ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010

2 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényeit 2010-ben hatodik alkalommal színesítette a Kun Hagyományok Napja

3 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

4 Sajtó alá rendezte: Elek György Szerkesztette: Elek György ISSN Kiadó: Karcag Város Önkormányzata Felelős kiadó: Dobos László Tipográfia: Dede Géza Készült a Kapitális Kft-ben, Debrecenben Felelős vezető: Kapusi József Példányszám: 150

5 Önkormányzati jelentés Karcag város évi állapotáról Karcag, 2010

6 Előszó A 20. század elején hozta szokásba a város vezetése, hogy az esztendő végeztével a polgármester, illetve a szakfeladatok, irodák vezetői összefoglalót készítettek az eltelt esztendő történéseiről. Az áttekintés minden fontos területre kiterjedt, vagyis a népességszám alakulása éppúgy helyet kapott benne, mint a különféle pénztárak forgalma, a legújabban alkotott rendeletek, határozatok felsorolása, a közművek fejlesztésének mutatói, vagy éppen az állatlétszám változása. Tehát a város minden fontosabb adatát megtalálta benne az olvasó. Ezt a hasznos, régi szokást elevenítettük fel 1994-ben a rendszerváltással megújult önkormányzat négyévi eredményeiről készített jelentés kiadásával, amelyet 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban követtek az új, aktuális kötetek. Azóta húsz esztendő telt el, immár az ötödik önkormányzati jelentést tartja kezében az olvasó. Az új kötet ma is a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a városi intézményrendszer és a társhatóságok négyévi tevékenységét kívánja bemutatni, érintve a város fenntartásának és működtetésének minden területét. A könyvben látható fotókon az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztéseit láthatjuk. Karcag jelenéről íródott számadás és adattár is ez a kiadvány, amely CD-én is megjelenik, segítségül a visszatekintéshez és az újabb feladatok megfogalmazásához. Szeretném minden közügyek iránt érdeklődő karcagi polgár szíves figyelmébe ajánlani. Hasznos olvasást kívánva, tisztelettel: Karcag, szeptember 2. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt polgármester 5

7 6

8 Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak bemutatása A helyi önkormányzat a demokratikus jogállam egyik alappillére. Az önkormányzatok a hatalommegosztás rendszerében önálló területet képviselve a központi hatalom helyi ellensúlyaként működnek. Az önkormányzatiság elsősorban a helyi közügyek autonóm, egyéb állami szervektől független intézését biztosítja, ezért az önkormányzat tevékenységét kizárólag törvényhozási döntések szabályozzák. Az önkormányzat széles felelősségi körben látja el feladatait, és ennek megfelelően részesedik úgy az állami tennivalókból, mint az államháztartás bevételeiből, valamint a kiadásaiból. Az önkormányzat nemcsak a hatalomgyakorlás helyi autonóm intézménye, hanem a helyi közügyek legfőbb intézője is. Működése során a helyi civil szerveződésekre támaszkodva közvetítőként is fellép a társadalom és az állam között. Az előbbieken túl alkotmányos jogaival élve befolyásolja az országos politikát, ami közvetítői funkcióját még hatékonyabbá teszi. Az önkormányzat működését alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ szabályozza, de az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos alapjogokról rendelkezik a Magyar Köztársaság Alkotmánya is /a többszörösen módosított évi XX. tv./. 1./ Az önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (választópolgárok) közösségét illetik meg. Ezt a jogot a választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják. A októberében megtartott helyi önkormányzati képviselő választás során 17 fős testület jött létre. Ebből férfi: 14 fő, nő: 3 fő. 2./ A képviselő testület kor szerinti megoszlása a következő: éves: 6 fő, éves: 6 fő, éves: 3 fő, 71 év felett: 2 fő. 3./ Képviselők egyéb adatai: Egyéni választókerületben megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk: 1./ Molnár Pál okleveles agrármérnök, Városgondnokság igazgatója 2./ Kovács Sándor J-N-SZ Megyei Közgyűlés alelnöke 3./ Kovácsné Kerekes Katalin közművelődési szakember, tanár 4./ Gyurcsek János vállalkozó 5./ Dobos László alpolgármester 6./ Karcagi-Nagy Zoltán énekes előadóművész 7./ Csányi Sándor nyugdíjas általános iskolai tanár 7

9 8./ Pánti Ildikó nyugdíjas iskolaigazgató 9./ Dr. Fazekas Sándor polgármester 10./ Varga István rokkantnyugdíjas Listán megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk: 11./ Kurucz István vállalkozó 12./ Dr. Kapusi Lajos baleseti sebész orvos 13./ Dr. Kovács László ügyvéd 14./ Szabó Sándor nyugdíjas 15./ Dr. Kasuba János nyugdíjas agrármérnök 16./ Dr. Bótáné Kocsis Júlia nyugdíjas általános iskolai tanár 17./ Dr. Molnár Sándor szülész-nőgyógyász főorvos 4./ Országgyűlési képviselők időszakban: Varga Mihály /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 8. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület egyéni képviselője Dr. Fazekas Sándor /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot Dr. Vadai Ágnes /MSZP/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot 8 Karcag város képviselő-testülete 2006 októberében

10 Beszámoló a képviselő-testület tevékenységéről Képviselő-testületi ülések A Karcag Városi Önkormányzat jelenlegi képviselő-testülete október 16-án alakult meg. Az Ötv. alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A felsorolt feladatok közül az önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az önkormányzatnak vannak törvény által meghatározott, ún. kötelező feladatai, melyek egy részét maga az önkormányzati törvény határozza meg: A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. A helyi képviselő-testületnek kötelező feladat- és hatáskört csak törvény adhat. A képviselőtestület hatáskörét, feladatkörét a testületi üléseken gyakorolja, mely gyakoriságát helyi rendeletben határozza meg. Az ülések nyilvánosak, de indokolt esetben zárt ülést is elrendelhet. Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látják el. A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja többek között a polgármesterre, a bizottságaira is, melyek gyakorlásáról félévenként be kell számolni. Polgármester: Alpolgármesterek: Dr. Fazekas Sándor Dobos László és Dr. Kapusi Lajos 9

11 A képviselő-testület működésének mennyiségi mutatóit a következő táblázat tükrözi: Ülései év Ülések száma Alkotott rendeletek Hozott határozatok Hozott állásfoglalások Hozott nyilatkozatok Tárgyalt napirendek X.16-tól III.31-ig Összesen: A képviselő-testület működésének általános értékmérője a hozott döntések száma, jellege, annak társadalmi visszhangja. A döntésekben nyer értelmet az önkormányzati jelleg, az önállóságnak, mint jogi fogalomnak a legkülönfélébb felfogása, de ezzel egyidejűleg az is felszínre kerül, hogy mennyire problémaérzékeny, fogékony a társadalmi értékekre, igényekre, változtatásokra, s nem utolsó sorban az egész hátteréül szolgáló tényleges lehetőségekre. A képviselő-testület hatáskörei közül ki kell emelni a rendeletalkotást, mint a testület legmagasabb szintű döntését. Ez a testület kizárólagos hatásköre, tehát nem ruházható át. Jelentőségét mutatja, hogy a jogsértő helyi rendeletet az alkotmánybíróság bírálhatja felül. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által tartott közmeghallgatások A képviselő-testület a megalakulását követően évente 2 alkalommal tartott közmeghallgatást, melyeken az állampolgárok közérdekű kérdésekre kaptak választ és ugyanakkor előadhatták javaslataikat, észrevételeiket. A közmeghallgatás időpontja, témája: a./ február 15. költségvetési koncepció, november 29. általános közmeghallgatás b./ február 14. költségvetési koncepció, november 27. általános közmeghallgatás c./ február 12. költségvetési koncepció, november 26. általános közmeghallgatás d./ február 15. költségvetési koncepció 10

12 KIMUTATÁS Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeleteiről március 31-ei állapot Száma: Tárgya: Módosítás: évi 1. Díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj alapításáról és adományozásáról 21/1994.(V. 25.) 7/1997. (III. 26.) 22/1999. (XI.24.) 21/2001. (X.3.) 19/2003.(X. 29.) 20/2009. (VI. 26.) 6/1991.(III.19.) Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19/1991.(V.28.) 5/1992.(II.18.) 13/1992.(IV.2.) 25/1992.(IX.29.) 32/1993.(X. 20.) 38/1993.(XII.15.) 37/1994.(XII. 23.) 1/1995.(I. 25.) 19/1995.(V. 31.) 32/1996.(X.30.) 27/1996.(IX. 25.) 23/1998.(VII. 1.) 30/1998.(XI. 29.) 11/1999.(IV. 28.) 27/1999. (XII.23.) 15/2002.(IX. 25.) 21/2002.(XI. 4.) 22/2002.(XI. 13.) 8/2003.(IV. 30.) 30/2004. (X.27.) 38/2004. (XII. 22.) 22/2005. (VII.6.) 20/2006.(VI. 28.) 28/2006. (X. 17.) 4/2007. (III. 09.) 9/2007. (IV. 06.) 16/2008. (VI. 27.) 31/2008. (XII. 19.) 13/1991.(IV.16.) A költségvetés végrehajtásáról (1990. évi ) 14/1991.(IV.16.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1990. évi ) 26/1991.(VII.9.) Kántor Sándor díj alapításáról és adományozásáról 22/2001.( X.3.) 11

13 7/1992.(II.25.) A költségvetésről (1992. évi) 15/1992.(IV.14.) 24/1992.(IX.1.) 28/1992.(X.13.) 32/1992.(XII.9.) 16/1992.(IV.28.) A költségvetés végrehajtásáról (1991. évi) 17/1992.(IV.28.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1991.évi) 2/1993.(I.27.) A költségvetésről ( évi) 15/1993.(IV.14.) 23/1993.(VI.9.) 29/1993.(IX.8.) 34/1993.(XI.17.) 10/1993.(III.17.) Karcag Város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról 28/1995.(XI.1.) 9/1997.(III.26.) 26/1997.(V.28.) 8/1998.(II. 25.) 23/2001.(X. 3.) 37/2002.(XII. 18.) /1993.(III.31.) A költségvetés végrehajtásáról (1992. évi ) 14/1993.(III.31.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1992. évi ) 16/1993.(IV.14.) Karcag Város Kultúrájáért Díj alapítására 25/1994.(V.25.) 8/1997.(III.26.) 24/2001.(X. 3.) 19/1993.( V.12.) Településünk, környezetünk védelméről 23..; 24.. (1-12), (14); 26..; 28.. (1) g., h., i. pont HKH: 5/1999. (II.24.) A 37/2001.(X.26.)sz. rendelettel HKH. II.és III. fejezet 30/2000.(X. 25.) 1/2004. (I. 28.) 9/2009. (III. 27.) 27/1993.(VIII.25) Első lakáshoz jutók támogatásáról 14/1995.(III. 29.) 5/1996.(II.28.) 21/1997.(V.28.) 13/1998.(IV. 29.) 7/2001. (III. 29.) 37/2002. (XII. 18.) 2.. 7/2004. (II. 11.) 25/2004. (VI. 30.) 13/2006. (IV. 5.) 7/2007. (III. 9.) 6/2008. (II. 15.) 12

14 1/1994.(I. 12.) Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 8/1994.(III. 23.) 15/1994.(V.04.) 27/1994.(VII. 13.) 17/1995.(IV. 26.) 37/1995.(XII. 20.) 11/1996.(III. 27.) 22/1997.(V. 28.) 9/1998.(IV. 01.) 21/1998. (V. 27.) 36/1998.(XII. 24.) 13/2000. (V. 31.) 18/2000.(VII. 13.) 8/2001. (III. 29.) 35/2002.(XII. 18.) 37/2002.(XII. 18.) /2003. (XII. 17.) 8/2004. (II. 11.) 44/2004. (XII. 22.) 3/2005. (II. 16.) 38/2005. (XII. 21.) 1/2006. (II. 01.) 18/2006. (VI. 28.) 41/2006. (XII. 21.) 16/2007. (IV. 27.) 39/2007. (XII. 21.) 19/2008. (VII. 03.) 32/2008. (XII. 19.) 2/2009. (I. 28.) 2/1994.(I. 26.) Városi Önkormányzat évi költségvetéséről 5/1994.(II. 23.) 13/1994.(IV. 20.) 28/1994.(IX. 07.) 33/1994.(X. 12.) 36/1994.(XI. 30.) 6/1994.(III.23.) A költségvetés végrehajtásáról (1993. évi) 14/1994.(V. 04.) 13

15 7/1994.(III. 23.) Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 8/1995.(II. 22.) 36/1995.(XII. 20.) 34/1996.(XII. 11.) 44/1997.(XII. 17.) 14/1998.(IV. 29.) 38/1998. (XII. 24.) 32/1999. (XII. 23.) 42/2000. (XII. 21.) 47/2001.(XII. 20.) 30/2002. (XII. 18.) 23/2003. (XII. 17.) 2/2004. (I. 28.) 23/2004. (V.26.) 41/2004. (XII. 22.) 34/2005. (XI. 30.) 25/2006. (IX. 13.) 34/2006. (XII. 07.) 34/2007. (XII. 05.) 25/2008.(XI. 28.) 36/2009. (XII. 18.) 9/1994.(III.23.) Lakóépületek, ingatlanok házirendjéről 19/1994.(V. 25.) 29/2000.(X. 25.) 11/1994.(IV. 20.) Forgalomképességüket elvesztett járművek Karcag közigazgatási területén 34/2000.(X. 25.) történő elhelyezéséről 12/1994.(IV. 20.) pénzmaradvány felhasználásáról (1993.évi) 24/1994.(V.25.) 31/1994.(IX.28.) Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól 29/1994.( IX. 07.) 2/1995.(I. 25.) 16/1995.(IV. 26.) 38/1995.(XII. 20.) 3/1996.(I. 31.) 22/1998.(V. 27.) 28/1998.(X. 1.) 9/2004. (II. 11.) 15/2008. (VI. 06.) 16/1997. (IV. 30.) 24/1999. (XI. 24.) 17/2005. (IV. 27.) 42/2006. (XII. 21.) 7/1995.(II.22.) Önkormányzat költségvetéséről (1995.évi) 12/1995.(III. 29.) 24/1995.(VI. 28.) 27/1995.(XI. 01.) 34/1995.(XII. 20.) 10/1995.(III.29.) Költségvetés végrehajtásáról (1994. évi) 11/1995.(III.29.) Pénzmaradvány felhasználásáról (1994. évi) 29/1995. (XI. 1.) A fizető parkolók kijelöléséről és a parkolási díjak megállapításáról 37/1997.(XII. 17.) 32/2000.((X. 25.) 14

16 6/1996.( II. 28.) Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról 38/1996.(XII. 18.) 17/1997.(IV. 30.) 38/1997.(XII. 17.) 35/1998. (XII. 24.) 30/1999. (XII. 23.) 24/2000.(IX. 28.) 35/2000.(XI. 22.) 42/2001.(XI. 29.) 38/2002.(XII. 18.) 29/2003. (XII. 17.) 35/2004. (XII. 15.) 4/2006. (III. 1.) 31/2006. (XII. 7.) 29/2007. (IX. 28.) 1/2008. (I. 18.) 12/2008.(IV. 25.) 21/2009. (VIII. 01.) 7/1996.( III.13.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 21/1996.(VI. 26.) 31/1996.(X. 30.) 36/1996.(XII. 18.) 6/1997.(III. 26.) 9/1996.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 10/1996.( III.27.) Önkormányzat évi pénzmaradványának és eredményének felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról 16/1996. (V.01.) A zajvédelemről 31/2000.(X. 25.) 38/2001.(X. 26.) 20/1996.(V.29.) Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról 15/1997.(IV. 30.) 27/2001. (X. 3.) 10/2002.(V. 29.) 15

17 22/1996.(VI. 26.) Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 5/1997.(II. 26.) 27/1997.(VIII. 13.) 42/1997.(XII. 17.) 27/1998.(X. 01.) 3/2000. (III. 02.) 20/2000.(VII. 13.) 12/2001.(V. 31.) 17/2001.(VI. 21.) 43/2001.(XI. 29.) 4/2002.(II. 28.) 13/2002.(VIII.15.) 7/2003.(IV. 16.) 32/2004. (XII. 1.) 32/2005. (XI. 16.) 35/2006. (XII. 7.) 1/2007. (I. 26.) 8/2007. (III. 9.) 12/2007. (IV. 06.) 18/2009. (V. 29.) 27/2009. (XI. 06.) 1/1997.(I.29.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 4/1997.(II. 26.) 20/1997.(V. 28.) 28/1997.(IX. 24.) 32/1997.(XI. 26.) 4/1998. (II. 25.) 10/1997.(III. 26.) Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról 29/2001.(X. 03.) 13/1997.(IV. 30.) Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 14/1997.(IV. 30.) Az évi vállalkozási eredmény és pénzmaradvány felhasználásáról 43/1997.(XII.17.) Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról 30/2001.(X. 03.) 37/202.(XII. 18.) 6.. 1/1998. (I.28.) A költségvetésről (1998. évi) 20/1998. (V. 27.) 26/1998.(X. 01.) 4/1999. (II. 24.) 6/1998.(II. 25.) A közterület eltérő használatának rendjéről 33/2000. (X. 25.) 3/2004. (I. 28.) 40/2006. (XII. 21.) 3/2008. (II. 01.) 22/2008. ( XI. 07.) 8/2009. (III. 27.) 23/2009. (VIII. 14.) 10/1998.(IV. 29.) A költségvetés végrehajtásáról (1997.évi) 11/1998.(IV. 29.) A pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról (1997. évi) 16

18 17/1998.( IV.29.) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 6/2000. (III. 29.) 16/2001.(V. 31.) 12/2003.(VII. 1.) 26/2003.(XII. 17.) 10/1994.( II. 11.) 9/2006. (III. 1.) 24/1998.(VII.1.) Mezei Őrszolgálatról 31/1998.(XI. 27.) 21/1999. (XI. 24.) 9/2000.(IV. 26.) 15/2001.(V. 31.) 1/1999.(I. 27.) Települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről 8/1999. (III. 31.) 26/1999. (XII. 23.) 4/2000. (III. 29.) 26/2000. (X. 25.) 2/2001.(II. 28.) 44/2001.(XII. 20.) 16/2003.(X. 01.) 34/2004. (XII. 15.) 42/2005. (XII. 21.) 30/2006. (XI. 8.) 2/1999.(II. 11.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 14/1999. (IV. 30.) 15/1999. (IX. 22.) 28/1999. (XII. 23.) 2/2000. (III. 02.) 5/1999.(II. 24.) Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 16/1999. (IX. 22.) 15/2000.(VI. 28.) 47/2000. (XII. 21.) 11/2001.(IV. 25.) 20/2003. (XI. 26.) 18/2007. (IV. 27.) 29/2008. (XII. 19.) 9/1999. (IV. 28.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/1999. (IV.28.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 20/1999. (XI.24.) A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 11/2004. (II. 11.) 1/2000. (II.16.) a évi költségvetésről 12/2000. (V. 31.) 22/2000. (IX. 28.) 4/2001.(II. 28.) 7/2000. (IV. 26.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 8/2000. (IV. 26.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 40/2000.(XII.21.) évi átmeneti gazdálkodásról 1/2001.(II.16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 19/2001.( VII. 4.) 34/2001.(X. 3.) 46/2001.( XII. 20.) 3/2002.(II. 28.) 17

19 9/2001.(IV. 20.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2001.(IV. 20.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 18/2001.(VII.4.) Karcag Településrendezési Terv 17/2002.(X. 11.) 14/2003.(X. 01.) 16/2005. ( IV. 27.) 22/2009. (VIII. 14.) 24/2009. (IX. 02.) 32/2001. (X. 3.) Karcag Város címeréről, zászlajáról, és ezek használatáról 21/2008. (IX. 26.) 35/2001.(X. 3.) Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 49/2001.(XII. 20.) 33/2002. (XII. 18.) 17/2003.(X. 1.) 36/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról 37/2001. (X. 26.) Környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről 8/2002.(V. 02.) 18/2002. (X. 11.) 10/2006. (III. 01) 21/2006.(VIII. 12.) 20/2007. (IV. 27.) 22/2007. (VI. 01.) 39/2001.( X. 26.) Forgalom és parkolás helyi rendjéről 40/2001.(XI. 29.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 7/2002.(IV. 17.) 14/2002.(IX. 11.) 20/2002.(X. 11.) 27/2002.(XII. 18.) 2/2003. (III. 26.) 5/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 6/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 11/2002.(VI. 26.) Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 27/2004. (X. 06.) 31/2005. (X. 26.) 27/2006. (IX. 29.) 19/2002.(X.11.) Szakmai feladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról 26/2002. (XII. 18.) évi átmeneti gazdálkodásról 36/2002.(XII. 18.) Települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapítására 24/2003. (XII. 17.) 42/2004. (XII. 22.) 37/2005. (XII. 21.) 24/2006. (IX. 13.) 38/2006. (XII. 21.) 37/2007. (XII. 21.) 28/2008. (XII. 19.) 35/2009.(XII. 18.) 37/2002. (XII. 18.) egyes Önkormányzati rendeletek módosításáról 18

20 1/2003.(II. 12.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 6/2003.(IV. 16.) 10/2003.(VI. 11.) 13/2003.(VIII. 27.) 18/2003.(X. 29.) 16/2004. (II. 25.) 4/2003.(IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 5/2003. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 21/2003.(XII. 17.) évi átmeneti gazdálkodásról 6/2004. (II. 11.) évi költségvetésről 21/2004. (IV. 28.) 24/2004. (VI. 30.) 26/2004. (IX. 11.) 28/2004. (X. 06.) 31/2004.(XII. 01.) 8/2005. (III. 30.) 13/2004. (II. 11.) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 14/2005. (IV. 16.) 25/2005. (IX. 28.) 6/2006. (III. 01.) 19/2006. (VI. 28.) 11/2007. (IV. 06.) 28/2007. (XI. 28.) 8/2008. (III. 13.) 16/2009. (V. 01.) 26/2009. (IX. 30.) 14/2004. (II. 11.) A garancia vállalás rendjéről szóló 24/1993. (VI. 9.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 15/2004. (II. 11.) Belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról szóló 13/1999. (VI. 30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 18/2004. (III. 31.) Belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 19/2004. (IV. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 20/2004. (IV15.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 22/2004. (IV. 28.) Az egyes közbeszerzésekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 2/2005.(II. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 10/2005.(IV. 02.) 13/2005. (IV. 16.) 19/2005.(V. 31.) 20/2005.(VII. 06.) 23/2005. (VIII. 31) 33/2005.(XI. 30.) 12/2006. (IV. 05.) 4/2005. (II. 16.) Vásárokról és piacokról 19

21 11/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 12/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 15/2005. (IV. 16.) A Karcag város és berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről 26/2005. (X.5.) Az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő tanulók további kedvezményéről 28/2005. (X.26.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 40/2005. (XII. 21.) 7/2006. (III. 01.) 17/2006. (V. 31.) 10/2007. (IV. 06.) 17/2007. (IV. 27.) 14/2008. (VI. 06.) 11/2009. (III. 27.) 30/2005. (X. 26.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése 5/2008. (II. 15.) szerinti felhasználásáról 39/2005. (XII. 21.) Az állattartásról és a lóger használatáról 40/2007. (XII. 21.) 2/2006. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 16/2006. (V. 31.) 22/2006. (VIII. 30.) 26/2006. (IX. 29.) 29/2006. (XI. 8.) 32/2006. (XII. 7.) 3/2007. (III. 9.) 14/2006. (IV. 26.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 15/2006. (IV.26.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 2/2007. (II. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 19/2007. (IV. 27.) 21/2007. (VI. 01.) 24/2007. (VI. 20.) 26/2007. (VIII. 31.) 30/2007. (X. 05.) 33/2007. (XII. 05.) 7/2008. (III. 13.) 5/2007. (III. 9.) Az idegenforgalmi adóról 32/2007. (XI. 30.) 24/2008. (XI. 21.) 30/2009. (XI. 27.) 13/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 14/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 15/2007. (IV. 27.) Kátai Gábor Kórház területén a parkolási rend megállapításáról 23/2007. (VI. 01.) Önkormányzat közművelődési feladatairól 20

22 27/2007. (IX. 14.) Önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 2/2008. (II. 01.) Karcag Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegekről és kimutatásokról 2/2010. (III. 19.) 4/2008. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 9/2008. (III. 28.) 13/2008.( VI. 06.) 18/2008. (VII. 03.) 20/2008. (IX. 26.) 23/2008. (XI. 21.) 30/2008. (XII. 19.) 6/2009. (III. 20.) 10/2008. (IV. 25.) Karcag Város Önkormányzat a évi költségvetésének végrehajtásáról 11/2008. IV. 25.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 33/2008. (XII. 19.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 10/2009. (III. 27.) 4/2010. (III. 26.) 3/2009. (II. 13.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 13/2009. (IV. 09.) 19/2009. (VI. 26.) 28/2009. (XI. 13.) 3/2010. (III. 19.) 4/2009. (II. 27.) A helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól 25/2009. (IX. 30.) 5/2009. (II. 27.) a Településrendezési kötelezésekről 7/2009. (III. 20.) Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről 14/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 15/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 17/2009.(V. 29.) A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 29/2009. (XI. 13.) Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 34/2009. (XII. 18.) Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés hatósági árának megállapításáról 37/2009. (XII. 18.) A helyi iparűzési adóról 1/2010.(II. 26.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 21

23 Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak bemutatása, működése Az önkormányzati törvény 22. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A bizottság a feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III. 19.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 26. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbi bizottságok létrehozásáról döntött: 1. Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. alelnök: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. tagjai: Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Szabó Sándor Petőfi u. 7. Szalai Lászlóné Püspökladányi u II.14. Gál András Kazinczy u. 13. Nagy István Sándorné Csokonai u Pénzügyi Bizottság elnöke: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. alelnök: Molnár Pál Szegfű u. 8. tagjai: Kovács Sándor Táncsics krt. 23.I.lh. I/5. Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Gyurcsek János Ady E. u. 64/b. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Nagy Mária Kertész J. u. 1.II. lh. IV/12. Oroszi Imre Varró u. 21/C. II/ Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. alelnök: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. tagjai: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. Dr. Kovács László Nap u. 4/a. Molnár Pál Szegfű u. 8. Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. Juhászné Zsadányi Erzsébet Széchenyi sgt. 58. Kovács Szilvia Rózsa u. 7. Perge Tiborné Sport u. 25. Pekár Éva Tőkés u. 11/a. Soós Kálmánné Fecske u. 15/a. 22

24 4. Szociális Bizottság elnöke: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7. alelnök: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. tagjai: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Sántáné Karászi Julianna Liget u. 26. Kovács Istvánné Szabó J. u. 30/a. Kissné Horváth Erzsébet Dózsa Gy. u. 9. III/37. Szilágyi Lajosné Kórház u. 8. D. lh. 9. ajtó 5. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Molnár Pál Szegfű u. 8. a lel nök : Sz abó Sá ndor Petőf i u. 7. tagjai: Gy urcsek János Ady E. u. 64/b. Dr. Molnár Sándor Madarász I. 35. Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Domján Sándor Szondi u. 11. Hubai Imre Liget u. 25. Dr. Józsa Árpád Rákóczi u.6. Takács István Kisújszállási u. 2/a. Dr. Temesváry Tamás Széchenyi sgt Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. tagjai: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Szalai Lászlóné Püspökladányi u II/14 Lovas Sándor Attila u. 23. Ézsiás Antal Szentannai S. u. 5. Kun Jánosné Kungát u Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. tagjai: Molnár Pál Szegfű u. 8. Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Dr. Kovács László Nap u. 4/a. 23

25 24 Dr. Oszlács Judit Madarasi u III. lh. II/8. Szecskó Alfréd Györffy I. Ált. Iskola József A. u. 1. Fodor Csaba Deák krt. 76. Somogyi Gabriella Kígyó u. 15. Tóthkomlósi Jánosné Kisújszállási u. 33. Czebeczauer Györgyné Kórház u. 10. B. lh. 4/20. Varga Nándor Kazinczy u. 2/b. 8. Városfejlesztési és Városszépítési Bizottság elnöke: Gyurcsek János Ady E. u. 64/b. alelnök: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. tagjai: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Gyökeres Sándor Sarkantyús u. 4. Györfi Sándor Petőfi u. 10/a. Dr. Sántha József Kisújszállási u. 11. Szentesi Lajos Kossuth tér I/1. Balogh Sándor Apavári u. 22. Szabó István Szeles u. 9/a. 9. Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottság elnöke: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. a lel nök : Ka rcag i-nag y Z oltá n Kut hen u. 7. tagjai: Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. Molnár Pál Szegfű u. 8. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Spisák Dezső Forrás u. 4. Dr. Varga László Kántor S. u. 15. Gulyás Ferencné Liliom u. 22. Dobrai Sándorné Reggel u. 3. Kovács Mária Villamos u Pénz- és Tőkepiaci Műveletek Bizottsága elnöke: Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. a lel nök : Ka rcag i-nag y Z oltá n Kut hen u. 7. tagja: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. A bizottságok elnökei és tagjainak több mint fele helyi önkormányzati képviselő. Az SZMSZ 32. (7) bekezdésére figyelemmel a bizottságok elfogadták saját működésük részletes szabályaira vonatkozó ügyrendjeiket. Tevékenységüket éves munkaterveik alapján végzik, havi rendszerességgel, illetve szükség szerint üléseznek.

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. évi M U N K A T E R V E A képviselő-testület 4/2015. (II. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyta A munkaterv szerinti üléseken a polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása 1994 1993 1992 1991 Évszám Rendelet Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása Hatályba Száma lépés A rendelet címe ideje 1/1991. (IV.01.) Az 1991. évi költségvetésről 2/1991. (VII.18.) Az 1990. évi költségvetés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2006 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2006 Sajtó alá rendezte: Elek György Szerkesztő: Garai Katalin

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe 1 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1981 1970 Évszám Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet Száma Hatályba lépés ideje A rendelet címe Hatályon kívül helyezte 1/1970. (III.6.) A bucsu-vásár

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. Előterjesztés a 2017. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Közigazgatási és Adó Iroda

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA első félévére

GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA első félévére GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA 2017. első félévére 2017. január 26. A Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a Ady E. Juhász Gy. Kacsóh P. Szív Hajnal Harmat Kungát Kuthen Egyetértés Koppány

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25.

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 1997. lépés 1. Neszmély község Önkormányzata 1997. évi 1/1997. (I. 30.) 1997. január 30. 1997. január 30. költségvetéséről 2. Az állattartásról szóló 3/199 (III. 1.) rendelet áról 2/1997. (III. 25.) 1997.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 1586-4/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

A 7/2015. (IV.17.) önk. rendelet (SZMSZ) FÜGGELÉKEI

A 7/2015. (IV.17.) önk. rendelet (SZMSZ) FÜGGELÉKEI A 7/2015. (IV.17.) önk. rendelet (SZMSZ) FÜGGELÉKEI 1. sz. függelék A Községi Tájékoztató alapdokumentumai, felelős kiadó, és a szerkesztő bizottság tagjainak névsora, valamint a szerkesztő bizottság működésének

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. évi I-IX. havi Munkatervére Készítette: Előterjesztő: Ábrahámné Turner

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak Polgármesteri Hivatali dolgozók irodánkénti bontásban Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak A vezető, ill. köztisztviselő Neve Munkaköre Dr. Gyenes Levente polgármester Mezey Attila Hodruszky

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről Előterjesztés Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 1. előterjesztés száma: 363/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 17. szám 2014. október 24. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511 Közérdekű adatok: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1.KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK 1.1.1 ELÉRHETŐSÉGI ADATOK Hivatalos név Salföld Község Önkormányzata Székhely 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Postai

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről /2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület 2010. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. -ában és a Berhida

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

4/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

4/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 5/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről, és a vagyongazdálkodásról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben