AETAS 2005-ös repertóriuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AETAS 2005-ös repertóriuma"

Átírás

1 AETAS 2005-ös repertóriuma Aetas 2005 (1-2) Godley, Andrew: A varrógép értékesítése a világpiacon (A Singer nemzetközi marketing stratégiái, ) (Ford: Pusztai Bertalan), Da Silva Lopes, Teresa: A piactól és hierarchiáktól a szövetségek felé (Értékesítés a globális szeszesitalágazatban, ) (Ford: Pusztai Varga Ildikó), Halmos Károly: Hálózatok és hierarchiák a 19. századi üzleti életben, Tedlow, Richard S.: Apák és fiúk üzleti stratégiái: az IBM a 20. században (Ford: Klement Judit), Klement Judit: Apák és fiúk üzleti stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században, Kövér György: Bankárok és bürokraták (A Magyar Általános Hitelbank igazgatósági tanácsa és igazgatósága, ), Eigner, Peter: Ausztria gazdasági teljesítménye a 20. században (Megjegyzések a bankrendszer és az ipar szerepérıl és egymásra gyakorolt hatásukról) (Ford: Galántai Rita), Holec, Roman: A pozsonyi Dynamit Nobel Vegyimővek a közép-európai történelem keresztútján ( ) (Ford: Galántai Rita), Pogány Ágnes: Kartellek és menedzserek. Vállalatközi együttmőködés a vas- és acéliparban ( ), Mőhely Miskolczy Ambrus: Egy történészvita anatómiája /1848: folytonosság vagy megszakítottság? (avagy "Mit üzent Kossuth Lajos?") Vermes Gábor: Tradicionalizmus és a modernitás hajnala a 18. századi Magyarországon (Ford: Lukács Anikó),

2 Múltidézı Spannenberger Norbert: "Ösztönzés és alakítás, ébresztés és fegyelmezés, megtisztítás és támogatás" (A nemzetiszocialista népcsoportpolitika egy ismeretlen forrása) (Ford: Gonda Gábor), Tomka Béla: Az összehasonlító módszer a történelemírásban - eredmények és kihasználatlan lehetıségek, "humanista vagyok és szerintem a humaniórák lényegében az olvasásról szólnak". Beszélgetés Hayden White történésszel (Az interjút készítette: Kisantal Tamás, Krommer Balázs), Kitekintı 273. Kovács Melinda: A Hajnal István Kör pápai konferenciája ("A fogyasztás társadalomtörténete" címmel), 270- Politikatörténeti kézikönyv a régi Belsı-Ázsiához (Vásáry István: A régi Belsı-Ázsia története) - Simon Zsolt, I. Lipót kényszerpályája (Bérenger, Jean: Léopold I. [ ] fondateur de la puissance autrichienne) - Kecskeméti Károly, Az a hír járja& (G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban) - Tóth Sándor László, Források, visszaemlékezések Dohnányi Ernõrõl és koráról (Dohnányi Évkönyv 2002.) - Gajáry István, 292- Aetas 2005 (3) Almási Gábor: A respublica litteraria és a császári udvar a 16. század második felében, Kontler László: Idı és fejlıdés - az idõ mint fejlıdés: William Robertson felvilágosult prédikációja, Balázs Péter: D'Argenson márki republikánus monarchiája és eszmetörténeti kontextusa, Kövér Lajos: A 18. századi Franciaország magyarságképének gyökerei,

3 Gángó Gábor: Eötvös József Uralkodó eszméinek tudományos kutatási programja, Mőhely Szilágyi Márton: Theodor Mommsen és Eötvös József ismeretsége, Deák Ágnes: Eötvös József Uralkodó eszméinek németországi recepciójáról, Frank Tibor: Eötvös és Carneri. Ismeretlen osztrák-magyar véleménycsere a dualista berendezkedésrıl, 147- Múltidézı Vadász Veronika: Egy prédikátor levelei Bocskaihoz 1605 tavaszán, Majtényi György: az -új kultúrtörténet"-rıl, Hunt, Lynn: Pornográfia és a francia forradalom, "A történetírás a tizennyolcadik században irodalmi tevékenységnek számított". Interjú Catherine Volpilhac- Aager-val (Az interjút készítette: Kovács Eszter) Volpilhac-Aager, Catherine mőveinek bibliográfiája, Új monográfia a római hadsereg történetérıl (Goldsworthy, Adrian: A római hadsereg története) - Hoffmann Zsuzsanna, Egy elkésett könyvrıl (Cser Lászlóné: A hallhatatlan Maecenas) - Maróti Egon, Közös jelenünk árnyéka (Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában) - Gángó Gábor, Elemi és középiskolák a nemzeti aspirációk össztüzében (Puttkammer, Joachim: schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee ) - Deák Ágnes, "Ember embernek farkasa" (Derriennic, Jean-Pierre: Polgárháborúk.) - Prantner Zoltán,

4 Aetas 2005 (4) Zsoldos Attila: Apáti Andornok, 5-13.Kristó Gyula: Károly Róbert családja, Petrovics István: A középkori pécsi egyetem és alapítója, Borosy András: Famulusok Magyarországon a 14. században, Csukovits Enikı: Csodás szabadulások a török rabságból, Romhányi Beatrix: Ágostonrendi remeték a középkori Magyarországon, Keller Márkus: A megértés lehetısége - az összehasonlító történetírás hasznáról, Mária), "senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon" Beszélgetés Harald Zimmermannal. (Készítette: Font Zimmermann, Harald mőveinek bibliográfiája, Zimmermann, Harald: A német-magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdéli szászok betelepítése, Salzburgi források a 8-9. századból (Források Salzburg kora középkori történetébıl. Fordította, jegyzetekkel ellátta, az elıszót és a bevezetı tanulmányt írta: Nótári Tamás) - Szalóki Gergely, A Kárpát-medence középkori tájegységei (Kristó Gyula: Térszemlélet és tértervezés a középkori Magyarországon) - Kiss Andrea, Egy uralkodó, aki a "végsı idıkben" élt (Weinfurter, Stefan: Heinrich II. [ ]. Herrscher am Ende der Zeiten) - Halmágy Miklós, Középkori zsoldosokról (Fowler, Kenneth: Medieval Mercenaries. Volume I.: The Great Companies) - Sebık Ferenc, Múltbéli jelen, jövıidıben (Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe) - Kıfalvi Tamás, 153 Kristó Gyula emlékére - Almási Tibor, Kristó Gyula: bibliográfiája - Szabados György,

5 Szádeczky Kardoss Samu - Nótári Tamás, Szádeczky Kardoss Samu mőveinek bibliográfiája - Olajos Teréz, Hajnóczy Gábor búcsúztatására - Szörényi László,

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS KOMPARATÍV KAPITALIZMUS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai Április 23., csütörtök 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált Balog Zoltán, az emberi erıforrások minisztere

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / a 2008-2010 Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Gazdálkodási szak 2008..3 Gazdálkodási szak 2009.33 Gazdálkodási

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Szépirodalmi lista. 1. oldal

Szépirodalmi lista. 1. oldal Szépirodalmi lista 1. WOOTTON, SUE A FELHŐHALÁSZ AB-ART 1575 Ft 2. BÁNYAI TAMÁS A VESZTES JUTALMA AB-ART 1350 Ft 3. PÁL JÓZSEF 1790 - HATÁR ÉS SZABADSÁG AZ IRODALOMBAN AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 2475 Ft 4. SZATHMÁRY

Részletesebben

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill.

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill. 1 A banki hitelnyújtás folyamata egy kiválasztott vállalat példáján keresztül / Németh Szabina, [Győr], SZIF, [2000]. 56, [14] 2 A banki kamatkockázat kezelése / Nyers Roland, [Győr], SZIF, [2000]. 74,

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

MAGYAR KULTÚRA NAPJA PÁLYÁZAT 2015 EREDMÉNY

MAGYAR KULTÚRA NAPJA PÁLYÁZAT 2015 EREDMÉNY Palóc Társaság MAGYAR KULTÚRA NAPJA PÁLYÁZAT 2015 EREDMÉNY A Magyar Kultúra Napja tuiszteletére 19. alkalommal meghirdetett pályázatra beérkezett pályaműveket a Kolczonay Katalin egyetemi oktató vezette

Részletesebben

A hatalom képzelete : állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között / György Péter. Budapest : Magvető, 2014 323 G 91 F

A hatalom képzelete : állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között / György Péter. Budapest : Magvető, 2014 323 G 91 F FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon évkönyve a 2013-2014. tanévről / szerk. Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsanna, Janda

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben