2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása"

Átírás

1 1. Ismertesse, hogyan történik a fenyők gallyazása A fenyők felépítésének általános jellemzése: A tűlevelű fák felépítése a lombosokénál egyszerűbb. A fatest túlnyomórészt tracheidákból áll, ezek jóval hosszabbak, mint a lombos fákban. Edényeik nincsenek. A tracheidák nemcsak a folyadékot továbbítják, hanem ezek dolga a fa szilárdítása is: a korai pásztákban létrejövő elemek inkább a vizet szállítják, a kései pászta vastagabb falú, szűkebb üregű elemeinél a szilárdító szerep kerül előtérbe. Parenchima kevés van, vagy nincs is. Több fafaj testét gyantajáratok hálózzák be. Általában puha fájúak, törzsük monopodiális (a törzs a csúcsig jól követhető), koronájuk ágszerkezete a lombosokkal ellentétben nem annyira szerteágzó, vastag. A fenyők gallyazása során alkalmazható módszer A gallyazást - függetlenül attól, hogy fejszével, kézifűrésszel, motorfűrésszel vagy többcélú géppel végzik - a fa töve felől kell elkezdeni. A gallyakat olyan sorrendben kell levágni a fejszés és motorfűrészes gallyazás esetében, hogy a soron következőhöz megfelelő hely álljon rendelkezésre. A levágott gallyakat - ha a munkavégzést akadályozzák - az útból el kell távolítani. A földön fekvő fa egyes gallyainak a levágását csak akkor szabad megkezdeni, miután a gallyazást végző munkás megbecsülte azt, hogy a fatörzs az adott gally levágása után milyen irányban és mértékben mozdul el. Az elmozdulás irányából a biztonságos eltávozáshoz szükséges terepet szabaddá kell tenni és a fa megbillenésekor az elmozdulás irányából ki kell térni. Ugyanazt a fát egyidejűleg csak egy fő gallyazhatja. A földön fekvő gallyazott fa törzs- és koronarésze köré 5 m távolságban vont térségben csak a gallyazást végző munkás és a vágásvezető tartózkodhat. A gallyazógéppel vagy többcélú géppel végzett gallyazás közben a törzs és a koronarész által elfoglalt szélső helyzetektől mért 10 m távolságban csak a gépkezelő tartózkodhat. A földön fekvő fa gallyazását mindkét lábbal biztonságosan a földön állva kell végezni. Gallyazás közben a törzsre nem szabad felállni. Munkavégzés közben sem a törzs, sem a még le nem vágott ágrész nem kerülhet a gallyazást végző lábai közé. A földön fekvő fa motorfűrésszel végzett gallyazása közben csak akkor szabad menni, ha a fűrészlánc nem mozog, vagy a járó lánc - a gallyazást végző munkáshoz viszonyítva - a gallyazandó törzs ellentétes oldalán dolgozik. Fejszével végzett gallyazás és göcsözés közben a munkásnak úgy kell elhelyezkednie, hogy teste és lábai ne essenek a fejsze sújtási irányába. Rövid választékok göcsözésekor vagy ágakról a gallyak levágásakor a fadarabot csak a sújtással ellentétes irányban lévő végén, a vágási helytől legalább 40 cm távolságra szabad megfogni. 2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása A lombos fafajok felépítésének általános jellemzői A lombos fák szövetének felépítése sokkal változatosabb és bonyolultabb. A lombos fák jellemzően kevésbé magas növésűek, mint a fenyők. Törzsüket sok ág és ággöcs tarkítja, a fatestet a gyantajáratok hiánya jellemzi. Általában nagyobb testsűrűségűek és nagyobb szilárdságúak, mint a fenyők (keményfák: tölgy, bükk, akác, kőris stb.), de vannak kisebb testsűrűségű és szilárdságú fafajok is (lágy lombos fák: nyár, fűz, éger stb.). A lombos fák gallyazásának végrehajtása Alapvetően ugyanazok az előírások vonatkoznak a lombos fák gallyazására, mint a fenyőkre, de a lombkorona sajátosságai miatt a gallyazás során sokkal jobban kell figyelni a törzsrész esetleges elmozdulására. A koronában lévő ágak általában vastagabbak, nehezebbek, mint a fenyők esetén, ezért erre a gallyazás végzése során fokozott figyelmet kell fordítani.

2 3. Hogyan történik az álló fa gallyazása és mikor van rá szükség Álló fa gallyazására a döntés előtti előkészületkor kerülhet sor, valamint egyéb esetben akkor, ha valami miatt a gallyakat a fatestről (pl. balesetveszély megszűntetése, speciális állománynevelési eljárások) el kívánjuk távolítani. Álló fa - földről végzett - döntés előtti motorfűrészes előkészítő gallyazásakor a döntésre, gallyazásra és darabolásra szerkesztett motorfűrésszel csak a vállmagasságnál alacsonyabban lévő ágakat szabad levágni. Álló fák - műtárgyak (pl. erősáramú és távközlő szabadvezeték, épület) megóvása érdekében motorfűrésszel végzett - gallyazását csak a fától független, a munkás számára biztonságos állást adó helyről (pl. emelőszerkezet kosarából) a munkáltatói előírásokban meghatározott módon szabad végezni. Álló fák gallyazását és ledarabolását közvetlenül a fáról vagy létráról csak 18 évnél idősebb és 50 évnél fiatalabb olyan férfiak végezhetnek, akik az előzetes és időszakos alkalmassági orvosi vizsgálaton a magasban végezhető munkára alkalmasnak bizonyultak. Az álló fák gallyazását és ledarabolását vegetációs időn kívül, lombhullás után szabad végezni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a nyári zivatar okozta sérülések az élet- és vagyonbiztonság miatt a vegetációs időn belüli munkát szükségessé teszik. A fenyőket vegetációs időn belül is fel lehet gallyazni és le lehet darabolni. A fa koronájában gallyazás és darabolás kizárólag kézi fűrésszel vagy ún. egykezes motorfűrésszel végezhető. Motoros fűrésszel a fától független állásról (pl. hidraulikus emelőkosárból) szabad gallyazási, darabolási munkát végezni. A koronába való feljutáshoz csak teljesen ép kötéllétra használható. Ezek műszaki állapotát, a legalább 225 kg terhelhetőséget minden új munkahelyen a szállítást követően ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről naplót kell vezetni. A sérült és a követelményeket más okból ki nem elégítő felszerelést a munkából ki kell iktatni. A koronába való feljutás történhet biztonsági öv és mászóvas együttes alkalmazásával. A felszerelések ellenőrzéséért felelős személyt, az ellenőrzés módját, gyakoriságát, eszközönkénti bontásban a munkáltatói előírásokban kell meghatározni. Az egyágú létra alsó szárait elcsúszás ellen hegyes vassaruval, felső végeit pedig kapaszkodó vaskampókkal, a fa ágára, illetve törzsére csatolható szíjjal vagy hevederrel kell ellátni. A létrát csak ág- és ágcsonkmentes törzsrésznek szabad támasztani. Az egyágú létra kikötésének megtörténtéig legalább egy főnek kell a létrát alul biztosítania eldőlés és elcsúszás ellen. A munkát végző csak akkor léphet a fa ágaira, ha azok teherbíróképességéről előbb meggyőződött. A munkát végzőnek a felmászás előtt a biztonsági övhöz, felérkezés után pedig arra alkalmas ághoz kell a szerszámait csatolnia. Nem szabad a fa alatt tartózkodni, ha a koronában a munka elkezdődött. Álló fa gallyazását és ledarabolását csak a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő időjárási és megvilágítási viszonyok között szabad végezni: a megvilágítás mértéke és a köd nem akadályozza a munkába vett fa csúcsáig - a részleteket is jól kivehető - látást; a fa törzse és ágai csapadék (eső, ónos eső, hó) és a zúzmara miatt nem síkosak; a hőmérséklet -3 C-nál magasabb; szélcsend van; villámlással járó zivatar nincs. A fa koronájában egyidőben csak egy fő dolgozhat. Erősáramú szabadvezeték veszélyeztetése esetén a munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha a vezeték üzembentartója a vezetéket - az erdő tulajdonosának, kezelőjének kérésére - a munka időtartamára feszültségmentesítette. Lakott területen fadöntést, álló fa legallyazását és ledarabolását megelőzően faegyedenként előre pontosan meg kell tervezni a tevékenységek sorrendjét és a feladatokat egyértelműen meg kell osztani a munkában résztvevők között.

3 Meg kell határozni a munka tárgya, az alkalmazott felszerelés és technológia függvényében a veszélyeztetett körzetet. A munka megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a veszélyeztetett körzetben a munkát végzőkön kívül senki se tartózkodjon (pl. veszélyeztetett lakóházban, hétvégi házban, kertben). Ha a veszélyeztetett körzet közterület, a munka azután kezdhető el, miután az illetékes hatóságok (pl. a helyi önkormányzat jegyzője, közlekedésrendészet) az engedélyt megadta és a közterületet a forgalom elől elzárta. A terület elzárásán (pl. út vagy járda esetében ideiglenes sorompó, szalagkorlát) kívül jól látható figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a következő felirattal: Fakitermeléssel veszélyeztetett terület, belépni tilos!. 4. Mit nevezünk gallyazásnak? Mutassa be, hol helyezkedik el a gallyazás a fakitermelés munkafolyamatában! A fa 5 cm-nél vékonyabb (gallyfa) részének levágása a gallyazás. A fakitermelés munkafolyamatában a döntést követően a második helyen áll. A gallyaitól megtisztított teljes, vagy fekvő fát ágas fának nevezzük. A gyakorlatban a gallyazás során az 5 cm-nél vastagabb ágrészt is levágják a törzsről, ekkor alakul ki a szálfa. Kézi és gépi eszközei léteznek: fejsze, kézifűrész, motorfűrész, többcélú gép. A gallyazás módja: lásd 1. tétel. Alkalmazott vágásformák: egyszerű párhuzamos, hátéli párhuzamos vágás, vagy ami szükséges. 5. Mit nevezünk darabolásnak? Mutassa be, hol helyezkedik el a darabolás a fakitermelés munkafolyamatában! A választékolás során kijelölt helyen a fát el kell vágni. Ez a művelet a darabolás, mely során az elsődleges választékok kialakítása történik meg. A fakitermelés munkafolyamatában a döntést, gallyazást, elődarabolást és választékolást követően hajtjuk végre. A daraboláskor szinte minden fűrészelési vágásforma előfordul. A vágásformákat mindig az adott feladatnak és körülményeknek megfelelően kell kiválasztani a fa felhasadásának elkerülése és biztonságos munkavégzés érdekében. 6. Ismertesse a darabolásra vonatkozó általános szabályokat! Ugyanazon a fadarabon egyidejűleg csak egy fő végezhet darabolást. A bármilyen irányban feszülő fa darabolását motorfűrésszel mindig a fának a nyomott rostok felőli oldalán kell elkezdeni és az átmérőnek kb. az 1/3-áig kell befűrészelni. Az átvágást a húzott rostok felőli oldalon indított, az előzőbe csatlakozó másik vágással kell befejezni. Oldalirányban feszülő fa motorfűrészes darabolása közben a fának a nyomott rostok felőli oldalán kell állni. Motorfűrésszel végzett darabolás közben, ha a fa alakja, bizonytalan felfekvése (pl. több fa fekszik egymáson) a terep egyenetlenségei, lejtése stb. miatt a fa elmozdulására kell számítani, a vágás megkezdése előtt meg kell ítélni az elmozdulás várható irányát. Az átfűrészelést a fának ezzel az iránnyal ellentétes oldalára állva kell végezni. Ha az elmozdulási irány bizonytalan, vagy veszélyhelyzetet teremtő, a fát a vágás megkezdése előtt meg kell támasztani. A fa darabolását mindkét lábbal biztonságosan a földön állva kell végezni. A fára nem szabad felállni. Darabolás közben a fát kézzel megfogni vagy lábbal kitámasztani motorfűrészes munka esetében csak a vezetőlemeztől mért 70 cm-nél, kézifűrész esetében a fűrészlaptól mért 25 cm-nél, fejsze

4 vagy más - sújtással vágó - szerszám használata esetében a vágáshelytől mért 70 cm-nél nagyobb távolságban szabad. Motorfűrészes darabolás esetében a levágott fadarabot - ha szükséges - csak a fűrészlánc mozgásának leállítása és a fűrész vágásrésből való kiemelése után szabad lábbal elgurítani. A fűrészt elgurítás közben - a gurítást végző lábhoz viszonyítva a test másik oldalán - a törzstől ki kell fordítani. Darabolást ugyanazon a fán motorfűrésszel csak egy fő végezhet. A motorfűrész-kezelő köré vont 2 méteres sugarú körön belül darabolás végzésekor más személy nem tartózkodhat. Amikor a fűrész beszorulását a fa megemelésével, vagy a fa daraboló vágás utáni elmozdulását megtámasztással kell megakadályozni akkor a kisegítő munkásnak a fához viszonyítva ugyanazon az oldalon kell elhelyezkednie, ahol a motorfűrész-kezelő áll. A motorfűrészes a vágás befejezése után a fűrészt nem fordíthatja vagy nem közelítheti a kisegítő munkás felé. A többcélú darabológép, vagy az alsó felkészítő telepre beépített kör- vagy láncfűrészes darabológép veszélyes körzetét, ahol senki sem tartózkodhat, ugyanígy a kezelő számára kijelölt biztonságos helyet, géptípusonként elkülönítve, a munkáltatói előírásokban kell meghatározni. Ezt a gép veszélyeztetett körzetén kívül elhelyezett táblán jól látható módon fel kell tüntetni. Választékolás közben az adott fán egyéb munka (pl. gallyazás, darabolás) nem végezhető. A választékolás csak az egyéb munkák (döntés, gallyazás, motorfűrészes darabolás, hasítás, közelítés, rakodás) biztonsági körzetén kívül végezhető. 7. Ismertesse a feszültségmentes fa darabolását! Feszültségmentes helyzetben akkor van a fa, ha teljes hosszában a földön fekszik. Ilyenkor párhuzamos vágással, támasztott vagy fordított legyezővágással darabolhatunk. Követelmények: A kijelölt helyen legyen a vágás. A vágás merőleges legyen a fa hossztengelyére. A fűrészelés egy síkban történjék. Az anyag ne repedjen meg. Baleset ne forduljon elő. 8. Ismertesse, hogyan történik a feszültségi állapotban lévő fa darabolása! Mely tényezők okozhatják a feszültségi állapot kialakulását a fában? A darabolás végrehajtása előtt meg kell vizsgálni a fát, melyik a húzott illetve nyomott öve a fának. Ezután a fa várható elmozdulását is figyelembe véve először a nyomott övbe vágunk maximum a fa átmérőjének az 1/3-áig. Ezután az előző vágási síkkal megegyezően a húzott övben a fát átvágjuk. Feszültségi helyzetek: Hidaló fa (két végén alátámasztott): a felső a nyomott, az alsó a húzott öv. Konzolos (az alátámasztáson túlnyúló) fa: az alsó a nyomott, a felső a húzott öv. Három fa közé beszorult, ezért oldal irányba húzott és nyomott fa. Ilyenkor a fa az eldaraboláskor a húzott öv irányába mozdul, ezért a fa ezzel ellentétes oldalán állva kell végrehajtani a darabolást.

5 9. Mit nevezünk felkészítésnek? Sorolja fel a felkészítés műveleteit! A fakitermelés munkafolyamatában a számbavétel előtti utolsó folyamat, mely során a darabolással előállított választékokat alkalmassá tesszük a számbavételre, készletezésre, értékesítésre. Hasítás: A faanyag hosszirányú, rostokkal párhuzamos szétválasztása. Fejszés hasítás közben mindkét lábbal biztonságosan, a földön terpeszállásban kell állni. A két lábnak a sújtás irányán kívül kell lennie. Ugyanannak az erdei választéknak a fejszés hasítását legfeljebb két fő végezheti együtt. Ha mind a két munkás fejszével dolgozik, egymással szemben elhelyezkedve, felváltva kell sújtaniok. A sújtás irányából a szemben állónak ki kell térnie. A hasítást végző(k) köré vont 3 m-es térségben más személy nem tartózkodhat. A hasításhoz használt acélékeken - kiugrást megakadályozó - rovátkáknak kell lenniök! Az acéléket fabunkóval kell ütni. Motorfűrésszel végzett hasításkor, ha az erdei választék a munka közben elmozdulhat, azt a két oldalára helyezett fadarabbal meg kell támasztani. Kézzel vagy lábban nem szabad rögzíteni. Hasítógéppel végzett hasításkor a fa beigazítása közben a faválasztéknak a palástját kell fogni. A kezek nem kerülhetnek a bütüre. Amikor a gép az erdei választékot megfogta, a fát el kell engedni és félre kell lépni a hasítás közben esetleg kivágódó fadarabok útjából. Kérgezés: A faanyag kéregrészének eltávolítása. Kérgezés: a kéreg eltávolítása a választékról (pl: papírfa, bányafa stb.) Kézi eszközzel (pl. toló vagy húzó kérgezővassal, vonókéssel), vagy kézi kezelésű motoros kérgezőgéppel egyszemélyes munkában kell dolgozni. A munkát végző köré vont 3 m-es sugarú körön belül más személy nem tartózkodhat. A vonókéssel végzett kérgezéshez az erdei választékot megfelelő magasságú bakra (kb. 1 m magasra) kell helyezni és a leesést, továbbá a húzásirányú elmozdulást könnyen kezelhető műszaki megoldással kell megakadályozni. Fejszés kérgezéskor a munkásnak a munkadarabhoz képest úgy kell elhelyezkednie, hogy a sújtás ne irányuljon a testre. Az 1,2 m-nél rövidebb erdei választékok fejszével végzett kérgezéséhez a választék végét - kényelmes testtartást biztosító, a munkadarab lecsúszását megakadályozó bütükiképzésű - tuskóra kell felemelni. A fadarabokat tartó kéznek az éppen kérgezett felülettől, a sújtással ellentétes irányban, legalább 40 cm távolságban kell lennie. Forgógyűrűs kérgezőgép csak az anyagot megfogó vagy leszorító, behúzó szerkezettel üzemeltethető. A behúzószerkezettel ellátott kérgezőgépek üzemeltetése közben - ha a fadarabokat a továbbító hengerek már megfogták, a gépet kiszolgálók a fadarabnak csak a szabadon lévő vége mögött tartózkodhatnak és a befogott választékhoz nem nyúlhatnak. A kéregkifúvóval ellátott forgógyűrűs kérgezőgépek üzemeltetése közben csak a kifúvó hatókörén kívül, a kifúvás irányában 15 m-nél messzebb szabad tartózkodni. A kalapácsos kérgezőgép üzemelése közben csak a lengőkalapácsok 10 m-es hatósugarán kívül szabad tartózkodni. A forgórészt védőhálóval kell ellátni. Aprítás: A faanyag apró darabokra vágása ipari vagy energetikai célú hasznosításra. Aprítás közben a teljes-, az ágas- és a legallyazott szálfát, továbbá a gallyfát - függetlenül attól, hogy a gép kézi vagy gépi adagolással dolgozik - csak a vastagabb végével szabad az aprítógépbe adagolni. Aprítás közben a fának - az aprítógép szerkezete és az aprított fa hossza által meghatározott - lehetséges mozgási tartományán és az apríték-kifúvó hatókörén kívül kell tartózkodni. S-kapcsozás: A rönk anyag bütü felületébe S alakú kapcsok beütése a száradásból adódó repedések továbbterjedésének megakadályozása céljából.

6 10. Mutassa be a különböző készletezési módokat! A készletezés során a fakitermelés munkarend utolsó fázisában a készített választékokat mennyiség szerint feljegyezzük, készletbe vesszük. A rövid választékok a szabvány szerinti méretű sarangban vannak, a hosszú választékok máglyában, itt egyedenkénti felvétel van. Az egy köbméteres (egységnyi) sarang méretei: 1. Papírfa kéregben keménylombos: vastag kérgű 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,70 m közepes és vékony kérgű = 1x1x1,55 m egységes = 1x1x1,60 m lágylombos: = 1x1x1,50 m fenyő: = 1x1x1,45 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 2. Kérgezett papírfa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,40 m lágylombos: = 1x1x1,35 m fenyő: = 1x1x1,30 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 3. Forgácsfa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,60 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,50 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 4. Szerhasáb keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,45 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,50 m 5. Tűzifa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,75 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,70 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,75 m Máglyázott választék esetében egy máglyába csak azonos fafajú (kivéve hosszított tűzifa) és hosszúságú faanyagot lehet rakni. A térfogat meghatározása a kisebb bütün (csúcsban) kéreg nélkül vagy középen (kéreg levonva vagy gyűrűzve) mért átmérő és a hossz alapján köböző táblákból kiolvasva történik. 11. Ismertesse az anyagmozgatási módokat! Az anyagmozgatás típusai: 1. előközelítés: a vágásterületen belüli anyagmozgatást értjük alatta 2. közelítés: a vágásterületről a rakodóra történő anyagmozgatást 3. kiszállítás: tő mellől vagy alsó rakodóról közbenső vagy felső rakodóra történő anyagmozgatás a szállítás megkönnyítése céljából 4. szállítás: rakodóról a felhasználás helyére történő anyagmozgatás

7 A rakodók közötti anyagmozgatás általában géppel történik célja pedig az anyag koncentrálása és minden időjárási körülmények közötti elérhetőségének biztosítása. A rakodón belüli anyagozgatás célja, hogy az azonos választékok ugyan abba a sarangba, máglyába kerüljenek. 12. Mutassa be a motorfűrészek fő szerkezeti részeit és rendeltetésüket! 1. Motor: Feladata a fűrészeléshez szükséges energiát megteremteni. A kétütemű Ottó motor 7000 fordulat / perc alatt nagy teljesítményt ad. Sűrítési viszonyszám Tüzelőanyag-ellátó berendezés: Feladata az üzemeltetéshez szükséges tüzelőanyag tárolása, szállítása, az üzemi viszonyoknak megfelelő üzemanyag-levegő keverék előállítása. Leggyakrabban a Tillotson rendszerű membrános tápszivattyús porlasztót építenek a gyártók a motorfűrészekbe. 3. Gyújtóberendezés: Feladata a hengertérben összesűrített üzemanyag-levegő keverék meggyújtása lendkerék mágnes rendszerű gyújtással. 4. Indító berendezés: Feladata a főtengelyt forgásba hozni. 5. Hűtőberendezés: Léghűtéses. A hűtés a lendkerékre szerelt ventillátor által termelt levegő áramterelő lemezek segítségével a motor külső felületére juttatásával történik. 6. Erőátviteli berendezés: Feladata a motor erejét (forgatónyomatékát) viszi át a fűrészelő részre. Oldható kapcsolatot létesít a motor és a fűrészelő rész között. A tengelykapcsoló röpsúlyos rendszerű. 7. Fűrészelőrész: A motor által termelt energiát mechanikai munkává (farostok átvágása) alakítja át. 8. Lánckenő berendezés: Feladata csökkenteni a súrlódást a vezetőlemez és a lánc, illetve a lánc alkatrészei és a fa között. 13. Ismertesse a motorfűrészek napi és időszakos karbantartását! Az új motorfűrész bejáratását azért kell elvégezni, hogy az egymáshoz elmozduló, forgó- és csúszó alkatrészek összekopjanak, érintkezési felületei a gyári megmunkáláshoz képest finomodjanak. A motort szakaszonként növelt terheléssel üzemeltetjük. A gyártó cégek a motor bejáratását már a gyárban megkezdték, csak a befejező szakaszt bízzák a használókra. A fűrészt 1-2 óra üres járatás után használatba lehet venni. A kímélő üzemmód (bejáratás) időtartama 50 munkaóra, csak ezután terhelhető maximálisan. A bejáratás alatt 1/20 olaj-benzin keveréket kell használni. Tervszerű megelőző karbantartással előzzük meg a motorfűrész használatából adódó előre kiszámítható meghibásodásokat. A motorfűrész élettartama, üzembiztonsága, teljesítménye és költségei nagymértékben függenek a karbantartástól. A karbantartás alapműveletei: üzemanyag, kenőanyag pótlása, tisztítás, kenés, szerkezeti elemek működésének megfigyelése, ellenőrzése és beállítása, kötések után húzása, szerszámkészlet ellenőrzése. Napi karbantartások: Vezetőlemez átvizsgálása, helyes láncfeszítés, olajzás ellenőrzési és beállítása, csavarkötések után húzása, hengerbordákról a szennyeződések eltávolítása, a lánc - munka befejeztével - olajba helyezése. A motorfűrész és szerkezeteinek működését érzékszerveinkkel kísérjük állandóan figyelemmel, és az észlelt rendellenességeket azonnal szüntessük meg! Egyszerű vagy munkahelyi láncélezés: Napjainkban a motorfűrészeken gyalufogas láncokat alkalmazunk. A lánc vágóélének megfelelően élesnek kell lennie a vágás során. Az életlen láncú fűrész kisebb teljesítménnyel dolgozik a lánc és a vezetőlemez jobban melegszik és nagyobb a fakitermelő

8 munkás vibrációból adódó igénybevétele. A munkahelyi élezés során is törekedni kell a megfelelő láncprofil és élszögek betartására. A gyalufog homlokteteje néhány fokkal eltér a vízszintestől. Ez az élezést két módon befolyásolja. Az élezés során a gyalufog hossza csökken, ezért egyre kisebb átmérőjű reszelőt kell használni (a reszelő átmérőjének 1/10 része nyúlhat túl a fogtetőn). Másrészt, fogtető és a mélységhatároló közötti magasságkülönbség csökken. Ennek megfelelően a lánc élezése két műveletből áll: 1. a gyalufog élezése, 2. a mélységhatároló beszabályozása. Az élezéshez szükséges segédeszközök: 1. kerekreszelők (5.5 és 4.8 mm) 2. laposreszelők 3. reszelőtartó vagy élező rács vagy reszelőidornszer Élezési szögek: 1. homlokszög: 90 fok 2. élezési szög: 55 fok Az élezés végrehajtása: Az élesítést 2-3 könnyű mozdulattal belülről kifelé, előretolás közben végezzük. A reszelőt visszafelé húzva a gyalufogtól eltávolítva mozgatjuk. Először az egyik oldali fogakat élezzük. majd a másik oldaliakat. A gyalufog megélezése után a gyalufog mélységhatárolóit a megfelelő szintre reszeljük. Az élezést kesztyűben végezzük és akkor elkerü1hetöek az éles élek által történő kézsérülések. Profilba hozó láncélezés A profilba hozó láncélezés azt jelenti, hogy a láncszemeket azonos hosszúságúra élezzük. Erre azért van időnként szükség, mert az egyenlőtlen hosszúságú láncszemek hatására a rezgés fokozódik, a vezetőlemezt a lánc vágáskor egyik irányba e1húzza. Eszközök: profilba hozó láncélező készülék, tolómérő, kör keresztmetszetű reszelők. Élesítés menete megegyezik, a munkahelyi élezés menetével. A vezetőlemez elhasználódása szoros kapcsolatban van a fűrészlánc karbantartásának végzésével. A vezetőlemez karbantartása: 1. Ellenőrizzük, hogy a fűrész1ánc jól fekszik-e a vezetőhoronyban. Ezt vonalzóval. 2. A szennyeződésektől tisztítsuk meg, mossuk le. 3. A kopás által keletkezett sotját laposreszelővel távolítsuk el. 4. A kitágult vezetőhorony eredeti szélességét vissza kell állítani. Nem szabad kalapálni a vezetőlemez orr részét, valamint a láncbemeneti részt. 5. Ellenőrizzük, hogy a vezetőszem könnyen tud-e bejutni a vezetőlemez hornyába. 6. Terelőkerekes vezetőlemez esetén naponta kétszer el kell végezni a kerék kenését. 7. A vezetőlemezt a munkaidő felénél meg kell fordítani. A fűrészlánc és olajzó berendezés karbantartása: 1. Gyakran ellenőrizzük a helyes láncfeszítést, láncélezést és láncolajzást. 2. Láncszakadás illetve láncnyúlás esetén a láncot az eredeti hosszúságúra újra össze kell szegecselni. 3. Ha nincs olajzás a motorfűrésszel nem szabad dolgozni a hiba elhárításáig.

9 14. Mutassa be a motorfűrészek biztonsági berendezéseit! 1. Rezgéscsillapító fogantyú: Olyan szerkezet, amelyre három ponton van függesztve a rezgéseket okozó motor a fűrészelő résszel. A rezgések csökkentése érdekében energia elnyelő gumiperselyeken keresztül csatlakozik a fogantyú-keret a motorhoz és a szerkezetéhez. 2. Biztonsági lánc: A vezetőszem, vagy az összekötő heveder olyan kialakítású, hogy a fűrészlánc- s ezzel a motorfűrész - felvágódásának lehetőségét csökkentse. 3. Láncfék: Ez egy sza1agfék, amely a tengelykapcsoló dobjának külső felületére feszül, ha a motorfűrész felcsapódik, és ezáltal a másodperc törtrésze alatt leáll a lánc futása. 4. Fogantyúfűtés: A vibrációs ártalom csökkentése érdekében téli időszakban a fogantyú egyes motorfűrészeknél fűthető. Korábban a motorfűrész kipufogó gázának melegével oldották meg a fűtést, ma már elektromos fűtésűek. 15. Ismertesse a tisztítóadapteres fűrészek kezelését és karbantartását! A motorfűrészek továbbfejlesztésével alakultak ki az alábbi kézi működtetésű motoros eszközök: Nyeles tisztítófűrész: A nyélben egy meghajtott tengely viszi át a nyomatékot a munkavégző részhez egy hajtásházon keresztül. Munkavégző részek: körfűrész, bozótirtó, élősövény-vágó, damilos fűnyíró Nye1es tisztítófűrészekkel csak tisztítást szabad végezni. A tisztítófűrész 8 cm-nél vékonyabb fák, cserjék levágására alkalmas. Egy munkahelyen legalább két embernek kell dolgoznia. A biztonsági távolság egy fahossz. Tisztítóadapteres fűrészek karbantartása: légszűrő tisztítása, fej zsírzása, lapok élezése, damil pótlása, napi letakerítás Kötelező védőfelszerelés a sisak, fülvédő tok, arcvédő rostély. 16. Milyen karbantartást igényelnek az egyéb motoros berendezések? Egyéb motor berendezések: 1. Gödörfúró - 1 vagy 2 fő kezelheti - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, fúrószárát élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, védőbakancs 2. Ágnyeső motorfűrész - 1 fő kezeli, mint a motorfűrész, de ezzel váll felett is lehet vágni - vágórészét ugyanúgy és motorját ugyan úgy tartjuk karban, mint egy motorfűrészét, a hidraolikus hajtás speciális karbantartást igényel - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, sisak, arcvédő rostély, védőbakancs 3. Motoros permetező - mint a hagyományos permetezőt - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, tartáját minden használat után alaposan ki kell mosni - fülvédő, permet belégzése elleni védelem (maszk), esetleg vegyvédelmi ruha 4. Motoros kapa - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, kapáját élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, arcvédő rostély, védőbakancs 5. Sövénynyírók és sövényvágók

10 - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, vágórészét élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, sisak, arcvédő rostély, védőbakancs 6. Lombfúvó- és lombszívó-szecskázó gépek - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, arcvédő rostély, védőbakancs 17. Ismertesse a motorfűrészek meghibásodásának leggyakoribb eseteit és sorolja fel ezek lehetséges hibaelhárítási módjait! 1. Tengelykapcsoló magasabb fordulaton sem kapcsol: A ferrodor megkopott, vagy elvesztette érdességét, vagy valamilyen kenőanyag került a dobba. Elhárítás: kitisztítással vagy a röpsúlyok cseréjével történik. 2. Tengelykapcsoló alacsony fordulaton is kapcsol: A visszahúzó rugó vagy eltört, vagy megnyúlt. Elhárítás: A rugó cseréjével történik. Ha három rugós, és csak az egyik rugó sérült, akkor is mindhárom rugót ki kell cserélni. 3. A lánc szaggatottan jár, rángat: A lánchajtó kerék elkopott, vagy eltörött. Elhárítása: A kerék újabban csak a betét cseréjével történik. A betét cseréjével együtt a láncot és a vezetőlemezt is célszerű kicserélni. 4. Az indítózsinór elszakad. Elhárítás: a cseréjével oldható meg. 5. A visszahúzó rugó eltörött. Elhárítás: szintén csak cserével lehet. 6. A kapcsolódó alkatrészek elkopása, vagy törése. Elhárítás: itt is csak cserével oldható meg. 7. Nem indul be a fűrész: légszűrő, üzemanyagszűrő, karburátor eldugult, gyertya elkoszolódott, elromlott. Elhárítás: kitakarítás vagy csere 8. Nem egyenletes a motor járása: légszűrő, üzemanyagszűrő, karburátor eldugult, gyertya elkoszolódott, elromlott, nem megfelelő a levegő üzemanyag arány. Elhárítás: kitakarítás vagy csere, arány beállítása 18. Ismertesse a fakitermelési munkák során alkalmazott kézi eszközöket! Leggyakrabban használt kézi szerszámok: 1. Fejszék: hasító és gallyazó 2. Hasító kalapács: hasításhoz 3. Sulyok: hasításkor az éket vagy a fejszét ütjük vele 4. Ékek: döntőék: irányított döntéskor; hasítóék 5. Capin: faanyagmozgatáshoz 6. Rönkfordító: máglyázásnál, gallyazásnál, fennakadt fa levételénél 7. Húzókampó: faanyagmozgatáshoz 8. Fogóhorog: faanyagmozgatáshoz 9. Hántolóvas: kérgezéshez

11 10. Vonókés: kérgezéshez 11. Hossztolóléc: választékoláshoz 12. Kacor: választékoláshoz 13. Mérőszalag, átlaló, mérőléc: készletbe vételkor 14. Beütő kalapács: készletbe vételkor 15. H-kapcsozó vagy S-kapcsozó: kapcsok beütése a felkészítés során 19. Ismertesse a motorfűrészes munkákhoz szükséges védőfelszereléseket! Védőfelszerelések: (fakitermelők részére): - Fakitermelő sisak hallásvédő tokkal - Arcvédő rostéllyal és tarkóvédő kendővel - Munkakabát vagy zubbony (vízlepergető, feltűnő színű, hosszú ujjú, átszellőző), - Csúszás biztos vibráció elleni védelemmel ellátott kesztyű - Vágásbetétes nadrág (motoros láncfűrész használata esetén) - Munkabakancs (vágásbetétes orr-résszel, magas szárral), - Elsősegély csomag 20. Sorolja fel a motor fűrészes alapvágásformákat! Mondjon példát, hogy az egyes vágásformákat mely fakitermelési műveletnél alkalmazza! Vágásformák alaklmazása: 1. Egyszerű párhuzamos: döntés, gallyazás 2. Hátéli párhuzamos: döntés, gallyazás 3. Támasztott legyező hátéli támasztott legyező: darabolás, gallyazás 4. Fordított és hátéli fordított legyező: darabolás, gallyazás 5. Szúróvágás: döntés, darabolás De leginkább minden esetben kombinált vágást alkalmazunk.

Erdészeti Biztonsági Szabályzat

Erdészeti Biztonsági Szabályzat Erdészeti Biztonsági Szabályzat Erdőben és egyéb lakott területen kívül végzett fakitermelési munkákra vonatkozó biztonsági előírások (kivonat) Általános előírások, a munka előkészítése 3.1.1. A fakitermelési

Részletesebben

Biztonságos erdőgazdálkodás

Biztonságos erdőgazdálkodás Biztonságos erdőgazdálkodás Mátrafüred, 2013 A fakitermelési munka veszélyforrásai A) Szabadban végzett nehéz fizikai munka. Időjárási körülmények jelentős hatással bírnak. Terepadottságok befolyása. A

Részletesebben

Erdészeti Biztonsági Szabályzat Állapot: 2012.09.17.

Erdészeti Biztonsági Szabályzat Állapot: 2012.09.17. Erdészeti Biztonsági Szabályzat Állapot: 2012.09.17. 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemről szóló - a 64/1980. (XII. 29.) MT, a 18/1984. (III. 31.)

Részletesebben

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm A Volverini gépgyár több mint 20 éve kezdte meg működését. A családi vállalkozásként működő gyár mára a világ számos pontjára szállít mezőgazdasági

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

2014 április 12. Versenyszabályzat. Kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás

2014 április 12. Versenyszabályzat. Kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás Ez a szabályzat csak erre a versenyre érvényes! Versenyszabályzat KOMBINÁLT VERSENYSZÁM Kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás Versenypálya 1. A 4 fős csapat egy

Részletesebben

Kockázatértékelés a fakitermelésben

Kockázatértékelés a fakitermelésben Kockázatértékelés a fakitermelésben Az erdőgazdaságban előfordult munkabalesetek száma a sérülések súlyossága szerint, Magyarországon 2002 2006 között: év 3 napon túl gyógyuló nem súlyos csonkolás súlyos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

legalább tűzoltó alaptanfolyami (40 órás) végzettség, a kezelői képesítés ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság

legalább tűzoltó alaptanfolyami (40 órás) végzettség, a kezelői képesítés ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság MŰSZAKI MENTÉSEK GÉPEINEK KEZELŐI TANFOLYAMA (Kivonat a 19/2/2004. számú Központi képzési programból) 14/B. A HIDRAULIKUS MENTŐESZKÖZ ALAP KÉSZLETEK ALKALMAZÁSA A tanfolyam tanításának célja: A képzésben

Részletesebben

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit.

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. 155 Professzionális, nagy teljesítményű gépek, olíva és más gyümölcsök szedésére fejlesztve,

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Dél-Alföldi Favágó bajnokság Ifj. Danszki Károly emlékverseny Póstelek április 30. Versenyszabályzat

Dél-Alföldi Favágó bajnokság Ifj. Danszki Károly emlékverseny Póstelek április 30. Versenyszabályzat Dél-Alföldi Favágó bajnokság Ifj. Danszki Károly emlékverseny Póstelek 2012. április 30 Versenyszabályzat I. CSAPATVERSENY: I/1. Lánckímélő darabolás Kötelező egyéni védőfelszerelések: Arcvédő és fültok

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27.

Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27. Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27. Versenyszabályzat I. CSAPATVERSENY: I/1. Lánckímélő darabolás: Feladat: A sík lapra helyezett fából egy 5-8 cm-es korongot úgy

Részletesebben

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást. ELoNYÖK Mozgó korona: a lámpatestek karbantartása a talajszinten elvégezhető, nagy magasságú, speciális emelőkocsit a munkálatok nem igényelnek. A fényforrások cseréje a forgalom jeletősebb zavarása nélkül

Részletesebben

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27.

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. FIGYELEM! Ez a versenyszabályzat eltér a korábban kiadott vagy más versenyeken használt versenyszabályzatoktól, erre a versenyre

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

Skil kerti szerszámok árlista 2014.01.27-től

Skil kerti szerszámok árlista 2014.01.27-től Akkumulátoros kerti gép szett F0150078AA 0078AA Feszültség: 10,8 V Akkumulátorkapacitás: 1,5 Ah Akkumulátorrendszer: Li-ion Töltési idő: 1 óra 0738 Vágási átmérő: 170 mm 0738 Vágórendszer: Műanyag kések

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Halmozható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110004 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110005 Állványmagasság: 1200

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Kerti gépek katalogusa /2013

Kerti gépek katalogusa /2013 Kerti gépek katalogusa /2013 További információért kérjük, látogassa meg a www.gamagarden.eu honlapot. TARTALOMJEGYZÉK P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 GSS2500 Alkalmazás Kerti munkálatok során keletkezett

Részletesebben

Müszaki könyv: Silók feletti porátadóhoz

Müszaki könyv: Silók feletti porátadóhoz Müszaki könyv Silók feletti porátadó Tervezö és kivitelezö: ENTRA-SYS Kft. Szeged Rigó u 29 Villeroy & Boch Magyarország Rt Padlóportöltö rendszer Oldal: 1 Müszaki könyv Silók feletti porátadóhoz 1. Müszaki

Részletesebben

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA 1. A berendezés leírása:... 1 2. Marószerszámok és azok felszerelésének munkabiztonsági előírásai... 1 3. A marószerszámok felszerelésének általános munkabiztonsági

Részletesebben

AZ ASZTALOS KÖRFŐRÉSZ ÜZEMELTETÉSI

AZ ASZTALOS KÖRFŐRÉSZ ÜZEMELTETÉSI AZ ASZTALOS KÖRFŐRÉSZ ÜZEMELTETÉSI LEÍRÁSA 1. A berendezés rendeltetése: Különböző faanyagok, bútorlapok, lemezek egyenes vágására szolgáló faipari gépi berendezés. A forgó főmozgást a fűrészlap végzi,

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 12 Villamoselosztóhálózat-szerelő,

Részletesebben

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor Aprító gépek E-hulladék aprítására leggyakrabban forgó, vagy álló és forgó kések között, illetőleg különböző zúzó szerkezetek révén kerül sor. A gépek betétei (élek, kések) cserélhetők. Shredder (7. ábra)

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során.

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során. , pontosság és biztonság a tűzifavágás során. 29 A rönkhasítók a tűzifa-előkészítés speciális eszközei. Hosszában vágják el a törzseket, így biztosítják könnyű darabolásukat a kazánok, kandallók és kályhák

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK KIEMELT AJÁNLAT

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK KIEMELT AJÁNLAT DCS4610 BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ Hengerűrtartalom: 45,1 cm 3 Teljesítmény: 1,7 kw / 2,28 LE Vágáshossz: 40 cm Láncsebesség: 17,1 m/s Üzemanyagtartály: 0,37 l Olajtartály: 0,25 l Súly: 4,75 kg KIEMELT AJÁNLAT

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T VI. FAVÁGÓ VERSENY KESZEG

V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T VI. FAVÁGÓ VERSENY KESZEG 1. Általános tudnivalók A verseny lebonyolítása során jelen szabályzat mellett kötelezően betartandók a versenybírók utasításai, az érvényes munkavédelmi előírások és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat

Részletesebben

Láncmodell Vezető hossz Szemek száma Horony Láncosztás Akciós ár / db Cikkszám 484 félkéses 38 cm 64 1,3 mm 0,325 4 939 Ft 532 484 064

Láncmodell Vezető hossz Szemek száma Horony Láncosztás Akciós ár / db Cikkszám 484 félkéses 38 cm 64 1,3 mm 0,325 4 939 Ft 532 484 064 FŰRÉSZLÁNCOK FŰRÉSZLÁNCOK, TEKERCSLÁNCOK 10 % Láncmodell Vezető hossz Szemek száma Horony Láncosztás 484 38 cm 64 1,3 mm 0,325 4 939 Ft 532 484 064 77,2 Ft/szem 33 cm 56 1,5 mm 0,325 5 456 Ft 528 086 656

Részletesebben

HIDRAULIKUS HÚZÓPRÉS ÉS LYUKASZTÓ HKS-15

HIDRAULIKUS HÚZÓPRÉS ÉS LYUKASZTÓ HKS-15 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS HÚZÓPRÉS ÉS LYUKASZTÓ HKS-15 Használat előtt olvassa és értelmezze a hidraulikus prés használati útmutatóját és a biztonsági információkat. Tartalom Leírás Leírás......................

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges gépek, eszközök

Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges gépek, eszközök 4. számú melléklet Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges gépek, eszközök I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése: A. Fatermesztési gépek: 1. Talaj-előkészítés gépei:

Részletesebben

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 Kiválóan alkalmas aszfalt és beton felületek megmunkálására. A felületmarók a SIMEX által szabadalmaztatott önszintező mechanizmussal vannak

Részletesebben

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii. 8 ) M u t a s s a b e a s z e r e l é s e l ő k é s z í t ő m u n k á i t a z a l á b - b i v á z l a t f e l h a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

F A R D E L H O L Z K F T

F A R D E L H O L Z K F T FARDELHOLZ KFT. Termékkatalógus 2015 1 Tartalomjegyzék II. Fűrészipari termékek II.1 Négyzetes keresztmetszetű akác nevelőkaró II.2 Hengeres akácoszlop II.3 Csiszolt, hengeres akácoszlop II.4 Szíjácsmart,

Részletesebben

TARTOZÉKOK MOTOROS KASZÁKHOZ ÉS BOZÓTVÁGÓKHOZ

TARTOZÉKOK MOTOROS KASZÁKHOZ ÉS BOZÓTVÁGÓKHOZ HOROSZCOOP Kft. SOLO GÉP ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2013.05.01-től visszavonásig SOLO MOTOROS KASZÁK ELEKTROMOS KASZÁK nettó 112 10 00 112 01 Akkus bozótvágó 24V/1,4 Ah 49 900 Ft KÖNNYŰ BENZINMOTOROS

Részletesebben

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 DOP 02 OPTIKAI KIOLVASÓ Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 TARTALOMJEGYZÉK DOP 02... 1 Általános tudnivalók, biztonság... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése... 3 Műszaki

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25.

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25. Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás v1.1. 2009.04.25. A Paperfox A-1000 Áttekercselő alkalmazási területe A Paperfox A-1000 áttekercselő alkalmas automatikus mosóművel rendelkező ofszet nyomdagépek

Részletesebben

SM2000 SM2000M SM2000T

SM2000 SM2000M SM2000T SM 2000 Modellek és leírások SM 2000 Elektromechanikus fogaskerekes motor olajkádban 2000 Kg-os kapukig száraz mechanikus tengelykapcsolóval, elektromos fékkel és manuális vészkioldóval. Tartozékok: kondenzátor,

Részletesebben

Szélvihar, amely rendet tesz a ház körül és a kertben.

Szélvihar, amely rendet tesz a ház körül és a kertben. Szélvihar, amely rendet tesz a ház körül és a kertben. 41 Nagy teljesítményű és hatékony eszközök bármilyen felület falevelektől, törzsdaraboktól és bármilyen típusú hulladéktól történő problémamentes

Részletesebben

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai Pagonyné Mezősi Marietta Fűrészáru tárolása A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai A követelménymodul száma: 2309-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-30 FŰRÉSZÁRU

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

Versenyszabályzat. BAKONYERDŐ - STIHL Regionális Fakitermelő Bajnokság. Bakonyszentlászló - Hódos-ér 2014. 05. 15.

Versenyszabályzat. BAKONYERDŐ - STIHL Regionális Fakitermelő Bajnokság. Bakonyszentlászló - Hódos-ér 2014. 05. 15. Versenyszabályzat BAKONYERDŐ - STIHL Regionális Fakitermelő Bajnokság Bakonyszentlászló - Hódos-ér 2014. 05. 15. FIGYELEM! A versenyszabályzat eltérhet a korábban kiadott vagy más versenyeken használt

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről KIVONAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről KIVONAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről KIVONAT Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Fűrészipari szerszámélező Gépi forgácsoló

Fűrészipari szerszámélező Gépi forgácsoló 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. STIHL Regionális Fakitermelő Csapatverseny. Göbös major szeptember 3. Versenyszabályzat

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. STIHL Regionális Fakitermelő Csapatverseny. Göbös major szeptember 3. Versenyszabályzat Versenyszabályzat Ez a szabályzat csak erre a versenyre érvényes! Egy csapat csak egy regionális versenyen indulhat kvalifikációs céllal! Általános tudnivalók A verseny lebonyolítása során jelen szabályzat

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Sydorkó György. Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: Sydorkó György Fűrészgépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Melléktermékek mennyisége és kezelése

Melléktermékek mennyisége és kezelése Melléktermékek mennyisége és kezelése Dr. Gerencsér Kinga 1 Az előadás tartalma A melléktermékek csoportosítása Keletkezési helyei és mennyiségei A melléktermékek szállítása A melléktermékek tárolása Dr.

Részletesebben

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19.

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. Tartalom 1) Figyelmeztetés... 2 2) Műszaki adatok... 2 3) A gép leírása... 2 4) Üzembe

Részletesebben

Az építésgépesítés célja:

Az építésgépesítés célja: Építőipari, gépesítés célja, fokozatai, gépgazdálkodás feladatai, teendői, gépi munkaidő felosztása, teljesítmények dokumentálása a gyakorlatban, gépnaplók, gépköltségek, jelentési kötelezettségek gépekről.

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 3 22 07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő Vizsgafeladat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bálint Tiborné. Hogyan alkalmazzuk a zsaluanyag megmunkálás és a szerelés eszközeit, gépeit. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bálint Tiborné. Hogyan alkalmazzuk a zsaluanyag megmunkálás és a szerelés eszközeit, gépeit. A követelménymodul megnevezése: Bálint Tiborné Hogyan alkalmazzuk a zsaluanyag megmunkálás és a szerelés eszközeit, gépeit. A követelménymodul megnevezése: Hagyományos zsaluzat készítése A követelménymodul száma: 0460-06 A tartalomelem

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft.

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Termékbiztonság és munkavédelem Schindler Idıszakos Biztonságtechnikai Ellenırzés Ultrahangos tengelymérés Munkavédelem Schindler

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 1 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz 1. Műszaki leírás A berendezés feladata: a tolózáron keresztül darabos szilárd anyagok kiömlesztése. 2 3 A berendezés főbb műszaki

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 1. A fenyők fateste

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 1. A fenyők fateste Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 1. A fenyők fateste Keresztmetszet A keresztmetszeten megfigyelhető a szöveti elemek évgyűrűn

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

A 26. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 26. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 26. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 623 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

A MOTORFŰRÉSZEK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

A MOTORFŰRÉSZEK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 634.0,362.7 A MOTORFŰRÉSZEK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI A fakitermelés gépesítése az elmúlt három évtizedben az erdei fűrésztől a fakitermelő kombájnig óriási fejlődésen ment keresztül. A fejlődés általános üteméből

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

PML EMELŐMÁGNES KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. Emelő típusa: PML

PML EMELŐMÁGNES KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. Emelő típusa: PML PML EMELŐMÁGNES KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Emelő típusa: PML ELŐSZÓ Köszönjük Önnek a bizalmat, hogy a mi termékünket választotta. Ez a gépkönyv minden olyan információt tartalmaz, amely az emelőmágnes

Részletesebben

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Az optikai csatlakozókat úgy tervezték, hogy a hosszú éveket át tartó használatuk alatt a lehető legkevesebb karbantartásra legyen szükségük és a lehető

Részletesebben