Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban"

Átírás

1 Kérdőív gyorsfordítása angolról, Tóth Péter, Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2. Profil 3. Általános témák és prioritások 4. Ellátás Európai forrásokból 5. A fenntartható és átlátható ellátás 6. Kapacitás bővítés 7. A lelőhely hatékonyság 8. A tudásbázis 1. Bevezetés A felmérés célja A jelenlegi kezdeményezés célja, hogy megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek hosszútávon befolyásolják a nyersanyag ellátást (elsődleges, másodlagos, hulladék) az európai gazdaságban, és hogy biztosítsuk az összehangolt stratégiai (politikai) megközelítést a felmerülő kihívásokkal szemben. Elsősorban a nem-energetikai kitermelő iparra koncentrálunk. Az előzetes munkák során a következő öt legfontosabb kihívást tudtuk megfogalmazni: 1. A nyersanyagellátás növelése európai forrásokból fenntartható alapokon 2. A fenntartható és átlátható ellátás biztosítása harmadik országokból 3. Ösztönözni a kapacitás bővítést a fejlődő országokban. 4. A lelőhelyek hatékonysága növelésének ösztönzése 5. Megfelelő EU tudásbázis megalapozása a nyersanyagokról A felmérés céljának megfelelően információkat és véleményeket gyűjtünk a lehetséges tennivalókról EU, tagállami és/vagy egyéb érdekeltek szintjén a kulcstémák felderítése érdekében a nem-energetikai nyersanyagok terén. Hogyan adja meg a válaszait? Kérjük, figyeljen arra, hogy a válaszadási idő 90 percre korlátozott. Ez azt jelenti, hogy válaszait összesen ennyi idő alatt kell megadnia. Ha meghaladja az adott időt, akkor a megadott válaszai elvesznek. Általában arra kérjük, hogy különböző témákat és stratégiákat (politikákat) rangsoroljon, az Ön ítéletének megfelelően fontossági rangsor szerint. Egyéb esetekben arra kérjük, hogy jelezze egyetértését vagy egyet nem értését egy megállapítással. Miután helyesen begépelte a válaszát, kattintson az benyújtás (submit) gombra. Ekkor kapnia kell egy elfogadó oldalt, jelezve, hogy a válaszát rögzítettük, valamint kap egy IPM azonosító számot (interaktív politika teremtés azonosító szám). Ki is nyomtathatja a teljes válaszát miután ezt megtette. Az is lehetséges, hogy szabad formátumban küldje válaszát a honlap alapú felméréssel egyező vagy azt helyettesítő formában a következő címre: Entr- Kérjük jelezze, hogy az írott válaszadása nyilvánossá tehető-e.

2 A felmérés március 24.-éig érhető el. Az eredmények elemzését a Bizottság honlapján tesszük közzé. Köszönjük együttműködését. Következő 2. Profil (adatok) A válaszoló adatai Ebben az évben arra kérjük, hogy adataival segítsen bennünket a válaszadó azonosításában. A válaszadó: - egyéni személy - szervezet képviselője (üzleti szervezet, cég, NGO (nem kormányzati szervezet), közintézmény, kutató intézet A szervezet típusa: - üzleti szervezet - cég - tanácsadó - NGO - közintézmény - kutató intézet vagy egyetem - egyéb Az elhelyezkedés országa - Magyarország! Tevékenységének a kiterjedése: - helyi - regionális - országos - európai - nemzetközi Következő 3. Általános témák és prioritások Ez a kérdőív rész az általános célkitűzés fontosságát vizsgálja, valamint a fő kihívásokat és a stratégiai (politikai) kezdeményezések kiterjedését a téma szempontjából. Megvizsgáljuk véleményét ezen szempontokban való beavatkozások megközelítési szintjéről, tekintettel a hozzáadott érték demonstrálsának szükségességére közösségi szinten és tekintettel a szubszidiaritás elvére. Mi a véleménye a következő megállapításról? Szükség van további cselekvésre a nem-energetikai nyersanyagok hosszú távú fenntartható ellátás érdekében az EU gazdaságában, továbbá szükséges az összehangolt stratégiai (politikai) megközelítés a felmerülő kihívásokkal szemben. - egyetértek, de a fő célkitűzés országos kezdeményezés legyen - egyetértek, de a fő célkitűzés nemzetközi kezdeményezés legyen - egyetértek, de a fő célkitűzés EU kezdeményezés legyen - egyetértek. A kezdeményezést a közélet minden szintjén érvényesíteni kell. - sem egyetértés sem egyet nem értés nincs. - egyet nem értés - erős egyet nem értés Ide írja ha bármilyen megjegyzése van max. 500 karakterben. Kérjük véleményét a következő fő kihívásokról (Vízszintes meghatározások:) Erős egyetértés Enyhe egyetértés Enyhe egyet nem értés Erős egyet nem értés - Nem tudom (Függőleges meghatározások:) - A nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növelése az európai forrásokból

3 - A fenntartható és átláthatóbb ellátás harmadik országból történő biztosítása - A kapacitás bővítés ösztönzése a fejlődő országokban. - A források felhasználásánál nagyobb hatékonyság ösztönzése - Megfelelő EU tudásbázis megalapozása a nyersanyagokkal kapcsolatban. Kérjük, írja le röviden, a megjegyzéseit az egyéni kihívásokról és egyebekről max. 500 karakterben. 4. A nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növelése az európai országokból Mivel a nyersanyagok importjától való függés csökkentése az újrafeldolgozás szintjének optimalizálásával lehetséges, valamint a fenntartható ellátás hazai biztosítása révén ez a keretfeltételek javítását igényli a (tevékenységek helyén), valamint a szükségtelen korlátok lebontását. A kérdőívnek ebben a részében kiválaszthatja a legfontosabb témákat és lehetőségeket a kihívások leküzdésére. Kérjük, jelölje be a három legfontosabb témát a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás európai forrásokból történő kielégítésével kapcsolatban a kutatási tevékenységek és a földhöz való hozzájutás szempontjából. (Függőleges meghatározások:) A legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.). A második legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.) A harmadik legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.) Kérjük, adja meg a három legfontosabb témát a nyersanyagok fenntartható ellátásának európai forrásokból történő biztosításának terén a kutatással és az innovációval kapcsolatban. 1. Az ásványkutatás (magán és közérdekű) az EU-ban nem éri el a kritikus tömeget, összehasonlítva más globális partnerekkel a fenntartható jövőbeni ellátás garantálása és az innováció támogatás terén. 2. Elégtelen a partner kapcsolat a magán és a közszektor között, beleértve az egyetemeket és magasabb műszaki képzési intézeteket. 3. Az EU ásványkutatás elégtelenül fókuszált (összpontosított) olyan területekre, mint pl. a bányák működési cikluson keresztül történő hasznosítása (kutatástól a tájrendezésig) valamint a lelőhely hasznosítás terén. 4. Az EU ásványkutatás elégtelenül fókuszált (összpontosított) olyan területekre, mint például az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, továbbá az innovatív anyagok kifejlesztése. 5. Elégtelen a tudásalap az infrastruktúrában beágyazott források felhasználása terén, házak és termékek új gazdasági lehetőségeket jelentenek a felhasználási ciklusuk végén. Kérjük jelölje a három legfontosabb témát a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás terén (európai források alapján) a szakmákkal, a munkaegészségüggyel és munkabiztonsággal kapcsolatban.

4 1. A kitermelő iparban a megfelelő szakképzett személyzet növekvő hiányával állunk szemben. 2. Aránytalanság létezik az iparágak humánerőforrás igényei és az oktatási intézmények kibocsátása között. 3. A kitermelő iparban a balesetek szintje túl magas a többi ipari ágazatokéhoz képest. 4. A munkaegészségügyi és munkabiztonság országos statisztikája a bányászati iparágban jobb harmonizációt követel EU szinten annak érdekében hogy a helyzetről megbízható képet adjunk. Kérjük jelezze, ha bármilyen más témát tart fontosnak max. 500 karakterben. Tapasztalt-e súlyos gazdasági és egyéb következményeket a fentebb említett témák eredményeként? - igen - nem Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést amelyek hozzájárulhatnak az európai forrásokból történő nyersanyag ellátás növekedéséhez, mindezt a kutatás és földhöz jutás szempontjából. 1. Javítandó a közvélemény hozzáállása a nyersanyagok fontosságához annak érdekében, hogy az megfeleljen a lényeges gazdasági és szociális igényeknek Európában. 2. Javítandók az adminisztrációs feltételek a kutatási tevékenységekkel kapcsolatban, pl. a legjobb gyakorlati eljárások kicserélése révén a tagállamok és a régiók között, különösen ami az engedélyezési eljárásokat illeti. 3. Támogatni kell a hatékonyabb párbeszédet a kitermelő cégek és a helyi közösségek között, valamint a nem-kormányzati szervezetekkel (NGO). 4. Fejleszteni kell az ágazat specifikus útmutató dokumentumokat a jogi szabályozási keretfeltételek megteremtése érdekében, ami hatással van a föld hasznosításra. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek aszerint minősíthetők, mennyire járulnak hozzá a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növeléséhez európai forrásokból, mindezt a kutatás és innováció szempontjából. 1. A kutatási és kitermelő tevékenységek területén a kutatás és innováció támogatása Közösségi eszközökkel, mint pl. a 7. Keretmunka Program 2. Az Európai Technológiai Platform a fenntartható ásványlelőhelyei tevékenységének a támogatása 3. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezések vállalását a kitermelő iparágakban annak érdekében, hogy jobb kapcsolatokat építsenek ki az érdekeltekkel.

5 4. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezések vállalását az információ átadásról ami az infrastrukútrák, házak és termékek anyagait illeti Kérjük, rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek számításba jöhetnek azzal, hogy hozzájárulnak a nyersanyagok európai forrásokból történő fenntartható ellátás növeléséhez, ami a szakértelmet, munkaegészségügyet és munkabiztonságot illeti. 1. Meg kell erősíteni, és támogatni kell a partnerséget az ipar, az egyetemek, a hatóságok és a bányászati célú képzési programok között. 2. Támogatni kell a szociális párbeszéd további vállalását azzal a céllal többek között a dolgozók fokozott védelmével. 3. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezéseket, melyeknek célja a munkaegészségügyi és munkabiztonsági helyzet javítása földalatti és külszíni bányákban (mines and quarries) 4. Harmonizálni kell az országok statisztikai és monitoring stratégiáját a balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban EU szinten. 5. Támogatni kell a partnerséget a bányászati berendezések előállítói, forgalmazói és a kitermelői iparágak között annak érdekében, hogy csökkentsük a zajból, porból, és vibrációból eredő kockázatokat. Kérjük írja le egyéb stratégiai (politikai) ténykedést, amit fontosnak tart max. 150 karakterben 5. Biztosítandó a fenntartható és átláthatóbb ellátás a harmadik országokból Tekintettel az olyan tevékenységek elszaporodásának tendenciájára, amelyek torzítják a verseny helyzetet a nemzetközi piacon, lépések szükségesek bizonyos küzdőtér biztosítására az érintett ipari ágazatok számára. Másik fontos téma az átláthatóság hiánya a nyersanyagok termelésével és kereskedésével kapcsolatban, pl. olyan helyzetekben, melyekben a nyersanyagokat olyan világrészeken termelik ki, melyek fegyveres konfliktussal sújtottak. Miközben az EU alkalmazza a vonatkozó kereskedelmi megszorítások (restrikciók) csökkentését és eltörlését, aközben a WTO szervezete és bilaterális ügynöksége annak érdekében, hogy javítsa a nyersanyag ellátást, figyelemmel van rá, hogy erősítse-e, és hogyan a folyamatot. Másik lehetőség az EU támogatás erősítése az alapelvek és útmutatások fejlesztése terén a nemzetközi bányászati iparág számára, hogy ezzel biztosítsuk a szektor hozzájárulását a helyi gazdaságok és közösségek fenntartható fejlesztéséhez és ezzel nyújtsunk tiszta információt a befektetők számára. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban

6 1. A világtermelés koncentrációjának magas foka a nyersanyagtermelés terén növeli a kockázatot, hogy biztosítsuk az EU gazdaságának ellátását versenyképes árakon. 2. A harmadik országok által tett intézkedések (pl. export restrikció, támogatások, restriktív befektetési szabályok, ár-rögzítések, dupla árrendszerek és/vagy import kötelezettségek) rossz hatással vannak a kereskedelmi megszorításokon keresztül a nemzetközi nyersanyag piacokra 3. A nemzetközi téren rendelkezésre álló eszközök nem kellően hatékonyak a tapasztalt kereskedelmi torzulások kezelésére. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a nyersanyagok termelési láncának átláthatóságával kapcsolatban a harmadik országokban 1. Hiányos az átláthatóság a cégkifizetésekkel kapcsolatban és a kormány bevételekkel kapcsolatban a bányászat terén. 2. A helyi közösségek nem jutnak megfelelő előnyökhöz a körzetükben működő bányák révén, ami gyakran társadalmi ellenállást vált ki. 3. A bányászati műveletek működési ciklusán keresztül működő bevonása az érdekelteknek nem mindig megfelelően biztosított. Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Tapasztalt-e súlyosan ható gazdasági és egyéb következményeket a fentebbi témákból eredően? - igen - nem Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami hozzájárulhat a fenntartható és átláthatóbb ellátáshoz harmadik országokból a nemzetközi kereskedelem terén. 1. Feltételek biztosítása a nyersanyag lelőhelyekhez jutás Szabadkereskedelmi Egyezmények keretében. 2. Teret kell adni a nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásoknak a nemzetközi fórumok működésében, mint pl. a OECD vagy a WTO. 3. Javítani kell a stratégiai (politikai) párbeszédet a nyersanyagokhoz jutás terén az EU és a nyersanyagokban gazdag országok között. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek hozzájárulhatnak a fenntartható és átláthatóbb ellátáshoz a harmadik országokból azzal, hogy a nyersanyagok termelési lánca áttekinthetőbbé válik.

7 1. Ki kell alakítani egy együttműködő társadalmi felelősségvállalást az EU bányászati cégeinél, amelyek harmadik országokban is ténykednek. 2. Elő kell segíteni a nemzetközi kezdeményezések támogatását, mint pl. a Kitermelőipari Átláthatósági Kezdeményezés 3. Meg kell vizsgálni az igazolvány sémák alkalmazását, mint pl. a Kimberley Process (jelenleg gyémántra használják) más anyagok esetére. 4. Támogatni kell a jelentésadási kötelezettség minőségének javítását a kitermelő cégeknél olyan kezdeményezésekkel, mint a Globális Jelentési Kezdeményezés. Kérjük írjon le más ténykedéseket amelyeket fontosnak tart max. 150 karakterben. 6. Kapacitás bővítés ösztönzése a fejlődő országokban A nyersanyagok értékes készletet jelentenek a fenntartható növekedéshez és a szegénység csökkentéséhez a világ legszegényebb országai között. Az ásványi nyersanyag export jelentős részt vehet az országok teljes exportjából, és jelentősen növelheti a GDP-t. Úgy látszik, van igény a kapacitás bővítésére a megfelelő ásványvagyon gazdálkodásra sok érintett országban, amelyek műszaki és pénzügyi támogatást igényelnek. Ennélfogva figyelembe kell venni, hogy az EU stratégiai (politikai) eszközök főként a fejlesztési stratégia (politika) terén hogyan alkalmazhatók ezen célok elérésére. Más lehetőségek is felderíthetők, mint pl. új és erősödő önkéntes akciók a bányászati cégek részéről, amelyek ezekben az országokban tevékenykednek. Kérjük osztályozza a három legfontosabb témát a fejlődő országok kapacitás bővítésével kapcsolatban Témák: 1. A nyersanyagokat gyakran szegényes környezetvédelmi, szociális, munkaegészségügyi és munkabiztonsági feltételek közepette termelik ki. 2. A helyi közösségek nem rendelkeznek a szükséges know-how-val a bányászati projektek értékeléséhez. 3. A megfelelő infrastruktúra (utak, kikötők, energiaforrások) hiánya akadályozza az új bányászati létesítmények kialakítását. 4. Sok országban az (új) bányák létesítését akadályozza a politikai instabilitás és a vele kapcsolatos kisajátítási, fizikai veszélyek kockázata. 5. A hatékony partnerkapcsolat és együttműködés a donorok (átadók) valamint a magánszektor és egyéb érdekeltek között hiányos. 6. Elégtelen az együttműködési kapcsolat (szinergia) a bányászati beruházók és a fejlesztést segítők között.

8 - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami számba jöhet azzal, hogy hozzájárulnak a kapacitás bővítéshez a fejlődő országokban. 1. Megerősítendőek a külső politikai eszközök, a befektetési biztonság javításához és a kisajátítási és a fizikai veszély kiküszöbölése céljából. 2. Javítani kell a fenntartható kitermelés szintjét a leleményes (?) és kis volumenű bányászat révén EU fejlesztési stratégiai (politikai) eszközökkel. 3. Erősíteni kell a helyi kapacitásokat a bányászatból eredő pénzügyi bevételek jó menedzselésével EU fejlesztési stratégiai (politikai) eszközök révén. 4. Támogatni és erősíteni kell azokat a kezdeményezéseket a kitermelési iparágakban, amelyek érték teremtőek a helyi közösségek számára (HIV(?) vízellátás, oktatás). - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben 6. A lelőhely hatékonyságának növelése A nyersanyagellátás igényeinek kérdése hogyan növeljük felhasználásuk hatékonyságát, beleértve azokat a módszereket is, amelyek csökkentik a végtermékekben a nyersanyagok mennyiségét. Ez a cél az ipari, az innovációs, a kutatási és környezetvédelmi stratégiák (politikák) alkalmas ötvözésével érhető el az által, hogy támogatjuk a műszaki fejlesztéseket és az által is, hogy növeljük a másodlagos nyersanyagok arányát. Példának okáért a recirkulált fémhulladék alkalmazása jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben és manapság az EU fémtermelésének a %-át adja. Azáltal hogy a recirkulálás kevesebb energia felhasználással jár, jelentős előnyöket jelent a környezetre nézve is. A nyersanyag felhasználási hatékonyságának javítása különböző eszközökkel érhető el, mint pl. a hulladékokban fellelhető források jobb kihasználásával, a szállítások optimalizásásával, a minimum szabványok és engedélyezési sémák továbbá eco-design megközelítések alkalmazásával, mint az látható az EU Tematikus Stratégiában a Nemzeti Lelőhelyek Fenntartható Kihasználásával, továbbá az eljövendő kezdeményezések révén a Fenntarthatósági Ipari Stratégia (Politika) és a Fenntartható Fogyasztás és Termelés révén. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a lelőhelyek felhasználása nagyobb hatékonyságának bővítése terén. Témák: 1. Az új technológiák bevezetésével keletkező termelési költségek jelentősen nagyobbak a jelenlegiekénél és nem hoznak megfelelő bevételt a befektetés után. 2. Az új technológiákba való befektetéshez a hitelek elérhetősége és költsége fontos momentum. 3. A partnerek hiánya (üzleti, kutatási, tervezési, marketing, pénzügyi) fontos momentum. 4. Hiányzik a megbízható hosszú távú stratégia (politika) és a szabályozásos orientáció. 5. A fogyasztók nem kellően érdekeltek a jobban működő termékek előnyeiben. 6. A hatékonyabb termékek árai túl magasak.

9 7. A közérdekű forgalmazók nem mindig fizetik meg a jobban működő termékeket 8. A lelőhelyek hatékonysági követelményeinek jelentős szerepe van. - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek figyelembe vehetőek az által, hogy hozzájárulnak a nagyobb hatékonyság ösztönzéséhez a források felhasználása terén. 1. Támogatni kell a recirkulációs tervezést a vezető piaci kezdeményezésék, valamint az Európai Technológiai Platform révén. 2. A forráshatékonysági célok EU szintre emelése. 3. Támogatni kell a forráshatékony innovációt 4. A 7. Keretmunka Program keretében támogatni kell azokat a projekteket, amelyek a forráshatékony termelésre összpontosítanak és a recirkulációs folyamatokat támogatják (Életciklus Gondolkodásmód) 5. Fejleszteni kell az új stratégiákat és technológiákat, amelyek csökkentik az ásványfeldolgozó üzemek környezetkárosítását. 6. A kis és közép méretű vállalkozások eszközrendszerét fejleszteni kell és támogatni kell az Életciklus Gondolkodásmódot. - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben 7. A nyersanyagok megfelelő EU tudásbázisának létrehozása A források minden gazdasági rendszer hátterét jelentik, miközben a nemenergetikai nyersanyagok elérhetősége fontos tényező az európai gazdaság versenyképessége tekintetében, az EU mint olyan nem rendelkezik integráns stratégiával. Európa legjelentősebb kereskedelmi partnerei és versenytársai viszont aktívak ezen a téren. Példának okáért az USA naprakész stratégiai információkkal rendelkezik annak biztosítására, hogy az USA megfelelő és biztosított ellátással rendelkezzen az ásványok és anyagok terén szükségletei kielégítésére. Az EU-ban a nyersanyakokkal kapcsolatos tudásszint hiányosnak tűnik, csak úgy ahogy az felosztott a különböző források között. Egy naprakész információs bázis lehetővé tenné a naprakész és megfelelő elemzési és döntés előkészítési folyamatokat minden szinten és lehetővé tenné az információk áramlását a nyilvánossághoz és magánszervezetekhez éppúgy, mint a közélethez. A Természeti Erőforrások Fenntartható Alkalmazásának Tematikus Stratégiája éppúgy, mint az elvárt Tevékenységi Tervek a Fenntartható Termelés és Fogyasztás, valamint a Fenntartható Ipari Stratégia (politika) értékes lehet a vonatkozó tájékoztatások megadásához.

10 Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát egy megfelelő EU nyersanyag tudásbázis létrehozásáról Témák: 1. A nyersanyagok geológiai adottságaival kapcsolatos információk és adatok jelenleg szétszórtan léteznek különböző szintek és szervezetek között Európa szerte. 2. A nyersanyagokkal kapcsolatos gazdasági adatok EU szinten hiányosak és nehézségeket okoznak az elemzések elvégzésében és informált vélemények kialakításában az EU gazdaság számára kritikus nyersanyagok terén. 3. A folyamatban lévő projektek amelyek a földfelszín különböző aspektusait vizsgálják nem kapcsolódnak a geológiai információkhoz. - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami számításba jöhet az által, hogy hozzájárulnak megfelelő EU nyersanyag tudásbázis kialakításához. 1. Kutatni kell a lehetőségeit egy napra kész EU nyersanyagtérkép elkészítésének. 2. Létre kell hozni kapcsolatokat az Európai Adatközpontokkal, a természeti erőforrásokkal kapcsolatban 3. Javítani kell a tagállamok lefedettségét és jelentés készségét a gazdasági kulcs indikátorok Eurostat felé jelentésében, ugyanakkor el kell kerülni a szükségtelen adminisztratív megterheléseket. 4. Stratégiai jelentés készítendő a nem energetikai nyersanyagok (elsődleges, másodlagos és hulladékok) ellátásáról reguláris(?) alapon. 5. Készítendő egy tömegáramlási elemzés a nemenergetikai, stratégiailag kulcsfontosságú nyersanyagokról (elsődleges, másodlagos és hulladékok) reguláris(?) alapon. 6. Stratégia készítendő kapcsolat létrehozására a geológiai információk és a műhold alapú projektek (mint pl. a GMES a Környezet és Biztonság Globális Monitoringja) - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben Elküldés

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26.

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. SZÉKELY ERIKA A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. Európai Innovációs Partnerség - EIP Új megközelítés az uniós kutatásban és innovációs politikában

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA

AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA INFRASTRUKTÚRA-TERVEZÉS ÉS BERUHÁZÁSOK A KÜLÖNBÖZŐ KORMÁNYZATI SZINTEKEN: JELENLEGI KIHÍVÁSOK, TAPASZTALATOK ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK Miért érdemes kitölteni ezt

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC Aktualitások a körkörös gazdasági programban Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC European Recycling Industries Confederation (EuRIC) 18 ORSZÁG az EuRIC által képviselt országos szervezetek (Magyarországon:

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Küldetésünk Cost Consulting: megtakarítások az eredményre ható összes költséggel kapcsolatban A COST CONSULTING ALAPELVEI Megtakarítások azonosítása és realizálása

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA)

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) A PERIA egy együttműködési projekt a regionális hatóságok és a regionális innovációs ügynökségek között a következő célokkal: tapasztalatok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki!

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Kérdőív Felkészülés az Európa 2020 félidei felülvizsgálatára az uniós városok és régiók szempontjából Háttér Az Európa 2020 nevű uniós növekedési stratégia félidei

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Konferencia a hazai akvakultúra ágazat megújulásáért A 15. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál alkalmából 2011. Szeptember 2. Szeged A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége A regionális innováció Magyarországon Dr. Lippényi Tivadar Pécs - 2010 március 3. Tartalom Fenntarthatóság Erőforrás gazdálkodás Tudástársadalom hálózati társadalom

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1

PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1 Kovács Ibolya Krisztina Ügyvezető igazgató PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1 Új Széchenyi Terv Innovációs pályázati lehetőségei Előadás vázlata I. Feltételek II. ÚSzT - Tudomány Innováció Program

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Támogatási lehetőségek, pályázati források Támogatási lehetőségek, pályázati források Dibáczi Zita Osztályvezető Nemzetközi Projektek Iroda Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. december 3. Nemzeti Környezetvédelmi és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ Kisvállalkozás-fejlesztési Központ 1 Filep Judit Szirmai Péter CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN - SPECIÁLIS MAGYAR FEJLŐDÉSI ÚT 2 AZ ÉLETCIKLUS, MINT KIHÍVÁS A vállalkozó v/s a vállalkozás

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben