GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, JANUÁR. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom"

Átírás

1 GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, JANUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Hitélet... 8 Civil fórum Múltidézõ Mezõgazdaság Gyermeksarok Testvértelepülések Ép testben Tarkabarka Magazin... 24

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT II. évfolyam, 1. szám, január Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Széllyes Sándor: Székely Karácsony Hóba temetkezett csíki havasokon, Áron egymagában fenn a Madarason Uram, fohászkodik Fiad megszületett, Karácsony este van Hogyha megteheted, Te, aki rendezed ezt a nagyvilágot, Juttass nekünk is egy kicsi boldogságot. Hallottalak, Áron, de nem mondtad kinek? A népemnek, Uram, szegény székelyeknek. Az Úr kicsit hallgat, majd így szól: Te Áron! Jókedvemben kaptál legyen úgy nem bánom De még mielőtt a kérést teljesítem, Valamit meg kéne magyarázni nekem: Én a székelyekről hallottam eleget, Mondtak már rólatok hideget, meleget Tudom hívők vagytok, sokat imádkoztok, De szidásomban is világelsők vagytok. Hallom, magatokat székelynek valljátok, S kiválasztott népem neveit hordjátok: Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid, Az egész Biblia vissza Ábrahámig Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem, Hogy Csicsó Názáreth, s Ditró Jeruzsálem. Aztán ha jól értem magyar a beszéded, S mégis a székelyek boldogságát kéred Miféle náció, ha a nyelve magyar? Ó, Uram, szólt Áron a székely is magyar, Csak egy kicsivel több. Igaz, hogy nem sokkal, De több! Legalább úgy három vagy négy fokkal. Ott állt a sok fenyő keményen, vigyázban, Gyertyák pislákoltak ezer csíki házban, Megkondult Csíksomlyó máriás harangja, S szelíd korholással szólt az Úr hangja: Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet: Ez a kicsivel több megmagyaráz mindent. Én megértettelek, és most érts meg te is: Kicsit ezért több a szenvedésetek is. Felelõs kiadó: Egyed József polgármester Szerkesztõség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. ROVATSZERKESZTÕK: Önkormányzat Egyed József Sulivilág Elekes-Köllõ Tibor, Fodor Annamária Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária, Elekes-Köllõ Tibor Múltidézõ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Mezõgazdaság Horváth Nina Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Testvértelepülések Egyed József Ép testben Gál Katalin, Egyed József Tarkabarka Gál Katalin

3 II. évfolyam, 1. szám, január ÖNKORMÁNYZAT / 3 Beszámoló a gyergyóújfalvi templom felújításának helyzetérõl Egyed József, polgármester A templom felújítása egy fontos mozzanata közösségi életünknek, ugyanis az egyház és a templom a legnagyobb összetartó erő egy székely településen belül. Ezért tekintem fontosnak röviden tájékoztatni a község lakóit a felújítás jelenlegi állapotról. Az eredetileg megkötött felújítási szerződéshez képest, amely tartalmazza a részletes munkafelosztást, az elvégzendő munkálatok költségeit, továbbá a garanciavállalást a vállalkozó részéről, jelen pillanatban sajnos 5 hónap időbeni csúszás áll fenn a munkát végző cég részéről. Ennek a helyzetnek fő oka, hogy a vállalkozónak a karácsonyi ünnepekre át kellett adnia a szárhegyi templomot, és oda csoportosította át munkásait. A helyzet rendezése érdekében, a közelmúltban létrejött megállapodás értelmében, a rossz egészségi állapotban levő Fülöp Béla plébános kérésére a gyergyóújfalvi önkormányzat az egy háztanáccsal és a közbirtokosság vezetőségével együttműködve, átveszi a munkálatok szervezését és lebonyolítását. A kivitelezési szerződés egy melléklettel lett kibővítve, amely számba veszi a mostanig elvégzett RON értékű munkálatot, továbbá tartalmazza a részletes felosztást a még hátralevő munkálatokra vonatkozó an, egészen azok befejezésig. A munkálatok összértéke RON, a kivitelezési határidő május 30. A hét részre felosztott munkálat minden egyes szakasza után átvételi jegyzőkönyv készül, amelyet egy, a mellékletben meghatározott bizottság ír alá, és e jegyzőkönyv aláírása után jogosult a munkavégző cég a mun kálat ellenértékének átvételére, természetesen mindezt akkor, ha a bizottság rendben elvégezettnek találta a munkát. folytatás a 4. oldalon»

4 4 / ÖNKORMÁNYZAT II. évfolyam, 1. szám, január» folytatás a 3. oldalról A szerződést kiegészítő melléklet értelmében ugyanakkor a vállalkozó elveszti a kiállítandó számla értékének 0,1%-át/nap, amennyiben a hét részre felosztott munkálat egyes szakaszait nem végzi el a meghatározott időre. A mennyiségében és minőségében elvégzendő munkálatokat értékelő bizottság tagjai: Fülöp Béla plébános, Egyed József polgármester, Egyed Imre, a polgármesteri hivatal alkalmazottja, Sólyom Gyula, a közbirtokosság részéről, Kovács Vince, Sólyom Endre, Nagy Árpád és Lázár Ákos az egyháztanács részéről. Közös megegyezéssel a kapcsolattartó személy az önkormányzat és a vállalkozó között Egyed Imre területrendezési szakember lett. A melléklet tartalmaz egy jótállási garanciát is, ami a munkálat összértékének 1 százaléka, mely összeg egy közösen létrehozott számlaszámra helyeződik el, és egy év múlva szabadul fel, amennyiben nem lépnek fel rejtett hibák. A szerződésmelléklet aláírásával megtörtént az a lépés, amely által a munkavégző cég anyagilag kötött a határidők betartásához, és a bizottságra hárult az a feladat, hogy minőségileg és mennyiségileg átvegye a munkálatokat. Remélem, a szerződött felek becsü lettel megfelelnek a közösség elvárásainak. Már csak a Hívek nagylelkű adományaira van szükség, hogy a templomunk újból a régi pompájában tündököljön, és az Úrhoz fohászkodó összetartó közösség szelleme hassa át annak falait. Kedves keresztény falutársaim! Segítsünk anyagi lehetőségeink sze rint, hogy az őseink verejtékes mun kája árán megépített templom ismét a falu legszebb épülete legyen, amelyre méltán lehetünk büszkék. Székely közösségünk sok megpróbáltatáson esett át az elmúlt évszázadok alatt, ez is egy nehéz feladat, megpróbáltatás kis közösségünk számára, de én remélem, hogy mint őseink, úgy mi is méltón helytállunk az ilyen nehéz helyzetekben. Mindenkinek kívánok Istentől való megnyugvást, egészséget, békét az új esztendőben. Tájékoztatás a gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Testület tevékenységérõl Kovács Éva Kataszteri és mezõgazdasági iroda A kataszteri és mezőgazdasági iroda elsődleges feladata a földtörvények alkalmazása és birtoklevelek kiállítása. A kérések számának nagysága, az ügyiratok terjedelmessége, az alapos kivizsgálás szükségessége, a területek kataszteri felmérése valamint a tulajdonjogi problémák bonyolultsága miatt lassan halad a birtoklevelek kiállítása. Nagy lépést jelent az újfalvi szántók teljes felmérése és a parcellák azo nosí tásának megkezdése. Azon gazdák, földtulajdonosok, akik pályázni szeretnének vagy adás-vételt eszközölni a föld - területekkel, előnyben részesülnek a birtoklevelek kiállításánál. Ezért kérjük, jelentkezzenek a kataszteri és mezőgazdasági irodá ban az időpont meg - beszélésére. Január és február hónapok folya mán történik a mezőgazdasági nyilvántartók évi kitöltése a tulajdonosok bevallása szerint. A 28/2008-as rendelet értelmében kötelező a meglevő telekkönyvi, kataszteri nyilvántartási számoknak a beírása. Ezért meg - kérünk minden tulajdonost, aki rendelkezik kiállított birtoklevéllel valamint új telekkönyvvel, mutassa be a bevallás alkalmával. Helyi adók és illetékek A községi tanács a 2008/55-ös számú határozatával döntött a 2009-es évi helyi adókról és illetékekről. Nem emelkednek az épület, kül- és belterület, személygépkocsi adók. Az 1697/2008-as kormányhatározat ér - tel mében 20 %-kal nő a 12 tonnán felü li tehergépkocsik adója. Az adók kifizetésének határideje március 31. és szeptember 30. A kamatok elkerülése végett, felkérjük a lakosságot, hogy e határidőkön belül eszközöljék a kifizetéseket. Továbbra is 10 % kedvezményben részesülnek az épület, belterület és járműadókra azon fizikai személyek, akik március 15-ig teljes egészében minden adónemüket kifizetik. 20 %-kal emelkedett a robogó, szekér illetve egyéb mezőgazdasági gépek évi, illetve beíratási adója, valamint a szemétszállítási illeték. A 2007-es esztendőben a község köztulajdonába kerültek a nagyon rossz állapotban levő erdészeti utak, község szinten 83.3 km hosszúságban. Javításukra a közösségünk összefogására van szükség. Ezért a községi

5 II. évfolyam, 1. szám, január ÖNKORMÁNYZAT / 5 tanács létrehozta az erdészeti úthasz - nálati illetéket, amelynek mértéke 6 lej az előző évben lebélyegzett és kitermelt famennyiségre számolva. Ezen adók bevallására a fizikai személyek esetében a mezőgazdasági nyilvántartók kitöltésekor kerül sor, a jogi személyek pedig január 31-ig az adóhivatalban tehetik le nyilatkoza - tukat, nem az erdészeti hivatalok gyűjtik be, mint a as esztendők folyamán. A befolyt pénzösszegeket az erdőcsoportok és a közbirtokosságok vezető sége, valamint az önkormányzat által felállított fontossági sorrendben használják fel. Tiszteletben tartják a községünkhöz tartozó három falu, Újfalu, Tekerőpatak és Kilyénfalva által befizetett összegeket és javításra szoruló saját útjait. Területrendezés és építkezési engedélyek Az utóbbi években a gazdaság fellendülése községünkben is látványos változásokat hozott. Sokan szépítgetik, csinosítják portájukat. Az 50/1191-es építkezéseket szabályzó törvény értelmében építke zési engedély szükséges mind az új épületek létrehozására, mind a meg levők módosítására. Sajnos az engedélyezés legtöbb esetben elmaradt. Tekintettel arra, hogy az év folyamán ellenőrzések várhatóak a központi hatóságok részéről, és hogy elkerüljük a sok esetben igen nagy mértékű büntetések kirovását, felkérünk minden gazdát, aki tetőszerkezetet módosított, hozzátoldott meglévő építményéhez, esetleg újat épített vagy lebontott, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal területrendezési irodáján az engedélyezés elkezdésére. Minden héten csütörtö kön 9-14 óra között szakember várja a Polgármesteri Hivatal székhelyén az engedélyezést óhajtókat. Szükséges iratok: telekkönyvi kivonat és helyszínrajz (a kataszteri és mezőgazdasági irodában is kiváltható, ha a terület újra volt telekkönyvezve). Fejlesztési programok és pá lyázatok községünkben Egyed Imre A idõszakra meg hirdetett Or szágos Vidékfej lesztési Program 4 tengelybe cso portosí - tott intézkedési csomag keretében valósul meg, az alábbiakban ábrázolt lebontás szerint. I. TENGELY A mezőgazda ság és erdészet versenyképességének javítása. II. TENGELY Környezetvédelem és tájgaz dálkodás III. TENGELY A vidéki életminőség javí tása és a gaz dasági diverzifikáció ösztön zése 312. Mikró vállala tok támoga tása 313. Turisztikai tevé kenységek bátorítása 322. A vidék felújí tása, fej lesztése, a vidéki szolgáltatá sok javítása, a vi déki örökségek megőrzése IV. TENGELY LEADER A helyi kezde ményezés támogatása A helyi önkormány zatok a 322-es program cso mag keretében kétféle módon nyújt hatnak be pályáza tot: önállóan, köz ség szinten, pályáz - ható összeg maximum 2,5 millió. euró/pályázat térségi fejlesztési szövetség ként, kettő vagy több önkor mányzat tár - sulása által, pá lyázható összeg ma xi - mum 6,0 millió. euró/közös pá lyázat. A községi önkormány zat mind a két pályá zati lehe tőség keretében elindította a terve zési folyamato kat és az elbíráláshoz szükséges akta csomagok összeállítását. Az önálló pályázatba a következő beruházások kerültek bele: a szennyvízhálózat kibőví tése a község egész te rületére (22 km) az ivóvízhálózat kibővítése (1,2 km) községi utak aszfaltozása (1,6 km) kulturális intézményeink fejlesztése szociális otthon kialakítása hátrányos helyzetben lévő gyerekek nappali ellátására. A térségi fejlesztési szövetség hivatalos bejegyzése folyamatban van Gyergyóvasláb köz ség önkor mány - zatával. Ezt a szövetséget az a tény tette szükségessé, hogy a hevederi falurész infra strukturális fej lesztése,(víz, csatorna, elektromos áram, út hálózat) fekvéséből adódóan Vasláb köz séggel közösen kön nyebben megvalósítható. A térségi fejlesztési szövetség keretében benyúj tandó pályá zatba ujfalu részről a követ kező beru házások kerülnek bele: a hevederi falurész villamo sítása, a hevederi falurész ivóvíz és szennycsatorna hálózatának kiépítése, a hevederi falurészen az út hálózat feljavítása a Súgó barlangig, az újfalvi kultúrház felújí tása, községi utak aszfaltozása.

6 6 / SULIVILÁG II. évfolyam, 1. szám, január Tekerõpataki Kisfúvósok Kolumbán Csilla, hitoktató Zenét tanítva megtapasztaltam, hogy egyre kevesebb jó énekhangú gyermek van, akik örömet szerzően, méltóképpen tudnak szerepelni különböző rendezvényeken. Hogy mégis valamilyen képzésben részesüljenek, zeneileg jobban fejlődjenek, született meg bennem az ötlet, hogy furulyás csapatot hozzak létre. Azt, hogy az ötlet jó volt, az is bizonyítja, hogy egyre több gyerek kapcsolódik be már zsenge kortól. Számuk egyre gyarapodik. Először két fiú tanult meg furulyázni 4 évvel ezelőtt, majd három hónap múlva egyszerre 10 fiú-lány kapcsolódott hozzájuk. Egy év múlva még tízen. Közben volt, aki lemorzsolódott. 2008februárjától az I-IV osztályosokból is akadtak nem is kis létszámban furulyázni tanulni vágyók. Ők 16-an vannak. A IV. osztályosok felzárkóztak a nagyok közé, mert ők Fodor Annamária tanítónő segítségével sokat tanultak. Jelenleg tanuló furulyázik, ezek kb. 30%-a kilyénfalvi tanuló. A lányaink általában szorgalmasabbak, de van kivétel is, hála Istennek. Szívesen vállalnak fellépéseket különböző rendezvények, ünnepek alkalmával. Szerepeltek iskolai ünnepségeken: évnyitó, évzáró, vetélkedők, szavalóversenyek alkalmával. Ezenkívül egyházi ünnepeken is: Advent vasárnapjain rendszeresen, Karácsonyi műsoron, Nagyböjt vasárnapjain, Húsvétkor, Elsőáldozásokon, Búcsú alkalmával. Polgári ünnepségeken is szerepeltek, így Falunapok alkalmával Alfaluban és Tekerőpatakon, Március 15-én, Anyák napján, Apák napján. Családi ünnepségek alkalmával is fellépnek, házassági évfordulókon, éves évfordulókon, Szent család vasárnapján, kortárstalálkozókon stb. Az igény és a hangszerszeretet indít arra, hogy februártól egy újabb csoportot indítsak, újabb csapattal próbáljam megszerettetni a furulyát, a hangszert. Állandó rendszerességgel gyakorolunk hetente 1-1 órát. Ha valamilyen ünnepségre készülünk, akkor naponta gyakorolunk. Nemcsak a gyermekek, én is hálás vagyok az Istennek az ötletért, és hogy megadja a szükséges időt és lelkesedést. Valóban arra van időnk, amire időt akarunk szentelni.

7 II. évfolyam, 1. szám, január SULIVILÁG / 7 Képes beszámoló a 10-dik Mennybõl az angyal szavalóversenyrõl Elekes-Köllõ Tibor Elekes Vencel Általános Iskola, december 19. Minden szavaló dicséret - ben részesült. Díjazottak: Különdíjas: Bányász Alpár V-VI. osztályosoknál: I. díj: Szabó Ágota II. díj: Borka Ágota és Kovács Katalin III. díj: Kovács Renáta és Oláh Ágota VII VIII. osztályosok nál: I. díj: Păun-Gergely Richárd II. díj: Szabó Emerencia, Balázs Júlia és Keresztes Noémi III. díj: Sólyom Beáta és Birton Bernadette Gáll Katalin Szabó Ágota

8 8 / HITÉLET II. évfolyam, 1. szám, január Áldott Új Kezdést! Árpád-házi Szent Margit Bíró Sándor, református lelkipásztor Alsónyárádmente egyik falujában még szokás, hogy a lelkipásztor az esztendő utolsó és első perceiben ott áll a falu fölé magasodó dombra épített templom bejárata előtt, és amilyen hangosan csak tudja, mintegy felhívásként, belekiáltja az éjszakába: Testvéreim, búcsúzzunk az Óévtől!. Kis idő múlva Isten kegyelméből fogadjuk az Új esztendőt! Aki nem ment fel a templomhoz, az otthon várta a harangkondulást, az éjszakába elkiáltott felhívást. Ebben a két mondatban a keresztyén ember számára számtalan gondolat csendül meg: a hála a meg nem érdemelt ajándékokért, a még tartó kegyelmi időért, a lehetőségért, hogy valami újat, jobbat kezdhetek, javaimmal jobban sáfárkodhatom. Ez a teológiai értelmezése is, a végtelenségig nem visszatérő új esztendőknek, lehetőségeknek. Azért, hogy valóban új legyen az esztendő, a régit le kell zárnom, életem nyomasztó terheit le kell raknom. Elhibázott döntéseim következményeitől, lelkiismeretem vádló hangjaitól meg kell szabadulnom. Hívő ember kiváltsága, hogy megteheti, oda pakolhatja le, ahová Isten a helyét kijelölte: Krisztus keresztje alá. A református ember egy esztendőben hatszor vagy hétszer él úrvacsorával, a kegyelem kézzel is fogható jegyeivel. Ez mindig ünnephez kötött alkalom arra, hogy a bűnbánó bocsánatban részesülve annak kiábrázolható jegyeit is magához vegye. Ezt előzi meg a nagyhét vagy más szóval a bűnbánati hét. Gyermekkorom faluközösségében az úrvacsorában, a bűnbocsánatban részesülni óhajtó ember ezekben a hetekben haragosait felkereste, ha valakit megbántott megkövette, és utána járult alázattal az Úrasztalához. Minden ilyen őszinte számadás lezárja életünk egy szakaszát. A kegyelem felmentés, a kegyelem új kezdés. Adja a Kegyelmes Isten, így tudjunk régi terhektől megszabadulni, és Isten bocsánatának birtokában új esztendőt, új életet kezdeni. Gáll Katalin Árpád-házi Szent Margit napja január 18-a ben született Dalmáciában, január 18-án halt meg a Nyulak szigetén. Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta az édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte őket feltartóztatni, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. És a lehetetlen megtörtént: messze Belső- Ázsiában meghalt a nagykán, s Batu sietve távozott kelet felé, hogy le ne késsen az osztozkodásról. Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: amikor Margit három éves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben. A király leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete, ma Margitsziget), Buda közelében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben. Isten kétszer is nagyszerű lehetőséget adott neki arra, hogy az egész világ előtt bebizonyítsa: ő teljesen szabadon, és szívének teljes odaadásával szentelte magát az Úrnak. Atyja kétszer is fölkereste a kolostorban házassági ajánlattal. Az első kérő a lengyel király, a második Ottokár cseh király volt. Margit mindkettőt határozottan visszautasította. Szenttéavatási aktái megmaradtak, ezek nővér- és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. Ezekből kiderül, hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta nővértársait arról, hogy benne bármi módon a királylányt tiszteljék. Életének alapszabálya egész egyszerűen így hangzik: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. Isten rendkívüli imameghallgatásokkal és csodákkal jutalmazta odaadását. Margit bírta a jövendölés adományát is. Huszonnyolc éves korában halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve. Halála óráját derűs arccal előre megmondta a nővéreknek ban avatták szentté.

9 II. évfolyam, 1. szám, január HITÉLET / 9 Nagy ünnep elõtt Kilyénfalva Száz éve született Jakab Antal püspök Varga Gabriella Az új esztendőben, amikor Erdély magyarjai a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapításának ezeréves fennállására fordítják figyelmüket szerte az országban, Kilyénfalva és környékbeli népe is jubileumi ünnepségre készül. Olyan jubileumra, amely része a millenniumnak, s amely méltán indítja arra a székelyföldi híveket, hogy március idusának hajnalától az esztendő utolsó napjáig szüntelenül elevenítsék fel emlékezetükben s foglalják bele könyörgéseikbe és hálaimáikba: száz éve született Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök. Nemzetünk, egyházunk, szülőföldünk e nagyjelentőségű centenáriumáról való méltó megemlékezés gondolata éppen két évvel ezelőtt fogalmazódott meg először a sokat szenvedett, hitvalló püspök egykori tanítványa, majd tizenhat éven keresztül munkatársa, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola volt erkölcsteológia professzora és vicerektora, dr. Vencser László részéről, aki március 14-én kelt és Varga Gabriellához intézett levelében kezdeményezte Jakab Antal életrajzának kötetbe foglalását. Vencser tanár úr, aki Jakab Antal iránti tiszteletét már a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház megalapításában is kifejezte, július 1- jén, Kilyénfalván, a Jakab Antal Könyvtár avatóünnepségén mondott beszédét e szavakkal fejezte be: Két év múlva, Jakab Antal püspök születésének 100. évfordulóján, amikor a főegyházmegye fennállásának 1000 évét ünnepli, visszatérünk e helyre, hogy ismét felidézzük az ő nagyságát, számot adjunk a közben eltelt két évről, és tovább álmodjuk a jövőt. Az események Gyergyócsomafalván folytatódtak április 4-én a gyergyócsomafalvi római katolikus plébánián hangzott el először Borsos Géza, a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány kuratóriumi elnöke részéről, hogy a centenárium alkalmával méltó volna Kilyénfalván Jakab Antal mellszobrát felállítani, s hogy ennek megvalósítását az elnök úr, illetve alapítványa vállalná. Így találkoztak tehát össze egymással az ünneplés nemes szándékának különböző elképzelései és kezdeményezései, de egyazon célja: méltó módon felidézni a néhai püspök emberi és főpásztori nagyságát Kilyénfalván, a szülőfaluban. A Jakab Antal életét bemutató, hiánypótló könyv gondolata és az ő alakját megörökítő mellszobor felállításának terve hozta magával két kísérő - rendezvény, egy az ő főpásztori munkásságát méltató konferencia, valamint egy emlékkiállítás megszervezését, amely így kétnaposra bővítette a tervezett rendezvénysorozatot. A Varga Gabriella és dr. Vencser László elnökletével működő budapesti Határtalanul Alapítvány és a csomafalvi Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány kezdeményezését Gyergyóújfalu Község Önkormányzata polgármestere, Egyed József felkarolta. Az előkészületek koordinálására és lebonyolítására augusztus 8-án a kilyénfalvi Jakab Antal Könyvtárban egy úgynevezett centenáriumi bizottságot állítottunk fel, amelynek tagjai ábécé sorrendben Borsos Géza, a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Egyed József polgármester, Jakab László, Jakab püspök unokaöccse, Kolumbán Csilla hitoktató, Simon Csaba megyei tanácsos, Szilágyi Lőrinc plébános, Varga Gabriella újságíró, a Határtalanul Alapítvány kuratóriumának elnöke és prof. dr. Vencser László atya, a Határtalanul Alapítvány kuratóriumának társelnöke. A bizottság még azon a napon megtartotta számos részletkérdés eldöntésére összehívott első ülését, majd a már megkezdett munka további alakulásáról október 2-án tanácskozott újra. A megemlékezés a századik születési évforduló előestéjén, március 12-én, csütörtökön délután a kilyénfalvi kultúrotthonban egy a sajtó nyilvánossága előtt zajló konferenciával veszi kezdetét, amelyen a hazai előadók mellett dr. Tempfli Imre teológus, történész, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség lelkésze is részt vesz. A kétnapos rendezvénysorozat keretében Kilyénfalván leleplezzük Jakab Antal mellszobrát, Dóczi András csíkszeredai szobrászművész kilyénfalvi andezit kőből készülő alkotását. A március 13-i, pénteki program a délelőtti ünnepi szentmisével veszi kezdetét. Délután 16 órakor a kilyénfalvi kultúrotthonban megnyitjuk a Jakab Antal Emlékkiállítást, amely május 5-éig, Jakab Antal halála napjáig lesz látható Kilyénfalván. A kiállításmegnyitó után, 17 órakor bemutatjuk a Jakab püspök életéről szóló könyvet, majd a kétnapos rendezvénysorozatot a Gyergyószentmiklósi Kamarakórus hangversenye zárja.ez idő tájt Erdély magyarságának, de egész nemzetünknek a figyelme Kilyénfalvára irányul, s ez különösképpen igaz lesz március 12-én és 13-án. Ez óriási felelősséget ró a szervező intézményekre, a falu vezető tisztségviselőire, minden szülöttére, a rokonság tagjaira, a szomszédtelepülések Jakab Antal-tisztelőire és mindenkire, aki az ünnepségsorozat előkészítésében és lebonyolításában részt vesz. De nem önmagunkért szükséges jeleit adnunk a siker érdekét szolgáló igyekezetnek. Sokkal inkább azért van erre szükség, mert egy esztendeje végzett megfeszített munkánkat Jakab Antal emlékéért, az iránta érzett tiszteletünk kifejezéséért, a világ figyelmének Jakab Antalra való irányításáért tesszük. Legyünk egyek mindannyian ebben az igyekezetben, és melegítsük át Jakab Antal földi életében sokat szenvedett szívét ott, a Mennyek Országában is szülőfalujának azzal a szeretetével, amelyet életében olyan sokszor megtapasztalhatott.

10 10 / CIVIL FÓRUM II. évfolyam, 1. szám, január A tekerõpataki Harsona fúvószenekar rövid története Föl, föl, vitézek, a csatára Míg magyar kebel lehet, ilyen és ehhez hasonló dallamok hangzottak fel a teke rõpataki Harsona fúvószenekar elõadásában az I. Tekerõpataki falunapok színpadán, és sok más színpadon a Gyergyói-medencében. Ismerjük meg õket, hiszen büszkeségei Tekerõpataknak. Kolumbán István jelenlegi karmester, valamint néhai Kiss Vilmos tanító bácsi feljegyzései alapján készült tájékoztatóból, és György Róbert, a zenekar jelenlegi elnökével folytatott beszélgetések alapján nézzük meg történetüket. Fodor Annamária, Tekerõpatak 1937 tavaszán négy lelkes és fáradhatatlan ember György Ferenc, György János, Tatár Ferenc és Bernád Ferenc elhatározták, hogy a zenekedvelő fiatalokat összehozzák a falu szórakoztatására. Ők kezdeményezték az anyagi gyűjtést a zenekar alapításához. Így 1937 március 17-én magalakult az Önkéntes Ifjúsági Zenekar, mely 13 tagból állt. Az első vezetőtanács így alakult: György Ferenc elnök, György János alelnök, Tatár Ferenc titkár, Bernád Ferenc pénztáros. Az első karmestert Gyergyószentmiklósról hívták a vezetők Molnár János személyében. (Az első próba a Hadnagy utcai Kovács Ferenc házában volt). Az es években történtek az első fellépések a Gyergyói-medencében: Szárhegyen, Gyergyószentmiklóson, Újfaluban. A szárhegyi versenyen II. helyezést nyertek től a zenekarnak tekerőpataki karmestere lett: György Ágoston ig további fellépések követték

11 II. évfolyam, 1. szám, január CIVIL FÓRUM / 11 egymást között György Antal mentette meg a hangszereket a háború viszontagságai elől őszén Csíkszeredában zenéltek a hősi halottak temetésén között újabb 12 taggal bővült a zenekar, közülük Farkas Ferenc ma is tag ben Bernád Ágoston lett a karmester, már ekkor 14 aktív tagot számlált a zenekar fontos év a zenekar történetében, két odaadó, lelkes taggal bővült a zenekar, akik ma is alaptagjai a zenekarnak: Kolumbán István és Tódor József ben a zenekar II. helyezést nyert a nemzeti kulturális versenyen től Kolumbán István átveszi a karmesteri pálcát, aki szorgalmával és lendületével új arculatot adott a zenekarnak. Új zenedarabokkal bővült a repertoár. Az 50-es években újabb fellépések követték egymást nemcsak a medencében, hanem Marosvásárhelyen, Csíkszeredában is. Akkoriban már 25 tagot számláltak. A 60-as években munkahelyvállalás miatt csökkent a létszám, így Gyergyószentmiklósról pótolták a tagokat. A 70-es években a zenekar 40 taggal büszkélkedhetett ben megünnepelték 40 éves fennállásukat. A 80-as években a kötelező fellépések mellett pártfogolták az igazi művészetet is, ez kedvezően hatott a fúvószenekar működésére, folyamatosan alkalmak adódtak a fellépésre ben II. helyezést nyertek egy újabb kulturális vetélkedőn től Hargita megye minden fontos eseményén részt vett a zenekar. Megünnepelték 60 éves fennállásukat is ben megtörtént az első külföldi fellépés Budapesten, ahol 11 zenedarabot adtak elő olyan magyar művészek közreműködésével, mint Nagy Feró, Pálinkás Péter vagy Ormándy József. A közönség lelkesen fogadta őket. Ebben az évben a zenekar szervezési ügyeit György Zsolt vette át, aki 2006-ig végezte ezt a munkát ben szintén Budapesten egy nemzetközi fúvószenekari találkozón léptek fel más külföldi zenekarokkal ig a próbák a helyi Kultúrotthon nagytermében zajlottak, majd 2002-ben kiharcolták maguknak a Kultúrotthon emeletén levő két helyiséget, és a Polgármesteri Hivatal jóvoltából végleges székhelyük lett ban civil szervezetté jegyeztették be a zenekart mint egyesület, ekkor kapta a Harsona Fúvós Egyesület nevet. Azóta is fellépések hosszú sora követi egymást ben megünnepelték 70 éves fennállásukat. Ebben az évben György Róbert vette át a zenekar vezetését, így a jelenlegi vezetőtanács a következő: Kolumbán István karmester, György Róbert elnök, Both Csaba alelnök. A 70 év alatt 120 zenész fordult meg a zenekarban. Jelenleg 22 aktív tag van. Mindig szívesen tettek eleget a meghívásoknak, sokszor megörvendeztették a Gyergyói-medence lakóit tavaszán a Román Televízió Magyar nyelvű adása is bemutatta őket őszén Termésnapon voltak Marosfőn, egyszóval sokat tevékenykednek. Ezenkívül terveik is vannak, hiszen egyik legfontosabb és legsürgősebb feladat az új tagok toborzása, fiatalok betanítása. Egy másik gondjuk a régi hangszerek rendbetétele, valamint új hangszerek beszerzése. Ha meg akarjátok ismerni a klarinét, piszton (trombita), bariton (tenor horn), flügellhorn, dob vagy esetleg a cintányér hangszereket, és meg akarjátok hallgatni csodálatos zenéjüket, feltétlenül gyertek el fellépéseikre, mert biztosan feledhetetlen élményben lesz részetek, és ti is megkívánjátok majd a zenélést, dalolást. Hiszen nagyapáink munka közben is daloltak, és a sok műzene mellett örülnünk kellene annak, hogy van egy HARSONA zenekarunk, amely ÉLŐ ZENÉT szolgáltat nekünk! Gyertek el a televízió mellől, és szakítsatok időt a környék legnépszerűbb, egyik legnagyobb múltú zenekarának megtekintésére, hiszen ők büszkék arra, hogy nagyapáik létrehozták ezt a zenekart. Mi pedig legyünk büszkék arra, hogy folytatták ezt az áldozatos munkát, és ezután még jobban figyeljünk rájuk! További sikereket és sok tapsot kívánunk nekik! Az újfalvi fúvószenekar története 2. rész Molnár Sándor A zene az egyetlen világnyelv, amelyet nem kell lefordítani, itt a lélek szól a lélekhez Berthold A fúvószenekar részére a szigorú szabályzat betartása kötelező volt. Aki nem tartotta be, azt megbüntették. Ezt igazolják a régi jegyzőkönyvek. Például: A zenekar A. J. nevű tagja többszöri gyakorlaton nem jelent meg, végül az december 8-i gyakorlatra való meghívást viszszautasította, a meghívó aláírását megtagadta. Ezért az igazgatósági elnök, Molnár Antal, december 9-én előterjeszti a következő határozatot. Határozat: A társulat egyhangúlag kimondja, hogy A. J. tag társulatunkat 50 korona, azaz írva, ötven korona, tandíj befizetése ellenében és a hangszer a társulat tulajdonában maradása ellenében felmenti, oly feltételek mellett, hogy a fent írt összeget 30 napon belül a társulat pénztárába kifizetni köteles, amit ha nem tenne meg, köteles a társulat igazgatója ügyvéd útján behajtani. Több tárgy nem lévén, a jegyzőkönyv felolvasás után helyben hagyatott és aláíratott. folytatás a 12. oldalon»

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére Kapcsolat: hargitakultura@gmail.com MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR Elindítottuk önkéntes programunkat A

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 497-12/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015 A. SZAKOK Kar Szakterület Szak 1 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 2 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGENNYELV) 4 (3 év, nappali képzés, magyar tagozat) 5 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11.

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11. 4. Tárogatós Világtalálkozó Vaja Vay Ádám Kastélymúzeum 2010. június 30. július 11. 12 A találkozó védnökei: Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkára Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

ausantemost Nagyszeru rendezvény Budapesten 2011 NOVEMBER

ausantemost Nagyszeru rendezvény Budapesten 2011 NOVEMBER ausantemost Nagyszeru rendezvény Budapesten 1 2011 NOVEMBER Tartalom Magyarországi rendezvény 3 ipad nyertesek 4 Top tippek 5 Novemberi Lojalitás Bónusz 6 3 Belso Piaci Bónusz Program 6 5 4 6 2 Rendezvény

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu CSELEKVÉSI TERV 2014. /tervezet/

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Iktatószám: /2014. JÓVÁHAGYOM: DR.

Részletesebben

Iskolánk régen és ma

Iskolánk régen és ma Jézus a Főtéren Iskolánk régen és ma volt. A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014. Osztályfőnök:Száv a Ildikó. Az együttes/ szervezet neve

Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014. Osztályfőnök:Száv a Ildikó. Az együttes/ szervezet neve Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014 Osztály: X.A. Osztályfőnök:Száv a Ildikó A tanuló neve A tevékenység Helység Székely Levente labdarúgás Csíkszentmárton Kalló Attila gitár Újtusnád

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben