EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Budapest 1999.

2 EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Dr. Boross Ferenc Dr. Molnár Pál Székhely: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. Telefon: titkárság: ; elnök: Telefax: ; elnök: Levélcím: 1535 Budapest, Pf.: 740. Honlap: Adóigazolási szám: Bankszámla: OTP Budapest, XIII. ker. fiók, Tátra utca Összeállította: Dr. Molnár Pál Mûszaki szerkesztõ: Dr. Boross Ferenc Készült 1700 példányban HU ISSN X

3 EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG évi ÉVKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. Az EOQ és évi tevékenysége... 4 II. Az EOQ MNB évi tevékenysége és évi munkaprogramja... 8 III. A Szakbizottságok évi tevékenysége és évi munkaprogramja IV. Az EOQ MNB Alapszabálya V. Az EOQ MNB Választmánya VI. Az EOQ MNB tagnévsora VII. Az EOQ MNB jogi tagjainak névsora VIII. Az EOQ évi kitüntetettjei IX. EOQ oklevéllel rendelkezõ magyar minõségügyi szakemberek jegyzéke X. Az EOQ MNB, az EOQ és más nemzetközi minõségügyi szervezetek évi rendezvénynaptára XI. Az EOQ MNB önálló tagszervezetei XII. Az EOQ MNB által forgalmazott kiadványok jegyzéke

4 I. Az EOQ és évi tevékenysége Az Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ) a svájci törvények alapján mûködõ autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO s) koordináló és együttmûködésüket segítõ európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a minõségirányítás terültén. Az EOQ jelenlegi küldetése is abban fogalmazódik meg, hogy az európai versenyképesség erõsítése érdekében segítse elõ a minõségügyi információk és a tapasztalatok cseréjét, valamint a szakismeretek bõvítését a minõség elméleti és gyakorlati fejlesztése érdekében. Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tagsága jelenleg 32 európai nemzeti minõségügyi szervezetbõl, továbbá társult tagként a világ minden részén levõ intézményekbõl, vállalatokból és magánszemélyekbõl tevõdik össze. A teljes taglétszám meghaladja a et, amelybõl több mint az egyéni tag és közel a jogi tag. A beszámolási idõszakban a nemzeti képviselõk részvételével két alkalommal tartottak Közgyûlést: 96. EOQ Közgyûlés, február 13., Zürich, Svájc, 97. EOQ Közgyûlés, június 8., Madrid, Spanyolország ben a következõ fontosabb szakmai kérdések szerepeltek a napirenden: az EOQ jövõképe és küldetése; az EOQ 1999/2000 évi munkaprogramja; az EOQ átköltözése Bernbõl Brüsszelbe; az EOQ Alapszabálya; az Európai Minõségi Díj a nagy, a kis- és középvállalkozások számára; az évi Európai Minõségi Hét rendezvényeinek megszervezése; a Minõségügyi Szakemberek Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere (PRU) és a bevezetése további országokban, valamint az EOQ környezetvédelmi auditor és TQM felülvizsgáló (Assessor) harmonizált követelményrendszerének elfogadása; a Madridban megtartott 43. EOQ Kongresszus programja és a 44. budapesti EOQ Kongresszus elõkészítése; minõségügyi továbbképzõ tanfolyamok programjának elõkészítése és megvitatása, valamint tanfolyamok szervezése az Európai Unió tagországainak és a Közép-Európai országok kormányzati tisztségviselõi számára; az European Quality szerkesztõségi irányelvei; 4

5 a Vevõi elégedettség európai indexe projekt beindítása és az adatok értékelése; együttmûködés az Európai Unió III. Fõigazgatóságával (DG III); együttmûködés az EOTC, az ISO és más nemzetközi szervezetekkel. A korábbi bejelentés szerint Dr. Martin Hodler április 30-i hatállyal átadta az EOQ fõtitkári teendõit Jouslin de Norey részére, aki éveken keresztül a francia teljes jogú tagszervezet, az MFQ ügyvezetõje és Franciaország nemzeti képviselõje volt. Az EOQ elnöki tisztét a Párizsban megtartott Közgyûlésen Otto Neumayer-tõl (Ausztria) Sean Conlan (Írország) vette át az 1999/2000 éves idõtartamra. Ugyanabban az idõszakban az alelnöki tisztséget Don Campbell (Egyesült Királyság), Riccardo Dell Anna (Olaszország), Salvador Olivas (Spanyolország) és Dubravka Smojver (Horvátország) tölti be. A korábban sikeres szakbizottságok és szekciók helyett 1999-ben csak a következõ munkacsoportokat mûködtették: Név Elnök Szervezet Jármûgyártás Jean Pierre Cornille Automobiles Peugeot Információs technológia Karl Frühauf INFOGEM AG Humán erõforrások David Hutchins David Hutchins Ass. Oktatás és Továbbképzés Peter Lemaire KDI A Minõségügyi Szakértõk Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) elnevezéssel igen sikeres évet zárt. Az EOQ jelenleg a benyújtott Minõségügyi Kézikönyv és a helyszíni felülvizsgálat alapján a következõ 13 ország teljes jogú tagszervezetét fogadta el (akkreditálta): ÖVQ Ausztria, CSJ Cseh Köztársaság; DFK Dánia; DGQ Németország; EOQ MNB Magyarország; AICQ Olaszország; AQL Norvégia; PCBC Lengyelország; ARC Románia; AEC Spanyolország; SAQ Svájc; KDI Hollandia és IAQ Egyesült Királyság. Az év végéig regisztrált összes EOQ oklevéllel rendelkezõ minõségügyi szakember száma megközelítette a fõt. Nagy ütemben folytatódik a projekt kiterjesztése, aminek eredményeképpen jelenleg már a következõ 8 EOQ oklevél megszerzése lehetséges: EOQ minõségügyi szakértõ EOQ minõségügyi rendszermenedzser EOQ minõségügyi auditor EOQ TQM menedzser EOQ TQM felülvizsgáló 5

6 6 EOQ KIR menedzser EOQ KIR auditor EOQ egészségügyi és biztonsági menedzser EOQ egészségügyi és biztonsági auditor Az EOQ irányította a Vevõi elégedettség európai indexe (ECSI) elnevezésû projektjét, amelyben a következõ 11 ország vett részt: Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Izland, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Magyarország, a 15 alapító ország egyike elsõsorban - az alapfeltételként elvárt - kormányzati támogatás hiánya miatt nem vett részt a projektben, melyet kevés kivétellel valamennyi országban a telekommunikáció, a bankszektor és a szupermarketek területén hajtottak végre kísérleti jelleggel. Egyes országokban bevonták a vizsgálatokba a személygépkocsikat, a feldolgozott élelmiszereket, a háztartási gépeket, a biztosítást, a postát és a közszolgáltatást. Összesen interjút készítettek, melyek eredményeihez az EOQ MNB hozzájuthat. Az EOQ az EFQM-mel és az Európai Bizottsággal együttesen mûködteti a kis- és középvállalkozások Európai Minõségi Díját. A gondos értékelések, a helyszíni szemlék és az alapos zsûrizés eredményeképpen a következõ cégek kerültek be a döntõbe és kapták a különbözõ díjakat, okleveleket: Önálló cégek kategória: Danish International Continuing Education, Dánia (Nagydíj) Govan Initiative Ltd., Egyesült Királyság (Oklevél) Meierhofer, Svájc (Oklevél) Mod-Lang S.L., Spanyolország (Oklevél) Brovary Road Building Department-50, Ukrajna (Oklevél) Water Team SRL, Olaszország (Oklevél) Leányvállalati kategória: Servitique Network Service, Franciaország (Nagydíj) Bane International d Andorra, Andorra (Díj) Burton-Apta Tûzállóanyag-gyártó Kft., Magyarország (Díj) Bekaert Stanwick Consultants, Belgium (Oklevél) Edinburgh International Conference centre Limited, Egyesült Királyság (Oklevél) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft., Magyarország (Oklevél) Az EOQ évi tevékenységében kiemelt helyet kapott a szervezet teljes átalakítása, hogy nyitottá váljon valamennyi non-profit minõségügyi szervezet számára. Az alapos elõkészületek lehetõvé teszik, hogy a döntõ lépésekre már a 2000-ben sor kerüljön.

7 Az EOQ tagszervezeteinek érvényes jegyzéke 1. Austria: Austrian Association for Quality (1979) 2. Belgium: Belgian Centre for Quality Management (1974) 3. Bulgaria: Committee for Standardisation and Metrology at the Council of Ministers (1967) 4. Croatia: Croatian Society for Quality (1993) 5. Czech Republic: Chech Society for Quality (1993) 6. Denmark: Danish Society for Quality (1961) 7. Estonia: Estonian Association for Quality (1993) 8. Finland: The Finnish Society for Quality (1967) 9. France: French Quality Movement (1956) 10. Germany: German Society for Quality (1956) 11. Greece: Hellenic Management Association (1996) 12. Hungary: Hungarian National Committee for EOQ (1972) 13. Iceland: Icelandic Association for Quality (1989) 14. Ireland: Irish Quality Association (1980) 15. Italy: Italian Association for Quality (1956) 16. Latvia: Latvian Society for Quality (1995) 17. Luxembourg Ministry of Economics (1999) 18. Republic of Macedonia: Macedonian Organization for Quality and Standardization (1993) 19. The Netherlands: Dutch Foundation for Quality (1956) 20. Norway: Norwegian Society for Quality (1962) 21. Poland: Polish Centre for Testing and Certification (1967) 22. Portugal: Portuguese Association for Quality (1971) 23. Romania: Romanian Association for Quality (1967) 24. Russia : GOSSTANDART of Russia (1967) 25. Slovakia: Slovak Society for Quality (1992) 26. Slovenia: Slovenian Quality Association (1992) 27. Spain: Spanish Association for Quality (1966) 28. Sweden: Swedish Association for Quality (1961) 29. Switzerland: Swiss Association for the Promotion of Quality (1967) 30. Turkey: Turkish Standards Institution (1976) 31. Ukraine: Ukrainian Association for Quality (1996) 32. United Kingdom: The Institute of Quality Assurance (1956) Megjegyzés: Zárójelben a csatlakozás éve 7

8 II. Az EOQ MNB évi tevékenysége és évi munkaprogramja Az EOQ MNB október 13-án Budapesten, a MTESZ Kossuth téri székházában tartotta éves küldöttközgyûlését, amelyen a következõ fõbb témakörök kerültek megvitatásra: az EOQ MNB évi tevékenysége és eredményei; a minõségügyi szakemberek harmonizált tanúsítási és regisztrálási rendszerének bevezetése Magyarországon; az EOQ és az EOQ MNB szerepe a kis- és középvállalkozások Európai Minõségdíj modelljének hazai alkalmazásában és továbbfejlesztésében; az EOQ MNB közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása; az Ellenõrzõ Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása; a szakbizottsági munka értékelése és továbbfejlesztése; az Európai Minõségügyi Kongresszus programja és elõkészítése. A küldöttközgyûlési részletes beszámoló a Minõség és Megbízhatóság 1999/6 számában jelent meg. Az EOQ MNB Választmánya 1999-ben 2 ülést tartott (április 27-én és szeptember 15-én), amelyen többek között kedvezõen értékelte az Európai Minõséghét Magyarországon, 1998 rendezvénysorozatot és elõkészítette az Európai Minõséghét Magyarországon, 1999 rendezvényeit együttesen a VIII. Magyar Minõségi Hét -el; elõkészítette az évi küldöttközgyûlést; jóváhagyta az évi küldöttközgyûlésen kitüntetendõk névsorát; behatóan foglalkozott a közhasznú szervezetté nyilvánítás feltételeivel és azok teljesítésével az EOQ MNB által; megtárgyalta az évi pénzügyi elszámolást, valamint az évi költségvetést; tájékoztatást hallgatott meg az 1999-ben megtartott két EOQ Közgyûlés eredményeirõl és határozatairól; jóváhagyólag vette tudomásul az EOQ MNB nemzetközi aktivitását; figyelemmel kísérte az EOQ MNB projektjeit és a nagyobb rendezvények lebonyolítását; 8

9 ismételten foglalkozott a Vevõi elégedettség európai indexe témájú EOQ projekttel és azon belül Magyarország részvételével, ami az EOQ MNB szakmai felkészültsége és jelentõs pénzügyi ráfordítása ellenére végül kormányzati támogatás hiányában nem valósult meg; megtárgyalta az Ellenõrzõ Bizottság elnöke lemondási körülményeinek kivizsgálására létrehozott választmányi bizottság jelentését és megválasztotta az Ellenõrzõ Bizottság új elnökét és 2 hiányzó tagját; nagyra értékelte a párbeszédet és a közös nyilatkozatot az MMT újonnan megválasztott vezetésével. Az EOQ MNB taglétszáma 1999-ben folyamatosan tovább bõvült. Az egyéni és delegált tagok száma 1300-ról 1500 fölé emelkedett, míg a jogi tagoké 360- ról 451-re nõtt. Az EOQ MNB szervezeti és pénzügyi helyzete 1999-ben jelentõsen tovább erõsödött és mind nemzetközi, mind hazai szinten elismerésre méltó eredményeket ért el december 31-én összesen 40 mft pénzeszköz felett rendelkezett. Kiemelt EOQ MNB rendezvények Az EOQ MNB 1999-ben összesen 17 központi és részvételi díjas rendezvényt szervezett, illetve szervezésében mûködött közre. Ezek közül kiemelkedik az Európai Minõséghét Magyarországon, 1999 és a VIII. Magyar Minõségi Hét rendezvénysorozat, amelyre az Európai Bizottság felhívására november között az MMT-vel közösen Budapesten került sor. A kiemelt rendezvényekrõl szóló összefoglaló tájékoztatót a következõ táblázat tartalmazza: Téma QUALY-CON 99 Minõségügyi Szakmai Fórum A minõségügy fejlõdési irányai a 2000-es években XIX. Országos Minõségügyi Konferencia: A mûszaki értelmiség szerepe a polgári társadalom minõségkultúrájának fejlesztésében Magyarországi tanúsított cégek VI. Nemzeti Konferenciája Minõség és ember Beszámoló a 43. Európai Minõségügyi Kongresszusról Idõpont, helyszín (résztvevõk száma) április 20. Budapest, BME (150 fõ) május 26. Budapest, PKI (150 fõ) június 2. Budapest, MTESZ (200 fõ) szeptember 22. Balatonfüred, Hotel Füred (280 fõ) szeptember 22. Budapest, PKI (150 fõ) Társrendezõ (közremûködõ) TOP Point Információs Kft. MTESZ (fõrendezõ), MMT ISO 9000 Fórum (fõrendezõ) MRTA Szakbizottság ISO 9000 Fórum 9

10 Téma Idõpont, helyszín (résztvevõk száma) EOQ MNB Küldöttközgyûlés október 13. Budapest, Hotel Gellért (150 fõ) A Nemzeti Akkreditálási testület tevékenysége és az akkreditálás hazai G. Rosenzweig szemináriuma Hat szigma folyamat G. Rosenzweig szemináriuma Vállalati folyamatok átalakítása G. Rosenzweig szemináriuma Korszerû karbantartási módszerek VIII. Magyar Minõség Hét Konferencia A kalibrálás szerepe a minõségirányítási rendszerekben G.A. Pall szemináriuma A humán erõforrások mozgósítása: team-tapasztalatok a folyamatközpontú minõségirányítás bevezetésénél A környezet kímélésének vállalati módszerei Minõségügyi rendszerek az egészségügyben november 3. Budapest, PKI (50 fõ) november 4. Budapest, Hotel Gellért (40 fõ) november 4. Budapest, Hotel Gellért (50 fõ) november 5. Budapest, Hotel Gellért (40 fõ) november Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (240 fõ) november 9. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) november 9. Budapest, Hotel Gellért (50 fõ) november 11. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) november 11. Budapest, Madarász u.-i Kórház (60 fõ) Élelmiszer Minõségügyi Szakmai Nap november 11. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (260 fõ) A minõségbiztosítás szerepe a könyvtárak és információs intézmények tevékenységében Az Internet és az elektronikus kereskedelem szerepe a vállalatok mûködésében november 11. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) november 12. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (40 fõ) Minõségbiztosítás az oktatásban november 12. Budapest, Magyar Honvédség Mûvelõdési Háza (350 fõ) Társrendezõ (közremûködõ) ISO 9000 Fórum MMT (fõrendezõ) MMT (fõrendezõ), MATE, Metrológiai Szakbizottság MMT (fõrendezõ) ISO Fórum, Környezetvédelmi Szakbizottság Egészségügyi Szakbizottság MMT (fõrendezõ) Élelmiszer Szakbizottság MMT (fõrendezõ) Informatikai és Könyvtári Szövetség MMT (fõrendezõ) Informatikai Szakbizottság MMT (fõrendezõ) 10

11 A részvételi díjas és nagyobb központi rendezvényen összesen mintegy 2400 szakember és meghívott vendég vett részt. A rendezvények döntõ többségérõl a Minõség és Megbízhatóság, valamint az Élelmiszervizsgálati Közlemények közölt beszámolót, egyes esetekben külön kiadvány is megjelent. Az EOQ MNB vezetõ tisztségviselõi és tagjai számos más minõségügyi konferencián és rendezvényen tartottak elõadást és konzultációt. Ezek közül külön kiemelést érdemelnek a következõk: II. Horvát Nemzeti Minõségügyi Konferencia, amelyre november 3-5. között a Dubrovnik melletti Cavtat-ban került sor és amelyen Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke meghívott plenáris elõadóként vett részt és akit a Horvát Minõségügyi Szervezet tiszteletbeli tagjává választott. A III. Quality Forum 99 elnevezésû Minõségügyi Konferenciát november között Athénban rendezték meg, amelyen Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke meghívott elõadóként vett részt. V. Román-Magyar Minõségügyi Szeminárium, amelyre november között Csíkszereda közelében került sor és amelyen Dr. Varga Lajos az EOQ MNB alelnöke és Dr. Erdõs Zoltán, az EOQ MNB szakbizottsági titkára tartott elõadást. A rendezvények egyik kiemelkedõ eseményét a Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fórumának 5. születésnapi évzárója jelentette, amelyet a Budai Várban ünnepi vacsora és a Budavári Mátyás Templomban koncert formájában rendeztek meg. EOQ MNB projektek Az EOQ MNB 1999-ben folytatta, illetve befejezte korábban megkezdett projektjeit és újabb projektek indításába kezdett. Az URQP projekt megvalósítását Magyarországon, amely idõközben a PRU (Personnel Registration Unit) elnevezést kapta, nagymértékben elõmozdította az EOQ MNB akkreditálása. Már a bevezetés elsõ évében minden elõzetes várakozást felülmúló érdeklõdés mutatkozott a magyar minõségügyi szakemberek részérõl az EOQ regisztráció iránt. A következõ intézmények által szervezett tanfolyamokat az EOQ MNB olyan színvonalúnak ismerte el, azaz akkreditálta, amelyeknek sikeresen - felügyelete mellett - vizsgázott résztvevõi minden külön vizsga nélkül kérhetik az EOQ minõségügyi rendszermenedzseri, illetve auditori oklevelet. 11

12 Az Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) által akkreditált magyarországi tanfolyamok rövid leírása: A Budapesti Mûszaki Egyetem (BME) Mérnöktovábbképzõ Intézetének (MTI) minõségügyi mérnökké / minõségügyi menedzserré továbbképzõ tanfolyama A több évtizedes múltra visszatekintõ tanfolyam célja az, hogy a legkorszerûbb minõségügyi ismereteket adja át a szakembereknek és elõsegítse a minõségtechnikák hazai alkalmazását. A tanfolyam 2 féléves, 180 órás elõadássorozatot tartalmaz. Ez a minõségügyben legalább 2 éves gyakorlattal rendelkezõ, felsõfokú végzettségû szakemberek számára a következõ tématerületek megismerését teszi lehetõvé: 1. Minõségügyi rendszerek (56 óra) 2. Minõségmenedzsment és minõségstratégiák (48 óra) 3. A minõség mûszaki-gazdasági szempontjai és értékelési módszerei (24 óra) 4. Jogi és kereskedelmi ismeretek (12 óra) 5. Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a minõségügyben (20 óra) 6. Megbízhatóság irányítás és biztosítás (12 óra) 7. Szabványügyi ismeretek (8 óra). Az elõadássorozatot követõen a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, majd záródolgozatot készítenek. A záródolgozat megvédése után olyan bizonyítványt kapnak, amely mérnöki végzettségûek esetében a BME MTI minõségügyi mérnök, más felsõfokú végzettségûek esetében a BME MTI minõségügyi menedzser cím használatára jogosít fel. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Oktatási Központjának tanfolyamai Minõségirányítási rendszermenedzseri (QM) képzés A jelentkezés feltétele: felsõfokú végzettség és legalább 4 év szakmai gyakorlat a minõségügy területén vagy ezzel összefüggõ munkakörben. A tanfolyam hallgatói az EOQ harmonizációs irányelvének megfelelõen elõadások és gyakorlati foglalkozások útján szerzik meg a szükséges ismereteket és vezetési gyakorlatot ahhoz, hogy gyakorlati munkájuk során képesek legyenek majd a saját szakterületükön, a technika 12

13 állásával összhangban levõ minõségbiztosítási rendszert kiépíteni és mûködtetni, továbbá megfelelõ bizonyító erejû dokumentációt kidolgozni, a belsõ auditokat önállóan megtervezni és végrehajtani. A képzés során a hallgatók az Európai Unió jogi szabályozásáról, az EU és hazánk társulási szerzõdése szerinti jogharmonizáció helyzetérõl és feladatairól, továbbá a hazai minõségügyi szabályozás helyzetérõl is tájékoztatást kapnak az MSZT hiteles, folyamatosan korszerûsített forrásanyagai alapján. A tanfolyam a következõ 4 egymásra épülõ részbõl áll: Minõségirányítási rendszerek és belsõ audit Minõségirányítási rendszerek a gyakorlatban A döntéshozatal statisztikai módszerei TQM, a vállalati folyamatok javítása. Auditorképzés A jelentkezés feltétele: a minõségirányítási rendszermenedzseri (QM) tanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevél vagy EOQ minõségügyi szakértõi oklevél. Az auditorok gyakorlati követelményeit az MSZ EN és az EOQ harmonizációs irányelve együttesen írja elõ. A tanfolyam témakörei: Az EOQ harmonizációs irányelve szerintiek, különös tekintettel az auditori gyakorlati példákra, esettanulmányokra és szituációs játékokra. Pszichológiai elméleti és gyakorlati felkészítés (ez a konfliktuskezelési és a problémamegoldási készséget fejleszti igen eredményesen). A Bánki Donát Mûszaki Fõiskola Gépgyártás-technológiai Tanszékének minõségügyi rendszermenedzseri képesítést adó posztgraduális képzése A posztgraduális képzés idõtartama: 4 felsõoktatási félév, heti 1 alkalommal tartott 9 órás elõadással, összesen 432 óra. A képzés célja, hogy a végzett szakemberek: tudásukat a vállalati minõségügy területén hasznosítsák, a minõségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében képesek legyenek vállalati minõségügyi rendszer mûködtetésére és vezetésére, alkalmasak legyenek mind az EU követelményeinek megfelelõ irányító munka elvégzésére, mind pedig az EFQM Kiválósági modell kritériumainak teljesítését célzó önértékelés végrehajtására. 13

14 A képzés olyan minõsítõ és beszámoltató rendszert mûködtet, amely egyrészt: kielégíti a Magyar Felsõoktatási Törvényben szabályozott, szakirányú továbbképzésre elõírt, a diploma megszerzésének feltételeit tartalmazó követelményeket, de egyben eleget tesz az EOQ minõsítési rendszerének is. Tantárgyak: Alapozó tárgyak matematikai statisztika, minõség és megbízhatóság, informatika, szabványosítás és jogi ismeretek, kísérlettervezés. Minõségügyi szaktárgyak minõségszabályozás és módszerei, minõségjavítás, minõségfejlesztés és folyamatfejlesztés, az ellenõrzés technika számítógépes módszerei, minõségmenedzsment, audit és tanúsítás, informatika. Szakmaspecifikus ismeretek marketing, anyagminõsítés, gyártóeszközök és gépek minõségbiztosítása. A képzés szakdolgozat-készítéssel zárul, erre 2 hónap áll rendelkezésre. A szakdolgozat beadása után az EOQ követelményrendszer szerint írásbeli záróvizsgát tesznek a hallgatók. Az EOQ írásbeli vizsga után kerül sor a Magyar Felsõoktatási Törvényben szabályozott záróvizsgára minõségmenedzsment, audit és tanúsítás, minõségjavítás és folyamatfejlesztés, valamint minõségirányítás és módszerei tantárgyakból, továbbá a szakdolgozat megvédésébõl. Az EOQ szakember regisztrációra csak az a végzett szakember terjeszthetõ fel, aki a záróvizsgáig igazoltan 2 éves minõségügyi szakmai gyakorlatot tud felmutatni. Az EOQ minõségügyi szakértõi oklevél elnyeréséhez szakirányú tanfolyamok elvégzése, valamint egy sikeres írásbeli és szóbeli vizsga szükséges az EOQ MNB Szakembertanúsítási Bizottsága által felkért vizsgabizottsága elõtt. Mindennek eredményeképpen az EOQ MNB ben a következõ számú oklevelet kérte az EOQ-tól és adta át a harmonizált minõségügyi követelményrendszert teljesítõ minõségügyi szakembereknek: EOQ minõségügyi szakértõ 2 fõ EOQ minõségügyi rendszermenedzser 53 fõ EOQ minõségügyi auditor 1 fõ EOQ TQM felülvizsgáló 3 fõ Az EOQ-regisztrációval rendelkezõ magyar minõségügyi szakemberek jegyzékét az Évkönyv IX. fejezete tartalmazza. 14

15 Az EOQ MNB által 1997-ben átvett Minõség és Megbízhatóság szakfolyóirat 1999-ben rendszeresen és magas szakmai színvonalon 6 füzetben jelent meg. A társkiadók (QUALIPROD, QUALITEST, SZENZOR P-E és a Minõségügyi Tanácsadók Szövetsége) hozzájárulásai, valamint több mint 50 EOQ MNB tagvállalat emelt tagdíjai biztosították a közel 2500 példányban megjelenõ MM kiadásának anyagi hátterét. Sikerült növelni a híranyagok, szemelvények és a hirdetések számát; értékes külföldi publikációk magyar fordításai szintén jelentõs számban jelentek meg. Tovább kell azonban szélesíteni a szerzõk hazai körét a vállalati és a tudományos szférából. Az EOQ 1998-ban indította az Európai Bizottság által kezdeményezett projektet a Vevõi elégedettség európai indexe (ECSI) témakörben, amelynek elõkészítésében az EOQ MNB kezdettõl fogva közremûködött. A nemzetközi projekt legfõbb célja egy olyan megbízható, összehasonlítható és jól összegezhetõ mérõszám kidolgozása, amely egy-egy cég, iparág, szektor, ország és gazdasági tömörülés, esetleg kontinens gazdasági fejlettségének mutatói között a GDP-hez, a kereskedelmi mérleghez, az inflációhoz, a termelékenységhez stb. hasonlóan - már a közeli jövõben helyet kap. Ezáltal belátható idõn belül a versenyképesség egyik fontos mutatószámává válhat. Mivel a részvételben érdekelt országok száma jelentõsen meghaladta a bevonásra kerülõ országok számát, szigorú kritériumok teljesítéséhez kötötték a projekt további lebonyolításában való aktív közremûködést. Ehhez tartozott többek között a vevõi felmérések elvégzése és a Magyarországra esõ költséghányad vállalása. Míg a szakmai felkészülés és a vállalati költségvállalás jól alakult, nem sikerült az elõírt kormányzati költségfedezetet biztosítani. Fõként ennek következtében nem került be Magyarország a kiválasztott 12 ország (Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Izland, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország) körébe, ahol 1999-ben elindították a továbbképzést, valamint elvégezték a kísérleti felméréseket és a számítógépes feldolgozást. A rendelkezésre álló dokumentumok azonban részben Magyarországon is hasznosultak a GM részére készült tanulmányban, amelyet az Országos Piackutató Intézet állított össze. Az EOQ MNB továbbra is aktívan közremûködött az Európai Bizottság által támogatott EOQ/EFQM projektben, amelynek eredményeként 15

16 harmadszor is kiosztották az Európai Minõségi Díjakat a kis- és középvállalkozások számára. Ennek során jól hasznosult az angol nyelvû eredeti kiadványnak megfelelõ magyar nyelvû pályázati útmutató. Sikerként könyvelhetõ el, hogy összesen már 16 magyar szakember vett részt az EFQM továbbképzésen és szerezte meg a vezetõ felülvizsgálói (lead assessor) minõsítést. Eredménynek tekinthetõ az is, hogy 2 magyar cég (a BURTON APTA Kft. és a Ganz David Brown Kft.) vett részt a kis- és középvállalkozások számára harmadik alkalommal kiírt Európai Minõségdíj pályázaton. Az Európai Minõségdíj bírálóbizottságának a brüsszeli EFQM Fórumon október 6-án közzétett döntése alapján a Leányvállalatként mûködõ kis- és középvállalatok kategóriában a kerámiaiparban használt égetõkemence-berendezéseket és komplex tûzállóanyagrendszereket gyártó Burton-Apta Tûzállóanyag-gyártó Kft. Európai Minõségdíj (European Quality Prize) elismerésben részesült. Ugyanebben a kategóriában sikerült a szintén magyar Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft.-nek is a döntõsök közé verekednie magát. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága õszinte elismeréssel gratulál és kíván további sikereket a magyar díjnyertesnek és a döntõsnek. Az Európai Minõségdíj modellje és követelményrendszere 1999-ben alapos nemzetközi felülvizsgálat tárgyát képezte, amelyben az EOQ MNB is aktívan részt vett. A véleményezésen kívül koncepcionális javaslatként támogattuk azt a végül is elfogadott alapelvet, hogy 11 követelménycsoport helyett a megszokott 9 maradjon meg, de a kritériumrendszer bõvüljön a partnerség -re irányuló kérdéskörrel. A pontosítások és egyszerûsítések oda vezettek, hogy a különbségek jelentõsen csökkentek a nagy-, valamint a kis- és középvállalati modell között. A modellfejlesztést sikerült több más ország minõségügyi szervezeteivel együttmûködve olyan irányban befolyásolni, amely kedvezhet a pályázó legkiválóbb magyarországi cégek eredményeinek megítélésének. Az Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ) Magyar Nemzeti Bizottsága (MNB) 1989-ben adta ki utoljára az EOQ Glossary (EOQ Szakszótár) 6. kiadása alapján készült A Minõségügy Nemzetközi Értelmezõ Szótára kiadványt. A kiadás óta eltelt 8 év alatt jelentõs nemzetközi szabványok és 16

17 más kiadványok jelentek meg a minõségügyi szakkifejezésekre vonatkozóan. Ez tette indokolttá az elõzõ kiadás korszerûsítését. Ezért az EOQ MNB 1998-ban munkabizottságot hozott létre az új szótár elõkészítésére, összeállítására. A munkabizottság az elõzõ kiadvány fogalmait és meghatározásait összehangolta és kiegészítette a vonatkozó nemzetközi (ISO és IEC), valamint magyar szabványok alapján. A szakszótár kiadása áthúzódott 1999-re. A szakszótárt az EOQ MNB tagjai tagsági jogon ingyenesen kapták meg, de igen sokan külön rendelték meg. Ennek eredményeképpen utánnyomása megfontolás tárgyát képezi; továbbfejlesztett újbóli kiadását 2001-re tervezzük. Szervezeti fejlõdés Az Ellenõrzõ Bizottság elnökének és egy tagjának lemondása következtében az szeptember 15-én megtartott titkos választás eredményeként az EOQ MNB Ellenõrzõ Bizottsága a következõ összetételben mûködik: az Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Gyaraky Zoltán az Ellenõrzõ Bizottság tagjai: Dr. Andó Péter Moskovits Lászlóné dr. Nándorfi Gyuláné dr. Tóthné Veinperl Ilona október 27-én átalakult az EOQ MNB Szaktanácsadási Szakbizottsága, melynek új megnevezése: EFQM és Szakértõi Szakbizottság. A Szakbizottság nevének módosulása jelentõs tartalmi megújulást is takar, mert elsõsorban e Szakbizottságon keresztül szeretnénk még szorosabb szakmai kapcsolatot fenntartani az EFQM brüsszeli központjával, A megújult Szakbizottság elnökének Mikó Györgyöt és titkárának Szegedi Erzsébetet választotta. A Környezetvédelmi Szakbizottság október 25-én megtartott tisztújításának eredményeként a Szakbizottság elnökének Dr. Varga Lajost, az EOQ MNB alelnökét és titkárának Sándor Miklóst választották. Az új tisztségviselõk kiemelt feladata - többek között - a Szakbizottság és az ISO Fórum közötti együttmûködés szorosabbá tétele. A szakbizottsági munka (részletesen a III. fejezet ismerteti) Dr. Balogh Albert, EOQ MNB alelnök irányításával összességében ben jelentõs mértékben fejlõdött. Ennek eredményeképpen 1999-ben tovább növekedett a közös szakbizottsági rendezvények száma. A 17

18 szakbizottságok kapcsolatteremtésének bõvítésére külön feladatterv készült. A taglétszám 3 szakbizottságban jelentõsen növekedett: EFQM és Szakértõi Szakbizottság: Minõségpolitikai Szakbizottság: Egészségügyi Szakbizottság: 11 fõ 12 fõ 43 fõ Ennek ellenére az EOQ MNB tagjainak mintegy 50%-a továbbra sem jelentkezett be egyetlen szakbizottságba sem. Ugyanakkor nem kevés EOQ MNB tag több szakbizottságban is aktív. Említést érdemel, hogy az EOQ MNB regionális szerkezeteinek munkájában 1999-ben számottevõ elõrelépés nem történt. Az december 3-án megalakult EOQ MNB QS 9000 Fórum 1999-ben megkezdte tevékenységét április 14-én Budapesten megtartotta elsõ önálló konferenciáját a QS 9000 a gyakorlatban témakörben, amelyen mintegy 50 fõ vett részt. A második a QS 9000 a gyakorlatban címû konferencia szeptember 23-án hasonló résztvevõi körben került sor. A szervezet hivatalos bejegyzése a Fõvárosi Bíróságon 1999-ben nem valósult meg. Amennyiben a bejegyzéssel kapcsolatban nehézségek merülnének fel, a szervezet az EOQ MNB 17-dik szakbizottságaként folytathatja tevékenységét. Továbbra is szoros az együttmûködés a MTESZ Központi Minõségügyi Bizottságával, amelyben az EOQ MNB-t Dr. Balogh Albert, alelnök képviseli. Ez a Bizottság többször napirendre tûzte a minõségügy több szervezetét érintõ témáit és szeptember 28-án külön tárgyalta a 44. Európai Minõségügyi Kongresszus elõkészületeinek állását. A Minõségügyi Tanácsadók Szövetségével fennálló eredményes együttmûködés 1999-ben is zavartalanul folytatódott. Ennek jegyében vett részt az EOQ MNB képviselõje az MTSZ ötéves évfordulójának megünneplésében. Hosszú szünet után a Magyar Minõség Társaság elnöke levélben fordult az EOQ MNB elnökéhez, amelyben elfogadva az EOQ MNB korábbi ajánlatát javaslatokat tett egy Koordinációs Bizottság felállítására. A Választmány december 15-i ülésén az MMT decemberi választási eredményeit figyelembe véve a javaslatot 18

19 kedvezõen fogadta és felkérte Dr. Molnár Pál elnököt, Dr. Balogh Albert és Dr. Varga Lajos alelnököt, valamint Dr. Tar József szakbizottsági elnököt az EOQ MNB képviseletére a tárgyalásokon. Az évi Évkönyvben is publikált Együttmûködési javaslat címû dokumentumban foglaltak képezték a tárgyalás alapját. Az EOQ MNB az évi Minõséghét közös megszervezésében ennek alapján vett részt. Az Európai Minõségi Hét Magyarországon, 1999 és a VIII. Magyar Minõségi Hét rendezvénysorozat tömören a következõk szerint értékelhetõ: A közös rendezés széles körben igen kedvezõ fogadtatásra talált, amit azonban a résztvevõk száma sajnálatos módon nem igazolt vissza. A szakmai és szervezési színvonal megfelelt a korábbi években elértnek, de további fejlesztésre van szükség. Az együttmûködés alapvetõen - elsõsorban a vezetés különbözõ szintjein - szinte teljesen zavartalan volt. Ez azonban fõként annak köszönhetõ, hogy a társszervezõ teljes mértékben alkalmazkodott a fõrendezõ elképzeléseihez, az EOQ MNB átadta a legtöbb fizetõ résztvevõt (244 fõ) vonzó Élelmiszeripari Szakmai Nap lebonyolítását és átvállalta a feszültséget okozó Egészségügyi Szakmai Nap megrendezését, valamint elfogadta az elõzõekbõl következõ pénzügyi hátrányokat. E konkrét közös rendezvénysorozaton túlmenõen a két legnagyobb minõségügyi társadalmi szervezet közös felhívásokkal és dokumentumokkal fordult 1999-ben a minõségügyi szakma felé, ami gyökeres fordulatot jelent az együttmûködés területén. Egyéb tevékenységek Az EOQ MNB Alapszabályában foglaltaknak megfelelõen aktívan részt vesz különbözõ bizottságokban, amelyek az Európai Unióhoz való csatlakozás elõkészítésében vállaltak komoly szerepet. Így a MTESZ illetékes bizottságában az EOQ MNB-t Pallóné dr. Kisérdi Imola képviseli. 19

20 Az EOQ MNB 1999-ben is a kormányzat és egyes minisztériumok felkérésére aktívan közremûködött a hazai minõségügy fejlesztése érdekében. Ilyen felkérések többek között a következõ területekre irányultak: GM tanulmányok értékelése, amelyek a minõségügyi infrastruktúra fejlesztésével foglalkoztak; az FVM által mûködtetett Kiváló Magyar Élelmiszer elbírálása; az EüM által meghirdetett tanfolyam-pályázatok zsûrizése. Az EOQ MNB elnöke 1999-ben is aktívan közremûködött a PRAQ III. Program Irányító Bizottságában, amely az EOQ MNB nemzetközi tevékenységéhez pályázati jelleggel jelentõs anyagi segítséget nyújtott (pl. tagsági díj részbeni fedezete, konferenciarészvétel finanszírozása). Ez a program elsõsorban a gazdasági, a vállalkozások versenyképességének növeléséhez szolgáló támogatási eszköz, az EU-csatlakozás stratégiai programja, amely a minõségügy területén az intézményi és szakmai rendszerfejlesztések mellett a vállalkozások felkészülésének képességfejlesztési programja is. Az 1%-os törvény alapján az EOQ MNB részére (adószám: ) az APEH ,-Ft-ot utalt át, mivel az év õszén lefolytatott felülvizsgálat (APEH, TB, Vám, Fõvárosi és II. kerületi Önkormányzati Hivatal) eredménye szerint az EOQ MNB-nek semmiféle köztartozása nincs és számvitele, pénzügyi nyilvántartása, könyvelése stb. a vonatkozó szabályoknak megfelel. Az összeg a 44. Európai Minõségügyi Kongresszus elõkészítésére került felhasználásra. A Technika fõszerkesztõjével kötött megállapodás alapján arra is lehetõség adódott, hogy tagjaink a Technika címû folyóiratot is egyéves próbaidõre rendszeresen megkapják. A tagság megkérdezése a további megrendelést illetõen azt eredményezte, hogy a Technika címû folyóirat elõfizetése helyett a felszabaduló forrásokat a Minõség és Megbízhatóság továbbfejlesztésére célszerû fordítani. Az EOQ MNB az évi árvízkárosultak megsegítésére a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat részére két alaklommal összesen Ft összeget adományozott. Földesi Tamás, az EOQ MNB választmányi tagja Minõség - Tanuljunk és tanítsunk címû mû társszerzõje az Év minõségügyi szakirodalmi díja 99" kitüntetést kapta. 20

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

Minõség és Megbízhatóság

Minõség és Megbízhatóság 2006/3 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság munkájáról A bolognai folyamat hatásai és minőségbiztosítási vetületei a magyar felsőoktatás szerkezetének átalakításában Pillanatkép a közoktatási

Részletesebben

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA n GAZDASÁGI ROVAT Az MVM Rt. Közlemények Szerkesztôbizottsága legutóbbi ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy a lap indítson egy ún. gazdasági rovatot, legfôképpen azért, mert szeretne olvasóinak aktuális,

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6.

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ÉVOSZ XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Beszámoló az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 2014. évi szakmai munkájáról Az építőipar 2014. évi teljesítménye

Részletesebben

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum Projekt Alapító Dokumentum Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló...4 1.1 A pályázat előzményei... 4 1.2 A projekt összefoglalása... 4 1.3 A pályázat támogatásának folyamata...5 2 A projektgazda és projektmenedzsment

Részletesebben

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XII.ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2004. FEBRUÁR DELACHER Regionális cég 14. oldal MÁV Árufuvarozási boom 30. oldal MAHART Eladás elõtt 37. oldal Fülöp Zsolt az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

hírlevél TARTALOMJEGYZÉK DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 17 Tájékoztató Országos Tisztújító KONFERENCIAELŐZETES 17 Küldöttközgyűlésről hírlevél

hírlevél TARTALOMJEGYZÉK DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 17 Tájékoztató Országos Tisztújító KONFERENCIAELŐZETES 17 Küldöttközgyűlésről hírlevél 2011 7 július hírlevél hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI HÍREK 1 DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 17 Tájékoztató Országos Tisztújító KONFERENCIAELŐZETES 17 Küldöttközgyűlésről

Részletesebben