ISKOLAI MUNKATERV 2014/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAI MUNKATERV 2014/2015"

Átírás

1 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Utolsó frissítés: május 28.

2 VEZETÉSI ALAPELVEK 1. Modern cél és követelményrendszer, európai színvonal Alapkövetelmény, hogy versenyképes tudáshoz jusson minden intézményünkbe járó gyerek. Kifejlődjön bennük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek. Ehhez a régi lexikális tudásalapú oktatási rendszer helyett információt feldolgozó és kiértékelő, konstruktív látásmódot eredményező oktatási fejlesztőrendszert alakítottunk ki. Felzárkóztunk az európai normákhoz, csoportmunkával, projekt alapú oktatási módszerekkel erősítve a problémamegoldó és alkalmazkodó képességet, fokozottan támaszkodva a közismereti tárgyak oktatásában az IKT eszközökre. 2. Hagyományos napirend A központi elvárásokkal ellentétben, de a hatályos jogszabályoknak megfelelve alakítottuk a tanulóink napirendjét, délelőtti kötelező órákkal és délutáni hagyományos napközis szervezésű foglalkoztatási rendszerrel. Nem növeltük a tanulók leterheltségét, elegendő időt hagyva a kötetlen gyermeklétre. 3. Kiemelt területek/profilok Az ún. tagozatos osztályokba bejutni ill. azokban tanítani rangot és kihívást jelent, produktumcentrikus hozzáállást igényel. Az egységes rendre törekedés javítja a fegyelmi helyzetet. A legmagasabb prioritással rendelkező területek: - Matematikai logika, a matematika eszközszerű alkalmazása - Szövegértés, szövegalkotás magyar nyelven - Kommunikáció idegen nyelven - Informatikai jártasság, a technikai vívmányokkal szembeni fogékonyság - Fizikai állóképesség, mindennapos testnevelés 4. Alapfokú művészetoktatás A művészeti képzés lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására és az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A művészeti képzést nyújtó intézmény megválasztása a szülő egyedi döntése alapján történik. 5. A pedagógus életpálya A pedagógusok érvénybe lépő minősítési rendszere várhatóan indulatokat és ellenségeskedést fog kiváltani, ezért nagyon fontos, hogy a minősítés lehetőségét a legeredményesebben tanítók számára biztosítsuk először. 6. Információ kezelés Az informatikai rendszerek töretlen fejlődése kikényszeríti az elektronikus nyilvántartások és dokumentumtárak használatát az iskolai élet minden terén. A napló csak elektronikus formában áll rendelkezésre.

3 A 2014/2015 ÖS TANÉV KIEMELT FELADATAI A tanítási napok száma 181 nap. F.: Kovács Tibor E napló (MozaNapló) működtetése. F.: Kovács Tibor Az iskola állagmegőrzése. F.: mindenki A statisztikai adatszolgáltatás összehangolása. F.: Kovács Tibor Szoros kapcsolat az óvodákkal a beiskolázás érdekében. F.: Baranyi Bettina Kreatív óvodás programok előkészítése, lebonyolítása. F.: Baranyi Bettina A pedagógusok mindennapi tevékenységét segítő témájú őszi és tavaszi nevelési értekezlet megszervezése. F.: Baranyi Bettina A speciális osztályokba való ismerkedő elbeszélgetések összehangolása. F.: Baranyi Bettina Ügyeleti rend kialakítása óraközi szünetekben és az ebédlőben. F.: Baranyi Bettina A közösségi feladatok elosztása a tanítók arányos terhelése érdekében. F.: Bartáné Szabó Mónika, Pálhidai Lászlóné Továbbképzések és továbbtanuló pedagógusok felügyelete. F.: Baranyi Bettina A DIFER mérések ellenőrzése. F.: Szandáné Tajti Etelka A technikai dolgozók fokozott felügyelete. F.: Giba Lajos A tanulómozgás követése, normatíva kontroll, a KIR naprakész vezetése. F.: Szabó Alajosné Lengyel Ágnes Az életben maradás technikájának kidolgozása. F.: Almási Pál A költségvetés stabilitásának fenntartása. F.: Kissné Kulcsár Nóra A tanulmányi, sport és művészeti versenyek rendjét a munkaközösségek munkaterve tartalmazza. Egységes jelentkeztetés lapok. F.: munkaközösség vezetők Állandó programok: Tantestületi, munkaközösségi, minőségi, szülői, stb. értekezlet mindig kedd tól. Makó, augusztus 25. Almási Pál ig.

4 A U G U S Z T U S 20. (szerda) Nemzeti ünnep 21. (csütörtök) 11 óra Alakuló értekezlet 22. (péntek) 9 óra Pótvizsga helyettes 25. (hétfő) 9 óra Alsós értekezlet 26. (kedd) 14 óra Tankönyvszállítás F.: tankönyvfelelős 27. (szerda) 9 óra Alsós értekezlet helyettes 10 óra Felsős értekezlet helyettes 28. (csütörtök) 8 óra Munka és balesetvédelmi oktatás F.: munkavédelmi felelős 9 óra Tanévnyitó értekezlet

5 S Z E P T E M B E R 1. (hétfő) 7 30 óra Első tanítási nap 8 óra Tanévnyitó ünnepély helyettes 9 17 óra Tankönyvosztás F.: tankönyvfelelős 2. (kedd) óra Pedagógus értekezlet 4. (csütörtök) óra Magán Zeneiskola órabeosztása helyettes 5. (péntek) óra Magán Zeneiskola órabeosztása (gitár) helyettes 9. (kedd) Iskolai szűrés F.: iskolaorvos Logopédiai szűrés F.: logopédus óra Munkaközösségi értekezletek F.: munkaközösség vezetők 19. (péntek) Munkatervek feltöltése a portálra helyettes (hétfő kedd) óra Szülői értekezletek 23. (kedd) Tanulmányi versenyekre jelentkezés F.: szaktanárok 24. (szerda) 17 óra Iskolakóstolgató fórum 30. (kedd) óra Statisztikai értekezlet

6 O K T Ó B E R 6. (hétfő) Aradi vértanúk megemlékezés F.: felsős humán munkaközösség 6 8. (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató induló foglalkozások 10. (péntek) DIFER résztvevők felmérésének lezárása (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 15. (szerda) Statisztikai adatszolgáltatás határideje 17. (péntek) Bolyai Matematika Verseny helyettes 18. (szombat) Tanításmentes munkanap (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 21. (kedd) 14 óra Őszi nevelési értekezlet helyettes 22. (szerda) Október 23. megemlékezés F.: felsős humán munkaközösség DIFER résztvevők adatszolgáltatás határideje F.: gyógypedagógusok Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 23. (szerda) Nemzeti ünnep 26. (vasárnap) 3 óra > 2 óra A nyári időszámításról való áttérés F.: munkaügyi miniszter (hétfő péntek) Őszi szünet 31. (péntek) A Reformáció emléknapja F.: fenntartó Nkt. 81. szerinti adatszolgáltatás határideje Tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről helyettes

7 N O V E M B E R 3. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap 3 5. (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 7. (péntek) Bolyai Magyar Verseny helyettes (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 14. (péntek) Az ingyenes tankönyvigény felmérése (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 20. (csütörtök) 15 óra Bolyai Díjátadó helyettes 21. (péntek) A kompetenciamérés adatainak beküldése (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 28. (péntek) Az ingyenes tankönyvellátás véleményezése

8 D E C E M B E R 1 3. (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 5. (péntek) DIFER vizsgálatok lezárása F.: gyógypedagógusok Mikulás futás F.: testnevelők (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 9. (kedd) Jelentkezés központi írásbeli felvételire 11. (csütörtök) Jelentkezés az Arany János Programba F.: osztályfőnöki munkaközösség 12. (péntek) Az ingyenes tankönyv. rendjének közzététele 13. (szombat) Tanításmentes munkanap 19. (péntek) Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Fenyő ünnep F.: helyi alsós munkaközösségek (hétfő szerda) Téli szünet

9 J A N U Á R 1 2. (csütörtök péntek) Téli szünet 5. (hétfő) Téli szünet utáni első tanítási nap A tanulók fizikai állapotának felmérésének kezdete F.: testnevelők 5 7. (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató foglalkozások 10. (szombat) Tanításmentes munkanap 16. (péntek) Az első félév vége 17. (szombat) Középiskolai felvételi eljárások kezdete 10 óra Központi írásbeli felvételi (hétfő szerda) 15 óra Iskolakóstolgató nyílt foglalkozások F.: alsós osztályfőnökök Beiskolázási tájékoztatók kiosztása az óvodákban F.: óvodavezetők 20. (kedd) óra Félévi osztályozó értekezlet helyettes 22. (csütörtök) 14 óra Pótló írásbeli felvételi 23. (péntek) Félévi értesítők kiosztása 24. (szombat) 9 óra Suli Vár: Kálvin Galaxis helyettes (hétfő kedd) óra Szülői értekezletek 27. (kedd) 14 óra Félévzáró értekezlet 30. (péntek) 14 óra Idegen nyelvi nap F.: felsős humán munkaközösség 17 óra Beiskolázási fórum (PM Hivatal)

10 F E B R U Á R 2. (hétfő) Óvodai beiskolázási fórumok F.: vezető óvónők 4. (szerda) 8 óra Nyílt nap óvodásoknak az első osztályokban 4 6. (szerda péntek) Időpontkérés ismerkedő elbeszélgetésekre F.: iskolatitkár 5. (csütörtök) Központi írásbeli felvételi eredmények (hétfő szerda) Ismerkedő elbeszélgetések 13. (péntek) Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása 16. (hétfő) Ism. elbeszélgetések (pótnap), döntéshozatal helyettes febr. 17. márc. 6. (kedd péntek) A középiskolai szóbeli felvételi eljárások 20. (péntek) A tankönyvrendelés elkészítése Zrínyi Ilona matematikaverseny F.: felsős reál munkaközösség (hétfő péntek) Farsangi rendezvények F.: munkaközösség vezetők 25. (szerda) A diktatúrák áldozataira emlékezés F.: felsős humán munkaközösség

11 M Á R C I U S 6. (péntek) Nőnapi köszöntők 13. (péntek) Ünnepi megemlékezés F.: felsős humán munkaközösség 15. (vasárnap) Nemzeti ünnep (hétfő kedd) Középiskolai felvételi adatlap módosítása 18. (szerda) Középiskolai mód. felvételi adatlapok megküldése helyettes 29. (vasárnap) 2 óra > 3 óra A nyári időszámításra való átállás 30. (hétfő) Húsvéti könyvajánló F.: intézményi lelkész

12 Á P R I L I S 1. (szerda) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2 7. (csütörtök kedd) Tavaszi szünet 5 6. (vasárnap hétfő) Húsvét F.: intézményi lelkész 8. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap 15. (szerda) Nem kötelező foglalkozások igény felmérése A holokauszt áldozataira emlékezés F.: felsős humán munkaközösség (csütörtök péntek) Beiratkozás 1. osztályba helyettes 24. (péntek) A középiskolai felvételi eredmények megküldése F.: középiskolák igazgatói

13 M Á J U S 1. (péntek) A munka ünnepe 2. (szombat) Városnap 3. (vasárnap) Sportgála 4 8. (hétfő péntek) Anyák napja osztálykeretben 25. (hétfő) Pünkösd 27. (szerda) Országos kompetenciamérés helyettes A tanulók fizikai állapotának felmérésének lezárása F.: testnevelők

14 J Ú N I U S 4. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja F.: történelemtanárok 5. (péntek) Kötelező olvasmányok jegyzékének kiadása F.: magyar munkaközösség 9. (kedd) 14 óra Osztályozó értekezlet 10. (szerda) 17 óra Országos eredményt elérők fogadása helyettes Kompetencia eredmény intézkedési terv helyettes 11. (csütörtök) Országos idegen nyelvi mérés helyettes 12. (péntek) Utolsó tanítási nap 17 óra Ballagási bankett 13. (szombat) 10 óra Ballagási ünnepély helyettes 15. (hétfő) Tanításmentes munkanap 16 óra Kitűnő tanulók jutalmazása helyettes 17 óra Tanévzáró ünnepély helyettes 16. (kedd) A nyári szünet első napja 9 óra Tanévzáró értekezlet 23. (kedd) 9 óra Átvételi meghallgatások helyettes (szerda péntek) Beiratkozás a középiskolákba F.: iskolatitkár 30. (kedd) Idegen nyelvi mérés adatainak beküldése helyettes Kompetencia intézkedési terv beküldése helyettes

VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013

VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. VEZETŐI MUNKATERV 2012/2013 Utolsó frissítés: 2012. szeptember 26. VEZETÉSI ALAPELVEK 1. Modern cél és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ikt.szám:10-3/2014 SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA éves munkaterve 2014/2015 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Széchenyi István) Készítette: Vermes

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

A tanév mottója: TUDÁS LELKISÉG SZOLGÁLAT

A tanév mottója: TUDÁS LELKISÉG SZOLGÁLAT A 2013/2014-es tanév rendje Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév mottója: TUDÁS LELKISÉG SZOLGÁLAT Megbeszélések ideje: kedd és/vagy csütörtök nagyszünet

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben