BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az év meghatározó jelentőségű történései Szervezeti kérdések Szervezeti, személyi változások, problémák Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Üzemszerű működés bemutatása Gyűjteményszervezés állományépítés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök Könyvtári szolgáltatások Hozzáférés Könyvtárhasználat bemutatása (szövegesen és számokkal is) Elektronikus könyvtár - digitalizálás Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység Rendezvények Kiadványok, szakmai publikációk (beleértve a webes kiadványokat is) PR tevékenység, sajtómegjelenések Megyei könyvtári feladatellátás Kötelespéldány ODR szolgáltatások Területi ellátó munka kistelepülési ellátás Könyvtári együttműködés szervezése Rendezvények, szakmai programok Szakfelügyelet Munkaterven kívüli feladatok teljesítése ben elvégzett minőségfejlesztési tevékenységek A könyvtári kollégák továbbképzése Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Az intézmény évi előirányzatának alakulása A működés személyi feltételei Bevezetés 1.1 Az év meghatározó jelentőségű történései A 2012-es év eseményei alapvető változásokat hoztak a könyvtár életében. Mind a jogszabályok, alapdokumentumok, vezetői megbízások esetében gyakori változások történtek január 1-től hivatalosan a megyei könyvtár új fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ lett április 3-án a Magyar Közlönyben megjelent 1094/2012. sz. Kormányhatározat a megyei könyvtárakat a megyeszékhely megyei jogú város fenntartásába utalta július 16-án a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben megjelent a könyvtár új Alapító okirata. 2

3 2012 szeptemberétől megkezdődtek az átadás-átvételi háromoldalú tárgyalások a B-A-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ, Miskolc Megyei Jogú Város képviselői, illetve a megyei és városi könyvtár munkatársainak részvételével októberében megjelent az évi CXL. törvény módosítása, amely a megyei könyvtárakat kibővült feladatokkal, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben kiemelt szerepkörrel bízta meg. A könyvtár október 15-én szakmai nap és könyvtáros találkozó keretében ünnepelte meg fennállásának 60. évfordulóját, amelyre a munkatársak szerkesztésében, közreműködésével megjelentette könyvtártörténeti tanulmánykötetét december 15-tel megtörtént az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása a B-A-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője és Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere által, mely szerint január 1-től a könyvtár a város fenntartásába került, melybe beolvad a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft, az intézmény a továbbiakban megyei és városi könyvtárként működik, megtartva II. Rákóczi Ferenc nevét a hivatalos intézménynévben. 2. Szervezeti kérdések 2.1 Szervezeti, személyi változások, problémák Az év folyamán az intézmény vezetésében több változás történt. Eredménytelen márciusi igazgatói pályázati kiírást követően április 1-jétől a megbízott igazgató az Olvasószolgálat osztályvezetője, Bokrosné Stramszky Piroska lett júliusában újabb igazgatói pályázat kiírására került sor, amelyre három pályázat érkezett. A pályázók bizottság előtti meghallgatására augusztus végén került sor október 11-én, a pályázat eredményeként, az intézmény vezetésére Dr. Prokai Margit kapott 5 évre szóló megbízást. 2.2 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Az Alapító okirat módosítására az év folyamán kétszer került sor, először július 16-án, majd december 13-án, utóbbi esetben az összevont intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá a XII341/3783/2012. határozatával. 3. Üzemszerű működés bemutatása 3.1. Gyűjteményszervezés állományépítés A gyűjteményszervezés dinamizmusát, a dinamikus könyvtári állomány megvalósulását, a gyarapodás és apasztás egyensúlyát az év folyamán akadályozta az a fenntartói döntés, amely nem engedélyezte az intézmény számára a törlésre leválogatott dokumentumok tényleges kivonását az állományból. Ezzel már a 2011-es évről áthúzódó problémával jelentős mennyiségű törlésre kijelölt anyag (kb. 16 ezer dokumentum) halmozódott föl, amelynek az adminisztrációja a 2013-as évet terhelő áthúzódó restancia. 3

4 Állománygyarapodás-állományapasztás Az állomány gyarapodása a leltárkönyv adatai szerint dokumentumtípusonként: Megnevezés Könyv, időszaki Videó, nem zenei DVD Hangzó (zenei CD, DVD, hangkazetta) Nem zenei CD, HK-CD, hangkazetta, CD-ROM Egyéb (térkép, kotta, kézirat) Összesen 2011 (db) 2012 (db) (Ft) 2012 (Ft) A Megyei Könyvtár állománytételeinek gyarapodási üteme az elmúlt évihez képest mintegy 12%kal csökkent. Ennek oka elsősorban a gazdasági, gazdálkodási feltételek és lehetőségek romlásával, a beszerzéshez kapcsolódó vontatott engedélyezési eljárással magyarázható ősze óta, előző évi sikeres pályázatok eredményeként 2012-ben először nyílt lehetőség a saját állomány saját keretre történő bővítésére. A rendelkezésre álló mintegy 6 millió Ft-ból közel másfél millió Ft-ot időhiány miatt nem tudott az Intézmény elkölteni. A fenntartó az elmúlt év során a törlések jóváhagyásával nem kívánt foglalkozni, így az állományból nem került kivezetésre egyetlen dokumentum sem. Az állomány apasztása a dokumentumok fizikai állapotát, tartalmi elavulását tekintve, belső munkafolyamatként továbbra is folytatódott. Az összegyűlt kézi és gépi törlési tételek kivonása az aktuális évre tolódott. 4

5 A Márai szakdokumentumok téma szerinti megoszlása Sor Az éves gyarapodás téma szerinti megoszlása a könyvtár gyűjtési szempontjainak megfelelő. Mint általános gyűjtőkörű könyvtár, a szépirodalmi művek válogatva, ám teljességre törekvő módon, nagyobb volumenben jelentek meg a beszerzésben, míg a szakirodalmi dokumentumok több szempontú válogatás után kerültek megvételre. A gyermek- és szépirodalom együttesen adták a teljes gyarapodás felét. A szakdokumentumok jelentős hányadát a 7-es főosztályban a zene, a művészetek többek között a filmművészet és sporttémában készült művek teszik ki. A 6-os főosztályba keresettségük okán elsősorban a gyógyászattal, mentálhigiénével, konyhaművészettel, állattartással kapcsolatos munkák kerültek beszerzésre. A 3-as, társadalomtudományok főosztályban egyebek mellett a jogi, pedagógiai, néprajzi irodalom dokumentumai domináltak. A 9-es főosztály beszerzett művei között több helytörténettel, életrajzokkal, a magyar- és más nemzetek történelmével foglalkozó dokumentumok szerepeltek. 5

6 Az állományba vett folyóiratok téma szerinti megoszlása db ,2,3,92/99 4, Az összesen 267 féle folyóiratból 24 db többpéldányos, a többi egy példányban járt a könyvtárnak. A többpéldányos folyóiratok közül három kötelespéldány. 6

7 Az állományba vett folyóiratok gyarapodás módja szerinti megoszlása db Sor Állománygyarapodás a beszerzés módja szerint: Megnevezés 2011 (db) 2012 (db) Vásárlás Ajándék Egyéb Összesen Kötelespéldány 7

8 A Márai szakdokumentumok darabszám szerinti alakulása A beszerzett dokumentumoknak jelentős részét, mintegy 75,8%-át a Könyvtárellátó Kft.-n keresztül, 24,2%-át egyéb piaci szereplőtől vásároltuk. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött 6 milliós keretmegállapodás értelmében vásárlásainkban a könyvekre 31%-os, idegen nyelvű kiadványok, CD-k, DVD-k esetében 10%-os árengedményt, az ODR keretre vásárolt könyvekre 30% kedvezményt realizálhattunk. A rendelkezésre álló források kisebb hányadát boltokban, elsősorban a Líra Könyv Zrt.-nél költöttük el, mely cég a könyvekre 28%-os árkedvezményt biztosított könyvtárunknak. Egyéb ritka, könyvesbolti forgalomban már nem található dokumentumok esetén, a legjobb áron kínáló internetes könyvkereskedéstől, vállalkozóktól, antikváriumból vásároltunk ben több alkalommal vettünk részt vételi megbízással aukción; két esetben, összesen Ft értékben tettünk szert gyűjtőkörünkbe illeszkedő könyvritkaságra, egy alkalommal pedig Ft értékben helyi gyűjtőtől vásároltunk. A kölcsönzési joggal ellátott DVD-ket az idén is döntően a Fókusz Kiadó intézményeket látogató ügynökétől helyben vásároltuk. A kötelespéldányként megküldött dokumentumok gyakran különös jelentőséggel és értékkel bírnak, hiszen jobbára helyi kiadványokról van szó, amelyek beszerzése gyakran nehézségbe ütközik. Sajnos évek óta szinte csak ugyanazon kiadók, elsősorban a Z-Press Kiadó Kft., a mezőkövesdi Pető Bt., a sátoraljaújhelyi Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft., a Sprint Nyomdaipari Kft., a Borsodi Nyomda Kft. szolgáltatnak rendszeresen sajtótermékeikből. Az egyéb állománygyarapítási mód mennyiségét 2012-ben is a Márai program keretében, az Intézményünk által összesen 2,9 millió forint értékben választható dokumentumok teszik ki. Az összes dokumentumtípus darabonkénti beszerzési átlagára 2051 Ft volt, ez a évihez képest 1,4%-kal kevesebb. A mutató többek között azt is jelzi, hogy minden beszerzést gondos piaci körültekintés, sok-szempontú mérlegelés előzött meg. 8

9 Állományelemzés A tényleges könyvtári állomány dokumentumtípusonkénti belső aránya Dokumentumtípus Állomány 2011 (db) Könyv + időszaki Videó DVD Hangzó dokumentum (zenei CD, zenei DVD és nem zenei CD, HGK) Elektronikus (CD-ROM) Egyéb (térkép, kotta, kézirat) Összesen Gyarapodás 2012 (db) Törlés 2012 (db) Állomány 2012 (db) Ebből csak a könyv: Teljes Összes könyvállomány könyvgyarapodás db db Év A Könyvtár teljes állományának 87%-a ( db) könyv, 13%-a ( db) egyéb dokumentumtípus. A Márai dokumentumok téma szerinti megoszlása db gyermekirodalom szépirodalom 350 9

10 Az időszaki kiadványok, melyek sok olvasó számára elsődleges tájékozódási forrást jelentenek, a könyv után a második legjelentősebb mennyiségű dokumentumtípus a könyvtár állományában. A hagyományos dokumentumtípusokon kívül évek óta keresettek az elektronikus információhordozók; zenei, nem zenei CD-k, hangoskönyvek, DVD-k. Az igényes, gyűjtőkörünkbe illeszkedő tartalmú elektronikus dokumentumok választékának bővítésére különös figyelmet fordítunk A könyvtár tényleges, teljes állományának tartalmi megoszlása Tartalmi megoszlás Téma 0 1,2,3, 92/99, 908 darabszám ,8 5, Szakdo kumen szépiro tumok dalom összesen Összegyersen mekirodalom

11 A könyvtár tényleges állományának téma szerinti megoszlása db ,2,3,91/99 4,8 5, szépirodalom gyermekirodalom Költségek megoszlása a keretek között, negyedévi bontásban (folyóirat nélkül) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Kello ODR * * Kello Normál Kistérség Pályázatok Saját Összesen Ajándék Kötelespéldány Összesen Egyéb Összesen Darabszám

12 A * -gal jelölt értékek a 2011/2012. évi ODR keret részei A keretek megoszlásában az egy-egy költségvetési évre jellemző aránytalanság figyelhető meg; az első negyedévben az előző évről áthúzódó ODR, és a büntetés-végrehajtási intézmények könyvtárai számára történő gyarapítás pályázatának kerete volt költhető, az utolsó negyedévben a meglévő források teljes felhasználására törekedtünk. A 2012/2013-as évhez rendelt teljes ODR keret 2 millió 720 ezer forint, melyből 1 millió 820 ezer dokumentumvásárlásra, 900 ezer forint a felmerülő postaköltségekre fordítható. A forrás jó ütemű, arányos elköltésének akadálya a szerződés, és az összeg késedelmes folyószámlára utalása volt. Az országos, vagy akár a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés forgalmában való részvételünket támogató ODR összeg a támogatott tartalommal és céllal (főleg szakirodalom, illetve példányszám-növelés) nélkülözhetetlenül egészíti ki az Intézmény saját keretre történő saját beszerzéseit. Nemzetiségi ellátás bemutatása A nemzetiségi ellátásra kapott forrást az Országos Idegennyelvű Könyvtár közreműködésével sikerült felhasználnunk, 2012-ben elsősorban a megyei könyvtárban lévő nemzetiségi törzsállományt gyarapítottuk ben a nemzetiségi dokumentumok tekintetében az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségével 120 ezer Ft különböző nemzetiségekhez + 20 ezer Ft a roma nemzetiséghez köthető irodalom beszerzésére nyílt lehetőség. Ebből tavaly 33 db, Ft értékű német és roma dokumentumot állományba vettünk. A fennmaradó mintegy Ft értékben lengyel nyelvkönyvek kerültek kiválasztásra, melyek szállítási problémák miatt 2012 év végéig nem érkeztek meg a Könyvtárunkba. Ezek az idén kerülnek a leltárba. Az utóbbi években a csökkenő anyagi lehetőségek ellensúlyozására, illetve kiegészítésére döntően az első negyedévben többször fogadtunk ajándékdokumentumokat. A könyvtár állományába nem illeszthető adományokat átválogatás után továbbajándékoztuk. A folyóiratok megrendelésére a mindenkori anyagi lehetőségekhez képest, de lehetőség szerint a tárgyévet megelőző év végén kerül sor ben összesen 240 cím papír alapú folyóiratot rendelt az Intézmény Ft értékben. Ebből Ft összegben 3 db on-line folyóiratmegrendelésünk van. Az Észak-Magyarország című napilap kétpéldányos. Idegen nyelvű folyóirat nem került megrendelésre, mindegyik magyar nyelvű A két kistérség részére 2012-ben vásárolt dokumentumok darabszáma és értéke az elektronikus leltárkönyvi adatok alapján db érték Abaúj-Hegyközi Kistérség számára 12

13 bevételezett dokumentumok: Hidasnémeti: könyv és egyéb dokumentumtípus (folyóirat nem!) (vásárolt és ajándék) Miskolci Kistérség számára bevételezett dokumentumok: könyv és egyéb dokumentumtípus (folyóirat nem!) Kistérségek összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft A kistérségekbe történő gyarapítás jó ütemű és folyamatos volt. Az első negyedévben a szerződések megkötésére került sor; a Miskolci Kistérségben 24, az Abaúj-Hegyközi Kistérségben 13 település könyvtári szolgáltatásának támogatásában állapodott meg az Intézmény. Az átutalások arányában, a dokumentumbeszerzés a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a Kelló on-line felületéről történt. Bár ez a rendelési mód több munkával, gondosabb előkészülettel jár, egy-egy település sajátos igénye így érvényesülhet a leginkább. Az állományba vételt, a dokumentumok elektronikus feldolgozását, könyvtári használatra alkalmassá tételét (szerelését, katalógus cédulával való ellátását), a Corvina integrált könyvtári rendszerben, a Miskolci Kistérség számára az rfmkdb saját adatbázisában, az Abaúj-Hegyközi Kistérség számára a hidasdb önálló adatbázisban végeztük Szöveges beszámoló az állományalakító- és feldolgozó osztály évi munkájáról Az osztály az alapfeladatát; a megrendelést, leltározást, a dokumentumok elektronikus feldolgozását, könyvtári használatra alkalmassá tételét (szerelését, igény szerint katalógus cédulával való ellátását), a megyében Corvina integrált könyvtári rendszerben dolgozó kollégák szakmai támogatását 2012-ben is az igényeknek, szabályzatoknak és a lehetőségeknek megfelelően végezte. Az olvasószolgálati délutáni, és szombati műszakban két kolléga kivételével az osztály dolgozói különböző munkaállomásokon vettek részt Gyarapítás A Corvina verziófrissítése 2012 májusában történt, mellyel kapcsolatban több problémánk adódott az ACQ modul működésében. A javításokat, módosításokat a rendszergazda a Corvina fejlesztőivel együttműködve folyamatosan végezte. Az ACQ modul használatát kiterjesztettük további két főre, akik igény szerint végeztek katalogizáló vagy gyarapító munkát. Az első negyedévben az ajándékként felajánlott dokumentumokkal végzett munka dominált; 100 db átvett könyv közül körülbelül 10 darabot tudtunk állományba venni. A könyvtár számára szükségtelen több száz, különböző tartalmú és állagú ajándékdokumentumot további hasznosításra felajánlottuk oktatási, szociális intézményeknek; a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanács Szeretetszolgálatnak, a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános 13

14 Iskola és Óvodának, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék könyvtárának. Lebonyolítottuk a Márai programhoz kapcsolódó igényfelmérést, rendelést. Az országos Márai program keretén belül a könyvtárunk összesen 2 millió 900 ezer forint értékben választhatott a Könyvtárellátón keresztül megjelentetett tény- és szépirodalmi művekből Ft értékben, összesen 1178 darab dokumentumot már leltárba vettünk. A fennmaradó Ft értékű dokumentum a következő költségvetési évben került kiszállításra és állományba vételre. Márai dokumentumok 2012 Az irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét támogató, az NKA által meghirdetett, és a Kellón keresztül lebonyolított, 2012-ben második alkalommal megrendezett Márai program keretén belül az Intézmény Ft összegben válogathatott az tételes dokumentumlistából. Könyvtárunk összesen db dokumentumot választott Ft értékben. Az összes dokumentumból 21 db hangoskönyv, db könyv volt. A hangoskönyvekből 16 db A Márai dokumentumok téma szerinti megoszlása db gyermekirodalom szépirodalom 350 gyermekirodalom, 3 db szépirodalom, 2 db zenei témájú. Az összes választott dokumentum 53%-a (661 db) szakirodalom, 47%-a (587 db) gyermek- és szépirodalmi munka volt. Az egyes szakirodalmi témából a következő mennyiségben választottunk: Főtáblá -zati szám db

15 A 9-es szakban döntően a magyar, és világtörténelemmel, honismerettel foglalkozó dokumentumokat, a társadalomtudományok közül főleg a néprajzi művek kerültek kiválasztásra. A természettudományok témában jelentős volt a természetvédelemmel, földtudományokkal, növény- és állattannal fogalakozó irodalom. A 6-os témakörben jelentősen képviseltették magukat a népszerű természet- és népi gyógyászattal, kertészettel foglalkozó munkák. 15

16 Az elmúlt évhez képest jelentősen több dokumentum került az állományba a filozófia és pszichológia, a vallás és egyházak, az alkalmazott tudományok és az irodalomtudomány témakörben. AAMárai szerinti szerinti megoszlása Máraiszakdokumentumok szakdokumentumoktéma darabszám alakulása Sor A dokumentumok átlagára a tavalyihoz Ft - képest alacsonyabb, Ft volt, az ettől való eltérés az egyes szakokon belül Ft és Ft között mozgott. Legnagyobb értéket az 5, 6, 8 főosztályba került dokumentumok képviselték, legolcsóbbnak a vallással kapcsolatos, valamint a gyermek- és szépirodalmi művek bizonyultak. A Kelló-val és a szállítókkal hagyományosan jó munkakapcsolatunk van Törlés A törlés munkafolyamatában az olvasószolgálati kollégák az ACQ modulban a törlésre jelölt dokumentumokat kóddal látják el, az elektronikus nyilvántartásból a törölt példányok lekérdezése az osztály feladata. A raktárban a már törlésre jelölt dokumentumokat polcra gyűjtjük, az újonnan érkező, listára kerülő dokumentumok helyét kialakítottuk és folyamatosan figyelemmel kísérjük ben fenntartói hozzájárulás hiányában nem történt törlés. A 2011 második felében, a rendszerből tervszerű állomány apasztás, vagy természetes elhasználódás címén törlésre jelölt, a rendszerből lekérdezett mintegy ötezer könyvtári tétel az azóta keletkezett törlésre jelölt tételekkel együtt a kivezetés engedélyezése előtt áll Állományrevízió Január 1. és április 30. között részt vettünk a Helyismereti részleg állományrevíziójában. Ez nemcsak az állomány-ellenőrzésben, hanem az utómunkálatokban való részvételt is jelentette. 16

17 Állomány-nyilvántartás Az intézmény dokumentumállományát hagyományosan, csoportos leltárkönyvben és a Corvina adatbázis segítségével elektronikus formában, tételesen is nyilvántartjuk. Elektronikus egyedi leltárkönyv 2009-ben készült először, azóta kerülnek évenként lekérdezésre és elérhetőek a közös/gyarapítás/leltárkönyvek/aktuális év mappában. Az elektronikus leltárkönyvnek nagy előnye a sok szempontú lekereshetőség, hogy gyorsan és pontosan jelenítik meg az osztály által adatbázisba vitt adatokat. Az elektronikus egyedi leltárkönyv adatmegjelenítése, korrektsége segítség abban, hogy mire legyünk figyelemmel az adatbevitel során. Az osztályra érkezett átirányítási kéréseket teljesítettük Katalogizálás A Corvina integrált könyvtári rendszerben a dokumentumok elektronikus feldolgozását az adott időben az újakat döntően a második negyedtől kezdve ütemesen és folyamatosan, nagy gondossággal, az adatbázis egészét szem előtt tartva, azt rendszeresen gondozva, javítva végeztük. Könyvtárunk a Magyar Országos Közös Katalógus egyik rekordfelküldő könyvtára, a katalogizálási házi szabályzat a MOKKA mindenkori szabályaival összhangban van. Könyvtárunknak jelenleg dokumentum-címe kereshető vissza az országos jelentőségű nyilvántartási felületen. Ez db rekorddal több, mint a tavalyi hasonló adat. Saját adatbázisunkban a teljes könyvári állomány elektronikus feldolgozottsága jelenleg körülbelül 75%-os. A raktári állomány retrospektív feldolgozását a tavalyi évben is a Bb-s mérettartományban, az újaktól a régiek felé haladva folytattuk. A Bb és Bb közötti tartományban 7500 darab, a Bb tartományban 1690 darab könyv került az osztályra elektronikus feldolgozás céljából. A kölcsönzői pultból tavaly összesen 836 darab gyors-katalogizált könyvet kaptunk további feldolgozásra. Raktári circ jogcímen közel 50 db dokumentum naponkénti katalogizálását végzetük el, így biztosítva a még feldolgozatlan raktári dokumentumok könnyebb hozzáférhetőségét. A muzeális értékű és az 1850 előtti különböző dokumentumtípusba tartozó dokumentumértékeink feltárásában és nyilvántartásában munkatársunk, a helyismereti kolléganőkkel együttműködve az elmúlt évben 541 darab 1945 előtti dokumentumot katalogizált. A MOKKA-R katalógus jelenleg 907, a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása pedig tétel dokumentumot tart nyilván a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár adataival. A Corvina integrált könyvtári rendszer általunk használt moduljainak működésével és használatával kapcsolatos szakmai kérdésekben a házon belüli és a megyében ezzel a rendszerrel dolgozó vidéki kollégáknak folyamatosan rendelkezésre álltunk Kistérség 17

18 A kistérségek mozgókönyvtári ellátásában minden kollégánk részt vett. A Miskolci Kistérség 24 darab, illetve az Abaúj-Hegyközi Kistérség 13 darab településének dokumentumrendelését, a példányok feldolgozását, esetenként felszerelését, cédulával, átadólistával való ellátását, dobozolását elvégeztük, a kiszállításokat előkészítettük. A hidasnémeti központú szolgáltató könyvtár munkáját a gyarapítástól a dokumentum átadásáig az osztályunk egy munkatársa folyamatosan segítette. A Miskolci Kistérség Kistokaj, Muhi, Ónod, Berzék településein jártunk rendszerbeállítás, a példányadatozáshoz konkrét segítségnyújtás céljából. A helyi kollégák rendszer-jogosultságuknak megfelelően példányrekordot rendeltek az adatbázisban már megtalálható Rákóczis rekordokhoz. Azokat a dokumentumok, amelyeknek a Rákóczi PAC-jában nem szerepeltek, illetve az on-line megjelenítésükhöz egyéb, más munkafolyamatra is szükség volt, további feldolgozásra az osztály katalogizálóihoz kerültek beszállításra. Bükkszentkeresztről 505 db, Gesztelyből 34 db, Körömből 117 darab, Arnótról 1211 db dokumentum érkezett be hozzánk további feldolgozásra Egyéb Öt, a könyvtárunkban gyakorlatot teljesítő könyvtáros-kollégával foglalkoztunk az osztályunkon a negyedik negyedévben. Osztályunk képviseletében egy fő részt vett a Területi emagyarország Központ pályázat megvalósításában. Kinn voltunk a Megyei Könyvtár standján az Ünnepi Könyvhéten. A Könyves vasárnap több könyvtári állomáshelyén biztosítottunk szolgálatot. Részt vettünk a Megyei Könyvtár segédkönyvtáros és könyvtári asszisztens képzésében. 3.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, tekintettel arra, hogy nincs elkülönített olvasóterem. A napi információ és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. A felnőtt és gyermek tájékoztató szolgálatban a referensz kérdések száma meghaladta a 10 ezret. A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól kéthetente küldtük olvasóinknak az elektronikus könyvtári híradót, kéthavi összesítésben pedig szórólap formájában állítottuk össze nyomtatott hírlevelünket. A könyvtár megújult weblapján és a megyei portálon a tartalmak frissítése napi feladat volt. A könyvajánlók, cikkajánlók készítése, a hírek, információk feltöltése folyamatos volt. Folyamatosan történt a MATARKA adatbázis építése, a kollégák által vállalt folyóiratok tartalomjegyzékének rögzítése. A korábban vállalt folyóiratokból kénytelenek voltunk visszalépni a pénzügyi teljesítések hiánya és azt követően az előfizetések lemondása miatt. 18

19 Az integrált rendszer 2011-es fejlesztésének köszönhetően bővültek az online szolgáltatás lehetőségei, ennek megfelelően módosítottuk a használati szabályzatot, de a fenntartóváltások miatt 2012-ben az már nem került elfogadásra. Erre már csak 2013-ban kerülhet sor. Nagy sikernek örvend az Ajándék a múltból címmel hirdetett szolgáltatás, melyben régi folyóiratokból készítünk összeállítást ben 102 db ilyen megrendelés készült. A folyóirat olvasóban (TÁJOLÓ), mely egyben a közhasznú információszolgáltatás helyszíne is, több gépen biztosított az internet használata, mely növekedett az előző évhez képest. E mellett biztosítottuk saját laptop használatával Wifi hálózatunkon keresztül is az internet elérést. A csoportos látogatás főként a Gyermekkönyvtárban jellemző. A felnőtt tájékoztató szolgálat munkatársai 196 főnek mutatták be a könyvtár szolgáltatásait, a könyvtárhasználat lehetőségeit. Képzés A használó képzési projekt 2012-ben is folytatódott. Az első félévben TEMOP-os forrás segítségével folytattuk a képzéseket, a második félévben azonban már saját forrásból, a résztvevők hozzájárulásával (1000 Ft/fő) tartottunk tanfolyamot. Helyismereti Gyűjtemény Gyarapítás A Gyűjtemény dokumentumait a Könyvtárellátón keresztül, valamint könyvesbolti vásárlással szerezte be. Ebben az évben sikerrel vettünk részt néhány antikvár aukción ben a Feldolgozó osztálytól átadás-átvételi jegyzék kíséretében 198 db dokumentumot, ebből H/RK: 5 db, DVD, CD: 6 db, helyismereti könyv: 187 db kapott a Helyismereti gyűjtemény. Az újonnan érkezett dokumentumok helyismereti tárgyszavazása és analitikus feltárása soron kívül megtörtént. Feltárás A kurrens periodikák feltárása során az integrált rendszerben összesen 3764 db, a megyére vagy a városra vonatkozó cikk rögzítése történt meg. A részlegben található kötetek feltárt tanulmányainak száma: 4284 rekord. A régi könyvek mellett szintén külön figyelmet szentelünk a digitalizált dokumentumoknak a könyvtári rendszeren belüli elérhetőségére. 19

20 Júniustól a minikönyveket a Helyismeretbe irányítottuk, téma szerint válogattuk. Tárolásuk a Régi Könyvek Tárában történik. Feldolgozásuk folyamatos. Folytattuk a helyi személyek adatbázisának feltöltését. A munkában a Gyűjtemény munkatársain kívül többen is részt vesznek. A későbbiekben a megyében található könyvtárakat is szeretnénk bevonni a munkába. A kötelespéldányként beérkező csomagokat átvettük, a dokumentumokat a megfelelő helyre irányítottuk (periodika, könyv, aprónyomtatvány etc.), a gyűjteményben maradókat leltárba vettük és rendszereztük. Továbbra is gondot jelent, hogy egyes nyomdák a többszöri nyomatékos felszólítás ellenére sem tesznek eleget kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségüknek. Postai levelekben kerestük meg a nem teljesítő nyomdákat. Revízió Az év során elvégeztük a Helyismereti gyűjtemény revízióját, melyről elején a jegyzőkönyv is elkészül. Szolgáltatások A kurrens helyismereti könyvekből továbbra is ajánlásokat készítettünk a honlapunkra. Elkészítettük az Évfordulók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2012 c. összeállítást a honlapon. Itt a kerek (25, 50 stb.) évfordulós személyek névsora és a róluk szóló irodalom található, a katalógusunkban található vonatkozó tételekkel összekapcsolva. Kiállítások, rendezvények Kamarakiállítást készítettünk holokauszt témában, valamint nyomdatörténeti kiállítást rendeztünk a miskolci nyomdászat megindulásának 200 évfordulója alkalmából. Ebben az évben volt 60 éves az Egressy Zeneiskola, nagyszabású kiállítás is készült ez alkalomra, amelyhez anyaggyűjtést végeztünk az iskola kérésére. A könyvtár jubileumi, 60. évfordulójára készült kiállításhoz is hozzájárultunk helyismereti dokumentumokkal és régi könyvekkel. A Tokaji Írótáborban dokumentumokat. megrendezett Szemere Bertalan-kiállításhoz biztosítottuk a Egyéb Sikeresen pályáztunk restaurálásra, könyvtisztításra, mikrofilmek digitalizálására és plakáttároló szekrény beszerzésére az NKA-hoz. Ezek megvalósítása 2013-ban történik. A pályázatban szereplő, restaurálásra szánt műveket digitalizáltuk. Ez állományvédelmi szempontból jelentős 20

21 lépés, hiszen így nem kell a felújított köteteket újból kitenni az esetleges rongálódásnak. A 2011es pályázatnak köszönhetően sor került 2012-ben is tisztításra és 12 db könyv restaurálására. Tovább folytatódott fotótárunk digitalizálása. Részt vettünk az Országos Honismereti Szövetség Elnökségének és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Szövetség munkájában. Ennek az együttműködésnek a keretében készítjük a Szülőföldünk c. folyóiratba az immár hagyományos Tallózó c. összeállítást. Munkatársunk részt vesz az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Elnökségének munkájában. Munkatársunk folyamatosan gyűjti az anyagot a Bükkszentkereszt bibliográfiához. Két kollégánk részt vesz a Nyisd ki a világot! c. TÁMOP-pályázatban - az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár együttműködő partnereként -, az ezzel kapcsolatos honismereti versenyek, feladatok szervezésében és lebonyolításában. Ennek jelentős állomása volt 2012 novemberében a Booknight elnevezésű nyitó rendezvény. Mindhárman részt vettünk és továbbra is részt veszünk a MATARKA adatbázis-építésben. Egy munkatársunk tagja a Libinfo szolgáltatásnak. A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének Judaisztikai Kutatócsoportja kutatási programot kezdett héber kéziratok és kézirattöredékek felkutatására magyarországi közgyűjteményekben. Ebben a kutatómunkában kérték a könyvtárunk szakmai segítségét. Zenemű- és hangtár Gyarapítás A gyűjtemény gyarapítására 2012-ben nem volt lehetőség a pénzhiány miatt, egyedül a könyvállomány növekedett az ODR támogatás jóvoltából. A kották és CD lemezek gyarapítása csak ajándékokból történt. Miskolci zenei intézmények és egyes kottakiadók saját kiadványaikból juttattak könyvtárunknak értékes dokumentumokat. Szolgáltatás A gyűjtemény munkatársa napi tájékoztatási feladatokon túl zenei évfordulókhoz kapcsolódóan a földszinti vitrinekben kiállításokat állított össze. A dokumentum és információszolgáltatás feladatait egy szaktájékoztató látta el. E tevékenységet szolgálati beosztás szerint a Terület-ellátási csoport két munkatársa segítette. 21

22 A kistérségi feladatok ellátásában a gyűjtemény munkatársa több alkalommal részt vett. Kapcsolatok A Miskolci Egyetem Zeneművészeti Intézetének Könyvtárával az évek óta tartó szakmai munka ebben az évben folyamatos volt. Gyermekkönyvtár Állományalakítás A gyermekkönyvtár munkatársainak 2012-ben is alapvető feladata volt az állománygyarapítás, az elavult és elhasználódott dokumentumok kivonása, törlési jegyzékek készítése, belső átirányítások elvégzése, valamint a megrongálódott könyvek köttetésre történő leválogatása, előkészítése, és az RFID azonosítóval még nem rendelkező könyvek címkézése. Szolgáltatás A napi dokumentum- és információszolgáltató feladatokon túl az egyéni és csoportos foglalkozások, rendezvények szervezése kiemelt feladata az intézmény gyermek részlegének. A gyermekkönyvtár küldetésének tekinti a használók igényének felkeltését az olvasásra, könyvtárhasználatra, az információszerzés fontosságának hangsúlyozását, valamint a gyermekirodalom különböző megjelenési formájú élményközpontú közvetítését. A gyermekkönyvtár tevékenységére a magas szintű dokumentum- és információszolgáltatás mellett a színvonalas, közösségi élményt adó, olvasásnépszerűsítő programok szervezése is jellemző volt. Nagy igény mutatkozott- az óvodák, és az általános iskolák részéről egyaránt- a gyermekkönyvtár könyvtárismereti, könyvtárhasználati, tematikus, kézműves és egyéb játékos, valamint a modern információhordozók használatára épülő csoportos foglalkozásai iránt, de nem elhanyagolható a gyermekek egyéni foglalkoztatására szánt munka sem. A gyermekkönyvtár a fenti időszakban sokszínű rendezvényeket szervezett az ún. Máraiprogramban szereplő művek megismertetése, népszerűsítése céljából. Kézműves játszóház, bábelőadás, író-olvasó találkozó, rajzpályázat, zenés baba-mama foglalkozás egyaránt szerepelt a különböző korosztályok igényeit kielégítő rendezvénysorozatban. A legkisebbek - a három év alatti gyermekek - és szüleik havonkénti rendszerességgel különböző képességfejlesztő foglalkozásokon vehettek részt. A tapasztalatok szerint ezek a programelemek igényes közösségi élmények átélését, a résztvevők tárgyalkotó képességének fejlődését, és nem utolsósorban a tanulók olvasáskultúrájának elmélyítését eredményezték. A kézműves játszóházak (a farsangi, a húsvéti, a gyermeknapi) is népszerűek voltak. A résztvevők szakavatott népi játszóház vezetők irányításával az aktuális ünnepekhez kapcsolódó kellékeket és szimbólumokat készítették el. 22

23 A gyermekkönyvtár Gazdag Erzsi születésének 100. évfordulója, és a költészet napja alkalmából Volt egyszer egy Mesebolt címmel megyei versillusztrációs pályázatot hirdetett óvodások, és az általános iskolák első és második osztályos tanulói számára. Pályázni egy szabadon választott Gazdag Erzsi-vers legjellemzőbb részletének illusztrálásával lehetett. A felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint az ország jó néhány (Budapest, Veszprém, Berettyóújfalu, Komló) településéről csaknem 500 pályamunka érkezett. A rajzok alkotói értékes könyvet és oklevelet kaptak, valamint kiállítást is rendezett a könyvtár a munkákból. Az ünnepi könyvhét apropóján Zalán Tibor József Attila-díjas író, és Baranyai András Gál Mátyás-díjas illusztrátor volt a gyermekkönyvtár vendége. A mai magyar gyermekirodalom két meghatározó alkotója közös művüket, a Rettentő görög vitéz c. antik mesejátékot mutatták be. Egy másik könyvbemutató is gazdagította a könyvheti programokat. Fazakas Szabolcs szerkesztő, operatőr a Székelyföldi legendárium c. könyv megálmodója tartott interaktív könyvbemutatót az érdeklődő felnőtteknek és gyermekeknek. Nagyon sok érdeklődőt vonzott a budapesti Fabula Bábszínház Mazsola és Tádé előadása. Bálint Ágnes örökbecsű és máig népszerű darabja nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is nagy sikert aratott. A kulturális értékek közvetítését, valamint az olvasásnépszerűsítést szolgálták a gyermekkönyvtár által szervezett, az Országos Könyvtári Napokhoz és a decemberi könyvünnephez kapcsolódó rendezvények is. Az Őszi Könyvtári Napok gyermekeknek szóló rendezvénye október 9-én Balázs Ágnes író, dramaturg, színész találkozójával kezdődött. A gyermekkönyvtár a programsorozat részeként a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségű Általános Iskolába, és a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolába is szervezett író-olvasó találkozót. Mindkét intézményben Zalán Tibor József Attila-díjas író találkozott a gyerekekkel. A másik sikeres könyvbemutató Víg Balázs, a Móra Kiadó fiatal szerzője, A rettegő fogorvos című, a Már tudok olvasni sorozatban megjelenő művéhez kapcsolódott. A Könyves Vasárnapon családi vetélkedőn, kézműves játszóházban és a Katáng együttes koncertjén vehettek részt a könyvtárba ellátogatók. Játssz, énekelj, mókázz Vukkal és barátaival! ez volt a címe a megyei könyvtár egész épületében zajló családi vetélkedőnek. Nagyon sok érdeklődőt vonzott az Őszi kézműves manufaktúra, ahol Neszádeli Gyula népi játszóház vezető irányításával órarendet, könyvjelzőt és mini könyvet készítettek rátétes díszítéssel, préselt, és szárított növények felhasználásával. A Könyves Vasárnapon került sor a sok éves hagyományt folytatva a könyvtár legifjabb és legidősebb olvasójának köszöntésére, és ezen a napon volt az Olvasók királynőjének és királyának koronázási ünnepsége is. Azok a tanulók kapták ezt a megtisztelő címet, akik a meghirdetett olvasási pályázat legeredményesebb szereplői voltak. A Nyisd ki a világot!, a három megyére kiterjedő (Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén) régiós programsorozat részeként a megyei könyvtár munkatársai 2012 novemberében BookNight címmel - először az intézmény életében - éjszakai programot szerveztek általános- és középiskolások számára. Játékos vetélkedő, kézműves játszóház, ismeretterjesztő előadás, koncert, táncház és éjszakai mozizás szerepelt a programban. A decemberi könyvünnep is igényes és gazdag programot kínált a gyermekkönyvtárba látogatóknak. A Kolompos együttes koncertje, családi kézműves játszóház, Telegdi Ágnes és Nyulász Péter írók előadásai, Fabók Mariann színművész bábelőadása hozták közelebb a résztvevők számára egyrészt az ünnepet, másrészt az irodalmat és zenét. 23

24 Szakmai együttműködést szolgáló programok A gyermekkönyvtár április 2-án a Könyvtárostanárok Egyesületével és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekcióval együttműködve Új tartalom Új megoldások címmel szakmai konferenciát szervezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekkönyvtáros Műhely tagjai, valamint a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. A konferencián résztvevők a szakma neves előadóinak tolmácsolásában tájékoztatást kaptak a könyvtárakat érintő, folyamatban lévő jogszabályi változásokról, valamint a gyermekek, fiatalok könyvtárhasználóvá nevelésének új kereteiről és lehetőségeiről. A szakmai tapasztalatcserét szolgálták a könyvtárostanárok komplex bemutató foglalkozásai is. A gyermekkönyvtár munkatársai több alkalommal tartottak bemutató, illetve kézműves foglalkozásokat a megye települési könyvtáraiban. Többek között Sajópálfalán, Sajópetriben, Kistokajban, Bükkaranyoson, Bükkszentkereszten, Alacskán, Gesztelyben, Kondón és Berzéken. A részleg munkatársai részt vettek továbbá különböző városi és megyei vetélkedők zsűrijében is. Többek között a Weöres Sándor Óvodában, Éltes Mátyás Általános Iskolában, és a miskolci Görög Katolikus Általános Iskola megyei mesemondó- és versmondó versenyén. A gyermekkönyvtár csoportos foglalkozásai 2012-ben Foglalkozástípus Könyvtárismertető Könyvtárhasználati Kézműves Tematikus Vetélkedő Projektoros Baba-mama Összesen Darabszám Résztvevők száma A gyermekkönyvtár rendezvényei 2012-ben Rendezvénytípus Író-olvasó találkozó Koncert Bábelőadás Ismeretterjesztő előadás Táncház Játékbemutató Játszóház (kézműves) Kiállítás Összesen Darabszám Résztvevők száma

25 A gyermekkönyvtár tevékenysége 2012-ben Rendezvénytípus Használók képzése Kiállítás Egyéb rendezvény Összesen Darabszám Résztvevők száma Könyvtári szolgáltatások Nyitvatartási napok száma Napi átlag kölcsönzött dokumentumok száma (db) Egy nyitvatartási napra jutó könyvtárhasználat száma (fő) A heti nyitvatartási idő 2012-ben 44,5 óra volt. A nyitva tartási időpontok a hét napjainak megoszlásában háromfélék, vagyis túlzottan differenciáltak voltak (hétfő és csütörtök azonos: 1218,30; kedd, szerda és péntek azonos: 10-18,30, szombat , eltérő), ami a használók szempontjából nehezen megjegyezhető, nem emlékezetsegítő jellegű. Az ellátott szolgáltató-helyek adatait külön fejezetben, a 8. pont alatt szerepeltetjük ben nem volt fiókkönyvtári szolgáltatás. Infrastruktúra Az információs infrastruktúra és az integrált könyvtári rendszer szempontjából a könyvtár a Corvina rendszer alkalmazásával korszerű eszközöket használ, amelyek valamennyi könyvtári munkafolyamatot lefednek, a beszerzéstől a szolgáltatásig. Minden modul rendelkezésre áll és 2005 óta teljes körű hátteret biztosít a könyvtári munkához. Együttműködések keretében nem csak a nyilvános könyvtári szolgáltatásban részt vevő és csatlakozott települési könyvtárak, hanem a közoktatási intézményhálózatban együttműködési megállapodással részt vevő iskolai könyvtárak is egyre többen válnak a közös rendszer részévé, amely a megyei portálszolgáltatás keretében elérhető közös katalógusfelületet biztosít. A honlap szolgáltatásai korszerűek és sokoldalúak, angol és német nyelven, valamint akadálymentes módon is elérhetőek. 4. Hozzáférés 4.1 Könyvtárhasználat bemutatása (szövegesen és számokkal is) Beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók száma, kölcsönzött dokumentumok, helybenhasználat, távhasználat, irodalomszolgáltatás, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás. Érvényes regisztrációval rendelkező használók 25

26 év alatt év felett Összesen A Megyei Könyvtárban 2012-ben en rendelkeztek érvényes olvasójeggyel. Ez a szám a központi statisztikai meghatározás szerint azokat jelenti, akiknek az év legalább egy napján érvényes volt a tagságuk. Az elmúlt évben is némi csökkenés tapasztalható. Teljesen új beiratkozó 2029 fő volt, míg a könyvtári tagságot 6170 fő újította meg 2012-ben. A csökkenés egyrészt az EU-s pályázatok 2011-es lezárásával, a támogatások elvonásával (dokumentum beszerzés nagymértékű csökkenése), és nem utolsó sorban a demográfiai csökkenéssel magyarázható. Az igénybevevők, a használók köre természetesen jóval nagyobb, hisz a könyvtár látogatása, a programokon való részvétel többnyire ingyenes, tehát könyvtárunk mindenki számára nyitott. A könyvtár megyei, regionális szerepköréből adódóan a dokumentumkölcsönzés, a dokumentumok helyben történő használata csak egy szelete a szolgáltatási kínálatunknak. Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer tagjaként rendszeresen nyújtunk szolgáltatást nemcsak megyén belül, de az ország bármely pontjára, s gyakorta az országhatáron túlra is. Szolgáltatásaink egyre jelentősebb része távolról, telekommunikációs eszközök segítségével is igénybe vehető, mint pl. a folyamatosan bővülő Borsodi Digitális Könyvtár, a katalógus, a programismertetők és a rendezvények bemutatására készített kép- és videótár, a használók által egyre gyakrabban használt fórum, melyen keresztül jelzik észrevételeiket, javaslataikat, gyarapítási igényüket. Rendszeresen küldjük az elektronikus hírlevelünket, mely nemcsak a programjainkat népszerűsíti, hanem az online módon elérhető szolgáltatásainkat is. Egyre többen veszik igénybe a 24-órás szolgáltatásokat, a tartalomhoz való hozzáférést, az online hosszabbítást. A távhasználatok számában továbbra is növekedés tapasztalható, mely 2012-ben volt (2011-ben ). Ez mutatja, hogy a könyvtár új honlapjának és portáljának bővülő tartalma, valamint az új elektronikus szolgáltatások, köztük a hosszabbítás lehetősége egyre népszerűbb használóink 26

27 körében. Ezek a lehetőségek természetesen a helyben használat ellenében hatnak, de összességében a könyvtár használata iránti igény nem csökken. A könyvtárat helyben és elektronikus formában online módon aktívan és rendszeresen használók száma kb főre tehető. Könyvtárlátogatások Könyvtárhasználatok A könyvtárhasználatok száma a használat típusa szerint Kölcsönzések száma(fő) Kölcsönzések száma 14 év alatt(fő) Személyes használat (alkalom) Személyesből Internet használat Telefon, fax, Weblap, Opac Amint a diagramból is kitűnik, a személyes használatok száma kissé visszaesett, az uniós projektek zárását követően. Hatásai a távhasználat, valamint az internethasználat növekedésében érzékelhetők, melyek a technikai fejlesztéssel, az online szolgáltatások, elektronikus tartalmak bővülésével magyarázható. Ugyanakkor a kölcsönzésben résztvevők száma csökkent, így a kölcsönzött dokumentumok mennyisége is.(ld. lentebb) Ez egyértelműen a megszorításokkal, az állománygyarapítást érintő elvonásokkal magyarázhatók. 27

28 Könyvtárhasználatok száma összesen év alatt év fölött Összesen A könyvtárhasználat szempontjából nem csak a személyes könyvtárlátogatásokat mérjük már évek óta, hiszen a technikai fejlődés hatására egyre inkább felértékelődik a könyvtárak távoli elérése, online használata. Hangsúlyoznunk kell, hogy a növekvő számú, sok esetben elektronikusan elérhető szolgáltatáskínálat (elektronikus katalógus használat, Interneten történő lejárati határidő módosítás, hosszabbítás, előjegyzés kérés, elektronikus levelezés, tanácsadás kérés stb.) ami a könyvtárhasználatot kényelmesebbé teszi a személyes használat ellenében hat. A személyes használatok számának némi csökkenése ellenére, ha az összes használatot tekintjük ami a központi statisztika által elvárt adat megállapítható, hogy a könyvtár igénybevétele tovább erősödött. Kölcsönzött dokumentumok száma: 14 év alatt 14 év fölött Összesen A korcsoportonkénti megoszlás a kölcsönzések arányában 28

29 A könyvtár személyes használatában bekövetkezett csökkenés mellett a kölcsönzött dokumentumok száma az elmúlt években némi csökkenést mutat ben azonban ez a csökkenés számottevő, mely egyértelműen a beszerzési keret elvonásával magyarázható. Nyitvatartási napok száma Napi átlag kölcsönzött dokumentumok száma (db) Egy nyitvatartási napra jutó könyvtárhasználat száma (fő) Helyben használt dokumentumok Helyismeret Zenei gyűjtemény Nyelvi gyűjtemény Gyermekkönyvtár Kölcsönözhető állományrész Olvasóterem Tájoló Összesen 29

30 A megfelelő szintű dokumentum gyarapodás elmaradása 2012-ben a helyben használt dokumentumok számának csökkenésében is tükröződik. A legdrasztikusabb a csökkenés a földszinten kialakított Tájolóban, ahol a folyóirat-állomány többségéről le kellet mondanunk a forrás elvonás miatt. A folyóiratok számának drasztikus csökkenése más állományrészek helyben használatában is megmutatkozik. Ugyanakkor az internethasználat növekedett, mely részben annak is köszönhető, hogy egyes folyóiratokat az előfizetés hiánya miatt - online módon, az interneten keresztül próbáltak olvasni látogatóink. Ez azonban nem aratott osztatlan sikert, sokan reklamáltak miatta. Ugyanakkor ezek az elektronikus változatok csak részben helyettesítik a nyomtatott formát, hiszen gyakori, hogy azok nem teljesen egyeznek meg tartalmukban. A helyben használathoz kapcsolódik az is, hogy folyamatosan növekszik a saját laptop és ezen keresztül a Wifi segítségével történő internet használat, mely a komfortosabb könyvtárhasználatot tette lehetővé. Míg 2009-ben 126-an, 2010-ben 297-en, 2011-ben pedig 400-an vették igénybe ezt a szolgáltatást, az elmúlt évben számuk 443-ra növekedett. Könyvtárközi kérések Regionális és területi feladataink, valamint ODR-ben betöltött szerepünk kiemelt jelentőséggel bírnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a megye könyvtáraiból érkező könyvtárközi kérések kielégítésére. Nagy a felelősségünk abban, hogy megyénk könyvtárhasználói számára a lehető legtöbb dokumentumot elérhetővé tegyük. Sajnos a visszaküldés postaköltségének finanszírozási hiánya (a használókra való áthárítása) ennek ellenében hat. Tovább rontott a helyzeten az, hogy 2012-ben az ODR támogatás csak a harmadik negyedévben került megállapításra, ezért 2012 májusától forráshiány miatt kénytelenek voltunk más ODR könyvtárakhoz hasonlóan a küldés postaköltségét is a kérő könyvtárra hárítani. Ez természetesen a kérések számának csökkenését eredményezte. Igyekszünk a kéréseket lehetőleg eredetiben kielégíteni. A folyóiratok esetében a korábbi nyomtatott másolatszolgáltatás helyett egyre nagyobb szerep jut az elektronikus másolatok kérésének, mely az elmúlt évben már azonos mennyiségben jelentkezett. Ez némi költségcsökkenést eredményez. Nagyon sokan használják a Borsodi Digitális Könyvtár dokumentumait, melyek elsősorban a helyismereti, helytörténeti kutatást támogatják. 30

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálat elfogadása. 2. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására. 3.

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1 Kepe Róbert Mozgásban maradni 1 A tartósan munkanélküli, tartósan munkaképtelen emberek zöme rendkívül alacsony önbecsüléssel rendelkezik, nem hisz saját hasznosságában, nem hisz saját sorsának alakíthatóságában

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben