GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, JANUÁR. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom"

Átírás

1 GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, JANUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Hitélet... 8 Civil fórum Múltidézõ Mezõgazdaság Gyermeksarok Testvértelepülések Ép testben Tarkabarka Magazin... 24

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT II. évfolyam, 1. szám, január Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Széllyes Sándor: Székely Karácsony Hóba temetkezett csíki havasokon, Áron egymagában fenn a Madarason Uram, fohászkodik Fiad megszületett, Karácsony este van Hogyha megteheted, Te, aki rendezed ezt a nagyvilágot, Juttass nekünk is egy kicsi boldogságot. Hallottalak, Áron, de nem mondtad kinek? A népemnek, Uram, szegény székelyeknek. Az Úr kicsit hallgat, majd így szól: Te Áron! Jókedvemben kaptál legyen úgy nem bánom De még mielőtt a kérést teljesítem, Valamit meg kéne magyarázni nekem: Én a székelyekről hallottam eleget, Mondtak már rólatok hideget, meleget Tudom hívők vagytok, sokat imádkoztok, De szidásomban is világelsők vagytok. Hallom, magatokat székelynek valljátok, S kiválasztott népem neveit hordjátok: Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid, Az egész Biblia vissza Ábrahámig Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem, Hogy Csicsó Názáreth, s Ditró Jeruzsálem. Aztán ha jól értem magyar a beszéded, S mégis a székelyek boldogságát kéred Miféle náció, ha a nyelve magyar? Ó, Uram, szólt Áron a székely is magyar, Csak egy kicsivel több. Igaz, hogy nem sokkal, De több! Legalább úgy három vagy négy fokkal. Ott állt a sok fenyő keményen, vigyázban, Gyertyák pislákoltak ezer csíki házban, Megkondult Csíksomlyó máriás harangja, S szelíd korholással szólt az Úr hangja: Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet: Ez a kicsivel több megmagyaráz mindent. Én megértettelek, és most érts meg te is: Kicsit ezért több a szenvedésetek is. Felelõs kiadó: Egyed József polgármester Szerkesztõség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. ROVATSZERKESZTÕK: Önkormányzat Egyed József Sulivilág Elekes-Köllõ Tibor, Fodor Annamária Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária, Elekes-Köllõ Tibor Múltidézõ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Mezõgazdaság Horváth Nina Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Testvértelepülések Egyed József Ép testben Gál Katalin, Egyed József Tarkabarka Gál Katalin

3 II. évfolyam, 1. szám, január ÖNKORMÁNYZAT / 3 Beszámoló a gyergyóújfalvi templom felújításának helyzetérõl Egyed József, polgármester A templom felújítása egy fontos mozzanata közösségi életünknek, ugyanis az egyház és a templom a legnagyobb összetartó erő egy székely településen belül. Ezért tekintem fontosnak röviden tájékoztatni a község lakóit a felújítás jelenlegi állapotról. Az eredetileg megkötött felújítási szerződéshez képest, amely tartalmazza a részletes munkafelosztást, az elvégzendő munkálatok költségeit, továbbá a garanciavállalást a vállalkozó részéről, jelen pillanatban sajnos 5 hónap időbeni csúszás áll fenn a munkát végző cég részéről. Ennek a helyzetnek fő oka, hogy a vállalkozónak a karácsonyi ünnepekre át kellett adnia a szárhegyi templomot, és oda csoportosította át munkásait. A helyzet rendezése érdekében, a közelmúltban létrejött megállapodás értelmében, a rossz egészségi állapotban levő Fülöp Béla plébános kérésére a gyergyóújfalvi önkormányzat az egy háztanáccsal és a közbirtokosság vezetőségével együttműködve, átveszi a munkálatok szervezését és lebonyolítását. A kivitelezési szerződés egy melléklettel lett kibővítve, amely számba veszi a mostanig elvégzett RON értékű munkálatot, továbbá tartalmazza a részletes felosztást a még hátralevő munkálatokra vonatkozó an, egészen azok befejezésig. A munkálatok összértéke RON, a kivitelezési határidő május 30. A hét részre felosztott munkálat minden egyes szakasza után átvételi jegyzőkönyv készül, amelyet egy, a mellékletben meghatározott bizottság ír alá, és e jegyzőkönyv aláírása után jogosult a munkavégző cég a mun kálat ellenértékének átvételére, természetesen mindezt akkor, ha a bizottság rendben elvégezettnek találta a munkát. folytatás a 4. oldalon»

4 4 / ÖNKORMÁNYZAT II. évfolyam, 1. szám, január» folytatás a 3. oldalról A szerződést kiegészítő melléklet értelmében ugyanakkor a vállalkozó elveszti a kiállítandó számla értékének 0,1%-át/nap, amennyiben a hét részre felosztott munkálat egyes szakaszait nem végzi el a meghatározott időre. A mennyiségében és minőségében elvégzendő munkálatokat értékelő bizottság tagjai: Fülöp Béla plébános, Egyed József polgármester, Egyed Imre, a polgármesteri hivatal alkalmazottja, Sólyom Gyula, a közbirtokosság részéről, Kovács Vince, Sólyom Endre, Nagy Árpád és Lázár Ákos az egyháztanács részéről. Közös megegyezéssel a kapcsolattartó személy az önkormányzat és a vállalkozó között Egyed Imre területrendezési szakember lett. A melléklet tartalmaz egy jótállási garanciát is, ami a munkálat összértékének 1 százaléka, mely összeg egy közösen létrehozott számlaszámra helyeződik el, és egy év múlva szabadul fel, amennyiben nem lépnek fel rejtett hibák. A szerződésmelléklet aláírásával megtörtént az a lépés, amely által a munkavégző cég anyagilag kötött a határidők betartásához, és a bizottságra hárult az a feladat, hogy minőségileg és mennyiségileg átvegye a munkálatokat. Remélem, a szerződött felek becsü lettel megfelelnek a közösség elvárásainak. Már csak a Hívek nagylelkű adományaira van szükség, hogy a templomunk újból a régi pompájában tündököljön, és az Úrhoz fohászkodó összetartó közösség szelleme hassa át annak falait. Kedves keresztény falutársaim! Segítsünk anyagi lehetőségeink sze rint, hogy az őseink verejtékes mun kája árán megépített templom ismét a falu legszebb épülete legyen, amelyre méltán lehetünk büszkék. Székely közösségünk sok megpróbáltatáson esett át az elmúlt évszázadok alatt, ez is egy nehéz feladat, megpróbáltatás kis közösségünk számára, de én remélem, hogy mint őseink, úgy mi is méltón helytállunk az ilyen nehéz helyzetekben. Mindenkinek kívánok Istentől való megnyugvást, egészséget, békét az új esztendőben. Tájékoztatás a gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Testület tevékenységérõl Kovács Éva Kataszteri és mezõgazdasági iroda A kataszteri és mezőgazdasági iroda elsődleges feladata a földtörvények alkalmazása és birtoklevelek kiállítása. A kérések számának nagysága, az ügyiratok terjedelmessége, az alapos kivizsgálás szükségessége, a területek kataszteri felmérése valamint a tulajdonjogi problémák bonyolultsága miatt lassan halad a birtoklevelek kiállítása. Nagy lépést jelent az újfalvi szántók teljes felmérése és a parcellák azo nosí tásának megkezdése. Azon gazdák, földtulajdonosok, akik pályázni szeretnének vagy adás-vételt eszközölni a föld - területekkel, előnyben részesülnek a birtoklevelek kiállításánál. Ezért kérjük, jelentkezzenek a kataszteri és mezőgazdasági irodá ban az időpont meg - beszélésére. Január és február hónapok folya mán történik a mezőgazdasági nyilvántartók évi kitöltése a tulajdonosok bevallása szerint. A 28/2008-as rendelet értelmében kötelező a meglevő telekkönyvi, kataszteri nyilvántartási számoknak a beírása. Ezért meg - kérünk minden tulajdonost, aki rendelkezik kiállított birtoklevéllel valamint új telekkönyvvel, mutassa be a bevallás alkalmával. Helyi adók és illetékek A községi tanács a 2008/55-ös számú határozatával döntött a 2009-es évi helyi adókról és illetékekről. Nem emelkednek az épület, kül- és belterület, személygépkocsi adók. Az 1697/2008-as kormányhatározat ér - tel mében 20 %-kal nő a 12 tonnán felü li tehergépkocsik adója. Az adók kifizetésének határideje március 31. és szeptember 30. A kamatok elkerülése végett, felkérjük a lakosságot, hogy e határidőkön belül eszközöljék a kifizetéseket. Továbbra is 10 % kedvezményben részesülnek az épület, belterület és járműadókra azon fizikai személyek, akik március 15-ig teljes egészében minden adónemüket kifizetik. 20 %-kal emelkedett a robogó, szekér illetve egyéb mezőgazdasági gépek évi, illetve beíratási adója, valamint a szemétszállítási illeték. A 2007-es esztendőben a község köztulajdonába kerültek a nagyon rossz állapotban levő erdészeti utak, község szinten 83.3 km hosszúságban. Javításukra a közösségünk összefogására van szükség. Ezért a községi

5 II. évfolyam, 1. szám, január ÖNKORMÁNYZAT / 5 tanács létrehozta az erdészeti úthasz - nálati illetéket, amelynek mértéke 6 lej az előző évben lebélyegzett és kitermelt famennyiségre számolva. Ezen adók bevallására a fizikai személyek esetében a mezőgazdasági nyilvántartók kitöltésekor kerül sor, a jogi személyek pedig január 31-ig az adóhivatalban tehetik le nyilatkoza - tukat, nem az erdészeti hivatalok gyűjtik be, mint a as esztendők folyamán. A befolyt pénzösszegeket az erdőcsoportok és a közbirtokosságok vezető sége, valamint az önkormányzat által felállított fontossági sorrendben használják fel. Tiszteletben tartják a községünkhöz tartozó három falu, Újfalu, Tekerőpatak és Kilyénfalva által befizetett összegeket és javításra szoruló saját útjait. Területrendezés és építkezési engedélyek Az utóbbi években a gazdaság fellendülése községünkben is látványos változásokat hozott. Sokan szépítgetik, csinosítják portájukat. Az 50/1191-es építkezéseket szabályzó törvény értelmében építke zési engedély szükséges mind az új épületek létrehozására, mind a meg levők módosítására. Sajnos az engedélyezés legtöbb esetben elmaradt. Tekintettel arra, hogy az év folyamán ellenőrzések várhatóak a központi hatóságok részéről, és hogy elkerüljük a sok esetben igen nagy mértékű büntetések kirovását, felkérünk minden gazdát, aki tetőszerkezetet módosított, hozzátoldott meglévő építményéhez, esetleg újat épített vagy lebontott, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal területrendezési irodáján az engedélyezés elkezdésére. Minden héten csütörtö kön 9-14 óra között szakember várja a Polgármesteri Hivatal székhelyén az engedélyezést óhajtókat. Szükséges iratok: telekkönyvi kivonat és helyszínrajz (a kataszteri és mezőgazdasági irodában is kiváltható, ha a terület újra volt telekkönyvezve). Fejlesztési programok és pá lyázatok községünkben Egyed Imre A idõszakra meg hirdetett Or szágos Vidékfej lesztési Program 4 tengelybe cso portosí - tott intézkedési csomag keretében valósul meg, az alábbiakban ábrázolt lebontás szerint. I. TENGELY A mezőgazda ság és erdészet versenyképességének javítása. II. TENGELY Környezetvédelem és tájgaz dálkodás III. TENGELY A vidéki életminőség javí tása és a gaz dasági diverzifikáció ösztön zése 312. Mikró vállala tok támoga tása 313. Turisztikai tevé kenységek bátorítása 322. A vidék felújí tása, fej lesztése, a vidéki szolgáltatá sok javítása, a vi déki örökségek megőrzése IV. TENGELY LEADER A helyi kezde ményezés támogatása A helyi önkormány zatok a 322-es program cso mag keretében kétféle módon nyújt hatnak be pályáza tot: önállóan, köz ség szinten, pályáz - ható összeg maximum 2,5 millió. euró/pályázat térségi fejlesztési szövetség ként, kettő vagy több önkor mányzat tár - sulása által, pá lyázható összeg ma xi - mum 6,0 millió. euró/közös pá lyázat. A községi önkormány zat mind a két pályá zati lehe tőség keretében elindította a terve zési folyamato kat és az elbíráláshoz szükséges akta csomagok összeállítását. Az önálló pályázatba a következő beruházások kerültek bele: a szennyvízhálózat kibőví tése a község egész te rületére (22 km) az ivóvízhálózat kibővítése (1,2 km) községi utak aszfaltozása (1,6 km) kulturális intézményeink fejlesztése szociális otthon kialakítása hátrányos helyzetben lévő gyerekek nappali ellátására. A térségi fejlesztési szövetség hivatalos bejegyzése folyamatban van Gyergyóvasláb köz ség önkor mány - zatával. Ezt a szövetséget az a tény tette szükségessé, hogy a hevederi falurész infra strukturális fej lesztése,(víz, csatorna, elektromos áram, út hálózat) fekvéséből adódóan Vasláb köz séggel közösen kön nyebben megvalósítható. A térségi fejlesztési szövetség keretében benyúj tandó pályá zatba ujfalu részről a követ kező beru házások kerülnek bele: a hevederi falurész villamo sítása, a hevederi falurész ivóvíz és szennycsatorna hálózatának kiépítése, a hevederi falurészen az út hálózat feljavítása a Súgó barlangig, az újfalvi kultúrház felújí tása, községi utak aszfaltozása.

6 6 / SULIVILÁG II. évfolyam, 1. szám, január Tekerõpataki Kisfúvósok Kolumbán Csilla, hitoktató Zenét tanítva megtapasztaltam, hogy egyre kevesebb jó énekhangú gyermek van, akik örömet szerzően, méltóképpen tudnak szerepelni különböző rendezvényeken. Hogy mégis valamilyen képzésben részesüljenek, zeneileg jobban fejlődjenek, született meg bennem az ötlet, hogy furulyás csapatot hozzak létre. Azt, hogy az ötlet jó volt, az is bizonyítja, hogy egyre több gyerek kapcsolódik be már zsenge kortól. Számuk egyre gyarapodik. Először két fiú tanult meg furulyázni 4 évvel ezelőtt, majd három hónap múlva egyszerre 10 fiú-lány kapcsolódott hozzájuk. Egy év múlva még tízen. Közben volt, aki lemorzsolódott. 2008februárjától az I-IV osztályosokból is akadtak nem is kis létszámban furulyázni tanulni vágyók. Ők 16-an vannak. A IV. osztályosok felzárkóztak a nagyok közé, mert ők Fodor Annamária tanítónő segítségével sokat tanultak. Jelenleg tanuló furulyázik, ezek kb. 30%-a kilyénfalvi tanuló. A lányaink általában szorgalmasabbak, de van kivétel is, hála Istennek. Szívesen vállalnak fellépéseket különböző rendezvények, ünnepek alkalmával. Szerepeltek iskolai ünnepségeken: évnyitó, évzáró, vetélkedők, szavalóversenyek alkalmával. Ezenkívül egyházi ünnepeken is: Advent vasárnapjain rendszeresen, Karácsonyi műsoron, Nagyböjt vasárnapjain, Húsvétkor, Elsőáldozásokon, Búcsú alkalmával. Polgári ünnepségeken is szerepeltek, így Falunapok alkalmával Alfaluban és Tekerőpatakon, Március 15-én, Anyák napján, Apák napján. Családi ünnepségek alkalmával is fellépnek, házassági évfordulókon, éves évfordulókon, Szent család vasárnapján, kortárstalálkozókon stb. Az igény és a hangszerszeretet indít arra, hogy februártól egy újabb csoportot indítsak, újabb csapattal próbáljam megszerettetni a furulyát, a hangszert. Állandó rendszerességgel gyakorolunk hetente 1-1 órát. Ha valamilyen ünnepségre készülünk, akkor naponta gyakorolunk. Nemcsak a gyermekek, én is hálás vagyok az Istennek az ötletért, és hogy megadja a szükséges időt és lelkesedést. Valóban arra van időnk, amire időt akarunk szentelni.

7 II. évfolyam, 1. szám, január SULIVILÁG / 7 Képes beszámoló a 10-dik Mennybõl az angyal szavalóversenyrõl Elekes-Köllõ Tibor Elekes Vencel Általános Iskola, december 19. Minden szavaló dicséret - ben részesült. Díjazottak: Különdíjas: Bányász Alpár V-VI. osztályosoknál: I. díj: Szabó Ágota II. díj: Borka Ágota és Kovács Katalin III. díj: Kovács Renáta és Oláh Ágota VII VIII. osztályosok nál: I. díj: Păun-Gergely Richárd II. díj: Szabó Emerencia, Balázs Júlia és Keresztes Noémi III. díj: Sólyom Beáta és Birton Bernadette Gáll Katalin Szabó Ágota

8 8 / HITÉLET II. évfolyam, 1. szám, január Áldott Új Kezdést! Árpád-házi Szent Margit Bíró Sándor, református lelkipásztor Alsónyárádmente egyik falujában még szokás, hogy a lelkipásztor az esztendő utolsó és első perceiben ott áll a falu fölé magasodó dombra épített templom bejárata előtt, és amilyen hangosan csak tudja, mintegy felhívásként, belekiáltja az éjszakába: Testvéreim, búcsúzzunk az Óévtől!. Kis idő múlva Isten kegyelméből fogadjuk az Új esztendőt! Aki nem ment fel a templomhoz, az otthon várta a harangkondulást, az éjszakába elkiáltott felhívást. Ebben a két mondatban a keresztyén ember számára számtalan gondolat csendül meg: a hála a meg nem érdemelt ajándékokért, a még tartó kegyelmi időért, a lehetőségért, hogy valami újat, jobbat kezdhetek, javaimmal jobban sáfárkodhatom. Ez a teológiai értelmezése is, a végtelenségig nem visszatérő új esztendőknek, lehetőségeknek. Azért, hogy valóban új legyen az esztendő, a régit le kell zárnom, életem nyomasztó terheit le kell raknom. Elhibázott döntéseim következményeitől, lelkiismeretem vádló hangjaitól meg kell szabadulnom. Hívő ember kiváltsága, hogy megteheti, oda pakolhatja le, ahová Isten a helyét kijelölte: Krisztus keresztje alá. A református ember egy esztendőben hatszor vagy hétszer él úrvacsorával, a kegyelem kézzel is fogható jegyeivel. Ez mindig ünnephez kötött alkalom arra, hogy a bűnbánó bocsánatban részesülve annak kiábrázolható jegyeit is magához vegye. Ezt előzi meg a nagyhét vagy más szóval a bűnbánati hét. Gyermekkorom faluközösségében az úrvacsorában, a bűnbocsánatban részesülni óhajtó ember ezekben a hetekben haragosait felkereste, ha valakit megbántott megkövette, és utána járult alázattal az Úrasztalához. Minden ilyen őszinte számadás lezárja életünk egy szakaszát. A kegyelem felmentés, a kegyelem új kezdés. Adja a Kegyelmes Isten, így tudjunk régi terhektől megszabadulni, és Isten bocsánatának birtokában új esztendőt, új életet kezdeni. Gáll Katalin Árpád-házi Szent Margit napja január 18-a ben született Dalmáciában, január 18-án halt meg a Nyulak szigetén. Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta az édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte őket feltartóztatni, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. És a lehetetlen megtörtént: messze Belső- Ázsiában meghalt a nagykán, s Batu sietve távozott kelet felé, hogy le ne késsen az osztozkodásról. Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: amikor Margit három éves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben. A király leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete, ma Margitsziget), Buda közelében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben. Isten kétszer is nagyszerű lehetőséget adott neki arra, hogy az egész világ előtt bebizonyítsa: ő teljesen szabadon, és szívének teljes odaadásával szentelte magát az Úrnak. Atyja kétszer is fölkereste a kolostorban házassági ajánlattal. Az első kérő a lengyel király, a második Ottokár cseh király volt. Margit mindkettőt határozottan visszautasította. Szenttéavatási aktái megmaradtak, ezek nővér- és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. Ezekből kiderül, hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta nővértársait arról, hogy benne bármi módon a királylányt tiszteljék. Életének alapszabálya egész egyszerűen így hangzik: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. Isten rendkívüli imameghallgatásokkal és csodákkal jutalmazta odaadását. Margit bírta a jövendölés adományát is. Huszonnyolc éves korában halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve. Halála óráját derűs arccal előre megmondta a nővéreknek ban avatták szentté.

9 II. évfolyam, 1. szám, január HITÉLET / 9 Nagy ünnep elõtt Kilyénfalva Száz éve született Jakab Antal püspök Varga Gabriella Az új esztendőben, amikor Erdély magyarjai a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapításának ezeréves fennállására fordítják figyelmüket szerte az országban, Kilyénfalva és környékbeli népe is jubileumi ünnepségre készül. Olyan jubileumra, amely része a millenniumnak, s amely méltán indítja arra a székelyföldi híveket, hogy március idusának hajnalától az esztendő utolsó napjáig szüntelenül elevenítsék fel emlékezetükben s foglalják bele könyörgéseikbe és hálaimáikba: száz éve született Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök. Nemzetünk, egyházunk, szülőföldünk e nagyjelentőségű centenáriumáról való méltó megemlékezés gondolata éppen két évvel ezelőtt fogalmazódott meg először a sokat szenvedett, hitvalló püspök egykori tanítványa, majd tizenhat éven keresztül munkatársa, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola volt erkölcsteológia professzora és vicerektora, dr. Vencser László részéről, aki március 14-én kelt és Varga Gabriellához intézett levelében kezdeményezte Jakab Antal életrajzának kötetbe foglalását. Vencser tanár úr, aki Jakab Antal iránti tiszteletét már a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház megalapításában is kifejezte, július 1- jén, Kilyénfalván, a Jakab Antal Könyvtár avatóünnepségén mondott beszédét e szavakkal fejezte be: Két év múlva, Jakab Antal püspök születésének 100. évfordulóján, amikor a főegyházmegye fennállásának 1000 évét ünnepli, visszatérünk e helyre, hogy ismét felidézzük az ő nagyságát, számot adjunk a közben eltelt két évről, és tovább álmodjuk a jövőt. Az események Gyergyócsomafalván folytatódtak április 4-én a gyergyócsomafalvi római katolikus plébánián hangzott el először Borsos Géza, a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány kuratóriumi elnöke részéről, hogy a centenárium alkalmával méltó volna Kilyénfalván Jakab Antal mellszobrát felállítani, s hogy ennek megvalósítását az elnök úr, illetve alapítványa vállalná. Így találkoztak tehát össze egymással az ünneplés nemes szándékának különböző elképzelései és kezdeményezései, de egyazon célja: méltó módon felidézni a néhai püspök emberi és főpásztori nagyságát Kilyénfalván, a szülőfaluban. A Jakab Antal életét bemutató, hiánypótló könyv gondolata és az ő alakját megörökítő mellszobor felállításának terve hozta magával két kísérő - rendezvény, egy az ő főpásztori munkásságát méltató konferencia, valamint egy emlékkiállítás megszervezését, amely így kétnaposra bővítette a tervezett rendezvénysorozatot. A Varga Gabriella és dr. Vencser László elnökletével működő budapesti Határtalanul Alapítvány és a csomafalvi Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány kezdeményezését Gyergyóújfalu Község Önkormányzata polgármestere, Egyed József felkarolta. Az előkészületek koordinálására és lebonyolítására augusztus 8-án a kilyénfalvi Jakab Antal Könyvtárban egy úgynevezett centenáriumi bizottságot állítottunk fel, amelynek tagjai ábécé sorrendben Borsos Géza, a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Egyed József polgármester, Jakab László, Jakab püspök unokaöccse, Kolumbán Csilla hitoktató, Simon Csaba megyei tanácsos, Szilágyi Lőrinc plébános, Varga Gabriella újságíró, a Határtalanul Alapítvány kuratóriumának elnöke és prof. dr. Vencser László atya, a Határtalanul Alapítvány kuratóriumának társelnöke. A bizottság még azon a napon megtartotta számos részletkérdés eldöntésére összehívott első ülését, majd a már megkezdett munka további alakulásáról október 2-án tanácskozott újra. A megemlékezés a századik születési évforduló előestéjén, március 12-én, csütörtökön délután a kilyénfalvi kultúrotthonban egy a sajtó nyilvánossága előtt zajló konferenciával veszi kezdetét, amelyen a hazai előadók mellett dr. Tempfli Imre teológus, történész, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség lelkésze is részt vesz. A kétnapos rendezvénysorozat keretében Kilyénfalván leleplezzük Jakab Antal mellszobrát, Dóczi András csíkszeredai szobrászművész kilyénfalvi andezit kőből készülő alkotását. A március 13-i, pénteki program a délelőtti ünnepi szentmisével veszi kezdetét. Délután 16 órakor a kilyénfalvi kultúrotthonban megnyitjuk a Jakab Antal Emlékkiállítást, amely május 5-éig, Jakab Antal halála napjáig lesz látható Kilyénfalván. A kiállításmegnyitó után, 17 órakor bemutatjuk a Jakab püspök életéről szóló könyvet, majd a kétnapos rendezvénysorozatot a Gyergyószentmiklósi Kamarakórus hangversenye zárja.ez idő tájt Erdély magyarságának, de egész nemzetünknek a figyelme Kilyénfalvára irányul, s ez különösképpen igaz lesz március 12-én és 13-án. Ez óriási felelősséget ró a szervező intézményekre, a falu vezető tisztségviselőire, minden szülöttére, a rokonság tagjaira, a szomszédtelepülések Jakab Antal-tisztelőire és mindenkire, aki az ünnepségsorozat előkészítésében és lebonyolításában részt vesz. De nem önmagunkért szükséges jeleit adnunk a siker érdekét szolgáló igyekezetnek. Sokkal inkább azért van erre szükség, mert egy esztendeje végzett megfeszített munkánkat Jakab Antal emlékéért, az iránta érzett tiszteletünk kifejezéséért, a világ figyelmének Jakab Antalra való irányításáért tesszük. Legyünk egyek mindannyian ebben az igyekezetben, és melegítsük át Jakab Antal földi életében sokat szenvedett szívét ott, a Mennyek Országában is szülőfalujának azzal a szeretetével, amelyet életében olyan sokszor megtapasztalhatott.

10 10 / CIVIL FÓRUM II. évfolyam, 1. szám, január A tekerõpataki Harsona fúvószenekar rövid története Föl, föl, vitézek, a csatára Míg magyar kebel lehet, ilyen és ehhez hasonló dallamok hangzottak fel a teke rõpataki Harsona fúvószenekar elõadásában az I. Tekerõpataki falunapok színpadán, és sok más színpadon a Gyergyói-medencében. Ismerjük meg õket, hiszen büszkeségei Tekerõpataknak. Kolumbán István jelenlegi karmester, valamint néhai Kiss Vilmos tanító bácsi feljegyzései alapján készült tájékoztatóból, és György Róbert, a zenekar jelenlegi elnökével folytatott beszélgetések alapján nézzük meg történetüket. Fodor Annamária, Tekerõpatak 1937 tavaszán négy lelkes és fáradhatatlan ember György Ferenc, György János, Tatár Ferenc és Bernád Ferenc elhatározták, hogy a zenekedvelő fiatalokat összehozzák a falu szórakoztatására. Ők kezdeményezték az anyagi gyűjtést a zenekar alapításához. Így 1937 március 17-én magalakult az Önkéntes Ifjúsági Zenekar, mely 13 tagból állt. Az első vezetőtanács így alakult: György Ferenc elnök, György János alelnök, Tatár Ferenc titkár, Bernád Ferenc pénztáros. Az első karmestert Gyergyószentmiklósról hívták a vezetők Molnár János személyében. (Az első próba a Hadnagy utcai Kovács Ferenc házában volt). Az es években történtek az első fellépések a Gyergyói-medencében: Szárhegyen, Gyergyószentmiklóson, Újfaluban. A szárhegyi versenyen II. helyezést nyertek től a zenekarnak tekerőpataki karmestere lett: György Ágoston ig további fellépések követték

11 II. évfolyam, 1. szám, január CIVIL FÓRUM / 11 egymást között György Antal mentette meg a hangszereket a háború viszontagságai elől őszén Csíkszeredában zenéltek a hősi halottak temetésén között újabb 12 taggal bővült a zenekar, közülük Farkas Ferenc ma is tag ben Bernád Ágoston lett a karmester, már ekkor 14 aktív tagot számlált a zenekar fontos év a zenekar történetében, két odaadó, lelkes taggal bővült a zenekar, akik ma is alaptagjai a zenekarnak: Kolumbán István és Tódor József ben a zenekar II. helyezést nyert a nemzeti kulturális versenyen től Kolumbán István átveszi a karmesteri pálcát, aki szorgalmával és lendületével új arculatot adott a zenekarnak. Új zenedarabokkal bővült a repertoár. Az 50-es években újabb fellépések követték egymást nemcsak a medencében, hanem Marosvásárhelyen, Csíkszeredában is. Akkoriban már 25 tagot számláltak. A 60-as években munkahelyvállalás miatt csökkent a létszám, így Gyergyószentmiklósról pótolták a tagokat. A 70-es években a zenekar 40 taggal büszkélkedhetett ben megünnepelték 40 éves fennállásukat. A 80-as években a kötelező fellépések mellett pártfogolták az igazi művészetet is, ez kedvezően hatott a fúvószenekar működésére, folyamatosan alkalmak adódtak a fellépésre ben II. helyezést nyertek egy újabb kulturális vetélkedőn től Hargita megye minden fontos eseményén részt vett a zenekar. Megünnepelték 60 éves fennállásukat is ben megtörtént az első külföldi fellépés Budapesten, ahol 11 zenedarabot adtak elő olyan magyar művészek közreműködésével, mint Nagy Feró, Pálinkás Péter vagy Ormándy József. A közönség lelkesen fogadta őket. Ebben az évben a zenekar szervezési ügyeit György Zsolt vette át, aki 2006-ig végezte ezt a munkát ben szintén Budapesten egy nemzetközi fúvószenekari találkozón léptek fel más külföldi zenekarokkal ig a próbák a helyi Kultúrotthon nagytermében zajlottak, majd 2002-ben kiharcolták maguknak a Kultúrotthon emeletén levő két helyiséget, és a Polgármesteri Hivatal jóvoltából végleges székhelyük lett ban civil szervezetté jegyeztették be a zenekart mint egyesület, ekkor kapta a Harsona Fúvós Egyesület nevet. Azóta is fellépések hosszú sora követi egymást ben megünnepelték 70 éves fennállásukat. Ebben az évben György Róbert vette át a zenekar vezetését, így a jelenlegi vezetőtanács a következő: Kolumbán István karmester, György Róbert elnök, Both Csaba alelnök. A 70 év alatt 120 zenész fordult meg a zenekarban. Jelenleg 22 aktív tag van. Mindig szívesen tettek eleget a meghívásoknak, sokszor megörvendeztették a Gyergyói-medence lakóit tavaszán a Román Televízió Magyar nyelvű adása is bemutatta őket őszén Termésnapon voltak Marosfőn, egyszóval sokat tevékenykednek. Ezenkívül terveik is vannak, hiszen egyik legfontosabb és legsürgősebb feladat az új tagok toborzása, fiatalok betanítása. Egy másik gondjuk a régi hangszerek rendbetétele, valamint új hangszerek beszerzése. Ha meg akarjátok ismerni a klarinét, piszton (trombita), bariton (tenor horn), flügellhorn, dob vagy esetleg a cintányér hangszereket, és meg akarjátok hallgatni csodálatos zenéjüket, feltétlenül gyertek el fellépéseikre, mert biztosan feledhetetlen élményben lesz részetek, és ti is megkívánjátok majd a zenélést, dalolást. Hiszen nagyapáink munka közben is daloltak, és a sok műzene mellett örülnünk kellene annak, hogy van egy HARSONA zenekarunk, amely ÉLŐ ZENÉT szolgáltat nekünk! Gyertek el a televízió mellől, és szakítsatok időt a környék legnépszerűbb, egyik legnagyobb múltú zenekarának megtekintésére, hiszen ők büszkék arra, hogy nagyapáik létrehozták ezt a zenekart. Mi pedig legyünk büszkék arra, hogy folytatták ezt az áldozatos munkát, és ezután még jobban figyeljünk rájuk! További sikereket és sok tapsot kívánunk nekik! Az újfalvi fúvószenekar története 2. rész Molnár Sándor A zene az egyetlen világnyelv, amelyet nem kell lefordítani, itt a lélek szól a lélekhez Berthold A fúvószenekar részére a szigorú szabályzat betartása kötelező volt. Aki nem tartotta be, azt megbüntették. Ezt igazolják a régi jegyzőkönyvek. Például: A zenekar A. J. nevű tagja többszöri gyakorlaton nem jelent meg, végül az december 8-i gyakorlatra való meghívást viszszautasította, a meghívó aláírását megtagadta. Ezért az igazgatósági elnök, Molnár Antal, december 9-én előterjeszti a következő határozatot. Határozat: A társulat egyhangúlag kimondja, hogy A. J. tag társulatunkat 50 korona, azaz írva, ötven korona, tandíj befizetése ellenében és a hangszer a társulat tulajdonában maradása ellenében felmenti, oly feltételek mellett, hogy a fent írt összeget 30 napon belül a társulat pénztárába kifizetni köteles, amit ha nem tenne meg, köteles a társulat igazgatója ügyvéd útján behajtani. Több tárgy nem lévén, a jegyzőkönyv felolvasás után helyben hagyatott és aláíratott. folytatás a 12. oldalon»

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben