2011. [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN]"

Átírás

1 2011. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézet - Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN] A Fővárosi Önkormányzat és a megyei önkormányzati intézmények fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozattal összhangban végzett felmérés értékelése

2 Készítette: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság Módszertani Főosztály, Elemző-Stratégiai Osztály Dr. Abay-Nemes Orsolya Dr. Barla-Szabó Tamás Demeter Józsefné Gyetvai Györgyi Maléta Andrea Török Erika Zagyva Klára Lezárva: január 12-én Jóváhagyta: Rauh Edit főigazgató-helyettes MSZN ISO 9001:2009 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A mérésről általában A megyei és fővárosi fentartású intézményektől beérkezett válaszok összegzése, értékelése, összehasonlítása Az intézmények diagnosztikai és terápiás részlegei Az intézmények szakdolgozói létszámellátottsága Az intézmény szakképzésben résztvevő szakdolgozóinak létszáma Az intézmény szakdolgozói létszámából tartósan távollevők létszáma Az intézményben betöltetlen szakdolgozói álláshelyek Szakképzési igények Megjegyzés lehetősége Az országos hatáskörű intézmények és az egyetemek Feladatok, javaslatok Mellékletek MSZN ISO 9001:2009 3

4 1. A MÉRÉSRŐL ÁLTALÁBAN A megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozattal összhangban olyan felmérés készült, amely átfogó képet ad az intézmények szakápolói és szakasszisztensi humán-erőforrás ellátottságról. A felmérést és elemzést Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság Főigazgató-helyettesének kezdeményezésére a Módszertani Főosztály Elemző-Stratégiai Osztályának munkatársai készítették. A mérés témája, célja A mérés témája a konszolidációban érintett intézményekben a szakápolói és szakasszisztensi humán-erőforrás ellátottság felmérése, a szakképzési igények feltérképezése. A mérés célja annak felmérése volt, hogy a konszolidációban érintett intézményekben milyen mértékű szakdolgozói létszámhiány, illetve szakdolgozói szakképzési igény mutatkozik a folyamatos és biztonságos betegellátás megvalósításához. A felmérés elsősorban a ráépülő szakképesítések által betölthető munkakörökre vonatkozott, de lehetőség volt arra, hogy az intézmények vezetői jelezzék az alap-szakképzésre vonatkozó igényüket is. A mérés indoklása A felméréshez a Semmelweis Tervben szereplő prioritásokat, mely szerint fontos szempont az egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában az emberi erőforrások képzése és megtartása. Ennek szellemében a leépítés helyett a meglévő emberi erőforrások megőrzésére, a térben és időben történő megfelelő felhasználásra kell a hangsúlyt helyezni. A tudományos bizonyítékokon alapuló egészségpolitika azt jelenti, hogy a probléma meghatározás, a problémák okainak feltárása, a megfelelő eszközök, intézkedések kiválasztása, valamint ezek hatásainak értékelése a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető hazai és nemzetközi tapasztalatokra, kutatási eredményekre, rutinszerűen gyűjtött adatok elemzésére épül. A felmérést ennek szellemében készítettük. A mérés formája A méréshez olyankérdőívet készítettünk, mely többségében zárt kérdéseket tartalmazott, és a válaszadás megkönnyítése érdekében tartalmazta valamennyi, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő ráépülő szakképesítést, valamint az OKJ előtti másodfokú szakosító képzéseket. A kérdőív hat kérdésből állt (ld. 1. számú melléklet) az alábbi témaköröket érintve: MSZN ISO 9001:2009 4

5 az intézmény diagnosztikai és terápiás részlegeinek felsorolása az intézmény szakdolgozói létszám-ellátottsága az intézmény szakképzésben résztvevő szakdolgozóinak létszáma az intézmény szakdolgozói létszámából tartósan távollévők létszáma az intézményben betöltetlen szakdolgozói státuszok száma szakképzési igények A kérdőív végén a 7. pontban lehetőséget adtunk a kérdőívvel kapcsolatos megjegyzések rögzítésére. A kérdőív kísérőlevele tartalmazta a felmérés célját és segítséget nyújtott a kitöltéshez. A kérdőívet az érintett megyei intézmények a számukra kialakított belső web-felületről tölthették le, a fővárosi intézmények ápolásvezetőit direkt formájában kértük fel a közreműködésre. A mérésben résztvevők köre A mérésben a konszolidációban érintett megyei fenntartású önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató intézmények vettek részt. Ezen felmérés lezajlása után a résztvevők körét az országos intézményekkel és egyetemekkel bővítettük. Feléjük a kérdőív 2 kérdésből álló, egyszerűsített formában csak a szakképzési igényeikre vonatkozóan került kiküldésre. A mérés ideje A felmérés november 4. és december 20. között zajlott. A kitöltött kérdőívet az intézményeknek november 20-ig (megyei intézmények), illetve december 8-ig (fővárosi intézmények) kellett eljuttatni elektronikusan és papíralapon is Főigazgatóságunkra december 13-án egyszerűsített formában küldtük ki a felmérő ívet az országos hatáskörű intézmények és egyetemek ápolásvezetői számára és külön jeleztük, hogy a felmérésben való részvétel önkéntes. Az értékelésbe vont kérdőívek száma A visszaérkezett és feldolgozásba vont kérdőívek száma: megyei fenntartású intézmények közül a kérdőívet 34 (telephelyeket is beleértve) intézmény töltötte ki és küldte vissza, fővárosi fenntartású intézményekből 14 kitöltött kérdőív érkezett vissza országos hatáskörű és egyetemi intézményből összesen 6 kitöltött kérdőív érkezett vissza MSZN ISO 9001:2009 5

6 A kérdőívek feldolgozása A kérdőív kitöltéséhez felhívtuk az intézményvezetők figyelmét, hogy legyenek tekintettel az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet 3. számú melléklete alapján a szakképesítések egymásnak való megfeleltetésére, valamint az igények megfogalmazásánál az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra. A kérdőívben megadott adatok és így azok elemzése is a felmérés készítésekor (2011. december) rögzített állapotot tükrözik. A megjelenített adatokat többek között a következő tények módosíthatják: - a minimumfeltételek változásai - a nyugdíjazások - a pályaelhagyás, illetve a külföldi munkavállalás - a munkahelyek létesítése, megszüntetése, illetve összevonása. MSZN ISO 9001:2009 6

7 2. A MEGYEI ÉS FŐVÁROSI FENTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKTŐL BEÉRKEZETT VÁLASZOK ÖSSZEGZÉSE, ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYEK DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS RÉSZLEGEI A kérdőív 1. kérdésében azt kértük, hogy a válaszadó sorolja fel, milyen diagnosztikai és terápiás részlegeket (a járóbeteg szakellátás, a diagnosztikai háttér-, valamint a fekvőbeteg és speciális ellátás körében) működtet. A válaszadók részletezve jelezték az intézményükben jelenleg működtetett diagnosztikai és terápiás osztályokat illetve részlegeket. A felsorolás nem tartalmazza azokat az egységeket, melyek működésének finanszírozása nem az intézmény költségvetését terheli. Ezen felmérés a szakképzési igények felmérésére, a képzési területek átgondolt szervezési, tervezési folyamataira koncentrált, így jelen elemzésünk e területet most nem érinti. Ezen adatok kiinduló pontként szolgálnak a struktúra átalakítás során esetlegesen bekövetkező változásokhoz, és a további elemző munkához. Jelen összegzésben a humánerőforrás krízis kezeléséhez szükséges adatok elemzésére helyeztük a hangsúlyt. MSZN ISO 9001:2009 7

8 2. 2. AZ INTÉZMÉNYEK SZAKDOLGOZÓI LÉTSZÁMELLÁTOTTSÁGA Arra kértük a felmérésben közreműködő egészségügyi szolgáltatókat, hogy határozzák meg az intézmény szakdolgozói létszámellátottságát a betöltött munkaköröknek megfelelően, szakképesítések szerinti bontásban. A táblázat kitöltésénél csak a ráépülő szakképesítések által betöltött munkaköröket vizsgáltuk. A kérdés keretében az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések [a Kérdőív 2.1. pontja], illetve az Országos Képzési Jegyzék megjelenése, azaz a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet kihirdetése előtt megszerzett szakképesítések, ún. másodfokú szakosító képzések [a Kérdőív 2.2. pontja] jelölésére és a hozzájuk tartozó létszámadatok megadására volt mód. Felhívtuk az intézményvezetők figyelmét, hogy legyenek tekintettel az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet 3. számú melléklete alapján a szakképesítések egymásnak való megfeleltetésére. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézmények szakdolgozói humánerőforrás helyzetét vizsgáltuk. Az elemzési szempontok hatékony érvényesülése érdekében az OKJ szerinti szakképesítések a következő szerint kerültek rendezésre (ld. 3. számú melléklet): - Ápolói (15 féle szakképesítés) - Egészségügyi asszisztensi (11 féle szakképesítések) - Képalkotó diagnosztikai (8 féle szakképesítés) - Műtéti (2 féle szakképesítés) - Laboratóriumi diagnosztikai (4 féle szakképesítés) - Egészségügyi kártevőirtó (1 féle szakképesítés) - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) Az OKJ előtti szakképesítések tekintetében szintén megtörtént a ek szerinti bontás: - Ápolói (4 féle szakképesítés) - Egészségügyi asszisztensi (6 féle szakképesítések) - Képalkotó diagnosztikai (1 féle szakképesítés) - Műtéti (3 féle szakképesítés) - Laboratóriumi diagnosztikai (6 féle szakképesítés) - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) A megyei egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók szakképesítésének típusa %-ban megadva a következő: MSZN ISO 9001:2009 8

9 A kérdőíves felmérés második körében a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények szakdolgozói humánerőforrás helyzetét vizsgáltuk. Az elemzési szempontok hatékony érvényesülése érdekében az OKJ szerinti szakképesítések a következő szerint kerültek rendezésre (ld. 3. számú melléklet): - Ápolói (15 féle szakképesítés) összesen 295,75 fő - Egészségügyi asszisztensi (12 féle szakképesítés) összesen 238,5 fő - Képalkotó diagnosztikai (8 féle szakképesítés) összesen 27 fő - Műtéti (2 féle szakképesítés) összesen 98 fő - Laboratóriumi diagnosztikai (4 féle szakképesítés) összesen 36,5 fő - Egészségügyi kártevőirtó (1 féle szakképesítés) összesen 1 fő - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) összesen 0 fő - Egyéb (1 féle szakképesítés) összesen 0 fő Az OKJ előtti szakképesítések tekintetében szintén megtörtént a ek szerinti bontás: - Ápolói (4 féle szakképesítés) összesen 30 fő - Egészségügyi asszisztensi (5 féle szakképesítés) összesen 152,5 fő - Képalkotó diagnosztikai (1 féle szakképesítés) összesen 16 fő - Műtéti (2 féle szakképesítés) összesen 164,75 fő - Laboratóriumi diagnosztikai (8 féle szakképesítés) összesen 101,5 fő - Rehabilitációs (1 féle szakképesítés) összesen 4 fő A fővárosi egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók szakképesítésének típusa %-ban megadva a következő: MSZN ISO 9001:2009 9

10 A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A felmérés első körében a megyei önkormányzati, míg a második körben a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézmények szakdolgozói humánerőforrás helyzetét vizsgáltuk. A kiküldött kérdőívre 41 intézményből érkeztek adatok: 30 megyei intézmény (ebből 7 pest megyei) és 11 fővárosi intézmény válaszolt. A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy a fővárosi fenntartásban lévő intézményekben 696,75 fő az OKJ-ben szereplő szakképzettséggel és 468,75 fő az OKJ megjelenése előtt megszerzett ún. másodfokú szakosító képzettséggel rendelkező, illetve foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók létszáma. Ugyanez a megyei egészségügyi intézmények esetében 2274,75 fő OKJ-s és 1033 fő OKJ előtti szakdolgozói létszámot jelent. Az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók szakképesítésének típusa %-ban megadva a következő: MSZN ISO 9001:

11 Az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók létszám (fő) adatait az alábbi diagram szemlélteti: Az elemzési szempontok hatékony érvényesülése érdekében az OKJ szerinti, illetve az OKJ előtti szakképesítések ek szerint kerültek rendezésre, illetve bontásra. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI LÉTSZÁMADATOK [fő] Szakmaterület Fővárosi intézmények Megyei intézmények Összesen: Ápolói 325,75 fő 1085,5 fő 1411,25 fő Egészségügyi asszisztensi Képalkotó diagnosztikai 391 fő 991,5fő 1382,5 fő 43 fő 198 fő 241 fő Műtéti 262,75 fő 697,75 fő 960,5 fő Laboratóriumi diagnosztikai Egészségügyi kártevőirtó 138 fő 310 fő 448 fő 1 fő 1 fő 2 fő Rehabilitációs 4 fő 24 fő 28 fő Összesen: 1165,5 fő 3307,75 fő 4473,25 fő Alapvetően elmondható, hogy Budapesten 1165,5 fő, míg vidéken 3307,75 fő vesz részt az egészségügyi ellátásban, mint egészségügyi szakdolgozó. Tehát a kérdésünkre választ adó megyei és fővárosi intézmények összesen 4473,25 OKJ-s, illetve OKJ előtti képzettséggel betöltött egészségügyi szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: - Ápolói en (15 féle OKJ-s és 4 féle OKJ előtti szakképesítés) 325,7 fő fővárosi és 1085,44 fő megyei, azaz összesen 1411,25 fő szakdolgozó; MSZN ISO 9001:

12 - Egészségügyi asszisztensi en (12 féle OKJ-s és 5 féle OKJ előtti szakképesítés) 390,9 fő fővárosi és 991,46 fő megyei, azaz összesen 1382,5 fő szakdolgozó; - Képalkotó diagnosztikai en (8 féle OKJ-s és 1féle OKJ előtti szakképesítés) 43 fő fővárosi és 198 fő megyei, azaz összesen 241 fő szakdolgozó; - Műtéti en (2 féle OKJ-s és 2 féle OKJ előtti szakképesítés) 262,75 fő fővárosi és 697,75 fő megyei, azaz összesen 960,5 fő szakdolgozó; - Laboratóriumi diagnosztikai en (4 féle OKJ-s és 8 féle OKJ előtti szakképesítés) 138,1 fő fővárosi és 310 fő megyei, azaz összesen 448 fő szakdolgozó; - Egészségügyi kártevőirtó en (1 féle OKJ-s szakképesítés) 1 fő fővárosi és 1 fő megyei, azaz összesen 2 fő szakdolgozó; - Rehabilitációs en (1 féle OKJ-s és 1 féle OKJ utáni szakképesítés) 4 fő fővárosi és 24 fő megyei, azaz összesen 28 fő szakdolgozó; - Egyéb en (1 féle OKJ-s szakképesítés) összesen 0 fő. A fővárosi és a megyei fenntartású egészségügyi intézményekben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók létszámadataira vonatkozó adatokat az alábbi diagram mutatja be (fő): MSZN ISO 9001:

13 2. 3. AZ INTÉZMÉNY SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZAKDOLGOZÓINAK LÉTSZÁMA A kérdőív 3. kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közreműködő intézményeket, hogy jelöljék és írják be az intézmény azon szakdolgozóinak létszámát szakképesítések szerinti bontásban, akik jelenleg szakképzésben vesznek részt. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: Megyék szerinti bontásban a következő diagram szemlélteti a jelenleg képzésben résztvevők létszámát (330 fő): A területi megoszlást figyelve, kiemelkedően a legnagyobb létszámban Borsod-Abaúj- Zemplén megyében vesznek részt jelenleg a szakképzésben (97 fő). Ezt követi Fejér megye 32 fővel, majd Hajdú-Bihar megye 29 fővel. Szakképesítések szerinti bontásban a képzésben résztvevők a következő szakképzésekben vesznek részt: MSZN ISO 9001:

14 A legnagyobb számban felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló képzésben vesznek részt (77 fő). Preferált szakképzés még a sürgősségi szakápoló (70 fő), az onkológiai szakápoló (30 fő), valamint a műtéti szakasszisztens (26 fő), és a CT, MRI szakasszisztens (25 fő) képzés is. A képzésben jelenleg résztvevők létszámát szakmacsoportok szerinti bontásban a következő táblázat szemlélteti: Szakmacsoport fő Szakápolói képzésben résztvevők létszáma 231 Szakasszisztensi képzésben résztvevők létszáma 98 Egészségügyi gázmester 1 Jelenleg a szakképzésben résztvevők létszáma összesen 330 MSZN ISO 9001:

15 A kérdőíves felmérés második körében a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: A válaszadó 11 fővárosi intézményből összesen 63 szakdolgozó vesz részt jelenleg képzésben. Ez a létszám 15 szakképzés között oszlik meg. A képzésben jelenleg résztvevők létszámát szakmacsoportok szerinti bontásban a következő táblázat szemlélteti: Szakmacsoport fő Szakápolói képzésben résztvevők létszáma 40 Szakasszisztensi képzésben résztvevők létszáma 23 Jelenleg a szakképzésben résztvevők létszáma összesen 63 A leginkább preferált szakképzések a következők: felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (9 fő), sürgősségi szakápoló (9 fő), CT, MRI szakasszisztens (8 fő), melyet az alábbi ábra szemléltet: MSZN ISO 9001:

16 A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A kiküldött kérdőívre 41 intézményből érkeztek adatok: 30 megyei intézmény (ebből 7 pest megyei) és 11 fővárosi intézmény válaszolt. 13 olyan szakképzés van, ahová minden intézménytípusból iskoláznának be szakdolgozókat: CT, MRI szakasszisztens, diabetológiai szakápoló, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, klinikai neurofiziológiai szakasszisztens, légzőszervi szakápoló, műtéti szakasszisztens, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sugárterápiás szakasszisztens. A különböző szakképzésekre beiskolázott szakdolgozók arányát intézménytípusonként az alábbi diagram szemlélteti: MSZN ISO 9001:

17 MSZN ISO 9001:

18 2. 4. AZ INTÉZMÉNY SZAKDOLGOZÓI LÉTSZÁMÁBÓL TARTÓSAN TÁVOLLEVŐK LÉTSZÁMA A kérdőív 4. kérdésében arra kértük a felmérésben közreműködő intézményeket, hogy jelöljék és írják be az intézmény szakdolgozói létszámából a tartós távollévők (GYES, GYED, tartós táppénz, fizetés nélküli szabadság, stb.) számát szakképesítések szerinti bontásban. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a táblázatban csak a ráépülő, valamint a korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítéseket jelöljék meg és vegyék figyelembe az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet 3. számú melléklete alapján a szakképesítések egymásnak való megfeleltetését. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozókkal kapcsolatban megfigyelhető, hogy a vizsgált intézmények esetében a legtöbb dolgozó az intenzív betegellátó szakápolói (29 fő) és a műtéti szakasszisztensi (28 fő) pályáról marad tartósan távol. Emellett még magas arányt képviselnek az aneszteziológiai szakasszisztensi (16 fő) és gyermek intenzív terápiás szakápolói (18 fő) állásokról tartósan távollévők is. Említést érdemelnek továbbá a pszichiátriai szakápolói és az endoszkópos szakasszisztensi munkakörök, amely területeken 5-5 fő tartósan távollévő kollégával számolhatunk (ld. az alábbi diagramot). A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező egészségügyi szakdolgozókkal kapcsolatban kijelenthető, hogy a területi eloszlás tekintetében a GYES, GYED, tartós táppénz vagy fizetés nélküli szabadság indokán a legtöbb szakdolgozó Borsod-Abaúj-Zemplén (25 fő) és Fejér (21 fő) megyében, a legkevesebb pedig Pest megyében (5 fő) marad távol a munkájától. MSZN ISO 9001:

19 A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók 1 esetében a legtöbb dolgozó az aneszteziológiai szakasszisztens (5 fő) területről marad tartósan távol. A többi területhez képest megemlítendő még a klinikai laboratóriumi szakasszisztens (2 fő) a műtős szakasszisztens (2 fő) és a pulmonológusallergiológus szakasszisztens (2 fő) területről távolmaradók száma is. A létszámokat az alábbi diagram szemlélteti. A területi eloszlás tekintetében megfigyelhető, hogy tizenkét megyében egyáltalán nincs ezen indokokkal távolmaradó szakdolgozó. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók esetében figyelemre méltó, hogy a legmagasabb a távolmaradók aránya Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A kérdőíves felmérés második körében a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: Elsőként a ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozókkal kapcsolatos adatokat vizsgáltuk. Kijelenthető, hogy a legtöbb dolgozó a műtéti szakasszisztens (18 fő) és az intenzív betegellátó szakápoló (14 fő) pályáról marad tartósan távol. Emellett, a többi területhez képest, magas arányt képviselnek még az aneszteziológiai szakasszisztensi (8 fő) és diabetológiai szakápoló (4 fő) állásokról tartósan távollévők is: 1 A felmérésben megkérdezett intézmények ebben a kategóriában sok olyan szakképesítést jelenítettek meg, melyek alap-szakképesítésnek számítanak, ezért ezek az adatok itt nem kerültek feldolgozásra. MSZN ISO 9001:

20 A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező egészségügyi szakdolgozókkal kapcsolatban megállapítható, hogy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmények tekintetében a GYES, GYED, tartós táppénz vagy fizetés nélküli szabadság indokán a legtöbb szakdolgozó az Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézetből (21 fő), a Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetből valamint a Péterfy Sándor utcai Kórház, Rendelőintézet és Baleseti Központból (7-7 fő) marad távol. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók 2 esetében a legtöbb dolgozó a műtős szakasszisztens (6 fő) területről marad tartósan távol. Ebben a kategóriában magas arányt képviselnek még a pulmonológusallergiológus szakasszisztensek és a gyógyszerellátási szakasszisztensek: 2 A felmérésben megkérdezett intézmények ebben a kategóriában sok olyan szakképesítést jelenítettek meg, melyek alap-szakképesítésnek számítanak, ezért ezek az adatok itt nem kerültek megjelenítésre. MSZN ISO 9001:

21 A fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményeknél megfigyelhető továbbá, hogy az adatokat beküldők esetében nyolc intézményben egyáltalán nincs ezen indokokkal távolmaradó szakdolgozó. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozók esetében figyelemre méltó, hogy kiemelkedően magas a távolmaradók aránya a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházaiban, valamint a Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézetben. A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A ráépülő OKJ szakképesítésekkel rendelkező szakdolgozókkal kapcsolatban megfigyelhető, hogy mind a Fővárosi Önkormányzat, mind a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ugyanazon két terület (a műtéti szakasszisztensi és az intenzív betegellátó szakápolói) esetében a legmagasabb a távolmaradók aránya. Az arány azonban fordított: az intenzív betegellátó szakápolói pálya esetében a megyei fenntartású intézményeknél 29 fő, a fővárosi intézményeknél 14 fő; míg a műtéti szakasszisztensi munkakör esetében a megyei fenntartású intézményeknél 28 fő, a fővárosi intézményeknél pedig 18 fő a távolmaradók létszáma. A harmadik leggyakoribb terület, amelyről ezen indokokkal hiányoznak a szakdolgozók, a megyei önkormányzati fenntartású intézmények esetében a gyermek intenzív terápiás szakápoló, a fővárosi önkormányzati fenntartású intézmények esetében pedig az aneszteziológiai szakasszisztens. A korábbi OKJ és az OKJ előtti (másodfokú szakosító) szakképesítések esetében a megyei intézményeknél az aneszteziológiai szakasszisztens, a fővárosiak esetében pedig a műtős MSZN ISO 9001:

22 szakasszisztensi szakképesítés területéről maradnak a leginkább távol a GYES-re, GYED-re, tartós táppénzre, fizetés nélküli szabadságon lévő szakdolgozók. Megfigyelhető, hogy azon szakképesítési területek közül, melyekről a leginkább tartósan távolmaradnak a szakdolgozók, mindkét intézmény-típus esetében az első négy között szerepelnek a műtős szakasszisztensi és a pulmonológiai-allergiológiai szakasszisztensi munkakörök. MSZN ISO 9001:

23 2. 5. AZ INTÉZMÉNYBEN BETÖLTETLEN SZAKDOLGOZÓI ÁLLÁSHELYEK A kérdőív 5. kérdésében azt kértük, hogy a válaszadó jelölje és írja be a betöltetlen szakdolgozói státuszok számát szakképesítések szerinti bontásban. A táblázatban csak a ráépülő szakképesítések jelölésére volt lehetőség. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: Országos szinten a választ adó intézmények 218 egészségügyi betöltetlen szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: ápolói (122) egészségügyi asszisztensi (23) képalkotó diagnosztikai (12) műtéti (47) laboratóriumi diagnosztikai (14) Ápolói A legtöbb betöltetlen állásra felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (42), a sürgősségi szakápoló (24) és onkológiai szakápoló (16) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az ápolói en Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (33), Pest megyében (25), Veszprém megyében (16) és Komárom-Esztergom megyében (14) mutatkozik a legnagyobb hiány. Egészségügyi asszisztensi A legtöbb betöltetlen állásra fizioterápiás szakasszisztens (8), valamint kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (7) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az egészségügyi asszisztensi en Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (8), Pest megyében (6) mutatkozik a legnagyobb hiány. Képalkotó diagnosztikai A legtöbb betöltetlen állásra intervenciós szakasszisztens (4), valamint sugárterápiás szakasszisztens (4) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A képalkotó diagnosztikai en Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (4) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (4) mutatkozik a legnagyobb hiány. Műtéti A legtöbb betöltetlen állásra műtéti szakasszisztens (43) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A műtéti en Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (12), Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében (10), és Győr-Moson-Sopron megyében (9) mutatkozik a legnagyobb hiány. MSZN ISO 9001:

24 Laboratóriumi diagnosztikai A legtöbb betöltetlen állásra hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens (10) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A laboratóriumi diagnosztikai en Tolna megyében mutatkozik a legnagyobb hiány (10). A beérkezett adatokból megállapítható, hogy a megvizsgált intézményeknél összességében a legtöbb betöltetlen állás a szakápolói (122) és a műtéti (43) eken van. Részletes adattáblát ld. 4. számú mellékletben. Megyénként jelentős eltérés tapasztalható az üres egészségügyi szakdolgozói státuszok tekintetében. A legtöbb betöltetlen státusz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (43), Pest megyében (32,2) és Tolna megyében (28), a legkevesebb Hajdú-Bihar megyében (1), Bács- Kiskun megyében (3) és Békés megyében (3) található. Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munkaerőhiányt a kérdőív kitöltésében résztvevő munkáltatók a műtéti szakasszisztens (43), a felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (42), a sürgősségi szakápoló (24) és az onkológiai szakápoló (16) OKJ szakképesítést igénylő munkakörökben jelezték. A kérdőíves felmérés második körében a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, a kérdésünkre választ adó intézmények 141 egészségügyi betöltetlen szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: ápolói (93) MSZN ISO 9001:

25 egészségügyi asszisztensi (4) képalkotó diagnosztikai (4) műtéti (26) laboratóriumi diagnosztikai (5) Ápolói A legtöbb betöltetlen állásra felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (34), pszichiátriai szakápoló (24) és sürgősségi szakápoló (17) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az ápolói en a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban (26), a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (16), valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (14) mutatkozik a legnagyobb hiány. Egészségügyi asszisztensi Betöltetlen állásra kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (3) valamint klinikai neurofiziológiai asszisztens (1) végzettséggel várnak szakdolgozókat. Az egészségügyi asszisztensi en a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (1), a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (1), a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézetben (1), valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházban (1) mutatkozik hiány. Képalkotó diagnosztikai Betöltetlen állásra CT, MRI szakasszisztens (3), valamint sugárterápiás szakasszisztens (1) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A képalkotó diagnosztikai en a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (3), valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházban (1) mutatkozik hiány. Műtéti Betöltetlen állásra műtéti szakasszisztens (18), valamint endoszkópos szakasszisztens (8) végzettséggel várnak szakdolgozókat. A műtéti en a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Északbudai Egyesített Kórházaiban (7), a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (5), valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetében (4) mutatkozik hiány. Laboratóriumi diagnosztikai Betöltetlen állásra kémiai laboratóriumi szakasszisztens (4), valamint mikrobiológiai szakasszisztens végzettséggel várnak szakdolgozókat. A laboratóriumi diagnosztikai en a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (2), a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központban (2), valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetében (1) mutatkozik a hiány. MSZN ISO 9001:

26 A beérkezett adatokból megállapítható, hogy a megvizsgált intézményeknél összességében a legtöbb betöltetlen állás a szakápolói (93) és a műtéti (26) eken van, melyekre ráépülő OKJ-s végzettségű szakdolgozókat várnak. Részletes adattáblát ld. 5. számú mellékletben. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott kórházak közül a legtöbb betöltetlen státusz a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (30), a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban (28), valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (25) található. Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munkaerőhiányt a kérdőív kitöltésében résztvevő munkáltatók felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (34), pszichiátriai szakápoló (24), műtéti szakasszisztens (18) és sürgősségi szakápoló (17) OKJ szakképesítést igénylő munkakörökben jelezték. A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A kérdésünkre választ adó intézmények 359 egészségügyi betöltetlen szakdolgozói állást jeleztek a következő ek szerinti megoszlásban: ápolói (215) MSZN ISO 9001:

27 egészségügyi asszisztensi (27) képalkotó diagnosztikai (16) műtéti (73) laboratóriumi diagnosztikai (19) Szakmaterület Megyei Fővárosi Összesen Ápolói Egészségügyi asszisztensi Képalkotó diagnosztikai Műtéti Laboratóriumi diagnosztikai Összesen A legnagyobb szakdolgozói hiány vidéki viszonylatban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (43), Pest megyében (32), Tolna megyében (28), míg a fővárost tekintve a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban (30), a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban (28), valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetében (25) jelentkezik. Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munkaerőhiányt a kérdőív kitöltésében résztvevő munkáltatók felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (76,3), műtéti szakasszisztens (61) és sürgősségi szakápoló (41) OKJ szakképesítést igénylő munkakörökben jelezték. MSZN ISO 9001:

28 2. 6. SZAKKÉPZÉSI IGÉNYEK A kérdőív 6. kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közreműködő intézményeket, hogy jelöljék és írják le, milyen létszámban iskoláznák be szakdolgozóikat az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra való tekintettel. A kérdőíves felmérés első körében a megyei önkormányzati intézményeket kérdeztük meg: A válaszadó intézmények összesen 575 szakdolgozót szeretnének beiskolázni a különböző szakképzésekre. Ez a létszám 35 szakképzés között oszlik meg (ld. 6. számú melléklet). Az igények tekintetében leginkább preferált szakképzés: sürgősségi szakápoló (102), pszichiátriai szakápoló (70), műtéti szakasszisztens (46), felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (45), gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló (36), kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (20), hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens (20). A területi megoszlást figyelve szembetűnő, hogy a legnagyobb létszámban Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében iskoláznák be a szakdolgozókat (134 fő). A települések közül Szekszárdon 95 főt, Fehérgyarmaton 54 főt, Makón 45 főt, Mátészalkán 35 főt, míg Székesfehérváron 34 főt iskoláznának be. MSZN ISO 9001:

29 A képzésszervezés szempontjából fontos területi igényeknél Pest megyében 7 intézményből összesen 18 főt iskoláznának be, míg csak Szekszárdon 95 főt. A kérdőíves felmérés második körében a fővárosi fenntartásban lévő egészségügyi intézményeket kérdeztük meg: A válaszadó 11 fővárosi intézményből összesen 177 szakdolgozót szeretnének beiskolázni a különböző szakképzésekre. Ez a létszám 25 szakképzés között oszlik meg (ld. 7. számú melléklet). Az igények tekintetében leginkább preferált szakképzés: felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (35), pszichiátriai szakápoló (24), sürgősségi szakápoló (15). MSZN ISO 9001:

30 A területi megoszlást figyelve legnagyobb létszámban az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetből iskoláznák be a szakdolgozókat (35 fő), míg a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházaiból 32 főt, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetből 29 főt. A megyei és fővárosi egészségügyi intézmények összehasonlítása a felmérés tükrében: A kiküldött kérdőívre 41 intézményből érkeztek adatok: 30 megyei intézmény (ebből 7 pest megyei) és 11 fővárosi intézmény válaszolt. A lehetséges szakképzések közül 10 olyan szakképzés van, ahová minden intézménytípusból iskoláznának be szakdolgozókat: endoszkópos szakasszisztens, epidemiológiai szakasszisztens, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló, szemészeti szakasszisztens képzés. A különböző szakképzésekre beiskolázandó szakdolgozók arányát intézménytípusonként az alábbi diagram szemlélteti: MSZN ISO 9001:

31 Szakképesítésenként az összes beiskolázandó szakdolgozó létszámát az alábbi diagram szemlélteti: MSZN ISO 9001:

32 Legnagyobb igény a sürgősségi szakápoló (117 fő), pszichiátriai szakápoló (94 fő) és felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (80 fő) képzések iránt mutatkozik. Érdemes megjegyezni, hogy a fővárosi intézmények is ezt a három képzést jelölték meg legfőbb igényként, de eltérő arányban. A képzésszervezés szempontjából figyelemre méltó a fővárosi és pest megyei intézmények összehasonlítása. Ebből kiderül, hogy a pest megyei intézményekből jelzett létszámokkal a fővárosi képzési csoportok kiegészíthetők, összevonhatók, így racionalizálni lehet a képzési költségeket. MSZN ISO 9001:

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2014.03.11 6 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.03.11-2014.03.12 1. Az egészségügyi

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat IV. kötet Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai 2013 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviseleti feladatairól

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviseleti feladatairól A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviseleti feladatairól Pogonyiné Kiss Irén - Dr. Balogh Zoltán XIV. FESZ Kongresszus, Parádfürdő, 2014. szeptember 19-21. Az előadás főbb pontja 1. Szakmai érdekképviseleti

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A azonosító száma: 55 723 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló 1.3. Iskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatása Egészségügy, szociális szolgáltatások

A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatása Egészségügy, szociális szolgáltatások A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatása Egészségügy, szociális szolgáltatások Előadó: dr. Kudász Ferenc szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. SZEPTEMBER 15. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. SZEPTEMBER 15. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. SZEPTEMBER 15. oldal JOGSZABÁLYOK 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 3337 3480. OLDAL 2011. december 5. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2165 FT I. RÉSZ Személyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

Vizsgabizottsági tagok delegálási rendszere. Regisztráció szempontjai, folyamata MESZK 2010.04.27.

Vizsgabizottsági tagok delegálási rendszere. Regisztráció szempontjai, folyamata MESZK 2010.04.27. Vizsgabizottsági tagok delegálási rendszere Regisztráció szempontjai, folyamata MESZK 2010.04.27. Feladat: A vizsgabizottsági tagok nyilvántartása A vizsgáztató intézmények nyilvántartása A kiválasztás

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház Influenza aktivitás miatt elrendelt és részleges látogatási tilalom a fekvőbeteg-ellátó intézetekben Régió neve Címe Látogatási tilalom kezdete Látogatási tilalom vége Érintett osztályok Közép-magyarország

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. február 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. február 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Az utolsó téli hónap is melyet a népi kalendáriumban Böjtelő havaként és Jégbontó havaként szoktak emlegetni bővelkedett eseményekben, valamint gőzerővel folytatódnak

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA ÚTMUTATÓJA SZAKDOLGOZÓK SZÁMÁRA

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA ÚTMUTATÓJA SZAKDOLGOZÓK SZÁMÁRA MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA ÚTMUTATÓJA SZAKDOLGOZÓK SZÁMÁRA Budapest, 2013. A megértés, valamint a belőle fakadó és az általa irányított cselekedett az egyetlen fegyver a világon folyó bombázásokkal

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés Baranyai Tibor Kis Zsuzsanna XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Fókuszban a képalkotó diagnosztika Debrecen 2014. október 8-10. Technikai-technológiai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés (folyt.) 3 hónap (Terv3) Egyesített Szent István és Szent László Kórház- 1097 Budapest Nagyvárad tér 455 5701 216 1493 Szülészeti-nőgyógyászati és Nőgyógyászati Dr. Siklós

Részletesebben

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Irinyi Tamás Németh Anikó 2012 Szubjektív megállapításaim

Részletesebben

Jelentkezés a vizsgaelnöki névjegyzékre A Bíráló Bizottság működése és tapasztalatai

Jelentkezés a vizsgaelnöki névjegyzékre A Bíráló Bizottság működése és tapasztalatai Jelentkezés a vizsgaelnöki névjegyzékre A Bíráló Bizottság működése és tapasztalatai Betlehem József dr. SZVB Bizottság elnök Vizsgaelnöki Felkészítő Budapest, 2013. április 10. GYEMSZI EEFF, NMH SZFI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

Újdonságok az emberi erőforrás képzés és továbbképzés területén

Újdonságok az emberi erőforrás képzés és továbbképzés területén Újdonságok az emberi erőforrás képzés és továbbképzés területén GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Szakképzés és szakképzés fejlesztés Szakképzési

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 4 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 4 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelők adatai. IV. kötet

Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelők adatai. IV. kötet Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelők adatai IV. kötet 2009 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme megyénként, intézetenként és az ellátás

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai

Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai MUNKAVÉDELEM 1.2 Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi tevékenységének tapasztalatai Tárgyszavak: munkavédelem; információ; érdekvédelem; tájékoztatás; statisztika. Az Országos Munkabiztonsági

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének zs)

Részletesebben

Érintett szervezeti egység Ellenőrzés helye Vizsgált időszak

Érintett szervezeti egység Ellenőrzés helye Vizsgált időszak Iktatószám E3312/118-3/2014 IF-8579-4/2014 IF-8579-5/2014 IF-8579-6/2014 IF-8579-1/2014 IF-8579-7/2014 IF-8579-3/2014 Ellenőrzést végző hatóság Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy Dr. Türk Bernadett,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Elbírált - digitális - szakdolgozói továbbképzések - 2011.04.08-ai ESZTB ülés. Oktker - Nodus Kiadó Kft., Veszprém

Elbírált - digitális - szakdolgozói továbbképzések - 2011.04.08-ai ESZTB ülés. Oktker - Nodus Kiadó Kft., Veszprém Elbírált - digitális - szakdolgozói továbbképzések - 2011.04.08-ai ESZTB ülés s.sz Nyilvántartási 1 233/2011 éintell Oktker - Nodus Kiadó Kft. Érzelmi intelligencia fejlesztése a gyógyító munkában Oktker

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

Budapest allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Budapest Maglódi út 89-91.

Budapest allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Budapest Maglódi út 89-91. allergológia és klinikai immunológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1106 Maglódi út 89-91. allergológia és klinikai immunológia Betegápoló Irgalmas Rend Fekvőbeteg szakellátás

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

TÁRSADALMI JELENTÉS 2012-2014

TÁRSADALMI JELENTÉS 2012-2014 TÁRSADALMI JELENTÉS 2012-2014 A természetnek csak az parancsolhat, aki engedelmeskedik neki. Francis Bacon www.okiti.hu ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET 175 57 226 3770 Kedves Olvasónk! ÁGYSZÁM

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

VII. Ápolási szolgálat

VII. Ápolási szolgálat VII. Ápolási szolgálat Schilling Magdolna A 2013. évet nehéz gazdasági helyzet jellemezte. Sok erőt és energiát felemésztett az állandó eszközhiány, az eszközök pótlása, beszerzése. Ennek ellenére az ápolási

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van.

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Budapesti gyermek-intézmények gyermek-dietetikai ellátása Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Gyermekkorban

Részletesebben

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Kihívások Alacsony iskolázottság, alulképzettség, és ebből fakadó

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben