Közleményei, p Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, augusztus (4. kötet 6. szám) p.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p."

Átírás

1 Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/ /28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány kandidátusa (1998), egyetemi doktori címét a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte (1999). Munkahelyek: Az olasz tagozat miatt ment Zalaszentgótra tanítani, majd munkáját Miskolcon, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban folytatta ( ), onnan került a sárospataki Rákóczi Gimnáziumba ( ), és 1987 februárja óta a Comenius Tanítóképző Főiskola oktatója ig adjunktus, 1999 júliusáig docens, majd ettől az kezdve főiskolai tanár. Helytörténeti kutatási terület: Magyar és olasz irodalommal foglalkozik főként, de a kapcsolatba került a nyugati nyelvek mellett a törökkel, a perzsával, és az arabbal is. Meggyőződése szerint az alapos művészi és tudományos munkához szükséges a testvérmúzsák kutatása, a látszólag távoli művelődések ismerete is, mert a mi ősi gyökereink Eurázsia igen fontos szellemi kincseit őrzik. A tudományos és művészeti munkájával párhuzamosan éltető elemének, küldetésének tekinti a tanítást. Meggyőződése szerint a legtöbb áldozatot a jövőért kell meghozni: Ha ezt a munkát hittel végezzük, akkor ez a jövőre fordított erő átalakul, és nem áldozat lesz, hanem boldogságunk forrása. Azt vallja, hogy nyugodt és megértő családi légkör nélkül nem tudta volna megvalósítani céljait. Tagság szervezetekben: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottságának tagja ban a Római Nemzetközi Tudományos és Művészeti Leonardo da Vinci Akadémiának és a Nápolyi Nemzetközi Tudományos és Művészeti Pontzen Akadémiának lett a tiszteletbeli tagja. Díjak, elismerések: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999), Sárospatak olasz testvérvárosának, Collegnónak a díszpolgára. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1990 Egy vers hármas élete. In: Szülőföldünk, p évvel ezelőtt foglalták el a törökök Budát. Budát bevenni lehetetlenre vállalkozni. In: Szülőföldünk, p Magyar vonatkozású török népdalok. In: Forrás, XXIV. évf. 1. sz p Kettétört fél század. Kelet antológia. (14 fordítás) Miskolc, A tűnt idő hírnökei. (Nyomdai előkészítés a Kazinczy F. Társaság részéről Kováts Dániel lektori közreműködésével, Balogh István címlaptervével és grafikájával.) (233 saját vers és 101 fordítás) Sárospatak, p Rejtélyes váraink Gondolatok Csorba Csaba könyvéről. In: Hírlevél, A Kazinczy Ferenc Társaság tájékoztatója március 2002 Világosság az útvesztőben : "Kossuth nyelve". In: Szülőföldünk, p Az ősi zene nyomában. Esszé. Álomsuhanás. Vers. Torquato Tasso: Ha látom már, Kul Mehmet: Szivárványos színű szépem, Fordítás. In: Irodalom Miskolcon II. A Napjainktól napjainkig. Miskolc, p Kortársunk, Kossuth Lajos. Hungarovox Kiadó, Budapest, (Az előszót írta: Madarász Imre) 127 p Emlékezés Szemere Bertalanra. In: Erdélyi Napló, december 10. Nagyvárad 2002 A szépíró Kossuth Lajos. In: Honismeret, XXX. Évf. 2002/ p A Rákóczi-ősök olasz kapcsolatai. In: Szülőföldünk, p Sziget a télben. Hungarovox Kiadó, Budapest Megjelent a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, a Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala és a Kazinczy Ferenc Társaság támogatásával. Mindezek mellett különböző újságokban, folyóiratokban és antológiákban kétszázhuszonöt alkalommal jelentek meg publikációi, 9 könyve látott

2 Ujváry Zoltán napvilágot. Ujváry Zoltán (1932. január 25., Hét) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Iskolák, végzettség: Középiskolai tanulmányait Rimaszombatban és Miskolcon végezte, felsőfokú tanulmányait pedig Kossuth Lajos Tudományegyetemen ( ). Munkahelyek: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Nép-rajzi Tanszéke (1955-), ahol egyetemi tanársegédből, kitartó és odaadó munkával jutva előre a tudományos és egyetemi fokozatokban (1962-ben adjunktus, 1969-ben bölcsészdoktor), professzor lett, két évtizeden keresztül vezette a néprajz tanszéket, volt dékán, a doktori iskola programvezetője, 2002 óta professzor emeritus. Tagság szervezetekben: Györffy István Néprajzi Egyesület, Néprajzi Bizottság, TMB szakbizottság, Habilitációs Bizott-ság. Több alapítványi kuratóriumnak tagja és elnöke. Helytörténeti kutatási terület: Gömör néprajza, és folklór-hagyományai. Díjak, elismerések: Háromszor érdemelte ki a legrangosabb nemzetközi folklór-elismerést, a Pitré-díjat. Megkapta az Ortutay Gyula-, a Móra Ferenc- és Györffy István-emlékérmet. A Magyar Rádió nívódí-jasa, Putnok és Tornalja városainak Pro Urbe-díjasa, a történelmi gömöri Lévárt, illetve Mátészalka város dísz-polgára, az Ungvári Egyetem díszdoktora ben vette át az Európai Folklór-díjat, egy év múlva a Magyar Tudományos Akadémia részesítette legmagasabb elismerésében, az Akadémiai-díjban. Borsod-Abaúj- Zemplén megye Alkotói Díjjal ismerte el tevékenységét. Megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét, 2005 őszén Fábry János-díjat kapott Rimaszombatban. Debrecen 1997-ben neki ítélte a Csokonai-díjat, 2003-ban a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kitüntetésben részesült. Számos tudományos és művészeti kiadványa jelent meg, több mint harminc önálló könyve mellett több száz munka kiadását segítette. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1957 A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. - In: Néprajzi Érte-sítő, p Vidróczki hagyományok Borsodból. - In: Borsodi Szemle, sz p Néprajzi gyűjtőúton Lőcse környékén. - In: Múzeumi Kurír, október (1. kötet 9. szám) p Mátyás király kapával. I. In: Hajdú Bihari Napló, november A megcsalt férj balladájának három gömöri variánsa. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közlemé-nyei, p Gömöri népdalok és népballadák. Miskolc, 624 p Szállj el, fecskemadár. 2. Kiadás (Gömöri népballadák Holló László illusztrációival) Debrecen, 80. p Adoma eredetű szólások Alsószuháról. - In: Múzeum Kurír, december (3 kötet 8. szám) p Régi csárdák, kocsmák emléke Tornaalján és a Turóc-völgyében. - In: Múzeumi Kurír, március (3 kötet 9. szám) p Találós kérdések Gömörből. - In: Múzeumi Kurír, december (4. kötet 1. szám) p Gömör néprajzi kutatásáról. - In: Honismeret, sz p Mutatvány egy gömöri földműves közmondás és szólás készletéből. - In: A miskolci Herman Ottó Mú-zeum Közleményei, p A migráció és a kolonizáció szerepe Gömör népi kultúrájában. - In: A csehszlovákiai magyar nemzeti-ség néprajzi kutatása. Bratislava, p Pohrebné zvyky v doline riecky Turiec v Gemeri. - In: Gemer, 4. Rimavská Sobota, p Gömöri adatok a Mátyás mondakörhöz. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum

3 Közleményei, p Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, augusztus (4. kötet 6. szám) p Bebek mondája Gömörben. - In: Múzeumi Kurír, január (4. kötet 8. szám) p (Szalay Emőkével) Két fazekas falu Gömörben. In: Studia Folkloristica et Ethnographica 7. Debre-cen, 160 p Gömöri táj, gömöri ember. - In: Borsodi Művelődés, sz p Előszó. - In: (Faggyas István): Népéleti rajzok. Debrecen, 5-8. p Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. - In: Interetnikus kapcsolatok Észak-Magyarországon. Miskolc, p Falucsúfolók Gömörből. - In: Múzeumi Kurír, december (5. kötet 6. szám) p A gömöri népélet kutatása. - In: Gömör Néprajza, I. Debrecen, p Blaha Lujza és a gömöri huszárok. - In: Honismeret, sz p Menyecske a kemencében. Világjáró palóc adomák és huncutságok. Bp., 262 p Fejezetek Gömör folklórjához. - In: Gömör Néprajza, V. Debrecen, 206 p Gömöri népballadák Holló László illusztrációival. - In: Gömör Néprajza, XI. Debrecen, 115 p Adomák Gömörből. 2. Kiadás - In: Gömör Néprajza, XIII. Debrecen, 325 p A szilicei fennsíkon. - In: Hajdú Bihari Napló, június Répási Imre ( ). In: Répási Imre: Ipar és kereskedelem Putnokon a XIX.század közepétől 1945-ig. - In: Gömör Néprajza, XXI. Debrecen, 5-6. p Mátyás király Gömörben. Mondák, anekdoták a néphagyományokban. (Illusztrálta Szilágyi Imre) - In: Gömör Néprajza, XXIII. Debrecen, 131 p Népi táplálkozás három gömöri völgyben. - In: Gömör Néprajza, XXIX. Debrecen, 273 p Faggyas István 80 éve. In: Szülőföldünk, 20. Miskolc, p Egy földműves szólásai és közmondásai. - In: Gömör Néprajza, XLVIII. Debrecen, 448 p A mi Gömörünk. - In: Gömöri Hírmondó, VII sz. 2. p Tízéves a Gömöri Múzeum. - In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. Miskolc, p Gömör etnikai arculata. - In: (Frisnyák Sándor szerk.): A Felvidék történeti földrajza. Nyíregyháza, p Czinka Panna. - In: Együtt-Kethane (Millenniumi Magazin) június p. (Első rész) 2000 Ló a gömöri nép szólásaiban. In: Magyar nyelvjárások, XXXVIII p Gömöri szólások. Debrecen, 140 p Czinka Panna utóélete. In: (Hála József- Szarvas Zsuzsa-Szilágyi Miklós szerk.): Számadó. Tanulmá-nyok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, p Az Isten és a pap a gömöri proverbiumokban. In: (Matiscsák Zaicz Gábor-Tuomo Lahdebma szerk.): Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Debrecen-Jyväskylä, p A fancsali feszület. In: Ethnica, III. 3. sz p Vak tyúk is talál szemet. Illusztrált gömöri szólások. (Illusztrálta: Szilágyi Imre, Gyűjtötte: Ujváry Zol-tán, A bevezetőt írta: Vitéz Ferenc) Debrecen, Gömöri magyar néphagyományok. Miskoc, 1034 p Emlékezés az elűzésre. In: Gömörország, IV. 1. sz p Hagyományok, emlékek Tomori Pálról, a mohácsi csata fővezéréről. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. Miskolc, p (Ajánlás) In: Pocsainé Eperjesi Eszter: Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek néprjazi vonatko-zásai. Sárospatak, 9. P 2008 Meztelen törökök egy Mátyás mondában. In: Ethnica, X. 1. sz. 27. p Dugonics acéllevese és Mátyás király kőlevese. In: Ethnica, X. 1. sz. 28. p Kár: hogy puska el fogyott, mint a a Nagyidai cigányoknak. In: Ethnica, X. 1. sz p Egy téves Gyöngyösi idézet. In: Ethnica, X. 1. sz. 29. p Gyöngyösi István és a Vénusz~vén hús. In: Ethnica, X. 1. sz. 29. p. Ujváry Zoltán 1960-ban indította el a Műveltség és hagyomány sorozatot, 1987-ben Studia Folkloristica et Ethnographica címmel monográfiákat,

4 Üveges Tamás tanulmányköteteket adott közre, több mint 40 cím látott napvilágot benne ben indította a Folklór és Etnográfia sorozatot, ebben több mint 100 munka jelent meg. Több mint 60 kötetet jegyez a Gömör Néprajza sorozat, a néprajzi feldolgozottság az elmúlt esztendőkben újabb négy vas-kos tanulmánykötettel lett teljesebb. A Néprajz egyetemi hallgatóknak ciklusban több mint 30 cím látott napvilá-got. Az Ethnica Alapítvány újabb sorozatot indított: Ujváry Zoltán Ethnica címmel kiadott folyóirata 2008-ban a X. évfolyamába lépett. Az általa létrehozott Gömöri Múzeum mellett Putnokon Holló László Galériát alapított ben 150 képzőművészeti alkotást adományozott a galériának, öt év múlva, illetve 2004-ben kortárs művel gazdagí-totta a gyűjteményt, a galériaalapítás 10. évfordulóján pedig újabb 50 Holló László-grafikát, valamint több mint 200 vázlatot ajándékozott Putnoknak, s ezzel az egész gömöri térségnek. Nemcsak a Pro Gömör-díj létrehozója, de a művész özvegye által alapított Holló László Alapítvány Kuratóriumának örökös elnöke. Dr.Ujváry Zoltán a több mint 20 éve, 1987 februárjában megnyílt Gömöri Múzeum alapító adománya-ként teljes néprajzi anyagát az intézménynek ajándékozta, benne kerámiagyűjteményét, amelyben szerepeltek családi vonatkozású személyes tárgyi emlékek is. Tárgyainak nagy része kapcsolódva tudományos kutatómun-kájához a Felvidékről és Északkelet-Magyarországról származott. A múzeumnak azóta is több tárgyat adomá-nyozott. Üveges Tamás (1971, Miskolc) Iskolák, végzettség: Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett 1989-ben ben magyar szakon (KGRE-BTK), 2000-ben esztétika szakon (ELTE-BTK) diplomázott ben kezdte meg tanulmányait a ME-BTK Társadalomfilozófiai Doktori Iskoláján, ahol abszolutóriumot szerzett, és a védésre készül. Munkahelyek: A Miskolci Városháza sajtóreferense ( ), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatársa (2003-), ME-BTK Filozófia Tanszék óraadója ( ). Helytörténeti kutatási terület: A miskolci salakmotorozás története. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: Önálló: 1993 Kolostori csendélet. (vers) 1996 Tört szárnyakkal. (vers) 1999 Sorszámozott éjszakák. (vers) 2002 Csigaház. (vers) 2006 Vaspapucsban szép az élet fejezetek a miskolci salakmotorozás történetéből. Közreműködőként: 2002 Miskolc az ezredfordulón Református templom és temető a miskolci Avason Az igazi Miskolc Miskolc írásban és képekben 1/ I-II Legendák, anekdoták, emlékek a miskolci színjátszás történetéből Életrajzi Lexikon. Tanulmányok: 2002 Kierkegaard Félelem és reszketés c. könyvének összevetése Kondor Béla festményeivel PhD Konferencia A temető védett, áthelyezett sírkövei a parcellák szélén. - In: Református templom és temető a miskolci Avason Az alvó város a miskolci temetők. In: Miskolci Keresztény Katolikus Almanach Temetőkutatás Miskolcon. In: B-A-Z Megyei Levéltári Évkönyv XII-XIII A kereszt tövében Pasolini Máté evangéliuma. In: Cikkek: Miskolci Kávéház (riportok) Déli Hírlap Miniszterek civilben (riportok) Déli Hírlap Miskolci Tükör (riportok) Keresztény Élet (tárcák, esszék) Új Misszió (tárcák, esszék) Fotók:

5 Vámosi Katalin Vámosi Katalin (1966. november 14.) Elérhetőségek: 3531 Miskolc, Győri kapu 52; Iskolák, végzettségek: A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ( ), Pázmány Péter Katolikus Egyetem: hittanári abszolutórium ( ), Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola: hittanár ( ), Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme: művészettörténész ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: művelődési és felnőttképzési menedzser ( ). Munkahelyek: 1997-től a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió munkatársa, művészettörténész áprilisától Sárospatakon, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma munkatársa, művészettörténész től a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa, művészettörténész. Tagság szervezetekben: Bodrogközi Művelődési Egyesület (1998-tól), Rákóczi Szövetség (2000-től), Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2000- től), Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (2003-től). Helytörténeti kutatási terület: 1, egyházművészet, 2, 20. század második felének magyar festészete, 3, kortárs magyar képzőművészet. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1998 Múzeum születik. A kortárs kerámiaművészet kecskeméti gyűjteménye. In: Magyar Múzeumok, sz p Sárospataki Képtár In: Kortárs Magyar Képzőművészeti Lexikon 3. kötet, Budapest, 318. p Három Sziget. Kiállítási katalógus Sárospatak, A MNM Rákóczi Múzeumának Képzőművészeti Gyűjteménye. In: (Pintér János szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Budapest, p Aknay János. Sárospataki Képtár kiállítási mappa, 2002, 3. p Aknay János kiállítása a Sárospataki Képtárban augusztus 17-től. In: Sárospataki Hírlap, sz. 9. p A Rákóczi Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye. In: Zempléni Múzsa, sz p A Sárospataki Nyári Képzőművészeti Szabadiskola. In: Zempléni Múzsa sz p Rákóczi ábrázolások a Sárospataki Rákóczi Múzeumban. In: Zempléni Múzsa, sz p (Jósvainé Dankó Katalinnal) Megvalósult álom. A Múzsák Temploma Sárospatakon. In: Magyar Múzeumok, sz p Angyalvariációk Aknay János művészetében. In: (Novotny Tihamér szerk.): Aknay János. Angyalos könyv. Szentendre, 2004, p Volt egyszer egy Alkotóház A Sárospataki Alkotó Otthon In: A 800 éves város, Patak. Sárospatak, p The Hungarian National Museum s Sárospatak Rákóczi Museum and the Fine Art Collection. In: (Pintér János szerk.): Two Hundred Years History of the Hungarian National Museum and its Collections, Budapest, p (munkatársként) (Jósvainé Dankó Katalinnal bevezető): Művészet mint híd. Kiállítási katalógus, Sárospatak, (szerk.): Drozsnyik István életmű kötete. Miskolc, Bálint József festőművész-rajztanár és a Sárospataki Református Kollégium. In: (Tamás Edit szerk.): Dankó Katalin Születésnapjára. Sárospatak, p Aknay János angyalai. In: MNM Rákóczi Múzeuma kiállítási mappa, Sárospatak, p. és a Kortárs Magyar Galéria kiállítási mappa, Dunaszerdahely, p Tárlatról tárlatra. In: Új Holnap, 2006/ p., p. 2006/ p Bálint József festőművész élete és alkotásai. In: Zempléni Múzsa, 2007/ p Szent Erzsébet ereklye (Bittner Lajos ötvös munkája). In: (Jósvainé Dankó Katalin-Vámosi Katalin szerk.): Szent Erzsébet tisztelete. Kiállítási katalógus Sárospatak, 37 p Szent Erzsébet jubileumi év. In: Múzeumcafé, sz p Zugor Sándor ( ). A színek bűvöletében Budapesten, Rómában, Sárospatakon és New Yorkban. MNM Rákóczi Múzeuma, 2008.

6 Venyigéné Makrányi Margit Viga Gyula 2008 Jakobey Károly: Hesseni Sarolta Amália, László Fülöp: II. Rákóczi Ferenc, Éder Gyula: II. Rákóczi Ferenc, Dudits Andor: II. Rákóczi Ferenc az ónodi országgyűlésen, Remsey jenő: II. Rákóczi Ferenc és Czinka Panna szócikkek. In: II. Rákóczi Ferenc az államférfi. Kiállítási katalógus, MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, p., p., 61. p. Venyigéné Makrányi Margit (1954. február 14., Polgár) Elérhetőségek: 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 20., Iskolák, végzettség: József Attila Gimnázium, Polgár ( ), Debreceni Tanítóképző Intézet, népművelő könyvtáros szak ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar, informatikus könyvtáros ( ), Pécsi Tudományegyetem, közoktatási vezető ( ). Munkahelyek: Alföldi Nyomda, Debrecen, közművelődési előadó ( ), Comenius Tanítóképző Főiskola, könyvtáros, Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Tiszaújváros általános igazgatóhelyettes, igazgató, könyvtárvezető-helyettes, tájékoztató könyvtáros ( ), II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc igazgató (2003-). Tagság szervezetekben: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Kazinczy Ferenc Társaság. Helytörténeti kutatási terület: Település- és családtörténet, művelődéstörténet, könyvtártörténet. Díjak, elismerések: Tiszaújváros közművelődéséért (1995), Népművelésért (2000), Bibliotéka Emlékérem (2008). Nyomtatásban megjelent munkák (időrendben): 2001 Az erdő néprajza. In: (Veres László Viga Gyula szerk.): Bükkszentkereszt monográfiája. Bükkszentkereszt, p Egyek egyház és iskolatörténete, művelődési viszonyai 1948-ig. - In: (Bencsik János szerk.): Egyek története. Egyek, p Könyvünnepek és a könyves szakma az 50-es és 60-as években Magyarországon. - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p A legnagyobb pékldányszámú könyv miskolci fordítója. - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p Könyves ünnepek - "tán istenek javára". - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p Balogh Béni Irodalmi Emlékhely az ózdi kistérségben. - In: Könyvtári levelező/lap, 19. évf. 1. sz p Visszatekintés. - In: Könyvheti újság: a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti kiadványa p. Viga Gyula (1952. Május 14., Mátészalka) Elérhetőségek: 3529, Miskolc, Görgey út 28. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Iskolák, végzettség: Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola Debrecen, dohányipari szak, Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecen történelem szakos tanár és etnográfus (1976), 1980-ban Debrecenben summa cum laude minősítéssel szerzett egyetemi doktori címet, 2004-ben a Pécsi Tudományegyetemen hasonló minősítéssel szerzett PhD fokozatot, november 18-án pedig ugyancsak maximális pontszámmal habilitált a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Munkahelyek: Herman Ottó Múzeum, Miskolc (1975-) előbb muzeológus, később tudományos titkár, aztán a néprajzi osztály vezetője től június 15-ig a megyei múzeumi szervezet igazgatóhelyettese volt június 15. és augusztus 30. között a Pest megyei múzeumok igazgatói állását töltötte be, de szeptember 1-jén

7 visszatért régi munkahelyére ben kapcsolódott be a felsőoktatásba, jelenleg a Miskolci Egyetem másodállású docense. Több szemeszterben óraadó volt a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén, ahol alkalmanként azóta is vendég oktatóként közreműködik, s részt vesz a Tanszék doktori programjában. Volt vendégtanár Kolozsvárott a Babes-Bolyai Egyetemen (1991, 2004), az ELTE Néprajzi Tanszékén (2008) és a Selye János egyetem királyhelmeci tagozatán (2008). Szerkesztőként és társszerkesztőként 1981-től gondozza a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadványainak jelentős részét. Tagság szervezetekben: A HNF Honismereti Bizottságának titkára volt, később a Honismeret szerkesztő bizottságának is tagja. Az 1980-as évek második felében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács közgyűjteményi szakfelügyelője volt, között pedig a Megyei Önkormányzat Kulturális Bizottságának volt nem közgyűlési, szakértő tagja. Több országos néprajzi és múzeumi testületnek is tagja volt, ill. tagja: Pulszky TársaságMagyar Múzeumi Egyesület: két ciklusban alelnök, Györffy István Néprajzi Egyesület: ügyvezető elnök, Magyar Néprajzi Társaság választmányi tag (1988-) között a muzeológia vezető szakfelügyelője (OKM). A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumának jelenleg tagja, elnöke két éven át ( ), 2008-tól vesz részt az OTKA néprajzi zsűrijének munkájában. Alapító szerkesztőként, tíz évig szerkesztette a Néprajzi Látóhatár című periodikát ( ), jelenleg pedig tagja az Ethnographia szerkesztő bizottságának. Korábban főszerkesztőként is jegyezte a Dimenziók c. regionális kulturális folyóiratot ( ). Helytörténeti kutatási terület: Gyűjtőmunkájában az 1970-es évek második felében a Bükk-hegység magyar és szlovák falvai, később különösen a táj és ember viszonya, az eltérő adottságú vidékek népének gazdasági kapcsolatai foglalkoztatták, az 1990-as évek elejétől a Bodrogköz hazai és szlovákiai területei kaptak elsőbbséget. Díjak, elismerések: Múzeumi és szakmai-közéleti tevékenységéért számos elismerést, szakmai kitüntetést kapott már. Elnyerte a 35 évnél fiatalabb kutatók Gunda Béla-díját (Debreceni Egyetem) és Jankó János-díját (Magyar Néprajzi Társaság). Megkapta Miskolc város Herman Ottó tudományos díját, a muzeológusok Ikvai Nándor-díját, több egyesület és társaság kitüntetését ben elnyerte a múzeumi szakma (2000-ig) legmagasabb elismerését, a Móra Ferenc-díjat, 2004-ben pedig a Györffy István Néprajzi Egyesület kitüntetését, A Kárpátmedencei magyarság néprajzáért díjat, valamint a honismereti mozgalom Bél-Mátyás-díját is ban a Balassa Iván-díjjal tüntette ki a Bodrogközi Művelődési Egyesület, 2008-ban pedig megkapta a Magyar Néprajzi Társaság legrangosabb elismerését, a Györffy István díjat. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XV p Kecsketartás az Aggteleki-karszton. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVI p Északkelet-magyarországi adatok a szamártartáshoz. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVII-XVIII p A Bükk-hegység szlovák meszeseinek kereskedő útjai az Alföldre. In: Ethnographia, XCI p Népi kecsketartás Magyarországon. In: Borsodi Kismonográfiák, 12. Miskolc, p századi adatok a miskolci vásárok rendjéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XX p A Bükk-vidék falvainak 19. századi életmódjához. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXI p (Szakáll Sándorral) A Bükkalja kőbányászatához és kőfaragásához. I. Bogács. In: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből II. Miskolc, p Árucsere. Adatok egy

8 termelési táj körülhatárolásához. In: (Szabadfalvi JózsefViga Gyula szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. Miskolc, p A bükki szlovák falvak szerepe a táji munkamegosztásban. In: (Kunt ErnőSzabadfalvi JózsefViga Gyula szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc, p Történetinéprajzi adatok a Kelet-Bükk falvainak erdőléséhez. In: Borsodi Levéltári Évkönyv V p Kőmunkák egy bükkalji faluban. In: Studia Folkloristica et Ethnographica, 17. Debrecen, p A gyümölcs a népi árucserében. In: (Szabadfalvi JózsefViga Gyula szerk.): Árucsere és migráció. Miskolc, p Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában. In: Borsodi Kismonográfiák, 23. Miskolc, p Legeltetés és pásztormigráció a Bükk-hegységben. In: (Bereznai Zsuzsanna Viga Gyula szerk.): Fejezetek a Bükk-vidék népi kultúrájából. Eger-Miskolc, p Az észak-magyarországi fuvarosok. (Egy sajátos vállalkozói forma a hagyományos árucserében). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVII p Néprajzi gyűjtemények Borsod-Abaúj- Zemplén megyében. In: (Selmeczi-Kovács AttilaSzabó László szerk.): Néprajz a magyar múzeumokban. Szolnok- Budapest, p Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Debrecen Miskolc, p Áruk és emberek mozgása a Felföldön: ökológiai szempontok. In: (Mohay Tamás szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Debrecen, p A Felföld népi műveltségének ökológiai feltételeiről. In: (Novák László szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I. Nagykőrös, p Az árucsere néhány interetnikus vonatkozása a Kárpát-medence észekkeleti térségében. (Niekožko interetnických súvislosti tovarovej výmeny v severovýchodnej oblasti Karpatskej kotliny) In: (Liszka József szerk.): Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén. Komarno-Komárom, p. (magyarul és szlovákul) 1994 Huszonegy néprajzi közlemény. Folklór és Etnográfia, 81. Debrecen, p Hármas határon (Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról). In: Officina Musei 4. Miskolc, p Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország néprajzi térképén, A háztartás tárgyai, A parasztgazdaságok eszközei. (fejezetek) - In: Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, , , p (Fehér Józseffel és Szakáll Sándorral) Kőmunkák Erdőbényén. Erdőbénye, p (Szászi Ferenccel) Adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lezajló csehszlovák-magyar lakosságcseréről / /. In: (Szászi Ferenc szerk.): Tanulmányok a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj- Zemplén megyei nemzetközi migráció második világháború utáni történetéből. Nyíregyháza, p A tradíció és a változás néhány jellemzője a Bodrogköz népi műveltségében (Karcsa és Pácin példája). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII p Utak és találkozások. Tanulmányok a népi kapcsolatok köréből. In: Officina Musei 10. Miskolc, p A Herman Ottó Múzeum gyűjteményei. In: Néprajzi Értesítő, LXXXII p Néhány mondat a bodrogközi ruszinokról. In: (Fábián Miroszláva-Horváth Katalin szerk.): Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. Születésnapjára. Ungvár, p (Szakáll Sándorral) A Bükkalja kőbányászatához és kőfaragásához II. Szomolya. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL p A gazdaság, társadalom és kultúra változása a Bodrogköz századi műveltségében. In: Fórum. Társadalomtudományi Szemle,

9 Viszóczky Ilona szám Bratislava p A tájformáló kultúra korszakai és a kultúrtáj változásai a Bodrogközben. A kultúra táji, térbeli változatai. (Tanulmányok a 60 éves Kósa László tiszteletére). In: Néprajzi Látóhatár, szám, p Kistáji munkamegosztás és árucsere. In: (Baráz Csaba szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Eger, p Miscellanea Museologica. In: Officina Musei 12. Miskolc, p A paraszti igaerő és a munkakultúra néhány összefüggése a Bodrogközben. In: (Viga GyulaHolló SzilviaCs. Schwalm Edit szerk.): Vándorutakmúzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Budapest, Tájak, ízek, ételek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Miskolc, p A tájak és népek közötti kapcsolatok hagyományos formái a Kárpát-medencében. Habilitációs értekezés tézisei. Debrecen, p A változtatható és a változatlan. A bodrogközi táj átalakítása és annak hatása a hagyományos népi kultúrára. In: Ethnographia, CXVI p (Kútvölgyi Mihállyal) Megőrzött ízek: Kecske ételek. Timp Kiadó, Budapest, p A táj hasznosításának évszázadai a Bodrogközben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV p (Kútvölgyi Mihállyal és Viszóczky Ilonával) Matyóföld rózsái. Timp Kiadó, Budapest, p. (angolul és lengyelül is) 2006 (Viszóczky Ilonával) Matyó népélet. Tárgyakban élő hagyomány. Vezető a mezőkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához. Miskolc, p. (angolul, németül és lengyelül is) 2007 A Bodrogköz és környéke szőlő- és borkultúrájához. In: Széphalom, 17. Sátoraljaújhely, p Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. A Felföld és a Magyar Alföld táji kapcsolatainak néprajza. In: Studia Folkloristica et Ethnographica, 50. Debrecen, p Néprajz. In: (Baráz Csaba Kiss Gábor szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán. Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Eger, (Viszóczky Ilonával) Adalékok a matyók kivetközéséhez. Tanulmányok Gulyás Éva tiszteletére. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI. Szolnok p A bodrogközi kultúra és társadalom változása a században. LHarmattanPTE NéprajzKulturális Antropológia tanszék. Budapest, p Miscellanea Museologica II. In: Officina Musei 17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. Miskolc, p Változások a Bodrogköz táji kapcsolataiban. In: (Novák László Ferenc szerk.): Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei, XI. Nagykőrös, p. Viszóczky Ilona (1967. március 22., Sajószentpéter) Elérhetőségek: 3529, Miskolc, Görgey út 28. Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Iskolák, végzettség: Általános iskola (Komjáti, Bódvaszilas), Kilián György Gimnázium Miskolc speciális francia tagozat ( ), Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Eger magyar-történelem szak ( ), KLTE Bölcsészettudományi Kar levelező tagozat néprajz szak ( ). Munkahelyek: Általános iskola Tápiógyörgye ( ), Katona József Múzeum Kecskemét (TörténetiNéprajzi Osztály) előbb gyűjteménykezelő és múzeumpedagógus, majd irodalomtörténész ( ). Petőfi Emlékmúzeum Kiskőrös igazgató ( ), Petőfi Múzeum Aszód ( ) néprajzos, majd

10 helyettes megbízott igazgató. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (2001-), néprajzos, a Matyó Múzeum vezetője. Helytörténeti kutatási terület: Kiemelt kutatási témája a matyó hímzéskultúra és viselet változásainak vizsgálata. Elsősorban a hagyományos népi textíliák és viselet kérdéseivel foglalkozik. Az 1990-es évek közepétől folyamatosan végez gyűjtőmunkát a szlovákiai Bodrogköz falvaiban is. Tagság szervezetekben: Magyar Néprajzi Társaság, Györffy István Néprajzi Egyesület, Pulszky TársaságMagyar Múzeumi Egyesület és Kazinczy Ferenc Társaság. Felkért közreműködő munkatársként részt vesz a Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely, Népi Iparművészeti Osztályának tevékenységében. Tagja a Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület Bíráló Bizottságának, közreműködik a hímzések zsűrizésének munkájában. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: Az aprófalvak mint néprajzi problematika. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII-XXXIV p (könyvismertetés) (Katona Judit Viga Gyula szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei: az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga. Miskolc, In: Honismeret, XXV. évf. 5. szám 99. p (Viga Gyulával) Adalékok a Felső-Bodrogköz vizeinek hasznosításához. In: Széphalom, p Adatok Tornabarakony népesedéstörténetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI p (könyvismertetés) (Korkes Zsuzsa szerk.): Viselet és történelem - viselet és jel. In: Ethnográfia, CIX p. valamint Honismeret, XXVI. 4. szám 104. p (könyvismertetés) Lajos Árpád: A magyar nép játékai. Miskolc, In: Honismeret, XXVI. 1. szám 106. p (könyvismertetés) (Fügedi Márta szerk.): Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, In: Honismeret, XXVI. 3. szám p (könyvismertetés) Két kiadvány a 70 éves Szabadfalvi József tiszteletére. In: Honismeret, XXVI. 6. szám p A lakóház és a lakáskultúra 20. századi változásai Tornabarakonyban. In: (Bodnár MónikaRémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p (Viga Gyulával) Néhány szempont a paraszti kultúra változásának vizsgálatához (Bodrogközi példák alapján). In: Széphalom, p (Viga Gyulával) A paraszti gazdálkodás változásai. In: (Viga Gyula szerk.): Kisgéres. DunaszerdahelyKomárom, p (könyvismertetés) A Herman Ottó Múzeum centenáriumi kiadványairól. - In: Honismeret, XXVIII. évf. 1. szám p (Viga Gyulával) A hagyomány változása. Néhány szempont és példa a tradíció és a változás kérdéséhez. In: Tanulmányok Füzes Endre 70. születésnapja alkalmából. Ház és Ember, 15. Szentendre, p (szerk.): Varga Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Matyó Népművészeti Egyesület. Mezőkövesd, p. + Mintarajzok Néhány adalék a Matyó Múzeum hímzéseinek vizsgálatához. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII p Ötven éves a mezőkövesdi Matyó Múzeum. In: Magyar Múzeumok, IX. 4. szám p A hitgyakorlás formáinak változása egy elöregedett közösségben. Egy észak-magyarországi falu, Tornabarakony példája. In: (S. Lackovits Emőke Mészáros Veronika szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 6. II. kötet. Veszprém, p (szerk.): Csirmazné Cservenyák Ilona Ongainé Juhász Mónika: Mezőkövesd és vidéke. (Válogatott honismeretei bibliográfia.) MezőkövesdMiskolc, p (Viga Gyulával) A hagyományos gazdálkodás jellemzői és változásai. In: (Viga Gyula szerk.): Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Lokális és regionális

11 Dr. Kis Józsefné Zimányi Katalin monográfiák 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet. SomorjaKomárom, p A mezőkövesdi Matyó Múzeum 50 éve. In: (Viszóczky Ilona szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában. MiskolcMezőkövesd, p (Viga Gyulával) Matyó népélet. Tárgyakban élő hagyomány. Vezető a mezőkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához. Miskolc, p (Viga Gyulával) Matyó Folk Life. Tradition living in Objects. Miskolc, p (Viga Gyulával) Das Volksleben der Matyós. In den gegenständen lebendige Tradition. Miskolc, p (Viga Gyulával) Żicie ludu matyó. Tradycja żyjaca w przedmiotach. Miskolc, p (Kútvölgyi Mihállyal és Viga Gyulával) Matyóföld rózsái. Timp Kiadó. Budapest, p (Kútvölgyi Mihállyal és Viga Gyulával) The Matyó Roses. Budapest, p (Kútvölgyi Mihállyal és Viga Gyulával) Róże ziemi matyó. Budapest, p Adalékok a mezőkövesdi viselet változásához (20. század első fele). In: (Őriné Nagy Cecília szerk.): A népművészet a század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztelepen. Gödöllői Múzeumi Füzetek, 8. Gödöllő, p (szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában. MiskolcMezőkövesd, p (Viga Gyulával) Adalékok a matyók kivetkőzéséhez. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI. (Tanulmányok Gulyás Éva tiszteletére) Szolnok, p (könyvismertetés) Csiffáry Gergely: Magyarország üvegipara 1920-ig. In: Ethnographia, CXVIII. (2007) p Színpompás népművészet. A mezőkövesdi Matyó Múzeum. In: Magyar Múzeumok, XIV. évf. 2. szám p (szerk. Viga Gyulával): Egy matyó értelmiségi életútja. Száz éve született Lukács Gáspár. Miskolc, p (könyvismertetés) (Nagy Ágnes Miskolczi László Petercsák Tivadar szerk.): Az egri hóstyák. In: Honismeret, XXXVI. 3. szám p. Dr. Kis Józsefné Zimányi Katalin (1947. augusztus 2.) Elérhetőségek: Iskolák, végzettség: Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar angol-könyvtár szak ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar könyvtörténész-könyvmuzeológus szak ( ). Munkahelyek: 1971-től II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár hálózati és módszertani munkatárs, 1974-től Lévay József Muzeális Könyvtár vezető, 1994-től a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója. Helytörténei, kutatási terület: Miskolc története. Díjak, elismerések: Szocialista Kultúráért (1982), Nívódíj (1999), Bibliotéka Emlékérem (2006). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1984 (Garamvölgyi Ernőné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Folyóiratok, hírlapok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 1. köt. Miskolc. 398 p (Garamvölgyi Ernőné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 2. köt. Miskolc. 291 p A völgyben maradtam? Nyílt levél Horpácsi Sándorhoz In: Észak-Magyarország, 120. sz. 6. p Könyvdíszek a Régi Magyarországi Nyomtatványokban. Miskolc Marjalaki Kiss Lajos / / műveinek válogatott bibliográfiája és Móricz Zsigmondtól kapott levelei. Miskolc, XVIII. 35 p Lévay József emlékezete. A műfordító In: Észak-Magyarország, 163. sz. 8. p Lévay József élete és művei. Válogatott bibliográfia. Miskolc. 180 p Népkertünk és története - nosztalgiával In: Észak-Magyarország, 259. sz. 13. p éve született Marjalaki Kiss Lajos In: Észak-Magyarország, 106. sz. 4. old Lévay József

12 Zsámboki László műfordítói munkássága. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 26. sz p Nemzetünk igazi Prometheusa: Rát Mátyás In: A könyvhét hírei. Borsod megye és Miskolc város könyvheti tájékoztatója. 4. p Újabb Lévay kéziratok In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 26. sz p (Garamvölgyi Ernőné társzerkesztővel) Régi Magyarországi Nyomtatványok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. l-2. köt. Miskolc. 935 p Könyvművészet - könyvhétre. A Lévay József Könyvtár könyveinek kiállítása a József Attila Könyvtár kiállítótermében. In: Észak-Magyarország, 129. sz. 4. p Elfelejtett költő - elveszett költemény. Várostörténetünkből. /Klein Julius Leopoldról/ - In: Észak-Magyarország, 58. sz. 8. p A városháza és építtetője. Várostörténetünkből. /Losonczi Farkas Károly, polgármester/ - In: Észak-Magyarország, 63. sz. 5. p Polgármester - egymás után háromszor. Várostörténetünkből. /Soltész Nagy Kálmán/ - In: Észak-Magyarország, 69. sz. 4. p Szentpáli István és Miskolc. Várostörténetünkből. In: Észak-Magyarország, 75. sz. 4. p Polgármester - háborús viszonyok közt. /Nagy Ferenc/ Miskolc történetéből. In: Észak-Magyarország, 80. sz. 3. p Szolid megbízhatóság. /Halmay Béla/ Miskolc történetéből. In: Észak- Magyarország, 103. sz. 12. p A nap huszonnégy órájában polgármester volt. /Fekete Bertalan/ Miskolc történetéből. In: Észak-Magyarország, 109. sz. 7. p (Garamvölgyi Ernőné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők cikkkatalógusa. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 3. köt. Miskolc. 281 p A "Magyar Decretum" reprintje. A levéltár legújabb kiadványa. In: Észak-Magyarország, 296. sz. 4. p A múlt aktualitása. Az 500 éves Amerika éves metszeteken. In: A könyvhét hírei. Borsod megye és Miskolc város könyvheti tájékoztatója. 5. p Az Avas-észak rendezésének ötven éve / / - In: (Dobrossy István szerk.): A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. Miskolc p A Lévay József muzeális könyvtár, mint a bölcsészképzés egyik könyvtári bázisa Miskolcon. In: (Zsámboki László szerk.): Könyvtári alapok a Miskolci Egyetem humán képzéséhez. Az egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferencia könyvtári szekciójának előadásai. Miskolc-Egyetemváros, szeptember 8. Miskolc A Lévay József muzeális könyvtár kincsei. In: (Laki-Lukács László szerk.): Helyismereti Könyvtárosok IV. Országos Tanácskozása. Miskolc, július Szentendre p A miskolci Lévay József Muzeális Könyvtár története. In: (Rémiás Tibor szerk.): Szülőföldünk, 27. sz p (Berecz József, Győri Erzsébet és Hernádi Istvánné társzerzőkkel): Miskolc város közkönyvtárának története, Miskolc. 135 p. Zsámboki László (1935. november 11., Kunszentmiklós) Iskolák, végzettség: Eredeti szakmája kőműves, majd oklevelet szerzett Budapesten az ELTE jogi (nappali 1958) és bölcsész (levelező 1965) karán. Munkahelyek: Kőműves, ács és szobafestő kisvállalkozó volt a fővárosban és szülőhelyén. Telente könyvtárosként dolgozott Szabadszálláson, majd Miskolcon. A Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtárában töltött 46 évi szolgálat után, 70 éves korában onnan ment nyugállományba is. Volt tudományos munkatárs, kohász dékáni hivatalvezető, tudományos főmunkatárs, levéltárvezető, a könyvtár főigazgató-helyettese, majd a könyvtár, levéltár, múzeum főigazgatója ( ). Ő szervezte meg az egyetemi levéltárat és

13 múzeumot, majd hozta létre a hazai gyakorlatban elsőként a hármas közgyűjteményi egységet az egyetemi oktatás és nevelés támogatására. Nyugdíjba vonulásakor főigazgatói címet kapott, s lehetőséget, hogy történeti kutató- és publikációs tevékenységét folytathassa. A közgyűjteményben végzett munkája mellett a Műszaki Földtudományi Karon a Bányászat története c. tárgyat oktatta. Helytörténeti kutatási terület: A századi bányamérnökképzés tartalmi bemutatása, az egyetem Selmeci Műemlékkönyvtárában való kutatás, kohászok és erdészek szerepe az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban. Díjak, elismerések: A szlovák bányász társadalom tagjává keresztelés, Selmecbánya (2001), a kassai bányamérnöki kar jubileumi emlékérme az ünnepi rendezvény szervezésében való részvételért és a háromnyelvű emlékkönyv szerkesztéséért és kiadásáért. (2002), a pozsonyi műszaki egyetem emlékérme a jubileumi rendezvény szervezésében való részvételért. (2002), Banska tiavnica város ezüstérme és díszfokosa a selmeci akadémia történetének és az ifjúsági hagyományok kutatásáért és ápolásáért (2005). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: Eddig 38 szakmai kiadványt írt, szerkesztett és adott közre, ebből 16-ot külföldön, ill. idegen nyelven. Szakmai folyóiratokban és kongresszusi kiadványokban 86 tanulmányt közölt, ebből 44-et idegen nyelven ill. külföldön. Több mint száz ismeretterjesztő, ill. népszerűsítő közleményt jelentetett meg itthon és külföldön. Kiadta az egyetem két és félévszázados működésének alapvető okiratait, magyar nyelven is, s történetét több nyelven, valamint rendezte, rekonstruálta és föltárta a ma már világhírnévre szert tett Selmeci Műemlékkönyvtár állományát. Mindezek mellett összefoglalta a magyarországi bányászat történetét több kiadványban Die Schemnitzer Gedenkbibliothek. Miskolc, 108 p Selmeci Akadémia oktatóinak lexikona Miskolc, 370 p Selmectől Miskolcig Miskolc, 297 p Mining and metallurgy of the Carpathian Basin. Ed. Zs. L. Miskolc- Baira Mare 584 p Hungarian Mining. Miskolc, 200 p A magyar bányászat évezredes története 1. köt. Bp Selmecről indultunk Miskolc, 326 p Ötven éve Miskolcon. Miskolc, 305 p Magyar ipar- és technikatörténet. Pannon Enciklopédia. Bp Emlékkönyv Gedenkbuch-Pamätnik Miskolc-Kosice, 312 p Selmeci Akadémia oktatóinak lexikona Miskolc, 370 p. 2. kiad. Miskolc, DVD Selmeci ezüst, körmöci arany. Rudabánya-Miskolc, 332 p. Szerkesztői tevékenység: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből (1982-től 15 köt.) Bányászat, kohászat és földtan klasszikusai (1987-től 11 köt.) Zsuponyóné Ujváry Mária Zsuponyóné Ujváry Mária (1967. november 04., Ózd) Elérhetőségek: 3348, Szilvásvárad, Szabadság út 51., 3655 Hét, Kossuth út 9. Iskolák, végzettség: Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Hétben kezdte, majd Putnokon fejezte be. Gimnáziumi érettségi Putnok (1986), Comenius Tanítóképző Főiskola Sárospatak tanító szak népművelői szakkollégium, (1989), honismereti szakkörvezetői tanfolyam, Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz szak ( ). Munkahelyek: Gömöri Múzeum Putnok, népművelő, ahol az Adattár és a Fotótár vezetésén túl különórákat, gyerekfoglalkozásokat, kiállítás vezetéseket tartott. ( ), Hollló László Galéria Putnok (1994-). Jelenleg a Gömöri Múzeum és Holló László Galéria

14 kinevezett vezetője. Tagság szervezetekben: 1999-től elnökként irányítja a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesületet, valamint között a Tojásdíszítők Nemzetközi Társaságát. Pulszky Társaság Budapest, - a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Miskolc, - a Francia Magyar Baráti Kör Putnok, - a Gömöri Népfőiskolai Egyesület Putnok, - a Külföldi Magyar Cserkészcsapat Tinódi Lantos Sebestyén Regös Cserkészcsapat Berlin. Helytörténeti kutatási terület: től írózza a gömöri hímestojásokat, számos tojásdíszítői foglalkozást tartott már. A gömöri hímes tojás írózásának technikáját módszertanilag is továbbadta. Díjak, elismerések: Tudományos Diákköri Konferencia országos 3. hely, A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Hétben c. pályamunka alapján Pro Gömör Gömörért Díj Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1990 Olyanok, mint a gyermekeim Beszélgetés Tóth Sándorné Horányi Ilus bábművésznővel. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. I. évf. 1. szám június p A Gömöri Múzeum könyvajánlata. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. II. évf. 2. szám május. 10. p I. Magyar református Ifjúsági Világtalálkozó, ZÁNKA. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja II. évf. 3. szám augusztus. 4. p Gömöri Nyár In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. II. évf. 3. szám augusztus. 8. p Régi farsangi szokások. - In: Gömöri Hírmondó Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 2. szám február p Múzeumi hírek. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf szám március-április. 11. p Gömöri regős cserkésztábor Németországban. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 5. szám május. 7. p Én nem azért jöttem Putnokra, hogy elmenjek innen - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 6. szám június. 6. p Gömöri települések: Hét. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 6. szám június. 8. p Pro Gömör-díj átadása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. III. évf. 9. szám december. 11. p Tompa Mihály nevét vette fel a Bánrévei Általános Iskola. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IV. évf. 4. szám július-augusztus p Megnyitó a Holló László Galériában. Faggyas István kiállítása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VI. évf szám május-június. 6. p Kiállítás a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VI. évf. 6. szám november. 6. p Hegedűkészítő Putnokon. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VI. évf. 6. szám november. 11. p Történelem és néphagyomány. Faggyas István kiállítása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 7. szám július. 10. p A Holló László Galéria következő kiállítása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 7. szám július. 10. p Vadászok fegyverek. Nemzetközi vadászfegyver és vadászruha kiállítás. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 7. szám július. 11. p Új időszakos kiállítás a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 9. szám szeptember. 12. p Kirándulni voltak a putnoki Nő Klub tagjai. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 10. szám október. 16. p Könyvajánlás: Magyarország múzeumai. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VII. évf. 11. szám november. 14. p Jubiláltak a polgárőrök. - In: Gömöri

15 Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 3. szám március. 7. p Béres Katalin kiállítása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 3. szám március. 12. p Külföldi Magyar Cserkészek találkozója. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 5. szám május. 13. p Józan ész tiszta fej. Polgárőrök találkozója Hétben. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 7. szám július. 14. p Dr. Faggyas István 85 éves. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 8. szám augusztus. 12. p A Holló László Galéria hírei. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 9. szám szeptember. 14. p Magyar szüreti szokások. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 10. szám október. 11. p Putnoki galambászok I. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 10. szám október. 14. p Holló László időszakos kiállítása. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 11. szám november. 9. p Karácsonyi kiállítás a galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 12. szám december. 5. p Betlehemes játék. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja.viii. évf. 12. szám december. 9. p Putnoki galambászok II. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. VIII. évf. 12. szám december. 15. p Putnoki születésű festő kiállítása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 3. szám március. 11. p Pünkösdi vendégek Németországból. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 6. szám június. 14. p Máger Ágnes festőművész kiállításával kezdődött a Gömöri Nyár 98 rendezvénysorozat. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 7. szám július. 10. p Megemlékezés. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 8. szám augusztus. 12. p A búcsújárás történeti áttekintése. In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 9. szám szeptember. 11. p Pro Gömör-Díj átadása és kiállítás megnyitása a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 10. szám október. 11. p Káposztatermelés és savanyítás története Hétben. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 11. szám november. 9. p Karácsonyi ajándékkosár. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. IX. évf. 12. szám december. 10. p Egyházi kiállítás a galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. X. évf. 4. szám április. 3. p Könyvbemutató. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. X. évf. 4. szám április. 6. p Ötéves a Holló László galéria. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. X. évf. 10. szám október. 12. p Hét története. - In: Héti hírmondó, 1. évf. 2. szám június-július. 1. p Karácsonyi kiállítás a Holló László Galériában. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. XVII. évf. 12. szám december. 3. p Holló László emlékünnepség a művész születésének 120. évfordulója alkalmából és a Holló László művészeti díj átadása Putnokon. - In: Gömöri Hírmondó, Putnok és vidéke közéleti lapja. XVIII. évf. 3. szám március. 11. p Holló László Galéria Putnokon. - In: Magyar Múzeumok, 2007/2. Nyár 44. p Egy gömöri a mohácsi szőlőhegyen. - In: Gömöri Hírmondó, XIX. évf. 1. sz január 13. p Hol a tojás piros tojás In: Gömöri Hírmondó, XIX. évf. 2. sz február 11. p Imolay dr. Lenkey István ex libris- és alkalmi

16 grafika ajándéka a putnoki Holló László Galériának. In: Gömöri Hírmondó, XIX. évf. 9. sz szeptember 7. p Dél-Gömör öröksége új állandó kiállítás a putnoki Gömöri Múzeumban. - In: Gömörország, IX. évf. 3. szám ősz p Imolay dr. Lenkey István ex libris- és alkalmi grafika ajándéka a putnoki Holló László Galériának. Egy gömöri a mohácsi szőlőhegyen In: Gömörország, IX. évf. 4. szám Tél. Mindezek mellett a Holló László Galéria, Alkotók és alkotások című könyvsorozatának sorozat szerkesztője. A sorozat eddig megjelent kötetei: 1995 Faggyas István grafikusművész Gömöri örökség az É. Kovács család művészetében Őszi virágok. Faggyas István versei 1999 Életfa. Babus P. Benjamin faműves emlékkiállítása Gömörszőlősön Kortárs művészek. Ujváry Zoltán adománya a Holló László Galéria 5. évf. alkalmából É. Kovács László: Szabadtéri gyűjtemények Gömörszőlősön Bőrvilág. Zajácz Tamás bőrműves iparművész L. Radácsi Judit-B. Galambosi Edina: A Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria Putnokon Igó Aladár 2003 Törékeny varázslatok. Ujváry Mária gömöri hímes tojás motívumai Törékeny varázslatok. Ujváry Mária gömöri hímes tojás motívumai. Bővített kiadás, kemény borítóval, 6 nyelvre lefordítva Vitéz Ferenc: Holló László grafikái.

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * *

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * * I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV Bibliográfia 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1998 = Vajdasági könyvek bibliográfiája 1998 = Bibliográfia knih vo Voivodine

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 167. szám A Fővárosi

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Tapasztóné Perlaki Magdolna

Tapasztóné Perlaki Magdolna Tapasztóné Perlaki Magdolna Ha nem kaptam volna érte fizetést, akkor is dolgoztam volna, mert jó volt csinálni Ha jól tudom, Ön a város művelődésügyi osztályán dolgozott a hetvenes években. Igen. A művelődésügyi

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben