2011. [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN]"

Átírás

1 2011. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézet - Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN] A Fővárosi Önkormányzat és a megyei önkormányzati intézmények fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozattal összhangban végzett felmérés értékelése

2 Készítette: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság Módszertani Főosztály, Elemző-Stratégiai Osztály Dr. Abay-Nemes Orsolya Dr. Barla-Szabó Tamás Demeter Józsefné Gyetvai Györgyi Maléta Andrea Török Erika Zagyva Klára Lezárva: január 12-én Jóváhagyta: Rauh Edit főigazgató-helyettes MSZN ISO 9001:2009 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A mérésről általában A megyei és fővárosi fentartású intézményektől beérkezett válaszok összegzése, értékelése, összehasonlítása Az intézmények diagnosztikai és terápiás részlegei Az intézmények szakdolgozói létszámellátottsága Az intézmény szakképzésben résztvevő szakdolgozóinak létszáma Az intézmény szakdolgozói létszámából tartósan távollevők létszáma Az intézményben betöltetlen szakdolgozói álláshelyek Szakképzési igények Megjegyzés lehetősége Az országos hatáskörű intézmények és az egyetemek Feladatok, javaslatok Mellékletek MSZN ISO 9001:2009 3

4 1. A MÉRÉSRŐL ÁLTALÁBAN A megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozattal összhangban olyan felmérés készült, amely átfogó képet ad az intézmények szakápolói és szakasszisztensi humán-erőforrás ellátottságról. A felmérést és elemzést Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság Főigazgató-helyettesének kezdeményezésére a Módszertani Főosztály Elemző-Stratégiai Osztályának munkatársai készítették. A mérés témája, célja A mérés témája a konszolidációban érintett intézményekben a szakápolói és szakasszisztensi humán-erőforrás ellátottság felmérése, a szakképzési igények feltérképezése. A mérés célja annak felmérése volt, hogy a konszolidációban érintett intézményekben milyen mértékű szakdolgozói létszámhiány, illetve szakdolgozói szakképzési igény mutatkozik a folyamatos és biztonságos betegellátás megvalósításához. A felmérés elsősorban a ráépülő szakképesítések által betölthető munkakörökre vonatkozott, de lehetőség volt arra, hogy az intézmények vezetői jelezzék az alap-szakképzésre vonatkozó igényüket is. A mérés indoklása A felméréshez a Semmelweis Tervben szereplő prioritásokat, mely szerint fontos szempont az egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában az emberi erőforrások képzése és megtartása. Ennek szellemében a leépítés helyett a meglévő emberi erőforrások megőrzésére, a térben és időben történő megfelelő felhasználásra kell a hangsúlyt helyezni. A tudományos bizonyítékokon alapuló egészségpolitika azt jelenti, hogy a probléma meghatározás, a problémák okainak feltárása, a megfelelő eszközök, intézkedések kiválasztása, valamint ezek hatásainak értékelése a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető hazai és nemzetközi tapasztalatokra, kutatási eredményekre, rutinszerűen gyűjtött adatok elemzésére épül. A felmérést ennek szellemében készítettük. A mérés formája A méréshez olyankérdőívet készítettünk, mely többségében zárt kérdéseket tartalmazott, és a válaszadás megkönnyítése érdekében tartalmazta valamennyi, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő ráépülő szakképesítést, valamint az OKJ előtti másodfokú szakosító képzéseket. A kérdőív hat kérdésből állt (ld. 1. számú melléklet) az alábbi témaköröket érintve: MSZN ISO 9001:2009 4

5 az intézmény diagnosztikai és terápiás részlegeinek felsorolása az intézmény szakdolgozói létszám-ellátottsága az intézmény szakképzésben résztvevő szakdolgozóinak létszáma az intézmény szakdolgozói létszámából tartósan távollévők létszáma az intézményben betöltetlen szakdolgozói státuszok száma szakképzési igények A kérdőív végén a 7. pontban lehetőséget adtunk a kérdőívvel kapcsolatos megjegyzések rögzítésére. A kérdőív kísérőlevele tartalmazta a felmérés célját és segítséget nyújtott a kitöltéshez. A kérdőívet az érintett megyei intézmények a számukra kialakított belső web-felületről tölthették le, a fővárosi intézmények ápolásvezetőit direkt formájában kértük fel a közreműködésre. A mérésben résztvevők köre A mérésben a konszolidációban érintett megyei fenntartású önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató intézmények vettek részt. Ezen felmérés lezajlása után a résztvevők körét az országos intézményekkel és egyetemekkel bővítettük. Feléjük a kérdőív 2 kérdésből álló, egyszerűsített formában csak a szakképzési igényeikre vonatkozóan került kiküldésre. A mérés ideje A felmérés november 4. és december 20. között zajlott. A kitöltött kérdőívet az intézményeknek november 20-ig (megyei intézmények), illetve december 8-ig (fővárosi intézmények) kellett eljuttatni elektronikusan és papíralapon is Főigazgatóságunkra december 13-án egyszerűsített formában küldtük ki a felmérő ívet az országos hatáskörű intézmények és egyetemek ápolásvezetői számára és külön jeleztük, hogy a felmérésben való részvétel önkéntes. Az értékelésbe vont kérdőívek száma A visszaérkezett és feldolgozásba vont kérdőívek száma: megyei fenntartású intézmények közül a kérdőívet 34 (telephelyeket is beleértve) intézmény töltötte ki és küldte vissza, fővárosi fenntartású intézményekből 14 kitöltött kérdőív érkezett vissza országos hatáskörű és egyetemi intézményből összesen 6 kitöltött kérdőív érkezett vissza MSZN ISO 9001:2009 5

6 A kérdőívek feldolgozása A kérdőív kitöltéséhez felhívtuk az intézményvezetők figyelmét, hogy legyenek tekintettel az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet 3. számú melléklete alapján a szakképesítések egymásnak való megfeleltetésére, valamint az igények megfogalmazásánál az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra. A kérdőívben megadott adatok és így azok elemzése is a felmérés készítésekor (2011. december) rögzített állapotot tükrözik. A megjelenített adatokat többek között a következő tények módosíthatják: - a minimumfeltételek változásai - a nyugdíjazások - a pályaelhagyás, illetve a külföldi munkavállalás - a munkahelyek létesítése, megszüntetése, illetve összevonása. MSZN ISO 9001:2009 6

7 2. A MEGYEI ÉS FŐVÁROSI FENTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKTŐL BEÉRKEZETT VÁLASZOK ÖSSZEGZÉSE, ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYEK DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS RÉSZLEGEI A kérdőív 1. kérdésében azt kértük, hogy a válaszadó sorolja fel, milyen diagnosztikai és terápiás részlegeket (a járóbeteg szakellátás, a diagnosztikai háttér-, valamint a fekvőbeteg és speciális ellátás körében) működtet. A válaszadók részletezve jelezték az intézményükben jelenleg működtetett diagnosztikai és terápiás osztályokat illetve részlegeket. A felsorolás nem tartalmazza azokat az egységeket, melyek működésének finanszírozása nem az intézmény költségvetését terheli. Ezen felmérés a szakképzési igények felmérésére, a képzési területek átgondolt szervezési, tervezési folyamataira koncentrált, így jelen elemzésünk e területet most nem érinti. Ezen adatok kiinduló pontként szolgálnak a struktúra átalakítás során esetlegesen bekövetkező változásokhoz, és a további elemző munkához. Jelen összegzésben a humánerőforrás krízis kezeléséhez szükséges adatok elemzésére helyeztük a hangsúlyt. MSZN ISO 9001:2009 7

8 2. 2. AZ INTÉZMÉNYEK SZAKDOLGOZÓI LÉTSZÁMELLÁTOTTSÁGA Arra kértük a felmérésben közreműködő egészségügyi szolgáltatókat, hogy határozzák meg az intézmény szakdolgozói létszámellátottságát a betöltött munkaköröknek megfelelően, szakképesítések szerinti bontásban. A táblázat kitöltésénél csak a ráépülő szakképesítések által betöltött munkaköröket vizsgáltuk. A kérdés keretében az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések [a Kérdőív 2.1. pontja], illetve az Országos Képzési Jegyzék megjelenése, azaz a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet kihirdetése előtt megszerzett szakképesítések, ún. másodfokú szakosító képzések [a Kérdőív 2.2. pontja] jelölésére és a hozzájuk tartozó létszámadatok megadására volt mód. Felhívtuk az intézményvezetők figyelmét, hogy legyenek tekintettel az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet 3. számú melléklete alapján a szakképesítések egymásnak való megfeleltetésére. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézmények szakdolgozói humánerőforrás helyzetét vizsgáltuk. Az elemzési szempontok hatékony érvényesülése érdekében az OKJ szerinti szakképesítések a következő szerint kerültek rendezésre (ld. 3. számú melléklet): - Ápolói (15 féle szakképesítés) - Egészségügyi asszisztensi (11 féle szakképesítések) - Képalkotó diagnosztikai (8 féle szakképesítés) - Műtéti (2 féle szakképesítés) - Laboratóriumi diagnosztikai (4 féle szakképesítés) - Egészségügyi kártevőirtó (1 féle szakképesítés) - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) Az OKJ előtti szakképesítések tekintetében szintén megtörtént a ek szerinti bontás: - Ápolói (4 féle szakképesítés) - Egészségügyi asszisztensi (6 féle szakképesítések) - Képalkotó diagnosztikai (1 féle szakképesítés) - Műtéti (3 féle szakképesítés) - Laboratóriumi diagnosztikai (6 féle szakképesítés) - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) A megyei egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók szakképesítésének típusa %-ban megadva a következő: MSZN ISO 9001:2009 8

9 A kérdőíves felmérés második körében a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények szakdolgozói humánerőforrás helyzetét vizsgáltuk. Az elemzési szempontok hatékony érvényesülése érdekében az OKJ szerinti szakképesítések a következő szerint kerültek rendezésre (ld. 3. számú melléklet): - Ápolói (15 féle szakképesítés) összesen 295,75 fő - Egészségügyi asszisztensi (12 féle szakképesítés) összesen 238,5 fő - Képalkotó diagnosztikai (8 féle szakképesítés) összesen 27 fő - Műtéti (2 féle szakképesítés) összesen 98 fő - Laboratóriumi diagnosztikai (4 féle szakképesítés) összesen 36,5 fő - Egészségügyi kártevőirtó (1 féle szakképesítés) összesen 1 fő - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) összesen 0 fő - Egyéb (1 féle szakképesítés) összesen 0 fő Az OKJ előtti szakképesítések tekintetében szintén megtörtént a ek szerinti bontás: - Ápolói (4 féle szakképesítés) összesen 30 fő - Egészségügyi asszisztensi (5 féle szakképesítés) összesen 152,5 fő - Képalkotó diagnosztikai (1 féle szakképesítés) összesen 16 fő - Műtéti (2 féle szakképesítés) összesen 164,75 fő - Laboratóriumi diagnosztikai (8 féle szakképesítés) összesen 101,5 fő - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) összesen 4 fő A fővárosi egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók szakképesítésének típusa %-ban megadva a következő: MSZN ISO 9001:2009 9

10 A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A felmérés első körében a megyei önkormányzati, míg a második körben a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézmények szakdolgozói humánerőforrás helyzetét vizsgáltuk. A kiküldött kérdőívre 41 intézményből érkeztek adatok: 30 megyei intézmény (ebből 7 pest megyei) és 11 fővárosi intézmény válaszolt. A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy a fővárosi fenntartásban lévő intézményekben 696,75 fő az OKJ-ben szereplő szakképzettséggel és 468,75 fő az OKJ megjelenése előtt megszerzett ún. másodfokú szakosító képzettséggel rendelkező, illetve foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók létszáma. Ugyanez a megyei egészségügyi intézmények esetében 2274,75 fő OKJ-s és 1033 fő OKJ előtti szakdolgozói létszámot jelent. Az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók szakképesítésének típusa %-ban megadva a következő: MSZN ISO 9001:

11 Az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók létszám (fő) adatait az alábbi diagram szemlélteti: Az elemzési szempontok hatékony érvényesülése érdekében az OKJ szerinti, illetve az OKJ előtti szakképesítések ek szerint kerültek rendezésre, illetve bontásra. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI LÉTSZÁMADATOK [fő] Szakmaterület Fővárosi intézmények Megyei intézmények Összesen: Ápolói 325,75 fő 1085,5 fő 1411,25 fő Egészségügyi asszisztensi Képalkotó diagnosztikai 391 fő 991,5fő 1382,5 fő 43 fő 198 fő 241 fő Műtéti 262,75 fő 697,75 fő 960,5 fő Laboratóriumi diagnosztikai Egészségügyi kártevőirtó 138 fő 310 fő 448 fő 1 fő 1 fő 2 fő Rehabilitációs 4 fő 24 fő 28 fő Összesen: 1165,5 fő 3307,75 fő 4473,25 fő Alapvetően elmondható, hogy Budapesten 1165,5 fő, míg vidéken 3307,75 fő vesz részt az egészségügyi ellátásban, mint egészségügyi szakdolgozó. Tehát a kérdésünkre választ adó megyei és fővárosi intézmények összesen 4473,25 OKJ-s, illetve OKJ előtti képzettséggel betöltött egészségügyi szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: - Ápolói en (15 féle OKJ-s és 4 féle OKJ előtti szakképesítés) 325,7 fő fővárosi és 1085,44 fő megyei, azaz összesen 1411,25 fő szakdolgozó; MSZN ISO 9001:

12 - Egészségügyi asszisztensi en (12 féle OKJ-s és 5 féle OKJ előtti szakképesítés) 390,9 fő fővárosi és 991,46 fő megyei, azaz összesen 1382,5 fő szakdolgozó; - Képalkotó diagnosztikai en (8 féle OKJ-s és 1féle OKJ előtti szakképesítés) 43 fő fővárosi és 198 fő megyei, azaz összesen 241 fő szakdolgozó; - Műtéti en (2 féle OKJ-s és 2 féle OKJ előtti szakképesítés) 262,75 fő fővárosi és 697,75 fő megyei, azaz összesen 960,5 fő szakdolgozó; - Laboratóriumi diagnosztikai en (4 féle OKJ-s és 8 féle OKJ előtti szakképesítés) 138,1 fő fővárosi és 310 fő megyei, azaz összesen 448 fő szakdolgozó; - Egészségügyi kártevőirtó en (1 féle OKJ-s szakképesítés) 1 fő fővárosi és 1 fő megyei, azaz összesen 2 fő szakdolgozó; - Rehabilitációs en (1 féle OKJ-s és 1 féle OKJ utáni szakképesítés) 4 fő fővárosi és 24 fő megyei, azaz összesen 28 fő szakdolgozó; - Egyéb en (1 féle OKJ-s szakképesítés) összesen 0 fő. A fővárosi és a megyei fenntartású egészségügyi intézményekben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók létszámadataira vonatkozó adatokat az alábbi diagram mutatja be (fő): MSZN ISO 9001:

13 2. 3. AZ INTÉZMÉNY SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZAKDOLGOZÓINAK LÉTSZÁMA A kérdőív 3. kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közreműködő intézményeket, hogy jelöljék és írják be az intézmény azon szakdolgozóinak létszámát szakképesítések szerinti bontásban, akik jelenleg szakképzésben vesznek részt. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: Megyék szerinti bontásban a következő diagram szemlélteti a jelenleg képzésben résztvevők létszámát (330 fő): A területi megoszlást figyelve, kiemelkedően a legnagyobb létszámban Borsod-Abaúj- Zemplén megyében vesznek részt jelenleg a szakképzésben (97 fő). Ezt követi Fejér megye 32 fővel, majd Hajdú-Bihar megye 29 fővel. Szakképesítések szerinti bontásban a képzésben résztvevők a következő szakképzésekben vesznek részt: MSZN ISO 9001:

14 A legnagyobb számban felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló képzésben vesznek részt (77 fő). Preferált szakképzés még a sürgősségi szakápoló (70 fő), az onkológiai szakápoló (30 fő), valamint a műtéti szakasszisztens (26 fő), és a CT, MRI szakasszisztens (25 fő) képzés is. A képzésben jelenleg résztvevők létszámát szakmacsoportok szerinti bontásban a következő táblázat szemlélteti: Szakmacsoport fő Szakápolói képzésben résztvevők létszáma 231 Szakasszisztensi képzésben résztvevők létszáma 98 Egészségügyi gázmester 1 Jelenleg a szakképzésben résztvevők létszáma összesen 330 MSZN ISO 9001:

15 A kérdőíves felmérés második körében a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: A válaszadó 11 fővárosi intézményből összesen 63 szakdolgozó vesz részt jelenleg képzésben. Ez a létszám 15 szakképzés között oszlik meg. A képzésben jelenleg résztvevők létszámát szakmacsoportok szerinti bontásban a következő táblázat szemlélteti: Szakmacsoport fő Szakápolói képzésben résztvevők létszáma 40 Szakasszisztensi képzésben résztvevők létszáma 23 Jelenleg a szakképzésben résztvevők létszáma összesen 63 A leginkább preferált szakképzések a következők: felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (9 fő), sürgősségi szakápoló (9 fő), CT, MRI szakasszisztens (8 fő), melyet az alábbi ábra szemléltet: MSZN ISO 9001:

16 A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A kiküldött kérdőívre 41 intézményből érkeztek adatok: 30 megyei intézmény (ebből 7 pest megyei) és 11 fővárosi intézmény válaszolt. 13 olyan szakképzés van, ahová minden intézménytípusból iskoláznának be szakdolgozókat: CT, MRI szakasszisztens, diabetológiai szakápoló, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, klinikai neurofiziológiai szakasszisztens, légzőszervi szakápoló, műtéti szakasszisztens, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sugárterápiás szakasszisztens. A különböző szakképzésekre beiskolázott szakdolgozók arányát intézménytípusonként az alábbi diagram szemlélteti: MSZN ISO 9001:

17 MSZN ISO 9001:

18 2. 4. AZ INTÉZMÉNY SZAKDOLGOZÓI LÉTSZÁMÁBÓL TARTÓSAN TÁVOLLEVŐK LÉTSZÁMA A kérdőív 4. kérdésében arra kértük a felmérésben közreműködő intézményeket, hogy jelöljék és írják be az intézmény szakdolgozói létszámából a tartós távollévők (GYES, GYED, tartós táppénz, fizetés nélküli szabadság, stb.) számát szakképesítések szerinti bontásban. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a táblázatban csak a ráépülő, valamint a korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítéseket jelöljék meg és vegyék figyelembe az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet 3. számú melléklete alapján a szakképesítések egymásnak való megfeleltetését. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozókkal kapcsolatban megfigyelhető, hogy a vizsgált intézmények esetében a legtöbb dolgozó az intenzív betegellátó szakápolói (29 fő) és a műtéti szakasszisztensi (28 fő) pályáról marad tartósan távol. Emellett még magas arányt képviselnek az aneszteziológiai szakasszisztensi (16 fő) és gyermek intenzív terápiás szakápolói (18 fő) állásokról tartósan távollévők is. Említést érdemelnek továbbá a pszichiátriai szakápolói és az endoszkópos szakasszisztensi munkakörök, amely területeken 5-5 fő tartósan távollévő kollégával számolhatunk (ld. az alábbi diagramot). A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező egészségügyi szakdolgozókkal kapcsolatban kijelenthető, hogy a területi eloszlás tekintetében a GYES, GYED, tartós táppénz vagy fizetés nélküli szabadság indokán a legtöbb szakdolgozó Borsod-Abaúj-Zemplén (25 fő) és Fejér (21 fő) megyében, a legkevesebb pedig Pest megyében (5 fő) marad távol a munkájától. MSZN ISO 9001:

19 A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók 1 esetében a legtöbb dolgozó az aneszteziológiai szakasszisztens (5 fő) területről marad tartósan távol. A többi területhez képest megemlítendő még a klinikai laboratóriumi szakasszisztens (2 fő) a műtős szakasszisztens (2 fő) és a pulmonológusallergiológus szakasszisztens (2 fő) területről távolmaradók száma is. A létszámokat az alábbi diagram szemlélteti. A területi eloszlás tekintetében megfigyelhető, hogy tizenkét megyében egyáltalán nincs ezen indokokkal távolmaradó szakdolgozó. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók esetében figyelemre méltó, hogy a legmagasabb a távolmaradók aránya Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A kérdőíves felmérés második körében a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: Elsőként a ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozókkal kapcsolatos adatokat vizsgáltuk. Kijelenthető, hogy a legtöbb dolgozó a műtéti szakasszisztens (18 fő) és az intenzív betegellátó szakápoló (14 fő) pályáról marad tartósan távol. Emellett, a többi területhez képest, magas arányt képviselnek még az aneszteziológiai szakasszisztensi (8 fő) és diabetológiai szakápoló (4 fő) állásokról tartósan távollévők is: 1 A felmérésben megkérdezett intézmények ebben a kategóriában sok olyan szakképesítést jelenítettek meg, melyek alap-szakképesítésnek számítanak, ezért ezek az adatok itt nem kerültek feldolgozásra. MSZN ISO 9001:

20 A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező egészségügyi szakdolgozókkal kapcsolatban megállapítható, hogy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmények tekintetében a GYES, GYED, tartós táppénz vagy fizetés nélküli szabadság indokán a legtöbb szakdolgozó az Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézetből (21 fő), a Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetből valamint a Péterfy Sándor utcai Kórház, Rendelőintézet és Baleseti Központból (7-7 fő) marad távol. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók 2 esetében a legtöbb dolgozó a műtős szakasszisztens (6 fő) területről marad tartósan távol. Ebben a kategóriában magas arányt képviselnek még a pulmonológusallergiológus szakasszisztensek és a gyógyszerellátási szakasszisztensek: 2 A felmérésben megkérdezett intézmények ebben a kategóriában sok olyan szakképesítést jelenítettek meg, melyek alap-szakképesítésnek számítanak, ezért ezek az adatok itt nem kerültek megjelenítésre. MSZN ISO 9001:

21 A fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményeknél megfigyelhető továbbá, hogy az adatokat beküldők esetében nyolc intézményben egyáltalán nincs ezen indokokkal távolmaradó szakdolgozó. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók esetében figyelemre méltó, hogy kiemelkedően magas a távolmaradók aránya a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházaiban, valamint a Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézetben. A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozókkal kapcsolatban megfigyelhető, hogy mind a Fővárosi Önkormányzat, mind a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ugyanazon két terület (a műtéti szakasszisztensi és az intenzív betegellátó szakápolói) esetében a legmagasabb a távolmaradók aránya. Az arány azonban fordított: az intenzív betegellátó szakápolói pálya esetében a megyei fenntartású intézményeknél 29 fő, a fővárosi intézményeknél 14 fő; míg a műtéti szakasszisztensi munkakör esetében a megyei fenntartású intézményeknél 28 fő, a fővárosi intézményeknél pedig 18 fő a távolmaradók létszáma. A harmadik leggyakoribb terület, amelyről ezen indokokkal hiányoznak a szakdolgozók, a megyei önkormányzati fenntartású intézmények esetében a gyermek intenzív terápiás szakápoló, a fővárosi önkormányzati fenntartású intézmények esetében pedig az aneszteziológiai szakasszisztens. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítések esetében a megyei intézményeknél az aneszteziológiai szakasszisztens, a fővárosiak esetében pedig a műtős MSZN ISO 9001:

22 szakasszisztensi szakképesítés területéről maradnak a leginkább távol a GYES-re, GYED-re, tartós táppénzre, fizetés nélküli szabadságon lévő szakdolgozók. Megfigyelhető, hogy azon szakképesítési területek közül, melyekről a leginkább tartósan távolmaradnak a szakdolgozók, mindkét intézmény-típus esetében az első négy között szerepelnek a műtős szakasszisztensi és a pulmonológiai-allergiológiai szakasszisztensi munkakörök. MSZN ISO 9001:

23 2. 5. AZ INTÉZMÉNYBEN BETÖLTETLEN SZAKDOLGOZÓI ÁLLÁSHELYEK A kérdőív 5. kérdésében azt kértük, hogy a válaszadó jelölje és írja be a betöltetlen szakdolgozói státuszok számát szakképesítések szerinti bontásban. A táblázatban csak a ráépülő szakképesítések jelölésére volt lehetőség. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: Országos szinten a választ adó intézmények 218 egészségügyi betöltetlen szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: ápolói (122) egészségügyi asszisztensi (23) képalkotó diagnosztikai (12) műtéti (47) laboratóriumi diagnosztikai (14) Ápolói A legtöbb betöltetlen állásra felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (42), a sürgősségi szakápoló (24) és onkológiai szakápoló (16) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az ápolói en Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (33), Pest megyében (25), Veszprém megyében (16) és Komárom-Esztergom megyében (14) mutatkozik a legnagyobb hiány. Egészségügyi asszisztensi A legtöbb betöltetlen állásra fizioterápiás szakasszisztens (8), valamint kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (7) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az egészségügyi asszisztensi en Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (8), Pest megyében (6) mutatkozik a legnagyobb hiány. Képalkotó diagnosztikai A legtöbb betöltetlen állásra intervenciós szakasszisztens (4), valamint sugárterápiás szakasszisztens (4) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A képalkotó diagnosztikai en Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (4) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (4) mutatkozik a legnagyobb hiány. Műtéti A legtöbb betöltetlen állásra műtéti szakasszisztens (43) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A műtéti en Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (12), Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében (10), és Győr-Moson-Sopron megyében (9) mutatkozik a legnagyobb hiány. MSZN ISO 9001:

24 Laboratóriumi diagnosztikai A legtöbb betöltetlen állásra hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens (10) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A laboratóriumi diagnosztikai en Tolna megyében mutatkozik a legnagyobb hiány (10). A beérkezett adatokból megállapítható, hogy a megvizsgált intézményeknél összességében a legtöbb betöltetlen állás a szakápolói (122) és a műtéti (43) eken van. Részletes adattáblát ld. 4. számú mellékletben. Megyénként jelentős eltérés tapasztalható az üres egészségügyi szakdolgozói státuszok tekintetében. A legtöbb betöltetlen státusz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (43), Pest megyében (32,2) és Tolna megyében (28), a legkevesebb Hajdú-Bihar megyében (1), Bács- Kiskun megyében (3) és Békés megyében (3) található. Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munkaerőhiányt a kérdőív kitöltésében résztvevő munkáltatók a műtéti szakasszisztens (43), a felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (42), a sürgősségi szakápoló (24) és az onkológiai szakápoló (16) OKJ szakképesítést igénylő munkakörökben jelezték. A kérdőíves felmérés második körében a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, a kérdésünkre választ adó intézmények 141 egészségügyi betöltetlen szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: ápolói (93) MSZN ISO 9001:

25 egészségügyi asszisztensi (4) képalkotó diagnosztikai (4) műtéti (26) laboratóriumi diagnosztikai (5) Ápolói A legtöbb betöltetlen állásra felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (34), pszichiátriai szakápoló (24) és sürgősségi szakápoló (17) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az ápolói en a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban (26), a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (16), valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (14) mutatkozik a legnagyobb hiány. Egészségügyi asszisztensi Betöltetlen állásra kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (3) valamint klinikai neurofiziológiai asszisztens (1) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az egészségügyi asszisztensi en a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (1), a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (1), a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézetben (1), valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházban (1) mutatkozik hiány. Képalkotó diagnosztikai Betöltetlen állásra CT, MRI szakasszisztens (3), valamint sugárterápiás szakasszisztens (1) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A képalkotó diagnosztikai en a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (3), valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházban (1) mutatkozik hiány. Műtéti Betöltetlen állásra műtéti szakasszisztens (18), valamint endoszkópos szakasszisztens (8) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A műtéti en a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Északbudai Egyesített Kórházaiban (7), a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (5), valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetében (4) mutatkozik hiány. Laboratóriumi diagnosztikai Betöltetlen állásra kémiai laboratóriumi szakasszisztens (4), valamint mikrobiológiai szakasszisztens végzettséggel várnak szakdolgozókat. A laboratóriumi diagnosztikai en a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (2), a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központban (2), valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetében (1) mutatkozik a hiány. MSZN ISO 9001:

26 A beérkezett adatokból megállapítható, hogy a megvizsgált intézményeknél összességében a legtöbb betöltetlen állás a szakápolói (93) és a műtéti (26) eken van, melyekre ráépülő OKJ-s végzettségű szakdolgozókat várnak. Részletes adattáblát ld. 5. számú mellékletben. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott kórházak közül a legtöbb betöltetlen státusz a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (30), a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban (28), valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (25) található. Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munkaerőhiányt a kérdőív kitöltésében résztvevő munkáltatók felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (34), pszichiátriai szakápoló (24), műtéti szakasszisztens (18) és sürgősségi szakápoló (17) OKJ szakképesítést igénylő munkakörökben jelezték. A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A kérdésünkre választ adó intézmények 359 egészségügyi betöltetlen szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: ápolói (215) MSZN ISO 9001:

27 egészségügyi asszisztensi (27) képalkotó diagnosztikai (16) műtéti (73) laboratóriumi diagnosztikai (19) Szakmaterület Megyei Fővárosi Összesen Ápolói Egészségügyi asszisztensi Képalkotó diagnosztikai Műtéti Laboratóriumi diagnosztikai Összesen A legnagyobb szakdolgozói hiány vidéki viszonylatban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (43), Pest megyében (32), Tolna megyében (28), míg a fővárost tekintve a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (30), a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban (28), valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (25) jelentkezik. Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munkaerőhiányt a kérdőív kitöltésében résztvevő munkáltatók felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (76,3), műtéti szakasszisztens (61) és sürgősségi szakápoló (41) OKJ szakképesítést igénylő munkakörökben jelezték. MSZN ISO 9001:

28 2. 6. SZAKKÉPZÉSI IGÉNYEK A kérdőív 6. kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közreműködő intézményeket, hogy jelöljék és írják le, milyen létszámban iskoláznák be szakdolgozóikat az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra való tekintettel. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: A válaszadó intézmények összesen 575 szakdolgozót szeretnének beiskolázni a különböző szakképzésekre. Ez a létszám 35 szakképzés között oszlik meg (ld. 6. számú melléklet). Az igények tekintetében leginkább preferált szakképzés: sürgősségi szakápoló (102), pszichiátriai szakápoló (70), műtéti szakasszisztens (46), felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (45), gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló (36), kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (20), hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens (20). A területi megoszlást figyelve szembetűnő, hogy a legnagyobb létszámban Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében iskoláznák be a szakdolgozókat (134 fő). A települések közül Szekszárdon 95 főt, Fehérgyarmaton 54 főt, Makón 45 főt, Mátészalkán 35 főt, míg Székesfehérváron 34 főt iskoláznának be. MSZN ISO 9001:

29 A képzésszervezés szempontjából fontos területi igényeknél Pest megyében 7 intézményből összesen 18 főt iskoláznának be, míg csak Szekszárdon 95 főt. A kérdőíves felmérés második körében a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: A válaszadó 11 fővárosi intézményből összesen 177 szakdolgozót szeretnének beiskolázni a különböző szakképzésekre. Ez a létszám 25 szakképzés között oszlik meg (ld. 7. számú melléklet). Az igények tekintetében leginkább preferált szakképzés: felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (35), pszichiátriai szakápoló (24), sürgősségi szakápoló (15). MSZN ISO 9001:

30 A területi megoszlást figyelve legnagyobb létszámban az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetből iskoláznák be a szakdolgozókat (35 fő), míg a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházaiból 32 főt, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetből 29 főt. A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A kiküldött kérdőívre 41 intézményből érkeztek adatok: 30 megyei intézmény (ebből 7 pest megyei) és 11 fővárosi intézmény válaszolt. A lehetséges szakképzések közül 10 olyan szakképzés van, ahová minden intézménytípusból iskoláznának be szakdolgozókat: endoszkópos szakasszisztens, epidemiológiai szakasszisztens, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló, szemészeti szakasszisztens képzés. A különböző szakképzésekre beiskolázandó szakdolgozók arányát intézménytípusonként az alábbi diagram szemlélteti: MSZN ISO 9001:

31 Szakképesítésenként az összes beiskolázandó szakdolgozó létszámát az alábbi diagram szemlélteti: MSZN ISO 9001:

32 Legnagyobb igény a sürgősségi szakápoló (117 fő), pszichiátriai szakápoló (94 fő) és felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (80 fő) képzések iránt mutatkozik. Érdemes megjegyezni, hogy a fővárosi intézmények is ezt a három képzést jelölték meg legfőbb igényként, de eltérő arányban. A képzésszervezés szempontjából figyelemre méltó a fővárosi és pest megyei intézmények összehasonlítása. Ebből kiderül, hogy a pest megyei intézményekből jelzett létszámokkal a fővárosi képzési csoportok kiegészíthetők, összevonhatók, így racionalizálni lehet a képzési költségeket. MSZN ISO 9001:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS,

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Szakmai kritérium rendszer az érvényben lévő OKJ-k szerint

Szakmai kritérium rendszer az érvényben lévő OKJ-k szerint Általános szempontok: - érvényes kamarai igazolvány - érvényes működési nyilvántartási igazolvány a szakképesítés szakmacsoportja / szakterület szerint/ vagy annak hiányában igazolás, hogy a meghosszabbítás

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter../2010. (. ) NEFMI rendelete az egészségügyért felelős miniszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOK ÉS SZAKKÉPESÍTÉSEK

SZAKMACSOPORTOK ÉS SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMACSOPORTOK ÉS SZAKKÉPESÍTÉSEK Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 1. sz. melléklete 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1.1.

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Középfokú nevelés - oktatás 2.1. Az intézmény típusa: összetett iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Középfokú nevelés - oktatás 2.1. Az intézmény típusa: összetett iskola Sorszám: B/67. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola Dienes László Grammar-School and Vocational School for Health Workers 1.1. Székhelye:

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet. egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet. egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

EFOP VEKOP Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program

EFOP VEKOP Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program A szakdolgozói utánpótlás kihívásai Dr. Páva Hanna főigazgató-helyettes ÁEEK EFF Nyitórendezvény Budapest

Részletesebben

Magyar joganyagok - 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet - az egészségügyi szakdolgoz 2. oldal (4) Ha a továbbképzésre kötelezett azonos szakmacsoportba

Magyar joganyagok - 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet - az egészségügyi szakdolgoz 2. oldal (4) Ha a továbbképzésre kötelezett azonos szakmacsoportba Magyar joganyagok - 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet - az egészségügyi szakdolgoz 1. oldal 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről

Részletesebben

EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY. Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE

EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY. Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE az cgeszscgugyert felclos miniszter hataskorebe tartozo szakkepesitesek

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatályos: 2014.03.11. 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatályos: 2014.03.11. 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatályos: 2014.03.11 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2014.03.11 6 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA

MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA 82. szám 2013. május 28. kedd Az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések

Részletesebben

2010. november Zagyva Klára

2010. november Zagyva Klára Egészségügyi Szakképzési Konferencia 2010. november 22-23. Zagyva Klára Néhány gondolat Miért? (a fejlesztések mozgatóerői) Struktúra Tartalom Vizsgatevékenységek Modulszámok változásai Ami az új szvk

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben és az egészségtudományi felsőoktatásban bekövetkező változások hatása az idősellátásra

Az egészségügyi szakképzésben és az egészségtudományi felsőoktatásban bekövetkező változások hatása az idősellátásra Az egészségügyi szakképzésben és az egészségtudományi felsőoktatásban bekövetkező változások hatása az idősellátásra Dr. Balogh Zoltán EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK Nemzetközi Konferencia Budapest, 2017. június

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1019 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

Részletesebben

gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon Az egészségügyi gon a szakdolgozók k szemszögéből

gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon Az egészségügyi gon a szakdolgozók k szemszögéből Az egészségügyi gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon gon a szakdolgozók k szemszögéből Balogh Zoltán elnök, főiskolai adjunktus Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Elvárások munkáltatói szemmel

Elvárások munkáltatói szemmel Magyar Ápolási Egyesület I. Országos Kongresszusa Siófok, 2011. október 14-15. Elvárások munkáltatói szemmel SZABÓ BAKOS ZOLTÁNNÉ Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52)

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52) 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT 5.A. Képi diagnosztika 5.E. Radiofarmakológia 5.3. Diagnosztikai képalkotó 5.4. Radio-farmakológiai szakasszisztens 5.5. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi

Részletesebben

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket!

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel: 429-4097 Fax:

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2005 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy

Részletesebben

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: 1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: A Kórház szervezeti felépítését és egységeinek felsorolását az Organogram

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzék szerkezete, tartalma, jogszabályi keretei

Az Országos Képzési Jegyzék szerkezete, tartalma, jogszabályi keretei Az Országos Képzési Jegyzék szerkezete, tartalma, jogszabályi keretei Rauh Edit elnökhelyettes 2016. november 29. A szakképzési rendszer korszerűsítésének igénye 2010-2016 Semmelweis Terv,Széll Kálmán

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA Országos Szervezet

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA Országos Szervezet MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA Országos Szervezet 1450 Budapest, Pf.: 214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu, www.meszk.hu Dr. Székely Tamás miniszter Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 398

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 398 3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 398 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásai

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól hatályos: 2012.01.02 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 10.A. Endoszkópia 10.1. Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens 10.2. Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54) 10.3. Endoszkópos

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

1. sz. melléklet. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkaszervezete

1. sz. melléklet. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkaszervezete 1. sz. melléklet. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkaszervezete Kórházi Felügyelő Tanács Szakmai Vezetőtestület Vezetői értekezlet Etikai Bizottság Közbeszerzési Bíráló Bizottság Szerkesztőbizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.03.11-2014.03.12 1. Az egészségügyi

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Magyar Ápolók Napja 2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Jósa András Oktatókórház Kitüntetett neve Munkaköre Deákné Hajnal Márta Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

NUKLEÁRIS MEDICINA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

A szakmai vizsga jegyzıjének feladatai. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket!

A szakmai vizsga jegyzıjének feladatai. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! A szakmai vizsga jegyzıjének feladatai Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel: 429-4097 Fax: 338-3944 E-mail: info@eti.hu

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat IV. kötet Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai 2013 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

4.F. Szövettani diagnosztika

4.F. Szövettani diagnosztika 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT 4.A. Általános labororatóriumi diagnosztika 4.1. Általános laboratóriumi asszisztens 4.F. Szövettani diagnosztika 4.38. Szövettani asszisztens 4.11. Egészségügyi

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

Kapacitás változás Krónikus ellátásba konvertált aktív ágy Ágyszám eft Ágyszám eft Ágyszám eft. Járóbeteg ellátásba konvertált aktív ágy

Kapacitás változás Krónikus ellátásba konvertált aktív ágy Ágyszám eft Ágyszám eft Ágyszám eft. Járóbeteg ellátásba konvertált aktív ágy 1. táblázat Megye Bács- Kiskun Bács- Kiskun Bács- Kiskun Bács- Kiskun Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. A) Ágyszám-csökkentés

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében Kódszám: TÁMOP-6.2.2/A/11/1 Képzési díj és ösztöndíj támogatása

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JÚNIUS 26. TARTALOM. (1) E rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JÚNIUS 26. TARTALOM. (1) E rendelet hatálya L. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JÚNIUS 26. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Igazgatói tájékoztató nap Budapest 2013 A felmérés előzményei A kérdőív

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 3 hónap 1 fő 2013.11.20. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat IV. kötet Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 2014 IV. kötet - Kórházak és

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 11.1. Szülésznő 11.. Szülésznő (54) 11.. Szülésznő (55) 11.4. Szülésznő (BSc) 11.5. Szülésznő (főiskolai végzettség) 11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT TOVÁBBKÉPZÉSEI

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaerőpiaci helyzetének elemzése

Egészségügyi dolgozók munkaerőpiaci helyzetének elemzése Egészségügyi dolgozók munkaerőpiaci helyzetének elemzése Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2008. A projekt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) megbízásából készült, a támogatást

Részletesebben

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv1) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2011.09.01.

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Vizsgabizottsági tagok delegálási rendszere. Regisztráció szempontjai, folyamata MESZK 2010.04.27.

Vizsgabizottsági tagok delegálási rendszere. Regisztráció szempontjai, folyamata MESZK 2010.04.27. Vizsgabizottsági tagok delegálási rendszere Regisztráció szempontjai, folyamata MESZK 2010.04.27. Feladat: A vizsgabizottsági tagok nyilvántartása A vizsgáztató intézmények nyilvántartása A kiválasztás

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

GYEMSZ Info. 17. évfolyam 4. szám április. Egészségügyi szakmai információs lap

GYEMSZ Info. 17. évfolyam 4. szám április. Egészségügyi szakmai információs lap 17. évfolyam 4. szám 2014. április GYEMSZ Info Egészségügyi szakmai információs lap 4. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet folyóirata KönyvesKert Könyvesbolt és Kávézó

Részletesebben

Budapest Budapest XVI. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest Budapest XVI. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Magyar Honvédség Honvédkórház megye település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest Budapest XVI. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest Budapest XVI. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Magyar Honvédség

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviseleti feladatairól

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviseleti feladatairól A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviseleti feladatairól Pogonyiné Kiss Irén - Dr. Balogh Zoltán XIV. FESZ Kongresszus, Parádfürdő, 2014. szeptember 19-21. Az előadás főbb pontja 1. Szakmai érdekképviseleti

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben