luigi ha detto che non poteva venire. Szövegösszetartó eszközök (Többtagú) kötőszavak poiché, dunque, nonostante ciò, dal momento che, visto che, a patto che, sebbene Névmások Pronomi combinati me lo, te la, glieli, ce le, ve ne Pronomi relativi a cui, di cui, nel quale, dalle quali, fra i quali, la cui famiglia, i figli del quale, della cui intelligenza Passzív szerkezet essere, venire, andare Questo tavolo è stato fatto da mio padre. I piatti verranno lavati dopo la cena. Il vestito va lavato il più presto possibile. Szóképzés Igéből főnév scrivere scrittura Antonímák s-, dis-, in-, im-, ir- fortuanto sfortunato Főnévként használt ige, melléknév il sapere, il bello delle cose Köznapi olasz nyelv Összetett szavak Composizione tostapane, bucaneve Espressioni della lingua parlata Ma cos hai? Non ci vedo niente! Ci penso io. La birra a me mi piace. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; Beszédkészség

12 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; társalgásban álláspontját, véleményét kifejteni. Olvasott szöveg értése kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 200 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; Íráskészség gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas szöveggé rendezni; üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, leírást, jellemzést írni.

Olasz nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Olasz nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Olasz nyelv Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelv tantárgyhoz a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelv tantárgyhoz a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelv tantárgyhoz a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Bevezető Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: 960-6632-59-8

I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: 960-6632-59-8 Copyright edizioni Edilingua Via Paolo Emilio, 28 00192 Roma Via Moroianni, 65 12133 Atene Tel. +30 210 57.33.900 Fax: +30 210 57.58.903 www.edilingua.it info@edilingua.it I edizione: settembre 2006 a

Részletesebben

2. Olvasott szöveg értése

2. Olvasott szöveg értése NÉMET NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A NÉMET NYELV TANTÁRGY ÓRATERVE Célok és feladatok 9. évf. 1O. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 3 3 3 3 Évfolyamok óraszáma 111 111 111 96 A nyelvoktatás

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

Spanyol nyelvi tanterv

Spanyol nyelvi tanterv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv 2007. Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján I. KÉPZÉSI CÉLOK -A

Részletesebben

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam Angol nyelv heti 4 óra 1 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM TARTALOM ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 2 ANGOL NYELV 8 BEVEZETÉS A TÁRSADALOMISMERETBE 55 BIOLÓGIA 60 ÉNEK-ZENE 105 ETIKA 114 FIZIKA 118 FÖLDRAJZ 149 INFORMATIKA 164 KÉMIA 184 KÖRNYEZETTAN 203 MAGYAR NVELV

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz nyelv középszint írásbeli

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben