TARTALOM: I. ÉVFOLYAM, 2010/1. HÍRLEVÉL ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: I. ÉVFOLYAM, 2010/1. HÍRLEVÉL ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM, 2010/1. HÍRLEVÉL TARTALOM: ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ PROJEKTEK, KOMPETENCIA- VAGY KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT (1. oldal)» A MUSZAKIOROKSEG.HU MINT A HAZAI TECHNIKAI ÉS IPARI ÖRÖKSÉG MÁRKÁJA? MÖP OSZTÁLYKIRÁNDULÓKNAK ALPROGRAM (3. oldal)» A III. SZAKMAI FÓRUM MARGÓJÁRA (4. oldal)» AJÁNLÓ MÖP STRATÉGIAI TERV, A MAGYAR ORSÓSMAGNÓ GYÁRTÁS TÖRTÉNETE, MÚZEUMODISSZEIA AZ MMKM TANULMÁNYTÁRBAN (5. oldal)» MŰSZAKI MUZEOLÓGIA HÍREI, ESEMÉNYEI XIII. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓ (6. oldal)» FELHÍVÁSOK, PÁLYÁZATOK: MAJÁLIS, MAGÁNGYŰJTŐK HÓNAPJA A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMBAN, INGYENES HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK (7. oldal) B. Varga Judit - Bencze Géza ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? "Hogy unokáink is lássák" - fogalmazta meg a műszaki emlékeket őrző köz- és magánintézmények, alapítványi múzeumok, magángyűjtők számára a Reneszánsz Évben meghirdetett pályázat azt a célt, amely a hazai ipari és műszaki kultúra emlékeinek szellemi birtokbavételére, népszerűsítésére, őrzésük és hozzáférhetőségük megújítására irányult. A megvalósult 22 sikeres projekt alapul szolgált a továbblépésre, egy országos program kidolgozására. "A tájházak és irodalmi emlékházak tartalmi modernizációját segítő, évek óta folyó támogatási programok mintájára, a >>műszaki örökség program<< kidolgozásán munkálkodunk, az illetékes országos múzeum segítségével - olvashatjuk dr. Vígh Annamária főosztályvezető asszony (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közgyűjteményi Főosztály) szavait a pályázat eredményeit összefoglaló kiadványban. - A muzeális intézményrendszer e hallatlanul izgalmas és innovációra alkalmas szelete még több pozitív példával, >>jó gyakorlattal<< fogja örvendeztetni látogatóit." MELYEK EZEK A JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ PRODUKCIÓK? Például az Élménybánya Sopronban. A barokk Esterházy-palotában 1957-ben megnyílt Központi Bányászati Múzeum föld alatti kiállítóterébe immár csúszdán érkezhetnek a legfiatalabb látogatók, a kobakkal, fejlámpával felszerelt gyerekek. A bányajárás részeként kipróbálhatják a csilletolás nem is olyan egyszerű műveletét, megismerkedhetnek a bányaszellőztetés elvével, vízkiemelő berendezést hajthatnak, majd a bányajárás végén két bányatelefonon feleletválasztós "teszten" vizsgázhatnak a megszerzett ismeretekből. A műszak végét természetesen az elmaradhatatlan klopacska jelzi. Ugyanígy a gyerekekre koncentrált a várpalotai Vegyészeti Múzeum alkimista műhelyének kialakítása, jól kiegészítve a már lassan egy évtizede sikerrel működő alkimista tábor nyári programját. A Kohászati Múzeum az "alkotó tűz virágait", a kovácsoltvas remekeket mutatta be a reneszánsz korától a Fazola-kohó, Magyarország első ipari műemlékének termékeiig. Az őskohó "újraindításával" az idén már negyedszerre rendezik meg Miskolc- Újmassán a több ezer érdeklődőt vonzó, a kovácsok ősi mesterségét látványos 1

2 2 2 bemutatókkal, versenyekkel, játékokkal népszerűsítő programot Fazola-napok néven. Élménybánya De említhetnénk a Herman Ottó Múzeum jóvoltából közzétett átfogó fotográfiai, fényképezés-történeti magángyűjteményt is, melyből állandó kiállítás készült a legszebb miskolci templom, az avasi szomszédságában, a Papszeren. A további jó példák sora a nyertes projekteket részletesen ismertető honlapon, a található meg, amely egyúttal már a Műszaki Örökség Program (MÖP) internetes bázisa is a műszaki kultúra társadalmi célú hasznosításának, újjászületésének a jegyében. KOMPETENCIA- VAGY KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT A programot a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kompetencia-központként koordinálja. A január 1-jével egyesített Országos Műszaki Múzeum és Közlekedési Múzeum alapító okiratában a múzeum kiemelt feladatai között szerepel "...a műszaki muzeológia, illetve a műszaki-technikatörténeti gyűjtőkörű múzeumok, gyűjtemények szakági együttműködésének országos koordinálása; szakmai tanácsadás, segítségnyújtás". Ez mindenképpen egy új kapcsolatrendszer kialakítását, feladatmeghatározást és mindezek működtetését rója a múzeumra. A kompetencia- vagy kiválósági központ ma egy jól kommunikálható, százféle tartalommal felruházható fogalom. Széles körben elterjedt, és alkalmazzák az informatikától a kereskedelemig, a nagy multicég-központoktól a néhány főt foglalkoztató szervezőirodákig. Tulajdonképpen gyűjtőfogalom: értelmezésünk szerint azon képességek, ismeretek, lehetőségek és kapcsolatok halmaza, amelyek révén a központi feladatot ellátó intézmény egy adott szervezetben vagy halmazban egy meghatározott szerepet eredményesen tud ellátni, s ennek révén mind a saját, mind a szervezet stratégiai célkitűzéseit meg tudja valósítani. A kompetencia-központ egy speciális tudásra, kiválóságra - azaz kompetenciára - alapozott "létesítmény", amely megvalósítja és erősíti a kooperációt a szakterületek és a szaktudomány között, elősegíti az eredmények és ismeretek átültetését a gyakorlatba, elsősorban is szakmai vagy szervezeti hatókörében. KOMPETENCIA A MÚZEUMOKBAN Az új, kompetencia-központ típusú múzeumi működési modell elméleti megalapozása még nem történt meg. Gyakorlatban ennek számos eleme néhány országos múzeumban már megvalósult (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum), amelyek a maguk szakterületén egyre inkább kisugárzó tudásközpontként, módszertani centrumként vannak jelen. Az új, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakmai és tudományos potenciálja jelentősen megnövekedett, presztízse erősödött, de önmagában jelenleg még nincs elég ereje, hogy tudásközpontként működjön. Ezért meglévő kapacitásaira alapozva feladata a szakági kapcsolatok megerősítésén és hálózatba szervezésén túl "az életen át tartó tanulás" jegyében is a szakmai továbbképzések megszervezése, a hatékony szakmai tanácsadás biztosítása, az információcsere felélénkítése, a szakmai érdekek közös képviselete, új és több résztvevős szakmai tevékenységek (projektek) kialakítása és az ezek forrásainak megszerzésében való közreműködés. Előtte álló feladat a tudásbázis kialakítása, a szakmai kutatások és együttműködések szervezési támogatása és összehangolása, elméleti és módszertani kutatások folytatása, közreadása, a különféle

3 műszaki szakterületeken született eredmények adaptálása, összegyűjtése és mindezek legszélesebb körű hozzáférésének a biztosítása. A műszaki és technikatörténeti szakfelügyelet az elmúlt két ciklusban lerakta annak a gyűjteményfeltáró munkának az alapjait, amelyből egy kompetencia-központ építkezhet. Reméljük, hogy a létrejött régi-új országos múzeum a jövőben hatékonyan él ezzel a lehetőséggel, folytatva a Reneszánsz Év során megkezdett koordinációs tevékenységet, hogy az oly gyakran és oly gyorsan eltűnő ipari örökséget valóban unokáink is láthassák. Fekete Zsolt A MUSZAKIOROKSEG.HU MINT A HAZAI TECHNIKAI ÉS IPARI ÖRÖKSÉG MÁRKÁJA? Ha eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy milyen képi asszociáció jut eszébe a szakmabelinek, potenciális múzeumlátogatónak vagy épp a neten szörföző emósnak (emo: fiatalok szubkultúrája, zenei és öltözködési stílus), ha azt mondjuk, hogy technikai és ipari örökség, akkor biztosak lehetünk abban, hogy egy képzeletbeli, 100 fős mintán végzett kutatás 110 fajta választ eredményezne. Talán ez természetes is, mert például egy olajmérnöknek egy hatalmas, kiapadhatatlan fúrótorony képe villanhat be a fogalom hallatán, de egy IT-szakembernek aki basic és c++ nyelveken beszél ez mit sem mond; neki minden bizonnyal az Urálról nem az eurázsiai hegylánc jut eszébe, és ugyebár nála a Java nem motorkerékpár. Egy emós pedig nagy valószínűséggel nadrágszíjának szegecselésére gondol, ha meghallja, hogy technikai és ipari örökség; nincs is ezzel semmi baj. Egyöntetű vagy egymáshoz nagyon hasonló válaszokat akkor kapnánk, ha olyan képzelettársításra keresnénk a választ, mint például tájház vagy irodalmi emlékház. A tájház mindenkinek egyet jelent a frissen meszelt, kétablakos, nádfedeles parasztházzal. Az irodalmi emlékházak esetében pedig csak az a kérdés, hogy Petőfire vagy József Attilára gondol-e az illető: vagy félhomály magányában álló asztalra, rajta tintával és lúdtollal képzeljük el az emlékszobát, vagy a perfekt gépíró József Attila írógépe jut eszünkbe, aki a Curriculum vitae-ben már szükségesnek tartotta megemlíteni ebbéli képzettségét. Látható tehát, hogy a műszaki örökség fogalmunk ellentétben más szakterületekkel rengeteg asszociációval felruházható, melynek jelentése igen sokrétű lehet. A Műszaki Örökség Program közel egy éves fennállása során számos erőfeszítést tettünk az ügyben, hogy a kérdésre adandó válaszok szűküljenek, illetve hogy a fogalmat egy márkává forrasszuk. A legjelentősebb változás talán az, hogy a szakmának van egy új logója, honlapja. De megemlíthetjük az osztálykirándulóknak szóló alprogramot is, melynek nyereménye egy igen értékes utazás. A márka építése azonban több éven átívelő, komplex folyamat, és ezért a fenti tevékenységek nem a márkázás végcéljai, hanem fontos, kihagyhatatlan lépései voltak. A MÖP Stratégiai terv értelmében idén a honlapot a műszaki muzeális intézmények és magángyűjtemények adatbázisává kívánjuk fejleszteni, valamint a már említett képzeletbeli kutatás helyett egy valós felmérést készítettünk, hogy végre megtudjuk, mennyire ismertek a technikai és ipari javaink. A MUSZAKIOROKSEG.HU A Műszaki Örökség Program online kommunikációja a Hogy unokáink is lássák - műszaki örökség reneszánsza című pályázat disszeminációs tevékenységéből fejlődött ki, melynek alapja a 2009 nyarán útjára indított új honlap volt. A honlap-struktúra tervezésénél az volt a fő cél, hogy bemutassuk a nyertes pályázatokat, és hogy népszerűsítsük a modellértékű projekteket, melyek egyúttal sikertörténetekként is elkönyvelhetők. A honlap főoldala 3

4 4 4 A kezdeti struktúra rövid időn belül kibővült a műszaki muzeális intézmények menüponttal, ami már a honlap adatbázissá történő fejlesztését vetítette előre. Múlt év őszén az osztálykirándulóknak szóló alprogrammal bővítettük a honlapot, illetve feltöltöttük a játék plakátját, mellyel a programot népszerűsítettük. Jelenleg a honlapnak nyolc menüje van. A Műszaki örökség reneszánsza és a Osztálykirándulók menü több almenüvel is rendelkezik. A szakmai híreket és a műszaki muzeológiával kapcsolatos programokat folyamatosan frissítjük. A honlap további fejlesztéséig azonban fontos, hogy a Kollégák szívügyüknek tekintsék az ügyet, és az intézmények, magángyűjtemények heti rendszerességgel tájékoztassanak a programokról, illetve szakmai hír formájában beszámoljanak az eseményekről. A tájékoztatókat és a beszámolókat az alábbi es elérhetőségre várjuk: MŰSZAKI ÖRÖKSÉG OSZTÁLYKIRÁNDULÓKNAK ALPROGRAM A Műszaki Örökség Osztálykirándulóknak alprogram célja, hogy az osztálykirándulók széles rétege megismerkedhessen a mérnöki alkotómunka szépségeivel, a hazai technika- és ipartörténeti emlékek jelentőségével. Számos konferencián, szakmai fórumon hirdettük az alprogramot (pl. 2009/2010-es Múzeumpedagógiai Évnyitó, Technikatanárok XIV. Országos Konferenciája), illetve az iskolák vezetői, szabadidő-szervezői és az osztálykirándulások szervezésével foglalkozó cégek, utazási irodák képviselői számára rendszeres szakmai találkozókat szervezünk. Időközben kidolgoztuk a felhívás játék változatát is, kifejezetten a fiatalokat megszólítva, hogy a következő tanévben minél többen és minél nagyobb lelkesedéssel szervezzenek osztálykirándulásokat a műszaki muzeális intézményeinkbe. A játékban résztvevő osztály egy ingyenes sétarepülést nyerhet a világ egyik legismertebb repülőgépével, a Li-2-vel Budaörs és Esztergom között. Az igen értékes nyereményt a Ferihegy Repülőgép Emlékpark jóvoltából tudjuk felkínálni. A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy az osztálykirándulók felkeresik a játékban résztvevő műszaki múzeumok és ipartörténeti emlékhelyek valamelyikét, és az eseményt álló- vagy mozgóképen megörökítik. Li-2 A kitöltött adatlapot és a csatolt képet/videót szeptember 15-ig kell elküldeni az címünkre. A sorsolás időpontja és helye a 2010/2011-es Múzeumpedagógiai Évnyitó, melyre szeptember végén kerül sor. További részletek a muszakiorokseg.hu honlapon. Érdekességek a Li-2-ről A világon összesen két repülőképes Li-2 van A legszigorúbb nemzetközi repülőgépbiztonsági előírásoknak megfelel Utazósebesség: km/h Hatótávolság: 2500 km Csúcsmagasság: 6000 m Motor startteljesítménye (egyenként): 1000 LE Összeállítás A III. SZAKMAI FÓRUM MARGÓJÁRA A Műszaki Örökség Program (MÖP) idei első, kifejezetten a magángyűjtők számára rendezett szakmai fórumán közel 50 fő vett részt. Az ország minden pontjáról érkeztek BAZ megyétől Zaláig, és nagy örömmel üdvözölték a Műszaki Örökség Program kezdeményezést, egyúttal sajnálatukat fejezték ki, hogy a magángyűjtők szervezett megszólítása csak most történt meg. A hozzászólásokban, kérdésekben, véleményekben egyértelműen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal való stabil és szoros

5 kapcsolat igénye fogalmazódott meg, amelynek ki kell terjednie a folyamatos és kölcsönös tudás- és ismeretközvetítésre, közös kutatásokra, az eredmények együttes kommunikációjára, valamint a szakmai továbbképzésekre, lehetőleg akkreditált tanfolyamok keretében. Az utóbbi alatt a muzeológiai, restaurátori, műtárgykezelési, sőt a műtárgyfotózási ismereteket is értették. A rendezvény legfontosabb mondanivalója és tanulsága a társadalmasított értékmentés lehetőségeinek számbavétele volt. Ez a műszaki szakág (és vélhetően a többi muzeológiai szakág) számára azért aktuális és fontos, mert a területen működő magángyűjtők több mint kétharmada az idős generációhoz tartozik. Komolyan aggódnak a gyűjteményük sorsa iránt, kifejtették többen, szinte egyhangúlag, hogy az utódaikat, örököseiket nem érdekli a több évtized alatt komoly anyagi ráfordítással létrehozott kollekció, és nem szeretnék, ha régiségkereskedők kezében, szélsőséges esetben ócskavas telepen végeznék a tárgyaik. Sorra emlegették a magángyűjtemény köztulajdonba kerülésének jó példáit, Hajdú Ráfis János mezőkövesdi gyűjteményét leginkább. Kimondott szándékuk egyben tartani és bemutatni a gyűjteményüket, melyben kérik a múzeum és a MÖP segítségét is. Felvetették, hogy együttesen forduljunk az ügyben a kulturális minisztériumhoz. Volt, aki azt is felvetette, hogy külföldi mintára egy kulturális falut kellene létrehozni, amely arról lenne híres, hogy csak magángyűjteményekből szervez kiállítást. Megfogalmazták azt is, hogy a Műszaki Örökség Programon belül legyen egy kifejezetten a magángyűjtőkkel való kapcsolattartásért felelős személy, aki intézi és szervezi a közös képzés, kommunikáció és reklám ügyeit. Nagy Vilmos például, a terényi orsósmagnó gyűjtemény tulajdonosa elmondta, hogy a nógrádi 440 fős falut nyolc év alatt több mint tízezren keresték fel azért, hogy a magnógyűjteményt láthassák. Tóth György varrógépgyűjtőnek 5000 katalogizált adata van, Kutor László számítógépalkatrészgyűjtő tulajdonában az a viaszhengeres hangrögzítő készülék (Dictaphone) van, melynek használatával hívta haza Cambridge-ből Klebelsberg Kunó Szent-Györgyi Albertet. Marótiné Kuczor Györgyi, a híres Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény egyik tulajdonosa kezdeményezte a MÖP szervezésében a havi találkozót. A szakmai fórumon a fentiekben összefoglalt javaslatokon kívül a MÖP felajánlotta a jelenlévők számára az igényelt képzési program kidolgozását, akkreditáltatását és elindítását, valamint egy külön magángyűjtők alprogram létrehozását önálló koordinátorral, illetve a magángyűjtők hónapja elnevezéssel bemutatkozási lehetőséget az MMKM székhelyén. Legközelebbi lehetőségként pedig az idei múzeumi majálison tervezett MÖP-sátorban közös mini-kiállítás, bemutató rendezését. A fórumon a meghirdetett programnak megfelelően sor került a MÖP stratégia ismertetésére, a működési engedélyekkel kapcsolatos jogszabályi változásokra, valamint a Hogy unokáink is lássák reneszánsz évi pályázat magángyűjtemény és múzeum közötti együttműködés jó példájára, Dömötör Zoltán miskolci fényképezőgép-gyűjtő kiállításának bemutatására. A programon részt vett a műszaki muzeológia mindkét szakfelügyelője, Bircher Erzsébet és Bencze Géza is. HONLAP Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a honlapra feltöltöttük (muszakiorokseg.hu/hirek) a MÖP Stratégiai tervet, illetve a III. Szakmai fórum két előadásának diaképsorát. PROGRAM AJÁNLÓ Múzeumi Szombatok : MúzeumOdisszeia április 10. szombat, óráig Arthur C. Clarke 2010: Második Űrodisszeia című könyvében grandiózus űrutazások részese volt az emberiség. Hol tartunk ehhez képest most? A családi napon a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztálya mutatkozik be a Tanulmánytár látogatóinak. Lehetőség lesz neves írókkal és műfordítókkal, a Galaktika és az Új Galaxis folyóiratok szerkesztőivel és szerzőivel találkozni, beszélgetni. A részletes program a muszakiorokseg.hu/programok oldalon érhető el. Helyszín: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Tanulmánytára (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 10.) Bővebb információ: Szepesy Márta (telefon: +36/ , 5

6 6 6 KÖNYV Nagy Vilmos: A magyar orsósmagnó gyártás története A könyv egyrészt a magyar gyártású, közhasználatú magnetofon-gyűjtemény és néhány jelentős professzionális masina adatbázisa. Másrészt egy elbeszélt történelem (oral history): fejlesztők, tervezők, akik hatalmas lelkesedéssel, szakmai kiegészítésekkel, emlékek felidézésével tették színessé és olvasmányossá ezt a nem csak szakembereknek, hanem az érdeklődő "laikusoknak" is szánt kiadványt. A könyv egyben tiszteletadás a magyar elektronika-iparnak, amely évtizedeken át a világ élvonalához tartozott. Bővebb információ: magnomuzeum.hu A könyv borítója (Nagy Vilmos, Terény, 2009, 180 oldal, ármegjelölés nélkül) MŰSZAKI MUZEOLÓGIA HÍREI, ESEMÉNYEI XIII. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓ ÁPRILIS A találkozó hagyományosan a szakmai továbbképzésre helyezi a hangsúlyt, nem konferenciaként funkcionál. A tavalyi témát (Fókuszban a bemutatás új kiállítások és új múzeumpedagógiai legjobb példák a szakterületen, április ) tovább kívánjuk folytatni a kiállítások rendezésének, műtárgyvédelmi és múzeumpedagógiai szempontjainak körüljárásával, illetve az uniós pályázatok eredményeként megvalósuló nagyobb kiállítási projektek ismertetésével, a tapasztalatok átadásával. Bővebb információ: Központi Bányászati Múzeum (telefon: +36/ , A találkozó részletes programja a muszakiorokseg.hu/hirek oldalon olvasható. A DOMBÓVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM PÁTRIA NYOMDA TERME Pontosan 30 éve annak, hogy a Dombóvári Művelődési Ház akkori cég-bemutató sorozatának egyikeként a Pátria Nyomda helyi gyáregysége is közszemlére tárta tárgyi és szellemi kincseit. Ennek lett aztán eredménye egy "művházi nyomdaszakkör" létrehozása és működtetése csaknem egy évtizeden keresztül. A jobbára éves diákokra támaszkodó kis közösség a korszerűnek számító technika mini-arzenálja mellett az "özönvíz előtti eljárásokkal" is megismerkedett. A szerencsének és persze az árgus szemeknek is köszönhetően Dombóvárra került az egykori Közlekedési (később: Rákóczi) Nyomda kidobásra ítélt betűkészleteinek java. Később Lengyel Pál szekszárdi nyomdász és világhírű eszperantista relikviái is a dél-dunántúli városkában kötöttek ki. A beszámoló a muszakiorokseg.hu/hirek oldalon folytatódik. OKM RENDELET A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉRŐL Az új rendelet többek között a működési engedély kiadásának szakmai feltételeit, módosítását és visszavonását, valamint a muzeális intézmények elnevezését érinti. A 2/2010 (I. 14.) OKM rendelet a muszakiorokseg.hu/hirek oldalon is megtalálható.

7 FELHÍVÁSOK, PÁLYÁZATOK EGY SÁTOR ALATT MÁJUS Idén is megrendezésre kerül a Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A Majális központi témája az egyén és a közösség kapcsolata, az ember és a hely viszonya. A május i hétvégén a MÖP egy önálló sátorral képviselteti magát. A bemutatkozás során játékos kísérletek, kézműves foglalkozások, kipróbálható tárgyak, valamint makettek, modellek segítségével lehet népszerűsíteni az adott gyűjteményt. Ezúton várjuk a magángyűjtők jelentkezését, akik interaktív keretek közt szívesen bemutatnák a gyűjteményüket a nagyközönségnek. Jelentkezés és bővebb információ: Fekete Zsolt (mobil: +36/ , Határidő: április 8. (csütörtök), 12:00 Figyelem: A sátor mérete miatt a részvétel korlátozott számban lehetséges, ezért fontos a jelentkezési sorrend és a határidő betartása. MAGÁNGYŰJTŐK HÓNAPJA JÚLIUS A Műszaki Örökség Program ezúton pályázatot hirdet Gyűjtemények történetek címmel a magángyűjtők számára egy közös kiállítás megrendezésére. A Magángyűjtők hónapját, mely kiállítási és bemutatkozási lehetőséget biztosít a résztvevőknek, ezentúl minden év júliusában megrendezzük. Az idén azt szeretnénk, ha ki-ki elmondaná a maga történetét kedvelt tárgyai által. Ez lenne az alapja a "válogatásnak", hiszen a cél az, hogy felkeltsük az érdeklődést a műszaki emlékek értékessége és érdekessége iránt. Ehhez pedig az igazán jó út, ha valaki megismeri, milyen utak vezettek másokat idáig. A jelentkezés feltételei: a saját történet összefoglalása (max n): miért, mikor lett gyűjtő a gyűjteményt leginkább reprezentáló, kiállításra javasolt tárgyak listája és rövid leírása (maximum 10 tárgy fényképpel) installációs- és anyag igények (max n) költségvetés (szállítás, műtárgytisztítás, feliratok készítése) Bővebb információ: Bertáné dr. Varga Judit (mobil: +36/ , Határidő: április 26. (hétfő), 12:00 Figyelem: A jelentkezést postai úton az MMKM címére (1146 Budapest, Városligeti krt. 11.) Magángyűjtők hónapja jeligére kell benyújtani. INGYENES HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK MÁJUS 31-IG Felhívjuk a magángyűjtők és a műszaki múzeumok figyelmét, hogy a Műszaki Örökség Program keretében ingyenes banner-hirdetési lehetőséget biztosítunk A magyar múzeumok honlapján (www.museum.hu) és az Itthon otthon van! turisztikai portálon (www.itthonotthonvan.hu). Ha élni szeretnének a felkínált lehetőséggel, akkor küldjék el a hirdetni kívánt programot/ eseményt az alábbi es elérhetőségre, valamint csatoljanak egy jobb minőségű képet. A banner pixelmérete: 120 x 240 Jelentkezés és bővebb információ: Fekete Zsolt (mobil: +36/ , Határidő: folyamatos, de legkésőbb május 31. Figyelem: A fenti honlapokon kész banner is elhelyezhető - a magángyűjteményi honlap népszerűsítésére. 7 A Műszaki Örökség Program hírlevelét a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum készíti és terjeszti. Terjesztése elektronikus formában történik. Koordinátor: Bertáné dr. Varga Judit Titkár: Fekete Zsolt Levelezési cím: Műszaki Örökség Program, 1146 Budapest, Városligeti krt. 11. Honlap: Telefon: +36/ , +36/ Fax: +36/

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám

IV. évfolyam, 2. szám IV. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő PARTNERSÉG az európai mezőgazdaságért a tudomány és a gazdálkodók közt ZALAI SIKER az

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP 1.4.3.-10/2-2-2F-2011-0001 BABUART a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja elnevezésű projekt megvalósítása során ötödik alkalommal számolunk be szakmai feladataink előrehaladásáról.

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám

III. évfolyam, 1. szám III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő DOLGOZZUNK együtt, a vidékért! Fonjuk az MNVH hálóját! KITARTÁSSAL és akaraterővel válhat

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia

MindenGyerek Konferencia MindenGyerek Konferencia Budapest, 2003 május 26-28. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2003

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben