BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az év meghatározó jelentőségű történései Szervezeti kérdések Szervezeti, személyi változások, problémák Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Üzemszerű működés bemutatása Gyűjteményszervezés állományépítés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök Könyvtári szolgáltatások Hozzáférés Könyvtárhasználat bemutatása (szövegesen és számokkal is) Elektronikus könyvtár - digitalizálás Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység Rendezvények Kiadványok, szakmai publikációk (beleértve a webes kiadványokat is) PR tevékenység, sajtómegjelenések Megyei könyvtári feladatellátás Kötelespéldány ODR szolgáltatások Területi ellátó munka kistelepülési ellátás Könyvtári együttműködés szervezése Rendezvények, szakmai programok Szakfelügyelet Munkaterven kívüli feladatok teljesítése ben elvégzett minőségfejlesztési tevékenységek A könyvtári kollégák továbbképzése Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Az intézmény évi előirányzatának alakulása A működés személyi feltételei Bevezetés 1.1 Az év meghatározó jelentőségű történései A 2012-es év eseményei alapvető változásokat hoztak a könyvtár életében. Mind a jogszabályok, alapdokumentumok, vezetői megbízások esetében gyakori változások történtek január 1-től hivatalosan a megyei könyvtár új fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ lett április 3-án a Magyar Közlönyben megjelent 1094/2012. sz. Kormányhatározat a megyei könyvtárakat a megyeszékhely megyei jogú város fenntartásába utalta július 16-án a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben megjelent a könyvtár új Alapító okirata. 2

3 2012 szeptemberétől megkezdődtek az átadás-átvételi háromoldalú tárgyalások a B-A-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ, Miskolc Megyei Jogú Város képviselői, illetve a megyei és városi könyvtár munkatársainak részvételével októberében megjelent az évi CXL. törvény módosítása, amely a megyei könyvtárakat kibővült feladatokkal, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben kiemelt szerepkörrel bízta meg. A könyvtár október 15-én szakmai nap és könyvtáros találkozó keretében ünnepelte meg fennállásának 60. évfordulóját, amelyre a munkatársak szerkesztésében, közreműködésével megjelentette könyvtártörténeti tanulmánykötetét december 15-tel megtörtént az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása a B-A-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője és Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere által, mely szerint január 1-től a könyvtár a város fenntartásába került, melybe beolvad a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft, az intézmény a továbbiakban megyei és városi könyvtárként működik, megtartva II. Rákóczi Ferenc nevét a hivatalos intézménynévben. 2. Szervezeti kérdések 2.1 Szervezeti, személyi változások, problémák Az év folyamán az intézmény vezetésében több változás történt. Eredménytelen márciusi igazgatói pályázati kiírást követően április 1-jétől a megbízott igazgató az Olvasószolgálat osztályvezetője, Bokrosné Stramszky Piroska lett júliusában újabb igazgatói pályázat kiírására került sor, amelyre három pályázat érkezett. A pályázók bizottság előtti meghallgatására augusztus végén került sor október 11-én, a pályázat eredményeként, az intézmény vezetésére Dr. Prokai Margit kapott 5 évre szóló megbízást. 2.2 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Az Alapító okirat módosítására az év folyamán kétszer került sor, először július 16-án, majd december 13-án, utóbbi esetben az összevont intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá a XII341/3783/2012. határozatával. 3. Üzemszerű működés bemutatása 3.1. Gyűjteményszervezés állományépítés A gyűjteményszervezés dinamizmusát, a dinamikus könyvtári állomány megvalósulását, a gyarapodás és apasztás egyensúlyát az év folyamán akadályozta az a fenntartói döntés, amely nem engedélyezte az intézmény számára a törlésre leválogatott dokumentumok tényleges kivonását az állományból. Ezzel már a 2011-es évről áthúzódó problémával jelentős mennyiségű törlésre kijelölt anyag (kb. 16 ezer dokumentum) halmozódott föl, amelynek az adminisztrációja a 2013-as évet terhelő áthúzódó restancia. 3

4 Állománygyarapodás-állományapasztás Az állomány gyarapodása a leltárkönyv adatai szerint dokumentumtípusonként: Megnevezés Könyv, időszaki Videó, nem zenei DVD Hangzó (zenei CD, DVD, hangkazetta) Nem zenei CD, HK-CD, hangkazetta, CD-ROM Egyéb (térkép, kotta, kézirat) Összesen 2011 (db) 2012 (db) (Ft) 2012 (Ft) A Megyei Könyvtár állománytételeinek gyarapodási üteme az elmúlt évihez képest mintegy 12%kal csökkent. Ennek oka elsősorban a gazdasági, gazdálkodási feltételek és lehetőségek romlásával, a beszerzéshez kapcsolódó vontatott engedélyezési eljárással magyarázható ősze óta, előző évi sikeres pályázatok eredményeként 2012-ben először nyílt lehetőség a saját állomány saját keretre történő bővítésére. A rendelkezésre álló mintegy 6 millió Ft-ból közel másfél millió Ft-ot időhiány miatt nem tudott az Intézmény elkölteni. A fenntartó az elmúlt év során a törlések jóváhagyásával nem kívánt foglalkozni, így az állományból nem került kivezetésre egyetlen dokumentum sem. Az állomány apasztása a dokumentumok fizikai állapotát, tartalmi elavulását tekintve, belső munkafolyamatként továbbra is folytatódott. Az összegyűlt kézi és gépi törlési tételek kivonása az aktuális évre tolódott. 4

5 A Márai szakdokumentumok téma szerinti megoszlása Sor Az éves gyarapodás téma szerinti megoszlása a könyvtár gyűjtési szempontjainak megfelelő. Mint általános gyűjtőkörű könyvtár, a szépirodalmi művek válogatva, ám teljességre törekvő módon, nagyobb volumenben jelentek meg a beszerzésben, míg a szakirodalmi dokumentumok több szempontú válogatás után kerültek megvételre. A gyermek- és szépirodalom együttesen adták a teljes gyarapodás felét. A szakdokumentumok jelentős hányadát a 7-es főosztályban a zene, a művészetek többek között a filmművészet és sporttémában készült művek teszik ki. A 6-os főosztályba keresettségük okán elsősorban a gyógyászattal, mentálhigiénével, konyhaművészettel, állattartással kapcsolatos munkák kerültek beszerzésre. A 3-as, társadalomtudományok főosztályban egyebek mellett a jogi, pedagógiai, néprajzi irodalom dokumentumai domináltak. A 9-es főosztály beszerzett művei között több helytörténettel, életrajzokkal, a magyar- és más nemzetek történelmével foglalkozó dokumentumok szerepeltek. 5

6 Az állományba vett folyóiratok téma szerinti megoszlása db ,2,3,92/99 4, Az összesen 267 féle folyóiratból 24 db többpéldányos, a többi egy példányban járt a könyvtárnak. A többpéldányos folyóiratok közül három kötelespéldány. 6

7 Az állományba vett folyóiratok gyarapodás módja szerinti megoszlása db Sor Állománygyarapodás a beszerzés módja szerint: Megnevezés 2011 (db) 2012 (db) Vásárlás Ajándék Egyéb Összesen Kötelespéldány 7

8 A Márai szakdokumentumok darabszám szerinti alakulása A beszerzett dokumentumoknak jelentős részét, mintegy 75,8%-át a Könyvtárellátó Kft.-n keresztül, 24,2%-át egyéb piaci szereplőtől vásároltuk. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött 6 milliós keretmegállapodás értelmében vásárlásainkban a könyvekre 31%-os, idegen nyelvű kiadványok, CD-k, DVD-k esetében 10%-os árengedményt, az ODR keretre vásárolt könyvekre 30% kedvezményt realizálhattunk. A rendelkezésre álló források kisebb hányadát boltokban, elsősorban a Líra Könyv Zrt.-nél költöttük el, mely cég a könyvekre 28%-os árkedvezményt biztosított könyvtárunknak. Egyéb ritka, könyvesbolti forgalomban már nem található dokumentumok esetén, a legjobb áron kínáló internetes könyvkereskedéstől, vállalkozóktól, antikváriumból vásároltunk ben több alkalommal vettünk részt vételi megbízással aukción; két esetben, összesen Ft értékben tettünk szert gyűjtőkörünkbe illeszkedő könyvritkaságra, egy alkalommal pedig Ft értékben helyi gyűjtőtől vásároltunk. A kölcsönzési joggal ellátott DVD-ket az idén is döntően a Fókusz Kiadó intézményeket látogató ügynökétől helyben vásároltuk. A kötelespéldányként megküldött dokumentumok gyakran különös jelentőséggel és értékkel bírnak, hiszen jobbára helyi kiadványokról van szó, amelyek beszerzése gyakran nehézségbe ütközik. Sajnos évek óta szinte csak ugyanazon kiadók, elsősorban a Z-Press Kiadó Kft., a mezőkövesdi Pető Bt., a sátoraljaújhelyi Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft., a Sprint Nyomdaipari Kft., a Borsodi Nyomda Kft. szolgáltatnak rendszeresen sajtótermékeikből. Az egyéb állománygyarapítási mód mennyiségét 2012-ben is a Márai program keretében, az Intézményünk által összesen 2,9 millió forint értékben választható dokumentumok teszik ki. Az összes dokumentumtípus darabonkénti beszerzési átlagára 2051 Ft volt, ez a évihez képest 1,4%-kal kevesebb. A mutató többek között azt is jelzi, hogy minden beszerzést gondos piaci körültekintés, sok-szempontú mérlegelés előzött meg. 8

9 Állományelemzés A tényleges könyvtári állomány dokumentumtípusonkénti belső aránya Dokumentumtípus Állomány 2011 (db) Könyv + időszaki Videó DVD Hangzó dokumentum (zenei CD, zenei DVD és nem zenei CD, HGK) Elektronikus (CD-ROM) Egyéb (térkép, kotta, kézirat) Összesen Gyarapodás 2012 (db) Törlés 2012 (db) Állomány 2012 (db) Ebből csak a könyv: Teljes Összes könyvállomány könyvgyarapodás db db Év A Könyvtár teljes állományának 87%-a ( db) könyv, 13%-a ( db) egyéb dokumentumtípus. A Márai dokumentumok téma szerinti megoszlása db gyermekirodalom szépirodalom 350 9

10 Az időszaki kiadványok, melyek sok olvasó számára elsődleges tájékozódási forrást jelentenek, a könyv után a második legjelentősebb mennyiségű dokumentumtípus a könyvtár állományában. A hagyományos dokumentumtípusokon kívül évek óta keresettek az elektronikus információhordozók; zenei, nem zenei CD-k, hangoskönyvek, DVD-k. Az igényes, gyűjtőkörünkbe illeszkedő tartalmú elektronikus dokumentumok választékának bővítésére különös figyelmet fordítunk A könyvtár tényleges, teljes állományának tartalmi megoszlása Tartalmi megoszlás Téma 0 1,2,3, 92/99, 908 darabszám ,8 5, Szakdo kumen szépiro tumok dalom összesen Összegyersen mekirodalom

11 A könyvtár tényleges állományának téma szerinti megoszlása db ,2,3,91/99 4,8 5, szépirodalom gyermekirodalom Költségek megoszlása a keretek között, negyedévi bontásban (folyóirat nélkül) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Kello ODR * * Kello Normál Kistérség Pályázatok Saját Összesen Ajándék Kötelespéldány Összesen Egyéb Összesen Darabszám

12 A * -gal jelölt értékek a 2011/2012. évi ODR keret részei A keretek megoszlásában az egy-egy költségvetési évre jellemző aránytalanság figyelhető meg; az első negyedévben az előző évről áthúzódó ODR, és a büntetés-végrehajtási intézmények könyvtárai számára történő gyarapítás pályázatának kerete volt költhető, az utolsó negyedévben a meglévő források teljes felhasználására törekedtünk. A 2012/2013-as évhez rendelt teljes ODR keret 2 millió 720 ezer forint, melyből 1 millió 820 ezer dokumentumvásárlásra, 900 ezer forint a felmerülő postaköltségekre fordítható. A forrás jó ütemű, arányos elköltésének akadálya a szerződés, és az összeg késedelmes folyószámlára utalása volt. Az országos, vagy akár a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés forgalmában való részvételünket támogató ODR összeg a támogatott tartalommal és céllal (főleg szakirodalom, illetve példányszám-növelés) nélkülözhetetlenül egészíti ki az Intézmény saját keretre történő saját beszerzéseit. Nemzetiségi ellátás bemutatása A nemzetiségi ellátásra kapott forrást az Országos Idegennyelvű Könyvtár közreműködésével sikerült felhasználnunk, 2012-ben elsősorban a megyei könyvtárban lévő nemzetiségi törzsállományt gyarapítottuk ben a nemzetiségi dokumentumok tekintetében az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségével 120 ezer Ft különböző nemzetiségekhez + 20 ezer Ft a roma nemzetiséghez köthető irodalom beszerzésére nyílt lehetőség. Ebből tavaly 33 db, Ft értékű német és roma dokumentumot állományba vettünk. A fennmaradó mintegy Ft értékben lengyel nyelvkönyvek kerültek kiválasztásra, melyek szállítási problémák miatt 2012 év végéig nem érkeztek meg a Könyvtárunkba. Ezek az idén kerülnek a leltárba. Az utóbbi években a csökkenő anyagi lehetőségek ellensúlyozására, illetve kiegészítésére döntően az első negyedévben többször fogadtunk ajándékdokumentumokat. A könyvtár állományába nem illeszthető adományokat átválogatás után továbbajándékoztuk. A folyóiratok megrendelésére a mindenkori anyagi lehetőségekhez képest, de lehetőség szerint a tárgyévet megelőző év végén kerül sor ben összesen 240 cím papír alapú folyóiratot rendelt az Intézmény Ft értékben. Ebből Ft összegben 3 db on-line folyóiratmegrendelésünk van. Az Észak-Magyarország című napilap kétpéldányos. Idegen nyelvű folyóirat nem került megrendelésre, mindegyik magyar nyelvű A két kistérség részére 2012-ben vásárolt dokumentumok darabszáma és értéke az elektronikus leltárkönyvi adatok alapján db érték Abaúj-Hegyközi Kistérség számára 12

13 bevételezett dokumentumok: Hidasnémeti: könyv és egyéb dokumentumtípus (folyóirat nem!) (vásárolt és ajándék) Miskolci Kistérség számára bevételezett dokumentumok: könyv és egyéb dokumentumtípus (folyóirat nem!) Kistérségek összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft A kistérségekbe történő gyarapítás jó ütemű és folyamatos volt. Az első negyedévben a szerződések megkötésére került sor; a Miskolci Kistérségben 24, az Abaúj-Hegyközi Kistérségben 13 település könyvtári szolgáltatásának támogatásában állapodott meg az Intézmény. Az átutalások arányában, a dokumentumbeszerzés a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a Kelló on-line felületéről történt. Bár ez a rendelési mód több munkával, gondosabb előkészülettel jár, egy-egy település sajátos igénye így érvényesülhet a leginkább. Az állományba vételt, a dokumentumok elektronikus feldolgozását, könyvtári használatra alkalmassá tételét (szerelését, katalógus cédulával való ellátását), a Corvina integrált könyvtári rendszerben, a Miskolci Kistérség számára az rfmkdb saját adatbázisában, az Abaúj-Hegyközi Kistérség számára a hidasdb önálló adatbázisban végeztük Szöveges beszámoló az állományalakító- és feldolgozó osztály évi munkájáról Az osztály az alapfeladatát; a megrendelést, leltározást, a dokumentumok elektronikus feldolgozását, könyvtári használatra alkalmassá tételét (szerelését, igény szerint katalógus cédulával való ellátását), a megyében Corvina integrált könyvtári rendszerben dolgozó kollégák szakmai támogatását 2012-ben is az igényeknek, szabályzatoknak és a lehetőségeknek megfelelően végezte. Az olvasószolgálati délutáni, és szombati műszakban két kolléga kivételével az osztály dolgozói különböző munkaállomásokon vettek részt Gyarapítás A Corvina verziófrissítése 2012 májusában történt, mellyel kapcsolatban több problémánk adódott az ACQ modul működésében. A javításokat, módosításokat a rendszergazda a Corvina fejlesztőivel együttműködve folyamatosan végezte. Az ACQ modul használatát kiterjesztettük további két főre, akik igény szerint végeztek katalogizáló vagy gyarapító munkát. Az első negyedévben az ajándékként felajánlott dokumentumokkal végzett munka dominált; 100 db átvett könyv közül körülbelül 10 darabot tudtunk állományba venni. A könyvtár számára szükségtelen több száz, különböző tartalmú és állagú ajándékdokumentumot további hasznosításra felajánlottuk oktatási, szociális intézményeknek; a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanács Szeretetszolgálatnak, a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános 13

14 Iskola és Óvodának, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék könyvtárának. Lebonyolítottuk a Márai programhoz kapcsolódó igényfelmérést, rendelést. Az országos Márai program keretén belül a könyvtárunk összesen 2 millió 900 ezer forint értékben választhatott a Könyvtárellátón keresztül megjelentetett tény- és szépirodalmi művekből Ft értékben, összesen 1178 darab dokumentumot már leltárba vettünk. A fennmaradó Ft értékű dokumentum a következő költségvetési évben került kiszállításra és állományba vételre. Márai dokumentumok 2012 Az irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét támogató, az NKA által meghirdetett, és a Kellón keresztül lebonyolított, 2012-ben második alkalommal megrendezett Márai program keretén belül az Intézmény Ft összegben válogathatott az tételes dokumentumlistából. Könyvtárunk összesen db dokumentumot választott Ft értékben. Az összes dokumentumból 21 db hangoskönyv, db könyv volt. A hangoskönyvekből 16 db A Márai dokumentumok téma szerinti megoszlása db gyermekirodalom szépirodalom 350 gyermekirodalom, 3 db szépirodalom, 2 db zenei témájú. Az összes választott dokumentum 53%-a (661 db) szakirodalom, 47%-a (587 db) gyermek- és szépirodalmi munka volt. Az egyes szakirodalmi témából a következő mennyiségben választottunk: Főtáblá -zati szám db

15 A 9-es szakban döntően a magyar, és világtörténelemmel, honismerettel foglalkozó dokumentumokat, a társadalomtudományok közül főleg a néprajzi művek kerültek kiválasztásra. A természettudományok témában jelentős volt a természetvédelemmel, földtudományokkal, növény- és állattannal fogalakozó irodalom. A 6-os témakörben jelentősen képviseltették magukat a népszerű természet- és népi gyógyászattal, kertészettel foglalkozó munkák. 15

16 Az elmúlt évhez képest jelentősen több dokumentum került az állományba a filozófia és pszichológia, a vallás és egyházak, az alkalmazott tudományok és az irodalomtudomány témakörben. AAMárai szerinti szerinti megoszlása Máraiszakdokumentumok szakdokumentumoktéma darabszám alakulása Sor A dokumentumok átlagára a tavalyihoz Ft - képest alacsonyabb, Ft volt, az ettől való eltérés az egyes szakokon belül Ft és Ft között mozgott. Legnagyobb értéket az 5, 6, 8 főosztályba került dokumentumok képviselték, legolcsóbbnak a vallással kapcsolatos, valamint a gyermek- és szépirodalmi művek bizonyultak. A Kelló-val és a szállítókkal hagyományosan jó munkakapcsolatunk van Törlés A törlés munkafolyamatában az olvasószolgálati kollégák az ACQ modulban a törlésre jelölt dokumentumokat kóddal látják el, az elektronikus nyilvántartásból a törölt példányok lekérdezése az osztály feladata. A raktárban a már törlésre jelölt dokumentumokat polcra gyűjtjük, az újonnan érkező, listára kerülő dokumentumok helyét kialakítottuk és folyamatosan figyelemmel kísérjük ben fenntartói hozzájárulás hiányában nem történt törlés. A 2011 második felében, a rendszerből tervszerű állomány apasztás, vagy természetes elhasználódás címén törlésre jelölt, a rendszerből lekérdezett mintegy ötezer könyvtári tétel az azóta keletkezett törlésre jelölt tételekkel együtt a kivezetés engedélyezése előtt áll Állományrevízió Január 1. és április 30. között részt vettünk a Helyismereti részleg állományrevíziójában. Ez nemcsak az állomány-ellenőrzésben, hanem az utómunkálatokban való részvételt is jelentette. 16

17 Állomány-nyilvántartás Az intézmény dokumentumállományát hagyományosan, csoportos leltárkönyvben és a Corvina adatbázis segítségével elektronikus formában, tételesen is nyilvántartjuk. Elektronikus egyedi leltárkönyv 2009-ben készült először, azóta kerülnek évenként lekérdezésre és elérhetőek a közös/gyarapítás/leltárkönyvek/aktuális év mappában. Az elektronikus leltárkönyvnek nagy előnye a sok szempontú lekereshetőség, hogy gyorsan és pontosan jelenítik meg az osztály által adatbázisba vitt adatokat. Az elektronikus egyedi leltárkönyv adatmegjelenítése, korrektsége segítség abban, hogy mire legyünk figyelemmel az adatbevitel során. Az osztályra érkezett átirányítási kéréseket teljesítettük Katalogizálás A Corvina integrált könyvtári rendszerben a dokumentumok elektronikus feldolgozását az adott időben az újakat döntően a második negyedtől kezdve ütemesen és folyamatosan, nagy gondossággal, az adatbázis egészét szem előtt tartva, azt rendszeresen gondozva, javítva végeztük. Könyvtárunk a Magyar Országos Közös Katalógus egyik rekordfelküldő könyvtára, a katalogizálási házi szabályzat a MOKKA mindenkori szabályaival összhangban van. Könyvtárunknak jelenleg dokumentum-címe kereshető vissza az országos jelentőségű nyilvántartási felületen. Ez db rekorddal több, mint a tavalyi hasonló adat. Saját adatbázisunkban a teljes könyvári állomány elektronikus feldolgozottsága jelenleg körülbelül 75%-os. A raktári állomány retrospektív feldolgozását a tavalyi évben is a Bb-s mérettartományban, az újaktól a régiek felé haladva folytattuk. A Bb és Bb közötti tartományban 7500 darab, a Bb tartományban 1690 darab könyv került az osztályra elektronikus feldolgozás céljából. A kölcsönzői pultból tavaly összesen 836 darab gyors-katalogizált könyvet kaptunk további feldolgozásra. Raktári circ jogcímen közel 50 db dokumentum naponkénti katalogizálását végzetük el, így biztosítva a még feldolgozatlan raktári dokumentumok könnyebb hozzáférhetőségét. A muzeális értékű és az 1850 előtti különböző dokumentumtípusba tartozó dokumentumértékeink feltárásában és nyilvántartásában munkatársunk, a helyismereti kolléganőkkel együttműködve az elmúlt évben 541 darab 1945 előtti dokumentumot katalogizált. A MOKKA-R katalógus jelenleg 907, a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása pedig tétel dokumentumot tart nyilván a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár adataival. A Corvina integrált könyvtári rendszer általunk használt moduljainak működésével és használatával kapcsolatos szakmai kérdésekben a házon belüli és a megyében ezzel a rendszerrel dolgozó vidéki kollégáknak folyamatosan rendelkezésre álltunk Kistérség 17

18 A kistérségek mozgókönyvtári ellátásában minden kollégánk részt vett. A Miskolci Kistérség 24 darab, illetve az Abaúj-Hegyközi Kistérség 13 darab településének dokumentumrendelését, a példányok feldolgozását, esetenként felszerelését, cédulával, átadólistával való ellátását, dobozolását elvégeztük, a kiszállításokat előkészítettük. A hidasnémeti központú szolgáltató könyvtár munkáját a gyarapítástól a dokumentum átadásáig az osztályunk egy munkatársa folyamatosan segítette. A Miskolci Kistérség Kistokaj, Muhi, Ónod, Berzék településein jártunk rendszerbeállítás, a példányadatozáshoz konkrét segítségnyújtás céljából. A helyi kollégák rendszer-jogosultságuknak megfelelően példányrekordot rendeltek az adatbázisban már megtalálható Rákóczis rekordokhoz. Azokat a dokumentumok, amelyeknek a Rákóczi PAC-jában nem szerepeltek, illetve az on-line megjelenítésükhöz egyéb, más munkafolyamatra is szükség volt, további feldolgozásra az osztály katalogizálóihoz kerültek beszállításra. Bükkszentkeresztről 505 db, Gesztelyből 34 db, Körömből 117 darab, Arnótról 1211 db dokumentum érkezett be hozzánk további feldolgozásra Egyéb Öt, a könyvtárunkban gyakorlatot teljesítő könyvtáros-kollégával foglalkoztunk az osztályunkon a negyedik negyedévben. Osztályunk képviseletében egy fő részt vett a Területi emagyarország Központ pályázat megvalósításában. Kinn voltunk a Megyei Könyvtár standján az Ünnepi Könyvhéten. A Könyves vasárnap több könyvtári állomáshelyén biztosítottunk szolgálatot. Részt vettünk a Megyei Könyvtár segédkönyvtáros és könyvtári asszisztens képzésében. 3.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, tekintettel arra, hogy nincs elkülönített olvasóterem. A napi információ és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. A felnőtt és gyermek tájékoztató szolgálatban a referensz kérdések száma meghaladta a 10 ezret. A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól kéthetente küldtük olvasóinknak az elektronikus könyvtári híradót, kéthavi összesítésben pedig szórólap formájában állítottuk össze nyomtatott hírlevelünket. A könyvtár megújult weblapján és a megyei portálon a tartalmak frissítése napi feladat volt. A könyvajánlók, cikkajánlók készítése, a hírek, információk feltöltése folyamatos volt. Folyamatosan történt a MATARKA adatbázis építése, a kollégák által vállalt folyóiratok tartalomjegyzékének rögzítése. A korábban vállalt folyóiratokból kénytelenek voltunk visszalépni a pénzügyi teljesítések hiánya és azt követően az előfizetések lemondása miatt. 18

19 Az integrált rendszer 2011-es fejlesztésének köszönhetően bővültek az online szolgáltatás lehetőségei, ennek megfelelően módosítottuk a használati szabályzatot, de a fenntartóváltások miatt 2012-ben az már nem került elfogadásra. Erre már csak 2013-ban kerülhet sor. Nagy sikernek örvend az Ajándék a múltból címmel hirdetett szolgáltatás, melyben régi folyóiratokból készítünk összeállítást ben 102 db ilyen megrendelés készült. A folyóirat olvasóban (TÁJOLÓ), mely egyben a közhasznú információszolgáltatás helyszíne is, több gépen biztosított az internet használata, mely növekedett az előző évhez képest. E mellett biztosítottuk saját laptop használatával Wifi hálózatunkon keresztül is az internet elérést. A csoportos látogatás főként a Gyermekkönyvtárban jellemző. A felnőtt tájékoztató szolgálat munkatársai 196 főnek mutatták be a könyvtár szolgáltatásait, a könyvtárhasználat lehetőségeit. Képzés A használó képzési projekt 2012-ben is folytatódott. Az első félévben TEMOP-os forrás segítségével folytattuk a képzéseket, a második félévben azonban már saját forrásból, a résztvevők hozzájárulásával (1000 Ft/fő) tartottunk tanfolyamot. Helyismereti Gyűjtemény Gyarapítás A Gyűjtemény dokumentumait a Könyvtárellátón keresztül, valamint könyvesbolti vásárlással szerezte be. Ebben az évben sikerrel vettünk részt néhány antikvár aukción ben a Feldolgozó osztálytól átadás-átvételi jegyzék kíséretében 198 db dokumentumot, ebből H/RK: 5 db, DVD, CD: 6 db, helyismereti könyv: 187 db kapott a Helyismereti gyűjtemény. Az újonnan érkezett dokumentumok helyismereti tárgyszavazása és analitikus feltárása soron kívül megtörtént. Feltárás A kurrens periodikák feltárása során az integrált rendszerben összesen 3764 db, a megyére vagy a városra vonatkozó cikk rögzítése történt meg. A részlegben található kötetek feltárt tanulmányainak száma: 4284 rekord. A régi könyvek mellett szintén külön figyelmet szentelünk a digitalizált dokumentumoknak a könyvtári rendszeren belüli elérhetőségére. 19

20 Júniustól a minikönyveket a Helyismeretbe irányítottuk, téma szerint válogattuk. Tárolásuk a Régi Könyvek Tárában történik. Feldolgozásuk folyamatos. Folytattuk a helyi személyek adatbázisának feltöltését. A munkában a Gyűjtemény munkatársain kívül többen is részt vesznek. A későbbiekben a megyében található könyvtárakat is szeretnénk bevonni a munkába. A kötelespéldányként beérkező csomagokat átvettük, a dokumentumokat a megfelelő helyre irányítottuk (periodika, könyv, aprónyomtatvány etc.), a gyűjteményben maradókat leltárba vettük és rendszereztük. Továbbra is gondot jelent, hogy egyes nyomdák a többszöri nyomatékos felszólítás ellenére sem tesznek eleget kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségüknek. Postai levelekben kerestük meg a nem teljesítő nyomdákat. Revízió Az év során elvégeztük a Helyismereti gyűjtemény revízióját, melyről elején a jegyzőkönyv is elkészül. Szolgáltatások A kurrens helyismereti könyvekből továbbra is ajánlásokat készítettünk a honlapunkra. Elkészítettük az Évfordulók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2012 c. összeállítást a honlapon. Itt a kerek (25, 50 stb.) évfordulós személyek névsora és a róluk szóló irodalom található, a katalógusunkban található vonatkozó tételekkel összekapcsolva. Kiállítások, rendezvények Kamarakiállítást készítettünk holokauszt témában, valamint nyomdatörténeti kiállítást rendeztünk a miskolci nyomdászat megindulásának 200 évfordulója alkalmából. Ebben az évben volt 60 éves az Egressy Zeneiskola, nagyszabású kiállítás is készült ez alkalomra, amelyhez anyaggyűjtést végeztünk az iskola kérésére. A könyvtár jubileumi, 60. évfordulójára készült kiállításhoz is hozzájárultunk helyismereti dokumentumokkal és régi könyvekkel. A Tokaji Írótáborban dokumentumokat. megrendezett Szemere Bertalan-kiállításhoz biztosítottuk a Egyéb Sikeresen pályáztunk restaurálásra, könyvtisztításra, mikrofilmek digitalizálására és plakáttároló szekrény beszerzésére az NKA-hoz. Ezek megvalósítása 2013-ban történik. A pályázatban szereplő, restaurálásra szánt műveket digitalizáltuk. Ez állományvédelmi szempontból jelentős 20

21 lépés, hiszen így nem kell a felújított köteteket újból kitenni az esetleges rongálódásnak. A 2011es pályázatnak köszönhetően sor került 2012-ben is tisztításra és 12 db könyv restaurálására. Tovább folytatódott fotótárunk digitalizálása. Részt vettünk az Országos Honismereti Szövetség Elnökségének és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Szövetség munkájában. Ennek az együttműködésnek a keretében készítjük a Szülőföldünk c. folyóiratba az immár hagyományos Tallózó c. összeállítást. Munkatársunk részt vesz az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Elnökségének munkájában. Munkatársunk folyamatosan gyűjti az anyagot a Bükkszentkereszt bibliográfiához. Két kollégánk részt vesz a Nyisd ki a világot! c. TÁMOP-pályázatban - az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár együttműködő partnereként -, az ezzel kapcsolatos honismereti versenyek, feladatok szervezésében és lebonyolításában. Ennek jelentős állomása volt 2012 novemberében a Booknight elnevezésű nyitó rendezvény. Mindhárman részt vettünk és továbbra is részt veszünk a MATARKA adatbázis-építésben. Egy munkatársunk tagja a Libinfo szolgáltatásnak. A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének Judaisztikai Kutatócsoportja kutatási programot kezdett héber kéziratok és kézirattöredékek felkutatására magyarországi közgyűjteményekben. Ebben a kutatómunkában kérték a könyvtárunk szakmai segítségét. Zenemű- és hangtár Gyarapítás A gyűjtemény gyarapítására 2012-ben nem volt lehetőség a pénzhiány miatt, egyedül a könyvállomány növekedett az ODR támogatás jóvoltából. A kották és CD lemezek gyarapítása csak ajándékokból történt. Miskolci zenei intézmények és egyes kottakiadók saját kiadványaikból juttattak könyvtárunknak értékes dokumentumokat. Szolgáltatás A gyűjtemény munkatársa napi tájékoztatási feladatokon túl zenei évfordulókhoz kapcsolódóan a földszinti vitrinekben kiállításokat állított össze. A dokumentum és információszolgáltatás feladatait egy szaktájékoztató látta el. E tevékenységet szolgálati beosztás szerint a Terület-ellátási csoport két munkatársa segítette. 21

22 A kistérségi feladatok ellátásában a gyűjtemény munkatársa több alkalommal részt vett. Kapcsolatok A Miskolci Egyetem Zeneművészeti Intézetének Könyvtárával az évek óta tartó szakmai munka ebben az évben folyamatos volt. Gyermekkönyvtár Állományalakítás A gyermekkönyvtár munkatársainak 2012-ben is alapvető feladata volt az állománygyarapítás, az elavult és elhasználódott dokumentumok kivonása, törlési jegyzékek készítése, belső átirányítások elvégzése, valamint a megrongálódott könyvek köttetésre történő leválogatása, előkészítése, és az RFID azonosítóval még nem rendelkező könyvek címkézése. Szolgáltatás A napi dokumentum- és információszolgáltató feladatokon túl az egyéni és csoportos foglalkozások, rendezvények szervezése kiemelt feladata az intézmény gyermek részlegének. A gyermekkönyvtár küldetésének tekinti a használók igényének felkeltését az olvasásra, könyvtárhasználatra, az információszerzés fontosságának hangsúlyozását, valamint a gyermekirodalom különböző megjelenési formájú élményközpontú közvetítését. A gyermekkönyvtár tevékenységére a magas szintű dokumentum- és információszolgáltatás mellett a színvonalas, közösségi élményt adó, olvasásnépszerűsítő programok szervezése is jellemző volt. Nagy igény mutatkozott- az óvodák, és az általános iskolák részéről egyaránt- a gyermekkönyvtár könyvtárismereti, könyvtárhasználati, tematikus, kézműves és egyéb játékos, valamint a modern információhordozók használatára épülő csoportos foglalkozásai iránt, de nem elhanyagolható a gyermekek egyéni foglalkoztatására szánt munka sem. A gyermekkönyvtár a fenti időszakban sokszínű rendezvényeket szervezett az ún. Máraiprogramban szereplő művek megismertetése, népszerűsítése céljából. Kézműves játszóház, bábelőadás, író-olvasó találkozó, rajzpályázat, zenés baba-mama foglalkozás egyaránt szerepelt a különböző korosztályok igényeit kielégítő rendezvénysorozatban. A legkisebbek - a három év alatti gyermekek - és szüleik havonkénti rendszerességgel különböző képességfejlesztő foglalkozásokon vehettek részt. A tapasztalatok szerint ezek a programelemek igényes közösségi élmények átélését, a résztvevők tárgyalkotó képességének fejlődését, és nem utolsósorban a tanulók olvasáskultúrájának elmélyítését eredményezték. A kézműves játszóházak (a farsangi, a húsvéti, a gyermeknapi) is népszerűek voltak. A résztvevők szakavatott népi játszóház vezetők irányításával az aktuális ünnepekhez kapcsolódó kellékeket és szimbólumokat készítették el. 22

23 A gyermekkönyvtár Gazdag Erzsi születésének 100. évfordulója, és a költészet napja alkalmából Volt egyszer egy Mesebolt címmel megyei versillusztrációs pályázatot hirdetett óvodások, és az általános iskolák első és második osztályos tanulói számára. Pályázni egy szabadon választott Gazdag Erzsi-vers legjellemzőbb részletének illusztrálásával lehetett. A felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint az ország jó néhány (Budapest, Veszprém, Berettyóújfalu, Komló) településéről csaknem 500 pályamunka érkezett. A rajzok alkotói értékes könyvet és oklevelet kaptak, valamint kiállítást is rendezett a könyvtár a munkákból. Az ünnepi könyvhét apropóján Zalán Tibor József Attila-díjas író, és Baranyai András Gál Mátyás-díjas illusztrátor volt a gyermekkönyvtár vendége. A mai magyar gyermekirodalom két meghatározó alkotója közös művüket, a Rettentő görög vitéz c. antik mesejátékot mutatták be. Egy másik könyvbemutató is gazdagította a könyvheti programokat. Fazakas Szabolcs szerkesztő, operatőr a Székelyföldi legendárium c. könyv megálmodója tartott interaktív könyvbemutatót az érdeklődő felnőtteknek és gyermekeknek. Nagyon sok érdeklődőt vonzott a budapesti Fabula Bábszínház Mazsola és Tádé előadása. Bálint Ágnes örökbecsű és máig népszerű darabja nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is nagy sikert aratott. A kulturális értékek közvetítését, valamint az olvasásnépszerűsítést szolgálták a gyermekkönyvtár által szervezett, az Országos Könyvtári Napokhoz és a decemberi könyvünnephez kapcsolódó rendezvények is. Az Őszi Könyvtári Napok gyermekeknek szóló rendezvénye október 9-én Balázs Ágnes író, dramaturg, színész találkozójával kezdődött. A gyermekkönyvtár a programsorozat részeként a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségű Általános Iskolába, és a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolába is szervezett író-olvasó találkozót. Mindkét intézményben Zalán Tibor József Attila-díjas író találkozott a gyerekekkel. A másik sikeres könyvbemutató Víg Balázs, a Móra Kiadó fiatal szerzője, A rettegő fogorvos című, a Már tudok olvasni sorozatban megjelenő művéhez kapcsolódott. A Könyves Vasárnapon családi vetélkedőn, kézműves játszóházban és a Katáng együttes koncertjén vehettek részt a könyvtárba ellátogatók. Játssz, énekelj, mókázz Vukkal és barátaival! ez volt a címe a megyei könyvtár egész épületében zajló családi vetélkedőnek. Nagyon sok érdeklődőt vonzott az Őszi kézműves manufaktúra, ahol Neszádeli Gyula népi játszóház vezető irányításával órarendet, könyvjelzőt és mini könyvet készítettek rátétes díszítéssel, préselt, és szárított növények felhasználásával. A Könyves Vasárnapon került sor a sok éves hagyományt folytatva a könyvtár legifjabb és legidősebb olvasójának köszöntésére, és ezen a napon volt az Olvasók királynőjének és királyának koronázási ünnepsége is. Azok a tanulók kapták ezt a megtisztelő címet, akik a meghirdetett olvasási pályázat legeredményesebb szereplői voltak. A Nyisd ki a világot!, a három megyére kiterjedő (Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén) régiós programsorozat részeként a megyei könyvtár munkatársai 2012 novemberében BookNight címmel - először az intézmény életében - éjszakai programot szerveztek általános- és középiskolások számára. Játékos vetélkedő, kézműves játszóház, ismeretterjesztő előadás, koncert, táncház és éjszakai mozizás szerepelt a programban. A decemberi könyvünnep is igényes és gazdag programot kínált a gyermekkönyvtárba látogatóknak. A Kolompos együttes koncertje, családi kézműves játszóház, Telegdi Ágnes és Nyulász Péter írók előadásai, Fabók Mariann színművész bábelőadása hozták közelebb a résztvevők számára egyrészt az ünnepet, másrészt az irodalmat és zenét. 23

24 Szakmai együttműködést szolgáló programok A gyermekkönyvtár április 2-án a Könyvtárostanárok Egyesületével és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekcióval együttműködve Új tartalom Új megoldások címmel szakmai konferenciát szervezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekkönyvtáros Műhely tagjai, valamint a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. A konferencián résztvevők a szakma neves előadóinak tolmácsolásában tájékoztatást kaptak a könyvtárakat érintő, folyamatban lévő jogszabályi változásokról, valamint a gyermekek, fiatalok könyvtárhasználóvá nevelésének új kereteiről és lehetőségeiről. A szakmai tapasztalatcserét szolgálták a könyvtárostanárok komplex bemutató foglalkozásai is. A gyermekkönyvtár munkatársai több alkalommal tartottak bemutató, illetve kézműves foglalkozásokat a megye települési könyvtáraiban. Többek között Sajópálfalán, Sajópetriben, Kistokajban, Bükkaranyoson, Bükkszentkereszten, Alacskán, Gesztelyben, Kondón és Berzéken. A részleg munkatársai részt vettek továbbá különböző városi és megyei vetélkedők zsűrijében is. Többek között a Weöres Sándor Óvodában, Éltes Mátyás Általános Iskolában, és a miskolci Görög Katolikus Általános Iskola megyei mesemondó- és versmondó versenyén. A gyermekkönyvtár csoportos foglalkozásai 2012-ben Foglalkozástípus Könyvtárismertető Könyvtárhasználati Kézműves Tematikus Vetélkedő Projektoros Baba-mama Összesen Darabszám Résztvevők száma A gyermekkönyvtár rendezvényei 2012-ben Rendezvénytípus Író-olvasó találkozó Koncert Bábelőadás Ismeretterjesztő előadás Táncház Játékbemutató Játszóház (kézműves) Kiállítás Összesen Darabszám Résztvevők száma

25 A gyermekkönyvtár tevékenysége 2012-ben Rendezvénytípus Használók képzése Kiállítás Egyéb rendezvény Összesen Darabszám Résztvevők száma Könyvtári szolgáltatások Nyitvatartási napok száma Napi átlag kölcsönzött dokumentumok száma (db) Egy nyitvatartási napra jutó könyvtárhasználat száma (fő) A heti nyitvatartási idő 2012-ben 44,5 óra volt. A nyitva tartási időpontok a hét napjainak megoszlásában háromfélék, vagyis túlzottan differenciáltak voltak (hétfő és csütörtök azonos: 1218,30; kedd, szerda és péntek azonos: 10-18,30, szombat , eltérő), ami a használók szempontjából nehezen megjegyezhető, nem emlékezetsegítő jellegű. Az ellátott szolgáltató-helyek adatait külön fejezetben, a 8. pont alatt szerepeltetjük ben nem volt fiókkönyvtári szolgáltatás. Infrastruktúra Az információs infrastruktúra és az integrált könyvtári rendszer szempontjából a könyvtár a Corvina rendszer alkalmazásával korszerű eszközöket használ, amelyek valamennyi könyvtári munkafolyamatot lefednek, a beszerzéstől a szolgáltatásig. Minden modul rendelkezésre áll és 2005 óta teljes körű hátteret biztosít a könyvtári munkához. Együttműködések keretében nem csak a nyilvános könyvtári szolgáltatásban részt vevő és csatlakozott települési könyvtárak, hanem a közoktatási intézményhálózatban együttműködési megállapodással részt vevő iskolai könyvtárak is egyre többen válnak a közös rendszer részévé, amely a megyei portálszolgáltatás keretében elérhető közös katalógusfelületet biztosít. A honlap szolgáltatásai korszerűek és sokoldalúak, angol és német nyelven, valamint akadálymentes módon is elérhetőek. 4. Hozzáférés 4.1 Könyvtárhasználat bemutatása (szövegesen és számokkal is) Beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók száma, kölcsönzött dokumentumok, helybenhasználat, távhasználat, irodalomszolgáltatás, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás. Érvényes regisztrációval rendelkező használók 25

26 év alatt év felett Összesen A Megyei Könyvtárban 2012-ben en rendelkeztek érvényes olvasójeggyel. Ez a szám a központi statisztikai meghatározás szerint azokat jelenti, akiknek az év legalább egy napján érvényes volt a tagságuk. Az elmúlt évben is némi csökkenés tapasztalható. Teljesen új beiratkozó 2029 fő volt, míg a könyvtári tagságot 6170 fő újította meg 2012-ben. A csökkenés egyrészt az EU-s pályázatok 2011-es lezárásával, a támogatások elvonásával (dokumentum beszerzés nagymértékű csökkenése), és nem utolsó sorban a demográfiai csökkenéssel magyarázható. Az igénybevevők, a használók köre természetesen jóval nagyobb, hisz a könyvtár látogatása, a programokon való részvétel többnyire ingyenes, tehát könyvtárunk mindenki számára nyitott. A könyvtár megyei, regionális szerepköréből adódóan a dokumentumkölcsönzés, a dokumentumok helyben történő használata csak egy szelete a szolgáltatási kínálatunknak. Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer tagjaként rendszeresen nyújtunk szolgáltatást nemcsak megyén belül, de az ország bármely pontjára, s gyakorta az országhatáron túlra is. Szolgáltatásaink egyre jelentősebb része távolról, telekommunikációs eszközök segítségével is igénybe vehető, mint pl. a folyamatosan bővülő Borsodi Digitális Könyvtár, a katalógus, a programismertetők és a rendezvények bemutatására készített kép- és videótár, a használók által egyre gyakrabban használt fórum, melyen keresztül jelzik észrevételeiket, javaslataikat, gyarapítási igényüket. Rendszeresen küldjük az elektronikus hírlevelünket, mely nemcsak a programjainkat népszerűsíti, hanem az online módon elérhető szolgáltatásainkat is. Egyre többen veszik igénybe a 24-órás szolgáltatásokat, a tartalomhoz való hozzáférést, az online hosszabbítást. A távhasználatok számában továbbra is növekedés tapasztalható, mely 2012-ben volt (2011-ben ). Ez mutatja, hogy a könyvtár új honlapjának és portáljának bővülő tartalma, valamint az új elektronikus szolgáltatások, köztük a hosszabbítás lehetősége egyre népszerűbb használóink 26

27 körében. Ezek a lehetőségek természetesen a helyben használat ellenében hatnak, de összességében a könyvtár használata iránti igény nem csökken. A könyvtárat helyben és elektronikus formában online módon aktívan és rendszeresen használók száma kb főre tehető. Könyvtárlátogatások Könyvtárhasználatok A könyvtárhasználatok száma a használat típusa szerint Kölcsönzések száma(fő) Kölcsönzések száma 14 év alatt(fő) Személyes használat (alkalom) Személyesből Internet használat Telefon, fax, Weblap, Opac Amint a diagramból is kitűnik, a személyes használatok száma kissé visszaesett, az uniós projektek zárását követően. Hatásai a távhasználat, valamint az internethasználat növekedésében érzékelhetők, melyek a technikai fejlesztéssel, az online szolgáltatások, elektronikus tartalmak bővülésével magyarázható. Ugyanakkor a kölcsönzésben résztvevők száma csökkent, így a kölcsönzött dokumentumok mennyisége is.(ld. lentebb) Ez egyértelműen a megszorításokkal, az állománygyarapítást érintő elvonásokkal magyarázhatók. 27

28 Könyvtárhasználatok száma összesen év alatt év fölött Összesen A könyvtárhasználat szempontjából nem csak a személyes könyvtárlátogatásokat mérjük már évek óta, hiszen a technikai fejlődés hatására egyre inkább felértékelődik a könyvtárak távoli elérése, online használata. Hangsúlyoznunk kell, hogy a növekvő számú, sok esetben elektronikusan elérhető szolgáltatáskínálat (elektronikus katalógus használat, Interneten történő lejárati határidő módosítás, hosszabbítás, előjegyzés kérés, elektronikus levelezés, tanácsadás kérés stb.) ami a könyvtárhasználatot kényelmesebbé teszi a személyes használat ellenében hat. A személyes használatok számának némi csökkenése ellenére, ha az összes használatot tekintjük ami a központi statisztika által elvárt adat megállapítható, hogy a könyvtár igénybevétele tovább erősödött. Kölcsönzött dokumentumok száma: 14 év alatt 14 év fölött Összesen A korcsoportonkénti megoszlás a kölcsönzések arányában 28

29 A könyvtár személyes használatában bekövetkezett csökkenés mellett a kölcsönzött dokumentumok száma az elmúlt években némi csökkenést mutat ben azonban ez a csökkenés számottevő, mely egyértelműen a beszerzési keret elvonásával magyarázható. Nyitvatartási napok száma Napi átlag kölcsönzött dokumentumok száma (db) Egy nyitvatartási napra jutó könyvtárhasználat száma (fő) Helyben használt dokumentumok Helyismeret Zenei gyűjtemény Nyelvi gyűjtemény Gyermekkönyvtár Kölcsönözhető állományrész Olvasóterem Tájoló Összesen 29

30 A megfelelő szintű dokumentum gyarapodás elmaradása 2012-ben a helyben használt dokumentumok számának csökkenésében is tükröződik. A legdrasztikusabb a csökkenés a földszinten kialakított Tájolóban, ahol a folyóirat-állomány többségéről le kellet mondanunk a forrás elvonás miatt. A folyóiratok számának drasztikus csökkenése más állományrészek helyben használatában is megmutatkozik. Ugyanakkor az internethasználat növekedett, mely részben annak is köszönhető, hogy egyes folyóiratokat az előfizetés hiánya miatt - online módon, az interneten keresztül próbáltak olvasni látogatóink. Ez azonban nem aratott osztatlan sikert, sokan reklamáltak miatta. Ugyanakkor ezek az elektronikus változatok csak részben helyettesítik a nyomtatott formát, hiszen gyakori, hogy azok nem teljesen egyeznek meg tartalmukban. A helyben használathoz kapcsolódik az is, hogy folyamatosan növekszik a saját laptop és ezen keresztül a Wifi segítségével történő internet használat, mely a komfortosabb könyvtárhasználatot tette lehetővé. Míg 2009-ben 126-an, 2010-ben 297-en, 2011-ben pedig 400-an vették igénybe ezt a szolgáltatást, az elmúlt évben számuk 443-ra növekedett. Könyvtárközi kérések Regionális és területi feladataink, valamint ODR-ben betöltött szerepünk kiemelt jelentőséggel bírnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a megye könyvtáraiból érkező könyvtárközi kérések kielégítésére. Nagy a felelősségünk abban, hogy megyénk könyvtárhasználói számára a lehető legtöbb dokumentumot elérhetővé tegyük. Sajnos a visszaküldés postaköltségének finanszírozási hiánya (a használókra való áthárítása) ennek ellenében hat. Tovább rontott a helyzeten az, hogy 2012-ben az ODR támogatás csak a harmadik negyedévben került megállapításra, ezért 2012 májusától forráshiány miatt kénytelenek voltunk más ODR könyvtárakhoz hasonlóan a küldés postaköltségét is a kérő könyvtárra hárítani. Ez természetesen a kérések számának csökkenését eredményezte. Igyekszünk a kéréseket lehetőleg eredetiben kielégíteni. A folyóiratok esetében a korábbi nyomtatott másolatszolgáltatás helyett egyre nagyobb szerep jut az elektronikus másolatok kérésének, mely az elmúlt évben már azonos mennyiségben jelentkezett. Ez némi költségcsökkenést eredményez. Nagyon sokan használják a Borsodi Digitális Könyvtár dokumentumait, melyek elsősorban a helyismereti, helytörténeti kutatást támogatják. 30

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A Könyvtár szakmai beszámolója

A Könyvtár szakmai beszámolója 2010 A Könyvtár szakmai beszámolója Készítette: Őry Endre 2011.05.11. Tisztelt Képviselő testület! Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. Tv.), az érvényben levő kormány- és minisztériumi

Részletesebben

Az új, látogatóbarát közösségi terek kialakítása már bebizonyította az elmúlt egy évben, hogy még több látogatót vonz rendezvényeinkre.

Az új, látogatóbarát közösségi terek kialakítása már bebizonyította az elmúlt egy évben, hogy még több látogatót vonz rendezvényeinkre. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI MUNKATERV VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI MUNKATERV Biharkeresztes város közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását az 1997. évi CXL. a muzeális

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT Szerencsi Művelődési Központ Szerencs GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A könyvtárra vonatkozó adatok 2. oldal 2. Gyűjtőköri szabályzat 2. oldal általános gyűjtési szempontok

Részletesebben

Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról

Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2013. évi munkájáról 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 11. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Az év során

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 1. A stratégiai tervezés célja A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve középtávú, 5 éves időszakot ölel fel. A könyvtár egész területére vonatkozik, összefogva

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata A Hamvas Béla Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Százhalombatta 2009 A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők 1. SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a helyi adottságok, elhelyezési körülmények a könyvtárunkat körülvevő

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 23. Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

A KÖNYTÁROSTANÁR MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A KÖNYTÁROSTANÁR MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A KÖNYTÁROSTANÁR MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A munka folyamatát több lépésben kell elképzelni: 1. Elsőként célszerű a jelenlegi állapotot (helyzetelemzést) meghatározni. 2. Ezután a helyzet és jövőkép (könyvtári

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015 A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015 Alapelvek A közgyűjtemények a kulturális értékek, információk megőrzésének, gyarapításának és közvetítésének (feldolgozásának

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL 2008-2013

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL 2008-2013 KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRŐL PORTÁL PROGRAM A KÖNYVTÁRÜGY STRATÉGIÁJA 2008-2013 1. Könyvtárfejlesztési stratégiai célok 2008-2013 A könyvtárak fejlesztése magában foglalja a különböző típusú könyvtárak

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE Készítette: ------------------ Jóváhagyta: ----------------------- Bencsik Józsefné Veress József könyvtáros igazgató Veszprém,

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2009. szeptember 10-én Némethné Fülöp Terézia a bizottság

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA. Szervezeti és Működési Szabályzat

BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA. Szervezeti és Működési Szabályzat BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény neve: Bartók Béla Általános Művelődési Központ Községi Könyvtára Cím: 3796 Borsodszirák, Fő u.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény: az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖNYVTÁR CSANÁDPALOTA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖNYVTÁR CSANÁDPALOTA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖNYVTÁR CSANÁDPALOTA 2010. 2 I. A Városi Könyvtár azonosító adatai, jogállása, szervezeti felépítése (1) A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Városi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Rum Község Önkormányzata a.határozatával alapított önkormányzati intézmény szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR

HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 2500 Esztergom, Bánomi u. 8. Pf. 106. tel.: 06-33/523-170 fax: 06-33/401-919 eszi@vkesztergom.hu Stratégiai terv A tudatos tervezés egyik eszköze a stratégiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 BESZÁMOLÓ 2014 Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető... 3 2. Az intézmény személyi feltételei... 3 3.Gazdasági feltételek... 4 4. Statisztikai adatok... 5 5.

Részletesebben

Gyűjtőköri Szabályzat

Gyűjtőköri Szabályzat Gyűjtőköri Szabályzat A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár összevont intézményként Gyál Város nyilvános közkönyvtára. A város központjában,

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

Beszámoló. a Községi Könyvtár. 2013. évi munkájáról

Beszámoló. a Községi Könyvtár. 2013. évi munkájáról Beszámoló a Községi Könyvtár 2013. évi munkájáról Készítette: Kovács Lajosné könyvtáros A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009.

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről Körmend, 2009. Beszámoló a Faludi Ferenc Könyvtár tevékenységéről Könyvtárunk

Részletesebben

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Könyvtár KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest 2011 I. Általános rendelkezés A Könyvtár állományának használata - kölcsönzés, helyben

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár BESZÁMOLÓ a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BARTÓK BÉLA TÉR 1. MAGONY IMRE IGAZGATÓ Tartalom 2 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 2.1. Az év meghatározó

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése Az El Kazovszkij Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 29. 1 Az El Kazovszkij Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2013-as évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az El Kazovszkij Alapítvány

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Katona József Könyvtár

Katona József Könyvtár Katona József Könyvtár egy életen át! Kecskemét, 2014. július 24. Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató, főtanácsos A múlt A könyvtár működési szakaszai Alapítás: 1897. Városi könyvtár 1952-ig városi fenntartás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT INTÉZMÉNYI ADATLAP Intézmény neve: Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyarnémet Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Intézet Szabályzat típusa: GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet

Részletesebben

Szervezési és Működési Szabályzata

Szervezési és Működési Szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Szervezési és Működési Szabályzata 2014. Az iskolai könyvtár működési rendje A

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára Szekszárd A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Szekszárdon

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár típusa, feladatai A Városi Könyvtár Nyírbátor város nyilvános közkönyvtára. Fenntartója Nyírbátor Város Önkormányzata. A város központjában

Részletesebben