ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010

2 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényeit 2010-ben hatodik alkalommal színesítette a Kun Hagyományok Napja

3 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

4 Sajtó alá rendezte: Elek György Szerkesztette: Elek György ISSN Kiadó: Karcag Város Önkormányzata Felelős kiadó: Dobos László Tipográfia: Dede Géza Készült a Kapitális Kft-ben, Debrecenben Felelős vezető: Kapusi József Példányszám: 150

5 Önkormányzati jelentés Karcag város évi állapotáról Karcag, 2010

6 Előszó A 20. század elején hozta szokásba a város vezetése, hogy az esztendő végeztével a polgármester, illetve a szakfeladatok, irodák vezetői összefoglalót készítettek az eltelt esztendő történéseiről. Az áttekintés minden fontos területre kiterjedt, vagyis a népességszám alakulása éppúgy helyet kapott benne, mint a különféle pénztárak forgalma, a legújabban alkotott rendeletek, határozatok felsorolása, a közművek fejlesztésének mutatói, vagy éppen az állatlétszám változása. Tehát a város minden fontosabb adatát megtalálta benne az olvasó. Ezt a hasznos, régi szokást elevenítettük fel 1994-ben a rendszerváltással megújult önkormányzat négyévi eredményeiről készített jelentés kiadásával, amelyet 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban követtek az új, aktuális kötetek. Azóta húsz esztendő telt el, immár az ötödik önkormányzati jelentést tartja kezében az olvasó. Az új kötet ma is a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a városi intézményrendszer és a társhatóságok négyévi tevékenységét kívánja bemutatni, érintve a város fenntartásának és működtetésének minden területét. A könyvben látható fotókon az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztéseit láthatjuk. Karcag jelenéről íródott számadás és adattár is ez a kiadvány, amely CD-én is megjelenik, segítségül a visszatekintéshez és az újabb feladatok megfogalmazásához. Szeretném minden közügyek iránt érdeklődő karcagi polgár szíves figyelmébe ajánlani. Hasznos olvasást kívánva, tisztelettel: Karcag, szeptember 2. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt polgármester 5

7 6

8 Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak bemutatása A helyi önkormányzat a demokratikus jogállam egyik alappillére. Az önkormányzatok a hatalommegosztás rendszerében önálló területet képviselve a központi hatalom helyi ellensúlyaként működnek. Az önkormányzatiság elsősorban a helyi közügyek autonóm, egyéb állami szervektől független intézését biztosítja, ezért az önkormányzat tevékenységét kizárólag törvényhozási döntések szabályozzák. Az önkormányzat széles felelősségi körben látja el feladatait, és ennek megfelelően részesedik úgy az állami tennivalókból, mint az államháztartás bevételeiből, valamint a kiadásaiból. Az önkormányzat nemcsak a hatalomgyakorlás helyi autonóm intézménye, hanem a helyi közügyek legfőbb intézője is. Működése során a helyi civil szerveződésekre támaszkodva közvetítőként is fellép a társadalom és az állam között. Az előbbieken túl alkotmányos jogaival élve befolyásolja az országos politikát, ami közvetítői funkcióját még hatékonyabbá teszi. Az önkormányzat működését alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ szabályozza, de az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos alapjogokról rendelkezik a Magyar Köztársaság Alkotmánya is /a többszörösen módosított évi XX. tv./. 1./ Az önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (választópolgárok) közösségét illetik meg. Ezt a jogot a választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják. A októberében megtartott helyi önkormányzati képviselő választás során 17 fős testület jött létre. Ebből férfi: 14 fő, nő: 3 fő. 2./ A képviselő testület kor szerinti megoszlása a következő: éves: 6 fő, éves: 6 fő, éves: 3 fő, 71 év felett: 2 fő. 3./ Képviselők egyéb adatai: Egyéni választókerületben megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk: 1./ Molnár Pál okleveles agrármérnök, Városgondnokság igazgatója 2./ Kovács Sándor J-N-SZ Megyei Közgyűlés alelnöke 3./ Kovácsné Kerekes Katalin közművelődési szakember, tanár 4./ Gyurcsek János vállalkozó 5./ Dobos László alpolgármester 6./ Karcagi-Nagy Zoltán énekes előadóművész 7./ Csányi Sándor nyugdíjas általános iskolai tanár 7

9 8./ Pánti Ildikó nyugdíjas iskolaigazgató 9./ Dr. Fazekas Sándor polgármester 10./ Varga István rokkantnyugdíjas Listán megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk: 11./ Kurucz István vállalkozó 12./ Dr. Kapusi Lajos baleseti sebész orvos 13./ Dr. Kovács László ügyvéd 14./ Szabó Sándor nyugdíjas 15./ Dr. Kasuba János nyugdíjas agrármérnök 16./ Dr. Bótáné Kocsis Júlia nyugdíjas általános iskolai tanár 17./ Dr. Molnár Sándor szülész-nőgyógyász főorvos 4./ Országgyűlési képviselők időszakban: Varga Mihály /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 8. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület egyéni képviselője Dr. Fazekas Sándor /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot Dr. Vadai Ágnes /MSZP/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot 8 Karcag város képviselő-testülete 2006 októberében

10 Beszámoló a képviselő-testület tevékenységéről Képviselő-testületi ülések A Karcag Városi Önkormányzat jelenlegi képviselő-testülete október 16-án alakult meg. Az Ötv. alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A felsorolt feladatok közül az önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az önkormányzatnak vannak törvény által meghatározott, ún. kötelező feladatai, melyek egy részét maga az önkormányzati törvény határozza meg: A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. A helyi képviselő-testületnek kötelező feladat- és hatáskört csak törvény adhat. A képviselőtestület hatáskörét, feladatkörét a testületi üléseken gyakorolja, mely gyakoriságát helyi rendeletben határozza meg. Az ülések nyilvánosak, de indokolt esetben zárt ülést is elrendelhet. Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látják el. A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja többek között a polgármesterre, a bizottságaira is, melyek gyakorlásáról félévenként be kell számolni. Polgármester: Alpolgármesterek: Dr. Fazekas Sándor Dobos László és Dr. Kapusi Lajos 9

11 A képviselő-testület működésének mennyiségi mutatóit a következő táblázat tükrözi: Ülései év Ülések száma Alkotott rendeletek Hozott határozatok Hozott állásfoglalások Hozott nyilatkozatok Tárgyalt napirendek X.16-tól III.31-ig Összesen: A képviselő-testület működésének általános értékmérője a hozott döntések száma, jellege, annak társadalmi visszhangja. A döntésekben nyer értelmet az önkormányzati jelleg, az önállóságnak, mint jogi fogalomnak a legkülönfélébb felfogása, de ezzel egyidejűleg az is felszínre kerül, hogy mennyire problémaérzékeny, fogékony a társadalmi értékekre, igényekre, változtatásokra, s nem utolsó sorban az egész hátteréül szolgáló tényleges lehetőségekre. A képviselő-testület hatáskörei közül ki kell emelni a rendeletalkotást, mint a testület legmagasabb szintű döntését. Ez a testület kizárólagos hatásköre, tehát nem ruházható át. Jelentőségét mutatja, hogy a jogsértő helyi rendeletet az alkotmánybíróság bírálhatja felül. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által tartott közmeghallgatások A képviselő-testület a megalakulását követően évente 2 alkalommal tartott közmeghallgatást, melyeken az állampolgárok közérdekű kérdésekre kaptak választ és ugyanakkor előadhatták javaslataikat, észrevételeiket. A közmeghallgatás időpontja, témája: a./ február 15. költségvetési koncepció, november 29. általános közmeghallgatás b./ február 14. költségvetési koncepció, november 27. általános közmeghallgatás c./ február 12. költségvetési koncepció, november 26. általános közmeghallgatás d./ február 15. költségvetési koncepció 10

12 KIMUTATÁS Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeleteiről március 31-ei állapot Száma: Tárgya: Módosítás: évi 1. Díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj alapításáról és adományozásáról 21/1994.(V. 25.) 7/1997. (III. 26.) 22/1999. (XI.24.) 21/2001. (X.3.) 19/2003.(X. 29.) 20/2009. (VI. 26.) 6/1991.(III.19.) Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19/1991.(V.28.) 5/1992.(II.18.) 13/1992.(IV.2.) 25/1992.(IX.29.) 32/1993.(X. 20.) 38/1993.(XII.15.) 37/1994.(XII. 23.) 1/1995.(I. 25.) 19/1995.(V. 31.) 32/1996.(X.30.) 27/1996.(IX. 25.) 23/1998.(VII. 1.) 30/1998.(XI. 29.) 11/1999.(IV. 28.) 27/1999. (XII.23.) 15/2002.(IX. 25.) 21/2002.(XI. 4.) 22/2002.(XI. 13.) 8/2003.(IV. 30.) 30/2004. (X.27.) 38/2004. (XII. 22.) 22/2005. (VII.6.) 20/2006.(VI. 28.) 28/2006. (X. 17.) 4/2007. (III. 09.) 9/2007. (IV. 06.) 16/2008. (VI. 27.) 31/2008. (XII. 19.) 13/1991.(IV.16.) A költségvetés végrehajtásáról (1990. évi ) 14/1991.(IV.16.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1990. évi ) 26/1991.(VII.9.) Kántor Sándor díj alapításáról és adományozásáról 22/2001.( X.3.) 11

13 7/1992.(II.25.) A költségvetésről (1992. évi) 15/1992.(IV.14.) 24/1992.(IX.1.) 28/1992.(X.13.) 32/1992.(XII.9.) 16/1992.(IV.28.) A költségvetés végrehajtásáról (1991. évi) 17/1992.(IV.28.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1991.évi) 2/1993.(I.27.) A költségvetésről ( évi) 15/1993.(IV.14.) 23/1993.(VI.9.) 29/1993.(IX.8.) 34/1993.(XI.17.) 10/1993.(III.17.) Karcag Város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról 28/1995.(XI.1.) 9/1997.(III.26.) 26/1997.(V.28.) 8/1998.(II. 25.) 23/2001.(X. 3.) 37/2002.(XII. 18.) /1993.(III.31.) A költségvetés végrehajtásáról (1992. évi ) 14/1993.(III.31.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1992. évi ) 16/1993.(IV.14.) Karcag Város Kultúrájáért Díj alapítására 25/1994.(V.25.) 8/1997.(III.26.) 24/2001.(X. 3.) 19/1993.( V.12.) Településünk, környezetünk védelméről 23..; 24.. (1-12), (14); 26..; 28.. (1) g., h., i. pont HKH: 5/1999. (II.24.) A 37/2001.(X.26.)sz. rendelettel HKH. II.és III. fejezet 30/2000.(X. 25.) 1/2004. (I. 28.) 9/2009. (III. 27.) 27/1993.(VIII.25) Első lakáshoz jutók támogatásáról 14/1995.(III. 29.) 5/1996.(II.28.) 21/1997.(V.28.) 13/1998.(IV. 29.) 7/2001. (III. 29.) 37/2002. (XII. 18.) 2.. 7/2004. (II. 11.) 25/2004. (VI. 30.) 13/2006. (IV. 5.) 7/2007. (III. 9.) 6/2008. (II. 15.) 12

14 1/1994.(I. 12.) Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 8/1994.(III. 23.) 15/1994.(V.04.) 27/1994.(VII. 13.) 17/1995.(IV. 26.) 37/1995.(XII. 20.) 11/1996.(III. 27.) 22/1997.(V. 28.) 9/1998.(IV. 01.) 21/1998. (V. 27.) 36/1998.(XII. 24.) 13/2000. (V. 31.) 18/2000.(VII. 13.) 8/2001. (III. 29.) 35/2002.(XII. 18.) 37/2002.(XII. 18.) /2003. (XII. 17.) 8/2004. (II. 11.) 44/2004. (XII. 22.) 3/2005. (II. 16.) 38/2005. (XII. 21.) 1/2006. (II. 01.) 18/2006. (VI. 28.) 41/2006. (XII. 21.) 16/2007. (IV. 27.) 39/2007. (XII. 21.) 19/2008. (VII. 03.) 32/2008. (XII. 19.) 2/2009. (I. 28.) 2/1994.(I. 26.) Városi Önkormányzat évi költségvetéséről 5/1994.(II. 23.) 13/1994.(IV. 20.) 28/1994.(IX. 07.) 33/1994.(X. 12.) 36/1994.(XI. 30.) 6/1994.(III.23.) A költségvetés végrehajtásáról (1993. évi) 14/1994.(V. 04.) 13

15 7/1994.(III. 23.) Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 8/1995.(II. 22.) 36/1995.(XII. 20.) 34/1996.(XII. 11.) 44/1997.(XII. 17.) 14/1998.(IV. 29.) 38/1998. (XII. 24.) 32/1999. (XII. 23.) 42/2000. (XII. 21.) 47/2001.(XII. 20.) 30/2002. (XII. 18.) 23/2003. (XII. 17.) 2/2004. (I. 28.) 23/2004. (V.26.) 41/2004. (XII. 22.) 34/2005. (XI. 30.) 25/2006. (IX. 13.) 34/2006. (XII. 07.) 34/2007. (XII. 05.) 25/2008.(XI. 28.) 36/2009. (XII. 18.) 9/1994.(III.23.) Lakóépületek, ingatlanok házirendjéről 19/1994.(V. 25.) 29/2000.(X. 25.) 11/1994.(IV. 20.) Forgalomképességüket elvesztett járművek Karcag közigazgatási területén 34/2000.(X. 25.) történő elhelyezéséről 12/1994.(IV. 20.) pénzmaradvány felhasználásáról (1993.évi) 24/1994.(V.25.) 31/1994.(IX.28.) Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól 29/1994.( IX. 07.) 2/1995.(I. 25.) 16/1995.(IV. 26.) 38/1995.(XII. 20.) 3/1996.(I. 31.) 22/1998.(V. 27.) 28/1998.(X. 1.) 9/2004. (II. 11.) 15/2008. (VI. 06.) 16/1997. (IV. 30.) 24/1999. (XI. 24.) 17/2005. (IV. 27.) 42/2006. (XII. 21.) 7/1995.(II.22.) Önkormányzat költségvetéséről (1995.évi) 12/1995.(III. 29.) 24/1995.(VI. 28.) 27/1995.(XI. 01.) 34/1995.(XII. 20.) 10/1995.(III.29.) Költségvetés végrehajtásáról (1994. évi) 11/1995.(III.29.) Pénzmaradvány felhasználásáról (1994. évi) 29/1995. (XI. 1.) A fizető parkolók kijelöléséről és a parkolási díjak megállapításáról 37/1997.(XII. 17.) 32/2000.((X. 25.) 14

16 6/1996.( II. 28.) Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról 38/1996.(XII. 18.) 17/1997.(IV. 30.) 38/1997.(XII. 17.) 35/1998. (XII. 24.) 30/1999. (XII. 23.) 24/2000.(IX. 28.) 35/2000.(XI. 22.) 42/2001.(XI. 29.) 38/2002.(XII. 18.) 29/2003. (XII. 17.) 35/2004. (XII. 15.) 4/2006. (III. 1.) 31/2006. (XII. 7.) 29/2007. (IX. 28.) 1/2008. (I. 18.) 12/2008.(IV. 25.) 21/2009. (VIII. 01.) 7/1996.( III.13.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 21/1996.(VI. 26.) 31/1996.(X. 30.) 36/1996.(XII. 18.) 6/1997.(III. 26.) 9/1996.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 10/1996.( III.27.) Önkormányzat évi pénzmaradványának és eredményének felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról 16/1996. (V.01.) A zajvédelemről 31/2000.(X. 25.) 38/2001.(X. 26.) 20/1996.(V.29.) Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról 15/1997.(IV. 30.) 27/2001. (X. 3.) 10/2002.(V. 29.) 15

17 22/1996.(VI. 26.) Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 5/1997.(II. 26.) 27/1997.(VIII. 13.) 42/1997.(XII. 17.) 27/1998.(X. 01.) 3/2000. (III. 02.) 20/2000.(VII. 13.) 12/2001.(V. 31.) 17/2001.(VI. 21.) 43/2001.(XI. 29.) 4/2002.(II. 28.) 13/2002.(VIII.15.) 7/2003.(IV. 16.) 32/2004. (XII. 1.) 32/2005. (XI. 16.) 35/2006. (XII. 7.) 1/2007. (I. 26.) 8/2007. (III. 9.) 12/2007. (IV. 06.) 18/2009. (V. 29.) 27/2009. (XI. 06.) 1/1997.(I.29.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 4/1997.(II. 26.) 20/1997.(V. 28.) 28/1997.(IX. 24.) 32/1997.(XI. 26.) 4/1998. (II. 25.) 10/1997.(III. 26.) Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról 29/2001.(X. 03.) 13/1997.(IV. 30.) Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 14/1997.(IV. 30.) Az évi vállalkozási eredmény és pénzmaradvány felhasználásáról 43/1997.(XII.17.) Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról 30/2001.(X. 03.) 37/202.(XII. 18.) 6.. 1/1998. (I.28.) A költségvetésről (1998. évi) 20/1998. (V. 27.) 26/1998.(X. 01.) 4/1999. (II. 24.) 6/1998.(II. 25.) A közterület eltérő használatának rendjéről 33/2000. (X. 25.) 3/2004. (I. 28.) 40/2006. (XII. 21.) 3/2008. (II. 01.) 22/2008. ( XI. 07.) 8/2009. (III. 27.) 23/2009. (VIII. 14.) 10/1998.(IV. 29.) A költségvetés végrehajtásáról (1997.évi) 11/1998.(IV. 29.) A pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról (1997. évi) 16

18 17/1998.( IV.29.) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 6/2000. (III. 29.) 16/2001.(V. 31.) 12/2003.(VII. 1.) 26/2003.(XII. 17.) 10/1994.( II. 11.) 9/2006. (III. 1.) 24/1998.(VII.1.) Mezei Őrszolgálatról 31/1998.(XI. 27.) 21/1999. (XI. 24.) 9/2000.(IV. 26.) 15/2001.(V. 31.) 1/1999.(I. 27.) Települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről 8/1999. (III. 31.) 26/1999. (XII. 23.) 4/2000. (III. 29.) 26/2000. (X. 25.) 2/2001.(II. 28.) 44/2001.(XII. 20.) 16/2003.(X. 01.) 34/2004. (XII. 15.) 42/2005. (XII. 21.) 30/2006. (XI. 8.) 2/1999.(II. 11.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 14/1999. (IV. 30.) 15/1999. (IX. 22.) 28/1999. (XII. 23.) 2/2000. (III. 02.) 5/1999.(II. 24.) Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 16/1999. (IX. 22.) 15/2000.(VI. 28.) 47/2000. (XII. 21.) 11/2001.(IV. 25.) 20/2003. (XI. 26.) 18/2007. (IV. 27.) 29/2008. (XII. 19.) 9/1999. (IV. 28.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/1999. (IV.28.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 20/1999. (XI.24.) A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 11/2004. (II. 11.) 1/2000. (II.16.) a évi költségvetésről 12/2000. (V. 31.) 22/2000. (IX. 28.) 4/2001.(II. 28.) 7/2000. (IV. 26.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 8/2000. (IV. 26.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 40/2000.(XII.21.) évi átmeneti gazdálkodásról 1/2001.(II.16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 19/2001.( VII. 4.) 34/2001.(X. 3.) 46/2001.( XII. 20.) 3/2002.(II. 28.) 17

19 9/2001.(IV. 20.) Karcag Városi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2001.(IV. 20.) évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról 18/2001.(VII.4.) Karcag Településrendezési Terv 17/2002.(X. 11.) 14/2003.(X. 01.) 16/2005. ( IV. 27.) 22/2009. (VIII. 14.) 24/2009. (IX. 02.) 32/2001. (X. 3.) Karcag Város címeréről, zászlajáról, és ezek használatáról 21/2008. (IX. 26.) 35/2001.(X. 3.) Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 49/2001.(XII. 20.) 33/2002. (XII. 18.) 17/2003.(X. 1.) 36/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról 37/2001. (X. 26.) Környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről 8/2002.(V. 02.) 18/2002. (X. 11.) 10/2006. (III. 01) 21/2006.(VIII. 12.) 20/2007. (IV. 27.) 22/2007. (VI. 01.) 39/2001.( X. 26.) Forgalom és parkolás helyi rendjéről 40/2001.(XI. 29.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 7/2002.(IV. 17.) 14/2002.(IX. 11.) 20/2002.(X. 11.) 27/2002.(XII. 18.) 2/2003. (III. 26.) 5/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 6/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 11/2002.(VI. 26.) Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 27/2004. (X. 06.) 31/2005. (X. 26.) 27/2006. (IX. 29.) 19/2002.(X.11.) Szakmai feladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról 26/2002. (XII. 18.) évi átmeneti gazdálkodásról 36/2002.(XII. 18.) Települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapítására 24/2003. (XII. 17.) 42/2004. (XII. 22.) 37/2005. (XII. 21.) 24/2006. (IX. 13.) 38/2006. (XII. 21.) 37/2007. (XII. 21.) 28/2008. (XII. 19.) 35/2009.(XII. 18.) 37/2002. (XII. 18.) egyes Önkormányzati rendeletek módosításáról 18

20 1/2003.(II. 12.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 6/2003.(IV. 16.) 10/2003.(VI. 11.) 13/2003.(VIII. 27.) 18/2003.(X. 29.) 16/2004. (II. 25.) 4/2003.(IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 5/2003. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 21/2003.(XII. 17.) évi átmeneti gazdálkodásról 6/2004. (II. 11.) évi költségvetésről 21/2004. (IV. 28.) 24/2004. (VI. 30.) 26/2004. (IX. 11.) 28/2004. (X. 06.) 31/2004.(XII. 01.) 8/2005. (III. 30.) 13/2004. (II. 11.) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 14/2005. (IV. 16.) 25/2005. (IX. 28.) 6/2006. (III. 01.) 19/2006. (VI. 28.) 11/2007. (IV. 06.) 28/2007. (XI. 28.) 8/2008. (III. 13.) 16/2009. (V. 01.) 26/2009. (IX. 30.) 14/2004. (II. 11.) A garancia vállalás rendjéről szóló 24/1993. (VI. 9.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 15/2004. (II. 11.) Belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról szóló 13/1999. (VI. 30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 18/2004. (III. 31.) Belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 19/2004. (IV. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 20/2004. (IV15.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 22/2004. (IV. 28.) Az egyes közbeszerzésekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 2/2005.(II. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 10/2005.(IV. 02.) 13/2005. (IV. 16.) 19/2005.(V. 31.) 20/2005.(VII. 06.) 23/2005. (VIII. 31) 33/2005.(XI. 30.) 12/2006. (IV. 05.) 4/2005. (II. 16.) Vásárokról és piacokról 19

21 11/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 12/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 15/2005. (IV. 16.) A Karcag város és berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről 26/2005. (X.5.) Az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő tanulók további kedvezményéről 28/2005. (X.26.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 40/2005. (XII. 21.) 7/2006. (III. 01.) 17/2006. (V. 31.) 10/2007. (IV. 06.) 17/2007. (IV. 27.) 14/2008. (VI. 06.) 11/2009. (III. 27.) 30/2005. (X. 26.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése 5/2008. (II. 15.) szerinti felhasználásáról 39/2005. (XII. 21.) Az állattartásról és a lóger használatáról 40/2007. (XII. 21.) 2/2006. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 16/2006. (V. 31.) 22/2006. (VIII. 30.) 26/2006. (IX. 29.) 29/2006. (XI. 8.) 32/2006. (XII. 7.) 3/2007. (III. 9.) 14/2006. (IV. 26.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 15/2006. (IV.26.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 2/2007. (II. 16.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 19/2007. (IV. 27.) 21/2007. (VI. 01.) 24/2007. (VI. 20.) 26/2007. (VIII. 31.) 30/2007. (X. 05.) 33/2007. (XII. 05.) 7/2008. (III. 13.) 5/2007. (III. 9.) Az idegenforgalmi adóról 32/2007. (XI. 30.) 24/2008. (XI. 21.) 30/2009. (XI. 27.) 13/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 14/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 15/2007. (IV. 27.) Kátai Gábor Kórház területén a parkolási rend megállapításáról 23/2007. (VI. 01.) Önkormányzat közművelődési feladatairól 20

22 27/2007. (IX. 14.) Önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 2/2008. (II. 01.) Karcag Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegekről és kimutatásokról 2/2010. (III. 19.) 4/2008. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 9/2008. (III. 28.) 13/2008.( VI. 06.) 18/2008. (VII. 03.) 20/2008. (IX. 26.) 23/2008. (XI. 21.) 30/2008. (XII. 19.) 6/2009. (III. 20.) 10/2008. (IV. 25.) Karcag Város Önkormányzat a évi költségvetésének végrehajtásáról 11/2008. IV. 25.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 33/2008. (XII. 19.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 10/2009. (III. 27.) 4/2010. (III. 26.) 3/2009. (II. 13.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 13/2009. (IV. 09.) 19/2009. (VI. 26.) 28/2009. (XI. 13.) 3/2010. (III. 19.) 4/2009. (II. 27.) A helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól 25/2009. (IX. 30.) 5/2009. (II. 27.) a Településrendezési kötelezésekről 7/2009. (III. 20.) Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről 14/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 15/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról 17/2009.(V. 29.) A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 29/2009. (XI. 13.) Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 34/2009. (XII. 18.) Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés hatósági árának megállapításáról 37/2009. (XII. 18.) A helyi iparűzési adóról 1/2010.(II. 26.) Karcag Város Önkormányzata évi költségvetéséről 21

23 Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak bemutatása, működése Az önkormányzati törvény 22. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A bizottság a feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III. 19.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 26. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbi bizottságok létrehozásáról döntött: 1. Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. alelnök: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. tagjai: Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Szabó Sándor Petőfi u. 7. Szalai Lászlóné Püspökladányi u II.14. Gál András Kazinczy u. 13. Nagy István Sándorné Csokonai u Pénzügyi Bizottság elnöke: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. alelnök: Molnár Pál Szegfű u. 8. tagjai: Kovács Sándor Táncsics krt. 23.I.lh. I/5. Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Gyurcsek János Ady E. u. 64/b. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Nagy Mária Kertész J. u. 1.II. lh. IV/12. Oroszi Imre Varró u. 21/C. II/ Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. alelnök: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. tagjai: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. Dr. Kovács László Nap u. 4/a. Molnár Pál Szegfű u. 8. Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. Juhászné Zsadányi Erzsébet Széchenyi sgt. 58. Kovács Szilvia Rózsa u. 7. Perge Tiborné Sport u. 25. Pekár Éva Tőkés u. 11/a. Soós Kálmánné Fecske u. 15/a. 22

24 4. Szociális Bizottság elnöke: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7. alelnök: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. tagjai: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Sántáné Karászi Julianna Liget u. 26. Kovács Istvánné Szabó J. u. 30/a. Kissné Horváth Erzsébet Dózsa Gy. u. 9. III/37. Szilágyi Lajosné Kórház u. 8. D. lh. 9. ajtó 5. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Molnár Pál Szegfű u. 8. a lel nök : Sz abó Sá ndor Petőf i u. 7. tagjai: Gy urcsek János Ady E. u. 64/b. Dr. Molnár Sándor Madarász I. 35. Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Domján Sándor Szondi u. 11. Hubai Imre Liget u. 25. Dr. Józsa Árpád Rákóczi u.6. Takács István Kisújszállási u. 2/a. Dr. Temesváry Tamás Széchenyi sgt Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a. alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. tagjai: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Szalai Lászlóné Püspökladányi u II/14 Lovas Sándor Attila u. 23. Ézsiás Antal Szentannai S. u. 5. Kun Jánosné Kungát u Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B. tagjai: Molnár Pál Szegfű u. 8. Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Dr. Kovács László Nap u. 4/a. 23

25 24 Dr. Oszlács Judit Madarasi u III. lh. II/8. Szecskó Alfréd Györffy I. Ált. Iskola József A. u. 1. Fodor Csaba Deák krt. 76. Somogyi Gabriella Kígyó u. 15. Tóthkomlósi Jánosné Kisújszállási u. 33. Czebeczauer Györgyné Kórház u. 10. B. lh. 4/20. Varga Nándor Kazinczy u. 2/b. 8. Városfejlesztési és Városszépítési Bizottság elnöke: Gyurcsek János Ady E. u. 64/b. alelnök: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. tagjai: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7. Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. Szabó Sándor Petőfi u. 7. Gyökeres Sándor Sarkantyús u. 4. Györfi Sándor Petőfi u. 10/a. Dr. Sántha József Kisújszállási u. 11. Szentesi Lajos Kossuth tér I/1. Balogh Sándor Apavári u. 22. Szabó István Szeles u. 9/a. 9. Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottság elnöke: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a. a lel nök : Ka rcag i-nag y Z oltá n Kut hen u. 7. tagjai: Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2. Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.i/5. Molnár Pál Szegfű u. 8. Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44 Spisák Dezső Forrás u. 4. Dr. Varga László Kántor S. u. 15. Gulyás Ferencné Liliom u. 22. Dobrai Sándorné Reggel u. 3. Kovács Mária Villamos u Pénz- és Tőkepiaci Műveletek Bizottsága elnöke: Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35. a lel nök : Ka rcag i-nag y Z oltá n Kut hen u. 7. tagja: Dr. Kovács László Nap u. 4/a. A bizottságok elnökei és tagjainak több mint fele helyi önkormányzati képviselő. Az SZMSZ 32. (7) bekezdésére figyelemmel a bizottságok elfogadták saját működésük részletes szabályaira vonatkozó ügyrendjeiket. Tevékenységüket éves munkaterveik alapján végzik, havi rendszerességgel, illetve szükség szerint üléseznek.

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2006 ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2002 2006. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2006 Sajtó alá rendezte: Elek György Szerkesztő: Garai Katalin

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25.

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 1997. lépés 1. Neszmély község Önkormányzata 1997. évi 1/1997. (I. 30.) 1997. január 30. 1997. január 30. költségvetéséről 2. Az állattartásról szóló 3/199 (III. 1.) rendelet áról 2/1997. (III. 25.) 1997.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. március 30- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. március 30- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30- i ülésére Tárgy: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK számú irányelv implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Iskolánk pedagógusainak névsora:. Szűcs Pálné tanár, igazgató 2. Nagyné Lenge Margit tanár, általános igazgatóhelyettes 3. Koncz Erzsébet tanító, igazgatóhelyettes 4. Antal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete

174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete 174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Szeptember 18. A 2014. évi költségvetési rendelet II.

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II.

151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. 151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Szeptember 17. Az Újbudai Idősek Háza vezetői álláshelyére

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

2014. ÉVI MUNKATERVE

2014. ÉVI MUNKATERVE HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülések: 2014. JANUÁR 14. JANUÁR 29. MÁRCIUSTÓL - NOVEMBERIG MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN DECEMBER

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE. 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE. 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása Közreműködők: állandó bizottságok Határidő: 2015. február 18. 2./ A

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály DUNAÚJVÁROS JÁRÁSI HIVATAL TELEFONJEGYZÉK Vezérszám: (06-25) 412-211 Fax: (06-25) 435-562 Telefonközpont 9; 150 E-mail cím: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu 412-211 (...@dunaujvaros.fejer.gov.hu) Hivatalvezető

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben