Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülőket Segítő Baráti Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülőket Segítő Baráti Társaság"

Átírás

1 Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA Szülőket Segítő Baráti Társaság AZ SZSBT ÁLLANDÓ TAGJAI Dr. Balogh Elemér Dr. Balogh Elemérné Dr. Hartwig Ágnes Gonda István Gonda Istvánné Fekete Éva Dr. Kopniczky Zsolt Velkey Miklósné Krausz Ildikó Szásziné Fehérváry Anikó IDŐPONT október 1. november 5. december 3. január 7. február 4. március 4. június 16. TÉMA 12. évfolyam pályaválasztás, életpálya-tervezés (a szülők és az öregdiákok által nyújtott segítség) 11. évfolyam pályaválasztás, életpálya-tervezés (az egyetemi szakok és az érettségi rendszer jobb megismerési lehetőségei) 10.a hirtelen kamaszodás és az osztály magatartási változása, a TESZI tapasztalatai 9.a az osztály összetételének változása (sok érkező és távozó diák), nő osztályfőnök egy fiúosztályban 8. évfolyam a sporttagozat tapasztalatai; iskolaváltás a 8. év végén 7. évfolyam az új iskola örömei és nehézségei; vallásos és nem vallásos diákok és családok egy osztályban a SZEPIKOMP értékelése; az iskola Esélyegyenlőségi tervének ismertetése; az évi munka értékelése

2 176 A 7. évfolyamos SZSBT A 8. évfolyamos SZSBT A 9. évfolyamos SZSBT

3 177 A 10. évfolyamos SZSBT A 11. évfolyamos SZSBT A 12. évfolyamos SZSBT

4 178 ALAPÍTVÁNYI BÁL Az alapítványi bál időpontja a zsúfolt báli szezonon kívülre, tavaszra került. Április 17-én 180-an vettek részt, 412 ezer Ft-tal támogatták az alapítványt. Az alapítványi bál megnyitása A bálozó közönség 9.a-s szülők az alapítványi bálon

5 TÁMOGATÁSOK ÉS PÁLYÁZATI PROGRAMOK 179 PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: Mester Tanoda Alapítvány Ha folyóvíz volnék... ifjúsági csereprogram Szeged-Bacău 1725 E Ft Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Fiatalok Lendületben Program Dugonics András Alapítvány Szeged környéki és határon túli szórványmagyarság népzenéje Bálint Sándor népzenei fesztivál 50 E Ft Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Ivánovics Tünde PROGRAM: Az Élő Kájoni 100 E Ft Támogató: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Művészeti alkotói támogatás 2009 PROGRAM: Támogató: Mester Tanoda Alapítvány civil szervezetek működésének támogatása 700 E Ft NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma PROGRAM: Dugonics András Piarista Gimnázium Almabáltól a labdacéhig gyermektáncházak és családtámogató programok a Dugonics András Piarista Gimnáziumban 100 E Ft Támogató: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális támogatási keret pályázat 2009 PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: Dugonics András Alapítvány III. Panel Reneszánsz Fesztivál 150 E Ft Szociális és Munkügyi Minisztérium Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács Ifjúsági kezdeményezések támogatása Dugonics András Alapítvány működési költség 200 E Ft Nemzeti Civil Alapprogram Dugonics András Piarista Gimnázium nyári túrák támogatása 200 E Ft Piarista Alapítvány

6 180 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Renovabis iskolafejlesztés pályázat 400 E Ft Támogató: Renovabis KPSZTI 2010 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Fejlesztőpedagógus alkalmazása 650 E Ft Támogató: Renovabis KPSZTI 2010 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Panel Reneszánsz Fesztivál 90 E Ft Támogató: Pro Paedagogia Christiana Alapítvány 2009 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Panel Reneszánsz Fesztivál és tanulmányi versenyek támogatása 55 E Ft Támogató: Pro Paedagogia Christiana Alapítvány 2009 PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: Dugonics András Piarista Gimnázium közoktatási kollégiumok állapotfelmérésére szolgáló kérdőív kitöltése 138 E Ft Oktatásért Közalapítvány Dugonics András Piarista Gimnázium könyvtárfejlesztés 195 E Ft Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Dugonics András Piarista Gimnázium amatőr színházi produkciók támogatása 150 E Ft Oktatási és Kulturális Minisztérium Dugonics András Piarista Gimnázium tájbejárás KEOP 4900 E Ft Környezetvédelmi Minisztérium Piarista Rendtartomány PROGRAM: kompetencia alapú oktatás bevezetése E Ft Támogató: TÁMOP PROGRAM: Támogató: Piarista Rendtartomány közösségi tér és információs pont DAOP E Ft Szociális és Munkaügyi Minisztérium

7 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: audiovizuális emlékgyűjtés 5000 E Ft Támogató: TÁMOP PROGRAM: Támogató: SZPDE működési költség 100 E Ft NCA A MESTER TANODA ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA Bevétel ezer.ft..% közhasznú tevékenység bevétele ,8 adomány ,5 pályázat útján ,9 szja 1 %.139 4,1 egyéb ,7 Kiadás ezer.ft.% anyagköltség.180 5,5 igénybe vett szolgáltatások ,0 egyéb szolgáltatások..18 0,6 anyagjellegű szolgáltatás összesen ,1 személyi jellegű egyéb kifizetés ,2 értékcsökkenési leírás.121 3,7 Egyenleg A DUGONICS ANDRÁS ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA Bevétel adomány ebből: társaságok Piarista Tartományfőnökség magánszemélyek szja 1 % pályázat kamatbevétel egyéb (kerekítési különbség) 12 Kiadás anyagköltség támogatások ebből: gimnázium művészetoktatásban részt vevő diákok téli túrák támogatása cserkészcsapat támogatása Sík Sándor Kollégium támogatása Szegedi Piarista Rendház támogatása piarista nővérek támogatása diákok étkezési és szociális támogatása bankköltség, postaköltség szolgáltatások útiköltség, szállás egyéb (kerekítési különbség) 17 Egyenleg

8 Szeged város ösztöndíjasai 182 Szeged Megyei Jogú Város Esélyt a középiskolás tehetségnek ösztöndíjasa Oltványi László 8.a. A Szent-Györgyi Albert Rotary Klub ösztöndíját Szebellédi Áron 12.b osztályos tanuló, a DÖK elnöke nyerte el. ÖREGDIÁKOK ÉS TALÁLKOZÓK BESZÁMOLÓ AZ ÖREGDIÁK-SZÖVETSÉG SZEGEDI TAGOZATÁNAK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az államosítás előtt végzett, Szegeden élő öregdiákok minden hónap első hétfőjén találkoztak iskolánk tanácstermében. A csoport jelenleg 8 aktív tagból áll (elnök: Dr. Bánsági Tamás; tiszteletbeli elnök: Merley Tibor; tagok: Busa Ferenc, Dr. Rakonczai János, Dr. Rixer Gusztáv, Dr. Velcsov Márton, Dr. Kovács Miklós, Dr. Bánki Mihály; a két utóbbi tag meghívott vendégként van jelen). Előadások hangzottak el az alábbi témákban. Merley Tibor: Hadifogságom emlékei (Észtország, Baltikum); Egy ebespusztai kitelepített emlékei; Az algyői gázmező föltárása és működése; Dr. Rixer Gusztáv: Mohács, 1526; Buda elfoglalása, 1540; Mátyás és kora, a magyar reneszánsz; Egy bejáró diák emlékeiből; Dr. Rakonczai János: Bibó István társadalomfilozófiai nézetei; Ortutay Gyula: Napló I.; A száműzött Ovidius és a magyarok elei; Dr. Kovács Miklós: Juhász Gyula élete és költészete I-III.; Dr. Bánki Mihály: Fogságom naplója; Magasság és mélység; Versek. Üléseinken Dr. Bánsági Tamás rendszeresen beszámolt a Diákszövetség országos központjában történt eseményekről. Részt vett a választmányi gyűléseken, ott javaslatokat tett az új alapszabály kidolgozásához. A módosításokat megbeszéltük. Merley Dénes, Dr. Rixer Gusztáv és Dr. Rakonczai János részt vett a budapesti országos értekezleten. A csoport sajtófelelőse Dr. Rixer Gusztáv volt, aki írásaival rendszeresen jelentkezett apiarista Diák hasábjain. A csoport tagjainak publikációi (pl. Dr. Kovács Mihály a Szeged folyóiratban, Dr. Rakonczai János a Szegedi Műhelyben) rendszeresen megjelentek a helyi médiumokban. Rakonczai János szerepelt a Művész Klubban és a Baross öregdiákok rendezvényein. Meghívottként a piarista gimnázium ünnepségein jelen voltunk. Hiányoljuk a fiatalabb öregdiákokkal való kapcsolat kiépítését. Kezdeményeztük, de vállalkozásunk sikertelen volt. Összejövetelünkön többször megjelent Szegheő József SP házfőnök atya és Pető Gábor SP igazgató úr is. Szerény anyagi támogatást adunk egy szegény sorsú, arra érdemes diáknak. Anyagi helyzetünknek megfelelően támogatjuk a Piarista Alapítványt és a Dugonics Alapítványt. BÁNSÁGI TAMÁS. A 70 éve érettségizettek és Szegheő atya

9 A Piarista Diákszövetség támogatottjai Tarczay Géza-díjas 10 diák ( Ft): Magda Gábor, Glaug Flórián 8.b, Rácz Kristóf 9.a, Abt Dániel, Simon Gellért, Szakál Márk 10.a, Varró Péter 10.a, Bodor Bence, Szeri Richárd 11.a, Rozs Tamás, Sándorfi Gergő 12.a 183 Piarista Alapítvány ösztöndíjas ( Ft): Miklós Máté 7.a, Buka Dániel 7.b, Fülöp Imre, Kószó Dávid, Kovács Dániel, Oltványi László, Heszler Vince, Csenki Máté 8.a, Szekeres Tamás 8.b, Fazekas Zoltán 9.a A Piarista Diákszövetség a nyári túrákat Ft összeggel támogatja. A szegedi öregdiákok először adományoztak ösztöndíjat, amelyet Vida-Szűcs István 7.a osztályos tanuló kapott. Az előadó-művészet díjai A Mester Tanoda növendékei közül sokan előadó-művészeti sikereket értek el az évek során. Teljesítményük külön intézményi értékelése a Bálint Sándor- és a Huszka Jenő-díj. Bálint Sándor-díj Bálint Sándor iskolánkban érettségizett 1922-ben. Magyar-történelem szakos tanári diplomáját a szegedi egyetemen szerezte. A Néprajzi Intézetben és a Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetben oktatott. Munkássága két területen kiemelkedő: egyrészt Szeged és környéke, másrészt a magyar katolikus népi vallásosság kutatásában től 1965-ig egyetemi tanár volt. Meggyőződése miatt kényszernyugdíjazták. Ő a legszögedibb szögedi. Baleset okozta a halálát 1980-ban. Boldoggá avatása folyamatban van. Iskolánk diákjai közül Bálint Sándor-díjat egy fő kaphat a népi hagyományok ápolásában végzett kiemelkedő teljesítménye alapján. Huszka Jenő-díj 1893-ban érettségizett iskolánkban Huszka Jenő. Egy időben végezte el Pesten a jogi egyetemet és a Zeneakadémiát. Párizsba utazott, és első hegedűsként működött. Első színpadi művének a premierje 1898-ban volt. Az 1902-ben bemutatott Bob herceg hatalmas siker lett, ez volt az első magyar operett, amelyet külföldön is műsorra tűztek. Híres művei: Gül Baba, Lili bárónő ban tüdőgyulladásban halt meg. Huszka Jenő-díjat iskolánk diákjai közül a klasszikus vagy a könnyűzenében kiemelkedő teljesítménye alapján egy fő kaphat.

10 A sportteljesítmény új díja 184 Magay Dániel-díj Magay Dániel iskolánk növendéke volt az államosításig tól 1956-ig szerepelt a magyar kardvívó válogatottban. Az évi olimpiai győzelem után nem tért haza, az Egyesült Államokban telepedett le. Háromszor nyert egyéni kardvívásban amerikai bajnoki címet. A Berkeley Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett. Ma nyugdíjasként Los Altosban él. Magay Dániel-díjat iskolánk évfolyamos diákjai közül egy fő kaphat folyamatosan kiemelkedő sportteljesítménye alapján. Öregdiák-találkozó A szokásoknak megfelelően április utolsó szombatján volt az öregdiák-találkozó. Április 24-én kora délután focikupával kezdődött. A 14 csapat közötti viadalt az 1999.b nyerte. A rendezői feladatokat a 11.b osztály vállalta. Osztályfőnökük, Angyal László tanár úr köszöntötte a vacsora vendégeit. Mintegy 150 egykori tanuló vett részt a rendezvényen. A c Az öregdiák kupagyőztes: b

11 185 A 2004.b bográcsánál 2004.a-sok Öregdiák-találkozó 2010

12 Élőkönyvtár 186 A 11.b osztály Élőkönyvtárt állított össze. Már a Patrocínium alatt is tartott néhány öregdiák előadást, amelyben a szakmájukat, továbbtanulási tapasztalataikat mesélték el. Az osztály gyűjtőmunkája és az életútjukról szóló interjúk készítése erősítette az iskolához fűződő kötődést. A 11. évfolyam történelemfakultációsai pedig összeállították a leghíresebb régi öregdiákok életrajzát, amely az iskola honlapján is olvasható. Érettségi találkozók 2009 Szeptember 12. Szeptember 19. Október Május b (osztályfőnök: Sík Péter) 2004.a (osztályfőnök: Győri Ferenc) 2004.c (osztályfőnök: Dékány Zoltán) Az között iskolánkba járt 4 öregdiák (osztályfőnök: Greff Géza SP) 70 éves érettségi találkozóra jött el iskolánkba. DIÁKOK SZEREPLÉSE SZEGEDI HELYSZÍNEKEN Szeptember 11. A Népzenei Kamaraműhely előadta a Kájoni-misét a szegedi Szent Erzsébet templomban. Szerepeltek a Mária-napi körmenetben is. Szeptember 12. A Népzenei Kamaraműhely a Kájoni-misével szerepelt a szeri búcsún. Október 3. A Népzenei Kamaraműhely a Szegedi Paprikafesztiválon ismét a Kájonimisével lépett fel. Október 5. A múzeumi tárlat megnyitóján Sallay Gergely gitározott. Október 15. A Dugonics-szobor megkoszorúzásán a diákságot Dobó Péter és Varga Viktor 12.a osztályos tanuló képviselte. Az énekkar is szerepelt, Csenki Zalán és Kálmán Bence 11.b zenélt.

13 December 23. A Mézespálinka karácsonyi koncerten a Népzenei Kamaraműhely, a Mentés Másként Trió volt a házigazda. 187 A zsinagógával ismerkedtek a kollégisták. A Szent Gellért-nap rendezése iskolai feladat Tisztelgés az iskola névadója előtt (Csenki Zalán és Kálmán Bence 11.b) A Dugonics-szobor koszorúzása (Varga Viktor 12.b és Pető Gábor SP)

14 188 A Honismeret Napján a Mester Tanoda növendékei (Gyüdi Eszter és Csenki Zalán 11.b) léptek fel. Március 30. A honismereti előadás megnyitásakor Gyüdi Eszter énekelt és Csenki Zalán zenélt. Április 16. A Nemzetiségek Házában rendezett holokausztmegemlékezésen Csenki Zalán és Gyüdi Eszter is szereplő volt. Április 20. Tóth Béla vajdasági fotós kiállítását a Népzenei Kamaraműhely játékával nyitották meg. Április 23. Csenki Zalán, Gyüdi Eszter és Kálmán Bence a Kovács Zoltán emlékesten előadó volt. Május 1. A városi futóverseny zenei aláfestését nyújtotta Szűcs Bálint (koboz). Május 16. A Visszaadni Istennek a tehetséget hangversenyen Csányi Ildikó és Natalia Gorbunova növendékei muzsikáltak az alsóvárosi ferences templomban. Május 16. A III. Panel Reneszánsz Fesztivált diákjaink és családtagjaik számára rendezte meg a Mester Tanoda. A III. Panel Reneszánsz Fesztivál maskarásai

15 189 Somogyi Győző kiállításának megnyitása A Népzenei Kamaraműhely fellépése a Hidivásáron Kobzosok Május 22. A népzenei, a cselló, a gitár és a színművészeti tanszak növendékei a Hídivásáron szerepeltek.

16 190 A Hősök Napján szaval Sipka Bence 12.b Május 30. Iskolánk diákja, Sipka Bence 12.b szerepelt a Hősök napja megemlékezésen. Június 3. A trianoni emlékműsor teljes zenei keretét szolgáltatta a népzenei műhely. Június 7. A színjátszó tanszak Isten a metrón című előadását adta elő az Önkéntesek napja városi rendezvényen. A Népzenei Kamaraműhely és a gitártrió is szerepelt. A DUGONICS TÁRSASÁG IFJÚSÁGI TAGOZATA ÉS A GIMNÁZIUM A Dugonics Társaság évek óta meghatározó szerepet tölt be a szegedi közéletben, és nincs ezzel másképp az Ifjúsági Tagozat sem. Idén abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy diákelnöke lehettem ennek a szervezetnek, megismerkedhettem elhivatott, a közösségükért tenni akaró és tevő nagyszerű fiatalokkal. Iskolánkat képviselte még Varga Viktor 12.a és Novák Tamás 10.a. Második éve, hogy a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának tagja voltam. Számomra ez az év nemcsak a diákelnökség miatt volt kihívás, hanem a tradíciók mellett újításokat is igyekeztünk bevezetni és megszerettetni a szegedi fiatalsággal. Idén az Ifjúsági Ház nagylelkűségének köszönhetően sikerült rendezni táncházat, ahol moldvai és kalotaszegi táncokat rophattak az arra vágyók. Megszerveztük a jubileumi X. Művészeti Fesztivált, valamint a VI. Divatbemutatót a középiskolások számára, amelyek az előző évekhez hasonlóan hatalmas érdeklődést váltottak ki mind a közönség, mind pedig a szegedi média körében. Ezeken kívül két ízben szerveztünk színházlátogatást: az Orpheus az alvilágban, később pedig az Aranycsapat című előadást nézhették meg a diákok. Fontosnak tartom, hogy említés essék az évente megrendezett fotó- és képzőművészeti pályázatunkról, ami idén kisfilm készítésének lehetőségével bővült ki. Kitartó és eredményes munkát kívánok a jövő nemzedé kének is! DOBÓ PÉTER 12.A.

17 TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS Szeptember diák (Lévai Benedek 10.a, Miklós Balázs 11.a, Makra Máté, Nagy István, Szabó Gergely 11.b, Molnár Bálint 12.a, Finta Kolos, Sári Regő 12.b) Brühlben tartózkodott Vass Bálint SP tanár úr vezetésével. 191 Október A tanári kar tanulmányútja Aradra vezetett. November 21. A Karolina és a piarista gimnázium végzősei iskolánkban rendezték a szalagavató bált. December 17. A Népek karácsonya ünnepi műsort együtt adták elő színjátszóink, a Mester Tanoda növendékei és a karolinás diákok. A kilencedikes testvérosztályok A lovag (Gábor Bence 9.a) és a hölgy

18 192 A karácsonyi énekek a népdalokhoz hasonlóan magukon hordozzák egy-egy nép, nemzet zenei anyanyelvének, a keletkezés idejének stílusjegyeit. Ezért jelenthetett december 17- én este a Karolina és a piarista gimnázium karácsonyi hangversenye hallgatóknak, előadóknak egyedülálló élményt, hiszen a Lappföldtől Dél-Amerikáig, az angol daltól a román kolindán át a szászcsávási karácsonyi énekig gazdag és színes válogatását adta a karácsonyi ünnepkör dalainak. Szegheő atya ötlete alapján a műsort a két iskola művésztanárai állították össze, és ők készítették fel diákjaikat. Nagyon sok szép, sok esetben már profi szintű produkciót hallhattunk. Még az ittott tapasztalt izgalom és megilletődöttség sem hagyott nyomot az elhangzott szép karácsonyi dallamokon. Az est talán legszínvonalasabb teljesítményét nyújtották az énekduettek: Balla Viktória Doszpod Kristóf (Hullassátok egek, Ó gyönyörű szép, Kirje, kirje, kisdedecske Nagy- Szabó Kornélia tanárnő zongorakíséretével); Kozma Lilla Mikinka Szilvia (Lengyel karácsonyi dallamok, eredeti nyelven!, Kadnár Zoltán gitár- és Nagy-Szabó Kornélia tanárnő zongorakíséretével); és Csanádi Hajnalka Sóti Erika (Kodály: Karácsonyi ének). Megérdemelt sikert aratott a két zongoranégykezes- csapat is: Szeles Ágnes Háznagy Marton (Izlandi karácsonyi ének), Mihálffy Eszter Simon Bálint (Két amerikai karácsonyiének-feldolgozás). A Karolinában folyó sokrétű és színvonalas zenei munkáról tett tanúbizonyságot az iskola kamaracsoportja (vonósok, blockflötések); Barabásné Lénárdt Judit, valamint Tóth Györgyi tanárnők vezetésével és Nagy- Szabó Kornélia tanárnő zongorakíseretével tiroli, svájci, német, majd orosz és francia karácsonyi énekeket adtak elő. NÉPEK KARÁCSONYA A Karolina Gimnázium énekkara Zsováné Palotai Gabriella tanárnő vezetésével tisztán és ihletetten szólaltatta meg Csengery Dániel Négy karácsonyi ének című egyneműkari ciklusából az O Santissima kezdetű szicíliai ének feldolgozását. Iskolánkat elsősorban a profi szinten éneklő-zenélő, diákokkal kiegészült Népzenei Műhely képviselte. Előadásukban az Es ist ein Ros entsprungen német, a My Dancing Day angol karácsonyi énekeket, majd román kolinda-dallamokat, bosnyákszerb és szászcsávási karácsonyi énekeket hallhattunk Ivánovics Tünde és Fábri Géza tanárok vezetésével. Közreműködtek: Lipták Dániel tanár úr, Dancs Ágnes, Kálmán Bence (hegedű), Fábri Géza tanár úr, Fődi Ágnes, Csenki Zalán (koboz), Sallay Gergely (cselló), a gitár tanszak Szalkai Sándor tanár úr vezetésével, Miklós Balázs, Molnár Bálint, Szűcs Miklós (ének). Iskolánk furulyaegyüttese: Szabó Gergely, Lengyel András, Kohl Norbert és Vass Gábor három nyugat-európai karácsonyi éneket játszott Lajos István átiratában. Különleges zenei csemegének számított, hogy hosszú idő után ismét hallhattuk a két iskola összevont vegyeskarát. A hangverseny nyitó műsorszámaként Kodály Veni, veni Emmanuel című kórusművét énekelték Zsováné Palotai Gabriella tanárnő vezényletével. Véget nem érő taps jutalmazta a hangverseny fináléját: Adolphe Adam svéd zeneszerző népszerű, már-már slágerét, az O helga natt kezdetű kórusművet, melyet Kuzma Levente tanár úr hangszerelt és vezényelt, s melyben szólót énekelt Sóti Erika, részt vett mindkét iskola kórusa, a piarista Népzenei Műhely és valamennyi, a hangversenyben közreműködő hangszeres előadó. Őszinte dicséret illeti a piarista gimnázium színjátszó csoportját Bujdosó Hajnalka tanárnő vezetésével és a Mester Tanoda színművész tanszakát Rupáner Ágnes tanárnő vezetésével, akik az egyes zenei műsorszámok között pantomim karácsonyi életképekkel tették változatosabbá és meghittebbé az estet. LAJOS ISTVÁN TANÁR ÚR.

19 193 Zsűri és hallgatóság népdaléneklési verseny Karolinás muzsikusok a templomban (Népek Karácsonya) Január 4. A DÖK képviselői adományokat vittek Nagykárolyba. Mint minden évben, idén is eljuttattuk az adventben összegyűjtött adományokat Nagykárolyba, a piarista nővérekhez. Január 4-én, az első idei tanítási napon indultunk Bánki tanárnő, Papp tanár úr, Lengyel András 11.b és jómagam, hogy a Debrecentől nem messze levő városba elvigyük a gyógyszereket, ruhákat, játékokat és egyéb hasznos holmikat. Reggel nyolcra terveztük az indulást, fél kilenckor úton is voltunk. Délután kettőkor már egy benzinkútnál álltunk a határ mellett, és a gyógyszereket osztottuk szét kinek-kinek a táskájába (fene tudja, hogy mennyit vihet át egy ember legálisan ). Fél háromra Nagykárolyban NAGYKÁROLYBA MEGINT voltunk, átadtuk az adományokat, majd megebédeltünk (gyümölcslevest és rakott krumplit). Közben beszélgettünk a nővérekkel. Megtudtuk, hogyan kezdték a tevékenységüket (egy árva lányoknak fenntartott kollégiumot kell elképzelni, ahol laknak, esznek, alszanak, főznek, elkészítik a házi feladataikat, tanulni pedig a közeli iskolába járnak), és miből tartják fent az épületet. Ebéd után körbevezettek bennünket a városban. Megnéztük az iskolát, illetve a nővérek legújabb projektjét, egy délutáni félig tanuló-, félig játszóházat. A Károlyikastélyt is megtekintettük, sajnos csak kívülről (sokadik éve újítják már). Elbúcsúztunk, és indultunk hazafelé; okulva a reggeli nehézségekből, egyből autópályán. Este kilenc felé értünk haza. Érdekes élmény volt látni, hogy mit meg nem tesznek a nővérek a lányokért (az egészen kicsiktől kezdve az idén érettségizőkig), viszik őket kirándulni, és tulajdonképp a szülői feladatokat látják el ők ketten. Egyikőjük szociális munkás szeretne lenni, és a nővérek mellett szeretne segédkezni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Pap, a Verba és a Tombácz családoknak, illetve a 9.a, 10.a, 11.a, 11.b, 12.a és 12.b osztályoknak az adományokért. SÁNDORFI GERGŐ 12.A.

20 194 Február 6. A Zsova tanár úr által szervezett Szepi Kupán a temesvári és a zentai iskola focicsapata is részt vett. A X. Szepi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Tornát tíz csapat részvételével rendeztük meg. Két csapat érkezett külföldről, az egyik Temesvárról, a másik Zentáról. X. SZEPI KUPA Ebben az évben meghívtuk a hallássérült fiúkat is, akik hősiesen küzdöttek. Csapatunk a harmadik helyet szerezte meg. A torna gólkirálya Balla Bence 11.b lett. A csapat tagjai: Lévai Benedek 10.a, Szupera Gergő 9.a, Kormányos Árpád 11.a, Kávássy Dániel 8.b, Balla Bence, Nagy István, Király Kristóf, Csenki Zalán, Máté Gábor 11.b. Gól a Szepi Kupán A Brühlben tanuló diákok Március között a brühli testvériskolai csoport tartózkodott az iskolánkban. A 12 tanuló és 2 tanár házigazdája 4 tanárunk (Nemes Zsuzsanna, Dékány Zoltán, Németh Attila SP, Vass Bálint) és 12 diákunk (Lévai Benedek 10.a, Miklós Balázs, Vály Bence 11.a, Makra Máté, Nagy István, Szabó Gergely, Kiss Márton, Kosóczky Tibor 11.b, Molnár Bálint, Bóka Ferenc 12.a, Finta Kolos, Sári Regő 12. b) volt.

21 195 Pókembermódra Kirándulás a brühliekkel Megérkeztek a brühliek

22 196 Május 19. Május 29. A zentai gimnázium hittanosai meglátogatták iskolánkat, majd a városban sétáltak. A házigazda Károlyi Attila tanár úr volt. A temesvári Gerhardinum által szervezett focikupán iskola csapata a 2. helyezést érte el. Június 10. Az udvari koncerten felléptek a karolinások is. Július A piarista-karolinás vitorlástábor sikeres volt. A Global Outreach egy szervezet, amely európai diákoknak ad esélyt arra, hogy egy éven át Amerikában tanulhassanak. Seres Imivel az idei sikeres jelentkezők közt vagyunk. Először részt vettünk egy nyári táborban, ahol felkészítettek minket, majd ezt követően augusztus 13-án még öt másik magyar diákkal nekivágtunk a nagy kalandnak. Az út több mint 12 órába telt, tele kihívásokkal. Az egyik járatot lekéstük, a következő másnap indult, úgyhogy egy éjszakát Chicagóban töltöttünk. Green Bay-be érkeztünk, ahol összeismerkedtünk szállásadó családjainkkal. Én Pizzutiéknál lakom, De Pere városában. Három gyerekük van: Joseph (4), Brianna (14) és Dante (17). Segítőkészek, rendesek, jól elvagyok velük. Szabadidőmben velük és a szomszéd srácokkal lógok együtt: focizunk, kosarazunk, bowlingozunk, kondizunk. Az iskolám, a Notre Dame Academy, Green Bayben van. Egész másképp működnek a dolgok itt, mint otthon. Két VIGYÁZZ, AMERIKA! A szegedi piarista iskolában évek óta jelen van a Global Outreach program, amelynek keretében sikeres pályázás esetén amerikai ösztöndíjat lehet nyerni. A nyertes diákok egy évet tölthetnek valamelyik programban szereplő egyesült államokbeli középiskolában. Ebben a tanévben Lapu Árpád és Seres Imre képviseli a szegedi piaristákat az Újvilágban. A következő helyzetjelentést Lapu Árpi küldte a Piár Futár számára. tantárgy kivételével mind a kilenc tárgyat magam választhattam ki. (A kötelezők: amerikai történelem, mert cserediák vagyok, és a hittan, mert keresztény suli.) Minden nap ugyanazok az óráim vannak, könynyű észben tartani az órarendet. Az első két órám amerikai tapasztalatok, dupla óra, mivel ez az amerikai történelem és a nyelvtan ötvözete. A harmadik órám keresztény iratok, amely Jézusról és főleg az Újszövetségről szól. Ez a legnehezebb, a nyelv miatt (aki nem érti, miért, az nyisson ki egy középiskolai erkölcstankönyvet, és számolja meg, hány fura szó van egy oldalon...). A negyedik órám fizika, egész egyszerű. Kicsit másképp tanulják, meg itt mások a mértékegységek, először az SI rendszerhez szoktatják a diákokat. Az ötödik két részre van bontva 5.a és 5.b az ebéd miatt: egyszerre nem fér be mindenki az ebédlőbe... Az 5.a-ban közösségi szereplést vettem fel, olyasmi, mint valami drámaszakkör, egész érdekes, segít a nyelvtanulásban. Az 5.bben ebédelek. A hatodik órám egyfajta stúdium, a házit ott írom meg. Az utolsó kettő: számítástechnika (gépelés) és matek (geometria, trigonometria). Ezek mennek a legjobban. Az órák közt négyperces szünetek vannak, úgyhogy ész nélkül rohanni kell a második emeletről az elsőre a szekrényemhez, majd fel a következő órára. A suliban kötelező egyenruhát hordani, elég fura, még mindig nem szoktam meg. Suli után edzés. Háromhavonta váltják a sportokat. Most európai focira járok. A kajájuk elég érdekes, minden héten van hamburger és hot-dog. Mindenhez salátát esznek. A salátába pedig mindenfélét beleraknak, még az olyan gyomokat is, amiket nagymamám otthon kikapál a kertben. Sok húst és sok édességet esznek. Az én befogadó családom olasz eredetű a dédszülők révén, így sok olasz kaja is van terítéken. Igazából minden olyan, mint a filmekben: az utcák, a suli, a lakás olyan amerikai... Nehéz leírni. Szóval röviden: nagyon jó itt. LAPU ÁRPÁD.

23 A ES TANÉVRE BEIRATKOZOTT TANULÓK NÉVTÁRA A osztályfőnök: Piros Adorján Zsolt Atlasz Márk Henrik Badényi Norbert Bak Bálint Both Szilveszter Bubori Tamás Bucskó Bálint Csikota Gábor Tamás Dóczi Balázs Fehér Bálint Gyömbér Dénes Bálint Heszler Bernát Kisalbert Ákos Csaba Kopasz Donát István Kucsora Dávid Roland Lőrik Viktor Nacsa Kristóf Arnold

24 198 Ollai Pál Tamás Őszi János Pataki Áron Rácz Bertalan József Recseg Róbert Rózsa Máté Balázs Romsics Imre Béla Tarnay Krisóf Ábel Tiszai Sámuel Tóth-Horgosi Zsombor József Veres Bence Zimán Péter 7.B osztályfőnök: Rozsinszky László Andróczki Máté Behán Ábel Dániel Bóka Bálint Hunor Cseke Zoltán

25 199 Dani Balázs Dobay Péter Faragó Dávid Andor Farkas László Fodor Martin Gál Viktor Piusz Gárgyán Levente Homolya Dániel Kádár Balázs Korom Ádám Kovács Attila Alex Maróti Viktor Petheő Gábor Rácz István András Rózsa Csanád Selmeczi Roland László

26 200 Surján Kristóf Szeri Levente Varga Imre Vilbergsson Kristján Valur Wehli Richárd Miklós ÚJ BECSATLAKOZÓK Gyurics Mário György, 8.a Ferenczi Márk, 8.a Gellén Tamás, 8.b Vereb József, 9.a Valaczka Lukács, 9.a Sipka Levente, 9.b Körtvélyesi Áron, 9.b

27 TOVÁBBTANULÁSI EREDMÉNYEK 201 NÉV INTÉZMÉNY SZAK Baksa Csaba PTE-TTK sportszervező-sportmenedzser Balogh Vendel Bécs, egyetem nemzetközi fejlődés szak Bóka Ferenc SZTE-TTIK biológus Béni Péter SZTE-TTIK földrajz Csikota Péter ELTE-TTK biológus Dobó Péter Márk SZTE-GTK banki szakügyintéző Gonda Benjámin Dániában dolgozik Horváth János SZTE-GTK pénzügy-számvitel Jenei Máté SZTE-TTIK fizikus Kabók Árpád SZTE-ETSZK szociális munkás Kiss Ágoston Kustár Ferenc SZTE-GTK kis- és középvállalkozó menedzser OKJ-s képzés (biztonsági őr) Lévai Mátyás BME-GÉK gépészmérnök Maróti Péter Molnár Bálint Nagy Abonyi Ádám Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar OKJ-s képzés (hálózati karbantartó) Pamuk Gábor SZTE-TTIK földrajz Piros Zénó Márk SZTE-TTIK mérnök-informatikus Rozs Tamás SZTE-ETSZK gyógytornász Sándorfi Gergő Álmos BME-KSK közlekedésmérnök Simon Bálint SZTE Vántus János Zeneművészeti Szakközépiskola Varga Viktor SZTE-BTK latin Veres Csaba István SZTE-TTK biológus Veres Gábor Zöldy Péter Rogers Gimnázium marketing és reklámszervező

28 202 Dugonics András Alapítvány Bankszámla száma:

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány 8360 Keszthely, Fő tér 9. Telefon/Fax: 83/312-439 A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 2 Karahuta Zoltán József 3 Mészáros Áron Attila és Nyíregyháza 88 Győr 88 4 Árvai Dániel Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 85

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben