Felhasználó: 2. Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználó: 2. Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes: Felhasználó: Elosztó hálózati engedélyes:"

Átírás

1 A villamos energiáról szóló évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján közcélú hálózatra csatlakozó felhasználó (fogyasztó) 50 kva-ig úgynevezett háztartási méretű kiserőművet létesíthet. Háztartási méretű kiserőmű tehát: kisfeszültségű hálózathoz csatlakozik, nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt, maximum 50 kva névleges teljesítőképességű (egy átlagos lakás éves fogyasztásának megfelelő energiamennyiségét 2-3 kva beépített termelőkapacitás megtermeli.) A termelő berendezés kialakításának és hálózatra csatlakoztatásának folyamatlépései a következők: 1. Felhasználó: Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés nyomtatvány benyújtása az Ügyfélszolgálati irodán, vagy levélben (Postacím: E.ON Ügyfélszolgálati Kft Pécs, Pf:197) 2. Elosztó hálózati engedélyes: Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához (max. 30 nap) 3. Felhasználó: Csatlakozási dokumentáció benyújtása (max. 60 nap) 4. Elosztó hálózati engedélyes: Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása (max. 15 nap) 5. Felhasználó: Termelő berendezés kialakítása, készre jelentés 6. Elosztó hálózati engedélyes: Mérőcsere/mérőátprogramozás, üzembe helyezés (max. 8 nap) 7. Elosztó hálózati engedélyes: Hálózathasználati szerződés módosítás 8. Felhasználó, egyetemes szolgáltató/villamos energiakereskedő: Villamos energiavásárlási szerződés módosítása A folyamat az igénybejelentéstől a mérőfelszerelésig az elosztó hálózati engedélyes által betartandó határidők alapján max. 8 hetet vesz igénybe. A termelni kívánó felhasználónak a háztartási méretű kiserőműben termelt energia felhasználásáról az igénybejelentésen nyilatkoznia kell: a termelt villamos energia kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítésére fordítódik. (A hálózatból vételezett energia lecsökken, de a termelt energia nem kerül ki a közcélú hálózatba.) a termelt villamos energia részben, vagy teljes egészében a közcélú hálózatba kerül. (Az alkalmazott elszámolási módszer, villamosenergia-szaldó miatt a hálózat energiatárolóként használható. A termelés és a felhasználás időben eltolódhat egymástól, a betáplált energia az elszámolási időszakon belül többletköltség nélkül felhasználható (pl.: a napközben termelt energiát este; éves elszámolás esetén a nyáron termelt energiát akár télen használhatja fel a háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó) Amennyiben az elszámolási időszakban a termelt és a felhasznált villamosenergia-szaldó eredménye betáplálási többletet mutat, a többletenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergiakereskedő, vagy egyetemes szolgáltató számla ellenében köteles megvásárolni, a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárának (rendszerhasználati díj nélküli ár) megfelelő áron. A termelő berendezés csatlakoztatása a belső felhasználói hálózatra történik, így a termelt energia a saját fogyasztó berendezéseken, részben vagy teljesen felhasználásra is kerülhet. Ha a pillanatnyi felhasználás nagyobb, mint a termelt energia, a szükséges energia a közcélú hálózatból kerül a belső hálózatra. Ha a pillanatnyi termelés meghaladja a felhasználást, a többlettermelés a közcélú hálózatba kerül. A termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási ponton elhelyezett kétirányú mérőberendezéssel történik. A mérő külön-külön számlálón jeleníti meg a felhasznált és a termelt villamos energia mennyiséget. A leolvasott értékek alapján a számlázási rendszer képzi a villamosenergia-szaldót az elszámoláshoz. A mérőberendezés fázisonkénti mérőművel rendelkezik, tehát abban az esetben is pontosan regisztrálja a termelést és a felhasználást, ha háromfázisú csatlakozás esetén a termelő berendezés csak az egyik fázisra csatlakozik. A termelő berendezés részegységeinek magyarországi alkalmazhatósága-, valamint a közcélú hálózati csatlakoztatáshoz előírt elosztói követelményeknek való megfelelőség biztosítása a forgalmazó/telepítő felelőssége.

2 A háztartási méretű kiserőmű létesítésénél a csatlakozási feltételek mellett be kell tartani a villamos energiatermelő berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettségeket, illetve az építési- és környezetvédelmi előírásokat is. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy saját hálózatára villamosenergia-termelő berendezést ez elosztó hálózati engedélyes tudta nélkül nem csatlakoztathat! Egyéb fontos információk a háztartási méretű kiserőművekkel kapcsolatban: Háztartási méretű kiserőművel kapcsolatos jogszabályrészek Elosztói szabályzat 6/B melléklet (Háztartási méretű kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei) Háztartási méretű kiserőmű típusok (energiaforrás szerint) Hálózatra tápláló, és szigetüzemre alkalmas termelő berendezés közti különbségek Alkalmazható inverterek listája, rendszerengedély megszerzése Generátoros kitáplálás esetén alkalmazható védelmek Háztartási méretű kiserőmű hibavédelmének (érintésvédelmének) kialakítása Háztartási méretű kiserőmű túlfeszültségvédelmi kialakítása Háztartási méretű kiserőmű mérése Háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energia elszámolása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának folyamata Gyakran feltett kérdésekre adott válaszaink: Ki hozhat létre háztartási méretű kiserőművet? Alfogyasztói jogviszonyban létrehozható-e háztartási méretű kiserőmű? Adott felhasználási helyen megtermelt villamos energiát, másik tarifán, vagy másik felhasználási helyemen elfogyaszthatom? Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy egy ilyen rendszert alkalmazni lehessen? Egy- vagy háromfázisú csatlakozású legyen a termelő berendezés? Milyen költsége van a hálózatra csatlakozásnak? Mit tartalmaz a csatlakozási dokumentáció? Külföldről hozott, de rendszerengedélyes inverter alkalmazható? Kapható-e állami támogatás háztartási méretű kiserőműre? Pályázathoz milyen nyilatkozatokat ad az E.ON a telepítés különböző fázisaiban? Miért nem egyezik meg az inverteren mutatott termelt energiamennyiség a fogyasztásmérő berendezésen mutatott visszatáplált energiával? Nyomtatványok, segédanyagok: Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés Hálózatba visszatáplált energia átvételére vonatkozó nyilatkozat módosítása Befogadó nyilatkozat igénylés (pályázati finanszírozáshoz) Termelői nyilatkozat Csatlakozási dokumentáció előlap (magánszemély) Csatlakozási dokumentáció előlap (jogi személy) Csatlakozási dokumentáció váz (napelemes termelőberendezés) Csatlakozási dokumentáció check-lista (napelemes termelőberendezés) Egyvonalas kapcsolási vázlat (napelemes termelőberendezés) Készre jelentés

3 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYRÉSZEK VET Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa; VET Erőmű névleges teljesítőképesség: a beépített villamosenergia-termelő egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege VET Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja; VET Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kva-t; VET 7. (1) Saját üzleti kockázatára a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel bárki létesíthet új termelő kapacitást a jelen törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint. (2) A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag korlátozott lehetőségekre való tekintettel a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek kivételével szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítése a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján lehetséges. VET 13. (2) A háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt villamos energiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni. Vhr. 4. A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni. Vhr. 5. (1) A háztartási méretű kiserőmű rendelkezésre állási teljesítménye alatt a kva mértékegységben kifejezett erőművi teljesítőképességet kell érteni. (2) Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű kiserőművet létesíteni, illetve üzemeltetni a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül, a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó, de legfeljebb a VET pontjában meghatározott teljesítményig a csatlakozási szerződés megfelelő módosítása mellett, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, továbbá az elosztói szabályzatban, és az elosztó üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet. (3) A felhasználó a háztartási kiserőmű üzembe helyezésére vonatkozó szándékáról a háztartási méretű kiserőmű alapvető műszaki adatait tartalmazó írásbeli vagy elektronikus igénybejelentésben tájékoztatja a vele jogviszonyban álló elosztót. (4) A felhasználó a háztartási méretű kiserőmű létesítésére, illetve üzemeltetésére vonatkozó igénybejelentésében köteles nyilatkozni arról, hogy kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítése érdekében kíván villamos energiát termelni. A hálózati csatlakozás műszaki jellemzőit ezen nyilatkozat figyelembevételével kell kialakítani. (5) Ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, akkor a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével, mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató elszámolási időszakonként a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában a felek megállapodása szerint havi, féléves vagy éves szaldó elszámolást alkalmaz. (6) Amennyiben az elszámolási időszak során vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, a betáplált villamosenergia-teljesítményt a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló

4 villamosenergia-kereskedő által a részére mint felhasználó részére a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán kell elszámolni. (7) A fogyasztásmérő berendezés költségeinek viselésére 3 x 16 A teljesítmény határig a felhasználókra, a felett az erőművekre vonatkozó szabályok alkalmazandók. (8) A háztartási kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzatok és a hálózati engedélyesek üzletszabályzatai, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a kereskedők üzletszabályzatai tartalmazzák. VET 35. (4) Az elosztó a csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötése során a háztartási méretű kiserőmű hálózathoz való csatlakozásának gyorsított biztosítása érdekében a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott teljesítményhatárig a Vhr. felhasználókra vonatkozó előírásai szerint jár el. (5) Háztartási méretű kiserőmű felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra létesíthető. VET 41. (3) Az elosztó hálózati engedélyes köteles a külön jogszabály és az elosztói szabályzat alapján a háztartási méretű kiserőművek méréséről gondoskodni. 76/2011 NFM 6. (5) A háztartási méretű kiserőművekre a VET 35. (4) bekezdése szerint vonatkozó teljesítményhatár háromszor 63 A. (6) Háztartási méretű kiserőmű csatlakozása esetén az (5) bekezdésben szereplő teljesítményhatárig csatlakozási díjat csak felhasználóként kell fizetni. Az így rendelkezésre álló teljesítmény betáplálásra és vételezésre is igénybe vehető.

5 ELOSZTÓI SZABÁLYZAT 6/B. MELLÉKLET (HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVEK ELOSZTÓHÁLÓZATI CSATLAKOZÁSÁNAK MŰSZAKI FELTÉTELEI)

6 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ TÍPUSOK (ENERGIAFORRÁS SZERINT) Napelemes termelő berendezés Tartószerkezetre rögzített napelem modulokból, ezek csatlakoztatását biztosító speciális kábelekből, áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. Jelenleg az amorf, és a kristályos (mono- és polikristályos) napelemek használata jellemző. Az amorf napelemek ára kedvezőbb, de élettartamuk és hatásfokuk cca. fele a kristályos napelemeknek. A jobb hatásfokú kristályos napelemek közül a polikristályos szórt fénynél, a monokristályos tiszta napsütésnél teljesít jobban, a különbség azonban éves termelt energiamennyiségben nem számottevő. A napelemtáblák (modulok) soros és párhuzamos kapcsolásával állítható elő az áramátalakító (inverter) szükséges bemeneti feszültsége, teljesítménye. Az inverter a napelemek által szolgáltatott egyenáramú energiából a hálózati feszültségnek megfelelő nagyságú és frekvenciájú váltakozóáramú energiát állít elő. 1 kw napelemes termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia cca kwh/év. Szélturbinás termelő berendezés Tartószerkezetre szerelt vízszintes, vagy függőleges tengelyű szélturbinából, egyen-, vagy váltakozóáramú generátorból, váltakozóáramú táplálás esetén gerjesztés szabályozóból, egyenáramú táplálás esetén áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. Kisebb teljesítmények esetén általában inverteres, nagyobb teljesítmény esetén inverteres, vagy közvetlen váltakozóáramú generátoros kitáplálással rendelkezik. A szélturbinás termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia az előzetes szélmérések alapján becsülhető. Vízturbinás termelő berendezés Folyóvíz szintkülönbségét biztosító gátrendszerből, függőleges, vagy vízszintes tengelyű vízturbinából, egyen-, vagy váltakozóáramú generátorból, váltakozóáramú táplálás esetén gerjesztés szabályozóból, egyenáramú táplálás esetén áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. Kisebb teljesítmények esetén általában inverteres, nagyobb teljesítmény esetén közvetlen váltakozóáramú generátoros kitáplálással rendelkezik. A vízturbinás termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia a vízhozamból, és az esésmagasságból becsülhető. Motorhajtású termelő berendezés Belső-, vagy külső égésű motorból, egyen-, vagy váltakozóáramú generátorból, egyenáramú táplálás esetén áramátalakítóból (inverter) álló rendszer. A motorhajtású termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia a hajtómotor teljesítményének 30-50%-a. Ha a motorban képződő hőmennyiség is hasznosításra kerül (pl. fűtés, használati melegvíz előállítás) a teljes rendszer hatásfoka 90% feletti értéket is elérhet.

7 HÁLÓZATRA TÁPLÁLÓ, ÉS SZIGETÜZEMRE ALKALMAS TERMELŐ BERENDEZÉS KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK Kétféle közcélú hálózatra kapcsolt termelőrendszer alakítható ki: Hálózatra tápláló (szigetüzemre alkalmatlan) termelő berendezés Nem képes üzemelni, ha a közcélú hálózaton megszakad az energiaszolgáltatás (üzemzavar, vagy tervszerű kikapcsolás). Ez a legelterjedtebb, legegyszerűbb, legtakarékosabb kialakítás. Ilyen a normál (szigetüzemre alkalmatlan) inverteres, és a teljesítményszabályozásra alkalmatlan közvetlen váltakozóáramú generátoros rendszer. Szigetüzemre alkalmas termelő berendezés Inverteres rendszer: Tárolókapacitással (akkumulátortelep), speciális szigetüzemre alkalmas inverterrel felépített rendszer, amely a közcélú hálózaton bekövetkező áramkimaradás esetén a közcélú hálózatról lekapcsolódik, és az akkumulátortelepből annak kapacitásáig biztosítja a felhasználó villamos berendezéseinek működéséhez szükséges energiát. Az áramkimaradás megszűnése után, visszaáll közcélú hálózati táplálásra. Közvetlen váltakozóáramú generátoros rendszer: Teljesítményszabályozásra alkalmas rendszer a közcélú hálózaton bekövetkező áramkimaradás esetén a közcélú hálózatról lekapcsolódik, és a generátor kapacitásáig biztosítja a felhasználó villamos berendezéseinek működéséhez szükséges energiát. Az áramkimaradás megszűnése után, visszaáll közcélú hálózati táplálásra. A szigetüzemre alkalmas rendszerek jóval drágábbak (akkumulátortelep, töltésvezérlő, speciális inverter, szabályozás) alkalmazásuk közcélú hálózati kapcsolattal rendelkező felhasználók esetén csak gyakori hálózati zavarok, illetve speciális (szünetmentes) táplálási igény esetén megtérülő!

8 ALKALMAZHATÓ INVERTEREK LISTÁJA, RENDSZERENGEDÉLY MEGSZERZÉSE Közcélú hálózatra csak rendszerengedéllyel rendelkező inverterek csatlakoztathatók, ezek jelenleg a következők: Gyártó Típus Névleges teljesítmény DIEHL AKO EHE FRONIUS SIEL Fázisszám 3801 TLD 3,48 kva 1F 3800 TLD 3,8 kva 1F 4300 TLD 4,3 kva 1F 4800 TLD 4,8 kva 1F 5300 TLD 5,3 kva 1F 6300 TLD 6,3 kva 1F 7200 TLD 7,2 kva 1F EHE-N1K5TL 1,5 kva 1F EHE-N2KTL 2 kva 1F EHE-N3KTL 3 kva 1F EHE-N4KTL 4 kva 1F EHE-N4K6TL 4,6 kva 1F Fronius IG PLUS 30V-1 3 kva 1F Fronius IG PLUS 35V-1 3,5 kva 1F Fronius IG PLUS 50V-1 4 kva 1F Fronius IG PLUS 70V-1 6,5 kva 1F Fronius IG PLUS 70V-2 6,5 kva 2F Fronius IG PLUS 100V-1 8 kva 1F Fronius IG PLUS 100V-2 8 kva 2F Fronius IG PLUS 100V-3 8 kva 3F Fronius IG PLUS 120V-3 10 kva 3F Fronius IG PLUS 150V-3 12 kva 3F Fronius IG TL kva 1F Fronius IG TL 3.6 3,68 kva 1F Fronius IG TL kva 1F Fronius IG TL 4.6* 4,6 kva 1F Fronius IG TL kva 1F Fronius CL kva 3F Fronius CL kva 3F SOLEIL 1.5 kwp 1,5 kva 1F SOLEIL 2 kwp 2 kva 1F SOLEIL 3 kwp 3 kva 1F SOLEIL 4 kwp 4 kva 1F Minősítő intézet Bureau Veritas TÜV Rheinland TÜV Rheinland (MEEI) TÜV Rheinland (MEEI)

9 SMA SIEMENS SOLEIL DSP kva 3F SUNNY TRIPOWER 8000TL 8 kva 3F SUNNY TRIPOWER 10000TL 10 kva 3F SUNNY TRIPOWER 12000TL 12 kva 3F SUNNY TRIPOWER 15000TL 15 kva 3F SUNNY TRIPOWER 17000TL 17 kva 3F SINVERT PVM10 10 kva 3F SINVERT PVM13 12,4 kva 3F SINVERT PVM17 16,5 kva 3F SINVERT PVM20 19,2 kva 3F TÜV Rheinland Bureau Veritas A rendszerengedélyt az elosztó hálózati engedélyesek az alábbi szabványoknak való megfelelőség esetén adnak: MSZ EN : 2011 (alap biztonsági) MSZ EN 61727: 1998 (áramminőség) IEC 62116: 2008 (nem kívánt szigetüzem elleni védelem) MSZ EN , 3 (EMC követelmények 10 kw alatt) MSZ EN , 4 (EMC követelmények 10 kw felett) A rendszerengedély megszerzése bármelyik elosztó hálózati engedélyesnél kezdeményezhető a minősítések bemutatásával. Hiánytalan dokumentumok esetén az adott inverter alkalmazhatóságát az elosztó hálózati engedélyesek 15 napon belül felvezetik a honlapra.

10 GENERÁTOROS KITÁPLÁLÁS ESETÉN ALKALMAZHATÓ VÉDELMEK Generátoros táplálás esetén, a termelő berendezés védelmét a MAVIR ZRt. Relévédelmi és távközlési osztálya (OVRAM) által kiadott alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkező, alap- és tartalékvédelmet tartalmazó védelmi rendszerrel kell biztosítani. A védelmi rendszernek a következő elemeket kell tartalmaznia: rövidzárlati védelem, túlterhelési védelem, feszültségnövekedési védelem, feszültségcsökkenési védelem, frekvencianövekedési védelem, elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem, földzárlati/testzárlati védelem A védelmi rendszernek a termelő berendezés váltakozó áramú oldalán elhelyezett galvanikus leválasztást biztosító a beépítés helyén fellépő zárlati igénybevételnek megfelelő kapcsolókészüléket kell működtetnie.

11 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ HIBAVÉDELMÉNEK (ÉRINTÉSVÉDELMÉNEK) KIALAKÍTÁSA A termelő berendezés érintésvédelménél a gyártó által javasolt, illetve a közcélú hálózatra a csatlakozási ponton megkövetelt előírásokat kell betartani. Forgógépes áramátalakító berendezés esetén a termelő berendezés hibavédelmét, a fogyasztói hálózat önálló lekapcsolást biztosító védelmi rendszeréhez kell illeszteni. Inverteres berendezés esetén, az inverter egyenáramú bemeneti feszültségtartománya általában meghaladja a törpefeszültség (120V DC ) határát ezért a legelterjedtebb hibavédelem a kettős szigetelés. Az alkalmazott kábeleket, csatlakozásokat, elosztó szekrényeket ennek megfelelően kell kiválasztani. Az inverter egyenáramú oldalán kétsarkú szakaszolókapcsolót kell beépíteni, és minden összekötődobozon figyelmeztető feliratot kell elhelyezni, hogy az aktív vezetők a szakaszolókapcsoló lekapcsolása esetén is feszültség alatt állhatnak. Az inverter váltakozó áramú oldalát a fogyasztói hálózat önálló lekapcsolást biztosító védelmi rendszeréhez kell illeszteni. Az inverter váltakozó áramú oldalán ennek biztosítására, zárlatvédelmi készüléket kell beépíteni. Áramvédő kapcsoló alkalmazása esetén figyelembe kell venni az esetleg kialakuló egyenáramú komponenst. (Galvanikus leválasztást nem tartalmazó inverter esetén, egyenáramú hibaáramra is működő B típusú készüléket kell alkalmazni). Védő egyenpotenciálra hozó vezetőt a villámáram által indukált túlfeszültségek minimalizálása érdekében az egyen-, és váltakozó áramú kábelekkel párhuzamosan, azok közelében kell elhelyezni.

12 TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELMI KIALAKÍTÁS Az Elosztói szabályzat 6/B melléklete háztartási méretű kiserőművek esetén előírja a komplex túlfeszültségvédelmet (ez a nagy értékű berendezések miatt a telepítő érdekével is egybeesik). A túlfeszültségvédelmi megoldást a villámvédelmi kialakítás határozza meg: Villámvédelem nélkül az inverter egyen- és váltakozóáramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton T2 (C) típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. Villámvédelmi szabványnak megfelelő (MSZ EN 62305) a veszélyes megközelítés figyelembevételével kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és váltakozóáramú oldalán T2 (C) típusú, a csatlakozási ponton T1 (B) típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. Villámvédelemmel rendelkező, de a villámvédelmi szabvány (MSZ EN 62305) által előírt veszélyes megközelítési távolság betartása nélkül kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és váltakozóáramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton T1 (B) típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni. Az inverterben elhelyezett T3 (D) típusú túlfeszültségvédelem az előző megoldásokkal alkot megfelelő védelmi rendszert (önmagában nem nyújt teljes értékű, komplex túlfeszültségvédelmet).

13 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ MÉRÉSE A háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó közcélú hálózatból vételezett, illetve oda visszatáplált villamos energia mérése a csatlakozási ponton kialakított kétirányú mérőberendezéssel történik. Az alkalmazott mérőberendezés 3x32A alatti rendelkezésre álló teljesítményig elektronikus kéttarifás kétirányú mérő, 3x32A 3x80A rendelkezésre álló teljesítmény esetén un. 4/4-es elektronikus mérő, 3x80A felett pedig távmérésre alkalmas un. 4/4-es elektronikus mérő. A mérőberendezésen mutatott fogyasztott, és a hálózatba visszatáplált energia szaldója alapján történik az elszámolás. A hálózatba visszatáplált energia mennyisége az inverteren leolvasható termelt energiamennyiséggel a termelési időszakban működtetett fogyasztókészülékek miatt nem egyezik meg, hiszen a termelt energia a belső hálózaton részben vagy teljesen felhasználásra kerül. (A két érték csak akkor lehet azonos, ha nincs felhasználás a termelési időszakban.) A lakossági felhasználóknál alkalmazott mérők kijelzőin található jelek magyarázata, illetve a mutatott értékek leolvasása: ACTARIS ACE Hét karakteres kijelző 2. Tizedes pont 3. Az aktuálisan megjelenített tarifa jelzése 4. Hálózatba visszatáplált energia regiszter jelzése 5. Fogyasztott energiairány jelzése 6. Hálózatba visszatáplált energiairány jelzése 7. Fogyasztást jelző szimbólum (terhelés esetén a terheléssel arányosan villog, terhelés nélkül folyamatosan világít) 8. Aktív tarifa jelzése Háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználóknak az 1. tarifán mért felhasználás, és a visszatáplált energia regiszter tartalmat kell figyelniük (a 2. tarifán a mérőberendezés nem rögzít adatot, így az mindig változatlan értéket mutat). energiairány: fogyasztás 1. tarifa (mutatott érték=1071,1 kwh)

14 energiairány: termelés betáplálált energia regiszter (mutatott érték=12,17 kwh) hibajelzés PAFAL 12EA5gr (egyfázisú) PAFAL 16EC3gr (háromfázisú)

15 1. OBIS kód 2. Tarifajelzők 3. Belső akkumulátor töltöttség jelző 4. Adatátvitel jelző 5. Előző időszak jelzés 6. Hibajelzés 7. Feszültségjelző (L1, L2, L3 fázis) 8. Mértékegység 9. Energiairány jelzés 10. Nyolc karakteres kijelző 11. Programozható jelzőszegmensek 12. Tizedes pont (kettőspont idő kijelzéshez) Háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználóknak az OBIS kódú felhasználás, és a OBIS kódú visszatáplált energia regiszter tartalmat kell figyelniük (az OBIS kódú 2. tarifán felhasznált és a OBIS kódú 2. tarifán visszatáplált energiaregiszterbe a mérőberendezés nem rögzít adatot, így az mindig változatlan értéket mutat). Háromfázisú bekötés Felhasznált (fogyasztott) energia regiszter Pillanatnyi energiairány: visszatáplálás Számláló értéke: 1387,2 kwh Egyfázisú bekötés Számláló értéke: 3701,3 kwh Visszatáplált energia regiszter Pillanatnyi energiairány: fogyasztás Az előlapon az energiafelhasználással arányosan villogó piros LED található. Ez a fogyasztástól függően más-más frekvenciával villog, és nem hibajelenség!

16 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰBEN TERMELT VILLAMOS ENERGIA ELSZÁMOLÁSA A villamosenergia-forgalom mérése speciális fázisonkénti mérőműves elektronikus fogyasztásmérővel valósul meg, amelyből az elszámolási időszakban irányonként kiolvasható a vételezett, illetve a hálózatba betáplált villamos energia mennyisége. (A fázisonkénti mérőmű háromfázisú csatlakozással rendelkező felhasználóknál egyfázisú termelői betáplálás esetén is biztosítja a helyes elszámolást.) A felhasználóként a helyben történő villamos energia előállítás miatt szükségessé válhat az elszámolási időszak módosítása, illetve éves elszámolás esetén a havi résszámla alapját meghatározó energiamennyiség megváltoztatása. Elszámolási időszakként azoknak a felhasználók, akik fogyasztásukhoz illesztett, vagy ettől kisebb termelő kapacitással rendelkeznek, éves elszámolást érdemes választani. Havi elszámolást azoknak a felhasználóknak érdemes választani, akik jellemzően betáplálnak a közcélú villamos energiahálózatba. Idősoros elszámolású felhasználók esetén (távmért felhasználási helyek) nincs lehetőség a havi elszámolásról éves elszámolásra történő áttérésre. Mind az elszámolási időszak megváltoztatását, mind a havi részszámla alapját meghatározó energiamennyiséget az Ügyfélszolgálatainkon keresztül lehet módosítani. Az elszámolási időszakban a közcélú hálózatból vételezett (fogyasztott) és hálózatba visszatáplált fogyasztásmérő által rögzített energiamennyiségek szaldója alapján történik az elszámolás. Az elszámolás az aktuális egységárakkal történik. Árváltozás esetén a villamos energiakereskedő vagy egyetemes szolgáltató Üzletszabályzatában leírtak szerint jár el. A felhasznált és a hálózatba visszatáplált energia egymáshoz viszonyított nagysága alapján a villamos energiakereskedő vagy egyetemes szolgáltató következő elszámolási módszereket alkalmazza: Felhasználási többlet esetén a szaldóképzés eredménye alapján csak a maradék felhasználás kerül kiszámlázásra. A kwh alapú díjak a szaldóképzés eredménye alapján, az éves díjak attól függetlenül kerülnek elszámolásra. Termelés és felhasználás egyezőség esetén, mivel a szaldóképzés eredménye nulla, csak az éves díjak kerülnek elszámolásra. Termelési többlet esetén a villamos energiakereskedő/egyetemes szolgáltató részéről csak az éves díjak kerülnek elszámolásra. Amennyiben a Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés -ben a felhasználó olyan nyilatkozatot tesz, amelyben igényt tart az elszámolási időszakon belül az elfogyasztott energiamennyiséget meghaladó, többletként megtermelt és a közcélú elosztó hálózatba visszatáplált energia átvételére; a szaldóképzés eredménye alapján meghatározott termelési többletről, és ennek átvételi áráról (VET és Vhr. alapján) a felhasználó értesítést kap. A betáplált energiamennyiség alapján a felhasználó által megküldött szabályos számla ellenértékét a villamos energiakereskedő vagy egyetemes szolgáltató kifizeti. A termelési többlet termékértékesítésnek minősül, a kiszámlázott összeg alapján a felhasználót adófizetési kötelezettség terheli. Számlakiállításra a felhasználó saját döntése alapján társaságként, egyéni vállalkozóként, vagy adószámos magánszemélyként jogosult. Amennyiben a Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés -ben a felhasználó olyan nyilatkozatot tesz, amelyben nem tart igényt az elszámolási időszakon belül az elfogyasztott energiamennyiséget meghaladó, többletként megtermelt és a közcélú elosztó hálózatba visszatáplált energia átvételére; a többlet energia elszámolására nem kerül sor. A Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés -ben, többletként megtermelt és a közcélú elosztó hálózatba visszatáplált energia átvételére vonatkozó nyilatkozat későbbiekben szabadon megváltoztatható.

17 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSÁNAK FOLYAMATA Igénybejelentés Felhasználó: Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés beadása (postai úton, vagy személyes ügyfélszolgálaton) max. 30 nap Tájékoztató Elosztói engedélyes: Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához + Csatlakozási dokumentáció előlap + Csatlakozási dokumentáció sablon + Termelői nyilatkozat kiküldése max. 60 nap Csatlakozási dokumentáció megküldése Felhasználó: Elfogadott előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához + Csatlakozási dokumentáció + Termelői nyilatkozat megküldése max. 15 nap Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása Elosztói engedélyes: Jóváhagyó nyilatkozat Kivitelezés Felhasználó: Termelő berendezés kivitelezése Készre jelentés Felhasználó: Készre jelentés megküldése (elektronikusan, postai úton, vagy személyes ügyfélszolgálaton) max. 8 nap Mérőfelszerelés, üzembe helyezés Elosztói engedélyes: Egyeztetett időpontban a termelő berendezés főbb elemeinek leellenőrzése, mérőfelszerelés, üzembe helyezés Hálózathasználati szerződés módosítás Elosztói engedélyes: Módosított Hálózathasználati szerződés + Üzemviteli megállapodás megküldése

18 GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZAINK Ki hozhat létre háztartási méretű kiserőművet? A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága, és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok, költségvetési szervek, egyházi felhasználási helyek is létrehozhatnak. Alfogyasztói jogviszonyban létrehozható-e háztartási méretű kiserőmű? Alfogyasztó az a felhasználó, aki nem közcélú hálózatról, hanem a főfogyasztó mért hálózatáról van ellátva villamos energiával és az elosztó hálózati engedélyes vele közszolgáltatási szerződést kötött, ami alapján a rendszerhasználati díjakat az elosztó hálózati engedélyessel számolja el. Ebben a jogviszonyban háztartási méretű kiserőművet létesíteni nem lehet, a felhasználónak önálló csatlakozási pontot kell igényelnie. Adott felhasználási helyen megtermelt villamos energiát, másik tarifán, vagy másik felhasználási helyemen elfogyaszthatom? A háztartási méretű kiserőmű elszámolása csak az adott csatlakozási ponton, az adott tarifán biztosítható. Az adott csatlakozási ponthoz többféle tarifa igénybevétele esetén - több elszámolási pont is tartozhat. Az elszámolást tarifánként kell biztosítani. Ebben az esetben a háztartási méretű kiserőművet célszerű a minden napszaki tarifa áramkörére csatlakoztatni, és így ezen a tarifán kell a jogszabály szerinti szaldóelszámolást alkalmazni. Az előzőekből következik, hogy más csatlakozási pont azonos tarifán történő villamos energia felhasználása sem számolható el a háztartási méretű kiserőmű termelt villamos energiájával szemben. Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy egy ilyen rendszert alkalmazni lehessen? Meglévő csatlakozási pont szükséges, illetve a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítménynél nem nagyobb termelői kapacitás építhető be (a mérőberendezés alatt elhelyezett kismegszakítók, vagy biztosítékok összegzett amperértéke [A] x 230 [V] / 1000 = rendelkezésre álló teljesítmény [KVA], pl.: 3x16 A x 230 V / 1000 = 11 kva) Egy- vagy háromfázisú csatlakozású legyen a termelő berendezés? Egyfázisú fogyasztói csatlakozás esetén max. 5 kva-es termelő berendezés csatlakoztatható, akkor is, ha a rendelkezésre álló teljesítmény lehetőséget adna nagyobb csatlakozási teljesítményre! Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén a termelő berendezés, egyfázisú (max. 5 kva), kétfázisú vagy háromfázisú csatlakozása (maximum a rendelkezésre álló teljesítményig, de max. 50 kva) is megvalósítható. Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén egyfázisú termelő berendezés hálózatvizsgálat nélkül 2,5 kva-ig csatlakoztatható. 2,5 és 5 kva közötti névleges teljesítőképességű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását az elosztó hálózati engedélyes a hálózati paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre adott műszaki-gazdasági tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti. Ha a csatlakoztatni kívánt termelő berendezés három fázisra csatlakozik, de nem háromfázisú, hanem fázisonként beépített berendezésekkel, a fázisaszimmetria nem haladhatja meg az 5 kva-t Milyen költsége van a hálózatra csatlakozásnak? Nincs csatlakoztatási költség. Mivel a rendelkezésre álló teljesítményig épül be a termelő berendezés, a csatlakozás megerősítésre nincs szükség. A meglévő mérőberendezés cseréjét, vagy elektronikus mérő esetén annak átprogramozását az elosztó hálózati engedélyes saját költségére elvégzi. Mit tartalmaz a csatlakozási dokumentáció A csatlakozási dokumentáció azokat az adatokat, információkat tartalmazza, amelyek alapján az elosztó hálózati engedélyes el tudja dönteni, hogy az alkalmazott berendezésekből felépített

19 háztartási méretű kiserőmű alkalmas-e közcélú hálózati üzemre. A csatlakozási tervdokumentáció kötelező tartalmi elemei az alábbiak: - csatlakozási dokumentáció előlap (a termelő, a termelés helyszíne, a termelő berendezés adatival) - egyvonalas villamos séma a tulajdoni határok megjelölésével; - telepített rendszer leírása; - a beépített gyártmányok (termelő berendezés főbb részeinek katalóguslapjai); - védelmi beállítási értékek; - a betáplált áram harmonikus tartalma; - érintésvédelmi rendszerbe való illesztés bemutatása; - a túlfeszültség védelemi rendszer leírása; - mérőrendszer, mérőhely kialakítás, mérőhely fényképe (zárhatóság, kialakítás); - termelői nyilatkozat; A csatlakozási dokumentációt regisztrált villanyszerelőnek, vagy tervezési jogosultsággal rendelkező személynek kell aláírnia. Külföldről hozott, de rendszerengedélyes inverter alkalmazható? Az EU területén vásárolt berendezések védelmi beállításai az Európai energiarendszernek megfelelőek, így megfelelnek a magyar elosztó hálózati engedélyesek előírásainak is. Egy jellemző eltérés adódik a közcélú hálózatról történő védelmi leválasztás után Nyugat-Európában, a hálózati feszültség viasztérését követően általában 30s kivárási idő után próbál újrakapcsolódni az inverter, Magyarországon ennek a késleltetésnek a beállítását a többlépcsős visszakapcsolási rendszerek miatt 300s-ra javasoljuk beállítani 30s-ra beállított inverter hálózatra kapcsolódása az előzőek alapján esetenként, nem elsőre, hanem több lépcsőben történik. Ez az elosztó hálózati engedélyesnek problémát nem okoz. Kapható-e állami támogatás háztartási méretű kiserőműre? Megújuló energiaforrás hasznosítására lakossági-, társasági-, és közösségi pályázatot lehet igénybe venni, nézzen utána az aktuális pályázatoknak. Pályázathoz milyen nyilatkozatokat ad az E.ON a telepítés különböző fázisaiban? A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel egyeztetve, a pályázattal megvalósított termelő berendezés esetén, a csatlakozási folyamatot figyelembe véve három mérföldkövet határoztunk meg: - Pályázat beadásához egy előzetes befogadó nyilatkozatot ad az elosztó hálózati engedélyes, amely a pályázó, és a pályázat főbb adatait, valamint hálózatra csatlakoztatás és a termelt energia átvételére vonatkozó jogszabály hivatkozásokat tartalmazza; - Az előleg lehívásához a csatlakozási dokumentáció jóváhagyást ad az elosztó hálózati engedélyes, ebben arról nyilatkozik, hogy a csatlakozási dokumentáció alapján megépített termelő berendezés hálózatra csatlakoztatását a készre jelentést követően elvégzi; - A pályázat lezárásához módosított hálózathasználati szerződést ad az elosztó hálózati engedélyes, amely tartalmazza a termelő berendezés főbb műszaki adatait. Miért nem egyezik meg az inverteren mutatott termelt energiamennyiség a fogyasztásmérő berendezésen mutatott visszatáplált energiával? A termelő berendezés csatlakoztatása a belső felhasználói hálózatra történik, így a termelt energia a saját fogyasztó berendezéseken, részben vagy teljesen felhasználásra is kerülhet. Az inverteren leolvasható érték a termelő berendezés által a belső hálózatba táplált energiamennyiség, a termelési időszakban működtetett fogyasztókészülékek miatt ez nem egyezik meg a fogyasztásmérő berendezésen mutatott visszatáplált energiával. A két érték csak akkor lehet azonos, ha a termelési időszakban nincs felhasználás.

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Igénybejelentéstől bekapcsolásig

Igénybejelentéstől bekapcsolásig Igénybejelentéstől bekapcsolásig Háztartási méretű kiserőművek közcélú villamos hálózatra kapcsolásának lépései az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ellátási területén Budapest, 2010. X. 27. Rabi Zoltán

Részletesebben

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást. A jogszabály

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű esetén alkalmazott mérők

Háztartási méretű kiserőmű esetén alkalmazott mérők Háztartási méretű kiserőmű esetén alkalmazott mérők ZMD120AR típusú fogyasztásmérő A kijelzőn látható szimbólumok jelentése: 1. Az aktuális energiairány megjelenítése, fogyasztói vételezés esetén a +P,

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása esetén előírt műszaki követelmények.

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása esetén előírt műszaki követelmények. Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása esetén előírt műszaki követelmények. 1. Műszaki - gazdasági feltételek: A villamos energiáról szóló törvény (VET), valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

Elektronikus mérők kijelző üzenetek és jelentésük Apator gyártó lakossági elektronikus mérői

Elektronikus mérők kijelző üzenetek és jelentésük Apator gyártó lakossági elektronikus mérői Apator gyártó lakossági elektronikus mérői 1 fázisú, típusa: 12EA5r 5-60 A 3 fázisú, típusa: 16EC3r 3x5-80 A Apator gyártó lakossági előrefizetős elektronikus mérői 1 fázisú, típusa: LEW122SNE 5-60 A 3

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS

VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS A Föld megújuló természetforrásai közül a szélenergia- és napenergia-technológiák alkalmazása adnak lehetőséget arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő villamos energiájának,

Részletesebben

Hálózati csatlakozási terv

Hálózati csatlakozási terv Hálózati csatlakozási terv 32,5/30,0 DC/AC kw p Háztartási Méretű Napelemes Kiserőműhöz Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz. 39470/307 2016. Április [A háztartási méretű kiserőmű

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Pénzes László ELMŐ Hálózati Kft. Tervezési osztály. Regisztrált villanyszerelı konferencia 2009.06.22-23. 1 Elıadás témája: Kiserımővek,

Részletesebben

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi - igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi a rendszert? Sziget- vagy hálózatra visszatápláló üzemű lesz? Mekkora a villamos-energia felhasználása? Hol van alkalmas terület ingatlanán

Részletesebben

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés I. Napenergia konferencia 2010. Növekedési terv 2020-ig

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK

NAPELEMES RENDSZEREK NAPELEMES RENDSZEREK Napelemes rendszerek A napelemes rendszereknek alapvetően két fajtája van. A hálózatba visszatápláló (On- Grid) és a szigetüzemű (Off-Grid) rendszerek. A hálózatba visszatápláló rendszert

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Inverterek_listaja_2015_01_23.xlsx. ~ AC névl. teljesítmény [W] Fázisszám

Inverterek_listaja_2015_01_23.xlsx. ~ AC névl. teljesítmény [W] Fázisszám 1 Gyártó Inverter megnevezése Érvényesség dátuma A megfelelőség visszavonható * 2 ABB TRIO-5,8 TL-OUTD-400 5800 3 8,4 nincs adat * 3 ABB TRIO-5,8 TL-OUTD-S-400 5800 3 8,4 nincs adat * 4 ABB TRIO-7,5 TL-OUTD-400,

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

A napelemes - fotovillamos rendszerekről

A napelemes - fotovillamos rendszerekről A napelemes - fotovillamos rendszerekről A fotovillamos (PV) rendszerek a napsugárzást alakítják át közvetlenül környezetbarát elektromos energiává. Az energia termelő rendszer általában az áramszolgáltatói

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés-módosítás

Vállalkozási szerződés-módosítás Vállalkozási szerződés-módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Mérési útmutató Megújuló energiatermelést bemutató energiapark. Microgrid modell. A mérést tervezte, összeállította:

Mérési útmutató Megújuló energiatermelést bemutató energiapark. Microgrid modell. A mérést tervezte, összeállította: Mérési útmutató Megújuló energiatermelést bemutató energiapark Microgrid modell A mérést tervezte, összeállította: A mérésért felelős: Kádár Péter A mérési útmutatót összeállította: Jegyinák Roland Lipka

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

5 kw-os polikristályos napelemes rendszer

5 kw-os polikristályos napelemes rendszer 5 kw-os polikristályos 20 db. Sharp 250 Wp japán polikristályos napelem IG TL 5.0 Készleten lévő Preimium minőségű 5 kw-os telepítését megrendelést követően három munkanapon belül telepítjük. A rendszer

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Hálózati kérdések, költségcsökkentés a lekötött teljesítmény/ kapacitáslekötés csökkentésével Dr.

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel 500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel Szerző: Michael Debreczeni Dipl.-Ing. (FH) megújuló energiák Greentechnic Hungary Kft A megújuló energiák között a napenergia

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

Regisztrált szerelők képzése

Regisztrált szerelők képzése Regisztrált szerelők képzése Nagy László EÜS folyamatgazda Molnár József Regionális Irodavezető E.ON Ügyfélkapcsolati központ 2012. Május. Tartalom Ügyfélszolgálati Kft. 1. Általános tájékoztató ügyintézéshez

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) Közterület. Magánterület

1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) Közterület. Magánterület 1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) a. b. c. Közterület Magánterület 2. A DÉMÁSZ területén a kerítésfalba melyek az elhelyezhető fogyasztásmérő

Részletesebben

Kitzinger Zsolt Áramtermelés nap- és szélenergiával Felhasználási területek Tetszőleges céllal felhasználható elektromos áram előállítása Tanyavillamosítás, hétvégi házak villamosítása Egyedi vízellátás

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Az új OTSZ napelemes rendszerekre vonatkozó előírásai. Tűzeseti lekapcsolások megvalósítása.

Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Az új OTSZ napelemes rendszerekre vonatkozó előírásai. Tűzeseti lekapcsolások megvalósítása. Pásztohy Tamás Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Az új OTSZ napelemes rendszerekre vonatkozó előírásai. Tűzeseti lekapcsolások megvalósítása. OTSZ - 2015 2014. december 05.: Megjelent a Belügyminiszter

Részletesebben

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt László György üzletfejlesztési projekt menedzser Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető 1856. Fővárosi

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29

2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29 2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról1 [az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelettel egységes

Részletesebben

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET

fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET Háztartási méretű kiserőművek fogyasztói szempontból Dr. Dán András egyetemi tanár BME VET 2011. március 22. Miről lesz szó? HMKE dfiíiófjták definíció, fajták Milyen környezetben milyen típus? Mire figyel

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok

Részletesebben

6000 Kecskemét Szarvas u. 24. email: info.esteemkft@gmail.com internet:www.dmlrom.ro

6000 Kecskemét Szarvas u. 24. email: info.esteemkft@gmail.com internet:www.dmlrom.ro Polgármesteri Hivatal Kecel Tárgy: Árajánlat ad-vesz mérővel üzemelő, hálózatra visszatápláló üzemmódban működő napelemes (háztartási) kiserőmű létesítésére Haszilló Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Micropower line-interaktív UPS sorozat

Micropower line-interaktív UPS sorozat line-interaktív UPS sorozat MODELL 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000 Teljesítmény (VA/W) BEMENET Feszültség Feszültségtartomány 400 / 240 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720 1500 / 900 2000

Részletesebben

59. MEE Vándorgyűlés és Kiállítás Előadó: Liszt Zoltán (Techniq 2000 Kft.) 30/240-3160 www.techniq.hu

59. MEE Vándorgyűlés és Kiállítás Előadó: Liszt Zoltán (Techniq 2000 Kft.) 30/240-3160 www.techniq.hu 59. MEE Vándorgyűlés és Kiállítás Előadó: Liszt Zoltán (Techniq 2000 Kft.) 30/240-3160 www.techniq.hu Tematika: Háztartási méretű kiserőművek, kiserőművek A napelemes erőmű főbb elemei Létesítés, üzembehelyezés

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés 1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: partnerszám: szerzôdés száma: rendszerhasználó/fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve személyi azonosító okirat (szem.ig útlevél*) száma születési

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok

Részletesebben

ACE 3000 Üzembehelyezési és üzemeltetési segédlet

ACE 3000 Üzembehelyezési és üzemeltetési segédlet ACE 3000 Üzembehelyezési és üzemeltetési segédlet 1. Általános ismertető Ez a műszaki leírás a ACTARIS által gyártott ACE3000 típusú, 3 fázisú, 4 vezetékes közvetett és közvetlen csatlakozású fogyasztásmérő

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

E.ON Hálózat. MK-09-01-v01 VILLAMOS MÉRÉSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Műszaki kézikönyv

E.ON Hálózat. MK-09-01-v01 VILLAMOS MÉRÉSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Műszaki kézikönyv MK E.ON Hálózat MK-09-01-v01 VILLAMOS MÉRÉSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Műszaki kézikönyv Azonosító: EON Hálózat MK-09-01-v01 Oldalszám: 1/8 Tartalomjegyzék 1. A műszaki kézikönyv célja és hatálya... 3 1.1. Célja...

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: 1.sz.szerződésmódosítás - Közvilágítás korszerűsítése az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0143 azonosítószámon nyilvántartott Füzér község kisléptékű településfejlesztése Program keretében Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

Fotovoltaikus megújuló energiatermelés, HMKE 1. Kóra István okl. villamosmérnök, MEE tag

Fotovoltaikus megújuló energiatermelés, HMKE 1. Kóra István okl. villamosmérnök, MEE tag Kóra István okl. villamosmérnök, MEE tag 1 Globális energetikai nehézségek Merülő fosszilis energiahordozók Környezetvédelmi problémák Merülő fosszilis energiahordozók Megújuló energiák felhasználásának

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

www.minoseginapelemek.com

www.minoseginapelemek.com Termékkatalógus www.minoseginapelemek.com 2014 Május 247 Renewables Limited, United Kingdom, Winchester, Shepherds Road 30. Co.Reg.Num: 8627738 Napelem SolarWorld AG a németországi technológiára támaszkodva

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A biztosítóberendezési áramellátás feladata Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,

Részletesebben