Hatályba lépés napja: január 15...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lépés napja: 2013. január 15..."

Átírás

1 POSTA VÁLLALKOZÁSI SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Jelen Általános Szerződési Feltételek Közzététel napja: január 15. Hatályba lépés napja: január 15...

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , tevékenységi engedély száma és kelte: augusztus 26. napján kelt, I-2061/2004. számú) (továbbiakban: Bank) a tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Számlatulajdonos) részére pénzforgalmi, betéti és elektronikus (bankkártya, NetBank, TeleBank, SMS) szolgáltatásokat nyújtani. A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Magyar Posta, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) szerint a Bank többes kiemelt közvetítője, a Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt értékesített pénzügyi szolgáltatásokat az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. nyújtja. A Posta Vállalkozási Számlavezetés és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: Számlavezetési ÁSZF) a Posta Vállalkozói Számlacsomag és Posta Partner Számlacsomag keretében, a vonatkozó pénzforgalmi szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Számlacsomag Szerződés) alapján nyújtott, valamint ahhoz kapcsolódóan igénybe vehető pénzügyi szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazza. A mindenkori hatályos ÁSZF, valamint a Bank hivatalos tájékoztatója a Posta vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés és kapcsolódó elektronikus szolgáltatások során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről, illetve az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyfelek megtakarításai után fizetett betéti kamatok mértékéről és a teljesítési rendjére vonatkozó Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) a Számlacsomag Szerződés, a Bankkártya Szerződés, SMS Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF és a Számlacsomag Szerződés, a Bankkártya Szerződés, SMS Megállapodás közötti eltérés esetén a Számlacsomag Szerződés, Bankkártya Szerződés, SMS Megállapodás rendelkezései az irányadóak. Amennyiben valamely kérdést a Számlacsomag Szerződés / Bankkártya Szerződés,/ SMS Megállapodás az ÁSZF vagy a Hirdetmény nem szabályoz, a Bank mindenkori hatályos Üzletszabályzata, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB Rendelet) a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény ( Vht ) rendelkezései és egyéb, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF rendelkezései mind a Számlatulajdonosra, mind a Bankra nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások kapcsán a jogszabályok keretein belül azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni. Az ÁSZF és az Üzletszabályzat közötti esetleges eltérés esetén az ÁSZF, az ÁSZF és a Szerződés közötti eltérés esetén a Szerződés, Hirdetmény és ÁSZF közötti eltérés esetén a Hirdetmény, a Hirdetmény és Szerződés esetén a Szerződés az irányadó. Az ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményeket a Magyar Posta ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben (postahely) kifüggeszti, a Magyar Posta honlapján (www.posta.hu) elérhetővé teszi, továbbá a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos kérésére díjmentesen rendelkezésre bocsátja. 2. A Posta Vállalkozói Számlacsomag tartalma A Bank a Számlatulajdonos részére a Posta Vállalkozói illetve Posta Partner Számlacsomag Szerződések (a továbbiakban: Számlacsomag Szerződés) keretében komplex számlavezetési szolgáltatást nyújt. A Posta Vállalkozói és Posta Partner Számlacsomagok (továbbiakban: Számlacsomagok) tartalma: 1 db forint pénzforgalmi bankszámla (továbbiakban: bankszámla), TeleBank szolgáltatás NetBank szolgáltatás A Bank a Számlacsomag Szerződés keretében nyújtott banki szolgáltatásokat csomagban értékesíti, a szolgáltatáscsomagban lévő szolgáltatások külön-külön nem szüntethetők meg, bármelyiknek bármely okból történő megszűnése a szolgáltatáscsomagban lévő további szolgáltatás(ok) egyidejű megszűnését is jelenti minden külön jogcselekmény nélkül. A szolgáltatáscsomagban nyújtott szolgáltatások az előzőekben 2

3 rögzített összetétele nem változtatható meg. A Bank jogosult az egyes számlacsomagok igénybevételéhez előírt szerződéskötési feltételek érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérni, az ehhez szükséges információkat a Magyar Postától beszerezni, és amennyiben azt tapasztalja, hogy a Számlatulajdonos a szerződéskötési feltételeket nem teljesíti, a Bank jogosult a számlacsomag típusát megváltoztatni A Számlatulajdonos a Számlacsomag Szerződés kiegészítéseként, a Számlacsomag részét képező pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan jogosult külön igénylés alapján üzleti bankkártya szolgáltatást igénybe venni. A bankkártya igénylés és annak Bank általi elfogadásával jön létre a bankkártya szerződés. A bankkártya szolgáltatásra vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF 3. pontja Üzleti bankkártya szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések fejezete tartalmazza A Számlatulajdonos jogosult a Számlacsomag Szerződés, valamint a Bankkártya Szerződés kiegészítéseként SMS szolgáltatásokat is igénybe venni. Az SMS szolgáltatások igénylésének módját, az SMS szolgáltatások szerződési feltételeit a jelen ÁSZF II.4. pontja tartalmazza. 3. Fogalmak Aláírás bejelentő karton: a Banknál rendszeresített nyomtatvány, amelynek alkalmazásával a Számlatulajdonos a bankszámlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat, a rendelkezés módját (együttes vagy önálló rendelkezési jog), és az általuk használandó, a Számlatulajdonos géppel vagy kézzel kiírt betűszerinti nevét vagy bélyegző lenyomat használata esetén a bélyegző lenyomat mintáját jelenti be a Banknak, és amelyet a Bank érvénybe helyezett. Aláírás (típusok): Számlatulajdonos aláírása: a természetes személy Számlatulajdonos aláírása vagy a nem természetes személy Számlatulajdonos cégszerű aláírása, mely nem természetes személy esetén a Számlatulajdonos nyilvántartásba bejegyzett betű szerinti rövid/teljes neve betűvel kiírva felett a képviselője(i) aláírása vagy bélyegző lenyomata felett a képviselője(i) aláírása. természetes személy esetén a személyazonosító okmányban szereplő nevének aláírása. Cégszerű aláírás:jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: - a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon vagy az ügyvédi aláírás mintán rögzített Számlatulajdonos képviselőjének (képviselőinek) aláírás mintájával egyező kézzel írt aláírás(ok)ból és - a Számlatulajdonos nyilvántartásba bejegyzett illetve bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített cégnevével megegyezően leírt névéből áll (betűvel kiírt rövid/teljes nevét /a teljes név a cégformát is tartalmazza/ vagy az ezt tartalmazó bélyegző lenyomat) Egyéb szervezet esetén: szervezet neve mellett a képviselő(i) aláírása a szervezet formájának és alapítás dokumentumainak megfelelően, Egyéni vállalkozónál az egyéni vállalkozói minőséget és a nyilvántartási számot is jelölni kell a név (aláírás) mellett a szabályszerű aláíráshoz.. Banknál bejelentett mód szerinti aláírás: a Számlatulajdonos Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámlájához tartozó Aláírás bejelentő kartonon rendelkezőként bejelentett természetes személy(ek), mint számla feletti rendelkezésre bejelentett(ek) aláírása, kiegészítve az Aláírás bejelentő karton erre kijelölt helyén szerepeltetett, a Számlatulajdonos cégnevével (cégjegyzékbe bejegyzett teljes vagy rövidített név), illetve nyilvántartott nevével (elnevezésével) és módjával (bélyegzőlenyomat vagy gépelt vagy kézzel írt betű szerinti név). Árfolyamok: a Bank által az Árfolyamjegyzékben közétett magyar forint és valuta/deviza vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett vételi-,eladási- és középárfolyam. A Bank által alkalmazott Árfolyamok referencia árfolyamon alapulnak, a Bank által használt hírügynökségek információs hálózatain (pl: Reuters) közzétett bankközi piaci árfolyamjegyzések tekintendők referencia árfolyamnak. Árfolyamjegyzék: A Bank által az adott banki munkanapra jegyzett árfolyamok megtekinthetők a Bank fiókjaiban, a Bank honlapján (www.erstebank.hu), illetve az elektronikus csatornán közzétett Árfolyamjegyzékben. ÁSZF: a Vállalkozások részére Posta Partner és Posta Vállalkozói Számlacsomagok keretében nyújtott pénzforgalmi bankszámlavezetésre, TeleBank és NetBank szolgáltatásokra, valamint a Számlacsomagokhoz kapcsolódóan üzleti bankkártya és, SMS szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. ATM: olyan elektronikus terminál, mely a bankkártya és a PIN-kód együttes használatával banki szolgáltatások igénybevételére alkalmas. Banki munkanap: minden olyan naptári nap, amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Banki munkanap kezdő időpontja: a Bank által különböző ismérvek (így különösen: pénznem, benyújtás helye és módja, fizetési mód pénznemek közötti átváltás szükségessége) alapján a Hirdetményben meghatározott azon időpont, amikortól a Bank a fizetési megbízásokat átveszi és a fizetési megbízás teljesítéséből a rá háruló feladatok teljesítését megkezdi. Banki munkanap záró időpontja: a Bank által különböző ismérvek (így különösen: pénznem, benyújtás helye és módja, fizetési mód altípusa, pénznemek közötti átváltás szükségessége) alapján a Hirdetményben meghatározott azon időpont, ameddig a Bank a fizetési megbízást átveszi vagy a jóváírást teljesíti Bankkártya használati limit: az az összeghatár és/vagy maximális darabszám, amelyet a Számlatulajdonos a Hirdetményben meghatározott esetben és módon a bankkártyával történő napi használatra vonatkozóan 3

4 jogosult igénybe venni és/vagy meghatározni. Bankkártya: a bankkártya ISO szabványnak megfelelő módon előállított készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, melyet áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése és/vagy készpénz felvétel, illetve befizetés során lehet használni, a rajta található logóval (emblémával) ellátott elfogadásra kijelölt helyeken. Bankkártya foglalásban lévő összeg: a bankszámlához kapcsolódó bankkártyákkal végrehajtott, de még el nem számolt tranzakciók összege. A foglalás összege az elérhető egyenleget módosítja. A Bank a foglaláshoz egyértelműen hozzárendelhető terhelés beérkezéséig, de legfeljebb a tranzakció dátumától számított 30 napig tartja foglalásban a tételt. A Bank a 30 napon túl beérkező terheléseket utólag terheli a számlán. A foglalásban szereplő adatok helyességéért a bankkártyát elfogadó felel, azok valódiságáért a felelősséget a Bank kizárja. Bankkártya szerződés: a Bank és a Számlatulajdonos között a bankkártya szolgáltatás nyújtására létrejött szolgáltatási szerződés, amelynek, mint Pft. Szerinti keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF, a Bank Üzletszabályzata, valamint a Bank mindenkori hatályos bankkártyára vonatkozó Hirdetménye, amelyek együttesen szabályozzák a bankkártya szolgáltatás általános szabályait, valamint kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.). Bankkártya tranzakció: a bankkártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított vásárlásokat, készpénzfelvételeket, készpénzbefizetéseket, egyenleglekérdezéseket, és az ezekkel kapcsolatos bankszámlaterheléseket, bankszámla jóváírásokat jelenti. Bankközi Klíring Rendszer (BKR): a GIRO Zrt. által működtetett belföldi forint elszámolás forgalom lebonyolítását végző rendszer. Az elszámolás kétféle elszámolási módon történik: - Éjszakai elszámolás: - BKR nemzeti szabvány használatával - Napközbeni elszámolás: SCT (Sepa Credit Transfer) szabványon alapuló, magyar sajátosságokkal bővített HCT (Hungarian Credit Transfer) szabvány használatával. Bankszámla: a Ptk a szerinti bankszámlaszerződés alapján Bank által Számlatulajdonos részére megnyitott Fizetési számla. Bankszámlakivonat: A bankszámla forgalmáról és egyenlegéről a Bank által jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti. Bankszámlaszerződés: a Bank és a Számlatulajdonos között a Ptk és a Pft. alapján Bankszámla, mint Fizetési számla nyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, a Számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére létrejött bankszámlaszerződés, amely meghatározza a bankszámlaszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit. A pénzforgalmi számlaszerződésnek, mint Pft. szerinti keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a Posta Vállalkozási Számlavezetés és Kapcsolódó Szolgáltatások ÁSZF, a Bank Üzletszabályzata, a Bank mindenkori hatályos vonatkozó Hirdetménye, a fizetési megbízás megadásra szolgáló banki nyomtatványok,, aláírás bejelentő karton, Árfolyamjeghyzék amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés szabályait, kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.), valamint teljesítési rendjét. Bejelentkezési jelszó: a NetBankba történő bejelentkezéshez, a hozzáférésre jogosult személy(ek) egyedi azonosítására szolgáló titkos jelszó. Belépési SMS jelszó: a NetBankba történő belépéshez szükséges, a felhasználó hitelesítésére szolgáló egyszeri, korlátozott ideig érvényes jelszó, amelyet a hozzáférésre jogosult Számlatulajdonos a NetBank azonosító kód Felhasználó név, Bejelentkezési jelszó megadását követően minden egyes belépés előtt egyedi SMS üzenetben kap meg a Banktól az általa megadott mobiltelefon készülékre. Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyarország határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. Belföldi bankszámlaszám (BBAN pénzforgalmi jelzőszám): a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet 1. sz. Melléklete szerint képzett egyedi azonosító, amely a fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál, 2x8-as vagy 3x8-as tagolású számkarakterekből áll. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Betét: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján Banknál Számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett betéti összeg, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betétlekötéshez/betétmegszüntetéshez adott rendelkezés: A betétlekötés/betétmegszüntetés történhet írásban a Banknál rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy Hirdetményben meghatározott esetekben, az ott meghatározott feltételek szerint elektronikus banki csatornán. Betétszámla: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján nyitott forint- és/vagy deviza bankszámla. A betétszámla megtakarítási jellegű, egyéb pénzforgalmi rendelkezések teljesítésére nem alkalmas. Betétszerződés: A betéti termék megnevezését, a betétlekötés típusát, pénznemét, a kamatszámítás módját, a kamat mértékét, a betétlekötés és a kamatfizetés feltételeit, a futamidőket (lekötési periódusokat), a betétbiztosítás szabályait, valamint a betéttel kapcsolatos egyéb szerződési feltételeket a betétlekötési megbízás ( Betétlekötési rendelkezés ), a jelen ÁSZF, a Bank Üzletszabályzata és a betétre vonatkozó Hirdetmény szabályozza, amely együttesen minősülnek betétszerződésnek. A betétszámla feletti rendelkezési jogosultság megegyezik a pénzforgalmi bankszámlán (amely pénzforgalmi bankszámláról a betétlekötés történt) megadott rendelkezési jogosultsággal. A betétszerződés alapján a Bank köteles a Számlatulajdonos által lekötött pénzeszközök után a betétszerződés szerinti kamatot és a betét összegét a betétszerződés szerint megfizetni. 4

5 BIC (SWIFT) kód: a Bank saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben. EBKM: egységesített betéti kamatlábmutató. A jogszabályban meghatározott számítási módját és az egyes betétekre vonatkozó kamatlábmutató értékét a jelen ÁSZF és a Hirdetmény tartalmazza. EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik. Egyedi azonosító: a bankszámla vonatkozásában a Számlatulajdonos azonosítása céljából a Bank által meghatározott betű-, számjegy vagy jelkombináció, ideértve különösen a pénzforgalmi jelzőszámot (bankszámlaszám). Elektronikus azonosítás: a bankkártya adatainak elektronikus úton történő azonosításával végrehajtott tranzakció. Az elektronikus azonosítás a bankkártya terminálon történő áthúzásával vagy terminálba helyezésével, és a mágnescsík vagy chip adatainak leolvasásával, elektronikus továbbításával és ellenőrzésével történik. Elektronikus csatorna: a Bank által nyújtott készpénz-helyettesítő fizetési eszközök - így különösen: bankkártya, TeleBank, Electra, Multicash és a NetBank rendszer - összefoglaló neve. Elektronikus csatornán kizárólag abban az esetben adható megbízás, ha a Számlatulajdonos a Banknál bankszámlával rendelkezik és az adott elektronikus csatornára vonatkozó külön megállapodást kötött a Bankkal. Ellenőrző kód (CVC2 kód): egyes bankkártyák hátoldalán, a kártyaszám után található egyedi, 3 jegyű szám, amelyet internetes, telefonos, postai megrendelés útján történő vásárlások során kell megadni. Elkülönített számla: a Számlatulajdonos nevére a Ptk a szerinti bankszámlaszerződés alapján Banknál nyitott a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alóli kivett pénzeszközeinek nyilvántartására, kezelésére szolgáló bankszámla. Elkülönített számlaszerződés: a Bank és a Számlatulajdonos között elkülönített számla nyitására és vezetésére létrejött bankszámlaszerződés, amelynek, mint a Pft. szerinti keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a Posta Vállalkozási Számlavezetés és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei c. ÁSZF, a Bank Üzletszabályzata, valamint a Bank mindenkori hatályos vonatkozó Hirdetményei. Engedélyezés (autorizáció): a kártya kibocsátója, illetve annak megbízottja által az elfogadóhelyre továbbított tranzakció lebonyolítását engedélyező üzenet. Az engedélyezett tranzakció összege a bankszámlán foglalásba kerül. Eseti betétlekötés: meghatározott futamidőre történő betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja után nem kamatozik tovább. Éjszakai elszámolás:a GIRO Zrt. által működtetett olyan belföldi forint fizetési elszámolási mód, amely elszámolási mód által a Bank részéről átvett fizetési megbízás - az ÁSZF 1.15.ba.2.db) I. pontjában megjelölt feltételeknek megfelelő átutalás kivételével az átvételt követően a Hirdetményben megjelölt határidőn belül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerül. Értéknap: az a nap, amelyet a Bank a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Értéknapos konverzió: olyan Konverzió, melynek során a Bank az ügyfél megbízása alapján valamely összeg vonatkozásában egyik pénznemről a másik pénznemre való átváltást, egy az átvétel napjától eltérő, későbbi napon hajtja végre. Fedezet: a fizetési megbízások teljesítéséhez, a megbízásokban, szerződésekben/megállapodásokban meghatározott Pénzforgalmi bankszámlán a Számlatulajdonos számára szabadon rendelkezésre álló egyenleg, amely belföldön magyar forintban teljesítendő fizetési megbízás esetén a fizetési megbízásban megjelölt összeg, deviza átutalási megbízás, konverziós megbízás valamint import inkasszó teljesítéséhez kapcsolódó átutalás esetén a fizetési megbízás összegének 102%-a + az adott fizetési megbízáshoz kapcsolódó bankköltség összege. Konverzióval teljesíthető fizetési megbízás pénzügyi fedezetének vizsgálatához (zárolásához) a Bank a megbízás feldolgozásának időpontjában a Hirdetményben meghatározott Árfolyamot alkalmazza. Feldolgozás napja: A bankkártyával végzett kártyaművelet Bank általi feldolgozás napja: - Amennyiben a kártyás fizetési művelet saját eszközön (ATM, fióki POS, postai POS, kereskedői POS) munkanapon a banki rendszer záró időpontja előtt történt, úgy a feldolgozás napja megegyezik a tranzakció napjával. - Amennyiben a kártyás fizetési művelet saját eszközön (ATM, fióki POS, postai POS, kereskedői POS) munkaszüneti napon, vagy munkanapon, de a banki rendszer záró időpontja után történt, úgy a feldolgozás napja megegyezik a tranzakció napját követő első banki munkanappal. - Amennyiben a kártyás fizetési művelet nem saját eszközön történt és a tranzakció bankhoz való beérkezése munkanapon, a banki rendszer záró időpontja előtt történt, úgy a feldolgozás napja megegyezik a tranzakció bankhoz való beérkezés napjával. - Amennyiben a kártyás fizetési művelet nem saját eszközön történt és a tranzakció bankhoz való beérkezése munkaszüneti napon, vagy munkanapon, de a banki rendszer záró időpontja után történt, úgy a feldolgozás napja megegyezik a tranzakció bankhoz való beérkezés napját követő első banki munkanappal. - Tranzakcióhoz kapcsolódó díj feldolgozása a Tranzakcióval együtt történik. Tranzakcióhoz nem kapcsolódó díjak feldolgozása azok felmerülésekor történik. Felhasználható egyenleg: az adott időpontban a bankszámlán bankszámla műveletek céljára rendelkezésre álló egyenleg. Ha a bankszámlához folyószámlahitel is kapcsolódik, az egyenleg azt is magában foglalja. Felhasználói név: a NetBank rendszerhez hozzáférésre jogosult személy azonosítására szolgáló azonosító 5

6 kód. Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízásra, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Bank által az ügyfél részére megnyitott számla, ideértve a Bank által a Számlatulajdonos számára Banknál nyitott bankszámlát, pénzforgalmi bankszámlát, elkülönített számlát is. Fizető fél (Kötelezett): az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. A Bank fizető félnek tekinti a Számlatulajdonos felhatalmazása alapján a számla felett rendelkezésre jogosult személyt (rendelkező, kártyabirtokos, elektronikus csatorna felhasználó stb.) egyaránt. Fix kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt nem változik. Fordulónap: az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul. Futamidő: a betét lekötésének kezdő és lejárati időpontja között eltelt időtartam. amely magába foglalja a betét kezdőnapját, de a lejárati napját nem. Használati útmutató: a Posta honlapján elhelyezett dokumentum, amely a NetBank használatát és technikai feltételeit tartalmazza. GIRO Zrt: GIRO Elszámolásforgalmi Zrt., a magyar pénzforgalmi elszámolóház Hirdetmény: A Magyar Posta ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben (postahelyeken), valamint a Posta honlapján (www.posta.hu) megtalálható, a Bank által kiadott hivatalos közlemény, amely Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt értékesített pénzügyi termékekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó részei az adott bankszámlára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szolgáltatások felsorolásán kívül tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő díjakat, jutalékokat és egyéb költségeket (együttesen: jutalékok), a jutalékok elszámolásának esedékességét, az alkalmazott árfolyamtípust, a fizetett kamatok típusait, mértékét, a fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi és végső benyújtási határidejét, a megbízások teljesítés rendjét, valamint a fizetési megbízások, fizetési műveletek teljesítésének feltételeit Időzáras napi vásárlási és készpénzfelvételi összeg limit: ebben az esetben a Számlatulajdonos a bankkártyához beállított limitet átmenetileg, maximum 48 órás időszakra módosíthatja. A limit érvényességi időszakának lejárata után a limit automatikusan visszaáll a korábbi a Számlatulajdonos által meghatározott, annak hiányában a Hirdetményben foglalt napi limitre. Az időzáras limit a TeleBankon keresztül állítható. A szolgáltatás TeleBank ügyfélazonosító és TPIN kód együttes használatával vehető igénybe. Időzáras napi vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciószám limit: ebben az esetben a Számlatulajdonos a bankkártyához beállított limitet átmenetileg, maximum 48 órás időszakra módosíthatja. A limit érvényességi időszakának lejárata után a limit automatikusan visszaáll a Hirdetményben foglalt napi tranzakció darabszám limitre. Az időzáras limit a TeleBankon keresztül állítható. A szolgáltatás TeleBank ügyfélazonosító és TPIN kód együttes használatával vehető igénybe. A napi tranzakciószám limitek időzárasként történő módosítása a Hirdetményben megjelölt időponttól lehetséges. Ismétlődő betétlekötés: határozatlan futamidőre lekötött betétet a Bank a betét fordulónapján automatikusan újra leköti a fordulónapkor hatályos Hirdetmény szerinti betéti kamat mérték szerint. A betétlekötési megbízás kezdő, első lekötési periódus szerinti kamat mértéket rögzíti, a további lekötési periódusokban érvényes és a Bank által alkalmazott kamat mértéket a fordulónapkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Jóváírás értéknapja bankkártya tranzakció és díjak estén: Saját eszközön (ATM, fióki POS, postai POS, kereskedői POS) végzett tranzakció esetén a tranzakció napja. Nem saját eszközön végzett tranzakció esetén a tranzakció Bankhoz való beérkezés napjával egyezik meg. Tranzakcióhoz kapcsolódó és a tranzakcióhoz nem kapcsolódó, előzőleg terhelt díjak jóváírásának értéknapja megegyezik a korábbi terhelés értéknapjával. Jóváírási nap: az a nap, amikor a Bank az általa a kedvezményezett Számlatulajdonos részére vezetett bankszámlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel növeli. Kártyabirtokos: Számlatulajdonos által az e célra rendszeresített nyomtatványon írásban megjelölt természetes személy, aki részére a Számlatulajdonos a Banktól bankkártya kibocsátást kéri, miután a Számlatulajdonos bankkártyára vonatkozó igénylését a Bank elfogadta. Kedvezményezett (Jogosult): az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja. Kereskedelmi elfogadóhely: mindazon, a Nemzetközi Kártyaszervezetek logoját használó kereskedelmi hely, ahol az áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére bankkártyát elfogadnak. Késedelmi kamat: az a Hirdetményben meghatározott kamat, amelyet a Bank jogosult a Számlatulajdonos részére felszámítani az esedékesség napjától kezdődően, a késedelem idejére, amennyiben a Számlatulajdonos a Bankot megillető díjakat, jutalékokat és egyéb költségeket esedékességkor nem fizette meg. A Bank jogosult a Késedelmi kamatkövetelését tőkekövetelésként kezelni úgy, hogy az addigi keletkezett alapköveteléshez, mint tőkéhez az eddig késedelemmel érintett naptári hónap végén járó Késedelmi kamatot mint tőkét a Bank hozzáírja, amely hozzáírást követően a késedelem következő hónapjától már az így növelt tőkeösszegre kerül a Késedelmi kamat felszámításra. Konverzió: eltérő pénznemek közötti átváltás a Bank Árfolyamjegyzékben közzétett árfolyamokon. 6

7 Könyvelési nap: az a nap, amikor a fizetési művelet a Bank által a Számlatulajdonos bankszámláján jóváírásra, illetve terhelésre kerül. Könyvelés napja bankkártya vonatkozásában: a bankkártyával végzett kártyaművelet Bank általi feldolgozás napját követő első banki munkanap. Legkésőbbi teljesítési határidő: Az a legkésőbbi határidő, amelynek betartására a bank az EGT-n belüli fizetési műveletek vonatkozásában kötelezettséget vállal, hogy ennek végéig a deviza átutalás fedezetét a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához eljuttatja. Logo: a bankkártyát elfogadó helyeket jelölő, illetve a bankkártyához kapcsolódó szolgáltatásokat szimbolizáló embléma, amely megtalálható a bankkártyán és az elfogadóhelyen is. Megbízó: a Jogosult részére történő fizetési megbízás teljesítésére rendelkezést adó ügyfél. Napi ATM készpénzfelvételi összeg limit: a felhasználható egyenlegen belül bankkártyánként, a Számlatulajdonos által meghatározható összeghatár, amely az adott bankkártyával ATM-ből naponta felvehető készpénz összegének korlátozására szolgál. Napi ATM készpénzfelvételi tranzakciószám limit: az adott bankkártyával egy napon végezhető, sikeres ATM készpénzfelvételi tranzakció darabszám, amelyet a Bank határoz meg. A Bank által meghatározott napi tranzakciószám limit a Számlatulajdonos által kizárólag időzárasként módosítható. A napi tranzakciószám limiteket a Hirdetmény tartalmazza. Napi POS vásárlási és készpénzfelvételi összeg limit: az adott bankkártyához, áruk és szolgáltatások ellen-értékének kiegyenlítéséhez és POS terminálon bonyolított készpénzfelvételekhez a Számlatulajdonos által meghatározható napi összeghatár, amelyet a Bank engedélyezéskor vesz figyelembe. Napi POS vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciószám limit: az adott bankkártyával egy napon végezhető, sikeres POS készpénzfelvételi / vásárlási tranzakció darabszám, amelyet a Bank határoz meg. A Bank által meghatározott napi tranzakciószám limit a Számlatulajdonos által kizárólag időzárasként módosítható. A napi tranzakciószám limiteket a Hirdetmény tartalmazza. Napközbeni elszámolás: a GIRO Zrt. által működtetett belföldi forintfizetési elszámolási mód, amely elszámolási mód által a fizető fél Számlatulajdonos által a Bankhoz benyújtott, az ÁSZF 1.15.ba.2.db) I. pontjában megjelölt feltételeknek megfelelő forint átutalás legkésőbb az átvételt követő 4 (négy) órán belül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerül. Nemzetközi Bankszámlaszám (International Bank Account Number IBAN): a nemzetközi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló bankszámlaszám. (pénzforgalmi jelzőszám) A nemzetközi fizetési megbízások esetén IBAN számlaszám megadása szükséges a megbízás teljesítése érdekében. Az IBAN számlaszámot a Bank a pénzforgalmi jogszabály alapján képezi a bankszámlaszerződés szerinti bankszámlaszámból. Nemzetközi kártyaszervezet tagbankja: mindazon bankok és pénzintézetek, amelyekkel a nemzetközi kártya-szervezet termékei kibocsátására és/vagy elfogadására vonatkozó megállapodást köt. Nemzetközi kártyaszervezet (VISA International Inc., MasterCard Worldwide): az a nemzetközi szervezet, melyhez történt csatlakozása révén a Bank bankkártyával kapcsolatos tevékenységét ellátja. Nem rezidens személy: a 14/2011 (X.13.) számú MNB rendelet értelmében rezidensnek nem minősülő természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Nem rezidensnek minősülnek az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyekre egyidejűleg igaz, hogy adószámuk 51-re végződik, gazdálkodási forma kódjuk 931 (az egységes statisztikai számjel karaktere) és magyar cégbíróságnál nincsenek bejegyezve. NetBank: a Magyar Posta honlapján (www.posta.hu) keresztül elérhető, internet alapú elektronikus banki szolgáltatás, amely alapján a hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználó banki műveleteket tud végezni, és egyéb szolgáltatásokat tud igénybe venni. NetBank Felhasználó: a NetBank rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező természetes személy. NetBank azonosító: a NetBankba történő belépéshez szükséges azonosító kód. Nostro értéknap (SWIFT értéknap) : az a nap amellyel a Bank számlavezetője a Bank saját számláját megterheli vagy jóváírja a fizetési megbízások ellenértékével. Off-line postahely: olyan postahely, ahol a Bank számlavezetési rendszerével nincs közvetlen kapcsolat, így a bankszámla megnyitása, megbízások teljesítése a benyújtást követő T + 3 banki munkanapra történik. On-line postahely: olyan postahely, ahol a Bank számlavezetési rendszerével közvetlen a kapcsolat. PEK: a Magyar Posta Zrt. Posta Elszámoló Központja. PEK képállomány: a PEK által az OC21, OC22, OC23, vagy OC24 kódszámú postai készpénzátutalási megbízásokról ( sárga csekk ) a Bank részére átadott, a befizetések alapjául szolgáló megbízásnyomtatványok képállományai. Pénzforgalmi bankszámla: az a bankszámla, amelyet a Számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettsége alapján a Banknál nyit és vezet. A Banknál vezetett és ekként elnevezett pénzforgalmi bankszámla a Pft. szerinti pénzforgalmi számlának minősül. Pénzforgalmi jogszabály: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB Rendelet). Pénzforgalmi számlaszerződés: a Bank és a Számlatulajdonos között a Ptk és a Pft. alapján pénzforgalmi bankszámla nyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására létrejött bankszámlaszerződés, amely meghatározza a számlaszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit. A Pénzforgalmi számlaszerződésnek, mint keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a Posta Vállalkozási Számlavezetés és Kapcsolódó Szolgáltatások c. ÁSZF, a Bank Üzletszabályzata, valamint a Bank mindenkori hatályos Hirdetménye, amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés általános szabályait, valamint kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.). Pft. szerinti mikrovállalkozás: a Pft pontja szerinti azon vállalkozás, amelynek a bankszámlaszerződés megkötésének időpontjában az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, 7

8 és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámítva az ennek megfelelő forintösszeg. PIN kód (Personal Identification Number): a bankkártyához tartozó, kizárólag a Kártyabirtokos által ismert személyi azonosító szám, amely az elektronikus eszközökön végzett tranzakciók esetében az ügyfélazonosítást biztosítja. POS terminál: olyan elektronikus terminál, amely a bankkártya-használat helyén készpénz nélküli forgalom lebonyolítására vagy készpénzfelvételre vagy készpénzbefizetésére ez utóbbi esetben, ahol ezt a szolgáltatást az elfogadóhely felajánlja bankkártya és esetleg PIN kód együttes használatával alkalmas. Posta Partner Számlacsomag: a Magyar Postával Postapartneri megállapodást kötő vállalkozások részére a partneri megállapodás időtartama alatt nyújtott számlacsomag típus. Posta Vállalkozói Számlacsomag: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő és adószámmal rendelkező, gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek részére, valamint a partneri megállapodás megszűnését követően az ügyfél kérelmére vagy a bank döntése alapján a korábbi Postapartner ügyfeleknek nyújtott vállalkozói számlacsomag típus. Rendelkezésre jogosult: a Számlatulajdonos, képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a bankszámla, pénzforgalmi bankszámla, elkülönített és/vagy betétszámla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy. Rezidens személy: a 14/2011 (X.13.) számú MNB rendelet értelmében minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely gazdasági érdekeltségének központja Magyarország gazdasági területén van. Ennek megfelelően rezidensnek minősül: 1. a Magyar Köztársaság területén állampolgárságától függetlenül legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy szándékai szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a tanulmányok folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó, illetve ide érkező személyt, 2. a külföldön működő magyar diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok magyar állampolgárságú tagja, alkalmazottja és az említett személyek családtagja, 3. a Magyar Köztársaság területén - ideértve a vámszabad- és a tranzitterületet is - székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Sávos betétlekötés: olyan eseti vagy ismétlődő betétlekötés típus, amelynél a betét futamideje a Bank Hirdetményében meghatározott részidőszakokból áll. A betét kamatozása az adott futamidő alatt fix, az egyes részidőszakokban más-más fix kamatlábbal kamatozik. Sorbaállítás: a Bank által vezetett Bankszámlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatti nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából. A Hirdetmény tartalmazza, hogy mely fizetési megbízások és milyen időtartamra kerülnek sorbaállításra. Számlacsomag Szerződés: a Bank és a Vállalkozás között Posta Partner Számlacsomagra / Posta Vállalkozói Számlacsomagra vonatkozó pénzforgalmi szolgáltatási szerződés, amelynek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Bank Üzletszabályzata, a jelen ÁSZF és a Hirdetmény, amely dokumentumok együttesen képezik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.) szerinti keretszerződést. Számlatulajdonos: a Bank azon vállalkozói ügyfélkörbe tartozó ügyfele, aki a Banknál bankszámla, pénzforgalmi bankszámla, betétszámla nyitása és vezetése, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi és egyéb szolgáltatások tárgyában szerződés(eke)t, megállapodás(oka)t köt és ezen szolgáltatásokat igénybe veszi. Számlavezető hely: a Magyar Posta Zrt. azon hálózati egysége, ahol a szerződéskötés történt. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a Számlatulajdonos számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A Bank, tartós adathordozónak tekinti különösen az egyszer írható CD-t, DVD-t, a Bank által üzemeltetett NetBank rendszert és a Bank valamint a Magyar Posta internetes honlapját, amennyiben ezen eszközök a Számlatulajdonosnak címzett információk, adatok tartós tárolására alkalmasak. TeleBank: a Bank által nyújtott telefonos banki és egyéb szolgáltatás, amely tone üzemmódú telefonkészüléken keresztül érhető el a TeleBank os hívószámán. A hívás díja minden esetben a Számlatulajdonost terheli. A TeleBank szolgáltatást a Számlatulajdonos azon számla feletti rendelkezésre jogosultja veheti igénybe, aki a bankszámla felett önállóan rendelkezhet. TeleBank azonosító kód: a TeleBankban az adott Számlatulajdonoshoz rendelt, legfeljebb hét számjegyből álló azonosító kód, amely nem azonos a bankfióki ügyfél-azonosítóval. TeleBank PIN kód (továbbiakban: TPIN kód): az a titkos, négy számjegyből álló azonosító kód, amely a pénzforgalmi bankszámla felett rendelkezésre jogosult Számlatulajdonos Banknál bejelentett aláírásával egyenértékűen jelzi a rendelkezésre jogosultságot. Teljesítési határidő: azt a legkésőbbi napot jelenti, melyen Bankon belüli fizetési művelet esetén a kedvezményezett számláján, míg Bankon kívüli, de EGT-n belüli fizetési művelet esetén a kedvezményezett bankjának számláján jóváírásra kerül az átutalt összeg, továbbá melyen Bankon és EGT-n kívüli fizetési művelet esetén a SWIFT üzenet elküldésre kerül. Teljesítés napja: a Bank Hirdetményében meghatározott azon nap, amelyen a Bank a fizetési megbízás teljesítéséből rá háruló kötelezettségeket elvégzi Terhelés értéknapja bankkártya tranzakció és díjak esetén: Saját, illetve idegen eszközön (ATM, fióki POS, postai POS, kereskedői POS) végzett tranzakció könyvelési napjával egyezik meg. 8

9 Tranzakcióhoz kapcsolódó és nem kapcsolódó díjak terhelésének értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. Terhelési nap: az a nap, amikor a Bank az általa a fizető fél Számlatulajdonos részére vezetett bankszámlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Tranzakciós kód: a NetBankon keresztül a Bankhoz megküldött megbízás csomagok hitelesítéséhez (megerősítéséhez) szükséges titkos azonosító jelszó. Az aláírási joggal rendelkező felhasználó részére SMS üzenetben megküldött olyan egyedi azonosító kód, amelyet a Bank minden egyes megbízás csomag rögzítését követően küld meg. A megbízás csomag Bank részére történő elküldése előtt a felhasználónak a tranzakciós kódot meg kell adnia. Az SMS-ben küldött tranzakciós kód a rendszer fokozottabb biztonságát teszi lehetővé. Ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiség: a Bank fiókjai, valamint a Magyar Posta azon üzlethelyiségei (postahelyek), ahol a Bank és a Magyar Posta az ügyfél által személyesen megadott megbízásait az üzleti órák alatt befogadja. Üzleti bankkártya: A Postai Vállalkozói / Posta Partner Számlacsomagot igénybe vevő Számlatulajdonos megbízásából, a Számlatulajdonos által megnevezett természetes személy részére kibocsátott üzleti bankkártya, amely bankkártyával végzett tranzakciók ellenértéke a Számlatulajdonos bankszámláját terheli (továbbiakban: bankkártya). Üzletszabályzat: az a dokumentum, amely meghatározza a Bank és ügyfelei között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és aminek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Bank és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Bank valamely szolgáltatást nyújt ügyfelei részére és / vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Banktól. Vállalkozás: a Hirdetményekben, a jelen ÁSZF-ben és az egyes speciális számlacsomag szerződésekben meghatározott feltételeket teljesítő, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyfélkör. Végső benyújtási határidő: a Bank által különböző ismérvek (pénznem, benyújtás helye és módja, fizetési mód altípusa, benyújtási csatorna, pénznemek közötti átváltás szükségessége) alapján a Hirdetményben meghatározott azon végső időpont, ameddig a Bank az átvett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat ha a Számlatulajdonos későbbi határidőt nem jelöl meg vagy törvény és MNB Rendelet eltérően nem rendelkezik a tárgynapon teljesíti Vissza műveletek: visszakérés, visszavonás, visszautalás együttes megnevezése. II. SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Számlacsomagra vonatkozó rendelkezések A Számlacsomag Szerződés megkötése, a pénzforgalmi bakszámla jogviszony létrejötte A Számlatulajdonos a Számlacsomag Szerződés aláírásával megbízza a Bankot, hogy vállalkozói tevékenységével kapcsolatos pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalmának lebonyolítása céljából a Számlatulajdonos részére forint pénzforgalmi bankszámlát nyisson és vezessen és a pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan, a Számlacsomag részeként TeleBank SMS és NetBank szolgáltatásokat is nyújtson On-line postahelyen igényelt Számlacsomag Szerződés, annak Magyar Posta Zrt. és a Számlatulajdonos részéről történő aláírásával jön létre. Off-line postahelyen igényelt Számlacsomag szerződés a Magyar Posta Zrt. és a Számlatulajdonos aláírását követően csak akkor lép hatályba, amikor a Számlacsomag szerződést a Bank az ellenjegyzésével és a bankszámlaszámmal ellátta, továbbá a Számlatulajdonos a Számlacsomag szerződés egy eredeti példányát kézhez vette. Az off-line postahelyen kötött Számlacsomag Szerződést a Számlatulajdonos az igénylés helye szerinti postahelyen veheti át A Számlacsomag Szerződés megkötése előtt a Számlatulajdonos és annak képviselőinek, rendelkezésre jogosult személyeinek, meghatalmazottainak ügyfél-átvilágítására a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak A Számlacsomag Szerződés megkötése előtt a Bank jogosult megvizsgálni a Számlatulajdonos jogi helyzetét, általános adatait, képviselőinek képviseleti jogosultságát, ezen adatok valódiságát, valamint minden olyan egyéb körülményt, amelynek vizsgálata jogszabályi vagy hatósági rendelkezés alapján kötelező, illetve a Bank saját belátása alapján szükséges. A Bank - az összes számlanyitási körülményt megvizsgálva és mérlegelve - jogosult az ügyfél számlanyitási kérelmének elutasítására A pénzforgalmi bankszámlanyitás dokumentációs feltételei A Bank a pénzforgalmi bankszámlát a pénzforgalomra és a bankszámlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, a Számlatulajdonos létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) meghatározó okirat és amennyiben a Számlatulajdonos nyilvántartásba vételre kötelezett nyilvántartásba vételét vagy annak kezdeményezését igazoló okmányok alapján nyitja meg. A Számlacsomag Szerződést a Bank azon személlyel (személyekkel) köti meg, aki(k) az alapító okirat, illetve a Számlatulajdonos nyilvántartásba vételéről szóló határozat szerint jogosult(ak) a Számlatulajdonos képviseletére és bejelentheti(k) a pénzforgalmi bankszámla felett rendelkező személyeket is. A számlanyitáshoz szükséges okmányokat eredeti példányban vagy hiteles másolatban kell bemutatni ellenőrzés céljából és egy másolati példányát kell adni, amelyre a Posta rávezeti, hogy az a bemutatott okirattal megegyező. A Banknál a másolt okiratok kerülnek lefűzésre Devizabelföldi jogi személynél és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál a bankszámla 9

10 nyitás feltétele, hogy a létrejöttéhez szükséges cégbírósági vagy egyéb nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó 30 napnál nem régebbi okirattal (gazdasági társaságok, egyéni cég esetén cégbírósági vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott, aláírt és lebélyegzett vagy közjegyző által hitelesített cégkivonattal vagy cégmásolattal) igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelet közölje, továbbá a cégbejegyzésre kötelezett Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (képviselő, illetve vezető) a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját valamint a létesítő okiratát (társasági szerződést) eredetiben bemutatja, amelyeknek egy, az eredetivel megegyező, Számlatulajdonos által átadott másolati példánya a Banknál marad. A Bank olyan ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát fogad el, amelyet az eljáró ügyvéd kizárólag a Számlatulajdonos cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárása során jegyzett ellen, abban az esetben, amennyiben a Számlatulajdonos létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készítette és jegyezte ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi, illetve annak mellékleteként került kiállításra. További követelmény az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási-mintával kapcsolatban, hogy az a cégeljárásról szóló évi V. törvény szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelel. Mindazon esetben, ahol a jelen ÁSZF ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát említ, ott a jelen pont szerinti követelményeknek megfelelő aláírás-mintát kell érteni A nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személynél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál amennyiben a bejegyzési kérelem benyújtásának nem feltétele az alapítói vagyon befizetésének igazolása, úgy a pénzforgalmi számla megnyitás feltétele, hogy eredetiben bemutassa a létesítő okiratát (társasági szerződés) továbbá a Számlatulajdonos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint ha cégbejegyzésre kötelezett a cégbíróság által kiállított, adószámot és statisztikai számjelet tartalmazó hiteles (cégbíróság által kiállított )tanúsítványt, amely igazolja, hogy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került bemutassa, amelyeknek egy, az eredetivel megegyező másolati példánya a Banknál marad. Nyilvántartásba vétellel létrejövő, nem gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek minősülő jogi személy esetén a Bank a pénzforgalmi számlát a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem benyújtásának igazolása valamint az adószámának és statisztikai számjel közlése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően nyitja meg. A nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személynél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál amennyiben a bejegyzési kérelem benyújtásának feltétele az alapítói vagyon befizetésének igazolása, úgy a pénzbeli hozzájárulás befizetése ú.n. törzstőke letéti számlára történik. A törzstőke számla megnyitásának dokumentációs feltétele, hogy a Számlatulajdonos bemutassa a létesítő okiratát (társasági szerződés) eredetiben, amelynek egy, az eredetivel megegyező másolati példánya a Banknál marad. A törzstőke számlán elhelyezett pénzbeli hozzájárulás befizetéséről a Bank egyidejűleg igazolást állít ki a Számlatulajdonos részére. A törzstőke számla terhére és a pénzbeli hozzájárulás kivételével javára fizetési megbízás nem teljesíthető. A Bank a Pénzforgalmi bankszámlát a) gazdasági társaság és szövetkezet esetén a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem benyújtásának igazolását (tanúsítvány bemutatása eredetiben, amelynek egy, az eredetivel megegyező másolati példánya a Banknál marad), továbbá közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta bemutatását (bemutatás eredetiben, amelynek egy, az eredetivel megegyező másolati példánya a Banknál marad) valamint adószámának és statisztikai számjelének közlését, b) a nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személy esetén az a) pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően nyitja meg a Számlatulajdonos részére, egyidejűleg a törzstőke számlán elhelyezett pénzösszeget átvezeti a Pénzforgalmi bankszámlára, majd ezt követően a törzstőke számlát megszünteti Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy Számlatulajdonosnak ideértve az egyéni vállalkozónak minősülő Számlatulajdonost a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásba vételről szóló okirat eredeti példányának bemutatása szükséges, amelyről a postahely másolatot készít. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói státuszt igazoló alábbi okmányok fogadhatóak el: -egyéni vállalkozói igazolvány vagy -hatósági bizonyítvány -önkormányzat által kiállított igazolás. Amennyiben az Igazolásban rögzített adatok nem egyeznek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján (www.kekkh.hu) oldalon nyilvántartott adatokkal a Bank jogosult a fenti okmányok valamelyikének ismételt benyújtását kérni. őstermelő esetében az ilyen státuszt igazoló őstermelői igazolvány vagy kamarai igazolvány eredetben történő bemutatása szükséges, amelyről a postahely másolatot készít A pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett szervezet bankszámla nyitásának feltétele, hogy a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó, 30 napnál nem régebbi okmányait, iratait eredeti példányban a Banknak bemutatta A külföldön kiállított és idegen nyelvű okiratokra az alábbi szabályok érvényesek: 10

11 Amennyiben az adott országgal Magyarország kétoldalú polgári jogsegély egyezményt kötött, úgy az adott országban kiállított közokirat további hitelesítés nélkül elfogadható, kétoldalú egyezmény hiányában, ha az adott ország aláírta, a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok felülhitelesítésének mellőzéséről szóló hágai egyezményt, úgy a közokirathoz kérni kell a tanúsítványt (Apostille-t) is, fentiek hiányában az okiratot az adott országban működő magyar külképviseleti (diplomáciai, vagy konzuli) hatósággal kell felülhitelesíttetni. Idegen nyelvű okiratok esetén azok hiteles - az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített - fordítása is szükséges, azzal, hogy a Bank jogosult más fordító iroda fordítását is elfogadni egyedi döntése alapján Ha a pénzforgalmi bankszámla megnyitására úgy került sor, hogy a pénzforgalmi bankszámla vezetésére kötelezett Számlatulajdonos a nyilvántartást vezető szervnél még nem került bejegyzésre, úgy a Számlatulajdonos köteles a bankszámla megnyitását követő 90 (kilencven) napon belül a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni, hogy a nyilvántartásban szerepel. A számlatulajdonos tudomásul veszi és vállalja, hogy a bejegyzést igazoló okiratokat legkésőbb a számla megnyitását követő 90. (kilencvenedik) napon óráig a Bank rendelkezésére bocsátja, ellenkező esetben a Bank a IV.1.7. pontban foglaltak szerint jár el. Amennyiben az okiratok benyújtására előírt 90. (kilencvenedik) nap nem banki munkanap, akkor az okiratok benyújtására előírt határidő az azt megelőző banki munkanapon órakor jár le Amennyiben a Számlatulajdonos már rendelkezik a Banknál pénzforgalmi bankszámlával és újabb (további) pénzforgalmi bankszámlát kíván nyitni, úgy annak megnyitásához 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, amennyiben nyilvántartását nem cégbíróság, hanem más szervezet, hatóság vezeti, úgy ezen szervezet, hatóság 30 napnál nem régebbi igazolásával köteles igazolni, hogy a nyilvántartásban még szerepel (azaz még létező szervezet), illetve hogy ki a szervezet képviselője. Amennyiben a cégkivonat vagy igazolás alapján a cég vagy szervezet adataiban bármilyen változás következett be a Banknál a korábbi pénzforgalmi bankszámla vonatkozásában nyilvántartott adatokhoz képest, úgy köteles az új pénzforgalmi bankszámla nyitásához mindazon, pontban kért okiratokat benyújtani, amelyek az új pénzforgalmi bankszámla nyitásához szükségesek Amennyiben a cégeljárásban ideértve a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárást is - valamint nem a cégjegyzékben nyilvántartott civil szervezetek nyilvántartásba vétele során elektronikus okiratok kerülnek kiállításra vagy benyújtásra, úgy ezen elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratokat, a cégbíróságtól, illetve a bíróságtól visszakapott elektronikus aláírással ellátott elektronikus tanúsítványt valamint a cégbíróság, bíróság elektronikus aláírással ellátott végzését eredeti, sértetlen formában en keresztül a Bank címére kell megküldeni Egyéb bankszámlák Elkülönített számlák Amennyiben a mindenkori aktuális Hirdetményben a szolgáltatás szerepel a Bank a pénzforgalmi bankszámla mellett egyéb, elkülönített számlák (pl. fedezeti számlák, törzstőke letéti számlák stb.) megnyitását és vezetését is vállalja. Az elkülönített számla megnyitásának előzetes feltétele, hogy a Számlatulajdonos a Banknál pénzforgalmi bankszámlával rendelkezzen A Számlatulajdonos a pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan elkülönített számla nyitását olyan pénzeszközök kezelése céljából kérheti, amelyek szabad rendelkezése alól kikerültek. Az elkülönített számlákon kezelt összegeket a Bank csak az elkülönített számla céljának megfelelő megbízások teljesítésébe vonja be, egyéb megbízások fedezete szempontjából figyelmen kívül hagyja Fedezeti számla, mint elkülönített számla: A Számlatulajdonos megbízásból a Bank a fedezetigazolást ad ki. A fedezetigazolásban megjelölt összeget a Bank elkülönítetten kezeli a Fedezeti számlán és azt kizárólag a fedezetigazolásban foglaltak szerint használja fel. A fedezetigazolás tartalmazza különösen a fedezetként elkülönített összeget, az elkülönítés célját, a jogosult megjelölését és a fedezet elkülönítésének időtartamát. A fizetési mód tekintetében a Számlatulajdonos és a Bank megállapodása az irányadó. Az elkülönített számla megnyitására, az elkülönített számlaszerződés megkötésére, a számla feletti rendelkezésre a jelen fejezetben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen ÁSZF ( pontok) foglaltak az irányadóak Pénzforgalmi bankszámlának nem minősülő bankszámla Amennyiben a Számlatulajdonos a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezetett, úgy jogosult a Banknál olyan Fizetési számlának minősülő bankszámlát nyitni, amely pénzforgalmi bankszámlának nem minősül. Ezen Bankszámla nyitására, számla feletti rendelkezésre, fizetési megbízások lebonyolítására, a Bankszámlaszerződés megszüntetésére stb., a jelen ÁSZF-ben Hirdetményben és/vagy Bankszámlaszerződében foglalt kivételekkel a pénzforgalmi bankszámlára és a pénzforgalmi bankszámlaszerződésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 11

12 1. 4. A Bank és a Számlatulajdonos alapvető jogai és kötelezettségei A Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy pénzforgalmát a mindenkori hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak, a jelen ÁSZF, Üzletszabályzat és Hirdetménynek megfelelően bonyolítja le, a Bank által nyújtott szolgáltatások díjait megfizeti és a fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a bankszámlán rendelkezésre bocsátja A pénzforgalmi bankszámlaszerződés aláírásával a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámláján rendelkezésre álló pénzeszközeit kezeli, és nyilvántartja, az azok terhére, valamint javára szóló szabályszerű fizetési megbízásokat teljesíti, a Számlatulajdonost a pénzforgalmi bankszámla javára és terhére írt összegekről, a számlaforgalomról, valamint a bankszámla egyenlegéről bankszámlakivonattal értesíti A Bank a számlavezetés során a hitelintézettől elvárható gondossággal köteles eljárni. A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be A Bank a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett bármely bankszámláját a pénzügyi-, illetve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével A Számlatulajdonos a pénzforgalmi bankszámlaszerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot, hogy bármely nála vezetett pénzforgalmi bankszámlája kivéve az elkülönített számlát, amelyen elhelyezett összeg csak az elkülönítés céljára használható az elkülönítés időtartama alatt és a betétszámláján elhelyezett betéti összeg, valamint a bankszámlához kapcsolódó hitelkeret terhére - ez utóbbi esetben a lejárattól függetlenül - jogosult a Szerződés szerinti, bármilyen jogcímen keletkezett esedékes (lejárt) követelését tőke, kamatok, díjak, költségek, jutalékok stb. - a Számlatulajdonos bankszámla követeléseibe beszámítani esedékességkor vagy azt követőn bármikor, a Számlatulajdonos mindenkori fennálló követelése erejéig, akként, hogy a Bank a Számlatulajdonos Banknál vezetett bármely bankszámláját, és/vagy Betétszámláját, hitelkeretét a Szerződés szerinti esedékes összeggel jogosult megterhelni a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. A Számlatulajdonos szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében felhatalmazza a Bankot, hogy a beszámítási jogát a Banki tévedés helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően gyakorolja. A Számlatulajdonos köteles arról gondoskodni, hogy esedékességkor a Banknál vezetett bankszámláján a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. Amennyiben a Bank követelésének pénzneme és a terhelendő pénzforgalmai bankszámla bankszámla és/vagy Betétszámla pénzneme eltér egymástól a Bank a követelését az alábbi árfolyamok alkalmazásával érvényesíti: - amennyiben a Bank forint követelésével terheli meg a Számlatulajdonos forinttól eltérő pénznemű pénzforgalmi bankszámláját és/vagy Betétszámláját Pénzforgalmi bankszámláját, úgy a terhelés a Bank terhelés napjára utolsóként jegyzett deviza vételi árfolyamán kerül sor a Konverzióra, - amennyiben a Bank forinttól eltérő pénznemű pénzforgalmi bankszámláját és/vagy Betétszámláját,, azaz deviza követeléssel terheli meg a Számlatulajdonos forint pénznemű Pénzforgalmi bankszámláját, úgy a terhelésre a Bank terhelés napjára utolsóként jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamán kerül sor a Konverzióra, - amennyiben a Bank forinttól eltérő pénznemű követeléssel terheli meg a Számlatulajdonos egyéb, nem a követelés pénznemében vezetett, forinttól eltérő pénznemű pénzforgalmi bankszámláját és/vagy Betétszámláját, úgy a terhelés akként történik, hogy a követelést a Bank terhelés napjára utolsóként jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamon forintra átváltja, majd az így átváltott forint összeggel terheli meg a Pénzforgalmi bankszámlát és/vagy Betétszámláját.. Amennyiben a Banknál vezetett egyik számla sem nyújt fedezetet a banki követelés kiegyenlítésére a Bank jogosult a pénzkövetelések behajtására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint eljárást indítani A Bank kizárja azokért a károkért való felelősséget, amelyek abból adódnak, hogy a számlanyitáshoz, valamint a fizetési megbízások teljesítéséhez benyújtott okmányok, iratok, dokumentumok így különösen az azokon szereplő adatok, tények, bejegyzések, aláírások valódisága vagy megfelelősége csak speciális szakértelmet (pl. írásszakértő) igénylő módon állapítható meg Számlavezetés általános feltételei Aláírás bejelentése, pénzforgalmi bankszámla feletti rendelkezés A Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos szervezet esetében annak jogi formáját szabályozó jogszabályban a Számlatulajdonos képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (továbbiakban: képviselő ) a pénzforgalmi számlanyitás alkalmával az e célra rendszeresített nyomtatványon, az Aláírás-bejelentő kartonon írásban a bankszámla felett rendelkezésre jogosult(ak) nevét és aláírás mintáját kézzel írt módon ( bankszerű aláírás ) köteles bejelenteni. A pénzforgalmi bankszámla felett rendelkezésre jogosultként olyan személyt és olyan jogosultsággal (önálló vagy együttes) lehet bejelenteni, aki cégjegyzékben nyilvántartott társaság esetén cégjegyzésre jogosult személyként a cégjegyzékben feltüntetésre került. Adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni 12

13 vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő más személyt a pénzforgalmi bankszámla feletti állandó rendelkezéssel nem ruházhat fel. Amennyiben a pénzforgalmi bankszámla felett a bejelentett személy csak elektronikus csatornán keresztül rendelkezhet, úgy a rendelkezésre jogosult bejelentése az adott elektronikus csatorna esetében rendszeresített nyomtatványon történik az elektronikus csatornára vonatkozó szerződési feltételek szerint. A pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó aláírás (elektronikus csatorna esetében az elektronikus felhasználási jogosultság) bejelentésekor a Számlatulajdonos határozza meg a pénzforgalmi bankszámla feletti rendelkezés módját (együttes vagy önálló). Önálló rendelkezési jogosultságot a Bank csak abban az esetben fogad el, ha a Számlatulajdonos létesítő okirata ezt kifejezetten lehetővé teszi vagy jogszabály ezt nem zárja ki. A bejelentő személy kizárólag olyan rendelkezési módot határozhat meg a rendelkezésre jogosultak részére, amellyel a létesítő okirata, illetve a jogszabály alapján maga is rendelkezik. A bejelentés során a rendelkezés módján kívül meg kell határozni a megbízásokon alkalmazásra kerülő 1 db bélyegző lenyomatot vagy betűkkel meg kell adni a cég nevét. A bélyegzőlenyomatnak és a megadott cégnévnek is a Számlatulajdonos nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevét (cégnevét) kell tartalmaznia, más különösen összeghatárhoz kötött, illetve a Bank által el nem fogadott korlátozás nem tehető. Az aláírás bejelentő kartont a Számlatulajdonos cégszerűen köteles aláírni (a Számlatulajdonos nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített cégnév mellett betűvel vagy bélyegző lenyomat mellett - a Számlatulajdonos képviseletére jogosult képviselő, illetve képviselői saját névaláírásukkal látják el a kartont). A Bank nem vizsgálja, hogy a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban írt feltételeknek megfelel-e. A pénzforgalmi bankszámla feletti rendelkezés céljára rendszeresített nyomtatvány, az Aláírás-bejelentő karton 1 példányban készül, amely a Banknál marad. Az Aláírás-bejelentő kartonon megadott rendelkezések a bejelentés napját követő 3. banki munkanaptól lépnek hatályba. A hiányosan, hibásan kitöltött Aláírás-bejelentő kartont a Bank a nyilvántartó rendszerében történő rögzítés nélkül visszaküldi a postahelyre A Számlatulajdonos vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha megválasztását, kinevezését (cégbírósági nyilvántartás esetén cégkivonattal, egyéb nyilvántartás esetén a nyilvántartást végző hatóság, szerv határozatával vagy igazolásával és a kinevezésre vonatkozó okirattal), valamint aláírását hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal) igazolja. Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett rendelkezésre jogosultak rendelkezését a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más képviselő másként nem rendelkezik. Ha a Számlatulajdonos szervezet vezetőjének személyében el nem bírált változás bejegyzése van folyamatban a nyilvántartást vezető bíróságnál/hatóságnál, úgy szükséges a módosított egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat módosítására és a képviselő megválasztására (kinevezésére) vonatkozó jogszabályoknak megfelelő okiratok bemutatása, az aláírás hitelt érdemlő igazolása, és a nyilvántartást vezető bíróság/hatóság igazolása arra vonatkozóan, hogy a képviselő személyében történő változásra vonatkozó kérelem benyújtásra került. A Bank kizárja a felelősségét azon károkért, amely abból adódik, hogy a képviselőt az adott nyilvántartásba mégsem jegyzik be. A Bank a legutolsó változásra vonatkozó bejelentést fogadja el, amennyiben a jelen rendelkezéseknek megfelel Ha a Számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következően a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező vezetője van, bármelyik vezető bejelentése érvényes. Ha a Számlatulajdonos szervezet létesítő okirata alapján a vezetők közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a Számlatulajdonos szervezet képviseletére, a Bank a bejelentés szempontjából a Számlatulajdonos képviseletére jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a szervezet nyilván-tartására vonatkozó jogszabályok szerinti szervezet képviseletére jogosult. A Bank jogosult a pénzforgalmi bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Számlatulajdonos magatartása miatt a Bank a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem képes a Számlatulajdonos bankszámlájának a pénzforgalmát a jogszabályban előírt és/ vagy a jelen ÁSZF-ben, illetve a bankszámlaszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően lebonyolítani Az aláírás-bejelentést a Bank mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg a Számlatulajdonos az aláírási jogban bekövetkezett változást írásban a Banknak be nem jelenti A Bank a Számlatulajdonos bankszámlája felett rendelkezést hacsak jogszabály vagy a felek közötti megállapodás kifejezetten eltérően nem rendelkezik kizárólag a Számlatulajdonostól fogad el A Pénzforgalmi bankszámla feletti írásbeli (papír alapú) rendelkezéshez a Számlatulajdonos az 13

14 Aláírás bejelentő kartonon rendelkezésre jogosult személy(ek) az Aláírás bejelentő kartonon meghatározottakkal megegyező, az aláírási típusának (önálló vagy együttes) megfelelő saját kézzel írt aláírása(i) és az Aláírás bejelentő kartonon meghatározott, a Számlatulajdonos cégjegyzékbe vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített névének, illetve az Aláírás bejelentő kartonon bejelentett név (elnevezés) betű szerinti vagy - bélyegzőlenyomat bejelentése esetén ezt tartalmazó bélyegzőlenyomatának alkalmazása szükséges. Érvényes Aláírás bejelentő karton fizikai módosítására nincs lehetőség, azt csak új Aláírás bejelentő karton érvénybehelyezésével lehet érvényteleníteni (pl.: erre rendszeresített Számlatulajdonos által cégszerűen aláírt formanyomtatvánnyal). A Bank a fizetési megbízásokon az aláírások és a név (cégnév), illetve a bélyegzőlenyomat meglétét és azonosságát az Aláírás bejelentő kartonon bejelentett aláírásokkal és a Számlatulajdonos Aláírás bejelentő kartonon bejelentett nyilvántartásba bejegyzett betűvel kiírt nevével vagy a bélyegző lenyomatával történő összehasonlítás útján vizsgálja meg. A Bank ezen összehasonlítás alapján csak azon fizetési megbízásokat tekinti a Számlatulajdonostól származónak, amelyen az aláírások és a névhasználat formája és a névhasználat módja megegyezik a Számlatulajdonos Aláírás-bejelentő kartonon bejelentett aláírásával, összhangban az alábbi a) b) pontokban felsorolt vagylagos szabályokkal: a) Amennyiben a Számlatulajdonos Aláírás bejelentő karton erre külön kijelölt helyén bélyegzőlenyomatot jelentett be, úgy köteles a megbízásain az Aláírás bejelentő kartonon megadott e bélyegzőlenyomat-mintát használni és a megbízást a bejelentett rendelkezésre jogosult(ak) megfelelő aláírásával ellátni. b) Amennyiben a Számlatulajdonos Aláírás bejelentő karton erre külön kijelölt helyén bélyegzőlenyomatot nem jelentett be, de az Aláírás bejelentő karton e helyén nevének írt betű szerinti nevét szerepelteti, úgy köteles a megbízásain az Aláírás bejelentő kartonon megadott nevének betű szerinti mintát használni és a megbízást a bejelentett rendelkezésre jogosult(ak) megfelelő aláírásával ellátni. A megbízáson a bejelentett bélyegzőlenyomatot nem helyettesíti a kiírt betű szerinti név, illetőleg a kiírt betű szerinti nevet nem helyettesíti a bélyegzőlenyomat A Bank kérheti a Számlatulajdonos képviseletében eljáró személyek személyazonosságának igazolását A Vállalkozói Számlacsomag keretében biztosított elektronikus szolgáltatások alapján a Számlatulajdonos az írásbeli rendelkezés mellett elektronikus úton is megadhatja fizetési megbízásait. A Számlatulajdonos elektronikus úton adott fizetési megbízásainak teljesítésére, a pénzforgalmi bankszámla feletti rendelkezés jogosultságának megadására (kártyabirtokosok, elektronikus csatornák felhasználóinak bejelentése), annak vizsgálatára a Szerződés, a jelen ÁSZF, valamint Hirdetmények az irányadóak Aláírás bejelentés, rendelkezési jogosultságok a csőd, a felszámolás illetve végelszámolás ideje alatt a) Csőd A Számlatulajdonos köteles az általa indítandó csődeljárás iránti kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáról a Bankot a benyújtással egyidejűleg értesíteni. A csődeljárás esetében Számlatulajdonos köteles a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételével egyidejűleg a Bank részére bejelenteni a részére kijelölt vagyonfelügyelő személyét, továbbá a vagyonfelügyelő, ideiglenes vagyonfelügyelő hiteles cégaláírási nyilatkozatát. Amennyiben a kijelölt vagyonfelügyelőt együttes cégjegyzési és a pénzforgalmi bankszámla feletti együttes rendelkezési jog illeti meg, úgy a Számlatulajdonos és a vagyonfelügyelő az erről szóló végzés közzétételével egyidejűleg köteles a Bank részére ezt bejelenteni. A Bank nem felel azért a kárért, amely abból származik, hogy a Számlatulajdonos illetve a vagyonfelügyelő nem tett eleget az előbbi bejelentési kötelezettségeinek. A Bank a csődeljárás kezdő időpontját követő naptól a Számlatulajdonos nevét csődlejárás alatt, illetve a pénzforgalmi bankszámla elnevezését cs.a. toldattal látja el, a Számlatulajdonos a pénzforgalmi bankszámla felett a csődlejárás alatt vagy a cs.a. toldattal ellátott neve mellett a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartásával tud rendelkezni.. b) Felszámolás A Bank a felszámolást kezdő időpontját (Cégközlönyben történő közzététel napja) követő naptól a Számlatulajdonos nevét felszámolás alatt, illetve a pénzforgalmi bankszámla elnevezését f.a. toldattal látja el. A pénzforgalmi bankszámla felett kizárólag az igazolt felszámoló és az általa bejelentett rendelkezők a Számlatulajdonos felszámolás alatt vagy f.a. toldattal ellátott neve megjelölésével jogosultak rendelkezni. Felszámolás esetén az ÁSZF pontja szerint dokumentumok becsatolása illetőleg feltételek igazolása szükséges az ott meghatározottak szerint, azzal ez eltéréssel, hogy az alapító okirat (társasági szerződés) módosítása Banknak történő benyújtása helyett a felszámolást elrendelő és a felszámoló személyét kijelölő jogerős bírósági végzés benyújtása szükséges. Felszámoló cég kijelölése esetén az eljáró felszámoló kijelölési dokumentumának bemutatása is szükséges. c) Végelszámolás A végelszámolás alatt álló Számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámlája feletti rendelkezés csak a végelszámolás Cégközlönyben történő közzétételét követően van lehetőség, illetőleg amennyiben megválasztott végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben bejelentette a cégbírósághoz és ezen változást a Banknak a jelen ÁSZF pontja szerint megfelelően igazolta. Ezen 14

15 értesítések Bank által történő kézhezvételét követően, a Bank a Számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozó rendelkezést, fizetési megbízást kizárólag a végelszámolótól, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosulttól fogad el. A Bank fenti értesítések kézhezvételét követően a Számlatulajdonos végelszámolás alatt vagy v.a. toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet. A végelszámoló pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultságának igazolásakor az ÁSZF foglaltakhoz képest új végelszámoló aláírási címpéldányt vagy aláírás-minta becsatolására akkor van szükség, ha a végelszámolást megelőzően a végelszámoló nem volt a Számlatulajdonosnak cégnyilvántartásba bejelentett önálló cégképviselője A fizetési megbízások benyújtása, azonosítása A Számlatulajdonos által a Banknak adott fizetési megbízásnak a fizetési megbízás teljesítése céljából egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell a jogszabályokban, jelen ÁSZF-ben, Hirdetményben és/vagy a nemzetközi pénzforgalmi szabályokban/szabványokban előírt valamennyi adatot. A Bank kizárólag a tartalmilag, nyelvi és formai szempontból pontosan és helyesen megadott fizetési megbízások lebonyolítását vállalja. A Bank a hiányos, félreolvasható karaktereket tartalmazó, továbbá félreértésekre alkalmat adó fizetési megbízásokat jogosult visszautasítani. A Bank nem felel a hiányos vagy téves adatokat, félreolvasható karaktereket tartalmazó, továbbá félreértésekre alkalmat adó megbízás teljesítésével okozott kárért A Számlatulajdonosnak a Pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó papíralapú megbízásait külön megállapodás hiányában - az MNB rendelet 3. sz. Mellékletében meghatározott vagy a Bank által rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtania. A Bank a Számlatulajdonos külön értesítése nélkül jogosult visszautasítani azon papíralapú fizetési megbízás teljesítését, amennyiben a Számlatulajdonos nem a megfelelő nyomtatványt használja vagy nem megfelelően (hiányos, hibás, olvashatatlan stb.) tölti ki. A Bank nem vállal felelősséget a fizetési megbízások közlemény rovatának tartalmáért, a közleményeknél a nem egyértelmű vagy olvashatatlan karaktereket a fizetési megbízások feldolgozásakor a legjobb tudása szerint értelmezi vagy? jellel helyettesíti. A nyomtatványokat a Számlatulajdonos térítés nélkül igényelheti, illetve veheti át a postahelyeken. A Számlatulajdonos által elektronikus csatornán megadásra kerülő fizetési megbízásokra az adott elektronikus csatornára vonatkozó ÁSZF vonatkozik Amennyiben a papír alapú átutalási megbízás benyújtására nem postahelyen, hanem bankfiókban kerül sor, úgy abban az esetben a forint bankszámla terhére ,- HUF összeghatár alatti, belföldi kedvezményezettel bíró papír alapú eseti forint átutalási megbízás a bankfiókban elhelyezett gyűjtőládában helyezhető el. Az ,- HUF összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű papír alapú forint eseti átutalási megbízásokat, a Bank a bankfiókban kizárólag az átutalási megbízást benyújtó személy banki ügyintéző általi személyazonosítását követően veszi át. Jelen pontban foglalt azonosítást a Bank, kizárólag a benyújtó személy érvényes személyazonosító igazolványa, útlevele, vagy kártyaformátumú vezetői engedélye alapján végzi el. Amennyiben az ,- HUF összeghatárt elérő vagy azt meghaladó papír alapú eseti forint átutalási megbízás benyújtására nem postahelyen, hanem bankfiókban kerül sor és a benyújtó személy a személyazonosítást megtagadja, vagy a személyazonosítás sikertelen, úgy a Bank jogosult az átutalási megbízás átvételét megtagadni. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az ,- HUF összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó papír alapú forint eseti átutalási megbízás nem a jelen pontban írtaknak megfelelően kerül benyújtásra a Bankhoz, úgy a Bank az átutalási megbízás teljesítését visszautasíthatja. Az átutalási megbízás visszautasításából eredő késedelemért, károkért a bankot felelősség nem terheli. A gyűjtőládában tévesen elhelyezett deviza és VIBER átutalási megbízások teljesítését a Bank jogosult visszautasítani, a késedelmekért, károkért a Bank felelősséget nem vállal A papíralapú fizetési megbízások esetén a Bank megvizsgálja az Aláírás-bejelentő kartonon lévő aláírás mintákkal, cégnévvel, bélyegzővel való egyezőséget. A Bank nem felel a Számlatulajdonost ért azon kárért, amely abból következett be, hogy a papíralapú fizetési megbízáson lévő aláírás és/vagy bélyegző valótlansága, hamissága a Banktól elvárható gondossági vizsgálat mellett sem volt megállapítható. A Bank nem felel azért a Számlatulajdonost ért kárért, amely azért következik be, hogy a papír alapú fizetési megbízást a Számlatulajdonos nem az pontban előírt módon, az ott előírt feltételek betartásával nyújtotta be, és ennek következtében a Bank a fizetési megbízás átvételét, vagy annak teljesítését megtagadta. Elektronikus csatornán vagy TeleBankon keresztül benyújtott fizetési megbízás esetén a Bank csak azt vizsgálja, hogy a rendelkezéshez szükséges személyazonosító kódok helyesen megadásra kerültek-e. Kizárólag a Számlatulajdonos felelőssége, hogy a nála üzemeltetett Elektronikus csatorna, mint rendszer használatára kinek ad felhatalmazást. Elektronikus csatornán vagy TeleBankon keresztül érkezett megbízás esetén a helyesen közölt azonosító kódok megadása esetén a Bank a fizetési megbízást minden további vizsgálat nélkül a Számlatulajdonostól származónak tekinti A fizetési megbízások benyújthatók nyomtatványon Banki munkanapon a postahely, illetve a bankfiók nyitvatartási ideje alatt, az elektronikus csatornán benyújtott fizetési megbízások esetén minden nap 0-24 óra között. A Napközbeni elszámolási keretében továbbítandó átutalások és a Bankon belüli átutalások esetében a Banki munkanap kezdő időpontja 05,00 óra, egyéb fizetési megbízások esetén 08,00 óra. A Bank Hirdetménye tartalmazza a benyújtási módok és fizetési megbízás altípusok, pénznemek, pénznemek közötti átváltás szükségessége szerinti megosztás szerint egy banki munkanapon belül azt a Banki munkanap záró időpontját, ameddig a Bank a fizetési megbízást átveszi, továbbá azt a Végső benyújtási határidőt, ameddig a Bank az átvett és befogadott fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat ha a 15

16 Számlatulajdonos későbbi határidőt nem jelöl meg vagy törvény és MNB Rendelet eltérően nem rendelkezik - a tárgynapon teljesíti. A Bank a Végső benyújtási határidő és a Banki munkanap záró időpontja között átvett fizetési megbízások, valamint a nem banki munkanapon beérkezett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat ha a Számlatulajdonos későbbi határidőt nem jelöl meg vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik - legkésőbb a következő Banki munkanapon teljesíti Az Ügyfél által postahelyen benyújtott fizetési megbízás a postai ügyintéző érkezeztetése, a Bankfiókban benyújtott bármilyen megbízás beérkezésének tényét és beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a Bank érkeztető rendszere által a megbízásra nyomtatott adatok igazolják. Az elektronikus úton benyújtott megbízások tekintetében a beérkezés időpontja a Bank számítógépes rendszere által rögzített számítógépes érkezési időként szereplő időpont Fizetési megbízás átvétele A fizetési megbízások átvétele a megbízások Bankhoz történő beérkezés sorrendjében történik. A Bank a bankszámla terhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat törvény vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a Bank nyilvántartása az irányadó A fizetési megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a fizető fél által közvetlenül, vagy kedvezményezett által vagy rajta keresztül közvetve benyújtott fizetési megbízás a Bankhoz beérkezett. A Bankhoz nem Banki munkanapon beérkezett fizetési megbízást a következő Banki munkanapon kell átvettnek tekinteni. Az előbbiek figyelembevételével a fizetési megbízás átvételének időpontja a következő: 1) Nyomtatványon benyújtott (papír alapú) fizetési megbízás esetén az az időpont, amikor a fizetési megbízást benyújtó a fizetési megbízást a postahelyi ügyintézőnek átadta és azt a postahelyi ügyintéző érkeztette; bankfiókban elhelyezett gyűjtőláda útján benyújtott fizetési megbízás esetén a fizetési megbízás érkezetését követő legkésőbb 60. (hatvanadik) perc. 2) Elektronikus csatornán benyújtott fizetési megbízás esetén az az időpont, amikor a fizetési megbízást benyújtó által a Bank számára megküldött fizetési megbízás elektronikus üzenete a Bankhoz beérkezett és a fizetési megbízásra vonatkozó üzenet a Bank nyilvántartása alapján a Bank számára hozzáférhetővé válik, 4) Napközbeni elszámolás keretében továbbítandó átutalások esetén, ha a Bank, mint a fizető fél Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója az átutalási megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tévő adat birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ha a Napközbeni elszámolás keretében továbbítandó átutalási megbízás terhelési nap feltüntetésével került benyújtásra, az átutalási megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a terhelési napon a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 5) Fizetési megbízás sorbaállítása esetén az az időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a Számlatulajdonos bankszámláján rendelkezésre áll; 6) Átutalási végzés esetén az az időpont, amikor az átutalási végzés alapján a Banknak az átutalási kötelezettsége beáll. Ez a rendelkezés az átutalási végzésen alapuló kifizetésre és az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg visszatartására is irányadó 1.8. Fizetési művelet jóváhagyása A Bank a fizetési műveletet a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével akkor teljesíti, ha azt a fizető fél Számlatulajdonos előzetesen jóváhagyta. A Bank a Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési műveletet visszautasítja. A Bank a fizetési művelet jóváhagyásának tekinti a fizető fél Számlatulajdonos részéről a következőket: a) Nyomtatványon benyújtott (papír alapú) átutalási megbízás esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos az átutalási megbízást (eseti, vagy rendszeres) kitöltötte és a Banknál bejelentett módon aláírta és azt a jelen ÁSZF-ben és a Hirdetményben meghatározott előírások szerint a postahelyen, vagy Bankfiókban átadta, vagy a Bank hálózati egységében az átadás céljára elhelyezett gyűjtőládában érkeztetve bedobta. b) Elektronikus banki úton benyújtott átutalási megbízás esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos az adott elektronikus csatornára vonatkozó ÁSZF szerinti módon, a személyazonosító adatok/kódok megadását követően a fizetési megbízást a Banknak megadta/megküldte, TeleBank esetén azt szóban megerősítette. c) Csoportos átutalás esetén: a Számlatulajdonos jelen ÁSZF szerinti módon, a személyazonosító adatok/kódok megadását követően a fizetési megbízást a Banknak megadta/megküldte, d) Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedés esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos írásban az erre rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványt kitöltve és Banknál bejelentett aláírással ellátva vagy, ha a felhatalmazás megadására elektronikus csatornán lehetőség van, úgy az elektronikus csatornán az arra vonatkozó ÁSZF szerinti módon felhatalmazta a Bankot csoportos beszedési megbízás teljesítésére. 16

17 e) Felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos az erre rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványt (felhatalmazó levél) kitöltve és a Számlatulajdonos Banknál bejelentett módon aláírva a Banknak a felhatalmazást megadta. f) POS terminálon bankkártyával kezdeményezett fizetés esetén: ha a Számlatulajdonos által felhatalmazott Kártyabirtokos a bankkártyáját jelen ÁSZF előírásainak megfelelő módon (pl. helyes PIN kód megadás, személyazonosság igazolása, bizonylat aláírása stb.) használta és a kártya művelet (tranzakció) engedélyezés (autorizáció) megtörtént. g) Készpénzbefizetés/kifizetés Bank pénztárában: ha a fizető fél Számlatulajdonos a készpénzbefizetésre/kifizetésre vonatkozó megbízást a Banknak megadta és a készpénzfizetésről Bank által kiállított bizonylatot a Banknál bejelentett módon aláírta Vissza műveletek Fizetési megbízás visszavonása A Számlatulajdonos a fizetési megbízását kizárólag a megbízás teljesítésének megkezdése előtt (a bankon belüli megbízás jóváírásra vagy bankon kívülre irányuló megbízás továbbításra került) vonhatja vissza, írásban, a Bank által erre rendszeresített formanyomtatványon a fizetési megbízásokra előírtak szerinti módon aláírva - vagy TeleBankon keresztül A teljesítés megkezdésének időpontjára a Bank nyilvántartása az irányadó. A visszavonásra vonatkozó megbízás Bank általi átvétele nem minősül a visszavonásra vonatkozó kötelezettségvállalásnak a Bank részéről. A Bank a visszavonásra vonatkozó igény bejelentését követően a tőle elvárható gondosság mellett megteszi az intézkedést a visszavonási kérelem teljesítése érdekében. A Bank a fizetési megbízás visszavonása miatt a Számlatulajdonost ért károkért felelősséget nem vállal A sikerrel visszavont megbízás után a Bank a visszavonással érintett fizetési megbízásra vonatkozó Hirdetményben meghatározott díjat számítja fel, amelynek fedezetét a Számlatulajdonos visszavonással érintett bankszámláján köteles biztosítania. Ezzel összefüggésben a Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy viseli a fizetési megbízás visszavonásából származó jogkövetkezményeket így különösen a terhelési naphoz kötött deviza átutalás esetén az árfolyamkockázatot Ha a fizetési megbízást a Számlatulajdonos, mint kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a Számlatulajdonos részére való átadását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza Visszakérés téves számlaszámra történt átutalás esetén (visszahívás) A téves számlaszámra történt átutalás visszakérését (visszahívását) annál a pénzforgalmi szolgáltatónál kell kezdeményezni, ahonnan a téves utalás teljesítése történt Amennyiben a fizetési megbízást a Bank már teljesítette, úgy a Számlatulajdonos a fizetési megbízást írásban a Bank által erre rendszeresített formanyomtatványon - a fizetési megbízásokra előírtak szerinti módon aláírva kérheti vissza. A Bank a visszakérésre vonatkozó igény bejelentését követően a tőle elvárható gondosság mellett megteszi az intézkedést a visszakérési kérelem teljesítése érdekében, azonban a Bank a visszakérés eredményességéért, illetve a Számlatulajdonost ért esetleges károkért felelősséget nem vállal. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy viseli a fizetési megbízás visszakéréséből származó jogkövetkezményeket, így különösen az esetleges árfolyamkockázatot, valamint a Kedvezményezett, a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, továbbá az esetleges közvetítő bank vagy az elszámolóház által felszámított költségeket. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi számláján már jóváírásra került, úgy a visszakérés teljesüléséhez a Kedvezményezett jóváhagyása szükséges. A visszakérésért a Bank jogosult díjat felszámítani, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza Visszautalás Amennyiben visszakérés kérelem érkezik a Bankhoz (egy másik pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, ill. bankon belüli utalás esetén a Bank ügyfelétől) egy olyan fizetési megbízás összege tekintetében, amely a Számlatulajdonos bankszámláján már jóváírásra került, úgy a Bank a kérésnek kizárólag abban az esetben tesz eleget, amennyiben a Számlatulajdonos ahhoz - a banktól kapott értesítő levélre küldött válaszában (a fizetési megbízásokra előírt módon aláírva) keresztül - hozzájárult. A Visszakérési kérelem teljesítése (visszautalás) után a Bank a Hirdetmény szerinti átutalási díjat jogosult felszámítani Fizetési megbízás visszautasítása Amennyiben a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a Bank a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja A Bank a fizetési megbízás átvételét, Bankban történő beérkezését követően ellenőrzi a fizetési megbízás adattartalmát, a megbízás szabályszerű kitöltését, (rajta szereplő aláírásokat). A Bank fenntartja magának a jogot hogy visszautasítsa a hiányosan, helytelenül, érthetetlenül vagy ellentmondásosan 17

18 megadott fizetési megbízást, továbbá azt a papíralapú fizetési megbízást, amelyen az aláírás képi mintája nem egyezik a Banknál bejelentett aláírással, és nem felel meg az pontban leírtaknak, vagy amelyen törlés, módosítás vagy javítás van, illetve amelyen a pénzösszeget számokkal és betűkkel eltérően határozták meg, vagy amelynek előnyomott tartalmában betoldást, törlést vagy áthúzást alkalmaztak, amely olvashatatlan, valamint, ha a fizetési megbízás elszakadt, vagy bepiszkolódott A Bank fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a fizetési megbízás a pénzforgalmi bankszámlaszerződésben, jelen ÁSZF-ben, Üzletszabályzatban, a nemzetközi pénzforgalmi szabályokban/szabványokban/szokványokban és/vagy Hirdetményben foglalt feltételeknek meg nem felelő módon és adattartalommal került kiállításra és benyújtásra, a fizetési megbízás teljesítését mérlegelés nélkül visszautasíthatja A Bank jogszabály eltérő rendelkezése hiányában vagy, ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik a pénzforgalmi bankszámlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat a Hirdetményben megjelölt időtartam szerinti sorba állítás lejártát követően visszautasítja A Bank jogosult visszautasítani a papíralapú fizetési megbízás teljesítését, amennyiben a Számlatulajdonos nem a Bank által előírt nyomtatványt használja vagy nem megfelelően (hiányos, hibás, olvashatatlan stb.) tölti ki, illetve nem jelen ÁSZF-ben, Hirdetményben előírt módon nyújtja be A Bank a visszautasítás tényéről a Számlatulajdonost legkésőbb az átvételt követő Banki munkanapon, terhelési nap megjelölése esetén legkésőbb a terhelési napot, sorbaállítás időtartamának lejárta esetén legkésőbb a sorbaállítás utolsó napját követő Banki munkanapon MNB Rendelet eltérő rendelkezése hiányában levélben vagy elektronikus úton értesíti A Bank megindokolt visszautasítás esetén jogosult díjat felszámítani, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza A Bank a visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek tekinti Fizetési művelet helyesbítése A Bank és Számlatulajdonos megállapodnak, hogy a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési műveletet tartalmazó bankszámlakivonat zárónapjától számított 60 napon belül kezdeményezheti a Banknál a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de a Bank által hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését A Számlatulajdonos a helyesbítésre irányuló kérelmét írásban a banknál bejelentett módon aláírva a a számlavezető bankfióknak címezve juttathatja el a kérelem elbírálásához szükséges okiratok, bizonylatok, egyéb dokumentumok becsatolásával. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumokat a Számlatulajdonos a Bank felhívását követően nem bocsátja a Bank rendelkezésére a felhívás Számlatulajdonos általi kézhezvételétől számított 15 napon belül, úgy a Bank a kérelmet érdemi bírálat és intézkedés nélkül elutasíthatja. Amennyiben a Bank a Számlatulajdonos helyesbítési kérelmének helyt ad, úgy a pénzforgalmi bankszámlán írja jóvá a helyesbítési kérelemmel összefüggően megtérítendő összeget Fizetési megbízások teljesítése, sorba állítás, részteljesítés A Bank a fizetési megbízásokat amennyiben azok maradéktalanul megfelelnek a hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak, valamint a pénzforgalmi bankszámlaszerződésben és/vagy a jelen ÁSZFben, Üzletszabályzatban, Hirdetményben, nemzetközi pénzforgalmi szabályokban/szabványokban/szokványokban foglalt feltételeknek és adattartalomnak a Hirdetményben meghatározott teljesítési rend (megbízás átvételének, teljesítésének időpontja, határideje, árfolyam, költség stb.) szerint teljesíti. A Bank a teljesítési rendben meghatározott teljesítési határidőket, időpontokat kizárólag abban az esetben vállalja, ha a benyújtott fizetési megbízás hiánytalanul és pontosan tartalmazza az előírt feltételeket, adatokat és a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll A Bank saját tévedésén alapuló jóváírást és terhelést minden fizetési megbízás ideértve a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalást is - teljesítését megelőzően és követően egyaránt a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül jogosult helyesbíteni A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése - az előzőek figyelembevételével - megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését A Bank csak azokat a Számlatulajdonos által adott fizetési megbízásokat köteles teljesíteni, amelyekhez a szükséges pénzügyi fedezet - ideértve a fizetési megbízások teljesítése esetére felszámításra kerülő azon díjak, költségek összegét, amelyek a megbízás megadásával egyidejűleg esedékesek a megbízásban terhelendőként megadott pénzforgalmi bankszámlán a teljesítés időpontjában szabadon, hiánytalanul rendelkezésre áll A Bank a fizetési megbízás részbeni teljesítését hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, illetve váltóbeszedés kivételével - nem vállalja. 18

19 A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető hatósági átutalás és átutalási végzésen alapuló fizetési megbízást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig legfeljebb azonban 35 napig a Bank sorba állítja (függőben tartja). A hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés sorba állításáról a sorba állítás első munkanapján értesíti a Kedvezményezettet és az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés a fizetési megbízás adatait és a sorba állítás utolsó napját tartalmazza A Bank a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat - amennyiben a Számlatulajdonos a beszedési megbízások sorba állítását a felhatalmazó levélen kérte - 35 napig, de ezen időtartamon belül legfeljebb a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig sorba állítja. A Bank az általa rendszeresített tartalmú felhatalmazó levélminta alapján kiállított felhatalmazó levelet vagy azzal azonos tartalmú olyan felhatalmazó levelet vesz nyilvántartásba, amelyet külön írásbeli nyilatkozattal fogadott el (banki záradék) a beszedési megbízás teljesítésére és, amennyiben a Számlatulajdonos a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás sorba állítását kéri, annak időtartama a jelenleg hatályos jogszabály szerint legfeljebb 35 nap lehet. Amennyiben a Számlatulajdonos a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás sorba állítást nem kért, úgy a Bank a beszedési megbízást fedezethiány esetén nem állítja sorba A Bank a Pft. 66 (1) bek. szerinti végrehajtható okiraton alapuló beszedési megbízásokat nem állítja sorba, kivéve ha a függőben tartást a kedvezményezett kifejezetten kéri, amely esetben a Bank a fizetési megbízást 35 napra állítja sorba. A Pft. 66. egyéb rendelkezései alapján benyújtott beszedési megbízásokat a Bank nem állítja sorba A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást, az eseti forint és deviza átutalási megbízást, forint rendszeres átutalási megbízást, számlakonverziós megbízásokat a Bank a Hirdetményben meghatározott időtartamra állítja sorba. Deviza átutalás esetén, amennyiben a fedezet az adott fizetési megbízás típusra meghatározott sorbantartási határidőn belül, de a Banki munkanap záró időpontjáig csak az adott fizetési megbízás típusra meghatározott Végső benyújtási határidő után biztosított, akkor a fizetési megbízás a következő Banki munkanapon kerül teljesítésre A sorba állítás időtartamának számítása a fizetési megbízás átvételét követő napon kezdődik A sorba állítási határidő lejártát követően még fedezethiányos fizetési megbízásokat a Bank visszautasítja. A Bank a megbízás visszautasításáról a Számlatulajdonost a pont szerint értesíti A Bank a pénzforgalmi bankszámlán a jóváírást a részére megadott bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám), a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítését pedig a bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám ) és a fizető fél Számlatulajdonos nevének ellenőrzése mellett végzi el A Bank az általa befogadott bejövő átutalási megbízás feldolgozását a tudomására jutást követően azonnal megkezdi, a deviza konverzió nélküli jóváírást a feldolgozás befejezését követően azonnal, a deviza konverzióval teljesíthető jóváírást, pedig a szükséges deviza eladás/vétel lebonyolítását követően írja jóvá haladéktalanul a kedvezményezett Számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámláján Amennyiben a Bank a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított fizetési megbízás teljesítését az azon szereplő jóváírást (terhelést) azonosító adatok hibája vagy hiánya miatt nem tudja elvégezni, erről a visszautasítás okának közlésével legkésőbb a fizetési megbízás átvételét követő Banki munkanapon e felismerést követően a) belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési megbízás teljesítésének visszautasításával, b) egyéb fizetési megbízás esetén a fizetési megbízás teljesítésének visszautasításával értesíti a fizetési megbízást részére továbbító pénzforgalmi szolgáltatót A Bank a fizetési megbízást mindig azon bankszámla terhére, illetve javára teljesíti, amely a fizetési megbízásban megadásra került. Amennyiben a fizetési megbízás és a Számlatulajdonos megadott bankszámlájának (kimenő átutalás esetén a terhelendő-, bejövő átutalás esetén a kedvezményezett bankszámlaszám) devizaneme eltér egymástól, úgy a Bank konverzióval teljesíti a fizetési műveletet a Hirdetményben meghatározott árfolyamon és értéknappal. Ha a fizetési megbízáson nem beazonosítható (hibás, hiányos) vagy már megszűnt bankszámlaszám szerepel, a Bank a fizetési megbízást visszautasítja A Bank a fizetési megbízásokat azok tényleges tartalma alapján minősíti (sorolja típusba) és dolgozza fel Ha a megvásárolt vagy beszedésre átvett csekk, illetve a megvásárolt vagy leszámítolt váltó, vagy más értékpapír (a továbbiakban együtt csekk) fedezetlen ideértve azt az esetet is, ha a jóváírást követően a külföldi bank a csekk ellenértékét visszaterheli vagy ellenértéke esedékességkor bármely más okból nem folyik be, a Számlatulajdonos köteles a kifizetett összeget, annak kamataival és költségeivel együtt a Banknak megfizetni. A Számlatulajdonos ezen fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében felhatalmazza a Bankot, hogy a kifizetett összeggel, annak kamataival és költségeivel együtt a Számlatulajdonos bármely Banknál vezetett bankszámláját megterhelje. Ezen pontban megjelölt szolgáltatást a Számlatulajdonos kizárólag a bankfiókokban a banki, mikrovállalatokra vonatkozó Pénzforgalmi Hirdetmény szerinti díjak megfizetése esetén veheti igénybe. 19

20 A Bankon kívülről érkező deviza átutalások esetén, amennyiben a Bank az átutalás összegét jóváírta a kedvezményezett Számlatulajdonos bankszámláján, de az átutalás fedezetét a Számlatulajdonos Bankszámláján történt jóváírás értéknapjával nem bocsátották a Bank saját, az adott devizanemben vezetett nostro elszámolási számláján rendelkezésre, úgy a Bank jogosult a kedvezményezett Számlatulajdonos számláján jóváírt, de fedezettel nem rendelkező fizetési megbízás összegét a fedezet Bank részére történő rendelkezésre bocsátásáig zárolni, illetve a jóváírás értéknapjával azonos értéknappal megterhelni. A Bank jogosult továbbá a beérkező deviza átutalás fedezetének rendelkezésre bocsátás értéknapját utólag korrigálni a Számlatulajdonos számláján abban az esetben, ha az adott deviza átutalási megbízás pénzügyi fedezete a megbízásban megadott értéknaptól eltérő napon, késedelemmel érkezik meg a bank adott devizanemben vezetett nostro számlájára A deviza átutalások, konverziók értéknapjai a magyarországi munkaszüneti napok, illetve a fizetési művelet devizanemében fennálló bankszünnap függvényében a Hirdetményben meghatározott értéknaptól eltérhetnek. A fizetési megbízások teljesítésekor a fizetési megbízás árfolyam-, érték-, és befogadási napjának számítása során a magyarországi szombati munkanapokat a Bank csak olyan HUF számlán terhelendő, HUF-ban megadott fizetési megbízások tekintetében tekinti Banki Munkanapnak, melyek konverzió nélkül teljesíthetőek Bankon belül vagy más belföldi pénzforgalmi szolgáltató által vezetett bankszámlára A Bank a konverziós fizetési megbízások terhelésekor / jóváírásának könyvelésekor az adott fizetési megbízásra a Hirdetményben megjelölt Árfolyamot, azon belül a fizetési megbízás feldolgozásakor érvényes, legutoljára jegyzett Árfolyamot használja Visszatérítés A Számlatulajdonos beszedés esetén a Pft. 46. szerinti visszatérítési igényét írásban a Bank központjához (Budapest, 1923) jogosult benyújtani a terhelés napjától számított ötvenhat napig, csatolva ahhoz az igény érdemi elbírálásához szükséges és a jogszabályban meghatározott feltételek fennállását bizonyító következő dokumentumokat, így különösen, de nem kizárólagosan: i) benyújtott igényben szereplő beszedési megbízásra vonatkozó dokumentum csatolása (a beszedést alátámasztó számla,számviteli bizonylat, szerződés, teljesítési igazolás, átvételi igazolás, kedvezményezett felé tett bejelentés, adásvételi szerződés stb.), ii) 1 évre visszamenőleg valamennyi számla és annak teljesítésének igazolása, iii) kedvezményezett részére adott valamennyi felhatalmazás, iv) a számlázás alapját jelentő egység (mérőóra) szolgáltató (kedvezményezett) által igazolt állása a számlázáskor vagy a visszatérítési igény benyújtását megelőző 5 napban A Bank a benyújtott visszatérítési igényt és az annak alapjául szolgáló dokumentumokat megvizsgálja és érdemben dönt az igény elutasításáról vagy a visszatérítésről. Amennyiben a Számlatulajdonos késedelmesen nyújtotta be az igényt, úgy a Bank az igényt érdemi bírálat nélkül elutasítja. A Bank a döntését nem köteles indokolni. A Bank jogosult a bírálat során további dokumentumokat, információkat kérni a Számlatulajdonostól A Bank nem tekinti a kötelezett Számlatulajdonos részéről a beszedést az adott helyzetben ésszerűen elvárható összeget meghaladónak, ha a beszedésre felső értékhatárt meghatározott és a beszedéssel érintett összeg ezen értékhatárt nem haladta meg. A Bank a kötelezett Számlatulajdonos részéről a fizetési művelet adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a fizető fél Számlatulajdonos korábbi fizetési műveleteit, a pénzforgalmi bankszámlaszerződésben, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit veszi figyelembe A kötelezett Számlatulajdonos nem jogosult a visszatérítésre, ha a beszedésre vonatkozó jóváhagyását (beszedésre felhatalmazást) a Banknak adta meg, és a beszedési megbízásra vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettségét a Bank vagy kedvezményezett a számla, értesítés megküldésével vagy egyéb módon a fizetési megbízás esedékességét megelőzően 28 nappal teljesítette. Amennyiben a Számlatulajdonos a beszedésre vonatkozó felhatalmazást a pénzforgalmi bankszámlaszerződés aláírását követő 28 napon túl adja meg a Bank részére, úgy - tekintettel a jelen ÁSZF IV. fejezet 8. pontjában foglaltakra - a jelen pont szerinti előzetes tájékoztatást megadottnak tekinti. Amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, úgy a Számlatulajdonost a visszatérítési igényre nem jogosult. Nem jogosult továbbá a visszatérítésre a Pft pont szerinti mikrovállalkozásnak nem minősülő Számlatulajdonos Felelősség fizetési művelet teljesítéséért Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám) használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám) által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minősül Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám) használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám) által és a fizető fél nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül teljesítettnek. 20

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. november 2. Közzététel: 2015. október 30. A módosult és új

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

[origo] klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

[origo] klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei [origo] klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2009. november 1. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bevezető rendelkezések Az ERSTE

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. július 27. 2015. augusztus 17. : a 3.14.1.1. és 3.15.3.3. pont

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY NYRT Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák

Nem értékesített bankszámlák RSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény.3. sz. melléklet Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel:

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA forint átutalási (eseti) 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére című kiadványhoz MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1.

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1. [origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés: 2009. november 1. I. Bevezető Rendelkezések 1.1. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a Pénzügyi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2012. december 28. Hatályba lépésének időpontja: 2013. január 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói Közzététel: 2016. augusztus 5. Hatályos: 2016. augusztus 8. Jelen hirdetményi melléklet (a továbbiakban: Hirdetmény) a Vállalati

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2012. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2012. július 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. október 14. napján Hatályos: 2016. október 15től Módosítás oka: A Bank 2016. október 15től limithatárhoz

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 1.) Általános rendelkezések

Részletesebben

teljesítésének rendje

teljesítésének rendje 4. sz. függelék: TÁJÉKOZTATÓ pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját illetve fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napja Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

Magánszemélyek részére

Magánszemélyek részére FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 1085 Budapest, József krt. 72. (06 1) 428-8808 (06 1) 428-8821 1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 1111 Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben