MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 7., péntek. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 117. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 7., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 7., péntek Tartalomjegyzék 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet 251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet 4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet 36/2012. (IX. 7.) AB határozat 222/2012. (IX. 7.) KE határozat 1326/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1327/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1328/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1329/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1330/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1331/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1332/2012. (IX. 7.) Korm. határozat A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról Az Országos Választási Bizottság 61/2012. (IV. 27.) OVB határozata vizsgálatáról Egyetemi tanári kinevezésekrõl A Magyar Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról A megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történõ beolvadásáról szóló 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozatban meghatározott feladatok módosításáról Egyes egészségügyi ingatlanok Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésébe adásáról Az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelõ Részleg (Algyõ-Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggõ feladatokról szóló 1060/2012. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról A Közlekedés Operatív Program Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) címû nagyprojekt támogatásának növelésérõl A Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterv 4., 5. és 8. prioritásának megállapításáról, valamint a 4. és az 5. prioritásban meghirdethetõ pályázati felhívásoknak elõkészítésérõl A KMOP keretében megvalósuló a Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a j. úton címû egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslat jóváhagyásáról 19755

2 19682 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám Tartalomjegyzék 1333/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1334/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1335/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1336/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1337/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1338/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1339/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1340/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1341/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1342/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1343/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1344/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1346/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési Operatív Program évekre szóló akciótervének elfogadásáról A TÁMOP /1 azonosító számú ( Tehetséghidak Program címû) kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl és támogatásának jóváhagyásáról A Budapest Cegléd Szolnok Lõkösháza vasútvonal közötti idõszakban Kohéziós Alapból támogatott fejlesztési projektek az Európai Bizottság által megállapított támogatási korrekcióinak csökkentéséhez szükséges intézkedésekrõl A KÖZOP azonosító számú ( Kecskemét város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés, engedélyezés címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról A KÖZOP azonosító számú [ M30 gyorsforgalmi út (3. sz. fõút korrekciója) Tornyosnémeti országhatár közötti szakasz kivitelezése címû] kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl A KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú ( Zirc város területén lévõ települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyezõ forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról A KEOP-2.4.0/B/2F/ azonosító számú ( Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyezõ forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról A KEOP-2.3.0/2F/ azonosító számú ( Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról A KEOP-1.2.0/ azonosító számú ( Dánszentmiklós Nyáregyháza Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról A KEOP-1.2.0/ azonosító számú ( Okány község szennyvízcsatornázása címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról A fõvárosi M2 metróvonal szerelvényeinek cseréje címû projekt Közlekedés Operatív Programba történõ beemelésének lehetõségérõl A TÁMOP B-12/1 azonosító számú ( Sajátos nevelési igényû gyerekek integrációja címû) kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl és támogatásának jóváhagyásáról Az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekrõl Az Államreform Operatív Program évekre szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítésérõl A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi nevesítésérõl, valamint támogatásuk jóváhagyásáról 19822

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelete a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fa) a 4. (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekû segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik, vagy fb) az 5. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármûvezetõi alkalmasságát az átalakítás elõírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértõi szerv) vagy jogelõdje megállapította, és nem áll jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt; (2) Az R. 2. -a a következõ h) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) h) egyéb fogyatékossággal élõ személy: az a személy, aki ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. (1) bekezdés a) d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minõsül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegû családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N)1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N)1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság. 2. Az R. 4. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás) a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személy esetén a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új jármûnek minõsülõ személygépkocsi, vagy b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személy esetén újnak nem minõsülõ, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minõsülõ, három- vagy négykerekû jármû, kivéve a quad, vagy d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén jármûnek nem minõsülõ, sík úton önerejébõl 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

4 19684 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám 3. Az R. 6. -a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A 4. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élõ személy jogosult, ha a) a kérelem benyújtását megelõzõ hét éven belül õ maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és b) a keretszámra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végzõ személy szállítja. 4. (1) Az R. 7. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei, fõvárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalánál (a továbbiakban: hivatal) minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani. (2) Az R. 7. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép (3) A kérelemhez mellékelni kell a) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló, aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy ac) a szakértõi szerv által a közlekedõképesség minõsítésérõl kiadott, a 2. a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa) ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, vagy ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmezõ csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és b) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végzõ személy érvényes vezetõi engedélyének, az 5. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gépjármûvezetõi alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, és c) a szállítást végzõ személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 2. g) pont ga) gb) alpontja esetén a hozzátartozói kapcsolatot, a 2. g) pont gb) alpontja esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, a 2. g) pont gc) alpontja esetén az önkéntes szerzõdés fénymásolatát, és d) a 6. (3) bekezdés da) a) pontja szerinti esetben a keresõ tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat, db) b) pontja szerinti esetben a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, dc) c) pontja szerinti esetben a kérelmezõ nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényérõl, dd) d) pontja szerinti esetben a szakértõi szervnek vagy jogelõdjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetû fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és e) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élõ és a szállítást végzõ személy nyilatkozatát arról, hogy a 6. (1) bekezdés a) pontja, (1a) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint nem részesült õ maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és f) a 4. (1) bekezdés a) b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élõ személy nyilatkozatát arról, hogy a 9. (1) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdés megkötését vállalja. 5. (1) Az R. 8. (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (1) A keretszámról a miniszter minden év május 15-éig tájékoztatja a hivatalokat. (2) A hivatal a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig a 6. (1) bekezdés b) pontja és a 6. (1a) bekezdés b) pontja szerinti kérdésben az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekrõl történõ döntése során legfeljebb a keretszám 50%-ának megfelelõ támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem eredményezõ azon kérelmekrõl, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a hivatal tárgyéven belül a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejûleg ismételt benyújtás nélkül határoz.

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám (2) Az R. 8. -a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki: (2b) A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezõk között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására elõírt határidõ lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelõen jelöli ki. 6. Az R. 9. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A támogatás felhasználása során a kölcsönszerzõdést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani (a továbbiakban együtt: szerzési támogatás jogosultja). 7. Az R. a következõ 14/B. -sal egészül ki: 14/B. (1) A május 15-éig benyújtott közlekedési kedvezmény iránti kérelmekrõl a hivatal szeptember 15-éig dönt. (2) E rendeletnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkmr2.) megállapított 2. f) és h) pontját, 4. (1) bekezdését, 6. (1a) bekezdését, 7. (3) bekezdését, 9. (2) bekezdését és az Mkmr2. 9. a) h) pontjával megállapított rendelkezéseit az Mkmr2. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. 8. Hatályát veszti az R. 13. (6) bekezdésében a 2. f) pont fc) alpontja, a szövegrész. 9. Az R. a) 2. g) pontjának nyitó szövegrészében és gc) alpontjában, 4. (4) bekezdésében, 6. (4) bekezdésében a súlyos mozgáskorlátozott személy szövegrész helyébe a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élõ személy szöveg, b) 2. g) pont gb) alpontjában a súlyos mozgáskorlátozott személlyel szövegrész helyébe a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személlyel szöveg, c) 3. -ában a szociális és gyámhivatalt szövegrész helyébe a megyei, fõvárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalát szöveg, d) 6. (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a pontja szövegrész helyébe a pontja és az (1a) bekezdés a) pontja szöveg, e) 6. (3) bekezdés nyitó szövegrészében a súlyos mozgáskorlátozott személyt szövegrész helyébe a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személyt szöveg, f) 6. (3) bekezdés d) pontjában a súlyos mozgáskorlátozottá szövegrész helyébe a súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élõ személlyé szöveg, g) 8. (2a) bekezdésében a (2) szövegrész helyébe a (2b) szöveg, h) 10. (3) bekezdésében a hat hónapon szövegrész helyébe a három hónapon szöveg lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

6 19686 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám A Kormány 251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 34. -a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A vámhatóság jár el a január 1-jét megelõzõen, a használt vagy hulladékká vált egyéb kõolajtermék energetikai módon történõ hasznosítása jogcímén keletkezõ termékdíj visszaigénylése során. 2. A Vhr. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelethez 6. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez Az egyéb kõolajtermék hasznosítása után visszaigényelhetõ termékdíj mértéke Az egyéb kõolajtermék termékdíjának visszaigényelhetõ mértékét a következõképpen kell kiszámítani: V = (H/A) x T V = visszaigényelhetõ termékdíj, Ft H = hasznosított hulladék olaj mennyisége (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott mennyiség), kg A = termékdíjköteles termék összes mennyisége, kg T = a befizetett összes termékdíj, Ft

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám A Kormány 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelete a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 13., 14. és 21. pontjában és a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása 1. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 22/A. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (1a) (1e) bekezdéssel egészül ki: (1) Ha a villamosenergia-kereskedõ vagy a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a felek a változást legkésõbb az (1e) bekezdésben foglalt kivétellel a változástól számított 15 napon belül kötelesek a másik szerzõdõ félnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni. (1a) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a villamosenergia-vásárlási szerzõdését is felmondja. (1b) A felhasználó (1) bekezdés szerinti bejelentésének kizárólag a következõket kell tartalmaznia: a) a felhasználási helyre vonatkozóan aa) a felhasználási hely címe és egyedi azonosítója, ab) a fogyasztásmérõ berendezés gyári száma és ac) a fogyasztásmérõ berendezés mérõállása, valamint a mérõállás megállapításának dátuma, b) a felhasználó ba) neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje természetes személy esetében, neve, cégjegyzékszáma vagy azzal egyenértékû azonosítója és adószáma jogi személy vagy a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében, bb) új lakóhelyének vagy székhelyének címe, tartózkodási helyének címe vagy értesítési címe, bc) telefonos elérhetõsége és bd) villamosenergia-kereskedõnél nyilvántartott felhasználói azonosító száma, c) a felhasználó nyilatkozata, hogy a villamosenergia-vásárlási szerzõdését felmondja, d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme, e) az új felhasználó esetében az új felhasználó ea) neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje természetes személy esetében, neve, székhelye, cégjegyzékszáma vagy azzal egyenértékû azonosítója és adószáma jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében, eb) lakóhelyének címe, tartózkodási helyének címe vagy értesítési címe és ec) telefonos elérhetõsége, f) a bejelentés kelte és g) a felhasználó vagy az (1e) bekezdés esetében a bejelentõ és új felhasználó esetében az új felhasználó aláírása. (1c) Az új felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolhatja a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megkötésére valamint ha az új felhasználó a hálózathasználati szerzõdés villamosenergia-kereskedõ által történõ kezelését kéri, az arra vonatkozó nyilatkozatot és a hálózathasználati szerzõdés megkötésére vonatkozó felhasználói igénybejelentést. (1d) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehetõ. A villamosenergia-kereskedõ az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetõvé az (1b) bekezdés szerinti adattartalommal, honlapján elektronikusan letölthetõ formátumban közzéteszi, valamint azt kérés esetén a felhasználó és az új felhasználó számára postai úton is megküldi. A formanyomtatványt a villamosenergia-kereskedõ üzletszabályzata tartalmazza.

8 19688 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám (1e) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésõbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a villamosenergia-kereskedõ számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább az (1b) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d) g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. 2. A Vet. Vhr. 22/A. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A 2. számú melléklet pontjától eltérõen, ha a felhasználó hálózathasználati szerzõdését megbízottként a villamosenergia-kereskedõ kezeli, a) a felhasználó (1) bekezdés szerinti bejelentésének tartalmaznia kell a 2. számú melléklet pontja szerinti nyilatkozatot, és b) a villamosenergia-kereskedõ köteles a bejelentés kézhezvételétõl számított 3 napon belül a hálózati engedélyest a változásról értesíteni, a mérõhely-ellenõrzést megrendelni, továbbá a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnésének napjára a hálózathasználati szerzõdés hálózati engedélyesnél történõ felmondásáról intézkedni. 3. A Vet. Vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása 4. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) Kereskedelem alcíme a következõ 23/B-23/C. -sal egészül ki: 23/B. (1) Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt legkésõbb a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a felhagyás napjától számított 15 napon belül a földgázkereskedõnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni. (2) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a földgáz-kereskedelmi szerzõdést felmondja. (3) Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerzõdését a földgázkereskedõ kezeli megbízottként, a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerzõdés felmondását is a földgázkereskedõ részére teszi meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek kizárólag a következõket kell tartalmaznia: a) a felhasználási helyre vonatkozóan aa) a felhasználási hely címét és a szerzõdés szerinti azonosítóját, ab) a fogyasztásmérõ berendezés gyári számát és ac) a fogyasztásmérõ berendezés mérõállását és a mérõállás megállapításának dátumát, b) a felhasználó ba) nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékû azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében, bb) új lakóhelyének, székhelyének vagy tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét, bc) telefonos elérhetõségét és bd) földgázkereskedõnél nyilvántartott felhasználói azonosító számát, c) a felhasználó nyilatkozatát, hogy a földgáz-kereskedelmi szerzõdését és a (3) bekezdés szerinti esetben az elosztóhálózat-használati szerzõdését felmondja, d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcímét, e) új felhasználó esetében az új felhasználó ea) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékû azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében, eb) lakóhelyének címét, tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét és ec) telefonos elérhetõségét, f) a bejelentés keltét és g) a felhasználó vagy a (7) bekezdés esetében a bejelentõ, és az e) pont szerinti esetben az új felhasználó aláírását. (5) A (4) bekezdés e) pontja esetében a bejelentéshez az új felhasználó csatolhatja a földgáz-kereskedelmi szerzõdés és szükség szerint az elosztóhálózat-használati szerzõdés megkötésére vonatkozó igénybejelentését.

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám (6) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehetõ. A földgázkereskedõ az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetõvé a (4) bekezdés szerinti adattartalommal, továbbá honlapján elektronikusan letölthetõ formátumban közzéteszi, valamint azt kérés esetén a felhasználó és az új felhasználó számára postán megküldi. A formanyomtatványt a földgázkereskedõ üzletszabályzata tartalmazza. (7) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésõbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázkereskedõ számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d) g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. 23/C. (1) A földgázkereskedõ a 23/B. (3) bekezdésében foglalt esetben köteles a 23/B. (1) bekezdése szerinti bejelentés kézhezvételétõl számított 3 napon belül a földgázelosztót a változásról és az elosztóhálózat-használati szerzõdés felmondásáról értesíteni. (2) Ha a földgázkereskedõ az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a földgázelosztó értesítése és a felhasználási hely helyszíni ellenõrzése elmulasztásának jogkövetkezményeiért a földgázkereskedõ felel. 5. A Get. Vhr. 73/A. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az (1) (5) bekezdésben foglaltakat a felhasználási hely tulajdonjogának átruházása esetén nem kell alkalmazni. 6. A Get. Vhr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 3. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelethez 1. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a felhasználó a bekövetkezõ változást legkésõbb a pontban foglalt kivétellel a változástól számított 15 napon belül köteles a hálózati engedélyesnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni. A felhasználó a bejelentés keretében a hálózathasználati szerzõdést is felmondja. A bejelentésnek a pontban foglalt kivétellel tartalmaznia kell legalább a 22/A. (1b) bekezdés a), b) és d) g) pontjában foglaltakat és a felhasználó hálózathasználati szerzõdés felmondására irányuló nyilatkozatát A felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkezõ változásra vonatkozó bejelentés esetében a hálózati engedélyes a bejelentés kézhezvételétõl számított 8 napon belül köteles a csatlakozó- és mérõberendezés állapotának helyszíni ellenõrzésére és az ellenõrzés eredményének ideértve a mérõállást is jegyzõkönyvben történõ rögzítésére. Az ellenõrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó vagy az új felhasználó jogosult a jegyzõkönyvben feltüntetni. A jegyzõkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a hálózati engedélyes köteles a felhasználónak és új felhasználó esetében az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, további egy példányát megõrizni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenõrzés térítésmentes Ha a hálózati engedélyes a helyszíni ellenõrzési kötelezettségének a bejelentés kézhezvételétõl számított 8 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat hibás mérésre vagy szabálytalan vételezésre, és ilyen alapon nem érvényesíthet igényt a felhasználóval szemben. A felhasználó mentesül a pontban és a pontban meghatározott jogkövetkezmények alól, és a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelõsség, ha a hálózati engedélyes a felhasználási helyen vételezõ új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem tudja végrehajtani a helyszíni ellenõrzést a bejelentés kézhezvételét követõ 20 napon belül.

10 19690 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám 2. A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a következõ ponttal egészül ki: Új felhasználó esetében az új felhasználó a bejelentéshez csatolhatja a hálózathasználati szerzõdés megkötésére vonatkozó felhasználói igénybejelentést A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésõbb annak napjától számított hat hónapon belül kell az elosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 22/A. (1b) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d) g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia A pont szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehetõ. A hálózati engedélyes az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetõvé a pont szerinti adattartalommal, honlapján elektronikusan letölthetõ formátumban közzéteszi, valamint azt kérés esetén a felhasználó számára postai úton is megküldi. A formanyomtatványt a hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. 2. melléklet a 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelethez 1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, a 23/B. (3) bekezdésében meghatározott eset kivételével köteles azt a pontban foglalt kivétellel a változástól számított 15 napon belül bejelenteni az õt ellátó földgázelosztónak, és a bejelentés keretében az elosztó-hálózat használati szerzõdését felmondani. A bejelentésnek a pontban foglalt kivétellel a 23/B. (4) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, továbbá új felhasználó esetében az új felhasználó a bejelentéshez az elosztóhálózat-használati szerzõdés megkötésére irányuló igénybejelentését csatolhatja. 2. A Get. Vhr. 1. számú melléklet pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: A földgázelosztó a bejelentés kézhezvételét követõ nyolc napon belül köteles a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a fogyasztásmérõ berendezés állapotának helyszíni ellenõrzésére és az ellenõrzés eredményének ideértve a mérõállást is jegyzõkönyvben való rögzítésére. Az ellenõrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó és az új felhasználó jogosult a jegyzõkönyvben feltüntetni. A jegyzõkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a földgázelosztó a korábbi és az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, egy további példányát megõrizni köteles. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenõrzés térítésmentes. 3. A Get. Vhr. 1. számú melléklet pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: A korábbi felhasználó mentesül a felelõsség alól, ha a helyszíni ellenõrzés a bejelentés földgázelosztó általi kézhezvételét követõ 20 napon belül a felhasználási helyen vételezõ új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelõsség. 4. A Get. Vhr. 1. számú melléklet pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: Az új felhasználó hatályos csatlakozási szerzõdés megléte, valamint az elosztóhálózat-használati szerzõdés megkötése esetén jogosult a rendszerhasználatra. 5. A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következõ ponttal és ponttal egészül ki: A pont szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehetõ. A földgázelosztó az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetõvé, továbbá honlapján elektronikusan letölthetõ formátumban közzéteszi. A formanyomtatványt a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésõbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázelosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 23/B. (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d) g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. 6. A Get. Vhr. 1. számú melléklet pontjában a kötelezettségének nem tesz eleget szövegrész helyébe a kötelezettségének nyolc napon belül nem tesz eleget szöveg lép.

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének rendeletei A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló évi CLVIII. törvény 117. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló évi CLVIII. törvény 21. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (3) bekezdésében az a küldeményazonosító szövegrész helyébe az az érkeztetési szöveg lép. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Szász Károly s. k., a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

12 19692 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám 1. melléklet a 4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelethez I. RÉSZ Összefoglaló táblázat Jelentéskód Megnevezés Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep Pénzügyi vállalkozás Hitel- és pénzügyi lízingtermékek 9HA Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Áruhitel 9HC Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Gépjármûlízing 9HG Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Gépjármûhitel 9HH Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Hitelkártyák 9HI Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Ingatlanlízing 9HJ Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Szabad felhasználású jelzáloghitel 9HK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Személyi kölcsön 9HL Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Ingatlancélú hitel 9HM Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel 9HS Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Számlahitel F9HA FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Áruhitel F9HC FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Gépjármûlízing F9HG FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Gépjármûhitel F9HH FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Hitelkártyák F9HI FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Ingatlanlízing F9HJ FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Szabad felhasználású jelzáloghitel F9HK FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Személyi kölcsön F9HL FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Ingatlancélú hitel F9HM FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel F9HS 25DA FIÓKTELEP Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Számlahitel PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Áruhitel V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám DC 25DG 25DH 25DI 25DJ 25DK 25DL 25DM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Gépjármûlízing PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Gépjármûhitel PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Hitelkártya PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Ingatlanlízing PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Szabad felhasználású jelzáloghitel PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Személyi kölcsön PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Ingatlancélú hitel PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitelés pénzügyi lízingtermékek Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel V V V V V V V V Betéti- és megtakarítási termékek 9BB Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Lekötött betét 9BO Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Kombinált megtakarítási termék 9BT Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Tartós befektetési szerzõdés 9BZ Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Megtakarítási számla F9BB FIÓKTELEP Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Lekötött betét F9BO FIÓKTELEP Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Kombinált megtakarítási termék F9BT FIÓKTELEP Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Tartós befektetési szerzõdés F9BZ FIÓKTELEP Termékismertetõ Betéti és megtakarítási termékek Megtakarítási számla V V V V V V V V Teljességi nyilatkozat H H H Kód V H Rendszeresen küldendõ jelentések Eseti jelentés (változás esetén) Havonta küldendõ

14 19694 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám II. RÉSZ A hitel- és pénzügyi lízingtermékek esetében szolgáltatandó adattartalom 1. 9HA, F9HA, 25DA Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Áruhitel a) Termékkód b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése c) Devizanem d) Futamidõ (hónap) d1) Minimuma d2) Maximuma e) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft) e1) Minimuma e2) Maximuma f) Min. önerõ mértéke g) THM g1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%) g2) A konstrukció THM minimuma (%) g3) A konstrukció THM maximuma (%) g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések h) Kamat h1) Kamatozás típusa h2) Kamat éves mértéke min. (%) h3) Kamat éves mértéke max. (%) h4) Kamatbázis h5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések i) Kezelési költség i1) Kezelési költség mértéke i2) Megfizetés módja j) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak k) Folyósítás és törlesztés jellemzõi l) Szerzõdésmódosítási díj l1) Teljes elõtörlesztés díja l2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja l3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja m) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek m1) Késedelmi kamat mértéke m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak n) Egyéb megjegyzések o) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok o1) Akciós a termék? o2) A kedvezmény leírása o3) A kedvezmény igénybevételének feltétele o4) Az akció idõtartamának kezdete o5) Az akció idõtartamának vége p) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz q) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen q1) Neve q2) Telefonszáma q3) címe

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám HC, F9HC, 25DC Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Gépjármûlízing a) Termékkód b) Lízingkonstrukció teljes megnevezése c) Lízing típusa d) Lízing tárgya e) Devizanem f) Futamidõ (hónap) f1) Minimuma f2) Maximuma g) Igényelhetõ finanszírozási összeg (Ft) g1) Minimuma g2) Maximuma h) Finanszírozás maximális aránya h1) Alapja h2) Maximális mértéke (%) i) Maradványérték max. aránya j) THM j1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%) j2) A konstrukció THM minimuma (%) j3) A konstrukció THM maximuma (%) j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések k) Kamat k1) Kamatozás típusa k2) Kamat éves mértéke min. (%) k3) Kamat éves mértéke max. (%) k4) Kamatbázis k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések l) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak m) Folyósítás és törlesztés jellemzõi n) Szerzõdésmódosítási díj n1) Teljes elõtörlesztés díja n2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja n3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja o) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek o1) Késedelmi kamat mértéke o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak p) Egyéb megjegyzések q) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok q1) Akciós a termék? q2) A kedvezmény leírása q3) A kedvezmény igénybevételének feltétele q4) Az akció idõtartamának kezdete q5) Az akció idõtartamának vége r) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz s) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen s1) Neve s2) Telefonszáma s3) címe 3. 9HG, F9HG, 25DG Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Gépjármûhitel a) Termékkód b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése c) A gépjármûhitel tárgya

16 19696 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám d) Devizanem e) Futamidõ (hónap) e1) Minimuma e2) Maximuma f) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft) f1) Minimuma f2) Maximuma g) Min. önerõ mértéke h) THM h1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%) h2) A konstrukció THM minimuma (%) h3) A konstrukció THM maximuma (%) h4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések i) Kamat i1) Kamatozás típusa i2) Kamat éves mértéke min. (%) i3) Kamat éves mértéke max. (%) i4) Kamatbázis i5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) i6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések j) Kezelési költség j1) Kezelési költség mértéke j2) Megfizetés módja k) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak l) Folyósítás és törlesztés jellemzõi m) Szerzõdésmódosítási díj m1) Teljes elõtörlesztés díja m2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja m3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja n) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek n1) Késedelmi kamat mértéke n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak o) Egyéb megjegyzések p) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok p1) Akciós a termék? p2) A kedvezmény leírása p3) A kedvezmény igénybevételének feltétele p4) Az akció idõtartamának kezdete p5) Az akció idõtartamának vége q) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz r) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen r1) Neve r2) Telefonszáma r3) címe 4. 9HH, F9HH, 25DH Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Hitelkártyák a) Termékkód b) Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése c) Devizanem d) Kártya típusa e) Kártya érvényességi ideje (év)

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám f) Igényelhetõ hitelkeret mértéke (Ft) f1) Minimuma f2) Maximuma g) Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap) h) Minimum havi törlesztõrészlet i) THM i1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%) i2) A konstrukció THM minimuma (%) i3) A konstrukció THM maximuma (%) i4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések j) Ügyleti kamatláb éves mértéke (%) k) Éves kártyadíj k1) Normál díj a fõkártyára k2) Devizanem k3) Megjegyzés l) Készpénzfelvétel díja l1) Belföldön l2) Külföldön m) Kártya letiltás díja m1) Díj összege m2) Devizanem n) Kártya pótlásának díja o) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek o1) Késedelmi kamat mértéke o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak p) Hitelkeret túllépés díja q) Egyéb díjak r) Egyéb megjegyzés s) Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények t) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok t1) Akciós a termék? t2) A kedvezmény leírása t3) Az akció idõtartamának kezdete t4) Az akció idõtartamának vége u) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz v) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen v1) Neve v2) Telefonszáma v3) címe 5. 9HI, F9HI, 25DI Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Ingatlanlízing a) Termékkód b) Lízingkonstrukció teljes megnevezése c) Lízing típusa d) Lízing tárgya e) Devizanem f) Futamidõ (hónap) f1) Minimuma f2) Maximuma g) Igényelhetõ finanszírozási összeg (Ft) g1) Minimuma g2) Maximuma

18 19698 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám h) Finanszírozás maximális aránya h1) Alapja h2) Maximális mértéke (%) i) Maradványérték max. aránya j) THM j1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%) j2) A konstrukció THM minimuma (%) j3) A konstrukció THM maximuma (%) j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések k) Kamat k1) Kamatozás típusa k2) Kamat éves mértéke min. (%) k3) Kamat éves mértéke max. (%) k4) Kamatbázis k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések l) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak m) Folyósítás és törlesztés jellemzõi n) Szerzõdésmódosítási díj n1) Teljes elõtörlesztés díja n2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja n3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja o) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek o1) Késedelmi kamat mértéke o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak p) Egyéb megjegyzések q) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok q1) Akciós a termék? q2) A kedvezmény leírása q3) A kedvezmény igénybevételének feltétele q4) Az akció idõtartamának kezdete q5) Az akció idõtartamának vége r) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz s) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen s1) Neve s2) Telefonszáma s3) címe 6. 9HJ, F9HJ, 25DJ Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Szabad felhasználású jelzáloghitel a) Termékkód b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése c) Devizanem d) Futamidõ (hónap) d1) Minimuma d2) Maximuma e) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft) e1) Minimuma e2) Maximuma f) Finanszírozás maximális aránya f1) Alapja f2) Maximális mértéke (%)

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám g) THM g1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%) g2) A konstrukció THM minimuma (%) g3) A konstrukció THM maximuma (%) g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések h) Kamat h1) Kamatozás típusa h2) Kamat éves mértéke min. (%) h3) Kamat éves mértéke max. (%) h4) Kamatbázis h5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések i) Kezelési költség i1) Alapja i2) Éves mértéke (%) i3) Min. összege i4) Max. összege i5) Devizanem j) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak k) Folyósítás és törlesztés jellemzõi l) Szerzõdésmódosítási díj l1) Teljes elõtörlesztés díja l2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja l3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja m) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek m1) Késedelmi kamat mértéke m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak n) Egyéb megjegyzések o) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok o1) Akciós a termék? o2) A kedvezmény leírása o3) A kedvezmény igénybevételének feltétele o4) Az akció idõtartamának kezdete o5) Az akció idõtartamának vége p) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz q) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen q1) Neve q2) Telefonszáma q3) címe 7. 9HK, F9HK, 25DK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Személyi kölcsön a) Termékkód b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése c) Devizanem d) Futamidõ d1) Minimuma d2) Maximuma d3) Futamidõ (hónap vagy hét) e) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft) e1) Minimuma e2) Maximuma

20 19700 MAGYAR KÖZLÖNY évi 117. szám f) THM f1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%) f2) A konstrukció THM minimuma (%) f3) A konstrukció THM maximuma (%) f4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések g) Kamat g1) Kamatozás típusa g2) Kamat éves mértéke min. (%) g3) Kamat éves mértéke max. (%) g4) Kamatbázis g5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) g6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések h) Kezelési költség h1) Kezelési költség mértéke h2) Megfizetés módja i) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak j) Folyósítás és törlesztés jellemzõi k) Szerzõdésmódosítási díj k1) Teljes elõtörlesztés díja k2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja k3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja l) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek l1) Késedelmi kamat mértéke l2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak m) Egyéb megjegyzések n) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok n1) Akciós a termék? n2) A kedvezmény leírása n3) A kedvezmény igénybevételének feltétele n4) Az akció idõtartamának kezdete n5) Az akció idõtartamának vége o) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz p) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen p1) Neve p2) Telefonszáma p3) címe 8. 9HL, F9HL, 25DL Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Ingatlancélú hitel a) Termékkód b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése c) A konstrukció jellege d) A felhasználás célja e) Devizanem f) Futamidõ (hónap) f1) Minimuma f2) Maximuma g) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft) g1) Minimuma g2) Maximuma h) Önerõ minimális mértéke (%) i) Finanszírozás maximális aránya i1) Alapja i2) Maximális mértéke (%)

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. szeptember 8-ai jogszabály-módosítás figyelembe vételével A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás)

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) A kérelmet a lakóhely szerint illetékes

Részletesebben

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt.

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt. TÁJÉKOZTATÓ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló módosított 102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet alapján a kérelem benyújtásáról. A súlyos mozgáskorlátozott személyek

Részletesebben

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy (továbbiakban: kérelmező) személyes

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igénybevételére

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Kérelem Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igénybevételére A kérelmet a lakóhely (bejelentett állandó lakcím) szerint illetékes megyei, így Budapesten, Budapest Főváros Kormányhivatala

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től 1.1. személyes adatok Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 1. Súlyos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Levelezési cím: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel.: 62/562-634 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 24., kedd Tartalomjegyzék 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben