Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés Nyilvántartási szám: 5565 Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Szakmai beszámoló a Szabad Iskolákért Alapítvány 2007 es tevékenységéről Az alapítvány munkatársai egy olyan befogadó hely megteremtésén és működtetésén dolgoznak, ahol az odalátogatók szakértemet, segítőkészséget és együttműködést tapasztalnak. Hosszú távon szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar iskola (alap, közép és felsőfokú egyaránt) olyan hely legyen, ahol a benne lévő egyének számára lehetővé válik belső szabadságuk kibontakozása, megerősödik önbecsülésük és fejlesztik azokat a készségeiket, amelyek segítenek a másokkal való kooperációban. Az együttműködés fejlesztése elősegíti az iskolai integrációt, és magában foglalja az előítéletmentes magatartást mind a pedagógus, mind pedig a diákok részéről. A nevelés résztvevői, a szülő, a pedagógus és a gyerek sokféle segítségre számíthat az Alapítványtól. A különböző tevékenységek egymásra épülnek és egymással kölcsönhatásban működnek. Tevékenységek: 1. Pedagógus-továbbképzések Az alapítvány legfőbb tevékenysége a es tanévben az NFT 2.1 es programjában (integrációs program) kooperatív pedagógus-továbbképzések tartása 72 iskolában. Ezek az iskolák az ország különböző tájain, sokszor kis településen helyezkednek el. Problémáik az iskola megszüntetésének veszélyétől a hátrányos helyzetű gyerekek integrációjáig nagyon sokoldalú. Programunk keretében a tantestületek megismerkednek a kooperatív tanulás módszertanával és azokkal a tanórákon alkalmazható eszközökkel, amelyekkel sikeresen taníthatnak együtt különböző hátterű és felkészültségű diákokat. Természetesen más képzéseket is tart: Árnyalt értékelés és személyiségfejlesztés témájában. A múlt évben akkreditáltatott egy új képzést, Differenciálás a tanításban, tanulásban címmel, jelenleg a képzők képzésének előkészületei zajlanak. 2. Taneszköz-fejlesztés A diákok motivációjának fokozása érdekében, valamint a bevonó pedagógia számára fejleszt iskolai programokat és eszközöket, többek között foglalkozásterveket és projekteket is kínál. A múlt években két amerikai módszertani segédkönyvet is kiadott az Alapítvány, Differenciálás a tanításban, tanulásban, és a Többszörös intelligencia címmel. Kifejlesztett egy, a kooperatív tanuláshoz szükséges eszközrendszert, a "Kópéládát" és annak gyártását, valamint a terjesztését is elkezdte. 3. Iskolaválasztási, iskolaváltási tanácsadás Szülőknek nyújt tanácsadást és gyermekvizsgálatot, elsősorban arra vonatkozóan, hogy milyen iskolába adják gyerekeiket. A tanácsadás szükség esetén más, iskolára vonatkozó problémákra is kiterjed. A tanácsadás az elmúlt években több mint 70 családnak nyújtott segítséget az iskolaválasztásban és az iskolaváltásban egyaránt. 4. Szülői csoportfoglalkozások Szülők és más érdeklődők számára szervez esetmegbeszélő és más pszichológiai csoportokat, és ismeretterjesztő előadásokat a családi neveléssel, óvodával és iskolával kapcsolatban. A szülők számára "A páromnak gyereke van" címmel tartott tanácsadást. 5. Irodalmi kurzus pedagógusoknak Jelen tanévben Boldizsár Ildikó meseíró és meseelemző tartott 30 órás interaktív kurzust 25 résztvevőnek. A kurzus a nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel a következő tanévben folytatódik. 1

2 Pénzügyi beszámoló Az Alapítvány a következő bevételekből gazdálkodott, ill. valósította meg tevékenységét: Közhasznú célok működésére kapott támogatás: Fővárosi Önkormányzattól 2000 Ft Közhasznú célok működésére kapott támogatás: magánszemélytől Ft Pályázati úton elnyert támogatás: NCA 7000 Ft Egyéb szerveztet támogatása: MIPE Ft SZJA 1% Ft Közhasznú tevékenységből származó bevétel: pedagógiai tevékenységből (oktatás, tanácsadás, szakértés): Ft szakkönyvek érékesítéséből Ft Egyéb árbevétel: Ft Telefon-költség továbbhárítás Ft Bankkamat: Ft Az anyagi javak felhasználása: Anyagjellegű : Ft Igénybe vett szolgáltatások: Ft Bér és járulékok (1 fő főállású munkavállaló től): Ft Személyi jelegű egyéb kifizetések: (ösztöndíj) Ft Értékcsökkenési leírás: 1800 Ft A mérlegtételek értelmezése: Befektetett eszközök nincsenek, a tárgyi eszközök amortizációja befejeződött, ill Ft egyedi érték alattiak. A követelések közötti Ft vevőkövetelés. A pénzeszközök között a bankszámla értéke fordulónapon: Ft A házipénztár értéke fordulónapon: Ft A saját tőke értéke Ft, amiből az induló tőke. 300 Ft A tőkeváltozás a jelentős vevőkövetelés miatt: Ft A tárgyévi eredmény Ft Tartalékként: december havi bér és járulékai január elején esedékes: Ft Rövid lejáratú kötelezettségek egyike a tárgyévet megelőző időszakot terheli. PHARE projekt maradványa Ft Tárgyévi tartozás: működési kölcsön 1700 Ft Egyéb információk: Az év folyamán az Alapítvány magánszemélytől Ft támogatást kapott. A központi költségvetéstől támogatást nem kapott, támogatást más szervezeteknek nem nyújtott. A szervezet vezető tisztségviselői társadalmi munkaként végezték tevékenységüket, semmilyen juttatásban nem részesültek. A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő készítette, könyvvizsgáló nem záradékolta. 2

3 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév a b C d e 1. Az összes közhasznú tevékenység bevétele I.+II. 2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) 3 1. Közhasznú célok működésére kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól 8. e) egyéb, 1% f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 16. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.-2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/II.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető Ráfordítást jelentő eszközváltozások 23. Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető

4 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése (folytatás) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév a b C D e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E./1:-E/4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.- E./2-E./3) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.- F/2.-F/3.) 37. I. Adózás előtti eredmény 28. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E./1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből - megbízási díjak 45. -tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 53 4

5 Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám a b c d E 1. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1-5. sor) C) Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek ( sorok) I..HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN ( sorok) Budapest, március 31. 5

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 31. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Közhasznúságijelentés a 29. éves beszámolóhoz A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Képírás Művészeti Alapítvány 2. 7. 31-én alakult 5. azaz ötvenezer forint induló

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben