Közleményei, p Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, augusztus (4. kötet 6. szám) p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p."

Átírás

1 Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/ /28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány kandidátusa (1998), egyetemi doktori címét a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte (1999). Munkahelyek: Az olasz tagozat miatt ment Zalaszentgótra tanítani, majd munkáját Miskolcon, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban folytatta ( ), onnan került a sárospataki Rákóczi Gimnáziumba ( ), és 1987 februárja óta a Comenius Tanítóképző Főiskola oktatója ig adjunktus, 1999 júliusáig docens, majd ettől az kezdve főiskolai tanár. Helytörténeti kutatási terület: Magyar és olasz irodalommal foglalkozik főként, de a kapcsolatba került a nyugati nyelvek mellett a törökkel, a perzsával, és az arabbal is. Meggyőződése szerint az alapos művészi és tudományos munkához szükséges a testvérmúzsák kutatása, a látszólag távoli művelődések ismerete is, mert a mi ősi gyökereink Eurázsia igen fontos szellemi kincseit őrzik. A tudományos és művészeti munkájával párhuzamosan éltető elemének, küldetésének tekinti a tanítást. Meggyőződése szerint a legtöbb áldozatot a jövőért kell meghozni: Ha ezt a munkát hittel végezzük, akkor ez a jövőre fordított erő átalakul, és nem áldozat lesz, hanem boldogságunk forrása. Azt vallja, hogy nyugodt és megértő családi légkör nélkül nem tudta volna megvalósítani céljait. Tagság szervezetekben: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottságának tagja ban a Római Nemzetközi Tudományos és Művészeti Leonardo da Vinci Akadémiának és a Nápolyi Nemzetközi Tudományos és Művészeti Pontzen Akadémiának lett a tiszteletbeli tagja. Díjak, elismerések: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999), Sárospatak olasz testvérvárosának, Collegnónak a díszpolgára. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1990 Egy vers hármas élete. In: Szülőföldünk, p évvel ezelőtt foglalták el a törökök Budát. Budát bevenni lehetetlenre vállalkozni. In: Szülőföldünk, p Magyar vonatkozású török népdalok. In: Forrás, XXIV. évf. 1. sz p Kettétört fél század. Kelet antológia. (14 fordítás) Miskolc, A tűnt idő hírnökei. (Nyomdai előkészítés a Kazinczy F. Társaság részéről Kováts Dániel lektori közreműködésével, Balogh István címlaptervével és grafikájával.) (233 saját vers és 101 fordítás) Sárospatak, p Rejtélyes váraink Gondolatok Csorba Csaba könyvéről. In: Hírlevél, A Kazinczy Ferenc Társaság tájékoztatója március 2002 Világosság az útvesztőben : "Kossuth nyelve". In: Szülőföldünk, p Az ősi zene nyomában. Esszé. Álomsuhanás. Vers. Torquato Tasso: Ha látom már, Kul Mehmet: Szivárványos színű szépem, Fordítás. In: Irodalom Miskolcon II. A Napjainktól napjainkig. Miskolc, p Kortársunk, Kossuth Lajos. Hungarovox Kiadó, Budapest, (Az előszót írta: Madarász Imre) 127 p Emlékezés Szemere Bertalanra. In: Erdélyi Napló, december 10. Nagyvárad 2002 A szépíró Kossuth Lajos. In: Honismeret, XXX. Évf. 2002/ p A Rákóczi-ősök olasz kapcsolatai. In: Szülőföldünk, p Sziget a télben. Hungarovox Kiadó, Budapest Megjelent a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, a Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala és a Kazinczy Ferenc Társaság támogatásával. Mindezek mellett különböző újságokban, folyóiratokban és antológiákban kétszázhuszonöt alkalommal jelentek meg publikációi, 9 könyve látott

2 Ujváry Zoltán napvilágot. Ujváry Zoltán (1932. január 25., Hét) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Iskolák, végzettség: Középiskolai tanulmányait Rimaszombatban és Miskolcon végezte, felsőfokú tanulmányait pedig Kossuth Lajos Tudományegyetemen ( ). Munkahelyek: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Nép-rajzi Tanszéke (1955-), ahol egyetemi tanársegédből, kitartó és odaadó munkával jutva előre a tudományos és egyetemi fokozatokban (1962-ben adjunktus, 1969-ben bölcsészdoktor), professzor lett, két évtizeden keresztül vezette a néprajz tanszéket, volt dékán, a doktori iskola programvezetője, 2002 óta professzor emeritus. Tagság szervezetekben: Györffy István Néprajzi Egyesület, Néprajzi Bizottság, TMB szakbizottság, Habilitációs Bizott-ság. Több alapítványi kuratóriumnak tagja és elnöke. Helytörténeti kutatási terület: Gömör néprajza, és folklór-hagyományai. Díjak, elismerések: Háromszor érdemelte ki a legrangosabb nemzetközi folklór-elismerést, a Pitré-díjat. Megkapta az Ortutay Gyula-, a Móra Ferenc- és Györffy István-emlékérmet. A Magyar Rádió nívódí-jasa, Putnok és Tornalja városainak Pro Urbe-díjasa, a történelmi gömöri Lévárt, illetve Mátészalka város dísz-polgára, az Ungvári Egyetem díszdoktora ben vette át az Európai Folklór-díjat, egy év múlva a Magyar Tudományos Akadémia részesítette legmagasabb elismerésében, az Akadémiai-díjban. Borsod-Abaúj- Zemplén megye Alkotói Díjjal ismerte el tevékenységét. Megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét, 2005 őszén Fábry János-díjat kapott Rimaszombatban. Debrecen 1997-ben neki ítélte a Csokonai-díjat, 2003-ban a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kitüntetésben részesült. Számos tudományos és művészeti kiadványa jelent meg, több mint harminc önálló könyve mellett több száz munka kiadását segítette. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1957 A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. - In: Néprajzi Érte-sítő, p Vidróczki hagyományok Borsodból. - In: Borsodi Szemle, sz p Néprajzi gyűjtőúton Lőcse környékén. - In: Múzeumi Kurír, október (1. kötet 9. szám) p Mátyás király kapával. I. In: Hajdú Bihari Napló, november A megcsalt férj balladájának három gömöri variánsa. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közlemé-nyei, p Gömöri népdalok és népballadák. Miskolc, 624 p Szállj el, fecskemadár. 2. Kiadás (Gömöri népballadák Holló László illusztrációival) Debrecen, 80. p Adoma eredetű szólások Alsószuháról. - In: Múzeum Kurír, december (3 kötet 8. szám) p Régi csárdák, kocsmák emléke Tornaalján és a Turóc-völgyében. - In: Múzeumi Kurír, március (3 kötet 9. szám) p Találós kérdések Gömörből. - In: Múzeumi Kurír, december (4. kötet 1. szám) p Gömör néprajzi kutatásáról. - In: Honismeret, sz p Mutatvány egy gömöri földműves közmondás és szólás készletéből. - In: A miskolci Herman Ottó Mú-zeum Közleményei, p A migráció és a kolonizáció szerepe Gömör népi kultúrájában. - In: A csehszlovákiai magyar nemzeti-ség néprajzi kutatása. Bratislava, p Pohrebné zvyky v doline riecky Turiec v Gemeri. - In: Gemer, 4. Rimavská Sobota, p Gömöri adatok a Mátyás mondakörhöz. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum

3 Közleményei, p Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, augusztus (4. kötet 6. szám) p Bebek mondája Gömörben. - In: Múzeumi Kurír, január (4. kötet 8. szám) p (Szalay Emőkével) Két fazekas falu Gömörben. In: Studia Folkloristica et Ethnographica 7. Debre-cen, 160 p Gömöri táj, gömöri ember. - In: Borsodi Művelődés, sz p Előszó. - In: (Faggyas István): Népéleti rajzok. Debrecen, 5-8. p Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. - In: Interetnikus kapcsolatok Észak-Magyarországon. Miskolc, p Falucsúfolók Gömörből. - In: Múzeumi Kurír, december (5. kötet 6. szám) p A gömöri népélet kutatása. - In: Gömör Néprajza, I. Debrecen, p Blaha Lujza és a gömöri huszárok. - In: Honismeret, sz p Menyecske a kemencében. Világjáró palóc adomák és huncutságok. Bp., 262 p Fejezetek Gömör folklórjához. - In: Gömör Néprajza, V. Debrecen, 206 p Gömöri népballadák Holló László illusztrációival. - In: Gömör Néprajza, XI. Debrecen, 115 p Adomák Gömörből. 2. Kiadás - In: Gömör Néprajza, XIII. Debrecen, 325 p A szilicei fennsíkon. - In: Hajdú Bihari Napló, június Répási Imre ( ). In: Répási Imre: Ipar és kereskedelem Putnokon a XIX.század közepétől 1945-ig. - In: Gömör Néprajza, XXI. Debrecen, 5-6. p Mátyás király Gömörben. Mondák, anekdoták a néphagyományokban. (Illusztrálta Szilágyi Imre) - In: Gömör Néprajza, XXIII. Debrecen, 131 p Népi táplálkozás három gömöri völgyben. - In: Gömör Néprajza, XXIX. Debrecen, 273 p Faggyas István 80 éve. In: Szülőföldünk, 20. Miskolc, p Egy földműves szólásai és közmondásai. - In: Gömör Néprajza, XLVIII. Debrecen, 448 p A mi Gömörünk. - In: Gömöri Hírmondó, VII sz. 2. p Tízéves a Gömöri Múzeum. - In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. Miskolc, p Gömör etnikai arculata. - In: (Frisnyák Sándor szerk.): A Felvidék történeti földrajza. Nyíregyháza, p Czinka Panna. - In: Együtt-Kethane (Millenniumi Magazin) június p. (Első rész) 2000 Ló a gömöri nép szólásaiban. In: Magyar nyelvjárások, XXXVIII p Gömöri szólások. Debrecen, 140 p Czinka Panna utóélete. In: (Hála József- Szarvas Zsuzsa-Szilágyi Miklós szerk.): Számadó. Tanulmá-nyok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, p Az Isten és a pap a gömöri proverbiumokban. In: (Matiscsák Zaicz Gábor-Tuomo Lahdebma szerk.): Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Debrecen-Jyväskylä, p A fancsali feszület. In: Ethnica, III. 3. sz p Vak tyúk is talál szemet. Illusztrált gömöri szólások. (Illusztrálta: Szilágyi Imre, Gyűjtötte: Ujváry Zol-tán, A bevezetőt írta: Vitéz Ferenc) Debrecen, Gömöri magyar néphagyományok. Miskoc, 1034 p Emlékezés az elűzésre. In: Gömörország, IV. 1. sz p Hagyományok, emlékek Tomori Pálról, a mohácsi csata fővezéréről. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. Miskolc, p (Ajánlás) In: Pocsainé Eperjesi Eszter: Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek néprjazi vonatko-zásai. Sárospatak, 9. P 2008 Meztelen törökök egy Mátyás mondában. In: Ethnica, X. 1. sz. 27. p Dugonics acéllevese és Mátyás király kőlevese. In: Ethnica, X. 1. sz. 28. p Kár: hogy puska el fogyott, mint a a Nagyidai cigányoknak. In: Ethnica, X. 1. sz p Egy téves Gyöngyösi idézet. In: Ethnica, X. 1. sz. 29. p Gyöngyösi István és a Vénusz~vén hús. In: Ethnica, X. 1. sz. 29. p. Ujváry Zoltán 1960-ban indította el a Műveltség és hagyomány sorozatot, 1987-ben Studia Folkloristica et Ethnographica címmel monográfiákat,

4 Üveges Tamás tanulmányköteteket adott közre, több mint 40 cím látott napvilágot benne ben indította a Folklór és Etnográfia sorozatot, ebben több mint 100 munka jelent meg. Több mint 60 kötetet jegyez a Gömör Néprajza sorozat, a néprajzi feldolgozottság az elmúlt esztendőkben újabb négy vas-kos tanulmánykötettel lett teljesebb. A Néprajz egyetemi hallgatóknak ciklusban több mint 30 cím látott napvilá-got. Az Ethnica Alapítvány újabb sorozatot indított: Ujváry Zoltán Ethnica címmel kiadott folyóirata 2008-ban a X. évfolyamába lépett. Az általa létrehozott Gömöri Múzeum mellett Putnokon Holló László Galériát alapított ben 150 képzőművészeti alkotást adományozott a galériának, öt év múlva, illetve 2004-ben kortárs művel gazdagí-totta a gyűjteményt, a galériaalapítás 10. évfordulóján pedig újabb 50 Holló László-grafikát, valamint több mint 200 vázlatot ajándékozott Putnoknak, s ezzel az egész gömöri térségnek. Nemcsak a Pro Gömör-díj létrehozója, de a művész özvegye által alapított Holló László Alapítvány Kuratóriumának örökös elnöke. Dr.Ujváry Zoltán a több mint 20 éve, 1987 februárjában megnyílt Gömöri Múzeum alapító adománya-ként teljes néprajzi anyagát az intézménynek ajándékozta, benne kerámiagyűjteményét, amelyben szerepeltek családi vonatkozású személyes tárgyi emlékek is. Tárgyainak nagy része kapcsolódva tudományos kutatómun-kájához a Felvidékről és Északkelet-Magyarországról származott. A múzeumnak azóta is több tárgyat adomá-nyozott. Üveges Tamás (1971, Miskolc) Iskolák, végzettség: Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett 1989-ben ben magyar szakon (KGRE-BTK), 2000-ben esztétika szakon (ELTE-BTK) diplomázott ben kezdte meg tanulmányait a ME-BTK Társadalomfilozófiai Doktori Iskoláján, ahol abszolutóriumot szerzett, és a védésre készül. Munkahelyek: A Miskolci Városháza sajtóreferense ( ), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatársa (2003-), ME-BTK Filozófia Tanszék óraadója ( ). Helytörténeti kutatási terület: A miskolci salakmotorozás története. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: Önálló: 1993 Kolostori csendélet. (vers) 1996 Tört szárnyakkal. (vers) 1999 Sorszámozott éjszakák. (vers) 2002 Csigaház. (vers) 2006 Vaspapucsban szép az élet fejezetek a miskolci salakmotorozás történetéből. Közreműködőként: 2002 Miskolc az ezredfordulón Református templom és temető a miskolci Avason Az igazi Miskolc Miskolc írásban és képekben 1/ I-II Legendák, anekdoták, emlékek a miskolci színjátszás történetéből Életrajzi Lexikon. Tanulmányok: 2002 Kierkegaard Félelem és reszketés c. könyvének összevetése Kondor Béla festményeivel PhD Konferencia A temető védett, áthelyezett sírkövei a parcellák szélén. - In: Református templom és temető a miskolci Avason Az alvó város a miskolci temetők. In: Miskolci Keresztény Katolikus Almanach Temetőkutatás Miskolcon. In: B-A-Z Megyei Levéltári Évkönyv XII-XIII A kereszt tövében Pasolini Máté evangéliuma. In: Cikkek: Miskolci Kávéház (riportok) Déli Hírlap Miniszterek civilben (riportok) Déli Hírlap Miskolci Tükör (riportok) Keresztény Élet (tárcák, esszék) Új Misszió (tárcák, esszék) Fotók:

5 Vámosi Katalin Vámosi Katalin (1966. november 14.) Elérhetőségek: 3531 Miskolc, Győri kapu 52; Iskolák, végzettségek: A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ( ), Pázmány Péter Katolikus Egyetem: hittanári abszolutórium ( ), Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola: hittanár ( ), Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme: művészettörténész ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: művelődési és felnőttképzési menedzser ( ). Munkahelyek: 1997-től a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió munkatársa, művészettörténész áprilisától Sárospatakon, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma munkatársa, művészettörténész től a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa, művészettörténész. Tagság szervezetekben: Bodrogközi Művelődési Egyesület (1998-tól), Rákóczi Szövetség (2000-től), Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2000- től), Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (2003-től). Helytörténeti kutatási terület: 1, egyházművészet, 2, 20. század második felének magyar festészete, 3, kortárs magyar képzőművészet. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1998 Múzeum születik. A kortárs kerámiaművészet kecskeméti gyűjteménye. In: Magyar Múzeumok, sz p Sárospataki Képtár In: Kortárs Magyar Képzőművészeti Lexikon 3. kötet, Budapest, 318. p Három Sziget. Kiállítási katalógus Sárospatak, A MNM Rákóczi Múzeumának Képzőművészeti Gyűjteménye. In: (Pintér János szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Budapest, p Aknay János. Sárospataki Képtár kiállítási mappa, 2002, 3. p Aknay János kiállítása a Sárospataki Képtárban augusztus 17-től. In: Sárospataki Hírlap, sz. 9. p A Rákóczi Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye. In: Zempléni Múzsa, sz p A Sárospataki Nyári Képzőművészeti Szabadiskola. In: Zempléni Múzsa sz p Rákóczi ábrázolások a Sárospataki Rákóczi Múzeumban. In: Zempléni Múzsa, sz p (Jósvainé Dankó Katalinnal) Megvalósult álom. A Múzsák Temploma Sárospatakon. In: Magyar Múzeumok, sz p Angyalvariációk Aknay János művészetében. In: (Novotny Tihamér szerk.): Aknay János. Angyalos könyv. Szentendre, 2004, p Volt egyszer egy Alkotóház A Sárospataki Alkotó Otthon In: A 800 éves város, Patak. Sárospatak, p The Hungarian National Museum s Sárospatak Rákóczi Museum and the Fine Art Collection. In: (Pintér János szerk.): Two Hundred Years History of the Hungarian National Museum and its Collections, Budapest, p (munkatársként) (Jósvainé Dankó Katalinnal bevezető): Művészet mint híd. Kiállítási katalógus, Sárospatak, (szerk.): Drozsnyik István életmű kötete. Miskolc, Bálint József festőművész-rajztanár és a Sárospataki Református Kollégium. In: (Tamás Edit szerk.): Dankó Katalin Születésnapjára. Sárospatak, p Aknay János angyalai. In: MNM Rákóczi Múzeuma kiállítási mappa, Sárospatak, p. és a Kortárs Magyar Galéria kiállítási mappa, Dunaszerdahely, p Tárlatról tárlatra. In: Új Holnap, 2006/ p., p. 2006/ p Bálint József festőművész élete és alkotásai. In: Zempléni Múzsa, 2007/ p Szent Erzsébet ereklye (Bittner Lajos ötvös munkája). In: (Jósvainé Dankó Katalin-Vámosi Katalin szerk.): Szent Erzsébet tisztelete. Kiállítási katalógus Sárospatak, 37 p Szent Erzsébet jubileumi év. In: Múzeumcafé, sz p Zugor Sándor ( ). A színek bűvöletében Budapesten, Rómában, Sárospatakon és New Yorkban. MNM Rákóczi Múzeuma, 2008.

6 Venyigéné Makrányi Margit Viga Gyula 2008 Jakobey Károly: Hesseni Sarolta Amália, László Fülöp: II. Rákóczi Ferenc, Éder Gyula: II. Rákóczi Ferenc, Dudits Andor: II. Rákóczi Ferenc az ónodi országgyűlésen, Remsey jenő: II. Rákóczi Ferenc és Czinka Panna szócikkek. In: II. Rákóczi Ferenc az államférfi. Kiállítási katalógus, MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, p., p., 61. p. Venyigéné Makrányi Margit (1954. február 14., Polgár) Elérhetőségek: 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 20., Iskolák, végzettség: József Attila Gimnázium, Polgár ( ), Debreceni Tanítóképző Intézet, népművelő könyvtáros szak ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar, informatikus könyvtáros ( ), Pécsi Tudományegyetem, közoktatási vezető ( ). Munkahelyek: Alföldi Nyomda, Debrecen, közművelődési előadó ( ), Comenius Tanítóképző Főiskola, könyvtáros, Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Tiszaújváros általános igazgatóhelyettes, igazgató, könyvtárvezető-helyettes, tájékoztató könyvtáros ( ), II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc igazgató (2003-). Tagság szervezetekben: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Kazinczy Ferenc Társaság. Helytörténeti kutatási terület: Település- és családtörténet, művelődéstörténet, könyvtártörténet. Díjak, elismerések: Tiszaújváros közművelődéséért (1995), Népművelésért (2000), Bibliotéka Emlékérem (2008). Nyomtatásban megjelent munkák (időrendben): 2001 Az erdő néprajza. In: (Veres László Viga Gyula szerk.): Bükkszentkereszt monográfiája. Bükkszentkereszt, p Egyek egyház és iskolatörténete, művelődési viszonyai 1948-ig. - In: (Bencsik János szerk.): Egyek története. Egyek, p Könyvünnepek és a könyves szakma az 50-es és 60-as években Magyarországon. - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p A legnagyobb pékldányszámú könyv miskolci fordítója. - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p Könyves ünnepek - "tán istenek javára". - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p Balogh Béni Irodalmi Emlékhely az ózdi kistérségben. - In: Könyvtári levelező/lap, 19. évf. 1. sz p Visszatekintés. - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p. Viga Gyula (1952. Május 14., Mátészalka) Elérhetőségek: 3529, Miskolc, Görgey út 28. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Iskolák, végzettség: Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola Debrecen, dohányipari szak, Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecen történelem szakos tanár és etnográfus (1976), 1980-ban Debrecenben summa cum laude minősítéssel szerzett egyetemi doktori címet, 2004-ben a Pécsi Tudományegyetemen hasonló minősítéssel szerzett PhD fokozatot, november 18-án pedig ugyancsak maximális pontszámmal habilitált a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Munkahelyek: Herman Ottó Múzeum, Miskolc (1975-) előbb muzeológus, később tudományos titkár, aztán a néprajzi osztály vezetője től június 15-ig a megyei múzeumi szervezet igazgatóhelyettese volt június 15. és augusztus 30. között a Pest megyei múzeumok igazgatói állását töltötte be, de szeptember 1-jén

7 visszatért régi munkahelyére ben kapcsolódott be a felsőoktatásba, jelenleg a Miskolci Egyetem másodállású docense. Több szemeszterben óraadó volt a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén, ahol alkalmanként azóta is vendég oktatóként közreműködik, s részt vesz a Tanszék doktori programjában. Volt vendégtanár Kolozsvárott a Babes-Bolyai Egyetemen (1991, 2004), az ELTE Néprajzi Tanszékén (2008) és a Selye János egyetem királyhelmeci tagozatán (2008). Szerkesztőként és társszerkesztőként 1981-től gondozza a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadványainak jelentős részét. Tagság szervezetekben: A HNF Honismereti Bizottságának titkára volt, később a Honismeret szerkesztő bizottságának is tagja. Az 1980-as évek második felében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács közgyűjteményi szakfelügyelője volt, között pedig a Megyei Önkormányzat Kulturális Bizottságának volt nem közgyűlési, szakértő tagja. Több országos néprajzi és múzeumi testületnek is tagja volt, ill. tagja: Pulszky TársaságMagyar Múzeumi Egyesület: két ciklusban alelnök, Györffy István Néprajzi Egyesület: ügyvezető elnök, Magyar Néprajzi Társaság választmányi tag (1988-) között a muzeológia vezető szakfelügyelője (OKM). A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumának jelenleg tagja, elnöke két éven át ( ), 2008-tól vesz részt az OTKA néprajzi zsűrijének munkájában. Alapító szerkesztőként, tíz évig szerkesztette a Néprajzi Látóhatár című periodikát ( ), jelenleg pedig tagja az Ethnographia szerkesztő bizottságának. Korábban főszerkesztőként is jegyezte a Dimenziók c. regionális kulturális folyóiratot ( ). Helytörténeti kutatási terület: Gyűjtőmunkájában az 1970-es évek második felében a Bükk-hegység magyar és szlovák falvai, később különösen a táj és ember viszonya, az eltérő adottságú vidékek népének gazdasági kapcsolatai foglalkoztatták, az 1990-as évek elejétől a Bodrogköz hazai és szlovákiai területei kaptak elsőbbséget. Díjak, elismerések: Múzeumi és szakmai-közéleti tevékenységéért számos elismerést, szakmai kitüntetést kapott már. Elnyerte a 35 évnél fiatalabb kutatók Gunda Béla-díját (Debreceni Egyetem) és Jankó János-díját (Magyar Néprajzi Társaság). Megkapta Miskolc város Herman Ottó tudományos díját, a muzeológusok Ikvai Nándor-díját, több egyesület és társaság kitüntetését ben elnyerte a múzeumi szakma (2000-ig) legmagasabb elismerését, a Móra Ferenc-díjat, 2004-ben pedig a Györffy István Néprajzi Egyesület kitüntetését, A Kárpátmedencei magyarság néprajzáért díjat, valamint a honismereti mozgalom Bél-Mátyás-díját is ban a Balassa Iván-díjjal tüntette ki a Bodrogközi Művelődési Egyesület, 2008-ban pedig megkapta a Magyar Néprajzi Társaság legrangosabb elismerését, a Györffy István díjat. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XV p Kecsketartás az Aggteleki-karszton. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVI p Északkelet-magyarországi adatok a szamártartáshoz. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVII-XVIII p A Bükk-hegység szlovák meszeseinek kereskedő útjai az Alföldre. In: Ethnographia, XCI p Népi kecsketartás Magyarországon. In: Borsodi Kismonográfiák, 12. Miskolc, p századi adatok a miskolci vásárok rendjéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XX p A Bükk-vidék falvainak 19. századi életmódjához. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXI p (Szakáll Sándorral) A Bükkalja kőbányászatához és kőfaragásához. I. Bogács. In: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből II. Miskolc, p Árucsere. Adatok egy

8 termelési táj körülhatárolásához. In: (Szabadfalvi JózsefViga Gyula szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. Miskolc, p A bükki szlovák falvak szerepe a táji munkamegosztásban. In: (Kunt ErnőSzabadfalvi JózsefViga Gyula szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc, p Történetinéprajzi adatok a Kelet-Bükk falvainak erdőléséhez. In: Borsodi Levéltári Évkönyv V p Kőmunkák egy bükkalji faluban. In: Studia Folkloristica et Ethnographica, 17. Debrecen, p A gyümölcs a népi árucserében. In: (Szabadfalvi JózsefViga Gyula szerk.): Árucsere és migráció. Miskolc, p Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában. In: Borsodi Kismonográfiák, 23. Miskolc, p Legeltetés és pásztormigráció a Bükk-hegységben. In: (Bereznai Zsuzsanna Viga Gyula szerk.): Fejezetek a Bükk-vidék népi kultúrájából. Eger-Miskolc, p Az észak-magyarországi fuvarosok. (Egy sajátos vállalkozói forma a hagyományos árucserében). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVII p Néprajzi gyűjtemények Borsod-Abaúj- Zemplén megyében. In: (Selmeczi-Kovács AttilaSzabó László szerk.): Néprajz a magyar múzeumokban. Szolnok- Budapest, p Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Debrecen Miskolc, p Áruk és emberek mozgása a Felföldön: ökológiai szempontok. In: (Mohay Tamás szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Debrecen, p A Felföld népi műveltségének ökológiai feltételeiről. In: (Novák László szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I. Nagykőrös, p Az árucsere néhány interetnikus vonatkozása a Kárpát-medence észekkeleti térségében. (Niekožko interetnických súvislosti tovarovej výmeny v severovýchodnej oblasti Karpatskej kotliny) In: (Liszka József szerk.): Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén. Komarno-Komárom, p. (magyarul és szlovákul) 1994 Huszonegy néprajzi közlemény. Folklór és Etnográfia, 81. Debrecen, p Hármas határon (Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról). In: Officina Musei 4. Miskolc, p Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország néprajzi térképén, A háztartás tárgyai, A parasztgazdaságok eszközei. (fejezetek) - In: Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, , , p (Fehér Józseffel és Szakáll Sándorral) Kőmunkák Erdőbényén. Erdőbénye, p (Szászi Ferenccel) Adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lezajló csehszlovák-magyar lakosságcseréről / /. In: (Szászi Ferenc szerk.): Tanulmányok a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj- Zemplén megyei nemzetközi migráció második világháború utáni történetéből. Nyíregyháza, p A tradíció és a változás néhány jellemzője a Bodrogköz népi műveltségében (Karcsa és Pácin példája). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII p Utak és találkozások. Tanulmányok a népi kapcsolatok köréből. In: Officina Musei 10. Miskolc, p A Herman Ottó Múzeum gyűjteményei. In: Néprajzi Értesítő, LXXXII p Néhány mondat a bodrogközi ruszinokról. In: (Fábián Miroszláva-Horváth Katalin szerk.): Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. Születésnapjára. Ungvár, p (Szakáll Sándorral) A Bükkalja kőbányászatához és kőfaragásához II. Szomolya. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL p A gazdaság, társadalom és kultúra változása a Bodrogköz századi műveltségében. In: Fórum. Társadalomtudományi Szemle,

9 Viszóczky Ilona szám Bratislava p A tájformáló kultúra korszakai és a kultúrtáj változásai a Bodrogközben. A kultúra táji, térbeli változatai. (Tanulmányok a 60 éves Kósa László tiszteletére). In: Néprajzi Látóhatár, szám, p Kistáji munkamegosztás és árucsere. In: (Baráz Csaba szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Eger, p Miscellanea Museologica. In: Officina Musei 12. Miskolc, p A paraszti igaerő és a munkakultúra néhány összefüggése a Bodrogközben. In: (Viga GyulaHolló SzilviaCs. Schwalm Edit szerk.): Vándorutakmúzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Budapest, Tájak, ízek, ételek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Miskolc, p A tájak és népek közötti kapcsolatok hagyományos formái a Kárpát-medencében. Habilitációs értekezés tézisei. Debrecen, p A változtatható és a változatlan. A bodrogközi táj átalakítása és annak hatása a hagyományos népi kultúrára. In: Ethnographia, CXVI p (Kútvölgyi Mihállyal) Megőrzött ízek: Kecske ételek. Timp Kiadó, Budapest, p A táj hasznosításának évszázadai a Bodrogközben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV p (Kútvölgyi Mihállyal és Viszóczky Ilonával) Matyóföld rózsái. Timp Kiadó, Budapest, p. (angolul és lengyelül is) 2006 (Viszóczky Ilonával) Matyó népélet. Tárgyakban élő hagyomány. Vezető a mezőkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához. Miskolc, p. (angolul, németül és lengyelül is) 2007 A Bodrogköz és környéke szőlő- és borkultúrájához. In: Széphalom, 17. Sátoraljaújhely, p Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. A Felföld és a Magyar Alföld táji kapcsolatainak néprajza. In: Studia Folkloristica et Ethnographica, 50. Debrecen, p Néprajz. In: (Baráz Csaba Kiss Gábor szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán. Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Eger, (Viszóczky Ilonával) Adalékok a matyók kivetközéséhez. Tanulmányok Gulyás Éva tiszteletére. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI. Szolnok p A bodrogközi kultúra és társadalom változása a században. LHarmattanPTE NéprajzKulturális Antropológia tanszék. Budapest, p Miscellanea Museologica II. In: Officina Musei 17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. Miskolc, p Változások a Bodrogköz táji kapcsolataiban. In: (Novák László Ferenc szerk.): Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei, XI. Nagykőrös, p. Viszóczky Ilona (1967. március 22., Sajószentpéter) Elérhetőségek: 3529, Miskolc, Görgey út 28. Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Iskolák, végzettség: Általános iskola (Komjáti, Bódvaszilas), Kilián György Gimnázium Miskolc speciális francia tagozat ( ), Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Eger magyar-történelem szak ( ), KLTE Bölcsészettudományi Kar levelező tagozat néprajz szak ( ). Munkahelyek: Általános iskola Tápiógyörgye ( ), Katona József Múzeum Kecskemét (TörténetiNéprajzi Osztály) előbb gyűjteménykezelő és múzeumpedagógus, majd irodalomtörténész ( ). Petőfi Emlékmúzeum Kiskőrös igazgató ( ), Petőfi Múzeum Aszód ( ) néprajzos, majd

10 helyettes megbízott igazgató. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (2001-), néprajzos, a Matyó Múzeum vezetője. Helytörténeti kutatási terület: Kiemelt kutatási témája a matyó hímzéskultúra és viselet változásainak vizsgálata. Elsősorban a hagyományos népi textíliák és viselet kérdéseivel foglalkozik. Az 1990-es évek közepétől folyamatosan végez gyűjtőmunkát a szlovákiai Bodrogköz falvaiban is. Tagság szervezetekben: Magyar Néprajzi Társaság, Györffy István Néprajzi Egyesület, Pulszky TársaságMagyar Múzeumi Egyesület és Kazinczy Ferenc Társaság. Felkért közreműködő munkatársként részt vesz a Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely, Népi Iparművészeti Osztályának tevékenységében. Tagja a Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület Bíráló Bizottságának, közreműködik a hímzések zsűrizésének munkájában. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: Az aprófalvak mint néprajzi problematika. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII-XXXIV p (könyvismertetés) (Katona Judit Viga Gyula szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei: az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga. Miskolc, In: Honismeret, XXV. évf. 5. szám 99. p (Viga Gyulával) Adalékok a Felső-Bodrogköz vizeinek hasznosításához. In: Széphalom, p Adatok Tornabarakony népesedéstörténetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI p (könyvismertetés) (Korkes Zsuzsa szerk.): Viselet és történelem - viselet és jel. In: Ethnográfia, CIX p. valamint Honismeret, XXVI. 4. szám 104. p (könyvismertetés) Lajos Árpád: A magyar nép játékai. Miskolc, In: Honismeret, XXVI. 1. szám 106. p (könyvismertetés) (Fügedi Márta szerk.): Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, In: Honismeret, XXVI. 3. szám p (könyvismertetés) Két kiadvány a 70 éves Szabadfalvi József tiszteletére. In: Honismeret, XXVI. 6. szám p A lakóház és a lakáskultúra 20. századi változásai Tornabarakonyban. In: (Bodnár MónikaRémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p (Viga Gyulával) Néhány szempont a paraszti kultúra változásának vizsgálatához (Bodrogközi példák alapján). In: Széphalom, p (Viga Gyulával) A paraszti gazdálkodás változásai. In: (Viga Gyula szerk.): Kisgéres. DunaszerdahelyKomárom, p (könyvismertetés) A Herman Ottó Múzeum centenáriumi kiadványairól. - In: Honismeret, XXVIII. évf. 1. szám p (Viga Gyulával) A hagyomány változása. Néhány szempont és példa a tradíció és a változás kérdéséhez. In: Tanulmányok Füzes Endre 70. születésnapja alkalmából. Ház és Ember, 15. Szentendre, p (szerk.): Varga Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Matyó Népművészeti Egyesület. Mezőkövesd, p. + Mintarajzok Néhány adalék a Matyó Múzeum hímzéseinek vizsgálatához. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII p Ötven éves a mezőkövesdi Matyó Múzeum. In: Magyar Múzeumok, IX. 4. szám p A hitgyakorlás formáinak változása egy elöregedett közösségben. Egy észak-magyarországi falu, Tornabarakony példája. In: (S. Lackovits Emőke Mészáros Veronika szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 6. II. kötet. Veszprém, p (szerk.): Csirmazné Cservenyák Ilona Ongainé Juhász Mónika: Mezőkövesd és vidéke. (Válogatott honismeretei bibliográfia.) MezőkövesdMiskolc, p (Viga Gyulával) A hagyományos gazdálkodás jellemzői és változásai. In: (Viga Gyula szerk.): Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Lokális és regionális

11 Dr. Kis Józsefné Zimányi Katalin monográfiák 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet. SomorjaKomárom, p A mezőkövesdi Matyó Múzeum 50 éve. In: (Viszóczky Ilona szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában. MiskolcMezőkövesd, p (Viga Gyulával) Matyó népélet. Tárgyakban élő hagyomány. Vezető a mezőkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához. Miskolc, p (Viga Gyulával) Matyó Folk Life. Tradition living in Objects. Miskolc, p (Viga Gyulával) Das Volksleben der Matyós. In den gegenständen lebendige Tradition. Miskolc, p (Viga Gyulával) Żicie ludu matyó. Tradycja żyjaca w przedmiotach. Miskolc, p (Kútvölgyi Mihállyal és Viga Gyulával) Matyóföld rózsái. Timp Kiadó. Budapest, p (Kútvölgyi Mihállyal és Viga Gyulával) The Matyó Roses. Budapest, p (Kútvölgyi Mihállyal és Viga Gyulával) Róże ziemi matyó. Budapest, p Adalékok a mezőkövesdi viselet változásához (20. század első fele). In: (Őriné Nagy Cecília szerk.): A népművészet a század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztelepen. Gödöllői Múzeumi Füzetek, 8. Gödöllő, p (szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában. MiskolcMezőkövesd, p (Viga Gyulával) Adalékok a matyók kivetkőzéséhez. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI. (Tanulmányok Gulyás Éva tiszteletére) Szolnok, p (könyvismertetés) Csiffáry Gergely: Magyarország üvegipara 1920-ig. In: Ethnographia, CXVIII. (2007) p Színpompás népművészet. A mezőkövesdi Matyó Múzeum. In: Magyar Múzeumok, XIV. évf. 2. szám p (szerk. Viga Gyulával): Egy matyó értelmiségi életútja. Száz éve született Lukács Gáspár. Miskolc, p (könyvismertetés) (Nagy Ágnes Miskolczi László Petercsák Tivadar szerk.): Az egri hóstyák. In: Honismeret, XXXVI. 3. szám p. Dr. Kis Józsefné Zimányi Katalin (1947. augusztus 2.) Elérhetőségek: Iskolák, végzettség: Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar angol-könyvtár szak ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar könyvtörténész-könyvmuzeológus szak ( ). Munkahelyek: 1971-től II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár hálózati és módszertani munkatárs, 1974-től Lévay József Muzeális Könyvtár vezető, 1994-től a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója. Helytörténei, kutatási terület: Miskolc története. Díjak, elismerések: Szocialista Kultúráért (1982), Nívódíj (1999), Bibliotéka Emlékérem (2006). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1984 (Garamvölgyi Ernőné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Folyóiratok, hírlapok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 1. köt. Miskolc. 398 p (Garamvölgyi Ernőné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 2. köt. Miskolc. 291 p A völgyben maradtam? Nyílt levél Horpácsi Sándorhoz In: Észak-Magyarország, 120. sz. 6. p Könyvdíszek a Régi Magyarországi Nyomtatványokban. Miskolc Marjalaki Kiss Lajos / / műveinek válogatott bibliográfiája és Móricz Zsigmondtól kapott levelei. Miskolc, XVIII. 35 p Lévay József emlékezete. A műfordító In: Észak-Magyarország, 163. sz. 8. p Lévay József élete és művei. Válogatott bibliográfia. Miskolc. 180 p Népkertünk és története - nosztalgiával In: Észak-Magyarország, 259. sz. 13. p éve született Marjalaki Kiss Lajos In: Észak-Magyarország, 106. sz. 4. old Lévay József

12 Zsámboki László műfordítói munkássága. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 26. sz p Nemzetünk igazi Prometheusa: Rát Mátyás In: A könyvhét hírei. Borsod megye és Miskolc város könyvheti tájékoztatója. 4. p Újabb Lévay kéziratok In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 26. sz p (Garamvölgyi Ernőné társzerkesztővel) Régi Magyarországi Nyomtatványok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. l-2. köt. Miskolc. 935 p Könyvművészet - könyvhétre. A Lévay József Könyvtár könyveinek kiállítása a József Attila Könyvtár kiállítótermében. In: Észak-Magyarország, 129. sz. 4. p Elfelejtett költő - elveszett költemény. Várostörténetünkből. /Klein Julius Leopoldról/ - In: Észak-Magyarország, 58. sz. 8. p A városháza és építtetője. Várostörténetünkből. /Losonczi Farkas Károly, polgármester/ - In: Észak-Magyarország, 63. sz. 5. p Polgármester - egymás után háromszor. Várostörténetünkből. /Soltész Nagy Kálmán/ - In: Észak-Magyarország, 69. sz. 4. p Szentpáli István és Miskolc. Várostörténetünkből. In: Észak-Magyarország, 75. sz. 4. p Polgármester - háborús viszonyok közt. /Nagy Ferenc/ Miskolc történetéből. In: Észak-Magyarország, 80. sz. 3. p Szolid megbízhatóság. /Halmay Béla/ Miskolc történetéből. In: Észak- Magyarország, 103. sz. 12. p A nap huszonnégy órájában polgármester volt. /Fekete Bertalan/ Miskolc történetéből. In: Észak-Magyarország, 109. sz. 7. p (Garamvölgyi Ernőné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők cikkkatalógusa. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 3. köt. Miskolc. 281 p A "Magyar Decretum" reprintje. A levéltár legújabb kiadványa. In: Észak-Magyarország, 296. sz. 4. p A múlt aktualitása. Az 500 éves Amerika éves metszeteken. In: A könyvhét hírei. Borsod megye és Miskolc város könyvheti tájékoztatója. 5. p Az Avas-észak rendezésének ötven éve / / - In: (Dobrossy István szerk.): A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. Miskolc p A Lévay József muzeális könyvtár, mint a bölcsészképzés egyik könyvtári bázisa Miskolcon. In: (Zsámboki László szerk.): Könyvtári alapok a Miskolci Egyetem humán képzéséhez. Az egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferencia könyvtári szekciójának előadásai. Miskolc-Egyetemváros, szeptember 8. Miskolc A Lévay József muzeális könyvtár kincsei. In: (Laki-Lukács László szerk.): Helyismereti Könyvtárosok IV. Országos Tanácskozása. Miskolc, július Szentendre p A miskolci Lévay József Muzeális Könyvtár története. In: (Rémiás Tibor szerk.): Szülőföldünk, 27. sz p (Berecz József, Győri Erzsébet és Hernádi Istvánné társzerzőkkel): Miskolc város közkönyvtárának története, Miskolc. 135 p. Zsámboki László (1935. november 11., Kunszentmiklós) Iskolák, végzettség: Eredeti szakmája kőműves, majd oklevelet szerzett Budapesten az ELTE jogi (nappali 1958) és bölcsész (levelező 1965) karán. Munkahelyek: Kőműves, ács és szobafestő kisvállalkozó volt a fővárosban és szülőhelyén. Telente könyvtárosként dolgozott Szabadszálláson, majd Miskolcon. A Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtárában töltött 46 évi szolgálat után, 70 éves korában onnan ment nyugállományba is. Volt tudományos munkatárs, kohász dékáni hivatalvezető, tudományos főmunkatárs, levéltárvezető, a könyvtár főigazgató-helyettese, majd a könyvtár, levéltár, múzeum főigazgatója ( ). Ő szervezte meg az egyetemi levéltárat és

13 múzeumot, majd hozta létre a hazai gyakorlatban elsőként a hármas közgyűjteményi egységet az egyetemi oktatás és nevelés támogatására. Nyugdíjba vonulásakor főigazgatói címet kapott, s lehetőséget, hogy történeti kutató- és publikációs tevékenységét folytathassa. A közgyűjteményben végzett munkája mellett a Műszaki Földtudományi Karon a Bányászat története c. tárgyat oktatta. Helytörténeti kutatási terület: A századi bányamérnökképzés tartalmi bemutatása, az egyetem Selmeci Műemlékkönyvtárában való kutatás, kohászok és erdészek szerepe az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban. Díjak, elismerések: A szlovák bányász társadalom tagjává keresztelés, Selmecbánya (2001), a kassai bányamérnöki kar jubileumi emlékérme az ünnepi rendezvény szervezésében való részvételért és a háromnyelvű emlékkönyv szerkesztéséért és kiadásáért. (2002), a pozsonyi műszaki egyetem emlékérme a jubileumi rendezvény szervezésében való részvételért. (2002), Banska tiavnica város ezüstérme és díszfokosa a selmeci akadémia történetének és az ifjúsági hagyományok kutatásáért és ápolásáért (2005). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: Eddig 38 szakmai kiadványt írt, szerkesztett és adott közre, ebből 16-ot külföldön, ill. idegen nyelven. Szakmai folyóiratokban és kongresszusi kiadványokban 86 tanulmányt közölt, ebből 44-et idegen nyelven ill. külföldön. Több mint száz ismeretterjesztő, ill. népszerűsítő közleményt jelentetett meg itthon és külföldön. Kiadta az egyetem két és félévszázados működésének alapvető okiratait, magyar nyelven is, s történetét több nyelven, valamint rendezte, rekonstruálta és föltárta a ma már világhírnévre szert tett Selmeci Műemlékkönyvtár állományát. Mindezek mellett összefoglalta a magyarországi bányászat történetét több kiadványban Die Schemnitzer Gedenkbibliothek. Miskolc, 108 p Selmeci Akadémia oktatóinak lexikona Miskolc, 370 p Selmectől Miskolcig Miskolc, 297 p Mining and metallurgy of the Carpathian Basin. Ed. Zs. L. Miskolc- Baira Mare 584 p Hungarian Mining. Miskolc, 200 p A magyar bányászat évezredes története 1. köt. Bp Selmecről indultunk Miskolc, 326 p Ötven éve Miskolcon. Miskolc, 305 p Magyar ipar- és technikatörténet. Pannon Enciklopédia. Bp Emlékkönyv Gedenkbuch-Pamätnik Miskolc-Kosice, 312 p Selmeci Akadémia oktatóinak lexikona Miskolc, 370 p. 2. kiad. Miskolc, DVD Selmeci ezüst, körmöci arany. Rudabánya-Miskolc, 332 p. Szerkesztői tevékenység: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből (1982-től 15 köt.) Bányászat, kohászat és földtan klasszikusai (1987-től 11 köt.) Zsuponyóné Ujváry Mária Zsuponyóné Ujváry Mária (1967. november 04., Ózd) Elérhetőségek: 3348, Szilvásvárad, Szabadság út 51., 3655 Hét, Kossuth út 9. Iskolák, végzettség: Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Hétben kezdte, majd Putnokon fejezte be. Gimnáziumi érettségi Putnok (1986), Comenius Tanítóképző Főiskola Sárospatak tanító szak népművelői szakkollégium, (1989), honismereti szakkörvezetői tanfolyam, Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz szak ( ). Munkahelyek: Gömöri Múzeum Putnok, népművelő, ahol az Adattár és a Fotótár vezetésén túl különórákat, gyerekfoglalkozásokat, kiállítás vezetéseket tartott. ( ), Hollló László Galéria Putnok (1994-). Jelenleg a Gömöri Múzeum és Holló László Galéria

14 kinevezett vezetője. Tagság szervezetekben: 1999-től elnökként irányítja a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesületet, valamint között a Tojásdíszítők Nemzetközi Társaságát. Pulszky Társaság Budapest, - a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Miskolc, - a Francia Magyar Baráti Kör Putnok, - a Gömöri Népfőiskolai Egyesület Putnok, - a Külföldi Magyar Cserkészcsapat Tinódi Lantos Sebestyén Regös Cserkészcsapat Berlin. Helytörténeti kutatási terület: től írózza a gömöri hímestojásokat, számos tojásdíszítői foglalkozást tartott már. A gömöri hímes tojás írózásának technikáját módszertanilag is továbbadta. Díjak, elismerések: Tudományos Diákköri Konferencia országos 3. hely, A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Hétben c. pályamunka alapján Pro Gömör Gömörért Díj Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1990 Olyanok, mint a gyermekeim Beszélgetés Tóth Sándorné Horányi Ilus bábművésznővel. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. I. évf. 1. szám június p A Gömöri Múzeum könyvajánlata. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. II. évf. 2. szám május. 10. p I. Magyar református Ifjúsági Világtalálkozó, ZÁNKA. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja II. évf. 3. szám augusztus. 4. p Gömöri Nyár In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. II. évf. 3. szám augusztus. 8. p Régi farsangi szokások. - In: Gömöri Hírmondó Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 2. szám február p Múzeumi hírek. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf szám március-április. 11. p Gömöri regős cserkésztábor Németországban. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 5. szám május. 7. p Én nem azért jöttem Putnokra, hogy elmenjek innen - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 6. szám június. 6. p Gömöri települések: Hét. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 6. szám június. 8. p Pro Gömör-díj átadása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 9. szám december. 11. p Tompa Mihály nevét vette fel a Bánrévei Általános Iskola. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IV. évf. 4. szám július-augusztus p Megnyitó a Holló László Galériában. Faggyas István kiállítása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VI. évf szám május-június. 6. p Kiállítás a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VI. évf. 6. szám november. 6. p Hegedűkészítő Putnokon. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VI. évf. 6. szám november. 11. p Történelem és néphagyomány. Faggyas István kiállítása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 7. szám július. 10. p A Holló László Galéria következő kiállítása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 7. szám július. 10. p Vadászok fegyverek. Nemzetközi vadászfegyver és vadászruha kiállítás. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 7. szám július. 11. p Új időszakos kiállítás a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 9. szám szeptember. 12. p Kirándulni voltak a putnoki Nő Klub tagjai. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 10. szám október. 16. p Könyvajánlás: Magyarország múzeumai. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 11. szám november. 14. p Jubiláltak a polgárőrök. - In: Gömöri

15 Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 3. szám március. 7. p Béres Katalin kiállítása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 3. szám március. 12. p Külföldi Magyar Cserkészek találkozója. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 5. szám május. 13. p Józan ész tiszta fej. Polgárőrök találkozója Hétben. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 7. szám július. 14. p Dr. Faggyas István 85 éves. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 8. szám augusztus. 12. p A Holló László Galéria hírei. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 9. szám szeptember. 14. p Magyar szüreti szokások. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 10. szám október. 11. p Putnoki galambászok I. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 10. szám október. 14. p Holló László időszakos kiállítása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 11. szám november. 9. p Karácsonyi kiállítás a galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 12. szám december. 5. p Betlehemes játék. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja.viii. évf. 12. szám december. 9. p Putnoki galambászok II. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 12. szám december. 15. p Putnoki születésű festő kiállítása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 3. szám március. 11. p Pünkösdi vendégek Németországból. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 6. szám június. 14. p Máger Ágnes festőművész kiállításával kezdődött a Gömöri Nyár 98 rendezvénysorozat. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 7. szám július. 10. p Megemlékezés. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 8. szám augusztus. 12. p A búcsújárás történeti áttekintése. In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 9. szám szeptember. 11. p Pro Gömör-Díj átadása és kiállítás megnyitása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 10. szám október. 11. p Káposztatermelés és savanyítás története Hétben. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 11. szám november. 9. p Karácsonyi ajándékkosár. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 12. szám december. 10. p Egyházi kiállítás a galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. X. évf. 4. szám április. 3. p Könyvbemutató. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. X. évf. 4. szám április. 6. p Ötéves a Holló László galéria. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. X. évf. 10. szám október. 12. p Hét története. - In: Héti hírmondó, 1. évf. 2. szám június-július. 1. p Karácsonyi kiállítás a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. XVII. évf. 12. szám december. 3. p Holló László emlékünnepség a művész születésének 120. évfordulója alkalmából és a Holló László művészeti díj átadása Putnokon. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. XVIII. évf. 3. szám március. 11. p Holló László Galéria Putnokon. - In: Magyar Múzeumok, 2007/2. Nyár 44. p Egy gömöri a mohácsi szőlőhegyen. - In: Gömöri Hírmondó, XIX. évf. 1. sz január 13. p Hol a tojás piros tojás In: Gömöri Hírmondó, XIX. évf. 2. sz február 11. p Imolay dr. Lenkey István ex libris- és alkalmi

16 grafika ajándéka a putnoki Holló László Galériának. In: Gömöri Hírmondó, XIX. évf. 9. sz szeptember 7. p Dél-Gömör öröksége új állandó kiállítás a putnoki Gömöri Múzeumban. - In: Gömörország, IX. évf. 3. szám ősz p Imolay dr. Lenkey István ex libris- és alkalmi grafika ajándéka a putnoki Holló László Galériának. Egy gömöri a mohácsi szőlőhegyen In: Gömörország, IX. évf. 4. szám Tél. Mindezek mellett a Holló László Galéria, Alkotók és alkotások című könyvsorozatának sorozat szerkesztője. A sorozat eddig megjelent kötetei: 1995 Faggyas István grafikusművész Gömöri örökség az É. Kovács család művészetében Őszi virágok. Faggyas István versei 1999 Életfa. Babus P. Benjamin faműves emlékkiállítása Gömörszőlősön Kortárs művészek. Ujváry Zoltán adománya a Holló László Galéria 5. évf. alkalmából É. Kovács László: Szabadtéri gyűjtemények Gömörszőlősön Bőrvilág. Zajácz Tamás bőrműves iparművész L. Radácsi Judit-B. Galambosi Edina: A Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria Putnokon Igó Aladár 2003 Törékeny varázslatok. Ujváry Mária gömöri hímes tojás motívumai Törékeny varázslatok. Ujváry Mária gömöri hímes tojás motívumai. Bővített kiadás, kemény borítóval, 6 nyelvre lefordítva Vitéz Ferenc: Holló László grafikái.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

kattintson ide. Hírek

kattintson ide. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A NESZ közreműködésével s tagjai által felajánlott alkotásokból nyílt kiállítás a New Yorki Magyar

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla 1919. április 23-án született Kassán. A trianoni békeszerződés a kisgyermek életében is sorsát meghatározó változásokat hozott. Miután családjával Miskolcra

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban.

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

Családtörténeti kutatásról publikációk

Családtörténeti kutatásról publikációk Családtörténeti kutatásról publikációk Megjelent írások GUBICZA ANTAL (1899-1973) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás élete, MÁRVÁNYTÁBLA HELYETT című könyvben fejezet (2008) Az összetartozás

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Vándorutak - Múzeumi örökség

Vándorutak - Múzeumi örökség Vándorutak - Múzeumi örökség Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából Szerkesztette VIGA GYULA HOLLÓ SZILVIA ANDREA CS. SCHWALM EDIT ARCHAEOLINQUA BUDAPEST, 2003 Tartalom A mi

Részletesebben

KULTURÁLIS-STAFÉTA-2013

KULTURÁLIS-STAFÉTA-2013 Ikt.sz.: 2979-1/2014 ENGEDÉLYEZŐ OKIRAT Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2013.12.23- án kiírt 2013 pályázati felhívásra beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, majd szakmai bírálatát

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

VIGA GYULA PUBLIKÁCIÓI (1974-2012)

VIGA GYULA PUBLIKÁCIÓI (1974-2012) VIGA GYULA PUBLIKÁCIÓI (1974-2012) Önálló művek 1. Tóth Lajosnéval: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája (1900-1977). Miskolc, 1977. 92 lap. 2. Fügedi Mártával: Borsod megye néprajzi irodalma

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Elnökségi értekezlet A decemberi elnökségi értekezlet

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben