Esztrich és műgyanta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztrich és műgyanta"

Átírás

1 Rapidur B1 Gyorsesztrich-képző adalék SchnellEstrichBinder CT-C30-F7 SE 1 erősen kristályos Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szi lár duló, nagy teherbírású és hamar burkolható cementesztrichek létrehozásához. Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkalmas időtakarékos és határidős esztrich munkákhoz. Az építkezésen adalékkal keverendő. burkolható: csempe és járólap esetén kb. 12 óra múlva; tömör burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta: 24 óra múlva, a maradék nedvességtartalom 2,0 CM% eldolgozási idő: kb. 60 perc járható: kb. 3 óra múlva vízmegkötés kiemelkedő védelem visszanedvesedés ellen kg 840 kg 602 Ft/kg kb. 3,5 kg/m 2 Rapidur B5 Gyorsesztrich-képző adalék SchnellEstrichBinder CT-C30-F7 SE 4 kiemelkedő védelem visszanedvesedés ellen Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szilárduló, nagy teherbírású és hamar burkolható cementesztrichek különösen gazdaságos létrehozá sához. Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkalmas időtakarékos és határidős esztrich munkákhoz. Az építkezésen adalékkal keverendő. burkolható: csempe és járólap esetén kb. 3 nap múlva; tömör burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parkettamaradék nedvességtartalom 2,0 CM% eldolgozási idő: kb. 2 óra járható: kb óra múlva kg 840 kg 347 Ft/kg kb. 3,0 kg/m 2 96 Burkolás Építőanyag Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

2 Trassz cement TrassBinder TRB eredeti Trassz ter m észetes Cementalapú, trassztartalmú speciális kötőanyag vastag ágyazóhabarcsok és illesztőhabarcsok előállításához. Sima, jól eldolgozható, nagyon ellenálló és jól szigetelő habarcsok előállításához kül- és beltérre, különösen kényes és elszíneződésre hajlamos természetes kőburkolatokhoz. Cottohoz, betonkövek hez, és kerámia burkolatokhoz. Magas trassztartalommal a mészkivirágzások és elszíneződések jelentős csökkentése érdekében. Az építkezéseken homokkal keverjük kg 1000 kg 230 Ft/kg 3,5-4 kg/m 2 1:4 keverési arányban, 0/2 mm szemcséjű homokkal, kb. 1 cm-es habarcságy vastagság esetén Rapidur M1 Kész gyorsesztrich habarcs SchnellEstrichMörtel Műanyagnemesítésű, száraz készkeverék gyorsan szilárduló és hamar burkolható cementesztrichek létrehozásához. A CT-C50-F7 SE1 minőséget 28 nap elteltével éri el. Nincs szükség hozzáadott homokra. Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkalmas gyors és határidős esztrich munkákhoz. Felhasználható kerítésoszlopok rögzítéséhez. ÖNORM B3330 CT-C50-F7 SE 1 erősen kristályos Nagyon környezetkímélő burkolható: csempe és járólap esetén kb. 4 óra múlva; tömör burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta: 24 óra múlva, a maradék nedvességtartalom 2,0 CM% nyitott idő kb perc járható kb. 2 óra múlva készkeverék szemcseméret: 4 mm vízmegkötés kiemelkedő védelem visszanedvesedés ellen kg 1050 kg 240 Ft/kg 18 kg/m 2 cm esztrich rétegenként 97

3 Rapidur M5 Kész gyorsesztrich habarcs SchnellEstrichMörtel Műanyagnemesítésű, szá raz készkeverék gyor san szi lár du ló és ha mar bur kol ha tó cementesztrichek különösen gazdaságos lét re ho zá sá hoz. Az alapján CT-C35-F5 minőségű 7 nap után, CT-C40-F6 28 nap után. Nincs szükség hozzáadott homokra. Al kal mas fű tött-, kö tő- és úszóesztrichekhez és vá lasz tó ré teg re ke rü lő esztrichekhez. Kü lö nö sen al kal mas idő ta ka ré kos és ha tár idős esztrichmunkákhoz. CT-C40-F6-A9 Nagyon környezetkímélő burkolható: csempe és járólap esetén kb. 24 óra múlva; tömör burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta, fa burkolóanyagok maradék nedvességtartalom 2,0 CM% (fűtetlen) és 1,8 CM% (fűtött) eldolgozási idő: kb perc járható: kb. 12 óra múlva kiváló védelem visszanedvesedés ellen rétegvastagság mm szemcseméret 0-4 mm esztrichhez szélszigetelő szalag (ERS 961) a 74. oldalon Engedély: GEV alapján EMICODE: EC1 PLUS R nagyon környezetkímélő PLUS kg 1000 kg 220 Ft/kg kg/m 2 cm esztrich rétegenként, kg/m 3 Kész esztrich átszivárogtató habarcs Drainagemörtel DM 610 Trasszcement kötésű bur ko ló ha barcs ter mé sze tes kö vek ill. csem pék és já ró la pok kül té ri fek te té sé hez. A kü lön le ges szű rő ré teg ál tal rendkívül víz áteresz tő habarcságy alakítható ki, amely nek je len ték te len a ka pillá ris szí vó ha tá sa. Ez megbízhatóan megakadályozza a víz által okozott ká ro kat, mint pl. a fa gyás okoz ta ki vi rág zá s és szer ke ze ti ron cso lá s bal kono kon és te ra szo kon, lép cső kön és min den fé le kültereken. A bur ko ló anya gok fek te té se ta pa dó iszap fel hasz ná lá sá val tör té nik friss-a-friss re. CT-C16-F4 eredeti Trassz ter m észetes padlóra burkolható 3 nap elteltével nyomási szilárdság 28 nap elteltével kb. 16 N/mm 2 húzószilárdság 28 nap elteltével kb. 4 N/mm 2 kiemelkedő vízáteresztő képesség megakadályozza a fagykárokat és a kivirágzást különösen jól bedolgozási tulajdonságok, pumpálható ágyazóhabarcs felhordásához 2 cm rétegvastagságtól kg 1050 kg 133 Ft/kg kb. 16 kg/m 2 cm esztrich rétegenként 98 Burkolás Építőanyag Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

4 Epoxi habarcs EpoxiMörtel EE 771 Oldószermentes, pigmentált, gyorsan kikeményedő epoxi bázisú, kétkomponensű műgyanta. Ellenáll a dörzsölésnek, nyomásnak, karcolásnak, nem szakad fel. Kiválóan előállíthatóak belőle egymásra épülő vagy elkülönülő vékony rétegek, de nagyobb szintkülönbségek kiegyenlítésére is alkalmas. Alkalmas mosdóbekötések, padlóösszefolyóknál vagy faláttöréseknél megszakadt fugák lezárására. Javítóhabarcsként felhasználható fal- és padlófelületek gyors javítására. SR-C60-F15 burkolható: 24 óra múlva rétegvastaság: 4 20 mm munkafolyamatonként; 100 mm-ig, ha tűzön szárított kvarchomokkal keverik el SR-C60-F15 minőséget már 3 nap elteltével eléri termikusan állandó bel- és kültérre* falra, padlóra bedolgozási idő: kb. 60 perc járható: kb. 12 óra múlva GISCODE RE1 * Kültéri alkalmazás esetén kérjen alkalmazástechnikai tanácsadást. 771 Vödör: 25 kg 675 kg Ft/kg kb. 1.7 kg/m 2 mm rétegenként Vödör: 10 kg 420 kg Ft/kg SoproDur HF-L Nagyszilárdságú epoxi lakk EpoxiLack hochfest HF-L 513 Kétkomponensű műgyanta védőbevonat cementkötésű aljzatok, mint pl. esztrich és betonfelületek, ill. Sopro Fließspachtel hochfesttel előállított közvetlenül használatos felületek mechanikus és vegyi igénybevétel elleni védelmére. Vízálló felületvédő réteggé szilárdul, ezért alkalmas friss esztrichek utókezeléséhez is, ebben az esetben a Sopro EPG 522 vagy Sopro ESG 868-cal történő alapozás szükséges. padlóra, kül- és beltéren rendkívül kopásálló oldószermentes vegyszerálló hengerelhető, kenhető, szórható csúszós felület esetén Sopro Quarzsand grob kvarchomokkal megszórva Tanúsítvány BGIA: SoproDur HF-L Sopro Quarzsand grob-bal beszórva megfelel az R11-es csúszásmentességi besorolás feltételeinek steingrau RAL 7030* 513 Vödör: 4 kg (a komp.) 300 kg Ft/kg g/m 2 cm rétegenként, 2 réteg szükséges Flakon: 1 kg (B komp.) * Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek a kikeményedett anyag színétől. Szállítás és tárolás alatt fagytól védeni kell. 99

5 Repedésjavító műgyanta RissHarz RH 646 Kétkomponensű, folyékony, poliészter gyanta, esztrichen keletkezett repedések erős lezárására ill. kisebb javításokhoz. bel- és kültérre padlóra nagyon gyorsan megköt víz- és időjárásálló rendkívül szilárd betonhoz és fémhez jó tapadási tulajdonságok 10 db esztrichszorítóval 646 Doboz: 1 kg 360 kg Ft/kg kb. 1,0 kg/dm 3 (4 doboz/karton) Építési műgyanta BauHarz BH 869 Kétkomponensű epoxi bázisú műgyanta. Felhasználható minden sima aljzatra alapozóként vagy tapadásnövelőként, betonra vagy cementesztrichre tökélete sen záró és vegyszerálló felület képzésére. Kiválóan alkalmas nagy mechanikai illetve vegyi terhelésnek kitett csarnokok és műhelyek aljzatának kialakítására. Felhasználható hidak záróköveinek lerakására vízát eresztő kőzúzalék ragasztóként, beton aljzat vagy betonelemek javítására. Uszodaépítésnél fuga kapillárisok lezárására használják. Felhasználás módjától függően Sopro Quarzsand grob-bal szórjuk. falra és padlóra, kül-és beltérre bedolgozási idő (építési műgyantaként) kb. 60 perc járható (építési műgyantaként) kb. 24 óra elteltével GISCODE RE Vödör: 12 kg (kombi edény) 5 kg (kombi vödör) 360 kg 225 kg Ft/kg Ft/kg alapozóként g/m 2 ; habarcsként mm rétegenként és a felhasznált homok mennyiségtől függően g/m Burkolás Építőanyag Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! Szállítás és tárolás alatt fagytól védeni kell.

6 ÚJ Műgyanta esztrich szemcse EpoxiEstrichKorn EEK 871 Sopro EpoxiEstrichKorn a 0,063 4,0 mm-es szemcseméret tartományban egyenletes szemeloszlási görbével rendelkezik, egy karton Sopro BH 869-cel együttesen alkalmazva gyorsan megkötő és burkolható műgyantát alkot, melyet a re hivatkozással SR-C25-F7 minőségi osztáyba soroltak. Kiemelkedő a kopásállósága, nyomó-, húzó- és tépőszilárdsága. Alkalmas vékony kiegyenlítésre kötő vagy elválasztó rétegen valamint úszó eljárású fektetéshez. Ideális felújításokhoz. SR-C25-F7 Keverési arány: 1zsák (25 kg) Sopro EpoxiEstrichKorn : 1 doboz (1 kg) Sopro Bauharz kiválóan ellenáll a mechanikus és hőterhelésnek SR-C25-F7 minőségi besorolású már 7 nap elteltével nyitott idő kb. 1 óra járható kb. 8 óra elteltével burkolható kb. 24 óra elteltével vízmentes kötés kg 1050 kg 297 Ft/kg kb. 17 kg/m 2 cm rétegenként ÚJ Átszivárogtató habarcs szemcse DrainageEstrichKorn DEK 872 SR-C20-F6 Sopro DrainageEstrichKorn (szemcseméret 1,4 3,15 mm) egy karton Sopro BH 869-cel együttesen alkalmazva vízáteresztő műgyanta habarcsot alkot, melyet a re hivatkozással SR-C20-F6 minőségi osztáyba soroltak. Kerámia burkolatok, beton és természetes kő lapok alatti vékony átszivárogtató habarcságyazat előállításához. Vízáteresztő, kivirágzásmentes habarcságyazat kialakításához. Sopro DrainageMatte (lásd 144. oldal) beépítésével a átszivárogtató hatást jelentősen meg lehet növelni. Ideális felújításokhoz csekély beépítési magasságoknál. Kiváló feldolgozási tulajdonságai és hosszú nyitott ideje alkalmassá teszi kültéri alkalmazáshoz. Keverési arány: 1zsák (25 kg) Sopro DrainageEstrichKorn : 1 doboz (1 kg) Sopro Bauharz kiválóan ellenáll a mechanikus és hőterhelésnek SR-C20-F6 minőségi besorolású már 7 nap elteltével nyitott idő kb. 100 perc járható kb. 12 óra elteltével burkolható kb. 24 óra elteltével vízmentes kötés kg 1000 kg 212 Ft/kg kb. 16 kg/m 2 cm rétegenként * Sopro BauHarz-cal. 101

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék Érvényes 2008. február 15-tôl Árjegyzék T a r t a l o m j e g y z é k Hidegburkolatragasztás anyagai 2 Fugázóanyagok 5 Hidegburkolatragasztás kiegészítô anyagai 9 Alapozók aljzatkiegyenlítéshez 11 Aljzatkiegyenlítô

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK SIKA HUNGÁRIA KFT. KERESKEDELEM ÉRVÉNYES: 2014. MÁRCIUS 1-TŐL VISSZAVONÁSIG

ÁRJEGYZÉK SIKA HUNGÁRIA KFT. KERESKEDELEM ÉRVÉNYES: 2014. MÁRCIUS 1-TŐL VISSZAVONÁSIG ÁRJEGYZÉK SIK HUNGÁRI KFT. KERESKEDELEM ÉRVÉNYES: 2014. MÁRCIUS 1-TŐL VISSZVONÁSIG ETŰRENDES NÉVMUTTÓ E EUR raklap...20 I IC konténer...20 S Sanisil... 4, 8 Sika Sika -110 HD...9 Sika -4a... 9, 16 Sika

Részletesebben

;,9 4i :A, ;,: 2k =,2 -,2 ;, ;i :0 2i A0 2k5@ =,

;,9 4i :A, ;,: 2k =,2 -,2 ;, ;i :0 2i A0 2k5@ =, Inhalt_03_18 9/6/05 13:55 Page 3 Referenciák Családi ház Burkolat: Juparana gránit MAPEI-termékek: KERABOND+ISOLASTIC Családi ház Burkolat: Juparana gránit MAPEI-termékek: KERABOND+ISOLASTIC Mom Park Burkolat:

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

Construction. Betonjavítás és felületvédelem. Sika a hídépítés és hídfenntartás területén

Construction. Betonjavítás és felületvédelem. Sika a hídépítés és hídfenntartás területén Construction Betonjavítás és felületvédelem Sika a hídépítés és hídfenntartás területén Betonjavítás Felületvédelem Acélkorrózió elleni védelem Szerkezetmegerôsítés Hídszigetelés Szerkezeteket érô korrozív

Részletesebben

Kétkomponensű, epoxi-poliuretán ragasztó a gumi, PVC és linóleum padlóburkolatokhoz

Kétkomponensű, epoxi-poliuretán ragasztó a gumi, PVC és linóleum padlóburkolatokhoz Adesilex G19 Kétkomponensű, epoxi-poliuretán ragasztó a gumi, PVC és linóleum padlóburkolatokhoz ALKALMAZÁSI TERÜLET Kül- és beltéri használatra. Gumi, PVC, textil, tűfilc és linóleum padlóburkolatok,

Részletesebben

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS 2 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ Az alábbi ismertetőt azzal a céllal állítottuk össze, hogy a homlokzati hőszigetelés témakörében felhívjuk a tervezők, kereskedők,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Már szakemberre bízom!

Már szakemberre bízom! 1 Gyönyörű tavaszi reggel volt, Andrea boldogan ébredt fel. Végrevalahára elkezdhetik a fürdőszoba felújítását. Gábornak sikerült egy igazán jó mestert találnia - igaz, hogy számlát nem ad, de feleannyiért

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Policolor. Teljes homlokzati hőszigetelő rendszer

Policolor. Teljes homlokzati hőszigetelő rendszer Teljes homlokzati hőszigetelő rendszer A hőszigetelésről HŐSZIGETELT FALLAL VÉDJE HÁZA MELEGÉT! HATÉKONY ÉS ESZTÉTIKUS SZIGETELÉS A POLICOLOR TELJES HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER ELŐNYEI Problémák Télen

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

(ZBOUB ÂT DFNFOULÏUÂTÔ QBEMÌSFOET[FSFL

(ZBOUB ÂT DFNFOULÏUÂTÔ QBEMÌSFOET[FSFL Ingram Bemutatóterem Sansepolcro Olaszország Felhasznált termékek: natúr hatású ULTRATOP SYSTEM GYANTA ÉS CEMENTKÖTÉSŰ PADLÓRENDSZEREK A gyanta és cementkötésű padlók piacán a Mapei olyan, műszakilag fejlett,

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Ytong, Silka, Multipor ÉPÍTÉSI RENDSZER. YTONG INFO zöld szám: 06 80 69 69 00 zoldszam@xella.com

Ytong, Silka, Multipor ÉPÍTÉSI RENDSZER. YTONG INFO zöld szám: 06 80 69 69 00 zoldszam@xella.com Ytong, Silka, Multipor ÉPÍTÉSI RENDSZER YTONG INFO zöld szám: 06 80 69 69 00 zoldszam@xella.com Tartalom Építsen a bölcsek kövével!... 4 Bevezető... 6 Ytong piktogramok... 8 A pórusbeton gyártás fő állomásai...

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Érvényes: 2014 április 28-tól. Nagykereskedelmi árjegyzék. www.austrotherm.hu

Érvényes: 2014 április 28-tól. Nagykereskedelmi árjegyzék. www.austrotherm.hu Érvényes: 2014 április 28-tól. Nagykereskedelmi árjegyzék 2014 www.austrotherm.hu ... hogy ne futkosson a házán a hideg! Austrotherm Grafit Austrotherm XPS 1 2 4 Reflex 4 100 5 150 5 L4 6 L5 6 Manzárd

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Palalemezek grafitfekete. Görbe alakú gabionok. Gránitzúzalék, só és bors, 8-12 mm. Márványtörmelék, rozé-fehér, 25-50 mm

Palalemezek grafitfekete. Görbe alakú gabionok. Gránitzúzalék, só és bors, 8-12 mm. Márványtörmelék, rozé-fehér, 25-50 mm Katalógus 2010 2010 2010 Palalemezek grafitfekete Selymesen csillogó takaróanyag elegáns kertekbe. További információ a 8. oldalon Görbe alakú gabionok Ív-legömbölyítés elv alapján. Lehetővé teszi a terepviszonyoknak

Részletesebben

Méhes Renoszig Kft. 1026 Budapest, Gyergyó u. 8. Termékelista tel./fax212-2411 mehesrenoszig@t-online.hu. www.mehesrenoszig.hu 1/4

Méhes Renoszig Kft. 1026 Budapest, Gyergyó u. 8. Termékelista tel./fax212-2411 mehesrenoszig@t-online.hu. www.mehesrenoszig.hu 1/4 MÉHES RENOSZIG KFT. - TERMÉKLISTA I. LÉGPÓRUSKÉPZŐ ADALÉKANYAGOK, SZÁRAZHABARCS RENOVEX-H (Hidrofób) Víztasszító, WTA minőségnek megfelelő cementhomok összetételű vakolathoz. Homok: 0-4 mm; Külés beltérre

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Tökéletes választás minden homlokzathoz!

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Tökéletes választás minden homlokzathoz! ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer Tökéletes választás minden homlokzathoz! ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer a ROCKWOOL-tól A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben