TARTALOM: I. ÉVFOLYAM, 2010/1. HÍRLEVÉL ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: I. ÉVFOLYAM, 2010/1. HÍRLEVÉL ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM, 2010/1. HÍRLEVÉL TARTALOM: ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ PROJEKTEK, KOMPETENCIA- VAGY KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT (1. oldal)» A MUSZAKIOROKSEG.HU MINT A HAZAI TECHNIKAI ÉS IPARI ÖRÖKSÉG MÁRKÁJA? MÖP OSZTÁLYKIRÁNDULÓKNAK ALPROGRAM (3. oldal)» A III. SZAKMAI FÓRUM MARGÓJÁRA (4. oldal)» AJÁNLÓ MÖP STRATÉGIAI TERV, A MAGYAR ORSÓSMAGNÓ GYÁRTÁS TÖRTÉNETE, MÚZEUMODISSZEIA AZ MMKM TANULMÁNYTÁRBAN (5. oldal)» MŰSZAKI MUZEOLÓGIA HÍREI, ESEMÉNYEI XIII. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓ (6. oldal)» FELHÍVÁSOK, PÁLYÁZATOK: MAJÁLIS, MAGÁNGYŰJTŐK HÓNAPJA A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMBAN, INGYENES HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK (7. oldal) B. Varga Judit - Bencze Géza ROBBANÁS ELŐTT A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG? "Hogy unokáink is lássák" - fogalmazta meg a műszaki emlékeket őrző köz- és magánintézmények, alapítványi múzeumok, magángyűjtők számára a Reneszánsz Évben meghirdetett pályázat azt a célt, amely a hazai ipari és műszaki kultúra emlékeinek szellemi birtokbavételére, népszerűsítésére, őrzésük és hozzáférhetőségük megújítására irányult. A megvalósult 22 sikeres projekt alapul szolgált a továbblépésre, egy országos program kidolgozására. "A tájházak és irodalmi emlékházak tartalmi modernizációját segítő, évek óta folyó támogatási programok mintájára, a >>műszaki örökség program<< kidolgozásán munkálkodunk, az illetékes országos múzeum segítségével - olvashatjuk dr. Vígh Annamária főosztályvezető asszony (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közgyűjteményi Főosztály) szavait a pályázat eredményeit összefoglaló kiadványban. - A muzeális intézményrendszer e hallatlanul izgalmas és innovációra alkalmas szelete még több pozitív példával, >>jó gyakorlattal<< fogja örvendeztetni látogatóit." MELYEK EZEK A JÓ GYAKORLATOK, MINTAKÉNT SZOLGÁLÓ PRODUKCIÓK? Például az Élménybánya Sopronban. A barokk Esterházy-palotában 1957-ben megnyílt Központi Bányászati Múzeum föld alatti kiállítóterébe immár csúszdán érkezhetnek a legfiatalabb látogatók, a kobakkal, fejlámpával felszerelt gyerekek. A bányajárás részeként kipróbálhatják a csilletolás nem is olyan egyszerű műveletét, megismerkedhetnek a bányaszellőztetés elvével, vízkiemelő berendezést hajthatnak, majd a bányajárás végén két bányatelefonon feleletválasztós "teszten" vizsgázhatnak a megszerzett ismeretekből. A műszak végét természetesen az elmaradhatatlan klopacska jelzi. Ugyanígy a gyerekekre koncentrált a várpalotai Vegyészeti Múzeum alkimista műhelyének kialakítása, jól kiegészítve a már lassan egy évtizede sikerrel működő alkimista tábor nyári programját. A Kohászati Múzeum az "alkotó tűz virágait", a kovácsoltvas remekeket mutatta be a reneszánsz korától a Fazola-kohó, Magyarország első ipari műemlékének termékeiig. Az őskohó "újraindításával" az idén már negyedszerre rendezik meg Miskolc- Újmassán a több ezer érdeklődőt vonzó, a kovácsok ősi mesterségét látványos 1

2 2 2 bemutatókkal, versenyekkel, játékokkal népszerűsítő programot Fazola-napok néven. Élménybánya De említhetnénk a Herman Ottó Múzeum jóvoltából közzétett átfogó fotográfiai, fényképezés-történeti magángyűjteményt is, melyből állandó kiállítás készült a legszebb miskolci templom, az avasi szomszédságában, a Papszeren. A további jó példák sora a nyertes projekteket részletesen ismertető honlapon, a található meg, amely egyúttal már a Műszaki Örökség Program (MÖP) internetes bázisa is a műszaki kultúra társadalmi célú hasznosításának, újjászületésének a jegyében. KOMPETENCIA- VAGY KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT A programot a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kompetencia-központként koordinálja. A január 1-jével egyesített Országos Műszaki Múzeum és Közlekedési Múzeum alapító okiratában a múzeum kiemelt feladatai között szerepel "...a műszaki muzeológia, illetve a műszaki-technikatörténeti gyűjtőkörű múzeumok, gyűjtemények szakági együttműködésének országos koordinálása; szakmai tanácsadás, segítségnyújtás". Ez mindenképpen egy új kapcsolatrendszer kialakítását, feladatmeghatározást és mindezek működtetését rója a múzeumra. A kompetencia- vagy kiválósági központ ma egy jól kommunikálható, százféle tartalommal felruházható fogalom. Széles körben elterjedt, és alkalmazzák az informatikától a kereskedelemig, a nagy multicég-központoktól a néhány főt foglalkoztató szervezőirodákig. Tulajdonképpen gyűjtőfogalom: értelmezésünk szerint azon képességek, ismeretek, lehetőségek és kapcsolatok halmaza, amelyek révén a központi feladatot ellátó intézmény egy adott szervezetben vagy halmazban egy meghatározott szerepet eredményesen tud ellátni, s ennek révén mind a saját, mind a szervezet stratégiai célkitűzéseit meg tudja valósítani. A kompetencia-központ egy speciális tudásra, kiválóságra - azaz kompetenciára - alapozott "létesítmény", amely megvalósítja és erősíti a kooperációt a szakterületek és a szaktudomány között, elősegíti az eredmények és ismeretek átültetését a gyakorlatba, elsősorban is szakmai vagy szervezeti hatókörében. KOMPETENCIA A MÚZEUMOKBAN Az új, kompetencia-központ típusú múzeumi működési modell elméleti megalapozása még nem történt meg. Gyakorlatban ennek számos eleme néhány országos múzeumban már megvalósult (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum), amelyek a maguk szakterületén egyre inkább kisugárzó tudásközpontként, módszertani centrumként vannak jelen. Az új, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakmai és tudományos potenciálja jelentősen megnövekedett, presztízse erősödött, de önmagában jelenleg még nincs elég ereje, hogy tudásközpontként működjön. Ezért meglévő kapacitásaira alapozva feladata a szakági kapcsolatok megerősítésén és hálózatba szervezésén túl "az életen át tartó tanulás" jegyében is a szakmai továbbképzések megszervezése, a hatékony szakmai tanácsadás biztosítása, az információcsere felélénkítése, a szakmai érdekek közös képviselete, új és több résztvevős szakmai tevékenységek (projektek) kialakítása és az ezek forrásainak megszerzésében való közreműködés. Előtte álló feladat a tudásbázis kialakítása, a szakmai kutatások és együttműködések szervezési támogatása és összehangolása, elméleti és módszertani kutatások folytatása, közreadása, a különféle

3 műszaki szakterületeken született eredmények adaptálása, összegyűjtése és mindezek legszélesebb körű hozzáférésének a biztosítása. A műszaki és technikatörténeti szakfelügyelet az elmúlt két ciklusban lerakta annak a gyűjteményfeltáró munkának az alapjait, amelyből egy kompetencia-központ építkezhet. Reméljük, hogy a létrejött régi-új országos múzeum a jövőben hatékonyan él ezzel a lehetőséggel, folytatva a Reneszánsz Év során megkezdett koordinációs tevékenységet, hogy az oly gyakran és oly gyorsan eltűnő ipari örökséget valóban unokáink is láthassák. Fekete Zsolt A MUSZAKIOROKSEG.HU MINT A HAZAI TECHNIKAI ÉS IPARI ÖRÖKSÉG MÁRKÁJA? Ha eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy milyen képi asszociáció jut eszébe a szakmabelinek, potenciális múzeumlátogatónak vagy épp a neten szörföző emósnak (emo: fiatalok szubkultúrája, zenei és öltözködési stílus), ha azt mondjuk, hogy technikai és ipari örökség, akkor biztosak lehetünk abban, hogy egy képzeletbeli, 100 fős mintán végzett kutatás 110 fajta választ eredményezne. Talán ez természetes is, mert például egy olajmérnöknek egy hatalmas, kiapadhatatlan fúrótorony képe villanhat be a fogalom hallatán, de egy IT-szakembernek aki basic és c++ nyelveken beszél ez mit sem mond; neki minden bizonnyal az Urálról nem az eurázsiai hegylánc jut eszébe, és ugyebár nála a Java nem motorkerékpár. Egy emós pedig nagy valószínűséggel nadrágszíjának szegecselésére gondol, ha meghallja, hogy technikai és ipari örökség; nincs is ezzel semmi baj. Egyöntetű vagy egymáshoz nagyon hasonló válaszokat akkor kapnánk, ha olyan képzelettársításra keresnénk a választ, mint például tájház vagy irodalmi emlékház. A tájház mindenkinek egyet jelent a frissen meszelt, kétablakos, nádfedeles parasztházzal. Az irodalmi emlékházak esetében pedig csak az a kérdés, hogy Petőfire vagy József Attilára gondol-e az illető: vagy félhomály magányában álló asztalra, rajta tintával és lúdtollal képzeljük el az emlékszobát, vagy a perfekt gépíró József Attila írógépe jut eszünkbe, aki a Curriculum vitae-ben már szükségesnek tartotta megemlíteni ebbéli képzettségét. Látható tehát, hogy a műszaki örökség fogalmunk ellentétben más szakterületekkel rengeteg asszociációval felruházható, melynek jelentése igen sokrétű lehet. A Műszaki Örökség Program közel egy éves fennállása során számos erőfeszítést tettünk az ügyben, hogy a kérdésre adandó válaszok szűküljenek, illetve hogy a fogalmat egy márkává forrasszuk. A legjelentősebb változás talán az, hogy a szakmának van egy új logója, honlapja. De megemlíthetjük az osztálykirándulóknak szóló alprogramot is, melynek nyereménye egy igen értékes utazás. A márka építése azonban több éven átívelő, komplex folyamat, és ezért a fenti tevékenységek nem a márkázás végcéljai, hanem fontos, kihagyhatatlan lépései voltak. A MÖP Stratégiai terv értelmében idén a honlapot a műszaki muzeális intézmények és magángyűjtemények adatbázisává kívánjuk fejleszteni, valamint a már említett képzeletbeli kutatás helyett egy valós felmérést készítettünk, hogy végre megtudjuk, mennyire ismertek a technikai és ipari javaink. A MUSZAKIOROKSEG.HU A Műszaki Örökség Program online kommunikációja a Hogy unokáink is lássák - műszaki örökség reneszánsza című pályázat disszeminációs tevékenységéből fejlődött ki, melynek alapja a 2009 nyarán útjára indított új honlap volt. A honlap-struktúra tervezésénél az volt a fő cél, hogy bemutassuk a nyertes pályázatokat, és hogy népszerűsítsük a modellértékű projekteket, melyek egyúttal sikertörténetekként is elkönyvelhetők. A honlap főoldala 3

4 4 4 A kezdeti struktúra rövid időn belül kibővült a műszaki muzeális intézmények menüponttal, ami már a honlap adatbázissá történő fejlesztését vetítette előre. Múlt év őszén az osztálykirándulóknak szóló alprogrammal bővítettük a honlapot, illetve feltöltöttük a játék plakátját, mellyel a programot népszerűsítettük. Jelenleg a honlapnak nyolc menüje van. A Műszaki örökség reneszánsza és a Osztálykirándulók menü több almenüvel is rendelkezik. A szakmai híreket és a műszaki muzeológiával kapcsolatos programokat folyamatosan frissítjük. A honlap további fejlesztéséig azonban fontos, hogy a Kollégák szívügyüknek tekintsék az ügyet, és az intézmények, magángyűjtemények heti rendszerességgel tájékoztassanak a programokról, illetve szakmai hír formájában beszámoljanak az eseményekről. A tájékoztatókat és a beszámolókat az alábbi es elérhetőségre várjuk: MŰSZAKI ÖRÖKSÉG OSZTÁLYKIRÁNDULÓKNAK ALPROGRAM A Műszaki Örökség Osztálykirándulóknak alprogram célja, hogy az osztálykirándulók széles rétege megismerkedhessen a mérnöki alkotómunka szépségeivel, a hazai technika- és ipartörténeti emlékek jelentőségével. Számos konferencián, szakmai fórumon hirdettük az alprogramot (pl. 2009/2010-es Múzeumpedagógiai Évnyitó, Technikatanárok XIV. Országos Konferenciája), illetve az iskolák vezetői, szabadidő-szervezői és az osztálykirándulások szervezésével foglalkozó cégek, utazási irodák képviselői számára rendszeres szakmai találkozókat szervezünk. Időközben kidolgoztuk a felhívás játék változatát is, kifejezetten a fiatalokat megszólítva, hogy a következő tanévben minél többen és minél nagyobb lelkesedéssel szervezzenek osztálykirándulásokat a műszaki muzeális intézményeinkbe. A játékban résztvevő osztály egy ingyenes sétarepülést nyerhet a világ egyik legismertebb repülőgépével, a Li-2-vel Budaörs és Esztergom között. Az igen értékes nyereményt a Ferihegy Repülőgép Emlékpark jóvoltából tudjuk felkínálni. A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy az osztálykirándulók felkeresik a játékban résztvevő műszaki múzeumok és ipartörténeti emlékhelyek valamelyikét, és az eseményt álló- vagy mozgóképen megörökítik. Li-2 A kitöltött adatlapot és a csatolt képet/videót szeptember 15-ig kell elküldeni az címünkre. A sorsolás időpontja és helye a 2010/2011-es Múzeumpedagógiai Évnyitó, melyre szeptember végén kerül sor. További részletek a muszakiorokseg.hu honlapon. Érdekességek a Li-2-ről A világon összesen két repülőképes Li-2 van A legszigorúbb nemzetközi repülőgépbiztonsági előírásoknak megfelel Utazósebesség: km/h Hatótávolság: 2500 km Csúcsmagasság: 6000 m Motor startteljesítménye (egyenként): 1000 LE Összeállítás A III. SZAKMAI FÓRUM MARGÓJÁRA A Műszaki Örökség Program (MÖP) idei első, kifejezetten a magángyűjtők számára rendezett szakmai fórumán közel 50 fő vett részt. Az ország minden pontjáról érkeztek BAZ megyétől Zaláig, és nagy örömmel üdvözölték a Műszaki Örökség Program kezdeményezést, egyúttal sajnálatukat fejezték ki, hogy a magángyűjtők szervezett megszólítása csak most történt meg. A hozzászólásokban, kérdésekben, véleményekben egyértelműen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal való stabil és szoros

5 kapcsolat igénye fogalmazódott meg, amelynek ki kell terjednie a folyamatos és kölcsönös tudás- és ismeretközvetítésre, közös kutatásokra, az eredmények együttes kommunikációjára, valamint a szakmai továbbképzésekre, lehetőleg akkreditált tanfolyamok keretében. Az utóbbi alatt a muzeológiai, restaurátori, műtárgykezelési, sőt a műtárgyfotózási ismereteket is értették. A rendezvény legfontosabb mondanivalója és tanulsága a társadalmasított értékmentés lehetőségeinek számbavétele volt. Ez a műszaki szakág (és vélhetően a többi muzeológiai szakág) számára azért aktuális és fontos, mert a területen működő magángyűjtők több mint kétharmada az idős generációhoz tartozik. Komolyan aggódnak a gyűjteményük sorsa iránt, kifejtették többen, szinte egyhangúlag, hogy az utódaikat, örököseiket nem érdekli a több évtized alatt komoly anyagi ráfordítással létrehozott kollekció, és nem szeretnék, ha régiségkereskedők kezében, szélsőséges esetben ócskavas telepen végeznék a tárgyaik. Sorra emlegették a magángyűjtemény köztulajdonba kerülésének jó példáit, Hajdú Ráfis János mezőkövesdi gyűjteményét leginkább. Kimondott szándékuk egyben tartani és bemutatni a gyűjteményüket, melyben kérik a múzeum és a MÖP segítségét is. Felvetették, hogy együttesen forduljunk az ügyben a kulturális minisztériumhoz. Volt, aki azt is felvetette, hogy külföldi mintára egy kulturális falut kellene létrehozni, amely arról lenne híres, hogy csak magángyűjteményekből szervez kiállítást. Megfogalmazták azt is, hogy a Műszaki Örökség Programon belül legyen egy kifejezetten a magángyűjtőkkel való kapcsolattartásért felelős személy, aki intézi és szervezi a közös képzés, kommunikáció és reklám ügyeit. Nagy Vilmos például, a terényi orsósmagnó gyűjtemény tulajdonosa elmondta, hogy a nógrádi 440 fős falut nyolc év alatt több mint tízezren keresték fel azért, hogy a magnógyűjteményt láthassák. Tóth György varrógépgyűjtőnek 5000 katalogizált adata van, Kutor László számítógépalkatrészgyűjtő tulajdonában az a viaszhengeres hangrögzítő készülék (Dictaphone) van, melynek használatával hívta haza Cambridge-ből Klebelsberg Kunó Szent-Györgyi Albertet. Marótiné Kuczor Györgyi, a híres Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény egyik tulajdonosa kezdeményezte a MÖP szervezésében a havi találkozót. A szakmai fórumon a fentiekben összefoglalt javaslatokon kívül a MÖP felajánlotta a jelenlévők számára az igényelt képzési program kidolgozását, akkreditáltatását és elindítását, valamint egy külön magángyűjtők alprogram létrehozását önálló koordinátorral, illetve a magángyűjtők hónapja elnevezéssel bemutatkozási lehetőséget az MMKM székhelyén. Legközelebbi lehetőségként pedig az idei múzeumi majálison tervezett MÖP-sátorban közös mini-kiállítás, bemutató rendezését. A fórumon a meghirdetett programnak megfelelően sor került a MÖP stratégia ismertetésére, a működési engedélyekkel kapcsolatos jogszabályi változásokra, valamint a Hogy unokáink is lássák reneszánsz évi pályázat magángyűjtemény és múzeum közötti együttműködés jó példájára, Dömötör Zoltán miskolci fényképezőgép-gyűjtő kiállításának bemutatására. A programon részt vett a műszaki muzeológia mindkét szakfelügyelője, Bircher Erzsébet és Bencze Géza is. HONLAP Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a honlapra feltöltöttük (muszakiorokseg.hu/hirek) a MÖP Stratégiai tervet, illetve a III. Szakmai fórum két előadásának diaképsorát. PROGRAM AJÁNLÓ Múzeumi Szombatok : MúzeumOdisszeia április 10. szombat, óráig Arthur C. Clarke 2010: Második Űrodisszeia című könyvében grandiózus űrutazások részese volt az emberiség. Hol tartunk ehhez képest most? A családi napon a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztálya mutatkozik be a Tanulmánytár látogatóinak. Lehetőség lesz neves írókkal és műfordítókkal, a Galaktika és az Új Galaxis folyóiratok szerkesztőivel és szerzőivel találkozni, beszélgetni. A részletes program a muszakiorokseg.hu/programok oldalon érhető el. Helyszín: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Tanulmánytára (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 10.) Bővebb információ: Szepesy Márta (telefon: +36/ , 5

6 6 6 KÖNYV Nagy Vilmos: A magyar orsósmagnó gyártás története A könyv egyrészt a magyar gyártású, közhasználatú magnetofon-gyűjtemény és néhány jelentős professzionális masina adatbázisa. Másrészt egy elbeszélt történelem (oral history): fejlesztők, tervezők, akik hatalmas lelkesedéssel, szakmai kiegészítésekkel, emlékek felidézésével tették színessé és olvasmányossá ezt a nem csak szakembereknek, hanem az érdeklődő "laikusoknak" is szánt kiadványt. A könyv egyben tiszteletadás a magyar elektronika-iparnak, amely évtizedeken át a világ élvonalához tartozott. Bővebb információ: magnomuzeum.hu A könyv borítója (Nagy Vilmos, Terény, 2009, 180 oldal, ármegjelölés nélkül) MŰSZAKI MUZEOLÓGIA HÍREI, ESEMÉNYEI XIII. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓ ÁPRILIS A találkozó hagyományosan a szakmai továbbképzésre helyezi a hangsúlyt, nem konferenciaként funkcionál. A tavalyi témát (Fókuszban a bemutatás új kiállítások és új múzeumpedagógiai legjobb példák a szakterületen, április ) tovább kívánjuk folytatni a kiállítások rendezésének, műtárgyvédelmi és múzeumpedagógiai szempontjainak körüljárásával, illetve az uniós pályázatok eredményeként megvalósuló nagyobb kiállítási projektek ismertetésével, a tapasztalatok átadásával. Bővebb információ: Központi Bányászati Múzeum (telefon: +36/ , A találkozó részletes programja a muszakiorokseg.hu/hirek oldalon olvasható. A DOMBÓVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM PÁTRIA NYOMDA TERME Pontosan 30 éve annak, hogy a Dombóvári Művelődési Ház akkori cég-bemutató sorozatának egyikeként a Pátria Nyomda helyi gyáregysége is közszemlére tárta tárgyi és szellemi kincseit. Ennek lett aztán eredménye egy "művházi nyomdaszakkör" létrehozása és működtetése csaknem egy évtizeden keresztül. A jobbára éves diákokra támaszkodó kis közösség a korszerűnek számító technika mini-arzenálja mellett az "özönvíz előtti eljárásokkal" is megismerkedett. A szerencsének és persze az árgus szemeknek is köszönhetően Dombóvárra került az egykori Közlekedési (később: Rákóczi) Nyomda kidobásra ítélt betűkészleteinek java. Később Lengyel Pál szekszárdi nyomdász és világhírű eszperantista relikviái is a dél-dunántúli városkában kötöttek ki. A beszámoló a muszakiorokseg.hu/hirek oldalon folytatódik. OKM RENDELET A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉRŐL Az új rendelet többek között a működési engedély kiadásának szakmai feltételeit, módosítását és visszavonását, valamint a muzeális intézmények elnevezését érinti. A 2/2010 (I. 14.) OKM rendelet a muszakiorokseg.hu/hirek oldalon is megtalálható.

7 FELHÍVÁSOK, PÁLYÁZATOK EGY SÁTOR ALATT MÁJUS Idén is megrendezésre kerül a Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A Majális központi témája az egyén és a közösség kapcsolata, az ember és a hely viszonya. A május i hétvégén a MÖP egy önálló sátorral képviselteti magát. A bemutatkozás során játékos kísérletek, kézműves foglalkozások, kipróbálható tárgyak, valamint makettek, modellek segítségével lehet népszerűsíteni az adott gyűjteményt. Ezúton várjuk a magángyűjtők jelentkezését, akik interaktív keretek közt szívesen bemutatnák a gyűjteményüket a nagyközönségnek. Jelentkezés és bővebb információ: Fekete Zsolt (mobil: +36/ , Határidő: április 8. (csütörtök), 12:00 Figyelem: A sátor mérete miatt a részvétel korlátozott számban lehetséges, ezért fontos a jelentkezési sorrend és a határidő betartása. MAGÁNGYŰJTŐK HÓNAPJA JÚLIUS A Műszaki Örökség Program ezúton pályázatot hirdet Gyűjtemények történetek címmel a magángyűjtők számára egy közös kiállítás megrendezésére. A Magángyűjtők hónapját, mely kiállítási és bemutatkozási lehetőséget biztosít a résztvevőknek, ezentúl minden év júliusában megrendezzük. Az idén azt szeretnénk, ha ki-ki elmondaná a maga történetét kedvelt tárgyai által. Ez lenne az alapja a "válogatásnak", hiszen a cél az, hogy felkeltsük az érdeklődést a műszaki emlékek értékessége és érdekessége iránt. Ehhez pedig az igazán jó út, ha valaki megismeri, milyen utak vezettek másokat idáig. A jelentkezés feltételei: a saját történet összefoglalása (max n): miért, mikor lett gyűjtő a gyűjteményt leginkább reprezentáló, kiállításra javasolt tárgyak listája és rövid leírása (maximum 10 tárgy fényképpel) installációs- és anyag igények (max n) költségvetés (szállítás, műtárgytisztítás, feliratok készítése) Bővebb információ: Bertáné dr. Varga Judit (mobil: +36/ , Határidő: április 26. (hétfő), 12:00 Figyelem: A jelentkezést postai úton az MMKM címére (1146 Budapest, Városligeti krt. 11.) Magángyűjtők hónapja jeligére kell benyújtani. INGYENES HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK MÁJUS 31-IG Felhívjuk a magángyűjtők és a műszaki múzeumok figyelmét, hogy a Műszaki Örökség Program keretében ingyenes banner-hirdetési lehetőséget biztosítunk A magyar múzeumok honlapján ( és az Itthon otthon van! turisztikai portálon ( Ha élni szeretnének a felkínált lehetőséggel, akkor küldjék el a hirdetni kívánt programot/ eseményt az alábbi es elérhetőségre, valamint csatoljanak egy jobb minőségű képet. A banner pixelmérete: 120 x 240 Jelentkezés és bővebb információ: Fekete Zsolt (mobil: +36/ , Határidő: folyamatos, de legkésőbb május 31. Figyelem: A fenti honlapokon kész banner is elhelyezhető - a magángyűjteményi honlap népszerűsítésére. 7 A Műszaki Örökség Program hírlevelét a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum készíti és terjeszti. Terjesztése elektronikus formában történik. Koordinátor: Bertáné dr. Varga Judit Titkár: Fekete Zsolt Levelezési cím: Műszaki Örökség Program, 1146 Budapest, Városligeti krt. 11. Honlap: Telefon: +36/ , +36/ Fax: +36/

TARTALOM: ÖSSZEFOGLALÓ A XIII. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓRÓL (1. oldal)» A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG PROGRAM AKTUÁLIS

TARTALOM: ÖSSZEFOGLALÓ A XIII. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓRÓL (1. oldal)» A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG PROGRAM AKTUÁLIS I. ÉVFOLYAM, 2010/2. HÍRLEVÉL TARTALOM: ÖSSZEFOGLALÓ A XIII. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓRÓL (1. oldal)» A MŰSZAKI ÖRÖKSÉG PROGRAM AKTUÁLIS PROGRAMJAI, FELADATAI (3. oldal)» MÚLTUNK ENERGIÁI -

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

Műszaki Örökség Program

Műszaki Örökség Program Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Örökség Program Szakmai beszámoló 2012-2013. A Műszaki Örökség Program szakmai beszámolója A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2009-ben hozta létre a Műszaki

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került.

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került. Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas rangú delegációja érkezett tanulmányútra a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015. Kedves Kolléga!

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015. Kedves Kolléga! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas

Részletesebben

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja A kiadvány az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú TÁRS PROJEKT Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Teljessé vált a Balaton története

Teljessé vált a Balaton története 2011 június 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az egykori fürdőruhadivattal, egy lángosos bódé és egy tipikus hétvégi ház kialakításával a balatoni fürdőkultúra,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban 2016. június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum pályázati azonosító: 204107/00197 1. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége A Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának eredményei az iskolán kívüli oktatás fejlesztésében Dr. Bereczki Ibolya 2013. augusztus 23. Budapest

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

2009. december 3 4. M E G H Í V Ó. A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula. A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest

2009. december 3 4. M E G H Í V Ó. A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula. A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest 2009. december 3 4. M E G H Í V Ó A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest M a g y a r É p ü l e t g é p é s z e k A kiállítás A hagyományos, szakmai körökben

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Médiaajánlat www.bioboltbudapesten.hu

Médiaajánlat www.bioboltbudapesten.hu Médiaajánlat A bioboltbudapesten.hu 2012. tavaszán indult információs portál, mely a budapesti bioboltok és bio webáruházak bemutatását célozta meg. A weboldal a bio termékek térhódításának köszönhetően

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. A munkavédelem új útjai és fejlesztésének feladatai

MEGHÍVÓ a. A munkavédelem új útjai és fejlesztésének feladatai MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe és a MTESZ Gyémántjubileumi Éve eseménysorozata keretében tartunk Az országos rendezvény címe:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

(Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista)

(Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista) Médiaajánlat 2013. (Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista) Komplex médiaajánlat Hirdessen kedvezményes áron a Prím Online Kütyü Magazin Prím Letöltés Prímlista oldalakon egyszerre! Célközönségünk,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése:

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: Örökségfigyelő blog http://oroksegfigyelo.blog.hu/ A CentrArt Egyesület rendszeresen

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben