Helyismereti vetélkedő Budapestről 5 6. osztályosoknak I. forduló Feladatlap 2012/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyismereti vetélkedő Budapestről 5 6. osztályosoknak I. forduló Feladatlap 2012/2013"

Átírás

1 Kedves Versenyzők! Közeledik az átszállás a helyi járatra! A KvízKaland virtuális városnéző busza befutott az első megállóba. Bejártuk Budapestet, ismerkedtünk az épületekkel, szobrokkal, hegyekkel, hidakkal, elmerengtünk a régi Budapest képe fölött. Hamarosan következik a második forduló, amelyben saját kerületüket mutathatják be a továbbjutók. Türelem, december 17 én kiderül, mely csapatok voltak a legügyesebbek. A zsűri javában dolgozik, hamarosan mindenki megkapja az első forduló értékelését. Addig is böngésszétek a megoldásokat, hogy megtudjátok, ki mennyire volt szemfüles nézelődés közben. A helyes válaszok jól jönnek majd a döntő élő kvízjátékában. Jó szórakozást kívánunk! Kalandra fel! Rozgonyi Sarolta További információ: Zsűri Darvas Lászlóné (ELTE PPK oktató, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, múzeumpedagógus), Rozgonyi Sarolta (KvízKaland tulajdonos, a verseny szervezője, múzeumpedagógus) Siklós Zsuzsa (Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény, vezető, muzeológus) 1

2 1. Mérföldkövek a város történetében Párosítsátok az eseményeket és az évszámokat, és időrendi sorrendben írjátok be a táblázatba! Évszám Esemény 1. század A rómaiak megalapítják Aquincum városát, ami Pannónia provincia fővárosa lesz Szent Gellértet pogányok a Duna melletti hegyről a mélységbe lökik A tatárok támadása után IV. Béla megépítteti az első királyi várat a várhegyen Buda a magyar reneszánsz központja lesz A Szent Liga keresztény seregei visszafoglalják Budát a törököktől Megépül a Magyar Nemzeti Múzeum. 1847* 1838 Ebben az évben nagy árvíz pusztít a városban. Az árvízi hajós, Wesselényi Miklós sok embert ment meg Befejezik a Lánchíd építését Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejön Budapest Budapesten megnyitják a kontinens első földalatti vasútját Átadják a Megyeri hidat. * a feladatlapban véletlenül 1825 szerepelt, ezért nem vonunk le pontot Életképek a régi időkből Jókai Mór a XIX. században így írt a Svábhegyről és Zugligetről: A Svábhegy elnevezést a budai hegységnek az a középcsoportja, melyet az Istenhegy, Vezérhalom, Széchenyi, Orbán és Mártonhegy alkot, még Budavárának a törököktől való visszafoglalása idejében nyerte. Itt táboroztak ugyanis a hatezer főből állott sváb segédcsapatok, melyek mind a vár ostrománál, mind a fölmentést erőszakoló nagyvezér hadainak visszaverésénél vitézül harcoltak. Hunyadi Mátyásnak is kedvenc helye volt e vidék, Oláh érsek följegyzése szerint itt volt a király vadaskertje, a Nyék, mely három magyar mérföldnyi területet foglalt el, s azon a szép fennsíkon a Jánoshegy alatt még negyven évvel ezelőtt is úgy hívtak egy óriási hársfát, hogy Mátyás király fája. A Királykút ma is őrzi Mátyás emlékét. Hogy a múlt századokban az egész Svábhegy rengeteg erdőség volt, azt több adat engedi sejtetni. Wagner Kristóf egykorú történetíró azt jegyzi föl, hogy a budai hegyekben termő bor a közeli meleg források miatt kéntartalmú. Azok pedig a Svábhegytől távol esnek. 2

3 De erősebb bizonyíték az, hogy hajdan a városnak a most majdnem egészen száraz Ördögárok mentén nagy malmai voltak, melyek a Svábhegyről lefutó Pál patak vize hajtott. Beszélő emléke ennek az a svábhegyi mesterséges ciszterna, melyet Mátyás király a forrásvizek összegyűjtésére építtetett. Tömör kőépület ez faragott oszlopfejekkel. Csúcsíves az ajtaja, lóhere alakú az ablaka. A vasajtót, mely a belsejébe vezet egy akkora kulcs nyitja fel, hogy két ember kell az elfordításához. A belseje pedig egy hosszú, embermagasságnyi folyosót tár föl, mely mélyen behatol a hegyoldalba. Két oldalán tizenhat apró alagút van a sziklába vájva, mely a forrásvizeket egy közös medencébe gyűjti össze. Innen folyik át a föld alatt a kristálytiszta ivóvíz a király kútjába, ahonnan hosszú csővonal vezette fel a vizet, önnyomás útján, a mélyebben fekvő budai vár kútjába. A Mátyás idejebeli vízvezeték égetett agyagcsöveire gyakran rábukkannak mai nap is az útcsinálás munkálatai közben. Később időkben ólom, majd öntött vascsövek helyettesítették a régi vízvezetéket. Ma már a Duna látja el az egész Svábhegyet a vízvezeték bőséges forrásával. Megfordult a világ! Hajdan a Svábhegy bocsátott alá patakokat most pedig a hegyre folyik föl a víz! (...) Negyven évvel ezelőtt a Svábhegy maga is még ősvadon volt. Füvészek és rovargyűjtők számára valódi kincsbánya. Virágos növényzete közt a legritkább fajokat lehetett találni; a pompás rovarok és lepkék, a halálfej szfinxek és éji pávaszemek, különösen a ritkaszép oliander pillangók messze földről idecsalogatták a természettudósokat. Az erdőkben biztos tanyát tartott a borz; a menyét ellátogatott a tyúkudvarokba, s a rókák úgy el voltak szaporodva, hogy útonútfélen lehetett szép példányaikkal találkozni. Gyönyörű nagy kígyókat lehetett látni a bokrok közt és a fákra fölfutva; a mély utakban óriási békákat, melyeknek a hangja bőgéshez hasonlít, itt csirke békáknak hívták őket; a Jánoshegyen viperák is voltak s kígyóalakú skinkek. A madárvilág is gazdagon volt képviselve. A Farkasvölgyben még erdei sasok fészkére is lehetett találni, s nem ritka látvány volt, mikor a baglyot körülcsipirelve üldözte az apró madársereg. Akkor volt szép a Svábhegy, amikor még a vadállat volt benne otthon; az ember csak úgy vetődött ide, mint kóbor bujdosó, vagy világkerülő különc. Egy elrejtett zugában a hegynek látszott valami várrom forma, ahol egy mizantróp* dán báró lakott, aki senkivel szóba nem állt. Egy félreeső hosszú házban tanyázott egy orvos, aki senkit nem gyógyított; ellenben volt két harangja, amelyekkel a delet és estét harangozta. Egy kősivatag közepén lakott egy cápaszemű gnóm, aki kőből élt. Az ő kövéből épültek a többi házak. Mélyen egy völgyben eldugva volt a tanyája egy szilenciárus ügyvédnek, kit az igazság keze üldözött ki a világból. Az istenhegyi sűrű erdő minden bejáratánál ott állt a tilalomfa. Ez erdőnek a sűrűjében emberszem elől elrejtve állt egy magyar főúr vadásztanyája, ki később a politikai életben nagy szerepet játszott. Bajos volt az megközelíteni a szomszédjában letelepült baromorvos elvadult nagy kutyái miatt. Innen rajta volt a hét ház, ma is meglevő paraszt gunyhócsoport. E házak egyikében rejtőzött egy titkos milliomos, akit a kertjén kívül soha nem lehetett látni. (Jókai Mór: Magyarhon szépségei, Magvető, Bp. 1956) 3

4 A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre! Helyismereti vetélkedő Budapestről Miről kapta a nevét a Svábhegy? Hol volt Mátyás király fája? Mi biztosította a Svábhegy vízellátását Mátyás idejében, és mi a XIX. században? Termesztettek e szőlőt a Svábhegyen? Milyen a hangja a csirke békának? Milyen épületek voltak a Svábhegyen Jókai korában? Kit nevezünk mizantrópnak? Soroljatok fel 3 különbséget a Jókai korabeli és a mai Svábhegy között! A Budavár töröktől való visszafoglalása idejében itt táboroztak a sváb segédcsapatok. A János hegy alatt Mátyás idejében: Pál patak + ciszterna XIX. században: Duna vize vízvezetékeken keresztül Igen Bőgéshez hasonlít Várrom, félreeső hosszú ház, az ügyvéd tanyája, magyar főúr vadásztanyája, paraszt gunyhócsoport Embergyűlölő, emberkerülő Pl. sűrűn lakott, tévétorony, alig vannak vadállatok, ma jár a fogaskerekű 12 A dunaparti életet így mutatja be Jókai: A Dunapart mutatja Budapesten a legmozgalmasabb életet, a legkülönfélébb elemekből egymás mellé rakva. A Lánchídtól a Petőfi térig terjedő korzón az elegáns világ sétál, találkozót ád, társalog, (kocsival ott nem szabad járni); ott mutatják be a legújabb toaletteket, a kávéházak előtti járdákon, a pompás kioszk akácfái alatt kávéznak, fagylaltoznak, újságot olvasnak. S aztán egy vaskorláttal odább, egy lépcsősorral alább, a széles rakodó parton izmos munkássereg hordja vállán a zsákokat, hempergeti a tonnákat, emeli nehéz teherkocsikra a hatalmas málhacsomagokat; hatan cepelnek egy egy gyapjuzsákot, vastargoncán tolnak becsomagolt dohánybálokat, térdig vállig gyürkőzött atlétikai alakok; s aztán megint egy korláttal odább, egy lépcsősorral alább: ott vannak az úszószínek, a hideg fürdők, a csónakházak, ezekhez siet forró napokon az üdülést kereső közönség. Ott látni a csónak és úszó versenyeket. A fényűzés, a kék Duna tükrén egymást váltva kerülgetve sikamlik az apróbb nagyobb gőzösök raja minden irányban. Folytatja a képet alább egy gyümölcspiac, mely alant a rakparton elkezdődve végigvonul egész a Vámházig, kiszélesedik a Plébánia téren: ernyős sátorokkal és azok nélkül, hagymafentő sáncokkal, zöldségtorlaszok, hihetetlen mennyiségeivel a piros paprikának s még pirosabb paradicsomalmának, fölváltva gyümölcsgarmadáktól; a piros szín minden változataiban rikító almák kosárszámra; a hamvas kék szilva s a sárguló őszibarack öblös puttonyokban; a minden színű és zamatú szőlők halmazai; embermagasságú határhalmok 4

5 rakva óriás görögdinnyékből, a sötétzöldön kezdve a csíkos világos zöldig: csalogatóul egyegy kettészelve s vérbélű tartalmát kifelé fordítva. Már a sárgadinnye több kíméletet kíván; az nem hagyja magát kupacba tetézni, a kantalup, turkesztán, cserhajú külön vármegyét követel. Az elárusító hölgyek kivétel nélkül a legsúlyosabb néposztályhoz tartoznak, derék termettel, jó egészséggel, ép tüdővel megáldva, akik a nyár rekkenő hevét s a zimankós tél hózivataros napjait ugyanabban a jellemző öltözetben dacolják végig panasztalan, sorsukkal megelégedve. Becsületes, jó teremtések. Engednek alkudni. Nem magasztalják fel a selejtest annak, aki ért hozzá; nem gorombáskodnak a válogatóval. Pedig idejár a város minden jó gazdasszonya: fiatal kisasszonyok, polgárnők, hivatalnokok feleségei, divatos öltözetekben, cselédeiktől kísérve. Maga e sorok írója is gyakran meg szokott fordulni nyaranta a svábhegyi szükségletét bevásárolni, s így tapasztalat nyomán adhatja ki a bizonyítványt, hogy Pest dunaparti gyömölcs és zöldségáruló hölgyek mintaképei a kellemetesen méltányos igazságtudásnak. Tovább haladva a Dunapart mentén, rábukkanunk a nagy baromfipiacra, melynek előcsapataival már találkoztunk a zöldségpiacon, a krénclis hölgyekkel, kik csirkét, libát kínálgatnak a kocsival megállapodónak. Itt azonban már egész kolóniája van az áldozatra szánt tollasoknak, nagy részük kupola idomú vessző rekesztékekbe zárva. Ezeket többnyire a közelfekvő nagy alföldi városokból hozzák; azonban a pesti kofák már a vám előtt megvásárolják s a csirkemonopóliumot kezükből ki nem bocsátják. Nem felejtendők el ezek között a gyöngemalacok sem kivált újesztendő előtt! mesés árakon kelnek, mivelhogy Budapest összes keresztény lakossága át van hatva attól a hittől, hogy újév napján a malacpecsenye szerencsét hoz, mert előre túr, a szárnyas baromfi ellenben baljóslatú sült ekkor az asztalon, mert az hátra kapar! (Jókai Mór: Magyarhon szépségei, Magvető, Bp. 1956) A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre! Mettől meddig tartott a korzó? Mire használták az úszószíneket? Milyennek írja le Jókai az elárusítónőket? Mi a kantalup, a turkesztán és a cserhajú? Kié a csirkemonopólium? Soroljátok fel északról délre haladva a leírás alapján a pesti Duna part részeit! Soroljatok fel 3 különbséget a Jókai korabeli és a mai pesti Duna part között! A Lánchídtól a Petőfi térig Kikötésre, tárolásra, öltözésre a csónakázáshoz, úszáshoz Becsületes, jó teremtések, a legsúlyosabb néposztályhoz tartoznak, derék termettel, jó egészséggel, ép tüdővel megáldva, télen, nyáron ugyanabban a jellemző öltözékben sárgadinnyefajták A pesti kofáké Korzó, rakodópart, úszószínek, gyümölcs és zöldségpiac, baromfipiac Pl. villamos, nincs zöldség, gyümölcs és baromfipiac, nincs fürdési lehetőség 16 5

6 3. Sztori és kép Válasszátok ki az egyik szöveget, és írjatok egy történetet hozzá. A terjedelme maximum egy oldal lehet! A történethez készítsetek egy képet is. Ez lehet rajz, festmény, montázs, vagy bármi, ami nektek tetszik. A kész képet szkenneljétek be, vagy fényképezzétek le, és a feladatlappal együtt küldjétek el. A fájlnévben szerepeljen a csapat neve! Történet Kép 6

7 4. Mesélő kút Mátyás kútja (1904, Hauszmann Alajos és Stróbl Alajos) a Budai várban található. A palota egykori kápolnájának északi falához építették. Mit ábrázol a jelenet? Mi a címe és ki a szerzője annak az irodalmi műnek, amelyhez kapcsolható? Kik a szoborkompozíció szereplői? Hogyan érzékelteti az alakok elhelyezkedése az egymáshoz való viszonyukat? Sikeres vadászatot követően Mátyás a forráshoz érkezik Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Mátyás király, jobbról Szép Ilonka, balról Galeotto Marzio, középen a csatlós a kürttel és a vadászmester a kutyákkal A háromszög kompozícióban rangjuknak megfelelően helyezkednek el az alakok: legfelül a király, lejjebb az alattvalók, kétoldalt, a jeleneten kívül a vadászatban részt nem vevő alakok 5 7

8 5. Irodalom a flaszteren Hát csak jöttek a Pásztorok, egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat. Mondom a Kolnaynak: "Te, ezeknek tetszik a mi golyónk!" És még a Weisz volt a legokosabb, mert ő mindjárt mondta: Gyönnek, gyönnek, ebből a gyövésből nagy einstand lesz! De én azt gondoltam, hogy nem fognak minket bántani, hiszen mi soha nem csináltunk nekik semmit. És eleinte nem is bántottak, csak odaálltak, és nézték a játékot. A Kolnay azt súgta a fülembe: Te, Nemecsek, hagyjuk abba. Azt mondom neki: Hogyne, majd éppen most, amikor te gurítottál, és nem találtál! Most rajtam a sor. Ha megnyerem, abbahagyjuk. Közben a Richter gurított, de annak már reszketett a keze a félelemtől, és fél szemmel a Pásztorokra nézett, hát persze hogy nem talált. De a Pásztorok nem is mozdultak, csak ott álltak, zsebre dugott kézzel. Válaszoljatok a kérdésekre! Mi a címe és ki a szerzője az idézett irodalmi műnek? Hol található Budapesten az a szoborkompozíció, amely ezt a jelenetet ábrázolja? Ki a szoborkompozíció alkotója? Mi a zsánerszobor? Mit nevezünk flaszternek? Nevezzetek meg egy másik budapesti zsánerszobrot! Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk A Práter utcai általános iskola előtt (Budapesten a VIII. ker. Práter utca 11.) Szanyi Péter Életképet mutat be Aszfaltozott út, városi utca Pl. Rikkancs, Rendőr, Lány kutyával, A kiskirálylány 8 8

9 6. Buda és Pest a szólásokban Bogozzátok ki az összegabalyodott szólásokat és közmondásokat! Ügyeljetek a helyesírásra is! Röviden magyarázzátok meg a jelentésüket! nincsenbudanembírónakegyszervoltgyalogodaisbudánkutyajárvásárbudárabeill enék kineklovabudánis Szólás Magyarázat* 1. Egyszer volt Budán kutyavásár! Csak egyszer szokott kivételes szerencséje lenni az embernek. Attól, hogy valamit egyszer elnéztek, nem következik, hogy máskor is elnézik. 2. Budára is beillenék bírónak! Nagyon eszes, okos ember 3. Nem oda Buda! Nem addig van az! Szó sincs róla! 4. Kinek lova nincsen, gyalog jár Budán is. Aki szegény, az mindenütt csak szűkös körülményeihez mérten élhet. Mit jelent az alábbi közmondás? Fölcsap, mint a Pesti poloska! Nagyzol, henceg * Forrás: O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások, Gondolat Városmatek 10 A kérdésekre egy egy számmal válaszoljatok, majd adjátok össze a számokat. Az eredmény egy évszám. Írjátok le, milyen fontos események történtek ekkor a főváros történetében. Ennyi kerülete van Budapestnek: 23 Ennyi kapuja van az országháznak: 27 Ennyi km hosszú a Duna fővárosi szakasza (egész számra kerekítve!): 30* Ennyi megállója van a hármas metrónak: 20 Ilyen magas a Gellért hegy: 235 Ekkor foglalta el I. Szulejmán Budát: 1541 Ez a szám jelöli Pesterzsébetet: 20 Évszám 1896 Események Millenniumi ünnepségek Budapesten * Adat forrása: 9

10 10 8. Ki vagyok én? A leírás alapján találjátok ki, melyik budapesti épületről, szoborról vagy helyszínről van szó! Hídfőn állok őrt társaimmal együtt, a rossznyelvek szerint nincs nyelvünk. A kupolám magasságát a millenniumhoz méretezték. Kilátómhoz több mint 360 lépcsőfok vezet fel. Két királyi szomszédom 116 éve Könyves Kálmán és IV. Béla. Oroszlán testem van, a fejem egy nőé. Őrhelyemről gyönyörű dallamokat hallgatok nap mint nap. Nevem elárulja, hány sarkom van. Úgy mesélik, régen Mátyás király vadászott a területemen, később elmocsarasodtam, fáimat is kivágták, később új városerdőnek is neveztek. A Lánchíd egyik oroszlánja/a Lánchíd oroszlánjai Szt. István Bazilika II. András szobra a Hősök terén, a Millenniumi emlékmű bal oldali oszlopcsarnokában Szfinx az Operaháznál Oktogon Városliget 6 10

11 9. Hol járunk? Kép Megnevezés Gül Baba türbéje (1023 Budapest, Mecset utca 14.) Természettudományi Múzeum bejárata és a Ludovika épülete (1083 Budapest, Ludovika tér 2 6.) A királyi palota kapuja a várban (1014 Budapest, Szent György utca) Erzsébet királyné szobra az Erzsébet híd budai hídfőjénél (1013 Budapest, Döbrentei tér) 8 11

12 10. Közlekedj okosan! Melyik metrómegállónál kell leszállnotok? (Van, ahol több megálló is jó!) Ha az Operába mentek. Ha a Nemzeti Múzeumba mentek. Ha a Parlamentet szeretnétek megnézni Ha az Erzsébet hídon szeretnétek átsétálni Pestről Budára. Ha a Corvin moziban játsszák a kedvenc filmeteket Ha a Bécsi kapun át szeretnétek felmenni a Budai várba. Ha a Balatonra mentek vonattal. Ha a Bábszínházba van színházjegyetek. Ha a Természettudományi Múzeum legújabb kiállítását szeretnétek megnézni. Ha a Szentendrei HÉV re szeretnétek felszállni. M1 Opera M2 Astoria vagy M3 Kálvin tér M2 Kossuth tér M3 Ferenciek tere M3 Corvin negyed M2 Széll Kálmán tér M2 Déli pályaudvar M1 Vörösmarty utca M3 Klinikák vagy Nagyvárad tér M2 metró Batthyány tér Útvonaltervező Tervezzétek meg, hogyan juttok el tömegközlekedéssel a leggyorsabban az iskolátokból a Természettudományi Múzeumba! Amennyiben gyalog is odasétálhattok, a Budai várba tervezzetek útvonalat, a Bécsi kapu felől! Iskola pontos címe Irányítószám, város, utca, házszám, iskola neve Útvonal leírása Szakaszok, átszállások, tömegközlekedési vonalak megadása 5 12

13 12. Városrészháló A betűtengerben 8 városrész nevét rejtettük el. Keressétek meg, majd írjátok le a nevüket és a hozzájuk tartozó kerület számát! E F P U O L K T MK I R Á L Y T L G T E R É Z V Á R O S J P O Ő E I Z D S P L H J L R Z É E Ő MMR P U B T D E F L B H S E C Á I E D Ó G Í I F G N E Ö U K Ó G A L G V T L R M F K H C R N Ó T J R O N I V I Ó R H G I T V E G Z A A C Y H Á G É E V R T S D Á N J U N B Ú O R E ME G F O L P O R C U Y U Z P O T MÖ Ü K S S E E G O V F MÉ Ő S T K E N H A R K Ó S H S Á A P D O E D T E S É F A D G T H N R L Ű L H G B T R C X N U I K L J É O A Í E R Z S É B E T V Á R O S E T S É L E Z U O K Ő L Ú R C V I D I F K V O J K O P R E H E R S L Ű U R P A K R I S Z T I N A V Á R O S Á Z Kerületrész neve Kerület száma Ferencváros IX. Terézváros VI. Pestimre XVIII. Lipótváros V. Erzsébetváros VII. Kispest XIX. Krisztinaváros XII. és I. Zugliget XII. 16 Nevezzétek meg annak a kerületnek a városrészeit, amelyikből a csapat érkezik! 13

14 Kerület (név és szám): Városrészek: Hídkvíz Soroljátok fel északról délre haladva a fővárosi Duna hidakat, és írjátok melléjük, hogy melyik mely kerületeket köti össze! (Pl: Petőfi híd: IX. kerület XI. kerület) Hidak északról délre* Kerületek, amelyeket összeköt Megyeri híd IV. ker. Budakalász Északi vasúti híd IV. ker. III. ker. Árpád híd XIII. ker. III. ker. Margit híd V. és XIII. ker. II. ker. Lánchíd V. ker. I. ker. Erzsébet híd V. ker. I. ker. Szabadság híd V. ker. XI. ker. Petőfi híd IX. ker. XI. ker. Rákóczi híd IX. ker. XI. ker. * Teljes pontszám jár, ha valaki csak a táblázatban szereplő főbb hidakat sorolta fel, a Hajógyári, Gubacsi, Kvassay és a Deák Ferenc (M0 ás) híd helyes beírásáért 1 1 pluszpontot adunk 18 Válaszoljatok a kérdésekre! Melyik a főváros leghosszabb hídja? Melyik híd épült meg legelőször? Melyik fővárosi híd található a Duna legkeskenyebb szakaszán? Hol volt a Manci híd? Mi a repülőhíd? Megyeri híd Lánchíd Erzsébet híd a Lukács fürdő kertjétől, a Margitszigeten át, a (mai) Radnóti Miklós utcáig vezetett. Más néven lengőkomp, ami a folyó sodrát hasznosítja az átkeléshez 5 14

15 14. A város panorámája A Nemzeti Galéria erkélyéről feltárul Pest panorámája. Mely épületeket vágtuk ki a képből? A kivágott épületek neve 1. Parlament/Országház 2. Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 3. Szt. István Bazilika Hogy nevezik a várnak azt a részét, ahol a Nemzeti Galéria található? Királyi palota Figyeljétek meg a képet. Milyen napszakban készülhetett a felvétel? Indokoljátok is meg a válaszotokat! Mivel a Nap nyugaton megy le, és ez a fotó a duna budai (nyugati) partjáról készült, és a Dunán látszik a vár épületeinek árnyéka, ezért a fotó délután készült. 7 15

16 15. Csúcsok a város felett Párosítsátok a magasságszámokat a hegyek nevével! Hegy neve Magassága Sashegy 266 Gellérthegy 235 János hegy 529 Hárs hegy 458 Gugger hegy 377 Széchenyi hegy 427 Szemlő hegy

17 16. Tájoló Válaszoljatok a kérdésekre! Mi a neve az Országháztól északra található rakpartnak? Nevezzétek meg a Nyugati pályaudvart határoló utcákat! A Battyhyány tér a Duna melyik partján található? Mit jelentenek a nyilak az utcákon? Miért jelöl sárga szín néhány utcát? Id. Antall József rakpart Podmaniczky utca, Teréz körút, Váci út Jobb/nyugati/budai A gépjárművek kötelező haladási irányát, egy /kétirányú utca Mert ezek főútvonalak. Egy Budapest térképen mérjétek meg, hogy milyen hosszú a Szent István körút! A mérés eredménye: 553 m 8 17

18 17. Épületkereső Milyen épületeket jelölnek a színes pöttyök? Írjátok mindegyik mellé a hozzá kapcsolható építész nevét! (Egy helyre nem csak egy személy nevét lehet beírni!) Kós Károly, Zrumeczky Dezső, Schickedanz Albert, Herzog Fülöp Ferenc, Alpár Ignác, Pfaff Ferenc, Lechner Ödön Szín Épület Építész(ek) Fehér Szépművészeti Múzeum Schickedanz Albert és Herzog Fülöp Ferenc Kék Hősök tere Schickedanz Albert és Zala György* Zöld Műcsarnok Schickedanz Albert és Herzog Fülöp Ferenc Barna Műjégpálya Lechner Ödön Lila Vajdahunyad vára Alpár Ignác Narancssárga Széchenyi fürdő Czigler Győző* Sárga Közlekedési Múzeum Pfaff Ferenc Szürke Állatkert Zrumeczky Dezső és Kós Károly * A csillaggal jelölt neveket nem adtuk meg, beírásukért 1 1 pluszpont jár. Válaszoljatok a kérdésekre! Mit ábrázol a vaktérkép? Városliget Melyik égtáj felé kellene elfordítani a vaktérképet, hogy megfelelően álljon? Északkelet 18 18

19 18. Útikönyvlap Válasszátok ki a Nemzeti Múzeum, az Országház vagy az Operaház közül az egyiket, és készítsétek el az adatlapját, ami bekerülhetne egy útikönyvbe. Az adatlapon szerepeljen a képe, és írjátok mellé mindazt az információt, ami szerintetek egy turista számára fontos lehet, ha meg akar ismerni egy épületet. Keressetek valamilyen érdekes történetet is, ami az épülethez fűződik. 20 Segítség a megoldáshoz: Épületekről: Budapesti kultúrtörténeti séták I. Andrássy út, Fekete Sas Kiadó, Bp Budapesti kultúrtörténeti séták II. A régi pesti városfal mentén Fekete Sas Kiadó, Bp A városról általában: Budapest enciklopédia, Corvina, A metróról: Szobrokról: Hidakról: Buza Péter: Duna hidak, A mi Budapestünk sorozat, Bp

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112. Posta 8.00-19.00 ZÁRVA

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

1. Melléklet: Gyűjtőállomások helyszíneinek táblázatos bemutatása

1. Melléklet: Gyűjtőállomások helyszíneinek táblázatos bemutatása 1 1. Melléklet: ok helyszíneinek táblázatos bemutatása neve on elzése 1. 0101 Batthyány tér 30 Lépcső mellett, a mellvéddel párhuzamosan 47,506532, 19,039457 2. 0102 Szilágyi Dezső tér A tér déli részén,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Nyitva tartás Kapható Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112.

Részletesebben

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér Rendőri Szerv RK, Kamerák a kamera pontok Települések a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése Szabadság tér Szabadság tér Bajcsy-Zsilinszky út 24. Bajcsy-Zsilinsuky út és Podmaniczky

Részletesebben

Szabad program, játék. Uzsonna

Szabad program, játék. Uzsonna BUDAPEST KÖRNYÉKI KIRÁNDULÁSOK: Négy napos kirándulások: Szállás teljes ellátással: 3800Ft/fő/éj - Szállás: 2000 Ft /fő/ éj - Étkezés: reggeli: 140 Ft tízórai: 140 Ft ebéd: 810 Ft uzsonna: 140 Ft vacsora

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

600 Ft 1 400 Ft. Múzeumbusz körjárat 1 (Észak-Pesti) közlekedése

600 Ft 1 400 Ft. Múzeumbusz körjárat 1 (Észak-Pesti) közlekedése ok éjszakája Ismét utazhatnak az esemény résztvevői a BKV járatain 2011-ben június 24-én pedig a budapesti múzeumok várják a látogatókat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által megrendezésre kerülő ok éjszakáján.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pályázat kiírója: NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Pályázati azonosító: 3208/00558

Szakmai beszámoló. Pályázat kiírója: NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Pályázati azonosító: 3208/00558 Szakmai beszámoló Az Unger-háztól a Királyi Palotáig Ybl Miklós öröksége Budapesten kiállítás Helyszín: Millenniumi földalatti 11 állomása Időpont: 2014. szeptember 25. 2015 vége Pályázat kiírója: NKA

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról Budapest főváros díszvilágításáról Jelenleg hatályos szöveg Melléklet a 67/2012. (IX. 28.)

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BUDAPESTI

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BUDAPESTI hu GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BUDAPESTI Közösségi KÖZLEKEDÉSHEZ Üdvözöljük BUDAPESTEN! Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros közlekedésszervező társasága, mely 202 májusa óta irányító szerepet tölt

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében átruházandó rendszerfüggő víziközmű eszközeiről Diósd

Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében átruházandó rendszerfüggő víziközmű eszközeiről Diósd Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében rendszerfüggő víziközmű eszközeiről vagyonhányad, amely 1 VÍZVEZETÉK KM-PVC 538,64 Sashegyi utca 3329, 3157 1993.02.16 1 975 000 1 209 823 765 177 765 177 0 2 Gerincvezeték

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek!

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek! ZÖLDKÖZNAPOK Kedves gyerekek! Az idei Zöldköznapok versenyben nagyon sokféle tudományterülethez tartozó feladattal fogtok találkozni. A közös bennük az, hogy mindegyik feladat magyar természettudóshoz

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük Unokáinknak ültetjük 1. Írj jellemzôket a diófa megjelölt részeirôl! koronája:...... törzse:... kérge fiatalon:...... idõskorban:......... 2. Az alábbi mondatok közül néhányba hiba csúszott. Húzd át a

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

MÉDIAPORTFÓLIÓ BUDAPESTFILM ZRT.

MÉDIAPORTFÓLIÓ BUDAPESTFILM ZRT. A mozi, mint reklámeszköz A digitális On-Screen technika alkalmazásának ELŐNYEI Megjelenési lehetőségek Mozihálózat MÉDIAPORTFÓLIÓ BUDAPESTFILM ZRT. BUDAPESTFILM ZRT. A mozi, mint reklámeszköz Magas felidézési

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Az eredményekről honlapunkon (http://gyermek.gevk.hu),facebook oldalunkon olvasható információ.

Az eredményekről honlapunkon (http://gyermek.gevk.hu),facebook oldalunkon olvasható információ. Kedves Pályázó! A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára a XI. Győri Könyvszalon rendezvényeihez kapcsolódóan felsős tanulók számára rejtvényfüzetet. A Regélő Győr feladatok

Részletesebben

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hsszú hétvégén Váltzásk a tömegközlekedési járatk frgalmában Az alábbiakban részletes infrmációk lvashatók az augusztus 20-ai hsszú

Részletesebben

Országos műveltségi vetélkedő Internetes elődöntőjének javítókulcsa 2011.

Országos műveltségi vetélkedő Internetes elődöntőjének javítókulcsa 2011. MAGYARORSZÁG AZ ÉN HAZÁM Országos műveltségi vetélkedő Internetes elődöntőjének javítókulcsa 2011. 1. feladat MI VAGYOK ÉN? A feladatotok, hogy a táblázatban olvasott megfogalmazások alapján megnevezzétek

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Budapest. Nyitva tartás. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap. Árpád út 60. Lottózó, Trafik 07.30-15.00 07.30-13.

Budapest. Nyitva tartás. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap. Árpád út 60. Lottózó, Trafik 07.30-15.00 07.30-13. Budapest IV. kerület Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 Árpád út 60. Lottózó, Trafik 07.30-15.00 07.30-13.00 Árpád út 112. Posta 8.00-19.00 8.00-12.00 Vonaljegy, Árpád út 153. Élelmiszerbolt 6.00-20.00 Baross

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE 30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE II. Hidak és Hídépítők Napja 2014. május 16. A rendezvény mottójául: Ünnepet szeretnénk teremteni a szakmának. Egy olyan ünnepet, mely egy szervezett közösség megjelenésére utal,

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG című könyv feldolgozásához tervezet KÉSZÍTETTE: NYITRAINÉ KIRÁLY ILDIKÓ SÁIK PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁJA SALGÓTARJÁN FELADATOK A FOGLALKOZÁSOKHOZ 1. foglalkozás (kb.45-60

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember 27.

Budapest, 2015. szeptember 27. NATO PARTNERSH IIP RUNN IING FEST IIVAL BUDAPEST FUTÓFESZTIVÁL- NATO FUTÁS Budapest, 2015. szeptember 27. Futóprogramok és rajt időpontok: 11:00 10 km-es Futás női, férfi egyéni 10 km-es Váltófutás 2 fős

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Változások a tömegközlekedési járatok forgalmában Az alábbiakban részletes információk olvashatók az augusztus 20-ai

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

III. Földi János természettudományi verseny

III. Földi János természettudományi verseny III. Földi János természettudományi verseny I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2015. október 20. Az I. kategória (3. és 4. évfolyam) feladatai: 1.1. feladat Mérd meg, hogy milyen magasra tud felrepülni egy

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 18 598 208 Ft 5 579 462 Ft belső udvari homlokzatok és függőfolyosók felújítása 2 Alkotmány u. 18.

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Junior nyelvvizsga. Magyar nyelv. 2. mintafeladatsor. Az elnézését kérem. Hogy tetszik lenni? Jöjjön, legyen szíves! Kérsz valamit inni? Ülj le!

Junior nyelvvizsga. Magyar nyelv. 2. mintafeladatsor. Az elnézését kérem. Hogy tetszik lenni? Jöjjön, legyen szíves! Kérsz valamit inni? Ülj le! Junior nyelvvizsga Magyar nyelv 2. mintafeladatsor Nyelvhasználat 1. Írd be az alábbi kifejezéseket a megfelelő helyre! Az elnézését kérem. Hogy tetszik lenni? Jöjjön, legyen szíves! Kérsz valamit inni?

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése. (AD mód.) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben