ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010

2 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényeit 2010-ben hatodik alkalommal színesítette a Kun Hagyományok Napja

3 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

4 Sajtó alá rendezte: Elek György Szerkesztette: Elek György ISSN Kiadó: Karcag Város Önkormányzata Felelős kiadó: Dobos László Tipográfia: Dede Géza Készült a Kapitális Kft-ben, Debrecenben Felelős vezető: Kapusi József Példányszám: 150

5 Önkormányzati jelentés Karcag város évi állapotáról Karcag, 2010

6 Előszó A 20. század elején hozta szokásba a város vezetése, hogy az esztendő végeztével a polgármester, illetve a szakfeladatok, irodák vezetői összefoglalót készítettek az eltelt esztendő történéseiről. Az áttekintés minden fontos területre kiterjedt, vagyis a népességszám alakulása éppúgy helyet kapott benne, mint a különféle pénztárak forgalma, a legújabban alkotott rendeletek, határozatok felsorolása, a közművek fejlesztésének mutatói, vagy éppen az állatlétszám változása. Tehát a város minden fontosabb adatát megtalálta benne az olvasó. Ezt a hasznos, régi szokást elevenítettük fel 1994-ben a rendszerváltással megújult önkormányzat négyévi eredményeiről készített jelentés kiadásával, amelyet 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban követtek az új, aktuális kötetek. Azóta húsz esztendő telt el, immár az ötödik önkormányzati jelentést tartja kezében az olvasó. Az új kötet ma is a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a városi intézményrendszer és a társhatóságok négyévi tevékenységét kívánja bemutatni, érintve a város fenntartásának és működtetésének minden területét. A könyvben látható fotókon az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztéseit láthatjuk. Karcag jelenéről íródott számadás és adattár is ez a kiadvány, amely CD-én is megjelenik, segítségül a visszatekintéshez és az újabb feladatok megfogalmazásához. Szeretném minden közügyek iránt érdeklődő karcagi polgár szíves figyelmébe ajánlani. Hasznos olvasást kívánva, tisztelettel: Karcag, szeptember 2. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt polgármester 5

7 6

8 Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak bemutatása A helyi önkormányzat a demokratikus jogállam egyik alappillére. Az önkormányzatok a hatalommegosztás rendszerében önálló területet képviselve a központi hatalom helyi ellensúlyaként működnek. Az önkormányzatiság elsősorban a helyi közügyek autonóm, egyéb állami szervektől független intézését biztosítja, ezért az önkormányzat tevékenységét kizárólag törvényhozási döntések szabályozzák. Az önkormányzat széles felelősségi körben látja el feladatait, és ennek megfelelően részesedik úgy az állami tennivalókból, mint az államháztartás bevételeiből, valamint a kiadásaiból. Az önkormányzat nemcsak a hatalomgyakorlás helyi autonóm intézménye, hanem a helyi közügyek legfőbb intézője is. Működése során a helyi civil szerveződésekre támaszkodva közvetítőként is fellép a társadalom és az állam között. Az előbbieken túl alkotmányos jogaival élve befolyásolja az országos politikát, ami közvetítői funkcióját még hatékonyabbá teszi. Az önkormányzat működését alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ szabályozza, de az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos alapjogokról rendelkezik a Magyar Köztársaság Alkotmánya is /a többszörösen módosított évi XX. tv./. 1./ Az önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (választópolgárok) közösségét illetik meg. Ezt a jogot a választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják. A októberében megtartott helyi önkormányzati képviselő választás során 17 fős testület jött létre. Ebből férfi: 14 fő, nő: 3 fő. 2./ A képviselő testület kor szerinti megoszlása a következő: éves: 6 fő, éves: 6 fő, éves: 3 fő, 71 év felett: 2 fő. 3./ Képviselők egyéb adatai: Egyéni választókerületben megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk: 1./ Molnár Pál okleveles agrármérnök, Városgondnokság igazgatója 2./ Kovács Sándor J-N-SZ Megyei Közgyűlés alelnöke 3./ Kovácsné Kerekes Katalin közművelődési szakember, tanár 4./ Gyurcsek János vállalkozó 5./ Dobos László alpolgármester 6./ Karcagi-Nagy Zoltán énekes előadóművész 7./ Csányi Sándor nyugdíjas általános iskolai tanár 7

9 8./ Pánti Ildikó nyugdíjas iskolaigazgató 9./ Dr. Fazekas Sándor polgármester 10./ Varga István rokkantnyugdíjas Listán megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk: 11./ Kurucz István vállalkozó 12./ Dr. Kapusi Lajos baleseti sebész orvos 13./ Dr. Kovács László ügyvéd 14./ Szabó Sándor nyugdíjas 15./ Dr. Kasuba János nyugdíjas agrármérnök 16./ Dr. Bótáné Kocsis Júlia nyugdíjas általános iskolai tanár 17./ Dr. Molnár Sándor szülész-nőgyógyász főorvos 4./ Országgyűlési képviselők időszakban: Varga Mihály /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 8. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület egyéni képviselője Dr. Fazekas Sándor /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot Dr. Vadai Ágnes /MSZP/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot 8 Karcag város képviselő-testülete 2006 októberében

10 Beszámoló a képviselő-testület tevékenységéről Képviselő-testületi ülések A Karcag Városi Önkormányzat jelenlegi képviselő-testülete október 16-án alakult meg. Az Ötv. alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A felsorolt feladatok közül az önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az önkormányzatnak vannak törvény által meghatározott, ún. kötelező feladatai, melyek egy részét maga az önkormányzati törvény határozza meg: A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. A helyi képviselő-testületnek kötelező feladat- és hatáskört csak törvény adhat. A képviselőtestület hatáskörét, feladatkörét a testületi üléseken gyakorolja, mely gyakoriságát helyi rendeletben határozza meg. Az ülések nyilvánosak, de indokolt esetben zárt ülést is elrendelhet. Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látják el. A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja többek között a polgármesterre, a bizottságaira is, melyek gyakorlásáról félévenként be kell számolni. Polgármester: Alpolgármesterek: Dr. Fazekas Sándor Dobos László és Dr. Kapusi Lajos 9

11 A képviselő-testület működésének mennyiségi mutatóit a következő táblázat tükrözi: Ülései év Ülések száma Alkotott rendeletek Hozott határozatok Hozott állásfoglalások Hozott nyilatkozatok Tárgyalt napirendek X.16-tól III.31-ig Összesen: A képviselő-testület működésének általános értékmérője a hozott döntések száma, jellege, annak társadalmi visszhangja. A döntésekben nyer értelmet az önkormányzati jelleg, az önállóságnak, mint jogi fogalomnak a legkülönfélébb felfogása, de ezzel egyidejűleg az is felszínre kerül, hogy mennyire problémaérzékeny, fogékony a társadalmi értékekre, igényekre, változtatásokra, s nem utolsó sorban az egész hátteréül szolgáló tényleges lehetőségekre. A képviselő-testület hatáskörei közül ki kell emelni a rendeletalkotást, mint a testület legmagasabb szintű döntését. Ez a testület kizárólagos hatásköre, tehát nem ruházható át. Jelentőségét mutatja, hogy a jogsértő helyi rendeletet az alkotmánybíróság bírálhatja felül. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által tartott közmeghallgatások A képviselő-testület a megalakulását követően évente 2 alkalommal tartott közmeghallgatást, melyeken az állampolgárok közérdekű kérdésekre kaptak választ és ugyanakkor előadhatták javaslataikat, észrevételeiket. A közmeghallgatás időpontja, témája: a./ február 15. költségvetési koncepció, november 29. általános közmeghallgatás b./ február 14. költségvetési koncepció, november 27. általános közmeghallgatás c./ február 12. költségvetési koncepció, november 26. általános közmeghallgatás d./ február 15. költségvetési koncepció 10

12 KIMUTATÁS Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeleteiről március 31-ei állapot Száma: Tárgya: Módosítás: évi 1. Díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj alapításáról és adományozásáról 21/1994.(V. 25.) 7/1997. (III. 26.) 22/1999. (XI.24.) 21/2001. (X.3.) 19/2003.(X. 29.) 20/2009. (VI. 26.) 6/1991.(III.19.) Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19/1991.(V.28.) 5/1992.(II.18.) 13/1992.(IV.2.) 25/1992.(IX.29.) 32/1993.(X. 20.) 38/1993.(XII.15.) 37/1994.(XII. 23.) 1/1995.(I. 25.) 19/1995.(V. 31.) 32/1996.(X.30.) 27/1996.(IX. 25.) 23/1998.(VII. 1.) 30/1998.(XI. 29.) 11/1999.(IV. 28.) 27/1999. (XII.23.) 15/2002.(IX. 25.) 21/2002.(XI. 4.) 22/2002.(XI. 13.) 8/2003.(IV. 30.) 30/2004. (X.27.) 38/2004. (XII. 22.) 22/2005. (VII.6.) 20/2006.(VI. 28.) 28/2006. (X. 17.) 4/2007. (III. 09.) 9/2007. (IV. 06.) 16/2008. (VI. 27.) 31/2008. (XII. 19.) 13/1991.(IV.16.) A költségvetés végrehajtásáról (1990. évi ) 14/1991.(IV.16.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1990. évi ) 26/1991.(VII.9.) Kántor Sándor díj alapításáról és adományozásáról 22/2001.( X.3.) 11

13 7/1992.(II.25.) A költségvetésről (1992. évi) 15/1992.(IV.14.) 24/1992.(IX.1.) 28/1992.(X.13.) 32/1992.(XII.9.) 16/1992.(IV.28.) A költségvetés végrehajtásáról (1991. évi) 17/1992.(IV.28.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1991.évi) 2/1993.(I.27.) A költségvetésről ( évi) 15/1993.(IV.14.) 23/1993.(VI.9.) 29/1993.(IX.8.) 34/1993.(XI.17.) 10/1993.(III.17.) Karcag Város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról 28/1995.(XI.1.) 9/1997.(III.26.) 26/1997.(V.28.) 8/1998.(II. 25.) 23/2001.(X. 3.) 37/2002.(XII. 18.) /1993.(III.31.) A költségvetés végrehajtásáról (1992. évi ) 14/1993.(III.31.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1992. évi ) 16/1993.(IV.14.) Karcag Város Kultúrájáért Díj alapítására 25/1994.(V.25.) 8/1997.(III.26.) 24/2001.(X. 3.) 19/1993.( V.12.) Településünk, környezetünk védelméről 23..; 24.. (1-12), (14); 26..; 28.. (1) g., h., i. pont HKH: 5/1999. (II.24.) A 37/2001.(X.26.)sz. rendelettel HKH. II.és III. fejezet 30/2000.(X. 25.) 1/2004. (I. 28.) 9/2009. (III. 27.) 27/1993.(VIII.25) Első lakáshoz jutók támogatásáról 14/1995.(III. 29.) 5/1996.(II.28.) 21/1997.(V.28.) 13/1998.(IV. 29.) 7/2001. (III. 29.) 37/2002. (XII. 18.) 2.. 7/2004. (II. 11.) 25/2004. (VI. 30.) 13/2006. (IV. 5.) 7/2007. (III. 9.) 6/2008. (II. 15.) 12

14 1/1994.(I. 12.) Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 8/1994.(III. 23.) 15/1994.(V.04.) 27/1994.(VII. 13.) 17/1995.(IV. 26.) 37/1995.(XII. 20.) 11/1996.(III. 27.) 22/1997.(V. 28.) 9/1998.(IV. 01.) 21/1998. (V. 27.) 36/1998.(XII. 24.) 13/2000. (V. 31.) 18/2000.(VII. 13.) 8/2001. (III. 29.) 35/2002.(XII. 18.) 37/2002.(XII. 18.) /2003. (XII. 17.) 8/2004. (II. 11.) 44/2004. (XII. 22.) 3/2005. (II. 16.) 38/2005. (XII. 21.) 1/2006. (II. 01.) 18/2006. (VI. 28.) 41/2006. (XII. 21.) 16/2007. (IV. 27.) 39/2007. (XII. 21.) 19/2008. (VII. 03.) 32/2008. (XII. 19.) 2/2009. (I. 28.) 2/1994.(I. 26.) Városi Önkormányzat évi költségvetéséről 5/1994.(II. 23.) 13/1994.(IV. 20.) 28/1994.(IX. 07.) 33/1994.(X. 12.) 36/1994.(XI. 30.) 6/1994.(III.23.) A költségvetés végrehajtásáról (1993. évi) 14/1994.(V. 04.) 13

15 7/1994.(III. 23.) Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 8/1995.(II. 22.) 36/1995.(XII. 20.) 34/1996.(XII. 11.) 44/1997.(XII. 17.) 14/1998.(IV. 29.) 38/1998. (XII. 24.) 32/1999. (XII. 23.) 42/2000. (XII. 21.) 47/2001.(XII. 20.) 30/2002. (XII. 18.) 23/2003. (XII. 17.) 2/2004. (I. 28.) 23/2004. (V.26.) 41/2004. (XII. 22.) 34/2005. (XI. 30.) 25/2006. (IX. 13.) 34/2006. (XII. 07.) 34/2007. (XII. 05.) 25/2008.(XI. 28.) 36/2009. (XII. 18.) 9/1994.(III.23.) Lakóépületek, ingatlanok házirendjéről 19/1994.(V. 25.) 29/2000.(X. 25.) 11/1994.(IV. 20.) Forgalomképességüket elvesztett járművek Karcag közigazgatási területén 34/2000.(X. 25.) történő elhelyezéséről 12/1994.(IV. 20.) pénzmaradvány felhasználásáról (1993.évi) 24/1994.(V.25.) 31/1994.(IX.28.) Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól 29/1994.( IX. 07.) 2/1995.(I. 25.) 16/1995.(IV. 26.) 38/1995.(XII. 20.) 3/1996.(I. 31.) 22/1998.(V. 27.) 28/1998.(X. 1.) 9/2004. (II. 11.) 15/2008. (VI. 06.) 16/1997. (IV. 30.) 24/1999. (XI. 24.) 17/2005. (IV. 27.) 42/2006. (XII. 21.) 7/1995.(II.22.) Önkormányzat költségvetéséről (1995.évi) 12/1995.(III. 29.) 24/1995.(VI. 28.) 27/1995.(XI. 01.) 34/1995.(XII. 20.) 10/1995.(III.29.) Költségvetés végrehajtásáról (1994. évi) 11/1995.(III.29.) Pénzmaradvány felhasználásáról (1994. évi) 29/1995. (XI. 1.) A fizető parkolók kijelöléséről és a parkolási díjak megállapításáról 37/1997.(XII. 17.) 32/2000.((X. 25.) 14

16 6/1996.( II. 28.) Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról 38/1996.(XII. 18.) 17/1997.(IV. 30.) 38/1997.(XII. 17.) 35/1998. (XII. 24.) 30/1999. (XII. 23.) 24/2000.(IX. 28.) 35/2000.(XI. 22.) 42/2001.(XI. 29.) 38/2002.(XII. 18.) 29/2003. (XII. 17.) 35/2004. (XII. 15.) 4/2006. (III. 1.) 31/2006. (XII. 7.) 29/2007. (IX. 28.) 1/2008. (I. 18.) 12/2008.(IV. 25.) 21/2009. (VIII. 01.) 7/1996.( III.13.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 21/1996.(VI. 26.) 31/1996.(X. 30.) 36/1996.(XII. 18.) 6/1997.(III. 26.) 9/1996.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 10/1996.( III.27.) Önkormányzat évi pénzmaradványának és eredményének felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról 16/1996. (V.01.) A zajvédelemről 31/2000.(X. 25.) 38/2001.(X. 26.) 20/1996.(V.29.) Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról 15/1997.(IV. 30.) 27/2001. (X. 3.) 10/2002.(V. 29.) 15

17 22/1996.(VI. 26.) Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 5/1997.(II. 26.) 27/1997.(VIII. 13.) 42/1997.(XII. 17.) 27/1998.(X. 01.) 3/2000. (III. 02.) 20/2000.(VII. 13.) 12/2001.(V. 31.) 17/2001.(VI. 21.) 43/2001.(XI. 29.) 4/2002.(II. 28.) 13/2002.(VIII.15.) 7/2003.(IV. 16.) 32/2004. (XII. 1.) 32/2005. (XI. 16.) 35/2006. (XII. 7.) 1/2007. (I. 26.) 8/2007. (III. 9.) 12/2007. (IV. 06.) 18/2009. (V. 29.) 27/2009. (XI. 06.) 1/1997.(I.29.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 4/1997.(II. 26.) 20/1997.(V. 28.) 28/1997.(IX. 24.) 32/1997.(XI. 26.) 4/1998. (II. 25.) 10/1997.(III. 26.) Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról 29/2001.(X. 03.) 13/1997.(IV. 30.) Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 14/1997.(IV. 30.) Az évi vállalkozási eredmény és pénzmaradvány felhasználásáról 43/1997.(XII.17.) Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról 30/2001.(X. 03.) 37/202.(XII. 18.) 6.. 1/1998. (I.28.) A költségvetésről (1998. évi) 20/1998. (V. 27.) 26/1998.(X. 01.) 4/1999. (II. 24.) 6/1998.(II. 25.) A közterület eltérő használatának rendjéről 33/2000. (X. 25.) 3/2004. (I. 28.) 40/2006. (XII. 21.) 3/2008. (II. 01.) 22/2008. ( XI. 07.) 8/2009. (III. 27.) 23/2009. (VIII. 14.) 10/1998.(IV. 29.) A költségvetés végrehajtásáról (1997.évi) 11/1998.(IV. 29.) A pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról (1997. évi) 16

18 17/1998.( IV.29.) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 6/2000. (III. 29.) 16/2001.(V. 31.) 12/2003.(VII. 1.) 26/2003.(XII. 17.) 10/1994.( II. 11.) 9/2006. (III. 1.) 24/1998.(VII.1.) Mezei Őrszolgálatról 31/1998.(XI. 27.) 21/1999. (XI. 24.) 9/2000.(IV. 26.) 15/2001.(V. 31.) 1/1999.(I. 27.) Települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről 8/1999. (III. 31.) 26/1999. (XII. 23.) 4/2000. (III. 29.) 26/2000. (X. 25.) 2/2001.(II. 28.) 44/2001.(XII. 20.) 16/2003.(X. 01.) 34/2004. (XII. 15.) 42/2005. (XII. 21.) 30/2006. (XI. 8.) 2/1999.(II. 11.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 14/1999. (IV. 30.) 15/1999. (IX. 22.) 28/1999. (XII. 23.) 2/2000. (III. 02.) 5/1999.(II. 24.) Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 16/1999. (IX. 22.) 15/2000.(VI. 28.) 47/2000. (XII. 21.) 11/2001.(IV. 25.) 20/2003. (XI. 26.) 18/2007. (IV. 27.) 29/2008. (XII. 19.) 9/1999. (IV. 28.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/1999. (IV.28.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 20/1999. (XI.24.) A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 11/2004. (II. 11.) 1/2000. (II.16.) a évi költségvetésről 12/2000. (V. 31.) 22/2000. (IX. 28.) 4/2001.(II. 28.) 7/2000. (IV. 26.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 8/2000. (IV. 26.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 40/2000.(XII.21.) évi átmeneti gazdálkodásról 1/2001.(II.16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 19/2001.( VII. 4.) 34/2001.(X. 3.) 46/2001.( XII. 20.) 3/2002.(II. 28.) 17

19 9/2001.(IV. 20.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2001.(IV. 20.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 18/2001.(VII.4.) Karcag Településrendezési Terv 17/2002.(X. 11.) 14/2003.(X. 01.) 16/2005. ( IV. 27.) 22/2009. (VIII. 14.) 24/2009. (IX. 02.) 32/2001. (X. 3.) Karcag Város címeréről, zászlajáról, és ezek használatáról 21/2008. (IX. 26.) 35/2001.(X. 3.) Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 49/2001.(XII. 20.) 33/2002. (XII. 18.) 17/2003.(X. 1.) 36/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról 37/2001. (X. 26.) Környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről 8/2002.(V. 02.) 18/2002. (X. 11.) 10/2006. (III. 01) 21/2006.(VIII. 12.) 20/2007. (IV. 27.) 22/2007. (VI. 01.) 39/2001.( X. 26.) Forgalom és parkolás helyi rendjéről 40/2001.(XI. 29.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 7/2002.(IV. 17.) 14/2002.(IX. 11.) 20/2002.(X. 11.) 27/2002.(XII. 18.) 2/2003. (III. 26.) 5/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 6/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 11/2002.(VI. 26.) Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 27/2004. (X. 06.) 31/2005. (X. 26.) 27/2006. (IX. 29.) 19/2002.(X.11.) Szakmai feladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról 26/2002. (XII. 18.) évi átmeneti gazdálkodásról 36/2002.(XII. 18.) Települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapítására 24/2003. (XII. 17.) 42/2004. (XII. 22.) 37/2005. (XII. 21.) 24/2006. (IX. 13.) 38/2006. (XII. 21.) 37/2007. (XII. 21.) 28/2008. (XII. 19.) 35/2009.(XII. 18.) 37/2002. (XII. 18.) egyes Önkormányzati rendeletek módosításáról 18

20 1/2003.(II. 12.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 6/2003.(IV. 16.) 10/2003.(VI. 11.) 13/2003.(VIII. 27.) 18/2003.(X. 29.) 16/2004. (II. 25.) 4/2003.(IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 5/2003. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 21/2003.(XII. 17.) évi átmeneti gazdálkodásról 6/2004. (II. 11.) évi költségvetésről 21/2004. (IV. 28.) 24/2004. (VI. 30.) 26/2004. (IX. 11.) 28/2004. (X. 06.) 31/2004.(XII. 01.) 8/2005. (III. 30.) 13/2004. (II. 11.) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 14/2005. (IV. 16.) 25/2005. (IX. 28.) 6/2006. (III. 01.) 19/2006. (VI. 28.) 11/2007. (IV. 06.) 28/2007. (XI. 28.) 8/2008. (III. 13.) 16/2009. (V. 01.) 26/2009. (IX. 30.) 14/2004. (II. 11.) A garancia vállalás rendjéről szóló 24/1993. (VI. 9.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 15/2004. (II. 11.) Belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról szóló 13/1999. (VI. 30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 18/2004. (III. 31.) Belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 19/2004. (IV. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 20/2004. (IV15.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 22/2004. (IV. 28.) Az egyes közbeszerzésekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 2/2005.(II. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 10/2005.(IV. 02.) 13/2005. (IV. 16.) 19/2005.(V. 31.) 20/2005.(VII. 06.) 23/2005. (VIII. 31) 33/2005.(XI. 30.) 12/2006. (IV. 05.) 4/2005. (II. 16.) Vásárokról és piacokról 19

21 11/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 12/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 15/2005. (IV. 16.) A Karcag város és berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről 26/2005. (X.5.) Az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő tanulók további kedvezményéről 28/2005. (X.26.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 40/2005. (XII. 21.) 7/2006. (III. 01.) 17/2006. (V. 31.) 10/2007. (IV. 06.) 17/2007. (IV. 27.) 14/2008. (VI. 06.) 11/2009. (III. 27.) 30/2005. (X. 26.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése 5/2008. (II. 15.) szerinti felhasználásáról 39/2005. (XII. 21.) Az állattartásról és a lóger használatáról 40/2007. (XII. 21.) 2/2006. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 16/2006. (V. 31.) 22/2006. (VIII. 30.) 26/2006. (IX. 29.) 29/2006. (XI. 8.) 32/2006. (XII. 7.) 3/2007. (III. 9.) 14/2006. (IV. 26.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 15/2006. (IV.26.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 2/2007. (II. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 19/2007. (IV. 27.) 21/2007. (VI. 01.) 24/2007. (VI. 20.) 26/2007. (VIII. 31.) 30/2007. (X. 05.) 33/2007. (XII. 05.) 7/2008. (III. 13.) 5/2007. (III. 9.) Az idegenforgalmi adóról 32/2007. (XI. 30.) 24/2008. (XI. 21.) 30/2009. (XI. 27.) 13/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 14/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 15/2007. (IV. 27.) Kátai Gábor Kórház területén a parkolási rend megállapításáról 23/2007. (VI. 01.) Önkormányzat közművelődési feladatairól 20

22 27/2007. (IX. 14.) Önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 2/2008. (II. 01.) Karcag Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegekről és kimutatásokról 2/2010. (III. 19.) 4/2008. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 9/2008. (III. 28.) 13/2008.( VI. 06.) 18/2008. (VII. 03.) 20/2008. (IX. 26.) 23/2008. (XI. 21.) 30/2008. (XII. 19.) 6/2009. (III. 20.) 10/2008. (IV. 25.) Karcag Város Önkormányzat a évi költségvetésének végrehajtásáról 11/2008. IV. 25.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 33/2008. (XII. 19.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 10/2009. (III. 27.) 4/2010. (III. 26.) 3/2009. (II. 13.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 13/2009. (IV. 09.) 19/2009. (VI. 26.) 28/2009. (XI. 13.) 3/2010. (III. 19.) 4/2009. (II. 27.) A helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól 25/2009. (IX. 30.) 5/2009. (II. 27.) a Településrendezési kötelezésekről 7/2009. (III. 20.) Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről 14/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 15/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 17/2009.(V. 29.) A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 29/2009. (XI. 13.) Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 34/2009. (XII. 18.) Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés hatósági árának megállapításáról 37/2009. (XII. 18.) A helyi iparűzési adóról 1/2010.(II. 26.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 21

23 Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak bemutatása, működése Az önkormányzati törvény 22. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A bizottság a feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III. 19.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 26. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbi bizottságok létrehozásáról döntött: 1. Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. alelnök: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. tagjai: Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Szabó Sándor Petőfi u. 7. Szalai Lászlóné Püspökladányi u II.14. Gál András Kazinczy u. 13. Nagy István Sándorné Csokonai u Pénzügyi Bizottság elnöke: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. alelnök: Molnár Pál Szegfű u. 8. tagjai: Kovács Sándor Táncsics krt. 23.I.lh. I/5. Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Gyurcsek János Ady E. u. 64/b. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Nagy Mária Kertész J. u. 1.II. lh. IV/12. Oroszi Imre Varró u. 21/C. II/ Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. alelnök: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. tagjai: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. Dr. Kovács László Nap u. 4/a. Molnár Pál Szegfű u. 8. Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. Juhászné Zsadányi Erzsébet Széchenyi sgt. 58. Kovács Szilvia Rózsa u. 7. Perge Tiborné Sport u. 25. Pekár Éva Tőkés u. 11/a. Soós Kálmánné Fecske u. 15/a. 22

24 4. Szociális Bizottság elnöke: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7. alelnök: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. tagjai: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Sántáné Karászi Julianna Liget u. 26. Kovács Istvánné Szabó J. u. 30/a. Kissné Horváth Erzsébet Dózsa Gy. u. 9. III/37. Szilágyi Lajosné Kórház u. 8. D. lh. 9. ajtó 5. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Molnár Pál Szegfű u. 8. a lel nök : Sz abó Sá ndor Petőf i u. 7. tagjai: Gy urcsek János Ady E. u. 64/b. Dr. Molnár Sándor Madarász I. 35. Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Domján Sándor Szondi u. 11. Hubai Imre Liget u. 25. Dr. Józsa Árpád Rákóczi u.6. Takács István Kisújszállási u. 2/a. Dr. Temesváry Tamás Széchenyi sgt Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. tagjai: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Szalai Lászlóné Püspökladányi u II/14 Lovas Sándor Attila u. 23. Ézsiás Antal Szentannai S. u. 5. Kun Jánosné Kungát u Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. tagjai: Molnár Pál Szegfű u. 8. Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Dr. Kovács László Nap u. 4/a. 23

25 24 Dr. Oszlács Judit Madarasi u III. lh. II/8. Szecskó Alfréd Györffy I. Ált. Iskola József A. u. 1. Fodor Csaba Deák krt. 76. Somogyi Gabriella Kígyó u. 15. Tóthkomlósi Jánosné Kisújszállási u. 33. Czebeczauer Györgyné Kórház u. 10. B. lh. 4/20. Varga Nándor Kazinczy u. 2/b. 8. Városfejlesztési és Városszépítési Bizottság elnöke: Gyurcsek János Ady E. u. 64/b. alelnök: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. tagjai: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Gyökeres Sándor Sarkantyús u. 4. Györfi Sándor Petőfi u. 10/a. Dr. Sántha József Kisújszállási u. 11. Szentesi Lajos Kossuth tér I/1. Balogh Sándor Apavári u. 22. Szabó István Szeles u. 9/a. 9. Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottság elnöke: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. a lel nök : Ka rcag i-nag y Z oltá n Kut hen u. 7. tagjai: Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. Molnár Pál Szegfű u. 8. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Spisák Dezső Forrás u. 4. Dr. Varga László Kántor S. u. 15. Gulyás Ferencné Liliom u. 22. Dobrai Sándorné Reggel u. 3. Kovács Mária Villamos u Pénz- és Tőkepiaci Műveletek Bizottsága elnöke: Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. a lel nök : Ka rcag i-nag y Z oltá n Kut hen u. 7. tagja: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. A bizottságok elnökei és tagjainak több mint fele helyi önkormányzati képviselő. Az SZMSZ 32. (7) bekezdésére figyelemmel a bizottságok elfogadták saját működésük részletes szabályaira vonatkozó ügyrendjeiket. Tevékenységüket éves munkaterveik alapján végzik, havi rendszerességgel, illetve szükség szerint üléseznek.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

Kunok II. Világtalálkozója megnyitója

Kunok II. Világtalálkozója megnyitója Testületi ülés XXV. évf. 29. szám 2012. szeptember 14. Karcag adott otthont a Kunok II. Világtalálkozója kétnapos megnyitójának az elmúlt hétvégén. A világtalálkozó ezt követően teljesedik ki, és a csaknem

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

A történelem tanulsága és üzenete

A történelem tanulsága és üzenete XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁRCIUS 31. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA A történelem tanulsága és üzenete Fotó: Bajnoczi István A kerület lakossága együtt ünnepelte

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

Teljes lendülettel dolgozom tovább

Teljes lendülettel dolgozom tovább Hirdetmény XXVII. évf. 17. szám 2014. május 2. A 2014. évi országgyűlési képviselő választás során Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú választókerületében a FIDESZ-KDNP színeiben jelölt dr. Fazekas Sándor

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

és munkavállalóknak egyaránt ugyanakkor a társadalmi, gazdasági és kulturális változások,

és munkavállalóknak egyaránt ugyanakkor a társadalmi, gazdasági és kulturális változások, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermek-egészségügyi Nap XXIII. évf. 39. szám 2010. november 19. Városunk aktív résztvevője a testvérvárosi mozgalomnak, amit, mint helyi szintű kezdeményezést az Európai Unió is támogat.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

is ezen a nézeten vannak. A városháza tanácstermében ott a költő domborműve és kőbe vésve a születése helyének

is ezen a nézeten vannak. A városháza tanácstermében ott a költő domborműve és kőbe vésve a születése helyének KARCAGI HÍRMONDÓ XXII. évf. 30. szám 2009. szeptember 18. Kunok I. Világtalálkozója INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Kiskunok közt Félegyházán A kiskunsági főváros igazából jász kun város, mert a települést

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

a töltöttkáposzta és a ferdinánd elkészítését végezték, a férfiak pedig természetesen a vágást, perzselést, a sertés bontását és feldolgozását

a töltöttkáposzta és a ferdinánd elkészítését végezték, a férfiak pedig természetesen a vágást, perzselést, a sertés bontását és feldolgozását XXVIII. évf. 2. szám 2015. január 16. Ingyenes Önkormányzati Hetilap Hagyományos karcagi disznóvágás Január 10-én (szombaton) a Lovagi Udvarban került sor egy hagyományos disznótorra. Az eseményt a Konok-Kunok

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben