Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülőket Segítő Baráti Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülőket Segítő Baráti Társaság"

Átírás

1 Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA Szülőket Segítő Baráti Társaság AZ SZSBT ÁLLANDÓ TAGJAI Dr. Balogh Elemér Dr. Balogh Elemérné Dr. Hartwig Ágnes Gonda István Gonda Istvánné Fekete Éva Dr. Kopniczky Zsolt Velkey Miklósné Krausz Ildikó Szásziné Fehérváry Anikó IDŐPONT október 1. november 5. december 3. január 7. február 4. március 4. június 16. TÉMA 12. évfolyam pályaválasztás, életpálya-tervezés (a szülők és az öregdiákok által nyújtott segítség) 11. évfolyam pályaválasztás, életpálya-tervezés (az egyetemi szakok és az érettségi rendszer jobb megismerési lehetőségei) 10.a hirtelen kamaszodás és az osztály magatartási változása, a TESZI tapasztalatai 9.a az osztály összetételének változása (sok érkező és távozó diák), nő osztályfőnök egy fiúosztályban 8. évfolyam a sporttagozat tapasztalatai; iskolaváltás a 8. év végén 7. évfolyam az új iskola örömei és nehézségei; vallásos és nem vallásos diákok és családok egy osztályban a SZEPIKOMP értékelése; az iskola Esélyegyenlőségi tervének ismertetése; az évi munka értékelése

2 176 A 7. évfolyamos SZSBT A 8. évfolyamos SZSBT A 9. évfolyamos SZSBT

3 177 A 10. évfolyamos SZSBT A 11. évfolyamos SZSBT A 12. évfolyamos SZSBT

4 178 ALAPÍTVÁNYI BÁL Az alapítványi bál időpontja a zsúfolt báli szezonon kívülre, tavaszra került. Április 17-én 180-an vettek részt, 412 ezer Ft-tal támogatták az alapítványt. Az alapítványi bál megnyitása A bálozó közönség 9.a-s szülők az alapítványi bálon

5 TÁMOGATÁSOK ÉS PÁLYÁZATI PROGRAMOK 179 PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: Mester Tanoda Alapítvány Ha folyóvíz volnék... ifjúsági csereprogram Szeged-Bacău 1725 E Ft Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Fiatalok Lendületben Program Dugonics András Alapítvány Szeged környéki és határon túli szórványmagyarság népzenéje Bálint Sándor népzenei fesztivál 50 E Ft Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Ivánovics Tünde PROGRAM: Az Élő Kájoni 100 E Ft Támogató: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Művészeti alkotói támogatás 2009 PROGRAM: Támogató: Mester Tanoda Alapítvány civil szervezetek működésének támogatása 700 E Ft NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma PROGRAM: Dugonics András Piarista Gimnázium Almabáltól a labdacéhig gyermektáncházak és családtámogató programok a Dugonics András Piarista Gimnáziumban 100 E Ft Támogató: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális támogatási keret pályázat 2009 PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: Dugonics András Alapítvány III. Panel Reneszánsz Fesztivál 150 E Ft Szociális és Munkügyi Minisztérium Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács Ifjúsági kezdeményezések támogatása Dugonics András Alapítvány működési költség 200 E Ft Nemzeti Civil Alapprogram Dugonics András Piarista Gimnázium nyári túrák támogatása 200 E Ft Piarista Alapítvány

6 180 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Renovabis iskolafejlesztés pályázat 400 E Ft Támogató: Renovabis KPSZTI 2010 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Fejlesztőpedagógus alkalmazása 650 E Ft Támogató: Renovabis KPSZTI 2010 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Panel Reneszánsz Fesztivál 90 E Ft Támogató: Pro Paedagogia Christiana Alapítvány 2009 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: Panel Reneszánsz Fesztivál és tanulmányi versenyek támogatása 55 E Ft Támogató: Pro Paedagogia Christiana Alapítvány 2009 PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: PROGRAM: Támogató: Dugonics András Piarista Gimnázium közoktatási kollégiumok állapotfelmérésére szolgáló kérdőív kitöltése 138 E Ft Oktatásért Közalapítvány Dugonics András Piarista Gimnázium könyvtárfejlesztés 195 E Ft Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Dugonics András Piarista Gimnázium amatőr színházi produkciók támogatása 150 E Ft Oktatási és Kulturális Minisztérium Dugonics András Piarista Gimnázium tájbejárás KEOP 4900 E Ft Környezetvédelmi Minisztérium Piarista Rendtartomány PROGRAM: kompetencia alapú oktatás bevezetése E Ft Támogató: TÁMOP PROGRAM: Támogató: Piarista Rendtartomány közösségi tér és információs pont DAOP E Ft Szociális és Munkaügyi Minisztérium

7 Dugonics András Piarista Gimnázium PROGRAM: audiovizuális emlékgyűjtés 5000 E Ft Támogató: TÁMOP PROGRAM: Támogató: SZPDE működési költség 100 E Ft NCA A MESTER TANODA ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA Bevétel ezer.ft..% közhasznú tevékenység bevétele ,8 adomány ,5 pályázat útján ,9 szja 1 %.139 4,1 egyéb ,7 Kiadás ezer.ft.% anyagköltség.180 5,5 igénybe vett szolgáltatások ,0 egyéb szolgáltatások..18 0,6 anyagjellegű szolgáltatás összesen ,1 személyi jellegű egyéb kifizetés ,2 értékcsökkenési leírás.121 3,7 Egyenleg A DUGONICS ANDRÁS ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA Bevétel adomány ebből: társaságok Piarista Tartományfőnökség magánszemélyek szja 1 % pályázat kamatbevétel egyéb (kerekítési különbség) 12 Kiadás anyagköltség támogatások ebből: gimnázium művészetoktatásban részt vevő diákok téli túrák támogatása cserkészcsapat támogatása Sík Sándor Kollégium támogatása Szegedi Piarista Rendház támogatása piarista nővérek támogatása diákok étkezési és szociális támogatása bankköltség, postaköltség szolgáltatások útiköltség, szállás egyéb (kerekítési különbség) 17 Egyenleg

8 Szeged város ösztöndíjasai 182 Szeged Megyei Jogú Város Esélyt a középiskolás tehetségnek ösztöndíjasa Oltványi László 8.a. A Szent-Györgyi Albert Rotary Klub ösztöndíját Szebellédi Áron 12.b osztályos tanuló, a DÖK elnöke nyerte el. ÖREGDIÁKOK ÉS TALÁLKOZÓK BESZÁMOLÓ AZ ÖREGDIÁK-SZÖVETSÉG SZEGEDI TAGOZATÁNAK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az államosítás előtt végzett, Szegeden élő öregdiákok minden hónap első hétfőjén találkoztak iskolánk tanácstermében. A csoport jelenleg 8 aktív tagból áll (elnök: Dr. Bánsági Tamás; tiszteletbeli elnök: Merley Tibor; tagok: Busa Ferenc, Dr. Rakonczai János, Dr. Rixer Gusztáv, Dr. Velcsov Márton, Dr. Kovács Miklós, Dr. Bánki Mihály; a két utóbbi tag meghívott vendégként van jelen). Előadások hangzottak el az alábbi témákban. Merley Tibor: Hadifogságom emlékei (Észtország, Baltikum); Egy ebespusztai kitelepített emlékei; Az algyői gázmező föltárása és működése; Dr. Rixer Gusztáv: Mohács, 1526; Buda elfoglalása, 1540; Mátyás és kora, a magyar reneszánsz; Egy bejáró diák emlékeiből; Dr. Rakonczai János: Bibó István társadalomfilozófiai nézetei; Ortutay Gyula: Napló I.; A száműzött Ovidius és a magyarok elei; Dr. Kovács Miklós: Juhász Gyula élete és költészete I-III.; Dr. Bánki Mihály: Fogságom naplója; Magasság és mélység; Versek. Üléseinken Dr. Bánsági Tamás rendszeresen beszámolt a Diákszövetség országos központjában történt eseményekről. Részt vett a választmányi gyűléseken, ott javaslatokat tett az új alapszabály kidolgozásához. A módosításokat megbeszéltük. Merley Dénes, Dr. Rixer Gusztáv és Dr. Rakonczai János részt vett a budapesti országos értekezleten. A csoport sajtófelelőse Dr. Rixer Gusztáv volt, aki írásaival rendszeresen jelentkezett apiarista Diák hasábjain. A csoport tagjainak publikációi (pl. Dr. Kovács Mihály a Szeged folyóiratban, Dr. Rakonczai János a Szegedi Műhelyben) rendszeresen megjelentek a helyi médiumokban. Rakonczai János szerepelt a Művész Klubban és a Baross öregdiákok rendezvényein. Meghívottként a piarista gimnázium ünnepségein jelen voltunk. Hiányoljuk a fiatalabb öregdiákokkal való kapcsolat kiépítését. Kezdeményeztük, de vállalkozásunk sikertelen volt. Összejövetelünkön többször megjelent Szegheő József SP házfőnök atya és Pető Gábor SP igazgató úr is. Szerény anyagi támogatást adunk egy szegény sorsú, arra érdemes diáknak. Anyagi helyzetünknek megfelelően támogatjuk a Piarista Alapítványt és a Dugonics Alapítványt. BÁNSÁGI TAMÁS. A 70 éve érettségizettek és Szegheő atya

9 A Piarista Diákszövetség támogatottjai Tarczay Géza-díjas 10 diák ( Ft): Magda Gábor, Glaug Flórián 8.b, Rácz Kristóf 9.a, Abt Dániel, Simon Gellért, Szakál Márk 10.a, Varró Péter 10.a, Bodor Bence, Szeri Richárd 11.a, Rozs Tamás, Sándorfi Gergő 12.a 183 Piarista Alapítvány ösztöndíjas ( Ft): Miklós Máté 7.a, Buka Dániel 7.b, Fülöp Imre, Kószó Dávid, Kovács Dániel, Oltványi László, Heszler Vince, Csenki Máté 8.a, Szekeres Tamás 8.b, Fazekas Zoltán 9.a A Piarista Diákszövetség a nyári túrákat Ft összeggel támogatja. A szegedi öregdiákok először adományoztak ösztöndíjat, amelyet Vida-Szűcs István 7.a osztályos tanuló kapott. Az előadó-művészet díjai A Mester Tanoda növendékei közül sokan előadó-művészeti sikereket értek el az évek során. Teljesítményük külön intézményi értékelése a Bálint Sándor- és a Huszka Jenő-díj. Bálint Sándor-díj Bálint Sándor iskolánkban érettségizett 1922-ben. Magyar-történelem szakos tanári diplomáját a szegedi egyetemen szerezte. A Néprajzi Intézetben és a Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetben oktatott. Munkássága két területen kiemelkedő: egyrészt Szeged és környéke, másrészt a magyar katolikus népi vallásosság kutatásában től 1965-ig egyetemi tanár volt. Meggyőződése miatt kényszernyugdíjazták. Ő a legszögedibb szögedi. Baleset okozta a halálát 1980-ban. Boldoggá avatása folyamatban van. Iskolánk diákjai közül Bálint Sándor-díjat egy fő kaphat a népi hagyományok ápolásában végzett kiemelkedő teljesítménye alapján. Huszka Jenő-díj 1893-ban érettségizett iskolánkban Huszka Jenő. Egy időben végezte el Pesten a jogi egyetemet és a Zeneakadémiát. Párizsba utazott, és első hegedűsként működött. Első színpadi művének a premierje 1898-ban volt. Az 1902-ben bemutatott Bob herceg hatalmas siker lett, ez volt az első magyar operett, amelyet külföldön is műsorra tűztek. Híres művei: Gül Baba, Lili bárónő ban tüdőgyulladásban halt meg. Huszka Jenő-díjat iskolánk diákjai közül a klasszikus vagy a könnyűzenében kiemelkedő teljesítménye alapján egy fő kaphat.

10 A sportteljesítmény új díja 184 Magay Dániel-díj Magay Dániel iskolánk növendéke volt az államosításig tól 1956-ig szerepelt a magyar kardvívó válogatottban. Az évi olimpiai győzelem után nem tért haza, az Egyesült Államokban telepedett le. Háromszor nyert egyéni kardvívásban amerikai bajnoki címet. A Berkeley Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett. Ma nyugdíjasként Los Altosban él. Magay Dániel-díjat iskolánk évfolyamos diákjai közül egy fő kaphat folyamatosan kiemelkedő sportteljesítménye alapján. Öregdiák-találkozó A szokásoknak megfelelően április utolsó szombatján volt az öregdiák-találkozó. Április 24-én kora délután focikupával kezdődött. A 14 csapat közötti viadalt az 1999.b nyerte. A rendezői feladatokat a 11.b osztály vállalta. Osztályfőnökük, Angyal László tanár úr köszöntötte a vacsora vendégeit. Mintegy 150 egykori tanuló vett részt a rendezvényen. A c Az öregdiák kupagyőztes: b

11 185 A 2004.b bográcsánál 2004.a-sok Öregdiák-találkozó 2010

12 Élőkönyvtár 186 A 11.b osztály Élőkönyvtárt állított össze. Már a Patrocínium alatt is tartott néhány öregdiák előadást, amelyben a szakmájukat, továbbtanulási tapasztalataikat mesélték el. Az osztály gyűjtőmunkája és az életútjukról szóló interjúk készítése erősítette az iskolához fűződő kötődést. A 11. évfolyam történelemfakultációsai pedig összeállították a leghíresebb régi öregdiákok életrajzát, amely az iskola honlapján is olvasható. Érettségi találkozók 2009 Szeptember 12. Szeptember 19. Október Május b (osztályfőnök: Sík Péter) 2004.a (osztályfőnök: Győri Ferenc) 2004.c (osztályfőnök: Dékány Zoltán) Az között iskolánkba járt 4 öregdiák (osztályfőnök: Greff Géza SP) 70 éves érettségi találkozóra jött el iskolánkba. DIÁKOK SZEREPLÉSE SZEGEDI HELYSZÍNEKEN Szeptember 11. A Népzenei Kamaraműhely előadta a Kájoni-misét a szegedi Szent Erzsébet templomban. Szerepeltek a Mária-napi körmenetben is. Szeptember 12. A Népzenei Kamaraműhely a Kájoni-misével szerepelt a szeri búcsún. Október 3. A Népzenei Kamaraműhely a Szegedi Paprikafesztiválon ismét a Kájonimisével lépett fel. Október 5. A múzeumi tárlat megnyitóján Sallay Gergely gitározott. Október 15. A Dugonics-szobor megkoszorúzásán a diákságot Dobó Péter és Varga Viktor 12.a osztályos tanuló képviselte. Az énekkar is szerepelt, Csenki Zalán és Kálmán Bence 11.b zenélt.

13 December 23. A Mézespálinka karácsonyi koncerten a Népzenei Kamaraműhely, a Mentés Másként Trió volt a házigazda. 187 A zsinagógával ismerkedtek a kollégisták. A Szent Gellért-nap rendezése iskolai feladat Tisztelgés az iskola névadója előtt (Csenki Zalán és Kálmán Bence 11.b) A Dugonics-szobor koszorúzása (Varga Viktor 12.b és Pető Gábor SP)

14 188 A Honismeret Napján a Mester Tanoda növendékei (Gyüdi Eszter és Csenki Zalán 11.b) léptek fel. Március 30. A honismereti előadás megnyitásakor Gyüdi Eszter énekelt és Csenki Zalán zenélt. Április 16. A Nemzetiségek Házában rendezett holokausztmegemlékezésen Csenki Zalán és Gyüdi Eszter is szereplő volt. Április 20. Tóth Béla vajdasági fotós kiállítását a Népzenei Kamaraműhely játékával nyitották meg. Április 23. Csenki Zalán, Gyüdi Eszter és Kálmán Bence a Kovács Zoltán emlékesten előadó volt. Május 1. A városi futóverseny zenei aláfestését nyújtotta Szűcs Bálint (koboz). Május 16. A Visszaadni Istennek a tehetséget hangversenyen Csányi Ildikó és Natalia Gorbunova növendékei muzsikáltak az alsóvárosi ferences templomban. Május 16. A III. Panel Reneszánsz Fesztivált diákjaink és családtagjaik számára rendezte meg a Mester Tanoda. A III. Panel Reneszánsz Fesztivál maskarásai

15 189 Somogyi Győző kiállításának megnyitása A Népzenei Kamaraműhely fellépése a Hidivásáron Kobzosok Május 22. A népzenei, a cselló, a gitár és a színművészeti tanszak növendékei a Hídivásáron szerepeltek.

16 190 A Hősök Napján szaval Sipka Bence 12.b Május 30. Iskolánk diákja, Sipka Bence 12.b szerepelt a Hősök napja megemlékezésen. Június 3. A trianoni emlékműsor teljes zenei keretét szolgáltatta a népzenei műhely. Június 7. A színjátszó tanszak Isten a metrón című előadását adta elő az Önkéntesek napja városi rendezvényen. A Népzenei Kamaraműhely és a gitártrió is szerepelt. A DUGONICS TÁRSASÁG IFJÚSÁGI TAGOZATA ÉS A GIMNÁZIUM A Dugonics Társaság évek óta meghatározó szerepet tölt be a szegedi közéletben, és nincs ezzel másképp az Ifjúsági Tagozat sem. Idén abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy diákelnöke lehettem ennek a szervezetnek, megismerkedhettem elhivatott, a közösségükért tenni akaró és tevő nagyszerű fiatalokkal. Iskolánkat képviselte még Varga Viktor 12.a és Novák Tamás 10.a. Második éve, hogy a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának tagja voltam. Számomra ez az év nemcsak a diákelnökség miatt volt kihívás, hanem a tradíciók mellett újításokat is igyekeztünk bevezetni és megszerettetni a szegedi fiatalsággal. Idén az Ifjúsági Ház nagylelkűségének köszönhetően sikerült rendezni táncházat, ahol moldvai és kalotaszegi táncokat rophattak az arra vágyók. Megszerveztük a jubileumi X. Művészeti Fesztivált, valamint a VI. Divatbemutatót a középiskolások számára, amelyek az előző évekhez hasonlóan hatalmas érdeklődést váltottak ki mind a közönség, mind pedig a szegedi média körében. Ezeken kívül két ízben szerveztünk színházlátogatást: az Orpheus az alvilágban, később pedig az Aranycsapat című előadást nézhették meg a diákok. Fontosnak tartom, hogy említés essék az évente megrendezett fotó- és képzőművészeti pályázatunkról, ami idén kisfilm készítésének lehetőségével bővült ki. Kitartó és eredményes munkát kívánok a jövő nemzedé kének is! DOBÓ PÉTER 12.A.

17 TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS Szeptember diák (Lévai Benedek 10.a, Miklós Balázs 11.a, Makra Máté, Nagy István, Szabó Gergely 11.b, Molnár Bálint 12.a, Finta Kolos, Sári Regő 12.b) Brühlben tartózkodott Vass Bálint SP tanár úr vezetésével. 191 Október A tanári kar tanulmányútja Aradra vezetett. November 21. A Karolina és a piarista gimnázium végzősei iskolánkban rendezték a szalagavató bált. December 17. A Népek karácsonya ünnepi műsort együtt adták elő színjátszóink, a Mester Tanoda növendékei és a karolinás diákok. A kilencedikes testvérosztályok A lovag (Gábor Bence 9.a) és a hölgy

18 192 A karácsonyi énekek a népdalokhoz hasonlóan magukon hordozzák egy-egy nép, nemzet zenei anyanyelvének, a keletkezés idejének stílusjegyeit. Ezért jelenthetett december 17- én este a Karolina és a piarista gimnázium karácsonyi hangversenye hallgatóknak, előadóknak egyedülálló élményt, hiszen a Lappföldtől Dél-Amerikáig, az angol daltól a román kolindán át a szászcsávási karácsonyi énekig gazdag és színes válogatását adta a karácsonyi ünnepkör dalainak. Szegheő atya ötlete alapján a műsort a két iskola művésztanárai állították össze, és ők készítették fel diákjaikat. Nagyon sok szép, sok esetben már profi szintű produkciót hallhattunk. Még az ittott tapasztalt izgalom és megilletődöttség sem hagyott nyomot az elhangzott szép karácsonyi dallamokon. Az est talán legszínvonalasabb teljesítményét nyújtották az énekduettek: Balla Viktória Doszpod Kristóf (Hullassátok egek, Ó gyönyörű szép, Kirje, kirje, kisdedecske Nagy- Szabó Kornélia tanárnő zongorakíséretével); Kozma Lilla Mikinka Szilvia (Lengyel karácsonyi dallamok, eredeti nyelven!, Kadnár Zoltán gitár- és Nagy-Szabó Kornélia tanárnő zongorakíséretével); és Csanádi Hajnalka Sóti Erika (Kodály: Karácsonyi ének). Megérdemelt sikert aratott a két zongoranégykezes- csapat is: Szeles Ágnes Háznagy Marton (Izlandi karácsonyi ének), Mihálffy Eszter Simon Bálint (Két amerikai karácsonyiének-feldolgozás). A Karolinában folyó sokrétű és színvonalas zenei munkáról tett tanúbizonyságot az iskola kamaracsoportja (vonósok, blockflötések); Barabásné Lénárdt Judit, valamint Tóth Györgyi tanárnők vezetésével és Nagy- Szabó Kornélia tanárnő zongorakíseretével tiroli, svájci, német, majd orosz és francia karácsonyi énekeket adtak elő. NÉPEK KARÁCSONYA A Karolina Gimnázium énekkara Zsováné Palotai Gabriella tanárnő vezetésével tisztán és ihletetten szólaltatta meg Csengery Dániel Négy karácsonyi ének című egyneműkari ciklusából az O Santissima kezdetű szicíliai ének feldolgozását. Iskolánkat elsősorban a profi szinten éneklő-zenélő, diákokkal kiegészült Népzenei Műhely képviselte. Előadásukban az Es ist ein Ros entsprungen német, a My Dancing Day angol karácsonyi énekeket, majd román kolinda-dallamokat, bosnyákszerb és szászcsávási karácsonyi énekeket hallhattunk Ivánovics Tünde és Fábri Géza tanárok vezetésével. Közreműködtek: Lipták Dániel tanár úr, Dancs Ágnes, Kálmán Bence (hegedű), Fábri Géza tanár úr, Fődi Ágnes, Csenki Zalán (koboz), Sallay Gergely (cselló), a gitár tanszak Szalkai Sándor tanár úr vezetésével, Miklós Balázs, Molnár Bálint, Szűcs Miklós (ének). Iskolánk furulyaegyüttese: Szabó Gergely, Lengyel András, Kohl Norbert és Vass Gábor három nyugat-európai karácsonyi éneket játszott Lajos István átiratában. Különleges zenei csemegének számított, hogy hosszú idő után ismét hallhattuk a két iskola összevont vegyeskarát. A hangverseny nyitó műsorszámaként Kodály Veni, veni Emmanuel című kórusművét énekelték Zsováné Palotai Gabriella tanárnő vezényletével. Véget nem érő taps jutalmazta a hangverseny fináléját: Adolphe Adam svéd zeneszerző népszerű, már-már slágerét, az O helga natt kezdetű kórusművet, melyet Kuzma Levente tanár úr hangszerelt és vezényelt, s melyben szólót énekelt Sóti Erika, részt vett mindkét iskola kórusa, a piarista Népzenei Műhely és valamennyi, a hangversenyben közreműködő hangszeres előadó. Őszinte dicséret illeti a piarista gimnázium színjátszó csoportját Bujdosó Hajnalka tanárnő vezetésével és a Mester Tanoda színművész tanszakát Rupáner Ágnes tanárnő vezetésével, akik az egyes zenei műsorszámok között pantomim karácsonyi életképekkel tették változatosabbá és meghittebbé az estet. LAJOS ISTVÁN TANÁR ÚR.

19 193 Zsűri és hallgatóság népdaléneklési verseny Karolinás muzsikusok a templomban (Népek Karácsonya) Január 4. A DÖK képviselői adományokat vittek Nagykárolyba. Mint minden évben, idén is eljuttattuk az adventben összegyűjtött adományokat Nagykárolyba, a piarista nővérekhez. Január 4-én, az első idei tanítási napon indultunk Bánki tanárnő, Papp tanár úr, Lengyel András 11.b és jómagam, hogy a Debrecentől nem messze levő városba elvigyük a gyógyszereket, ruhákat, játékokat és egyéb hasznos holmikat. Reggel nyolcra terveztük az indulást, fél kilenckor úton is voltunk. Délután kettőkor már egy benzinkútnál álltunk a határ mellett, és a gyógyszereket osztottuk szét kinek-kinek a táskájába (fene tudja, hogy mennyit vihet át egy ember legálisan ). Fél háromra Nagykárolyban NAGYKÁROLYBA MEGINT voltunk, átadtuk az adományokat, majd megebédeltünk (gyümölcslevest és rakott krumplit). Közben beszélgettünk a nővérekkel. Megtudtuk, hogyan kezdték a tevékenységüket (egy árva lányoknak fenntartott kollégiumot kell elképzelni, ahol laknak, esznek, alszanak, főznek, elkészítik a házi feladataikat, tanulni pedig a közeli iskolába járnak), és miből tartják fent az épületet. Ebéd után körbevezettek bennünket a városban. Megnéztük az iskolát, illetve a nővérek legújabb projektjét, egy délutáni félig tanuló-, félig játszóházat. A Károlyikastélyt is megtekintettük, sajnos csak kívülről (sokadik éve újítják már). Elbúcsúztunk, és indultunk hazafelé; okulva a reggeli nehézségekből, egyből autópályán. Este kilenc felé értünk haza. Érdekes élmény volt látni, hogy mit meg nem tesznek a nővérek a lányokért (az egészen kicsiktől kezdve az idén érettségizőkig), viszik őket kirándulni, és tulajdonképp a szülői feladatokat látják el ők ketten. Egyikőjük szociális munkás szeretne lenni, és a nővérek mellett szeretne segédkezni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Pap, a Verba és a Tombácz családoknak, illetve a 9.a, 10.a, 11.a, 11.b, 12.a és 12.b osztályoknak az adományokért. SÁNDORFI GERGŐ 12.A.

20 194 Február 6. A Zsova tanár úr által szervezett Szepi Kupán a temesvári és a zentai iskola focicsapata is részt vett. A X. Szepi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Tornát tíz csapat részvételével rendeztük meg. Két csapat érkezett külföldről, az egyik Temesvárról, a másik Zentáról. X. SZEPI KUPA Ebben az évben meghívtuk a hallássérült fiúkat is, akik hősiesen küzdöttek. Csapatunk a harmadik helyet szerezte meg. A torna gólkirálya Balla Bence 11.b lett. A csapat tagjai: Lévai Benedek 10.a, Szupera Gergő 9.a, Kormányos Árpád 11.a, Kávássy Dániel 8.b, Balla Bence, Nagy István, Király Kristóf, Csenki Zalán, Máté Gábor 11.b. Gól a Szepi Kupán A Brühlben tanuló diákok Március között a brühli testvériskolai csoport tartózkodott az iskolánkban. A 12 tanuló és 2 tanár házigazdája 4 tanárunk (Nemes Zsuzsanna, Dékány Zoltán, Németh Attila SP, Vass Bálint) és 12 diákunk (Lévai Benedek 10.a, Miklós Balázs, Vály Bence 11.a, Makra Máté, Nagy István, Szabó Gergely, Kiss Márton, Kosóczky Tibor 11.b, Molnár Bálint, Bóka Ferenc 12.a, Finta Kolos, Sári Regő 12. b) volt.

21 195 Pókembermódra Kirándulás a brühliekkel Megérkeztek a brühliek

22 196 Május 19. Május 29. A zentai gimnázium hittanosai meglátogatták iskolánkat, majd a városban sétáltak. A házigazda Károlyi Attila tanár úr volt. A temesvári Gerhardinum által szervezett focikupán iskola csapata a 2. helyezést érte el. Június 10. Az udvari koncerten felléptek a karolinások is. Július A piarista-karolinás vitorlástábor sikeres volt. A Global Outreach egy szervezet, amely európai diákoknak ad esélyt arra, hogy egy éven át Amerikában tanulhassanak. Seres Imivel az idei sikeres jelentkezők közt vagyunk. Először részt vettünk egy nyári táborban, ahol felkészítettek minket, majd ezt követően augusztus 13-án még öt másik magyar diákkal nekivágtunk a nagy kalandnak. Az út több mint 12 órába telt, tele kihívásokkal. Az egyik járatot lekéstük, a következő másnap indult, úgyhogy egy éjszakát Chicagóban töltöttünk. Green Bay-be érkeztünk, ahol összeismerkedtünk szállásadó családjainkkal. Én Pizzutiéknál lakom, De Pere városában. Három gyerekük van: Joseph (4), Brianna (14) és Dante (17). Segítőkészek, rendesek, jól elvagyok velük. Szabadidőmben velük és a szomszéd srácokkal lógok együtt: focizunk, kosarazunk, bowlingozunk, kondizunk. Az iskolám, a Notre Dame Academy, Green Bayben van. Egész másképp működnek a dolgok itt, mint otthon. Két VIGYÁZZ, AMERIKA! A szegedi piarista iskolában évek óta jelen van a Global Outreach program, amelynek keretében sikeres pályázás esetén amerikai ösztöndíjat lehet nyerni. A nyertes diákok egy évet tölthetnek valamelyik programban szereplő egyesült államokbeli középiskolában. Ebben a tanévben Lapu Árpád és Seres Imre képviseli a szegedi piaristákat az Újvilágban. A következő helyzetjelentést Lapu Árpi küldte a Piár Futár számára. tantárgy kivételével mind a kilenc tárgyat magam választhattam ki. (A kötelezők: amerikai történelem, mert cserediák vagyok, és a hittan, mert keresztény suli.) Minden nap ugyanazok az óráim vannak, könynyű észben tartani az órarendet. Az első két órám amerikai tapasztalatok, dupla óra, mivel ez az amerikai történelem és a nyelvtan ötvözete. A harmadik órám keresztény iratok, amely Jézusról és főleg az Újszövetségről szól. Ez a legnehezebb, a nyelv miatt (aki nem érti, miért, az nyisson ki egy középiskolai erkölcstankönyvet, és számolja meg, hány fura szó van egy oldalon...). A negyedik órám fizika, egész egyszerű. Kicsit másképp tanulják, meg itt mások a mértékegységek, először az SI rendszerhez szoktatják a diákokat. Az ötödik két részre van bontva 5.a és 5.b az ebéd miatt: egyszerre nem fér be mindenki az ebédlőbe... Az 5.a-ban közösségi szereplést vettem fel, olyasmi, mint valami drámaszakkör, egész érdekes, segít a nyelvtanulásban. Az 5.bben ebédelek. A hatodik órám egyfajta stúdium, a házit ott írom meg. Az utolsó kettő: számítástechnika (gépelés) és matek (geometria, trigonometria). Ezek mennek a legjobban. Az órák közt négyperces szünetek vannak, úgyhogy ész nélkül rohanni kell a második emeletről az elsőre a szekrényemhez, majd fel a következő órára. A suliban kötelező egyenruhát hordani, elég fura, még mindig nem szoktam meg. Suli után edzés. Háromhavonta váltják a sportokat. Most európai focira járok. A kajájuk elég érdekes, minden héten van hamburger és hot-dog. Mindenhez salátát esznek. A salátába pedig mindenfélét beleraknak, még az olyan gyomokat is, amiket nagymamám otthon kikapál a kertben. Sok húst és sok édességet esznek. Az én befogadó családom olasz eredetű a dédszülők révén, így sok olasz kaja is van terítéken. Igazából minden olyan, mint a filmekben: az utcák, a suli, a lakás olyan amerikai... Nehéz leírni. Szóval röviden: nagyon jó itt. LAPU ÁRPÁD.

23 A ES TANÉVRE BEIRATKOZOTT TANULÓK NÉVTÁRA A osztályfőnök: Piros Adorján Zsolt Atlasz Márk Henrik Badényi Norbert Bak Bálint Both Szilveszter Bubori Tamás Bucskó Bálint Csikota Gábor Tamás Dóczi Balázs Fehér Bálint Gyömbér Dénes Bálint Heszler Bernát Kisalbert Ákos Csaba Kopasz Donát István Kucsora Dávid Roland Lőrik Viktor Nacsa Kristóf Arnold

24 198 Ollai Pál Tamás Őszi János Pataki Áron Rácz Bertalan József Recseg Róbert Rózsa Máté Balázs Romsics Imre Béla Tarnay Krisóf Ábel Tiszai Sámuel Tóth-Horgosi Zsombor József Veres Bence Zimán Péter 7.B osztályfőnök: Rozsinszky László Andróczki Máté Behán Ábel Dániel Bóka Bálint Hunor Cseke Zoltán

25 199 Dani Balázs Dobay Péter Faragó Dávid Andor Farkas László Fodor Martin Gál Viktor Piusz Gárgyán Levente Homolya Dániel Kádár Balázs Korom Ádám Kovács Attila Alex Maróti Viktor Petheő Gábor Rácz István András Rózsa Csanád Selmeczi Roland László

26 200 Surján Kristóf Szeri Levente Varga Imre Vilbergsson Kristján Valur Wehli Richárd Miklós ÚJ BECSATLAKOZÓK Gyurics Mário György, 8.a Ferenczi Márk, 8.a Gellén Tamás, 8.b Vereb József, 9.a Valaczka Lukács, 9.a Sipka Levente, 9.b Körtvélyesi Áron, 9.b

27 TOVÁBBTANULÁSI EREDMÉNYEK 201 NÉV INTÉZMÉNY SZAK Baksa Csaba PTE-TTK sportszervező-sportmenedzser Balogh Vendel Bécs, egyetem nemzetközi fejlődés szak Bóka Ferenc SZTE-TTIK biológus Béni Péter SZTE-TTIK földrajz Csikota Péter ELTE-TTK biológus Dobó Péter Márk SZTE-GTK banki szakügyintéző Gonda Benjámin Dániában dolgozik Horváth János SZTE-GTK pénzügy-számvitel Jenei Máté SZTE-TTIK fizikus Kabók Árpád SZTE-ETSZK szociális munkás Kiss Ágoston Kustár Ferenc SZTE-GTK kis- és középvállalkozó menedzser OKJ-s képzés (biztonsági őr) Lévai Mátyás BME-GÉK gépészmérnök Maróti Péter Molnár Bálint Nagy Abonyi Ádám Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar OKJ-s képzés (hálózati karbantartó) Pamuk Gábor SZTE-TTIK földrajz Piros Zénó Márk SZTE-TTIK mérnök-informatikus Rozs Tamás SZTE-ETSZK gyógytornász Sándorfi Gergő Álmos BME-KSK közlekedésmérnök Simon Bálint SZTE Vántus János Zeneművészeti Szakközépiskola Varga Viktor SZTE-BTK latin Veres Csaba István SZTE-TTK biológus Veres Gábor Zöldy Péter Rogers Gimnázium marketing és reklámszervező

28 202 Dugonics András Alapítvány Bankszámla száma:

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Az iskola címere Mayer Antal munkája

Az iskola címere Mayer Antal munkája Az iskola címere Mayer Antal munkája Tördelés: Hajdú Istvánné, Miskei Vendel, Miskolci Csabáné 3 A 2012/2013-as tanév krónikája A gimnáziumunk életéről beszámoló évkönyvek mindig a tanév végén, a szóbeli

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve

A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve 2013/2014. tanév Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium évkönyve ~ 2013/2014. tanév ~ Írták: az iskola tanárai. Összeállította

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 5. szám 2015. május 15. 2015 /05 03. oldal 05. oldal POLGÁRMESTERI SOROK SZABÓ BARNA 07. oldal 45 ÉVES JUBILEUM... mit tegyünk, hogy mindenki otthonosan

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor Bajomi Krónika Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július Laki Dominika diákolimpiai bajnok! Erdélyi kirándulás Református hittantábor Majális Nemzetközi konferencia és fesztivál 2

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

kiépítésével a háztatásokon túl a közintézmények valamint a vállalkozások

kiépítésével a háztatásokon túl a közintézmények valamint a vállalkozások Sümeg és Vidéke 29. szám 2013. Április közérdekû önkormányzati havilap Elindult a szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése A beruházás csaknem tízezer lakost érint A csatornahálózat kiépítésével nemcsak

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Tanévzárás, összegzés 2010/2011-ről

Tanévzárás, összegzés 2010/2011-ről XIX. évfolyam, 7. szám 2011. július Júniusban elbúcsúztattuk a tanévet, a maga 183 tanítási napjával. A tanév történéseit, az oktatás-nevelés időszerű kérdéseit a ne velők különböző fórumokon, kisebb-nagyobb

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Erdélyben járt a BIP csapata

Bodrogközi. Körkép. Erdélyben járt a BIP csapata Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja 2014. június http://bodrogkoz.com/bip/bodrogkozi-korkep/ A Bodrogközi Információs Pontok projekt 17 munkatársa és vezetői

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben