EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Budapest 1999.

2 EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Dr. Boross Ferenc Dr. Molnár Pál Székhely: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. Telefon: titkárság: ; elnök: Telefax: ; elnök: Levélcím: 1535 Budapest, Pf.: 740. Honlap: Adóigazolási szám: Bankszámla: OTP Budapest, XIII. ker. fiók, Tátra utca Összeállította: Dr. Molnár Pál Mûszaki szerkesztõ: Dr. Boross Ferenc Készült 1700 példányban HU ISSN X

3 EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG évi ÉVKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. Az EOQ és évi tevékenysége... 4 II. Az EOQ MNB évi tevékenysége és évi munkaprogramja... 8 III. A Szakbizottságok évi tevékenysége és évi munkaprogramja IV. Az EOQ MNB Alapszabálya V. Az EOQ MNB Választmánya VI. Az EOQ MNB tagnévsora VII. Az EOQ MNB jogi tagjainak névsora VIII. Az EOQ évi kitüntetettjei IX. EOQ oklevéllel rendelkezõ magyar minõségügyi szakemberek jegyzéke X. Az EOQ MNB, az EOQ és más nemzetközi minõségügyi szervezetek évi rendezvénynaptára XI. Az EOQ MNB önálló tagszervezetei XII. Az EOQ MNB által forgalmazott kiadványok jegyzéke

4 I. Az EOQ és évi tevékenysége Az Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ) a svájci törvények alapján mûködõ autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO s) koordináló és együttmûködésüket segítõ európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a minõségirányítás terültén. Az EOQ jelenlegi küldetése is abban fogalmazódik meg, hogy az európai versenyképesség erõsítése érdekében segítse elõ a minõségügyi információk és a tapasztalatok cseréjét, valamint a szakismeretek bõvítését a minõség elméleti és gyakorlati fejlesztése érdekében. Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tagsága jelenleg 32 európai nemzeti minõségügyi szervezetbõl, továbbá társult tagként a világ minden részén levõ intézményekbõl, vállalatokból és magánszemélyekbõl tevõdik össze. A teljes taglétszám meghaladja a et, amelybõl több mint az egyéni tag és közel a jogi tag. A beszámolási idõszakban a nemzeti képviselõk részvételével két alkalommal tartottak Közgyûlést: 96. EOQ Közgyûlés, február 13., Zürich, Svájc, 97. EOQ Közgyûlés, június 8., Madrid, Spanyolország ben a következõ fontosabb szakmai kérdések szerepeltek a napirenden: az EOQ jövõképe és küldetése; az EOQ 1999/2000 évi munkaprogramja; az EOQ átköltözése Bernbõl Brüsszelbe; az EOQ Alapszabálya; az Európai Minõségi Díj a nagy, a kis- és középvállalkozások számára; az évi Európai Minõségi Hét rendezvényeinek megszervezése; a Minõségügyi Szakemberek Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere (PRU) és a bevezetése további országokban, valamint az EOQ környezetvédelmi auditor és TQM felülvizsgáló (Assessor) harmonizált követelményrendszerének elfogadása; a Madridban megtartott 43. EOQ Kongresszus programja és a 44. budapesti EOQ Kongresszus elõkészítése; minõségügyi továbbképzõ tanfolyamok programjának elõkészítése és megvitatása, valamint tanfolyamok szervezése az Európai Unió tagországainak és a Közép-Európai országok kormányzati tisztségviselõi számára; az European Quality szerkesztõségi irányelvei; 4

5 a Vevõi elégedettség európai indexe projekt beindítása és az adatok értékelése; együttmûködés az Európai Unió III. Fõigazgatóságával (DG III); együttmûködés az EOTC, az ISO és más nemzetközi szervezetekkel. A korábbi bejelentés szerint Dr. Martin Hodler április 30-i hatállyal átadta az EOQ fõtitkári teendõit Jouslin de Norey részére, aki éveken keresztül a francia teljes jogú tagszervezet, az MFQ ügyvezetõje és Franciaország nemzeti képviselõje volt. Az EOQ elnöki tisztét a Párizsban megtartott Közgyûlésen Otto Neumayer-tõl (Ausztria) Sean Conlan (Írország) vette át az 1999/2000 éves idõtartamra. Ugyanabban az idõszakban az alelnöki tisztséget Don Campbell (Egyesült Királyság), Riccardo Dell Anna (Olaszország), Salvador Olivas (Spanyolország) és Dubravka Smojver (Horvátország) tölti be. A korábban sikeres szakbizottságok és szekciók helyett 1999-ben csak a következõ munkacsoportokat mûködtették: Név Elnök Szervezet Jármûgyártás Jean Pierre Cornille Automobiles Peugeot Információs technológia Karl Frühauf INFOGEM AG Humán erõforrások David Hutchins David Hutchins Ass. Oktatás és Továbbképzés Peter Lemaire KDI A Minõségügyi Szakértõk Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) elnevezéssel igen sikeres évet zárt. Az EOQ jelenleg a benyújtott Minõségügyi Kézikönyv és a helyszíni felülvizsgálat alapján a következõ 13 ország teljes jogú tagszervezetét fogadta el (akkreditálta): ÖVQ Ausztria, CSJ Cseh Köztársaság; DFK Dánia; DGQ Németország; EOQ MNB Magyarország; AICQ Olaszország; AQL Norvégia; PCBC Lengyelország; ARC Románia; AEC Spanyolország; SAQ Svájc; KDI Hollandia és IAQ Egyesült Királyság. Az év végéig regisztrált összes EOQ oklevéllel rendelkezõ minõségügyi szakember száma megközelítette a fõt. Nagy ütemben folytatódik a projekt kiterjesztése, aminek eredményeképpen jelenleg már a következõ 8 EOQ oklevél megszerzése lehetséges: EOQ minõségügyi szakértõ EOQ minõségügyi rendszermenedzser EOQ minõségügyi auditor EOQ TQM menedzser EOQ TQM felülvizsgáló 5

6 6 EOQ KIR menedzser EOQ KIR auditor EOQ egészségügyi és biztonsági menedzser EOQ egészségügyi és biztonsági auditor Az EOQ irányította a Vevõi elégedettség európai indexe (ECSI) elnevezésû projektjét, amelyben a következõ 11 ország vett részt: Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Izland, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Magyarország, a 15 alapító ország egyike elsõsorban - az alapfeltételként elvárt - kormányzati támogatás hiánya miatt nem vett részt a projektben, melyet kevés kivétellel valamennyi országban a telekommunikáció, a bankszektor és a szupermarketek területén hajtottak végre kísérleti jelleggel. Egyes országokban bevonták a vizsgálatokba a személygépkocsikat, a feldolgozott élelmiszereket, a háztartási gépeket, a biztosítást, a postát és a közszolgáltatást. Összesen interjút készítettek, melyek eredményeihez az EOQ MNB hozzájuthat. Az EOQ az EFQM-mel és az Európai Bizottsággal együttesen mûködteti a kis- és középvállalkozások Európai Minõségi Díját. A gondos értékelések, a helyszíni szemlék és az alapos zsûrizés eredményeképpen a következõ cégek kerültek be a döntõbe és kapták a különbözõ díjakat, okleveleket: Önálló cégek kategória: Danish International Continuing Education, Dánia (Nagydíj) Govan Initiative Ltd., Egyesült Királyság (Oklevél) Meierhofer, Svájc (Oklevél) Mod-Lang S.L., Spanyolország (Oklevél) Brovary Road Building Department-50, Ukrajna (Oklevél) Water Team SRL, Olaszország (Oklevél) Leányvállalati kategória: Servitique Network Service, Franciaország (Nagydíj) Bane International d Andorra, Andorra (Díj) Burton-Apta Tûzállóanyag-gyártó Kft., Magyarország (Díj) Bekaert Stanwick Consultants, Belgium (Oklevél) Edinburgh International Conference centre Limited, Egyesült Királyság (Oklevél) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft., Magyarország (Oklevél) Az EOQ évi tevékenységében kiemelt helyet kapott a szervezet teljes átalakítása, hogy nyitottá váljon valamennyi non-profit minõségügyi szervezet számára. Az alapos elõkészületek lehetõvé teszik, hogy a döntõ lépésekre már a 2000-ben sor kerüljön.

7 Az EOQ tagszervezeteinek érvényes jegyzéke 1. Austria: Austrian Association for Quality (1979) 2. Belgium: Belgian Centre for Quality Management (1974) 3. Bulgaria: Committee for Standardisation and Metrology at the Council of Ministers (1967) 4. Croatia: Croatian Society for Quality (1993) 5. Czech Republic: Chech Society for Quality (1993) 6. Denmark: Danish Society for Quality (1961) 7. Estonia: Estonian Association for Quality (1993) 8. Finland: The Finnish Society for Quality (1967) 9. France: French Quality Movement (1956) 10. Germany: German Society for Quality (1956) 11. Greece: Hellenic Management Association (1996) 12. Hungary: Hungarian National Committee for EOQ (1972) 13. Iceland: Icelandic Association for Quality (1989) 14. Ireland: Irish Quality Association (1980) 15. Italy: Italian Association for Quality (1956) 16. Latvia: Latvian Society for Quality (1995) 17. Luxembourg Ministry of Economics (1999) 18. Republic of Macedonia: Macedonian Organization for Quality and Standardization (1993) 19. The Netherlands: Dutch Foundation for Quality (1956) 20. Norway: Norwegian Society for Quality (1962) 21. Poland: Polish Centre for Testing and Certification (1967) 22. Portugal: Portuguese Association for Quality (1971) 23. Romania: Romanian Association for Quality (1967) 24. Russia : GOSSTANDART of Russia (1967) 25. Slovakia: Slovak Society for Quality (1992) 26. Slovenia: Slovenian Quality Association (1992) 27. Spain: Spanish Association for Quality (1966) 28. Sweden: Swedish Association for Quality (1961) 29. Switzerland: Swiss Association for the Promotion of Quality (1967) 30. Turkey: Turkish Standards Institution (1976) 31. Ukraine: Ukrainian Association for Quality (1996) 32. United Kingdom: The Institute of Quality Assurance (1956) Megjegyzés: Zárójelben a csatlakozás éve 7

8 II. Az EOQ MNB évi tevékenysége és évi munkaprogramja Az EOQ MNB október 13-án Budapesten, a MTESZ Kossuth téri székházában tartotta éves küldöttközgyûlését, amelyen a következõ fõbb témakörök kerültek megvitatásra: az EOQ MNB évi tevékenysége és eredményei; a minõségügyi szakemberek harmonizált tanúsítási és regisztrálási rendszerének bevezetése Magyarországon; az EOQ és az EOQ MNB szerepe a kis- és középvállalkozások Európai Minõségdíj modelljének hazai alkalmazásában és továbbfejlesztésében; az EOQ MNB közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása; az Ellenõrzõ Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása; a szakbizottsági munka értékelése és továbbfejlesztése; az Európai Minõségügyi Kongresszus programja és elõkészítése. A küldöttközgyûlési részletes beszámoló a Minõség és Megbízhatóság 1999/6 számában jelent meg. Az EOQ MNB Választmánya 1999-ben 2 ülést tartott (április 27-én és szeptember 15-én), amelyen többek között kedvezõen értékelte az Európai Minõséghét Magyarországon, 1998 rendezvénysorozatot és elõkészítette az Európai Minõséghét Magyarországon, 1999 rendezvényeit együttesen a VIII. Magyar Minõségi Hét -el; elõkészítette az évi küldöttközgyûlést; jóváhagyta az évi küldöttközgyûlésen kitüntetendõk névsorát; behatóan foglalkozott a közhasznú szervezetté nyilvánítás feltételeivel és azok teljesítésével az EOQ MNB által; megtárgyalta az évi pénzügyi elszámolást, valamint az évi költségvetést; tájékoztatást hallgatott meg az 1999-ben megtartott két EOQ Közgyûlés eredményeirõl és határozatairól; jóváhagyólag vette tudomásul az EOQ MNB nemzetközi aktivitását; figyelemmel kísérte az EOQ MNB projektjeit és a nagyobb rendezvények lebonyolítását; 8

9 ismételten foglalkozott a Vevõi elégedettség európai indexe témájú EOQ projekttel és azon belül Magyarország részvételével, ami az EOQ MNB szakmai felkészültsége és jelentõs pénzügyi ráfordítása ellenére végül kormányzati támogatás hiányában nem valósult meg; megtárgyalta az Ellenõrzõ Bizottság elnöke lemondási körülményeinek kivizsgálására létrehozott választmányi bizottság jelentését és megválasztotta az Ellenõrzõ Bizottság új elnökét és 2 hiányzó tagját; nagyra értékelte a párbeszédet és a közös nyilatkozatot az MMT újonnan megválasztott vezetésével. Az EOQ MNB taglétszáma 1999-ben folyamatosan tovább bõvült. Az egyéni és delegált tagok száma 1300-ról 1500 fölé emelkedett, míg a jogi tagoké 360- ról 451-re nõtt. Az EOQ MNB szervezeti és pénzügyi helyzete 1999-ben jelentõsen tovább erõsödött és mind nemzetközi, mind hazai szinten elismerésre méltó eredményeket ért el december 31-én összesen 40 mft pénzeszköz felett rendelkezett. Kiemelt EOQ MNB rendezvények Az EOQ MNB 1999-ben összesen 17 központi és részvételi díjas rendezvényt szervezett, illetve szervezésében mûködött közre. Ezek közül kiemelkedik az Európai Minõséghét Magyarországon, 1999 és a VIII. Magyar Minõségi Hét rendezvénysorozat, amelyre az Európai Bizottság felhívására november között az MMT-vel közösen Budapesten került sor. A kiemelt rendezvényekrõl szóló összefoglaló tájékoztatót a következõ táblázat tartalmazza: Téma QUALY-CON 99 Minõségügyi Szakmai Fórum A minõségügy fejlõdési irányai a 2000-es években XIX. Országos Minõségügyi Konferencia: A mûszaki értelmiség szerepe a polgári társadalom minõségkultúrájának fejlesztésében Magyarországi tanúsított cégek VI. Nemzeti Konferenciája Minõség és ember Beszámoló a 43. Európai Minõségügyi Kongresszusról Idõpont, helyszín (résztvevõk száma) április 20. Budapest, BME (150 fõ) május 26. Budapest, PKI (150 fõ) június 2. Budapest, MTESZ (200 fõ) szeptember 22. Balatonfüred, Hotel Füred (280 fõ) szeptember 22. Budapest, PKI (150 fõ) Társrendezõ (közremûködõ) TOP Point Információs Kft. MTESZ (fõrendezõ), MMT ISO 9000 Fórum (fõrendezõ) MRTA Szakbizottság ISO 9000 Fórum 9

10 Téma Idõpont, helyszín (résztvevõk száma) EOQ MNB Küldöttközgyûlés október 13. Budapest, Hotel Gellért (150 fõ) A Nemzeti Akkreditálási testület tevékenysége és az akkreditálás hazai G. Rosenzweig szemináriuma Hat szigma folyamat G. Rosenzweig szemináriuma Vállalati folyamatok átalakítása G. Rosenzweig szemináriuma Korszerû karbantartási módszerek VIII. Magyar Minõség Hét Konferencia A kalibrálás szerepe a minõségirányítási rendszerekben G.A. Pall szemináriuma A humán erõforrások mozgósítása: team-tapasztalatok a folyamatközpontú minõségirányítás bevezetésénél A környezet kímélésének vállalati módszerei Minõségügyi rendszerek az egészségügyben november 3. Budapest, PKI (50 fõ) november 4. Budapest, Hotel Gellért (40 fõ) november 4. Budapest, Hotel Gellért (50 fõ) november 5. Budapest, Hotel Gellért (40 fõ) november Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (240 fõ) november 9. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) november 9. Budapest, Hotel Gellért (50 fõ) november 11. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) november 11. Budapest, Madarász u.-i Kórház (60 fõ) Élelmiszer Minõségügyi Szakmai Nap november 11. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (260 fõ) A minõségbiztosítás szerepe a könyvtárak és információs intézmények tevékenységében Az Internet és az elektronikus kereskedelem szerepe a vállalatok mûködésében november 11. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) november 12. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) Minõségbiztosítás az oktatásban november 12. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (350 fõ) Társrendezõ (közremûködõ) ISO 9000 Fórum MMT (fõrendezõ) MMT (fõrendezõ), MATE, Metrológiai Szakbizottság MMT (fõrendezõ) ISO Fórum, Környezetvédelmi Szakbizottság Egészségügyi Szakbizottság MMT (fõrendezõ) Élelmiszer Szakbizottság MMT (fõrendezõ) Informatikai és Könyvtári Szövetség MMT (fõrendezõ) Informatikai Szakbizottság MMT (fõrendezõ) 10

11 A részvételi díjas és nagyobb központi rendezvényen összesen mintegy 2400 szakember és meghívott vendég vett részt. A rendezvények döntõ többségérõl a Minõség és Megbízhatóság, valamint az Élelmiszervizsgálati Közlemények közölt beszámolót, egyes esetekben külön kiadvány is megjelent. Az EOQ MNB vezetõ tisztségviselõi és tagjai számos más minõségügyi konferencián és rendezvényen tartottak elõadást és konzultációt. Ezek közül külön kiemelést érdemelnek a következõk: II. Horvát Nemzeti Minõségügyi Konferencia, amelyre november 3-5. között a Dubrovnik melletti Cavtat-ban került sor és amelyen Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke meghívott plenáris elõadóként vett részt és akit a Horvát Minõségügyi Szervezet tiszteletbeli tagjává választott. A III. Quality Forum 99 elnevezésû Minõségügyi Konferenciát november között Athénban rendezték meg, amelyen Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke meghívott elõadóként vett részt. V. Román-Magyar Minõségügyi Szeminárium, amelyre november között Csíkszereda közelében került sor és amelyen Dr. Varga Lajos az EOQ MNB alelnöke és Dr. Erdõs Zoltán, az EOQ MNB szakbizottsági titkára tartott elõadást. A rendezvények egyik kiemelkedõ eseményét a Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fórumának 5. születésnapi évzárója jelentette, amelyet a Budai Várban ünnepi vacsora és a Budavári Mátyás Templomban koncert formájában rendeztek meg. EOQ MNB projektek Az EOQ MNB 1999-ben folytatta, illetve befejezte korábban megkezdett projektjeit és újabb projektek indításába kezdett. Az URQP projekt megvalósítását Magyarországon, amely idõközben a PRU (Personnel Registration Unit) elnevezést kapta, nagymértékben elõmozdította az EOQ MNB akkreditálása. Már a bevezetés elsõ évében minden elõzetes várakozást felülmúló érdeklõdés mutatkozott a magyar minõségügyi szakemberek részérõl az EOQ regisztráció iránt. A következõ intézmények által szervezett tanfolyamokat az EOQ MNB olyan színvonalúnak ismerte el, azaz akkreditálta, amelyeknek sikeresen - felügyelete mellett - vizsgázott résztvevõi minden külön vizsga nélkül kérhetik az EOQ minõségügyi rendszermenedzseri, illetve auditori oklevelet. 11

12 Az Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) által akkreditált magyarországi tanfolyamok rövid leírása: A Budapesti Mûszaki Egyetem (BME) Mérnöktovábbképzõ Intézetének (MTI) minõségügyi mérnökké / minõségügyi menedzserré továbbképzõ tanfolyama A több évtizedes múltra visszatekintõ tanfolyam célja az, hogy a legkorszerûbb minõségügyi ismereteket adja át a szakembereknek és elõsegítse a minõségtechnikák hazai alkalmazását. A tanfolyam 2 féléves, 180 órás elõadássorozatot tartalmaz. Ez a minõségügyben legalább 2 éves gyakorlattal rendelkezõ, felsõfokú végzettségû szakemberek számára a következõ tématerületek megismerését teszi lehetõvé: 1. Minõségügyi rendszerek (56 óra) 2. Minõségmenedzsment és minõségstratégiák (48 óra) 3. A minõség mûszaki-gazdasági szempontjai és értékelési módszerei (24 óra) 4. Jogi és kereskedelmi ismeretek (12 óra) 5. Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a minõségügyben (20 óra) 6. Megbízhatóság irányítás és biztosítás (12 óra) 7. Szabványügyi ismeretek (8 óra). Az elõadássorozatot követõen a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, majd záródolgozatot készítenek. A záródolgozat megvédése után olyan bizonyítványt kapnak, amely mérnöki végzettségûek esetében a BME MTI minõségügyi mérnök, más felsõfokú végzettségûek esetében a BME MTI minõségügyi menedzser cím használatára jogosít fel. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Oktatási Központjának tanfolyamai Minõségirányítási rendszermenedzseri (QM) képzés A jelentkezés feltétele: felsõfokú végzettség és legalább 4 év szakmai gyakorlat a minõségügy területén vagy ezzel összefüggõ munkakörben. A tanfolyam hallgatói az EOQ harmonizációs irányelvének megfelelõen elõadások és gyakorlati foglalkozások útján szerzik meg a szükséges ismereteket és vezetési gyakorlatot ahhoz, hogy gyakorlati munkájuk során képesek legyenek majd a saját szakterületükön, a technika 12

13 állásával összhangban levõ minõségbiztosítási rendszert kiépíteni és mûködtetni, továbbá megfelelõ bizonyító erejû dokumentációt kidolgozni, a belsõ auditokat önállóan megtervezni és végrehajtani. A képzés során a hallgatók az Európai Unió jogi szabályozásáról, az EU és hazánk társulási szerzõdése szerinti jogharmonizáció helyzetérõl és feladatairól, továbbá a hazai minõségügyi szabályozás helyzetérõl is tájékoztatást kapnak az MSZT hiteles, folyamatosan korszerûsített forrásanyagai alapján. A tanfolyam a következõ 4 egymásra épülõ részbõl áll: Minõségirányítási rendszerek és belsõ audit Minõségirányítási rendszerek a gyakorlatban A döntéshozatal statisztikai módszerei TQM, a vállalati folyamatok javítása. Auditorképzés A jelentkezés feltétele: a minõségirányítási rendszermenedzseri (QM) tanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevél vagy EOQ minõségügyi szakértõi oklevél. Az auditorok gyakorlati követelményeit az MSZ EN és az EOQ harmonizációs irányelve együttesen írja elõ. A tanfolyam témakörei: Az EOQ harmonizációs irányelve szerintiek, különös tekintettel az auditori gyakorlati példákra, esettanulmányokra és szituációs játékokra. Pszichológiai elméleti és gyakorlati felkészítés (ez a konfliktuskezelési és a problémamegoldási készséget fejleszti igen eredményesen). A Bánki Donát Mûszaki Fõiskola Gépgyártás-technológiai Tanszékének minõségügyi rendszermenedzseri képesítést adó posztgraduális képzése A posztgraduális képzés idõtartama: 4 felsõoktatási félév, heti 1 alkalommal tartott 9 órás elõadással, összesen 432 óra. A képzés célja, hogy a végzett szakemberek: tudásukat a vállalati minõségügy területén hasznosítsák, a minõségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében képesek legyenek vállalati minõségügyi rendszer mûködtetésére és vezetésére, alkalmasak legyenek mind az EU követelményeinek megfelelõ irányító munka elvégzésére, mind pedig az EFQM Kiválósági modell kritériumainak teljesítését célzó önértékelés végrehajtására. 13

14 A képzés olyan minõsítõ és beszámoltató rendszert mûködtet, amely egyrészt: kielégíti a Magyar Felsõoktatási Törvényben szabályozott, szakirányú továbbképzésre elõírt, a diploma megszerzésének feltételeit tartalmazó követelményeket, de egyben eleget tesz az EOQ minõsítési rendszerének is. Tantárgyak: Alapozó tárgyak matematikai statisztika, minõség és megbízhatóság, informatika, szabványosítás és jogi ismeretek, kísérlettervezés. Minõségügyi szaktárgyak minõségszabályozás és módszerei, minõségjavítás, minõségfejlesztés és folyamatfejlesztés, az ellenõrzés technika számítógépes módszerei, minõségmenedzsment, audit és tanúsítás, informatika. Szakmaspecifikus ismeretek marketing, anyagminõsítés, gyártóeszközök és gépek minõségbiztosítása. A képzés szakdolgozat-készítéssel zárul, erre 2 hónap áll rendelkezésre. A szakdolgozat beadása után az EOQ követelményrendszer szerint írásbeli záróvizsgát tesznek a hallgatók. Az EOQ írásbeli vizsga után kerül sor a Magyar Felsõoktatási Törvényben szabályozott záróvizsgára minõségmenedzsment, audit és tanúsítás, minõségjavítás és folyamatfejlesztés, valamint minõségirányítás és módszerei tantárgyakból, továbbá a szakdolgozat megvédésébõl. Az EOQ szakember regisztrációra csak az a végzett szakember terjeszthetõ fel, aki a záróvizsgáig igazoltan 2 éves minõségügyi szakmai gyakorlatot tud felmutatni. Az EOQ minõségügyi szakértõi oklevél elnyeréséhez szakirányú tanfolyamok elvégzése, valamint egy sikeres írásbeli és szóbeli vizsga szükséges az EOQ MNB Szakembertanúsítási Bizottsága által felkért vizsgabizottsága elõtt. Mindennek eredményeképpen az EOQ MNB ben a következõ számú oklevelet kérte az EOQ-tól és adta át a harmonizált minõségügyi követelményrendszert teljesítõ minõségügyi szakembereknek: EOQ minõségügyi szakértõ 2 fõ EOQ minõségügyi rendszermenedzser 53 fõ EOQ minõségügyi auditor 1 fõ EOQ TQM felülvizsgáló 3 fõ Az EOQ-regisztrációval rendelkezõ magyar minõségügyi szakemberek jegyzékét az Évkönyv IX. fejezete tartalmazza. 14

15 Az EOQ MNB által 1997-ben átvett Minõség és Megbízhatóság szakfolyóirat 1999-ben rendszeresen és magas szakmai színvonalon 6 füzetben jelent meg. A társkiadók (QUALIPROD, QUALITEST, SZENZOR P-E és a Minõségügyi Tanácsadók Szövetsége) hozzájárulásai, valamint több mint 50 EOQ MNB tagvállalat emelt tagdíjai biztosították a közel 2500 példányban megjelenõ MM kiadásának anyagi hátterét. Sikerült növelni a híranyagok, szemelvények és a hirdetések számát; értékes külföldi publikációk magyar fordításai szintén jelentõs számban jelentek meg. Tovább kell azonban szélesíteni a szerzõk hazai körét a vállalati és a tudományos szférából. Az EOQ 1998-ban indította az Európai Bizottság által kezdeményezett projektet a Vevõi elégedettség európai indexe (ECSI) témakörben, amelynek elõkészítésében az EOQ MNB kezdettõl fogva közremûködött. A nemzetközi projekt legfõbb célja egy olyan megbízható, összehasonlítható és jól összegezhetõ mérõszám kidolgozása, amely egy-egy cég, iparág, szektor, ország és gazdasági tömörülés, esetleg kontinens gazdasági fejlettségének mutatói között a GDP-hez, a kereskedelmi mérleghez, az inflációhoz, a termelékenységhez stb. hasonlóan - már a közeli jövõben helyet kap. Ezáltal belátható idõn belül a versenyképesség egyik fontos mutatószámává válhat. Mivel a részvételben érdekelt országok száma jelentõsen meghaladta a bevonásra kerülõ országok számát, szigorú kritériumok teljesítéséhez kötötték a projekt további lebonyolításában való aktív közremûködést. Ehhez tartozott többek között a vevõi felmérések elvégzése és a Magyarországra esõ költséghányad vállalása. Míg a szakmai felkészülés és a vállalati költségvállalás jól alakult, nem sikerült az elõírt kormányzati költségfedezetet biztosítani. Fõként ennek következtében nem került be Magyarország a kiválasztott 12 ország (Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Izland, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország) körébe, ahol 1999-ben elindították a továbbképzést, valamint elvégezték a kísérleti felméréseket és a számítógépes feldolgozást. A rendelkezésre álló dokumentumok azonban részben Magyarországon is hasznosultak a GM részére készült tanulmányban, amelyet az Országos Piackutató Intézet állított össze. Az EOQ MNB továbbra is aktívan közremûködött az Európai Bizottság által támogatott EOQ/EFQM projektben, amelynek eredményeként 15

16 harmadszor is kiosztották az Európai Minõségi Díjakat a kis- és középvállalkozások számára. Ennek során jól hasznosult az angol nyelvû eredeti kiadványnak megfelelõ magyar nyelvû pályázati útmutató. Sikerként könyvelhetõ el, hogy összesen már 16 magyar szakember vett részt az EFQM továbbképzésen és szerezte meg a vezetõ felülvizsgálói (lead assessor) minõsítést. Eredménynek tekinthetõ az is, hogy 2 magyar cég (a BURTON APTA Kft. és a Ganz David Brown Kft.) vett részt a kis- és középvállalkozások számára harmadik alkalommal kiírt Európai Minõségdíj pályázaton. Az Európai Minõségdíj bírálóbizottságának a brüsszeli EFQM Fórumon október 6-án közzétett döntése alapján a Leányvállalatként mûködõ kis- és középvállalatok kategóriában a kerámiaiparban használt égetõkemence-berendezéseket és komplex tûzállóanyagrendszereket gyártó Burton-Apta Tûzállóanyag-gyártó Kft. Európai Minõségdíj (European Quality Prize) elismerésben részesült. Ugyanebben a kategóriában sikerült a szintén magyar Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft.-nek is a döntõsök közé verekednie magát. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága õszinte elismeréssel gratulál és kíván további sikereket a magyar díjnyertesnek és a döntõsnek. Az Európai Minõségdíj modellje és követelményrendszere 1999-ben alapos nemzetközi felülvizsgálat tárgyát képezte, amelyben az EOQ MNB is aktívan részt vett. A véleményezésen kívül koncepcionális javaslatként támogattuk azt a végül is elfogadott alapelvet, hogy 11 követelménycsoport helyett a megszokott 9 maradjon meg, de a kritériumrendszer bõvüljön a partnerség -re irányuló kérdéskörrel. A pontosítások és egyszerûsítések oda vezettek, hogy a különbségek jelentõsen csökkentek a nagy-, valamint a kis- és középvállalati modell között. A modellfejlesztést sikerült több más ország minõségügyi szervezeteivel együttmûködve olyan irányban befolyásolni, amely kedvezhet a pályázó legkiválóbb magyarországi cégek eredményeinek megítélésének. Az Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ) Magyar Nemzeti Bizottsága (MNB) 1989-ben adta ki utoljára az EOQ Glossary (EOQ Szakszótár) 6. kiadása alapján készült A Minõségügy Nemzetközi Értelmezõ Szótára kiadványt. A kiadás óta eltelt 8 év alatt jelentõs nemzetközi szabványok és 16

17 más kiadványok jelentek meg a minõségügyi szakkifejezésekre vonatkozóan. Ez tette indokolttá az elõzõ kiadás korszerûsítését. Ezért az EOQ MNB 1998-ban munkabizottságot hozott létre az új szótár elõkészítésére, összeállítására. A munkabizottság az elõzõ kiadvány fogalmait és meghatározásait összehangolta és kiegészítette a vonatkozó nemzetközi (ISO és IEC), valamint magyar szabványok alapján. A szakszótár kiadása áthúzódott 1999-re. A szakszótárt az EOQ MNB tagjai tagsági jogon ingyenesen kapták meg, de igen sokan külön rendelték meg. Ennek eredményeképpen utánnyomása megfontolás tárgyát képezi; továbbfejlesztett újbóli kiadását 2001-re tervezzük. Szervezeti fejlõdés Az Ellenõrzõ Bizottság elnökének és egy tagjának lemondása következtében az szeptember 15-én megtartott titkos választás eredményeként az EOQ MNB Ellenõrzõ Bizottsága a következõ összetételben mûködik: az Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Gyaraky Zoltán az Ellenõrzõ Bizottság tagjai: Dr. Andó Péter Moskovits Lászlóné dr. Nándorfi Gyuláné dr. Tóthné Veinperl Ilona október 27-én átalakult az EOQ MNB Szaktanácsadási Szakbizottsága, melynek új megnevezése: EFQM és Szakértõi Szakbizottság. A Szakbizottság nevének módosulása jelentõs tartalmi megújulást is takar, mert elsõsorban e Szakbizottságon keresztül szeretnénk még szorosabb szakmai kapcsolatot fenntartani az EFQM brüsszeli központjával, A megújult Szakbizottság elnökének Mikó Györgyöt és titkárának Szegedi Erzsébetet választotta. A Környezetvédelmi Szakbizottság október 25-én megtartott tisztújításának eredményeként a Szakbizottság elnökének Dr. Varga Lajost, az EOQ MNB alelnökét és titkárának Sándor Miklóst választották. Az új tisztségviselõk kiemelt feladata - többek között - a Szakbizottság és az ISO Fórum közötti együttmûködés szorosabbá tétele. A szakbizottsági munka (részletesen a III. fejezet ismerteti) Dr. Balogh Albert, EOQ MNB alelnök irányításával összességében ben jelentõs mértékben fejlõdött. Ennek eredményeképpen 1999-ben tovább növekedett a közös szakbizottsági rendezvények száma. A 17

18 szakbizottságok kapcsolatteremtésének bõvítésére külön feladatterv készült. A taglétszám 3 szakbizottságban jelentõsen növekedett: EFQM és Szakértõi Szakbizottság: Minõségpolitikai Szakbizottság: Egészségügyi Szakbizottság: 11 fõ 12 fõ 43 fõ Ennek ellenére az EOQ MNB tagjainak mintegy 50%-a továbbra sem jelentkezett be egyetlen szakbizottságba sem. Ugyanakkor nem kevés EOQ MNB tag több szakbizottságban is aktív. Említést érdemel, hogy az EOQ MNB regionális szerkezeteinek munkájában 1999-ben számottevõ elõrelépés nem történt. Az december 3-án megalakult EOQ MNB QS 9000 Fórum 1999-ben megkezdte tevékenységét április 14-én Budapesten megtartotta elsõ önálló konferenciáját a QS 9000 a gyakorlatban témakörben, amelyen mintegy 50 fõ vett részt. A második a QS 9000 a gyakorlatban címû konferencia szeptember 23-án hasonló résztvevõi körben került sor. A szervezet hivatalos bejegyzése a Fõvárosi Bíróságon 1999-ben nem valósult meg. Amennyiben a bejegyzéssel kapcsolatban nehézségek merülnének fel, a szervezet az EOQ MNB 17-dik szakbizottságaként folytathatja tevékenységét. Továbbra is szoros az együttmûködés a MTESZ Központi Minõségügyi Bizottságával, amelyben az EOQ MNB-t Dr. Balogh Albert, alelnök képviseli. Ez a Bizottság többször napirendre tûzte a minõségügy több szervezetét érintõ témáit és szeptember 28-án külön tárgyalta a 44. Európai Minõségügyi Kongresszus elõkészületeinek állását. A Minõségügyi Tanácsadók Szövetségével fennálló eredményes együttmûködés 1999-ben is zavartalanul folytatódott. Ennek jegyében vett részt az EOQ MNB képviselõje az MTSZ ötéves évfordulójának megünneplésében. Hosszú szünet után a Magyar Minõség Társaság elnöke levélben fordult az EOQ MNB elnökéhez, amelyben elfogadva az EOQ MNB korábbi ajánlatát javaslatokat tett egy Koordinációs Bizottság felállítására. A Választmány december 15-i ülésén az MMT decemberi választási eredményeit figyelembe véve a javaslatot 18

19 kedvezõen fogadta és felkérte Dr. Molnár Pál elnököt, Dr. Balogh Albert és Dr. Varga Lajos alelnököt, valamint Dr. Tar József szakbizottsági elnököt az EOQ MNB képviseletére a tárgyalásokon. Az évi Évkönyvben is publikált Együttmûködési javaslat címû dokumentumban foglaltak képezték a tárgyalás alapját. Az EOQ MNB az évi Minõséghét közös megszervezésében ennek alapján vett részt. Az Európai Minõségi Hét Magyarországon, 1999 és a VIII. Magyar Minõségi Hét rendezvénysorozat tömören a következõk szerint értékelhetõ: A közös rendezés széles körben igen kedvezõ fogadtatásra talált, amit azonban a résztvevõk száma sajnálatos módon nem igazolt vissza. A szakmai és szervezési színvonal megfelelt a korábbi években elértnek, de további fejlesztésre van szükség. Az együttmûködés alapvetõen - elsõsorban a vezetés különbözõ szintjein - szinte teljesen zavartalan volt. Ez azonban fõként annak köszönhetõ, hogy a társszervezõ teljes mértékben alkalmazkodott a fõrendezõ elképzeléseihez, az EOQ MNB átadta a legtöbb fizetõ résztvevõt (244 fõ) vonzó Élelmiszeripari Szakmai Nap lebonyolítását és átvállalta a feszültséget okozó Egészségügyi Szakmai Nap megrendezését, valamint elfogadta az elõzõekbõl következõ pénzügyi hátrányokat. E konkrét közös rendezvénysorozaton túlmenõen a két legnagyobb minõségügyi társadalmi szervezet közös felhívásokkal és dokumentumokkal fordult 1999-ben a minõségügyi szakma felé, ami gyökeres fordulatot jelent az együttmûködés területén. Egyéb tevékenységek Az EOQ MNB Alapszabályában foglaltaknak megfelelõen aktívan részt vesz különbözõ bizottságokban, amelyek az Európai Unióhoz való csatlakozás elõkészítésében vállaltak komoly szerepet. Így a MTESZ illetékes bizottságában az EOQ MNB-t Pallóné dr. Kisérdi Imola képviseli. 19

20 Az EOQ MNB 1999-ben is a kormányzat és egyes minisztériumok felkérésére aktívan közremûködött a hazai minõségügy fejlesztése érdekében. Ilyen felkérések többek között a következõ területekre irányultak: GM tanulmányok értékelése, amelyek a minõségügyi infrastruktúra fejlesztésével foglalkoztak; az FVM által mûködtetett Kiváló Magyar Élelmiszer elbírálása; az EüM által meghirdetett tanfolyam-pályázatok zsûrizése. Az EOQ MNB elnöke 1999-ben is aktívan közremûködött a PRAQ III. Program Irányító Bizottságában, amely az EOQ MNB nemzetközi tevékenységéhez pályázati jelleggel jelentõs anyagi segítséget nyújtott (pl. tagsági díj részbeni fedezete, konferenciarészvétel finanszírozása). Ez a program elsõsorban a gazdasági, a vállalkozások versenyképességének növeléséhez szolgáló támogatási eszköz, az EU-csatlakozás stratégiai programja, amely a minõségügy területén az intézményi és szakmai rendszerfejlesztések mellett a vállalkozások felkészülésének képességfejlesztési programja is. Az 1%-os törvény alapján az EOQ MNB részére (adószám: ) az APEH ,-Ft-ot utalt át, mivel az év õszén lefolytatott felülvizsgálat (APEH, TB, Vám, Fõvárosi és II. kerületi Önkormányzati Hivatal) eredménye szerint az EOQ MNB-nek semmiféle köztartozása nincs és számvitele, pénzügyi nyilvántartása, könyvelése stb. a vonatkozó szabályoknak megfelel. Az összeg a 44. Európai Minõségügyi Kongresszus elõkészítésére került felhasználásra. A Technika fõszerkesztõjével kötött megállapodás alapján arra is lehetõség adódott, hogy tagjaink a Technika címû folyóiratot is egyéves próbaidõre rendszeresen megkapják. A tagság megkérdezése a további megrendelést illetõen azt eredményezte, hogy a Technika címû folyóirat elõfizetése helyett a felszabaduló forrásokat a Minõség és Megbízhatóság továbbfejlesztésére célszerû fordítani. Az EOQ MNB az évi árvízkárosultak megsegítésére a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat részére két alaklommal összesen Ft összeget adományozott. Földesi Tamás, az EOQ MNB választmányi tagja Minõség - Tanuljunk és tanítsunk címû mû társszerzõje az Év minõségügyi szakirodalmi díja 99" kitüntetést kapta. 20

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

European Quality Week 2002 Nemzeti Minőségfejlesztési Programok és Minőségdíjak A közép- és kelet-európai országok

European Quality Week 2002 Nemzeti Minőségfejlesztési Programok és Minőségdíjak A közép- és kelet-európai országok H-1022 Budapest, Herman Ottó út 15. HUNGARY H-1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: (361)2128803 Fax: (361)2127638 http://eoq.mtesz.hu E-mail: eoq@mtesz.hu 2. körlevél European Quality Week 2002 Nemzeti Minőségfejlesztési

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu EMLÉKEZTETŐ az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1530 Budapest, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 1998. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative):

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l Időpont: Hely:

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai XXII. Magyar Minőség Hét Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai Budapest, 2013. november 5. Kéki Zsuzsanna Az MSZT tanúsítási szolgáltatásai Minőségirányítási rendszerek tanúsítása MSZ

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában.

Az EOQ MNB szerepe a Quality Managers in Health Care képzés kialakításában. Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában. Prof. Molnár Pál (Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága) Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) legsikeresebb

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Hordósy Rita Király Gábor Pályakövetési tipológia Ábra és melléklet torgyik judit a nyelvtanulás európai

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

MENEDZSMENT RENDSZEREK

MENEDZSMENT RENDSZEREK MENEDZSMENT RENDSZEREK ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

Részletesebben

MENEDZSMENT RENDSZEREK

MENEDZSMENT RENDSZEREK MENEDZSMENT RENDSZEREK ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Dr. Balogh Albert (1934 2011)

Dr. Balogh Albert (1934 2011) 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: 212-8803 Fax: 212-7683 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet. Alapítva: 1972

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130 21. A minőségi piac 21.1 A minőségügyi tanácsadók A minőségügyi tanácsadás a gazdasági, műszaki és vezetési szakmák határterületén helyezkedik el, vagyis a minőségügyi tanácsadó vállalkozások többféle

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2000. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. Brüsszeli tanulmány- és lobbiút 2.oldal UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. A Konsilo Kft. és a TGG & Partners május elején tanulmányi

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Dr. Molnár Pál az EOQ MNB elnöke 1. Bevezetés Jelentős jubileumhoz érkezett az EOQ MNB: 2012-ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 Email: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakembertanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Székhely: 6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105. Adószám: 18033108-1-07 Statisztikai számjel: 18033108 9499 529 07 Pk. 60.042/2010/4.

Részletesebben

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT Készítette: 1 2012. június 20. szerda 09.00 Beérkezés, Regisztráció

Részletesebben

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége)

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége) 1. oldal. Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége) 1./ Alapítási adatok: - Az alapszabály kelte: 2005.03. 22. - Nyilvántartási

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2001. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS NÓGRÁDI GEOPARK EGYESÜLET 2011. éves gazdasági évéről A közhasznúsági jelentés tartalma: a). a számviteli beszámolót; b). a költségvetési támogatás felhasználását; c). a vagyon felhasználásával

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2003. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey elnevezésű nagyszabású nemzetközi project előkészítő munkálatait.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlése

Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben Dr Zopcsák László 2013 Bemutatkozás Dr. Zopcsák László PhD Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség (MHESZ) Elnök Európai Egészségfejlesztési és

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi gyi Világkongresszus Budapesten 2011. Október 04. 24.1-24.2 Szekció A szolgáltat ltatás s min sége - Min ség g a túrizmusbant Összeállította: MIKÓ GYÖRGY 1 A 24.1.-24.2.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben)

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben) M A S Z E M AGYAR AGRÁ RS ZAK OK TATÁS I S ZAK ÉR TŐK EGYES ÜL E TE Hungarian Associacion of Agricultural Vocational Educational Experts H-1223 Budapest, Park u. 2. EUROPEA-INTERNATIONAL konferencia. Kaszó,

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013.11.28. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben