Felhasználó: 2. Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználó: 2. Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes:"

Átírás

1 A villamos energiáról szóló évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján közcélú hálózatra csatlakozó felhasználó (fogyasztó) 50 kva-ig úgynevezett háztartási méretű kiserőművet létesíthet. Háztartási méretű kiserőmű tehát: kisfeszültségű hálózathoz csatlakozik, nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt, maximum 50 kva névleges teljesítőképességű (egy átlagos lakás éves fogyasztásának megfelelő energiamennyiségét 2-3 kva beépített termelőkapacitás megtermeli.) A termelő berendezés kialakításának és hálózatra csatlakoztatásának folyamatlépései a következők: 1. Felhasználó: Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés nyomtatvány benyújtása az Ügyfélszolgálati irodán, vagy levélben (Postacím: E.ON Ügyfélszolgálati Kft Pécs, Pf:197) 2. Elosztó hálózati engedélyes: Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához (max. 30 nap) 3. Felhasználó: Csatlakozási dokumentáció benyújtása (max. 60 nap) 4. Elosztó hálózati engedélyes: Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása (max. 15 nap) 5. Felhasználó: Termelő berendezés kialakítása, készre jelentés 6. Elosztó hálózati engedélyes: Mérőcsere/mérőátprogramozás, üzembe helyezés (max. 8 nap) 7. Elosztó hálózati engedélyes: Hálózathasználati szerződés módosítás 8. Felhasználó, egyetemes szolgáltató/villamos energiakereskedő: Villamos energiavásárlási szerződés módosítása A folyamat az igénybejelentéstől a mérőfelszerelésig az elosztó hálózati engedélyes által betartandó határidők alapján max. 8 hetet vesz igénybe. A termelni kívánó felhasználónak a háztartási méretű kiserőműben termelt energia felhasználásáról az igénybejelentésen nyilatkoznia kell: a termelt villamos energia kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítésére fordítódik. (A hálózatból vételezett energia lecsökken, de a termelt energia nem kerül ki a közcélú hálózatba.) a termelt villamos energia részben, vagy teljes egészében a közcélú hálózatba kerül. (Az alkalmazott elszámolási módszer, villamosenergia-szaldó miatt a hálózat energiatárolóként használható. A termelés és a felhasználás időben eltolódhat egymástól, a betáplált energia az elszámolási időszakon belül többletköltség nélkül felhasználható (pl.: a napközben termelt energiát este; éves elszámolás esetén a nyáron termelt energiát akár télen használhatja fel a háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó) Amennyiben az elszámolási időszakban a termelt és a felhasznált villamosenergia-szaldó eredménye betáplálási többletet mutat, a többletenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergiakereskedő, vagy egyetemes szolgáltató számla ellenében köteles megvásárolni, a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárának (rendszerhasználati díj nélküli ár) megfelelő áron. A termelő berendezés csatlakoztatása a belső felhasználói hálózatra történik, így a termelt energia a saját fogyasztó berendezéseken, részben vagy teljesen felhasználásra is kerülhet. Ha a pillanatnyi felhasználás nagyobb, mint a termelt energia, a szükséges energia a közcélú hálózatból kerül a belső hálózatra. Ha a pillanatnyi termelés meghaladja a felhasználást, a többlettermelés a közcélú hálózatba kerül. A termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási ponton elhelyezett kétirányú mérőberendezéssel történik. A mérő külön-külön számlálón jeleníti meg a felhasznált és a termelt villamos energia mennyiséget. A leolvasott értékek alapján a számlázási rendszer képzi a villamosenergia-szaldót az elszámoláshoz. A mérőberendezés fázisonkénti mérőművel rendelkezik, tehát abban az esetben is pontosan regisztrálja a termelést és a felhasználást, ha háromfázisú csatlakozás esetén a termelő berendezés csak az egyik fázisra csatlakozik. A termelő berendezés részegységeinek magyarországi alkalmazhatósága-, valamint a közcélú hálózati csatlakoztatáshoz előírt elosztói követelményeknek való megfelelőség biztosítása a forgalmazó/telepítő felelőssége.

2 A háztartási méretű kiserőmű létesítésénél a csatlakozási feltételek mellett be kell tartani a villamos energiatermelő berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettségeket, illetve az építési- és környezetvédelmi előírásokat is. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy saját hálózatára villamosenergia-termelő berendezést ez elosztó hálózati engedélyes tudta nélkül nem csatlakoztathat! Egyéb fontos információk a háztartási méretű kiserőművekkel kapcsolatban: Háztartási méretű kiserőművel kapcsolatos jogszabályrészek Elosztói szabályzat 6/B melléklet (Háztartási méretű kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei) Háztartási méretű kiserőmű típusok (energiaforrás szerint) Hálózatra tápláló, és szigetüzemre alkalmas termelő berendezés közti különbségek Alkalmazható inverterek listája, rendszerengedély megszerzése Generátoros kitáplálás esetén alkalmazható védelmek Háztartási méretű kiserőmű hibavédelmének (érintésvédelmének) kialakítása Háztartási méretű kiserőmű túlfeszültségvédelmi kialakítása Háztartási méretű kiserőmű mérése Háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energia elszámolása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának folyamata Gyakran feltett kérdésekre adott válaszaink: Ki hozhat létre háztartási méretű kiserőművet? Alfogyasztói jogviszonyban létrehozható-e háztartási méretű kiserőmű? Adott felhasználási helyen megtermelt villamos energiát, másik tarifán, vagy másik felhasználási helyemen elfogyaszthatom? Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy egy ilyen rendszert alkalmazni lehessen? Egy- vagy háromfázisú csatlakozású legyen a termelő berendezés? Milyen költsége van a hálózatra csatlakozásnak? Mit tartalmaz a csatlakozási dokumentáció? Külföldről hozott, de rendszerengedélyes inverter alkalmazható? Kapható-e állami támogatás háztartási méretű kiserőműre? Pályázathoz milyen nyilatkozatokat ad az E.ON a telepítés különböző fázisaiban? Miért nem egyezik meg az inverteren mutatott termelt energiamennyiség a fogyasztásmérő berendezésen mutatott visszatáplált energiával? Nyomtatványok, segédanyagok: Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés Hálózatba visszatáplált energia átvételére vonatkozó nyilatkozat módosítása Befogadó nyilatkozat igénylés (pályázati finanszírozáshoz) Termelői nyilatkozat Csatlakozási dokumentáció előlap (magánszemély) Csatlakozási dokumentáció előlap (jogi személy) Csatlakozási dokumentáció váz (napelemes termelőberendezés) Csatlakozási dokumentáció check-lista (napelemes termelőberendezés) Egyvonalas kapcsolási vázlat (napelemes termelőberendezés) Készre jelentés

3 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYRÉSZEK VET Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa; VET Erőmű névleges teljesítőképesség: a beépített villamosenergia-termelő egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege VET Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja; VET Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kva-t; VET 7. (1) Saját üzleti kockázatára a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel bárki létesíthet új termelő kapacitást a jelen törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint. (2) A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag korlátozott lehetőségekre való tekintettel a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek kivételével szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítése a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján lehetséges. VET 13. (2) A háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt villamos energiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni. Vhr. 4. A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni. Vhr. 5. (1) A háztartási méretű kiserőmű rendelkezésre állási teljesítménye alatt a kva mértékegységben kifejezett erőművi teljesítőképességet kell érteni. (2) Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű kiserőművet létesíteni, illetve üzemeltetni a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül, a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó, de legfeljebb a VET pontjában meghatározott teljesítményig a csatlakozási szerződés megfelelő módosítása mellett, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, továbbá az elosztói szabályzatban, és az elosztó üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet. (3) A felhasználó a háztartási kiserőmű üzembe helyezésére vonatkozó szándékáról a háztartási méretű kiserőmű alapvető műszaki adatait tartalmazó írásbeli vagy elektronikus igénybejelentésben tájékoztatja a vele jogviszonyban álló elosztót. (4) A felhasználó a háztartási méretű kiserőmű létesítésére, illetve üzemeltetésére vonatkozó igénybejelentésében köteles nyilatkozni arról, hogy kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítése érdekében kíván villamos energiát termelni. A hálózati csatlakozás műszaki jellemzőit ezen nyilatkozat figyelembevételével kell kialakítani. (5) Ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, akkor a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével, mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató elszámolási időszakonként a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában a felek megállapodása szerint havi, féléves vagy éves szaldó elszámolást alkalmaz. (6) Amennyiben az elszámolási időszak során vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, a betáplált villamosenergia-teljesítményt a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló

4 villamosenergia-kereskedő által a részére mint felhasználó részére a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán kell elszámolni. (7) A fogyasztásmérő berendezés költségeinek viselésére 3 x 16 A teljesítmény határig a felhasználókra, a felett az erőművekre vonatkozó szabályok alkalmazandók. (8) A háztartási kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzatok és a hálózati engedélyesek üzletszabályzatai, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a kereskedők üzletszabályzatai tartalmazzák. VET 35. (4) Az elosztó a csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötése során a háztartási méretű kiserőmű hálózathoz való csatlakozásának gyorsított biztosítása érdekében a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott teljesítményhatárig a Vhr. felhasználókra vonatkozó előírásai szerint jár el. (5) Háztartási méretű kiserőmű felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra létesíthető. VET 41. (3) Az elosztó hálózati engedélyes köteles a külön jogszabály és az elosztói szabályzat alapján a háztartási méretű kiserőművek méréséről gondoskodni. 76/2011 NFM 6. (5) A háztartási méretű kiserőművekre a VET 35. (4) bekezdése szerint vonatkozó teljesítményhatár háromszor 63 A. (6) Háztartási méretű kiserőmű csatlakozása esetén az (5) bekezdésben szereplő teljesítményhatárig csatlakozási díjat csak felhasználóként kell fizetni. Az így rendelkezésre álló teljesítmény betáplálásra és vételezésre is igénybe vehető.

5 ELOSZTÓI SZABÁLYZAT 6/B. MELLÉKLET (HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVEK ELOSZTÓHÁLÓZATI CSATLAKOZÁSÁNAK MŰSZAKI FELTÉTELEI)

6 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ TÍPUSOK (ENERGIAFORRÁS SZERINT) Napelemes termelő berendezés Tartószerkezetre rögzített napelem modulokból, ezek csatlakoztatását biztosító speciális kábelekből, áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. Jelenleg az amorf, és a kristályos (mono- és polikristályos) napelemek használata jellemző. Az amorf napelemek ára kedvezőbb, de élettartamuk és hatásfokuk cca. fele a kristályos napelemeknek. A jobb hatásfokú kristályos napelemek közül a polikristályos szórt fénynél, a monokristályos tiszta napsütésnél teljesít jobban, a különbség azonban éves termelt energiamennyiségben nem számottevő. A napelemtáblák (modulok) soros és párhuzamos kapcsolásával állítható elő az áramátalakító (inverter) szükséges bemeneti feszültsége, teljesítménye. Az inverter a napelemek által szolgáltatott egyenáramú energiából a hálózati feszültségnek megfelelő nagyságú és frekvenciájú váltakozóáramú energiát állít elő. 1 kw napelemes termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia cca kwh/év. Szélturbinás termelő berendezés Tartószerkezetre szerelt vízszintes, vagy függőleges tengelyű szélturbinából, egyen-, vagy váltakozóáramú generátorból, váltakozóáramú táplálás esetén gerjesztés szabályozóból, egyenáramú táplálás esetén áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. Kisebb teljesítmények esetén általában inverteres, nagyobb teljesítmény esetén inverteres, vagy közvetlen váltakozóáramú generátoros kitáplálással rendelkezik. A szélturbinás termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia az előzetes szélmérések alapján becsülhető. Vízturbinás termelő berendezés Folyóvíz szintkülönbségét biztosító gátrendszerből, függőleges, vagy vízszintes tengelyű vízturbinából, egyen-, vagy váltakozóáramú generátorból, váltakozóáramú táplálás esetén gerjesztés szabályozóból, egyenáramú táplálás esetén áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. Kisebb teljesítmények esetén általában inverteres, nagyobb teljesítmény esetén közvetlen váltakozóáramú generátoros kitáplálással rendelkezik. A vízturbinás termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia a vízhozamból, és az esésmagasságból becsülhető. Motorhajtású termelő berendezés Belső-, vagy külső égésű motorból, egyen-, vagy váltakozóáramú generátorból, egyenáramú táplálás esetén áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. A motorhajtású termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia a hajtómotor teljesítményének 30-50%-a. Ha a motorban képződő hőmennyiség is hasznosításra kerül (pl. fűtés, használati melegvíz előállítás) a teljes rendszer hatásfoka 90% feletti értéket is elérhet.

7 HÁLÓZATRA TÁPLÁLÓ, ÉS SZIGETÜZEMRE ALKALMAS TERMELŐ BERENDEZÉS KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK Kétféle közcélú hálózatra kapcsolt termelőrendszer alakítható ki: Hálózatra tápláló (szigetüzemre alkalmatlan) termelő berendezés Nem képes üzemelni, ha a közcélú hálózaton megszakad az energiaszolgáltatás (üzemzavar, vagy tervszerű kikapcsolás). Ez a legelterjedtebb, legegyszerűbb, legtakarékosabb kialakítás. Ilyen a normál (szigetüzemre alkalmatlan) inverteres, és a teljesítményszabályozásra alkalmatlan közvetlen váltakozóáramú generátoros rendszer. Szigetüzemre alkalmas termelő berendezés Inverteres rendszer: Tárolókapacitással (akkumulátortelep), speciális szigetüzemre alkalmas inverterrel felépített rendszer, amely a közcélú hálózaton bekövetkező áramkimaradás esetén a közcélú hálózatról lekapcsolódik, és az akkumulátortelepből annak kapacitásáig biztosítja a felhasználó villamos berendezéseinek működéséhez szükséges energiát. Az áramkimaradás megszűnése után, visszaáll közcélú hálózati táplálásra. Közvetlen váltakozóáramú generátoros rendszer: Teljesítményszabályozásra alkalmas rendszer a közcélú hálózaton bekövetkező áramkimaradás esetén a közcélú hálózatról lekapcsolódik, és a generátor kapacitásáig biztosítja a felhasználó villamos berendezéseinek működéséhez szükséges energiát. Az áramkimaradás megszűnése után, visszaáll közcélú hálózati táplálásra. A szigetüzemre alkalmas rendszerek jóval drágábbak (akkumulátortelep, töltésvezérlő, speciális inverter, szabályozás) alkalmazásuk közcélú hálózati kapcsolattal rendelkező felhasználók esetén csak gyakori hálózati zavarok, illetve speciális (szünetmentes) táplálási igény esetén megtérülő!

8 ALKALMAZHATÓ INVERTEREK LISTÁJA, RENDSZERENGEDÉLY MEGSZERZÉSE Közcélú hálózatra csak rendszerengedéllyel rendelkező inverterek csatlakoztathatók, ezek jelenleg a következők: Gyártó Típus Névleges teljesítmény DIEHL AKO EHE FRONIUS SIEL Fázisszám 3801 TLD 3,48 kva 1F 3800 TLD 3,8 kva 1F 4300 TLD 4,3 kva 1F 4800 TLD 4,8 kva 1F 5300 TLD 5,3 kva 1F 6300 TLD 6,3 kva 1F 7200 TLD 7,2 kva 1F EHE-N1K5TL 1,5 kva 1F EHE-N2KTL 2 kva 1F EHE-N3KTL 3 kva 1F EHE-N4KTL 4 kva 1F EHE-N4K6TL 4,6 kva 1F Fronius IG PLUS 30V-1 3 kva 1F Fronius IG PLUS 35V-1 3,5 kva 1F Fronius IG PLUS 50V-1 4 kva 1F Fronius IG PLUS 70V-1 6,5 kva 1F Fronius IG PLUS 70V-2 6,5 kva 2F Fronius IG PLUS 100V-1 8 kva 1F Fronius IG PLUS 100V-2 8 kva 2F Fronius IG PLUS 100V-3 8 kva 3F Fronius IG PLUS 120V-3 10 kva 3F Fronius IG PLUS 150V-3 12 kva 3F Fronius IG TL kva 1F Fronius IG TL 3.6 3,68 kva 1F Fronius IG TL kva 1F Fronius IG TL 4.6* 4,6 kva 1F Fronius IG TL kva 1F Fronius CL kva 3F Fronius CL kva 3F SOLEIL 1.5 kwp 1,5 kva 1F SOLEIL 2 kwp 2 kva 1F SOLEIL 3 kwp 3 kva 1F SOLEIL 4 kwp 4 kva 1F Minősítő intézet Bureau Veritas TÜV Rheinland TÜV Rheinland (MEEI) TÜV Rheinland (MEEI)

9 SMA SIEMENS SOLEIL DSP kva 3F SUNNY TRIPOWER 8000TL 8 kva 3F SUNNY TRIPOWER 10000TL 10 kva 3F SUNNY TRIPOWER 12000TL 12 kva 3F SUNNY TRIPOWER 15000TL 15 kva 3F SUNNY TRIPOWER 17000TL 17 kva 3F SINVERT PVM10 10 kva 3F SINVERT PVM13 12,4 kva 3F SINVERT PVM17 16,5 kva 3F SINVERT PVM20 19,2 kva 3F TÜV Rheinland Bureau Veritas A rendszerengedélyt az elosztó hálózati engedélyesek az alábbi szabványoknak való megfelelőség esetén adnak: MSZ EN : 2011 (alap biztonsági) MSZ EN 61727: 1998 (áramminőség) IEC 62116: 2008 (nem kívánt szigetüzem elleni védelem) MSZ EN , 3 (EMC követelmények 10 kw alatt) MSZ EN , 4 (EMC követelmények 10 kw felett) A rendszerengedély megszerzése bármelyik elosztó hálózati engedélyesnél kezdeményezhető a minősítések bemutatásával. Hiánytalan dokumentumok esetén az adott inverter alkalmazhatóságát az elosztó hálózati engedélyesek 15 napon belül felvezetik a honlapra.

10 GENERÁTOROS KITÁPLÁLÁS ESETÉN ALKALMAZHATÓ VÉDELMEK Generátoros táplálás esetén, a termelő berendezés védelmét a MAVIR ZRt. Relévédelmi és távközlési osztálya (OVRAM) által kiadott alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkező, alap- és tartalékvédelmet tartalmazó védelmi rendszerrel kell biztosítani. A védelmi rendszernek a következő elemeket kell tartalmaznia: rövidzárlati védelem, túlterhelési védelem, feszültségnövekedési védelem, feszültségcsökkenési védelem, frekvencianövekedési védelem, elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem, földzárlati/testzárlati védelem A védelmi rendszernek a termelő berendezés váltakozó áramú oldalán elhelyezett galvanikus leválasztást biztosító a beépítés helyén fellépő zárlati igénybevételnek megfelelő kapcsolókészüléket kell működtetnie.

11 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ HIBAVÉDELMÉNEK (ÉRINTÉSVÉDELMÉNEK) KIALAKÍTÁSA A termelő berendezés érintésvédelménél a gyártó által javasolt, illetve a közcélú hálózatra a csatlakozási ponton megkövetelt előírásokat kell betartani. Forgógépes áramátalakító berendezés esetén a termelő berendezés hibavédelmét, a fogyasztói hálózat önálló lekapcsolást biztosító védelmi rendszeréhez kell illeszteni. Inverteres berendezés esetén, az inverter egyenáramú bemeneti feszültségtartománya általában meghaladja a törpefeszültség (120V DC ) határát ezért a legelterjedtebb hibavédelem a kettős szigetelés. Az alkalmazott kábeleket, csatlakozásokat, elosztó szekrényeket ennek megfelelően kell kiválasztani. Az inverter egyenáramú oldalán kétsarkú szakaszolókapcsolót kell beépíteni, és minden összekötődobozon figyelmeztető feliratot kell elhelyezni, hogy az aktív vezetők a szakaszolókapcsoló lekapcsolása esetén is feszültség alatt állhatnak. Az inverter váltakozó áramú oldalát a fogyasztói hálózat önálló lekapcsolást biztosító védelmi rendszeréhez kell illeszteni. Az inverter váltakozó áramú oldalán ennek biztosítására, zárlatvédelmi készüléket kell beépíteni. Áramvédő kapcsoló alkalmazása esetén figyelembe kell venni az esetleg kialakuló egyenáramú komponenst. (Galvanikus leválasztást nem tartalmazó inverter esetén, egyenáramú hibaáramra is működő B típusú készüléket kell alkalmazni). Védő egyenpotenciálra hozó vezetőt a villámáram által indukált túlfeszültségek minimalizálása érdekében az egyen-, és váltakozó áramú kábelekkel párhuzamosan, azok közelében kell elhelyezni.

12 TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELMI KIALAKÍTÁS Az Elosztói szabályzat 6/B melléklete háztartási méretű kiserőművek esetén előírja a komplex túlfeszültségvédelmet (ez a nagy értékű berendezések miatt a telepítő érdekével is egybeesik). A túlfeszültségvédelmi megoldást a villámvédelmi kialakítás határozza meg: Villámvédelem nélkül az inverter egyen- és váltakozóáramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton T2 (C) típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. Villámvédelmi szabványnak megfelelő (MSZ EN 62305) a veszélyes megközelítés figyelembevételével kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és váltakozóáramú oldalán T2 (C) típusú, a csatlakozási ponton T1 (B) típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. Villámvédelemmel rendelkező, de a villámvédelmi szabvány (MSZ EN 62305) által előírt veszélyes megközelítési távolság betartása nélkül kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és váltakozóáramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton T1 (B) típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. Az inverterben elhelyezett T3 (D) típusú túlfeszültségvédelem az előző megoldásokkal alkot megfelelő védelmi rendszert (önmagában nem nyújt teljes értékű, komplex túlfeszültségvédelmet).

13 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ MÉRÉSE A háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó közcélú hálózatból vételezett, illetve oda visszatáplált villamos energia mérése a csatlakozási ponton kialakított kétirányú mérőberendezéssel történik. Az alkalmazott mérőberendezés 3x32A alatti rendelkezésre álló teljesítményig elektronikus kéttarifás kétirányú mérő, 3x32A 3x80A rendelkezésre álló teljesítmény esetén un. 4/4-es elektronikus mérő, 3x80A felett pedig távmérésre alkalmas un. 4/4-es elektronikus mérő. A mérőberendezésen mutatott fogyasztott, és a hálózatba visszatáplált energia szaldója alapján történik az elszámolás. A hálózatba visszatáplált energia mennyisége az inverteren leolvasható termelt energiamennyiséggel a termelési időszakban működtetett fogyasztókészülékek miatt nem egyezik meg, hiszen a termelt energia a belső hálózaton részben vagy teljesen felhasználásra kerül. (A két érték csak akkor lehet azonos, ha nincs felhasználás a termelési időszakban.) A lakossági felhasználóknál alkalmazott mérők kijelzőin található jelek magyarázata, illetve a mutatott értékek leolvasása: ACTARIS ACE Hét karakteres kijelző 2. Tizedes pont 3. Az aktuálisan megjelenített tarifa jelzése 4. Hálózatba visszatáplált energia regiszter jelzése 5. Fogyasztott energiairány jelzése 6. Hálózatba visszatáplált energiairány jelzése 7. Fogyasztást jelző szimbólum (terhelés esetén a terheléssel arányosan villog, terhelés nélkül folyamatosan világít) 8. Aktív tarifa jelzése Háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználóknak az 1. tarifán mért felhasználás, és a visszatáplált energia regiszter tartalmat kell figyelniük (a 2. tarifán a mérőberendezés nem rögzít adatot, így az mindig változatlan értéket mutat). energiairány: fogyasztás 1. tarifa (mutatott érték=1071,1 kwh)

14 energiairány: termelés betáplálált energia regiszter (mutatott érték=12,17 kwh) hibajelzés PAFAL 12EA5gr (egyfázisú) PAFAL 16EC3gr (háromfázisú)

15 1. OBIS kód 2. Tarifajelzők 3. Belső akkumulátor töltöttség jelző 4. Adatátvitel jelző 5. Előző időszak jelzés 6. Hibajelzés 7. Feszültségjelző (L1, L2, L3 fázis) 8. Mértékegység 9. Energiairány jelzés 10. Nyolc karakteres kijelző 11. Programozható jelzőszegmensek 12. Tizedes pont (kettőspont idő kijelzéshez) Háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználóknak az OBIS kódú felhasználás, és a OBIS kódú visszatáplált energia regiszter tartalmat kell figyelniük (az OBIS kódú 2. tarifán felhasznált és a OBIS kódú 2. tarifán visszatáplált energiaregiszterbe a mérőberendezés nem rögzít adatot, így az mindig változatlan értéket mutat). Háromfázisú bekötés Felhasznált (fogyasztott) energia regiszter Pillanatnyi energiairány: visszatáplálás Számláló értéke: 1387,2 kwh Egyfázisú bekötés Számláló értéke: 3701,3 kwh Visszatáplált energia regiszter Pillanatnyi energiairány: fogyasztás Az előlapon az energiafelhasználással arányosan villogó piros LED található. Ez a fogyasztástól függően más-más frekvenciával villog, és nem hibajelenség!

16 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰBEN TERMELT VILLAMOS ENERGIA ELSZÁMOLÁSA A villamosenergia-forgalom mérése speciális fázisonkénti mérőműves elektronikus fogyasztásmérővel valósul meg, amelyből az elszámolási időszakban irányonként kiolvasható a vételezett, illetve a hálózatba betáplált villamos energia mennyisége. (A fázisonkénti mérőmű háromfázisú csatlakozással rendelkező felhasználóknál egyfázisú termelői betáplálás esetén is biztosítja a helyes elszámolást.) A felhasználóként a helyben történő villamos energia előállítás miatt szükségessé válhat az elszámolási időszak módosítása, illetve éves elszámolás esetén a havi résszámla alapját meghatározó energiamennyiség megváltoztatása. Elszámolási időszakként azoknak a felhasználók, akik fogyasztásukhoz illesztett, vagy ettől kisebb termelő kapacitással rendelkeznek, éves elszámolást érdemes választani. Havi elszámolást azoknak a felhasználóknak érdemes választani, akik jellemzően betáplálnak a közcélú villamos energiahálózatba. Idősoros elszámolású felhasználók esetén (távmért felhasználási helyek) nincs lehetőség a havi elszámolásról éves elszámolásra történő áttérésre. Mind az elszámolási időszak megváltoztatását, mind a havi részszámla alapját meghatározó energiamennyiséget az Ügyfélszolgálatainkon keresztül lehet módosítani. Az elszámolási időszakban a közcélú hálózatból vételezett (fogyasztott) és hálózatba visszatáplált fogyasztásmérő által rögzített energiamennyiségek szaldója alapján történik az elszámolás. Az elszámolás az aktuális egységárakkal történik. Árváltozás esetén a villamos energiakereskedő vagy egyetemes szolgáltató Üzletszabályzatában leírtak szerint jár el. A felhasznált és a hálózatba visszatáplált energia egymáshoz viszonyított nagysága alapján a villamos energiakereskedő vagy egyetemes szolgáltató következő elszámolási módszereket alkalmazza: Felhasználási többlet esetén a szaldóképzés eredménye alapján csak a maradék felhasználás kerül kiszámlázásra. A kwh alapú díjak a szaldóképzés eredménye alapján, az éves díjak attól függetlenül kerülnek elszámolásra. Termelés és felhasználás egyezőség esetén, mivel a szaldóképzés eredménye nulla, csak az éves díjak kerülnek elszámolásra. Termelési többlet esetén a villamos energiakereskedő/egyetemes szolgáltató részéről csak az éves díjak kerülnek elszámolásra. Amennyiben a Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés -ben a felhasználó olyan nyilatkozatot tesz, amelyben igényt tart az elszámolási időszakon belül az elfogyasztott energiamennyiséget meghaladó, többletként megtermelt és a közcélú elosztó hálózatba visszatáplált energia átvételére; a szaldóképzés eredménye alapján meghatározott termelési többletről, és ennek átvételi áráról (VET és Vhr. alapján) a felhasználó értesítést kap. A betáplált energiamennyiség alapján a felhasználó által megküldött szabályos számla ellenértékét a villamos energiakereskedő vagy egyetemes szolgáltató kifizeti. A termelési többlet termékértékesítésnek minősül, a kiszámlázott összeg alapján a felhasználót adófizetési kötelezettség terheli. Számlakiállításra a felhasználó saját döntése alapján társaságként, egyéni vállalkozóként, vagy adószámos magánszemélyként jogosult. Amennyiben a Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés -ben a felhasználó olyan nyilatkozatot tesz, amelyben nem tart igényt az elszámolási időszakon belül az elfogyasztott energiamennyiséget meghaladó, többletként megtermelt és a közcélú elosztó hálózatba visszatáplált energia átvételére; a többlet energia elszámolására nem kerül sor. A Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés -ben, többletként megtermelt és a közcélú elosztó hálózatba visszatáplált energia átvételére vonatkozó nyilatkozat későbbiekben szabadon megváltoztatható.

17 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSÁNAK FOLYAMATA Igénybejelentés Felhasználó: Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés beadása (postai úton, vagy személyes ügyfélszolgálaton) max. 30 nap Tájékoztató Elosztói engedélyes: Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához + Csatlakozási dokumentáció előlap + Csatlakozási dokumentáció sablon + Termelői nyilatkozat kiküldése max. 60 nap Csatlakozási dokumentáció megküldése Felhasználó: Elfogadott előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához + Csatlakozási dokumentáció + Termelői nyilatkozat megküldése max. 15 nap Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása Elosztói engedélyes: Jóváhagyó nyilatkozat Kivitelezés Felhasználó: Termelő berendezés kivitelezése Készre jelentés Felhasználó: Készre jelentés megküldése (elektronikusan, postai úton, vagy személyes ügyfélszolgálaton) max. 8 nap Mérőfelszerelés, üzembe helyezés Elosztói engedélyes: Egyeztetett időpontban a termelő berendezés főbb elemeinek leellenőrzése, mérőfelszerelés, üzembe helyezés Hálózathasználati szerződés módosítás Elosztói engedélyes: Módosított Hálózathasználati szerződés + Üzemviteli megállapodás megküldése

18 GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZAINK Ki hozhat létre háztartási méretű kiserőművet? A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága, és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok, költségvetési szervek, egyházi felhasználási helyek is létrehozhatnak. Alfogyasztói jogviszonyban létrehozható-e háztartási méretű kiserőmű? Alfogyasztó az a felhasználó, aki nem közcélú hálózatról, hanem a főfogyasztó mért hálózatáról van ellátva villamos energiával és az elosztó hálózati engedélyes vele közszolgáltatási szerződést kötött, ami alapján a rendszerhasználati díjakat az elosztó hálózati engedélyessel számolja el. Ebben a jogviszonyban háztartási méretű kiserőművet létesíteni nem lehet, a felhasználónak önálló csatlakozási pontot kell igényelnie. Adott felhasználási helyen megtermelt villamos energiát, másik tarifán, vagy másik felhasználási helyemen elfogyaszthatom? A háztartási méretű kiserőmű elszámolása csak az adott csatlakozási ponton, az adott tarifán biztosítható. Az adott csatlakozási ponthoz többféle tarifa igénybevétele esetén - több elszámolási pont is tartozhat. Az elszámolást tarifánként kell biztosítani. Ebben az esetben a háztartási méretű kiserőművet célszerű a minden napszaki tarifa áramkörére csatlakoztatni, és így ezen a tarifán kell a jogszabály szerinti szaldóelszámolást alkalmazni. Az előzőekből következik, hogy más csatlakozási pont azonos tarifán történő villamos energia felhasználása sem számolható el a háztartási méretű kiserőmű termelt villamos energiájával szemben. Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy egy ilyen rendszert alkalmazni lehessen? Meglévő csatlakozási pont szükséges, illetve a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítménynél nem nagyobb termelői kapacitás építhető be (a mérőberendezés alatt elhelyezett kismegszakítók, vagy biztosítékok összegzett amperértéke [A] x 230 [V] / 1000 = rendelkezésre álló teljesítmény [KVA], pl.: 3x16 A x 230 V / 1000 = 11 kva) Egy- vagy háromfázisú csatlakozású legyen a termelő berendezés? Egyfázisú fogyasztói csatlakozás esetén max. 5 kva-es termelő berendezés csatlakoztatható, akkor is, ha a rendelkezésre álló teljesítmény lehetőséget adna nagyobb csatlakozási teljesítményre! Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén a termelő berendezés, egyfázisú (max. 5 kva), kétfázisú vagy háromfázisú csatlakozása (maximum a rendelkezésre álló teljesítményig, de max. 50 kva) is megvalósítható. Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén egyfázisú termelő berendezés hálózatvizsgálat nélkül 2,5 kva-ig csatlakoztatható. 2,5 és 5 kva közötti névleges teljesítőképességű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását az elosztó hálózati engedélyes a hálózati paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre adott műszaki-gazdasági tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti. Ha a csatlakoztatni kívánt termelő berendezés három fázisra csatlakozik, de nem háromfázisú, hanem fázisonként beépített berendezésekkel, a fázisaszimmetria nem haladhatja meg az 5 kva-t Milyen költsége van a hálózatra csatlakozásnak? Nincs csatlakoztatási költség. Mivel a rendelkezésre álló teljesítményig épül be a termelő berendezés, a csatlakozás megerősítésre nincs szükség. A meglévő mérőberendezés cseréjét, vagy elektronikus mérő esetén annak átprogramozását az elosztó hálózati engedélyes saját költségére elvégzi. Mit tartalmaz a csatlakozási dokumentáció A csatlakozási dokumentáció azokat az adatokat, információkat tartalmazza, amelyek alapján az elosztó hálózati engedélyes el tudja dönteni, hogy az alkalmazott berendezésekből felépített

19 háztartási méretű kiserőmű alkalmas-e közcélú hálózati üzemre. A csatlakozási tervdokumentáció kötelező tartalmi elemei az alábbiak: - csatlakozási dokumentáció előlap (a termelő, a termelés helyszíne, a termelő berendezés adatival) - egyvonalas villamos séma a tulajdoni határok megjelölésével; - telepített rendszer leírása; - a beépített gyártmányok (termelő berendezés főbb részeinek katalóguslapjai); - védelmi beállítási értékek; - a betáplált áram harmonikus tartalma; - érintésvédelmi rendszerbe való illesztés bemutatása; - a túlfeszültség védelemi rendszer leírása; - mérőrendszer, mérőhely kialakítás, mérőhely fényképe (zárhatóság, kialakítás); - termelői nyilatkozat; A csatlakozási dokumentációt regisztrált villanyszerelőnek, vagy tervezési jogosultsággal rendelkező személynek kell aláírnia. Külföldről hozott, de rendszerengedélyes inverter alkalmazható? Az EU területén vásárolt berendezések védelmi beállításai az Európai energiarendszernek megfelelőek, így megfelelnek a magyar elosztó hálózati engedélyesek előírásainak is. Egy jellemző eltérés adódik a közcélú hálózatról történő védelmi leválasztás után Nyugat-Európában, a hálózati feszültség viasztérését követően általában 30s kivárási idő után próbál újrakapcsolódni az inverter, Magyarországon ennek a késleltetésnek a beállítását a többlépcsős visszakapcsolási rendszerek miatt 300s-ra javasoljuk beállítani 30s-ra beállított inverter hálózatra kapcsolódása az előzőek alapján esetenként, nem elsőre, hanem több lépcsőben történik. Ez az elosztó hálózati engedélyesnek problémát nem okoz. Kapható-e állami támogatás háztartási méretű kiserőműre? Megújuló energiaforrás hasznosítására lakossági-, társasági-, és közösségi pályázatot lehet igénybe venni, nézzen utána az aktuális pályázatoknak. Pályázathoz milyen nyilatkozatokat ad az E.ON a telepítés különböző fázisaiban? A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel egyeztetve, a pályázattal megvalósított termelő berendezés esetén, a csatlakozási folyamatot figyelembe véve három mérföldkövet határoztunk meg: - Pályázat beadásához egy előzetes befogadó nyilatkozatot ad az elosztó hálózati engedélyes, amely a pályázó, és a pályázat főbb adatait, valamint hálózatra csatlakoztatás és a termelt energia átvételére vonatkozó jogszabály hivatkozásokat tartalmazza; - Az előleg lehívásához a csatlakozási dokumentáció jóváhagyást ad az elosztó hálózati engedélyes, ebben arról nyilatkozik, hogy a csatlakozási dokumentáció alapján megépített termelő berendezés hálózatra csatlakoztatását a készre jelentést követően elvégzi; - A pályázat lezárásához módosított hálózathasználati szerződést ad az elosztó hálózati engedélyes, amely tartalmazza a termelő berendezés főbb műszaki adatait. Miért nem egyezik meg az inverteren mutatott termelt energiamennyiség a fogyasztásmérő berendezésen mutatott visszatáplált energiával? A termelő berendezés csatlakoztatása a belső felhasználói hálózatra történik, így a termelt energia a saját fogyasztó berendezéseken, részben vagy teljesen felhasználásra is kerülhet. Az inverteren leolvasható érték a termelő berendezés által a belső hálózatba táplált energiamennyiség, a termelési időszakban működtetett fogyasztókészülékek miatt ez nem egyezik meg a fogyasztásmérő berendezésen mutatott visszatáplált energiával. A két érték csak akkor lehet azonos, ha a termelési időszakban nincs felhasználás.

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén.

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010. Villamosenergia-szolgáltatás Összeállította: Sándor Angéla Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő: Újlaki-Vátz László

Részletesebben

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya 1. A szerzõdés alanyai A szerzõdés alanyai a fogyasztó és az ELMÛ Rt. 1.1 A szerzõdés hatálya A jelen általános szerzõdési feltételek hatálybalépésekor hatályban lévõ, korábban az 1994. évi XLVIII. törvény

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Mi az, hogy villamosenergia liberalizáció? Az árampiac felszabadítását jelenti. Az Európai Unió tanácsa az Unió versenyképességének javítása

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben