Húsvét = A mindenkinek fölkínált remény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvét = A mindenkinek fölkínált remény"

Átírás

1 Lellei XXIII. évfolyam 4. szám Újság április Húsvét = A mindenkinek fölkínált remény A bizalom talán az egyik legszerényebb, legegyszerűbb, leghétköznapibb szavunk, ugyanakkor az egyik leglényegesebb is. Ahelyett, hogy a gyakran már elcsépelt szeretet vagy közösség szavakat használnánk, talán gyakrabban beszélhetnénk bizalomról, mivel ebben mindkét valóság benne van. A bizalom fogalmában benne rejlik a szeretet misztériuma, de a közösségé is, valamint Istennek mint Szentháromságnak a titka. Amíg magunkban hordozzuk halálfélelmünket, vagyis az üresség bűvöletét, ami végső soron a másik ember és önmagunk gyűlöletéhez vezet, addig nem beszélhetünk bizalomról. Márpedig mindannyiunkat átölel a föltámadás misztériuma, mert Krisztus mindenkit emberségébe fogad. Egyetlen ember sincs, aki kívül maradna Krisztuson: Ő minden egyes emberrel egyesült, így minden ember részese a föltámadás titkának. Csakhogy vannak, akik tudnak róla és hálát adnak érte ők a keresztények, és vannak, akik még nem tudnak róla. Az idei Húsvétot követő vasárnapon, az Isteni Irgalmasság ünnepén, egy igen különleges eseményre kerül sor Rómában: Ferenc pápa szentté avatja XXIII. János és II. János Pál pápákat. Két olyan pápa, akik a történelmi változások korában éltek és alkot- A Balaton könyve Március 26-án a városi könyvtár dolgozói és a NABE (Nők a Balatonért Egyesület) lellei szervezete egy érdekes könyvbemutatóra várta a közönséget. Az apropót A Balaton könyve című alkotás harmadik kiadása szolgáltatta. Az érdeklődők népes táborát Bórné Hajni, a lellei szervezet vezetője egy verssel kö- tak maradandót tetteikkel, intézkedéseikkel, életszentségükkel. Előbbi indította el a II. Vatikáni zsinatot, utóbbi pedig kiteljesítette a gyakorlatban. Mindketten a béke és az emberi méltóság védelmét szolgálták. Egyformán arra törekedtek, hogy megszabadítsák az emberiséget egy olyan Isten torzképétől, aki félelmet és bűntudatot kelt, vagy aki elítél. Sugárzó, fénnyel telt emberek voltak, akik mindig újra egyetlen valósághoz tértek vissza: Isten a szeretet. Szavaikon keresztül a keresztény igazság központi magját lehet újra fölfedezni: az evangéliumban nincs sem fenyegetés, sem elutasítás. Isten csak szeretetet tud adni, amit az emberek alázattal befogadhatnak; végtelen örömmé változik át bennük, amit éden -nek nevezünk. Mindazonáltal az ember vissza is utasíthatja ezt a szeretetet, ha görcsösen magába és az általa előidézett szenvedésbe zárkózik. Ez az a titok, amit pokol -nak nevezünk, amely nem más, mint a visszautasított Isten szeretete, amelyet a tőle elforduló ember mint égési sebet tapasztal meg. A nagypénteki és húsvéti drámai események isteni gyümölcsöket hagytak maguk után. A keresztre feszítésen a bűnnel megsértett Isten igazságszolgáltatása ment végbe, húsvétkor pedig új teremtmény valósult szöntötte. Ezek után felkérte a két vendéget, Szauer Rózsát, a NABE elnökét és Dr. Hajósy Adrienne geofi zikust, a könyv egyik szerzőjét, hogy egy kötetlen beszélgetés formájában mutassák be a NABE-t és a könyvet egyaránt. Elsőként az elnökasszony beszélt egyesületükről, amelyet 1995-ben alapítottak, és amelynek azóta tagja. Ez a nagy balatoni halpusztulás időszaka volt, amikor fontos feladattá vált, hogy hogyan lehetne javítani a víz minőségén. Ez az alapszándék hozta létre az egyesületet, amely jelenleg 20 csoporttal működik a Balaton körül. meg. Az Isteni Irgalom eltörölte a bűnt és istengyermeki méltóságba helyezte az embert. A bűnt valójában az irgalom gyógyítja meg. Ezt a hatalmas erőt úgy alkalmazhatjuk a magunk számára, ha a kétségbeesés helyett elsősorban bizalmat érzünk az irgalmas Atya iránt. Ő minden szív ajtaja előtt ott áll, még azok előtt is, amelyek zárva vannak. Ezt a mindenki számára fölkínált reményt hozza el számunkra az idei Húsvét, amikor tudatában leszünk annak, hogy Isten csak a szeretetét tudja adni! Mindnyájan ugyanerre vagyunk hivatva: magunkban hordozni a föltámadás örömét és imádkozni azért, hogy minden ember elfogadja a számára fölkínált szeretetet. Boldog ünneplést kíván minden kedves Olvasónak: Jenő atya A másik fontos célkitűzés a Balaton minél alaposabb megismertetése az itt élőkkel, elsősorban a gyerekekkel. Ezzel a szándékkal jött létre ez a könyv is, amely tulajdonképpen az alkotók szándéka szerint egy gyerekeknek készült képes olvasókönyv. A könyvben 500 kép található, amelyek között sok a festmény, mint pl. Bán Magdolna borítóképe. Mint elhangzott, a könyvnek ez a harmadik kiadása, hisz 2002-ben és 2003-ban már példányban megjelent, most pedig harmadik alkalommal kerülhet az olvasók kezébe. Folytatás: 2. oldal

2 A Balaton könyve az 1. oldal folytatása A fejezetek között megtalálható a Balaton keletkezése, története, élővilága vagy földrajza éppúgy, mint kultúrája és néphagyományai. Természetesen mindegyik fejezetet szakemberek készítették, állították össze. A harmadik fejezet szól az éghajlatváltozásról, a globális felmelegedésről, és annak a tóra gyakorolt hatásáról. Ennek a harmadik fejezetnek a szerzője Dr. Hajósy Adrienne, geofi zikus. Ő hozzászólásában a Balaton különlegességét, egyediségét emelte ki, ami abban áll, hogy a 72 km hosszú tó átlagos vízmélysége mindösszesen 3-3,5 méter. Ez azt jelenti, ha egy 72 méteres terepasztalon modelleznénk a tavat, akkor csak egy 3 mm-es vízréteget kellene ráhelyezni. Ezekkel a paraméterekkel egyedülállónak számít a világban, és a sekélysége miatt kell vigyázni és óvni, mert nem mindegy, hogy ez a viszonylag kevés víz milyen minőségű. Mert sok kárt okozhat a természet is, de legalább annyit az ember is. Ezért fontos, hogy az itt élők ismerjék, és vigyázzák ezt a nagyszerű természeti kincset. Munkácsi Mihály A Jézusban hívők számára húsvét örömét az adja, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. (1Korinthus 15,20.) Ő az elsőszülött a halottak közül, akit követni fognak majd a többiek is. Ő meghalt és feltámadott, s Hozzá hasonlóan a Benne hívők is feltámadnak majd a halálból az örök életre. Az ünnepen olvasott evangéliumi részletekben arról fogunk hallani, hogy feltámadása után Jézus megjelent többeknek követői közül. Számukra, akik átélték, hogy Mesterüket keresztre feszítik, nagy örömet jelentett ez a találkozás. Nem maradt a sírban, hanem legyőzte a halált. A Szentírásból kiderül számunkra, hogy egy időnek el kellett telnie, hogy Jézus követői bizonyossággal mondják ki: valóban feltámadt az Úr! Később még többet értenek meg a feltámadás csodájából, s annak örvendetes következményeiből. Világossá lesz előttük, hogy Megváltónk halál feletti győzelme reménység mindannyiunknak: Őhozzá hasonlóvá leszünk majd mi is a feltámadás által. Húsvét az öröm és a reménység ünnepe. Ilyenkor tavasszal a természet megelevenedésének is tanúi lehetünk. Ami a Immár harmadik alkalommal szervezi meg a Balatonlelle Városért Közhasznú Egyesület a tavaszi virágvásárt Lellén. Az eseményre a Lelle Áruház előtt kerül sor 8 órától 12 óráig. Kedvező árakkal és sok szeretettel várunk minden virágot kedvelő lelleit, nyaralótulajdonost és környékbelit! Tegyük együtt virágossá Balatonlellét! Ambrus Judit VÉRADÁS A Magyar Vöröskereszt Balatonlellei Szervezete véradást szervez április 22-én órától 19 óráig a Balatonlellei Általános Iskola aulájában. Várunk minden korábbi véradót, és reméljük az első alkalommal résztvevő lakosok is vállalkoznak a segítségnyújtás ezen módjára. A véradáson 18 éven felüli lakosok vehetnek részt. Kérjük TAJ kártyát hozzanak magukkal! Húsvét öröme: Jézus feltámadása teremtett világban szép, a Teremtő hatalmáról és bölcsességéről beszél. Krisztus feltámadása az új teremtést hirdeti, az örökkévalóság felé nyit utat számunkra. Örülhetünk a természet szépségének. A hívő ember dicsőíti mindezért a Teremtőt. Jézus feltámadása sokkal nagyobb öröm a természet szépségénél, mert az el nem múló dicsőséget hirdeti nekünk. Azt a reménységet, hogy részünk lesz az új teremtésben, annak csodájában, dicsőségében. Húsvét hajnala az örök élet reggele ahogyan énekeljük dicséretünkkel fény a véghetetlen fényből. Valamit megláthatunk abból, amit Isten készít számunkra. Egy fénysugárt küld Istenünk az Ő dicsőségéből, s mi Lélek által megérthetjük üzenetét. Mennyei Atyánk kegyelme, hogy képessé is tesz minket annak megértésére, ami örömöt és üdvösséget jelent minden halandónak, aki csak hittel elfogadja a nekünk készített kegyelmet. Legyen áldott, örömteli ünneplésünk! Dicsőítsük Teremtőnket, aki Jézus Krisztusban utat nyit nekünk az Ő örök világába! Szabó Levente református lelkész Virágvásár május 17-én a Lelle Áruház előtt

3 Képviselő-testületi ülés Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 27-én ülésezett és ezen az alábbi fontos, lellei lakosokat is érintő döntéseket hozta: - a testület elfogadta az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló rendeletet. Ez azt jelenti, hogy a VÜSZ által kidolgozott mértékben a Napfény Strand egyes szolgáltatási díjai megváltoztak. Ezekről a változásokról a nyár folyamán a helyszínen illetve a balatonlelle.hu honlapon értesülhetnek az érdeklődők. - a helyi politikusok elfogadták a Füles Mackó Bölcsőde bölcsődevezető beosztás megbízására kerülő pályázati feltételeket. Egyben felhatalmazták a polgármestert a pályázat kiírására. Az állás legkorábban augusztus 1-től tölthető be. - a város politikusai a Leleli Óvodába történő beiratkozás időpontját május 6., 7., 8. napjaiban határozták meg. Ugyancsak ide kapcsolódik, hogy az óvoda módosí- tott, egységes szerkezetű pedagógiai programját elfogadták. - a BAHART (Balatoni Hajózási RT.) forintos anyagi támogatására vonatkozó kérdésben a képviselők az áprilisi testületi ülésre halasztották a döntést, bízva abban, hogy a BAHART részéről addigra részletesebb tájékoztatást kaphatnak az ügyről. - az Önkormányzat elvi hozzájárulását adta a lellei Szentháromság Plébánia tervezett útépítési munkálataihoz. - a képviselők igennel szavaztak a balatonlellei rendezvényparkban évi hasznosításának jóváhagyásával kapcsolatban. A rendezvényekhez tartozó színpadi programok megszervezése és lebonyolítása a Városi Művelődési Ház feladta. - a testület igennel szavazott ahhoz az elvi hozzájáruláshoz, amelynek értelmében a 7-es főút mellett található önkormányzati területen egy teniszés szabadidőcentrum épülhet egyéni beruházók és vállalkozók pénzéből. MEGHÍVÓ Balatonlelle Város önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülését április 24-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel tartja a városháza dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt: Főbb napirendi pontok: 1./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. 2./ Beszámoló a évi belső ellenőrzési jelentésekről és a megtett intézkedésekről. 3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről. 4./ Balatonlellei Körzeti Közös Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások évi szolgáltatási önköltségének és térítési díjának megállapítása. A különböző daganatos és más civilizációs betegségek már-már népbetegségnek számítanak hazánkban és a világban, sajnos sok áldozattal. Kispál Katalin lellei vállalkozó családból származó fiatal hölgynek is okozott kellemetlen és rémisztő perceket, amikor szembe kellett néznie egy orvosi diagnózissal, ám ő szerencsésen túljutott rajta. Akkor határozott úgy, hogy információkkal, tapasztalatokkal próbál segíteni az embereknek. Ehhez nemcsak sajnálatos tapasztalata, hanem megfelelő tudása is van, hisz Pécsett dolgozik vegyészként egy rákkutató laboratóriumban. - Kérlek, mondd el a történetedet, hogyan győztél e súlyos betegség felett? májusába méhnyakrákot diagnosztizáltak nálam, amelyre a szokásos kemoterápiás kezelést kaptam, és az első után azt éreztem, hogy ezt nem fogom kibírni, ezért az orvosoktól egy kis időt kértem, hogy végiggondolhassam, mit tegyek. Először persze kétségbeestem, majd próbáltam pozitívan gondolkodni, és úgy döntöttem, élni akarok. Elkezdtem szakmai szemmel gondolkodni azon, mi lehet az oka annak, hogy ez a betegség Tünetmentesen és segítőkészen kialakult nálam is. Minnél jobban kezdtem belemélyedni a témába annál jobban arra a következtetésre jutottam, hogy a legnagyobb problémát a mikroelemek hiánya okozza, amelyeket nem tudunk kellő mértékben bevinni a szervezetünkbe a kutatásaim során talált klinikai tanulmányok szerint. Így elkezdtem visszapótolni ezeket az anyagokat, és éreztem, hogy megerősödöm, egyre jobb állapotban vagyok. Aztán a további kutatások során találtam egy olyan hatóanyagot, amely ezen felül képes legyőzni bármely vírust vagy betegséget. - Mi volt az a hatóanyag? - Ez egy természetes mélytengeri barnaalgának a sejtfalából kinyert cukorvegyület. Elkezdtem bevinni az algákat a szervezetembe nagy dózisban, amely nagyon gyors változást hozott, amint az, az ellenőrzések során kiderült. Az orvosok csodálkozására nem is volt szükség más kezelésre. Ekkor határoztam úgy, hogy szeretnék segíteni az embereknek, hiszen sokan küzdenek ezzel a betegséggel, és nem tudják, mit tegyenek, kihez forduljanak, milyen gyógymódot vagy kezelést válasszanak, hiszen nekem ez a dolog segített. Ezzel kapcsolatban fogok április 26-án egy nyilvános prezentációt tartani, amelynek tartalma már nagyon komoly klinikák vezetőinek az érdeklődését is felkeltette. A helyszín a boglári művelődési ház lesz 16 órai kezdettel. - Hogyan lehet védeni az immunrendszert illetve mindenkin segít-e ez az említett hatóanyag? A hatóanyag természetesen mindenkinek segít, de nem mindegy hogy a betegségének milyen stádiumában van. Egyébként a mai világban, amikor a ránk ható környezeti terhelés drasztikusan megnőtt, viszont a mikrotápanyagok bevitelének lehetősége jelentősen lecsökkent (lásd a tanulmányokat az előadáson) minden egészséges embernek is szüksége lenne rá. Fontos, hogy időben diagnosztizálják ezt a betegséget, fontos a megelőzés, a kivizsgálás, a szűrésre járás. Ami pedig az immunrendszer megerősítését illeti, ott nagyon fontos az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás (ami méreganyagokat távolít el a szervezetből) illetve a jó minőségű zöldség és gyümölcs fogyasztása. És a legfontosabbat hagytam a végére, ez pedig a pozitív gondolkodás, mert a negatív gondolatok gyengítik a szervezetet. N.G.

4 F E L H Í V Á S! Balatonlelle Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (8638. Balatonlelle, Petőfi u. 2.) megbízási szerződés alapján idegenforgalmi adózáshoz szükséges adatgyűjtési (Kurtaxás) feladatra munkatársakat keres. Megbízási szerződés időtartama: ig napjáig tart. Információt: 85/ vagy a 85/ telefonszámon biztosítunk. Jelentkezési határidő: május 7-ig (a postai úton feladott jelentkezések eddig be kell, hogy érkezzenek) Jelentkezését írásban értesítési telefonszám feltüntetésével postai úton (Polgármesteri Hivatal 8638 Balatonlelle Petőfi u. 2.),vagy személyesen adhatja le a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A borítékra kérem feltüntetni az alábbi megjegyzést: Kurtaxa A jelentkezési határidőt követően kerülnek kiválasztásra a munkatársak. Dr. Kovács Tamás aljegyző J E G Y Z É K Balatonlelle Város Önkormányzati tulajdonú közterületein 2014 évben használatba adható területekről és használati profilokról: SZT. ISTVÁN TÉR: ( beleértve a tértől a Hortenzia utcáig fekvő területet is ) portrérajzolás 2 hely min. 3 m2/hely léggömb árusítás 2 hely min. 1 m2/hely gyöngyberakásos hajfonás 2 hely min. 2 m2/hely testfestés 2 hely min. 2 m2/hely rizsfestés 1 hely min. 2 m2/hely vattacukor 2 hely min. 2 m2/hely digitális fotó képeslap árusítás 1 hely min. 2 m2/hely ajándék érme présgép 1 hely min. 1m2/hely csomagolt édesség 1 hely min 2 m2/hely SZABADSTRAND: őstermelői gyümölcs árusítás 6 hely min. 2 m2/hely jégkrém, fagylalt 6 hely min. 2 m2/hely testfestés 2 hely min. 2 m2/hely napozóágy, napernyő kölcsönzés (BM mólótól nyugatra) 1 hely min. 15 m2/hely napozóágy, napernyő kölcsönzés (Csúszda mellett) 1 hely min. 15 m2/hely napozóágy, napernyő kölcsönzés (Virág utcai strandon) 1 hely min. 15 m2/hely gumi légvár, ugráló 4 hely min. 20 m2/hely újság, képeslap,könyv árusítás (asztalról) 2 hely min. 2 m2/hely portrérajzolás 1 hely min. 3 m2/hely sport és szabadidő céljára szolgáló terület 6 hely min. 20 m2/hely gyöngyberakásos hajfonás 2 hely min. 2 m2/hely vattacukor árusítás 5 hely min. 2 m2/hely előre csomagolt édesség 3 hely min. 2 m2/hely pattogatott kukorica 3 hely min. 2 m2/hely sütőipari termékek (minifánk, kürtöskalács) 3 hely min 2m2/hely meleg szendvicsfélék (hot-dog, hamburger) 3 hely min 2m2/hely hűtött gyümölcs árusítás 1 hely min 3 m2/hely hűtött ital árusítás 3 hely min 2 m2/hely Újságárusító pavilonok elhelyezésére kijelölt terület : 5 hely Szent István tér Köztársaság utca terület a pavilonok Határ köz nagysága szerint Fogas utca Gyöngyvirág utca A jegyzékben szereplő helyekre jelentkezést leadni az erre rendszeresített formanyomtatványon május 30-ig lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodáján. A formanyomtatvány letölthető az alábbi linken: Kenéz István polgármester

5 A Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete ez évben is megrendezte az immáron nagy múltra visszatekintő Szülők-Nevelők jótékonysági bálját. Ebben az esztendőben a jótékonysági jelző sajnos különösen fontos értelmet nyert rendezvényünkön egy mindenki által bizonyára ismert szomorú esemény miatt. A mindannyiunk által tisztelt és szeretett Kovács Béla tanár urat tragikus hirtelenséggel elvesztettük. A Szülői Szervezet előzetes döntése értelmében a rendezvényre értékesített támogatói jegyek teljes bevételét felajánlottuk Tanár Úr családja részére. Így nagy örömmel értesültünk róla,hogy minden eddi- A 6. osztályok az idei évben is egy öt napos ausztriai sí táborozáson vettek részt, ahol a síelés fortélyaival ismerkedtek meg, míg esténként közös vetélkedőkre, versenyekre került sor. Negyven tanuló indult útnak Piroska, Sabine és Edit tanár néni kíséretével. A táborozó tanulók így emlékeznek vissza az ott töltött napokra: - A keddi nap volt mindenki számára a legnehezebb, mert akkor kezdődött az igazi móka, a síelés. Két nagyon jó síoktatót kaptunk. (Isztl Anna) - A sítábor számomra nagyon jó élmény volt. Nagyon tetszett, hogy sok program volt, amiben mindenki részt vehetett, és az osztályból mindenki megtanult síelni. (Parragi Rebeka) - Ausztriában az Alpok tetszett a legjobban. Nekem a harmadik nap hozta el a legnagyobb élményt, hogy aznap egyszer sem estem el. (Androsovits Kevin) - Az első napon még nagyokat estem-keltem, de a harmadik Szülők-Nevelők bálja Sítábor Ausztriában ginél több támogatói jegyet vásároltak meg támogatóink. Rendezvényünkre a tavalyi nagysikerű bálhoz hasonlóan szép számmal jöttek el a szórakozni és jótékonykodni kívánó szülők, nevelők, támogatók. Jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy a térség egyik meghatározó rendezvényé vált a balatonlellei Szülők-Nevelők bálja. Mindez természetesen nem jöhetett volna létre azon példaértékű, széles spektrumú összefogás nélkül amelyben szerepet vállaltak a szülők, nevelők és a támogatók közössége. A kiváló hangulatról az Orpheus zenekar, a magas színvonalú svédasztalos vacsoráról a Néro Café Étterem és Pizzéria gondoskodott. napon már egyedül síelhettem a kék pályán. (Magyar András) - Az utolsó napon, amikor beszálltunk a buszba, nagyon elszomorodtunk, hogy el kell búcsúznunk a hegyektől. (Herman Dávid) - Az első éjszaka nagyon jó volt, nem sokat aludtunk. Uszodában is jártunk, Dáviddal jót játszottunk. - Megtanultunk síelni, új embereket ismerhettünk meg, esténként pedig vicces dolgokat, programokat csináltunk. (Molnár Angyal) - A gyönyörű táj látványa, a hó puhasága feledtette velem az eséseim fájdalmát. (Ventzl Vivien) - Annak örültem a leginkább, hogy együtt volt az osztály; és azon lepődtem meg legjobban, hogy megtanultam síelni. (Krista Kristóf) Köszönjük az Önkormányzatnak a jelentős anyagi támogatást és a lehetőséget, hogy a 6. évfolyam tanulói ismét eljuthattak erre a csodás helyre. FELHÍVÁS EBOLTÁSRA! Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását és parazita elleni kezelését az alábbi időpontban tartjuk: Balatonlellén április 23-án, 8-12 óráig és április 24-én, óráig, Rádpusztán április 23-án, óráig. Pótoltás ideje: 2014.május 6-án, 8-10 óráig. Helye: Idősek Napközi Otthona udvarán. /Kossuth L u. 85. szám alatt/ Felhívjuk az eb tulajdonosok fi gyelmét, hogy minden 3 hónaposnál idősebb, veszettség ellen még nem oltott eb oltása K Ö T E L E Z Ő! Eboltás díja: 3500 Ft/eb Az eboltás díja tartalmazza a veszettség elleni kötelező oltást és a parazita elleni kezelést is! Amennyiben az eb nem rendelkezik oltási bizonyítvánnyal, az új jogszabály által előírt oltási igazolvány ára: 600Ft/db. Nem oltható az az eb, amely 2 héten belül embert harapott, vagy valamely betegség tüneteit mutatja! A Lellei Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet ÓVODAI DAJKA MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A pályázat benyújtásának határideje: április 28. A pályázattal kapcsolatos további részletek: ovoda.balatonlelle.hu; kozigallas.gov.hu Óvodai beiratkozás Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a Lellei Óvodában az óvodai beiratkozás a 2014/2015-ös nevelési évre május án óráig a lesz. A beiratkozásra kérem, hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímigazoló kártyáját. Óvodába azok a kisgyermekek iratkozhatnak be, akik augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Óvodai felvételükről a 2014/2015. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően az óvoda vezetője dönt. Kötelező az óvodai beíratása azoknak a gyermekeknek, akik a 2014/2015-ös tanévben betöltik az ötödik életévüket. Kismráv Istvánné Barbara óvodavezető

6 BALATONLELLEI PROGRAMOK A csillaggal jelölt rendezvények ingyenesen látogathatók! A műsorváltoztatás jogát az intézmény fenntartja! Részletes programkínálat folyamatosan a muvhaz.balatonlelle.hu honlapon. Április 17. (csütörtök) óra * Játszóház gyerekeknek Húsvéti üdvözlőkártya készítése a könyvtárban Május 1-4. (csütörtök-vasárnap) * Élménynapok Rádpusztán gasztronómiai és szabadidős programok a rádpusztai Gasztro Élménybirtokon Április 17. (csütörtök) óra * Hommage Filmklub évadzáró fi lmvetítés a művelődési házban (Szövetség u. 27.) Jean Becker: Nem beszélek zöldségeket! francia fi lmvígjáték Április (vasárnap-hétfő) * Húsvét Rádpusztán színes programkínálat a rádpusztai Gasztro Élménybirtokon Április 22. (kedd) óra Zenebölcsi játékos zenei foglalkozás kisgyermekeseknek a művelődési házban (Szövetség u. 27.) Május 1. (csütörtök) óra * Városi Majális szórakoztató családi programok a rendezvényparkban A MŰVELŐDÉSI HÁZ INTÉZMÉNYE MÁRCIUS 1-TŐL, VÁRHATÓAN EGY ÉV IDŐTARTAMRA IDEIGLENESEN A SZÖVETSÉG U. 27. SZÁM ALATTI RÉGI KISISKOLA ÉPÜLETÉBE KÖLTÖZÖTT! Május 2-4. (péntek-vasárnap) XV. Balaton Boat Show Nemzetközi Vízisport- és Szabadidő Kiállítás a vitorláskikötőben Május 3. (szombat) Szezonnyitó rendezvény a BL Bavaria Yachtclubban Május 6. (kedd) óra Zenebölcsi játékos zenei foglalkozás kisgyermekeseknek a művelődési házban (Szövetség u. 27.) KIÁLLÍTÓHELYEK: Afrika Múzeum felújítás miatt zárva tart! (Balatonlelle, Kossuth L. u. 2.); Városi Könyvtár (Balatonlelle, Kossuth L. u. 4.) Áprilisban: Serényi Árpád fotóművész emlékkiállítása; Májusban: Az I. Világháború képekben tablókiállítás az Érdekes Újság fotómellékletéből; Kapoli Múzeum és Galéria (Balatonlelle, Kossuth L. u. 35.) Nyitva: május 1-jétől kedd-szombat: 9-18-ig, vasárnap: 9-12-ig (hétfőn szünnap); Id. és Ifj. Kapoli Antal pásztorfaragók és Ligeti Miklós szobrászművész állandó kiállítása; A Padlásgalériában: Otthonunk a Föld III. gyűjteményes kiállítás

7 FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS! Balatonlelle és környéke, ahogyan mi látjuk címmel tizenkettedik alkalommal hirdetünk fotópályázatot. A pályázati anyagok május között adhatók le a Kapoli Múzeumban Ligeti Gábornál (Balatonlelle, Kossuth L. u. 35.). Információ: Városi Művelődési Ház és Könyvtár (85/ ) ÉPÍTÉSZET STATIKA ÉPÜLETENERGETIKA ÉPÍTÉSZETI ÉS STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ, ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY, LÁTVÁNYTERVEK, SZAKTANÁCSADÁS Varga László okl. építész - szerkezetépítő statikus mérnök, épületenergetikai tanúsító Telefon: /

8 Madártani Egyesület-helyi csoportja Itt a tavasz, szerencsére a tavalyi évvel ellentétben nemcsak a naptár, hanem az időjárás szerint is. Éled a természet zöldül a határ, madárdaltól hangos az erdő, berek. Ezért is esett az egyesületeket bemutató sorozatunkban a választás a Dél-Balatoni Természetvédelmi Csoport lellei szervezetére. A csoport vezetőjét, Kovács Gyulát kértük, adjon felvilágosítást Olvasóink számára munkájukról, céljaikról, feladataikról. - Mikor és milyen feladatokkal és célokkal jött létre az egyesület és mi a pontos neve? - A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyarország legrégebben működő aktív civil szervezete épp 40 éves. Az országos egyesület helyi szervezete a Dél-Balatoni Természetvédelmi Csoport, mely 1994-ben jött létre. A csoport működési területe a Balaton déli partja, Észak-Somogy. Alapvetően kétféle tevékenységgel, természetvédelemmel és környezeti neveléssel foglalkozunk. A természetvédelmen belül elsősorban tudományos madártani kutatást (Dél-Balatoni Madármonitoring, madárgyűrűzés, ragadozómadár-felmérés) végzünk, illetve madárvédelemmel (bagolyvédelem, téli madáretetés) foglalkozunk. Emellett időnként lepkefaunisztikai és botanikai feltárást is folytatunk. További fontos tevékenység a környezeti nevelés, szemléletformálás. - Kik a lellei vezetőség tagjai, hány tagból áll az egyesület? - Lellén ifj. Vincze Bélával tevékenykedünk aktívan, de több tagunk van a városban, akik alkalmanként látogatnak el rendezvényeinkre. A csoport tagsága nagyjából 100 fő az említett térségben. - Milyen kapcsolatot tartanak fenn az országos egyesülettel és a kisebb helyi csoportokkal? - Egy országos lefedettséggel rendelkező egyesület természetesen csak úgy tud hatékonyan működni, ha aktívak a helyi szervezetek. Mi főként a Kaposvári és a Zalai Helyi Csoporttal működünk együtt a helyi célok elérésében. Ugyanakkor az országos központtal is szoros a kapcsolatunk, nagyon jó példa erre a már három éve rendszeresen megrendezett Balatoni Hattyú Road Show, amit egyedül nagyon nehéz lenne megszervezni. Ezen az augusztusi programon a Balaton körül 11 helyszínen van esemény és szinte minden jelentősebb országos médiában megjelenünk. - Milyen rendezvényeket, programokat szerveznek egy adott évben? - Igen sok programot szervezünk. Rendszeresen szervezünk természetismereti túrákat, bemutató madárgyűrűzéseket, ismeretterjesztő előadásokat. Együttműködünk a hivatalos természetvédelmi szervekkel és az oktatási intézményekkel, óvodától az egyetemig. Az elmúlt időszakban rendszeresen nagyjából 7 féle programból 30 rendezvényünk volt évente különböző helyszíneken, ami közel 1000 aktív elérést jelent. Néhányat szívesen felsorolnék: Madarak és Fák Napja, Fülemülék Éjszakája, Bagolytúra, bemutató madárgyűrűzések vagy az Európai Madármegfi gyelő Napok, amelyet 2001 óta minden évben megrendezünk. Helyi szinten, azaz Balatonlellén például tavaly 3 rendezvényünk volt. - Milyen anyagi lehetőségeik, forrásaik vannak? - Mint minden civil szervezetnek Magyarországon nekünk sem könnyű. Egyrészt az egyesületünk belső pályázatából, tagdíjból és némi adományból tudunk gazdálkodni, ugyanakkor nagy szerepe van például Balatonlelle Város Önkormányzata által biztosított támogatásnak. Örülök, hogy most nyilvánosan is megköszönhetjük a segítséget: köszönjük! Nagyon fontos megemlíteni a tagok, az önkéntesek munkáját és anyagi áldozatvállalását, ami nélkül természetesen nem tudnánk hatékonyan működni. - Mi az egyesületi tagság feltétele, várják-e az új tagtok érkezését? - Nincs feltétel, bárki lehet tag és természetesen minden új és régi tagnak egyaránt örülünk. Érdemes belépni, hiszen számos előnyökkel jár a tagság. Minden tag negyedévente megkapja a Madártávlat nevű színes természetvédelmi folyóiratot. Országszerte több szolgáltatást vagy terméket lehet kedvezményesen megvásárolni a tagsági kártya felmutatásával. Mindezek mellett, ha valaki aktívan is bekapcsolódik a madártani és természetvédelmi munkába, rengeteget tanulhat tapasztalt szakemberektől, ingyenes szakmai rendezvényekre lehet eljutni stb. - Milyen tervek, célok várnak az egyesület életében megvalósításra? - Az idei célunk a csoport 20 éves fennállásának méltó megünneplése, továbbá régóta tervezzük több szakmai kiadvány létrehozását. Szeretnénk a csoport eredményeit megfelelő módon dokumentálni, illetve ezeket a nagyközönség felé eljuttatni. Hosszú távú célunk a madártani és természetvédelmi kutatások folytatása és fejlesztése, új technikai eszközök alkalmazása, helyi területek természeti értékeinek feltárása. - Mi az, ami leginkább örömet okoz az Ön számára ebben a munkában? - Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy évtizede hivatásszerűen foglalkozhatom madártani és természetvédelmi kutatással, és ennek egy részét szűkebb hazámban a Balatonon és Balatonlellén. Véleményem szerint a kutatásnak nagyon fontos része az eredmények közreadása mindenki számára. A szakmai közönségnek írt cikkek mellett nagyon szeretem az ismeretterjesztő előadásokat, túrákat, ahol néha a bonyolult dolgokat egyszerűen kell elmondani. Ez nagyon izgalmas dolog és egyben nagyon hálás feladat is, mert nagyon jó érzés az érdeklődőknek a hazai természeti csodákról beszélni és a kérdésekre válaszolni. Végül szeretném minden kedves érdeklődőnek a felhívni a fi gyelmét, hogy a programjainkat a facebookon (https:// lehet nyomon követni. Rendezvényeinkre szeretettel várunk mindenkit, legközelebb a Madarak és Fák Napja keretében (május 10.) szervezünk túrát az Irmapusztai-halastavaknál. N.G.

9 A lellei menza történetéből Molnár Józsefné Bözsi néniről szép emlékeket ápolnak a lellei iskolások. Sokan ették fi nom főztjét, mialatt az iskolapadokat koptatták. Arra kértem, emlékezzen vissza a régi idők konyhájára. - Bözsi néni családja miként került Lellére? - Egy kis somogyi sváb faluban, Bonnyán születtem 1932-ben. Édesapám Lehr Konrád kovácsmester volt, édesanyám Prescher Erzsébet a családról gondoskodott nagy szeretettel. Bátyám, aki sajnos már nem él, édesapánk mesterségét folytatta Édesanyám, aki nagyon szeretett és tudott is főzni, korán megtanított az ételkészítés fortélyaira. De nem csak a főzés, a sütés is nagy örömet jelent számomra, így egyértelmű volt, hogy életem nagy részét a konyhában élem le ben mentem férjhez, Bonnyán született Vali lányom. Férjem halála után költöztünk Lellére. Második házasságomból született Jóska fi am. - Mikor és milyen körülmények között kezdett üzemi konyhán dolgozni? - Lellén az első munkahelyem a Giuseppe Vittorio Üdülő volt, ahol kézilányként dolgoztam. Ezt követően 1964-től 27 évig, nyugdíjazásomig az iskola konyháján főzőnő voltam. Kezdetben hárman dolgoztunk itt: Kelemen Bözsi néni, akitől nagyon sokat tanultam és Zarándok Györgyné Marika. A nyugdíjazásokat követően munkatársaim voltak még: Lugosi Katica néni, Gazdag Józsefné Bözsi és Ughy Csabáné Etelka. Ahogy nőtt a napközis gyermekek száma, úgy nőtt a munkatársaké is. Mire én nyugdíjba mentem, már kilencen voltunk. Szeretettel gondolok egykori munkatársaimra: Bruderné Izára, Petnárnéra, Tóthné Margitra, Asztalosné Jutkára, Bodáné Pannira, Fogarasiné Rózsira, Kurdinéra, Novákné Magdira. Kovács Jenő szakképzett szakácsunk mindenben kikérte az öreg főzőnők véleményét. Amikor az iskola konyhájára kerültem, még nem volt öregek napközije, az iskola és az óvoda ellátása volt a feladatunk. - Milyen volt ekkoriban a konyha felszereltsége, és meddig tartott a munkaidő? - Nem voltak modern konyhai gépek, dagasztók, ételmelegítők, elektromos sütők, robotgépek. Munkaidőnk pedig a kakasszóval kezdődött, s addig tartott, amíg el nem végeztünk, s a konyha nem ragyogott. Kora reggel begyújtottunk a sparheltbe. Sokszor szerencsénk volt, mert az iskola jóságos fűtője, Balázs bácsi sokszor megelőzött bennünket. Zarándok Marikával minden reggel felpattantunk a biciklinkre, így kezdtük meg napi bevásárló körutunkat. Első állomásunk a tejbolt volt, melynek vezetője Bolla Lászlóné Bözsi volt. Teletöltettük alumíniumkannánkat tejjel. Ezt követően a zöldségbolt felé vettük az irányt, ahol Kissné Erzsike, később Grófné Margitka várt bennünket. Ekkorra már annyira felpakoltuk a biciklit, hogy csak tolni tudtuk. Miután mindezt elvittük a konyhára. elmentünk a Gellén henteshez, és elhoztuk tőle az aznapra szánt húst. Ezután megtisztítottuk a zöldségeket, felraktuk főni a napi ételt, de közben megkentük a tízóraira szánt kenyérszeleteket. Akkoriban szombat is munkanap volt, s a hét utolsó munkanapján az élelmezésvezetővel közösen összeállítottuk a következő heti menüt. Nagyon változatosan főztünk. Sokszor készítettünk főzeléket feltéttel. Hetente egy alkalommal kelt tésztát sütöttünk. (Buktát, kakaóscsigát, pogácsát, aranygaluskát vanília öntettel, túrósbatyut, kalácsot ) A tésztákat, a levesbetétet saját kezűleg gyúrtuk, sodortuk, vágtuk. Amikor kelt tészta volt az ebéd, már 5 órakor kezdődött a napunk. Nagyon összetartó, jó közösség volt a miénk. Az iskola vezetése és a gyerekek is elismerték munkánkat. Nem voltak válogatósak. A lényeg az volt, hogy jóízű legyen az étel és hatalmas adag! Repeta mindig volt. Szerettem az iskolában dolgozni ben megkaptam a Művelődési Miniszter kitüntetését. De a legnagyobb elismerés számomra a mai napig az, amikor a már felnőtté vált gyermekek rám köszönnek. - Miként telnek Bözsi néni mindennapjai? - Már több mint 10 éve nem főzök, a családom lát el. Egyik gyerekem sem szakács, ennek ellenére mindketten tudnak és szeretnek főzni. Hosszú évekig a vendéglátásban dolgoztak. Négy unokám és egy dédunokám van. Amarilla és Attila is ért a konyhaművészethez. Megöregedtem, szerető családom körében csendesen telnek napjaim. Szeretettel gondolok egykori munkatársaimra. Sok sikert kívánok az iskolai konyha jelenlegi dolgozóinak is. Kívánom, hogy úgy szeressék a gyerekeket, ahogy mi tettük, s ezt százszorosan kapják vissza, ahogy mi visszakaptuk. Köszönöm a visszaemlékezést, és szeretettel kívánok Bözsi néninek hosszú, boldog életet, családja körében! Ambrus Judit A Lellei Újság az önkormányzat havonta 2600 példányban megjelenő ingyenes, közéleti, információs lapja. Kiadja: Balatonlelle Város Üzemeltető: LELLE MÉDIA Kft., Balatonlelle, Szövetség u. 42. Szerkeszti: Munkácsi Mihály, 20/ Készült a Central Press Nyomdában, Kaposvár. Terjeszti a Magyar Posta ZRt. ISSN

10 Balatonlelle Város Képviselő-testületének döntése értelmében Balatonlelle Város Önkormányzatának szervezésében a felsorolt rendezvények kerülnek megrendezésre 2014 nyarán a városi rendezvényparkban (Móló sétány). A város önkormányzata e rendezvények tekintetében a park területének egy részét vásározói tevékenység céljára bérbe adja, az alábbi feltételekkel: Június ZENÉS NYÁRKÖSZÖNTŐ Műsorkínálat naponta óra között: könnyűzenei koncertsorozat, pop, rock, jazz, etno, funky és rockabilly élő koncertek, sztárvendégekkel és nyereményjátékok Július 4-6. XV. BALATONLELLEI JULIÁLIS Műsorkínálat naponta óra között: gasztronómiai és kulturális fesztiválprogramok; halászlé-főzőverseny és bográcsos főzőpiknik, fúvószenekar, latin- és dixie koncert, popsztár előadó, musical- és operett-műsor, táncbemutatók, rock n roll utcabál, nyereményjátékok Július BALATINO HÉTVÉGE Műsorkínálat naponta óra között: latin popkultúrát bemutató programok; latin könnyűzenei koncertek, látványos táncbemutatók és fergeteges mediterrán utcabál Július VILÁGZENE FESZTIVÁL Műsorkínálat naponta óra között: nemzetközi zenés folklórfesztivál; világzenei- és etno-koncertek, autentikus táncbemutatók, hazai és külföldi neves előadókkal, buli-zenekarokkal és kulturális fesztiválprogramokkal Július NOSZTALGIA PARTI Műsorkínálat naponta óra között: nosztalgia és retro-programok; as évek zenéi élőben, nosztalgia utcabál sztárvendéggel, operett-csillagok, retro-diszkó, retro vetélkedők, retro nyereményekkel Augusztus NYÁRI KAVALKÁD Műsorkínálat naponta óra között: össz-művészeti programsorozat; válogatás az előző hétvégék stílus-kínálatából F E L H Í V Á S Augusztus SZENT ISTVÁN NAPOK Műsorkínálat naponta óra között: ünnepi kulturális programok; könnyűzenei koncertek, sztár-előadók, zenés és táncos művészeti produkciók, fúvószenekari- és artista-bemutató, nemzetközi folklórprogram, musical-est, pop-rock utcabál és ünnepi tűzijáték Augusztus LELLEI NYÁRBÚCSÚZTATÓ Műsorkínálat naponta óra között: könnyűzenei koncertsorozat; pop, rock és jazz élő koncertek, sztárvendégek, táncbemutató, rock n roll utcabál és nyereményjátékok Terület bérleti díjak, és fizetési kötelezettségek: A képviselő-testület a rendezvényekhez kapcsolódó kirakodó vásáron résztvevő szolgáltatók részére az alábbi bérleti díjakat határozta meg: - kereskedők részére: 2000,- Ft/m2/ nap (bruttó) - vendéglátók (melegkonyha, büfé): 3000,- Ft/m2/nap (bruttó) A közterület bérletre vonatkozó jelentkezési lapot kérjük pontosan, értelemszerűen kitöltve küldjék el május 16-ig (péntekig), az alábbi postacímre, eredeteiben aláírva, lepecsételve: Polgármesteri Hivatal 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2. Aki a fenti megadott határidőig nem küldi vissza a mellékelt kérelmet, azzal sajnos később nem áll módunkban szerződést kötni, tekintettel az amúgy is nagy számú érdeklődőre! A kérelmek beérkezését követően, azok alapján készítjük el az összes Ön által igényelt rendezvényre együttesen vonatkozó bérleti szerződést. A bérleti szerződést, valamint a befi zetéshez szükséges csekket (csekkeket, attól függően, hogy ki hány rendezvényre jelentkezett) postán megküldjük. Itt hívjuk fel a jelentkezők fi gyelmét, hogy a bérleti díjak befi zetése, minden esetben előre, csekken történik, a csekk tartalmazni fogja az adott rendezvényhez tartozó befi zetési határidőt. Ezek után az Ön által is aláírt szerződést kérjük majd postán visszaküldeni, melyhez mellékelni kell az Ön által elsőnek megjelölt rendezvényre vonatkozó csekk fénymásolatát. (egyösszegű fizetés esetén az összes rendezvényre vonatkozó csekkek másolatát). Az eredeti csekk példányokat a helyfoglalás napján szíveskedjenek majd magukkal hozni, mert a rendezvényen csak az pakolhat ki, aki az eredeti feladóvevényt fel tudja mutatni. Szerződés feltételei: A szerződésben meghatározásra kerül(nek) az Ön által igényelt időpont(ok), fizetési határidők, várhatóan a rendezvények időpontja előtti két héttel már meg kell történni a befizetésnek. A szerződés aláírását követően, amennyiben a kérelmében leadott időpontoktól el kíván térni (lemondás, előbb elhagyja a területet stb.), az önkormányzat felé, akkor is köteles a szerződésben vállalt bérleti díj 50%-át megfizetni, amennyiben ezt nem teszi meg, abban az esetben azt jogi úton hajtjuk be. A terület tovább nem adható bérbe, aki ezt mégis megteszi, az azonnali bontó feltételét jelenti a szerződésnek, a bérleti díjat pedig ebben az esetben sem térítjük vissza. A területek elfoglalása: A terület kiosztása és elfoglalása: rendezvény első napján 7,00 órától 9,00 óráig. A terület elhagyása: a rendezvény utolsó napját követő nap 12,00 óráig. Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további információra volna szüksége, úgy kérem a 85/ telefonszámon, vagy a címen, Fárbás Tímeát szíveskedjen keresni. Előre is köszönjük együttműködését, és reméljük, hogy jó tapasztalatokat szerez majd az idei rendezvényekkel kapcsolatosan. Meggyőződésünk, hogy a színvonalas fesztivál-rendezvények elengedhetetlen része a színes kirakodóvásár is, bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére, hosszú távon is jól működő együttműködést indíthatunk el Önnel! A kérelmek letölthetőek az alábbi linken: php?option=com_docman&view=docm an&itemid=1315 Kenéz István polgármester

11 16 egyesület 84 versenyzője kezdte meg a küzdelmeket. Az éles mérkőzések előtt bemutató mérkőzésekre került sor, ahol négy fi atal lellei bunyós is megmutatta magát. A lányokat Kruppai Imola és Farkas Kyra, a fi atal fiúkat Kruppai András és Dobos Gábor képviselte. Mindannyian jól teljesítettek. A bemutatók után két szorítóban egyszerre kezdődött el a mérkőzés és pofon zuhatag. A lellei bunyósok közül először Kertész Dávid lépett a kötelek közé. Ellenfele Onody Márton (Siófok). Egy nem túl szép ám annál küzdelmesebb mérkőzésen 2:1 arányú megosztott pontozással Dávid győzött. Ezt követően Varga Attila következett, vele szemben a Scháb Márk (Paks). Attila azonnal magához ragadta a kezdeményezést és az első menetet követő szünet után a paksi sarok nem kívánta folytatni a mérkőzést, feladta a küzdelmet. Tehát Attila TKO-val nyert. A másik szorítóban Petrovics Mátyás készült ringbe szállni Radics Úszás Diákolimpia Országos Döntő A Megyei Diákolimpián győztes lazacok kiválóan szerepeltek Kecskeméten az Országos Döntőn. Baky Bence es idővel 100 méteres gyorsúszásban 5. lett, míg a 4x50 méteres gyorsváltó 4. helyezést ért el, melynek tagjai: Baky Bence, Meiszter Tamás, Bór Dávid, Novák Bence. Megyei Aquatlon Döntő Ezen a versenyen a futás is szerepet kapott az úszás mellett, amit nagyon élveztek a gyerekek. Mindkét versenyszámban elért időket összeadták és így alakult ki a Somogyjád- Balatonlelle SE 0-5 (0-2) Somogyjád, Somogy megyei I. osztály, 20. forduló Balatonlelle SE: Posza - Vajandt, Nagy Ge., Földes, Németh - Kovács N., Zsiga (DC), Takács-, Balogh, Galgóczi (Himics), Andermann (Kollár) Gólszerzőink: Galgóczi(3), DC, Takács III. Lelle Kupa LAZAC hírek Foci hírek Béla (Kőszegi) versenyző ellen. A veretlen magyar bajnok Matyi végig nagy fölényben boxolt és hatalmas verésben részesítette ellenfelét, a végeredmény sima lellei siker 3:0. Kovács Roland következett a megoldandó feladat pedig János Krisztofer (Székesfehérvár) személyében ott állt előtte. Roland nagy fizikális és technikai fölényben bunyózott, a vezető bíró a második menetben, a második rászámolást követően, beszüntette a mérkőzést. TKO-val nyert Kovács Roland. A szorító utolsó párjaként lépett ringbe Dévényi Dominik, Károly Csaba (Nagykanizsa) ellen. A kanizsai fiú nagyon kellemetlen ellenfélnek bizonyult, nem is a tudása inkább a stílusa miatt. Igaz nem túl szépen, de Dominik megoldotta a feladatot és egyhangú 3:0-ás pontozással győzött. 100%-os teljesítményt nyújtott a lellei bunyós gárda. Aki lelleiként ringbe lépett mindenki győztesen hagyta el a szorítót! Gratulálunk! végeredmény. 3 csapatot is indítottunk, és mindegyikben ezüst érmet szereztünk! Ovis csapat tagjai: Varga Dániel, Zsupán Balázs, Buzsáki Bálint 1-2. osztályos leány csapat: Jakabfi Blanka, Varga Panna, Mészáros Zille 1-2. osztályos fi ú csapat: Kalász Kristóf, Csiszár Szilárd, Gáspár Bendegúz Egyéniben az óvódások korcsoportban leány: 3. Jakabfi Réka; fiú: 3. Varga Dávid 1-2. osztályos fiú: 2. Gáspár Bendegúz Cser Zsolt úszásoktató Balatonlelle SE-Tabi VFC 3-0 (1-0) Balatonlelle, Somogy megyei I. osztály, 21. forduló Balatonlelle SE: Posza Vajandt (Földes), Nagy Ge., Kovács D., Németh - Kovács N., Zsiga (Kiss), Takács-, Balogh, Galgóczi, Kollár (Andermann) Gólszerzőink: Galgóczi, Balogh (2) Ping-pong Ha március, akkor ping-pong verseny. A hagyományoknak megfelelően a Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület március 23-án rendezte meg szokásos ping-pong versenyét. Délelőtt 3 korcsoportban, az általános iskolások mérték össze tudásukat, míg délután a felnőttek versengtek egymással. A szokásoknak megfelelően a versenyen részt vevők frissítőt, gyümölcsöt és csokoládét kaptak a jobb teljesítmény érdekében. A korcsoportok első három helyezettjeit kupákkal díjaztuk. Eredmények: Alsósok: I. helyezett: Epres Kevin II. helyezett: Táskai Balázs III. helyezett: Koleszár Sztella 5-6 osztályosok: I. helyezett: Molnár László II. helyezett: Novák Bence III. helyezett: Proics Barbara 7-8 osztályosok: I. helyezett: Szabó Donát II. helyezett: Majoros Barnabás III. helyezett: Kucsera Robin Felnőttek-Férfi: I. helyezett: Makai Attila II. helyezett: Kőszegi Róbert III. helyezett: Vad Ferenc Felnőttek-Női: I. helyezett: Végh Mária II. helyezett: Horváth Henriett III. helyezett: Szűcs Borbála Családi Páros: I. helyezett: Mészárovics család II. helyezett: Kasza család III. helyezett: Csők család április 27-én KISHEGY KUPA terepkerékpár versenyt rendezünk órától: 5-10 km felsősöknek (15 év alatt) - 11 órától: km felnőtteknek - 12 órától: kerékpáros ügyességi verseny alsósoknak Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

12

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2013. JANUÁR 19. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2012. októberében elérkeztünk a négyéves önkormányzati ciklus félidejébe.

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Húsvétkor is jól jön a segítség» Egy jókedvű, sikeres ember Interjú Hargitai Györggyel. XXIV. évfolyam 7. szám 2015. április 8.

Húsvétkor is jól jön a segítség» Egy jókedvű, sikeres ember Interjú Hargitai Györggyel. XXIV. évfolyam 7. szám 2015. április 8. 4 közérdekű Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Gáspár József A tavasz az iskolai beiratkozás időszaka is, amelynek részreleteiről a 7. oldalon olvashatnak bővebb tájékoztatást. A XVI. kerületi általános

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben