Húsvét = A mindenkinek fölkínált remény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvét = A mindenkinek fölkínált remény"

Átírás

1 Lellei XXIII. évfolyam 4. szám Újság április Húsvét = A mindenkinek fölkínált remény A bizalom talán az egyik legszerényebb, legegyszerűbb, leghétköznapibb szavunk, ugyanakkor az egyik leglényegesebb is. Ahelyett, hogy a gyakran már elcsépelt szeretet vagy közösség szavakat használnánk, talán gyakrabban beszélhetnénk bizalomról, mivel ebben mindkét valóság benne van. A bizalom fogalmában benne rejlik a szeretet misztériuma, de a közösségé is, valamint Istennek mint Szentháromságnak a titka. Amíg magunkban hordozzuk halálfélelmünket, vagyis az üresség bűvöletét, ami végső soron a másik ember és önmagunk gyűlöletéhez vezet, addig nem beszélhetünk bizalomról. Márpedig mindannyiunkat átölel a föltámadás misztériuma, mert Krisztus mindenkit emberségébe fogad. Egyetlen ember sincs, aki kívül maradna Krisztuson: Ő minden egyes emberrel egyesült, így minden ember részese a föltámadás titkának. Csakhogy vannak, akik tudnak róla és hálát adnak érte ők a keresztények, és vannak, akik még nem tudnak róla. Az idei Húsvétot követő vasárnapon, az Isteni Irgalmasság ünnepén, egy igen különleges eseményre kerül sor Rómában: Ferenc pápa szentté avatja XXIII. János és II. János Pál pápákat. Két olyan pápa, akik a történelmi változások korában éltek és alkot- A Balaton könyve Március 26-án a városi könyvtár dolgozói és a NABE (Nők a Balatonért Egyesület) lellei szervezete egy érdekes könyvbemutatóra várta a közönséget. Az apropót A Balaton könyve című alkotás harmadik kiadása szolgáltatta. Az érdeklődők népes táborát Bórné Hajni, a lellei szervezet vezetője egy verssel kö- tak maradandót tetteikkel, intézkedéseikkel, életszentségükkel. Előbbi indította el a II. Vatikáni zsinatot, utóbbi pedig kiteljesítette a gyakorlatban. Mindketten a béke és az emberi méltóság védelmét szolgálták. Egyformán arra törekedtek, hogy megszabadítsák az emberiséget egy olyan Isten torzképétől, aki félelmet és bűntudatot kelt, vagy aki elítél. Sugárzó, fénnyel telt emberek voltak, akik mindig újra egyetlen valósághoz tértek vissza: Isten a szeretet. Szavaikon keresztül a keresztény igazság központi magját lehet újra fölfedezni: az evangéliumban nincs sem fenyegetés, sem elutasítás. Isten csak szeretetet tud adni, amit az emberek alázattal befogadhatnak; végtelen örömmé változik át bennük, amit éden -nek nevezünk. Mindazonáltal az ember vissza is utasíthatja ezt a szeretetet, ha görcsösen magába és az általa előidézett szenvedésbe zárkózik. Ez az a titok, amit pokol -nak nevezünk, amely nem más, mint a visszautasított Isten szeretete, amelyet a tőle elforduló ember mint égési sebet tapasztal meg. A nagypénteki és húsvéti drámai események isteni gyümölcsöket hagytak maguk után. A keresztre feszítésen a bűnnel megsértett Isten igazságszolgáltatása ment végbe, húsvétkor pedig új teremtmény valósult szöntötte. Ezek után felkérte a két vendéget, Szauer Rózsát, a NABE elnökét és Dr. Hajósy Adrienne geofi zikust, a könyv egyik szerzőjét, hogy egy kötetlen beszélgetés formájában mutassák be a NABE-t és a könyvet egyaránt. Elsőként az elnökasszony beszélt egyesületükről, amelyet 1995-ben alapítottak, és amelynek azóta tagja. Ez a nagy balatoni halpusztulás időszaka volt, amikor fontos feladattá vált, hogy hogyan lehetne javítani a víz minőségén. Ez az alapszándék hozta létre az egyesületet, amely jelenleg 20 csoporttal működik a Balaton körül. meg. Az Isteni Irgalom eltörölte a bűnt és istengyermeki méltóságba helyezte az embert. A bűnt valójában az irgalom gyógyítja meg. Ezt a hatalmas erőt úgy alkalmazhatjuk a magunk számára, ha a kétségbeesés helyett elsősorban bizalmat érzünk az irgalmas Atya iránt. Ő minden szív ajtaja előtt ott áll, még azok előtt is, amelyek zárva vannak. Ezt a mindenki számára fölkínált reményt hozza el számunkra az idei Húsvét, amikor tudatában leszünk annak, hogy Isten csak a szeretetét tudja adni! Mindnyájan ugyanerre vagyunk hivatva: magunkban hordozni a föltámadás örömét és imádkozni azért, hogy minden ember elfogadja a számára fölkínált szeretetet. Boldog ünneplést kíván minden kedves Olvasónak: Jenő atya A másik fontos célkitűzés a Balaton minél alaposabb megismertetése az itt élőkkel, elsősorban a gyerekekkel. Ezzel a szándékkal jött létre ez a könyv is, amely tulajdonképpen az alkotók szándéka szerint egy gyerekeknek készült képes olvasókönyv. A könyvben 500 kép található, amelyek között sok a festmény, mint pl. Bán Magdolna borítóképe. Mint elhangzott, a könyvnek ez a harmadik kiadása, hisz 2002-ben és 2003-ban már példányban megjelent, most pedig harmadik alkalommal kerülhet az olvasók kezébe. Folytatás: 2. oldal

2 A Balaton könyve az 1. oldal folytatása A fejezetek között megtalálható a Balaton keletkezése, története, élővilága vagy földrajza éppúgy, mint kultúrája és néphagyományai. Természetesen mindegyik fejezetet szakemberek készítették, állították össze. A harmadik fejezet szól az éghajlatváltozásról, a globális felmelegedésről, és annak a tóra gyakorolt hatásáról. Ennek a harmadik fejezetnek a szerzője Dr. Hajósy Adrienne, geofi zikus. Ő hozzászólásában a Balaton különlegességét, egyediségét emelte ki, ami abban áll, hogy a 72 km hosszú tó átlagos vízmélysége mindösszesen 3-3,5 méter. Ez azt jelenti, ha egy 72 méteres terepasztalon modelleznénk a tavat, akkor csak egy 3 mm-es vízréteget kellene ráhelyezni. Ezekkel a paraméterekkel egyedülállónak számít a világban, és a sekélysége miatt kell vigyázni és óvni, mert nem mindegy, hogy ez a viszonylag kevés víz milyen minőségű. Mert sok kárt okozhat a természet is, de legalább annyit az ember is. Ezért fontos, hogy az itt élők ismerjék, és vigyázzák ezt a nagyszerű természeti kincset. Munkácsi Mihály A Jézusban hívők számára húsvét örömét az adja, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. (1Korinthus 15,20.) Ő az elsőszülött a halottak közül, akit követni fognak majd a többiek is. Ő meghalt és feltámadott, s Hozzá hasonlóan a Benne hívők is feltámadnak majd a halálból az örök életre. Az ünnepen olvasott evangéliumi részletekben arról fogunk hallani, hogy feltámadása után Jézus megjelent többeknek követői közül. Számukra, akik átélték, hogy Mesterüket keresztre feszítik, nagy örömet jelentett ez a találkozás. Nem maradt a sírban, hanem legyőzte a halált. A Szentírásból kiderül számunkra, hogy egy időnek el kellett telnie, hogy Jézus követői bizonyossággal mondják ki: valóban feltámadt az Úr! Később még többet értenek meg a feltámadás csodájából, s annak örvendetes következményeiből. Világossá lesz előttük, hogy Megváltónk halál feletti győzelme reménység mindannyiunknak: Őhozzá hasonlóvá leszünk majd mi is a feltámadás által. Húsvét az öröm és a reménység ünnepe. Ilyenkor tavasszal a természet megelevenedésének is tanúi lehetünk. Ami a Immár harmadik alkalommal szervezi meg a Balatonlelle Városért Közhasznú Egyesület a tavaszi virágvásárt Lellén. Az eseményre a Lelle Áruház előtt kerül sor 8 órától 12 óráig. Kedvező árakkal és sok szeretettel várunk minden virágot kedvelő lelleit, nyaralótulajdonost és környékbelit! Tegyük együtt virágossá Balatonlellét! Ambrus Judit VÉRADÁS A Magyar Vöröskereszt Balatonlellei Szervezete véradást szervez április 22-én órától 19 óráig a Balatonlellei Általános Iskola aulájában. Várunk minden korábbi véradót, és reméljük az első alkalommal résztvevő lakosok is vállalkoznak a segítségnyújtás ezen módjára. A véradáson 18 éven felüli lakosok vehetnek részt. Kérjük TAJ kártyát hozzanak magukkal! Húsvét öröme: Jézus feltámadása teremtett világban szép, a Teremtő hatalmáról és bölcsességéről beszél. Krisztus feltámadása az új teremtést hirdeti, az örökkévalóság felé nyit utat számunkra. Örülhetünk a természet szépségének. A hívő ember dicsőíti mindezért a Teremtőt. Jézus feltámadása sokkal nagyobb öröm a természet szépségénél, mert az el nem múló dicsőséget hirdeti nekünk. Azt a reménységet, hogy részünk lesz az új teremtésben, annak csodájában, dicsőségében. Húsvét hajnala az örök élet reggele ahogyan énekeljük dicséretünkkel fény a véghetetlen fényből. Valamit megláthatunk abból, amit Isten készít számunkra. Egy fénysugárt küld Istenünk az Ő dicsőségéből, s mi Lélek által megérthetjük üzenetét. Mennyei Atyánk kegyelme, hogy képessé is tesz minket annak megértésére, ami örömöt és üdvösséget jelent minden halandónak, aki csak hittel elfogadja a nekünk készített kegyelmet. Legyen áldott, örömteli ünneplésünk! Dicsőítsük Teremtőnket, aki Jézus Krisztusban utat nyit nekünk az Ő örök világába! Szabó Levente református lelkész Virágvásár május 17-én a Lelle Áruház előtt

3 Képviselő-testületi ülés Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 27-én ülésezett és ezen az alábbi fontos, lellei lakosokat is érintő döntéseket hozta: - a testület elfogadta az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló rendeletet. Ez azt jelenti, hogy a VÜSZ által kidolgozott mértékben a Napfény Strand egyes szolgáltatási díjai megváltoztak. Ezekről a változásokról a nyár folyamán a helyszínen illetve a balatonlelle.hu honlapon értesülhetnek az érdeklődők. - a helyi politikusok elfogadták a Füles Mackó Bölcsőde bölcsődevezető beosztás megbízására kerülő pályázati feltételeket. Egyben felhatalmazták a polgármestert a pályázat kiírására. Az állás legkorábban augusztus 1-től tölthető be. - a város politikusai a Leleli Óvodába történő beiratkozás időpontját május 6., 7., 8. napjaiban határozták meg. Ugyancsak ide kapcsolódik, hogy az óvoda módosí- tott, egységes szerkezetű pedagógiai programját elfogadták. - a BAHART (Balatoni Hajózási RT.) forintos anyagi támogatására vonatkozó kérdésben a képviselők az áprilisi testületi ülésre halasztották a döntést, bízva abban, hogy a BAHART részéről addigra részletesebb tájékoztatást kaphatnak az ügyről. - az Önkormányzat elvi hozzájárulását adta a lellei Szentháromság Plébánia tervezett útépítési munkálataihoz. - a képviselők igennel szavaztak a balatonlellei rendezvényparkban évi hasznosításának jóváhagyásával kapcsolatban. A rendezvényekhez tartozó színpadi programok megszervezése és lebonyolítása a Városi Művelődési Ház feladta. - a testület igennel szavazott ahhoz az elvi hozzájáruláshoz, amelynek értelmében a 7-es főút mellett található önkormányzati területen egy teniszés szabadidőcentrum épülhet egyéni beruházók és vállalkozók pénzéből. MEGHÍVÓ Balatonlelle Város önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülését április 24-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel tartja a városháza dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt: Főbb napirendi pontok: 1./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. 2./ Beszámoló a évi belső ellenőrzési jelentésekről és a megtett intézkedésekről. 3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről. 4./ Balatonlellei Körzeti Közös Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások évi szolgáltatási önköltségének és térítési díjának megállapítása. A különböző daganatos és más civilizációs betegségek már-már népbetegségnek számítanak hazánkban és a világban, sajnos sok áldozattal. Kispál Katalin lellei vállalkozó családból származó fiatal hölgynek is okozott kellemetlen és rémisztő perceket, amikor szembe kellett néznie egy orvosi diagnózissal, ám ő szerencsésen túljutott rajta. Akkor határozott úgy, hogy információkkal, tapasztalatokkal próbál segíteni az embereknek. Ehhez nemcsak sajnálatos tapasztalata, hanem megfelelő tudása is van, hisz Pécsett dolgozik vegyészként egy rákkutató laboratóriumban. - Kérlek, mondd el a történetedet, hogyan győztél e súlyos betegség felett? májusába méhnyakrákot diagnosztizáltak nálam, amelyre a szokásos kemoterápiás kezelést kaptam, és az első után azt éreztem, hogy ezt nem fogom kibírni, ezért az orvosoktól egy kis időt kértem, hogy végiggondolhassam, mit tegyek. Először persze kétségbeestem, majd próbáltam pozitívan gondolkodni, és úgy döntöttem, élni akarok. Elkezdtem szakmai szemmel gondolkodni azon, mi lehet az oka annak, hogy ez a betegség Tünetmentesen és segítőkészen kialakult nálam is. Minnél jobban kezdtem belemélyedni a témába annál jobban arra a következtetésre jutottam, hogy a legnagyobb problémát a mikroelemek hiánya okozza, amelyeket nem tudunk kellő mértékben bevinni a szervezetünkbe a kutatásaim során talált klinikai tanulmányok szerint. Így elkezdtem visszapótolni ezeket az anyagokat, és éreztem, hogy megerősödöm, egyre jobb állapotban vagyok. Aztán a további kutatások során találtam egy olyan hatóanyagot, amely ezen felül képes legyőzni bármely vírust vagy betegséget. - Mi volt az a hatóanyag? - Ez egy természetes mélytengeri barnaalgának a sejtfalából kinyert cukorvegyület. Elkezdtem bevinni az algákat a szervezetembe nagy dózisban, amely nagyon gyors változást hozott, amint az, az ellenőrzések során kiderült. Az orvosok csodálkozására nem is volt szükség más kezelésre. Ekkor határoztam úgy, hogy szeretnék segíteni az embereknek, hiszen sokan küzdenek ezzel a betegséggel, és nem tudják, mit tegyenek, kihez forduljanak, milyen gyógymódot vagy kezelést válasszanak, hiszen nekem ez a dolog segített. Ezzel kapcsolatban fogok április 26-án egy nyilvános prezentációt tartani, amelynek tartalma már nagyon komoly klinikák vezetőinek az érdeklődését is felkeltette. A helyszín a boglári művelődési ház lesz 16 órai kezdettel. - Hogyan lehet védeni az immunrendszert illetve mindenkin segít-e ez az említett hatóanyag? A hatóanyag természetesen mindenkinek segít, de nem mindegy hogy a betegségének milyen stádiumában van. Egyébként a mai világban, amikor a ránk ható környezeti terhelés drasztikusan megnőtt, viszont a mikrotápanyagok bevitelének lehetősége jelentősen lecsökkent (lásd a tanulmányokat az előadáson) minden egészséges embernek is szüksége lenne rá. Fontos, hogy időben diagnosztizálják ezt a betegséget, fontos a megelőzés, a kivizsgálás, a szűrésre járás. Ami pedig az immunrendszer megerősítését illeti, ott nagyon fontos az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás (ami méreganyagokat távolít el a szervezetből) illetve a jó minőségű zöldség és gyümölcs fogyasztása. És a legfontosabbat hagytam a végére, ez pedig a pozitív gondolkodás, mert a negatív gondolatok gyengítik a szervezetet. N.G.

4 F E L H Í V Á S! Balatonlelle Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (8638. Balatonlelle, Petőfi u. 2.) megbízási szerződés alapján idegenforgalmi adózáshoz szükséges adatgyűjtési (Kurtaxás) feladatra munkatársakat keres. Megbízási szerződés időtartama: ig napjáig tart. Információt: 85/ vagy a 85/ telefonszámon biztosítunk. Jelentkezési határidő: május 7-ig (a postai úton feladott jelentkezések eddig be kell, hogy érkezzenek) Jelentkezését írásban értesítési telefonszám feltüntetésével postai úton (Polgármesteri Hivatal 8638 Balatonlelle Petőfi u. 2.),vagy személyesen adhatja le a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A borítékra kérem feltüntetni az alábbi megjegyzést: Kurtaxa A jelentkezési határidőt követően kerülnek kiválasztásra a munkatársak. Dr. Kovács Tamás aljegyző J E G Y Z É K Balatonlelle Város Önkormányzati tulajdonú közterületein 2014 évben használatba adható területekről és használati profilokról: SZT. ISTVÁN TÉR: ( beleértve a tértől a Hortenzia utcáig fekvő területet is ) portrérajzolás 2 hely min. 3 m2/hely léggömb árusítás 2 hely min. 1 m2/hely gyöngyberakásos hajfonás 2 hely min. 2 m2/hely testfestés 2 hely min. 2 m2/hely rizsfestés 1 hely min. 2 m2/hely vattacukor 2 hely min. 2 m2/hely digitális fotó képeslap árusítás 1 hely min. 2 m2/hely ajándék érme présgép 1 hely min. 1m2/hely csomagolt édesség 1 hely min 2 m2/hely SZABADSTRAND: őstermelői gyümölcs árusítás 6 hely min. 2 m2/hely jégkrém, fagylalt 6 hely min. 2 m2/hely testfestés 2 hely min. 2 m2/hely napozóágy, napernyő kölcsönzés (BM mólótól nyugatra) 1 hely min. 15 m2/hely napozóágy, napernyő kölcsönzés (Csúszda mellett) 1 hely min. 15 m2/hely napozóágy, napernyő kölcsönzés (Virág utcai strandon) 1 hely min. 15 m2/hely gumi légvár, ugráló 4 hely min. 20 m2/hely újság, képeslap,könyv árusítás (asztalról) 2 hely min. 2 m2/hely portrérajzolás 1 hely min. 3 m2/hely sport és szabadidő céljára szolgáló terület 6 hely min. 20 m2/hely gyöngyberakásos hajfonás 2 hely min. 2 m2/hely vattacukor árusítás 5 hely min. 2 m2/hely előre csomagolt édesség 3 hely min. 2 m2/hely pattogatott kukorica 3 hely min. 2 m2/hely sütőipari termékek (minifánk, kürtöskalács) 3 hely min 2m2/hely meleg szendvicsfélék (hot-dog, hamburger) 3 hely min 2m2/hely hűtött gyümölcs árusítás 1 hely min 3 m2/hely hűtött ital árusítás 3 hely min 2 m2/hely Újságárusító pavilonok elhelyezésére kijelölt terület : 5 hely Szent István tér Köztársaság utca terület a pavilonok Határ köz nagysága szerint Fogas utca Gyöngyvirág utca A jegyzékben szereplő helyekre jelentkezést leadni az erre rendszeresített formanyomtatványon május 30-ig lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodáján. A formanyomtatvány letölthető az alábbi linken: Kenéz István polgármester

5 A Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete ez évben is megrendezte az immáron nagy múltra visszatekintő Szülők-Nevelők jótékonysági bálját. Ebben az esztendőben a jótékonysági jelző sajnos különösen fontos értelmet nyert rendezvényünkön egy mindenki által bizonyára ismert szomorú esemény miatt. A mindannyiunk által tisztelt és szeretett Kovács Béla tanár urat tragikus hirtelenséggel elvesztettük. A Szülői Szervezet előzetes döntése értelmében a rendezvényre értékesített támogatói jegyek teljes bevételét felajánlottuk Tanár Úr családja részére. Így nagy örömmel értesültünk róla,hogy minden eddi- A 6. osztályok az idei évben is egy öt napos ausztriai sí táborozáson vettek részt, ahol a síelés fortélyaival ismerkedtek meg, míg esténként közös vetélkedőkre, versenyekre került sor. Negyven tanuló indult útnak Piroska, Sabine és Edit tanár néni kíséretével. A táborozó tanulók így emlékeznek vissza az ott töltött napokra: - A keddi nap volt mindenki számára a legnehezebb, mert akkor kezdődött az igazi móka, a síelés. Két nagyon jó síoktatót kaptunk. (Isztl Anna) - A sítábor számomra nagyon jó élmény volt. Nagyon tetszett, hogy sok program volt, amiben mindenki részt vehetett, és az osztályból mindenki megtanult síelni. (Parragi Rebeka) - Ausztriában az Alpok tetszett a legjobban. Nekem a harmadik nap hozta el a legnagyobb élményt, hogy aznap egyszer sem estem el. (Androsovits Kevin) - Az első napon még nagyokat estem-keltem, de a harmadik Szülők-Nevelők bálja Sítábor Ausztriában ginél több támogatói jegyet vásároltak meg támogatóink. Rendezvényünkre a tavalyi nagysikerű bálhoz hasonlóan szép számmal jöttek el a szórakozni és jótékonykodni kívánó szülők, nevelők, támogatók. Jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy a térség egyik meghatározó rendezvényé vált a balatonlellei Szülők-Nevelők bálja. Mindez természetesen nem jöhetett volna létre azon példaértékű, széles spektrumú összefogás nélkül amelyben szerepet vállaltak a szülők, nevelők és a támogatók közössége. A kiváló hangulatról az Orpheus zenekar, a magas színvonalú svédasztalos vacsoráról a Néro Café Étterem és Pizzéria gondoskodott. napon már egyedül síelhettem a kék pályán. (Magyar András) - Az utolsó napon, amikor beszálltunk a buszba, nagyon elszomorodtunk, hogy el kell búcsúznunk a hegyektől. (Herman Dávid) - Az első éjszaka nagyon jó volt, nem sokat aludtunk. Uszodában is jártunk, Dáviddal jót játszottunk. - Megtanultunk síelni, új embereket ismerhettünk meg, esténként pedig vicces dolgokat, programokat csináltunk. (Molnár Angyal) - A gyönyörű táj látványa, a hó puhasága feledtette velem az eséseim fájdalmát. (Ventzl Vivien) - Annak örültem a leginkább, hogy együtt volt az osztály; és azon lepődtem meg legjobban, hogy megtanultam síelni. (Krista Kristóf) Köszönjük az Önkormányzatnak a jelentős anyagi támogatást és a lehetőséget, hogy a 6. évfolyam tanulói ismét eljuthattak erre a csodás helyre. FELHÍVÁS EBOLTÁSRA! Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását és parazita elleni kezelését az alábbi időpontban tartjuk: Balatonlellén április 23-án, 8-12 óráig és április 24-én, óráig, Rádpusztán április 23-án, óráig. Pótoltás ideje: 2014.május 6-án, 8-10 óráig. Helye: Idősek Napközi Otthona udvarán. /Kossuth L u. 85. szám alatt/ Felhívjuk az eb tulajdonosok fi gyelmét, hogy minden 3 hónaposnál idősebb, veszettség ellen még nem oltott eb oltása K Ö T E L E Z Ő! Eboltás díja: 3500 Ft/eb Az eboltás díja tartalmazza a veszettség elleni kötelező oltást és a parazita elleni kezelést is! Amennyiben az eb nem rendelkezik oltási bizonyítvánnyal, az új jogszabály által előírt oltási igazolvány ára: 600Ft/db. Nem oltható az az eb, amely 2 héten belül embert harapott, vagy valamely betegség tüneteit mutatja! A Lellei Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet ÓVODAI DAJKA MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A pályázat benyújtásának határideje: április 28. A pályázattal kapcsolatos további részletek: ovoda.balatonlelle.hu; kozigallas.gov.hu Óvodai beiratkozás Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a Lellei Óvodában az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre május án óráig a lesz. A beiratkozásra kérem, hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímigazoló kártyáját. Óvodába azok a kisgyermekek iratkozhatnak be, akik augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Óvodai felvételükről a 2014/2015. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően az óvoda vezetője dönt. Kötelező az óvodai beíratása azoknak a gyermekeknek, akik a 2014/2015-ös tanévben betöltik az ötödik életévüket. Kismráv Istvánné Barbara óvodavezető

6 BALATONLELLEI PROGRAMOK A csillaggal jelölt rendezvények ingyenesen látogathatók! A műsorváltoztatás jogát az intézmény fenntartja! Részletes programkínálat folyamatosan a muvhaz.balatonlelle.hu honlapon. Április 17. (csütörtök) óra * Játszóház gyerekeknek Húsvéti üdvözlőkártya készítése a könyvtárban Május 1-4. (csütörtök-vasárnap) * Élménynapok Rádpusztán gasztronómiai és szabadidős programok a rádpusztai Gasztro Élménybirtokon Április 17. (csütörtök) óra * Hommage Filmklub évadzáró fi lmvetítés a művelődési házban (Szövetség u. 27.) Jean Becker: Nem beszélek zöldségeket! francia fi lmvígjáték Április (vasárnap-hétfő) * Húsvét Rádpusztán színes programkínálat a rádpusztai Gasztro Élménybirtokon Április 22. (kedd) óra Zenebölcsi játékos zenei foglalkozás kisgyermekeseknek a művelődési házban (Szövetség u. 27.) Május 1. (csütörtök) óra * Városi Majális szórakoztató családi programok a rendezvényparkban A MŰVELŐDÉSI HÁZ INTÉZMÉNYE MÁRCIUS 1-TŐL, VÁRHATÓAN EGY ÉV IDŐTARTAMRA IDEIGLENESEN A SZÖVETSÉG U. 27. SZÁM ALATTI RÉGI KISISKOLA ÉPÜLETÉBE KÖLTÖZÖTT! Május 2-4. (péntek-vasárnap) XV. Balaton Boat Show Nemzetközi Vízisport- és Szabadidő Kiállítás a vitorláskikötőben Május 3. (szombat) Szezonnyitó rendezvény a BL Bavaria Yachtclubban Május 6. (kedd) óra Zenebölcsi játékos zenei foglalkozás kisgyermekeseknek a művelődési házban (Szövetség u. 27.) KIÁLLÍTÓHELYEK: Afrika Múzeum felújítás miatt zárva tart! (Balatonlelle, Kossuth L. u. 2.); Városi Könyvtár (Balatonlelle, Kossuth L. u. 4.) Áprilisban: Serényi Árpád fotóművész emlékkiállítása; Májusban: Az I. Világháború képekben tablókiállítás az Érdekes Újság fotómellékletéből; Kapoli Múzeum és Galéria (Balatonlelle, Kossuth L. u. 35.) Nyitva: május 1-jétől kedd-szombat: 9-18-ig, vasárnap: 9-12-ig (hétfőn szünnap); Id. és Ifj. Kapoli Antal pásztorfaragók és Ligeti Miklós szobrászművész állandó kiállítása; A Padlásgalériában: Otthonunk a Föld III. gyűjteményes kiállítás

7 FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS! Balatonlelle és környéke, ahogyan mi látjuk címmel tizenkettedik alkalommal hirdetünk fotópályázatot. A pályázati anyagok május között adhatók le a Kapoli Múzeumban Ligeti Gábornál (Balatonlelle, Kossuth L. u. 35.). Információ: Városi Művelődési Ház és Könyvtár (85/ ) ÉPÍTÉSZET STATIKA ÉPÜLETENERGETIKA ÉPÍTÉSZETI ÉS STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ, ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY, LÁTVÁNYTERVEK, SZAKTANÁCSADÁS Varga László okl. építész - szerkezetépítő statikus mérnök, épületenergetikai tanúsító Telefon: /

8 Madártani Egyesület-helyi csoportja Itt a tavasz, szerencsére a tavalyi évvel ellentétben nemcsak a naptár, hanem az időjárás szerint is. Éled a természet zöldül a határ, madárdaltól hangos az erdő, berek. Ezért is esett az egyesületeket bemutató sorozatunkban a választás a Dél-Balatoni Természetvédelmi Csoport lellei szervezetére. A csoport vezetőjét, Kovács Gyulát kértük, adjon felvilágosítást Olvasóink számára munkájukról, céljaikról, feladataikról. - Mikor és milyen feladatokkal és célokkal jött létre az egyesület és mi a pontos neve? - A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyarország legrégebben működő aktív civil szervezete épp 40 éves. Az országos egyesület helyi szervezete a Dél-Balatoni Természetvédelmi Csoport, mely 1994-ben jött létre. A csoport működési területe a Balaton déli partja, Észak-Somogy. Alapvetően kétféle tevékenységgel, természetvédelemmel és környezeti neveléssel foglalkozunk. A természetvédelmen belül elsősorban tudományos madártani kutatást (Dél-Balatoni Madármonitoring, madárgyűrűzés, ragadozómadár-felmérés) végzünk, illetve madárvédelemmel (bagolyvédelem, téli madáretetés) foglalkozunk. Emellett időnként lepkefaunisztikai és botanikai feltárást is folytatunk. További fontos tevékenység a környezeti nevelés, szemléletformálás. - Kik a lellei vezetőség tagjai, hány tagból áll az egyesület? - Lellén ifj. Vincze Bélával tevékenykedünk aktívan, de több tagunk van a városban, akik alkalmanként látogatnak el rendezvényeinkre. A csoport tagsága nagyjából 100 fő az említett térségben. - Milyen kapcsolatot tartanak fenn az országos egyesülettel és a kisebb helyi csoportokkal? - Egy országos lefedettséggel rendelkező egyesület természetesen csak úgy tud hatékonyan működni, ha aktívak a helyi szervezetek. Mi főként a Kaposvári és a Zalai Helyi Csoporttal működünk együtt a helyi célok elérésében. Ugyanakkor az országos központtal is szoros a kapcsolatunk, nagyon jó példa erre a már három éve rendszeresen megrendezett Balatoni Hattyú Road Show, amit egyedül nagyon nehéz lenne megszervezni. Ezen az augusztusi programon a Balaton körül 11 helyszínen van esemény és szinte minden jelentősebb országos médiában megjelenünk. - Milyen rendezvényeket, programokat szerveznek egy adott évben? - Igen sok programot szervezünk. Rendszeresen szervezünk természetismereti túrákat, bemutató madárgyűrűzéseket, ismeretterjesztő előadásokat. Együttműködünk a hivatalos természetvédelmi szervekkel és az oktatási intézményekkel, óvodától az egyetemig. Az elmúlt időszakban rendszeresen nagyjából 7 féle programból 30 rendezvényünk volt évente különböző helyszíneken, ami közel 1000 aktív elérést jelent. Néhányat szívesen felsorolnék: Madarak és Fák Napja, Fülemülék Éjszakája, Bagolytúra, bemutató madárgyűrűzések vagy az Európai Madármegfi gyelő Napok, amelyet 2001 óta minden évben megrendezünk. Helyi szinten, azaz Balatonlellén például tavaly 3 rendezvényünk volt. - Milyen anyagi lehetőségeik, forrásaik vannak? - Mint minden civil szervezetnek Magyarországon nekünk sem könnyű. Egyrészt az egyesületünk belső pályázatából, tagdíjból és némi adományból tudunk gazdálkodni, ugyanakkor nagy szerepe van például Balatonlelle Város Önkormányzata által biztosított támogatásnak. Örülök, hogy most nyilvánosan is megköszönhetjük a segítséget: köszönjük! Nagyon fontos megemlíteni a tagok, az önkéntesek munkáját és anyagi áldozatvállalását, ami nélkül természetesen nem tudnánk hatékonyan működni. - Mi az egyesületi tagság feltétele, várják-e az új tagtok érkezését? - Nincs feltétel, bárki lehet tag és természetesen minden új és régi tagnak egyaránt örülünk. Érdemes belépni, hiszen számos előnyökkel jár a tagság. Minden tag negyedévente megkapja a Madártávlat nevű színes természetvédelmi folyóiratot. Országszerte több szolgáltatást vagy terméket lehet kedvezményesen megvásárolni a tagsági kártya felmutatásával. Mindezek mellett, ha valaki aktívan is bekapcsolódik a madártani és természetvédelmi munkába, rengeteget tanulhat tapasztalt szakemberektől, ingyenes szakmai rendezvényekre lehet eljutni stb. - Milyen tervek, célok várnak az egyesület életében megvalósításra? - Az idei célunk a csoport 20 éves fennállásának méltó megünneplése, továbbá régóta tervezzük több szakmai kiadvány létrehozását. Szeretnénk a csoport eredményeit megfelelő módon dokumentálni, illetve ezeket a nagyközönség felé eljuttatni. Hosszú távú célunk a madártani és természetvédelmi kutatások folytatása és fejlesztése, új technikai eszközök alkalmazása, helyi területek természeti értékeinek feltárása. - Mi az, ami leginkább örömet okoz az Ön számára ebben a munkában? - Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy évtizede hivatásszerűen foglalkozhatom madártani és természetvédelmi kutatással, és ennek egy részét szűkebb hazámban a Balatonon és Balatonlellén. Véleményem szerint a kutatásnak nagyon fontos része az eredmények közreadása mindenki számára. A szakmai közönségnek írt cikkek mellett nagyon szeretem az ismeretterjesztő előadásokat, túrákat, ahol néha a bonyolult dolgokat egyszerűen kell elmondani. Ez nagyon izgalmas dolog és egyben nagyon hálás feladat is, mert nagyon jó érzés az érdeklődőknek a hazai természeti csodákról beszélni és a kérdésekre válaszolni. Végül szeretném minden kedves érdeklődőnek a felhívni a fi gyelmét, hogy a programjainkat a facebookon (https:// lehet nyomon követni. Rendezvényeinkre szeretettel várunk mindenkit, legközelebb a Madarak és Fák Napja keretében (május 10.) szervezünk túrát az Irmapusztai-halastavaknál. N.G.

9 A lellei menza történetéből Molnár Józsefné Bözsi néniről szép emlékeket ápolnak a lellei iskolások. Sokan ették fi nom főztjét, mialatt az iskolapadokat koptatták. Arra kértem, emlékezzen vissza a régi idők konyhájára. - Bözsi néni családja miként került Lellére? - Egy kis somogyi sváb faluban, Bonnyán születtem 1932-ben. Édesapám Lehr Konrád kovácsmester volt, édesanyám Prescher Erzsébet a családról gondoskodott nagy szeretettel. Bátyám, aki sajnos már nem él, édesapánk mesterségét folytatta Édesanyám, aki nagyon szeretett és tudott is főzni, korán megtanított az ételkészítés fortélyaira. De nem csak a főzés, a sütés is nagy örömet jelent számomra, így egyértelmű volt, hogy életem nagy részét a konyhában élem le ben mentem férjhez, Bonnyán született Vali lányom. Férjem halála után költöztünk Lellére. Második házasságomból született Jóska fi am. - Mikor és milyen körülmények között kezdett üzemi konyhán dolgozni? - Lellén az első munkahelyem a Giuseppe Vittorio Üdülő volt, ahol kézilányként dolgoztam. Ezt követően 1964-től 27 évig, nyugdíjazásomig az iskola konyháján főzőnő voltam. Kezdetben hárman dolgoztunk itt: Kelemen Bözsi néni, akitől nagyon sokat tanultam és Zarándok Györgyné Marika. A nyugdíjazásokat követően munkatársaim voltak még: Lugosi Katica néni, Gazdag Józsefné Bözsi és Ughy Csabáné Etelka. Ahogy nőtt a napközis gyermekek száma, úgy nőtt a munkatársaké is. Mire én nyugdíjba mentem, már kilencen voltunk. Szeretettel gondolok egykori munkatársaimra: Bruderné Izára, Petnárnéra, Tóthné Margitra, Asztalosné Jutkára, Bodáné Pannira, Fogarasiné Rózsira, Kurdinéra, Novákné Magdira. Kovács Jenő szakképzett szakácsunk mindenben kikérte az öreg főzőnők véleményét. Amikor az iskola konyhájára kerültem, még nem volt öregek napközije, az iskola és az óvoda ellátása volt a feladatunk. - Milyen volt ekkoriban a konyha felszereltsége, és meddig tartott a munkaidő? - Nem voltak modern konyhai gépek, dagasztók, ételmelegítők, elektromos sütők, robotgépek. Munkaidőnk pedig a kakasszóval kezdődött, s addig tartott, amíg el nem végeztünk, s a konyha nem ragyogott. Kora reggel begyújtottunk a sparheltbe. Sokszor szerencsénk volt, mert az iskola jóságos fűtője, Balázs bácsi sokszor megelőzött bennünket. Zarándok Marikával minden reggel felpattantunk a biciklinkre, így kezdtük meg napi bevásárló körutunkat. Első állomásunk a tejbolt volt, melynek vezetője Bolla Lászlóné Bözsi volt. Teletöltettük alumíniumkannánkat tejjel. Ezt követően a zöldségbolt felé vettük az irányt, ahol Kissné Erzsike, később Grófné Margitka várt bennünket. Ekkorra már annyira felpakoltuk a biciklit, hogy csak tolni tudtuk. Miután mindezt elvittük a konyhára. elmentünk a Gellén henteshez, és elhoztuk tőle az aznapra szánt húst. Ezután megtisztítottuk a zöldségeket, felraktuk főni a napi ételt, de közben megkentük a tízóraira szánt kenyérszeleteket. Akkoriban szombat is munkanap volt, s a hét utolsó munkanapján az élelmezésvezetővel közösen összeállítottuk a következő heti menüt. Nagyon változatosan főztünk. Sokszor készítettünk főzeléket feltéttel. Hetente egy alkalommal kelt tésztát sütöttünk. (Buktát, kakaóscsigát, pogácsát, aranygaluskát vanília öntettel, túrósbatyut, kalácsot ) A tésztákat, a levesbetétet saját kezűleg gyúrtuk, sodortuk, vágtuk. Amikor kelt tészta volt az ebéd, már 5 órakor kezdődött a napunk. Nagyon összetartó, jó közösség volt a miénk. Az iskola vezetése és a gyerekek is elismerték munkánkat. Nem voltak válogatósak. A lényeg az volt, hogy jóízű legyen az étel és hatalmas adag! Repeta mindig volt. Szerettem az iskolában dolgozni ben megkaptam a Művelődési Miniszter kitüntetését. De a legnagyobb elismerés számomra a mai napig az, amikor a már felnőtté vált gyermekek rám köszönnek. - Miként telnek Bözsi néni mindennapjai? - Már több mint 10 éve nem főzök, a családom lát el. Egyik gyerekem sem szakács, ennek ellenére mindketten tudnak és szeretnek főzni. Hosszú évekig a vendéglátásban dolgoztak. Négy unokám és egy dédunokám van. Amarilla és Attila is ért a konyhaművészethez. Megöregedtem, szerető családom körében csendesen telnek napjaim. Szeretettel gondolok egykori munkatársaimra. Sok sikert kívánok az iskolai konyha jelenlegi dolgozóinak is. Kívánom, hogy úgy szeressék a gyerekeket, ahogy mi tettük, s ezt százszorosan kapják vissza, ahogy mi visszakaptuk. Köszönöm a visszaemlékezést, és szeretettel kívánok Bözsi néninek hosszú, boldog életet, családja körében! Ambrus Judit A Lellei Újság az önkormányzat havonta 2600 példányban megjelenő ingyenes, közéleti, információs lapja. Kiadja: Balatonlelle Város Üzemeltető: LELLE MÉDIA Kft., Balatonlelle, Szövetség u. 42. Szerkeszti: Munkácsi Mihály, 20/ Készült a Central Press Nyomdában, Kaposvár. Terjeszti a Magyar Posta ZRt. ISSN

10 Balatonlelle Város Képviselő-testületének döntése értelmében Balatonlelle Város Önkormányzatának szervezésében a felsorolt rendezvények kerülnek megrendezésre 2014 nyarán a városi rendezvényparkban (Móló sétány). A város önkormányzata e rendezvények tekintetében a park területének egy részét vásározói tevékenység céljára bérbe adja, az alábbi feltételekkel: Június ZENÉS NYÁRKÖSZÖNTŐ Műsorkínálat naponta óra között: könnyűzenei koncertsorozat, pop, rock, jazz, etno, funky és rockabilly élő koncertek, sztárvendégekkel és nyereményjátékok Július 4-6. XV. BALATONLELLEI JULIÁLIS Műsorkínálat naponta óra között: gasztronómiai és kulturális fesztiválprogramok; halászlé-főzőverseny és bográcsos főzőpiknik, fúvószenekar, latin- és dixie koncert, popsztár előadó, musical- és operett-műsor, táncbemutatók, rock n roll utcabál, nyereményjátékok Július BALATINO HÉTVÉGE Műsorkínálat naponta óra között: latin popkultúrát bemutató programok; latin könnyűzenei koncertek, látványos táncbemutatók és fergeteges mediterrán utcabál Július VILÁGZENE FESZTIVÁL Műsorkínálat naponta óra között: nemzetközi zenés folklórfesztivál; világzenei- és etno-koncertek, autentikus táncbemutatók, hazai és külföldi neves előadókkal, buli-zenekarokkal és kulturális fesztiválprogramokkal Július NOSZTALGIA PARTI Műsorkínálat naponta óra között: nosztalgia és retro-programok; as évek zenéi élőben, nosztalgia utcabál sztárvendéggel, operett-csillagok, retro-diszkó, retro vetélkedők, retro nyereményekkel Augusztus NYÁRI KAVALKÁD Műsorkínálat naponta óra között: össz-művészeti programsorozat; válogatás az előző hétvégék stílus-kínálatából F E L H Í V Á S Augusztus SZENT ISTVÁN NAPOK Műsorkínálat naponta óra között: ünnepi kulturális programok; könnyűzenei koncertek, sztár-előadók, zenés és táncos művészeti produkciók, fúvószenekari- és artista-bemutató, nemzetközi folklórprogram, musical-est, pop-rock utcabál és ünnepi tűzijáték Augusztus LELLEI NYÁRBÚCSÚZTATÓ Műsorkínálat naponta óra között: könnyűzenei koncertsorozat; pop, rock és jazz élő koncertek, sztárvendégek, táncbemutató, rock n roll utcabál és nyereményjátékok Terület bérleti díjak, és fizetési kötelezettségek: A képviselő-testület a rendezvényekhez kapcsolódó kirakodó vásáron résztvevő szolgáltatók részére az alábbi bérleti díjakat határozta meg: - kereskedők részére: 2000,- Ft/m2/ nap (bruttó) - vendéglátók (melegkonyha, büfé): 3000,- Ft/m2/nap (bruttó) A közterület bérletre vonatkozó jelentkezési lapot kérjük pontosan, értelemszerűen kitöltve küldjék el május 16-ig (péntekig), az alábbi postacímre, eredeteiben aláírva, lepecsételve: Polgármesteri Hivatal 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2. Aki a fenti megadott határidőig nem küldi vissza a mellékelt kérelmet, azzal sajnos később nem áll módunkban szerződést kötni, tekintettel az amúgy is nagy számú érdeklődőre! A kérelmek beérkezését követően, azok alapján készítjük el az összes Ön által igényelt rendezvényre együttesen vonatkozó bérleti szerződést. A bérleti szerződést, valamint a befi zetéshez szükséges csekket (csekkeket, attól függően, hogy ki hány rendezvényre jelentkezett) postán megküldjük. Itt hívjuk fel a jelentkezők fi gyelmét, hogy a bérleti díjak befi zetése, minden esetben előre, csekken történik, a csekk tartalmazni fogja az adott rendezvényhez tartozó befi zetési határidőt. Ezek után az Ön által is aláírt szerződést kérjük majd postán visszaküldeni, melyhez mellékelni kell az Ön által elsőnek megjelölt rendezvényre vonatkozó csekk fénymásolatát. (egyösszegű fizetés esetén az összes rendezvényre vonatkozó csekkek másolatát). Az eredeti csekk példányokat a helyfoglalás napján szíveskedjenek majd magukkal hozni, mert a rendezvényen csak az pakolhat ki, aki az eredeti feladóvevényt fel tudja mutatni. Szerződés feltételei: A szerződésben meghatározásra kerül(nek) az Ön által igényelt időpont(ok), fizetési határidők, várhatóan a rendezvények időpontja előtti két héttel már meg kell történni a befizetésnek. A szerződés aláírását követően, amennyiben a kérelmében leadott időpontoktól el kíván térni (lemondás, előbb elhagyja a területet stb.), az önkormányzat felé, akkor is köteles a szerződésben vállalt bérleti díj 50%-át megfizetni, amennyiben ezt nem teszi meg, abban az esetben azt jogi úton hajtjuk be. A terület tovább nem adható bérbe, aki ezt mégis megteszi, az azonnali bontó feltételét jelenti a szerződésnek, a bérleti díjat pedig ebben az esetben sem térítjük vissza. A területek elfoglalása: A terület kiosztása és elfoglalása: rendezvény első napján 7,00 órától 9,00 óráig. A terület elhagyása: a rendezvény utolsó napját követő nap 12,00 óráig. Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további információra volna szüksége, úgy kérem a 85/ telefonszámon, vagy a címen, Fárbás Tímeát szíveskedjen keresni. Előre is köszönjük együttműködését, és reméljük, hogy jó tapasztalatokat szerez majd az idei rendezvényekkel kapcsolatosan. Meggyőződésünk, hogy a színvonalas fesztivál-rendezvények elengedhetetlen része a színes kirakodóvásár is, bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére, hosszú távon is jól működő együttműködést indíthatunk el Önnel! A kérelmek letölthetőek az alábbi linken: php?option=com_docman&view=docm an&itemid=1315 Kenéz István polgármester

11 16 egyesület 84 versenyzője kezdte meg a küzdelmeket. Az éles mérkőzések előtt bemutató mérkőzésekre került sor, ahol négy fi atal lellei bunyós is megmutatta magát. A lányokat Kruppai Imola és Farkas Kyra, a fi atal fiúkat Kruppai András és Dobos Gábor képviselte. Mindannyian jól teljesítettek. A bemutatók után két szorítóban egyszerre kezdődött el a mérkőzés és pofon zuhatag. A lellei bunyósok közül először Kertész Dávid lépett a kötelek közé. Ellenfele Onody Márton (Siófok). Egy nem túl szép ám annál küzdelmesebb mérkőzésen 2:1 arányú megosztott pontozással Dávid győzött. Ezt követően Varga Attila következett, vele szemben a Scháb Márk (Paks). Attila azonnal magához ragadta a kezdeményezést és az első menetet követő szünet után a paksi sarok nem kívánta folytatni a mérkőzést, feladta a küzdelmet. Tehát Attila TKO-val nyert. A másik szorítóban Petrovics Mátyás készült ringbe szállni Radics Úszás Diákolimpia Országos Döntő A Megyei Diákolimpián győztes lazacok kiválóan szerepeltek Kecskeméten az Országos Döntőn. Baky Bence es idővel 100 méteres gyorsúszásban 5. lett, míg a 4x50 méteres gyorsváltó 4. helyezést ért el, melynek tagjai: Baky Bence, Meiszter Tamás, Bór Dávid, Novák Bence. Megyei Aquatlon Döntő Ezen a versenyen a futás is szerepet kapott az úszás mellett, amit nagyon élveztek a gyerekek. Mindkét versenyszámban elért időket összeadták és így alakult ki a Somogyjád- Balatonlelle SE 0-5 (0-2) Somogyjád, Somogy megyei I. osztály, 20. forduló Balatonlelle SE: Posza - Vajandt, Nagy Ge., Földes, Németh - Kovács N., Zsiga (DC), Takács-, Balogh, Galgóczi (Himics), Andermann (Kollár) Gólszerzőink: Galgóczi(3), DC, Takács III. Lelle Kupa LAZAC hírek Foci hírek Béla (Kőszegi) versenyző ellen. A veretlen magyar bajnok Matyi végig nagy fölényben boxolt és hatalmas verésben részesítette ellenfelét, a végeredmény sima lellei siker 3:0. Kovács Roland következett a megoldandó feladat pedig János Krisztofer (Székesfehérvár) személyében ott állt előtte. Roland nagy fizikális és technikai fölényben bunyózott, a vezető bíró a második menetben, a második rászámolást követően, beszüntette a mérkőzést. TKO-val nyert Kovács Roland. A szorító utolsó párjaként lépett ringbe Dévényi Dominik, Károly Csaba (Nagykanizsa) ellen. A kanizsai fiú nagyon kellemetlen ellenfélnek bizonyult, nem is a tudása inkább a stílusa miatt. Igaz nem túl szépen, de Dominik megoldotta a feladatot és egyhangú 3:0-ás pontozással győzött. 100%-os teljesítményt nyújtott a lellei bunyós gárda. Aki lelleiként ringbe lépett mindenki győztesen hagyta el a szorítót! Gratulálunk! végeredmény. 3 csapatot is indítottunk, és mindegyikben ezüst érmet szereztünk! Ovis csapat tagjai: Varga Dániel, Zsupán Balázs, Buzsáki Bálint 1-2. osztályos leány csapat: Jakabfi Blanka, Varga Panna, Mészáros Zille 1-2. osztályos fi ú csapat: Kalász Kristóf, Csiszár Szilárd, Gáspár Bendegúz Egyéniben az óvódások korcsoportban leány: 3. Jakabfi Réka; fiú: 3. Varga Dávid 1-2. osztályos fiú: 2. Gáspár Bendegúz Cser Zsolt úszásoktató Balatonlelle SE-Tabi VFC 3-0 (1-0) Balatonlelle, Somogy megyei I. osztály, 21. forduló Balatonlelle SE: Posza Vajandt (Földes), Nagy Ge., Kovács D., Németh - Kovács N., Zsiga (Kiss), Takács-, Balogh, Galgóczi, Kollár (Andermann) Gólszerzőink: Galgóczi, Balogh (2) Ping-pong Ha március, akkor ping-pong verseny. A hagyományoknak megfelelően a Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület március 23-án rendezte meg szokásos ping-pong versenyét. Délelőtt 3 korcsoportban, az általános iskolások mérték össze tudásukat, míg délután a felnőttek versengtek egymással. A szokásoknak megfelelően a versenyen részt vevők frissítőt, gyümölcsöt és csokoládét kaptak a jobb teljesítmény érdekében. A korcsoportok első három helyezettjeit kupákkal díjaztuk. Eredmények: Alsósok: I. helyezett: Epres Kevin II. helyezett: Táskai Balázs III. helyezett: Koleszár Sztella 5-6 osztályosok: I. helyezett: Molnár László II. helyezett: Novák Bence III. helyezett: Proics Barbara 7-8 osztályosok: I. helyezett: Szabó Donát II. helyezett: Majoros Barnabás III. helyezett: Kucsera Robin Felnőttek-Férfi: I. helyezett: Makai Attila II. helyezett: Kőszegi Róbert III. helyezett: Vad Ferenc Felnőttek-Női: I. helyezett: Végh Mária II. helyezett: Horváth Henriett III. helyezett: Szűcs Borbála Családi Páros: I. helyezett: Mészárovics család II. helyezett: Kasza család III. helyezett: Csők család április 27-én KISHEGY KUPA terepkerékpár versenyt rendezünk órától: 5-10 km felsősöknek (15 év alatt) - 11 órától: km felnőtteknek - 12 órától: kerékpáros ügyességi verseny alsósoknak Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

12

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV- 2012.

RENDEZVÉNYTERV- 2012. RENDEZVÉNYTERV- 2012. Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Célok, várható eredmények Célcsoport Részt vevők várható száma Szakmai felelős Tervezett költség (nettó) JANUÁRTÓL - PÜNKÖSDIG Január 20. Magyar

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester 2015. október :: IV. évfolyam 10. szám Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester évben velem együtt dolgozó Képviselõ Társaimnak akár képviselõként, akár polgármesterként dolgozhattunk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere : ; "útján y ai ' ' "i'tüm iilésc Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein "közösségi kertek" kialakítására

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának

A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának A Gyommentes Környezetért Alapítvány Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. találkozójának valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 18. Konferenciájának Részletes programja Kedves Tagtársaink! Mint

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben