SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP"

Átírás

1 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP Kérjük, hogy a pályázatot nyomtatott nagybetűkkel legyenek szívesek kitölteni! Kérjük, a megfelelő részeket x-szel jelöljék! A pályázatot csak hibátlanul kitöltött, a tájékoztatóban felsorolt igazolásokkal, valamint az egyéb szükséges mellékletekkel ellátva áll módunkban elbírálni! Továbbá kérjük, hogy a szürke színnel jelölt részekbe ne írjanak! A kitöltött őrlapot kérjük, postán juttassák el szervezetünkhöz! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Név:... Születési hely:.... Születési idő:..év hó nap Anyja leánykori neve:... Állampolgárság:.. Állandó lakcím:... Értesítési cím:.. Tel./Mobil: A PÁLYÁZÓ GONDVISELŐJÉNEK ADATAI Név:... Születési hely:.... Születési idő:..év hó nap Anyja leánykori neve:... Állampolgárság:.. Állandó lakcím:... Értesítési cím:.. Tel./Mobil: Oldal: 1 / 8

2 2. A PÁLYÁZÓ TANULMÁNYAI A Pályázó legmagasabb befejezett iskolai végzettsége: nincs általános gimnázium szakközépiskola iskola fıiskola egyetem egyéb:. A Pályázó jelenleg aktív tanulmányokat folytat? igen, az oktatási intézmény neve: nem..... Évfolyama:. Tagozata: nappali levelezı/esti A Pályázó jelenleg munkavállaló? igen nem 2.1 A PÁLYÁZÓ LAKHELYÉNEK TÁVOLSÁGA AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYTŐL Lakóhely Távolság km Oldal: 2 / 8

3 3. A PÁLYÁZÓ SPORTOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATAI A Pályázó rendszeresen végez sporttevékenységet? igen, a sporttevékenység neve: nem... A Pályázó rendszeresen gyakorol bármilyen harcművészeti stílust, vagy küzdősportot? igen nem Harcművészet/küzdősport stílusa:... Övfokozat:.... Klub/kiválasztott klub neve:. Klub/kiválasztott klub címe:. A Pályázó sportolásban elért eredményei (versenyek, díjak, helyezések stb.): Oldal: 3 / 8

4 4. A PÁLYÁZÓ GONDVISELŐJÉNEK JÖVEDELMI NYILATKOZATA Az alábbi fejezet a Pályázó, és a vele egy háztartásban élők adataira vonatkozik. A megfelelő foglalkozási kategóriát x-szel kérjük jelölni! FOGLALKOZÁS NÉV Születési év İstermelı Alkalmazott Vállalkozó Munkanélküli Nyugdíjas Rokkant Nyugdíjas (%) Tanuló / Hallgató Egyéb HAVI NETTÓ JÖVEDELME (A MEGJELÖLT FOGLALKOZÁS ALAPJÁN) A Pályázóval egy háztartásban élı, de vele nem egy lakcímre bejelentett személyek jövedelemnyilatkozata: Pontok: Összesen: Árvasági segély: Gyerektartási díj: Családi pótlék: Egyéb: Összesen Egy fıre jutó nettó havi átlag jövedelem (/fı) Összeg Oldal: 4 / 8

5 5. A PÁLYÁZÓ SPECIÁLIS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI Kérjük a megfelelő részeket x-szel jelölje! A Pályázó fogyatékossággal él: A Pályázó halmozottan hátrányos: A Pályázó családfenntartó: A Pályázó nagycsaládos: A Pályázó árva: A Pályázó hátrányos helyzető: A Pályázó félárva: A Pályázó önfenntartó Pályázó szülei elváltak, egyedülálló szülı neveli: Egy háztartásban eltartottak száma (Fı) A Pályázó gyermeket/ gyermekeket nevel (Fı) Családtag fogyatékossággal él (Fı) Családtag tartós orvosi kezelés alatt áll: Ennek havi költsége: 6. A PÁLYÁZÓ SZÜLEINEK VAGY GONDVISELİINEK LEGMAGASABB VÉGZETTSÉGE NÉV VÉGZETTSÉG FOGLALKOZÁS Oldal: 5 / 8

6 7. A PÁLYÁZÓ MOTIVÁCIÓJA A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSÉRT Kérjük, hogy az alábbi részben életkortól függetlenül a Pályázó önmaga írja le, miért van szüksége a szociális támogatásra, milyen napi gondokkal küzd, melyek megoldásában a szociális támogatás segítséget tudna nyújtani? 7.1 A PÁLYÁZÓ HONNAN ÉRTESÜLT A HEGYEM MOZGALOMRÓL? Oldal: 6 / 8

7 8. A PÁLYÁZÓ VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK JOGNYILATKOZATA A Pályázó (Nyilatkozattevő) a pályázatra történő nevezésével és a pályázat aláírásával elismeri, hogy a jelen pályázati kiírást, annak valamennyi feltételével együtt teljes körűen elfogadja. A Pályázó nevében és képviseletében jognyilatkozat tételére jogszabály alapján jogosult alulírott Nyilatkozattevő aki teljes cselekvőképességgel rendelkező Pályázó esetén maga a Pályázó, korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen kiskorú Pályázó esetén képviseletében a Pályázó törvényes képviselője jelen teljes bizonyító erejű magánokirat tanúk előtti saját kezű aláírásával kijelenti, hogy a pályázatban a Pályázóról általa, vagy tudomásával közölt személyes adatok, információk a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, tudomásul veszi, hogy a pályázati lapon általa, vagy tudomásával feltüntetett valótlan adatokért a Nyilatkozattevőt teljes körű mind polgári jogi, mind büntető jogi felelősség terheli. A Nyilatkozattevő a szükséges és elégséges mértékű, tény és tárgyszerű adatkezelési felvilágosítást megismerve, megértve és elfogadva hozzájárul, hogy a HEGYEM Nonprofit Kft. az ezen pályázatban a Pályázóról közölt adatok valóságtartalmát ellenőrizze. A Nyilatkozattevő az adatellenőrzést minden törvényes módon elősegíti. A HEGYEM Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a Pályázó (Nyilatkozattevő) személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény és évi VI. törvény) megfelelően kezeli. A Nyilatkozattevő jelen okirat aláírásával véglegesen és a pályázat elbírálásáig, illetőleg a pályázatnyertesség esetén a pályázati cél eléréséhez szükséges időtartamig visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok és egyéb jogszerű adatkezelők, a Pályázó adatai ellenőrzéséhez szükséges információkat, adatokat a HEGYEM Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsássák, ezen adatokról a HEGYEM Nonprofit Kft. másolatot készítsen és azt irattárában az adatkezelési jogosultság időtartamáig tárolja. A HEGYEM Nonprofit Kft. a Pályázóról tudomására jutott személyes adatokat, információkat kizárólag jelen pályázat elbírálásával és hatályosulásával összefüggő célra, a szükséges és elégséges módon, mértékben, és időtartamig, célhoz kötötten jogosult kezelni, feldolgozni., Név: Oldal: 7 / 8

8 . Pályázó aláírása Lakcím:.. Anyja neve:. Nyilatkozattevı aláírása Előttünk, mint ügyleti és okirati tanúk előtt: HITELESÍTŐ ZÁRADÉK Név:. Lakcím:. Szig.:. 1. tanú aláírása Név:. Lakcím:. Szig.:. 2. tanú aláírása Oldal: 8 / 8

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:...

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... Pályázati adatlap a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2015. évi pályázatához 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... 4. Születési hely.. 5. Születési idő:... 6. Állandó lakcím:...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

K É R E L E M. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I.Igénylő adatai Név: Születéskori

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására Átvettem: 2011.... Szignó:... KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. SZEMÉLYES ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A kérelmet átvettem: Dátum:..... Aláírás:...... Melléklet:....... Érkeztető szám:.... Beadási határidő: 2012. április 30. DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3.Anyja neve:... 1.1.4.Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben