Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit!"

Átírás

1 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Információtartalom vázlata: Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése szabályozást előíró és ellenőrző szervezetek ismertetése Balesetveszély Kockázatelemzés Foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladata

2 vizsgázó neve:. Értékelő lap 1. Típus Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok információtartalom vázlata alapján Munkavédelem fogalma, célja, szerepe 20 Munkavédelmi szabályozás jogi háttere szabályozást előíró és ellenőrző szervezetek ismertetése 20 Baleseteszély, kockázat, kockázatelemzés 20 Szint Szakmai készségek a szakmai és Foglakozás-egészségügyi feladata Összes pontszám típus szerint szakorvos Olvasott szakmai szöveg megértése felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Logikus gondolkodás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

3 2. Ismertesse a munkahelyek kialakításának szabályait, az egyéni védőfelszereléseket és a munkáltató munkavédelmi feladatait! Információtartalom vázlata: Munkahely mérete munkahely klímája Világítás, padozat Pihenőhelyiségek, nyílászárók, vészkijáratok Közlekedési utak, folyosók, biztonsági jelzések Kézi anyagmozgatás Munkabiztonsági szaktevékenység Veszélyességi osztályok Üzembehelyezési eljárás Egyéni védőfelszerelések munkáltató munkavédelmi feladatai

4 vizsgázó neve:. Értékelő lap 2. Ismertesse a munkahelyek kialakításának szabályait, az egyéni védőfelszereléseket és a munkáltató munkavédelmi feladatait! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok információtartalom vázlata alapján Munkahely mérete Munkahely klímája Világítás, padozat Pihenőhelyiségek, nyílászárók, vészkijáratok Közlekedési utak, folyosók, biztonsági jelzések Veszélyességi osztályok Munkabiztonsági szaktevékenység, kézi anyagmozgatás Üzembehelyezési eljárás Egyéni védőfelszerelések munkáltató munkavédelmi feladatai Összes pontszám típus szerint 80 0 Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Balesetvédelmi oktatás tart, dokumentál felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 1 Társas Határozottság 1 Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Logikus gondolkodás 1 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint 4 0 Összes pontszám 94 0 dátum aláírás

5 3. Ismertesse a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelezettségeit! Információtartalom vázlata: Jogok és kötelezettségek Balesetek (a baleset fogalma, okai, kivizsgálása) Foglalkozási ártalmak Foglalkozási megbetegedések Baleseti ellátás, rehabilitáció

6 vizsgázó neve:. Értékelő lap 3. Ismertesse a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelezettségeit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok információtartalom vázlata alapján Jogok és kötelezettségek Munkavédelmi rendszabályok, Teendők balesetek esetén Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Összes pontszám típus szerint Balesetek és foglalkozási megbetegedések 30 Foglakozási ártalmak Foglakozási megbetegedések Baleseti ellátás, rehabilitáció Jogok és kötelezettségek Balesetek és megbetegedések 80 0 Szakmai készségek a szakmai és Szint felsorolt szakmai 4 Olvasott szakmai szöveg megértése készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés 4 megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Módszeres munkavégzés 2 Módszer Logikus gondolkodás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

7 4. Ismertesse a munkabiztonságot alapvetően befolyásoló tényezőket! Információtartalom vázlata: Munkaeszközökre, munkakörülményekre vonatkozó általános követelmények Munkahelyi magatartás általános szabályai (rend, higiénia, alkoholfogyasztás) Biztonsági berendezések, védőburkolatok (potenciális veszély jelei, veszélyes tényezők)

8 Értékelő lap 4. Ismertesse a munkabiztonságot alapvetően befolyásoló tényezőket! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Munkaeszközökre, munkakörülményekre vonatkozó általános követelmények Munkahelyi magatartás általános szabályai Pontszámok 1 20 Biztonsági berendezések, védőburkolatok Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények Munkahelyi magatartás általános szabályai Biztonsági berendezések, védőburkolatok 1 Szint Összes pontszám típus szerint Szakmai készségek a szakmai és Olvasott szakmai szöveg megértése felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleltben 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg felelteben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 1 Helyzetfelismerés 1 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

9 . Ismertesse a kollektív védőeszközöket és a biztonsági szín- és alakjeleket! Információtartalom vázlata: Kollektív védőeszköz fogalma, feladata Kollektív védőeszközök fajtái (megoldási formák) kollektiv védőeszközökkel szemben támasztott követelmények Fényjelek, felületi színjelek (szinek alkalmazásának jelentősége, hatásuk a munkát végzőkre) Tiltó alakjelek, Veszélyre figyelmezteteő jelek, Útbaigazító jelek, Tájékoztató jelek

10 vizsgázó neve:. Értékelő lap. Ismertesse a kollektív védőeszközöket és a biztonsági szín- és alakjeleket! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Kollektív védőeszközök fogalma, feladata Pontszámok Szint Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Szakmai készségek a szakmai és Kollektív védőeszközök fajtái Védőeszközökkel szemben támasztott követelmények Felületi színjelek, fényjelek Tiltó és veszélyre figyelmeztető alakjelek Útbaigazító és tájékoztató jelek Védőeszközökkel szemben támasztott követelmények Felületi színjelek, fényjelek Tiltó és veszélyre figyelmeztető alakjelek Útbaigazító és tájékoztató jelek Összes pontszám típus szerint Olvasott szakmai szöveg megértése felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleltben 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

11 6. Ismertesse a balesetvédelmi szempontok figyelembevételével a gépi berendezések üzemeltetés közbeni ellenőrzését, felügyeletét, karbantartását és a tartályokban, aknákban, valamint a magasban való munkavégzés szabályait! Információtartalom vázlata: Gépi berendezés üzemeltetésre vonatkozó személyi feltételek Gépi berendezések indításának szabályai Működő gépi berendezések felügyelete, ellenőrzése Üzem közbeni karbantartás, hibaelhárítás Tartályban, aknában végzendő munka megkezdése előtti, alatti és utáni teendők Magasban végzett munkák elvégzésének szabályai, leesés, lezuhanás elleni védelem eszközei

12 Értékelő lap 6. Típus Ismertesse a balesetvédelmi szempontok figyelembevételével a gépi berendezések üzemeltetés közbeni ellenőrzését, felügyeletét, karbantartását és a tartályokban, Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok információtartalom vázlata alapján Gépi berendezés üzemeltetése Gépi berendezések indítása Működő berendezések felügyelete Működő berendezések ellenőrzése Üzem közbeni karbantartás, hibaelhárítás Szint Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Összes pontszám típus szerint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Tartályokban, aknákban végzett munka Magasban végzett munka Gépi berendezés üzemeltetése Gépi berendezések indítása Működő berendezések felügyelete Működő berendezések ellenőrzése Magasban végzett munka 80 0 felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Helyzetfelismerés 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

13 7. Ismertesse az elektromosság biztonságtechnikáját és a villámvédelmet! Információtartalom vázlata: z elektromos áram élettani hatása z elektromos berendezések létesítésének szabályai z érintésvédelem fogalma, feladata, osztályai Érintésvédelmi módok Érintésvédelmi felülvizsgálat Elektromos berendezések üzemeltetési szabályai Villámcsapás elleni védekezési módok

14 vizsgázó neve:. Értékelő lap 7. Ismertesse az elektromosság biztonságtechnikáját és a villámvédelmet! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Összes pontszám típus szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom Pontszámok vázlata alapján Elektromos áram élettani hatása Elektromos berendezések létesítése Érintésvédelem fogalma, feladata, osztályai Érintésvédelmi módok Érintésvédelmi felülvizsgálat Elektromos berendezések üzemeltetése Villámcsapás elleni védekezés Érintésvédelem feladata, osztályai Érintésvédelmi módok Érintésvédelmi felülvizsgálat Elektromos berendezések üzemeltetése Villámcsapás elleni védekezés 80 0 felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

15 8. Ismertesse a munkalélektan és ergonómia szerepét, feladatát! Információtartalom vázlata: Fogalma, feladata Munkatípusok (fizikai, szellemi) Fizikai munka és energiaszükséglete Szellemi munka és energiaszükséglete Szervezet alkalmazkodása a terheléshez munkateljesítményt befolyásoló tényezők munka megszervezésének élettani szempontjai

16 vizsgázó neve:. Értékelő lap 8. Ismertesse a munkalélektan és ergonómia szerepét, feladatát! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok információtartalom vázlata alapján Fogalma, feladata Munkatípusok Fizikai munka és energiaszükséglete Szellemi munka és enrgiaszükséglete Szervezet alkalmazkodása a terheléshez Munkateljesítményt befolyásoló tényezők munka megszervezésének élettani szempontjai Szint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Munkateljesítményt befolyásoló tényezők munka megszervezésének élettani szempontjai Összes pontszám típus szerint felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és 80 0 Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Logikus gondolkodás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

17 9. Ismertesse a munkalélektan szerepét a munkatevékenységek végzésében! Információtartalom vázlata: Munkalélektan tárgya (személyiség, magatartás, értelmi képesség, intelligencia, rátermettség, hajlam, képesség) Balesetek keletkezésének lélektani okai (tudatos cselekvés, veszélyezettség, veszélytudat, védettség) Munkabiztonság közösségi feltételei lkoholfogyasztás, drog, munkabiztonság

18 vizsgázó neve:. Értékelő lap 9. Ismertesse a munkalélektan szerepét a munkatevékenységek végzésében! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Munkalélektan tárgya Baleset keletkezésének lélektani okai Munkabiztonság közösségi feltételei lkoholfogyasztás, drog, munkabiztonság 20 Baleset keletkezésének lélektani okai Munkabiztonság közösségi feltételei lkoholfogyasztás, drog, munkabiztonság Pontszámok Összes pontszám típus szerint Szint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és 80 0 Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

19 . Ismertesse a tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb jogszabályokat, rendelkezéseket, tűzvédelmi feladatokat és tűzveszélyességi osztályokat! Információtartalom vázlata: Tűz elleni védekezés szükségessége Tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb törvények, rendeletek és utasítások ismertetése Tűzvédelmi feladatok (megelőzés, oltás, vizsgálat), azokat ellátó szervezetek, személyek Tűzveszélyességi osztályok (,B,C,D,E), osztályba sorolás Tűzállósági fokozatok

20 vizsgázó neve:. Értékelő lap. Ismertesse a tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb jogszabályokat, rendelkezéseket, tűzvédelmi feladatokat és tűzveszélyességi osztályokat! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Tűz elleni védekezés szükségessége Tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb törvények, rendeletek utasítások Tűzvédelmi rendszabályok. Tűzoltó Tűzvédelmi feladatok, azokat ellátó készülékek és tűzvédelmi eszközök 20 szervezetek és személyek elhelyezése, használata Tűzveszélyességi osztályok, 1 osztálybasorolás Tűzállósági fokozatok Tűz elleni védekezés szükségessége Tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb törvények, rendeletek utasítások Tűzvédelmi rendszabályok Tűzvédelmi feladatok, azokat ellátó szervezetek és személyek Tűzveszélyességi osztályok, osztálybasorolás Összes pontszám típus szerint 80 0 Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

21 11. Ismertesse a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadótervet, tartalmi követelményeit, az azokkal kapcsolatos teendőket, valamint az égéselmélet alapjait! Információtartalom vázlata: tűzvédelmi utasítás tartalma tűzriadóterv tartalma Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga, felvilágosítás Tűzjelzés, tűzeset bejelentése Tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményei Égéselméleti alapismeretek, az égés lényege, feltételei

22 vizsgázó neve:. Értékelő lap 11. Ismertesse a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadótervet, tartalmi követelményeit, az azokkal kapcsolatos teendőket, valamint az égéselmélet alapjait! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Tűzvédelmi utasítás tartalma Tűzriadóterv tartalma Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga, Pontszámok Tűzvédelmi rendszabályok. Tűzoltó felvilágosítás készülékek és tűzvédelmi eszközök Tűzjelzés, tűzeset bejelentése 1 elhelyezése, használata Tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményei Égéselméleti alapismeretek, az égés lényege, feltételei Tűzvédelmi utasítás tartalma Tűzriadóterv tartalma Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga, felvilágosítás Tűzvédelmi rendszabályok Tűzjelzés, tűzeset bejelentése Tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményei Égéselméleti alapismeretek, égés lényege, feltételei Összes pontszám típus szerint 80 0 Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükrözödik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

23 12. Ismertesse a tűzoltás lehetőségeit és módjait, eszközeit, anyagait és a tűzoltó készülékeket! Információtartalom vázlata: Tűz, tüzeset megfogalmazása Tűzoltási módok Tűzoltó anyagok és azok használata Tűzoltó eszközök és használatuk Tűzoltó készülékek és használatuk

24 vizsgázó neve:. Értékelő lap 12. Ismertesse a tűzoltás lehetőségeit és módjait, eszközeit, anyagait és a tűzoltó készülékeket! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Tűzvédelmi rendszabályok. Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata Tűzvédelmi rendszabályok Összes pontszám típus szerint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Tűz, tűzeset megfogalmazás Tűzoltási módok Tűzoltó anyagok és azok használata Tűzoltó eszközök és azok használata Tűzoltó készülékek és azok használata 1 Tűz, tűzeset megfogalmazás Tűzoltási módok Tűzoltó anayagok és azok használata Tűzoltó eszközök és azok használata Tűzoltó készülékek és azok használata felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés, megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Pontszámok 80 0 Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

25 13. Ismertesse az általános munkavédelmi követelményeket a mezőgazdaságban használatos munkaeszközökre, valamint a traktorok és mezőgazdasági gépek speciális biztonsági követelményeit! Információtartalom vázlata: munkaeszközök használatára vonatkozó követelmények: munkaeszközök elhelyezése és a munkakörülmények kialakítása, egyedi baleset-megelőzési intézkedések, munkaeszköz kezelése, védőberendezések Gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek: mechanikai veszélyek, stabilitás hiánya, rezgés, zaj, hő okozta veszélyek, elektromos veszélyek, anyagok okozta veszélyek, vezérlési hibák Gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek: az ergonómiai elvek mellőzéséből eredő veszélyek, a gép mozgásából eredő veszélyek, a gépen lévő munkahely helytelen kialakításából eredő veszélyek

26 vizsgázó neve:. Értékelő lap 13. Ismertesse az általános munkavédelmi követelményeket a mezőgazdaságban használatos munkaeszközökre, valamint a traktorok és mezőgazdasági gépek speciális biztonsági követelményeit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál munkaeszközök használatára vonatkozó követelmények: munkaeszközök elhelyezése és a munkakörülmények kialakítása, egyedi baleset-megelőzési intézkedések, munkaeszköz kezelése, védőberendezések Gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek: mechanikai, stabilitás hiánya, rezgés, zaj, hő okozta, elektromos, anyagok okozta, vezérlési hibák Gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek: az ergonómiai elvek mellőzéséből eredő, a gép mozgásából eredő, a gépen lévő munkahely helytelen kialakításából eredő munkaeszközök használatára vonatkozó követelmények: munkaeszközök elhelyezése és a munkakörülmények kialakítása, egyedi kockázat-megelőzési intézkedések, munkaeszköz kezelése, védőberendezések Gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek: mechanikai, stabilitás hiánya, rezgés, zaj, hő okozta, elektromos, anyagok okozta, vezérlési hibák Gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek: az ergonómiai elvek mellőzése, a gép mozgásából eredő, a gépen lévő munkahely helytelen kialakításából eredő Szint Összes pontszám típus szerint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Egyéb kompetenciák a szakmai és felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint 80 0 Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Logikus gondolkodás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

27 14. Ismertesse a gépüzemeltetés veszélyei elleni védelmet a mezőgazdasági üzemekben (erőés munkagépek)! Információtartalom vázlata: Mechanikai veszélyek elleni védelem Villamos veszélyek megelőzése Kezelőhely, kezelőállás, feljárók kialakítása, kezelőállások, kezelő, jelző, szabályozó elemek kialakítása, elrendezése, jelölése munkavégzésre vonatkozó biztonsági követelmények: kezelési és használati utasítás, a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírások

28 vizsgázó neve:. Értékelő lap 14. Ismertesse a gépüzemeltetés veszélyei elleni védelmet a mezőgazdasági üzemekben (erőés munkagépek)! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi rendszabályok, Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál Összes pontszám típus szerint Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok információtartalom vázlata alapján Mechanikai veszélyek elleni védelem Elektromos veszélyek megelőzése Kezelőhely, kezelőállás, feljárók kialakítása, kezelőállások, kezelő, jelző, szabályozó elemek kialakítása, elrendezése, jelölése munkavégzésre vonatkozó biztonsági követelmények: kezelési és használati utasítás, a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírások Mechanikai veszélyek elleni védelem Kezelőhely, kezelőállás, feljárók kialakítása, kezelőállások, kezelő, jelző, szabályozó elemek kialakítása, elrendezése, jelölése munkavégzésre vonatkozó biztonsági követelmények: kezelési és használati utasítás, a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírások felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés, megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Módszer Logikus gondolkodás 2 Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

29 1. Ismertesse a gépüzemeltetés veszélyei elleni védelemet a növénytermesztésben! Információtartalom vázlata: mezőgazdasági szárító berendezések munkabiztonsági követelményei talajművelés munkabiztonsági követelményei Tápanyag - gazdálkodás munkabiztonsági követelményei gépi vetés, ültetés munkabiztonsági követelményei gépi betakarítás munkabiztonsági követelményei: szemes termény betakarítás, bálázás, burgonya betakarítás, silózás, mezőgazdasági szárító berendezések munkabiztonsági követelményei

30 vizsgázó neve:. Értékelő lap 1. Ismertesse a gépüzemeltetés veszélyei elleni védelemet a növénytermesztésben! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján mezőgazdasági szárító berendezések munkabiztonsági követelményei talajművelés munkabiztonsági követelményei Tápanyag - gazdálkodás munkabiztonsági követelményei rendszabályok, gépi vetés, ültetés munkabiztonsági követelményei gépi betakarítás munkabiztonsági követelményei: szemes termény betakarítás, bálázás, burgonya betakarítás, silózás, mezőgazdasági szárító berendezések munkabiztonsági követelményei Pontszámok 1 mezőgazdasági szárító berendezések munkabiztonsági követelményei Szint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 talajművelés munkabiztonsági követelményei Tápanyag - gazdálkodás munkabiztonsági követelményei Balesetvédelmi oktatást tart, gépi vetés, ültetés munkabiztonsági dokumentál követelményei Összes pontszám típus szerint Gépi betakarítás munkabiztonsági követelményei: szemes termény betakarítás, bálázás, burgonya betakarítás, silózás, mezőgazdasági szárító berendezések munkabiztonsági követelményei felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és 80 0 Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Logikus gondolkodás 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

31 16. Ismertesse a gépüzemeltetés következtében történő balesetek megelőzésének lehetőségeit a kertészetben és az állattenyésztésben! Információtartalom vázlata: szőlőtermesztés munkabiztonsági követelményei gyümölcstermesztés munkabiztonsági követelményei z állattenyésztési telepek munkabiztonsági követelményei Állatokkal való bánásmód, megközelítés, megfogás, rögzítés biztonságtechnikája Trágyakezelés, tartástechnológiai berendezések kezelésének biztonságtechnikája Villanypásztor telepítésének munkabiztonsági követelményei

32 vizsgázó neve:. Értékelő lap 16. Típus Ismertesse a gépüzemeltetés következtében történő balesetek megelőzésének lehetőségeit a kertészetben és az állattenyésztésben! Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján szőlőtermesztés munkabiztonsági követelményei gyümölcstermesztés munkabiztonsági követelményei z állattenyésztési telepek munkabiztonsági követelményei rendszabályok, Állatokkal való bánásmód, megközelítés, megfogás, rögzítés biztonságtechnikája Trágyakezelés, tartástechnológiai berendezések kezelésének biztonságtechnikája Villanypásztor telepítésének munkabiztonsági követelményei szőlőtermesztés munkabiztonsági követelményei gyümölcstermesztés munkabiztonsági követelményei z állattenyésztési telepek munkabiztonsági követelményei Balesetvédelmi oktatást tart, Állatokkal való bánásmód, megközelítés, dokumentál megfogás, rögzítés biztonságtechnikája Pontszámok Szint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Trágyakezelés, tartástechnológiai berendezések kezelésének biztonságtechnikája Villanypásztor telepítésének munkabiztonsági követelményei Összes pontszám típus szerint felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés, megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és 80 0 Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Módszer Logikus gondolkodás 2 Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

33 17. Ismertesse az elsősegélynyújtás szabályait és módját különböző balesetek esetén! Információtartalom vázlata: z elsősegélynyújtás célja, feladata, szabályai z elsősegélynyújtás végrehajtása sérüléseknél, sebek ellátása, csonttörések ellátása Elsősegélynyújtás égési sérülések esetén Elsősegélynyújtás eszméletvesztéskor Elsősegélynyújtás mérgezéskor Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetén

34 vizsgázó neve:. Értékelő lap 17. Ismertesse az elsősegélynyújtás szabályait és módját különböző balesetek esetén! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Munkavédelmi Védőfelszerelések és használatuk, Teendők balesetek esetén Egyéb kompetenciák a szakmai és Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján z elsősegélynyújtás célja, feladata, szabályai z elsősegélynyújtás végrehajtása sérüléseknél, sebek ellátása, csonttörések rendszabályok, ellátása Elsősegélynyújtás égési sérülések esetén Elsősegélynyújtás eszméletvesztéskor Elsősegélynyújtás mérgezéskor Elsősegélynyújtás villamos balesetek Pontszámok esetén z elsősegélynyújtás végrehajtása sérüléseknél, sebek ellátása, csonttörések ellátása Balesetvédelmi oktatást tart, Elsősegélynyújtás égési sérülések esetén dokumentál Elsősegélynyújtás eszméletvesztéskor Elsősegélynyújtás mérgezéskor Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetén Összes pontszám típus szerint 80 0 Szint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése z olvasott szöveg megértése, az információk beépítése a tételbe 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg feleletben tükröződik a beszédértés, megértése jártasság az adott témában Összes pontszám szint szerint Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Logikus gondolkodás 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

35 18. Ismertesse a természetvédelem feladatát, alapelveit és a természetvédelem alá tartozó területek besorolását! Információtartalom vázlata: Természetvédelem célja és feladata természetvédelem alapelvei, indikátorok, génbankok, eutrofizáció, megőrzés természetvédelem alatt álló területek besorolása, Nemzeti Parkok

36 vizsgázó neve:. Értékelő lap 18. Ismertesse a természetvédelem feladatát, alapelveit és a természetvédelem alá tartozó területek besorolását! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok szakmai és vizsgakövetelmény információtartalom szerint vázlata alapján Természetvédelem célja és feladata 2 természetvédelem alapelvei, Környezetvédelmi rendszabályok indikátorok, génbankok, eutrofizáció, 20 megőrzés természetvédelem alatt álló területek besorolása, Nemzeti Parkok 1 Természetvédelem célja és feladata Veszélyes anyagok és hulladékok természetvédelem alapelvei, Indikátorok, génbankok, eutrofizáció, megőrzés Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele Természetvédelem célja és feladata Összes pontszám típus szerint 80 0 Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Információk beépítése, alkalmazása a 3 Információforrások kezelése szóbeli feleletben Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és 8 2 Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Logikus gondolkodás 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

37 19. Ismertesse a környezetvédelem feladatát, szabályozását, irányítását, a környzetszennyezés ellenőrzését! Információtartalom vázlata: környezetvédelem fogalma, feladata környezetvédelem alapelvei: okozó elve, közteherviselés elve, megelőzés elve, kooperáció elve, döntés (szubszidiaritás) elve, társadalmi részvétel elve, nemzetközi együttműködés elve környezetvédelem jogi szabályozása környezetvédelem irányítása környzetszennyezés ellenőrzése

38 vizsgázó neve:. Értékelő lap 19. Ismertesse a környezetvédelem feladatát, szabályozását, irányítását, a környzetszennyezés ellenőrzését! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az Pontszámok információtartalom vázlata alapján környezetvédelem fogalma, feladata Környezetvédelmi rendszabályok környezetvédelem alapelvei: okozó elve, közteherviselés elve, megelőzés elve, kooperáció elve, döntés (szubszidiaritás) elve, társadalmi részvétel elve, nemzetközi együttműködés elve környezetvédelem jogi szabályozása környezetvédelem irányítása - környzetszennyezés ellenőrzése Környezetvédelem fogalma, feladata Veszélyes anyagok és hulladékok környezetvédelem alapelvei: okozó elve, közteherviselés elve, megelőzés elve, kooperáció elve, döntés (szubszidiaritás) elve, társadalmi részvétel elve, nemzetközi együttműködés elve környezetvédelem jogi szabályozása környezetvédelem irányítása, ellenőrzése Környezetvédelem fogalma, feladata Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele környezetvédelem alapelvei: okozó elve, közteherviselés elve, megelőzés elve, kooperáció elve, döntés (szubszidiaritás) elve, társadalmi részvétel elve, nemzetközi együttműködés elve környezetvédelem jogi szabályozása környezetvédelem irányítása, ellenőrzése Összes pontszám típus szerint 80 0 Szint Szakmai készségek a szakmai és 4 felsorolt szakmai készségek beépítése Olvasott szakmai szöveg megértése és alkalmazása a szóbeli feleletben 8 3 Információforrások kezelése Információk beépítése, alkalmazása a szóbeli feleletben 2 Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Logikus gondolkodás 2 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

39 20. Ismertesse a gazdálkodó szervezetek és az egyes emberek kötelességeit a környezetvédelem területén, a környzetvédelem módszereit, eszközeit, fő feladatait! Információtartalom vázlata: gazdálkodó szervezetek és az egyes emberek kötelességei a környezetvédelem területén környezetvédelem módszerei: aktív, passzív védekezés környezetvédelem eszközei környezetvédelem fő területei és az egyes területek fő feladatai: termőföld, víz, levegő, élővilág, táj, települési környezet védelme

40 Értékelő lap 20. Ismertesse a gazdálkodó szervezetek és az egyes emberek kötelességeit a környezetvédelem területén, a környzetvédelem módszereit, eszközeit, fő feladatait! Típus Szint Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Környezetvédelmi rendszabályok Veszélyes anyagok és hulladékok Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján gazdálkodó szervezetek és az egyes emberek kötelességei a környezetvédelem területén környezetvédelem módszerei: aktív, passzív védekezés környezetvédelem eszközei környezetvédelem fő területei és az egyes területek fő feladatai, környezetvédelme gazdálkodó szervezetek és az egyes emberek kötelességei a környezetvédelem területén környezetvédelem módszerei: aktív, passzív védekezés környezetvédelem eszközei környezetvédelem fő területei és az egyes területek fő feladatai, környezetvédelme gazdálkodó szervezetek és az egyes emberek kötelességei a környezetvédelem területén környezetvédelem módszerei: aktív, passzív védekezés környezetvédelem eszközei környezetvédelem fő területei és az egyes területek fő feladatai Összes pontszám típus szerint Szakmai készségek a szakmai és 4 Olvasott szakmai szöveg megértése felsorolt szakmai készségek beépítése és alkalmazása a szóbeli feleletben Pontszámok Információforrások kezelése Információk beépítése, alkalmazása a szóbeli feleletben 2 Összes pontszám szint szerint Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Önállóság 3 Társas Határozottság 3 Módszer Logikus gondolkodás 2 Problémamegoldás, hibaelhárítás 2 Összes pontszám egyéb kompetenciák szerint Összes pontszám 0 0 dátum aláírás

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 50-06/1 Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból A vizsga formája: Írásbeli vizsga. A vizsga időtartama: 60 perc A vizsga leírása: A vizsgázó feladatlapot

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Általános laboráns Laboratóriumi technikus

Általános laboráns Laboratóriumi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, 10396-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Szóbeli tétel 11. 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét munka-, tűz- és környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladékválogató és -feldolgozó Hulladéktelep-kezelő 2/42

Hulladékválogató és -feldolgozó Hulladéktelep-kezelő 2/42 A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom.

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2209-06/2 Szervezés és ellenőrzés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: munkaszervezés

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Ingatlanfenntartó, karbantartó Ingatlanfenntartó, karbantartó

Ingatlanfenntartó, karbantartó Ingatlanfenntartó, karbantartó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3142-10/2 dott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények

Részletesebben

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján!

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján! Szakmai ismeretek A gyakorlati vizsga során előállított és készítési/gyártási helyzetbe szerelt készülékkel vagy szerszámelemmel kapcsolatosan az alábbiakat kell megválaszolni: a) Ismertesse az előállított

Részletesebben

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus 2/42

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Kockázatértékelés az egészségügyben Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Jogszabályi háttér Munkavédelmi jellegű szabályozások Foglakozás-egészségügyi és munka-higiénés szabályozások Veszélyes

Részletesebben

Fürdőüzemi gépkezelő Fürdőüzemi gépész 2/42

Fürdőüzemi gépkezelő Fürdőüzemi gépész 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 059706 Közlekedésépítő közös feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6200-11/2 Munka-, környezet-

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3143-10/2 dott anyagelőkészítő gép szerkezeti felépítése, építésnél használt anyagok, alapanyagok,

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Foglalkozási napló. Építő- szállító- és munkagép-szerelő

Foglalkozási napló. Építő- szállító- és munkagép-szerelő Foglalkozási ló a 20 /20. tanévre Építő- szállító- és munkagép-szerelő (OKJ száma: 34 52 ) szakma gyakorlati oktatásához 4. évfolyam A ló vezetéséért felelős: A ló megnyitásának dátuma: A ló lezárásának

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő 60-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm.

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit!

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 1. A. Foglalja össze a vízminőség fogalmát, ismertesse a vízminőségi osztályokat! 1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 2. A. Beszéljen az ivóvízminőségre

Részletesebben

A szóbeli tételeket, ahol szükséges, a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagok felhasználható források (segédlet) egészítsék ki!

A szóbeli tételeket, ahol szükséges, a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagok felhasználható források (segédlet) egészítsék ki! A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1563-06/2 A színházi raktározás bemutatása és a vonatkozó tűz-, munka- és biztonságvédelmi előírások ismertetése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

HELYI KERETTANTERV. Jogszabályok alkalmazása és gyakorlata. Negyed éves; Fél éves; Háromnegyed éves; Év végi Követelmények. Értékelési szempontok

HELYI KERETTANTERV. Jogszabályok alkalmazása és gyakorlata. Negyed éves; Fél éves; Háromnegyed éves; Év végi Követelmények. Értékelési szempontok HELYI KERETTANTERV Jogszabályok alkalmazása és gyakorlata Negyed éves; Fél éves; Háromnegyed éves; Év végi Követelmények Értékelési szempontok Tanext Budapest, 2017. / 2018. Tanév Moncz Anikó A11992-16

Részletesebben

Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó. Hulladéktelep-kezelő 2/42

Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó. Hulladéktelep-kezelő 2/42 13-06 Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó feladatok A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1652-06 Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos

Részletesebben

Vegyianyaggyártó Vegyipari technikus

Vegyianyaggyártó Vegyipari technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0459-06 Építőipari közös feladatok I. 0459-06/3 Munka- és balesetvédelmi előírások,

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3146-10 Útépítő- vagy karbantartógép kezelő speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3146-10/2 dott útépítő-

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő

Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Fémipari megmunkálógép-kezelő Fémipari megmunkálógépsor és berendezésüzemeltető

Fémipari megmunkálógép-kezelő Fémipari megmunkálógépsor és berendezésüzemeltető Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció követelménymodulok témakörét tartalmazzák.

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06/1 Az élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi, baleset- és tűzvédelmi, valamint

Részletesebben

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! 1. Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! Információtartalom vázlata: - Az almos trágya összetétele - A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyagtartalma

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV. Készült:... év... hó... napján, a...szám alatti hivatalos helyiségében.

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV. Készült:... év... hó... napján, a...szám alatti hivatalos helyiségében. MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Készült:... év... hó... napján, a.....szám alatti hivatalos helyiségében. Tárgy: munkavédelmi oktatás *(előzetes, ismétlődő, rendkívüli) Beszámoltatás formája: * (szóbeli

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Építőanyag-ipari technikus Építőanyag-ipari technikus

Építőanyag-ipari technikus Építőanyag-ipari technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1. Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1 2/42

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1. Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 1 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata: - Az előbél felépítése és járulékos mirigyei - A középbél felépítése és járulékos mirigyei - Az utóbél

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Természetvédelmi ügyintéző Természet- és környezetvédelmi technikus

Természetvédelmi ügyintéző Természet- és környezetvédelmi technikus A 10/07 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 52 62 01 Munkavédelmi technikus

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42

Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 1. vizsgafeladat március 05.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 1. vizsgafeladat március 05. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Rauh Edit minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Erőművi armatúra karbantartó Erőművi karbantartó Erőművi biztonságiszelep Erőművi karbantartó

Erőművi armatúra karbantartó Erőművi karbantartó Erőművi biztonságiszelep Erőművi karbantartó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben