BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az év meghatározó jelentőségű történései Szervezeti kérdések Szervezeti, személyi változások, problémák Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Üzemszerű működés bemutatása Gyűjteményszervezés állományépítés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök Könyvtári szolgáltatások Hozzáférés Könyvtárhasználat bemutatása (szövegesen és számokkal is) Elektronikus könyvtár - digitalizálás Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység Rendezvények Kiadványok, szakmai publikációk (beleértve a webes kiadványokat is) PR tevékenység, sajtómegjelenések Megyei könyvtári feladatellátás Kötelespéldány ODR szolgáltatások Területi ellátó munka kistelepülési ellátás Könyvtári együttműködés szervezése Rendezvények, szakmai programok Szakfelügyelet Munkaterven kívüli feladatok teljesítése ben elvégzett minőségfejlesztési tevékenységek A könyvtári kollégák továbbképzése Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Az intézmény évi előirányzatának alakulása A működés személyi feltételei Bevezetés 1.1 Az év meghatározó jelentőségű történései A 2012-es év eseményei alapvető változásokat hoztak a könyvtár életében. Mind a jogszabályok, alapdokumentumok, vezetői megbízások esetében gyakori változások történtek január 1-től hivatalosan a megyei könyvtár új fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ lett április 3-án a Magyar Közlönyben megjelent 1094/2012. sz. Kormányhatározat a megyei könyvtárakat a megyeszékhely megyei jogú város fenntartásába utalta július 16-án a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben megjelent a könyvtár új Alapító okirata. 2

3 2012 szeptemberétől megkezdődtek az átadás-átvételi háromoldalú tárgyalások a B-A-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ, Miskolc Megyei Jogú Város képviselői, illetve a megyei és városi könyvtár munkatársainak részvételével októberében megjelent az évi CXL. törvény módosítása, amely a megyei könyvtárakat kibővült feladatokkal, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben kiemelt szerepkörrel bízta meg. A könyvtár október 15-én szakmai nap és könyvtáros találkozó keretében ünnepelte meg fennállásának 60. évfordulóját, amelyre a munkatársak szerkesztésében, közreműködésével megjelentette könyvtártörténeti tanulmánykötetét december 15-tel megtörtént az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása a B-A-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője és Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere által, mely szerint január 1-től a könyvtár a város fenntartásába került, melybe beolvad a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft, az intézmény a továbbiakban megyei és városi könyvtárként működik, megtartva II. Rákóczi Ferenc nevét a hivatalos intézménynévben. 2. Szervezeti kérdések 2.1 Szervezeti, személyi változások, problémák Az év folyamán az intézmény vezetésében több változás történt. Eredménytelen márciusi igazgatói pályázati kiírást követően április 1-jétől a megbízott igazgató az Olvasószolgálat osztályvezetője, Bokrosné Stramszky Piroska lett júliusában újabb igazgatói pályázat kiírására került sor, amelyre három pályázat érkezett. A pályázók bizottság előtti meghallgatására augusztus végén került sor október 11-én, a pályázat eredményeként, az intézmény vezetésére Dr. Prokai Margit kapott 5 évre szóló megbízást. 2.2 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Az Alapító okirat módosítására az év folyamán kétszer került sor, először július 16-án, majd december 13-án, utóbbi esetben az összevont intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá a XII341/3783/2012. határozatával. 3. Üzemszerű működés bemutatása 3.1. Gyűjteményszervezés állományépítés A gyűjteményszervezés dinamizmusát, a dinamikus könyvtári állomány megvalósulását, a gyarapodás és apasztás egyensúlyát az év folyamán akadályozta az a fenntartói döntés, amely nem engedélyezte az intézmény számára a törlésre leválogatott dokumentumok tényleges kivonását az állományból. Ezzel már a 2011-es évről áthúzódó problémával jelentős mennyiségű törlésre kijelölt anyag (kb. 16 ezer dokumentum) halmozódott föl, amelynek az adminisztrációja a 2013-as évet terhelő áthúzódó restancia. 3

4 Állománygyarapodás-állományapasztás Az állomány gyarapodása a leltárkönyv adatai szerint dokumentumtípusonként: Megnevezés Könyv, időszaki Videó, nem zenei DVD Hangzó (zenei CD, DVD, hangkazetta) Nem zenei CD, HK-CD, hangkazetta, CD-ROM Egyéb (térkép, kotta, kézirat) Összesen 2011 (db) 2012 (db) (Ft) 2012 (Ft) A Megyei Könyvtár állománytételeinek gyarapodási üteme az elmúlt évihez képest mintegy 12%kal csökkent. Ennek oka elsősorban a gazdasági, gazdálkodási feltételek és lehetőségek romlásával, a beszerzéshez kapcsolódó vontatott engedélyezési eljárással magyarázható ősze óta, előző évi sikeres pályázatok eredményeként 2012-ben először nyílt lehetőség a saját állomány saját keretre történő bővítésére. A rendelkezésre álló mintegy 6 millió Ft-ból közel másfél millió Ft-ot időhiány miatt nem tudott az Intézmény elkölteni. A fenntartó az elmúlt év során a törlések jóváhagyásával nem kívánt foglalkozni, így az állományból nem került kivezetésre egyetlen dokumentum sem. Az állomány apasztása a dokumentumok fizikai állapotát, tartalmi elavulását tekintve, belső munkafolyamatként továbbra is folytatódott. Az összegyűlt kézi és gépi törlési tételek kivonása az aktuális évre tolódott. 4

5 A Márai szakdokumentumok téma szerinti megoszlása Sor Az éves gyarapodás téma szerinti megoszlása a könyvtár gyűjtési szempontjainak megfelelő. Mint általános gyűjtőkörű könyvtár, a szépirodalmi művek válogatva, ám teljességre törekvő módon, nagyobb volumenben jelentek meg a beszerzésben, míg a szakirodalmi dokumentumok több szempontú válogatás után kerültek megvételre. A gyermek- és szépirodalom együttesen adták a teljes gyarapodás felét. A szakdokumentumok jelentős hányadát a 7-es főosztályban a zene, a művészetek többek között a filmművészet és sporttémában készült művek teszik ki. A 6-os főosztályba keresettségük okán elsősorban a gyógyászattal, mentálhigiénével, konyhaművészettel, állattartással kapcsolatos munkák kerültek beszerzésre. A 3-as, társadalomtudományok főosztályban egyebek mellett a jogi, pedagógiai, néprajzi irodalom dokumentumai domináltak. A 9-es főosztály beszerzett művei között több helytörténettel, életrajzokkal, a magyar- és más nemzetek történelmével foglalkozó dokumentumok szerepeltek. 5

6 Az állományba vett folyóiratok téma szerinti megoszlása db ,2,3,92/99 4, Az összesen 267 féle folyóiratból 24 db többpéldányos, a többi egy példányban járt a könyvtárnak. A többpéldányos folyóiratok közül három kötelespéldány. 6

7 Az állományba vett folyóiratok gyarapodás módja szerinti megoszlása db Sor Állománygyarapodás a beszerzés módja szerint: Megnevezés 2011 (db) 2012 (db) Vásárlás Ajándék Egyéb Összesen Kötelespéldány 7

8 A Márai szakdokumentumok darabszám szerinti alakulása A beszerzett dokumentumoknak jelentős részét, mintegy 75,8%-át a Könyvtárellátó Kft.-n keresztül, 24,2%-át egyéb piaci szereplőtől vásároltuk. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött 6 milliós keretmegállapodás értelmében vásárlásainkban a könyvekre 31%-os, idegen nyelvű kiadványok, CD-k, DVD-k esetében 10%-os árengedményt, az ODR keretre vásárolt könyvekre 30% kedvezményt realizálhattunk. A rendelkezésre álló források kisebb hányadát boltokban, elsősorban a Líra Könyv Zrt.-nél költöttük el, mely cég a könyvekre 28%-os árkedvezményt biztosított könyvtárunknak. Egyéb ritka, könyvesbolti forgalomban már nem található dokumentumok esetén, a legjobb áron kínáló internetes könyvkereskedéstől, vállalkozóktól, antikváriumból vásároltunk ben több alkalommal vettünk részt vételi megbízással aukción; két esetben, összesen Ft értékben tettünk szert gyűjtőkörünkbe illeszkedő könyvritkaságra, egy alkalommal pedig Ft értékben helyi gyűjtőtől vásároltunk. A kölcsönzési joggal ellátott DVD-ket az idén is döntően a Fókusz Kiadó intézményeket látogató ügynökétől helyben vásároltuk. A kötelespéldányként megküldött dokumentumok gyakran különös jelentőséggel és értékkel bírnak, hiszen jobbára helyi kiadványokról van szó, amelyek beszerzése gyakran nehézségbe ütközik. Sajnos évek óta szinte csak ugyanazon kiadók, elsősorban a Z-Press Kiadó Kft., a mezőkövesdi Pető Bt., a sátoraljaújhelyi Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft., a Sprint Nyomdaipari Kft., a Borsodi Nyomda Kft. szolgáltatnak rendszeresen sajtótermékeikből. Az egyéb állománygyarapítási mód mennyiségét 2012-ben is a Márai program keretében, az Intézményünk által összesen 2,9 millió forint értékben választható dokumentumok teszik ki. Az összes dokumentumtípus darabonkénti beszerzési átlagára 2051 Ft volt, ez a évihez képest 1,4%-kal kevesebb. A mutató többek között azt is jelzi, hogy minden beszerzést gondos piaci körültekintés, sok-szempontú mérlegelés előzött meg. 8

9 Állományelemzés A tényleges könyvtári állomány dokumentumtípusonkénti belső aránya Dokumentumtípus Állomány 2011 (db) Könyv + időszaki Videó DVD Hangzó dokumentum (zenei CD, zenei DVD és nem zenei CD, HGK) Elektronikus (CD-ROM) Egyéb (térkép, kotta, kézirat) Összesen Gyarapodás 2012 (db) Törlés 2012 (db) Állomány 2012 (db) Ebből csak a könyv: Teljes Összes könyvállomány könyvgyarapodás db db Év A Könyvtár teljes állományának 87%-a ( db) könyv, 13%-a ( db) egyéb dokumentumtípus. A Márai dokumentumok téma szerinti megoszlása db gyermekirodalom szépirodalom 350 9

10 Az időszaki kiadványok, melyek sok olvasó számára elsődleges tájékozódási forrást jelentenek, a könyv után a második legjelentősebb mennyiségű dokumentumtípus a könyvtár állományában. A hagyományos dokumentumtípusokon kívül évek óta keresettek az elektronikus információhordozók; zenei, nem zenei CD-k, hangoskönyvek, DVD-k. Az igényes, gyűjtőkörünkbe illeszkedő tartalmú elektronikus dokumentumok választékának bővítésére különös figyelmet fordítunk A könyvtár tényleges, teljes állományának tartalmi megoszlása Tartalmi megoszlás Téma 0 1,2,3, 92/99, 908 darabszám ,8 5, Szakdo kumen szépiro tumok dalom összesen Összegyersen mekirodalom

11 A könyvtár tényleges állományának téma szerinti megoszlása db ,2,3,91/99 4,8 5, szépirodalom gyermekirodalom Költségek megoszlása a keretek között, negyedévi bontásban (folyóirat nélkül) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Kello ODR * * Kello Normál Kistérség Pályázatok Saját Összesen Ajándék Kötelespéldány Összesen Egyéb Összesen Darabszám

12 A * -gal jelölt értékek a 2011/2012. évi ODR keret részei A keretek megoszlásában az egy-egy költségvetési évre jellemző aránytalanság figyelhető meg; az első negyedévben az előző évről áthúzódó ODR, és a büntetés-végrehajtási intézmények könyvtárai számára történő gyarapítás pályázatának kerete volt költhető, az utolsó negyedévben a meglévő források teljes felhasználására törekedtünk. A 2012/2013-as évhez rendelt teljes ODR keret 2 millió 720 ezer forint, melyből 1 millió 820 ezer dokumentumvásárlásra, 900 ezer forint a felmerülő postaköltségekre fordítható. A forrás jó ütemű, arányos elköltésének akadálya a szerződés, és az összeg késedelmes folyószámlára utalása volt. Az országos, vagy akár a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés forgalmában való részvételünket támogató ODR összeg a támogatott tartalommal és céllal (főleg szakirodalom, illetve példányszám-növelés) nélkülözhetetlenül egészíti ki az Intézmény saját keretre történő saját beszerzéseit. Nemzetiségi ellátás bemutatása A nemzetiségi ellátásra kapott forrást az Országos Idegennyelvű Könyvtár közreműködésével sikerült felhasználnunk, 2012-ben elsősorban a megyei könyvtárban lévő nemzetiségi törzsállományt gyarapítottuk ben a nemzetiségi dokumentumok tekintetében az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségével 120 ezer Ft különböző nemzetiségekhez + 20 ezer Ft a roma nemzetiséghez köthető irodalom beszerzésére nyílt lehetőség. Ebből tavaly 33 db, Ft értékű német és roma dokumentumot állományba vettünk. A fennmaradó mintegy Ft értékben lengyel nyelvkönyvek kerültek kiválasztásra, melyek szállítási problémák miatt 2012 év végéig nem érkeztek meg a Könyvtárunkba. Ezek az idén kerülnek a leltárba. Az utóbbi években a csökkenő anyagi lehetőségek ellensúlyozására, illetve kiegészítésére döntően az első negyedévben többször fogadtunk ajándékdokumentumokat. A könyvtár állományába nem illeszthető adományokat átválogatás után továbbajándékoztuk. A folyóiratok megrendelésére a mindenkori anyagi lehetőségekhez képest, de lehetőség szerint a tárgyévet megelőző év végén kerül sor ben összesen 240 cím papír alapú folyóiratot rendelt az Intézmény Ft értékben. Ebből Ft összegben 3 db on-line folyóiratmegrendelésünk van. Az Észak-Magyarország című napilap kétpéldányos. Idegen nyelvű folyóirat nem került megrendelésre, mindegyik magyar nyelvű A két kistérség részére 2012-ben vásárolt dokumentumok darabszáma és értéke az elektronikus leltárkönyvi adatok alapján db érték Abaúj-Hegyközi Kistérség számára 12

13 bevételezett dokumentumok: Hidasnémeti: könyv és egyéb dokumentumtípus (folyóirat nem!) (vásárolt és ajándék) Miskolci Kistérség számára bevételezett dokumentumok: könyv és egyéb dokumentumtípus (folyóirat nem!) Kistérségek összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft A kistérségekbe történő gyarapítás jó ütemű és folyamatos volt. Az első negyedévben a szerződések megkötésére került sor; a Miskolci Kistérségben 24, az Abaúj-Hegyközi Kistérségben 13 település könyvtári szolgáltatásának támogatásában állapodott meg az Intézmény. Az átutalások arányában, a dokumentumbeszerzés a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a Kelló on-line felületéről történt. Bár ez a rendelési mód több munkával, gondosabb előkészülettel jár, egy-egy település sajátos igénye így érvényesülhet a leginkább. Az állományba vételt, a dokumentumok elektronikus feldolgozását, könyvtári használatra alkalmassá tételét (szerelését, katalógus cédulával való ellátását), a Corvina integrált könyvtári rendszerben, a Miskolci Kistérség számára az rfmkdb saját adatbázisában, az Abaúj-Hegyközi Kistérség számára a hidasdb önálló adatbázisban végeztük Szöveges beszámoló az állományalakító- és feldolgozó osztály évi munkájáról Az osztály az alapfeladatát; a megrendelést, leltározást, a dokumentumok elektronikus feldolgozását, könyvtári használatra alkalmassá tételét (szerelését, igény szerint katalógus cédulával való ellátását), a megyében Corvina integrált könyvtári rendszerben dolgozó kollégák szakmai támogatását 2012-ben is az igényeknek, szabályzatoknak és a lehetőségeknek megfelelően végezte. Az olvasószolgálati délutáni, és szombati műszakban két kolléga kivételével az osztály dolgozói különböző munkaállomásokon vettek részt Gyarapítás A Corvina verziófrissítése 2012 májusában történt, mellyel kapcsolatban több problémánk adódott az ACQ modul működésében. A javításokat, módosításokat a rendszergazda a Corvina fejlesztőivel együttműködve folyamatosan végezte. Az ACQ modul használatát kiterjesztettük további két főre, akik igény szerint végeztek katalogizáló vagy gyarapító munkát. Az első negyedévben az ajándékként felajánlott dokumentumokkal végzett munka dominált; 100 db átvett könyv közül körülbelül 10 darabot tudtunk állományba venni. A könyvtár számára szükségtelen több száz, különböző tartalmú és állagú ajándékdokumentumot további hasznosításra felajánlottuk oktatási, szociális intézményeknek; a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanács Szeretetszolgálatnak, a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános 13

14 Iskola és Óvodának, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék könyvtárának. Lebonyolítottuk a Márai programhoz kapcsolódó igényfelmérést, rendelést. Az országos Márai program keretén belül a könyvtárunk összesen 2 millió 900 ezer forint értékben választhatott a Könyvtárellátón keresztül megjelentetett tény- és szépirodalmi művekből Ft értékben, összesen 1178 darab dokumentumot már leltárba vettünk. A fennmaradó Ft értékű dokumentum a következő költségvetési évben került kiszállításra és állományba vételre. Márai dokumentumok 2012 Az irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét támogató, az NKA által meghirdetett, és a Kellón keresztül lebonyolított, 2012-ben második alkalommal megrendezett Márai program keretén belül az Intézmény Ft összegben válogathatott az tételes dokumentumlistából. Könyvtárunk összesen db dokumentumot választott Ft értékben. Az összes dokumentumból 21 db hangoskönyv, db könyv volt. A hangoskönyvekből 16 db A Márai dokumentumok téma szerinti megoszlása db gyermekirodalom szépirodalom 350 gyermekirodalom, 3 db szépirodalom, 2 db zenei témájú. Az összes választott dokumentum 53%-a (661 db) szakirodalom, 47%-a (587 db) gyermek- és szépirodalmi munka volt. Az egyes szakirodalmi témából a következő mennyiségben választottunk: Főtáblá -zati szám db

15 A 9-es szakban döntően a magyar, és világtörténelemmel, honismerettel foglalkozó dokumentumokat, a társadalomtudományok közül főleg a néprajzi művek kerültek kiválasztásra. A természettudományok témában jelentős volt a természetvédelemmel, földtudományokkal, növény- és állattannal fogalakozó irodalom. A 6-os témakörben jelentősen képviseltették magukat a népszerű természet- és népi gyógyászattal, kertészettel foglalkozó munkák. 15

16 Az elmúlt évhez képest jelentősen több dokumentum került az állományba a filozófia és pszichológia, a vallás és egyházak, az alkalmazott tudományok és az irodalomtudomány témakörben. AAMárai szerinti szerinti megoszlása Máraiszakdokumentumok szakdokumentumoktéma darabszám alakulása Sor A dokumentumok átlagára a tavalyihoz Ft - képest alacsonyabb, Ft volt, az ettől való eltérés az egyes szakokon belül Ft és Ft között mozgott. Legnagyobb értéket az 5, 6, 8 főosztályba került dokumentumok képviselték, legolcsóbbnak a vallással kapcsolatos, valamint a gyermek- és szépirodalmi művek bizonyultak. A Kelló-val és a szállítókkal hagyományosan jó munkakapcsolatunk van Törlés A törlés munkafolyamatában az olvasószolgálati kollégák az ACQ modulban a törlésre jelölt dokumentumokat kóddal látják el, az elektronikus nyilvántartásból a törölt példányok lekérdezése az osztály feladata. A raktárban a már törlésre jelölt dokumentumokat polcra gyűjtjük, az újonnan érkező, listára kerülő dokumentumok helyét kialakítottuk és folyamatosan figyelemmel kísérjük ben fenntartói hozzájárulás hiányában nem történt törlés. A 2011 második felében, a rendszerből tervszerű állomány apasztás, vagy természetes elhasználódás címén törlésre jelölt, a rendszerből lekérdezett mintegy ötezer könyvtári tétel az azóta keletkezett törlésre jelölt tételekkel együtt a kivezetés engedélyezése előtt áll Állományrevízió Január 1. és április 30. között részt vettünk a Helyismereti részleg állományrevíziójában. Ez nemcsak az állomány-ellenőrzésben, hanem az utómunkálatokban való részvételt is jelentette. 16

17 Állomány-nyilvántartás Az intézmény dokumentumállományát hagyományosan, csoportos leltárkönyvben és a Corvina adatbázis segítségével elektronikus formában, tételesen is nyilvántartjuk. Elektronikus egyedi leltárkönyv 2009-ben készült először, azóta kerülnek évenként lekérdezésre és elérhetőek a közös/gyarapítás/leltárkönyvek/aktuális év mappában. Az elektronikus leltárkönyvnek nagy előnye a sok szempontú lekereshetőség, hogy gyorsan és pontosan jelenítik meg az osztály által adatbázisba vitt adatokat. Az elektronikus egyedi leltárkönyv adatmegjelenítése, korrektsége segítség abban, hogy mire legyünk figyelemmel az adatbevitel során. Az osztályra érkezett átirányítási kéréseket teljesítettük Katalogizálás A Corvina integrált könyvtári rendszerben a dokumentumok elektronikus feldolgozását az adott időben az újakat döntően a második negyedtől kezdve ütemesen és folyamatosan, nagy gondossággal, az adatbázis egészét szem előtt tartva, azt rendszeresen gondozva, javítva végeztük. Könyvtárunk a Magyar Országos Közös Katalógus egyik rekordfelküldő könyvtára, a katalogizálási házi szabályzat a MOKKA mindenkori szabályaival összhangban van. Könyvtárunknak jelenleg dokumentum-címe kereshető vissza az országos jelentőségű nyilvántartási felületen. Ez db rekorddal több, mint a tavalyi hasonló adat. Saját adatbázisunkban a teljes könyvári állomány elektronikus feldolgozottsága jelenleg körülbelül 75%-os. A raktári állomány retrospektív feldolgozását a tavalyi évben is a Bb-s mérettartományban, az újaktól a régiek felé haladva folytattuk. A Bb és Bb közötti tartományban 7500 darab, a Bb tartományban 1690 darab könyv került az osztályra elektronikus feldolgozás céljából. A kölcsönzői pultból tavaly összesen 836 darab gyors-katalogizált könyvet kaptunk további feldolgozásra. Raktári circ jogcímen közel 50 db dokumentum naponkénti katalogizálását végzetük el, így biztosítva a még feldolgozatlan raktári dokumentumok könnyebb hozzáférhetőségét. A muzeális értékű és az 1850 előtti különböző dokumentumtípusba tartozó dokumentumértékeink feltárásában és nyilvántartásában munkatársunk, a helyismereti kolléganőkkel együttműködve az elmúlt évben 541 darab 1945 előtti dokumentumot katalogizált. A MOKKA-R katalógus jelenleg 907, a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása pedig tétel dokumentumot tart nyilván a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár adataival. A Corvina integrált könyvtári rendszer általunk használt moduljainak működésével és használatával kapcsolatos szakmai kérdésekben a házon belüli és a megyében ezzel a rendszerrel dolgozó vidéki kollégáknak folyamatosan rendelkezésre álltunk Kistérség 17

18 A kistérségek mozgókönyvtári ellátásában minden kollégánk részt vett. A Miskolci Kistérség 24 darab, illetve az Abaúj-Hegyközi Kistérség 13 darab településének dokumentumrendelését, a példányok feldolgozását, esetenként felszerelését, cédulával, átadólistával való ellátását, dobozolását elvégeztük, a kiszállításokat előkészítettük. A hidasnémeti központú szolgáltató könyvtár munkáját a gyarapítástól a dokumentum átadásáig az osztályunk egy munkatársa folyamatosan segítette. A Miskolci Kistérség Kistokaj, Muhi, Ónod, Berzék településein jártunk rendszerbeállítás, a példányadatozáshoz konkrét segítségnyújtás céljából. A helyi kollégák rendszer-jogosultságuknak megfelelően példányrekordot rendeltek az adatbázisban már megtalálható Rákóczis rekordokhoz. Azokat a dokumentumok, amelyeknek a Rákóczi PAC-jában nem szerepeltek, illetve az on-line megjelenítésükhöz egyéb, más munkafolyamatra is szükség volt, további feldolgozásra az osztály katalogizálóihoz kerültek beszállításra. Bükkszentkeresztről 505 db, Gesztelyből 34 db, Körömből 117 darab, Arnótról 1211 db dokumentum érkezett be hozzánk további feldolgozásra Egyéb Öt, a könyvtárunkban gyakorlatot teljesítő könyvtáros-kollégával foglalkoztunk az osztályunkon a negyedik negyedévben. Osztályunk képviseletében egy fő részt vett a Területi emagyarország Központ pályázat megvalósításában. Kinn voltunk a Megyei Könyvtár standján az Ünnepi Könyvhéten. A Könyves vasárnap több könyvtári állomáshelyén biztosítottunk szolgálatot. Részt vettünk a Megyei Könyvtár segédkönyvtáros és könyvtári asszisztens képzésében. 3.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, tekintettel arra, hogy nincs elkülönített olvasóterem. A napi információ és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. A felnőtt és gyermek tájékoztató szolgálatban a referensz kérdések száma meghaladta a 10 ezret. A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól kéthetente küldtük olvasóinknak az elektronikus könyvtári híradót, kéthavi összesítésben pedig szórólap formájában állítottuk össze nyomtatott hírlevelünket. A könyvtár megújult weblapján és a megyei portálon a tartalmak frissítése napi feladat volt. A könyvajánlók, cikkajánlók készítése, a hírek, információk feltöltése folyamatos volt. Folyamatosan történt a MATARKA adatbázis építése, a kollégák által vállalt folyóiratok tartalomjegyzékének rögzítése. A korábban vállalt folyóiratokból kénytelenek voltunk visszalépni a pénzügyi teljesítések hiánya és azt követően az előfizetések lemondása miatt. 18

19 Az integrált rendszer 2011-es fejlesztésének köszönhetően bővültek az online szolgáltatás lehetőségei, ennek megfelelően módosítottuk a használati szabályzatot, de a fenntartóváltások miatt 2012-ben az már nem került elfogadásra. Erre már csak 2013-ban kerülhet sor. Nagy sikernek örvend az Ajándék a múltból címmel hirdetett szolgáltatás, melyben régi folyóiratokból készítünk összeállítást ben 102 db ilyen megrendelés készült. A folyóirat olvasóban (TÁJOLÓ), mely egyben a közhasznú információszolgáltatás helyszíne is, több gépen biztosított az internet használata, mely növekedett az előző évhez képest. E mellett biztosítottuk saját laptop használatával Wifi hálózatunkon keresztül is az internet elérést. A csoportos látogatás főként a Gyermekkönyvtárban jellemző. A felnőtt tájékoztató szolgálat munkatársai 196 főnek mutatták be a könyvtár szolgáltatásait, a könyvtárhasználat lehetőségeit. Képzés A használó képzési projekt 2012-ben is folytatódott. Az első félévben TEMOP-os forrás segítségével folytattuk a képzéseket, a második félévben azonban már saját forrásból, a résztvevők hozzájárulásával (1000 Ft/fő) tartottunk tanfolyamot. Helyismereti Gyűjtemény Gyarapítás A Gyűjtemény dokumentumait a Könyvtárellátón keresztül, valamint könyvesbolti vásárlással szerezte be. Ebben az évben sikerrel vettünk részt néhány antikvár aukción ben a Feldolgozó osztálytól átadás-átvételi jegyzék kíséretében 198 db dokumentumot, ebből H/RK: 5 db, DVD, CD: 6 db, helyismereti könyv: 187 db kapott a Helyismereti gyűjtemény. Az újonnan érkezett dokumentumok helyismereti tárgyszavazása és analitikus feltárása soron kívül megtörtént. Feltárás A kurrens periodikák feltárása során az integrált rendszerben összesen 3764 db, a megyére vagy a városra vonatkozó cikk rögzítése történt meg. A részlegben található kötetek feltárt tanulmányainak száma: 4284 rekord. A régi könyvek mellett szintén külön figyelmet szentelünk a digitalizált dokumentumoknak a könyvtári rendszeren belüli elérhetőségére. 19

20 Júniustól a minikönyveket a Helyismeretbe irányítottuk, téma szerint válogattuk. Tárolásuk a Régi Könyvek Tárában történik. Feldolgozásuk folyamatos. Folytattuk a helyi személyek adatbázisának feltöltését. A munkában a Gyűjtemény munkatársain kívül többen is részt vesznek. A későbbiekben a megyében található könyvtárakat is szeretnénk bevonni a munkába. A kötelespéldányként beérkező csomagokat átvettük, a dokumentumokat a megfelelő helyre irányítottuk (periodika, könyv, aprónyomtatvány etc.), a gyűjteményben maradókat leltárba vettük és rendszereztük. Továbbra is gondot jelent, hogy egyes nyomdák a többszöri nyomatékos felszólítás ellenére sem tesznek eleget kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségüknek. Postai levelekben kerestük meg a nem teljesítő nyomdákat. Revízió Az év során elvégeztük a Helyismereti gyűjtemény revízióját, melyről elején a jegyzőkönyv is elkészül. Szolgáltatások A kurrens helyismereti könyvekből továbbra is ajánlásokat készítettünk a honlapunkra. Elkészítettük az Évfordulók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2012 c. összeállítást a honlapon. Itt a kerek (25, 50 stb.) évfordulós személyek névsora és a róluk szóló irodalom található, a katalógusunkban található vonatkozó tételekkel összekapcsolva. Kiállítások, rendezvények Kamarakiállítást készítettünk holokauszt témában, valamint nyomdatörténeti kiállítást rendeztünk a miskolci nyomdászat megindulásának 200 évfordulója alkalmából. Ebben az évben volt 60 éves az Egressy Zeneiskola, nagyszabású kiállítás is készült ez alkalomra, amelyhez anyaggyűjtést végeztünk az iskola kérésére. A könyvtár jubileumi, 60. évfordulójára készült kiállításhoz is hozzájárultunk helyismereti dokumentumokkal és régi könyvekkel. A Tokaji Írótáborban dokumentumokat. megrendezett Szemere Bertalan-kiállításhoz biztosítottuk a Egyéb Sikeresen pályáztunk restaurálásra, könyvtisztításra, mikrofilmek digitalizálására és plakáttároló szekrény beszerzésére az NKA-hoz. Ezek megvalósítása 2013-ban történik. A pályázatban szereplő, restaurálásra szánt műveket digitalizáltuk. Ez állományvédelmi szempontból jelentős 20

21 lépés, hiszen így nem kell a felújított köteteket újból kitenni az esetleges rongálódásnak. A 2011es pályázatnak köszönhetően sor került 2012-ben is tisztításra és 12 db könyv restaurálására. Tovább folytatódott fotótárunk digitalizálása. Részt vettünk az Országos Honismereti Szövetség Elnökségének és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Szövetség munkájában. Ennek az együttműködésnek a keretében készítjük a Szülőföldünk c. folyóiratba az immár hagyományos Tallózó c. összeállítást. Munkatársunk részt vesz az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Elnökségének munkájában. Munkatársunk folyamatosan gyűjti az anyagot a Bükkszentkereszt bibliográfiához. Két kollégánk részt vesz a Nyisd ki a világot! c. TÁMOP-pályázatban - az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár együttműködő partnereként -, az ezzel kapcsolatos honismereti versenyek, feladatok szervezésében és lebonyolításában. Ennek jelentős állomása volt 2012 novemberében a Booknight elnevezésű nyitó rendezvény. Mindhárman részt vettünk és továbbra is részt veszünk a MATARKA adatbázis-építésben. Egy munkatársunk tagja a Libinfo szolgáltatásnak. A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének Judaisztikai Kutatócsoportja kutatási programot kezdett héber kéziratok és kézirattöredékek felkutatására magyarországi közgyűjteményekben. Ebben a kutatómunkában kérték a könyvtárunk szakmai segítségét. Zenemű- és hangtár Gyarapítás A gyűjtemény gyarapítására 2012-ben nem volt lehetőség a pénzhiány miatt, egyedül a könyvállomány növekedett az ODR támogatás jóvoltából. A kották és CD lemezek gyarapítása csak ajándékokból történt. Miskolci zenei intézmények és egyes kottakiadók saját kiadványaikból juttattak könyvtárunknak értékes dokumentumokat. Szolgáltatás A gyűjtemény munkatársa napi tájékoztatási feladatokon túl zenei évfordulókhoz kapcsolódóan a földszinti vitrinekben kiállításokat állított össze. A dokumentum és információszolgáltatás feladatait egy szaktájékoztató látta el. E tevékenységet szolgálati beosztás szerint a Terület-ellátási csoport két munkatársa segítette. 21

22 A kistérségi feladatok ellátásában a gyűjtemény munkatársa több alkalommal részt vett. Kapcsolatok A Miskolci Egyetem Zeneművészeti Intézetének Könyvtárával az évek óta tartó szakmai munka ebben az évben folyamatos volt. Gyermekkönyvtár Állományalakítás A gyermekkönyvtár munkatársainak 2012-ben is alapvető feladata volt az állománygyarapítás, az elavult és elhasználódott dokumentumok kivonása, törlési jegyzékek készítése, belső átirányítások elvégzése, valamint a megrongálódott könyvek köttetésre történő leválogatása, előkészítése, és az RFID azonosítóval még nem rendelkező könyvek címkézése. Szolgáltatás A napi dokumentum- és információszolgáltató feladatokon túl az egyéni és csoportos foglalkozások, rendezvények szervezése kiemelt feladata az intézmény gyermek részlegének. A gyermekkönyvtár küldetésének tekinti a használók igényének felkeltését az olvasásra, könyvtárhasználatra, az információszerzés fontosságának hangsúlyozását, valamint a gyermekirodalom különböző megjelenési formájú élményközpontú közvetítését. A gyermekkönyvtár tevékenységére a magas szintű dokumentum- és információszolgáltatás mellett a színvonalas, közösségi élményt adó, olvasásnépszerűsítő programok szervezése is jellemző volt. Nagy igény mutatkozott- az óvodák, és az általános iskolák részéről egyaránt- a gyermekkönyvtár könyvtárismereti, könyvtárhasználati, tematikus, kézműves és egyéb játékos, valamint a modern információhordozók használatára épülő csoportos foglalkozásai iránt, de nem elhanyagolható a gyermekek egyéni foglalkoztatására szánt munka sem. A gyermekkönyvtár a fenti időszakban sokszínű rendezvényeket szervezett az ún. Máraiprogramban szereplő művek megismertetése, népszerűsítése céljából. Kézműves játszóház, bábelőadás, író-olvasó találkozó, rajzpályázat, zenés baba-mama foglalkozás egyaránt szerepelt a különböző korosztályok igényeit kielégítő rendezvénysorozatban. A legkisebbek - a három év alatti gyermekek - és szüleik havonkénti rendszerességgel különböző képességfejlesztő foglalkozásokon vehettek részt. A tapasztalatok szerint ezek a programelemek igényes közösségi élmények átélését, a résztvevők tárgyalkotó képességének fejlődését, és nem utolsósorban a tanulók olvasáskultúrájának elmélyítését eredményezték. A kézműves játszóházak (a farsangi, a húsvéti, a gyermeknapi) is népszerűek voltak. A résztvevők szakavatott népi játszóház vezetők irányításával az aktuális ünnepekhez kapcsolódó kellékeket és szimbólumokat készítették el. 22

23 A gyermekkönyvtár Gazdag Erzsi születésének 100. évfordulója, és a költészet napja alkalmából Volt egyszer egy Mesebolt címmel megyei versillusztrációs pályázatot hirdetett óvodások, és az általános iskolák első és második osztályos tanulói számára. Pályázni egy szabadon választott Gazdag Erzsi-vers legjellemzőbb részletének illusztrálásával lehetett. A felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint az ország jó néhány (Budapest, Veszprém, Berettyóújfalu, Komló) településéről csaknem 500 pályamunka érkezett. A rajzok alkotói értékes könyvet és oklevelet kaptak, valamint kiállítást is rendezett a könyvtár a munkákból. Az ünnepi könyvhét apropóján Zalán Tibor József Attila-díjas író, és Baranyai András Gál Mátyás-díjas illusztrátor volt a gyermekkönyvtár vendége. A mai magyar gyermekirodalom két meghatározó alkotója közös művüket, a Rettentő görög vitéz c. antik mesejátékot mutatták be. Egy másik könyvbemutató is gazdagította a könyvheti programokat. Fazakas Szabolcs szerkesztő, operatőr a Székelyföldi legendárium c. könyv megálmodója tartott interaktív könyvbemutatót az érdeklődő felnőtteknek és gyermekeknek. Nagyon sok érdeklődőt vonzott a budapesti Fabula Bábszínház Mazsola és Tádé előadása. Bálint Ágnes örökbecsű és máig népszerű darabja nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is nagy sikert aratott. A kulturális értékek közvetítését, valamint az olvasásnépszerűsítést szolgálták a gyermekkönyvtár által szervezett, az Országos Könyvtári Napokhoz és a decemberi könyvünnephez kapcsolódó rendezvények is. Az Őszi Könyvtári Napok gyermekeknek szóló rendezvénye október 9-én Balázs Ágnes író, dramaturg, színész találkozójával kezdődött. A gyermekkönyvtár a programsorozat részeként a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségű Általános Iskolába, és a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolába is szervezett író-olvasó találkozót. Mindkét intézményben Zalán Tibor József Attila-díjas író találkozott a gyerekekkel. A másik sikeres könyvbemutató Víg Balázs, a Móra Kiadó fiatal szerzője, A rettegő fogorvos című, a Már tudok olvasni sorozatban megjelenő művéhez kapcsolódott. A Könyves Vasárnapon családi vetélkedőn, kézműves játszóházban és a Katáng együttes koncertjén vehettek részt a könyvtárba ellátogatók. Játssz, énekelj, mókázz Vukkal és barátaival! ez volt a címe a megyei könyvtár egész épületében zajló családi vetélkedőnek. Nagyon sok érdeklődőt vonzott az Őszi kézműves manufaktúra, ahol Neszádeli Gyula népi játszóház vezető irányításával órarendet, könyvjelzőt és mini könyvet készítettek rátétes díszítéssel, préselt, és szárított növények felhasználásával. A Könyves Vasárnapon került sor a sok éves hagyományt folytatva a könyvtár legifjabb és legidősebb olvasójának köszöntésére, és ezen a napon volt az Olvasók királynőjének és királyának koronázási ünnepsége is. Azok a tanulók kapták ezt a megtisztelő címet, akik a meghirdetett olvasási pályázat legeredményesebb szereplői voltak. A Nyisd ki a világot!, a három megyére kiterjedő (Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén) régiós programsorozat részeként a megyei könyvtár munkatársai 2012 novemberében BookNight címmel - először az intézmény életében - éjszakai programot szerveztek általános- és középiskolások számára. Játékos vetélkedő, kézműves játszóház, ismeretterjesztő előadás, koncert, táncház és éjszakai mozizás szerepelt a programban. A decemberi könyvünnep is igényes és gazdag programot kínált a gyermekkönyvtárba látogatóknak. A Kolompos együttes koncertje, családi kézműves játszóház, Telegdi Ágnes és Nyulász Péter írók előadásai, Fabók Mariann színművész bábelőadása hozták közelebb a résztvevők számára egyrészt az ünnepet, másrészt az irodalmat és zenét. 23

24 Szakmai együttműködést szolgáló programok A gyermekkönyvtár április 2-án a Könyvtárostanárok Egyesületével és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekcióval együttműködve Új tartalom Új megoldások címmel szakmai konferenciát szervezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekkönyvtáros Műhely tagjai, valamint a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. A konferencián résztvevők a szakma neves előadóinak tolmácsolásában tájékoztatást kaptak a könyvtárakat érintő, folyamatban lévő jogszabályi változásokról, valamint a gyermekek, fiatalok könyvtárhasználóvá nevelésének új kereteiről és lehetőségeiről. A szakmai tapasztalatcserét szolgálták a könyvtárostanárok komplex bemutató foglalkozásai is. A gyermekkönyvtár munkatársai több alkalommal tartottak bemutató, illetve kézműves foglalkozásokat a megye települési könyvtáraiban. Többek között Sajópálfalán, Sajópetriben, Kistokajban, Bükkaranyoson, Bükkszentkereszten, Alacskán, Gesztelyben, Kondón és Berzéken. A részleg munkatársai részt vettek továbbá különböző városi és megyei vetélkedők zsűrijében is. Többek között a Weöres Sándor Óvodában, Éltes Mátyás Általános Iskolában, és a miskolci Görög Katolikus Általános Iskola megyei mesemondó- és versmondó versenyén. A gyermekkönyvtár csoportos foglalkozásai 2012-ben Foglalkozástípus Könyvtárismertető Könyvtárhasználati Kézműves Tematikus Vetélkedő Projektoros Baba-mama Összesen Darabszám Résztvevők száma A gyermekkönyvtár rendezvényei 2012-ben Rendezvénytípus Író-olvasó találkozó Koncert Bábelőadás Ismeretterjesztő előadás Táncház Játékbemutató Játszóház (kézműves) Kiállítás Összesen Darabszám Résztvevők száma

25 A gyermekkönyvtár tevékenysége 2012-ben Rendezvénytípus Használók képzése Kiállítás Egyéb rendezvény Összesen Darabszám Résztvevők száma Könyvtári szolgáltatások Nyitvatartási napok száma Napi átlag kölcsönzött dokumentumok száma (db) Egy nyitvatartási napra jutó könyvtárhasználat száma (fő) A heti nyitvatartási idő 2012-ben 44,5 óra volt. A nyitva tartási időpontok a hét napjainak megoszlásában háromfélék, vagyis túlzottan differenciáltak voltak (hétfő és csütörtök azonos: 1218,30; kedd, szerda és péntek azonos: 10-18,30, szombat , eltérő), ami a használók szempontjából nehezen megjegyezhető, nem emlékezetsegítő jellegű. Az ellátott szolgáltató-helyek adatait külön fejezetben, a 8. pont alatt szerepeltetjük ben nem volt fiókkönyvtári szolgáltatás. Infrastruktúra Az információs infrastruktúra és az integrált könyvtári rendszer szempontjából a könyvtár a Corvina rendszer alkalmazásával korszerű eszközöket használ, amelyek valamennyi könyvtári munkafolyamatot lefednek, a beszerzéstől a szolgáltatásig. Minden modul rendelkezésre áll és 2005 óta teljes körű hátteret biztosít a könyvtári munkához. Együttműködések keretében nem csak a nyilvános könyvtári szolgáltatásban részt vevő és csatlakozott települési könyvtárak, hanem a közoktatási intézményhálózatban együttműködési megállapodással részt vevő iskolai könyvtárak is egyre többen válnak a közös rendszer részévé, amely a megyei portálszolgáltatás keretében elérhető közös katalógusfelületet biztosít. A honlap szolgáltatásai korszerűek és sokoldalúak, angol és német nyelven, valamint akadálymentes módon is elérhetőek. 4. Hozzáférés 4.1 Könyvtárhasználat bemutatása (szövegesen és számokkal is) Beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók száma, kölcsönzött dokumentumok, helybenhasználat, távhasználat, irodalomszolgáltatás, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás. Érvényes regisztrációval rendelkező használók 25

26 év alatt év felett Összesen A Megyei Könyvtárban 2012-ben en rendelkeztek érvényes olvasójeggyel. Ez a szám a központi statisztikai meghatározás szerint azokat jelenti, akiknek az év legalább egy napján érvényes volt a tagságuk. Az elmúlt évben is némi csökkenés tapasztalható. Teljesen új beiratkozó 2029 fő volt, míg a könyvtári tagságot 6170 fő újította meg 2012-ben. A csökkenés egyrészt az EU-s pályázatok 2011-es lezárásával, a támogatások elvonásával (dokumentum beszerzés nagymértékű csökkenése), és nem utolsó sorban a demográfiai csökkenéssel magyarázható. Az igénybevevők, a használók köre természetesen jóval nagyobb, hisz a könyvtár látogatása, a programokon való részvétel többnyire ingyenes, tehát könyvtárunk mindenki számára nyitott. A könyvtár megyei, regionális szerepköréből adódóan a dokumentumkölcsönzés, a dokumentumok helyben történő használata csak egy szelete a szolgáltatási kínálatunknak. Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer tagjaként rendszeresen nyújtunk szolgáltatást nemcsak megyén belül, de az ország bármely pontjára, s gyakorta az országhatáron túlra is. Szolgáltatásaink egyre jelentősebb része távolról, telekommunikációs eszközök segítségével is igénybe vehető, mint pl. a folyamatosan bővülő Borsodi Digitális Könyvtár, a katalógus, a programismertetők és a rendezvények bemutatására készített kép- és videótár, a használók által egyre gyakrabban használt fórum, melyen keresztül jelzik észrevételeiket, javaslataikat, gyarapítási igényüket. Rendszeresen küldjük az elektronikus hírlevelünket, mely nemcsak a programjainkat népszerűsíti, hanem az online módon elérhető szolgáltatásainkat is. Egyre többen veszik igénybe a 24-órás szolgáltatásokat, a tartalomhoz való hozzáférést, az online hosszabbítást. A távhasználatok számában továbbra is növekedés tapasztalható, mely 2012-ben volt (2011-ben ). Ez mutatja, hogy a könyvtár új honlapjának és portáljának bővülő tartalma, valamint az új elektronikus szolgáltatások, köztük a hosszabbítás lehetősége egyre népszerűbb használóink 26

27 körében. Ezek a lehetőségek természetesen a helyben használat ellenében hatnak, de összességében a könyvtár használata iránti igény nem csökken. A könyvtárat helyben és elektronikus formában online módon aktívan és rendszeresen használók száma kb főre tehető. Könyvtárlátogatások Könyvtárhasználatok A könyvtárhasználatok száma a használat típusa szerint Kölcsönzések száma(fő) Kölcsönzések száma 14 év alatt(fő) Személyes használat (alkalom) Személyesből Internet használat Telefon, fax, Weblap, Opac Amint a diagramból is kitűnik, a személyes használatok száma kissé visszaesett, az uniós projektek zárását követően. Hatásai a távhasználat, valamint az internethasználat növekedésében érzékelhetők, melyek a technikai fejlesztéssel, az online szolgáltatások, elektronikus tartalmak bővülésével magyarázható. Ugyanakkor a kölcsönzésben résztvevők száma csökkent, így a kölcsönzött dokumentumok mennyisége is.(ld. lentebb) Ez egyértelműen a megszorításokkal, az állománygyarapítást érintő elvonásokkal magyarázhatók. 27

28 Könyvtárhasználatok száma összesen év alatt év fölött Összesen A könyvtárhasználat szempontjából nem csak a személyes könyvtárlátogatásokat mérjük már évek óta, hiszen a technikai fejlődés hatására egyre inkább felértékelődik a könyvtárak távoli elérése, online használata. Hangsúlyoznunk kell, hogy a növekvő számú, sok esetben elektronikusan elérhető szolgáltatáskínálat (elektronikus katalógus használat, Interneten történő lejárati határidő módosítás, hosszabbítás, előjegyzés kérés, elektronikus levelezés, tanácsadás kérés stb.) ami a könyvtárhasználatot kényelmesebbé teszi a személyes használat ellenében hat. A személyes használatok számának némi csökkenése ellenére, ha az összes használatot tekintjük ami a központi statisztika által elvárt adat megállapítható, hogy a könyvtár igénybevétele tovább erősödött. Kölcsönzött dokumentumok száma: 14 év alatt 14 év fölött Összesen A korcsoportonkénti megoszlás a kölcsönzések arányában 28

29 A könyvtár személyes használatában bekövetkezett csökkenés mellett a kölcsönzött dokumentumok száma az elmúlt években némi csökkenést mutat ben azonban ez a csökkenés számottevő, mely egyértelműen a beszerzési keret elvonásával magyarázható. Nyitvatartási napok száma Napi átlag kölcsönzött dokumentumok száma (db) Egy nyitvatartási napra jutó könyvtárhasználat száma (fő) Helyben használt dokumentumok Helyismeret Zenei gyűjtemény Nyelvi gyűjtemény Gyermekkönyvtár Kölcsönözhető állományrész Olvasóterem Tájoló Összesen 29

30 A megfelelő szintű dokumentum gyarapodás elmaradása 2012-ben a helyben használt dokumentumok számának csökkenésében is tükröződik. A legdrasztikusabb a csökkenés a földszinten kialakított Tájolóban, ahol a folyóirat-állomány többségéről le kellet mondanunk a forrás elvonás miatt. A folyóiratok számának drasztikus csökkenése más állományrészek helyben használatában is megmutatkozik. Ugyanakkor az internethasználat növekedett, mely részben annak is köszönhető, hogy egyes folyóiratokat az előfizetés hiánya miatt - online módon, az interneten keresztül próbáltak olvasni látogatóink. Ez azonban nem aratott osztatlan sikert, sokan reklamáltak miatta. Ugyanakkor ezek az elektronikus változatok csak részben helyettesítik a nyomtatott formát, hiszen gyakori, hogy azok nem teljesen egyeznek meg tartalmukban. A helyben használathoz kapcsolódik az is, hogy folyamatosan növekszik a saját laptop és ezen keresztül a Wifi segítségével történő internet használat, mely a komfortosabb könyvtárhasználatot tette lehetővé. Míg 2009-ben 126-an, 2010-ben 297-en, 2011-ben pedig 400-an vették igénybe ezt a szolgáltatást, az elmúlt évben számuk 443-ra növekedett. Könyvtárközi kérések Regionális és területi feladataink, valamint ODR-ben betöltött szerepünk kiemelt jelentőséggel bírnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a megye könyvtáraiból érkező könyvtárközi kérések kielégítésére. Nagy a felelősségünk abban, hogy megyénk könyvtárhasználói számára a lehető legtöbb dokumentumot elérhetővé tegyük. Sajnos a visszaküldés postaköltségének finanszírozási hiánya (a használókra való áthárítása) ennek ellenében hat. Tovább rontott a helyzeten az, hogy 2012-ben az ODR támogatás csak a harmadik negyedévben került megállapításra, ezért 2012 májusától forráshiány miatt kénytelenek voltunk más ODR könyvtárakhoz hasonlóan a küldés postaköltségét is a kérő könyvtárra hárítani. Ez természetesen a kérések számának csökkenését eredményezte. Igyekszünk a kéréseket lehetőleg eredetiben kielégíteni. A folyóiratok esetében a korábbi nyomtatott másolatszolgáltatás helyett egyre nagyobb szerep jut az elektronikus másolatok kérésének, mely az elmúlt évben már azonos mennyiségben jelentkezett. Ez némi költségcsökkenést eredményez. Nagyon sokan használják a Borsodi Digitális Könyvtár dokumentumait, melyek elsősorban a helyismereti, helytörténeti kutatást támogatják. 30

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14.

KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14. KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok Dankóné Szabó Edit osztályvezető ÁLLOMÁNYTISZTÍTÁS 2013. 39/2013.V.31. EMMI rendelet a kezdéssel meg kellett

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben