2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása"

Átírás

1 1. Ismertesse, hogyan történik a fenyők gallyazása A fenyők felépítésének általános jellemzése: A tűlevelű fák felépítése a lombosokénál egyszerűbb. A fatest túlnyomórészt tracheidákból áll, ezek jóval hosszabbak, mint a lombos fákban. Edényeik nincsenek. A tracheidák nemcsak a folyadékot továbbítják, hanem ezek dolga a fa szilárdítása is: a korai pásztákban létrejövő elemek inkább a vizet szállítják, a kései pászta vastagabb falú, szűkebb üregű elemeinél a szilárdító szerep kerül előtérbe. Parenchima kevés van, vagy nincs is. Több fafaj testét gyantajáratok hálózzák be. Általában puha fájúak, törzsük monopodiális (a törzs a csúcsig jól követhető), koronájuk ágszerkezete a lombosokkal ellentétben nem annyira szerteágzó, vastag. A fenyők gallyazása során alkalmazható módszer A gallyazást - függetlenül attól, hogy fejszével, kézifűrésszel, motorfűrésszel vagy többcélú géppel végzik - a fa töve felől kell elkezdeni. A gallyakat olyan sorrendben kell levágni a fejszés és motorfűrészes gallyazás esetében, hogy a soron következőhöz megfelelő hely álljon rendelkezésre. A levágott gallyakat - ha a munkavégzést akadályozzák - az útból el kell távolítani. A földön fekvő fa egyes gallyainak a levágását csak akkor szabad megkezdeni, miután a gallyazást végző munkás megbecsülte azt, hogy a fatörzs az adott gally levágása után milyen irányban és mértékben mozdul el. Az elmozdulás irányából a biztonságos eltávozáshoz szükséges terepet szabaddá kell tenni és a fa megbillenésekor az elmozdulás irányából ki kell térni. Ugyanazt a fát egyidejűleg csak egy fő gallyazhatja. A földön fekvő gallyazott fa törzs- és koronarésze köré 5 m távolságban vont térségben csak a gallyazást végző munkás és a vágásvezető tartózkodhat. A gallyazógéppel vagy többcélú géppel végzett gallyazás közben a törzs és a koronarész által elfoglalt szélső helyzetektől mért 10 m távolságban csak a gépkezelő tartózkodhat. A földön fekvő fa gallyazását mindkét lábbal biztonságosan a földön állva kell végezni. Gallyazás közben a törzsre nem szabad felállni. Munkavégzés közben sem a törzs, sem a még le nem vágott ágrész nem kerülhet a gallyazást végző lábai közé. A földön fekvő fa motorfűrésszel végzett gallyazása közben csak akkor szabad menni, ha a fűrészlánc nem mozog, vagy a járó lánc - a gallyazást végző munkáshoz viszonyítva - a gallyazandó törzs ellentétes oldalán dolgozik. Fejszével végzett gallyazás és göcsözés közben a munkásnak úgy kell elhelyezkednie, hogy teste és lábai ne essenek a fejsze sújtási irányába. Rövid választékok göcsözésekor vagy ágakról a gallyak levágásakor a fadarabot csak a sújtással ellentétes irányban lévő végén, a vágási helytől legalább 40 cm távolságra szabad megfogni. 2. Ismertess, hogyan történik a lombos fafajok gallyazása A lombos fafajok felépítésének általános jellemzői A lombos fák szövetének felépítése sokkal változatosabb és bonyolultabb. A lombos fák jellemzően kevésbé magas növésűek, mint a fenyők. Törzsüket sok ág és ággöcs tarkítja, a fatestet a gyantajáratok hiánya jellemzi. Általában nagyobb testsűrűségűek és nagyobb szilárdságúak, mint a fenyők (keményfák: tölgy, bükk, akác, kőris stb.), de vannak kisebb testsűrűségű és szilárdságú fafajok is (lágy lombos fák: nyár, fűz, éger stb.). A lombos fák gallyazásának végrehajtása Alapvetően ugyanazok az előírások vonatkoznak a lombos fák gallyazására, mint a fenyőkre, de a lombkorona sajátosságai miatt a gallyazás során sokkal jobban kell figyelni a törzsrész esetleges elmozdulására. A koronában lévő ágak általában vastagabbak, nehezebbek, mint a fenyők esetén, ezért erre a gallyazás végzése során fokozott figyelmet kell fordítani.

2 3. Hogyan történik az álló fa gallyazása és mikor van rá szükség Álló fa gallyazására a döntés előtti előkészületkor kerülhet sor, valamint egyéb esetben akkor, ha valami miatt a gallyakat a fatestről (pl. balesetveszély megszűntetése, speciális állománynevelési eljárások) el kívánjuk távolítani. Álló fa - földről végzett - döntés előtti motorfűrészes előkészítő gallyazásakor a döntésre, gallyazásra és darabolásra szerkesztett motorfűrésszel csak a vállmagasságnál alacsonyabban lévő ágakat szabad levágni. Álló fák - műtárgyak (pl. erősáramú és távközlő szabadvezeték, épület) megóvása érdekében motorfűrésszel végzett - gallyazását csak a fától független, a munkás számára biztonságos állást adó helyről (pl. emelőszerkezet kosarából) a munkáltatói előírásokban meghatározott módon szabad végezni. Álló fák gallyazását és ledarabolását közvetlenül a fáról vagy létráról csak 18 évnél idősebb és 50 évnél fiatalabb olyan férfiak végezhetnek, akik az előzetes és időszakos alkalmassági orvosi vizsgálaton a magasban végezhető munkára alkalmasnak bizonyultak. Az álló fák gallyazását és ledarabolását vegetációs időn kívül, lombhullás után szabad végezni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a nyári zivatar okozta sérülések az élet- és vagyonbiztonság miatt a vegetációs időn belüli munkát szükségessé teszik. A fenyőket vegetációs időn belül is fel lehet gallyazni és le lehet darabolni. A fa koronájában gallyazás és darabolás kizárólag kézi fűrésszel vagy ún. egykezes motorfűrésszel végezhető. Motoros fűrésszel a fától független állásról (pl. hidraulikus emelőkosárból) szabad gallyazási, darabolási munkát végezni. A koronába való feljutáshoz csak teljesen ép kötéllétra használható. Ezek műszaki állapotát, a legalább 225 kg terhelhetőséget minden új munkahelyen a szállítást követően ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről naplót kell vezetni. A sérült és a követelményeket más okból ki nem elégítő felszerelést a munkából ki kell iktatni. A koronába való feljutás történhet biztonsági öv és mászóvas együttes alkalmazásával. A felszerelések ellenőrzéséért felelős személyt, az ellenőrzés módját, gyakoriságát, eszközönkénti bontásban a munkáltatói előírásokban kell meghatározni. Az egyágú létra alsó szárait elcsúszás ellen hegyes vassaruval, felső végeit pedig kapaszkodó vaskampókkal, a fa ágára, illetve törzsére csatolható szíjjal vagy hevederrel kell ellátni. A létrát csak ág- és ágcsonkmentes törzsrésznek szabad támasztani. Az egyágú létra kikötésének megtörténtéig legalább egy főnek kell a létrát alul biztosítania eldőlés és elcsúszás ellen. A munkát végző csak akkor léphet a fa ágaira, ha azok teherbíróképességéről előbb meggyőződött. A munkát végzőnek a felmászás előtt a biztonsági övhöz, felérkezés után pedig arra alkalmas ághoz kell a szerszámait csatolnia. Nem szabad a fa alatt tartózkodni, ha a koronában a munka elkezdődött. Álló fa gallyazását és ledarabolását csak a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő időjárási és megvilágítási viszonyok között szabad végezni: a megvilágítás mértéke és a köd nem akadályozza a munkába vett fa csúcsáig - a részleteket is jól kivehető - látást; a fa törzse és ágai csapadék (eső, ónos eső, hó) és a zúzmara miatt nem síkosak; a hőmérséklet -3 C-nál magasabb; szélcsend van; villámlással járó zivatar nincs. A fa koronájában egyidőben csak egy fő dolgozhat. Erősáramú szabadvezeték veszélyeztetése esetén a munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha a vezeték üzembentartója a vezetéket - az erdő tulajdonosának, kezelőjének kérésére - a munka időtartamára feszültségmentesítette. Lakott területen fadöntést, álló fa legallyazását és ledarabolását megelőzően faegyedenként előre pontosan meg kell tervezni a tevékenységek sorrendjét és a feladatokat egyértelműen meg kell osztani a munkában résztvevők között.

3 Meg kell határozni a munka tárgya, az alkalmazott felszerelés és technológia függvényében a veszélyeztetett körzetet. A munka megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a veszélyeztetett körzetben a munkát végzőkön kívül senki se tartózkodjon (pl. veszélyeztetett lakóházban, hétvégi házban, kertben). Ha a veszélyeztetett körzet közterület, a munka azután kezdhető el, miután az illetékes hatóságok (pl. a helyi önkormányzat jegyzője, közlekedésrendészet) az engedélyt megadta és a közterületet a forgalom elől elzárta. A terület elzárásán (pl. út vagy járda esetében ideiglenes sorompó, szalagkorlát) kívül jól látható figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a következő felirattal: Fakitermeléssel veszélyeztetett terület, belépni tilos!. 4. Mit nevezünk gallyazásnak? Mutassa be, hol helyezkedik el a gallyazás a fakitermelés munkafolyamatában! A fa 5 cm-nél vékonyabb (gallyfa) részének levágása a gallyazás. A fakitermelés munkafolyamatában a döntést követően a második helyen áll. A gallyaitól megtisztított teljes, vagy fekvő fát ágas fának nevezzük. A gyakorlatban a gallyazás során az 5 cm-nél vastagabb ágrészt is levágják a törzsről, ekkor alakul ki a szálfa. Kézi és gépi eszközei léteznek: fejsze, kézifűrész, motorfűrész, többcélú gép. A gallyazás módja: lásd 1. tétel. Alkalmazott vágásformák: egyszerű párhuzamos, hátéli párhuzamos vágás, vagy ami szükséges. 5. Mit nevezünk darabolásnak? Mutassa be, hol helyezkedik el a darabolás a fakitermelés munkafolyamatában! A választékolás során kijelölt helyen a fát el kell vágni. Ez a művelet a darabolás, mely során az elsődleges választékok kialakítása történik meg. A fakitermelés munkafolyamatában a döntést, gallyazást, elődarabolást és választékolást követően hajtjuk végre. A daraboláskor szinte minden fűrészelési vágásforma előfordul. A vágásformákat mindig az adott feladatnak és körülményeknek megfelelően kell kiválasztani a fa felhasadásának elkerülése és biztonságos munkavégzés érdekében. 6. Ismertesse a darabolásra vonatkozó általános szabályokat! Ugyanazon a fadarabon egyidejűleg csak egy fő végezhet darabolást. A bármilyen irányban feszülő fa darabolását motorfűrésszel mindig a fának a nyomott rostok felőli oldalán kell elkezdeni és az átmérőnek kb. az 1/3-áig kell befűrészelni. Az átvágást a húzott rostok felőli oldalon indított, az előzőbe csatlakozó másik vágással kell befejezni. Oldalirányban feszülő fa motorfűrészes darabolása közben a fának a nyomott rostok felőli oldalán kell állni. Motorfűrésszel végzett darabolás közben, ha a fa alakja, bizonytalan felfekvése (pl. több fa fekszik egymáson) a terep egyenetlenségei, lejtése stb. miatt a fa elmozdulására kell számítani, a vágás megkezdése előtt meg kell ítélni az elmozdulás várható irányát. Az átfűrészelést a fának ezzel az iránnyal ellentétes oldalára állva kell végezni. Ha az elmozdulási irány bizonytalan, vagy veszélyhelyzetet teremtő, a fát a vágás megkezdése előtt meg kell támasztani. A fa darabolását mindkét lábbal biztonságosan a földön állva kell végezni. A fára nem szabad felállni. Darabolás közben a fát kézzel megfogni vagy lábbal kitámasztani motorfűrészes munka esetében csak a vezetőlemeztől mért 70 cm-nél, kézifűrész esetében a fűrészlaptól mért 25 cm-nél, fejsze

4 vagy más - sújtással vágó - szerszám használata esetében a vágáshelytől mért 70 cm-nél nagyobb távolságban szabad. Motorfűrészes darabolás esetében a levágott fadarabot - ha szükséges - csak a fűrészlánc mozgásának leállítása és a fűrész vágásrésből való kiemelése után szabad lábbal elgurítani. A fűrészt elgurítás közben - a gurítást végző lábhoz viszonyítva a test másik oldalán - a törzstől ki kell fordítani. Darabolást ugyanazon a fán motorfűrésszel csak egy fő végezhet. A motorfűrész-kezelő köré vont 2 méteres sugarú körön belül darabolás végzésekor más személy nem tartózkodhat. Amikor a fűrész beszorulását a fa megemelésével, vagy a fa daraboló vágás utáni elmozdulását megtámasztással kell megakadályozni akkor a kisegítő munkásnak a fához viszonyítva ugyanazon az oldalon kell elhelyezkednie, ahol a motorfűrész-kezelő áll. A motorfűrészes a vágás befejezése után a fűrészt nem fordíthatja vagy nem közelítheti a kisegítő munkás felé. A többcélú darabológép, vagy az alsó felkészítő telepre beépített kör- vagy láncfűrészes darabológép veszélyes körzetét, ahol senki sem tartózkodhat, ugyanígy a kezelő számára kijelölt biztonságos helyet, géptípusonként elkülönítve, a munkáltatói előírásokban kell meghatározni. Ezt a gép veszélyeztetett körzetén kívül elhelyezett táblán jól látható módon fel kell tüntetni. Választékolás közben az adott fán egyéb munka (pl. gallyazás, darabolás) nem végezhető. A választékolás csak az egyéb munkák (döntés, gallyazás, motorfűrészes darabolás, hasítás, közelítés, rakodás) biztonsági körzetén kívül végezhető. 7. Ismertesse a feszültségmentes fa darabolását! Feszültségmentes helyzetben akkor van a fa, ha teljes hosszában a földön fekszik. Ilyenkor párhuzamos vágással, támasztott vagy fordított legyezővágással darabolhatunk. Követelmények: A kijelölt helyen legyen a vágás. A vágás merőleges legyen a fa hossztengelyére. A fűrészelés egy síkban történjék. Az anyag ne repedjen meg. Baleset ne forduljon elő. 8. Ismertesse, hogyan történik a feszültségi állapotban lévő fa darabolása! Mely tényezők okozhatják a feszültségi állapot kialakulását a fában? A darabolás végrehajtása előtt meg kell vizsgálni a fát, melyik a húzott illetve nyomott öve a fának. Ezután a fa várható elmozdulását is figyelembe véve először a nyomott övbe vágunk maximum a fa átmérőjének az 1/3-áig. Ezután az előző vágási síkkal megegyezően a húzott övben a fát átvágjuk. Feszültségi helyzetek: Hidaló fa (két végén alátámasztott): a felső a nyomott, az alsó a húzott öv. Konzolos (az alátámasztáson túlnyúló) fa: az alsó a nyomott, a felső a húzott öv. Három fa közé beszorult, ezért oldal irányba húzott és nyomott fa. Ilyenkor a fa az eldaraboláskor a húzott öv irányába mozdul, ezért a fa ezzel ellentétes oldalán állva kell végrehajtani a darabolást.

5 9. Mit nevezünk felkészítésnek? Sorolja fel a felkészítés műveleteit! A fakitermelés munkafolyamatában a számbavétel előtti utolsó folyamat, mely során a darabolással előállított választékokat alkalmassá tesszük a számbavételre, készletezésre, értékesítésre. Hasítás: A faanyag hosszirányú, rostokkal párhuzamos szétválasztása. Fejszés hasítás közben mindkét lábbal biztonságosan, a földön terpeszállásban kell állni. A két lábnak a sújtás irányán kívül kell lennie. Ugyanannak az erdei választéknak a fejszés hasítását legfeljebb két fő végezheti együtt. Ha mind a két munkás fejszével dolgozik, egymással szemben elhelyezkedve, felváltva kell sújtaniok. A sújtás irányából a szemben állónak ki kell térnie. A hasítást végző(k) köré vont 3 m-es térségben más személy nem tartózkodhat. A hasításhoz használt acélékeken - kiugrást megakadályozó - rovátkáknak kell lenniök! Az acéléket fabunkóval kell ütni. Motorfűrésszel végzett hasításkor, ha az erdei választék a munka közben elmozdulhat, azt a két oldalára helyezett fadarabbal meg kell támasztani. Kézzel vagy lábban nem szabad rögzíteni. Hasítógéppel végzett hasításkor a fa beigazítása közben a faválasztéknak a palástját kell fogni. A kezek nem kerülhetnek a bütüre. Amikor a gép az erdei választékot megfogta, a fát el kell engedni és félre kell lépni a hasítás közben esetleg kivágódó fadarabok útjából. Kérgezés: A faanyag kéregrészének eltávolítása. Kérgezés: a kéreg eltávolítása a választékról (pl: papírfa, bányafa stb.) Kézi eszközzel (pl. toló vagy húzó kérgezővassal, vonókéssel), vagy kézi kezelésű motoros kérgezőgéppel egyszemélyes munkában kell dolgozni. A munkát végző köré vont 3 m-es sugarú körön belül más személy nem tartózkodhat. A vonókéssel végzett kérgezéshez az erdei választékot megfelelő magasságú bakra (kb. 1 m magasra) kell helyezni és a leesést, továbbá a húzásirányú elmozdulást könnyen kezelhető műszaki megoldással kell megakadályozni. Fejszés kérgezéskor a munkásnak a munkadarabhoz képest úgy kell elhelyezkednie, hogy a sújtás ne irányuljon a testre. Az 1,2 m-nél rövidebb erdei választékok fejszével végzett kérgezéséhez a választék végét - kényelmes testtartást biztosító, a munkadarab lecsúszását megakadályozó bütükiképzésű - tuskóra kell felemelni. A fadarabokat tartó kéznek az éppen kérgezett felülettől, a sújtással ellentétes irányban, legalább 40 cm távolságban kell lennie. Forgógyűrűs kérgezőgép csak az anyagot megfogó vagy leszorító, behúzó szerkezettel üzemeltethető. A behúzószerkezettel ellátott kérgezőgépek üzemeltetése közben - ha a fadarabokat a továbbító hengerek már megfogták, a gépet kiszolgálók a fadarabnak csak a szabadon lévő vége mögött tartózkodhatnak és a befogott választékhoz nem nyúlhatnak. A kéregkifúvóval ellátott forgógyűrűs kérgezőgépek üzemeltetése közben csak a kifúvó hatókörén kívül, a kifúvás irányában 15 m-nél messzebb szabad tartózkodni. A kalapácsos kérgezőgép üzemelése közben csak a lengőkalapácsok 10 m-es hatósugarán kívül szabad tartózkodni. A forgórészt védőhálóval kell ellátni. Aprítás: A faanyag apró darabokra vágása ipari vagy energetikai célú hasznosításra. Aprítás közben a teljes-, az ágas- és a legallyazott szálfát, továbbá a gallyfát - függetlenül attól, hogy a gép kézi vagy gépi adagolással dolgozik - csak a vastagabb végével szabad az aprítógépbe adagolni. Aprítás közben a fának - az aprítógép szerkezete és az aprított fa hossza által meghatározott - lehetséges mozgási tartományán és az apríték-kifúvó hatókörén kívül kell tartózkodni. S-kapcsozás: A rönk anyag bütü felületébe S alakú kapcsok beütése a száradásból adódó repedések továbbterjedésének megakadályozása céljából.

6 10. Mutassa be a különböző készletezési módokat! A készletezés során a fakitermelés munkarend utolsó fázisában a készített választékokat mennyiség szerint feljegyezzük, készletbe vesszük. A rövid választékok a szabvány szerinti méretű sarangban vannak, a hosszú választékok máglyában, itt egyedenkénti felvétel van. Az egy köbméteres (egységnyi) sarang méretei: 1. Papírfa kéregben keménylombos: vastag kérgű 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,70 m közepes és vékony kérgű = 1x1x1,55 m egységes = 1x1x1,60 m lágylombos: = 1x1x1,50 m fenyő: = 1x1x1,45 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 2. Kérgezett papírfa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,40 m lágylombos: = 1x1x1,35 m fenyő: = 1x1x1,30 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 3. Forgácsfa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,60 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,50 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m 4. Szerhasáb keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,55 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,45 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,50 m 5. Tűzifa keménylombos: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,75 m lágylombos és fenyő: = 1x1x1,70 m egységes: 1 m3 (ürm3) = 1x1x1,75 m Máglyázott választék esetében egy máglyába csak azonos fafajú (kivéve hosszított tűzifa) és hosszúságú faanyagot lehet rakni. A térfogat meghatározása a kisebb bütün (csúcsban) kéreg nélkül vagy középen (kéreg levonva vagy gyűrűzve) mért átmérő és a hossz alapján köböző táblákból kiolvasva történik. 11. Ismertesse az anyagmozgatási módokat! Az anyagmozgatás típusai: 1. előközelítés: a vágásterületen belüli anyagmozgatást értjük alatta 2. közelítés: a vágásterületről a rakodóra történő anyagmozgatást 3. kiszállítás: tő mellől vagy alsó rakodóról közbenső vagy felső rakodóra történő anyagmozgatás a szállítás megkönnyítése céljából 4. szállítás: rakodóról a felhasználás helyére történő anyagmozgatás

7 A rakodók közötti anyagmozgatás általában géppel történik célja pedig az anyag koncentrálása és minden időjárási körülmények közötti elérhetőségének biztosítása. A rakodón belüli anyagozgatás célja, hogy az azonos választékok ugyan abba a sarangba, máglyába kerüljenek. 12. Mutassa be a motorfűrészek fő szerkezeti részeit és rendeltetésüket! 1. Motor: Feladata a fűrészeléshez szükséges energiát megteremteni. A kétütemű Ottó motor 7000 fordulat / perc alatt nagy teljesítményt ad. Sűrítési viszonyszám Tüzelőanyag-ellátó berendezés: Feladata az üzemeltetéshez szükséges tüzelőanyag tárolása, szállítása, az üzemi viszonyoknak megfelelő üzemanyag-levegő keverék előállítása. Leggyakrabban a Tillotson rendszerű membrános tápszivattyús porlasztót építenek a gyártók a motorfűrészekbe. 3. Gyújtóberendezés: Feladata a hengertérben összesűrített üzemanyag-levegő keverék meggyújtása lendkerék mágnes rendszerű gyújtással. 4. Indító berendezés: Feladata a főtengelyt forgásba hozni. 5. Hűtőberendezés: Léghűtéses. A hűtés a lendkerékre szerelt ventillátor által termelt levegő áramterelő lemezek segítségével a motor külső felületére juttatásával történik. 6. Erőátviteli berendezés: Feladata a motor erejét (forgatónyomatékát) viszi át a fűrészelő részre. Oldható kapcsolatot létesít a motor és a fűrészelő rész között. A tengelykapcsoló röpsúlyos rendszerű. 7. Fűrészelőrész: A motor által termelt energiát mechanikai munkává (farostok átvágása) alakítja át. 8. Lánckenő berendezés: Feladata csökkenteni a súrlódást a vezetőlemez és a lánc, illetve a lánc alkatrészei és a fa között. 13. Ismertesse a motorfűrészek napi és időszakos karbantartását! Az új motorfűrész bejáratását azért kell elvégezni, hogy az egymáshoz elmozduló, forgó- és csúszó alkatrészek összekopjanak, érintkezési felületei a gyári megmunkáláshoz képest finomodjanak. A motort szakaszonként növelt terheléssel üzemeltetjük. A gyártó cégek a motor bejáratását már a gyárban megkezdték, csak a befejező szakaszt bízzák a használókra. A fűrészt 1-2 óra üres járatás után használatba lehet venni. A kímélő üzemmód (bejáratás) időtartama 50 munkaóra, csak ezután terhelhető maximálisan. A bejáratás alatt 1/20 olaj-benzin keveréket kell használni. Tervszerű megelőző karbantartással előzzük meg a motorfűrész használatából adódó előre kiszámítható meghibásodásokat. A motorfűrész élettartama, üzembiztonsága, teljesítménye és költségei nagymértékben függenek a karbantartástól. A karbantartás alapműveletei: üzemanyag, kenőanyag pótlása, tisztítás, kenés, szerkezeti elemek működésének megfigyelése, ellenőrzése és beállítása, kötések után húzása, szerszámkészlet ellenőrzése. Napi karbantartások: Vezetőlemez átvizsgálása, helyes láncfeszítés, olajzás ellenőrzési és beállítása, csavarkötések után húzása, hengerbordákról a szennyeződések eltávolítása, a lánc - munka befejeztével - olajba helyezése. A motorfűrész és szerkezeteinek működését érzékszerveinkkel kísérjük állandóan figyelemmel, és az észlelt rendellenességeket azonnal szüntessük meg! Egyszerű vagy munkahelyi láncélezés: Napjainkban a motorfűrészeken gyalufogas láncokat alkalmazunk. A lánc vágóélének megfelelően élesnek kell lennie a vágás során. Az életlen láncú fűrész kisebb teljesítménnyel dolgozik a lánc és a vezetőlemez jobban melegszik és nagyobb a fakitermelő

8 munkás vibrációból adódó igénybevétele. A munkahelyi élezés során is törekedni kell a megfelelő láncprofil és élszögek betartására. A gyalufog homlokteteje néhány fokkal eltér a vízszintestől. Ez az élezést két módon befolyásolja. Az élezés során a gyalufog hossza csökken, ezért egyre kisebb átmérőjű reszelőt kell használni (a reszelő átmérőjének 1/10 része nyúlhat túl a fogtetőn). Másrészt, fogtető és a mélységhatároló közötti magasságkülönbség csökken. Ennek megfelelően a lánc élezése két műveletből áll: 1. a gyalufog élezése, 2. a mélységhatároló beszabályozása. Az élezéshez szükséges segédeszközök: 1. kerekreszelők (5.5 és 4.8 mm) 2. laposreszelők 3. reszelőtartó vagy élező rács vagy reszelőidornszer Élezési szögek: 1. homlokszög: 90 fok 2. élezési szög: 55 fok Az élezés végrehajtása: Az élesítést 2-3 könnyű mozdulattal belülről kifelé, előretolás közben végezzük. A reszelőt visszafelé húzva a gyalufogtól eltávolítva mozgatjuk. Először az egyik oldali fogakat élezzük. majd a másik oldaliakat. A gyalufog megélezése után a gyalufog mélységhatárolóit a megfelelő szintre reszeljük. Az élezést kesztyűben végezzük és akkor elkerü1hetöek az éles élek által történő kézsérülések. Profilba hozó láncélezés A profilba hozó láncélezés azt jelenti, hogy a láncszemeket azonos hosszúságúra élezzük. Erre azért van időnként szükség, mert az egyenlőtlen hosszúságú láncszemek hatására a rezgés fokozódik, a vezetőlemezt a lánc vágáskor egyik irányba e1húzza. Eszközök: profilba hozó láncélező készülék, tolómérő, kör keresztmetszetű reszelők. Élesítés menete megegyezik, a munkahelyi élezés menetével. A vezetőlemez elhasználódása szoros kapcsolatban van a fűrészlánc karbantartásának végzésével. A vezetőlemez karbantartása: 1. Ellenőrizzük, hogy a fűrész1ánc jól fekszik-e a vezetőhoronyban. Ezt vonalzóval. 2. A szennyeződésektől tisztítsuk meg, mossuk le. 3. A kopás által keletkezett sotját laposreszelővel távolítsuk el. 4. A kitágult vezetőhorony eredeti szélességét vissza kell állítani. Nem szabad kalapálni a vezetőlemez orr részét, valamint a láncbemeneti részt. 5. Ellenőrizzük, hogy a vezetőszem könnyen tud-e bejutni a vezetőlemez hornyába. 6. Terelőkerekes vezetőlemez esetén naponta kétszer el kell végezni a kerék kenését. 7. A vezetőlemezt a munkaidő felénél meg kell fordítani. A fűrészlánc és olajzó berendezés karbantartása: 1. Gyakran ellenőrizzük a helyes láncfeszítést, láncélezést és láncolajzást. 2. Láncszakadás illetve láncnyúlás esetén a láncot az eredeti hosszúságúra újra össze kell szegecselni. 3. Ha nincs olajzás a motorfűrésszel nem szabad dolgozni a hiba elhárításáig.

9 14. Mutassa be a motorfűrészek biztonsági berendezéseit! 1. Rezgéscsillapító fogantyú: Olyan szerkezet, amelyre három ponton van függesztve a rezgéseket okozó motor a fűrészelő résszel. A rezgések csökkentése érdekében energia elnyelő gumiperselyeken keresztül csatlakozik a fogantyú-keret a motorhoz és a szerkezetéhez. 2. Biztonsági lánc: A vezetőszem, vagy az összekötő heveder olyan kialakítású, hogy a fűrészlánc- s ezzel a motorfűrész - felvágódásának lehetőségét csökkentse. 3. Láncfék: Ez egy sza1agfék, amely a tengelykapcsoló dobjának külső felületére feszül, ha a motorfűrész felcsapódik, és ezáltal a másodperc törtrésze alatt leáll a lánc futása. 4. Fogantyúfűtés: A vibrációs ártalom csökkentése érdekében téli időszakban a fogantyú egyes motorfűrészeknél fűthető. Korábban a motorfűrész kipufogó gázának melegével oldották meg a fűtést, ma már elektromos fűtésűek. 15. Ismertesse a tisztítóadapteres fűrészek kezelését és karbantartását! A motorfűrészek továbbfejlesztésével alakultak ki az alábbi kézi működtetésű motoros eszközök: Nyeles tisztítófűrész: A nyélben egy meghajtott tengely viszi át a nyomatékot a munkavégző részhez egy hajtásházon keresztül. Munkavégző részek: körfűrész, bozótirtó, élősövény-vágó, damilos fűnyíró Nye1es tisztítófűrészekkel csak tisztítást szabad végezni. A tisztítófűrész 8 cm-nél vékonyabb fák, cserjék levágására alkalmas. Egy munkahelyen legalább két embernek kell dolgoznia. A biztonsági távolság egy fahossz. Tisztítóadapteres fűrészek karbantartása: légszűrő tisztítása, fej zsírzása, lapok élezése, damil pótlása, napi letakerítás Kötelező védőfelszerelés a sisak, fülvédő tok, arcvédő rostély. 16. Milyen karbantartást igényelnek az egyéb motoros berendezések? Egyéb motor berendezések: 1. Gödörfúró - 1 vagy 2 fő kezelheti - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, fúrószárát élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, védőbakancs 2. Ágnyeső motorfűrész - 1 fő kezeli, mint a motorfűrész, de ezzel váll felett is lehet vágni - vágórészét ugyanúgy és motorját ugyan úgy tartjuk karban, mint egy motorfűrészét, a hidraolikus hajtás speciális karbantartást igényel - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, sisak, arcvédő rostély, védőbakancs 3. Motoros permetező - mint a hagyományos permetezőt - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, tartáját minden használat után alaposan ki kell mosni - fülvédő, permet belégzése elleni védelem (maszk), esetleg vegyvédelmi ruha 4. Motoros kapa - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, kapáját élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, arcvédő rostély, védőbakancs 5. Sövénynyírók és sövényvágók

10 - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk, vágórészét élezni kell - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, sisak, arcvédő rostély, védőbakancs 6. Lombfúvó- és lombszívó-szecskázó gépek - 1 fő kezeli - motorrészét általános szempontok szerint karbantartjuk - rezgéscsillapító kesztyű, fülvédő, arcvédő rostély, védőbakancs 17. Ismertesse a motorfűrészek meghibásodásának leggyakoribb eseteit és sorolja fel ezek lehetséges hibaelhárítási módjait! 1. Tengelykapcsoló magasabb fordulaton sem kapcsol: A ferrodor megkopott, vagy elvesztette érdességét, vagy valamilyen kenőanyag került a dobba. Elhárítás: kitisztítással vagy a röpsúlyok cseréjével történik. 2. Tengelykapcsoló alacsony fordulaton is kapcsol: A visszahúzó rugó vagy eltört, vagy megnyúlt. Elhárítás: A rugó cseréjével történik. Ha három rugós, és csak az egyik rugó sérült, akkor is mindhárom rugót ki kell cserélni. 3. A lánc szaggatottan jár, rángat: A lánchajtó kerék elkopott, vagy eltörött. Elhárítása: A kerék újabban csak a betét cseréjével történik. A betét cseréjével együtt a láncot és a vezetőlemezt is célszerű kicserélni. 4. Az indítózsinór elszakad. Elhárítás: a cseréjével oldható meg. 5. A visszahúzó rugó eltörött. Elhárítás: szintén csak cserével lehet. 6. A kapcsolódó alkatrészek elkopása, vagy törése. Elhárítás: itt is csak cserével oldható meg. 7. Nem indul be a fűrész: légszűrő, üzemanyagszűrő, karburátor eldugult, gyertya elkoszolódott, elromlott. Elhárítás: kitakarítás vagy csere 8. Nem egyenletes a motor járása: légszűrő, üzemanyagszűrő, karburátor eldugult, gyertya elkoszolódott, elromlott, nem megfelelő a levegő üzemanyag arány. Elhárítás: kitakarítás vagy csere, arány beállítása 18. Ismertesse a fakitermelési munkák során alkalmazott kézi eszközöket! Leggyakrabban használt kézi szerszámok: 1. Fejszék: hasító és gallyazó 2. Hasító kalapács: hasításhoz 3. Sulyok: hasításkor az éket vagy a fejszét ütjük vele 4. Ékek: döntőék: irányított döntéskor; hasítóék 5. Capin: faanyagmozgatáshoz 6. Rönkfordító: máglyázásnál, gallyazásnál, fennakadt fa levételénél 7. Húzókampó: faanyagmozgatáshoz 8. Fogóhorog: faanyagmozgatáshoz 9. Hántolóvas: kérgezéshez

11 10. Vonókés: kérgezéshez 11. Hossztolóléc: választékoláshoz 12. Kacor: választékoláshoz 13. Mérőszalag, átlaló, mérőléc: készletbe vételkor 14. Beütő kalapács: készletbe vételkor 15. H-kapcsozó vagy S-kapcsozó: kapcsok beütése a felkészítés során 19. Ismertesse a motorfűrészes munkákhoz szükséges védőfelszereléseket! Védőfelszerelések: (fakitermelők részére): - Fakitermelő sisak hallásvédő tokkal - Arcvédő rostéllyal és tarkóvédő kendővel - Munkakabát vagy zubbony (vízlepergető, feltűnő színű, hosszú ujjú, átszellőző), - Csúszás biztos vibráció elleni védelemmel ellátott kesztyű - Vágásbetétes nadrág (motoros láncfűrész használata esetén) - Munkabakancs (vágásbetétes orr-résszel, magas szárral), - Elsősegély csomag 20. Sorolja fel a motor fűrészes alapvágásformákat! Mondjon példát, hogy az egyes vágásformákat mely fakitermelési műveletnél alkalmazza! Vágásformák alaklmazása: 1. Egyszerű párhuzamos: döntés, gallyazás 2. Hátéli párhuzamos: döntés, gallyazás 3. Támasztott legyező hátéli támasztott legyező: darabolás, gallyazás 4. Fordított és hátéli fordított legyező: darabolás, gallyazás 5. Szúróvágás: döntés, darabolás De leginkább minden esetben kombinált vágást alkalmazunk.

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

40/45. Használati utasítás 101 88 42-58

40/45. Használati utasítás 101 88 42-58 40/45 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és legyen biztos abban, hogy megértette azt, mielœtt a fırészt használatba veszi. 101 88 42-58 A fırészen látható szimbólumok: A

Részletesebben

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (A 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet módosításait piros színnel lettek

Részletesebben

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL (2004.01.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló 1993. évi XC I. törvény, (a továbbiakban: Mvt.) 15. -ának a)

Részletesebben

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA BBC4500, BBC4510, BBK4500 BBC5700, BBC5710, BBK5700 Fontos tudnivaló: Mielott használatba venné a gépet, figyelmesen olvassa végig ezt a Használati utasítást, és

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI TANTÁRGYI SEGÉDLET KÖVETELMÉNYMODUL 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő

Részletesebben

A létrák biztonságos használatának követelményei

A létrák biztonságos használatának követelményei PTE Munkavédelmi Szabályzat 18. számú melléklete A létrák biztonságos használatának követelményei A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) a létrák biztonságos használatának szabályozása érdekében

Részletesebben

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A GÉPKÖNYV a TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A CNC vezérlésű esztergához NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(+36-1) 46 76 300 Telefax:(+36-1) 46-76-309 TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT.

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. Tartalomjegyzék Előszó... 3 Bevezető... 5 Technikai leírás... 5 Biztonsági előírások... 7 A rotációs kapa kezelése... 8 Karbantartás... 12 Üzemen kívül helyezés... 14

Részletesebben

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Szakmai segédlet közfoglalkoztatóknak Miben segít Önnek ez a füzet? Ki a felelős? A közmunka szervezése sokféle kihívással

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 KEZELÉSI UTASÍTÁS Benzines szegélyvágó MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 A szegélynyíró azonosító lapján levő összes információt írja be az alábbi táblázatba.

Részletesebben

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell.

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell. 2 Karbantartás vagy javítás végzésekor ne feledje, hogy az útmutatóban lévő részletes utasítások csak a MERIDA kerékpárokra vonatkoznak, más kerékpárokra lehet, hogy nem alkalmazhatók. A gyakori áttervezések,

Részletesebben

09. Lövészfegyverek fő részei.doc

09. Lövészfegyverek fő részei.doc IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek jellemző hibái, javításuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek jellemző hibái, javításuk. A követelménymodul megnevezése: Lukács Gábor Háztartási villamos gépek és készülékek jellemző hibái, javításuk A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet A követelménymodul száma: 1398-06 A tartalomelem

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben