2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása"

Átírás

1 1. Ismertesse, hogyan történik a fenyők gallyazása A fenyők felépítésének általános jellemzése: A tűlevelű fák felépítése a lombosokénál egyszerűbb. A fatest túlnyomórészt tracheidákból áll, ezek jóval hosszabbak, mint a lombos fákban. Edényeik nincsenek. A tracheidák nemcsak a folyadékot továbbítják, hanem ezek dolga a fa szilárdítása is: a korai pásztákban létrejövő elemek inkább a vizet szállítják, a kései pászta vastagabb falú, szűkebb üregű elemeinél a szilárdító szerep kerül előtérbe. Parenchima kevés van, vagy nincs is. Több fafaj testét gyantajáratok hálózzák be. Általában puha fájúak, törzsük monopodiális (a törzs a csúcsig jól követhető), koronájuk ágszerkezete a lombosokkal ellentétben nem annyira szerteágzó, vastag. A fenyők gallyazása során alkalmazható módszer A gallyazást - függetlenül attól, hogy fejszével, kézifűrésszel, motorfűrésszel vagy többcélú géppel végzik - a fa töve felől kell elkezdeni. A gallyakat olyan sorrendben kell levágni a fejszés és motorfűrészes gallyazás esetében, hogy a soron következőhöz megfelelő hely álljon rendelkezésre. A levágott gallyakat - ha a munkavégzést akadályozzák - az útból el kell távolítani. A földön fekvő fa egyes gallyainak a levágását csak akkor szabad megkezdeni, miután a gallyazást végző munkás megbecsülte azt, hogy a fatörzs az adott gally levágása után milyen irányban és mértékben mozdul el. Az elmozdulás irányából a biztonságos eltávozáshoz szükséges terepet szabaddá kell tenni és a fa megbillenésekor az elmozdulás irányából ki kell térni. Ugyanazt a fát egyidejűleg csak egy fő gallyazhatja. A földön fekvő gallyazott fa törzs- és koronarésze köré 5 m távolságban vont térségben csak a gallyazást végző munkás és a vágásvezető tartózkodhat. A gallyazógéppel vagy többcélú géppel végzett gallyazás közben a törzs és a koronarész által elfoglalt szélső helyzetektől mért 10 m távolságban csak a gépkezelő tartózkodhat. A földön fekvő fa gallyazását mindkét lábbal biztonságosan a földön állva kell végezni. Gallyazás közben a törzsre nem szabad felállni. Munkavégzés közben sem a törzs, sem a még le nem vágott ágrész nem kerülhet a gallyazást végző lábai közé. A földön fekvő fa motorfűrésszel végzett gallyazása közben csak akkor szabad menni, ha a fűrészlánc nem mozog, vagy a járó lánc - a gallyazást végző munkáshoz viszonyítva - a gallyazandó törzs ellentétes oldalán dolgozik. Fejszével végzett gallyazás és göcsözés közben a munkásnak úgy kell elhelyezkednie, hogy teste és lábai ne essenek a fejsze sújtási irányába. Rövid választékok göcsözésekor vagy ágakról a gallyak levágásakor a fadarabot csak a sújtással ellentétes irányban lévő végén, a vágási helytől legalább 40 cm távolságra szabad megfogni. 2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása A lombos fafajok felépítésének általános jellemzői A lombos fák szövetének felépítése sokkal változatosabb és bonyolultabb. A lombos fák jellemzően kevésbé magas növésűek, mint a fenyők. Törzsüket sok ág és ággöcs tarkítja, a fatestet a gyantajáratok hiánya jellemzi. Általában nagyobb testsűrűségűek és nagyobb szilárdságúak, mint a fenyők (keményfák: tölgy, bükk, akác, kőris stb.), de vannak kisebb testsűrűségű és szilárdságú fafajok is (lágy lombos fák: nyár, fűz, éger stb.). A lombos fák gallyazásának végrehajtása Alapvetően ugyanazok az előírások vonatkoznak a lombos fák gallyazására, mint a fenyőkre, de a lombkorona sajátosságai miatt a gallyazás során sokkal jobban kell figyelni a törzsrész esetleges elmozdulására. A koronában lévő ágak általában vastagabbak, nehezebbek, mint a fenyők esetén, ezért erre a gallyazás végzése során fokozott figyelmet kell fordítani.

2 3. Hogyan történik az álló fa gallyazása és mikor van rá szükség Álló fa gallyazására a döntés előtti előkészületkor kerülhet sor, valamint egyéb esetben akkor, ha valami miatt a gallyakat a fatestről (pl. balesetveszély megszűntetése, speciális állománynevelési eljárások) el kívánjuk távolítani. Álló fa - földről végzett - döntés előtti motorfűrészes előkészítő gallyazásakor a döntésre, gallyazásra és darabolásra szerkesztett motorfűrésszel csak a vállmagasságnál alacsonyabban lévő ágakat szabad levágni. Álló fák - műtárgyak (pl. erősáramú és távközlő szabadvezeték, épület) megóvása érdekében motorfűrésszel végzett - gallyazását csak a fától független, a munkás számára biztonságos állást adó helyről (pl. emelőszerkezet kosarából) a munkáltatói előírásokban meghatározott módon szabad végezni. Álló fák gallyazását és ledarabolását közvetlenül a fáról vagy létráról csak 18 évnél idősebb és 50 évnél fiatalabb olyan férfiak végezhetnek, akik az előzetes és időszakos alkalmassági orvosi vizsgálaton a magasban végezhető munkára alkalmasnak bizonyultak. Az álló fák gallyazását és ledarabolását vegetációs időn kívül, lombhullás után szabad végezni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a nyári zivatar okozta sérülések az élet- és vagyonbiztonság miatt a vegetációs időn belüli munkát szükségessé teszik. A fenyőket vegetációs időn belül is fel lehet gallyazni és le lehet darabolni. A fa koronájában gallyazás és darabolás kizárólag kézi fűrésszel vagy ún. egykezes motorfűrésszel végezhető. Motoros fűrésszel a fától független állásról (pl. hidraulikus emelőkosárból) szabad gallyazási, darabolási munkát végezni. A koronába való feljutáshoz csak teljesen ép kötéllétra használható. Ezek műszaki állapotát, a legalább 225 kg terhelhetőséget minden új munkahelyen a szállítást követően ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről naplót kell vezetni. A sérült és a követelményeket más okból ki nem elégítő felszerelést a munkából ki kell iktatni. A koronába való feljutás történhet biztonsági öv és mászóvas együttes alkalmazásával. A felszerelések ellenőrzéséért felelős személyt, az ellenőrzés módját, gyakoriságát, eszközönkénti bontásban a munkáltatói előírásokban kell meghatározni. Az egyágú létra alsó szárait elcsúszás ellen hegyes vassaruval, felső végeit pedig kapaszkodó vaskampókkal, a fa ágára, illetve törzsére csatolható szíjjal vagy hevederrel kell ellátni. A létrát csak ág- és ágcsonkmentes törzsrésznek szabad támasztani. Az egyágú létra kikötésének megtörténtéig legalább egy főnek kell a létrát alul biztosítania eldőlés és elcsúszás ellen. A munkát végző csak akkor léphet a fa ágaira, ha azok teherbíróképességéről előbb meggyőződött. A munkát végzőnek a felmászás előtt a biztonsági övhöz, felérkezés után pedig arra alkalmas ághoz kell a szerszámait csatolnia. Nem szabad a fa alatt tartózkodni, ha a koronában a munka elkezdődött. Álló fa gallyazását és ledarabolását csak a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő időjárási és megvilágítási viszonyok között szabad végezni: a megvilágítás mértéke és a köd nem akadályozza a munkába vett fa csúcsáig - a részleteket is jól kivehető - látást; a fa törzse és ágai csapadék (eső, ónos eső, hó) és a zúzmara miatt nem síkosak; a hőmérséklet -3 C-nál magasabb; szélcsend van; villámlással járó zivatar nincs. A fa koronájában egyidőben csak egy fő dolgozhat. Erősáramú szabadvezeték veszélyeztetése esetén a munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha a vezeték üzembentartója a vezetéket - az erdő tulajdonosának, kezelőjének kérésére - a munka időtartamára feszültségmentesítette. Lakott területen fadöntést, álló fa legallyazását és ledarabolását megelőzően faegyedenként előre pontosan meg kell tervezni a tevékenységek sorrendjét és a feladatokat egyértelműen meg kell osztani a munkában résztvevők között.

3 Meg kell határozni a munka tárgya, az alkalmazott felszerelés és technológia függvényében a veszélyeztetett körzetet. A munka megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a veszélyeztetett körzetben a munkát végzőkön kívül senki se tartózkodjon (pl. veszélyeztetett lakóházban, hétvégi házban, kertben). Ha a veszélyeztetett körzet közterület, a munka azután kezdhető el, miután az illetékes hatóságok (pl. a helyi önkormányzat jegyzője, közlekedésrendészet) az engedélyt megadta és a közterületet a forgalom elől elzárta. A terület elzárásán (pl. út vagy járda esetében ideiglenes sorompó, szalagkorlát) kívül jól látható figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a következő felirattal: Fakitermeléssel veszélyeztetett terület, belépni tilos!. 4. Mit nevezünk gallyazásnak? Mutassa be, hol helyezkedik el a gallyazás a fakitermelés munkafolyamatában! A fa 5 cm-nél vékonyabb (gallyfa) részének levágása a gallyazás. A fakitermelés munkafolyamatában a döntést követően a második helyen áll. A gallyaitól megtisztított teljes, vagy fekvő fát ágas fának nevezzük. A gyakorlatban a gallyazás során az 5 cm-nél vastagabb ágrészt is levágják a törzsről, ekkor alakul ki a szálfa. Kézi és gépi eszközei léteznek: fejsze, kézifűrész, motorfűrész, többcélú gép. A gallyazás módja: lásd 1. tétel. Alkalmazott vágásformák: egyszerű párhuzamos, hátéli párhuzamos vágás, vagy ami szükséges. 5. Mit nevezünk darabolásnak? Mutassa be, hol helyezkedik el a darabolás a fakitermelés munkafolyamatában! A választékolás során kijelölt helyen a fát el kell vágni. Ez a művelet a darabolás, mely során az elsődleges választékok kialakítása történik meg. A fakitermelés munkafolyamatában a döntést, gallyazást, elődarabolást és választékolást követően hajtjuk végre. A daraboláskor szinte minden fűrészelési vágásforma előfordul. A vágásformákat mindig az adott feladatnak és körülményeknek megfelelően kell kiválasztani a fa felhasadásának elkerülése és biztonságos munkavégzés érdekében. 6. Ismertesse a darabolásra vonatkozó általános szabályokat! Ugyanazon a fadarabon egyidejűleg csak egy fő végezhet darabolást. A bármilyen irányban feszülő fa darabolását motorfűrésszel mindig a fának a nyomott rostok felőli oldalán kell elkezdeni és az átmérőnek kb. az 1/3-áig kell befűrészelni. Az átvágást a húzott rostok felőli oldalon indított, az előzőbe csatlakozó másik vágással kell befejezni. Oldalirányban feszülő fa motorfűrészes darabolása közben a fának a nyomott rostok felőli oldalán kell állni. Motorfűrésszel végzett darabolás közben, ha a fa alakja, bizonytalan felfekvése (pl. több fa fekszik egymáson) a terep egyenetlenségei, lejtése stb. miatt a fa elmozdulására kell számítani, a vágás megkezdése előtt meg kell ítélni az elmozdulás várható irányát. Az átfűrészelést a fának ezzel az iránnyal ellentétes oldalára állva kell végezni. Ha az elmozdulási irány bizonytalan, vagy veszélyhelyzetet teremtő, a fát a vágás megkezdése előtt meg kell támasztani. A fa darabolását mindkét lábbal biztonságosan a földön állva kell végezni. A fára nem szabad felállni. Darabolás közben a fát kézzel megfogni vagy lábbal kitámasztani motorfűrészes munka esetében csak a vezetőlemeztől mért 70 cm-nél, kézifűrész esetében a fűrészlaptól mért 25 cm-nél, fejsze

4 vagy más - sújtással vágó - szerszám használata esetében a vágáshelytől mért 70 cm-nél nagyobb távolságban szabad. Motorfűrészes darabolás esetében a levágott fadarabot - ha szükséges - csak a fűrészlánc mozgásának leállítása és a fűrész vágásrésből való kiemelése után szabad lábbal elgurítani. A fűrészt elgurítás közben - a gurítást végző lábhoz viszonyítva a test másik oldalán - a törzstől ki kell fordítani. Darabolást ugyanazon a fán motorfűrésszel csak egy fő végezhet. A motorfűrész-kezelő köré vont 2 méteres sugarú körön belül darabolás végzésekor más személy nem tartózkodhat. Amikor a fűrész beszorulását a fa megemelésével, vagy a fa daraboló vágás utáni elmozdulását megtámasztással kell megakadályozni akkor a kisegítő munkásnak a fához viszonyítva ugyanazon az oldalon kell elhelyezkednie, ahol a motorfűrész-kezelő áll. A motorfűrészes a vágás befejezése után a fűrészt nem fordíthatja vagy nem közelítheti a kisegítő munkás felé. A többcélú darabológép, vagy az alsó felkészítő telepre beépített kör- vagy láncfűrészes darabológép veszélyes körzetét, ahol senki sem tartózkodhat, ugyanígy a kezelő számára kijelölt biztonságos helyet, géptípusonként elkülönítve, a munkáltatói előírásokban kell meghatározni. Ezt a gép veszélyeztetett körzetén kívül elhelyezett táblán jól látható módon fel kell tüntetni. Választékolás közben az adott fán egyéb munka (pl. gallyazás, darabolás) nem végezhető. A választékolás csak az egyéb munkák (döntés, gallyazás, motorfűrészes darabolás, hasítás, közelítés, rakodás) biztonsági körzetén kívül végezhető. 7. Ismertesse a feszültségmentes fa darabolását! Feszültségmentes helyzetben akkor van a fa, ha teljes hosszában a földön fekszik. Ilyenkor párhuzamos vágással, támasztott vagy fordított legyezővágással darabolhatunk. Követelmények: A kijelölt helyen legyen a vágás. A vágás merőleges legyen a fa hossztengelyére. A fűrészelés egy síkban történjék. Az anyag ne repedjen meg. Baleset ne forduljon elő. 8. Ismertesse, hogyan történik a feszültségi állapotban lévő fa darabolása! Mely tényezők okozhatják a feszültségi állapot kialakulását a fában? A darabolás végrehajtása előtt meg kell vizsgálni a fát, melyik a húzott illetve nyomott öve a fának. Ezután a fa várható elmozdulását is figyelembe véve először a nyomott övbe vágunk maximum a fa átmérőjének az 1/3-áig. Ezután az előző vágási síkkal megegyezően a húzott övben a fát átvágjuk. Feszültségi helyzetek: Hidaló fa (két végén alátámasztott): a felső a nyomott, az alsó a húzott öv. Konzolos (az alátámasztáson túlnyúló) fa: az alsó a nyomott, a felső a húzott öv. Három fa közé beszorult, ezért oldal irányba húzott és nyomott fa. Ilyenkor a fa az eldaraboláskor a húzott öv irányába mozdul, ezért a fa ezzel ellentétes oldalán állva kell végrehajtani a darabolást.

5 9. Mit nevezünk felkészítésnek? Sorolja fel a felkészítés műveleteit! A fakitermelés munkafolyamatában a számbavétel előtti utolsó folyamat, mely során a darabolással előállított választékokat alkalmassá tesszük a számbavételre, készletezésre, értékesítésre. Hasítás: A faanyag hosszirányú, rostokkal párhuzamos szétválasztása. Fejszés hasítás közben mindkét lábbal biztonságosan, a földön terpeszállásban kell állni. A két lábnak a sújtás irányán kívül kell lennie. Ugyanannak az erdei választéknak a fejszés hasítását legfeljebb két fő végezheti együtt. Ha mind a két munkás fejszével dolgozik, egymással szemben elhelyezkedve, felváltva kell sújtaniok. A sújtás irányából a szemben állónak ki kell térnie. A hasítást végző(k) köré vont 3 m-es térségben más személy nem tartózkodhat. A hasításhoz használt acélékeken - kiugrást megakadályozó - rovátkáknak kell lenniök! Az acéléket fabunkóval kell ütni. Motorfűrésszel végzett hasításkor, ha az erdei választék a munka közben elmozdulhat, azt a két oldalára helyezett fadarabbal meg kell támasztani. Kézzel vagy lábban nem szabad rögzíteni. Hasítógéppel végzett hasításkor a fa beigazítása közben a faválasztéknak a palástját kell fogni. A kezek nem kerülhetnek a bütüre. Amikor a gép az erdei választékot megfogta, a fát el kell engedni és félre kell lépni a hasítás közben esetleg kivágódó fadarabok útjából. Kérgezés: A faanyag kéregrészének eltávolítása. Kérgezés: a kéreg eltávolítása a választékról (pl: papírfa, bányafa stb.) Kézi eszközzel (pl. toló vagy húzó kérgezővassal, vonókéssel), vagy kézi kezelésű motoros kérgezőgéppel egyszemélyes munkában kell dolgozni. A munkát végző köré vont 3 m-es sugarú körön belül más személy nem tartózkodhat. A vonókéssel végzett kérgezéshez az erdei választékot megfelelő magasságú bakra (kb. 1 m magasra) kell helyezni és a leesést, továbbá a húzásirányú elmozdulást könnyen kezelhető műszaki megoldással kell megakadályozni. Fejszés kérgezéskor a munkásnak a munkadarabhoz képest úgy kell elhelyezkednie, hogy a sújtás ne irányuljon a testre. Az 1,2 m-nél rövidebb erdei választékok fejszével végzett kérgezéséhez a választék végét - kényelmes testtartást biztosító, a munkadarab lecsúszását megakadályozó bütükiképzésű - tuskóra kell felemelni. A fadarabokat tartó kéznek az éppen kérgezett felülettől, a sújtással ellentétes irányban, legalább 40 cm távolságban kell lennie. Forgógyűrűs kérgezőgép csak az anyagot megfogó vagy leszorító, behúzó szerkezettel üzemeltethető. A behúzószerkezettel ellátott kérgezőgépek üzemeltetése közben - ha a fadarabokat a továbbító hengerek már megfogták, a gépet kiszolgálók a fadarabnak csak a szabadon lévő vége mögött tartózkodhatnak és a befogott választékhoz nem nyúlhatnak. A kéregkifúvóval ellátott forgógyűrűs kérgezőgépek üzemeltetése közben csak a kifúvó hatókörén kívül, a kifúvás irányában 15 m-nél messzebb szabad tartózkodni. A kalapácsos kérgezőgép üzemelése közben csak a lengőkalapácsok 10 m-es hatósugarán kívül szabad tartózkodni. A forgórészt védőhálóval kell ellátni. Aprítás: A faanyag apró darabokra vágása ipari vagy energetikai célú hasznosításra. Aprítás közben a teljes-, az ágas- és a legallyazott szálfát, továbbá a gallyfát - függetlenül attól, hogy a gép kézi vagy gépi adagolással dolgozik - csak a vastagabb végével szabad az aprítógépbe adagolni. Aprítás közben a fának - az aprítógép szerkezete és az aprított fa hossza által meghatározott - lehetséges mozgási tartományán és az apríték-kifúvó hatókörén kívül kell tartózkodni. S-kapcsozás: A rönk anyag bütü felületébe S alakú kapcsok beütése a száradásból adódó repedések továbbterjedésének megakadályozása céljából.

6 10. Mutassa be a különböző készletezési módokat! A készletezés során a fakitermelés munkarend utolsó fázisában a készített választékokat mennyiség szerint feljegyezzük, készletbe vesszük. A rövid választékok a szabvány szerinti méretű sarangban vannak, a hosszú választékok máglyában, itt egyedenkénti felvétel van. Az egy köbméteres (egységnyi) sarang méretei: 1. Papírfa kéregben keménylombos: vastag kérgű 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,70 m közepes és vékony kérgű = 1x1x1,55 m egységes = 1x1x1,60 m lágylombos: = 1x1x1,50 m fenyő: = 1x1x1,45 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 2. Kérgezett papírfa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,40 m lágylombos: = 1x1x1,35 m fenyő: = 1x1x1,30 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 3. Forgácsfa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,60 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,50 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 4. Szerhasáb keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,45 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,50 m 5. Tűzifa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,75 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,70 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,75 m Máglyázott választék esetében egy máglyába csak azonos fafajú (kivéve hosszított tűzifa) és hosszúságú faanyagot lehet rakni. A térfogat meghatározása a kisebb bütün (csúcsban) kéreg nélkül vagy középen (kéreg levonva vagy gyűrűzve) mért átmérő és a hossz alapján köböző táblákból kiolvasva történik. 11. Ismertesse az anyagmozgatási módokat! Az anyagmozgatás típusai: 1. előközelítés: a vágásterületen belüli anyagmozgatást értjük alatta 2. közelítés: a vágásterületről a rakodóra történő anyagmozgatást 3. kiszállítás: tő mellől vagy alsó rakodóról közbenső vagy felső rakodóra történő anyagmozgatás a szállítás megkönnyítése céljából 4. szállítás: rakodóról a felhasználás helyére történő anyagmozgatás

7 A rakodók közötti anyagmozgatás általában géppel történik célja pedig az anyag koncentrálása és minden időjárási körülmények közötti elérhetőségének biztosítása. A rakodón belüli anyagozgatás célja, hogy az azonos választékok ugyan abba a sarangba, máglyába kerüljenek. 12. Mutassa be a motorfűrészek fő szerkezeti részeit és rendeltetésüket! 1. Motor: Feladata a fűrészeléshez szükséges energiát megteremteni. A kétütemű Ottó motor 7000 fordulat / perc alatt nagy teljesítményt ad. Sűrítési viszonyszám Tüzelőanyag-ellátó berendezés: Feladata az üzemeltetéshez szükséges tüzelőanyag tárolása, szállítása, az üzemi viszonyoknak megfelelő üzemanyag-levegő keverék előállítása. Leggyakrabban a Tillotson rendszerű membrános tápszivattyús porlasztót építenek a gyártók a motorfűrészekbe. 3. Gyújtóberendezés: Feladata a hengertérben összesűrített üzemanyag-levegő keverék meggyújtása lendkerék mágnes rendszerű gyújtással. 4. Indító berendezés: Feladata a főtengelyt forgásba hozni. 5. Hűtőberendezés: Léghűtéses. A hűtés a lendkerékre szerelt ventillátor által termelt levegő áramterelő lemezek segítségével a motor külső felületére juttatásával történik. 6. Erőátviteli berendezés: Feladata a motor erejét (forgatónyomatékát) viszi át a fűrészelő részre. Oldható kapcsolatot létesít a motor és a fűrészelő rész között. A tengelykapcsoló röpsúlyos rendszerű. 7. Fűrészelőrész: A motor által termelt energiát mechanikai munkává (farostok átvágása) alakítja át. 8. Lánckenő berendezés: Feladata csökkenteni a súrlódást a vezetőlemez és a lánc, illetve a lánc alkatrészei és a fa között. 13. Ismertesse a motorfűrészek napi és időszakos karbantartását! Az új motorfűrész bejáratását azért kell elvégezni, hogy az egymáshoz elmozduló, forgó- és csúszó alkatrészek összekopjanak, érintkezési felületei a gyári megmunkáláshoz képest finomodjanak. A motort szakaszonként növelt terheléssel üzemeltetjük. A gyártó cégek a motor bejáratását már a gyárban megkezdték, csak a befejező szakaszt bízzák a használókra. A fűrészt 1-2 óra üres járatás után használatba lehet venni. A kímélő üzemmód (bejáratás) időtartama 50 munkaóra, csak ezután terhelhető maximálisan. A bejáratás alatt 1/20 olaj-benzin keveréket kell használni. Tervszerű megelőző karbantartással előzzük meg a motorfűrész használatából adódó előre kiszámítható meghibásodásokat. A motorfűrész élettartama, üzembiztonsága, teljesítménye és költségei nagymértékben függenek a karbantartástól. A karbantartás alapműveletei: üzemanyag, kenőanyag pótlása, tisztítás, kenés, szerkezeti elemek működésének megfigyelése, ellenőrzése és beállítása, kötések után húzása, szerszámkészlet ellenőrzése. Napi karbantartások: Vezetőlemez átvizsgálása, helyes láncfeszítés, olajzás ellenőrzési és beállítása, csavarkötések után húzása, hengerbordákról a szennyeződések eltávolítása, a lánc - munka befejeztével - olajba helyezése. A motorfűrész és szerkezeteinek működését érzékszerveinkkel kísérjük állandóan figyelemmel, és az észlelt rendellenességeket azonnal szüntessük meg! Egyszerű vagy munkahelyi láncélezés: Napjainkban a motorfűrészeken gyalufogas láncokat alkalmazunk. A lánc vágóélének megfelelően élesnek kell lennie a vágás során. Az életlen láncú fűrész kisebb teljesítménnyel dolgozik a lánc és a vezetőlemez jobban melegszik és nagyobb a fakitermelő

8 munkás vibrációból adódó igénybevétele. A munkahelyi élezés során is törekedni kell a megfelelő láncprofil és élszögek betartására. A gyalufog homlokteteje néhány fokkal eltér a vízszintestől. Ez az élezést két módon befolyásolja. Az élezés során a gyalufog hossza csökken, ezért egyre kisebb átmérőjű reszelőt kell használni (a reszelő átmérőjének 1/10 része nyúlhat túl a fogtetőn). Másrészt, fogtető és a mélységhatároló közötti magasságkülönbség csökken. Ennek megfelelően a lánc élezése két műveletből áll: 1. a gyalufog élezése, 2. a mélységhatároló beszabályozása. Az élezéshez szükséges segédeszközök: 1. kerekreszelők (5.5 és 4.8 mm) 2. laposreszelők 3. reszelőtartó vagy élező rács vagy reszelőidornszer Élezési szögek: 1. homlokszög: 90 fok 2. élezési szög: 55 fok Az élezés végrehajtása: Az élesítést 2-3 könnyű mozdulattal belülről kifelé, előretolás közben végezzük. A reszelőt visszafelé húzva a gyalufogtól eltávolítva mozgatjuk. Először az egyik oldali fogakat élezzük. majd a másik oldaliakat. A gyalufog megélezése után a gyalufog mélységhatárolóit a megfelelő szintre reszeljük. Az élezést kesztyűben végezzük és akkor elkerü1hetöek az éles élek által történő kézsérülések. Profilba hozó láncélezés A profilba hozó láncélezés azt jelenti, hogy a láncszemeket azonos hosszúságúra élezzük. Erre azért van időnként szükség, mert az egyenlőtlen hosszúságú láncszemek hatására a rezgés fokozódik, a vezetőlemezt a lánc vágáskor egyik irányba e1húzza. Eszközök: profilba hozó láncélező készülék, tolómérő, kör keresztmetszetű reszelők. Élesítés menete megegyezik, a munkahelyi élezés menetével. A vezetőlemez elhasználódása szoros kapcsolatban van a fűrészlánc karbantartásának végzésével. A vezetőlemez karbantartása: 1. Ellenőrizzük, hogy a fűrész1ánc jól fekszik-e a vezetőhoronyban. Ezt vonalzóval. 2. A szennyeződésektől tisztítsuk meg, mossuk le. 3. A kopás által keletkezett sotját laposreszelővel távolítsuk el. 4. A kitágult vezetőhorony eredeti szélességét vissza kell állítani. Nem szabad kalapálni a vezetőlemez orr részét, valamint a láncbemeneti részt. 5. Ellenőrizzük, hogy a vezetőszem könnyen tud-e bejutni a vezetőlemez hornyába. 6. Terelőkerekes vezetőlemez esetén naponta kétszer el kell végezni a kerék kenését. 7. A vezetőlemezt a munkaidő felénél meg kell fordítani. A fűrészlánc és olajzó berendezés karbantartása: 1. Gyakran ellenőrizzük a helyes láncfeszítést, láncélezést és láncolajzást. 2. Láncszakadás illetve láncnyúlás esetén a láncot az eredeti hosszúságúra újra össze kell szegecselni. 3. Ha nincs olajzás a motorfűrésszel nem szabad dolgozni a hiba elhárításáig.

9 14. Mutassa be a motorfűrészek biztonsági berendezéseit! 1. Rezgéscsillapító fogantyú: Olyan szerkezet, amelyre három ponton van függesztve a rezgéseket okozó motor a fűrészelő résszel. A rezgések csökkentése érdekében energia elnyelő gumiperselyeken keresztül csatlakozik a fogantyú-keret a motorhoz és a szerkezetéhez. 2. Biztonsági lánc: A vezetőszem, vagy az összekötő heveder olyan kialakítású, hogy a fűrészlánc- s ezzel a motorfűrész - felvágódásának lehetőségét csökkentse. 3. Láncfék: Ez egy sza1agfék, amely a tengelykapcsoló dobjának külső felületére feszül, ha a motorfűrész felcsapódik, és ezáltal a másodperc törtrésze alatt leáll a lánc futása. 4. Fogantyúfűtés: A vibrációs ártalom csökkentése érdekében téli időszakban a fogantyú egyes motorfűrészeknél fűthető. Korábban a motorfűrész kipufogó gázának melegével oldották meg a fűtést, ma már elektromos fűtésűek. 15. Ismertesse a tisztítóadapteres fűrészek kezelését és karbantartását! A motorfűrészek továbbfejlesztésével alakultak ki az alábbi kézi működtetésű motoros eszközök: Nyeles tisztítófűrész: A nyélben egy meghajtott tengely viszi át a nyomatékot a munkavégző részhez egy hajtásházon keresztül. Munkavégző részek: körfűrész, bozótirtó, élősövény-vágó, damilos fűnyíró Nye1es tisztítófűrészekkel csak tisztítást szabad végezni. A tisztítófűrész 8 cm-nél vékonyabb fák, cserjék levágására alkalmas. Egy munkahelyen legalább két embernek kell dolgoznia. A biztonsági távolság egy fahossz. Tisztítóadapteres fűrészek karbantartása: légszűrő tisztítása, fej zsírzása, lapok élezése, damil pótlása, napi letakerítás Kötelező védőfelszerelés a sisak, fülvédő tok, arcvédő rostély. 16. Milyen karbantartást igényelnek az egyéb motoros berendezések? Egyéb motor berendezések: 1. Gödörfúró - 1 vagy 2 fő kezelheti - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, fúrószárát élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, védőbakancs 2. Ágnyeső motorfűrész - 1 fő kezeli, mint a motorfűrész, de ezzel váll felett is lehet vágni - vágórészét ugyanúgy és motorját ugyan úgy tartjuk karban, mint egy motorfűrészét, a hidraolikus hajtás speciális karbantartást igényel - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, sisak, arcvédő rostély, védőbakancs 3. Motoros permetező - mint a hagyományos permetezőt - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, tartáját minden használat után alaposan ki kell mosni - fülvédő, permet belégzése elleni védelem (maszk), esetleg vegyvédelmi ruha 4. Motoros kapa - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, kapáját élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, arcvédő rostély, védőbakancs 5. Sövénynyírók és sövényvágók

10 - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, vágórészét élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, sisak, arcvédő rostély, védőbakancs 6. Lombfúvó- és lombszívó-szecskázó gépek - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, arcvédő rostély, védőbakancs 17. Ismertesse a motorfűrészek meghibásodásának leggyakoribb eseteit és sorolja fel ezek lehetséges hibaelhárítási módjait! 1. Tengelykapcsoló magasabb fordulaton sem kapcsol: A ferrodor megkopott, vagy elvesztette érdességét, vagy valamilyen kenőanyag került a dobba. Elhárítás: kitisztítással vagy a röpsúlyok cseréjével történik. 2. Tengelykapcsoló alacsony fordulaton is kapcsol: A visszahúzó rugó vagy eltört, vagy megnyúlt. Elhárítás: A rugó cseréjével történik. Ha három rugós, és csak az egyik rugó sérült, akkor is mindhárom rugót ki kell cserélni. 3. A lánc szaggatottan jár, rángat: A lánchajtó kerék elkopott, vagy eltörött. Elhárítása: A kerék újabban csak a betét cseréjével történik. A betét cseréjével együtt a láncot és a vezetőlemezt is célszerű kicserélni. 4. Az indítózsinór elszakad. Elhárítás: a cseréjével oldható meg. 5. A visszahúzó rugó eltörött. Elhárítás: szintén csak cserével lehet. 6. A kapcsolódó alkatrészek elkopása, vagy törése. Elhárítás: itt is csak cserével oldható meg. 7. Nem indul be a fűrész: légszűrő, üzemanyagszűrő, karburátor eldugult, gyertya elkoszolódott, elromlott. Elhárítás: kitakarítás vagy csere 8. Nem egyenletes a motor járása: légszűrő, üzemanyagszűrő, karburátor eldugult, gyertya elkoszolódott, elromlott, nem megfelelő a levegő üzemanyag arány. Elhárítás: kitakarítás vagy csere, arány beállítása 18. Ismertesse a fakitermelési munkák során alkalmazott kézi eszközöket! Leggyakrabban használt kézi szerszámok: 1. Fejszék: hasító és gallyazó 2. Hasító kalapács: hasításhoz 3. Sulyok: hasításkor az éket vagy a fejszét ütjük vele 4. Ékek: döntőék: irányított döntéskor; hasítóék 5. Capin: faanyagmozgatáshoz 6. Rönkfordító: máglyázásnál, gallyazásnál, fennakadt fa levételénél 7. Húzókampó: faanyagmozgatáshoz 8. Fogóhorog: faanyagmozgatáshoz 9. Hántolóvas: kérgezéshez

11 10. Vonókés: kérgezéshez 11. Hossztolóléc: választékoláshoz 12. Kacor: választékoláshoz 13. Mérőszalag, átlaló, mérőléc: készletbe vételkor 14. Beütő kalapács: készletbe vételkor 15. H-kapcsozó vagy S-kapcsozó: kapcsok beütése a felkészítés során 19. Ismertesse a motorfűrészes munkákhoz szükséges védőfelszereléseket! Védőfelszerelések: (fakitermelők részére): - Fakitermelő sisak hallásvédő tokkal - Arcvédő rostéllyal és tarkóvédő kendővel - Munkakabát vagy zubbony (vízlepergető, feltűnő színű, hosszú ujjú, átszellőző), - Csúszás biztos vibráció elleni védelemmel ellátott kesztyű - Vágásbetétes nadrág (motoros láncfűrész használata esetén) - Munkabakancs (vágásbetétes orr-résszel, magas szárral), - Elsősegély csomag 20. Sorolja fel a motor fűrészes alapvágásformákat! Mondjon példát, hogy az egyes vágásformákat mely fakitermelési műveletnél alkalmazza! Vágásformák alaklmazása: 1. Egyszerű párhuzamos: döntés, gallyazás 2. Hátéli párhuzamos: döntés, gallyazás 3. Támasztott legyező hátéli támasztott legyező: darabolás, gallyazás 4. Fordított és hátéli fordított legyező: darabolás, gallyazás 5. Szúróvágás: döntés, darabolás De leginkább minden esetben kombinált vágást alkalmazunk.

Biztonságos erdőgazdálkodás

Biztonságos erdőgazdálkodás Biztonságos erdőgazdálkodás Mátrafüred, 2013 A fakitermelési munka veszélyforrásai A) Szabadban végzett nehéz fizikai munka. Időjárási körülmények jelentős hatással bírnak. Terepadottságok befolyása. A

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

legalább tűzoltó alaptanfolyami (40 órás) végzettség, a kezelői képesítés ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság

legalább tűzoltó alaptanfolyami (40 órás) végzettség, a kezelői képesítés ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság MŰSZAKI MENTÉSEK GÉPEINEK KEZELŐI TANFOLYAMA (Kivonat a 19/2/2004. számú Központi képzési programból) 14/B. A HIDRAULIKUS MENTŐESZKÖZ ALAP KÉSZLETEK ALKALMAZÁSA A tanfolyam tanításának célja: A képzésben

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

Kerti gépek katalogusa /2013

Kerti gépek katalogusa /2013 Kerti gépek katalogusa /2013 További információért kérjük, látogassa meg a www.gamagarden.eu honlapot. TARTALOMJEGYZÉK P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 GSS2500 Alkalmazás Kerti munkálatok során keletkezett

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

A 26. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 26. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 26. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 623 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Szélvihar, amely rendet tesz a ház körül és a kertben.

Szélvihar, amely rendet tesz a ház körül és a kertben. Szélvihar, amely rendet tesz a ház körül és a kertben. 41 Nagy teljesítményű és hatékony eszközök bármilyen felület falevelektől, törzsdaraboktól és bármilyen típusú hulladéktól történő problémamentes

Részletesebben

Teljesítménymérési jegyzőkönyv

Teljesítménymérési jegyzőkönyv Teljesítménymérési jegyzőkönyv Marosi Imre DOIN8J Faipari mérnökhallgató Levelező Teljesítmény elméleti alapok, teljesítménytényező Egy berendezés pillanatnyi villamos teljesítménye: P (t) = U (t) *I (t)

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extruder szerszámok fajtái: Csőszerszámok Lemezszerszámok Profilszerszámok Az extruder szerszámok funkciója: Egyenletes áramlási sebességgel kilépő megfelelő

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

KÖRFŰRÉSZ. 165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R. Használati utasítás

KÖRFŰRÉSZ. 165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R. Használati utasítás MAKITA KÖRFŰRÉSZ 165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított

Részletesebben

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5. Extrudálás alapjai 1. Műanyagipar helyzete 1.1. Múltja 1.2. Jelen 1.3. Várható tendenciák 2. Műanyag termékgyártás 2.1. Termékkel szembeni elvárások 2.2. Alapanyag kiválasztás 2.3. Termékgyártásra való

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 2.

Jegyzetelési segédlet 2. Jegyzetelési segédlet 2. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Leütéses (impact) nyomtatók Szalag vagy öv nyomtató Mátrix nyomtatók Hagyományos karos írógépek Gömbfejes

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ERŐGZSÁGI GÉPKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Erdőgazdasági

Részletesebben

Szerelési útmutató Thermosolar napkollektorok felszerelése lapostetős szerelőkeretek alkalmazásával

Szerelési útmutató Thermosolar napkollektorok felszerelése lapostetős szerelőkeretek alkalmazásával Szerelési útmutató Thermosolar napkollektorok felszerelése lapostetős szerelőkeretek alkalmazásával A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A magasban, a tetőn végzett munka biztonsága A tetőn, a magasban

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ ERDÉSZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT JELENE ÉS JÖVŐJE Dr. Gólya János egyetemi docens NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM EMKI Erdőhasználati Tanszék AZ ERDÉSZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT JELENE ÉS JÖVŐJE NYME EMKI ERDŐHASZNÁLATI TANSZÉK 1 Az erdészeti munka veszélyessége

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

A HAJVÁGÁS MUNKAFOLYAMATA

A HAJVÁGÁS MUNKAFOLYAMATA A HAJVÁGÁS MUNKAFOLYAMATA I. Előkészítés a vendég fogadása a frizura kialakítását meghatározó tényezők vizsgálata a hajviselet és a hajvágás menetének megtervezése hajmosás vagy nedvesítés (férfi hajat

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

Husqvarnával még a munka is könnyebb!

Husqvarnával még a munka is könnyebb! Husqvarnával még a munka is könnyebb! Husqvarna 135 láncfűrész Husqvarna 545 láncfűrész Husqvarna 436Li láncfűrész Szezonális ajánlat 65 900 Ft 0% THM Keresse kiemelt ajánlatainkat, 6 hónapos részletfizetéssel!

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 24/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 24/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 24/2015 Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben megosszuk Önnel a Budapesti Békéltető Testület Mindennapi Fogyasztóvédelem című magazinjában

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők

Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők Görgős hajtólánc A legjobb minőségű hajtóláncok. Jelenleg ez a legelterjedtebb típus, különböző változatait kerékpár és motorkerékpár hajtására, vezérmű hajtására

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

vágás. Tökéletes Az igazi kertészkedés. Az igazi lazítás.

vágás. Tökéletes Az igazi kertészkedés. Az igazi lazítás. Az igazi kertészkedés. Az igazi lazítás. Tökéletes vágás. Make it your home. Tegye lakhelyét otthonosabbá az új Rotak fűnyírókkal. Törekedjen egy lépésben a tökéletességre a Bosch új Rotak fűnyíróival.

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

Az erdei apadék aprítás és a kapcsolódó szállítás gyakorlati tapasztalatai. Előadó: Jákli Csaba 6 x 6 TRANS Kft ügyvezetője

Az erdei apadék aprítás és a kapcsolódó szállítás gyakorlati tapasztalatai. Előadó: Jákli Csaba 6 x 6 TRANS Kft ügyvezetője Az erdei apadék aprítás és a kapcsolódó szállítás gyakorlati tapasztalatai Előadó: Jákli Csaba 6 x 6 TRANS Kft ügyvezetője A 6 x 6 TRANS Kft bemutatkozása I. Cég alapítás: 2000-ben előtársasági forma Fejlődés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SKF Szíjfeszítő rendszer. SKF módszer a hajtás minőségének javítására Könnyű Gyors Ismételhető

SKF Szíjfeszítő rendszer. SKF módszer a hajtás minőségének javítására Könnyű Gyors Ismételhető SKF Szíjfeszítő rendszer SKF módszer a hajtás minőségének javítására Könnyű Gyors Ismételhető SKF Szíjfeszítő rendszer Új megoldás a szíjhajtások előfeszítésére Közismert, hogy a szíjakat időnként ki kell

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

SZÜLŐÁGYAK, LM-01.3, LM-01.4, LM-01.5, LM-01.6

SZÜLŐÁGYAK, LM-01.3, LM-01.4, LM-01.5, LM-01.6 SZÜLŐÁGYAK, LM-01., LM-01., LM-01.5, LM-01.6 RENDELTETÉS: AZ LM-01., LM-01., LM-01.5 és LM-01.6 szülőágyakat szülészeti-nőgyógyászati kórtermek betegei számára tervezték. Infúziós állvány Ágybetét vízálló,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK 1 Az áruk tárolása és raktározása A termelés és fogyasztás időben és térben eltérnek egymástól, emiatt szükséges az árukat rövidebb, vagy hosszabb ideig tárolni.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa

Részletesebben

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT feszültségi gyors 10 év szélcsatornában vizsgálattal könnyűszerkezetből Német szerelhetőség garancia vizsgált tesztelt készült minőség Adatlap és összeszerelési útmutató: SDT VarioTwin Large gyors telepíthetőség

Részletesebben

Kötőanyagpépek kötési idejének vizsgálata. Vizsgálóeszközök

Kötőanyagpépek kötési idejének vizsgálata. Vizsgálóeszközök Kötőanyagpépek kötési idejének vizsgálata MSZ EN 196-3:1990 Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogatállandóság meghatározása MSZ 57:1977 Gipsz kötőanyagok 3.4.4.-3.4.6. fejezetek:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK Akkumulátorsaruk Pólusátalakitók Akkumulátorsav-Elemzö AZ Akkumulátor Gondozása Charging Equalizer Neutralon Póluszsir és Póluskefe Pólusvédö Spray & Póluskefe Digatron

Részletesebben

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz Minden, ami szállítószalag Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz C400S C500S C650S H www. beltservice. hu 2 Bevezető Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy, megtisztelt bizalmával és termékünket

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

VKMA 01121 Műszaki adatlap - 2011. december

VKMA 01121 Műszaki adatlap - 2011. december AUDI A2, SEAT Altea, Altea XL, Arosa, Cordoba, Cordoba ferdehátú, Cordoba Vario, Ibiza III IV V, Inca, Leon, Toledo II, SKODA Fabia, Fabia ferdehátú, Fabia kombi, Octavia, Octavia kombi, Praktik, Roomster,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

EMBER GÉP HUSQVARNA AKCIÓ ŐSZ 2015. NAGYSZERŰ AJÁNLAT Husqvarna 135. Husqvarna 445 fűrészhez. Husqvarna 560XP fűrészhez AJÁNDÉK COMBI KANNA

EMBER GÉP HUSQVARNA AKCIÓ ŐSZ 2015. NAGYSZERŰ AJÁNLAT Husqvarna 135. Husqvarna 445 fűrészhez. Husqvarna 560XP fűrészhez AJÁNDÉK COMBI KANNA HUSQVARNA AKCIÓ ŐSZ 2015 EMBER GÉP NAGYSZERŰ AJÁNLAT Husqvarna 135 AJÁNDÉK COMBI KANNA Husqvarna 445 fűrészhez AJÁNDÉK CLASSIC SISAK Husqvarna 560XP fűrészhez GYORSAN BIZTONSÁGOSAN A Husqvarna fűrészeket

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

Eredeti használati útmutató. FUXTEC FX-KS162 Motoros láncfűrész

Eredeti használati útmutató. FUXTEC FX-KS162 Motoros láncfűrész Eredeti használati útmutató FUXTEC FX-KS162 Motoros láncfűrész Tartalom: 1. A helyes használat... 3 2. Áttekintés... 3 3. Figyelmeztetések... 5 4. Jelek és szimbólumok a láncfűrészen. 6 5. Biztonság...

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu PAPERFOX vágás, lyukasztás, hajtogatás Figyelmeztetés a) A gépet csak zárt helyiségben használja (műhely, üzlet). b) A gép használatbavétele előtt olvassa

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK o A gépet kizárólag szakképzett személy használhatja. o Figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást; az itt leírt eljárások

Részletesebben

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről 144. sz. Ajánlás a benzolártalmak elleni védekezésről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1971.

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Nagyesésű vízturbina

Nagyesésű vízturbina Nagyesésű vízturbina A nagyesésű vízturbina, ahogy a neve is mutatja, nagy esésű vízfolyásokra telepíthető. Ebben az esetben a víz áramlási sebessége nagy, így elegendő viszonylag kisebb mennyiségű víz

Részletesebben

Használati útmutató. figyelem!

Használati útmutató. figyelem! Ózongenerátor Használati útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi ózongenerátorát! A készülék autók belső terének, kisebb helyiségeknek ózonnal történő

Részletesebben

KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY. Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer

KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY. Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer Kiválóan alkalmas viszonylag nagy tömegű anyagok tárolására, melyek normál polcos állványokban már nem tárolhatók,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTASITÁS. Teleszkópos antenna árbocok. Típus: 19 TA ; 16 TA

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTASITÁS. Teleszkópos antenna árbocok. Típus: 19 TA ; 16 TA KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTASITÁS Teleszkópos antenna árbocok Típus: 19 TA ; 16 TA 1. 19 TA ; 16 TA teleszkópikus ant. árboc kezelése 1.1 árboc telepítése, kitolása Az árboc telepítését 4. tagú csoport

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

1. Az alacsony liquid szint veszélyei

1. Az alacsony liquid szint veszélyei 1. Az alacsony liquid szint veszélyei A dupla alsó fűtőszálas patronok (BDC, BVC) esetén, ha a folyadékunk szintje a porlasztón található lyukak alá csökken, akkor a porlasztó folyadékellátása nem lesz

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

Erdõ tûz-, árvíz és fakidöntéses vihar biztosítás különös feltételei

Erdõ tûz-, árvíz és fakidöntéses vihar biztosítás különös feltételei erdotuz feltetel.qxd 07.01.10 9:23 Page 1 Feltételek Erdõ tûz-, árvíz és fakidöntéses vihar biztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-12318/01 erdotuz feltetel.qxd 07.01.10 9:23 Page 2 2 erdotuz feltetel.qxd

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

A leghatékonyabb klímabarát ötletek

A leghatékonyabb klímabarát ötletek A leghatékonyabb klímabarát ötletek Általánosságban Hőtérképet készítettünk otthonunkról. Feleslegesen nem fűtünk. Abban a helyiségben, ahol éppen nem tartózkodunk, lejjebb vesszük a fűtést. - 2 C már

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu Rosta nélküli darálók SG14/24N/24T Jellemzők Az 14/24 sorozatok

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS

SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS HOGYAN KÉSZÍTSD FEL A KERÉK- PÁRODAT TAVASZRA? Mosd le, töröld át a vázat, és nézd meg az alkatrészeket! Győződj meg róla, hogy nincs-e

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben