DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt Siklós, Felszabadulás u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48."

Átírás

1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt Siklós, Felszabadulás u BANKSZÁMLA/PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÜGYREND (ÜGYVITELI UTASÍTÁS) 1.4/2007. sz Igazgatósági határozattal jóváhagyva. Módosítva: A 12/8-2/2013. sz. Igazgatósági határozattal jóváhagyott módosítások Hatályba lépés:

2 2

3 A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank a Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar hitelintézet, amelynek székhelye: Siklós, felszabadulás u , adószáma: (a továbbiakban: Bank ). A Bank pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet ) engedélye alapján jogosult folytatni. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK BANKSZÁMLA A bankszámla nyitása Vállalkozói számla Magánszemély vállalkozó Lakossági számla A bankszámla felett rendelkezők bejelentése Vállalkozói számla Gazdálkodó szervezetek Szövetkezet Gazdasági társaságok Jogi személyiséggel rendelkező Gazdasági társaságok Részvénytársaság (rt,) Korlátolt felelősségű társaság (kft.) Közös vállalat (kv.) Egyesülés Az állami vállalat Egyes jogi személyek vállalata A leányvállalat Lakásszövetkezet Jogi személyiséggel nem rendelkező Gazdasági társaságok Közkereseti társaság (kkt.) Betéti társaság (Bt.) Egyéni vállalkozó, Egyéni cég, Mezőgazdasági őstermelő Nonprofit szervezetek Nonporfit jogi személyek Társadalmi szervezet: Egyesület Közhasznú társaság A köztestület Az alapítvány A közalapítvány Költségvetési szervek: Egyház: Közös tulajdonon alapuló jogalanyisággal nem rendelkező közösségek Polgári jogi társaság (Társaság): Az építőközösség A társasház-közösség Devizakülföldiek Lakossági számla A bankszámla feletti rendelkezés a./vállalkozói számla esetén: b./lakossági számla esetén: Meghatalmazás A bankszámla feletti rendelkezés korlátozása Elkülönített számlák végrehajtási típusú megbízás alá vonása A fizetési megbízások teljesítésére vonatkozó szabályok csődeljárás, adósságrendezési eljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt álló számlatulajdonos esetén A bankszámla jelölésére vonatkozó szabályok A Bankszámlák fajtái Lekötés nélküli "látra szóló" számlák: Vállalkozás Pénzforgalmi számla Alszámla Zárolt (Elkülönített) számla

5 Letéti számlák Törzstőke letéti Ügyvédi letéti számla Lakosság: Lakossági bankszámla A évesek lakossági forint folyószámlája (Ifjúsági Bankszámla) Start-számla: a 0-18 éves gyermekek részére nyitott állami támogatás igénylésére jogosító megtakarítási számla Lekötött betétszámlák Rulirozó hitel: A bankszámla megszüntetése Keretszerződés módosításából adódó keretszerződés megszűnés A keretszerződés ügyfél által történő felmondása A keretszerződés Bank által történő felmondása A számla megszüntetéssel együtt járó feladatok A bankszámla megszűntetésre vonatkozó speciális szabályok Kamatok, díjak és költségek A bankszámlára vonatkozó egyéb szabályok A telefonon történő információszolgáltatás szabályai A bankszámlán keletkező jövedelemre vonatkozó adózási szabályok: Szokásos tartózkodási hely : adott naptári évben az adott állam területén a természetes személy tartózkodásának időtartama összességében a ki- és beutazás napját is egész naptári napnak számítva eléri vagy meghaladja a 183 napot AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA Szerződéskötést megelőző tájékoztatás A keretszerződésen alapuló fizetési megbízás esetén történő előzetes tájékoztatási kötelezettség Utólagos tájékoztatás (bankszámlakivonat) Kedvezményezett tájékoztatása FIZETÉSI MÓDOK AZ EGYES FIZETÉSI MÓDOK RÉSZLETES SZABÁLYAI ( és befogadásuk menete) a) fizetési számlák közötti fizetési módok: Az átutalás (PFNY 10/PFNY 20/PFNY 11) Az átutalás általános szabályai Az átutalási megbízás befogadásának menete: Az átutalás különös szabályai Csoportos átutalás Rendszeres átutalás Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés PFNY A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés külön szabályai A beszedés A beszedés általános szabályai A beszedés különös szabályai MNB rendelet alapján Felhatalmazó levélen alapuló beszedés 1-es kódjelű Váltóbeszedés 4-es kódjelű Csekkbeszedés 5-ös kódjelű Csoportos beszedés Okmányos beszedés A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés Okmányos meghitelezés (akkreditív) b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: Készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása Készpénzfelvételi utalvány Készpénzbefizetés fizetési számlára Készpénzkifizetés fizetési számláról c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen: Kifizetési utalvány - postai Készpénzátutalás postai Egyéb fizetési módok A bankkártya -val Fizetési megbízások, illetve pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályai A fizetési megbízások lebonyolítása

6 5.1.1 A fizetési megbízás átvétele, azonosítása AZ EGT-N BELÜLI FIZETÉSI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÜLÖN SZABÁLYAI A fizetési megbízás befogadása... Hiba! A könyvjelző nem létezik A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés külön szabályai A fizetési megbízás visszautasítása az ügyfél felé A fizetési megbízások teljesítésének sorrendje A fizetési megbízás sorbaállítása, részteljesítés Hatósági átutalás és hatósági végzésre vonatkozóan A fizetési megbízás teljesítésének határideje A fizetési megbízás teljesülésének időpontja Az EGT-n belüli fizetési műveletek lebonyolításának külön szabályai A fizetési művelet összegének védelme A teljesítési határidő A teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezések alkalmazási köre A fizetési számla javára kezdeményezett fizetési művelet pénzforgalmi szolgáltatók közötti teljesítése Értéknap A fizetési művelet összegének a kedvezményezett rendelkezésére bocsátása A teljesítési határidőket összefoglaló táblázatok Fizetési számla javára más pénzforgalmi szolgáltatónál kezdeményezett fizetési műveletek Fizetési számla javára más pénzforgalmi szolgáltatónál kezdeményezett fizetési műveletek A kedvezményezett számlája javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása A kedvezményezett számlája javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása Közvetlen készpénzbefizetés a fizetési számla javára a számlavezetőnél, a számla pénznemében a számlán való jóváírás és rendelkezésre bocsátás Fizetési számlával nem rendelkező ügyfél javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása, vagy az átvételi lehetőség biztosítása A fizetési megbízások jóváhagyása, visszavonása Megbízások teljesítésének speciális szabályai Deviza jóváírások a forintszámlán Devizaterhelések a forintszámlán FIZETÉSI MŰVELETEK HELYESBÍTÉSE, A FELELŐSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK (Általános Üzletszabályzat II.IX. pontjának figyelembe vételével ) (VISSZATÉRÍTÉS) FIZETÉSEK PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKAI A fedezetigazolás Egyenleg igazolás: Bankgarancia A PÉNZFORGALMI NYOMTATVÁNYOK AZ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ESZKÖZÖK Bankkártya Home-Bank A TeleBank TeleSMS szolgáltatás A HomeBank szolgáltatás AZ ELSZÁMOLÁSFORGALOMMAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK (OBA, KHR nyilvántartás, Pénzmosás ) MELLÉKLETEK: Lakossági mellékletek sz melléklet: Start-számla Start-számla: a 0-18 éves gyermekek részére nyitott állami támogatás igénylésére jogosító megtakarítási számla... Hiba! A könyvjelző nem létezik sz melléklet: Ifjúsági Bankszámla sz melléklet: MiaManó Perselyszámla (Gyermek Bankszámla) Eljárás bankszámla átsorolásról MiaManó Perselyszámla és Ifjúsági számla esetén sz. melléklet: Lakossági bankszámla szerződés sz. melléklet: Ifjúsági Bankszámla szerződés sz. melléklet: MiaManó Perselyszámla szerződés sz. melléklet: Magánszemély-vállalkozó bankszámlaszerződés sz. melléklet: Lakossági bankszámla szerződés módosítás

7 sz. melléklet: Bankkontovertrag Nyilatkozat Számlacsomag választásról számlanyitáskor (egységes) Nyilatkozat Számlacsomag választáshoz (egységes) Nyilatkozat Számlakivonat gyakoriságról és átvételének módjáról Kelt: sz. melléklet: Betétszerződés sz. melléklet: Elhalálozás esetére szóló rendelkezés sz. melléklet: Megbízás bankszámla megszüntetésére sz. melléklet: Lekötött betét felmondása Aláírás-bejelentő karton Szkennelt aláírás-bejelentő kartonok kezelése a Globe-rendszerben (egységes) sz. melléklet: Az elhalálozás bejelentésekor szükséges teendők sz. Vállalkozozói mellékletek sz. melléklet: Bankszámlaszerződés sz. melléklet: Bankszámla szerződés módosítás sz. melléklet: Bankkontovertrag sz. melléklet: Aláírás-bejelentő karton sz. melléklet: Bankszámla szerződés kiegészítés sorbaállításról sz. melléklet: Betétszerződés sz. melléklet: Fedezetigazolás sz. melléklet: Egyenlegigazolás sz. melléklet: Felszólítás a bankszámlák zárása során felszámított költségek rendezésére (egységes) sz. melléklet: Bankszámlaszerződés felmondása (egységes) Felszólítás költségek rendezésére (egységes) Nyilatkozat Számlacsomag választásról számlanyitáskor (egységes) Nyilatkozat Számlacsomag választáshoz (egységes) Nyilatkozat Számlakivonat gyakoriságról és átvételének módjáról (Vállalkozás) Kelt: sz. melléklet: Bankszámlaszerződés zárolt számla sz. melléklet: Nyilatkozat Ügyvédi letéti számla nyitásához sz. melléklet : Az ügyfelek cégbejegyzéshez, számlanyitáshoz és a számlán történő forgalmazásához szükséges okmányai sz. melléklet: Értestőlevél a jogosult bankja részére a fedezethiány miatt nem teljesíthető beszedési sz. melléklet: Kód alapján történő adatszolgáltatás: szerződés (egységes) Kártya melléklet sz. melléklet: Az Electra ügyfélprogramban megjelenő megbízástípusok sz. melléklet : Megbízási nyomtatványok sz. melléklet: Átutalási megbízás sz. meléklet: Hatósági átutalási megbízás sz. meléklet: Beszedési megbízás sz. melléklet: Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére sz. melléklet: Igazolás a csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról - Felhatalmazás csoportos beszedési megbízások teljesítésére sz. melléklet: Felhatalmazó levél sz. melléklet: Határidős beszedési megbízás sz. melléklet: Készpénzfelvételi Csekkfüzet sz. melléklet: Deviza átutalási megbízás sz. melléklet: Állandó (Tartós) megbízás sz. melléklet: Ügyfelek előzetes tájékoztatása sz. melléklet ELJÁRÁSREND A bankszámlához kapcsolódó egyedi kondíciók engedélyezéséhez és felülvizsgálatához Vonatkozó szabályok Személyi hatály Tárgyi Hatály Feltételek az egyedi kondíció igénybe vételére FIX EGYEDI KONDÍCIÓKRA (Forint számlák esetén) Egyedi kondíció abban az esetben igényelhető a Személyi hatály 1. pontban meghatározott ügyfél részére/részéről/ ha: Gazdasági társaság alkalmazottainak és tagjainak adható egyedi lakossági számlavezetési kondíciók Gazdálkodó szervezetek vezetői részére Gazdálkodó szervezetek alkalmazottai részére

8 4.1.3 A DRB Bank alkalmazottaira vonatkozó egyedi számlakondíciók EGYES ÜGYFELEK RÉSZÉRE KIALAKÍTOTT EGYEDI KONDÍCIÓK (FIX EGYEDI KONDÍCIÓTÓL ELTÉRŐ) (Forint és Deviza számlák esetén) A személyi hatály 1. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan Önkormányzatok egyedi számlavezetési kondíciói Eljárás/Feladatok Hatáskörök Az előterjesztés tartalma; Az előterjesztés véleményezése Döntés Ügyfél értesítése Végrehajtás: Az egyedi kondíció mértéke FIX EGYEDI KONDÍCIÓK (4.1 pont1,2) (mikro)vállalkozások részére lakossági egyedi kondíciós lista gazdálkodó szervezetek (vállalkozások) tagjai, alkalmazottai részére Ft számlavezetés esetén Gazdálkodó szervezetek vezetői részére Gazdálkodó szervezetek alkalmazottai részére EGYES vállalkozói ÜGYFELEK RÉSZÉRE KIALAKÍTOTT EGYEDI KONDÍCIÓK (FIX EGYEDI KONDÍCIÓTÓL ELTÉRŐ) (Forint és Deviza számlák esetén) (4.2 pont) AZ EGYEDI KONDÍCIÓK FELÜLVIZSGÁLATA Az egyedi feltételek teljesítésére vonatkozóan: Az átsorolás és annak végrehajtása megegyezik a vállalkozási ügyfeleknél leírtakkal A Hirdetmény kondícióinak változása esetén; Melléklet: sz. melléklet Felszólító levél sz. melléklet Felszólító levél (Exkluzív Plusz számlacsomagra vonatkozóan) sz. melléklet: Szerződés kiegészítés

9 A SZABÁLYZATBAN FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK - a többször módosított évi CXII törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a továbbiakban: Hpt.; - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény; - a többször módosított évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, a továbbiakban: Vht.; - a többször módosított évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a továbbiakban: Ptk.; évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról, a továbbiakban: Dtv.; évi IV: törvény a gazdasági társaságokról, a továbbiakban: Gt., évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról; évi LXI. törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról; évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, a továbbiakban: Pft.; - a 18/2009. (VIII. 5.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, a továbbiakban MNB r.; - 2/1965. (I.24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről (köznyelvben: Csekkrendelet). Jelen Ügyrend rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés jelen üzletszabályzat részévé válik. BANK ÜGYFÉLNYILVÁNTARTÁSÁRA ÉS TELJES KÖRŰ SZÁMLAVEZETÉSÉRE HASZNÁLTÜGYVITELI RENDSZER Globe ügyviteli szoftver A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzforgalmat szabályozó jogszabályok változása szükségessé tette a pénzforgalmi számlák vezetéséről szóló ügyviteli szabályzat (továbbiakban: Ügyrend) módosítását, kiegészítését. A SZABÁLYZAT HATÁLYA Az Ügyviteli Szabályzat (Ügyrend) a Banknál forintban vezetett bankszámlák/pénzforgalmi számlák szabályozására terjed ki. 9

10 1 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását, EGT-n belüli fizetési művelet: az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik, hitelesítő tábla: az MNB által a belföldi fizetési rendszerek közvetlen és közvetett résztvevőiről vezetett, a belföldi fizetési forgalomban adott fizetési megbízások megfelelő címzésének biztosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltatók és a belföldi fizetési rendszereket működtetők részére közzétett nyilvántartás, IBAN (International Bank Account Number): a fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál, munkanap záró időpontja: a pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott azon időpont, ameddig a fizetési megbízást átveszi vagy jóváírást teljesít. papíralapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá, pénzforgalmi jelzőszám: olyan, e rendelet 1. melléklete szerint képzett egyedi azonosító, amely a fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál, rendelkezésre jogosult: a számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy, számlatulajdonos: a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél, terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás, beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik, EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, egyedi azonosító: a fizetési számla, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyfél számára meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció, értéknap: az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz, fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés, fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól, fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is, fizető fél: az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fogyasztó, hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is, kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja, 10

11 keretszerződés: a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is, készpénzátutalás: a Hpt.-ben meghatározott készpénzátutalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a Hpt.-ben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely kizárólag kilencezer forintot meg nem haladó fizetési műveletre használható, vagy amelyen a rendelkezésre bocsátott vagy tárolt pénzérték nem haladja meg a negyvenötezer forintot, mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a keretszerződés vagy az egyszeri fizetési megbízási szerződés megkötésének időpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg, munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart, pénz: bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz, pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott, pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás, pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez, referencia-árfolyam: pénzforgalmi szolgáltató által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam, referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval, tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését, távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - a keretszerződés megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási szerződés érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére, ügyfél: a fizető fél és a kedvezményezett, vállalkozás: a Hpt.-ben meghatározott vállalkozás. belföldi postautalvány-szolgáltatás: a Pt. 3. -ának 17. pontja szerinti postai tevékenység, melynek során a szolgáltatás igénybevétele és teljesítése is a Magyar Köztársaság területén történik; BIC (SWIFT) kód (Bank Identifier Code): a SWIFT hálózatán történő automatikus üzenettovábbítás során az intézmény azonosítására szolgáló, a nemzetközi bankszámlaszámnak részét nem képező alfanumerikus jelsorozat; BKR: Bankközi Klíring Rendszer; elektronikus fizetési eszköz: a távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz és az elektronikus pénzeszköz; elektronikus pénzeszköz: a Hpt. 2. számú melléklete I. fejezetének 5.3. pontjában meghatározott fizetési eszköz; készpénzátutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: készpénzátutalás), postautalvány-szolgáltatásra vonatkozó megbízás (a továbbiakban: készpénzfizetés belföldi postautalvánnyal); hitelintézet: a Hpt. 5. -ának (1) bekezdése szerinti hitelintézet, ideértve a külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepét, de ide nem értve az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről szóló évi XXXV. törvény szerinti elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetet, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az MNB, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Kincstár; IBAN (International Bank Account Number): a nemzetközi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló nemzetközi bankszámlaszám; 11

12 irányadó kamatláb: Magyarország vonatkozásában: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ának (2) bekezdésében vagy a 301/A. -ának (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat, más résztvevő állam vonatkozásában: annak a résztvevő államnak a szabályaival összhangban megállapított, késedelmi kamat számítása Során alkalmazandó kamatláb, amelyben a késedelmi kamat fizetésére kötelezett intézmény székhelye található; készpénzátutalás: a Hpt. 2. számú melléklete I. fejezetének 16. pontja, továbbá a Pt. 3. -ának 22. pontja szerinti tevékenység; nemzetközi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében vagy a megbízó intézménye vagy a jogosult intézménye a Magyar Köztársaság határain kívül nyújtja a pénzforgalmi szolgáltatását; résztvevő állam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam; résztvevő államok közötti átutalás: a megbízó rendelkezése alapján végzett olyan fizetési művelet, amelynek során az átutalás összege a résztvevő államok egyikében lévő intézmény közreműködésével a jogosult számára egy másik résztvevő államban lévő intézménynél válik hozzáférhetővé; résztvevő államok közötti átutalási megbízás: a megbízó egy intézménynek adott bármely formájú, feltétel nélküli rendelkezése a résztvevő államok közötti átutalás teljesítésére; STEP2: az EBA Clearing által működtetett páneurópai elszámolási rendszer a kisösszegű, nagytömegű euró átutalások elszámolására; STEP2 belépési pont: a STEP2 elszámolási rendszerben résztvevő ország azon közvetlen STEP2 tagja, amely az országa bármely, a STEP2 rendszerhez nem csatlakozott intézménye részére vállalja a STEP2 rendszerből fogadott átutalások továbbítását; bankszámla: a Ptk a szerinti bankszámlaszerződés alapján megnyitott számla, amely elnevezésétől és pénznemétől függetlenül a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére szolgál, és amelynek terhére vagy javára - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - pénzforgalmi jogszabályban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható, belföldi bankszámla: a Magyar Köztársaság területén nyitott és vezetett bankszámla, kincstári számla: a Kincstár által - jogszabályban meghatározott pénzforgalmi feladataihoz kapcsolódóan - vezetett számla, ügyfélszámla: a Tpt. 5. -a (1) bekezdésének 102. pontjában meghatározott számla; számlatulajdonos: a számlavezetővel számlaszerződést kötő fél, továbbá az a szervezet, amelynek a számlavezető jogszabály alapján számlát vezet; számlavezető: a 11. pontban meghatározott hitelintézet és az ügyfélszámla vezetésére törvényben felhatalmazott jogi személy; távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz: az az elektronikus fizetési eszköz, amellyel az ügyfél - rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más azonosító használata révén - rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló számlaköveteléséről vagy a pénzügyi intézmény által nyújtott hitellehetősége igénybevételéről, így különösen a bankkártya, valamint a számlakövetelésről való rendelkezést távközlési eszköz vagy számítógép útján biztosító egyéb eszköz; teljesítés napja: Fizetési megbízások általános szabályai (2)-(6); ( MNB 7. (2)-(6) bekezdései szerinti nap;) terhelési nap: az a nap, amikor az ügyfél pénzügyi intézménynél nyilvántartott követelését a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkentik; végrehajtó: a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) a (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban megjelölt szervek és személyek, az Art a szerinti adóvégrehajtó, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) ában meghatározott szervek és személyek; VIBER: Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer. közvetítő intézmény: a megbízó vagy a jogosult által megbízott intézményektől elkülönülő olyan intézmény, amely részt vesz a résztvevő államok közötti átutalás lebonyolításában; megbízás befogadásának időpontja: az MNB elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendeletében meghatározott időpont;(fizetési megbízások befogadása (2) bekezdés: MNB:9 (2)) Deviza külföldi: a évi XCIII. Tv. Értelmében devizakülföldinek minősül a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvénes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet. 12

13 ATM (Automated Teller Machine):Bankjegykiadó automata, amely alkalmas készpénzfelvételre, adott esetben készpénz befizetésére és egyéb szolgáltatások igénybevételére. Beváltóhely: :Elfogadóhely, ahol erre vonatkozó külön megállapodás alapján a Kártya segítségével készpénz vehető fel. Bizonylat:Az Elfogadóhelyen a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott Tranzakció lebonyolítását igazoló dokumentum. Cserekártya:A lejárt kártya helyébe lépő, a Bank által automatikusan legyártott kártya. A hozzá tartozó PIN kód és TeleKód megegyezik az lejárt kártya PIN kódjával és TeleKódjával. Elfogadóhely: :Mindazon hely, ahol a Kártya pénzügyi funkciója alapján rendeltetésszerűen használható. Elfogadóhely lehet: a) bankfiók, b) Beváltóhely, c) Kereskedői elfogadóhely, illetőleg d) ATM. Elő-autorizáció: Olyan Engedélyezés, melyet nem közvetlenül követ a Tranzakció lebonyolítása. Előautorizációt végezhetnek többek között az alábbi kereskedői elfogadóhelyek: szállodák, autókölcsönző cégek, repülőjegy értékesítés, utazási irodák, stb. Ezen Engedélyezés a Tranzakció tényleges összege helyett annak várható összegére történik, melynek erejéig a Kártyaszámla egyenlege zárolásra kerül. Engedélyezés (autorizáció):a Kártya kibocsátója, illetve annak megbízottja által az Elfogadóhelyre továbbított Tranzakció lebonyolítását engedélyező üzenet. Értéknap: Azon időpont, amelyen a Bank a Kártyaszámlával kapcsolatos terheléseket, illetve jóváírásokat a kamatszámítás szempontjából megtörténtnek tekinti. Honos fiók (Számlavezető fiók):a Bank azon fiókja, amely a Szerződést és az azzal összefüggő dokumentumokat kezeli. Hirdetmény:A Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megtalálható, Bank által kiadott hivatalos közlemény, amely az egyes Kártyákkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. A Bank Hirdetményben teszi közzé egyebek mellett a Szerződéssel, illetve a Kártyával kapcsolatos feltételeket,díjak, költségek és egyéb tételek mértékét, az azokkal összefüggő rendelkezéseket egyéb információkat, valamint a Szerződéssel létrehozott jogviszonyt érintő, Bank által eszközölt egyoldalú módosításokat. Kártya:A Bank által saját emblémával és/vagy Nemzetközi Kártyaszervezet emblémájával kibocsátott plasztik (MSZ ISO/IEC 7813 szabvány), amely hordozza a Bankra, a Kártyabirtokosra és a Kártyaszámlára vonatkozó adatokat. A Kártya rendeltetésszerűen használható készpénzkímélő fizetési eszközként bankkártyával eszközölhető Tranzakciók véghezvitelére (pénzügyi funkció), a Kártyabirtokos Banknál történő személyazonosítására (személyazonosító funkció), valamint a Bank által bevezetett egyéb szolgáltatások igénybe vételére. Kártyabirtokos: :Azon természetes személy, aki a Bankkal kötött szerződés alapján az elektronikus fizetési eszköz használatára jogosult. Limit :A Tranzakciók számára és /vagy összegére vonatkozó megkötés. ATM: limit :Az ATM-ből egy nap alatt felvehető összeg mértéke. Vásárlási limit :Engedélyeztetéshez kötött vásárlásokra vonatkozó egy nap alatt elkölthető összeg mértéke. Lejárati dátum:a kártya előlapján megtalálható dátum amely hónap/év bontásban (az évszám utolsó két számjegye) kerül feltüntetésre. (pl. 02/04= február utolsó napján lejáró kártya). A kártya a feltüntetett hónap utolsó napjának éjféléig érvényes. Logo :A Kártyához kapcsolódó, a kártya használatát jelentő embléma, amely megjelenik a Kártyán és az Elfogadóhelyen, ahol a Kártyaelfogadást jelzi. Meghatalmazott:Azon természetes személy, akinek Számla feletti rendelkezési jogosultsága a Számlatulajdonos(ok) szabályszerű felhatalmazásán alapul. Nemzetközi: Kártyaszervezet MasterCard International, VISA International Inc., valamint mindazon nemzetközi szervezet, amellyel a Bank annak termékei kibocsátásra és/vagy elfogadásra vonatkozó megállapodást köt. On-line: Tranzakció A Bank engedélyező központja felé Engedélyezés céljából, elektronikus úton azonnal továbbított és a központ által azonnal elbírált Tranzakció. Ilyen Tranzakció mind elektronikus (on-line) Kártyával, mind dombornyomott (off-line) Kártyával véghezvihető. Off-line Tranzakció:A Bank engedélyező központja felé nem, illetőleg nem azonnal továbbított Tranzakció. Ilyen Tranzakció kizárólag a dombornyomott (off-line) Kártyával vihető véghez. 13

14 PIN kód (Personal Identification Number):A Kártyához tartozó és kizárólag a Kártyabirtokos által ismert négyjegyű személyi azonosító szám, amely azonosítja a Kártyabirtokost. POS(Point of Sale Terminal):A pénzbeli ellenszolgáltatás Kártyával történő teljesítését a Kártyán lévő mágneses adathordozón lévő adatok alapján lehetővé tévő elektronikus berendezés. Tranzakció : A Kártya pénzügyi funkciója alapján történő rendeltetésszerű használata, valamint az ennek alapján a) a Kártyaszámlán jelentkező terhelés, illetve jóváírás, továbbá b) a Kereskedői elfogadóhellyel történő elszámolás folyamata. Zárolás: Idegen bank hálózatában végzett tranzakciók értéke, amely a kibocsátó Bank döntése alapján meghatározott ideig a számlán foglalásra kerül és összege csökkenti a felhasználható egyenleg összegét. A Bank által meghatározott ideig, vagy a tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig - a tranzakció tényleges összegének terheléséig -, illetve a tranzakció meghiúsulásáig áll fenn. Feltöltésre elkülönített összeg: Az ügyfél kérésére a számlán kártya használatra elkülönített (zárolt) összeg, mely csak kártyával használható fel. A kártya használat céljából elkülönített összeg nagysága az adott számlaegyenlegétől és a számlán várakozó esedékes tételektől függ. ÁSZF-Általános Szerződési Feltételek: ezen dokumentum, amely a Bankszámlaszerződés Általános Szerződési feltételeinek kiegészítése. Elektronikus Banki szolgáltatás szerződés: a Számlatulajdonos és a Bank között létrejött Bankszámla Szerződés kiegészítő szerződése a Telebank, HomeBanking szolgáltatások önálló, vagy együttes igénybevétele tárgyában, amelynek mindenkori elválaszthatatlan részét képezik: a igénylőlap az Elektronikus Banki szolgáltatás igénybevételéhez, ÁSZF-Általános Szerződési Feltételek, a Bank és a Számlatulajdonos közötti Bankszámla Szerződés, a Bank mindenkori Üzletszabályzata és a Bank ügyfelekre és szolgáltatásokra vonatkozó egyéb általános szerződési feltételei és hirdetményei. az Elektra ill. Elektra Light egyszerűsített felmérő lap HomeBank telepítéshez az Elektra ill. Elektra Light telepítési nyilatkozat az Elektra ill. Elektra Light telepítési nyilatkoza TeleBank: A Bank által a Számlatulajdonos részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, egy olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amelyet telefon, illetve SMS képes készülék segítségével lehet igénybe venni. A TeleBank elektronikus pénzforgalmi rendszerrel a Bank és a Számlatulajdonos között a Bank által a Bankszámlá(k)ra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani. HomeBank: A Bank által a Számlatulajdonos részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, egy olyan elektronikus fizetési eszköz, amelyet modemmel felszerelt számítógép segítségével lehet igénybe venni. A HomeBank elektronikus fizetési eszközzel a Bank és a Számlatulajdonos között Elektronikus Megbízást, valamint a Bank által a Bankszámlá(k)ra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani. Elektronikus Megbízás: a Számlatulajdonos által létrehozott, a HomeBank rendszeren keresztül a Bank részére megküldött, a Szerződésben meghatározott típusú pénzügyi tranzakció. Felhasználó: A Számlatulajdonos által a Banknál rendszeresített módon (Felhasználói adatlap) a Bankszámla(k) feletti rendelkezési joggal felruházott természetes személy, akinek a Számlatulajdonos a TeleBank, HomeBank szolgáltatásokhoz a bejelentett jogosultsági szintnek megfelelő hozzáférést biztosít. Felhasználói Kézikönyv: a TeleBank, HomeBank rendszer részletes használatát és technikai feltételeit tartalmazó, a Számlatulajdonos és a Felhasználó(k) által a Bank honlapján elérhető információ. Felhasználói-környezet: A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó által biztosítandó technikai feltételek. 72.Tranzakció: olyan banki teljesítés, amit a Bank a Felhasználó kérésére hajt végre úgy, hogy elfogadja annak megbízását. Amennyiben a beküldött megbízásban a Bank nem talál hibát, úgy az végrehajtásra kerül. A megbízásról bejegyzés készül, mely szerint az adott megbízás teljesítésre vagy sorba állításra került. 73. közvetítő pénzforgalmi szolgáltató: egy másik pénzforgalmi szolgáltató részére, annak ügyfelei fizetési műveleteinek teljesítése érdekében számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató. 14

15 2 BANKSZÁMLA fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is, A számlatulajdonos és a számlavezető Bank kapcsolatát, a számlavezetésre vonatkozó feltételeket a keretszerződés tartalmazza. Fizetési számla esetén az Ügyfélszerződés, a Hirdetmény, és a jelen Üzletszabályzat ( ÁSZF ), együttesen felelnek meg a Keretszerződés feltételeinek. A bankszámlaszerződés - mint minden más szerződés - kétoldalú jogviszonyt takar, amely akkor tekinthető érvényesnek, amikor a szerződést a Bank és a számlatulajdonos is aláírta. A jogviszony keletkezésének dátumaként, ellenkező kikötés hiányában, a szerződés keltét kell tekinteni. A bankszámlaszerződés két példányban kerül kiállítása, mely a Globe rendszerből kerül nyomtatásra, és mindkét példányt - mindkét részről - eredetiben kell aláírni. Egy példányt a számlatulajdonosnak kell átadni, a másik példányt a Banknak kell őriznie. Bankszámlaszerződéssel a pénzintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. A pénzintézet a számlára befolyó pénzeszközöket használhatja. 2.1 A bankszámla nyitása A bankszámla/pénzforgalmi számla bankszámla Keretszerződés megkötésével jön létre. A keretszerződés megkötésével egyidejűleg a Banknak a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény szabályainak, valamint a Bank belső hatályos szabályzatainak megfelelően el kell végeznie egyrészt a számlatulajdonos nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkező, valamint a számlatulajdonos bankszámlái felett rendelkezési jogot kapott természetes személyek azonosítását. A bankszámla megnyitásához a szabályzat 2. pontjában, illetve a szabályzat sz. mellékletben megtalálható (gazdálkodási forma szerinti) okiratok bemutatása, igazolása szükséges. Az okiratokat az ügyintéző (számlavezető bankfiók) a szabályzatnak megfelelően ellenőrzi, majd azokról másolatot készít és az ügyfélaktában irattározza. A bankszámla megnyitásának feltétele az ügyfél által a tényleges tulajdonos nyilatkozat kitöltése, mivel az ügyfél a Bankkal szerződéses kapcsolatba kerül. Amennyiben az ügyfél a tényleges tulajdonos nyilatkozat megtételét megtagadja, a bankszámla-nyitási kérelmet vissza kell utasítani. A lakossági bankszámlák esetében az ügyfél a bankszámlaszerződésben tesz tényleges tulajdonosi nyilatkozatot, erre kérnénk az ügyfelek figyelmét felhívni. A számlanyitás kötelező eleme a bankszámla feletti rendelkezők megadása, nyilvántartása, mely során az ügyfél az aláírás-bejelentő karton kitöltésével nyilatkozik a számlája felett rendelkezők személyéről és módjáról. A bankszámla felett rendelkező személyek felvitele - a számlatulajdonos(ok) nyilvántartásával megegyezően- a Globe rendszer partner nyilvántartásba történik, majd a program bankszámla/rendelkező részébe kerül felrögzítésre. Az aláírás-kartonok kezeléséről külön fejezet rendelkezik. A bankszámla megnyitása az ügyfél informatika rendszerben történő partner felvitelével kezdődik, majd ezt követően történik az ügyfél megfelelő bankszámla típusba történő besorolása, illetve számla megnyitása. A bankszámla megnyitásához szükséges okiratokat a sz. melléklet tartalmazza felsorolásszerűen. 15

16 A számla megnyitását követően kerül sor a rendszerből a szerződés nyomtatására, mely a rendszer által pénzfogalmi szabályoknak megfelelően generált pénzforgalmi jelzőszámot. A szerződés nyomtatása két példányban történik, melynek aláírása után 1 példány az ügyfelet, egy pedig a számlavezető bankot illet. A számlanyitáshoz szükséges bekért okiratokat, a számlaszerződést, továbbá a számlavezetés során az ügyfél által írásban benyújtott egyéb kiegészítéseket (módosításokat), illetve a Bank által esetlegesen kiadásra kerülő okiratok másolati példányát számlatulajdonosonként dossziéban (melyen a bankszámlaszám és a számlatulajdonos neve, címe/székhelye fel van tüntetve) betűrendben/számlaszám szerint kell kezelni. A számlanyitáshoz kapcsolódó dokumentumokat (a számlatulajdonos egyéb dokumentumaival és levelezéseivel együtt) a számlavezető hely (kirendeltség) köteles a bankszámla fennállása alatt, illetve a számlamegszüntetését követően legalább 8 évig megőrizni. A számlanyitás folyamat: Szerződéshez szükséges dokumentumok bekérése, ellenőrzése, másolása (ügyfél-azonosítás) A másolt bizonylatokon fel kell tüntetni, hogy az eredetivel megegyező és a másolást végző ügyintőzőnek aláírásával (szignójával) el kell látnia. TTU nyilatkozat kitöltetése az ügyféllel Számla feletti rendelkezőkről aláírás-bejelentő karton kitöltetése Számlanyitás Globe rendszerben : Globe felhasználói kézikönyv Partner felvitel és Számlanyitás szabályainak megfelelően 1./Rögzítés Partner felvitel A Szabályzat sz. mellékletben meghatározott dokumentumok alapján kell az ügyféladatokat rögzíteni. Az ügyfél lakcímkártyájának száma is rögzítendő (Partner- módosítás) 2./Számlanyitás: Számla/Bankszámlanyitás menüben az alábbiak szerint - az ügyfélnek megfelelő számlatípus kiválasztása Az ügyfél a , illetve a sz mellékletben nyilatkozik a választott számlacsomagról. Számlacsomag átsorolásáról az ügyfél , illetve a sz. mellékletben nyilatkozik. - kondíciós osztály választása (a számlatípushoz tartozókból kell kiválasztani) - partnerkód behívása - tulajdonhányad megadása számlanyitás ablak alatt folytatás - számlatípushoz tartozó főkönyv behívása automatikus számlaszám képzés a rendszer által - értesítési címek megadása, kivonat gyakoriság*, pdf kivonat elérhetőség* - rendelkező (partner törzsadatból) választás - végül nyitás gomb elfogadásával a számlanyitás befejezése Ekkor a megnyitott számla 1 állapotú, azaz még nem aktív, tranzakció nem hajtható végre a számlán. A számla aktiválásához az ellenőrzés funkciót végre kell hajtani. 3./Számlanyitás ellenőrzése: Számla/Bankszámlanyitás/Számlanyitás Ellenőrzés menü. Az ellenőrzést végző ügyintéző nem lehet azonos a számlanyitást végző ügyintézővel. Az ellenőrzés keretében az alábbi ablakok behívásával megjeleníthető összes elérhető adat ellenőrizendő! - Tulajdonos - Rendelkező - Rendelkezés módja - Értesítési cím, kivonat gyakoriság, pdf kivonat elérhetőség Ellenőrzés elfogadása után válik 0-ás, nincs korlátozás állapotúvá a számla. 16

17 Szerződés nyomtatás, aláírása a szerződő felek által. A szerződés aláírásánál az ügyfél figyelmét fel kell hívni, hogy a szerződésen szereplő adatit ellenőrizze. Ügyfélakta, aláírásbejelentő-karton kezelés, nyilvántartás *Számlakivonat A számlanyitás alkalmával nyilatkozik az ügyfél a számlakivonat gyakoriságáról, átvételének módjáról. A Globe rendszer által történő kiválasztás az ügyfél nyilatkozata alapján; Kivonat gyakoriság; Vállalkozói számla esetén; mozgásonként havonta (zárlat) nem kér Lakossági számla esetén havonta (zárlat) éves nem kér Átvétel módja Postán megküldött/pdf formátumban Azon ügyfelek akik elektronikus formában kérik a számlakivonatot a home bank/internet bank felületen érhetik el azt, pdf formátumban. Home bankkal (internet bankkal) rendelkező ügyfelek is választhatnak postázandó kivonatot, természetesen a mindenkor aktuális Hirdetményben szereplő díjtételek mellett. Lakossági ügyfél esetén a sz. melléklet, vállalkozói ügyfél esetén a sz. melléklet kitöltését kérjük az ügyféllel. A mellékletek az intraneten megtalálhatóak Vállalkozói számla A szerződő számlatulajdonos a számla megnyitásakor a számlaszerződésben nyilatkozik, hogy az általa megnyitott számla pénzforgalmi számlának minősül. pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott, Pft. 18. (1) Pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi szolgáltató akkor nyithat, ha a) jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett vállalkozás a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát, 17

18 Az alapíró okirathoz a gazdasági társaságok alapító okiratán kívül ügyvédi ellenjegyzés nem szükséges. Amennyiben az alapító okiratot ügyvéd készíti, az ellenjegyzés része lesz az okiratnak. c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta. (2) Fizetési számlát a pénzforgalmi szolgáltató akkor nyithat, ha a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett - a jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta. (3) A pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követő kilencven napon belül a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. (4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján: a) gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte, b) nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni az a) pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet. Jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, Az elektronikus formában lekérhető és benyújtott (ingyenes illetve egyéb fórumon elérhető (fizetős)) cégkivonat adattartalmát az ügyintéző köteles ellenőrizni és az ellenőrzés tényét aláírásával (és dátum feltüntetésével) a benyújtott dokumentumon igazolni. Az elektronikus formában lekért dokumentumokban vizsgálni kell a cégjegyzék frissítésének dátumát, mert ahhoz kell viszonyítani a 30 napot (Készült: dátum). c) közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. Az ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldányt csak fenti esetben (cégalapítás, cégmódosítás) fogadjuk el, minden más esetben közjegyző által készített és hitelesített (közokirat) aláírási címpéldány benyújtása szükséges. d) az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat) Elektronikus cég/egyéni vállalkozás bejegyzés Társas vállalkozás, egyéni cégek esetén 18

19 2008. július 1-jétől cégjegyzési kérelmet csak elektronikus formában lehet benyújtani a Cégbírósághoz. (7/2008.(IV:15) IRM) A IV. tv. (A gazdasági társaságokról) lehetőséget nyújt a cégek részére gyorsított eljárás keretében cégjegyzésre, azaz elektronikus úton történő cégbejegyzésre. Az alapításhoz szükségek cégiratok az elektronikus eljárás során a hagyományos bejegyzéshez hasonlóan elkészülnek, azonban azok az elektronikus eljárás során elektronikus úton (beszkennelve), elektronikus aláírással ellátva kerülnek benyújtásra a társaság székhelye szerint illetékes megyei bíróság cégbíróságára. Az elektronikus eljárás csak a cégbírósági eljárásra vonatkozik. Ebben az esetben a cégek a bejegyzésről egy kódszámmal ellátott végzést, tanúsítvány kapnak, mely tanúsítvány az adószámot is tartalmazza. Bank a számlanyitás, adatmódosítás dokumentumaként elfogadja az on-line tanúsítványt (e-akta). címnek a fiók címét kérjük megadni és a fiók által létrehozott elektronikus céganyagok könyvtárba tárolni. Az elektronikus anyagot kinyomtatva az ügyfélaktában is irattározni kell. Ha az ügyfél az elektronikus tanúsítványt nem tudja rendelkezésre bocsátani a kinyomtatott tanúsítványt a társasági szerződést szerkesztő és azt elektronikusan benyújtó ügyvéd által aláírtan, szárazbélyegzőjével ellátva fogadja el a számlanyitás dokumentumaként. A tanúsítvány a cégbejegyzést kérő vállalkozás részére postán is megküldésre kerül a Cégbíróság részéről, ezért ennek utólagos pótlására a vállalkozás köteles, feltéve, ha már nem ez van birtokában a számlanyitáskor. Az eredeti tanúsítvány megérkezéséig a törzstőke kifizetését a Bank nem engedélyezi. Amennyiben az elektronikus cégbejegyzést a Cégbíróság elutasította, az elektronikus úton érkeztetett elutasító végzés birtokában, melyet a társasági szerződést szerkesztő és azt elektronikusan benyújtó ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott, illetve az eredeti elutasító végzés birtokában a törzstőke kifizetése engedélyezett. Egyéni vállalkozás Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: Egyéni vállalkozó: - Az eredeti vállalkozói igazolvány (2010. január 1-je előtt bejegyzett egyéni vállalkozók esetén csak ezt fogadjuk el), illetve a nyilvántartásba vételről szóló igazolás* elektronikus vagy nyomtatott formában - Személyazonosság igazolására szolgáló okmány, - ÁFA fizetésre kötelezett egyéni vállalkozó az APEH-nál történt nyilvántartásba vételről szóló okirat másolati példánya január 1-je előtt bejegyzett egyéni vállalkozók esetén *Az egyéni vállalkozásokról és egyéni cégekről szóló évi CXV. törvény január elsejével hatályba lépett, mely az egyéni vállalkozói tevékenységről igazolás kiadását teszi kötelezővé az illetékes hatóság részéről kötelező adattartalommal. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos minden eljárás csak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül működik. Ezzel a módosítással az alábbiakban meghatározottak szerint kell eljárni számlanyitáskor: 1./ Az illetékes hatóság az egyéni vállalkozó kérésére egyéni vállalkozói igazolványt is köteles kiállítani, tehát az ügyfelet számlanyitáskor nyilatkoztatni kell, hogy rendelkezik-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal. Ha igen, akkor azt kérjük a vállalkozás alapbizonylataként benyújtani. 2./ Ha nem élt az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának lehetőségével, illetve az ügyfél az igazolást elektronikusan kívánja benyújtani, akkor az ügyfél értesítési tárhelyére megküldött elektronikus nyilvántartásba vételről szóló igazolását kérjük elektronikus formában megküldeni. A nyilvántartásba vételről szóló igazolást kinyomtatott formában is elfogadjuk. A címnek a fiók 19

20 címét kérjük megadni és a fiók által létrehozott elektronikus céganyagok könyvtárba tárolni. Az elektronikus anyagot kinyomtatva az ügyfélaktában is irattározni kell. Egyéni cég: A törvény lehetőséget ad egyéni cég létrehozására, azonban azt a cégbíróság jegyzi be alapító okirat alapján. Az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkezik. Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: Az egyéni vállalkozóknál feltüntetett okmányok, illetve a cég cégjegyzését tartalmazó eredeti cégbírósági határozat szükséges a számlanyitáshoz február 1. után számlát nyitó ügyfelek esetén a szükséges dokumentumokra (pl: bankszámla szerződés, aláírásbejelentő karton, számlavezető rendszer) az egyéni vállalkozó neve mellé fel kell vezetni az egyéni vállalkozó megnevezést vagy ev rövidítést illetve az egyéni cég neve mellé a ec röviditést. A Bank elektronikus nyilvántartásában a cégről az alábbi adatokat tartja nyilván partnertörzsében: Rövidített név, alapítás dátuma, teljes név, székhely, statisztikai adatok (ágazat, gazdasági forma, helység), adószám, szektorkód, vállalkozás méret szerint típusa, azonosító okirat száma. Egyéni vállalkozó esetén felsoroltak kiegészülnek: születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, okmány típus, okmány szám, vállalkozói igazolás/igazolvány száma. Egyéni vállalkozás szüneteltetése Az egyéni vállalkozó tevékenységet legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig lehet szüneteltetni. A szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és záró időpontja közötti időszakot kell érteni. A Szja tv. 57. (4) bekezdés b) pontja arról rendelkezik, hogy a szünetelést az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézet(ek)nek is be kell jelentenie. A szünetelés időszaka alatt jóváírt hozam nem vállalkozói bevételnek, hanem kamatjövedelemnek minősül, melyből az adókötelezettség megállapítása, levonása, bevallása és megfizetése a pénzintézet kötelezettsége, amennyiben elmulasztja a pénzintézet felé történő bejelentést az egyéni vállalkozó, annak minden adójogi következménye őt terheli. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 14. rendelkezései értelmében az egyéni vállalkozó mentesül tevékenységének szüneteltetése időtartamában ezen tevékenységéhez kötődő adókötelezettségek teljesítése alól, ideértve a pénzforgalmi- számlafenntartási kötelezettséget is. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó új jogszabály január 1-jei hatálybalépésének megfelelően megváltozott a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) egyéni vállalkozóra vonatkozó fogalmi meghatározása. Eszerint a jövőben egyéni vállalkozónak az Szja. tv. alkalmazásában fő szabály szerint kiegészítve egyéb, taxatíve felsorolt tevékenységekkel az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. tv. (Evtv.) szerinti nyilvántartásban szereplő személy minősül, az ebben rögzített tevékenységei tekintetében (január 1-től az eddig külön nevesített gyógyszerészeti magántevékenység, falu/tanyagondnoki tevékenység, szociális szolgáltató tevékenység abban az esetben minősül egyéni vállalkozói tevékenységnek, amennyiben az Evtv. alapján egyéni vállalkozóként regisztrálják). Az egyéni vállalkozónak a szüneteltetés igazolására az illetékes okmányiroda részére elektronikusan benyújtott bevallását, annak okmányirodától történő visszaigazolásával együtt kell bemutatnia. 20

21 A szüneteltetés ideje alatt a - a pénzforgalmi-számlafenntartási díj visszakönyvelése - illetve a kamatadó levonása manuálisan történik a fiók részéről, mivel jelenleg a program ezt nem képes kezelni Magánszemély vállalkozó PARTNER: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (kitöltendő adatok miatt)+ SZEKTOR: J HÁZTARTÁS Főkönyv: Egyéni vállalkozó (Jelentés besorolás miatt) BANKSZÁMLASZERZŐDÉS: Új SZÁMLACSOMAG VÁLASZTÁS: Magánszemélyek részére kínált számlacsomagok közül Ebbe a típusba kerülnének azok a magánszemélyek akik rendelkeznek adószámmal, de nem ÁFA-s egyéni vállalkozók, egyéni cégek (tehát jelentendők az NAV felé) o Őstermelők o 7-es adószámmal rendelkező ÁFA-s ügyfelek o 7-es adószámú NEM ÁFA-s, de adószámot megadó ügyfelek o NEM ÁFA-s adószámot megadó egyéni vállalkozók Ha a NEM ÁFA-s egyéni vállalkozók és 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyek nem nyilatkoznak vállalkozói mivoltukról magánszemély típusba kerül a számla megnyitásra. A Bank elektronikus nyilvántartásában a vállalkozó magánszemélyekről az alábbi adatokat tartja nyilván partnertörzsében: A rendszer által kötelezően kitöltendő adatok: Rövid név, Születési dátum, Születés helye, Teljes név, Irányítószám, utca, házszám, anyja neve, okiratszám, tényleges tulajdonos. Kötelezően rögzítendő még: Adószám. Őstermelő: Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában az évi CXVII. törvény 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, kizárólag e tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: - a lakóhely szerint illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya); - eredeti őstermelői igazolvány; - személyazonosság igazolására szolgáló okmány. 21

22 - Általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy az APEH-nál történt nyilvántartásba vételről szóló okirat másolati példánya Lakossági számla A bankszámla megnyitásának a feltétele, hogy a számlatulajdonos személyazonítására alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolványt vagy útlevél), lakcímét igazoló hatóság igazolványát (lakcímkártyáját), valamint adóazonosító kártyáját a Bank kifizetői minősítése okán - a számla megnyitásakor bemutassa, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás-mintáját megadja. A Bank a számlatulajdonosok alábbi személyazonosító adatait tarja nyilván: név, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, postacíme, személyi igazolvány (útlevél) száma, adóazonosító, tartózkodási hely Az adószámok nyilvántartása csak akkor rögzíthető a rendszerben, ha az ügyfél hozzájárul adószámának nyilvántartásához. Magyar állampolgárság A bankszámla nyitásakor az ügyfelet kérjük nyilatkoztatni, hogy kettős állampolgár-e? Amennyiben kettős állampolgársággal rendelkezik, kérjük az ezt bizonyító okirat bemutatását, valamint állandó lakcímének hivatalos igazolását. Amennyiben kettős állampolgár és Magyarországon van az állandó lakhelye, illetve legalább 183 napot elérő tartózkodásról hivatalos igazolása: magyar állampolgárnak minősül, amennyiben kettős állampolgár és külföldön van állandó lakhelye : külföldi állampolgárnak minősül. Szja törvény III. Fejezet3. 2. Belföldi illetőségű magánszemély: a) a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel); b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát az adott naptári évben - a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve - legalább 183 napig a Magyar Köztársaság területén gyakorolja; c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá d) az a)-c) pontban nem említett természetes személy, akinek da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel; dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcsolatok fűzik. 3. Külföldi illetőségű magánszemély: a belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy. Amennyiben az ügyfélnek kettős állampolgárság esetén két állandó igazolt lakcíme van, illetve fenti feltételeknek megfelelő igazolt tartózkodása van, a két ország közötti nemzetközi egyezmény dönti el, mely országban bír adóilletőséggel., Ebben az esetben az ügyintézést a szabályzat /1,2./ pont alapján kell folytatni. 22

23 Külföldi állampolgárság esetén meg kell különböztetni EU-n belüli - EU illetőségű*( lsd: pont), illetve egyéb külföldi állampolgárságot. Ez dönti el milyen típusba kerül a bankszámla megnyitásra. Külföldi állampolgár, mely nem kötelezett kamatadó fizetésére (EU-n belüli EU illetőségű*) 616 s típusba, egyéb külföldi állampolgár, kamatadó fizetésére kötelezett 610-es,.. típusba kerül megnyitásra. 2.2 A bankszámla felett rendelkezők bejelentése Vállalkozói számla Tv. 20. (1) A számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (e alkalmazásában a továbbiakban: vezető) - a pénzforgalmi szolgáltató által rendszeresített módon - írásban jelenti be (e alkalmazásában a továbbiakban: bejelentés) a fizetési számla felett rendelkezni jogosultat. A pénzforgalmi szolgáltató nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a vezető által a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. (2) A vezető bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlő módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A pénzforgalmi szolgáltató nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a számlatulajdonosnál bekövetkező károkért. Ha a vezető megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. (2a) Ha a számlatulajdonos szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég, a vezető aláírását a cégbírósághoz benyújtott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta és a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) egyaránt bizonyítja. (3) Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következően a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező vezetője van, bármelyik vezető bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet létesítő okirata alapján a vezetők közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg. (4) Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a szervezet képviseletére, a pénzforgalmi szolgáltató a bejelentés szempontjából a szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentőt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult Gazdálkodó szervezetek Szövetkezet A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. A szövetkezet a szövetkezés szabadsága és az önsegély elvének megfelelően létrehozott közösség, amely a tagok személyes közreműködésével és vagyoni hozzájárulásaival, demokratikus önkormányzat keretében a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási és más tevékenységet folytat. A szövetkezet a cégbírósági bejegyzéssel jön létre. 23

24 A szövetkezetet az igazgatóság elnöke, az ügyvezető elnök, az ügyvezető igazgató vagy az alapszabályban meghatározott igazgatósági tag képviseli; e jogkörük harmadik személyekkel szemben érvényesen nem korlátozható. Más tag vagy alkalmazott a felsorolt tisztségviselők írásbeli felhatalmazása alapján képviselheti a szövetkezetet. A fent felsorolt tisztségviselők cégjegyzési jogáról az alapszabály rendelkezik. Más tag vagy alkalmazott cégjegyzésének érvényességéhez két - képviseleti jogkörrel felruházott - ilyen személy együttes aláírása szükséges. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az igazgatóság elnöke, az ügyvezető elnök, az ügyvezető igazgató, vagy az alapszabályban meghatározott igazgatósági tag Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése, egyszemélyes gazdasági társaságnál és zártkörűen működő részvénytársaság esetében alapító okirat, nyilvánosan működő részvénytársaság esetében alapszabály elfogadása szükséges (a továbbiakban együtt: létesítő okirat). A létesítő okiratot valamennyi tagnak (alapítónak) alá kell írnia. A tag helyett a létesítő okiratot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselője is aláírhatja. A nyilvános részvénytársaság alapszabályát a társaság alakuló közgyűlése fogadja el. A létesítő okiratot közjegyző által készített közokiratba kell foglalni, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa ellenjegyzi. Ha a létesítő okirat a gazdasági társaság időtartamáról nem rendelkezik, a társaságot határozatlan időre létrejöttnek kell tekinteni. A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása szükséges. A tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból (pénzbetétből), illetve a tagok (részvényesek) által a gazdasági társaság tulajdonába adott nem pénzbeli hozzájárulásból (nem pénzbeli betétből) áll. A gazdasági társaság a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtárasságként működhet. A létrehozni kívánt gazdasági társaságnak a létesítő okiratban kijelölt vezető tisztségviselői a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" ( b.a. ) toldattal kell jelezni. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. A gazdasági társaság bejegyzésére vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. A gazdasági társaság legfőbb szerve a közkereseti és a betéti társaságnál a tagok gyűlése; korlátolt felelősségű társaság esetében a taggyűlés; részvénytársaság esetében pedig a közgyűlés. A gazdasági társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket az egyes gazdasági társasági formákra vonatkozó rendelkezések állapítják meg. A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A részvénytársaság ügyvezetését kivéve, ha a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya az igazgatóság hatáskörét egy vezető tisztségviselőre ruházta - az igazgatóság látja el. A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és 24

25 ellenőrzési funkciókat. Ez esetben a részvénytársaságnál felügyelő bizottság nem működik, az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztségviselőnek. Zártkörűen működő részvénytársaságnál a létesítő okirat rendelkezése alapján az igazgatóság helyett vagy mellett az ügyvezetést vezérigazgató is elláthatja. Az egyesülésnél az igazgató vezető tisztségviselőként vagy az igazgatóság, mint testület látja el az ügyvezetési teendőket. A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el. Korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. A gazdasági társaságot a vezető tisztségviselők képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A vezető tisztségviselők képviseleti jogát a létesítő okirat korlátozhatja, illetve több vezető tisztségviselő között megoszthatja. A képviseleti jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A vezető tisztségviselők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel. A cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. Ha a létesítő okirat ettől eltérően nem rendelkezik, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek és a cégvezetőnek a cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség. A létesítő okirat úgy is rendelkezhet, hogy meghatározott munkakört betöltő munkavállaló cégjegyzési joga önálló, valamit hogy a vezető tisztségviselő, illetve a cégvezető valamelyik képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen jogosult a gazdasági társaság cégjegyzésére.. A gazdasági társaságot a társaság vezető tisztségviselője, valamint cégvezetők írásban cégjegyzés útján képviseli. A gazdasági társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el Jogi személyiséggel rendelkező Gazdasági társaságok Részvénytársaság (rt,) A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Az alaptőke összege minimálisan 20 millió forint. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem felel. A részvénytársaság zártkörűen vagy nyilvánosan működik. Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették. 25

26 Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Részvénytársaság a zártkörű alapítás szabályai szerint úgy is alapítható, hogy valamennyi részvényét egy személy, az alapító részvényes veszi át. Egyszemélyes részvénytársaság létrejöhet úgy is, hogy már működő részvénytársaság valamennyi részvényének tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg. A részvénytársaság elnevezést - a működési forma megjelölésével, illetve annak zrt. vagy nyrt. rövidítésével - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az Igazgatóság tagjai (ha azonos terjedelmű a képviseleti joguk, akkor igazgatósági bármelyik, ha az alapszabály általános képviseleti joggal ruházott fel valamely tagot, akkor az a tag, illetve a különös képviseleti joggal felruházott tag, ha ez a jogkör a bankügyletekre is vonatkozik) Korlátolt felelősségű társaság (kft.) A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. A társaságot egy tag is alapíthatja, illetve ilyen társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg (a továbbiakban: egyszemélyes társaság). Egyszemélyes társaság alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. Ha az egyszemélyes társaság tagja tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat és ez az ellenőrzött társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti, a társaság bármely hitelezője keresete alapján a bíróság megállapíthatja a tag korlátlan és teljes felelősségét a társaság tartozásaiért. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az ügyvezető, több ügyvezető tag esetén bármelyik önállóan, ha képviseleti joguk azonos terjedelmű Közös vállalat (kv.) Új már nem alapítható. A tagok által alapított olyan önálló jogi személyiségű gazdasági társaság, amely kötelezettségeiért elsősorban vagyonával felel. Ha a vállalati vagyon a tartozásokat nem fedezi, a tagok a vállalat tartozásaiért együttesen - vagyoni hozzájárulásuk arányában - kezesként felelnek. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az igazgató Egyesülés A tagok által saját gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és a gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére társasági szerződéssel alapított önálló jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem törekszik, vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Az egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös gazdálkodási tevékenységet is végezhet. 26

27 Az egyesülés legfőbb szerve a tagokból álló taggyűlés. A tagot meghatalmazott is képviselheti, nem lehet meghatalmazott az igazgató, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az igazgató Az állami vállalat Az állami vállalat jogi személy. Az állami vállalat a rábízott vagyonnal - törvényben meghatározott módon és felelősséggel - önállóan gazdálkodik. Az állami vállalatot az igazgató képviseli. E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a vállalat dolgozójára ruházhatja át Egyes jogi személyek vállalata A helyi önkormányzat, továbbá a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerve, az egyesület vállalatot hozhat létre. A vállalat jogi személy. A vállalat a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre, és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A vállalat igazgatóját a létesítő jogi személy nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja munkaviszonyában az egyéb munkáltatói jogokat. Az igazgató képviseli a vállalatot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt; e jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a vállalat dolgozóira ruházhatja át. A képviseleti, illetőleg az aláírási jogosultságot a képviseleti könyvben kell nyilvántartani A leányvállalat Jogszabályban meghatározott gazdálkodó szervezetek, illetőleg gazdasági tevékenységet is folytató más jogi személyek leányvállalatot hozhatnak létre. A leányvállalat jogi személy. A leányvállalatra az egyes jogi személyek vállalatára vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a leányvállalat létesítéséhez - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a pénzügyminiszter előzetes egyetértése nem szükséges. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: A létesítő jogi személy által kinevezett igazgató. A leányvállalatot létesítő jogi személy az alapító okiratban vezetői testületet is létrehozhat, és a képviseleti jogosultságot az igazgató, valamint a vezetői testület között megoszthatja Lakásszövetkezet A lakásszövetkezet önálló jogi személy, ezért a lakóház felújítási alapjához a tagok részéről befizetett összegek pénzintézeteknél való lekötése nem takarékbetét szerződéssel, hanem bankszámla szerződéssel történhet évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről 2. (1) A lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet. A lakásszövetkezet jogi személy. (2 A lakásszövetkezetnek természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek a tagjai. Külföldi személy akkor lehet a lakásszövetkezet tagja, ha a lakás tulajdonjogát, vagy az állandó, illetőleg az időleges használati jogot megszerezte. (3) E törvény alkalmazása szempontjából lakásszövetkezet: a lakás, a nyugdíjasházi, az üdülő, a személygépkocsi-tároló, a műhely, vagy üzlethelyiség-építő és -fenntartó szövetkezet (a továbbiakban együtt: lakásszövetkezet). 27

28 (4) E törvénynek a lakásszövetkezetekre és az ilyen épületekben lévő lakásokra vonatkozó rendelkezéseit - ha a törvény másként nem rendelkezik - a nyugdíjasházakra, a bennük lévő lakásokra, illetőleg az üdülő, a személygépkocsi-tároló, illetőleg a műhely, vagy üzlethelyiség építését és fenntartását végző szövetkezetekre és az ilyen épületekben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre is megfelelően alkalmazni kell. (5) A lakásszövetkezet tevékenységét a saját részére, tagjai, továbbá a nem tag tulajdonosok részére végzi, amellyel kapcsolatban nyereségszerzésre nem törekszik. (6) A lakásszövetkezet a tevékenységének ellátása céljából - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - vállalkozási tevékenységet is folytathat. A lakásszövetkezetnek az általa üzletszerűen végzett társasházkezelői, illetőleg ingatlankezelői tevékenység esetén, a társasházakról szóló külön törvény erre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmaznia kell. Kiválás a lakásszövetkezetből 50. (1) A lakásszövetkezetből a műszakilag elkülönült, egy vagy több lakóépületben lévő lakások lakásszövetkezeti tag tulajdonosai (a továbbiakban: kiválni szándékozó önálló egység tagjai) - amennyiben tartozásuk a lakásszövetkezettel szemben nem áll fenn - együttesen válhatnak ki. (2) A kiválást a kiválni szándékozó önálló egység tagjainak összessége legalább kétharmados szótöbbséggel határozhatja el. Az e célból tartott részközgyűlésre a lakásszövetkezet alapszabályának közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni; a részközgyűlés akkor is megtartható, ha az alapszabály ilyet nem rendszeresített. (3) A kiválással kapcsolatos vagyonmegosztásról a lakásszövetkezet közgyűlése határoz. (4) A kiválásra egyebekben a szétválás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 51. (1) Ha a kiválásra társasháztulajdon alapítása céljából kerül sor, a kiválás feltétele, hogy a kiválni szándékozó önálló egység tagjai, és a nem tag tulajdonosok egyhangúlag elfogadják az alapító okirat tervezetét és benyújtsák a szükséges hatósági engedély iránti kérelmet. (2) A kiválási szándék bejelentése és az 50. (3) bekezdésében említett vagyonmegosztás után a létrehozandó társasház leendő tulajdonostársai az alapító okirat tervezetét véglegesítik; a kiválás a társasháztulajdon bejegyzésének időpontjától hatályos. (3) A létrehozandó társasház alapítására, szervezetére és működésére a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A kiváláshoz nincs szükség a lakásszövetkezet közgyűlésének hozzájárulására, azonban a kiválás szándékát a részközgyűlés határozatának megküldésével, az igazgatóság részére, írásban be kell jelenteni. Az írásbeli bejelentésre csak az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését követően és olyan nyilatkozat megtételével egyidejűleg kerülhet sor, hogy a kiválásra a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől függően kerül sor. (5) A lakásszövetkezetből minden negyedév záró napján lehet kiválni. A kiválni szándékozó önálló egységnek a kiválásról szóló döntésről a (4) bekezdésben meghatározott bejelentést és nyilatkozatot legkésőbb a kiválást megelőző 90. napig kell az igazgatósághoz megküldeni. (6) A (4)-(5) bekezdések rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kiválni szándékozó önálló egység tagjai és a nem tag tulajdonosok a kiválással egyidejűleg nem kívánnak társasháztulajdont alapítani. Ebben az esetben az 50. (3) bekezdésében említett vagyonmegosztás után létrejött közös tulajdon társasháztulajdonná való átalakítását - a (3) bekezdésben említett külön törvény rendelkezéseinek megfelelően - bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság is elrendelheti Jogi személyiséggel nem rendelkező Gazdasági társaságok Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály olyan eredeti (másolati) példánya, melyen a cégbíróság, vagy - ha a jogi személy létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság (eredeti) igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelmének átvételéről; már működő társaság számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy más hatóság által kiállított, a cégre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum, A közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány; vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. Az adószámról kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példány, 28

29 Közkereseti társaság (kkt.) Társasági szerződéssel létesülő olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyben a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel, saját vagyonával. Amennyiben ez a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A társasági szerződésben képviseleti joggal rendelkező személyek, az ott meghatározott módon (önállóan vagy együttesen). Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: A bejelenteni jogosultak körének megállapításához a cégkivonat alapján az alapítói dokumentumban történt módosítások tartalmát is figyelembe kell venni, amely magában foglalhatja a képviseleti joggal rendelkező személy képviseleti jogosultságának - bizonyos ügykör vonatkozásában - a kizárását vagy korlátozását Betéti társaság (Bt.) Társasági szerződéssel létesülő olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyben a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget olyan módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségiért azonban - meghatározott kivételekkel - nem felel. A társaság tevékenységében történő személyes közreműködésre csak beltag köteles. A kültag a társaság törvényes képviseletére (cégjegyzésre) * kivételével, illetve, ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, nem jogosult. A társaság képviseletének ellátására meghatalmazást a szervezeti képviselő, illetve a tagok gyűlése a kültag részére is adhat Ha a társaságnak nem marad üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja és az első bekezdésben szerinti bejelentés megtételéig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén a végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni Egyéni vállalkozó, Egyéni cég, Mezőgazdasági őstermelő Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerűen, ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenysége. Egyéni vállalkozás keretében nem folytatható olyan tevékenység, melyet jogszabály az állam, állami szerv vagy állami gazdálkodó szervezet részére tart fenn. Egyéni vállalkozást bejelentés alapján vállalkozói igazolvány birtokában lehet folytatni. Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában és a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel. Egyéni vállalkozóknak tekinthetők az alábbiak: a) a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett vállalkozói tevékenysége tekintetében; b) a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja); 29

30 c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja); d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében; e) az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében; g) a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében; h) az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységet ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi). Őstermelő: Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában az évi CXVII. törvény 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, kizárólag e tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Maga az egyéni vállalkozó, illetve az egyéni cég vezetője, valamint maga a mezőgazdasági őstermelő magánszemély Nonprofit szervezetek Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: Ugyanaz, mint a kötelező pénzbetét szolgáltatására nem kötelezett jogi személyiségű társaságoknál, az alábbi kivételekkel: - a nyilvántartásba vételt a Megyei (Fővárosi) Bíróság (vagy más hatóság) végzi, így ezeknek az igazolása (határozata) a nyilvántartásba vételről, vagy az ilyen irányú kérelem átvételéről; - társadalmi szervezetnél a képviseleti joggal rendelkező személy(ek) aláírásának azonosításához szolgáló aláírási címpéldányt közjegyző általi hitelesítés nélkül kell elfogadni; - - még nem működő ügyvédi iroda esetében az irodának igazolnia kell, hogy alapszabályát az Ügyvédi Kamarához benyújtotta; - a KSH által kiadott egységes statisztikai szám Nonporfit jogi személyek Társadalmi szervezet: A társadalmi szervezet olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely magánszemélyek, jogi személyek, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei által - tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel jön létre. 30

31 A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, vagy a tagok által - az alapszabályban meghatározottak szerint - közvetlenül vagy közvetett úton választott testület. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Ha az alapszabály értelmében a képviseleti jogot egy személy gyakorolja, úgy ez a személy egyedül, amennyiben a képviseleti jogot minden korlátozás és kikötés nélkül több személy gyakorolja, úgy ezek együttesen és külön-külön is jogosultak a számla megnyitására Egyesület Olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott társadalmi célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. (Leggyakrabban művelődési, kulturális, sport, szabadidős és hobbi-tevékenységek céljából alapítanak egyesületet, de létezik oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, egészség- és környezetvédelmi, politikai érdekvédelmi és más jellegű egyesületek is.) A szakszervezetre is az egyesület szabályai vonatkoznak. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért nem felelnek. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az alapszabályban képviseleti joggal felruházott személy Közhasznú társaság július 1. után közhasznú társaság nem alapítható. A július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább. A közhasznú társaság július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. A közhasznú társaság június 30-ig köteles a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza (Ctv. 84. ). A közhasznú társaság közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat; a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között. A közhasznú társaságra a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályokat, valamint a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni A köztestület A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. 31

32 A köztestületre - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: A köztestületet létrehozó törvény által meghatározott, képviseleti joggal felruházott személy. Ilyen testület pl.mta, Ipari és Kereskedelmi Kamarák, Agárkamara, Kézműves Kamara, Ügyvédi, Közjegyzői,Orvos,i.Kamarák, Hegyközség Az alapítvány Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekű célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. Az alapítvány gazdálkodására az egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályok az irányadók. Az alapító - az alapító okiratban - kijelölheti a kezelő szervet, illetőleg ilyen célra külön szervezetet is létrehozhat. Ha az alapítványt vagy változás esetén az alapítvány kuratóriuma nevében aláírásra jogosult személy aláírási jogosultságát a bíróság még nem vette nyilvántartásba, az általa aláírt megbízást a pénzintézet nem köteles teljesíteni, annak megtagadásával nem követ el szerződésszegést. A kezelő szerv (szervezet) az alapítvány képviselője. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az alapítványt kezelő szerv képviselője A közalapítvány A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre. Törvény közalapítvány létrehozását kötelezővé teheti. A külön nem szabályozott kérdésekben a közalapítványra az alapítványra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni Költségvetési szervek: Központi: Az állam által az állami feladatok ellátására létesített, nem kifejezetten gazdasági tevékenységet folytató és nem nyereségorientált önálló jogi személyiségű szerv. Helyi: Az Önkormányzatok a választó polgárok helyi közössége által, a helyi közügyek intézése érdekében létrehozott önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezete Egyház: Az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából létrehozott, önkormányzattal rendelkező vallási közössége. Az egyház, ezek vallásos célra létrehozott önálló szervezetei (szerzetesi szervezet, apácarend). Az egyházak által létrehozott szövetségek bírósági nyilvántartásba vételük után jogi személyek. Az egyházak önálló képviseleti 32

33 szervvel rendelkező szervezeti egységei (szervezete, intézménye, egyházközössége, stb.) - amennyiben az egyház alapszabálya úgy rendelkezik - önálló jogi személyek. Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: Az alapszabályban meghatározott, képviseleti joggal felruházott Közös tulajdonon alapuló jogalanyisággal nem rendelkező közösségek Polgári jogi társaság (Társaság): Gazdasági tevékenységet is igénylő közös cél elérése érdekében társasági szerződéssel létrehozott jogalanyisággal nem rendelkező társaság, melyre az egyéni vállalkozókra érvényes szabályok az irányadók. A felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy személyes tevékenységükkel a közös cél érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják. Polgári jogi társaságot a felek közös gazdasági érdekeik előmozdítására és az erre irányuló tevékenységük összehangolására, vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak. Alapító dokumentuma a társasági szerződés. Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: A társaság ügyeinek vitelére jogosult tag jogosult arra is, hogy a többi tagot képviselje Az építőközösség Az építőközösségi szerződésben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy épület felépítése végett együttműködnek és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják. Az építőközösség írásba foglalt szerződéssel jön létre. Az építőközösség megszűnik, ha az építés befejeződött és a tagok a tulajdoni viszonyaikat rendezték, vagy megszűnését a tagok közösen elhatározták. Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: Az építőközösség ügyeinek vitelére és ennek körében a képviseletre az jogosult, akit a szerződésben kijelöltek; megbízatásának terjedelmét a szerződés határozza meg A társasház-közösség A társasház-tulajdon alapján a tulajdonostársaknak az épület fenntartására, felújítására alapító okirattal létrehozott szervezete gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit A társasház-közösség rendelkezhet adószámmal, ekkor a társasház szja szerint adózik, azonban ez nonprofit besorolását nem érinti Devizakülföldiek Bankszámlaszerződés megkötésére szükséges okmányok: 33

34 Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. Az ehhez benyújtandó dokumentumok a következők: alapító okirat vagy társasági szerződés (memorandum of association /articles of association. bejegyzést igazoló okirat (certificate of incorporation) vezető tisztségviselő kinevezéséről vagy megválasztásáról szóló okirat vagy határozat meghatalmazás (power of attorney), amennyiben a cég nevében eljáró személy és a vezető tisztségviselő nem egy személy 30 napnál nem régebbi certificate of good standing (bizonyítja, hogy a cég szerepel az adott ország cégjegyzékében s nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt) Általános Üzletszabályzat Devizakülföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi, az illetékes magyar külképviseleti hatóság által hitelesített vagy felülhitelesített, illetve a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló Hágában, október 5. napján kelt Egyezménynek megfelelő Apostille-lal ellátott alábbi eredeti dokumentumok szükségesek: keletkezésüket, illetve nyilvántartásba vételüket tanúsító okiratok, Már bejegyzett társaság esetén 1 hónapnál nem régebbi, a cég létezését, bejegyzését igazoló hivatalos okirat cégjegyzési jogosultságot igazoló okmányok valamint meghatalmazás -, amennyiben a Számlatulajdonos képviselője nem azonos a hatályos cégdokumentum(ok)ban meghatározott személlyel - eredeti példányának a bemutatása szükséges. Amennyiben az Üzletfél a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez, képviseleti jog vagy bármely más tény bizonyítására idegen nyelvű dokumentumot bocsát a Bank rendelkezésére, a Bank jogosult annak hitelesített vagy szakfordító általi magyar nyelvű fordítást kérni. Az évi XCIII. törvény értelmében devizakülföldinek minősül devizakülföldi: a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) a vámszabad területi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, f) továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaság; Bankszámlaszerződés megkötésére jogosultak: A külföldi cég jegyzésére jogosult személy (cégvezető vagy más vezető tisztségviselő). Minden egyéb - itt fel nem sorolt - vállalkozási formában működő ügyfél számlanyitási lehetőségének elbírálására, a számla megnyitására jogosult személyek és a számlanyitási dokumentumok körének meghatározására a Bank jogi szakemberének írásban adott állásfoglalását kell irányadónak tekinteni. A fiók ebben az esetben a treasury (központ) részére továbbítja a számlanyitási kérelmet és a rendelkezésre álló dokumentumokat. A treasury feladata a jogi helyzet tisztázása jogász/ügyvéd közreműködésével és a fiók értesítése a bankszámlanyitás során követendő eljárásról. 34

35 2.2.2 Lakossági számla A Számlatulajdonos személyazonosítására alkalmas közokirata bemutatásával jogosult számlája felett rendelkezni. A bankszámla felett csak az arra jogosult személyek a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon jogosultak rendelkezni. Ezeknek a személyeknek a bejelentését a Számlatulajdonos, vagy annak a bankszámla szerződés megkötésére jogosult képviselője (képviselői) tehetik meg. 2.3 A bankszámla feletti rendelkezés A bankszámla feletti rendelkezés a bankszámláról, illetve annak forgalmáról történő rendelkezés joga. A bankszámlák felett csak az arra jogosult személyek rendelkezhetnek írásban. Általános jogszabályi környezet: Tv.: 19. (1) A fizetési számla felett természetes személy számlatulajdonos a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon, önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet. (2) Jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti egyéb szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet fizetési számlája felett. (3) A számlatulajdonos vagy a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy által feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható vagy - a fizetési számlaszerződésben meghatározott esetben és módon - korlátozható. (4) A pénzforgalmi szolgáltató a tőle elvárható gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa. (5) A rendelkezési jog gyakorlása során a pénzforgalmi szolgáltató a tőle elvárható gondossággal köteles ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás [ideértve személyazonosító kódot (PIN kód) vagy egyéb kódot] megegyezik-e a rendelkezésre jogosult pénzforgalmi szolgáltató bejelentett aláírásával [személyazonosító kódjával (PIN kód) vagy egyéb kódjával]. A számlatulajdonos a számlanyitáskor a számlanyitáshoz szükséges okmányok benyújtásával egyidejűleg köteles a Banknak a számla felett rendelkező személyek aláírás mintáját az aláírás-nyilvántartó (bejelentő) karton kitöltésével bejelenteni. 21. (1) A számlatulajdonos a fizetési számlája felett - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szabadon rendelkezik. (2) A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. 35

36 A számla feletti rendelkezési jog akkor nyílik meg, amikor a számlavezető hitelintézethez a számlatulajdonos, vagy annak a bankszámlaszerződés megkötésére jogosult képviselője (képviselői) - az erre a célra rendszeresített aláírás-nyilvántartó kartonon - írásban bejelenti a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak aláírását. Ha a hitelintézet és a számlatulajdonos elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll egymással, az aláírást - külön megállapodás alapján - elektronikus kódolással lehet helyettesíteni. Két személy együttes aláírási kötelezettsége esetén az elektronikus kódolásnak biztosítania kell a két személy együttes rendelkezési kötelezettségét. A HOME BANK rendszerben, minden Ügyfélprogram egyedi program, saját azonosítóval rendelkezik, s egy vagy több meghatározott ügyfélhez van rendelve. Ezt a hozzárendelést az Electra szerver tartja nyilván. Egy Ügyfélprogrammal csak azoknak az ügyfeleknek az adatai kezelhetők, amely ügyfelekhez a programot hozzárendelték. Az Ügyfélprogramot csak azok a személyek tudják használni, akik valamilyen jogokkal rendelkeznek egy olyan ügyfél adataihoz, amely ügyfélhez ez az Ügyfélprogram hozzá van rendelve. Minden ügyfélnek meg kell neveznie azokat az alkalmazottait, akik a rendszert használhatják. Az ügyfelek alkalmazottai személyes azonosítókkal, bejelentkezési és aláírási jelszavakkal, opcionálisan kulcsfloppy-val (vagy chip-kártyával) és személyes jogokkal rendelkeznek. Minden alkalmazottnak (felhasználónak) minden egyes számlára (vagy műveletre) külön megadható az aláírási joga: aláírhat-e egy, a számlára vonatkozó megbízást, ill. mennyit ér az aláírása (pl. szükség van-e még mások aláírására is). A megbízásokat beküldés előtt megfelelő jogokkal rendelkező alkalmazottaknak elektronikus aláírással alá kell írni. Ugyanígy megadhatók jogok az információlekérésre, illetve az adatok megtekintésére is. Az aláírás-bejelentést lakossági számla esetén 1; pénzforgalmi számla esetén 2 példányban kell megtenni. Pénzforgalmi számla esetén az egyik példány érvénybe helyezés után a Banknál marad a rendelkezésre jogosultak aláírásának ellenőrzésére, a másik példányt (érvénybe helyezve) vissza kell adni a benyújtónak. Összefoglalva: A számlavezető helyhez (kirendeltséghez) beérkező aláírás-nyilvántartó kartonokat- bankszámlák megnyitásához szükséges okiratokkal együtt a befogadás napján a Bank érkeztető bélyegzővel látja el, majd ellenőrizni kell az alábbiakat: - A számla feletti rendelkezésre felhatalmazott személyek rendelkezési joga (együtt, külön stb.) egyértelműen van-e meghatározva, - A szervezet képviseletére jogosultként meghatározott személy(ek), (természetes személy esetén a számlatulajdonos) aláírása az aláírási címpéldányon (természetes személy esetén a személyigazolványban, illetve útlevélben) szereplő aláírással megegyezik-e, - Az üresen hagyott mezők (számlaszám és rendelkező személyek mezők) ki vannak-e húzva, minden szükséges mező kitöltésre került-e a kitöltési útmutató szerint. - A szabályszerűen kiállított aláírás-nyilvántartó kartonokat érkeztetés és ellenőrzés után két dolgozó aláírásával érvénybe kell helyezni és az egyik példányt a számlatulajdonosnak vissza kell küldeni. - Az aláírás-nyilvántartó kartonon a számlevezető hely (kirendeltség) címbélyegzőjét fel kell tüntetni. - El kell végezni az ügyfél-számlatulajdonos azonosítását a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerint. A nem szabályszerű aláírás-nyilvántartó kartonokat hiánypótlás végett vissza kell küldeni a számlatulajdonos részére. Az aláírás-nyilvántartó karton érvénybe helyezését követő minden egyes (további) számlanyitás alkalmával új aláírás-nyilvántartó kartont kell kitölteni az új számlára vonatkozóan. Ezt a számlatulajdonos megteheti olyan módon, hogy a régi kartont érvénytelenítteti és egy új kartont ad be, amelyen a régi számlaszámai mellett az új számlaszám is szerepel, vagy a régi karton mellé az új számlájára vonatkozóan egy külön aláírási kartont állít ki. 36

37 A rendelkezésre már nem jogosultak aláírásait - a bankszámla nyitására jogosult(ak) által írásban történő bejelentés alapján - az aláírás bejelentő kartonon úgy kell törölni, hogy az áthúzott aláírások továbbra is olvashatóak maradjanak annak érdekében, hogy szükség esetén összehasonlításra alkalmasak legyenek. A törölt nevek mellett a törlés keltét fel kell tüntetni. A törlésre vonatkozó írásbeli bejelentéseket az aláírás-nyilvántartó karton(ok) mellett kell megőrizni. Amennyiben az aláírás-nyilvántartó kartonon a számlatulajdonos valamely adatot módosítani szeretne (pld. névváltozás, számla felett rendelkezők változása stb.), akkor azt új karton kiállításával teheti meg. Az aláírás-nyilvántartó kartonok érvénytelenítése: Ha a számlatulajdonos számlája megszűnik vagy a számla megszűnése nélkül a számlatulajdonos új aláírásbejelentő karton kiállítását kezdeményezi, az aláírás-nyilvántartó kartonokat áthúzással érvényteleníteni kell. Az áthúzással érvénytelenített kartonokra rá kell vezetni a megszűnés keltét, okát. Az érvénytelenítés tényét a kartonokat kezelő ügyintéző kézjegyével igazolja. Az érvénytelenített kartonokat az ügyfél számlanyitási dokumentumaival együtt kell megőrizni és irattározni. Az érvényét vesztett aláírás-nyilvántartó kartonról a még aktuális feljegyzéseket, amennyiben van további érvényes vagy új karton, ezekre át kell vezetni. Az aláírás-nyilvántartó kartonok kezelése: 1 példány: az ügyfél birtokában van (pénzforgalmi számla esetén) 1 példány: az ügyféltérben az ügyintézők számára hozzáférhető módon tárolva nap közben, zárás után tűzmentes okmányszekrénybe elzárva. Az aláírás-nyilvántartó kartonokat a számlavezető helyen (kirendeltségeken) biztonságosan kell kezelni és tárolni, gondoskodni kell arról, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A kartonokat betűrendben/számlaszám szerint kell tárolni és kezelni, munkaidő végeztével tűzmentes okmányszekrényben kell elzárva őrizni. A kartonok kezeléséért és biztonságos megőrzéséért a fiókvezető felelős. Az aláírás-nyilvántartó kartonok elektronikus nyilvántartása: Az ellenőrzött érvénybe helyezett aláírás-bejelentő kartonokat a Globe rendszerbe be kell szkennelni. Az aláírás-bejelentő kartonon történt minden változást a Globe-ban rendszerben is nyilván kell tartani (szkennelni). A szkennelést a számlavezető fiók végzi. A szkennelés folyamata a sz. mellékletben található a./vállalkozói számla esetén: A cégszerű aláírás a bankszámlák feletti rendelkezés esetében azt jelenti, hogy - az egyéni vállalkozó kivételével - kötelezően fel kell tüntetni a számlatulajdonos nevét. A számlatulajdonos nevének géppel vagy kézzel előírt, 37

38 előnyomott vagy nyomtatott feltüntetése kötelező. A számlatulajdonos neve felett az arra jogosultaknak aláírásukkal is el kell látniuk a pénzforgalmi megbízást vagy más dokumentumot. Az egyéni vállalkozók esetében a vállalkozó neve után minden esetben fel kell tüntetni az e.v rövidítést. Amennyiben a számlatulajdonos az aláírásbejelentő karton hátoldalán bélyegzőlenyomatot jelent be, akkor csak és kizárólag a feltüntetett bélyegzőlenyomattal együtt lehet elfogadni a Banknak a cégszerű aláírást. Ha viszont az ügyfél nem jelent be bélyegzőt, de a megbízások benyújtásakor mégis használ bélyegzőt, a megbízást erre hivatkozva nem lehet visszautasítani, kivéve, ha a bélyegző feltüntetése zavarja vagy akadályozza az aláírás helyességének megállapítását. Ilyen esetben a megbízást vissza kell utasítani. Ha a felszámolási eljárás közzétételéről a bíróság, vagy a számlatulajdonos értesíti a bankszámlát vezető hitelintézetet, a hitelintézet a számla elnevezését f.a toldattal látja el. A számla felett a felszámolók által bejelentett aláírók a számlatulajdonosnak felszámolás alatt toldattal ellátott neve megjelöléssel rendelkezhetnek. A bejelentett információk alapján a kockázatkezelés/fiók értesítése ( ) alapján az ügyviteli rendszergazdák a felszámolás alatt lévő számla 690-es zárolt típusba történő sorolását elvégzik. (A kockázatkezelés a típusba sorolással egy időben értesíti a fiókot az érintett pénzforgalmi számla f.a toldattal történő ellátás kéréséről. Amennyiben a fiókhoz ér be a bejelentés a fiók a bejelentést követően az érintett pénzforgalmi számlát ellátja f.a. toldattal, majd értesíti a rendszergazdákat az átsorolási igényről.) b./lakossági számla esetén: Több természetes személy közös néven nyitott bankszámlájához tartozó aláírási kartonon egyértelműen fel kell tüntetni a bankszámla feletti rendelkezés módját (együttesen vagy külön-külön rendelkezés). Több Számlatulajdonos nevére szóló és együttes rendelkezési joggal bíró bankszámla esetében a Számlatulajdonosok jogaikat és kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve kötelesek teljesíteni. Eltérő szerződési kikötés hiányában Számlatulajdonosnak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlő. Több Számlatulajdonos nevére szóló és külön-külön rendelkezési joggal bíró bankszámla esetén a jogosult személyek a Lakossági bankszámla felett külön - külön szabadon jogosultak rendelkezni. Ebben az esetben a külön-külön rendelkezési módot nem kell a rendszerben rögzíteni, csak azt, ha együttesen rendelkeznek. A rendelkezési jogosultság módján változtatni (egyik tulajdonos a másikat a rendelkezésből kizárja) csak együttesen lehet. Egy számlatulajdonos nevére nyitott bankszámla közös számlává alakítható, ha a számlatulajdonos a leendő társtulajdonossal(okkal) együttesen megjelenik a számlavezető kirendeltségben és az eredeti számlatulajdonos hozzájárul a meglévő bankszámla közös számlává történő átalakításához. Az új társtulajdonos(ok)nak nyilatkozatot kell tennie(ük), hogy tudomásul veszi(k) az eredeti bankszámla szerződésből adódó kötelezettségeket, illetve a számlatulajdonos által adott megbízásokat. Közös bankszámla csak a tulajdonosok közös megegyezése alapján alakítható át egy személy rendelkezéséhez kötött lakossági bankszámlává. Külön-külön rendelkezési jogú számla esetében egyik tulajdonos a másikat annak írásbeli lemondó nyilatkozata nélkül nem zárhatja ki. 38

39 A számlatulajdonosokban történő változások esetén - amennyiben a közös számlából egy tulajdonossal rendelkező számla lesz, vagy egy tulajdonossal rendelkező számlát közös számlává kerül alakításra minden esetben új számlaszerződést kell kötni, ezzel egyidejűleg új aláírás-bejelentőt kell felvenni. A Számlatulajdonos köteles a Társtulajdonos elhalálozásának tényét a Banknak haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Bankot felelősség nem terheli. A túlélő Számlatulajdonos az elhalálozás napjától a számla feletti rendelkezési jogának (együtt vagy külön-külön jogosultak) megfelelő számlakövetelés felett rendelkezhet. A Számlatulajdonos bankszámláról jogosult közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt és a Bankhoz eljuttatott vagy a Bank előtt megadott írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére mindenkori számlakövetelését, illetve a hozzá kapcsolódó lekötött betétet az általa megjelölt kedvezményezett javára átruházni. E rendelkezés alapján a számlakövetelés nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a halál tényének hitelt érdemlő igazolását követően a reá átruházott számlakövetelés tekintetében hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül jogosult rendelkezni. Amennyiben a bankszámlához lekötött betét kapcsolódik, arra külön elhalálozási rendelkezés adható. Az elhalálozás esetére szóló rendelkezés a számlatulajdonost, illetve a meghatalmazottakat a számlatulajdonos életében nem korlátozza a számla feletti rendelkezésben. Lakossági bankszámlára vonatkozó, elhalálozás esetére szóló rendelkezés kedvezményezettjéről a számlatulajdonoson és a hagyatéki ügyben hivatalosan eljáró közjegyzőn, bíróságon és gyámhatóságon kívül más személynek még a számla feletti meghatalmazottnak sem lehet felvilágosítást adni. A számlatulajdonos halála esetén sem az örökös(ök)nek, sem a halotti anyakönyvi kivonat bemutatójának nem adható ki információ a kedvezményezett adatairól. Az elhalálozás bejelentéséhez szükséges teendőket a szabályzat melléklee tartalmazza Meghatalmazás A Számlatulajdonos bankszámlája felett harmadik személy, meghatalmazott útján is rendelkezhet. A Számlatulajdonos érvényesen köziratba (eseti meghatalmazás esetén csak közokirat fogadható el) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, amikor is a Bank fiókjában megtett írásbeli nyilatkozattal jogosult meghatalmazottat állítani. Amennyiben a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes felhatalmazásnak tekinti. Adott bankszámla felett több Számlatulajdonos esetén meghatalmazott állítására a Számlatulajdonosok csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. A Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetében bármely Számlatulajdonos) halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik. Így a Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Bank a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes állandó felhatalmazásnak tekinti. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. Állandó meghatalmazott A lakossági bankszámla felett a számlatulajdonoson kívül az általa bejelentett nagykorú devizabelföldi és devizakülföldi, valamint korlátozottan cselekvőképes* devizabelföldi természetes személyek mint állandó meghatalmazottak jogosultak rendelkezni. (*Minden olyan kiskorú, aki 14. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem és nem cselekvőképtelen, továbbá az a nagykorú is, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett. A gondnokság alá helyezés okai lehetnek a szellemi fogyatkozás, az elmebeli állapot, vagy kóros szenvedély. ) 39

40 A számla feletti állandó meghatalmazott Banknak történő bejelentése az erre vonatkozó Szerződési nyomtatvány kitöltse által, a Meghatalmazottnak megjelölni kívánt személy és a Számtulajdonos bankfiókban történő személyes megjelenése esetén lehetséges. A meghatalmazás a Nyomtatvány - felek és a Bank általi aláírását követő banki munkanapon lép hatályba. Az állandó meghatalmazott(ak) számla feletti rendelkezési jogosultsága kifejezett rendelkezés hiányában - az alábbi műveletek kivételével megegyezik a számlatulajdonos, illetve a társtulajdonos(ok) jogosultságával: számla-megszüntetés; a számla felett rendelkezők körének megváltoztatása (újabb meghatalmazottak bejelentése, illetve meglévő meghatalmazottak törlése); bankszámla adatainak megváltoztatására fedezet zárolására banktitoknak minősülő adatok közlésére felhatalmazás megadása; bankszámla hitelkeret, illetve hiteligénylés; bankkártya szerződés megkötése. A meghatalmazott rendelkezési jogosultsága időben és összegben korlátozható, visszavonásig, illetve a számlatulajdonos haláláig érvényes. Eseti meghatalmazott A Tulajdonosok jogosultságnak megfelelően eseti meghatalmazás is adhatnak. Az eseti meghatalmazás egy alkalomra/egy tranzakcióra vonatkozhat. A meghatalmazott rendelkezése akkor teljesíthető, ha azt a számlatulajdonos(ok) közokiratba foglaltatta(ák), A megbízás csak a meghatalmazásban megadott időpontig (annak hiányában visszavonásig) és a meghatározott összeg erejéig teljesíthető. Ha a számlán nincs elegendő fedezet, a teljesítés visszautasításra kerül. (Részösszeg nem fizethető ki az eseti meghatalmazás alapján.) A meghatalmazott nem tájékoztatható a számla egyenlegéről. Speciális esetek: Amennyiben magyarországi bejegyzésű cég aláírásra jogosult külföldi ügyvezetője külföldön ad meghatalmazást magyar személy (ügyvéd) részére pénzforgalmi számlával kapcsolatos ügyintézésre (pl.: bankszámla megnyitására, számla feletti rendelkezésre ) az alábbi dokumentumok és eljárás szükséges a meghatalmazott számla feletti rendelkezéséhez 1. a külföldi ügyvezetőnek külföldi közjegyző előtt o azonosítania kell magát, o meghatalmazást kell készíttetnie (melyben kitér az átengedett jogokra) 2. apostillal ellátott közokirat Magyarországon történő hiteles fordítása Ha a külföldi ügyvezető beszél magyarul, akkor a meghatalmazást magyar nyelven is megteheti a külföldi magyar külképviseleti hatóság előtt, így akkor már nincs szükség a meghatalmazás fordítására. 40

41 2.4 A bankszámla feletti rendelkezés korlátozása Tv. 21. (1) A számlatulajdonos a fizetési számlája felett - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szabadon rendelkezik. (2) A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. (3) A fizetési számlaszerződésre a Polgári Törvénykönyvben foglalt bankszámlaszerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlára befolyó pénzeszközöket nem használhatja. A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a bankszámla csak a következő esetekben terhelhető meg: a) a számlavezető hitelintézet téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése (mivel nem minősül fizetési műveletnek), b) fizetési műveletek előnyös rangsorolása alá eső, kógens szabályozású végrehajtási jog szerint benyújtott ((végrehajtási jellegű) hatósági átutalás és átutalási végzés esetén c) azonosítatlan ügyfelek esetén (Pénzmosás szabályai szerint) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló törvény értelmében a nem teljes körűen azonosított ügyfelektől a bank nem fogadhat el ügyleti megbízást. A tranzakció megtagadása nemcsak az önálló eseti megbízásokra vonatkozik, hanem a tartós jogviszonyon belüli ügyleti megbízásokra is.a Bank a tényleges tulajdonos nyilatkozat rendelkezésre állását követően fenti tranzakció tiltást feloldja. A tranzakció tiltás és annak feloldása a Globe rendszerben történik Elkülönített számlák végrehajtási típusú megbízás alá vonása Az óvadék Ptk (1) Valamely követelés biztosítására pénzen, bankszámla-követelésen, értékpapíron és egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközön az erre irányuló szerződéssel és az óvadék tárgyának átadásával óvadék alapítható. Ha az óvadék tárgya más dolog, a zálogjog szabályait kell alkalmazni. (2) Átadásnak kell tekinteni minden olyan eljárást, amely alapján az óvadék tárgya egyértelműen azonosítható módon a kötelezett hatalmából a jogosult hatalmába kerül vagy a kötelezett korlátlan rendelkezése alól egyébként kikerül, különösen a bankszámlán, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán való jóváírást, ideértve a kötelezett vagy harmadik személy számláján a jogosult javára történő jóváírást is. Ha az óvadék tárgyát nem adták át, a zálogjog szabályait kell alkalmazni. (3) A felek megállapodhatnak abban, hogy a jogosult használhatja az óvadék tárgyát és rendelkezhet vele. Az óvadék tárgyának használata vagy az azzal való rendelkezés esetén a jogosult köteles legkésőbb az óvadékkal biztosított követelés esedékessé válásáig egyenértékű fedezettel helyettesíteni az óvadék eredeti tárgyát. Az egyenértékű fedezet az óvadék eredeti tárgyának helyébe lép. (4) Bankszámla-követelés esetén egyenértékű fedezetnek kell tekinteni a számlán azonos pénznemben elhelyezett, azonos összeget. Értékpapír és egyéb pénzügyi eszköz esetén egyenértékű fedezetnek kell tekinteni az azonos kibocsátó, illetve adós által, azonos sorozatban kibocsátott másik értékpapírt és egyéb pénzügyi eszközt, illetve bármely olyan fedezetet, amely a felek megállapodása szerint az értékpapír és egyéb pénzügyi eszközökkel kapcsolatos valamely esemény bekövetkeztekor az óvadék eredeti tárgyának helyébe lép. (5) A felek a (3) bekezdéstől eltérően úgy is megállapodhatnak, hogy a jogosult kielégítési jogának megnyíltakor a kötelezett az óvadékkal biztosított tartozásába az egyenértékű fedezet értékére vonatkozó követelését beszámíthatja. (6) A felek megállapodhatnak abban, hogy a kötelezett az óvadék tárgyát a kielégítési jog megnyílta előtt más, egyenértékű fedezettel helyettesítheti. Az egyenértékű fedezet az óvadék eredeti tárgyának helyébe lép. (7) A felek megállapodhatnak abban, hogy az óvadék tárgya vagy a biztosított követelés értékének változásakor 41

42 a kötelezett kiegészítő biztosíték nyújtására, illetve a jogosult a túlzott biztosíték kötelezett részére való kiadására köteles. A kiegészítő biztosíték az óvadék eredeti tárgyának sorsát osztja (1) Kielégítési joga megnyíltakor a jogosult az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, bankszámla-követelés, nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében a jogosult a közvetlen kielégítés jogát akkor gyakorolhatja, ha erről a felek szerződésükben megállapodtak és az értékelés módját szerződésükben meghatározták. (2) Ha a felek az óvadék tárgyául szolgáló értékpapír és egyéb pénzügyi eszköz értékesítésében állapodtak meg, az értékesítés a szerződésben meghatározott feltételek szerint történik. (3) A jogosult minden esetben köteles a kötelezettel ésszerű időn belül elszámolni, és a követelését és annak járulékait meghaladó fedezetet, illetve - értékesítés esetén - a követelését, annak járulékait és az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó bevételt a kötelezett részére kiadni. (4) Ha a felek megállapodásának a kielégítési jog gyakorlására vonatkozó kikötése kereskedelmi szempontból ésszerűtlen, a kikötést megtámadhatja az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kikötés sérti. (5) Akinek jogát vagy jogos érdekét a kielégítési jog gyakorlásának módja, különösen a (3) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása sérti, az ebből eredő kárnak megtérítését a jogosulttól követelheti. A jogosult mentesül, ha bizonyítja, hogy kereskedelmi szempontból ésszerű módon járt el. 271/A. Az óvadékra egyebekben - a 254. (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a zálogjogra vonatkozó közös szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Illetve a évi LXXXV tv 21. (1-2bekezdése alapján A bankszámla feletti rendelkezés korlátozása 21. (1) A számlatulajdonos a fizetési számlája felett - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szabadon rendelkezik. (2) A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. Az alábbi jogszabályok alapján azon elkülönített számlák, amelyek felett nem a számlatulajdonos rendelkezik, nem vonhatóak a törvény 60..(3) bekezdése alapján benyújtott végrehajtási típusú (hatósági átutalás; átutalási végzés) megbízások teljesítése alá. Azok az elkülönített számlák azonban amelyek valamely esedékesség bekövetkeztekor kerülnek más személy rendelkezése alá (lsd. hiteltechnikai számlák, hiteltörlesztésre elkülönített számlák) az esedékességig a számtulajdonos rendelkezezése alá tartoznak, így azok végrehajtási típusú (hatósági átutalás; átutalási végzés) megbízások alá vonhatóak. (2a) A számlatulajdonos fizetési számlája terhére benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítéséhez szükséges fedezetet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízásban szereplő név és egyedi azonosító fizető féllel történő egyezőségének megállapítása után azonnal elkülöníti. 2.5 A fizetési megbízások teljesítésére vonatkozó szabályok csődeljárás, adósságrendezési eljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt álló számlatulajdonos esetén A csődeljárás közzétételének napjától a fizetési haladék lejártáig a Számlavezető hely a csődeljárás alatt álló számlatulajdonos pénzforgalmi számlájáról fizetési számlák közötti elszámolást csak átutalással teljesíthet. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett számlatulajdonos a vele szemben folyó csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt csak egyetlen pénzforgalmi számlával rendelkezhet és fizetési forgalmát azon köteles lebonyolítani. A csődeljárás alatt álló számlatulajdonos köteles legkésőbb a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételével egyidejűleg a Számlavezető helynek bejelenteni: 42

43 - azt az értékhatárt (keretösszeget), amelynek összegét meghaladó megbízások csak a csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő ellenjegyzésével teljesíthetők, - a vagyonfelügyelő hitelt érdemlő módon (közjegyző által) igazolt aláírását. A "Csődtörvény"-ben meghatározott követelések érvényesítése érdekében a végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján benyújtott hatósági átutalást vagy átutalási végzést a Számlavezető hely a fizetési haladék tartama alatt is köteles befogadni és teljesíteni. A Számlavezető hely köteles a csődeljárás alatt álló számlatulajdonossal szemben a fizetési haladék lejáratát követő naptól a csődeljárást megszüntető végzés közzétételéig, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító végzés bemutatásáig terjedő időszakban benyújtott, értékhatárt meghaladó összegű beszedési megbízásokat a teljesítés előtt megküldeni a vagyonfelügyelőnek ellenjegyzés céljából. Ennek megfelelően a csődeljárás alatt álló számlatulajdonos esetében a fizetési haladék tartama alatt a Számlavezető hely - a számlatulajdonos által legkésőbb a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételével egyidejűleg a Számlavezető hely részére bejelentett fizetési megbízási értékhatárt meghaladó összegű - fizetési megbízást kizárólag a csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő jóváhagyásával teljesít. A csődeljárás alatt álló számlatulajdonos köteles a Számlavezető helynek haladéktalanul bemutatni a fizetési haladék meghosszabbításáról rendelkező, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító, vagy megszüntető jogerős bírósági végzést. Az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonos a pénzügyi gondnok hitelt érdemlő módon (közjegyző által) igazolt aláírását legkésőbb az adósságrendezési eljárást megindító végzés közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül köteles a saját, valamint a felügyelete alatt működő költségvetési szerv(ek) pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak bejelenteni. A Számlavezető hely az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonossal, valamint a felügyelete alatt működő költségvetési szervvel (szervekkel) szemben az adósságrendezési eljárás tartama alatt benyújtott beszedési megbízásokat teljesítés előtt köteles ellenjegyzés céljából megküldeni a pénzügyi gondnoknak. A Számlavezető hely a pénzforgalmi számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízást csak a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével rendelkező megbízások alapján teljesít. Az adósságrendezési eljárás alatt álló Számlatulajdonos köteles a saját, valamint a felügyelete alatt működő költségvetési szerv(ek) pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet részére haladéktalanul bemutatni az adósságrendezési eljárás megszüntetéséről szóló bírósági végzést. Ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése esetén, a számlatulajdonos köteles az ideiglenes vagyonfelügyelő - a vonatkozó jogszabály szerinti - tevékenységének megkezdésével egyidejűleg a Számlavezető helynek bejelenteni az ideiglenes vagyonfelügyelő hitelt érdemlő módon (közjegyző által) igazolt aláírását. Az ideiglenes vagyonfelügyelő az adott fizetési megbízás teljesítésére vonatkozó - jogszabályban meghatározott - hozzájárulását a fizetési megbízásra rávezetett ellenjegyzem szöveg mellett a Számlavezető helyhez bejelentett aláírásának a megbízáson történő feltüntetésével gyakorolhatja. A Számlavezető hely a felszámolás alatt álló számlatulajdonos pénzforgalmi számlája feletti rendelkezést a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő naptól csak a felszámolótól fogadhat el. A Számlavezető hely köteles a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő naptól a számlatulajdonos nevét felszámolás alatt, illetve a pénzforgalmi számla elnevezését "f.a." toldattal ellátni. A pénzforgalmi számla felett a felszámoló, illetőleg az igazolt felszámolók által bejelentett aláírók a számlatulajdonos "felszámolás alatt" toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhetnek. A Számlavezető hely a végelszámolás alatt álló számlatulajdonos pénzforgalmi számlája feletti rendelkezést a végelszámolás közzétételéről szóló értesítés kézhezvételét követően csak a végelszámolótól, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosulttól fogadhat el. A Számlavezető hely a végelszámolás kezdő időpontjáról 43

44 történt értesülését követően haladéktalanul köteles a számlatulajdonos pénzforgalmi számlájának elnevezését "v.a." toldattal ellátni. A pénzforgalmi számla felett a végelszámoló, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosult a számlatulajdonos "végelszámolás alatt" toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet. A Számlavezető hely jogosult a felszámolás, végelszámolás céljára megtartott számláról a zárlati költségek beszedésére. 2.6 A bankszámla jelölésére vonatkozó szabályok MNB rend. 1. A belföldi pénzforgalmi jelzőszámot az alábbi szabályoknak megfelelően kell kialakítani: a) az első nyolc karakter az irányító kód; az irányító kód első három számjegye a pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja, amely a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót, a következő négy számjegy a pénzforgalmi szolgáltató fiókját vagy számlavezető helyét jelöli, a nyolcadik számjegy ellenőrző szám; b) a karakter vagy a karakter a fizetési számla azonosító száma; 16 karakter hosszúságú számsor esetében a 16. számjegy, 24 karakter hosszúságú számsor esetében a 24. számjegy ellenőrző szám, és a 24 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelzőszám 16. számjegye értelemszerűen szabadon kialakítható; c) az ellenőrző számok az előttük álló számjegyek ellenőrzésére szolgálnak, melyeket a következő algoritmus szerint kell képezni: külön az 1-7., valamint külön a vagy számjegyeket helyi értékük csökkenő sorrendjében meg kell szorozni a 9, 7, 3, , 7, 3, 1 számokkal, a szorzatokat össze kell adni, és az eredmény egyes helyi értékén lévő számot ki kell vonni 10-ből. A különbség az ellenőrző szám. (Ha a különbség 10, az ellenőrző szám értéke 0.) 2. A nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot (IBAN) az alábbi szabályoknak megfelelően kell kialakítani: a) az első két karakter Magyarország ISO 3166 szabvány szerinti országkódja: HU; b) a 3-4. karakter az ellenőrzőszám, amelynek algoritmusát az Európai Banki Szabványügyi Bizottság (European Committee for Banking Standards (ECBS) IBAN képzésére vonatkozó szabványa tartalmazza; c) az karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszám (16 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelzőszám esetében az IBAN képzésekor az utolsó 8 karaktert nulla számjeggyel kell feltölteni). Az EU tagországok közötti átutalások gyors és olcsó végrehajtásának módja az IBAN, valamint a SWIFT kód (BIC) használata. Amennyiben nemzetközi deviza- vagy forintátutalást/jóváírást vár, meg kell adni az indító félnek saját számlájának IBAN-ját, a Bank SWIFT azonosítóját (BIC), mely SIKLHUH A Bankszámlák fajtái fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. A Bank a számlatulajdonosai részére különféle, az alábbiakban ismertetett bankszámlákat vezeti: Lekötés nélküli "látra szóló" számlák: A bankszámlák kamatozására és díjtételére vonatkozó kondíciókat a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. A bankszámlán a Számlavezetett ügyfél minimum összeget köteles tartani a Bank felé felmerülő kötelezettségei fedezetére. A minimum összeg mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza Vállalkozás 44

45 Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott Pénzforgalmi számla A Bank az Ügyféllel kötött megállapodás alapján a bankszámlaszerződésben rögzíti, hogy az ügyfél által nyitott bankszámla pénzforgalmi bankszámlának minősül-e. Egy számlatulajdonos több pénzforgalmi számlával is rendelkezhet Alszámla -, melyet a számlatulajdonos kérésére nyit a Bank abból a célból, hogy a számlatulajdonos a különböző tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmát elkülönítetten tudja kezelni. Az alszámla működésére a mindenkori pénzforgalmi számla előírásai, díjtételei vonatkoznak. A számlavezetési díjtételek az alszámlán kerülnek elszámolásra. Beállítás: Fiók feladata Zárolt (Elkülönített) számla A számlatulajdonos kérésére nyit a Bank abból a célból, hogy a számlatulajdonos, bizonyos cél érdekében pénzeszközét zárolhassa. Tv. 21. (1) A számlatulajdonos a fizetési számlája felett - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szabadon rendelkezik. (2) A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. Inkasszó szempontjából az elkülönített számlán levő pénzösszeg csak akkor nem használható fel, ha az elkülönítés óvadéki célból történik. Minden más esetben a zárolt számlán levő összegre is ki kell terjeszteni a beszedést. A számlavezetési díjtételek elszámolása a vállalkozó fő (pénzforgalmi) számláján kerülnek elszámolásra. Beállítás: Fiók feladata Letéti számlák Törzstőke letéti Ha jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet Számlatulajdonos bejegyzési kérelmének teljesítéséhez banki igazolás szükséges arról a tényről, hogy a Számlatulajdonos jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítéseként meghatározott pénzösszeget helyezett el a Számlán, a Bank a Számlát törzstőke letéti számlaként nyitja meg, és egyidejűleg a banki igazolást a Számlán elhelyezett összegről, annak jogcíméről a Számlatulajdonos (képviselője) részére kiadja. Törzstőke letéti számla megnyitható akkor is, ha a cégbírósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okirat (bejegyző végzés, vagy a cégjegyzékszámmal ellátott cégbírósági, illetve nyilvántartási számmal ellátott bírósági bejegyzés iránti kérelem) a Számla megnyitásakor nem áll rendelkezésre. A törzstőke letéti számla javára vagy terhére Megbízás - a Számlatulajdonos jogszabályban meghatározott kötelezettségének teljesítése kivételével - nem teljesíthető. Olyan technikai számla, amelyen csak pénztári befizetések és átvezetés végezhető. 45

46 A gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi bankszála terhére, illetve az alapító vagyon kivételével javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte. Nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve az alapítói vagyon kivétel javára fizetési megbízást teljesíteni kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet. Ha a Számlatulajdonos a cégbírósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt, vagy annak kezdeményezését tanúsító okirat (bejegyző végzés, ennek hiányában a cégjegyzékszámmal ellátott cégbírósági tanúsítvány,* illetve nyilvántartási számmal ellátott bírósági bejegyzés iránti kérelem) eredeti példányát bemutatja a Bank, a bemutatás napjától a törzstőke letéti számla megszűnik és a Szerződés megkötése után a Számla megnyílik. Elektronikus cégbejegyzés - lsd pont esetén az eredeti tanúsítvány megérkezéséig a törzstőke kifizetését a Bank nem engedélyezi. Amennyiben az elektronikus cégbejegyzést a Cégbíróság elutasította, az elektronikus úton érkeztetett elutasító végzés birtokában, melyet a társasági szerződést szerkesztő és azt elektronikusan benyújtó ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott, illetve az eredeti elutasító végzés birtokában a törzstőke kifizetése engedélyezett. A vállalkozó bankszámla (pénzforgalmi számla) elődje számlavezetési díjtétel szempontjából, ezért külön díj nem kerül hozzá beállításra Ügyvédi letéti számla Ügyvédi letéti számla csak ügyvédi vállalkozói számla mellett nyitható. Az ügyvédekről szóló évi XI. törvény 30. -ban, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara letétre vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint az ügyvéd, illetve ügyvédi iroda az ügyfeleitől letétként átvett összegeket köteles hitelintézetnél a nevére nyitott bankszámlán elhelyezni a 4/1999.(III.1.) MÜK (Magyar Ügyvédi Kamara) figyelembevételével. A letéti számla szolgál az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó (meghatározott eljárási cselekmények költsége fedezetéül, valamint jogügylet teljesítésére vagy biztosítására) pénzeszközök letétbe helyezésére. A Bank a letéti számlán elhelyezett pénzeszközöket az ügyvéd kezelésére bízott idegen pénzként tartja nyilván, s azzal szemben az ügyvéd tartozásainak rendezése céljából beszámítási jogot nem gyakorolhat. Speciális letéti számlakonstrukció alapján kedvező kondíciók mellett kezeljük és tartjuk nyilván ügyvédek és ügyvédi irodák ügyfeleinek megbízás alapján kezelt pénzeszközeit. Az ügyvédi letéti számlák nyitásához a sz. Nyilatkozat Ügyvédi letéti számla igényléséhez formanyomtatvány használata kötelező. Az ügyvédi letéti számlák díjtételei az ügyvéd vállalkozói számláján történnek elszámolásra. (Amennyiben a múltból vannak ügyvédi vállalkozói számla nélküli nyitott letéti számlák, ott természetesen a letéti számlán történi az elszámolás) Beállítás: Fiók feladata Lakosság: Lakossági bankszámla A Bank a devizabelföldi, devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos és a Társtulajdonos (továbbiakban Számlatulajdonos) részére folyószámlát nyit, melyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési és átutalási 46

47 megbízásokat teljesíti, valamint a Számlatulajdonost a számla javára terhére írt összegről, valamint egyenlegéről értesíti A Számlatulajdonos külön szerződéssel és az ott meghatározott feltételekkel kártyát és hitelt igényelhet A évesek lakossági forint folyószámlája (Ifjúsági Bankszámla) Lsd.. sz. melléklet Start-számla: a 0-18 éves gyermekek részére nyitott állami támogatás igénylésére jogosító megtakarítási számla Lsd:. sz. melléklet Lekötött betétszámlák Lekötött betétszámlát a számlatulajdonos szabad pénzeszközeinek elhelyezése céljából nyithat. A lekötési lehetőségek és a lekötési időtartamtól függő aktuális kamatmértékek az érvényben lévő Hirdetményben kerülnek meghatározásra. Betétlekötésre a Számlatulajdonos 15 nappal előre adhat megbízást. A Bank a betét összegét és azután térített kamatot a lekötött betét futamidejének lejáratakor jóváírja a Számlatulajdonos folyószámláján. A folyamatos lekötésű betétek esetén fordulónapkor a mindenkori hirdetmény szerinti betéti kamat lép érvénybe. A lekötött betétek felmondásának feltételei és a felmondási idő a betéti szerződésben kerül meghatározásra. A lekötés minimális összegét a mindenkori hirdetmény tartalmazza. A lekötött betét feltételeiről a Betét Ügyviteli Szabályzat (Ügyfeleknek Betét Üzletszabályzat) a Hirdetmény, az Általános Üzletszabályzat és a betéti szerződés rendelkezik, Az ügyfél betétlekötésre megbízás, illetve betétfelmondást home bank rendszeren keresztül is adhat, amennyiben igényelt ilyen szolgáltatást Rulirozó hitel: A Számlatulajdonos bankszámla vezető fiókjánál külön szerződéssel és az ott meghatározott feltételekkel igényelhet hitelkeretet. Társtulajdonosok esetében, a Számlatulajdonosok együttesen jogosultak a hitelkeret szerződés megkötésére. A Bank jogosult meghatározni a hitelkeret maximális összegét. A hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos kölcsönt vehet igénybe, amennyiben folyószámlájának egyenlege megbízásai teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsön igénybevételére a hitelkeret mindenkori fennálló összege erejéig a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában, automatikusan történik. Az igénybe vett kölcsönösszegek lejáratának időpontja, a hitelkeret szerződés megszűnésének napja. A Bank a hitel igénylésért hitelbírálati díjat, hitelkeret rendelkezésre tartásáért a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybe vett kölcsön összege után mindenkori hirdetmény szerinti kamatot, kezelési költséget, együtt: teljes hiteldíjat számít fel. 47

48 A Számlatulajdonos és a Bank megállapodnak abban, hogy a Bank jogosult a hitelkeret szerződésen alapuló lejárt követeléseit, a Számlatulajdonos folyószámlájának egyenlege terhére a Számlatulajdonos erre vonatkozó külön felhatalmazása nélkül érvényesíteni. A hitelkeret szerződés határozatlan időtartamra szól. A Bank jogosult évente a hitel forduló napján a hitelkeretet felül bírálni és a mindenkori hirdetmény szerinti költséggel a Számlatulajdonos számláját külön értesítés nélkül - beterhelni. A Bank jogosult a hitelkeret szerződést azonnali hatályú felmondási joga gyakorlásával megszüntetni, amennyiben a kölcsönügyleten alapuló tartozások szerződésszerű kiegyenlítésére a Bank írásbeli felszólítása ellenére nem kerül sor, valamint a külön szerződésben foglaltak nem teljesülése esetén. A Bank jogosult azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, vagy a hitelkeret összegének módosítását kezdeményezni, ha a Számlatulajdonosnak a keretszerződés megkötése érdekében teljesített vállalásaiban kedvezőtlen módosulás áll be, illetve ha szerződés kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, s ezáltal a hitelügylet fedezettsége csökken. A keretszerződést a Számlatulajdonos jogosult azonnali hatályú felmondási joga gyakorlásával megszűntetni, amennyiben a hitelkeret szerződés alapján kölcsön és egyéb tartozása a Bankkal szemben nem áll fenn, illetve ha ezen fizetési kötelezettsége a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. 2.8 A bankszámla megszüntetése Keretszerződés módosításából adódó keretszerződés megszűnés. Pft. 15. (3) A keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a pénzforgalmi szolgáltató köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a szolgáltatót nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására A keretszerződés ügyfél által történő felmondása Pft. 17. (1) Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. Egy hónapnál hosszabb felmondási idő kikötése semmis. Bank szabályozása alapján : Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor egy hónapos felmondási idővel felmondhatja. (2) Ha a keretszerződés határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szól, a keretszerződést az ügyfél az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja. 3) A (2) bekezdésen kívül az ügyfél felmondása esetén a pénzforgalmi szolgáltató az ügyféltől ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a pénzforgalmi szolgáltatónak az ügyfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn. A Bank a számlaszerződések, Számlatulajdonos által történő megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy a Számlatulajdonos köteles a Bankkal fennálló minden tartozását visszafizetni, vagy annak visszafizetését a Bank által elfogadott megfelelő biztosíték(ok)kal alátámasztani A keretszerződés Bank által történő felmondása 48

49 Pft. (4) A felek a keretszerződésben kiköthetik, hogy a határozatlan idejű keretszerződést a pénzforgalmi szolgáltató a tv.8. -ban meghatározott módon felmondhatja. Két hónapnál rövidebb felmondási idő kikötése semmis kivéve, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül: A Bank jogosult a bankszámla szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Számlatulajdonos szerződés szerint lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére* nem tesz eleget vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el. *A Banknak - az alábbi esetben és módon kell kezdeményeznie a számla megszüntetését**: A számlatulajdonos bankszámláján a zárlat során a bankköltségek elszámolásához nem áll rendelkezésre fedezet. A Bank a zárás során felszámított költségek rendezésére - legkésőbb a következő zárlati értesítő kiküldésével egyidejűleg, amely a fedezethiányos zárlatot 1 hónappal nem haladhatja írásban, ajánlott tértivevényes küldeményként felszólítja a számlatulajdonost ( sz. melléklet). A felszólító levelek a Globe rendszerben generálódnak a fiók legyűjtése alapján, melyet a fiók postáz az ügyfelek részére. Amennyiben a költségek rendezése a felszólító levél ellenére sem történik meg, az ügyfél számlája felmondó levél keretében ( sz melléklet) - felmondásra kerül a felszólító levél kézbesítési*** hónapjának utolsó napjával. A felmondó leveleket szintén a Globe rendszer generálja a számlavezető fiók legyűjtése által, melyet szintén a fiók postáz ajánlott küldeményként az ügyfelek részére. **Fenti rendelkezés csak arra a bankszámlára/pénzforgalmi számlára vonatkozik, ahol a számlatulajdonos nem rendelkezik a DRB Banknál hitellel. A hitellel rendelkező számlatulajdonosok számláját a hitel megszűnéséig nem lehet megszüntetni, ezeknél a számláknál engedélyezett a ki nem egyenlített zárlati tételek halmozódása. ***Kézbesítettnek minősül; A Bank által az Ügyfeleknek küldött írásbeli értesítéseket belföldi cím esetén a postára adást követő második, európai cím esetén a postára adást követő tizedik, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik postai munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az adott értesítés az Ügyfél részére kézbesítésre került. (5) A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. (6) A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a pénzforgalmi szolgáltató kizárólag a keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. (7) Az elszámolás a felmondással egyidejűleg, vagy ha a felek a keretszerződésben felmondási időt kötöttek ki, a felmondási idő utolsó napjáig történik A számla megszüntetéssel együtt járó feladatok - a bankszámlán még nem könyvelt sorbanálló, illetve értéknapos (terhelési nappal) tételek rendezése (beleértve a bankkártya foglalást is, illetve annak bekövetkeztének lehetőségét), - pénzforgalmi számla megszüntetése esetén a számlához kapcsolódó elkülönített, lekötött betét számlák megszüntetése, - számla megszüntetés végrehajtása a számlavezető rendszerben, valamint a kamatok és költségek elszámolása. 49

50 Aláíráskartonok érvénytelenítése bejegyzéssel: A számla megszűnt: dátum, aláírás) A számla megszüntetés végrehajtásához a sorban álló tételek törlését el kell végezni. Ez azt jelenti, hogy törlésre kerülnek a bank ügyféllel szembeni követelései is; mint ki nem egyenlített zárlati tételek, késedelmi kamatok. A számla megszüntetése nem jelenti az ügyféllel szembeni követelés elévülését! A Globe rendszerben az archív tranzakcióknál továbbra is lekérdezhetőek a törölt sorban álló tételek, illetve az ügyfél részére kiküldött bankszámla felmondó levél is tartalmazza az ügyféllel szemben fennálló banki követelést. Amennyiben az ügyfél a számla megszüntetése után rendezi a bankkal szembeni kötelezettségét, azt kérjük a törölt tranzakciónak megfelelő főkönyvi számlával szemben bevételezni (forgalmi jutalék, késedelmi kamat ) Amennyiben az ügyfél tartozását a számla megszüntetését követő 3 hónapon belül nem rendezi és a bankkal a tartozás összege eléri vagy meghaladja az ,- Ft-ot, a követelést, annak dokumentációjával együtt a Bank Giro központjába kérjük átadni további ügyintézés céljából. Átadási határidő: számla megszűnését követő 4. hó 15-e. Felelős Fiókvezető. Beküldendő dokumentumok; Felmondó levél Archív tranzakciós lista a fennálló banki követelésekről Az ügyfélről és banki kapcsolatáról rövid leírás Az anyagra kérjük ráírni; Központi kezelésre átadott Bankszámla forgalmi jutalék követelés Home bankkal rendelkező, bankszámlát megszüntető ügyfelek záró (utolsó) bankszámla kivonata Ahhoz, hogy a bankszámla megszüntetésre kerüljön az ügyfélnek a home bank hozzáférését le kell zárni. Ennek következtében az ügyfél az utolsó kivonatát nem tudja elektronikusan lekérni. A számlavezető fiók feladata, hogy a megszüntetett számlára vonatkozóan a home bank zárást követően készült kivonatot az ügyfél számára megküldje A bankszámla megszűntetésre vonatkozó speciális szabályok 1./A bankszámlaszerződést és az ennek keretében nyitott pénzforgalmi számlát meg kell szüntetni, ha a gazdálkodó szervezet, illetve a számlatulajdonos cége (működése) jogérvényesen megszűnt és erről a Bankot az illetékes nyilvántartó hatóság értesítette. 2./ Az a jogi személy (társaság), amely a csődeljárás, illetőleg felszámolási eljárás alatt áll, az eljárás közzétételétől számított 5 munkanapon belül köteles - ha van - a választása szerinti második, illetve további pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozó bankszámlaszerződést felmondani, és ennek napján a számla(ák) egyenlegét és az arra később beérkező összegeket az általa választott pénzforgalmi bankszámlájára átutalni. 3./A pénzforglami számlát meg kell szüntetni a számla megnyitását követő 90 napon belül, ha a bankszámla nyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartásba vevő szervtől származó 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. 4./ Ha a számla megszűntetésekor a számla mögött a.) fizetési megbízás sorban állása b.) felhatalmazáson alapuló azonnali beszedési megbízás - áll: 50

51 a.) Pft. 62. (1) A keretszerződés felmondásának kezdeményezését követően a pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés legfeljebb a keretszerződés megszűnésének időpontjáig állítható sorba, amelyről a pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás adóját, az átutalási végzés kibocsátóját a fizetési megbízás, végzés átvételét követően haladéktalanul tájékoztatni köteles. b.) MNB 34. (5) Ha a fizető fél a Pft. 17. (1) bekezdése alapján, vagy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a Pft. 17. (4) bekezdése szerint (lsd. feljebb) felmondja a keretszerződést, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója - a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a felhatalmazó levél alapján legkésőbb a keretszerződés megszűnésének napján teljesít felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást. 4) A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató - a felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában - addig fogadja be, illetve teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a fizető fél írásban vissza nem vonja. (6) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a felhatalmazó levél lejáratát megelőzően is felmondhatja a keretszerződést. (7) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet a keretszerződés (5)-(6) bekezdés szerinti felmondásáról, ha a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhatalmazás visszavonásához. A bankszámla szerződést, amennyiben a számla felett több Számlatulajdonos önállóan jogosult rendelkezni, a Számlatulajdonosok külön-külön is jogosultak megszüntetni. 2.9 Kamatok, díjak és költségek A Bank a bankszámlán elhelyezett pénzeszközért (mind a lekötetlen számlakövetelés mind a lekötött betét után) betéti kamatot térít a Számlatulajdonos részére. A Számlával kapcsolatos szolgáltatásokért a Bank mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel, a Hirdetményben megjelölt esedékességgel. A Bank az esedékes költségek, díjak és egyéb banki követelések nem teljesítése után évi 6% késedelmi kamatot számít fel. A késedelem esetén az első kamatnap a késedelembe esés napja, az utolsó kamatnap a teljesítést megelőző nap, naptári napokban számolva. A hirdetményben meghatározott díjtételeket a Globe-informatikai rendszer automatikusan generálja a központ által beállított paraméterek alapján. A betéti kamatok, a díjak és költségek változtatására a Bank az Üzletszabályzat egyéb rendelkezések fejezetében meghatározott feltételekkel jogosult. A Bank a kamatok számításának módját az Üzletszabályzat egyéb rendelkezések fejezetében és mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. A le nem kötött betétek után járó betéti kamat a tárgyhót követő első munkanapon könyvelődik a számlára, illetve megszűnése esetén kifizeti. A zárolt illetve alszámlák után járó betéti kamatok, valamint a számlákkal kapcsolatos szolgáltatásokért felszámított költségek, díjak, ha az ügyfél máskép nem rendelkezik a főszámláján kerülnek elszámolásra. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a számlavezetéssel kapcsolatos, a Bank által viselt további díjakat, költségeket a Bank áthárítja a Számlatulajdonosra. Amennyiben az ügyfél a Hirdetményben meghatározott kondícióktól eltérő, egyedi kondíció alkalmazását kéri a számlavezető Banktól, abban az esetben a Bank saját hatáskörében dönt az egyedi kondíció megadásáról. 51

52 Amennyiben Bank az egyedi kondíció alkalmazását jóváhagyja, akkor egyedi jutalék, illetve kamat esetén a Banknak kell az egyedi kamatmértéket a számlavezető rendszerben beállítani. Az egyedi kondíció alkalmazásáról szóló döntés dokumentumát az ügyfél számlanyitási dokumentumai között meg kell őrizni A bankszámlára vonatkozó egyéb szabályok A telefonon történő információszolgáltatás szabályai A Bank a számlavezetett ügyféllel kötött ez irányú megállapodás alapján a megállapodásban megadott kód az ügyfelet a számlájára vonatkozó adatok tájékoztatására jogosítja A bankszámlán keletkező jövedelemre vonatkozó adózási szabályok: A szeptember 1-jét követő kamatperiódusra eső jövedelemre a magánszemélyt az Szja törvényben meghatározott mértékű kamatadó terheli. A kamatadót a Bank kifizetői minőségében levonja, amelyről az ügyfelet a kamatadóhoz tartozó ügylet bizonylatán tájékoztatja. A Bank a levont kamatadóról az adójogszabályban meghatározottak szerint összevont adatszolgáltatást szolgáltat az adóhatóság felé. Külföldi állampolgárok vonatkozásában: Az EU tagállamok állampolgáraira vonatkozóan - amennyiben az illetőség* országa EU - kamat-adó levonási kötelezettség az Art. szabályozása értelmében nincs. Az EU ország illetőséggel nem bíró állampolgárok esetében a kamatadó fizetési kötelezettség fennállására az alábbiak vonatkoznak: *Az illetőség: Az Art. 7. sz. számú melléklete alkalmazásában az illetőség megállapítása kizárólag a törvényben meghatározott sorrend szerint történhet: (1) állandó lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely állama az illetőség-ország, ennek hiányában (2) az illetőségigazolás szerinti állam az illetőség-ország, ennek hiányában (3) az útlevelet, személyazonosító igazolványt vagy egyéb személyazonosító iratot kiállító tagállam minősül illetőség-országnak. Szokásos tartózkodási hely : adott naptári évben az adott állam területén a természetes személy tartózkodásának időtartama összességében a ki- és beutazás napját is egész naptári napnak számítva eléri vagy meghaladja a 183 napot. Ha a kifizető több, illetőség meghatározására alkalmas adattal is rendelkezik, akkor az illetőséget a fenti sorrend betartásával, a sorrendben előbb álló adat alapján kell meghatározni, abban az esetben is, ha az illetőséget megalapozó adatok alapján eltérő illetőség-országok adódnának. 52

53 - ha az EU-s, illetve kettős állampolgárnak csak Magyarországon van állandó lakhelye, akkor a kamatadót fizetési kötelezettség fennáll. - ha az EU-s, illetve kettős állampolgárnak az EU-ban és Magyarországon is van állandó lakhelye és úgy nyilatkozik, hogy 183 napot vagy annál hosszabb időt Magyarországon tölt, akkor szintén fennáll a kamatadó fizetési kötelezettség. Külföldi - nem EU - illetőséggel bíró állampolgárok esetén A külföldi, kamatadó fizetési kötelezettségére az alábbiak vonatkoznak. 1./ Ha az ügyfél nem rendelkezik a kettős adóztatás kizárásáról szóló egyezmény alapján külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolással; kamatadó fizetésére kötelezett. 2./ Amennyiben rendelkezik fenti okirattal, az egyezmények alapján, a magyar jogszabályok által előírt adónál kisebb mértékű adó vonható. Ez esetben követendő eljárás: Az ügyfél külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolását kérjük lemásolni és a Giro (Bank)Központba elfaxolni. A Giro Központ az adott igazolást összeveti a nemzetközi egyezménnyel és ha az egyezmény alapján szükséges bekéri az ügyféltől a haszonhúzó nyilatkozatot. Amennyiben az iratok megfelelnek az egyezmény tartalmának a Giro Központ -ben tájékoztatja a Fiókot a levonandó adó mértékéről. A Fiók a kamatkülönbözetről (a program által előírt és a ténylegesen fizetendő adó különbsége) bevételéi pénztárbizonylatot állít ki a kamatadó fizetési kötelezettség főkönyvi számlával (46127) szemben. Minden ehhez kapcsolód iratot és elszámolást az ügyfél anyagához csatolva kérünk megőrizni. 3 AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA Szerződéskötést megelőző tájékoztatás Pft. 8. (1) A pénzforgalmi szolgáltató az ügyfelet az ügyfél keretszerződés-kötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően, kellő időben köteles papíron vagy tartós adathordozón a 10. -ban foglaltakról tájékoztatni. (2) A pénzforgalmi szolgáltató e tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen, közérthetően és pontosan, a magyar nyelven vagy az ügyféllel történt megállapodásban kikötött más nyelven tesz eleget. (3) A pénzforgalmi szolgáltató e tájékoztatási kötelezettségének a keretszerződés egy példányának átadásával is eleget tehet, ha az tartalmazza a 10. -ban meghatározott adatokat. 9. Ha a keretszerződés megkötése az ügyfél kérése alapján olyan távközlő eszköz útján történik, amely az előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a 8. szerinti tájékoztatást megadni. 10. (1) A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet: a) a szolgáltatóra vonatkozóan: aa) a szolgáltató cégnevéről és székhelyéről, ab) a szolgáltató - az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-államban székhellyel rendelkező - fióktelepének vagy ügynökének címéről, (-) ac) ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címéről, valamint 53

54 ad) a szolgáltató cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számáról, vagy törzskönyvi nyilvántartási számáról; b) a szolgáltatásra vonatkozóan: ba) a szolgáltatás lényeges jellemzőiről, bb) azokról az adatokról vagy egyedi azonosítóról, amelyek a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek, bc) a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módjáról, bd) a fizetési megbízás átvételének időpontjáról és esetlegesen a szolgáltató általi tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontjáról, be) a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról, valamint bf) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőségeiről; c) az ellenszolgáltatásra vonatkozóan: ca) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, A Bank azokról a díjakról, költségekről, egyéb fizetési kötelezettségekről nyújt előzetes tájékoztatást ügyfeleinek, amelyekről információ birtokában van (Hirdetmény főoldalán közzétéve). cb) a szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó kamatlábakról és átváltási árfolyamokról, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módjáról, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontjáról, indexéről vagy alapjáról, valamint cc) erre vonatkozó megállapodás esetén - a 15. (4) bekezdésével összhangban - a referencia-kamatláb vagy referencia-árfolyam változásának azonnali alkalmazásáról és az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről; (-) d) a kapcsolattartásra vonatkozóan: da) a kapcsolattartás módjáról, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki követelményeit is, amely útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, db) a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének és a szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának módjáról és gyakoriságáról, dc) a szerződéskötés és a szerződés fennállása alatti kapcsolattartás nyelvéről, valamint dd) az ügyfelet megillető, a 11. -ban meghatározott tájékoztatáshoz való jogáról; e) a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan: ea) az ügyfélnek a 40. -ban meghatározott bejelentési kötelezettségéről és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről, eb) erre vonatkozó megállapodás esetén a szolgáltatót megillető, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó zárolási lehetőségéről, (-) ec) a fizető felet terhelő, a 45. -ban meghatározott felelősségi szabályokról, ed) az ügyfelet terhelő, a 42. (1) bekezdésében meghatározott, jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről és a jóvá nem hagyott fizetési műveletekre vonatkozó szolgáltatói felelősségről,(-) ee) a szolgáltatónak a fizetési művelet teljesítéséért a ban meghatározott felelősségéről, valamint ef) a 45. -ban és a 46. -ban meghatározott visszafizetési feltételekről; f) a keretszerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozóan: fa) arról, hogy a 15. szerinti szerződésmódosítást az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a szolgáltatót nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, fb) a szerződés időtartamáról, valamint fc) az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogról és annak következményeiről; g) a jogorvoslatra vonatkozóan: ga) a jogválasztásról, a kizárólagos hatáskör és illetékesség kikötéséről, valamint gb) a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. (2) A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) pontjának be) alpontja és c) pontjának ca) alpontja szerinti tájékoztatást megadni, ha a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és 54

55 b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre. 11. A szerződés fennállása alatt az ügyfél kérésére a pénzforgalmi szolgáltató bármikor köteles a szerződési feltételeket és a 10. szerinti adatokat papíron vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani. (-)12. (1) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a ban és a 22. -ban meghatározott tájékoztatástól eltérően az ügyfelet a következő adatokról tájékoztatja: a) a szolgáltatás lényeges jellemzőiről, ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának módjáról, b) tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, c) minden olyan adatról, amely a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges, valamint d) a 10. -ban meghatározott adatok honlapon és az ügyfelek számára nyitva álló helységben való kifüggesztéssel való hozzáférhetővé tételéről. (2) A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadni, ha a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel teljesített fizetési művelet nem EGT-állam pénznemében történik, és b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre. A bank fenti tájékoztatási kötelezettségének a keretszerződés egy példányának átadásával tesz eleget. - Bankszámlaszerződés - Általános Üzletszabályzat* - Hirdetmény(ek)* - *Fenti dokumentumok a Bank valamennyi Üzlethelyiségében és honlapján megtalálhatóak. Az ügyfelek részére e szabályzat 13.6sz. mellékletét az előzetes tájékoztatás részeként át kell nyújtani, amelyben az egyes fizetési műveletek teljesítési határidői kiemelten szerepelnek A keretszerződésen alapuló fizetési megbízás esetén történő előzetes tájékoztatási kötelezettség Pft 22. (1) A pénzforgalmi szolgáltató - a fizető fél kérésére - a fizető fél keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően a következő adatokról köteles a fizető felet tájékoztatni: a) a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról, és b) tételesen a szolgáltató részre fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről. (2) A pénzforgalmi szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megadni, ha a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre. Fenti tájékoztatási kötelezettségeket az aktuális, illetve mindenkori Hirdetmény tartalmazza Utólagos tájékoztatás (bankszámlakivonat) Pft. 23. (1) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésen alapuló fizetési megbízás alapján a fizető fél számlájának megterhelését követően, vagy ha a fizető fél a fizetést nem a fizetési számlán keresztül bonyolítja, a fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról köteles a fizető felet haladéktalanul tájékoztatni: a) a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról, és esetlegesen a kedvezményezett adatairól, b) a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összegéről, 55

56 c) tételesen a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, d) a pénzforgalmi szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint e) a fizetési megbízás átvételének napjáról vagy a terhelés értéknapjáról. (2) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a 8. (1) és (2) ( pont) bekezdésében meghatározott módon köteles a fizető fél rendelkezésére bocsátani. 24. (1) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy - a 23. -ban foglalt haladéktalan tájékoztatástól eltérően - a 23. (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott tájékoztatást a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél részére legalább havonta egy alkalommal átadja vagy rendelkezésre bocsátja, oly módon, hogy a fizető fél az adatokat az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse. (2) Ha a fizető fél fogyasztó, kérelmére a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél részére havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a 23. -ban meghatározott adatokat. (-) 25. (1) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a 23. -ban és a 24. -ban, valamint a 26. -ban (3.1.4 pont) és a 27. -ban foglalt tájékoztatási szabályoktól eltérően olyan eljárást biztosít az ügyfél számára, amely segítségével az ügyfél a következő adatok birtokába jut: a) a teljesített fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozás és a fizetési művelet összege, b) a szolgáltató részre fizetendő valamennyi díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség, c) azonos kedvezményezett részére történő többszöri vagy azonos típusú fizetés esetén a fizetési műveletek összege, valamint d) a szolgáltató részére, a c) pont esetében fizetendő összesített díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség. (2) Ha az ügyfél olyan kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközt használ, amely az ügyfél beazonosíthatóságát nem teszi lehetővé vagy a pénzforgalmi szolgáltató a név szerinti azonosítást műszaki okból nem tudja elvégezni, a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatást sem köteles az ügyfél rendelkezésére bocsátani. (3) A pénzforgalmi szolgáltató bármikor köteles a fizető fél részére lehetővé tenni a készpénz-helyettesítő fizetési eszközön tárolt vagy rendelkezésre bocsátott pénzösszeg nagyságának ellenőrzését. A bank az utólagos tájékoztatás követelményeinek való megfelelést a bankszámlakivonatban teljesíti, melyet - lakossági ügyfél (bankszámla) esetén havonta egy alkalommal, kivétel, ha csak zárlati tétel jelenik meg az ügyfél számláján, akkor évente egy alkalommal (zárlati tétel nem minősül fizetési megbízásnak) Az ügyfél kérésére mód van havonta egy alkalommal számlakivonat készítésére akkor is, ha csak zárlati tétel jelenik meg a számláján, - vállalkozói ügyfelek (pénzforgalmi számla) esetén forgalmi tétel megjelenésekor, de legalább havi egy alkalommal készít és juttat el az ügyfél részére. A bankszámlakivonat gyakoriságáról és átvételének módjáról az ügyfél számlanyitáskor kerül nyilatkoztatásra a szabályzat 2.1. pont értelmében. A bankszámla kivonat a napi zárási folyamatban a Bank központjában készül (rendszergazdai hatáskörben), mely fájl formátumban kerül továbbításra a postázást végző cég részére (mint kiszervezett tevékenység lsd. Általános Üzletszabályzat). Ha a számlatulajdonos úgy rendelkezik, hogy nem kéri a számlakivonat részére történő továbbítását, úgy ezen számlakivonatokat a Számlavezető bankfióknak átvételig úgy kell megőriznie (tárolnia), hogy azt bármely banki munkanapon a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul rendelkezésre tudja bocsátani. 56

57 Bank a számlatulajdonosai részére, a fizetési számlák forgalmáról tételes bankszámlakivonatot készít, amelyet az év elejétől kezdve sorszámoz. A számlakivonatok sorszámozása folyamatos, minden év elejétől 1-gyel kezdődik. Ezáltal a számlatulajdonosok rendszeresen értesülnek fizetési számlájuk forgalmáról és számlaegyenlegük alakulásáról. Bank az elektronikus banki szolgáltatást választó ügyfelek részére biztosítja az ügyfél számlaforgalmának elektronikus rendszerből történő lekérdezhetőségét, nyomtatását. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a kivonat kézhezvételétől számított 15 napon belül ellenőrzi a Banknak adott megbízások és a kivonaton szereplő megbízások meglétét, illetve egyezőségét. Amennyiben a megadott időn belül a Számlatulajdonos nem emel kifogást, a Bank elfogadottnak tekinti a kivonaton szereplő megbízásokat Kedvezményezett tájékoztatása Pft. 26. (1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a keretszerződésen alapuló fizetési művelet teljesítését követően a következő adatokról köteles a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni: a) a fizetési művelet és a fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatóságát lehetővé tevő hivatkozásról, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információkról, b) a fizetési műveletnek a kedvezményezett fizetési számláján jóváírt devizanemben meghatározott összegéről, c) tételesen a kedvezményezett által a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, d) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint e) a fizetési számlán történő jóváírás értéknapjáról. (2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a 8. (1) és (2) (3.1.1 pont) bekezdésében meghatározott módon köteles a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani. 27. (1) A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy - a 26. -ban foglalt haladéktalan tájékoztatástól eltérően - a 26. (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott tájékoztatást a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett részére legalább havonta egy alkalommal átadja vagy rendelkezésre bocsátja, oly módon, hogy a kedvezményezett az adatokat az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse. (2) Ha a kedvezményezett fogyasztó, kérelmére a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett részére havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a 26. -ban meghatározott adatokat. A Bank fenti tájékoztatási kötelezettségének a bankszámlakivonaton tesz eleget. lsd utólagos tájékoztatásnál pont. 4 FIZETÉSI MÓDOK Pft. 63. (1) A készpénzfizetésen felül a fizetési művelet során alkalmazható fizetési mód: a) a fizetési számlák közötti fizetés, b) a fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, és c) a fizetési számla nélküli fizetés. (2) A Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletben szabályozza a fizetési módok részletes szabályait. (3) Fizetési mód kötelező alkalmazását csak törvény vagy kormányrendelet írhatja elő. 57

58 4.1 AZ EGYES FIZETÉSI MÓDOK RÉSZLETES SZABÁLYAI ( és befogadásuk menete) MNB r. 25. A Pft. szerinti fizetési módokon belüli altípusok: a) fizetési számlák közötti fizetési módok különösen: aa) az átutalás, ab) a beszedés, ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, ad) az okmányos meghitelezés (akkreditív); b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: ba) a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára, bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról; c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen: ca) a készpénzátutalás. 26. A fizetési számlák közötti fizetési módok e fejezetben meghatározott szabályai irányadóak, ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet nem a fizető fél fizetési számlájának egyenlege, hanem a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti. A fizetési megbízások lebonyolítására vonatkozó feltételeket: a szabályzat 5. pontja tartalmazza a) fizetési számlák közötti fizetési módok: A Bank által használható nyomtatványokat a szabályzat mellékletei tartalmazzák. (lsd. tartalomjegyzék). A Bank Globe elnevezésű informatikai-ügyviteli rendszere szolgál a benyújtott, jóváhagyott és befogadott dokumentumok feldolgozására. Elektronikus rendszerek esetén a megbízás rögzítése az ügyfél, papíralapon benyújtott megbízás esetén a benyújtás helyén dolgozó illetékes ügyintéző feladata. A megbízások feldolgozásának technikai leírását a Globe felhasználói kézikönyv tartalmazza. A benyújtott megbízások rögzítést követő további feldolgozása a Bank giro központjában történik rendszergazdai munkakörben Az átutalás (PFNY 10/PFNY 20/PFNY 11) Az átutalás általános szabályai MNB 27. (1) Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) a fizető fél megbízza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára. (2) Az átutalási megbízást a fizető fél a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz nyújtja be. (3) A pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján az átutalási megbízás terhelési nap feltüntetésével is benyújtható. (4) Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt követő munkanapot kell terhelési napnak tekinteni. 58

59 Ha a számlatulajdonosok a fizetés módjában nem állapodtak meg, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. Az egyszerű átutalási megbízással történő fizetést a fizető fél számlatulajdonos kezdeményezi a Bank fiókjában vagy elektronikus számlavezetés esetén elektronikus úton történő benyújtással. pénzforgalmi bankszámláját kezelő Számlavezető helynél (kirendeltségnél). A belföldi fizetési forgalomban az ügyfél által beadott forint átutalás az ügyfél rendelkezése alapján történhet: - Giro elszámolás-forgalmban történő továbbítással az ügyfél számla terhelését követő napon történő jóváírással, illetve - VIBER rendszeren történő továbbítással az ügyfél számlán történő terheléssel megegyező napon történő jóváírással - a Bank aktuális Hirdetményében meghatározott, illetve e szabályzatban szereplő rendelkezéseket figyelembe véve. Nemzetközi fizetési forgalomban az ügyfél által beadott forint utalás SWIFT rendszeren keresztül kerül továbbításra, melyre vonatkozóan a nemzetközi fizetési forgalomra vonatkozó szabályok, illetve hirdetményében meghatározottak irányadóak. A forintszámlák terhére kezdeményezett deviza átutalási megbízások indítására szintén a nemzetközi fizetési forgalomról szóló, hatályos ügyviteli utasításban foglaltak, illetve hirdetmény irányadó Az átutalási megbízás befogadásának menete: (Alábbi pontok általánosnak tekintendők az egyes fizetési megbízások befogadására, figyelembe véve annak sajátosságait.) 1. A benyújtott megbízások tartalmi, formai ellenőrzése a 4.3 pont fizetési megbízások, illetve pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályai szerint, valamint 7. pont figyelembe vételével. 2. A rendelkezésre álló fedezet ellenőrzése (számlaszám ellenőrzés) 3. Érkeztetés 4. Aláírás-ellenőrzés 5. A megbízás aláírás-fedezet rendben bélyegzővel történő ellátása és a Bank ügyintézőjének aláírásával történő ellátása 1. A benyújtott megbízás 4.3 pont fizetési megbízások, illetve pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályai szerinti ellenőrzése VIBER utalás esetén az ügyfél ennek jelölésére szolgáló kódkocka kitöltésével adhat megbízást, illetve ha a megbízáson ilyen kódkocka nincs, a megbízáson a VIBER szót fel kell tüntetni. Az egyes példányok rendeltetése a következő: Az 1. sz. példány a fizető fél számlatulajdonosnak a Számlavezető hely részére adott megbízása, egyben a Számlavezető hely irattári példánya. A 2. sz. példány a fizető fél számlatulajdonos saját példánya, melyet az 1. sz. példányról kell leválasztani. A megbízás személyes átadás útján történő benyújtása esetén a Számlavezető hely ezen példányon igazolja az átutalási megbízás átvételét

60 A Globe rendszerben az ügyfél bankszámláján a ténylegesen rendelkezésre álló (fedezetre zárolt tételek nélküli) fedezet meglétének ellenőrzése. Ebben a műveletben a benyújtó számlaszámának ellenőrzése is megtörténik. 3. A számlavezető Bankhoz az átutalási megbízás 1. sz. példányát kell benyújtani. Az ellenőrzött és átvett átutalási megbízások 1. sz. példányát "számlakezelő" bélyegzővel kell ellátni, valamint a rendelkezésre álló fedezet vizsgálat esetén a fedezet bélyegzővel Az átutalási megbízások közvetlen benyújtása esetén a számlavezető hely illetékes ügyintézőjének - a számlatulajdonos külön kérésére - a példányok leválasztása előtt a megbízó saját példányának hátoldalán igazolnia kell az átutalási megbízás átvételét a pontos időpont feltüntetésével (év, hó, nap, óra, perc). A számlakezelő rendszer az átutalási megbízások mindkét példányát kezeli így az indigós nyomtatvány használatával az érkeztetés mindkét példányon megtörténik. Az átutalási megbízások postai úton történő megküldése esetén az átvétel megbízó példányán történő igazolására nincs lehetőség. 4./ Aláírás ellenőrzés: Az ügyfél számlavezető fiókjához benyújtott megbízás esetén a fiók nyilvántartásában lévő aláírás-bejelentő kartonok alapján, nem a számlavezető fiókhoz benyújtott megbízás esetén az illetékes fióktól faxon, vagy szkennelve e- mailen bekért aláírás-bejelentő karton alapján történik az ügyfél azonosítása. Az aláírás vizsgálatnál a benyújtó számlaszámának egyezőségét is vizsgálni kell Amennyiben az ügyfél aláírása nem egyezik meg a bejelentett móddal, a megbízást vissza kell utasítani és új megbízás benyújtását kell kérni az ügyféltől. Amennyiben az ügyfél személyesen jelen van az ügyfél aláírását ismételten megteheti a megbízáson. Ha az így pótolt aláírás megegyező a bejelentett aláírással, elfogadottnak tekinti a bank. 5. A megbízás Banknál erre a célra szolgáló aláírás, fedezet rendben bélyegzővel történő ellátása, melyet a befogadást végző ügyintéző aláírásával igazol Az átutalás különös szabályai MNB rend. 28. Átutalás különösen: a) a csoportos átutalás, b) a rendszeres átutalás, c) a hatósági átutalás és az átutalási végzés Csoportos átutalás 29. (1) Csoportos átutalás esetén a fizető fél a pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás alapján a keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is benyújthatja. (2) A csoportos átutalási megbízás nemteljesítéséről (jóváírásának meghiúsulásáról) és annak okáról a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató ezeket az értesítéseket (nem teljesített megbízásokat) a keretszerződésben meghatározott módon továbbítja a fizető fél részére. Feltételek: 60

61 Az ügyfélnek rendelkeznie kell pénzforgalmi bankszámlával a Banknál. Az ügyfél és a Bank között szerződés megkötése. A szerződést két példányban, mindkét részről és példányon eredeti aláírásokkal kell ellátni, melynek egyik példányát az ügyfél részére kell átadni, a másik példányát a Banknak kell megőriznie. Amennyiben az ügyfél floppy lemezen nyújtja be a megbízás: Az ügyféltől floppy lemezen, kísérőjegyzékkel kell befogadni a csoportos átutalási megbízásokat. A kísérőjegyzék másolatán kell igazolnia a Bank munkatársának a floppy lemezek átvételét. A csoportos átutalási megbízás tartalmazza: a vállalkozó számlatulajdonos azonosításához szükséges adatokat; a terhelendő bankszámla adatait; a terhelés dátumát; az átutalni kívánt, a megbízási jegyzék tételeiben szereplő pénzösszegek összesenjét; a pénzösszeg rendeltetését (pl.: munkabér); a megbízási jegyzéket; a Jogosultak felsorolását; a jóváírandó bankszámláikat; a jóváírandó tételösszegeket. A kísérőjegyzéken szerepelnie kell többek között a floppy lemezen lévő file nevének, keletkezés dátumának, a csoportos megbízás összegének és darabszámának, valamint a készítő aláírásának. A befogadott floppy lemezen vírusellenőrzést kell végrehajtani. Vírus esetén a feldolgozást abba kell hagyni és levél kíséretében vissza kell küldeni a floppy lemezeket és a kísérőjegyzéket a benyújtó ügyfélnek. Egyeztetni kell a floppy lemezen lévő adatállomány nevét a kísérőjegyzéken szereplő file névvel. Eltérés esetén a feldolgozást abba kell hagyni és levél kíséretében vissza kell küldeni a floppy lemezeket és a kísérőjegyzéket a benyújtó ügyfélnek. Az ügyfélnek lehetősége van home bankos rendszeren keresztül csoportos átutalási megbízás benyújtására manuálisan berögzítve vagy import formátumokat használva. Az ügyfél által házibank rendszeren indított csoportos beszedési megbízások tartalmáért az ügyfél vállalja a felelősséget. A csoportos átutalások feldolgozása az ügyviteli rendszergazdák feladata. A feldolgozás eredményéről az ügyfél STATUS állományból értesül. - Speciális csoportos utalások - önkormányzatok munkabér állományai. A csoportos átutalási állomány és a hozzá tartozó kisérőjegyzék (érintett önkormányzati alszámlák, darabszámok, összegek, összes darabszám, összesen összeg) a MÁK-tól felhasználó azonosítókkal és jelszóval védett elektronikus rendszeren keresztül kerül továbbításra az adott önkormányzat számláját vezető pénzintézet felé. Az önkormányzat a csoportos átutalási megbízás fedezetének megérkezésekor (jellemzően a csoportos átutalási megbízás értéknapján) írásos módon engedélyezi az állomány feldologzását. Az engedélyező levél tartalmazza a csoportos átutalási megbízás szumma összegét és a terhelési értéknapot. Az önkormányzati munkabérek letöltése a MÁK-tól valamint feldolgozásunk az ügyviteli rendszergazdák feladata. A feldolgozás eredményéről az ügyfél STATUS állományból értesül. - önkormányzatok segély állományai. A segély állomány az önkormányzattól házibank rendszeren keresztül, hitelesített levél csatolmányaként érkezik. A segély állomány beküldésével párhuzamosan az önkormányzat írásos formában engedélyezi a segély állomány feldolgozását és mellékeli a segélyállomány összesítőjét. Az engedélyező levél tartalmazza a segély állomány szumma összegét és a terhelési értéknapot. Az önkormányzati segély állomány feldolgozása az ügyviteli rendszergazdák feladata. A feldolgozás eredményéről az ügyfél STATUS állományból értesül. A Bank a befogadott csoportos átutalási megbízások összegével egyösszegben megterheli az átutalást indító számlatulajdonos pénzforgalmi számláját. Csoportos átutalások teljesítésekor részteljesítés nem végezhető. 61

62 Amennyiben az átutaló ügyfél pénzforgalmi számláján nem áll rendelkezésére a megbízási csomag teljesítéséhez szükséges teljes fedezet, úgy a teljes megbízási csomag visszautasításra kerül. A befogadott köteget a Számlavezető hely adatállomány formájában (CS_ATUTALAS) kötegenként egyösszegben megterheli az átutalási megbízások összegével, majd továbbítja a Számlavezető bank által befogadott kötegeket az Elszámolóházhoz vagy a bank számlavezetett ügyfelei részére. A csoportos megbízás formai, tartalmi, érvényességi szempontból ellenőrzött állományáról CS_STÁTUS Csoportos Ellenőrző Jelentést készül, amely a Számlavezető helyen keresztül továbbításra kerül a számlatulajdonos részére. E jelentésből értesül a számlatulajdonos az elfogadott, illetve a hiba okára utaló jelzéssel visszautasított átutalásairól. A terhelésről a csoportos átutalásokat kezdeményező ügyfél - az eddig szokásos módon - a Pénzforgalmi Keretszerződésben meghatározott formában (pl.: bankszámlakivonaton) is értesítést kap. A csoportos megbízásokból konvertált BZSR tételeket az Elszámolóház a bankközi elszámolási rendszerben számolja el az érintett bankok között. Az átutalási tételeket a címzettek fizetési számláit vezető bankokhoz az Elszámolóház a BZSR szabályai szerint juttatja el. A címzettek bankjai a fogadott átutalási tételeket jóváírják a kedvezményezettek fizetési számláin és erről a kedvezményezetteknek az eddigi szokásos módon értesítést küldenek (pl: bankszámlakivonatot). Az átutalt összegeket azzal a nappal kell a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, amikor a számlavezető pénzforgalmi számláján a fedezeti összeg jóváírásra került. Azokat a tételeket, amelyeket valamilyen oknál fogva a címzett bankja nem tudott lekönyvelni, vissza kell utasítania, vagyis a tételt visszafordítva kell utalni az indító ügyfélhez. A visszautasításokat legkésőbb a tétel fogadását követő napon el kell indítani. Az indító, vállalkozó számlatulajdonos a jóváírásokról és visszautasításokról - a megállapodástól függően - naponta, vagy a benyújtást követő 7., vagy 8. napon összesítést kap a napi CS_DETSTA Csoportos Beszámoló Üzenetben. CS_DETSTA jelentésben tételesen szerepel, hogy az eredeti megbízás mely tételeit utasították vissza és mennyit hajtottak végre. Azokat a tételeket, amelyeket a pénzforgalmi rendelkezésben meghatározott határidőn belül a címzettek bankjai nem utasítottak vissza, sikeresen átutaltaknak kell tekinteni. A csoportos átutalási megbízás nem teljesítéséről, illetve ennek okáról a jogosult fizetési számláját vezető hitelintézet a fizető fél számláját vezető hitelintézetet a megbízás visszaküldésével értesíti Rendszeres átutalás 30. (1) Rendszeres átutalási megbízással a fizető fél meghatározott összegnek meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő átutalására ad megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójának. (2) A rendszeres átutalási megbízást a pénzforgalmi szolgáltató mindaddig teljesíti, amíg azt a fizető fél vissza nem vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem telt. Rendszeres átutalási megbízást egyfelől a Bank erre rendszeresített nyomtatványán nyújthat be az ügyfél a Banknál bejelentett módon az aláírás-bejelentő kartonon rögzített módon a bankszámla felett rendelkező személy(ek)nek kell aláírni. A befogadásának menete*: 62

63 1. A befogadott megbízás ellenőrzése 2. Érkeztetés 3. Aláírás ellenőrzés 4. A megbízás rögzítése és ellenőrzése * pont figyelembevételével 1. A megbízás rovataiban ellenőrizni kell az adatok megfelelő módon történő kitöltését. A rendszeres átutalási megbízáson a terhelési nap megjelölése történhet szövegszerűen, meghatározva a kezdő időpontot (pl. egy rendszeres jóváírás napjától számított meghatározott nap) vagy számmal (pl. minden hónap meghatározott napján).( Amennyiben az így meghatározott terhelési nap nem banki munkanap, vagy nincs ilyen nap az adott hónapban, akkor a terhelési nap az így megadott napot követő banki munkanap. ) A megbízó adatainak ellenőrzése a Globe rendszerben 2. A formanyomtatvány megfelelő részében az átvétel napjának feltüntetése és a befogadást végző ügyintéző aláírásának feltüntetése. 3. Aláírás ellenőrzés aláírás-bejelentő karton alapján. 4. A benyújtott megbízás számlavezető fiókban történő rögzítése és ellenőrzése a Globe rendszerben. A rögzítés során a rendszer ellenőrzi, hogy a jóváírandó számlaszám a giro forgalomban létezik-e. Ügyfeleink házibank rendszeren keresztül is benyújthatják állandó megbízásaikat. A megbízás zárt rendszerben, rendszergazdai beavatkozás nélkül végrehajtódik a számlavezető rendszeren. A megbízáson szereplő adatok helyességéért az ügyfél vállalja a felelősséget A Bank jogosult megtagadni a rendszeres átutalási megbízás befogadását, ha azon a számlatulajdonos a terhelési napot nem egyértelműen tüntette fel. A rendszeres átutalási megbízást a Számlavezető helynek addig kell teljesítenie, amíg azt a megbízó számlatulajdonos írásban vissza nem vonja vagy - ha a számlatulajdonos erről a megbízásban külön rendelkezett - az utolsó teljesítési időpont be nem következik Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés PFNY 71 MNB 31. (1) A hatósági átutalási megbízásban vagy az átutalási végzésben foglaltak szerint teljesítendő pénzkövetelések esetén a Pft ában foglaltakon túl az e szerinti szabályok irányadóak. Pft. A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás, mint fizetési számlák közötti fizetés 64. (1) A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni. (2) A hatósági átutalás esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás megbízás adója által meghatározott fizetési számlára. (3) Hatósági átutalási megbízás adására jogosult a hatósági átutalást saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül is kezdeményezheti, amely köteles azt továbbítani az adós pénzforgalmi szolgáltatójának. (4) A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a fizető fél nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot. 63

64 (5) A hatósági átutalási megbízás átvételét sem a fizető fél, sem a hatósági átutalás kezdeményezésére jogosult pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg. (2) A kedvezményezett által saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás esetén a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás átvételét követően ellenőrzi a hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, valamint a rendelkezésre jogosultnak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását. (3) A hatósági átutalási megbízás adattartalmát a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató - a (2) bekezdésben leírtak ellenőrzése után - továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. (3a) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés átvételét követően soron kívül megkezdi a fizetési megbízásban megjelölt fizető fél és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozásának ellenőrzését. (4) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízásról és az átutalási végzésről annak teljesítése, részteljesítése, vagy törvényben meghatározottak szerinti sorbaállítása előtt nem értesítheti a fizető fél számlatulajdonost. (5) A fizető felet a pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés teljesítéséről, részteljesítéséről, valamint sorba állításáról a teljesítéssel vagy a sorba állítással egyidejűleg a fizetési megbízás adattartalmának közlésével írásban értesíti. Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés sorba állításának kezdete nem munkanapra esik, a pénzforgalmi szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő munkanapon tesz eleget. A 18/2009 MNB rendelet, illetve évi LXXXV tv. életbe lépése előtt alkalmazott beszedés típusok közül az azonnali inkasszó e néven megszűnik. Tartalmát tekintve megszűnnek a határozaton, illetve jogszabályon alapuló inkasszók, nevében megszűnik, de azonos tartalommal, csak hatósági átutalásra átkeresztelve és átutalássá átcsoportosítva hatósági átutalási megbízásként él tovább a jelenlegi végrehajtói inkasszó. Amennyiben azonban a bírósági végrehajtás általános feltételei fennállnak, teljesítésre beadhatók maradnak a november 1. napja előtti végrehajtható okiraton alapuló, pénzforgalmi úton érvényesíthető (2-es indokú) beszedések. A Pft. elfogadásával egyidejűleg került sor a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítására, mely a pénzforgalmi végrehajtás, azaz az inkasszós rendszer átalakítását foglalja magában A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés külön szabályai MNB: 9. (1) A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés befogadásának időpontja az az időpont, amikor a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette. (2) A kedvezményezett által a pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás esetén a befogadási időpont a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a hatósági átutalás megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette. (3) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 7. (8) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 64

65 (4) Az átutalási végzés, illetve a kedvezményezett által közvetlenül a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz benyújtott hatósági átutalási megbízás teljesítésének a visszautasításáról a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 7. (6) bekezdésében és - a jelen (7) bekezdésében foglalt eltéréssel - a 7. (7) bekezdésében foglaltak szerint eljárva közvetlenül értesíti az átutalási végzés benyújtóját, illetve a kedvezményezettet. (5) A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthető hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés sorbaállításáról haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet és az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés a fizetési megbízás adatait és a sorbaállítás utolsó napját tartalmazza. (6) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás sorbaállítása esetén az (5) bekezdés szerinti értesítést a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján küldi meg. (7) A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az értesítéseket a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés hozzá történő beérkezésével azonos módon küldi meg. Jogszabályon alapuló inkasszó, november 1. előtt benyújtva a GIRO-ban átfutás és a sorbaállítás időigényét is figyelembe véve december 10. után várhatóan nem lesz; A vh. határozaton alapuló inkasszó, ha az alapul szolgáló követelés november 1. előtt végrehajthatóvá vált az elévülési időn belül (Ptk. szerint 5 év, melynek számítása felszólításonként újrakezdődik) Az kifutási idő alatt ezen megbízásokra az megelőző Bankszámla/Pénzforgalmi Ügyrend megfelelő utasításait kell alkalmazni. A végrehajtási jellegű számla feletti rendelkezés-korlátozások (hatósági átutalás, átutalási végzés) vonatkozásában továbbra is fennmarad a befogadásig tartó értesítési tilalom míg a váltóbeszedés és a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások vonatkozásában megszűnik. Az évi LIII. törvényben (a bírósági végrehajtásról) Tv.64. (1) A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni. (2) A hatósági átutalás esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás megbízás adója által meghatározott fizetési számlára. (3) Hatósági átutalási megbízás adására jogosult a hatósági átutalást saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül is kezdeményezheti, amely köteles azt továbbítani az adós pénzforgalmi szolgáltatójának. (4) A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a fizető fél nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot. (5) A hatósági átutalási megbízás átvételét sem a fizető fél, sem a hatósági átutalás kezdeményezésére jogosult pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg. Levonás a nyugdíjból 67. (1) Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából legfeljebb 33%-ot lehet levonni. (2) A levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében: a) gyermektartásdíj, b) jogalap nélkül felvett nyugellátás. (3) Több letiltás esetén a levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig terjedhet. (4) Az árvaellátásból - legfeljebb 50% erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni. Levonás egészségbiztosítási pénzbeli ellátásból 68. A baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyből legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések fejében: a) gyermektartásdíj, b) jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás. Levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból 69. (1) A gyermekgondozási segélyből és a gyermeknevelési támogatásból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági támogatás fejében. (2) A családi pótlékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett családi pótlék és anyasági támogatás fejében. Levonás egyéb járandóságból 65

66 72. A munkanélküli ellátásból (munkanélküli járadékból, nyugdíj előtti munkanélküli segélyből, keresetkiegészítésből, és keresetpótló juttatásból) legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések fejében: a) tartásdíj, b) jogalap nélkül felvett munkanélküli ellátás. 73. (1) A fogva tartott adós keresményéből - a 61. (1) bekezdésében említett köztartozások levonása után és a 62. szerinti mentességre való tekintet nélkül - le kell vonni az adós a) eltartási költségét, b) saját szükségleteire fordítható összeget, és c) szabadulása idejére tartalékolt összeget. (2) Az (1) bekezdés szerinti levonások után fennmaradó keresmény legfeljebb 50%-át bármely követelés fejében le lehet vonni. Azonban a fenti korlátozások nem a hitelintézethez már befolyt összegre, hanem az azt folyósító szervnél történő levonásra vonatkoznak. Ha a folyósítás már megtörtént, és a pénz már a bankszámlán van, akkor a Vht. 79/A -a alapján kell eljárni: 79/A (2) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. (3) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. A Vht. 79/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Kezelt összegre vonatkozóan 79/A. (1) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegben végrehajtás alá vonható, kivéve a természetes személyt megillető pénzösszegeket, amelyek végrehajtás alá vonása a (2) és (3) bekezdés szerint történik. (2) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. (3) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, ennek az összegnek az 50%-a is végrehajtás alá vonható. (4) E rendelkezéseit a pénzforgalmi szolgáltató által több szerződés alapján kezelt, adóst megillető együttes összegre kell alkalmazni. (7) A Vht. 79/B. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha az átutalási végzésben vagy a végrehajtó által benyújtott hatósági átutalási megbízásban megjelölt fizetési számlán kezelt összeg nem, vagy csak részben fedezi a követelés összegét, a pénzforgalmi szolgáltató a teljesítést kiterjeszti a további fizetésiszámla-szerződés, illetve betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján kezelt, adóst megillető összegre is, kivéve azokat az összegeket, amelyek végrehajtás alá vonása a 307. (1) bekezdése szerinti kormányrendelet alapján történik. (8) A Vht. 79/B. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kiterjesztést az alábbi sorrend szerint végzi el: a) a pénzforgalmi számlán kezelt összeg, ha az nem tartozik a b) pont hatálya alá, b) a pénzforgalmi számlán betétszerződés alapján kezelt összeg, c) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetésiszámla-szerződés alapján kezelt összeg, ha az nem tartozik az a) pont hatálya alá, d) a Polgári Törvénykönyvben meghatározott betétszerződés alapján elhelyezett összeg, ha azt a hitelintézet a fizetésiszámla-szerződés szabályainak megfelelően kezeli, e) a Polgári Törvénykönyvben meghatározott takarékbetét-szerződés alapján elhelyezett összeg, ha azt a hitelintézet a fizetésiszámla-szerződés szabályainak megfelelően kezeli. 66

67 79/C. (1) A pénzforgalmi szolgáltatónál több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés fejében teljes összegben végrehajtás alá vonható, a 79/A. rendelkezéseit ebben az esetben is alkalmazni kell. (2) A végrehajtó a számla megterheléséről - a pénzforgalmi szolgáltató által közölt értesítési cím alapján - köteles haladéktalanul értesíteni a nem adós számlatulajdonost. (3) A nem adós számlatulajdonos a végrehajtást kérő ellen az igényperre vonatkozó szabályok szerint pert indíthat a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezése alapján a számláról leemelt, őt illető pénzösszegek visszafizetése iránt. A hitelintézet nem köteles vizsgálni, hogy a közös számlán levő pénzösszeg melyik tulajdonost illeti, hanem a teljes összeget végrehajtás alá kell vonnia. A nem adós számlatulajdonos végrehajtási igényper keretében érvényesítheti követelését az adóssal szemben. (9) A Vht a helyébe a következő rendelkezés lép: 80. (1) A végrehajtást kérő kérelmére a végrehajtási lap kiállítására, illetve a végrehajtási záradékolásra jogosult bíróság a pénzkövetelés behajtása céljából a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, adós rendelkezése alatt álló, a 7. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott összeg - ideértve a nem pénzforgalmi számlán kezelt összegeket is - végrehajtás alá vonására átutalási végzést hoz. (2) A bíróság az átutalási végzésben felhívja az adóst megillető összeget kezelő pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a követelés összegét - a felhívásnak megfelelően - utalja ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg utalja át a végrehajtást kérő által megjelölt fizetési számlára. (10) A Vht a helyébe a következő rendelkezés lép: 81. (1) A bíróság az átutalási végzést a pénzforgalmi szolgáltatónak azzal a rendelkezéssel küldi meg, hogy a végzésben feltüntetett követelés összegét tartsa vissza, és azt az adósnak ne fizesse ki. (2) A bíróság az átutalási végzés jogerőre emelkedéséről a pénzforgalmi szolgáltatót azzal a rendelkezéssel értesíti, hogy a visszatartott összeget - az átutalási végzésben foglalt felhívásnak megfelelően - utalja ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg utalja át a végrehajtást kérő által megjelölt számlára. (3) Ha az átutalási végzés kibocsátása fedezet hiánya miatt nem vagy csak részben vezetett eredményre, egyéb végrehajtható okirat kiállításának akkor van helye, ha a végrehajtást kérő igazolja, hogy az adós pénzforgalmi szolgáltatója az átutalási végzést milyen összegben teljesítette. Ha a kérelmet a függőben tartási határidő lejárta előtt terjesztik elő, a bíróság a végrehajtható okirat kiállításával egyidejűleg értesíti az adós pénzforgalmi szolgáltatóját arról, hogy nem kéri az átutalási végzés további függőben tartását. (11) A Vht ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha a költségvetési szerv elleni végrehajtás során a pénzforgalmi szolgáltató fedezet hiánya miatt nem tudott eleget tenni az átutalási végzésben foglalt felhívásnak, a pénzforgalmi szolgáltató köteles erről az adós pénzügyi ellátását végző szervet és a bíróságot haladéktalanul értesíteni. (12) A Vht. 82/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 82/A. (1) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló, a 7. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott összeg - ideértve a nem pénzforgalmi számlán kezelt összegeket is - végrehajtás alá vonása iránt a végrehajtó a végrehajtói letéti számla javára benyújtott hatósági átutalási megbízással (e -ban a továbbiakban: megbízás) intézkedik. Az adós pénzforgalmi szolgáltatója (e -ban a továbbiakban: pénzforgalmi szolgáltató) a végrehajtó intézkedésének megfelelően köteles a számlán lévő összegből a megbízásnak megfelelő összeget a végrehajtói letéti számlára átutalni. (2) A végrehajtó e szerinti eljárására a hatósági átutalási megbízás külön jogszabályban foglalt szabályait a (3)- (6) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. (3) Ha a pénzforgalmi szolgáltató nem kezel forintban az adós rendelkezése alatt álló, (1) bekezdés szerinti pénzösszeget, akkor a megbízás közvetlenül a külföldi pénznemben kezelt összeg ellen is benyújtható. (4) Ha a megbízás teljesítése a 79/D. -ban foglaltakba ütközne, a pénzforgalmi szolgáltató ezt haladéktalanul köteles közölni a végrehajtóval. (5) Ha a hatósági átutalási megbízás fedezet hiánya miatt nem, vagy csak részben vezetett eredményre, a végrehajtó a végrehajtást kérő erre irányuló kérelmére azt ismételten benyújtja. (6) Ha az adós elévülésre hivatkozik, a végrehajtó beterjeszti az iratokat a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely elévülés esetén a végrehajtást végzéssel megszünteti. Az elévülés bejelentése nem mentesíti a pénzforgalmi szolgáltatót a megbízás teljesítésének kötelezettsége alól. 67

68 (7) Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az adós pénzforgalmi számlájának adatait, vagy ha az ügyben helye van végrehajtásnak az adós pénzforgalmi számlán kezelt összegeire és a pénzforgalmi számla adatai egyébként rendelkezésre állnak, a végrehajtó a végrehajtható okirat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kiadja a megbízást, 5 munkanapon belül pedig postai úton kézbesíti a végrehajtható okiratot. Az így behajtott összeg kifizetésére - ha a kifizetés egyéb feltételei is fennállnak - a végrehajtható okirat kézbesítését követő 15 nap elteltével kerülhet sor. Ha a megbízás eredményeként befolyt összeg még a végrehajtási eljárás elején fizetendő költségrészt sem fedezi, a végrehajtó felhívást ad ki a költségrész megelőlegezésére és az általános szabályok szerint folytatja az eljárást. Az hatósági átutalás, átutalási végzés megbízások banki okmányvizsgálati kötelezettsége megszűnik. A hatósági átutalási megbízás nyomtatvány három példányból áll(pfny 71) A nyomtatvány példányainak rendeltetése a következő: Az 1. sz. példány a kedvezményezett a számlavezetőjén keresztül értesíti a fizető fél számlavezetőjét a hatósági átutalási megbízás benyújtásáról. A fizető fél számláját kezelő Bank hely irattári példánya. A 2. sz. példány értesíti a fizető fél számlavezetője a fizető fél számlatulajdonost a megbízás benyújtásáról. (Az értesítést a Számlavezető hely megteheti a 2. számú példánnyal azonos adattartamú tájékoztató bankszámlakivonaton feltüntetett hatósági átutalási megbízás tranzakció utólagos megküldésével is.) A 3. sz. példány a kedvezményezett saját példánya. Közvetlen benyújtás esetén - külön kérésre - a fizető fél számlavezetőjének e példányon kell igazolnia megbízás átvételét. A hatósági átutalási megbízás átvételét sem a fizető fél, sem a hatósági átutalás kezdeményezésére jogosult számlavezetője nem tagadhatja meg. A hatósági átutalási megbízást a megbízás tartalmi vizsgálatát követően - a kedvezményezett számlavezetője továbbítja a fizető fél számláját vezető bankhoz. A továbbítás történhet elektronikus úton a kedvezményezett számlavezetője által indított hatósági átutalási megbízás formájában vagy csatolt melléklet megléte esetén postai úton történő megküldéssel. A hatósági átutalási megbízás adására jogosult szerv (bírósági vagy közigazgatási eljárás szerint végrehajtóként eljáró szerv, valamint az adóhatóság és a vámhatóság) képviselője a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján közvetlenül is benyújthatja a hatósági átutalási megbízást a fizető fél Számlavezető helyéhez. Ebben az esetben a Számlavezető hely munkatársa a megbízás befogadását, érkeztetését megelőzően kizárólag formai és tartalmi szempontok alapján tudja vizsgálni a hatósági átutalási megbízást, a kedvezményezett adatainak megfelelését és aláírás-vizsgálatot nem tud végezni. Az ügyfeleink által benyújtott: - Hatósági átutalásra jogosult házibankos ügyfeleink a házibank rendszeren belül is beküldhetnek hatósági átutalási megbízást. A megbízás, amennyiben saját ügyfél ellen szól rögzített állapotban kerülnek be a számlavezető rendszerbe, azok jogszabály által előírt vizsgálata, jóváhagyása illetve visszautasítása a Giro rendszeren beérkezett hatósági átutalásokhoz hasonlóan az ügyviteli rendszergazdák feladata. Ha kimenő hatósági átutalásról van szó, akkor azok ellenőrzött állapotba kerülnek a Globe-ba, és nincs velük külön teendő. Az ügyfeleink ellen benyújtott: - hatósági átutalás: jogszabály által előírt vizsgálata, jóváhagyása illetve visszautasítása az ügyviteli rendszergazdák feladata. 68

69 Mind a hatósági átutalás mind az átutalási végzés (+felhatalmazó levélen alapuló és váltón alapuló beszedések) beállásáról, (rész)teljesítéséről valamint lejáratáról napi rendszerességgel értesítő levelek készülnek a jogszabályban lefektetett formában és tartalommal. Az értesítő levelek elkészítése és továbbítása az ügyviteli rendszergazdák feladata. Az átutalási végzés Az átutalási végzés befogadásának menete papír alapon történő benyújtás estén*: 1. Ellenőrzés csak formai és tartalmi szempontok alapján. 2. Érkeztetés 3. Aláírás ellenőrzés, benyújtó számlaszámának ellenőrzése 4. A megbízás továbbítása a Bank központjába, ahol rendszergazdai hatáskörben történik *szabályzat pont figyelembe vételével. Átutalási végzés esetén az átutalási végzés meghozatalára jogosult szerv (bíróság) felhívja a fizető fél Számlavezető helyét arra, hogy a végzésben megjelölt összeget utalja át az általa megjelölt fizetési számlára (esetleg végrehajtói letéti számlára), illetve a végzés jogerőre emelkedéséig az abban megjelölt összeggel a fizető fél számláját terhelje meg és az összeget elkülönített számlán tartsa nyilván. Amennyiben a végzésben megjelölt pénzkövetelést a végzés jogerőre emelkedéséig - elkülönítve kell kezelni, akkor a Számlavezető helynek az összeget a számlavezető rendszerében át kell vezetnie egy megfelelő típusú - elkülönített számlára. Ha ilyen elkülönített számlával a fizető fél számlatulajdonos nem rendelkezik, akkor annak külön rendelkezése nélkül a Számlavezető helynek kell megnyitni a számlát a számlavezető rendszerben. Az átutalási végzés meghozatalára jogosult szerv számlavezetőjén keresztül vagy közvetlen benyújtással juttatja el a fizetési megbízást a végzésben megjelölt fizető fél számlavezetőjéhez. Az átutalási végzés elektronikus úton történő kezdeményezésére nincs lehetőség. A fizető fél számláját kezelő Számlavezető hely munkatársának az átutalási végzés érkeztetését megelőzően vizsgálnia kell, hogy az átvett átutalási végzés tartalmazza-e mindazon adatokat, így a -fizető fél nevét és pénzforgalmi jelzőszámát (ezek összetartozását), kedvezményezett megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, a fizetendő összeget, a követelés pénznemét, a követelés végrehajtásának indokát amelyek alapján a fizetési megbízás teljesíthető. Ezen kívül a számlavezetőnek ellenőriznie kell az átutalási végzés eredetiségét (pl. a bíróság bélyegző lenyomatát és a hitelesítési záradékot tartalmaznia kell a dokumentumnak). Tartalmi megfelelés esetén a Számlavezető hely teljesítésre befogadja az átutalási végzést. Az ügyfeleink által benyújtott: - az átutalási végzés jellegéből adódóan nem nyújtható be elektronikus formában. Ha a saját ügyfél által benyújtott átutalási végzés saját ügyfél ellen szól, akkor a jogszabályi vizsgálata és a számlavezető rendszerbe történő rögzítése az ügyviteli rendszergazdák feladata. Ha bankon kívüli, akkor a benyújtó ügyfél számlavezető fiókja (vagy amelyik kirendeltségre beviszi) továbbítja postai úton az érintett pénzintézet felé. Az ügyfeleink ellen benyújtott: - átutalási végzés: jogszabály által előírt vizsgálata és a számlavezető rendszerbe történő rögzítése az ügyviteli rendszergazdák feladata. 69

70 A Számlavezető hely a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés befogadásáról annak teljesítése, részteljesítése, vagy sorbaállítása előtt nem értesítheti a fizető fél számlatulajdonost A beszedés A beszedés általános szabályai MNB 32. (1) A beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy fizetési számlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be. (2) A kedvezményezett a beszedési megbízást a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz nyújtja be. (3) A kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a beszedési megbízás átvételét ellenőrzi a kedvezményezettre vonatkozó adatokat (ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, akkor az okiraton szereplő kedvezményezett, a beszedési megbízásban megjelölt kedvezményezett számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, a rendelkezésre jogosultnak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását). (4) A beszedési megbízás adattartalmát a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató - a (3) bekezdésben leírtak ellenőrzése után - továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. (5) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül is benyújthatja a beszedési megbízást. (6) Ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, vagy azt jogszabály vagy megállapodás alapján ellenjegyzéssel kell ellátni, akkor az így felszerelt beszedési megbízást a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató, illetve a (5) bekezdés szerint közvetlen benyújtásra jogosult kedvezményezett a kézbesítés megtörténtének igazolására alkalmas módon továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A befogadásának általános menete papír alapon történő benyújtás estén*: 1. Benyújtott megbízások alaki és tartalmi ellenőrzése 2. A benyújtott megbízás érkeztetése 3. Aláírás, számlaszám egyezőség vizsgálata *A pont figyelembe vételével Beszedési megbízás kezdeményezhető a PFNY 40/PFNY 41 nyomtatvány és a szükséges dokumentumok együttes benyújtásával: A Benyújtás indoka rovatában a nyomtatvány hátoldalon közölt benyújtási indokok közül a megfelelő jelölő számot kell feltüntetni. Ezek lehetnek: = 1-es kódjelű: felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás = 4-es kódjelű: váltón alapuló beszedési megbízás = 5-ös kódjelű: csekkbeszedés A Közlemény rovat -ot az átutalási megbízásnál leírtakat figyelembe véve kell kitölteni. - A beszedési megbízás 1. példányát a jogosultnak alá kell írnia. A beszedési megbízáson szerepelnie kell a megbízás keltének. A beszedési megbízásnyomtatvány (PFNY 40/PFNY41) három példányból áll. A nyomtatvány példányainak rendeltetése a következő: 70

71 1. példány a kedvezményezettnek a számlavezetője részére adott megbízása, amely a Számlavezető hely irattári példánya, kivéve, ha - a megbízás benyújtása közvetlenül vagy a kedvezményezett számlavezetője útján postán keresztül történik a fizető fél Számlavezető helyéhez. Ebben az esetben az 1. példány a fizető fél Számlavezető helyének irattári példánya, - ha a beszedési megbízás 1. példányához okmányt kell csatolni vagy ellenjegyzéssel kell ellátni. Ilyen esetben a kedvezményezett számlavezetője, illetve a közvetlen benyújtásra jogosultnak (pl. pénzforgalmi szolgáltató) a megbízás 1. példányát tértivevényes ajánlott levélben (ún. B ajánlott) vagy közvetlen kézbesítéssel kell a fizető fél számlavezetőjéhez továbbítania. 2. példány értesíti a Számlavezető hely a fizető felet a megbízás benyújtásáról. (Az értesítés történhet a 2. példánnyal azonos adattartalmú értesítő levél formájában vagy utólag, a számlavezető rendszerben már rögzített beszedési megbízás teljesítés tranzakciót is tartalmazó bankszámlakivonat megküldésével. 3. példány a kedvezményezett saját példánya. Közvetlen benyújtás esetén - külön kérésre - a Számlavezető helynek e példányon kell igazolnia megbízás átvételét. A kedvezményezett számlavezetőjének feladata A Számlavezető bank - a számlatulajdonosa által más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla ellen benyújtott - beszedési megbízást alakilag és tartalmilag felül kell vizsgálnia. A kedvezményezett fizetési számláját kezelő Számlavezető helynek a beszedési megbízás átvétele, de még a befogadása, érkeztetése előtt előtt elsődlegesen ellenőriznie kell, hogy : - a kedvezményezett fizetési számla javára benyújtható-e a szóban forgó beszedési megbízás, - a beszedési megbízáshoz csatolt okmány(ok)ban szereplő kedvezményezett adatai (a kedvezményezett számlatulajdonos megnevezése, pénzforgalmi jelzőszáma) teljeskörűen megegyezik-e a megbízás nyomtatványon feltüntetett adatokkal, - a megbízást a Számlavezető helyen bejelentett módon a rendelkezésre jogosult személyek írták alá. A hiányosan vagy hibásan kiállított beszedési megbízást egy kísérő levéllel együtt a benyújtónak haladéktalanul vissza kell adni. Ha a melléklettel nem rendelkező beszedési megbízást a Számlavezető hely rendben találja, akkor annak tartalmát a számlavezető rendszerben rögzíti és elektronikus úton non-klíring üzenetet formájában továbbítja a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató felé. A rögzítés alapjául szolgáló beszedési megbízást, mint könyvelési bizonylatot a napi anyagban kell megőrizni. Ha a jogosult 4-es vagy 5-ös kódjellel látja el a beszedési megbízást, akkor a megbízás 1. példányához okmányt kell csatolni és azt az okmányokkal együtt - tértivevényes, ún. "B" ajánlott levélben vagy közvetlen kézbesítéssel - a Számlavezető helynek kell a a fizető fél számlavezetőjéhez továbbítania. A postázandó beszedési megbízásról és mellékleteiről továbbküldés előtt másolatot kell készíteni, amelyet a napi anyagban kell megőrizni. Ha az elektronikus úton, non-klíring üzenet formájában továbbított azonnali beszedési megbízás kezdeményezése üzenet vagy a postai úton megküldött, esetleg közvetlenül benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató valamilyen oknál fogva a megbízást nem tudja teljesíteni (pl. pénzforgalmi jelzőszám hiba, hiányzó okmányok vagy fedezetlenség miatt), azaz a fizető fél fizetési számláját nem tudta megterhelni, akkor a befogadás napján visszautasított (reject) tételként megválaszolja vagy a papíralapú megbízást visszaküldi a kedvezményezett számlavezetőjéhez a visszautasítás okának feltüntetése mellett. A Számlavezető helynek a számlavezető rendszer segítségével be kell azonosítania a visszautasított beszedési megbízást. Amennyiben a tétel beazonosítása sikeres volt, akkor a reject tételről készített műbizonylat eredeti példányának és a beszedési megbízás fénymásolatának megküldésével - postai úton ajánlott levélben - haladéktalanul értesíteni kell a 71

72 benyújtó számlatulajdonost a megbízás pontosítása (fedezetlenség esetén annak egyéb úton történő rendezése) érdekében. Amennyiben a Számlavezető hely olyan visszautasított beszedési megbízást fogadott, amelynek eredeti tranzakcióját nem a Számlavezető hely indította, akkor a reject tételről készített műbizonylatra vagy a visszautasított beszedési megbízás bizonylatra a "nem létező eredeti tranzakció" szöveget kell ráírni és postai úton, ajánlott levélben kell azt a küldő pénzforgalmi szolgáltató részére eljuttatni. Értesítés a még nem teljesített beszedési megbízásokról: Ha a kedvezményezett számlatulajdonos által benyújtott beszedési megbízást a fizető fél számlavezetője az esedékesség napján fedezet hiányában nem tudja teljesíteni és a beszedés teljesítés tranzakciót a vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy a számlatulajdonossal között megállapodás alapján sorbaállítja max. 35 napig), akkor a számlavezető köteles a kedvezményezettet a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján a megbízások nyilvántartásba vételéről értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eredeti beszedési megbízás adatain kívül a függőben tartás utolsó napját is. A kötelezett számláját vezető Számlavezető hely feladata: A Számlavezető hely az általa kezelt fizetési számlák terhére indított non-klíring üzeneteket elektronikus adatállományban kapja meg, amelyről a műbizonylatokat vagy listákat ki kell nyomtatnia. A beszedési megbízás papír alapon is érkezhet a Számlavezető helyhez. Ha a benyújtott beszedési megbízáshoz melléklet is tartozik, akkor a megbízás 1. példánya, valamint a mellékletek postán érkeznek a fizető fél számláját kezelő Számlavezető helyhez. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató közvetlenül a fizető fél Számlavezető helyéhez is benyújthatja a beszedési megbízást. Ennek megfelelően a Számlavezető helynek a GIRO rendszeren keresztül non-klíring üzenetként fogadott (műbizonylat vagy lista formájában megjelenített) vagy postán érkező, esetleg közvetlenül benyújtott beszedési megbízásokat alakilag és tartalmilag ellenőriznie kell, továbbá vizsgálnia kell a benyújtás jogosságát is. A Számlavezető hely, mint a fizetésre kötelezett számlavezetője a megbízás nem teljesítéséről a visszautasítás okának közlésével a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján értesíti a benyújtót, ha : 1. a benyújtást lehetővé tévő felhatalmazó levelet, illetve az egy esetre érvényes felhatalmazást nem nyújtották be a Számlavezető helyhez, 2. összege meghaladja a felhatalmazó levélben rögzített maximális teljesítési értékhatárt, 3 a benyújtás meghaladja a felhatalmazó levélben bejelentett benyújtási gyakoriságot, 4. a válton alapuló (4-es kódjelű) beszedési megbízáshoz nem csatolták a váltót, 5. csekkbeszedés (5-ös kódjelű) esetén a beszedési megbízáshoz nem mellékelték a csekket. A papír alapon befogadott a fentiek alapján nem teljesíthető - azonnali beszedési megbízást postai úton, ún. "B" ajánlott levélben kell a kedvezményezett számlavezetője részére visszajuttatni. A melléklettel nem rendelkező megbízást a számlavezető rendszer segítségével, a visszautasítás okának megjelölése mellett a beszedési megbízás visszautasításaként, reject tétel formában vissza kell küldeni a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójához. A hiányosan kiállított, be nem azonosítható, vagy egyéb okból (pl. fedezet hiány miatt) nem teljesíthető non-klíring üzeneteket a Számlavezető helynek - a tétel tranzakciószámát feltüntetve - a befogadás napján kell visszautasítania a megbízást indító pénzforgalmi szolgáltató felé. Amennyiben a megbízás teljesíthető, a Számlavezető helynek a fizető fél számláját a megbízáson, illetve a non-klíring üzenetben feltüntetett összeggel meg kell terhelni. 72

73 Az előírásoknak megfelelően kitöltött és esetlegesen okmányokkal felszerelt beszedési megbízásról, illetve non-klíring tranzakció fogadásáról - annak teljesítése előtt - a Számlavezető helynek a fizető fél számlatulajdonost előzetesen semmilyen módon nem szabad értesítenie, hanem a terhelést a fizetésre kötelezett külön hozzájárulása nélkül esetleges rendelkezése (kifogása) ellenére, azonnal teljesítenie kell. A Számlavezető helynek az esedékesség napján - amennyiben vonatkozó jogszabály vagy a számlatulajdonossal kötött megállapodás ezzel ellentétesen nem rendelkezik - vissza kell küldenie, elektronikus úton kezdeményezett beszedési megbízás esetében reject tétel formájában - vissza kell utasítania a kedvezményezett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz azokat a fedezetlen beszedési megbízásokat, amelyek nem kerülnek sorbaállításra. Amennyiben a Számlavezető hely a vonatkozó jogszabály vagy a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján - a teljes fedezet hiányában részfizetést teljesít, akkor a beszedési megbízáshoz csatolt okiraton köteles feltüntetni a részfizetés megtörténtét. A számlavezető kirendeltség a részteljesítésről szóló elektronikus megbízás (a számlavezető rendszerben rögzített teljesítő tranzakció) Közlemény rovatában köteles feltüntetni az eredeti fizetési megbízás azonosító adatait, illetve azt, hogy hányadik részfizetés történik. Ha a Számlavezető hely megállapodott a számlatulajdonossal (Felhatalmazó levélben vagy a Sorbaállítási szerződés keretében) a beszedési megbízások sorba állításáról, úgy a szükséges fedezet biztosításáig, de legfeljebb a megállapodásban rögzített sorbaállítási időszak végéig, ami max. 35 nap, a beszedési megbízás teljesítés tranzakciót a fizető fél számláján sorba kell állítani. A sorbaállítás határideje a beszedési megbízás befogadását követő banki munkanapon kezdődik. Ha az ügyfél a felhatalmazó levélen nem nyilatkozik a fedezethiány esetén a sorba állítás időtartamáról, akkor a sorba állítás időtartama: 0 nap. A Számlavezető helynek a pénzforgalmi bankszámlán fedezet hiányában nem teljesíthető beszedési megbízások sorbaállításáról, illetve a függőben tartás utolsó napjáról a kedvezményezettet írásban értesíteni a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján. A sorbaállítási időszak leteltét követően a nem teljesült beszedési megbízást a Számlavezető helynek a nyilvántartásából törölnie kell. Ezen kívül értesítenie kell a kedvezményezettet - a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján arról, hogy az általa kezdeményezett beszedési megbízásban szereplő összegből mennyi került teljesítésre, illetve a fennmaradó (fedezet hiányában nem teljesíthető) összeget a Számlavezető bank a nyilvántartásából a mai nappal törölte A beszedés különös szabályai MNB rendelet alapján 33. Beszedés különösen: a) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, b) a váltóbeszedés, c) a csekkbeszedés, d) a csoportos beszedés, e) a határidős beszedés, f) az okmányos beszedés Felhatalmazó levélen alapuló beszedés 1-es kódjelű 34. (1) A felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a fizető fél számlatulajdonos a pénzforgalmi szolgáltatójánál bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazó levélben a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltatója benyújtási feltételekben is megállapodhat. (2) A felhatalmazó levél tartalmazza: 73

74 a) a fizető fél megnevezését és a felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát, b) a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazott kedvezményezett megnevezését és fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát, c) a felhatalmazás lejárati idejét, d) okirat csatolási kötelezettség esetén az okirat pontos megjelölését. (3) A felhatalmazó levél tartalmazhatja még: a) a teljesítés felső értékhatárát, b) a benyújtási gyakoriságot, c) fedezethiány esetére a sorba állítás időtartamát, a részfizetés lehetőségét és annak legkisebb összegét, Ha az ügyfél a felhatalmazó levélen nem nyilatkozik fedezethiány esetén a sorba állítás időtartamáról, akkor a sorba állítás időtartama: 0 nap. d) a visszavonás módját. (4) A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató - a felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában - addig veszi át, illetve teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a fizető fél írásban vissza nem vonja. (5) Ha a fizető fél a Pft. 17. (1) bekezdése alapján, vagy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a Pft. 17. (4) bekezdése (2.8. pont) szerint felmondja a keretszerződést, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója - a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a felhatalmazó levél alapján legkésőbb a keretszerződés megszűnésének napján teljesít felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást. (6) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a felhatalmazó levél lejáratát megelőzően is felmondhatja a keretszerződést. (7) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet a keretszerződés (5)-(6) bekezdés szerinti felmondásáról, ha a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhatalmazás visszavonásához. A befogadás menete*: 1. A beérkező felhatalmazó levelek ellenőrzése: 2. Érkeztetés 3. Aláírás, számlaszám egyezősége 4. A beérkező felhatalmazó levelek továbbítása a Bank központja részére további feldolgozásra (Rendszergazdák). * pont figyelembe vételével A fizető fél számlavezetőjének a felhatalmazó levél befogadását megelőzően az átvett felhatalmazó levelet tartalmilag ellenőriznie kell. Vizsgálnia kell a számlavezetőnek a fentiekben ismertetetten túl a, - a rögzített sorbaállítási időtartamot, - illetve, hogy a fizető fél adott-e korábban felhatalmazást a kedvezményezett javára. A felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízást a Számlavezető banknak a felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában addig kell befogadnia és teljesítenie, ameddig az erre vonatkozó bejelentést (felhatalmazást) a fizető fél számlatulajdonos írásban vissza nem vonja. Ha a fizető fél számlatulajdonos Pénzforgalmi Keretszerződésének megszűnése esetén a Számlavezető hely a felhatalmazó levél alapján legkésőbb a Keretszerződés megszűnésének napján teljesíthet felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást. A Számlavezető hely köteles haladéktalanul értesíteni a kedvezményezettet a Keretszerződés felmondásáról, ha a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhatalmazás visszavonásához. a 2/2011. Ügyvezetői utasításban (Terhelési megengedések (felhatalmazások azonnali beszedésre) és saját azonnali beszedések rögzítése a Globeban került szabályozásra az ügyfelek által fiókjainkhoz benyújtott, illetve a szerződések alapján elrendelt azonnali beszedésekre vonatkozó eljárások fióki kezelése. Bank Giro Központ Rendszergazdák feladata elektronikus ügyintézés esetén: 74

75 Beérkező: felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás érkezhet elektronikus formában is Giro-n keresztül. 1. Megbízás formai ellenőrzése és összepárosítása a felhatalmazó levéllel 2. A beérkezett beszedési megbízással kapcsolatos értesítő levelek legyártása Kimenő: felhatalmazó levélen alapuló beszedést házibankos ügyfeleink is kezdeményezhetnek. 1. Belső ellenszámla esetén rögzített köteg keletkezik, melynek formai ellenőrzése és összepárosítása a felhatalmazó levéllel 2. Külső ellenszámla esetén kimenő Giro tranzakció képződik belőle. A kimenő beszedési megbízással kapcsolatban érkező válaszok feldolgozása is az ügyviteli rendszergazdák feladata Váltóbeszedés 4-es kódjelű 35. (1) Ha a beszedési megbízás váltón alapuló követelés beszedésére irányul, a váltó egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg. (2) A váltón alapuló beszedési megbízáshoz a váltó eredeti példányát csatolja a benyújtó. (3) A váltókezesekkel, illetve a megtérítési váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelésre irányuló beszedési megbízás erre vonatkozó felhatalmazó levél (MNB rendelet 3. melléklet 4. mintája) alapján nyújtható be. (4) Amennyiben a váltót a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtásával fizetés végett bemutatja, de az fedezethiány miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a váltóban fizetési helyként megjelölt pénzforgalmi szolgáltató a váltójogi szabályok szerinti óváspótló nyilatkozatot vesz fel, kivéve, ha a kibocsátó a váltó szövegében közhitelű óvást írt elő, vagy felmentette a váltóbirtokost az óvás felvételének kötelezettsége alól. Amennyiben a váltóbirtokos a terhelendő fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az óváspótló nyilatkozat felvételére nem jogosult. Ha a váltón alapuló beszedési megbízás teljesítésére az esedékesség napján nem áll rendelkezésre a fizető fél számláján a szükséges fedezet, úgy a Számlavezető helynek a váltó hátoldalára óváspótló nyilatkozatot kell felvezetnie. Az óváspótló nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a "fedezethiány miatt nem/teljes összegében nem teljesíthető" hivatkozást, - az esetleges részteljesítés összegét és annak terhelési (könyvelési) napját, - a nyilatkozat rögzítésének dátumát, - a Számlavezető hely pecsétjét és aláírását. Az óváspótló nyilatkozat megtételét és a váltó eredeti példányának a benyújtó számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére postai úton történő visszaküldését az esedékesség napját követő második munkanap végéig el kell végezni. (A rendelkezésre álló két munkanapon túl megtett óvatolás (óvást pótló nyilatkozat) bíróság előtt nem érvényesíthető.) A váltóval kapcsolatos alapfogalmak meghatározásait, a váltók vonatkozásában előforduló műveleteket a vonatkozó jogszabályi előírások tartalmazzák (1/1965. Tvr). A váltó kellékei: A váltó megnevezés az okirat szövegében, a kiállítás nyelvén. Az esedékesség időpontja, vagyis az a nap, amikor a kiállítónak, vagy a címzettnek a váltóban szereplő összeget ki kell fizetnie. A váltó összegének feltüntetése számokkal és betűkkel egyaránt. A váltó összege tartalmazza az alapkövetelés értékén felül a teljesítés és az esedékesség közötti időre jutó kamatot is. 75

76 A fizetés helye. A rendelvényes (a váltó első birtokosa) megnevezése és székhelye.(tv. székhelyet nem kér) A kiállító (kibocsátó) és cégszerű aláírása. A kiállítás időpontja. Idegen váltó esetén a fizetésre kötelezett (címzett) neve is szerepel a váltón. A saját váltónak 7, az idegen váltónak 8 törvényes kelléke van. A befogadás menete*: Beérkező: Beérkező megbízás ellenőrzése Érkeztetés Aláírás ellenőrzés, számlaszám ellenőrzés A megbízás továbbítása a Bank központja részére postai úton, ajánlott levélkén Rendszergazdák részére további ügyintézésre Kimenő: 1. Megbízás ellenőrzése 2. Postai úton történő továbbítása ajánlott küldeményként. Bank Giro Központ- Rendszergazdák 1. Jogszabályban előírt ellenőrzési feladatok elvégzése 2. Rendszerbe történő rögzítése 3. Értesítő levelek legyártása *A szabályzat pont figyelembe vételével Csekkbeszedés 5-ös kódjelű 36. (1) Ha a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk kibocsátójának a felhatalmazását a csekk testesíti meg. (2) A csekkbeszedési megbízáshoz a benyújtó a csekk eredeti példányát csatolja. A csekkbeszedési megbízás benyújtására akkor kerül sor, ha a számlatulajdonos követelését üzleti partnere - aki más pénzforgalmi szolgáltatónál vezeti fizetési számláját - egy csekk kiállításával teljesíti, és az így elfogadott csekket a számlatulajdonos a Számlavezető hely közreműködésével kívánja a partnere számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál beváltani. A csekk kibocsátójának a felhatalmazását ebben az esetben a csekk testesíti meg. Az elszámolási (ún. keresztezett) csekket olyan időpontban kell beszedésre benyújtani, hogy a csekk a postai futamidő figyelembe vételével, a bemutatási határidőn - 8 naptári napon - belül, a kibocsátó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz megérkezzen. A csekkbirtokos az elszámolási csekket a PFNY 60/PFNY 41 nyomtatványhoz csatolva kizárólag a Számlavezető bank üzletszabályzatában meghatározott feltételek megléte esetén nyújthatja be. A csekkbeszedési megbízást a csekken szereplő adatok alapján - a beszedési megbízásnál ismertetett módon - értelemszerűen kell kitölteni. Ha a benyújtott csekk sorszáma hosszabb 6 karakternél, akkor azt a Bizonylatszám rovat helyett a megbízás Közlemény rovatában kell feltüntetni és a megbízás Bizonylatszám rovatában egyedi sorszámot kell megadni. 76

77 A csekkbeszedési megbízáshoz a benyújtó a csekk eredeti példányát köteles csatolni. A PFNY 60 nyomtatvány példányainak rendeltetése: Az 1. példány a csekk összegének beszedésére vonatkozó eredeti megbízás, amelyhez a csekket csatolni kell. Ilyen esetben a megbízás 1. példányát és a csekket a kedvezményezett Számlavezető helyének - tértivevényes, ún. "B" ajánlott levélben, vagy közvetlen kézbesítéssel - együttesen kell a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz továbbítania. A 2. példány a csekkbirtokos számlatulajdonos saját példánya, - külön kérésre - a fizető fél számlavezetője e példányon igazolja a csekk átvételét. A pót példány a Számlavezető hely irattári példánya Csoportos beszedés 37. (1) Az érintett fizető felek felhatalmazása alapján a kedvezményezett a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás szerint az azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be. (2) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető féltől átvett, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról, annak módosításáról vagy annak megszüntetéséről az átvételtől számított négy munkanapon belül a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján értesítést küld a kedvezményezett részére. A teljesítés felső értékhatáráról kizárólag a fizető fél hozzájárulása esetén értesítheti a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezettet. (3) A kedvezményezett a felhatalmazás tudomásul vételéről értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló személyt és a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából a felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételének minősül, ha a kedvezményezett megkezdi a beszedést. (4) A kedvezményezett a felhatalmazás visszautasításáról a (2) bekezdés szerinti értesítés átvételét követő négy munkanapon belül értesíti a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és - amennyiben a (2) bekezdés szerinti értesítés alapján beazonosítható - a vele szerződéses jogviszonyban álló személyt. (5) A kedvezményezett a felhatalmazást, annak módosítását és megszüntetését a fizető féltől történt átvételt követő négy munkanapon belül továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak. Szerződési ajánlattal egyidejűleg kiállított felhatalmazás esetén a kedvezményezett az értesítési kötelezettségét az ajánlat elfogadását vagy a módosító ajánlat megtételét követően haladéktalanul teljesíti. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a beérkező felhatalmazásokat az (2) bekezdésben foglaltak szerint kezeli. (6) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél kérésére a fizető fél fizetési számláját érintő, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról igazolást ad ki. Az igazolást a fizető fél másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz új felhatalmazásként benyújthatja, de ezzel a fizető fél erre vonatkozó rendelkezése hiányában a korábbi felhatalmazása nem szűnik meg. (7) Az új felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételével az ugyanebben a tárgyban korábban adott felhatalmazást megszűntnek kell tekinteni. (8) A felek eltérő megállapodása hiányában a felhatalmazást a PFNY 31 pénzforgalmi nyomtatványon, a (6) bekezdés szerinti igazolást a PFNY 31/A pénzforgalmi nyomtatványon kell kiállítani. 37/A. (1) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával megkötött keretszerződés szerint, a terhelési napot legalább öt munkanappal megelőzően nyújtja be. A kedvezményezett a terhelési napot úgy határozza meg, hogy a 11. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosított legyen a számlában vagy más okmányban megjelölt fizetési határidőre történő teljesülés. Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanap, az azt követő munkanapot kell terhelési napnak tekinteni. 77

78 (2) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a benyújtás alapjául szolgáló számlával vagy annak hiányában kiállított más okirattal egyező összegben nyújtja be. (3) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a csoportos beszedési megbízás teljesítéséből rá háruló feladatokat az 5. (1) bekezdésében foglaltak szerint, legkésőbb az átvételt követő munkanapon teljesíti. (4) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízás benyújtásáról a vele szerződéses jogviszonyban álló személyt a beszedési megbízás alapjául szolgáló számla vagy annak hiányában kiállított más okirat megküldésével legkésőbb a terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesíti. A kedvezményezett rendszeresen azonos összegű beszedési megbízás alkalmazása esetén a beszedési megbízás összegének megváltozásakor, ennek hiányában legalább évente köteles az értesítési kötelezettségét teljesíteni. (5) A pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési megbízásról annak teljesítése előtt is értesítheti a fizető felet. (6) A fizető fél a terhelési napot megelőző munkanap végéig a csoportos beszedési megbízás teljesítését letilthatja a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál. A beszedési megbízást részösszegre nem lehet letiltani. A pénzforgalmi szolgáltató a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a felhatalmazást nem érinti. (7) A csoportos beszedési megbízás teljesítéséről, valamint a nemteljesítésről és annak okáról a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti. Az értesítéseket és a teljesített megbízások adatait a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben meghatározott módon továbbítja a kedvezményezett részére. (8) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a nem teljesült csoportos beszedésről legkésőbb a Pft. szerinti utólagos tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatja a fizető felet. Jogosult számlatulajdonos csoportos beszedési megbízás benyújtásának feltétele: Az ügyfélnek rendelkeznie kell pénzforgalmi bankszámlával a Banknál. Az ügyfél és a Bank között szerződés megkötése. A szerződést két példányban, mindkét részről és példányon eredeti aláírásokkal kell ellátni, melynek egyik példányát az ügyfél részére kell átadni, a másik példányát a Banknak kell megőriznie. Az ügyféltől floppy lemezen kell befogadni a csoportos beszedési megbízásokat. A lemez tartalma a GIRO szabvány, valamint a szerződés mindenkori előírásai szerint kell elkészíteni, ha ettől eltérő a Bank megtagadja a feldolgozást. A csoportos beszedési megbízás teljesítése után a Bank az ügyfél részére elszámolás küld a teljesült ill. nem teljesült tételekről. A befogadott floppy lemezen vírusellenőrzést kell végrehajtani. Vírus esetén a feldolgozást abba kell hagyni és levél kíséretében vissza kell küldeni a floppy lemezeket az ügyfélnek. A csoportos beszedési megbízás tartalmazza: a benyújtó azonosításához szükséges adatokat, a jóváírandó bankszámla adatait; a beszedni kívánt, a megbízási jegyzékben felsorolt tételekben szereplő összegekből képzett pénzösszeget; a pénzösszeg rendeltetését (pl.: gázdíj); a megbízási jegyzéket; a Kötelezettek felsorolását; a szolgáltatás azonosítóját (fogyasztó azonosítója a szolgáltatónál); a terhelendő bankszámláikat; a terhelendő tételösszegeket; és a terhelés dátumát. Változott a csoportos felhatalmazás nyomtatvány. A limitközlésre vonatkozó ügyfél rendelkezést fel kell tüntetni és kezelni. Csoportos beszedés felhatalmazásnál felső limitről a Beszedő tájékoztatásához Fizető Fél hozzájárulása szükséges. Ha az ügyfél a limitet megadta de nem adott hozzájárulást, hogy erről a pénzforgalmi szolgáltató értesíthető, akkor a megadott adatokat a pénzforgalmi szolgáltató nem továbbíthatja. 78

79 A csoportos beszedési megbízás kezdeményezések befogadásának rendje: A kezdeményező számlatulajdonos a csoportos beszedési megbízásokat a Számlavezető hellyel megkötött szerződésben meghatározott helyen, módon és gyakorisággal (benyújtási határidő) nyújtja be a beszedési megbízásokban megjelölt terhelési napot legalább öt munkanappal megelőzően. A Számlavezető helynek a csoportos beszedési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat legkésőbb az állomány átvételét követő munkanapon teljesítenie kell. Kimenő Csoportos beszedést az ügyfeleink jellemzően házibankon keresztül küldenek be, adathordozón történő benyújtást csak indokolt esetben (pld. vészhelyzet) fogadunk el. A Giro szabvány szerinti beküldött csoportos beszedési állományok ellenőrzése, feldolgozása az ügyviteli rendszergazdák feladata. A megbízással kacsolatban keletkező STATUS és DETSTA állományok házibankos ügyfél esetén zárt módon a házibank rendszeren keresztül jutnak el az ügyfélhez. Adathordozón történő benyújtás esetén: 1. Az ügyféltől két példányban (két floppy lemezen) kísérőjegyzékkel kell befogadni a csoportos beszedési megbízásokat. A kísérőjegyzék másolatán kell igazolnia a Számlavezető hely munkatársának a floppy lemezek átvételét. A feldolgozást az egyik floppy lemezzel kell kezdeni, a másik példányt csak akkor kell felhasználni, ha az első valamilyen okból megsérül. A csoportos beszedési megbízás tartalmazza: - a benyújtó azonosításához szükséges adatokat, - a kedvezményezett pénzforgalmi számla adatait; - a beszedni kívánt, a megbízási jegyzékben felsorolt tételekben szereplő összegekből képzett pénzösszeget; - a pénzösszeg rendeltetését (pl.: gázdíj); - a megbízási jegyzéket; a fizető felek felsorolását; a szolgáltatás azonosítóját (fogyasztó azonosítója a szolgáltatónál); a terhelendő bankszámláikat; a terhelendő tételösszegeket; és a terhelés (esedékesség) dátumát. A kísérőjegyzéken szerepelnie kell többek között a floppy lemezen lévő file nevének, keletkezési dátumának, a csoportos megbízás összegének és darabszámának, valamint a készítő aláírásának. 2. A befogadott floppy lemezen vírusellenőrzést kell végrehajtani. Vírus esetén a feldolgozást abba kell hagyni és levél kíséretében vissza kell küldeni a floppy lemezeket és a kísérőjegyzéket a benyújtó ügyfélnek. 3. A floppy lemezen vissza kell fejteni a titkosítást és aláírás ellenőrzést kell végrehajtani. Amennyiben a titkosítás visszafejtése, illetve az aláírás ellenőrzés során hibát észlelnek, akkor feldolgozást abba kell hagyni és levél kíséretében vissza kell küldeni a floppy lemezeket és a kísérőjegyzéket a benyújtó ügyfélnek. 4. Egyeztetni kell a floppy lemezen lévő adatállomány nevét a kísérőjegyzéken szereplő file névvel. Eltérés esetén a feldolgozást abba kell hagyni és levél kíséretében vissza kell küldeni a floppy lemezeket és a kísérőjegyzéket a benyújtó ügyfélnek. 79

80 A beolvasott floppy lemezt meg kell őrizni, a másik példányt vissza kell küldeni a benyújtónak. A floppy lemezeket egy évig kell megőrizni, ügyfelenkénti bontásban. A csoportos beszedési megbízások lebonyolításának folyamata A kedvezményezett számlatulajdonos az azonos jogcímeken kötegelve benyújtott beszedési megbízások átadásával megbízza a számlavezetőjét, hogy meghatározott összeget a pénzforgalmi számlája javára és a fizetésre kötelezettek fizetési számlái terhére szedjen be, oly módon, hogy azokon fel kell tüntetni a terhelés meghatározott időpontját (esedékességét). A Számlavezető hely a befogadott csoportos beszedési megbízásokat tartalmazó adatállományt továbbítja az Elszámolóház ügyfele felé. A csoportos beszedési megbízás formai, tartalmi, érvényességi szempontból ellenőrzött állományról CS_STÁTUS Csoportos Ellenőrző Jelentést készít, amely a Számlavezető bankon keresztül továbbításra kerül a számlatulajdonos részére. E jelentésből értesül a számlatulajdonos az elfogadott, illetve a hiba okára utaló jelzéssel visszautasított beszedéseiről. A konvertált BZSR tételeket az Elszámolóház a bankközi elszámolás során dolgozza fel. A beszedési tételeket a fizető felek számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóinak az Elszámolóház a BZSR szabályai szerint juttatja el. A fizető felek számlavezetői a terhelési tételeket a megadott terhelési napig tárolják, majd - megfelelő felhatalmazás megléte esetén - a fizetésre kötelezettek fizetési számláit a megadott napon megterhelik. A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást a számlavezető - a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján - legfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állíthatja sorba. A számlavezető a csoportos beszedési megbízásról - annak teljesítése előtt - is értesítheti a fizetésre kötelezettet. A kötelezettek a csoportos beszedési megbízás fogadásáról szóló előzetes értesítés hiányában vagy mellett az eddigi szokásos módon kerülnek tájékoztatásra (bankszámlakivonat). A fizetésre kötelezett számlatulajdonosok legkésőbb a terhelési napot megelőző banki munkanap végéig számlavezetőjüknél élhetnek kifogásával, vagyis letilthatják a terhelést. A fizető fél számlatulajdonos letiltást csak a beszedési megbízás teljes összegére vonatkozóan tehet. Letiltás esetén a számlavezető a letiltásban foglaltak szerint jár el, a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A csoportos beszedés teljesítésének letiltása a felhatalmazás érvényességét és feltételeit nem érinti. A fizető felek számlavezetői a kötelezettek számláiról beszedett összegeket tételesen átutalják a kedvezményezett pénzforgalmi számlája javára. Azokat a tételeket, amelyeket nem tudtak teljesíteni, az okot megjelölve, szintén megválaszolják. A teljesített és nem teljesített (visszautasított) tranzakciókat a BZSR szabályai szerint küldő kötegben adják be az Elszámolóházba. Az összegeket (a csoportos beszedés teljesítését) az Elszámolóház a naponta fedezetvizsgálattal végrehajtott bankközi elszámolás során elszámolja. A bank fogadja a teljesített csoportos beszedési tételeket és azokat indító kötegenként egyösszegben könyveli a számlavezető Bank pénzforgalmi számláján. A fogadott teljesített csoportos beszedéseket a Számlavezető bank naponta könyveli a benyújtó pénzforgalmi számlája javára. A jóváírásokról a benyújtót az eddig szokásos módon, a Pénzforgalmi Keretszerződésében meghatározott formában is értesíti (bankszámlakivonaton). A benyújtó Nyilatkozat alapján a jóváírásokról és a visszautasításokról naponta, vagy a beszámolási határidő végén összesítést kap a napi CS_DETSTA Csoportos Beszámoló Üzenetben. Ha minden tételt megválaszoltak már a fizetésre kötelezettek számlavezetői, akkor végleges CS_DETSTA készül a benyújtó részére. Ez legkésőbb a válaszolási (beszámolási) határidő végén készül, vagyis az eredeti csoportos beszedési megbízásban szereplő tételek megadott legkésőbbi terhelési napját követő 5. vagy 6. munkanapon kap összesítést. A végleges CS_DETSTA-ban tételesen szerepel, hogy az eredeti megbízás mely tételeire érkezett meg az átutalás, melyeket utasítottak vissza és melyekre nem érkezett visszajelzés. A benyújtó általában a terhelési napot követő második munkanapon már rendelkezhet a beszedett összegek felett. Felhatalmazások 80

81 A csoportos beszedés fizetési mód igénybevételéhez szükséges, hogy a kötelezett megállapodjon a fizetés módjáról a beszedővel, illetve a fizetésre kötelezett számlatulajdonos Számlavezető helyét felhatalmazza a beszedés teljesítésére. A csoportos beszedés szerint fizetések teljesítéséhez a fizetésre kötelezett számlatulajdonosnak előzetesen meg kell állapodnia a számlavezetőjével, hogy fizetési számlája terhére mikortól és melyik szolgáltatótól, milyen szolgáltatás kiegyenlítése érdekében fogadhat el beszedést és mekkora értékhatárig, illetve a beszedővel, hogy mikortól fogja a beszedési megbízást alkalmazni, és hogy a kötelezett melyik fizetési számlájáról teszi lehetővé a beszedést. A csoportos beszedési megbízás teljesítésének akkor van helye, ha a kötelezett arra a Számlavezető helyet felhatalmazza. A felhatalmazás bejelentését a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos a PFNY 30/PFNY 31 jelű "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE" formanyomtatvány (8.1. sz. melléklet) vagy a szolgáltató által kialakított, a PFNY 30/PFNY 31 jelű formanyomtatványokkal azonos adattartamú nyomtatvány alkalmazásával végezheti el. A csoportos beszedési megbízás nyomtatvány két (Számlavezető hely, fizető fél példánya) vagy három (Számlavezető hely, kedvezményezett Beszedő/Szolgáltató, fizető fél példánya) példányból áll. A nyomtatvány példányainak rendeltetése a következő: Az 1. sz. példány példánya, a fizetésre kötelezettnek a számlavezető részére adott megbízása, amely a Számlavezető irattári A 2. sz. példány a kötelezett/fizető fél saját példánya. Közvetlen benyújtás esetén - külön kérésre - a Számlavezető helynek e példányon kell igazolnia a megbízás átvételét. A 3. sz. példánnyal értesíti a kötelezett/fizető fél a jogosultat/kedvezményezettet a megbízás benyújtásáról. (2 példányos felhatalmazás nyomtatvány alkalmazása esetén a jogosult ily módon történő értesítése a felhatalmazás benyújtásáról elmarad. A jogosult a szolgáltatói szerződésben foglaltak alapján (pl. a szerződéskötést követő x. nap elteltével már indít csoportos beszedési megbízás kezdeményezést) feltételezi a felhatalmazás benyújtásának megtörténtét. A fizetésre kötelezett számlavezetője a számlatulajdonostól átvett felhatalmazás alapján - az átvételtől számított hat munkanapon belül - elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet a felhatalmazás befogadásáról. A teljesítés felső értékhatárának összegéről kizárólag a fizető fél hozzájárulása esetén értesítheti a fizető fél számlavezető helye a kedvezményezettet. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a felhatalmazás tudomásul vételéről, vagy visszautasításáról elektronikus úton értesíti a fizetésre kötelezett számlavezetőjét, valamint írásban a fizető felet. A fizetési számlával rendelkező ügyfelek papíron benyújtott "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE" (PFNY 30/PFNY 31) formanyomtatvány kitöltésével felhatalmazást adnak a Számlavezető helynél számlát vezető Beszedő/Szolgáltató részére a csoportos beszedési megbízások benyújtásához. A Számlavezető bank a nála számlát vezető beszedő részére érkezett felhatalmazásokat továbbítja annak érdekében, hogy azokat a beszedő visszaigazolja, vagy elutasítsa. A felhatalmazás elektronikus közvetítésének igényét a Beszedőnek/Szolgáltatónak, mint kedvezményezett ügyfélnek a Nyilatkozata alapján végzi el a Számlavezető hely. Az említett formanyomtatvány tartalmazza, hogy a fizetésre kötelezett ügyfél számlavezetője a fizető fél melyik fizetési számlájának terhére, mekkora beszedésenkénti értékhatárral, melyik szolgáltató beszedését, milyen szolgáltatás ellenértékeként, kinek nyújtott szolgáltatás fejében (fogyasztó neve, címe), a felvételkor becsülhető mikori dátumtól kezdődően, és határozott, vagy határozatlan ideig (mikori dátummal végződően) fogja a rendszeresen érkező beszedéseket teljesíteni és továbbítani a kért összeget a beszedőnek. 81

82 A Beszedő/Szolgáltató visszaigazolja, vagy elutasítja a részére átadott felhatalmazásokat, majd szintén adatállomány formájában visszaadja a Számlavezető bank részére, amely adatállományok a fizetésre kötelezettek számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóihoz kerülnek továbbításra. Ha a felhatalmazásban megadottak teljesítését akár a fizető fél számlavezetője, akár a Beszedő/Szolgáltató ügyfél valamilyen ok miatt visszautasítja, akkor arról a fizetésre kötelezett számlavezetője értesíti ki az ügyfelét. A visszautasítás okának tisztázása után csak új felhatalmazást lehet benyújtani. Ha a Beszedő/Szolgáltató ügyfél elfogadja a felhatalmazást, de csak későbbi időponttól tudja a beszedést teljesíteni, akkor ezt a visszaigazolásban az első beszedés várható dátumának megadásával kell jeleznie. A fizetésre kötelezett számlavezetőjének ugyanakkor értesítenie kell a fizető felet, melyben fel kell hívnia az ügyfél figyelmét, hogy a felhatalmazása érvénybe lépett, de a Beszedő/Szolgáltató csak későbbi időponttól fogja alkalmazni a beszedést. A fizetésre kötelezett számlavezetőjének azt is tisztáznia kell az ügyfelével, hogy a beszedő által megjelölt első beszedési dátum előtt esetleg beérkező beszedést vissza fogja utasítani. A Beszedő/Szolgáltató ügyfélnek fentieken kívül a beszedés érvényességi idejének módosításáról kell értesíteni a fizető felet. Az értesítés egyik formája lehet az, hogy az esedékes számlán közli, hogy mikortól változik a korábbi fizetési forma, a fizetési számláról történő csoportos beszedésre. Ha a fizetésre kötelezett a megváltozott adatokkal nem ért egyet, akkor a felhatalmazását a számlavezetőjénél még az első beszedés előtt megszüntetheti, illetve a szolgáltatás fizetésének módját rendezheti a Beszedővel/Szolgáltatóval. Egy már érvénybe lépett (létező) felhatalmazást módosítani vagy megszüntetni csak a fizető fél számlavezetőjénél lehetséges egy új "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE" (PFNY 30/PFNY 31) formanyomtatvány kitöltésével. A PFNY 30/PFNY 31 formanyomtatvánnyal kezdeményezett felhatalmazás módosításnál, megszüntetésnél a benyújtónak ügyelni kell arra, hogy a nyomtatvány A felhatalmazás jellege rovatában a megfelelő hivatkozás megjelölésével ("x" jellel) egyértelműen jelezze az új felhatalmazás benyújtásának szándékát. A Számlavezető bank a számlatulajdonostól átvett felhatalmazás nyomtatvány alapján - az átvételtől számított hat munkanapon belül a nyomtatvány megfelelő példányának megküldésével vagy elektronikus úton értesíti a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján a kedvezményezettet a felhatalmazás módosításáról vagy annak megszüntetéséről. A Beszedőhöz/Szolgáltatóhoz benyújtott, a felhatalmazás módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérést a Beszedő/Szolgáltató köteles elutasítani és tájékoztatni a fizető felet, hogy ezt csak a saját számlavezetőjénél teheti meg. A fizetésre kötelezett számlatulajdonosnak lehetősége van a számlavezetőjétől igazolást kérni az adott számlavezető által nyilvántartott fizetési számláit érintő, csoportos beszedési megbízás(ok) teljesítésére vonatkozó érvényes felhatalmazás(ok)ról. A számlavezetőnek az igazolást a PFNY 30/A vagy PFNY 31/A jelű IGAZOLÁS A CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSOKRA VONATKOZÓ FELHATALMAZÁSOKRÓL formanyomtatvány azonos adattartamú, számlavezető által elektronikusan létrehozott igazolást kell kiállítania. Az igazolás kérése - a számlatulajdonos erre vonatkozó külön írásos nyilatkozata hiányában - nem jelenti a fizetésre kötelezett számlatulajdonos adott felhatalmazás(ok) törlésére irányuló szándékát, így a számlavezetőnek az igazoláson feltüntetett felhatalmazás(ok) állapotát módosítani nem szabad. A csoportos beszedési megbízásra papír alapon történő benyújtásának befogadási menete (A megbízás benyújtható közvetlenül bankfiókba, illetve a kedvezményezett részéről) 1. Az ügyfél által történő benyújtás a bank formanyomtatványának kitöltésével történik, a formanyomtatvány kitöltési útmutatójának megfelelően részben bank, részben ügyfél részéről. 2. A nyomtatvány tartalmi, formai ellenőrzése 3. Aláírás, számlaszám ellenőrzése 4. A kitöltött nyomtatvány Globe-rendszerben történő felvitele számlavezető ügyintéző részéről. A rendszerbe történő feldolgozás egyben ellenőrzésként is szolgál a kedvezményezett azonosítására vonatkozóan. Eltérés esetén az ügyfél értesítése 82

83 Beérkező: a home bankkal rendelkező számlavezetett szolgáltatóink részére beérkezett felhatalmazások a házibank rendszeren keresztül manuálisan továbbításra kerülnek. A felhatalmazásokkal kapcsolatban keletkező válaszállományok továbbítása az Rendszergazdák feladata. Kimenő: házibankos ügyfeleink felhatalmazásokat rögzíthetnek, módosíthatnak és törölhetnek a házibank rendszerben. Ezek a felhatalmazások zárt rendszerben kerülnek be a számlavezető rendszerbe. A kimenő felhatalmazások továbbítása a Giro felé valamint a válaszok feldolgozása az Rendszergazdák feladata. A fogadott csoportos beszedési megbízások teljesítése A Számlavezető hely által elektronikus úton fogadott csoportos beszedési megbízás kezdeményezések teljesítését a számlavezetőnek a megbízásokban feltüntetett terhelési napon (munkaszüneti, illetve pihenőnap esetén az azt követő első banki munkanapon), ennek hiányában a fogadás napján kell megkísérelnie. A Számlavezető hely munkatársának a csoportos beszedési megbízást elektronikus úton reject tétel formájában - vissza kell utasítania, ha - az érintett fizetési számlához nem tartozik érvényes állapotú felhatalmazás; - a számlatulajdonos fizetési számláján nem elegendő a fedezet a beszedésben szereplő teljes összeg teljesítésére; - a felhatalmazáson és a beszedésben szereplő terhelendő számla pénzforgalmi jelzőszáma nem egyezik meg; - felhatalmazás teljesítési felső értékhatára alacsonyabb, mint a beszedésben szereplő összeg; - a felhatalmazás érvényességének kezdete és vége közötti időintervallum kívül esik a beszedés terhelési dátumán. A fenti esetekben a visszautasító tranzakcióban a számlavezetőnek pontosan meg kell adnia a csoportos beszedési megbízás visszautasításának okát. A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást a Számlavezető bank a fizető fél számlatulajdonossal történt megállapodás alapján legfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állíthatja sorba, de részteljesítést nem hajthat végre. Továbbá a kötelezettnek lehetősége van arra, hogy a Számlavezető hely fizetési megbízások teljesítésére vonatkozó alapdokumentumában (Üzletszabályzat/Általános Szerződési Feltételek/Hirdetmény) megjelölt időpontig, ennek hiányában a megbízásban feltüntetett terhelési napot megelőző banki munkanap végéig a megbízás teljesítését írásban letiltsa a számlavezetőnél. A fizetésre kötelezett számlatulajdonos kizárólag a teljes beszedési összeget tilthatja le, részteljesítésre nincs lehetőség. A Számlavezető helynek a letiltás indokoltságát és jogosságát nem kell vizsgálnia, valamint a letiltás nem jelenti a számlatulajdonos érintett felhatalmazásának módosítását. Ebben az esetben a számlatulajdonos írásbeli rendelkezése szolgál könyvelési alapbizonylatként a számlavezető számára. A visszautasító tranzakció rögzítésénél a számlavezetőnek hivatkoznia kell a fogadott csoportos beszedési megbízásra, valamint a visszautasító tétel Közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél rendelkezése alapján hivatkozást. Ezen kívül a Számlavezető hely - a bankszámlakivonaton keresztül vagy a számlatulajdonossal kiegészítő megállapodás keretében rögzített formátumú értesítő levél formájában - köteles értesíteni a nem teljesült csoportos beszedés(ek)ről a kötelezett számlatulajdonost. Az értesítésnek tartalmaznia kell: - a terhelési nap dátumát, - a beszedni kívánt összeget, - a beszedést kezdeményező számlatulajdonos (Beszedő/Szolgáltató) megnevezését, - a visszautasítás okát. A csoportos beszedési megbízások teljesítéséhez szükséges feltételek rendelkezésre állása esetén viszont a fizetésre kötelezett számlatulajdonos fizetési számláját meg kell terhelni a megbízás összegével. 83

84 A Számlavezető hely számlavezető rendszere által könyvelt teljesítő (válasz), illetve visszautasító (reject) tranzakcióval a Számlavezető hely a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül - értesíti a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjét (Beszedőt/Szolgáltatót) a csoportos beszedés teljesüléséről, illetve nem teljesüléséről és annak okáról. Határidős beszedés 38. (1) A határidős beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy pénzforgalmi számlája javára, a kincstárnál számlával rendelkező fizető fél terhére meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési kötelezettségvállalás érvényesítése céljából. (2) A kedvezményezett a fizető fél számára a fizetés teljesítése elleni kifogás megtételére határidőt (a továbbiakban: kifogásolási határidő) tüntet fel a határidős beszedési megbízáson. A kifogásolási határidő utolsó napjának legkorábbi időpontja a megbízás kedvezményezett által - a pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz - történő benyújtását követő tizedik munkanap lehet. (3) A határidős beszedési megbízás benyújtásáról annak teljesítése előtt a kincstár a fizető felet előzetesen értesíti, és a megbízást a fizető fél rendelkezése szerint teljesíti. Ebből a szempontból rendelkezésnek minősül az is, ha a fizető fél a kifogásolási határidőn belül nem él kifogásolási jogával. (4) A fizető fél a kincstárnál a határidős beszedési megbízás teljesítése ellen legkésőbb a kifogásolási határidő utolsó napját megelőző munkanapon a kincstár által meghatározott módon és formában részben vagy egészben kifogást tehet. (5) Ha a fizető fél a határidős beszedési megbízás teljesítésével kapcsolatban nem emel kifogást, ezt a beszedés teljesítéséhez történő hozzájárulásának kell tekinteni. (6) Kifogásolás esetén a kincstár a kifogásolásban foglaltak szerint jár el, a kifogásolás indokoltságát, illetve jogosságát nem vizsgálja. A Számlavezető bank csak a Kincstárnál vezetett fizetési számla terhére kiállított határidős beszedési megbízást fogadhat be teljesítésre a számlatulajdonosoktól. A határidős beszedési megbízás az alábbi feltételek figyelembe vételével alkalmazható: A határidős beszedési megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható. A határidős beszedési megbízás benyújtásáról a jogosult köteles értesíteni a kötelezettet. Az értesítéshez csatolni kell a határidős beszedési megbízás alapjául szolgáló okmányokat is. A befogadás menete*: 1.A határidős beszedési megbízás nyomtatvány kitöltésének ellenőrzése 2.Érkeztetés 3.Aláírás, számlaszám ellenőrzése A benyújtott megbízás továbbítása további feldolgozásra a Bank központjába (rendszergazdák részére) *A szabályzat pont figyelembe vételével A határidős beszedési megbízás nyomtatvány (PFNY 50/PFNY 51) három példányból áll. A nyomtatvány példányainak rendeltetése a következő: Az 1. példány a kedvezményezett fizetési számláját kezelő Számlavezető hely irattári példánya. A 2. példány a kedvezményezett saját példánya. Közvetlen benyújtás esetén - külön kérésre - a Számlavezető helynek e példányon kell igazolnia megbízás átvételét. A 3. példány értesíti a kedvezményezett a kötelezettet a megbízás benyújtásáról, csatolva a határidős beszedési megbízás alapjául szolgáló okmányokat. A kedvezményezett számlavezetőjének feladata: 84

85 A Számlavezető helynek a - Kincstárnál vezetett fizetési számla ellen benyújtott - határidős beszedési megbízást alakilag felül kell vizsgálnia, de a benyújtás jogosságát nem kell ellenőriznie. A kedvezményezettnek a megbízást a következők figyelembe vételével kell kitölteni: - a beszedési megbízás sorszámozása évenként 1-gyel kezdődik és folyamatos sorszámozású, - a keltezés céljára szolgáló rovatba a megbízás kiállításának napját kell beírni, - a megbízás utolsó példányát (a kedvezményezett által a kötelezettnek küldendő értesítés) külön kell keltezni, - a megbízást egyebekben a fent leírtak szerint kell kitölteni. A hiányosan vagy hibásan kiállított, vagy a kifogásolási határidőt megelőző tizedik munkanapnál később benyújtott határidős beszedési megbízást a jelen kísérő levéllel együtt a benyújtónak vissza kell adni. Ha a határidős beszedési megbízást a Számlavezető bank rendben találja, akkor annak tartalmát a számlavezető rendszerben határidős beszedési megbízás kezdeményezéseként rögzíti és elektronikus úton non-klíring üzenetet indít a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató felé. A rögzítés alapjául szolgáló bizonylatot a napi anyagban kell megőrizni. Ha az elektronikus úton, non-klíring üzenet formájában továbbított határidős beszedési megbízás alapján a kötelezett számláját vezető Kincstár valamilyen oknál fogva (pl. számlaszám hiba vagy fedezetlenség miatt) nem tudta megterhelni a fizető fél számláját, akkor elektronikus úton, reject tételként visszaküldi a tételt a non-klíring üzenetet indító Számlavezető bankhoz. A Számlavezető banknak a visszautasításban hivatkozott eredeti non-klíring üzenetet be kell azonosítania Okmányos beszedés 39. Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással az alapügylet kedvezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a fizető félnek (címzettnek) A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 40. (1) Bankkártyával belföldön lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg pénzneme megegyezik a bankkártya-használat fedezetét biztosító fizetési számla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret pénznemével, a fizetési számlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összegnek minden esetben meg kell egyeznie a bizonylaton szereplő összeggel. (2) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a belföldön lebonyolított fizetési művelet azonosítását a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által megküldött, a fizetési megbízást részletező kimutatásban az adott fizetési művelet kapcsán a kedvezményezetthez rendelt országkód alapján végzi el Okmányos meghitelezés (akkreditív) 41. (1) Az okmányos meghitelezéssel a pénzforgalmi szolgáltató (nyitó pénzforgalmi szolgáltató) az alapügyletben kötelezett megbízása alapján saját nevében arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat hozzá benyújtja, illetve az okmányos meghitelezésben előírt egyéb feltételeket teljesíti, akkor az okmányos meghitelezésben meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére megfizeti. (2) A kedvezményezett az okmányos meghitelezésben előírt okmányokat megfelelő igénybejelentő levéllel közvetlenül vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján juttatja el a nyitó pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 85

86 (3) A nyitó pénzforgalmi szolgáltató az okmányos meghitelezés összegét a kedvezményezettnek az okmányos meghitelezésben vagy az igénybejelentő levélben meghatározott fizetési számlájára átutalással fizeti meg b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: Készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása 42. (1) A számlatulajdonos készpénzfizetésre szóló csekket abban az esetben bocsáthat ki, ha a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával csekkszerződést kötött. (2) A pénzforgalmi szolgáltató a neki címzett csekket - eltérő megállapodás hiányában - a kibocsátó számlatulajdonos által a csekken feltüntetett fizetési számlán lévő fedezet erejéig váltja be (teljesíti). (3) A számlatulajdonos a fizetési számlája megszűnésekor a birtokában lévő felhasználatlan csekklapokat (csekkfüzetet) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz visszajuttatja. (4) A készpénzfizetésre szóló csekk beváltásakor a csekkbirtokos (kedvezményezett) személyazonosságát a pénzforgalmi szolgáltató a következők szerint vizsgálja: a) megnevezett személyre szóló csekk beváltásánál - ha a csekket nem üresen ruházták át - a pénzforgalmi szolgáltató azt vizsgálja, hogy a csekkbirtokos a csekken megnevezett kedvezményezettel azonos személy-e, mert az összeget a csekken megnevezett személy részére fizetheti ki, b) a bemutatóra szóló csekk összegét a pénzforgalmi szolgáltató annak fizeti ki, aki a csekket bemutatja. (5) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfizetésre szóló csekken megnevezett kedvezményezettel, illetve a csekket bemutató csekkbirtokossal a csekk hátlapját az összeg átvételének elismeréseként aláíratja. A csekk tartalmazza: - a "csekk" elnevezést az okirat szövegében, - a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyást, - a fizetési hely megjelölését, - a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölését, - a kibocsátó aláírását. A csekk alkalmazásának általános szabályai: A számlatulajdonos, ha a csekket kibocsátóként alkalmazni kívánja, akkor a számláját vezető Banknál előzetesen csekkszerződést kell kötnie, amely felmondási idő nélkül bármelyik fél részéről felmondható. A csekkszerződést a számlavezető Bank akkor mondhatja fel, ha a - bankszámlája fedezetlen, - fedezetlen csekket bocsát ki. A fizetésért a kibocsátó a felelős, akinek gondoskodnia kell a fedezetről. Fedezetlen csekk kibocsátását a törvény bünteti. A csekkszerződés megkötésekor, vagy azt követően bármikor - a számlatulajdonos kívánságára - elkülönített csekkfedezeti számlát lehet nyitni. A csekkfüzet - átvételi elismervény ellenében - csak a Banknál bejelentett módon aláírt meghatalmazásban szereplő személyeknek adható ki. A csekklap 3 részből áll: - tőszelvény, - csekkszelvény, - terhelési értesítés. A csekkfüzet kiszolgáltatása előtt, annak fedőlapján, illetve valamennyi csekk-szelvényén címbélyegzővel fel kell tüntetni a számlavezető Bank adatait és a számlatulajdonos 16 pozíciós számlaszámát, melyet valamennyi csekkszelvényen és a hozzátartozó terhelési értesítésen is fel kell tüntetni bélyegzővel. 86

87 A kiadásra kerülő csekkszelvényeket (számtól-számig) be kell vezetni a csekkfüzet nyilvántartására szolgáló könyvbe. Ebben fel kell tüntetni a kiszolgáltatás keltét, a számlatulajdonos (cég vagy személy) nevét, bankszámla számát. A csekkfüzet átvételét - a könyv erre szolgáló rovatában - a számlatulajdonosnak (vagy igazolt megbízottjának) aláírásával el kell ismernie. A bejegyzést a csekkfüzetet kiszolgáltató dolgozónak is kézjeggyel kell ellátnia. Kifizetés csak valamennyi adat együttes egyezősége esetén történhet. Amennyiben az adatok között nem a fedezet tekintetében mutatkozik eltérés, úgy a csekklapot a benyújtónak teljesítés nélkül vissza kell adni. Az ilyen csekkre kifizetés nem teljesíthető. Szintén vissza kell adni a csekklapot a benyújtónak abban az esetben, ha a rendszer a rögzítés befejezését követően a készpénzfelvételi tételt fedezetlenség miatt nem tudja lekönyvelni. Csekkbeváltás esetén részteljesítés nem végezhető. A terhelés napján a Bank munkatársa a fémkelet bélyegző helyét a terhelés napjára állított bélyegző lenyomattal és saját szignóval látja el. Ha az adatellenőrzés során kifizetési probléma nem merült fel, úgy a benyújtott csekkszelvényen "Aláírás és fedezet rendben" mezőben - összegtől függően egy, két, vagy több - ügyintézői kézjeggyel kell ellátni. A számlatulajdonos által kiállított csekk kétféle lehet: - megnevezett személyre, vagy - bemutatóra szóló. Megnevezett személyre szóló csekk beváltásánál az ügyfél személyazonosságát meg kell állapítani. A bemutatóra szóló csekk összegét a hitelintézet annak fizeti ki, aki a csekket bemutatja. Ilyen csekk beváltása esetén a csekklap hátoldalát a benyújtó személlyel alá kell íratni, az aláírás valódiságát, illetve az ügyfél személyazonosságát azonban vizsgálni nem kell. Bemutatóra szóló csekk beváltása esetén a Banknak csak az aláírás meglétét kell vizsgálnia, annak valódiságát azonban nem. Erre vonatkozó követelmény hitelintézettel szemben nem támasztható Készpénzfelvételi utalvány 45. (1) Készpénzfelvételi utalvány használata esetén a számlatulajdonos és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás határozza meg a) a készpénzfelvételi utalvány (utalványfüzet) igénylésének, rendelkezésre bocsátásának és bevonásának módját, valamint b) a készpénzfelvételi utalvány formáját, adattartalmát, kiállításának és aláírásának szabályait. (2) A készpénzfelvételi utalványt az ügyfél a kiállítástól számított nyolc naptári napon belül mutatja be a pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál kifizetés végett. A határidőbe a kiállítás napja nem számít bele. Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. (3) A készpénzfelvételi utalványon a számlatulajdonos megnevezheti a készpénzfelvétellel megbízott természetes személyt. Ilyenkor a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány összegét a megnevezett személynek fizeti ki. Ha a készpénzfelvételi utalványon a számlatulajdonos nem nevez meg készpénzfelvétellel megbízott személyt, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány összegét a bemutató személynek fizeti ki. (4) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány igazolt, illetve az azt bemutató benyújtójával a készpénzfelvételi utalvány hátlapját az összeg átvételének elismeréseként aláíratja. 87

88 (5) Ha a határidőn belül bemutatott készpénzfelvételi utalvány összegének kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet a számlatulajdonos fizetési számláján nem áll rendelkezésre, a pénzforgalmi szolgáltató az érvénytelenített készpénzfelvételi utalványt a benyújtó részére teljesítetlenül visszaadja. (6) A készpénzfelvételi utalvány elvesztése, ellopása vagy megsemmisülése esetén a számlatulajdonos ezt a körülményt haladéktalanul írásban bejelenti a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál. Ha a készpénzfelvételi utalvány más pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál is beváltható, a bejelentést egyidejűleg ott is meg kell tenni. A pénzforgalmi szolgáltató a bejelentést 5 évig, de legfeljebb a fizetési számla megszűnéséig tartja nyilván. (7) A számlatulajdonos a birtokában lévő felhasználatlanul maradt készpénzfelvételi utalványfüzeteket (utalványlapokat) a fizetési számlája megszűnésekor visszajuttatja a pénzforgalmi szolgáltatóhoz Készpénzbefizetés fizetési számlára 43. (1) Fizetési számlára készpénzbefizetést a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatón kívül - a pénzforgalmi szolgáltatók egymás közötti megállapodása alapján - más pénzforgalmi szolgáltató fogadhat el. (2) Az (1) bekezdésben említett pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal vagy a pénztárbizonylat aláírásával fizethető be készpénz a fizetési számlára. (3) A készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvány, illetve a pénztárbizonylat tartalmazza legalább a kedvezményezett számlatulajdonos nevét és pénzforgalmi jelzőszámát, valamint biztosítja a fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatóságát biztosító hivatkozás és egyéb közlemény megadását. A Banknál számlát vezető ügyfelek számlája javára a Bank által rendszeresített készpénzfelvételi bizonylattal történhet készpénzbefizetés. A befizetést kezdeményezheti a számlatulajdonos és más ügyfél egyaránt. A készpénz-befizetési bizonylaton fel kell tüntetni az alábbiakat: - a befizetés összegét, - a jogosult nevét és címét, - a befizető nevét és címét, - személyi igazolványának számát, -esetlegesen közleményt. Az ügyfél azonosításának igazolását az eljáró ügyintéző kézjegyével rögzíti a befizetési bizonylaton Készpénzkifizetés fizetési számláról 44. (1) Fizetési számláról készpénz a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a vele erre szerződött más pénzforgalmi szolgáltatónál vehető fel. (2) A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint - az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján - más pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál készpénzkifizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal (pl. kifizetési lappal, kivételi bizonylattal), a pénztárbizonylat aláírásával, valamint - csekken kívül - készpénzfelvételi utalvánnyal vehető fel készpénz a fizetési számláról. A készpénz-kifizetési bizonylaton fel kell tüntetni az alábbiakat: - a kifizetés összegét, - a jogosult nevét és címét, - személyi igazolványának számát - esetlegesen közleményt. 88

89 A számfejtő végzi az aláírás ellenőrzését, majd a számfejtési bizonylaton ezt az ALÁÍRÁS, FEDEZET RENDBEN megjegyzéssel (melyet a rendszer a bizonylatra rányomtat) kézjegyével igazolja c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen: Kifizetési utalvány - postai 44. (3) A fizetési számla terhére kifizetési utalvánnyal postai úton (postai kézbesítéssel) is történhet készpénzkifizetés. 46. (1) Kifizetési utalvány használata esetén a számlatulajdonos a kifizetési utalvány kiállításával megbízza a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a fizetési számlája terhére meghatározott összeget postai úton fizessen ki a címzettnek. (2) A számlatulajdonos és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató, illetve a postai kézbesítést végző szolgáltató közötti megállapodás határozza meg a) a kifizetési utalvány és az azt kísérő egyéb nyomtatvány (pl. feladójegyzék, fedezetet igazoló okmány) formáját, adattartalmát és kitöltési szabályait, b) a kifizetési utalványnak és az azt kísérő egyéb okmánynak, illetve azok adattartalmának az előállítási, továbbítási és feldolgozási módját, c) a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásának a módját, d) a nem kézbesíthető vagy ki nem fizethető kifizetési utalvány összegének a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató részére történő visszaküldési módját és határidejét, e) a kifizetési utalvánnyal kapcsolatos felszólamlás módját, ideértve a kifizetése letiltását is. (3) A postai úton történő kifizetés során a kifizetési utalványon feladott pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletnek a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak. A feladó minden egyes kifizetési utalványon csak egy kifizetési megbízást adhat, illetve csak egy megbízást teljesít a Posta. Több tétel egyidejű kiutalása esetén a teljesítendő kifizetésekről külön-külön utalványt kell kiállítani. A kiállított utalványok adatait a "Kifizetési utalványok feladójegyzéke" elnevezésű nyomtatványon kell felsorolni - ide értve a postai szolgáltatás érvényes díját is - és összesíteni. A feladójegyzéket már egy kifizetési utalvány esetén is el kell készíteni. Az utalványdíjat a Posta által kiadott aktuális díjtáblázat alapján kell feltüntetni. A "Kifizetési utalványok feladójegyzéke" elnevezésű nyomtatvány végösszegével a banknak meg kell terhelnie a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját. A feladójegyzékre minden esetben fel kell vezetni a pénzforgalmi jelzőszámot annak érdekében, hogy nem teljesíthetőség esetén a posta az összeget vissza tudja utalni. Az aznapi - számlatulajdonosok által benyújtott - feladójegyzékeket összesítő feladójegyzékbe kell foglalni és a Postán bejelentett módon alá kell írni. A napi kifizetési utalványok forintértékéről a Banknak ki kell állítania a "fedezeti okirat kifizetési utalvány feladásához" című nyomtatványtömb egy lapját a nyomtatvány kitöltésénél leírtak szerint. A kifizetési utalványokat, az azokhoz tartozó feladójegyzékeket, összesítő feladójegyzéket, valamint a fedezeti okirat nyomtatványtömb kitöltött példányát a tömbből leválasztva a Banknak kell személyesen benyújtania az erre kijelölt postahivatalba teljesítés céljából, ahol a már rendelkezésre álló aláírásbejelentő kartonok alapján megvizsgálják az aláírás rendbenlétét. 89

90 A Posta részére a fedezeti okirat alapján VIBER rendszeren keresztül kell a napi kifizetési utalványok forint értékét átutalni. A feldolgozott tételekről a Posta Elszámoló Központja elektronikus úton adatállományt ad a Banknak át, mely tartalmazza a Takarékszövetkezetkezet/Bank számlájának terhére indított fedezeti összeg tranzakciókat. Kifizetési utalvány - postai utalvány - befogadásának és feldolgozásának menete*: Fiók Feladata: A megbízások befogadásának napján: 1. A befogadott megbízások ellenőrzése, érkeztetés 2. Aláírás ellenőrzés 3. Fedezet ellenőrzés. Fedezethiány esetén a megbízás visszautasítása az Ügyfél felé. 4. A megbízás és a postai feladási díj együttes összegének zárolása a bankszámlán. 5. A megbízásról fénymásolat készítése és annak átadása az ügyfél felé. A fénymásolaton is az aláírás/fedezet ellenőrzés és zárolás tényét dátum feltüntetésével az ügyintézőnek aláírásával el kell látnia. 6. A kifizetési utalvány továbbítása bank központ titkárságára (személyesen, postai úton) *A szabályzat pontjának figyelembe vételével A Bank Giro Központ feladata: Titkárság: A megbízás beérkezésének napján: 1. Beérkező kifizetési utalványok érkeztetése, nyilvántartása, 2. A megbízás továbbítása az Ügyviteli Rendszergazdák felé az Ügyfélszámla terhelés elvégzése miatt. 3. Az utalványok összesítése 4. Fedezeti okirat nyomtatvány kitöltése 5. Postán bejelentett módon történő aláírattatása 6. A kifizetési utalvány ellenértékének (és postai feladás díjának) ügyfél számlán történő megterhelésének ellenőrzése 7. Rendelkezés a VIBER utalásról. A utalványok ellenértékének rögzítése és továbbítása a rendszergazdai hatáskörben történik 8. az utalványok Postára történő eljuttatása a Postával kötött szerződésben meghatározott időpontig 9. A megbízás 4. példányának visszaküldése a Számlavezető Fiók részére. Ügyviteli Rendszergazdák feladata: 1./ A titkárságtól átvett megbízások ügyfél számlán történő terhelése (zárolás feloldása) 2./A titkárság által benyújtott VIBER átutalása feldolgozása (a postautalványok ellenértékének továbbítása a PEK felé) A kifizetési utalvány két részből áll: a.)az "utalvány"-ból, mely alapján a feladó által feltüntetett összeget a megjelölt címzett részére a postahivatal kifizeti. b.)a "szelvény" részből, melyet az összeg kifizetésekor a postahivatal a címzettnek átad. 90

91 A "Kifizetési utalványok feladójegyzéke" nyomtatvány 4 példányos nyomtatvány. A példányok rendeltetése: A 2 sz. példány Az 1,3. sz. példányt A 4. sz. példány Posta példánya, amely alapján a kifizetéseket teljesíti. Bank központi példánya (1. sz. példányt a Posta visszaadja) Számlavezető Bank könyvelési és irattári példánya Készpénzátutalás postai 47. (1) A készpénzátutalás olyan fizetési számla használata nélküli pénzátutalás, amelynek során a készpénzátutalás tárgyát képező összeget a pénzforgalmi szolgáltató a) a pénztáránál való kifizetéssel, b) postai úton (kézbesítéssel) bocsátja a kedvezményezett (címzett) rendelkezésére. (2) A készpénzátutalás céljára szolgáló nyomtatvány típusát, adattartalmát és kitöltési módját a pénzforgalmi szolgáltató határozza meg. (3) A postai úton történő kifizetés során az átutalt pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletnek a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak. 4.2 Egyéb fizetési módok Az MNB rendelet nem sorolja fel nevesítve és/vagy nem szabályozza részletesen a jelenleg alkalmazott fizetési módok közül a fizetést A bankkártya -val Lsd: elektronikus fizetési eszközök/bankkártya pontját. 4.3 Fizetési megbízások, illetve pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályai MNB r. I. A fizetési megbízások kiállításának általános szabályai 1. A 3. melléklet (A pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzői) szerinti pénzforgalmi nyomtatványokon - a PFNY 41 nyomtatvány kivételével - a pénzösszeget forintban kell feltüntetni akkor is, ha az devizaösszeg ellenértéke. Utóbbi esetben a deviza pénznemét és összegét a Közlemény rovatba kell beírni. 2. A pénzforgalmi nyomtatványokon a fizetendő összeget forintra kerekítve kell feltüntetni. 3. A külföldi pénznemre szóló fizetési megbízáson a nem egész számra szóló fizetendő összeg pénznemtől függően legfeljebb három tizedesig kerekítve tüntethető fel és az összeg mellett fel kell tüntetni a fizetési megbízás devizanemének három alfabetikus jegyből álló ISO kódját. II. A PFNY jelölésű pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának általános szabályai 1. A pénzforgalmi nyomtatvány erre a célra rendszeresített rovataiban kell feltüntetni a fizető fél és a kedvezményezett számlatulajdonos nevét (szükség esetén rövidített formában, legfeljebb 27, illetve 32 karakter terjedelemben), valamint pénzforgalmi jelzőszámát. 2. A forintra kerekített átutalandó összeget csak számmal kell feltüntetni. 91

92 3. A Terhelési nap rovatába csak akkor kell adatot (év, hó, nap) írni, ha a fizető fél fizetési számláját - az 5. (1) bekezdésben foglaltak szerint - a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem a tárgynapon, hanem a fizetési megbízás átvételének napját követő valamely munkanapon kell megterhelni. 4. A pénzforgalmi nyomtatvány Bizonylatszám rovatában legfeljebb hat számjeggyel lehet a fizetési megbízást sorszámmal ellátni. 5. A Közlemény rovatba az átutalni vagy beszedni kívánt összeg rendeltetésére vonatkozó közlést kell beírni (legfeljebb 52 karakter terjedelemben). 6. A pénzforgalmi szolgáltatóval történő megállapodás alapján - gépi úton történő kitöltés, illetve számítástechnikai úton történő benyújtás esetén - a közlemény hossza maximum 96 karakter lehet, írásjelekkel és szóközökkel együtt. Ha a fizetési megbízást adó ügyfél a közlemény egy részét ki kívánja emelni mint hivatkozási számot (pl. számlaszám, szerződésszám, fogyasztó azonosító), akkor azt a Közlemény rovat első sorában legfeljebb 24 karakter hosszon végzi el, s az első sor első kódkockájába X jelet ír. III. Az egyes PFNY jelölésű pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának további szabályai 1. A PFNY 11 átutalási megbízás (3. melléklet 1. minta) fizetési rendszer rovatát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott módon, akkor kell kitölteni, ha az átutalási megbízás teljesítését a fizető fél valamely meghatározott fizetési rendszer útján kéri. 2. A PFNY 71 hatósági átutalási megbízás (3. melléklet 2. minta) Közlemény rovatában a benyújtás alapjául szolgáló határozat számát és a határozatot kibocsátó szervet, továbbá gyermektartásdíj iránti végrehajtásnál a GY, szüléssel járó költség behajtásánál az SZ rövidítést fel kell tüntetni. 3. A PFNY 41 beszedési megbízás (3. melléklet 3. minta) a A benyújtás indoka rovatába a) felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtása esetén a 1 -est, b) váltón alapuló beszedési megbízás benyújtása esetén 4 -est, c) csekkbeszedés esetén 5 -öst kell írni. 4. Ha a PFNY 41 beszedési megbízás csekk beszedésére szolgál, a csekk sorszámát a Bizonylat rovatban, ha a csekk sorszáma hosszabb hat karakternél, akkor azt a Közlemény rovatban kell feltüntetni, s a bizonylat rovatot egyedi sorszámmal kell ellátni. 5. A devizaösszegre szóló PFNY 41 beszedési megbízás Összeg rovatában az egész számot a tizedesektől tizedesvesszővel elválasztva kell a kedvezményezettnek megadnia. 6. A PFNY 51 határidős beszedési megbízás (3. melléklet 7. minta) Kifogásolási határidő utolsó napja rovatának kitöltésénél a 38. (2) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. IV. A PFNY jelölésű pénzforgalmi nyomtatványok egyes példányainak rendeltetése 1. A PFNY 11 átutalási megbízás (3. melléklet 1. minta) két példányos pénzforgalmi nyomtatvány: a) az 1. példány a fizető félnek a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása, b) a 2. példány a fizető fél saját példánya; a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás esetén a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja az átutalási megbízás átvételét. 2. A belföldi fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozó pénzforgalmi szolgáltató a PFNY 11 átutalási megbízást három példányos formában is rendszeresítheti. Ebben az esetben az 1. és 2. példányt kell a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz benyújtani, s a 3. példány a fizető fél saját példánya. 3. A PFNY 71 hatósági átutalási megbízás (3. melléklet 2. minta) három példányos pénzforgalmi nyomtatvány: a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása, amely vagy amelynek adattartalma, ha a kedvezményezett a hatósági átutalási megbízást saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezi, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére kerül továbbításra, b) a 2. és 3. példány rendeltetése megegyezik a 4. pont alatti PFNY 41 beszedési megbízás 2. és 3. példányának a rendeltetésével. 4. A PFNY 41 beszedési megbízás (3. melléklet 3. minta) három példányos pénzforgalmi nyomtatvány: a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása, amely vagy amelynek adattartalma a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz kerül továbbításra, illetve közvetlen benyújtás esetén részére kerül átadásra, b) a 2. példánnyal vagy azzal azonos adattartalommal értesíti a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél számlatulajdonos(oka)t, c) a 3. példány a kedvezményezett saját példánya; a pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás esetén kérésre a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja a megbízás átvételét. 5. A PFNY 51 határidős beszedési megbízás három példányos pénzforgalmi nyomtatvány: 92

93 a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása, b) a 2. példány a kedvezményezett saját példánya; a pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás esetén kérésre a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja a megbízás átvételét, c) a 3. példánnyal értesíti a kedvezményezett a fizető felet a megbízás benyújtásáról, csatolva az okmányokat. 6. A PFNY 31, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás (3. melléklet 5. minta) pénzforgalmi nyomtatvány mind három példányos (fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, kedvezményezett, fizető fél példánya), mind két példán 5 A fizetési megbízások lebonyolítása A fizetési megbízás átvétele, azonosítása 5. (1) A pénzforgalmi szolgáltató meghatározza a munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat átveszi; ezen belül meghatározza azt a végső benyújtási határidőt, ameddig az átvett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat - ha az ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg vagy törvény és e rendelet eltérően nem rendelkezik - a tárgynapon teljesíti. A végső benyújtási határidő és a záró időpont között átvett fizetési megbízások, valamint a nem munkanapon beérkezett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat - ha az ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik - a pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb a következő munkanapon teljesíti. Fizetési megbízások átvételének határideje tárgy napi teljesítésre: Bankfiókba, személyesen átadott fizetési megbízás esetén, illetve internetbankon, programos home bankon befogadott megbízás esetén a mindenkori Hirdetményben kihirdetett határidőkig. A fizetési megbízás átvételének időpontja az időpont, amikor a fizetési megbízás a Bankhoz beérkezett - annak Hirdetményében meghatározott határidőket és teljesítést figyelembe véve - és a teljesítéshez pénzügyi fedezet, részteljesítés esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A Bank csak az ügyfél által jóváhagyott megbízásokat teljesíti. MNB.r AZ EGT-N BELÜLI FIZETÉSI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÜLÖN SZABÁLYAI A fizetési megbízás átvételének időpontja 14. (1) A a 17. és 18. ( Fizetési számla javára kezdeményezett fizetési művelet pénzforgalmi szolgáltatók közötti teljesítési) szerinti teljesítési határidők számítása szempontjából - (2) és (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a fizető fél által közvetlenül, vagy a kedvezményezett által vagy rajta keresztül közvetve benyújtott fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához nem munkanapon beérkezett fizetési megbízást a következő munkanapon átvettnek kell tekinteni. (2) Ha törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást sorbaállítja, a 17. és 18. szerinti teljesítési határidők számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének időpontja a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az az időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll. (3) A 17. (1) bekezdése szerinti teljesítési határidő számítása (Szabályzat fejezet) szempontjából az átutalási végzés átvételének időpontja a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az az időpont, amikor az átutalási 93

94 végzés alapján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának az átutalási kötelezettsége beáll. Ezt a rendelkezést az átutalási végzésen alapuló kifizetésre és az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg visszatartására is alkalmazni kell. (3a) A 17. (2) és (3) bekezdése szerinti teljesítési határidő számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének időpontja a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az az időpont, amikor a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett és a teljesítéshez vagy részteljesítéshez szükséges fedezet a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll. Ha a fizetési megbízás benyújtása terhelési nap feltüntetésével történik, a fizetési megbízás átvételi időpontja az az időpont, amikor a terhelési napon a fizetési megbízás teljesítéséhez vagy részteljesítéshez szükséges fedezet a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll. (4) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a munkanapon belül meghatározhat egy olyan, a munkanap záró időpontját legfeljebb kettő órával megelőző végső határidőt, amelyet követően a beérkezett fizetési megbízást a következő munkanapon átvettnek kell tekinteni. (5) Amennyiben a fizetési megbízást kezdeményező ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodnak, hogy a fizetési megbízás teljesítését a pénzforgalmi szolgáltató a) egy meghatározott napon, b) egy meghatározott időszak eltelte után, c) azon a napon kezdi meg, amikor a fizető fél a pénzforgalmi szolgáltatója rendelkezésére bocsátotta a teljesítéshez szükséges fedezetet, az (1) bekezdés szerinti átvétel időpontjának ezt a megállapodott napot kell tekinteni. Amennyiben ez a megállapodott nap a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójánál nem munkanap, az átvétel időpontjának a következő munkanapot kell tekinteni. MNB r. 5.. (2) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti és tárolja. (3) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást a beérkezés sorrendjében veszi át. A fizetési megbízást munkanapon a kezdő időpont és a végső benyújtási határidő között haladéktalanul át kell venni. A pénzforgalmi szolgáltató a hozzá fizetési megbízások átvétele céljából alkalmazott gyűjtőláda útján a munkanap kezdő és záró időpontja között benyújtott fizetési megbízást a benyújtástól számított 60 percen belül köteles átvenni. Amennyiben a fiókban gyűjtőláda van elhelyezve a megbízások befogadására - meghatározott átvételi határidő betartása érdekébe - a ládákat fél óránként üríteni kell. a jogszabályban (4) A fizetési megbízás kötegenként is benyújtható, ha az egyes fizetési megbízások összetartozása egyértelműen megállapítható. (5) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat - törvény vagy a számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartása az irányadó. (6) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított fizetési megbízás teljesítését az azon szereplő, a jóváírást vagy terhelést azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok miatt nem tudja elvégezni, erről a visszautasítás okának közlésével legkésőbb a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon a) belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési megbízás teljesítésének visszautasításával, b) egyéb fizetési megbízás esetén a fizetési megbízás teljesítésének visszautasításával vagy más módon értesíti a fizetési megbízást részére továbbító pénzforgalmi szolgáltatót. E rendelkezést abban az esetben kell alkalmazni, ha az ügyféllel minden nemű kapcsolat megszűnt. Ha a megszűnt számla tulajdonosának hitelügyletből kifolyólag tartozása áll fenn a Bankkal szemben, a megszűnt számlára érkező összeget a tartozás kiegyenlítésre fel kell használni. A munkanap záró időpontjának meghatározása 94

95 5/A. A pénzforgalmi szolgáltató a munkanap záró időpontjaként a fizetési megbízás átvételére és a jóváírás teljesítésére eltérő időpontokat jelölhet meg, és ezen belül a munkanap záró időpontját a keretszerződésben meghatározott szempontok - így különösen a fizetési mód altípusa, a devizanem, a pénznemek közötti átváltás szükségessége - alapján eltérően is meghatározhatja. AZ EGYES FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁNAK RÉSZLETES FOLYAMATÁT AZ EGYES FIZETÉSI MÓDOKNAK MEGFELELŐEN A 4.1 PONTOK TARTALMAZZÁK A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés külön szabályai MNB rend. 9. (3) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 7. (8) ( Fizetési megbízás visszautasítása az ügyfél felé) bekezdésében foglaltak szerint jár el. (4) Az átutalási végzés, illetve a kedvezményezett által közvetlenül a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz benyújtott hatósági átutalási megbízás teljesítésének a visszautasításáról a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 7. (6) bekezdésében és - a jelen (7) bekezdésében foglalt eltéréssel - a 7. (7) bekezdésében foglaltak szerint eljárva közvetlenül értesíti az átutalási végzés benyújtóját, illetve a kedvezményezettet. (5) A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthető hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés sorba állításáról legkésőbb a sorba állítás első munkanapján értesíti a kedvezményezettet és az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés a fizetési megbízás adatait és a sorba állítás utolsó napját tartalmazza. (6) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás sorbaállítása esetén az (5) bekezdés szerinti értesítést a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján küldi meg. (7) A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az értesítéseket a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés hozzá történő beérkezésével azonos módon küldi meg. 95

96 5.1.2 A fizetési megbízás visszautasítása az ügyfél felé MNB 7. (1) Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a pénzforgalmi szolgáltató - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja. (2) E rendelet 2. mellékletében (4.3. pont Fizetési nyomtatványok, illetve pénzfgi nyomtatványok kiállításának szabályai) meghatározott, a fizetési megbízások kiállítására vonatkozó szabályoknak meg nem felelő adattartalommal kiállított fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást benyújtó saját ügyfele számára teljesítheti, ha a fizetési megbízás kiállítására (adattartalmára) vonatkozó szabályoknak való megfelelést a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás visszautasítása nélkül is biztosítani tudja. (3) A pénzforgalmi szolgáltató - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg - a fizetési számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat visszautasítja. (4) Jogszabály vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorbaállított fizetési megbízást a sorbaállítás időtartamának eredménytelen elteltét követően a pénzforgalmi szolgáltató visszautasítja. (5) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben vagy az ügyféllel kötött más megállapodásban foglalt feltételeknek meg nem felelő módon kiállított és benyújtott fizetési megbízást visszautasíthatja. (6) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényéről, továbbá - jogszabály tiltó rendelkezése hiányában - lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról. (7) A pénzforgalmi szolgáltató a (6) bekezdés szerinti értesítést e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a keretszerződésben meghatározott módon a) haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési megbízás 5. (1) bekezdése szerinti átvételét, b) terhelési nap megjelölése esetén legkésőbb a terhelési napot, c) a sorbaállítás időtartamának lejárta esetén legkésőbb a sorbaállítás utolsó napját követő munkanapon küldi meg vagy teszi elérhetővé az ügyfél számára. A pénzforgalmi szolgáltató a jogszabály rendelkezésén vagy megállapodáson alapuló ellenjegyzéssel ellátott, valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása esetén a fizetési megbízást és az okiratot visszaküldi az ügyfélnek. (8) Beszedési megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a (6) és (7) bekezdésben foglaltaknak a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján, a beszedési megbízás hozzá történt beérkezésével azonos módon tesz eleget. (9) A (6) bekezdés szerint megindokolt visszautasítás esetén a keretszerződés alapján a tényleges és közvetlenül felmerült költséggel arányos díj számítható fel. (10) Ha a pénzforgalmi szolgáltató és a fizető fél közötti keretszerződésben foglalt összes feltétel teljesül, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem utasíthatja vissza a jóváhagyott fizetési megbízás teljesítését, függetlenül attól, hogy azt a fizető fél, vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték. (11) A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek kell tekinteni. Általános Üzletszabályzatban foglaltak szerint: Minden megbízásnak és rendelkezésnek egyértelműen tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges adatokat. Ha korábbi rendelkezés módosításáról, megerősítéséről vagy ismétléséről van szó, azt kifejezetten ilyenként kell megjelölni. Ha az ügyfél a megbízásának az általános gyakorlattól eltérő vagy meghatározott időpontban való teljesítését igényli, erre külön fel kell hívnia a Bank figyelmét. Ha az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért a Bank nem felel. Ez alól kivétel az Ügyfél terhére érkező bármely fizetési megbízás; ilyen esetben a Bank 96

97 a teljesítést megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a terhelendő pénzforgalmi számla elnevezése és pénzfogalmi jelzőszáma megegyezik-e. Nem felel a Bank azért a kárért, amely abból származik, hogy a fizetési megbízás egyes példányai rosszul vagy egyáltalán nem olvashatóak, egymástól eltérően lettek kiállítva, vagy a kár abból származik, hogy magából a fizetési megbízásból nem deríthető ki, hogy kiállítója a Bankot illetve az Ügyfelet félrevezette. A fizetési megbízásokon a közlemény rovatban feltüntetett adatok vagy utasítások a fizetés címzettjének szónak, azok a Bank jogait és kötelezettségeit nem érintik, azok helyességét a Bank nem vizsgálja. A Bank az ok pontos megjelölésével visszaküldi a megbízást, ha felismeri, hogy azt tévesen vagy hiányosan állították ki. A megbízások teljesítésének módját és sorrendjét az Ügyfél kifejezett, eltérő rendelkezése hányában a jogszabályi keretek között, a Bank a legjobb megítélése szerint választhatja meg. A Bank megtagadhatja az Ügyfél jogszabályellenes vagy szakszerűtlen utasításának teljesítését A fizetési megbízások teljesítésének sorrendje 5. (5) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat - törvény vagy a számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartása az irányadó. Az idősorrendtől eltérő - írásban adott - rendelkezéseket, lehetőleg már a fizetési megbízás benyújtásakor közölni kell. Az idősorrendtől eltérő rendelkezést - ha az nem magán a fizetési megbízáson, erre utaló szöveggel történik - írásban a bejelentett módon aláírva kell benyújtani a terhelendő bankszámlát vezető Számlavezető fiókhoz A fizetési megbízás sorbaállítása, részteljesítés MNB 8. (1) A fedezethiány miatt nem teljesíthető, törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján vissza nem utasított átutalási és beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató - törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb harmincöt nap időtartamra sorba állítja. A sorba állítás időtartamának számítása a fizetési megbízás átvételét követő napon kezdődik. (2) A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízás a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján legfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állítható sorba. (3) A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató - a csoportos beszedési megbízás kivételével - a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthető beszedési megbízások sorbaállításáról a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet. Az értesítés az eredeti beszedési megbízás adatait és a sorbaállítás utolsó napját tartalmazza. (4) A pénzforgalmi szolgáltató törvény előírása vagy a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a fedezethiányos fizetési megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít. Ha az ügyfél a felhatalmazó levélen nem nyilatkozik fedezethiány esetén a sorba állítás időtartamáról, akkor a sorba állítás időtartama: 0 nap. Bank részteljesítést - az ügyféllel kötött egyedi megbízás hiányában - hatásósági átutalási és átutalási végzésre teljesít. (5) Csoportos átutalási és csoportos beszedési megbízásra részfizetés nem teljesíthető Hatósági átutalás és hatósági végzésre vonatkozóan Pft. 97

98 60. (1) A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, hatósági átutalást és átutalási végzés alapján teljesített átutalást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - legfeljebb azonban harmincöt napig - a pénzforgalmi szolgáltató sorba állítja. (2) A teljesítés sorrendjét az átvétel időpontja határozza meg. 61. (1) A fizető fél ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlái a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése szempontjából egy fizetési számlának minősülnek. (2) A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése során a hatósági átutalási megbízásban és az átutalási végzésben szereplő pénznemmel azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni, ha a fizető fél rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával. Ha a fizető fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végző pénzforgalmi szolgáltató által jegyzett - a pénzforgalmi számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot kell alkalmazni. (3) A terhelést végző pénzforgalmi szolgáltató által nem jegyzett pénznemre szóló, hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés esetén e fizetési megbízást forintban kell teljesíteni. A forintra történő átváltást a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell elvégezni. (4) A hatósági átutalási megbízásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést kell teljesíteni. 62. (1) A keretszerződés felmondásának kezdeményezését követően a pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés legfeljebb a keretszerződés megszűnésének időpontjáig állítható sorba, amelyről a pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás adóját, az átutalási végzés kibocsátóját a fizetési megbízás, végzés átvételét követően haladéktalanul tájékoztatni köteles. (2) A fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltató eltérő tartalmú megállapodása hiányában a fizetési számla terhére hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalást a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti. (3) Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése - ideértve a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére történő átutalás teljesítését is - megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését. Bank hatósági átutalás és átutalás végzés a teljesítését a számlához tartozó hitelkeret terhére is teljesít, kivétel az ügyféllel kötött egyedi megállapodás november 1. utáni sorbaállítások esetén T + 1. napon kezdődik. Fizetési műveletek előnyös rangsorolása alatt a kógens szabályozású végrehajtási jog szerinti fizetési műveletek elsőbbsége értendő, szemben a diszpozitív, az ügyfél illetve szerződött partnerei (bankja, szállítója, stb., a fizető fél számláját érintő beszedései előtt. Nincs változás abban, hogy a számlatulajdonos a bankszámlája felett jogszabály eltérő rendelkezése, illetve saját korábbi szerződéses kötelezettségvállalásai figyelembevételével továbbra is szabadon rendelkezik; A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt továbbra is csak a meghatározott célra használhatók fel; Változatlan rendelkezések: Ha a hitelkeret terhére is teljesítendőek a végrehajtási típusú megbízások eltérő tartalmú megállapodás alapjána hatósági átutalás (és átutalási végzés) alapján történő fizetések megelőzik az egyéb fizetési megbízások teljesítését a hitelkeretből sem lehet tehát előzni azokat. A fizető fél ugyanazon banknál vezetett számlái egyetlen számlaként veendők figyelembe. Számlavezető téves bejegyzésének a számlán történő helyesbítése valójában nem is fizetési művelet. A téves bejegyzés szerinti bármely irányú eltérés nem ad, nem adhat jogcímet a számlatulajdonos vagyonában beálló változásra. Ennek megfelelően a hiba korrekciója - elévülési időn belül a számlavezető bank joga illetve kötelezettsége, minden egyéb, a fizető fél számláját érintő fizetési (és zárolás) megbízás előtt. 98

99 2009. November 1. előtt és után sincs előnyös rangsorban a váltó alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (váltóbeszedés), a számlavezető által a számlatulajdonos részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés, továbbá az ügyfelével kötött megállapodás alapján a befektetési szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés érvényesítése, (számlaterhelési jog, beszámítás) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés A fizetési megbízás teljesítésének határideje MNB 10. (1) Az EGT-n belüli fizetési művelet esetében a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljesítéséből rá háruló feladatokat az V. (5.1.8.pont) meghatározott teljesítési határidők szerint teljesíti. (2) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a) az EGT-n kívüli államba bármely pénznemben, vagy b) az EGT-n kívüli állam pénznemében belföldre vagy más EGT-államba irányuló átutalási megbízás teljesítéséből eredő feladatait - eltérő megállapodás hiányában - legkésőbb az átutalási megbízás átvételét követő munkanapon végzi el. (3) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT-n kívüli állam pénznemében beérkezett átutalás összegét legkésőbb az azt követő munkanapon bocsátja a kedvezményezett rendelkezésére, amikor értesül arról, hogy az átutalás fedezetét részére is rendelkezésre bocsátották. (4) Ha a fizetési megbízás teljesítése során olyan, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) kell végrehajtani, amelynél bármelyik pénznem EGT-n kívüli állam pénzneme, a teljesítés határideje két munkanappal meghosszabbodik A fizetési megbízás teljesülésének időpontja MNB 11. (1) Törvény vagy e rendelet, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják. (2) A fizetési számláról történő készpénzkifizetés és a készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a készpénzt a kedvezményezett részére kifizetik vagy a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a kifizetést teljesítő pénzforgalmi szolgáltató biztosítja Az EGT-n belüli fizetési műveletek lebonyolításának külön szabályai MNB A fizetési művelet összegének védelme 15. (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet teljes összege, bármiféle levonás - így különösen jutalék, díj vagy költség - nélkül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által igénybe vett közvetítő pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre bocsátásra kerüljön. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (2) bekezdésben foglalt kivétellel biztosítja, hogy a fizetési művelet hozzá vagy az általa igénybe vett közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett összege bármiféle levonás - így különösen jutalék, díj vagy költség - nélkül a kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátásra kerüljön. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kedvezményezett és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodhatnak, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett javára történő jóváírás előtt a saját jutalékát, díját vagy költségét levonja az átutalt összegből. Ebben az esetben a kedvezményezett részére adott tájékoztatás külön feltüntetve tartalmazza a fizetési művelet teljes összegét és az abból levont jutalékot, díjat vagy költséget. (3) Ha a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az átutalt összegből bármilyen jutalék, díj vagy költség levonásra került, a fizető fél által kezdeményezett fizetési művelet esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, a 99

100 kedvezményezett által, vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési művelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a kedvezményezett a fizetési művelet teljes összegét megkapja A teljesítési határidő A teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezések alkalmazási köre 16. (1) A 17. -ban ( pont) és a 23. -ban ( pont)foglalt rendelkezéseket a a) forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi fizetési műveletre, b) euróban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő fizetési műveletre, c) egyetlen, euro és forint közötti átváltást (konverziót) igénylő belföldi fizetési műveletre, d) olyan, EGT-államok közötti fizetési műveletre, amelynek során egyetlen, belföldön végrehajtott euro és forint közötti átváltásra (konverzióra) kerül sor, és maga az EGT-államok közötti teljesítés euróban történik kötelezően kell alkalmazni. (2) A 22. -ban foglalt rendelkezéseket a a) forintban történő belföldi fizetési műveletre, b) euróban történő fizetési műveletre kötelezően kell alkalmazni. (3) A 18. keretei között az (1) és (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb, EGT-n belüli fizetési művelet esetében a pénzforgalmi szolgáltató és ügyfele a 17. -ban és a okban foglaltaktól eltérően is megállapodhat. (4) A 20. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést az EGT-n belüli fizetési műveleteken kívül azokra az euróra vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemére szóló fizetési műveletek esetében is alkalmazni kell, amelyeknél a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT területén kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. (5) A 20. (2) bekezdésében és a 21. -ban foglalt rendelkezést az EGT-n belüli fizetési műveleteken kívül azokra az euróra vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemére szóló fizetési műveletek esetében is alkalmazni kell, amelyeknél a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az EGT területén kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását A fizetési számla javára kezdeményezett fizetési művelet pénzforgalmi szolgáltatók közötti teljesítése 17. (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás 14. szerinti átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön. Papíralapú fizetési megbízás esetében a teljesítési határidő egy munkanappal meghosszabbodik. (2) A 16. (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési művelet esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás 14. (3a) bekezdése szerinti átvételét követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha a) a fizetési megbízás a 25. a) pont aa) alpontja szerinti átutalás teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalást, (4.1 Fejezet) b) a fizetési megbízást a fizető fél nem papír alapon nyújtja be, és c) a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszer közvetlen tagja. (3) A (2) bekezdés szerinti teljesítési határidő hat óra, amennyiben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszerhez közvetett módon csatlakozik. 18. A 16. (3) bekezdése szerinti fizetési művelet esetén a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodása alapján a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás átvételét követő negyedik munkanap végéig kerül jóváírásra. 100

101 19. (1) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési megbízást a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettel megállapodott határidőn belül továbbítja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának. (2) Beszedés esetében az (1) bekezdés szerinti határidőt a kedvezményezett és a pénzforgalmi szolgáltatója úgy állapítja meg, hogy az biztosítsa a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére a fizető fél fizetési számlájának az esedékességkori megterheléséhez szükséges időtartamot Értéknap 20. (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat korábbi terhelési értéknapot a fizető fél fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegével a fizető fél fizetési számláját megterhelte. (2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat későbbi jóváírási értéknapot a kedvezményezett fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegét a saját számláján jóváírták. (3) Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és a jóváírást azonos értéknappal teljesíti. Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és a jóváírást azonos munkanapon és azonos értéknappal teljesíti A fizetési művelet összegének a kedvezményezett rendelkezésére bocsátása 21. (1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet összegének a saját számláján történt jóváírását követően a fizetési művelet összegét haladéktalanul értéknappal látja el és oly módon írja jóvá a kedvezményezett fizetési számláján, hogy azzal a kedvezményezett azonnal tudjon rendelkezni. (1a) A 16. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fizetési művelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója úgy határozza meg a munkanap záró időpontját, hogy az még azon a munkanapon biztosítsa az (1) bekezdésben foglalt követelmény teljesülését, amelyen a fizetési művelet összegét a pénzforgalmi szolgáltató részére vezetett számlán jóváírták. (1b) A 16. (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési művelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a munkanap záró időpontjaként 18 óránál korábbi időpontot nem határozhat meg. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás tárgynapi teljesítésének feltételéül a fizetési művelet saját számláján történt jóváírásáról szóló értesítés beérkezési határidejére vonatkozóan a munkanap záró időpontjánál legfeljebb egy órával korábbi időpontot határozhat meg. (2) Ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján való jóváírás nem munkanapon történt, a fizetési művelet összegét a pénzforgalmi szolgáltató a következő munkanapon haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja. 21/A. A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a fizetési művelet összegét a) a 16. (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési művelet esetében a részére vezetett számlán történt jóváírás munkanapján, b) a 16. (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési művelet esetében a részére vezetett számlán történt jóváírásról szóló értesülés munkanapján oly módon írja jóvá a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési számláján, és annak részére a fizetési művelet adattartalmát oly módon továbbítja, hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ugyanazon a munkanapon eleget tudjon tenni a 21. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének. 21/B. Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között történik, a pénzforgalmi szolgáltató a) csoportos beszedés és a pénznemek közötti átváltást igénylő fizetési művelet esetében a terhelést és a jóváírást azonos munkanapon teljesíti, b) egyéb fizetési művelet esetében a fizető fél fizetési számlájának a megterhelését követően a fizetési művelet összegét haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja. 101

102 22. (1) A pénzforgalmi szolgáltató a nála befizetett készpénz összegét a számlatulajdonos fizetési számláján az ügyfél azonnali rendelkezési jogának biztosítása mellett - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - aznapi értéknappal haladéktalanul jóváírja, ha a készpénzbefizetés a) forintban, b) fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak minősülő számlatulajdonos javára a fizetési számla pénznemével megegyező pénznemben történik. (2) Amennyiben a számlatulajdonos nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, és a készpénzbefizetés a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál forinton kívüli, a fizetési számla pénznemével megegyező pénznemben történik, a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti feladatait legkésőbb a pénzösszeg átvételét követő munkanapon teljesíti. (3) Automata bankjegykiadó gép útján történő készpénzbefizetés esetén a pénzösszegnek a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírását a befizetés összegszerűségének a befizetést követő három munkanapon belül történő ellenőrzése munkanapján, a jóváírás munkanapjával azonos értéknappal végzi el a pénzforgalmi szolgáltató. 23. (1) Ha a kedvezményezett nem rendelkezik fizetési számlával annál a pénzforgalmi szolgáltatónál, amely a pénzforgalmi szolgáltatása keretei között a kedvezményezett javára küldött összeget megkapta, a pénzforgalmi szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a fizetési művelet hozzá beérkezett összegét legkésőbb a következő munkanapon a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja, vagy az átvétel lehetőségét egyéb módon biztosítja. (2) A 46. szerinti kifizetési utalvány, valamint a 47. (1) bekezdésének b) pontja szerinti készpénzátutalás alkalmazása esetén, amennyiben a teljesítés postai kézbesítés útján történik, a határidő egy munkanappal meghosszabbodik. A pénzforgalmi szolgáltatóknak az EGT-állam pénznemében teljesített, bejövő átutalások esetében a számlájukon történt jóváírásra vonatkozó tudomásszerzést követően haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére kell bocsátaniuk az összeget (jóvá kell írni a számláján). A pénzforgalmi szolgáltató köteles a számlatulajdonosnak kamatot fizetni az összeg pénzforgalmi szolgáltató számlájára történő beérkezés napjától. A kimenő (küldött) tranzakciók körében szigorú jóváírási határidők érvényesülnek az EGT-államon belüli fizetési műveletek esetében. Teljesítés a fizető fél szempontjából: A fizetési megbízások átvétele a beérkezés sorrendjében, teljesítésük az átvétel sorrendjében történik. A fizetési megbízás átvételének időpontja, amikor a számlavezetőhöz beérkezett. Ha a megbízást sorba kell állítani, akkor az átvétel időpontja a fedezet részbeni vagy teljes rendelkezésre állásának időpontja. Átutalási végzés esetén az átvétel időpontja, amikor a fizető számlavezetője a végzés jogerőre emelkedéséről szóló értesítést átvette és a fedezet részben vagy egészben rendelkezésre áll. Teljesítés a kedvezményezett szempontjából Fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján a fizetési megbízás legkésőbb az átvételt követő munkanapon jóváírásra kerüljön - vagyis a bankok között HUF és EUR, konverzió nélküli, EUR/HUF belföldi konverziós és/vagy EGT-n belüli konverziós átutalások jóváírása T+1 napon történik. Pénzátutalás esetén a jóváírásnak T+1 napon rendelkezésre kell állnia. Postai pénzforgalomban a jóváírásnak T+2 napon rendelkezésre kell állnia. Készpénz befizetési művelet esetén Fogyasztó (természetes személy) és mikrovállalkozás esetében forintban, illetve a számla pénznemével azonos pénznemben történő készpénzbefizetés haladéktalanul jóvá kell írnia a befizetést. Egyéb ügyfelek és nem HUF-ban, de a számával azonos pénznemben teljesített befizetésit legkésőbb T+1 napon kell jóváírni. Értéknap alkalmazása: 102

103 A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat korábbi terhelési értéknapot a fizető fél fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegével a fizető fél fizetési számláját megterhelte. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat későbbi jóváírási értéknapot a kedvezményezett fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegét a saját számláján jóváírták. Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és a jóváírást azonos munkanapon és azonos értéknappal teljesíti A teljesítési határidőket összefoglaló táblázatok Fizetési számla javára más pénzforgalmi szolgáltatónál kezdeményezett fizetési műveletek Kimenő irány Devizanem konverzió nélkül Címzett Helye Forint euro egyébegt nem EGT T+1 (jóváírás a kedv. T+3 (jóváírás a kedv. T+4 (jóváírás a kedv.. Indítani rá hár. pénzf. szolg.számláján) pénzf. szolg.számláján) pénzf. szolg.számláján feladatok (T+1) BELFÖLD készpénzbefizetésesetén T+2 (jóváírás a kedv. pénzf. szolg. számláján) Nem belföld, de EGT tagállam T+3 (jóváírás a kedv. T+3 (jóváírás a kedv.. T+4 (jóváírás a Indítani rá hár. pénzf. szolg.számláján) pénzf szolg.számláján) kedv. pénzf. szolg. f eladatok számláján) (T+1) Nem EGT Indítani (rá háruló Indítani (rá háruló Indítani (rá háruló Indítani (rá hár. tagállam fealad.)t+1 felad.) T+1 felad. T+1 felad.) T+1 Megjegyzések EGT: T+2 és T+3 teljesítési határidők január 1-től egységesen T+1 EGT: T+1 és T+ 3 teljesítési határidők papíralapú fizetési megbízás esetében: + 1 munkanap Fizetési számla javára más pénzforgalmi szolgáltatónál kezdeményezett fizetési műveletek Kimenő 103

104 irány Devizanem konverzióval Címzett Helye Forint euro egyébegt nem EGT T+3 (jóváírás a kedv. T+4 (jóváírás a kedv. Indítani rá hár. Indítani rá hár. BELFÖLD pénzf. szolg.számláján) pénzf. szolg.számláján) feladatok (T+3) feladatok (T+3) Euróban utazik T+3 (jóváírás a kedv. pénzf. szolg.számláján) Nem belföld, de Forintban EGT tagállam T+34(jóváírás a kedv. T+4 (jóváírás a kedv.. Indítani rá hár. Indítani rá hár. pénzf. szolg.számláján) pénzf szolg.számláján) feladok (T+3) feladatok (T+3) Nem EGT Indítani (rá háruló Indítani (rá háruló Indítani (rá háruló Indítani (rá hár. tagállam felad.) T+3 felad.) T+3 felad.) T+3 felad.) T+3 Megjegyzések EGT: T+3 teljesítési határidők január 1-től egységesen T+1 EGT: T+1 és T+ 3 teljesítési határidők papíralapú fizetési megbízás esetében: + 1 munkanap A kedvezményezett számlája javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása Bejövő irány Küldő Devizanem konverzió nélkül Helye Forint euro egyébegt nem EGT BELFÖLD kedv. pénzf. kedv. pénzf. kedv. pénzf. legkésőbb a szolgáltató számláján szolgáltató számláján szolgáltató számláján kedv. pénzf való jóváírást követően való jóváírást követően való jóváírást követően szolgáltató haladéktalanul haladéktalanul haladéktalanul számláján való jóváírást követő munkanap kedv. pénzf. kedv. pénzf. kedv. pénzf. legkésőbb a EGT tagállam szolgáltató számláján szolgáltató számláján szolgáltató számláján kedv. pénzf való jóváírást követően való jóváírást követően való jóváírást követően szolgáltató haladéktalanul haladéktalanul haladéktalanul számláján való jóváírást követő munkanap Nem EGT tg. kedv. pénzf. kedv. pénzf. kedv. pénzf. legkésőbb a 104

105 szolgáltató számláján szolgáltató számláján szolgáltató számláján kedv. pénzf való jóváírást követően való jóváírást követően való jóváírást követően szolgáltató haladéktalanul haladéktalanul haladéktalanul számláján való jóváírást követő munkanap A kedvezményezett számlája javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása Bejövő irány Küldő Devizanem konverzióval Helye EGT (Forint is) EGT (Forint is) Nem EGT pénznemek közötti - nem EGT közötti közötti legkésőbb a legkésőbb a BELFÖLD kedv. pénzf. kedv. pénzf. kedv. pénzf. szolgáltató számláján szolgáltató számláján szolgáltató számláján való jóváírást követően való jóváírást követő való jóváírást követő haladéktalanul munkanap+2 munkanap +2 legkésőbb a legkésőbb a legkésőbb a kedv. pénzf. kedv. pénzf. kedv. pénzf. EGT tagállam szolgáltató számláján szolgáltató számláján szolgáltató számláján való jóváírást követően való jóváírást követő való jóváírást követő haladéktalanul munkanap +2 munkanap +2 legkésőbb a legkésőbb a Nem EGT tg. kedv. pénzf. kedv. pénzf. kedv. pénzf. szolgáltató számláján szolgáltató számláján szolgáltató számláján való jóváírást követően való jóváírást követő való jóváírást követő haladéktalanul munkanap +2 munkanap Közvetlen készpénzbefizetés a fizetési számla javára a számlavezetőnél, a számla pénznemében a számlán való jóváírás és rendelkezésre bocsátás Devizanem Szlatulajdonos Forint euro egyébegt nem EGT Minden ügyfél átvételt követően haladéktalanul Fogyasztó átvételt követően eltérő megállap. nincs Mikrovállalk haladéktalanul lehetőség szabályozva 105

106 Egyéb ügyfél átvételt követően eltérő megáll. nincs munkanapon lehetőség szabályozva Fizetési számlával nem rendelkező ügyfél javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása, vagy az átvételi lehetőség biztosítása Devizanem forint Euro egyéb EGT nem EGT legkésőbb az átvételt legkésőbb az átvételt eltérő megállapodási nincs követő munkanapon követő munkanapon lehetőség szabályozva A fizetési megbízások jóváhagyása, visszavonása Pft. 37. (1) Fizetési művelet teljesítésére - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével - akkor kerülhet sor, ha azt a fizető fél előzetesen jóváhagyta. A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a jóváhagyás utólagos is lehet. Lsd pont (2) Fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyására csak a szerződésben meghatározott módon kerülhet sor. (3) A fizető fél a jóváhagyást a 38. (1)-(5) bekezdésében meghatározott időpontig visszavonhatja. Több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyás visszavonása esetén a kapcsolódó jövőbeli fizetési műveletek sem minősülnek jóváhagyottnak. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jóváhagyás hiányában a fizetési művelet jóvá nem hagyottnak minősül. 38. (1) A fizetési megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételét követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. (2) Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. (3) Beszedés esetében a fizető fél a fizetési megbízást - a visszatérítéshez való jog sérelme nélkül - a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza. (4) A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az ügyfél a fizetési megbízást a felek által megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. (5) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított határidőt követően a fizetési megbízást akkor lehet visszavonni, ha arról az ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltató megállapodott. Olyan fizetési megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges. (7) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az (1)-(6) bekezdéstől eltérően a fizetési megbízásnak a kedvezményezett részére való átadását vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyását követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. 39. (1) Ha a fizetési művelet jóváhagyása készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik, a felek a keretszerződésben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódóan fizetési műveleti értékhatárt határozhatnak meg. (2) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben fenntarthatja magának a jogot a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltására a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja esetén, vagy a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz biztonsága érdekében. (3) Olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetén, amelyhez hitelkeret kapcsolódik, a (2) bekezdésben meghatározott letiltás jogát a pénzforgalmi szolgáltató akkor is fenntarthatja, ha jelentős mértékben megnövekszik annak kockázata, hogy a fizető fél szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét nem képes teljesíteni. (4) A pénzforgalmi szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltásának feltételei fennállnak. (5) Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása esetén a pénzforgalmi szolgáltató a letiltást megelőzően, de legkésőbb a letiltást követően haladéktalanul a keretszerződésben meghatározott módon tájékoztatja a fizető felet a letiltás tényéről és annak okairól. (6) A pénzforgalmi szolgáltatót nem terheli az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség, ha az veszélyezteti a pénzforgalmi szolgáltató működésének biztonságát, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja. 106

107 (7) Ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltásának oka megszűnik, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltását haladéktalanul megszünteti, vagy új készpénz-helyettesítő fizetési eszközt bocsát a fizető fél rendelkezésére. 40. (1) Az ügyfél köteles a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt a keretszerződésben foglaltak szerint használni, és a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (2) Az ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatónak vagy az általa megjelölt harmadik félnek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha észleli a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát. (3) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az ügyfél nem köteles a (2) bekezdés szerinti bejelentést megtenni, ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges. 41. (1) A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag az ügyfél kifejezett kérelme esetén bocsáthat rendelkezésére készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, ide nem értve a már meglévő készpénz-helyettesítő fizetési eszköz cseréjét. (2) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket - a keretszerződésben meghatározott módon - kizárólag ügyfél részére adhatja át. (3) A pénzforgalmi szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ügyfél bármikor megtehesse a 40. (2) bekezdése szerinti bejelentését, vagy kérelmezhesse a 39. szerinti letiltás megszüntetését. (4) A pénzforgalmi szolgáltató a 40. (2) bekezdése szerinti bejelentésekről olyan nyilvántartást vezet, amely tizennyolc hónapig biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását. (5) A pénzforgalmi szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott bejelentést követően a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel adott fizetési megbízás alapján fizetési műveletet nem teljesíthet. (6) Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződés alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatót a (3) és (5) bekezdés szerinti kötelezettségek nem terhelik, ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges. A Bank a benyújtott fizetési megbízások visszavonásának határidejét és módját az alábbiakban határozza meg: A fizetési megbízásnak Bank által történő átvételét, illetve a Bank részére történő átadását követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. a./papír alapú megbízás: terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén esedékességét megelőző nap bankfiók nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről írásban, cégszerű aláírással benyújtva az adott fiók vezetője (távollétében: helyettese) részére. b./csoportos beszedés megbízás: a fizetési megbízás esedékességét megelőző nap a Bank legkésőbb nyitvatartó fiókjának nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről írásban, cégszerű aláírással benyújtva az adott fiók vezetője (távollétében: helyettese) részére. Home bankon történő visszavonás esetén szabad formátumú levélben, cégszerűen aláírva*. c./home bank: a terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén fizetési megbízás esedékességét megelőző nap a Bank legkésőbb nyitvatartó fiókjának nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről a home-bank által biztosított levelezési rendszeren keresztül, szabad formátumú levélben, az elektronikus aláírás követelményeinek megfelelően*, illetve faxon a számla mellett bejelentett aláírási módnak megfelelően. A visszavonások tartalmi követelményei: A fentiek alapján benyújtandó dokumentumnak tartalmaznia kell: Az utalás értéknapját A jóváírandó számlaszámot A kedvezményezett megnevezését Bizonylat szám esetén, annak feltüntetését Összeget. 107

108 5.1.9 Megbízások teljesítésének speciális szabályai Deviza jóváírások a forintszámlán A Bank a bankszámlán a jogszabályban foglalt bármelyik jogcímen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A Bank a bankszámlák javára érkező devizaösszegeket a hatályos Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el a Számlatulajdonossal. A Bank a bankszámlák javára érkező devizaösszegeket a hatályos Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el a Számlatulajdonossal. Az átutalással bankszámlára érkező összegeket konverzióval forintban írja jóvá amennyiben a Számlatulajdonos megbízásban forint bankszámlát jelölt meg jóváírandó számlaszámként. A Számlatulajdonos a részére beérkező összeg bankszámláján történő jóváírásához jogszabályban meghatározott esetekben köteles az ügylet jogcímét megadni. Amennyiben a külföldi bank értesítéséből a bejövő tétel jogcíme nem állapítható meg, akkor azt a Bank a Számlatulajdonostól bekéri Devizaterhelések a forintszámlán A Bank aznapi feldolgozásra a 10 óráig (pénteken 10 óráig) beadott átutalási megbízásokat veszi át. Ezen időpont után benyújtott átutalási megbízásokat a Bank a következő napi feldolgozásra veszi át. Amennyiben a következő nap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követő munkanapon történik. Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást értéknappal tölti ki, úgy a Bank az átutalási megbízásban feltüntetett értéknapon dolgozza fel a megbízást. A Bank a hatályban lévő szabályoknak megfelelően kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet biztosított legyen. Az olyan átutalási megbízásokat, amelyek összege meghaladja a terhelendő számla egyenlegét, a Bank a Számlatulajdonos egyidejű értesítése mellett visszaküldi. A Bank fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ilyen esetben a Bank kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését. A Bank a Számlatulajdonos átutalási megbízásait a hatályos Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával és értéknappal teljesíti. A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Bank egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a Hirdetményben szereplő költséggel, jutalékkal és díjjal terhelheti meg a bankszámlát. A Bank a jogszabályi felhatalmazás alapján történő terhelésről előzetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost FIZETÉSI MŰVELETEK HELYESBÍTÉSE, A FELELŐSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK (Általános Üzletszabályzat II.IX. pontjának figyelembe vételével ) (VISSZATÉRÍTÉS) A Bank csak jóváhagyott fizetési műveleteket fogad be, ezért jóvá nem hagyott fizetési műveletből eredő helyesbítés nem lehet. 108

109 A Bank a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult helyesbíteni. A Bank a helyesbítésről - az ok feltüntetésével - az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. A helyesbítésről készített pénzforgalmi számlakivonat értesítésnek minősül. Visszatérítés A Bank a hatályos Ptv. előírásai szerint köteles visszatéríteni a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás (pl. csoportos beszedési megbízás, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás) összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a számlatulajdonos részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a számlatulajdonost terheli. A számlatulajdonos részéről a fizetési megbízás adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Számlavezető hely a számlatulajdonos ugyanazon kedvezményezett részére teljesített korábbi fizetési megbízásait, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi figyelembe. A számlatulajdonos visszatérítési igényének közlése során nem hivatkozhat az a) bekezdésre abban az esetben, ha a fizetési megbízás teljesítésének alapfeltételét képező, egyben a kapcsolódó fizetési megbízások előzetes jóváhagyását szolgáló Felhatalmazó levélben a vitatott fizetési megbízás teljesítését megelőzően a teljesítés felső értékhatárát rögzítette. A számlatulajdonos az előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A Számlavezető helynek a Bank vonatkozó belső szabályzatában rögzítettek alapján kell eljárnia a visszatérítési igény elbírálása során. A Számlavezető helynek a visszatérítés elbírálását csak akkor kell megkezdenie, ha a számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító a Bank vonatkozó belső szabályzatában rögzített dokumentumokat maradéktalanul befogadta. A Számlavezető hely köteles ezt követően a számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényét 10 (tíz) munkanapon belül elbírálni, azaz a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Számlavezető hely köteles a számlatulajdonost írásban tájékoztatni az elutasítás okáról, valamint a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. Az Ügyfél a Bank szolgáltatásával kapcsolatos panaszát megteheti személyesen számlavezetőjénél, illetve illetékes ügyintézőjénél a fiókhálózaton keresztül, vagy írásban a számlavezetőjénél, kapcsolattartójánál, illetve illetékes ügyintézőjénél. A Bank, ha a panaszt elutasítja, azt indoklással ellátva írásba foglalja és annak egy példányát az Ügyfélnek átadja vagy tiz napon belül megküldi. Mentesülés a visszatérítési kötelezettség alól: 109

110 A számlatulajdonos nem hivatkozhat a visszafizetési feltételek b) pontjára, ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a megbízásban megadott terhelendő pénzforgalmi számla pénzneme különbözött, ezért a Számlavezető hely a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot alkalmazta az átváltás során. A számlatulajdonos továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az előzetes jóváhagyást közvetlenül a Számlavezető helynek adta meg, és a fizetési megbízás benyújtására vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a Számlavezető hely vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően 28 (huszonnyolc) nappal teljesítette (pl. hiteltörlesztés esetén a fizetési ütemezést a számlatulajdonosnak megküldte). 6 FIZETÉSEK PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKAI Fedezetigazolás Egyenlegigazolás Tranzakció igazolás Bankgarancia 6.1 A fedezetigazolás MNB r. 12. (1) Fedezetigazolást a számlatulajdonos megbízásából a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató állít ki. A fedezetigazolás tartalmazza különösen a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, fedezetként elkülönített összeget, az elkülönítés célját, a kedvezményezett megjelölését, a fedezet elkülönítésének időtartamát és felhasználásának módját. (2) A fedezetigazolásban megjelölt összeget a pénzforgalmi szolgáltató elkülönítetten kezeli. (3) A felek a fedezetigazoláshoz kapcsolódóan a fizetési módban is megállapodnak. A számlatulajdonosok (vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek, társadalmi szervek, stb.) szerződéses kapcsolataik alapján keletkező fizetési kötelezettségeik biztosítására - a szállító részére - fedezetigazolást kérhetnek számlavezető hitelintézetüktől. A fedezetigazolás kiállításával és kiadásával a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy az igazoláson feltüntetett összeget a megjelölt időpontig - a kedvezményezett részére történő fizetés céljából - elkülönítve rendelkezésre tartja és az összeg terhére fizetéseket teljesít. A fedezetigazolás kiállítására irányuló kérelem teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező pénzforgalmi számláját az a Bank vezesse, amelyhez az ügyfél kérelmét benyújtja, valamint a számlatulajdonos pénzforgalmi számláján a szükséges összeg már a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álljon. Banknak a fedezetigazolást eredetiben cégszerűen alá kell írnia. Fel kell hívni a számlatulajdonos figyelmét, hogy amennyiben egynél több példányszámban tart igényt a fedezetigazolásra, azt előre jelezze. A nyomtatvány egyes példányainak rendeltetése: 1. példány a tulajdonképpeni fedezetigazolás, melyet a számlatulajdonos számláját vezető Bank szolgáltat ki a számlatulajdonosnak. 2. példány a számlatulajdonos példánya. 3. példány a Bank irattári példánya. további példány másolat, a Bank készíti és szolgáltatja ki a számlatulajdonosnak. Igény szerint a zárolást az ügyfél számláján illetve külön zárolt számlán végezhető. 110

111 Ha a zárolt számlán történik a zárolás a fedezetigazolás kitöltése és kiadása után a Banknak ki kell állítani egy átutalási megbízást, majd az alapján el kell végeznie a fedezetül szolgáló összeg elkülönítését és zárolását az erre a célra megnyitott elkülönített számlán. A fedezetigazolás alapján elkülönített összeg tehát kikerül a számlatulajdonos rendelkezési köréből. Zárolásból ill.a zárolt számláról a fizetés a fedezetigazolásban rögzített módon törtéhet az alábbiak szerint: - azonnali/határidős beszedési megbízás, - átutalási megbízás vagy - a teljesítéshez előírt okmányok mellé csatolt azonnali beszedési megbízás benyújtásával. Az átutalási, illetve beszedési megbízás Közlemény rovatában a benyújtónak hivatkoznia kell a fedezetigazolására. A kedvezményezett által benyújtott - a fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges - okmányok valódiságáért, az adatok helyességéért a Bank nem vállal felelősséget. Zárolt, elkülönített számláról történő teljesítés esetén először fel kell oldani a zárolást, majd a tételt a pénzforgalmi megbízásnak megfelelően átutalásként vagy beszedési megbízásként kell könyvelni a számlavezető rendszerben. Amennyiben a kedvezményezett érvényességi határidőn belül nyújtja be megbízásait, de azok összege meghaladja a zárolt fedezeti összeg forintértékét, részteljesítést kell végrehajtani az elkülönített összeg értékéig, azon felül nem lehet átutalást teljesíteni. Beszedési megbízás benyújtása esetén az inkasszók teljesítésére vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárni. Az érvényesség lejártát követő munkanapon el kell végezni a fennmaradó összeg zárolásának feloldását illetve az összeget a zárolt számláról, számlatulajdonos pénzforgalmi számlájára vissza kell vezetni. A Banknak ki kell állítania egy átutalási megbízás nyomtatványt a visszavezetés alapjául szolgáló könyvelési bizonylatként. Amennyiben a fedezetigazolás eredeti példányát a kedvezményezett a lejárati időn belül visszaküldte, az azt jelenti, hogy nem tart igényt a részére elkülönített, fennmaradó összegre. Ezért ebben az esetben az eredeti fedezetigazolás alapján fel kell oldani. A fedezetigazolás kiállításának díját a Bank által kiadott mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Fedezet igazolás a vámhatóság felé A vámhatóság részére kiállításra kerülő fedezetigazolás esetében az I. fejezetben ismertetett eljárási rendet kell követni. A fedezetigazolás érvényességi ideje a vámhatóság által történő felszabadítás napján jár le. Az érvényességi idő meghosszabbítására kizárólag a vámhatóság jogosult a fedezetigazolás eredeti példányának visszaküldése mellett vagy a fedezetigazolást kiadó Bankhoz megküldött, cégszerűen aláírt rendelkező levél formájában. Amennyiben a vámhatóság a fedezetigazolást az ún. vámhivatali záradékkal ellátva visszaküldi a kiállító Bank részére, jelezve ezzel, hogy nem tart igényt a részére elkülönített fennmaradó összegre, akkor a felszabadítás dátumát követő munkanapon el kell végezni a fennmaradó összeg zárolásának feloldását és az összeget vissza kell vezetni a számlatulajdonos pénzforgalmi számlájára. A Banknak ki kell állítania egy átutalási megbízást, amely a visszavezetés könyvelési bizonylataként szolgál. Amennyiben a fedezetigazolás a vámhatósági záradék alapján érvényét vesztette, de a kedvezményezett ezt követően nyújt be pénzforgalmi megbízást, akkor azt a fedezetigazolásra történő hivatkozás alapján nem lehet 111

112 teljesíteni. Beszedési megbízás benyújtása esetén az inkasszók teljesítésére vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárni. Globe-ban elérhető funckió. 6.2 Egyenleg igazolás: A számlatulajdonosok partnereik tájékoztatása céljából a számlaegyenlegükről egyenlegigazolást kérhetnek számlavezető Bankunktól. A Bank az egyenlegigazolás kiállításával pusztán a számlatulajdonos számlájának előző könyvelési napi egyenlegéről ad tájékoztatást, annak kiadása nem jelent a Bank számára semminemű kötelezettségvállalást, illetve az érintett számla nem kerül zárolásra. Az egyenlegigazolás kiállítására irányuló kérelem teljesítésének kizárólag az a feltétele, hogy a kérelmező pénzforgalmi számláját az a Bank vezesse, amelynek az ügyfél a felhatalmazást adta. A számlatulajdonosnak írásban kell kérnie az egyenleg igazolás kiadását, és meg kell jelölnie az igazolás címzettjét. A számlavezető Banknak az aláírásbejelentő karton segítségével ellenőriznie kell, hogy a kérelmet arra jogosult személy(ek) írták-e alá. Az egyenlegigazolást csak lezárt napra vonatkozóan szabad kiadni. A kiállított egyenlegigazolást a Banknak cégszerűen alá kell írnia és az igazolás címzettjének (ha a számlatulajdonos úgy kéri, akkor közvetlenül a számlatulajdonosnak) meg kell küldeni. Az egyenlegigazolásról a Bank munkatársának másolatot kell készítenie, és ezt az ügyfél egyenlegigazolás kiadására vonatkozó kérelmével együtt az ügyfél anyagában meg kell őrizni. Az egyenlegigazolás kiállításától függetlenül az ügyfél szabadon rendelkezhet a pénzforgalmi számlája felett. Az egyenlegigazolás kiállításának díját a Bank által kiadott mindenkori hirdetmény tartalmazza. Globe-ban elérhető funkció 6.3 Tranzakció igazolás Ügyfél kérésére teljesült tranzakcióról igazolás kiadása. Globe-ban elérhető funkció. Az igazolás nyomtatásával az igazolt tranzakció megjelölésre kerül a Globe-ban. 6.4 Bankgarancia Bankgarancia nyújtásával a Bank a kötelezett kérésére arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kötelezett a bankgarancia alapjául szolgáló jogviszonyban fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Bank a jogosult felhívására - előre meghatározott feltételek szerint - fizetni fog. A bankgarancia mindig meghatározott időtartamra szól. A Bank abban az esetben vállal bankgaranciát, ha a kötelezett rendelkezik a bankgarancia fedezetével. A bankgarancia fedezetéül szolgálhat: - forintbetét (lekötött betétszámla) - devizabetét (devizaszámla) - állampapír - egyéb értékpapír - ingatlan - egyéb fedezet 112

113 A kötelezett nem teljesítése esetén - a "Felhatalmazó levél" birtokában - egyben jogosult a kötelezett helyett kifizetett összeggel és - fedezetlenség esetén - a kifizetett összeg után járó késedelmi kamat összegével a kötelezett bankszámláját megterhelni, illetve a fedezetet érvényesíteni. A bankgarancia a garancialevélben meghatározott érvényességi idő utolsó napján vagy a követelés kiegyenlítésével egyidejűleg veszti érvényét. A Bank tehát a bankgarancia érvényességi idejének lejárta után a kötelezett helyett nem teljesít. 7 A PÉNZFORGALMI NYOMTATVÁNYOK MNB r. 13. (1) Az ügyfél a fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatóval kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be. (2) A pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása keretei között belföldi fizetési forgalomban nem tagadhatja meg a papír alapon benyújtott fizetési megbízás átvételét arra hivatkozással, hogy az ügyfél a) a forintban teljesítendő átutalási megbízást, hatósági átutalási megbízást, beszedési megbízást és határidős beszedési megbízást az e rendelet 3. mellékletében feltüntetett PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 pénzforgalmi nyomtatványokon, b) a devizaösszegre szóló beszedési megbízást a PFNY 41 pénzforgalmi nyomtatványon nyújtotta be. (3) A (2) bekezdésben felsorolt pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzőit és képét az e rendelet 3. mellékletének 1-3. és 5-7. mintái tartalmazzák. (4) A 3. melléklet 1-3. és 7. mintájától eltérő pénzforgalmi nyomtatvány vagy elektronikus úton továbbított fizetési megbízás akkor alkalmazható, ha legalább a PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 pénzforgalmi nyomtatvány adatait, és legalább az abban megadott mezőhosszakat tartalmazza. (5) A 3. melléklet 5. és 6. mintájától eltérő pénzforgalmi nyomtatvány akkor alkalmazható, ha az legalább a PFNY 31 és a PFNY 31/A pénzforgalmi nyomtatvány 1-6. pont szerinti adattartalmát és a kitöltési útmutatót tartalmazza. A PFNY 31 pénzforgalmi nyomtatványnak nem kell tartalmaznia a kitöltési útmutatót, ha annak tartalmáról a pénzforgalmi nyomtatvány kitöltésében közreműködő, ennek hiányában a pénzforgalmi nyomtatványt a fizető féltől átvevő pénzforgalmi szolgáltató vagy kedvezményezett hitelt érdemlő módon tájékoztatta a fizető felet. (6) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás megadására szolgáló pénzforgalmi nyomtatványt, valamint a fizetési megbízás elektronikus úton történő benyújtása esetén a fizetési megbízás formáját az e rendeletben foglalt korlátozásokkal szabadon alakítja ki. (6a) A pénzforgalmi szolgáltató és a csoportos beszedésre felhatalmazó nyomtatványt alkalmazó kedvezményezett a csoportos beszedési megbízás teljesítésére, módosítására, megszüntetésére felhatalmazó pénzforgalmi nyomtatványt, továbbá a pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó érvényes felhatalmazásokról szóló igazolást az (5) bekezdésben foglalt korlátozással szabadon alakítja ki. (7) A fizetési megbízások, illetve a 3. melléklet szerinti pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályait a 2. melléklet tartalmazza. 8 AZ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ESZKÖZÖK 8.1 Bankkártya (új kártyákra vonatkozóan től) a Bankszámla/Pénzforgalmi számla Ügyrendről elkülönülten kerül(t) szabályozásra. (Bankkártya Ügyrend) 8.2 Home-Bank 113

114 8.2.1 A TeleBank TeleSMS szolgáltatás A Felhasználó SMS-ben értesítést kap a napi egyenlegéről (amennyiben az egyenlegen változás következik be), valamint ha jóváírás, terhelés történik az Igénylőlapon megadott Bankszámlára. Felhasználói-környezet: SMS küldésre és fogadásra alkalmas berendezés, állandó hívószámmal. Biztonság: Az SMS-t a Bank csak az Igénylőlapon megadott telefonszám(ok)ra teljesíti. A Felhasználók az Elektronikus Bank szolgáltatás szerződés ill. az Igénylő lap az Elektronikus Banki szolgáltatás igényléséhez című nyomtatványok aláírását követően, az aktiválás után vehetik igénybe a szolgáltatást. A Bank az üzenetek kiküldése során csakis az elindított üzenet tartalmáért és címzettjéért vállal felelősséget. Az üzenet meg nem érkezéséért, a késedelméért, téves kézbesítéséért, a kézbesített üzenete illetéktelenek általi olvasásáért és azokból keletkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal, semmilyen felelősség nem terheli. A megérkezett üzeneteket tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. A Bank fenntartja magának a jogot a módosítások generálásához tartozó utasításkészlet módosítására. A Felhasználók az SMS rendszert az általa megadott SIM kártyáról veheti igénybe. Az adatlapon bejelentett SIM kártya hívószámának módosulásakor a Felhasználó kötelessége, és felelőssége a változás bejelentése, változtatás elmaradásából eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal, a Bankot felelősség nem terheli A HomeBank szolgáltatás HomeBank a Bank által a Számlatulajdonosok és Felhasználók részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, egy olyan elektronikus fizetési eszköz, amelyet modemes, illetve Internetes kapcsolat segítségével a Bankek által biztosított kliens-programmal lehet igénybe venni. A HomeBank elektronikus pénzforgalmi rendszerrel a Bank és a Számlatulajdonos, Felhasználó között Elektronikus Megbízást, valamint a Bank által a Bankszámlá(k)ra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését, elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani nyitva tartáson belüli személyes megjelenés, illetve nyomtatványok használata nélkül, a Felhasználói adatlapon megadott Felhasználók által. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy egy bankszámlához csak egyfajta Home Bank szolgáltatás igényelhető. Az elektronikus banki szolgáltatás vonatkozóan a Bankszámlák Elektronikus Számlavezetésének Szabályzata (5/12-12/2010 sz.) irányadó. 9 AZ ELSZÁMOLÁSFORGALOMMAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MNB r. A papíralapú fizetési megbízások pénzforgalmi szolgáltatók közötti továbbítása 48. A pénzforgalmi szolgáltató a hitelesítő táblában megjelölt fiók címen fogadja a részére benyújtott, mellékelt okiratot tartalmazó fizetési megbízásokat. A fizetési megbízás továbbítása a belföldi fizetési rendszerekben 49. (1) Ha a fizetési megbízások pénzforgalmi szolgáltatók közötti elszámolása vagy teljesítése belföldi fizetési rendszer útján történik, a pénzforgalmi szolgáltató a számlatulajdonosok által benyújtott fizetési megbízásokon szabályszerűen feltüntetett valamennyi számszerű és szöveges adatot - ideértve a Közlemény rovat tartalmát is - fizetési megbízásonként, tételenkénti adatközléssel továbbítja. (2) Ha a beszedési megbízás kedvezményezettje egy belföldi fizetési rendszer közvetlen tagja, megbízását a belföldi fizetési rendszeren keresztül közvetlenül juttatja el a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójához és ennek során kedvezményezetti fizetési számlaként a kedvezményezett által vezetett technikai számlát jelölheti meg. 10 TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Pft. 114

115 59. (1) Fizetési titok minden olyan, hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatónak az egyes ügyfelekről rendelkezésére álló, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatóval a pénzforgalmi szolgáltatási szerződéseire vonatkozik. (2) A fizetési titokra a Hpt. banktitokra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy ahol a Hpt. banktitkot említ, azon a fizetési titkot kell érteni. (3) A pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés szerint a rendelkezésére álló, személyes adatnak minősülő fizetési titkot legfeljebb a fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig jogosult kezelni és továbbítani a pénzforgalmi elszámolóháznak a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítés céljából. A Számlatulajdonos bankszámlabetéte, illetve követelése titkos. Adatairól a Számlatulajdonos vagy törvényes képviselője közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megtett hozzájárulása nélkül, továbbá jogszabályban meghatározott esetek kivételével a Bank harmadik személy részére felvilágosítást nem ad. Számlatulajdonos vagy törvényes képviselője által adott fenti alakszerűségeknek megfelelő írásbeli felhatalmazást a Bank akkor fogad el, amennyiben a banktitok-kör, és a banktitok jogosultja pontosan meghatározott. A Bank banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn a törvényben megjelölt azon hatóságokkal, szervekkel szemben, akik tekintetében a törvény a hitelintézetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól mentesíti. Nem jelenti a banktitok sérelmét: 1. olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg; 2. az ügyfél pénzforgalmi bankszámlájának elnevezésére és számára vonatkozó adatszolgáltatás; 3. a pénzügyi intézmény és befektetési társaság (továbbiakban együtt: hiteladat-szolgáltató) részéről az általuk működtetett központi hitelintézeti hitelinformációs rendszernek, illetve e rendszerből a hiteladat-szolgáltatónak a Hpt ának (2)-(7) bekezdés szerinti, valamint a rendszer szabályainak megfelelő adatszolgáltatás. 4. a pénzügyi intézmény által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek történő adatátadás; 5. a pénzügyi intézmény igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen részesedést megszerezni kívánó személy (társaság), illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő, a pénzügyi intézmény eszközeire vonatkozó adatátadás; 6. a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás-mintájának bemutatása; 7. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által - a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása. a. statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal, b. nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a Pénzügyminisztérium 115

116 részére; 8. a pénzügyi intézmény által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény ügyfele ahhoz írásban hozzájárul és a külföldi pénzügyi intézménynél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeiket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi szabállyal; 9. a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás. 10..A nyomozó hatóság, Vámhatóság külön jogszabályban meghatározott egysége, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles a Bank haladéktalanul kiszolgáltatni a kért adatot a nála vezetett bankszámláról, illetve az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, szervezett bűnözéssel van összefüggésben. A pontokban ismertetett adatátadásról a Bank az érintett ügyfeleit nem tájékoztathatja, minden egyéb esetben az ügyfelek erről történő tájékoztatása az adatkérő feladata. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől. A fentiekben felsorolt szervek részére az adatok csak hivatalos írásbeli megkeresésre adhatók ki és csak a megkeresésben szereplő pontosan körülhatárolt adatok szolgáltathatók ki. A hivatalos írásbeli megkeresésben meg kell jelölni az ügyfelet, vagy a bankszámlát - akiről/amelyről az adatszolgáltatást kérik - illetve a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját. A megkeresés(ekre) a Bank is csak írásban adhat ki információt. Mind a megkeresést, mind az arra adott választ azokkal az iratokkal együtt kell megőrizni, amelyekre vonatkoznak. Iratokat - megkeresésre - csak másolatban lehet kiadni. Amennyiben az eredeti irat kiadása szükséges, a korábban ismertetett módon (záradékkal) hitelesített másolatot kell készíteni és azt megőrizni. Az iratok kiadását átvételi elismervénnyel lehet kiszolgáltatni és az átvételt ezen igazoltatni kell. Az adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresések ügyében - amennyiben az eljárás a Bank ügyfele ellen indult, és rá vonatkozó adatot kérnek - az illetékes Bank vezetője dönt. Problémás esetekben a saját ügyvédi állásfoglalását meg kell kérni. Más személy ellen indult eljárásban - ezzel kapcsolatban - az ügyfelükről kért adatok kiadása előtt erről a saját ügyvéddel konzultálni kell. 11 ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK A pénzforgalmi jellegű bankszámlát vezető hitelintézet a bankszámlák megnyitásától és megszüntetésétől adatszolgáltatást köteles adni az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), valamint Cégbíróság felé. Az adatszolgáltatást a következők szerint kell teljesíteni: a.) Az NAV részére történő adatszolgáltatás: 116

117 Az APEH részére történő adatszolgáltatás teljesítése az adatlapnak megfelelő adattartalmú elektronikus adatállomány előállításával történik. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a következők szerint kell végrehajtani. Az ügyfél számlaszáma és adószáma egymás nélkül nem jelenthető le. Amennyiben az adószám nem, vagy rosszul kerül feltüntetésre, az NAV az adott számlára vonatkozó jelentést érvénytelennek tekinti. Adatszolgáltatás tartalma: - Adószám (törzsszám) - Számlaszám - Nyitás / Zárás dátuma - Számla neve - Cég székhelye: Irányítószám, helység, utca, hsz Helység Az adatszolgáltatást a bankszámlák megnyitásától és megszüntetésétől számított 15 napon belül köteles a Bank teljesíteni. A NAV részére minden adószámmal rendelkező ügyfelet le kell jelenteni, akik nem rendelkeznek cégjegyzékszámmal b.)a Cégbíróság felé az adatszolgáltatást elektronikus adattovábbítás útján köteles teljesíteni a Bank.(Cégtv. 24. (6)) Az adatszolgáltatás tartalma: - Cégjegyzékszám - Adószám (törzsszám) - Nyitás / Zárás dátuma Az adatszolgáltatást a számlanyitást, illetve számlamegszüntetést követő 8 napon belül kell teljesíteni. A cégbíróság felé azokat az ügyfeleket kell lejelenteni akik adószámmal és rendelkeznek egyidejűleg. cégjegyzékszámmal is 12 EGYÉB RENDELKEZÉSEK (OBA, KHR nyilvántartás, Pénzmosás ) A Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak, kivéve: (HPT 100. (1) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki) a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, 117

118 k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá az alábbi feltételekkel rendelkező betétekre a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c) olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A biztosítottak esetében az OBA a kártalanításra jogosult számlatulajdonos részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét számlatulajdonosonként és az adott Bank valamennyi számlavezető helye által kezelt valamennyi névre szóló betétet összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az Országos Biztosítási Alap tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a Hpt.-ben foglaltak tartalmazzák. A Számlatulajdonos hozzájárulását adja, hogy a Bank az adósnyilvántartó rendszerébe az általa közölt személyes adatait felvegye és kezelje. Az CXII. Törvény alapján a hiteladat-szolgáltatók hitelinformációs rendszerébe a bankszámla szerződéssel összefüggő hitel és hiteljellegű jogviszonnyal kapcsolatos és a törvényben meghatározott mértékű kötelezettségszegésről történő információ szolgáltatás céljából, a törvényben meghatározott adatokat kiszolgáltassa. A pénzintézet az általa kötött bankszámlaszerződésben foglaltak szerint, de - a saját tévedésen alapuló jóváírás vagy terhelés esetén is - az elévülésre vonatkozó szabályoktól függetlenül, vagyis időbeli korlát nélkül és a számlatulajdonos rendelkezése hiányában is helyesbítheti a tévedését. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy bankszámla szerződése megkötésekor megadott adataiban történő, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról 5 napon belül értesíti a Bank számlavezető fiókját. Ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő károk a Számlatulajdonost terhelik. A Bank a Számlatulajdonossal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg intézni, ennek hiányában követelését bírósági úton érvényesíti. A Bank jogosult jelen Üzletszabályzatát üzletpolitikájának, termékpolitikájának változásával egyoldalúan módosítani. Az Üzletszabályzat módosítását a hatálybalépését megelőző 15 nappal Hirdetményben teszi közzé. Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés jelen üzletszabályzat részévé válik. 118

119 A kamatszámítás módja Kamat = tőke * kamat % * mindenkori naptári napok száma / 360 A kamatszámítás szempontjából a Bank fiókjánál teljesített be és kifizetések esetén a befizetés, illetve a kifizetés napja, postai befizetések és más hitelintézetektől történő beérkezés napja, a Bank fiókjain kívül keletkezett kifizetések esetén a Bank bankszámlájának terhelési napja az irányadó. A jogszabály valamennyi betéti termékre (legyen az határozott- vagy határozatlan időre lekötött betét, illetve le nem kötött betét) vonatkozóan előírja az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) számítását. Az EBKM éves betéti kamatláb 365 napra vetítve kerülnek megállapításra és a kiszámítási módját a mindenkori hirdetmény tartalmazza. A Bank a szerződés megkötésekor irányadó látra szóló vagy lekötött betét után járó betéti kamat, a Hirdetményben meghatározott egyéb díj vagy költség mértékét, illetve a hiteldíjak mértékét jogosult a bankközi hitelkamatok, a fogyasztói árindex, a jegybanki kamatok, az állampapírok hozama és a Bank forrás- és számlavezetési költsége változásától függően egyoldalúan módosítani. A Bank a Keretszerződést érintő módosítást annak hatályossá válását megelőzően 2 hónappal az ügyfélforgalom számára nyitva álló helységeiben kifüggesztett Hirdetményében teszi közzé. A Bank és a Számlatulajdonos köteles minden olyan tényről, körülményről késedelem nélkül tájékoztatni egymást, mely a bankszámla-szerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat. A Számlatulajdonos a vállalkozással kapcsolatos adatait érintő változást személyesen köteles bejelenteni. Fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat a mulasztó fél viseli. Amennyiben a számlatulajdonos neve megváltozik (és csak névváltozás történt), és ezt a számlatulajdonos hivatalos dokumentumok bemutatásával igazolja is, akkor a számlavezető Banknak nem kell új bankszámlaszerződést kötnie az ügyféllel, csak az érvényben lévő szerződést kell záradékkal ellátnia. A számlatulajdonos cégneve a. által kiadott.. sz. cégjegyzék/nyilvántartás alapján.-tól az alábbiak szerint változott:. Az ügyfél azonosítási kötelezettségét a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.CXXXVI. törvény szabályozza A Hárommillió-hatszázezer forintot elérő, vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgy, illetve ilyen piaci értékű értékpapír letétjére, illetve bizalmi őrzésre irányuló ügyleti megbízás esetében; Az egymással ténylegesen, vagy vélelmezhetően összegfüggő, több ügyleti megbízás esetén az azonosítást a hárommillió-hatszázezer forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával kell elvégezni. Azon ügyleti megbízás elfogadásakor, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillióhatszázezer forintot. A pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását elvégezni; Ötszázezer forintot elérő, illetve meghaladó pénzváltási tranzakció esetében a pénzügyi szolgáltató szervezet köteles az azonosítást elvégezni. Az előzőek szerinti ügyleti megbízás - 2., 4., pont - kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, illetve szerződéskötés, üzleti kapcsolat - 2. pont -, olyan ügyféllel létesíthető, aki azonosságát az előírt okmányokkal igazolja azokat bemutatja, vagyis a szolgáltatónál személyesen megjelenik - és az azonosítása megtörtént. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a tranzakció végrehajtását Bank meg kell tagadhatja. 119

120 A törvényi rendelkezés értelmében az azonosítás során a Bank köteles ügyfelét írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy az ügyleti megbízást saját, vagy más nevében teljesíti-e. Amennyiben az ügyfél a nyilatkozatot megtagadja, az ügyleti megbízást a szolgáltató nem teljesítheti. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank az ügyfelet nyilatkozattételre szólíthatja fel (ügyleti megbízás volumene, iránya eltér a megszokottól). Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a pénzügyi szolgáltató szervezetet értesíteni. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi szerződésnek a rendelkezései az irányadóak. 13 MELLÉKLETEK: 13.1 Lakossági mellékletek 120

121 sz melléklet: Start-számla A Start-számla forgalmazása október 1-jétől megszűnt. Start-számla: a 0-18 éves gyermekek részére nyitott állami támogatás igénylésére jogosító megtakarítási számla A Start számla feltételeit külön szabályzat tartalmazza. 1. A Bank A fiatatok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvényben szereplő feltételeknek megfelelve szerződést kötött a Magyar Államkincstárral Start-számla vezetésre. 2. A Start-számla a gyermekek érdekeit védve a törvény által szabályozott módon kezelendő. 3. A Start-számla célja a december 31-ét követő gyermekek meghatározott életkezdési céljainak támogatása. A Start-számla megnyitásával lehetőség nyílik a gyermek részére természetes személy általi, és önkormányzati támogatás befogadására, újabb állami támogatás igénylésére. 4. Hatályon kívül helyezve. 5. Az Önkormányzatok az általuk kiadott rendeletben határozzák meg a támogatás mértékét, illetve rendelkeznek az általuk támogatásként befizetett összeg felhasználásának módjáról. 6. A Start-számla felett a Szülő (továbbiakban Szülő:a gyermek családi pótlékra jogosult szülő, családi pótlékra jogosult törvényes képviselő), illetve a Gyermek (későbbiekben gyermek: 16. életévének betöltését követően a gyermek - szülői egyetértő nyilatkozat birtokában) jogosult rendelkezni. 7. Hatályon kívül helyezve. 8. Hatályon kívül helyezve. 9. A szülő, illetőleg - a szülő egyetértő nyilatkozatával 16. életévének betöltését követően - a gyermek a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodásban tett nyilatkozatában kötelezettséget vállal a saját és a gyermek adataiban bekövetkező változások közlésére. 10. Egy gyermek egyidejűleg csak egy számlavezetőnél vezetett Start-számlával rendelkezhet. Amennyiben a Kiutaló (továbbiakban Kiutaló: Magyar Államkincstár) értesítése alapján kiderül, hogy a gyermek nevére más Számlavezetőnél is számlát nyitottak, a Szülőt illetve későbbiekben a Gyermeket nyilatkoztatni kell, hogy mely számlát kívánja fenntartani, és egyben kötelezni kell, a másik Számlavezetőnél vezetett számla szüntetésére, annak tudomásulvételével, hogy az állami támogatásra, illetve a Magyar Államkincstárnál vezetett Babakötvény követelésre a másik számla megszüntetéséig nem tarthat igényt. 11. A gyermek javára - a születését követő 8 munkanapon belül - a Magyar Államkincstárnál nyitott számlán (Babakötvény) az éves költségvetésben meghatározott mértékű állami támogatás kerül jóváírásra. A hátrányos helyzetű gyermekek esetén az állam a gyermeket annak 7. és 14. életévének betöltését követően további állami támogatásban részesíti, amelynek mértékét szintén az éves költségvetési törvény határozza meg. (Hátrányos helyzetű gyermeknek minősül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, és az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek.) 12. Az állam a természetes személyektől származó Start-számlára történő befizetések után Bank igénylésén keresztül további állami támogatásban részesíti a gyermeket. Ennek mértéke: 121

122 Természetes személy által együttesen naptári évre befizetett összeg 10%-a, maximum 6.000,- forint. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén, természetes személy által együttesen naptári évben befizetett összeg 20%-a, maximum ,-Ft. Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén, befizetéstől függetlenül, évi ,-Ft. 13. A Start-számla szerződés tartalmazza a Szülő illetve Gyermek azon nyilatkozatát, miszerint a Startszámlára kerülő állami támogatás illetve követelés összegét Start-számlabetétben kívánják elhelyezni. 14. A Start-számla zárolódik a gyermek külföldre települése esetén a kitelepülés napjától a visszatelepülés napjáig, valamint a gyermek elhalálozása esetén a gyermek elhalálozásának napjától az örökös(ök) részére történő kifizetés - jogerős hagyatéki végzés birtokában - napjáig. A Start-számlára ezekben az esetekben befizetés nem fogadható be, ellentétes esetben a befizetés visszatérítésre kerül. 15. A Start-számlán lévő követelés a Szülő illetve a Gyermek döntése alapján bármikor a Magyar Államkincstárhoz áthelyezhető A Szülő illetve Gyermek erre irányuló döntését írásban kell a Bank felé benyújtania, amely alapján a Bank a Start-számla egyenlegét áthelyezi, illetve a Start-számla követelést befogadja. 16. A Start-számla a gyermek 18. életévének betöltéséig tartható fenn, a 18. életév betöltését követően a Start-számla megszűnik, ezt követően a számlára vonatkozó általános feltételek irányadóak. A gyermek részére az állami támogatás igénylésére való jogosultság a gyermek 18. életévének betöltésével illetve a Startszámla megszűnésével szintén megszűnik. 17. A Start-számlán nyilvántartott követelés, a gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a gyermek halála esetén a hagyatéki tárgyalás jogerőre emelkedéséig nem fizethető ki, nem fogadható el hitel (kölcsön) fedezetéül, pénzeszközei, befektetései nem vonhatók végrehajtás alá. Az ezzel ellentétel jognyilatkozat, cselekmény semmis. 18. A Start-számlára költséget a Bank a hirdetményben meghatározott mértékben számol fel, azonban annak összege nem haladhatja meg a Start-számla követelés éves átlagos állományának 1%-át. 19. A Start-számla kamatozását a mindenkori Hirdetmény határozza meg. 20. A Start-számláról kivonat az ügyfél részére évente egy alkalommal kerül készítésre és postázásra. 21. Az életkezdési támogatás meghatározott célokra vehető igénybe; mint tanulmányok, lakhatás, pályakezdés, gyermekvállalás feltételeinek megteremtése, jogszabályban meghatározott más célra. 22. A Start-számlával kapcsolatban a befektetővédelmi, csőd- és felszámolási ügyekben a Hpt., a Tpt., valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény rendelkezési az irányadóak. 23. A Start-számla mentes mindennemű adó, járulék és illeték alól. 24. A Bank az adózás rendjéről szóló évi CXVII. törvény elévülésére vonatkozó rendelkezésit is figyelembe véve jogosult az életkezdési támogatással összefüggő adatok jogszabályoknak megfelelő kezelésére. 25. A Start-számla OBA védettséget élvez. 26. A Start-számlára érkező állami pénz és támogatás kiutalás következtében, az adatkezelésre, ellenőrzésre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló törvényben és az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az elévülési időn belül. 122

123 123

124 sz melléklet: Ifjúsági Bankszámla A évesek lakossági forint bankszámlája (Ifjúsági Bankszámla) Általános rendelkezések Az Bank szerződéskötés esetén a devizabelföldi, 14. életévét betöltött természetes személy és a Társtulajdonos (továbbiakban: Ifjúsági) részére Ifjúsági Lakossági Forint Bankszámlát (továbbiakban: Ifjúsági Bankszámla) nyit, melyen a Ifjúsági rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a kifizetési és átutalási, továbbá a számla javára szóló befizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, valamint a Ifjúsági a számlája javára és terhére írt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti. A éves Diákok esetében az Ifjúsági Bankszámla nyitás feltétele, hogy a Törvényes Képviselő és a Diák a személyazonosításra alkalmas okiratokat a számla megnyitásakor bemutassa. Az Bank a 26. életév betöltése után csak akkor köt a Diákkal Ifjúsági Bankszámla szerződést, ha a Diák hitelt érdemlően igazolja felsőoktatási tanintézményben fennálló nappali tagozatos hallgatói viszonyát. A Ifjúsági Bankszámla megnyitásának feltétele, hogy a Diák személyazonosítására alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány) a számla megnyitásakor bemutassa, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja. A Bank különösen a Diák alábbi személyazonosító adatait tartja nyilván: név, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, postacíme, személyi igazolvány (útlevél) száma. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Diákkal kötött Ifjúsági Bankszámla szerződés érvényességi feltétele, hogy a Diák törvényes képviselője a szerződés aláírásával a jogviszony létesítéséhez bejegyzését adja. A Diák az Ifjúsági Bankszámla szerződés megkötésével automatikusan a Bank által kibocsátott VISA Light Kártya (továbbiakban: Kártya) birtokosává válik. A Kártyával kapcsolatban a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Bankkártya Üzletági Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak. Egy Diák a Banknál egy időben egy Ifjúsági Bankszámla szerződéssel rendelkezhet. Az Ifjúsági Bankszámlán lévő követelés kimerülése a Ifjúsági Bankszámla szerződést nem szünteti meg. A Diák Ifjúsági Folyószámlája felett - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - szabadon jogosult rendelkezni. Korlátozottan cselekvőképes Diák esetén a törvényes képviselő az Ifjúsági Bankszámla szerződésen megadott aláírásával egyezik bele a Diák szabad rendelkezési jogosultságába. A korlátozottan cselekvőképes Diák nevében törvényes képviselője is eljárhat. A törvényes képviselő Kártyát nem birtokolhat. A Ifjúsági Bankszámla legfeljebb két személy nevére szólhat. Több Diák nevére szóló Ifjúsági Bankszámla felett a Diákok külön-külön önállóan, korlátozás nélkül jogosultak rendelkezni. A korlátozottan cselekvőképes Diák Ifjúsági Folyószámlájához Társtulajdonos nem kapcsolódhat. Két Diák nevére szóló Ifjúsági Bankszámla esetében a Diákok jogaikat és kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve kötelesek teljesíteni. Eltérő szerződési kikötés hiányában a Diákoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlő. A Diák az Ifjúsági folyószámlán a szabályzat II. és III. fejezete alapján rendelkezhet, illetve adhat megbízásokat. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. A korlátozottan cselekvőképes Junior által kezdeményezett számlamegszüntetés teljesítésének feltétele a törvényes képviselő írásos hozzájárulása. 124

125 A Junior Bankszámla szerződést, amennyiben a számla felett egyidejűleg két Junior önállóan jogosult rendelkezni, a Juniorok külön-külön is jogosultak megszüntetni. A Bank a Junior Bankszámla szerződést rendes lakossági folyószámlává alakítja át számlaszám változtatás nélkül -, ha a Junior 26. életévének betöltése után a Bank - Kártya érvényességi idejének lejártához igazodó - felszólítására 30 napon belül felsőoktatási tanintézményben fennálló nappali tagozatos hallgatói viszonyát hitelt érdemlően nem igazolja. A Bank a következő Kártya érvényességi idejének lejártakor ismételten kéri az igazolási kötelezettség teljesítését. 125

126 sz melléklet: MiaManó Perselyszámla (Gyermek Bankszámla) MiaManó Perselyszámla a 0-14 évesek lakossági forint bankszámlája (továbbiakban Gyermek Bankszámla) Típus 605; Főkönyvi szám: A számla tiltott tranzakcióit a fióknak szerződésenként kell egyedileg letiltani, mivel ez központilag, típus szinten nem megoldható. Az alábbi általános rendelkezés kötelezően a számlaszerződés mellékletét kell, hogy képezze, ezért kérjük a szerződéshez kinyomtatni! MiaManó Perselyszámla a 0-14 évesek lakossági forint bankszámlája (továbbiakban Gyermek Bankszámla) Általános rendelkezések Bank szerződéskötés esetén a devizabelföldi természetes személy (Gyermek) részére MiaManó Perselyszámlát - Gyermek Lakossági Forint Bankszámlát (továbbiakban: Gyermek Bankszámla) nyit, melyen a Gyermek részére szánt megtakarítást kezeli és nyilvántartja, az azokra adható megbízásokat kezeli. A számla a Gyermek születésétől 14 éves koráig nyitható és tartható fenn. A 14. életév betöltése után a számlát a Bank Ifjúsági Bankszámlává alakítja át számlaszám változás nélkül -, melyen a Gyermek diákévei alatt (maximum 26. éves koráig) kezelheti pénzügyeit. A Gyermek Bankszámla korlátozott szolgáltatásokat tartalmazó bankszámla, mely így a gyermek részéről könnyen kezelhető és áttekinthető. A Gyermek Bankszámlán készpénzben és utalással történő jóváírás, illetve készpénzben vagy bankkártyával történő terhelés történhet, mely tranzakciókról és egyenlegről a Bank értesítést küld. A bankszámláról magasabb kamatért betétlekötés kezdeményezhető. A Gyermek Bankszámla nyitás feltétele, hogy a Törvényes Képviselő a saját és a Gyermek személyazonosítására alkalmas okiratokat bemutassa, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja, illetve a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot megtegye. A Törvényes Képviselő a szerződés aláírásával a jogviszony létesítéséhez beleegyezését adja. (Benyújtandó dokumentumok: érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya. Amennyiben a Gyermek személyi igazolvánnyal, útlevéllel még nem rendelkezik a születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni.) Egy Gyermek a Banknál egy időben egy Gyermek Bankszámla szerződéssel rendelkezhet. A Gyermek Bankszámlán lévő követelés kimerülése a Gyermek Bankszámla szerződést nem szünteti meg. A Gyermek Bankszámla egy személy(gyermek) nevére szólhat, a bankszámlájához Társtulajdonos nem kapcsolódhat. A Törvényes Képviselő a Gyermek Bankszámla Szerződés megkötésével egyidejűleg Bankkártyát igényelhet, mellyel a Gyermek bankkártya tulajdonossá válhat. A Bankkártya igénylés a bankszámla érvényessége alatt bármikor történhet. A Gyermek Bankszámlával és igényelt VISA Kártyával kapcsolatban a jelen Keretszerződésben (Általános Üzletszabályzat, Hirdetmény, Bankszámlaszerződés együttesen) nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Bankkártya Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak. A Törvényes Képviselő a Gyermek Bankszámla szerződésen megadott aláírásával egyezik bele a Gyermek számla feletti rendelkezésébe. A Gyermek nevében Törvényes Képviselője jár el és tehet a bankszámlával kapcsolatosan érvényes jognyilatkozatot.. A Gyermek a bankkártyát önállóan jogosult használni és azzal fizetési műveleteket végezni, de kizárólag a Törvényes Képviselő által aláírt, Kártyahasználati nyilatkozatban meghatározott napi limitösszeg erejéig.. A Gyermek nevére kiállított kártyát a Gyermek részéről - biztonsági okokból - a Törvényes Képviselő jelenlétében ajánljuk használni, melyre vonatkozóan Bank a Törvényes Képviselőtől írásbeli tudomásul vételt kér. A kártyával végezhető műveleteket limit összeghez köti a Bank a Gyermek Bankszámla védelme érdekében. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. 126

127 A Gyermek Bankszámla megszüntetés teljesítésének feltétele a Törvényes Képviselő írásos hozzájárulása. DRB Bank Kártyahasználati nyilatkozat (bankkártya igénylő/szerződés tartalmazza) Tisztelt Szülők! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Bankkártyával történő műveleteket a Gyermek csak Szülői Felügyelettel végezhet. Ellenkező esetben a Bank nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért! Az Önök biztonságát szolgálja, hogy a kártyás tranzakciók napi összegét limitáltuk. Alulírott nyilatkozom, hogy a fentieket tudomásul vettem. Dátum Aláírás 127

128 Eljárás bankszámla átsorolásról MiaManó Perselyszámla és Ifjúsági számla esetén Bankszámlák automatikus átsorolása Ifjúsági és MiaManó számlák esetében. Mindkét számla alábbi, Általános szerződési feltételek szerint automatikusan alakul át a következő generáció számlavezetési feltételeibe, változatlan számlaszám mellett. Az automatizmus a Globe rendszerben nem tud megvalósulni, ezért az alábbi eljárásrend szerint kell eljárni. A Bank a Junior Bankszámla szerződést rendes lakossági folyószámlává alakítja át számlaszám változtatás nélkül -, ha a Junior 26. életévének betöltése után a Bank - Kártya érvényességi idejének lejártához igazodó - felszólítására 30 napon belül felsőoktatási tanintézményben fennálló nappali tagozatos hallgatói viszonyát hitelt érdemlően nem igazolja. A Bank a következő Kártya érvényességi idejének lejártakor ismételten kéri az igazolási kötelezettség teljesítését. A számla a Gyermek születésétől 14 éves koráig nyitható és tartható fenn. A 14. életév betöltése után a számlát a Bank Ifjúsági Bankszámlává alakítja át számlaszám változás nélkül -, melyen a Gyermek diákévei alatt (maximum 26. éves koráig) kezelheti pénzügyeit. 1./Általános ismeretek Mia-Manó Perselyszámlák esetén a Bank nem kér a tanulói jogviszony igazolásáról dokumentumot, mivel a hatályos közoktatási törtvény szerint a gyermek vagy nem éri el a tanköteles életkort, vagy tanköteles korban van. Diákszámla esetén a hallgatói jogviszony igazolására a nagykorú 26. életév betöltését követően kell, hogy sor kerüljön, mivel a Bank éves korig biztosítja igazolás nélkül az Ifjúsági számlavezetés jogosultságát. Az Igazolásra a Bank érvényes diákigazolvány bemutatását vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított, 10 napnál nem régebbi, nappali tagozatos hallgatói jogviszonyról kiadott igazolását tesz kötelezővé a hallgatóktól; A Bank diákigazolvány esetén csak nappali tagozatos, érvényes matricával ellátott diákigazolványt fogad el. A diákigazolvány elfogadásánál a 17/2005. A diákigazolványról szóló korm. rendelet* alább található rendelkezéseit kell figyelembe venni. *Diákigazolvány 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról 3. (1) A diákigazolvány típusai: állandó és ideiglenes diákigazolvány. (2) Az állandó diákigazolvány fajtái: felsőoktatási és közoktatási diákigazolvány. Az egyes fajtákon belüli altípusok: nappali, esti, levelező és távoktatásos, más sajátos diákigazolvány. (3) Az állandó közoktatási és felsőoktatási diákigazolvány ID 1 méretű, műanyag kártya, egyedi azonosítóval ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A diákigazolványon a (6) bekezdés a)-e) és g)-h) pontjában meghatározott adatokat lézergravírozással, az érvényesítő matricát ragasztással kell feltüntetni. (4) Az állandó diákigazolvány - a 22. (1) bekezdésében meghatározottak szerint - elektronikus adathordozó egységet (a továbbiakban: chip) is tartalmazhat. A chipen az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) által megbízott gyártó közreműködésével kerül rögzítésre a diákigazolvány gyártási sorozatszáma és egyedi chip azonosító száma. (5) Az állandó diákigazolvány fajtáin belül az egyes altípusokat a diákigazolványon feltüntetett piktogram alapján kell megkülönböztetni: a nappali munkarend diákigazolványát nap, az esti munkarend diákigazolványát hold, a levelező munkarend diákigazolványát boríték, a közoktatásban a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend diákigazolványát nyomtatott T betű piktogram jelöli. (6) Az állandó diákigazolvány tartalmazza: a) a tanuló, hallgató arcképét, b) a tanuló, hallgató családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, állampolgárságát, aláírását (írni nem tudó, vagy olyan tanuló, hallgató esetén, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett törvényes képviselője aláírását), c) azon intézmény(ek) nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a tanuló, hallgató tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá azt a telephelyet, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. Az intézmény székhelye helyett - a tanuló, hallgató kérésére - az a telephely is feltüntethető, 128

129 ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. A nem magyar intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló, hallgató esetén a külföldi intézményben tanul megjelölést, d) a munkarend megjelölését (piktogrammal), e) kiállításának napját, f) érvényességet jelölő adatot [a közoktatásról szóló törvény 6. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti tankötelezettségi kor felső határát betöltött tanulók, és a felsőoktatási hallgatók esetében érvényesítő matricát], g) a diákigazolvány 10 számjegyű egyedi azonosítóját, h) a közoktatásról szóló törvényben és a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulói, hallgatói azonosító számot. (7) Az ideiglenes diákigazolvány az alábbi két részből áll: a) egy ID 1 méretű műanyag kártya (a továbbiakban: ideiglenes műanyag kártya), amely a biztonsági okmányok rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Az ideiglenes műanyag kártyán lézergravírozással kerülnek feltüntetésre a (6) bekezdés c), e) és g) pontjában meghatározott adatok, b) egy ID 1 méretre összehajtható kétszeres ID 1 méretű papír alapú lap (a továbbiakban: személyi lap). A személyi lapon kézzel vagy írógéppel kerülnek feltüntetésre a (6) bekezdés b)-f) pontjában felsorolt adatok. A tanuló, hallgató igazolványképe (a továbbiakban: fénykép) ragasztással kerül feltüntetésre a személyi lapon. (8) Az ideiglenes műanyag kártya és a személyi lap csak együttes használat esetén érvényes a személyi lap kiállításának napjától számított 60 napig. Az ideiglenes diákigazolvány érvényessége új személyi lap kiadásával meghosszabbítható a jogosultság fennállása esetén legfeljebb 12 hónappal, alkalmanként 60 nappal, amennyiben a tanuló, hallgató a) állandó diákigazolvány-igénylése még nem került teljesítésre vagy b) állandó diákigazolvány megrendelése nélkül is jogosult ideiglenes diákigazolványra. A diákigazolvány érvényesítése 17. (1) A diákigazolványok érvényesítését a kiadó intézmény végzi a hologramos érvényesítő matrica felragasztásával. Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a közoktatásban a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény/kar betűkódját. (2) Az érvényesítés határideje a) közoktatási diákigazolvány esetében október 31-e és március 31-e, b) felsőoktatási diákigazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítő matricával október 31-e, a II. félévre érvényes érvényesítő matricával március 31-e. (3) A közoktatásról szóló törvény 6. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti tanköteles kor felső határát be nem töltött tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő év október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. A tanköteles kor megállapítására a diákigazolványon szereplő születési dátum szolgál *Tankötelezettség évi LXXIX. törvény a közoktatásról; 6. (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles. (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. (6) Tizenhatodik életévének betöltése után kérelmére megszűnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert szakképesítést szerzett, illetve házasságkötés révén nagykorúvá vált, vagy gyermekének eltartásáról gondoskodik. A kérelmet a tanuló és - a nagykorúvá vált tanuló kivételével - a szülő közösen nyújthatja be. A kérelmet az iskola igazgatója írásban tudomásul veszi. 2./ Végrehajtás A./ Számlanyitás, kártyamegújítás; - MiaManó Perselyszámla esetén A VISA light kártyák igénylésekor a Globe rendszerben az automatikus kártya megújítás alapbeállítás marad, mert a gyermek jogviszont igazolását nem kérjük, illetve a 14. életév betöltését követően, az Ifjúsági számlába történő átsorolással továbbra is VISA light kártyára jogosult a diák, így a két számlacsomag közötti átcsúszás esetén ez nem okozhat fennakadást. Viszont a már Ifjúsági számlához tartozó kártya megújításakor az automatikus megújítást ki kell venni a C2 rendszerből. - Ifjúsági Számla esetén A számlanyitás dokumentumaként hatályos Ifjúsági Számla rendelkezései alapján a 26. életév betöltését követően kérjük a 1./ pont alatt meghatározott feltételeknek megfelelő diákigazolvány bemutatását vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói jogviszonyról szóló igazolást. A diákigazolványról, illetve igazolásról fénymásolatot kell készíteni, eredetivel azonos bélyegzővel és az ügyintéző aláírásával azt el kell látni, majd az ügyfélaktásban le kell fűzni. A VISA light kártyák igénylésekor a Globe rendszerben az automatikus kártya megújítást ki kell szedni a C2 rendszerben; Nem kér megújítást kell választani, mivel a 26. életév betöltését követően a kártya igénylés a nappali tagozatos tanulói jogviszony igazolásától függ, a számlanyitásnál leírtakkal megegyezően. Az Ifjúsági Számlákhoz tartozó VISA-light kártyákat születési dátumra vonatkozóan le kell kérni a C2 rendszerből tárgyévet követő év január 20-ig a következő év január 20-áig. Ezt a listát(adatokat) össze kell vetni az átsorolás során lekérendő listával. Amennyiben a kártya érvényessége a 26. életév korhatárba átcsúszik és nem történik nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolás, a korhatár betöltését követően a VISA-light kártyát vissza kell vonni a C2 rendszerbe. 129

130 2./ Átsorolás - MiaManó számlák esetén a 14. életév betöltése jogosít az Ifjúsági Számla átsorolásra, - Ifjúsági számla esetén a 26. életév és/vagy nappali hallgatói jogviszony megszűnése esetén kerül az Ifjúsági számla átsorolása a lakossági számlákhoz. A felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolása; Lsd; A./ Számlanyitás, kártyamegújítás; A fiók a korhatár betöltését megelőző 1 hónappal értesíti az ügyfelet a hallgatói jogviszony megtételére (Nyilatkozat eljárásrend része). Az értesítésnél kérjük mellékelni a sz. mellékletet, mely a leendő számlacsomag választáshoz nyújt segítséget. Az ügyfélnek a kártya választáshoz mindenképpen személyesen meg kell jelennie. Ha ez az ügyfél részéről nem történik meg, a Bank az átsorolást végrehajtja Standard lakossági számlacsomagba. A Globe rendszerben az Ifjúsági és MiaManó Perselyszámlákat tárgyév január 20-ig le kell szűrni születési dátumra vonatkozóan, hogy kik azok az ügyfeleket, akik következő év január 20-ig mindkét számla esetében betöltik az átsorolásra jogosító korhatárt (Globe lista; LI as típusra). Az átsorolás dokumentuma a betöltött korhatár napján ügyfélre lekért számla leltár, illetve az aktából ehhez fénymásolt születést igazoló okmány. Az átsorolás jogosságát fiókvezető ellenőriz és kézjegyével ellátja. A dokumentumok alapján kéri a fiókvezető a Globe Ügyviteli Rendszergazdáktól a re címzett levelében az érintett ügyfelek átsorolását. Hatályos számlaátsorolási szabályok alapján az ügyfél átsorolása az átsorolási igényt bejelentését követő hó 1-je. Nyilatkozat hallgatói jogviszony igazolásáról/számla átsorolásról (A nyilatkozat az intraneten megtalálható) Tisztelt Ügyfelünk! Nyilvántartásaink szerint Ön.-án a 26. életévét betölti, mellyel az Ifjúsági Számlavezetésre jogosító feltételek megszűnnek, kivéve, ha nappal tagozatos hallgatói jogviszonya továbbra is fennáll. Ennek igazolására kérjük, hogy érvényes diákigazolványával, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott nappali hallgatói jogviszonyról fennálló igazolással jelenjen meg Bankunknál a levél kézhezvételét követő 10 napon belül. Amennyiben nappali tagozatos hallgatói jogviszonyát nem igazolja, és nem jelenik meg Bankunknál az aktuális hirdetményben közzétett felnőtt lakossági számlacsomagok közül választani, bankszámlája automatikusan Standard lakossági számlacsomaggá alakul át az Ifjúsági számlára jogosító korhatár betöltését követő hó 1-jétől. Igazolás nélkül a korhatár betöltésével VISA light bankkártyája is automatikusan érvénytelenítésre kerül. Új, felnőtt lakossági bankkártya igénylésére csak személyesen, bankfiókunkban van módja. A felnőtt lakossági számlák közüli választásra mellékelünk egy formanyomtatványt, melyet kérünk - lehetőség szerint - számlavezető bankfiókjába személyesen leadni, ahol kollégáink szívesen állnak további felvilágosítással rendelkezésre. A választható számlacsomagokról, és bankkártyákról honlapunkon is részletesen tájékozódhat. Megköszönve együttműködését, Tisztelettel: DRB Bank Zrt. 130

131 sz. melléklet: Lakossági bankszámla szerződés %%srenp_bankteljesneve%% %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%% Tel.: 72/ Fax: 72/ web: Lakossági bankszámla szerződés Amely létrejött egyrészről: Név: Anyja neve: Születési hely/idő: Okmány típusa és száma: Állampolgárság: Lakcím: Levelezési cím: Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: %%tul1_neve%% %%tul1_anyja%% %%tul1_szh%% %%tul1_szi%% %%tul1_okmanytip%% %%tul1_oksz%% %%tul1_allampolg%% %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%% %%tul1_utca%% %%bsz_ertisz%% %%bsz_erthelyseg%% %%bsz_ertutca%% Társtulajdonos név: %%tul2_neve%% Anyja neve: %%tul2_anyja%% Születési hely/idő: %%tul2_szh%% %%tul2_szi%% Okmány típusa és száma: %%tul2_okmanytip%% %%tul2_oksz%% Állampolgárság: %%tul2_allampolg%% Lakcím: %%tul2_iranyito%% %%tul2_helyseg%% %%tul2_utca%% Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: (továbbiakban, mint Számlatulajdonos/ok), másrészről a %%srenp_bankteljesneve%% (Adószám: %%srenp_adoigazg%% Cím: %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%%, Cégjegyzékszám: %%srenp_cegbirosag%%, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyszáma: EN-I/M-452/2009) (továbbiakban, mint Bank) között az alábbi feltételekkel. Bankszámla száma: %%bsz_teljesszsz%% IBAN: %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) BIC: SIKLHUHH 1. Jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél felé pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, melyre vonatkozóan a keretszerződés határozza meg a fizetési megbízások illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. 2. A Számlatulajdonos(ok) jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Átlalános Üzletszabályzat illetve a Bankkártya Üzletszabályzat dokumentumban foglaltakat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szerződést ezen dokumentumban foglaltak alapján köti meg és a Szerződés eredetiben aláírt példányát kézhez veszi. 3. Jelen bankszámlaszerződés hatálybalépésének feltétele a Bank által kibocsátott Hirdetményben közzétett mindenkori mértékű és a bankszámla megnyitásakor esedékes egyszeri törzsbetét készpénzben, Banknál történő befizetése. A bankszámlaszerződés fennállása alatt a fentiekben meghatározott törzsbetét összegének a bankszámlán mindenkor rendelkezésre kell állnia. 4. Ezennel meghatalmazom a bankot, hogy a mindenkori Általános Üzletszabályzat III.III. pontjában foglaltaknak megfelelően a fedezet hiány miatt nem teljesíthető megbízásokat állítsa sorba. 5. Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak. Kivétel: ha a Bank és Ön között fennálló betétszerződés ideje alatt az alábbi, Hpt l) bekezdésben szereplő valamely meghatározás igaz. Ebben az esetben az Ön által Bankunknál elhelyezett betéte OBA által nem biztosított. "Hpt l. Bank vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói." 6. Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél az Általános Üzletszabályzatban foglaltak szerint felmondhatja. 7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról rendelkező törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának és Hirdetményének rendelkezései az irányadóak. IBAN: %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) 131

132 8. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a fent nevezett számlára adott megbízásokat saját nevemben/nevünkben és saját célra teszem/tesszük meg. Ha ettől eltérek a Bankot, értesítem/értesítjük. 9. A szerződés aláírásával kötelezem magam a saját adataimban bekövetkezett változások, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon belül történő bejelentésére a Bank felé. 10. Ezúton önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában, egyértelműen és kifejezetten, visszavonásig hozzájárulok, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% vagy megbízottja részemre közvetlenül levélben, telefonon, sms-ben vagy ben ingyenes reklámküldeményeket (címzett reklámküldemények, más reklámküldemények, akciós ajánlatok, programajánlatok, stb.) küldjön. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át a %%srenp_bankteljesneve%% számára és visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% azokat saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és postázása érdekében a vele együttműködő reklámügynöksége(ek) (megbízottai) részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet. Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat jogosult vagyok visszavonni. Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok reklámküldeményt kapni. Adatkezelésről szóló tájékoztató: Tájékoztatjuk, hogy hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak adatszolgáltatása önkéntes. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII.. Törvényben előírtak szerint Ön a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ökéntesen megadott személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%% reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%%, a reklámanyag megküldésével foglalkozó esetleges megbízottja részére átadja. Adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül költségmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%%... SzámlatulajdonosSzig.sz %%srenp_bankteljesneve%% Számlatulajdonos Szig.sz. 132

133 sz. melléklet: Ifjúsági Bankszámla szerződés %%srenp_bankteljesneve%% %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%% Tel.: 72/ Fax: 72/ web: Ifjúsági Bankszámla szerződés Amely létrejött egyrészről: Teljes név: Anyja neve: Születési hely/idő: Állampolgárság: Okmány típusa, száma: Lakcím: Levelezési cím: Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: Törvényes Képviselő Név / Leánykori név: Anyja neve: Születési hely/idő: Állampolgárság: Okmány típusa, száma: Lakcím: Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: %%tul1_neve%% %%tul1_anyja%% %%tul1_szh%% %%tul1_szi%% %%tul1_allampolg%% %%tul1_okmanytip%%, %%tul1_oksz%% %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%%, %%tul1_utca%% %%bsz_ertisz%% %%bsz_erthelyseg%%, %%bsz_ertutca%% %%ren1_neve%% %%ren1_anyja%% %%ren1_szh%% %%ren1_szi%% %%ren1_allampolg%% %%ren1_okmanytip%%, %%ren1_oksz%% %%ren1_iranyito%% %%ren1_helyseg%% %%ren1_utca%% (továbbiakban, mint Számlatulajdonos/ok), másrészről a %%srenp_bankteljesneve%% (Adószám: %%srenp_adoigazg%% Cím: %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%%, Cégjegyzékszám: %%srenp_cegbirosag%%, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyszáma: EN-I/M-452/2009) (továbbiakban, mint Bank) között az alábbi feltételekkel. Bankszámla száma: IBAN (devizanem): BIC: %%bsz_teljesszsz%% %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) SIKLHUHH 1. Jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél felé pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, melyre vonatkozóan a keretszerződés határozza meg a fizetési megbízások illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. 2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a VISA Light kártya szerződés. 3. A Számlatulajdonos(ok) jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Általános Üzletszabályzat illetve a Bankkártya Üzletszabályzat dokumentumokban foglaltakat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szerződést ezen dokumentumban foglaltak alapján köti meg és a Szerződés eredetiben aláírt példányát kézhez veszi. 4. Jelen bankszámlaszerződés hatálybalépésének feltétele a Bank által kibocsátott Hirdetményben közzétett mindenkori mértékű és a bankszámla megnyitásakor esedékes egyszeri törzsbetét készpénzben, Banknál történő befizetése ill. VISA Light kártya igénylése. 133

134 A bankszámlaszerződés fennállása alatt a fentiekben meghatározott törzsbetét összegének a bankszámlán mindenkor rendelkezésre kell állnia. 5. Ezennel meghatalmazom a bankot, hogy a mindenkori Általános Üzletszabályzat III.III. pontjában foglaltaknak megfelelően a fedezet hiány miatt nem teljesíthető megbízásokat állítsa sorba. 6. Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak. Kivétel: ha a Bank és Ön között fennálló betétszerződés ideje alatt az alábbi, Hpt l) bekezdésben szereplő valamely meghatározás igaz. Ebben az esetben az Ön által Bankunknál elhelyezett betéte OBA által nem biztosított. "Hpt l. Bank vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói." IBAN (devizanem): %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) 7. Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél az Általános Üzletszabályzatban foglaltak szerint felmondhatja. 8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról rendelkező törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának és Hirdetményének rendelkezései az irányadóak. 9. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a fent nevezett számlára adott megbízásokat saját nevemben/nevünkben és saját célra teszem/tesszük meg. Ha ettől eltérek a Bankot értesítem /értesítjük. 10. A szerződés aláírásával kötelezem magam a saját adataimban bekövetkezett változások, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon belül történő bejelentésére a Bank felé. 11. Ezúton önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában, egyértelműen és kifejezetten, visszavonásig hozzájárulok, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% vagy megbízottja részemre közvetlenül levélben, telefonon, sms-ben vagy ben ingyenes reklámküldeményeket (címzett reklámküldemények, más reklámküldemények, akciós ajánlatok, programajánlatok, stb.) küldjön. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át a %%srenp_bankteljesneve%% számára és visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% azokat saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és postázása érdekében a vele együttműködő reklámügynöksége(ek) (megbízottai) részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet. Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat jogosult vagyok visszavonni. Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok reklámküldeményt kapni. Adatkezelésről szóló tájékoztató: Tájékoztatjuk, hogy hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak adatszolgáltatása önkéntes. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII.. Törvényben előírtak szerint Ön a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ökéntesen megadott személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%% reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%%, a reklámanyag megküldésével foglalkozó esetleges megbízottja részére átadja. Adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül költségmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%%... SzámlatulajdonosSzig.sz. 134

135 %%srenp_bankteljesneve%% Számlatulajdonos Szig.sz. 135

136 sz. melléklet: MiaManó Perselyszámla szerződés 136

137 %%srenp_bankteljesneve%% %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%% Tel.: 72/ Fax: 72/ web: MiaManó Perselyszámla - Gyermek Bankszámla Szerződés Amely létrejött egyrészről: Teljes név: Anyja neve: Születési hely/idő: Állampolgárság: Okmány típusa, száma: Lakcím: Levelezési cím: Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: Törvényes Képviselő Név / Leánykori név: Anyja neve: Születési hely/idő: Állampolgárság: Okmány típusa, száma: Lakcím: Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: %%tul1_neve%% %%tul1_anyja%% %%tul1_szh%% %%tul1_szi%% %%tul1_allampolg%% %%tul1_okmanytip%%, %%tul1_oksz%% %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%%, %%tul1_utca%% %%bsz_ertisz%% %%bsz_erthelyseg%%, %%bsz_ertutca%% %%ren1_neve%% %%ren1_anyja%% %%ren1_szh%% %%ren1_szi%% %%ren1_allampolg%% %%ren1_okmanytip%%, %%ren1_oksz%% %%ren1_iranyito%% %%ren1_helyseg%%, %%ren1_utca%% (továbbiakban, mint Számlatulajdonos/ok), másrészről a %%srenp_bankteljesneve%% (Adószám: %%srenp_adoigazg%% Cím: %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%%, Cégjegyzékszám: %%srenp_cegbirosag%%, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyszáma: EN-I/M-452/2009) (továbbiakban, mint Bank) között az alábbi feltételekkel. Bankszámla száma: IBAN (devizanem): BIC: %%bsz_teljesszsz%% %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) SIKLHUHH 1. Jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél felé pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, melyre vonatkozóan a keretszerződés határozza meg a fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. 2. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Általános Üzletszabályzatban foglaltakat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szerződést ezen dokumentumban foglaltak alapján köti meg és a Szerződés eredetiben aláírt példányát kézhez veszi. 3. Jelen bankszámlaszerződés hatálybalépésének feltétele a Bank által kibocsátott Hirdetményben közzétett mindenkori mértékű és a bankszámla megnyitásakor esedékes egyszeri "törzsbetét" készpénzben, Banknál történő befizetése. A bankszámlaszerződés fennállása alatt a fentiekben meghatározott törzsbetét összegének a bankszámlán mindenkor rendelkezésre kell állnia. 4. Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak. Kivétel: ha a Bank és Ön között fennálló betétszerződés ideje alatt az alábbi, Hpt l) bekezdésben szereplő valamely meghatározás igaz. Ebben az esetben az Ön által Bankunknál elhelyezett betéte OBA által nem biztosított. 137

138 "Hpt l. Bank vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói." 5. Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél az Általános Üzletszabályzatban foglaltak szerint felmondhatja. IBAN (devizanem): %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) 6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról rendelkező törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának és Hirdetményének rendelkezései az irányadóak. 7. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a fent nevezett számlára adott megbízásokat saját nevemben/nevünkben és saját célra teszem/tesszük meg. Ha ettől eltérek a Bankot értesítem /értesítjük. 8. A szerződés aláírásával kötelezem magam a saját adataimban bekövetkezett változások, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon belül történő bejelentésére a Bank felé. 9. Ezúton önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában, egyértelműen és kifejezetten, visszavonásig hozzájárulok, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% vagy megbízottja részemre közvetlenül levélben, telefonon, sms-ben vagy ben ingyenes reklámküldeményeket (címzett reklámküldemények, más reklámküldemények, akciós ajánlatok, programajánlatok, stb.) küldjön. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át a %%srenp_bankteljesneve%% számára és visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% azokat saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és postázása érdekében a vele együttműködő reklámügynöksége(ek) (megbízottai) részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet. Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat jogosult vagyok visszavonni. Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok reklámküldeményt kapni. Adatkezelésről szóló tájékoztató: Tájékoztatjuk, hogy hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak adatszolgáltatása önkéntes. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII.. Törvényben előírtak szerint Ön a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ökéntesen megadott személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%% reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%%, a reklámanyag megküldésével foglalkozó esetleges megbízottja részére átadja. Adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül költségmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%% %%srenp_bankteljesneve%% Törvényes képviselő Szig.sz. %%ren1_oksz%% 138

139 139

140 sz. melléklet: Magánszemély-vállalkozó bankszámlaszerződés 140

141 %%srenp_bankteljesneve%% %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%% Tel.: 72/ Fax: 72/ web: Bankszámlaszerződés Amely létrejött egyrészről: Teljes név: Rövid név: Adószám: Cég vezető(inek) neve/beosztása: Székhely: Telephely: Levelezési cím: Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: %%tul1_hnev%% %%tul1_neve%% %%tul1_adoszam%% %%kpv1_neve%% %%kpv1_beosztas%% %%kpv2_neve%% %%kpv2_beosztas%% %%kpv3_neve%% %%kpv3_beosztas%% %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%%, %%tul1_utca%% %%bsz_ertisz%% %%bsz_erthelyseg%%, %%bsz_ertutca%% (továbbiakban, mint Számlatulajdonos) másrészről a %%srenp_bankteljesneve%% (Adószám: %%srenp_adoigazg%% Cím: %%srenp_zarlatiisz%%, %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%%, Cégjegyzékszám: %%srenp_cegbirosag%%, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyszáma: EN-I/M-452/2009) (továbbiakban, mint Bank) között az alábbi feltételekkel. Bankszámla száma: IBAN: BIC: %%bsz_teljesszsz%% %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) SIKLHUHH 1. Jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél felé pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, melyre vonatkozóan a keretszerződés határozza meg a fizetési megbízások illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. 2. A Bankszámlaszerződésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, amit a Számlatulajdonos aláírásával igazol. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Üzletszabályzatban foglaltakat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szerződést ezen dokumentumban foglaltak alapján köti meg és a Szerződés eredetiben aláírt példányát kézhez veszi. 3. Jelen bankszámlaszerződés hatálybalépésének feltétele a Bank által kibocsátott Hirdetményben közzétett mindenkori mértékű és a bankszámla megnyitásakor esedékes egyszeri törzsbetét készpénzben, Banknál történő befizetése. A bankszámlaszerződés fennállása alatt a fentiekben meghatározott törzsbetét összegének a bankszámlán mindenkor rendelkezésre kell állnia. 4. Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak. Kivétel: ha a Bank és Ön között fennálló betétszerződés ideje alatt az alábbi, Hpt l), m) bekezdésben szereplő valamely meghatározás igaz. Ebben az esetben az Ön által Bankunknál elhelyezett betéte OBA által nem biztosított. "Hpt l. Bank vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói.", illetve "m) az l) pontban említett személy minősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja]" 5. Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél az Átlalános Üzletszabályzatban foglaltak szerint felmondhatja. 6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról rendelkező törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának és Hirdetményének rendelkezései az irányadóak. 141

142 7. Ezennel meghatalmazom a Bankot, hogy a mindenkori Általános Üzletszabályzat III.III. pontjában foglaltaknak megfelelően a fedezet hiány miatt nem teljesíthető megbízásokat állítsa sorba. 8. A szerződés aláírásával kötelezem magam a vállalkozás és a képviselők adataiban bekövetkezett változások, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon belül történő bejelentésére a Bank felé. 9. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a fent nevezett számlára adott megbízásokat saját nevemben/nevünkben és saját célra teszem/tesszük meg. Ha ettől eltérek a Bankot, értesítem/értesítjük. IBAN: %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) 10. Ezúton önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában, egyértelműen és kifejezetten, visszavonásig hozzájárulok, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% vagy megbízottja részemre közvetlenül levélben, telefonon, sms-ben vagy ben ingyenes reklámküldeményeket (címzett reklámküldemények, más reklámküldemények, akciós ajánlatok, programajánlatok, stb.) küldjön. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át a %%srenp_bankteljesneve%% számára és visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% azokat saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és postázása érdekében a vele együttműködő reklámügynöksége(ek) (megbízottai) részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet. Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat jogosult vagyok visszavonni. Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok reklámküldeményt kapni. Adatkezelésről szóló tájékoztató: Tájékoztatjuk, hogy hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak adatszolgáltatása önkéntes. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII.. Törvényben előírtak szerint Ön a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ökéntesen megadott személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%% reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%%, a reklámanyag megküldésével foglalkozó esetleges megbízottja részére átadja. Adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül költségmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%% %%srenp_bankteljesneve%% Számlatulajdonos cégszerű aláírása 142

143 sz. melléklet: Lakossági bankszámla szerződés módosítás Lakossági Bankszámla szerződés módosítás Jelen megállapodás a -én megkötött számú Bankszámla szerződéshez kapcsolódóan, a DRB Bank (Adószám: Cím: Siklós, Felszabadulás u ), továbbiakban Bank és a Név: Állandó lakcím: továbbiakban, Számlatulajdonos/ok között jön létre,... módosítás címén. Név: Állandó lakcím: Értesítési név: Értesítési cím: Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a fent megjelölt Bankszámla szerződésnek Bank Számlatulajdonos Szig.sz.:.... Számlatulajdonos Szig.sz.: 143

144 sz. melléklet: Bankkontovertrag 1/Intraneten Spargenossenschaft (Bank)... Kontoinhaber (Számlatulajdonos) Paßport: (Útlevél) 144

145 Nyilatkozat Számlacsomag választásról számlanyitáskor (egységes) NYILATKOZAT Számlacsomag választásról számlanyitáskor Alulírott.. kijelentem, hogy vállalkozói/lakossági bankszámlámként az számú számlámhoz az alábbi bankszámlacsomagot választom. standard lakossági elektronikus lakossági exkluzív lakossági standard vállalkozói vállalkozói, elektronikus havi utalásos vállalkozói, elektronikus forgalmazó A Hirdetmény tartalmát ezen nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.., hónap nap. aláírás 145

146 Nyilatkozat Számlacsomag választáshoz (egységes) NYILATKOZAT Számlacsomag váltáshoz Alulírott.. kijelentem, hogy a számú vállalkozói/lakossági bankszámlámat a.. bankszámlacsomagba kérem átsorolni. Így a bankszámlám kondíciói a nyilatkozat aláírását követő hónap 1-től a Hirdetmény szerint változnak. A Hirdetmény tartalmát ezen nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.., hónap nap. aláírás 146

147 Nyilatkozat Számlakivonat gyakoriságról és átvételének módjáról Nyilatkozat Számlakivonat gyakoriságról és átvételének módjáról (Lakosság) Alulírott. (lakcím:..., szig.szám:, anyja neve: ), a DRB Dél-Dunántúli Regionális Banknál vezetett számú bankszámla tulajdonosa a évi LXXXV. törvény (Pft.) 23,24. -a alapján a kivonat gyakoriságáról és átvétel módjáról az alábbiakban rendelkezem. 1./havonta kérek kivonatot (zárlat) 2./éves kivonatot kérek (zárlat) 3./nem kérek rendszeres kivonatot, kérésre kérem teljesítését* Az 1./ és 2./ pont választása esetén nyilatkozat az átvétel módjáról: a kivonatot elektronikus úton kérem (pdf formátumban) a kivonat postai úton történő továbbítását kérem Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy amennyiben a kivonat postai úton történő továbbítását kéri, akkor, a mindenkor aktuális Hirdetményben szereplő díjtétel kerül felszámításra annak kézbesítéséért. Az elektronikus úton (pdf formátumban) kért kivonat a Bank home bank/internet bank felületén elérhető. * 3./ pont választása esetén aláírásával az alábbiakról is nyilatkozik. Ezzel hozzájárulok, hogy a bankszámlakivonat a Bank(Bankfiók) részéről személyes megjelenésemkor kerül nyomtatásra, továbbá elfogadom, hogy a bankszámlakivonat átvételének várakozási ideje a nyomtatás idejével meghosszabbodik. Kelt:.. Számlatulajdonos 147

148 sz. melléklet: Betétszerződés 148

149 Bankszámlán történő lekötött betét szerződés Amely létrejött egyrészről Név : %%tul1_neve%% Név : %%tul2_neve%% Anyja neve : %%tul1_anyja%% Anyja neve : %%tul2_anyja%% Születési hely, : %%tul1_szh%% Születési hely, : %%tul2_szh%% idő Állandó bejelentett lakcím %%tul1_szi%% : %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%% %%tul1_utca%% idő Állandó bejelentett lakcím %%tul2_szi%% : %%tul2_iranyito%% %%tul2_helyseg%% %%tul2_utca%% Állampolgárság : : Állampolgárság %%tul1_allampolg%% %%tul2_allampolg%% Adóazonosító : %%tul1_adoazon%% Adóazonosító : %%tul2_adoazon%% (továbbiakban lekötött betétszámla tulajdonos), másrészről a : %%srenp_bankkaljesneve%% Adószám : %%srenp_adoigazg%% Cím : %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%% %%srenp_zarlatiutca%% (továbbiakban, mint Bank) között, az alábbi feltételekkel. 1. Lekötött betét száma: %%bsz_teljesszsz%% /Ügyletszám: %%bugyl_ugylet%% Lekötött betét %%bugyl_megnevezes%% megnevezése: 2. Lekötés összege: %%bugyl_osszeg%% Lekötési idő: %%bugyl_futamido%% nap Lekötés kezdete: %%bugyl_kezdete%%. Lekötés vége: %%bugyl_lejarata%%. 3. Lekötés módja: egyszeri alkalommal, lekötés végén a bankszámlán/folyószámlán történő jóváírás. 4. A Bank a lekötött betétszámla tulajdonos részére a Hirdetmény szerinti, jelenleg fix %%bugyl_fixkamat%% % kamatot téríti. A betét kamatozása a lekötött számlára való jóváírás napján kezdődik és a visszafizetést megelőző napon ér véget. 5. Lekötési idő előtt felvett betét után a Bank Hirdetmény szerinti kamatot fizet. 6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. Törvény), a Takarékbetétekről szóló évi 2. törvény erejű rendelet és a Bank Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. 7. A lekötött betét a Hirdetmény szerinti feltételekkel érvényes. 8. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a fent nevezett betétre adott megbízásokat a saját nevemben/nevünkben és saját célra teszem/tesszük. Ha ettől eltérek a Bankot értesítem/értesítjük. 9. A szerződés aláírásával kötelezem magam a saját adataimban bekövetkezett változások bejelentésére, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon beül történő bejelentésére a Bank felé. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%% %%srenp_bankkaljesneve%% számlatulajdonos/ok %%tul1_oksz%%/ %%tul2_oksz%%, aláírása 149

150 150

151 151

152 sz. melléklet: Elhalálozás esetére szóló rendelkezés Elhalálozás esetére szóló rendelkezés egyenként kellene rendelkezést tenni Alulírott (név), sz. alatti lakos közlöm Önökkel, hogy elhalálozásom esetén a Banknál -én megnyitott számú lakossági bankszámlámon*/lekötött bankszámlámon* lévő akkori összeg: Születési név : részére Szül. helye: Szül. ideje: Anyja születési neve: Lakcíme: Születési név: (akkor ez nem kellene részére Szül. helye: Szül. ideje: Anyja születési neve: Lakcíme:...%, azaz...százalék...%, azaz...százalék részesedési arányban részesedési arányban Születési név : Születési név: részére részére Szül. helye: Szül. helye: Szül. ideje: Szül. ideje: Anyja születési neve: Anyja születési neve: Lakcíme: Lakcíme:...%, azaz...százalék...%, azaz...százalék részesedési arányban részesedési arányban fizetendő ki. Kelt: Előttünk, mint tanúk előtt:... Számlatulajdonos aláírása Ig.száma: aláírás név lakcím aláírás név lakcím Az adatellenőrzés megtörtént:... DRB Bank * A megfelelő jelölendő! 152

153 sz. melléklet: Megbízás bankszámla megszüntetésére Megbízás bankszámla megszüntetésére Aluírott a számú lakossági bankszámla tulajdonosa kérem, hogy a fenti számú bankszámlámat (dátum) -én/án megszüntetni szíveskedjenek. Tudomásul veszem, hogy a számlamegszüntetésére vonatkozó kérelmemnek megfelelően a megjelölt időpontot követően minden, a számlára vonatkozó megbízás hatályát veszti. A bankszámlán fennálló követelésemet az esetleges költségek levonását követően kérem, * szíveskedjenek átutalni a elnevezésű, számlaszámú bankszámlára; szíveskedjenek részemre egy egyeztetett időpontban készpénzben kifizetni. Kijelentem, hogy úton lévő bankkártyás tételem * : Nincs/Van, mégpedig,- Ft összegben. Kelt:... Számlatulajdonos Bank tölti ki: Érkezett: Átvette: A fennálló bankszámlahitel tartozás összege: A sorbanálló tételek összege: Lekötött betét * : nincs/a jelen megbízás alapján felmondva Bankszámla hitelkeret szerződés: nincs/a jelen megbízás alapján felmondva Bankkártya szerződés: nincs/a jelen megbízás alapján felmondva, bankkártya bevonva A bankszámla a fentiek alapján * : megszüntethető/nem szüntethető meg. Dátum:.. DRB Bank * A nem megfelelő kihúzandó! 153

154 sz. melléklet: Lekötött betét felmondása Alulírott, a mai napon felmondom a A számlatulajdonos neve:... Lekötött betétszámla száma: / ügyletszám: Lekötés módja: 2 egyszeri alkalommal, lekötés végén a fent megjelölt bankszámlán/folyószámlán történő jóváírás. folyamatos lekötés visszavonásig tőke újra lekötése és a fent megjelölt bankszámlán/folyószámlán történő kamatjóváírás kamattal megemelt tőke újra lekötése Az elhelyezés napja:. év.. hó.. nap A felmondás napja:. év. hó.. nap A felmondott összeg:..,- Ft, azaz... forint. Tudomásul veszem, hogy a lekötés lejárta előtt felvett betét kamataira az Üzletsazabályzatban meghatározott szabályok vonatkoznak. Kelt Átvétel igazolása (a Bank tölti ki!): Dátum:... aláírás Az ügyintéző aláírása:... 2 megfelelő rész jelölendő 154

155 Aláírás-bejelentő karton 155

156 156

157 Szkennelt aláírás-bejelentő kartonok kezelése a Globe-rendszerben (egységes) I. Szkennelés A szkennelés a fiókoknál rendszeresített szkennereken történik és az alábbi kritériumoknak kell, hogy megfeleljen: - kimenet: file - színmélység: bitonális - felbontás: 200 DPI - formátum: TIFF - mentés helye: \RNTDRB\scn\ A beszkennelt képet a későbbi könnyebb Globe-os feldolgozás érdekében az alábbi módon kell elnevezni: B_aaaa_bbbbbbbbbbbbbbbb_ALA1.tif (aláírási karton előlap képe) B_aaaa_bbbbbbbbbbbbbbbb_ALA2.tif (aláírási karton hátlap képe) Ahol aaaa - kirendeltség száma nullákkal balról feltöltve (pld = Siklós) bbbbbbbbbbbbbbbb a számlaszám második és harmadik nyolc számjegye. 2*8 formátumú régi számlaszámoknál a harmadik nyolc számjegy nullákkal feltöltve. II. A beszkennelt képek feldolgozása a Globe rendszerben 1. Beolvasás (globálisan futó program) Digitalizálás-> Beolvasás Az Igen gombra kattintva a Globe egy a szkennelésekkel kapcsolatos dedikált könyvtárából (ahová a beszkennelt aláírási kartonok mentésre kerülnek) az ott talált összes képeket beolvassa.!!! Figyelem!!! Bárki is indítja mindig az ÖSSZES ott talált képet beolvassa a Globe tehát nem csak a saját kirendeltségbe tartozókat. Miután lefutott látható, hogy mennyi képet olvasott be ( a példánkban 2 db). Az újonnan beolvasott képek a következő lépésre, a párosításra várnak 2. Párosítás Digitalizálás-> Párosítás 157

158 Itt láthatók a beolvasott, számlához történő párosításra váró képek. Az Előnézeti képet mutat nyomóvonalra kattintva a képernyő jobb felső régiójában kicsiben megjelenik annak az állománynak a képe amin éppen állunk (a kicsinyített kép minősége miatt nem sok mindenre használható). A Megtekintés nyomóvonalra kattintva a képek külön ablakban megtekinthetők nagyban is. Ezen az ablakon a Nagyobb/Kisebb nyomóvonalra kattintva elérhetők a megjelenített kép nagyításáért vagy kicsinyítéséért felelős gombok. Itt lehet ellenőrizni, hogy a kép valóban ahhoz a számlához van-e hozzárendelve amit a párosítás ablakban látunk. A Kilépés nyomóvonalra kétszer kattintva visszajutunk a párosítás ablakba. 158

159 Amennyiben az I. pontban leírt név konvenció szerint lettek elnevezve a képek akkor a Globe automatikusan kitölti a párosítás képernyő bal alsó felében látható mezőket. Ha nem megfelelően lett elnevezve a kép akkor a Globe nem tudja automatikusan összerendelni a képet a Globe-os számlával, ilyen esetben a kép megtekintése után manuálisan kell kiválasztani/kitölteni a bal alsó régióban levő mezőket (az alábbi képen egy ilyen esetet látunk): Amennyiben a számlaszám és az aláírási karton beszkennelt képén látható számlaszám megegyezik úgy a piros színű Jóváhagyható felirat mellett a legördülő menüből válasszuk az Igen opciót (a Jóváhagyandó felirat ilyenkor pirosról kékre vált) és lépjünk a következő ellenőrizendő tételre. Ha minden tételnél engedélyeztük a jóváhagyást kattintsunk a Rendben nyomóvonalra. Ekkor a tétel átkerül a következő fázisra: a jóváhagyásra 3. Jóváhagyás Digitalizálás-> Jóváhagyás 159

160 Ez a lépés azért lett beépítve, hogy az eljárás igény szerint megfelelhessen a négyszem elvének. Itt várakoznak azon digitalizált dokumentumok amiknek a képe vagy automatikusan vagy manuálisan össze lett párosítva egy Globe-os azonosítóval. Direkt írtam azonosítót hiszen nem csak aláírási kartonok lehetnek hanem bármely más dokumentum és nem is okvetlenül csak számlához lehet kapcsolni dokumentumokat hanem például partnerhez is. Az aláírási kartonok számlához vannak hozzárendelve ezért itt az ellenőrizendő/párosítandó adat a számlaszám. A képernyő felépítése nagyjából megegyezik a párosítási ablakéval, itt is rendelkezésre áll a megtekintés lehetősége. Pluszként látható a rögzítő személy kódja. A tétel a Jóváhagyás nyomóvonalra kattintva hagyható jóvá, ekkor kitöltésre kerül a jóváhagyó személy kódja. A jóváhagyás visszavonható a tételekről, a korábban jóváhagyott tételen állva a Jóváhagyás nyomóvonal helyett Visszavonás látszik: 160

161 Ha minden fiókot érintő tételt jóváhagytunk a Kilépés nyomóvonalra kattintva jutunk a végső fázishoz: a jóváhagyott tételek feldolgozásához. 4. Feldolgozás (globálisan futó program) Digitalizálás-> Feldolgozás Igen gombra kattintva a Globe az összes jóváhagyott dokumentumot az adatbázisban összekapcsol az adott partnerrel vagy - jelen esetben - a számlával.!!!figyelem!!! Minden jóváhagyott dokumentum feldolgozásra kerül tehát nem csak az adott fióké. Futás közben egy külön ablakban látható az aktuálisan feldolgozott tétel, sikeres lefutás esetén az alábbi képernyőt látjuk: 161

162 A feldolgozásról eseménynapló is készül: Innentől a dokumentum (jelen esetben az aláírási karton) a partner vagy jelen esetben a számla mögött megtekinthető a Bankszámlák ablakban az adott számlán állva a Digitalizált dokumentumok gombra kattintva: Természetesen itt is rendelkezésünkre áll az előzetes megtekintés (semmire sem jó) valamint a megtekintés lehetőség. 162

163 sz. melléklet: Az elhalálozás bejelentésekor szükséges teendők Az elhalálozás bejelentésekor szükséges teendők A számlatulajdonos elhalálozásának bejelentését eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírói határozat (ezek közjegyző által hitelesített másolata) bemutatásával, illetve hagyatéki közjegyzői megkeresés alapján lehet elfogadni. Az okmányokról a bejelentést kezelő(fogadó) fiókban fénymásolatot kell készíteni és az eredetivel megegyező megjegyzéssel és az ügyintéző kézjegyével kell ellátni. Az elhalálozás bejegyzést a bejelentést fogadó fióknak a Globe rendszerben rögzíteni kell (Partner/Megjegyzés rovat), és a számlát, betétet zárolnia. Ennek tényét a fénymásolt okiratra rá kell vezetnie és az ügyintézőnek kézjegyével el kell látnia. A fióknak fel kell hívnia a bejelentők figyelmét, hogy a bankszámlához tartozó kártyát(kártyákat) bevonás végett mielőbb hozzák vissza a honos fiókba, ezzel megelőzve az esetleges visszaélést. A kártya visszavonásáig a kártyával végzett műveletekért a Kártyabirtokos felel. Ezt megelőzendő az Ügyfélnek lehetősége van a kártya zárolását kérni. A tájékoztatás terjedjen ki a művelet díjtételére is (aktuális Hirdetmény szerint). A zárolást a bejelentést kezelő fióknak kell elvégeznie a C2 rendszerben. Speciális esetben lehetőség van a kártya blokkolására, melyre a bankkártya osztály jogosult. A C2 rendszerben a visszavonást a honos fiók tudja elvégezni. Közös számla esetén csak az elhunythoz tartozó kártyára (kártyákra) kell elvégezni a műveletet. Amennyiben a bejelentés nem a honos fiókban történik, a honos fiókot haladéktalanul ben értesíteni kell az elhalálozás tényéről, melyhez a fénymásolt dokumentumokat csatolni kell. A honos fiók az ügyfélaktában tartja nyilván az elhalálozás bejelentésével kapcsolatos dokumentumokat. Ha a bejelentést fogadó fiók nem a honos fiók, abban az esetben is köteles megőrizni a bejelentéssel kapcsolatos iratok másolatát. A honos fióknak az ügyfél valamennyi ismert számlájának analitikus nyilvántartására és aláírás-nyilvántartó kartonjára az elhalálozás tényét fel kell vezetnie a bejelentés időpontjának rögzítésével majd le kell szignóznia a felvezetést. A megjegyzéssel módosult aláírás-bejelentő kartont a Globe rendszerbe be kell szkennelni. Hivatalos értesítésnek kell tekinteni, ha a nyugdíjas számlatulajdonos haláláról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjátutalással kapcsolatos leveléből értesül a Bank. A postahivatal közlését, amely a számlakivonat címzett elhunyt jelzéssel történő visszaküldését jelenti, csak az önkormányzattól kért megerősítő értesítés esetén lehet elfogadni. Az elhunyt személy nevén vezetett bankszámlán a haláleset hivatalos tudomásul vételétől kezdődően terhelési tranzakció nem hajtható végre (kivétel az úton lévő bankkártya tranzakciók, a költségek és a jutalékok terhelése). A számlára befizetések, jóváírások teljesíthetők. A számlatulajdonos elhalálozása esetén a meghatalmazott(ak) számla feletti rendelkezése megszűnik. A tartós megbízásokat, felhatalmazásokat törölni kell, bankszámlakivonatot ezt követően nem kell küldeni. Amennyiben közös számláról van szó [társtulajdonos(ok) is van(nak)], a társtulajdonos(ok) a számla felett tovább rendelkezhet(nek). 163

164 Elhalálozás esetén az elhalálozás napján fennálló bankszámlahitel tartozást hagyatékként kell figyelembe venni. Közös számla esetén ha a felek eltérően nem állapodtak meg a tulajdonostársak tulajdonosi hányada egyenlő, a folyósított hitelnek az elhalálozott tulajdonostársra jutó hányada képezi a hagyatékot. Tartozás esetén a fennálló tartozásról levélben értesíteni kell a területileg illetékes közjegyzőt, és kérni kell, hogy a hagyatéki eljárás lefolytatásánál vegyék figyelembe az elhunyt Bankkal szembeni tartozását. A hagyatéki eljárásra az a közjegyző illetékes, akinek működési területén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt. Közjegyzői megkeresésre az elhunyt banknál fennálló betétállományáról a fiók szolgáltat írásbeli adatszolgáltatást. Ettől akkor van eltérés, ha a megkeresés hitelállományra vonatkozó információt is tartalmaz, ekkor a központ kockázatkezelési osztálya szolgáltatja a teljes ügyfélállományra vonatkozó adatokat. A megkeresés a központból kerül a fiókhoz postázás útján, akik közvetlenül postázzák az adatszolgáltatást ajánlott küldeményként a megkeresést benyújtó szervhez. Az adatszolgáltatást a fiókvezető minden esetben köteles ellenőrizni és azt első helyi aláíróként igazolni. A Banknak közjegyzői, bírósági megkeresés esetén fel kell hívnia a megkereső figyelmét arra, hogy az elhunyt személy közös tulajdonú, egyetemleges rendelkezésű számla vagy betét résztulajdonosa volt, így tájékoztatást kell adnia arról, hogy van(nak) olyan túlélő személyek, aki(k) a társtulajdonos halálát követően is jogosult(ak) a számla vagy a betét teljes összege felett rendelkezni. A közjegyző vagy a bíróság zároltathatja a számla vagy a betét rész- illetve teljes összegét, egyéb intézkedéseket rendelhet el. A Bank a közjegyző vagy a bíróság rendelkezésének megfelelően köteles eljárni. Ha a bankszámlát érintő elhalálozási rendelkezés van hatályban, akkor a számlahonos fiók a számlatulajdonos halálának hitelt érdemlő bejelentéséről (értesüléséről) és az elhalálozási rendelkezésről köteles levélben tájékoztatni az elhalálozási kedvezményezetteket. Amennyiben az elhalálozásra szóló rendelkezésben megjelölt számlakövetelés kedvezményezettje(i) részben vagy egészben kiskorúak vagy gondnokoltak, kifizetés csak gyámhatósági engedély (jóváhagyás) esetén lehetséges. Ez esetben a Számlavezető Fiók - a rendelkező Számlavezető haláláról hivatalos úton tudomást szerzést követően - a Gyámhatóságot értesíteni köteles a kedvezményezettként megjelölt kiskorú vagy gondnokolt javára kötött elhalálozásról szóló rendelkezés tényéről. A bankszámlán lévő összeget, illetve a számla mellett lekötött betétet az arra érvényes elhalálozási rendelkezés, hagyatéki végzés szerint csak a kedvezményezett(ek)nek, illetve örökösöknek azonosításukat követően lehet kifizetni, a bankszámla egyidejű megszüntetésével. Közös számla esetén a kedvezményezett/ek/nek, örökös/ök/nek történő kifizetést követően a bankszámla nem szüntetendő meg (lásd még: II.3.2. pont). A kedvezményezettek adatait jelentkezésükkor az ügyintézőnek ellenőriznie kell. Amennyiben a bankszámlához elhalálozási rendelkezés volt érvényben, az elhalálozási kedvezményezettet a haláleset napján a bankszámlán lévő egyenleg illeti meg. A bankszámlára később érkező (pl. munkabér stb.) összegek már a törvényes örökösöké! Hagyatéki végzés Ha nincs elhalálozási rendelkezés a számlára, a hagyaték a számla megszüntetésével egyidejűleg a jogerős hagyatéki végzés alapján fizethető ki az örökös(ök) - ideértve a külföldi örököst is - részére. 164

165 A hagyatéki végzés kifizetését engedélyeztetni kell. Engedélyező: Ügyvezető-igazgató. A hagyatéki végzés akkor jogerős, ha a záradék feltüntetése közjegyző által - bélyegzővel, dátummal és aláírással - igazolt. Kifizetés a néhai tulajdonos temetési költségeire Mivel nincs olyan jogszabály, előírás, amely a temetési költségekre történő kifizetést kiemelné a hagyaték egészéből, és lehetővé tenné a jogerős hagyatékátadó végzés kézhezvétele előtti kifizetést az elhunyt számlájáról, ezért a Bank csak a jogerős hagyatékátadó végzés kézhezvételét követően teljesíthet kifizetést a hagyaték tárgyát képező számláról. Ettől eltérő döntés esetén vezetői engedély szükséges. Eljárás egy, illetve több örökös esetén Az örökös által benyújtott jogerős hagyatékátadó végzés szerint, ha a számlán levő összegnek egy örököse van, a végelszámolást és a kifizetés teljesítését az általános számlamegszüntetési gyakorlat szerint kell végrehajtani. (Az örökösnek fel kell ajánlani a számlanyitást és a betétlekötési lehetőséget!) Ha több örökös szerepel a végzésben, a hagyaték kifizetését a megjelölt örökösödési arányban kell az örökösök részére teljesíteni. A kifizetési tranzakciókat örökösönként külön-külön kell elvégezni. Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy az örökösök egy időben jelenjenek meg a Banki kirendeltségben az örökség átvétele miatt. Ha ennek akadálya van, a távol lévő örökösök részét közjegyző által hitelesített meghatalmazással ki lehet fizetni az örökösök részére. A távol maradó örökös az örökrészét későbbi időpontban is felveheti, ettől a hagyatéki kifizetés a többi örökös részére teljesíthető. Eljárás kiskorú örökös esetén Ha a számlakövetelés örököse(i) részben vagy egészben kiskorúak vagy gondnokoltak, kifizetés csak gyámhatósági engedély (jóváhagyás) esetén lehetséges. Amennyiben az örökség haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvezőt illető kamat a gyámhatóság engedélye nélkül is kifizethető. A közjegyző a jogerős hagyatékátadó végzést megküldi a gyámhatóságnak, aki határozatban intézkedik az örökölt összegre vonatkozóan. Póthagyatéki végzés Ha olyan hagyatéki végzéssel jelentkezik az örökös, amely szerint a lakossági bankszámla nem képezi az örökség részét (nincs feltüntetve a számla és a követelés összege), a Bank póthagyatéki végzést kér az örökös/ök/től. Haszonélvezeti joggal terhelt örökség Ha az örökölt számlakövetelés részben vagy egészben haszonélvezeti (özvegyi) joggal terhelt, az örökös nem rendelkezhet szabadon a tulajdonával (a haszonélvező rendelkezhet az örökölt összeg lekötéséről, a lekötés felbontásáról és felveheti a kamatokat). Ebben az esetben a számlakövetelést az örökös részére csak akkor lehet kifizetni, ha a haszonélvezeti jogról lemond a kedvezményezett. A haszonélvezeti jogról a kedvezményezett a Banki kirendeltségben, az ügyintéző és két tanú jelenlétében tett írásbeli nyilatkozattal (VII/2. sz. melléklet) mondhat le. Ha a haszonélvezeti jog kedvezményezettje nem mond le, jogosult az örökség kamataira mindaddig, amíg haszonélvezeti joga fennáll. Számlamegszüntetés, a hagyaték kifizetése 165

166 Az örökség kifizetése csak eredeti jogerős hagyatéki végzés, illetve ezek közjegyző által hitelesített másolata vagy a Banki kirendeltség által hitelesített fénymásolat alapján teljesíthető. A hagyatéki végzés alapján az ügyintéző csak akkor hajthatja végre a számlamegszüntetést, illetve a kedvezményezettek részére a kifizetést, ha mind az elhalt számlatulajdonosra, mind a kedvezményezettekre vonatkozó adatok a beadott okmányok adataival megegyeznek. A hagyatéki okiratokat a számlamegszüntetési bizonylatokkal együtt a számladossziéban kell megőrizni. Abban az esetben, ha közös számla társtulajdonosa hunyt el, a számlát nem kell megszüntetni, az eredeti számlatulajdonos nevén vezethető a lakossági bankszámla. Az elhunyt társtulajdonost törölni kell és a bankszámla szerződést ennek megfelelően kell módosítani. Külföldi állampolgárok elhalálozása esetén követendő eljárás A lakossági bankszámlával rendelkező külföldi állampolgárok elhalálozása esetén, amennyiben a hagyatéki eljárást magyar közjegyző folytatja le, az általános szabályok szerint kell eljárni. Egyes kétoldalú jogsegély-szerződések vagy kialakult viszonossági gyakorlat azonban lehetővé teszi, hogy külföldi közjegyző vagy bíróság járjon el, egyes esetekben kifejezetten kizárt a magyar közjegyző eljárása. Külföldi hagyatékátadó végzés csak hiteles magyar fordítással fogadható be. A fordítás költsége az örökösöket terheli. Amennyiben a számlavezető kirendeltség külföldi hagyatékátadó végzést kap, illetve az örökösök ilyennel jelennek meg, ezeket a határozatokat - a hiteles magyar fordítással együtt véleményezés céljából át kell adni a Bank jogtanácsosának. Az örökös részére kifizetés vagy átutalás csak a véleményezés alapján történhet. A magyar közjegyzői eljárásban hozott hagyatékátadó végzésben szereplő külföldi örökös esetén fel kell ajánlani az ügyfélnek, hogy a Banknál nyitott bankszámlán helyezheti el az összeget vagy más, belföldi hitelintézethez átutalhatja. Amennyiben a számlatulajdonos elhalálozási rendelkezésben kikötötte, hogy halála esetén számlakövetelését az általa megjelölt kedvezményezett részére kell kifizetni, a számlakövetelést erre vonatkozó kérés alapján a nevére megnyitott számlára kell elhelyezni, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a számlakövetelés nem tartozik az ügyfél hagyatékához, azt a kedvezményezettnek a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül ki lehet fizetni. 166

167 13.2.sz. Vállalkozozói mellékletek 167

168 %%srenp_bankteljesneve%% %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%% Tel.: 72/ Fax: 72/ web: Bankszámlaszerződés Amely létrejött egyrészről: Teljes név: Rövid név: Adószám: Cég vezető(inek) neve/beosztása: Székhely: Telephely: Levelezési cím: Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: %%tul1_hnev%% %%tul1_neve%% %%tul1_adoszam%% %%kpv1_neve%% %%kpv1_beosztas%% %%kpv2_neve%% %%kpv2_beosztas%% %%kpv3_neve%% %%kpv3_beosztas%% %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%%, %%tul1_utca%% %%bsz_ertisz%% %%bsz_erthelyseg%%, %%bsz_ertutca%% (továbbiakban, mint Számlatulajdonos) másrészről a %%srenp_bankteljesneve%% (Adószám: %%srenp_adoigazg%% Cím: %%srenp_zarlatiisz%%, %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%%, Cégjegyzékszám: %%srenp_cegbirosag%%, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyszáma: EN-I/M-452/2009) (továbbiakban, mint Bank) között az alábbi feltételekkel. Bankszámla száma: IBAN: BIC: %%bsz_teljesszsz%% %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) SIKLHUHH 1. Jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél felé pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, melyre vonatkozóan a keretszerződés határozza meg a fizetési megbízások illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. 2. A Bankszámlaszerződésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, amit a Számlatulajdonos aláírásával igazol. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Üzletszabályzatban foglaltakat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szerződést ezen dokumentumban foglaltak alapján köti meg és a Szerződés eredetiben aláírt példányát kézhez veszi. 3. Jelen bankszámlaszerződés hatálybalépésének feltétele a Bank által kibocsátott Hirdetményben közzétett mindenkori mértékű és a bankszámla megnyitásakor esedékes egyszeri törzsbetét készpénzben, Banknál történő befizetése. A bankszámlaszerződés fennállása alatt a fentiekben meghatározott törzsbetét összegének a bankszámlán mindenkor rendelkezésre kell állnia. 4. Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak. Kivétel: ha a Bank és Ön között fennálló betétszerződés ideje alatt az alábbi, Hpt l), m) bekezdésben szereplő valamely meghatározás igaz. Ebben az esetben az Ön által Bankunknál elhelyezett betéte OBA által nem biztosított. "Hpt l. Bank vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói.", illetve "m) az l) pontban említett személy minősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja]" 5. Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél az Átlalános Üzletszabályzatban foglaltak szerint felmondhatja. 6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról rendelkező törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának és Hirdetményének rendelkezései az irányadóak. 7. Ezennel meghatalmazom a Bankot, hogy a mindenkori Általános Üzletszabályzat III.III. pontjában foglaltaknak megfelelően a fedezet hiány miatt nem teljesíthető megbízásokat állítsa sorba. 8. A szerződés aláírásával kötelezem magam a vállalkozás és a képviselők adataiban bekövetkezett változások, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon belül történő bejelentésére a Bank felé. 9. A szerződés aláírásával nyilatkozom, hogy szerződés tárgyát képező bankszámla pénzforgalmi számlának minősül. 10. Ezúton önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában, egyértelműen és kifejezetten, visszavonásig hozzájárulok, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% vagy megbízottja részemre közvetlenül levélben, telefonon, sms-ben vagy ben ingyenes reklámküldeményeket (címzett reklámküldemények, más reklámküldemények, akciós ajánlatok, programajánlatok, stb.) küldjön. 168

169 IBAN: %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át a %%srenp_bankteljesneve%% számára és visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% azokat saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és postázása érdekében a vele együttműködő reklámügynöksége(ek) (megbízottai) részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet. Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat jogosult vagyok visszavonni. Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok reklámküldeményt kapni. Adatkezelésről szóló tájékoztató: Tájékoztatjuk, hogy hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak adatszolgáltatása önkéntes. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII.. Törvényben előírtak szerint Ön a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ökéntesen megadott személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%% reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%%, a reklámanyag megküldésével foglalkozó esetleges megbízottja részére átadja. Adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül költségmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%% %%srenp_bankteljesneve%% Számlatulajdonos cégszerű aláírása 169

170 %%srenp_bankteljesneve%% %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%% Tel.: 72/ Fax: 72/ web: Lakossági bankszámla szerződés egyedi:exkluzív plusz Amely létrejött egyrészről: Név: %%tul1_neve%% Anyja neve: %%tul1_anyja%% Születési hely/idő: %%tul1_szh%% %%tul1_szi%% Okmány típusa és száma: %%tul1_okmanytip%% %%tul1_oksz%% Állampolgárság: %%tul1_allampolg%% Lakcím: %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%% %%tul1_utca%% Levelezési cím: %%bsz_ertisz%% %%bsz_erthelyseg%% %%bsz_ertutca%% Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: Társtulajdonos név: %%tul2_neve%% Anyja neve: %%tul2_anyja%% Születési hely/idő: %%tul2_szh%% %%tul2_szi%% Okmány típusa és száma: %%tul2_okmanytip%% %%tul2_oksz%% Állampolgárság: %%tul2_allampolg%% Lakcím: %%tul2_iranyito%% %%tul2_helyseg%% %%tul2_utca%% Ügyfélazonosító: cím: Telefonszám: (továbbiakban, mint Számlatulajdonos/ok), másrészről a %%srenp_bankteljesneve%% (Adószám: %%srenp_adoigazg%% Cím: %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%%, %%srenp_zarlatiutca%%, Cégjegyzékszám: %%srenp_cegbirosag%%, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyszáma: EN-I/M-452/2009) (továbbiakban, mint Bank) között az alábbi feltételekkel. Bankszámla száma: %%bsz_teljesszsz%% IBAN: BIC: %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) SIKLHUHH 1. Jelen szerződés alapján a Bank az Ügyfél felé pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, melyre vonatkozóan a keretszerződés határozza meg a fizetési megbízások illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. 2. A Számlatulajdonos(ok) jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Átlalános Üzletszabályzat illetve a Bankkártya Üzletszabályzat dokumentumban foglaltakat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szerződést ezen dokumentumban foglaltak alapján köti meg és a Szerződés eredetiben aláírt példányát kézhez veszi. 3. Jelen bankszámlaszerződés hatálybalépésének feltétele a Bank által kibocsátott Hirdetményben közzétett mindenkori mértékű és a bankszámla megnyitásakor esedékes egyszeri törzsbetét készpénzben, Banknál történő befizetése. A bankszámlaszerződés fennállása alatt a fentiekben meghatározott törzsbetét összegének a bankszámlán mindenkor rendelkezésre kell állnia. 4. Ezennel meghatalmazom a bankot, hogy a mindenkori Általános Üzletszabályzat III.III. pontjában foglaltaknak megfelelően a fedezet hiány miatt nem teljesíthető megbízásokat állítsa sorba. 170

171 5. Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak. Kivétel: ha a Bank és Ön között fennálló betétszerződés ideje alatt az alábbi, Hpt l) bekezdésben szereplő valamely meghatározás igaz. Ebben az esetben az Ön által Bankunknál elhelyezett betéte OBA által nem biztosított. "Hpt l. Bank vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói." 6. Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél az Általános Üzletszabályzatban foglaltak szerint felmondhatja. 7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról rendelkező törvény, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának és Hirdetményének rendelkezései az irányadóak. IBAN: %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) 8. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a fent nevezett számlára adott megbízásokat saját nevemben/nevünkben és saját célra teszem/tesszük meg. Ha ettől eltérek a Bankot, értesítem/értesítjük. 9. A szerződés aláírásával kötelezem magam a saját adataimban bekövetkezett változások, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon belül történő bejelentésére a Bank felé. 10. Ezúton önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában, egyértelműen és kifejezetten, visszavonásig hozzájárulok, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% vagy megbízottja részemre közvetlenül levélben, telefonon, sms-ben vagy ben ingyenes reklámküldeményeket (címzett reklámküldemények, más reklámküldemények, akciós ajánlatok, programajánlatok, stb.) küldjön. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat önkéntesen adtam át a %%srenp_bankteljesneve%% számára és visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% azokat saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy a %%srenp_bankteljesneve%% reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adataimat a reklámküldemények elkészítése és postázása érdekében a vele együttműködő reklámügynöksége(ek) (megbízottai) részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet. Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat jogosult vagyok visszavonni. Tudomásul veszem, hogy azonosításomhoz szükséges adataim megadása mellett bármikor jogosult vagyok ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kívánok reklámküldeményt kapni. Adatkezelésről szóló tájékoztató: Tájékoztatjuk, hogy hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, illetve az abban foglaltak adatszolgáltatása önkéntes. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII.. Törvényben előírtak szerint Ön a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ökéntesen megadott személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%% reklámanyagok küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatait a %%srenp_bankteljesneve%%, a reklámanyag megküldésével foglalkozó esetleges megbízottja részére átadja. Adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül költségmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatait reklámcélú adatkezelésünk nyilvántartásából haladéktalanul töröljük. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%%... SzámlatulajdonosSzig.sz %%srenp_bankteljesneve%% Számlatulajdonos Szig.sz. Szerződés kiegészítés 1. A bankszámla/pénzforgalmi számla szerződés a mellékelt egyedi kondíciók alkalmazásával érvényes. 171

172 2. Az egyedi kondíciók a hozzárendelt feltételek teljesítése esetén állnak fenn. 3. Az egyedi kondíció feltételei* * A vállalkozás bankszámla forgalmára vonatozóan 100 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó - devizaszámlák esetén 100 millió forintnak megfelelő értékű deviza(tárgyhó utolsó napjára vonatkozó MNB árfolyamon számítva) - számlaforgalom lebonyolítása egy naptári évre vonatkozóan. Tört év esetén ennek megfelelő arányos forgalom. 4. A Bank jogosult az egyedi feltételek teljesítésének felülvizsgálatára. Amennyiben az egyedi kondíciókhoz rendelt feltételek az Ügyfél részéről nem állnak fenn, a Bank értesítése alapján, az abban meghatározott határidőtől az aktuális Hirdetményben közzétett és az Ügyfél által elfogadott kondíciók lépnek hatályba. 5. A 4. pontban foglaltak bekövetkeztétől jelen Szerződés kiegészítés érvényét veszti. Dátum: DRB Bank Ügyfél Melléklet: Egyedi kondíciós lista IBAN: %%bsz_iban%% %%bsz_teljesszsz%% (%%bszlt_dev%%) Nyilatkozat a évi LXXXV. törvény (Pft.) 23,24. -a alapján a kivonat gyakoriságáról és átvétel módjáról az alábbiakban rendelkezem. 1./havonta kérek kivonatot (zárlat) 2./éves kivonatot kérek (zárlat) 3./nem kérek rendszeres kivonatot, kérésre kérem teljesítését* Az 1./ és 2./ pont választása esetén nyilatkozat az átvétel módjáról: a kivonatot elektronikus úton kérem (pdf formátumban) a kivonat postai úton történő továbbítását kérem Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy amennyiben a kivonat postai úton történő továbbítását kéri, akkor, a mindenkor aktuális Hirdetményben szereplő díjtétel kerül felszámításra annak kézbesítéséért. Az elektronikus úton (pdf formátumban) kért kivonat a Bank home bank/internet bank felületén elérhető. * 3./ pont választása esetén aláírásával az alábbiakról is nyilatkozik. Ezzel hozzájárulok, hogy a bankszámlakivonat a Bank(Bankfiók) részéről személyes megjelenésemkor kerül nyomtatásra, továbbá elfogadom, hogy a bankszámlakivonat átvételének várakozási ideje a nyomtatás idejével meghosszabbodik. Kelt:.. 172

173 Számlatulajdonos 173

174 174

175 175

176 sz. melléklet: Bankszámlaszerződés sz. melléklet: Bankszámla szerződés módosítás Bankszámla szerződés módosítás Jelen megállapodás a -én megkötött számú Bankszámla szerződéshez kapcsolódóan, a DRB Bank (Adószám: Cím: Siklós, Felszabadulás u ), továbbiakban Bank és a Név: Adószám: továbbiakban, Számlatulajdonos között jön létre,... módosítás címén. Teljes név: Rövid név: Székhely: Telephely: Levelezési cím: Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a fent megjelölt Bankszámla szerződésnek. 200 Bank Számlatulajdonos Szig.sz.: 176

177 177

178 sz. melléklet: Bankkontovertrag Intraneten 178

179 sz. melléklet: Aláírás-bejelentő karton 179

180

181 sz. melléklet: Bankszámla szerződés kiegészítés sorbaállításról Bankszámla szerződés kiegészítés sorbaállításról Jelen megállapodás a -én megkötött számú Bankszámla szerződéshez kapcsolódóan, a DRB Bank (Adószám: Cím: Siklós, Felszabadulás u ), továbbiakban Bank és a Név: Székhely: Adószám: továbbiakban, Számlatulajdonos között jön létre, A Bank - az MNB elnökének a pénzforgalomról lebonyolításáról szóló 18/2009 (MNB rendelkezésének 8..-ában meghatározott és a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető, a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig kötelezően függőben tartott megbízásokon túl - a Számlatulajdonos jelen megállapodás aláírásával kifejezésre juttatott megbízása alapján vállalkozik arra, hogy a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető megbízásokat függőben tartja. A Bank a jelen megállapodás alapján a megbízásokat a beérkezéstől számított 35 napig tartja függőben - és amennyiben ez idő alatt a függőben tartott megbízások a fedezet hiánya miatt továbbra sem teljesíthetők - az ennek elteltét követő könyvelési napon azokat a benyújtónak teljesítetlenül visszaküldi. A Bank a fentiek szerinti megbízások függőben tartásáért a mindenkori Hirdetmény szerinti költséget számit fel. A jelen Megállapodás alapján adott megbízást a Számlatulajdonos bármikor visszavonhatja, a bankszámlaszerződés felmondása nélkül is. Ez esetben a Bank a függőben tartást, a nyilatkozat átvételétől számított 3. napon szünteti meg. A Bank a jelen kiegészítő megállapodást - a bankszámlaszerződés felmondása nélkül - felmondási idő nélkül mondhatja fel. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a fent megjelölt Bankszámla szerződésnek Bank.. Számlatulajdonos Szig.sz.: 181

182 sz. melléklet: Betétszerződés 182

183 Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Bankszámlán történő lekötött betét szerződés Amely létrejött egyrészről Teljes név : %%tul1_hnev%% Rövid név : %%tul1_neve%% Adószám: : %%tul1_adoszam%% Székhely : %%tul1_iranyito%% %%tul1_helyseg%%, %%tul1_utca%% Levelezési cím : %%bsz_ertisz%% %%bsz_erthelyseg%%, %%bsz_ertutca%% (továbbiakban lekötött betétszámla tulajdonos), másrészről a : %%srenp_bankkaljesneve%% Adószám : %%srenp_adoigazg%% Cím : %%srenp_zarlatiisz%% %%srenp_zarlatihely%% %%srenp_zarlatiutca%% (továbbiakban, mint Bank) között, az alábbi feltételekkel. 1. Lekötött betét száma: %%bsz_teljesszsz%% /Ügyletszám: %%bugyl_ugylet%% Lekötött betét %%bugyl_megnevezes%% megnevezése: 2. Lekötés összege: %%bugyl_osszeg%% Lekötési idő: %%bugyl_futamido%% nap Lekötés kezdete: %%bugyl_kezdete%%. Lekötés vége: %%bugyl_lejarata%%. 3. Lekötés módja: egyszeri alkalommal, lekötés végén a bankszámlán/folyószámlán történő jóváírás. 4. A Bank a lekötött betétszámla tulajdonos részére a Hirdetmény szerinti, jelenleg fix %%bugyl_fixkamat%% % kamatot téríti. A betét kamatozása a lekötött számlára való jóváírás napján kezdődik és a visszafizetést megelőző napon ér véget. 5. Lekötési idő előtt felvett betét után a Bank Hirdetmény szerinti kamatot fizet. 6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. Törvény), a Takarékbetétekről szóló évi 2. törvény erejű rendelet és a Bank Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. 7. A lekötött betét a Hirdetmény szerinti feltételekkel érvényes. 8. A szerződés aláírásával kötelezem magam a saját adataimban bekövetkezett változások bejelentésére, valamint a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változás 5 napon beül történő bejelentésére a Bank felé. Kelt: %%bszer_kirendeltseg_hely%%, %%ldat_yyyy.mmmmmmmmmm DD.%%

184 %%srenp_bankkaljesneve%% számlatulajdonos aláírása 184

185 185

186 sz. melléklet: Fedezetigazolás Fedezetigazolás a vámhatóság felé 1. A DRB Bank... számlatulajdonos megbízása alapján a következők szerint rendelkezésre tartja az alábbi pénzösszeget: a.) a rendelkezésre tartott összeg: Ft Kedvezményezett megnevezése: c.) Kedvezményezett számlaszáma: d.) Kötelezett számlatulajdonos számlaszáma: a fedezetigazolás kiállításának oka: f.) a fedezetigazolás érvényes: a vámhatóság által történő felszabadításig g.) érvényesség meghosszabbítva: -ig 2. Az 1/a. pontban rögzített összeg terhére a Bank csak akkor fizet, ha a fedezetigazolás 1/f. vagy 1/g. pontban meghatározott érvényességi ideje alatt * a.) a Kedvezményezett azonnali beszedési megbízást nyújt be a Kötelezett számlatulajdonos ellen. b.) a Kedvezményezett jogszabály alapján, illetve végrehajtási joggal élve azonnali beszedési megbízást nyújt be a Kötelezett számlatulajdonos ellen. c.) a Kedvezményezett határidős beszedési megbízást nyújt be a Kötelezett számlatulajdonos ellen és annak teljesítése ellen a Kötelezett a fizetési határidőn belül nem emel kifogást. d.) a Kötelezett számlatulajdonos a Jogosult kifejezett hozzájárulása mellett átutalási megbízást nyújt be. 3. A Kedvezményezett által benyújtott - az alapjogviszonyban a fizetési kötelezettség teljesítésének feltételeként meghatározott - okmányok valódiságáért, az adatok helyességéért a Bank nem vállal felelősséget. 4. A fedezetigazolás a vámhatóság által történő - záradékolt - felszabadításig érvényes. 5. A fedezetigazolás kiállításáért a Bank a mindenkori érvényes Hirdetmény szerinti díjat számítja fel. Kelt. 186

187 DRB Bank Számlatulajdonos * A kívánt változat betűjele bekarikázandó! 187

188 sz. melléklet: Egyenlegigazolás EGYENLEGIGAZOLÁS A DRB Bank tájékoztatásul közli, hogy Számlatulajdonos: Számlaszám: 200 -án Ft záróegyenleg volt. Ezen egyenlegigazolás kiadása nem jelent a Bank számára semminemű kötelezettségvállalást, illetve a fent említett számla egyenlege nem került zárolásra. Jelen egyenlegigazolás pusztán a számlaegyenleg közlése céljából, tájékoztató jelleggel került kiadásra a Számlatulajdonos kérelme alapján. Kelt:. DRB Bank. Számlatulajdonos 188

189 189

190 sz. melléklet: Felszólítás a bankszámlák zárása során felszámított költségek rendezésére (egységes) Tisztelt Számlatulajdonosunk! Tárgy: Felszólítás a bankszámlák zárása során felszámított költségek rendezésére Tájékoztatásul közöljük, hogy fenti számú bankszámlája - a zárás során felszámított, és fedezet hiány miatt nem teljesülő költségek miatt -... Ft összegű lejárt tartozást mutat. Kérjük, hogy a kiegyenlítésről - jelen levelünk kézhezvételétől (kézbesítésétől*) számított 8 napon belül - gondoskodni szíveskedjék. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fenti határidő elmulasztása esetén bankszámlaszerződése felmondásra kerül, mely bankszámlája megszüntetését vonja maga után. A bankszámlaszerződés megszűnése a felszólító levél kézbesítési* hónapjának utolsó napjával történik, amennyiben tartozása fenti határidőig nem történik kiegyenlítésre. Kelt:. DRB Bank *Kézbesítettnek minősül; A Bank által az Ügyfeleknek küldött írásbeli értesítéseket belföldi cím esetén a postára adást követő második, európai cím esetén a postára adást követő tizedik, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik postai munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az adott értesítés az Ügyfél részére kézbesítésre került. 190

191 sz. melléklet: Bankszámlaszerződés felmondása (egységes) Tisztelt Számlatulajdonosunk! Tárgy: Bankszámlaszerződés felmondása Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a fenti számú bankszámláján fennálló Ft összegű költségtartozás rendezése - felhívásunk ellenére - a mai napig nem történt meg. Ezért, hivatkozva a iktatószámú, e tárgyban írt kelt felszólító levelünkben foglaltakra közöljük, hogy bankszámlaszerződését a mai nappal, azonnali hatállyal felmondtuk, mely alapján a fenti számú bankszámlája a hátralék rendezésének a hiányában megszűnt. A fennálló hátralékra vonatkozó rendezési kötelezettségét jelen felmondásunk nem érinti, ezért kérjük - a behajtással kapcsolatos többletköltségek elkerülése érdekében - azt mielőbb rendezni szíveskedjék. Kelt.. DRB Bank 191

192 Felszólítás költségek rendezésére (egységes) Tisztelt Számlatulajdonosunk! Tárgy: Felszólítás a bankszámlák zárása során felszámított költségek rendezésére Tájékoztatásul közöljük, hogy fenti számú bankszámlája - a zárás során felszámított, és fedezet hiány miatt nem teljesülő költségek miatt -... Ft összegű lejárt tartozást mutat. Kérjük, hogy a kiegyenlítésről - jelen levelünk kézhezvételétől (kézbesítésétől*) számított 8 napon belül - gondoskodni szíveskedjék. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fenti határidő elmulasztása esetén bankszámlaszerződése felmondásra kerül, mely bankszámlája megszüntetését vonja maga után. A bankszámlaszerződés megszűnése a felszólító levél kézbesítési* hónapjának utolsó napjával történik, amennyiben tartozása fenti határidőig nem történik kiegyenlítésre. Kelt:. DRB Bank *Kézbesítettnek minősül; A Bank által az Ügyfeleknek küldött írásbeli értesítéseket belföldi cím esetén a postára adást követő második, európai cím esetén a postára adást követő tizedik, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik postai munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az adott értesítés az Ügyfél részére kézbesítésre került. 192

193 Nyilatkozat Számlacsomag választásról számlanyitáskor (egységes) NYILATKOZAT Számlacsomag választásról számlanyitáskor Alulírott.. kijelentem, hogy vállalkozói/lakossági bankszámlámként az számú számlámhoz az alábbi bankszámlacsomagot választom. standard lakossági elektronikus lakossági exkluzív lakossági standard vállalkozói vállalkozói, elektronikus havi utalásos vállalkozói, elektronikus forgalmazó A Hirdetmény tartalmát ezen nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.., hónap nap. aláírás 193

194 Nyilatkozat Számlacsomag választáshoz (egységes) NYILATKOZAT Számlacsomag váltáshoz Alulírott.. kijelentem, hogy a számú vállalkozói/lakossági bankszámlámat a.. bankszámlacsomagba kérem átsorolni. Így a bankszámlám kondíciói a nyilatkozat aláírását követő hónap 1-től a Hirdetmény szerint változnak. A Hirdetmény tartalmát ezen nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.., hónap nap. aláírás 194

195 Nyilatkozat Számlakivonat gyakoriságról és átvételének módjáról (Vállalkozás) Nyilatkozat Számlakivonat gyakoriságról és átvételének módjáról (Vállalkozás) Alulírott.. (lakcím:..., szig.szám:., anyja neve: ), mint a..(cég). (székhely) képviselője a DRB Dél-Dunántúli Regionális Banknál vezetett számú bankszámla képviselője a évi LXXXV. törvény (Pft.) 23,24. -a alapján a kivonat gyakoriságáról és az átvétel módjáról az alábbiakban rendelkezem: 1./forgalmi tétel megjelenésekor kérek kivonatot 2./havonta kérek kivonatot (zárlat) 3./nem kérek rendszeres kivonatot, kérésre kérem teljesítését* Az 1./ és 2./ pont választása esetén nyilatkozat az átvétel módjáról: a kivonatot elektronikus úton kérem (pdf formátumban) a kivonat postai úton történő továbbítását kérem Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy amennyiben a kivonat postai úton történő továbbítását kéri, akkor, a mindenkor aktuális Hirdetménbeny szereplő díjtétel kerül felszámításra annak kézbesítéséért. Az elektronikus úton (pdf formátumban) kért kivonat a Bank home bank/internet bank felületén elérhető. * 3./ pont választása esetén aláírásával az alábbiakról is nyilatkozik. Ezzel hozzájárulok, hogy a bankszámlakivonat a Bank(Bankfiók) részéről személyes megjelenésemkor kerül nyomtatásra, továbbá elfogadom, hogy a bankszámlakivonat átvételének várakozási ideje a nyomtatás idejével meghosszabbodik. 195

196 Kelt:... Számlatulajdonos 196

197 sz. melléklet: Bankszámlaszerződés zárolt számla Bankszámlaszerződés Zárolt számla Amely létrejött egyrészről Teljes név: Rövid név: Adószám: Cég vezető(inek) neve/beosztása: Székhely: Telephely: Levelezési cím: (továbbiakban, mint Számlatulajdonos), másrészről a DRB Bank (Adószám: Cím: Siklós, Felszabadulás u ) (továbbiakban, mint Bank) között, az alábbi feltételekkel. Kelt: Bankszámla száma: A Bankszámlaszerződésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, amit a Számlatulajdonos aláírásával igazol. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Üzletszabályzatban foglaltakat ismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Szerződést ezen dokumentumban foglaltak alapján köti meg és a Szerződés eredetiben aláírt példányát kézhez veszi. Bankszámlán elhelyezett összegek a Hitelintézetről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény alapján biztosítva vannak, kivétel törvényi előírások tartama szerint. Ez a szerződés (céljából) jött létre, (határozatlan/határozott) időre szól, és bármelyik fél az Üzletszabályzatban illetve az egyedi szerződésekben foglaltak szerint felmondhatja. A Bank a Bankszámla tulajdonos részére a hirdetményben közzétett költségeket (nem/igen) számol fel, valamint jelenleg (fix/változó), évi.% kamatot térít. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi szerződésnek a rendelkezései az irányadóak.. Számlatulajdonos cégszerű aláírása Bank. Számlatulajdonos cégszerű aláírása 197

198 sz. melléklet: Nyilatkozat Ügyvédi letéti számla nyitásához NYILATKOZAT ÜGYVÉDI LETÉTI SZÁMLA IGÉNYLÉSÉHEZ Számlatulajdonos neve:. Adószáma: Számlaszáma:. A számlatulajdonos elfogadja, hogy jelen nyilatkozat csak a csatolt számlanyitási nyomtatvánnyal* és az ahhoz tartozó Általános Üzletszabályzattal együtt érvényes. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt (továbbiakban: Bank) az Ügyvédi Letéti Számla tekintetében az alábbiakról tájékoztatja Ügyfeleit. Az Ügyvédi Letéti Számla működését az évi XI. számú Ügyvédi tevékenységről szóló törvény és a Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről szóló 4/1999. (III. l.) Szabályzata határozza meg. A Bank elfogadja a Magyar Ügyvédi Kamara 4/1999. (III. l.) Szabályzata 6.3. pontja alapján a Kamara által kijelölt gondnok számla feletti rendelkezési jogát és Rendelkezőként a számlához nyilvántartásba veszi. (Egyszemélyes ügyvédi iroda, illetőleg azon ügyvéd esetében, aki nem ügyvédi iroda tagja.) Az Ügyvédi Letéti Számla nem pénzforgalmi számla, hanem egy olyan speciális betétszámla, ahonnan a Számlatulajdonos Magyarországon belül bárhová forint alapú átutalásokat indíthat. A számlatulajdonos felelőssége, hogy ténylegesen csak ügyvédi letéteket tartson ezen a számlán és csak ügyvédi letétekkel kapcsolatos tranzakciókat hajtson végre a számláról. * Az ügyvédi letéti számla igénylés mellékletei: Egyéni ügyvédek: Ügyvédi Kamarai tagsági igazolvány fénymásolata, aláírva és a tárgyévre érvényesítve Ügyvédi Kamara Határozata az ügyvéd névjegyzékbe vételéről Adóbejelentkezési lap Nyilatkozat az Ügyvédi Letéti Számla igényléséhez Ügyvédi irodák: Alapító okirat Ügyvédi Kamara Határozata az ügyvédi iroda névjegyzékbe vételéről Ügyvédi irodavezető Ügyvédi Kamarai tagsági igazolvány másolata, aláírva és tárgyévre érvényesítve Adóbejelentkezési lap Taggyűlési határozat a képviselő(k) személyéről Nyilatkozat az Ügyvédi Letéti Számla igényléséhez Alulírott számlatulajdonos a jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a nyilatkozatban foglalt tájékoztatást teljes körűen tudomásul vettem. Kelt, Számlatulajdonos cégszerű aláírása 198

199 sz. melléklet : Az ügyfelek cégbejegyzéshez, számlanyitáshoz és a számlán történő forgalmazásához szükséges okmányai Az ügyfelek cégbejegyzéshez, számlanyitáshoz és a számlán történő forgalmazásához szükséges okmányai Valamennyi ügyfél bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok: létesítő okirat, illetve annak változása esetén a létesítő okirat módosítása és a létesítő okirat, változásokkal egybefoglalt, hatályosított szövege; hiteles cégaláírási nyilatkozat; ha a bejegyzési kérelem erre vonatkozó adatot tartalmaz: a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, illetve a szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata, a vezető tisztségviselő képviseleti jogának egyes ügyekre vagy ügycsoportokra vonatkozó átruházása esetén az erről szóló okirat, külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó okiratot, külföldi cég részvétele esetén a külföldi cég cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történt igazolása, hogy a céget a hazai joga szerint kereskedelmi nyilvántartásba vették, ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem régebbi - tulajdoni lapját, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; jogszabályban meghatározott mértékű közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozat. Valamennyi ügyfél számlanyitásához szükséges okiratok: jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapító okiratát (társasági szerződését) a hitelintézetnek egy másolati példányban átadta, valamint ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát, Elektronikus cégbejegyzés: A 2006.IV. tv. (A gazdasági társaságokról) lehetőséget nyújt a cégek részére gyorsított eljárás keretében cégjegyzésre, azaz elektronikus úton történő cégbejegyzésre. Az alapításhoz szükségek cégiratok az elektronikus eljárás során a hagyományos bejegyzéshez hasonlóan elkészülnek, azonban azok az elektronikus eljárás során elektronikus úton 1(beszkennelve), elektronikus aláírással ellátva kerülnek benyújtásra a társaság székhelye szerint illetékes megyei bíróság cégbíróságára. 199

200 Az elektronikus eljárás csak a cégbírósági eljárásra vonatkozik. Ebben az esetben a cégek a bejegyzésről egy kódszámmal ellátott végzést, tanúsítvány kapnak, mely tanúsítvány az adószámot is tartalmazza. Bank a számlanyitás, adatmódosítás dokumentumaként elfogadja az on-line tanúsítványt (e-akta). címnek a fiók címét kérjük megadni és a fiók által létrehozott elektronikus céganyagok könyvtárba tárolni. Az elektronikus anyagot kinyomtatva az ügyfélaktában is irattározni kell. Ha az ügyfél az elektronikus tanúsítványt nem tudja rendelkezésre bocsátani a kinyomtatott tanúsítványt a társasági szerződést szerkesztő és azt elektronikusan benyújtó ügyvéd által aláírtan, szárazbélyegzőjével ellátva fogadja el a számlanyitás dokumentumaként. A tanúsítvány a cégbejegyzést kérő vállalkozás részére postán is megküldésre kerül a Cégbíróság részéről, ezért ennek utólagos pótlására a vállalkozás köteles, feltéve, ha már nem ez van birtokában a számlanyitáskor. Az eredeti tanúsítvány megérkezéséig a törzstőke kifizetését a Bank nem engedélyezi. Amennyiben az elektronikus cégbejegyzést a Cégbíróság elutasította, az elektronikus úton érkeztetett elutasító végzés birtokában, melyet a társasági szerződést szerkesztő és azt elektronikusan benyújtó ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott, illetve az eredeti elutasító végzés birtokában a törzstőke kifizetése engedélyezett. általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát a hitelintézetnek átadta. Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatának a csatolása is szükséges. Ha a társaság létrejöttéhez nem a cégbíróság, hanem más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges, akkor a más hatóság (eredeti) igazolásának kell szerepelni a társasági bejegyzés iránti kérelmén. Már működő társaság esetén a számlanyitáshoz a cégbíróság helyett a más hatóság által kiállított, a cégre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum szükséges. Az ügyfelek cégbejegyzéséhez és bankszámla nyitásához szükséges dokumentumok részletes felsorolását ügyféltípusonként, az V. pontban lévő táblázat tartalmazza. III. A bankszámlákról történő teljesítések megkezdésének feltételei A nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a gazdasági társaságok és szövetkezetek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére és az alapítói vagyon kivételével javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a Számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte, a nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére és az alapítói vagyon kivételével javára fizetési 200

201 megbízást teljesíteni az a) pontban meghatározott egyéb feltétel teljesítése esetén is, kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet. IV. A betéti keretszerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok Azonosítás során, a betéti keretszerződés megkötéséhez a Számlavezető hely az alábbi azonosságot igazoló okiratokat (okmányokat) köteles az ügyféltől bekérni: a) természetes személyek esetén: - magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímét igazoló hatósági igazolványa, - külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmány, életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását, illetve az azt igazoló okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a közetközponti jegyzőhöz benyújtotta más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént. c) Nyilvántartásba még be nem jegyzett társaság esetén a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya). A Számlavezető hely az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni a hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat szerint: természetes személyek esetén: családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét, lakcímét, postacímét, születési helyét, idejét, állampolgárságát, 201

202 anyja születési nevét, a személyazonosító igazolványának típusát és számát, lakcímet igazoló hatósági igazolvány számát, külföldi természetes személy esetében az előzőekben meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén: nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, adószámát, főtevékenységét, azonosító okiratának számát, képviseletére jogosultak nevét és beosztását, a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait. az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. V. Az egyes cégformák tevékenységéhez szükséges további okiratok az alábbiak: Cégforma Korlátolt felelősségű társaság Részvénytársaság (nyilvános alapításakor) Szükséges okmányok Cégbejegyzéshez a) tagjegyzék, b) a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről, c) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, d) ha a társaságnál könyvvizsgáló működik, a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói vélemény a) az alapítási tervezet, b) az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató, c) részvényjegyzési ív, d) az alakuló közgyűlésre szóló Számlanyitáshoz és a számlán történő forgalmazáshoz a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, c) közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat). a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett alapszabály eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi 202

203 meghívó közzétételének igazolása, e) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív, f) a hitelintézet igazolása az alaptőke alapításkori hányadának befizetéséről, g) az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, h) a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói jelentés cégkivonat, c) közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. d) az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat). Részvénytársaság (zártkörű alapításkor) Közös Vállalat a) a hitelintézet igazolása az alaptőke alapításkori hányadának befizetéséről, b) az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, c) a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói jelentés a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett alapító okirat eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, c) közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. d) az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat). a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, c) közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. d) az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat). 203

204 Egyesülés a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, c) közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. Végrehajtói iroda A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara alapítási engedélye d) az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat). Ugyanaz, mint a korlátolt felelősségű társaságnál, az alábbi kivételekkel: Szövetkezet Közkereseti társaság Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív a) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által kiadott igazolás, hogy felvették az irodák névjegyzékébe, b) alapító okirat. a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett alapszabály eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, c) közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, d) az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat). a) közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés olyan eredeti (másolati) példánya, amelyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének átvételéről, Betéti társaság b) már működő társaság számlanyitása esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,c) a közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. d) az adószámhoz kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példánya, e) A KSH által kiadott egységes statisztikai szám. a) Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés olyan eredeti (másolati) 204

205 Közhasznú társaság a) a tagjegyzék, b) a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről, c) az ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, d) ha a társaságnál könyvvizsgáló működik, a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói vélemény példánya, amelyen a cégbíróság, vagy ha a jogi személy létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges más hatóság (eredeti) igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének átvételéről, b) már működő társaság számlanyitása esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy más hatóság által kiállított, a cégre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum, c) a közjegyző által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány, melynek kiállítása és hitelesítése cég alapítás illetve cégmódosítás keretében került sor. Ennek tényének igazolásához a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány (e-akta) rendelkezésre bocsátása szükséges, ennek hiányában a cégalapításhoz, illetve cégmódosításhoz benyújtott azon melléklet csatolása szükséges, mely tartalmazza az alapításhoz illetve módosításhoz benyújtott dokumentumok felsorolását és amelyet a cégalapítást illetve cégmódosítást végző ügyvéd aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott. d) az adószámhoz kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példánya, e) A KSH által kiadott egységes statisztikai szám. Ugyanaz, mint a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságoknál, az alábbi kivételekkel: a) A nyilvántartásba vételt a Megyei (Fővárosi) Bíróság (vagy más hatóság) végzi, így ezeknek az igazolása (határozata) a nyilvántartásba vételről, vagy az ilyen irányú kérelem átvételéről, b) társadalmi szervezetnél a képviseleti joggal rendelkező személy(ek) aláírásának azonosításához szolgáló aláírási címpéldányt közjegyző általi hitelesítés nélkül is el lehet fogadni, c) a KSH által kiadott egységes statisztikai szám. Alapítvány a) Az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről, b) alapító okirat. Egyház a) A bíróság által kiállított igazolás a nyilvántartásba vételéről, b) alapszabály. Ügyvédi iroda a) Ügyvédi Kamara által kiadott igazolás, hogy felvették az irodák névjegyzékébe, b) alapító okirat és módosításai, valamint szükség esetén a módosítások kamarai bejegyzései, c.) Adóbejelentkezési lap d.) Ügyvédi irodavezető Ügyvédi Kamarai tagsági igazolvány másolata, aláírva és tárgyévre érvényesítve. e.)taggyűlési határozat a képviselő(k) személyéről f.)nyilatkozat az Ügyvédi Letéti Számla Igényléséhez. g.) még nem működő ügyvédi iroda esetében az irodának igazolnia kell, hogy alapító okiratát az Ügyvédi Kamarához Vízgazdálkodási társulat Erdőbirtokossági társulat Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív benyújtotta. a) Cégbíróság igazolása a bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, c) alapszabály, d) Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve. a) Cégbíróság igazolása a bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, b) már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, c) alapszabály vagy a társulási szerződés (közjegyzői 205

206 okiratba foglalva vagy ügyvéd által ellenjegyzett), d) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve. Devizakülföldi jogi személyek Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. Az ehhez benyújtandó dokumentumok a következők: alapító okirat vagy társasági szerződés (memorandum of association /articles of association. bejegyzést igazoló okirat (certificate of incorporation) vezető tisztségviselő kinevezéséről vagy megválasztásáról szóló okirat vagy határozat meghatalmazás (power of attorney), amennyiben a cég nevében eljáró személy és a vezető tisztségviselő nem egy személy 30 napnál nem régebbi certificate of good standing (bizonyítja, hogy a cég szerepel az adott ország cégjegyzékében s nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt) A hivatkozott okiratokhoz az alapító okirat vagy társasági szerződés kivételével - mellékelni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által hitelesített magyar nyelvű fordítást. Őstermelő Társasház Önkormányzat a) A megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal által, az adóévre kiadott eredeti őstermelői igazolvány, b) a lakóhely szerinti illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya), c) személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. a) A földhivatal által érkeztetett alapító okirat és tulajdoni lap másolata, b) a földhivatal által történt bejegyzésről készült határozat, c) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének eredeti példánya. a) TÁKISZ bejelentő (igazolás a költségvetési szervek nyilvántartásba vételéről), b) működési szabályzat vagy Alapító okirat, c) Aláírási címpéldány, d) Adóbejelentő lap, e)polgármester kinevezéséről szóló határozat. Párt a) Az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről, b) alapszabály. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe a) a külföldi vállalkozás létesítő okirata, illetve annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (hazai joga szerint a kereskedelmi nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirata), valamint ennek hiteles magyar nyelvű fordítása, b) a fióktelepet létesítő, valamint annak képviselőjét kijelölő határozat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. Az ehhez benyújtandó dokumentumok a következők: alapító okirat vagy társasági szerződés (memorandum of association /articles of association. bejegyzést igazoló okirat (certificate of incorporation) vezető tisztségviselő kinevezéséről vagy megválasztásáról szóló okirat vagy határozat meghatalmazás (power of attorney), amennyiben a cég nevében eljáró személy és a vezető tisztségviselő nem egy személy 30 napnál nem régebbi certificate of good standing (bizonyítja, hogy a cég szerepel az adott ország cégjegyzékében s nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt) A hivatkozott okiratokhoz az alapító okirat vagy társasági szerződés kivételével - mellékelni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által hitelesített magyar nyelvű fordítást. Külföldiek a) a külföldi vállalkozás létesítő Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 206

207 közvetlen kereskedelmi képviselete Egyéni vállalkozó (egyéni cég) Külföldi állampolgár önálló vállalkozása (egyéni vállalkozó ideértve az egyéni céget is és az önfoglalkoztatót) Külön jogszabály alapján vállalkozói igazolvány nélkül külkereskedelmi tevékenységet folytató természetes személy Egyéni ügyvéd okirata, illetve annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (hazai joga szerint a kereskedelmi nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirata), valamint ennek hiteles magyar nyelvű fordítása, b) a képviseletet létesítő, valamint annak képviselőjét kijelölő határozat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása A vállalkozói igazolvány vagy annak hiteles másolata más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. Az ehhez benyújtandó dokumentumok a következők: alapító okirat vagy társasági szerződés (memorandum of association /articles of association. bejegyzést igazoló okirat (certificate of incorporation) vezető tisztségviselő kinevezéséről vagy megválasztásáról szóló okirat vagy határozat meghatalmazás (power of attorney), amennyiben a cég nevében eljáró személy és a vezető tisztségviselő nem egy személy 30 napnál nem régebbi certificate of good standing (bizonyítja, hogy a cég szerepel az adott ország cégjegyzékében s nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt) A hivatkozott okiratokhoz az alapító okirat vagy társasági szerződés kivételével - mellékelni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által hitelesített magyar nyelvű fordítást.. Egyéni vállalkozó: a) jéig Az eredeti vállalkozói igazolvány (az július 1. után induló vállalkozónál az illetékes kamara állítja ki, november 1-jétől pedig, a vállalkozó székhelye szerinti illetékes körzetközponti jegyző), jétől eredeti vállalkozói igazolvány, amennyiben az egyéni vállalkozó az illetékes Hatóságtől kérte annak kiállítását, amennyiben nem, az illetékes hatóság által kiállított Igazolás. Az igazolás tartalmazza a vállalkozás adószámát, KSH számát, nyilvántartási számát b)* a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát, stb. tartalmazó tanúsítvány. ÁFA fizetésre kötelezett egyéni vállalkozó az APEH-nál történt nyilvántartásba vételről szóló okirat másolati példánya.) *2010. január 1-je előtt bejegyzett egyéni vállalkozók esetén c)személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. Egyéni cég: Az egyéni vállalkozónál feltüntetett okmányok, illetve a cég cégjegyzését tartalmazó eredeti cégbírósági határozat. a) Vállalkozói igazolvány, b) útlevél, c) a társaság alapító dokumentuma az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítással, d) már bejegyzett társaság esetén a nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat hiteles magyar fordítással, e) a társaságot képviselni jogosult személyek közjegyzővel hitelesített eredeti aláírási címpéldánya. a) Képző- ipar- és fotóművész, továbbá mezőgazdasági termelő írásbeli nyilatkozata, b) a feltaláló a Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejelentett, illetőleg szabadalmaztatott találmányára vonatkozó igazolása arról, hogy az említett körbe tartozik. a.)ügyvédi Kamara által kiadott, arcképes igazolvány (aláírva és tárgyévre érvényesítve) b.)ügyvédi kamara határozata az ügyvéd névjegyzékbe vételéről c.)adóbejelentkezési lap 207

208 d.)nyilatkozat az Ügyvédi Letéti Számla Igényléséhez. Közjegyzői iroda A területi kamara által kiadott közjegyzői igazolvány. 208

209 sz. melléklet: Értestőlevél a jogosult bankja részére a fedezethiány miatt nem teljesíthető beszedési ÉRTESÍTŐ LEVÉL A JOGOSULT BANKJA RÉSZÉRE A FEDEZETHIÁNY MIATT NEM TELJESÍTHETŐ AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL.. jogosult bankja Ezúton tájékoztatjuk, hogy a... (jogosult bankja) ügyfele. (jogosult számlatulajdonos neve). (székhelye).- án/én.. Ft, azaz... forint összegben azonnali beszedési megbízást nyújtott be a Bank ügyfele ellen... (kötelezett neve, székhelye). (bankszámlaszáma),..(megbízás egyéb adatai ), amely megbízást fedezethiány miatt a nyilvántartásba vétel napján..-án/én nem állt módunkban teljesíteni. A benyújtás indokaként feltüntetett hivatkozás alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást a fedezet biztosításáig, legfeljebb azonban 15 napig függőben tartjuk. A függőben tartás utolsó napja:.. Kelt: DRB Bank 209

210 sz. melléklet: Kód alapján történő adatszolgáltatás: szerződés (egységes) 210

211 13.3.Kártya melléklet Továbbiakban a Bankkártya Ügyrend szabályozza 211

212 13.4 sz. melléklet: Az Electra ügyfélprogramban megjelenő megbízástípusok Az Electra ügyfélprogramban megjelenő megbízástípusok 1.) Electra Megbízás típus: Forintátutalás Forintátvezetés Hatósági átutalás és hatósági végzés Csoportos átutalási megbízás Csoportos beszedési megbízás Felhatalmazás Betétlekötés Betétfelmondás Szabad formátumú levél Készpénzfelvétel bejelentés 2.) Electra Light Megbízás típusa: Forintátutalás Forintátvezetés Betétlekötés Betétfelmondás Szabad formátumú levél Készpénzfelvétel bejelentés 212

213 13.5.sz. melléklet : Megbízási nyomtatványok sz. melléklet: Átutalási megbízás Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek. A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) A megbízás kelte A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye A fizető fél neve A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma - - A kedvezményezett neve Jel (folytatás) Összeg (forintra kerekítve)... A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma - - Terhelési nap Bizonylatszám Fizetési rendszer.. X Közlemény Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon X -et a sor legelső kockájába.) Ft PFNY11 Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Átutalási megbízás <93> 213

214 214

215 sz. meléklet: Hatósági átutalási megbízás Kérjük az alábbi pénzkövetelésünknek a megjelölt számlánk javára, a fizető fél fizetési számlája terhére való átutalását A kedvezményezett aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) A megbízás kelte A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, amelyhez a megbízás benyújtásra kerül A kedvezményezett neve A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma - - A fizető fél neve (folytatás) A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma Bizonylatszám Összeg (forintra kerekítve)... Ft - - Jel X Közlemény Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon X -et a sor legelső kockájába.) PFNY71-1. példány <94> Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Hatósági átutalási megbízás 2. példány Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon). A kedvezményezett aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) A megbízás kelte A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, amelyhez a megbízás benyújtásra kerül A kedvezményezett neve A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma - - A fizető fél neve (folytatás) Összeg (forintra kerekítve) A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma - - Bizonylatszám Ft 215

216 Jel X Közlemény Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon X -et a sor legelső kockájába.) PFN71-2. példány Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Hatósági átutalási megbízás 2. példány hátoldala: Tájékoztatjuk Ön(öke)t, hogy a túloldalon feltüntetett tartalommal hatósági átutalási megbízást nyújtottak be az Ön(ök) fizetési számlája terhére. A hatósági átutalási megbízás jogalapjára vagy összegszerűségére vonatkozó esetleges kérdéseire a kedvezményezett ad felvilágosítást. 3. példány Az alábbi hatósági átutalási megbízást nyújtottuk be a megnevezett pénzforgalmi szolgáltatóhoz <94> A kedvezményezett aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) A megbízás kelte A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, amelyhez a megbízás benyújtásra kerül A kedvezményezett neve A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma - - A fizető fél neve (folytatás) Összeg (forintra kerekítve) A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma - - Bizonylatszám Ft Jel X Közlemény Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon X -et a sor legelső kockájába.) PFN71-3. példány sz. meléklet: Beszedési megbízás 1. példány Kérjük az alábbi követelésünk beszedését és fizetési számlánkon való jóváírását. A kedvezményezett aláírása A megbízás kelte A kedvezményezett számláját vezető 216

217 (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) pénzforgalmi szolgáltató neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma - - A fizető fél neve Jel (folytatás) Devizanem ISO kódja Összeg... A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma - - A Bizonylatszám indoka (1. túlold) Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon X -et a sor legelső kockájába.) X Közlemény benyújtás PFNY41-1. példány <95> Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Beszedési megbízás 1. példány hátoldala: A túloldali A benyújtás indoka rovatba a következő jelzőszámot kell beírni: 1 - A fizető fél felhatalmazó levele alapján 4 - Váltóbeszedés 5 Csekkbeszedés3 2. példány: Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon). A kedvezményezett aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) A megbízás kelte A kedvezményezett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma - - A fizető fél neve (folytatás) Devizanem ISO kódja Összeg A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma - - Bizonylatszám Jel Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon X -et a sor legelső kockájába.) X Közlemény A indoka (1. túlold) benyújtás 217

218 PFNY41-2. példány <95> Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Beszedési megbízás 2. példány hátoldala: Tájékoztatjuk Ön(öke)t, hogy a túloldalon feltüntetett tartalommal beszedési megbízást nyújtottak be az Ön(ök) fizetési számlája terhére. A benyújtás indoka rovatban feltüntetett ok: 1 - A fizető fél felhatalmazó levele alapján 4 - Váltóbeszedés 5 - Csekkbeszedés A beszedési megbízás jogalapjára vagy összegszerűségére vonatkozó esetleges kérdéseire a kedvezményezett ad felvilágosítást. 3. példány: Az alábbi beszedési megbízást nyújtottuk be a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónkhoz A kedvezményezett aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon) A megbízás kelte A kedvezményezett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma - - A fizető fél neve (folytatás) Devizanem ISO kódja Összeg A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma - - Bizonylatszám A indoka (1. túlold) benyújtás Jel X Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon X -et a sor legelső kockájába.) Közlemény PFNY41-3. példány <95> Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Beszedési megbízás 3. példány hátoldala: A túloldali A benyújtás indoka rovatba a következő jelzőszámot kell beírni: 1 - A fizető fél felhatalmazó levele alapján 4 - Váltóbeszedés 5 - Csekkbeszedés 218

219 219

220 sz. melléklet: Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére 220

221 221

222 222

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 02. 18. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 29. napján Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról Tájékoztató a számlavezetési és betéthirdetményeinek 2016.12.01-től hatályos változásáról Tisztelt Ügyfelünk! A (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 20-02-050064; adószáma: 10046584-2-20),

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 2. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2014.03.18. napjától A megemelt havi számlavezetési

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. december 31. napján Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozások részére forintban vezetett számlák. Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt

HIRDETMÉNY Vállalkozások részére forintban vezetett számlák. Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt . HIRDETMÉNY Vállalkozások részére forintban vezetett számlák Érvényes: 2014. március 17-től 1. Egyszeri díjak, havi díjak, forgalmi jutalékok 1.1. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái Általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y A jogelőd Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent L. u. 68., Cg.: 15-02- 050264, Adószám: 10113189-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő, de nem

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 06/2011. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendı összeg Nincs - Számlán tartandó minimális

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2011.01.17. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2011. 03.21-től Már nem igényelhető,

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember 25-től visszavonásig

Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember 25-től visszavonásig Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember 25-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla kamata: 0,25

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben