nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren"

Átírás

1 FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP III. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM MÁJUS Szinte röpül az idõ, újra itt van május, mely a családok hónapja. Hiszen elsõ vasárnapján az édesanyákat, utolsó vasárnapján pedig a gyermekeket köszöntjük, ünnepeljük. (Gyakran vetõdik föl bennem a kérdés, hogy vajon az apák napja miért nem hangsúlyosabb, és miért nem ebben a hónapban van?) Településünkön május 19-én indul egy rendezvénysorozat Maglód, a gyermekek városa címmel, mely 25-ig tart. Ez idõ alatt, 1 héten keresztül minden a gyerekekrõl, a gyerekekért, s rajtuk keresztül a családokról, a társadalomról szól. A családról, a társadalom legkisebb sejtjérõl, az elsõ szûk közösségrõl, melybe világra jövünk, s amely egy életre meghatároz nemcsak bennünket, hanem gyermekeinket is. A leggyönyörûbb, ámde gyakran a legszörnyûbb tapasztalatokat itt szerezzük, melyeket tovább viszünk társadalmi létünkbe, mint ahogy a társadalom is "vastagon" beleszól hétköznapi életünkbe. Mi is a célja ennek a rendezvénysorozatnak? Társadalmi rendünk alapja a demokrácia, melynek ismerete nem születik meg velünk együtt, mikor elõször látjuk meg a napvilágot. Személyiségfejlõdésünk során kell megtanulnunk a játékszabályt, az elméleti és gyakorlati mesterfogásokat. Meg kell értenünk, el kell fogadnunk, majd igényünkké kell válnia annak, hogy akarjunk részesei lenni a folyamatnak, amely egy-egy döntés demokratikus meghozataláig vezet. A MagHáz, mely az események kitalálója, tervezõje, szervezõje, szerkesztõje, ennek a folyamatnak a fontosságára szeretné ráirányítani az itt élõk figyelmét. Gyerekekét és felnõttekét egyaránt. Ennek kapcsán fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, vegyék észre, bizony, túl gyakran vagyunk kommunikációképtelenek. Nem tudunk egymással beszélgetni, megvitatni problémáinkat, közös nevezõre jutni. Konfliktusos helyzetekben rögtön a rosszat, az elviselhetetlent látjuk a másikban. Meg sem próbálunk gondolkodni a velünk ellentétes Tisztelt Olvasók! véleményen lévõ ember fejével, hogy õ vajon miért cselekedett úgy, miért mondta azt meg azt Eleve rosszhiszemûen közeledünk egyegy helyzethez. Egyre gyakrabban pedig a politika rendezi át emberi kapcsolatainkat. A különbözõ színek szekértáborokat hoznak létre, melyek nem tudnak, csak a gyûlölet nyelvén kommunikálni egymással. Nem az a fontos, hogy a másik milyen ember, milyen nagyszerû alkotó munkát végez, milyen kitartóan munkálkodik egy közösség életének jobbá tételén. Csak az a fontos, hogy piros-e, narancssárga-e, kék vagy éppen zöld, esetleg szivárványszínû vagy színváltós S ha történetesen már végképp nem tudnak semmi rosszat találni benne, akkor gyorsan kreálnak egyet. Ennél szörnyûbb már csak az lehet, mikor a szemfülesek politikai ideológiák mögé bújva szövögetik saját egyéni, önös érdekeik hálóját. Manapság nagy divat a legkülönfélébb szervezeteket felhasználni ehhez. Ilyen visszás, hamis helyzetekben kellene a mindenkori választott vezetõnek felemelnie a szavát, s irányt, utat mutatni, hiszen többek között ezért választották meg. Azért, hogy egy adott közösséget egységbe foglalva képviseljen, és nem azért, hogy szûk klikkek érdekeit fésülje össze a sajátjával, és ezt próbálja meg közösségteremtõnek kikiáltott szándékkal, fondorlatosan ráerõltetni a gondjaira bízott emberekre. Akiket ráadásul olyan ostobának néz, hogy azt hiszi, mindezt nem látják át. Évszázadok bölcsessége rejlik a közmondásban, miszerint "fejétõl bûzlik a hal". Bizony nagyon igaz ez a mi kis bimbódzó demokráciánkban, szerte e hazában, kicsiben és nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, na, szóval ott valahol, volt egy birodalom. Ennek a birodalomnak volt egy királya, akit úgy hívtak, hogy Bánomisén. Azért nevezte el így a népe, mert ez az uralkodó már nem törõdött birodalma boldogságával, csak a saját maga és udvartartása jóléte érdekelte. Szomorkodott is a sok ember, mert csalódtak királyukban. Pedig annak idején minden milyen szépen indult! A király egykor jóságos és kedves volt, igyekezett rendet tartani és igazságosan cselekedni kicsiny birodalmában. Telt-múlt az idõ, s hogy, hogy nem, elõbújt valós énje. Mivel képtelen volt megoldani az uralkodásból adódóan vállára nehezedõ gondokat, káoszt teremtett maga körül. Hogy miért csinálta mindezt? Azért, mert a zavaros, tisztázatlan helyzetekben jobban el lehetett rejteni uralkodói hiányosságait, és egyszerûbb volt a "rettenetes körülményekre" fogni emberi gyengeségeit. Fût-fát ígért hûséges alattvalóinak, majd ugyanannak az ellenkezõjét más hû vazallusainak. A végén már maga se nagyon tudta, kinek mit is mondott. Így aztán nem békességet teremtett az emberek között, hanem inkább viszályt. Egymás ellen uszította birodalma népét, megosztotta õket, s azt gondolta, így vesz hatalmat fölöttük, s uralkodik rajtuk. Fennen hirdette, önmagát sajnáltatva, hogy "nincs békesség közöttetek", miközben õ teremtett háborúságot a nép között. Történt egy napon, hogy az emberek azért, hogy szomorúságukat feledjék, országszerte nagy mulatságba kezdtek. Meghallotta ezt a király, s azon nyomban õ is nagy lakomát rendezett a híveivel, hogy ezzel is mutassa hatalmát, gazdagságát, s bizonyítsa, hogy uralkodása töretlen. S miközben pecsenyéjét sütögette harsányan hangoskodva, észre sem vette, hogy alattvalói nem értették, most akkor mirõl is szól a nagy vigasság. A nép idõnként csippentett egyet-egyet a lehulló morzsákból, még mosolygott is, jókedvet színlelve, aztán zavartan félreült, s a sajátjai közül nézte az urak féktelen mulatozását. Némelyek pedig szomorúan hazaoldalogtak. Pedig ünnepelni jöttek õk is, nagy, közös ünnepet! Közös muzsikával, közös vidámsággal, nem egymást túlharsogó, értelmetlen rikoltozással. Titokban azt remélték, hogy a forgatagban újra megtalálják azt az egykori, régi, jóságos királyt, akit annak idején maguk közül választottak, mikor legyõzte a gonosz

2 2. KULTÚRA KÖZÉLET MÁJUS sárkányt. S aki egykor mindnyájuké volt. S nem csak szavakban. A király pedig csak bárgyún mosolygott S míg udvaroncai gyûrûjében múlatta az idõt, néha népére is vetett egy-egy pillantást, borgõztõl vörösödõ fejjel. Egyre távolabbról és egyre elmosódottabban látta õket, mert közben egyszer csak hatalmas szakadék keletkezett a birodalom közepén, mely kétfelé szakította országát. De a király csak mulatott és egyre csak tömte feneketlen bendõjét, miközben igyekezett elhitetni magával, hogy ismét bölcsen cselekedett. Az emberek pedig gondolkodóba estek: vajon jól van-e ez így?! És a nagy fejtörés közepette kitalálták a demokráciát! Mert a mesében még a királyságokban is van demokrácia. Ellentétben a valósággal, ahol a demokráciákban is elõfordul, hogy valaki népétõl elszakadva, egy szûk rétegre támaszkodva, önfejûen, egyedül akar uralkodni Így volt, mese volt! Ki tudja, tán igaz se volt! Itt a vége, fuss el véle S hogy miért is mondtam el ezt a kis mesét? Hát terápiás célzattal. Az ötletet pedig az adta, hogy az írásom elején említett rendezvénysorozatra meghívtunk egy meseterapeutát, Boldizsár Ildikót, aki mesékkel gyógyít. A kiváló szakember a mese szimbólumait - amely az emberiség történetének, életének õstudását sûríti adaptálja, használja fel egy-egy élethelyzetre. Rendkívül érdekes, izgalmas, gyermek és felnõtt számára egyaránt érthetõ elõadást tart majd. (A hét eseményeinek pontos sorrendje és idõpontja újságunk 6. és 7. oldalán található.) A Maglód, a gyermekek városa rendezvénysorozat játékos kerettörténete a diákpolgármester- és a diákképviselõtestület-választás, amely során a jelöltek találkoznak a város polgármesterével és képviselõivel. Megismerkednek az önkormányzat munkájával, a testületi ülések, a bizottságok döntéshozatali mechanizmusával. A választási kampány gyõztesei 19-én hétfõn, délután 15 órakor a MagHázban, ünnepélyes ceremónia keretében átveszik a város polgármesterétõl a település kulcsát és a hatalmat. Majd a hét folyamán minden rendezvényen, elõadáson, konferencián az adott témával kapcsolatban aktívan kommunikálják a gyermektársadalom véleményét, érzéseit, gondolatait. Kíváncsi lennék, hogy annak a bizonyos mesebeli, birodalombéli mulatságnak az eseményeit vajon hogyan kommunikálná a diák polgármester, és mit mesélnének a diák képviselõk?! És abban az élethelyzetben vajon milyen népmesével gyógyítaná a birodalom lakóinak lelkét a meseterapeuta?! A gyermek a jövõ záloga - szoktuk mondani, és ez valóban így is van. Gyermekeinknek még van módjuk arra, hogy felhasználva a demokrácia adta lehetõségeket, szebben, jobban, tisztábban és békésebben éljenek, mint szüleik. Reméljük, hogy ehhez a folyamathoz a Maglód, a gyermekek városa címû rendezvénysorozattal elvetjük a magot. A MI-újság az interneten is olvasható: POÓR MARA Bill, a hentes Az Új Színház Jászai Mari - díjas, Érdemes mûvésze, a MagHáz színháztermének névadója Leo DiCaprio az a fajta szöszi, aki szöszisége ellenére egész pontosan tudja, hogy mit, mikor és miért csinál. Sematikus színészete nem zárja ki, hogy olykor egészen jó rendezõk kevésbé jó filmjeiben is feltûnjön. Ilyen például a New York bandái címû 100 milliós szuperprodukció, melyet a kitûnõ, ámbár néha feltûnõen rosszul válogató Martin Scorsese jegyez. A filmet május 16- án 18 órától lehet megtekinteni a MagHáz és a Civil Kontroll közös klubjában. Az elõzõ hónapban Az utolsó mohikán ment Daniel Day-Lewisszal, aki árva jenkigyerek létére jól adta az indiánt. Most ír létére íreket koncoló amerikai (vagyis bennszülött) hentest alakít, és vitathatatlan szakértelemmel csontoz. Húshiányról szó sem lehet, hiszen már az 1846-os burgonyavészt megelõzõen is nagy számban hagyták el a zöld szigetet az éhínség elõl menekülõ írek, 1851-ig viszont mindent tetézve további egymilliónyian emigráltak az USA-ba. Tárt karok helyett éles pengékkel és bárdokkal várták õket. A polgárháború idején játszódó film Manhattan Öt pont nevû terének birtoklásáért folyó harcot követi nyomon. Nyakon öntve egy kis bosszútörténettel, vagy fordítva, de szinte mindegy is. Észak vagy Dél, az itt senkit sem érdekel! Van benne még barátság, árulás, szerelem és csalódás, minden, ami jól mutat a moziban. Caprio, a nem szimpla szöszi, Lewis, a roppant hibbant böllér ellen. Na ne! Vagy mégis? 166 percünk csak van ízlésficamunk gondozására?! M Bubik István színmûvész május 19.-én született, ebben a hónapban lenne 50 esztendõs ha ha az a szörnyû tragédia nem következik be 2004.november 28.-án. Most emlékezzünk Ablonczy Lászlóval, a Nemzeti Színház egykori igazgatójával Istvánra. Álljon itt egy részlet ben megjelent könyvébõl, melynek címe Nemzeti lélekharang Jászai Maritól Bubik Istvánig. Teherrel Találkozás Bubik Istvánnal 1986.(Beszélgetõtárs A.L.) " Brecht azt mondja, hogy a színész jelleme csak adott szerepének viszonyában mérhetõ, Illyés Gyula szerint a legnagyobb színészek nagy jellemek is. Mi az igazság? - Életem egyik legnagyobb pofonja, hogy jellemtelen és hiú ember is lehet egészen kiváló színész. Azt hittem korábban, hogy a kettõ öszszefügg, de nem. Hitvány jellem is lehet jó színész. Igaz, azt a többletet ez a jó színész nem tudja megadni, ami még kiválóbbá, mûvésszé teszi. - S mi a jellem kritériuma? - A felelõsség hazája, népe iránt. Felelõsség a gyermekek, a fiatalok iránt. Mert nem mindegy, milyen élményeket kapnak például a színházban. Mert a színháznak ezt a közösségi, erkölcsi erõt mindenekfölött sugároznia kell. Mindez természetes kéne, hogy legyen, ám a nagy pénzhajszában, ügyeskedésben errõl manapság nem illik beszélni. - Véleményed szerint jobbá formálhatjuk a társadalom értékrendjét? - Feltétlenül. Ha például a tömegkommunikáció azokat a személyeket, jellemeket állítaná köztudatba, akik valóságos értékek, s nem divat- és percemberkéket, akik óraszámra millióknak handabandáznak. S a társadalmi köztudatban az alakul ki, hogy õk az igazi értékek, mert õket látni, hallani legtöbbször. Ez nagyon átlátszó manipuláció. - Kire gondolsz a példaszerûséget tekintve? - Tudjuk-e igazán, ki az az emberként és fizikusként is rendkívüli Gyarmati István? Elõtérben van Balczó András, Fülöp Viktor? S Õze Lajos, Latinovits Zoltán érdeme szerint szerepel-e a köztudatban? Akiket említettem, személyes elfogultsággal tettem, mert vonzódom hozzájuk. Bármilyen foglalkozást tekintve: etikai példa számomra az, aki munkáját teljes hivatástudattal csinálja. Nekem persze könnyû ezt mondani, mert eddig minden sikerült. Túlságosan is zavartalanul. De ha egyszer mégse úgy alakul legyen bátorságom abbahagyni. Nem meghalni. Abbahagyni. Mert ebben az országban már olyan sokan haltak meg és haltak bele az ügyekbe, hogy szükséges életben is maradni " A mûvészvilág szeretné, ha Bubik István színmûvészi és emberi hitvallása példamutató lenne a következõ nemzedékek számára is, ezért díjat alapított. A Bubik István -díjat a Kubik Anna elnökletével mûködõ kuratórium ítéli oda annak a 35 évesnél fiatalabb színésznek vagy rendezõnek, aki a színházmûvészet területén kiválót alkot. A pénzjutalom mellett Gyõrfi Sándor szobrászmûvész bronzból készült fõnixmadár- allegóriáját, valamint A csillagokban Bubik István címû díszalbumot is megkapja, amelyet a mûvész halálának 1. évfordulójára jelentettek meg. Elsõként Trill Zsolt a beregszászi Illyés Gyula Színház mûvésze, majd Kerekes Éva színmûvész, ben pedig Bogdán Zsolt kapta meg az értékes mûvészeti díjat. P.M.

3 2008. MÁJUS KULTÚRA KÖZÉLET. 3 Isten malmai lassan õrölnek (Na de ennyire?!) Régen írtam már a MagHázról. Idõközben elméletileg sok minden történt. Gyakorlatilag kevésbé Nem a szakmai munkára gondolok. Hiszen, hogy ebben van-e bárminemû változás, azt a Maglód kulturális életével együtt lélegzõ polgár önmaga is meg tudja ítélni. A ház alapvetõ mûködésével kapcsolatos dolgok azonban a "széles közönség" számára vagy rejtve maradnak, vagy téves információk - urambocsá! pletykák - kelnek szárnyra, ami enyhén szólva nem jó Úgy gondolom tehát, helyesebb, ha az ez ügyben érdeklõdõk "elsõ kézbõl" kapnak információkat. A dolognak azzal a részével most nem kívánok foglalkozni, hogy a MagHázzal kapcsolatos ügyek szerintem utoljára akkor mentek simán, amikor az még csak tervezõasztalon létezett Komoly problémák, szakmai és kevésbé szakmai viták merültek fel a szerzõdéskötésekkel, a kivitelezéssel, a határidõcsúszás ellenére is - bizonyos szempontból - idõ elõttinek tûnõ megnyitással (melyet rögtön hónapokig tartó bezárás követett), a városavató ünnepség utáni beköltözéssel, a programokat veszélyeztetõ "kivitelezõi épületlezárással" és a nem oly rég végre valóban bekövetkezett használatbavételi engedély kiadásával kapcsolatban. Szívesen mondanám, hogy mindez már a múlté, de sajnos hazudnék Most mégis inkább arról a szervezeti változásról szeretném tájékoztatni Önöket, amirõl csak nagyon szûkszavú tájékoztatást kaphattak. Nevezetesen arról, hogy testületi határozat alapján az eddig két külön önkormányzati intézményként mûködõ mûvelõdési ház, illetve könyvtár egy kiemelten közhasznú nonprofit kft.-ben egyesül. E kft. megalakulása körül is viták alakultak ki, melyek többek között abban is megnyilvánultak, hogy az önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos, csak a mûvelõdési házzal kapcsolatban tegye meg ezt a lépést, vagy a könyvtár dolgozóinak tiltakozása ellenére, de az ésszerûséget szem elõtt tartva, mindkét intézményt átalakítsa, egyszersmind szakmai feladataik változatlan ellátása mellett összevonja. Nos, végül az összevonás mellett döntöttek. Ez azt jelenti, hogy az egy fedél alatt mûködõ intézmények rezsiköltségeik, kiadásaik tekintetében egy egységként, egy ügyvezetõ menedzselése, irányítása alatt mûködnek. Szakembergárdájuk, alapfeladataik ellátása mellett, adott célok érdekében mobilizálható. Valamint azt is, hogy mindkét intézmény nemcsak a munkaerõ, hanem a két különféle közmûvelõdési feladat ellátása tekintetében is nyitottabbá válik a másik tevékenysége iránt, és szervesebben kapcsolódik ahhoz. A gazdasági formában való mûködtetés pedig vélhetõen az önkormányzat mint tulajdonos számára jelenthet megtakarítást és sok tekintetben kedvezõbb lehetõségeket. És itt rögtön tisztázni szeretnék egy, ki tudja, mi okból 6-25-ig (butaság, tájékozatlanság, szándékos rosszindulat?!) terjesztett félreértést. Ennek lényege, hogy a mûvelõdési házhoz befolyó pénzek (lévén kft.-rõl van szó) az itt dolgozók zsebét hizlalják, és ennek tudható be az is, hogy az igazgató is sajátjaként kezeli az intézményt Kezdjük a végén! Miért baj az, ha egy intézményvezetõ - legyen szó bármilyen gazdasági formáról - sajátjaként óvja, védi az adott "cég" érdekeit, próbálja azt minél sikeresebben mûködtetni, és nem "fekszik le" egyéb, érzékelhetõen ettõl eltérõ szándékoknak, amit rá akarnak kényszeríteni? "Jobb helyeken" ezt gazdaszemléletnek hívják, és dicséretesnek tartják.(!!!) Arról már nem is beszélve, hogy - mint már jeleztem - a "cég" egyszemélyes tulajdonosa Maglód Város Önkormányzata. Az itt dolgozók pedig, beleértve az ügyvezetõ igazgatót is, a kft. havi fix fizetést kapó alkalmazottai. A befolyt összegeket (színházjegyek, bérleti díjak stb.) tehát, ahogy mondani szokták, nem lehet "kivenni". Szigorú nyilvántartási és elszámolási szabályok betartása mellett vissza kell "forgatni" a kft.-be, vagyis Maglód kulturális életébe. A társaság ugyanis KÖZHASZNÚ(!) és NONPROFIT(!), vagyis (közérthetõ nyelvre lefordítva): a köz hasznára létesített, és nem egyéni nyereségérdekelt.(!!!) Más tekintetben viszont lényegesen nagyobb szabadsággal mûködtethetõ. Ilyen például a pályázati lehetõségek kihasználhatósága, szerzõdéskötések, szponzorok, támogatók, üzleti partnerek megkeresése, vállalkozói tevékenység kitágítása, kreativitás, ötletek felhasználhatósága, munkatársak alkalmazása. E tekintetben nem kényszerül a gazdasági társaság annyi "képmutató, fû alatti, sumák" megoldásra, amire sajnos az érvényben lévõ, sokszor értelmetlen és életszerûtlen jogszabályok, rendeletek miatt a közszférában naponta láthatunk példát. Szóval talán a "pletyik" ellenére a város életében nem haszontalan dolog egy ilyen nonprofit kft. Csakhogy - és ez a "legvidámabb" az egészben - önkormányzati határozat ide, önkormányzati határozat oda, az elmúlt négy hónap kevésnek bizonyult arra, hogy az arra hivatottak be tudják jegyeztetni ezt a társaságot! Azaz valójában még nem is létezik ez a bizonyos kft. Hogy közben valamiféle kiszivárgott, téves információ alapján vannak, akik támadják azt, ami még nincs is?! Hát Istenem Ennek sok oka lehet. Például hogy: "Az élet kegyetlen!" Vagy talán még "nincs nyugalom az olajfák alatt", hogy csak két közismert közhelyet idézzek. Bár az is lehet, hogy csupán Isten malmai õrölnek lassan Na de ennyire?! ZALAVÁRI BÉLA majdani ügyvezetõ igazgató Maglód Város Önkormányzata április 23-i testületi ülésén döntõ többséggel határozatot hozott arról, hogy a hónapok óta elhúzódó és mind ez idáig be nem jegyzett, illetve elutasított nonprofit kft. ügyét megszünteti, és új cégbejegyzést kezdeményez, mellyel immáron a jelenlegi ügyvezetõ jogi képviselõjét bízza meg. A MAGHÁZ MÁJUSI PROGRAMJA Csernus Erzsébet Tiffany és ólomüveg kiállítása h Filmklub New York Bandái c. film vetítése Belépés ingyenes h Cotton Club Singers Hofi Mánia c. élõ koncertje Belépõ: 2000 Ft/fõ ig MAGLÓD A GYERMEKEK VÁROSA c. rendezvénysorozat (részletes program mellékelve a 6-7 oldalon) h Hyppolit a lakáj A Kalocsai Színház elõadása Belépõ: 2000Ft/fõ Családi jegy: 5000Ft/3fõ, 6000Ft/4fõ Júniusi elõzetes: - június elsõ hetében az Ünnepi Könyvhét alkalmából a MagHáz elõcsarnokában Szlovák Könyvhét. - 6-án Író-olvasó találkozó. - Június közepén pótoljuk Bach Szilvia: Alt duett címû darabját Kútvölgyi Erzsébet Kossuth-díjas és Egri Márta Jászai-díjas színmûvész közremûködésével. - Június végén: Domján Edit Nyári Mûvészetei Tábor a MagHázban. Jegyrendelés, felvilágosítás: ; 06 30/ ; 06 30/

4 4. AZ ÉLET MÓDJA MÁJUS Beteg a betegellátás Tudom, nem vagyunk egyedül a következõ problémával. Ezért azt szeretném, hogy a településünkön élõ emberek legalább tudják, milyen jogaik vannak e témában. Ez nem más, mint az orvosi ellátás otthonunkban. Számtalan esetben kerülünk szembe olyan helyzettel, amikor hozzátartozónkhoz vagy saját magunkhoz szeretnénk indokolt esetben orvost hívni. De csak szeretnénk! Sok esetben a telefonáló azt a választ kapja: az orvos nem tud kimenni. A jobbik eset az, ha esetleg megindokolják: sok a beteg, ezért nem tud házhoz menni. Inkább csak az a válasz: nem tud menni, hozzák be a beteget! Mintha mindenki háza elõtt ott állna a "sárga angyal", arra várva, mikor ki lesz beteg. Telefonon megkerestem betegjogi képviselõnket, dr. Mina Andrást. Ez ugyancsak nem volt könnyû, mert a felkeresett egészségügyi intézményekben, orvosi rendelõben, gyógyszertárban nincs kiírva a képviselõ neve és elérhetõsége. Ezután kénytelen voltam az ÁNTSZ-hez fordulni, ahol ezt megkaptam. Dr. Mina András a következõ felvilágosítást adta: elméletileg az orvos a hívást nem tagadhatná meg, sürgõsségi sorrendet felállítva mindenkihez el kell jusson. Ez vonatkozik a háziorvosokra és a hétvégi, illetve az éjszakai ügyeletekre is. Azt tanácsolta, ha sûrûn elõfordul az elutasítás, akkor a fenntartóhoz kell fordulni, aki általában a helyi önkormányzat. Vizsgálatot kell kérni, elegendõ-e az egészségügyi létszám. A betegjogi képviselõ azt is elmondta, hogy sürgõs esetben fordulhatunk a mentõszolgálathoz is. A pontosság érdekében megkerestem az Országos Mentõszolgálat ügyeletvezetõ fõorvosát is, ahol arról érdeklõdtem, mikor hívhat mentõt az állampolgár. A következõ választ kaptam: mentõ hívható, ha valakit baleset ér akár közterületen vagy saját otthonában, illetve ha hirtelen rosszullét következtében a betegnél eszméletvesztés következik be, valamint szülésnél. Ha a felsorolt esetek valamelyikénél mégis elõfordul, hogy elutasító választ kapunk, akkor forduljunk bizalommal a szolgálatvezetõ fõorvoshoz. A betegjogi képviselõ felhívja a figyelmet, hogy csak abban az esetben tud jogorvoslattal élni, ha a beteg vagy hozzátartozója megkeresi õt panaszával. Most már csak rajtunk, betegeken múlik, meddig dugjuk homokba fejünket. Ugye egyikünk sem szeretné valamelyik családtagját elveszíteni, csak azért, mert nem merünk szólni? Csak az a kérdés, hogy ami az egyik orvos idejébe belefér, az a másikéba miért nem. Egyik ismerõsöm közelmúltban történõ elutasítása késztetett e cikk megírására. Betegjogi képviselõ: dr. Mina András Telefon: , levélcím: Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 2143 A borítékra rá kell írni: betegjogi képviselõ részére KRIZBAI ATTILA Civil Kontroll Egyesület Patikaháború Megszavazta a képviselõ-testület az egészségügyi centrum létesítését a városban. Elsõ olvasatra nagyon csábító a befektetõi ajánlat. A mézesmadzag abban rejlik, hogy Maglódnak nem kerül semmibe a beruházás. Egy tõkeerõs nemzetközi patikalánc áll a beruházás mögött, ahol természetesen a profit az elsõ. Fõ kitétel, hogy a létesítmény alsó szintjén a beruházó kizárólagos üzemeltetéssel egy patikát nyit. Tény, ha ezt a lehetõséget elvetjük, akkor talán az elkövetkezendõ harminc évben nem lesz ilyen mértékû beruházási lehetõség az egészségügyi alapellátás terén a városban. Pedig valami nagyon okos dologgal meg kéne tartani, azaz ide kéne csábítani a fiatal háziorvosokat. Nem volt könnyû helyzetben a testület, mert az alkotmány szerint az állam kötelezettsége az egészségügyi ellátás megszervezése és finanszírozása, illetve az errõl való gondoskodás. Többek között ennek jegyében készült az önkormányzati törvény. Ez meghatározza az önkormányzatok feladatait és kötelezettségeit, illetve jogait. Az önkormányzat feladata többek között az egészségügyi ellátás biztosítása, amely egyebek mellett a háziorvosi, házi fogorvosi, védõnõi és iskolaegészségügyi ellátást jelenti, vagyis az állam az alkotmányos kötelezettségét az önkormányzati törvényen keresztül az önkormányzatok feladatául szabta. Az önkormányzati törvény viszont nagyon "lazán" fogalmazza meg az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, egyedül a felelõsséget fogalmazza meg világosan, de arról nincs szó, hogy ezt a felelõsséget hogyan, milyen módon érvényesíti. Vagyis az önkormányzatok óriási szabadsággal rendelkeznek a tekintetben, hogyan biztosítsák ennek a feladatnak az ellátását. De nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Mit hozhat Maglód számára a döntés? A hazai patikusok által üzemeltetett gyógyszertárakat hamarosan kiszoríthatják a külföldi kézben lévõ, tõkeerõs patikaláncok a piacról. Tavaly a hazánkban mûködõ közel bõl több mint 600 gyógyszertár veszteséges volt. A gyógyszer egészségügyi termék, amelyet ugyan kereskedelmi körülmények között forgalmaznak, de a gyógyszerellátás egészségügyi szolgáltatás, és ezt az államnak kontrollálni kell! Ráadásul a gyógyszerek egy részét állami támogatással kínálják, így a gyógyszer forgalmazása során járulékbevételek is megjelennek a gyógyszertárakban. Miért baj az, ha profi multinacionális láncok árulják a gyógyszert a lakosságnak a családi vállalkozásban mûködtetett patikák helyett? 2006 végén életbe lépett a gyógyszergazdaságossági törvény, ezt követõen megkezdõdött a patikaliberalizáció. Közel 200 új patikát létesítettek, többségüket nagyvárosokban nyitották, az 5000 fõnél kevesebb lakót számláló településekre alig-alig jutott néhány. Az ellátott városokban - mint Maglódon is - az új patikák csak a konkurenciát növelik, ezzel rövid távon árversenyt generálnak, amelyet a multinacionális háttér segítségével finanszíroznak, majd a versenytársak elsorvasztása után maguk diktálják az árakat és a feltételeket. Egy új patika ellen senki nem emelne kifogást, ha az többletszolgáltatást kínálna, vagy olyan kistelepülésre vinnék a szolgáltatásukat, ahol eddig nem volt gyógyszertár. A megnyíló patikák többnyire egy már régebben létrehozott vagy új gyógyszertárlánchoz tartoznak. Profiljuk kizárólag kereskedelemcentrikus, ezért a klasszikus gyógyszerészszakmai szempontok háttérbe szorulhatnak. Tulajdonosaik külföldiek, gyakran offshore cégekkel a háttérben, s itt-ott feltûnnek a politika gazdasági holdudvarának képviselõi is. A gyógyszerészek tulajdonában, vállalkozásában álló patikák esetében a gyógyítás szempontjai sokkal inkább érvényesülnek, de a láncoknál egyértelmûen a profit az elsõ. A családi patikák, hasonlóan a háziorvosi, fogorvosi praxisokhoz, egzisztenciavállalkozásokként mûködnek, ahol nem a tõkefelhalmozás a cél. A helyi gyógyszerészt ugyanúgy ismerjük, mint a háziorvosunkat, és személyes hitelükkel garantálják szolgáltatásaik színvonalát. KOVÁCS ZOLTÁN Civil Kontroll Egyesület

5 2008. MÁJUS Folk And Swing - avagy tavaszi szél swinget áraszt Bóbis László koreográfus, táncoktató, elõadómûvész a Happy Hoppers Tánccsoport mûvészeti vezetõje. Számtalan színházi elõadás koreográfusa: Kiss me Kate, Van, aki forrón szereti, Fekete Péter, Legyetek jók, ha tudtok, Folk And Swing - avagy tavaszi szél swinget áraszt. Stílusának meghatározó vonala a es évek táncainak világa. Táncai a sztepp, a szving (Lindy Hop), a tradicionális dzsessz, a magyar néptánc, a társastáncok, a rock and roll. Az I.D.O. Stepp Tánc Világbajnokságán 1. helyezett volt 1991-ben és 1994-ben. Az I.D.O. Európa-bajnokságán 1. helyezett ben. A W.R.R.C. Lindy Hop Világbajnokságon pedig 2. helyezettként végzett 2000-ben. Az érzékeny mûvészember hosszú éveken át itt élt Maglódon, ide nõsült, elsõ házasságából származó gyermekei Maglódhoz kötik, de már nem él városunkban. Ezért is volt nehéz elérni, na meg azért is, mert munkája, hivatása percnyi üresjáratot sem bír el. - Azt gondolná az ember, hogy akinek ilyen sikeres a mûvészi életútja, az már biztosan kora gyermekkorában eldöntötte, hogy ha majd nagy lesz, csakis táncosként éli le az életét - Hát igen, hajlamosak vagyunk ezeket a dolgokat kicsit túlmisztifikálni. Az életben minden sokkal egyszerûbben történik. Bár ha végiggondolom, mindig is vonzódtam a mûvészetekhez. De táncolni tanulni azért kezdtem el, mert a szakiskolából, ahova jártam - villamos gépekkel, berendezésekkel, erõsárammal foglalkoztunk -, az egyik haveromat mindig elengedték az esti szakmai gyakorlatról. Gondoltam magamban, nehogy már csak õ lógjon, én is gyorsan beiratkoztam abba a tánciskolába. Ott lányok voltak, szólt a zene, mozogni lehetett, mindez egy fiatalember számára nagyon vonzó tud lenni. Aztán persze már nem csak a lányok miatt ragadtam ott. - Mennyi idõ múlva derült ez ki? - Elvégeztem ott egy tánctanfolyamot, amikor is a tanárom azt mondta, hogy szeretné, ha lemennék a versenytáncosklubjába, mert úgy érzi, hogy van bennem valami, próbáljam meg azt. Lementem, tanultam, táncoltam, elkezdett érdekelni a dolog, majd beneveztünk egy versenyre, ahol 2.-ok lettünk. Gondolom, hogy ez a siker adott akkora lelkierõt, hogy komolyabban kezdtem foglalkozni a tánccal. Megnyíltam efelé, megszerettem, és sokáig foglalkoztam a versenytánccal, amelytõl ma már egy kicsit eltávolodtam. Úgy gondolom, hogy a tánc nem sport, nem lehet versenyzésbõl ûzni. Annak ellenére gondolom így, hogy sok komoly versenyt nyertem életem folyamán. A tánc mûvészet, amelynek mondanivalója van. A mozgás útján fejez ki érzelmeket, érzéseket, gondolatokat. Mint ahogy a színész a szavak útján közvetít, úgy a táncos a mozdulatai által közvetít. Ha ez nincs benne a dologban, akkor az nem tánc, hanem valamiféle más mozgásforma, például sport. - Merre lépett ezután? - Közben elkezdtem tanulni szteppelni, és a felé a zenei és mozgásvilág felé megnyíltak a kapuk. Az nekem csodálatos volt. A es évekbeli táncok, a dzsessz tele vannak érzetekkel, érzelemmel, gondolatokkal, improvizációs lehetõségekkel. Nagyon-nagyon jó tanárokat találtam a világban, és attól kezdve ez vitt magával. - Ahhoz, hogy kikerüljön egy világszínvonalú oktatóhoz, mi kellett? - Annyi kellett igazából csak hozzá, hogy legyen az embernek információja és vágya, hogy ezt csinálja. Láttunk egy dokumentumfilmet, amelyben szvingeltek, úgynevezett Lindy Hop-ot táncoltak ez a szvingtáncok egyik legõsibb formája. Amikor megláttam, villámcsapásként hasított belém, hogy úristen, ez csodálatos, ez nekem kell! Tele van energiával. Elkezdtük keresni, hogy hol is lehet ilyet tanulni, mert Magyarországon akkoriban még ilyen nem volt. Aztán jött egy füles, hogy Svédországban, ekkor meg ekkor, minden évben indul egy kurzus. Rettenetesen drága volt, fõleg a mi fizetéseinkhez képest. Fogtuk magunkat és kimentünk Németországba utcatáncolni. Két hónapig dolgoztunk, egy Wartburgban laktunk négyen. Nagyon húzós idõszak volt, de tudtunk annyit keresni, hogy kimehettünk tovább tanulni, és még a családnak is hoztunk haza pénzt. A késõbbiekben sokat jártam külföldre, sok kurzuson, tanfolyamon vettem részt. - Tudja, azon gondolkodom, hogy ha az embert fölveszik egy mûvészeti fõiskolára vagy egyetemre, ott vannak a nagy, híres tanárok, akik terelgetik erre-arra. Magának azonban saját magát kellett terelgetnie, kikutatni, megkeresni azokat a területeket, tanárokat, akik továbbvitték. Nem lehetett könnyû, és egyben veszélytelen sem - Nem annyira a tudat vezérelt, hanem inkább az ösztöneim. Sokszor magától mûködtek a dolgok. Magam sem tudom, de sokszor úgy éreztem, hogy valamilyen energiavonalon haladok végig. Mentem valami után, amirõl azt éreztem, hogy ez jó lesz, jó érzéseket ad. Ha az ember fel meri vállalni saját magát, az útjait, akkor az segít a mûvészetében. Önállónak és nagyon kreatívnak kell lenni ebben a munkában. - Hogy jutott el a színházi világig? - Meghívtak az akkor még Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára tanítani, ahol a színházi szakma igazgatói, fõrendezõi vannak. Hamarosan megtaláltak, és kézrõl kézre adtak. Most éppen a Nemzeti Színházban csinálom STAFÉTA. 5 az Örökös tagságnak a koreográfiáját. Megmegfordulok külföldön is, nemrég Bécsben, a Volksoperben voltam. A közelmúltban dolgoztam Kolozsváron, a Magyar Operában koreografáltam a Bál a Savoyban-t. - Nagyon sokféle zenével dolgozik - Igen, de olyan dolgokat vállalok be, amelyek mindegyikének köze van a dzsesszhez. - Nézzük az elõbb említett operettet. Hogyan kezd hozzá? - A koreografálásnál nagyon fontos a szöveg és a zene. Nagyon fontos, hogy milyen jelenetben van az a zenei szám, és hogy hová kell elvinni a jelenetet. Amikor már a próza nem tud fokozni, akkor jön a zene, és az repíti tovább a jelenetet. Közben figyelni kell a stílusra, arra, hogy milyen képességei vannak a színészeknek. Nagyon érzékeny, mély szituációk születnek egy-egy próbán. Komoly emberszeretet kell ehhez, hiszen az ember nagy mélységekbe láthat le ilyenkor. Ez sokszor rossz is lehet. Minél érzékenyebb az ember, annál jobban megérinti az adott probléma, adott életszituáció. - Gyerekekkel, fiatalokkal is foglalkozik, koreografálta többek között az Olivért, tánccsoportjai is vannak - A gyerekekkel fantasztikus dolgozni, bár nem könnyû körül kezdtem el tanítani, elõször szteppet, utána pedig a szvingtáncokat. Manapság már csak 1 napot tudok ott lenni az iskolámban (Jam Táncmûhely XIII. ker., Csanády u. 7.), de azért megy az, mert vannak segítõim. Egyébként az a véleményem, hogy a gyerekekre nem szabad ráerõltetni a táncot. Ha megfogja õket, akkor úgyis csinálni fogják, és nem kényszerbõl, hanem szeretetbõl. E szerint az elv szerint próbáltam nevelni a gyermekeimet is, és be is jött, mert már 3 éve táncolnak, szvingelnek, szteppelnek maguktól. - Meséljen a gyermekeirõl! - Nagylányom, Bóbis Enikõ 18 éves, most érettségizik, és rendezvényszervezõ szeretne lenni. Bóbis Bence pedig 16 éves, vendéglátós iskolába jár. Egyszer majd lehet, hogy belevágunk egy közös vállalkozásba. Ott táncolnak nálam, nagyon jól megvagyunk egymással. Jól áll nekik, pedig kevés embernek áll jól a szvingelés, mert ez egy speciális mûfaj. Ez az es évek, a régi tradicionális dzsessz, Duke Ellington világa. Sírok, amikor látom õket. Van még egy harmadik gyermekem is a második házasságomból, õ a tíz hónapos Barnabás. - Magát most hol lehet megnézni táncolni? - Van egy elõadásunk, a Folk And Swing - avagy tavaszi szél swinget áraszt. Az Állami Népi Együttes szólistáival táncolunk. A 20-as, 30-as évek táncai és a magyar, a balkáni népzene, néptánc szövõdik egybe. Megmutatjuk, hogy ezek hogy tudnak együtt dolgozni, együtt versengeni. A mezõségi páros forgatónak pl. ugyanaz a lépése, mint a szvingnek. Fantasztikus érzés táncolni. POÓR MARA

6 8. TARKA - OLDAL HIRDETÉS MÁJUS Tábori levél Tisztelt Szülõk! Kedves Gyerekek! A tavalyi sikeres "debütálás" után idén ismét megrendezésre kerül a Domján Edit Nyári Mûvészeti Tábor Maglódon! A tábor szervezõi és alkotói a szabadidõ hasznos eltöltése mellett szeretnék a gyerekeket megismertetni a zene, a tánc, a színjátszás, a képzõmûvészet különbözõ irányzataival. Az élményszerû ismeretszerzés, a kreatív alkotási lehetõség, a fantázia szárnyalása, na és a sportjátékok biztosítják, hogy idén is egy színes nyári kalandként éljük meg az 1 hetes együttlétet. (Ebben az évben meglepetésnek szánjuk a tábori "könyvtárshow-t".) Három turnust tervezünk: június június 30.-július 6. augusztus Részletfizetési és testvérkedvezmény igényelhetõ! Jelentkezni és felvilágosítást kérni személyesen a MagHázban vagy az alábbi telefonszámokon lehet: , 06-30/ , 06-30/ Ezzel zárom levelem, remélem, személyesen is találkozunk: BEATRIX FODRÁSZAT CÍM: MAGLÓD, KATONA J. U. 44. (A VASBOLTTAL SZEMBEN!) NYITVA: H-P: , SZO: Bejelentkezés szerint TELEFON: 06/ Nõi, Férfi, Gyermek fodrász: Kovács Beatrix Bejelentkezés: 06/ Hajfestés, melír, dauer professzionális MATRIX termékekkel. Alkalmi frizura, konty készítése, hajvasalás. NÕI HAJVÁGÁS 1600,- Ft-tól, FÉRFI HAJVÁGÁS 950,- Ft-tól! Pedikûr, Manikûr: SZILVIA Bejelentkezés: 06/ POÓR MARA táborvezetõ Kéz és lábápolás, lábmasszázs, díszítés(matrica, strasszok) professzionális módon. GYÓGYPEDIKÛR 2.000,- Ft! LÁBMASSZÁZS 1 óra 2.000,- Ft! SOK SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! KEDVEZÕ ÁRAK, JÓ HANGULAT, GYEREKSAROK! TUDJA-E? TUDJA-E?.hogy Pünkösd a pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik és a Húsvét után következõ dik napra esik. A keresztény világ ekkor ünnepli a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását. hogy az Anyák napját - május elsõ vasárnapja - amely amerikai eredetû hagyomány, Magyarországon a Magyar Vöröskereszt honosította meg. Az elsõ megemlékezést ben szervezték..hogy a Család Nemzetközi Napja május 15.-én van ben az ENSZ kezdeményezte. hogy a Gyermek napot - május utolsó vasárnapja óta ünnepeljük a Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség ben elfogadott határozata alapján. hogy a Tiffany üveg más mint az ólomüveg. Az ólomüveg lapjait ólomsínen illesztették egymáshoz. Az anyagukban színezett lapokat a felületükön festették meg. A Tiffany technika, ólomsín helyett rézfóliát és forrasztást használ. Így festés nélkül, csak üvegbõl aprólékos képek készíthetõk. Ezzel a technikával ablakokat, lámpa búrákat, kisebb dísztárgyakat is lehet készíteni.

7 2008. MÁJUS HIRDETÉS. 9 A nõgyógyászat átmenetileg szünetel! ÚJDONSÁG!!! MÁGNESES BIOREZONANCIA KEZELÉS ÉS BIOPTRON LÁMPÁZÁS Tel.: 06 20/ Maglód, Katona J. u. 25. (az Anna Gyógyszertár épületében) ROUND KÖNYVELÕIRODA KFT. vállalja gazdasági társaságok (bt., kft., kht.) teljeskörû könyvelését, bérszámfejtését, tb-adóhatósági ügyintézését. Elérhetõségek: 06 20/ , 06 29/ , 06 30/ telefonszámokon egész nap május 10-én NYOMDA ÉS KÖTÉSZET DUNA KÖNYVKIADÓ KFT. Tel.: Beépített szekrények, konyha-, szoba-, fürdõszobabútorok és egyéb kisbútorok készítését vállalom. Maglód, Bajcsy-Zsilinszky út 80. Telefon: ; 60 (30) Tisztelt Adózók! Kérjük, hogy adójuk 1%-t ajánlják fel a MagHáz Kulturális Közalapítvány javára. A befolyt összeget a mûvészetek területén kiemelkedõen tehetséges gyermekek ösztönzésére, díjazására fordítjuk. Támogatásukat elõre is köszönjük! Adószám: Számlaszám:

8 6. MAGLÓD, A GYERMEKEK VÁROSA MÁJUS MAGLÓD, A GYERMEKEK VÁROSA Fõvédnök : Takács István dr. Az UNICEF Magyar Bizottságának elnöke Hétfõ május Mazsorett utcaparádé Térzene Megnyitó ünnepség a MagHázban Vers Napsugár Óvoda néptánccsoportja Takács István dr. Az Unicef Magyar Bizottság Elnökének köszöntõje Krizbay Teca ének Székely Attila- zongora A gyerekpolgármester választás gyõztesének kihirdetése Kulcs és hatalomátvételi ceremónia, eskütétel Gyermek Testületi ülés Papp Balázs gitár A fájós fogú oroszlán - Domján E.Színjátszó Stúdió Kacamajka Hagyományõrzõ Táncegyüttes mûsora Nyitott Sportpálya Kedd május h-12h-ig A budapesti Korai Fejlesztõ Központ kihelyezett tanácsadása: Czeizler Barbara ig.gyógypedagógus Hajtó Krisztina mozgásterapeuta 12. Az éltetõ masszázs-babasimogató Bácskainé Lakner Erika okl. babamasszázs oktató 13h Játszóház Virágkötészet- Peregi Bori Bizottsági ülések "Rendhagyó bizottsági ülések" (Polg. Mesteri Hiv.) A magyar nép jelképei, hiedelemvilága Darázs Marika 17h Óvodából az iskolába Rendhagyó szülõi értekezlet iskolaérettségi tanácsadó (Általános Iskola) Evangélikus templom két órán keresztül nyitva Szerda május 21. 8h-12h Nyitott óvoda- MITIÓK, kompetenciaalapú program alkalmazása Hétszínvirág óvodában Galéria h Tinikuckó Az egészséges test. Védõnõk és Borbélyné Pataki Éva kozmetikus, Horgas Petra fodrász tanácsai (Védõnõi Szolg.,Rákoczi út) 13h Játékos matematika Kollár Jánosné ped. - 18h Anyakuckó: Túlélési praktikák otthon lévõ anyáknak- Péli Kinga 5gyermekes családanya A központi idegrendszer sérülésemozgással egyb. Tanácsadás Kovácsné Kreidlmayer Éva, A Petõ Int.konduktora "Rendhagyó" testületi ülés (Polg. Mest. Hiv.) 16h Sajátos nevelési igényû gyerekek fejlesztése.- Kovács Andrásné fejlesztõ ped. A központi idegrendszer sérülésemozgással egyb. Tanácsadás Kovácsné Kreidlmayer Éva, A Petõ Int.konduktora "Rendhagyó" testületi ülés (Polg. Mest. Hiv.) 16h Sajátos nevelési igényû gyerekek fejlesztése.- Kovács Andrásné fejlesztõ ped. -18h Játszóház Késmárki Marika Nevelõszülõk, örökbefogadó szülõk problémái - dr.. Szilágyi Júlia pszichiáter Csütörtök május h Ringató: Az óvodát megelõzõ játékos, énekes foglalkozás a Kodályi elvek alapján Hazai Annamária zeneped. 11h Babaolvashow (Könyvtár) 14.30h A Biblia és a gyerek Darázs Marika hitoktató (Könyvtár) Mesét mond a nagypapa (Könyvtár) Nagyik és unokák maglódi népviselet Nyugdíjas klub Nagyik és unokák- egy kis szlovák nyelvlecke (Szlovák Kisebbségi Önk.) (Könyvtár) Játszóház Nagyik és unokák - Régi játékok, elfeledett kézimunkák. (Könyvtár) Életvezetési és életviteli program - a gyerek hogyan lesz áldozat a családban és a nagyobb közösségben - Csendes Éva Nyitott tornaterem

9 2008. MÁJUS MAGLÓD, A GYERMEKEK VÁROSA. 7 A MAGHÁZ SZERVEZÉSÉBEN programbontás Péntek május h Játszóház Üvegfestés 14h Tanulási stratégia Lantos Mihály Természetes környezetünk, védett növényeink- Koltay Erika Néprajzkutató, filmrendezõ Kell egy csapat avagy Mit tudnak a cserkészek? Jákfalvy Péter Gyömrõi Cserkész csapat 17h A gyógyító mese Boldizsár ldikó meseterapeuta Jótékonysági adománygyûjtés a rászorultak életminõségének javítására Szombat május 24. 9h-14h Családi sportnap az Iskola szerv.: 8.00 nevezés a kerékpárversenyre, 9.00 kerékpárverseny 9.40 családikerékpározás, "játékos-mindenféle" díjátadás Játszóház - Családsegítõ Szolgálat (Központi iskola) 9h Városjátékok-helytörténeti vetélkedõ (Könyvtár) 13h Karate do bemutató Kertész Ferenc 14h Capoeira bemutató A szülõk spirituális felelõsségvállalása- családi egységmeditáció Grandpierre A.- pszichológus A nap folyamán Játszótéravató Fa és virágültetés a rendezvénysorozat emlékére 15.30h Játszóház Népek játékai - Udvari játékok Szeili Mariann Kézmûves játékok Szökõ Éva Filmklub Legyek ura filmvetítés beszélgetés A Zengõ film Vasárnap május 25. 9h-12h Maglódi Rendõrörs (Rendõrautó, motor, lovak) programja Általános bûnmegelõzés D.a.d.a. program KRESZ vetélkedõ, kerékpáros ügyességi verseny (Patakparti Szabadidõ Park) 9h Agyagdagonya fazekas játszóház Jandó Luca Evangélikus templom Gyermeknapi Istentisztelet Fotókiállítás Gyermekek a gyülekezetben Játszóház 13h Vackor játszóház Történelmi játékok Kisállat, galambsimogatóörökbefogadó Galambászok 13. Vackor óvoda elõadása A kiskakas gyémántfélkrajcára A zöld lific Domján Edit Színjátszó Studió 14h Mit rejt a zsebecske? ha kitalálod, tiéd lehet.- Krizbay Attila A fájós fogú oroszlán Domján Edit Színjátszó Studió Színházi elõadás Milne: Micimackó - Bánfalvi Ágnes Színháza Színházi elõadás Milne: Micimackó - Bánfalvi Ágnes Színháza Záró testületi ülés Tanár-diák, gyerekképviselõ-felnõtt képviselõ focimeccs Helyi védnök:vaskó Krisztián kulturális ügyekkel megbízott alpolgármester MÁJUS

10 10. MAGLÓDI IFJAK HIRDETÉS MÁJUS Új helyen a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Április 4-én 14 órakor kedves kis háziünnepség keretében mutatta be Gottl Aranka, az új helyre költözött Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat "szolgálatvezetõje" a volt könyvtár épületében felújított "bázishelyüket". A meghívott vendégek gyûrûjében köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal vagy anyagiakkal segítettek "testreszabni" az épületet. Kiderült az is, hogy õ maga, valamint munkatársai is aktív részesei voltak a munkálatoknak. A rövid beszédeket, a munkálatokról szóló szellemesen összeállított "diavetítést" kis irodalmi mûsor követte, majd beszélgetéssel egybekötött állófogadás zárta. Április 24-én 14 órára a szolgálat nevében Kovács Zoltánné Majorosi Andrea hívta össze a jelzõrendszer tagjait, az óvodákat, az iskolát, a Védõnõi Szolgálatot, az iskolai védõnõt, a Maglódi Rendõrõrsöt, az egyházközségeket A téma a jelzõrendszer évi mûködésének átfogó értékelése volt. A szolgálatnál Életet az Éveknek Alapítvány részére kérjük, hogy adója 1%-t az alábbi adószámra ( ) szíveskedjen jegyezni. Köszönjük! Tisztelt Maglódiak! az elmúlt évben 6 alkalommal tartottak jelzõrendszeri értekezletet. A gondozottként nyilvántartottak száma 125 gyermek volt. Nyilvántartásuk szerint 138 jelzés érkezett hozzájuk. A késõbbiekben, mint megoldásra váró problémára, a családterápia fontosságára hívják fel a figyelmet. Oda kell figyelni az új beköltözõk integrálására a megfelelõ intézményekbe. Fontos az önkéntesek bevonása a segítõ munkába, a hátrányos helyzetû, veszélyeztetett gyermekek óvodai felvételének elsõbbsége. Gottl Aranka tag-intézményvezetõ bízik abban, hogy "a jövõben még inkább kiteljesedik városunkban a gyermekek és családok életminõségének, az élet élhetõségének a javítását célzó összefogás a helyi gyermekvédelmi rendszer tagjai között". Szerkesztõségünk nevében a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi munkatársának további sikereket és eredményes, jó munkát kívánunk az "új intézményben"! Z. A Kacamajka Hagyományõrzõ Néptánc Együttes meghívást kapott - Magyarországról egyedüli csoportként - a júniusban Törökországban rendezendõ Nemzetközi Néptánc fesztiválra. A sikeres részvételhez támogatókat keresünk, hiszen a kiutazásnak magas költségei vannak. Támogatásukat az alábbi számlaszámra várjuk: Takarék Szövetkezet Maglód Köszönettel: Kacamajka Hagyományõrzõ Néptánc Együttes A Maglódi Civil Kontroll hírei Április 27-én reggel 9 órakor, mit sem törõdve azzal, hogy vasárnap van, a Civil Kontroll tagjai harcra készen - lapát, gereblye, ásó, gumicsizma hadrendbe állításával - a MagHáz udvarán találkoztak. Huszon-egynéhány ember úgy döntött, hogy a város kis patakját, mely joggal lehetne ékessége is településünknek, megtisztítja a beledobált szeméttõl. A patakarti Szabadidõ Parknál kezdték megtölteni az elsõ zsákot. Majd ezt követte még 29 darab, míg feljutottak az Aradi utca végére, ahol a patak ered. A patak partján élõk többsége örült a "tisztogatóknak", remélve, hogy a mindenkori szemetelõk ezután már nem a vízbe dobálják megunt dolgaikat. Ám látva az autóalkatrészektõl, autógumiktól, rozsdás tárgyaktól, elpusztult állati tetemektõl piszkított medret, nem sok reménységük lehet. Legfeljebb csak annyi, hogy a "piszkítók" egyszer rájönnek végre arra, hogy a szemétnek a szeméttárolóban a helye, és nem a patakban! Ez a hulladék egyébként már emberi kézzel nem mozdítható, és nem hagyományos szemeteszsákba gyûjtendõ. Valamilyen más megoldást kellene kitalálni a probléma megoldására, melyet a településnek közös ügyként kellene kezelni. A munka végeztével a csapat jelentõs része visszatért a bázishelyre, ahol már várta õket a bográcsban fõtt, ínycsiklandó ebéd, melynek elkészítését Hunka Marika és Pintér Tiborné vállalta. A délután még hátralévõ része jó hangulatú, tartalmas beszélgetéssel zárult. Z HITELIRODA MAGLÓDON IGÉNYELJEN MOST JELZÁLOGHITELT!!!! Nincs értékbecslési díj Nincs hitelbírálati díj Tulajdoni lap és térképmásolat Akciós személyi kölcsön Vállalkozói hitelek Biztosítás: baba program, nõi biztosítás, lakás biztosítás, nyugdíjpénztár Fõ u Üzletház (Hitelcentrum) T: 06 70/ MI újság - Független közéleti és kulturális lap Kiadja: Szerkeszti: Nyomda: Megjelenik: Z.B.Z. Kulturális Bt. Poór Mara Duna Könyvkiadó Nyomdája minden hónap 1-jén Telefon: Lapzárta: minden hónap 22-én

11 2008. MÁJUS HIRDETÉS. 11 GIANT 17. Tour de Gyömrö június 8. 9 óra (vasárnap) Gyömrõ, Szabadság tér Elõnevezés: május 1. június 2. Között a weblapon, az ott feltüntetett feltételek mellett. en: illetve személyesen: a Váltó kerékpár üzletben minden szombaton 9 13 óra között (Gyömrõ, Táncsics M. u. 100/A) Elönevezési díj: 1500 Ft/fö Helyszíni nevezés: A verseny napján a rajt helyszínén, között Helyszíni nevezési díj: 2000 Ft/fö Verseny óvodástól nyugdíjasig. Tandem, fogyatékkal élók, gyengén látók részére külön kategória Minden versenyzõnek egy emblémázott pólót adunk ajándékba! Ebédelési lehetõség: ebédjegy ellenében 1 tál babgulyás 450 Ft. Díjazás: érem díjazás, MOUNTAIN BIKE KERÉKPÁR *** Valamennyi résztvevö között, függetlenül az eredménytöl kisorsolunk 1 db MOUNTAIN BIKE kerékpárt A Giant Kupa Abszolút 1 helyezett Ft. 2. helyezett Ft. 3. helyezett Ft. értékû Cycling Sport Center által felajánlott külön díjazásban részesül. A verseny fõvédnöke dr. Gyenes Levente polgármester ALAPÍTVÁNY JÓ HÁTSZELET 2007 G Y Ö M R Ö A Szarvas Cukrászda a Maglód a gyerekek városa c. programsorozat alkalmából felajánl 200 db ingyenes fagylalt kupont a MagHázban megrendezett programok gyermek látogatóinak. Egy kupon kettõ gombóc elfogyasztására jogosít fel a Szarvas Cukrászdában vagy a mozgóárusnál. A minõségre a név a garancia!!! MÁJUSBAN MINDEN Ft FELETTI VÁSÁRLÁS AKÁR HÁROM HAVI KAMATMENTES RÉSZLETRE IS ELVIHETÕ!!!

12 12. RENDÕRSÉGI HÍREK HIRDETÉS MÁJUS Néhány eset a Maglódi Rendõrõrs mûködési területén április hónapjában történt rendõri intézkedésekbõl A Maglódi Rendõrõrs járõrei szolgálat teljesítése során Maglód, Jókai utcában intézkedést kezdeményeztek V. P. mendei lakossal szemben ittas jármûvezetés miatt. Ennek során õt a Maglódi Rendõrõrsre elõállították, majd a gyömrõi orvosi ügyeletre átkísérték kétszeres vérvétel végett. Ellene az intézkedõ rendõrök feljelentést tettek. Eljárás indult lopás miatt D. T. röszkei lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki napon Maglód, 31-es fõút M0-s építkezési területén a nyitott állapotban hagyott kistehergépkocsiból eltulajdonította a váltóboksz mellett hagyott márkájú kékes színû övtáskáját a benne lévõ okmányokkal és készpénzzel együtt. A lopással okozott kár: Ft. Eljárás indult személyi sérüléses baleset miatt, mivel K. J.-né személykocsival Maglód lakott területén belül Ecser felé közlekedett, és irányjelzõjét használva balra kívánt kanyarodni. A mögötte közlekedõ személykocsi vezetõje az irányjelzést figyelmen kívül hagyta, és balról elõzésbe kezdett, melynek következtében összeütköztek. A baleset során K. J.- né könnyû sérüléseket szenvedett, õt a mentõk az OBSI-ba szállították én a Maglódi Rendõrõrs járõrei szolgálatuk teljesítése során igazoltatás alá vontak egy személykocsit, mely Maglód, Jászberényi úton haladt Gyömrõ irányából. Az OMV üzemanyagtöltõ kúthoz érve balra kanyarodott, a kötelezõ haladási irány egyenesen vagy jobbra tábla ellenére. Az igazoltatás során megállapítást nyert, hogy a jármûvet Cs. J. vezeti, aki nem tudta a helyszínen hitelt érdemlõen igazolni magát, és vezetõi engedélylyel egyáltalán nem rendelkezik. Cs. J. felõl erõs alkoholszag áradt, ezért vele szemben alkoholszondát alkalmaztak, mely elszínezõdött. Cs. J.-t kettõs vérvételre elõállították. Ellene az intézkedõ rendõrök feljelentést tettek. Eljárás indult gépkocsilopás miatt M. J. maglódi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki napon és óra közötti idõben Maglód, Lehel utcában lévõ családi háza udvaráról eltulajdonította a Skoda Fabia típusú személygépkocsiját, amelyben forgalmi engedély és mobiltelefon is volt. A bûncselekménnyel okozott kár: Ft én a Maglód, Kossuth utcából bejelentés érkezett, hogy ott robbanóanyagot találtak. A maglódi járõrök megjelentek a helyszínen, és megállapították, hogy a címen lévõ építkezés során a földbõl elõkerült 1 db kb cm hosszú második világháborús légvédelmi löveg, valamint kb. 20 db éles gépkarabélylõszer. Ezután fentiekrõl a hmtûzszerészeket értesítették. Eljárás indult V. V. bp.-i lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki án óra körüli idõben Maglód, Gábor Áron utcában a nyitott lakásba behatolt, és onnan Ft készpénzt tulajdonított el. A lopással okozott kár Ft, rongálással kár nem keletkezett én a Maglódi Rendõrõrs járõrei szolgálatuk teljesítése során ellenõrzés alá vonták K. A. tomajmonostori lakost, aki Maglód, Katona József utcában személykocsival közlekedett. Nevezett személy az ellenõrzés során elismerte, hogy kb. 1,5 liter sört fogyasztott, írásos nyilatkozatot tett. Ellene az intézkedõ rendõrök szabálysértési feljelentést tettek. Maglód, április 29. BAKOS RÓBERT RENDÕRSZÁZADOS

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat J E L N Y E L V I S S Z O L G Á L A T Á N A K T O L M Á C S Z O L G Á L T A T Á S I

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be.

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be. Tanulók produkciói: A programot a szervező iskolák az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola valamint a Benedek Elek EGYMI tanulóinak produkciói színesítették.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben