SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV"

Átírás

1 Jóváhagyott dokumentáció SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETEGYSÉGRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA II /B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 1

2 C Í V I S T E R V KÖZSÉGTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2. sz. területegységhez kapcsolódó évi módosítás Vezető településtervező: Zsemberi István TT/1É Környezetalakítás, tájrendezés: Zsila László kert- és tájtervező TK /06 D e b r e c e n, október hó Zsemberi István ügyvezető Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A Táncsics Mihály utca- Feszty Árpád utca csatlakozásánál található 1666, 1665 Hrsz-ú ingatlanok és környezete (1.2. sz. területegység) szabályozásának módosítása. (SZ-2/1.2 sz. tervlap) II /B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - Az elhelyezhető építmények körének bővítése az általános országos jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével. - Az övezetben alakítható legkisebb telekterület csökkentése sajátos elhelyezkedésű ingatlanok esetében. III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1) Felsőbbszintű tervekkel való összhang igazolása 2) Környezetalakítás, tájrendezés, Biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 3) Örökségvédelem * Közlekedési javaslat * Közműellátás Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 3

4 BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1.) Előzmények: Sárrétudvari Nagyközség jelenleg hatályos Településrendezési tervét évben fogadta el a képviselő-testület. Ezt követően ez az első alkalom, amikor a Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és a Belterület szabályozási terv módosítására sor kerül. Az önkormányzat által meghozott, Településrendezési tervmódosítás feladatait meghatározó döntés a,b,c,d pontokba foglalt módosítási igényeket fogalmazott meg. A módosításról szóló döntés, a feladatok elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése egy ütemben történt. Az a), b) pontban megfogalmazott módosításokat tartalmazó dokumentáció külön kötetben került feldolgozásra, annak érdekében, hogy a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.. értelmében egyszerűsített eljárás keretében végigvihető módosítással, segítse az önkormányzat a pályázati feltételekhez kötött beruházás mielőbbi megindítását. Az a) és b) pont szerinti módosításokat tartalmazó (jelen tervdokumentáció) egyszerűsített eljárása (véleményezési szakasza) és a c) d) pontokban szereplő módosításokat tartalmazó dokumentáció előzetes tájékoztatási folyamata egyszerre kezdődött el. A csak Teljes eljárás keretében végigvihető c)- pont szerinti módosítás) külön kötetben kerültek feldolgozásra. Ezt tartalmazza jelen tervdokumentáció! A Hész jogszabály harmonizációjára (d.-pont) a hatályos Helyi előírásokat átvizsgálva nem volt szükség. A Hész. nem tartalmaz olyan előírást- melyet a jogszabály változások következtéében törölni, vagy módosítani kellene. 2.) A tervmódosítás célja: c.) Az Lf-3 jelű falusias lakóövezet legkisebb alakítható telekméretre vonatkozó előírásának módosítása. A jelenleg előírt 900 m2 legkisebb alakítható telekterület 700 m2 történő lecsökkentése. A falusias lakóövezet bővítése (Feszty Árpád és Táncsics Mihály utcák csatlakozásánál) az 1665, 1666 Hrsz-ú ingatlanokhoz keleti irányból csatlakozó 1668/1 Hrsz-ú beépítetlen terület felé, annak érdekében, hogy az övezetben megengedett legkisebb telekterületet figyelembe véve, az ingatlanok megosztása lehető váljon. A falusias lakóterületen elhelyezhető építmények körének bővítése a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb nem nagyüzemigazdasági tevékenység céljára szolgáló építményekkel. d.) A Helyi Építési Szabályzat jogszabály harmonizációja Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 4

5 3.) A tervmódosítás várható hatása, a tervezés alá vont terület lehatárolása: A falusias lakóterület bővítésére a Táncsics Mihály utca- Feszty Árpád utca csatlakozásánál kerül sor. Az 1666, 1665 Hrsz-ú ingatlanok keleti vége egészül ki, egy kisebb területrésszel, annak érdekében, hogy önálló ingatlan legyen kialakítható (részben a bevont új területen részben az említett két ingatlan végéből leválasztásra kerülő területrészből. A falusias lakóterület kisebb mértékű növelése új beépítésre szánt terület kijelölését is jelenti. Emiatt csak a Településrendezési tervek készítésének- módosításának teljes eljárás szerinti készítését lehetett előirányozni. A felhasználásában változó terület a 4211 sz. Sárrétudvari Szerep közötti országos mellékút mellett található. A módosítás után kialakítható ingatlan közúti kapcsolatát előzetesen egyezette a tulajdonos a közút kezelőjével. Az övezethatár módosulásával járó szabályozási tervi változtatás mellett a helyi építési szabályzat Lf-3 jelű építési övezetre vonatkozó előírásainak kisebb módosítására is igény volt. Ez a tömbök sarkánál lévő telekmegosztás elősegítése miatt szükséges. Lehetőséget kért adni az önkormányzat arra, hogy a lakó tömbök úttal, közművel ellátott, gazdaságtalanul hasznosított sarokrészein az általánosan előírt alakítható legkisebb telekterület, kisebb területtel legyen szabályozva. Ezáltal a falusias használattal még összhangban lévő 700 m 2 területű ingatlan is kialakítható lenne, a jelenleg szabályozott 900 m 2 helyett. Erre csak az alábbi feltételek teljesülése esetén adna lehetőséget a szabályzat. Lakótömbök sarki részén, új telek kialakítása esetén, az újonnan kialakuló ingatlan és a telekalakítással érintett ingatlanok legkisebb alakítható telekterülete 700 m 2. Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 5

6 Fentieken kívül, az Lf-3 övezetben elhelyezhető építmények köre, az országos keretszabályban megengedett alábbi lehetőséggel bővül: A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény. A környezetet nem zavaró hatású tevékenység fogalmát az Oték. nem határozza meg. Alkalmazásakor a Környezetvédelmi hatóság, és az ÁNTSZ előzetes véleményének beszerzését tartjuk szükségesnek, melyhez az építtetőnek a megvalósítani tervezett tevékenységet, az alkalmazni kívánt technológiát, a tevékenység nagyságát (meghatározó paramétereit) kell előzetesen bemutatni. A hatóságok pozitív nyilatkozata, vagy az általuk feltételként meghatározott feltételek biztosítása (megteremtése) esetén minősíthető a tervezett tevékenység környezetet nem zavaró hatásúnak, az adott, jelen esetben a falusias építési övezetekben. Fenti feltételek betartásával nem jelent a környezet számára kockázatot a Hész. tervezett módosítása. Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 6

7 I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA (T-2 jelű településszerkezeti tervlap) Sárrétudvari Nagyközség jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét évben fogadta el az önkormányzat képviselő testülete. Jelen településszerkezeti tervmódosítás az 1.2. jelű területegységet érinti. A módosítás során a falusias lakóövezet bővítésére kerül sor a Feszty Árpád és Táncsics Mihály utcák csatlakozásánál. Az 1665, 1666 Hrsz-ú ingatlanokhoz keleti irányból csatlakozó 1668/1 Hrsz-ú beépítetlen terület felé bővül a falusias lakóterület annak érdekében, hogy ezáltal az övezetben megengedett legkisebb telekterületet figyelembe véve, az ingatlanok megosztása lehető váljon. A településszerkezeti terv vonatkozó belterületi tervlapja egyéb vonatkozásban nem módosul. Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a Biológiai aktivitásérték szinten tartásának vizsgálatát is el kellett végezni. (Ez az alátámasztó munkarészek 2. fejezetében található.) A településszerkezeti terv leíró munkarészének módosítása nem vált szükségessé! Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 7

8 Sárrétudvari Nagyközség hatályos Településszerkezeti tervének részlete A Településszerkezeti terv tervezett módosítása (részlet) Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 8

9 136/2013.(X.29.) Képviselˋ-testületi határozattal jóváhagyva! Cívisterv Bt. Jelen eljárás során módosuló terület (Elig->Lf)

10 II. BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA II/A. BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Sárrétudvari Nagyközség belterületének szabályozási tervét az Sz-2 jelű tervlap tartalmazza, melyet évben fogadott el a település önkormányzata. A tervdokumentációhoz a településszerkezeti tervmódosítással egyidejűleg elkészült a belterület településrendezési körzetfelosztása, mely alapján a tervezéssel érintett legkisebb területegység is meghatározható volt. Jelen szabályozási tervmódosítás az 1.2. jelű területegységet érinti. A falusias lakóterület bővítésére a Táncsics Mihály utca- Feszty Árpád utca csatlakozásánál kerül sor. Az 1666, 1665 Hrsz-ú ingatlanok keleti vége egészül ki, egy kisebb területrésszel, annak érdekében, hogy önálló ingatlan legyen kialakítható (részben a bevont új területen részben az említett két ingatlan végéből leválasztásra kerülő területrészből. Az övezetben előírt legkisebb alakítható telek területének mérete bizonyos feltételek (elhelyezkedés) esetén a hatályos szabályozás szerinti 900 m 2 ről 700 m 2 re csökken. Lakótömbök sarki részén, új telek kialakítása esetén, az újonnan kialakuló ingatlan és a telekalakítással érintett ingatlanok legkisebb alakítható telekterülete 700 m 2. Fentieken kívül, az Lf-3 övezetben elhelyezhető építmények köre, az országos keretszabályban megengedett alábbi lehetőséggel bővül: A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény. A környezetet nem zavaró hatású tevékenység fogalmát az Oték. nem határozza meg. Alkalmazásakor a Környezetvédelmi hatóság, és az ÁNTSZ előzetes véleményének beszerzését tartjuk szükségesnek, melyhez az építtetőnek a megvalósítani tervezett tevékenységet, az alkalmazni kívánt technológiát, a tevékenység nagyságát (meghatározó paramétereit) kell előzetesen bemutatni. A hatóságok pozitív nyilatkozata, vagy az általuk feltételként meghatározott feltételek biztosítása (megteremtése) esetén minősíthető a tervezett tevékenység környezetet nem zavaró hatásúnak, az adott, jelen esetben a falusias építési övezetekben. Fenti feltételek betartásával nem jelent a környezet számára kockázatot a Hész. tervezett módosítása. Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 9

11 A hatályos szabályozási terv 1.2-jelű területegységre vonatkozó részlete Az 1.2-jelű területegység évi tervezett módosítása (Az Lf-3 lakóövezet (kisarányú) bővítése.) Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 10

12 Kivonat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK, ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 1.2. Sz. Területegységhez kapcsolódó Évi módosítása. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2013.(X. 29.) sz. rendelete a több alkalommal módosított, 14/2004.(XI. 25.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6.. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró: - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve - Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, - HBm-i Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, - Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség, - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság - Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, - Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 9.. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Püspökladány Város önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

13 (Jelen rendelet a módosításra kerülő előírásokat tartalmazza. A módosítással nem érintett előírások továbbra is hatályban maradnak.) (4) A szabályozat mellékleteit képező tervlapok közül a évi módosítással érintett Sz-2 jelű (Belterületi) szabályozási tervlap jelölése Sz-2m -re változik. Hatálya alól kikerülnek a évi módosítással érintett 1.1 és 1.2-jelű területegységet. A módosítással érintett készített önálló Sz-2/1.2.- jelű szabályozási tervlap a Hész. önálló mellékletét képezi. (4) Jelen szabályzat szerves részét képezik az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok. - Sz-1 Külterület szabályozási terv M= 1: Sz-2 Belterület szabályozási terv M= 1: Sz-2/1.1. Belterület 1.1.-jelű terület szabályozási terve M= 1: Sz-2/1.2. Belterület 1.2.-jelű terület szabályozási terve M= 1: (3) 8..(3) 9..(3) A Hész Lf-1, Lf-2, Lf-3 építési övezetekben elhelyezhető építmények körét meghatározó előírás b) pontjai kiegészülnek. Ezáltal lehetőség adódik, az országos keretszabályok adta lehetőséget kihasználva olyan gazdasági tevékenységek folytatására, melyek nincsenek zavaró hatással a lakó funkcióra. (3) a) A falusias lakóterületen elhelyezhető: - Lakóépület - Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény - Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - Szálláshely szolgáltató épület - A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.) b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31.. (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével: - Kézműipari épület - Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - Sportépítmény

14 - A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény (4). A Hész Lf-3 általános falusias lakóterület építési övezetben előírt legkisebb alakítható telekterület nagysága, speciális elhelyezkedésű és feltételnek megfelelő ingatlanok esetében 900 m 2 -ről 700 m 2 -re csökken, az infrastruktúrális adottságok jobb kihasználhatósága érdekében. (4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell meghatározni. Beépítési módja Oldalhatáron álló Övezeti jele A z é p í t é s i Legkisebb Területe (m 2 ) Lf *700 t e l e k Legkisebb Szélessége (m) Legkisebb Mélysége (m) Legnagyobb Beépítettsé ge % Előírt max építmény magasság (m) <4,5 Amennyiben az építési telek szélessége a 18 métert eléri, vagy meghaladja, jelen szabályzat 6. (6) pontja értelmében, az építési helyen belül az épület szabadonállóan is elhelyezhető, a beépítési hely telekhatárától minimum 4,0 m oldalkert biztosításával. *Az övezetbe tartozó lakótömb két utcával határos ingatlanjait (saroktelkeket) és az azokhoz csatlakozó területeket érintő telekalakítások esetében, az újonnan kialakuló ingatlan (ingatlanok) és az ennek érdekében telekalakítással érintett ingatlanok legkisebb alakítható telekterülete az övezetben előírt legkisebb 900 m 2 helyett, 700 m 2 lehet. (Az úttal, közművel ellátott területek jobb hasznosítása, új telkek kialakításának elősegítése érdekében.) 4.. Záró rendelkezések Ez a rendelet a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba. Sárrétudvari, október 29. Kiss Tibor polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző

15

16

17 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK: SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2. sz. területegységhez kapcsolódó évi módosítás III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1) Felsőbbszintű tervekkel való összhang igazolása 2) Környezetalakítás, tájrendezés, Biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 3) Örökségvédelem * Közlekedési javaslat * Közműellátás * Az 1.1. sz. területegységgel kapcsolatos Településrendezési tervmódosításnak e munkarészekre vonatkozó kihatása nincs. A hatályos Településrendzési terv ezen munkarészein módosítani nem szükséges. (Jelen tervdokumentáció e munkarészeket nem tartalmazza.) Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 14

18 1) FELSŐBBSZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A felsőbbszintű tervekkel való egyezőség vizsgálata szempontjából a év szeptemberében megyei közgyűlés által elfogadott Megyei Területrendezési tervet kell alapul venni. A megyei TrT térségi szerkezeti tervében, a jelen rendezési tervmódosítás által érintett terület, mint hagyományosan vidéki települési térség szerepel. A Településrendezési terv tervezett módosítása ezzel összhangban áll. A településen keresztül vezető 4212 sz. térségi jelentőségű mellékút a rendezési tervben ennek megfelelő kategóriában szerepel. A mellékút nyugati (délnyugati) oldalán térségi szerepkörű kerékpárút nyomvonalát tartalmazza a megyei területrendezési terv, de jelen településszerkezeti tervmódosítás a mellékút közvetlen környezetét nem érinti. Ezt egy későbbi módosítás során kívánja az önkormányzat a településrendezési tervébe beemelni. Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 15

19 Fontos itt megjegyezni a módosítással ugyancsak nem érintett külterülettel kapcsolatosan, hogy a megyei TrT-ben ábrázolt M4 gyorsforgalmi út nyomvonal az országos területrendezési jelenleg folyamatban lévő módosításában új nyomvonalra kerül, mely már nem fogja érinteni Sárrétudvari igazgatási területét. A tervezési területet egyetlen országos, vagy térségi övezet sem érinti, így ezekkel összefüggésben a településrendezési tervmódosítás összhangját nem kell vizsgálni. 2) KÖRNYEZETALAKÍTÁS, TÁJRENDEZÉS, BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTEN TARTÁSÁNAK IGAZOLÁSA A falusias lakóterület bővítésére a Táncsics Mihály utca- Feszty Árpád utca csatlakozásánál kerül sor. Az 1666, 1665 Hrsz-ú ingatlanok keleti vége egészül ki, egy kisebb területrésszel, annak érdekében, hogy önálló ingatlan legyen kialakítható (részben a bevont új területen részben az említett két ingatlan végéből leválasztásra kerülő területrészből. A módosítással érintett terület a belterület északi szélén található, a Szerepről bevezető út (Feszty Árpád) út déli oldalán. A mintegy 350 m 2 nagyságú terület jelenleg gyep művelési ágban van, ami a rendezési terv módosítása során a csatlakozó falusias lakóövezet része lesz. A Kertaljai ér, melyet mintegy méter szélességű gyep- legelő terület kísér a belterület közepén, a település szerkezetének értékes adottsága. A rendezési terv módosítása során a beépítetlen terület nyugati széléhez csatlakozó 2 lakóingatlan egészül ki egy 10 m szélességű területsávval, ami a település ökológiai rendszerében lényegi változást nem eredményez. Az átsorolással érintett kis területsáv zöldfelületi értéke már megszűnt, mert a szomszédos lakóingatlan tulajdonosa már korábban megvásárolta és művelésből kivonta a területsávot. A biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása szükséges, tekintettel arra, hogy jelen módosítás során új beépítésre szán terület kijelölésére került sor. A módosítás során 350 m 2 tervezett Ligeterdő került átsorolásra Falusias lakóterületi felhasználásba. A biológiai aktivitásérték csökkenése (-0,2). A jelen módosítással egy időben, de külön eljárásban 1.1.-jelű területegységet érintő történő módosítás során 4300 m2 Beépítésre szánt különleges terület lett átsorolva Liget erdő felhasználásba, ami a biológiai aktivitásérték növekedését eredményezi. (+3,2). E két változás együttesen a biológiai aktivitásérték jelentős +3,0 értékkel való növekedését eredményezi. Az átsorolással érintett terület semmilyen természeti védettség alatt nem áll. Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 16

20 3) Örökségvédelem: Sárrétudvari Község jelen tervmódosítással előzetes tájékoztatási szakaszában kiadott egyeztetési tervdokumentáció CD anyagában megtalálható. A külön kötetben található Örökségvédelmi hatástanulmány a évben elkészített örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálata. A jelen rendezési tervmódosítással érintett 1.2- jelű területegységet régészeti nyilvántartás érinti. A nyilvántartásban szereplő (nem megkutatott, általános) régészeti lehatárolás viszonylag nagy területet érint a meglévő lakóterületen. A módosítással érintett területen tervezett fejlesztés megvalósítását megelőzően, annak előkészítő szakaszában, a Kulturális Örökség Védelméről szóló törvénynek megfelelően, (amennyiben szükséges) régészeti bejárást (szükség esetén hatástanulmányt) kell készíteni, az Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalásának megfelelően. Módosítással érintett terület Régészeti nyilvántartás által lehatárolt terület Sárrétudvari Nagyközség Településrendezési terv 1.2. területegységhez kapcsolódó módosítás 17

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben