nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren"

Átírás

1 FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP III. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM MÁJUS Szinte röpül az idõ, újra itt van május, mely a családok hónapja. Hiszen elsõ vasárnapján az édesanyákat, utolsó vasárnapján pedig a gyermekeket köszöntjük, ünnepeljük. (Gyakran vetõdik föl bennem a kérdés, hogy vajon az apák napja miért nem hangsúlyosabb, és miért nem ebben a hónapban van?) Településünkön május 19-én indul egy rendezvénysorozat Maglód, a gyermekek városa címmel, mely 25-ig tart. Ez idõ alatt, 1 héten keresztül minden a gyerekekrõl, a gyerekekért, s rajtuk keresztül a családokról, a társadalomról szól. A családról, a társadalom legkisebb sejtjérõl, az elsõ szûk közösségrõl, melybe világra jövünk, s amely egy életre meghatároz nemcsak bennünket, hanem gyermekeinket is. A leggyönyörûbb, ámde gyakran a legszörnyûbb tapasztalatokat itt szerezzük, melyeket tovább viszünk társadalmi létünkbe, mint ahogy a társadalom is "vastagon" beleszól hétköznapi életünkbe. Mi is a célja ennek a rendezvénysorozatnak? Társadalmi rendünk alapja a demokrácia, melynek ismerete nem születik meg velünk együtt, mikor elõször látjuk meg a napvilágot. Személyiségfejlõdésünk során kell megtanulnunk a játékszabályt, az elméleti és gyakorlati mesterfogásokat. Meg kell értenünk, el kell fogadnunk, majd igényünkké kell válnia annak, hogy akarjunk részesei lenni a folyamatnak, amely egy-egy döntés demokratikus meghozataláig vezet. A MagHáz, mely az események kitalálója, tervezõje, szervezõje, szerkesztõje, ennek a folyamatnak a fontosságára szeretné ráirányítani az itt élõk figyelmét. Gyerekekét és felnõttekét egyaránt. Ennek kapcsán fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, vegyék észre, bizony, túl gyakran vagyunk kommunikációképtelenek. Nem tudunk egymással beszélgetni, megvitatni problémáinkat, közös nevezõre jutni. Konfliktusos helyzetekben rögtön a rosszat, az elviselhetetlent látjuk a másikban. Meg sem próbálunk gondolkodni a velünk ellentétes Tisztelt Olvasók! véleményen lévõ ember fejével, hogy õ vajon miért cselekedett úgy, miért mondta azt meg azt Eleve rosszhiszemûen közeledünk egyegy helyzethez. Egyre gyakrabban pedig a politika rendezi át emberi kapcsolatainkat. A különbözõ színek szekértáborokat hoznak létre, melyek nem tudnak, csak a gyûlölet nyelvén kommunikálni egymással. Nem az a fontos, hogy a másik milyen ember, milyen nagyszerû alkotó munkát végez, milyen kitartóan munkálkodik egy közösség életének jobbá tételén. Csak az a fontos, hogy piros-e, narancssárga-e, kék vagy éppen zöld, esetleg szivárványszínû vagy színváltós S ha történetesen már végképp nem tudnak semmi rosszat találni benne, akkor gyorsan kreálnak egyet. Ennél szörnyûbb már csak az lehet, mikor a szemfülesek politikai ideológiák mögé bújva szövögetik saját egyéni, önös érdekeik hálóját. Manapság nagy divat a legkülönfélébb szervezeteket felhasználni ehhez. Ilyen visszás, hamis helyzetekben kellene a mindenkori választott vezetõnek felemelnie a szavát, s irányt, utat mutatni, hiszen többek között ezért választották meg. Azért, hogy egy adott közösséget egységbe foglalva képviseljen, és nem azért, hogy szûk klikkek érdekeit fésülje össze a sajátjával, és ezt próbálja meg közösségteremtõnek kikiáltott szándékkal, fondorlatosan ráerõltetni a gondjaira bízott emberekre. Akiket ráadásul olyan ostobának néz, hogy azt hiszi, mindezt nem látják át. Évszázadok bölcsessége rejlik a közmondásban, miszerint "fejétõl bûzlik a hal". Bizony nagyon igaz ez a mi kis bimbódzó demokráciánkban, szerte e hazában, kicsiben és nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, na, szóval ott valahol, volt egy birodalom. Ennek a birodalomnak volt egy királya, akit úgy hívtak, hogy Bánomisén. Azért nevezte el így a népe, mert ez az uralkodó már nem törõdött birodalma boldogságával, csak a saját maga és udvartartása jóléte érdekelte. Szomorkodott is a sok ember, mert csalódtak királyukban. Pedig annak idején minden milyen szépen indult! A király egykor jóságos és kedves volt, igyekezett rendet tartani és igazságosan cselekedni kicsiny birodalmában. Telt-múlt az idõ, s hogy, hogy nem, elõbújt valós énje. Mivel képtelen volt megoldani az uralkodásból adódóan vállára nehezedõ gondokat, káoszt teremtett maga körül. Hogy miért csinálta mindezt? Azért, mert a zavaros, tisztázatlan helyzetekben jobban el lehetett rejteni uralkodói hiányosságait, és egyszerûbb volt a "rettenetes körülményekre" fogni emberi gyengeségeit. Fût-fát ígért hûséges alattvalóinak, majd ugyanannak az ellenkezõjét más hû vazallusainak. A végén már maga se nagyon tudta, kinek mit is mondott. Így aztán nem békességet teremtett az emberek között, hanem inkább viszályt. Egymás ellen uszította birodalma népét, megosztotta õket, s azt gondolta, így vesz hatalmat fölöttük, s uralkodik rajtuk. Fennen hirdette, önmagát sajnáltatva, hogy "nincs békesség közöttetek", miközben õ teremtett háborúságot a nép között. Történt egy napon, hogy az emberek azért, hogy szomorúságukat feledjék, országszerte nagy mulatságba kezdtek. Meghallotta ezt a király, s azon nyomban õ is nagy lakomát rendezett a híveivel, hogy ezzel is mutassa hatalmát, gazdagságát, s bizonyítsa, hogy uralkodása töretlen. S miközben pecsenyéjét sütögette harsányan hangoskodva, észre sem vette, hogy alattvalói nem értették, most akkor mirõl is szól a nagy vigasság. A nép idõnként csippentett egyet-egyet a lehulló morzsákból, még mosolygott is, jókedvet színlelve, aztán zavartan félreült, s a sajátjai közül nézte az urak féktelen mulatozását. Némelyek pedig szomorúan hazaoldalogtak. Pedig ünnepelni jöttek õk is, nagy, közös ünnepet! Közös muzsikával, közös vidámsággal, nem egymást túlharsogó, értelmetlen rikoltozással. Titokban azt remélték, hogy a forgatagban újra megtalálják azt az egykori, régi, jóságos királyt, akit annak idején maguk közül választottak, mikor legyõzte a gonosz

2 2. KULTÚRA KÖZÉLET MÁJUS sárkányt. S aki egykor mindnyájuké volt. S nem csak szavakban. A király pedig csak bárgyún mosolygott S míg udvaroncai gyûrûjében múlatta az idõt, néha népére is vetett egy-egy pillantást, borgõztõl vörösödõ fejjel. Egyre távolabbról és egyre elmosódottabban látta õket, mert közben egyszer csak hatalmas szakadék keletkezett a birodalom közepén, mely kétfelé szakította országát. De a király csak mulatott és egyre csak tömte feneketlen bendõjét, miközben igyekezett elhitetni magával, hogy ismét bölcsen cselekedett. Az emberek pedig gondolkodóba estek: vajon jól van-e ez így?! És a nagy fejtörés közepette kitalálták a demokráciát! Mert a mesében még a királyságokban is van demokrácia. Ellentétben a valósággal, ahol a demokráciákban is elõfordul, hogy valaki népétõl elszakadva, egy szûk rétegre támaszkodva, önfejûen, egyedül akar uralkodni Így volt, mese volt! Ki tudja, tán igaz se volt! Itt a vége, fuss el véle S hogy miért is mondtam el ezt a kis mesét? Hát terápiás célzattal. Az ötletet pedig az adta, hogy az írásom elején említett rendezvénysorozatra meghívtunk egy meseterapeutát, Boldizsár Ildikót, aki mesékkel gyógyít. A kiváló szakember a mese szimbólumait - amely az emberiség történetének, életének õstudását sûríti adaptálja, használja fel egy-egy élethelyzetre. Rendkívül érdekes, izgalmas, gyermek és felnõtt számára egyaránt érthetõ elõadást tart majd. (A hét eseményeinek pontos sorrendje és idõpontja újságunk 6. és 7. oldalán található.) A Maglód, a gyermekek városa rendezvénysorozat játékos kerettörténete a diákpolgármester- és a diákképviselõtestület-választás, amely során a jelöltek találkoznak a város polgármesterével és képviselõivel. Megismerkednek az önkormányzat munkájával, a testületi ülések, a bizottságok döntéshozatali mechanizmusával. A választási kampány gyõztesei 19-én hétfõn, délután 15 órakor a MagHázban, ünnepélyes ceremónia keretében átveszik a város polgármesterétõl a település kulcsát és a hatalmat. Majd a hét folyamán minden rendezvényen, elõadáson, konferencián az adott témával kapcsolatban aktívan kommunikálják a gyermektársadalom véleményét, érzéseit, gondolatait. Kíváncsi lennék, hogy annak a bizonyos mesebeli, birodalombéli mulatságnak az eseményeit vajon hogyan kommunikálná a diák polgármester, és mit mesélnének a diák képviselõk?! És abban az élethelyzetben vajon milyen népmesével gyógyítaná a birodalom lakóinak lelkét a meseterapeuta?! A gyermek a jövõ záloga - szoktuk mondani, és ez valóban így is van. Gyermekeinknek még van módjuk arra, hogy felhasználva a demokrácia adta lehetõségeket, szebben, jobban, tisztábban és békésebben éljenek, mint szüleik. Reméljük, hogy ehhez a folyamathoz a Maglód, a gyermekek városa címû rendezvénysorozattal elvetjük a magot. A MI-újság az interneten is olvasható: POÓR MARA Bill, a hentes Az Új Színház Jászai Mari - díjas, Érdemes mûvésze, a MagHáz színháztermének névadója Leo DiCaprio az a fajta szöszi, aki szöszisége ellenére egész pontosan tudja, hogy mit, mikor és miért csinál. Sematikus színészete nem zárja ki, hogy olykor egészen jó rendezõk kevésbé jó filmjeiben is feltûnjön. Ilyen például a New York bandái címû 100 milliós szuperprodukció, melyet a kitûnõ, ámbár néha feltûnõen rosszul válogató Martin Scorsese jegyez. A filmet május 16- án 18 órától lehet megtekinteni a MagHáz és a Civil Kontroll közös klubjában. Az elõzõ hónapban Az utolsó mohikán ment Daniel Day-Lewisszal, aki árva jenkigyerek létére jól adta az indiánt. Most ír létére íreket koncoló amerikai (vagyis bennszülött) hentest alakít, és vitathatatlan szakértelemmel csontoz. Húshiányról szó sem lehet, hiszen már az 1846-os burgonyavészt megelõzõen is nagy számban hagyták el a zöld szigetet az éhínség elõl menekülõ írek, 1851-ig viszont mindent tetézve további egymilliónyian emigráltak az USA-ba. Tárt karok helyett éles pengékkel és bárdokkal várták õket. A polgárháború idején játszódó film Manhattan Öt pont nevû terének birtoklásáért folyó harcot követi nyomon. Nyakon öntve egy kis bosszútörténettel, vagy fordítva, de szinte mindegy is. Észak vagy Dél, az itt senkit sem érdekel! Van benne még barátság, árulás, szerelem és csalódás, minden, ami jól mutat a moziban. Caprio, a nem szimpla szöszi, Lewis, a roppant hibbant böllér ellen. Na ne! Vagy mégis? 166 percünk csak van ízlésficamunk gondozására?! M Bubik István színmûvész május 19.-én született, ebben a hónapban lenne 50 esztendõs ha ha az a szörnyû tragédia nem következik be 2004.november 28.-án. Most emlékezzünk Ablonczy Lászlóval, a Nemzeti Színház egykori igazgatójával Istvánra. Álljon itt egy részlet ben megjelent könyvébõl, melynek címe Nemzeti lélekharang Jászai Maritól Bubik Istvánig. Teherrel Találkozás Bubik Istvánnal 1986.(Beszélgetõtárs A.L.) " Brecht azt mondja, hogy a színész jelleme csak adott szerepének viszonyában mérhetõ, Illyés Gyula szerint a legnagyobb színészek nagy jellemek is. Mi az igazság? - Életem egyik legnagyobb pofonja, hogy jellemtelen és hiú ember is lehet egészen kiváló színész. Azt hittem korábban, hogy a kettõ öszszefügg, de nem. Hitvány jellem is lehet jó színész. Igaz, azt a többletet ez a jó színész nem tudja megadni, ami még kiválóbbá, mûvésszé teszi. - S mi a jellem kritériuma? - A felelõsség hazája, népe iránt. Felelõsség a gyermekek, a fiatalok iránt. Mert nem mindegy, milyen élményeket kapnak például a színházban. Mert a színháznak ezt a közösségi, erkölcsi erõt mindenekfölött sugároznia kell. Mindez természetes kéne, hogy legyen, ám a nagy pénzhajszában, ügyeskedésben errõl manapság nem illik beszélni. - Véleményed szerint jobbá formálhatjuk a társadalom értékrendjét? - Feltétlenül. Ha például a tömegkommunikáció azokat a személyeket, jellemeket állítaná köztudatba, akik valóságos értékek, s nem divat- és percemberkéket, akik óraszámra millióknak handabandáznak. S a társadalmi köztudatban az alakul ki, hogy õk az igazi értékek, mert õket látni, hallani legtöbbször. Ez nagyon átlátszó manipuláció. - Kire gondolsz a példaszerûséget tekintve? - Tudjuk-e igazán, ki az az emberként és fizikusként is rendkívüli Gyarmati István? Elõtérben van Balczó András, Fülöp Viktor? S Õze Lajos, Latinovits Zoltán érdeme szerint szerepel-e a köztudatban? Akiket említettem, személyes elfogultsággal tettem, mert vonzódom hozzájuk. Bármilyen foglalkozást tekintve: etikai példa számomra az, aki munkáját teljes hivatástudattal csinálja. Nekem persze könnyû ezt mondani, mert eddig minden sikerült. Túlságosan is zavartalanul. De ha egyszer mégse úgy alakul legyen bátorságom abbahagyni. Nem meghalni. Abbahagyni. Mert ebben az országban már olyan sokan haltak meg és haltak bele az ügyekbe, hogy szükséges életben is maradni " A mûvészvilág szeretné, ha Bubik István színmûvészi és emberi hitvallása példamutató lenne a következõ nemzedékek számára is, ezért díjat alapított. A Bubik István -díjat a Kubik Anna elnökletével mûködõ kuratórium ítéli oda annak a 35 évesnél fiatalabb színésznek vagy rendezõnek, aki a színházmûvészet területén kiválót alkot. A pénzjutalom mellett Gyõrfi Sándor szobrászmûvész bronzból készült fõnixmadár- allegóriáját, valamint A csillagokban Bubik István címû díszalbumot is megkapja, amelyet a mûvész halálának 1. évfordulójára jelentettek meg. Elsõként Trill Zsolt a beregszászi Illyés Gyula Színház mûvésze, majd Kerekes Éva színmûvész, ben pedig Bogdán Zsolt kapta meg az értékes mûvészeti díjat. P.M.

3 2008. MÁJUS KULTÚRA KÖZÉLET. 3 Isten malmai lassan õrölnek (Na de ennyire?!) Régen írtam már a MagHázról. Idõközben elméletileg sok minden történt. Gyakorlatilag kevésbé Nem a szakmai munkára gondolok. Hiszen, hogy ebben van-e bárminemû változás, azt a Maglód kulturális életével együtt lélegzõ polgár önmaga is meg tudja ítélni. A ház alapvetõ mûködésével kapcsolatos dolgok azonban a "széles közönség" számára vagy rejtve maradnak, vagy téves információk - urambocsá! pletykák - kelnek szárnyra, ami enyhén szólva nem jó Úgy gondolom tehát, helyesebb, ha az ez ügyben érdeklõdõk "elsõ kézbõl" kapnak információkat. A dolognak azzal a részével most nem kívánok foglalkozni, hogy a MagHázzal kapcsolatos ügyek szerintem utoljára akkor mentek simán, amikor az még csak tervezõasztalon létezett Komoly problémák, szakmai és kevésbé szakmai viták merültek fel a szerzõdéskötésekkel, a kivitelezéssel, a határidõcsúszás ellenére is - bizonyos szempontból - idõ elõttinek tûnõ megnyitással (melyet rögtön hónapokig tartó bezárás követett), a városavató ünnepség utáni beköltözéssel, a programokat veszélyeztetõ "kivitelezõi épületlezárással" és a nem oly rég végre valóban bekövetkezett használatbavételi engedély kiadásával kapcsolatban. Szívesen mondanám, hogy mindez már a múlté, de sajnos hazudnék Most mégis inkább arról a szervezeti változásról szeretném tájékoztatni Önöket, amirõl csak nagyon szûkszavú tájékoztatást kaphattak. Nevezetesen arról, hogy testületi határozat alapján az eddig két külön önkormányzati intézményként mûködõ mûvelõdési ház, illetve könyvtár egy kiemelten közhasznú nonprofit kft.-ben egyesül. E kft. megalakulása körül is viták alakultak ki, melyek többek között abban is megnyilvánultak, hogy az önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos, csak a mûvelõdési házzal kapcsolatban tegye meg ezt a lépést, vagy a könyvtár dolgozóinak tiltakozása ellenére, de az ésszerûséget szem elõtt tartva, mindkét intézményt átalakítsa, egyszersmind szakmai feladataik változatlan ellátása mellett összevonja. Nos, végül az összevonás mellett döntöttek. Ez azt jelenti, hogy az egy fedél alatt mûködõ intézmények rezsiköltségeik, kiadásaik tekintetében egy egységként, egy ügyvezetõ menedzselése, irányítása alatt mûködnek. Szakembergárdájuk, alapfeladataik ellátása mellett, adott célok érdekében mobilizálható. Valamint azt is, hogy mindkét intézmény nemcsak a munkaerõ, hanem a két különféle közmûvelõdési feladat ellátása tekintetében is nyitottabbá válik a másik tevékenysége iránt, és szervesebben kapcsolódik ahhoz. A gazdasági formában való mûködtetés pedig vélhetõen az önkormányzat mint tulajdonos számára jelenthet megtakarítást és sok tekintetben kedvezõbb lehetõségeket. És itt rögtön tisztázni szeretnék egy, ki tudja, mi okból 6-25-ig (butaság, tájékozatlanság, szándékos rosszindulat?!) terjesztett félreértést. Ennek lényege, hogy a mûvelõdési házhoz befolyó pénzek (lévén kft.-rõl van szó) az itt dolgozók zsebét hizlalják, és ennek tudható be az is, hogy az igazgató is sajátjaként kezeli az intézményt Kezdjük a végén! Miért baj az, ha egy intézményvezetõ - legyen szó bármilyen gazdasági formáról - sajátjaként óvja, védi az adott "cég" érdekeit, próbálja azt minél sikeresebben mûködtetni, és nem "fekszik le" egyéb, érzékelhetõen ettõl eltérõ szándékoknak, amit rá akarnak kényszeríteni? "Jobb helyeken" ezt gazdaszemléletnek hívják, és dicséretesnek tartják.(!!!) Arról már nem is beszélve, hogy - mint már jeleztem - a "cég" egyszemélyes tulajdonosa Maglód Város Önkormányzata. Az itt dolgozók pedig, beleértve az ügyvezetõ igazgatót is, a kft. havi fix fizetést kapó alkalmazottai. A befolyt összegeket (színházjegyek, bérleti díjak stb.) tehát, ahogy mondani szokták, nem lehet "kivenni". Szigorú nyilvántartási és elszámolási szabályok betartása mellett vissza kell "forgatni" a kft.-be, vagyis Maglód kulturális életébe. A társaság ugyanis KÖZHASZNÚ(!) és NONPROFIT(!), vagyis (közérthetõ nyelvre lefordítva): a köz hasznára létesített, és nem egyéni nyereségérdekelt.(!!!) Más tekintetben viszont lényegesen nagyobb szabadsággal mûködtethetõ. Ilyen például a pályázati lehetõségek kihasználhatósága, szerzõdéskötések, szponzorok, támogatók, üzleti partnerek megkeresése, vállalkozói tevékenység kitágítása, kreativitás, ötletek felhasználhatósága, munkatársak alkalmazása. E tekintetben nem kényszerül a gazdasági társaság annyi "képmutató, fû alatti, sumák" megoldásra, amire sajnos az érvényben lévõ, sokszor értelmetlen és életszerûtlen jogszabályok, rendeletek miatt a közszférában naponta láthatunk példát. Szóval talán a "pletyik" ellenére a város életében nem haszontalan dolog egy ilyen nonprofit kft. Csakhogy - és ez a "legvidámabb" az egészben - önkormányzati határozat ide, önkormányzati határozat oda, az elmúlt négy hónap kevésnek bizonyult arra, hogy az arra hivatottak be tudják jegyeztetni ezt a társaságot! Azaz valójában még nem is létezik ez a bizonyos kft. Hogy közben valamiféle kiszivárgott, téves információ alapján vannak, akik támadják azt, ami még nincs is?! Hát Istenem Ennek sok oka lehet. Például hogy: "Az élet kegyetlen!" Vagy talán még "nincs nyugalom az olajfák alatt", hogy csak két közismert közhelyet idézzek. Bár az is lehet, hogy csupán Isten malmai õrölnek lassan Na de ennyire?! ZALAVÁRI BÉLA majdani ügyvezetõ igazgató Maglód Város Önkormányzata április 23-i testületi ülésén döntõ többséggel határozatot hozott arról, hogy a hónapok óta elhúzódó és mind ez idáig be nem jegyzett, illetve elutasított nonprofit kft. ügyét megszünteti, és új cégbejegyzést kezdeményez, mellyel immáron a jelenlegi ügyvezetõ jogi képviselõjét bízza meg. A MAGHÁZ MÁJUSI PROGRAMJA Csernus Erzsébet Tiffany és ólomüveg kiállítása h Filmklub New York Bandái c. film vetítése Belépés ingyenes h Cotton Club Singers Hofi Mánia c. élõ koncertje Belépõ: 2000 Ft/fõ ig MAGLÓD A GYERMEKEK VÁROSA c. rendezvénysorozat (részletes program mellékelve a 6-7 oldalon) h Hyppolit a lakáj A Kalocsai Színház elõadása Belépõ: 2000Ft/fõ Családi jegy: 5000Ft/3fõ, 6000Ft/4fõ Júniusi elõzetes: - június elsõ hetében az Ünnepi Könyvhét alkalmából a MagHáz elõcsarnokában Szlovák Könyvhét. - 6-án Író-olvasó találkozó. - Június közepén pótoljuk Bach Szilvia: Alt duett címû darabját Kútvölgyi Erzsébet Kossuth-díjas és Egri Márta Jászai-díjas színmûvész közremûködésével. - Június végén: Domján Edit Nyári Mûvészetei Tábor a MagHázban. Jegyrendelés, felvilágosítás: ; 06 30/ ; 06 30/

4 4. AZ ÉLET MÓDJA MÁJUS Beteg a betegellátás Tudom, nem vagyunk egyedül a következõ problémával. Ezért azt szeretném, hogy a településünkön élõ emberek legalább tudják, milyen jogaik vannak e témában. Ez nem más, mint az orvosi ellátás otthonunkban. Számtalan esetben kerülünk szembe olyan helyzettel, amikor hozzátartozónkhoz vagy saját magunkhoz szeretnénk indokolt esetben orvost hívni. De csak szeretnénk! Sok esetben a telefonáló azt a választ kapja: az orvos nem tud kimenni. A jobbik eset az, ha esetleg megindokolják: sok a beteg, ezért nem tud házhoz menni. Inkább csak az a válasz: nem tud menni, hozzák be a beteget! Mintha mindenki háza elõtt ott állna a "sárga angyal", arra várva, mikor ki lesz beteg. Telefonon megkerestem betegjogi képviselõnket, dr. Mina Andrást. Ez ugyancsak nem volt könnyû, mert a felkeresett egészségügyi intézményekben, orvosi rendelõben, gyógyszertárban nincs kiírva a képviselõ neve és elérhetõsége. Ezután kénytelen voltam az ÁNTSZ-hez fordulni, ahol ezt megkaptam. Dr. Mina András a következõ felvilágosítást adta: elméletileg az orvos a hívást nem tagadhatná meg, sürgõsségi sorrendet felállítva mindenkihez el kell jusson. Ez vonatkozik a háziorvosokra és a hétvégi, illetve az éjszakai ügyeletekre is. Azt tanácsolta, ha sûrûn elõfordul az elutasítás, akkor a fenntartóhoz kell fordulni, aki általában a helyi önkormányzat. Vizsgálatot kell kérni, elegendõ-e az egészségügyi létszám. A betegjogi képviselõ azt is elmondta, hogy sürgõs esetben fordulhatunk a mentõszolgálathoz is. A pontosság érdekében megkerestem az Országos Mentõszolgálat ügyeletvezetõ fõorvosát is, ahol arról érdeklõdtem, mikor hívhat mentõt az állampolgár. A következõ választ kaptam: mentõ hívható, ha valakit baleset ér akár közterületen vagy saját otthonában, illetve ha hirtelen rosszullét következtében a betegnél eszméletvesztés következik be, valamint szülésnél. Ha a felsorolt esetek valamelyikénél mégis elõfordul, hogy elutasító választ kapunk, akkor forduljunk bizalommal a szolgálatvezetõ fõorvoshoz. A betegjogi képviselõ felhívja a figyelmet, hogy csak abban az esetben tud jogorvoslattal élni, ha a beteg vagy hozzátartozója megkeresi õt panaszával. Most már csak rajtunk, betegeken múlik, meddig dugjuk homokba fejünket. Ugye egyikünk sem szeretné valamelyik családtagját elveszíteni, csak azért, mert nem merünk szólni? Csak az a kérdés, hogy ami az egyik orvos idejébe belefér, az a másikéba miért nem. Egyik ismerõsöm közelmúltban történõ elutasítása késztetett e cikk megírására. Betegjogi képviselõ: dr. Mina András Telefon: , levélcím: Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 2143 A borítékra rá kell írni: betegjogi képviselõ részére KRIZBAI ATTILA Civil Kontroll Egyesület Patikaháború Megszavazta a képviselõ-testület az egészségügyi centrum létesítését a városban. Elsõ olvasatra nagyon csábító a befektetõi ajánlat. A mézesmadzag abban rejlik, hogy Maglódnak nem kerül semmibe a beruházás. Egy tõkeerõs nemzetközi patikalánc áll a beruházás mögött, ahol természetesen a profit az elsõ. Fõ kitétel, hogy a létesítmény alsó szintjén a beruházó kizárólagos üzemeltetéssel egy patikát nyit. Tény, ha ezt a lehetõséget elvetjük, akkor talán az elkövetkezendõ harminc évben nem lesz ilyen mértékû beruházási lehetõség az egészségügyi alapellátás terén a városban. Pedig valami nagyon okos dologgal meg kéne tartani, azaz ide kéne csábítani a fiatal háziorvosokat. Nem volt könnyû helyzetben a testület, mert az alkotmány szerint az állam kötelezettsége az egészségügyi ellátás megszervezése és finanszírozása, illetve az errõl való gondoskodás. Többek között ennek jegyében készült az önkormányzati törvény. Ez meghatározza az önkormányzatok feladatait és kötelezettségeit, illetve jogait. Az önkormányzat feladata többek között az egészségügyi ellátás biztosítása, amely egyebek mellett a háziorvosi, házi fogorvosi, védõnõi és iskolaegészségügyi ellátást jelenti, vagyis az állam az alkotmányos kötelezettségét az önkormányzati törvényen keresztül az önkormányzatok feladatául szabta. Az önkormányzati törvény viszont nagyon "lazán" fogalmazza meg az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, egyedül a felelõsséget fogalmazza meg világosan, de arról nincs szó, hogy ezt a felelõsséget hogyan, milyen módon érvényesíti. Vagyis az önkormányzatok óriási szabadsággal rendelkeznek a tekintetben, hogyan biztosítsák ennek a feladatnak az ellátását. De nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Mit hozhat Maglód számára a döntés? A hazai patikusok által üzemeltetett gyógyszertárakat hamarosan kiszoríthatják a külföldi kézben lévõ, tõkeerõs patikaláncok a piacról. Tavaly a hazánkban mûködõ közel bõl több mint 600 gyógyszertár veszteséges volt. A gyógyszer egészségügyi termék, amelyet ugyan kereskedelmi körülmények között forgalmaznak, de a gyógyszerellátás egészségügyi szolgáltatás, és ezt az államnak kontrollálni kell! Ráadásul a gyógyszerek egy részét állami támogatással kínálják, így a gyógyszer forgalmazása során járulékbevételek is megjelennek a gyógyszertárakban. Miért baj az, ha profi multinacionális láncok árulják a gyógyszert a lakosságnak a családi vállalkozásban mûködtetett patikák helyett? 2006 végén életbe lépett a gyógyszergazdaságossági törvény, ezt követõen megkezdõdött a patikaliberalizáció. Közel 200 új patikát létesítettek, többségüket nagyvárosokban nyitották, az 5000 fõnél kevesebb lakót számláló településekre alig-alig jutott néhány. Az ellátott városokban - mint Maglódon is - az új patikák csak a konkurenciát növelik, ezzel rövid távon árversenyt generálnak, amelyet a multinacionális háttér segítségével finanszíroznak, majd a versenytársak elsorvasztása után maguk diktálják az árakat és a feltételeket. Egy új patika ellen senki nem emelne kifogást, ha az többletszolgáltatást kínálna, vagy olyan kistelepülésre vinnék a szolgáltatásukat, ahol eddig nem volt gyógyszertár. A megnyíló patikák többnyire egy már régebben létrehozott vagy új gyógyszertárlánchoz tartoznak. Profiljuk kizárólag kereskedelemcentrikus, ezért a klasszikus gyógyszerészszakmai szempontok háttérbe szorulhatnak. Tulajdonosaik külföldiek, gyakran offshore cégekkel a háttérben, s itt-ott feltûnnek a politika gazdasági holdudvarának képviselõi is. A gyógyszerészek tulajdonában, vállalkozásában álló patikák esetében a gyógyítás szempontjai sokkal inkább érvényesülnek, de a láncoknál egyértelmûen a profit az elsõ. A családi patikák, hasonlóan a háziorvosi, fogorvosi praxisokhoz, egzisztenciavállalkozásokként mûködnek, ahol nem a tõkefelhalmozás a cél. A helyi gyógyszerészt ugyanúgy ismerjük, mint a háziorvosunkat, és személyes hitelükkel garantálják szolgáltatásaik színvonalát. KOVÁCS ZOLTÁN Civil Kontroll Egyesület

5 2008. MÁJUS Folk And Swing - avagy tavaszi szél swinget áraszt Bóbis László koreográfus, táncoktató, elõadómûvész a Happy Hoppers Tánccsoport mûvészeti vezetõje. Számtalan színházi elõadás koreográfusa: Kiss me Kate, Van, aki forrón szereti, Fekete Péter, Legyetek jók, ha tudtok, Folk And Swing - avagy tavaszi szél swinget áraszt. Stílusának meghatározó vonala a es évek táncainak világa. Táncai a sztepp, a szving (Lindy Hop), a tradicionális dzsessz, a magyar néptánc, a társastáncok, a rock and roll. Az I.D.O. Stepp Tánc Világbajnokságán 1. helyezett volt 1991-ben és 1994-ben. Az I.D.O. Európa-bajnokságán 1. helyezett ben. A W.R.R.C. Lindy Hop Világbajnokságon pedig 2. helyezettként végzett 2000-ben. Az érzékeny mûvészember hosszú éveken át itt élt Maglódon, ide nõsült, elsõ házasságából származó gyermekei Maglódhoz kötik, de már nem él városunkban. Ezért is volt nehéz elérni, na meg azért is, mert munkája, hivatása percnyi üresjáratot sem bír el. - Azt gondolná az ember, hogy akinek ilyen sikeres a mûvészi életútja, az már biztosan kora gyermekkorában eldöntötte, hogy ha majd nagy lesz, csakis táncosként éli le az életét - Hát igen, hajlamosak vagyunk ezeket a dolgokat kicsit túlmisztifikálni. Az életben minden sokkal egyszerûbben történik. Bár ha végiggondolom, mindig is vonzódtam a mûvészetekhez. De táncolni tanulni azért kezdtem el, mert a szakiskolából, ahova jártam - villamos gépekkel, berendezésekkel, erõsárammal foglalkoztunk -, az egyik haveromat mindig elengedték az esti szakmai gyakorlatról. Gondoltam magamban, nehogy már csak õ lógjon, én is gyorsan beiratkoztam abba a tánciskolába. Ott lányok voltak, szólt a zene, mozogni lehetett, mindez egy fiatalember számára nagyon vonzó tud lenni. Aztán persze már nem csak a lányok miatt ragadtam ott. - Mennyi idõ múlva derült ez ki? - Elvégeztem ott egy tánctanfolyamot, amikor is a tanárom azt mondta, hogy szeretné, ha lemennék a versenytáncosklubjába, mert úgy érzi, hogy van bennem valami, próbáljam meg azt. Lementem, tanultam, táncoltam, elkezdett érdekelni a dolog, majd beneveztünk egy versenyre, ahol 2.-ok lettünk. Gondolom, hogy ez a siker adott akkora lelkierõt, hogy komolyabban kezdtem foglalkozni a tánccal. Megnyíltam efelé, megszerettem, és sokáig foglalkoztam a versenytánccal, amelytõl ma már egy kicsit eltávolodtam. Úgy gondolom, hogy a tánc nem sport, nem lehet versenyzésbõl ûzni. Annak ellenére gondolom így, hogy sok komoly versenyt nyertem életem folyamán. A tánc mûvészet, amelynek mondanivalója van. A mozgás útján fejez ki érzelmeket, érzéseket, gondolatokat. Mint ahogy a színész a szavak útján közvetít, úgy a táncos a mozdulatai által közvetít. Ha ez nincs benne a dologban, akkor az nem tánc, hanem valamiféle más mozgásforma, például sport. - Merre lépett ezután? - Közben elkezdtem tanulni szteppelni, és a felé a zenei és mozgásvilág felé megnyíltak a kapuk. Az nekem csodálatos volt. A es évekbeli táncok, a dzsessz tele vannak érzetekkel, érzelemmel, gondolatokkal, improvizációs lehetõségekkel. Nagyon-nagyon jó tanárokat találtam a világban, és attól kezdve ez vitt magával. - Ahhoz, hogy kikerüljön egy világszínvonalú oktatóhoz, mi kellett? - Annyi kellett igazából csak hozzá, hogy legyen az embernek információja és vágya, hogy ezt csinálja. Láttunk egy dokumentumfilmet, amelyben szvingeltek, úgynevezett Lindy Hop-ot táncoltak ez a szvingtáncok egyik legõsibb formája. Amikor megláttam, villámcsapásként hasított belém, hogy úristen, ez csodálatos, ez nekem kell! Tele van energiával. Elkezdtük keresni, hogy hol is lehet ilyet tanulni, mert Magyarországon akkoriban még ilyen nem volt. Aztán jött egy füles, hogy Svédországban, ekkor meg ekkor, minden évben indul egy kurzus. Rettenetesen drága volt, fõleg a mi fizetéseinkhez képest. Fogtuk magunkat és kimentünk Németországba utcatáncolni. Két hónapig dolgoztunk, egy Wartburgban laktunk négyen. Nagyon húzós idõszak volt, de tudtunk annyit keresni, hogy kimehettünk tovább tanulni, és még a családnak is hoztunk haza pénzt. A késõbbiekben sokat jártam külföldre, sok kurzuson, tanfolyamon vettem részt. - Tudja, azon gondolkodom, hogy ha az embert fölveszik egy mûvészeti fõiskolára vagy egyetemre, ott vannak a nagy, híres tanárok, akik terelgetik erre-arra. Magának azonban saját magát kellett terelgetnie, kikutatni, megkeresni azokat a területeket, tanárokat, akik továbbvitték. Nem lehetett könnyû, és egyben veszélytelen sem - Nem annyira a tudat vezérelt, hanem inkább az ösztöneim. Sokszor magától mûködtek a dolgok. Magam sem tudom, de sokszor úgy éreztem, hogy valamilyen energiavonalon haladok végig. Mentem valami után, amirõl azt éreztem, hogy ez jó lesz, jó érzéseket ad. Ha az ember fel meri vállalni saját magát, az útjait, akkor az segít a mûvészetében. Önállónak és nagyon kreatívnak kell lenni ebben a munkában. - Hogy jutott el a színházi világig? - Meghívtak az akkor még Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára tanítani, ahol a színházi szakma igazgatói, fõrendezõi vannak. Hamarosan megtaláltak, és kézrõl kézre adtak. Most éppen a Nemzeti Színházban csinálom STAFÉTA. 5 az Örökös tagságnak a koreográfiáját. Megmegfordulok külföldön is, nemrég Bécsben, a Volksoperben voltam. A közelmúltban dolgoztam Kolozsváron, a Magyar Operában koreografáltam a Bál a Savoyban-t. - Nagyon sokféle zenével dolgozik - Igen, de olyan dolgokat vállalok be, amelyek mindegyikének köze van a dzsesszhez. - Nézzük az elõbb említett operettet. Hogyan kezd hozzá? - A koreografálásnál nagyon fontos a szöveg és a zene. Nagyon fontos, hogy milyen jelenetben van az a zenei szám, és hogy hová kell elvinni a jelenetet. Amikor már a próza nem tud fokozni, akkor jön a zene, és az repíti tovább a jelenetet. Közben figyelni kell a stílusra, arra, hogy milyen képességei vannak a színészeknek. Nagyon érzékeny, mély szituációk születnek egy-egy próbán. Komoly emberszeretet kell ehhez, hiszen az ember nagy mélységekbe láthat le ilyenkor. Ez sokszor rossz is lehet. Minél érzékenyebb az ember, annál jobban megérinti az adott probléma, adott életszituáció. - Gyerekekkel, fiatalokkal is foglalkozik, koreografálta többek között az Olivért, tánccsoportjai is vannak - A gyerekekkel fantasztikus dolgozni, bár nem könnyû körül kezdtem el tanítani, elõször szteppet, utána pedig a szvingtáncokat. Manapság már csak 1 napot tudok ott lenni az iskolámban (Jam Táncmûhely XIII. ker., Csanády u. 7.), de azért megy az, mert vannak segítõim. Egyébként az a véleményem, hogy a gyerekekre nem szabad ráerõltetni a táncot. Ha megfogja õket, akkor úgyis csinálni fogják, és nem kényszerbõl, hanem szeretetbõl. E szerint az elv szerint próbáltam nevelni a gyermekeimet is, és be is jött, mert már 3 éve táncolnak, szvingelnek, szteppelnek maguktól. - Meséljen a gyermekeirõl! - Nagylányom, Bóbis Enikõ 18 éves, most érettségizik, és rendezvényszervezõ szeretne lenni. Bóbis Bence pedig 16 éves, vendéglátós iskolába jár. Egyszer majd lehet, hogy belevágunk egy közös vállalkozásba. Ott táncolnak nálam, nagyon jól megvagyunk egymással. Jól áll nekik, pedig kevés embernek áll jól a szvingelés, mert ez egy speciális mûfaj. Ez az es évek, a régi tradicionális dzsessz, Duke Ellington világa. Sírok, amikor látom õket. Van még egy harmadik gyermekem is a második házasságomból, õ a tíz hónapos Barnabás. - Magát most hol lehet megnézni táncolni? - Van egy elõadásunk, a Folk And Swing - avagy tavaszi szél swinget áraszt. Az Állami Népi Együttes szólistáival táncolunk. A 20-as, 30-as évek táncai és a magyar, a balkáni népzene, néptánc szövõdik egybe. Megmutatjuk, hogy ezek hogy tudnak együtt dolgozni, együtt versengeni. A mezõségi páros forgatónak pl. ugyanaz a lépése, mint a szvingnek. Fantasztikus érzés táncolni. POÓR MARA

6 8. TARKA - OLDAL HIRDETÉS MÁJUS Tábori levél Tisztelt Szülõk! Kedves Gyerekek! A tavalyi sikeres "debütálás" után idén ismét megrendezésre kerül a Domján Edit Nyári Mûvészeti Tábor Maglódon! A tábor szervezõi és alkotói a szabadidõ hasznos eltöltése mellett szeretnék a gyerekeket megismertetni a zene, a tánc, a színjátszás, a képzõmûvészet különbözõ irányzataival. Az élményszerû ismeretszerzés, a kreatív alkotási lehetõség, a fantázia szárnyalása, na és a sportjátékok biztosítják, hogy idén is egy színes nyári kalandként éljük meg az 1 hetes együttlétet. (Ebben az évben meglepetésnek szánjuk a tábori "könyvtárshow-t".) Három turnust tervezünk: június június 30.-július 6. augusztus Részletfizetési és testvérkedvezmény igényelhetõ! Jelentkezni és felvilágosítást kérni személyesen a MagHázban vagy az alábbi telefonszámokon lehet: , 06-30/ , 06-30/ Ezzel zárom levelem, remélem, személyesen is találkozunk: BEATRIX FODRÁSZAT CÍM: MAGLÓD, KATONA J. U. 44. (A VASBOLTTAL SZEMBEN!) NYITVA: H-P: , SZO: Bejelentkezés szerint TELEFON: 06/ Nõi, Férfi, Gyermek fodrász: Kovács Beatrix Bejelentkezés: 06/ Hajfestés, melír, dauer professzionális MATRIX termékekkel. Alkalmi frizura, konty készítése, hajvasalás. NÕI HAJVÁGÁS 1600,- Ft-tól, FÉRFI HAJVÁGÁS 950,- Ft-tól! Pedikûr, Manikûr: SZILVIA Bejelentkezés: 06/ POÓR MARA táborvezetõ Kéz és lábápolás, lábmasszázs, díszítés(matrica, strasszok) professzionális módon. GYÓGYPEDIKÛR 2.000,- Ft! LÁBMASSZÁZS 1 óra 2.000,- Ft! SOK SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! KEDVEZÕ ÁRAK, JÓ HANGULAT, GYEREKSAROK! TUDJA-E? TUDJA-E?.hogy Pünkösd a pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik és a Húsvét után következõ dik napra esik. A keresztény világ ekkor ünnepli a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását. hogy az Anyák napját - május elsõ vasárnapja - amely amerikai eredetû hagyomány, Magyarországon a Magyar Vöröskereszt honosította meg. Az elsõ megemlékezést ben szervezték..hogy a Család Nemzetközi Napja május 15.-én van ben az ENSZ kezdeményezte. hogy a Gyermek napot - május utolsó vasárnapja óta ünnepeljük a Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség ben elfogadott határozata alapján. hogy a Tiffany üveg más mint az ólomüveg. Az ólomüveg lapjait ólomsínen illesztették egymáshoz. Az anyagukban színezett lapokat a felületükön festették meg. A Tiffany technika, ólomsín helyett rézfóliát és forrasztást használ. Így festés nélkül, csak üvegbõl aprólékos képek készíthetõk. Ezzel a technikával ablakokat, lámpa búrákat, kisebb dísztárgyakat is lehet készíteni.

7 2008. MÁJUS HIRDETÉS. 9 A nõgyógyászat átmenetileg szünetel! ÚJDONSÁG!!! MÁGNESES BIOREZONANCIA KEZELÉS ÉS BIOPTRON LÁMPÁZÁS Tel.: 06 20/ Maglód, Katona J. u. 25. (az Anna Gyógyszertár épületében) ROUND KÖNYVELÕIRODA KFT. vállalja gazdasági társaságok (bt., kft., kht.) teljeskörû könyvelését, bérszámfejtését, tb-adóhatósági ügyintézését. Elérhetõségek: 06 20/ , 06 29/ , 06 30/ telefonszámokon egész nap május 10-én NYOMDA ÉS KÖTÉSZET DUNA KÖNYVKIADÓ KFT. Tel.: Beépített szekrények, konyha-, szoba-, fürdõszobabútorok és egyéb kisbútorok készítését vállalom. Maglód, Bajcsy-Zsilinszky út 80. Telefon: ; 60 (30) Tisztelt Adózók! Kérjük, hogy adójuk 1%-t ajánlják fel a MagHáz Kulturális Közalapítvány javára. A befolyt összeget a mûvészetek területén kiemelkedõen tehetséges gyermekek ösztönzésére, díjazására fordítjuk. Támogatásukat elõre is köszönjük! Adószám: Számlaszám:

8 6. MAGLÓD, A GYERMEKEK VÁROSA MÁJUS MAGLÓD, A GYERMEKEK VÁROSA Fõvédnök : Takács István dr. Az UNICEF Magyar Bizottságának elnöke Hétfõ május Mazsorett utcaparádé Térzene Megnyitó ünnepség a MagHázban Vers Napsugár Óvoda néptánccsoportja Takács István dr. Az Unicef Magyar Bizottság Elnökének köszöntõje Krizbay Teca ének Székely Attila- zongora A gyerekpolgármester választás gyõztesének kihirdetése Kulcs és hatalomátvételi ceremónia, eskütétel Gyermek Testületi ülés Papp Balázs gitár A fájós fogú oroszlán - Domján E.Színjátszó Stúdió Kacamajka Hagyományõrzõ Táncegyüttes mûsora Nyitott Sportpálya Kedd május h-12h-ig A budapesti Korai Fejlesztõ Központ kihelyezett tanácsadása: Czeizler Barbara ig.gyógypedagógus Hajtó Krisztina mozgásterapeuta 12. Az éltetõ masszázs-babasimogató Bácskainé Lakner Erika okl. babamasszázs oktató 13h Játszóház Virágkötészet- Peregi Bori Bizottsági ülések "Rendhagyó bizottsági ülések" (Polg. Mesteri Hiv.) A magyar nép jelképei, hiedelemvilága Darázs Marika 17h Óvodából az iskolába Rendhagyó szülõi értekezlet iskolaérettségi tanácsadó (Általános Iskola) Evangélikus templom két órán keresztül nyitva Szerda május 21. 8h-12h Nyitott óvoda- MITIÓK, kompetenciaalapú program alkalmazása Hétszínvirág óvodában Galéria h Tinikuckó Az egészséges test. Védõnõk és Borbélyné Pataki Éva kozmetikus, Horgas Petra fodrász tanácsai (Védõnõi Szolg.,Rákoczi út) 13h Játékos matematika Kollár Jánosné ped. - 18h Anyakuckó: Túlélési praktikák otthon lévõ anyáknak- Péli Kinga 5gyermekes családanya A központi idegrendszer sérülésemozgással egyb. Tanácsadás Kovácsné Kreidlmayer Éva, A Petõ Int.konduktora "Rendhagyó" testületi ülés (Polg. Mest. Hiv.) 16h Sajátos nevelési igényû gyerekek fejlesztése.- Kovács Andrásné fejlesztõ ped. A központi idegrendszer sérülésemozgással egyb. Tanácsadás Kovácsné Kreidlmayer Éva, A Petõ Int.konduktora "Rendhagyó" testületi ülés (Polg. Mest. Hiv.) 16h Sajátos nevelési igényû gyerekek fejlesztése.- Kovács Andrásné fejlesztõ ped. -18h Játszóház Késmárki Marika Nevelõszülõk, örökbefogadó szülõk problémái - dr.. Szilágyi Júlia pszichiáter Csütörtök május h Ringató: Az óvodát megelõzõ játékos, énekes foglalkozás a Kodályi elvek alapján Hazai Annamária zeneped. 11h Babaolvashow (Könyvtár) 14.30h A Biblia és a gyerek Darázs Marika hitoktató (Könyvtár) Mesét mond a nagypapa (Könyvtár) Nagyik és unokák maglódi népviselet Nyugdíjas klub Nagyik és unokák- egy kis szlovák nyelvlecke (Szlovák Kisebbségi Önk.) (Könyvtár) Játszóház Nagyik és unokák - Régi játékok, elfeledett kézimunkák. (Könyvtár) Életvezetési és életviteli program - a gyerek hogyan lesz áldozat a családban és a nagyobb közösségben - Csendes Éva Nyitott tornaterem

9 2008. MÁJUS MAGLÓD, A GYERMEKEK VÁROSA. 7 A MAGHÁZ SZERVEZÉSÉBEN programbontás Péntek május h Játszóház Üvegfestés 14h Tanulási stratégia Lantos Mihály Természetes környezetünk, védett növényeink- Koltay Erika Néprajzkutató, filmrendezõ Kell egy csapat avagy Mit tudnak a cserkészek? Jákfalvy Péter Gyömrõi Cserkész csapat 17h A gyógyító mese Boldizsár ldikó meseterapeuta Jótékonysági adománygyûjtés a rászorultak életminõségének javítására Szombat május 24. 9h-14h Családi sportnap az Iskola szerv.: 8.00 nevezés a kerékpárversenyre, 9.00 kerékpárverseny 9.40 családikerékpározás, "játékos-mindenféle" díjátadás Játszóház - Családsegítõ Szolgálat (Központi iskola) 9h Városjátékok-helytörténeti vetélkedõ (Könyvtár) 13h Karate do bemutató Kertész Ferenc 14h Capoeira bemutató A szülõk spirituális felelõsségvállalása- családi egységmeditáció Grandpierre A.- pszichológus A nap folyamán Játszótéravató Fa és virágültetés a rendezvénysorozat emlékére 15.30h Játszóház Népek játékai - Udvari játékok Szeili Mariann Kézmûves játékok Szökõ Éva Filmklub Legyek ura filmvetítés beszélgetés A Zengõ film Vasárnap május 25. 9h-12h Maglódi Rendõrörs (Rendõrautó, motor, lovak) programja Általános bûnmegelõzés D.a.d.a. program KRESZ vetélkedõ, kerékpáros ügyességi verseny (Patakparti Szabadidõ Park) 9h Agyagdagonya fazekas játszóház Jandó Luca Evangélikus templom Gyermeknapi Istentisztelet Fotókiállítás Gyermekek a gyülekezetben Játszóház 13h Vackor játszóház Történelmi játékok Kisállat, galambsimogatóörökbefogadó Galambászok 13. Vackor óvoda elõadása A kiskakas gyémántfélkrajcára A zöld lific Domján Edit Színjátszó Studió 14h Mit rejt a zsebecske? ha kitalálod, tiéd lehet.- Krizbay Attila A fájós fogú oroszlán Domján Edit Színjátszó Studió Színházi elõadás Milne: Micimackó - Bánfalvi Ágnes Színháza Színházi elõadás Milne: Micimackó - Bánfalvi Ágnes Színháza Záró testületi ülés Tanár-diák, gyerekképviselõ-felnõtt képviselõ focimeccs Helyi védnök:vaskó Krisztián kulturális ügyekkel megbízott alpolgármester MÁJUS

10 10. MAGLÓDI IFJAK HIRDETÉS MÁJUS Új helyen a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Április 4-én 14 órakor kedves kis háziünnepség keretében mutatta be Gottl Aranka, az új helyre költözött Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat "szolgálatvezetõje" a volt könyvtár épületében felújított "bázishelyüket". A meghívott vendégek gyûrûjében köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal vagy anyagiakkal segítettek "testreszabni" az épületet. Kiderült az is, hogy õ maga, valamint munkatársai is aktív részesei voltak a munkálatoknak. A rövid beszédeket, a munkálatokról szóló szellemesen összeállított "diavetítést" kis irodalmi mûsor követte, majd beszélgetéssel egybekötött állófogadás zárta. Április 24-én 14 órára a szolgálat nevében Kovács Zoltánné Majorosi Andrea hívta össze a jelzõrendszer tagjait, az óvodákat, az iskolát, a Védõnõi Szolgálatot, az iskolai védõnõt, a Maglódi Rendõrõrsöt, az egyházközségeket A téma a jelzõrendszer évi mûködésének átfogó értékelése volt. A szolgálatnál Életet az Éveknek Alapítvány részére kérjük, hogy adója 1%-t az alábbi adószámra ( ) szíveskedjen jegyezni. Köszönjük! Tisztelt Maglódiak! az elmúlt évben 6 alkalommal tartottak jelzõrendszeri értekezletet. A gondozottként nyilvántartottak száma 125 gyermek volt. Nyilvántartásuk szerint 138 jelzés érkezett hozzájuk. A késõbbiekben, mint megoldásra váró problémára, a családterápia fontosságára hívják fel a figyelmet. Oda kell figyelni az új beköltözõk integrálására a megfelelõ intézményekbe. Fontos az önkéntesek bevonása a segítõ munkába, a hátrányos helyzetû, veszélyeztetett gyermekek óvodai felvételének elsõbbsége. Gottl Aranka tag-intézményvezetõ bízik abban, hogy "a jövõben még inkább kiteljesedik városunkban a gyermekek és családok életminõségének, az élet élhetõségének a javítását célzó összefogás a helyi gyermekvédelmi rendszer tagjai között". Szerkesztõségünk nevében a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi munkatársának további sikereket és eredményes, jó munkát kívánunk az "új intézményben"! Z. A Kacamajka Hagyományõrzõ Néptánc Együttes meghívást kapott - Magyarországról egyedüli csoportként - a júniusban Törökországban rendezendõ Nemzetközi Néptánc fesztiválra. A sikeres részvételhez támogatókat keresünk, hiszen a kiutazásnak magas költségei vannak. Támogatásukat az alábbi számlaszámra várjuk: Takarék Szövetkezet Maglód Köszönettel: Kacamajka Hagyományõrzõ Néptánc Együttes A Maglódi Civil Kontroll hírei Április 27-én reggel 9 órakor, mit sem törõdve azzal, hogy vasárnap van, a Civil Kontroll tagjai harcra készen - lapát, gereblye, ásó, gumicsizma hadrendbe állításával - a MagHáz udvarán találkoztak. Huszon-egynéhány ember úgy döntött, hogy a város kis patakját, mely joggal lehetne ékessége is településünknek, megtisztítja a beledobált szeméttõl. A patakarti Szabadidõ Parknál kezdték megtölteni az elsõ zsákot. Majd ezt követte még 29 darab, míg feljutottak az Aradi utca végére, ahol a patak ered. A patak partján élõk többsége örült a "tisztogatóknak", remélve, hogy a mindenkori szemetelõk ezután már nem a vízbe dobálják megunt dolgaikat. Ám látva az autóalkatrészektõl, autógumiktól, rozsdás tárgyaktól, elpusztult állati tetemektõl piszkított medret, nem sok reménységük lehet. Legfeljebb csak annyi, hogy a "piszkítók" egyszer rájönnek végre arra, hogy a szemétnek a szeméttárolóban a helye, és nem a patakban! Ez a hulladék egyébként már emberi kézzel nem mozdítható, és nem hagyományos szemeteszsákba gyûjtendõ. Valamilyen más megoldást kellene kitalálni a probléma megoldására, melyet a településnek közös ügyként kellene kezelni. A munka végeztével a csapat jelentõs része visszatért a bázishelyre, ahol már várta õket a bográcsban fõtt, ínycsiklandó ebéd, melynek elkészítését Hunka Marika és Pintér Tiborné vállalta. A délután még hátralévõ része jó hangulatú, tartalmas beszélgetéssel zárult. Z HITELIRODA MAGLÓDON IGÉNYELJEN MOST JELZÁLOGHITELT!!!! Nincs értékbecslési díj Nincs hitelbírálati díj Tulajdoni lap és térképmásolat Akciós személyi kölcsön Vállalkozói hitelek Biztosítás: baba program, nõi biztosítás, lakás biztosítás, nyugdíjpénztár Fõ u Üzletház (Hitelcentrum) T: 06 70/ MI újság - Független közéleti és kulturális lap Kiadja: Szerkeszti: Nyomda: Megjelenik: Z.B.Z. Kulturális Bt. Poór Mara Duna Könyvkiadó Nyomdája minden hónap 1-jén Telefon: Lapzárta: minden hónap 22-én

11 2008. MÁJUS HIRDETÉS. 11 GIANT 17. Tour de Gyömrö június 8. 9 óra (vasárnap) Gyömrõ, Szabadság tér Elõnevezés: május 1. június 2. Között a weblapon, az ott feltüntetett feltételek mellett. en: illetve személyesen: a Váltó kerékpár üzletben minden szombaton 9 13 óra között (Gyömrõ, Táncsics M. u. 100/A) Elönevezési díj: 1500 Ft/fö Helyszíni nevezés: A verseny napján a rajt helyszínén, között Helyszíni nevezési díj: 2000 Ft/fö Verseny óvodástól nyugdíjasig. Tandem, fogyatékkal élók, gyengén látók részére külön kategória Minden versenyzõnek egy emblémázott pólót adunk ajándékba! Ebédelési lehetõség: ebédjegy ellenében 1 tál babgulyás 450 Ft. Díjazás: érem díjazás, MOUNTAIN BIKE KERÉKPÁR *** Valamennyi résztvevö között, függetlenül az eredménytöl kisorsolunk 1 db MOUNTAIN BIKE kerékpárt A Giant Kupa Abszolút 1 helyezett Ft. 2. helyezett Ft. 3. helyezett Ft. értékû Cycling Sport Center által felajánlott külön díjazásban részesül. A verseny fõvédnöke dr. Gyenes Levente polgármester ALAPÍTVÁNY JÓ HÁTSZELET 2007 G Y Ö M R Ö A Szarvas Cukrászda a Maglód a gyerekek városa c. programsorozat alkalmából felajánl 200 db ingyenes fagylalt kupont a MagHázban megrendezett programok gyermek látogatóinak. Egy kupon kettõ gombóc elfogyasztására jogosít fel a Szarvas Cukrászdában vagy a mozgóárusnál. A minõségre a név a garancia!!! MÁJUSBAN MINDEN Ft FELETTI VÁSÁRLÁS AKÁR HÁROM HAVI KAMATMENTES RÉSZLETRE IS ELVIHETÕ!!!

12 12. RENDÕRSÉGI HÍREK HIRDETÉS MÁJUS Néhány eset a Maglódi Rendõrõrs mûködési területén április hónapjában történt rendõri intézkedésekbõl A Maglódi Rendõrõrs járõrei szolgálat teljesítése során Maglód, Jókai utcában intézkedést kezdeményeztek V. P. mendei lakossal szemben ittas jármûvezetés miatt. Ennek során õt a Maglódi Rendõrõrsre elõállították, majd a gyömrõi orvosi ügyeletre átkísérték kétszeres vérvétel végett. Ellene az intézkedõ rendõrök feljelentést tettek. Eljárás indult lopás miatt D. T. röszkei lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki napon Maglód, 31-es fõút M0-s építkezési területén a nyitott állapotban hagyott kistehergépkocsiból eltulajdonította a váltóboksz mellett hagyott márkájú kékes színû övtáskáját a benne lévõ okmányokkal és készpénzzel együtt. A lopással okozott kár: Ft. Eljárás indult személyi sérüléses baleset miatt, mivel K. J.-né személykocsival Maglód lakott területén belül Ecser felé közlekedett, és irányjelzõjét használva balra kívánt kanyarodni. A mögötte közlekedõ személykocsi vezetõje az irányjelzést figyelmen kívül hagyta, és balról elõzésbe kezdett, melynek következtében összeütköztek. A baleset során K. J.- né könnyû sérüléseket szenvedett, õt a mentõk az OBSI-ba szállították én a Maglódi Rendõrõrs járõrei szolgálatuk teljesítése során igazoltatás alá vontak egy személykocsit, mely Maglód, Jászberényi úton haladt Gyömrõ irányából. Az OMV üzemanyagtöltõ kúthoz érve balra kanyarodott, a kötelezõ haladási irány egyenesen vagy jobbra tábla ellenére. Az igazoltatás során megállapítást nyert, hogy a jármûvet Cs. J. vezeti, aki nem tudta a helyszínen hitelt érdemlõen igazolni magát, és vezetõi engedélylyel egyáltalán nem rendelkezik. Cs. J. felõl erõs alkoholszag áradt, ezért vele szemben alkoholszondát alkalmaztak, mely elszínezõdött. Cs. J.-t kettõs vérvételre elõállították. Ellene az intézkedõ rendõrök feljelentést tettek. Eljárás indult gépkocsilopás miatt M. J. maglódi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki napon és óra közötti idõben Maglód, Lehel utcában lévõ családi háza udvaráról eltulajdonította a Skoda Fabia típusú személygépkocsiját, amelyben forgalmi engedély és mobiltelefon is volt. A bûncselekménnyel okozott kár: Ft én a Maglód, Kossuth utcából bejelentés érkezett, hogy ott robbanóanyagot találtak. A maglódi járõrök megjelentek a helyszínen, és megállapították, hogy a címen lévõ építkezés során a földbõl elõkerült 1 db kb cm hosszú második világháborús légvédelmi löveg, valamint kb. 20 db éles gépkarabélylõszer. Ezután fentiekrõl a hmtûzszerészeket értesítették. Eljárás indult V. V. bp.-i lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki án óra körüli idõben Maglód, Gábor Áron utcában a nyitott lakásba behatolt, és onnan Ft készpénzt tulajdonított el. A lopással okozott kár Ft, rongálással kár nem keletkezett én a Maglódi Rendõrõrs járõrei szolgálatuk teljesítése során ellenõrzés alá vonták K. A. tomajmonostori lakost, aki Maglód, Katona József utcában személykocsival közlekedett. Nevezett személy az ellenõrzés során elismerte, hogy kb. 1,5 liter sört fogyasztott, írásos nyilatkozatot tett. Ellene az intézkedõ rendõrök szabálysértési feljelentést tettek. Maglód, április 29. BAKOS RÓBERT RENDÕRSZÁZADOS

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október MIújság Független közéleti és kulturális lap I. évfolyam 8. szám Nándorfehérvár 1456. július 22. (Kard és kereszt) Tisztelt Olvasók! Talán soha nem esett még ennyire nehezemre az írás! Hogy miért? Azért,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

Kilenc sportág legjobb fiataljai méretnek meg július 2. és 5. között

Kilenc sportág legjobb fiataljai méretnek meg július 2. és 5. között 6. oldal Új kutatóközpontot alapít Győrben a Magyar Tudományos Akadémia. A szükséges feltételeket az MTA, az Audi, a Széchenyi-egyetem és Győr városa együtt biztosítja. 8. oldal Túl rövid az élet ahhoz,

Részletesebben

Egy hónap a kultúra jegyében

Egy hónap a kultúra jegyében XXIV. évfolyam 4. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2013. április Egy hónap a kultúra jegyében Az április számos kulturális programot tartogatott számunkra Dunavarsányban. Amíg a mûvelôdési

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés XXVI. évfolyam, 7. szám 2014. július Hangverseny a zsinagógában 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XV. évfolyam 10. szám, 2011. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Szüreti Fesztivál 2011. Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme a dunaföldvári Kálvárián Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek A támfal

Részletesebben