Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára"

Átírás

1 Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára március 1

2 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása c. projekt keretében, a CENTRAL EUROPE program és a Magyar Állam társfinanszírozásával. Készítették: Csanaky Lilla ENERGIAKLUB Fülöp Orsolya ENERGIAKLUB Irmalós Zsuzsanna ENERGIAKLUB Projektmenedzser: Borkovits Balázs, DDRFÜ Nkft. 2

3 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Bevezetés Intézkedések Önkormányzati épületek, létesítmények Energiagazdálkodási rendszer kialakítása Önkormányzati épületek korszerűsítése Önkormányzati épületek napelemes beruházásai Önkormányzati épületek napkollektoros beruházásai Önkormányzati intézmények biomassza beruházásai Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton pályázat Lakóépületek Szolgáltató szektor épületei Közvilágítás Energiatermelés Napelemes rendszerek Biomassza/biogáz erőmű Szemléletformálás, tájékoztatás Monitoring, javasolt indikátorok Ábrajegyzék Irodalomjegyzék

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Sásd, Alsómocsolád, Gödre, Meződ, Mindszentgodisa, Vásárosdombó, Bikal, Egyházaskozár, Kárász, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Szászvár és Hosszúhetény csatlakozott az európai Polgármesterek Szövetségéhez. A települések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport tagjai, Mecseki Energiakör néven, közösen csatlakoztak az európai kezdeményezéshez. A csatlakozással a települések vállalták, hogy 2020-ig legalább 20%-kal csökkentik a CO 2 - kibocsátás mennyiségét területükön. Ennek elérése érdekében a Fenntartható Energia Akciótervet fogadnak el, melyben meghatározzák a célok teljesítése érdekében teendő lépéseket, ennek felelőseit, pénzügyi kereteit és a várható hatásokat. A cselekvési tervet az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ készítette a MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása című projekt keretében. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által koordinált projekt a CENTRAL EUROPE program és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg. A cselekvési terv a 2013 októberében elkészített térségi stratégián alapul, az energetikai célkitűzések illeszkednek a nemzeti és regionális stratégiákban megfogalmazott célokhoz. Az alábbiakban olvasható dokumentum a települések bevonásával készült el. Az Akcióterv tartalma kiterjed az önkormányzati, lakossági, vállalati szektor épületeire, és az önkormányzat járműveire is. A településeken igen jelentős az átmenő forgalom, ugyanakkor az egyeztetéseken az a döntés született, hogy az önkormányzatok hatáskörének hiánya, illetve korlátozott volta miatt ezzel a szektorral kapcsolatban nem vállalnak kibocsátás-csökkentési célt. A Polgármesterek Szövetségének módszertana erre lehetőséget ad. Az adatok szerint a települések energiafogyasztása (a közlekedési szektort kivéve) kb. 205 ezer MWh volt 2011-ben, amely közel 40 ezer tonna szén-dioxid kibocsátással egyenértékű üvegházhatású gáz-kibocsátást jelent. A települések energiafogyasztásának és szén-dioxid-kibocsátásának legnagyobb részét a lakóépületek felhasználása adja, az energiahordozók közül pedig a tűzifa-, áram- és gázfelhasználás aránya a legmagasabb. A településekről általánosan elmondható, hogy az ország egészéhez hasonlóan elöregedett, kedvezőtlen energetikai teljesítményű épületállománnyal rendelkeznek, ezért a javasolt beavatkozási területek között hangsúlyos szerepet játszik az épületek energetikai (elsősorban energiahatékonysági) korszerűsítése, azaz az energiaigény csökkentése. A megújuló energiaforrások hasznosítására a térség adottságaiból következően leginkább a napenergia és a biomassza terén nyílik lehetőség. A tűzifa felhasználása jelentős a településeken, a többi megújuló energiaforrás hasznosítása azonban egyelőre marginális, ezek növelése indokolt. 4

5 Csaknem minden településen indokolt energiagazdálkodási rendszert, adatbázist kialakítani az intézmények energiafogyasztásának pontosabb áttekintése és folyamatos nyomon követése céljából. Érdemes a humán kapacitást is bővíteni energetikus alkalmazásával, akár a települések összefogásával. Közös fellépésre mutatkozik igény a településvezetők részéről a közvilágítás-szolgáltatókkal szemben a szolgáltatási szerződések átvizsgálása, esetleges módosítása érdekében. A lakosság, kiemelten az iskolások tájékoztatása, szemléletformálása minden település esetében fontos. A dokumentumban javasolt intézkedések azokat a beavatkozási lehetőségeket mutatják meg, amelyek révén a települések eleget tehetnek a klímavédelem érdekében tett önkéntes kötelezettségvállalásuknak elsősorban az önkormányzatok hatáskörébe tartozó területekre fókuszálva. 6% 2% 2% 13% Önkormányzati épületek korszerűsítése Napenergia hasznosítás az önkormányzati épületeknél Biomasszakazánok az önkormányzati épületeknél Szolgáltató szektor energetikai korszerűsítései Lakóépületek korszerűsítése 11% Elvault hűtőgépek cseréje a lakosságnál Közvilágítás LED-es korszerűsítése 56% 4% 4% 2% 2 db 500 kw-os napelemes rendszer Biogáz üzem 1. ábra: A javasolt beruházások által megvalósuló CO 2 kibocsátás csökkentés részaránya intézkedésenként A javasolt beruházásoknak köszönhetően összesen kb MWh/év energia megtakarítása, MWh/év megújuló energia termelése és az üvegházhatású gázkibocsátás 8906 tco 2 eq/év mennyiséggel való csökkentése válna elérhetővé 2020-ra. 5

6 1. BEVEZETÉS A Mecseki Energiakört alkotó 16 településének önkormányzati képviselőtestülete kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni szeretne a Polgármesterek Szövetségéhez, egyúttal felhatalmazta a polgármestereket a csatlakozási nyilatkozat aláírására. A csatlakozási nyilatkozat aláírására különböző időpontokban került sor, június 25. és február 28. között. A szövetséghez való csatlakozással a települések hosszú távon elkötelezték magukat az éghajlatvédelem és a racionális energiagazdálkodás iránt. Az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) helyi és regionális önkormányzatokból álló fő európai mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt. Az elkötelezettséggel a Covenant aláíróinak az a célja, hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO 2 - kibocsátás csökkentést. Tekintve, hogy ez az egyetlen olyan mozgalom, amely a helyi és regionális szereplőket az uniós célkitűzések teljesítése érdekében mozgósítja, a Polgármesterek Szövetségét az európai intézmények a többszintű kormányzás kivételes modelljeként tartják számon. A kezdeményezésnek Magyarországon jelenleg 24 tagja van, 1 a csatlakozás előkészítése pedig számos további önkormányzat esetében zajlik. A Polgármesterek Szövetségébe való belépéssel a Mecseki Energiakör polgármesterei vállalták, hogy a csatlakozástól számított egy éven belül benyújtják közös Fenntartható Energia Akciótervüket, amelyben felsorolják azokat az intézkedéseket, amelyek révén 2020-ra minimum 20%-os CO 2 kibocsátás csökkenést kívánnak elérni. Fontos kihangsúlyozni, hogy az önkormányzatok a cselekvési terv birtokában sokkal komolyabb esélyekkel fognak indulni az uniós pályázatokon a as programozási időszakban, a közösségi források által biztosított támogatások révén pedig hasznos és a települések lakói számára is meggyőző fejlesztéseket valósíthatnak meg. Jelen dokumentum célja olyan energiahatékonysági és megújuló energia megoldások bemutatása, amelyekkel az önkormányzatok elérhetik a kitűzött célt. A Fenntartható Energia Akciótervben felvázolt intézkedési javaslatok a tizenhat település közös energiakoncepciójára építenek, amely szintén a MANERGY projekt keretében készült el, 2013 őszén. Az energiakoncepció bemutatja a Mecseki Energiakör településeinek földrajzi, társadalmi és gazdasági helyzetét, továbbá elemzi a különböző szektorok 1 Bogács, Budaörs, Budapest, Budapest IV. kerület (Újpest), Budapest XVIII. kerület (Pestszentlőrinc- Pestszentimre), Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Eger, Felsőnyék, Felsőtárkány, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hernádnémeti, Martfű, Nagykanizsa, Nyékládháza, Ózd, Paks, Pécs, Sárospatak, Szerencs, Tab, Tiszaújváros, Tokaj 6

7 energiafogyasztását, a kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást, megfogalmazza az önkormányzatok célkitűzéseit a fenntartható energiagazdálkodás területén, valamint áttekintést nyújt a fejlesztési lehetőségeket meghatározó nemzeti, regionális és helyi tervezési dokumentumokról. Az energiakoncepció részét képező szén-dioxid kibocsátás elemzés (lásd 2. ábra) rávilágít, hogy a 16 település legnagyobb ÜHG-kibocsátója a lakossági és szolgáltató szektor, így a Fenntartható Energia Akciótervben kiemelt figyelmet kell szentelni az említett területeknek. 1% 3% 45% 20% Közvilágítás Önkormányzati épületek Ipar Szolgáltató szektor Lakóépületek 31% 2. ábra: A szén-dioxid kibocsátás szektoronkénti megoszlása a 16 kistelepülés esetében Az akciótervben felsorolt javaslatok a települések döntéshozóival fórumok keretében egyeztetve kerültek meghatározásra. A dokumentum ismerteti az egyes intézkedések révén elérhető energiamegtakarítást, várható megújuló energia-termelést és szén-dioxid kibocsátás csökkenést, kijelöli a megvalósításért felelős személyt vagy szervezetet, továbbá ismerteti a beruházások várható költségét és az igénybe vehető finanszírozási eszközöket. Az akcióterv támpontként szolgálhat az önkormányzatok beruházásainak tervezéséhez, pályázati anyagok összeállításához. 7

8 2. INTÉZKEDÉSEK 2.1. ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK, LÉTESÍTMÉNYEK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA Intézkedés bemutatása Az energiagazdálkodási rendszer kialakításának célja, hogy jól követhetővé, összehasonlíthatóvá és értékelhetővé váljon az egyes intézmények energiafogyasztása. Az előre, rendszeresen összegyűjtött adatok nagyban megkönnyítik az energetikai pályázatok tervezését, megírását, auditok elvégzését. Intézkedésjavaslatokhoz rendelhető határidők / időtávok (kezdés és befejezés), ütemezés lépések, becsült időtartam 1. Felelős kijelölése Szükséges kijelölni az energiagazdálkodási felelőst, aki koordinálja, ellátja az önkormányzat energiagazdálkodásával kapcsolatos teendőket, és rendszeresen (félévente / évente) adatokat gyűjt az intézményektől. Kezdés: április 1. Befejezés: szeptember Adatok gyűjtése Jó megoldást jelent az elektronikus energiafigyelési rendszer kiépítése, amellyel távolról, az önkormányzat épületéből szabályozható a különböző intézmények (iskola, kórház stb.) helyiségeinek hőmérséklete, és követhető az egyes helyiségek energiafogyasztása. Ennek kiépüléséig sem kell azonban várni az energiafogyasztási adatok gyűjtésével, hiszen ezeket akár egy egyszerű elektronikus táblázat kiküldésével is be lehet kérni az intézményektől. A településeken működő intézmények kis száma azt is lehetővé teszi, hogy egy közös online fájlba vezesse be minden intézmény az adatait. Erre akár egy közös google-fiók létrehozásával is lehetőség van. Érdemes az intézményekben elvégzett energetikai beruházások főbb adatait (a beruházás tartalma, költsége) is egy közös adatbázisban gyűjteni, településenként. Kezdés: október 1. Befejezés: december 31. 8

9 3. Tájékoztatás Érdemes az információáramlást kétirányúvá tenni: az önkormányzat bizonyos időközönként könnyen érthető módon (diagramokkal, rövid szöveges magyarázatokkal ellátva) tájékoztathatja az intézményeket az energiafelhasználásuk alakulásáról. Fajlagos (pl. kwh/m 2 ) adatok képzésével az intézmények között verseny is szervezhető a legalacsonyabb fajlagos fogyasztású intézmény nyer. Kezdés: október 1. Befejezés: december Energetikus alkalmazása Az energetikus elsősorban az energiafogyasztási adatok értékelésében, a felújítandó intézmények kiválasztásában, a beruházás tervezésében és az energetikai pályázatok előkészítésében tud segítséget nyújtani az önkormányzatoknak. Ezen kívül feladata lehet meghatározott napokon lakossági, vállalati tanácsadás nyújtása. Kisebb települések esetén jó megoldás lehet, ha több település vagy egy kistérség közösen alkalmaz egy energetikust. Fontos, hogy megfelelő hatáskör legyen biztosítva számára, és részt vehessen a fejlesztési döntésekben és a kapcsolódó bizottságokban, testületekben. Szintén lényeges, hogy az energetikus és a különböző osztályok (jogi, pénzügyi, környezetvédelmi, beruházási stb.) közötti információáramlás keretei, rendszere szabályozva legyen. Kezdés: január 1. Befejezés: december 31. Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy Az energiagazdálkodási rendszer létrehozását és fejlesztését, a folyamatos adatszolgáltatást a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület koordinálhatja. Az intézkedés megvalósításához a 16 település polgármestereinek aktív bevonására van szükség. Tervezett költségek, megtérülés Egy fő foglalkoztatása havi nettó 350 ezer forintos fizetéssel számolva kb. 8,5 millió forintba kerül a foglalkoztató(k)nak évente. A LEADER Helyi Akció Csoport által megpályázott támogatásnak köszönhetően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2 millió Ft-tal támogatja a 16 település önkormányzati intézményeinek energetikai felmérését, a fogyasztási adatokat tartalmazó adatbázis létrehozását, egy energetikus által nyújtott egyszeri szakmai tanácsadást. Igénybe vehető pénzügyi források Az energiagazdálkodási rendszer kialakítására a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton címmel pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett LEADER Nemzetközi Együttműködés pályázati kiírásra. Az Európai Unió, és más európai országok támogatási 9

10 programjai is alkalmasak lehetnek egyéb célok mellett hasonló tevékenységek finanszírozására. Várható energiamegtakarítás (MWh/év) Az intézkedés közvetlen energiamegtakarítással nem jár. Az energiamenedzsment kialakítása, felelős kijelölése, a tudatos tervezés szükséges alapfeltételei a fenntartható energiagazdálkodásnak. Várható megújuló energia-termelés (MWh/év) Az intézkedés közvetlenül nem növeli a megújuló energia-termelést. Az energiamenedzsment kialakítása, felelős kijelölése, tudatos tervezés szükséges alapfeltételei a fenntartható energiagazdálkodásnak. Várható szén-dioxid kibocsátás csökkenés (t/év) Az intézkedés nem okoz közvetlen csökkenést a szén-dioxid-kibocsátásban. Az energiamenedzsment kialakítása, felelős kijelölése, tudatos tervezés szükséges alapfeltételei a fenntartható energiagazdálkodásnak ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK KORSZERŰSÍTÉSE Az önkormányzatoktól kapott fogyasztási adatok minden intézmény esetében egységesen kwh-ra lettek átszámítva, hogy az adatokat összesíteni lehessen (a szén és tűzifa esetében átlagos fűtőértékekkel számoltunk). Az adatok szerint az önkormányzati intézmények energiafelhasználásának kb. 90%-át a gáz-, tűzifa- és szén-fogyasztás teszi ki, a maradék 10% adódik az áramfogyasztásból. Ez jól jelzi, hogy az épületek fogyasztása elsősorban a hőfelhasználáshoz (fűtés, melegvíz) kapcsolódik. Az alábbi diagramon jól látható, hogy az önkormányzatok adatszolgáltatása szerint ben kiemelkedően magas volt az energiafogyasztás például az alábbi épületekben: - Alsómocsoládon a Polgármesteri Hivatalban és az Őszi Fény Idősek Otthonában; - a Bikalon működő általános iskolában; - a gödrei általános iskolában; - Hosszúhetényben a Nemes János ÁMK iskolában; - a magyarszéki általános iskolában; - Mindszentgodisán a művelődési házban, a Godisa Klubban és az általános iskolában; - Szászváron a Kiss György Általános Művelődési Központban; - a vásárosdombói iskolában. 10

11 Konferenciaközpont Interaktív Tárház Ifjúsági Diákszálló Szolgáltatóház Rákóczi u. 71. Régi Egészségház Ifj. Tanácsadó Pont Polg. Hiv. Őszi Fény Idősek Polg. Hiv. Általános Isk. Rendelő+Lakás Idősek Klubja Szolgálati lakások Zöldkereszt Civil Ház Önkormányzat Egészségház Közösségi ház Körjegyzőség Polgárőr Iroda Közösségi ház Sportöltöző Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház Közösségi Ház ÁMK Iskola Polg. Hiv. Védőnői Szolgálat Zengő Óvoda Polg. Hiv. Orvosi rendelő, IKSZT Garázs, tároló Iskola, Óvoda Arnold-ház Önkormányzat Turista szálló Keller-ház Önk. telephely Faluház Általános Iskola Körjegyzőség Óvoda Polg. Hiv. Önk. Hiv. Művelődési Ház Napközi konyha Óvoda Godisa klub Gyüm. Műv. Ház Konditerem Általános Iskola Műv. Közp. Hársvirág Óvoda Polg. Hiv. Egészségház Orvosi rendelő és Bányászklub Iskola Polg. Hiv. Műv. ház Orvosi rendelő 237/28 alatti 237/27 alatti Gondozóház kwh/év Alsómocsolád BikalEgyházaskozár Gödre HosszúhetényKárász MagyaregregyMagyarszék Máza Mindszentgodisa Szászvár Vásárosdombó 3. ábra: Önkormányzati intézmények 2011 évi összes energiafogyasztása 11

12 Ha négyzetméterre vetítjük az éves energiafogyasztást, a legmagasabb fogyasztási értékekkel az alábbi intézmények rendelkeznek: - az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona; - a gödrei Egészségház; - a gödrei Közösségi ház és az Árpád-ház; - a gödrei óvoda; - a mindszentgodisai művelődési ház; - a mindszentgodisai általános iskola; - a Godisa Klub Mindszentgodisán, ez azonban annyira kiugró adat, hogy fennáll a gyanúja a téves adatszolgáltatásnak; - a vásárosdombói Gondozóház. Hozzá kell tenni azonban, hogy az energiafogyasztás sok tényezőtől függ az intézmények esetében, ilyen pl. a nyitva tartás, az épület használóinak száma, az intézmény jellege, stb. Az épületeket tehát csak korlátozott mértékben lehet egymáshoz hasonlítani, ekkor is célszerű hasonlót a hasonlóval (pl. iskolák, polgármesteri hivatalok stb.) összevetni. Leginkább célszerű azonban minden épületet önmagában, külön vizsgálni a diagramok csupán szemléltetés céljából készültek. Modellszámítások 2 szerint a különböző, évnél régebben épült oktatási illetve irodajellegű épületek eredeti állapotukban, korszerűsítés nélkül átlagosan F-G besorolást érnek el az energiatanúsításnál használt I-től A+-ig terjedő skálán. Ez átlagosan kwh/m 2 év elvi energiafogyasztást jelent: ennyi primer energiahordozó elégetése szükséges az intézmények 1 négyzetméterének adott időjárási viszonyok mellett, 20 C-ra történő felfűtéséhez, a melegvíz-előállításához és a különböző épületgépészeti rendszerek működtetéséhez (világítás, légtechnika stb.). Az elvi, számított fogyasztás azonban nyilvánvalóan eltér (akár jelentősen) a valós fogyasztástól, hiszen nem mindig 20 C-ra fűtünk, a számítási módszertanban 3 meghatározott, átlagos külső hőmérséklet is eltér a valóságostól, stb. Néhány kistelepülésen már történt energiahatékonyság növelésére irányuló intézkedés a közintézményekben, több sikeres pályázatot nyertek 2011-től kezdődően. Alsómocsoládon a Vendégház tetőterének szigetelése és a nyílászárók cseréje zajlott le, hasonlóan az Interaktív Tárháznál és Faluháznál is, ahol szintén külső hőszigetelés és nyílászáró csere történt, csakúgy, mint Sásdon, ahol az Általános Iskola és Óvoda épületének bővítése során zajlottak le a fejlesztések. Hosszúhetényben a Polgármesteri Hivatal homlokzati nyílászáróit cserélték ki. Mindszentgodisa a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére nyertek pályázatot, az Általános iskolában pedig a fűtést korszerűsítették hővisszanyerős rendszerrel. Gödrén homlokzati hőszigetelés volt az Önkormányzat és az Általános Iskola épületén. Kárászon az Önkormányzati hivatal nyílászáróit cserélték ki. Magyarszéken pedig a Faluház és a 2 Épületenergetikai követelmények optimalizálása, Energiaklub, /2006 TNM rendelet, és 176/2008 Kormányrendelet 12

13 Körjegyzőség épületére került hőszigetelés és cserélték ki a nyílászárókat. A beruházások összköltsége 1239,7 millió Ft volt, amelynek nagy részét pályázati forrásból (többek közt KEOP, DDOP, EMVA) finanszírozták a települések. 13

14 Konferenciaközpont Interaktív Tárház Ifjúsági Diákszálló Szolgáltatóház Rákóczi u. 71. Régi Egészségház Ifj. Tanácsadó Pont Polg. Hiv. Őszi Fény Idősek Polg. Hiv. Általános Isk. Rendelő+Lakás Idősek Klubja Szolgálati lakások Zöldkereszt Civil Ház Önkormányzat Egészségház Közösségi ház Körjegyzőség Polgárőr Iroda Közösségi ház Sportöltöző Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház Közösségi Ház ÁMK Iskola Polg. Hiv. Védőnői Szolgálat Zengő Óvoda Polg. Hiv. Orvosi rendelő, IKSZT Garázs, tároló Iskola, Óvoda Arnold-ház Önkormányzat Turista szálló Keller-ház Önk. telephely Faluház Általános Iskola Körjegyzőség Óvoda Polg. Hiv. Önk. Hiv. Művelődési Ház Napközi konyha Óvoda Godisa klub Gyüm. Műv. Ház Konditerem Általános Iskola Műv. Közp. Hársvirág Óvoda Polg. Hiv. Egészségház Orvosi rendelő és Bányászklub Iskola Polg. Hiv. Műv. ház Orvosi rendelő 237/28 alatti 237/27 alatti Gondozóház kwh/m2 év Alsómocsolád BikalEgyházaskozár Gödre HosszúhetényKárász MagyaregregyMagyarszékMáza Mindszentgodisa Szászvár Vásárosdombó 4. ábra: Önkormányzati intézmények egy négyzetméterre vetített éves energiafogyasztása 2011-ben 14

15 Intézkedés bemutatása Energiahatékonysági korszerűsítések Épületszerkezet Az önkormányzatok által összegyűjtött adatok szerint a 77 intézményből mindössze 16 rendelkezik külső hőszigeteléssel, vagy épült az elmúlt 7-8 évben, már viszonylag jó energetikai követelmények szerint. Nincs homlokzati hőszigetelés 57 épületen (a hiányzó épületektől nem kaptunk adatot). A padlással kapcsolatban sok önkormányzat nem adott információt; az adatok szerint 33 épület rendelkezik beépítetlen padlással, ebből mindössze három hőszigetelt. Nyílászárók tekintetében valamivel kedvezőbb a kép: a 77 intézményből 32 az elmúlt 10 évben nyílászárót cserélt, 30 nem, 15 intézményről nem kaptunk adatot. Az épületszerkezet korszerűsítésének (külső hőszigetelés, nyílászáró-csere) hatására az iskolák és iroda-jellegű épületek jellemzően a C-D energetikai besorolás környékére juthatnak el a modellszámítások szerint, vagyis energiaigényük 30-40%-kal csökken. A beruházás átlagosan kb éven belül megtérül (az energiaárak emelkedése esetén még hamarabb), vagyis bőven a beépített anyagok élettartamán (kb. 30 év) belül. Tehát az önkormányzatok a maradék éven át csak profitálnak az elvégzett beruházásokból, a csökkent energiaköltségek révén. A hőszigeteletlen, régi nyílászárókkal rendelkező épületek esetében mindenképpen érdemes tervbe venni ezen beruházások megvalósítását, elsősorban a kiemelkedően magas fogyasztással bíró intézmények esetében. Épületgépészet Intézmények esetén a teljes épületgépészeti rendszer korszerűsítése azaz a kazán cseréje kondenzációs kazánra és a szabályozás kialakítása, a hőleadók cseréje, a melegvizes rendszer felújítása, a csövek hőszigetelése, világításkorszerűsítés és - szabályozás, lámpatestek cseréje, légtechnikai rendszer kiépítése hővisszanyerővel igen jelentős további energiamegtakarítással jár. A modellszámítások szerint a szerkezeti felújításokkal együtt elvégezve a beruházások hatására A-A+ kategóriába juthatnak el az épületek. Az intézmények egy része már korszerű központi, kombinált fűtéssel rendelkezik, sok intézményben azonban még jellemző a kályhával történő fűtés, és jellemző a bojler használata is. Ezekben az épületekben érdemes megvizsgálni a korszerűbb fűtési módra történő áttérést. Megfontolandó a évnél idősebb kazánok cseréje is, és a széntüzelésről más energiahordozóra (pl. tűzifa) történő váltás is ez utóbbinak elsősorban a károsanyag-kibocsátás szempontjából van nagy jelentősége. Összegzés A SEAP készítésekor a fenti becsült energiamegtakarítási értékekkel számoltunk az önkormányzati intézmények esetében. Minden olyan épületben számoltunk homlokzati és födémszigeteléssel, nyílászáró-cserével és az épületgépészeti rendszer korszerűsítésével, 15

16 ahol az önkormányzat adatai szerint nem történt ilyen célú felújítás. Fűtéskorszerűsítés alatt alapvetően központi, szabályozható, kondenzációs kazánon alapuló rendszert értünk biomassza kazánnal ott számoltunk, ahol már van, vagy az önkormányzat jelezte ez irányú terveit. Felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben érdemes javítani az épülethatároló elemek hatékonyságát? Energetikai gazdaságossági számítások igazolják, hogy jobb eredményt hoz a jelenlegi magyar szabályozásnál (7/2006 TNM rendelet) szigorúbb követelmények alkalmazása. Vagyis a kezdeti beruházási költségeket és az éves energiaköltségeket egyaránt figyelembe véve az épület használói számára olcsóbb megoldást jelent a szigorúbb követelmények szerinti felújítás. Azaz, mivel a beruházás évre szól, ha már belevágunk a korszerűsítésbe, érdemes arra törekedni, hogy meghaladjuk az új építésű épületekre vonatkozó követelményértékeket. Az Európai Unió szándéka (31/2010 direktíva) is az, hogy minimalizálja a rosszul felújított épületek számát. Ennek értelmében a magyar kormány 2013-ban határozatot (1246/2013) fogadott el, amely kitűzi az épületenergetikai követelmények szigorítását a középületek esetén 2015 januárjától, a többi épület esetén pedig 2018-tól. Állami energiahatékonysági pályázatok kiírásakor minden épület tekintetében már 2015-től érvényesek lesznek az új, szigorúbb követelmények. Néhány az új követelmények közül (bővebben az említett 1246/2013 Korm. határozatban): falazat: U=0,24 W/m 2 K padlásfödém: U=0,17 W/m 2 K nyílászárók: U=1,15 W/m 2 K Vagyis a beruházás tervezésekor, és árajánlatok kérésekor ezeket a műszaki paramétereket vegyük figyelembe. Intézkedésjavaslatokhoz rendelhető határidők / időtávok (kezdés és befejezés), ütemezés lépések, becsült időtartam 1. Épületek kijelölése Érdemes azokkal az intézményekkel kezdeni az energetikai felméréseket, amelyek kiemelkedően sok energiát fogyasztanak, hiszen összességében itt valószínűsíthető a legnagyobb energiamegtakarítás. Ugyanakkor ettől eltérő esetek is adódhatnak: az elöregedett, elromlott berendezések (fűtőberendezés, nyílászárók), komfortérzet (fázás) is elég indokot adnak a beavatkozásra, tehát mindez lehet szempont a kiválasztás során. Néhány önkormányzat az akcióterv írása idején benyújtott Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton pályázat keretében önkormányzati intézmények energiahatékonysági korszerűsítésére is pályázott. A pályázat pontos tartalmát, az érintett épületek körét a fejezet ismerteti. Kezdés: május 1. Befejezés: december

17 2. Energetikai felmérés (audit, tanúsítás) A beruházások elvégzése előtt mindenképpen egyedi műszaki számításokra van szükség. Az energiaaudit konkrét szakértői számítások alapján megmutatja, hogy melyek a leginkább javítandó területek, milyen beruházások járnának a legnagyobb energiamegtakarítással, illetve megtérüléssel az adott épületekben. Kezdés: május 1. Befejezés: december Az energetikai vizsgálat során meghatározott beruházások tervezése és megvalósítása A beruházások tervezése, esetleges pályázatírás, a kivitelezők kiválasztása, szerződések műszaki tartalmának meghatározása szintén energetikai szakértő közreműködését igényli. Kezdés: június 1. Befejezés: december Az energetikai vizsgálat során meghatározott beruházások hatásának követése Az elvégzett beruházások hatása mérhető, ha az energiagazdálkodási felelős rendszeresen figyelemmel követi az energiafogyasztás alakulását (ld Energiagazdálkodási rendszer kialakítása fejezet). Szerencsés, ha az elért eredményekről tájékoztatást nyújt a települési döntéshozóknak, képviselőtestületnek. Ez a további beruházásoknak is lendületet adhat. Kezdés: június 1. Befejezés: december Az eredmények terjesztése Érdemes az elért eredményeket a szélesebb nyilvánossággal is megismertetni, szemléletformálás, beruházás-ösztönzés és tudásmegosztás céljából. Erre alkalmas a helyi és megyei média (pl. Délmagyarország, Baranya rádió, Pécs TV stb.), de az önkormányzatok honlapja, a TÖOSZ vagy akár az Energiaklub honlapja, facebook-oldala is. Kezdés: június 1. Befejezés: december 31. Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy Az energiahatékonysági beruházások tervezéséért és megvalósításáért a polgármester által kijelölt önkormányzati munkatárs felelős. Az MVHE a pályázatok előkészítésében és benyújtásában koordinátori szerepet tölthet be. 17

18 Tervezett költségek, megtérülés Az audit, tanúsítás díja függ az épület nagyságától, a rendelkezésre álló műszaki adatok körétől stb. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatához kért árajánlatban az ajánlatadó átlagosan 150 ezer Ft áron vállalta a műszaki vizsgálatot, tanácsadást, ezért a Fenntartható Energia Akciótervben is ezzel az összeggel érdemes kalkulálni. E szerint, ha 2020-ig megvalósul a célterület összes intézményének energetikai vizsgálata, ez kb millió forint kiadást jelent a településeknek. Átlagos, becsült értékekkel számolva, ha 2020-ig megvalósul a települések összes eddig fel nem újított intézményének energiahatékonysági korszerűsítése, ez kb. 1 Mrd forintos kiadást jelentene összesen a 16 településnek. Az intézmények energiahatékonysági korszerűsítése jellemzően 8-15 éven belül megtérül. Pontosabb költségek és megtérülés az energetikai felmérések elvégzésekor kalkulálhatók. Igénybe vehető pénzügyi források A LEADER Helyi Akció Csoport által megpályázott támogatásnak köszönhetően a 16 település önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítését (településenként egyegy beruházást) 45 millió Ft-os összeggel támogatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. További közintézmények energetikai korszerűsítésének finanszírozásához az önkormányzatok a későbbiekben pályázatot nyújthatnak be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírásaira. 4 További támogatási lehetőséget jelenthetnek a LEADER-program keretében meghirdetésre kerülő, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által koordinált pályázatok. Várható energiamegtakarítás (MWh/év) A számítások szerint, ha 2020-ig az összes önkormányzati intézmény felújításra kerül, a Mecseki Energia Kör települései kb MWh energiamegtakarítást érnek el. Várható szén-dioxid kibocsátás csökkenés (t/év) Az összes még fel nem újított önkormányzati intézmény energiahatékonysági korszerűsítése esetén 510 tco 2 eq/év értékkel csökkenne az üvegházhatású gázok kibocsátása a célterületen. 4 Az operatív programok első kiírásai 2014 során fognak megjelenni. 18

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Hazai Hatékonyság. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban

Hazai Hatékonyság. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban Hazai Hatékonyság Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban 1 Tartalom 1 Hazai Hatékonyság: Vezetői összefoglaló... 4 2 Kihívások, szükségletek és lehetőségek

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Társadalomtudományi Kar MESTERKÉPZÉS. A szociális bérlakások energiahatékony felújításának intézményi keretei

Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Társadalomtudományi Kar MESTERKÉPZÉS. A szociális bérlakások energiahatékony felújításának intézményi keretei Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar MESTERKÉPZÉS A szociális bérlakások energiahatékony felújításának intézményi keretei Konzulens: Váradi Balázs Készítette: Bajomi Anna Zsófia P10xhj

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '

!#$%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' ' !!!!!!!!!!!!!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '!! "#!$%%&'()%*$+),!-.*/01-1+.!1-!&!%&,234*&0%&4),!.4.+*3&5&01,)46! 7.%89/0$-$4&,!.%:-.*/01-1+.!!!!!!!!!! "!;),

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz ENERGIA MAGAZIN AZ ELMU ÉS AZ ÉMÁSZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI MAGAZINJA 2011. osz Valódi alternatíva lehet az e-mobilitás Takarékoskodni segít az iphone Mivel fűtsünk télen és mennyiért? A tudatos fogyasztókat

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT i BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT ii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

Lakóingatlanok és energiahatékonyság Tartalomjegyzék

Lakóingatlanok és energiahatékonyság Tartalomjegyzék Lakóingatlanok és energiahatékonyság Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. A magyar lakásállomány energetikai állapotáról...2 3. Erősödő ösztönzők az energiahatékonyság javítására...4 3.1. Energiaárak és

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Szabó Márta, PhD 2012. július Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben