Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban"

Átírás

1 Kérdőív gyorsfordítása angolról, Tóth Péter, Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2. Profil 3. Általános témák és prioritások 4. Ellátás Európai forrásokból 5. A fenntartható és átlátható ellátás 6. Kapacitás bővítés 7. A lelőhely hatékonyság 8. A tudásbázis 1. Bevezetés A felmérés célja A jelenlegi kezdeményezés célja, hogy megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek hosszútávon befolyásolják a nyersanyag ellátást (elsődleges, másodlagos, hulladék) az európai gazdaságban, és hogy biztosítsuk az összehangolt stratégiai (politikai) megközelítést a felmerülő kihívásokkal szemben. Elsősorban a nem-energetikai kitermelő iparra koncentrálunk. Az előzetes munkák során a következő öt legfontosabb kihívást tudtuk megfogalmazni: 1. A nyersanyagellátás növelése európai forrásokból fenntartható alapokon 2. A fenntartható és átlátható ellátás biztosítása harmadik országokból 3. Ösztönözni a kapacitás bővítést a fejlődő országokban. 4. A lelőhelyek hatékonysága növelésének ösztönzése 5. Megfelelő EU tudásbázis megalapozása a nyersanyagokról A felmérés céljának megfelelően információkat és véleményeket gyűjtünk a lehetséges tennivalókról EU, tagállami és/vagy egyéb érdekeltek szintjén a kulcstémák felderítése érdekében a nem-energetikai nyersanyagok terén. Hogyan adja meg a válaszait? Kérjük, figyeljen arra, hogy a válaszadási idő 90 percre korlátozott. Ez azt jelenti, hogy válaszait összesen ennyi idő alatt kell megadnia. Ha meghaladja az adott időt, akkor a megadott válaszai elvesznek. Általában arra kérjük, hogy különböző témákat és stratégiákat (politikákat) rangsoroljon, az Ön ítéletének megfelelően fontossági rangsor szerint. Egyéb esetekben arra kérjük, hogy jelezze egyetértését vagy egyet nem értését egy megállapítással. Miután helyesen begépelte a válaszát, kattintson az benyújtás (submit) gombra. Ekkor kapnia kell egy elfogadó oldalt, jelezve, hogy a válaszát rögzítettük, valamint kap egy IPM azonosító számot (interaktív politika teremtés azonosító szám). Ki is nyomtathatja a teljes válaszát miután ezt megtette. Az is lehetséges, hogy szabad formátumban küldje válaszát a honlap alapú felméréssel egyező vagy azt helyettesítő formában a következő címre: Entr- Kérjük jelezze, hogy az írott válaszadása nyilvánossá tehető-e.

2 A felmérés március 24.-éig érhető el. Az eredmények elemzését a Bizottság honlapján tesszük közzé. Köszönjük együttműködését. Következő 2. Profil (adatok) A válaszoló adatai Ebben az évben arra kérjük, hogy adataival segítsen bennünket a válaszadó azonosításában. A válaszadó: - egyéni személy - szervezet képviselője (üzleti szervezet, cég, NGO (nem kormányzati szervezet), közintézmény, kutató intézet A szervezet típusa: - üzleti szervezet - cég - tanácsadó - NGO - közintézmény - kutató intézet vagy egyetem - egyéb Az elhelyezkedés országa - Magyarország! Tevékenységének a kiterjedése: - helyi - regionális - országos - európai - nemzetközi Következő 3. Általános témák és prioritások Ez a kérdőív rész az általános célkitűzés fontosságát vizsgálja, valamint a fő kihívásokat és a stratégiai (politikai) kezdeményezések kiterjedését a téma szempontjából. Megvizsgáljuk véleményét ezen szempontokban való beavatkozások megközelítési szintjéről, tekintettel a hozzáadott érték demonstrálsának szükségességére közösségi szinten és tekintettel a szubszidiaritás elvére. Mi a véleménye a következő megállapításról? Szükség van további cselekvésre a nem-energetikai nyersanyagok hosszú távú fenntartható ellátás érdekében az EU gazdaságában, továbbá szükséges az összehangolt stratégiai (politikai) megközelítés a felmerülő kihívásokkal szemben. - egyetértek, de a fő célkitűzés országos kezdeményezés legyen - egyetértek, de a fő célkitűzés nemzetközi kezdeményezés legyen - egyetértek, de a fő célkitűzés EU kezdeményezés legyen - egyetértek. A kezdeményezést a közélet minden szintjén érvényesíteni kell. - sem egyetértés sem egyet nem értés nincs. - egyet nem értés - erős egyet nem értés Ide írja ha bármilyen megjegyzése van max. 500 karakterben. Kérjük véleményét a következő fő kihívásokról (Vízszintes meghatározások:) Erős egyetértés Enyhe egyetértés Enyhe egyet nem értés Erős egyet nem értés - Nem tudom (Függőleges meghatározások:) - A nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növelése az európai forrásokból

3 - A fenntartható és átláthatóbb ellátás harmadik országból történő biztosítása - A kapacitás bővítés ösztönzése a fejlődő országokban. - A források felhasználásánál nagyobb hatékonyság ösztönzése - Megfelelő EU tudásbázis megalapozása a nyersanyagokkal kapcsolatban. Kérjük, írja le röviden, a megjegyzéseit az egyéni kihívásokról és egyebekről max. 500 karakterben. 4. A nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növelése az európai országokból Mivel a nyersanyagok importjától való függés csökkentése az újrafeldolgozás szintjének optimalizálásával lehetséges, valamint a fenntartható ellátás hazai biztosítása révén ez a keretfeltételek javítását igényli a (tevékenységek helyén), valamint a szükségtelen korlátok lebontását. A kérdőívnek ebben a részében kiválaszthatja a legfontosabb témákat és lehetőségeket a kihívások leküzdésére. Kérjük, jelölje be a három legfontosabb témát a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás európai forrásokból történő kielégítésével kapcsolatban a kutatási tevékenységek és a földhöz való hozzájutás szempontjából. (Függőleges meghatározások:) A legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.). A második legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.) A harmadik legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.) Kérjük, adja meg a három legfontosabb témát a nyersanyagok fenntartható ellátásának európai forrásokból történő biztosításának terén a kutatással és az innovációval kapcsolatban. 1. Az ásványkutatás (magán és közérdekű) az EU-ban nem éri el a kritikus tömeget, összehasonlítva más globális partnerekkel a fenntartható jövőbeni ellátás garantálása és az innováció támogatás terén. 2. Elégtelen a partner kapcsolat a magán és a közszektor között, beleértve az egyetemeket és magasabb műszaki képzési intézeteket. 3. Az EU ásványkutatás elégtelenül fókuszált (összpontosított) olyan területekre, mint pl. a bányák működési cikluson keresztül történő hasznosítása (kutatástól a tájrendezésig) valamint a lelőhely hasznosítás terén. 4. Az EU ásványkutatás elégtelenül fókuszált (összpontosított) olyan területekre, mint például az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, továbbá az innovatív anyagok kifejlesztése. 5. Elégtelen a tudásalap az infrastruktúrában beágyazott források felhasználása terén, házak és termékek új gazdasági lehetőségeket jelentenek a felhasználási ciklusuk végén. Kérjük jelölje a három legfontosabb témát a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás terén (európai források alapján) a szakmákkal, a munkaegészségüggyel és munkabiztonsággal kapcsolatban.

4 1. A kitermelő iparban a megfelelő szakképzett személyzet növekvő hiányával állunk szemben. 2. Aránytalanság létezik az iparágak humánerőforrás igényei és az oktatási intézmények kibocsátása között. 3. A kitermelő iparban a balesetek szintje túl magas a többi ipari ágazatokéhoz képest. 4. A munkaegészségügyi és munkabiztonság országos statisztikája a bányászati iparágban jobb harmonizációt követel EU szinten annak érdekében hogy a helyzetről megbízható képet adjunk. Kérjük jelezze, ha bármilyen más témát tart fontosnak max. 500 karakterben. Tapasztalt-e súlyos gazdasági és egyéb következményeket a fentebb említett témák eredményeként? - igen - nem Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést amelyek hozzájárulhatnak az európai forrásokból történő nyersanyag ellátás növekedéséhez, mindezt a kutatás és földhöz jutás szempontjából. 1. Javítandó a közvélemény hozzáállása a nyersanyagok fontosságához annak érdekében, hogy az megfeleljen a lényeges gazdasági és szociális igényeknek Európában. 2. Javítandók az adminisztrációs feltételek a kutatási tevékenységekkel kapcsolatban, pl. a legjobb gyakorlati eljárások kicserélése révén a tagállamok és a régiók között, különösen ami az engedélyezési eljárásokat illeti. 3. Támogatni kell a hatékonyabb párbeszédet a kitermelő cégek és a helyi közösségek között, valamint a nem-kormányzati szervezetekkel (NGO). 4. Fejleszteni kell az ágazat specifikus útmutató dokumentumokat a jogi szabályozási keretfeltételek megteremtése érdekében, ami hatással van a föld hasznosításra. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek aszerint minősíthetők, mennyire járulnak hozzá a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növeléséhez európai forrásokból, mindezt a kutatás és innováció szempontjából. 1. A kutatási és kitermelő tevékenységek területén a kutatás és innováció támogatása Közösségi eszközökkel, mint pl. a 7. Keretmunka Program 2. Az Európai Technológiai Platform a fenntartható ásványlelőhelyei tevékenységének a támogatása 3. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezések vállalását a kitermelő iparágakban annak érdekében, hogy jobb kapcsolatokat építsenek ki az érdekeltekkel.

5 4. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezések vállalását az információ átadásról ami az infrastrukútrák, házak és termékek anyagait illeti Kérjük, rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek számításba jöhetnek azzal, hogy hozzájárulnak a nyersanyagok európai forrásokból történő fenntartható ellátás növeléséhez, ami a szakértelmet, munkaegészségügyet és munkabiztonságot illeti. 1. Meg kell erősíteni, és támogatni kell a partnerséget az ipar, az egyetemek, a hatóságok és a bányászati célú képzési programok között. 2. Támogatni kell a szociális párbeszéd további vállalását azzal a céllal többek között a dolgozók fokozott védelmével. 3. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezéseket, melyeknek célja a munkaegészségügyi és munkabiztonsági helyzet javítása földalatti és külszíni bányákban (mines and quarries) 4. Harmonizálni kell az országok statisztikai és monitoring stratégiáját a balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban EU szinten. 5. Támogatni kell a partnerséget a bányászati berendezések előállítói, forgalmazói és a kitermelői iparágak között annak érdekében, hogy csökkentsük a zajból, porból, és vibrációból eredő kockázatokat. Kérjük írja le egyéb stratégiai (politikai) ténykedést, amit fontosnak tart max. 150 karakterben 5. Biztosítandó a fenntartható és átláthatóbb ellátás a harmadik országokból Tekintettel az olyan tevékenységek elszaporodásának tendenciájára, amelyek torzítják a verseny helyzetet a nemzetközi piacon, lépések szükségesek bizonyos küzdőtér biztosítására az érintett ipari ágazatok számára. Másik fontos téma az átláthatóság hiánya a nyersanyagok termelésével és kereskedésével kapcsolatban, pl. olyan helyzetekben, melyekben a nyersanyagokat olyan világrészeken termelik ki, melyek fegyveres konfliktussal sújtottak. Miközben az EU alkalmazza a vonatkozó kereskedelmi megszorítások (restrikciók) csökkentését és eltörlését, aközben a WTO szervezete és bilaterális ügynöksége annak érdekében, hogy javítsa a nyersanyag ellátást, figyelemmel van rá, hogy erősítse-e, és hogyan a folyamatot. Másik lehetőség az EU támogatás erősítése az alapelvek és útmutatások fejlesztése terén a nemzetközi bányászati iparág számára, hogy ezzel biztosítsuk a szektor hozzájárulását a helyi gazdaságok és közösségek fenntartható fejlesztéséhez és ezzel nyújtsunk tiszta információt a befektetők számára. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban

6 1. A világtermelés koncentrációjának magas foka a nyersanyagtermelés terén növeli a kockázatot, hogy biztosítsuk az EU gazdaságának ellátását versenyképes árakon. 2. A harmadik országok által tett intézkedések (pl. export restrikció, támogatások, restriktív befektetési szabályok, ár-rögzítések, dupla árrendszerek és/vagy import kötelezettségek) rossz hatással vannak a kereskedelmi megszorításokon keresztül a nemzetközi nyersanyag piacokra 3. A nemzetközi téren rendelkezésre álló eszközök nem kellően hatékonyak a tapasztalt kereskedelmi torzulások kezelésére. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a nyersanyagok termelési láncának átláthatóságával kapcsolatban a harmadik országokban 1. Hiányos az átláthatóság a cégkifizetésekkel kapcsolatban és a kormány bevételekkel kapcsolatban a bányászat terén. 2. A helyi közösségek nem jutnak megfelelő előnyökhöz a körzetükben működő bányák révén, ami gyakran társadalmi ellenállást vált ki. 3. A bányászati műveletek működési ciklusán keresztül működő bevonása az érdekelteknek nem mindig megfelelően biztosított. Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Tapasztalt-e súlyosan ható gazdasági és egyéb következményeket a fentebbi témákból eredően? - igen - nem Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami hozzájárulhat a fenntartható és átláthatóbb ellátáshoz harmadik országokból a nemzetközi kereskedelem terén. 1. Feltételek biztosítása a nyersanyag lelőhelyekhez jutás Szabadkereskedelmi Egyezmények keretében. 2. Teret kell adni a nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásoknak a nemzetközi fórumok működésében, mint pl. a OECD vagy a WTO. 3. Javítani kell a stratégiai (politikai) párbeszédet a nyersanyagokhoz jutás terén az EU és a nyersanyagokban gazdag országok között. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek hozzájárulhatnak a fenntartható és átláthatóbb ellátáshoz a harmadik országokból azzal, hogy a nyersanyagok termelési lánca áttekinthetőbbé válik.

7 1. Ki kell alakítani egy együttműködő társadalmi felelősségvállalást az EU bányászati cégeinél, amelyek harmadik országokban is ténykednek. 2. Elő kell segíteni a nemzetközi kezdeményezések támogatását, mint pl. a Kitermelőipari Átláthatósági Kezdeményezés 3. Meg kell vizsgálni az igazolvány sémák alkalmazását, mint pl. a Kimberley Process (jelenleg gyémántra használják) más anyagok esetére. 4. Támogatni kell a jelentésadási kötelezettség minőségének javítását a kitermelő cégeknél olyan kezdeményezésekkel, mint a Globális Jelentési Kezdeményezés. Kérjük írjon le más ténykedéseket amelyeket fontosnak tart max. 150 karakterben. 6. Kapacitás bővítés ösztönzése a fejlődő országokban A nyersanyagok értékes készletet jelentenek a fenntartható növekedéshez és a szegénység csökkentéséhez a világ legszegényebb országai között. Az ásványi nyersanyag export jelentős részt vehet az országok teljes exportjából, és jelentősen növelheti a GDP-t. Úgy látszik, van igény a kapacitás bővítésére a megfelelő ásványvagyon gazdálkodásra sok érintett országban, amelyek műszaki és pénzügyi támogatást igényelnek. Ennélfogva figyelembe kell venni, hogy az EU stratégiai (politikai) eszközök főként a fejlesztési stratégia (politika) terén hogyan alkalmazhatók ezen célok elérésére. Más lehetőségek is felderíthetők, mint pl. új és erősödő önkéntes akciók a bányászati cégek részéről, amelyek ezekben az országokban tevékenykednek. Kérjük osztályozza a három legfontosabb témát a fejlődő országok kapacitás bővítésével kapcsolatban Témák: 1. A nyersanyagokat gyakran szegényes környezetvédelmi, szociális, munkaegészségügyi és munkabiztonsági feltételek közepette termelik ki. 2. A helyi közösségek nem rendelkeznek a szükséges know-how-val a bányászati projektek értékeléséhez. 3. A megfelelő infrastruktúra (utak, kikötők, energiaforrások) hiánya akadályozza az új bányászati létesítmények kialakítását. 4. Sok országban az (új) bányák létesítését akadályozza a politikai instabilitás és a vele kapcsolatos kisajátítási, fizikai veszélyek kockázata. 5. A hatékony partnerkapcsolat és együttműködés a donorok (átadók) valamint a magánszektor és egyéb érdekeltek között hiányos. 6. Elégtelen az együttműködési kapcsolat (szinergia) a bányászati beruházók és a fejlesztést segítők között.

8 - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami számba jöhet azzal, hogy hozzájárulnak a kapacitás bővítéshez a fejlődő országokban. 1. Megerősítendőek a külső politikai eszközök, a befektetési biztonság javításához és a kisajátítási és a fizikai veszély kiküszöbölése céljából. 2. Javítani kell a fenntartható kitermelés szintjét a leleményes (?) és kis volumenű bányászat révén EU fejlesztési stratégiai (politikai) eszközökkel. 3. Erősíteni kell a helyi kapacitásokat a bányászatból eredő pénzügyi bevételek jó menedzselésével EU fejlesztési stratégiai (politikai) eszközök révén. 4. Támogatni és erősíteni kell azokat a kezdeményezéseket a kitermelési iparágakban, amelyek érték teremtőek a helyi közösségek számára (HIV(?) vízellátás, oktatás). - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben 6. A lelőhely hatékonyságának növelése A nyersanyagellátás igényeinek kérdése hogyan növeljük felhasználásuk hatékonyságát, beleértve azokat a módszereket is, amelyek csökkentik a végtermékekben a nyersanyagok mennyiségét. Ez a cél az ipari, az innovációs, a kutatási és környezetvédelmi stratégiák (politikák) alkalmas ötvözésével érhető el az által, hogy támogatjuk a műszaki fejlesztéseket és az által is, hogy növeljük a másodlagos nyersanyagok arányát. Példának okáért a recirkulált fémhulladék alkalmazása jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben és manapság az EU fémtermelésének a %-át adja. Azáltal hogy a recirkulálás kevesebb energia felhasználással jár, jelentős előnyöket jelent a környezetre nézve is. A nyersanyag felhasználási hatékonyságának javítása különböző eszközökkel érhető el, mint pl. a hulladékokban fellelhető források jobb kihasználásával, a szállítások optimalizásásával, a minimum szabványok és engedélyezési sémák továbbá eco-design megközelítések alkalmazásával, mint az látható az EU Tematikus Stratégiában a Nemzeti Lelőhelyek Fenntartható Kihasználásával, továbbá az eljövendő kezdeményezések révén a Fenntarthatósági Ipari Stratégia (Politika) és a Fenntartható Fogyasztás és Termelés révén. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a lelőhelyek felhasználása nagyobb hatékonyságának bővítése terén. Témák: 1. Az új technológiák bevezetésével keletkező termelési költségek jelentősen nagyobbak a jelenlegiekénél és nem hoznak megfelelő bevételt a befektetés után. 2. Az új technológiákba való befektetéshez a hitelek elérhetősége és költsége fontos momentum. 3. A partnerek hiánya (üzleti, kutatási, tervezési, marketing, pénzügyi) fontos momentum. 4. Hiányzik a megbízható hosszú távú stratégia (politika) és a szabályozásos orientáció. 5. A fogyasztók nem kellően érdekeltek a jobban működő termékek előnyeiben. 6. A hatékonyabb termékek árai túl magasak.

9 7. A közérdekű forgalmazók nem mindig fizetik meg a jobban működő termékeket 8. A lelőhelyek hatékonysági követelményeinek jelentős szerepe van. - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek figyelembe vehetőek az által, hogy hozzájárulnak a nagyobb hatékonyság ösztönzéséhez a források felhasználása terén. 1. Támogatni kell a recirkulációs tervezést a vezető piaci kezdeményezésék, valamint az Európai Technológiai Platform révén. 2. A forráshatékonysági célok EU szintre emelése. 3. Támogatni kell a forráshatékony innovációt 4. A 7. Keretmunka Program keretében támogatni kell azokat a projekteket, amelyek a forráshatékony termelésre összpontosítanak és a recirkulációs folyamatokat támogatják (Életciklus Gondolkodásmód) 5. Fejleszteni kell az új stratégiákat és technológiákat, amelyek csökkentik az ásványfeldolgozó üzemek környezetkárosítását. 6. A kis és közép méretű vállalkozások eszközrendszerét fejleszteni kell és támogatni kell az Életciklus Gondolkodásmódot. - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben 7. A nyersanyagok megfelelő EU tudásbázisának létrehozása A források minden gazdasági rendszer hátterét jelentik, miközben a nemenergetikai nyersanyagok elérhetősége fontos tényező az európai gazdaság versenyképessége tekintetében, az EU mint olyan nem rendelkezik integráns stratégiával. Európa legjelentősebb kereskedelmi partnerei és versenytársai viszont aktívak ezen a téren. Példának okáért az USA naprakész stratégiai információkkal rendelkezik annak biztosítására, hogy az USA megfelelő és biztosított ellátással rendelkezzen az ásványok és anyagok terén szükségletei kielégítésére. Az EU-ban a nyersanyakokkal kapcsolatos tudásszint hiányosnak tűnik, csak úgy ahogy az felosztott a különböző források között. Egy naprakész információs bázis lehetővé tenné a naprakész és megfelelő elemzési és döntés előkészítési folyamatokat minden szinten és lehetővé tenné az információk áramlását a nyilvánossághoz és magánszervezetekhez éppúgy, mint a közélethez. A Természeti Erőforrások Fenntartható Alkalmazásának Tematikus Stratégiája éppúgy, mint az elvárt Tevékenységi Tervek a Fenntartható Termelés és Fogyasztás, valamint a Fenntartható Ipari Stratégia (politika) értékes lehet a vonatkozó tájékoztatások megadásához.

10 Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát egy megfelelő EU nyersanyag tudásbázis létrehozásáról Témák: 1. A nyersanyagok geológiai adottságaival kapcsolatos információk és adatok jelenleg szétszórtan léteznek különböző szintek és szervezetek között Európa szerte. 2. A nyersanyagokkal kapcsolatos gazdasági adatok EU szinten hiányosak és nehézségeket okoznak az elemzések elvégzésében és informált vélemények kialakításában az EU gazdaság számára kritikus nyersanyagok terén. 3. A folyamatban lévő projektek amelyek a földfelszín különböző aspektusait vizsgálják nem kapcsolódnak a geológiai információkhoz. - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami számításba jöhet az által, hogy hozzájárulnak megfelelő EU nyersanyag tudásbázis kialakításához. 1. Kutatni kell a lehetőségeit egy napra kész EU nyersanyagtérkép elkészítésének. 2. Létre kell hozni kapcsolatokat az Európai Adatközpontokkal, a természeti erőforrásokkal kapcsolatban 3. Javítani kell a tagállamok lefedettségét és jelentés készségét a gazdasági kulcs indikátorok Eurostat felé jelentésében, ugyanakkor el kell kerülni a szükségtelen adminisztratív megterheléseket. 4. Stratégiai jelentés készítendő a nem energetikai nyersanyagok (elsődleges, másodlagos és hulladékok) ellátásáról reguláris(?) alapon. 5. Készítendő egy tömegáramlási elemzés a nemenergetikai, stratégiailag kulcsfontosságú nyersanyagokról (elsődleges, másodlagos és hulladékok) reguláris(?) alapon. 6. Stratégia készítendő kapcsolat létrehozására a geológiai információk és a műhold alapú projektek (mint pl. a GMES a Környezet és Biztonság Globális Monitoringja) - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben Elküldés

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 5 2 Nemzetközi Kapcsolatok... 6 2.1 Helyzetelemzés, jellemző külső és belső adottságok, problémák... 6 2.1.1 Hazánk multilaterális légügyi politikája...

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben