TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest,

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 5. Mellékletek 6. Záradék 1

3 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: 2. Képviselő: 3. Székhely: 4. Levelezési cím: 5. Adószám: 6. TB törzsszám: 7. Közhasznúsági fokozat: Magyar Önkéntesküldő Alapítvány Reicher Péter, Mikesy Álmos 1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca Budapest, Szabolcska Mihály utca nincs közhasznú szervezet 8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8.994, Pk.6866/23/2, Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 8.994, Pk.6866/23/2, A szervezet céljának rövid leírása Tekintettel arra, hogy Magyarországon a kormányzati és civil kezdeményezésre egyre több Magyarország területén kívül eső célterületre egyre több fejlesztési, humanitárius és segélyezési projekt irányul, valamint számos szakember és tanuló kíván hosszabb, rövidebb ideig önkéntes munkát végezni Magyarország területén kívül, akár harmadik világban, célunk az, hogy Fejlesztési, humanitárius és segélyezési projektek lebonyolítására vállalkozó személyeket megszólítsuk, felkészítsük a határon túl önkéntesen végzendő tevékenység elvégzésére, megfelelő fejlesztési, humanitárius és segélyezési projektekben helyet biztosítsunk számukra, a projekt időszaka alatt támogatást biztosítsunk számukra, és ellenőrizzük az elvégzett munkát, hazatérésük után segítsünk a hazai környezetbe való visszailleszkedésben. Célunk továbbá hazai rendezvények lebonyolításán keresztül az önkéntesség társadalmi megbecsülésének növelése 2

4 A célkitűzések részletezése: Különböző fórumokon megismertetni mertetni nemzetközi (Európán belüli és tengerentúli) fejlesztési, humanitárius és segélyezési projektekben történő önkéntes munka lehetőségét, jelentőségét és módjait, Felhívni az egész társadalom figyelmét Magyarország és az egyén globális problémákban és ügyekben való felelősségére, Továbbképzések, tájékoztató estek szervezése- magyar globális neveléssel és önkéntességgel foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel együttműködve Az önkéntesek felkészítését szolgáló oktatási anyagok elkészítése, aktualizálása, A jelentkező önkéntesek oktatása és felkészítése, A projekt időszaka alatt az önkéntesek infrastrukturális, sürgős ügyintézési, szakmai és mentális támogatása, A helyszínen végzett munka ellenőrzése és monitorozása, a projekt eredményességének és tapasztalatainak bemutatása itthon az önkéntes által preferált formában, A külföldi önkéntesség személyes és szakmai eredményeinek a magyar társalomba történő beültetése kisebb projektek kivitelezésével, Kapcsolat tartás a fejlesztési és humanitárius projektek projektgazdáival, az ezirányú magyar politikai döntéshozókkal, szakosított intézményekkel és a támogatott szervezetekkel, közösségekkel, Kapcsolatteremtés egyházak harmadik világban működtetett fejlesztési, humanitárius és segélyezési szervezeteivel és projektjeivel, Hosszú távú partneri kapcsolatok kialakítása és kihasználása hasonló tevékenységgel foglalkozó magyar és külföldi szervezetekkel. Az Alapítvány közhasznú céljai: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat élénkítése, velük kapcsolatos projektek kiépítése Emberi és állampolgári ári jogok védelme, Környezetvédelem, regionális fejlesztés Euroatlanti integráció elősegítése Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése 3

5 3. Számviteli beszámoló A Magyar ar Önkéntesküldő Alapítvány 211. évi gazdálkodásáról szóló, a számviteli törvénynek és az egyéb kapcsolódó előírásoknak megfelelő Mérleg és Eredménykimutatás elkészült. A részletes kimutatás a Közhasznúsági jelentés 1. számú mellékletében található. A mérlegfőösszeg 211-ról 212-re történő csökkenése korrelál a gazdasági válsággal, valamint a kormányváltásból fakadó pályázati lehetőségek átmeneti szünetére is. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi teleülési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány a tárgyévben nem részesült ilyen támogatásban. Cél szerinti juttatások: A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány a tárgyévben nem nyújtott célszerinti juttatást. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány a tárgyévben nem nyújtott juttatásokat vezető tisztségviselőinek. 4

6 4. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 211: A stabilitás éve volt 211-ben folytatódott az elmúlt évek tendenciája, az önkénteseink több önkéntes napot töltöttek külföldön, mint egy évvel korábban. A növekedés mellett a stabilitás és új országok meghódítása jellemezte még legjobban tavalyi tevékenységünket: miközben több projekt esetében (pl. Etiópia, Kambodzsa) már állandó résztvevőknek számítanak a magyar önkéntesek, ismét felkerültek új országok a Magyar Önkéntesküldő Alapítvány térképére. Számbeli kimutatásunk: Kiküldött önkéntesek száma 211: Külföldön teljesített önkéntes napok száma 211: Hány országban dolgoztak az önkéntesek 211-ben: 23 fő 3742 nap = 1,25 év 17 ország 24% A HVSF projektjeinek szamai megoszlása % 24% 46% egészségügy oktatás szociális környezetvédelem 5

7 A HVSF önkénteseinek országok szerinti megoszlása Vietnám, 2% Kenya, 2% Törökország, 1% Csehország, 2% Belgium, 2% Mozambik, 3% Luxemburg, 2% Franciaország, 6% Zambia, 6% Németország, 4% Anglia, 1% Azerbadján, 26% Olaszország, 7% Hollandia, 6% Portugália, 6% Svédország, 6% Spanyolország, 8% Az év első felében az alaptevékenységünk mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 211-es Önkéntesség Évének projektjeinek lebonyolítása. 6 városban toborzó körút egyetemek és nyilvános helyek és celebek bevonásával. A tavalyi év egyik örömteli eseménye volt, hogy megjelent munkatársaink, Mikesy Álmos, Molnár Zsolt és Reicher Péter könyve Önkéntesen, felelősen címmel. 6

8 Egyéb szakmai tevékenységünk 1. folyamatos jelenlét az önkéntesküldő szervezetek világszövetségében, a FORUM-ban, amelynek éves konferenciája, az IVCO, Kenyában történt megrendezésre. Külön öröm volt, hogy a konferencián résztudott venni éppen a helyszínen dolgozó önkéntesünk, aki a Külügyminisztérium munkatársa volt. Megjelenéseink a médiában A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány és az általunk kiküldött önkéntesek a tavalyi évben számos médiumban megjelentek. 5. Mellékletek Mérleg Eredménykimutatás Számaink 6. Záradék A jelentés a kuratórium által megőrzésre került azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet. Kelt, Budapest, Reicher Péter a Magyar Önkéntesküldő Alapítvány elnöke 7

9 KÖZHASZNÚ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT SÍTETT MÉRLEGE MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ Ő ALAPÍTVÁNY 1114 BUDAPEST SZABOLCSKA MIHÁLY U.7. FORDULÓNAP: MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉVEK 21 HELYESBÍTÉSEI 211 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 215 I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 215 III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: C. SAJÁT TŐKE 3924 I. INDULÓ TŐKE 17 II. TŐKEVÁLTOZÁS 2136 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV.TÁRGYÉVI EREDM. KÖZHASZNÚ TEV-BŐL 1618 V. TÁRGYÉVI EREDM. VÁLLK-I TEV-BŐL D. TARTALÉK E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK 4391 I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4391 G, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN BUDAPEST,

10 KÖZHASZNÚ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT SÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ Ő ALAPÍTVÁNY 1114 BUDAPEST SZABOLCSKA MIHÁLY U.7. FORDULÓNAP: MEGNEVEZÉS ELŐZŐ Ő ÉVEK 21 HELYESBÍTÉSEI 211 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE KÖZHASZNÚ CÉLRA, MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 225 a. ALAPÍTÓTÓL b. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL c. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL d. EGYÉB, EBBŐL 1% PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS 3. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL TAGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 5. EGYÉB BEVÉTELEK AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (a+b) a SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA b SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C, ÖSSZES BEVÉTEL D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 6.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 1.ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2.SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 3.ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 4.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 5.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 6.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK F.ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 1327 G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1618 H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY I. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 1618 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK BÉRKÖLTSÉG EBBŐL: MEGBÍZÁSI DÍJAK EBBŐL : TISZTELETDÍJAK

11 2.EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ Ű EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK EBBŐL A KORM.REND.16 (5) SZERINTI TÁMOGATÁSOK BUDAPEST,

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2012. év Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Úri utca 49 Budapest, 2013.05.31 Társadalmi szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei 1. Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben