VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013"

Átírás

1 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013 Utolsó frissítés: szeptember 26.

2 VEZETÉSI ALAPELVEK 1. Modern cél és követelményrendszer, európai színvonal Alapkövetelmény, hogy versenyképes tudáshoz jusson minden az intézménybe járó gyerek, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek megfelelően kifejlődjenek benne. Ehhez a régi lexikális tudásalapú oktatási rendszer átalakult információt feldolgozó és kiértékelő, konstruktív látásmódot eredményező oktatási fejlesztőrendszerré. Megtörtént a felzárkózás az európai normákhoz, csoportmunkával, projekt alapú oktatási módszerekkel erősítve a problémamegoldó és alkalmazkodó képességet, fokozottan támaszkodva a közismereti tárgyak oktatásában az IKT eszközökre. 2. Egységes mérési és értékelési rendszer Központilag szervezett szintfelmérésekkel, közösen kidolgozott kompetencia alapú feladatlapok alkalmazásával, azonos értékelési és szempontrendszerrel jól mérhető és összehasonlítható az intézményben tanuló gyerekek teljesítménye. Az összehasonlító elemzések közös célok, feladatok kitűzését, megvalósítását eredményezik. A munkaközösségek kiemelt szakmai szerephez jutnak, erősödik a team munka, felértékelődik a helyi pedagógiai műhelyek szerepe. 3. Kiemelt területek/profilok A tagozatos osztályokba bejutni ill. azokban tanítani rangot és kihívást jelent, produktumcentrikus hozzáállást igényel. Az egységes rendre törekedés javítja a fegyelmi helyzetet. A legmagasabb prioritással rendelkező területek: - Matematikai logika, a matematika eszközszerű alkalmazása - Szövegértés, szövegalkotás magyar nyelven - Kommunikáció idegen nyelven - Informatikai jártasság, a technikai vívmányokkal szembeni fogékonyság - Fizikai állóképesség, mindennapos testnevelés 4. Alapfokú művészetoktatás A művészeti képzés lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására és az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A művészeti képzést nyújtó intézmény megválasztása a szülő egyedi döntése alapján történik. 5. A pedagógusmunka megújítása A pedagógusok érdekeltté válnak munkájuk javításában, a teljesítményarányos elismerés a helyére kerül, megszűnik a jutalmazás körbejárása. A tanterv, a pedagógiai program, a minőségpolitika egységesítése egységes értékrendet, értékelhető és átlátható rendszert eredményez. 6. Információáramlás Az iskola működését tükröző tevékenység és eredmény nyilvántartás, mely agresszív PRtevékenységet eredményez. Az informatikai rendszer kihasználása kikényszeríti az online információáramlást. A tanári portál helyet biztosít a - Hírek - Események - Dokumentumtár - Levelezés (személyi és listás) számára.

3 A 2012/2013 AS TANÉV KIEMELT FELADATAI E napló (MozaNapló) működtetése. F.: Kovács Tibor A felújított Kálvin téri iskola állagmegőrzése. F.: mindenki A statisztikai adatszolgáltatás összehangolása. F.: Kovács Tibor Szoros kapcsolat az óvodákkal a beiskolázás érdekében. F.: Baranyi Bettina Kreatív óvodás programok előkészítése, lebonyolítása. F.: Bartáné Szabó Mónika A pedagógusok mindennapi tevékenységét segítő témájú őszi és tavaszi nevelési értekezlet megszervezése. F.: Baranyi Bettina A speciális osztályokba való ismerkedő elbeszélgetések összehangolása. F.: Baranyi Bettina A tanulmányi, sport és művészeti versenyek rendjét a munkaközösségek munkaterve tartalmazza. Egységes jelentkeztetés lapok. F.: munkaközösség vezetők Hatékony ügyeleti rend kialakítása óraközi szünetekben. F.: munkaközösség vezetők A felmérések előkészítése, lebonyolítása év elején, félévkor, év végén. F.: munkaközösségvezetők Továbbképzések és továbbtanuló pedagógusok felügyelete. F.: Baranyi Bettina A környezet védelmére, környezetvédelemre, környezettudatos hulladék gazdálkodásra nevelés. F.: Bozsár Józsefné Jól működő és követhető ebédeltetési rend kialakítása. F.: munkaközösség vezetők Az SNI s tanulók ellátásának a megszervezése, folyamatos szűrése, a DIFER mérések ellenőrzése. F.: Jambricskó Andrea Adatközlés a 32./2008. (XI. 24.) OKM rendelet alapján. F.: intézményvezetés A technikai dolgozók fokozott felügyelete. F.: Giba Lajos A tanulómozgás követése, normatíva kontroll, a KIR naprakész vezetése. F.: Szabó Alajosné Lengyel Ágnes A törvényi változások átvezetése a Pedagógiai Programba. F.: Almási Pál Állandó programok: Tantestületi, munkaközösségi, minőségi, szülői, stb. értekezlet mindig kedd tól. Makó, augusztus 31. Almási Pál ig.

4 A U G U S Z T U S 15. (szerda) 9 12 óra Tankönyvosztás F.: szerződött tankönyvfelelős 21. (kedd) 8 12 óra osztályozó vizsga F.: Hangainé Gyenes Magdolna 9 óra Alakuló értekezlet 11 óra Munka és balesetvédelmi oktatás F.: gazdaság vezető 22. (szerda) 8 óra Pótvizsga helyettes 24. (péntek) 9 óra Tanévnyitó értekezlet 28. (kedd) 9 14 óra Pedagógiai Konferencia F.: munkaközösség vezetők 30. (csütörtök) 9 16 óra Leltár

5 S Z E P T E M B E R 3. (hétfő) 7 30 óra Első tanítási nap 8 óra Tanévnyitó ünnepély helyettes 11 óra Alsós eligazítás 12 óra Felsős eligazítás 5. (szerda) Étkeztetés megszervezése F.: munkaközösség vezetők 6. (csütörtök) 15 óra Kistérségi testnevelő tanári értekezlet F.: Önkormányzati sport referens (kedd szerda) óra Szülői értekezletek 12. (szerda) Osztályonkénti DIÖ választás F.: könyvtáros 14. (péntek) Munkatervek véglegesítése F.: munkaközösség vezetők 20. (csütörtök) Pályaválasztási könyvek megrendelése F.: nyolcadikos of. 21. (péntek) óra Autómentes nap F.: Bozsár Józsefné 22. (szombat) Makói Sportágválasztó rendezvény F.: testnevelés tanárok 26. (szerda) 14 óra Statisztikai adatszolgáltatás értekezlet F.: közokt. oszt. vez.

6 O K T Ó B E R 1. (hétfő) Statisztikai adatrögzítés helyettesek 2. (kedd) óra Tantestületi értekezlet 5. (péntek) Október 6. megemlékezés iskolarádión keresztül F.: Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna Karaoke délután 6. (szombat) Aradi vértanúk emléknapja (városi ünnepség) F.: magyar munkaközösség 12. (péntek) DIFER résztvevők felmérésének lezárása óra Bolyai Matematika Csapatverseny F.: Baloghné Tóth Ágnes, Pallag Gyuláné 15. (hétfő) Statisztikai adatszolgáltatás határideje 16. (kedd) 14 óra Őszi nevelési értekezlet F.: Baranyi Bettina 19. (péntek) Október 23. megemlékezés iskolarádión keresztül F.: Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna 22. (hétfő) Pihenőnap F.: munkaügyi miniszter Családi sportdélután 24. (szerda) 11 óra MondaMondó országos válogató verseny F.: Baranyi Bettina (csütörtök péntek) 14 óra IPR továbbképzés F.: Baranyi Bettina 26. (péntek) Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 15 óra Családi sportdélután F.: Csaláné Oláh Edit

7 27. (szombat) Tanításmentes munkanap DIFER résztvevők adatszolgáltatás határideje F.: gyógypedagógusok Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye helyettes 28. (vasárnap) 3 óra > 2 óra A nyári időszámításról való áttérés F.: munkaügyi miniszter Nagy Vagy! Kecskemét F.: Baranyi Bettina hétfő szerda) Őszi szünet

8 N O V E M B E R 2. (péntek) Őszi szünet 5. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap 9. (péntek) óra Bolyai anyanyelvi verseny F.: Baranyi Bettina 10. (szombat) Tanításmentes munkanap 14. (szerda) Az ingyenes tankönyvigény felmérése 23. (péntek) A kompetenciamérés adatainak beküldése (kedd szerda) 17 óra Szülői értekezletek 30. (péntek) Az ingyenes tankönyvellátás véleményezése

9 D E C E M B E R 1. (szombat) Tanításmentes munkanap 6. (csütörtök) Mikulás futás F.: testnevelők Mikulás napi sportdélután 7. (péntek) DIFER vizsgálatok lezárása F.: gyógypedagógusok 10. (szombat) Jelentkezés központi írásbeli felvételire 12. (hétfő) Jelentkezés az Arany János Programba 14. (szerda) Az ingyenes tankönyv. rendjének közzététele 15. (szombat) Tanításmentes munkanap 21. (péntek) Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Fenyő ünnep F.: helyi alsós munkaközösségek 24. (hétfő) Pihenőnap F.: munkaügyi miniszter (csütörtök péntek) Téli szünet 31. (hétfő) Pihenőnap F.: munkaügyi miniszter

10 J A N U Á R 2. (szerda) Téli szünet 3. (csütörtök) Téli szünet utáni első tanítási nap 11. (péntek) Az első félév vége (hétfő szerda) 15 óra Sulikóstolgató minőségbiztosítási mérés F.: alsós osztályfőnökök 15. (kedd) 14 óra / 16 óra Félévi osztályozó értekezlet F.: Igazgatóhelyettesek 18. (péntek) Félévi értesítők kiosztása Középiskolai felvételi eljárások kezdete 19. (szombat) 10 óra Központi írásbeli felvételi 22. (kedd) óra Félévzáró értekezlet 25. (péntek) 14 óra Pótló írásbeli felvételi 26. (szombat) 9 óra Suli Vár helyettes (hétfő kedd) óra Szülői értekezletek 30. (szerda) 17 óra Beiskolázási fórum (PM Hivatal) 31. (csütörtök) 14 óra Idegen nyelvi nap F.: Idegen nyelvi munkaközösség

11 F E B R U Á R 6. (szerda) 8 óra Nyílt nap óvodásoknak az első osztályokban 6 8. (szerda péntek) Időpontkérés ismerkedő elbeszélgetésekre F.: iskolatitkár 8. (péntek) Matekguru megyei verseny F.: Pallag Gyuláné (hétfő szerda) Ismerkedő elbeszélgetések 15. (péntek) Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása Zrínyi Ilona matematikaverseny F.: Magony Istvánné Nyelvész verseny Népdaléneklési verseny 18. (hétfő) Ism. elbeszélgetések (pótnap), döntéshozatal helyettes 21. (csütörtök) Simonyi Zsigmond területi helyesírási verseny F.: Kovács Tibor febr. 18. márc. 08. (hétfő péntek) A középiskolai szóbeli felvételi eljárások (csütörtök péntek) Farsangi rendezvények F.: DÖK segítő 22. (péntek) A tankönyvrendelés elkészítése 26. (kedd) 14 óra Tavaszi nevelési értekezlet helyettesek

12 M Á R C I U S 1. (péntek) A szülői szándéknyilatkozatok beadása F.: vezető óvónők 4. (hétfő) 9 óra Beiskolázási intézményvezetői értekezlet 8. (péntek) Nőnapi köszöntők Hevesy György Kémiaverseny F: Magony Istvánné Városi mezei futóverseny F: Czirbus Gábor, Baloghné Toma Éva 13. (szerda) Ideiglenes középiskolai felvételi jegyzék F.: középiskolák igazgatói 14. (csütörtök) Ünnepi megemlékezés F.: Bálint Józsefné, Kiss Edit 15. (péntek) Ünnepnap, városi ünnepségek F.: polgármesteri hivatal (hétfő kedd) Középiskolai felvételi adatlap módosítása (kedd szerda) Beiratkozás 1. osztályba helyettes 27. (szerda) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap A végleges középisk. felvételi eredmények F.: középiskolák igazgatói (csütörtök péntek) Tavaszi szünet 31. (vasárnap) 2 óra > 3 óra A nyári időszámításra való átállás

13 Á P R I L I S 2. (kedd) Tavaszi szünet 3. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap A tanulók fizikai állapotának felmérésének kezdete F.: testnevelők Kalmár László Matematikaverseny F: Magony Istvánné 9. (kedd) Városi Helyesírási Verseny F.: Jesityné Szűcs Gyöngyi 16. (kedd) óra Szülői értekezlet 25. (csütörtök) A középisk. felvételi eredmények megküldése F.: középiskolák igazgatói

14 M Á J U S 1. (szerda) Ünnepnap, Munkaszüneti nap F.: munkaügyi miniszter 6. (hétfő) Anyák napja osztálykeretben 8. (szerda) Városi Kazinczy Verseny F.: humán munkaközösségek 10. (péntek) 12 óra Városnap 12. (vasárnap) 10 óra Sportgála F.: Binecz Andrea 15. (szerda) Tankönyvrendelés F.: munkaközösségek 17. (péntek) Napközi igény felmérése 20. (hétfő) Ünnepnap, Pünkösd F.: munkaügyi miniszter 22. (szerda) Rendkívüli kompetenciamérés F.: Baranyi Bettina 24. (péntek) Tanításmentes munkanap Gyermeknap F: DÖK 28. (kedd) A tanulók fizikai állapotának felmérésének lezárása F.: testnevelők 29. (szerda) Országos kompetenciamérés

15 J Ú N I U S 4. (kedd) és Kálvin Nap (Hagymaház) F.: Baranyi Bettina 7. (péntek) Kötelező olvasmányok jegyzékének kiadása F.: magyar munkaközösség 16 óra Városi Pedagógusnapi Ünnepség (Hagymaház) F: PR csoport 10. (hétfő) 14 és 16 óra Osztályozó értekezlet 12. (szerda) 17 óra Országos eredményt elérők fogadása helyettes 13. (csütörtök) Utolsó tanítási nap 14. (péntek) 17 óra Tanévzáró ünnepély 15. (szombat) 9 00 Ballagás helyettes 17. (hétfő) A nyári szünet első napja 9 óra Osztályozó vizsgák helyettes 18. (kedd) 9 óra Tanévzáró értekezlet 25. (kedd) 9 óra Átvételi meghallgatások F.: Kovács Tibor (szerda péntek) Beiratkozás a középiskolákba F.: iskolatitkár

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében) Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 nap Első félév vége: 2015. január 16. Féléves értékelés kiadása: 2015. január 23.

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre Augusztus 20. Sz 21. Cs Igazgatósági értekezlet - Békés - 8. 00 22. P Alakuló értekezlet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Augusztus 21-27. K-H Gólyatábor Gregus László/Grigoreff György 21-22. Nyári szünet utáni kezdés 25. hétfő 9. 00 Alakuló értekezlet igazgató/ igh./ mk.köz. vez. 10.00 Kibővített vezetői értekezlet igazgató

Részletesebben

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 2014. szeptember 1. H 8.00 tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap 5. P Őszi érettségi és OKJ vizsgára

Részletesebben