Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban"

Átírás

1 Kérdőív gyorsfordítása angolról, Tóth Péter, Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2. Profil 3. Általános témák és prioritások 4. Ellátás Európai forrásokból 5. A fenntartható és átlátható ellátás 6. Kapacitás bővítés 7. A lelőhely hatékonyság 8. A tudásbázis 1. Bevezetés A felmérés célja A jelenlegi kezdeményezés célja, hogy megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek hosszútávon befolyásolják a nyersanyag ellátást (elsődleges, másodlagos, hulladék) az európai gazdaságban, és hogy biztosítsuk az összehangolt stratégiai (politikai) megközelítést a felmerülő kihívásokkal szemben. Elsősorban a nem-energetikai kitermelő iparra koncentrálunk. Az előzetes munkák során a következő öt legfontosabb kihívást tudtuk megfogalmazni: 1. A nyersanyagellátás növelése európai forrásokból fenntartható alapokon 2. A fenntartható és átlátható ellátás biztosítása harmadik országokból 3. Ösztönözni a kapacitás bővítést a fejlődő országokban. 4. A lelőhelyek hatékonysága növelésének ösztönzése 5. Megfelelő EU tudásbázis megalapozása a nyersanyagokról A felmérés céljának megfelelően információkat és véleményeket gyűjtünk a lehetséges tennivalókról EU, tagállami és/vagy egyéb érdekeltek szintjén a kulcstémák felderítése érdekében a nem-energetikai nyersanyagok terén. Hogyan adja meg a válaszait? Kérjük, figyeljen arra, hogy a válaszadási idő 90 percre korlátozott. Ez azt jelenti, hogy válaszait összesen ennyi idő alatt kell megadnia. Ha meghaladja az adott időt, akkor a megadott válaszai elvesznek. Általában arra kérjük, hogy különböző témákat és stratégiákat (politikákat) rangsoroljon, az Ön ítéletének megfelelően fontossági rangsor szerint. Egyéb esetekben arra kérjük, hogy jelezze egyetértését vagy egyet nem értését egy megállapítással. Miután helyesen begépelte a válaszát, kattintson az benyújtás (submit) gombra. Ekkor kapnia kell egy elfogadó oldalt, jelezve, hogy a válaszát rögzítettük, valamint kap egy IPM azonosító számot (interaktív politika teremtés azonosító szám). Ki is nyomtathatja a teljes válaszát miután ezt megtette. Az is lehetséges, hogy szabad formátumban küldje válaszát a honlap alapú felméréssel egyező vagy azt helyettesítő formában a következő címre: Entr- Kérjük jelezze, hogy az írott válaszadása nyilvánossá tehető-e.

2 A felmérés március 24.-éig érhető el. Az eredmények elemzését a Bizottság honlapján tesszük közzé. Köszönjük együttműködését. Következő 2. Profil (adatok) A válaszoló adatai Ebben az évben arra kérjük, hogy adataival segítsen bennünket a válaszadó azonosításában. A válaszadó: - egyéni személy - szervezet képviselője (üzleti szervezet, cég, NGO (nem kormányzati szervezet), közintézmény, kutató intézet A szervezet típusa: - üzleti szervezet - cég - tanácsadó - NGO - közintézmény - kutató intézet vagy egyetem - egyéb Az elhelyezkedés országa - Magyarország! Tevékenységének a kiterjedése: - helyi - regionális - országos - európai - nemzetközi Következő 3. Általános témák és prioritások Ez a kérdőív rész az általános célkitűzés fontosságát vizsgálja, valamint a fő kihívásokat és a stratégiai (politikai) kezdeményezések kiterjedését a téma szempontjából. Megvizsgáljuk véleményét ezen szempontokban való beavatkozások megközelítési szintjéről, tekintettel a hozzáadott érték demonstrálsának szükségességére közösségi szinten és tekintettel a szubszidiaritás elvére. Mi a véleménye a következő megállapításról? Szükség van további cselekvésre a nem-energetikai nyersanyagok hosszú távú fenntartható ellátás érdekében az EU gazdaságában, továbbá szükséges az összehangolt stratégiai (politikai) megközelítés a felmerülő kihívásokkal szemben. - egyetértek, de a fő célkitűzés országos kezdeményezés legyen - egyetértek, de a fő célkitűzés nemzetközi kezdeményezés legyen - egyetértek, de a fő célkitűzés EU kezdeményezés legyen - egyetértek. A kezdeményezést a közélet minden szintjén érvényesíteni kell. - sem egyetértés sem egyet nem értés nincs. - egyet nem értés - erős egyet nem értés Ide írja ha bármilyen megjegyzése van max. 500 karakterben. Kérjük véleményét a következő fő kihívásokról (Vízszintes meghatározások:) Erős egyetértés Enyhe egyetértés Enyhe egyet nem értés Erős egyet nem értés - Nem tudom (Függőleges meghatározások:) - A nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növelése az európai forrásokból

3 - A fenntartható és átláthatóbb ellátás harmadik országból történő biztosítása - A kapacitás bővítés ösztönzése a fejlődő országokban. - A források felhasználásánál nagyobb hatékonyság ösztönzése - Megfelelő EU tudásbázis megalapozása a nyersanyagokkal kapcsolatban. Kérjük, írja le röviden, a megjegyzéseit az egyéni kihívásokról és egyebekről max. 500 karakterben. 4. A nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növelése az európai országokból Mivel a nyersanyagok importjától való függés csökkentése az újrafeldolgozás szintjének optimalizálásával lehetséges, valamint a fenntartható ellátás hazai biztosítása révén ez a keretfeltételek javítását igényli a (tevékenységek helyén), valamint a szükségtelen korlátok lebontását. A kérdőívnek ebben a részében kiválaszthatja a legfontosabb témákat és lehetőségeket a kihívások leküzdésére. Kérjük, jelölje be a három legfontosabb témát a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás európai forrásokból történő kielégítésével kapcsolatban a kutatási tevékenységek és a földhöz való hozzájutás szempontjából. (Függőleges meghatározások:) A legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.). A második legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.) A harmadik legfontosabb téma: témaszám: (1, 2, 3 stb.) Kérjük, adja meg a három legfontosabb témát a nyersanyagok fenntartható ellátásának európai forrásokból történő biztosításának terén a kutatással és az innovációval kapcsolatban. 1. Az ásványkutatás (magán és közérdekű) az EU-ban nem éri el a kritikus tömeget, összehasonlítva más globális partnerekkel a fenntartható jövőbeni ellátás garantálása és az innováció támogatás terén. 2. Elégtelen a partner kapcsolat a magán és a közszektor között, beleértve az egyetemeket és magasabb műszaki képzési intézeteket. 3. Az EU ásványkutatás elégtelenül fókuszált (összpontosított) olyan területekre, mint pl. a bányák működési cikluson keresztül történő hasznosítása (kutatástól a tájrendezésig) valamint a lelőhely hasznosítás terén. 4. Az EU ásványkutatás elégtelenül fókuszált (összpontosított) olyan területekre, mint például az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, továbbá az innovatív anyagok kifejlesztése. 5. Elégtelen a tudásalap az infrastruktúrában beágyazott források felhasználása terén, házak és termékek új gazdasági lehetőségeket jelentenek a felhasználási ciklusuk végén. Kérjük jelölje a három legfontosabb témát a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás terén (európai források alapján) a szakmákkal, a munkaegészségüggyel és munkabiztonsággal kapcsolatban.

4 1. A kitermelő iparban a megfelelő szakképzett személyzet növekvő hiányával állunk szemben. 2. Aránytalanság létezik az iparágak humánerőforrás igényei és az oktatási intézmények kibocsátása között. 3. A kitermelő iparban a balesetek szintje túl magas a többi ipari ágazatokéhoz képest. 4. A munkaegészségügyi és munkabiztonság országos statisztikája a bányászati iparágban jobb harmonizációt követel EU szinten annak érdekében hogy a helyzetről megbízható képet adjunk. Kérjük jelezze, ha bármilyen más témát tart fontosnak max. 500 karakterben. Tapasztalt-e súlyos gazdasági és egyéb következményeket a fentebb említett témák eredményeként? - igen - nem Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést amelyek hozzájárulhatnak az európai forrásokból történő nyersanyag ellátás növekedéséhez, mindezt a kutatás és földhöz jutás szempontjából. 1. Javítandó a közvélemény hozzáállása a nyersanyagok fontosságához annak érdekében, hogy az megfeleljen a lényeges gazdasági és szociális igényeknek Európában. 2. Javítandók az adminisztrációs feltételek a kutatási tevékenységekkel kapcsolatban, pl. a legjobb gyakorlati eljárások kicserélése révén a tagállamok és a régiók között, különösen ami az engedélyezési eljárásokat illeti. 3. Támogatni kell a hatékonyabb párbeszédet a kitermelő cégek és a helyi közösségek között, valamint a nem-kormányzati szervezetekkel (NGO). 4. Fejleszteni kell az ágazat specifikus útmutató dokumentumokat a jogi szabályozási keretfeltételek megteremtése érdekében, ami hatással van a föld hasznosításra. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek aszerint minősíthetők, mennyire járulnak hozzá a nyersanyagokkal való fenntartható ellátás növeléséhez európai forrásokból, mindezt a kutatás és innováció szempontjából. 1. A kutatási és kitermelő tevékenységek területén a kutatás és innováció támogatása Közösségi eszközökkel, mint pl. a 7. Keretmunka Program 2. Az Európai Technológiai Platform a fenntartható ásványlelőhelyei tevékenységének a támogatása 3. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezések vállalását a kitermelő iparágakban annak érdekében, hogy jobb kapcsolatokat építsenek ki az érdekeltekkel.

5 4. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezések vállalását az információ átadásról ami az infrastrukútrák, házak és termékek anyagait illeti Kérjük, rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek számításba jöhetnek azzal, hogy hozzájárulnak a nyersanyagok európai forrásokból történő fenntartható ellátás növeléséhez, ami a szakértelmet, munkaegészségügyet és munkabiztonságot illeti. 1. Meg kell erősíteni, és támogatni kell a partnerséget az ipar, az egyetemek, a hatóságok és a bányászati célú képzési programok között. 2. Támogatni kell a szociális párbeszéd további vállalását azzal a céllal többek között a dolgozók fokozott védelmével. 3. Támogatni kell az önkéntes kezdeményezéseket, melyeknek célja a munkaegészségügyi és munkabiztonsági helyzet javítása földalatti és külszíni bányákban (mines and quarries) 4. Harmonizálni kell az országok statisztikai és monitoring stratégiáját a balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban EU szinten. 5. Támogatni kell a partnerséget a bányászati berendezések előállítói, forgalmazói és a kitermelői iparágak között annak érdekében, hogy csökkentsük a zajból, porból, és vibrációból eredő kockázatokat. Kérjük írja le egyéb stratégiai (politikai) ténykedést, amit fontosnak tart max. 150 karakterben 5. Biztosítandó a fenntartható és átláthatóbb ellátás a harmadik országokból Tekintettel az olyan tevékenységek elszaporodásának tendenciájára, amelyek torzítják a verseny helyzetet a nemzetközi piacon, lépések szükségesek bizonyos küzdőtér biztosítására az érintett ipari ágazatok számára. Másik fontos téma az átláthatóság hiánya a nyersanyagok termelésével és kereskedésével kapcsolatban, pl. olyan helyzetekben, melyekben a nyersanyagokat olyan világrészeken termelik ki, melyek fegyveres konfliktussal sújtottak. Miközben az EU alkalmazza a vonatkozó kereskedelmi megszorítások (restrikciók) csökkentését és eltörlését, aközben a WTO szervezete és bilaterális ügynöksége annak érdekében, hogy javítsa a nyersanyag ellátást, figyelemmel van rá, hogy erősítse-e, és hogyan a folyamatot. Másik lehetőség az EU támogatás erősítése az alapelvek és útmutatások fejlesztése terén a nemzetközi bányászati iparág számára, hogy ezzel biztosítsuk a szektor hozzájárulását a helyi gazdaságok és közösségek fenntartható fejlesztéséhez és ezzel nyújtsunk tiszta információt a befektetők számára. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban

6 1. A világtermelés koncentrációjának magas foka a nyersanyagtermelés terén növeli a kockázatot, hogy biztosítsuk az EU gazdaságának ellátását versenyképes árakon. 2. A harmadik országok által tett intézkedések (pl. export restrikció, támogatások, restriktív befektetési szabályok, ár-rögzítések, dupla árrendszerek és/vagy import kötelezettségek) rossz hatással vannak a kereskedelmi megszorításokon keresztül a nemzetközi nyersanyag piacokra 3. A nemzetközi téren rendelkezésre álló eszközök nem kellően hatékonyak a tapasztalt kereskedelmi torzulások kezelésére. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a nyersanyagok termelési láncának átláthatóságával kapcsolatban a harmadik országokban 1. Hiányos az átláthatóság a cégkifizetésekkel kapcsolatban és a kormány bevételekkel kapcsolatban a bányászat terén. 2. A helyi közösségek nem jutnak megfelelő előnyökhöz a körzetükben működő bányák révén, ami gyakran társadalmi ellenállást vált ki. 3. A bányászati műveletek működési ciklusán keresztül működő bevonása az érdekelteknek nem mindig megfelelően biztosított. Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Tapasztalt-e súlyosan ható gazdasági és egyéb következményeket a fentebbi témákból eredően? - igen - nem Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami hozzájárulhat a fenntartható és átláthatóbb ellátáshoz harmadik országokból a nemzetközi kereskedelem terén. 1. Feltételek biztosítása a nyersanyag lelőhelyekhez jutás Szabadkereskedelmi Egyezmények keretében. 2. Teret kell adni a nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásoknak a nemzetközi fórumok működésében, mint pl. a OECD vagy a WTO. 3. Javítani kell a stratégiai (politikai) párbeszédet a nyersanyagokhoz jutás terén az EU és a nyersanyagokban gazdag országok között. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek hozzájárulhatnak a fenntartható és átláthatóbb ellátáshoz a harmadik országokból azzal, hogy a nyersanyagok termelési lánca áttekinthetőbbé válik.

7 1. Ki kell alakítani egy együttműködő társadalmi felelősségvállalást az EU bányászati cégeinél, amelyek harmadik országokban is ténykednek. 2. Elő kell segíteni a nemzetközi kezdeményezések támogatását, mint pl. a Kitermelőipari Átláthatósági Kezdeményezés 3. Meg kell vizsgálni az igazolvány sémák alkalmazását, mint pl. a Kimberley Process (jelenleg gyémántra használják) más anyagok esetére. 4. Támogatni kell a jelentésadási kötelezettség minőségének javítását a kitermelő cégeknél olyan kezdeményezésekkel, mint a Globális Jelentési Kezdeményezés. Kérjük írjon le más ténykedéseket amelyeket fontosnak tart max. 150 karakterben. 6. Kapacitás bővítés ösztönzése a fejlődő országokban A nyersanyagok értékes készletet jelentenek a fenntartható növekedéshez és a szegénység csökkentéséhez a világ legszegényebb országai között. Az ásványi nyersanyag export jelentős részt vehet az országok teljes exportjából, és jelentősen növelheti a GDP-t. Úgy látszik, van igény a kapacitás bővítésére a megfelelő ásványvagyon gazdálkodásra sok érintett országban, amelyek műszaki és pénzügyi támogatást igényelnek. Ennélfogva figyelembe kell venni, hogy az EU stratégiai (politikai) eszközök főként a fejlesztési stratégia (politika) terén hogyan alkalmazhatók ezen célok elérésére. Más lehetőségek is felderíthetők, mint pl. új és erősödő önkéntes akciók a bányászati cégek részéről, amelyek ezekben az országokban tevékenykednek. Kérjük osztályozza a három legfontosabb témát a fejlődő országok kapacitás bővítésével kapcsolatban Témák: 1. A nyersanyagokat gyakran szegényes környezetvédelmi, szociális, munkaegészségügyi és munkabiztonsági feltételek közepette termelik ki. 2. A helyi közösségek nem rendelkeznek a szükséges know-how-val a bányászati projektek értékeléséhez. 3. A megfelelő infrastruktúra (utak, kikötők, energiaforrások) hiánya akadályozza az új bányászati létesítmények kialakítását. 4. Sok országban az (új) bányák létesítését akadályozza a politikai instabilitás és a vele kapcsolatos kisajátítási, fizikai veszélyek kockázata. 5. A hatékony partnerkapcsolat és együttműködés a donorok (átadók) valamint a magánszektor és egyéb érdekeltek között hiányos. 6. Elégtelen az együttműködési kapcsolat (szinergia) a bányászati beruházók és a fejlesztést segítők között.

8 - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami számba jöhet azzal, hogy hozzájárulnak a kapacitás bővítéshez a fejlődő országokban. 1. Megerősítendőek a külső politikai eszközök, a befektetési biztonság javításához és a kisajátítási és a fizikai veszély kiküszöbölése céljából. 2. Javítani kell a fenntartható kitermelés szintjét a leleményes (?) és kis volumenű bányászat révén EU fejlesztési stratégiai (politikai) eszközökkel. 3. Erősíteni kell a helyi kapacitásokat a bányászatból eredő pénzügyi bevételek jó menedzselésével EU fejlesztési stratégiai (politikai) eszközök révén. 4. Támogatni és erősíteni kell azokat a kezdeményezéseket a kitermelési iparágakban, amelyek érték teremtőek a helyi közösségek számára (HIV(?) vízellátás, oktatás). - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben 6. A lelőhely hatékonyságának növelése A nyersanyagellátás igényeinek kérdése hogyan növeljük felhasználásuk hatékonyságát, beleértve azokat a módszereket is, amelyek csökkentik a végtermékekben a nyersanyagok mennyiségét. Ez a cél az ipari, az innovációs, a kutatási és környezetvédelmi stratégiák (politikák) alkalmas ötvözésével érhető el az által, hogy támogatjuk a műszaki fejlesztéseket és az által is, hogy növeljük a másodlagos nyersanyagok arányát. Példának okáért a recirkulált fémhulladék alkalmazása jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben és manapság az EU fémtermelésének a %-át adja. Azáltal hogy a recirkulálás kevesebb energia felhasználással jár, jelentős előnyöket jelent a környezetre nézve is. A nyersanyag felhasználási hatékonyságának javítása különböző eszközökkel érhető el, mint pl. a hulladékokban fellelhető források jobb kihasználásával, a szállítások optimalizásásával, a minimum szabványok és engedélyezési sémák továbbá eco-design megközelítések alkalmazásával, mint az látható az EU Tematikus Stratégiában a Nemzeti Lelőhelyek Fenntartható Kihasználásával, továbbá az eljövendő kezdeményezések révén a Fenntarthatósági Ipari Stratégia (Politika) és a Fenntartható Fogyasztás és Termelés révén. Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát a lelőhelyek felhasználása nagyobb hatékonyságának bővítése terén. Témák: 1. Az új technológiák bevezetésével keletkező termelési költségek jelentősen nagyobbak a jelenlegiekénél és nem hoznak megfelelő bevételt a befektetés után. 2. Az új technológiákba való befektetéshez a hitelek elérhetősége és költsége fontos momentum. 3. A partnerek hiánya (üzleti, kutatási, tervezési, marketing, pénzügyi) fontos momentum. 4. Hiányzik a megbízható hosszú távú stratégia (politika) és a szabályozásos orientáció. 5. A fogyasztók nem kellően érdekeltek a jobban működő termékek előnyeiben. 6. A hatékonyabb termékek árai túl magasak.

9 7. A közérdekű forgalmazók nem mindig fizetik meg a jobban működő termékeket 8. A lelőhelyek hatékonysági követelményeinek jelentős szerepe van. - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a három legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, amelyek figyelembe vehetőek az által, hogy hozzájárulnak a nagyobb hatékonyság ösztönzéséhez a források felhasználása terén. 1. Támogatni kell a recirkulációs tervezést a vezető piaci kezdeményezésék, valamint az Európai Technológiai Platform révén. 2. A forráshatékonysági célok EU szintre emelése. 3. Támogatni kell a forráshatékony innovációt 4. A 7. Keretmunka Program keretében támogatni kell azokat a projekteket, amelyek a forráshatékony termelésre összpontosítanak és a recirkulációs folyamatokat támogatják (Életciklus Gondolkodásmód) 5. Fejleszteni kell az új stratégiákat és technológiákat, amelyek csökkentik az ásványfeldolgozó üzemek környezetkárosítását. 6. A kis és közép méretű vállalkozások eszközrendszerét fejleszteni kell és támogatni kell az Életciklus Gondolkodásmódot. - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben 7. A nyersanyagok megfelelő EU tudásbázisának létrehozása A források minden gazdasági rendszer hátterét jelentik, miközben a nemenergetikai nyersanyagok elérhetősége fontos tényező az európai gazdaság versenyképessége tekintetében, az EU mint olyan nem rendelkezik integráns stratégiával. Európa legjelentősebb kereskedelmi partnerei és versenytársai viszont aktívak ezen a téren. Példának okáért az USA naprakész stratégiai információkkal rendelkezik annak biztosítására, hogy az USA megfelelő és biztosított ellátással rendelkezzen az ásványok és anyagok terén szükségletei kielégítésére. Az EU-ban a nyersanyakokkal kapcsolatos tudásszint hiányosnak tűnik, csak úgy ahogy az felosztott a különböző források között. Egy naprakész információs bázis lehetővé tenné a naprakész és megfelelő elemzési és döntés előkészítési folyamatokat minden szinten és lehetővé tenné az információk áramlását a nyilvánossághoz és magánszervezetekhez éppúgy, mint a közélethez. A Természeti Erőforrások Fenntartható Alkalmazásának Tematikus Stratégiája éppúgy, mint az elvárt Tevékenységi Tervek a Fenntartható Termelés és Fogyasztás, valamint a Fenntartható Ipari Stratégia (politika) értékes lehet a vonatkozó tájékoztatások megadásához.

10 Kérjük rangsorolja a három legfontosabb témát egy megfelelő EU nyersanyag tudásbázis létrehozásáról Témák: 1. A nyersanyagok geológiai adottságaival kapcsolatos információk és adatok jelenleg szétszórtan léteznek különböző szintek és szervezetek között Európa szerte. 2. A nyersanyagokkal kapcsolatos gazdasági adatok EU szinten hiányosak és nehézségeket okoznak az elemzések elvégzésében és informált vélemények kialakításában az EU gazdaság számára kritikus nyersanyagok terén. 3. A folyamatban lévő projektek amelyek a földfelszín különböző aspektusait vizsgálják nem kapcsolódnak a geológiai információkhoz. - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott témáit max. 150 karakterben Kérjük rangsorolja a 3 legfontosabb stratégiai (politikai) ténykedést, ami számításba jöhet az által, hogy hozzájárulnak megfelelő EU nyersanyag tudásbázis kialakításához. 1. Kutatni kell a lehetőségeit egy napra kész EU nyersanyagtérkép elkészítésének. 2. Létre kell hozni kapcsolatokat az Európai Adatközpontokkal, a természeti erőforrásokkal kapcsolatban 3. Javítani kell a tagállamok lefedettségét és jelentés készségét a gazdasági kulcs indikátorok Eurostat felé jelentésében, ugyanakkor el kell kerülni a szükségtelen adminisztratív megterheléseket. 4. Stratégiai jelentés készítendő a nem energetikai nyersanyagok (elsődleges, másodlagos és hulladékok) ellátásáról reguláris(?) alapon. 5. Készítendő egy tömegáramlási elemzés a nemenergetikai, stratégiailag kulcsfontosságú nyersanyagokról (elsődleges, másodlagos és hulladékok) reguláris(?) alapon. 6. Stratégia készítendő kapcsolat létrehozására a geológiai információk és a műhold alapú projektek (mint pl. a GMES a Környezet és Biztonság Globális Monitoringja) - A legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A második legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - A harmadik legfontosabb ténykedés: szám: (1, 2, 3 stb.) - Kérjük írja le egyéb fontosnak tartott ténykedéseit max. 150 karakterben Elküldés

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek Vámosi Gábor igazgató Tartalom Nemzetközi pályázati rendszerek bemutatása 1. ELENA 2. JESSICA 3. LIFE + program

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.2. COM(2015) 614 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

A magánszektor szerepének erősítése és az EU szomszédsági politikája

A magánszektor szerepének erősítése és az EU szomszédsági politikája A magánszektor szerepének erősítése és az EU szomszédsági politikája Zúgó Liliána Európai Bizottság Magyarországi Képviselete EU szomszédos partnerországok Európai szomszédságpolitika - felülvizsgálat

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja

Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja Zboray Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Űrkutatási Iroda (NFM-MŰI) V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, 2008. május Szalóki Flórián Főosztályvezető 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatási területek 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26.

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. SZÉKELY ERIKA A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. Európai Innovációs Partnerség - EIP Új megközelítés az uniós kutatásban és innovációs politikában

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) éves fejlesztési kerete

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) éves fejlesztési kerete A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) éves fejlesztési kerete A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdításáról szóló

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben