CLIPS (C Language Integrated Production System)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CLIPS (C Language Integrated Production System)"

Átírás

1 CLIPS (C Language Integrated Production System) I. ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAI szakértői rendszer fejlesztő eszköz (shell) 80-as évek közepe, NASA 1. prototípus 1985-ben (~ 2 hónap alatt), fejlesztések, bővítések tudásreprezentáció o szabály-alapú rendszer szabály: szituáció akció, heurisztikák, ökölszabályok produkciós rendszer, előrefelé haladó következtetés, RETE algoritmus o procedurális elemek függvények, generikus függvények integrálás más rendszerekkel, nyelvekkel (C, Java, Fortran, Ada, ) o objektum-orientált programozás komplex rendszerek modellezése, moduláris elemek CLIPS Object Oriented Language (COOL) hordozhatóság (C alapú, számos operációs rendszeren tesztelték: Windows, Macintosh, Unix) interaktív fejlesztés o interaktív szöveg-orientált fejlesztői környezet o nyomkövetési lehetőségek o on-line help o integrált editor verifikálás, validálás o moduláris tervezés o TB particionálása o függvény argumentumok, tulajdonság-értékek statikus/dinamikus ellenőrzése (megszorítások) o szabályok szemantikai ellenőrzése dokumentáció (user s guide, manual, : szabadon letölthető) alacsony ár

2 II. SZAKÉRTŐ RENDSZEREK ALAPVETŐ ELEMEI / CLIPS tudásbázis / szabálybázis következtető gép / szabályok alkalmazása, végrehajtása munkamemória / tények (facts), objektum példányok (instances), globális változók CLISP: adatvezérelt következtetést tartalmaz (adatok szükségesek a szabályok tüzeléséhez) CLIPS> CLIPS prompt-ja (parancs bevitelére vár) top-level (közvetlen parancs bevitele, kiértékelés/végrehajtás, visszatérési érték kiírása) CLIPS>(+ 3 4) 7 parancs lehet: függvényhívás függvény értékének meghatározása TB-hoz komponens hozzáadása új elem létrehozása globális változó értékének kiírása konstans konstans kiírása III. CLIPS ALAPVETŐ ELEMEI 1. egyszerű adattípusok 2. függvények 3. konstruktorok (constructs) 1. Egyszerű adattípusok float, integer numerikus információ symbol, string szimbolikus információ external-address függvény által visszaadott külső adatszerkezet címe <Pointer-XXX> fact-address tény címe <Fact-XXX> instance-name példány neve [p-1] instance-address példány címe <Instance-XXX> egy egyszerű adattípus tárolása mező (field) single-field value 0 vagy több single-field value sorozata multifield value (), (x), (1 2 a b) 2. Függvények prefix jelölés (függvény-név + argumentumok) (+ (* 2 3) (- 5 2)) argumentumok: egyszerű adattípusok, változók, egyéb függvényhívások visszatérési érték (mellékhatások) beépített függvények felhasználó által definiált függvények (deffunction, defgeneric konstruktorral)

3 3. Konstruktorok TB komponenseinek létrehozásához nincs visszatérési értékük hatás: TB bővítése defmodule defrule deffacts deftemplate defglobal defclass definstances defmessage-handler defgeneric defmethod ; komment (új sorig) közvetlenül a konstruktorba (a konstruktor-név után) is lehet komment IV. INFORMÁCIÓ REPREZENTÁLÁSA CLIPS-BEN (MUNKAMEMÓRIA) 1. tények (facts) csak ezekkel foglalkozunk 2. globális változók 3. objektumok 1. Tények Tény: információ-darab tények listájára (fact list) helyezve szabályok által használt alapvető információ-egység tények hozzáadása a tény listához: (assert <tény>) CLIPS>(assert (kutya)) <Fact-1> tény-cím (egyszerű adattípus) automatikus számozás 1,2, tény-index tények megtekintése (facts) CLIPS>(facts) f-0 (initial-fact) f-1 (kutya) For a total of 2 facts. f-0 tény azonosító ( f- tény-index)

4 tények törlése (retract <tény-index>*) (retract *) CLIPS>(retract 1) CLIPS>(facts) f-0 (initial-fact) For a total of 1 fact. több tény egyidejű definiálása: CLIPS>(assert (macska) (lo) (nyul)) Tény: 1 vagy több mező (field) zárójelek között, space-szel elválasztva mezőn: egyszerű adattípusok (float, integer, symbol, string) (kutya Bodri) (szamok ) tények egymásba ágyazása nem lehetséges! általában: tény 1. mezőjén relációnév ha egy mezőnek nincs értéke : nil (üres mező) CLIPS> (assert (macska nil)) Tények lehetnek: rendezett tények (mezők sorrendje adja a rendezést) (kutya Bodri) (Bodri kutya) 2 különböző tény! nem-rendezett tények (rekordokhoz hasonlítanak, a mezőknek nevük van) deftemplate konstruktorral létrehozott tények Nem-rendezett tények definiálása (deftemplate [<modul név>] <név> [ <megjegyzés> ] <rés definíció>*) CLIPS>(deftemplate kutya CLIPS>(deftemplate MAIN:: kutya kutya (slot nev) (slot nev) (multislot gazdi)) (multislot gazdi)) [CSTRCPSR4] Cannot redefine deftemplate kutya while it is in use TB elemeinek törlése (clear) konstruktorok, tények, példányok törlése CLIPS>(clear) törlés + (initial-fact) + INITIAL-OBJECT CLIPS>(deftemplate kutya (slot nev) (multislot gazdi))

5 CLIPS> (assert (kutya) <Fact-1> CLIPS> (facts) f-0 (initial-fact) f-1 (kutya (nev nil) (gazdi)) For a total of 2 facts default érték definiálása: (default?none) az értéket ki kell jelölni a tény létrehozásakor (default?derive ) a lehetséges értékek közül az első vagy nil (default <konkrét érték/kifejezés>) érték/kifejezés értéke megszorítások definiálása: (allowed-values ) (type INTEGER/SYMBOL/STRING/FLOAT/..) CLIPS>(clear) CLIPS>(deftemplate kutya (slot nev (default?none)) (slot kor (type INTEGER)) (multislot gazdi (default Kis Pista))) CLIPS>(assert (kutya)) [TMPLTRHS1] Slot nev requires a value because of its (default?none) attribute. CLIPS>(assert (kutya (nev Bodri))) <Fact-1> CLIPS>(facts) f-0 (initial-fact) f-1 (kutya (nev Bodri) (kor 0) (gazdi Kis Pista)) For a total of 2 fact A deffacts konstruktor (deffacts [<modul név>] <név> [ <megjegyzés> ] <RHS pattern>*) a tények a (reset) paranccsal jönnek létre, használatuk azonos a korábbi tényekkel (reset) tudáselemek törlése + konstruktorok által definiált tudáselemek létrehozása CLIPS>(deffacts kutyak "falka" (kutya (nev Bodri)) (kutya (nev Foltos) (gazdi Kis Janos))) CLIPS>(reset) CLIPS>(facts) CLIPS> (facts) f-0 (initial-fact) f-1 (kutya (nev Bodri) (kor 0) (gazdi Kis Pista)) f-2 (kutya (nev Foltos) (kor 0) (gazdi Kis Janos)) For a total of 3 facts.

6 tények módosítása (csak deftemplate tények) (modify <tény címe vagy tény címét tartalmazó változó> <RHS-slot>*) <változó> <- <tény> CLIPS>(modify 1 (kor 1)) <Fact-3> pl. szabályban:?f <- (kutya (nev Bodri) (kor 0)) (modify?f (kor 1)) V. TUDÁSREPREZENTÁCIÓ (TUDÁSBÁZIS) 1. heurisztikus ismeretek (szabályok) csak ezekkel foglalkozunk 2. procedurális ismeretek (függvények, modulok) 3. objektum-orientált programozás 1. Heurisztikus ismeretek (szabályok) feltételi rész / következmény rész if / then LHS / RHS szabály definiálása (defrule [<modul név>] <név> [ <megjegyzés> ] [<deklaráció>] <feltétel>* } LHS, implicit and a feltételek között <következmény>*) } RHS, implicit and az akciók között CLIPS>(defrule pelda (reaktor homerseklet magas) (assert (hutoviz betaplalas nagy))) CLIPS>(assert (reaktor homerseklet magas)) Agenda: szabály-példány (tüzelőképes) szabályok működtetése (következtetés) (run)

7 CLIPS>(deftemplate kutya (slot nev (default?none)) (slot kor (type INTEGER)) (multislot gazdi (default Kis Pista))) CLIPS>(deffacts kutyak "falka" (kutya (nev Bodri)) (kutya (nev Foltos) (gazdi Kis Janos))) CLIPS>(reset) CLIPS>(defrule pelda2 (kutya (nev?x) (kor 0)) (printout t "Nev: "?x crlf)) CLIPS>(run) FIRE 1 pelda2: f-2 Nev: Foltos FIRE 2 pelda2: f-1 Nev: Bodri szabály feltételi része tartalmazhat: minta CE (CE: conditional elements) (reaktor homerseklet magas) (kutya (nev Bodri) (kor 0)) (kutya (nev?x) (kor?))?.. egy mező tetszőleges értékkel (single-field-wildcard) $?.. 0 vagy több mező tetszőleges értékkel (multifield-wildcard) CLIPS>(assert (adat) (adat x) (adat 1 x) (adat 1 2) (adat 1 2 x) (adat 1 2 x y) (x)) CLIPS>(defrule pelda3 (adat $? x $?) ) CLIPS>(defrule pelda4 (adat?x?y?z) (printout t?x " "?y " "?z crlf)) CLIPS>(defrule pelda5 (adat?x $?y) (printout t?x " "?y crlf))

8 CLIPS>(defrule pelda6 (adat $?x $?y) (printout t?x " "?y crlf)) CLIPS>(defrule pelda7 (adat ~1&~2 $?) ) CLIPS>(defrule pelda8 (adat 1 2 $?) ) CLIPS>(defrule pelda9 (adat?x&:(numberp?x) $?) (printout t?x crlf)) CLIPS>(defrule pelda10 (adat $?x&:(> (length$?x) 2)) (printout t?x crlf)) CLIPS>(defrule pelda11 (adat?x?y&=(* 2?x)) (printout t?x " "?y crlf)) (defrule pelda16?f <- (adat $?) ;tény címe (retract?f)) ;tény törlése teszt CE (test <függvényhívás>) CLIPS>(defrule pelda18 (adat?x?y) (test (numberp?x)) (test (numberp?y)) (printout t (+?x?y) crlf))

9 or CE (or (homerseklet magas) (szelep zarva)) ;több szabállyal helyettesíthető and CE implicit and a CE-k között, az and CE az AND/OR/NOT kombinálására szolgál (or (and (homerseklet magas) (szelep zarva)) (and (homerseklet alacsony) (szelep nyitva))) not CE CLIPS>(defrule pelda19 (not (adat $? 3 $?)) ) CLIPS>(defrule pelda20 (not (adat $? 2 $?)) ) szabály LHS CE nélkül (defrule ures (defrule ures (initial-fact) ) ) szabály következmény része tartalmazhat: új tény létrehozása (assert ) tény törlése, módosítása (retract ) (modify ) CLIPS>(deftemplate kutya (slot nev (default?none)) (slot kor (type INTEGER)) (multislot gazdi (default Kis Pista))) CLIPS>(deffacts kutyak "falka" (kutya (nev Bodri)) (kutya (nev Foltos) (gazdi Kis Janos))) CLIPS>(defrule pelda21?f <- (kutya (kor 0)) (modify?f (kor 1)))

10 változó megkötése CLIPS>(defrule pelda22 (kutya (nev?x)) (bind?nev?x) (printout t?nev crlf)) input/ output (read) (printout ) CLIPS>(defrule pelda23 (bind?x (read)) (printout t?x crlf)) függvények CLIPS>(defrule pelda24 (if (< (read) 10) then (assert (kis_szam)) else (assert (nagy_szam)))) deklaráció: (declare <szabály-tulajdonság>+) (salience <integer kifejezés>) ; , alapértelmezés: 0 (auto-focus <boole kifejezés>) ;TRUE/FALSE, modul-váltás

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Várhelyi András Adatbázis készítésének alapjai A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma: 1618-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTİ Fazekas István Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék SPIN Mérési útmutató Készítette: Jávorszky Judit Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. 2 1.1. Általános leírás. 2 1.2. Módszertan. 3 1.3.

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék:

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK...1 2. SELECT LEKÉRDEZŐ UTASÍTÁS...3 2.1. EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉSEK...3 2.2. AZ EREDMÉNYSOROK

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztés Endrődi Tamás

Internetes alkalmazásfejlesztés Endrődi Tamás Internetes alkalmazásfejlesztés Endrődi Tamás Internetes alkalmazás rétegei Háromrétegű Web architektúra Internetes alkalmazásfejlesztés 3 Többrétegű architektúra példa Internetes alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie A C programozási nyelv B. W. Kernighan - D. M. Ritchie Tartalomjegyzék Előszó a magyar kiadáshoz...6 Előszó...7 Bevezetés...8 1.Alapismeretek...11 1.1.Indulás...12 1.2.Változók és aritmetika...14 1.3.A

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript).

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐSIKOLAI KAR SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANSZÉK WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). Konzulens Dr. Iszáj Ferenc főiskolai tanár Készítette

Részletesebben

II. rész. Cékla: deklaratív programozás C++-ban. Tartalom. Imperatív és deklaratív programozási nyelvek. A deklaratív programozás jelmondata

II. rész. Cékla: deklaratív programozás C++-ban. Tartalom. Imperatív és deklaratív programozási nyelvek. A deklaratív programozás jelmondata II. rész 1 Bevezetés 2 3 Prolog alapok 2 4 Erlang alapok 5 Haladó Prolog 6 Haladó Erlang A deklaratív programozás jelmondata MIT és nem HOGYAN (WHAT rather than HOW): a megoldás módja helyett inkább a

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások Kurzorok Adattábla soronkénti feldolgozására szolgál A memóriában egy munkaterületen tárolódik a kurzorhoz tartozó tábla A kurzor az eredményhalmazban

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani Mi a legabsztraktabb típus a JAVA-ban? Object Mikor preferált interface-ek használata a konkrét típusok helyett? Ha egy osztály több interfacet is használhasson, vagy ha fvek implementálását a az osztályra

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

Objektumorientált programozás Java-ban

Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált fejlesztés Klasszikus alapszakaszok: Elemzés (analízis) specifikáció, használati esetek (use case diagramok), domain analysis Tervezés (design)

Részletesebben

A C programozási nyelv

A C programozási nyelv A C programozási nyelv Készítette: Burián Ágnes fiskolai adjunktus 2005. BMF SZGTI 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A C nyelv kialakulása...4 A C programok szerkezete...4 A C változó típusai...6 Input

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Adatmodellezés, adatbázis-tervezés

Adatmodellezés, adatbázis-tervezés Adatmodellezés, adatbázis-tervezés Az adatbázis- tervezés lépései: 1. a feldolgozandó információ elemzése, 2. az információk közti kapcsolatok meghatározása, 3. az eredmény ábrázolása (E/K diagram), 4.

Részletesebben

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1/102

Tartalomjegyzék 1/102 Tartalomjegyzék MPLAB IDE v8.10 rövid bemutatása...2 A menürendszer felépítése...3 Eszköztárak...11 Programfejlesztés az MPLAB fejlesztőkörnyezetben...15 Új projekt létrehozása és konfigurálása...22 Workspace

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Adatbázis-kezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Java Parancssor Maven-nel

Java Parancssor Maven-nel Java Parancssor Maven-nel Dátum: 2008-02-11 Szerző: Verhás Péter Verzió: 1.1 Dokumentum azonosító: 1.3.6.1.4.1.13923.0.38494382 Olvasók: programozók, Java fejlesztők Szint: kezdő, közepes Ez a dokumentum

Részletesebben